YAVAŞ-GAMATS YAZ OKULU PROGRAMI
11-17 Ağustos 2014, Kocaeli-Derbent
09.00 - 10.00
10.00 - 11.30
11 Ağustos 2014
Pazartesi
Ermenistanlı ve
Türkiyeli
katılımcıların,
İstanbul’dan
Kocaeli-Derbent’e
ulaşımı, otele
yerleşme…
11.30 - 11.45
11.45 - 13.00
12 Ağustos 2014
Salı
I. bülten için
editör toplantısı
Öğrenme
süreçleri, bir
rehber olarak
öğretmen…
[Aydın Uğur İstanbul Bilgi
Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü]
13 Ağustos 2014
Çarşamba
II. bülten için editör
toplantısı
Türk edebiyatında
Ermeniler
[Murat Belge Helsinki Yurttaşlar
Derneği]
14 Ağustos 2014
Perşembe
III. bülten için
editör toplantısı
Tarih objektif
olabilir mi?
[Bülent Bilmez İstanbul Bilgi
Üniversitesi Tarih
Bölümü]
15 Ağustos 2014
Cuma
IV. bülten için
editör toplantısı
Geçmiş,
yüzleşme,
barışma ve
gelecek…
[Yetvart
Danzikyan Gazeteci, Hidayet
Tuksal - Mardin
Artuklu
Üniversitesi
Antropoloji Böl.]
16 Ağustos 2014
Cumartesi
V. bülten için
editör toplantısı
Yurttaşlık, sivil
toplum, yeni sosyal
hareketler
üzerine…
[Emel Kurma Helsinki Yurttaşlar
Derneği, Gevorg
Ter Gabriyelyan Eurasia Partnership
Foundation, Fırat
Genç - Araştırmacı]
Ara
11.45-13.30
“Eğitim
Paradigmalarını
Değiştirmek”
isimli sunumun
gösterimi
Ara
İstanbul ve
Anadolu’da Ermeni
edebiyatı /
Ermenice
edebiyat…
Ara
Toplumsal bellek
ve yüzleşme için
sinema…
Ara
Geçmiş,
yüzleşme,
barışma ve
gelecek, devam…
Ara
Ana akım medya
nasıl zehirler?
[Mustafa
Dağıstanlı Gazeteci]
Öğle yemeği
Öğle yemeği
Öğle yemeği
Öğle yemeği
Yuvarlak masa
tartışması: İki
ülkede eğitim
alanında yaşanan
meseleler,
İyi öğretmen ne
demek?
13.00 - 14.30
Öğle yemeği
Öğle yemeği
17 Ağustos
2014 Pazar
09.30:
Derbent’ten
İstanbul’a
hareket
İstanbul’a
dönüş, serbest
zaman
YAVAŞ-GAMATS YAZ OKULU PROGRAMI
11-17 Ağustos 2014, Kocaeli-Derbent
14.30 - 15.15
15.15 - 15.45
15.45 - 18.00
19.30 - 21.00
21.00 - 22.00
Açılış oturumu:
Program, yöntem,
amaç ve
beklentiler
hakkında
konuşma ve
tanışma…
Yaz okulu bülteni
oryantasyon
toplantısı,
Grup çalışma
planlarının
oluşturulması
Akşam yemeği
Film gösterimi,
sohbet
Grup çalışmaları
Dil kursu: Basit
düzeyde Türkçe
ve Ermenice
Grup çalışmaları
Dil kursu: Basit
düzeyde Türkçe ve
Ermenice
Grup çalışmaları
Dil kursu: Basit
düzeyde Türkçe
ve Ermenice
Anadolu'da
Ermeni Kültür
İzleri
[Zakarya
Mildanoğlu Mimar,
araştırmacı]
Atölye çalışması:
Ders kitaplarında
Ermeniler
[Kenan Çayır İstanbul Bilgi
Üniversitesi
Sosyoloji ve Eğitim
Çalışmaları
Merkezi]
Atölye çalışması:
Etnik ve dinsel
temelli ayrımcılık
“Bingolaşmak”
[Mutlu Öztürk Öğretmen, insan
hakları eğitmeni]
Akşam yemeği
I. bültenin basılıp
dağıtılması
Akşam yemeği
2.bültenin dağıtımı
Akşam yemeği
3.bültenin
dağıtımı
Film gösterimi,
sohbet
Grup çalışmaları
Dil kursu: Basit
düzeyde Türkçe
ve Ermenice
Atölye çalışması:
Okul ortamında
yeniden tanışma
etkinlikleri ve
çatışmayı
farkındalığa
dönüştürme
[Meral Apak Boğaziçi
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi]
Akşam yemeği
4.bültenin
dağıtımı
Grup
çalışmalarından
çıkan ürünlerin
sunumu
Değerlendirme
oturumu:
Barışmanın aracı
olarak eğitim…
“Ben tek başıma ne
yapabilirim ki?”
20.30:
Ermenistan
ekibinin
havaalanına
hareketi
Kapanış yemeği
5.bültenin dağıtımı
Film gösterimi,
sohbet
Yavaş-Gamats Yaz Okulu programı, Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı
kapsamında gerçekleştirilmektedir.
23.45:
Ermenistan
uçağı kalkıyor.
Download

Yaz Okulu Programı