DVOJ T ÝŽDEN N ÍK O NOV ÝCH K N IH ÁCH
knižná
revue
www.litcentrum.sk
X X I V. R O Č N Í K
28. 05. 2014
ČÍSLO
11
Najpredávanejšie knihy
Kníhkupectvo SPN – Mladé letá
Krížna 13, 811 07 Bratislava
02/5542 5504, [email protected], www.mladeleta.sk
Gabriela Futová
Dokonalá Klára
SPN – Mladé letá
Sara Shepardová
Malé klamárky
– Nebezpečné
SPN – Mladé letá
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
CENA
0,45 €
VÝPISKY
Z PAMÄTI
Radoslav Matejov:
Takto sa z jednotlivých osudov
zrazu pred čitateľom vynára
spoločenstvo, z pozbieraných
zážitkov ucelená história
a z malých príbehov veľké
pravdy.
strana
5
Pavel Dvořák:
...sme viazaní
časom a čas je
nemilosrdný šéf...
strana
23
Budete
musieť odložiť mobil
či počítač a začítať
sa do novej knihy
česko-nemeckej
psychologičky...
strana
14
ČÍSELNÍK
7.
ročník detského čitateľského maratónu
„Čítajme si...“ sa bude konať 5. júna od 9.00 do 15.00
22
ISSN 1210 - 1982, ISSN 1336 - 247X
9 771210 198009
AKTUALITY
CENY ZA PREKLAD
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
V priestoroch Zichyho paláca v Bratislave sa 20. mája konalo slávnostné odovzdávanie Ceny Jána Hollého a knižných
prémií Literárneho fondu (ďalej LF) za
umelecký preklad za rok 2013 a Ceny
Mateja Bela a knižných prémií LF za vedecký a odborný preklad za rok 2013.
Cena J. Hollého sa udeľuje od roku 1967
a Cena M. Bela od roku 1991. V otváracom príhovore zdôraznil Milan Žitný
(podpredseda výboru Sekcie pre umelecký preklad), že dobrý prekladateľ je
zároveň aj tvorcom jazyka a ceny sú odovzdávané naozaj špičkovým prekladateľom. Laureátov Ceny M. Bela a knižných
prémií LF za vedecký a odborný preklad
predstavil predseda poroty Juraj Šebesta. Laureátov Ceny J. Hollého a knižných
prémií LF za umelecký preklad predstavil Alexander Halvoník. Obaja predsedovia potom odovzdávali ceny spolu s riaditeľom LF Ladislavom Serdahélym.
Cenu J. Hollého 2013 za preklad
umeleckej prózy získal Otakar Kořínek (na foto P. Procházku) za preklad
diela Vladimira Nabokova Pamäť, prehovor (VSSS) – Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov zároveň získalo Poctu LF za významný edičný čin.
Cenu Jána Hollého 2013 za preklad poézie získal Ján Švantner (na foto P. Procházku) za preklad diela Paula Claudela
Päť veľkých ód (STUDŇA). Literárna
nadácia STUDŇA zároveň získala Poctu
LF za významný edičný čin.
Prémie za knižnú tvorbu za rok 2013:
Ladislav Šimon za preklad diela J. W.
Goetheho Slasť a bôľ (STUDŇA), Ján
Štrasser za preklad diela Vladimíra Sorokina Metelica (Kalligram), Juraj Kuniak za preklad diela Walta Whitmana
Spev o mne (Skalná ruža), Valerij Kupka za preklad diela Jurija Andruchovyča
Moskoviáda (Kalligram), Elena Diamantová za preklad diela Hermanna
Hesseho Šťastie (PETRUS), Karol Wlachovský za preklad diela Lajosa Grendela Láska na diaľku (Kalligram).
Uznania LF za významný edičný čin za
rok 2013: Literárna nadácia STUDŇA,
Kalligram, Skalná ruža a PETRUS.
Cena M. Bela 2013: v kategórii spoločenských vied – Miloslav Szabó za preklad diela Petra Sloterdijka Kritika cynického rozumu (Kalligram) a vydavateľstvo Kalligram zároveň získalo Poctu LF
za významný edičný čin. V kategórii lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie,
dejín a kritiky prekladu a komparatívnej
lexikológie: Helena Panczová za dielo
Grécko-slovenský slovník od Homéra
po kresťanských autorov (LINGEA) a vydavateľstvo LINGEA zároveň získalo Poctu LF za významný edičný čin.
Prémie: v kategórii spoločenských vied
Imrich Nagy za preklad diela Trenčianska stolica (Kysucké múzeum
v Čadci), Martin Brtko za preklad diela
Temná charizma Adolfa Hitlera (Ikar).
V kategórii lexikografické dielo a dielo
z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu
a komparatívnej lexikológie získala prémiu Marketa Štefková za dielo Právny text v preklade... (Iura Edition), Pavel Burian, Linda Hřibalová, Lenka
Zemanová, Katarína Mojžišová za
dielo Portugalsko-slovenský a slovensko-portugalský slovník (LINGEA).
Uznania LF za významný edičný čin za
rok 2013: Kysucké múzeum v Čadci, Ikar,
Iura Edition, LINGEA.
láková, sa rozhodla osloviť mamy
známych slovenských osobností,
aby jej prezradili
návody na prípravu svojich obľúbených dezertov. Čitateľ sa dozvie, na
čom si v detstve pochutnávali Adela Banášová, bratia Hossovci, Ivan Vojtek,
Dominika Cibulková... Každá z mám
však pridala k receptom ešte niečo viac:
rodinné historky spojené s pečením a fotografie, z ktorých mnohé doteraz neboli zverejnené. Ďalším bonusom titulu sú
videopostupy – pri niektorých receptoch
majú čitatelia možnosť stiahnuť si video
z prípravy koláča priamo do svojho mobilu alebo tabletu.
-kz-
FAKTY A MÝTY
V stredu 21. mája si Dado Nagy pozval
do svojej talkshow v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej v Bratislave pomerne nezvyčajného hosťa. Sme skôr zvyknutí na spisovateľov, beletriu a príjemné
dialogické špáranie v textoch. Tentoraz
prišiel vedec, odborná publikácia a téma
katastrof. Geológ a geograf Juraj Činčura rozprával o svojej knihe Potopa sveta – Mýtus alebo historický fakt? (Vydavateľstvo Slovart), a aj keď to nie je
jednoduché, hovoril zaujímavo, adresne
a pritom vecne. Väčšina z nás už v útlom
detstve spoznáva biblický príbeh potopy
sveta, hoci je dokázané, že išlo len o lokálnu záležitosť. Ak by sme chceli potopiť dnešný svet až po vrchol najvyššej
hory, potrebovali by sme na to ďalších
niekoľko oceánov. Takže potopa sveta
vlastne nehrozí, no v podaní Juraja Činčuru išlo v jeho knihe o historickú sondu, prehľad katastrofálnych udalostí
spojených s potopami. Sústredil sa na
skúmanie množstva ich dôsledkov, ktoré formovali Zem a vlastne aj nás...
-rm-
RECEPTY
S PRÍBEHOM
V bratislavskom kníhkupectve Martinus na Obchodnej predstavili 20. mája
knihu Koláč mojej mamy (Ringier Axel
Springer Slovakia), ktorá ponúka 30 receptov na rôzne sladké pochúťky. Autorka publikácie, moderátorka Adriana Poknižná
revue
2
knižná revue
11 / 2014
Naši partneri
www.litcentrum.sk
AKTUALITY
CENA M. ĎURÍČKOVEJ
Pri príležitosti 95. výročia narodenia
Márie Ďuríčkovej a VIII. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný
oriešok, ktorý pod mottom Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe organizujú Mestská knižnica mesta Piešťany, Rozhlas
a televízia Slovenska a Mesto Piešťany
pod záštitou ministra kultúry SR Marka
Maďariča a veľvyslankyne ČR na Slovensku Lívie Klausovej, udeľuje Literárne informačné centrum po prvýkrát
Cenu Márie Ďuríčkovej. Cena je určená
za literárnu tvorbu autorovi, ktorý detskému čitateľovi ponúka literárny text
a vhodnými umeleckými prostriedkami
v ňom stvárňuje základné etické, kultúrne a spoločenské hodnoty. Prvú Cenu
Márie Ďuríčkovej odovzdala riaditeľka
Literárneho informačného centra Miroslava Vallová Danielovi Hevierovi v pieš-
-bb-
SPOJIVÁ
Spája ich poézia, prekladateľstvo, časopis Mladá tvorba a teraz i kniha. Reč je
o Jánovi Štrasserovi a Jánovi Buzássym,
ktorí prezentovali 21. mája v čitárni
U červeného raka v Bratislave publikáciu Byť svoj (LIC). Štrasser napísal už
dvanásť kníh rozhovorov s rôznymi hercami, tentoraz si vybral spisovateľa, pričom obaja si spoluprácu pochvaľovali.
Pristavili sa aj pri svojej mladosti a básnických začiatkoch, Štrasser to zhrnul
jasne: „Všetko, čo som potreboval, som sa
naučil v Mladej tvorbe.“ Buzássymu veľa
dalo prekladanie básní T. S. Eliota a písanie sonetov.
-bb-
VÝHERCOVIA V NAŠEJ ANKETE
Čitateľská anketa Kniha roka® nie je spojená len s oceňovaním vašich najobľúbenejších kníh a autorov. Každoročne spomedzi anketových lístkov žrebujeme aj čitateľov, ktorí sa do hlasovania zapojili. Tentoraz posielame balíky zhruba 15 kníh týmto
šťastlivcom: Alexander Birgen, Žiar nad Hronom; Marta Ballová, Zlaté Moravce;
Richard Jasovský, Michalovce; Michaela Majerová, Zvolen; Katarína Hudačinová, Košice; Peter Žiška, Bratislava. Blahoželáme. Ak máte radi knihy, potom
vystrihnite kupón ankety zo strany 16 a pošlite k nám do redakcie. Čím viac kupónov, tým väčšia šanca. Ale chystáme aj veľkú letnú súťaž o knihy, no o tom viac
v budúcom čísle Knižnej revue!
Výhercovia z KR č. 09:
O. Mičková, F. Tučka, A. Holoubková, R. Jacák, M. Gálisová, V. Heinrichová
www.litcentrum.sk
11 / 2014
knižná revue
ĽUDIA A KNIHY
Priestor bratislavského kníhkupectva Panta Rhei na Poštovej
patril 19. mája spisovateľovi Borisovi Filanovi a jeho synovi Oliverovi. Prezentovali sa
ako zohratá cestovateľská dvojica, striedavo chrlili jeden zážitok za druhým, každý
so svojským humorom a nečakanou až
bizarnou pointou. Napokon spoločne pokrstili nový cestopis z Vydavateľstva Slovart s názvom Umenie zablúdiť. Čitateľ
sa v ňom dozvie o nevšedných „tuláckych“ príhodách zo štyroch miest: Istanbulu, Krakova, Sarajeva a Florencie.
27. MÁJ o 17.00
Kníhkupectvo Martinus, OC
Galéria, Košice – Jana Benková
a Dievča s mačacím menom
28. MÁJ o 17.30
KC Dunaj v Bratislave – prezentácia prekladov diel egyptských
spisovateľov Nadžíba Mahfúza
a Džamála al-Gitániho
28. MÁJ o 18.00
Kníhkupectvo Panta Rhei Poštová v Bratislave – M. Kšiňan
a J. Klempa o knihe Moje skúsenosti za svetovej vojny
28. MÁJ o 18.00
Kníhkupectvo Martinus na Obchodnej v Bratislave – Dominika
Mirgová predstaví knihu Half Bad
– Polozlý
29. MÁJ o 10.00
Mestská knižnica mesta Piešťany – beseda s Otom Malým
30. MÁJ o 18.00
Letná čitáreň U červeného raka
v Bratislave – literárny večer
s E. Ondrejičkom a J. Šebestom
31. MÁJ o 19.00
Café Magritte, Dlhé Diely, Bratislava – E. Messmer z Bernu a M. Hatala v poetickom programe Tvrdý
chlieb
4. JÚN o 18.00
Kníhkupectvo Martinus na Obchodnej v Bratislave – Juraj Červenák a novinka Krv prvorodených
4. JÚN o 18.00
Kníhkupectvo Panta Rhei Poštová v Bratislave – Tamara Reháčková a Historické záhrady
a parky Bratislavy
9. JÚN o 18.00
Letná čitáreň U červeného
raka v Bratislave – predstavia sa
O. Herec a M. Augustín
10. JÚN o 18.00
Kníhkupectvo Martinus na Obchodnej v Bratislave – predstavenie poroty 12. ročníka Martinus
Ceny Fantázie
10. JÚN o 18.00
Letná čitáreň U červeného raka v Bratislave – Juraj Červenák
v rozhovore so Zuzanou Belkovou
11. JÚN o 18.00
Kníhkupectvo Panta Rhei Poštová v Bratislave – Dušan Dušek
a Melón sa vždy smeje
ANOTÁCIE
-ai-
CESTOVATELIA
DIÁR
ZAHRANIČIE
Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vychádza výber z doterajších básnických zbierok Jozefa Leikerta
pod názvom Dvojdlaň.
Autor patrí k najprekladanejším slovenským básnikom, preklady jeho poézie vyšli v 11 krajinách
(okrem iných v USA, Švédsku, Rusku, Poľsku, Rakúsku). Prezentácia najnovšej knihy bola 21. mája v Múzeu Jána Cikkera
v Bratislave. Slávnostný večer uvádzal
husľový virtuóz Peter Michalica, ktorý
urobil výber básní a napísal do knihy doslov. Básne recitoval Štefan Bučko a knihu do života uviedla herečka Božidara
Turzonovová. Vo svojom príhovore vysoko hodnotila empatiu básnika, jeho ponory do duše človeka, skúmania ľudského
bytia s presvedčivou filozofiou a nadhľadom. Rozhovor s Jozefom Leikertom si
prečítate v budúcom čísle Knižnej revue.
ťanskom Kursalone vo štvrtok 22. mája
„za mimoriadne invenčný princíp využívania plnovýznamovej metaforickej obraznosti, za hravú lyrickosť a zmysluplné
uplatňovanie slovnej hry pri tvorbe literárnych textov pre deti a za filozofický a humanistický prístup k umeleckej analýze
súčasného detstva.“
Viac sa budeme venovať festivalu v budúcom čísle Knižnej revue!
SLOVENSKO
DVOJDLAŇ
3
knižná
revue
AKTUALITY
ANASOFT
LITERA FEST
8. ročník Anasoft litera festu 2014 prebiehal od 12. do 17. mája v bratislavskom
KC Dunaj, kníhkupectve Artforum
a Pisztoryho paláci. Na besedách a čítačkách sa predstavilo osem finalistov,
do desiatky chýbala Jaroslava Blažková
s knihou To decko je blázon a Lukáš
Luk s titulom Záhada Považského
bula.
Pondelok
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
V prvý deň festivalu boli prezentované knihy
Obrazy zo života M. a Krasojazdkyňa. Autorku
prvej
z nich Svetlanu
Žuchovú predstavil v rozhovore Michal Havran. Kniha je
o smrti, ale aj o láske a vzájomných vzťahoch. Žuchová je psychiatrička a o väzbe na svoju literárnu tvorbu povedala:
„Medzi mojím civilným povolaním a písaním je len malý prienik a ovplyvňuje sa to
minimálne!“ Dado Nagy sa zas porozprával s autorkou druhej spomenutej knihy
Uršuľou Kovalyk. Jej hlavná postava Karolína prechádza neľahkým životom,
rovnako ako sama autorka, ktorá vyrastala v rozvrátenej rodine. Rozprávanie
je autentické a písané jednoduchým jazykom: „Mám rada ľudí, ktorí sa vyjadrujú
stručne, rýchlejšie sa dohovoríme...“
rom Darovcom prezradil: „Skutočnosť
veľmi zväzuje krídla, nedovolím si písať
o niečom, čo sa nestalo.“
Štvrtok
Na štvrtkovej besede sa stretli
dvaja generačne
odlišní spisovatelia. Režisér Martin Šulík v úlohe
moderátora povedal o Dušanovi
Dušekovi a jeho
zbierke poviedok
Melón sa vždy
smeje, že sa vie v súkromí rozčúliť, ale
do jeho kníh sa hnev nikdy nedostane:
„V tvojich knižkách sa zloba tejto doby, tá
ničota, ktorá nás obklopuje, nikdy neobjaví, sú vždy láskavé a ľudia v nich túžia žiť“.
Tomáša Vargu, ktorý sa dostal medzi finalistov hneď so svojím debutom Grázel, vyspovedal Štefan Chrappa. V jeho
knihe je násilia viac než dosť, publikum
však oslovil práve autorov entuziazmus
a schopnosť byť nad vecou.
Piatok
knižná
revue
4
knižná revue
11 / 2014
Večer 14. mája patril v Bratislave už po
šiestykrát podujatiu Noc literatúry, počas ktorého sa čitateľom predstavili známe diela európskych autorov v slovenskom preklade. Úryvky z nich čítali herci
na deviatich netradičných miestach situovaných medzi Lazaretskou ulicou a Šafárikovým námestím. Pochmúrna atmosféra skladových priestorov Generálneho
riaditeľstva ŽSR výborne korešpondovala s vážnou témou úryvku z knihy Kale
topanky od vlaňajšieho víťaza ceny Anasoft litera Víťa Staviarskeho, ktorý zastupoval slovenskú tvorbu – čítania sa ujala
Zuzana Cigánová. Nedožitú storočnicu
Bohumila Hrabala pripomenul úryvok
z jeho slávneho príbehu Postřižiny v podaní Magdy Vášáryovej. Bočný vchod
a schodisko Divadla Malá scéna STU zaviedli návštevníkov priamo na divadelné
pódium, na ktorom Boris Farkaš bravúrne predniesol úryvok z románu poľského
autora Jaceka Dehnela Saturn. Rumunskú literatúru reprezentovala kniha Som
stará komunistka od Dana Lungu, britskú Úrovne života od Juliana Barnesa,
maďarskú spomienky bratislavského rodáka Tibora Éberta Bratislavská fantázia, ruskú Mliekarka z Ottakringu Ale
Rachmanovovej...
INŠPIRÁCIE
BRAKISTOV
Utorok
Ivana Dobrakovová,
autorka
troch kníh, je
nominovaná už
tretíkrát, tentoraz s knihou
Toxo, no neberie to ako samozrejmosť. Debatovala s Radoslavom Passiom,
pričom prezradila, že má v pláne román, v ktorom sa
jej obľúbená postava Blanka konečne
nezblázni, a bude „o Taliansku, bytoch,
hmyze, rasizme...“ Pavel Vilikovský hovoril o filozofickejších témach, ako pravda,
skutočnosť, spomínanie v súvislosti
s písaním i jeho nominovanou knihou
Prvá a posledná láska. V diskusii s Pet-
NOC LITERATÚRY
Na záver festivalu sa predstavili spisovatelia Maroš Krajňak a Jana Juráňová.
Maroš Krajňak je na cenu Anasoft litera
nominovaný už po tretíkrát a v knihe Informácia uzatvára pomyselnú trilógiu,
v ktorej rozoberá najmä problém etnickej identity. V rozhovore s Patrikom
Orieškom uviedol, že do svojich próz zámerne nevkladá ženské postavy, aby ich
uchránil pred krutosťou, o ktorej píše.
Štvornásobnú finalistku Janu Juráňovú
predstavila Zuzana Maďarová. Inšpiráciou pre prózu Nevybavená záležitosť
bol jeden z príbehov, o ktorom sa autorka dozvedela pri príprave knižného rozhovoru s Agnešou Kalinovou. Jeho hlavná protagonistka sa vyrovnáva so životnými zmenami a so samotou, ktorá jej
zároveň prináša aj istú mieru vnútornej
slobody.
Na podujatí s názvom Kód mladá slovenská literatúra sa v piatok 16. mája v bratislavskom V-klube stretli reprezentanti staršej i mladšej literárnej generácie:
tú staršiu zastupoval známy prozaik Jozef Banáš a tú mladšiu štyria členovia
BRAK-u – Bratislavského literárneho
klubu. Jozef Banáš sa priznal, že preňho
bola motiváciou na písanie finančná
núdza: rozhodol sa zapojiť do súťaže
o najlepší pôvodný televízny scenár
napriek tomu, že dovtedy nič nenapísal
– a vyhral prvú cenu honorovanú 12 000
Kčs! Inšpiráciou pre členov BRAK-u je
žena a láska: Martin Chudík ju stvárnil
vo viacerých básňach debutu Ukryté
v dotykoch (VSSS), Oľga Gluštíková
v básnickej zbierke Uložená do stromov, ktorú nedávno zadala do tlače,
a Martin Hatala napríklad v cykle básní O posteli. Ria Gehrerová sa od svojich kolegov trochu odlišuje – nielenže
píše častejšie prózu, ale jej obľúbenou
témou je smrť...
