113
Permütasyon,Kombinasyon Binom - Konu Tarama Testleri
Test 3 28
1
5
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A  a, b, c, d , e, f  ve B  1, 2,3, 4 olmak üzere
A) A dan A ya ters simetrik bağıntı sayısı
B) A dan B ye fonksiyon sayısı
A  a, b, c, d , e, f  ve B  1, 2,3, 4 olmak üzere
26.315 dır.
A)
A  B nın eleman sayısı 24 tür.
36
B) A dan A ya tanımlanabilen bağıntı sayısı 2 dır.
46 dır.
230 dur.
C) A dan B ye örten fonksiyon sayısı 720 dır.
C) A dan A ya yansıyan bağıntı sayısı
D) B den A ya birebir fonksiyon sayısı 360 dır.
D) A dan A ya simetrik bağıntı sayısı
E) A dan B ye sabit fonksiyon sayısı 4 tür.
E) A dan A ya ters-simetrik bağıntı sayısı
4 farklı fizik ve 3 farklı kimya kitabı bir rafa 2 fizik
kitabı arasında 1 kimya kitabı olmak koşuluyla kaç
A) 137
farklı şekilde dizilebilir?
C) 96
D)
144
B) 138
C)
144
D) 180
E) 189
E) 180
Ahmet YAZICI
B) 72
315.26 dır.
6
299 ile 599 arasındaki doğal sayıların kaç tanesinde 3
rakamı bulunur?
2
A) 48
220 dır.
3
7
106 dan küçük ve sadece 1, 2,3, 4, rakamları kulanılarak yazılabilen kaç pozitif tamsayı vardır?
A) 480
B) 720
C) 4960
D) 5460
A dan B ye kaç farklı örten fonksiyon tanımlanabilir?
E) 6400
4
Sıfır haricindeki rakamlar kullanılarak yazılabilecek
rakamları farklı üç basamaklı sayıların kaçında yalnız
bir tane çift rakam vardır?
A) 240
B) 200
C) 180
D) 120
A  1, 2,3, 4,5 , B  k , m, n kümeleri veriliyor.
E) 72
A) 96
B) 120
C) 130
D) 140
E) 150
8
A  1, 2,3, 4,5, 6 kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinin elemanlarının çarpımı 15 ile tam
bölünür?
A) 6
B) 9
C
C) 10
D D
D
D)

12
D
E) 15
B
E
B
114
ELEMENTLER
9
8.CİLT
12
T
Ü
R
K
R
K
İ
B) 90
C) 120
D) 240
İ
İ
Y
Baştaki T harfinden başlayıp sondaki E harfine kadar,
komşu harfleri takıp ederek TÜRKİYE kelimesi kaç
farklı yol izlenerek okunabilir?
E) 720
B) 20
C) 30
D) 40
E) 64
13
10
A

D

E
Ahmet YAZICI
G
C

F
Bir düzlem üzerinde bulunan şekildeki çember üzerindeki A, B, C , D, E , F , G , H noktalarının herhangi
ikisinden birden geçen doğrular; çemberin iç bölgesinde en çok kaç noktada kesişirler?
B) 96
1
4
7
*
H
B
C) 140
D) 180
2
5
8
0
3
6
9

Her satırdan en az bir rakam tuşlanmak şartıyla
rakamları birbirinden farklı 5 haneli kaç farklı telefon
numarası tuşlanabilir?
A) 5!.81
B) 9!
C) 15!
D) 4!.27
E) 4!.3!
E) 240
14
11
A
D
C
B
Dört çember doğru parçaları ile şekildeki gibi birbirlerine bağlanmıştır. Bu dört çember, aynı doğru parçasının ucundakiler aynı renge boyanmamak şartıyla
kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renklere boyanacaktır.
Bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir?
A) 46
K
E
A) 16
A) 70
R
K
Y
Şekildeki 5 daire 4 farklı renkle boyanacaktır.Birbirine
temas eden daireler ayni renk olmamak şartı ile kaç
farklı biçimde boyanabilir?
A) 60
Ü
B) 64
C) 72
D) 84
Şekildeki dikdörtgen 24 eş parçaya ayrılmıştır. Buna
göre taralı üç parçayı birden içeren kaç farklı dörtgen
çizilebilir?
A) 16
B)
24
C) 30
D) 48
E) 64
E) 96
D C
D

