Tragédia: Osemnásťročný sa postavil pred vlak
Viac na
strane
3
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 45 Ročník XX
Utorok 9. novembra 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk Tel./fax: 033/762 84 25
viac videospráv na webe
Jeseň zhodila šaty
www.piestanskytyzden.sk
Prvé kontúry
novej plavárne
sú známe
Plavecké centrum,
ktoré by malo vyrásť pri
piešťanskom futbalovom
štadióne, dostalo
konkrétnu podobu.
Až nové zastupiteľstvo
bude schvaľovať
formu financovania
projektu, ktorý by mal
stáť približne 14,5
milióna eur.
Viac na strane
2
Predstavujeme
79 kandidátov
na poslancov
Viac na strane
6
Muži si rázporky
zdobili šatkou
Viac na strane
Počasie s nami hrá veselú hru. Na dušičky fúkal vietor tak, že kytice lietali po cintoríne,
potom prišlo opäť babie leto a zhodilo nám zimníky, aby vzápätí dážď a vietor povyzliekali
všetky stromy z lístia. Nuž – vrtošivá je tohtoročná jeseň.
Foto: Nino Palenčár
Babač získal
na MS striebro!
Viac na strane
inzercia
na koncerte
Žbirka pridával donekonečna
Jedna zo stálic hudobnej scény, spevák Miroslav Žbirka, sa
vrátil po dlhšom čase do Piešťan. V Dome umenia si Mekyho
fanúšikovia vychutnali nestarnúce skladby ako Biely kvet
či Atlantída. Odzneli i duetá s Marthou a Magdalénou
Šalamounovou. Piešťanci Žbirku nechceli pustiť
z pódia, a tak pridával...
Viac na stranách
14-15
12
39
2
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
aktuálne
editorial
Dnes píše
Viera
Dusíková
na tému:
Svetlo v duši
Pôvodne som chcela napísať editorial o novembrovej
pochmúrnosti a strate svetla
i tepla. Ale potom som sa rozhodla písať o nezmyselnej samovražde mladého osemnásťročného študenta elektrotechnickej priemyslovky, ktorý sa
postavil tvárou k rýchliku.
Mienila som ju položiť do
protikladu so zmysluplnou existenciou stredoškolského pedagóga Vladimíra Horažďovského, ktorý sa postavil tvárou k
životu a odišiel navždy, až keď
si ho naplno vychutnal aj s blenom ťažkých strát. A vzápätí som začula Žbirkovu pieseň
na text Miroslava Válka: „Tak
každoročne v jeseni svetlá sa
tratia z duše a človek, koník
túlavý, od srdca k srdcu kluše.
A pre každé chce umierať, žiť
nechce pre nijaké. Chcel by
mať jedno pre seba, je mu to
jedno, aké...“
Vtedy mi napadlo spojenie
- ak by nebol november, ktorý zháša ľuďom svetlo duší,
že prepadnú hlbokým depresiám, mohol osemnásťročný
mládenec ešte žiť. Možno by
mu stačilo vycestovať do slnečnej krajiny a nebyť koníkom
túlavým, ktorý klusá od srdca
k srdcu. Alebo mu darovať lístky na vynikajúci Mekyho koncert v Piešťanoch, ktorý ľuďom
do duší vlial množstvo pozitívnej energie...
Ak cítite, že ktosi vo vašej
blízkosti stráca blikajúce svetielko nádeje, že vydáva varovné, často nebadané signály, skúste zachytiť jemnú frekvenciu jeho strachu, úzkosti,
beznádeje i bezmocnosti a pomôžte „zime v údolí doniesť
odkaz máju...“ Treba vyčkať
aspoň do jari. A potom to pôjde zasa nejako ďalej!
Takto by mala vyzerať krytá časť plaveckého centra.
Plaváreň dostala konkrétnu podobu
Pracovníci piešťanského mestského úradu oboznámili členov Komisie školstva, športu a mládeže pri
MsZ Piešťany s novými informáciami, týkajúcimi sa
projektu plaveckého centra v Piešťanoch.
Vedúca odboru správy Mestského úradu v Piešťanoch Eva Pobjecká k problematike plaveckého centra
povedala: „V súčasnosti sa k projektovej dokumentácii musia vyjadriť správcovia sietí a tiež ďalšie
dotknuté orgány. Následne požiadame o územné
rozhodnutie.“ Nasledovať by malo verejné obstaranie na spracovateľa dokumentácie pre potreby
stavebného povolenia. „Budeme informovať členov
mestského zastupiteľstva o možnostiach financovania samotnej stavby. Predpokladám, že až nové
zastupiteľstvo schváli formu financovania tohto
projektu,“ vysvetľuje E. Pobjecká.
Plavecké centrum, ktoré má stáť v blízkosti futbalového štadiónu, by malo obyvateľom a návštevníkom Piešťan poskytnúť vonkajší zážitkový bazén
s vodnými atrakciami a halu s plaveckým bazénom.
Podľa informácií z Radnice sa uskutočnili prvé rokovania s bankami a leasingovými spoločnosťami o
financovaní tohto projektu. Odhadované investičné
náklady na plaváreň sú približne 14,5 mil. eur. (IP)
NA DUŠIČKY BOLO U NÁS POKOJNE
Prednedávnom sme si pripomenuli pamiatku tých, ktorí už
nie sú medzi nami. Počas dušičkového víkendu navštívilo dva
piešťanské cintoríny niekoľko
tisíc ľudí. S manažérkou strediska pietnych služieb Eliškou
Gockou sme sa rozprávali, ako
bol zabezpečený chod cintorínov počas sviatkov.
„Dušičkové dni sme prežili v
práci. V striedavých zmenách počas soboty, nedele a pondelka tu
pracovalo dvanásť pracovníkov.
Počas tohto obdobia sme tiež
zabezpečovali pohrebné obrady.
Otváracie hodiny na cintorínoch
boli od šiestej ráno do deviatej
večer,“ povedala E. Gocká. Služba
na Bratislavskej ceste otvárala
návštevníkom na požiadanie židovský cintorín.
Pred Sviatkom všetkých svätých pracovníci strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany pokosili cintoríny a vyniesli
popadané lístie, konáre a ošetrili
stromy. „Opravili sme tiež niekto-
Dušičkové dni sa zaobišli bez výraznejších problémov.
ré cestičky na cintoríne na Bratislavskej ceste v urnovom háji a
upravili sme chodníček pri hrobke
Winterovcov,“ dodala manažérka
strediska pietnych služieb.
Dohľad nad okolím krížov zabezpečili počas sviatkov pracovníci cintorínov, ktorí odstraňovali
vyhorené kahance. Večer situáciu
pri krížoch kontroloval a sledoval bezpečnostný technik. „Náv-
števnosť cintorínov sa tento rok
rozdelila do troch voľných dní.
Trošku nás potrápil silný vietor,
ale inak počasie vyšlo. Nemali
sme problémy ani s vývozom kontajnerov, ani na parkovisku sa
nestali žiadne vážnejšie kolízie,“
doplnila Eliška Gocká.
(IP)
Poslanci budú schvaľovať rozpočet
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
Piešťanskí poslanci sa tento štvrtok zídu na jedenástom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Stretnutie bude posledným pre toto zloženie
poslaneckého zboru pred novembrovými voľbami
do orgánov samosprávy.
Zástupcovia mesta budú schvaľovať výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2011. Budú sa zaoberať i správou o
plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta.
Členovia MsZ budú schvaľovať rozpočty mestských
organizácií – knižnice, MsKS a SMP a budú sa tiež zaoberať návrhom rozpočtu mesta na rok 2011. Budú
hovoriť i o prevode nehnuteľnosti na Vodárenskej
ulici a návrhoch nájomných zmlúv.
(IP)
aktuálne
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
Mal iba 18 a postavil sa pred vlak
V Piešťanoch došlo v pondelok
25. októbra k ďalšej železničnej tragédii. Pod vlakom skončil
osemnásťročný študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Hoci mládenec pochádzal od Prešova, rozlúčka s
ním sa konala v Piešťanoch. Tu
chcel totiž zabudnúť na zlé prešovské časy a začať odznova...
Štefan prestúpil v tomto školskom roku z prešovskej elektropriemyslovky do tretieho ročníka
SPŠE v Piešťanoch. Ako dôvod vraj
uviedol potrebu zmeny prostredia, ktoré mu doma neprospievalo. Do Piešťan prišiel študovať aj
preto, lebo v neďalekom Dolnom
Sŕní býval jeho brat, ku ktorému
sa presťahoval.
„Hoci v Prešove veľa vymeškával, na našej škole mal výborný
štart,“ uviedol riaditeľ SPŠE v
Piešťanoch Milan Tupý. „Štefana
si obľúbili nielen spolužiaci, ale
aj učitelia. Dostával jednotky,
skamarátil sa s novými spolužiakmi, zapájal sa do školského života. Bol veľmi aktívny, a tak som
si myslel, že zlé obdobie má už za
sebou,“ pokračoval riaditeľ.
V ten osudný deň vraj Štefan
odišiel zo školy okolo šestnástej
hodiny, nič mimoriadne si na ňom
spolužiaci nevšimli. „Je mi veľmi
ľúto, že sme netušili, čo sa s ním
deje. Naozaj som si myslel, že je
už v poriadku,“ dodal M. Tupý.
Čo sa vtedy odohrávalo v duši
osemnásťročného mládenca? To
sa už nik nedozvie. Nenechal ani
list na rozlúčku. Kde bol v čase
čierna kronika
Straka v obchode
Piešťanská mestská polícia
zasahovala minulú stredu na
Ulici E. Suchoňa. Hliadka spozorovala predavačku predajne
s textilom, ako zadržala ženu,
ktorá jej ukradla šaty v hodnote 35 eur. Policajti vyzvali
ženu, aby predložila doklady
totožnosti. Štyridsaťosemročná žena z Topoľčian sa policajtom priznala, že šaty ukradla.
Na mieste jej udelili blokovú
pokutu a tiež predavačke zaplatila za odcudzené šaty.
Poriadne si uhol
Rušňovodič zatiahol brzdu, ale nešťastiu už nepredišiel. Ilustr. foto: (vd)
od štvrtej do siedmej večera? Nad
čím premýšľal?
Bol už večer, keď si rušňovodič
rýchlika vchádzajúci do stanice
všimol, že pri priechode, ktorý
vedie z prvého na druhé nástupište, je človek. „Rušňovodič spozoroval človeka vo vzdialenosti asi
50 metrov pred rušňom,“ informovala nás hovorkyňa železničnej polície Ľubica Zoňová. Podľa
výpovede mládenec vbehol na
priechod z tmy a postavil sa pred
idúci vlak. Rušňovodič síce okamžite siahol na rýchlobrzdu, ale
pre krátku vzdialenosť už zrážke
nedokázal zabrániť. Privolaná lekárka už iba konštatovala smrť
následkom devastačných porane-
ní nezlučiteľných so životom.
„U rušňovodiča bola vykonaná
skúška na alkohol s negatívnym
výsledkom. Svedkom udalosti bol
dozorca diaľkovo ovládanej trate
železničnej stanice Piešťany, ktorý potvrdil výpoveď rušňovodiča
s tým, že aj sám na osobu kričal,
aby odišla z trate. Pri ohliadke
miesta udalosti bola u poškodeného nájdená žiacka knižka. Brat
poškodeného uviedol, že Štefan
bol klinicky liečený na psychiatrii
a už v minulosti sa pokúsil spáchať samovraždu. Doprava na železnici bola zastavená od 18.53 do
20.35 h na koľaji č. 3, následkom
čoho rýchlik meškal 102 minút,“
uviedla hovorkyňa.
(vd)
Obnova pošty na Trajane stále otvorená
Na poslednom stretnutí poslancov mestského
zastupiteľstva v rámci interpelácií zaznela z poslaneckého pléna otázka opätovného otvorenia pošty
na sídlisku Adam Trajan. Po požiari PT Univerzál totiž
obyvatelia tohto najväčšieho piešťanského sídliska
nemali možnosť kde odovzdať zásielky.
Riaditeľka Oblastného riaditeľstva Slovenskej
pošty v Trnave sa na k novému otvoreniu tejto pošty
v Piešťanoch vyjadrila, že majú záujem o obnovenie
na sídlisku v zrekonštruovanom objekte PT Univerzál. Podľa informácií z radnice majiteľ objektu Pavol
Táborský navrhol priestor na umiestnenie pošty, no
ešte má mestu a Slovenskej pošte predložiť návrh
na nájom. Následne bude zvolané rokovanie, aby sa
vyriešila otázka finančných možností mesta i budúceho prevádzkovateľa.
(IP)
ĎALŠIA PETÍCIA PROTI KAMIÓNOM
Ľudia z obcí medzi Hlohovcom a Piešťanmi sa sťažujú na
kamióny. Starostovia Ratnoviec,
Sokoloviec, Jalšového a Koplotoviec odovzdali predsedovi Trnavského samosprávneho kraja
Tiborovi Mikušovi petíciu, v ktorej
občania vyjadrujú nespokojnosť s
intenzívnou nákladnou dopravou v
ich obciach. Problém nastal podľa
vyjadrenia starostov po zavedení
elektronického mýta na diaľni-
3
ciach a cestách prvej triedy.
Podobné petície predsedovi kraja nedávno adresovali aj
starostovia z okolia Serede a Dunajskej Stredy. Obyvatelia dedín
medzi Hlohovcom a Piešťanmi v
petícii poukázali na zvýšenú intenzitu ťažkej nákladnej dopravy a obavy o bezpečnosť seba
aj svojich detí. Kamióny podľa
nich ničia nielen cesty, ale aj
steny rodinných domov, poško-
dzované sú aj inžinierske siete
uložené v blízkosti ciest. Starostovia súhlasili s názorom Tibora
Mikuša, že problém je potrebné
riešiť vyhláškou alebo predpisom, ktorý by vylúčil z ciest II.
a III. triedy tranzitnú nákladnú
dopravu. Mikuš chce o probléme
hovoriť s ministrom dopravy Jánom Figeľom. Starostom navrhol
v tejto súvislosti spoločný postup.
(sita/red)
Minulý piatok v nočných hodinách hliadka mestskej polícia
vykonala kontrolu zameranú
na podávanie alkoholických a
iných návykových látok osobám
mladším ako osemnásť rokov. V
mestskom parku našli popíjať
skupinku mladistvých. Na základe dychovej skúšky zistili,
že 15-ročný mládenec z Prašníka popíjal. Namerali mu až
1,92 promile alkoholu v dychu.
Ustlali si na zemi
Podľa anonymného telefonického rozhovoru v sobotu poobede hliadka vyrážala k prevádzke Delfín na Valovej ulici.
Na mieste našli ležať muža na
zemi. Išlo o miestneho bezdomovca, ktorý bol pod vplyvom
alkoholu. Policajti mu pomohli
vstať, a keďže odmietol lekárske ošetrenie, posadili ho na
lavičku. V ten istý deň podvečer hliadka našla pri potoku
Dubová ležať muža. Na otázku,
či nepotrebuje lekárske ošetrenie, muž z Dubnice nad Váhom
uviedol, že je v poriadku. Následne sa postavil a odišiel si
sadnúť na lavičku.
Vyhrážala sa
samovraždou
Policajti v pondelok 8. novembra nadránom zasahovali
na Poštovej ulici, kde podľa
oznamu chcela žena spáchať
samovraždu. Hliadka ju spozorovala stáť pred budovou T-Comu. Nahlas vykrikovala: „Zavolajte mi farára, ja idem spáchať samovraždu!“ Išlo o 39ročnú Piešťanku. Zo správania mestskí policajti usúdili,
že žena môže trpieť psychickou chorobou, a preto zavolali
zdravotníkov, ktorí ju previezli
do nemocnice.
(MsP)
4
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
téma
Ako funguje integrovaný záchranný systém (1.)
Tento rok sme i v Piešťanskom
okrese zaznamenali niekoľko
mimoriadnych udalostí. Pravdepodobne najviac ľudí zasiahol
požiar PT Univerzál. Okrem toho
počas letných mesiacov v niekoľkých obciach v okolí Piešťan
mali problémy so záplavami. I v
týchto prípadoch ľudia využili
služby integrovaného záchranného systému a známeho medzinárodného čísla 112.
Vieme používať
tiesňové volania?
Pod pojmom integrovaný záchranný systém sa uvádza postup činností vykonávaných pri
pomoci v tiesni. Je to záchranný
systém, ktorým je predovšetkým
zabezpečená rýchla informovanosť a zaistenie záchranárskych
subjektov. Ide o prípady, keď je
ohrozený život, zdravie, majetok
alebo životné prostredie. Jednotné európske číslo 112 v Sloven-
Integrovaný záchranný systém zahŕňa i poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.
v krízovej situácii potrebujú vyložene iba sanitku, je lepšie volať
konkrétne zdravotníkov. Pokiaľ
ide už o komplikované prípady,
havárie, je samozrejmé obrátiť
sa na pracovníkov tohto jednotného európskeho tiesňového volania. Operátor vždy podľa potreby
a po vyhodnotení situácie vyšle
konkrétne záchranné zložky,“ dopĺňa I. Košík.
Kedy a ako volať 112
Prevádzka linky 112 a koordinačného strediska je zabezpečená nonstop.
skej republike sme zaviedli po
vstupe do Európskej únie. Cieľom
integrovaného záchranného systému je, aby pri ohrození života,
zdravia alebo majetku postihnutý
bez zbytočného čakania dostal
nevyhnutnú a odbornú pomoc. Od
1. júla 2003 fungujú koordinačné
strediská integrovaného záchranného systému zriadené na obvodných úradoch v sídle jednotlivých
krajov Slovenskej republiky.
V rámci tohto systému fungujú a pôsobia základné záchranné
zložky. Sú to Hasičský a záchranný
zbor SR, poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, kontrolné chemické laboratóriá civilnej
ochrany, Horská záchranná služba
a Banská záchranná služba. „V
našich podmienkach okresu Piešťany nemáme na centrále 112-tky
pracovníkov horských a banských
záchranných služieb. Ak by však
nastala situácia, napríklad zával
či zosuvy pôdy, pracovníci si vedia
vyžiadať tieto služby,“ hovorí vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu
Piešťany, Igor Košík. Obyvatelia
Piešťan sa po vytočení čísla vždy
dovolajú do Trnavy, a to do budovy obvodného úradu. Na pracovisku civilnej ochrany a krízového
riadenia je zabezpečená prevádzka a nonstop zmeny pracovníkov
112-tky. Na jednom mieste sedí
zdravotník, hasič a príslušníci policajného zboru sú priamo napojení na tento systém.
Zriadením čísla tiesňového volania 112 sa nezrušilo používanie
doteraz platných čísel tiesňového
volania 150, 155 a 158. „Ak ľudia
Na číslo tiesňového volania je
možné telefonovať z akejkoľvek
pevnej verejnej siete alebo mobilnej siete v Slovenskej republike. Volanie je vždy zadarmo a pri
telefonovaní z verejného telefónneho automatu nepotrebujete mince ani kartu. Pri ohlásení
mimoriadnej udalosti prostredníctvom mobilného telefónu je
nutné zdôrazniť, kde sa presne
nachádzate, pretože operátor v
centrále vidí iba oblasť, odkiaľ
telefonujete.
Pri vytočení 112-tky treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska
integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po
spojení sa s operátorom vám bude
klásť otázky: Čo sa stalo? Kde sa
to stalo? Komu sa to stalo? Operátor sa spýta i na informácie o
volajúcom. Je dobré uviesť, či sa
nachádzate v uzavretých alebo
vonkajších priestranstvách. Neskladajte telefón dovtedy, kým
operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete,
zostaňte krátky čas na mieste,
odkiaľ ste volali.
Zneužívanie liniek
je stále problém
Pri príjme volania na 112-tku
systém automaticky identifikuje účastnícke číslo a lokalizuje
adresu alebo polohu mobilného
telefónu. V minulých rokoch na
Slovensku falošné volania tvorili
až 92 percent zo všetkých telefonátov. Zneužívanie tejto linky sa
trestá finančnou pokutou do výšky až 1659 eur. V prípade šírenia
poplašnej správy hrozí oznamovateľovi trest odňatia slobody na
jeden až päť rokov.
(Pokračovanie nabudúce)
Igor Paulech, ilustr. foto: (vd)
Tiesňové volania
v číslach:
Celkový počet volaní od
1. 7. 2003 do 31. 12. 2007:
20 680 359
Počet volaní za rok:
4 595 635
Priemer volaní za mesiac:
382 969
Priemer volaní za deň: 12 766
Priemer volaní za deň pre
jedného operátora: 1596
Priemer oprávnených volaní
za deň: 80
Priemer falošných volaní
za deň: 1516
Zdroj: www.sos112.sk
aktuálne
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
Na čelnú zrážku doplatil vodič Octavie
Medzi Drahovcami a Piešťanmi
sa minulý štvrtok ráno zrazili
dve autá. Nehoda sa stala pred
šiestou hodinou za hustej hmly.
V tomto čase šiel 37-ročný vodič
Škody Octavia v smere od obce
Drahovce na Piešťany, pričom v
hmle predchádzal iné auto.
„Neskoro si všimol oproti idúci Citroen Berlingo, s ktorým sa
čelne zrazil. Vodič Octavie a jeho 31-ročný spolujazdec, obaja
z Drahoviec, sa pri nehode ľahko
zranili. Ťažké zranenia utrpel 67ročný vodič Citroenu z Maduníc.
Vodičovi Octavie polícia nezistila
Vodič vozidla Citroen Berlingo utrpel vážne zranenia.
V Škode Octavia boli dvaja ľudia ľahko zranení. Foto: HaZZ
požitie alkoholu, vodičovi Citroenu odobrali krv. V dôsledku nehody bol niekoľko hodín blokovaný
jeden jazdný pruh a polícia tam
usmerňovala premávku,“ informovala nás hovorkyňa krajskej
polície Martina Kredatusová. K tomuto nešťastiu privolali aj piešťanských hasičov, ktorí
z havarovaného auta uvoľňovali
vodiča, pomáhali ho naložiť do
záchranky, na oboch vozidlách
vykonali protipožiarne opatrenia
a následne zlikvidovali vytekajúce
prevádzkové kvapaliny.
(vd)
Týždeň v znamení prevrátených áut
Piešťanskí hasiči počas uplynulých dní zasahovali pri troch
dopravných nehodách. Pomáhali
prevracať autá na kolesá, hasili
„dušičkové“ kahance a pílili nalomený strom.
Ako každý rok sa pri hlavnom kríži na cintoríne na Bratislavskej ceste rozhoreli kahance.
Piešťanskí hasiči oheň zlikvidovali minulý v utorok pred pol dvanástou v noci za pomoci oxidu
uhličitého.
Medzi Veľkými Kostoľanmi a
Voderadmi sa v sobotu 6. novembra napoludnie prevrátilo osobné auto Daewoo Lanos s jednou
zranenou osobou a ostalo stáť
na boku mimo cesty. Hasiči tu
vykonali protipožiarne opatrenia
a auto vrátili nazad na kolesá.
Pravdepodobne ranný dážď
sa podpísal pod nehodu, ktorá sa
stala v pondelok 8. novembra po
ôsmej hodine ráno medzi Vrbovým
a Dolným Lopašovom. Na strechu
sa prevrátilo osobné auto značky
BMW s troma osobami. O dvoch
zranených sa postarali záchranári. Hasiči tu vykonali protipožiarne opatrenia a aj toto auto vrátili
na kolesá.
Z prevráteného BMW-čka vyšli traja ľudia - dvaja boli zranení.
Hasičov si v pondelok o desiatej hodine zavolali pracovníci
technických služieb, aby im vysokozdvižnou plošinou pomohli
spíliť asi tridsaťmetrový strom v
Sade Andreja Kmeťa. Nalomený
velikán ohrozoval ľudí, ktorí pod
ním prechádzali, a tak ho hasiči
skrátili približne o polovicu.
(vd/HaZZ), foto: HaZZ
Pri havárii sa zranilo viacero osôb
Medzi Veľkými Ripňanmi a Hlohovcom sa koncom minulého
týždňa zrazilo osobné auto s dodávkou. Pri zrážke sa zranilo viacero osôb. Na mieste zasahovala nitrianska posádka Vrtuľníkovej
záchrannej a zdravotnej služby Air – Transport Europe. Zdravotníci
ošetrovali hlavne najťažšie zraneného pacienta – 30-ročného muža
z Partizánskeho. S podozrením na poranenie hrudníka a brucha ho
transportovali do Fakultnej nemocnice v Nitre.
(ip)/VZZS
5
právnik radí
Osobitosti premávky
v zimnom období
Ak sa na vozovke nachádza
súvislá snehová
vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového
vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo
použiť v cestnej premávke, len
ak je toto vozidlo na všetkých
nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením
„M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“.
Do kategórie M1 patria motorové vozidlá s najmenej štyrmi
kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča
(bežné osobné autá). Kategóriu
N1 tvoria motorové vozidlá s
najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na
prepravu tovaru s najväčšou
prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg.
Kategória vozidla je zaznačená
v osvedčení o evidencii vozidla.
Oproti tomu motorové vozidlá kategórie M2, M3 (vozidlá
s viac ako 8 sedadlami okrem
vodiča), N2 (nákladné vozidlo
od 3,5 do 12 ton) a N3 (nákladné vozidlo od 12 ton) musia byť
vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích
náprav povinne vždy v čase od
15. novembra do 31. marca a
tiež v prípadoch, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.
Vodič motorového vozidla
je povinný zabezpečiť splnenie podmienky obutia zimných
pneumatík na vozidlo už vtedy, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že
na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať,
sa bude na vozovke nachádzať
súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.
Vyššie uvedené povinnosti
neplatia pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika
alebo pneumatika na núdzový
dojazd, neplatia pre terénne
motorové vozidlá (označené
symbolom G), a pre motorové
vozidlá používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme (autobusy MHD).
Mgr. Branislav Jurga, advokát
6
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
predstavujeme
Do parlamentu sa hlási 79 kandidátov, zvolíme si 25
Už o pár dní, v sobotu 27. novembra, si obyvatelia Piešťan
zvolia 25 poslancov mestského zastupiteľstva a primátora. Pred
dvoma týždňami sme uviedli v našom týždenníku mená i názory
siedmich kandidátov na primátora. Teraz vám ponúkame zoznam
všetkých 79 kandidátov tak, ako ich zaregistrovala volebná
komisia Piešťan na čele s predsedom Daliborom Kuciaňom.
Naše mesto je rozdelené na štyri volebné obvody. Prvý obvod
budú v nasledujúcich štyroch rokoch zastupovať šiesti poslanci
MsZ, v druhom obvode si občania zvolia sedem poslancov, šesť
mestských parlamentárov bude zastupovať občanov žijúcich v
treťom obvode a rovnaký počet svojich zástupcov si zvolia aj
obyvatelia štvrtého volebného obvodu.
