DVOJ T ÝŽDEN N ÍK O NOV ÝCH K N IH ÁCH
X X I V. R O Č N Í K
19. 03. 2014
ČÍSLO
06
Najpredávanejšie knihy
Kníhkupectvo KnihArt
knižná
revue
Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota; 0911 218 730
SLOVENSKO
Marta Hlušíková
Môj dedko Rýchly šíp
Vydavateľstvo Slovart
ZAHRANIČIE
Robert Galbraith
Volanie Kukučky
Plus
www.litcentrum.sk
CENA
0,45 €
ECOVE
ŠPECIALITKY
Stanislav Vallo:
Náš čas je taký mnohotvárny,
že podľa mňa každá z esejí
strana 12
môže zarezonovať.
Jana Juráňová:
Naša malá
kultúra má tendenciu
prepchávať sa tieňmi
veľkých mužov...
22
Napriek rôznosti
poetík a formálnym
odlišnostiam vytvárajú
poviedky pôsobivú
jednotu založenú na
identickom životnom
pocite.
GRAMOTNOSŤ
PREŽITIA
strana
5
MAREC
– mesiac venovaný
deťom
strana
6
strana
19
64
ČÍSELNÍK
strana
rokov má vydavateľstvo
t ľ t Mladé
Ml dé letá;
l tá dnes
d
vystupuje
t
pod názvom Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá
ISSN 1210 - 1982, ISSN 1336 - 247X
12
9 771210 198009
AKTUALITY
OCENENIE
V BELEHRADE
20. ROČNÍK
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Literárny vedec Peter Zajac v úvode slávnostného udeľovania 20. ročníka Ceny
Dominika Tatarku zdôraznil, že cena je
za výnimočné dielo, ale aj za statočné
občianske postoje. Garantom je Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a sústredí sa na dielo z akejkoľvek oblasti spoločenského života! V Pálffyho paláci v Bratislave tak 13. marca cenu udelili dvom
projektom: kolektívnemu a individuálnemu. Nositeľmi Ceny Dominika Tatarku za rok 2013 sa stali Martin Bútora,
Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová, Miroslav Kollár za knihu Odkiaľ a Kam
(20 rokov samostatnosti) (Kalligram)
a Mila Haugová (na foto P. Procházku)
za tituly Cetonia aurata (Slovenský spisovateľ) a Tvrdé drevo detstva (KK Bagala). Recenziu na túto knihu nájdete
ZAHRANIČIE
na strane
5
-rm-
SLOVENSKO
O LÁSKE
Mária Modrovich prezentovala 6. marca
v KC Dunaj v Bratislave svoje nové prozaické dielo Tichý režim. A keďže vyšlo
vo vydavateľstve Drewo a srd, sám Peter
Šulej autorku vyspovedal (foto P. Procházka). Debatovali o hlavnej téme diela
– láske na diaľku, ale aj o empatii a miere autobiografickosti, Modrovich sa totiž inšpirovala skutočnosťou. Jej prózu
vydavateľ prirovnal k novele Yesim od
Svetlany Žuchovej, a vraj sa tiež približuje k písaniu Zusky Kepplovej. Pomedzi
otázky a odpovede čítala autorka krátke
ukážky z knihy.
-bb-
knižná
revue
2
knižná revue
6 / 2014
V pondelok 10. marca v Združení spisovateľov Srbska v Belehrade udelili poprednému slovenskému vojvodinskému spisovateľovi, pazovskému rodákovi Miroslavovi Demákovi, cenu Medzinárodnej
akadémie Ivu Andrića za knihu poviedok
Jedna smrť v Belehrade. Kniha vyšla
v Mestskej knižnici v Novom Sade v edícii
Preklady / Prevodi. Jej poslaním je prezentovať súčasnú tvorbu vojvodinských spisovateľov, ktorých materinskou rečou nie je
srbčina, ako aj prezentovať prekladateľov
ich tvorby. Poviedky do srbčiny spolu s au-
Ikar knihou Moderné paleo, ktorú jej autori Miroslav Karpaty a Diana Uríčková
prezentovali 5. marca v bratislavskom
Panta Rhei na Poštovej. Kniha vznikla na
základe ich webstránky www.paleo.sk
a v spolupráci s doktorkou Evou Smíškovou. Moderátora Dada Nagya potešila
stavba jedálneho lístka, v ktorom sa okrem množstva zeleniny, ktorá je základom, nachádzajú aj také pochúťky, ako
pečená klobása či volské oko na slanine.
Či je to zdravé, sa dozviete v knihe. Vysvetľuje totiž mnohé mýty, ktorými sa
ešte aj dnes mylne riadime.
-bb-
ALMANACH
torom preložila Zdenka Valentová-Belić.
Všetky prózy sú v srbčine uverejnené po
prvýkrát a ich vydanie je významné predovšetkým preto, že neslovenským čitateľom
v Srbsku prezentuje slovenskú tvorbu!
KONTROVERZNÉ
TÉMY
Vojtech Czobor bol jedným z našich posledných emigrantov – z Československa
odišiel 16. novembra 1989 a už viac ako 20
rokov žije v Nemecku. Na Slovensku vyvolal pozornosť svojím debutovým románom
Potomkyňa, v ktorom načal kontroverznú
tému potomkov Ježiša Krista. Z podobného námetu vychádza aj jeho aktuálna kniha Hrdzavý kríž (Vydavateľstvo Slovart),
ktorú predstavil 11. marca v bratislavskom kníhkupectve Martinus na Obchodnej. K tvorbe ho motivovali diela Dana
Brow na, vychádzal však zo slovenských
historických reálií a podľa vlastných slov
odhalil súvislosti, ktoré spájajú tajomných
templárov s naším územím. V rozhovore
s Jurajom Šlesarom prezradil aj to, že už
má pripravený ďalší román o živote Habánov, ktorým sa historická trilógia uzavrie.
-kz-
PALEO TREND
Paleo stravovanie sa nepochybne stáva
trendom získavajúcim si čoraz viac priaznivcov. Zareagovalo na to aj vydavateľstvo
Naši partneri
Z iniciatívy Heraldického klubu vznikol v roku
2008 dlhodobý knižný
projekt, ktorý vychádza
z tradície heraldickej
kultúry u nás a dokumentuje i súčasnú heraldickú tvorbu – Heraldický almanach. Jeho
úlohou je predstaviť osobné a rodové erby,
ktoré sú zapísané v Heraldickom registri
SR, a zároveň informovať o osobnostiach
a rodinách – nositeľoch týchto erbov. Jednotlivé zväzky almanachu budú postupne
sprístupňovať vždy okolo sto erbov a zásadné údaje o ich nositeľoch, tak je to i v prvom
zväzku Heraldický almanach I (Peter Kartous, Ladislav Vrtel). Každému erbu je venovaná dvojstrana – obsahuje meno nositeľa
erbu, pôvod, biografickú črtu, blazon erbu,
t. j. opis obsahu erbu, na pravej strane je farebné vyobrazenie erbu s uvedením, kto má
právo nosiť erb, ako aj údaje o autoroch
erbu, jeho registrácii v Heraldickom registri SR a publikovaní. Almanach má luxusnú
grafickú úpravu a kvalitné vydavateľské
spracovanie. Znamená to, že u nás došlo
k renesancii občianskej rodovej heraldiky,
ktorá si našla svoje miesto v spoločnosti
popri rozvíjajúcej sa štátnej, župnej, mestskej, obecnej či cirkevnej heraldike.
Lýdia Čelková
ROZPRÁVKOVO
Základná škola na Žitavskej ulici v Bratislave zorganizovala pod záštitou vydavateľstva Perfekt 6. marca druhý ročník
stretnutia detí s autormi a ich knihami
Tajuplná krajina Rozprávkovo. Medzi deti
zavítali Tomáš Janovic, Juraj Lihosit, Marta Šurinová, Juraj Martiška, Miro Regitko,
Libuša Friedová, Maja Kadlečíková, Mária Vrkoslavová-Ševčíková, ale aj Marián
www.litcentrum.sk
AKTUALITY
Gavenda či Alica Kulihová, ktorá výborne
preložila knihu chorvátskeho autora Zvonimira Baloga Často si vymýšľam...
Deti si pripravili ku každej prezentovanej knihe program. Realizácia podujatia
bola na pleciach zástupkyne riaditeľky
školy Renáty Matúškovej a učiteľov. Ich
neuveriteľné nadšenie a výborná organizácia budú určite pre deti jasným signálom, že čaro napísaného slova nedokáže
nahradiť ani tá najvyspelejšia technika.
-ak-
MEMENTO
Kedysi bol nadpriemerne inteligentný a plný plánov do budúcnosti, dnes je v bdelej
kóme a nikto s istotou nevie, či vníma. Aj
o tom je skutočný príbeh dnes 23-ročného
Šimona, o ktorom rozprávala redaktorka
Darina Mikolášová 12. marca v Mestskej
knižnici na Laurinskej 5 v Bratislave. Tento prípad sleduje už sedem rokov a okrem
reportáží o ňom napísala aj knihu Šimon
(Marenčin PT). V nej sa dozviete všetko –
o období pred Šimonovou operáciou, pochybení lekárov, boji so súdmi, o historicky najvyššom odškodnom v SR, vyjadreniach rodiny... Autorka dúfa, že kniha zostane v mysliach ľudí ako memento, aby sa
už nič podobné nezopakovalo.
-bb-
K NARODENINÁM
V Artotéke, priestoroch Mestskej knižnice
v Bratislave, sa 3. marca konala prezentácia druhého vydania knihy Petry Nagyovej
Džerengovej Chcem len tvoje dobro (Marenčin PT). Ide o reedíciu prvotiny, ktorá
vychádza znovu po 9 rokoch a rovno na autorkine narodeniny. V rozhovore s Denisou Fulmekovou spomínala na svoje spisovateľské začiatky, že snívala o tom, ako raz
bude spisovateľkou. Až manžel ju však
upozornil, že treba pre to aj niečo urobiť!
Petra Nagyová Džerengová je spisovateľka
so silným rodinným zázemím a každá jej
prezentácia je pre ňu príležitosťou sa svojej rodine poďakovať. Knihu polial sektom
vydavateľ Albert Marenčin ml. a jej krstnou mamou je Jana Prágerová.
-rm-
PSÍ PRÍBEH
Život na štyroch labkách (Perfekt) od autorky Márie Vrkoslavovej-Ševčíkovej zachytáva príbeh čokoládového kokeršpaniela Gordona počas jedného roka jeho života. Mená psíkov, osôb aj príbehy v knižke sú skutočné, prezradila to autorka na
prezentácii 11. marca v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej v Bratislave. Príbehy
Gordona vychádzali v časopise Pes a mačka na pokračovanie, a práve touto knižnou
podobou si chcela autorka uctiť svojho zosnulého 16-ročného psíka Gastona. Riaditeľ vydavateľstva Perfekt Eduard Drobný
sa knižke úprimne tešil a odporučil ju nielen deťom, ale aj dospelým.
-bb-
ĎALŠIE DESAŤROČIE
V bratislavskom kníhkupectve Martinus
na Obchodnej sa 4. marca diskutovalo
o 40. rokoch, ktorým spisovateľ Juraj Šebo
venoval ďalšiu zo série svojich kníh o jednotlivých dekádach 20. storočia, tentoraz
s názvom Vojnové 40. roky (Marenčin
PT). Hosťami moderátora Rasťa Piška boli
okrem autora aj spisovateľ Anton Hykisch,
herečka Mária Kráľovičová a kardiochirurg Viliam Fischer. Juraj Šebo prezradil,
že jeho prvá spomienka na 40. roky sa viaže k politickej situácii – konkrétne k tomu,
že z nej bol veru ako dieťa poriadne zmätený... Hovorilo sa však aj o ľahších témach,
ako typické jedlá tohto obdobia, dobová literatúra, umenie, napríklad hudobný vkus
-kzurčovali vtedy najmä kaviarne...
