PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 1
KATALÓG 2014
V Y D AVAT E Ľ S T V O M AT I C E S L O V E N S K E J
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 2
PRE MLADýcH ZVEDAVcOV
vinohradnícke dvory okrem starobylých
pivníc skrývajú aj nespočet neuveriteľných
príhod a tajomstiev... V našej knižke nazriete do histórie jedného z najtradičnejších vinohradníckych regiónov Slovenska – starobylého Račišdorfu. Pridali sme čriepky
starých vinohradníckych piesní, modlitieb,
prísloví a rôznych zaujímavosti z vinohradníckeho remesla.
Cena Bibiany 2012
Povesťová mapa Slovenska
Povesti o slovenských riekach
od 8 r.
Igor Válek; ilustr. Katarína Macurová
8,90 €
Prečo je Váh Váhom, Hron Hronom, Dunaj
Dunajom a Revúca Revúcou? Prečo Kráľovu hoľu voláme matkou slovenských riek
a prečo sa pltníci báli plavby popod Strečno? Viete, ako Jánošík preskakoval Dunajec, ako sa „ovrabčil“ Váh, ako Hronu museli
orať koryto? Alebo čo vyvádzal topelec
v Kysuci a druhý v Žitave, ako sa obryňa
na Liptove postarala o vodný mlyn, žena
o vodníča, dunajský orol o Bratislavčanov?
Na tieto a mnohé ďalšie otázky ponúka odpovede zbierka povestí, nevšedný „vodopis“ slovenských riek. Voda, prazáklad
života, skrýva veľa zaujímavých a poučných príbehov. Načrite do pokladov, ktoré sme pre vás ako zlaté rybky vylovili zo slovenských riek!
Turčianske povesti
od 8 r.
Jozef Tatár; ilustr. Katarína Macurová
8,90 €
Povesti o slovenských hradoch
Štefan Moravčík; ilustr. Dana Moravčíková
od 8 r.
Peter Urban; ilustr. Ján Kurinec
8,90 €
Kráľovská koruna: Povesti a rozprávky
z okolia Nového Mesta nad Váhom
Zuzana Šinkovicová; ilustr. Jozef Cesnak
Vinohradnícke povesti
od 12 r.
Dobroslava Luknárová, Zuzana Kuglerová;
ilustr. Katarína Ilkovičová
8,90 €
Povesti z Pohronia
od 8 r.
7,90 €
8,90 €
Nevšedná plavba po legendárnej rieke, čo
vyviera priamo spod povesťami opradenej
Kráľovej hole, preteká čarokrásnym Horehroním, Pohroním, okolo bájnej Poľany, popod Pustý hrad, okolo kedysi kráľovskej
Novej Bane i pradávneho beňadického kláštora, úrodným Tekovom i Hontom, aby napokon vyústila do Dunaja pri staroslávnom Ostrihome, nás prevedie hlbočinami pradávnej
minulosti, prezradí tajomstvá slávnych hradov
i chudobných rybárov, naučí dívať sa inými
očami na krajinu v jej okolí.
Vinohradnícke tradície na svahoch Malých Karpát siahajú až do čias
starých Keltov a Rimanov. Za tie tisícročia sa udialo všeličo zaujímavé;
2
7,90 €
už aj zatvárať oči..., keď to zrazu prišlo.
Stará mama otvorila vŕzgajúcu staručkú
skriňu a na stôl slávnostne položila bielučký čepiec. Nikto z nás ani nedýchal.
Vtedy pomaličky nadvihla jeden okraj a...“
Nuž, hádajte, čo sa dialo potom! Alebo otvorte našu knižku a prečítajte si tri čarovné
rozprávky, čo vykĺzli spod čepca...
Okamihy z histórie nášho hlavného mesta,
od raného stredoveku až do nedávnej minulosti. Navštívite korunováciu kráľovnej
Márie Terézie, s kopáčom Konrádom prejdete cez brod, pozriete si úlovky dunajských rybárov na Rybnom námestí. Alebo
by ste radšej obdivovali krásu záhrady zo
17. storočia či umenie čipkárky Katarínky?
Alebo nevšednú svadbu v Modrom kostolíku? Príbehy zo starej Bratislavy sú čítaním na jeden dúšok...
Najkrajšia kniha Slovenska 2011
Kamenná žena: Povesti z Krupinskej planiny
od 8 r.
Peter Urban; ilustr. Miroslav Knap
7,90 €
Slovenské povesti III
Rozprávky z Tatier
od 9 r.
od 9 r.
Kamaráti z hory pod Končistou
8,40 €
Anton Rákay; ilustr. Ján Vrabec
Kniha povestí a čudesných príhod približuje rušnú minulosť kraja na
rozhraní Hontu a Novohradu, svet dávnych hradov, obávaných zbojníckych družín a tureckých hord.
Rozprávky spod slovanskej lipy
Peter Vrlík a Peter Mišak; ilustr. Peter Uchnár
Poludnica z Čerepeša
Hana Košková; ilustr. Alena Wagnerová
Hana Košková;
ilustr. Jana Hrčková-Stankovianska
od 9 r.
7,90 €
Kliatba kožušníkovej vdovy:
Staré povesti zo Žiliny a okolia
od 9 r.
Zuzana Kuglerová; ilustr. Bystrík Vančo
8,23 €
Kysuckovo
Peter Kubica; ilustr. Zuzana Kubicová
Zakliata hora
(Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského II)
Pavol Dobšinský – Ondrej Sliacky;
ilustr. Juraj Martiška
od 9 r.
5,95 €
Peter Gibey; ilustr. Jana Hrčková-Stankovianska
od 5 r.
8,90 €
od 4 r.
7,95 €
Druhý zväzok exkluzívneho výberu zo zlatého fondu slovenských rozprávok v majstrovskom podaní súčasného rozprávkara.
Odvážni bratia oslobodia zakliatu horu, iný
junák odkľaje celý zámok, udatný kráľovič
nájde tri stratené sestry i svojich strašných
švagrov, Lomidrevo sa stretne s Miesiželezom a Valivrchom, cestu im skríži Laktibrada, čudný škriatok naučí lenivú Hanu
priasť zlaté nite, z chudobného sedliaka sa
stane chýrny Prorok Rak a Ďuro Truľo príde
k chlpatej neveste...
Z klenotnice najkrajších rozprávok
Rozprávky pre moje bobuľky
od 4 r.
6,90 €
Zozbierali sme pre Vás čosi z dávnej múdrosti, ktorá sa zachovala
v košatej, široko rozvetvenej rodine Slovanov. O každom slovanskom
národe prezradíme pár zaujímavostí a niekoľko skvostov z kytice najkrajších rozprávok. Dozviete sa o mocnom Maťuškovi, hlúpom Ivanuškovi, neposlušnom Milutínovi a jeho hroznom sne, o udatnom agovi
Radojcovi, o bosenskej Barbore, o tom, ako sa hlúpy Hans stal múdrym
kráľom, ako babka premohla nenažraného Otesančeka, ako nešťastný
čert krásne zahral na husliach, ako si vlk dal ušiť čižmy, ako statočný
Gulihrášok draka premohol, ako chudobný Adas troch popov v pálenici
vyliečil a čo poradil Osud chudobnému sedliakovi... I veľa ďalších tajomstiev čaká v tridsiatich štyroch rozprávkach spod slovanskej lipy.
od 9 r.
8,40 €
Ďalšia kniha povestí a legiend z Novohradu načiera do tajomstiev z miestnych archívov, obecných kroník i od ľudových rozprávačov.
Mara medvedia:
Povesti a legendy z Novohradu
6,90 €
V horách pod štítmi majestátnych Tatier sa
ukrýva veľa zaujímavého. Les žije podivuhodnými bytosťami a ich dobrodružstvami. Motýlia krásavica má veľa priateľov,
ktorí ju zachránia z nešťastia. Aj krivkajúcemu rysovi pomôžu dobrí kamaráti. Šikovná
rosnička sa naučila predpovedať počasie,
svätojánske mušky zachránia zatúlaného
Tomáška, ráčik Dráčik si poradí s pytliakom... Nezľaknite sa zlého sna jazveca
Floriána, nemračte sa na prísneho okatého
sudcu, zasnívajte sa pri láske na prvý pohľad a ďalších čarovných rozprávkach.
Pri putovaní po povesťovej mape stredoslovenských banských miest
nás bude sprevádzať naozajstný znalec – spisovateľ Jozef Horák, na
ktorého povestiach už odrástla nejedna generácia čitateľov.
Hontiansko-novohradské povesti,
príhody a zbojnícke piesne
od 4 r.
Anton Rákay; ilustr. Ján Vrabec
Jozef Horák; ilustr. Zuzana Bočkayová-Bruncková 8,90 €
Ján Mäsiar; ilustr. Ján Kurinec
od 8 r.
Peter Urban; ilustr. Ján Kurinec
od 10 r.
Viera Valachovičová-Ryšavá;
ilustr. Zuzana Bočkayová-Bruncková
od 8 r.
Do povesťovej mapy Slovenska sme zakreslili malebný kraj pod Javorinou, svet
tajuplných hradov, hlbokých lesov, rozkošných mestečiek a dedín s bohatstvom tradícií a neuveriteľných príbehov... Napríklad
o tom, odkiaľ sa v Novom Meste nad Váhom vzali tri starobylé meče, staršie ako
história tohto kraja... Odpovede nájdete
v knižke a okrem toho pätnásť vzrušujúcich
príbehov z bohatej minulosti Nového Mesta
a jeho okolia.
Na potulkách povesťovou mapou zájdeme
až za hranice Slovenska a prejdeme najrozľahlejším pohorím Európy. Mohutný
oblúk Karpát sa ako chrbát pravekého
jaštera vinie územím Slovenska, Ukrajiny,
Rumunska, jeho časti zasahujú do Rakúska, Čiech, Poľska, Maďarska. V kolekcii
tridsiatich tajomných príbehov sa dozviete,
ako sa Karpaty zrodili, ako spolu s Balkánom šantili v Čiernom mori a rozhnevali Poseidóna, navštívite čarokrásne rusalky na
Visle, nazriete do tajomstiev staroslávneho
Devína i Dievčenského hradu, prečítate si
o Jánošíkovi, o slávnom Nikola Šuhajovi, o tom, ako povestný Drakula alias Vlad Tepeš bojoval s Turkami, odkryjete mnoho ďalších tajomstiev krásneho pohoria s bohatou históriou.
Príbehy zo starej Bratislavy
8,90 €
Druhé vydanie originálnej zbierky povestí, vyrozprávaných s príslovečným moravčíkovským šarmom, vás zavedie
na 54 slovenských hradov a poodhalí tajomstvá z ich dávnej minulosti. Pod čarovným prútikom vynikajúceho rozprávača
ožívajú hradné truhlice, podivné zvuky sa
nesú zo starých mučiarní a hladomorní,
biele panie roztopašne tancujú na čiernych
múroch... Navštívte najslávnejšie slovenské hrady a zámky v časoch ich najväčšieho rozkvetu a nazrite do ich temných
komnát!
Výber povestí z Turčianskej záhradky je
v druhom, prepracovanom vydaní rozšírený
o ďalšiu kolekciu zaujímavých príbehov
a nádherne ilustrovaný. Zájdete až do pradávnej minulosti, keď sa medzi Fatrami
rozkladali len hlboké lesy a obrovské jazero a na jeho brehoch sa preháňal divý
tur, nazriete do tajomstiev kedysi hrdých
a nedobytných hradov, o tom, ako uhorského kráľa zachránili na Znieve pred
Tatármi, i o tom, ako Turci dobiedzali do
neprístupných turčianskych údolí. Dozviete sa veľa zaujímavého o počiatkoch turčianskych miest a obcí i o neuveriteľných, veselých i vážnych príbehoch, ktoré sa v nich odohrali.
Karpatské povesti
PRE MLADýcH ZVEDAVcOV
od 4 r.
7,90 €
Čo len bude chudák Miško robiť, keď ho mama pošle na tri dni k starkej
na samotu, kde nie je ani počítač, ani internet, mobil, DVD-prehrávač,
ba ani televízor? Hrooozná nuda! Lenže to ešte Miško netuší, že stará
mama má pre svoje bobuľky nachystané čosi iné, náramne tajomné...
„Piecka v chalupe príjemne hriala, po babkinej večeri sa nám začali
3
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 4
PRE MLADýcH ZVEDAVcOV
Braček Jelenček
(Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského I)
Pavol Dobšinský – Ondrej Sliacky;
ilustr. Juraj Martiška
skvelým ilustračným sprievodom Martina Kellenbergera. Doplnili sme
viaceré nové texty, lokality, obohatili sme informačnú hodnotu knihy,
pridali historicko-zemepisné zaujímavosti, pribudli aj nové ilustrácie.
Množstvo podnetného vlastivedného materiálu sa dá výborne využiť aj
v školskom vyučovaní. Doprajte svojim deťom poznávanie, ktoré nebolí,
ale výborne zabáva!
od 4 r.
7,90 €
Štyridsať starostlivo vybraných a citlivo
upravených rozprávkových skvostov „slovenského Homéra“ vlieva do detských sŕdc
svoju zázračnú múdrosť, krásu, tajomstvo:
tri holúbky zmenia život švárnej siroty, tri
zázračné kone dovedú Popolvára až do
paláca, mladý kráľovič oslobodí páviu devu
zo škrupinového zámku, dievčinu so zlatou hviezdou na čele vyslobodí jej braček
jelenček...
Kamienka a Viťúz
Uľa Fuľa krotí farby
Zlatý dážď
6,24 €
Zbierka desiatich čarokrásnych rozprávok vás vtiahne od malebného
sveta fantázie, kde pravda víťazí nad klamstvom, dobro nad zlom, láska
nad nenávisťou, nevtieravý humor sa snúbi s múdrosťou...
Najkrajšie rozprávky s puzzle 1
Najkrajšie rozprávky s puzzle 2
Slaďana Perišić; ilustr. Arpad Barna
od 4 r.
Adalbertov denník
od 9 r.
Angela Nanettiová; ilustr. Ján Kurinec
Jedenásťročný Adalbert sa zložito vyrovnáva s čudným menom a s rôznymi peripetiami začínajúceho dospievania. Famózna
spisovateľka líči príbehy talianskeho chlapca s úžasnou citlivosťou a jemným humorom, pri ktorom sa nie vždy ubránite dojatiu... Jedinečné dielo svetového formátu sa
číta doslova na dúšok...
od 5 r.
Hovoriaci vtáčik
7,90 €
od 4 r.
7,90 €
Zábava, dobrodružstvo, poznanie
Veselé potulky po Slovensku
Štefan Moravčík; ilustr. Martin Kellenberger
My deti z Trávnikov
Jozef Pavlovič; ilustr. Svetozár Mydlo
O škriatkovi Bonifácovi
Milí malí i veľkí cestovatelia! Náš veselý
vlastivedný bestseller je tu znova, už
v treťom, opäť rozsiahlejšom a úplnejšom
vydaní! Krížom-krážom vás povodí po pozoruhodných, podivuhodných, tajuplných
kútoch Slovenska, od Tatier až k Dunaju
alebo, presnejšie, v abecednom poradí od
Ábelovej až po Žitný ostrov pokladov.
