Policajt vystrieľal pri naháňačke celý zásobník!
Viac na
strane
5
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 16
Ročník XX
Utorok 20. apríla 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk
Tel./fax: 033/762 84 25
viac videospráv na webe
Tancovali s elánom
www.piestanskytyzden.sk
Dohodli sa
na trase južného
obchvatu mesta
Na mimoriadnom rokovaní
mestského zastupiteľstva
mali poslanci na programe
iba dva body. Najprv
sa zaoberali svojimi
odmenami a neskôr
diskutovali o výbere
trasy južného obchvatu
Piešťan. Okrem iného dali
mestu za úlohu rozmýšľať
nad novým diaľničným
privádzačom.
Viac na strane
2
Trajancenter
nemá financie
na dokončenie
Viac na strane
11
VAŠIMI OČAMI:
Pozrite sa, kde
je už upratané
Viac na strane
Tanečnice z Lúčnice, ktoré očarili aj rockerov z Elánu, sa zastavili s novým programom v Piešťanoch. Tieto „strašne dobré baby“ predviedli, čo znamená mladosť a krása. Teraz už aj my
vieme, prečo každý chce tanečnice z Lúčnice... Viac na 17. strane. Foto: Martin Palkovič
na potulkách regiónom
Syndróm bieleho
plášťa - ako sa
dá prekonať?
Viac na strane
Vodu z Lúky pijú aj dojčatá
Obec Lúka je zaujímavá svojou polohou pod zrúcaninou
Tematínu, zachovaným kaštieľom či čistým prameňom
vody, vhodnej aj pre dojčatá. Dozvedeli sme sa tiež, že
manželia Kobelárovci tu otvorili prvú poštu na Slovensku
v rodinnom dome. O hrade Tematín zasa
koluje niekoľko povestí...
Viac na stranách
14-15
10
13
Ochotníci
spomínali na vôňu
púdru a líčidiel
Viac na strane
16
2
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
aktuálne
editorial
Dnes píše
Adriana
Drahovská
na tému:
Jazyk
Orie, orie Ján, priletelo
deväť vrán. Prvá vraví: „Dobre orie.“ Druhá vraví: „Dobre
orie.“ To isté povedali aj ďalšie, až na poslednú, ktorá hovorí: „Ak mám jeho činnosť
posúdiť z technického aspektu, musím povedať, že orie,
takpovediac, nie zle...“ Tento
vtip koloval po úradoch ešte za
hlbokého socializmu a aktuálny je stále. Pripomenul mi ho
materiál na zasadnutie mimoriadneho mestského zastupiteľstva, kde poslanci prerokovávali južný obchvat Piešťan.
Veď posúďte sami: Návrh
na uznesenie mal päť častí - A,
B, C, D, E, južný obchvat bol
rozdelený na tri úseky, návrhy
na riešenie mali varianty 1, 2a,
ktorý bol modifikovaný na variant 2, ďalej 3, 4, 5, 6, a tiež
varianty A, B, C, ktoré sa týkali mostného objektu. Jeden
z referátov mestského úradu
navrhoval kombináciu variantu 4 (prvý úsek) a variantu 1
pre druhý a tretí úsek, ďalší
v rámci úseku I. vedenie trasy
podľa variantu 2 a v treťom
úseku dopracovať prvý variant.
Dôvod: „Optimálny variant nie
je možné určiť pre trasu ako
celok, pretože najmä v prvom
a druhom úseku trasy je stanovenie poradia variantov otázkou dôležitosti jednotlivých
kritérií...“ – no, nekrúti sa vám
z toho hlava?
Raz som na túto tému debatovala s pedagógom, ktorý
prednášal na právnickej fakulte. Pripustil, že jazyk právnikov a úradníkov je takzvaný
normatívny, ale je na každom
človeku, aké slová a výrazy pri
svojej práci použije. „Aj zákony
tvoria len ľudia a mali by myslieť na to, aby im rozumeli aj
tí, ktorí ich čítajú,“ povedal. A
má pravdu. Inak to potom vyzerá, že my ostatní by sme mali
byť z ich „krúžku“ vylúčení...
Návrh riešení budúceho južného obchvatu Piešťan.
POSLANCI ROKOVALI O ODMENÁCH A JUŽNOM OBCHVATE
Začiatok obchvatu bude pri Tesle
Piešťanskí poslanci minulý štvrtok prerokovávali počas mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva dva body. Schválili novú podobu odmeňovacieho poriadku
členov zastupiteľstva, mestskej
rady a komisií. Búrlivá diskusia
sa rozprúdila k druhému bodu
– stanovisku mesta k predloženému zámeru južného obchvatu
Piešťan.
Poslanci prerokovali a odsúhlasili nový štrnásťbodový odmeňovací poriadok, ktorý čiastočne
zmenili. Vypustili napríklad bod
sedem, ktorý upravoval odmeny
na základe času, ktorí poslanci
strávia na zasadnutí rady a zastupiteľstva. „Znamená to, že pokiaľ
poslanec príde aj na päť minút
na rokovanie, dostane rovnakú
čiastku, akoby tam bol po celý
čas,“ vysvetľuje primátor mesta
Remo Cicutto.
V druhom bode mali rokovať
o niekoľkých variantoch južného
obchvatu Piešťan. Počas hodino-
vej rozpravy poslanci debatovali
najmä o jeho napojení na diaľnicu
D1. S najjednoduchším napojením, ktoré by začínalo asi dva
kilometre pred výjazdom z diaľnice, však nesúhlasila Národná diaľničná spoločnosť. „Akonáhle by
sme opäť otvorili túto tému, vrátili by sme sa štyri roky dozadu,“
hovorí Remo Cicutto na margo dlhej rozpravy poslancov. Členovia
zastupiteľstva preto schválili variant, podľa ktorého by mal južný
obchvat začínať pri bývalej Tesle,
kde by vznikla nová okružná križovatka, ďalej by viedol severne
okolo tesláckej bytovky cez polia,
prechádzal by ponad železničnú trať a napojil by sa na ďalšiu
novú križovatku pod poliklinikou.
Pokračovať by mal smerom na východ okrajom bývalých ovocných
sadov a po estakáde pri potoku
Dubová prejsť do nového mostu
cez Váh. Most bude tvoriť letmo
betónovaná konštrukcia a jeho
súčasťou sú chodníky pre peších a
cyklistov. Obchvat by mal premostiť rieku pri lodenici a na druhej
strane vyústiť na cestu smerom
na Ratnovce južne od penziónu
Zachej. Celkové náklady schváleného návrhu predstavujú čiastku
približne 112 miliónov eur. „Myslím si, že je to optimálny variant
z pohľadu trasovania. Rieši totiž
severo-južné prepojenie mesta
cez priemyselný areál. Netvrdím
však, že je najlepším napríklad
pri dopadoch na životné prostredie, ale v trasovaní má veľký
význam,“ dopĺňa primátor.
Poslanci okrem schválenia vybraného riešenia navrhli, aby sa
mesto v genereli dopravy zaoberalo aj výhľadovým riešením
nového diaľničného privádzača.
I. Paulech/A. Drahovská
viac nájdete na
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
Vizualizácia mostu z letmo betónovanej konštrukcie. Zdroj: CEMOS
aktuálne
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
Elektrický stĺp minul o vlások
Uplynulý týždeň mali piešťanskí hasiči menej práce. Zasahovali iba pri jednej dopravnej
nehode. Ale aj napriek tomu sa
nenudili – absolvovali totiž cvičenie, ba chystali aj auto pre
dobrovoľníkov z Prašníka.
Vo štvrtok 15. apríla dopoludnia havarovalo pri penzióne
Zachej osobné motorové vozidlo
Renault Clio. Vodič pristál s autom na streche v poli. Mal šťastie
v nešťastí, pretože len o vlások
minul elektrický betónový stĺp
a kovovú tyč označujúcu plynové vedenie. Na miesto nešťastia
dorazili piešťanskí hasiči, ktorí
vykonali na havarovanom vozidle
protipožiarne opatrenia. O vodiča
sa postarali záchranári.
V ten istý deň mali piešťanskí hasiči cvičenie. Na nádvorí
hasičskej stanice si precvičovali
likvidáciu požiaru automobilu.
Toto cvičenie bolo veľmi aktuálne, pretože v poslednom období v
našom meste i v jeho okolí horelo
viacero vozidiel.
V pondelok 19. apríla pripravovali piešťanskí hasiči pre svojich
3
čierna kronika
Vymáhal peniaze
Vymáhači peňazí nepoznajú zmilovanie. Presvedčili sa
o tom minulý štvrtok obyvatelia bytu na sídlisku Nikola
Teslu, ktorí si požičali peniaze,
no nevrátili ich. A tak sa stali
terčom fyzického napadnutia.
Muž, ktorý na nich zaútočil, z
bytu ušiel, ale mestskí policajti
ho pristihli na Dopravnej ulici.
Útočníka predviedli na obvodné oddelenie polície.
Deti rušili susedov
Pri penzióne Zachej sa prevrátil Renault Clio. Foto: HaZZ
kolegov z Dobrovoľného hasičského zboru v Prašníku staronovú Tatru 815. Mal im ju odovzdať v ten
istý večer minister Róbert Kaliňák
počas slávnosti v obci Prašník. „Aj
keď toto auto už používali kolegovia v Nových Zámkoch, je vo
veľmi dobrom technickom stave.
Určite poslúži aj v rámci regiónu,
ak by sa vyskytol nejaký veľký
požiar, ako keď v minulosti horela
skládka v Rakoviciach alebo Omfa
v Drahovciach,“ podotkol jeden
z piešťanských hasičov, ktorý práve so svojím kolegom dokončil
umývanie tatrovky.
(vd)
Vo štvrtok 15. apríla o pol
druhej v noci sa v jednom z
bytov na Komenského ulici diali čudné veci. Polícia dostala
telefonické oznámenie, že sa
v byte hádajú podnájomníci.
Keď policajti dorazili na miesto
a počuli krik a plač, podnájomníčka ich ubezpečila, že sa jej
len prebudili deti, tie plačú a
ona ich utíši.
Chcela tipovať?
Pred zberňu Tipos na Ulici A.
Trajana sa v piatok 16. apríla
zatúlala staršia pani z Piešťan.
Policajti starkú odviedli domov
a odovzdali rodine.
Chlapec si „uhol“
Práce na rekonštrukcii stanice prácu piešťanských hasičov neovplyvnia.
HASIČOM VYNOVIA STANICU
Súčasné sídlo piešťanských hasičov už má približne šesťdesiat
rokov. Počas tohto obdobia sa na
budove urobilo niekoľko opráv,
no neprešla väčšou rekonštrukciou. To by sa ešte tento rok
malo zmeniť. V najbližšej dobe
by stanica mala dostať novú zrekonštruovanú podobu a mali
by pribudnúť aj ďalšie priestory.
Projekt rekonštrukcie je vo fáze obstarávania dodávateľa prác.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch (OR HaZZ) Peter Galbo predpokladá, že pokiaľ
nenastanú žiadne komplikácie,
stavenisko odovzdajú v auguste
tohto roku. „Realizácia samotnej
rekonštrukcie a stavba nových
objektov je naplánovaná maximálne na dvadsať mesiacov,“ dopĺňa P. Galbo. Rekonštrukcia sa
týka hlavne garáží, ale aj spoločných priestorov stanice. „Najprv
pôjde preč celá strecha z garáží a nasledovať bude nadstavba. Pristavia sa aj nové objekty,
priestor na umývanie a očistu zásahovej techniky a pribudnúť by
mala tiež hasičská veža,“ hovorí
o náročnosti projektu riaditeľ OR
HaZZ. V areáli stanice pribudnú i
prenosné garáže na skladovanie a
garážovanie techniky. Nová veža
bude slúžiť na požiarnu prípravu
a hasičský šport. Ľudia sa však nemusia báť, že tieto rozsiahle práce
ovplyvnia prácu hasičov. „Všetky
úlohy, ktoré máme zákonom stanovené, nebudú rekonštrukciou
obmedzené. Zásahová a prvovýjazdová technika bude okamžite
prístupná,“ informuje P. Galbo.
Do vynoveného areálu sa presťahuje aj okresné riaditeľstvo,
ktoré v súčasnosti sídli na Krajinskej ceste.
(IP)
V piatok 16. apríla hliadka mestskej polície našla na
štrkovom parkovisku na Moyzesovej ulici ležať maloletého
chlapca, ktorý bol pod vplyvom
alkoholu. Spolu s ním tam bola
skupinka štyroch mladých, ktorí policajtom povedali, že im
podnapitý kamarát volal z Lida
a žiadal, aby prišli po neho
a odprevadili domov. Mladého
opilca preniesli až na Moyzesovu, kde mu prišlo zle. Policajti
privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá chlapca previezla
na detské oddelenie Nemocnice A. Wintera. Hliadka zistila,
že aj ďalší dvaja z kamarátov
pili alkohol. Vec bude doriešená v správnom konaní.
Pri prechádzke
odpadla
Minulú sobotu napoludnie
okoloidúci zbadali na Kupeckého ulici na zemi ležať neznámu
ženu z Piešťan. Keď prišli policajti, žena už sedela. Uviedla,
že počas prechádzky odpadla,
preto ju odovzdali pracovníkom RZP.
(MsP)
4
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
aktuálne
právnik radí
Bezpodielové
spoluvlastníctvo
Medzi manželmi existuje
zvláštny inštitút spoluvlastníctva. Platí,
že všetko, čo
môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za
trvania manželstva (s výnimkou
vecí získaných dedičstvom alebo darom a tiež vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej
potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,
ako aj vecí vydaných v rámci
predpisov o reštitúcii majetku
jednému z manželov, ktorý mal
vydanú vec vo vlastníctve pred
uzavretím manželstva alebo
ktorému bola vec vydaná ako
právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka) je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
(BSM). Znamená to, že každý z
manželov má vlastnícke právo k celej veci patriacej do
BSM, ktoré je však obmedzené
rovnakým vlastníckym právom
druhého z manželov.
Napríklad do BSM patrí celá vyplatená mzda jedného z
manželov, príjmy plynúce jednému z manželov z podnikania,
odmeny, honoráre, úroky z pôžičky, tiež plnenie z poistnej
zmluvy, pokiaľ bolo vyplatené v
prospech ktoréhokoľvek z manželov za trvania manželstva. Do
BSM patria aj výnosy, prírastky
a úžitky plynúce z veci (napríklad nájomné) patriacej do
BSM, ale aj patriacej len jednému z manželov, vyplatené
alebo vzniknuté počas manželstva. Naopak, pri posudzovaní
prípadu, či patrí do BSM stavba rodinného domčeka začatá
pred uzatvorením manželstva a
dokončená až za trvania manželstva, dospela súdna prax k
záveru, že ak v dobe, keď došlo k uzatvoreniu manželstva,
už na stavbe boli uskutočnené prvky dlhodobej životnosti
stavby (zvislé a vodorovné konštrukcie, konštrukcie strechy
a schodísk) a prípadne väčšina ostatných prvkov, je z toho
možné odvodiť, že za trvania
manželstva je potom už existujúca vec len dokončovaná. Preto stavba domu takto dokončená alebo prestavaná za trvania
manželstva, aj keď dokončená zo spoločných prostriedkov
manželov, do BSM nepatrí.
Mgr. Branislav Jurga, advokát
Účastníci summitu V4 pred kúpeľným domom Irma v septembri 2008. Foto: A. Drahovská
ZASPOMÍNAJME NA POĽSKÝ PREZIDENTSKÝ PÁR
Celé Slovensko si minulú nedeľu uctilo štátnym smútkom a stiahnutím vlajok na pol žrde pamiatku poľského prezidentského páru a vysokých
štátnych činiteľov, ktorí zahynuli 10. apríla pri
leteckom nešťastí. Nedeľňajšieho pohrebu prezidenta Lecha Kaczynského a jeho manželky Marie
Lech Kaczynski s manželkou Mariou
v Krakove sa zúčastnili za Slovenskú republiku
prezident Ivan Gašparovič, premiér Robert Fico aj
predseda parlamentu Pavol Paška.
Na znak úcty prináša Piešťanský týždeň spomienku na návštevu poľského prezidentského páru v
Piešťanoch počas summitu V4 v roku 2008. (red)
Prezidenti symbolicky spustili „svoju“ fontánu na Kúpeľnom ostrove.
Budovy v majetku mesta... (3)
Zaujíma vás, kto, ako dlho
v budovách či nebytových
priestoroch v majetku Mesta
Piešťany sídli a koľko platí
nájomné? Piešťanský týždeň
prináša tretiu časť zoznamu
nájomcov mesta. Sú v ňom
zahrnuté aj tie priestory, ktoré sú voľné a k dispozícii. V
ďalšom čísle prinesieme informácie z bytového podniku mesta.
Nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Piešťany, ktoré sú
predmetom nájmu a ich prenajímateľom je mesto:
Rodinný dom na Chalupkovej ulici, číslo 2173 – v súčasnosti
neprenajatý, vyhlásená verejná
obchodná súťaž na jeho predaj
Budova na Meštianskej uli-
ci, súpisné č. 1630 - pripravuje
sa vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže na jej predaj
Objekt na Školskej ulici,
súpisné č. 4761 – sídlo mestskej
knižnice – organizácia, patriaca
Mestu Piešťany
Dom Vila Julianna na Ulici
A. Šindelára – mestské zariadenie
pre seniorov
Azylový dom, Bodona 55 –
účelové zariadenie mesta pre ľudí
bez domova
Bytové domy na Čachtickej
ulici – byty
Amfiteáter - pripravuje sa
vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže na prenájom
Zariadenie opatrovateľskej
služby, Kalinčiakova ulica, súpisné č. 1470 - účelové zariadenie
Mesta Piešťany
Dom na Teplickej ul., súpisné č. 2242 – sídlo Mestskej polície
Piešťany
Zariadenie sociálnej starostlivosti LUMEN, Staničná ulica
č. 22 – účelové zariadenie sociálnej starostlivosti
Chatky a stavba na Sĺňave
– Lodenica Piešťany
- Klub vodného lyžovania a
vodných športov, prenájom stavieb spolu s výmerou 713 m2, od 1.
4. 2009 do 31. 3. 2029, nájomné
1,00 euro/rok
- Klub vodného motorizmu a
vodných športov, chatky 112 m2,
v prenájme od 1. 4. 2009 na dobu
neurčitú, nájomné 25,81 eur/rok
Budova Zväzarmu na Žilinskej ceste č. 122 - v súčasnosti
neprenajatá
(red)
(Pokračovanie nabudúce)
aktuálne
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
5
Policajnú naháňačku sprevádzala streľba
Scénu ako z kriminálky zažili
minulú nedeľu nielen obyvatelia
Rakovíc, ale aj susedných obcí.
Policajti počas naháňačky, ktorá
sa začala už v Piešťanoch na
Vrbovskej ceste, strieľali po bordovej Škode Octavia. Pri streľbe
nebol nikto zranený.
Šofér mal
iba sedemnásť
Informáciu priniesla TV JOJ,
ktorá uviedla, že v aute sedeli
traja mladíci, jeden z nich mal
dokonca iba 13 rokov. Auto šoféroval 17-ročný Richard z Rakovíc,
ktorý je podľa svedkov v dedine
známa „firma“. „Sústavne tu svojou jazdou bez vodičského preukazu ohrozuje občanov,“ vyjadril
sa starosta obce Dušan Daloš. „Policajtom sa snažil uniknúť snáď už
po tretíkrát, sme radi, že tentoraz sa mu to už nepodarilo.“
Ako povedal pre Piešťanský týždeň a online denník zástupca krajskej policajnej hovorkyne z Trnavy Ľuboš Homola, policajti išli po
Vrbovskej ceste v Piešťanoch, keď
si všimli, že protiidúce vozidlo
Škoda Octavia bordovej farby má
poškodené svetlo a tmavé fólie aj
na predných sklách, čo je podľa
vyhlášky neprípustné. „Hliadka
sa preto otočila a signalizovala
vodičovi, aby zastavil,“ hovorí Ľ.
Homola. „Ten neposlúchol a začal
unikať smerom na nadjazd. Po
celom úseku až do obce Trebatice
policajti používali svetlá, maják
a výstrahy, aby vodič zastavil.“
Octavia sa však rútila ďalej a pri
pneuservise v Trebaticiach skoro
zrazila chodkyňu. Tá podľa hovorcu na poslednú chvíľu odskočila.
„Vodič bezohľadnou a arogantnou jazdou vytláčal z cesty nielen
chodcov, cyklistov, ale aj okoloidúce vozidlá,“ pokračuje ďalej
zástupca hovorkyne. „V obci Borovce sa skoro zrazil s autobusom
a vo Veselom zasa ohrozil hrajúce
sa deti.“
Na auto vystrieľal
celý zásobník
Policajti preto na ceste medzi
obcami použili varovné výstrely z
pištole, vodič sa však aj napriek
tomu hnal ďalej. Strelec namieril
na kolesá, a keď vystrieľal zásobník, použil brokovnicu. Projektily
z policajných zbraní zasiahli zadné, zároveň i predné sklo a zadnú
kapotu. Ani to šialenú jazdu vozidla, ktoré sa vraj rútilo rýchlosťou asi 170 km/h, nezastavilo
a naháňačka pokračovala cez Borovce do Rakovíc a Veselého, kde
sa vodič otočil a zamieril naspäť.
V Rakoviciach mu zablokovalo
cestu ďalšie policajné vozidlo.
V aute sedeli okrem vodiča ďalší dvaja chlapci z Dubovian a z
Rakovíc, jeden mal 17, druhý 13
rokov. To, že chlapci vystrájajú
takto častejšie, nám potvrdili aj
obyvatelia, ktorí majú strach z
Šialená jazda mladíka sa skončila v Rakoviciach. Ilustračné foto: (pt)
ich bezohľadnej jazdy. „Padol mi
obrovský kameň zo srdca, že sa
konečne policajtom podarilo odchytiť týchto mladých chlapcov.
V dedine si robia, čo chcú, sú
drzí a bezohľadní. Pár hodín po
incidente som ich však videl, ako
sa zasa preháňajú na tom istom
postrieľanom aute bez značiek
po dedine,“ povedal nám obyvateľ Rakovíc, ktorý nechcel byť v
článku menovaný. „Ďalší z týchto mladíkov - Andrej - sa tu nebezpečne premáva na štvorkolke,
taktiež bez vodičského preukazu,
a zatiaľ sa úspešne vyhýba policajtom,“ reagovali ďalší ľudia z
dediny. Chodia aj za starostom a
podávajú sťažnosti, ale zatiaľ si
nikto s nespratníkmi neporadil.
„Trvá to už niekoľko rokov, ľudia
sa boja rozprávať do novín, lebo
majú strach, že im ublížia,“ vysvetlil starosta obce D. Daloš.
Na miesto incidentu sa dostavil
aj riaditeľ OO PZ v Piešťanoch
Pavol Oslej, ktorý podľa krajského policajného hovorcu použitie
zbrane vyhodnotil ako primerané
situácii. Mladíkov, ktorí absolvovali naháňačku, policajti vypočuli
a prepustili domov. Jazdu bez „vodičáku“ a neuposlúchnutie výzvy
budú riešiť ako priestupok. „Nejde o trestný čin,“ potvrdil Homola. Policajti však zistili, že Octavia
bola odhlásená z evidencie ešte v
roku 2005 a doteraz ju nikto neprihlásil. „Preverujeme, či nejde
o použitie vozidla bez súhlasu
majiteľa. To je však zatiaľ v štádiu vyšetrovania,“ uzavrel. (red)
ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD ZVÝŠILA KAPACITU
Zmodernizovanú piešťanskú
čistiareň odpadových vôd a 33
kilometrov novovybudovaných
alebo zrekonštruovaných splaškových kanalizácií v Piešťanoch
a štyroch obciach regiónu slávnostne uviedli do prevádzky
minulý piatok zástupcovia Trnavskej vodárenskej spoločnosti
(TAVOS).
Čistiareň odpadových vôd (ČOV)
funguje v skúšobnej prevádzke už
od roku 2008, jej nová kapacita je
70-tisíc obyvateľov a maximálny
prietok dosahuje 961 litrov za sekundu. Splašková kanalizácia bola
v rámci projektu vybudovaná v
Kocuriciach, vo Veľkom Orvišti, v
Moravanoch nad Váhom, Ostrove,
na Banke a zrekonštruovaná bola
časť kanalizácie v Piešťanoch v
dĺžke 3,8 kilometra. Projekt sa
začal v roku 2004 a jeho celkové
náklady sa vyšplhali na viac ako 13
miliónov eur. „Z tejto sumy sme
Generálny riaditeľ TAVOSu Marek Gálik (vpravo) si štrngol na zdravie čistiarni
čistou vodou aj so štátnym tajomníkom MVRR SR Danielom Ácsom (vľavo).
sa na nákladoch podieľali 36-timi
percentami, 6,5 milióna pochádzalo z fondov Európskej únie a
zvyšok zo štátneho rozpočtu,“
uviedol ekonomický námestník
TAVOSu Ivan Ščasný.
Ako vysvetlil predseda dozornej rady Štefan Bošnák, stavba sa
predražila približne o tri milióny
najmä prechodom na euro: „V
čase, keď sa plánoval projekt,
bolo euro za 36-38 slovenských
korún.“ Ďalšie menšie problémy
im robil v niektorých obciach sklon
kanalizácie. „V súčasnosti budeme pracovať na tom, aby sa na
vybudovanú verejnú kanalizáciu
napojilo čo najviac užívateľov,“
prezradil plány do budúcnosti generálny riaditeľ vodární Marek Gálik. „Musíme motivovať ľudí, aby
napojenie bolo stopercentné.
Inak by sa mohlo sa stať, že dotáciu alebo jej časť budeme musieť
vrátiť,“ doplnil. Motiváciou by
podľa neho mala byť aj zákonná
povinnosť vlastníkov nehnuteľností využívať verejnú kanalizáciu,
ak je v obci vybudovaná. Voľnú
kapacitu piešťanskej čistiarne odpadových vôd chcú tiež ponúknuť
na využitie pre okolité obce.
A. Drahovská
6
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
rozhovor
ROZHOVOR SO ZAKLADATEĽOM PIEŠŤANSKÉHO TÝŽDŇA JURAJOM STAŠKOM (2)
„Informátori“ boli v polotovaroch i v pivárni
Piešťanský týždeň vstupuje
do svojej dvadsaťročnice. Jeho prvé vydanie uzrelo svetlo sveta 30. apríla 1991. Týždenník, ktorý založil takmer
na kolene jeho prvý vydavateľ Juraj Staško, zažil deväť
šéfredaktorov. On bol jediný,
kto ochutnal oboje – horký
chlebíček šéfredaktora aj vydavateľa. Takmer pritom prišiel o život. Dôležité ale je,
že na novinárčinu nezanevrel, skôr naopak – píše, píše,
píše - tentoraz knihu. Našiel
si čas, aby odpovedal na naše
zvedavé otázky, z ktorých sa
čitatelia dozvedia aj o tom,
že novinárska práca je niekedy naozaj veľmi nevďačná.
(Dokončenie z minulého čísla)
Najskôr ste vychádzali dvakrát do týždňa, no neskôr ste od
tohto spôsobu ustúpili, prečo?
- Ozvali sa starší skalní, že to
nestíhajú celé prečítať. Zrejme
noviny študovali podrobnejšie
ako niektorí naši korektori. Chýb
sa nám totiž dakedy pritrafilo aj
nad krajský priemer. Rozporuplné
pocity som však prežíval vtedy,
ako mi hneď večer po vydaní čísla
začali volať predajcovia, že už
všetko vypredali a ľudia sa chodia
pýtať, kedy prídu ďalšie výtlačky.
To sa už ale nedalo nič robiť. Len
zdvihnúť náklad ďalšieho čísla.
Spomenuli ste, že pre skalných čitateľov to bolo príliš veľa
čítania a tí ostatní asi zasa toľko
nekupovali...
- Na fialové vydanie z piatka
sme počas jedného roku proste
nedokázali navyknúť našich čitateľov. Ostali sme preto iba modrí
Na oslave desiateho výročia založenia Piešťanského týždňa predniesol prípitok vtedajší primátor mesta Juraj Csontos
(štvrtý zľava). Slávnosti sa zúčastnili aj šéfredaktor Pavel Podolský, Anna Stašková, Mária Gašparíková a Jana Obertová.
– teda utorkoví. A ten utorok vydržal až dodnes. Pamätám si, ako
vtedy odľahlo nášmu šéfredaktorovi Pavlovi Podolskému. Dnes
to už zrejme nebude aktuálne,
pretože sa na svetlo derie internetové vydanie, hoci ja ani naši
starí čitatelia sa asi nenaučíme
nosiť si počítač do postele.
A ako to bolo s ohrozením cti
– novinárskej či ľudskej...
- Novinárčina je remeslo, ktoré vyžaduje dobrý čuch, rýchlosť
a odvahu. To, že prestrelíte, vám
hrozí v každom riadku. Zvlášť,
keď to píšete na poslednú chvíľu
a za hodinu sa už vydanie tlačí. Už hneď prvý rok nám začalo dochádzať do redakcie každý
týždeň niekoľko listov. Našťastie,
prevažne pozitívnych, ktoré nás
podporovali. Začali sa ozývať aj
krajania žijúci v zahraničí. Žiadali o zasielanie novín. Ale nie
obyčajnou poštou. Oni to chceli
letecky, a to hneď v deň vydania.
Tím redaktorov z roku 1992 - Táňa Ondrášiková, Jana Obertová, Juraj Staško.
To boli tie krajšie stránky toho
novinárskeho života. Sem-tam sa
však v pošte objavil list, ktorý
nás upozorňoval na chybu alebo
namietal voči niektorým údajom, ktoré sme uverejnili. Vždy
v ďalšom vydaní nasledovalo buď
vysvetlenie, alebo ospravedlnenie. Niekedy trvali diskusie medzi jedným čitateľom a autorom
článku celé týždne. Najmä ak išlo
históriu či politické názory. Ak
išlo o slušnú formu, trval som
na tom, aby list bol uverejnený
v plnom znení.
Dostávali sme vtedy aj listy
z väzenia, na jeden si spomínam
aj ja...
- Áno, aj väzni sa nám ozývali.
Slušnú kôpku listov tvorili ohlasy
od politických strán, ktoré ostro
namietali voči obsahu niektorého
článku. Z času na čas sa objavil
aj anonym, s nadávkami, väčšinou na moju osobu. Tie ma ale
nemrzeli, to je tá horká kôrka
novinárskeho chleba. Horšie som
znášal rôzne neverejné obvinenia
zo zaujatosti či úplatnosti voči
niekomu či niečomu, pričom títo
ľudia sami nechceli nič publikovať
ani vystúpiť z tieňa. Vtedajšia politická atmosféra v tomto meste
bola veľmi dusná a nálepkovanie
kohokoľvek z eštebáctva, nacionalizmu, komunizmu či zbohatlíctva a zdierania bolo bežné. Jediné, čo sa s tým dalo robiť, bolo
o tom písať. Preto som neustále
vyzýval každého, ak si stojí za
svojimi informáciami a názormi,
radi ich zverejníme.