19. MAREC o 15.30
BOOKcafe, Topoľčany (Obchodná
ulica) – beseda s Denisou Fulmekovou
19. MAREC o 17.00
Kníhkupectvo Martinus, OC Centro, Nitra – Kristína Falťanová a kniha Modlitba za hriech
19. MAREC o 18.00
Kníhkupectvo Panta Rhei Poštová v Bratislave – Oldo Hlaváček
a kniha Naša dobrá kapela
20. MAREC o 18.00
KC Dunaj v Bratislave – Zostať
nažive: knihu esejí M. Houellebecqa
predstavia Aňa Ostrihoňová a Michal Havran
24. MAREC o 18.00
Kníhkupectvo Panta Rhei Poštová v Bratislave – Daniel a Pavel Dvořákovci Stopy dávnej minulosti 6
25. MAREC o 18.00
Kníhkupectvo Martinus na Obchodnej v Bratislave – Maroš Krajňak a kniha Informácia
26. MAREC o 16.30
Turčianska knižnica v Martine
– Peter Tóth a kniha Krycie meno
Bežec
26. MAREC o 18.00
Kníhkupectvo Martinus, OC Galéria, Košice – Peter Adamecký
a kniha Piešťanská spojka
26. MAREC o 18.00
Knižnica J. Fándlyho v Trnave –
hudobno-poetický večer so Štefanom
Kuzmom
27. MAREC o 17.00
Kníhkupectvo Martinus, SC Mirage, Žilina – Viliam Dobiáš a kniha Volali ste záchranku?
1. APRÍL o 8.30
Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede – beseda s D. Dragulovou-Faktorovou – o 11.00 v Materskej škole v Gabčíkove
1. APRÍL o 11.00
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo
Zvolene – beseda s Antonom Laučekom; o 16.00 beseda s Jurajom
Červenákom
1. APRÍL o 15.30
Štátna vedecká knižnica v B. Bystrici – beseda Po Bielorusku na bicykli
– S. Bariaková a J. Jedinák
Výhercovia z KR č. 04: L. Karkušová, E. Kováčiková, M. Beličák, A. Rusnáková, M. Zlatovský,
A. Moravčíková, P. Gajdoš, B. Bíliková, V. Menyhért, L. Krafčíková, M. Bajusová, V. Krausz
www.litcentrum.sk
ĽUDIA A KNIHY
Pavel „Hirax“ Baričák
27. 3. Piešťany: o 10.33 knižnica, o 17.06 Piešťanské inf. centrum; 29. 3. Žilina:
o 17.03 Hotel Slovakia; 2. 4. Levice: o 16.36 knižnica.
18. MAREC o 18.00
Kníhkupectvo Martinus na Obchodnej v Bratislave – beseda s Adelou Banášovou o knihe Zabudnuté
slovenské rozprávky
ANOTÁCIE
Jozef Banáš:
26. 3. o 15.15 UMB Banská Bystrica; o 17.00 Knižnica M. Kováča v Banskej Bystrici;
27. 3. o 17.00 Hotel Prédium, Vráble; 2. 4. o 19.00 DK Vajnorská, Bratislava, „Kus
reči“ s Petrom Nagyom.
DIÁR
ZAHRANIČIE
Gustáv Murín:
25. 3. Želiezovce: o 13.45 gymnázium, o 16.00 lit. kaviareň Miracle; 26. 3. Nová
Baňa: o 11.45 gymnázium, o 16.00 knižnica; 27. 3. Banská Bystrica o 9.00 kníhkupectvo Panta Rhei; Námestovo o 11.00 knižnica.
SLOVENSKO
BESEDY
6 / 2014
knižná revue
3
knižná
revue
RECENZIE
MORÁLNE
POHODLIE
Ivan Kolenič
Agentúra Signum 2013
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Ivan Kolenič najnovším útlym románom
Morálne pohodlie potvrdzuje svoju povesť nonkonformného a kontroverzného
autora, ktorá ho sprevádza od vstupu do
literatúry. Kompozične dômyselne prepracovaný celok pripomína skladbu päťdejstvovej tragédie s katastrofou v závere.
Román nás prostredníctvom Gabriela
vťahuje do svojskej spoločnosti excentrických postáv užívajúcich si večnosť
rajskej slobody, telesnej a duševnej blaženosti v priestoroch tajomného kaštieľa. Táto detská harmónia slobody netrvá
večne, postupne o ňu prichádzajú, aj keď
sa dožadujú jej návratu. Značne oslabený dej otvára priestor surrealistickým,
delirickým obrazom, plným anomálií,
animálnosti a blúznenia. Kolenič vizuálne pretláča do popredia estetiku škaredosti, ktorú zdôrazňuje používaním dekadentného jazyka.
Hľadaním prapočiatku slobody prostredníctvom čistej ľudskej telesnosti autor zdôrazňuje abnormalitu neslobody,
ktorou je ľudstvo zväzované. Vnútením
pravidiel života a žitia hneď po narodení
človek prichádza o absolútnu nezávislosť a sloboda sama sa mu stáva údelom,
ktorý stratil. Nemožnosť návratu k slobode je skľučujúca a vrcholí v závere
prózy. V strohej dejovosti, ktorá získava
v kapitole História osady (Kniha Františkova) hmatateľnejšie kontúry, sa dá vytušiť odpor k zveľaďujúcej, hrabivej mamone jedinca a celej spoločnosti.
Román je príťažlivý aj vďaka dokonalému zobrazeniu atmosféry, jej precízne
zachytenie osciluje medzi magickou
harmóniou a chladnou temnotou, zároveň prostredníctvom miestami až ornamentálneho jazyka zdôrazňuje naliehavosť autorovho uvažovania a s ním spojenú symboliku. Počiatočné čítanie môže
na recipienta pôsobiť šokujúco, no postupne sa tento pocit vytráca. Pretlak
erotickosti a naturálnosti vyvažuje duchovný a intelektuálny rozmer románu
i samého autora. K čítaniu Morálneho
pohodlia si môžete hľadať cestu trochu
zložitejšie, rovnako to môžete zavrhnúť
alebo si to vychutnať ako ďalšiu literárnu lahôdku.
Jana Kičura Sokolová
knižná
revue
4
knižná revue
6 / 2014
TRI BREHY DUNAJA
Pavol Boroš
Vydavateľstvo Slovart 2013
100. výročie začiatku prvej svetovej vojny s množstvom jej dôsledkov je udalosťou, ktorá motivuje vydavateľov, aby ho
vo svojej produkcii reflektovali. Jedným
z prvých je Vydavateľstvo Slovart a román Tri brehy Dunaja. V minulom čísle
KR sme však informovali napríklad aj
o titule z Literárneho informačného centra Slováci pri budovaní základov
Československej republiky a medzičasom nám vydavateľ Augustín Rosa poslal do redakcie pozoruhodnú memoárovú publikáciu Zápisky legionára (PRO).
Očakávame však, že k výročiu sa bude
viazať počas celého roka viacero vydavateľských projektov. Borošov román
patrí do umeleckej literatúry, a tak na
rozdiel od spomenutých kníh by mal byť
zbavený snahy o väčšiu mieru dejinnej
rekonštrukcie a svojím umeleckým
stvárnením by skôr dejiny mal evokovať
estetickým, čitateľským zážitkom z odhaľovania osudov postáv. Autor v sujete
spracoval neveľký časový úsek konca
roka 1918 a začiatku nasledujúceho roka
s kulmináciou okolo tragického protestu 12. februára 1919 v Prešporku. Ide
o turbulentné obdobie čerstvej Československej republiky, ktorá síce vznikla za rokovacími stolmi politikov a mocností, no v bežnom živote sa nemôže táto
zmena udiať prelomovo, zvlášť nie v národnostne zmiešanom Prešporku ponorenom v stále živej atmosfére zaniknutého Rakúsko-Uhorska. Látka je zo strany
autora vybraná perfektne, eskalácia napätia po príchode československej armády pôsobí ako vierohodný spúšťač
dynamiky
nasledujúcej
situácie.
S armádou prichádza aj dôstojník
Michal, rodák z Malaciek, ktorého sestra Hanka slúži v rodine advokáta
Pállaya, pričom sa zaľúbi do jeho syna
Sándora – ten obhajuje záujmy Maďarov.
Takže tu máme zápletku, kde sa láska
prieči sociálnym zvyklostiam a politicko-spoločenskej realite rozčesnutej na
dve konfliktné strany zastúpené
Michalom a Sándorom. Asi uznáte, že
nie je v literatúre ničím nová. Rozvíja sa
cez postavy, ktoré sú typizované, teda
Michal je vojak československej armády,
Hanka je slúžka, Sándor je zas presvedčeným organizátorom odporu obyvateľov Prešporka a nemenných pomerov
zdedených po monarchii. Postavy strácajú rozprávačskú autenticitu, sú viac
analógiou dejinných tendencií, alegóriou toho, čo sa vtedy dialo. Vedľajšie postavy schému iba dopĺňajú, napríklad
Michalova priateľka Květka je z veľkopodnikateľskej rodiny, no jeho a Hankin
brat Tomáš sympatizuje s ruskou revolúciou a komunizmom, Michalov kamarát
Jirka je Čech a obhajca idey čechoslovakizmu. Boroš dejiny cez postavy vysvetľuje, sú príliš deterministické a ich nalinkované roly ústia do vopred jasného
konca. Ten neodvráti ani priateľstvo
Michala a Sándora, čo je voči typizácii
a vzťahovej schéme jediný kompozične
zaujímavý a problémový prvok. Ak by
sme za tým všetkým hľadali autorský
postoj, dopracovali by sme sa asi k tomu,
že o svojom osude nerozhodovali pôvodní obyvatelia, ale rozhodli to za nich iní.
Lenže to sme vedeli aj na začiatku, pretože tieto fakty sú známe, pričom sa na
ne môžeme pozerať z rôznych strán.
Mal by som napísať, že Pavol Boroš vytvoril historický román, ale musím napísať, že v jeho podaní ide skôr o pokus
o tento žáner. Mal by som teda napísať,
že je to slabé, ale musím napísať, že ide
o autorov debut a vstúpiť do literatúry
300-stranovým románom s ťažkou témou, to chce odvahu. Klobúk dolu!
Z textu navyše cítiť pozitívnu snahu dostať tému do povedomia a diskusií v súčasnosti, a tak sa s ňou dejinne a občiansky vyrovnať. Z hľadiska stvárnenia
a štylistiky však pôsobí naozaj zastaralo
a nezodpovedá výrazovým možnostiam
súčasnej literatúry. Dobre padne trpezlivému čitateľovi a milovníkovi histórie...
Kniha I. Koleniča je nominovaná na Cenu Jána Johanidesa.
Radoslav Matejov
www.litcentrum.sk
RECENZIE
www.litcentrum.sk
Ivana Hostová
GRAMOTNOSŤ
PREŽITIA
ĽUDIA A KNIHY
Lenka Motúzová
MESIAC KNIHY
Zostavil Oleg Pastier
F. R. & G. 2013
Zbierka poviedok Gramotnosť prežitia je
už v predslove prezentovaná ako výber
výrazne rôznorodý, zjednotený predovšetkým „gramotnosťou“ a talentom desiatich
slovenských autorov uznávaných kritikou
a často prekladaných i do iných jazykov.
