YETENEKLERİNİ KEŞFET PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
SIRA
NO
ÇALIŞMA KONUSU
UYGULAMA
SÜRECİ
Aralık 2014
AÇIKLAMALAR
Yeteneklerini Keşfet Projesi’
nin kaymakamlık olurunun
alınması
Proje paydaşlarına projenin
tanıtılması
SORUMLU
BİRİM
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
İlçe Milli
Eğitim Mdr.
1
Şubat 2015
Proje hakkında bilgi verilecek. Proje ve ekleri web sitesinde
yayınlanacaktır.
3
Okul proje ekibinin
oluşturulması
Okul
Müdürlüğü
Şubat 2015
Okullara gönderilen Form-1 ile projeden sorumlu öğretmen
belirtilerek Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
4
Okullarda öğretmenlere
projenin tanıtılması
Okul
Müdürlüğü
Şubat 2015
Proje sorumlusu öğretmen proje hakkında öğretmenlere bilgi
verecektir.
5
Sosyal etkinliklere katılan
öğrenci listelerinin
oluşturulması.
Her ay okullarda projeden
sorumlu öğretmen tarafından
Form-2’ nin hazırlanması.
Dönem sonlarında yapılan
sosyal faaliyetlerle ilgili
raporun proje sorumlusu
öğretmen tarafından
hazırlanması.
Ders yılı boyunca sosyal
etkinliklere en çok katılan
okullar ve yapılan
yarışmalarda dereceye
girenlerin ödüllendirilmesi.
İlçe proje kurulu tarafından
yıl sonu raporlarının
hazırlanması.
Okul
Müdürlüğü
Şubat 2015
Oluşturulan listeler Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
gönderilecek ve okul internet sayfalarında yayınlanacaktır.
Okul
Müdürlüğü
Ders Yılı
Okul
Müdürlüğü
Haziran 2015
Form- 2 doldurularak Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne
gönderilecektir. İki ayda bir ilçe proje ekibi ve okul proje sorumluları
ile faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılacak ve raporlaştırılacaktır.
Hazırlanan rapor Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne
gönderilecektir. İlçe istatistiği oluşturulup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
internet sayfasında sunulacaktır.
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Haziran 2015
Okullardan gelen etkinlik sayılarına göre en çok etkinlik yapan okullar
ödüllendirilecektir. Yıl sonunda proje kapsamında yapılan
yarışmalarda (resim, şiir, kompozisyon, fotoğraf) dereceye girenler
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.
İlçe Milli
Eğitim Mdr.
Haziran 2015
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nce yılsonu değerlendirme
raporlarının basın yolu ile kamuoyuna duyurulacaktır.
2
6
7
8
9
Yeteneklerini Keşfet Projesi’ nin kaymakamlık olurunun alınarak
uygulamaya başlanacaktır.
Download

YETENEKLERİNİ KEŞFET PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 Okul