-kz-
www.litcentrum.sk
AKTUALITY
Slávnostné otvorenie Letnej čitárne U červeného raka bolo 14. mája
podvečer. V centre Bratislavy v prostredí Mestskej knižnice tak môže
každý stráviť príjemnú chvíľu (pondelok – sobota od 10.00) s literatúrou, no i s novinami a časopismi. Mestská knižnica zároveň pripravila kultúrny program. Pre nás sú dôležité najmä utorky, keď v rámci
projektu Čítajme slovenskú literatúru predstavia svoje knihy autori
v rozhovoroch. Hneď prvý utorok bol venovaný Daniele Dvořákovej
a jej knihe Barbora Celjská (Rak) – s autorkou si môžete prečítať rozhovor na posledných stranách Knižnej revue. Sezónu U červeného
raka otvoril Ľubomír Feldek spolu s Ľubom Dobrovodom (na foto
P. Procházku) a knihou Ťahák z dejín slovenskej literatúry (LIC).
Feldek však v nedávnych dňoch vyprevadil medzi čitateľov aj
knižná
súťaž čerstvú novinku, fejtónovú! Ponúkame vám jej recenziu a môžete
revue
ju získať v súťaži, ak pošlete k nám do redakcie kupón IKAR...
www.litcentrum.sk
Súťažný kupón IKAR nájdete na strane
24
11 / 2014
knižná revue
ĽUDIA A KNIHY
ANOTÁCIE
ZAHRANIČIE
Nech mi je odpustené nasledujúce barbarstvo, ale knihu Ľubomíra Feldeka
Porcelánový pavilón (Ikar) som začal
čítať odzadu. Od básní čínskeho klasika Li Po. Už dlhšie sa mi totiž pri pohľade na súčasnú slovenskú veršovačku
cnie po súlade múdrosti, hudobnosti
a krásy. Li Po v pretlmočení Feldeka
azda vyznieva hravejšie i prešpekulovanejšie ako v origináli, no svojou prekladateľskou stratégiou je tento autor
predsa známy, a často to skôr umocňuje
príjemný zážitok z textov, ktoré nedráždia, ale očaria. Napokon to s tým čitateľským barbarstvom nebude až také
hrozné, veď jedna z básní Porcelánový
pavilón, ako sa dá vytušiť, požičala názov celej knižke. Li Po v nej stvárnil motív porcelánového pavilónu a ľudí v odraze na hladine jazera. Samozrejme,
všetko stojí opačne. Čo však treba zdôrazniť, aj Feldek je na obálke v ilustrácii Jozefa Gertli-Danglára spolovice postavený na hlavu. A ako uviedol na prezentácii svojej novinky pred nejakým
týždňom: veci postavené na hlavu považuje za dôležitý inšpiračný zdroj pre
napísanie fejtónov. Ľahko si z toho vyvodíme, že stavať knihu na hlavu a čítať
ju odzadu nemusí byť vôbec zakázané.
V istom zmysle práve takto rešpektujeme logiku veci! Nechcem však odsúvať
do úzadia väčšinovú obsahovú náplň.
Chybu neurobíme, aj keď knihu uchopíme od začiatku, pretože Ľubomír Feldek tam spomenuté záležitosti okolo
pavilónu sčasti vysvetľuje. Zozbieral
svoje fejtóny z posledných rokov zo známych denníkov i z rozhlasového vysielania a ponúka ich v ucelených súboroch Dnes píše, O slovách, Takže takto –
po nich ešte nasleduje súbor príležitostnej spisby. Už po prvých textoch
vám bude jasné, že to nie je fejtonista
smieško, ale ani trápko. Drží si decentnú Dobre som sa pobavil na fejtóne Dom
hladinku zväčša spomienkového roz- horí, buď šťastný! – ak v jeho názve šípite
právania, do ktorého vpletie aktualitu, kongeniálnu ozvenu svetového hitu
prípadne celý postup zvrtne. Sám je Don´t Worry, Be Happy!, ste na správnej
prirodzene a z dôvodu autenticity hlav- stope. K jeho prebásneniu viedla konným aktérom rozvíjaných mikropríbe- krétna udalosť: výtvarníkovi Ferovi Gulhov o umení, literárnom, politickom danovi zhorel dom, no svoje utrpenie
a spoločenskom živote počas komuniz- znášal s neuveriteľnou skromnosťou:
mu i dnes. Dôležitými
„Kto nemá nič, sa nebo„Ľubomír Feldek
sú vo východisku pre
jí, / že okradnú ho zloneho fakty vyťahova- rád prekryje prózu života deji. / Dom horí, buď
né z pamäti s ľahkosšťastný!“ Aj tým, že sa
poéziou...“
ťou a v súvislostiach.
Feldek angažoval za
Feldek je chodiaca kultúrna pamäť jeho pomoc, podčiarkol, že hovoriť by
a fejtóny sú jej výpisky. Svoj osud spája mal iba ten, kto má čo povedať, a vie,
s osudmi blízkych i obdivovaných (Ján kedy to má povedať. Rovnaká zásada
Stacho, Ján Mudroch, Karol Kállay platí, pravdaže, aj o písaní.
a pod.), ale aj nenávidených (Stalin).
Dôstojné miesto si vydobyli aj Feldeko- Vydavateľstvo Ikar pripravilo pre čitateve stálice, ako Shakespeare, Konštan- ľov aj druhú knižku švédskeho autora
tín Filozof či Dobšinský. Takto sa z jed- Jonasa Jonassona Analfabetka, ktorá
notlivých osudov zrazu pred čitateľom vedela počítať (preklad M. Bratová)
vynára spoločenstvo, z pozbieraných a uviedlo ju zároveň s premiérou filmu
zážitkov ucelená história a z malých Storočný starček, ktorý vyliezol z okna
príbehov veľké pravdy. Napríklad: „To- a zmizol. Ide o najdrahší film v dejinách
talita je nezničiteľná ako chrípka, čo si vie švédskej kinematografie! Láskavý, blázzvyknúť na každý liek a rok čo rok udiera nivý, čierny aj drsznova,“ alebo: „Čím je človek vtipnejší, ný a možno ešte aj
tým väčší pozor si musí dávať na jazyk.“ nejaký iný, ale
Napriek uvedenému cenzorskému varo- každopádne: huvaniu pred odviazaným jazykom je mor. Taký je prízhodným motívom hádam každého fej- stup k románovétónu sloboda, a najmä sloboda prejavu. mu rozprávaniu
Pre mladšie ročníky takmer nepodstat- tohto spisovateľa.
ná každodennosť. No pre Feldeka! Do- A keďže humoru
posiaľ som nestretol spisovateľa, ktorý nikdy nie je medzi
si ju v nadväznosti na November ´89 vie ľuďmi dosť, stal sa
tak vďačne a pôvabne vychutnávať! jeho debut o stoMnohé fejtóny zachytávajú komuniz- ročnom starčekomus i osobnosti, ktoré ho prekročili vi neuveriteľným hitom. Teraz je tu
(Havel, Dubček). Feldek v ňom prežil Analfabetka... aj vďaka Rasťovi Piškovi
kus života, no ten ďalší už mohol žiť bez (foto P. Procházka), ktorý ju vyprevadil
neho – cítiť to v jeho tvorivej radosti...
medzi čitateľov v kine v bratislavĽubomír Feldek rád prekryje prózu ži- skom obchodnom centre Polus 13. mája.
vota poéziou a svoje rozprávania preto Ako? Švédskymi kvapkami! 
Radoslav Matejov
dopĺňa svojimi či prekladovými veršami.
SLOVENSKO
VÝPISKY Z PAMÄTI
5
knižná
revue
RECENZIE
EMA A RUŽOVÁ
VEĽRYBA
Mária Lazárová
Vydavateľstvo Slovart 2014
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Priateľstvo medzi človekom a zvieraťom
v detskej literatúre často personifikuje
schopnosť prijať a rešpektovať vzájomné
odlišnosti. Ema a malá ružová veľryba
Lily žijú obklopené láskou dospelých, no
predsa zdieľajú spoločný pocit osamotenosti, akejsi izolovanosti vyplývajúcej
z ich jedinečnosti. U veľrybky je tento sociálny status podčiarknutý odlišnou ružovou farbou, kvôli ktorej vzbudzuje zvedavosť i predsudky. Dievčatko Ema žije
na nemenovanom pobreží a nemá v dosahu svojho domu nijakých kamarátov.
No túži po priateľovi, s ktorým „by sa
mohla porozprávať“. Emin ocko – oceánograf – ju zasvätí do tajov podmorských
hlbín. Obe hrdinky sa prvýkrát stretávajú na skalách, Lily hľadá cestu domov
po tom, čo sa stratila, a Ema hádže na
brehu kamienky do vody. Ich puto zvýrazňuje okamžitá schopnosť vzájomného
porozumenia, a to i napriek odlišnostiam
ľudskej a zvieracej reči. Lenže pre Lily je
toto nové priateľstvo riskantné, nachádza sa ďaleko od domova vo svete plnom
nebezpečných žralokov a iných podmorských tvorov. Opätovné stretnutie s ľudskou kamarátkou ju však naďalej láka.
Rovnako príťažlivým sa stáva i pre Emu,
v jej mamičke naopak vzbudzuje obavy
dcérina zasnenosť a lipnutie na akejsi nejestvujúcej ružovej veľrybe.
Kniha Ema a ružová veľryba je krásnym príbehom rozmanitých foriem priateľstva a túžby niekam a niekomu patriť.
Podstatným prvkom rozprávky je aj dôležitosť odvahy – schopnosti konať v pravú chvíľu pre svojich blízkych. Odvaha
je v príbehu pekne zvýraznená nie ako
absencia strachu, ale jeho prekonanie
v prospech života iných. Spisovateľka
Mária Lazárová dokázala zharmonizovať obsah s formou, jej jazyk vystihuje
jednoduchosť a akási tajomná, snová atmosféra. Výber ilustrátora bol pri tomto
koncepte výnimočne vydarený: Andrea
Tachezy stvárnila náladu rozprávky a šikovne ju doplnila svojím vlastným umeleckým podaním. Ema a ružová veľryba sa tak môže pýšiť citlivým a napínavým príbehom, v ktorom absentuje zbytočná fabulácia a ktorý podáva autorkino svedectvo hlbokého porozumenia
detskému svetu.
Diana Mašlejová
knižná
revue
6
knižná revue
11 / 2014
JEJ MESTO
V JEHO SVETE?
Derek Rebro
Aspekt 2013
V súčasnosti sa často skloňuje slovné spojenie rodová rovnosť. Ide o rovnosť možností medzi mužským a ženským pohlavím. Opozitná strana tejto myšlienky operuje s pojmom rodový stereotyp, ktorý vyplýva z prirodzenej charakteristiky muža
a ženy v rámci spoločnosti. Ak by sme mali
byť celkom detailní, tak si určite uvedomíme aj fakt, že na všetky ženy (a aj všetkých
mužov) nemôžeme aplikovať jednu absolútnu charakteristiku konkrétneho pohlavia. A ak by sme sa mali reálne nachádzať
v 21. storočí, tak si ozrejmíme aj súčasný
dôraz na osobnosť jednotlivca a jeho jedinečné kvality. Takto dostávame trojicu pomenovaní (rodová rovnosť – rodový stereotyp – jedinečné kvality osobnosti), ktoré sú
základom interpretácií textov Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča
literárnym vedcom Derekom Rebrom.
Práca sa skladá z teoretickej časti a praktickej interpretácie textov básnikov. V úvode autor ozrejmuje pohnútky venovať sa
najmä problematike literárnych umelkýň,
najmä v súvislosti s takými autorkami, ktoré sa kvalitou textov dostali medzi svojich
mužských kolegov na výslnie literárnej
histórie. Zdôvodňuje to osobnostnými kvalitami autoriek a podkladá svoju tézu psychologickým výskumom osobnosti. Na
druhej strane ozrejmuje aj rodovú problematiku, ktorá by nám mala pomôcť chápať
Rebrove interpretácie najmä z tohto (komplikovanejšieho, no invenčného) pohľadu
na básnické texty.
Rodový podklad tvorí však len základ interpretácií, dôležitým centrom skúmania
sú urbánne (mestské, moderné, liberálne)
a rustikálne (dedinské, tradičné, konzervatívne) prvky v prejavoch oboch autorov básnických zbierok. Prostredníctvom detailného skúmania jednotlivých prvkov Derek
Rebro poskytuje pohľad na básnické texty,
ktoré nevníma len ako výpoveď básnikov
(lyrických subjektov) na okolitý svet, no
predovšetkým v nich nachádza ich vlastnú
osobnosť, pričom im neodníma prirodzenosť pohlavia s danými charakteristikami.
Zaujímavé je pozorovanie vývinu oboch
básnikov, spočiatku sú si podobní, no časom sa lyrický prejav mení. Derek Rebro si
dal záležať na opodstatnení svojich tvrdení,
ktoré správne podkladal názormi ďalších
bádateľov, čím obohacoval svoje výsledky
kritického čítania textov. A tak tri diela Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej (zbierky Pohromnice, Totožnosť, Kolovrátok) naberajú
feministickú líniu, popisujú ženský pohľad
na vzťahy s rodičmi, predstavujúce konzervatívny spoločenský princíp, a na vlastné
vzťahy, ku ktorým si snaží subjekt nájsť
vlastnú cestu. V poézii Jozefa Mihalkoviča
(Ľútosť, Zimoviská, Spôsob ticha) sa odráža
opatrnejší prístup k životu a budúcnosti...
Derek Rebro napísal nie jednoduchú, no
invenčnú knihu. Na princípe kontrastu
a porovnávania prináša komplexnú interpretačnú prácu, ktorá otvára ďalšie náhľady na slovenskú (mužskú i ženskú) poéziu
20. storočia.
Lucia Holienčinová
PERICOLOSO
SPORGHERSI
Remi Kloos – Vittore de Luca
Miloš Prekop – AND 2014
História je krutá. Pamätá si iba mená velikánov politiky, vedy, umenia..., ktorých
nájdeme v každej dejinnej etape iba hŕstku. Ale čo s množstvom zabudnutých anonymných jednotlivcov? Jedným z nich bol
aj „bezvýznamný maliar benátskej renesancie“ Pericoloso Sporghersi. Že ste o ňom
ešte nikdy nepočuli? Ani sa nečudujem. Aj
známy mystifikátor Remi Kloos, ktorý životopisný román o ňom napísal pod pseudonymom Vittore de Luca, totiž priznáva,
že Pericolosovu existenciu nevie jednoznačne dokázať. Čitatelia zasa nevedia jednoznačne dokázať existenciu Remiho Kloosa, takže je to vlastne v poriadku. Pod-
www.litcentrum.sk
RECENZIE
Katarína Zitová
RAUŠ
Egor Indiani
Marenčin PT 2014
Igor Vodráška sa narodil v Hnúšti. Teraz je
Egor Indiani a žije v Prahe. Tam napísal debutovú novelu Rauš.
Ide o jednoduchý, rýchly, bítnický príbeh
prikorenený punkom a anarchizmom.
Hlavný hrdina Vlado Valas vymetá bary
v Hrdošime, fiktívnom meste kdesi v strede Slovenska. V jednom pajzli niekto z ban-
www.litcentrum.sk
POSÚVANIE HRANY
Štefan Kuzma
TRIO Publishing 2013
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Požiadala som známeho, aby mi vysvetlil,
prečo nerád číta poéziu. Dostalo sa mi odpovede: „Pretože poézia je príliš komplikovaná a mne úplne stačí, že sám život je
taký.“ Ja sa ale pýtam, neprinesie nám práve báseň plná vnútorného nepokoja, pochybnosti, poznania a vypätej citovosti
akési zmierenie a uspokojenie, že nie sme
jediní, ktorí sa len tak ponevierajú, hnevajú sa na vŕbu, že je smutná, či sa snažia
zmieriť so sivou hmotou a jej náladami?
Nedá nám práve poézia svojou schopnosťou odrazu básnikovho citového rozpoloženia a vnútra poznanie, že nie sme sami
v posúvaní hrany? Príliš veľa otázok a pritom stačí tak málo. Začítať sa napríklad
do básnickej zbierky Štefana Kuzmu s názvom Posúvanie hrany.
Kuzmova hĺbavá poézia je plná prírodnej
scenérie, emocionality, originálnych metaforických obrazov, pokojného nepokoja
i jestvujúceho v nejestvujúcom, plná všetkého odetého i obnaženého, pričom sám
básnik upozorňuje, že „nahý neznamená
prázdny“. Nič nie je jasné či priezračné,
všetko plynie ako rieka v búrlivom koryte.
Čas u Kuzmu je neúprosný, nenávratný
a neustále plynúci, je napnutý ako struna,
ktorá nepraskne. Jej tóny majú neustále
odlišnú melódiu a rytmus. Upozorňuje, že
čo bolo, už nebude.
Neoddeliteľnou súčasťou básnickej interpretácie v podaní Kuzmu je bolesť. Bolesť emocionálna a „tá čo sa nestratí, ak ju
prenesieš z jednej kopy na druhú“. Vo veršoch ju však básnik čiastočne presúva
a stáča. Odsúva bolesť na okraj stola, aby
pod táckou všedného dňa objavil pohár
večerného pokoja. Však aj pod tlmeným
svetlom temného šera si duša všetko pamätá, pretože bolesť síce zanechá jazvy
ale „pravdivé sú len rany na duši“.
Každý máme svojich démonov, svoj vlastný nepokoj, len málo jedincov, tých vyvolených, sa dokáže cez básnické slovo podeliť aj o veľavravné ticho, ktoré sa v ich
vnútri nachádza. Ticho, ktoré nemlčí, ale
ukryté „v snehovej pene zmyselnosti“ čaká
„na polčas, na oddych od nečasu“.
„Stačí málo, aby ľahké oťaželo“, ale koľko
stačí na posúvanie hrany? Koľko sily, koľko času? Možno stačí málo a napokon sa
„cez dni a noci niekam preplačeme“.
ZAHRANIČIE
dy neonacistov brutálne znásilní jeho životnú lásku Natality – nakoniec zraneniam
podľahne v nemocnici. On si vzápätí počká
vytipovaného páchateľa, no v tme naloží
inej vyholenej hlave. Toto sú základné dejotvorné prvky nasledujúceho rozprávania.
Valas uteká pred hrozbou náckov do Bratislavy, zároveň rekapituluje svoj študentský život a nachádza jeho veľkú pravdu:
týka sa inak všeobecne známeho prepojenia slobody a osobnej zodpovednosti. Nielen táto pravda, ale aj ďalšie textové prvky
pôsobia, že autor objavuje teplú vodu a napísal to, čo už možno považovať za dávno
dopísané. Ako-tak sa asi má príbeh udržiavať v tempe neustálym raušom (opojením
chľastom a drogami) hlavného hrdinu, opisom jeho psychedelických stavov a paranojí. Potenciálneho čitateľa čakajú však
okrem tejto samozrejmosti v danom žánri
ustáleného hrdinu, okrem onej zmarenej
osudovej lásky, aj ďalšie nudné tematické
konštelácie, pozoruhodne v tomto smere
vyznieva guru na samote v lese. Na prebale
sa píše, že je to „temná paródia na motivačné
romány o pozitívnom myslení“. Neviem, aká
dimenzia textu mi ušla, ale nič také som
veru nepostrehol, no ak už to chce byť veľmi paródia, tak podľa prečítaného usudzujem, že zrejme samého spisovateľa a príbehu. Ale dobre. Berme to takto: autor napísal, čo mu ležalo na srdci, a hotovo. Prečo
nie? No napríklad ma mrzí, že premárnil
šancu autenticky a hlbšie stvárniť fungovanie subkultúry. Namiesto toho sa uchýli
k ochotníckej pasáži, kde Valas s ďalším
kumpánom prezlečení za skínov zbabrú
špionáž u náckov v krčme kdesi pred Pezinkom. Vravím si, aký vtipný tento Indiani, ale nie: autor to berie smrteľne vážne!
A smrteľne si zakladá aj na tom, aby poukázal na problém neschopnej polície, stupňujúceho sa napätia, zadubeného Slovenska a aby vyzdvihol liberálnejšie Česko...
Všetko naznačené, aj keď je to neraz úbohé, by som ako čitateľ ešte vedel stráviť, ale
neviem sa preniesť, nazvime to mimoriadne jemne: cez prostoduchý jazyk novely.
