19.12.2014
MYH I PRATİK ÇALIŞMASI
OLAY : Babasının şirketinde çalışsan on sekiz yaşındaki Ali ile on altı yaşındaki Bilal, Bilal’in
teşvikiyle biri 2010 model diğeri henüz o gün alınmış 2016 model ve Ali’nin babası Mustafa’ya
ait Lamborghini marka otomobillerle gece saat üç civarlarında Güzelyalı sahil yolunda yarış
yaparken, Bilal aldıkları alkolün de etkisiyle ters yöne girmiş, bu esnada karşıdan gelen tırın
altına girmiştir. Panikle olay yerinden kaçıp evine giden Ali evde uyuyakalmış, sabah olunca da
kendini kötü hissedip olanları Mustafa’ya anlatmıştır. Duydukları karşısında aşırı öfkeye
kapılan Mustafa, yan villada oturan komşusu ve Bilal’in babası olan Hayrullah’a gitmiş, ona ve
oğluna yönelik küfürler savurup tartışma çıkartmıştır. Bu arada Bilal kaza sebebiyle ağır
yaralanmış, hastanede bilinci kapalı şekilde yatmaktadır.
18 yaşındaki Ali’nin babası Mustafa dava açmak istemektedir:
1. Mustafa dava açıp hurdaya çıkan 2010 model arabanın bedeli olan 500.000 avroyu talep etmek
üzere hem tır şoförü Halil hem Bilal’in babası Hayrullah hem de Bilal aleyhine aynı dava dilekçesiyle
ileri sürmek istemektedir. Hukuken bu mümkün müdür? Mümkünse mahkeme bu davada nasıl bir
karar verebilir?
Dava devam etmekteyken Halil Mustafa ile anlaşıp davayı bir an önce bitirmek istemektedir. Bu
mümkün müdür? Mümkünse etkisi nasıl olacaktır?
2. Mustafa aynı dava dilekçesiyle Hayrullah’tan kendisine ettiği hakaretler dolayısıyla manevi
tazminat isteminde de bulunabilir mi? Mümkünse ne gibi ihtimaller dahilinde yapabilir?
3. Tır şoförü Halil, davayı bağlı çalıştığı Taşıyan Taşımacılık Ltd. Şti.’ne ihbar edebilir mi? Edebilirse
hangi şekilde? Bu halde Taşıyan Taşımacılık nasıl hareket edebilir? Halil ihbar etmemiş olsaydı
Taşıyan Taşımacılık bu yönde talepte bulunabilir miydi? Bulunabilirse nasıl?
4. Mustafa davayı açarken ödeyeceği gider avansının fazla olduğunu fark etmiştir. Bunun yanı sıra
Ali’nin şirketteki performansının kaza nedeniyle çok büyük ölçüde azaldığından bahisle destekten
yoksun kalma tazminatı isteyecek olmakla beraber, bu tazminatın miktarına karar verememiştir.
a. Bu durumda Mustafa:
- belirsiz alacak davası açarak,
- kısmi dava açarak,
taleplerini ileri sürebilir mi?
5. Mustafa’nın destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkin kısmi dava açabileceği varsayımında,
şimdilik 10.000 TL talep etmiş olduğunu varsayalım. Dava sonuçlandıktan üç yıl sonra 30.000 TL
daha tazminat talebinde bulunduğunda Hayrullah borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir mi?
Bu dava belirsiz alacak davası şeklinde açılmış olsaydı cevabınız değişir miydi?
Hayrullah 10.000 TL talep ettiği davada aynı zamanda geri kalan miktarın tespitini istese hangi
ihtimallerden söz edilebilirdi?
Hayrullah da aynı zamanda dava açmak istemektedir:
6. Hayrullah açacağı davada aleyhine hakaret nedeniyle manevi tazminat talebinde bulunmuş olan
Mustafa’nın yanısıra, Halil ve Taşıyan Taşımacılıktan da oğlunun hastane masraflarının ödenmesi
için talepte bulunmak istemektedir. Yine kazadan sonra uğradıkları zarar için de maddi tazminat ve
destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmayı düşünmektedir.
a)Hayrullah Mustafa’nın davası dahilinde bu davayı açabilir mi? Açabilirse şartlarını sayarak süresini
belirtiniz.
b) Hayrullah Mustafa’ya bir yıl önce satmış olduğu evin bedelinin ödenmesini de yukarıdaki
talepleriyle aynı anda ileri sürebilir mi?
c)Hayrullah halihazırda 7000 TL hastane masrafı karşılamıştır. Belirsiz alacak davası açarak bu
taleplerini ileri sürebilir mi? Evet ise gösterebileceği asgari bir miktar var mıdır?
c) Hayrullah aynı zamanda Mustafa’ya karşı hakaret nedeniyle manevi tazminat talebinde bulunmayı
düşünmektedir. Hayrullah bu talebini kazadan dolayı maddi ve manevi tazminat ile hastane
masraflarının ödenmesini istediği dava ile birlikte ileri sürebilir mi?
d) Hayrullah önceden 100.000 lira olarak belirlediği destekten yoksun kalma tazminatı talebini
arttırmak istemeltedir. Bu mümkün müdür? Çeşitli olasılıklara göre açıklayınız.
e) Hayrullah ön inceleme aşamasında duruşmaya gelmeyen Mustafa’nın yokluğunda olayın kendisinde
yarattığı itibar kaybına ilişkin tazminat talebinde de bulunabilir mi?
OLAY : Babasından kalan zeytinliği beş yıldır kullanan Ayşe, zeytinliği noterde Burcu’ya
satmış tapuda tescil işlemi gerçekleştirilmiştir. Satım bedeli olan 300.000 TL’nin 150.000 TL
tutarına mahsuben, Burcu’nun her yıl (5 yıl süreyle) 50 teneke zeytinyağını Ayşe’ye
göndermesini kararlaştırmışlardır. Bunu daha sonra Ayşe’nin ablası Canan başkalarından
duymuştur.
1) Ayşe Burcu’nun her yıl göndermesi gereken zeytinyağını göndermemesi üzerine, şimdilik 2014 yılı
zeytinyağının teslimi amaçlı bir dava Aralık ayında açmayı planlamaktadır. Bu dava açıldıktan 7-8 ay
sonra 2015 yılı içinde teslimi gereken zeytinyağı da teslim edilmeyince 2015’e ait yağı da aynı dava
içinde talep edebilir mi? Nasıl?
2) Canan satım sözleşmesinin geçersiz ve de tescilin de yolsuz olduğunu iddia ederek tescilin iptali
için dava açmak istemektedir. Bu davayı kime karşı açmalıdır? Davanın ihbarı mümkün müdür?
Mümkünse kime ihbar edilecektir?
3) 2’ deki dava devam ederken babalarının evlilik dışı olmakla beraber tanımış olduğu kardeşleri
Derman, söz konusu davanın ilk duruşmasında bu iddiayla hak talep etmek istemişse, bunu nasıl
yapabilir? Harç yatırması gerekir mi? Bu halde mahkeme nasıl inceleme yapar?
Download

medeni yargılama hukuku ı pratik çalışma (19.12.2014)