2014-2015
Güz Dönemi Yönetim Bilişim Sistemleri
MS Office Access Ödevi
Ödevin amacı, veritabanı tasarımı ile ilgili verilen teorik bilgilerin, uygulama ile pekiştirilmesini ve soyut olan bilgilerin daha somut hale gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle aşağıda verilen açıklamalar doğrultusunda ödevinize gereken ilgiyi ve özeni göstermeniz sizin konuyu anlamanızı kolaylaştıracaktır. İİBF’nin İşletme Bölümünde okuyan, yan dal, ana dal yapan, 40 kredinin üzerinde ders alamayan, birden fazla öğrenci klüplerine üye olan öğrenciler; birden fazla derse giren, ancak 30 saatin üzerinde girdiği derslerden ücret alamayan öğretim elemanları ödevimizin konusunu oluşturmakla birlikte hazırlayacağınız sorgular için de yol gösterici nitelik taşımaktadır. Buna göre; İİBF’nin işletme bölümünde;  okuyan öğrenciler,  ders veren öğretim elemanları,  dersler ile ilgili bilgiler,  öğrencilerin aldığı dersler,  öğretim elemanlarının verdiği dersler,  öğrencilerin başarısız oldukları dersler vs. ile ilgili bir veritabanı oluşturulacak, tablolar ilişkilendirilecek, sorgular, formlar ve raporlar oluşturulacaktır. Bu veritabanı ile ilgili en fazla beş kayıt hazırlanacaktır. Ele almanız gereken konular aşağıda başlıklandırılmıştır. Başlıklar aynı zamanda ödevi değerlendirme kriterlerini de oluşturmaktadır: 1. Bir veritabanı oluşturma (Bu işlemi önce kağıt üzerinde düşünmeniz tavsiye olunur.) a. Veri ihtiyaçlarını ve türlerini tanımlama b. Tablo ilişkilerini tanımlama c. Birincil anahtarları oluşturma 2. Veri tabanını oluşturan veri elamanlarını yaratma a. Tabloları yaratma b. Tabloları düzenleme c. Alanları yaratma ve alan özelliklerini düzenleme d. Tabloları ilişkilendirme f. Sorgu yaratma g. Formları yaratma h. Raporları yaratma i. Rapor ve formların tasarımını düzenleme En fazla iki kişilik gruplarla hazırlanacak veritabanı ödevinde istenen nitelikler;  Yukarıda belirtilen başlıklar kapsamında yapılanlar raporlaştırılacaktır.  Raporun başında ödevi hazırlayanlar ve teslim tarihinin yer aldığı bir ödev kapağı yer alacaktır.  MS Access’te hazırlanan veritabanı CD’ye aktarılacaktır. Ödevi teslim etmeden önce lütfen virüs taraması yaptırınız.  Hazırladığınız Access dosyasına giriş için şifre oluşturmayınız.  Ödevi lütfen çalışma grubunuzla yapınız. Herhangi bir uzman yardımı almanızı anlamam zor olmayacak ve bu durum da ödev notunuza yansıyacaktır.  Ödev ile ilgili sormak, öğrenmek istediğiniz her türlü konuyu bana danışabilirsiniz.  Hazırladığınız CD ve rapordan oluşan ödev, final sınavı sırasında sınav kağıdınızla birlikte gözetmenlere teslim edilecektir. Yrd. Doç. Dr. Özlem OKTAL 
Download

2014-2015 Güz Dönemi Yönetim Bilişim Sistemleri MS Office