To bolo dosť odvážne...
- Bol som v takom „švungu“, že
na právne problémy som pritom
zabúdal. Našťastie, okrem pár
upozornení na svojho advokáta
či na trestné oznámenie som im
nikdy čeliť na súde nemusel. So
zákonom sa však naša redakcia
stretávala dosť často. Nemali sme
totiž nikdy núdzu o kriminálne
prípady. Referovali sme podrobne
o rukojemníckej dráme na pôrodníckom oddelení v Piešťanskej
nemocnici, iba tri dni potom, ako
sa stala, aj o prestrelke a zatýkaní vrahov z Leopoldova, ktorí sa
skrývali v Piešťanoch. Písali sme
o viacerých rodinných tragédiách,
podozreniach z vrážd, o mafiánskych praktikách či podozrivých
cudzincoch. Pokiaľ naše informácie nepochádzali priamo z polície
alebo sa obvinení odvolávali na PT,
museli sme chodiť vysvetľovať či
svedčiť. Niekedy sme mali viac
informácií ako polícia, pretože
svedkovia sa zverili radšej nám.
U polície štátnej i mestskej sme
si však čoskoro získali rešpekt a
naše vzťahy sa stali korektné.
Spomínam si na to, že minimálne raz do týždňa sme od
čitateľov dostávali avízo, že v
Piešťanoch sa deje niečo, čo
nie je s kostolným poriadkom.
Zväčša sa však ľudia báli prezradiť svoje meno. V podstate – na
tom sa nič nezmenilo. Aj dnes
je to tak...
- Áno, často sme upozorňovali
políciu na fakty, ktoré nám telefonovali alebo písali naši čitatelia. Ak však náš zdroj nechcel byť
menovaný, tak sa ho nedozvedela
ani polícia. Udávanie osôb sme
nikdy nerobili. Redakčné tajomstvo bolo pre mňa viac ako zákon.
rozhovor
Vymysleli ste veľmi obľúbenú
rubriku JPP – Jedna pani povedala. Odkiaľ ste brali informácie, vtedy ste spomínali, že ste
si vytvorili malú súkromnú sieť
informátorov. Ako ste ich vyplácali? A bola to vôbec pravda?
- Tak to bola jedna zo zdanlivo
úsmevných epizód. JPP bola vlastne moja reakcia na to, o čom som
už hovoril. Po meste vtedy, a myslím že aj dnes, kolovalo mnoho
chýrov, podozrení či vtipov, ku
ktorým sa nikto nehlásil ani ich
nikto nepoprel. Náš šéfredaktor,
profesionál z veľkých novín, rubriku JPP nemal veľmi rád. Považoval ju za neetickú. Ale ja ako
fejtónista a autor aforizmov som
mal bližšie k roháčovskej vážnosti
ako ku smrteľne vážnym správam.
Tých bolo v PT vždy dostatok a
každé médium predsa potrebuje
trochu odľahčenia, aby čitateľ
neprepadal depresii a mohol sa
aj zasmiať. To, že niektorí naši
čitatelia brali rubriku JPP úplne
vážne, ma neodradilo. Väčšina
ohlasov bola totiž kladná a ani
trafené husi sa radšej neozývali,
lebo by boli potvrdili, že to nebol
iba humor.
A ako to bolo s informátormi?
- Sieť súkromných informátorov bola moja novinárska fikcia.
Skutočnosť bola taká že, moji
„informátori“ boli čakajúci v rade
v polotovaroch, čakáreň u lekára
alebo vedľajší stôl v pivárni, kde
sa prevetrávala miestna politika.
Občas bolo treba takú informáciu
aj zaplatiť - spravidla pivom na
môj účet. Alebo stačilo len ponúknuť cigaretku. Neskôr PT odľahčoval, a dosiaľ to i robí Peter
Remiš, za čo mu patrí nehynúca
sláva a, samozrejme, i hnev urazených. Dúfam, že sa časom nájde
viac blogerov so satirickými génmi a poetickou dušou. Toto mesto
sa potrebuje rozdýchavať po celý
rok, nielen dva týždne pri finále
hokejovej ligy.
Mala som pocit, že ste typ
človeka, čo sa nechce naťahovať s ľuďmi, ak prídu naštvaní a
s kritikou. Takéto záležitosti mal
za úlohu a aj v súčasnosti rieši
šéfredaktor. Chvíľu ste šéfovali
vy, potom Štefan Gregorička, napokon Paľo Podolský. Prečo ste
sa zo šéfovania vyzuli?
- Myslím si, že som to už spomínal, podstata bola v inom. Byť
vydavateľom, teda osobou zodpovednou nielen za právne dôsledky obsahu novín a ich osud, ale
hlavne za osudy pracovníkov a
ich rodín, a súčasne byť ponorený
do hromád textov a technických
problémov, sa dá možno rok, maximálne dva. Každému, kto sa na
také čosi podujme dlhšie, hrozí
úplné vyčerpanie. Nielen duševné, ale aj fyzické. Pritom sa musím priznať, že som nebol ani profesionálny novinár, ani som nikdy
nemiloval tento druh práce, hoci
písanie samotné je asi môj osud.
Len ten, kto už skúsil písať z povinnosti, na určenú tému a presne na termín, vie, ako to časom
zmení jeho život a psychiku. Určite to poznáte aj vy, Vierka.
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
kom. Skúsil som všetko, ale žiaľ,
môj koníček bolo zas len písanie,
a to je kombinácia, ako hovoria
lekári - život ohrozujúca. Myslím,
že som mal šťastie, lebo moje
telo ma začalo včas varovať a podarilo sa mi, podobne ako mýtickému prievozníkovi na Acheróne,
hodiť veslá niekomu inému a z tej
loďky v poslednej chvíli vyskočiť.
Neviem si totiž predstaviť, ako
by som bol dokázal komunikovať
s nasledujúcim mestským zastupiteľstvom a ďalším primátorom.
Prvé vianočné vydanie Piešťanského týždňa vyšlo 21. decembra 1991.
To mi niečo pripomína. Bič
uzávierky je pre mňa aj dnes
najlepším pohoničom. A tie výčitky, čo sa mi preháňajú hlavou
- kedy to všetko napíšem?
- Presne to a ešte kopa iných
starostí okolo, to je niekedy taký
tlak, ako spadnúť pod parný valec. Až nedávno prišli psychiatri
na to, že ľudia, ktorí sú vystavení
takému skrytému a neustálemu
tlaku, skôr či neskôr vyhoria. Jednoducho, vyčerpajú sa až na hranicu síl a ich organizmus začne
vyvádzať psie kusy. Je verejným
tajomstvom, že mnohí profesionáli to riešia alkoholom, rôznymi
tabletkami, tí šťastnejší športom
alebo dajakým náročným koníč-
To by bol nielen koniec novín, ale
asi aj môj. Zásluha preto patrí
aj Štefanovi Gregoričkovi, ktorý,
síce nerád, ale redakciu na čas
prevzal a potom odovzdal Pavlovi Podolskému, skúsenému profesionálovi, ktorý dokázal dlho
vychádzať s miestnymi politikmi
i novými majiteľmi novín. Nepochybne tým zachránil noviny,
hoci toho musel hodne preglgnúť
a pretrpieť, čo sa iste podpísalo
na jeho predčasnej smrti.
Kto vymyslel roznášku novín
s chlebom z Veľkopeku? A ako
sa vtedy PT predával, ktorá dedina sa najrýchlejšie „chytila“?
Alebo ktorý stánok či potraviny
v meste?
7
- Myslím si, že Veľkopek má na
svedomí Eva Maráková, ale manažovala to moja manželka Anna.
Bolo totiž potrebné v stredu ráno
vstávať ráno pred piatou hodinou. Ja som distribúciu už nijako
nestíhal, takže ani neviem, ktoré
dediny mali protekciu. Ale párkrát sa mi sťažovali, že keď chcú
mať noviny skôr, tak musia ísť do
susednej dediny. V Piešťanoch to
bolo podobné. Plán distribúcie to je vždy problém.
Piešťanský týždeň je vaše dieťa, ktoré ste porodili, naučili
chodiť, ako ste vnímali jeho ďalšie osudy? V ktorom období, za
ktorého šéfredaktora vám bol
PT opäť trošku bližší, kedy sa
vám páčil?
- Zaiste to bolo chvíľu potom,
ako sa šéfredaktorom stal Peter
Remiš. Keďže som ho už dosť poznal, vedel som, že to bude zábavné a dramatické súčasne. Slobodomyseľný, nespútaný, s hlavou
plnou textov, hlavne satiry, mi
pripomína Francoisa Villona, toho
básnika, čo skončil na šibenici.
Peter to, našťastie, zatiaľ prežil,
ale osud pokúšať neprestal. Za
to ho obdivujem. Som rád, že sa
do PT vrátila aj Vierka Dusíková,
a nie už ako spravodajca z polície
či nemocnice, ale ako novinárka a
reportérka s veľkým citom a odvahou. Dnes, po tých všetkých
zmenách a nových menách, už
strácam prehľad v PT, ale omnoho
dôležitejší ako môj názor je názor čitateľov, ktorí stále - každý
týždeň - pétečko kupujú.
A kedy sa vám týždenník nepáčil a prečo?
- Vlastné deti sa vám nemusia
vždy páčiť, ale nebudete to rozhlasovať po novinách, nie? Najzaujímavejšie na tom je, že prežili toľký čas i také zmeny, aké
nastali, a že žijú svojím, niekedy
až príliš pokojným životom, čo
novinám s takým búrlivým detstvom ani nepasuje.
Čo by ste PT-čku želali teraz?
- No tak po poradí, dobre? Aby
ma prežili. Aby ich nezačali raz
vyrábať samotné počítače. Aby
boli veselšie, veď smutných vecí
okolo je dosť. Aby viac hnevali a
vŕtali ako chválili, aj keď zaslúženými pochvalami sa šetriť nemá.
Aby počet ich čitateľov rástol a
konečne získali titul najčítanejšie
regionálne noviny na Slovensku.
Aby sa tam objavovalo viac skutočného života z okolia a okresu.
A aby sa majitelia PT tak naštvali,
že dajú všetkým jeho pracovníkom mimoriadne odmeny!
Viera Dusíková
8
servis
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
Rady spotrebiteľom: Vôňa čerstvo pokosenej trávy
Nezadržateľne sa blíži leto a
s ním aj príjemné povinnosti
spojené so starostlivosťou o
záhradu. V tomto čísle vám
poradíme, ako sa najlepšie
postarať o jej zelenú pýchu
– trávnik.
kúpite už od 149 €. Je to model
určený na kosenie vyššej a hustejšej trávy. Výkonnejšie modely
majú možnosť dokúpiť širšiu škálu
rezných nástrojov a sú schopné
pokosiť aj drevnaté porasty.
Pohodlie
s dvomi „té“
Medzi najväčšie výhody benzínových kosačiek patrí, že nie sú
závislé od prívodu elektrického
prúdu. Pohodlne pokosíte rozsiahle plochy a nemusíte sa obzerať,
či neprejdete aj predlžovací kábel. Ich používanie preto nie je
rizikové ani vo vlhkej tráve. Sú
výkonnejšie ako ich elektrické kolegyne. Môžete ich bez obáv použiť aj v mierne kopcovitom teréne
a na plochy s rozmermi cca 600 m2
a viac. V ponuke nájdete modely
aj so zberným košom, mulčovaním, s pojazdom či bez pojazdu,
čím ušetríte čas, ktorý by ste inak
strávili hrabaním pokosenej trávy.
U týchto kosačiek je, samozrejme, tiež potrebná pravidelná základná údržba - výmena oleja a
sviečok, čistenie kosačky, vzduchového filtra a podobne. Kosačka
vám vašu starostlivosť vráti v podobe dlhšej životnosti.
Ak sa vám za domom rozprestiera rozsiahly lúčny porast, určite si s ním najlepšie poradíte
s pomocou trávneho traktora.
Jeho cena sa začína už od 1390
€ s mechanickou prevodovkou a
záberom noža 63 cm, za odmenu vám tento pomocník pokosí
trávnik až päťkrát rýchlejšie v
porovnaní s bežnou kosačkou. Tu
sa však jeho výhody nekončia. K
niektorým typom trávneho traktora v cenách od 2000 €, ktoré už
majú vo výbave hydraulickú prevodovku, väčší záber noža, môžete pripojiť ďalšie bohaté príslušenstvo – napríklad prevzdušňovač trávy alebo prídavný vozík,
v ktorom môžete pohodlne prepravovať vyžínač či krovinorez.
Najväčšou výhodou je však to, že
sa pri kosení nenamáhate. Aj niekoľkoárovú trávnatú plochu pokosíte bez námahy zo sedadla vášho trávnatého traktora.
Komu sa nelení,
tomu sa zelení
Počasie, pri ktorom sa striedajú horúce slnečné dni s výdatnými
dažďami, nahráva nielen pestovaným plodinám v záhrade, ale
aj tráve a burine. S rôznorodým
členitým či zanedbaným terénom si hravo poradí krovinorez.
Vzhľadovo pripomína klasickú
kosu, ktorá je však vybavená motorom. Jej využitie je všestranné.
Ukážkovo zvládne pokosiť udržiavaný trávnik, no dostane pod
kontrolu aj neudržiavané divoké
porasty a drevnaté buriny. V špecializovaných predajniach ho za-
Koste neobmedzene
Zelená klasika
Vo väčšine domácností s menšími záhradami najčastejšie zazriete elektrické kosačky. Ak sa staráte len o predzáhradku či o malú
záhradku okolo rodinného domu,
tento typ je pre vás najvhodnejší. Nahráva mu nízka cena, malá
hmotnosť, lepšia skladnosť alebo
nenáročná údržba. K nevýhodám
sa radí len závislosť od prívodu
elektrickej energie. Má síce nižší výkon ako benzínové modely,
ale zároveň je určená pre menšie
plochy s rozmermi od 200 do 600
m2. Veľmi dôležité je však kosačku prezrieť, najmä ak ste ju
dlhšie nepoužívali. V prípade, že
je uskladnená v priestore, kde sa
sem tam vyskytnú hlodavce, dokonale prezrite elektrický kábel.
Trávnik stačí pokosiť jedenkrát
do týždňa. V prípade priaznivého
počasia však môže bez problémov
podrásť až o 10 centimetrov. Čím
častejšie ho budete kosiť, tým
hustejším porastom sa vám odvďačí. S elektrickými kosačkami
to bez problémov zvládnu aj ženy
s útlejšou postavou.
že ušetríte a nemusíte si vyberať mrkvu do nedeľnej polievky
spomedzi tej nahnitej v supermarkete, máte istotu, že doma
dopestované plodiny sú pre vašu
rodinu zdravotne neškodné. Nie
je lepší pocit, ako ísť do záhrady
a nazbierať si čerstvé produkty vášho úsilia. Ak už využívate
vašu záhradu okrem relaxovania aj na pestovanie zeleniny a
ovocia, určite oceníte prednosti
rotavátora. Toto zariadenie dokonale pripraví pôdu na siatie a
prácu, ktorú by ste manuálne robili s hrabľami niekoľko hodín,
zvládne za pár minút a s neporovnateľným výsledkom. Starostlivosť o pôdu vám uľahčí výkonný
model so šesťkoňovým motorom
v cene od 529 €, pri ktorom máte
možnosť dokúpiť si prevodovku
s kolesami, pluh, atď.
Krása aj úžitok
Víkendová záležitosť
Trendu pestovať vlastnú zeleninu podľahlo v poslednom čase množstvo ľudí. Okrem toho,
Dnes nájdete v odborných predajniach aj služby požičovne záhradného náradia. Napríklad v
piešťanskom DOMOSSe vám na deň
či dva požičajú kosačku, krovinorez, vyžínač, plotostrih, prevzdušňovač trávy alebo sypací
vozík na siatie. K letným mesiacom neodmysliteľne patria grilovačky či posedenia s priateľmi
na terase. Aby ste sa nemuseli
hanbiť za svoju zanedbanú záhradu, stačí jej venovať polhodinku
týždenne. Odmenou vám bude
hustý zelený trávnik ako z futbalového ihriska, nepriehľadný živý
plot, ktorý vám ustráži súkromie
či záhrada plná voňavého ovocia.
S používaním kvalitného náradia
a záhradnej techniky zakúpenej
v špecializovaných predajniach
vám to pôjde ako po masle. Prekážkou vám nemusí byť ani nedostatok hotovosti, kupovať sa
dnes dá aj na splátky. Rátať však
musíte s jednou nevýhodou. Závistlivý sused vám bude častejšie
nazerať cez plot.
Zuzana Hlúchová
Odborným garantom seriálu
je spoločnosť DOMOSS. (inz)
aktuálne z regiónu
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
9
Vo Vrbovom si vymýšľali sci-fi príbehy
V aule Gymnázia Jána Baltazára
Magina vo Vrbovom krstili štyrmi
druhmi zmrzliny najnovší Zborník prác 11. ročníka súťaže literárnej sci-fi. Zmrzlinový prst si
oblízali nielen víťazi, medzi ktorými dominovala trinásťročná
Vrbovčanka Monika Jakábová,
ale aj porotcovia dvoch súťažných kategórií spolu s primátorom mesta Ivanom Borovským.
Otvoria sa svetu
„Tak si vymýšľam – je celoslovenská súťaž, ktorá na budúci rok
vstupuje do dvanásteho ročníka.
Ním sa chceme otvoriť aj svetu.
Svoje súťažné príspevky by nám
mohli posielať aj českí žiaci a študenti. Uvažujeme aj o spolupráci
s Rakúskom,“ uviedol zakladateľ
súťaže, riaditeľ gymnázia František Glos. Na slávnostnej akadémii odovzdali porotcovia Mária
a Nina Mikušové spolu s Vierou
Švenkovou ceny aj finančné odmeny najlepším autorom. V kategórii základných škôl si ocenenie
prevzala Monika Jakábová zo Základnej školy na Komenského ulici
vo Vrbovom, Ivana Urbašíková z
Pastuchova a Michal Medovarský
z Trnavy. Na treťom mieste sa
umiestnila aj Júlia Oreská z Humenného, ktorej ale cenu i peniažky pošlú poštou.
Spomedzi stredoškolských poviedok porotcovia Miloš Ferko,
Ivan Pullman a Zuzana Koišová
vybrali diela Kristíny Ištvánovej
z Revúcej, Juraja Búryho z Novej
Bane a Žofie Varényiovej z Topoľčian, ktorá si po ocenenie do
mestečka pod šikmou vežou prišla
dokonca dvakrát, pretože si zmýlila marec s aprílom. Hostia si vypočuli nielen úryvky z najlepších
prác, ale pobavili ich aj vystúpenia vrabčiaka Čin–Čana, vĺčika
a Červenej čiapočky zo Špeciálnej základnej školy Mórica Beňovského vo Vrbovom a umelcov zo
Základnej umeleckej školy svätého Gorazda.
Deti chcú zachraňovať
A ako zhodnotila súťaž spisovateľka Viera Švenková? Tu sú jej
postrehy: „V dnešnej dobe rozprávky, v žánri sci-fi, ako to vidia
Sci-fi zborník krstili zmrzlinou: (zľava) M. Jakábová, F. Glos a T. Ďuračková.
naše deti, sa objavujú vynálezy
s hrozivým smrtiacim účinkom,
ktoré vyvolávajú obavy o osud
našej planéty. Už aj malý žiačik
píše o tom, že s ježkovou pomocou musí zachraňovať, ochladzovať rozhorúčenú zem. Slovo
záchrana sa vyskytovalo v mnohých súťažných prácach, išlo o
zemeguľu, ľudí, ľudskosti.“ Slová
porotkyne potvrdzuje aj víťazka
Monika Jakábová: „Aj ja som vo
svojej poviedke písala o záchrane
budúcnosti. Našu zemeguľu chcel
zničiť Enil Kraťus, ktorý vynašiel
klonovací systém a nenávidel prírodu. Zabránila mu v tom jeho
asistentka Amy, ktorá s pomocou
programátora zmenila jeho myslenie – urobila z neho dobráka.“
V. Dusíková
ŠKÔLKU PREROBIA NA SPOLOČENSKÉ CENTRUM
Záber z dokončovacích prác na chodníku vedúceho k cintorínu.
Aj napriek finančnej kríze našli vo viacerých obciach nášho
okresu peniaze na financovanie
rozvoja obce. Výnimkou nie je
ani Ostrov, kde majú na tento rok
naplánovaných niekoľko akcií.
„V rámci pomoci mladým rodinám máme v pláne výstavbu
dvoch nájomných bytoviek,“ povedala pre Piešťanský týždeň starostka Dana Borovská. „V každej
z nich bude šesť dvojizbových a
štyri trojizbové byty. Dotáciu na
ich výstavbu poskytne Štátny fond
rozvoja bývania a ministerstvo
výstavby. My sme dali vypracovať
projekty a so samotnou stavbou
bytov by sme mali začať v júni.“
Obec dala pre bezpečnosť svojich občanov aj vybudovať chod-
ník zo zámkovej dlažby smerom k
cintorínu, ktorý je na konci obce
pri štátnej ceste. „Keďže vlastný
pozemok, po ktorom by chodník
viedol, sme nemali, museli sme
si ho dlhodobo prenajať od Trnavského samosprávneho kraja. Vďaka tomu majú občania k dispozícii
vyše 300-metrový chodník i s verejným osvetlením. Ďalší chodník
zo zámkovej dlažby zasa spája
Športovú ulicu s Hlavnou,“ hovorí ostrovská starostka. V rámci
programu rozvoja vidieka vznikne
v obci z nevyužitej budovy materskej školy, ktorú premiestnili do
budovy malotriednej základnej
školy, kultúrno-spoločenské centrum. Rekonštrukcia bude stáť
400-tisíc eur.
Š. Gregorička
Ľuďom chutia smrže a smržom ringlóty
Príroda sa prebudila. Vykukli nielen fialky, podbeľ či prvosienky,
ale náš čitateľ objavil na Havrane v oblasti Plešín aj huby - smrže.
„Urobili sme si pekný aprílový výlet a pod lístím, kríkmi šípok a trniek
sme objavili asi 40 pekných smržov,“ prezradil nám čitateľ, ktorý si
neželá byť menovaný. My mu aj tak srdečne ďakujeme za tento pekný
jarný záber. A hoci mnohým z nás by huba, ktorá pripomína skôr hlboko zbrázdenú mozgovú kôru mimozemšťana s IQ 210, nepadla do oka
ani na panvicu, napriek tomu je jedlá. Dá sa z nej pripraviť pochúťka
s vajíčkami alebo iné dobroty. Odborníci však tvrdia, že tieto huby
nájdeme aj na miestach, kde opadávajú slivky a „ringlóty“, ktoré vraj
smržom obzvlášť chutia.
V. Dusíková
Peknú jarnú nádielku smržov našli hubári v oblasti Plešín.
10
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
vašimi očami
VAŠIMI OČAMI: POĎAKOVANIE ZA PORIADOK!
V rubrike Vašimi očami – Kritické postrehy bez slov sme v predchádzajúcich číslach Piešťanského týždňa uverejnili fotografie
neporiadku v meste, ktoré sme dostali od čitateľov alebo na ich
námety. V tomto vydaní prinášame aj zábery z miest, kde je už
upratané. Všetkým, ktorým na čistote okolia záleží a tým ľuďom,
čo neporiadok odstránili, ĎAKUJEME.
Školské ihrisko na Mojmírovej ulici - piatok 26. marca
Ihrisko už bez odpadkov - piatok 16. apríla
Kontajnery pri hoteli Paradiso - štvrtok 1. apríla
Uprataný priestor pri hoteli Paradiso - pondelok 19. apríla
Areál bývalých jaslí v Zavretom kúte - nedeľa 4. apríla
Vyčistený areál bývalých jaslí - štvrtok 15. apríla
aktuálne/kultúra
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
11
NA TRAJANCENTER CHÝBAJÚ PENIAZE
Ešte pred rokom zástupca firmy,
ktorá na našom najväčšom sídlisku chcela postaviť nákupné
centrum, tvrdil, že práce pokračujú podľa plánu a stavba bude
dokončená v júli 2010.
Dnes priznáva, že im na pokračovanie prác chýbajú financie: „Tento stav, keď je stavba v
polovici zastavená, samozrejme,
nikoho z nás neteší, a radi by sme
ho zmenili,“ hovorí Lukáš Fiala
zo spoločnosti Trajancenter. “V
súčasnosti však nedokážeme odhadnúť, kedy sa nám to podarí.“
Plot okolo opusteného staveniska však neodolal náporom poPlánovaná tvár Trajancentra, ktoré malo byť dokončené v júli 2010.
Aktuálny pohľad na opustené stavenisko. Foto: Supa
časia a ruiny múrov, z ktorých trčia oceľové trubky, neposkytujú
práve vkusný pohľad pri vstupe
do mesta. Problémom nebezpečného, nedostatočne ohradeného
priestoru sa začala zaoberať aj
piešťanská radnica. „Stavebný
úrad vzhľadom na súčasný stav
staveniska a pozastavenie prác
vyzval stavebníka, aby v lehote
30 dní odo dňa doručenia výzvy
zabezpečil stavbu vyhovujúcim
pevným oplotením a zvýšil jeho
estetickú úroveň,“ uvádza vedúca
referátu územnej správy mestského úradu Jana Vitková.
Lukáš Fiala z Trajancentra však
tvrdí, že žiadnu výzvu spoločnosť
neobdržala a o problémoch s oplotením nemá informácie: „Zatiaľ
sa ku mne nič nedostalo, zrejme je to niekde na ceste.“ Podľa
J. Vitkovej si však výzvu zrejme
neprebrali: „Vzhľadom na nepreberanie pošty stavebníkom v minulom období zaslali sme ju aj
vlastníkovi pozemku, spoločnosti
Toletum Bratislava, a dodávateľovi stavby, firme Zempres Piešťany.
Nakoľko ku dnešnému dňu nemá
stavebný úrad vrátené doklady
o prevzatí výziev, zatiaľ ďalej vo
veci nekonal,“ pokračuje ďalej
J. Vitková. Ak zodpovední stavbu
nezabezpečia, hrozí im podľa stavebného zákona pokuta.
(ad)
Scenár k Jánošíkovi napísala ako diplomovku
Scenáristka, režisérka, publicistka a spisovateľka Eva Borušovičová predstavila návštevníkom Piešťanského informačného centra minulú stredu svoju najnovšiu knihu
Urobíme všetko, čo sa dá. Nachádzajú sa v
nej vybrané úvodníky z originálneho internetového magazínu inZine, ktorý zanikol v
roku 2004, a tiež z ďalších dvoch podobných
projektov na internete.
Eva Borušovičová vyštudovala dramaturgiu a scénaristiku na Filmovej a televíznej
fakulte VŠMU v Bratislave. Nakrútila alebo
spolupracovala na snímkach Modré z neba
(1997), Amálka, ja sa zbláznim (2000), Vadí
nevadí (2001). Scenár k filmu Jánošík – pravdivá história, ktorý po mnohých peripetiách
prišiel do kín minulý rok, napísala ako svoju
diplomovú prácu.
Internetové úvodníky Evy Borušovičovej
si získali veľkú odozvu, najmä pre ich až motivačne pozitívny charakter. Na otázku moderátorky Zuzany Belkovej, odkiaľ sa berie
táto jej schopnosť, odpovedala: „Počúvam.
Mám pocit, že som taký prietokový ohrievač
všetkých tých múdrostí. Vojdu do mňa, ja
ich tak trošku zohrejem a pošlem ďalej...“
Spisovateľka Eva Borušovičová predstavila knihu
svojich úvodníkov Urobíme všetko, čo sa dá.
Štíhla tmavovláska si zaspomínala aj na svoje
inzinovské začiatky: „Ocitla som sa v životnej
situácii, keď som bola úplne na dne, rozpa-
dol sa mi vzťah, zomrel mi dobrý kamarát,
nemala som prácu ani peniaze. Moja sestra
(publicistka Soňa B. Karvayová – pozn. red.)
mi odporúčala, aby som išla písať do internetového časopisu. Nevedela som, či to dokážem. Bola som zvyknutá písať scenáre a tu
som mala okrem iného raz týždenne vytvoriť
úvodník. Vtedy mi sestra poradila, aby som si
zapísala svoje hlášky, ktoré občas vypúšťam,
a všetko, čo bude navyše, vyškrtla.“
Publicistka prečítala dve ukážky zo svojej
knihy a hovorila i o spolupráci s Agnieszkou
Holland na filme Jánošík - pravdivá história.
Prítomným prezradila, že v súčasnosti pracuje
na novej divadelnej hre s názvom – 69 vecí lepších než sex. Ktoré sú to ale upresniť nechcela. Publikum tiež zaujímalo, či spisovateľka
sleduje tvorbu svojich kolegýň, kde spomenula
Barboru Kardošovú, ktorá nedávno vydala netradičný eroticko-kriminálny román Sladko
v ústach. Hudobnými vsuvkami do literárneho
podvečera prispel svojou vlastnou tvorbou
piešťanský pesničkár Kamil Fano. Záver patril,
samozrejme, fanúšikom mladej spisovateľky,
ktorí si nenechali ujsť možnosť odniesť si v
novej knižke jej venovanie.
A. Drahovská
12
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
ľudia
OD PRVÉHO LETU ČLOVEKA DO KOZMU UPLYNULO UŽ 49 ROKOV
Vesmírna turistika je hudbou blízkej budúcnosti
Ako ľudstvo neustále prekonáva svoje hranice, sme si pripomenuli aj 12. apríla. V tento
deň bol v roku 1961 vynesený
do vesmíru prvý človek - Jurij
Gagarin. Viac nám o tejto téme
porozprával Jozef Bezák, amatérsky astronóm i učiteľ fyziky a
informatiky na Gymnáziu sv. Michala Archanjela v Piešťanoch.
Ako vnímate fakt, že človek
vstúpil do vesmíru pred takmer
päťdesiatimi rokmi? Bol to výrazný pokrok pre ľudstvo?
Ako pozdvihol let do kozmu
úroveň vedy?
- Kozmické lety sa stali jednou
z možností, ako získavať informácie o našej planéte z iného miesta
ako z povrchu Zeme. Umožnili
skúmať reakcie organizmu v bezváhovom stave. Na orbitálnych
staniciach sa skúma rast rastlín,
rozmnožovanie živočíchov, vývin
mikroorganizmov a podobne.
