YAVAŞ-GAMATS YAZ OKULU PROGRAMI
11-17 Ağustos 2014, Kocaeli-Derbent
11 Ağustos 2014 Pazartesi 09.00 -­‐ 10.00 Ermenistanlı ve Türkiyeli 10.00 -­‐ 11.30 katılımcıların, İstanbul’dan Kocaeli-­‐Derbent’e ulaşımı, otele yerleşme… 12 Ağustos 2014 Salı I. bülten için editör toplantısı Öğrenme süreçleri, bir rehber olarak öğretmen… [Aydın Uğur] 13 Ağustos 2014 Çarşamba II. bülten için editör toplantısı Türk edebiyatında Ermeniler [Murat Belge] 14 Ağustos 2014 Perşembe III. bülten için editör toplantısı Tarih objektif olabilir mi? [Bülent Bilmez] 11.30 -­‐ 11.45 Ara 11.45-­‐13.30 “Eğitim Paradigmalarını Değiştirmek” isimli sunumun gösterimi Yuvarlak masa tartışması: İki ülkede eğitim alanında yaşanan meseleler, İyi öğretmen ne demek? Öğle yemeği Ara Ara Ermeni basın yayın tarihi ve süreli yayınları [Zakarya Mildanoğlu] Öğle yemeği 11.45 -­‐ 13.00 13.00 -­‐ 14.30 Öğle yemeği 15 Ağustos 2014 Cuma IV. bülten için editör toplantısı Geçmiş, yüzleşme, barışma ve gelecek… [ Meline Anumyan, Ümit Kurt, Hidayet Tuksal, Yetvart Danzikyan] Ara 16 Ağustos 2014 Cumartesi V. bülten için editör toplantısı Yurttaşlık, sivil toplum, yeni sosyal hareketler üzerine… [Emel Kurma, Gevorg Ter Gabriyelyan, Fırat Genç] Toplumsal bellek ve yüzleşme için sinema… [Gülengül Altıntaş] Geçmiş, yüzleşme, barışma ve gelecek, devam… Ana akım medya nasıl zehirler? [Mustafa Dağıstanlı, Mesrop Harutyunyan] Öğle yemeği Öğle yemeği Öğle yemeği 17 Ağustos 2014 Pazar 10.00: Derbent’ten İstanbul’a hareket Ara İstanbul’a dönüş, serbest zaman YAVAŞ-GAMATS YAZ OKULU PROGRAMI
11-17 Ağustos 2014, Kocaeli-Derbent
14.30 -­‐ 15.15 Açılış oturumu: 15.15 -­‐ 15.45 Program, yöntem, amaç ve beklentiler hakkında konuşma ve tanışma… 15.45 -­‐ 18.00 Yaz okulu bülteni oryantasyon toplantısı, Grup çalışma planlarının oluşturulması Grup çalışmaları Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice Grup çalışmaları Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice Grup çalışmaları Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice Grup çalışmaları Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice Anadolu'da Ermeni Kültür İzleri [Zakarya Mildanoğlu] Atölye çalışması: Ders kitaplarında Ermeniler [Kenan Çayır] Atölye çalışması: Etnik ve dinsel temelli ayrımcılık “Bingolaşmak” [Mutlu Öztürk] 19.30 -­‐ 21.00 Akşam yemeği Akşam yemeği Akşam yemeği 21.00 -­‐ 22.00 Film gösterimi (Öteki Kasaba ), sohbet I. bültenin basılıp dağıtılması Film gösterimi (Komşular ), sohbet Akşam yemeği 2.bültenin dağıtımı Atölye çalışması: Okul ortamında yeniden tanışma etkinlikleri ve çatışmayı farkındalığa dönüştürme [Meral Apak] Akşam yemeği ∗
3.bültenin dağıtımı 4.bültenin dağıtımı Film gösterimi, sohbet ∗∗
Grup çalışmalarından çıkan ürünlerin sunumu Değerlendirme oturumu: Barışmanın aracı olarak eğitim… “Ben tek başıma ne yapabilirim ki?” 20.30: Ermenistan ekibinin havaalanına hareketi Akşam yemeği 5.bültenin dağıtımı 23.45: Ermenistan uçağı kalkıyor. Yavaş-­‐Gamats Yaz Okulu programı, Avrupa Birliği tarafından finanse ∗
http://www.theothertown.com/index.html?lang=tr http://www.cinemaplatform.org/tr/filmler/komsular/46 ∗∗
edilen Ermenistan-­‐Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. YAVAŞ-GAMATS YAZ OKULU PROGRAMI
11-17 Ağustos 2014, Kocaeli-Derbent
Katkıda Bulunanlar: Aline Ozinian -­‐The Civilitas Foundation -­‐ Çevirmen Prof. Dr. Aydın Uğur – İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Bilmez -­‐İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Tarih Vakfı Başkanı Emel Kurma – Helsinki Yurttaşlar Derneği Genel Koordinatörü Fırat Genç – Araştırmacı Gevorg Ter Gabriyelyan –Avrasya İşbirliği Vakfı (Eurasia Partnership Foundation) Başkanı Gevorg Kalloshyan-­‐ Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (Caucasus Strategic Research Centre) -­‐ Çevirmen Gülengül Altıntaş – Yönetmen, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hidayet Tuksal -­‐ Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Çayır -­‐ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi Yöneticisi Dr. Meline Anumyan – Batı Ermenileri Araştırmaları Merkezi Meral Apak -­‐ Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Mesrop Harutyunyan – Erivan Brusov Dilbilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Belge – İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dağıstanlı – Gazeteci, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Mutlu Öztürk – Tarih öğretmeni, insan hakları eğitmeni Ümit Kurt – Yazar Yetvart Danzikyan – Gazeteci, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zakarya Mildanoğlu – Mimar, gazeteci, yazar 
Download

Yavaş Gamats Yaz Okulu Programı, 2014 Kocaeli