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1:
1. Elena Bieliková, Mgr., 50 r.,
stredoškolská pedagogička, Winterova 12 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH
a MOST-HÍD
2. Jarmila Honzová, 43 r.,
ekonóm, Mudroňova 4823/70 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
3. Jozef Jambor, Ing., 71 r.,
vodohospodár, Letná 18 - Koalícia
SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
4. Janka Jezerská, 50 r., manažérka, Lipová 64/5 - nezávislý
kandidát
5. Helena Kiššová, JUDr., 61
r., právnička, Sv. Cyrila a Metoda
870/22 - nezávislý kandidát
6. Andrej Klapica, Doct., 33
r., riaditeľ, Hoštáky 31 - Koalícia
SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
7. Jozef Malík, PhDr., 27 r.,
vedúci tímu zákazníckeho servisu, Kláštorská 484/18 - nezávislý
kandidát
8. Tatiana Matejovičová, Ing.,
52 r., manažér štátnej správy, Vážska 20 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH a
MOST-HÍD
9. Michael Pfeiffer, 32 r., vedúci výroby, Kláštorská 44 - Sloboda a Solidarita
10. Ján Ranostaj, MUDr., 60
r., lekár, Považská 21 - SMER-SD
11. Andrej Sarvaš, 22. r., študent, Rastislavova 2103/40 - nezávislý kandidát
12. Pavol Steinecker, Bc., 60
r., pracovník MsP, Pod Párovcami
1336/14 - SMER-SD
13. Milan Strečanský, Ing., 48
r., podnikateľ, Žilinská 6 - SMER-SD
14. Jozef Špitálsky, 48 r.,
SZČO, Bottova 981/16 - Sloboda
a Solidarita
15. Miloš Tamajka, MBA, 34
r., riaditeľ ÚPSVaR, Vodárenská
4610/106 - SMER-SD
16. Pavol Tapušík, 54 r., podnikateľ, Vodárenská 74 - Koalícia
SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
17. Júlia Virágová, Ing., 29 r.
ekonómka, A. Hlinku 18/34 - nezávislý kandidát
18. Eva Wernerová, Ing., 50
r., krajinný architekt, Vodárenská
4607/96 - nezávislý kandidát
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 2:
1. Mária Beňová, 59 r., riaditeľka spoločnosti, Bernolákova
9 - SMER-SD
2. Jozef Beňačka, MUDr.,
PhD., 55 r., lekár, Bratislavská
2835/63 - nezávislý kandidát
3. Juraj Brna, Ing., 54 r., geodet, Potočná 1519/3 - nezávislý
kandidát
4. Tibor Bugár, Ing., 54 r.,
podnikateľ, M. Bela 52 - Sloboda
a Solidarita
5. Ján Dulla, Ing., 62 r., ekonóm, Nám. SNP 7 - Koalícia SDKÚDS, KDH a MOST-HÍD
6. Irena Gábrišová, Mgr., 49
r., učiteľka, Hlboká 52 - Koalícia
SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
7. Milan Gajdoš, MUDr., MPH,
45 r., lekár, Nálepkova 28 - SMER-SD
8. Marián Gula, Ing., 60 r., riaditeľ sekcie, Bernolákova 12 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
9. Dušan Herman, Ing., 49 r.,
ekonóm, Žilinská 22/1 - Koalícia
SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
10. Jozef Kapša, 56 r., SZČO,
Winterova 1754/14A - SMER-SD
11. Richard Kopún, Ing., 35 r.,
vedúci chránenej dielne, Kukorelliho 7179/12 - nezávislý kandidát
12. Eva Kováčová, Ing., 40 r.,
manažérka, Hospodárska 2657/14
- Strana zelených Slovenska
13. Milan Máček, Ing., 56 r.,
zástupca riaditeľa, Kukučínova
22 - SMER-SD
14. Timotej Miština, Ing.,
CSc., 66 r., zástupca primátora,
Teplická 27/104 - Koalícia SDKÚDS, KDH a MOST-HÍD
15. Peter Ottinger, MUDr., 58
r., lekár, Matúškova 2156/3 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
16. Robert Špendel, 42 r., manažér, Hospodárska 2652/23 - nezávislý kandidát
17. Alena Štefková, MUDr., 51
r., lekárka, A. Hlinku 58/81 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
18. Marcel Urban, 28 r., živnostník, Partizánska 70 - Ľudová
strana Naše Slovensko
19. Marián Urbánek, MUDr.,
50 r., lekár, Palárikova 1535/10 nezávislý kandidát
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 3:
1. Remo Cicutto, Ing., 48 r.,
stavebný inžinier, Krajinská 2961/
50 - nezávislý kandidát
2. Martin Cifra, Bc., 40 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov,
Bratislavská 2859/119 - nezávislý
kandidát
3. Martin Čimo, Ing., 61 r.
SZČO, Studená 3080/3 - Európska
demokratická strana
4. Juraj Dvorský, 49 r., podnikateľ, Helsinská 9 - Koalícia SDKÚDS, KDH a MOST-HÍD
5. Marián Dubovský, PhDr.,
Mgr., 61 r., riaditeľ regionálnej
rozvojovej agentúry, Nálepkova
1832/18 - nezávislý kandidát
6. Peter Gerhát, Mgr., 55 r.,
právnik, Školská 18 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
7. Michal Hynek, Bc., 22 r., politológ, Krížna 3552/1 - SMER-SD
8. Jozef Chudý, Ing., 60 r.,
podnikateľ, Gaštanová 16 - SMERSD
9. Lucia Kalabová, JUDr., 27
r., adv. koncipientka, Skalná 37
- SMER-SD
10. Eva Kolláriková, JUDr.,
Ing., PhD., 53 r., konateľ, Komenského 5049/63 - SMER-SD
11. Gabriela Kubičková, MgA.,
30 r., podnikateľka, A. Dubčeka
3540/5 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH
a MOST-HÍD
12. Magdaléna Kuciaňová,
JUDr., 54 r., advokátka, Brezová
7 - Slovenská národná strana
13. Peter Michalec, Ing., 28
r., súkromný podnikateľ, Vážska
3564/15 - Sloboda a Solidarita
14. Marek Monček, Ing., 37 r.,
živnostník, Hlboká 34 - Sloboda a
Solidarita
15. Zuzana Nedelková, MUDr.,
46 r., SZČO, Dlhá 3154/37 - nezávislý kandidát
16. Martina Petrášová, Mgr.,
26 r., živnostníčka, Javorinská
2457/4 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH
a MOST-HÍD
17. Mária Plšková, Mgr., 58 r.,
špeciálny pedagóg, Vážska 23 Sloboda a Solidarita
18. Marian Ručkay, Ing., 61
r., konateľ, A. Trajana 4830/3 nezávislý kandidát
19. Anna Šabová, 45 r., recepčná, Vážska 27 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
20. Jozef Tomaga, Ing., 36 r.,
technický manažér, Panenská 10
- Koalícia SDKÚ-DS, KDH a MOSTHÍD
21. Martin Valo, 46 r., vedúci
galérie Fontána Piešťany, Robotnícka 3226/43 - nezávislý kandidát
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 4:
1. Iveta Babičová, Ing., 53
r., stredoškolská pedagogička, A.
Trajana 10 - Koalícia SDKÚ-DS,
KDH a MOST-HÍD
2. Jana Bartošová, Ing. arch.,
48 r., architektka, M. Bela 42 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
3. Martin Beluský, Bc., 23 r.,
študent VŠ, E. F. Scherera 20 - Ľudová strana Naše Slovensko
4. Dávid Beňo, Ing., 35 r.,
podnikateľ, Bernolákova 1484/9 SMER-SD
5. Mária Gašparíková, Mgr., 53
r., právnička, M. Bela 22 - Koalícia
SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
6. Eliška Gocká, Ing., 52 r.,
manažérka strediska, E. F. Scherera 4801/18 - nezávislý kandidát
7. Jozef Končier, Ing., 61 r.,
geodet, Pod Párovcami 69 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
8. Monika Kováčová, 49 r.,
referentka marketingu, A. Trajana
4753/20 - nezávislý kandidát
9. Jozef Kubík, 43 r., SZČO, A.
Trajana 5 - Koalícia SDKÚ-DS, KDH
a MOST-HÍD
10. Marek Labuda, 20 r., študent, A. Trajana 4753/20 - Sloboda a Solidarita
11. Anna Mansfeldová, 58 r.,
kvetinárka-aranžérka, M. Bela
4665/5 - Strana zelených Slovenska
12. Alexander Moravčík, Bc.,
23 r., študent, A. Trajana 4830/
15 - nezávislý kandidát
13. Igor Nicák, RNDr., 47 r.,
štátny zamestnanec, E. F. Scherera 14 - SMER-SD
14. Radovan Pagáč, Mgr., 28
r., riaditeľ Slovenského skautingu,
Bratislavská 7188/169 - Koalícia
SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD
15. Milan Piešťanský, Ing., 51
r., vedúci výroby, E. F. Scherera
4803/10 - Strana demokratickej
ľavice
16. Bibiána Pfeiffer, 31 r.,
súkromná podnikateľka, Kláštorská 44 - Sloboda a Solidarita
17. Dušan Svetlík, Bc., 43 r.,
geodet - štátny zamestnanec, M.
Bela 4751/36 - nezávislý kandidát
18. Norbert Škorvaga, 35 r.,
zákaznícka podpora, E. F. Scherera 13 - Sloboda a Solidarita
19. Ján Šmída, RNDr., 52 r.,
stredoškolský učiteľ, E. F. Scherera 4796/1 - nezávislý kandidát
20. Ján Štefka, 57 r., manažér,
N. Teslu 4 - SMER-SD
21. Andrej Valentovič, Bc., 34
r., súkr. podnikateľ, Komenského
4530/6 - SMER-SD
(pt/vd)
z regiónu
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
7
KÚPELE SMRDÁKY OTVORILI SVOJE DVERE
Nepríjemnými kožnými ochoreniami a problémami, ktoré tieto
ochorenia spôsobujú, trpí čoraz
viac už nielen dospelých, ale aj
detí. Medzi tie najnepríjemnejšie
patrí ochorenie psoriáza, ktorou
trpí 125 miliónov ľudí na celom
svete. Svetová zdravotnícka organizácia po prvýkrát v roku 2004
vyhlásila Svetový deň psoriázy a
určila ho na 29. október. Cieľom
tejto aktivity je poukázať na to,
že je to ochorenie, s ktorým sa dá
žiť, ale aj na to, že je nenákazlivé, neinfekčné a neprenosné.
Toto ochorenie sa úplne odstrániť ani vyliečiť nedá, ale vhodná
liečba môže veľmi zmierniť jeho
priebeh.
Unikátne prírodné zdroje sa
Prvý kúpeľný dom v Smrdákoch je zároveň aj ich symbolom.
predovšetkým na túto liečbu využívajú v kúpeľoch Smrdáky, ktoré sú súčasťou Slovenských lie-
čebných kúpeľov Piešťany, a.s.
Prírodnú minerálnu vodu a sírne
bahno využívajú pri liečbe kož-
ných ochorení – psoriázy, atopickej dermatitídy, ekzémov, akné
a pod. klienti z najrozličnejších
kútov sveta.
Priestor na poskytnutie informácií pre tých, ktorí sú týmito
nepríjemnými ochoreniami postihnutí, ale tiež pre širokú verejnosť bol vytvorený aj na Dni
otvorených dverí v kúpeľoch Smrdáky, ktorý sa konal 30. októbra
2010. Viac ako 80 nových hostí
využilo v tento deň služby dermatovenerológov a ich bezplatné
poradenstvo. Odborné informácie odzneli v prednáške MUDr.
Margity Štajerovej a prítomní si
mohli vyskúšať jedinečnú sírovodíkovú vodu na vlastnej koži.
A. Balková
V Moravanoch otestovali dráhu za dvadsaťtisíc
V Základnej škole s materskou
školou v Moravanoch nad Váhom otvorili minulý piatok novú
dvestometrovú atletickú dráhu
s umelým povrchom za viac ako
dvadsaťtisíc eur. Slávnostný prestrih pásky uskutočnil starosta
obce Peter Hulman a predseda Slovenskej asociácie športu
(SAŠ) Anton Javorka.
Po ešte horúcom ovále sa rozbehli najlepší moravianski bežci,
ktorí si zmerali sily na atletických majstrovstvách školy. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa
stali Lucia Pernischová, Tomáš Šimek, Naďa Urbanová, Alex Rebro,
Viktória Sedmáková, Jozef Janotík, Tereza Tokošová, David Šima,
Anton Javorka odštartoval prvú kategóriu v behu dievčat.
boja s futbalom, vysvetľuje: „Dráhu sme postavili v dvoch etapách
a financovali sme ju z grantového
programu Pozitívna energia pre
šport z Nadačného fondu Západo-
slovenskej energetiky prostredníctvom Nadácie Pontis, ktorá
nám prispela čiastkou 6640 eur.
Väčšiu časť, teda 13 550 eur, sme
použili z rozpočtu obce.“
(vd)
Evanjelici si uctia Trajana
Do majstrovstiev školy sa zapojili aj staršie dievčatá.
Lucia Mikušová, Roman Bíro. „K
zdarnému priebehu pretekov veľkou mierou prispel najmä organizátor, vedúci atletického krúžku na našej škole Štefan Domonkos a telocvikár Radoslav Kolník.
Štartovaciu pištoľ mal v rukách
predseda Okresnej rady SAŠ Peter
Košťál,“ uviedol riaditeľ školy Ján
Jankech.
Na otázku, z akých zdrojov
jedinú bežeckú dráhu tohto druhu v regióne a pravdepodobne aj
na Slovensku financovali, starosta Peter Hulman, ktorý je zároveň
autorom projektu Atletika ide do
Nedeľa 14. novembra bude už o pol desiatej ráno zasvätená v
piešťanskom evanjelickom chráme spomienke na farára, exulanta
a básnika Adama Trajana Benešovského.
„Po službách Božích s kázňou farára českobratskej cirkvi evanjelickej v Benešove, Tomáša Trusinu, si o pol štvrtej popoludní uctíme
pamiatku známeho evanjelického kňaza pri jeho soche v mestskom
parku,“ informoval nás miestny evanjelický duchovný pastier Branislav Dolinský. Na piete spojenej s kladením vencov sa zúčastnia
predstavitelia mesta, kúpeľov a evanjelickej cirkvi. O pol hodinu
nato, o šestnástej, zaznie pásmo slova a hudby v sieni Betezda,
ktorá sa nachádza pri evanjelickom kostole na Štefánikovej ulici.
Vystúpi na ňom spevokol katolíckych veriacich - Coro Laudamus. Súčasťou pásma bude aj prednáška o vzťahu Piešťan a Adama Trajana
a recitácia básní velikána, ktorého nápis titulu oslavnej básne z roku
1642 - Saluberrimae Pistinienses Thermae (Zdraviu najprospešnejšie
Piešťanské kúpele) - zdobí priečelie Kolonádového mosta.
(vd)
8
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
servis
Richard Valo: Podporujeme šport, pretože si uvedomujeme, čo pre Piešťany znamená
DOMOSS - dlhoročný partner piešťanského hokeja
O tom, aké budú Piešťany o 20
či 25 rokov, aký vzťah k mestu
i medzi sebou bude mať nastupujúca generácia Piešťancov, sa
rozhoduje dnes. Na našich školách, v krúžkoch, na ihriskách a
rovnako i na ľade piešťanského
štadióna. Pretože práve na ňom
už desiatky rokov pôsobí piešťanská pýcha - Športový hokejový klub 37.
tvoriť si priateľstvá, ktoré často
prežijú i koniec športovej kariéry, akokoľvek dlho potrvá. Zrátané a podčiarknuté, ŠHK 37 spolu
s ostatnými športovými klubmi
plní v Piešťanoch nezanedbateľnú úlohu. Preto je dôležité, aby
nachádzal doma pre svoju činnosť
jednoznačnú podporu. Jedným z
významných finančných podporovateľov Športového hokejového klubu 37 je i piešťanská
spoločnosť DOMOSS.
Podporujeme šport
Gáborík,
Hossovci, Lintner
Je všeobecne známe, že počas
svojej existencie klub vychoval
množstvo hokejových osobností,
ako sú Sykora, Klempa, Lušňák
ml., bratia Ručkayovci, bratia Filipovci, bratia Kolníkovci, Lipka,
Parádi a mnoho ďalších. Ale treba
pripomenúť i zvučnejšie mená
hráčov, ktorí počas svojho rastu
zdieľali aj piešťanský ľad, ako sú
Gáborík, bratia Hossovci, Lintner,
Chára, Uram a ďalší, ktorí dodnes
úspešne reprezentujú slovenský
šport nielen v rámci Slovenska.
Čo je však dôležitejšie, pre stovky
detí z Piešťan a blízkeho okolia
klub znamená ideálnu možnosť
ako zdravo tráviť voľný čas, vybíjať nahromadenú energiu a vy-
„Nebudem zastierať, že naša
podpora Športovému hokejovému klubu 37 nie je ekonomickou
záležitosťou. Je pravda, že za
našu pomoc máme umiestnené
reklamné plochy v priestoroch
štadióna, no nedá sa vyčísliť, aký
majú reálny dopad na naše tržby. Navyše to vôbec pre nás nie
je podstatné. Šport a hokej nepodporujeme z nejakých zištných
dôvodov. Jednoducho si dobre
uvedomujeme, čo pre Piešťany a
Piešťancov znamená,“ hovorí Ing.
Richard Valo, podpredseda predstavenstva spoločnosti DOMOSS
TECHNIKA, a.s. V tomto prípade
nemožno nesúhlasiť. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve hokej
je považovaný za najúspešnejší kolektívny piešťanský šport a
klub ŠHK 37 sa trvalo radi medzi
slovenské hokejové elity prvoligových hráčov. Dokonca dvakrát hral
o postup do extraligy.
S osobným
nasadením za hokej
„Finančná a technická pomoc
zo strany spoločnosti DOMOSS má
Richard Valo (vľavo) a Jaroslav Lušňák s cennou trofejou
za víťazstvo v 1. hokejovej lige.
pre nás kľúčový význam, často by
sme si bez nej nevedeli dobre
predstaviť rozpočet. Navyše aj
vďaka nej je náš štadión jeden z
najlepšie vybavených štadiónov
na Slovensku. No tým sa podpora
DOMOSSu nekončí. Rovnako si vážime, nazvime to populačnú pomoc, keď nás DOMOSS zásobuje
mladými talentovanými hráčmi,
ako sú napríklad Matej a Ondrej
Valovci či Filip Hudec. Matej a Filip už úspešne reprezentujú klub
v juniorskej súťaži, Ondrej v súťaži dorastu. No treba napísať
a podčiarknuť, že u nás na ľade
rozhoduje len talent a drina a
je jedno, kto je koho otec. Na
tom sme sa s Richardom Valom
okamžite zhodli. Napriek tomu by
sa nám ďalší hráči ešte zišli,“ komentuje evidentne mnohostrannú
výpomoc Jaroslav Lušňák, prezident ŠHK 37.
Najlepší tím
sa pozná na ľade
Šport má ďalšiu funkciu, ktorú
čoraz viac vyzdvihujú personalisti úspešných malých i nadnárodných spoločností. Odbúrava
stres na pracovisku, prispieva k
lepšej atmosfére v obchodoch, čo
zákazníci poznajú a vedia oceniť.
„Áno, je to pravda. I my sami si
radi zahráme hokej, pravidelne
poriadame zápasy s obchodnými
partnermi alebo len medzi sebou.
Je to skvelý relax a výborne to
podporuje tímového ducha v spoločnosti. Skrátka, bez športu si
neviem život v Piešťanoch predstaviť,“ uzatvára tému R. Valo.
O tom, že DOMOSS má k hokeju naozaj blízko, svedčí i to, že pri každej zaujímavej príležitosti dokáže zostaviť
silné mužstvo. Na fotografii je víťazné mužstvo turnaja o Putovný pohár Piešťanského týždňa z roku 2008.
z regiónu/aktuálne
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
9
Titul Najčernejší Čierny Peter získal členek KRIAKu
Vo vrbovskom V-klube sa v predvečer sviatku jedného z dôležitých sviatkov kalendára KRIAKu
konali piate Majstrovstvá sveta a
vesmíru (5. MSaV) v kartovej hre
Čierny Peter. Majstrovský titul
si v piatok „vykartoval“ Jozef
Pekoslav Pekarovič z bratislavského Združenia nič netušiacich
po tom, čo zvíťazil vo finále nad
Michalom Murkom Muránskym.
Do Vrbového prišlo v piatok,
teda tri dni pred Dňom Čierneho
Petra (08.11), dvadsaťjeden najlepších kartárov sveta a vesmíru,
aby si vyskúšali hráčske šťastie.
„Dvanásť účastníkov bolo z Kriaku, sedem zo Združenia nič netušiacich,“ prezradil nám minerál
KRIAKu, Andrej Budislav Jobus.
Majstrovstvá začali už tradične
hymnou multiorganizácie Kriak,
pri ktorej si hráči položili ruku
Dado Všehoslav Blažek ťahá Čierneho Petra z rúk Laca Mackovjaka.
na srdce, potom nasledovalo žrebovanie. Díval sa naň aj preceda
multiorganizácie Húpací kón. Následne pri siedmich stoloch mastili Čierneho Petra vždy traja hráči.
Aby boli majstrovstvá „regulérne“, každá skupina dostala nový
neoznačený balíčk kariet Čierny
Peter. Pravidlá hry organizátori
prečítali v slovenskom, českom
aj nemeckom jazyku, čím majstrovstvá nabrali punc svetovosti.
Hoci Vrbovčania mali výhodu
domáceho prostredia, príliš sa im
nedarilo. A tak sa po ťažkých zápasoch ocitli pri finálovom stole
dvaja hráči zo ZNN Jozef Pekoslav
Pekarovič a Michal Murko Muránsky. Majstrom sveta a vesmíru sa
v tento pamätný deň, ktorý je
zapísaný v kalendári KRIAKu číslicami 5.143.KK, stal kolega zo
ZNN - Jozef Pekoslav Pekarovič.
Už tradične sa hralo aj o Najčernejšieho Čierneho Petra. Ním sa
stal domáci členek Kriaku Dado
Všehoslav Blažek. S titulom Najšedejší priemer šedého priemeru
sa uspokojil Karol Thiry zo ZNN.
Minerál Kriaku A.B. Jobus dodáva: „Na 5. MSaV (5.143.KK) sme
zároveň oslávili 15. výročie od 1.
MSaV (1995).“
V. Dusíková
CHODNÍKY ZNÍŽILI
RIZIKO NEHÔD
Minulý týždeň dokončili v Borovciach posledný úsek nového
chodníka zo zámkovej dlažby.
Jeho dobudovaním sa v podstatnej miere zlepšila aj dopravná
situácia v obci.
„Doteraz museli naši občania
chodiť po kraji cesty, takže hrozila kolízia s okoloidúcimi autami.
Vybudovaním nových chodníkov v
dĺžke asi 600 metrov v smere od
Trebatíc až po Rakovice sa zvýšila
bezpečnosť našich občanov, idúcich popri hlavnej ceste. K tomu
treba prirátať ďalších 150 bežných metrov chodníka cez starý
cintorín, vďaka ktorému ľudia
tiež nemusia chodiť do tejto časti
obce po kraji cesty,“ prezradil
nám starosta Boroviec Ladislav
Adamčík.
Okrem chodníkov sa Borovčania v tomto roku dočkali aj novej asfaltovej cesty v starej časti
obce, okolo nových bytoviek a v
Rakovickej uličke. „Som rád, že
sa nám podarilo opraviť hlavne
Rakovickú uličku, pretože cesta tam bola v havarijnom stave.
Nový asfaltový povrch v týchto
častiach obce je však len začiatkom kompletnej rekonštrukcie
miestnych komunikácií. Tých máme v obci 5,5 kilometra. Keďže nechceme znova rozkopávať
opravené cesty, s rekonštrukciou
ostatných musíme počkať až do
vybudovania obecnej kanalizácie. Tá nám z inžinierskych sietí
chýba v podstatnej časti obce ako
jediná,“ posťažoval sa borovský
starosta.
Štefan Gregorička
Zámkovú dlažbu kládli František Bučko, Vilam Zeliska a Ivan Bučko.
Informačnú tabuľu s názvom Vtáky na kŕmidle odkrývali (zľava) ornitológ
Pavel Kaňuščák, primátor mesta Remo Cicutto, krajinná architektka Eva
Wernerová, riaditeľka knižnice Margita Galová a oslávenec - Karol Fano.
Odkryli tabuľu o vtákoch
V mestskom parku pri okrúhlej
fontáne sa vo štvrtok 4. novembra konala príjemná jesenná
slávnosť. Pri príležitosti 88. narodenín, ale aj menín Piešťanca
Karola Fana, ktorý viac ako 40
rokov kŕmi v parku vtáčiky aj veveričky, odhalili informačnú tabuľu v slovenskom aj anglickom
jazyku s fotografiami vtákov.
Nájdete na nej snímky a charakteristické opisy sýkoriek, červienky, ďatľov, hrdličky, pinky,
drozda, mlynárky. Všetky tieto
vtáky spolu s veveričkami denne o deviatej hodine ráno a o
štrnástej popoludní kŕmi 88-ročný rodák z Piešťan, Kamil Fano.
„Ešte dva roky to vydržím a potom štafetu odovzdám Pavlovi
Steineckerovi,“ povedal o paličku sa opierajúci oslávenec, kto-
rému P. Steinecker zabezpečuje
dovoz semienok, prosa, orieškov,
ovsa, teda všetkého, čo vtáčiky a
veveričky obľubujú.
V. Dusíková, foto: I. Paulech
KATARÍNSKY PLES
Základná škola Krakovany
vás pozýva na Katarínsky ples,
ktorý sa uskutoční v sobotu 20.
novembra od 20.00 h v Kultúrnom dome v Krakovanoch. Hrá
vynikajúca živá hudba Milkivej.
Čaká vás kvalitná zábava zaujímavá tombola, chutná večera
a prekvapenie... Cena: 3,50 €/
osoba (v cene je prípitok a občerstvenie). Záväzná rezervácia stolov: 0904/917 700. (inz)
10
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
kultúra
Pozlátené umenie dlhopoľských drotárov
Posledná výstava Umeleckých
reflexov zdravotne postihnutých
občanov Slovenskej republiky,
ktorá sa uskutočnila na sklonku
októbra v hoteli Magnólia, by
mohla mať prívlastok – oslava
drotárstva.
Pozlátená drôtená miska na ovocie.
zorganizoval predseda Slovenskej
agentúry na podporu zdravotne
postihnutých občanov Arpád Beník, odovzdal Juraj Šerík vlastnoručne zhotovené korunovačné
klenoty už spomínanému organizátorovi podujatia so slovami:
„Ja, drotár Juraj Šerík, z rodu
kráľovského, potomok rodov Holánikovského a Šeríkovského,
odovzdávam vám tieto korunovačné predmety na znak hlbokej
úcty za všetko, čo ste vykonali
pre hendikepovaných umelcov.
Buďte kráľom statočným, ľudským a poctivým.“
S darom od tohto drotára odchádzala z Piešťan aj umelecká
vedúca FS Drotár, od Juraja Šeríka
dostala obrovské drôtené srdce.
Súbor Drotár v Magnólii zaspieval
dve piesne, z nich jednu umelecky upravil Mikuláš Schneider
Trnavský. Vraj ju začul v akejsi
trnavskej krčmičke, kde práve
sedeli a popíjali dlhopoľskí chlapi
Arpád Beník s korunovačnými klenotmi od drotára Juraja Šeríka z Čadce.
J. Šerík obdaroval aj umeleckú vedúcu Folklórneho súboru Drotár.
Nádherné mosadzné, ale aj
pozlátené a postriebrené umelecké skvosty tu v Galérii Reflexy vystavovali tri generácie dlhopoľských drotárov. Zastupoval
ich najmladší Juraj Šerík, drotár,
ktorého osud zavial do Čadce. Zahral sa s ním kruto – Juraj, ktorý
rovnako ako jeho predkovia, pradedo Jozef Holánik - Bakeľ a starý
otec Jakub Šerík - Fujak, tvorí
zložité, prepracované umelecké
predmety z drôtu, stráca zrak...
Na výstavu do Piešťan, ktorú mu
spestrili aj rodáci z Folklórneho
súboru Drotár, prišiel v sprievode
svojej manželky, ktorú držal za
ruku ako najvzácnejší klenot.
Na slávnostnej vernisáži, ktorú
pracujúci v bývalej „Vozovke“.
Folkloristi predviedli aj pásmo o
drotároch, ktorí sa na zimu vracali
zo sveta domov, za svojimi ženami a deťmi. V krošniach niesli
darčeky pre svojich najmilších.
Spolu s drotárskym umením sa
verejnosť zoznámila aj s roky dobre utajovanou tvorbou známeho
piešťanského lekára, traumato-
Malí členovia z Drotára počas vystúpenia v hoteli Magnólia.
lóga Jána Mašána, ktorý sa už počas stredoškolských liet, strávených na tunajšom gymnáziu, venoval umeleckej tvorbe. Darili sa
mu najmä portréty. Zvlášť vydarená je jeho podobizeň niekdajšej
populárnej speváčky Evy Kostolányiovej. Výstavu uviedol kurátor
Vojto Haring, ktorý porozprával o
živote i práci Jána Mašána. „Ja si
Janka vážim najmä pre jeho ľudský prístup, nesmierne mi pomohol, keď som bola po vážnej dopravnej nehode,“ povedala nám
jedna z Mašánových pacientok.
V galérii doktor Mašán prezentoval minulú aj súčasnú umeleckú
tvorbu. V poslednej dobe sa venuje najmä fotografovaniu. Keď
mu odovzdávali kyticu k jeho
šesťdesiatinám, tešil sa z kvietkov aj stiskov rúk ako malý chlapec. A tak potom, keď sme si čítali jeho motto: Krása života je
daná optimizmom jeho majiteľa a šťastie sa rodí v srdci živenom akoukoľvek láskou, odchádzali sme z podujatia v pohode a
v dobrej nálade.
V. Dusíková
aktuálne/súťaž
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
11
Halloweenskymi tekvicami ozdobili Lodenicu
Záver októbra oslávili Piešťanci i vyrezávaním halloweenskych
tekvíc. Na Lodenici sa postupne
dyne pod šikovnými rukami pre-
mieňali na umelecké dielka. Plápolajúce svetlo sviečok dodalo vyrezávaným oranžovým tekviciam
nádych sviatku všetkých duchov,
Prítomní „vyrezávači“ sa počas práce patrične posilnili...
Pred vyrezávaním je treba si vyznačiť kontúry.
čarodejníc a strašidiel.
V predvečer Halloweenu sa
zišli malí i veľkí na Sĺňave, aby zistili, či práve tá ich z vyrezaných
dýň bude nakoniec tá najkrajšia. Ježibaba, strašidelné tváre
či vyrezávaný Dino, dokonca aj
slovenský znak sa vryli postupne
do tekvíc najrôznejších veľkostí.
Najväčšiu napríklad doniesli z Moravian nad Váhom. Náladu pri vyrezávaní a vydlabávaní spestrili
Yallo s kapelou a ich „Jedlé melódie“. Všetci si nakoniec pochutili
i na zabíjačových špecialitách.
