AUTOTECH
ORTAM KOKUSU
GÜZEL KOKU ÖNEMLİDİR



Amerika’ da 3.000 kişide soru formu yöntemi ile yapılan
müşteri memnuniyeti anketinin sonuçları çok ilginç
gerçekleri ortaya koymaktadır.
Müşteriler ilk kez gittikleri bir mekanı içeri girdikten sonraki
ilk 30 saniyede hissettikleriyle değerlendirmektedir.
Aynı anketin derinlemesine analizi göstermiştir ki:
 Müşteriler mekanları her şeyden önce temizlik ve güzel
koku açısından değerlendirmekte ve mekanlarda bu
kriterleri aramaktadırlar.
 Güzel kokudan sonra ise sırasıyla gürültü desibeli,
dekorasyon, ışıklandırma gibi diğer duyularımıza hitap
eden faktörler gelmektedir.
GÜZEL KOKU ÖNEMLİDİR

Çalışanlar üzerinde yapılmış bir başka araştırma göstermiştir
ki:
 İnsanlar hoş ve ferah kokulu ortamlarda çok daha uzun
süreli ve çok daha verimli çalışabilmektedirler.
 Kötü kokan ortamlar çalışanlardaki çalışma isteğinin
belirgin bir şekilde düşmesine yol açmaktadır

Tüm bu çalışmalar ortam kokusunun işletmeler
için en önemli detay olması gerektiğini ortaya
koymaktadır!!!
GÜZEL KOKU ÖNEMLİDİR
Peki koku neden bu kadar önemlidir?
 Kokunun bu kadar önemli olması, en hayati
fonksiyonumuzun solunum olmasından kaynaklanmaktadır.
 Aldığımız her solukta kaçınılmaz olarak ortamdaki kokuyu
da içimize çekeriz.
 Diğer bir deyişle her solukta pozitif ya da negatif olarak
ortamdaki kokudan etkileniriz.
 Diğer tüm duyu organlarımızın fonksiyonları bizim
kontrolümüzde olmasına rağmen koku alma duyumuz
ortamın kontrolündedir.
GÜZEL KOKU ÖNEMLİDİR




Yapılan bu araştırmalar göstermiştir ki koku duyumuza
yönelik uyaranlar, görsel ve işitsel uyaranlardan çok
daha baskındırlar.
Araştırma aynı zamanda çok yaygın bir yanlışı ortaya
çıkarmıştır:
İşletmeler görselliklerine çok önem vermesine rağmen,
genellikle kokuyu daha az önemsemektedirler.
İşletmelerin imajı için ortamın görselliği ile birlikte
güzel kokuyor olması da çok önemlidir
GÜZEL KOKU İŞLETMENİZİN
REKLAMIDIR



Güzel koku ile desteklenmeyen bir görsellik maalesef
istenilen imajın yaratılmasına yetmemektedir.
Bu nedenle günümüzde Avrupa ve Amerika başta
olmak üzere tüm önemli işletmeler ortamın her an güzel
kokmasını önemsemektedirler.
İşletmeler artık ortamın güzel kokusunu
müşterilerinde bir tür reklam aracı olarak
kullanmaktadırlar.
GÜZEL KOKU SÜREKLİLİK
SAĞLAR



Güzel koku sadece ortamı tamamlamakla kalmaz aynı
zamanda olumlu imajın sürekliliğini de sağlar.
Koku uzmanı Fred Dale yaptığı bir dizi araştırma
sonucunda çok ilginç veriler ortaya koymuştur:
Görsel hatıralar 3 ay içinde %50 oranında
hatırlanırken, kokularla eşleştirilmiş hatıralar %80
oranında hatırlanmaktadır.
GÜZEL KOKU SÜREKLİLİK
SAĞLAR
HATIRLANMA ORANI
80
60
KOKU
GÖRSEL
40
20
0
3. Ay Sonunda
MEVCUT DURUM NEDİR






Ülkemizde daha çok ev tipi makinalar ve kartuşları
kullanılmaktadır
Bu makinalar ortalama 15 dakikada bir spreylemektedir
Bu kartuşların her bir spreyinin ortamda hissedilme süresi
maksimum 5 dakikadır
İki sprey arasında geçen 15 dakikanın geri kalan 10
dakikası ortamda güzel koku hissedilmemektedir.
Diğer bir deyişle bu kartuşların verimliliği maksimum
%30’ dur!!!
Yapılan masrafların %70’ ı boşa gitmekte ve işletmelere
gereksiz maliyet yaratmaktadır!!!
MEVCUT DURUM NEDİR