Nechýba množstvo zaujímavých informácií, úryvky povestí, ľudovej slovesnosti,
iskrivý moravčíkovský humor, umocnený
Môj dedko je čerešňa
Angela Nanettiová; ilustr. Anna & Elena Ballbusso
Kde pavúky tkajú cukrovú vatu
od 8 r.
6,57 €
Dojímavo vylíčený príbeh malého Tonina a jeho svojrázneho dedka je
svetovým bestsellerom úspešnej talianskej spisovateľky. Taliansky
kolorit, expresívny štýl umocňujú pôsobivosť rodinného príbehu.
cena Bibiany 2007
4
Muž, ktorý pestoval kométy
od 10 r.
Angela Nanettiová; Ilustr. Germano Ovani
6,95 €
Marta Hlušíková; Ilustr. Tomáš Klepoch
Aby učenie bolo hrou
Hľadaj meno pod písmeno
(Zvieratkovská abeceda)
6,95 €
od 6 r.
6,95 €
Obrázkový slovník anglicko-nemecko-slovenský
od 6. r
pre šikovné deti
Mariana Drgoňová
od 6 r.
od 5 r.
6,97 €
od 10 r.
8,95 €
9,90 €
Kontakt s cudzím jazykom v predškolskom
a ranom školskom veku je kľúčový pre
celoživotný rozvoj jazykových zručností.
Jedinečná pomôcka umožní vašim deťom
hravo si vštepovať najpoužívanejšie slová
a frázy z dvoch svetových jazykov zároveň!
Trojjazyčný obrázkový slovník zahŕňa vyše
1 350 najfrekventovanejších slov, 260 fráz
a ich použitie v najbežnejších situáciách.
Vedie k osvojovaniu si správnej výslovnosti.
Okrem obrázkovej časti ponúka anglicko-slovenský a nemecko-slovenský slovníček a zoznam fráz. Výborne sa dá
použiť ako prvý slovník pri výučbe cudzích jazykov pre žiakov ZŠ.
6,57 €
Peter Glocko; ilustr. Dezider Tóth
od 5 r.
6,90 €
Abeceda, večná téma predškolákov a prváčikov, je opäť trochu prístupnejšia detským očkám, uškám a hlavičkám. Skúsený spisovateľ ich
naučí poznávať písmenká pomocou nádherne zostaveného súboru
osemveršových básničiek na motívy zvieratiek. Každému písmenku
sa ušlo nejaké: andulka, baran, cap, daniel, emu, fretka, gunár... Básničky plné vtipu a nenásilného poučenia dopĺňajú detsky prístupné
farebné kresby Daniely Ondreičkovej, ktoré ďalej rozvíjajú tému jednotlivých písmeniek. Kniha, ktorá vášho predškoláka alebo prváčika určite
nebude nudiť a pomôže mu úspešne zvládnuť štart v školskej lavici.
od 8 r.
Tomáš a lúpežní rytieri
alebo Tajomstvo kameňa mudrcov
od 4 r.
6,97 €
Ivana Jungová
Školáka-výmyselníka Jožka Mrkvičku, čo má trochu problém s gramatikou, zavše si pletie meluzínu s limuzínou a eternit s internetom, deti
dobre poznajú z úspešného seriálu v časopise Slniečko. Jeho supernajlebšia kniška hýri hororom, pardon, humorom...
Výlety tety Ety
od 6 r.
7,95 €
Príhody čudesnej babky zelinkárky a jej kamarátky sojky vás zavedú do
Čarovného lesa a zoznámia s jeho podivnými obyvateľmi. Nádherne
ilustrovaná kniha pobaví a inšpiruje...
Životopisy slov sú často detektívne príbehy s prekvapujúcou pointou.
Viete, čo má jogurt spoločné s Tureckom? Alebo rizoto, havária, tanier
s Talianskom? A že koč, bosorka, korbáč patria vlastne Maďarom?
Kniha, ktorá pobaví, zaujme i poučí nielen vašich školákov...
Jožko Mrkvička – moja supernajlebšia kniška
6,95 €
Deväť poviedok z prostredia bratislavského sídliska hovorí o napĺňaní
detských túžob, o tom, aké dôležité je vzájomné porozumenie – najmä
tam, kde ten detský svet nie je vôbec ideálny...
Záhady tety Etymológie pobavia i poučia. V bohato, pestrofarebne ilustrovaných príbehoch hýriacich slovnými hračkami je zábavným spôsobom znázornená príbuznosť slov, ich pôvod i význam.
od 5 r.
od 8 r.
Ľubica Suballyová; ilustr. Juraj Martiška
Igor Gallo; ilustr. Daniela Ondreičková
Jozef Pavlovič; ilustr. Ján Valter
9,90 €
7,95 €
Na krajinu Kemet doľahli suchá a hlad, polia sú spálené slnkom, faraón
Ramesse II. odchádza na vojnovú výpravu netušiac, že ho zradia najbližší... Dobrodružná dráma z tajomného Egypta je ďalším majstrovským
kúskom z pera úspešnej spisovateľky.
Tajná prázdninová výprava sa mení na
zápas s nástrahami divokej prírody, s prenasledovateľmi i s tajuplnými útočníkmi.
Súperiace skupiny detí zablúdia až na to
záhadné miesto, kde sa stretávajú časové
dimenzie. Ocitajú sa v minulosti, v čase,
keď život dedinčanov bol permanentným
bojom o prežitie... Dobrodružný román s
prvkami sci-fi, vsadený do kulisy čarokrásnych Kysúc...
Jozef Pavlovič; ilustr. Miroslav Knap
7,90 €
Ondrej Sliacky
8,90 €
Putovanie so slovenčinou (Slová idú zo sveta)
7,90 €
Záhorácke rozprávky
alebo Proč mají prasce ocase na vrcúlky
Štefan Moravčík
od 10 r.
Ladislav Hrubý; ilustr. Stanislav Lajda
7,90 €
od 4 r.
od 10 r.
Zuzana Kuglerová; ilustr. Ľuboslav Paľo
Ivana Jungová; ilustr. Barbora Paulovičová
Brána do Zabudnutého údolia
Ďalšie úspešné dielo výnimočnej talianskej
spisovateľky – príbeh o dobrodružnej ceste
žabiek z vysychajúcej kaluže k vodopádu,
plný napätia a nečakaných zvratov – je prekrásnou metaforou o odvahe a neohrozenosti, o zúfalstve a strachu, o hodnote solidarity, sile priateľstva a lásky.
od 4 r.
Zlatá reťaz boha Sobeka
Čarovná starká Dobromila
od 6 r.
Angela Nanettiová; ilustr. Francesco Mattioli
6,90 €
„Ty si teraz mój andel,“ presviedčala otca
Marianka, útla polosirota z rómskej chatrče. Mala ho rada, aj keď bol občas
opitý... A keď prišli tie prísne tety a odviedli
ju do decáka, utiekla a takmer skončila
pod kolesami auta, netušiac, že práve
teraz stretne svojho druhého anjela a že to
bude gadžovka... Príbeh plný lásky i
otáznikov, zaujímavých rozuzlení a citlivého
ponaučenia...
7,40 €
Priatelia dažďa
od 8 r.
Anna Robertová-Michalová;
ilustr. Katarína Slaninková
7,50 €
Temperamentná „jedenástka“ Uľa nemá
príliš v láske poriadok, čipky a volány, skôr
sa jej páčia staré, zaprášené veci, fľaky na
tričku jej neprekážajú, ale najradšej má farby... Mama nemá na mladú slečnu a jej problémy veľa času a otec stále cestuje, nuž
aspoň babka ju nabáda, aby sa naučila
skrotiť farby, rozvinúť svoj úžasný talent...
Kniha plná humoru farbisto líči problémy
dozrievania...
Tajomstvá drahokamov i večného boja
o krásu, dobro a lásku. Rozprávka si pamätá, ako dostali farbu a mená vzácne kamene, skôr ako nad nimi vyrástli Štiavnické, Veporské či Bukovské vrchy, Staré Hory, Ľubietová, Pukanec, Smolník, Kremnica...
Jozef Cíger Hronský; ilustr. Emil Makovický
Marianka
od 9 r.
Hana Košková, ilustr. Katarína Slaninková
od 5 r.
Margita Ivaničková; ilustr. Alena Wagnerová
PRE MLADýcH ZVEDAVcOV
Anglické porekadlá, príslovia a prirovnania
v slovenskom preklade
Historicko-dobrodružný román s prvkami sci- fi zavedie čitateľa do roku
1549, keď hrad Muráň, peleš lúpežných rytierov Bašovcov, dobývajú
španielski žoldnieri. Tomáš, dieťa modernej doby, zažije dobrodružstvá,
pri ktorých tuhne krv v žilách...
Vladislav Garaj
8,90 €
Zbierka anglických prísloví, porekadiel, prirovnaní a ich slovenských
ekvivalentov je praktickou pomôckou na prácu s angličtinou – či už pre
5
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 6
PRE MLADýcH ZVEDAVcOV
PúTAVé ČíTANIE PRE KAŽDéHO
Pripravím sa do školy
Pracovný zošit pre predškolákov
D. Kovárová, A. Kurtulíková; ilustr. J. Kolačková
od 5 r.
Dejepis pre 8. ročník základnej školy
a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Róbert Letz, Branislav Krasnovský, Marcela Bednárová,
2,50 €
Barbora Ulrichová
Najkrajšia kniha Slovenska 2011 – cena MŠVVaŠ
Štefan Moravčík; ilustr. Miroslav Knap
Ďalšia objavná práca autora úspešných kníh
o našich umeleckých pamiatkach v zahraničí sústreďuje množstvo unikátneho faktografického a obrazového materiálu o osudoch umelcov a diel, ktoré mali súvis so
Slovenskom. Podáva ho príznačným, neobyčajne pútavým spôsobom, ktorý sľubuje
výnimočný čitateľský zážitok. Bohato ilustrovaná publikácia je ďalším významným
príspevkom k poznaniu a popularizácii
neobyčajných momentov zo slovenských
a európskych dejín umenia.
Kauza tragickej smrti korunného princa
Rudolfa Habsburského je stále opradená
tajomstvom. Jediný syn cisára Františka
Jozefa I. a Alžbety Bavorskej, známej pod
prezývkou Sissi, bol následníkom trónu, zároveň však známym búrlivákom, anarchistom, bohémom, ktorý svoju manželku podvádzal s viacerými ženami. S pôvabnou baronesou Máriou Vetserovou ho 30. januára
1889 našli v loveckom zámku Mayerling
neďaleko Viedne. Mŕtvych. Pozadie záhadnej tragédie nebolo nikdy vysvetlené. Kto sa
snažil zamiesť pod koberec dôkazy a indície? Z viacročného štúdia
v domácich i zahraničných archívoch vychádzajú najavo odvážne zistenia.
7,90 €
Svet práce – tvorba životného prostredia
pre 7. ročník základnej školy
a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
2,50 €
Jana Levčíková, Daniela Mlyneková
od 5 r.
Jana Levčíková, Daniela Mlyneková
5,95 €
2,50 €
Fyzika pre 8, ročník zákaldnej školy a 3. ročník
gymnázia s osemročným štúdiom
Viera Lapitková, Václav Koubek, Ľubica Morková
3,50 €
Chémia pre 3. ročník gymnázia
so štvorročným štúdiom
a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa,
Mária Vydrová
2,50 €
od 4 r.
8,27 €
Motanica je hračkou i výbornou učebnou pomôckou, rozvíja poznanie,
logiku, cvičí šikovnosť detských prštekov. Trojica motaníc deti pobaví a
zaujme rôznou tematikou: v prvých dvoch sa usilujú správne priradiť
čísla, tvary, farby, náradia a pod., tretia, trochu náročnejšia, zabaví
6
Cesty na popravisko
Fascinujúce rozprávanie o osudoch osobností, ktoré zomreli rukou kata, zaznamenalo pri prvom vydaní (1988) značný
čitateľský úspech a uznanie odbornej verejnosti. Teraz je doplnené o príbehy, ktoré
za komunizmu z politických alebo náboženských dôvodov nemohli byť publikované. Kolekcia životných príbehov ilustrovaných vzácnymi fotodokumentmi zahŕňa
osobnosti od Jána Literáta (1390) až po
martýrov z nástupu komunizmu.
8,90 €
Staroslovenské rukopisy Život Konštantína
cyrila a Život Metoda sú najstaršie a najvýznamnejšie písomné pramene o pôsobení solúnskych bratov. Ich vierohodnosť
dosvedčujú mnohé iné pramene. Nové vydanie týchto výnimočných pamiatok, pretlmočených do súčasného jazyka umožňuje
nazrieť do ďalekej minulosti, keď prvý štátny útvar na našom území prijal kresťanskú, a tým aj civilizačnú misiu
byzantských kňazov, ktorí mu priniesli aj prvé písmo.
Kliatba zvaná Alžbeta
9,90 €
Viliam Apfel
Príbeh „krvavej grófky“ patrí k veľkým záhadám slovenských dejín. Vraždila a mučila Alžbeta Bátoriová nevinné dievčatá?
A sú Čachtice miestom jej posledného
odpočinku? Kniha doplnená o unikátne
fotodokumenty opäť trocha poodkrýva závoj tajomstiev.
Cena M. Ivanova 2011 (ČR)
Národný kalendár 2014
Štefan Haviar a kol.
9,90 €
Tomáš Winkler
Život Konštantína a život Metoda (Panónske legendy)
Ed. Milana Ďurica; ilustr. Stano Dusík
Svet práce – tvorba životného prostredia
pre 8. ročník základnej školy
a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
19,90 €
Milan Vároš
8,90 €
Viliam Apfel
Abeceda je večnou témou predškolákov
a prváčikov. Tentoraz si ju zobral na mušku
skutočný čarodej slovných hier, očarujúcich rýmov a vtipných metafor. Každému písmenku venoval vtipnú veršovanku. Nádherne ilustrovaná knižka deti nielen pobaví, ale
je aj výbornou pomôckou pri výučbe abecedy v predškolskom a ranom školskom veku.
Motanica 1, Motanica 2, Motanica 3
Motanica, anglicko-slov. obráz. slovníček
Osudy umeleckých diel a ich tvorcov
Prípad Mayerling
Majster spisovateľ pripravil pre malých zvedavcov nádherne „ručne písanú“ knihu
krátkych príbehov, v ktorých niektoré slová
sú nahradené piktogramami. Maľovaná písanka korešponduje so školským rokom
a s ročnými obdobiami a je výbornou pomôckou pre predškolské vyučovanie i pre
prvé ročníky základných škôl. Dielo, ktoré
vzišlo z úspešného seriálu v časopise Slniečko, zabaví aj poučí, rozvíja fantáziu
a učí deti čítať s porozumením.