Vesmír nám ponúka nové, ešte
neprebádané podmienky, ktoré
vedu zaujímajú.
Ako sa človek dokáže pohybovať v bezváhovom priestore?
- Musia sa odrážať od stien
a predmetov. Jednoducho povedané, ale nie celkom presne –
„plávajú“. Pohyb v bezváhovom
priestore je vlastne pád. Rozdiel
je v tom, že kozmická sonda padá
v rovnakej rýchlosti ako človek,
navyše s rovnakým zakrivením
ako Zem. Teda kozmická loď sa
vráti do bodu, z ktorého vyšla. To
sa nazýva bezváhový stav.
Jozef Bezák
- Túžba človeka lietať do vesmíru je taká stará ako ľudstvo
samo. Už Jules Verne napísal
veľa knižiek o lietaní, hoci v tej
dobe neexistovala žiadna letecká
doprava. Jeho knižka Cesta na
Mesiac bola kultovou a inšpirovala veľa ľudí. Let do vesmíru
bol teda logickým vyvrcholením
a túžbou človeka dostať sa nad
našu planétu a obletieť ju. Je to
výdobytok ako techniky, tak aj
fyziky v tom, že hlavne výpočty
a zistenia, ktoré tomu predchádzali, umožnili let ľudskej bytosti
do vesmíru.
Kam sa za toto obdobie posunula kozmonautika ako veda?
- Na začiatku boli do vesmíru
vystreľované rakety bez ľudskej
posádky, neskôr s rôznymi zvieratami, potom s jedným človekom. Za úspech bola považovaná
posádka troch kozmonautov. V
súčasnosti je situácia taká, že na
vesmírnej stanici ISS obiehajúcej
okolo Zeme žije a pracuje viacero
ľudí dlhodobo. Tí robia pozorovania Zeme alebo ďalekého vesmíru, rôzne technologické, biologické a iné experimenty. Posunuli sa
hlavne hranice pozorovania, pretože zemská atmosféra je veľkou
brzdou astronómie, keďže prepúšťa iba určité druhy žiarenia.
Čo si myslíte o budovaní centier na iných telesách ako na
Zemi a o vesmírnej turistike?
- Vesmírna turistika je hudbou
blízkej budúcnosti. Podľa mňa
bude o desať až dvadsať rokov
možné lietať do vesmíru normálne. Už teraz existujú agentúry,
ktoré kozmické výlety ponúkajú
bohatým ľuďom. Takýchto turistov bolo vo vesmíre už niekoľko.
Čo sa týka budovania centier,
má to svoje výhody, pretože napríklad štartovanie z Mesiaca je
Čiastočné zatmenie Slnka
vyslaná človekom, sa nachádza
takmer na hranici slnečnej sústavy, kde sa vplyv Slnka „mieša“
s vplyvom okolitých hviezd.
Myslíte si, že je možný život
vo vesmíre?
- Pevne verím, že vo vesmíre
jestvuje život. Je fakt, že boli
objavené organické molekuly v
medzihviezdnych mračnách. Zložité aminokyseliny boli nájdené
v meteoritoch dopadnutých na
Zem. Organická hmota vo vesmíre je. Či sa však na niektorých
miestach dokázala pretaviť do
života, aký máme na Zemi, neviem povedať.
Hrozí ľudstvu nejaké nebezpečenstvo zo strany vesmíru?
- Samozrejme, tá najväčšia
ľudstvo postihne o päť miliárd
rokov, keď Slnko postupne zničí Merkúr, Venušu, nakoniec aj
Zem. Naša planéta buď vo vysokej slnečnej teplote vyprahne,
alebo ju Slnko pohltí - dá sa po-
Hale-Bopp kométa je na oblohe neprehliadnuteľná.
predsa len jednoduchšie a energeticky menej náročné ako zo
Zeme. Ak by sa tam vybudovala
štartovacia rampa, veda, ale i
ľudstvo by sa posunuli vpred.
Kam najďalej sa dostali sondy vypustené zo Zeme?
- Kozmická sonda Voyager 1,
vedať, že sa vyparí. Ďalej môžeme byť ohrození, ak vybuchne
blízka hviezda, čiže supernova, a
prísun škodlivého žiarenia bude
taký obrovský, že vyhubí život na
celej planéte. Najpravdepodobnejším typom katastrof sú asteroidy, ktoré nám hrozia denne.
Zabrániť im zatiaľ nevieme.
Čím sa v súčasnosti astronómia zaoberá?
- Hľadaním extrasolárnych planét mimo slnečnej sústavy, ďalej
spoznávaním tmavej hmoty vo
vesmíre a snaha vysvetliť tmavú
energiu. Ukazuje sa, že viditeľná
hmota, ktorú vnímame zmyslami a pozorujeme ďalekohľadmi,
je len minimum toho, čo sa vo
vesmíre nachádza.
Aký pôžitok má ľudstvo z
vedomostí nadobudnutých vo
vesmíre?
- Už len poznanie je dôležité. Každý človek chce vedieť, kde
žije, prečo tu žije a ako to tam
hore vyzerá. Astronómia odpovedá na tieto otázky. Z praktického
hľadiska sa využívajú družice na
prenos satelitného signálu. Každá
parabola namierená na satelit je
kúskom astronómie u nás doma.
Aby mohla astronómia a kozmonautika fungovať a rozvíjať sa,
potrebuje nové technológie. Tie
sa neskôr využívajú v civilnom živote. Príkladom môžu byť rôzne
materiály, tepluvzdorné, odľahčené, také, čo vydržia extrémne podmienky, ktoré sa neskôr dostali do
civilného života. Napríklad každý
z nás má doma rukavice na uchopenie horúcich nádob pri varení.
Je astronómia ako vedná činnosť na Slovensku podporovaná?
- Na Slovensku sa astronómii
venujú profesionáli z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie
vied i z vysokých škôl. O finančnej stránke nie som kompetentný
hovoriť. Existuje aj organizácia,
ktorá združuje tých, ktorí považujú astronómiu za koníček.
Volá sa Slovenský dvor astronómov – amatérov. Pôsobia v nej aj
profesionálni astronómovia.
Miroslav Béreš
Foto: archív J. Bezáka
téma
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
13
Strach u lekára odbúrava prístup a prostredie
Pocit strachu a úzkosti z lekárov
poznajú mnohí z nás. S týmto
problémom sa nestretávajú len
deti, ale vo veľkej miere i dospelí. Niektorí prekonali traumu zo
zlého ošetrenia a niektorí si pri
počúvaní zlých skúsenosti iných
v sebe vybudovali akýsi spúšťací reflex strachu. Čo pomáha
prekonať strach napríklad u zubára alebo všeobecného lekára?
Ako predísť tomu, aby sa vaše
deti u lekára nebáli? Piešťanský
týždeň si po odpovede na tieto
otázky zašiel do ambulancií niekoľkých lekárov.
„Na upokojenie detí i dorastu mám v čakárni pustené rádio,
všetko sa snažím orientovať tak
do ‘vesela‘ - nálepky po stenách,
autíčka na hranie pre chlapcov a
občas sa s nimi zahrám aj ja,“ s
úsmevom povedal lekár pre deti a
dorast Ľuboš Černohorský z Piešťan a podotkol, že je „veľmi dôležité povedať deťom, ktoré majú
strach, priamo, že ide sa k lekárovi a hovoriť o tom, aby sa dotyčný s touto myšlienkou pohrával“. Rodičia by sa mali vyvarovať
strašiť deti rozhovorom typu: „Ak
budeš u doktora plakať, dostaneš nie jednu, ale dve injekcie!“
Podľa ďalších zdravotníkov by
rodičia u detí mali vypestovať
priamy vzťah, neklamať im, ale
radšej krajšie opisovať veci, ktoré
sa budú diať u lekára. Zdravotná
sestra z Vrbového Jana Trnečková
tvrdí, že pri očkovaní treba dieťa
pripraviť napríklad takto: „Ideme
teraz k doktorke po dobrú medicínku, po sirupček, aby si bol
zdravý.“ U dievčat veľmi pomáha slovné spojenie „budeš pekné
dievčatko“. „Prvoradý je prístup
k dieťaťu zo strany lekárov. Rozhovor musí byť primeraný veku,
ak ide o malé detičky, máme pre
ne pripravené hračky a často sa s
nimi hráme, aby sme ich dostali
myšlienkami niekam úplne inam,“
prezradila nám sestrička.
Ak ťa bolí zub,
k zubárovi utekaj...
Asi najväčší strach majú nielen
deti, ale aj dospelí z návštevy u
zubného lekára. Snáď každého
občas bolia zuby a práve takéto
ubolené zuby sú veľmi citlivé na
teplo či chlad a ich ošetrovanie
môže byť tiež bolestivé. „Stretol
som sa s prípadmi, keď traumu
z ošetrenia ma na svedomí určitý
zubár, verím však, že ich nie je
veľa,“ prezradil nám stomatológ
Róbert Mikuláš. „Snažím sa s pacientmi rozprávať skoro na kamarátskej úrovni, aby sme odbúrali
akýkoľvek stres, aj keď je to veľmi ťažké, keď už sedí v kresle a v
hlave si predstavuje všetky možné zubárske zákroky.“ Podľa neho
je psychika pacienta pri ošetrení
veľmi dôležitá. „Hneď od začiatku sa najmä deťom prihováram,
pýtam sa na rôzne veci, napríklad
čo má nové v škole, škôlke, doma,
či bol niekde na výlete a pomaličky si získavame jeho dôveru.
Ukazujeme mu so sestričkou nejaké nástroje a vysvetľujeme, na
čo sa používajú, aby sme odviedli
jeho pozornosť počas vyšetrovania. Často ich zapájame, nech
nám pomôžu niečo podržať, že
bez nich to neurobíme a podobne.
Napríklad, keď vŕtam, tak ich
Najväčšie obavy majú ľudia obvykle z návštevy zubára.
nechávam počítať do desať.“ Ak
je pacient aj napriek tomu paralyzovaný strachom, niet pomoci
a lekár ho musí „uspať“. Sú však
medzi nami aj ľudia, ktorým sa
zvyšuje tlak už len pri pohľade
na doktora v bielom pracovnom
odeve. Ide o takzvaný syndróm
bieleho plášťa. „Stretávam sa aj
týmto problémom. Ak vidím, že to
treba, dám ho radšej dolu. Všimol
som si, že pri deťoch to pomáha,“
doplnil stomatológ. Dnes už je
však podľa neho moderná zubárska technika na takej úrovni, že
zákroky sú pomerne bezbolestné.
Pred bolesťou ochráni
aj dentálna hygiena
Ak chcete znížiť riziko bolesti
zubov či nepríjemného vŕtania,
pomôže aj návšteva zubného hy-
Pri prúdoch našli dokonca chladničku
Niekoľko študentov a dobrovoľníkov z Piešťan sa stretlo uplynulú
sobotu pri moste cez Biskupický kanál, aby z miest, kde mnohí trávia
voľný čas, vyzbierali odpad. Tentoraz si vzali na mušku prúdy. „Okrem
bežných odpadkov sme sa stretli aj
s čerešničkami - niekto tu vyhodil
chladničku, sedadlá z automobilu,
koberce či sklo,“ prezradila Piešťanskému týždňu členka organizácie
Greenpeace, Adriana Gálová. Urobiť
neporiadok trvá iba niekoľko minút,
ale odpratať ho a vyčistiť celú oblasť
trvalo dobrovoľníkom väčšinu dňa.
„Zostáva nám len veriť, že si ľudia
všimnú existenciu tých, ktorým nie
je ľahostajné svoje okolie, a začnú sa
správať inak,“ dodala Adriana. (red)
Vďaka dobrovoľníkom zmizlo z prúdov množstvo odpadu.
gienika, ktorý vám zuby profesionálne vyčistí, čím sa dá predísť
zubným kazom. Ako prevenciu
pred samotným vŕtaním zubov
a bolestivými zákrokmi je dobré
podstúpiť dentálnu hygienu minimálne dvakrát ročne. Dentálny
hygienik obvykle spolupracuje so
zubným lekárom.
„Pacientom, ktorí navštevujú
pravidelne dentálneho hygienika,
okrem profesionálneho vyčistenia
zubov vysvetlíme aj správnu techniku čistenia zubov, odporučíme
správne pomôcky dentálnej hygieny a spôsob stravovania, pomocou ktorého pacient predíde zápalom mäkkých a tvrdých tkanív,“
vysvetlil dentálny hygienik Peter
Kramárik. „Dentálna hygiena sa
odporúča robiť už u detí od dvoch
rokov hlavne preto, že si pravidelným navštevovaním dentálnej hygieny zvyknú sedieť v zubárskom
kresle bez toho, aby pociťovali
bolesť a ďalšie návštevy u stomatológa budú brať bez väčších
stresov. Do našej ambulancie v
Hlohovci, ktorej samozrejmosťou
je detský kútik, chodia aj deti
mladšie ako dva roky ako sprievod
svojich starších súrodencov, ktorí
sa nechávajú pred nimi ošetriť.
Týmto chceme dosiahnuť, aby
nám deti dôverovali, keďže vidia, že ich súrodenci sa nechávajú
pokojne ošetriť. Ako odmenu za
statočnosť máme, samozrejme,
pripravené pre deti rôzne nálepky
so zúbkami a vymaľovávanky.“ P.
Kramárik si myslí, že doživotná
trauma detí z ošetrenia zubov je
dostatočný dôvod, prečo vyhľadať
takú stomatologickú ambulanciu,
kde majú podobný prístup ako
v tej ich.
Richard Trebatický
14
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
potulky regiónom
LÚKA: VODOU ZÁSOBUJE CELÉ SLOVENSKO
Hľadáte tip na výlet alebo
informácie o okolitých obciach? Možno vás inšpiruje
seriál Piešťanského týždňa
o potulkách regiónom, v ktorom postupne predstavíme
všetky obce nášho regiónu. V
tomto čísle je to Lúka.
Lúka v číslach:
610 - počet obyvateľov
1740 ha - rozloha chotára
1246 - prvá písomná zmienka
1920 - súčasný názov obce
Prierez históriou
O prítomnosti pravekého človeka v oblasti Tematína svedčia
nálezy keramiky z mladšej doby
kamennej. V roku 1933 sa tu našla kamenná hladená sekerka. V
neskorej dobe bronzovej tadiaľto
pravdepodobne prechádzali ob-
Dominantou obce je od sedemnásteho storočia renesančný kaštieľ.
za čiastku 25-tisíc zlatých. Z posledného roku panovania Thurzovcov pochádza urbár Tematínskeho
hradného panstva, kde sa uvádzajú informácie o obyvateľoch
a poddaných z obce Lúka.
Dominantou samotnej obce je
aj dnes renesančný kaštieľ, ktorý
v roku 1674 vybudovala rodina
Šándorovcov. Gašpar Šándor dal
vyrobiť tabuľu s nápisom: „Beda
tomu dvorovi, v ktorom rozkazuje krava volovi“, pretože jeho
žena Katarína často zasahovala
do jeho záležitostí. Poslednými
vlastníkmi kaštieľa bol grófsky rod
Hardeggovcov.
Na Lúke bývali mnohé šľachtické rody.
Obecné symboly
Vladimír Vöröš
chodné cesty, ktoré spájali Považie s Ponitrím. Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia na
území obce Lúka našli fragment
keramiky, zvyšky ohnísk, ľudské
a zvieracie kosti ako dôkaz toho,
že tu existovalo praveké sídlisko
a pohrebisko. Z ďalších archeologických nálezov na hrade Tematín
pochádza desať zlatých mincí, no
ich datovanie vzhľadom na deformácie nie je možné určiť.
Lúka vznikla pravdepodobne
po veľkom tatárskom plienení Považia v roku 1241 ako stredoveká
osada pod tematínskymi kopcami.
Súviselo to asi s budovaním hradu, ktorý mal v tom čase strážnu
a signalizačnú funkciu. Lúka patrila pod panstvo hradu, pretože jeho majitelia boli súčasne i
majiteľmi obce. V roku 1524 dal
Ľudovít II. do zálohy hrad Tematín
Alexejovi Thurzovi z Betlanoviec
Na historickom symbole obce
Lúka – najstaršej pečati z roku
1676 - sú zobrazené štyri ruže. Na
pečatidle z roku 1770 sú v ozdobnom štíte tri zvrchu vyrastajúce
stonky s dlhými ostňami. Každá
z nich má tri bobuľové plody. Zobrazená rastlina pripomína trn-
ku. V hornej časti sú dve hviezdy
a v kruhopise je text Pečať dediny Lúka. Erb obce pozostáva
zo strieborného štítu, na ktorom
sú vyobrazené tri zelené stonky
s ostňami. Každá má tri modré
trnky. V hornej časti sa nachádzajú dve modré hviezdy.
Fašiangový karneval pripravili aj v miestnej materskej škole.
Oplatí sa vidieť
V obci Lúka možno obdivovať
už spomínaný kaštieľ. Dvojpodlažná budova s nárožnými vežami a
krytou manzardovou strechou je
v súčasnosti pod správou Ministerstva vnútra SR. Vstup je riešený strmým priamočiarym schodiskom a prístupovou cestou. Interiéry sú prevažne renesančné. V
parku kaštieľa sa nachádza baroková kaplnka sv. Márie Magdalény.
V areáli sa nachádza aj jaskyňa
Panny Márie a socha sv. Jána. V
súčasnosti kaštieľ nie je prístupný
verejnosti.
Najvýznamnejšou a turisticky
najnavštevovanejšou lokalitou je
zrúcanina hradu Tematín. Združenie na záchranu hradu Tematín
pod vedením starostu obce Modrovka Romana Pomajba sa snaží
o obnovu a zachovanie tejto zrúcaniny. K novodobým pamiatkam
– stavbám patrí Kostol Bolestnej
Panny Márie, ktorý bol vysvätený
v septembri 2006. Prechádzka pri
rieke Váh môže tiež poslúžiť na
aktívne využitie voľného času.
potulky regiónom
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
Lúka dnes
Najvýznamnejšími a najväčšími zamestnávateľmi sú Coca-Cola
Beverages Slovakia a spoločnosť,
ktorá plní dojčenskú vodu Lucka.
V súčasnosti je Lúka vybavená
všetkými inžinierskymi sieťami.
„Nová výstavba má kompletne
urobenú kanalizáciu a odkanalizované sú aj niektoré zo starých
častí Lúky. Postupne sa snažíme
dobudovať kanalizáciu v celej
obci,“ hovorí starosta Vladimír
Vöröš. Minulý rok tu otvorili nové
multifunkčné ihrisko s umelým
trávnikom. Obecný úrad tiež vydáva časopis Info-Lúka trikrát do
roka. Obec je členom Mikroregiónu Beckov, Zelená voda, Bezovec.
Každoročne pripravujú vlastný kalendár s rôznymi témami, ktorý
obyvatelia združených obcí dostávajú do domácností zadarmo.
Obec sa v súčasnosti pustila do
rozsiahleho projektu regenerácie
centra. Do konca marca vypílili
staré stromy, ktoré nahradia ďalšou zeleňou. „V centre pribudne
nový mobiliár a autobusová za-
15
ZAUJÍMAVOSTI
V rámci prevencie kriminality sa v kaštieli konali tábory pre deti.
stávka, naprojektované sú tiež
chodníky, osadíme aj maketu hradu Tematín či informačné tabule,“ dopĺňa starosta. Projekt, ktorý je financovaný z eurofondov
vo výške takmer 430-tisíc eur, by
mal byť hotový do konca októbra
tohto roku. Obec Lúka by mala
začať s výstavbou novej bytovky,
ktorú bude financovať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z
vlastných zdrojov. Vznikne tu aj
K novodobým pamiatkam patrí kostol zasvätený Bolestnej Panne Márii.
nový stavebný obvod Lúka – Prielohy pre 28 rodinných domov.
Spoločenské vyžitie
Obec pripravuje počas celého
roku spoločensko-kultúrne podujatia, ako napríklad stavanie mája, koncerty dychovej hudby, vianočné posedenie, stretnutie Úcta
k starším a ďalšie. Spolupracuje
tiež s miestnou jednotou dôchodcov. Do kultúrneho a športového
života obce sa zapája i miestna
základná škola. Túto tradíciu aktívne zachovával aj zosnulý riaditeľ Ján Dlhý. Na jeho počesť sa
tu v roku 2009 konal prvý ročník
Memoriálu Jána Dlhého vo futbale. K obľúbeným akciám minulého roka patrila aj silvestrovská
zabíjačka. Tento rok sa 8. mája
bude konať druhý ročník výstupu na hrad Tematín. V obci už
dlho pôsobí hasičský zbor. Lúka
sa tiež môže pochváliť výsledkami
vo futbale - družstvo dorastencov
i muži hrajú druhú triedu.
S použitím materiálov obce
napísal Igor Paulech
Lúka bola prvou dedinou
na Slovensku, v ktorej mali budovu pošty v rodinnom dome.
Začiatkom novembra 2003 si ju
otvorili manželia Kobelárovci
v dome po starých rodičoch.
Pošta už dnes nefunguje.
V poslednom desaťročí
vyrástol v obci nový obytný súbor. Je v lokalite bývalého majera a okrem rodinných domov
tam vybudovali aj kostol, zasvätený Bolestnej Panne Márii.
V roku 1674 dala postaviť
rodina Šándorovcov na vŕšku
nad Lúkou kaštieľ so štyrmi nárožnými vežami. Pôvodne bol
postavený ako renesančný opevnený kaštieľ, no v druhej polovici 18. storočia ho prestavali
v barokovom štýle. V októbri
1683 sa v ňom konalo aj valné
zhromaždenie Nitrianskej župy.
Neskôr patril kaštieľ rodine Medňanských, ktorá má v jeho areáli hrobku. V parku je baroková
kaplnka sv. Márie Magdalény.
V blízkosti futbalového
štadióna vyrástla pre mladé rodiny nájomná bytovka s piatimi
trojizbovými a tromi dvojizbovými bytmi. Nový domov v nej
našlo osem rodín. Jej prvým
nájomníkom sa v roku 2006 stal
Martin Gábor. Druhá bytovka,
kde našlo miesto sedem rodín,
je v obvode Majer.
V Lúke vyviera prameň
Šáchor, z ktorého sa plní aj
dojčenská voda Lucka. Odberateľom pitnej vody je tiež spoločnosť Coca-Cola a pitnou vodou z lúčanského prameňa sú
zásobované aj vodovody v Lúke
a susednej Modrovke.
(IP)
Na Tematíne bolo vraj prepadlisko šarkana
V publikácii Dejiny obce Lúka od
zostavovateľa Jozefa Karlíka sú
uvedené niektoré povesti o hrade Tematín. Jedna hovorí o šarkanovi, iná napríklad o zakliatej
dievčine v tematínskej skale.
Podľa povesti o šarkanovi dal
nahnevaný pán zavrieť opitého
sluhu Ďura do žalára. Ten po chvíľke ticha začal kričať a volať o pomoc. Ľudia si mysleli, že žartuje,
no keď ho chceli ráno vyviesť
von, žalár bol prázdny. Objavili
však veľkú dieru – prepadlisko
šarkana. Aby si svoje domnienky
potvrdili, na noc nechali v žalári
zatvorenú ovcu. Ráno ju však nenašli. Rozhodli sa preto nastražiť
na šarkana pascu. Ďalší deň našli
v žalári v okovách uväzneného
šarkana. Poddaní ho strelami a
palicami zabili. Pán po jeho uhynutí šomral na draka a vravel si,
že potvora zobrala chamraď a
pohrdla milostivou grófkou.
Z ľudového rozprávania sa zachovali aj novšie historky z Lúky
a jej okolia. Napríklad to, že pri
Váhu sa prechádzali svetlonosi
a strašili miestnych obyvateľov.
Medzi ľuďmi sa tiež hovorievalo,
že v kaštieli straší barón a chodí
po miestnostiach s knihami, ktoré rozhadzuje. Jedna poverčivá
žena zasa vraj uverila niekoľkým
špiritistom, že jej mŕtvy syn je
v nebi hladný. Poradili jej, aby
mu každý deň nechávala na okne
jedlo. Žena od toho času každé
deň nechávala niečo pod zub na
okne. Jej sused to vždy zjedol
a ona dlho verila, že jej syn Miško
O hrade Tematín sa zachovalo množstvo ľudových povestí. Foto: P. Zelman
si chodí z druhého sveta po jedlo. Ľuďom tiež naháňala strach
stará ohorená vŕba bez konárov
pri čiernom moste. Báli sa tadiaľ
v noci chodiť, pretože tam vraj
strašil muž bez hlavy.
(IP)
16
kultúra
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
Mušinský oprášil históriu ochotníckeho divadla
Vo Vile dr. Lisku sa v týchto
dňoch nachádza jedna z najkrajších výstav v Piešťanoch.
Takmer storočné čierno-biele fotografie hovoria o histórii ochotníckeho divadla v našom meste.
Zozbieral ich a mená hercov –
náturistov, ale aj ich režisérov
či garderobierov - dal dovedna
potomok významného piešťanského maskéra, režiséra a herca
Vincenta Mušinského - jeho syn
Ladislav.
rúčku na pozdrav. Aj ona, dnes už
88-ročná starenka, si spomína na
ochotnícke divadlo v Robotníckom dome takto: „Divadlo – to
bol náš život. Pomáhala som môjmu prvému manželovi Vincentovi
Mušinskému, ktorý nás opustil v
roku 1968, dotvárať vizáž piešťanských hercov. Za kaderníčku
aj vlásenkárku som sa vyučila v
Budapešti, ale v divadle bolo treba nielen česať a pridávať príčesky, ale aj líčiť. Všetko som
sa naučila a Vincent sa neustále zdokonaľoval tiež. Robil všetko. Herca, režiséra, maskéra, a
keď bolo treba, aj rekvizitára. Na
tamtých fotografiách ma nájdete trošku vzadu, vpredu sú vždy
herci.“ Pani Helenka sedela pri
vitríne, ktorá chránila flakóniky,
tuby, hrebienky, vlásenky, príčesky a všakovaké iné kozmetické
prípravky na líčenie pochádzajúce
z minulého storočia.
Pudroval im
raťafáčiky
Ladislav Mušinský
Prvé divadlo
hrali robotníci
„Prvý písomný záznam o troch
odohraných hrách piešťanských
ochotníkov z Robotníckej telocvičnej jednoty pochádza z 18.
marca 1919. Uverejnili ho Robotnícke noviny,“ prezradil v úvode
štvrtkovej vernisáže Ladislav Mušinský. Jej kurátor Andrej Bolerázsky z Balneologického múzea
v Piešťanoch, ktorý sa podieľal
aj na inštalácii výstavy, povedal,
že človek nemusí byť historik,
aby dal dovedna cenný materiál:
„Zachránil ho pre ďalšie generácie v hodine H, vďaka zanieteniu
a láske k ochotníckemu divadlu.
Mal to možno o niečo jednoduchšie, pretože meno Mušinský mu
otváralo dvere u piešťanských
ochotníkov.“
„Keď sa spomenie meno Mušinský - hneď cítim v nose vôňu
púdru, ktorým mi pán režisér predtým, ako som vyšla na javisko,
prepudroval nos,“ prezradila nám
niekdajšia učiteľka i herečka Marta Fanová z Piešťan a pokračovala: „On všetky nosy nazýval jednotne - raťafáčiky. Aj môj detský
raťafáčik sa vďaka Mušinskému
a jeho voňavému púdru neleskol.
Mala som asi päť rokov, keď som
po prvýkrát stála v Orlovni na
javisku. Celá naša rodina hrala divadlo – otec, mama, aj moja sestra. Otec Michal Fano režíroval a
mamička Mária, rodená Chrenková, bola garderobierka, šepkárka
aj herečka.“ Pri Dubovom, ten
dom tam ešte stojí, mal požičovňu šiat pán Schmelzer. „Keď
ste tam vošli, cítili ste sa ako
Rúčku Heleny Konečnej-Mušinskej pobozkal Pavel Brunovský z Piešťan.
v rozprávke. Všade okolo viseli prekrásne divadelné kostýmy,
ale boli tam aj rôzne rekvizity.
No hovorím – celkom ako v rozprávke,“ dodala Marta Fanová.
„Ani v neskorších rokoch som sa
divadla nevzdala, ako učiteľka
som nacvičovala hry v okolitých
dedinách.“ Divadlo ale nemalo za
úlohu iba ľudí zabávať, šírilo aj
osvetu a kultúru. „Vďaka divadelným hrám, ktoré naši otcovia aj s
nami deťmi hrali, sme učili Piešťancov spisovnú slovenčinu. Lebo
reč, ktorú používali, bola tvrdá,“
pripomenul Ladislav Mušinský.
Poslední tu hrali
Bradatí
Výstavu, ktorá hovorí o storočnici piešťanského ochotníckeho
divadla, završujú fotografie Bradatej divadelnej dvojice. Pred
ňou na doskách, ktoré znamenali
svet, stáli na začiatku ochotníci z Robotníckej telovýchovnej
jednoty, z Telocvičnej jednoty
Sokol, z Telocvičnej jednoty slovenského Orla a zo Sekcie komunistickej mládeže. Neskôr hrali
Hral kočiša i kuchára
„Kedysi som bol tiež ochotníkom, hral som kočiša aj kuchára
v hre Lakomec, ale účinkoval som
aj v Sedliackej neveste,“ zaspomínal si na zlatú éru divadelníctva 77-ročný Pavel Brunovský z
Piešťan. A následne sa galantne
sklonil k Mušinského mamičke –
Helene Konečnej a pobozkal jej
V Orlovni sa v roku 1934 hrala divadelná hra Cigánkina pomsta.
divadlo aj ochotníci z Československého Červeného kríža, zo 42.
Zboru Slovenskej ligy, z Federovanej robotníckej telovýchovnej
jednoty, z Jednoty proletárskej
telovýchovy, z Miestnej jednoty
slovenského roľníckeho dorastu,
z Československého zväzu mládeže, z Revolučného odborového
hnutia (ROH) Kefárskych závodov, ROH Priemyselného podniku drevospracujúceho, z ROH
Okresného poštového úradu, ROH
československých štátnych lesov,
Ochotnícky súbor Domu osvety,
či ochotníci z ROH pri Vojenskom
kúpeľnom ústave. Divadlo sa hralo
aj na Základnej osemročnej škole
a ČSM gymnáziu v Piešťanoch. A to
sme ešte len v roku 1958! V období rokov 1959–1963 však došlo
k útlmu divadelníctva v našom
meste. Požiar v júli 1963 následne
ukončil ochotnícke divadelníctvo,
bohaté na úspechy v regionálnych
aj celoslovenských prehliadkach,
na dlhší čas. Posledný divadelný
súbor, ktorý v Piešťanoch aktívne
vystupoval len pred pár rokmi,
bola Divadelná dvojica bradatých.