Bez dlhých rečí na záver, dovolím si z neho
niekoľko citátov: „ja som premietal, čo sa asi
tak môže diať v hlave takej šialenej ženskej“,
„je len na nás ako ľudstve a na tebe ako jednotlivcovi, či budeme pľuť proti vetru“, „holt,
som len intrúder“, „pri obede som si čítal staré
žurnály“, „zaparkoval som na návsi“, „komu
bych to mohla řícť“, „a tak som si zbalil sakypaky“, „tak ako za starých časov“, „vychcal
som sa a ľahol som si spať“, „kvartír sa porieši v priebehu večera“, „otočila oči na stĺp“, „začal som cítiť vo vzduch trable“.
SLOVENSKO
statné na tom celom je, že máme jedinečnú
možnosť prečítať si nový a možno prelomový žáner v slovenskej (i svetovej) literatúre
– fiktívnu autobiografiu fiktívneho(?) maliara od fiktívneho(?) spisovateľa.
Kto bol teda podľa Kloosa Pericoloso
Sporghersi? Táto zaujímavá osobnosť pochádzala zo starej benátskej rodiny, v ktorej
sa z pokolenia na pokolenie so všetkou vážnosťou dedilo povolanie hrobára. Pericoloso
však od malička namiesto pochovávania
mŕtvych oveľa radšej kreslil, preto ho jeho
starostlivá matka zapísala do prestížnej
maliarskej školy slávneho majstra Belliniho. Čo na tom, že takmer vôbec nemal talent... Jeho spolužiakom a dobrým priateľom
nebol nik iný, ako samotný Tizian, no počas
svojho dlhého života sa Pericoloso zoznámil
s mnohými svetoznámymi renesančnými
i ranobarokovými maliarmi. (Jeho dlhý život totiž podľa nezachovaných historických
prameňov trval neuveriteľných 157 rokov –
žil v rokoch 1477 – 1634!) A nielen že sa s nimi zoznámil, ale aj viac či menej významne
ovplyvnil ich umelecké diela. Autobiografia
je tvorená krátkymi epizódami zo stretnutí
s jednotlivými maliarmi, medzi ktorými nechýbajú Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer,
El Greco, Caravaggio či Rembrandt. A čitateľ sa veru dočká občas až šokujúcich odhalení, ktoré by si ani pri najbujnejšej fantázii
nevedel vyfabulovať. To majstrovsky ovláda
iba Remi Kloos!
Tento román možno odporučiť milovníkom alternatívnej – a veru riadne parodizovanej – histórie. Tí si pri autorových
mystifikáciách písaných veľmi príjemným,
odľahčeným štýlom rozhodne prídu na
svoje. No ktovie, možno Pericolosa Sporghersiho práve vďaka knihe Remiho Kloosa
nanovo objavia aj historici. Nebol asi, koniec koncov, až taký bezvýznamný – ako
upozorňuje samotný autor, ešte stále ho
pripomínajú dobre známe nápisy vo vlakoch...
Alexandra Pechová
Radoslav Matejov
11 / 2014
knižná revue
7
knižná
revue
TÉMA
ĽUDIA A KNIHY
NA KONCI MÁJA EŠTE O LÁSKE
Raz som jednej známej rozprávala o knihe Umenie milovať
z vydavateľstva Citadella (2014, preklad Alexandra Szomolányiová) a ona vážne zapochybovala: „Čo sa dá o láske napísať na
celú knihu?“ Jej spontánna reakcia mi potvrdila slová autora
knihy, uznávaného psychológa, sociológa a filozofa Ericha
Fromma o tom, čo si vlastne ľudia o láske myslia: „Každý po nej
túži, no takmer nikto si nemyslí, že sa jej treba učiť.“ Evidentne je
fenomén lásky i význam slova vyprázdnený, preto je dobré, že
vždy príde nejaký solitér, ktorý uvedie veci na pravú mieru.
Okrem tejto knihy vrelo odporúčam aj film francúzskeho režiséra Michaela Hanekeho Láska.
Hlavnou témou filmového, literárneho alebo divadelného
diela je často láska, no keď sa o nej uvažuje samostatne, zrazu
nie je čo povedať? Autor je zástancom myšlienky, že na láske
treba pracovať, a k tomu je potrebná disciplína, sústredenosť
a trpezlivosť. No keďže naša kultúra nás vedie k rozptýlenému
spôsobu života, vieme toho veľa, ale takmer nič do hĺbky. (Podobný, akýsi hýrivý život vedie Coco v knihe Láska ako prekážka, o ktorej sa dočítate ďalej.) To, samozrejme, ovplyvňuje
aj naše vzťahy. Nevieme počúvať,
neustále sa ponáhľame, vzormi lásky sú nám romantické filmy či zaľúbené piesne... Lásku dokonca vnímame ako výhodný výmenný obchod, čomu sa búri Mina v románe
Spoločný čaj – aj o tejto knihe píše
Elena Ťapajová na nasledujúcej dvojstrane. Učiť sa schopnosti byť sám
so sebou je, paradoxne, jedna z podmienok pre schopnosť milovať. To je pre mnohých ťažké, priam nepredstaviteľné, a autor túto schopnosť odporúča cvičiť každý deň aspoň dvadsať
minút. Napriek tomu kniha nie je návodom, ako sa naučiť milovať (v tom sa líši od motivačnej literatúry, ktorá uprednostňuje
instantné a univerzálne recepty pre ubolenú dušu). Umenie
milovať inšpiruje k premýšľaniu o našich vzťahoch (priateľských, ľúbostných, rodičovských ap.). Pretože sú neraz nahlodané nenávisťou, utrpením, zlomeným srdcom... Veď, sami sa
presvedčíte v jednotlivých príbehoch...
Inakosť
že je to žena – Maria Navarra Valdéz – dokonca šťastne vydatá
a má aj dieťa.
Pre príbeh samotný nie je natoľko dôležitý dej a lesbická skúsenosť protagonistky, ako filozofické úvahy o postavení ženy a jej
vzťahov s okolím. Eva sa cíti ako „vazal času“ a „otrok vzťahov“.
Autorka sa pokúša vykresliť psychologické pozadie situácií,
v ktorých sa ocitá jej hrdinka, zamýšľa sa nad istou vykorenenosťou človeka bez ohľadu na jeho sexuálnu orientáciu a nad
svetom „skrytého strachu z porušenia pravidiel“. Nie je to bežné
sladko-romantické rozprávanie o láske okorenené pikantériami. Miestami pôsobí až depresívne v zmysle motta Charlesa Baudelaira o tom, že musíme byť stále opojení, aby sme „necítili strašné bremeno času“.
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
Láska ako prekážka (Ikar 2014, preklad
Ján Bryndza) od Roberta Bryndzu sa číta
veľmi ľahko. Možno aj pre istý ironizujúci
nadhľad a zmysel pre humor britského autora, ktorý voľne nadväzuje na svoju knižnú
prvotinu E-maily Coco Pinchardovej. Protagonistka Coco žije v Londýne, teší sa
z úspešného obdobia svojej spisovateľskej
kariéry a vypisuje e-maily svojim britským
i slovenským priateľom. Tak sa čitateľ postupne dozvie, že jej láska Adam, deň predtým, ako sa k nej má nasťahovať, sa s ňou bez vysvetlenia rozíde.
Coco zistí, že sa dostal do problémov – je obvinený z finančných
podvodov, hrozí mu väzenie a zápasí so svojou identitou. Chce
mu pomôcť za každú cenu, i keď tým ohrozí aj svoju spisovateľskú budúcnosť. Medzitým však popri krimi-detektívnom pátraní
stihne všetko možné. Napríklad na Vianoce vycestovať na Slovensko s priateľkou Marikou Rolincovou, riešiť vzťahy s ex-svokrou Etelou a problémy svojho homosexuálneho kamaráta divadelníka Chrisa, hádať sa so svojou literárnou agentkou Angi...
Na zadnej strane obálky medziiným stojí: „Láska ako prekážka
je veselá romantická komédia plná zábavných britských aj slovenských postáv.“ Osobne vnímam pojem komédia ako dramatický,
a nie literárny žáner, ale proti gustu žiadny dišputát. Komediálny akcent knihy (pre slovenskú prózu netypický) a ľahkosť,
s akou kĺže po povrchu vážnych vecí, dokáže čitateľa strhnúť natoľko, že aspoň pri čítaní prestáva rozoznávať inakosť rodovú,
rasovú či jazykovú.
Láska v Casa Bonita (Marenčin PT 2013) od Dominiky Dinušovej ponúka príbeh Evy, ktorá sa cíti ako v klietke a hľadá spôsob,
ako tieto mreže prejsť. Rozprávanie sa začína v jej kuchyni. Manžel i dvojročný synček si popoludní zdriemli a ona pečie koláč
pre večernú návštevu. Existenčne frustrovaná sa v spomienkach vracia k prázdninám – ako pätnásťročná ich prežila v španielskom sídle Casa Bonita v Granade. Tu stretla svoju prvú lásku, ktorá ju napriek jazykovej bariére chápe a očarí. Problém je,
knižná
revue
8
knižná revue
11 / 2014
Výhodný obchod
„Single“, čiže človek, ktorý žije sám, bez
partnera – je zaužívaným pojmom súčasnosti. Zdá sa, že mladí ľudia tomuto stavu
dávajú prednosť pred manželským zväzkom čoraz častejšie, či už z dôvodov ekonomických, pohodlnosti (hotel Mama má určité výhody), alebo jednoducho z nutnosti
– lebo si nevedia nájsť vhodného partnera.
Tak ako hrdinka knihy Ivany Havranovej
Sama (Marenčin PT 2013) – Táňa. Krásna,
vzdelaná a finančne zabezpečená tridsiatnička je známou televíznou scenáristkou, ale v súkromnom živote nemá šťastie. Muži ju obdivujú, ale máloktorý sa ju odváži čo
i len osloviť. Možno preto ocení „rozhlasáka“ Juraja, ktorý jej neváha od prvého okamihu vyznávať lásku. Lenže ich idylka trvá
len niečo vyše mesiaca, keď jej milý tragicky zahynie. Hľadá teda
ďalej... Prekvapí ju mladý a drzý informatik Paľo, ku ktorému ju
priťahuje chémia, ale veľmi rýchlo pochopí, že mladý muž si neuvedomuje prehrešky proti kódexu gentlemana, keď celkom samozrejme predpokladá, že solventná partnerka bude platiť ešte
aj za kávu v kaviarni. Potom spozná švédskeho architekta Erika.
Je priam splnením sna jej matky, ktorá by ju najradšej videla zabezpečenú. Klape im to po každej stránke. Až po roku a pol po-
www.litcentrum.sk
TÉMA
Láska ťa vylieči
(Slovenský spisovateľ 2014, preklad
Janka Cinková) Grace
Burrowesovej
prináša
ľúbostný
príbeh o vojvodovi
Devlinovi, ktorému
pôvabná Emmaline
neustále odoláva.
Súťažte o knihu zaslaním kupónu vydavateľstva Slov. spisovateľ.
knižná
súťaž
revue
www.litcentrum.sk
ĽUDIA A KNIHY
Už na obálke knihy Na krídlach duše
(Motýľ 2014) od Nora Ölveckého sa dozvieme, že ide o skutočný príbeh. Informácia má reklamný podtón, ale zároveň
vyznieva ako ospravedlnenie trochu ťažkopádneho klišé, v ktorom sa pohybuje
rozprávačka príbehu Michaela. Ako sedemnásťročná sa bláznivo zamilovala do
Tibora, vydala sa za neho, porodila mu
dve dcéry a vydržala s ním viac ako desať
rokov, aj keď onedlho zistila, že je to psychopatický tyran. Chcela rodinu udržať za každú cenu, i napriek ponižovaniu a týraniu. Nič nového pod slnkom ani v živote, ani v literatúre. Takže
prichádza ozvláštnenie: zakázaná láska ku kňazovi Petrovi, čo
však v našej próze tiež nie je nóvum. Dej zato obohatí motív
únosu dcér, ktorý je asi rozhodujúcim momentom, aby sa Michaela rozhodla vzoprieť.
Príbeh je rámcovaný tandemovým padákovým zoskokom, ktorým si Michaela akoby dokazuje, že po rozvode opäť našla samu
seba: „Naučila som sa žiť intenzívnejšie, plniť si sny, nebáť sa budúcnosti. A veriť znova na lásku.“ Na obzore sa rysuje ďalší muž,
avšak vzhľadom na hrdinkin spôsob myslenia ju môžu čakať
ešte poriadne patálie.
Beáta Belancová
V próze Barbory Kardošovej Anjeli nespia
(Vydavateľstvo Slovart 2014) sa spriatelia dve ženy najmä
preto, aby si navzájom pomohli dať do
poriadku životy, nájsť
mužov aj vnútorné
šťastie. Súťažte o knihu zaslaním kupónu Vydavateľstva Slovart.
Kupóny nájdete na strane
24
ANOTÁCIE
Debut O tebe a o mne (Slovenský spisovateľ 2013) Veroniky
Halgašovej je svieža próza o sedemnásťročnej Kvetke. Dva
roky po tragickej autonehode, pri ktorej bola ťažko zranená
a prišla o mamu a mladšiu sestru, sa snaží vrátiť do normálneho života, rieši vzťahy s otcom i kamarátmi a problémy s láskou. Ozvláštnením je, že jej priateľmi sú aj deti zahraničných
diplomatov pôsobiacich na Slovensku a ona s nimi vyrastala
(Rus Ivan či Angolčania Santos a Maria). A kuriozitou, že autorka je rovesníčkou svojich hrdinov, toto prostredie dobre pozná,
veď sama kedysi navštevovala medzinárodnú školu v Bangkoku. Tretím prekvapením je skutočnosť, že sa nedozvieme len
o jej vzťahoch, ale v záverečnej časti prózy aj o názoroch napríklad na vlastenectvo. Tie sa vynárajú pri stretnutiach so starými rodičmi, keď sa reč zvrtne na Slovenské národné povstanie a vojnu. Bonusom je autorkin zmysel pre humor, ktorým
obdarila i svoju hrdinku, a nedopustí, aby podľahla sebaľútosti. Protagonistka sa usiluje opäť nájsť cestu k otcovi, ale aj vyriešiť svoje vzťahy k obdivovanému psychológovi Jánovi a spolužiakom. To všetko v zmysle Konfuciovho citátu: „Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu.“ O tebe a o mne je
tak trochu možno o každom z nás, keď sme boli ešte mladí
a o láske iba snívali.
ZAHRANIČIE
Vypijeme si spoločne čaj či kávu? Pre niekoho bežná forma stretnutia, pre iného
rituál. Pre hrdinky knihy Spoločný čaj
(Ikar 2014, preklad Lucia Nižníková-Kollárová) navyše metafora vzťahu matky
a dcéry. Zároveň zaujímavý psychologický portrét Iráncov žijúcich v zahraničí,
ktorí napriek všetkej snahe včleniť sa do
novej spoločnosti pociťujú, že sa stali cudzincami v starej i novej vlasti. Toto všetko, plus stret rozdielnych kultúr, zachytila vo svojom knižnom debute kultivovane, citlivo, ale aj pútavo Marjan Kamaliová. Je viac než zrejmé, že čerpá aj z vlastných skúseností. Veď sa narodila v Turecku iránskym rodičom, neskôr študovala v USA a dnes tam žije s manželom
a dvomi deťmi.
Svoju prózu rozdelila na tri časti datované rokmi: prvú a záverečnú rokom 1996 – v tej sa odohráva súčasnosť príbehu,
strednú rokom 1978, v ktorej sa vracia do minulosti. Úvod je
zdanlivo banálny. Darja, ako väčšina matiek chce, aby sa jej
dcéra dobre vydala. A tak jej tradičným spôsobom zháňa ideálneho ženícha. Dcére, 25-ročnej Mine, sa to nepáči. Už pri výbere štúdia sa musela prispôsobiť prianiu rodičov – namiesto výtvarníctva študuje ekonómiu. Teraz chce školu dokončiť, osamostatniť sa a potom sa uvidí. Po vydaji netúži a doteraz ani
nestretla lásku. Ale predovšetkým sa, na rozdiel od jej otca či
starších bratov, celé jej vnútro búri proti predstave „byť Američankou“. Ako dieťa nechápala a vlastne doteraz celkom nechápe, prečo rodičia volili po revolúcii v Iráne odchod do USA.
Hľadá samu seba. Netuší, že v podobnej situácii sa ocitla zrazu
aj jej matka. V každom prípade, keď sa Mina rozhodne, napriek
otcovým protestom, pre dvojtýždennú návštevu rodiny v Iráne, matka Darja ide s ňou. Obe ženy nájdu opäť cestu k sebe...
Okrem príbehu si pozorný čitateľ vychutná aj silu pochopenia
matky a dcéry a možnosti poďakovania sa za všetko, kým na to
ešte máme čas.
Tragédie
SLOVENSKO
chopí, že zo svadby nič nebude. Jej vyvolený po záväzkoch netúži.
Frustrácia zo života vyústi v ťažký zdravotný úraz. A ajhľa, zdá
sa, že jej záchranca – lekár Jakub – bude ten pravý...
Podobne ako Táňa sú na tom i ženy v jej okolí. Úspešná patologička Tina sa utápa v práci a vracia sa do prázdneho bytu, dramaturgička Mária sa zas v zmysle úslovia „keď neprší, nech aspoň
kvapká“ rozhodne pre jestvovanie s Erikom, síce bez perspektívy,
ale aspoň, ako vraví, užije si prítomnosť. Darmo, nájsť si vhodného partnera, tobôž manžela je väčší problém, ako sa zdá, a pretrváva aj v súčasnosti. Šťastná láska je dar, žiaľ, nie každému dostupný.
Elena Ťapajová
Tajomstvo tvojho
rodu (Artis Omnis
2013) je román Michaely E. Hajdukovej
inšpirovaný Rumunskom. Autorka sa
zameriava na históriu, tajomno a nadprirodzeno, pretkané láskou a vášňou.
Súťažte o knihu zaslaním kupónu vydavateľstva Artis Omnis.
11 / 2014
knižná revue
9
knižná
revue
VYCHÁDZA
DVE NAJ
Vydavateľstvo DAJAMA je od svojho vzniku v roku 1996 spoľahlivou
značkou pre každého turistu. Na nedávnom medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět knihy v Prahe (15. – 18. mája) boli predstavené dve
novinky z edície Po Slovensku: Najkrajšie pešie prechody a Najkrajšie cyklovrcholy. Obe knižky o krásnych naj tak neoslovia len
slovenských záujemcov, ale môžu k nám prilákať i viac českých zvedavcov.
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Kniha Najkrajšie pešie prechody je
určená predovšetkým peším turistom.
Turisticky najatraktívnejším územím
na Slovensku sú Tatry a Nízke Tatry
a z týchto pohorí je tu 11 prechodových
trás. Mimoriadnemu záujmu milovníkov hôr sa tešia aj Slovenský raj, Malá
Fatra či Veľká Fatra, ktoré sú zastúpené
celkove štyrmi trasami. Zostávajúcich
10 je z rôznych (aj menej známych) pohorí Slovenska a zoznámia nás s miestami, ktoré patria ku skutočným turistickým lahôdkam. Autorská dvojica
Daniel Kollár a Tomáš Trstenský
prešla tieto trasy niekoľkokrát! Okrem
základného opisu sú tu zaujímavosti súvisiace s danými lokalitami. Samozrejmosťou sú výškové profily, výrezy máp
a podrobné praktické informácie časových rozvrhov, stúpaní, klesaní a náročnosti. Texty sú doplnené takmer 220
farebnými fotografiami. Malý úryvok:
Pomedzím Gemeru a Spiša
Trasa sa začína v jednej z najvyššie položených obcí na Slovensku a v najvýchodnejšej obci v okrese Brezno. Telgárt v ro-
koch 1948 až 1990 ako bývalá významná
povstalecká obec niesol pomenovanie
Švermovo podľa hrdinu SNP Jana Švermu,
ktorý zahynul v Nízkych Tatrách. Okrem
panorámy Kráľovej hole s televíznym vysielačom tvorí stavebnú dominantu vrchárskej dediny gréckokatolícky Kostol
Najsvätejšej Trojice z roku 1784. Telgárt
spolu so susednými obcami Šumiac a Vernár tvorí enklávu gréckokatolíckej cirkvi
medzi rímskokatolíkmi a evanjelikmi.