Abeceda spať mi nedá
Strhujúce sondy do životných osudov a zlomov výnimočných slovenských osobností
(prof. F. Šubík alias A. Žarnov – Katyň ako
prekliatie; A. Hirner – Kauza Hirner a spol.;
J. Jamnický – Zahral si vlastnú smrť; G.
Gryzlov – Tretí list ta vysoko, až nad Vlčí laz;
I. Mistrík – Let s prestreleným srdcom; horolezci J. Just a J. Psotka – Justov splnený
sen) a netradične podaný príbeh tatranskej
víchrice. Výnimočné dielo výnimočného autora sa číta na jeden dúšok a otvára nám
dvere do trinástych komnát osobností a udalostí, o ktorých sme si mysleli, že vieme...
a ani sme netušili...
rôznymi zaujímavými témami (príslovia, svetové naj, dôležité telefónne
čísla, jednotky a meradlá a pod.).
2,90 €
Nevšedná mozaika tém sumarizuje dostupné pramene na tému tureckej
okupácie Hontu a Novohradu, s dôrazom na obce Plachtine a Príbelce.
Opisuje bašovanie Turkov v Honte a v Novohrade, tureckú správu na
našom území, osvetľuje vplyv tureckej okupácie na vývoj regiónu od 14.
storočia, na jeho hmotné i duchovné dedičstvo, prináša mnoho doteraz
nepublikovaných informácií, napríklad o názvoch slovenských miest
a obcí v tureckých daňových súpisoch. Pridáva aj diela ľudovej slovesnosti venované „tureckej“ tematike, historické mapy, dobové vyobrazenia.
Vyjde v 1. štvrťroku 2014!
8,90 €
Ján Čomaj
od 5 r.
Ondrej Sliacky, ilustr. Daniela Ondreičková
Ján Mäsiar
Neskutočné príbehy
Obľúbený pracovný zošit obsahuje 7 tém
zameraných na rozvoj osobnosti dieťaťa
v sociálno-emocionálnej, vedomostnej, telesnej i duševnej oblasti. Každá pozostáva
z úvodného príbehu s obrázkom a súboru
úloh. Deti sa učia počúvať s porozumením,
rozvíjajú reč, tvorivosť, fantáziu, pripravujú
sa na zvládnutie čítania, písania a počítania.
Zošit je vybavený odporúčajúcou doložkou
Ministerstva školstva SR ako pomôcka pre
materské školy. Pri objednávke 5 a viac
kusov poskytujeme zadarmo aj 30-stranovú metodickú príručku pre učiteľa!
Maľovaná písanka
Turecká podkova na pomedzí Hontu a Novohradu
Záhady dejín
študentov, pedagógov, prekladateľov a tlmočníkov, alebo pre kohokoľvek, kto chce zdokonaliť svoje znalosti tohto svetového jazyka i preniknúť hlbšie do mentality a myslenia Angličanov a Škótov. Anglické
príslovia a porekadlá sú abecedne zoradené podľa „kľúčových slov.“
V slovenskom preklade sú základné významové slová zoradené do indexu, čo umožňuje hľadať anglický ekvivalent slovenského príslovia
alebo porekadla. Prirovnania sú taktiež zoradené abecedne so slovenským indexom.
3,95 €
Národný kalendár viacerými zaujímavými
materiálmi pripomína množstvo výročí osobností a udalostí v roku 2014: výročia vzniku
slovenskej štátnej hymny, ktorej slová napísal Janko Matuška, prvej Slovenskej republiky a vypuknutia SNP. Prečítate si aj
o krutých dôsledkoch Dóžovho povstania
(500. výročie), o význame jubilujúceho
Tatrína a Živeny, o oživotvorenej Matici
slovenskej, o tzv. Malej vojne. Prinášame
aj viaceré zaujímavé príspevky o málo
známych, ba až raritných témach.
Maďarské (seba)klamy)
Jerguš Ferko
8,90 €
Kritickú analýzu najpálčivejších otázok slovensko-maďarského spolužitia
ponúkame už v 4. vydaní. „Morálne vyrovnanie medzi národmi v strednej
Európe pre húževnaté predsudky ostáva úlohou pre nové generácie...“
7
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 8
PúTAVé ČíTANIE PRE KAŽDéHO
prírodné pozoruhodnosti kraja, ktorého dejiny siahajú až do čias Veľkej
Moravy. Mozaiku unikátnych informácií o dejinách a dejateľoch kraja
dotvárajú úryvky diel a bohatý obrazový materiál – fotografie dobových
dokumentov, portrétov, pamiatok a pod.
Antrax!
12,02 €
Marián Krčík
PúTAVé ČíTANIE PRE KAŽDéHO
Šokujúca rekonštrukcia skutočnej udalosti, ktorá sa odohrala na Slovensku v 70. rokoch, vťahuje čitateľa do zložitej problematiky zákerného
bacila, ľahko zneužiteľného v biologických vojnách i v stále hrozivejšom bioterorizme...
Biblické ženy Starej a Novej zmluvy
Jozef Ondrej Markuš
10,90 €
Počiatky. Prvé kapitoly Biblie, vesmíru,
Zeme a ľudského života
Jozef Ondrej Markuš
7,24 €
Krajina a ľudia
Miloš Jesenský a kol.
17,90 €
Slovenská vlastiveda III – Žilinská župa
Drahoslav Machala
16,90 €
11,90 €
Spoznajte tajomstvá unikátnych zvoníc
z námestí jedenástich spišských miest! Zaujímavosťami nasýtený text dopĺňajú unikátne fotografie, detaily sgrafitovej výzdoby,
3D kresby a grafiky umožňujúce nahliadnuť do vnútra pozoruhodných historických
stavieb, rekonštrukcie pôvodného vzhľadu
zvoníc, krátky exkurz do histórie, súčasné
a historické mapy. Slovenský aj anglický
text.
10,90 €
Ján Čomaj
11,90 €
Strhujúci epos o jedinečnom slovenskom
fenoméne – drotárstve. O spôsobe života
a životnej filozofii ľudí z najchudobnejších
krajov Slovenska – z Kysúc a zo Spiša.
O častom trápení, občasných radostiach,
podnikateľských úspechoch i pádoch drotárov, ktorí ukázali svetu, že v krajine pod
Tatrami žijú ľudia hodní povšimnutia a úcty.
S krošňou pochodili svet, založili v zahraničí často úspešné fabriky. Ich tradície
dnes originálne rozvíjajú nasledovníci –
umeleckí drotári.
Ďalšia kniha známeho pozorovateľa a fotografa prírody vás presvedčí, že reči
zvierat sa dá rozumieť. Podáva fascinujúce
postrehy, informácie a fotografie o vlastnostiach a správaní sa zvierat v prírode,
rozpráva veľa príbehov o vlastných stretnutiach s jednotlivými druhmi voľne žijúcich zvierat a o spôsobe, akým možno
porozumieť ich prejavom. Dielo, po ktorom
s radosťou a záujmom siahne každý
milovník prírody a návštevník lesa.
11,98 €
Drahoslav Machala
Michaela Haviarová – Tomáš Haviar
Drotárska odysea
Ivan Kňaze
Slovenská vlastiveda I – Bratislavská a Trnavská župa
Veľký spevník najznámejších ľudových piesní
Vladimír Dobrucký
7,50 €
Výber 175 ľudových a zľudovených piesní,
ktoré sú na Slovensku najpopulárnejšie,
v dvojhlasnej úprave s akordovými značkami. Ľudová pieseň nás sprevádza celým
životom, od detstva, prvých dní v škole cez
oslavy a jubileá, svadby a zábavy, vždy, keď
je príležitosť urobiť si radosť spevom.
Často si nevieme spomenúť na slová alebo
nájsť ďalšiu pesničku. Náš spevník je užitočným pomocníkom na rôzne príležitosti,
ocenia ho učitelia hudobnej výchovy a pedagógovia ZUŠ, poslúži kapelám, záujemcom o hru na keyboard a rôzne iné nástroje, i tým, ktorí si chcú jednoducho zaspievať tie naše najkrajšie...
Zvony alebo kysucká kampanológia
9,90 €
Zvony sa nám svojím čarovným hlasom prihovárajú od narodenia až po poslednú
cestu... Už sme pozabudli rozumieť ich
reči. Naši predkovia vedeli podľa zvukov
rozlíšiť, ktorý zvon sa ozýva a čo oznamuje,
či niekde horí, či sa niekto porúčal na
večnosť alebo či sa treba poberať na svätú
omšu. Vykročte s nami za tajomstvami zvonov, po zabudnutých cestičkách Kysúc,
po vŕzgajúcich schodoch v kostolných vežiach, obdivujte umenie zvonolejárov z rôznych končín Európy, spoznajte čudesné
príbehy vzácnych zvonov. Kniha o kysuckých zvonoch, zvoniciach, tradíciách zvonolejárstva a ďalších kampanologických zaujímostiach je prvou svojho druhu na Slovensku!
Ján Oravec
10,90 €
Obsiahla zbierka aforizmov, anekdot a iných
zaujímavých výrokov môže byť živou a osožnou súčasťou každej domácej knižnice.
Výroky múdrych ľudí, i po stáročiach aktuálne, koncentrujú nadčasovú múdrosť
a vtip do niekoľkých jednoduchých slov.
„Milujem citáty, pretože mi spôsobujú radosť spoznávať myšlienky nádherne vyjadrené niekým, kto je považovaný za
múdrejšieho ako ostatní.“ (M. Dietrich)
14,90 €
Vynikajúci spisovateľ vo veľkolepo koncipovanom projekte Slovenskej
vlastivedy pútavo sprítomňuje najpozoruhodnejšie osobnosti a historické udalosti jednotlivých krajov Slovenska. Štvrtý zväzok, venovaný
Nitrianskemu kraju, prináša fascinujúci pohľad na mestá, obce,
8
Z novohradských vrchov a dolín
Ďumbier: najvyšší z Nízkych...
Zaujímavé čítanie z dejín, duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu a taktiež krajanov, ktorí sa z tejto oblasti vysťahovali na
Dolnú zem, dopĺňajú unikátne fotodokumenty. Pred očami čitateľa defilujú slávni
i menej známi, ale zato výnimoční Novohradčania a nevšedné udalosti z minulosti
i prítomnosti tunajších miest a obcí.
Aj vrchy majú svoje dejiny. Pútavo napísaná
kronika jedného z národných vrchov Slovákov sumarizuje pramene a informácie
o dejinách Ďumbiera a jeho názvu, o pozoruhodnostiach živej a neživej prírody,
o osídlení a tradičnej kultúre jeho okolia,
o návštevníkoch vrchu a dobyvateľoch jeho
bohatstiev (valasi, baníci, lesníci, turisti,
horolezci, lyžiari...), o histórii ďumbierskej
turistiky a chát, o ľudovej slovesnosti (povesti, piesne a pod.) i o dielach vrcholných
umelcov, ktoré inšpiroval ďumbiersky „genius loci“.
Obrázky starého Martina
Ján Hrušovský
Baťovská architektúra na Slovensku
Tomáš Haviar
9,90 €
Ján Jančovic
12,90 €
Peter Urban
Zrnká múdrosti
Slovenská vlastiveda IV – Nitrianska župa
Drahoslav Machala
Viete, že zvieratá majú nielen vlastnú reč,
ale aj rôzne povahy? Dôverný znalec a výborný fotograf prírody vás na množstve
príkladov a príbehov, ktoré zachytil zo života rôznych druhov malých zvierat, zasvätí
do psychológie tých zaujímavých, často
výnimočných bytostí, ktoré žijú všade okolo
nás. Ivan Kňaze rozumie reči a povahám
zvierat ako málokto. Nie je profesionálnym
vedátorom, je človekom, ktorý úzko a intenzívne spolunažíva s ríšou zvierat, trpezlivo a s obrovskou empatiou pozoruje obyvateľov tejto ríše, zachytáva ich prejavy, pre
zasväteného znalca čitateľné ako otvorená kniha.
Košice sú nielen v roku 2013 európskym mestom kultúry. Ich minulosť,
a podobne aj minulosť mnohých ďalších miest a obcí Košického kraja,
je naplnená neobyčajnými osobnosťami a udalosťami, ktorých poznanie
nás napĺňa hrdosťou na vlastné korene.
Svojrázni obyvatelia hôr na slovenskom,
poľskom a českom pomedzí majú tajuplný
pôvod, osobité zvyky, vlastné nárečie a rázovitú, nezameniteľnú kultúru odvodenú
od valaského folklóru. Odkiaľ prišli a čo
nám priniesli? Aké dedičstvo vytvorili počas
mnohých generácií? Ďalšie kolektívne dielo
významných inštitúcií a bádateľov Žilinského kraja je prvým, ktoré v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk, spracúva fenomén Goralov a goralskej kultúry (materiálna kultúra, obyčaje,
folklóra folklorizmus, nárečie) v regiónoch
Oravy, Liptova a Kysúc. Textovú informáciu dopĺňajú unikátne dokumenty, nechýba podrobné anglické resumé ku každej kapitole.
Miloš Jesenský, Peter Kubica
14,90 €
Drahoslav Machala
Spišské renesančné zvonice
/Renaissance Bell Towers of the Spiš Region
11,90 €
Ivan Kňaze
Reč zvierat
Slovenská vlastiveda VII – Košická župa
Gorali. Veľká kniha o Goraloch Oravy,
Liptova a Kysúc
Povahy zvierat
12,90 €
Dielo známeho prozaika, ilustrované čarovnými dobovými fotografiami, sprítomňuje
živé martinské dejiny a osobnosti spred vyše
storočia, ich denný život, záľuby, zvyklosti,
osudy martinských rodov i budov, spolky,
staré kaviarničky, fašiangy, majálesy... Samozrejmosťou je náročné typografické
spracovanie a kvalitný informačný aparát.
11,90 €
Baťove spoločnosti pôsobili koncom 30.
rokov v 33 krajinách sveta a jeho výrobky
kupovali v 82 krajinách sveta. Len v bývalom Československu zamestnával vyše
42 tisíc ľudí. Ekonomická expanzia
bezprostredne súvisela s ohromnou expanziou nevšedne ponímanej architektúry.
Autor zozbieral množstvo písomného aj
obrazového materiálu, dokumentujúce jej
výnimočnosť.
Zlatá kniha Hontu
Peter Urban a kol.
13,90 €
Mozaika pamätihodností niekdajšej Hontianskej župy s jej prírodnými
vzácnosťami a osobitosťami, história a súčasnosť hontianskych sídel –
9
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 10
PúTAVé ČíTANIE PRE KAŽDéHO
Banskej Štiavnice, chýrnej metropoly slovenského baníctva, architektonickej perly
Krupiny, ktorá dala základ mestského práva väčšiemu počtu stredovekých slovenských miest. Hontianske vinohradníctvo
a iné aktivity tunajších obyvateľov, ukážky
ľudovej slovesnej tvorby, najmä povestí.