Tak sa vedľa seba môžu vyskytnúť poviedky z malomestského prostredia i veľkomesta, hrdinovia takmer na hranici biedy,
ale aj postavy z vyšších vrstiev, poetika
každodennosti v kontraste s fantáziou,
naratívne poviedky vedľa deskriptívnych,
či dokonca vedľa poviedok-impresií. A tak
to skutočne je! Kým u Šikulovej sa snúbi
živá hovorovosť s dramatizmom najvšednejších skutočností, Hevierovo dielo hýri
hravosťou a obraznosťou, ktoré sú zaobalené do alegórie, pričom fantázia a pravdivosť vedľa seba vystupujú v protikladnej
Kupón k súťaži nájdete na strane
ANOTÁCIE
Vydávanie denníkov autoriek a autorov
počas ich života iste nemožno považovať
za celkom nepríznakový postup. Očakávame v nich texty či textové náčrty, ktoré
sú príliš osobné, resp. každodenné na to,
aby spĺňali estetické a poetologické kvality, ktoré na svoju tvorbu autori/autorky
kladú. Tento rozpor môže preklenúť napríklad žáner (viac či menej beletrizovanej) autobiografie. Denníky, tak ako iné
texty podobného charakteru (korešpondencia, rozhovory, spomienky), sú zväčša
v literárnohistorickom bádaní skúmané
ako pomocné, sprievodné dokumenty,
a spravidla sa stávajú predmetom záujmu
po smrti spisovateľov/spisovateliek. V súčasnosti sme si však už zvykli na zvýšený
výskyt aj mnohých iných ešte donedávna
neortodoxných vydavateľských, autorských a (seba)propagačných postupov,
ako na produkty zmenenej totožnosti literárneho diela, ktoré sa stalo predmetom
marketingových stratégií a autori/autorky ktorého – akokoľvek marginálni – sú
bežne veselo (seba)ikonizovaní už počas
života. Nielen tento kontext sa však aktualizuje pri knižke Tvrdé drevo detstva
od Mily Haugovej. Charakter jej tvorby je
totiž natoľko spovedný (v zmysle tzv. confessional poetry), že hranica intímneho
a verejného, resp. denníkového a autorského v nej, je natoľko priepustná, až sa
stáva nepostihnuteľnou. V zákonoch sveta jej poézie je písanie bytím a text telom
a naopak; texty, ktorými svoju poéziu
sprevádza (publikované rozhovory, fragmenty denníkov, preklady), preto možno
čím ďalej, tým výraznejšie (s pribúdajúcim
vekom autorky) vnímať ako organické pokračovanie jej básnickej tvorby.
Tvrdé drevo detstva okrem denníkových fragmentov obsahuje záznamy snov,
výber z listov, úryvky z rozhovorov a občasné autorkine komentáre k textom a ich
výberu (ako zostavovateľa však tiráž uvádza Matúša Mikšíka). Výsostne osobné
ladenie knižky podčiarkuje fakt, že je ilustrovaná dielami poetkinho zosnulého
partnera Petra Ondreičku, spomienky na
ktorého v texte podobne ako iné návratné
motívy (odvedenie otca, detské rozhodnutie umrznúť na protest) vytvárajú akúsi –
vágnu, ale predsa – osnovu. Textové fragmenty sú radené nechronologicky, percepčne najnáročnejšie je vnímanie rýchlo
jednote. Púčekovi je vlastný akýsi kraskovský pocit, že „už je pozde“, Brückove
prózy oplývajú dávkou intelektualizmu,
Litvák zbierke dáva ducha irónie a paradoxu, Korman do nej vnáša filozofujúci
tón. Vďaka Dušekovi si uvedomíme, že
čierne nemusí byť vždy čiernym, ale občas
sa v ňom niečo zabelie... Mitanova dezilúzia vyviera z presvedčenia, že už v podstate víťazstva je zakódovaný prvok porážky.
Juráňovej poviedky sú vystavané na vnútornom pátose v téme a deji. Kapitáňová
stavila na príbehovosť, pod ktorou vrie
silné morálne posolstvo.
Napriek rôznosti poetík a formálnym odlišnostiam vytvárajú poviedky pôsobivú
jednotu založenú na identickom životnom
pocite. Sú natoľko krátke, ako im to len
umožňuje ich výpovedná sila, pričom spojenia a súvislosti sú jemné ako niť jednotlivých myšlienok, ktoré sa na seba viažu
tak citlivo, až sa bojíme, že sa rozídu. Zo
spleti poetík sa vynárajú návratné témy,
ako starnutie, pocit vykorenenia a odcudzenia, samota, smrť ako neodlúčiteľná
súčasť bytia, nedostatok empatie, neschopnosť vymaniť sa zo stereotypu, zlyhávajúca komunikácia, prebytok na úkor
citu, láska okradnutá o pôvodné významy,
úzkosť a strach, tajomstvo bytia a ľudskej
duše...
Poviedky sa pri čítaní menia na noty začleňujúce sa do partitúry zbierky, z ktorej
v konečnom dôsledku znie jednotné harmonizujúce posolstvo – a tým je túžba naučiť sa namiesto prežívania skutočne žiť.
ZAHRANIČIE
Mila Haugová
KK Bagala 2013
sa striedajúcich časových rovín, v ktorých
do hry vždy vstupujú aspoň tri časové
kontexty – čas písania/koncipovania knihy (keďže jednotiaci subjekt sa z času na
čas čitateľovi ukáže), čas písania fragmentu a čas vo fragmente zobrazovaný/kreovaný. Od obvinení z edičnej nedôslednosti a škandalózneho nedostatku sebakritiky knižku zachraňujú náznaky kompozície – tematického zoskupovania fragmentov, resp. vplývania jedného textu do ďalšieho, no najmä spomínaná práca s návratnými traumatickými motívmi a aj vysoká estetická kvalita niektorých textových pasáží. Knihu tak isto možno chápať
jednak ako primárny/umelecký text,
a jednak ako metatext – Haugovej ars poeticu. Je bojom proti strate pamäti, proti
ničote neexistencie, a zároveň poskytuje
vstup do sveta poetkinej básnickej tvorby
aj čitateľom a čitateľkám, ktorí ju tak do
hĺbky nepoznajú. Zvýšená komunikatívnosť textov, prozaickosť, výraznejšia sujetovosť (resp. pútavosť – napríklad v skoro
až pasoliniovsky ladenom „pokuse o poviedku“ Isolda Sacra), krotená fragmentárnosť a hermetickosť knihe umožňujú
osloviť aj obecenstvo, ktoré po poézii,
resp. po hermetickejšej, „elitárskej“ literatúre azda nesiahne vôbec. A to je dobre,
lebo v Haugovej básnickej tvorbe sa skrýva mnoho z toho, čo definuje človeka,
ženu, muža, bytie a smrť.
SLOVENSKO
TVRDÉ DREVO
DETSTVA
24
knižná
súťaž
revue
Niet pre najmenších azda krajšieho vstupu do našej literatúry, ako
cez rozprávky. A niet na to azda vhodnejšie obdobie ako práve marec – najknižnejší mesiac. Ponuka slovenských vydavateľov je taká pestrá, že deťom môže z marca urobiť naozajstný čitateľský zážitok.
Napríklad Najkrajšie rozprávky Pavla
Dobšinského z Vydavateľstva Fragment.
Prerozprávala ich Viola
Jakubičková a ilustrovala Andrea M. Audy. Čitateľom od 6 rokov kniha
ponúka zostručnené verzie rozprávok, ako Traja
zhavranení bratia, Prorok
Rak či Nebojsa... Vydavateľstvo Fragment nám
ju venovalo do súťaže.
A keď prevrátite tento list, nájdete tam
ďalšie marcové tipy!
6 / 2014
knižná revue
5
knižná
revue
TÉMA
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Sympatický projekt Občianskeho
združenia Bratislavské rožky / Pozsonyi Kif li sa
uviedol hneď dvoma zaujímavými
knižná
súťaž
publikáciami, ktorevue
rým napriek rozprávkovému názvu nemožno uprieť ambíciu zaujať i odrastenejšie čitateľské
publikum. Jeho zámerom je priblížiť slávnych bratislavských
rodákov, ktorí v Bratislave istý čas žili.
Prvý z titulov od Evy Bolemant Kempelen – Bratislavské
rozprávky (2013) mapuje temer celý život vynálezcu Johanna
Wolfganga Kempelena. Jeho hlavným pôsobiskom bol totiž od
narodenia až do smrti práve Prešporok. Informačne nasýtený
text je napísaný prístupnou formou, no prítomnosť výrazov,
ako „skorumpovaný“, „strategický“ či „evidencia“ miestami
upozorňuje na absenciu prípadného slovníčka, ktorý by osvetlil ich význam mladšiemu čitateľovi.
Zatiaľ čo postava Kempelena vzhľadom na množstvo dosiahnutých úspechov, prekonaných prekážok, ale i osobných tragédií pripomína priam mýtického hrdinu, príbeh talentovanej
polosiroty, hudobného skladateľa Bélu Bartóka, vyznieva prozaickejšie. Jeho pobyt v Bratislave trval len obmedzené časové
obdobie, tejto „bratislavskej rozprávke“ musela teda autorka
k jej rozprávkovosti i dostatočnej dĺžke dopomôcť.
Margit Garajszki v knihe Bartók – Bratislavské rozprávky
(2013) nápadito a najmä funkčne využila motív rozprávača,
ktorého úlohy sa zhostil dobrácky, hoci spočiatku trochu sebastredný Drevený princ (hrdina Bartókovej tanečnej jednoaktovky). A keďže ho autor vo forme daru v príbehu dostal až
ako trinásťročný, z Dreveného princa sa na chvíľu stáva detektív, ktorý skladateľovo detstvo rekonštruuje na základe
dostupných písomných prameňov. Pravda, s nutnou dávkou
autorskej invencie. Veď ako hovorí sám Drevený princ, jeho
úlohou bolo napísať „rozprávkový životopis“.
Zásluhou oboch autoriek v (nielen) detskom čitateľovi nanovo ožívajú bratislavské ulice, domy a ich niekdajší majitelia, do
pamäti sa im vrývajú postavy a charaktery „úplatného“ predsedu Uhorskej kráľovskej komory Antona Grasalkoviča či
dobráckeho „jednorukého grófa“ Františka Zichyho.
Už pri letmom porovnaní dvojice titulov sa prvý z nich zdá
byť vhodnejší pre staršieho detského čitateľa. Odlišný charakter textových zložiek kopíruje aj dobre zvolený štýl ilustrácií,
i keď sú dielom jedného autora, Šimona Matrku.
V prípade knižného projektu Bratislavských rožkov sa podarilo to, čo sa podarí len vzácne, dobrý nápad nestroskotal na
nedotiahnutom spracovaní. Dúfajme, že Bartóka a Kempelena
budú čoskoro nasledovať ďalší slávni „Prešporčania“.
O zachovanie našej kultúry sa snaží i vydavateľstvo SPN –
Mladé letá, a to publikáciou Slovenské rozprávky, hádanky
a rečňovanky (2013). Ide už o siedme vydanie, čo je azda dobré znamenie, že čitatelia nehodlajú zanevrieť na naše ľudové
rapotanky, vyčítanky, piesne (Po valašsky od zeme...), hádanky,
rôzne hry a rozprávky (Ako šlo vajce na vandrovku, Janko Hraško a i.). Aj deti našich detí by mali poznať, že našu národnú
identitu spoluvytvárali Pavol Dobšinský, Ján Kollár, Božena
Němcová... O túto nádhernú knihu môžete súťažiť.
Alexandra Debnárová
knižná
revue
6
knižná revue
6 / 2014
MAREC – MESIAC
Mesiac knihy je venovaný hlavne detským čitateľom, pretože
je dôležité u nich vypestovať už od malička potrebu čítať. O to
sa snažia nielen knižnice svojimi podujatiami, ale chceme
k tomu prispieť aj my nasledujúcou dvojstranou.
Očarujúci, a pritom veľmi jednoduchý príbeh má knižka autorky Marty Hlušíkovej a ilustrátorky Evy Švrčkovej Môj
dedko Rýchly šíp (Vyd. Slovart 2013). Rozprávanie zachytáva bežné aj výnimočné momenty v živote dievčaťa Rinky
v predškolskom veku. Jej dedko s ňou
rozohrá hru na indiánov počas jedného
leta – úlohou je získať tri pierka: za odvahu, múdrosť a pomoc druhým, aby
si zaslúžila svoje indiánske meno Odvážna srnka. Autorke sa v knihe podarilo zachytiť nepoškvrnenosť detského myslenia vyznačujúcu sa naivitou
a večnou zvedavosťou. Imaginárny
knižná
svet, ktorý si vytvoril dedko s Rinkou,
súťaž
revue
je plný lásky, fantázie, hravosti a k tomu ešte aj poučný. Kniha môže inšpirovať rodičov a ich
vnúčatá na trávenie blížiaceho sa leta. Súťažte o ňu zaslaním
kupónu.
