ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/172-1230
Bursa, 06/02/2014
TSEnin 26.02.2014 TARİHİNDE DÜZENLEYECEĞİ STANDARDİZASYONUN
MİLLİ EKONOMİMİZE FAYDALARI PANELİ
Sayı:
Konu:
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO:56
Türk Standartları Enstitüsü 06.01.2014 tarih ve 4286 sayılı yazısında; uluslararası
arenada ülkemizin daha üst seviyede temsil edilebilmesi için çalışmalarına yön verdiğini,
ulusal ve uluslararası standart hazırlama faaliyetlerine katılımın sağlanması, önem ve
farkındalığa dikkat çekmek için ürettiği projeleri sanayicilerimizle birlikte yürütme
kararlılığında olduğunu belirtmiştir.
CEN, CENELEC, ISO ve IEC Teknik Komitelerinde, standart hazırlama süreçlerinde
ülkemizin istenilen ve arzulanan seviyede temsil edilmediğini ve bu kapsamda teknik
komitelerde sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin görev almasının ülke menfaatleri açısından
büyük önem arz ettiğini belirterek küresel güçlerin belirlediği kurallara uyan ülke
konumundan çıkarak, kuralları belirleyen ülke konumuna gelinebilmesi ve ülkemizin standart
hazırlama faaliyetlerinde etkin rol alabilmesi için 26 Şubat 2014 tarihinde düzenlenecek
“Standardizasyonun Milli Ekonomimize Faydaları” adlı paneli sanayicilerimiz ile
gerçekleştirmek ve bu kapsamda görüş, öneri ve desteklerinize ihtiyaç duyduğunu bildirmiştir.






Standardizasyon ve standartlara genel bakış
Standardizasyonun işletmelere sağladığı faydalar (firma örneği)
Kobilerin standardizyondaki önemi
Standardizasyonun uygunluk değerlendirmedeki rolü
Eğitim sürecinde standadizasyon
Tüketicinin standardizasyon sürecine katılımı
ana başlıklarının anlatılacağı “STANDARDİZASYONUN MİLLİ EKONOMİMİZE
FAYDALARI” Paneline katılımlarınız için TSE Bursa Personel ve Sistem Belgelendirme
Müdürlüğü ile bağlantı kurulması gerekmektedir.
Bilgileri rica olunur.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
İrtibat Bilgileri:
TSE Bursa Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü
Tel: 224 243 80 00 Faks: 224 243 83 30
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140 / BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal YILDIZ - Şube Müdürü
Kübra ÖZKAN - Şef
Download

TSE - Uludağ İhracatçı Birlikleri