O ľuďoch, ktorí vo svojom voľnom
čase zabávali svojich susedov veselými aj vážnymi divadelnými
hrami, si môžete prečítať a na
ich snímky sa pozrieť až do 4.
júna vo výstavných priestoroch
Balneologického múzea. Autori
výstavy s názvom A opona spadla
priložili k fotografiám aj zošity, do
ktorých môžu návštevníci zapísať
mená, ak sa im podarí identifikovať herca alebo divadelnú hru,
stvárnenú na snímke.
Viac o histórii ochotníckeho
divadla v Piešťanoch si prečítate
v nasledujúcom vydaní Piešťanského týždňa.
V. Dusíková
kultúra
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
17
NA JEHO DIELACH SA HRÁVALI AJ DETI
Svoje abstraktné umenie - tapisérie a olejomaľby - vystavuje v
Piešťanoch 77-ročný umelec z
Bratislavy, Otokar Bachorík. Oto,
ktorý sa narodil v Chtelnici, má
Piešťany veľmi rád, pretože tu
na Kukučínovej ulici žil. Za Piešťany hral aj hádzanú a pri lopte
sa zoznámil so svojou manželkou Máriou, s ktorou má dvoch
synov. Na utorňajšiu vernisáž sa
do Galérie Fontána prišli pozrieť
aj jeho susedia.
Bachorík vyštudoval odbor úžitkovej grafiky a dekoratívnej maľby. Pracoval ako výtvarník v bratislavskom Dome techniky, neskôr
bol výtvarným redaktorom v knižnej redakcii Smena a Mladé letá.
Od roku 1968 je v slobodnom povolaní. Najskôr sa venoval grafike
– aj televíznej, potom ilustroval
a tvoril plagáty s dôrazom na sociálnu a kultúrnu oblasť. Jeho diela
obdivovali na Bienále vo Varšave,
Manželia Otokar a Mária Bachoríkovci sa zoznámili pri hádzanej.
v Krakove i v Brne. Tu si vytvoril
kontakty a našiel blízkych ľudí,
ktorí ho následne pozývali na výstavy po takmer celej Európe, no
vtedajší režim neprial cestovaniu
do zahraničia.
Od roku 1980 sa umelec venu-
je textilnej a maliarskej tvorbe.
Hoci iba pred tromi rokmi prekonal cievnu príhodu a na piešťanskej vernisáži svojich hostí len
pár slovami pozdravil, aj napriek
svojej chorobe stále maľuje. „Už
nemôžem tvoriť textilné tapisé-
rie, ale olejomaľbe sa venujem
stále,“ prezradil nám maestro
Bachorík. Zaujal nielen pozoruhodnou výtvarnou tvorbou, ktorú
vlastnia viaceré galérie i múzeá
či súkromníci od Slovenska cez
Južnú Afriku, Kanadu až po USA,
ale aj čarovným úsmevom. No
a stisk jeho ruky nám pripomenul
Dobšinského rozprávku o troch
silákoch – toľko entuziazmu a pozitívnej energie mali azda iba oni.
Do sveta detí nahliadol i Bachorík,
keď so svojím synom, akademickým sochárom Slavomírom Bachoríkom, zhotovili viaceré detské
ihriská z dreva a keramiky. Dve
z nich realizovali aj v Piešťanoch.
Hrávali sa na nich deti na sídlisku A. Trajan a na Ulici Andreja
Hlinku. Ich čas pominul a dnes
sú už asanované.
V. Dusíková
Novinka Lúčnice mala premiéru v Piešťanoch
Zlaté husle pod vedením Marina
Sleziaka. V programe Mladosť a
krása ľudia videli tance hôrnych
chlapcov, ale aj časť nazvanú Kvety Zemplína či Chlapci z Oravy,
zazneli i piesne pri poháriku, rozkazovačky aj balocké spevy.
Členovia umeleckého súboru
zachovávajú okrem ľudových aj
svoje vlastné tradície. O jednej
z nich nám povedal piešťanský
rodák a člen Lúčnice Miroslav Hanák: „Vždy keď prídeme do mesta, z ktorého pochádza niekto zo
súboru, postará sa o občerstvenie
pre kolegov po predstavení.“
Igor Paulech
Foto: Martin Palkovič
Po predstavení 60 rokov krásy Lúčnica v Piešťanoch premiérovo odtancovala nové vystúpenie.
Umelecký súbor Lúčnica sa minulý týždeň predstavil v piešťanskom Dome umenia s úplne
novým programom. Dvojhodinové vystúpenie Mladosť a krása
od režiséra a choreografa Štefana Nosáľa si sem prišlo pozrieť
množstvo priaznivcov ľudovej
hudby a tanca.
Bohatstvo tradície spevov a
tancov zo Slovenska, ktoré prináša Lúčnica už viac ako šesť desaťročí, pretavil Štefan Nosáľ do
ďalšieho programu. Diváci si tak
mohli pozrieť niekoľko obrazov,
ktoré čerpajú inšpiráciu z pôvodných slovenských roľníckych, pastierskych či spoločenských tradícií. „Stavili sme tiež na niektoré
tance, ktoré majú hádam aj päťdesiat rokov a niektoré na javisku
neboli asi tri desaťročia. Načreli
sme do starších kmeňových diel,
zmenili sme ich a dali im súčasnú
podobu,“ vysvetlil dlhoročný choreograf Lúčnice Š. Nosáľ.
„Trošku som sa aj bála. Bola
to premiéra a ešte som sa na sto
percent nezžila s týmito tancami. Človek si hovorí, aby nezabudol kroky či rekvizity. V tomto
programe je ich naozaj veľa. Dopadlo to však veľmi dobre a diváci boli tiež výborní,“ prezradila
Piešťanskému týždňu jedna z tanečníčok Lúčnice. Štyridsaťpäť
tanečníkov Lúčnice v Piešťanoch
hudobne sprevádzal Orchester
Podľa choreografa Štefana Nosáľa je Dom umenia
pre Lúčnicu dvorné divadlo, kam sa veľmi radi vracajú.
18
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
STREDA 21. APRÍLA
JJEDNOTKA
EDNOTKA
03:40
3 40 Správy
Správy STV o 16:00 03:55
Sila lásky II. (74) 04:50 Sila
lásky II. (75) 05:40 Slovensko
dnes 05:50 Správy STV 06:15
Góly body sekundy 06:25 Počasie 06:30 Ranné správy I. 06:35
Ranný magazín 07:55 Ranné
správy II. 08:05 Vtipnejší vyhráva
08:50 Inšpektor Morse 10:45
Sladká Valentína (65) 11:30
Sladká Valentína (66) 12:20 Dámsky magazín STV 13:40 Varení
pečení 14:10 Kaviareň Slávia
14:45 Zostane to v rodine 15:20
Divoký anjel (144/270) 16:00
Správy STV o 16:00 16:18 Góly
body sekundy 16:25 Počasie
16:30 Sila lásky II. (76) 17:25
Sila lásky II. (77) 18:15 Dr.House
III. (22/24) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Stratené mesto
Dobrodružný príbeh z
budúcnosti. Globálne
otepľovanie pokročilo už
tak ďaleko, že väčšina
pozemskej súše je zaplavená morom...
(Nemecko 2008)
22:00 Genesis:
Zrodenie vraha (5/22)
Pokrvní bratia
Kriminálny seriál o špeciálnej jednotke,ktorá rieši
zločiny v Madride a okolí.
(Španielsko 2007)
22:50 Genesis: Zrodenie
vraha (6/22) V temnote
23:50 Inšpektor Morse: Kto
zabil Harryho Fielda?
Príbeh z krimi série.
(Spojené štáty americké,
Veľká Británia 1991)
01:35 Genesis: Zrodenie vraha
(5/22) 02:30 Genesis: Zrodenie
vraha (6/22)
MARKÍZA
M
05:35 Reflex
Reflex 06:00 Teleráno
09:00 Bez servítky 09:55 Jadrový
hurikán 11:25 Kung Fu - Legenda
pokračuje 20/20 12:25 Spravodlivosť 1/13 13:15 Rýchle Televízne
noviny 13:20 Odložený prípad II.
23/23 14:15 Monk II. 13/16 15:05
Rýchle Televízne noviny 15:10
TV program 21. 4. - 27. 4.
Las Vegas: Kasíno II. 19/24 15:55
Rýchle Televízne noviny 16:00
NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad I. 19/23 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných
príbehov, ktoré chytia za srdce...
21:50 Vždy budem
v tvojej blízkosti
Nevinná žena čelí obvineniu z vraždy. Dôkazy
i čas hrajú neúprosne
proti nej. Podarí sa jej v
tomto nerovnom súboji s
ľudskou zákernosťou zvíťaziť? Triler (121'),
Francúzsko, 2004.
00:15 Smrtiace podzemie 01:40
Alias V. 15-16/17 04:00 Pravidlá
zadaných 6-7/7 04:40 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
T
06 20 KRIMI NOVINY 06:50
06:20
NOVINY TV JOJ 07:15 KRIMI
NOVINY 07:50 NOVINY TV JOJ
08:20 Panelák V. (55) 09:20
RANNÉ KINO: Jediné východisko
11:25 Klaun (28) 12:25 District
(9) 13:15 C.S.I.: Kriminálka New
York I. (11) 14:10 Myšlienky vraha
I. (8) 15:10 Simpsonovci XII.
(21/21) 15:40 Simpsonovci XIII.
(1/22) 16:00 C.S.I.: Kriminálka
New York I. (12) 16:59 PRVÉ
NOVINY 17:20 PROMI NOVINY
17:45 Prvé oddelenie II. (31)
18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Panelák V. (56) Pomsta
Fodrász sa snaží presvedčiť Jakuba, že o Jarmilin
zdravotný stav sa nezaujímal zo zištných dôvodov.
Uverí mu Jakub?
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VIII. (13)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy!
Americký kriminálny
seriál (2009)
22:15 Kosti IV. (24)
Sledujte napínavú prácu
vedcov, ktorým nechýba
humor a ľudskosť aj
napriek tomu, že pracujú
v morbídnom svete plnom
krutých a hrôzostrašných
zločinov!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2009)
23:15 Dexter III. (8)
Kto odhalí Dexterovu
dvojitú existenciu?
Americký kriminálny
seriál (2008)
00:20 Resident Evil 02:10 Klaun
(28) 02:55 Dexter III. (8) 03:50
Swordsman 2 05:30 Simpsonovci XII. (21/21) 05:55 Simpsonovci XIII. (1/22) 06:15 PROMI
NOVINY
DOMA
D
06:05 N
Naučím ťa milovať 47/129
06:50 Súboj vášní 31-32/125
09:00 Čaro lásky 7/90 09:50
Viktória 151/171 10:40 Ulica III.
167/259 11:35 Správna Susan II.
18/26 12:05 L.O.V.E. 13:20 Rebeli
II. 12/225 14:15 Júlia - Cesty za
šťastím 166/351 15:05 Správna
Susan II. 19/26 15:35 Naučím ťa
milovať 48/129 16:25 Súboj vášní
33-34/125 18:10 Túžba tela 38/143
19:00 Rebeli II. 13/225 20:00 Čaro
lásky 8/90 20:50 Pravá tvár vášne
62/178 21:50 L.O.V.E. 22:45 Sex
v meste III. 1/18 23:20 Viktória
152/171 00:05 Princ z Pacifiku
01:45 Lampáreň 02:15 Túžba tela
38/143 02:50 Lampáreň 03:55 112
04:15 Princ z Pacifiku
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza:
D
Vražda III.
III (16)
06:00 Črepiny PLUS 06:25 Zasľúbená zem (52) 07:10 Doktorka
Quinnová (22) 07:55 Magnum VIII.
(3,4) 09:45 Derrick II. (66) 10:50
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa
(26) 11:55 M*A*S*H* (53,54) 12:55
Diagnóza: Vražda III. (16) 13:50
Varí vám to 14:30 Páli vám to?
15:10 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (26) 16:15 M*A*S*H*
(53,54) 17:00 Láska a pomsta
(7,8) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 Chlapci
a chlapi (2) 21:35 M*A*S*H*
(36,37,38,3) 23:35 Mafstory 00:00
Črepiny * 00:40 Chlapci a chlapi
(2) 01:35 Nočné reprízy
D
DVOJKA
05:30 Správy STV „N” 05:55
Správy - Hírek 06:05 Udalosti
ČT 06:35 Správy a komentáre
07:00 Národnostný magazín
07:30 Živá panoráma 07:55 Pre
materské školy 08:25 Ranné
správy I. 08:30 Ranný magazín
09:50 Ranné správy II. 09:55
Fokus - zdravie 10:50 Zdravie v
Európe (3/8) 11:40 Regionálny
denník 12:15 Živá panoráma
12:55 Ľudová kultúra na Slovensku 13:25 Enviro 13:55 Na ceste
14:20 Seniori 14:50 5 minút po
dvanástej 15:55 Spektrum vedy
16:30 Maďarský magazín 17:00
Regionálny denník 17:35 Fokus peniaze 18:15 Autoportréty 18:20
Večerníček 18:35 Zdravíčko,
pán doktor 19:00 Pestúni zvierat (2
(2/24) 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:05 Keno
10 2
20:15 Test magazín 20:25
Futbal Liga majstrov 22:50 VAT
23:15 Jolly Joker (3/12) 00:05
Udalosti ČT 00:35 Správy STV
„N” 01:00 Správy - Hírek
ŠTVRTOK 22. APRÍLA
JJEDNOTKA
EDNOTKA
03:25
3 25 S
Správy STV o 16:00
03:45 Sila lásky II. (76) 04:40
Sila lásky II. (77) 05:30 Slovensko dnes 05:45 Správy STV
06:10 Góly body sekundy 06:20
Počasie 06:30 Ranné správy
I. 06:35 Ranný magazín 07:55
Ranné správy II. 08:05 Vtipnejší vyhráva 08:55 Inšpektor
Mors
Morse 10:45 Sladká Valentína
(67) 11:30 Sladká Valentína
(68) 12:20 Dámsky magazín
STV 13:35 Varení pečení 14:05
Kaviareň Slávia 14:40 Zostane
to v rodine 15:15 Divoký anjel
(145/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Sila lásky
II. (78) 17:25 Sila lásky II. (79)
18:15 Dr.House III. (23/24) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Nora Robertsová: Pocta
Romantické krimi. Už sa
viac necíti byť doma v
bezpečí...
(Spojené štáty americké 2009)
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
TV program 21. 4. - 27. 4.
ŠTVRTOK 22. APRÍLA
21:50 Kinorama
Magazín zo sveta filmu
(Slovensko 2010)
22:20 Nočná zmena:
Smrť v supermarkete
Krimi. Koľko ľudí, toľko
pohľadov...
(Nemecko 2005)
23:50 Inšpektor Morse:
Gréci, ktorí nesú dary
Príbeh z krimi-série.
(USA, VB 1991)
01:35 Nora Robertsová: Pocta
MARKÍZA
M
05:30 R
Reflex
Refl
eflex 06:00 Teleráno 09:00
Bez servítky 09:55 Smäd 11:30
Kung Fu - Legenda pokračuje II.
1/22 12:25 Spravodlivosť 2/13
13:15 Rýchle Televízne noviny
13:20 Odložený prípad III. 1/23
14:15 Monk II. 14/16 15:05 Rýchle
Televízne noviny 15:10 Las Vegas:
Kasíno II. 20/24 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 NCIS
- Námorný vyšetrovací úrad I.
20/23 17:00 Prvé Televízne noviny
17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55
Rýchle Televízne noviny 18:00
Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny 19:55 Bytobranie
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
21:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 22/25
Kriminálny seriál,
USA, 2008
22:50 Sprisahanie
Mel Gibson a Julia
Robertsová v napínavom
thrilleri o paranoickom
newyorskom taxikárovi,
ktorý je presvedčený o
veľkom sprisahaní.
Triler (130'), USA, 1997
01:20 Mrazivá tma 02:55 Mechanik 04:40 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
T
06:30
06
30 KRIMI NOVINY 07
07:00
00
NOVINY TV JOJ 07:20 KRIMI
NOVINY 07:50 NOVINY TV JOJ
08:20 Panelák V. (56) 09:25
RANNÉ KINO: Po vražde sa
mlčí 11:25 Klaun (29) 12:25 District (10) 13:15 C.S.I.: Kriminálka
New York I. (12) 14:10 C.S.I.:
Kriminálka Miami VIII. (13) 15:10
Simpsonovci XIII. (2,3) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York I.
(13) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
PROMI NOVINY 17:45 Prvé
oddelenie II. (32) 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (57)
20:
Bez názvu
Ivana pripravuje Jakuba
na život v pretvárke.
Angie raňajkuje u Dušana
Janča. Čo sa stalo? Ivanin
šéf má zaujímavý plán...
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Odsúdené II. (12)
Smutné pravdy
Katar zúfalo čaká na
Anjela v ambulancii. Jeho
stav sa začína zhoršovať.
Bárbi otravuje Popy, aby
jej pomohla s bratom...
Slovensko-český
seriál (2010)
22:15 Mafstory: Márgit a Bulhari
Najnovší príbeh Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit.
Slovenský komediálny seriál (2010)
23:15 Profesionáli III. (13)
Šéf je paroháč
Kapitán podozrieva
Ruženku z nevery a Miňo
s policajtmi tajne pripravuje Mikuláša. Nakoniec
sú prekvapení všetci...
Náčelník Maroš Nagy so
svojimi mužmi hrdo bojuje
so zločinom...
Komediálny seriál z policajnej stanice (2009)
00:15 Špeciálne komando IV. (4)
01:10 Odsúdené II. (12) 02:00
Podvodníci (16) 02:45 Klaun (29)
03:30 Simpsonovci XIII. (2,3)
04:15 Črepiny * 04:50 Duch z
počítača 06:20 PROMI NOVINY
D
DOMA
05:55 Naučím ťa milovať 48/129
06:40 Súboj vášní 33-34/125
08:50 Čaro lásky 8/90 09:40
Viktória 152/171 10:30 Ulica III.
168/259 11:25 Správna Susan II.
19/26 11:50 L.O.V.E. 13:10 Rebeli
II. 13/225 14:00 Júlia - Cesty za
šťastím 167/351 14:55 Správna
Susan II. 20/26 15:25 Naučím
ťa milovať 49/129 16:15 Súboj
vášní 35-36/125 18:00 Túžba tela
39/143 19:00 Rebeli II. 14/225
20:00 Čaro lásky 9/90 20:50
Pravá tvár vášne 63/178 21:50
L.O.V.E. 22:45 Sex v meste III.
2/18 23:20 Viktória 153/171 00:05
Kóma 02:00 Túžba tela 39/143
02:45 Lampáreň 04:00 Kóma
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza: Vražda III. (17)
06:00 Črepiny PLUS 06:25 Zasľúb
á zem (53) 07:10 Doktorka
bená
Quinnová (23) 07:55 Magnum
VIII. (5,6) 09:45 Derrick II. (67)
10:50 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (27) 11:55 M*A*S*H*
(55,56) 12:55 Diagnóza: Vražda
III. (17) 13:50 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa (27) 16:15
M*A*S*H* (55,56) 17:00 Láska
a pomsta (9,10) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 19:55 PROMI NOVINY
20:15 Tajná zbraň 22:15 Lampa
00:45 Deti planéty Duna (2) 02:10
Nočné reprízy
D
DVOJKA
06:00 Udalosti ČT 06:30 Správy Hírek 06:35 Správy STV „N” 07:00
Maďarský magazín 07:30 Živá
panoráma 07:45 Pre materské
školy 08:25 Ranné správy I. 08:30
Ranný magazín 09:50 Ranné
správy II. 09:55 Fokus - peniaze
10:45 Slováci na Ukrajine 11:25
Regionálny denník 12:00 Živá
panoráma 12:30 Ľudová kultúra
na Slovensku 13:00 Zdravíčko,
pán doktor 13:30 Pestúni zvierat
(2/24) 14:00 Cesty, kam vediete..?
14:25 Sféry dôverné 15:45 Profesionál 15:55 Slovensko a svet 16:30
Ryby, rybky, rybičky 17:00 Regionálny denník 17:35 Fokus - právo
18:15 Autoportréty 18:20 Večerníček 18:30 City Folk 2006 19:00
Dizajn (14/17) 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Gorila v rodine
(2/2) 21:00 Família 21:30 Správy
a komentáre 22:00 Večer na tému
23:30 Polícia 23:40 Jolly Joker
(4/12) 00:30 Udalosti ČT 01:00
Správy STV „N” 01:25 Správy Hírek 01:35 Správy a komentáre
PIATOK 23. APRÍLA
JJEDNOTKA
03:05
3 05 H
Halali 03:35 Správy STV
o 16:00 03:55 Sila lásky II. (78)
04:45 Sila lásky II. (79) 05:35
Slovensko dnes 05:50 Správy
STV 06:15 Góly body sekundy
06:25 Počasie 06:30 Ranné
správy I. 06:35 Ranný magazín
07:55 Ranné správy II. 08:05
Vtipnejší vyhráva 08:50 Inšpektor Morse 10:40 Sladká Valen(
tína (69)
11:25 Sladká Valentína
(70) 12:20 Dámsky magazín
STV 13:35 Varení pečení 14:05
Kaviareň Slávia 14:40 Zostane
to v rodine 15:15 Divoký anjel
(146/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Sila lásky
II. (80) 17:25 Sila lásky II. (81)
18:15 Dr.House III. (24/24) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Mini Talent Show
Hudobno - zábavná show
s Petrom Marcinom a
Mariánom Čekovským o
objavovaní a podporovaní
mladých talentov.
(Slovensko 2010)
21:50 ooops! načierno
Zábavný týždenník pod
názvom „ooops!načierno”
prezentuje množstvo
vtipných dokrútok, krátkych skečov i pesničiek v
podaní Sväťa Malachovského a René Štúra.
(Slovensko 2009)
22:25 Predám šéfa
Romantická komédia.
Stará láska nehrdzavie...
(Spojené štáty americké 2006)
23:55 Blesková šanca
Thriller. Ide iba o
peniaze...
(Spojené štáty americké 2001)
01:25 Inšpektor Morse
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
19
M
MARKÍZA
05:30
05
30
0 Refl
Reflex
ex 06:00 Teleráno
09:00 Bez servítky 09:55 Ohnivé
nebo 11:35 Kung Fu - Legenda
pokračuje II. 2/22 12:25 Spravodlivosť 3/13 13:15 Rýchle Televízne noviny 13:20 Odložený prípad III. 2/23 14:15 Monk II. 15/16
15:05 Rýchle Televízne noviny
15:10 Las Vegas: Kasíno II. 21/24
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad I. 21/23 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Aj múdry schybí
Zábavný seriál, ktorý vás
presvedčí, že netreba
dať na prvý dojem.
21:10 Poslanie
Akčná hviezda Jean-Claude Van Damme sa k
divákom vracia v napínavom trilery, ktorého dej sa
odohráva na Strednom
východe. Ponúka vzrušujúce dobrodružstvá, skvelé
bojové scény, exotiku a
mnoho strhujúcich akcií.
Akčný dobrodružný
film (86'), USA-Nemecko, 2001.
22:50 Vzdušný úder
Akčný film (91'),
USA, 2002
00:35 Red Bull Air Race 2010
Perth 01:00 Smrti neujdeš
TV JOJ
T
06 35 KRIMI NOVINY 07:00
06:35
NOVINY TV JOJ 07:25 KRIMI
NOVINY 07:55 NOVINY TV JOJ
08:25 Panelák V. (57) 09:30
RANNÉ KINO: Dom tajomstiev
11:25 Klaun (30) 12:25 District
(11) 13:15 C.S.I.: Kriminálka New
York I. (13) 14:10 Kosti IV. (24)
15:10 Simpsonovci XIII. (4,5)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New
York I. (14) 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 PROMI NOVINY 17:45
Prvé oddelenie 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (58) Zákusky
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Mafiánka
Skutočný príbeh ženy,
ktorá z finančnej núdze a
nedostatku začala pracovať pre gangsterskú rodinu
a stala známou mafiánkou.
Kriminálny film USA (2008)
23:00 SEDEM
Najznámejšia relácia glosujúca udalosti
uplynulých 7 dní.
23:45 Anjel smrti
Inšpektorka z oddelenia
vrážd pátra po brutálnom
zabijakovi.
Kanadsko-americký kriminálny thriller (2004)
01:50 Klaun (30) 02:35 District
(11) 03:15 C.S.I.: Kriminálka
New York I. (14) 03:55 Črepiny *
04:30 ZigZag
20
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
rozhovor
Babačovi sa najlepšie trénuje na Slovensku
by som bol vtedy spokojný aj s
dobrým umiestnením v B-finále,
nakoniec som skončil v A-finále
štvrtý. Medaila mi síce ušla iba o
vlások, no aj tak to bol pre mňa
naozaj veľký úspech. Veď som
skočil v prvej šestke.
Na tréningu s piešťanskými veslárskymi nádejami.
Jedným z ocenených v ankete
Najlepší športovci mesta Piešťany za rok 2009 bol aj reprezentant vo veslovaní Lukáš Babač. Piešťanský týždeň sa s ním
porozprával o jeho začiatkoch,
úspechoch, príprave na novú sezónu a šanci štartovať na olympiáde v roku 2012.
Lukáš Babač
Lukáš, vaše meno sa objavuje
v ankete už viac rokov. Za vlaňajšie výkony ste boli opäť zaradený medzi najlepších športovcov
Piešťan. Ako si však spomínate
na svoje veslárske začiatky a kto
vás k tomuto športu priviedol?
- Veslovať som začal ako desaťročný, čiže tomuto športu sa
venujem už pätnásť rokov. Bývam
pri Krajinskom moste - asi 1500
metrov od Lodenice. Ako decko
som sledoval chalanov, čo veslovali. Zaujalo ma to, bol som zvedavý, navyše ma podporovali aj
rodičia. V začiatkoch ma ovplyvnili najmä vtedajší veslári. Mal
som šťastie aj v tom, že som sa
dostal do vynikajúceho kolektívu.
Všetko bolo spontánne... V čase,
keď som začínal, aktívne vesloval
aj môj tréner Václav Kacíř. Ten sa
však neskôr presťahoval do USA.
Spomínali ste, že veslovaniu
sa venujete 15 rokov. Ako sa za
tento čas zmenili podmienky na
Lodenici?
Posuňme sa však k tohtoročnej sezóne. Máte za sebou preteky v Chorvátsku. Kde ešte budete štartovať a ako hodnotíte
vašu účasť v chorvátskej regate?
- Teraz som viac-menej od-
- Samozrejme, je tu viditeľný
rozdiel. V čase, keď som ja začínal, nebol o šport až taký veľký
záujem, hoci mládež mala viac
možností tráviť voľný čas inak,
ako sedieť doma za počítačom.
Na druhej strane, za tento čas
vodné športy v Piešťanoch urobili
veľký krok dopredu. Kajakári sú
známejší, tiež sa môžu pochváliť
vynikajúcimi výsledkami. Ale aj u
nás, veslárov sa to určite pohlo k
lepšiemu. V súčasnosti tu trénujú
mladí chalani, ktorí sa ukazujú
ako veľké talenty.
Kde trénuje najradšej?
- Chodievam síce aj na sústredenia, napríklad do Chorvátska,
ale na tunajšie podmienky sa vôbec nemôžem sťažovať. Každý rok
sa snažím trénovať aj v Kalifornii, kde žije môj tréner, a s ním
absolvujem „rozveslovanie“, pretože vždy potrebujem najazdiť
čo najviac kilometrov. Na Slovensko sa potom vrátim už pripravený. Musím však povedať, že na
trénovanie mám určite najlepšie
podmienky doma, na Sĺňave. Pomáhajú mi tunajší tréneri, ktorí
pripravujú mládež. Robíme si napríklad krátke videá z tréningov,
ktoré posielam aj môjmu trénerovi do USA. On sa vždy vyjadrí k
technike jazdy a spolu sa takto
snažíme odstraňovať chyby.
Vravíte, že do USA chodíte
Pred tréningom si treba najskôr doniesť k vode skif.
pravidelne trénovať. Absolvovali
ste tam aj štúdium, neplánujete
sa vrátiť do USA späť do školy?
- Máte pravdu, po strednej
škole som dva roky študoval v Spojených štátoch, no nebol som tam
veľmi spokojný. Radšej som na
Slovensku, takže momentálne neuvažujem, že by som sa tam vrátil.
Dá sa niektorý z vašich štartov označiť za pamätný? Na ktoré preteky si najradšej spomínate?
- Do pamäte sa mi pravdepodobne najviac vryli juniorské majstrovstvá sveta v Aténach z roku
2003. Šiel som na ne s veľkými
očakávaniami, no na druhej strane aj s triezvym odhadom. Hoci
Lukáš Babač (druhý sprava) patril opäť k najlepším športovcom Piešťan.
dýchnutý. Na 27. ročníku medzinárodnej veslárskej regaty Croatia Open v Záhrebe som počas
druhého aprílového víkendu obsadil 13. miesto. Na preteky som
však nešiel s veľkými očakávaniami a konečné trináste miesto
beriem ako vynikajúcu skúsenosť.
Takýmto spôsobom spolu s trénerom aspoň zistíme, kde mám
ešte rezervy, podľa toho si zostavím ďalší tréningový program. V
najbližšej dobe ma čaká niekoľko
pretekov na Slovensku. Vrcholom
sezóny budú pre mňa septembrové majstrovstvá Európy v Portugalsku a po nich majstrovstvá
sveta na Novom Zélande.
Rozmýšľate už aj nad olympiádou v Londýne v roku 2012?
- No, ide to veľmi rýchlo, veď
od Atén, kde som mal olympijskú
premiéru, už uplynulo takmer
šesť rokov. Vtedy bol v dvojskife
ľahkých váh mojím partnerom v
lodi Bratislavčan Ľuboš Podstupka. Do Pekingu som sa neprebojoval a teraz sa snažím čo najlepšie
pripraviť, aby som sa na olympiádu kvalifikoval. Skif ľahkých váh v
programe OH nie je a do dvojskifu
sa mi zatiaľ nerysuje žiadny partner. Dúfam však, že dovtedy ešte
niekoho nájdem.
Igor Paulech
22
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
PIATOK 23. APRÍLA
DOMA
D
05:55 N
Naučím ťa milovať 49/129
06:40 Súboj vášní 35-36/125
08:45 Čaro lásky 9/90 09:40
Viktória 153/171 10:30 Ulica III.
