Matematika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Kristína
Ján
Monika
Veronika
Štefan
Juraj
Natália
Marek
Martin
Marcel
Adam
Denis
Matej
Marek
Lucia
Rastislav
Rebeka
Adriana
Stanislav
Ákos
Richard
Katarína
RNDr. Mária Nociarová
Albertová
Antal
Belovecová
Belovecová
Bódi
Brndiar
Földiová
Galamb
Herčko
Klamárik
Kubelka
Kučerák
Mikuš
Polivka
Pšidová
Stankovič
Szőkeová
Škorňová
Šustek
Ťažký
Václavik
Vargicová
IV.B
IV.A
IV.C
IV.C
IV.A
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.A
IV.B
IV.B
IV.A
IV.A
IV.B
IV.A
IV.A
VIII.
IV.B
IV.C
IV.A
IV.B
Biológia 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Radka
Klaudia
Zoltán
Ján
Kristína
Michaela
Marcela
Adam
Vladimír
Martin
Viktória
Adriana
Gabriela
Alena
Šimon
Andrea
RNDr. Ivica Móricová
Činčurová
Demianová
Dóša
Durmis
Együdová
Kaderiaková
Komorová
Kovalčík
Kurák
Maňovský
Rončáková
Szabová
Tóthová
Tóthová
Vrábeľ
Žírošová
VIII.
IV.B
VIII.
VIII.
IV.B
IV.A
IV.B
VIII.
IV.B
VIII.
IV.B
IV.B
IV.B
VIII.
IV.B
IV.B
Biológia 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kristína
Daniela
Judita
Michaela
Martin
Veronika
Róberta
Lenka
Kristína
Lucia
Diana
Bianka
Radka
Lucia
Mgr. Tatiana Malčeková
Albertová
Balážová
Bendová
Gombalová
Herčko
Hrušková
Husztiová
Ilčíková
Melicherová
Pšidová
Rapčanová
Rúgóová
Slabejová
Sojková
IV.B
IV.B
IV.B
IV.A
IV.B
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.B
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Biológia m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Balázs
Dávid
Barbara
Peter
Gabriel
Noémi
Dávid
Betina
Dominik
PaedDr. Judita Ferenczová
Bolcsó
Farkas
Fehérová
Jakubec
Kovács
Kovácsová
Mihály
Pelleová
Sliacky
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
Fyzika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Mgr. Beáta Balciarová
Ján
Štefan
Juraj
Natália
Marek
Marcel
Gabriel
Adam
Adam
Denis
Vladimír
Matej
Marek
Viktória
Rastislav
Stanislav
Ákos
Gabriela
Richard
Katarína
Antal
Bódi
Brndiar
Földiová
Galamb
Klamárik
Kovács
Kovalčík
Kubelka
Kučerák
Kurák
Mikuš
Polivka
Rončáková
Stankovič
Šustek
Ťažký
Tóthová
Václavik
Vargicová
IV.A
IV.A
IV.B
IV.B
IV.B
IV.A
IV.C
VIII.
IV.B
IV.B
IV.B
IV.A
IV.A
IV.B
IV.A
IV.B
IV.C
IV.B
IV.A
IV.B
N
Chémia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Mgr. Ildikó Csernoková
Daniela
Judita
Balázs
Radka
Michaela
Róberta
Lenka
Peter
Michaela
Adam
Denis
Vladimír
Martin
Betina
Lucia
Diana
Bianka
Radka
Dominik
Lucia
Gabriela
Alena
Šimon
Balážová
Bendová
Bolcsó
Činčurová
Gombalová
Husztiová
Ilčíková
Jakubec
Kaderiaková
Kovalčík
Kučerák
Kurák
Maňovský
Pelleová
Pšidová
Rapčanová
Rúgóová
Slabejová
Sliacky
Sojková
Tóthová
Tóthová
Vrábeľ
IV.B
IV.B
IV.C
VIII.
IV.A
IV.A
IV.A
IV.C
IV.A
VIII.
IV.B
IV.B
VIII.
IV.C
IV.B
IV.A
IV.A
IV.A
IV.C
IV.A
IV.B
VIII.
