BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
AKADEMİK GENEL KURULU
(2013-2014 Eğitim – Öğretim Yılı)
TUTANAK
Tarih: 26.06.2014 / Saat: 11.00 / Yer: Fakülte Konferans Salonu
1. Geçen eğitim-öğretim yılında, fakültemizin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta olmak üzere
bilimsel faaliyetlerinin değerlendirilmesi:
a) Öğretim elemanlarımızın kişisel faaliyet raporları ışığında fakültemizin çalışma raporu hazırlanmıştır.
b) Laboratuvar binasının planlanması yapılmıştır. Bu kapsamda;
i) Makina, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ile Metalürji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği
bölümlerinin laboratuvar yerleşimleri.
ii) Makina ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri ile kısmen Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün
laboratuvar malzeme ve ekipman gereksinimleri belirlenerek, satın alma birimine gönderilmiştir.
iii) Laboratuvar binasının tesisatları (su, elektrik, hava) bölümlerin ihtiyaçlarına göre güncellenmiştir.
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilim Günleri etkinliği kapsamında; 30 Mayıs 2014 tarihinde İnşaat
Mühendisliği bölümümüz ile İnşaat Mühendisleri Odası-Bingöl Şubesinin işbirliğinde, inşaat
mühendisliği öğrencileri ve sektör çalışanlarına yönelik olarak iki adet seminer yapılmıştır:
Seminer-1: “Betonarme Temeller”, Prof. Dr. Zekai CELEP, İstanbul Teknik Üniversitesi
Seminer-2: “Betonarme Taşıyıcı Sistem Düzenlemesi”, Prof. Dr. Kadir GÜLER, İstanbul Teknik
Üniversitesi
d) Fakültemiz, Araştırma Görevlilerince haftalık olarak akademik çalışma sunumları yapılmıştır. Bu
kapsamda, Araştırma Görevlileri kendi çalışma alanlarına yönelik olarak bilimsel makale incelemesi
yaparak, akademisyenlerin dinleyicilere açık olarak sunum yapıp, akademik tartışmalar eşliğinde
bilimsel gelişimlerine katkı sağlanmıştır. Yapılan sunumların listesi:
Tarih
14.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
17.04.2014
22.04.2014
24.04.2014
Sunum Yapan
Arş.Gör. Sadık VAROLGÜNEŞ
Arş.Gör.Hakiye ASLAN
Arş.Gör.Abdulkerim KARABİBER
Arş.Gör.Muammer TÜRKOĞLU
Arş.Gör.Perihan ÖCAL
Arş.Gör.Fatma KÜRÜM
VAROLGÜNEŞ
29.04.2014 Arş.Gör.Ali ERÇETİN
30.04.2014
05.05.2014
06.05.2014
07.05.2014
08.05.2014
21.05.2014
22.05.2014
26.05.2014
27.05.2014
28.05.2014
29.04.2014
Arş.Gör.Abdullah GÖKYILDIRIM
Arş.Gör.Sadık ALASHAN
Arş.Gör. Perihan ÖCAL
Arş.Gör.Sedat GOLGİYAZ
Arş.Gör.Süleyman Emre
DAĞTEKE
Arş.Gör.Ozan GÜL
Arş.Gör.Bilal BİLGİLİ
Arş.Gör.Bilal BALUN
Arş.Gör. Hakiye ASLAN
Arş.Gör.Seda GÜZEL
Arş.Gör.Melik EFEOĞLU
Sunulan Çalışma
Yeryüzü ve Deprem
Gıda Kaynaklı Patojenlerin Tespiti
Akıllı Şebekeler
Görüntü İşleme
Kademeli Soğutma Sistemleri
Konaklama Tesislerinde Ekolojik Yapı Yaklaşımları
Elektrik Direnç Kaynağı İçin Geliştirilen Cu-Tic Alaşımlı
Elektrotların Performansı
Kaos Teoremi Tabanlı Gizli Haberleşme
Enerji Ağacı
Soğutma Sistemleri
Uykulu Sürücü Algılama Sistemi
Maksimum Güç Noktası Takibi Tekniklerinin
Değerlendirilmesi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Ayanis Kalesi Koruma Sorunları
Diferansiyel Gelişim Algoritması
TMA Reel Time PCR Tekniğinin Optimizasyonu
Biyomedikal Sinyallerin LABVIEW İle İncelenmesi
Kerpiç Yapım Tekniği
e) Fakültemiz Makine Mühendisliği bölümü 2. sınıf (I. Öğretim + II. Öğretim) öğrencilerinin uygulama
eksikliklerini gidermek amacı ile 29 Mayıs 2014 – Perşembe günü Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarına uygulama gezisi düzenlenmiştir.