Vo svojej novej autorskej rozprávke Leonardo, kocúr z ulice
(Trio Publishing 2013) spisovateľ Ján Uličiansky otvára príbeh spolužitia človeka so zvieraťom, konkrétne s neposedným kocúrom Leonardom. Autor (a možno je to ktosi iný) nachádza svojho nového maznáčika pod vrakom hrdzavejúceho
auta. Stačí jedno žmurknutie a sú z nich priatelia. Ale ako to
už v ľudsko-mačacom spolužití chodí, treba byť pripravený
na rôzne patálie. Autor ich predkladá na základe úvodných prísloví
a povier o mačacom živote, podľa
ktorých sú nazvané aj kapitoly
a ktoré sa voľne rozvíjajú do dejových liniek. „Dobre je myšiam, keď
mačka nie je doma, alebo Čo je napísané, to mačka nevylíže“. Sú platformou pre veselé Leonardove príhody,
z ktorých je zrejmé, že si do vysnívaného domova preniesol maniere ulice. Jeho pán však detským čitateľom (a zídu sa aj dospelým chovateľom) predkladá
nenápadný návod, ako ich zvládnuť bez ujmy na psychickom
zdraví. Ujmy na majetku sa to samozrejme netýka.
Uličiansky vkladá do príbehu láskavosť a trpezlivosť, schopnosť pochopiť malého tvora, vytvoriť mu harmonické prostredie a nestratiť pritom zmysel pre hru a zábavu. Prirodzený, dynamický a moderný autorov jazyk dodáva knihe iskru
a živosť. Stáva sa vôdzkou nielen k udržaniu pozornosti, ale
i k akémusi posolstvu diela. Leonardov pán sa svojho malého
huncúta nesnaží prevychovať na elegantného poslušného
miláčika. Od prvej chvíle ho má rád takého, aký je. Obohacujúcou zložkou knihy sú ilustrácie Martiny Matlovičovej, ktoré príbeh nielen dotvárajú, ale vďaka svojej originalite a humoru ho posúvajú ešte ďalej, či skôr bližšie k detskému srdcu
a fantázii. A to je hádam hlavným zmyslom literatúry pre najmenších.
Kupóny nájdete na strane
24
www.litcentrum.sk
TÉMA
Jela Mlčochová je autorka série detektívnych príbehov pre
mládež. Po dievčine Adriane prichádza na scénu roztomilý
Hádajko, známy z detských časopisov. Pôvabný prebal knihy
Hádajkove dobrodružstvá. Strašidelný hrad (Arkus 2013)
a ilustrácie Jozefa Quisa zjemňujú mrazivé očakávanie plynúce z názvu útlej knihy pozývajúcej na hrad opradený poverami. Žijú na hrade Orlia hliadka strašidlá? – pýta sa cez titulok
znepokojujúceho článku redakcia novín, ktorá prišla o žurnalistu. Zmizol! Nič lepšie sa v nudnom mestečku ani nemohlo
udiať. Odhodlaný Hádajko teda odchádza na „duchársku“ misiu. Len čo
si vypočuje ponosy princa Konráda,
ktorý nespĺňa atribúty klasického ducha, prekračuje zázračné dvere a vstupuje do stredoveku. Okrem znepriatelených rytierov mu cestu skríži drak,
ježibaba a ctižiadostivá barónka Adelaida bažiaca po svojom milom, ktorého Hádajko pozná už len ako ducha.
Príbeh sa čoraz viac zamotáva, čitatelia sa spolu s hlavným hrdinom ocitajú raz vo väznici, inokedy unesení na chrbte koňa. Hádajko
pohotovo využíva vedomosti a výdobytky moderného sveta
a je odhodlaný dodržať sľub. I keď bol daný duchovi. Autorka
pripravila stredovekú naháňačku so zaujímavým koncom,
opäť tak trochu v duchu záhady, ktorú však nie je náročné vyriešiť. Detskí čitatelia sa zabavia a oddýchnu si od všedných
starostí.
Beáta Belancová
Diana Mašlejová
www.litcentrum.sk
ĽUDIA A KNIHY
ANOTÁCIE
ZAHRANIČIE
Rozprávky pre moje bobuľky (Vyd. Matice slovenskej 2013) je
druhou rozprávkovou knižkou Petra Gibeya. Stará mama rozpráva príbehy, vyťahujúc ich spod starodávneho čepca, na samote uprostred kopaníc trom vnúčatám.
Rozprávky sú tri, lebo deti u babky zažijú len tri spoločné večery, potom si ich
rodičia vezmú zase do „normálneho“
sveta počítačových rozprávok. Protiklad dvoch svetov, v našej literatúre
spracovaný už mnohokrát, ani tentoraz
nevybočuje z osvedčených schém, pre
deti je to však prístupný spôsob. Rozprávky sú svieže, ale, paradoxne, menej
tajomné než jednotlivé medzitexty o živote detí u babky, ich prípravách na večerné rozprávky. Možno
to vycítila aj ilustrátorka Jana Hrčková-Stankovianska, keď viaceré kresby nechala vystúpiť do popredia z prítmia. Tematicky
autor pokračuje viac-menej v rozvíjaní svojej nosnej témy z prvej
rozprávkovej knihy o heroizme tých, ktorí sa hrdinami netúžia
stať. Antibohatierskych drakov vystriedali princ, ľudový nebojácny Miško a drobný skromný vodníček. Mladých čitateľov poteší rozdelenie rozprávok na drobné kapitolky s nadpismi podľa
jednotlivých mikropríbehov. Tieto texty sú neraz voľne zameniteľné, vo vzájomnej nadväznosti totiž až na malé výnimky nenachádzame typické formotvorné rozprávkové stupňovanie napätia. Gibeyove rozprávky sú skôr modernými filmovými príbehmi
s krátkymi klipmi. Možno preto oslovia práve neposedných
drobcov.
Nie vždy je nutné
vymýšľať si všakovaké postavičky a trápiť sa pri
skladaní príbehov. Niekedy stačí
sústredenejšie pozorovať prírodu
knižná
súťaž
revue
a ono to príde
samo. Inšpiroval
sa ňou aj Anton Rákay v knihe Rozprávky z Tatier (Vyd. Matice slovenskej 2013), ktorá obsahuje pätnásť príbehov odohrávajúcich sa v našej tatranskej faune a flóre, hlavnými postavami sú motýle, kuny, žabky, ježkovia... Vystupuje tu aj
človek, no často, žiaľ, ako nepriateľ prírody, ktorý chytá motýle a pripichuje ich klinčekmi na drevenú stenu... Nie preto, aby
boli deti smutné, ale aby sa poučili. Kontrast medzi ľudským
a zvieracím svetom autor preklenul ľubozvučnou slovenčinou
so zastaranými slovami a zdrobneninami a ilustrátor Ján Vrabec celkový obraz dotvoril milými ilustráciami. Vydavateľstvo
nám venovalo knihu do súťaže.
V prírode situovanej na Záhorie sa odohráva aj príbeh knihy
Štefana Nižňanského O dvanástich trpaslíkoch (Perfekt
2013). Záhradu v osade Tomky stráži dvanásť sadrových trpaslíkov. Obyvatelia záhrady sú tiež ježko, krtko, sova, motýľ... Ak pošlete kupón vydavateľstva, môžete sa dozvedieť
napríklad aj to, kde sa ráno zobúdza slnko či ako vznikla dúha.
Autor knihu dotvára vlastnými fotografiami, receptami zo Záhoria, záhoráckym slovníčkom a vystrihovačkou habánskej
kaplnky vo Veľkých Levároch.
Do ríše hmyzu pozýva čitateľov Dávid Králik v debute Celkom ako sen s podtitulom Ja, pojedač hmyzu (Perfekt). Rozprávkový príbeh koncipuje carrollovsky – celkom ako sen.
Exučiteľ na 1. stupni ZŠ sa učiteľsko-kamarátsky prihovára
svojim žiakom – čitateľom. Až sa jedného dňa priamo na vyučovacej hodine (pri pokuse skonzumovať kokteil z červov)
zmenší na veľkosť chrobáka a ocitá sa v inom svete. Tak ako
Alica, keď vypila čarovný nápoj. Dávid stretáva svrčka Roba,
ktorý mu pomáha uniknúť pred hrôzostrašnou ropuchou Fridou a zoznamuje ho so svojím starým otcom a očarujúcou svrčou slečinkou Borkou. Vzápätí začína ďalšia napínavá záchranná misia. Stratila sa totiž Borka. V boji s ropuchou a hadom zvíťazí ten, kto má najchladnejšiu myseľ, no aj najčistejšie
srdce. V momente, keď sa zdá, že je nebezpečenstvo zažehnané a Dávid môže začať hľadať cestu domov, narazí na ďalšiu
prekážku... Dobrodružnosť a carollovské premiestňovanie
z ľudského do snového bol nepochybne dobrý nápad. V autorovom poňatí je to však zjavne iba kulisa na dosiahnutie iných
cieľov. Jeden z nich okato prezentuje cez kurzívou odlíšené
zrnká múdrosti: „Niektoré veci k nám prídu v živote samé, sú
darmi. Iné si musíme vybojovať.“ Didaktickosť autora je neskrývaným zámerom s jasným adresátom a nemala by byť prekážkou, hoci na druhej strane jej stlmenie by nebolo na škodu.
Autor siahol po overených schémach: zmenšovanie/zväčšovanie, záchranné dobrodružstvá, hľadanie múdreho radcu (starej čajky). Knižke nechýba dávka originality – má perspektívne miesta, no príbehová koncepcia je akási nedokončená,
málo rozvinutá a niektoré zápletky tak pôsobia nepresvedčivo.
SLOVENSKO
VENOVANÝ DEŤOM
Beáta Belancová
Peter Naščák
Ľuboš Svetoň
Alena Štrompová
Kupóny nájdete na strane
24
6 / 2014
knižná revue
7
knižná
revue
VYCHÁDZA
CHLAPI
NA ZBLÁZNENIE
Ivana Ondriová nadovšetko miluje písanie a výhľad z terasy svojho malého domčeka, odkiaľ má celý Prešov ako na dlani. Býva
tam s manželom a dcérou Ninkou. Je autorkou viacerých románov a vo vydavateľstve
Motýľ jej vychádza novinka Chlapi na
zbláznenie. Zachytáva príbeh, v ktorom do
života dvoch zamilovaných Kristíny a Lea
vstúpi jeho brat Marek.
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Prekvapili ma rozkvitnuté
červené trvalky a cínie pri
múroch domu. A naopak žiarivé petúnie a muškáty, ktoré
viseli cez zábradlie balkónov.
Normálne som zaochkala.
Tak mi tá krása vyrazila
dych.
„Nechápem,“ zaševelila som, keď ma Marek
ťahal smerom k bráničke a potom na ten
úchvatný pozemok. Dom mal svetlozelenú
fasádu. Rámy okien boli z hnedého dreva,
na balkónoch položená terakotová dlažba.
„To je pre mojich rodičov.“
Počula som ho povedať. Prudko som vydýchla a uprela naňho omámený, neveriaci
zrak.
„Čože?“
„Nevedia o tom. Si prvá, ktorej sa zdôverujem. Je to prekvapenie pre nich. Moje ospravedlnenie za tie roky neistoty a strachu,
ktoré so mnou prežívali. Veľmi som im ublížil,“ smutne rozprával.
Stáli sme tam obaja vo vetre AKO MILENCI,
lebo sme sa opierali jeden o druhého ramenami a prežívali tú neskutočnú chvíľu spolu.
Vietor kmásal našimi krátkymi vlasmi,
moje ryšavé žiarili tak ako tie kvety predo
mnou.
Jeho čierne sa leskli v občasných lúčoch slnka. Bol nádherný. Ten dom aj Marek...
„Dom začali stavať pred rokom a pol. Z diaľky som ich riadil. Dokonca ani Leo nič nevedel, prezradil by sa. Nevie udržať tajomstvo.
Minulý týždeň sa doťahovalo zariadenie interiéru, dokončovali práce okolo domu.“
Zahabkala som. Bolo to priveľmi neuveriteľné. On bol neuveriteľný. Dal postaviť tento
úžasný dom svojim rodičom. Z vďaky za to,
akí sú. A aký je on.