Sprievodca Najkrajšie cyklovrcholy
ponúka 25 najkrajších vrcholov na Slovensku, ktoré možno zdolať v sedle bicykla. Autor Karol Mizla vybral 25
kopcov a každý z nich má pre zdatného
horského cyklistu vlastný pôvab a krásu. Pri každom cyklovrchole po krátkom úvode nasleduje všeobecný opis
kopca a výstupových ciest. Súčasťou je
opis hlavných trás (25); pri niektorých
sú uvedené aj trasy na „vedľajšie“ cyklovrcholy (21). Pri každej trase je okrem
itinerára, profilu a prehľadnej mapy
uvedený aj typ trasy. Štrnásť trás je
Monografia Pavla Škublu Hrady, zámky a kaštiele Slovenska. História, povesti, legendy, zaujímavosti (Perfekt 2014)
do poslednej bodky plní to, čo avizuje titul a podtitul knihy.
Žánrovo ju možno zaradiť medzi jeden z vedecko-popularizačných spôsobov písania, ktorý je známy v žánrovej taxonómii
ako encyklopédia. Legitimitu tohto tvrdenia podporuje tak
textová, ako aj obrazová časť monografie. Každé heslo má svoju pevnú štruktúru a vypĺňa dve strany monografie. Na ľavej
strane je výrazným písmom uvedený názov hradu, zámku alebo kaštieľa, jeho fotografia a stručná história architektonického objektu. Túto stranu by sme s určitou dávkou voľnosti
mohli označiť za vedeckú časť encyklopédie, pretože štýl písania tejto časti hesla je v súlade s historickým písaním. To znamená, že všetky fakty, ktoré autor uvádza, si čitateľ dodatočne
môže overiť v jednej alebo viacerých historických monografiách uvedených v bohatom súpise použitej literatúry.
Na pravej strane sa nachádza textovo alebo obrazovo oveľa
rôznorodejšia koláž. Obsahuje povesti a legendy. Tieto síce
môžu mať a nesporne aj vo väčšine prípadov majú reálny základ, avšak povesti a legendy môžu rozprávať aj o udalostiach,
knižná
revue
10
knižná revue
11 / 2014
okružných, keď východiskový a cieľový
bod sú rovnaké. Ostatných 11 trás je
prechodových. Väčšinu trás možno vzájomne prepojiť, a tak možno stráviť na
bicykli aj viac dní! Tu je ukážka:
Chata Lajoška
Lajoška je perlou medzi rudohorskými
chatami, oázou ticha v blízkosti ruchu
veľkomesta, kultovým miestom, Mekkou
košických turistov, útočiskom smädných
a hladných, potechou smutných, druhým
domovom... História chaty siaha do roku
1914, keď pod vrchom Predná Holica postavili prvú útulňu. V roku 1925 chatu úplne prestavali a obnovili, o čo sa najviac
zaslúžil predseda odbočky Karpatského
spolku Ľudovít Konrády (Lájoš-báči), po
ktorom chata nesie meno. Počas druhej
svetovej vojny bola chata zničená, obnovená bola v roku 1951.
Okrem spomenutých noviniek sa čitatelia s turistickými chúťkami môžu tešiť na titul Najkrajšie cyklotrasy –
Bratislava, ktorý vychádza v týchto
dňoch!
ktoré sa nikdy nestali, teda sa nestali aspoň z pohľadu histórie, pretože nejestvujú nijaké fakty, ktoré by to dokazovali.
Povesti a legendy totiž predstavujú zaujímavú zmes faktického a fiktívneho, pričom dôležitou nie je referenčná stránka
príbehu, ale jeho kompaktnosť, dramatickosť a celkové vyznenie. Okrem toho na tejto strane nachádzame aj texty navigujúce čitateľa na nejaké zaujímavosti, kuriozity či dramatické
udalosti späté s históriou daného architektonického objektu.
Obrazová časť obsahuje vo väčšine prípadov kresby alebo fotografické reprodukcie erbov významných rodov, zábery na zaujímavé detaily exteriérov alebo interiérov,
dobové rytiny, portréty významných
vlastníkov. Slovo a obraz si vzácne
pomáhajú a umocňujú tak hodnotu
uvedených informácií, vďaka čomu
môže monografia Pavla Škublu zaslúžene zabodovať tak u mladého,
ako aj skúseného čitateľa.
Zuzana Chlebová
www.litcentrum.sk
VYCHÁDZA
ZABIJACI
V minulom čísle Knižnej revue autorka Alica Bartková (1982) doslova šokovala niektorých našich čitateľov. V stĺpčeku Ženy o sebe
priznala, že tento rok jej vyjdú štyri knihy! Čo k tomu dodať? Asi len
toľko, že dve z nich sú z vydavateľstva Forza Music a obom je venovaná táto strana. Ukážka je z akčného trileru Zabijaci, ktorý bude na
svete čoskoro, a recenzia je na nedávnu novinku.
Podľa príťažlivej obálky a trochu záhadného názvu novej knihy Alice Bartkovej Trhlina (Forza Music 2014) by sa mohlo
zdať, že nás príbeh zavedie do odľahlých končín sveta, kde sa
odohrá vzrušujúce dobrodružstvo. Nie je to však celkom tak.
Krásna polárna žiara je (zatiaľ) iba nezrealizovaným snom
hlavnej hrdinky Agnes Skalickej, odborníčky na starožitnosti
v aukčnej spoločnosti, žijúcej v bližšie neurčenom slovenskom
meste. Ako väčšina mladých ľudí má neustále potrebu zmeniť
svoj život, ale zároveň jej istá miera
stereotypu vyhovuje. Aj tak jej ho
mnohokrát narúšajú nevysvetliteľné
výpadky krátkodobej pamäte, ktorými trpí už od detstva, a občas si nevie
vybaviť, kde sa práve nachádza a prečo. A okrem toho jej život prevráti
naruby nález vzácneho starožitného
náramku, vďaka ktorému by si
konečne mohla splniť svoj dávny sen: presťahovať sa do nór- knižná
súťaž
revue
skeho mestečka blízko sever-
www.litcentrum.sk
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
ným stolíkom s červenou lampou, skriňou a jedným kreslom pri neumytom
okne s bielymi tapetami so zelenými
kvietkami, ktoré Tracy z duše neznáša.
Po svete chodia milióny ľudí bez dobrého vkusu a jeden z nich zariaďoval túto
izbu. S nechuťou hodila dve cestovné
tašky, do ktorých zbalila všetky veci
z auta, na zem a sadla si na posteľ, prikrytú hnusnou zelenohnedou prikrývkou.
„Sakra!“ – vyštekla do prázdna. Bola
hladná, tak sa rozhodla, že pôjde do reštaurácie, ktorú zahliadla z policajného
auta. Bolo to asi iba o dvesto metrov ďalej, ale lialo ako z krhly a ona nemala
dáždnik. Keď sa človek chystá niekoho
zabiť, nenapadne mu, že by k tomu potreboval dáždnik. To posledné, na čo
mala teraz náladu, je pýtať si ho od tej
ženskej na recepcii. Skučanie v žalúdku
ju však donútilo vstať, vyjsť z izby a tváriť sa milo.
ZAHRANIČIE
ku, a že ju zavezú do mesta, kde sa môže
ubytovať. Nasadla teda do auta k nadmieru zhovorčivým policajtom a tri kilometre jej z úst vychádzali klamstvá
pod náporom otázok: Odkiaľ ide? Kam
ide? Čo tam chce?...
Vyliezlo z nej, že ide navštíviť priateľov do Nového Mexika, že má šťastný,
bezproblémový život a snažila sa pôsobiť ako prihlúpla, naivná, nepraktická
mladá žena, ktorá už vonkoncom nie je
schopná niekoho naporciovať na kúsky.
Netuší, či jej verili, ale nevyzerali ako
vysoko inteligentní zástupcovia výkonnej moci, tak im bolo zrejme úplne jedno, čo hovorí. Pristali pri najbližšom
moteli a dali jej číslo autoservisu, v ktorom jej mali opraviť auto.
Ďakujem. Veľa šťastia. Dovidenia. Zbohom.
Recepčná – staršia žena v koženej veste, s nevkusnými zlatými prsteňmi,
nechtami nalakovanými na ružovo
a nechápavým pohľadom za okuliarmi,
jej dala kľúč od izby číslo osem.
Izba bola taká ako všetky, spadajúce
do tejto kategórie. Malá, zatuchnutá,
vybavená len posteľou, malým toalet-
SLOVENSKO
Tesne pred Wichita Falls jej debilné
auto začalo robiť problémy. Nedávno
bolo v servise a chlapík, ktorý vyzeral
ako námesačný, povedal, že je všetko
v poriadku! Zase naletela.
Auto ešte stihla priviesť na krajnicu,
no nezostávalo jej nič iné, ako čakať na
nejakého dobrodinca. Vypla stierače
a v daždi, ktorý na sklách vytváral nepriehľadnú clonu, si pripadala ako v nejakej kukle. Z rádia ju opäť zavalili pre
život absolútne nepodstatné informácie
zo sveta šoubiznisu, o dopingových
podvodoch vo svete športu a nespočetné množstvo vyhlásení pre tlač, ktoré
jej boli úplne na prd. Snažila sa naladiť
nejakú stanicu, kde by hrali počúvateľnú hudbu, ale po čase sa na to vykašľala
a rezignovala. Asi po pätnástich minútach, pri tónoch otrasnej odrhovačky,
cez dažďovú clonu zbadala svetlá. Zapla
stierače a už z diaľky uvidela neprehliadnuteľný nápis State Police. Asi prvýkrát v živote bola rada, že vidí blížiacich sa policajtov. Policajti zastavili a po
krátkej kontrole skonštatovali, že nemôže jazdiť. (Prečo by tam inak stála?!)
Navrhli jej, že nemusí čakať na odťahov-
ného polárneho kruhu, kde je niekoľko mesiacov v roku úplná
tma – nenávidí totiž leto, slnko a svetlo... Rieši aj problémy
s autoritatívnou matkou, ktorá komplikuje jej snahy o osamostatnenie sa, brat Peter sa jedného dňa začne správať čudne a bez bližšieho vysvetlenia sa presťahuje k Agnes do bytu...
A ponad to všetko sa nesie dilema, či si náramok ponechať,
alebo pátrať po jeho majiteľovi. Spočiatku nie veľmi súvisiace
epizódky zo života Agnes aj jej blízkych sa v závere románu
perfektne pospájajú a všetko do seba začne zapadať, no niektoré otázky zostávajú otvorené fantázii čitateľa...
Pomerne hladko plynúce a čítavé rozprávanie autorka dosť
často dopĺňa výkladovými pasážami, v ktorých vysvetľuje niektoré pojmy, udalosti, fakty viac či menej súvisiace s príbehom. Napätie Bartková celkom účinne buduje hrou s čitateľskými očakávaniami – nikdy nie je jasné, či sa bude rozprávanie uberať vopred naznačeným a logickým smerom, alebo
prekvapí občas naozaj veľmi šokujúcim zvratom. Môžete sa
o tom presvedčiť, ak sa zapojíte do súťaže o túto knižku zaslaním kupónu Forza Music.
Kupón k súťaži o knihu Trhlina nájdete na strane
Katarína Zitová
24
11 / 2014
knižná revue
11
knižná
revue
VYCHÁDZA
PRÍBEH A JEHO DETAILY
Prvý raz sme sa stretli
v roku 2005 vo švajčiarskom Zugu. Jemu práve
vyšla prvá kniha pre deti
Prečo bývame za mestom, ja som pracoval na
preklade jeho prvého románu
Agnes (1998).
V slovenčine okrem Agnes (2006) vyšiel v roku 2010 jeho druhý
román Približná krajina. V tom istom
roku vznikla v Slovenskom rozhlase pod
vedením Svetozára Sprušanského nahrávka jeho hry Blesková námraza. Peter
Stamm (1963) – jeden z najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej švajčiarskej
po nemecky písanej literatúry.
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Prečo bývame za mestom je príbeh
sedemčlennej rodiny, ktorá sa sťahuje z miesta na miesto, pretože hľadá
skutočný domov. Ako vznikla táto
kniha?
Priatelia z Ruska mi pustili filmy pre deti zo
svojej vlasti. Boli plné fantázie a také veselé, že som hneď dostal chuť napísať niečo
z detskej literatúry. Spomenul som si, že
ako deti sme si rady stavali všelijaké obyd-
lia a predstavovali sme si, že bývame na
tých najrôznejších miestach. Text som napísal za veľmi krátky čas, ale nenašiel som
preň vydavateľa. Potom som ho ukázal jednému pracovníkovi rozhlasu, ktorý ho chcel
bezpodmienečne odvysielať. Musel som ho
však preložiť zo spisovnej nemčiny do švajčiarskej nemčiny. Lektorovi jedného vydavateľstva sa text veľmi zapáčil a niekoľko
rokov sa pokúšal nájsť ilustrátora. Niektorí
výtvarníci sa vyjadrili, že text sa nedá ilustrovať, lebo má veľa detailov. Napokon sa
na to predsa len podujala nemecká ilustrátorka Jutta Bauer.
Po tejto knihe si pre dnešného čitateľa prerozprával dve klasické diela
švajčiarskej literatúry pre deti a mládež, ktoré na Slovensku sčasti poznáme zo starších prekladov, adaptácií
či filmov – Heidi od Johanny Spyri
a Švajčiarskeho Robinsona od Johanna Davida Wyssa. Čo ťa k tomu viedlo?
Kniha o Heidi bol projekt švajčiarskeho
ilustrátora Hannesa Bindera, s ktorým sa
priatelím už roky. Poprosil ma, či by som
k ilustráciám nenapísal text. Rád som mu
to prisľúbil. Bolo skvelé krátiť toto klasické
dielo a pokúsiť sa pridať doň niečo vlastné.
Švajčiarskeho Robinsona som prerozprával, lebo som ho ako dieťa miloval a chcel
som ho predčítať svojim deťom. Zistil som,
že kniha je vypredaná a posledné vydanie
je napísané jazykom, ktorý je pre deti príliš
zložitý. Aj pri tejto knihe som chcel pridať
niečo vlastné.
Pre tvoje texty je typická zvláštna vizualita – pripomína maliarstvo impresionizmu a pointilizmu. Pokiaľ
ide o konštrukciu a jazyk príbehov,
vidím súvislosti s minimalizmom či
funkcionalistickou architektúrou. Si
maliar a architekt, ktorý píše?
Vždy ma fascinovali diskusie s umelcami
z iných oblastí, pri ktorých si človek všimne,
že sa zaoberajú presne tými istými vecami
ako on sám. Cítim, že k maliarom mám veľmi blízko. Aj medzi mojimi priateľmi je viac
maliarov ako spisovateľov. Istým spôsobom
– keď ide o štruktúru – sú mi blízki aj architekti. Veď aj oni stvárňujú priestory, zaoberajú sa proporciami. Myslím si, že dobrí architekti vždy vychádzajú zo života, ktorý sa
v ich stavbách bude odohrávať.
Ján Jambor
Foto Stefania Samadelli
SLOVENSKO
PREČO BÝVAME ZA MESTOM
Vydavateľstvo Perfekt prináša v preklade Jána Jambora rodinnú
knihu o hľadaní domova. Deti i dospelí si v nej nájdu spôsob, ako ju
vnímať.
Keď sme bývali v dome s modrou
lampou, každý deň svietilo horúce slnko a museli sme mať zatiahnuté závesy.
Od rána do večera sme z tanečnej školy
na najvyššom poschodí počuli hudbu
a na jar niekedy rozváňal orgován. Na
chodbe vždy svietilo modré svetlo, aj cez
deň, a keď sme si šli ľahnúť, nezatvorili
sme dvere, aby sme videli, ako lampa
svieti. Niekedy sme počuli kroky, nevedeli sme, odkiaľ prichádzajú a komu patria, a potom bol znova celé dni pokoj.
Keď pršalo, počuli sme, ako cez odkvap
zurčí voda a ako na dlažbu stekajú kvapky z listov ľaliovníkov tulipánokvetých.
Otec čítal štvoro novín, mama kúpila
tri stoličky, stará mama uplietla každému z nás dva páry prúžkovaných ponožiek a starý otec stratil jedny slnečné
okuliare. Ale sestra bola stále smutná.
Preto sme sa presťahovali do autobusu.
Keď sme bývali v autobuse, neplatili
knižná
revue
12
knižná revue
11 / 2014
sme nájomné, ale každú hodinu sme si
museli kúpiť nový cestovný lístok. Stretali sme veľa ľudí, no všetci sa tvárili
vážne a ponáhľali sa. Niekedy sme sa
schovali pod sedadlá a počuli sme, že
motor pradie ako mačka. Potom sme
stisli tlačidlo, hoci sme vôbec nechceli
vystúpiť. Celý deň tam páchlo potom
a naftou a stále sme videli len tie isté ulice. Čítať sme mohli len na železničnej
stanici, keď sa autobus na niekoľko minút zastavil a čakal – na vlaky alebo na
iné autobusy či na hodinové ručičky.
Mama sa naučila štyri nové jazyky, starému otcovi vypadli tri zuby, brat si našiel dvoch nových priateľov a stará
mama raz dostala zápal pľúc. Ale otec
prestal milovať mamu. Preto sme sa presťahovali do lesa.
Keď sme bývali v lese, naučili sme sa
názvy všetkých húb, machov a papradí.
Cez týždeň nás o pol siedmej budili mo-
torové píly a v nedeľu o pol deviatej ďateľ. V sobotu nás nebudil
nikto. V noci sme
niekedy vyliezli
na najvyšší strom, aby sme videli osvetlené mesto a červené svetlo na veži vysielača, na druhej strane na kopci. Na
stromoch sme si postavili drevený domček, lebo na zemi bolo často vlhko, dokonca aj vtedy, keď nepršalo. Takmer
celkom sme prestali chodiť do školy, namiesto toho sme zbierali oriešky a predávali sme ich veveričkám. Potom sme
cestovali do mesta a za peniaze sme si
kupovali nové topánky na vysokých
opätkoch a raz aj niečo, o čom dodnes
nevieme, čo to je a na čo sa to používa.
Volá sa to oxtode a ešte vždy to máme.
Otec mal štyridsiatku, stará mama si
čistila zuby tri razy denne, starý otec
hovoril všetko dva razy a sestra začala
chodiť do prvej triedy. Ale mame sa stratila aj posledná kniha. Preto sme sa presťahovali na strechu kostola.
www.litcentrum.sk
TÉMA
NESBØ PRE DETI
explozívnu silu oného aktu, dokonca v jednej verzii umožňuje výstrel až do vesmíru.
Práve prdinautská verzia v nadväznosti na
to, že by ju mohla odkúpiť NASA, sa stáva
konfliktnou položkou deja. Lebo oproti spomenutej trojke sa so závisťou postavia dvojičky Trul a Trym s otcom, ktorý si chce celý
patent prisvojiť. Ako možno postrehnúť, ide
o jednoduché, milo bláznivé rozprávanie
bez veľkých posolstiev. Náznak hlbšieho
plánu sa črtá v spomienkach doktora
Proktora na Júliu Margarínovú: jej otec – barón – ich lásku nepovolil, lebo mu prekážal
jeho neurodzený pôvod. A práve na túto líniu nadväzuje druhá časť Časovaňa doktora Proktora. Je zrejmé, že sa v nej cestuje
nielen v priestore, totiž z Nórska sa presunieme do Paríža, ale aj v čase. Knižka je
oproti prvej časti rozsiahlejšia, výpravnejšia a dobrodružnejšia. Náš tím spolu s Júliou majú tentoraz proti sebe ostrieľaného
zloducha Klauda Klišého. To by ešte nič ne-
knižná
súťaž
revue
bolo, lenže celé sa nám to pekne
zauzlí, ak prirátame fakt, že Klaud
Klišé je s otcovským súhlasom manžel Júlie.
Nuž, takmer shakespearovská dráma... Ale
nie! Znovu sa dej posúva radom humorných
situácií a vďaka časovani poriadne načrieme do francúzskych dejín. Zvlášť sympatický je napríklad kat Krvavý Kúpeľ.
Vydavateľstvo Iron Libri chystá na vydanie aj tretiu časť Doktor Proktor a koniec
sveta. Možno, no ešte predtým, aby bola
deťom prístupnejšia, venovalo obe predchádzajúce do súťaže. Stačí vystrihnúť
a poslať k nám do redakcie do 11. júna kupón IRON LIBRI.
ĽUDIA A KNIHY
Vydavateľstvo Iron Libri v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart prináša slovenským
deťom autora, ktorý bol doposiaľ výlučnou
doménou dospelých. Svetoznámy detektívkar Jo Nesbø má na konte sériu knižiek
o doktorovi Proktorovi. Geniálny a ako
inak aj trochu šialený vedec v prvej časti
vynájde prdiprášok.