f)
Fakültemiz öğrencilerine yönelik olarak eğitim-öğretim konuları ile ilgili mevzuat hakkında
bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
Tarih
13.05.2014
15.05.2014
29.05.2014
Sunum Yapan
Arş. Gör. Perihan ÖCAL
Arş. Gör. Ali ERÇETİN
Arş. Gör. Sadık
VAROLGÜNEŞ
28.05.2014 Arş. Gör. Bilal BALUN
Açıklanan Mevzuat Konusu
Disiplin Yönetmeliği (Makine Mühendisliği Öğrencileri)
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (Makine Mühendisliği Öğrencileri)
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (İnşaat Mühendisliği Öğrencileri)
Disiplin Yönetmeliği (İnşaat Mühendisliği Öğrencileri)
g) Fakültemiz İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencileri için 13 Mayıs 2014 tarihinde Bingöl-MerkezGülbahar Barajına Teknik gezi düzenlenmiştir.
h) Akademisyenlerimiz aşağıdaki sempozyumlara katılarak bildiri sunumu yapmış olup, bu kapsamda
akademisyenlerimize harcırah desteği sağlanmıştır.
Tarih
30.09.2013
04.10.2013
26-27.05.2014
12-15.05.2014
Akademisyen
Doç. Dr. Ramazan MERAL
Yrd. Doç. Dr. Mahir UZUN
Yrd. Doç. Dr. Cemil
AYDOĞAN
08-11.05.2014 Arş. Gör. Fatma Kürüm
VAROLGÜNEŞ
Katıldığı Sempozyum
1 st Central Asia Congress on Modern Agricultural
Techniques and Plant Nutrition, Kırgızistan
OTEKON (Otomotiv teknolojileri kongresi), BURSA
Kromatografi 2014, Ege Üniversitesi
1.Uluslar Arası Kentsel Planlama ve Mimarlık Tasarım
Kongresi, Kocaeli Üniversitesi
i)
Fakültemiz bölümlerinin mevcut 4 yıllık ders müfredatları MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyonu) ve Bologna kriterleri dikkate alınarak güncellenmiştir. Ayrıca
fakültemiz bölümlerindeki ortak dersler (Fizik, Kimya, Matematik, v.b.) yan dal /çift ana dal yapacak
öğrencilerde fakülte içerisinde birlikteliği sağlamak için kod ve dönem olarak eşdeğer olacak şekilde
düzenlenmiştir.
j) Fakültemiz bölümlerinde okuyan öğrencilerin KOSGEB tarafından verilen ve Girişimcilik Eğitimi
alanların başvurabildiği iş kurma hibe desteklerinden faydalanabilmesi için Üniversitemiz Ortak Sosyal
Seçmeli Dersler Listesine aşağıdaki dersler eklenmiştir.
OSD075 Girişimcilik – I (2 0 2)
OSD076 Girişimcilik – II (2 0 2)
k) Fakültemizin daha iyi hizmet sunabilmesi için akademik ve idari personelinin görev tanımları ilgili
mevzuat çerçevesinde hazırlanarak fakülte web sayfasından yayınlanmıştır.
l) Fakültemizin AB fonlarından destekli “CNC Operatörü Yetiştirme” projesi devam etmektedir.
2. Verimliliğin arttırılmasına yönelik öneriler:
a) Not değerlendirme sisteminin mutlak sistemden, bağıl sisteme dönüştürülmesi,
b) Yaz okulu uygulamasının doğurabileceği sorunlar tartışılmış olup, bir uygulama dönemi geçtikten
sonra yaz okulu uygulamasının gözden geçirilmesi,
c) Konferanslara katılım destek miktarlarının artırılması,
d) Üniversitede merkezi bir yayın tercüme ofisinin kurulması,
e) Ders tanıtım formların hazırlanması,
f) Proje sayısının arttırılması için proje yazma eğitimlerinin verilmesi,
görüşleri benimsenerek, gerekli girişimlerin yapılması önerildi.
Download

AKADEMİK GENEL KURULU TUTANAK