ENES SERT
3 A SUNUFU ETKİNLİKLERİ
KESİR KAVRAMI
Bir bütünün eş parçalarından her birini veya birkaçını gösteren sayıya
……………………… ………………………
PAY
3
7
denir.
…………………………………………………………………………………………………………….
PAYDA …………………………………………………..……………………………………………………..
1
7
1
7
Yukarıdaki şekilde bir bütün …… eş parçaya bölünmüş ve bu eş parçalardan
……
1
7
BÜTÜN
7 EŞ PARÇA
1
7
1
7
1
7
3
7
tanesi boyanmıştır. Şeklin boyalı kısmını kesir sayısı olarak
Şeklin boyalı kısmı …… tane
1
7
…….
…….
…….
şeklinde yazarız.
’den oluşmuştur. Eş parçalardan her birinin payı
…….
’dir. Payı 1 olan, bir bütünü oluşturan eş parçalardan her birini gösteren
sayıya …………………… …………………… denir.
……
Aşağıda verilen kesirlerin birim kesirlerini karşılarına yazınız.
3
5
…...
= …...
…...
5
6
4
9
= …...
…...
7
10
= …...
…...
= …...
9
12
…...
= …...
Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekiller üzerindeki boyalı bölgelerin ifade ettiği
kesir sayılarını yazınız.
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
Aşağıda verilen kesirleri şekiller üzerinde modelleyerek gösteriniz.
1
2
3
4
7
12
2
3
Aşağıda verilen boşlukları örnekteki gibi doldurun.








1
8
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
(sekizde bir, bir bölü sekiz)  1 tane 1
8
……
(……………. …… , …… …….... ………..)  … tane
……
……
(……………. …… , …… …….... ………..)  … tane
……
……
(……………. …… , …… …….... ………..)  … tane
……
……
(……………. …… , …… …….... ………..)  … tane
……
……
(……………. …… , …… …….... ………..)  … tane
……
……
(……………. …… , …… …….... ………..)  … tane
……
……
(……………. …… , …… …….... ………..)  … tane
……
Aşağıdaki kesirlerin kaç birim kesirden oluştuklarını örnekteki gibi yapınız.
9  9 tane
14
1
14
4 ….. tane
12
…...
6 ….. tane
8
…...
5 ….. tane
9
…...
4 ….. tane
7
…...
8 ….. tane
15
…...
…...
…...
…...
…...
…...
…...
5 ….. tane
10
…...
3 ….. tane
4
…...
5 ….. tane
5
…...
…...
…...
Aşağıdaki şekillerin birim kesir kadarını boyayın.
4 ….. tane
7
…...
…...
8 ….. tane
15
…...
…...
….. tane
…...
…...
Kutuları verilen örneğe göre dolduralım
1
1
1
1
5
3
6
4
60
12
48
…
…
1
1
1
1
6
5
7
3
90
…
…
63
…
…
1
1
1
1
5
8
8
3
…
80
…
…
72
…
1
1
1
1
6
3
6
3
36
…
…
54
…
…
1
1
1
1
4
2
9
3
24
…
…
81
…
…
1
1
1
1
5
3
8
4
75
42
4
…
…
64
…
…
1
1
1
1
7
2
7
4
…
…
56
…
…
Download

kesirler kavram - Kartanelerim.com