(IP), foto: P. Fiala
SÚŤAŽ: ROZPRÁVKA VIANOC 2010
Takúto rozprávkovú atmosféru
môžete zažiť aj vy v Dome umenia
v Piešťanoch dňa 10. decembra
o 17.00 h. Je to už 15. ročník
vianočného galaprogramu pre deti. Bude to veľká prehliadka detských i dospelých hviezd a hviezdičiek zo sveta profesionálnej, ale
aj neprofesionálnej populárnej
hudby. Popri známych umelcoch
tu dostanú príležitosť účinkovať
talentované detské súbory a sólisti. Program uvádza detský kráľ
Majster N a prvá Miss SR Karin
Majtánová. Na všetky deti čaká
množstvo prekvapení v podobe
súťaží a hodnotných darčekov.
Zapojte sa do našej súťaže a
môžete vyhrať vstupenky a darčeky. Čo treba urobiť? Vystrihnúť
tento stromček a ozdobiť ho oz-
dobami, ktoré nájdete v troch po
sebe nasledujúcich číslach nášho
týždenníka. Z kupónov vystrihnite
ozdoby - hviezdičku, zvončeky a
sviečky - prilepte ich na stromček
a ten nám zašlite do redakcie –
Teplická 63, Piešťany - najneskôr
do 29. novembra.
Z takto ozdobených stromčekov vyžrebujeme piatich, ktorí získajú lístok na galaprogram. Žrebovať budeme ešte raz, priamo
na galaprograme, kde traja z vás
získajú pekný darček od redakcie
Piešťanského týždňa.
(pt)
1.
ROZPRÁVKA VIANOC 2010
1
2
KUPÓN
3
Meno a priezvisko: ........................................................
Adresa: ..................................................................
Tešíme sa na vás v čarovnej rozprávkovej atmosfére.
Telefonický kontakt: ......................................................
12
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
história
OBLIEKANIE KROJA TRVÁ CELÚ VEČNOSŤ
Vo Vile dr. Lisku sa nachádza
výstava, na ktorej môžete obdivovať nádherné exponáty piešťanského, trnavského či hloveckého kroja. Výstavu s názvom
Ľudový odev na území Trnavského samosprávneho kraja si
verejnosť môže pozrieť až do
10. decembra. Pred dvoma týždňami sme na stránkach nášho
týždenníka opísali piešťanský
ľudový kroj ženský aj mužský.
Oba ľudové odevy nám predstavila etnografička Vladimíra Pribišová. Dnes si povieme, z akých
častí kroje pozostávali. Vraj kým
sa dievka obliekla do kroja, trvalo jej to celú večnosť! Nebolo to
vôbec jednoduché.
Muži si rázporok
zdobili šatkou
Ženy si najskôr
obliekali rubáš
Ženy si na nahé telo najskôr obliekali rubáš alebo spodník. Tkali
si ho z konopného plátna, neskôr
rubáš nahradila kasanica, ktorej
sa tiež hovorievalo škrobenica. Na
rubáš sa obliekali rukávce. Staršie typy boli s úzkymi rukávmi
„na skos“, hovorievalo sa im aj
„skosové“. Novšie typy rukávcov
si Piešťanky zhotovovali z jemného kupovaného plátna, nazývali
ich taclové. Tieto rukávce boli
vyšívané na ploche – „na tacliach“
a na golieri, ktorému naši predkovia hovorili krézel. Niekedy sa
na konci rukávcov používala aj
paličkovaná čipka. Piešťanky aj
okolité ženičky a dievčatá nosili
namiesto sukieň zástery – prednú
aj zadnú. Väčšinou boli čierne,
piešťanské bývali strednomodré.
Zástery mali rovnakú kvalitu materiálu aj výzdobu. Kým predná
bola vyšívaná po bokoch aj dolnom okraji, zadnú si povyšívali iba dolu. Keby zadnú ženičky
povyšívali aj po krajoch, nik by
ich prácu neohodnotil, pretože
predná sukňa by výšivku prekryla.
Mužský a ženský ľudový odev z Piešťan.
na čelenke ho krášlila výšivka
alebo čipka ukončená do zubov.
Na čepiec si ženy ešte položili
štvorcovú šatku. Pod čepcom mali
Piešťanky účes v tvare podložky,
čiže grgule. Dievčatá a slobodné
dievky nosievali vlasy učesané do
vrkoča, krášlili ho stuhy.
Naše prastaré matere si na
krásny kroj, pri zhotovovaní ktorého strávili desiatky hodín, v zime a za dažďa obliekali štvorcovú
plachtu. Nevesta zasa nosila na
sobáš odievačku – bola to dlhý
bohato vyšívaný pruh látky. Súčasťou zvrchného odevu bola aj kacabajka z bieleho súkna, zdobená
modrým šnurovaním, lemovaná
zúbkami, vysekanými z bieleho
súkna. Na sane si ženičky v zime
zásadne sadali iba v beláku, čiže
v kožuchu z bielej barančiny. Aj
on bol veľmi pekne farebne zdobený. V truhlici každej parádnice nesmela chýbať mentieka z
bledomodrého súkna, podšitá barančinou, vyzdobená šnurovaním
a strapčekmi z harasovej vlny.
Muži mali oddávna odev o niečo jednoduchší ako ich nežné polovičky. Starší typ mužského kroja
mal podobne ako u žien skosené
rukávy. U novšieho dolný rukáv
ukončovala vyšívaná manžeta.
Chlapi a mládenci nosili plátené
gate. V lete ich používali ako pracovný aj sviatočný odev a v zime
si natiahli na biele gate nohavice.
Tie boli zhotovené zo šedomodrého súkna podšitého barchetom a
vyzdobené modrým šnurovaním.
Aby nohavice nespadli, pridŕžal
ich remeň a pozoruhodnosťou bol
fakt, že chlapi si na sviatok vkladali do rázporkov nohavíc ozdobnú šatku. Hruď im zdobil prucel,
čiže vesta zhotovená zo šedomodrého súkna a niekedy aj z bledomodrého atlasu. Ozdobou prucla
boli kovové gombíky.
Zvrchný odev muža tvoril kožuch – madák. Bol trojštvrťový,
ušitý z barana. Meno dostal podľa
farby kože. Lem tvorila čierna
alebo biela kožušina, ozdobovali
ho červené alebo zelené aplikácie. Chlapi nosievali aj pelerínu
- bundu z ovčej kože. Do začiatku
20. storočia nosievali trojštvrťovú kabanu a dlhú halenu z bieleho domáceho súkna. Mentieku
mali ušitú z tmavomodrého súkna, podšitú lemovanou barančinou. Novší kroj už mal aj kabát
zo svetlomodrého súkna, podobal sa mestským kabátom. Muži
a mládenci nosievali na hlavách
v zime baranicu a v lete čierny širák. Obuv žien aj mužov bola jednotná. V lete nosili kožené pantofle a v zime čierne kožené čižmy. Deťúrence mávali až do šiestich rokov oblečené iba košieľky a
čepčeky.
V. Dusíková
Sukňu mali len
na svadbu a sviatok
Aj keď sme spomínali, že Piešťanky nemali sukňu, nie je to celkom tak. „Tažkú suknu“ používali
len na veľké sviatky a pri sobáši.
Zhotovovali si ju zo súkna zelenej,
bledomodrej alebo čiernej farby,
na spodnom kraji mala tri širšie
modré hodvábne stuhy. Na rukávce sa obliekal žvôtik, čiže prucel.
Ten bol pestrý, zdobený striebornými stuhami. Odev završovala široká pestrofarebná stuha, ktorou
si ženy natesno zväzovali driek,
aby vyzerali čo najštíhlejšie.
Znakom vydatej ženy bol čepiec,
V piešťanskom kroji vystupujú aj speváčky z Povoje.
inzercia/súťaž
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
13
VYHRAJTE VSTUPENKY NA MISS
Na našom internetovom portáli www.piestanskydennik.sk
môžete aj vy vyjadriť svoj názor
a hlasovať za tú z finalistiek,
ktorá sa vám najviac páči. Zo
všetkých hlasujúcich vyžrebujeme troch, ktorí získajú po dve
vstupenky na galaprogram Miss
Trnavského kraja. Podmienky
hlasovania sa dozviete na našej
internetovej stránke v najbližších dňoch.
14
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
rozhovor
Mira Žbirku nechceli diváci pustiť z pódia
ne. Práve tu sme natáčali klip
k pesničke Empatia a popritom
i dokument. V tejto chvíli máme natočených sedem klipov.
Na všetkých koncertoch do istej
miery improvizujeme. Doteraz
sme hrávali napríklad pesničku
Dr. Jekyll a Mr. Hyde, v Piešťanoch však nezaznela. Publikum
nás však nechcelo pustiť, takže
sme pridávali a pridávali.
Počas koncertu ste povedali,
že neradi spievate titulnú pieseň
zo seriálu Ordinácia v ružovej
záhrade, že ju odspievate iba
v utorok a vo štvrtok... Čo ste
tým mysleli?
- Skladba Tvoj svet je môj
vznikla na požiadanie Janka Sebechlebského, ktorý točil klip k
mojej piesni 22 dní. Zavolal mi,
že z televízie Nova majú pre mňa
ponuku. Chceli, aby som urobil
pieseň pre nový vznikajúci nízkorozpočtový seriál. Povedal mi, že
nemajú na to veľa peňazí. Dovtedy som nikdy nerobil skladbu do
seriálu. Prizval som si k tomu
Honzu Muchova a Kamil Peteraj
napísal text. Slovenskí autori urobili skladbu v češtine a následne
sme ju pre slovenskú verziu Ordinácie prerobili. Možno preto sa
mi to mýli, že to spievam po česky
i po slovensky. Keď sa na to celé
pozriem spätne, z nízkorozpočtového projektu je seriál, ktorý ide
od roku 2006. S tým nikto nerátal.
V Dome umenia ste odohrali
akustický koncert. Čo ste cítili
počas turné so symfonickým orchestrom Cappella Istropolitana?
Koncert Mira Žbirku si Piešťanci vychutnali opäť po mnohých rokoch.
Piešťanci si po mnohých rokoch
opäť mohli vychutnať koncert
Mira Žbirku, jednej zo stálic českej a slovenskej hudobnej scény. Minulý štvrtok v Dome umenia si Mekyho fanúšikovia spolu
s ním pospevovali známe piesne
ako Biely kvet, Atlantída, ale aj
titulnú pieseň zo seriálu Ordinácia v ružovej záhrade. Okrem
toho na piešťanské koncertnodivadelné dosky vystúpili i dve
české speváčky – Martha a Magdaléna Šalamounová. Po koncerte nám Miro Žbirka poskytol
rozhovor, a to nielen o návrate
do nášho mesta.
Po rokoch ste sa opäť vrátili
do Piešťan. Spomeniete si, kedy
ste tu boli naposledy?
- Počas koncertu som spomenul, že sme tu hrávali v osemdesiatych rokoch. Účinkoval som
tu aj v rámci televíznych programov, ktoré sa tu natáčali. Myslím
si, že naposledy som tu koncertoval ešte s Limitom a tiež s Lacom Lučeničom. Vtedy by nám
vôbec nenapadlo, že v roku 2010
tu budeme stále a tiež hrať svoje
pesničky. Vidíte, sme tu, síce zo
spomínanej partie som tu sám
a je to pre mňa veľmi zvláštny
pocit. Na Slovensku sú niektoré
miesta, medzi ktoré Piešťany určite patria, kde si pospomínate
na veľa vecí z minulosti.
V Piešťanoch ste stavili skôr
na staršie skladby...
- Máte pravdu, z nového cédečka sme hrali u vás málo a koncert sa tiež nedá donekonečna
nafukovať. I keď sa to nezdá,
s novými skladbami v súčasnosti
dosť intenzívne žijem. Pripravujeme film, ktorý má zatiaľ pracovný názov Empatia v Londý-
Meky spolu s Marthou odpálili song Čo bolí, to prebolí.
- Je to, samozrejme, niečo
úplne iné. Musíte sa viac sústrediť, no nakoniec je to niečo veľmi
pekné. Napríklad Atlantída mala
úplne iný aranžmán, prepracovaný zvuk, a keď sa do toho zapoja
kvalitní hudobníci, je to úžasné.
Stále to mám v živej pamäti. Dúfam, že si niečo podobné v budúcnosti ešte zopakujem.
Miro Žbirka stále vyzerá veľmi mlado a sviežo.
Na niekoľkých koncertoch
speváčku Marthu pre chorobu
vystriedala vaša dcéra. Ako ste
vnímali túto situáciu?
- Pre mňa to boli nervy naviac. Vôbec sme nerátali s tým,
že Martha vypadne. Linda sa tejto
úlohy však zhostila veľmi dobre,
čo ma do istej miery dosť zaskočilo a milo prekvapilo. Chodí do
zboru a tam majú kvalitný repertoár. Čiže som sa nebál pozvať ju
na pódium. Myslím si, že to bolo
dokonca až šesť koncertov, čo
rozhovor
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
15
zaskakovala za Marthu. Bol som
i za ňu veľmi rád, že to zvládla.
Nebolo to pre mňa jednoduché,
tiež spievať so symfonickým orchestrom je niečo úplne iné. Som
rád, že to takto klaplo.
Váš syn David natočil video k
jednej z vašich najnovších piesní. Čo hovoríte na tento jeho
„počin“?
- Pieseň sa volá Tadam-dam si
dám a v súčasnosti s touto skladbou máme svoje plány. Učím sa
text a dúfam, že ho v budúcnosti
na koncertoch nepopletiem. Celé
to vzniklo tak, že Aleš Zemko,
ktorý produkoval Empatiu, chcel
vytiahnuť túto skladbu. Doma
som ju stále počúval a zapáčila sa
môjmu synovi Davidovi. Dohodli
Trojlístok umelcov, ktorí zaspievali v Piešťanoch - Magdaléna Šalamounová, Meky Žbirka a Martha. Foto: Ľ. Lenoch
súťaže, no nebolo niečo takéto.
Reality šou podobného druhu sú
mašinou, ktorá vás zomelie a poznamená. Je to veľmi ťažké, keď
niekto prvýkrát stojí pred kamerou a ľudia ho zosmiešňujú. Pre
sledovanosť sa však takéto niečo
musí diať. Celé je to trošku ab-
surdné. Zaspieval by som pieseň,
čo sa mi nehodí, dostal by som dva
body a vypadol by som zo súťaže.
Nepáči sa mi ani to mudrovanie o
intonovaní.
Igor Paulech
Mladá Češka Magda odštartovala kariéru ako „superstaristka“.
sa s kamarátmi z jeho kapely a
tiež s Filipom, synom Lucky Bílej, že natočia videoklip. Filip v
ňom chcel hrať. Môj syn to celé
následne zostrihal. Myslel som
si, že chlapci sa iba tak hrajú,
ale keď som si pozrel výsledok,
presvedčilo ma to. Rozhodli sme
sa, že to uvedieme ako klip aj medzi ľudí. Pôvodne to malo zostať
iba „v šuplíku“ – v rodine. Samozrejme, aj ja mám rád výpravné videoklipy, kde sú veľké financie a všetko sa poriadne natočí.
Tiež sa mi však páčia nezávislé
projekty s jednou kamerou, kde
je hlavne nápad, tiež je to zaujímavo natočené a nestálo to milióny. Dnes je technika tak vpredu, že i amatérski tvorcovia dokážu natočiť zaujímavé kúsky.
Páči sa mi prepájanie hudby a
fotografií do klipov. Nápadov sa
nájde veľa.
Magdaléna Šalamounová, s
ktorou koncertujete, bola účastníčkou talentovej súťaže. Keby
ste v súčasnosti mali napríklad
16 rokov, prihlásili by ste sa do
SuperStar?
- Nie, určite by som do niečoho takéhoto nešiel. Neviem si to
ani poriadne predstaviť. Keď sa
zamyslím, v minulosti napríklad s
Modusom sme absolvovali nejaké
V Dome umenia zneli i staré, ale osvedčené hitovky.
Spolu s Mekym hrali Jan Ponocný - gitara, Jan Horaček - gitara, Jan Kořínek - bicie a Aleš Zenkl - basgitara.
16
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
história
ZO SPOMIENOK PIEŠŤANSKÉHO DÔCHODCU VILIAMA NEMCA
Keď Kominár musel trikrát meniť svoje pôsobisko
V minulom storočí bolo v Piešťanoch niekoľko známych reštaurácií a vinární. Po niektorých z
nich už dnes nie je ani chýru.
Budovy, v ktorých sídlili, buď
slúžia celkom inému účelu, alebo už neexistujú. Medzi takéto
patrí aj jedna z najznámejších
reštaurácií a vinární toho obdobia - Kominár. Práve na túto
vináreň sme si zaspomínali spolu
s Viliamom Nemcom, ktorý sa
venuje zhromažďovaniu historických fotografií a spomienok
na zašlé časy v Piešťanoch.
Charakteristickým poznávacím
znakom tejto reštaurácie bola postava kominára, sediacieho s rozkročenými nohami na drevenom
sude a s pohárom piva v natiahnutej ruke. „Dnes už len pamätníci vedia, že pôvodný Kominár sa
počas svojej existencie až trikrát
sťahoval. Najskôr, ešte za prvej
ČSR, sídlil na rohu vtedajšej Mäsiarskej (dnes Nitrianskej) a Teplickej ulice ako meštianska reš-
však držala v ruke pohár s vínom.
Reklama bola svetelná, takže ju
bolo vidieť už zďaleka,“ spomína
si Viliam Nemec, ktorý býval v
tom čase na susednej Rázusovej
ulici.
Vo vtedajšej zrenovovanej vinárni sa nachádzali viaceré miestnosti, ktoré boli zariadené v dobovom štýle. Bola tam napríklad
slovenská i poľovnícka izba a nechýbala ani „maštaľ“ s rebrinami.
Počas víkendov vo vinárni vyhrávala cigánska muzika, ktorá hrala
do „uška“ zákazníkom na želanie ešte aj neskoro po polnoci.
Nezabudnuteľnou persónou vtedajšieho Kominára na Nitrianskej
ulici bol sivovlasý vrchný Mikuláš Krajčír. Bývalý hokejista pútal pozornosť návštevníkov nielen svojou úslužnosťou, ale i šedinami a urastenou postavou. V
tom čase bola vináreň veľmi obľúbená aj medzi kúpeľnými hosťami a zahraničnými návštevníkmi.
Dokonca vznikol aj slogan: „Kto
Postavička kominára nad Meštianskou reštauráciou.
Takto lákal hostí do vinárne na Nitrianskej...
taurácia. Vtedy ešte spomínaný
kominár držal v ruke pohár piva,
pretože v hostinci Armina Quittnera sa čapovalo plzenské pivo
Prazdroj. Vraj sa tam čapovalo
najlacnejšie pivo v Piešťanoch.
Jeho cena sa totiž dala zjednávať
ako na trhu. Niekto zaplatil za
krígeľ korunu, no niekto len 40
halierov. Oveľa drahšia reštaurácia Kominár bola o pár metrov
ďalej, na dnešnej Nitrianskej. Po
prestavbe budovy sa stala z reštaurácie vináreň. Návštevníkov
do nej však lákala tá istá postava
kominára, sediaca na streche, no
už nad nad hlavným vchodom do
vinárne. Namiesto krígľa s pivom
nebol u Kominára, ten nebol v
Piešťanoch.“
Napriek svojej popularite bola
vináreň v druhej polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia v rámci asanácie Nitrianskej
ulice zbúraná. Podľa informácií z
...naposledy bol na budove reštaurácie a vinárne na dnešnej Teplickej ulici.
dobovej tlače sa o asanáciu postarali v rámci svojho socialistického záväzku pracovníci vtedajších
ČSAO. Vináreň síce zbúrali, no nie
celkom zlikvidovali. Kominár totiž
ožil aj do tretice, pretože túto
postavičku premiestnili na budovu
susednej reštaurácie u Čimu na
vtedajšej Ulici Československej
armády (dnes opäť Teplickej). Ani
tam však kominár dlho nepobudol, pretože objekt bol tiež určený na asanáciu a na jeho mieste
stojí dnes Aupark. „Zaujímalo by
ma, kam zmizla postavička kominára, sediaceho na sude. Ak ju má
niekto odloženú niekde v šope,
mohol by ju ponúknuť napríklad
majiteľovi terajšieho nového Kominára, ktorý už niekoľko rokov
funguje na Radlinského,“ prišiel
so zaujímavým nápadom Viliam
Nemec.
Štefan Gregorička
Foto: archív J. Urbanovej
(2) a J. Gala (1)
kultúra
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
17
LABUTÍ RAJ FOTOAPARÁTOM R. TIBENSKÉHO
Koncom minulého týždňa sa
Piešťanské informačné centrum
zaplnilo fotkami labutí. Fotograf
Roman Tibenský tu predstavil
mesto Piešťany ako raj labutí.
Na viac ako dvoch desiatkach
fotografií si diváci a milovníci
prírody mohli pozrieť, ako sa
labute správajú hlavne v období
párenia.
Kedy ste sa rozhodli zaznamenať život labutí v Piešťanoch?
- Bolo to približne v roku 2007,
keď som začal s fotografovaním
tohto najväčšieho vodného vtáka,
čo žije u nás. Vždy ma nadchýnali
obrazy a scény z prírody. Ich majestátnosť, krása pri vzlietaní,
pristávaní, keď sa ich krídla dotýkali vody. Jednoducho, očaril
ma i zvuk svišťania krídiel, ktoré
počuť na desiatky metrov.
Takéto fotografovanie je určite náročné. Ako ste sa s tým
vysporiadali?
- Máte pravdu, je to náročné
hlavne na fototechniku, výber
dobrého stanovišťa a, samozrejme, je to o trpezlivosti. Do roku
2009 to boli prevažne náhodné
zábery, no potom som sa tejto
tematike začal venovať systematicky. Postupne som si všímal,
kde labute sedia, kde vzlietajú,
miesta pristátia. V Piešťanoch
som našiel jedno miesto, kde sa
zdržiavali. Tu samice prejavovali
záujem o samcov. Tí sa dokonca
predvádzali a bili sa. Na jar sa
práve tu odohrávalo i párenie,
ktoré som zdokumentoval. Kde
som však toto miesto našiel, to
vám neprezradím.
Čo ste sa za pár rokov pozorovania labutí dozvedeli o týchto
vtákoch?
- Prekvapilo ma, aké sú tieto
zvieratá krotké, ako si zvykli na
ľudskú prítomnosť. V mojom prípade to bola hlavná výhoda, že
som sa mohol priblížiť na krátke
vzdialenosti. Práve keď sa odohrávali intímne scény, som sa dostal veľmi blízko. Počas celého
párenia si ma vôbec nevšímali.
Roman Tibenský sledoval život piešťanských labutí počas troch rokov.
Počas rokov som síce nič o labutiach neštudoval, ale všetok voľný čas som strávil v prírode, pri
týchto vtákoch ich pozorovaním.
Prezraďte nám ešte niečo o
výstave...
- Vybral som finálnych dvadsaťštyri snímok. Zámerne som
zvolil väčší formát fotografií. Sú
to prevažne dynamické zábery,
kde sa niečo deje. Sú tam i tie romantické, kde sám fotograf dáva
úpravami istú kvapku pridanej
hodnoty.
Igor Paulech
Členovia výtvarného klubu predstavili nové diela
V Dome umenia predstavilo svoje diela 16 členov výtvarného klubu.
Niekoľko členov Výtvarného klubu
pri MsKS v Piešťanoch predstavilo
minulú stredu v Dome umenia svoju
tvorbu. Vystavili staršie, ale aj úplne
nové diela. Kurátor výstavy Vojtech
Haring ocenil hlavne to, že na jedno
miesto sa dostali grafika, sochy, maľba, olej, pastel, plastika či reliéf.
Predseda klubu Alojz Majerník
predstavil svoje nové diela, s ktorými
sa bude prezentovať najbližšie na
výstave v Bratislave: „Abstraktná
tvorba ako žáner ma už dlho lákala.
Doteraz som sa držal viac-menej realizmu, no začal som tvoriť i týmto
spôsobom. Na výstave môžete vidieť
obrazy Považia v novom poňatí. Ak sa
mi to podarí, za dva roky, keď budem
oslavovať životné jubileum, chcem
pripraviť samostatnú výstavu práve z týchto diel.“ V roku 2010 ste
mohli diela členov výtvarného klubu
vidieť na jedenástich výstavách.
Na tej poslednej v Dome umenia sa
predstavuje šestnásť autorov.
Minulý piatok v Západoslovenskom múzeu v Trnave odovzdávali
ocenenia počas podujatia Trnavská
paleta 2010. Za piešťanský klub si
cenu prevzali Zuzana Medzay, Marta
Mitošinková, Zuzana Szökeová, Rudolf Pavelský, Ján Lukačovič a Eva
Donovalová.
(IP)
Trenčianski stredoškoláci vystavovali v Piešťanoch
Dvadsaťjeden študentov trenčianskej Strednej umeleckej školy sa minulý utorok predstavilo v Piešťanoch
so svojou fotografickou tvorbou.
V rámci piateho ročníka Slávností fotografie si prítomní mohli pozrieť to najlepšie z tvorby študentov za
tri roky štúdia. „Výber fotografií bol veľmi demokratický. Samozrejme, snažili sme sa vybrať to najlepšie,
čo naši študenti nafotili za tri roky štúdia. Každý zo
súčasných tretiakov sa tu prezentuje dvomi fotografiami,“ povedal výtvarník a pedagóg Strednej umeleckej
školy v Trenčíne Pavol Obst. V piešťanskej Fontáne máte
možnosť vidieť módnu fotografiu, dizajn či portréty.
Podľa jeho slov študenti tejto školy v Piešťanoch už
svoje práce vystavovali. Piešťanci si vtedy mohli pozrieť
snímky na tému hudba vo fotografii.
(IP)
Mladí fotografi vystavovali v Galérii Fontána.
18
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
STREDA 10. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:00 Góly - body - sekundy
03:05 Expedícia Líbya - 2.časť
03:40 Aj my Rómovia dokážeme
veľké veci - Silvia Šaköziová
03:50 Sila lásky II. (270) 04:40
Sila lásky IV. (54/256) 05:30 Góly
- body - sekundy 05:35 Počasie
05:40 Udalosti ČT 06:10 Slovensko dnes 06:25 Správy STV
06:50 Správy a komentáre 07:15
Úsmev, prosím! 07:45 Repete
08:30 Vtipnejší vyhráva 09:15
Jane Doeová : Tvrdší dopad
10:45 Bianca - cesta za šťastím
(109/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (110/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Sila lásky
II. (271) 14:30 Kaviareň Slávia
15:15 Klinika Grace V. (11/24)
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly - body - sekundy 16:25
Počasie 16:30 Vojna kuchárov
17:00 Sila lásky IV. (55/256)
17:50 Bocianie hniezdo (4/6)
18:55 Počasie 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Drišľakoviny
Hudobno - zábavný
program skupiny Drišľak
a jej hostí. (Slovenská republika 2009)
21:45 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:10 L.A. - Utajené skutočnosti
Krimithriller. Žiadne
zákony, žiadne pravidlá... (Spojené štáty
americké 1997)
00:25 Jane Doeová : Tvrdší dopad
01:50 Správy STV o 16:00 02:10
Góly - body - sekundy 02:20 Cirkus, Cirkus 2010 - 1.časť
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:40 Bez servítky 09:35 Sandokanov návrat 2/4 11:20 Zajtrajšie
noviny IV. 13/22 12:15 Komisár
Rex II. 6/1 13:05 Rýchle Televízne noviny 13:10 Bez stopy V.
24/24 14:05 Odložený prípad VI.
13/23 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Priatelia II. 2/24
15:30 Dva a pol chlapa VII. 10/22
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 Monk VII. 5/16 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
TV program 10. 11. - 16. 11.
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných
príbehov, ktoré chytia za srdce...
22:00 Nočné Televízne noviny
22:20 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:50 Myšlienky vraha IV. 4/26
Kriminálny seriál, USAKanada, 2008-2009
23:50 Spálené spomienky
Do pokojného života
manželského páru Audrey a Briana zasiahne
tragická udalosť. Náhle
ovdovelá sa s dvoma
malými deťmi snaží
preniesť cez stratu najbližšieho. Film (114'),
USA-VB, 2007
01:50 Superfízli I. 7/12 02:45
Manželka na odpis 6/6 03:25
Xena II. 21/22 04:45 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
05:50 KRIMI NOVINY 06:15
NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:30 KRIMI NOVINY 08:00
NOVINY TV JOJ 08:30 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI.
(46) 10:00 Opatrovateľka 12:00
Vtierka Castle II. (12) 13:00 Policajt z L.A. (10) 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas V. (14) 15:00
Myšlienky vraha II. (4) 16:00
C.S.I.: Kriminálka Miami IV. (23)
16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (47) Pichlová
Ďusi sa dozvedá pravdu
o svojej manželke.
Jakub sa príde k Ivane
posťažovať na Egona.
Michal Bajza gratuluje
Cinegemu... Miesto, kde
to žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 Knight Rider (2)
Knight Rider je späť!
Americký akčný
seriál (2008)
22:15 Kosti V. (12)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte pátrať
až do špiku kostí obete.