Deti dobre vedia, že každé trávenie je spojené s istými vylučovacími efektmi, a tiež
dobre vedia, že sa o tom nemá hovoriť. Ak
má teda knižka názov Prdiprášok doktora
Proktora (preklad Eva Lavríková), potom
z neho priamo zavanie prísľub narušeného
tabu a zaiste aj zábavného čítania. Mal som
možnosť sledovať pri čítaní deti okolo osem
rokov, ktoré sa pri tom zvíjali, akoby sa toho
prdiprášku zľahka predávkovali... Na Kanónovú ulicu sa prisťahuje malý ryšavý Bule,
skamaráti sa s Lisou, a tá zas pozná doktora
Proktora. Tento vynaliezavý muž rád experimentuje a podarí sa mu enormne zvýšiť
-rm-
a chcel vysvetliť
deťom toľko potrebnú tolerantnosť. Milé ilustrácie pripravila nórska ilustrátorka Torill
Kove, ktorej práce sa vyznačujú charakteristickou hranatosťou a pripomínajú slávne kresby Jean de Brunhoffa (Babar the
Elephant). Z nórskeho originálu preložil
knižku do slovenčiny Miroslav Zumrík.
ZAHRANIČIE
dlhý chvost. Nakoniec stretne doktora
Hora, ktorý mu ukáže, ako svoje nevšedné
odlišnosti využiť v bežnom živote. A sú to
práve maličkosti, ako veľký nos, pehy či
materské znamienka, pre ktoré majú deti
komplexy a hanbia sa pred ostatnými. Krokodíl Jensen ich naučí spraviť z nich svoje
prednosti, aby sa nebáli vytŕčať z davu.
Túto pôvabnú útlu knižku napísal nórsky
spisovateľ Henrik Hovland, ktorý vystriedal viacero nebezpečných povolaní (žoldnier v cudzineckej légii, vojnový reportér)
SLOVENSKO
Johannes Jensen má pocit, že je iný (Premedia Group 2013) je kniha pre deti (zhruba do 8 rokov), ktoré majú zo seba zmiešané dojmy, a pre dospelých, ktorí im chcú
s tým všetkým pomôcť.
Krokodíl Johannes Jensen má pocit inakosti. Vo svojej zelenej koži sa necíti dobre.
Je smutný, keď ráno vstáva, pri každodenných rituáloch, v práci či len tak na ulici.
A najviac je nešťastný pri pohľade do zrkadla. Pocit smútku ho prenasleduje každý deň
a on nevie, či za to môže jeho veľká hlava, či
ANOTÁCIE
ŠKOLA ODLIŠNOSTI
Daniel Hevier ml.
OSUDY KLAMÁROK
Príbehy v sérii o malých klamárkach
z SPN – Mladé letá (Dokonalé, Neodolateľné, Neuveriteľné) pokračujú časťou
Zlomyseľné (preklad Tamara Chovanová). Autorka Sara Shephardová zasadila
dej do Rosewoodu, v ktorom každý typický obyvateľ žije v ohradenej rezidencii
s konskými stajňami a garážami aspoň
na desať áut. Chlapci radi hrajú futbal
a majú nakrátko ostrihané vlasy. Dievčatá sa rovnako smejú, používajú značkový
rúž a tašky. Ústrednými postavami sú
štyri priateľky zo strednej školy Spencer,
Aria, Emily, Hanna, ktoré si vybrala za
najlepšie kamarátky na svete záhadná
Ali. Ich priateľstvo však poznačila Alina
www.litcentrum.sk
násilná smrť... Štyri dievčatá – štyri rozdielne osudy a každá z nich niečo tají
a trápi sa pre iné: Hanna sa usiluje
o „miesto“ kráľovnej školy i mesta. Spencer zas vydedila stará mama, a tak intenzívne pátra po rodinných záhadách. Emily sa zaplietla s dievčaťom a rodina ju
poslala k príbuzným, aby tam „prišla
k rozumu“. Arii skrížil cestu umelec,
s ktorým sa zblížila jej matka. Všetky
však navyše neustále prenasledujú esemesky od neznámeho/neznámej A.,
z ktorých vyplýva, že o nich všeličo vie,
pozoruje ich a najmä desí. Ani polícii sa
ho/ju nedarí odhaliť. Problémy hlavných
hrdiniek sa prelínajú s napínavým pátra-
Kupón Iron Libri nájdete na strane
24
ním po vrahovi
Ali. Štyri dievčatá
sú aj dobré klamárky a ako každý klamár tušia,
že pravda nebýva
vždy pekná a navyše aj bolí. V podobnom duchu tajomstiev, poloprávd pokračuje i ďalší diel
série (Nebezpečné), ktorý ukazuje, že
aj prešibané dievčatá možno oklamať
a nepomôžu im nijaké rafinované úskoky. Nasledujúci diel (Bezcitné) prinesie
nové dobrodružstvá...
Zuzana Galovičová
11 / 2014
knižná revue
13
knižná
revue
RECENZIE
RODINA ŽIJE
Z LÁSKY
Jiřina Prekopová
Preklad Elena Diamantová
Premedia Group 2014
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Sloboda vo výchove, rozvoj digitálnych komunikačných technológií, sociálne siete –
to sú hlavné charakteristiky našej doby
dotýkajúce sa aj výchovy detí. V úvodných
pasážach knihy Rodina žije z lásky uznávaná psychologička Jiřina Prekopová čitateľom ponúka vlastnú interpretáciu súčasného postavenia rodiny. Mnoho rodičov
nevie, aký výchovný štýl zvoliť tak, aby
z ich detí vyrástli sebavedomé bytosti
schopné samostatne sa rozhodnúť. Problémy s deťmi sa šíria do všetkých vzťahov
v rodine, vznikajú konflikty medzi mužom
a ženou aj deťmi navzájom. Rodina sa tak
pod tlakom nezhôd rozpadá. Rozvodovosť
je vysoká a podľa autorky za tým stojí voľný
životný štýl, v ktorom sa problémy neriešia, ale odkladajú. Partneri nie sú ochotní
investovať do vzťahu, radšej sa rozídu
a začnú budovať iný. Autorka upozorňuje,
že staré a často neefektívne zvyky si prenášame aj do nových vzťahov. Neriešené
problémy sa tak stále opakujú.
Muži a ženy sú plní protikladov. Každý
má vlastnú osobnosť a predstavu o tom,
ako vychovávať deti a viesť domácnosť. Autorka odporúča riešenie: vytvorila metódu
emocionálnej konfrontácie, ktorá okrem
iného ponúka šikovné postrehy, ako zbytočným konfliktom predísť. Všetci vieme,
čo je to kompromis, ale ako k nemu skutočne dospieť, to je už ťažšie. V knihe nám preto predstavuje niekoľko zásad. Pri zásade
empatie pozorujeme a zrkadlíme reč tela
druhého člena rodiny. Jej cieľom je intenzívnejšie vnímať, čo nám partner hovorí,
a to nie len slovami, ale aj neverbálnymi
gestami. Pretože pochopiť druhého znamená predísť konfliktu. Kniha je plná nenáročných tipov, postrehov a praktických
ukážok, ako efektívne riešiť problémy,
ukazuje aj to, akých chýb sa dopúšťame.
Nedôslednou výchovou je i nesprávny postoj k odmenám a trestom svojich ratolestí.
Na záver knihy autorka popisuje desať prikázaní – ich dodržiavaním bude prekvitať
láska v každej rodine.
Dá sa z tohto bludného kruhu hádok
a konfliktov v rodine dostať von? Autorka
hovorí jasné áno. Mám však pre vás dobrú
a zlú správu. Dobrá je, že táto metóda pomáha riešiť konfliktné vzťahy v rodine.
Zlá, že to vyžaduje čas a snahu. Budete musieť odložiť mobil či počítač a začítať sa do
knižná
revue
14
knižná revue
11 / 2014
novej knihy Rodina žije z lásky česko-nemeckej psychologičky, ktorá predstavuje
pozitívnu psychológiu zameranú na lásku
v rodine, pretože, ako hovorí – láska je základným predpokladom pre rozvoj každého človeka.
Inštitúty Jiřiny Prekopovej založené v Nemecku, Viedni, Aténach a iných veľkých
mestách, v ktorých sa metóda vyučuje, sú
dôkazom jej úspešnosti. Autorka napísala
niekoľko odborných prác a kníh preložených do 17 jazykov.
Nina Chybíková
ODMIETAM
Per Petterson
Preklad Petra Mikulášová
Vydavateľstvo Slovart 2014
Hrou náhody sa v jedno chladné septembrové
ráno Jim a Tommy, kedysi priatelia na život
a na smrť, opäť stretnú: Tommy, šoférujúc
svoj nový Mercedes, na moste cestou do práce znenazdajky v mužovi v zodratom námorníckom kabáte spozná Jima, zabratého do
rannej rybačky. Keďže si po výmene niekoľkých zdvorilostných fráz už nemajú veľmi čo
povedať, náhlivo sa lúčia, ponechávajúc tak
svoju ďalšiu potenciálnu schôdzku len na rozmarnosť osudu. Opovážlivo riskujú – veď od
ich ostatného stretnutia ubehlo už skoro tridsaťpäť rokov... Nečakané randevú na moste
u oboch spúšťa nezastaviteľný (a vlastne nimi
nikdy ani nezastavený) vír spomienok na dávne časy a ich neľahké detstvo...
Nórsky spisovateľ Per Petterson vo svojom
momentálne najčerstvejšom románe Odmietam siaha hneď po niekoľkých témach: priateľstvo, komplikované rodinné vzťahy, ľudská
prirodzenosť (často vzdorujúca svojmu životnému údelu) či vplyv vlastnej minulosti na
naše ďalšie konanie. Jeho unikátny štýl je dôkazom toho, že tieto témy sú iba zdanlivo literárne opotrebované. Petterson si potrpí na
neustále prelínanie rozprávačov i časových
rovín príbehu, pričom dobre načasované autorove opisy protagonistami prežívaných
udalostí a z toho plynúcich rozhodnutí až vo
svetle neskorších skutočností vyjavia svoju
pravú dôležitosť a dosah. K emocionálnemu
vyburcovaniu čitateľa však vskutku nepotrebuje nápadne okázalé pisateľské rekvizity:
románová fabula stojí na viac než realistickom podklade – veď hlavné postavy nie sú
hrdinami s až tak zriedkavým životným príbehom; jazyk je zas elegantný, ale i účelovo
prostý, priamy – v snahe dospieť k pointe tak
nie je potrebné načahovať sa po filtri nefunkčných básnických obrazov, navyše, o to autentickejšie rozprávanie v podaní jeho románových rozprávačov vyznieva. Pettersonov citlivo a ľudsky vnímavo napísaný román je tak
verným odrazom života samotného – plný bolestných a nevysvetlených zvratov, s nádychom ticho trpenej všednosti, presýtený
otázkami – no s pribúdajúcim vekom odovzdane formulovaných už bez nedočkavých
otáznikov dožadujúcich sa okamžitej odpovede. A podobne ako život sám je i príbehom
s otvoreným koncom...
Erika Hubčíková
ATENTÁT
NA KENNEDYHO
Bill O’Reilly – Martin Dugard
Preklad Peter Fridner
Ikar 2013
Od texaského atentátu na jeden z najznámejších prezidentských párov uplynulo
vyše polstoročie, no osudný deň ostáva tragédiou, ktorá aj dnes púta zvedavé oko verejnosti a živí rôzne konšpiračné teórie.
Násilná smrť prezidenta Spojených štátov
Johna Fitzgeralda Kennedyho bola pre
mnohých Američanov bolestivá udalosť.
Prečo malo význam, aby autori knihy
Atentát na Kennedyho, Martin Dugard
a Bill O’Reilly – uznávaný americký moderátor, reportér a politický komentátor –
oprášili slávny príbeh? Život prominentného, kontroverzného a uznávaného človeka,
akým John F. Kennedy nesporne bol, jednoducho neprestane ľudí fascinovať. O to
viac, keď sa čitateľ dozvedá, že mocný muž
s jasnou ambíciou vyhrať aj druhé prezidentské voľby mal po celý čas tajného ne-
www.litcentrum.sk
RECENZIE
Júlia Poláková
STRATENÉ
DIEVČA
Gillian Flynnová
Preklad Ildikó Drugová
Vydavateľstvo Tatran 2013
Gillian Flynnová je autorka zatiaľ troch románov, z ktorých celosvetový úspech zaznamenal práve posledný, Stratené dievča. Žáner trileru sa teší nepoľavujúcej obľube širokého okruhu čitateľov, ktorí oceňujú a vyhľadávajú napínavý dej plný zvratov a neistoty. Týchto ingrediencií je v knihe nielen dostatok, ale sú tiež dávkované
nevypočítateľne, čo výsledný efekt len
umocňuje. Román tak v najlepšom zmysle
slova patrí k takzvaným page-turnerom,
knihám, ktoré nepustíme z ruky, kým neobrátime aj poslednú stránku.
V čom spočíva novátorstvo Strateného
dievčaťa? Nejde v ňom o príbeh s postupne odhaľovanou – jednou – záhadou. Flyn-
www.litcentrum.sk
Miro Zumrík
DOSTIHOVÝ
DETEKTÍV
Felix Francis
Preklad Alexandra Ruppeldtová
Slovenský spisovateľ 2013
ĽUDIA A KNIHY
Do prostredia dostihov a ich zákulisia zaviedol Felix Francis opäť svojich priaznivcov v treťom samostatnom románe Dostihový detektív (predchádzajúce Hazardná
hra, Smrť džokejky). Tentoraz v ňom oživil
jednu z postáv svojho otca Dicka – legendu
dostihových tratí Sida Halleyho, ktorý po
zraneniach vymenil jazdecké súťaže za
prácu detektíva. Po nepríjemných udalostiach však prišiel o ľavú ruku, a tak zanechal aj prax súkromného vyšetrovateľa.
Stal sa z neho nezávislý investor, ktorý sa
venuje iba svojej manželke Marine a dcérke Saskii. Svoje rozhodnutie – vyhnúť sa
všetkému, čo súvisí s dostihmi – nezmenili
ani prosby a podozrenia sira Stewarta,
predsedu Britskej dostihovej komisie,
z manipulácie výsledkov dostihov. O niekoľko dní ho našli mŕtveho, no Sid vtedy
ANOTÁCIE
Dostihový detektív je tretím
samostatným románom
známeho britského spisovateľa
Felixa Francisa.
ZAHRANIČIE
novej kniha niekoľkokrát akoby zmenila
žáner, prešla na ďalšiu úroveň, je viacerými knihami v jednom, čo rozhodne nie je
výčitka – skôr naopak. Slepé uličky nastražené čitateľovi sú dômyselné. Zmiznutie
Amy, ako sa zdá, milujúcej manželky Nicka
Dunna, v deň piateho výročia ich svadby
vrhá na manžela podozrenie z únosu
a vraždy. Čitateľ toto podozrenie musí postupne revidovať, hoci nie jednoznačne vylúčiť, a klásť si skôr otázku, či vôbec k vražde došlo, prípadne, kto je skutočnou obeťou, či je ňou vôbec niekto?
Ako priznáva autorka, téma, ktorá ju na
pozadí napínavého deja zaujíma najviac, je
svojský, postupne sa meniaci charakter
manželského spolužitia. Existuje vôbec
čosi ako objektívna pravda v úzkom a často hermetickom priestore dvoch ľudí, ktorí
si často pamätajú to isté rozdielnymi až
protirečivými spôsobmi? To je všeobecne
východisko množstva príbehov násilia
a manipulácie, pri ktorých sa pojem pravdy
rozpadá a stáva sa úplne nepoužiteľným.
Do hry navyše vstupuje verejná mienka vytváraná a ovplyvňovaná médiami, mediálnymi vystúpeniami obvinených aj príbuzných, keď stačí jedno vhodne či nevhodne
zvolené slovo, gesto, aby sa verejnosť dožadovala milosti alebo, naopak, podozrivého
hneď aj odsúdila.
Literárnym postupom, ktorý tu Flynnová
využíva v plnej miere, je pritom inštancia
nespoľahlivého rozprávača. Čitateľ si pri
nej spätne uvedomuje, že rozprávači – striedavo Amy a Nick – hovoria len polovicu
pravdy, prípadne seba, druhého aj čitateľa
vedome zavádzajú. Kniha však napriek rafinovane skonštruovanému príbehu vzájomného citového i doslova vražedného vydierania nie je vypočítaná iba na efekt, má
všeobecnejší presah. Nepretržité napätie
nás núti zamyslieť sa, či vôbec existuje cesta z bludného kruhu obviňovania sa a manipulovania s citmi toho druhého. Cestou
je, tvrdí sa v príručkách, akési povznesenie
sa nad predstavu, že musíme druhého presvedčiť o vlastnej pravde – to vedie iba
k ďalším začarovaným kruhom. Inú, v rámci žánru primerane deprimujúcu cestu či
vyústenie záhady ponúka autorka v samom
závere.
Domnievam sa, že čitateľ, ktorý sa rád
rúti k záverečným stránkam, si tu príde na
svoje, čo však nevylučuje, že sa ku knihe
a roztrúseným falošným stopám a detailom
vráti. Neodpustím si pritom drobnú poznámku k doslovu autorky – jej vyznanie
manželovi pôsobí po práve dočítanom šialenstve manipulovania akosi nechcene podozrivo...
ešte netušil, že jeho pokojný život na vidieku sa skončil. Neznámy volajúci ho požiadal, aby sirove podozrenia označil za neopodstatnené. Sid napriek vyhrážkam odmietol, a tak vzápätí pocítil následky...
Neskôr nadobudol istotu, že podozrenia
sira Stewarta boli oprávnené. Začal preto
pátrať medzi džokejmi, čím rozkrútil kolotoč udalostí – bitky, únosy, pasce – tým
všetkým si musel prejsť. Vtedy si uvedomil,
že situácia je naozaj vážna. Nik mu však
neveril, chýbali mu dôkazy a obavy o rodinu rástli úmerne s vyhrážkami neznámeho
volajúceho. Všetko nasvedčovalo tomu, že
ide o obrovský podvod. Intenzívne pátranie
s pomocou priateľa Chica ukázalo, že stopa
vedie do Manchestru... Zákerné vydieranie, podplácanie, vyhrážky, požiare, nepredvídateľné úskoky, tvrdé tresty pre neposlušných džokejov – to všetko charakterizovalo činnosť mafie, ktorá dokázala zlomiť mnohých zásadových jazdcov. Osamelí
pátrači Sid a Chico to napokon pocítia na
vlastnej koži...
Kniha ponúka obraz krutého a prefíkaného sveta mafiánov z dostihového prostredia. To všetko sa dozvedáme na pozadí rozličných a zaujímavých osudov džokejov.
SLOVENSKO
priateľa. Ruský emigrant a bývalý armádny ostreľovač Lee Harwey Oswald vedel, že
nemá sľubnú budúcnosť. Z nikoho sa túžil
stať niekým, a aby to dosiahol, vraždil.
Prvý pokus mu nevyšiel. Zamieril preto na
vyššiu métu. Otvorené antipatie voči komunizmu prezidenta Kennedyho Oswalda
v smrtonosnom cieli ešte posmelili.
Kniha zďaleka nezachytáva len atentát
s naturalisticky vykreslenou hrôzou vo
vládnom Lincolne, ktorá nastala po tom,
ako do Kennedyho tela vletela smrteľná,
„meďou potiahnutá strela“, a fatálne mu zasiahla temeno hlavy. Táto časť sa na prvý
pohľad javí ako kľúčová, no mimoriadne
obohacujúce sú pre čitateľa i momenty
predchádzajúce dráme. Autori na vyše tristo stranách spravodajsky, a pritom pútavo
predostierajú detaily z oficiálneho aj osobného života prezidentského páru. Diplomatické povinnosti prerušujú intímnejšie verejné tajomstvá, nevynímajúc Kennedyho
neveru s Marilyn Monroe, ktorá mala údajne ohroziť prezidentove šance u voličov.
Cez riadky budete „priamo vnímať život
v Bielom dome“. Tvorba politiky, ťažké rozhodnutia i prešľapy ústiace do konfliktov
(napr. Kubánska raketová kríza). To všetko
sa v románe preplieta so vzťahom k prvej
dáme Jacqueline, ktorá vždy hrdo stála
po boku svojho manžela. Až do konca. Heroický osud tohto prezidentského páru
ostáva vrytý v dejinách Spojených štátov.
Verte, že sa o ňom oplatí čítať aj po desiatkach rokov.
Katarína Mikluščinová
11 / 2014
knižná revue
15
knižná
revue
KNIHY V PREDAJI
2 NÁBOŽENSTVO.
DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
BEŇOVÁ, Štefánia
Naša rodina
Kapušany, Bens 2013. 1. vyd.
