hazırlayan:
Ilhan GÜR
Matematik Öğretmeni
www.ilhangur.net
0532 352 35 34
RASYONEL SAYI PROBLEMLERİ
TEST - 2
1) 2/9 ‘u 36 olan sayının tamamı kaçtır?
İ
L
H
A
N
4) 320 km’lik bir yolun 3/8’i asfalt ½’si toprak ve geri
kalanı da kumdur.
a)Yolun asfalt olan kısmı kaç km’dir?
b)Yolun toprak olan kısmı kaç km’dir?
c)Yolun kum olan kısmı kaç km’dir?
G
Ü
R
2) Bir çiftlikte kuzuların sayısının ineklerin
sayısına oranı 3/5’tir. Çiftlikteki inek ve
kuzuların toplamı 80 olduğuna göre;
a) İneklerin sayısı kaçtır?
b) Kuzuların sayısı kaçtır?
İ
L
H
A
N
5) Kemal cebindeki paranın 2/9’u ile yemek yemiştir.
Kalan parasının 3/7’si ile sinemaya giden Kemal’in
cebinde 72 TL kaldığına göre;
a)Kemal yemek için ne kadar para ödemiştir?
b)Kemal sinema için ne kadar para ödemiştir?
c)Kemal’in cebinde başlangıçta ne kadar para vardı?
G
Ü
R
3) Nihat tabaktaki eriklerin önce 1/5’ini,sonra da
2/5’ini yemiştir. Geriye 20 erik kaldığına göre
başlangıçta tabakta kaç erik vardı?
İ
L
H
A
N
G
Ü
R
6) 54 sayısının 5/6’sı kaçtır?
7) Bir sınıftaki öğrencilerin 3/7’si sarışın, 2/7’si
esmer ve geri kalanı kumraldır. Sınıfta 14
esmer öğrenci olduğuna göre;
a) Sarışın öğrenci sayısı kaçtır?
b) Kumral öğrenci sayısı kaçtır?
İ
L
H
A
N
10) 3/4, 1/3, 1/2, 5/6 kesirlerini büyükten küçüğe
sıralayınız.
G
Ü
R
8) Ahmet’in yaşı babasının yaşının 2/5’i
kadardır. Ahmet’in babası 45 yaşında
olduğuna göre;
a) Ahmet kaç yaşındadır?
b) Ahmet’in ve babasının yaşları toplamı
kaçtır?
İ
L
H
A
N
G
Ü
R
11) Cebinde 90 TL ile manava giden ersin parasının
dokuzda üçü ile muz, onda 2 si ile portakal ve beşte
ikisiyle de mandalina alıyor. Ersinin ne kadar parası
kalmıştır?
İ
L
H
A
N
9) 4500 sayısının;
a) 2/9’u kaçtır?
b) 1/5’i kaçtır?
c) 3/10’u kaçtır?
d) 2/6’sı kaçtır?
G
Ü
R
12) Kemal bayram alışverişi için 160 TL ile gittiği
mağazadan parasının 3/8’i ile pantolon, 2/8’i ile gömlek,
ve 2/10’u ile ceket alıyor.
a) Pantolona kaç lira ödemiştir.
b) Gömleğe kaç lira ödemiştir.
c) Cekete kaç lira ödemiştir.
d) cebinde kalan para kaç liradır?
Download

Test - Özel Matematik Geometri Dersleri İstanbul