169/259 11:20 Správna Susan
II. 20/26 11:50 L.O.V.E. 13:10
Rebeli II. 14/225 14:00 Júlia Cesty za šťastím 168/351 14:55
Správna Susan II. 21/26 15:25
Naučím ťa milovať 50/129 16:10
Súboj vášní 37-38/125 18:00
Túžba tela 40/143 19:00 Rebeli
II. 15/225 20:00 Čaro lásky 10/90
20:55 Danielle Steelová: Klenoty
1/2 23:15 Danielle Steelová: Klenoty 2/2 01:20 Túžba tela 40/143
02:05 Lampáreň 03:15 Ulica III.
169/259 04:00 Júlia - Cesty za
šťastím 168/351 04:45 Lampáreň
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza:
D
Vražda III.
III (18)
06:00 Črepiny PLUS 06:25 Zasľúbená zem (54) 07:10 Doktorka
Quinnová (24) 07:55 Magnum
VIII. (7,8) 09:45 Derrick II. (68)
10:50 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (28) 11:55 M*A*S*H*
(57,58) 12:55 Diagnóza: Vražda
III. (18) 13:50 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa (28)
16:15 M*A*S*H* (57,58) 17:00
Láska a pomsta (11,12) 19:00
KRIMI NOVINY „N“ 19:55 PROMI
NOVINY „N“ 20:15 „Panoptikum
Města pražského” (2) 21:35 Len
spi, malá 23:20 Vraždy v Midsomeri VIII. (3) 00:55 Nočné reprízy
DVOJKA
D
05 30 S
05:30
Správy
á
STV „N”
N” 05
05:55
55
Správy - Hírek 06:05 Udalosti
ČT 06:35 Správy a komentáre
07:00 Rómsky magazín - So
Vakeres 07:30 Živá panoráma
07:55 Pre materské školy 08:25
Ranné správy I. 08:30 Ranný
magazín 09:50 Ranné správy
II. 09:55 Fokus - právo 10:45
Gorila v rodine (2/2) 11:40 Regionálny denník 12:10 Živá panoráma 12:45 Ľudová kultúra na
Slovensku 13:15 City Folk 2006
13:45 Dizajn (14/17) 14:15 Família 14:50 Večer na tému 16:30
Tempo 16:45 Sociálny zápisník
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - rodina 18:15 Autoportréty
18:20 Večerníček 18:30 Televíkend 19:00 Kaleidoskop 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:05 Apokalypsa - Druhá svetová vojna
(3/6) 21:00 GEN.sk 21:15 Traja
v sieti 21:30 Správy a komentáre
21:50 Hlas Európy 22:20 Sedem
rockových vekov (7) 23:10 Jolly
Joker (5/12) 00:00 Udalosti ČT
00:30 Správy STV „N” 00:55
Správy - Hírek 01:05 Správy a
komentáre 01:30 Hlas Európy
TV program 21. 4. - 27. 4.
SOBOTA 24. APRÍLA
JJEDNOTKA
03:10
3 10
0 Predám
P
šéfa 04:40 Sila
lásky II. (80) 05:25 Sila lásky
II. (81) 06:15 Slovensko dnes
06:30 Správy STV 06:55 Škaredé káčatko a ja (15/26) 07:20
Rýchla rota Chipa a Dala (37/51)
07:40 Náhradníci II. (5/31) 08:00
Fidlibumove rozprávky 08:30
Hádaj, kto nás pozval? 08:55
Robin Hood II (1/13) 09:40 Chudobní milionári II (5/6) 10:30
Chudobní milionári II (6/6) 11:20
Ostrovy snov 12:15 Motormagazín 12:40 Mini Talent Show 14:10
Jedna kočka za druhou 15:45
Sever proti Juhu (5/12) 16:35
Sever proti Juhu (6/12) 17:25
...a just (dohoda možná) 17:55
Postav dom, zasaď strom 18:30
Kaviareň Slávia 19:15 Počasie
19:20 Večerníček 19:30 Správy
STV 19:50 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých,ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to,čo sa ešte zmeniť dá.
(Slovenská republika 2010)
21:20 Chvíľa rozhodnutia
Píše sa rok 1995. Na
Balkáne zúri ozbrojený
konflikt. Viktor a Karen
pracujú ako mladí lekári
pre Medzinárodný Červený kríž. Po siedmich
rokoch sa opäť stretnú.
Karen, teraz uznávaná
expertka v plastickej chirurgii, je šťastne vydatá a
má dcéru Kim. Pri lekárskej prehliadke sa zistí,
že Kim má nebezpečný
nádor. Viktor je medzinárodne uznávaným neurochirurgom a on jediný je
schopný zachrániť dievčaťu život...
Ľúbostný príbeh.
(Spolková republika
Nemecko 2006)
22:45 Playgirls II
Česká erotická komédia.
Nová majiteľka erotického
salónu Playgirls Štěpánka
Vranská, chce zvýšiť
úroveň služieb svojho
podniku, gigolo Tom Rodr
nestačí na nymfomanku
Deckertovou, prostitútky
Ája a Irena nemajú dosť
fantázie...
(Česká republika 1995)
00:15 Blesková šanca 01:45
Chvíľa rozhodnutia
MARKÍZA
M
03:50
03
50 Zúbok
Z
05:15 Kačenka a
strašidlá 06:40 Lucia, postrach
ulice 08:05 Alf IV. 5/24 08:35
Karate Dog 10:05 Krok za krokom
V. 13/24 10:25 V dobrej spoločnosti 12:30 LET´S DANCE 15:10
FBI v sukniach 16:40 Rýchle Televízne noviny 16:45 Späť na zem
18:15 Rýchle Televízne noviny
18:20 Partička 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Smotánka
Nevšedný svet kľúčovou dierkou.
20:40 Iron Man
Tony Stark nie je žiadny
novinár ani okuliarnatý
vedec, ktorý sa primotal
ku gama žiareniu, ale
znudený miliardár, ktorý
vlastní priemyslový kolos,
užíva si život a randí s
modelkami. To ho ale
už poslednú dobu veľmi
nebaví, a preto sa rozhodne bojovať proti zločinu. Vďaka svojmu priemyslovému impériu má
prístup k technológiám, o
ktorých sa môže väčšine
hrdinom len snívať...
Akčný film (121'),
USA, 2008.
23:00 Elektra
Chladnokrvná nájomná
vrahyňa sa rozhodne
zachrániť životy dvoch
svojich posledných cieľov
- vdovca a jeho malej a
bezbrannej dcérky...
Akčný film (93'),
USA, 2005.
00:35 Dom mŕtvych 02:10
Vzdušný úder
T
TV JOJ
06:10
06
10 KRIMI NOVINY 06:35
NOVINY TV JOJ 07:00 Princezná
Sissi 07:25 Káčerovo 07:50
Simpsonovci XIII. (4,5) 08:40
Palculienka 10:30 Veľké rodinné
stretnutie 12:20 Kámo, kde mám
fáro? 14:00 Bozkávajte sa, s kým
chcete 16:00 Hlas smrti 18:00
PRVÉ NOVINY 18:20 VÍKENDOVÉ PROMI NOVINY 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 PREMIÉRA: Garfield 2
Jeden rozmaznaný kocúr
si užíva život na zámku
vo Veľkej Británii, druhý
rozmaznanec zase
komanduje svojho pána a
celé okolie. Čo sa stane,
keď si navlas podobní
krásavci nešťastnou
náhodou vymenia svoje
pozície?
Americká rodinná
komédia (2006)
22:00 Test
Clayton považuje svoj
vstup do CIA za príjemnú
a vzrušujúcu alternatívu
k bežnému životu. Zaľúbi
sa do svojej spolužiačky,
postupne sa od Burkea
učí všetkým tajomstvám
ich nevšedného remesla,
aby sa vzápätí ujal svojho
prvého skutočného zadania. Pri pátraní po agentovi si môže Clayton overiť
platnosť starých poučiek
všetkých tajných služieb:
„Never nikomu” a „Nič nie
je také, ako vyzerá”.
Americký thriller (2003)
00:15 Kámo, kde mám fáro?
01:50 Sprisahanie 03:25 Väznica
Vortex 04:15 Lepší zajtrajšok 3
06:00 PRVÉ NOVINY
D
DOMA
05:50 D
Danielle Steelová: Klenoty
1/2 08:00 Danielle Steelová: Klenoty 2/2 10:35 Slávici na ulici
11:00 Chuťovky 12:00 Moja
mama veterinárka I. 7-8/13 13:55
Columbo zasahuje 17/20 15:40
Súboj vášní 39-40/125 17:30
PROMINENTI 18:05 Gossip Girl
II. 1/25 19:00 Jesse I. 9-10/22
20:00 Rosamunde Pilcherová:
Čas rozhodnutia 21:30 Tajná spoveď 23:15 Takmer dokonalý zločin
01:15 Columbo zasahuje 17/20
02:50 Lampáreň 03:55 V tieni
04:35 Takmer dokonalý zločin
JJOJ PLUS
05:00 Svet
S
naruby 06:25 Derrick
II. (68) 07:25 „My všichni školou
povinní”
(11) 08:25 Profesionáli
povin
I. (4,5)
(4,5 10:20 Žena za pultom (5)
11:15 Vraždy v Midsomeri VIII. (3)
13:00 „My všichni školou povinní”
(11) 14:15 „Hvězda zvaná Pelyněk”
15:50 Len spi, malá 17:50 „Panoptikum Města pražského” (2) 19:00
KRIMI NOVINY „N“ 19:30 NOVINY
TV JOJ „N“ 20:00 „Citlivá místa”
21:55 Slová lásky 23:45 Profesionáli I. (4,5) 01:30 Deti planéty
Duna (3/3) 02:50 Nočné reprízy
D
DVOJKA
05
05:20
5 20 Správy
Sprá
S
STV „N”
N” 05:45
05 45
Správy - Hírek 05:50 Správy a
komentáre 06:15 Udalosti ČT
06:45 Kaleidoskop 07:15 Traja v
sieti 07:30 Živá panoráma 07:50
Televíkend 08:15 Rieky Francúzska 08:45 Apokalypsa - Druhá
svetová vojna (3/6) 09:35 Voľná
tribúna 2010 11:05 Cesty nádeje
11:35 Heidi (14/26) 12:05 5 minút
po dvanástej 13:05 Poltón 13:30
Elixír 14:00 Tenis Fed Cup 17:05
Umenie na háčiku - Sympózium
2009 17:40 Farmárska revue
17:55 Zelená revue 18:10 Večerníček 18:20 Autoportréty 18:25
Sedemnásť zastavení jari (3/12)
19:15 Československý filmový
týždenník 19:30 Správy STV „N”
19:50 Národnostné správy 19:55
Keno 10 20:05 Na križovatke SK
+ CZ: Pán si neželal nič 21:15
Anjeli strážni paralympionika
Jakuba Kraka 21:45 ooops!načierno. 22:25 Kino na Dvojke:
Yesterday 23:55 Jolly Joker (6/12)
00:50 Motormagazín 01:10 Udalosti ČT 01:40 Správy STV „N”
TV program 21. 4. - 27. 4.
NEDEĽA 25. APRÍLA
J
JEDNOTKA
03:10 Jedna kočka za druhou 04:40 Ostrovy snov 05:30
Reportéri 06:00 Motormagazín
06:20 Správy STV 06:40 Postav
dom, zasaď strom 07:10 Škaredé káčatko a ja (16/26) 07:35
Rýchla rota Chipa a Dala (38/51)
07:55 Náhradníci II. (6/31) 08:20
Maškrtníček 08:45 Góóól 09:20
Žabí ženích 10:35 3-2-1-ŠTART!
10:50 Prechádzky s dinosaurami.
Obrí pazúr 11:25 Svet v obrazoch
11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha
Christie: Poirot 14:50 Oslobodenie (3/5) 16:55 Pošta pre Teba
17:55 Extra 18:30 Tajomstvo
mojej kuchyne 19:10 Počasie
19:15 Večerníček 19:30 Správy
STV 19:50 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Dni skazy: Koniec sveta
(1/2)
Katastrofický film. Búrka,
ktorá zmení celý svet...
(Spojené štáty americké 2005)
21:45 Dni skazy: Koniec sveta
(2/2)
Katastrofický film. Búrka,
ktorá zmení celý svet...
(Spojené štáty americké 2005)
23:10 Agatha Christie: Poirot
- Vražda na golfovom
ihrisku
Krimi. Naozaj výnimočný
detektív...
(Veľká Británia 1996)
00:55 Dni skazy: Koniec sveta
(1/2) 02:20 Dni skazy: Koniec
sveta (2/2)
M
MARKÍZA
04:15 H2O: Stačí pridať vodu
9-11/26 05:25 Kačenka a zase tie
strašidlá 06:50 ... a zase tá Lucia!
08:25 Rytier pravdy 10:05 Krok za
krokom V. 14-15/24 11:00 Chuck
I. 13/13 11:50 Chuck II. 1/22
12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00
Na telo 13:30 Lampáreň 14:05
Iron Man 16:15 Rýchle Televízne
noviny 16:20 Krokodíl Dundee
v Los Angeles 18:00 Rýchle
Televízne noviny 18:05 Na streche 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
19:45 Počasie 19:50 Športové
noviny 19:55 Bytobranie
20:00 LET´S DANCE
Najlepšia tanečná show
22:45 Partička
Sprievodca jedinečným humorom.
23:25 LET´S DANCE
- Horúčka
nedeľňajšej noci
23:50 Eleventh Hour - nulová
šanca 8/18
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
00:45 Vraždy v mene satana
02:15 Na konci všetkých vojen
04:45 Na streche
TV JOJ
T
06:20
06
20 Na
N plný plyn 08:10 Garfi
Garfield
eld
2 09:50 Profesionáli IV. (8) 10:50
Stratené duše IV. (11,12) 12:45
Črepiny PLUS 13:15 EXCLUSIV
13:45 Autosalón 14:10 Snehulienka a sedem trpaslíkov 16:00
PREMIÉRA: Tajomstvo rodiny
18:00 PRVÉ NOVINY 18:20
Nové bývanie 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Kuriér 2
Jeho jedinou prácou je v
podstate každý deň voziť
ich malého syna Jacka
do školy a potom späť
domov. Existuje len veľmi
málo vecí, ktoré Franka
ešte dokážu prekvapiť,
ale na jednu z nich narazí
práve tu - na kamarátske
puto, ktoré vznikne medzi
ním a šesťročným Jackom. Keď Jacka unesú,
Frank musí využiť všetky
svoje schopnosti, aby ho
zachránil a prekazil únoscom plány.
Francúzsko-americký
akčný film (2005)
22:10 Plnou parou vzad!
Romantik Cuba Gooding
Jr. stále hľadá skutočnú
lásku a preto prijme
pozvanie priateľa na
zábavnú plavbu po
Karibiku, kde už naňho
istotne čakajú desiatky
krásnych žien. Omylom
sa však ocitnú na výletnej
lodi gayov...
Našťastie, je tu švédsky
bikini tím! Americko-nemecká komédia (2002)
00:00 Legionár 01:55 Temnota
03:25 Modesty: Dobrodružstvo
Modesty Blaise 04:40 Operácia U. S. SEAL 06:10 Autosalón
06:30 PRVÉ NOVINY
D
DOMA
06:25 Tajná spoveď 08:00 Súboj
vášní 39-40/125 10:30 Slávici
na ulici 11:25 Chuťovky 12:20
Rosamunde Pilcherová: Čas rozhodnutia 14:00 Columbo zasahuje 18/20 15:45 Súboj vášní
41-42/125 17:35 PROMINENTI
18:05 Gossip Girl II. 2/25 19:00
Jesse I. 11-12/22 20:00 Americká
krása 22:15 Skutočný príbeh:
Vypo
Vypočúvanie
Michaela Crowea
23 50 Americká krása 02:00
23:50
Columbo zasahuje 18/20 03:30
V tieni 04:55 Skutočný príbeh:
Vypočúvanie Michaela Crowea
JJOJ PLUS
06:15 „Hvězda zvaná Pelyněk”
07:40 Profesionáli I. (6,7) 09:25
Žena za pultom (6) 10:20 Maharadžova dcéra (3/3) 12:00 Aprílová výhra 13:30 „Citlivá místa”
15:10 Slová lásky 17:10 Hrochy v
Afrike 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Pandorina skrinka (1,2/2) 23:40
Formula! 01:30 Nočné reprízy
D
DVOJKA
05:35 Správy STV „N” 05:55
Národnostné správy 06:00 Udalosti ČT 06:35 Ryby, rybky, rybičky
07:00 Televíkend 07:30 Živá
panoráma 07:50 Test magazín
08:00 Enviro 08:25 Cesty nádeje
08:55 Kapura 09:40 Farmárska
revue 09:55 Noc v archíve 10:55
Tu es Petrus 11:05 Orientácie
11:35 Slovo 11:40 Miško Drotár a
naozajstná princezná 12:45 Moje
kone vrané (3/4) 14:00 Tenis Fed
Cup 17:00 Československý filmový
týždenník 17:20 Família 17:45
Spolok sv. Vojtecha - Svetlo v temnotách 18:10 Autoportréty 18:15
Večerníček 18:25 3-2-1-ŠTART!
18:45 Kinorama 19:10 Japonská
mozaika II (1/9) 19:30 Správy STV
„N” 19:50 Keno 10 20:05 Moja
NAJ kniha 21:35 Umenie 2010
22:05 Na doskách 22:35 Spolok
sv. Vojtecha - Svetlo v temnotách
23:00 Slovo 23:35 Poltón 23:30
Jolly Joker (7/12) 00:20 Udalosti
ČT 00:50 Správy STV „N”
inzercia
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
23
PONDELOK 26. APRÍLA
JJEDNOTKA
03:45
3 45 O 5 minút 12 04:55 3-232
1-ŠTA
1-ŠTART!
05:10
Tajomstvo
mojej kuchyne 05:55 Správy
STV 06:15 Góly body sekundy
06:25 Počasie 06:30 Ranné
správy I. 06:35 Ranný magazín
07:55 Ranné správy II. 08:05
Vtipnejší vyhráva 08:50 Inšpektor Morse 10:40 Sladká Valentína (71) 11:25 Sladká Valentína
(72) 12:20 Dámsky magazín
STV 13:35 Varení pečení 14:05
Kaviareň Slávia 14:40 Zostane
to v rodine 15:15 Divoký anjel
(147/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Sila lásky
II. (82) 17:25 Sila lásky II. (83)
18:15 Dr.House IV. (1/16) 19:00
Poča
Počasie
19:05 Večerníček 19:15
Slove
Slovensko
dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Láska na tretí pohľad
Romantická komédia.
Pomaly ale isto sa všetko
začína zamotávať...
(Nemecko 2007)
21:50 Reportéri
Aktuálna publicistika.
Všade tam, kde zlyháva
zákon a nespravodlivosť
ostáva nepotrestaná,
prichádzajú reportéri,
aby priniesli svedectvo o
dobe, ktorú žijeme...
(Slovenská republika 2010)
22:15 Rímska ríša (5/6)
Vrtkavá šťastena
Historický seriál. Chod
dejín určujú vyvolení...
(Spojené štáty americké 2005)
22:55 Rímska ríša (6/6)
Stratené légie
Historický seriál. Chod
dejín určujú vyvolení...
(Spojené štáty americké 2005)
23:40 Život po živote II (2/8)
Potkaní muž
Kriminálny seriál.
„Duchov si nevyberieš,oni
si vyberú teba”
(Veľká Británia 2006)
00:30 Inšpektor Morse 02:10
Láska na tretí pohľad
24
TV program 21. 4. - 27. 4.
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
PONDELOK 26. APRÍLA
M
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno 08:55
Bez servítky 09:45 Sherlock Holmes: Posledný upír 11:40 Kung Fu
- Legenda pokračuje II. 3/22 12:30
Spravodlivosť 4/13 13:20 Rýchle
Televízne noviny 13:25 Odložený
prípad III. 3/23 14:15 Monk II. 16/16
15:05 Rýchle Televízne noviny
15:10 Las Vegas: Kasíno II. 22/24
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad I. 22/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Počasie 17:35 Reflex
17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Strašná haluz
Ak milujete romantické
komédie, alebo ich
naopak z duše nenávidíte
komédia Strašné haluz je
pre vás ako stvorená...
Komédia (80'), USAŠvajčiarsko, 2006.
21:40 Poisťovňa šťastia V. 8/16
Rodinný seriál, ČR, 2009.
22:50 112
Neuveriteľné udalosti zachytené na
núdzovej linke.
23:25 V smrteľnom ohrození
Akčný film (86'), USA, 2000
01:00 Kruh 02:55 V smrteľnom
ohrození 04:15 Špecialisti: Kriminálna polícia Rýn - Mohan 1/18
TV JOJ
T
06:45 KRIMI NOVINY 07:10
NOVINY TV JOJ 07:40 Črepiny
PLUS 08:30 Panelák V. (58) 09:35
Stratené duše IV. (11, 12) 11:25
Kuriér 2 13:00 Letecké katastrofy
(3) 14:10 Myšlienky vraha I. (9)
15:10 Simpsonovci XIII. (6, 7)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New
York I. (15) 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 PROMI NOVINY 17:45 Prvé
oddelenie II. (33) 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (59) Chrapúň
Prijme Lucia od Borisa
prsteň? Mária chystá pomstu... Alica má štyridsiatku
a depresiu zároveň...
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 SHOWDANCE
Tanečná šou, plná vášne
a energie. Najväčšie seriálové hviezdy hodnotené
prísnou porotou vydajú
zo seba na parkete maximum. V ďalších kolách
sa potrápia a presvedčia na vlastnej koži, že
tanec je naozaj drina!
23:15 SHOWDANCE Battle
23:45 Panenstvo na obtiaž
Šestnásťročná Bea je
poslednou pannou v
triede. Keďže sa nechce
naďalej strápňovať, musia
jej kamarátky pomôcť
nájsť vhodnú „obeť”.
Nórsko-švédska
komédia (2004)
01:15 Letec 03:55 Črepiny *
04:40 Nemesis
DOMA
D
06:20 N
Naučím ťa milovať 50/129
07:05 Súboj vášní 41-42/125 09:15
Čaro lásky 10/90 10:10 Ulica III.
170/259 11:05 Prázdninový lekár v
Tessine: Kľukaté cesty lásky 13:05
Rebeli II. 15/225 14:00 Júlia - Cesty
za šťastím 169/351 14:55 Správna
Susan II. 22/26 15:20 Naučím ťa
milovať 51/129 16:10 Súboj vášní
43-44/125 18:00 Túžba tela 41/143
19:00 Rebeli II. 16/225 20:00 Čaro
lásky 11/90 20:55 Pravá tvár vášne
64/178 21:50 L.O.V.E. 22:45 Sex
v meste III. 3/18 23:15 Viktória
154/171 00:05 Zlo prichádza z
hlbín 01:45 V tieni 02:20 Túžba
tela 41/143 03:05 V tieni 03:45 Zlo
prichádza z hlbín 05:30 112
JJOJ PLUS
05:20 Diagnóza:
D
Vražda IV
IV. (1/26)
06:00 Črepiny PLUS 06:25 Zasľúbená zem (55) 07:10 Doktorka
Quinnová (25) 07:55 Magnum VIII.
(9, 10) 09:55 Derrick II. (69) 10:50
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa
(29) 11:55 M*A*S*H* (59, 60)
12:55 Diagnóza: Vražda IV. (1/26)
13:50 Varí vám to 14:30 Páli vám
to? 15:10 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (29) 16:15 M*A*S*H* (59,
60) 17:00 Láska a pomsta (13, 14)
19:00 KRIMI NOVINY “N“ 19:30
NOVINY TV JOJ “N“ 19:55 EXCLUSIV 20:15 Svokor 22:00 „Příšte
budeme chytřejší, staroušku!”
23:50 Svokor 01:15 Posledný svedok 0
02:45 Nočné reprízy
D
DVOJKA
05:35 Správy STV „N” 05:55 Profesionál 06:05 Polícia 06:15 Udalosti
ČT 06:45 Energetika 07:00 Tempo
07:15 Sociálny zápisník 07:30
Živá panoráma 08:00 Pre materské školy 08:30 Ranné správy
I. 08:35 Ranný magazín 09:55
Ranné správy II. 10:00 Fokus rodina 10:50 Potomstvo hájnikovej ženy 11:50 Regionálny denník
12:20 Živá panoráma 12:55 Orientácie 13:20 Japonská mozaika II
(1/9) 13:40 Umenie 2010 14:05
Na doskách 14:35 Odpískané
15:15 Strmé cesty Michala Orolína 15:35 Magazín Ligy majstrov
16:10 Motormagazín 16:30 Rómsky magazín - So Vakeres 17:00
Regionálny denník 17:35 Fokus
- práca 18:18 Autoportréty 18:20
Večerníček 18:30 VAT 19:00 ViceVersa (14/26) 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Hlava XXI 21:15
Poézia v obraze 21:30 Správy a
komentáre 22:00 Voľná tribúna
2010 23:30 Anjeli strážni paralympionika Jakuba Kraka 23:55 Cesty
nádeje 00:20 Jolly Joker (8/12)
01:10 Udalosti ČT 01:40 Správy
STV „N” 02:10 Správy - Hírek
02:15 Správy a komentáre
UTOROK 27. APRÍLA
JJEDNOTKA
03:40
3 40 Správy
Správy STV o 16:00 04:00
Sila lásky II. (82) 04:45 Sila
lásky II. (83) 05:35 Slovensko
dnes 05:50 Správy STV 06:15
Góly body sekundy 06:25 Počasie 06:30 Ranné správy I. 06:35
Ranný magazín 07:55 Ranné
správy II. 08:05 Vtipnejší vyhráva
08:50 Inšpektor Morse 10:40
Sladká
Valentína (73) 11:25
Sladk
Sladká
Sladk Valentína (74) 12:20 Dámsky
k magazín STV 13:35 Varení
pečení 14:05 Kaviareň Slávia
14:40 Zostane to v rodine 15:20
Divoký anjel (148/270) 16:00
Správy STV o 16:00 16:18 Góly
body sekundy 16:25 Počasie
16:30 Sila lásky II. (84) 17:25
Sila lásky II. (85) 18:15 Dr.House
IV. (2/16) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Drišľakoviny
Hudobno - zábavný
program skupiny Drišľak
a jej hostí.
(Slovensko 2009)
21:30 Chodili sme spolu
Talkshow Petra Marcina
s hosťami Matejom Mináčom, Patrikom Paššom a
Robom Grigorovom.
(Slovensko 2010)
22:30 Obete a tí druhí
Násilná trestná činnosť a
jej aktéri.
(Slovensko 2010)
22:55 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka IV.
(15/22) Závislá
Kriminálny seriál
(USA 2007)
23:40 Inšpektor Morse:
Cherubín a Serafín
Príbeh z krimi série
(USA, VB 1992)
01:20 Buddy Faro (4/13) 02:05
Buddy Faro (5/13) 02:50 Chodili
spolu
sme s
M
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno
08:55 Bez servítky 09:45 Sherlock Holmes: Majster vydierač
11:40 Kung Fu - Legenda pokračuje II. 4/22 12:35 Spravodlivosť
5/13 13:25 Rýchle Televízne
noviny 13:30 Odložený prípad III.
4/23 14:15 Monk III. 1/16 15:05
Rýchle Televízne noviny 15:10
Las Vegas: Kasíno II. 23/24 15:55
Rýchle Televízne noviny 16:00
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
I. 23/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
19:55 Bytobranie s Markízou
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
21:55 Paľba
Lov na problémy v spoločnosti pokračuje.
22:30 Posadnutá láskou
Jennifer podozrieva
svojho manžela Garretta
z nevery. Preto sa rozhodne kontaktovať svoju
bývalú lásku zo strednej
školy Marcusa. Keď však
zistí, že ju jej manžel
nikdy nepodviedol, chce
veci vrátiť späť. Lenže
Marcus sa s tým odmieta
zmieriť len tak. On totiž
nedokáže zabúdať...
Triler (85'), Kanada, 2005.
00:10 Odložený prípad VI. 23/23
01:00 Sleduje ťa vrah 02:45
Experiment 04:10 Špecialisti: Kriminálna polícia Rýn - Mohan 2/18
T
TV JOJ
06 10 NOVINY
06:10
N
TV JOJ 06:35
KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY
TV JOJ 07:25 KRIMI NOVINY
07:55 NOVINY TV JOJ 08:25
Panelák V. (59) 09:30 RANNÉ
KINO: Rio Diablo 11:25 Klaun (31)
12:25 District (12) 13:20 C.S.I.:
Kriminálka New York I. (15) 14:15
Myšlienky vraha I. (10) 15:10
Simpsonovci XIII. (8, 9) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York I.
(16) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
PROMI NOVINY 17:45 Prvé
oddelenie II. (34) 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Slnko v sieti
Priamy prenos zo slávnostného odovzdávania
národných filmových
cien Slnko v sieti.
22:45 Flákači
Štvorici mladých
gangstrov sa zdanlivo
jednoduchá úloha dopraviť z miesta na miesto
balík peňazí riadne
vymkne z rúk. Keď ste
v gangu, nemáte žiadny
priestor pre chyby alebo
pocity. Matty, snažiaci sa
žiť podľa predstáv svojho
otca, šéfa gangu, to zistí
dosť tvrdým spôsobom
vo chvíli, keď jeho banda
stratí vrece plné peňazí.
Keď sa Mattovmu priateľovi z detstva Marblesovi
nepodarí peniaze znovu
nájsť, jeho najlepší
kamarát Taylor vymyslí
plán, ako ich získať späť.
Mestu ale vládnu skorumpovaní policajti a situácia
sa rýchlo dostáva mimo
akúkoľvek kontrolu. Do
mesta prichádza strýko
Teddy, aby situáciu
zachránil a raz navždy
Mattyho naučil, čo znamená patriť „k rodine”...
Akčná komédia USA (2001)
00:30 Lovec žralokov 02:10
Podvodníci 02:50 Simpsonovci
XIII. 03:35 Swordsman 3 05:10
Črepiny*
šport
UTOROK 27. APRÍLA
D
DOMA
05:20 Diagnóza: Vražda IV
IV.
(2) 06:00 Črepiny PLUS 06:25
Zasľúbená zem (56) 07:10 Doktorka Quinnová (26) 07:55 Magnum VIII. (11, 12) 09:55 Derrick
II. (70) 10:50 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa (30) 11:55
M*A*S*H* (61, 62) 12:55 Diagnóza: Vražda IV. (2) 13:50
Varí vám to 14:30 Páli vám to?