PúTAVé ČíTANIE PRE KAŽDéHO
Vlkolínec ... keď sa dvere nezapierali
15,90 €
Karol Šrobár
Kolekcia unikátnych, dnes už historických fotografií zachytáva výnimočnú pamiatku našej ľudovej kultúry, zapísanú v zozname svetového
dedičstva UNEScO, v čase, keď bola ešte živým horským sídlom, kde
domáci žili každodennou tvrdou prácou na roli a pasienku, s pluhom
a konským záprahom, s kosou či vidlami.
Sú Kysuce súce?
9,96 €
Pavol Holeštiak
Bohato ilustrovaná kniha rozhovorov s „netuctovým tuctom“ Kysučanov
(M. Laiferová, O. Zimka, V. Judák, A. Balošáková, I. Hudec, Ľ. Bulík....)
Slovensko/Slowakei
Alexander Jiroušek
20,88 €
Fascinujúca fotografická púť Slovenskom – od architektonických skvostov Bratislavy cez podunajské zákutia s plávajúcimi mlynmi, rozkošné
Komárno, starobylú Nitru, unikáty banských miest, hrady a zámky, metropoly východu, spišskú gotiku, goticky vznešené panorámy Tatier, klenoty
ľudovej kultúry na severe, čarovné zákutia Považia, kúpeľných centier,
slovenského Ríma až späť pod staroslávny Devín. Dve jazykové verzie!
12,55 €
Stanislav Muntág a kol.
Knižná pozvánka do Turčianskej záhradky – defilé farebných fotografií,
textových zaujímavostí o dejinách i prítomnosti Turca, tipy na túry, čriepky
povestí, praktické informácie. Slovenská a anglicko-nemecká verzia.
Kúpele Bojnice
12,98 €
Michal Eliáš
Uhranská električka
Tomáš Haviar
Turiec. Farebné srdce Slovenska
9,96 €
Kniha o zaniknutej úzkokoľajke prináša unikátny, doteraz nepublikovaný
dokumentačný textový a obrazový materiál.
Dejiny Bojníc, Bojnického zámku a kúpeľov poodhaľuje pútavo napísaná kniha, ilustrovaná nádhernými fotografiami aj dobovými dokumentmi.
Anton Marec
8,20 €
Tatry – naša pýcha a bohatstvo, všeľudské dedičstvo, ktoré sme mali
zveľaďovať, ale ako s ním nakladáme? Britké pero zanieteného horolezca, chatára, horského vodcu a spisovateľa si vzalo na mušku naše veľhory a to, na čo ich vo svojej chamtivosti a krátkozrakosti premieňame...
Poklady Pienin a Zamaguria
/Wealth of the Pieniny and Zamagurie
Ivor Mihál, Štefan Danko
Poklady Tatier/Wealth of the Tatras
13,24 €
Kniha unikátnych fotografií odhaľuje miesta, ktoré sú očiam bežného
návštevníka skryté. V obrazových scenériách pózujú rysy, vlky, svište,
medvede, mnohoraké druhy vtáctva, vzácne kvety a stromy. Zaujímavé
sprievodné texty dopĺňajú obrazovú výpoveď. Anglické resumé!
Vrtuľníky nad Tatrami/Helicopters above Tatras
Pavol Svetoň
Vo voľnom pokračovaní úspešnej knihy Z kuchyne starého Prešporka
nazriete pod pokrievku dunajskej krásavice v časoch, keď sa Prešporok/Požoň/Pressburg po prvý raz nazval Bratislavou. Uličkami krivká
Schöne Náci s typickou paličkou... Navštívite viechy slávnych umelcov,
nazriete do kuchyne počestných mešťanov, chýrnych reštaurácií, ochutnáte špeciality prominentov, kňažiek lásky i bratislavských trhovníkov,
odvšadiaľ si odnesiete vynikajúce recepty...
Slovenský rok
Z turčianskej kuchyne
Rok na Orave
8,90 €
8,90 €
Ľubomír Križan
Knižné lahôdky nielen do kuchyne
Najmenšie veľhory sveta sú nielen pokladnicou unikátnych prírodných
skvostov, ale aj dejiskom strhujúcich ľudských príbehov. Pred vyše 140
rokmi sa vďaka Košicko-bohumínskej železnici otvorili svetu, vyrástli
tatranské osady, desiatky hotelov a sanatórií, horské chaty so špecifickou atmosférou a nezabudnuteľnými osobnosťami... Takto sa začal
písať aj príbeh tatranského hotelierstva a gastronómie. Bohato ilustrovaná kniha vám predstaví Tatry z nevšedného zorného uhla – cez
príbehy a vynikajúce recepty chatárov, hotelierov, majstrov kulinárneho
umenia, prominentných návštevníkov. Ochutnajte Tatry! Doprajte si zaujímavé čítanie, fascinujúce fotografie, poldruha stovky skvelých receptov a inšpirácií na kulinárne i tatranské dobrodružstvá!
Vyjde v 1. štvrťroku 2014!
Čokoláda – sladké umenie
Bohato ilustrovaná knižka, napísaná skutočnou profesionálkou, vám priblíži čaro
čokolády – najobľúbenejšej pochutiny ľudstva –, možnosti jej použitia v kuchyni, najnovšie postupy zdobenia čokoládou a prípravy čokoládových cukroviniek. Oslovuje
všetkých záujemcov o cukrárske umenie,
podáva praktické, zrozumiteľné návody, ako
pracovať s čokoládou, stovku vyskúšaných,
dôkladne opísaných receptov a množstvo
užitočných postupov a tipov pri príprave
a zdobení zákuskov, dezertov, tort, praliniek i koláčov.
11,95 €
Vysoké Tatry/Hohe Tatra/The High Tatras
12,58 €
Veľkolepú krásu 19 dolín, vyše 50 štítov, 4 osád a 8 vysokohorských chát
v najmenších veľhorách sveta na viac ako stovke unikátnych záberov
zvečnil dlhoročný horolezec a vynikajúci fotograf. Tri jazykové verzie!
10
12,90 €
Blíži sa domáca oslava a vy hľadáte niečo
nové, čím by ste očarili svojich najbližších?
Tortu, aká tu ešte nebola? Alebo len jednoduchý, ale originálny múčnik, ktorý by obohatil nedeľný stôl? chutný zákusok v duchu tradičných receptúr? Voľné pokračovanie úspešnej publikácie Torty a múčniky
ponúka výberovú kolekciu 177 dôkladne
odskúšaných receptov na prípravu rozmanitých tort, rezov, koláčov, kysnutých
múčnikov, drobného i slaného pečiva a ne-
V kuchyni kremnického baníka
Daniela Bednářová
Z kuchyne bohémskej Bratislavy
Peter Ševčovič
Zora Mintalová-Zubercová
8,90 €
9,56 €
Lahodné dobroty starých materí sa vracajú do našich kuchýň! V prvej
časti navštívite malebné zátišia Turčianskej záhradky, čriepky histórie, ľudové tradície, v druhej ochutnáte vyše 270 tradičných turčianskych špecialít, korenených štipkou humoru a priehrštím zaujímavostí z histórie
a obyčají, ktoré sa s jedlom spájali.
Veľká kniha slovenských Vianoc
Zora Mintalová-Zubercová a kol.
16,53 €
Všetko okolo stola I
Zora Mintalová-Zubercová
9,89 €
Množstvo zaujímavých informácií o dejinách a tradíciách stolovania,
kuchynského nábytku, príborov, riadu – o všetkom, čo so stolom a stolovaním súvisí. História jednotlivých druhov jedál a receptár tradičných
slovenských špecialít, ktoré sú dodnes vítaným obohatením kuchyne.
12,90 €
Jozefína Zaukolcová
Torty a múčniky ll.: Nové osvedčené recepty
Mária Zjavková
9,90 €
úspešné dielo renomovanej špecialistky
na slovenskú ľudovú stravu, s podnázvom
Receptár na dni sviatočné, všedné a pôstne, je zaujímavým čítaním o slovenskom
zvykosloví. Podľa jednotlivých období roka
a sviatočných cyklov opisuje ľudové obyčaje (Vianoce, Veľká noc, pôst, žatva, hody,
zabíjačky...) a pridáva originálny receptár
tradičných špecialít. K receptom z rôznych
kútov Slovenska pripája tipy, rady na drobné úpravy v duchu dnešných kulinárskych
zvyklostí a sortimentu moderných potravín.
Krok za krokom po Turecku
Knižka o lietajúcich horských záchranároch líči príbehy záchranných
akcií od vzniku leteckej záchrannej služby u nás, históriu horského lietania, príbehy pilotov, lekárov, záchranárov, hasičov, fotografie a zaujímavosti o vrtuľníkoch v Tatrách. Anglické resumé pri každej kapitole!
Jaroslav Procházka
Kniha osvedčených návodov na domácu
prípravu chutných tort a múčnikov približuje aj moderné spôsoby ich zdobenia
s využitím pomôcok a polotovarov, o akých
pred pár rokmi gazdiné mohli len snívať.
Objasňuje, ako sa postupuje pri príprave
a pečení torty, ako sa používa modelovacia
a poťahovacia hmota, ako sa farbí a mramoruje. Vyše 170 bohato ilustrovaných receptov na prípravu tort a iných múčnikov –
rezov, koláčov, nepečených dobrôt a slaného pečiva – je neoceniteľnou pomôckou
pre všetkých, ktorí chcú dodať sviatočným
chvíľam v kruhu rodiny či priateľov čaro skutočnej originality...
Štefan Packa
15,90 €
12,90 €
Mária Zjavková
Tatry na tanieri
Krehkú nádheru severovýchodného cípu Slovenska na hranici s Poľskom v okolí Dunajca, jedinečnosť rieky i jej okolia zachytáva objektív
skúseného fotografa a slovný komentár prírodovedca. Mnohé už historické zábery zvečňujú zaniknutú krásu tunajších zákutí. Slovenský aj
anglický text!
Ivor Mihál
Torty a múčniky
Rastislava Stoličná-Mikolajová
Anton Habovštiak, Vlado Medzihradský
Tatranské (dez)ilúzie)
pečených dobrôt. Všetky receptúry sú spracované a podané tak, aby
ich prípravu s využitím bežne dostupných domácich pomôcok a ingrediencií zvládol aj laik. Nechýbajú praktické rady, tipy na vaše vlastné variácie, stručný návod na prácu s rôznymi druhmi cesta a perfektné zdobenie cukroviniek s využitím moderných modelovacích hmôt.
9,90 €
Unikátna knižka vás zavedie do staroslávnej Kremnice, zoznámi s jej
históriou od polovice 19. stor., podá ucelený pohľad na banícky dom,
jeho kuchyňu, komoru plnú voňavých lahôdok, spôsob bývania, stolovania, stravovanie a nepísané móresy jeho obyvateľov, cyklus sviatkov
a s nimi spojených domácich obradov. Opisuje potraviny a pochutiny,
prezrádza cenné rady na prípravu chutných baníckych špecialít.
Všetko okolo stola II – Sladké zbrane žien
Zora Mintalová-Zubercová
9,96 €
úloha žien v dejinách i v domácnostiach, vybavenie kuchýň, „ženské“
potraviny a pochutiny – cukor, med, káva, čaj, čokoláda, ich dejiny vo
svete a na Slovensku, generáciami overené recepty na lahôdky z kysnutého cesta, štrúdle, torty, dezerty, zmrzliny, domáce likériky...
Huby
Ladislav Hagara
13,24 €
Autor preslávený úspešným Atlasom húb prináša opisy a farebné fotografie takmer 400 druhov a odrôd. Pozornosť venuje obľúbeným,
hojne rozšíreným druhom jedlých húb, ale približuje aj málo známe
druhy, huby chránené, nejedlé a jedovaté.
Veľká farebná obrazová kuchárka Ryby
J. Horecká – V. Horecký
12,55 €
Veľká kuchárska kniha oddelenej stravy
Ursula Summová
11
10,26 €
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 12
ODBORNÁ A NÁUČNÁ LITERATúRA
Matica slovenská – Vrastanie do času
Slovenské dejiny a osobnosti
9,90 €
Tomáš Winkler
Zlatá kniha Slovenska
Drahoslav Machala, Richard Marsina a kol.
ODBORNÁ A NÁUČNÁ LITERATúRA
17,90 €
Takmer dve tisícročia cesty Slovákov od
najstarších písomných zmienok gréckych
a rímskych kronikárov cez prvé písomné
zmienky o Slovanoch, dejinné medzníky
na ceste Slovákov stredovekom a počiatkami novoveku, prvé písomné doklady používania slovenčiny, kľúčové dokumenty
a pramene z čias „prebudenia národov“ až
po novodobé míľniky na ceste k dnešnej
Slovenskej republike prináša reprezentatívny výber dokumentov, ilustrovaný a doplnený stručnými komentármi. Dokonale
mapuje našu zložitú cestu dejinami, na
druhej strane presvedčivo dokladá, že náš mladý štát je logickým
vyústením dejinnej cesty národa s úctyhodnými historickými koreňmi.
Počiatky pravekého umenia na Slovensku
v stredoeurópskom kontexte
Ľubomír Novotný
Dejiny slovenského umenia sa začali písať dávno pred prvou písomnou
zmienkou. Svedčia o tom praveké pamiatky hmotnej kultúry z nášho
územia, ktoré majú charakter umeleckej tvorby, úžitkového umenia
alebo umeleckého remesla, od paleolitu až po záver doby bronzovej.
Diela anonymných dávnovekých tvorcov prekvapujú modernosťou,
remeselnou kvalitou, umeleckou presvedčivosťou. Sú dokladmi bohatej
výmeny kultúrnych hodnôt v priestore pravekej Európy. Objavná publikácia, vybavená bohatým poznámkovým aparátom a množstvom pôsobivých ilustrácií, rozširuje sumu poznania o prehistorickej minulosti
Slovenska.
Dostupné v januári 2014!
Pohľady do stredovekých dejín Slovenska
Michal Slivka
Historická monografia prináša vzácne informácie o tajomstvami zahalenej časti slovenských dejín. Zaoberá sa procesom pokresťančovania územia Slovenska, výskumom patrocínií v historickom vývoji,
sleduje proces vzniku rehoľných komunít a ich etablovanie na území
Slovenska. Pozornosť venuje stavebným monumentom stredoveku,
hradnej architektúre, jej miestu v náboženských predstavách stredovekého človeka a umeleckému remeslu v románskej dobe. Skúma
náboženský synkretizmus a jeho prejavy na území Slovenska, kategórie
myslenia a duchovného života a ich odraz v materiálnej kultúre.
Dostupné v januári 2014!