Yapılan araştırmalar göstermiştir ki:
İşletmelerin birçoğunda bir koku makinası vardır
İşletmelerin yoğunluğundan ve işin sahibi
olmamasından ötürü
Makinaların %30’ unun içi boştur!!!
Makinalar işletmelerin kapalı olduğu anlarda bile
çalışmakta ve gereksiz sarfiyata yol açmaktadır!!!
MEVCUT DURUM NEDİR


Mevcut makinalarının ortalama pil ömrü 1,5 aydır.
Bu makinalarda yılda 7-8 defa pil değiştirilmesi
gerekmektedir!!!
ÖZETLERSEK…






Mekanların ziyaretçilerini etkilemek için ilk 30 saniye
son derece kritiktir.
Bu süre içerisinde ortamın kokusu farkında olmadan
aklımızda yer eder ve bizi yönlendirir.
Güzel kokan mekanlar ziyaretçilerinin aklında çok daha
olumlu ve çok daha kalıcı bir imaj bırakırlar.
Güzel koku işletmelerin çalışanlarını da olumlu
etkilemektedir.
Dünyaca ünlü işletmelerde imaj çalışmaları artık koku
ve görsellik bir bütün olacak şekilde yapılmaktadır.
Güzel koku işletmelerin reklamında sürekliliği sağlar.
ÖZETLERSEK…




Yaygın kullanılan kartuşlar verimsizdir ve yeteri kadar
etkili değildir.
Kullanılan koku makinalarının yaklaşık %30’ unun içi
boştur.
Kullanılan makinaların bir çoğu gereksiz kartuş
sarfiyatına yol açmaktadır.
Makinaların pil ömrü çok kısadır ve işletmelere ciddi bir
pil maliyeti yaratmaktadır .
ÇÖZÜM NEDİR?



Misafirlerinizin kapıdan içeri ne zaman gireceğini
bilemeyeceğiniz için en iyi çözüm:
İlk andan itibaren etkili ve sürekli
hissedilen bir kokudur
Bu nedenle kartuş değişimlerinin periyodik olarak
yapılması mutlak bir gerekliliktir
İçi boş makinalar ve etkisiz kokular işletmelere sadece
gereksiz maliyet yaratmaktadır!!!
AUTOTECH ORTAM KOKUSU
ETKİLİ VE SÜREKLİDİR





Autotech ortam kokusu özel dizayn edilmiş makinaların
içine konan 243 ml’ lik kartuşlardan oluşmaktadır
AUTOTECH kartuşlarında özel bir valf teknolojisi
kullanılmıştır
Özel valf teknolojisi sayesinde her spreylemede ortama
diğer kartuşların 1/3’ ü kadar koku püskürtmektedir.
AUTOTECH ortam kokusunun kartuşları piyasadaki
diğer 243 ml kartuşlar gibi 3.000 basım değil 9.000
basımdır.
AUTOTECH kartuşlarının ömrü piyasadaki diğer
kartuşların 3 katıdır!!!
AUTOTECH ORTAM KOKUSU
ETKİLİ VE SÜREKLİDİR


Özel valf teknolojisi sayesinde AUTOTECH her
spreylemede tek bir makine ile 15 m2’ lik alanı sürekli
olarak kokulandırabilmektedir.
Böylece tek bir makine ile koku çok daha geniş
alanlara yayılabilmektedir.
AUTOTECH ORTAM KOKUSU
ETKİLİ VE SÜREKLİDİR



AUTOTECH kartuşlarında piyasadaki diğer kartuşlara
oranla daha fazla parfüm yağı kullanılmıştır
AUTOTECH kartuşlarında kullanılan parfüm yağı
piyasadaki diğer kartuşlara oranla çok daha yüksek
kalitededir
Bu sayede koku partikülleri havada çok daha uzun
süre kalmakta ve iki spreyleme arasındaki zamanda
kokuda süreklilik sağlanmaktadır!!!
AUTOTECH ORTAM KOKUSU
ETKİLİ VE SÜREKLİDİR

AUTOTECH kartuşlarında kullanılan SANODOR
ortamdaki kötü kokuyu giderir.







