DUYURU
Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dikkatine
26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı resmi gazetede yayınlanın Bazı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 28. Maddesinde, 2547 Sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu’nun 44. Maddesinin c fıkrasında yapılan değişiklikle öğretim dili Tamamen
Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersi dışında zorunlu yabancı dil hazırlık
sınıfı açılamayacağı hükmü getirilmiştir. Henüz Yüksek Öğretim Kurulu adı geçen kanunun
uygulama talimatını göndermemiştir. Fakültemizin Hazırlık sınıfı yönergesi
“Karabük
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Mesleki Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim
Ve Sınav Yönergesi” dir. Yönergeden de anlaşılacağı gibi Arapça İlahiyat fakülteleri İçin
mesleki dildir.
Sene başında başlamış olduğumuz Arapça Hazırlık Sınıfının devam etmesi kararlılığında ve
öğrencilerimizin de Arapçanın öneminin bilincinde olduklarının farkındayız.
YÖK’ün henüz talimat göndermemesi sebebiyle ortaya çıkan muğlaklığın giderilmesi
açısından öğrencilerimizin (henüz hazırlık sınıfında okumak istediklerini belirten dilekçelerini
vermemiş olan öğrencilerimiz) dilekçelerini fakültemiz idari bürosuna ivedilikle vermeleri
duyurulur.
Download

DUYURU - İlahiyat Fakültesi