Kniha jedného z najlepších znalcov matičných reálií vychádza po dvadsiatich rokoch
v druhom, podstatne prepracovanom a doplnenom vydaní. Pútavo líči príbeh našej
najstaršej a zaiste najvýznamnejšej kultúrnej ustanovizne, ktorá v prípade iných
národov nemá obdobu. Zrodila ju zložitá
situácia Slovákov v 19. storočí a stala sa
jednak ohniskom národného pohybu a kultúrneho diania, jednak liahňou významných
národných inštitúcií – národnej knižnice,
galérie, múzea, akadémie vied, významných kultúrnych časopisov... Dejinné peripetie Matice slovenskej sú neúprosne pravdivým zrkadlom novodobých
slovenských dejín.
Jana Judinyová
Matica slovenská v národných dejinách
Imrich Sedlák
Zost. Imrich Sedlák
18,90 €
celistvý obraz o historickom vývoji evanjelickej cirkvi v Uhorsku v druhej polovici
19. stor. a ďalej až po zánik Rakúsko-Uhorska; o zmenách v zákonnom postavení, vnútornej organizácii a správe ev.
cirkvi v Uhorsku, o vplyve politickej situácie na postavenie a život evanjelických veriacich slovenskej a maďarskej národnosti
a o zástoji výrazných osobností politického
a spoločenského diania v tomto kontexte.
Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938)
38,90 €
František List
3,90 €
Cyril A. Hromník
Martin Vašš
Od narodenia najväčšieho slovenského
klaviristu a komponistu Františka Lista
(1811–1886) uplynulo už vyše 200 rokov,
ale v obraze, ktorý nám o tejto osobnosti
líčia historici a muzikológovia, stále chýba
niekoľko podstatných informácií. Napríklad o tom, že tento umelec svetového
mena bol a cítil sa byť Slovákom.
Podiel amerických Slovákov na autonomistickom
hnutí na Slovensku (1918 – 1938)
Štefan Kucík 9,90 €
Dejiny a pôsobenie amerických Slovákov
zostali pre slovenskú historiografiu „terra
incognita“. Aj keď sa ich aktivity v záujme
slovenského autonomistického hnutia
v rokoch 1918 – 1938 zavŕšili uzákonením
autonómie Slovenska, asymetrické členenie Česko-Slovenska bolo v rozpore s intenciami Pittsburskej dohody, ktorá nastoľovala požiadavku federatívneho usporiadania.
9,90 €
Tisíce zaujímavých príbehov sa skrývajú v archívnych škatuliach! cez detaily
z archívnych dokumentov nazrieme do pozoruhodných scén zo života známych i menej známych osobností, do ich korešpondencie a nevydaných diel, dozvieme sa
zaujímavé detaily o prvých slovenských
novinách, o prvej železnici na našom území, o prvom známom diaľkovom behu na
Slovensku, o významných rukopisoch a dokumentoch, ktoré vnášajú svetlo do „bielych miest“ slovenských dejín.
Prémia Literárneho fondu a Medzinárodná
Cyril A. Hromnik
Etnogenéza Slovákov (druhé, rozšírené vydanie)
R. Marsina, P. Mulík a kol.
10,90 €
Historiografia je veľa dlžná Slovákom v otázke ich etnogenézy. Súbor štúdií, ktorých
autormi sú osobnosti slovenskej historickej
vedy, presvedčivo dokladá, že máme svojich predkov, napodiv, čosi aj o nich vieme
a pokojne, ba s istou hrdosťou o nich
môžeme hovoriť ako o starých Slovákoch.
Slováci a Maďari
Zoltán Pástor
cena E. E. Kischa 2013
12
12,90 €
Syntetický pohľad na národný, štátoprávny, hospodársky, sociálny, kultúrny a geopolitický segment slovenskej otázky a pokus analyzovať názory reprezentatívneho
výberu osobností slovenskej politickej a intelektuálnej elity. Originálnym prístupom
skúma názory a postoje slovenských politikov a intelektuálov v danej epoche, vecne
pomenúva mnohé problémy slovenskej
otázky a česko-slovenských vzťahov v dynamickom období.
Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria: Archívne rarity
Michal Eliáš
9,90 €
Miriam Viršinská
Obsiahla monografia približuje minulosť
a súčasnosť východného Slovenska ako
integrálnej, neoddeliteľnej súčasti slovenského národného celku. Separatistické
a iredentistické tendencie, podporované
maďarskými vládnymi kruhmi, nadobudli
široké rozmery a mali nebezpečné dôsledky, ktoré po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku Československej republiky viedli k revizionistickým akciám voči Trianonskej dohode.
Prémia Literárneho fondu 2013
11,90 €
Palatín J. Turzo je jednou z najvýraznejších
postáv slovenských dejín v 16. – 17.
storočí. Jeho príbeh je fascinujúcou sondou do čias renesancie, tureckých vojen,
konfesionálnych sporov, ale aj základov
slovenskej vzdelanosti. Raz po boku cisára
Rudolfa II., potom na palatínskom stolci
Uhorska, na čele preddunajských vojsk či
pri zakladaní oravských a kysuckých obcí,
všade po sebe zanechal výraznú stopu.
Kolektívne dielo popredných odborníkov
na turzovskú epochu prináša jedinečnú
mozaiku informácií o mocnom pánovi horného Považia, Oravy a Kysúc.
9,90 €
Východné Slovensko v letokruhoch národa
Juraj Turzo – Veľká kniha o uhorskom palatínovi
Pavel Dvořák a kol.
Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci
v druhej polovici 19. storočia
Brodzianska šľachtičná vytvorila pozoruhodné diela, iniciovala založenie hospodárskych subjektov, nemocnice, útulku
pre opustených a starých ľudí. Kniha je
pokusom komplexne zmapovať mnohorozmernú aktivitu tejto nevšednej aristokratky
a aspoň čiastočne vypĺňať medzeru, ktorá
vznikla tým, že písať pozitívne o dejinách
slovenskej šľachty donedávna nebolo možné... Nechýbajú bohaté ukážky z literárneho i výtvarného diela protagonistky.
Obsiahly súbor príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá
sa konala v dňoch 26. – 27. 2. 2013 v Martine, zahŕňa viac ako 50
príspevkov, ktoré sú zoradené v troch tematických oblastiach: Dejiny
MS, MS v súčasnosti, MS a Slováci v zahraničí. Dielo je cenným pramenným materiálom nielen k dejinám MS, ale aj k novodobým dejinám
Slovenska a Slovákov v zahraničí.
Sloveni a Slovensko
Objavná práca historika pôsobiaceho v Južnej Afrike prináša úplne nové
pohľady na preddejinné korene Slovákov a priebeh osídlenia stredoeurópskeho priestoru. Autor ťaží z rozsiahleho poznania religionistiky
predkresťanských náboženstiev, sanskrtu a indoeurópskych súvislostí,
ktoré nachádza v etymológii miestnych názvov, v rozmiestnení a orientácii posvätných miest. Snaží sa rekonštruovať obraz našej minulosti
diametrálne odlišný od konvenčného, fragmentárneho obrazu, ktorý
vygenerovala doterajšia európska historiografia, etymológia a archeológia. Prináša množstvo podnetných informácií a hypotéz, ktoré môže
byť významným impulzom pre novú generáciu bádateľov.
Dostupné v januári 2014!
Natália Oldenburgová z Brodzian
– Zabudnutá perla Ponitria
13
10,90 €
Syntetická reflexia vzájomnej slovensko-maďarskej koexistencie a konfrontácií s dôrazom na retrospektívu politických vzťahov
za ostatné dvadsaťročie čitateľom na oboch
stranách hranice vštepuje krédo: „Objektívna situácia je taká, že musíme ísť so
svetom. Nemôžeme viac vstúpiť do nacionálneho izolacionizmu, musíme ísť
s Európou a so sebou, lebo tam je naša
budúcnosť.”
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 14
ODBORNÁ A NÁUČNÁ LITERATúRA
Osobnosti slovenského športu
(druhé, doplnené vydanie)
Z cestovných denníkov štúrovcov
9,96 €
Michal Eliáš
15,86 €
Anton Gajdoš
ODBORNÁ A NÁUČNÁ LITERATúRA
Viete, že pred prvou svetovou vojnou štartovalo na olympiádach 19 slovenských
športovcov, ktorí získali tretinu medailí za
Uhorsko? Znalec športovej scény pripravil
prehľadnú, bohato ilustrovanú, informačne
bohatú a pútavo napísanú encyklopédiu
najslávnejších slovenských športovcov, osobitne olympionikov.
cestopisy štúrovcov z rokov 1843 – 1848 nám verne zobrazujú Slovensko z čias našich praprastarých rodičov, plasticky vykresľujú krajinu,
mestá a dediny, ľudí a ich život pred vyše poldruhastoročím.
vosledu v syntagme a vo vete, ako aj v konkrétnej realizácii vety v jazykovom prejave. Práca o syntagmatickom slovoslede je prvá svojho
druhu v slovenskej i slovanskej jazykovede.
Objavná monografia podáva ucelený obraz
o najstaršom filozofickom a jazykovednom
chápaní kategórie vlastných mien v rámci
prvých úvah o povahe jazykového systému.
Optikou súčasnej funkčno-štrukturálnej
onomastiky a filozofie jazyka hodnotí význam najstarších bádateľov a ich teórií pre
dejiny lingvistiky.
7,90 €
Ján Kačala
Dielo prezentuje najnovšie výsledky slovenskej syntaktickej školy. Popri základnej gramatickej úrovni vety sa podrobne zaoberá
jej sémantickou a obsahovou štruktúrou,
modálnou a emocionálnou stránkou vety,
slovosledom, prostriedkami prispievajúcimi
k organickému zapojeniu vety do textu.
9,96 €
Výber z historických prác zanieteného historika a bibliografa, ktorý sa
po roku 1948 nútene odmlčal.
Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku
9,96 €
Zost. R. Letz, P. Mulík
Kolektívna monografia významných slovenských historikov osvetľuje
jednotlivé aspekty života a diela osobnosti, ktorá významne ovplyvnila
novodobé slovenské dejiny.
Zložené útvary v jazyku
9,95 €
Ján Kačala
Slávni Slováci
9,90 €
Zost. Michal Eliáš
Fotosúbor približuje stovku významných
osobností, ktoré boli priekopníkmi, určovateľmi spoločenského, vedeckého aj
kultúrneho pohybu. Zahŕňa portréty na voľných listoch formátu A4 a brožúru s biografickými údajmi a odkazmi na odporúčanú literatúru.
Devín, milý Devín
9,89 €
Vladimír Matula
Historická rekonštrukcia pamätnej národnej slávnosti mladých štúrovcov
na zrúcaninách hradu Devín 24. apríla 1836 a história štúrovských
slávností na Devíne až do súčasnosti.
Assemanov evanjeliár a kalendár
Assemaniho evanjeliár, hlaholský rukopis,
ktorý obsahuje 158 pergamenových listov,
nazvaný podľa svojho objaviteľa, kanonika
Vatikánskej knižnice, je jednou z najstarších a najvzácnejších literárnych pamiatok
z cyrilo-metodskej doby. Zachoval sa nám
v podobe odpisu z 11. storočia. Tento vzácny prameň ponúkame bádateľom v prepise
do latinky, ktorý sa dôsledne pridržiava hlaholského originálu. Prepis je ilustrovaný fotokópiami pôvodného rukopisu.
Zlatá kniha Matice slovenskej
Michal Eliáš, Štefan Haviar
13,21 €
8,90 €
Katarína Žeňuchová
Franko Víťazoslav Sasinek
(Najvýznamnejší slovenský historik 19. stor.)
Medzivojnové európske diktatúry
Roman Michelko
8,90 €
Prehľad diktatúr v Európe medzi svetovými vojnami sa pokúša o ich
vecné hodnotenie a klasifikáciu (monarchistické, vojensko-policajné,
totalitné). Skúma pojem autokracie ako medzistupňa demokracie a diktatúry; jej fungovanie ukazuje na príkladoch medzivojnového Poľska či
Juhoslávie, prináša podnety pre historické a politologické bádanie.
Memorandum národa slovenského
Miriam Viršinská
Zost. Richard Marsina, Peter Mulík
Základný programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek, prijatý na slovenskom národnom zhromaždení 6. – 7. júna 1861 v Martine, a okolnosti jeho vzniku približuje
prehľadne koncipované dielo mladej historičky.
Zmena intenčnej hodnoty prefixáciou
5,58 €
Karol Kuzmány a Štefan Moyses v slovenských
národných a cirkevných dejinách
7,90 €
Zost. Imrich Sedlák
2,90 €
9,23 €
Andrej Kmeť – sitniansky rytier
Jozef Labuda
Cesta k samostatnosti
6,57 €
Svätoslav Mathé
12,90 €
Martin Slaninka
Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín
Vedecká monografická štúdia popredného bádateľa, prvá svojho druhu
v slovenskej jazykovede, podáva originálnu koncepciu zložených jazykových útvarov.
Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky
Matúš Kučera
13,90 €
Dielo renomovaného historika je ojedinelou a doteraz najkomplexnejšou rekonštrukciou dejín Bratislavy v prvom tisícročí n. l. Druhá časť
publikácie sa zaoberá dejinami Slovenska okolo roku 1000.
Prémia Literárneho fondu 2010
Monografická štúdia završuje autorove teoreticko-metodologické výskumy o vlastných menách.
Slovenský a anglický text. Cena Literárneho fondu 2010
Zborník Matice slovenskej: Jazykoveda 1/2010
7,95 €
Obnovená séria zborníkov Matice slovenskej chce okrem iného podporovať prezentáciu výsledkov súčasnej slovenskej jazykovedy. Hlavnými tematickými blokmi v prvom ročníku sú Ľudovít Novák v dejinách
slovenskej jazykovedy a Anton Bernolák a bernolákovci – prví kodifikátori spisovnej slovenčiny.
8,90 €
Monika Turočeková
Monografická štúdia nadväzuje na výsledky jazykovedného bádania na Slovensku
(najmä čo sa týka intencie slovesného deja
a tvorenia slov), ale aj v zahraničí (najmä
v oblasti valencie slovesa a jazykovej sémantiky, sémantickej analýzy a sémantickej štruktúry slova a vety). Prináša významné podnety pre ďalšie rozvíjanie súčasnej
jazykovednej teórie.
Heraldika, národopis
Heraldický register Slovenskej republiky VIII
Peter Kartous – Ladislav Vrteľ
Ján Kačala
Pamätník kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade
Drahoslav Machala – Matúš Kučera
4,50 €
Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku
9,96 €
Doteraz najkomplexnejší pohľad na históriu a vlastnícke pomery v Gemeri od vzniku Uhorského kráľovstva do konca vlády Mateja Korvína.
Skúma rozvoj mesta, remesiel a obchodu v Jelšave a okolí a vlastnícke
pomery na Jelšavskom panstve.