IV.B
Geografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Michaela
Janka
Zoltán
Skarlet
Bernadeta
Laura
Bianka
Vladimíra
Eva
Dana
Dominika
PaedDr. Judita Ferenczová
Číkošová
Čipková
Dóša
Györgyová
Kisantalová
Luongová
Magyarová
Porubiaková
Privacseková
Šóľová
Štoberová
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
IV.B
VIII.
IV.A
VIII.
IV.C
IV.B
IV.A
Informatika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ján
Štefan
Juraj
Kristián
Marek
Martin
Marcel
Matej
Marek
Rastislav
Adriana
Stanislav
Richard
Katarína
Ing. Ján Fiľo
Antal
Bódi
Brndiar
Fodor
Galamb
Herčko
Klamárik
Mikuš
Polivka
Stankovič
Škorňová
Šustek
Václavik
Vargicová
IV.A
IV.A
IV.B
IV.C
IV.B
IV.B
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
VIII.
IV.B
IV.A
IV.B
Dejepis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Mgr. Milan Balciar
Michal
Michaela
Janka
Zoltán
Ján
Skarlet
Michaela
Bernadeta
Jakub
Bianka
Vladimíra
Eva
Veronika
Dominika
Dana
Dominika
Antal
Baboľová
Čipková
Dóša
Durmis
Györgyová
Kaderiaková
Kisantalová
Kurák
Magyarová
Porubiaková
Radičová
Slaninová
Škorňová
Šóľová
Štoberová
IV.A
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
IV.A
IV.B
IV.A
IV.A
VIII.
IV.A
IV.B
IV.A
IV.B
IV.A
Dejepis m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Veronika
Monika
Dávid
Barbara
Kristián
Viktória
Orsolya
Noémi
Dávid
Eva
Mgr. Monika Kisantalová
Belovecová
Belovecová
Farkas
Fehérová
Fodor
Földiová
Kovács
Kovácsová
Mihály
Privacseková
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
Občianska náuka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Michal
Michaela
Michaela
Janka
Klaudia
Ján
Kristína
Viktória
Skarlet
Veronika
Bernadeta
Marcela
Orsolya
Adam
Jakub
Laura
Bianka
Kristína
Vladimíra
Eva
Viktória
Veronika
Adriana
Rebeka
Dominika
Dana
Dominika
Šimon
Andrea
Mgr. Adela Alakšová
Antal
Baboľová
Číkošová
Čipková
Demianová
Durmis
Együdová
Földiová
Györgyová
Hrušková
Kisantalová
Komorová
Kovács
Kubelka
Kurák
Luongová
Magyarová
Melicherová
Porubiaková
Radičová
Rončáková
Slaninová
Szabová
Szőkeová
Škorňová
Šóľová
Štoberová
Vrábeľ
Žírošová
IV.A
VIII.
VIII.
VIII.
IV.B
VIII.
IV.B
IV.C
VIII.
IV.A
IV.B
IV.B
IV.C
IV.B
IV.A
VIII.
IV.A
IV.A
VIII.
IV.A
IV.B
IV.B
IV.B
IV.A
IV.A
IV.B
IV.A
IV.B
IV.B
Seminár z matematiky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kristína
Ján
Štefan
Juraj
Natália
Martin
Marcel
Denis
Matej
Marek
Rastislav
Adriana
Stanislav
Richard
Katarína
Albertová
Antal
Bódi
Brndiar
Földiová
Herčko
Klamárik
Kučerák
Mikuš
Polivka
Stankovič
Škorňová
Šustek
Václavik
Vargicová
RNDr. Mária Nociarová
IV.B
IV.A
IV.A
IV.B
IV.B
IV.B
IV.A
IV.B
IV.A
IV.A
IV.A
VIII.
IV.B
IV.A
IV.B
N
N
N
Seminár z biológie 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kristína
Radka
Klaudia
Kristína
Veronika
Marcela
Adam
Vladimír
Martin
Kristína
Viktória
Adriana
Gabriela
Alena
Šimon
Andrea
Albertová
Činčurová
Demianová
Együdová
Hrušková
Komorová
Kovalčík
Kurák
Maňovský
Melicherová
Rončáková
Szabová
Tóthová
Tóthová
Vrábeľ
Žírošová
RNDr. Ivica Móricová
IV.B
VIII.
IV.B
IV.B
IV.A
IV.B
VIII.
IV.B
VIII.
