Súťaž s výrobkami KÁVENKY, KAKAOVÉ REZY - VÝHERNÁ LISTINA
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE : Zákazník, ktorý v termíne do 22.9.2014 na adresu
TIMP, s.r.o., POBOX 136, 017 01 Považská Bystrica zašle pokladničný blok s kontaktnými údajmi
(meno, priezvisko, adresa, telefón), hodnota ktorého bude min. 5 € a súčasťou ktorého bude 5 ks oblátok
Kávenky alebo Kakaové rezy 50 g (v ľubovoľnej kombinácii), bude zaradený do žrebovania. Žrebovanie
sa uskutoční dňa 30.9.2014.
P.č.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Výherná cena
b
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Robotický vysávač
Detská carvingová kolobežka
Detská carvingová kolobežka
Detská carvingová kolobežka
Detská carvingová kolobežka
Detská carvingová kolobežka
Detská carvingová kolobežka
Detská carvingová kolobežka
Detská carvingová kolobežka
Detská carvingová kolobežka
Detská carvingová kolobežka
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Priezvisko a meno výhercu
c
Šimčíková Zuzana
Jurík Juraj
Halász Otto
Podracká Petra
Miženková Eva ml.
Varadzinová Božena
Zervanová Mária
Miklošková Marta
Sliva Pavol
Fazekašová Viola
Dubovská Zuzana
Brehová Nikola
Konigová Rastislava
Brodanská Eva
Uhrín Oto
Gula Peter
Šeredová Martina
Fillo Miroslav
Babišová Jana
Kráľovská Renáta
Pastucha Milan
Matloň Vladimír
Mihályová Ivana
Suroviaková Emília
Kuraňko Miroslav
Matulová Zdenka
Mastiš Mário
Cuperová Mária
Šavrtková Pavla
Benková Viola
Sedliačiková Jana
Hudáková Monika
Paulovičová Lila
Strečanská Vlastička
Stránka 1 z 8
Mesto
d
Liptovský Mikuláš
Obyce
Patince
Spišská Belá
Margecany
Marhaň
Cífer
Polomka
Trnava
Čierna nad Tisou
Valaská Dubová
Nitra
Detva
Kežmarok
Spišské Vlachy
Soboš
Cífer
Brezno
Vrbové
Humenné
Malužiná
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Žaškov
Ľubochňa
Liptovský Hrádok
Liptovské Revúce
Ružomberok
Liptovské Revúce
Ružomberok
Nitra
Levice
Nitra
Nitra
P.č.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Výherná cena
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Priezvisko a meno výhercu
Krseková Simona
Deminková Margita
Petlušová Denisa
Viskupová Marianna
Dolešová Eva
Kuric Richard
Pupava Jozef
Škorvánková Andrea
Ondrušová Zuzana
Klimentová Katarína
Čurillová Zuzana
Bodnárová Eva
Horváthová Viera
Micháliková Ľubica
Mikušková Jana
Jakubík Jozef
Václavík Milan
Kováčová Jana
Dorotčinová Miroslava
Fafuliaková Andrea Ing.
Jančová Jolana
Veľkovová Jana Mgr.
Halyák Juraj
Brešťanská Katarína Ing.
Korcová Erika
Sarvašová Marcela
Gilanová Marta
Makay Michal
Gregorová Dagmara
Senčíková Veronika
Babiaková Anna
Pavláková Jarmila
Zlatošová Janka
Rigó Denisa
Páleník Miroslav
Marunová Justina
Richterová Kornélia
Bartolenová Iveta
Hučková Gabriela
Polačik Michal
Lukáčová Margita
Urbancová Zdenka
Cipková Mária
Kubincová Martina
Škodová Anna
Vanečková Gabriela
Stránka 2 z 8
Mesto
Mojmírovce
Nitra
Zlaté Moravce
Nitra
Svätoplukovo
Nitra
Prievidza
Púchov
Beluša
Nemecká
Zvolen
Veľký Krtíš
Martin
Hriňová
Prešov
Dolný Lieskov
Hriňová
Beluša
Beluša
Kalinovo
Utekáč
Veľký Krtíš
Rožňava
Trenčín
Kúty
Mýtna
Kriváň
Kúty
Dubnica nad Váhom
Beluša
Mýtna
Púchov
Neporadze
Kolárovo
Žilina
Martin
Tornaľa
Prievidza
Kúty
Prievidza
Banská Bystrica
Hnúšťa
Púchov
Žilina
Kúty
Hôrka pri Poprade
P.č.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Výherná cena
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Šálka s podšálkou
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Priezvisko a meno výhercu
Koršňáková Anna
Števko Ondrej
Rimská Božena
Varga Vladimír
Karkašová Danka
Majcherová Henrieta
Janeček Jozef
Hromjáková Anna
Gallik Milan
Gablerová Jana
Zavacká Margita
Nyéklová Eva
Rušin Marcel
Džačovská Slávka PaeDr.
Faračová Marie
Longauerová Ľudmila
Hurtuk Peter Ing.