Nestr. Viaz.
Pamätná kniha na uzavretie
sviatosti manželstva.
ISBN 978-80-88998-99-0
BLAŠKO, Bazil Juraj
Život sv. Norberta
Trnava, Kongregácia sestier
Premonštrátok 2013. 1. vyd.
176 s. Brož.
Biografická črta.
ISBN 978-80-971561-0-7
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
BUJKO, Peter
Štyri týždne v pôste
Trnava, Dobrá kniha 2014.
1. vyd. 111 s. Brož.
Praktický rozpis pokynov na
vykonávanie duchovných cvičení.
ISBN 978-80-7141-837-5
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
WIDER, Dominik
Biblické povzbudenia so
svätými. Z poľ. orig. prel.
A. Filipek
Trnava, Dobrá kniha 2013.
1. vyd. 395 s. Brož.
Biblické texty obohatené
o krátke zamyslenia.
ISBN 978-80-7141-828-3
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
372 Rodinný život
TURNEROVÁ, Anthea
Skvelá gazdinka. Z angl.
orig. prel. M. Ghaniová
Bratislava, Príroda 2014.
1. vyd. 259 s. Viaz.
Cenné rady a tipy, ako sa v domácnosti zbaviť neporiadku.
ISBN 978-80-07-02292-8
391 Učebnice
BAKOVÁ, Jana
Hospodárska geografia pre
1. ročník obchodných akadémií 1
Bratislava, EXPOL Pedagogika 2013. 3. aktual. vyd. 103 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-8091-322-9
BAKOVÁ, Jana – LIKAVSKÝ,
Peter
Hospodárska geografia pre
1. ročník obchodných akadémií 2
Bratislava, EXPOL Pedagogika 2013. 3. uprav. vyd. 142 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-8091-326-7
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
41 Cudzie jazyky
Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 3 – anglický jazyk, nemecký jazyk,
ruský jazyk. Zost. M. Mišová
Bratislava, NÚCEM – Národný ústav certifikovaných me-
STAV K 21. MÁJU 2014
KNIHA ROKA
1.
2.
3.
4.
Zbierka úloh pre vzdelávací
stupeň ISCED 3 – francúzsky jazyk, španielsky jazyk,
taliansky jazyk. Zost. M. Mišová
Bratislava, NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2013. 1. vyd.
166 s. Brož.
Testy z úrovní B1 a B2 podľa
SERR.
ISBN 978-80-89638-13-0
BOGOVÁ, Oľga – BOOCOVÁ,
Eleonóra
Chovateľská prax pre študijný odbor agropodnikanie
Bratislava, Kontakt plus 2013.
2. vyd. 392 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89625-09-3
6 APLIKOVANÉ VEDY
62 Psychológia. Psychiatria.
Psychoanalýza. Sexualita
YALOM, Irvin D.
Láska a jej kat. Z angl. orig.
prel. A. Smiešková
Bratislava, Noxi 2014. 1. vyd.
358 s. Viaz.
Zbierka desiatich príbehov
psychiatra (1931) z terapeutických sedení.
ISBN 978-80-8111-194-5
65 Kuchyňa. Potravinárstvo
MENZLOVÁ, Beata
Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie v primárnom vzdelávaní
Bratislava, Štátny pedagogický ústav 2014. 1. vyd. 168 s.
Brož.
Slovensko-anglicko-nemecký
glosár odborných termínov.
ISBN 978-80-8118-111-5
KNIHA ROKA® 2014
150 vegetariánskych i vegánskych receptov.
ISBN 978-80-7089-553-5
MAGÁT, Renato
100 najslávnejších múčnikov a iných dobrôt
Bratislava, Príroda 2014. 1. vyd.
207 s. Viaz.
Kulinársky sprievodca s receptami prevažne zo strednej
Európy.
ISBN 978-80-07-02363-5
SPINELLI, Francesca
Varíme pre planétu. Z tal.
orig. prekl. neuvedený
Bratislava, MADÁCH-POSONIUM 2013. 1. vyd. 223 s.
Brož.
5
4
3
2
JURGOVÁ, Otília – ÚRADNÍČKOVÁ, Jarmila – MARENČÁKOVÁ, Jana
Potraviny a výživa II. Ilust.
V. Vanko, M. Pavlík
Bratislava, SPN – Mladé letá
2013. 2. vyd. 200 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-02520-6
KANIANSKA, Radoslava – KIZEKOVÁ, Miriam
Bioenergetika pre SOŠ pôdohospodárskeho zamerania
Bratislava, EXPOL Pedagogika 2013. 1. vyd. 192 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-8091-302-1
VERČIMÁKOVÁ, Ľudmila
Technológia 2 pre 2. ročník ŠO kuchár. Ilust. I. Kostroň, R. Vajcík
Bratislava, SPN – Mladé letá
2013. 2. uprav. vyd. 112 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-02519-0
8 LITERATÚRA.
BELETRIA
80 Literárna veda. Súborné
dielo a vybrané diela. Biografie
a monografie o spisovateľoch
Pokračovanie na strane 17
knižná
revue
>> ANKETOVÝ LÍSTOK 2014
1.
Na knihu roka navrhujem:
2.
Za debut roka navrhujem:
POČET HLASOV
Táňa Keleová-Vasilková: Julinkina pekáreň – Ikar
Peter Pišťanek: Neva – Vydavateľstvo Slovart
Ján Chryzostom Korec: Nad Evanjeliom podľa Jána – Lúč
Vojtech Czobor: Hrdzavý kríž – Vydavateľstvo Slovart
691 Učebnice
www.litcentrum.sk
Anketu sledujte aj na našom Facebooku.
KNIHY V PREDAJI
raní vzdelávania 2013. 1. vyd.
158 s. Brož.
Testy z úrovní B1 a B2 podľa
SERR.
ISBN 978-80-89638-12-3
(autor, názov, vydavateľstvo)
(autor, názov, vydavateľstvo)
3.
Za vydavateľstvo roka navrhujem:
DEBUT ROKA
1.
2.
3.
3.
Katarína Varsíková: Guľa má aj hrany – Vydavateľstvo Q111
Alexander Marčan: Zrkadlo – VSSS
Noro Ölvecký: Na krídlach duše – Motýľ
Egor Indiani: Rauš – Marenčin PT
3
2
1
1
VYDAVATEĽSTVO ROKA
knižná
revue
1.
2.
3.
4.
164.
Ikar
Vydavateľstvo Slovart
Aspekt
Vydavateľstvo Q111
knižná revue
11 / 2014
Marenčin
PT
6
4
3
1
1
Meno a adresa odosielateľa:
Som predplatiteľ
Knižnej revue
ÁNO
NIE
(podpis)
Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA® 2014 posielajte na anketových lístkoch,
NIE NA XEROXOVÝCH KÓPIÁCH.
Platné sú anketové lístky obsahujúce aspoň jeden návrh, ktoré majú čitateľnú adresu
odosielateľa s PSČ a vlastnoručným podpisom. Hlasy posielajte len knihám
s vročením 2014. Uzávierka ankety je 15. marca 2015. Štatút čitateľskej ankety Kniha roka
nájdete na www.litcentrum.sk/kniharoka.
www.litcentrum.sk
KNIHY V PREDAJI
KARDOŠOVÁ, Barbora
Anjeli nespia
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 2. vyd. 214 s. Viaz.
Román prozaičky a scenáristky
(1960) o ženách hľadajúcich
toho pravého partnera.
ISBN 978-80-556-1146-4
MIHÁLIK, Jozef
Hráči všedných dní
Bratislava, Argument 2014.
1. vyd. 200 s. Brož.
Druhá zbierka poviedok autora (1952).
ISBN 978-80-970607-1-8
OZ, Amos
Panter v podzemí. Z angl.
orig. prel. K. Karovičová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd. 173 s. Viaz.
Román o palestínskom chlapcovi, ktorý uzavrie tajné spojenectvo s britským seržantom.
ISBN 978-80-556-1069-6
PIŠŤANEK, Peter
Neva
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd. 86 s. Viaz.
Poviedka spisovateľa a dramatika (1960) z prostredia Petrohradu o láske ku krásnej Neve.
ISBN 978-80-556-1149-5
REICHS, Kathy
Nevinné obete. Z angl. orig.
prel. P. Lukáč, H. Šajglíková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd. 382 s. Viaz.
Triler, v ktorom forenzná antropologička vyšetruje záhadný prípad zosnulej mníšky.
ISBN 978-80-556-1076-4
www.litcentrum.sk
Milan Buno, knižný publicista, iBux.sk
YANCEY, Rick
Piata vlna. Z angl. orig. prel.
M. Kočanová
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2014. 1. vyd. 376 s. Viaz.
Edícia LUK – Knižnica svetových bestsellerov
Román o príchode mimozemských bytostí na Zem a boji
ľudí proti nim.
ISBN 978-80-222-0684-6
84 Eseje. Prednášky. Iné písomné formy
LINDGRENOVÁ, Astrid
Nebezpečný život detektíva
Blomkvista. Zo švéd. orig.
prel. M. Bratová. Ilust. E. Laurell
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd. 238 s. Viaz.
Detektívka pre deti od 10 rokov spisovateľky (1907 – 2002).
Detektív Kalle objasňuje vraždu.
ISBN 978-80-556-0667-5
92 Biografie. Rodokmene
FILKORN, Eugen
Svätý Ján XXIII. Pápež pokoja a lásky
Trnava, Dobrá kniha 2014.
2. vyd. 325 s. Viaz.
Životopis pápeža obsahuje aj
úryvky z duchovných denníkov, listov, kázní a jeho príhovorov.
ISBN 978-80-7141-842-9
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
NOTBÚK ŠÓŠ, Martin
(Yu)konský zápisník
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2014. 1. vyd. 174 s. Viaz.
Debut autora ponúka autentický pohľad na prácu pastierov
koní na kanadskom Yukone.
ISBN 978-80-220-1780-0
992 Historické dokumenty.
Archívy. Múzeá
Iuxta Danubium No. 15
Komárno, SNM – Podunajské múzeum 2013. 1. vyd. 220 s. Brož.
Spravodaj Podunajského múzea v Komárne.
ISBN 978-80-969785-7-1
993 Rozličné fakty. Aktuality
86 Literatúra pre deti a mládež
NESBØ, Jo
Prdiprášok doktora Proktora. Z nór. orig. prel. E. Lavríková. Ilust. P. Dybvig
Bratislava, Iron Libri – Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd.
177 s. Viaz.
Prvá detská knižka autora
(1960) o doktorovi Proktorovi, ktorý vynájde prdiprášok strieľajúci ľudí do vesmíru.
ISBN 978-80-970750-5-7
Čarovná pokladnica rozprávok. Z angl. orig. prel. B. Volková
Bratislava, Reader´s Digest Výber 2013. 1. vyd. 168 s. Brož.
Sedem rozprávok v zamatovej
škatuľke: O rybárovi a zlatej
rybke, Mášenka a tri medvede,
Tri malé prasiatka, O jedenástich labutiach, O čakanke, Cisárove nové šaty, Popoluška.
ISBN 978-80-8097-178-6
NESBØ, Jo
Časovaňa doktora Proktora. Z nór. orig. prel. E. Lavríková. Ilust. P. Dybvig
Bratislava, Iron Libri – Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd.
275 s. Viaz.
Druhé pokračovanie príbehov doktora Proktora o jeho
vynáleze – časovani.
ISBN 978-80-970750-6-4
BORUŠOVIČOVÁ, Eva
Urobíme všetko, čo sa dá
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 2. vyd. 291 s. Brož.
Prozaické fragmenty a úvahy
populárnej režisérky a scenáristky (1970).
ISBN 978-80-556-1044-3
Slovensko – 150 tipov na
výlet
Banská Bystrica, BB-MAPY
2014. 2. vyd. 1 list
Špeciálna automapa v mierke
1 : 500 000.
ISBN nemá
ĽUDIA A KNIHY
GAIMAN, Neil
Oceán na konci ulice. Z angl.
orig. prel. P. Franck
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd. 181 s. Viaz.
Román amerického spisovateľa (1960) s prvkami fantastiky.
ISBN 978-80-556-1199-0
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie
ANOTÁCIE
BARTKOVÁ, Alica
Trhlina
Bratislava, Forza Music 2014.
1. vyd. 134 s. Viaz.
Román autorky (1982) zachytáva dnešnú generáciu a jej
hľadanie istôt v neistej dobe.
ISBN 978-80-89359-63-9
„Ľuďom je jedno, čo čítajú. Hlavne,
že je to lacné,“ povedal mi kolega
podnikajúci s e-knihami. Ale snáď
to nebude až také zlé...
Vychádzal z predajov e-kníh, ktoré dosahujú
na Slovensku stále malé percento. Najväčšiu
predanú časť na platforme Wooky tvoria tie, ktoré sú v nejakej akcii, a tých robia e-shopy, ako iBux.sk či Rajknih.sk, veľa:
ku Dňu matiek; lacnejšie cookovky vďaka narodeninám autora; výhodné komplety svetových autorov ap.
Len čo je kniha v zľave, ľudia si ju sťahujú viac – pritom dovtedy bola len o pár centov drahšia a žiadne megapredaje.
Znamená to, že reagujeme len na cenu? Že aj pri e-knihách
očakávame ešte väčšiu zľavu, aká je pri papierových? Samozrejme, sú tu výnimky, ktoré sa predávajú aj v elektronickej
forme kedykoľvek – Inferno D. Browna, knihy od J. Nesbøho,
S. Kinga, P. Coelha či R. Cooka. No predsa len to niekedy vyzerá, že si nekúpime kvalitnú e-knihu, lebo ju skutočne chceme
čítať, ale preto, že je práve v akcii. Veď čo ak je náhodou dobrá
a nevyužiť zľavu, to by bol hriech.
Cesta k popularite e-kníh a ich vyšším predajom je ešte dlhá
(zvlášť na Slovensku), ľudia sú opatrní, skeptickí. Nemožno sa
preto čudovať, že nechcú zbytočne „plytvať“ peniazmi. Už sa
však teším, keď e-knihy pôjdu rovnako dobre ako papierové, a to
práve pre výhody, ktoré ponúkajú čítačky elektronických kníh.
9 GEOGRAFIA.
BIOGRAFIE. DEJINY
ZAHRANIČIE
83 Román. Novely. Poviedky
KVALITA ČI KVANTITA?
SLOVENSKO
KALAMÁR, Ondrej
Pivo U Chárona (s Jožom Urbanom)
Bratislava, Trio Publishing
2014. 1. vyd. 87 s. Brož.
Spomienkové rozprávanie autora (1958) o básnikovi Jozefovi
Urbanovi (1964 – 1999).
ISBN 978-80-8170-001-2
LENGYELOVÁ, Tünde
Bosorky, strigy, čarodejnice
Bratislava, Trio Publishing
2013. 1. vyd. 160 s. Viaz.
Monografia sleduje vznik viery v bosorky a ich škodlivú
činnosť.
ISBN 978-80-89552-93-1
Najkrajšie knihy Slovenska 2013. Zost. E. Cíferská
Bratislava, Bibiana (Medzinárodný dom umenia pre deti)
2014. 1. vyd. 398 s. Brož.
Výsledky 22. ročníka súťaže
Najkrajšie knihy Slovenska
2013.
ISBN 978-80-89154-43-2
Adresár slovenských
vydavateľstiev nájdete na:
http://www.litcentrum.sk/
slovenske-vydavatelstva
11 / 2014
knižná revue
17
knižná
revue
VYDAVATEĽSTVÁ / KNIŽNICE / KNÍHKUPECTVÁ
PANOPTIKUM
PIŠTU VANDALA
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Milí priatelia! Babka mala v záhrade ruže.
Voňali na veľkú diaľku. Zlietali sa k nim
včely, ale aj muchy a iné miniatúrne zvieratá sa nimi chodili kochať. V ich tôni spával kocúr. Ovinul sa chvostom a blúdil po
cestách mačacích snov. Keď sa vyspal, ponaťahoval sa a ňufákom sa ich dotýkal.
Rovnako ako kocúr, i ja som ich rád chodil
ovoniavať. Vždy som si odtrhol zopár lupeňov a dal si ich do vrecka. Každá ruža bola
iná, všelijako pokrútená, mala hrubú, neforemnú stonku a veľké tŕne. Keď babka
zomrela, aj tie voňavé ruže kamsi zmizli.
Zrejme žili iba vďaka nej. Po rokoch, keď
som mal gavalierske obdobie a začal som
sa zaujímať o to, čím ohúriť dievčatá, dostal som sa k ružiam opäť. Lovil som ich
v kvetinárstvach. Či v zime, či v lete, mali
ich vždy. Ruže ako lusk. Všetky ako jedna,
rovné a krásne. Mali decentne malé, jemné tŕne, obrovské hlavy s pevnými lupeňmi, štíhle drieky. Skrátka, boli a sú exkluzívne. V niektorých predajniach vám ich
pokropia vodou, aby boli orosene svieže
a vyzývavé. Taká ruža či kytica ruží zaručene ohúri. Zabodujete ňou. Napriek všetkej dokonalosti sú však tieto ruže kaliky.
Patria medzi veci, ktoré ma sklamali v živote najviac. Akokoľvek krásne vyzerajú,
akokoľvek sú exkluzívne a drahé... Milí
priatelia, tie ruže nevoňajú! Nemožno im
to vyčítať. Lebo tieto kvety sú len produktom doby a odzrkadľujú naše životy, naše
túžby, naše predstavy o kráse, dokonalosti, univerzálnosti. Aby bolo všetko lesklé,
pekné, proporčne vyrovnané, dokonalé
a fajnové. A keď to také je, keď sa škatuľa
dotiahne k dokonalosti, nemáme do nej čo
vložiť. Máme formy, nemáme obsahy. Ktovie dokedy sa navzájom budeme obdarúvať prázdnymi škatuľami. Dúfam, že to
nebude trvať dlho. Tie babkine pokrútené
ruže mi skutočne chýbajú.
knižná
revue
18
knižná revue
11 / 2014
KNIŽNÝ FESTIVAL
V dňoch 30. mája až 1. júna budú priestory Pisztoryho paláca na
Štefánikovej 25 v Bratislave patriť prvému ročníku Bratislavského knižného festivalu BRaK.
BRaK je oslavou peknej knihy – a to nielen jej obsahovej, ale aj vizuálnej stránky. Počas troch festivalových dní predstaví v hlavnom meste to najlepšie
z tvorby spisovateľov, ilustrátorov, knižných grafikov a typografov zo Slovenska
a okolitých krajín. Návštevníkov čaká
okrem predajnej výstavy kníh desiatok
malých a stredných vydavateľstiev zo
Slovenska, Českej republiky, Poľska,
Maďarska a Ukrajiny i bohatý sprievodný program.
Zahraničnými hosťami festivalu z radov spisovateľov budú pražský románopisec a filozof Michal Ajvaz, ukrajinský
autor Taras Prochasko a poľský novinár
a publicista Ziemowit Szczerek. Slovenskí spisovatelia, ako Agda Bavi Pain, Tomáš Ulej, Márius Kopcsay a Laco Kerata,
prečítajú v rámci Literárneho cirkusu KK
Bagalu ukážky z pripravovaných kníh.
Okrem autorských stretnutí, čítačiek,
výstav a diskusií sa vo festivalových
priestoroch uskutoční aj viacero divadelných predstavení a tvorivých dielní – v nedeľu 1. júna budú zamerané na detského
čitateľa. Deti sa budú môcť s Martinou
Rozinajovou naučiť, ako vzniká kniha,
vypočuť si Hlbokomorské rozprávky Moniky Kompaníkovej v podaní herca Roba
Rotha alebo precestovať svet za jeden
a pol hodiny s českými hosťami Alžbetou
Zemanovou a Magdalénou Rutovou.
Dôležitou súčasťou je aj hudobná zložka festivalu s dôrazom na literárne prepojenie. Na úvodnom podujatí deň pred
otvorením festivalu – 29. mája v bratislavskom KC Dunaj – zahrajú bratislavskí urbánni poeti Kosa z nosa a „mluvčí
městské poetiky“ Kolowrat z Košíc.
V Pisztoryho paláci sa knihy predstavia v širokej palete žánrov – chýbať nebude beletria, poézia, dráma, odborná
a umenovedná literatúra, autorská kniha, komiks ani tvorba pre deti. Súčasťou
sú diskusie a prednášky renomovaných
knižných grafikov (Pavol Bálik), prekladateľov (Marek Brieška) či ilustrátorov
(Juraj Horváth).
Dobrým základom pre budúcu tradíciu
je aj účasť Krakova – tohtoročného hosťujúceho mesta festivalu – ktorý patrí
medzi sedem nositeľov titulu mesto literatúry UNESCO.