Mala som chuť pohladiť ho po odhalenom
predlaktí. Hádam prvýkrát. Díval sa mi do
tváre a hľadal u mňa podporu a pochopenie,
hoci netuším, prečo si vybral práve mňa.
Dojalo ma to, lebo som bola preňho cudzia.
Celkom cudzia žena.
knižná
revue
8
knižná revue
6 / 2014
KNIHY DO KABELKY
Vo vydavateľstve Ikar práve vychádza kniha Rozlúčka s (ne)slobodou.
Je pokračovaním edície Príbehy z kabelky a zároveň je debutom
. Na knihy
Dady S. Brezovskej (1973), ktorá o nej hovorí na strane 20
tejto edície a aj na ďalšie „ženské“ tituly sa pozrela Elena Ťapajová.
Kedysi bol pre malé formáty paperbackových vydaní zaužívaný termín „knihy
do vrecka“. Dnes sa hovorí skôr
o „knihách do kabelky“. Už aj preto, že
ide o tzv. „ženskú literatúru“, a dáma sa
vraj bez kabelky nezaobíde. Ak v nej
popri peňaženke, šminkách či mobile
nosí aj knižku, je to viac ako potešiteľné,
navyše, ak sa z toho stáva istý trend. Nečudo, že vydavateľstvo Ikar zaujalo úspešnou edíciou Príbehy z kabelky.
Podľa formátu (i obsahu) však k nej možno na knižnú poličku zaradiť napríklad
aj tituly z vydavateľstiev Slovenský spisovateľ či Marenčin PT.
Spoločným menovateľom
tohto žánru je, že ide o lásku!
Málokedy však narazíte na titul, kde dochádza k istému
posunu. Zdá sa, že sa to podarilo napríklad Eve Dedinskej
v jej štvrtej knihe Keď slzy
liečia (Ikar). Už len tým, že
konečne čítame o žene, čo sa
neutápa len vo svojom citovom a pocitovom svete, ale
o viacdetnej pracujúcej matke Pavle, ktorá musí riešiť
problémy v rodine (nezvláda
výchovu šestnásťročnej dcéry, čo sa odráža aj na vzťahu
k trom mladším deťom a manželovi učiteľovi), ale aj v práci
(je majiteľkou kníhkupectva
v malom mestečku). Autorka
je dobrou pozorovateľkou,
takže prostredie i príbeh pôsobia autenticky. Sledujeme
život obyčajných ľudí, ktorých zasiahla
tragédia, rúca sa im zrazu svet istôt, ale
napriek všetkému si uvedomia, že život
ide ďalej a dokážu nielen udržať fungujúcu rodinu, ale aj rozdúchať pomaly vyhasínajúci plamienok vzájomnej lásky.
Do edície Príbehy z kabelky patrí aj kniha Láska neumiera (Ikar). Prekvapujúce je, že jej autorom je muž (tuším, druhý
raz v prípade edície) a zdá sa, že Michal
Baňanka prináša naozaj isté nóvum.
Usiluje sa totiž hľadať širšie aj spoločenské súvislosti, objasniť psychologické
pohnútky konania a dotknúť sa aj duchovného sveta svojich postáv. I keď
v niektorých prípadoch práve táto snaha
a komplikovaná štruktúra rozprávania
má možno za následok, že dialóg pôsobí
trochu papierovo, akoby vytrhnutý
z kontextu (napríklad debata s poslancami o interrupčnom zákone). Autor
rozdelil knihu do nasledujúcich častí:
Silvia, Dávid, Danica a Viktor a záverečnej Andrea, každú s dvomi inšpiratívnymi mottami. Načrtáva niekoľko zaujímavých ľudských osudov, ktoré sú vzájomne prepojené, dramatických udalostí
s podtextom kriminálneho príbehu
a podľa slov na zadnej strane obálky –
vychádza zo skutočných udalostí.
Lekcie z nenávisti (Marenčin PT) je
názov šiestej knihy Martiny
Monošovej, ktorú vydavateľ
charakterizuje ako „mierne
erotický príbeh s detektívnou
zápletkou“. Jeho rozprávačkou
a zároveň ústrednou postavou
je krásna Irena – manželka
bohatého a vplyvného muža,
kvôli ktorému kedysi nedokončila vysokoškolské štúdium. Rýchlo si zvykla na život na vysokej nohe i na to, že
má všetko, okrem lásky. Keď
ju jednej noci násilnícky manžel Miro vyhodí z domu, ocitne sa zrazu bez peňazí, postavenia, domova, ale s plnou
hlavou plánov na pomstu. Doteraz sa nestarala o jeho nekalé obchody, ale keď nechce
zostať na ulici a chce si udržať
úroveň, na akú si zvykla, potrebuje pomoc iného bohatého
muža, aj keby mu mala platiť vlastným
telom...
Titul Bolo to z lásky 2 (Slovenský spisovateľ) je pokračovaním prózy o študentke Tereze a jej „trápení s láskou“.
Autorka Mia Pilsner do nej stihla zakomponovať aj citáciu Petrarcových Sonetov pre Lauru a vtipné Pravidlá pre
dámu, napríklad: „Pravá dáma nosí hore
svoju hlavu, nie svoj nos.“
Žiaľ, opäť som si uvedomila, že ženská
literatúra býva celkom umne vymyslená, aj sa to ľahko číta, ale rovnako ľahko
aj zabudne, a dosť ťažko povedať, či niečo aj naučí. Iba ak to večné, že láska je
láska...
www.litcentrum.sk
TÉMA
KEĎ ČLOVEK CHCE ZMENU...
www.litcentrum.sk
Kupón vydavateľstva MOTÝĽ nájdete na strane
24
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
kovom sektore, športe atď. Kniha má
svoju dynamiku a napätie, pretože skúma racionálne aj iracionálne sily ovládajúce naše konanie. Ak vás zaujíma,
ako ovplyvňuje podvádzanie náboženstvo či morálka, aké sú kultúrne rozdiely v podvádzaní, a či ľudia
podvádzajú v maximálnej
možnej miere, tak určite
siahnite po tomto bestselleri!
Syn autora známej duchovnej knihy Štyri dohody
sa v titule Päť stupňov
knižná
pripútanosti (Don Migusúťaž
revue
el Ruiz JR., Ikar, preklad
Š. Kočiš) zamýšľa nad
vplyvom pripútanosti na
naše životné rozhodnutia
vychádzajúc z toltéckych
múdrostí. Základný problém pripútanosti tkvie
v tom, že sme príliš sebakritickí, nevieme sa akceptovať a viac počúvame názory iných. Stupne pripútanosti prirovnáva autor
k futbalu. Prvý stupeň sa
nazýva pravým ja, čo je najčistejšia forma pripútanosti. Druhý stupeň je náklonnosť – akési čiastočné stotožnenie bez ohľadu na to,
ako jedinca vnímajú ostatní. Tretí stupeň sa nazýva
dočasné stotožnenie. Štvrtý sa nazýva trvalé stotožnenie a závislosť sa prehlbuje do takej miery, že sa
stáva pod mienkou sebaakceptovania. V piatom
stupni už ide o fanatizmus,
ktorý je najnebezpečnejším stupňom a prejavuje
sa mimoriadnou neznášanlivosťou opačných názorov,
čo vyúsťuje do rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti. Počas života môžeme prechádzať z jedného
stupňa pripútanosti na iný.
Ak si však uvedomíme
vlastnú hodnotu, dokonalosť a schopnosť rozhodovať
sa, budeme vedieť akceptovať ostatných a zabránime
pripútanosti, ktorá by nás mohla zničiť.
ZAHRANIČIE
V. Pantalon, Ikar, preklad A. Polievková)
opisuje jedinečný motivačný postup,
ktorý by mal účinkovať za menej ako sedem minút. Môže pomôcť, ak sa pokúšate zmeniť vzdorovitých ľudí na zanietených, ak chcete motivovať zmenu zlých
pracovných alebo osobných
návykov, alebo tiež vyriešiť
dlhodobé problémy v partnerskom vzťahu. Ide o šesť
jednoduchých otázok! V prvom kroku sa pýtame na dôvod zmeny. V druhom označíme na stupnici od 1 do 10,
ako sme na nejakú zmenu
pripravení. Postupujeme ďalej až k číslu šesť, ktoré ponúka otázku, aký bude ďalší
krok, ak má vôbec nejaký
byť. Podmienkou fungovania postupu je obnoviť sebaurčenie – vlastnú autonómiu a schopnosť rozhodovať
sa u človeka, ktorý túto
schopnosť stratil. Kniha obsahuje veľa príkladov zo života, veľa spôsobov otázok
a možností ovplyvňovania
tak seba, ako aj iných. Ak
človek chce docieliť zmenu,
musí si vypracovať akčný
plán alebo akúsi stratégiu.
Možno stačí začať od menších vecí, ako je upratovanie
izby, a postupne pokračovať
k zložitejším problémom.
Profesor psychológie a behaviorálnej ekonómie na Dukovej univerzite v Severnej
Karolíne Dan Ariely sa v knihe Ako klameme ostatných
aj sami seba (Premedia
Group, preklad T. Mrva,
P. Dulík) zameral na fenomén nečestnosti a klamania. Jeho prvotným cieľom
bolo zaoberať sa racionálnymi silami, ktoré vyvolávajú
nečestné správanie – autor
to označuje aj pojmom „racionálneho páchateľa“. Najzaujímavejšími časťami knihy
sú viaceré testy – autor spolu s kolegami vymysleli niekoľko situácií a merali podvádzanie i nečestnosť a výsledky ich veľakrát prekvapili. Okrem
toho sú jednotlivé testy prepájané s príkladmi nečestnosti v politike, ban-
SLOVENSKO
Podstata motivačnej literatúry tkvie
v nespokojnosti, presnejšie: v pocite nespokojnosti so sebou samým. Pokojný
a vyrovnaný človek predsa motivačnú
literatúru nepotrebuje! Práve preto, že
autori motivačných kníh dobre vedia, že
spokojných a vyrovnaných ľudí je málo,
píšu knihy, ktoré sa vzápätí stávajú bestsellermi. Prípadne ich postavia tak, aby
nespokojnosť vyprovokovali s tým, že
v nich sa nachádza riešenie. S týmto
účinným efektom potreby posunúť sa vo
svojom živote ďalej počíta od začiatku
svojej knižnej tvorby aj, takpovediac,
guru motivačnej literatúry, Robert T. Kiyosaki. Preslávil sa termínmi bohatý
otec a chudobný otec v knihe z 90. rokov,
ktoré v sebe protikladne zhŕňajú množstvo ekonomických faktorov. Napríklad
bohatý otec je finančne vzdelaný a flexibilný, chudobný otec akceptuje svoj pravidelný príjem vo svojom finančnom stereotype. Knihu pred rokmi na Slovensku
uviedlo vydavateľstvo Motýľ a vo vydávaní autorových titulov pokračuje. A tak
ma pri jednej návšteve kníhkupectva
pozitívne šokovala obálka knihy Prečo
jednotkári pracujú pre trojkárov
a dvojkári pre štát (preklad M. Voltner).
Ono, šokujúci je, samozrejme, názov, ale
spolu so šťastne usmiatym Kiyosakim,
ktorý vyhadzuje jablko, je to dokonalá
symbióza marketingového výrazu, aký
tento typ literatúry má mať. Nadobudnete dojem, že jablko nepadá ako to newtonovské. Toto sa vzpriečilo fyzikálnym
zákonom a „zamrzlo“ vo vzduchu, pretože mu to dovoľujú iné zákony: finančné!
Symbolika obálky sa v podtexte vinie
v celej knihe, a keďže sa autor sústredí
na osobné financie, potom vyjadruje aj
osobnú voľbu medzi udržať sa, stúpať,
a či padať. Koncipovaná je ako príručka
pre rodičov, pretože, a v tom má Kiyosaki veľkú pravdu, v škole sa naše deti
o peniazoch nenaučia nič, pričom vo
svojom dospelom živote s nimi chtiacnechtiac budú v styku nepretržite. Ponúka lekcie a súbor rád, ako naštartovať
záujem o financie, v čom sa aktivizovať,
aby naša osobná finančná budúcnosť
nebola newtonovská, ale kiyosakiovská.