15:10 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa (30) 16:15 M*A*S*H*
(61, 62) 17:00 Láska a pomsta
(15, 16) 19:00 KRIMI NOVINY
“N“ 19:30 NOVINY TV JOJ “N“
19:55 PROMI NOVINY 20:15
Náčelník Veľký Had 22:15 Zločiny podľa Mary Higgins Clarkovej: V dobrom i zlom 00:10 Mŕtvy
v rieke 01:45 Nočné reprízy
D
DVOJKA
05:30 Udalosti ČT 06:00 Správy
- Hírek 06:10 Správy STV „N”
06:35 Správy a komentáre
07:00 Zdravíčko, pán doktor
07:30 Živá panoráma 08:00 Pre
materské školy 08:30 Ranné
správy I. 08:35 Ranný magazín
09:55 Ranné správy II. 10:00
Fokus - práca 10:50 Hlava
XXI 11:55 Regionálny denník
12:25 Živá panoráma 13:05
Ľudová kultúra na Slovensku
13:35 VAT 14:00 Cesty nádeje
14:35 Magazín Ligy majstrov
15:00 Orchester a hostia 15:45
Krajinou očarený pútnik 16:05
Eurovirtuál 16:30 Národnostný
magazín: Rusínsky 17:00 Regionálny denník 17:35 Fokus
- zdravie 18:19 Autoportréty
18:20 Večerníček 18:30 Môj
dom, môj hrad 19:00 Na ceste
19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:10 Zdravie v Európe (4/8)
21:00 Spektrum vedy 21:30
Správy a komentáre 22:00 Filmový klub: Zlaté teľa 00:40 Jolly
Joker (9/12) 01:30 Udalosti ČT
02:00 Správy STV „N” 02:30
Správy - Hírek 02:35 Správy a
komentáre 03:00 Záznam zo
zasadnutia NR SR
Zmena programu vyhradená
25
Piešťanci otvárali sezónu na okruhu
05:55 Naučím ťa milovať
51/129 06:40 Súboj vášní
43-44/125 08:50 Čaro lásky
11/90 09:40 Viktória 154/171
10:30 Ulica III. 171/259 11:20
Správna Susan II. 22/26 11:50
L.O.V.E. 13:10 Rebeli II. 16/225
14:00 Júlia - Cesty za šťastím
170/351 14:55 Správna Susan
II. 23/26 15:20 Naučím ťa milovať 52/129 16:10 Súboj vášní
45-46/125 18:00 Túžba tela
42/143 19:00 Rebeli II. 17/225
20:00 Čaro lásky 12/90 20:50
Pravá tvár vášne 65/178 21:50
L.O.V.E. 22:45 Sex v meste
III. 4/18 23:15 Viktória 155/171
00:05 Parížske prázdniny 01:50
V tieni 02:25 Túžba tela 42/143
03:10 V tieni 03:50 112 04:15
Parížske prázdniny
JJOJ PLUS
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
(Zľava) Jaroslav Černý a Tomáš Mikšovský
Pri príležitosti oficiálneho otvorenia motoristickej
sezóny 2010 na okruhu Slovakia Ring v Orechovej
Potôni sa v druhý aprílový piatok predstavil v inovovanom zložení aj piešťanský motocyklový klub
Bily Racing Team (BRT).
Do tímu, ktorý tvorí medzinárodná posádka, sa
začlenil Jan Halbich a jeho technici. Jaroslav Černý,
Tomáš Mikšovský a testovací jazdec Honza Halbich
ml. odjazdili prvé kilometre a začali s testovaním a
nastavovaním motocyklov pred novou sezónou. „Pre
Jara to nebolo prvé zvezenie sa na tomto okruhu,“
povedal Tomáš Motyčka z BRT. „Sme veľmi radi, že
sme sa dohodli na spolupráci s vedením Slovakia
Ringu, ktorý bude so svojím zázemím naším domovským miestom.“ Na podujatí si mohli záujemcovia z
radov hostí vyskúšať adrenalínovú jazdu na pozícii
spolujazdca za jedným z našich jazdcov.
Tím pretekárov sa potom presunul na ďalšie
testy na maďarský Hungaroring, kde sa 24. a 25.
apríla pôjdu i prvé preteky Alpe Adria Championship
a národných šampionátov. „Chalani hneď nabehli
na pretekársky režim, pretože tu Švajčiari mali
práve svoj majstrák. Chlapcom sa darilo, zlepšili si
svoje časy na kolo a v pretekoch sa tiež nestratili.
Černý zvíťazil v supersportoch a Mikšovský dojazdil
druhý v superstockoch,“ pokračoval T. Motyčka. Jiří
Dražďák sa pre zaneprázdnenosť týchto testov nezúčastnil. „Do prvých pretekov absolvuje BRT ďalšie
testy, aby boli jazdci a motocykle čo najlepšie pripravení a dosiahli minimálne také dobré výsledky
ako v uplynulej sezóne,“ dodal.
(BRT/ad)
NAŠI POLICAJTI SKONČILI TRETÍ
Mužstvo piešťanskej mestskej
polície v sobotňajšom futbalovom turnaji o Putovný pohár primátora mesta Piešťany obsadilo
peknú tretiu priečku.
Na 17. ročníku tohto podujatia, ktoré sa konalo v telocvični
Gymnázia Pierra de Coubertina,
sa zúčastnilo sedem kolektívov
– MsP Piešťany, STEMP Trnava,
futbalový oddiel internacionálov
z Veľkých Kostolian, mestskí policajti z Nových Zámkov, MsP Šaľa,
mužstvo z Roľníckeho družstva
Moravany nad Váhom a zaznela
aj ruština tímu z Veľvyslanectva
Ruskej federácie na Slovensku.
Najlepší výkon podali futbalisti
z TJ FO Veľké Kostoľany, druhý
skončil tím STEMPu Trnava, ktorý
Pridajte sa k nám
na Facebooku!
Fenomén sociálnych sietí
neobišiel ani Piešťanský týždeň a online denník, a preto
chceme čitateľov informovať, že ak sa pridáte medzi priateľov piešťanského
denníka, aktuálne informácie z našej webstránky sa
dostanú aj na vašu nástenku.
K článkom zároveň môžete
pridávať vaše komentáre či
otázky na redakciu. Sledujte
na nás preto aj na internete,
dozviete sa viac a rýchlejšie!
A. Drahovská
Tím piešťanskej mestskej polície obsadil tretie miesto.
minuloročné prvenstvo neobhájil,
a tretiu priečku obsadili mestskí policajti z Piešťan. Najlep-
ším strelcom turnaja bol s deviatimi gólmi Ondrej Sekereš zo
STEMPu Trnava.
(ad)
26
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
spoločenská rubrika
blahoželáme
spomíname
Dňa 18. apríla sa dožila 84 rokov
naša drahá
mama Amália
Procházková
z Banky. V láske a pokore vychovala osem detí a je naším
príkladom v pracovitosti, v
láskavosti a v pevnej viere v
Pána Boha. Za všetko jej zo
srdca ďakujeme a želáme
veľa, veľa zdravia a radosti
z vnúčat a pravnúčat, ktoré
má nadovšetko rada.
Vďačné deti, vnúčatá,
a 16 pravnúčat
Dňa 15. apríla
sme si pripomenuli 13. výročie úmrtia
mamy, babky
a prababky
Magdalény
Vr á b l o v e j ,
dňa 16. apríla 42. výročie
úmrtia babky
a
prababky Kataríny
Štetkovej,
rod. Pavlovičovej, a
zároveň 28.
apríla uplynie 13. výročie úmrtia manželky, mamy a babky Emílie
Vráblovej. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou spomína
celá rodina.
Dňa 22. apríla oslávia krásne
64. výročie sobáša manželia
Emília a Jaroslav Rothovci
z Chtelnice.
Drahí naši rodičia, ďakujeme
Vám za Vašu lásku a starostlivosť. Želáme Vám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Osem detí s rodinami,
19 vnúčat a 10 pravnúčat
Nadišiel deň v roku jediný, keď
sláviš svoje narodeniny. Prajeme Ti stoj čo stoj prežiť v
zdraví život svoj.
Dňa 13. apríla
oslávila 70. narodeniny Ľudmila
Chudá z Drahoviec. Do ďalších
rokov veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a rodinnej pohody Ti praje
dcéra Anna s manželom a vnúčatá Marcel, Dalibor a Patrícia.
Dňa 23. apríla oslávi
naša drahá
manželka,
mama a babka Markéta
Bejdáková z Boroviec 60 rokov. Veľa zdravia, šťastia,
lásky a pohody do ďalších
rokov Ti praje manžel František, dcéra Ivana, zať Štefan
a svatovci Kohútovci. Vnuk
Adamko posiela babičke veľkú pusu.
Dňa 25. apríla
uplynie desať
rokov, čo nás
navždy opustila naša mamička a stará
mama Jozefína Jamborová,
rod. Šintalová.
S láskou na ňu spomína
dcéra Viera s manželom
Milanom a vnuci Milan,
Peter a Pavol s rodinami
a vnučka Janka.
Čas plynie, spomienky zostávajú...
Dňa 15. apríla uplynulo
osem rokov
od smrti nášho otca, manžela a dedka
Michala Jankecha z Ostrova.
S láskou a vďakou na neho
spomína celá rodina.
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj
hlas, len spomienky na Teba
vracajú sa zas.
Dňa 26. apríla
uplynie
20 rokov od
úmrtia nášho
milovaného
manžela, otca a dedka Jána Ábela.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
Dňa 24. apríla uplynie
30 rokov, čo
nás navždy
opustila naša
drahá Mária
Mikudíková. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Dcéry s rodinami
Dňa 23. apríla
uplynie rok, čo
nás navždy opustila naša drahá
mamička Paulína
Šarvaicová. Tí,
ktorí ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku.
S úctou a láskou v srdci
spomínajú dcéry Iveta
a Oľga s rodinami.
Nebolo ešte ráno, no nebola
už ani noc, keď hlas zhora
zavolal: „Prišiel Tvoj čas, už
poď.“ Na nebi hviezdy pomaly zhasli ako jas Vašich
očí, tatino môj drahý, zmierený s osudom smrti povedali ste mi slová, to už
je posledné, dcérka moja, a
skonali ste mi v náručí.
Dňa 19. apríla sme si pripomenuli šieste výročie úmrtia
môjho drahého tatina Cyrila
Kopčana z Piešťan.
S láskou na svojich
rodičov spomína
dcéra Boža s rodinou.
Tichúčko si odišiel, ale v našich srdciach stále žiješ.
Dňa 25. apríla
si pripomenieme prvé
výročie smrti
môjho manžela Jaroslava
Palaštyho. Smútiaca rodina
Dňa 21. apríla
uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil môj
manžel, náš otec
a dedko Izidor
Dzuro z Drahoviec. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéry a syn s rodinami.
Dňa 20. apríla uplynie osem rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Milan Mišura. Zároveň si dňa 24. apríla pripomenieme jeho nedožité 68. narodeniny.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
To, že čas hojí, je iba klamné
zdanie, v srdci máme bolesť
veľkú a tiché spomínanie.
Dňa 22. apríla
si pripomíname tretie výročie úmrtia
môjho manžela Ivana
Mojtu z Banky.
S láskou a úctou spomína
manželka a dcéry s rodinami.
ďakujeme
Tíško prichádzame k Vášmu hrobu, spomíname na lásku Vašu.
Ľúbili sme Vás, Vy ľúbili ste nás,
smutný je život bez Vás náš.
Dňa 17. apríla
sme si pripomenuli smutné ôsme
výročie smrti mojej dcéry Anky
Letrichovej, rodenej Čúzyovej,
a 11. výročie
úmrtia manžela
Jána Františka
Čúzyho.
S úctou a láskou
spomína manželka Jozefína,
sestry, dcéry s rodinami
a ostatná rodina.
Úprimné poďakovanie patrí panej a mestskej polícii,
ktorí nám dňa 14. apríla 2010
veľmi pomohli na Kolonádovom moste.
Predajňa na moste
Výhercovia krížovky
Spomedzi 64 lúštiteľov, ktorí
nám zaslali správne znenie tajničky krížovky z PT 13/10, sme
vyžrebovali Máriu Jurkulákovú a
Zuzanu Šenkýřovú, obe z Piešťan. Kompletné znenie tajničky:
„Hej, ty, robota, mňa sa neboj, ja
sa ťa ani nedotknem!“ Výhercom
blahoželáme. V redakcii na Teplickej ulici ich čakajú ceny. (pt)
spoločenská rubrika
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
počasie
od 10. 4. do 18. 4.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď
počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
Nina Drahovská z Hlohovca, Viktor Brisuda z Chtelnice, Samuel
Podolský z Piešťan, Michal Valovič z Ratnoviec, Kamila Ščipáková z Drahoviec, Ema Ondrejičková z Boroviec, Alexander
Marovič z Piešťan, Sára Krajčírová z Radošiny, Lucia Kyselicová z Chtelnice, Alexej Kukuč
z Nitrianskej Blatnice a Šimon
Ondrejka zo Starej Turej
UTOROK 20. 4.
noc
8 oC
deň
18 oC
STREDA 21. 4.
noc
4 oC
deň
15 oC
vitajte medzi nami
ŠTVRTOK 22. 4.
noc
2 oC
noc
-1 oC
zosobášili sa
deň
13 oC
PIATOK 23. 4.
deň
13 oC
V utorok 6. apríla o 17.13 h sa Nikole Gonovej z Hrádku a Jozefovi Augustínovi z Nového Mesta nad Váhom narodila dcérka Nina
Augustínová (3150 g, 49 cm). Dieťatko priviedol na svet MUDr.
Ladislav Gleso. Srdečne blahoželáme!
Foto: V. Dusíková
Za narcisy vyzbierali vyše 20 000 eur
Elena Rusnáková z Piešťan ponúkala kvietky nádeje v hypermarkete Tesco spolu s Jozefom
Novákom, Gertrúdou Fečišinovou,
Magdou Marekovou a dvoma študentmi z gymnázia. E. Rusnáková
žiarila dobrou náladou: „Podarilo
sa nám vyzbierať neuveriteľných
905 eur a 80 centov. Ľudia nám
peniaze dávali, aj keď sa nám už
minuli kvietky.“ V mene všetkých
chorých vyslovujeme dobrým ľuďom: ĎAKUJEME!
V. Dusíková
Aktivistka Eva Petrášová rozdávala narcisy na Teplickej ulici.
Na spoločný účet 14. ročníka celoslovenskej verejnej finančnej
zbierky Deň narcisov pribudne
20 617 eur od piešťanskej organizácie miestnej Ligy proti rakovine. V uliciach miest Piešťany,
Vrbové a priľahlých obciach túto
sumu vyzbieralo minulý piatok
225 dobrovoľníkov.
„Pomáhali nám nielen študenti a žiaci základných škôl, ale
s pokladničkami chodili aj naši
skauti a členky Ligy proti rakovine,“ povedala nám predsedníčka
LPRa v Piešťanoch, Irena Michnová. „Rozdali sme 16 000 umelých
kvietkov a asi sto živých narcisov,“ dodala. Na Teplickej ulici
sme natrafili na skupinku dobrovoľníčok - Evu Petrášovú, Gitku
Knapčíkovú a študentky Gymnázia
Pierra de Coubertina, Romanku a
Adrianku. „Práve dnes je to rok,
čo som pochovala mamičku, ktorá
mala rakovinu. Mala 89 rokov,
nejako sme to zvládli,“ prezradila
nám Eva Petrášová.
27
Mgr. Barbora Wallová z Piešťan
a Mgr. Jozef Vatrt z Podolia,
Mária Turzová a Anton Hanic
z Piešťan, Ivana Jancková z
Piešťan a Anton Urbanovský z
Krakovian, Mgr. Mária Radoská z Piešťan a Ing. Stanislav
Ševčík z Nitry, Mária Pirigyiová
a Martin Safko z Piešťan, Oľga
Slezáriková z Piešťan a Daniel
Balážik z Behyniec, Mária Šimorová z Piešťan a Leonard Bojničan z Hlohovca
blahoželáme
zomreli
Július Balog vo veku 88 rokov z
Piešťan, Františka Sopková vo
veku 80 rokov z Piešťan, Bohumil Vatrt vo veku 84 rokov z
Malého Orvišťa, Anna Miklíková
vo veku 75 rokov z Vrbového,
Marta Melicháčová vo veku 72
rokov z Piešťan, Mária Chalásová vo veku 82 rokov z Banky
úprimnú sústrasť
blahoželáme
Dňa 18. apríla oslávila naša mamička, babička a
prababička, pani
Paulína Lajchová
z Ratnoviec, životné jubileum - 80 rokov. Veľa
zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania jej prajú štyri
deti s rodinami.
Svadba tohto krásneho páru - Barborky a Jozefa, ktorí sa zosobášili v sobotu 10. apríla v kúpeľnej kaplnke - bola jednou z prvých
po dlhom období pôstu. Prajeme im veľa šťastia!
Dňa 20. apríla
oslávi krásne životné jubileum,
70 rokov, náš milovaný otec Jozef
Galbička. Veľa
zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania Ti zo srdca želá
syn a dcéra s rodinami. Vnúčatá
Ťa za všetkých bozkávajú.
28
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
o čom sme písali v apríli 2008
POHĽAD SPÄŤ - PREČÍTAJTE SI, O ČOM PÍSAL PIEŠŤANSKÝ TÝŽDEŇ V APRÍLI 2008:
ZAÚTOČILA
NA POLICAJTOV
Scéna ako z akčného filmu
sa odohrala minulý týždeň na
parkovisku pred budovou T-Comu. Nič netušiacu pracovníčku
telekomunikácií tu napadla duševne narušená žena z Banky a
po dávke vulgarizmov ju obliala neznámou tekutinou.
„Bola to asi kyselina z autobatérie. Tú ženu poznám len
z videnia, vraj mala v Piešťanoch už viac podobných výstupov. Raz ju hnali aj z kúpeľov.
Mala by sa liečiť. Neviem, prečo ma napadla. Raz ju obsluhovala moja kolegyňa, keď mala problémy s nezaplatenou
faktúrou za telefón. Tvrdila,
že nemá z čoho žiť...,“ povedala nám ohrozená pracovníčka, ktorej kyselina poškodila
služobné tričko. Našťastie, k
poleptaniu pokožky nedošlo.
Tým sa ale celá záležitosť neskončila. Agresívnu útočníčku
objavili mestskí policajti skrytú
za novinovým stánkom na Rázusovej ulici. Vyhrážala sa, že
pooblieva aj ich. Umelohmotnú
fľašu s kyselinou obrátila proti
jednému z ochrancov poriadku. Ten sa však stihol uhnúť,
takže škodlivina vyšumela na
chodník. Kolegom prišla na pomoc ďalšia hliadka a začala
sa skutočná oblievačka. Našťastie, zúrivá žena zasiahla
len služobné uniformy. Strážcovia mesta ju po chvíli odzbrojili
a fľašu jej vzali. Dotyčná je už
pod dohľadom psychiatrov na
lôžkovom oddelení Fakultnej
nemocnice v Trnave.
(vd)
Podchod vás zavedie rovno na cestu
Na Vrbovskej ceste v Piešťanoch
v týchto dňoch dokončujú podchod pod železnicu. Stavbu za
osem miliónov sme si aj napriek
zábrane pri vchode prešli opatrne pešo. Až po zistení, že nám
nehrozí nebezpečenstvo, sme
o skúšobnú jazdu požiadali aj
vozičkára.
Vchádzal dnu zo strany od Kanady. „Môj prvý pocit je klaustrofobický,“ zdôveril sa Jaro Kupčo,
len čo sa spustil dolu briežkom.
Svoj invalidný vozík pribrzďoval.
Horšie to ale bolo na opačnej
strane. Tento muž nie je žiadny
Rambo, ale ani padavka. Na vozíku brázdi Piešťany krížom-krážom
a v rukách má poriadnu silu. Do
strmšieho kopca vedúceho k východu sa ale pustil s nasadením
šampióna. Zdolal ho, no vynaložil
pritom oveľa väčšiu silu, než akú
použil pri ceste naspäť pri stúpaní
v smere do Kanady. „Som vďačný
projektantom, že podchod neurobili o päť metrov kratší. Potom
by som ho už vôbec neprešiel,“
žartoval Kupčo. Jeho kolegom na
elektrických vozíkoch nemusia naskakovať žily na krku, ale tí, čo
majú obyčajné a sú menej telesne zdatní, sa do strmšieho brehu
bez cudzej pomoci nedostanú.
Na otázku, či v podchode železnice nechystajú výťah, nám
odpovedala hovorkyňa železníc
Martina Pavlíková: „Tento podchod nebude vybavený výťahmi.
Pre mamičky s kočíkmi a imobilných spoluobčanov slúžia špeciálne rampy.“ Upozornili sme ju aj
Stane sa v zime z nájazdu k podchodu šmykľavka pre vozičkárov?
na nebezpečné vyústenie novej
stavby na frekventovanú komunikáciu, po ktorej chodia nielen
osobné autá a nákladné automobily, ale aj kamióny. Ide o sporné
miesto, na ktorom už došlo k viacerým kolíziám. Dnes ho chráni
sústava provizórnych dopravných
značiek. Z nich jedna spomaľuje
rýchlosť na 20 km/h. No po skončení prác pravdepodobne zmizne
a autá aj napriek úprave rýchlosti
na štyridsiatku túto dodržiavať
nebudú. Potvrdzuje to skúsenosť
z predchádzajúcich rokov. Preto
sme sa spýtali, ako chcú železnice
vyriešiť bezpečnosť chodcov a
cyklistov pri východe na Dopravnú
ulicu. „Podchod je naprojektovaný v súlade s platnou legislatívou
a plne rešpektuje pohyb imobilných osôb,“ ubezpečuje všetkých
M. Pavlíková. O jej slovách si nedovolíme pochybovať.
Ale opäť sa vrátime k jazde
Južný obchvat prešľapuje na mieste
čierna kronika
Pokúsil sa
o samovraždu
O samovraždu sa pokúsil
minulý piatok v noci devätnásťročný muž z Drahoviec.
Výpravca naňho upozornil
hliadku mestskej polície. Opitý nešťastník sedel na tretej
koľaji pred nákladným vlakom.
Keď mladík zazrel policajtov,
vstal a tackal sa pred lokomotívou. Policajti ho vyviedli na nástupište, aby mohol rušňovodič
pokračovať v prerušenej jazde.
Prípad prevzala železničná polícia. Mužovi v krvi mu namerali
1,77 promile alkoholu. (msp)
Jara Kupča. Keď vyšiel hore a stočil sa k východu do mesta, musel
brzdiť, aby ho mierne klesanie
nevohnalo rovno pod kolesá auta.
„Mal by som to ubrzdiť, v tom
nevidím až taký problém, aj keď
nechápem, načo tu urobili túto
guču,“ ukazuje rukou na vyvýšeninu vytvorenú z betónu a zámkovej
dlažby pri východe z podchodu.
„Mali to tu znížiť a predĺžiť, aby
východ bol naozaj dobrý a bezpečný. V zime sa tadiaľto vozičkár
po zľadovatenej dlažbe a snehu
do podchodu nedostane. Kolesá sa
budú prešmykovať, poznám to,“
kritizuje súčasný stav Jaro Kupčo.
K jeho slovám sa pridávajú aj okoloidúci cyklisti. Poukazujú na to,
že východ do mesta je nebezpečný, a tak by s otvorením stavby
mali ešte chvíľu počkať a premyslieť si, ako východ upraviť. Nemal
by to byť až taký technický problém. V. Dusíková, foto: Viazo
Takto to vyzeralo minulý utorok na Krajinskom moste. Foto: Július Sokol ml.
Niekoľkohodinové zastavenie
premávky na Krajinskom moste
spôsobili minulý týždeň v utorok
dve vozidlá - tatrovka, prichádzajúca od obce Banka, a linkový
autobus, prichádzajúci z Piešťan.
Náš záber je zo spomínanej kolízie, ktorú riešili aj bezmocní
dopraváci. V súvislosti s touto
krízou v doprave sa natíska otáz-
ka: Dožijú sa Piešťanci južného
premostenia?
Verejnosti bola v roku 2003
predostretá trojvariantná štúdia
južného obchvatu. Vypracovala
ju Slovenská správa ciest. Štúdia
sa vtedy stretla s množstvom pripomienok, aj petíciou proti navrhovanej trase. Po prechode kompetencií na samosprávne kraje sa
riešenie obchvatu, ktorý vznikne
na ceste druhej triedy II/499,
ocitlo ako horúci zemiak na pôde
TTSK. Riaditeľka odboru dopravnej politiky Alexandra Silberhorn
nám povedala: „V tomto roku máme v rozpočte vyčlenené dva milióny korún na dopracovanie štúdie. Pretože výber dodávateľa
a dopracovanie podlieha verejnému obstarávaniu, je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž.“ (vd)
servis
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
29
dôležité čísla
Št. 22. 4. o 19.00 h
Wiliam Douglas Home:
RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ
Réžia: Vladimír Strnisko
Konverzačná komédia. Stretnutie hercov ako Emília Vášáryová, Milan Lasica a Milan Kňažko v jeden večer a na jednom
mieste v excelentnej komédii
nemôže byť stretnutím náhodným a ani nezaujímavým.
Predstavenie je venované životnému jubileu Milana Lasicu.
Vstupné: 17 €
So. 24. 4. o 16.00 h
OZ Koráb nádeje a kresťanské
cirkvi v Piešťanoch uvádzajú
koncert
LIGHT OF LIFE For You
(SVETLO ŽIVOTA pre Teba)
Účinkujú kapely: Christallinus,
Timothy, eSPé
Koncert plný piesní s kresťanským posolstvom, divadelného
umenia, multimédií a rôznych
tém, ponúkajúcich možno doposiaľ nepoznaný, a tak trochu
netradičný pohľad na živú vieru a kresťanstvo ako také.
Vstup voľný
Ut. 27. 4. o 18.00 h
Filmové predstavenie
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Typická komédia Zdeňka Trošku
podľa knižného bestselleru Miloslava Švandrlíka. Príbeh slušného, dobrého, ale do dnešného života skoro nepoužiteľného
lekára Čeňka Dobeška.
Hrajú: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Betka Stanková, Jiří
Langmajer, Bohumil Klepl...
ČR-2010, MP 12, 102 min.
Vstupné: 2,30 €
VÝSTAVY
1.-30. 4.
Galéria umenia zdravotne postihnutých/Výstavná sieň
UMENIE ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR
19.-30. 4.: Prezentácia umenia hendikepovaných detí
8.-30. 4.
Galéria DU
ČESKÁ NEJ
Plagáty predstavujú vybrané
exponáty z galérie „rodinného
stříbra“, ktoré vznikli v českých zemiach.
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
KONGRESOVÁ HALA
FOYER MsKS
Ut. 27. 4. o 19.30 h
Z KLENOTNICE POPULÁRNEJ
KLAVÍRNEJ LITERATÚRY
Alexander Strukov (Rusko)
Alexander Strukov sa narodil
v Orsku v roku 1965. Hudbe sa
začal venovať ako šesťročný. V
štrnástich rokoch ho prijali na
prestížnu Moskovskú centrálnu
hudobnú školu do triedy renomovaného profesora E. Timakina. Od roku 1983 študoval na
Konzervatóriu P. I. Čajkovského klavír pod vedením profesorov Leva Vlasenka a Michaila
Pletneva. V roku 1991 vyhral
prvú cenu na Medzinárodnej
klavírnej súťaži Ferencza Liszta v Budapešti. Od roku 1991
pokračoval v postgraduálnom
štúdiu na moskovskom Konzervatóriu, kde ho profesor Vlasenko menoval svojím asistentom. Strukov koncertoval a viedol majstrovské kurzy v Rusku,
Japonsku a mnohých štátoch
Európy. Je aktívny aj ako hudobný skladateľ. Jeho prvý klavírny koncert bol publikovaný
v Japonsku, kde ho s veľkým
úspechom v premiére uviedol
sám autor. V súčasnosti je A.
Strukov profesorom na Moskovskom štátnom akademickom inštitúte a na Konzervatóriu P. I. Čajkovského.
Program: F. Schubert, C. Debussy a F. Liszt Vstupné: 10 €
1.-30. 4.
HUMOR NÁŠ KAŽDODENNÝ
výstava karikatúr a fotografií
VYCHÁDZKY
Pi. 23. 4. o 15.30 h
KÚPEĽNÝ PARK ZÁZRAČNÁ ZELENÁ SIEŇ
Každý, kto si všíma premenu
prírody počas roka, bude súhlasiť, že najkrajšia prechádzka je na jar. V lesoch, parkoch
a záhradách sa rozpučia stromy a my nevieme, kam sa skôr
pozrieť.
Lektor: Ing. František Bača
VÝSTAVY
apríl
Spoločenské centrum
KRISTÍNA PODMANICKÁ
Paličkovaná čipka
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
KINOSÁLA MsKS
Pi. 23. 4. o 19.00 h
Divadlo DINO Horná Streda
divadelné predstavenie hry
K. Žiška: TURCI NA DIAĽNICI
Vstupné: 4 €
KINOSÁLA KSC FONTÁNA
Ut. 20. 4. o 17.00 h
Vystúpenie tanečnej skupiny
PLEJÁDY
Vstup voľný
GALÉRIA KSC FONTÁNA
13. 4 - 2. 5.
OTAKAR BACHORÍK
výstava tapisérií
FOYER KSC FONTÁNA
1.-30. 4.
HUMOR NÁŠ KAŽDODENNÝ
kino Fontána
Št. 22., Pi. 23. 4. o 17.30
a 20.00 h
ZOUFALCI
Komédia s dramatickou zápletkou o šiestich tridsiatnikoch.
ČR-2009, MP 12, česká verzia,
97 min.
Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
So. 24., Ne. 25. 4. o 15.30 h
Detské predstavenie
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2
Animovaná rodinná komédia.
USA-2009, MP, česko-slovenský
dabing, 88 min.
Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
So. 24., 25. 4. o 17.30 a
20.00 h
ANTIKRIST
Jeden z najočakávanejších filmov Larsa von Triera. Spája sa
v ňom tajomnosť s hororovou
atmosférou a je silným zasvätením do ľudského podvedomia.
Dán./Nem./Fran.-2009, MP 15,
české titulky, 104 min.
Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
Po. 26. 4. o 20.00 h
Filmový klub
NA SEVER
Nórsko-2009, MP 12, české titulky, 78 min.
Vstupné: 2 €/60,25 Sk
(FK 1,50 €/45,18 Sk)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388,
033/762 14 47
CHIRANÁCKA
KVAPKA KRVI
Ak cítite, že jar vám spôsobuje
o niečo rýchlejší prietok krvi vo
vašom organizme, že máte nadbytok energie, poradíme vám, ako
sa upokojíte a popritom aj pomôžete druhým. Stačí zájsť už v
tento piatok 23. apríla do mestskej knižnice, kde vám odborníčky
z mobilnej odberovej jednotky
„pustia žilu“. V piatok od siedmej
ráno do jedenástej hodiny predpoludním sa totiž koná v poradí už
siedma Chiranácka kvapka krvi.
