T.C
SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı :34361325-64884152-3395
Konu:Aralık ayı olağan meclis
toplantı gündemi
28.11.2014
Sayın;………………………
Belediye Meclis Üyesi
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden
kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca Belediye meclisimiz aşağıda gündemde bulunan
konuları görüşmek üzere 02 Aralık 2014 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında
toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.
Yakup OTGÖZ
Belediye Başkanı
GÜNDEM
*Açılış
*Yoklama yapılması
*04/11/2014 tarihinde yapılan 2014 Yılı Kasım Ayı Olağan meclis Toplantısına ait karar özetlerinin
okunması
1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.11.2014 tarihli ve 3379 sayılı 5393 Sayılı Belediye
Yasasının 49.maddesi gereği Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Zabıta Müdürü kadrosuna
yapılan asaleten atama ile ilgili belediye meclisine bilgi verilmesi ile ilgili müzekkerenin görüşülmesi
2-Yazı işleri Müdürlüğünün 27.11.2014 tarihli ve 3375 sayılı Akdeniz Belediyeler Birliğine üye
olunmasına ilişkin müzekkerenin görüşülmesi
3- Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı Hayvan Bakım ve iyileştirme merkezi, Modern Hayvan
pazarı ve Hayvan Sağlığı laboratuvarı kurulması ile ilgili raporun görüşülmesi
4-5393 sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi gereği Gelecek toplantı gününün belirlenmesinin görüşülmesi.
Dilek ve Temenniler
Kapanış:
Dağıtım: Meclis Üyeleri
Telefon :0252 656 10 75
Web::www.seydikemer.bel.tr
Faks: 0252 656 2668
Cumhuriyet Mah.İnönü Caddesi No:32
e-posta:[email protected]
SEYDİKEMER / MUĞLA
Telefon :0252 656 10 75
Web::www.seydikemer.bel.tr
Faks: 0252 656 2668
Cumhuriyet Mah.İnönü Caddesi No:32
e-posta:[email protected]
SEYDİKEMER / MUĞLA
Download

34361325-64884152-3395 28.11.2014 Konu:Aral