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2009)
23:15 C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas X. (11)
Laurence Fishburne ako
dr. Langstone vedie elitnú
jednotku súdnych vedcov
z kriminálky Las Vegas.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2009)
00:15 Špeciálne komando III. (10)
01:15 Vyjednávači (10) 02:10 V
mene spravodlivosti (8) 02:50
Opatrovateľka 04:15 Vyjednávači
(10) 05:00 Špeciálne komando
III. (10)
DOMA
06:05 Medzi láskou a nenávisťou 45/124 06:50 Doňa Barbara
13/190 07:40 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 9/22 08:55 Nespútaný
anjel 49/194 09:50 L.O.V.E. 10:30
Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová II. 62-63/125 12:40 Dr. Oz I.
120/175 13:30 Rebeli II. 157/225
14:25 Rany z lásky 108/230
15:20 Ženy z rodu Gilmorovcov
III. 10/22 16:10 L.O.V.E. 17:00
Medzi láskou a nenávisťou 46/124
18:00 Doňa Barbara 14/190 19:00
Rebeli II. 158/225 20:00 Nespútaný anjel 50/194 20:55 Pravá tvár
vášne 174/178 21:50 Úkryt 24:00
Frasier II. 18/24 00:30 Nespútaný
anjel 50/194 01:15 Úkryt 03:00
Frasier II. 18/24 03:25 Sudkyňa
Hatchettová II. 62-63/125 04:10
Lampáreň 04:35 L.O.V.E. 05:15
Rany z lásky 108/230
JOJ PLUS
04:35 Starý (53) 05:35 Stefanie
II. (49,50) 07:00 Červené ruže
(49) 08:00 Detektív Nash Bridges V. (8) 09:00 Knight Rider (46)
10:00 18 kolies spravodlivosti II.
(12,13) 12:15 M*A*S*H (168,169)
13:15 Páli vám to? 14:50 Panelák
VI (46) 15:50 Medicopter 117 (32)
17:00 Knight Rider (46) 18:00
M*A*S*H (168,169) 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 20:00 30 prípadov majora
Zemana (10) Vrah sa skrýva v poli
- 1953 21:20 M*A*S*H* (131,132)
22:20 Črepiny * 00:10 HUSTE.
TV 00:30 30 prípadov majora
Zemana (10) 01:35 Stefanie II.
(49,50) 03:10 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Fidlibumove
rozprávky 09:25 Fokus - zdravie 10:10 Národnostný magazín
10:35 Portréty - Pani Mária 11:10
Medicína: Byť rodičmi v pravý čas
a pripravení 12:10 Živá panoráma
12:40 A pri tom speve 13:25 Môj
dom, môj hrad 13:55 Elixír 14:25
5 minút po dvanástej - Komu veriť
15:25 Dance show 2010 16:20
Invencie: Milan Laluha - O živote
16:35 Maďarský magazín 17:05
Na ceste po Mali 17:35 Regionálny denník 18:05 Mama to vie
najlepšie 18:35 Večerníček 18:45
Fokus - peniaze 19:30 Správy
STV „N” 19:55 Správy - Hírek
20:00 Keno 10 20:10 Môj otec
Gulag 21:20 Spektrum vedy
(17/25) Je možný život bez matematiky? 21:45 Zelené raje II (15)
Šťastná Arábia - Omán 22:15
Mumu 23:15 Udalosti ČT
ŠTVRTOK 11. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:10 Expedícia Líbya - 3.časť
03:45 Sila lásky II. (271) 04:35
Sila lásky IV. (55/256) 05:25 Góly
- body - sekundy 05:32 Počasie
05:35 Udalosti ČT 06:10 Slovensko dnes 06:20 Správy STV
06:45 Správy a komentáre 07:15
Úsmev, prosím! 07:40 Repete
08:30 Vtipnejší vyhráva 09:20
Jane Doeová: Putá, ktoré spájajú
10:45 Bianca - cesta za šťastím
(111/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (112/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Sila lásky
II. (272) 14:30 Kaviareň Slávia
15:15 Klinika Grace V. (12/24)
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly - body - sekundy 16:25
Počasie 16:30 Vojna kuchárov
17:00 Sila lásky IV. (56/256)
17:50 Bocianie hniezdo (5/6)
18:55 Počasie 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Túžba po láske
Romantický film. Keď sa
zrodí láska, do hry vstúpia intrigy... (Spolková
republika Nemecko 2004)
21:45 Správy a komentáre
(Slovenská republika 2010)
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
Predáme záprahové sane aj s oblečením.
Zn. najvyššia ponuka. Tel. 0905/316 738.
k.sk
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
www.pies
TV program 10. 11. - 16. 11.
ŠTVRTOK 11. NOVEMBER
22:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania
Nedokonalé zločiny 11/12
Kriminálny seriál.
(Taliansko 2004)
23:10 Záhady SK
Liečenie a liečitelia
z iných svetov
Dokumentárny seriál o
javoch medzi nebom
a zemou. (Slovenská
republika 2007)
23:40 Jane Doeová:
Putá, ktoré spájajú
Krimi-séria. Pracuje v
utajení... (Holandsko,
USA, Veľká Británia, Írsko 2007)
01:00 Túžba po láske 02:30 R.I.S.
Oddelenie vedeckého vyšetrovania - Nedokonalé zločiny 11/12
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:35 Bez servítky 09:30 Sandokanov návrat 3/4 11:15 Zajtrajšie
noviny IV. 14/22 12:10 Komisár
Rex II. 7/15 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Bez stopy
VI. 1/18 14:00 Odložený prípad
VI. 14/23 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Priatelia II. 3/24
15:30 Dva a pol chlapa VII. 11/22
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 Monk VII. 6/16 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:20 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:55 112
Skutočné príbehy záchranárov z linky 112.
23:30 Delta Force One:
Stratená hliadka
Svet po páde železnej
opony nie je ani zďaleka bezpečný... Akčný
film (92'), USA, 1999
01:15 Superfízli I. 8/12 02:20
Policajný odznak VII. 1/13 03:05
Xena II. 22/22 03:50 Xena III.
1/22 04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:40 NOVINY TV JOJ 06:00
KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY
TV JOJ 06:50 KRIMI NOVINY
07:15 NOVINY TV JOJ 07:40
KRIMI NOVINY 08:10 NOVINY
TV JOJ 08:30 PROMI NOVINY
09:00 Panelák VI. (47) 10:00
Bostonské zločiny III. (21,22)
12:00 Kosti V. (12) 13:00 Knight
Rider (2) 14:00 C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas X. (11) 15:00 Myšlienky vraha II. (5) 16:00 C.S.I.:
Kriminálka Miami IV. (24) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI
NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (48)
Silný súper
Mede prichádza k
Maslákovi s dôkazmi.
Milanov otec sa stretáva
s Angie. Miesto, kde
to žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 Odsúdené III. (18)
Prebudenie
Na rannom nástupe
chýba Malecová. Po ňom
zmizne aj Lešiaková.
Žiadna zo žien nevie,
čo sa deje. Pretože je
veľká časť odsúdených
stále na ošetrovni,
strácajú prehľad. Bárbi
využíva každú situáciu,
aby mohla provokovať
strážmajstra Matěja.
Majerová i Conan majú
pre Lešiakovú problémy.
Slovenský seriál (2010)
22:15 Klamári (13/13)
Tim Roth ako dr. Lightman
je popredný svetový
expert na odhaľovanie
lží pomocou sledovania
ľudskej mimiky, mikrovýrazov a gest. Americký
kriminálny seriál (2009)
23:15 Mafstory: Detektor lži
Najlepšie príbehy
Aliho, Pipiny, Banána,
Milanka, Bélu, Prca a
tety Márgit. Slovenský
komediálny seriál (2010)
00:15 Profesionáli (8) 01:15 Kriminálka San Francisco (10) 02:10
Odsúdené III. (18) 03:00 Bostonské zločiny III. (21,22) 04:30 Cesta
do minulosti (8) 05:10 Črepiny *
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou 46/124 06:55 Doňa Barbara
14/190 07:45 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 10/22 08:55 Nespútaný
anjel 50/194 09:50 L.O.V.E. 10:30
Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová II. 64-65/125 12:40 Dr. Oz I.
121/175 13:35 Rebeli II. 158/225
14:25 Rany z lásky 109/230 15:20
Ženy z rodu Gilmorovcov III. 11/22
16:10 L.O.V.E. 17:00 Medzi láskou
a nenávisťou 47/124 18:00 Doňa
Barbara 15/190 19:00 Rebeli II.
159/225 20:00 Nespútaný anjel
51/194 20:55 Pravá tvár vášne
175/178 21:50 Ally McBealová V.
5-6/22 23:45 Frasier II. 19/24 00:15
Nespútaný anjel 51/194 00:55 Ally
McBealová V. 5-6/22 02:25 Frasier
II. 19/24 02:45 Sudkyňa Hatchettová II. 64-65/125 03:25 112 03:55
Lampáreň 04:40 L.O.V.E. 05:20
Rany z lásky 109/230
JOJ PLUS
04:35 Starý (54) 05:35 Stefanie
II. (51/51) 06:15 Láska nezomiera
(1/160) 07:00 Červené ruže (50)
08:00 Detektív Nash Bridges V.
(9) 09:00 Knight Rider (47) 10:00
18 kolies spravodlivosti II. (14,15)
12:15 M*A*S*H (170,171) 13:15
Páli vám to? 14:50 Panelák VI.
(47) 15:50 Medicopter 117 (33)
17:00 Knight Rider (47) 18:00
M*A*S*H (170,171) 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 20:00 Veľký muž (2)
22:00 Lampa 00:35 Veľký muž
(2) 02:15 Nočné reprízy
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Regionálny denník 09:00 Krajina
Haliganda (2/4) 09:30 Fokus peniaze 10:15 Maďarský magazín 10:40 Portrét: Uchopiť dušičku
vecí 11:20 Môj otec Gulag 12:25
Živá panoráma 12:55 A pri tom
speve 13:40 Mama to vie najlepšie 14:15 Už je tu jeseň 14:55
Profesionál 15:05 Spektrum vedy
(17/25) Je možný život bez matematiky? 15:35 Slovenské miniatúry: Deň svätého Martina-sviatok Bratislavčanov 15:50 Slováci
na Piave 16:25 Halali 16:55 V
hlbinách mora 17:05 Zelené raje
II (15) Šťastná Arábia - Omán
17:35 Regionálny denník 18:05
City Folk: Praha 18:35 Večerníček 18:45 Fokus - právo 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Čaro
Mongolska 21:00 Família 21:30
Ulice sveta (2/13) Oxford Street Londýn 21:55 Polícia 22:05 Večer
na tému 23:35 Udalosti ČT
PIATOK 12. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:30 Ryby, rybky, rybičky 03:55
Sila lásky II. (272) 04:50 Sila
lásky IV. (56/256) 05:40 Udalosti
ČT 06:10 Slovensko dnes 06:25
Správy STV 06:50 Správy a
komentáre 07:20 Úsmev, prosím!
07:45 Repete 08:35 Vtipnejší
vyhráva 09:20 Jane Doeová : Oči
10:45 Bianca - cesta za šťastím
(113/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (114/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Sila lásky
II. (273) 14:30 Kaviareň Slávia
15:15 Klinika Grace V. (13/24)
16:00 Správy STV o 16:00 16:15
Góly - body - sekundy 16:25 Vojna
kuchárov 16:55 Sila lásky IV.
(57/256) 17:45 Bocianie hniezdo
(6/6) 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Kaviareň Slávia
Špeciálne vydanie
hudobného koktailu Petra
Stašáka a jeho hostí
nakrútené na ostrove
Dugi Otok v Chorvátsku.
Účinkujú: Peter Košč,
Pavol Stašák, Vladimír
Čečot, Karol Konárik,
Martine Thomas a Alen
Nizetič. (Slovensko 2010)
21:00 TOP STAR Extra
Rudolf Hrušínský
Dokumentárny seriál
prináša zaujímavé
informácie zo života
populárnych osobností
českej hudobnej, divadelnej a filmovej scény.
(Česká republika 2010)
21:55 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:20 Základný inštinkt 2
Krimithriller. Posadnutosť môže aj zabíjať...
(Spojené štáty americké,
Spolková republika
Nemecko, Veľká Británia, Španielsko 2006)
00:15 Jane Doeová : Oči 01:45
Základný inštinkt 2
19
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:35 Bez servítky 09:30 Sandokanov návrat 4/4 11:15 Zajtrajšie
noviny IV. 15/22 12:10 Komisár
Rex II. 8/15 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Bez stopy
VI. 2/18 14:00 Odložený prípad
VI. 15/23 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Priatelia II. 4/24
15:30 Dva a pol chlapa VII. 12/22
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 Monk VII. 7/16 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Križovatka smrti 2
Strhujúca akčná komédia
s najväčšou megahviezdou ázijského kontinentu
Jackieom Chanom
v hlavnej úlohe. Akčná
komédia (90'), USA, 2001
22:00 Bleskový muž
Nepolapiteľný masový
vrah terorizuje svojimi
rituálnymi vraždami rodiny
v Los Angeles. Akčný
triler (88'), USA, 1996
23:35 Mission: Impossible
Tom Cruise v hlavnej roli špionážneho
thrilleru. Akčný film
(106'), USA, 1996
01:35 Nezvestní v boji 2 03:10
Jackass 2 04:55 Xena III. 2/22
TV JOJ
05:40 KRIMI NOVINY 06:00
NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:20 KRIMI NOVINY 07:50
NOVINY TV JOJ 08:30 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI. (48)
10:00 Sladké sny 12:00 Klamári
(13/13) 13:00 Policajt z L.A. (11)
14:00 C.S.I.: Kriminálka Las
Vegas V. (15) 15:00 Myšlienky
vraha II. (6) 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. (25/25) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI
NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (49)
Výkupné
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 FARMÁR HĽADÁ ŽENU
Dokumentárna reality šou - romantická
zoznamka (2010)
22:15 Súdny deň
Koniec je blízko! Vo Veľkej Británii vyhladí smrteľný vírus státisíce životov. Keďže britská vláda
chce zabrániť ďalším
úmrtiam, rozhodne sa
postaviť múr, ktorý zadrží
nakazených v Škótsku.
Ten, kto sa pokúsi o útek,
zomrie... Koprodukčný
akčný sci-fi thriller (2008)
00:45 Oceľoví žraloci 02:30
C.S.I.: Kriminálka Miami IV.
(25/25) 03:15 Sladké sny 04:40
Zrodení pre zabíjanie (8) 05:30
Lietajúci Čestmír (2)
20
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
spoločenská rubrika/inzercia
Denis Rak a Martin Ščasný reprezentovali Hotelovú akadémiu Ľ. Wintera.
Vybojovali zlaté pásmo
Študenti Hotelovej akadémie
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch
sa prednedávnom zúčastnili 18.
ročníka medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov s názvom
Eurocup 2010 Prešov. „Hotelku“
reprezentovali Denis Rak a Martin Ščasný. Pre svoju alma mater
vybojovali zlaté pásmo.
„Sme veľmi radi, že náš študent Denis Rak obsadil v kategórii soft drink tretie miesto.
Aj v celkovom hodnotení skončil
tretí,“ uviedol zástupca riaditeľa
Hotelovej akadémie Ľ. Wintera,
Ivan Miklovič. Súťaž pozostávala z
dvoch kategórií. Študenti pripravovali long a soft drinky. Časový
limit na namiešanie troch porcií
bol 12 minút. Súťažili dvojčlenné
družstvá. V Prešove sa zišli zástupcovia 29 škôl zo Slovenska a
14 tímov z Poľska, Česka, Maďarska, Slovinska i Mexika. „Obidvaja piešťanskí súťažiaci prispeli
k tomu, že naša škola skončila v
zlatom pásme,“ tešil sa z úspechu
študentov I. Miklovič.
(im/vd)
OD DOMOSS
Bratislavská 11/a, PN
tel.: 033 / 77 44 800
www.domoss.sk
Po - Pi 9.00 - 18.00 hod.
So 9.00 - 12.00 hod.
Akcia platí do 22.11.2010 alebo do vypredania zásob.
3x
varenie v DOMOSSe. Príďte ochutnať !
Ku každému spotrebiču
BOSCH alebo SIEMENS
pohlcuje prah
pri sušení oblečenia
získate
999 €
odštavovač BOSCH
v hodnote 100 €
ZADARMO
1 45
459
9€
Práčka
P
áčk + Sušička
S šičk + Medzikus
Bosch WAE 2449 KBY • plne elektronické ovládanie, energetická trieda A– 20%, otáčky
odstredovania 1200ot/min, max. kapacita 7kg prádla, funkcia vario perfekt ( úspora času 60%
alebo energie až 40%) krátky 15min.program, špecial detský program, veľký LCD, hlbka 60cm
Bosch WTE 86304BY • kondenzačná sušička prádla plne elektronický riadená, kapacita
7kg prádla, 9 sušiacich a 2 časové program, 20 min. extra rýchli program, energetická. trieda B,
LCD display, kôš na sušenie vlny a obuvi, vnútorné osvetlenie bubna, hlbka 62,5cm
Sušička
Suši
ičk
čk
ka
a bielizne
biel
bi
eliz
izne
izne
ne
x•k
82
SUPER CENA !
HD READY
82
cm
cm
Akcia platí do vypredania zásob.
1 366 x 768 pix.
HD READY
339 €
439 €
399 €
LCD televí
televízor
ízor
PANASONIC TX-L32C2 • uhlopriečka 82 cm, 1 366 x 768 pix., DVB-T tuner, (MPEG2,
MPEG4), slot pre SD kartu, výkon 2x 10 W, 2x HDMI, SCART, výstup pre slúchadlá, CI slot
Pečenie s BOSCHom
12.11.2010 od 9.00 do 18.00 hod.
(v predajni Biela technika, OD DOMOSS)
Prezentácia vystavených
spotrebičov BOSCH a SIEMENS
priamo v predajni.
599 €
LED tele
televízor
vízor
í
SAMSUNG UE32C4000 • uhlopriečka 82 cm, 1 366 x 768 pix., digitálny DVB-T/C MPEG4,
2x HDMI, 1x SCART, 1x USB, TXT 1 000 str., Stand by príkon < ako 0,1 W
Kávičkujte s nami
12.11.-13.11.2010
(v predajni Elektra, OD DOMOSS)
12.11.
pečenie
CH
CHUTNÝ
ov
IN
MUFF
varenie
gulášu
13.11.
príprava
pudingu
vka
ochutná ÁVY
EJ K
N
IT
L
A
KV
CH
atu BOS
z kávom
získajte
*
DARČEK
SUPER
AČ
V
O
V
TA
ODŠ
te 100 €
v hodno
*Darček odštavovač získate pri kúpe ľubovoľného spotrebiča BOSCH alebo SIEMENS.
Varíme pre Vás ...
12.11.-13.11.2010
(v predajni Elektra, OD DOMOSS)
Ochutnávka kávy
DOLCE GUSTO ZADARMO
22
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
PIATOK 12. NOVEMBER
DOMA
06:05 Medzi láskou a nenávisťou 47/124 06:55 Doňa Barbara
15/190 07:45 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 11/22 09:00 Nespútaný anjel 51/194 09:50 L.O.V.E.
10:30 Veštiareň 11:30 Sudkyňa
Hatchettová II. 66-67/125 12:40
Dr. Oz I. 122/175 13:30 Rebeli
II. 159/225 14:25 Rany z lásky
110/230 15:20 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 12/22 16:10 L.O.V.E.
17:00 Medzi láskou a nenávisťou 48/124 18:00 Doňa Barbara
16/190 19:00 Rebeli II. 160/225
20:00 Na streche 20:50 V údolí
divých ruží: Skúška lásky 22:45
Dokonalý svet 10/16 23:55 Staň
sa mojou ženou 01:35 L.O.V.E.
02:15 Na streche 02:55 Rany z
lásky 110/230 03:50 Lampáreň
JOJ PLUS
04:35 Starý (55) 05:35 Láska
nezomiera (2,3) 07:00 Červené ruže (51) 08:00 Detektív
Nash Bridges V. (10) 09:00 Knight Rider (48) 10:00 18 kolies
spravodlivosti II. (16,17) 12:15
M*A*S*H (172,173/173) 13:15
Páli vám to? 14:50 Panelák
VI. (48) 15:50 Medicopter 117
(34) 17:00 Knight Rider (48)
18:00 M*A*S*H (172,173/173)
19:00 KRIMI NOVINY “N“ 19:30
NOVINY TV JOJ “N“ 20:00 Veronica Clareová: Vražedné úmysly
22:00 Darca 00:00 Veronica Clareová: Vražedné úmysly 01:40
Darca 03:10 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Maškrtníček 09:25 Fokus - právo 10:10
Rómsky magazín - So Vakeres
10:35 Tlmočníci ticha 11:10 Čaro
Mongolska 12:00 Živá panoráma
12:40 A pri tom speve 13:25 City
Folk: Praha 13:50 Família 14:20
Halali 14:50 Večer na tému 16:20
Enviro 16:45 Bohovia a hrdinovia
antických mýtov (10/13) Odyseova
odysea 17:10 Ulice sveta (2/13)
Oxford Street - Londýn 17:35
Regionálny denník 18:05 Televíkend 18:35 Večerníček 18:45
Fokus - rodina 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Smejeme sa storočiami (1/17) Medziplanetárny
šachový turnaj 20:45 Michail
Gorbačov 21:35 Slovensko a
svet 22:05 GEN.sk: Jozef Gruska
22:15 Československý filmový
týždenník 22:30 Dokumentárny
klub: Žijúci neznámy vojak 23:25
Kde je ten pes zakopaný? 23:55
Udalosti ČT
TV program 10. 11. - 16. 11.
SOBOTA 13. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:40 Sila lásky II. (273) 04:30
Sila lásky IV. (57/256) 05:20 Góly
- body - sekundy 05:25 Udalosti
ČT 06:00 Správy STV 06:25
Správy a komentáre 06:50 S
Jakubom na rybách 07:15 Šmolkovia 07:30 Šmolkovia 07:40
Bola raz jedna planéta 08:05 Fidlibum 08:35 Hádaj, kto nás pozval
09:05 Vrabce z Tŕnia (6/7) 09:55
Šaty 10:55 Hopla! 11:25 Najväčšie poklady sveta 12:15 Motormagazín 12:40 TOP STAR Extra
13:35 Môj kamarát medveď 15:15
Capri III (4/13) 17:00 ...a just
(dohoda možná) 17:30 Peniaze
17:55 Postav dom, zasaď strom
18:30 Čo dokáže ulica 19:12
Počasie 19:15 Večerníček 19:30
Správy STV 19:55 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých, ktorí
sa nezľaknú výzvy
zmeniť to, čo sa ešte
zmeniť dá. (Slovenská republika 2010)
21:20 Srdce ženy
Po útoku na budovy
Dvojičiek v New Yorku
sa Američania chystajú
na vojenskú operáciu
v Afganistane. Flavia
chce ísť stoj čo stoj do
Afganistanu. Opustí
svoju priateľku, ktorá
je závislá od drog a
odcestuje do Pakistanu
a Afganistanu spolu s
kameramanom Noelom... Dramatická cesta
talianskej reportérky do
Afganistanu. Stretnutie, ktoré zmení celý jej
život... (Taliansko 2002)
22:50 Minotauros
Horor z antických čias.
Na temnom ostrove ožíva
legenda. Dávno, v dobe
železnej padol na osamelú dedinu na ostrove
Minos tieň. Celé generácie miestnych obyvateľov
museli obetovať mýtickej
beštii - Minotaurovi,
ktorá sídlila v podzemí
veľkého paláca, svoje
dievčatá a chlapcov.
(Francúzsko, Luxembursko, Spolková republika
Nemecko, Veľká Británia, Španielsko 2006)
00:20 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 01:00 Srdce
ženy 02:30 Minotauros
MARKÍZA
05:40 Dobrodružstvá Jackieho
Chana I. 12/13 06:05 Scoobyho
nové záhady 6/13 06:35 Štvornohý detektív Kalle II. 3/15 07:25
Jazerná kráľovná 09:10 Bláznivý
Jimov život VII. 2-3/18 10:00
Holičstvo 11:50 TALENTMANIA
14:35 Križovatka smrti 2 16:15
Rýchle Televízne noviny 16:20
Daredevil 18:15 Rýchle Televízne
noviny 18:20 Partička 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Harry Potter a Fénixov rád
Piaty film o mladom
čarodejníkovi prináša
oveľa temnejší dej, než
v predchádzajúcich
dieloch. Pán Zla sa na
konci minulého dielu vrátil
silnejší než kedykoľvek
predtým pripravený
nastoliť svoju krutovládu.
Harry pripravuje odvážnych mladých čarodejníkov na mimoriadne
náročný a nebezpečný
súboj... Dobrodružný film
(133'), VB-USA, 2007
22:45 Partička
Sprievodca jedinečným humorom.
23:25 Dlhý bozk na dobrú noc
Stratená minulosť môže
byť niekedy smrteľne
nebezpečná, predovšetkým vtedy, keď ide
o tajnú agentku, ktorej
existencia ohrozuje
mocných... Akčný film
(116'), USA, 1996
01:35 Daredevil 03:15 Varan verzus kobra 04:50 Xena III. 3/22
TV JOJ
06:15 NOVINY TV JOJ 06:40
Krajina dávnych vekov 07:10 Fantastická štvorka 07:35 Princezná
Sissi 08:00 Káčerovo I. 08:35
Gumkáči 09:00 Simpsonovci
XIII. (7) 09:30 FARMÁR HĽADÁ
ŽENU 10:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - PIATE SEMIFINÁLE! 12:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - PIATE
ROZHODNUTIE! 13:25 Legenda
Bigfoot 15:20 Majster kickboxu
17:45 PRVÉ NOVINY 18:00 Áno,
šéfe! 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Lovci pokladov:
Kniha tajomstiev
Najnovšie sú Ben a jeho
otec, ohromení nálezom
dlho stratených stránok z
denníka Johna Wilkesa
Bootha, vraha prezidenta
Lincolna. Informácie na
nich prinášajú šokujúce
odhalenie, že ich predok,
Thomas Gates, sa v roku
1865 podieľal na atentáte
na prezidenta Lincolna.
Rodina Gatesovcov
vyráža na novú nebezpečnú akciu, aby očistila
česť svojho predka,
odhalila pravdu o smrti
prezidenta Abrahama
Lincolna a našla ďalší
legendárny poklad - bájne
Zlaté mesto. Americký
dobrodružný film (2007)
22:55 D-Tox
Jake sa stane svedkom
brutálneho zločinu, ktorý
zanecháva stopy na jeho
psychike. Keďže sa chce
zotaviť, nastúpi liečbu v
rehabilitačnej klinike pre
policajtov. Miesto, ktoré
mu má byť útočiskom, sa
však rýchlo premení na
väzenie. Keď snehová
búrka odreže kliniku od
okolitého sveta, zomrie
tu za podivných okolností
niekoľko pacientov. Je
zrejmé, že vnútri je vrah...
Americko-nemecký kriminálny thriller (2002)
00:55 Kokaín 03:00 Piata obeť
04:30 Majster kickboxu
DOMA
04:30 Bonzáčik 05:25 Chuťovky
06:15 Medzi láskou a nenávisťou 48/124 07:15 V údolí divých
ruží: Skúška lásky 09:10 Hrdina
proti svojej vôli 11:50 Rozvedení so záväzkami 13:00 Poklad
z Damasku 1/2 14:50 Elisa z
Rivombrosy II. 12/13 16:45 Medzi
láskou a nenávisťou 49/124 17:50
Na streche 18:45 Rozvedení so
záväzkami 20:00 Rosamunde Pilcherová: Keď zvíťazí láska 21:40
Život, alebo niečo také 23:45
Smrtiace podzemie 01:20 Poklad
z Damasku 1/2 02:55 Lampáreň
03:35 Smrtiace podzemie
JOJ PLUS
05:15 Dvojitý život 06:50 Magnum I. (10) 07:40 Zasľúbená
zem (41,42) 09:40 Nikdy nehovor nikdy 10:20 Vraždy v Midsomeri VIII. (7) 12:25 Zločin v
Modrej hviezde 14:30 Skočiť, či
nie?! 16:20 Dvojitý život 18:20
SEDEM 19:00 KRIMI NOVINY
“N“ 19:30 NOVINY TV JOJ “N“
20:00 Moment pravdy 22:00 Prípady detektíva Murdocha: Vražda
v zapadnutej uličke 23:50 Nikdy
nehovor nikdy 00:30 Webmaster
01:25 Mafstory 02:10 Celebrity
CAMP 03:10 Nočné reprízy
DVOJKA
06:55 Regionálny denník 07:25
Televíkend 07:50 V hlbinách mora
08:00 Živá panoráma 08:20 GEN.
sk 08:35 Extr@ English (11/30)
09:00 Dokumentárny klub: Žijúci
neznámy vojak 09:55 Michail Gorbačov 10:50 TKN 11:15 Bohovia a
hrdinovia antických mýtov (10/13)
11:35 Mediálni špióni 12:05 5
minút po dvanástej - so mnou
nezostárneš 13:10 Pestrá rodinka
(21/36) 13:35 Pestrá rodinka
(22/36) 14:10 Počúvať srdcom
14:25 Poltón 14:55 Enviro 15:10
Farmárska revue 15:25 Zelená
revue 15:40 KE 2013 15:55 Moja
naj kniha - finálový večer 17:55
Zvieratá záchrancovia (4/6) 18:20
Vajnorský kostol 18:25 Večerníček 18:30 Táraninky 18:40 Zlaté
hity 19:30 Správy STV „N” 19:50
Národnostné správy 20:00 Keno
10 20:05 (Ne)celebrity 20:15 Na
križovatke SK + CZ: Signum laudis
21:40 Anjeli strážni Ľubice Orgonášovej 22:15 Kino na Dvojke:
Brežnev (2/4) 23:05 ooops!načierno 23:45 BJD 2009 BJD
Superband 00:35 Udalosti ČT
TV program 10. 11. - 16. 11.