Podrobný program festivalu nájdete na
www.brakfestival.sk.
O 20 ROKOV!
Erich von Däniken je legendou, ktorú si snáď všetci pamätáme
podľa kontroverzných názorov na ľudskú históriu. Po štyroch rokoch zavítal tento švajčiarsky spisovateľ na Slovensko. Ako žoviálne uviedol na tlačovej konferencii v kníhkupectve Panta Rhei
na Poštovej (12. mája) v Bratislave: má 79 rokov, fajčí a rád si dá za
pohárik, no stále je svieži a vitálny, bohovia ho musia mať radi!
A práve o bohoch, ktorých často označuje za mimozemšťanov, je aj dlhý zoznam
jeho diel. Tvrdí totiž, že do našej histórie pozitívne vstupovali mimozemšťania a určovali dôležité udalosti. Napríklad pyramídy v Egypte sú ich výtvorom. A nielen to,
očakáva, že v horizonte 20 rokov by sme sa s nimi mali stretnúť. Populárny spisovateľ absolvoval prednáškové turné v Bratislave, Trnave a Trenčíne spojené s autogramiádami – venoval sa najmä Egyptu, ako zdroju nevyčerpateľných záhad. Momentálne sa však venuje najmä výskumu na planine Nazca v Peru.
PRE KNIHOMOĽOV
Máte doma knihy, ktoré už nepotrebujete a zbytočne vám na poličke zapadajú prachom? Na stránke knihomall.sk ich môžete vymeniť za také, ktoré práve chcete!
Knihomall je projekt internetovej výmeny a predaja kníh. Stačí sa bezplatne zaregistrovať a vybrané publikácie nahrať do vašej virtuálnej knižnice. Automaticky budú
zaradené do databázy titulov a iný používateľ vás môže kontaktovať správou, ak ho
niečo z vašej ponuky zaujme. Knihu potom môžete vymeniť za titul z jeho knižnice
alebo mu tú svoju predať. Projekt funguje aj naopak: ak hľadáte konkrétne tituly,
vytvorte si na stránke ich zoznam, a Knihomall vám pomôže nájsť používateľa, ktorý
ich má vo svojej knižnici. Viac informácií nájdete priamo na stránke.
www.litcentrum.sk
VYDAVATEĽSTVÁ / KNIŽNICE / KNÍHKUPECTVÁ
ČÍTAME SPOLU
V tomto školskom roku deti so svojimi učiteľmi, knihovníkmi alebo rodičmi po celom Slovensku v rámci tretieho ročníka projektu spoločného čítania s názvom Čítame spolu čítali
v jeden deň knihu Jána Turana Tri myšky mytrišky, ktorá vyšla vo vydavateľstve DAXE. Naraz ju čítalo 3546 osôb – detí pod vedením dospelých. Projekt spoločného čítania po predchádzajúcich dvoch úspešných ročníkoch opäť
vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia detských časopisov Maxík a Zvonček. Z účastníkov projektu spoločného čítania
organizátori vyžrebovali a ocenili tieto knižnice a školy: Knižnica Jána Kollára, Kremnica; Knižnica P. O. Hviezdoslava – pobočka, Prešov; Turčianska
knižnica, Martin; Hornonitrianska knižnica, Prievidza; Detská knižnica Slniečko, Prešov; Mestská knižnica, Svit; Špeciálna ZŠ internátna, Spojná 6,
Trnava; ZŠ s MŠ K. Strmeňa, Palárikovo; ZŠ Márie Medveckej, 2. C, Tvrdošín;
MŠ Sklabiná; ZŠ Jasenie; ZŠ Školská, Krakovany; ZŠ s MŠ Terňa; ZŠ M. Rázusa, 3. C, Zvolen; ZŠ Veľké Dravce; ZŠ Tribečská, Topoľčany.
www.litcentrum.sk
Guľa a hrany
Obyčajný príbeh vyrozprávaný obyčajnou
rečou. Hlavná hrdinka − kedysi priemerná
tanečnica, dnes priemerná šesťdesiatročná
dôchodkyňa. Obyčajné kulisy hlavného
mesta, staré bytovky s parčíkom uprostred.
Avšak z debutu Kataríny Varsíkovej Guľa
má aj hrany (Vydavateľstvo Q111 2014) sa
na mňa na chvíľu prenieslo zvláštne čaro
nazerania na obyčajné úkony bežného dňa
ako na výsadu. Pokojné odovzdanie sa všednosti, ktoré hlavnej hrdinke Karolíne stačí
na to, aby sa cítila šťastná, je zaujímavou
expozíciou k ďalším udalostiam v jej živote.
Príbeh napokon má aj svoje slabé miesta,
jednu nedokončenú dejovú líniu a rozpačitý
záver so selankovitou kulisou vidieka. No
predsa je v ňom zašifrovaný jednoduchý
kľúč k vyrovnanosti so svetom, ktorý azda
spočíva v pokore ku všetkému, čo sa v našom živote naskytne. Vyznie to možno čudne, ale scéna, keď postaršia žena sedí v malom nevykúrenom nebytovom priestore,
ktorý si vyčačkala asi len preto, že nemá
„veľmi čo na práci, ak sa za prácu nepovažuje
nutnosť vyplniť si dni života nejakou zmysluplnou činnosťou“, je skvelým portrétom človeka v jeho intímnom okamihu spočinutia. Aj
vďaka nemu môžeme uveriť trochu nevšednej zápletke, pretože nielen ďalšia postava,
ktorá vstúpi do románu, ale aj sám čitateľ
by v tejto atmosfére rád zotrval. Autorke sa
síce nepodarilo udržať toto dôverné puto
s hlavnou postavou po poslednú stránku,
ale napriek tomu ide o zrelý debut s ambíciou obrátiť pozornosť na svet starších ľudí.
Guľa, ktorá sa objaví okrem názvu už len
ako nevýznamná dekorácia, má určite
v tomto románe menší význam ako hrany –
symbol hraníc, nárazov, narušenia guľatosti a zaoblenej pohodlnosti bytia. Autorke
vďačím za niekoľko mimoriadne vydarených obrazov hlavného mesta v rôznych
ročných obdobiach i za zopár okamihov silnej čitateľskej spriaznenosti. A rada si prečítam aj jej ďalšiu knižku.
11 / 2014
knižná revue
ĽUDIA A KNIHY
Vydavateľstvo Riga má 50% majetkovú účasť nórskeho obchodného partnera, ktorý v oblasti vydávania kníh pôsobí viac
ako desaťročie. Na jeho čele stojí Tom Gaudland, momentálne
riadiaci niekoľko úspešných nórskych vydavateľstiev. Zameriavame sa predovšetkým na začínajúcich autorov – veľmi radi
zdôrazňujeme, že otvárame dvere tam, kde ich iní zatvárajú.
Neodmietame žiadny z literárnych žánrov, druhou stránkou
mince je však ich predajný potenciál. V súčasnosti si čitateľ
žiada najmä krimi a dobrodružný román či populárno-náučnú
literatúru. O to viac nás teší, ak niekto príde s krásnou zbierkou poézie, hoc pre
úzky okruh čitateľov. Pomohli sme vydať už dva takéto tituly: básnickú zbierku
Kataríny Novákovej Trúfaš si?, v ktorej tematizuje psychické utrpenie človeka,
pocity zmätku a nerozhodnosti, a básne Štefana Kováča s názvom Odrazy, reflektujúce univerzálne témy lásky, prírody, rozmanitosti sveta... Nie sme však zameraní výlučne na debutantov, potešíme sa z každého prejaveného záujmu o spoluprácu s nami.
Vo väčšine prípadov nás oslovia samotní autori. Naša webová stránka poskytuje
všetky potrebné informácie, ako postupovať v tomto procese. Dôležité je, aby nám
autor poslal rukopis celého diela, nie len jeho časti. V prípade akceptácie rukopisu
sa začína aktívna spolupráca autora s vydavateľstvom od návrhov vizuálu až po
propagáciu a predpredaj knihy. To, ako sa autor zhostí tejto úlohy, ovplyvňuje výšku nákladov na vydanie knihy.
V súčasnosti rokujeme o viacerých tituloch. Jedným z plánovaných diel je biografia úspešného podnikateľa z pera talentovaného mladého novinára, ktorá nepodáva len jeho životný príbeh, ale ukazuje čitateľovi aj to, že záleží len na nás, či životné situácie využijeme a otočíme v náš prospech, alebo sa utopíme v nekonečnom
pocite sklamania a ľútosti. Táto kniha atraktívnou formou snúbi štýl motivačnej
literatúry s biografiou. Taktiež do budúcna uvažujeme nad „privezením“ oceňovaných autorov nášho nórskeho obchodného partnera na Slovensko.
ANOTÁCIE
tel.: 0918 818 666
origa.sk
ww w.v ydavatelstv
riga.sk
tvo
els
vat
da
vy
info@
STĹPČEK DENISY
FULMEKOVEJ
ZAHRANIČIE
a
Vydavateľs tvo Rig
s s. r. o.
RIGA production
P. O. Box 128
a4
84 0 00 Bratislav
Vydavateľstvo Riga vzniklo
vo februári tohto roku pod
patronátom spoločnosti
RIGA productions s. r. o. Jeho
činnosť a zameranie predstavuje
Petra Richtárechová.
SLOVENSKO
ŠANCA PRE DEBUTANTOV
19
knižná
revue
ANKETA
ŽENY O SEBE
Andrea Rimová
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Edy som spoznala pred
tromi rokmi na milovanom Cypre, kde som
v ostatných rokoch strávila
väčšinu
času.
V očiach mala bolesť,
okolo nich vrásky, no
napriek tomu sa milo
usmievala. Potešilo ju, že
som Slovenka rovnako ako ona. Mať za kolegyňu v práci na grécko-tureckom ostrove
ženu z rovnakej krajiny sme obe vnímali
ako dar.
Edy bola takmer vo veku mojej mamy
a často som u nej hľadala rady. Postupne
medzi nami vznikalo priateľstvo a kúsok po
kúsku sme si vzájomne odhaľovali svoje
vnútra. Jej životný príbeh ma najprv šokoval, potom rozplakal. Nebolo fér, čo sa stalo
tejto skvelej žene. Uvažovala som, ako by
som sa v podobnej situácii zachovala ja. Určite by ma to zlomilo. Ju však nie. Bojovala
a nevzdala sa, pretĺkala sa životom s uboleným srdcom a ukradnutými snami, bez vyhliadok na lepšiu budúcnosť. Napriek tomu
sa stále dokázala usmievať a byť oporou
tým, ktorí ju potrebovali. Nezanevrela na život, aj keď zažila veľa utrpenia. Raz v práci
som jej povedala: „Edy, si výnimočná žena.
Jedného dňa o tebe napíšem knihu.“ Smiala
sa. „Andrejka, kto by už len čítal môj príbeh?“
Svoj nápad som dotiahla do konca a o pár
mesiacov som držala v rukách román Kámasútra našich klamstiev (Motýľ), zachytávajúci podstatnú časť života mojej
kamarátky. Často mi
píšu čitatelia, aby vyjadrili obdiv hlavnej
hrdinke. Skutočne si
ho zaslúži. Ani na minútu som neoľutovala, že som zvečnila
silu mojej kamarátky
do hmotnej podoby.
S Edy spolu často telefonujeme, keďže žije
v zahraničí a ja momentálne na Slovensku.
Knihu zatiaľ nečítala. Dohodli sme sa, že to
urobíme spolu, keď sa vráti domov. Obe sa
už veľmi tešíme. No najväčšiu radosť máme
z toho, že sa preťali naše životné cesty
a dostali sme možnosť naučiť sa od seba
navzájom veľa vecí. Život píše tie najkrajšie
príbehy, len treba po svete chodiť s otvorenými očami.
knižná
revue
20
knižná revue
11 / 2014
POCHOPENIE DEJÍN
Dvadsiate storočie so sebou prinieslo množstvo udalostí, ktoré budú
ešte dlho predmetom reflexie historikov i tých, čo ich prežili. K lepšiemu pochopeniu dejín európskych národov môžu prispieť aj nasledujúce publikácie.
K slovenským čitateľom sa vďaka prekladu Igora a Martina
Slobodníkovcov dostáva kniha amerického historika, profesora na univerzite
Yale Timothyho Snydera Krvavé územie. Európa medzi Hitlerom a Stalinom
(Premedia Group 2013). „Krvavé územie“
v súčasnosti zahŕňa západné oblasti Ruskej federácie, väčšinu Poľska, pobaltské
krajiny, Bielorusko a Ukrajinu. Autor pripomína tragické osudy civilného obyvateľstva tejto časti sveta, ktorá sa stala
miestom politických ambícií, boja, ale aj
spolupráce dvoch diktátorov – Hitlera
a Stalina. V rokoch 1933 – 1945 tu zahynulo okrem vojnových obetí približne ďalších 14 miliónov ľudí v dôsledku etnických a triednych čistiek i hladu.
Obyvatelia sa stávali terčom represálií,
ktoré prinášali zmeny režimov i štátnych
hraníc. Stalinova násilná snaha o kolektivizáciu začiatkom tridsiatych rokov mala
za následok veľký hladomor na Ukrajine,
potom nasledoval etnický teror proti Ukrajincom a Poliakom a obdobie tzv. veľkej
čistky v rokoch 1937 – 1938. Ďalšia smutná
kapitola „krvavého územia“ sa začala písať
v auguste 1939, keď si Nemecko a Sovietsky zväz paktom Ribbentrop-Molotov rozdelili nielen Poľsko, ale Stalinovi pripadli
aj pobaltské štáty, Besarábia a severná Bukovina. Z východného Poľska a pobaltských krajín boli popravené (známy je prípad zavraždených poľských dôstojníkov)
alebo odvlečené do gulagov státisíce ľudí,
príslušníkov politických elít i tzv. triednych nepriateľov. Podobne si počínali aj
Nemci na obsadenom poľskom území. Ich
obeťami sa stali predovšetkým Židia a príslušníci slovanských národov, ktorí boli
deportovaní do koncentračných a vyhladzovacích táborov. Po napadnutí Sovietskeho zväzu Nemeckom roku 1941 sa nemecký teror rozšíril aj na civilných obyvateľov dobytých území. Keď sa karta vo vojne obrátila, Sovieti na znovuzískaných
územiach násilie zamerali nielen voči kolaborantom, ale dokonca aj voči vlastným
vojakom, ktorí prežili zajatecké tábory,
pretože ich považovali za zradcov...
Osobitnú pozornosť venuje Snyder tragédii židovského obyvateľstva na okupovanom, či už poľskom alebo sovietskom,
území. Zahynulo tu spolu 5,4 milióna Židov, a aj keď sú symbolom holokaustu nemecké vyhladzovacie tábory (Osvienčim,
Treblinka), veľa z nich zomrelo od hladu
v getách a sústreďovacích táboroch alebo
bolo zavraždených zvláštnymi nemeckými jednotkami (Einsatzgruppen), esesákmi i domácimi pomocníkmi a kolaborantmi z miestnej polície a milície.
Kniha Timothyho Snydera vzbudila
v čase vydania mimoriadnu pozornosť
a v roku 2013 získala Cenu Hannah
Arendtovej.
Našu nedávnu minulosť odkrývajú systematické výsledky vedeckých výskumov
i nové pohľady a interpretácie rôznych
udalostí. Kniha Politické trestné činy
pred Slovenským najvyšším súdom
v rokoch 1939 – 1944 (Veda 2013) Kataríny Zavackej vychádza z analýzy publikovaných rozsudkov Slovenského najvyššieho súdu. Autorka venovala pozornosť procesu tvorby práva a jeho odrazu
v praxi, ako aj dosahu nemecko-slovenských zmlúv a dohôd na právne postavenie občanov Slovenska. Sledovala aj reformu v súdnictve a brannú pohotovosť
štátu, charakterizovala súdnictvo počas
Povstania a po ňom. Prílohy obsahujú
mnohé zaujímavé dokumenty, ako zákony, nariadenia (vrátane tzv. židovského
kódexu), vyhlášky (napríklad o policajných opatreniach proti Židom) či väzenský poriadok v Ilave.
K pochopeniu moderných dejín Slovenska
prispieva
i rozsiahla práca našich a zahraničných
historikov o rozporuplnej postave slovenskej aj československej politiky s výstižným názvom Gustáv Husák – moc
politiky, politika moci (Veda 2013).
Táto biografia mapuje jeho cestu životom, prvé dotyky s politikou, účasť
v Povstaní, vstup do vysokej politiky,
názory na hospodársky vývoj Slovenska, otázky štátoprávneho usporiada-
www.litcentrum.sk
OSUDY
www.litcentrum.sk
Ján Bábik
Andrea Draganová
Lýdia Čelková
JUBILANTI
od 28. mája do 14. júna
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
28. 5. 1922 – Nora GRAJCIAROVÁ,
poetka, autorka kníh pre
deti
28. 5. 1936 – Eduard DROBNÝ, prozaik
28. 5. 1971 – Marek VADAS, prozaik
30. 5. 1989 – Jano HARGAŠ, prozaik
31. 5. 1966 – Lenka GAHÉROVÁ,
prozaička, autorka kníh pre
deti
31. 5. 1970 – Peter DAROVEC, literárny
vedec a kritik
2. 6. 1922 – Božena MAČINGOVÁ,
autorka kníh pre deti
a mládež, dramatička
2. 6. 1946 – Peter GLOCKO, prozaik,
autor literatúry pre deti
a mládež, scenárista
2. 6. 1947 – František MIKLOŠKO,
autor literatúry faktu
2. 6. 1977 – Andrej HABLÁK, básnik
3. 6. 1940 – Viliam APFEL, autor
literatúry faktu
4. 6. 1939 – Ján PAULINY, autor
literatúry faktu, prekladateľ
4. 6. 1971 – Vanda ROZENBERGOVÁ,
prozaička
5. 6. 1965 – Danuša DRAGULOVÁFAKTOROVÁ, poetka,
prozaička, autorka kníh pre
deti a mládež, literárna
kritička
6. 6. 1936 – Peter KOVÁČIK, prozaik,
autor kníh pre deti a mládež,
dramatik, scenárista
7. 6. 1942 – Hana KOŠKOVÁ, poetka
7. 6. 1944 – Nora BARÁTHOVÁ,
prozaička
8. 6. 1956 – Teodor KRIŽKA,
básnik, prekladateľ
8. 6. 1977 – Marta FARTELOVÁ,
prozaička
9. 6. 1923 – Vít UŠÁK, básnik, autor
kníh pre deti, prekladateľ
9. 6. 1931 – Jaroslava PAŠIAKOVÁ,
literárna historička
a kritička
9. 6. 1951 – Jana KANTOROVÁBÁLIKOVÁ, poetka,
prekladateľka
11. 6. 1940 – Marina ČARNOGURSKÁFERANCOVÁ,
prekladateľka, sinologička,
filozofka
13. 6. 1931 – Ivan ENGLER, prozaik,
scenárista, autor
rozhlasových hier
13. 6. 1934 – Jozef PAVLOVIČ, prozaik,
dramatik, autor kníh pre deti
a mládež, scenárista
13. 6. 1947 – Danica JAKUBCOVÁ,
poetka, publicistka
14. 6. 1942 – Mila HAUGOVÁ, poetka,
prekladateľka
14. 6. 1951 – Marián REISEL, básnik
ZAHRANIČIE
O hrôzach 20. storočia vychádza každoročne niekoľko knižných titulov, vecne
a fakticky zachytávajúcich storočie
dvoch najväčších vojen, ktoré zasiahli
nielen Európu, ale celý svet. S intelektuálnym záujmom listujeme v knihách,
ktoré nám predkladajú všakovaké opisy
obrovských tankov, ničivé dôsledky vojen, či dokonca diplomatické hry vtedajších politických elít. To všetko sa nás
snaží poučiť z chýb minulosti. Je dobré
čítať také publikácie, ale človek potrebuje možno čosi viac
– autenticitu, ktorá
v jeho vnútri vyvolá
pocit, že história
sa nesmie opakovať.
Taký pocit vzbudí
aj kniha Urodzená
(Tranoscius 2013)
od Daniely Hroncovej Faklovej.
Román vykresľuje dva paralelné príbehy dvoch ženských postáv, ktoré sú poznačené tragédiou svetových vojen. Galina, mladá žena z pohraničia Ukrajiny, sa
zachránila pred smrťou len útekom z rodiska do Prahy, kde žila vychovávaná
adoptívnymi rodičmi. Jej osud sa však nečakane zvrtne a po nechcenom otehotnení sa vracia späť do domoviny. Tu naráža na beznádej a strach ľudí žijúcich
v prostredí, v ktorom bola vojna každodennou udalosťou. Trpké vytriezvenie ju
doženie k tomu, aby sa svojej dcérky
vzdala. Po rokoch, počas ktorých Galina
bezmocne hľadala svoje dieťa, sa jej do
cesty pripletie chudobná otrhaná sirota
Máša. Všetko nasvedčuje tomu, že práve
ona by mohla byť jej hľadanou dcérou...