Aby sa darcovia na prenosných
ležadlách nenudili, zahrajú , zatancujú a zaspievajú im miestni
umelci. „Privítame hlavne prvodarcov - mládež, študentov, zdravých mužov a ženy,“ uviedol podpredseda Ms SČK Chirana-Dental,
Marián Manák.
(vd)
kvapka krvi
Dňa 14. apríla na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv 23
darcov: Štefan Palkech z Ostrova
83-krát, Peter Liška z Piešťan 69krát, Milan Lesigner zo Sokoloviec
48-krát, Ivan Kusý z Vrbového 35krát, Ing. Ján Vavák z Krajného
27-krát, Ing. Peter Macek z Piešťan 21-krát. Po prvýkrát prišli
darovať krv: Róbert Petrík z Boroviec, Mar-tin Bošanský z Piešťan,
Ing. Stanislav Valent z Hlohovca a
Simona Mokranová z Ostrova. (r)
30
inzercia
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
Páni, bute vítaní
v novej predajni pánskych odevov
#
#
$
**# 0! "%
+)-3)0-+.2)--)-3)--+./)0-
)-312/33333
Svetová trieda a tl Vnimoné materiály a kvalita
Exkluzívny dovoz noviniek D CH
ZAČIATOK O
21:00, VSTU
PNÉ: 4 EUR
- PREDPREDAJ
, 5 EUR - NA
DPREDAJ, 7 EUR
R - PRE
, VSTUPNÉ: 6 EU
ČIATOK O 21:00
MIESTE, PRED
PREDAJ: INDI
ANS PUB
B
NS PU
DPREDAJ: INDIA
- NA MIESTE, PRE
ZA
plagat.indd 1
3/31/10 10:10:15
inzercia
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám práčku Whirlpool 40, 5
ročnú, zvrchu plnenú, bez závady
(85 €), stolík pod TV, strieborný,
policový, rohový, novší (30 €) a
CD-prehrávač Tesco (15 €). Len
SMS, podvečer. Tel. 0905/296 479.
Predám hranoly lepené - 19
ks, 140x200x6700, 3,5 m3. Veľmi
kvalitné, vhodné aj do interiéru.
Cena dohodou. Tel. 0905/329 035.
NEKUPUJ NIČ! www.predajto.
eu
Predám kozie mlieko a syr.
Drahovce 74. Tel. 0918/558 042.
Otváracie hodiny inzertných oddelení
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
zverinec
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
Predám dve 4-týždňové a
jedno 8-týždňové kozliatko. Tel.
0905/605 964.
Predám ošípané, 120-150 kg,
cena 1,40 €/kg, možnosť rozobratia. Tel. 0908/118 461.
033/762 14 47
6WDUpGYHUH"2SlĨQRYp]DGHě
=DYRODMWHQiP
Predám 2-izbový byt na sídlisku A. Trajan. Cena 48 000 €. Tel.
0905/266 658.
Prenajmem 2-izbový byt, A.
Trajan, zariadený. Tel. 0907/
860 680.
Prenajmem prerobený, zariadený 3-izbový byt v tichej lokalite
Piešťan (A. Hlinku). Cena od 350
€ + energie. Volať večer (19.00 20.00 h) na tel. 0907/720 456.
Predám stavebný pozemok v
Ratnovciach s výmerou 415 m2 v
novej tichej slnečnej ulici, všetky inžinierske siete. Tel. 0915/
445 797, 0907/277 929.
Prenajmem izbu v RD - Piešťany. [email protected]
Prenajmem obchodný priestor
s výkladom, 45 m2, v centre
Piešťan (pri Auparku).
Tel. 0907/961 634.
Predám dom-štvorec, Dolný
Lopašov, 15 árov, Cena 33 300 €.
Tel. 0904/324 025.
Ihneď prenajmem 2-izbový
nezariadený byt na A. Hlinku. Tel.
0907/783 975.
Prenajmem garáže. Tel. 0907/
349 632.
1DYåWtYWHQDåXY]RUNRYěX
2GERUQì]iYRG3257$6
7DWLDQD.XQ]PDQQ
5HQRYiFLD
SUHGWôP
ZAHÁJENIE PREVÁDZKY
1LNROD7HVOXĀ
3LHåĨDQ\
w w w. sk . po r t a s . c o m
TEPLICKÁ 63
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
GRPRYpGYHUHNXFK\QHVFKRG\QDStQDQpSRGKĕDG\
31
Firma MK Taxi prijme dôchodkyňu alebo invalidnú dôchodkyňu na miesto dispečerky. Tel.
0907/169 000.
Detský domov Piešťany prijme do pracovného pomeru od 1.
5. 2010 muža na pozíciu vodič
– údržbár. Žiadosti spolu so životopisom doručte osobne na Sasinkovu 11 v čase od 8.00 do 14.00 h.
Zn. čistý register trestov.
Prevádzka rýchleho občerstvenia DOBRÁ BAŠTA prijme do novootvoreného objektu v piešťanskom Auparku kuchára, pomocného kuchára, umývačku a
pracovníčku do pokladne. Nástup ihneď. Tel. 0902/893 187.
Mám SŠ-vzdelanie - hľadám
prácu ako vodič, kuriér, nákupca, zásobovač na vozidle do 3,5
t. Tel. 0918/744 846.
auto-moto
AUTOPOŽIČOVŇA.
0908/433 354, 0904/625 695
www.BOMAS.sk
Predám Škodu Garde, r.v. 1985.
Lacno - cena dohodou. Tel. 0917/
447 188.
Prenajmem dlhodobo 1-izbový pivničný byt v centre Piešťan,
pre 1, max. 2 osoby (seriózne,
nefajčiar). Nezariadený. Od 1.
mája. Cena 200 € s energiami.
Tel. 0948/000 528.
Dám do prenájmu 2-izbový
byt v centre. Tel. 0905/812 196.
Dám do prenájmu garáž. Tel.
0905/812 196.
Predám dva kone hucul – fjord,
ošípanú, asi 160 kg (cena 1,50 €/
kg) a kozy biele bezrohé aj mladé.
Tel. 0907/143 084.
Darujem krížené šteniatka,
ktoré hľadajú dobrých ľudí a
poskytnú im domov. Šteniatka
sú čiernej, bielej a hnedej farby. V prípade záujmu volajte,
prosím, na tel. 0904/958 268.
Prenajmem nebytové priestory, pešia zóna, Winterova, 60
m 2, Villa Bayer. Tel. 0903/
718 017, 0911/718 017.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Predáme čistokrvné šteniatka
labradora bez PP, farba bielo-žltá, bez PP. Cena dohodou. Rybník
Drahovce. Tel. 0905/166 475.
Vykonávam murárske a maliarske práce, obklady, dlažby,
stierky, plávajúce podlahy, sadrokartón. Tel. 0910/561 822.
zamestnanie
MANIKÚRA - francúzske a ozdobné lakovanie, japonská manikúra pre krásne prirodzené
nechty. AKCIA: gélové nechty
20 eur + zdobenie zdarma. Tel.
0905/369 389.
PEDIKÚRA - ZĽAVA: dôchodcovia, ZŤP a mamičky na MD. AKCIA: pedikúra + parafín 10 eur.
Tel. 0903/527 927.
(Bývalé riaditeľstvo SLK), Winterova 29.
Dám do prenájmu kancelárie v Piešťanoch (12 m2, 14 m2,
16 m2 + skladové priestory). Tel.
0911/550 605.
Predám 3-izbový byt v OV v
Piešťanoch, v tichej lokalite plnej zelene. Bezproblémové parkovanie, na krok škola, škôlka,
obchody. Trojposchodový dom bez
výťahu – prízemie, vhodný pre rodiny s deťmi alebo seniorov. Tel.
0905/241 185.
kúpa-predaj
Predám dámsky bicykel v dobrom stave. Cena dohodou. Tel.
0908/421 679.
Prijmem šikovné a flexibilné
kaderníčky do novootvoreného
kaderníctva v Auparku, Piešťany. Tel. 0902/955 223.
AVON COSMETICS hľadá nové
Avon lady. Dámy z Piešťan a okolia, volajte priamo na tel. 0908/
504 738.
Do zabehnutého salónu
prijmem kaderníčku so ŽL.
Tel. 0905/173 833.
Farmaceutická laborantka
hľadá prácu. Tel. 0917/720 656.
Karbón 3D 3M
Autofólie bez vyberania skiel
www.profifolie.sk
remeslá-služby
Šitie, opravy perových paplónov, opravy odevov, zipsov. Tel.
0905/236 215.
www.topmarket.sk
32
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
inzercia
Opravy a montáž čerpadiel,
narážanie studní, montáž sanity.
Tel. 0903/453 154.
Oprava a čistenie kotlov
a prietokových ohrievačov.
Tel. 0907/433 547.
Hĺbkové tepovanie kobercov,
sedačiek - kvalitná práca, nízke
ceny. Tel. 0949/180 437.
Výroba kovaných brán, plotov,
zábradlí, záhradný nábytok,
priemyselné brány, kozubové
náradie, zákazková výroba. Tel.
0905/184 704.
Renovácia dverí. Tel. 0903/
959 316.
remeslá-služby
Renovácia cintorínskych pomníkov priamo na mieste. Vykonávam maliarske práce, sadrokartón, stierku, rôzne opravy v
bytoch. Tel. 0907/636 619.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/ 783 879.
Práce s pílou, krovinorezom,
vyberanie koreňov, odvoz. Tel.
0902/768 886, 033/762 22 58.
Pedikúra Banka - prídem aj domov. Tel. 0908/087 114.
Zabezpečujem hudobnú produkciu na zábavy, diskotéky, plesy, svadby, stužkové, oslavy a rôzne kultúrne podujatia + DVD hudobnej produkcie ZDARMA. DJ
Ján Miklovič. Tel. 032/779 52 18,
0905/530 949.
Vykonávame výmeny kotlov,
radiátorov a bojlerov.
Tel. 0905/251 693.
19. 4. - 23. 4. 2010
PREHĽAD DENNÉHO MENU
PENZIÓN LÖWE
3,90 €/117,49 Sk, Kollárova 6, Piešťany,
033/772 22 22
Po Brokolicová krémová,
1. Prírodný bravčový rezeň
na šampiňónoch, varené
zemiaky, 2. Grilované kurča,
ryža, 3. Dukátové buchtičky
s vanilkovým krémom,
4. Chrumkavý šalát so syrovošunkovými guľkami
Ut Kelová polievka so zemiakmi,
1. Kurací steak na sicílskej
omáčke, široké rezance, 2. Pikantné bravčové soté v zemiakovej placke, 3. Segedínsky
guláš, 3 ks knedľa, 4. Jarný
šalát s kuracími prsiami
St Hríbová s mrveničkou,
Murárske práce, bytové jadrá,
obklady, dlažby, sadrokartón,
stavba domov, zateplenie. Tel.
0903/467 503.
Vykonávam maliarske, sadrokartonárske a obkladačské práce.
Tel. 0905/390 562.
LERCHE, a.s., sprostredkuje
úvery, hypotéky, leasingy
pre občanov aj podnikateľov.
Tel. 0903/342 492.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám kočík. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ a čísla kategórie) je
0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ a čísla kategórie).
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
Multikára – odvoz, dovoz stavebného odpadu a materiálu. Tel.
0915/792 743.
Pôžičky pre FO, podnikateľov
i osoby v registroch.
Tel. 0944/125 618.
Kúrenie, voda, plyn – Bezák a
syn. Tel. 0905/611 580.
Doučujem angličtinu, slovenčinu. Tel. 0908/344 926.
TOSTAS - MEČÁR STANISLAV:
Zatepľovanie budov, plochých
striech, izolácie striech - fatrafolom, glazbytom, rekonštrukcie kúpeľní, bytových jadier, výstavba nízkoenergetických domov, zámkové dlažby, projektová činnosť, záhradná architektúra + realizácia, dovolenka
na drevenici. [email protected],
tel. 0905/640 427.
SKYLINK – digitálna satelitná
televízia - 21 slovenských a českých programov bez poplatkov.
Komplet stream 101 PVR - 125
€, opensat x710 - 150 €, komplet HD opensat 4000 HDPVR 220 €, komplet na dva TV už za
226 €, montáž 1 TV - 40 €, 2 TV
- 50 €. PH com, Pod Párovcami 100, Piešťany, otvorené: po
– pi 11.00 – 16.00. Predaj aj na
splátky. Tel. 0907/297 787.
1. Bravčový steak s volským
okom, pečené zemiaky,
2. Vyprážaný morčací rezeň,
zemiakové pyré, 3. Plnená
cuketa, varené zemiaky,
4. Hlávkový šalát s orechovými morčacími rezancami,
čierny chlieb
Št Hovädzí vývar s pečeňovými
haluškami, 1. Černohorský
rezeň, cesnakový dip, varené zemiaky, 2. Hovädzie
varené, paradajková omáčka, 3 ks knedľa, 3. Tvarohové pirohy s makom, orechami alebo kakaom,
4. Grécky šalát s grilovaným
oštiepkom
Pi Fazuľková kyslá so zemiakmi, 1. Vyprážaný encián
s brusnicovou omáčkou,
varené zemiaky, 2. Furmanské rebierko, strapačky,
3. Pangasius na masle
s kapary omáčkou, varené
zemiaky, 4. Grilovaná plnená paprika (syr, šunka)
na mexickom šaláte
Cena obedného menu je
vrátane šalátu podľa výberu
a „Koláča panej domu“.
Voda – oprava a montáž batérií, umývadiel, sifónov, filtrov,
ventilov, vaní, sprchovacích kútov,
splachovacích nádržiek. Úprava
menších rozvodov, napájanie zariadení. Tel. 0944/367 077.
Výroba a predaj rímskych roliet/záclon, látkové rolety, vertikálne žalúzie. Možnosť výberu z 1250 vzoriek. Javorinská 4,
Piešťany, tel. 0915/897 941.
Angličtina, nemčina – vyučovanie, preklady, MATURITY. Tel.
0905/669 796.
Čalúnnictvo Pavla ponúka výrobu kvalitných matracov za
dostupné ceny, predaj poťahových látok a kože, 800 vzoriek,
a všetky iné čalúnnické práce. Javorinská 4, Piešťany, tel.
0915/897 941, 0908/110 320.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
Kvalitná masáž u vás doma.
Tel. 0905/589 473.
Preprava tovaru Fordom Transit - po Piešťanoch 20 €, väčšia
vzdialenosť 0,33 €/km. Tel. 0911/
058 595.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia, možnosť zapožičania, strojov. www.eurona.cz.
Tel. 0903/154 122.
Chcete mať E-shop, ktorý predáva? www.certifikovanýobchod.
sk. Tel. 0905/303 898.
Vodoinštalačné, kúrenárske
práce, maľovanie interiérov, exteriérov, zatepľovanie a komplexné
prerábanie bytových jadier. Tel.
0907/781 076.
Internetové obchody KRÍZA
NEPOSTIHLA. Zakúpte si E-shop
od nás a dostanete bonus webyshopping. Tel. 0905/303 898,
www.winternet.sk.
Firma DOČISTA – kompletná
renovácia automobilu – laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky – všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Vykonávame všetky druhy murárskych prác, stavby RD, prestavba starších domov, dlažby, obklady + voda. Tel. 0907/232 161.
Satelitná TV Skylink,
pozemná digitálna TV DVB-T.
Tel. 0904/426 996.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte! Tel. 0903/301 407.
straty-nálezy
Hľadá sa čierny kufrík. Nálezcu odmením. Tel. 0915/606 326.
Dňa 9. apríla 2010 okolo 9.00
h pri Chirane oproti mlynom som
stratil kartu od auta Renault Laguna. Odmena istá. Tel. 0904/
505 979.
www.aupark.sk
NOVÝ
PRAMEŇ MÓDY
NOCH
OD 29. APRÍLA V PIEŠŤA
PRÍĎTE
E SA
SA ZABAVIŤ
Ť V DŇOCH OD 29.
29 4.
4 DO 2.
2 5.
5 2010
V PRIESTOROCH AUPARKU A NA NÁMESTÍ SLOBODY!
MARTIN CHODÚR I SLNIEKO I ANDREA ZIMÁNYIOVÁ
HUDOBNOTANENÉ VYSTÚPENIA I MÓDNE PREHLIADKY I KÚZELNÍCKA ŠOU
SÚAŽE A ATRAKCIE PRE DETI I MAOVANIE NA TVÁR I OHOSTROJ
STAVANIE MÁJA SPREVÁDZANÉ FOLKLÓRNYM SÚBOROM BYSTRIAN
34
servis/voľný čas
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
záhrada očami odborníka
Vôňa muškátov
pomáha proti komárom
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí čitateľom, ktoré muškáty sú najvhodnejšie na pestovanie.
Pelargonium peltatum je druh
muškátu známy ako brečtanolistá pelargónia alebo previslá pelargónia a pochádza z južnej Afriky. Je to poloker, ktorý môže
dosiahnuť dva metre výšky, jeho
konáre ležia a plazia sa. Tenké,
trochu sukulentné listy majú tvar
brečtanu. Kvetenstvo je okolík
s dvomi až deviatimi ružovými
kvetmi. Menšie listy rastliny sú
jedlé, kyslé a zvieravé. Moderné
odrody, ktoré sa pestujú aj u nás,
rozdeľujeme do dvoch skupín, a to
na ťahavé a poloťahavé. Ťahavé
odrody sú jednoducho kvitnúce,
väčšinou biele, červené a ružové.
Dorastajú do previsu asi 1,5 m
a kvitnú bez výraznej prestávky
celú sezónu. Najefektnejšie sú
tzv. tirolské muškáty. V ostatnom
čase sa objavujú na trhu veľkokveté a plnokveté odrody, tzv.
poloťahavé, ktoré majú previs iba
do 0,7 m, ich kvety sú väčšie a farebnejšie, ale v polovici vegetácie
mávajú pauzu v kvitnutí asi tri až
šesť týždňov. Preto tieto rastliny
vysádzame hlavne do okien, kde
prestávku v kvitnutí vyplnia iné
druhy. Tento druh muškátu neznáša tieň, potom kvitne slabo alebo
vôbec nekvitne. Jednotlivé odrody sa rozmnožujú odrezkami, možný je aj výsev semien, semenáče
však slabšie kvitnú. Najvýhodnejšie je použiť tzv. samočistiace
odrody, ktoré sú sterilné. Kvety
po odkvitnutí opadnú a semená
nevytvárajú. Odrody, ktoré semená vytvárajú, musíme čistiť, odstraňovať odkvitnuté kvety, inak
prestávajú rastliny tvoriť kvety.
Tretím druhom je Pelargonium
grandiflorum, tzv. anglické alebo
veľkokveté muškáty. Kvety týchto
hybridov sú efektné, veľmi veľké,
podobné rododendrónom. Kvitnú
na jar a na jeseň, keď sú chladnejšie noci, ktoré spôsobujú nasadzovanie kvetov. V letnom období
kvitnú sporadicky, väčšinou iba na
severnej strane alebo v tieni.
Poslednú skupinu tvoria botanické druhy muškátov, ktoré vynikajú hlavne aromatickými listami.
Kvety týchto druhov sú skôr nenápadné. Listy jednotlivých rastlín môžu voňať po mentole, citróne ale aj po dechte. Rastliny
našli obľubu hlavne ako zázračný
prostriedok proti komárom. Vysádzame ich tam, kde máme prístup
- hlavne večer, pretože to je obdobie, kedy sú najaromatickejšie
a uvoľňujú vôňu.
Previslé pelargónie pochádzajú z južnej Afriky.
služby lekární
od utorka 20. 4. do utorka 27. 4. 2010
20.4. Chirimpex, Krajinská 1,
762 61 87.
21.4. Dr. Alexander, Winterova
41, 776 33 12.
22.4. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
23.4. Katka, OD Kocka,
772 31 29.
24.4. Park, Winterova 6,
773 03 30.
25.4. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
26.4. Pod Kolonádou, Winterova
14, 772 60 30.
27.4. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Ruiny kláštora neďaleko Dechtíc.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
Na Katarínke počujete ticho
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. V tomto čísle
vás pozývame navštíviť ruiny
kláštora.
Ruiny františkánskeho kostola
a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej (hovorovo Katarínky) sa nachádzajú v lesoch Malých Karpát,
neďaleko obce Dechtice.
História Katarínky je opradená
legendami zjavenia sa sv. Kataríny koncom 16. storočia. Na začiatku 17. storočia kláštor obývajú prví mnísi a celé storočie
je poznačené početnými nešťastiami (vypálenie kláštora i kostola vojskami Juraja Rákociho I.,
prepad kláštora Turkami, vražda
lichtenštajnského vojaka v kostole). Počas 18. storočia sa kláštor
teší veľkej sláve i štedrým darom
bohatej šľachty, ale čelí i kritike
naháčskeho farára Juraja Fándlyho. Ten vo svojom diele Dúwerná
zmlúva mezi mníchom a diáblom
(napísané spisovnou bernolákovčinou) kritizoval, že väčšina veriacich navštevuje radšej Kostol
sv. Kataríny ako farský kostol v
Naháči. V roku 1787 kláštor preberá štátna správa a o desať rokov neskôr Katarínku odkupuje
gróf Jozef Erdödy, ktorý však už
nezabráni postupnej premene
františkánskeho kláštora a kostola
na ruiny. Začiatkom 20. storočia
rastie záujem detí, fantiškánov
a historikov o súbor budov zaniknutého kláštora, zachovaných
múrov kostola a kostolnej veže
zo 17. storočia. Od roku 1994 sa
o záchranu a zakonzervovanie Katarínky i okolia stará občianske
združenie Katarínka v spolupráci
so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. O činnosti
združenia, pripravovaných podujatiach a zaujímavých akciách sa
môžete dozvedieť na internetovej stránke www.katarinka.sk.
Prístup ku kláštornému komplexu je možný cez rovnomennú prírodnú rezerváciu Katarína.
Krátka prechádzka lesom začína
myšlienkou sv. Pavla – Ticho je
najkrajší zvuk na svete, čoskoro
zistíte, že tento les je skutočne
čarovný svojím „počuteľným“ tichom. Po asi 20 minútach chôdze
sa začína črtať silueta kláštorných
ruín a po pár krokoch nás uchváti
kostol sv. Kataríny svojou magickosťou, majestátnosťou a vzne
šenosťou. Význam Katarínky je
umocnený i plnohodnotným výkladom na informačných tabuliach,
aj vďaka ktorým sme schopní si
uvedomiť a pochopiť krásu tohto
miesta.
Regina Hulmanová
Romantické zákutie Katarínky.
seriály
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (51): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás
vychádza v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne
dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj
farmaceutov či vedcov.
Milan Bereš
Milan BEREŠ
* 13. 1. 1936 Trebišov - lekár
Lekársku fakultu vyštudoval v
rokoch 1953-1959 na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
po promócii nastúpil do Nemocnice s poliklinikou Michalovce.
V rokoch 1959-1962 a 1962-1968
pôsobil ako odborný lekár-otolaryngológ na klinike OLR vo fakultnej nemocnici v Košiciach.
Neskoršie v rokoch 1969-1970 cir-
kuloval na oddelení Všeobecnej
chirurgie v Bridgeport Hospital
v štáte Connecticut. V rokoch
1970-1971 získaval prax v Clevelande a neskoršie ako rezident
jednak v otolaryngológii a v odbore plastickej chirurgie tváre v
Hartforde v štáte Connecticut. Vo
svojej kariére rýchlo postupoval
a stal špecialistom v otolaryngológii, ako aj v plastickej chirurgii
tváre a rekonštrukčnej chirurgii
na Univerzite štátu Connnecticut
v Hartforde (1971-1974). Privátnu prax v odbore otolaryngológia
a chirurgia tváre a krku si otvoril
v roku 1974 a prevádzkoval prax
až do roku 2000 v Bridgeporte
v štáte Connecticut. V rokoch
1987-1996 bol vedúcim oddelenia
otolaryngológie a chirurgie hlavy
a krku v Bridgeporte. Z významných medicínskych kariérnych
postupov treba vyzdvihnúť pôsobenie Milana Bereša ako klinického inštruktora na Univerzite
Yale, na oddelení chirurgie v špecializácii otolaryngológia v New
Haven, štát Connecticut.
Dr. Bereš je členom početných amerických a zahraničných
profesijných organizácií v odbore
otolaryngológie a v bioetike (The
National Catholic Bioethics Cen-
inzercia
SEPAROVANÝ
ZBER KOVOV
Mestský úrad Piešťany
vyzýva občanov na zapojenie sa do systému
triedeného zberu odpadov z kovov.
Pre obyvateľov rodinných a bytových domov, ktorí disponujú
odpadmi z kovov a železa, ktoré nie je možné pre ich väčší objem
uložiť do predmetných nádob, ponúka Mesto Piešťany
bezplatný odber priamo z ich domácností.
Domácnosti v prípade záujmu môžu o túto službu požiadať
Mestský úrad Piešťany, Referát životného prostredia (tel.: 776 54 22)
alebo zavolať na Klientske centrum (tel.: 776 53 08).
Nahlásiť treba svoje údaje: meno, adresu a kontakt žiadateľa.
Za účelom dohody termínu odberu odpadov z kovov
vás bude následne kontaktovať zberová spoločnosť,
ktorá zabezpečí zhodnotenie odpadov.
Referát životného prostredia
MsÚ Piešťany
ter, Fellowship of Catholic Scholars), vo vedeckých radách, ako
česko-slovenských, tak aj amerických. Jeho meno nájdeme v
knihe Najlepší lekári v Amerike
(1979-1997). Je držiteľom ocenenia Americkej lekárskej asociácie pre kontinuálne vzdelávanie lekárov. V roku 1998 mu
prezident SR Michal Kováč udelil
vysoké štátne vyznamenanie prezidentskú medailu za pomoc
Slovenskej republike. Vo vedeckej sfére publikoval desať prác
medzi rokmi 1974-2009, a to nielen v otolaryngológii, ale v oblasti rekonštrukčných postupov
na tvári a krku, terapeutických
postupov a tiež pri klinickom rozbore zaujímavých kazuistických
zdelení.
Milan Bereš vydával vlastné
Aktuality v otolaryngológii pre
všeobecných lekárov. Okrem tejto činnosti publikoval 50 článkov,
ktoré boli uverejnené v časopisoch a novinách pre všeobecnú
verejnosť, a to v slovenčine a v
angličtine.
v laboratóriu Prof. Lukasa Hubera
na Ústave molekulárnej patológie (IMP) vo Viedni. Centrom jeho
vedeckého záujmu bol výskum
stresu potkanov v rozličných metabolických podmienkach, ako
je napríklad hypoglykémia, sledovanie mechanizmov molekulárnych a genetických vlastností
tumor nekrotizujúceho faktora a
identifikácia biologických funkcií
novo objaveného génu TIS7.
V poslednom čase sa Doc. I.
Vietor venuje molekulárnej patológii sledovaním biologických
vlastností nových génov, čo má
veľký význam pre patogenézu závažných chorôb, ako sú nádorové
choroby, autoimunitné choroby
a procesy regenerácie rôznych
tkanív. V rokoch 2002-2004 pracoval v ústave Histológie a molekulárnej biológie, ktorý patrí
Ilja VIETOR
* 3. 9. 1964 Bratislava - vedecký pracovník - biochemik
Doc. RNDr. Ilja Vietor ukončil
Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1987, odbor biochémia. Vedeckú hodnosť RNDr. získal vypracovaním doktorandskej práce
s témou Účinok imobilizačného
stresu na metabolizmus inositolfosfátového metabolizmu v rozličných oblastiach mozgu potkanov.
V rokoch 1988-1993 pracoval
v Ústave experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie
vied a zaoberal sa problematikou
účinku tumor nekrotizujúceho
faktora na fosforyláciu proteínov v línii FS-4 ľudských kožných
fibroblastov. Svoju PhD prácu,
ktorá bola aj publikovaná v renomovaných vedeckých časopisoch,
vypracoval na Lekárskej fakulte NYU v New Yorku v laboratóriu Prof. Jána Vilčeka. Pobyt na
uvedenom ústave ukončil vedeckou obhajobou titulu PhD v roku 1993. V priebehu rokov 19842002 pracoval v rámci študijných
a pracovných pobytov v laboratóriách medzinárodne uznávaných
vedeckých pracovníkov, ako bol
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.,
v Endokrinologickom ústave SAV v
Bratislave a v laboratóriu profesora Dr. Jána Vilčeka v New Yorku a
Ilja Vietor
pod ústav anatómie, histológie
a embryológie Lekárskej fakulty
Univerzity v Innsbrucku. Počas
pobytu v tomto ústave sa venoval
problematike vývoja nových neurónov a ich regenerácie. Od roku
2004 pracuje v Biocentre, v Divízii bunkovej biológie, Lekárskej
fakulty v Innsbrucku. Ilja Vietor
habilitoval v rok 2004 a stal sa
docentom v odbore Molekulárnej
bunkovej biológie.
Doc. dr. Ilja Vietor je prvým
autorom alebo spoluautorom približne 30 publikácií v prestížnych impaktovaných časopisoch
v problematike molekulárnej
biológie a experimentálnej endokrinológie.
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský: Slovenské osobnosti medicíny
vo svete
36
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
história
SPOMIENKY VILIAMA NEMCA NA ODDIEL ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY:
Cvičili sme často pri politických výročiach
Habererna a neskoršie aj riaditeľa
školy Michala Sebedinského. Gymnastický oddiel z II. ZDŠ na Rázusovej ulici v rokoch 1953 až 1960
v mladšom i v staršom doraste
bol aj vďaka nim veľmi úspešný.
V družstvách získaval prvenstvá
v rámci kraja, ale aj Slovenska.
Piešťanskí gymnasti sa pravidelne
zúčastňovali súťaží v rámci okresu, kraja i republiky.
Dostali sa
až na Strahov
Cvičenie na kladine - záber z verejného vystúpenia na akadémii.
Dnes sa mnohí rodičia sťažujú,
že ich ratolesti nemajú dostatok
pohybu. Niet sa čo čudovať, keď
väčšinu voľného času presedia
pri počítačoch či televízoroch.
Ešte v polovici minulého storočia
bola situácia celkom iná. Neexistovali síce fitnescentrá, zato telesnej príprave venovali učitelia
na školách veľký význam. Keďže
ani televízorov nebolo, deti sa
vo voľnom čase venovali rôznym hrám. Aj vďaka tomu boli
pohybovo zdatné a nebol pre
ne problém venovať sa súčasne aj viacerým druhom športu.
Základom bola najmä športová
gymnastika. Veľa by o tom vedel
rozprávať aj náš prispievateľ
Viliam Nemec, ktorý bol tiež zanieteným gymnastom.