Nie všetky odporúčania a postupy sa
dajú aplikovať u nás, no v princípe je to
kniha, ktorá nespokojnému človeku
môže vystrúhať na tvári úsmev z obálky.
Vydavateľstvo Motýľ ju venovalo do súťaže!
Kniha Okamžité ovplyvnenie (Michael
Radoslav Matejov
Zuzana Kolačanová
6 / 2014
knižná revue
9
knižná
revue
RECENZIE
D´ALEMBERTOV SEN
Denis Diderot
Preklad Vladimíra Komorovská
Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov 2013
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Denis Diderot patril v 18. storočí k popredným francúzskym osvietenským filozofom,
bol tiež encyklopedistom a literárnym kritikom. Spolu s Jeanom le Rond d´Alembertom
pracovali na Encyklopédii alebo Racionálnom slovníku vied, umení a remesiel. Diderot bol zástancom materializmu a nekompromisne kritizoval nielen náboženské
konvencie, ale i celú vtedajšiu spoločnosť.
Akousi fúziou autorovho odborného pôsobenia a jeho svetonázoru je trilógia D´Alembertov sen. Zriekol sa diskrétnosti a v knihe
opísal svoje najtajnejšie, najpoburujúcejšie
a najháklivejšie postoje a presvedčenia, ktoré boli odvážne nielen vo vtedajšom Francúzsku, ale mnohé i dnes môžu vyvolať rozporuplné reakcie. Zvolil si dialogickú formu výpovede. Sebe vlastnou hravosťou sa
prevtelil do pýtajúceho sa aj do odpovedajúceho. Týmto spôsobom čitateľa vedie k lepšiemu porozumeniu myšlienkových algoritmov, a teda aj k presnejšej percepcii diela.
Publikácia bola vydaná pri príležitosti trojstých narodenín Denisa Diderota. Úvodnú
stať preto predstavuje rozsiahly životopis
autora so zreteľom na chronologickosť napísaných diel, ktoré sú zároveň stručne charakterizované. Tým čitateľ získa predstavu
nielen o odbornej spôsobilosti Diderota, ale
aj o vývine jeho osobnosti a útržkoch zo súkromného života, ktoré ho ovplyvňujú.
V Rozhovoroch D´Alemberta s Diderotom autor
začína od základu – hmoty. Z neživej matérie
vytvára cítiacu hmotu. Existenciu Boha nepripúšťa. Zaoberá sa transsubstanciou univerza z metafyzického pohľadu, teologické
výklady považuje za márnosť. V diele zdôrazňuje, že všetko živé je zložené z príbuznosti a z nepretržitej kontinuity nespočetných častíc – vitálnych bodov. Diderot rozvíja hypotézu, že neustále premeny častíc
univerza smerujú k vzniku určitej jednotnosti. Dielo je dejovo usadené, koncipované
ako návštevy lekára, počas ktorých sa zhovára s mnohými osobnostnými profilmi.
Rozhovor siaha za hranice morálky, analyzuje kríženie druhov vyabstrahované do
krajnej dokonalosti, avšak chorej a neúnosnej. V nasledujúcich kapitolách Diderot nastavuje zrkadlo – sebe a svojim dialógom
(konštatuje, že sa vďaka knihe lepšie spoznal). Ale aj zrkadlo spoločnosti, ktorá mnohokrát odsudzuje, poučuje o jedinom správnom a pravdivom, no v skutočnosti nechce
vidieť vlastnú zvrátenosť a ľudské zlyhanie.
knižná
revue
10
knižná revue
6 / 2014
D´Alembertov sen je pre filozofickú myseľ
labužníckym zážitkom. I keď by sa spočiatku mohlo porozumenie čítaného zdať náročné, nie je to tak. Publikácia je obohatená
rozsiahlym poznámkovým aparátom pod
čiarou. Čitateľa určite potešia objasňujúce
komentáre i výborne zvládnutý preklad Vladimíry Komorovskej.
Lívia Brtáňová
A HORY ODPOVEDALI
OZVENOU
Khaled Hosseini
Preklad Mária Galádová
Ikar 2013
„Takže, chceli ste príbeh, nuž vám teda jeden
rozpoviem,“ začína svoje rozprávanie Sabúr
a s ním aj americko-afganský spisovateľ Khaled Hosseini. Po úspešných tituloch Majster
šarkanov a Tisíc žiarivých sĺnk je A hory odpovedali ozvenou tretí autorov román – síce
opätovne ukotvený v afganskom prostredí,
no zároveň presahujúci osudy jednej rodiny
a jedného národa.
Dedina Maidan Sabdž je domovom Sabúra,
jeho druhej manželky Parvany a troch detí.
Syna a dcéru z prvého manželstva, Abdulláha a Pari, spája silné súrodenecké puto, ktoré však pretrhne chudoba. Nutnosť zabezpečiť ostatné deti dostáva trojročnú Pari do
bezdetnej rodiny Wahdatiovcov žijúcich
v Kábule, u ktorých slúži Parvanin brat, strýko Nabi. Oddelenie brata od sestry je však
len jednou z udalostí v kľukatých životoch
protagonistov knihy.
Hosseini na pozadí meniacej sa spoločenskej situácie v krajine ďalej rozvíja osudy členov rodiny a predstavuje ich prospektívne
i retrospektívne, v súlade so slovami strýka
Nabiho: „Príbeh je ako rozbehnutý vlak: nezáleží na tom, kde doň naskočíte, do cieľovej stanice
vás skôr či neskôr dovezie“. Na rozdiel od prvých dvoch kníh využíva aj zmenu perspektívy: takmer každú osobnú históriu podáva
prostredníctvom iného subjektívneho rozprávača, alebo sa vševediaci rozprávač sústredí výlučne na jednu z postáv. Naratívne
postupy navzájom preplieta, využívajúc pri
tom aj epištolárny a publicistický štýl písania. V dôsledku nelineárneho rozprávania si
tak čitateľ len postupne skladá miestami až
komplikovanú mozaiku životných osudov
a vzájomných vzťahov postáv. Popri Parvane,
strýkovi Nabim, Nile Wahdatiovej a malej
Pari totiž zasiahnu do príbehu aj neskoršie
generácie týchto dvoch rodín, spolu s ďalšími postavami, ktorých prepojenie s nimi nie
je spočiatku celkom zrejmé.
Autor v románe načrtáva aj tému viny, utečenectva, emigrácie či vykorisťovania, nenásilne upriamuje pozornosť na kontrast medzi luxusom na Západe a núdzou v povojnovom Afganistane, na rozpor medzi túžbou a možnosťou pomôcť iným. Práve vážnejšími motívmi
a celkovou kompozíciou diela vyvažuje trochu
„prisladký“ záver a miestami silene pôsobiace
vtesnanie tém, ako homosexualita, promiskuita či alkoholizmus. Všeobecne vzaté je však
zatiaľ posledný Hosseiniho román príjemným
čítaním, aj zásluhou jazykovo a štýlovo hladkého prekladu Márie Galádovej. Je totiž spleťou príbehov o tom, že žiadne ľudské konanie
neostáva bez odozvy a následkov.
Eva Bubnášová
MUŽ, KTORÝ SI
MÝLIL MANŽELKU
S KLOBÚKOM
Oliver Sacks
Preklad Tomáš Mrva
Inaque.sk 2013
Neurológ Oliver Sacks (1933) je taký známy
ako jeho „kolegovia“ Freud alebo Jung. Vyliečil mnoho bezradných ľudí, ktorých vnútorný svet sa skomplikoval v dôsledku rôznych
mozgových anomálií. O ich liečbe si viedol
podrobné záznamy. Ich publikovanie neurológiu výrazne poľudštilo a ovplyvnilo humanitné disciplíny.
Význam týchto lekárskych záznamov totiž
spočíva v ich literárnosti, ktorú by nikto od
exaktného vedca nečakal. Každý prípad je
pútavým literárnym zážitkom a zároveň je-
www.litcentrum.sk
RECENZIE
Beáta Belancová
SYNDRÓM (E)
Franck Thilliez
Preklad Aňa Ostrihoňová
Artforum 2013
Po starom zberateľovi zostane ako dedičstvo tajomný film, ktorého brutálne výja-
www.litcentrum.sk
TEMNÁ CHARIZMA
ADOLFA HITLERA
Laurence Rees
Preklad Martin Brtko
Ikar 2013
Daniel Hevier ml.
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Anglický historik Laurence Rees sa v knihe
Temná charizma Adolfa Hitlera s podtitulom Cesta do pekla zamýšľa nad tým,
ako sa mohol Adolf Hitler dostať k moci
a aké udalosti mu k tomu dopomohli. Podrobne mapuje rôzne dôvody jeho „úspechu“,
pozornosť upriamuje predovšetkým na vodcovu charizmu. Na základe ľudí, ktorí stáli
buď po jeho boku, alebo proti nemu, hodnotí, či bol charizmatickým vodcom alebo nie.
Nezameriava sa však len na to, ako si dokázal vybudovať obrovskú dôveru nemeckého
ľudu, ale aj na to, ako si ju vedel udržať aj
v čase, keď Nemci už vojnu prehrávali.
Vďaka tomu, že je kniha napísaná s nadhľadom a nie je vytrhnutá z kontextu, sa
dozvedáme aj o udalostiach, ktoré sa v tom
čase diali – holokaust, nacistický vpád do
Sovietskeho zväzu, rozpútanie druhej svetovej vojny... – a má ich na svedomí práve
tento vojnový zločinec. Autor píše o začiatkoch jeho kariéry, ako dokázal alebo nedokázal zaujať, a zdôrazňuje aj vývoj jeho
osobnosti. Hitler totiž nebol vždy presvedčený národný socialista, ale mal iné politické zmýšľanie. Jeho úspech závisel najmä od
tohto presvedčenia: „Celý môj život možno
v skratke vystihnúť ako neprestajné úsilie
presviedčať druhých.” Veľmi dôležité bolo
jednak v Hitlerových vodcovských začiatkoch, ale aj na samotnom sklonku jeho života.
Kniha je napísaná pre čitateľa pochopiteľne, nezaťažuje prílišnými podrobnosťami, pričom však nezabúda všetko tvrdené
obhájiť. Odvoláva sa na rôzne citácie, historické knihy alebo rozhovory. Dôležité je,
že neskáče z jednej témy do druhej, ale dodržuje istú chronologickosť. V niektorých
prípadoch autor spomenie aj udalosť, ktorá sa stala o niekoľko rokov skôr alebo
neskôr, aby zdôraznil konkrétne myšlienky.
Titul odporúčam z mnohých dôvodov. Je
určený pre širšie publikum, opakuje známe
veci a pripomína, čo sa vtedy udialo, čiže
neráta so študovaným čitateľom. Naopak,
zámerom autora bolo osloviť čo najviac čitateľov, aby sa poučili z minulosti, pretože
história sa opakuje. Ľudia sa príliš nezmenili, aj v súčasnosti majú najmä v ťažších
časoch podvedomú túžbu inklinovať k nejakej vyššej moci, ktorej veria, že ich spasí.
ZAHRANIČIE
vy majú tragické následky. Po čiastočnom
oslepnutí jednej z vedľajších postáv sa
začnú vynárať súvislosti s piatimi nájdenými anonymnými telami s odseknutými
končatinami, vybratými mozgami a očami. Francúzska polícia netuší, čo by ich
mohlo spájať a aký motív má bizarný
vrah, ktorý za sebou necháva tieto desivé
odkazy. Všetko smeruje k záhadnému
syndrómu E, ktorého stopy sa nájdu aj
v Belgicku, Egypte či v starom kanadskom sirotinci.