B
A
B
Test 3 29
115
Permütasyon,Kombinasyon Binom - Konu Tarama Testleri
1
4
d1
d2
d3
d4
P
k1 k2 k3 k4 k5
k1  k2  k3  k4  k5 ve d1  d 2  d3  d 4 .
Paralelkenarlardan kaç tanesi ayrıtı üzerinde P
Şekilde
Şekildeki her kareye 1, 2,3, 4,5 rakamlarından
herhangi biri rastgele yazılacaktır. Taralı yerlerde
farklı rakamlar olacak biçimde kaç çeşit yazılabilir?
A)
12
5
B)
2
10
5
C)
12
4!.5
D)
12
5!.5
E)
noktasını bulundurur?
A)
12
B)
24
C) 32
Şekildeki çizgiler bir kentin birbirini dik kesen sokaklarını göstermektedir.
A dan hareket edip B noktasına gidecek olan bir
kimse kuzey yönünde hareket etmemek ve bir sokağı
birden fazla kullanmamak koşuluyla kaç farklı yol
izleyebilir?
C) 33
D) 48
Ahmet YAZICI
B
24
Yukarıdaki sakilde A veya B noktasını köşe kabul
eden kaç dörtgen vardır?
A) 16
B)
24
C) 36
D) 48
E) 64
6
d1
A
d2
d3
d4
d5
l1
l2 l3 l4 l5
l6
B
l1 l2 l3 l4 l5 l6 ve d1 d 2 d3 d 4 d5 .
Paralelkenarlardan kaç tanesi taralı bölgeyi içine alır?
A) 16
B

E) 64
3
Şekilde
42
5
A
B)
E)
6!.5
A
A) 18
D) 40
12
B)
24
C) 32
D) 48
E) 180
A dan B ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir?
A) 16
B)
24
C) 79
D
E
D) 86
C

E) 92
C
C
C
116
ELEMENTLER
7
11
B
B
A
A
A dan B ye en kisa yoldan kaç değişik biçimde
gidilebilir?
A) 88
B) 72
C) 48
D) 32
Şekil eş karelerden oluşmuştur. A dan
yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir?
E)
24
A) 20
8
D) 9
C) 30
D) 48
E) 50
elemanlarının toplamı kaçtır ?
A) 140
E) 10
B) 240
C) 388
D) 480
E) 512
Ahmet YAZICI
C) 8
24
A  1, 2,3, 4,5 kümesinin tüm alt kümelerinin
kullanılarak yazılabilecek tüm 5 basamaklı sayıların
toplamı 11 ile bölündüğünde kalan kaç olur?
B) 7
B)
B ye en kısa
12
1, 2,3, 4,5 kümesindeki rakamların her biri bir kez
A) 6
8.CİLT
9
1, 2,3,..., 20 kümesinin, elemanlarının çarpımı 4
ile
bölünen 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır?
A) 169
B) 240
C) 648
D) 780
E) 795
13
6 elemanlı bir küme, hiçbiri boş olmayan üç ayrık
altkümeye kaç değişik biçimde ayrılabilir?
A) 48
B) 60
C) 70
D) 80
E) 90
10
14
kaç altkümesi vardır?
1, 2,3, 4, 5, 6, 7,8,9 rakamlarıyla üç basamaklı üç ile
bolüne bilen kaç sayı yazılabilir?
A) 172 B) 180 C) 240
D) 280
E) 360
1, 2,3,..., 2004 kümesinin tek sayıda eleman içeren
A)
2996
B)
21000
C)
21003 D) 22003
E)
22004
A C
E
D

E
B
E
B
Download

örnek sayfalar - Ezbersiz Matematik