Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2014-42516
*BE8ALL4Y*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı :18235917-774.01.02Konu :Hizmet İçi Eğitim
Dağıtım
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bağlı Hizmet İçi Şube Müdürlüğü tarafından
21.04.2014/31.12.2014 tarihleri arası eğitim programı düzenlenecektir.
Eğitim programı ve eğitim konuları http://personelegitim.isuzem.net/ internet adresinde
yayınlanmış olup, hizmet içi eğitime katılmasını istediğiniz personelin isim listelerini eğitim
konuları başlığı altındaki
formun
doldurularak en geç 15/04/2014 tarihine
kadar [email protected] adresine mail olarak iletilmesi ve doldurulan formların
Personel Daire Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
DAĞITIM
Tüm Birimlere
02/04/2014 B.İşl.
02/04/2014 Şef
02/04/2014 Şb. Mdr. V.
02/04/2014 D.Bşk.
03/04/2014 Gen.Sek. V.
: K.YURTBULMUŞ
: A.AK
: Z.GÜNAY
: B.HAFIZMEHMETOĞLU
: T.TAYŞİOĞLU
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE8ALL4Y
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Kemal YURTBULMUŞ Dahili : 10370
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Hizmet İçi Eğitim - Personel Daire Başkanlığı