Túžba po hrejivom domove a láske spojí
dve ženy, ktoré už ani netušia, či ich viaže aj nejaké rodinné puto.
Podkladom pre vznik románu bol pre
autorku pravdivý príbeh staršej dámy,
ktorá si už v detstve zaumienila, že raz
napíše o svojom osude. Napokon tak urobila: „Napísala som. Teraz v starobe. Dovolila som pamäti, aby ožila.“
Čo z minulosti zabudnúť, k čomu sa vracať, po čom pátrať a z čoho sa poučiť.
To sú otázky, ktoré stále znepokojujú
chorvátsku spisovateľku Dašu Drndić.
Po úspešnej knihe Sonnenschein aj
v aktuálnom románe Apríl v Berlíne
(Kalligram 2013, preklad Karol Chmel)
otvára témy pamäti národa a obdobia
nacizmu.
Žánrovo sa neposúva ďaleko od zaužívaných a osvedčených šľapají predošlého titulu – zostáva verná takzvanému
„dokumentárnemu románu“. V knihe
Apríl v Berlíne sa čitatelia opäť stretnú
s Hansom Traubem, ktorého odňali juhoslovanským rodičom a poslali na prevýchovu do nemeckej rodiny. Spoznajú
však aj nové tragédie obetí druhej svetovej vojny, napríklad zúfalstvo rodín detí,
ktoré zomreli v nemocniciach vo Viedni
kvôli medicínskym pokusom.
Drndićovej rozprávanie je napísané
v prvej osobe a dá sa označiť za jej doteraz najintímnejšie dielo – v knihe sa totiž nachádzajú viaceré autobiografické
pasáže. Rámec príbehu tvorí pobyt rozprávačky vo vile spisovateľov v berlínskej štvrti Wansee, kde sa pred vyše
polstoročím stretávala špička nacistickej SS. V tomto prostredí postupne
splieta do literárnej podoby osudy svojej
rodiny, priateľov, kolegov z vily, ale aj
náhodných známych, ktorých na ceste
životom stretla. Udalosti a postavy sa
rýchlo striedajú, autorkin štýl písania je
vlastne tokom myšlienok zachytených
„bez ladu a skladu“, sú však plné výstižne sformulovaných a zapamätania hodných úvah na tému zabúdania a pamäti
národa. Z Berlína si rozprávačka v mysli
odskakuje do Viedne, Salzburgu, Rovinje, Záhrebu či Belehradu. Na všetkých týchto miestach
nachádza
Drndić svoju „večnú“ tému – krutosti druhej svetovej
vojny páchané na
Židoch a nacistické zločiny.
V príbehoch jednotlivých postáv sa odráža mozaika celého 20. storočia, poznačeného vojnovými konfliktmi, politickými bojmi, ekonomickými problémami, ale – a to predovšetkým – obyčajnými ľudskými tragédiami.
SLOVENSKO
nia i Husákov postup od straníckeho
reformátora k normalizátorovi. Rozsiahlu časť publikácie tvorí práve analýza obdobia normalizácie z hľadiska
vnútropolitického vývoja, spoločenských, kultúrnych i zahraničných súvislostí. Kniha prináša nielen politickú
bilanciu činnosti Gustáva Husáka, ale
predstavuje ho ako spolutvorcu a symbol vtedajšieho režimu i svedka jeho
zániku.
Veronika Cosculluela
11 / 2014
knižná revue
21
knižná
revue
ROZHOVOR
MANŽELIA Z NOEMOVEJ ARCHY
Manželia Dvořákovci žijú v Budmericiach a život si nevedia predstaviť bez svojich psov, mačiek, koní... No najmä bez histórie, o ktorej
píšu úspešné knihy. Najnovšie im v ich Vydavateľstve Rak vyšli dve
publikácie – Pavlovi Dvořákovi Stopy dávnej minulosti 6 a Daniele
Dvořákovej Barbora Celjská.
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Ako vznikali vaše nové knihy? Čo ste
prežívali v období, keď ste na nich pracovali?
D. D.: Bolo to obdobie absolútnej koncentrácie
a následne úplného vyčerpania. Vzniku všetkých troch kníh predchádzali roky práce, ale vo
fáze ich dokončovania sa obaja sústreďujeme
iba na písanie, obaja zvyčajne pracujeme pod
veľkým časovým stresom, aby knihy vyšli v určenom termíne. Takže je to obdobie, keď zanikne akýkoľvek iný život v našej domácnosti, kuchyňa je studená, domácnosť rozvrátená, naše
kone a psy zanedbávané, deti máme, našťastie,
dospelé a navyše žijúce v zahraničí, takže sú
tohto stavu ušetrené. Je to ale súčasne obdobie
veľmi vzrušujúce, lebo až pri písaní sa človeku
veci spájajú do nových súvislostí, rodí sa príbeh, ktorý má vo fáze heuristiky (štúdia prameňov) iba nejasné kontúry, no postupne sa premieňa na plnokrvné, niekedy doslova napínavé
rozprávanie, akých sú naše dejiny plné.
P. D.: Stopy dávnej minulosti 6 (Slovensko
v stredoveku. Čas cudzích kráľov) – ako vidno
už z titulu – je šiestym zväzkom edície, ktorú
som trochu nezáväzne nazval Dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch od najstarších čias až do súčasnosti. Šiesta časť sa
zaoberá dejinami Slovenska v čase po vymretí
Arpádovcov a nástupe kráľovských dynastií zo
zahraničia – Anjouovcov z Talianska a Žigmunda Luxemburského z Českého kráľovstva. Je to
veľmi dramatické a významné obdobie plné príbehov. Pravda, v čase, keď som knihu dokončieval, som už pracoval aj na siedmom zväzku,
ktorý siaha až po bitku pri Moháči a obsahuje
kapitoly venované vláde Mateja Korvína a celej
rodine Huňadyovcov. V mojom prípade teda šlo
o napĺňanie plánu, ktorý som začal pripravovať
dávno pred rokom 2000. Zaoberám sa históriou od maturity, a to už je takmer šesťdesiat
rokov. Počítač mám plný príbehov, dúfam, že
ich stihnem aj spracovať.
Knihy mojej ženy sú naopak celkom výnimočné. Polemizujú so vžitými predstavami o nedobrom Žigmundovi, hrdzavej líške, a jeho nevernej
a neveriacej manželke Barbore, Čiernej kráľovnej. Tieto predstavy sú ustálené predovšetkým
v Čechách, a keďže už predtým Daniela Dvořáková uverejnila polemickú štúdiu s pochybnosťami o údajnej „husitskej kráľovnej“ Žofii, manželke Václava IV., napísal nám priateľ z Prahy,
že česká historiografia bude musieť vymaľovať.
Myslel to zo žartu, mne sa však veľmi páči búranie falošných legiend, aj keď v podstate sú
nesmrteľné – na Beckovskom hrade si napríklad každý deň môžete opakovane vypočuť lživú legendu o zlom zemepánovi Stiborovi zo Stiboríc, hoci kniha Rytier a jeho kráľ v ňom objavila jednu z najzaujímavejších postáv našich
dejín, rytiera v pravom zmysle tohto slova.
Čo si na svojich knihách najviac ceníte?
D. D.: O tom, čo si človek cení na vlastnej knihe, je dosť ťažko hovoriť. Keď je kniha napísaná, autor k nej tak trochu stráca vzťah, stáva
sa preňho minulosťou. Obidve publikácie som
púšťala do sveta s istou obavou, ako ich čitatelia, no najmä kolegovia medievalisti prijmú,
pretože historické postavy, ktorým som sa
v nich venovala, sú tak trochu kontroverzné
a mne napokon vždy vyšli úplne inak, ako sa
o nich zvyčajne píše.
Na knihách manžela si cením ich neskutočný
záber, sviežosť jazyka, pútavosť, schopnosť
nájsť príbeh aj v pôvodne „nudnom“ materiáli,
ktorý má niekedy k dispozícii. Nakoniec, obrovský úspech jeho kníh, ktoré sa predávajú v desaťtisícových nákladoch, ukazuje, že to oceňujú aj čitatelia.
P. D.: Napĺňam svoj plán... Dokedy, to sa ešte
len ukáže. Desať zväzkov azda zvládnem, či sa
však dostanem až do súčasnosti, to teda neviem. Skôr nie. Hoci mám za sebou aj pomerne
veľký pokus, päť kníh o Bratislave s dejinami
až do roku 2012.
Knihy mojej ženy sú obdivuhodné jazykom
a štýlom; hoci sú to knihy vedecké, sú napísané
tak pútavo, že Rytier... vyšiel napríklad už po
štvrtý raz a z Barbory... sa po troch mesiacoch
predaja rozobrala väčšia polovica nákladu. Rytier a jeho kráľ vyšiel aj po maďarsky, v prípade
Barbory Celjskej by som sa potešil nemeckému
vydaniu. Nevyzerá to beznádejne, veď to bola
nielen uhorská, ale aj nemecká a česká kráľovná.
Kto je väčší workoholik? Ako u vás vyzerá proces tvorby kníh?
D. D.: Ja som niečo ako nárazový workoholik.
Keď musím, tak zapnem autopilota, ktorý ma
vedie k jedinému cieľu, a svoj život chvíľu neriadim. Ale zvyčajne sa udržiavam v rovnováhe
športom, mojimi zvieratkami, prírodou, knihami a usilujem sa nepracovať od rána do večera,
ako to robí môj manžel, za čo ho hreším. On mi
to výdatne vracia, keď idem poobede na dve
hodiny ku koňom – obvykle mi povie: „Zasa nič
nerobíš.“  Máme málo času na rodinu, čo nás
oboch mrzí a niekedy aj zaplavuje výčitkami
svedomia.
P. D.: Vyzerá to nervózne. Obaja sme viazaní
Kultúrne dejiny nášho územia sú spojené
pôvode a vývine hlaholiky a o najstarších
s príchodom Konštantína a Metoda na
staroslovienskych písomných pamiatkach.
Veľkú Moravu, od ktorého minulý rok
Publikácia Pramene o živote svätých Cyuplynulo už 1150 rokov. Pri tej príležitosrila a Metoda a ich učeníkov (Post Scripti vyšli viaceré publikácie, ktoré túto
tum), ktorú zostavil Andrej Škoviera, ponúvýznamnú udalosť pripomenuli. Jednou
ka čitateľom súbor pramenných dokumenz najvzácnejších pamiatok napísaných
tov súvisiacich s pôsobením vierozvestov na
prvým slovanským písmom je AssemaVeľkej Morave. Medzi nimi sú Život Konknižná
nov evanjeliár – slovanský preklad evanštantína, Život Metoda, úryvok z Nestorovej
súťaž
revue
jeliára z konca 10. alebo začiatku 11. storočia. Jeho komkroniky o genéze slovanských kmeňov a cyrilo-metodskej
pletný prepis v hlaholike a paralelne aj v latinke, ktorý
misii, životopisy Klimenta a Nauma či spis O písmenách od
pripravil Martin Slaninka, vydala Matica slovenská pod náz- mnícha Chrabra. Okrem toho kniha prináša po prvýkrát v slovom Assemanov evanjeliár a kalendár. Kódex 3. vatikán- venčine publikovaný Zoznam bulharských arcibiskupov.
sky slovanský. Publikácia okrem toho obsahuje aj podrobnú
O oba tituly môžete súťažiť zaslaním kupónov príslušných
štúdiu Eleny Šubjakovej o staroslovenskej písomnej kultúre, vydavateľstiev zo strany 24
knižná
revue
22
knižná revue
11 / 2014
www.litcentrum.sk
ROZHOVOR
www.litcentrum.sk
Pavel Dvořák (1937)
vyštudoval históriu na
Filozofickej fakulte UK
v Bratislave, od roku 1991
vedie vlastné Vydavateľstvo
Rak v Budmericiach. Napísal
množstvo kníh literatúry
faktu, v ktorých približuje
staršiu históriu Slovenska,
napríklad série Odkryté dejiny
či Stopy dávnej minulosti.
ANOTÁCIE
takmer všetky druhy bežných športov (okrem
kolektívnych), najmä túlanie sa po horách, pri
načasovaní ale máme s manželom trochu problém, lebo ja milujem slnko a horúčavy, kým on
živly: víchor, dážď a zimu. Cestovanie ma nevábi, iba ak na krátku návštevu do Walesu, kde
žije naša dcéra, alebo raz za čas do Číny, kde sa
usadil náš syn.
P. D.: Hory v lete i v zime, v lete aj vodáctvo.
Splavovanie riek je niečo úžasné. Ešte donedávna patrila medzi moje záľuby aj jazda na
koni; po škaredom páde teraz len zbieram odvahu na návrat do sedla. Lebo, ako sa vraví,
svet z chrbta koňa je najkrajší... Pravda, musíte
sa na ňom udržať, len potom, keď sa vám to nepodarí, zisťujete, aký veľký kusisko meria cesta z koňa na zem.
Sú Budmerice dobrým miestom na bývanie pre historikov?
D. D.: Budmerice sú niečo ako raj na zemi
a moja pracovňa je podobná Noemovej arche:
okolo stola mi pospávajú mačičky a psy, čo vytvára atmosféru pohody a pokoja potrebnú pri
písaní. Navyše sme na dohľad od hradu Červený Kameň, na polceste medzi Modrou a Trnavou, všetko sú to historicky významné lokality,
s ktorými sa v mojich listinách každodenne
stretávam.
P. D.: V Budmericiach som napísal všetky svoje knihy. A je ich kopa a prakticky všetky o histórii; sotva by sa mi to podarilo niekde inde.
ZAHRANIČIE
a J. Demovič, vydavateľ P. Dvořák) získala v Nemecku cenu UNESCO v súťaži Najkrajšie knihy
sveta. Bola to veľká, aj keď už trochu zabudnutá sláva.
Máte rovnakých čitateľov? Stretávate
sa s nimi?
D. D.: Občas sa s čitateľmi stretávam na besedách. Som skôr introvert a ako správny vedec
radšej sedím v archíve alebo pri svojom stole,
takže veľmi na besedy nechodím. Keď sa ale na
nejakú odhodlám, často spoločne s manželom,
je mi ľúto, že som taký
odľud, pretože naši čitatelia sú úžasní a z každého stretnutia odchádzam s krásnym pocitom.
P. D.: Napodiv, máme
rovnakých
čitateľov,
hoci vlastne píšeme
každý niečo iné. Stretávame sa s nimi na besedách a je to príjemný
pocit hovoriť s ľuďmi, ktorí nás nielen chvália,
ale aj čítajú.
Aké sú vaše záľuby okrem písania?
D. D.: Asi by som všetky záľuby ani nemohla
vymenovať, mojím nešťastím je neustály nedostatok času, vzhľadom na to, že okrem svojej
práce sa starám aj o chod Vydavateľstva Rak
a tiež malej rodinnej stajne, kde je okrem našich koní a oslov aj niekoľko cudzích koní.
S tým súvisí moja druhá vášeň po histórii – etológia a výcvik zvierat. Okrem toho mám rada
ĽUDIA A KNIHY
Daniela Dvořáková (1965)
vyštudovala históriu
a archívnictvo na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave, pôsobí
ako vedecká pracovníčka
v Historickom ústave SAV,
skúma stredoveké dejiny
Uhorska. Je autorkou
odborných publikácií Rytier
a jeho kráľ či Kôň a človek
v stredoveku.
SLOVENSKO
časom a čas je nemilosrdný šéf... Workoholici
sme obaja, ja možno väčší, keďže mi s pribúdajúcim vekom ubúda zo zábavy a rozptýlenia.
Na druhej strane som skúsenejší, lepšie sa dokážem popasovať s časom.
Ako sa dopĺňate? Pomáhate si navzájom
pri písaní?
D. D.: Ja sa hlásim k tomu, že som žiačkou svojho manžela. Spočiatku ma doháňal k slzám,
keď mi vracal zredigovaný text, kde nezostal
kameň na kameni, a tie najkrajšie vety, na ktoré som bola náležite hrdá, nazval „hlúpym klišé“. Ale teraz je už láskavejší prvý čitateľ. Ja mu
tie príkoria dnes niekedy vraciam, keď mu posudzujem texty ako historička z povolania.
Každopádne, dopĺňame sa skvele.
P. D.: Od prvého článočku som prvým čitateľom textov mojej ženy, spočiatku veľmi prísnym,
ako študentku som ju občas aj vyšticoval. V posledných rokoch ju však môžem už len chváliť.
Rovnako ona je prvou čitateľkou mojich kníh.
Niekedy riadne boľavou, a tak sa u nás zaužíval termín „odporný poradca“, ale osvedčilo sa.
Upozornila ma už na mnoho chýb a omylov.
Čím sa líšia vaše knihy?
D. D.: Asi žánrom, hoci obaja sme vyštudovaní
historici. Môj manžel sa orientuje skôr na literatúru faktu, dejiny ponúka v širšom kontexte
a cez príbehy. Navyše sa venuje aj mnohým ďalším oblastiam, napríklad filmovej tvorbe (písaniu scenárov, moderovaniu). Ja som profesionálny historik, navyše taký, ktorému sa hovorí
„Fachidiot“ – keď opustím 14. a 15. storočie,
tápem. Zato v „mojom“ období sa pohybujem
s istotou človeka, ktorý sa už takmer 25 rokov
každodenne hrabe v listinách a kronikách, niekedy mám pocit, akoby som jednou nohou žila
v tých časoch. Viem, ktorý Žigmundov dvoran
bol špinavec a podvodník, kto bol surový karierista, kto veril v rytierske ideály, kto zabil manželku, poznám ich
po mene, poznám
ich deti. A to je –
dúfam – cítiť aj
v mojich knihách.
P. D.: Líšia sa
predovšetkým
v žánri. Ja píšem
literatúru faktu,
moja žena vedu,
ale aj ja pracujem napríklad s poznámkami
a jazyk a štýl Daniely sú plnohodnotnou literatúrou. Nelíšia sa v dizajne. Obom nám navrhuje
vzhľad kníh Jakub, môj starší syn, skvelý dizajnér a ešte lepší fotograf. Všetci sa učíme byť
lepšími, a tak ma dizajn našich posledných
kníh naplnil radosťou. Čo sa stalo s Čiernou
kráľovnou, to sa v žánri vedeckej literatúry
azda ešte neudialo. Je to nádherná kniha. Chcel
by som na tomto mieste pripomenúť, že naša
spoločná kniha Kronika anonymného notára
kráľa Bela (autor V. Múcska, dizajn J. Dvořák
Barbora Dvořáková
Foto Jakub Dvořák
11 / 2014
knižná revue
23
knižná
revue
KUPÓNY
Knižnej revue
(do 11. júna)
SLOV
SLOVENSK
LOV ENSK
ENSKÝ
Ý SPISOV
SPISOV
O ATEĽ
ATE
T
VYDA
AVA
VATE
V
TE ĽSTV
TV
VO S
SL OVAR
O
T
ARTIS OMNIS
AR
OM
FORZ
ZA M
MUSIC
SI
IRON
RON LI
LIBRI
R
PO SCR
POST
C IPTU
P M
MATICA
MATI
CA SLOVE
SLOVENSKÁ
NSKÁ
KNIŽNÁ REVUE, dvojtýždenník o nových knihách. Vydáva Literárne informačné centrum. IČO 31 752 381. Redakcia: PhDr. Radoslav Matejov – šéfredaktor, Mgr. Katarína Zitová – zástupkyňa šéfredaktora,
Mgr. Beáta Belancová – redaktorka. Adresa redakcie: Knižná revue, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava, tel.: 02/204 73 514, 0918 640 831, e-mail: [email protected], www.litcentrum.sk, facebook.kniznarevue.sk.
Spolupráca: Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Spolok slovenských knihovníkov.
Grafika a tlač: DOLIS, s.r.o. Rozširuje: MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, a.s. Objednávky na predplatné prijíma ARES, Banšelova 4, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4341 46 65
a L.K. PERMANENT, spol. s r.o., Poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/4445 37 11. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. EV 2983/09, MIČ: 49 315. Podávanie novinových zásielok povolené RPP Ba-Pošta 12 dňa 21.10.93, č.j. 129/93.
IK
IKAR
www.litcentrum.sk
knižná
revue
Download

2014 / č. 11 (PDF-formát, 3.3 MB)