14
10,90 €
Obsiahla monografia významného jazykovedca sa sústreďuje na systematický výklad slovosledu podmieneného výstavbou
syntagmy ako jednej zo základných stavebných jednotiek vety. Vychádza z gramatickej a lexikálno-sémantickej spájateľnosti
slova ako elementárnej významovo-výrazovej jednotky jazyka, schopnej vstupovať
do syntagmatických vzťahov a sleduje, ako
sa poradie slov jestvujúce už v izolovanom
nevetnom spojení slov premieta do obligatórneho základného alebo zvyčajného slo-
Prehľad dejín spisovnej slovenčiny
Ján Kačala, Rudolf Krajčovič
9,56 €
Dvojica popredných jazykovedcov predkladá v druhom, doplnenom vydaní synteticky
spracované výsledky najnovšieho bádania
o zložitom historickom vývine spisovnej slovenčiny, o východiskách a vplyvoch, ktoré
spoluurčovali podobu nášho dnešného jazyka. Osobitnú pozornosť venujú autori vývoju spisovnej slovenčiny v 20. storočí, ktoré
sa vyznačuje prudkou dynamikou zmien.
16,23 €
Ôsmy zväzok knižného vydania Heraldického registra Slovenskej republiky koncepčne i obsahovo nadväzuje na doterajších
sedem zväzkov tohto diela. Pri tradičnej
kvantitatívnej prevahe erbov miest a obcí
sa opäť prezentujú erby právnických a fyzických osôb. Spolu všetkých osem zväzkov už zverejňuje 3 484 symbolov, erbov
a vlajok našich miest, obcí a samosprávnych
krajov, ako aj inštitúcií a osôb.
Jazykoveda a etymológia
Syntagmatický slovosled v slovenčine
9,95 €
Vincent Blanár
Bratislava a starí Slováci
Monika Skalská a kol.
9,90 €
Igor Haraj
K podstate vety
Na dejinnej križovatke: historické štúdie a eseje
Anton A. Baník; ed. Tomáš Winkler
Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku
Heraldický register Slovenskej republiky I – VII
Peter Kartous – Ladislav Vrteľ
Zv. I, II, III: cena jedného zväzku 13,21 €
Zv. IV, V, VI: cena jedného zväzku 16,23 €
Veľkolepý projekt knižnej verzie Heraldického registra SR sa takmer
uzatvára. Prináša najúplnejší súbor slovenských heraldických symbolov
– erbov a vlajok štátu, ústredných orgánov a inštitúcií, miest a obcí,
cirkevných a občianskych subjektov.
15
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 16
ODBORNÁ A NÁUČNÁ LITERATúRA
Gemer-Malohont
ČASOPISY
Dejiny slovenskej literatúry I. – II. zv.
13,90 €
Jozef Michálek a kol.
Imrich Sedlák a kol. cena jedného zväzku:
Slovenské národné noviny
19,95 €
Národ a štát
O spoločnosti, kultúre, literatúre
Milan Čič
Slovakistika 2013
7,95 €
Zost. Imrich Sedlák
Zborník s tematickými celkami Slovakistika; Jazykoveda; Literárna veda; Kulturológia; Vedecké informácie prezentuje výsledky vedeckého výskumu tých spoločenskovedných disciplín, ktoré nezahŕňajú
ostatné printové médiá Matice slovenskej
(Historický zborník, Slováci v zahraničí).
Zverejňuje štúdie, príspevky a významné
informácie z výskumu vedeckých pracovníkov jednotlivých ústavov MS a pracovísk
na Slovensku i v zahraničí.
cena jedného zväzku 7,95 €
I/2010, II/2011
Ján Stacho / Jazyk ako obraz
Veršokňažník v dužinách slovenčiny
Komplexne spracovaný materiál o poetickej tvorbe básnika Jána Stacha
podáva známe životopisné údaje doplnené faktmi s viacerých relevantných zdrojov, ktoré doposiaľ takto ucelene spracované neboli.
Dopĺňajú tak celostný obraz výnimočného tvorcu, umelca a človeka
v kontexte jeho tvorby, ale takisto i v súvzťažnosti so spoločenskými,
kultúrnymi či politickými pomermi v čase jeho aktívneho pôsobenia.
Zastávky na znamenia
Jaroslav Vlnka
8,90 €
Literárny kritik v súbore článkov o literatúre
a recenzií hodnotí súčasnú slovenskú poéziu (od 90. rokov 20. stor.), sčasti aj prózu,
pričom sa snaží o primeraný odstup a priestor pre vlastný názor čitateľa. Podáva napr.
štúdie o dielach J. Silana, E. B. Lukáča,
M. Válka, ako aj o celých generačných skupinách (katolícka moderna, nadrealisti, osamelí bežci...). Vlnkove texty sú nielen zaujímavým čítaním o literatúre, ale svojou faktografickou presnosťou a obsažnosťou
môžu poslúžiť aj ako pramenný materiál.
Cena čísla: 1,10 €, ročné predplatné: 13,20 €
Mesačník umeleckých a odborných reflexií slovenskej literatúry, umenia, života.
Červené víno (necenzurovaná verzia)
11,90 €
František Hečko
Jedno z vrcholných diel slovenskej povojnovej prózy je aj dnes strhujúcim čítaním
a silným inšpiračným zdrojom. Plasticky líči
osudy vykreslenej rodiny Habdžovcov z rázovitej západoslovenskej obce Vlčindol –
prostredia, ktoré autor dôverne poznal,
prototypom bola jeho vlastná rodina. Dielo
po prvý raz vyšlo roku 1948 v troch zväzkoch s ilustráciami M. Benku. Neskoršie
vydania boli scenzurované, vypadli z nich
náboženské časti a erotikou zaváňajúce
scény medzi Markom a Luciou. Teraz, po
65 rokoch od prvého vydania, má čitateľ
po prvý raz možnosť prečítať si Červené víno v "originálnej" podobe,
tak, ako ho autor pôvodne zamýšľal zverejniť. V doslove spisovateľova
dcéra poodhaľuje dôverné okolnosti vzniku diela a jeho premien.
Pípeť
9,90 €
Mikuláš Kočan
Štátoprávne postavenie Slovenska
(v súvislostiach dneška)
Milan Čič
8,90 €
Kniha esejí načrtáva tézy a podstatné atribúty štátu, práva, zákonodarstva, hľadá, ako garantovať, aby štát plnil svoje základné poslanie –
vytvárať priestor pre slušný a dôstojný život každého svojho občana...
V spätnom zrkadle
9,90 €
Uznávaný literárny historik v obsiahlom výbere článkov, esejí
a rozhovorov sprítomňuje peripetie literárnej vedy a širšie slovenskej
kultúry od 80. rokov až takmer po súčasnosť.
Viliam Marčok
Slovensko
Cena čísla: 1,70 €, ročné predplatné: 6,80 €
Plnofarebný štvrťročný magazín o slovenskej histórii, prírode, kultúre, športe, národných tradíciách, osobnostiach, pre Slovákov kdekoľvek na svete.
Kultúra slova
Autori a ich svety
8,90 €
Marián Grupač
Kultúrno-spoločenský týždenník Matice
slovenskej ponúka neskreslené pohľady
na slovenskú spoločnosť, glosuje kultúrne
dianie, prináša zaujímavé príspevky o „bielych miestach“ slovenských dejín, informuje o činnosti Matice slovenskej a jej miestnych odborov. Jeho súčasťou je aj príloha
Orol tatranský, ktorá sa venuje mladej slovenskej tvorbe (literatúre, výtvarnému umeniu, hudbe...).
Slovenské pohľady
9,90 €
Autor sa na svojej neuveriteľne pestrej a inšpiratívnej profesionálnej
dráhe právnika, politika, vysokoškolského profesora nezmazateľne zapísal do spoločenských dejín Slovenska. Je spolutvorcom najvýznamnejšieho dokumentu našej štátnosti – ústavy Slovenskej republiky. Súbor
štúdií a esejí predstavuje jeho mnohorozmerný myšlienkový vklad do
utvárania ústavného a vôbec spoločenského systému nášho štátu.
Michal Gáfrik
Zborník Matice slovenskej: Literárna veda
Dejiny v príbehoch
Cena čísla: 0,50 €, ročné predplatné: 26,00 €
Monumentálne kolektívne dielo vo dvoch
zväzkoch a desiatich kapitolách predstavuje slovenskú literatúru (a jej najvýznamnejších predstaviteľov) v celom historickom
vývine, od stredoveku po súčasnosť. Ide
o dosiaľ najucelenejšiu syntézu našej literárnej histórie. Vyšlo v spolupráci s Literárnym informačným centrom.
Obsiahla národopisná monografia prináša
cenné informácie o jednom z historických
regiónov Slovenska, ktorý je bohatý na dedičstvo a prejavy tradičnej kultúry. Zužitkúva výsledky rozsiahleho výskumu ľudovej kultúry, ktorý v polovici 80. rokov 20.
stor. uskutočnili poprední odborníci. Zároveň informuje o zmenách, ktoré nastali od
skončenia výskumu. Textovú časť dopĺňajú
početné ilustrácie a ďalšie prílohy.
KRÁSNA LITERATúRA
9,89 €
Cena čísla: 1,20 €, ročné predplatné: 7,20 €
Dvojmesačník o slovenčine a jazykovej
kultúre. Vychádza v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV.
Súbor analytických štúdií o niektorých autoroch 20. storočia (Krasko,
Urban, Jarunková, Bednár, Štepka, Jaroš, Moravčík, Mitana,
Novomeský, Horák...).
Študentská Bratislava koncom 70. rokov je
kulisou bizarnej siete postáv a situácií, ktorými sa vinie študentsko-ľúbostný príbeh
vysokoškoláka Jana a osud Heleny, rozvedenej ženy v stredných rokoch, ktorá ochotne
ponúka mladým študentom pocit domova,
teplú večeru, vyhriatu posteľ... Príbehy lások,
sklamaní, zauzlených vzťahov nastavujú zrkadlo pokrivenej dobe – bez zaujatosti, bez
príkras. Monumentálne dielo brilantného
prozaika udržiava v napätí od prvej strany až
po poslednú. Mottom je pálčivý smäd – po
živote, úspechu, láske, objatí... „Hrdinovia
románu bojujú o miesto na slnku... Nejde o klasické zápolenie, skôr
o voľný štýl, chyť, ako môžeš. Ak to vyslovíme nahlas, zrazu zapochybujeme, či nám autor rozprával len o minulosti...“ (Etela Farkašová)
Päť slovenských rodov
Príbehy, ktoré vzišli z poslucháčsky úspešného rozhlasového seriálu Slovenské rody
líčia nielen dramatické osudy významných
slovenských rodov (Daxnerovci, Turzovci,
Petrovičovci, Bosákovci a Pružinskovci),
ale aj majstrovsky vystihujú dobu, v ktorej
sa odohrali. Pred čitateľom sa otvára rozsiahly historický kontext od stredoveku až
po súčasnosť. Kniha je prvým zväzkom
novej edície s názvom Slovenské príbehy.
Krížová cesta kultúry
Jozef Bob
8,23 €
Eseje známeho publicistu sprítomňujú pätnásťročie slovenskej kultúry
od novembra 1989. cena Literárneho fondu 2008
Klub slovenských prozaičiek Femina
Daniela Příhodová, Etela Farkašová
8,90 €
Hovorca samého seba
Pavol Janík
Historický zborník
7,90 €
Cena čísla: 3,90 €, ročné predplatné: 7,80 €
7,90 €
Vedecký časopis SHú MS a HO MS, teraz v novom dizajne a s novým
obsahom, prezentuje výsledky heuristického výskumu a vedeckej práce
popredných odborníkov v oblasti slovenských dejín a prináša zaujímavé,
objavné príspevky zo slovenskej historiografie.
Proti aj za
Milan Jurčo
Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov
Milan Jurčo
6,57 €
Prenikanie soli
Július Filo
16
9,90 €
Marián Tkáč
Aj Spiš ronil svoje slzy
Anton Marec
7,90 €
Reálie zo spišských dejín, čriepky zo života Majstra Pavla z Levoče, Turzovcov, Zápoľských, Tököliovcov, Grossovcov, Jána Brokoffa, bratríckych nájazdov a pod.), osudy vzácnych spišských krídlových oltárov...
I tu možno hľadať filozofické posolstvo o zmysle duchovna a morálky,
7,57 €
17
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 18
KRÁSNA LITERATúRA
KRÁSNA LITERATúRA
dený očami spolupútnika, svedka a azda
jedného z najautentickejších kronikárov
času marených nádejí, bezuzdnej zloby i
nenávisti malých, ale mocných voči
veľkým, a práve preto tupeným a trápeným...
odpoveď na otázky, ktoré nás trápia dnes,
o zmysle života v jeho rozporuplnosti a
zložitosti, na otázku skutočných hodnôt.
nálad. Motív farieb, ktorý voľne spája jednotlivé poviedky, pomáha zobraziť nekonvenčný pohľad na zložité životné peripetie
súčasníka. V širších významových súvislostiach však ide o hľadanie autentického
zmyslu vecí, javov a dejov. Stelesnením
tohto hľadania a obnažovania farieb klamstva je Poltvin. Človek, za ktorého tajomnou identitou sa môže skrývať ktokoľvek
z nás...
mladosti. Perfektným mixom historickej a literárnej pravdy odhaľuje
anomálie doby, ktorá deštruovala charaktery...
Cena Literárneho fondu 2008
Pomstitelia z Čorštýna
7,90 €
Miroslav Oleár
Veľkolepou kulisou príbehu sú temné, krvavé udalosti z polovice 17.
storočia, keď počas povstania B. chmeľnického Alexander Kostka-Napierski so svojimi druhmi obsadil Čorštýnsky hrad.
Iné z prózy
Rajská záhrada
Nenáviď blížneho svojho
7,90 €
Daniela Příhodová
Autobiografický román spája prežité s literárnou fikciou. Prvá časť, Roky temna a vzbury, opisuje osudy notára Zachara, druhá
s titulkom Rajská záhrada je dynamickou
mozaikou spomienok. Dielo je reflexiou
subjektívnych vnemov a reminiscencií autorky a zároveň jedným z pokusov o vyrovnávanie sa s ťaživými determinantami
20. storočia.
Rozkoše dávnych čias
Anton Hykisch
Dramatický román s provokujúcim názvom
zachytáva zložitosť obdobia druhej svetovej
vojny, keď sa kruto lámali ľudské osudy
i charaktery. Príbeh, ktorý utkal sám život,
plynie v imaginárnom mestečku Strážov
cez predvojnové a vojnové krutosti až do
tragických rozuzlení; najkrajšie sviatky roka
sa stávajú sviatkami smrti...
Vlnenie
9,90 €
Generáli
Jedenásť príbehov z literárneho sveta (Sloboda, Šikula, Kundera, Kostra…) zaujme
vždy iným prístupom a fabuláciou. Prvky
kritiky sa prelínajú s pochopením pre zlyhania. Autorov nadhľad sprevádza jemný
humor, nesnaží sa byť za každú cenu moderný, no so zrelým majstrovstvom komponuje texty nadčasových kvalít.