Francúzsky spisovateľ Franck Thilliez
pozýva opäť svojich čitateľov do sveta kriminálnej polície, ktorá vyšetruje zvlášť
závažné zločiny. Detektívne romány začal
písať pred desiatimi rokmi, ale svetovú
popularitu mu priniesol až prvý diel diptychu s názvom Syndróm (E). Známym sa
stal vďaka svojej metóde – v celistvom príbehu spája roztrúsené stopy po celom
svete, čím vyšetrovanie dramaticky a dynamicky posúva. Hlavné postavy románu,
poručíčka Lucia Henebellová a komisár
Franck Sharko, sa poznajú už z minulých
Thilliezových príbehov, ale až teraz sa
osobne stretávajú pri vyšetrovaní, ktoré
fatálnym spôsobom zmení ich súkromné
životy. Franck je vyšetrovateľom zo starej
školy a jeho fyzické metódy pripomínajú
detektívov Dicka Tracyho či Philipa Marlowa. No jeho najsilnejšou stránkou je
analýza ľudskej psychiky a zmysel pre detail. Franck si však nevie poradiť so svojím súkromným životom, ktorý ovplyvňujú ťažké schizofrenické výjavy. Autor vytvoril harmóniu protikladov postavenú
na neúprosnosti poručíka Francka a nežnosti Lucie. Adrenalín z vyšetrovania je
pre obe postavy vášňou z povolania, ktorá
ich ženie k nebezpečným situáciám a nepochopeniu zo strany blízkeho okolia.
V napínavom románe pracuje Thilliez
s myšlienkou podprahových odkazov a šikovne tak vysvetľuje vplyv vizualizácie
na ľudskú myseľ. Zároveň si všíma dosiaľ
neprebádanú oblasť masovej hystérie
s potlačením individuálnosti ľudského
konania. Príbeh sa odohráva v rýchlom
adrenalínovom slede a po celý čas sa autor pohráva so šokujúcim vyvrcholením.
Čudná filmová hádanka postupne odhaľuje svoje tajomstvá a hrozivé skutočnosti, ktoré sa týkajú nášho moderného sveta. Mnohé súvislosti vedú k ozajstným
vládnym experimentom, a preto má kniha nielen konšpiračný, ale aj skutočný
historický podklad. Autorove politické
postavy boli za svoje skutky naozaj vyšetrované, a preto je miešanie fikcie a reality desivé.
SLOVENSKO
dinečným dôkazom, ako funguje ľudská myseľ. Preto i knihu Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom možno považovať za súbor poviedok. Jeho nevšedné prípady a zistenia sú často citované uznávanými semiotikmi. Umberto Eco sa Sacksovými výskumami
inšpiroval pri písaní románu Tajuplný plameň kráľovnej Loany. Hlavná postava tu
v dôsledku amnézie rekonštruuje svoj život
prostredníctvom znakov, ktoré sa k nej subjektívne vzťahujú (citáty, hudba, jedlo...).
Pamäť a spôsob vytvárania asociácií sú pre
autora najvzrušujúcejšími predmetmi skúmania. Jednotlivé prípady sú náročné na interpretáciu, zjednodušením veľa strácajú, no
nemožno nespomenúť muža, ktorý oslepol,
ale nevedel o tom, alebo pacienta, ktorý sa
„zasekol“ v roku 1954 a všetko, čo mu bolo
práve povedané alebo čo urobil, v priebehu
niekoľkých sekúnd zabudol. Istá žena zas
stratila schopnosť ovládať vlastné telo. Znie
to neuveriteľne, ale hýbať sa mohla iba vtedy,
ak sa na seba pozerala. Podobnými diagnózami „trpeli“ i niektorí slávni umelci, s tým
rozdielom, že z toho často vedeli vyťažiť. Pre
nich znamenala duševná choroba náhly
príval fantázie, tvorivosti... Kým jedni z týchto stavov čerpali pri samotnom akte tvorby
(D. D. Šostakovič), druhí ich spracovávali tematicky (T. Mann – Doktor Faust).
Všetky Sacksove prípady majú spoločné
riešenie, a tým je umelecké vyjadrenie pacientov. V kresbe, hudbe, poézii nachádzajú
stratenú kontinuitu, hoci v realite sa im ich
identita rozpadá. V sústredení sa zbavujú tikov, výbuchov zlosti a pod. Práve v umeleckej tvorbe nachádzajú duchovno potrebné
pre cítenie vlastnej hodnoty, v kontemplácii
zbierajú čiastočky svojho roztriešteného ja.
Hoci sa autor evidentne snaží obmedziť počet odborných lekárskych termínov, náročnosť čítania to nezľahčuje. Každý príbeh je
interpretáciou špecifického (vizuálneho, hudobného...) a komplikovaného myslenia pacienta, ktoré sa prenáša aj do kompozície
poviedok a prejavuje sa tiež bohatým využívaním synoným. Prekladateľ práve s týmto
musel nesmierne zápasiť, domnievam sa totiž, že štruktúra viet je oveľa zložitejšia, než
by mala byť.
Jakub Pokorný
6 / 2014
knižná revue
11
knižná
revue
VYCHÁDZA
VYROBIŤ SI NEPRIATEĽA...
Vo Vydavateľstve Slovart v týchto dňoch vychádza zbierka tematicky rôznorodých esejí známeho talianskeho spisovateľa, semiotika
a teoretika umenia Umberta Eca (1932) s názvom Vyrobiť si nepriateľa a iné príležitostné písačky. Recenzentsky sa na ňu pozrel Dado Nagy a v krátkom rozhovore ju predstavil aj Ecov slovenský prekladateľ Stanislav Vallo.
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Umberto Eco je príkladom literárne omnipotentného autora, ktorý sa rovnako
suverénne pohybuje v oblasti literárnej
vedy, umeleckej prózy či publicistiky.
Jeho najnovšia zbierka esejí Vyrobiť si
nepriateľa... dokazuje nielen šírku jeho
intelektuálnych záujmov a prelínajúcich
sa myšlienkových máp, ale aj suverenitu
skúseného kustóda, ktorý z „labyrintu
zoznamov“ dokáže na počkanie vyčarovať ľubovoľnú expozíciu – od filozofických a semiotických tém až po analýzu
poetiky excesu v diele Victora Huga či
vtipné uvažovanie o posolstve aféry
WikiLeaks.
Eco už v úvode zdôrazňuje, že túto knihu najlepšie vystihuje práve podtitul
„príležitostné písačky“ – keďže skoro za
každou esejou bola konkrétna objednávka. Jednotlivé témy nespája takmer
nič – okrem autora a faktu, že vznikli
počas posledných desiatich rokov
a mnohé z nich poznáme aj z iných jeho
diel.
V prvej eseji Vyrobiť si nepriateľa autor
konštatuje, aké je pre identitu jednotlivca alebo skupiny dôležité vytvorenie
si nepriateľa, na ktorom môžeme preverovať svoj jedinečný systém hodnôt.
Tému vonkajšieho či vnútorného nepriateľa skúma z rôznych strán – literárnych, politických, mytologických či
etických a pri sledovaní týchto úvah sa
nám vynárajú pasáže z románu Foucaultovo kyvadlo či výpravnej knihy
Dejiny škaredosti. Esej Imaginárne
astronómie zasa čiastočne odkazuje na
Dejiny legendárnych krajín a miest
a Putovanie po klenotniciach bohatstvom
svojho referenčného rámca pripomína
Bludisko zoznamov.
Vo filozofickej eseji Absolútne a relatívne sa autor zamýšľa nad zmyslom a genézou týchto dvoch pojmov, možnosťou
spoznať absolútnu pravdu, nad kultúrnym relativizmom a smrťou ako konečnou formou absolútna. Provokatívna
esej Embryá pred bránami raja sa zaoberá
etikou potratov a porovnáva názory cirkvi s postojmi dnešných odporcov inter-
ECOVE ŠPECIALITKY
Prekladu z taliančiny sa venujete už od čias štúdia na
vysokej škole. Ako ste sa dostali konkrétne k dielam
Umberta Eca?
V čase obrovského úspechu Mena ruže (preložila Adriana Ferenčíková pre Vydavateľstvo Tatran) som pracoval v Slovenskom spisovateli, a keď sa potom zjavilo Foucaultovo kyvadlo,
bol to podnet, aby sme román získali pre naše vydavateľstvo.
A logika vecí priviedla Štefana Strážaya (ak sa nemýlim, bol
v tom čase šéfredaktor) na myšlienku poveriť ma prekladom...
Potom vyšli Baudolino a Ostrov včerajšieho dňa (oba v preklade
Dagmar Sabolovej pre Vydavateľstvo Slovart), neskôr som neodmietol Tajuplný plameň kráľovnej Loany a nakoniec ani Pražský cintorín (oba romány tiež pre Slovart). To som veru netušil,
že za rohom striehnu tieto eseje...
Texty Umberta Eca sú majstrovské, ale zároveň aj čitateľsky náročné. Čo je pre vás ako prekladateľa najväčšou výzvou pri ich pretlmočení slovenskému čitateľovi?
Predovšetkým: aby čitateľ čítal Umberta Eca, nie Stana Valla.
A aby som ho neochudobnil ani o pasáže, s ktorými má (pravdaže, vedno s prekladateľom!) dosť problémov aj taliansky čitateľ.
Vždy som sa usiloval... teda, pokúšal o to, aby si slovenský čitateľ vychutnal Ecove... nazvime to špecialitky. Má ich dosť. A priknižná
revue
12
knižná revue
6 / 2014
rupcie. A hoci Ecove závery mnohých prekvapia,
ako píše – šlo mu
najmä o preskúmanie toho, čo si
o tejto téme myslí
svätý Tomáš Akvinský, keď kladie
špekulatívnu otázku: „kto v rámci kresťanského pohľadu na svet vstane z mŕtvych – a či budú vzkriesené aj embryá“.
Nadčasová esej Hodvábničky a ticho je
venovaná téme mediálneho hluku, ktorý
neodovzdáva žiadne významné posolstvá a jeho úlohou je iba „znemožnenie
sústrediť sa na to, čo by malo byť skutočne
podstatné“. V bachelardovskej eseji Plameň je pekný si Umberto Eco zvolil za
tému oheň, zaoberá sa jeho rôznymi povahami, napríklad ohňom pekelným, ohňom alchymistov či ohňom umeleckého
podnetu.
Prechádzka svetmi Umberta Eca pripomína návštevu Louvru či inej veľkej galérie. Každá z expozícií ponúka množstvo tém, podnetov, nástrah či labyrintov. Niektoré nás podľa subjektívnych
čitateľských preferencií zaujmú viac, iné
menej. A niektoré volajú po viacnásobnej návšteve. Veľký hold za sprostredkovanie rôznorodých literárnych a kultúrnych vrstiev Ecovho sveta patrí prekladateľovi Stanislavovi Vallovi.
znám sa: ak sa mi dajakú nepodarilo preložiť, pri
prvej príležitosti, čo mi text ponúkol, som pre slovenčinu vymyslel inú...
Doteraz ste preložili tri Ecove romány a titul Vyrobiť si nepriateľa... je vašou prvou
preloženou knihou esejí. Aké rozdiely či
podobnosti ste videli pri preklade týchto
odlišných literárnych žánrov? Dá sa povedať, ktorý z nich a v čom bol náročnejší?
Ten druhý, jednoznačne. Podobnosť je v tom, že ani v eseji Eco
neprepasie príležitosť (kedysi sa vravelo: „Ani zrno nazmar!“)
vsunúť vtip, iróniu, šľah... Rozdiel... je to predsa len text, povedzme, oveľa „učenejší“ než románové rozprávanie, našťastie však
(pre prekladateľa) aj tieto eseje vznikli ako „rozprávanie“, ide
o rozličné prednášky v rámci rozličných sympózií.
Eseje reagujú na viacero aktuálnych spoločenských
otázok, zaoberajú sa aj umením a literárnou tvorbou...
Ktorá z tém môže podľa vás najviac osloviť našich čitateľov?
Náš čas je taký mnohotvárny, že podľa mňa každá z esejí môže
zarezonovať. Určite Vyrobiť si nepriateľa, tam sa možno aj nájdeme, pravdaže, nie ako Slováci, ale ako tí, ktorí... No veď si
prečítajte. Skvelá je pitva excesov Victora Huga a aj analýza
žánru „román na pokračovanie“. Určite nevynechajte Aký kraj,
taký mrav a ani WikiLeaks. Príjemné čítanie!
www.litcentrum.sk
VYCHÁDZA
HAVRANIE DIEVČA
Uzavreté priestory, v ktorých nedobrovoľne uviazla skupinka ľudí,
odjakživa poskytujú dobrý námet
na
detektívku.