IV.A
IV.B
IV.B
IV.B
VIII.
IV.B
IV.B
Seminár z biológie 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Daniela
Judita
Zoltán
Michaela
Róberta
Lenka
Michaela
Lucia
Diana
Bianka
Radka
Lucia
Balážová
Bendová
Dóša
Gombalová
Husztiová
Ilčíková
Kaderiaková
Pšidová
Rapčanová
Rúgóová
Slabejová
Sojková
Mgr. Tatiana Malčeková
IV.B
IV.B
VIII.
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.B
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
Seminár z fyziky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ján
Štefan
Juraj
Kristián
Natália
Marek
Marcel
Adam
Matej
Marek
Veronika
Rastislav
Adriana
Ákos
Richard
Mgr. Beáta Balciarová
Antal
Bódi
Brndiar
Fodor
Földiová
Galamb
Klamárik
Kubelka
Mikuš
Polivka
Slaninová
Stankovič
Škorňová
Ťažký
Václavik
IV.A
IV.A
IV.B
IV.C
IV.B
IV.B
IV.A
IV.B
IV.A
IV.A
IV.B
IV.A
IV.B
IV.C
IV.A
N
N
N
N
N
N
N
Seminár z chémie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Daniela
Judita
Balázs
Radka
Michaela
Róberta
Lenka
Peter
Michaela
Adam
Vladimír
Martin
Betina
Lucia
Diana
Bianka
Radka
Dominik
Lucia
Dominika
Gabriela
Alena
Mgr. Ildikó Csernoková
Balážová
Bendová
Bolcsó
Činčurová
Gombalová
Husztiová
Ilčíková
Jakubec
Kaderiaková
Kovalčík
Kurák
Maňovský
Pelleová
Pšidová
Rapčanová
Rúgóová
Slabejová
Sliacky
Sojková
Škorňová
Tóthová
Tóthová
IV.B
IV.B
IV.C
VIII.
IV.A
IV.A
IV.A
IV.C
IV.A
VIII.
IV.B
VIII.
IV.C
IV.B
IV.A
IV.A
IV.A
IV.C
IV.A
IV.A
IV.B
VIII.
Psychológia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Michal
Michaela
Michaela
Janka
Klaudia
Ján
Kristína
Skarlet
Veronika
Bernadeta
Marcela
Gabriel
Adam
Jakub
Laura
Bianka
Kristína
Vladimíra
Eva
Viktória
Veronika
Adriana
Rebeka
Dana
Dominika
Šimon
Andrea
Mgr. Adela Alakšová
Antal
Baboľová
Číkošová
Čipková
Demianová
Durmis
Együdová
Györgyová
Hrušková
Kisantalová
Komorová
Kovács
Kubelka
Kurák
Luongová
Magyarová
Melicherová
Porubiaková
Radičová
Rončáková
Slaninová
Szabová
Szőkeová
Šóľová
Štoberová
Vrábeľ
Žírošová
IV.A
VIII.
VIII.
VIII.
IV.B
VIII.
IV.B
VIII.
IV.A
IV.B
IV.B
IV.C
IV.B
IV.A
VIII.
IV.A
IV.A
VIII.
IV.A
IV.B
IV.B
IV.B
IV.A
IV.B
IV.A
IV.B
IV.B
Konverzácia v anglickom jazyku 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kristína
Daniela
Judita
Michaela
Radka
Janka
Klaudia
Kristína
Natália
Skarlet
Bernadeta
Laura
Viktória
Veronika
Adriana
Adriana
Andrea
Albertová
Balážová
Bendová
Číkošová
Činčurová
Čipková
Demianová
Együdová
Földiová
Györgyová
Kisantalová
Luongová
Rončáková
Slaninová
Szabová
Škorňová
Žírošová
IV.B
IV.B
IV.B
VIII.
VIII.
VIII.
IV.B
IV.B
IV.B
VIII.
IV.B
VIII.
IV.B
IV.B
IV.B
VIII.
IV.B
Mgr. Ľudmila Beracková
N
N
Konverzácia v anglickom jazyku 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Michal
Michaela
Michaela
Veronika
Róberta
Lenka
Jakub
Bianka
Martin
Eva
Diana
Bianka
Radka
Lucia
Rebeka
Dominika
Dominika
Antal
Baboľová
Gombalová
Hrušková
Husztiová
Ilčíková
Kurák
Magyarová
Maňovský
Radičová
Rapčanová
Rúgóová
Slabejová
Sojková
Szőkeová
Škorňová
Štoberová
PaedDr. Erika Kuszová
IV.A
VIII.