NEDEĽA 14. NOVEMBER
JEDNOTKA
04:15 Najväčšie poklady sveta
04:55 ...a just (dohoda možná)
05:25 Peniaze 05:50 Góly - body sekundy 06:00 Správy STV 06:25
Motormagazín 06:45 Postav dom,
zasaď strom 07:15 Šmolkovia
07:30 Šmolkovia 07:40 Bola raz
jedna planéta 08:05 Maškrtníček
08:30 Páni zo semafora 08:45
Chlapec a pes (2/6) 09:15 Veštba
10:20 3-2-1-ŠTART! 10:35 Ushuaia - expedície do prírody V. Indonézia/Filipíny - Tajné kódy prírody
- 2. časť 11:25 Svet v obrazoch
11:55 O 5 minút 12 13:05 Agatha
Christie : Poirot 14:40 Priehrada
16:20 Pošta pre Teba 17:25
Zmenáreň 17:55 Extra 18:30
Tajomstvo mojej kuchyne 19:12
Počasie 19:15 Večerníček 19:30
Správy STV 19:55 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Kennedyho mozog (1/2)
Thriller. Keď ste už raz
všetko stratili, nič vás
nezlomí... (Spolková
republika Nemecko 2010)
21:50 Kennedyho mozog (2/2)
Thriller. Keď ste už raz
všetko stratili, nič vás
nezlomí... (Spolková
republika Nemecko 2010)
23:30 Agatha Christie: Poirot
Schôdzka so smrťou
Krimi. Naozaj výnimočný detektív...
(Veľká Británia 2008)
01:10 Kennedyho mozog (1/2)
02:35 Kennedyho mozog (2/2)
MARKÍZA
05:40 Záhady Sylvestera a Tweetyho II. 9-11/16 06:10 Fantastický Spiderman I. 12/26 06:40
Dobrodružstvá Jackieho Chana
I. 13/13 07:05 Scoobyho nové
záhady 7/13 07:25 Štvornohý
detektív Kalle II. 4/15 08:20
Čierny krásavec 10:00 Bláznivý
Jimov život VII. 4-5/18 10:55
Upírske denníky 3-4/22 12:40 Zo
zákulisia Markízy 13:00 Na telo
13:25 Lampáreň 14:05 Harry Potter a Fénixov rád 16:35 Rýchle
Televízne noviny 16:40 Letuška
1. triedy 18:15 Rýchle Televízne
noviny 18:20 Smotánka 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 TALENTMANIA
Len vy a hviezdna porota
rozhodnete, ktoré z najväčších talentov Čiech a
Slovenska postúpia ďalej.
22:55 Gang v útoku
Dwayne Johnson sa
predstavuje v hl. roli drsného, ale inšpiratívneho
filmu podľa skutočného
príbehu o skupine mladistvých delikventov,
ktorí dostali druhú šancu,
ako očistiť svoju minulosť. Skutočný príbeh
(121'), USA, 2006
01:15 Hranica zúfalstva 02:50
Krv v uliciach
TV JOJ
06:10 KRIMI NOVINY 06:35
NOVINY TV JOJ 07:00 Princezná
Anastázia 09:00 Simpsonovci I.
(10) 09:25 Autosalón 09:55 Profesionáli V. (9) 10:50 Stratené
duše V. (12) 11:40 Dobrá manželka I. (15) 12:40 Črepiny PLUS
13:40 EXCLUSIV 14:10 Veľké
rodinné stretnutie 16:10 Horúce
strely 2 18:00 PRVÉ NOVINY
18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT
ŠIESTE SEMIFINÁLE
LIVE! Celosvetovo najúspešnejšia talentová
show! O osude ďalších
dvoch semifinalistov budú
rozhodovať nielen hviezdni
porotcovia, ale predovšetkým rozhodnete Vy!
22:15 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT
ŠIESTE ROZODNUTIE
LIVE! Len Vy rozhodnete,
ktorí dvaja postúpia.
23:15 Sliedič
Agent FBI Jack Campbell
už dlho prenasleduje
psychopatického vraha
Griffina, no tesne pred
cieľom - jeho dolapením
- sa nervovo zrúti. Chce
odísť na odpočinok, ale
vrah mu nedopraje pokoj
Americký thriller (2000)
01:15 Špinavá hra 03:00 Autosalón 03:25 Sliedič 04:55 Neuveriteľné záhady prírody (2) 05:50
Črepiny PLUS
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
DOMA
04:55 Bonzáčik 05:55 Medzi láskou a nenávisťou 49/124 06:50
Elisa z Rivombrosy II. 12/13
09:05 Život, alebo niečo také
11:30 Na streche 12:20 Dokonalý svet 10/16 13:25 Poklad z
Damasku 2/2 15:00 Podozrivé
8/8 16:00 Viac ako všetko III.
1/12 17:00 Medzi láskou a nenávisťou 50/124 18:00 Rosamunde
Pilcherová: Keď zvíťazí láska
20:00 Danielle Steelová: Cena
za šťastie 21:40 Skutočný príbeh:
Sybil 23:20 Nahá korisť 01:25
Poklad z Damasku 2/2 02:55
Podozrivé 8/8 03:50 Lampáreň
04:30 Skutočný príbeh: Sybil
JOJ PLUS
04:15 Vraždy v Midsomeri VIII.
(7) 05:45 Magnum I. (11) 06:35
Zasľúbená zem (43,44) 08:20
Nikdy nehovor nikdy 09:10 Vraždy
v Midsomeri VIII. (8/8) 11:15 60
MINÚT 12:20 Dve srdcia proti
korune (1,2/2) 16:40 Kto nájde
priateľa, nájde poklad 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 20:00 Deti 22:00 Skica
smrti II: Ruky, ktoré vidia 00:00
Vraždy v Midsomeri VIII. (8/8)
01:40 Deti 03:00 Nočné reprízy
DVOJKA
07:05 Televíkend 07:30 Svetový
deň cukrovky: Zdravíčko, pán
doktor 08:00 Živá panoráma
08:30 Môj dom, môj hrad 08:55
Zvieratá
záchrancovia
(4/6)
09:20 Farmárska revue 09:40
Zelená revue 10:00 Svätá omša
na sviatok sv. Martina 11:35 Princezná s jedným krídlom a jednou
plutvou 12:30 Orientácie 12:55
Slovo 13:10 Família 13:40 Formula 1: Veľká cena Abu Dhabi
16:05 Emil Horváth: Ako som
bol hercom 16:35 Neviditeľná
zbierka 16:55 Plášť 17:35 Anjeli
strážni Ľubice Orgonášovej 18:00
Poklady sveta V. Terasovité vinice
v Lavaux 18:15 Poklady sveta V.
Petroglyfy v Twyfelfonteine18:30
Večerníček 18:45 3-2-1-ŠTART!
19:00 Na doskách 19:30 Správy
STV „N” 19:50 Keno 10 20:00
(Ne)celebrity: Jitka Mačalová
20:10 Cesta človeka (3/5) Ázia
21:00 Kinorama 21:30 KE 2013
21:40 Retro noviny 21:55 Noc v
archíve 22:55 Slovo 23:00 Udalosti ČT 23:30 Motormagazín
inzercia
23
PONDELOK 15. NOVEMBER
JEDNOTKA
04:05 Ushuaia - expedície do
prírody V. Indonézia/Filipíny
- Tajné kódy prírody - 2. časť
04:50 Tajomstvo mojej kuchyne
05:30 Góly - body - sekundy
05:40 Udalosti ČT 06:10 Správy
STV 06:35 Svet v obrazoch
07:00 Úsmev, prosím! 07:30
Repete 08:20 Vtipnejší vyhráva
09:05 Inšpektor Rocca (1/8)
10:45 Bianca - cesta za šťastím
(115/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (116/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Sila lásky
II. (274) 14:30 Kaviareň Slávia
15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00
Správy STV o 16:00 16:15 Góly
- body - sekundy 16:25 Počasie
16:30 Vojna kuchárov 17:05 Sila
lásky IV. (58/256) 17:55 Miesto v
dome (1/6) 18:55 Počasie 19:00
Večerníček 19:15 Slovensko
dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly - body - sekundy 20:05
Počasie
20:15 Nesmrteľní
Ľúbi neľúbi
Melodráma zo súčasnosti o dvoch sestrách a
ich rozdielnych cestách
za láskou na motívy
románu Jane Austenovej
Rozum a cit. Romantika nie je románik...
(Slovensko 2010)
21:25 Reportéri
Aktuálna publicistika.
(Slovensko 2010)
21:55 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:20 Zúfalé manželky IV.
(12/17) Sila priateľstva
Komediálny seriál.
Každá z nich má svoje
tajomstvá... (USA 2007)
23:05 Extra
Lifestylový zábavný
magazín, ktorý mapuje
aktuálne kultúrnospoločenské udalosti.
(Slovensko 2010)
23:35 Zmenáreň
Iná žena. Inšpirujúci
magazín o zmene vizáže
pre modernú ženu. (Slovenská republika 2010)
00:00 Inšpektor Rocca (1/8) 01:35
Reportéri 02:05 O 5 minút 12
24
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
PONDELOK 15. NOVEMBER
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:50 Bez servítky 09:45 Super
kšeft 11:20 Zajtrajšie noviny IV.
16/22 12:15 Komisár Rex II. 9/15
13:05 Rýchle Televízne noviny
13:10 Bez stopy VI. 3/18 14:05
Odložený prípad VI. 16/23 14:55
Rýchle Televízne noviny 15:00
Priatelia II. 5/24 15:30 Dva a pol
chlapa VII. 13/22 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 Monk VII.
8/16 17:00 Prvé Televízne noviny
17:25 Počasie 17:35 Reflex
17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Kung-fu frajer
Realitný maklér Stan
Minton (Rob Schneider)
spanikári, keď sa dozvie
že musí ísť do väzenia za
podvod. Bojí sa totiž toho,
že vo väzení bude znásilnený. Táto obava ho
vedie k tajomnému guru
(David Carradine), ktorý
mu pomôže a premení
ho na majstra bojových
umení. Akčná komédia
(105'), USA, 2007
22:15 Nočné Televízne noviny
22:35 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
23:05 Myšlienky vraha IV. 5/26
Kriminálny seriál, USAKanada, 2008-2009
24:00 Ďalších 48 hodín 01:40
Tajná misia 03:20 Policajný
odznak VII. 2/13 04:05 Xena III.
4/22 04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:20 NOVINY TV JOJ 06:45
KRIMI NOVINY 07:10 NOVINY
TV JOJ 07:40 KRIMI NOVINY
08:10 NOVINY TV JOJ 08:45
PROMI NOVINY 09:15 Panelák VI. (49) 10:15 Stratené duše
V. (12) 11:15 Dobrá manželka I.
(15) 12:15 Horúce strely 2 14:00
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas
V. (16) 15:00 Myšlienky vraha
II. (7) 16:00 C.S.I.: Kriminálka
Miami V. (1/24) 16:59 PRVÉ
NOVINY 17:30 PROMI NOVINY
18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Panelák VI. (50) Kto s kým
Dominika vojde do Maslákovho bytu v momente,
keď si utiera krv z tváre.
Jakub prichádza za Ivanou s prosbou, aby prehodnotila svoje finančné
požiadavky. Miesto, kde
to žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 Profesionáli V. (10)
Sklad techniky
Náčelník Maroš Nagy
so svojimi mužmi hrdo
bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010).
TV program 10. 11. - 16. 11.
22:15 Mafstory: Alberto Boccelli
Slovenský komediálny
seriál (2010)
23:15 C.S.I.: Kriminálka
New York VI. (10)
Ľudia klamú, dôkazy
nikdy! Americko-kanadský
kriminálny seriál (2009)
00:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ
TALENT - ŠIESTE SEMIFINÁLE
02:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ
TALENT - ŠIESTE ROZODNUTIE
03:00 Popcorn Tv 03:45 Nezvestní
III. (3,4) 05:10 Lovci predátorov (6)
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou 50/124 06:50 Doňa Barbara
16/190 07:40 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 12/22 08:55 Danielle
Steelová: Cena za šťastie 10:30
Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová II. 68-69/125 12:40 Dr. Oz I.
123/175 13:35 Rebeli II. 160/225
14:25 Rany z lásky 111/230 15:20
Ženy z rodu Gilmorovcov III.
13/22 16:10 L.O.V.E. 17:00 Medzi
láskou a nenávisťou 51/124 18:00
Doňa Barbara 17/190 19:00
Rebeli II. 161/225 20:00 Nespútaný anjel 52/194 20:55 Pravá tvár
vášne 176/178 21:55 Vianočná
naháňačka 23:25 Frasier II. 20/24
23:55 Nespútaný anjel 52/194
00:40 Vianočná naháňačka 02:00
Frasier II. 20/24 02:25 Sudkyňa
Hatchettová II. 68-69/125 03:05
Pravá tvár vášne 176/178 03:55
Lampáreň 04:35 L.O.V.E. 05:10
Rany z lásky 111/230
JOJ PLUS
04:35 Starý (56) 05:35 Láska
nezomiera (4,5) 07:00 Červené ruže (52) 08:00 Detektív
Nash Bridges V. (11) 09:00 Knight Rider (49) 10:00 18 kolies
spravodlivosti II. (18,19) 12:15
M*A*S*H (1,2/173) 13:15 Páli
vám to? 14:45 Panelák VI. (49)
15:50 Medicopter 117 (35) 17:00
Knight Rider (49) 18:00 M*A*S*H
(1,2/173) 19:00 KRIMI NOVINY
„N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „B“
20:00 Všetko alebo nič 21:55
„Holka na zabití” 00:00 Posledné
dni planéty Zem (1,2/2) 03:00
Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Extr@ English (11/30) 08:55
Hradby - kolíska mesta 09:00
Zlatá brána 09:50 Fokus - rodina
10:30 TKN 11:10 Cesta človeka
(3/5) Ázia 12:00 Polícia 12:10
Živá panoráma 12:35 A pri tom
speve 13:10 Orientácie 13:40
Portréty: Profesor Michal Brozman 14:10 Profesionál 14:25
Kemp 2010 14:50 Magazín Ligy
majstrov 15:20 Motormagazín
15:50 Mediálni špióni 16:15 Retro
noviny 16:35 Rómsky magazín So Vakeres 17:00 Poklady sveta
V. Terasovité vinice v Lavaux
17:15 Poklady sveta V. Petroglyfy
v Twyfelfonteine 17:35 Regionálny denník 18:05 VAT 18:35
Večerníček 18:45 Fokus - práca
19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:05 Keno 10
20:10 Fenomén 20:40 Hlava XXI
21:15 Záleží nám na Gándhím ?
21:50 Eurokino: Životy tých druhých 00:05 Udalosti ČT
UTOROK 16. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:10 Správy STV o 16:00 03:30
Góly - body - sekundy 03:35 Sila
lásky II. (274) 04:25 Sila lásky
IV. (58/256) 05:15 Udalosti ČT
05:45 Slovensko dnes 06:00 Góly
- body - sekundy 06:05 Počasie
06:10 Správy STV 06:35 Správy
a komentáre 07:05 Úsmev, prosím! 07:30 Repete 08:20 Vtipnejší
vyhráva 09:05 Inšpektor Rocca
(2/8) 10:45 Bianca - cesta za
šťastím (117/224) 11:30 Bianca cesta za šťastím (118/224) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35 Sila
lásky II. (275) 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00
Správy STV o 16:00 16:15 Góly
- body - sekundy 16:25 Počasie
16:30 Vojna kuchárov 17:05 Sila
lásky IV. (59/256) 18:00 Miesto v
dome (2/6) 18:55 Počasie 19:00
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Život: Tvory z hlbín
Prírodopisný seriál
prezentuje výber charizmatických, zvláštnych
a krásnych živočíšnych
hrdinov, nakrúcaných na
všetkých kontinentoch.
(Veľká Británia 2009)
21:05 Dr. House VI. (10/22)
Wilson
Seriál. Život nie je
hračka... (USA 2009)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Trestný prápor (11/11)
Vojnový seriál z obdobia
II. svetovej vojny. Nik z
nich nemá žiadne práva,
okrem jedného - bojovať
a zomrieť za svoju vlasť
a tak krvou vykúpiť svoju
vinu... (Rusko 2004)
23:05 Svet v obrazoch
(Slovensko 2010)
23:30 Inšpektor Rocca (2/8)
Pocit viny
Taliansky kriminálny seriál.
Inšpektor Rocca bojuje
proti zločinnosti, ale ako
vždy rieši aj svoje problémy. (Taliansko 1995)
01:05 Trestný prápor (11/11) 01:55
Život 02:45 Správy STV o 16:00
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:40 Bez servítky 09:30 Moje
modré nebo 11:15 Zajtrajšie
noviny IV. 17/22 12:10 Komisár
Rex II. 10/15 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Bez stopy VI.
4/18 14:00 Odložený prípad VI.
17/23 14:55 Rýchle Televízne
novin 15:00 Priatelia II. 6/24
15:30 Dva a pol chlapa VII. 14/22
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 Monk VII. 9/16 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:20 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:50 Myšlienky vraha IV. 6/26
Kriminálny seriál, USAKanada, 2008-2009
23:45 Veľké h...
Charlie napísal knihu,
ale nikto mu ju nechce
vydať. Kvôli zaisteniu
svojej rodiny musí prijať
podradnú prácu, z ktorej
je však onedlho vyhodený
kvôli nesprávnej rade
svojho kolegu Gusa.
Obaja rýchlo potrebujú
zohnať peniaze, preto
sa rozhodnú zrealizovať šialený Gusov plán
Čierna komédia (82'),
VB-Kanada, 2006
01:15 Psych, s.r.o. II. 14/16 02:05
Superfízli I. 9/12 03:00 Policajný
odznak VII. 3/13 03:45 Xena III.
5/22 05:05 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:00 NOVINY TV JOJ 06:20
KRIMI NOVINY 06:45 NOVINY TV
JOJ 07:15 KRIMI NOVINY 07:45
NOVINY TV JOJ 08:10 PROMI
NOVINY 08:40 Panelák VI. (50)
09:45 Hovory s minulosťou 12:00
C.S.I.: Kriminálka New York VI.
(10) 13:00 Policajt z L.A. (12)
14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas
V. (17) 15:00 Myšlienky vraha II.
(8) 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami
V. (2) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (51) Tiket
Patrik so Zuzkou si chcú
prenajať domček na
Kolibe. Ďusi vyhral 37
tisíc eur... Miesto, kde
to žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 Odsúdené III. (19) Test
Magorka donúti Evu, aby
jej zohnala tehotenské
testy. Eva čelí podozreniu Dávida, že je sama
tehotná. Evu mrzí, že
jej Dávid neverí. Ženy
konečne oficiálne zisťujú,
čo sa stalo s Lešiakovou a Malecovou. Slovenský seriál (2010)
22:15 Vtierka Castle II. (13)
Úspešný autor kriminálnych románov
Rick Castle a pôvabná
vyšetrovateľka Kate Backettová riešia záhadné
prípady vrážd. Americký
kriminálny seriál (2009).
23:15 Profesionáli V. (10)
Sklad techniky
Náčelník Maroš Nagy
so svojimi mužmi hrdo
bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
00:15 Mafstory 01:15 Agent I. (11)
02:15 Odsúdené III. (19) 03:00
Vtierka Castle II. (13) 03:50 C.S.I.:
Kriminálka Miami V. (2) 04:30
Agent I. (11) 05:15 Črepiny *
blogy
UTOROK 16. NOVEMBER
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou 51/124 06:50 Doňa Barbara
17/190 07:40 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 13/22 08:55 Nespútaný anjel 52/194 09:50 L.O.V.E.
10:30 Veštiareň 11:30 Sudkyňa
Hatchettová II. 70-71/125 12:40
Dr. Oz I. 124/175 13:30 Rebeli
II. 161/225 14:25 Rany z lásky
112/230 15:15 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 14/22 16:10 L.O.V.E.
17:00 Medzi láskou a nenávisťou 52/124 18:00 Doňa Barbara
18/190 19:00 Rebeli II. 162/225
20:00 Nespútaný anjel 53/194
20:55 Pravá tvár vášne 177/178
21:50 Ally McBealová V. 7-8/22
23:45 Frasier II. 21/24 00:15
Nespútaný anjel 53/194 01:00
Ally McBealová V. 7-8/22 02:25
Frasier II. 21/24 02:50 Sudkyňa
Hatchettová II. 70-71/125 03:30
112 03:55 Lampáreň 04:35 L.O.
V.E. 05:10 Rany z lásky 112/230
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
Blog Petra Remiša: Mŕtva
Mám pre vás dobrú správu:
Posledný október bol magický:
päť celých víkendov v jedinom
mesiaci! To sa stáva len raz za
825 rokov. Podľa feng šuej vám
to prinesie šťastie. Zlá správa je,
že najskôr musíte túto informáciu
poslať dvadsiatim ľuďom.
Potom vás čaká sladký život:
Margotka, Somlói halušky, vtáčie
mlieko a podobne.
Ale ak NIČ nepošlete, vitajte v
zlých časoch. Hneď po Dušičkách
vás stojedenročný člen Zväzu protifašistických bojovníkov zvalcuje
pri cúvaní na trabante. Jeho „das
Auto“ naložené kahancami z výpredaja vám prejde po boľavých
haluxoch.
Potom príde druhá pohroma:
Stanete sa obeťou ASOCIÁLNEJ
siete. Buď si vás pridá za priateľa
Freddy Krüger alebo Gašparkov
Trubač.
Ak vás ani to nezloží, tak nevy.
chádzajte na ulicu. V zmätku by
ste mohli navliecť snubný prsteň
mŕtvej neveste, z ktorej sa vykľuje
nočná Mora. Teda Mora Nojsejová.
Zavedie vás ku kamarátovi Edovi,
aby vám vzal miery na oblek.
Nožnicoruký Edo si nedá bacha
a jedným „cvak“ vás pripraví o...
všetko.
Na záver sa priplichtí bukelele
Dede. Zašušle „Zasunieš a ideš!“
a sotí vás z balkóna. Utrpenie
neskončí ani pri nebeskej bráne.
Stojí tam svätý Peter s bielou
bradou a ukazuje prstom na vás:
„Nepustím! Kým mi nepovieš, s
kým bankuješ.“
Vtedy zatúžite po relaxačnom
pobyte v pekle.
25
nevesta
Peter Remiš - líder skupiny
Slniečko známej tiež ako Punto
a rybacé hlavy. Keď nekoncertuje, venuje sa anglickému jazyku, ktorý aj vyučuje vo svojej škole Skypers.
BLOG MARTINA URMINSKÉHO:
ŽIL SOM S CHUCKOM NORRISOM 2
JOJ PLUS
04:35 Starý (57) 05:35 Láska
nezomiera (6,7) 07:00 Červené
ruže (53) 08:00 Detektív Nash
Bridges V. (12) 09:00 Knight Rider
(50) 10:00 18 kolies spravodlivosti
II. (20,21) 12:15 M*A*S*H (3,4)
13:15 Páli vám to? 14:45 Panelák VI. (50) 15:50 Medicopter
117 (36) 17:00 Knight Rider (50)
18:00 M*A*S*H (3,4) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Mr. Horn 23:00
Kniha osudu 00:50 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Amurské rozprávky (2/3) Múdra dcéra 09:20
Fokus - práca 10:05 Mama to
vie najlepšie 10:30 Variácie: Na
dosky cesta dlhá 11:05 Tlmočník
11:55 Československý filmový
týždenník 12:15 Živá panoráma
12:50 A pri tom speve 13:35 VAT
14:00 TKN 14:30 Fenomén 15:00
Bohovia a hrdinovia antických
mýtov (10/13) Odyseova odysea
15:20 Hlava XXI 16:00 DneŠOK a
TERORizmus 16:30 Národnostný
magazín - Ukrajinský 17:00 Záleží
nám na Gándhím ? 17:35 Regionálny denník 18:05 Separé 18:35
Večerníček 18:45 Fokus - zdravie 19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:05 Keno 10
20:10 Kamila Magálová jubiluje:
Kamila ako zlo, ktoré nepoznáme
20:40 Medveď 21:15 Na ceste po
južnom Izraeli 21:45 Filmový klub:
Diabli na prahu 00:00 Udalosti ČT
Zmena programu vyhradená
Život s Chuckom Norrisom je
plný neuveriteľných prekvapení. On však vždy dokázal odhaliť
prekvapenie skôr, ako ho ktokoľvek vymyslel. Vždy vedel, na čo
myslím a čo poviem. Napríklad
chcel som ho prekvapiť plastovými oknami, ale on ich namontoval
skôr, ako som ich stihol objednať.
Dokonca ani za ne nemusel zaplatiť. Díler mu totiž povedal, že do
roka sa tie okná zaplatia samy.
Zaplatili sa. Díler nakoniec plakal rovnako ako cibuľa, ktorú tiež
rozplakal Chuck.
Chuck Norris rozplakal aj finančníkov. Je totiž geniálny bankár. Založil banku bez toho, aby
potreboval peniaze. Vymyslel
stavebné sporenie. Štát mu dá
niekoľko miliárd ročne a niekoľko miliárd mu dajú sporitelia. Tí
sa k vlastným peniazom dostanú
až o pár rokov. Každý dostane z
vlastných peňazí úver, aj keď ho
nepotrebuje. Chuck Norris vlastne
vymyslel aj peniaze. Mal ich toľko, že musel vymyslieť kreditku.
Nakoniec mal viac kreditiek ako
peňazí. Ku každej si vymyslel unikátny 99-miestny pin. Aj penia-
ze, aj kreditky mu boli zbytočné.
Dostával všetko zadarmo. Jedna
pani mu dala kočík aj s dieťaťom,
lebo jej jediným pohľadom zastavil vetry. Jediným pohľadom vedel
tiež zastaviť infláciu, inkontinenciu, inšpiráciu a vlak.
Chuck Norris nenávidí kvety,
hoci pôvodne chcel byť floristom. Pripadalo mu to sexy. Vždy
za sex dostával peniaze alebo
aspoň nejaké drobnosti. Keď zistil, že na deťoch sa dá zarobiť,
urobil si z toho biznis. Dokázal
vždy uspokojiť každú ženu jediným aktom. Bol to akt odovzdania kreditky. Dokázal tiež prečítať magnetický pásik pomocou
rektálnej čítačky.
Opitý Chuck Norris raz povedal, že Amerika skrachuje. A potom naraz dostal Alzheimera, Parkinsona, BSE, prasaciu chrípku a
žltačku. Určite ho nakazili americké tajné služby. CNN však ešte
päť rokov informovala o jeho najlepšom zdraví a o víťazstve nad
Al-Kajdou.
Určite som od neho toho Alzheimera dostal. Som šťastný, lebo
ma nakazil sám Chuck Norris. Nič
Martin Urminský: Milujem
humor. Irónia je mojím mečom, sarkazmus štítom. Rád
sa smejem. Na všetkom! Pracujem, prekladám, učím a
učím sa, cestujem, muškárim,
športujem, veľa čítam, semtam píšem. Neznášam ľudskú
hlúposť, ale viem, že bez nej
by svet nebol normálny. Materiálne bohatstvo ma nezaujíma. Bohatých duchom obdivujem a mám rád...
si už nepamätám. Stále si musím
robiť poznámky. Asi nechám voperovať niekam „úesbéčko“.
BACHOV FESTIVAL AJ VO VRBOVOM
V rámci festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko sa v nedeľu 28. novembra o 10.45 h uskutoční v evanjelickom kostole vo Vrbovom koncert
piesní a kantát pre sólový spev a čembalo.Účinkovať na ňom budú poprední slovenskí umelci,
špecializujúci sa na interpretáciu barokovej hudby
– spevák Jaroslav Pehal a čembalista Peter Guľas.
Sériu koncertov začnú v Bratislave. Ďalšie odznejú v Skalici, Modre a v už spomínanom Vrbovom.
Zaujímavosťou je, že práve evanjelický kostol vo
Vrbovom sa môže pochváliť nielen vynikajúcou
akustikou, ale aj zrekonštruovaným 109-ročným
historickým organom z dielne vnuka majstra Šašku,
Gustáva Adolfa Molnára.
(vd)
26
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
blahoželáme
Dňa 14. novembra oslavuje svoje krásne životné jubileum, 90
rokov, náš drahý
otecko, starý a
prastarý otecko Ľudovít Bačka.
