BİNGÖL ÜNİV. MÜH-MİM. FAK. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ İNŞAAT MUH. BÖLÜMÜ VİZE SINAV PROGRAMI
1.SINIF
Dersler
Tarih
Saat
Sınıf(2. Kat)
Teknik Resim
08.11.2014
13:00
BD2
ĠnĢaat Muh. GiriĢ
10.11.2014
13:00
Matematik-I
11.11.2014
10:00
Kimya
12.11.2014
13:00
Fizik-I
13.11.2014
Türk Dili
16.11.2014
2.SINIF
Gözetmenler
Gün
Dersin hocası
Dersler
Tarih
Saat
Sınıf(2. Kat)
Gözetmenler
Gün
Dersin hocası
Karayolu
11.11.2014
13:00
BA13-17-18-BD2
1-2-3-5-9-10-13-14
SALI
F. ĠġSEVER
1-2-8-9-10
C.TESĠ
F. ĠġSEVER
BA16-17-18
2-3-4-12-13-14
P.TESĠ
A.SAYIL ERDOĞAN
Dif. Denklemler
12.11.2014
08:30
BD1-BD2-BD4
1-2-3-10-13-14
ÇARġ. H. BĠÇER
BA15-16-17-18
1-2-3-10-11-12-13-14
SALI
Z. ġĠAR
Malzeme Bilgisi
13.11.2014
13:00
BD1-BD2-BD4
1-2-3-9-10-14
PERġ. F. ĠġSEVER
BA16-BD1-BD2
1-2-9-10-13-14
ÇARġ.
M. TOPRAK
Mukavemet
15.11.2014
13:00
BA13-14-16-17-18
1-2-4-5-6-9-10-12-13-14
08:30
BD1-BD2-BD4
1-2-3-11-12-13
PERġ.
M. SOYLU
Ġngilizce
16.11.2014
10:00
BA13-14-15-16-17-18
3-11-12
PAZAR A. KESMEZ
11:00
BA13-14-15-16-17-18BD1-BD2
1-2-3-4-5-6-7-8-9
Atatürk Ġlk. Ve Ġnklap Tar.
16.11.2014
13:00
BA13-14-15-16-17-18
2-4-5-6
PAZAR Y. DOĞAN
Mekanik(Dinamik)
10.11.2014
17:00
BA15
3-4
P:TESĠ A.TURGUT
Mesleki Ġngilizce
14.11.2014
13:00
BA16-17
1-2-3-14
Algoritme ve Prog.
15.11.2014
15:00
BD1
4-5-6-15
Tarih
Saat
Sınıf(2. Kat)
Gözetmenler
PAZAR Okt. Mahmut GĠDER
CUMA
A. BENLĠ
C.TESĠ D. ÖZTÜRK
4. SINIF
3.SINIF
Dersler
C.TESĠ A. BENLĠ
Gözetmenler
Tarih
Saat
Sınıf(2. Kat)
Gün
Proje Yön. Ve Gir.
09.11.2014
13:00
Bilg. Lab.
T. Ġlk Yardım
10.11.2014
15:00
BD1-BD4
13-14
Karayolu Müh. Tas.
11.11.2014
15:00
BD1-BD2
1-2-3-10
AkıĢkanlar Mek.
12.11.2014
15:00
BD1-BD2-BD4
1-2-3-11-12-14
Yapı Statiği-II
13.11.2014
10:00
BD1-BD2-BD4
1-2-3-10-11-12-16
Zemin Mek.
14.11.2014
10:00
BD1-BD2-BD4
Olasılık ve Ġst.
14.11.2014
08:30
BA16
1-13-14
Dersin hocası
Dersler
Gün
Dersin hocası
PAZAR R. MERAL
Proje Yön. Ve Gir.
09.11.2014
15:00:00
Bilg. Lab.
1-10-12
P.TESĠ P. KARATEPE
Su Temini ve Çev. Sağ.
10.11.2014
10:00:00
BD2
9-16
P.TESĠ
M. EMĠROĞLU
Su Kaynakları ve Tas.
10.11.2014
15:00:00
BD2
1-4
P.TESĠ
M. EMĠROĞLU
ÇARġ. R. MERAL
Betonarme-II ve Tas.
11.11.2014
08:30:00
BD1-BD4
1-2-3-13
SALI
A.S. ERDOĞAN
PERġ. A. SAYIL ERDOĞAN
Barajlar
12.11.2014
10:00:00
BD2
1-2
ÇARġ.
F. ĠġSEVER
1-4-5-6-9-16
CUMA A. BENLĠ
Beton Yollar
13.11.2014
15:00:00
BD2
5-6
PERġ.
F. ĠġSEVER
16
CUMA R. MERAL
Mühendislik Ekonomisi
14.11.2014
15:00:00
BA16-17
2-3-5-6
CUMA
D. ÖZTÜRK
Gözetmenler
SALI
F. ĠġSEVER
GÜNCELLENME TARİHİ
1. Sadık VarolgüneĢ
5. Abdulkerim Karabiber 9. Elif Oda
2. Sadık Alashan
6. Ozan Gül
10. Pelin Işık
14. Muammer Türkoğlu
Bölüm Başkanı
3. Bilal Balun
7. Ali Erçetin
11. Melik Efeoğlu
15. Abdullah Gökyıldırım
Prof. Dr. Ali Sayıl ERDOĞAN
4. S. Emre Dağteke
8. Perihan Öcal
12. Bilal Bilgili
16. Hakiye Aslan
13. Sedat Golgiyaz
10.11.2014
PAZAR R. MERAL
Download

bingöl üniv. müh-mim. fak. 2014-2015 güz dönemi inşaat muh