ALAN ÖLÇÜYORUM TEKRAR ÇALIŞMASI
Adı Soyadı : ………………………………………… HAZIRLAYAN : İzzet HEKİN
1. Aşağıdaki eş karelerden oluşmuş dikdörtgensel bölgelerden hangisinin alanı en
büyüktür?
2. Melih, kare ve dikdörtgen şeklindeki iki kağıdı birbirine yapıştırarak aşağıdaki
şekli elde ediyor.
Dikdörtgenin uzun kenarı 8 birim ve alanı 24 birim kare olduğuna göre, karenin
alanı kaç birim karedir?
3. Ceren’in odasında bulunan dikdörtgen şeklindeki resim çerçevesinin uzun
kenarı 20 cm ve alanı 240 cm karedir. Buna göre kısa kenarı kaç cm’dir?
4. Melike Hanım’ın kare şeklindeki fayanslarla kaplı banyo duvarında, şekildeki
gibi bir ayna asılıdır. Aynanın alanı kaç birim karedir?
5. Ahmet Bey kenar uzunlukları 25 m olan kare şeklindeki bahçenin içine tabanı
dikdörtgen şeklinde olan bir ev yaptırıyor. Evin tabanının kenar uzunlukları 15
m ve 10 m olduğuna göre, ev dışında kalan bahçenin alanı kaç metrekaredir?
6. Aşağıda kareli kağıt üzerinde verilen kırmızı renkli bölgenin alanı kaç birim
karedir?
7. Arda, kısa kenar uzunluğu 8 metre ve alanı 136 metre kare olan dikdörtgen
şeklindeki havuzun uzun kenarı boyunca yüzüyor. Arda’nın yüzdüğü mesafe kaç
metredir?
8. Fersin bey aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki bahçenin içine tabanı kare
şeklinde bir ev yaptırmıştır. Kare şeklindeki evin tabanının bir kenarı 8 metredir.
Fersin bey, ev dışında kalan alanın tamamına çim ektiğine göre, çim ekili alan
kaç metrekaredir?
9. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde verilen şekillerin alanlarını sembol kullanarak
büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
10. Talat’ın tahtaya çizdiği dikdörtgen, bir kenarı 2 birim kare olan eş karelerden
oluşmaktadır. Buna göre, Talat’ın çizdiği dikdörtgensel bölgenin alanı kaç birim
karedir?
11. Gülce, kenar uzunlukları 6 birim ve 10 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir
kartondan, bir kenar uzunluğu 4 birim olan kare şeklindeki bir bölgeyi keserek
çıkarıyor. Kalan kartonun alanı kaç birim karedir?
12. Aşağıdaki şekil bir dikdörtgen ve kareden oluşmaktadır. Tüm şeklin alanı kaç
birim karedir?
13. Aşağıdaki şeklin alanını doğru tahmin eden birinin bulduğu birim kare sayısı kaç
olur?
14. İzzet Öğretmen, Ceren’den aşağıdaki kareli kağıt üzerine çizilen şeklin alanını
tahmin etmesini istiyor. Ceren alanı kaç biri kare olarak tahmin eder?
15. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde İzzet amcanın tarlası modellenmiştir. Tarlanın
içinde sulama için kullanılan gölet sarı olarak gösterilmiştir. Tarlanın kalan
kısmına ise buğday ekilmektedir. Buna göre, buğday ekilen kısmın alanı kaç
birim karedir?
16. Aşağıda kareli kağıt üzerinde verilen şekillerin alanlarını bularak yazınız.
A = ……………………………….
B = ……………………………….
C = ……………………………….
D = ……………………………….
Download

alan ölçme çalışmaları 1