Ku krásnemu jubileu mu želajú
všetko najlepšie, veľa lásky,
šťastia, spokojnosti, pohody,
dobrej nálady a pevné zdravie
dcéra, syn, nevesta, zať, štyri
vnučky a tri pravnúčatá.
Dňa 15. novembra sa dožíva naša
maminka, babka
a prababka Mária
Kravariková zo
Sokoloviec krásnych a požehnaných 89 rokov.
Za jej dobrotu a skromnosť jej
zo srdca ďakujú a do ďalšieho života prajú dobré zdravie
a lásku v kruhu svojich najbližších deti Lydka, Milka a Peťo.
Sedem vnúčat a deväť pravnúčat ju za všetkých bozkáva.
Maminka, držte sa, nech Vás
Pán Boh ochraňuje.
ďakujeme
Ďakujeme
všetkým príbuzným, známym a priateľom, ktorí sa
prišli rozlúčiť
na poslednej ceste s našou
drahou mamičkou Jolanou
Frankovou. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Synovia Ján, Viliam
a Zdeno s rodinou
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, kolegom a známym,
ktorí sa dňa 27. októbra prišli rozlúčiť na poslednej ceste s naším milovaným Milanom
Líškom. Zároveň ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina
Srdečne ďakujem mladým
obetavým ľuďom – Tomášovi
Mičudovi a jeho priateľke,
ktorí našli moju tašku a statočne ma hľadali, aby mi ju
odovzdali. Moja vďaka patrí i
policajtovi Máriovi Vajkunymu, ktorý im v tom tiež nezištne pomáhal. Všetka česť
a moja úcta k Vám všetkým,
priatelia.
Vďačná A. S.
spoločenská rubrika
spomíname
So spomienkou, láskou a bolesťou v srdci, s modlitbou na
perách si spomíname na ôsme
výročie úmrtia našej mamičky
Kataríny a 31. výročie úmrtia
nášho ocka Jozefa Urbana z
Trebatíc. Kto ste ich poznali,
pridajte sa k nám.
Deti s rodinami
Nič viac Ti nemôžeme dať, len
kytičku kvetov a tíško na Teba
spomínať.
Dňa 10. novembra uplynú tri
roky, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a stará mama
Anastázia Bereczová, rodená
Nižňanská. Kto ste ju poznali a
mali radi, venujte jej modlitbu
s tichou spomienkou.
S úctou a láskou spomínajú
dcéry Ingrid, Renáta a syn
Branislav s rodinami.
Dňa 12. novembra uplynie prvý
rok od smrti nášho otca Štefana
Havrlenta. Kto
ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú deti.
Kto sa vryje hlboko do srdca,
nikdy sa z neho nevytratí.
Dňa 11. novembra uplynie sedem rokov, čo
nás opustil môj
manžel, náš otec
a starý otec Félix
Kapičák z Boroviec. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami.
Kto Ťa poznal – spomína si,
kto Ťa mal rád – nezabúda.
Dňa 12. novembra uplynie už desať
rokov, čo od
nás navždy
odišiel Ján
Gloss z Piešťan. Tí, čo ste
ho poznali a radi mali, spomínajte s nami.
S úctou a láskou jeho najbližší
To, že čas rany zahojí, je len
klamné zdanie, v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie...
Dňa 29. októbra uplynulo 25
rokov, čo nás
navždy opustila
naša láskavá a
starostlivá mamička, babička a svokra Mária
Szekerová, rod. Pecúšová.
Spomínajú vďačné
deti s rodinami.
Dňa 3. novembra
uplynuli štyri roky, kedy nás opustila pani Veronika
Koppová. Kto ste
ju poznali, spomínajte s nami.
Deti s rodinami
Dňa 8. novembra
sme si pripomenuli desiate výročie smrti našej drahej Márie
Paulovičovej z
Ratnoviec. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína
manžel Ján a dcéry Mária
a Jana s rodinami.
Najväčšia láska na svete zomiera, keď mama oči navždy
zaviera. Tá rana v srdci navždy ostáva a veľmi bolí a
nikdy sa nezahojí. Aj keď už
dva roky nie si medzi nami,
v spomienkach však budeš
vždy žiť s nami.
Dňa 13. novembra si pripomenieme
druhé smutné
výročie úmrtia našej drahej mamy a babičky Alžbety
Miškovovej. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
z obecných matrík
V októbri si v našom regióne
povedali svoje „áno“: Dana Jánošková z Modrovej a Peter Kusenda z Piešťan, Adriana Mikušová
z Hornej Stredy a Ing. Vladimír
Bobek zo Suchej nad Parnou, Ing.
Veronika Puváková z Vrbového a
Ing. Marián Vajdečka zo Špačiniec, Petra Šusterová z Čachtíc a
Martin Kovaľ z Prešova, Miroslava
Kašáková a Ľuboš Gula, obaja z
Veľkých Kostolian, Nina Virágová
a Ľubomír Čúzy, obaja z Veľkých
Kostolian, Jana Bursíková z Vrbového a Andrej Čelín z Krakovian,
Viera Horváthová z Piešťan a Boris
Seitler z Krakovian, Katarína Holíková z Drahoviec a Lukáš Ševečka
z Veľkých Kostolian, Monika Gajdošíková zo Šterús a Tomáš Sedlák
z Piešťan, Viktória Farkašová a
Maroš Marták, obaja z Bratislavy,
Mgr. Andrea Mezíková a Mgr. Mario
Alexík, obaja z Bratislavy.
Minulý mesiac sme sa, žiaľ,
navždy rozlúčili s týmito obyvateľmi regiónu: 84-ročný Ján Ilenčík z Dolného Lopašova, 84-ročná
Karolína Šimková z Dolného Lopašova, 63-ročný Michal Klčo z
Piešťan, 90-ročná Angelika Hrušková z Drahoviec, 87-ročná Otília
Šugrová z Pečeniad, 70-ročný Jozef Bartovič z Veľkých Kostolian,
84-ročná Oľga Amchová z Vrbového, 88-ročná Mária Ondrášiková z
Piešťan, 76-ročný Anton Zeman z
Krakovian, 71-ročný Michal Motúz z Vrbového, 72-ročný Karol
Amcha z Vrbového, 74-ročný Jo-
zef Jakubec zo Šterús, 75-ročná
Justína Bukovčáková z Boroviec,
60-ročný Jozef Dúdik z Pobedima,
84-ročný Ing. Antonín Šmykala z
Moravian nad Váhom, 96-ročná
Mária Vaculová z Moravian n. V.,
52-ročný Viliam Hluch z Moravian
n. V., 90-ročná Paulína Galová z
Moravian n. V., 38-ročný Róbert
Plank z Moravian n. V., 89-ročný
Rudolf Machaj z Veľkého Orvišťa,
63-ročná Mária Ďurajková z Kamennej Poruby, 80-ročná MUDr.
Mária Rymarenková z Banky a 83ročný Ing. Vladimír Horažďovský
z Banky.
(pt)
KNIŽKY VYHRALI PIEŠŤANKY
Spomedzi 95 lúštiteľov, ktorí nám zaslali správne znenie tajničky
krížovky z PT 39/10, sme vyžrebovali Štefániu Bystriansku a Alexandru Antalovú, obe z Piešťan. Kompletné znenie tajničky: „Dnes
sú remeselníci na dne a zlato nikde.“ Výherkyniam blahoželáme.
V našej redakcii na Teplickej ulici ich čakajú knižné ceny.
(pt)
spoločenská rubrika
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
počasie
od 28. 10. do 7. 11.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
UTOROK 9. 11.
noc
8 oC
deň
12 oC
STREDA 10. 11.
noc
7 oC
deň
15 oC
ŠTVRTOK 11. 11.
noc
6 oC
deň
11 oC
PIATOK 12. 11.
noc
0 oC
deň
10 oC
Prvé dieťatko Zuzany a Mareka Drličkovcov – Helenku (2900 g, 49
cm) - priviedli na svet v piatok 29. októbra o 20.00 h v piešťanskej
pôrodnici MUDr. Ladislav Gleso a MUDr. Richard Dojčan. Srdečne
blahoželáme!
Benefícia rotariánov pre alergikov
Kongresová hala Slovenských
liečebných kúpeľov sa v piatok
večer premenila na benefičnú
sálu. V poradí už 19. benefičný koncert piešťanského Rotary Clubu sa začal dobročinne.
Prezident klubu Viktor Nižňanský hneď v úvode odovzdal riaditeľke Nemocnice A. Wintera v
Piešťanoch Erike Chudej a primárke detského oddelenia Janke Korytárovej symbolický šek v
hodnote 10 479 eur.
„Veríme, že prostriedky, ktoré venujeme nemocnici na nákup
diagnostických prístrojov spolu
so spriatelenými klubmi z poľskej
Adam Uhlík z Orešian, Marek
Valovič z Trebatíc, Helena Drličková z Piešťan, Miroslav Jakubec z Chtelnice, Matúš Zavilla z Piešťan, Nela Kukučková zo Šurianok, Ján Daniel zo
Sokoloviec, Barbora Lábadyová z Hlohovca, Marek Konopka
z Piešťan, Karolína Šutovská
zo Starej Lehoty, Filip Zuzic z
Moravian nad Váhom, Timotej
Hauptvogel z Piešťan, David
Hochel z Rakovíc, Ronald Strečanský z Dubovian, Magdaléna
Vashkevichová z Lúky, Anežka
Grosová z Piešťan a Nina Pechová z Piešťan
vitajte medzi nami
zosobášili sa
Mgr. Tatiana Šimová a Vlastimil
Benko z Piešťan
blahoželáme
zomreli
Symbolický šek od Rotary Clubu prevzali Erika Chudá a Janka Korytárová.
klavirista Marián Lapšanský, violončelista Jozef Podhorský, sopranistka Eva Garajová a operný
spevák Gustáv Beláček (bas) zaspievali a zahrali diela svetových
majstrov – A. Dvořáka, G. F. Händla, E. Suchoňa, M. Ravela a ďalších. Výťažok z koncertu Rotary
Club Piešťany už tradične venuje na podporu mladých talentov.
„Peniaze môžu použiť na podporu
vzdelávania alebo na nákup nových hudobných nástrojov,“ prezradil organizátor koncertu Igor
Čech.
(vd/rc)
G. Beláčka sprevádzal na klavíri M. Lapšanský, asistoval mu J. Podhoranský.
Lodže a nemeckého Bad Wörishofenu, pomôžu efektívne diagnostikovať a monitorovať alergiu už
najmenším pacientom,“ povedal
Viktor Nižňanský. Nové prístroje
budú k dispozícii detským pacientom v imunoalergologickej ambulancii. Po obdarúvaní nasledoval samotný koncert. Počas neho
27
NEMOCNICA ĎAKUJE
Nemocnica Alexandra Wintera, n.o., Piešťany ďakuje Lige proti
rakovine Slovenskej republiky za poskytnutie peňažného daru vo
výške 20 000 eur z verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2010.
Finančný príspevok nemocnica použila v rámci projektu digitalizácia
Rtg pracoviska - PACS systém na kúpu obrazového, archivačného a
komunikačného systému, ktorý bude slúžiť na včasnú diagnostiku
onkologických pacientov.
Nemocnica A. Wintera, n.o.
Jozef Kukuč vo veku 91 rokov
z Veľkých Kostolian, Pavol Paulovič vo veku 60 rokov z Piešťan, Elena Holičová vo veku 62
rokov z Piešťan, Viliam Slížik
vo veku 73 rokov z Piešťan,
Ibrahim Daaj vo veku 62 rokov
z Piešťan, Peter Šimo vo veku
82 rokov z Ostrova, Jaroslav
Rubaninský vo veku 62 rokov
z Piešťan, Ing. Ján Baláži vo
veku 70 rokov z Piešťan, Eva
Mitická vo veku 72 rokov z Piešťan, Václav Spál vo veku 79 rokov z Drahoviec, Anna Lajdová
vo veku 84 rokov z Prašníka a
Jozefína Juríčeková vo veku 82
rokov z Vrbového
úprimnú sústrasť
Údolím Radošinky
z pera A. Urminského
Len prednedávnom uzrela
svetlo sveta zaujímavá publikácia z pera piešťanského milovníka
histórie – Alexandra Urminského.
Autor dal knižke názov Údolím
Radošinky. Dozviete sa v nej zaujímavosti nielen o riečke Radošinka, o železnici, ktorá ju sprevádzala, a o mlynoch, ktoré vody
tejto rieky poháňali, ale aj o ľuďoch, ktorí žili pri jej toku. Slávnostné uvedenie knižky sa uskutoční v sobotu 20. novembra o
16.00 h v Kultúrno-spoločenskom
centre obce Veľké Ripňany. V
programe vystúpi divadlo Hlavina
z Radošiny.
(vd)
28
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
história
ŠPORT ODJAKŽIVA PATRIL K PIEŠŤANOM
Do rúk odbornej i laickej verejnosti sa pred časom dostala publikácia Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. Táto knižka
je reprezentačná vzhľadom i obsahom. Prostredníctvom výberu
330 dobových pohľadníc približuje históriu Piešťan. Textová
časť je v slovenčine, angličtine
a nemčine. Preto môže poslúžiť ako pekný darček nielen u
nás, ale aj v zahraničí. Starší sa
možno aj vďaka týmto snímkam
vrátia na miesta, kde kedysi žili
a ktoré majú dnes inú panorámu.
Mladším zasa autori a vydavateľ
– Balneologické múzeum - odkryli kus nádhernej histórie mesta. Pripravili sme pre vás ďalšiu stránku zloženú zo starých
piešťanských pohľadníc, ktoré
nájdete v spomínanej knihe.
Získať ju môžete v expozíciách
výstavných priestorov Balneologického múzea - v Kúpeľnej
dvorane alebo vo Vile dr. Lisku.
Kúpalisko bolo v prevádzke v prvých desaťročiach 20. storočia. Vidno ho úplne vzadu vpravo. Člnkovanie bolo nielen zábavou a športom, ale aj spôsobom prepravy na druhý breh.
V roku 1912 bol v Piešťanoch Medzinárodný turnaj šachových
veľmajstrov, ktorého sa zúčastnilo 18 slávnych šachistov. Zvíťazil Rus
Akim Rubinstein, ktorý vyhral 14 zo 17 zápasov. Mená účastníkov sú
uvedené na spodnej časti pohľadnice. Ide o jednu z prvých fotopohľadníc Piešťan, ktorá je doplnená kníhtlačovými textami.
Členky športovej organizácie SOKOL v cvičebných úboroch v roku
1928, Sokolovňa, teda miesto, kde sa schádzali a cvičili, stála na
terajšej Teplickej ulici.
V medzivojnovom období riaditeľstvo kúpeľov usporiadalo preteky
v streľbe na živé holuby. Akcia sa konala na mieste terajšieho futbalového štadióna.
Špeciálny druh športu v Piešťanoch: Preteky infanteristov! Prečo
nie, myslí si vydavateľ, firma Knopfmacher.
servis
Pi. 12. 11. o 19.00 h
Petrova hudobná agentúra uvádza Záhorácke divadlo Senica
Siarhej Kovaľov:
ZMRŇENÝ ČÉRT
Tragikomédia o nebi a pekle
na zemi.
Réžia: Mgr. art. Ivan A. Fodor
Účinkujú členovia Záhoráckeho divadla.
Vstupné: 6 €, študenti
a dôchodcovia 3 €
Ut. 16. 11. o 9.00 a 10.30 h
Organizované predstavenie
pre školy
Folklórny súbor SLNEČNICA
Účinkujú: Tanečný orchester,
sólisti a Orchester Zlaté husle
pod vedením Martina Sleziaka.
VÝSTAVY
1.–30.11.
Galéria umenia zdravotne postihnutých - Výstavná sieň DU
Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých uvádza výstavu
UMENIE ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR
3.-17. 11.
Galéria DU
VÝSTAVA OBRAZOV ČLENOV
VÝTVARNÉHO KLUBU
pri MsKS Piešťany
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené pondelok
- piatok od 12.00 do 16.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
kvapka krvi
Dňa 3. novembra na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv
26 darcov: Ján Zemko z Dolného
Lopašova 81-krát, Stanislav Slamka z Piešťan 77-krát, Štefan Blaškovič zo Šalgoviec 59-krát, Martin
Berlanský z Piešťan 48-krát, Viliam Koyš zo Šípkového 47-krát,
Peter Janovjak z Ostrova 44-krát,
Štefan Prosnan z Piešťan a Ondrej Ščepka z Piešťan 39-krát. Po
prvýkrát darovali krv: Dominika
Vavrová z Piešťan, Katarína Režná
z Čachtíc, Ján Balko z Piešťan a
Gabriel Nagy z Nededu.
(r)
Móda Gatto, Teplická 22 (vedľa kaviarne Cézar), oznamuje
svojim zákazníkom, že sme
rozšírili ponuku o predaj obuvi
a doplnkov.
KONGRESOVÁ HALA
St. 10. 11. o 19.30 h
CLOSE HARMONY FRIENDS (SR)
& CADENCE (Toronto/Kanada)
Vokálna skupina Close Harmony Friends interpretujúca vo
svojom repertoári rock, pop,
džez a gospel v pestrej ponuke štýlu tzv. A‘cappella Light.
Táto deväťčlenná formácia pôsobí na Slovensku od roku 1990
a od svojho založenia pravidelne brázdi javiská a scény doma
i v zahraničí.
Cadence je v súčasnosti jednou
z najlepších severoamerických
a‘cappella formácií. Štyria muži Carl Berger (barytón), Aaron
Jensen (tenor), Ross Lynde (tenor), KurtSampson (bas/vokálne perkusie) a ich štyri mikrofóny. Žiadne hudobné nástroje.
Predstavia sa s repertoárom
ako je džez, pop, doo-woop i
klasika.
Vstupné: 10 €
MALÁ SÁLA
Ut. 16. 11. o 19.30 h
JADA (DŽADA) Martinská hudobná skupina
„Muziku hráme radi, všade, ale
najradšej v teple.“
Martin Hollý - el. a akustická
gitara, spev, Jozef Sekanina
- spev, el. a akustická gitara,
fúkacie harmoniky, Ľubo Šamo
- el. a akustické husle, Roman
Zábojník - basgitara, spev, Peter Mydlo - bicie, perkusie
Program: unplugged piesní rôznych štýlov a autorov, country
od amerických, českých a slovenských autorov, svetové hity
oldies, rocku
Vstupné: 10 €
VYCHÁDZKY
Pi. 12. 11. o 14.30 h
POPOLUDNIE V LESE
Lektor: Anna Vlachynská
VÝSTAVY
2. 11. – 6. 12.
Foyer Spoločenského centra
JANA BAYER - KERAMICKÁ
TVORBA A 6 NEZÁVISLÝCH
Miroslav Pallo, Zuzana Nemčeková, Vladimír Stacho, Eva
Srníková, Tomáš Pallo a Tomáš
Klenko
maľba, grafika, kresba
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
KINOSÁLA MsKS
Ut. 9. 11. o 18.00 h
Prednáška Dr. Borisa Subotiča:
NAUČME SA ZDRAVO ŽIŤ
Alkalizujte sa I. Vstup voľný
KINOSÁLA KSC FONTÁNA
10.-12. 11.
EUROTOUR PIEŠŤANY
6. ročník prehliadky dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku
FOYER KSC FONTÁNA
2.-16. 11.
MILAN OKRUHLICA
Výstava fotografií
16.-30. 11.
DETI DEŤOM
Výstava výtvarných prác detí s
telesným postihnutím
GALÉRIA KSC FONTÁNA
2.-21. 11.
SLÁVNOSTI FOTOGRAFIE
kino Fontána
St. 10., Št. 11., Pi. 12. 11.
EUROTOUR PIEŠŤANY 2010
Šiesty ročník medzinárodnej
prehliadky filmov o cestovaní,
krajine a človeku. Viac informácií na www.eurotourpiestany.sk
a na plagátoch.
So. 13., Ne. 14. 11. o 17.30
a 20.00 h
KUKY SA VRACIA
Rodinný príbeh režiséra Jana
Svěráka. Šestnásťročný Ondro
trpí astmou, a tak zo zdravotných dôvodov musí ísť jeho obľúbená hračka z domu preč.
Keď mu mama vyhodí Kukyho
do koša, začne jeho fantázia
pracovať a prežíva medvedíkove dobrodružstvá spolu s ním.
ČR-2010, MP 12, česká verzia,
95 min.
Vstupné: 2,50 €
Po. 15. 11. o 20.00 h
Filmový klub
FISH TANK
Pätnásťročná Mia je z neúplnej
rodiny, žije so svojou matkou
Joanne a nevlastnou sestrou
na periférii britského Essexu.
Rodinnú disharmóniu naruší
Joannin nový priateľ Connor.
V. Británia/Hol.-2009, MP 15,
české titulky, 123 min.
Vstupné: 2 € (FK 1,50 €)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
29
St. 10. 11. o 19.30 h
LONGITAL – TERAZ
Koncert netradičnej kapely
Longital spojený s krstom ich
cédečka. Krstným otcom bude Peter „Punto“ Remiš – líder
skupiny Slniečko.
Longital tvoria dvaja zvukoví
cestovatelia: Shina (spev, basgitara), Daniel Salontay (spev,
gitara, slák) a virtuálny elektronický spoluhráč Xi-Di-Nim
(laptop). Muzikanti hrajú liečivý „heart beat“ - hudbu zo
srdca, ktorá upokojuje myseľ a
hýbe telom...
Vstupné: 5 €
POZOR, ZMENA!
Art Jazz Gallery v Kursalone
Džezový koncert naživo sme
presunuli z piatka na sobotu
13. 11. o 20.30 h
LIVE JAZZ CONCERT
PRIPRAVUJEME:
Koncert Katky Koščovej v
stredu 17. 11. o 19.30 h v Art
Jazz Gallery
Tanečný kaleidoskop – vystúpenie tanečných súborov Bella,
Austedis a Plejády v stredu 24.
11. o 17.00 h vo veľkej sále
Classic songs Štefana Adamca v stredu 24. 11. o 20.00 h
v Art Jazz Gallery
Literárny večer s čítaním
poézie a prózy vo štvrtok 25.
11. o 19.00 h v Art Jazz Gallery
KURSALON s.r.o., Beethovenova 5
tel.: 033/775 73 51
e-mail: [email protected]
dôležité čísla
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388, 033/762 14 47
30
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
predstavujeme
ADOPTUJTE SI ZVIERATKO Z ÚTULKU!
Do piešťanského útulku, žiaľ, neustále pribúdajú nové prírastky. Predstavujeme vám chlpáčov, ktorí
čakajú na novú rodinu. Ak máte o niektorého záujem, zavolajte do útulku Slobody zvierat, Priemyselná
12a - 0903/207 306, 0911/333 349, 0911/179 113. Informácie nájdete aj na www.utulok-piestany.sk.
MENO: POŠTOLKA
RASA: kríženec
POPIS: Ročná fenka sa dva
dni túlala v blízkosti pošty. Je
dobre živená a má hygienické
návyky – vhodná do bytu.
MENO: BUFFA
RASA: bígel
POPIS: Dvojročnú pojašenú
fenku vyhodili z auta. Vďaka dobrým ľuďom sa ju však podarilo
zachrániť pred kolesami osobného vozidla.
MENO: IMKA
RASA: kríženec
POPIS: Dvojročnú vyplašenú fenku našli pracovníci v blízkosti útulku. Je milá a prítulná.
MENO: XAVER
RASA: nemecký ovčiak
POPIS: Päťročný pokojný a prítulný psík
sa potuloval pri zimnom štadióne. Mal okolo krku retiazku, no bez známky. Psík je
priateľský a dobre živený.
MENO: VYTO
RASA: kríženec
POPIS: Štvormesačné šteniatko našli ľudia opustené v
lese. Je hravé a bude menšieho vzrastu.
MENO: PERŽO
RASA: krížený perzský kocúr
POPIS: 1,5-ročného kocúra našli na schodoch Domu umenia. Je
veľmi prítulný, pravdepodobne
bol chovaný v byte.
MENO: BISKO
RASA: jazvečík
POPIS: Štvorročný psík s výrazným „kukučom“ je trošku plachý, ale veľmi milý.
Nechýba mu poľovnícky pud.
MENO: SABRINA
RASA: kríženec sharpeia
POPIS: Ročná fenka je vitálna a znesie
sa i s druhými psíkmi. K miske však nepustí
nikoho. Potrebuje väčší výbeh a veľa aktivity,
pretože je neúnavná.
MENO: OĽGA
RASA: kríženec
POPIS: Osemmesačná temperamentná fenka podľa všetkého zostane malého vzrastu. Je
vhodná predovšetkým do bytu.
MENO: TIDA
RASA: kríženec
POPIS: Čistú dvojročnú fenku našli pracovníci útulku v non-stop koterci. Je priateľská a milá.
inzercia
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
Predám časť záhrady ako stavebný pozemok v peknom prostredí na Banke, so samostatným
vchodom, výmera 400 m2. Cena
dohodou. Tel. 0908/549 380.
Predám dom štvorec 2+1, Dolný Lopašov, 15 árov. Cena 36 000
€. Tel. 0948/033 972.
kúpa-predaj
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
WINTEROVA 62
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Predám 2-izbový byt na Juhu,
69 m2, s úplne novým zariadením, 1. poschodie, luxusný. Tel.
0903/376 178.
Predám starší RD s hospodárskym dvorom v Chtelnici. Cena
26 000 € - dohoda možná. Tel.
0949/142 665 - volať po 16.00
h. RK nevolať!
Predám lukratívny stavebný
pozemok v Kopčanoch, okr. Skalica, všetky IS, šírka 27 m, celková
výmera 2600 m2. Cena 11,50 €/
m2. Tel. 0905/868 994.
Predám chatku a záhradu v
oblasti Drahovce. Dohoda možná.
Tel. 0905/692 507.
Dlhodobo prenajmem 2-izbový byt na A. Hlinku, Piešťany.
Voľný ihneď. Tel. 0907/783 975.
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
ZATVORENÉ
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Predám 4-izbový byt v OV, čiastočne prerobený, A. Hlinku. Cena
55 000 € - dohoda možná. Tel.
0905/692 507.
Prenajmem obchodné priestory, 270 m2, po kompletnej rekonštrukcii - Piešťany. Dohoda istá.
Tel. 0908/743 240.
Predám alebo prenajmem 4-izbový byt s balkónom vo Vrbovom, 2. poschodie, rozloha 83
m2, po čiastočnej rekonštrukcii, pivnica – kočikáreň, výhodná poloha v centre mesta. Cena
dohodou. Tel. 0902/234 773,
0904/236 015.
Predám veľký nedokončený
2-poschodový rodinný dom s dvomi terasami + veľká záhrada s
garážou, 2-generačný, na Banke
v peknom prostredí. Cena dohodou. Tel. 0908/549 380.
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám proso, ovos nahý, slnečnicu, repku, hrach, pelušku a
lesknicu. Tel. 0907/284 082.
Predám 160 l truhlicovú mrazničku Gorenje, málo používaná.
Tel. 0907/577 385.
Predám krbové kachle, keramické, zn. Borgholm, 7 kW, nepoužívané. Cena 500 € (nové 730
€). Tel. 0905/369 312.
Predám jačmeň z tohtoročnej
úrody. Cena 15 €/q. Tel. 0907/
724 681.
Predám študentskú nábytkovú
zostavu. Hore je posteľ s matracom, dole písací stôl, zboku skriňa. Cena 150 €. Tel. 0911/479 624.
Predám sedaciu súpravu 3+2
+1 (cena 100 €) a úplne novú kuchynskú linku, 210 cm dlhú (cena
100 €). Tel. 0904/829 083.
Predám kukuricu a pšenicu.
Tel. 0903/462 623.
Predaj štyroch druhov ihličnanov - Farma Ostrov. Tel. 0903/
462 623.
Predám na mieru uštrikované
čiapočky pre dospelých i detičky.
Tel. 0903/524 235.
Predám radiátory Korad + rebrové radiátory do kúpeľne, rôzne
veľkosti. Veľmi výhodná cena. Tel.
0944/123 663.
Chceme
,
E
C
B
O
A
Á
T
S
ME
Ú
J
U
G
N
U
F
É
R
O
KT
pre každého
sociálne • dobre • ľudsky
31
zverinec
Predám ošípanú, 170 kg. Cena dohodou. Tel. 0905/160 171,
0918/402 456.
auto-moto
Predám Škodu Felicia 1,3 MPI,
50 kW, r.v. 1999 + zimné pneumatiky na diskoch, nutné vidieť.
Cena 1500 € - možná dohoda. Tel.
0903/255 852.
Predám zimné pneumatiky aj
s diskami na Škodu Favorit,
ročné. Cena 150 €. Tel. 033/
779 81 97.
Predám Ladu Niva, r.v. 2006,
1,7 I, 42 000 km, 100 % stav. Tel.
0903/462 623.
Predám Škodu Forman, r.v.
1993, zimné pneumatiky s diskami, ťažné zariadenie. Tel. 0905/
826 359.