Kovaľová Mária
Kunáková Anna
Havrilayová Adriana
Čakloš Michal
Džupinová Anna
Rohaľová Helena
Melichová Mária
Peťková Soňa
Dančová Elena
Tokárová Erika
Korchová Jana
Heldová Soňa
Ostatníková Danka
Kopálová Gabriela
Hornáková Marta
Klein Ivan
Dragúň Ľubomír
Maoarová Marcela
Scholtz Štefan
Eseniová Eleonora
Sarka Ján
Géresiová Alžbeta
Karľová Lucia
Lanovcová Mária
Španková Ivana
Okšová Ivana
Uličný Oskar
Bieleschová Janka
Kypta Štefan
Stránka 3 z 8
Mesto
Toporec
Revúca
Spišská Nová Ves
Poprad
Kežmarok
Letanovce
Poprad
Poprad
Ľubica
Huncovce
Ždiar
Kežmarok
Ľubica
Spišské Podhradie
Spišské Podhradie
Prešov
Margecany
Košice
Sabinov
Prešov
Bukovce
Svidník
Kružlov
Svätý Jur
Brezno
Brezno
Polomka
Horné Orešany
Dubová pri Modre
Horné Orešany
Chtelnica
Piešťany
Piešťany
Stará Turá
Nová Ves nad Váhom
Pribeník
Pribeník
Snina
Malý Horeš
Snina
Svätý Kríž
Svätý Kríž
Ružomberok
Liptovský Hrádok
Likavka
Podbiel
P.č.
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Výherná cena
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Priezvisko a meno výhercu
Valaštiak Peter
Šípková Katarína
Hajasová Justina
Kováčová Magdaléna
Povalová Anna
Sojak Ján
Oberučová Alena
Fiačanová Petronela
Brnčalová Etela
Lešňovská Miriama
Unzeitigová Mariana
Tlachová Darina
Kružliaková Anna
Lúčan Ján
Raűfsteinová Monika
Lacuška Anton
Tehlárová Lenka
Karaman Dušan
Němec Andrej
Zajková Viera Mgr.
Havranová Eva
Konkušová Marta
Fajnorová Lucia
Barta Alexander
Kurciníková Natália
Petrovičová Lenka Ing.
Slížová Iveta
Kútna Mariana
Lendelová Claudia
Michniková Gabriela
Podmajerská Helena
Horvátová Barbora
Šabo Martin
Mesároš Pavol
Gečeová Elena
Adamec Maroš
Gábrišová Adriana
Dováľová Mária
Kovalčíková Nikola
Blahovský Ľubomír
Palkovič Roman
Démuthová Beáta
Marček Miroslav
Sliviaková Anna
Bélai Kristián
Muráriková Ľudmila
Stránka 4 z 8
Mesto
Bobrovec
Liptovský Hrádok
Ružomberok
Ružomberok
Podbiel
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Tvrdošín
Liptovský Mikuláš
Liptovská Teplá
Nitra
Nitra
Zlaté Moravce
Nitra
Nitra
Nitra
Tlmače
Nitra
Zbehy
Bádice
Zlaté Moravce
Nitra
Nitra
Močenok
Nitra
Tlmače
Nitra
Hostie
Obyce
Nitra - Štitáre
Rimavská Sobota
Veľká Lehota pri Novej Bani
Šurany
Cinobaňa
Borovce
Beluša
Kúty
Nová Dubnica
Žilina
Žilina
Marcelová
Dubnica nad Váhom
P.č.
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Výherná cena
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Priezvisko a meno výhercu
Chovanec Marcel
Olšiak Martin
Štefíková Anna
Lacík Juraj
Piatrik Hepnerová Alena PhDr.
Fehérová Lýdia
Kiss Gabriel
Kuľka Peter
Zverková Renáta
Hluchá Oľga
Fráner Miroslav
Čižmárová Mária
Zrubecová Mária
Opatová Jana
Lehocký Peter
Janotová Elena
Frankovičová Renata
Hujová Ariela
Gerdová Dana
Činčurová Elena
Remž Ján
Jánošíková Martina
Hlinková Darina
Feketová Jana
Uvirová Oľga
Mlčúchová Kvetoslava
Kučíková Gabriela
Záň Ján
Majeríková Monika
Pagáčová Marta
Tóth Jaroslav
Račková Iveta
Poláková Eva
Hupková Helena
Štafová Marta
Rončáková Anna
Čierna Miroslava
Siekelová Mária
Hollá Marta
Turčanová Martina
Guza Róbert
Henczová Terézia
Václavová Andrea
Lalinská Martina Mgr.
Paučová Gabriela
Pintérová Veronika
Stránka 5 z 8
Mesto
Beluša
Hriňová
Myjava
Rimavská Sobota
Lazany
Lučenec
Komárno
Dubnica nad Váhom
Šurany
Krajné
Myjava
Pôtor
Zvolen
Bratislava
Dubnica nad Váhom
Zvolen
Tomašovce
Považská Bystrica
Gelnica
Lovinobaňa
Myjava
Nová Baňa
Púchov
Holíč
Banská Bystrica
Chropor
Púchov
Prievidza
Lúky
Púchov
Levice
Nová Dubnica
Kúty
Prakovce
Sereď
Prešov
Vrútky
Nová Dubnica
Dubnica nad Váhom
Sliač
Spišská Nová Ves
Marcelová
Kremnica
Bytča
Divín
Nitra
P.č.
