Ders Tanıtımı
DERS ADI
DERS KODU
YARIYIL
TEORİ+UYGULAMA (SAAT)
AKTS
İşletme Ekonomisi
İŞLE 401
VII – VIII
3+0
5
DERSİN DİLİ
DERSİN TÜRÜ
DERSİN DÜZEYİ
ÖĞRETİM ELEMANI
: Türkçe
: Seçmeli
: Lisans
: Prof. Dr. M. Tamer Müftüoğlu
Ofis No
: B-324
Telefon
: (312) 2466666 / 1684
E-posta
: [email protected]
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1.
İşletmelerin toplumlardaki varoluş nedenini ve işlevlerini bilir.
a.
İşletme tipleri
b.
İşletmelerin tarihi süreç içindeki gelişimi
c.
İşletme Ekonomisi Biliminin araştırma konusu hakkında yeterli bilgi sahibidir.
2.
İşletmenin çevresini ve işletme çevre ilişkilerini bilir.
a.
İşletme ile ekonomik çevre
b.
İşletme ile sosyal – kültürel çevre
c.
İşletme ile doğal çevre
d.
İşletme ile yasal çevre
e.
İşletme ile teknolojik çevre ilişkileri konusunda yeterli bilgi sahibidir.
3.
İşletmenin mahiyeti ve içyapısını bilir,
a.
İşletmede maddi akım (tedarik, üretim ve pazarlama fonksiyonları)
b.
İşletmede nakit (para) akımı (finansman fonksiyonu)
c.
İşletmede bilgi (enformasyon) akımı (yönetim fonksiyonu) konularında yeterli bilgi
sahibidir.
4.
Üretim Faktörleri ve Faktör Bileşimi (Kombinasyonu) konusunu bilir.
a.
Genel ekonomide üretim faktörleri
b.
İşletme ekonomisinde üretim faktörleri
c.
İşletmelerde çeşitli seviyelerde faktör bileşimleri (kombinasyonları) konularında
yeterli bilgi sahibidir.
5.
İşletme ekonomisine ilişkin temel kavramları bilir.
a.
Satış geliri
b.
Maliyet
c.
Kâr ve Kârâ Geçiş analizi
d.
Verimlilik
e.
Kârlılık (Rantabilite)
f.
Likidite kavramlarına ilişkin olarak yeterli bilgi sahibidir.
6.
7.
İşletmelerde kuruluş yeri seçimi konusunda temel esaslarını ve teorisini bilir.
a.
Kuruluş yeri faktörleri
b.
Optimum kuruluş yeri seçimi konularında yeterli bilgiye sahiptir.
İşletme büyüklüğü, işletme birleşmeleri konularına ilişkin temel bilgilere sahip olur:
a.
Organik büyüme yolları ve ölçek ekonomileri
b.
İnorganik büyüme yolları, sinerji etkisi ve simbiyotik etki konularında yeterli bilgiyi
edinir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
DERSİN ÖN KOŞULLARI
ÖNERİLEN DERSLER
: Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
: Bu dersin ön koşulu EKON 101 dersidir.
:
DERS İÇERİĞİ
1. Hafta
Konu
Derse giriş: İşletmenin önemi ve işletme kavramı
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 1
2. Hafta
Konu
İşletme Ekonomisinin Araştırma Konusu
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 1
3. Hafta
Konu
İşletme ve Çevresi (Piyasalar, rekabet, devlet, teknoloji v.b.)
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 2
4. Hafta
Konu
İşletmenin Mahiyeti:tedarik, üretim, pazarlama
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 3
5. Hafta
Konu
İşletmenin Mahiyeti: finansman, yönetim
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 3
6. Hafta
Konu
İşletmenin Yapısı: Üretim Faktörleri Faktör Kombinasyonu
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 4
7. Hafta
Konu
Temel Kavramlar: Satış Geliri
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 8
8. Hafta
Konu
Ara sınav
Kaynaklar
-
9. Hafta
Konu
Temel Kavramlar: Maliyet
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 8
10. Hafta
Konu
Temel Kavramlar: Kâr ve Kârâ Geçiş Analizi
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 8
11. Hafta
Konu
Temel Kavramlar: Verimlilik
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 8
12. Hafta
Konu
Temel Kavramlar: Kârlılık (Rantabilite)
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 8
13. Hafta
Konu
Temel Kavramlar: Likidite Kavramı ve Ölçülmesi
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 8
14. Hafta
Konu
Kuruluş Yeri Seçimi ve İşletme Birleşmeleri
Kaynaklar
Müftüoğlu (2010), Bölüm 11 ve Bölüm 12
DERSTE KULLANILAN KAYNAKLAR
1)- Müftüoğlu , M., Tamer, İşletme İktisadı, 7. Basım, Ankara, 2010.
2)- Hirschey, M.,: Manaregial Economics, New York, 2008.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
STAJ/UYGULAMA
: Anlatım ve tartışma.
: Bu ders için uygun değildir.
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME ÖLÇÜTLERİ
Sayısı
Toplam Katkısı (%)
1
20
Ara sınav
Toplam (%)
Ödev
1
15
Devam
15
Final Sınavı
1
50
Toplam (%)
Ders Öğrenme Çıktıları
100
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
X
X
X
X
X
X
X
Program Çıktıları
1.
Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi
donanımına sahiptir.
2.
İşletmecilik
anlayabilir.
3.
Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve
metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme
sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir.
4.
Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına
ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir
5.
Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak
geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir.
6.
İşletmecilik
sorunları
ile
yönlendirebilir, yeni beceri
sağlayabilir.
7.
Akıcı şekilde İngilizce yazabilir ve konuşabilir.
8.
Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap
tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını
etkin biçimde kullanabilir.
Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik
kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl
etkilediğini bilir.
9.
alanı
ile
ilgili
sorunları
tanımlayabilir
ilgilenirken
ve bilgiler
ve
başkalarını
edinmelerini
10. Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar
hakkında bilgi sahibidir.
11. Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü
ayrımcılık ile mücadele eder.
12. Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir.
13. İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir.
Download

İŞLE401