Porazení víťazi
8,95 €
Panteón slovenských generálov nie je veľký, zato je bohatý na životné drámy až
tragédie výnimočných osobností. Niektorí
skončili v nacistických táboroch, ostatných
sme si skántrili sami. Beletrizované portréty prvých slovenských generálov M. R.
Štefánika, Ferdinanda Čatloša, Jána Goliana, Rudolfa Viesta, Gustáva Malára, Štefana Jurecha a Viliama Žingora sú literárnym klenotom.
Prémia Literárneho fondu 2010
Lovci ľudských tvárí
Ladislav Ťažký
7,90 €
Ján Beňo
Majstrovské dielo zhmotňuje životné osudy
generácie narodenej v predvojnovom Československu, ktorá začala chodiť do školy
na jeseň 1938, v detskom veku vnímala
vojnový Slovenský štát, vojnu a Povstanie,
dospievala po Februári 1948, zažila Stalinovu smrť, otrasy roku 1956 i „zlaté“ šesťdesiate roky, bola aktérom reformného
roku 1968 aj obeťou následnej normalizácie, aby sa nakoniec dožila novembra 1989
a štrngajúcich kľúčov na námestiach.
Cena Literárneho fondu 2009
Jozef Bob
7,90 €
Anton Rákay
9,80 €
Voľné pokračovanie knihy Porazení víťazi je pútavým dopovedávaním
výnimočných ľudských osudov. Stojí pred nami Alexander Dubček, vi-
Ladislav Ťažký
9,80 €
Majstrovský kúsok barda slovenskej prózy hyperbolicky zakľučuje púť
legendárneho čatára Matúša Zraza. Na fiktívnom príbehu bez príkras
charakterizuje dobu totality, pričom sa nestavia na stranu nikoho a ničoho. Kniha bolestivej prítomnosti, takmer dokument...
Marta Hlušíková; ilustr. Marián Lacko
6,90 €
Šestnásť krátkych poviedok zachytáva každodenný život úsporne vtesnaný do času
a priestoru, plný paradoxov a bizarných
situácií, kde často nemožno viesť deliacu
čiaru medzi všednosťou a výnimočnosťou.
„...Pri čítaní Hlušíkovej próz môžeme mať
niekedy pocit, akoby sme nahliadali na
ľudí a ich príbehy cez drobnohľad, ktorý
umožňuje zbadať to, čo je voľným okom
nevidené... Do poviedok vstupuje miestami prvok tajomna, záhady, ktorej obrysy
autorka len naskicuje, riešenie necháva na
čitateľoch. Hoci jej témy sú vážne, nechýba
v pohľade na ne ani úsmevnosť, humor či irónia.“ (Etela Farkašová)
Miro Bielik
7,95 €
... dlho budeme mŕtvi
Poltvin. 9 farieb klamstva
7,57 €
účastník Pražskej jari, obeť normalizačných perzekúcií, sa v románe,
ktorý nezapiera autobiografickú kulisu, vracia do čias nezabudnuteľnej
Marián Grupač
7,90 €
Zbierka noviel a iných krátkych próz zaujímavo spája tradičné hodnoty slovenského
rozprávačstva s postupmi modernej prózy.
Podmanivo opisuje ľudské príbehy v kulisách malebnej krajiny, príbehy sú bohaté
na dramatické zvraty a ostré spoločenské
konflikty. V niektorých sa autor vracia k reáliám z čias totalitného režimu, iné sú situované do súčasnosti.
Jozef Cíger Hronský: Zobrané spisy I – XII
Jozef C. Hronský
7,90 €
Čo je minulé a čo budúce? Milan, uznávaný rozhlasový redaktor, sa
roky vracia do rodného mesta na stretnutia spolužiakov zo strednej
školy. Hlavným dôvodom jeho návštev nie sú len spomienky na totalitné časy, ale bývalá triedna profesorka Anna... Silný príbeh a svojský
pohľad na totalitné časy cez prizmu neobyčajného vzťahu, ktorý obstál
aj v ťažkých skúškach.
18
Muž s drozdom na pleci
6,90 €
Knižný debut úspešného mladého prozaika, laureáta mnohých literárnych súťaží,
zahŕňa sedem próz: Priedomie, Pod orechom tma, Dedina na obed, Tŕňovou cestou, 54 minút, Štyri fotografie Marianny K.
a Posledná poviedka. charakteristickou
črtou sú takmer rozprávkové postavy, ale
i prelínanie skutočných udalostí z autorovho života s fikciou, snová atmosféra, blízka
dielam magického realizmu, príznačné je
i nezvyčajné členenie textu. Texty M. Thomku majú potenciál klásť vážne otázky
súčasnému spôsobu života mladých ľudí,
ale nemenej poskytovať ozajstnú radosť z hry so slovom, s príbehom,
realitou, snom a s témou a kultivovane zabávať. (A. Halvoník)
Básnik a prozaik, ktorý nedávno upútal postmoderným románovým diptychom (Benátsky diptych I, II), ponúka teraz zbierku noviel, nadčasovo
štruktúrovaných próz nabitých epizódami, úvahami, informáciami. Jednotlivé epizódy a z nich vyplývajúce dôsledky splývajú do jedného celku,
ktorý zrkadlí obraz vnútorného sveta súčasného intelektuála, duchovne
zakoreneného v minulosti, snažiaceho sa pochopiť svoju účasť a poslanie v súčasnosti.
Tomáš Winkler
Dielo po prvý raz sprístupňuje dve doteraz
neznáme literárne diela Štefana Krčméryho, ktorých rukopisy editorka našla v pozostalosti T. G. Masaryka v Prahe. Prvým je
román so silne filozoficko-intelektuálnym
nábojom. Druhý text, literárno-historická
štúdia o S. H. Vajanskom, je zaujímavým
dobovým dokumentom.
Ján Štepita
Pod orechom tma
Matej Thomka
8,90 €
Anna Zelenková
Kaleidoskopis
Totalita, moja láska
Mikuláš Kočan
Veci na dne duše.
Dva neznáme rukopisy Štefana Krčméryho
Karamelový smiech
cena jedného zväzku 7,90 €
Dvanásťzväzkový súbor po prvý raz v relatívnej úplnosti predstavuje famóznu prozaickú tvorbu pre dospelých jedného z našich najväčších literárnych klasikov. Prvých
9 zväzkov podáva najvýznamnejšie knižné
diela prozaika. Pridali sme esej cesta slovenskou Amerikou (10. zväzok), menšie,
knižne väčšinou nepublikované diela (11.
zväzok) a unikátny výber z Hronského publicistickej tvorby (12. zväzok).
Neberte Sizyfovi kameň
8,90 €
Kniha úspešného prozaika provokuje už svojou konštrukciou, štruktúrou, atmosférou, kalkulovaním s krutosťou a striedaním expresívnych
Roman Kaliský-Hronský
8,90 €
Zbierka krátkych umeleckých próz zúročuje podnety z novinárskej
práce; kulisou je celý svet. Každý z protagonistov tlačí pred sebou proti
19
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 20
KRÁSNA LITERATúRA
KRÁSNA LITERATúRA
osudu svoj vlastný balvan; napriek nie vždy šťastnému koncu však vynaložená námaha nikdy nie je zbytočná...
Slová klamú! Príbeh zrady a narodenia
Rátanie rán
Sparťanský životný rytmus úspešného podnikateľa naruší fotografia
v novinách... Zrazu všetky doklady, faktúry, objednávky stratia význam
a Marek spomína, pátra v pamäti, hľadá vyblednuté vnemy, slová...
Miroslav Danaj
9,90 €
Špičkový neurochirurg prináša čitateľom
druhú knihu autobiografických príbehov,
v ktorých dokazuje, že rovnako zručne ako
so skalpelom vie narábať aj so slovom.
Kolekcia krátkych próz s podnázvom Biele
príbehy nielen z medicíny je dojímavým
nazretím do nevšedných životných osudov.
„Príbehy hovoria aj o tom, že odchodom
kohosi akoby sa zmenil svet. Mám v nich
chuť zakričať, keď vidím, to, čo vidím a cítim to, čo cítia iní, že choroby a nešťastia
sú k spravodlivým nespravodlivé. Nezvykol som si na to...“ (autor)
Poézia a dráma
Poviedky neskorého leta
Ján Štepita
8,60 €
Zbierka čítavých, lyrických i sarkastických próz prezrádza hlboké poznanie ľudí, ich osudov a zložitých vnútorných svetov.
OnaQjšia káva. Myšlienky na piatkový večer
Miroslav Danaj
6,90 €
Čitateľsky lahodná kolekcia krátkych autobiografických čŕt, impresií a miniatúr skladá sled pozoruhodných momentiek z denného života špičkového chirurga. Danajova
prozaická reč je priama, jeho minipríbehy
sa vyznačujú úprimnosťou, pokorou a neobyčajnou životnou múdrosťou, okorenené
citlivou dávkou irónie a vľúdneho sarkazmu.
6,90 €
V poradí druhou zbierkou aforizmov sa predstavuje svojrázny autor
a mysliteľ, majster literárnej skratky a svojského humoru. Do tvorby pretavuje hraničné situácie a zážitky, ktoré so sebou prináša jeho povolanie
lekára-špičkového chirurga.
Marek Mittaš
Dvojdlaň
Jozef Leikert
Kolekcia meditatívnej lyriky je výberom toho najkrajšieho z rozsiahlej
poetickej tvorby popredného súčasného básnika. Báseň je preňho
nástrojom hľadania a pomenúvania hodnôt, duchovna, zmyslu života,
pokusom o vypovedanie príbehu o ľudskom osude, v ktorom sa nadčasové pretína s reflexiou súčasnosti a jej neduhov, nešvárov, kríz: S tečúcou vodou / pod jazykom / hľadáme zajtrajšie ráno. / Všetko je
tak / ako nemá byť / Stromy vráskavejú / a ľudia slepnú...
Dostupné od januára 2014!
Knižný debut mladého laureáta viacerých
literárnych súťaží je poetickým vrstvením
vnemov, metafor, sentencií, vrstvením
s premyslenou kompozíciou, rúfusovsky
presvedčivým jazykom a jasným, láskavým,
lež zavše i krutým posolstvom: sviatočný
otec / sa vpil do všednej krčmy / na
osirelom dvore / si deti pokopávajú / jeho
sklenené srdce / zo dna bezohľadne vytriasli / jedinú zaplatenú slzu / v hrudi
zvýšil kúsok miesta / na sekeru...
Záhorácky raj
8,95 €
Nová záhorácka epopeja na motívy slovanskej mytológie rozkrúca povestný moravčíkovský kolotoč metafor, jazykových piruet, v záplave
neopakovateľného dialektu... Finalista ceny Anasoft Litera 2010, Cena
Literárneho fondu 2009
Miro Bielik
Cesty na vrch Sad
Zbierka lyrickej poézie s erotickým nábojom, smútkom aj ironickým nadhľadom
zhmotňuje hľadanie trvalých hodnôt uprostred pominuteľnosti, bezmocnosť nenaplnených želaní i trúfalosť prometeovskej vzbury voči neúprosnému behu času.
Ďasná má odkryté, / korene prehnité,
/ zlatú korunku mu dali. / Ďalší rok v depozitári / so značkou vlani / je už zasadrovaný / v chrupe večnosti..
Ladislav Hrubý
8,90 €
Zbierkou jedenástich nádherných poviedok z prostredia Kysúc sa ako zlatá niť
vinie otázka, ako sa vyrovnať s vlastnými
nedostatkami, s problémami a často krutými výzvami doby. Hrdinovia príbehov nerezignujú, trápia sa a bojujú, aby si zachovali
svoju tvár, ľudskú dôstojnosť, svoje šťastie.
8,95 €
Skutočnosť. Benátsky diptych I
Miro Bielik
8,90 €
Témou prvej knihy románovej dilógie je problematické úsilie ambiciózneho súčasníka zvládnuť nekontrolovateľne sa komplikujúcu skutočnosť.
Obludárium
Iba more
Drahoslav Machala
7,90 €
Martin Vladik
Nuda v krematóriu
Bohuš Bodacz
8,60 €
Výborný rozprávač, sčítaný a rozhľadený
literát v žánrovo rôznorodých prózach,
ktorým nechýba brilantnosť a neopakovateľný šarm, rozvíja „bežné“ i „exotické“
témy. V príjemnom koktaile dobrého čítania drží čitateľa v napätí až do rozlúsknutia
prekvapivej pointy na konci príbehu.
9,23 €
Skúsenosti
Božena Slančíková-Timrava
6,90 €
Najlepšie práce vynikajúcej prozaičky: Skúsenosti, Bez hrdosti, Veľké
šťastie, Skon Paľa Ročku.
Na podkonickom bále (najkrajšie poviedky)
Martin Kukučín
7,90 €
Chruňo a Mandragora
Jonáš Záborský
6,90 €
Zbierka mikropríbehov, sentencií a briskných reflexií na pomedzí básne a aforizmu,
doplnená kreslenými anekdotami Andreja
Mišanka, vrhá prenikavý, mrazivý pohľad
na slovenskú spoločnosť. Prezrádza dôvernú znalosť spoločenských a politických
pomerov a frustráciu zo stavu spoločenskej morálky. Odhaľuje farizejstvá mocných i bezmocnosť obetí ľudskej arogancie, nevšímavosti, egoizmu. „Človek vylepšil veci / Nemal viac vylepšovať / Seba...?“
Koniec lásky (próza slovenskej moderny)
Michal Gáfrik
Ján Litecký-Šveda
6,90 €
Lyrická zbierka hudobníka i spisovateľa prináša súbor 63 básní,
z ktorých časť bola už uverejnená v časopisoch ako Romboid, Sloven-
20
4,90 €
Ľúbostné a reflexívne básne v próze pripomínajú starojaponské alebo
čínske poetické texty, v ktorých sa snúbi vnútorný svet človeka s harmóniou a rytmom vonkajšieho sveta.
Milovanie so sfingami
Ilja Čičvák
4,25 €
Roztratená nahota
Miroslav Danaj
6,90 €
Elegia deflens... Žalospev...
Ján Valentíni – Juraj Chovan
7,57 €
Poetická skladba, ktorú pred vyše 200 rokmi v latinčine napísal turčiansky básnik Ján Valentíni, je aj cenným prameňom k dejinám Turca...
Raz prešlo radlom
Labrys
5,91 €
Len sny
René Kaminský; ilustr. Norbert Judt
.
5,90 €
Šiesta básnická zbierka talentovanej autorky zo Zemplína je priam intímnou výpoveďou o vnímaní vlastného bytia; zavedie
čitateľa do sveta farebného snenia, ale aj
zdanlivo banálnych detailov, ktoré sú akoby
symbolmi našej existencie.
6,90 €
Jana Šimulčíková
Pokračovanie postmoderného príbehu ambicióznych súčasníkov (polygrafa Píša a jeho manželky, reštaurátorky Pauly) v zložitých, krízou poznačených ľudských vzťahoch...