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
Výherná cena
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Priezvisko a meno výhercu
Andelová Margita
Vereš Peter Bc.
Beracková Janka
Albertová Erika
Miček Peter
Švarcová Gabriela
Zimanová Magdaléna
Mičko Emil
Surček Peter
Ridékyová Anna
Kindeľ Ján
Klimák Vladimír
Pálešová Božena
Zúr Pavel
Mazúrová Helena
Duffková Anna
Kočanová Zuzana
Hladiš Stanislav
Adamská Miroslava
Tomanová Alena
Lučivjanská Dagmar
Haluščáková Marta
Krempaská Anna
Mačák Marek
Kosztolányiová Katarína
Hronkinová Katarína
Adamcová Beáta
Blašková Janina
Škovierová Katarína Mgr.
Duchoňová Miroslava
Slebodová Jaroslava
Ovčariková Zuzana Ing.
Puškášová Helena
Černický František
Olejníková Mária
Dratvová Berta
Pitoňák Ján
Mačáková Miroslava
Raševová Daniela
Danielová Marcela
Jasenčáková Marta
Absolonová Mária
Duba Bedřich
Habáňová Monika
Haščák Tomáš
Jendrejčáková Janka Mgr.
Stránka 6 z 8
Mesto
Topoľčany
Spišská Nová Ves
Kokava nad Rimavicou
Seňa
Šurany
Gelnica
Kremnica
Nová Dubnica
Prievidza
Trenčianske Teplice
Poltár
Uhorské
Kremnica
Veľký Krtíš
Kremnica
Holíč
Banská Bystrica
Prievidza
Nová Baňa
Považská Bystrica
Poprad
Huncovce
Poprad
Poprad
Nové Zámky
Poprad - Matejovce
Poprad
Vysoké Tatry
Poprad
Kežmarok
Poprad
Poprad
Vysoké Tatry
Kežmarok
Poprad
Liptovská Teplička
Ždiar
Lučivná
Poprad
Bušince
Poprad
Poprad
Kežmarok
Poprad
Poprad
Kežmarok
P.č.
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
Výherná cena
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Priezvisko a meno výhercu
Kunová Anna
Ištocy Stanislav
Drobňáková Katarína
Dulinová Emília
Šucová Elena Mgr.
Klimková Oľga
Kmec Marek
Dorková Božena
Partila Ján
Palonderová Marcela
Sidlarová Simona
Jurašková Helena
Kolegová Miroslava
Mitruška Ján
Mydla Marián
Miškaň Pavol
Haňovová Žofia
Kahancová Lenka
Dudová Mária
Bocko Mário
Hamerská Ľudmila
Mlejová Alena
Kaštanová Gabriela
Janečeková Alenka
Zubaľová Iveta
Baboľová Andrea
Phamová Maťa
Bachmayerová Petra
Rotterová Alena
Simanová Anna
Kvaková Viera
Markuliaková Mária Mgr.
Sokolovská Blažena
Mydlárik Matej
Januriková Anna
Hubertová Marta
Sarkocyová Iveta
Tvrdý Ivan
Nosálová Helena
Kučerová Kveta
Stašková Marta
Kertész Tibor
Nitková Jarmila
Maco Ondrej
Chorvatovičová Veronika
Rybanská Miroslava
Stránka 7 z 8
Mesto
Poprad
Kežmarok
Šarišské Michaľany
Lipany
Margecany
Veľký Šariš
Giraltovce
Margecany
Miňovce
Spišské Podhradie
Svidník
Svidník
Malcov
Stropkov
Stropkov
Prešov
Bardejov
Svidník
Tichý Potok
Malcov
Bardejov
Vranov nad Topľou
Polomka
Brezno
Polomka
Brezno
Brusno
Svätý Jur
Brezno
Pohorelá
Pezinok
Cífer
Horné Orešany
Modra
Pezinok
Častá
Piešťany
Hlohovec
Hlohovec
Brezová pod Bradlom
Kovarce
Piešťany
Drahovce
Veľké Orvište
Trnava
Drahovce
P.č.
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
Výherná cena
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Nákupná taška
Priezvisko a meno výhercu
Vernerová Helena
Mihaliková Jana Ing.
Štefková Margita
Šimonová Veronika
Nováková Jaroslava
Pavelková Mária
Agyagos Pavel
Jaworska Antónia
Waldhauserová Martina
Ferková Vladimíra
V Považskej Bystrici dňa : 30.9.2014
Stránka 8 z 8
Mesto
Čierna nad Tisou
Humenné
Pribeník
Humenné
Hažín nad Cirochou
Parchovany
Pribeník
Humenné
Snina
Humenné
Download

Stiahnuť výhernú listinu…