Predám zimné pneumatiky - 2
ks, ročné (50 €/ks) a 2 ks (25 €/ks)
- 205/55 R16. Tel. 0907/277 929.
Predám štyri zimné pneumatiky Dunlop Winter na oceľových
diskoch, 185/60 R14 - Seat. Cena
dohodou. Tel. 0918/583 094.
zamestnanie
Štúdio zdravia a krásy v Piešťanoch prijme štyroch zodpovedných spolupracovníkov, môžu byť
aj mamičky na MD i dôchodcovia,
zaškolím. Zárobok 200 - 1000 €.
Tel. 0903/815 677.
Zamestnám predavačku - potrebná komunikatívna znalosť
cudzieho jazyka, estetické cítenie a nekonfliktná povaha.
Tel. 0911/950 545.
Práca v štúdiu zdravia a krásy
v Piešťanoch pre šikovných ľudí.
Tel. 0907/818 221.
www.mojasdl.sk
32
inzercia
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
EUROTOUR Piešťany 2010
zamestnanie
Hľadáte šancu na lepší a kvalitnejší život? Hľadáme aktívnych
ľudí pre spoluprácu v našom podniku. Dohodnite si termín osobného pohovoru. Tel. 0915/304 740.
Zdravotná sestra s 12-ročnou
praxou na „obvode“ hľadá prácu
v Piešťanoch. Tel. 0907/563 262.
remeslá-služby
Zabezpečujem hudobnú produkciu zábavy, plesy, diskotéky,
svadby, stužkové, oslavy a rôzne
kultúrne podujatia - DJ Ján Miklovič. Tel. 0905/530 949.
Michalka - plast. okná, rolety, žalúzie, sieťky, streš. roletky,
lamel. dvere, laminát. podlahy.
garáž. brány - predaj, montáž,
servis. Tel. 0905/285 868.
TAXI Piešťany - taxi, bezpečne a lacno. Tel. 0904/964 509 NONSTOP.
Chcete schudnúť rýchlo, zdravo a bez „jojo“ efektu? Tel. 0903/
815 677.
Pneuservis Sokolovce ponúka výmeny olejov, chladiacich
kvapalín na zimnú prevádzku,
brzdových obložení a kvapalín. Opravy výfukov, prezúvanie pneumatík od 15 €. Zimné
pneumatiky 13“ od 31 €, 14“
od 40 €, 15“ od 45 €, 16“ od 69
€. Pracovná doba: po – pi 8.00
– 17.00, so 8.00 – 12.00 h. Možnosť objednania sa aj cez víkend. Tel. 0905/921 254.
Kompletné ošetrenie pleti bez
chemického zásahu francúzskou
kozmetikou Nouri Fusion za špeciálnu cenu 9,92 €! Výsledok do 10
min. Tel. 0903/815 677.
Stolárstvo u Bielika ponúka
tieto služby: výroba eurookien
a dverí, nábytok na zákazku,
pristreľovanie obkladov a lepenie polystyrénu na stropy. Tel.
0905/341 912.
Prestavba bytov s vodoinštalačnými prácami, prestavba bytových jadier, obklady, dlažby, maľovky, stierky. Tel. 0907/986 393.
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Všetko za bezkonkurenčné
ceny. Tel. 0905/982 044.
Podnikateľská šanca mať svoj
vlastný rastúci podnik. Informácie
osobne. Tel. 0905/868 994.
MASÁŽE, Krížna 10 (V. Floreát).
Tel. 0907/783 879.
Renovácie stolov, stoličiek a
záhradného sedenia. Tel. 0905/
562 466.
KSC Fontána,
17:00
Utorok 09. 11. 2010
18:00
St.10.- Pi.12.11.2010
Karol Bubík: Z cesty po južnej Afrike
Prezentácia dvoch filmov nášho stáleho prispievateľa zo svojej tohtoročnej cesty po
južnej Afrike
18:00
Súťažné filmy MOMENT 2010
19:00
Večerný program so štúdiom K2 Bratislava
Vstup na miestenky (vstupenky s nulovou hodnotou), ktoré budeme
vydávať cez pokladňu kina od 1. novembra 2010
1. Južná Afrika
2. Národné parky južnej Afriky
Bhutan
SR 2008
Réžia: Pavol Barabáš. Starodávne horské kráľovstvo medzi indickým Assámom
a čínskym Tibetom, v ktorom ľudia uctievajú všetko živé, je rozprávaním o šťastí
a hľadaní vnútorného pokoja.
Streda 10. 11. 2010
17:00
Otvorenie výstavy fotografií Milana Okruhlicu Národné parky
amerického západu
17:30
Prezentačný film o trenčianskom samosprávnom kraji
18:00
Slávnostné otvorenie filmovej prehliadky, kultúrny program
19:00
Peter Husák a Juraj Klč: Barma, Tibet
Mongolsko: V tieni Džingischána SR 2010
Réžia: Pavol Barabáš. Najnovší dokument Pavla Barabáša je fascinujúcim putovaním
naprieč krajinou, ktorá kedysi vládla polovičke sveta.
Piatok 12. 11. 2010
09:00
Premietanie pre stredné školy
Domov (Home)
Francúzsko 2008
Réžia: Yan Arthus-Bertrand. Fascinujúci dokument, ktorý nám ukáže nielen nedotknuté
miesta na našej planéte, ale aj jej devastáciu človekom. České sprievodné slovo Jan
Svěrák.
15:00
Súťažné filmy MOMENT 2010
16:00
Mgr. Marián Vidovenec , Hurbanovo:
Peking, Šanghaj – postrehy z ciest
Prezentácia spojená s rozprávaním s oboma autormi o cestovaní počas ich poslednej
výpravy poza Himaláje do dvoch odlišných, a pritom tak podobných svetov.
Pozorovanie oblohy s Petrom Zbončákom a firmou TROMF Banská
Bystrica – od 18:00 hodiny
Štvrtok 11. 11. 2010
09:00
18:00
Kultúrny program, slávnostný záver prehliadky, vyhodnotenie súťaže
MOMENT a Ceny divákov, premietanie víťazných filmov
Premietanie pre základné školy
Domov (Home)
Francúzsko 2008
Réžia: Yan Arthus-Bertrand. Fascinujúci dokument, ktorý nám ukáže nielen nedotknuté
miesta na našej planéte, ale aj jej devastáciu človekom. České sprievodné slovo Jan
Svěrák.
16:00
Víťazné filmy Eurotour 2009
Martin Huba (Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella
19:00
New York, milujem Ťa
(New York, I love You)
Francúzsko USA 2009
Nový, odlišný a nepopierateľne romantický pohľad na veľkomesto, pohľad očami lásky
vo všetkých jej podobách. Jedenásť režisérov týmto vyjadruje svoj vzťah k mestu,
ktorých príbehy sa odohrávajú v piatich rôznych newyorských štvrtiach. České titulky.
MP.
v Žiari nad Hronom, BBSK):
Na všetky projekcie je vstup voľný (okrem štvrtka o 19:00 hodine)
Japonsko – krajina vychádzajúceho slnka
www.eurotour-piestany.sk
Firma DOČISTA – kompletná
renovácia automobilu – laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky – všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Bezák a syn – kúrenie, voda,
plyn. Tel. 0905/611 580.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
Pôžičky. Tel. 0908/149 559 (po
16.00 h).
Odborné statické výpočty
otvorov v panelových bytoch.
Tel. 0905/628 749.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia, možnosť zapožičania, strojov. www.eurona.cz.
Tel. 0903/154 122.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte 0948/516 833.
Doučujem angličtinu a matematiku. Tel. 0908/344 926.
Kosenie a pílenie stromov. Tel.
0905/562 466.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predam kocik. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier). Text posielajte, prosíme, BEZ DIAKRITIKY.
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
Krásna pleť v každom veku,
poradenstvo a ošetrenie pleti zn.
kozmetikou NF. Cena 8 €. Štúdio
Piešťany. Tel. 0907/818 221.
Voda – montáže a opravy umývadiel, WC, vaničiek, batérií, ventilov a sifónov. Tel. 0944/367 077.
Skylink, CZ link - digitálna satelitná televízia, 22 TV programov bez mesačných poplatkov.
Už aj v HD kvalite. Skylink od
62,50 €, CZ link od 55 €. Predaj
aj na splátky. PH Com, Pod Párovcami 100, Piešťany. Otvorené: po – pi 10.00 – 12.00, 13.30
– 16.30 h. Technik: tel. 0907/
297 787, predajňa: tel. 0907/
00 845. www.phcom.sk.
Multikára – odvoz, dovoz, vyklápač. Tel. 0915/792 743.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
TAXI Piešťany - taxi, preprava aj na letiská, opatrovateľky
- dohoda, bezpečne a lacno. Tel.
0904/964 509 - NONSTOP.
Veštenie, mágia, liečenie www.kaitan.wbl.sk. Ak máme
nejaký cieľ, spoločne ho dosiahneme. Dlhoročné skúsenosti. Tel.
0902/394 812, e-mail: kaitan.
[email protected]
zoznámenie
Sympatický slobodný muž,
37-ročný, si hľadá partnerku do
spoločného života. Tel. 0904/
291 140.
šport
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
33
GOLF JE ŠPORT PRE KAŽDÉHO (1.)
Golf je stará hra, ktorá sa postupom času rozšírila do celého sveta. V súčasnosti si týmto
športom kráti voľné chvíle čoraz
viac ľudí. Nie je to teda žiadna
zábavka pre vyvolených či boháčov. V minulých vydaniach Piešťanského týždňa sme vám predstavili históriu pôvodného, ale
aj obnoveného golfového ihriska. V tejto časti sa budeme venovať základným pravidlám golfovej hry a tiež golfovej etike.
Hranie golfu sa berie ako priateľské stretnutie a dnes sa na golfových ihriskách po celom svete
stretáva množstvo ľudí, študentov, priateľov a spolupracovníkov.
Je to hra, v ktorej sa prepája
technika a intelekt. Sila, výdrž či
iné fyziologické vlastnosti sú až na
druhom mieste. Je to individuálny
a bezkontaktný šport. Každý hráč
má svoju loptičku a vďaka hendikepovému systému vek golfistov
nehrá významnú úlohu.
Základné pojmy
Golf, zjednodušene, sa hrá na
ihrisku pomocou golfovej palice a
loptičky. Podstatou hry je dostať
loptičku z odpaliska do jamky, a
to čo najmenším počtom úderov,
a poraziť súpera či ihrisko.
Golfové ihrisko je priestranstvo, na ktorom sa nachádza štandardne osemnásť jamiek. Existujú
aj deväť jamkové, ale počas hry
sa takéto ihrisko prejde dvakrát.
Jamka je základom ihriska. Každá začína odpaliskom, pokračuje
Golf sa postupom času udomácnil aj na Slovensku.
dráhou (fervejou) a končí jamkoviskom s jamkou, ktorá je označená zástavkou. Jamky majú rôznu
dĺžku, a to od 90 do 550 metrov.
Golfová hra (kolo) sa začína odpalom na prvej jamke a končí sa vo
chvíli, keď lopta spadne do jamky
na osemnástej jamke.
Na dráhe alebo ferveji je krátka pokosená dráha, kde je ľahko
vidieť loptičky. Táto časť je lemovaná vyššie pokosenou trávou
– rafom. Ten býva hustý a predstavuje jednu z prekážok pre golfistov. Jamkovisko – grín pozostáva z najkvalitnejšieho a hustého
nakrátko pokoseného trávnika. Tu
sa nachádza jamka so zapichnutou vlajkou. Podľa golfovej etiky
hráči musia upraviť každé drobné
znehodnotenie grínu po dopade
loptičky. Jamky sú označené tzv.
parom. Ide o teoretický počet
úderov, na ktorý by sa mala jamka
zahrať. V rámci golfových areálov
funguje i cvičná lúka – driving
range. Je to miesto s prírodnými
alebo umelými odpaliskami, určené na tréning. Súčasťou sú tu
i cvičné gríny.
Ku golfovej hantírke patrí neodmysliteľne i označenie – slovíčko hendikep. Je to spôsob, ako
môžu hráči rozličných výkonnostných kategórií spolu súperiť. V
tomto systéme hráč nehrá proti
absolútnemu počtu rán ostatných,
ale proti ich relatívnemu výkonu
voči ich vlastným hendikepom. Je
to číslo, ktoré vyjadruje hráčovu
výkonnosť a tiež koľko rán hráč
priemerne zahrá nad či pod par ihriska. Hráči, ktorí sú zaregistrovaní v Slovenskej golfovej asociácii,
majú hendikep určený s presnosťou na jedno desatinné miesto.
Nie každý odpal
je rovnaký
Pat je finálny úder na gríne s cieľom dostať loptičku do jamky.
Laikom by sa mohlo zdať, že
hráči odpaľujú loptičky takmer
stále rovnako, že rozdiel je iba
vo výbere palíc. Nie všetky údery sú však rovnaké. Palice hráči
vyberajú podľa terénu, povrchu
dráhy, grínu, ale aj smeru a rýchlosti vetra. Odpal alebo drive je
úvodná rana z odpaliska. Má byť
dlhá a presná. Dlhá prihrávka je
rana z ferveje alebo polohy v prekážke s cieľom dosiahnuť grín.
Záchrannou ranou sa označuje
odpal z prekážky či zlej pozície.
Krátka rana, nízka prihrávka na
grín s dlhším dobehom lopty je
označovaná ako čip. Ďalším od-
Výber palice závisí od terénu i vetra.
palom je pič (lob) – krátka vysoká
rana na grín s rýchlym zastavením. Väčšinou sa hrá so špeciálnou palicou. Pat je finálny úder na
gríne s cieľom dostať loptičku do
jamky. Hook alebo slice je rana,
ktorá letí krivo, teda je výsledkom chybného úderu.
Ako začať trénovať
Predtým, ako sa postavíte na
golfové ihrisko, treba si nájsť trénera a absolvovať základný golfový kurz. Tréneri ukážu začiatočníkom golfové švihy, ale oboznámia
ich tiež s pravidlami, zásadami a
etikou golfu. Po skončení kurzu
by mali byť účastníci pripravení
na teoretické a praktické golfové
skúšky. Po ich zvládnutí sa môžu
naplno pustiť do hrania golfu.
(Pokračovanie nabudúce)
(IP)/Ivan Paulech
Zdroj: www.golfonline.sk
34
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
servis/voľný čas
záhrada očami odborníka
Červená repa je všeliek
a obsahuje minerál krásy
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch vysvetľuje,
aká je červená repa pre náš
organizmus zdravá.
Červená repa posilňuje organizmus a pôsobí pri mnohých
ochoreniach, včítane nádorových.
Repa obsahuje mnoho pektínu,
ktorý podporuje vylučovanie cholesterolu, olova a rádioaktívnych
látok z organizmu.
Červená repa bola známa už
v staroveku, vtedy sa konzumovali hlavne mladé listy. Existuje
viac kultúrnych odrôd, ktoré sa
líšia tvarom a farebným odtieňom. V súčasnosti medzi najväčších pestovateľov repy patrí
USA a východná Európa. Červená
repa je z pohľadu alternatívnej
medicíny cenným omladzujúcim
prostriedkom. Obsahuje kremík
(často nazývaný ako minerál krásy), ktorý je pre organizmus ľahko
stráviteľný. Kremík je dôležitý
pre tvorbu a pevnosť väzivových
tkanív a kostí, elasticitu a zdravie
cievnych stien. Dodáva pružnosť
a oslnivý lesk pokožke, vlasom
a nechtom. V repe sa nachádza
aj vysoký obsah draslíka, ktorý
pomáha dobre odvodňovať orga-
Červená repa čistí krv.
nizmus a zbavuje ho toxických látok. V červenej repe sa nachádza
vysoký obsah kyseliny listovej.
Táto sa podieľa na raste červených krviniek, podporuje delenie
buniek a rast nového tkaniva. Kyselina listová je veľmi dôležitá
v tehotenstve, hlavne na jeho začiatku, chráni plod pred rôznymi
poruchami.
Kombinácia vysokého obsahu
kremíku a kyseliny listovej robí z
repy najlacnejšiu, bežne dostupnú omladzovaciu kúru, červená
repa účinne posilňuje imunitu,
dodáva potrebnú výživu, pomáha pri liečbe chrípky a prechladnutia, pôsobí ako prevencia aj
ako liečby pri poruchách krvného
obehu a pomáha pri tvorbe červených krviniek. Často sa využíva
aj pri infekciách dýchacích ciest,
ako prevencia proti zápche či ako
liečba ekzémov. Okrem toho je
vynikajúcim zdrojom vitamínov A,
C, vitamínov skupiny B, niacínu a
z minerálnych látok ju zastupuje
napríklad draslík, kobalt a jód.
Kobalt a jód sa tradične odporúčajú v rámci diét pri odtučňovacích kúrach, ochorení pečene
a obličiek. Dokonca obsahuje aj
látky s protirakovinovými účinkami. Šťava zo surovej repy pôsobí
ako komplexný antioxidant, ktorý
ochraňuje pred rakovinou. Znižuje cholesterol a čistí krv. Ak si
chceme urobiť liečebnú kúru, aj
tu platí, že všetko treba konzumovať s mierou.
Táto koreňová zelenina sa pestuje pre koreň v tvare buľvy s
typickou tmavočervenou dužinou.
Buľva môže byť guľatá, plochoguľatá, valcovitá alebo repovitá.
Červená repa sa dobre skladuje,
je k dispozícii počas celej zimy.
Zvyčajne sa konzumuje vo forme
šalátov, ktoré konzervujeme a
sterilizujeme. Prichádzame však o
niektoré chuťové látky a vitamíny.
služby lekární
od utorka 9. 11. do utorka 16. 11. 2010
9.11.
Dr. Alexander, Winterova
13.11. Prior, A. Hlinku 46,
41, 776 33 12.
tel.: 772 03 47.
10.11. Dr. MAX, N. Teslu 25
14.11. Dr. MAX, OD Kaufland,
(Tesco), 772 97 31.
A. Trajana 77.
11.11. Katka, OD Kocka,
15.11. Park, Winterova 6,
772 31 29.
773 03 30.
12.11. Na Trajane, A. Trajana 11,
16.11. Kúpeľná, Winterova 37,
762 57 01.
772 10 06.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Archeologický výskum nad obcou Bojná.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
V bojnianskom hradisku
sídlili kniežatá
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní,
kam vyraziť s blízkymi počas
víkendu. Tento týždeň sa vydáme do Bojnej.
Stredoveké hradisko nad obcou
Bojná sa nachádza v horách Považského Inovca, na mieste, kde
sa stretávalo Považie s Ponitrím.
V roku 2008 výskumníci z Archeologického ústavu SAV v Nitre
pod vedením Karola Pietu uskutočnili nad obcou výskum, pri ktorom sa zameriavali na strednú
časť vnútorného areálu hradiska. Samotné hradisko obopínali
valy, ktoré boli miestami vysoké
zvonku osem metrov a zvnútra
3,5 m. Opevnenie smerovalo k
Považiu, odkiaľ zvyčajne prichádzali nepriatelia. Archeológovia
odkryli zahĺbené i nadzemné časti
pôvodných obytných objektov. V
opevnenom hradisku z čias Pribinovho kniežatstva sa tu nachádzali kamenné a hlinené pece, ale
i výrobné dielne. Ďalej výskumy
preukázali prítomnosť priekopy
a ochranného valu.
Bojná ponúkla výskumníkom
vzácne archeologické predmety,
keramiku či šperky, ktoré patrili
príslušníkom kniežacieho rodu.
K významným nálezom však patrí
najmä srdce zvona a pozlátené
plakety, ktoré boli súčasťou zvona
a sú dôkazom prítomnosti kresťanskej misie. Plakety boli súčasťou prenosného oltára z dreva
a nápisy na plaketách sú v latinčine. Zvony sú prejavom umenia
9. storočia a jediný zvon nájdený
v celistvosti zaraďujeme medzi
päticu takýchto zvonov na celom
svete. Podľa názoru archeológov
bola Bojná sídlom kniežatstva,
kresťanským miestom, ale i centrom obchodu a služieb, čo dokladujú nálezy z oblasti kováčstva.
Kováčstvo zastávalo dôležitú
funkciu v živote hradiska, keďže
kováči vyrábali všetky potrebné
predmety pre poľnohospodárstvo,
ale venovali sa i výrobe zbraní.
Závery výskumu v Bojnej sú prítomné v stálej expozícii miestneho múzea. Cesta z obce k valom
vedie okolo Ranča pod Babicou,
ďalej pokračuje lesnou cestou, po
ktorej je možný prístup i autom
až po poľovnícku chatu. Odtiaľ je
to k valom už len niekoľko minút
príjemnou vychádzkou v lese. Samozrejme, mali by sme byť ohľaduplní a zbytočne nevstupovať
na ohradené a zakázané miesta.
S použitím materiálov z www.
archeol.sav.sk a www.equark.sk
spracovala Regina Hulmanová
Obranné valy
spoločenská rubrika/šport
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
35
Navždy sa rozlúčili s Vladimírom Horažďovským
Na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch sa v utorok 2.
novembra konala posledná rozlúčka so stredoškolským profesorom Ing. Vladimírom Horažďovským z Banky, ktorý zomrel 29.
októbra 2010 vo veku 83 rokov.
Vladimír Horažďovský stál spolu so svojou manželkou Annou pri
zrode Strednej priemyselnej školy
elektrotechnickej v Piešťanoch.
Bol jedným z prvých profesorov,
ktorí v novootvorenej škole 1.
októbra 1968 učili študentov slaboprúdu nielen vedomostiam v
nie príliš populárnom predmete
– súčasti strojov.
Mnohí študenti si s láskou
spomínajú na jeho pamätnú vetu: „Nemáte úkol? Když nechcete
pětku, přineste součástku!“ Profesor Horažďovský bol veľký muž
nielen postavou, ale aj dušou.
Netešilo ho, ak mal študentom
zapisovať do klasifikačného hárku
zlú známku, radšej ich motivoval
k predmetu, ktorý vyučoval už
spomínaným zháňaním súčiastok.
Pamätám sa, raz ktosi z výmyselníkov odmontoval doma otcovi
puklicu zo škodovky a doniesol ju
„Bláňovi“. Tak sme ho v čase, keď
som navštevovala SPŠE v Piešťanoch, volali my. Nové generácie
mu cyklicky každých päť rokov
dávali iné prezývky. A hoci nás,
Vladimír Horažďovský medzi mladšími kolegami zo SPŠE v Piešťanoch.
výpočtárov, neučil žiaden predmet, na jeho „suplovačky“ sme
sa vždy tešili.
Na svojho kolegu si spomína i
Peter Žúbor: „Vladimír bol rozvážny a vytrvalý. Snažil sa elektrikárov v nie veľmi populárnom predmete, súčastiach strojov, naučiť
čo najviac. Vštepoval študentom
základy technického kreslenia s
jeho príslovečnou precíznosťou, v
deskriptívnej geometrii, ktorá si
vyžaduje priestorovú predstavivosť, sa snažil vysvetliť čo najlepšie zobrazovanie súčiastok či
celkov strojov a zariadení. Okrem
toho bol veľmi aktívny v Stredoškolskej odbornej činnosti, kde
pracoval ako člen krajskej komisie. Okrem toho rozširoval Technické noviny na našej škole.“ O
svoje zážitky s kolegom v „brandži“ sa podelila aj Iveta Babičová:
„Ja som ho spoznala ešte dávno
predtým, ako sme sa stali kolegami. Mala som vtedy asi jedenásť,
stretávala som ho v lodenici. Mal
tam uskladnenú loď - plachetnicu, ktorú stále renovoval, brúsil,
lakoval a zlepšoval. Nikdy som ho
ale nevidela po vode plachtiť, a
to som bola v lodenici od rána do
večera, pretože som sa venovala
jachtingu. Mali sme ho veľmi radi, lebo bol ‘kľuďas‘ a veľmi vtipný. Mal nadhľad nad vecou. Tiež
bol ako Česi hovoria - kutil. Vedel
všeličo zhotoviť a opraviť. Nikdy
nevyhadzoval nejaké súčiastky
a súčasti strojov, lebo sa mu to
mohlo vždy hodiť. Rád pracoval
okolo domu a v záhradke - ešte aj
do neskorého večera v deň smrti.
Žiaci všetkých generácií ho mali
radi, pretože jeho hodiny neboli
nudné, aj keď predmet strojníctvo im na elektropriemyslovke
veľmi nevoňal. Aj my kolegovia
sme ho mali radi. Bol priateľský,
pokojný a rozvážny. Zachoval si
svoj rodný český jazyk. Respektíve, ak mám byť presná, hovoril
zvláštnou rečou, v ktorej využíval
veľa českých slov, ktoré veľmi výstižne a vtipne vystihovali situáciu. Aj keď už bol na dôchodku,
chodil stále medzi nás. Naposledy
som sa s ním rozprávala koncom
marca na Dni učiteľov. Spomínal,
že hoci má už cez 80 rokov, stále
sa cíti výborne.“
Všetci, ktorých pán profesor
Vladimír Horažďovský učil, dobre
vedia, aký bol výnimočný! Dávno
zabudli, čo ich učil alebo chcel
naučiť, ale nikto naňho nezabudol ako na osobnosť, ako na človeka, a každý s nostalgiou a úsmevom spomínal na svojho profesora. Stal sa legendou SPŠE. Nech
mu je naša slovenská zem ľahká!
Viera Dusíková
Jaro Černý, jediný Slovák na majstrovstvách Európy
Na sklonku októbra sa na španielskom okruhu Albacete konali Majstrovstvá Európy cestných pretekov motocyklov. Slovensko na
nich reprezentoval jediný pretekár - jazdec
piešťanského tímu Bily Racing, Jaroslav
Černý z Kľačian. V silnej konkurencii 29
pretekárov v triede 600 Supersport skončil
na peknom desiatom mieste.
Majstrovstvá Európy sa modelom jedného
závodu jazdia posledné tri roky. Súťaží sa v
triedach 125 GP, 600 Supersport a 1000 Superstock. Postupujú naň prví štyria jazdci z
najlepších národných šampionátov a prví piati
zo šampionátu Alpe Adria. Ďalej má usporiadateľ možnosť rozdeliť niekoľko voľných kariet.
Tie najviac využívajú španielski jazdci, ktorí
majú potom výhodu znalosti trate.
J. Černý postúpil na základe vynikajúcich
výsledkov a ziskom vicemajstra šampionátu
Alpe Adria v triede 600 Supersport. Jaro mal
vynikajúcu sezónu a v triede Superstock 600,
ktorú taktiež jazdí, mu za rok 2010 patrí titul
šampióna v tomto medzinárodnom seriáli a
tituly majstra Slovenska v oboch triedach.
Rozvrh tréningov a pretekov bol klasický,
v piatok dva voľné tréningy, v sobotu dve
kvalifikácie, v nedeľu ráno warm-up a popoludní sa uskutočnili samotné preteky. Jaroslav
Černý o nich hovorí: „Máme za sebou posledné
preteky mojej najúspešnejšej sezóny. Desiate
miesto bolo mojím cieľom. Po kvalifikáciách,
kde sme mali problémy, sa nakoniec vo warmupe všetko zlepšilo a začal som veriť v dobrý
Jaroslav Černý pred štartom...
Jaroslav Černý (vpravo) s legendou
motoristického športu Waynom Gardnerom
a Tomášom Motyčkom z Bily Racing Teamu.
výsledok. Tento rok som skončil ako najlepší
Slovák ako v Alpe Adrii, tak aj na európskej
scéne, a takisto som bol jediný Slovák, ktorý
štartoval na majstrovstvách sveta a body mi
unikli len tesne.“
Tomáš Motyčka
36
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
šport
Vodní motoristi zavŕšili úspešnú sezónu na Morave
Pretekári Klubu vodného motorizmu a vodných športov Piešťany ukončili tohtoročnú úspešnú
sezónu zorganizovaním pretekov Česko-Slovenského pohára
vznášadiel. Podujatie sa uskutočnilo v areáli Mlýna u vodníka
Slámy v Lhote pri Ostrave.
V susednej Českej republike sa
zišli všetci jazdci a nadšenci vznášadiel nielen z Čiech a Slovenska,
pretože účasťou na pretekoch potešil aj Rakúšan A. Stelzhammer.
Počas dvoch dní absolvovali jazdci
po dve rozjazdy. Keďže prišiel
menší počet pretekárov, všetky
kubatúry odštartovali súčasne.
Tým sa zvýšila atraktivita pretekov pre jazdcov i divákov. Organizátori však vyhodnotili len dve
kategórie.
Do Čertovej pece
Pre milovníkov prírody je v
sobotu 13. novembra pripravený Prechod do Čertovej pece.
Uskutoční sa na počesť 21. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu. Najkratšia trasa - 10
km - vedie z Piešťan cez Dominovu promenádu a Plešiny na
Čertovu pec. Dvojnásobná trasa pokračuje z Čertovej pece
cez Havran, Bacchus vilu do
Piešťan. Najdlhšia 25-kilometrová trasa smeruje z Piešťan
na Havran, Čertovu pec, Striebornicu, Plešiny a Dominovu
promenádu do Piešťan. Prezentácia je od 8.30 do 9.00 v
klube TJ Bezovec a od 11.00 do
12.30 h v reštaurácii na Čertovej peci.