Deň celý láskavý
Ingrid Lukáčová; ilustr. Štefan Bubán
Pred zrkadlom
Neskutočnosti. Benátsky diptych II
4,90 €
Z kolekcie "premýšľavej" lyriky cítiť plynutie
času – ľudského, ktorý nie vždy koliduje
s tým "vonkajším". Zbierka básní je nasýtená človekom, ľudským dychom a napriek
vedomiu smrti predovšetkým životom.
6,90 €
Roman Beňo
6,90 €
Spod hladiny kameňa
Ján Tazberík
Vrstvenie
Prozaický debut mladého laureáta prestížnych literárnych súťaží. Poviedky plné emócií, túžob, reflexií a kultivovanej erotiky sa čítajú takmer
na jeden dych.
Štefan Moravčík
ské pohľady, Literárny tyždenník, Dotyky
a Kultúra. Všetky silne reflektujú nažité
a podobne ako jeho milované blues približujú pocity večného rebela.
7,90 €
Hriechy v rukavičkách
V pohode, dá sa... Krátke príbehy z dlhej cesty
Miroslav Danaj
Marián Grupač
Teofil Klas
5,50 €
Poď ďalej a povedz
Boris Brendza
21
5,25 €
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 22
KRÁSNA LITERATúRA
SLOVENSKý SVET
SLOVENSKý SVET
život bol v znamení každodenného zápasu,
pracovitosti a nezlomnej vôle.
Figuralisti
Obrazové publikácie
16,90 €
Ľudovít Hološka
Katarína Beňová – Katarína Chmelinová
Žalostne málo vieme o architektonických a umeleckých skvostoch
okolo nás! A ani tí, ktorí v nádherne zdobených kostoloch žasnú nad
vzácnou freskovou výzdobou, netušia, kto je jej autorom. V našej publikácii vystupuje z anonymity jeden z najvýraznejších sakrálnych umelcov 19. storočia, františkánsky maliar, sochár a reštaurátor Konrád
Švestka (Schwestka). Objavná práca, opretá o rozsiahly archívny výskum,
skladá pôsobivú mozaiku života tohto nevšedného umelca a prezentuje jeho dochované diela, roztrúsené v kostoloch, kláštoroch a galériách na Slovensku aj v zahraničí. Bohatý obrazový materiál vo vysokom
rozlíšení, anglické resumé.
Dostupné v januári 2014!
Štefan Furdek – otec amerických Slovákov
Prierez slovenskou figuralistikou zahŕňa najvýraznejšie osobnosti nášho výtvarného
umenia v 20. stor. Každý autor je predstavený stručnou biografiou, charakteristikou a reprodukciami niekoľkých diel. Rozsiahle anglické resumé, dvojjazyčné názvy
kapitol i výtvarných diel.
Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí
na Slovensku a Konrád Švestka
Karol Kállay – Marián Pauer (slovenská verzia) 42,09 14,90 €
(anglická verzia) 56,36 14,90 €
Fenomenálny fotograf svetového mena
ponúka originálnu sumu svojho vyše štyridsaťročného umeleckého bádania. Kniha
obrazových „diptychov“ odhaľuje imaginárnu previazanosť nášho sveta. Prchavé
okamihy diania z rôznych kútov zemegule,
zvečnené objektívom fotoaparátu, spája
jemné pradivo vizuálnych i obsahových
súvislostí. Majstrovské dielo v slovenskej
a anglickej jazykovej mutácii.
Ďalšie na tému Slovenský exil a krajania
Moja cesta z Novosvetskej ulice do Nového sveta
Dvere na nástupište
Peter Lizoň
8,90 €
Víťazoslav Hronec
Výber z tvorby významného predstaviteľa
slovenskej literatúry vo Vojvodine pozostáva z troch častí. Predstavujú Hronca ako
básnika, prozaika a esejistu zamýšľajúceho sa nielen nad tradíciou básnickej tvorby
vojvodinských básnikov, ale aj nad smerovaním poézie v širších súvislostiach, najmä
v spätosti s duchovným vývojom človeka.
Príbeh znaku – Ľudovít Hološka
Ľ. Hološka – B. Juríčková
18,19 €
13,90 €
Mária Balážová
Anglické resumé.
Emil Makovický
Katarína Szmudová
13,21 €
V amerických zaisťovacích táboroch
Paul Gauguin – drevorezy/drevoryty
(Maliarov „nový mýtus“ v grafickej tvorbe)
Ľubomír Podušel
Konštantín Čulen
16,53 €
Michal Škrovina – Príbehy z môjho života
16,53 €
7,90 €
Na konci vojny ho v rakúskom Kremsmünsteri zatkli agenti americkej
protišpionážnej služby a odvliekli do zaisťovacieho tábora. Po 9 mesiacoch ho prepustili. Nikdy mu nikto nepovedal, čím sa previnil, prečo
ho zaistili a prečo ho prepustili. Jeho spomienky sú krutým svedectvom
o reáliách druhej svetovej vojny a povojnových čias...
Dvojjazyčný slovensko-anglický text!
Gotický Gemer a Malohont:
Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe
Karol Strmeň
Edícia Slovenský svet
Ivan Rumanský
Slavomíra Očenášová – Ľudovít Hološka 15,90 €
Akademický maliar Ivan Rumanský (1944
– 1990) sa od detstva prezentoval ako
vynikajúci kresliar. Pred ruchom mesta sa
ukrýval v šume prírody a vášnivo stvárňoval jej krásu. Počas nedlhého života vytvoril vyše 2 000 diel. Prvý komplexnejší profil
tejto osobnosti z hľadiska výtvarno-kritického dokumentuje jeho majstrovstvo a zároveň svedčí o neobyčajnom ľudskom rozmere umelca.
Pretvorili dolnozemskú rovinu
Pavol Vitko – Pavol Vitko
8,90 €
Kniha dvoch autorov s rovnakým menom
približuje životný príbeh jedného z nich –
Slováka žijúceho na opačnom konci sveta.
Vitko senior líči svoje osudy od detstva cez
roky štúdií a prvé zamestnanie až po útek
z komunistického Československa roku
1948 do americkej zóny v Rakúsku, odkiaľ
emigroval do Austrálie. Vitko junior – slovenský novinár a publicista – v poznámkach vysvetľuje synovi Samuelovi a vnučke
svojho menovca Vanese dejinné udalosti, na pozadí ktorých sa odohrávali príbehy Vitka seniora. V závere knihy prináša ukážky zo svojich novinárskych článkov, najmä zo spolupráce austrálskych a slovenských vojakov Tarin Kowt. A čo to je kookaburra? Čítajte, dozviete sa...
10,89 €
Hľadanie rodného štýlu
Jozef Cincík; ed. Štefan Baranovič
Stlmené slovíčko
Rudolf Dilong
Život a dielo ďalších exilových pracovníkov
Daň z krvi
Peter Maruniak – Genovéva Grácová
Pavol Hrtus Jurina
Súbor štúdií prináša pramenné informácie o živote a diele slovenských
exilových dejateľov (Š. Kramár, J. Kirschbaum, J. Dieška, F. Mondok,
J. Zúbek, K. Murín, F. Hrušovský, F. chajma, T. Gašpar...)
7,57 €
Súbor krátkych, dynamických, prenikavo napísaných próz.
Keď mlčať nie je zlato
Gorazd Zvonický
7,57 €
Vedeli ste, že aj na opačnej pologuli sveta, v srdci Južnej Ameriky, je
Bratislava? A žijú v nej Slováci! Netradičné spomienky slovenského emigranta, ktorý sa podieľal spolu s ďalšími Slovákmi na klčovaní a osídľovaní nehostinného kraja, vás zavedú až do južnej Brazílie, kde sa v prvej
tretine 20. storočia vytvorili prosperujúce slovenské enklávy. Ich nový
Ľudo Bešeňovský
7,90 €
Výber z básnickej tvorby emigranta.
8,90 €
Medzi dvoma domovmi II
(Antológia slovenskej prózy v zahraničí)
Zost. P. Cabadaj, M. Demák, M. Harpáň, V. Skalský
Zápisky zaživa pochovaného
Peter V. Rovnianek
8,90 €
Bližšie k poznaniu pravdy
(Exil slovensko-štátnej orientácie po r. 1945)
Peter Maruniak – Genovéva Grácová
Najkrajšia slza
22
6,57 €
Výber z epigramatickej a aforistickej tvorby.
9,90 €
Ján Čičmanec
8,90 €
Výber z literárneho diela jedného z géniov slovenskej vedy, umenovedy
a literatúry v predvojnových a vojnových rokoch.
Kniha živých, írečito písaných esejí, úvah a glos.
Vyrastal som v brazílskej Bratislave
9,90 €
Kronika nevšedných životných príbehov
slovenských vysťahovalcov a ich potomkov
podáva biografické profily takmer stovky
osobností pôsobiacich na Dolnej zemi
a v druhej časti zaujímavé, objavné skutočnosti o živote Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a chorvátsku. Kniha prináša veľa nových informácií, prameňov,
fotodokumentov a podnetov na ďalšie bádanie.
Rozsiahly výber najkrajších skvostov svetovej lyriky v majstrovskom
preklade K. Strmeňa.
Kookaburru po slovensky spievať nenaučíš
5,90 €
Ročenka Slováci v zahraničí ponúka štúdie a materiály zo života krajanov,
prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraniční, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta
a z Krajanského múzea Matice slovenskej. Na svojich stránkach prezentuje široké spektrum tém, najmä dejiny Slovákov v zahraniční, ich literatúra a jazyk, osobnosti, zvyky i tradície slovenských komunít vo svete.
Ján Jančovic
Návštevy
V. Plekanec, T. Haviar, E. Kušnierová, M. Skalská 27,90 €
Jeden z účastníkov slovenskej emigračnej vlny po roku 1968, dnes
renomovaný americký architekt prof. Peter Lizoň, držiteľ prestížnych
ocenení, je autorom viacerých význačných architektonických diel
v rôznych kútoch sveta a teoretických prác v oblasti architektúry. V memoárovej publikácii opisuje svoju pohnutú životnú aj profesionálnu dráhu,
štúdiá na Slovensku, emigráciu, zložité začiatky v novom prostredí, zaujímavé architektonické projekty, kontakty a spoluprácu s poprednými
svetovými architektmi (Louis Kahn, Vladimír Karfík, Paul Rudolph, Ladislav Rado...). Kniha prináša mnoho zaujímavých informácií a podnetov;
je živou učebnicou modernej architektúry i úspešného životného príbehu.
Dostupné vo februári 2014!
Slováci v zahraničí 30
anglické resumé.
M. Škrovina, M Pastieriková
Gemerská stredoveká nástenná maľba je
pojmom v dejinách európskeho umenia.
Obrazová publikácia z tvorivej dielne
špičkového slovenského reštaurátora
a kunsthistorika ponúka doteraz najkvalitnejšie reprodukcie unikátnych malieb a ich
detailov, situačné schémy a 3D modely
objektov a dvojjazyčnú, slovensko-anglickú
textovú informáciu.
7,90 €
Zost. Stanislav Bajaník
Vojtech Stašík. Krása a zmysel otázok
Karol Kállay – Súvislosti/Connections
Kedysi úspešný podnikateľ, bankár, kultúrny dejateľ, neskôr „skrachovanec“ líči svoje pohnuté životné osudy.
7,90 €
23
9,96€
PONUKA2014:Layout 1
31.10.2013
1:51
Stránka 24
Divy Slovenska nielen pre deti
Naše dejiny v obrazoch
alebo Vlastiveda ako lusk
(od najstarších čias po Trianon)
Ondrej Sliacky; ilustr: fotodokumenty + Juraj Martiška 9,90 €
Marián Tkáč
Vlastiveda sa dá napísať aj inak,
najmä ak ju píše majster spisovateľ a píše ju so srdcom... Kniha
Ondreja Sliackeho je vlastivedou,
ktorá sa číta na jeden dúšok.
A nájdete v nej celý svet! V Holíči
môžete obdivovať tajuplné megality ako zo Stonehenge, v dedinke
neďaleko Žiliny objavíte Sixtínsku
kaplnku, na Kysuciach sa dotknete kamenných gúľ, ktoré priniesli
mimozemšťania, v Liptovskom Mikuláši nájdete muzikanta, ktorý
hral Jánošíkovi, v najmenších veľ
horách sveta stretnete kamzíka,
ktorý vymyslel Európsku úniu,
v Štiavnici človeka, čo vybudoval
technické zázraky, aké svet predtým nepoznal, v Dunaji vylovíte sumca,
čo vozil cisárovnú Máriu Teréziu... A ešte veľa iných zázrakov objavíte
v tej čarovnej krajine pod Tatrami...
úspešný autor literatúry faktu ponúka netradične spracovaný prehľad slovenských dejín, kľúčových
historických udalostí a osobností.
Historické medzníky a kľúčové
osobnosti slovenských dejín defilujú pred očami čitateľa na plnofarebných maľbách alebo dobových ilustráciách, doplnených krátkymi, jednoducho a pútavo napísanými informačnými textami. Dielo
v jedenástich kapitolách vedie čitateľa epochami našej histórie,
počnúc dobou roľníkov a výrobcov železa až po rozpad habsburskej monarchie a vznik Česko-Slovenska. Kniha novým spôsobom zviditeľňuje, sprístupňuje naše dejiny a zároveň ponúka nový pohľad na dramatickú dejinnú púť Slovákov. Kniha, aká by nemala chýbať
v žiadnej slovenskej knižnici.
8,90 €
* široký výber slovenských a českých kníh za najlepšie ceny,
* hodnotné knižné darčeky na každú príležitosť,
* bohatý sortiment študijnej literatúry,
* pestrá ponuka elektronických kníh,
* to najlepšie pre vaše deti!
Zaregistrujte sa na našej internetovej stránke; získajte pravidelné informácie o knižných novinkách, akciách, zľavách
a veľa ďalších výhod! Objednať si môžete priamo cez internet, ale aj telefonicky, poštou, faxom, mailom. Za zabalenie a vyexpedovanie objednaných kníh vám neúčtujeme žiadne poplatky! Pri dobierke do 39 € je poštovné 2,90 €,
pri elektronickej platbe len 1,90 €! Pri objednávke nad 39 € neplatíte žiadne poštovné! Možnosť komfortného doručenia kuriérom do vlastných rúk! Alebo: Navštívte nás v Martine a nakúpte ešte výhodnejšie priamo v našej predajni!!!
v Bratislave: Dunajská 18 (Ligapasáž), tel. (0903) 94 67 18
v Martine: Škultétyho 1, tel. (043) 490 68 77
Vydavateľstvo Matice slovenskej s. r. o., Mudroňova 1, 036 52 Martin,
Tel.: (043) 422 06 92, [email protected],
www.vydavatel.sk
Nájdete nás už aj na sociálnej sieti Facebook!
Realizované s finančnou podporou Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.
Download

KATALÓG 2014 - Vydavatel.sk