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
VIII.
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
N
Konverzácia v anglickom jazyku m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Veronika
Monika
Balázs
Zoltán
Ján
Dávid
Barbara
Peter
Orsolya
Gabriel
Noémi
Betina
Vladimíra
Eva
Ákos
Alena
Belovecová
Belovecová
Bolcsó
Dóša
Durmis
Farkas
Fehérová
Jakubec
Kovács
Kovács
Kovácsová
Pelleová
Porubiaková
Privacseková
Ťažký
Tóthová
IV.C
IV.C
IV.C
VIII.
VIII.
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
VIII.
IV.C
IV.C
VIII.
Mgr. Mária Borosová
N
Konverzácia v nemeckom jazyku
Mgr. Andrea Kovácsová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
N
Ján
Michal
Michaela
Michaela
Michaela
Michaela
Marcela
Adam
Jakub
Laura
Kristína
Dávid
Eva
Diana
Rebeka
Dominika
Dana
Katarína
Šimon
Antal
Antal
Baboľová
Číkošová
Gombalová
Kaderiaková
Komorová
Kovalčík
Kurák
Luongová
Melicherová
Mihály
Radičová
Rapčanová
Szőkeová
Škorňová
Šóľová
Vargicová
Vrábeľ
IV.A
IV.A
VIII.
VIII.
IV.A
IV.A
IV.B
VIII.
IV.A
VIII.
IV.A
IV.C
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.B
IV.B
IV.B
N
Literárny seminár SJSL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Veronika
Monika
Balázs
Dávid
Barbara
Kristián
Viktória
Peter
Orsolya
Noémi
Dávid
Betina
Eva
Dominik
Ákos
Belovecová
Belovecová
Bolcsó
Farkas
Fehérová
Fodor
Földiová
Jakubec
Kovács
Kovácsová
Mihály
Pelleová
Privacseková
Sliacky
Ťažký
Mgr. Vlasta Tkáčová
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
N
N
N
N
N
N
PhDr. Edit Egy üd
Literárny seminár MJL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Veronika
Monika
Balázs
Dávid
Barbara
Viktória
Peter
Orsolya
Gabriel
Noémi
Dávid
Betina
Eva
Dominik
Ákos
Belovecová
Belovecová
Bolcsó
Farkas
Fehérová
Földiová
Jakubec
Kovács
Kovács
Kovácsová
Mihály
Pelleová
Privacseková
Sliacky
Ťažký
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Literárny seminár
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Michal
Michaela
Veronika
Róberta
Lenka
Jakub
Bianka
Kristína
Eva
Diana
Bianka
Radka
Lucia
Rebeka
Dominika
Dominika
PhDr. Nadežda Stanová
Antal
Gombalová
Hrušková
Husztiová
Ilčíková
Kurák
Magyarová
Melicherová
Radičová
Rapčanová
Rúgóová
Slabejová
Sojková
Szőkeová
Škorňová
Štoberová
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
N
N
N
Literárny seminár
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kristína
Daniela
Judita
Klaudia
Kristína
Natália
Martin
Bernadeta
Marcela
Adam
Denis
Vladimír
Viktória
Veronika
Adriana
Stanislav
Šimon
Andrea
Mgr. Milan Balciar
Albertová
Balážová
Bendová
Demianová
Együdová
Földiová
Herčko
Kisantalová
Komorová
Kubelka
Kučerák
Kurák
Rončáková
Slaninová
Szabová
Šustek
Vrábeľ
Žírošová
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
IV.B
N
N
Literárny seminár
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Michaela
Michaela
Radka
Janka
Zoltán
Ján
Skarlet
Adam
Laura
Martin
Vladimíra
Adriana
Alena
Mgr. Alena Prošovská
Baboľová
Číkošová
Činčurová
Čipková
Dóša
Durmis
Györgyová
Kovalčík
Luongová
Maňovský
Porubiaková
Škorňová
Tóthová
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
N
N
N
Download

Seminare 4.R 2014 2015.xlsx