SANODOR Amerika’da 6540988 No ile patentli bir kötü koku
nötralize edicidir.
Aktif bileşeni kanıtlanmış bir anti-bakteriyel olan Sitronellal
Metilkrotonatel’ dir.
Havadaki kötü koku moleküllerini ve bakterileri içine hapseder.
Sigara, yemek ve ter kokularına karşı etkilidir.
Çevredeki kötü kokuları yok etmek için parfüm yağı ile birlikte
çalışır.
Etkinliği bağımsız kuruluşlarca test edilip onaylanmıştır.
Bu sayede havada sadece güzel koku partikülleri
kalmakta ve kokunun etkinliği artmaktadır!!!
AUTOTECH BİR SERVİSTİR





Kullanacağınız teknoloji ne kadar iyi olursa olsun makinalar
boş kaldığı sürece verim düşecektir
AUTOTECH periyodik hatırlatma servisi sayesinde her likit
bitimi periyodunda size telefon açılarak değişim
hatırlatılacaktır.
Bu sayede kartuş değişiminizi sizin için biz takip edeceğiz ve
makinalarınızın içleri her zaman dolu olacaktır.
Ortamın güzel kokmasını sağlamak başlı başına bir servis
olmalıdır!!!
AUTOTECH olarak ortamdaki güzel kokunun sürekliliği
için gerekli servisi vermiş olacağız.
ÖZETLE NEDEN AUTOTECH?




AUTOTECH kartuşlarının ömrü kullanılan valf teknolojisi
sayesinde piyasadaki kartuşlardan 3 kat fazladır.
AUTOTECH kartuşlarında kullanılan valf teknolojisi
sayesinde güzel koku daha geniş alana yayılır.
AUTOTECH kartuşlarında kullanılan yüksek kaliteli ve
yüksek miktardaki parfüm yağı sayesinde güzel koku
ortamda sürekli olarak hissedilir.
AUTOTECH kartuşları içeriğindeki SANODOR
sayesinde ortamdaki kötü kokuyu giderir.
ÖZETLE NEDEN AUTOTECH?


AUTOTECH olarak sağlayacağımız telefon desteği
sayesinde kartuş takibini kolaylaştırıyor ve güzel
kokunun sürekliliği için gerekli servisi veriyoruz.
AUTOTECH, ortam kokusunun yüksek verimliliği koku
giderlerinizi azaltır



AUTOTECH makinasının programlanabilir olması işletmelerin
kapalı olduğu anlardaki gereksiz sarfiyatı engeller, kullanıldığı
anlardaki performansı arttırır.
Makinanın pilleri bizim tarafımızdan değiştirileceği için pil
maliyetlerinizi biz karşılıyoruz.
90 gün ömürlü kartuşlarımız ile yıllık koku maliyetinizi
sabitliyoruz.
ÖZETLE NEDEN AUTOTECH?
STANDART STANDART
KARTUŞ
KARTUŞ
Sprey Aralığı Ömrü
STANDART
MAKİNA
9 dk
19 gün
AUTOTECH AUTOTECH
KARTUŞU
KARTUŞU
Sprey Aralığı Ömrü
AUTOTECH
PROGRAMLI
MAKİNA
7 dk
6 KAT FAZLA VERİMLİLİK
90 gün
ÖZETLE NEDEN AUTOTECH?


Ozona zarar vermeyen gazlar ve geri dönüşümlü kutular
ile sizlere çevre dostu teknolojiyi sunuyoruz.
AUTOTECH kalitesi ve uluslararası deneyimi sizlere
sunuyoruz
AUTOTECH 90 GÜN
SPREYLEME TABLOSU
5 GÜN
6 GÜN
7 GÜN
Spray Aralığı
Spray Aralığı
Spray Aralığı
12 SAAT
5 dk 16 sn
6 dk 14 sn
7 dk 12 sn
16 SAAT
7 dk 2 sn
8 dk 19 sn
9 dk 36 sn
24 SAAT
10 dk 33 sn
12 dk 28 sn
14 dk 24 sn
Download

Ortam Kokusu - Deep Clean Turkey