Aj publikum sa
„ulialo“ zo školy
„V polovici minulého storočia
som bol členom gymnastického
oddielu pri II. ZDŠ v Piešťanoch
na Rázusovej ulici a spolu so spo-
lužiakmi sme chodili pravidelne
trénovať. Svoju zručnosť sme potom prezentovali na rôznych akadémiách. Tie sa konali hlavne pri
príležitosti politických výročí, napríklad na počesť VOSR. Nám to
však neprekážalo, pretože sme sa
mohli predviesť verejnosti. Tieto
akadémie bývali v starom divadle
a kine Hviezda v parku. Na javisku, ktoré malo v podlahe zabudované upevňovacie body, bolo možné za pár minút postaviť hrazdu,
bradlá, žinenky, kozy na preskok,
kladinu a ďalšie náradie, ktoré
sme si už tradične doviezli zo
školy. Aj ostatné piešťanské školy
prispievali k úspešnému priebehu
týchto akcií vystúpeniami rôznych súborov a skupín. Ešte i dnes
si rád spomínam na preplnené
hľadisko divadla, pretože jeho
návšteva bola povinná aj počas
školských hodín. Tešili sme sa, že
nám odpadlo vyučovanie,“ spomína si na tie časy V. Nemec.
Ako sa nám ďalej priznal, v
pamäti mu utkveli najmä cvičenia pod vedením učiteľa Viliama
Starší dorastenci na majstrovstvách Slovenska vo Svite.
„Členmi vtedajšieho gymnastického oddielu oddielu boli Stanislav Troskovič, Anton Slámka,
Emil Vlašic, Ján Faltus, Ján Onuška, Viliam Nemec, Ľudovít Ďurka,
Bubo Blažej, Jozef Kolárik, Ivan
Vlnka, Jozef Dvořák, Ladislav, Du-
šalo radosť a uspokojenie. Zadosťučinením pre nás bolo, že už
ako vyspelí cvičenci sme sa tiež
predstavili na celoštátnej spartakiáde v Prahe. Je však škoda,
že mi zostalo už len pár starých
fotografií, ktoré pripomínajú zabudnutú slávu gymnastického oddielu v Piešťanoch. Bol by som
rád, keby mi pamätníci poskytli
aj ďalšie informácie i historické fotografie,“ povedal nám na
okraj gymnastickej histórie Viliam
Nemec.
Boli sme zvedaví, či okrem
chlapcov zaujala gymnastika aj
dievčatá, pretože tento šport je
priam stvorený pre nežnejšie pohlavie... „Samozrejme, že v našom
oddiele nemohli chýbať dievčatá.
Tie trénovali pod vedením Anny
Podhradskej, a tiež úspešne re-
Reprezentanti II. ZDŠ na okresných školských preboroch v roku 1956.
šan a Alex Krchlíkovci, Rudolf
Farkaš, Michal Jelínek, Ladislav
Sova, Milan Spišský, Ján, Pavol a
Ladislav Kubalovci, Pavol Mišura,
Viliam Ondrus, František Nemec,
Ladislav Kalnický, Miloš Novák,
Peter Soukup a ďalší. Viacerí z
nich zúročili svoju pohybovú prípravu v iných športoch. Napríklad
Vilo Ondrus bol už ako člen Uhoľných skladov Praha reprezentantom v boxe, Michal Jelínek sa
úspešne venoval volejbalu, Laco
Kubala a Pavol Mišura hádzanej,
viacerí ďalší zasa hrávali za Piešťany aktívne futbal či kolky. Napriek niektorým posmešným poznámkam sme cvičili spontánne
a s radosťou, bez akéhokoľvek
donútenia. Boli sme však mladí
a samotné cvičenie nám priná-
prezentovali piešťanskú gymnastiku. Členkami klubu boli v tom
čase Oľga Galová, Júlia Bíliková, Eva a Margita Valachovičové,
Magdaléna Nováková, Zita Kubalová, Libuša Navrátilová, Jadwiga Kányová, Rozmarína Kubalová,
Janka Juricová, Valika Mikušová,
Eva Orviská, Soňa Potocká a Vlasta Horská. Družstvo dorasteniek
bolo aj základom neskoršieho odboru ZRTV, ženy ktorého pod vedením Lýdie Mayerovej reprezentovali Piešťany na spartakiádach.
Predstavili sa nielen na futbalovom štadióne v Piešťanoch, ale
aj v celoštátnom finále na pražskom Strahove,“ zalovil v spomienkach V. Nemec.
Štefan Gregorička
Foto: archív V. Nemca
šport
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
Najvyššie nasadenými sú domáci
Po skončení kvalifikácie sa v utorok 20. apríla začína na dvorcoch
TK Kúpele Piešťany hlavná súťaž 32. ročníka medzinárodného juniorského tenisového turnaja Interspa Slovakia cup. V
hierarchii juniorských turnajov
hráčov do 18 rokov je zaradený
do kategórie Grade 2.
„Hrá sa denne od deviatej hodiny, finále dvojhier je naplánované na nedeľu 25. apríla o 10.00
h. V hlavnej súťaži sa predstaví
po 48 chlapcov a dievčat. Prihlásení sú tenisti zo 17 krajín. Okrem
Slovenska sú to tenisové nádeje
z Rakúska, Poľska, Česka, Ukrajiny, Talianska, Chorvátska, Srbska, Nemecka, Maďarska, Švajčiarska, Španielska, Ruska, Rumunska, Bieloruska, Lotyšska a
Chantal Škamlová a Filip Horanský
Slovinska. Na našich dvorcoch sa
predstaví päť chlapcov a štyri
dievčatá z prvej svetovej stovky
rebríčka ITF, čo je výborné, veď v
danom týždni je až šesť turnajov,
z toho päť v Európe. Sú medzi
nimi aj turnaj kategórie Grade
1 vo Francúzsku a Grade 2 v Španielsku,“ prezradil nám riaditeľ
turnaja Rudolf Vrábel.
Podľa rebríčkového postavenia
sú favoritmi piešťanského turnaja
slovenskí hráči. „Najvyššie nasadenými sú Filip Horanský u chlapcov a Chantal Škamlová u dievčat.
Obaja sú z nášho TK Kúpele Piešťany. Štartovať však budú aj ďalší
naši hráči. Voľnú kartu do hlavnej
súťaže dostanú Marián Lapšanský, Monika Staníková a Nina Bubelová,“ upresnil R. Vrábel. (šg)
Rodinný futbal zavítal aj do Piešťan
Energetický koncern E.ON realizuje v tomto
roku takmer vo všetkých krajinách svojho pôsobenia nový projekt s názvom Rodinný futbal.
Cieľom projektu je ponúknuť verejnosti a mládeži možnosť aktívneho trávenia voľného času
spojeného s futbalom a aspoň pasívne zapojiť do
neho všetkých členov rodiny. Prilákať ich nielen
na tribúny, ale aj na ihriská.
Snahou organizátorov je zvýšiť kultúru na
štadiónoch, vybudovať infraštruktúru a vytvoriť podmienky pre zdravé a kultúrne futbalové
prostredie. Projekt Rodinný futbal už zavítal aj do
Piešťan. Na tréningovom ihrisku PFK súťažilo pod
dohľadom skúsených trénerov zo Spartaka Trnava
a PFK Piešťany v žonglovaní s loptou, jej vedení
pomedzi farebné kužele a v streľbe do vopred
určených otvorov futbalovej bránky takmer sto
detí. Najmladšie malo len dva roky. Kategóriu do
desať rokov vyhral Matej Vavrovič a medzi staršími
súťažiacimi dominoval Jakub Prosňanský.
(šg)
37
Konečné tabuľky
Bodku za svojimi súťažami
už dali aj stolní tenisti v našom
regióne. Ako si v nich počínali
jednotlivé mužstvá, sa dozviete
z tabuliek ročníka 2009-2010:
Druhá liga:
1. H. Orešany
2. Sládkovičovo
3. Maco Trnava
4. T. Hradská
5. Piešťany
6. V. Mača
7. Gabčíkovo
8. Vydrany
9. Hlohovec
10. Špačince
11. Kúty
12. D. Voda
22 22 0 0 322: 74
22 16 2 4 239:157
22 14 2 6 220:176
22 12 3 7 228:168
22 10 3 9 196:200
22 9 4 9 201:195
22 9 3 10 178:218
22 8 3 11 174:222
22 7 1 14 161:235
22 6 3 13 184:212
22 5 1 16 157:239
22 1 1 20 116:280
66
56
52
49
45
44
43
41
37
37
33
25
Štvrtá liga:
1. V. Úľany
2. Holíč E
3. BC Senica B
4. Buková
5. V. Mača B
6. Šoporňa A
7. Galanta B
8. Vrbové
9. Galanta C
10. Skalica B
11. Leopoldov
12 Šoporňa B
22 20 0 2 290:106
22 19 0 3 266:130
22 13 4 5 225:171
22 13 3 6 225:171
22 12 1 9 217:179
22 10 3 9 174:222
22 10 2 10 202:194
22 8 3 11 190:206
22 6 3 13 186:210
22 6 3 13 161:235
22 4 0 18 160:236
22 0 0 22 80:316
62
59
52
51
47
45
44
41
37
37
30
22
Piata liga:
1. Piešťany B
2. Hlohovec C
3. ŠKP Trnava
4. OŠK Veselé
5. Trebatice
6. Kočín-Lančár
7. Maco TT C
8. Krakovany
9. Piešťany C
10. Malženice
11. Špačince C
12. Majcichov B
21 18 3 0 270:108
22 15 4 3 246:150
22 16 0 6 252:144
22 13 3 6 229:167
22 12 3 7 225:171
22 9 4 9 201:195
22 7 7 8 186:210
22 8 3 11 192:204
22 7 2 13 166:230
21 5 4 12 176:202
22 4 1 17 107:289
22 0 0 22 108:288
60
56
54
51
49
44
43
41
38
35
31
22
Šiesta liga:
Budúca futbalistka pri streľbe na cieľ.
1. Modranka
2. TJ Zavar
3. J. Bohunice
4. Dob. Voda B
5. Hlohovec D
6. Koč.-Lanč. B
7. Malženice B
8. Sasinkovo
9. Vrbové B
10. Červeník
11. Špačince D
12. Sokolovce
22 22 0 0 317: 79
22 19 0 3 259:137
22 18 0 4 274:122
22 13 2 7 229:167
22 9 2 11 195:201
22 9 2 11 190:206
22 8 2 12 161:235
22 8 1 13 156:240
22 5 6 11 174:222
22 3 6 13 156:240
22 3 5 14 152:244
22 2 0 20 113:283
66
60
58
50
42
42
40
39
38
34
32
25
Siedma liga:
NA ZÁVER 30-BODOVÉ VÍŤAZSTVO
Martin Kimerling zaznamenal 12 bodov.
V predposlednom kole súťažného ročníka 2009-2010
vyhrali druholigoví basketbalisti BK Vrbové doma nad
BK Domov Topoľčany presvedčivo 84:54.
Basketbalisti spod šikmej veže sa rozlúčili so sezónou
pod domácimi košmi nečakane vysokým víťazstvom.
Začiatok duelu však tomu vôbec nenasvedčoval. Ešte v
5. min totiž viedli hostia 9:7 a prvú štvrtinu vyhrali o päť
bodov (19:14). V druhej desaťminútovke sa domáci po
všetkých stránkach zlepšili. Začali hrať svoju hru, darilo
sa im aj strelecky a výsledkom ich snahy bolo polčasové
vedenie o 15 bodov. V druhej polovici zápasu Vrbovčania
svoj náskok ešte zvýšili a ku koncu stretnutia predvádzali
hotovú exhibíciu. Nič na tom nezmenil ani fakt, že štyri
minúty pred koncom zápasu sa im vyfauloval najlepšie
brániaci hráč mužstva Marián Bartulák. V drese BK
Vrbové sa strelecky darilo Petrovi Bialoňovi, ktorý dal
30 bodov, z toho tri trojky. M. Kimerling a M. Današ
pridali po 12, M. Bartulák 10, F. Horňák 7, M. Rajčany
6, M. Mikuš 4 a M. Šandrik 3 body. Štvrtiny: 14:19, 27:7,
17:13, 26:15.
Peter Sedláček, foto: Š. Gregorička
1. H. Orešany B 18 17 0 1 233: 91
2. Modranka B 18 13 2 3 219:105
3. Trebatice B 18 11 1 6 176:148
4. J. Bohunice B 18 10 1 7 169:155
5. Krakovany B 18 9 2 7 167:157
6. Suchá n.P.
18 7 1 10 154:170
7. Trakovice
18 5 2 11 136:188
8. Koč.-Lanč. C 18 5 1 12 126:198
9. Piešťany D 18 5 0 13 127:197
10. Malženice C 18 3 0 15 113:211
52
46
41
39
38
33
30
29
28
24
kompas fanúšika
SOBOTA 24. APRÍLA
Futbal: OTJ Moravany – Slovan Bratislava juniori – II. liga
– 16.00 h – štadión OTJ.
Kolky: Družba Piešťany – KK
Preseľany - I. liga – 9.00 h, Družba „B“ - TJ Rakovice – I. liga –
13.00 h – kolkáreň Družby.
NEDEĽA 25. APRÍLA
Futbal: OŠK V. Kostoľany –
Brezová p. B. - IV. liga – 16.00 h
– štadión OŠK.
(pt)
38
šport
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
V súboji ašpirantov na postup úspešnejší Piešťanci
Šlágrom futbalového víkendu v našom regióne bol súboj o prvé
miesto v tretej lige v Piešťanoch. Domáci PFK sa po prvý raz
predstavil súťažne na umelej tráve, kde zdolal lídra zo Šamorína
2:1. V druhej lige zabodovali Moravanci vo Vrábľoch a v štvrtej
po prvý raz na jar naplno bodovali Veľké Kostoľany.
MFK Vrbové - FC Nitra „B“ 1:3 (1:2)
Všestranne lepší hostia sa ujali
vedenia už v 6. min a v 22. min
dali po zaváhaní obrany domácich
druhý gól. Potom mohli pridať aj
ďalšie góly, ale Sedláček sa vyznamenal. Na druhej strane kopal v
42. min Jelšic po faule na Piršela
priamy kop a umiestnenou strelou
znížil na 1:2. Ešte do polčasu mohol Šimo vyrovnať, ale jeho hlavička išla tesne vedľa. Po polčase
sa domáci snažili o zvrat. Mali síce
miernu prevahu, ale gólovo sa
už nedokázali presadiť. Naopak,
hostia v nadstavenom čase využili voľný priestor, keď domáci,
vrátane brankára, všetko vsadili
na útok, a z rýchleho protiútoku
dali tretí gól.
Zostava MFK: M. Sedláček Andrísek, Poláček, Holub, Herceg,
T. Gažík, I. Balcír, (46. Sumer),
Kuťka, Piršel, Jelšic, Šimo (46
Kubiš).
Peter Sedláček
OŠK V. Kostoľany - Nitr. Pravno 2:1 (1:0)
Kostoľanci sa konečne dočkali jarného víťazstva. Už z prvého útoku však mohli skórovať hostia, ale gól padol v 10. min do ich bránky
zásluhou Zelenaya. Do polčasu mali ešte šance Gula a Horváth a príležitosti hostí zasa zlikvidoval Kováčik. V 56. min zvýšil Zelenay hlavou
na 2:0, no hosťom sa podarilo z jedenástky znížiť. V závere ešte trafil
Zelenay brvno a tam skončila po zásahu brankára hostí aj strela
Modroviča. Zostava OŠK: Kováčik – Ondrašík, Durdy, Modrovič, Vavrinec (80. Bučko), Gula, Zelenay, M. Horváth (82. Lesay), Velšic, Hnilka,
Srnec (90. Lulovič).
Milan Boháčik
PFK Piešťany - ŠTK Šamorín 2:1 (2:0)
Stretnutie sa hralo na
umelom trávniku, pretože
hlavná plocha bola po montáži umelého zavlažovania
a dažďoch nespôsobilá.
Domáci sa v kvalitnom zápase pustili od prvej minúty do lídra tabuľky, v drese
ktorého nastúpil aj bývalý
reprezentant Attila Pinte.
Už v 3. min netrafil Žamba
opustenú bránku, v 5. min
bol v šestnástke faulovaný
prenikajúci Gvozdenovič a
nariadenú jedenástku premenil na vedúci gól PFK
Bernát. Domáci mali miernu prevahu a v 36. min sa
presadili znova. Po centri
Filipa a hlavičke Kardoša sa
dostala odrazená lopta na
Michal Bernát bol autorom prvého gólu PFK.
hlavu Vercholu, ktorý dal
Zostava PFK: Miroslav Krajsvoj premiérový gól v drese PFK 2:0. V úvode druhej časti neuspel čovič - Verchola, Kardoš, Bernát,
Kukuč, no práve po jeho faule ko- Martin Krajčovič (64. Jánošík),
pali Šamorínčania v 58. min jede- Žamba (77. Bábsky), Rožník (86.
nástku, z ktorej znížili na 2:1. Ich Šajbidor), Vyskoč, Gvozdenovič,
snahu o vyrovnanie pribrzdilo zby- Filip, Kukuč.
Jaroslav Valo, foto: (šg)
točné vylúčenie Végha v 69. min.
Spartak Vráble - OTJ Moravany 0:1 (0:1)
Moravanci potvrdili úlohu mierneho favorita ziskom troch bodov.
V 5. min obišiel Glos dvoch hráčov, no mieril vedľa. Ten istý hráč zahral v 35. min takmer z pol ihriska priamy kop a jeho center skončil
na prekvapenie všetkých v domácej bránke – 0:1. Hosťujúci brankár
Mikuláš zmaril domácim šance na konci prvého i na začiatku druhého
polčasu. Potom dvakrát neuspel M. Otočka, na druhej strane netrafili
domáci z piatich metrov opustenú bránku, a keďže ďalší gól už nepadol, body putovali do Moravian. Tie však dohrávali od 75. min bez
vylúčeného Hambálka. Zostava OTJ: Mikuláš – Glos (75. Benko), Hambálek, Piovarči, Kotula, Kirka, Moravčík, Dirnbach, Gligič, Mitošinka
(74. Šiška), M. Otočka (85. M. Jančovič).
Rudolf Zelenay
OFK Trebatice - Horné Obdokovce 4:1 (2:0)
Domáci Patrik Žák uniká obrancovi Kútov.
FK KRAKOVANY - FK KÚTY 3:1 (1:1)
Krakovanci začali nedôsledne
a po chybe obrany už v 6. min.
prehrávali. Z ďalšej tutovky už
hostia vďaka výbornému zákroku
Marcela Bondru neskórovali. Potom prevzali iniciatívu domáci.
Hosťujúci gólman však vychytal
dorážku Žáka i hlavičku Kališa.
Ďalšiu Kališovu hlavičku zase hostia vykopli z bránky a Mikuláš s
Ďuračkom prekopli z päťky. V 33.
min však Ďuračka predsa skóroval.
V 48. min dal vedúci gól domácich
Kusý. Potom zahodili nemožné
Duchoň s Balcírom a po hlavičke
Kališa a bombe Balcíra mali hostia
šťastie. V 75. min však T. Balcír
ľavačkou uzavrel skóre.
Zostava FK: Marcel Bondra Tomiš, Kusý, Čáp, Ondrejka - Žák
(86. Jurda), Kališ, Ďuračka, Mikuláš (41. Balcír) - Duchoň, Kikta
(83. Pavlovič). Lukáš Radoský
Foto: Š. Gregorička
Prvú šancu mali v 8. min hostia, no Suchánek sa nenechal prekvapiť. V 10. min mieril Horvát
vedľa, no v 40. min sa ujala strela
Noska – 1:0. O tri minúty neskôr sa
najlepšie zorientoval v šestnástke
hostí Horvát – 2:0. V 55. min ešte
mieril Koprna vedľa, ale v 72. min
dal M. Bílik hlavou tretí a v 76.
min Horvát štvrtý gól. Hostia v závere už len znížili. Zostava OFK:
Suchánek (84. Jankech) – Hečko,
Palkech, M. Bílik, Nosko, Koprna (78. Potúček), Talajka, Marek
Bondra (60. T. Zemko), Horvát,
Kurinec, Žilka.
Ján Sedlák
Výsledky nižších regionálnych súťaží
Oblastné majstrovstvá: Drahovce – Siladice 0:3, Suchá n.
P. - Ostrov 4:1 (Jankech), oblastná súťaž, skupina B: Madunice
– Borovce 1:1 (Herceg), Šípkové – Pečeňady 2:3 (A. Kolník 2 – Mužila 2, Zemko), Chtelnica – Kľačany 3:0 (I. Bílik, Cibrín, Gába),
Ratnovce – Peterčan 4:1 (Boďo 2, Kútny, Mihálik), Nižná – Prašník
1:4 (Mahaj – Pašmík 2, Kazík, Marek), Dubovany – Veselé 0:0, Veľké
Orvište – Bojničky 3:0 (Líška, Kostka, Mišík), tretia trieda, skupina
B: Kočín-Lančár – Dolný Lopašov 1:3 (Žažo – Zemko 2, Mačica), Sokolovce – Jalšové 1:1 (M. Polák), Merašice – Banka 0:1 (S. Šnajdar),
Šterusy – Horné Trhovište 1:5 (Mihalkovič).
(šg)
šport
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
Na záver očakávané víťazstvo BKM
Prvoligové basketbalistky BKM
Piešťany zavŕšili inak úspešnú
sezónu očakávaným víťazstvom
v Leviciach. Tam zdolali domáci
BKŽ 76:63 a v konečnej tabuľke
im patrí štvrtá priečka.
Zápas v Leviciach začali Piešťanky vo veľkom štýle, vďaka čomu viedli už 17:2. Potom sa hra
vyrovnala a Levičanky náskok súpera znížili. V druhej štvrtine sa
hostkám zranila najlepšia strelkyňa Michaela Stanková, ktorá
dávala v zápase v priemere po 20
bodov. Napriek tomu predviedli
Piešťanky aj v druhom polčase
dobrý výkon a víťazstvo už z rúk
nepustili. Strelecky, ale aj pri do-
Ľubica Matúšová
skakovaní sa darilo hlavne Horváthovej, ktorá dala 28 bodov.
Z ostatných hráčok BKM pridala Vargová 15 bodov, Matúšová
13, Stanková 10, Rybáriková 6 a
Mináriková 4 body. Varhaníková,
Strečanská, Ronecová a Potroková
nebodovali. „Teší ma, že sme boli
jediným družstvom, ktoré zdolalo
víťaza súťaže Šamorín, mrzia ma
však zbytočné prehry v Trnave,
s Filozofom a s BSC Bratislava.
Družstvo však má potenciál. Keď
zostane pokope, môže byť budúca
sezóna ešte úspešnejšia,“ povedal nám tréner BKM Piešťany, Miloš Drgoň. Štvrtiny: 14:23, 21:11,
17:28, 11:14.
Š. Gregorička
POLOVIČNÝ ZISK BEDMINTONISTOV
Tretia liga v bedmintone pokračovala predposledným turnajom. Hráči Gymnázia Piešťany hrali v
Šuranoch, kde získali v juhozápadnej skupine v
troch zápasoch o umiestnenie tri body.
V úvodnom stretnutí Piešťanci remizovali s domácou rezervou 4:4. V dvojhrách vyhrali Brežný nad
Hlavačkom 21:12, 21:12 a Kalinčík nad Blanárom
21:9, 21:9. Zvyšné dva body pridali gymnazisti vo
štvorhrách. V mužskej vyhrali Brežný s Kalinčíkom
nad Hlavačkom s Blanárom 21:17, 21:11 a v miešanej Malast s Vajerovou nad Kišom s Petruškovou
21:16, 21:19. V ďalšom stretnutí neuhrali Piešťanci
s Dolným Ohajom ani bod, keď mu podľahli 0:8.
Najbližšie k jeho zisku mali v troch zápasoch: v
dvojhre prehral Horúcka s Potockým 21:15, 19:21,
14:21 a Matečný s Jurčiakom 21:15, 19:21, 17:21.
Aj Malast s Vráblovou vyhrali v miešanej štvorhre
prvý set (21:16), no ďalšie dva prehrali. Náladu si
piešťanskí bedmintonisti napravili v záverečnom
zápase proti Lokomotíve Bánov, nad ktorou vyhrali
6:2. V tomto zápase Brežný zdolal Kemeňa 21:4,
21:3, Kalinčík Mráza 21:3, 21:10 a Matečný Šimuneka 21:11, 21:15. Vo štvorhre mužov vyhrali Brežný
s Horúckom nad Kemeňom s Mrázom 21:8, 21:13 a
Kalinčík s Matečným nad Šimunekom s Benkom 21:5,
21:8. Šiesty bod pridali v miešanej štvorhre Malast
s Vráblovou, keď vyhrali nad Benkom s Benkovou
21:15, 14:21, 21:16.
(šg)
39
Remíza Manchestru
Po dohrávke z jesene (Ajax
- 1. FC Juh 4:1) sa začala odvetná časť minifutbalovej I.
MPFL. Výsledky: Ajax – Wimbledon 4:1 (Radošovský 2, Budka, Hanic – J. Stanek), Slovan
Matus – Leftons 2:0 (M. Babulík,
Kudláč), Manchester – Colo Colo 2:2 (H. Kopál, Polák – M.
Adamča 2), 1. FC Juh – Red
Houses 5:1 (Vadovič 3, Briška,
Postoš – Studený), Arsenal –
Young Boys 5:0 (Vasilik 2, Hlaváč, Kotula).
Igor Bombara
Favoriti víťazne
Mestská liga v kolkoch –
22. kolo: Domoss – OTJ Banka
962:908 (J. Mihálik 258, Oravec 249 – O. Halás 246, Hrdina
229), Remax – Nitr. Blatnica
918:923 (Lazar 252, Zachar 235
– J. Hubinský 255, J. Jančovič
248), Družba „Ž“ - Stakotra
1050:975 (Vráblová 288, Dzurová 262 – Vajer 258, Klasovitý
245), Daxtav – Služby mesta
954:993 (Bubák 264, Ján Mišura
246 - Fiala 258, Duchaj 249),
VEM Slovakia – Pov. Váhu „A“
837:1092 (Štuchal 223, Majerčíková 218 – Krajčík 299, Kubrický 280), Družba „C“ - Pov.
Váhu „B“ 984:1018 (Majerčík
283, Kuník 256 – Gajarský 262,
Popelák 255).
Milan Koščál
Medailová žatva piešťanských plaveckých veteránov
Plaveckí veteráni zo ŠPK Kúpele Piešťany si výborne počínali na medzinárodných majstrovstvách Slovenska
masters v Trenčíne. V konkurencii
plavcov z Poľska, Česka, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Ukrajiny, Švédska,
Fínska a Slovenska získali celkove 33
medailí.
Najlepšie z Piešťancov si počínala Zuzana Matúšová, ktorá získala v kategórii
od 25 do 29 rokov päť majstrovských
titulov. Zlato si vyplávala v pretekoch
na 50 a 100 metrov voľný spôsob., 50
m znak, 50 m motýlik a 200 m polohové
preteky. K nim pridala strieborné medaily na 50 m prsia a 100 m pol. preteky. V
celkovom hodnotení bola druhá na 200
m pol. preteky a tretia na 50 m motýlik.
V tej istej vekovej kategórii získal päť
zlatých aj Lukáš Vachan. Ten vyhral preteky na 100 a 200 m vsp., 100 a 200 m
Plaveckí veteráni ŠPK Kúpele - stoja zľava: Boris Pontes,
Anna Matúšová, Milan Brňo, Peter Pontes a Lukáš Vachan,
dolu: Zuzana Matúšová a Pavol Škodný.
pol. preteky a 100 m znak. Okrem toho
bol druhý na 50 m znak. V hodnotení bez
rozdielu kategórií si vyplával na 200 m
vsp. bronzovú medailu.
V kategórii od 55 do 59 rokov sa Anna
Matúšová postavila na najvyšší stupeň
v pretekoch na 50 m vsp., 50 m prsia,
50 m znak a 100 m pol. preteky. V rovnakej vekovej kategórii mužov vyhral
Milan Brňo 100 m vsp., 50 a 100 m prsia.
Okrem toho bol druhý na 50 m vsp.,
100 a 200 m pol. preteky. Peter Pontes
získal zlato na 50 m vsp. a striebro na
100 m vsp. Boris Pontes pridal bronz na
100 m pol. preteky. Medailovú zbierku
plavcov Kúpeľov doplnili Pavol Škodný
v kategórii od 40 do 44 rokov o striebro
na 100 m znak a bronz na 200 m pol.
preteky a Karol Jurák skončil v kategórii
od 35 do 39 rokov tretí na 100 m vsp. a
100 m znak.
Iveta Vachanová
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Šéfredaktorka: Adriana Drahovská - [email protected] / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička
- [email protected], Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák /
INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel. 033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo:
EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box /
Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € =
30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
inzercia
Číslo 16 Utorok 20. apríla 2010
Happy hours od 15:00 - 17:00
HHHHH
Thermia Palace
Espresso & „Bahno Thermia“ dezert
€
€ 3,15
➲
Príjemné posedenie pri kvalitnej káve
➲
Vynikajúci čokoládový dezert „Bahno Thermia“
➲
Príležitosť na štýlové pracovné stretnutia
Pre všetkých milovníkov
jazzu - Jazzový večer,
každý utorok o 19,30
v Café Alexander v hoteli
Thermia PalaceHHHHH .
Tel.: + 421 - 33 - 775 6111
www.kupelepiestany.sk
máme pre Vás byty...
v Bytovom dome Pod Párovcami, Piešťany
akciové zľavy až do výšky
27 550,- EUR
830.000,-SK
K nadštandardnej výbave bytu patrí:
Kuchynská linka
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou
Moderné laminátové podlahy
Drevené okná s izolačným dvojsklom so zvýšeným akustickým efektom
Vstupné bezpečnostné dvere s bezpečnostnou oceľovou zárubňou
Rozvody digitálnej káblovej televízie
a internetového pripojenia v každej miestnosti
Možnosť vlastnej regulácie tepla a TÚV v celom byte
Celý objekt je chránený kamerovým systémom
PRÍDTE NÁS NAVŠTÍVIŤ.
KAŽDÝ UTOROK A PIATOK O 10,00 HOD.
PREDSTAVÍME VÁM PROJEKT A UKÁŽEME
ZARIADENÝ TROJIZBOVÝ BYT.
mobil: 0907 187 315, e-mail: [email protected]
www.armanbyty.sk
využite možnosť
až 20% zľavy
podrobnejšie informácie získate na www.armanbyty.sk
Download

Tancovali s elánom - Piešťanský denník