J. Mihalik
Jaroslav Baláž
Prvá zahŕňala jazdcov Formuly 1, 2 a S, v kategórii B boli klasifikovaní jazdci z Formuly 50,
Novice a Junior. V silnejšej kategórii A viedol Mário Bartoš. Majster Európy v kategórii F1 z roku
2009 však po poruche motora nemohol dokončiť všetky rozjazdy
a napokon skončil tretí. Druhé
miesto si vyjazdil Rakúšan Andrew Stelzhammer a z víťazstva
sa napokon tešil Jaroslav Baláž
starší, ktorý jazdil v tíme spolu
so synom Jaroslavom. Ten sa v
tomto roku stal majstrom Európy
a na majstrovstvách sveta skončil
v kategórii FS na treťom mieste.
Kategóriu B suverénne ovládol aktuálny majster Európy kategórie
FN Ivan Štefánik. Druhú pozíciu si
na veľké prekvapenie vybojoval
talentovaný 11-ročný junior Vojtech Hejna, ktorý po perfektnom
výkone nechal za sebou na treťom
mieste svojho otca Vladimíra z
Formuly FN i Jiřího Zlámala z Formuly 50.
Barbora Jánošíková
Z MTJ ZABODOVALA LEN REZERVA
V piatom kole regionálnych súťaží sa stolným tenistom MTJ
Mediprogress Piešťany-Moravany príliš nedarilo. Z kvarteta
jeho družstiev dokázalo vyhrať
len „béčko“, ktoré v štvrtej lige
zdolalo Vrbové.
Druholigové „áčko“ Mediprogressu prehralo na domácich stoloch v moravianskej telocvični s
Gabčíkovom vysoko 5:13 a naďalej je v tabuľke posledné. Úvod
zápasu domácim vôbec nevyšiel,
keď prehrali obe štvorhry. V dvojhrách síce naplno zabodoval Peter
Behul, ktorý zdolal všetkých štyroch súperov, no z ostatných jeho
spoluhráčov uhral bod len Lukáš
Kupeček, ktorý zdolal Riedla 3:0.
Zvyšní dvaja mladí hráči zatiaľ
na silných súperov v druhej lige
nestačili. V štvrtej lige vyhralo
„béčko“ Mediprogressu v okresnom derby nad ZŠK Mesta Vrbové
15:3. Z domácich získal Orihel 4,5
boda, Malast, L. Košút a Lulovič
pridali po 3,5 bode, z Vrbovčanov
uhrali bod Šácha, Svetlík a Kondáč. V piatej lige utrpelo „céčko“
Mediprogressu prvú tohtosezónnu
prehru, keď v Hlohovci podľahlo
domácemu „céčku“ 8:10. Body
MTJ: V. Stolár 4,5, Danko 2,5, J.
Behul 1. V A-skupine siedmej ligy
remizovalo „déčko“ Mediprogressu v Trakoviciach 9:9. Body: Danko 4,5, Miklovič 3,5 a Jakubec 2.
P. Behul, foto: (šg)
Marek Lulovič uhral 3,5 boda.
Tri „školské“ medaily z majstrovstiev Slovenska
Ďalší výborný úspech si na svoje konto pripísali piešťanskí školáci na celoslovenskom športovom
podujatí. Na školských majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl v Žiari nad Hronom sa stalo trojčlenné družstvo chlapcov z Gymnázia
Pierra de Coubertina majstrom
Slovenska a trio dievčat z tejto
školy skončilo na výbornom druhom mieste. Navyše Martin Směřička obsadil medzi jednotlivcami
bronzovú priečku.
Na školské majstrovstvá Slovenska postúpili iba víťazné trojčlenné družstvá z jednotlivých
krajov plus štyria najlepší jednotlivci. V každej kategórii tak
súťažilo po 28 pretekárov. „Som
šťastný, že do celoslovenského
finále sme sa nielen prebojovali,
ale sme si priviezli domov aj tri
medaily. Fantastické je hlavne
víťazstvo našich chlapcov, ktorí
sa stali majstrami Slovenska. Pre
našu školu je to v cezpoľnom behu
Zľava: Juraj Pospíšil, Patrik Potoček, Martin Směřička, Lucia Nemcová,
Petra Šimová a Marián Nádaský. Chýba: Agáta Malíková. Foto: R. Ondrejka
historický prvý titul majstra Slovenska. Dievčatá podali bojovné
výkony na hranici svojich síl a
zaslúžene skončili v družstvách
druhé,“ neskrýval radosť z výsledkov svojej školy telocvikár
Marián Nádaský.
O historický titul družstva
chlapcov sa pričinili Martin Směřička, Patrik Potoček a Juraj Pospíšil. V súťaži jednotlivcov skončil
Směřička medzi bežeckými špecialistami zo športových gymnázií
na výbornom treťom mieste, Potoček bol šiesty a Pospíšil desiaty.
Družstvo dievčat v zostave Agáta
Malíková, Lucia Nemcová a Petra
Šimová skončilo na druhom mieste. V poradí jednotlivkýň bola Malíková piata, Nemcová dvanásta a
Šimová sedemnásta.
(šg)
šport
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
Basketbalistky začali odvetu víťazne
Žáková (vľavo) dala najviac bodov BKM.
Odvetnú časť tohtoročného Slovenského pohára v basketbale žien začali hráčky BKM Piešťany víťazne. Pod domácimi košmi zdolali BKŽ Levice 74:49 a vrátili im osembodovú
prehru z úvodného kola SP aj s úrokmi.
Piešťanky nenechali v tomto stretnutí nič na náhodu a
po koncentrovanom výkone zaslúžene vysoko vyhrali. Už v
prvej štvrtine získali vďaka pekným akciám bezpečný 11-bodový náskok. V druhej síce trochu poľavili v koncentrácii
a nepresnosť v streľbe hostky trestali košmi po rýchlych
kontrách. V tretej štvrtine však Piešťanky jasne dominovali,
keď ju vyhrali o 16 bodov. V úvode poslednej časti viedli najvyšším rozdielom v zápase – o 32 bodov. Táto časť duelu bola
prehliadkou pekných akcií domácich a výborných prihrávok
Ľubice Matúšovej, ktoré bezpečne premieňali hlavne Katarína
Žáková a Tamara Potroková. Záverečnú časť síce vyhrali o dva
body Levičanky, no vysokú prehru už odvrátiť nedokázali.
Body BKM: Žáková 21, Rybáriková 16, Potroková 15, Varhaníková 9, Tallová 6, Valentová 4, Matúšová 2 a Tarabová 1.
Štvrtiny: 19:8, 16:16, 25:9, 14:16. Miloš Drgoň, foto: (šg)
Bedmintonisti s dvoma družstvami
Zápasmi úvodného turnaja sa začal nový ročník nižších súťaží v
bedmintone. Piešťany majú zastúpenie v štvrtej lige, skupina
Západ, v ktorej hrajú dve miešané družstvá Gymnázia Piešťany.
Na súpiske „áčka“ figurujú Marek Kalinčík, Milan Brežný, Slavomír Šušor, Matej Hrubý, Dušan
Malast, Martin Kováčik, Michal
Matečný, Beata Bieleschová, Mária Gajdošechová, Megy Vráblová
a Kristína Šmídová, dres rezervy
budú v tejto sezóne obliekať Radovan Sumega, Ľubomír Horúcka,
Mário Maretta, Ján Šmída, Kamil
Libošvár, Igor Číž, Peter Levác,
Martin Petráš, Róbert Zelenay,
Silvia Chmelíková, Erika Vajerová,
Lenka Horňáčková, Petra Šmídová, Bronislava Piešťanská, Simona
Bóriová, Miriam Marková, Miroslava Drobná, Miriam Hricišáková a
Jana Marková.
Úvodný turnaj zohrali obe družstvá Gymnázia na domácej palubovke. Viac sa podľa očakávania
darilo „áčku“, ktoré zdolalo PAZOA Bratislava 8:0, Nové Zámky
„B“ 6:2 a Kolibe Bratislava podľahlo tesne 3:5. V tomto zápase
bodovali z Piešťancov len Brežný
a Bieleschová. Obaja vyhrali svoje dvojhry a jeden bod pridali v
spoločnom mixe. V zápase s Novými Zámkami bodovali v dvojhre
Kalinčík, Šušor a Bieleschová, v
štvorhrách Brežný s Kovalčíkom
a Gajdošechová s Vráblovou a v
mixe Brežný s Bieleschovou. V
dueli s PA-ZOA získali Piešťanci
tri body bez boja a na ihrisku
bodovali Kalinčík a Bieleschová
v dvojhre, Kalinčík s Matečným
a Gajdošechová s Vráblovou vo
štvorhre a Malast s Vráblovou v
mixe.
Rezerva Gymnázia podľahla
Kolibe Bratislava 0:8 a Novým
Zámkom „B“ 3:5. V tomto zápase
uhrala v dvojhre bod len Chmelíková a vo štvorhrách Horúcka s
Marettom a Vargová s Horňáčkovou. Premiérové víťazstvo v súťaži si družstvo „béčka“ Gymnázia
vybojovalo v súboji s o dvoch hráčov oslabeným PA-ZOA Bratislava.
Aj vďaka tomu získali tri body
bez boja. V dvojhrách bodovali
Horúcka a Vajerová, vo štvorhrách
Sunega s Horúckom a Chmelíková
s Vajerovou a ôsmy bod pridali v
mixe Šmída s Chmelkovou. (šg)
37
Premiérový turnaj
vodných pólistiek
Perspektívne mladé družstvo vodných pólistiek KVP Kúpele Piešťany odohralo svoje
prvé tohtoročné oficiálne medzinárodné stretnutie na turnaji žien vo Viedni.
Družstvo, ktoré tvorili žiačky a kadetky Kúpeľov, doplnené
o skúsené hráčky Galovú a Lazarovú, v troch zápasoch s družstvami z Rakúska a Maďarska
ani raz nebodovalo a skončilo
na turnaji posledné. Piešťanky
vo Viedni podľahli domácemu
ASV Viedeň 12:22 (Galová 5,
Lazarová 3, Filová 2, Prišticová
2), Tirolu Innsbruck 14:17 (Lazarová 8, Galová 3, Prišticová
2, Filová) a VSE Györ 12:18 (Galová 6, Lazarová 3, Repášová
2, Prišticová). Turnaj vyhrali
s piatimi bodmi ženy Györu o
skóre pred Viedňou, tretí skončil s dvoma bodmi Innsbruck
a štvrté Piešťany nebodovali. Zostava Piešťan: Klampárová – Šimeková, Kirková, Baranovičová, Galová, Škodná,
Prišticová, Repášová, Filová,
Zifčáková, Lazarová.
„Dievčatá svojím bojovným
výkonom v zápasoch so zahraničnými ženskými družstvami
príjemne prekvapili. Zlepšili sa
plavecky a postupne získavajú
aj sebavedomie. Veľké rezervy
však majú v osobných súbojoch
a v premieňaní presiloviek. Vyriešiť tiež musíme post brankárky, na ktorom sa dievčatá
zatiaľ striedajú,“ povedal nám
tréner Ján Baranovič.
(šg)
PLNÝ BODOVÝ ZÁBER HOKEJISTOV ŠHK 37
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany zavŕšili prvú polovicu základnej
časti prvej ligy dvoma výhrami
na ľade súperov. Najskôr vyhrali
v Dolnom Kubíne 4:0 a potom aj
v Trnave 4:1.
V Dolnom Kubíne vydržali domáci odolávať tlaku súpera len
do 9. min, v ktorej dal Románek
strelou k žrdi vedúci gól. Hostia
vstúpili dobre aj do druhej časti
stretnutia, keď už v 25. sekunde
po akcii Pupáka s Baranom dal
Kubrický gól do prázdnej bránky.
Domáci sa snažili dať kontaktný
gól, ale v 42. min dostal domáci
Jonák štvorminútový trest a už po
42 sekundách zvýšil vedenie Piešťancov na 3:0 strelou od modrej
čiary Poláček. Domáci sa snažili,
no výborného Tomeka nedokázali
prekonať. Naopak, skóre zápa-
Piešťanci minulý týždeň dvakrát zabodovali na ľade súperov.
su uzavrel na začiatku 58. min
hosťujúci Mihálik. Tretiny: 0:1,
0:1, 0:2.
V Trnave bola prvá tretina vyrovnaná, chvíľami mali navrch do-
máci, ale Tomek bol vždy na svojom mieste. V 18. min využili Piešťanci Baranom presilovku a o 79
sekúnd neskôr dali pri ďalšej početnej výhode Románkom druhý
gól. V druhej časti mali navrch
domáci, ale hostí podržal brankár
Tomek. V 31. min však bol bezmocný a Hlavna dal kontaktný gól.
Zvýšiť vedenie Piešťan mohol v
35. min Učeň. Ten bol pri nájazde
faulovaný, ale trestné strieľanie
nepremenil. V 58. min však zvýšil
Holovič na 3:0 pre ŠHK 37. Domáci v závere odvolali brankára,
čo využil hosťujúci Mihálik, ktorý
dal do prázdnej bránky štvrtý gól.
Tretiny: 0:2, 1:0, 0:2.
Piešťanci hrali v oboch zápasoch v zostave: Tomek – A.
Kolník, Poláček, Bučka, Kalafut,
Vrána, Grman, Blaško, Macháč
- Baran, Kubrický, Pupák - Románek, Peško, Haring - Chylo, Holovič, Rybárik - Rosa, Učeň, Mihálik.
Jaroslav Vrábel
Ilustr. foto: Ladislav Duračka
38
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
šport
Vrbovčania zabodovali na štadióne A. Malatinského
Prekvapením posledného jesenného kola vyšších regionálnych
futbalových súťaží bolo víťazstvo Vrbovčanov v Trnave s rezervou Spartaka. V Piešťanoch zasa pútal na seba pozornosť nepresný hlavný rozhodca, ktorý udeľoval karty ako v mariáši. V piatej
lige sú prekvapením prehry V. Kostolian a Krakovian na Záhorí.
Slovan Šaštín - FK Krakovany 2:0 (1:0)
Krakovanci začali zle a už v 2.
min prehrávali, keď po zaváhaní
brankára inkasovali. Potom síce
mali miernu prevahu, ale Urban
z dobrej príležitosti prestrelil a
pokus M. Bogoru zastavilo brvno.
Dobrou strelou sa prezentoval i
Čáp, no domáci brankár so šťastím odolal. Po obrátke končila
snaha hostí pred šestnástkou. Záver ovplyvnil slabý rozhodca: v 80.
min bol faulovaný pred domácou
šestnástkou Kusý, rozhodca nechal pokračovať v hre, z protiútoku nariadil penaltu v prospech domácich a Kusého vylúčil za údajné
filmovanie. Domáci z jedenástky
zvýšili, navyše v nervóznom závere prišli Krakovanci o vylúčeného
T. Balcíra. Zostava FK: Radoský
- Kališ, Kusý, Čáp, Tomiš, Duchoň
(68. P. Sedlák), Ďuračka, P. Bogora
(71. Balcír), Ondrejka (46. Kikta),
Urban, M. Bogora.
L. Radoský
SMOLENICE - OFK TREBATICE 1:1 (1:1)
Hostia začali útočne a mali aj
šance. Strela Horváta išla vedľa a
Bondra trafil len do brankára. V
19. min sa Trebatičania po vydarenej akcii Kurinca a lobe Horváta
ujali vedenia. Tešili sa z neho len
dve minúty, pretože domáci dokázali vyrovnať. V druhom polčase
sa hralo zväčša medzi šestnást-
kami. V závere však mohli hostia rozhodnúť. To by však musel
niekto z trojice Kurinec, Bondra
a Horvát svoju šancu premeniť.
Zostava OFK: Suchánek – Marek,
Doktor, F. Zemko, Bondra, Zelenay, T. Zemko (78. Nosko), Michal
Žilka, Martin Žilka (75. Potúček),
Horvát, Kurinec. Jozef Svetlík
Petrova Ves - OŠK V. Kostoľany 2:0 (2:0)
Ani Roman Gajarský (uprostred) sa nedokázal strelecky presadiť.
PFK Piešťany - Spartak Bánovce 0:0
V inak priemernom zápase bol
napokon hrdinom zápasu hlavný
rozhodca Marián Otiepka, ktorý
udelil až osem žltých kariet a po
skončení zápasu ukázal domácemu Talajkovi aj červenú. Inak diváci i napriek príjemnému počasiu veľa dobrého futbalu nevideli.
Tých niekoľko šancí nedokázali
hráči oboch mužstiev premeniť,
preto sa zápas skončil bez gólov.
Bližšie k víťazstvu však mali hos-
tia, ale Miroslav Krajčovič vytiahol z „rukáva“ zopár bravúrnych
zákrokov. Z domácich mieril medzi žrde zväčša len Gvozdenovič.
Ten dal v 64. min po centri Marona
aj gól, pre ofsajd však neplatil,
a šancu Marona z 88. min kryl
Bohunský. Zostava PFK: M. Krajčovič – Halás, Kardoš, Havrlent,
Beňa, Galba, Zsolnay, Talajka,
Gajarský, Gvozdenovič, Maron.
Gejza Žamba, foto: (šg)
Spartak Trnava „B“ - MFK Vrbové 1:2 (0:0)
Do prestávky sa striedali útoky
na oboch stranách, ale gól nepadol. V druhej časti boli hostia
aktívnejší, no Jelšica a I. Balcíra
ozbrojil domáci gólman. V 56. min
zasa zachraňoval po tečovanej
lopte Šulla. Všetko podstatné sa
udialo až po prestávke: v 70. min
faulovali domáci Jelšica a ten dal
z jedenástky vedúci gól hostí. Bol
to jeho v poradí už 13. gól jesene.
V 85. min sa hostia tešili znovu,
keď z 25 metrov namieril pod brvno P. Krajčovič. Domácim svitla
nádej už o minútu neskôr, keď
Neto znížil na 1:2. Trnavčania sa
prebrali, ale Šulla sa už prekonať
nenechal. Tréner hostí Martin
Sedláček poslal na trávnik túto zostavu: Šulla - Vlado (74. P.
Gažík), T. Gažík, Poláček, Herceg, Balcír, Sumer, Kuťka, Včelka
(46. Piršel), Krajčovič (89. Koyš),
Jelšic.
Peter Sedláček
Hostia podali na Záhorí najhorší výkon jesene a zaslúžene prehrali.
Do prestávky mali jedinú šancu, ktorú Hnilka nevyužil. Domáci trestali
gólmi zo štandardiek. Po prestávke sa hostia zlepšili, ale gól nedali.
„V prvom polčase sme hrali veľmi zle, keďže snaživý súper využil z
minima maximum, zaslúžene sme prehrali,“ zhodnotil zápas tréner
hostí Stanislav Kovár. Zostava OŠK: Kúdela – Gula, R. Kadlíček, Janíček,
Števík, Ondrášik, Velšic, Srnec, Horváth, Hnilka, L. Kadlíček.
(šg)
Výsledky nižších regionálnych súťaží
Oblastné majstrovstvá: Drahovce – Leopoldov 2:3 (Gábriš 2), Šulekovo – Prašník 1:0, oblastná súťaž, skupina B: Šípkové – Bojničky
4:2 (A. Kolník 2, Koyš, Žitňanský), Horné Trhovište – Veľké Orvište 3:4
(L. Boris a Kostka po 2), Madunice – Dubovany 8:1, Červeník – Nižná
1:1 (Magnus), Ostrov – Kľačany 0:2, Chtelnica – Veselé 6:1 (Piešťanský a P. Rechtorík ml. po 2, P. Rechtorík st. a Gába - Bokor), Peterčan Hlohovec – Borovce 3:5 (Herceg 3, M. Kolník, Belica).
Výsledky I. MPFL: Red Houses – Ajax 2:3 (Studený, Jánošík –
Puček 2, A. Skaličan), Young Boys – Leftons 2:3 (E. Labuda, Holiš
– Javorka 2, Hornáček), Arsenal – Manchester 1:3 (Gašparík – Bondra
2, Majerský), Wimbledon – Slovan 5:0 (Drozd, Koiš, Pazderka, Repík, Studénka).
(šg)
Slovan Nemšová - OTJ Moravany 4:0 (2:0)
Po obojstranne opatrnom začiatku dali domáci v 18. min vedúci gól
a o dve minúty neskôr pridali nádhernou strelou pod brvno aj druhý.
Hostia mohli kontrovať v 35. min, ale Olej mieril nad. V 50. min využili
domáci chybu Haška, ktorý podbehol center, a dali tretí gól. V 56. min
strelu Glosa brankár chytil a v 69. min L. Kirka z deviatich metrov prestrelil. Domáci trestali v 84. min štvrtým gólom. Zostava OTJ: Haško Glos, Piovarči, Benko, Vermeš, J. Kirka, Moravčík, Puna (81. Jančovič),
Gligič, L. Kirka (80. Vetrík), Olej (83. Matyáš).
Rudolf Zelenay
Ilustračné foto: (šg)
šport
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
39
Piešťanský veslár Babač získal na MS striebro!
Babač (vľavo) získal tento rok už tretiu medailu z vrcholných podujatí.
Vyvrcholením úspešnej sezóny boli
pre piešťanského veslára Lukáša
Babača seniorské majstrovstvá sveta, ktoré sa konali minulý týždeň
na jazere Karipiro na Novom Zélande. Úradujúci akademický majster sveta a bronzový z ME sa tam
predstavil v skife ľahkých i ťažkých váh. Viac sa mu darilo v ľahšej hmotnostnej kategórii, v ktorej
získal striebornú medailu.
Medzi „ťažkými“ skifármi obsadil Lukáš v rozjazde štvrté miesto,
v opravách skončil tretí a rovnaká
priečka mu patrila aj v semifinále.
V C-finále skončil až šiesty a celkove
mu v patrilo 18. miesto. Oveľa lepšie
si počínal v svojej hlavnej disciplíne,
skife ľahkých váh. V rozjazde bol
počas celých pretekov druhý za Ma-
NOHEJBALISTKY STRIEBORNÉ
V tomto roku bojovali o body v najvyššej nohejbalovej súťaži aj ženy Bona Mente Piešťany. Viac
sa im darilo v súťaži jednotlivkýň.
V trojčlennej dlhodobej prvej lige nezískali ani
bod, keď DPMK Košice podľahli doma 0:4 a 1:4 a
rovnakým výsledkom sa skončili ich zápasy aj v Košiciach. Ešte horšie to bolo v súboji s majstrovským
NK99 Trebišov, ktorému podľahli štyrikrát 0:4. Trebišovčanky prehrali počas celej súťaže jediný zápas
a so 14 bodmi sa stali majsterkami Slovenska. Druhé
Košičanky získali 10 bodov a Piešťanky nebodovali.
Hráčkam Bona Mente sa viac darilo na majstrovstvách Slovenska dvojíc a trojíc v Michalovciach. V
súťaži trojíc obsadili v zostave Lehutová, Tibenská a
Mokrá tretie miesto, keď Trebišovu podľahli v prvom
zápase 8:11 a 7:11 a v druhom 8:11 a 5:11. V súboji
s hráčkami DPMK Košice prehrali prvý zápas hladko
2:11, 5:11, ale v druhom zabojovali a získali aspoň
set. Prvý prehrali 6:11, no druhý vyhrali 11:9. V
rozhodujúcom však boli opäť úspešné hráčky z Košíc,
ktoré ho vyhrali 11:7.
Piešťankám sa v michalovskej športovej hale viac
radilo v dvojiciach, kde si vybojovali strieborné medaily. V skupine B podľahli Trebišovu 6:11, 2:11, no
Košice „B“ zdolali 9:11, 11:9, 11:5. Vďaka druhému
miestu v skupine postúpili do semifinále, v ktorom
zdolali víťaza skupiny A, DPMK Košice „A“, 8:11,
11:10, 11:8. Vo finále sa opäť stretli s Trebišovom.
Tentoraz s ním zohrali oveľa vyrovnanejšiu partiu,
keď oba sety prehrali tesne 10:11. Piešťanky v zostave Lehutová, Tibenská a Mokrá získali napriek najtesnejšej prehre strieborné medaily.
(šg)
Plný bodový zisk kolkárov Družby
V deviatom kole prvej kolkárskej
ligy sa darilo obom mužstvám
Družby Piešťany. „Áčko“ zdolalo
rezervu Modranky 8:0 a „béčko“ vyhralo nad ZKK Nové Mesto
6:2. Nedarilo sa Rakovičanom
- v Preseľanoch prehrali 1:7.
Družba „A“ zdolala Modranku na zvalené kolky vysoko 3355:
3078. Body: Ďurina (583), P. Uváčik (580), Dovičič (565), Gocký
(563), Marek (535) a Mička (529).
Dôležité dva body si vybojovala
rezerva Družby, ktorá zdolala Novomešťanov na kolky 3210:3130.
Z domáceho tímu bodovali: Weselowski (567), Horváth (555), Bittner (529), M. Dzuro (527). Rako-
Ján Ďurina
vičania prehrali v Preseľanoch na
kolky 3249:3309. Jediný bod hostí
získal Adamec (541).
V druhej lige pokračujú vo výborných domácich výkonoch Pobedimčania, ktorí zdolali DKK Nové Mesto 3447:3350 a na body
6:2. Výborne zahral hlavne Marek
Mrekaj, ktorý zvalil 630 kolkov,
Mitošinka pridal 582, Benka 581
a Miklovič 575. Rezerva Rakovíc
prehrala v Šali so Slovanom „B“
2946:3006 a na body 1,5:6,5. Celý
bod získal z hostí len Drobný (502)
a pol boda pridal Medzibriczký,
ktorý zvalil, tak ako jeho súper,
513 kolkov a na pomocné body
bolo 2:2.
(šg)
ďarom Galambosom a spolu s ním aj
postúpil priamo do semifinále. Aj v
semifinále si veslár Sĺňavy Piešťany
vybojoval druhú priečku za Dánom
Stephasenom, hoci začínal na štvrtej
pozícii. Po kilometri už bol druhý,
potom síce klesol na tretiu priečku,
no vo finiši predstihol vedúceho Taliana Mianiho i druhého Novozélanďana Granta. Všetkých však napokon
pretromfol Stephansen. Vo finále si
Lukáš striebornú pozíciu zo semifinále zopakoval. Finálovú jazdu síce začínal na štvrtej pozícii, tá mu patrila
aj po kilometri, no päťsto metrov
pred cieľom už bol tretí a v závere sa
mu podarilo predstihnúť Galambosa
a vybojovať si striebro. Majstrom
sveta sa stal Miani pred Babačom a
Galambosom.
Š. Gregorička
Úspešná Kolníková
Piešťanská plavkyňa Veronika Kolníková začala sezónu v
25-metrovom bazéne pretekmi
v Plzni, kde obsadila na 400
m pol. preteky druhé miesto.
Darilo sa jej aj na 43. ročníku
Veľkej ceny Znojma. V konkurencii plavcov z Rakúska a
Česka vyhrala preteky na 400
m vsp. a 200 m pol. preteky.
Navyše bola druhá na 800 m
vsp. a 100 m znak.
(jk)
Favoriti bodovali
Vo štvrtom kole 27. ročníka
mestskej ligy v kolkoch favoriti
nezaváhali. Výsledky: Remax
– Domoss 918:994 (Julíny 239,
Lazar 233 – Bábik 278, J. Mihálik 255), Daxtav – OTJ Banka
962:947 (Ján Mišura 272, Záhumenský 243 – O. Halás 253, Faltusová 236), VEM Slovakia – Pov.
Váhu „A“ 950:1015 (Magalová
275, Psalman 247 – Raška 266,
J. Uváčik 257), Nitr. Blatnica –
Družba „Ž“ 964:996 (J. Hubinský 266, Mjartan 238 - Dzurová
272, Javorová 260), Pov. Váhu
„B“ - Stakotra 1023:909 (Koščál
267, Sulák 258 – Benková 230,
Vavro 229), Družba „C“ - Služby
Mesta 956:952 (Majerčík 271,
Valach 239 – Bubák 253, Duchaj
a Jozef Mišura po 242). Tabuľku
vedie Povodie Váhu „A“ pred
ženami Družby. Milan Koščál
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Poverená vedením: Agnesa Balková / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička - [email protected],
Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák / INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel.
033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo: EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené:
SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box / Za obsah reklamy a inzercie redakcia
nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk / Vychádza každý utorok /
Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
inzercia
Číslo 45 Utorok 9. novembra 2010
Pokojné bývanie v tichom prostredí
Využite poslednú
možnosś lepšie bývaś
POSLEDNÉ
3-IZBOVÉ
MEZONETY
KOU
S PREDZÁHRAD
ZA NOVÉ
CENY!
Investor: LBG byty, s. r. o.,
Pribinova 25 (TOWER 115), 811 09 Bratislava
tel.: 02/209 04 300, mob. 0904 155 155
e-mail: [email protected]
www.byty.sk
12.11.2010
REBELIE TOUR
TOTÁLNÍ NASAZENÍ
DOKTOR P.P.
generálny partner
mediálni partneri
Download

Jeseň zhodila šaty - Piešťanský denník