Svedčí o tom viacero titulov z vydavateľstva Ikar.
Kriminálny román
nórskej spisovateľky Anne Holtovej
1222 metrov nad morom (preklad Peter Kerlik) zavedie čitateľov do hotela
odrezaného od sveta kvôli snehovej
víchrici. Narýchlo v ňom ubytovali cestujúcich, ktorí prežili vykoľajenie vlaku
vo výške 1222 metrov. Vonku zúri orkán, hostia sa zo svojho „väzenia“ tak
skoro nedostanú a vyhrocujú sa medzi
nimi konflikty. Všetko sa zhorší v okamihu, keď sa nájde mŕtvola kňaza a bývalá policajná vyšetrovateľka sa pátraniu po vrahovi akosi vyhýba. No v ďalšiu
noc sa v hoteli odohrá ďalšia vražda...
www.litcentrum.sk
Triler americkej
autorky Sandry
Brownovej Mrazivý závan (preklad Alojz Keníž)
sa odohráva v ospalom podhorskom
mestečku v Severnej Karolíne,
z ktorého zmizne
päť žien, a na
miestach, kde ich ľudia videli naposledy, sa vždy nájde modrá stuha. Do mesta prichádza Lilly Martinová, aby dokončila predaj svojej chaty. Cestou
však dostane šmyk a nechtiac zrazí záhadného Bena Tierneyho, ktorý jej z lesa vybehol rovno pod kolesá. Rozpúta
sa prudká víchrica, ktorú musia obaja
nedobrovoľne prečkať v chate. Čas plynie veľmi pomaly a Lilly si začína uvedomovať, že oveľa nebezpečnejší než
snehová kalamita môže byť
jej neznámy spoločník...
knižná
súťaž
revue
Kupón nájdete na strane
24
ĽUDIA A KNIHY
***
Hoci bol Ivo Andrič ostrieľaný muž a videl
veľa otrasných vecí, počas svojej dlhej
a rozmanitej kariéry sa ešte nikdy nestretol s obeťou, akú mal pred sebou teraz.
Plecia a hornú časť chlapcovho trupu
pokrývali stovky jaziev, tvrdších než okolité tkanivo, čo znamená, že bol počas života vystavený neuveriteľnému množstvu
úderov. Zo stôp na kĺboch sa dalo usúdiť,
že údery nielen prijímal, ale aj rozdával.
Potiaľto bolo všetko jasné.
Na chrbte mumifikovaného chlapca
však našiel aj ohromné množstvo hlbokých rán ako po bičovaní.
Ivo Andrič si v duchu predstavil, čo sa
mohlo stať. Chlapec bojoval o život, a keď
už viac bojovať nechcel, niekto ho bičoval.
Vedel, že na predmestiach plných prisťahovalcov sa konajú nezákonné psie zápasy. Toto muselo byť niečo podobné, ale
s podstatným rozdielom: o život nebojovali psy, ale chlapci.
ANOTÁCIE
hodín denne žili s policajnou vysielačkou,
počúvali a čakali, kým sa stane niečo naozaj bombastické.
Nevidela však nijakých žurnalistov. Noviny už pravdepodobne nemali zdroje na
to, aby posielali ľudí do terénu.
„Počúvajte,“ oslovil jeden z policajtov Iva
Andriča a zavrtel hlavou pri pohľade na
telo. „Ako je, doriti, niečo takéto možné?“
Telo bolo z väčšej časti mumifikované,
z čoho Ivo Andrič usúdil, že ho dosť dlho
uchovávali na veľmi suchom mieste a že
určite neležalo vonku v čvachtavej štokholmskej zime.
„To práve musíme zistiť, Schwarz,“ odvetil a pozrel na policajta.
„Áno, ale chalanisko je mumifikovaný.
Ako nejaký posraný faraón. To sa predsa
nedá stihnúť cez prestávku na kávu! Na
Discovery som videl, ako skúmali toho
chlapíka, čo ho našli hore v Alpách. Tuším
sa volá Ötzi.“
Ivo Andrič prikývol.
„Alebo ten, čo ho našli niekde v močiari
na juhu.“
ZAHRANIČIE
Jeanette sa pomaly priblížila ku kríkom,
kde sa našlo telo zabalené v čiernom vreci
na odpadky. Chlapec bol nahý a stuhol posediačky s rukami okolo kolien. Zápästia
mal spútané striebornou páskou. Pokožka na tvári mala zlatohnedú farbu a štruktúrou pripomínala pergamen.
Paže však mal skoro čierne.
„Nejaké stopy sexuálneho násilia?“ Obrátila sa na Iva Andriča, ktorý kvočal pred
ňou.
„To zatiaľ nemôžem potvrdiť, hoci sa to
nedá vylúčiť. Nechcem robiť nijaké unáhlené závery, ale zo skúseností viem, že je
nezvyčajné, aby takýto typ extrémneho
poškodenia nevznikol aj v dôsledku sexuálneho násilia.“
Jeanette pritakala.
Polícia sa snažila ohradiť miesto a prikryť ho plachtami, ale okolitý terén bol
kopcovitý, čo umožňovalo výhľad na
miesto činu z určitej vzdialenosti zhora.
Za zábranami sa pohybovalo niekoľko fotografov s veľkými teleobjektívmi a Jeanette ich bolo takmer ľúto. Dvadsaťštyri
„ My sl íte mu ž a
z Bockstenu,“ poznamenal Ivo Andrič, ktorého už
Schwarzove
komentáre začali unavovať. „Nechajte ma
pracovať, nech sa
pohneme ďalej,“ požiadal ho, ale hneď ho zamrzelo, že bol
taký príkry.
SLOVENSKO
Pod pseudonymom Erik Axl Sund sa skrýva dvojica švédskych autorov Jerker Eriksson a Håkan Axlander-Sundquist, ktorí spoločne napísali trojdielny psychologický triler. Jeho prvá časť Havranie dievča
vychádza v preklade Jany Melichárkovej vo vydavateľstve Ikar. Hrdinkami sú dve ženy: policajtka Jeanette vyšetrujúca brutálnu vraždu
chlapca a psychoterapeutka Sofia pracujúca s obeťami týrania.
Teddy Clock, hlavný hrdina kriminálneho románu
americkej spisovateľky Tess Gerritsenovej Čas lovcov (preklad Juraj
Juska), prežil už
dvakrát krvavý masaker. V štrnástich rokoch zostal
nažive ako jediný z pestúnskej rodiny,
ktorá sa ho ujala. Chlapca nemajú kam
umiestniť, až kým sa do prípadu nezapojí bostonská detektívka Jane Rizzoliová. Najlepším útočiskom pre traumatizovaného chlapca je exkluzívna škola
Eversong, v ktorej je základom výučby
umenie prežiť v drsnom svete. No detektívka sa právom obáva, že žiakov
v školskom areáli uprostred divočiny
nesledujú len oči učiteľov – neľútostný
vrah sa totiž neuspokojí len s jednou
obeťou... Všetky tri knihy nám vydavateľstvo Ikar venovalo do súťaže.
6 / 2014
knižná revue
13
knižná
revue
KNIHY V PREDAJI
KNIHY V PREDAJI
0 VŠEOBECNOSTI
04 Kalendáre
Malý divadelný kalendár
2014
Bratislava, Divadelný ústav 2013.
1. vyd. Nestr. Brož.
Kalendár na rok 2014 spätý s divadelnými udalosťami.
ISBN nemá
1 FILOZOFIA
10 Filozofia
ĽUDIA A KNIHY
ŠAJDA, Peter
Buberov spor s Kierkegaardom
Bratislava, Kalligram 2013.
1. vyd. 224 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom O vzťahu náboženstva k etike a politike.
ISBN 978-80-8101-779-7
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ZALA, Boris
Europeanizmus. Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku
Bratislava, Kalligram 2013.
1. vyd. 328 s. Viaz.
Filozofický projekt hodnotového založenia Európy.
ISBN 978-80-8101-780-3
SLOVENSKO
2 NÁBOŽENSTVO.
DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
brat ŠAVOL
Náš Boh nosí zásteru
Bratislava, Cathedra 2013.
1. vyd. 92 s. Brož.
Autor duchovnej literatúry radí,
ako pochopiť samého seba,
Boha aj druhých ľudí.
ISBN 978-80-8949-515-3
knižná
revue
14
PECNÍK, Marcel
Svätý Cyril a svätý Metod
Banská Bystrica, Agentúra MP
2013. 1. vyd. 112 s. Viaz.
Netradičný pohľad na dielo vierozvestov s podtitulom 1150 rokov živého odkazu pre Slovensko.
ISBN 978-80-9714-531-6
29 Učebnice
CABAN, Peter
Učebnica kresťanskej archeológie
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2013.
1. vyd. 135 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-88696-66-7
3 SPOLOČENSKÉ
VEDY
30 Sociológia. Súčasná spoločnosť. Demografia
ŽELINSKÝ, Tomáš
Chudoba a deprivácia na Slovensku
Košice,
EQUILIBRIA
2014.
1. vyd. 229 s. Brož.
Rôzne koncepty merania chudoby a deprivácie.
ISBN 978-80-8143-133-3
34 Právo. Legislatíva
HARAJDIČ, Jozef
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru
Bratislava, Iura Edition 2014.
1. vyd. 184 s. Brož. Edícia Prehľad judikatúry
Rozhodnutia slovenských súdov vo veci skončenia pracovného pomeru.
ISBN 978-80-8168-016-8
EVERT, Jason
Teológia jeho/jej tela. Z angl.
orig. prel. S. Hnilicová
Bratislava, Don Bosco 2013.
1. vyd. 120 s. Brož.
Príhovory J. Pavla II. autor vnáša
do konkrétnych životných situácií. Vhodné pre tínedžerov.
ISBN 978-80-8074-197-6
HORVÁTH, Edmund
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Bratislava, Iura Edition 2014.
2. preprac. a dopl. vyd. 296 s.
Brož.
Desiatky nových súdnych rozhodnutí Najvyššieho súdu SR aj
nižších súdov.
ISBN 978-80-8078-592-5
KODET, Vojtěch
Novéna za evanjelizáciu národa. Z čes. orig. prel. K. Šedíková
Bratislava, Karmelitánske nakladateľstvo 2013. 1. vyd. 29 s.
Brož. Edícia Novény
Krátke zamyslenia inšpirované
Proglasom s podtitulom Na príhovor svätých Cyrila a Metoda.
ISBN 978-80-8135-051-1
RAWLS, John
Právo národov. Z angl. orig.
prel. R. Cedzo
Bratislava, Kalligram 2013.
1. vyd. 240 s. Viaz. Edícia Exempla iuris
Dielo amerického filozofa (1921
– 2002), v ktorom skúma národy
a štáty z hľadiska práva.
ISBN 978-80-8101-769-8
knižná revue
6 / 2014
38 Komunikácia. Doprava
Novelizovaný zákon o cestnej
premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanou a dôvodovou správou
Bratislava, Epos 2014. 1. vyd.
300 s. Brož.
Novelizovaný zákon č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke.
ISBN 978-80-5620-029-2
4 JAZYK.
JAZYKOVEDA
41 Cudzie jazyky
DŽUGANOVÁ, Božena – GRESTY, Jonathan
Angličtina pre lekárov a pracovníkov v zdravotníctve
Bratislava, Eastone Books 2014.
1. vyd. 360 s. Brož.
Učebnica s CD pre samoukov
pracujúcich v oblasti zdravotníctva.
ISBN 978-80-8109-243-5
49 Učebnice
DVOŘÁK, Karel – GREGOROVÁ,
Ivana
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry
Bratislava, Príroda 2013. 1. vyd.
144 s. Brož.
Príprava na prijímacie skúšky
na vysokú školu zo všetkých oblastí jazyka a literatúry.
ISBN 978-80-07-02243-0
5 EXAKTNÉ VEDY
59 Učebnice
BÁLINT, Ľudovít
Čo má vedieť štvrták z matematiky
Bratislava, Príroda 2014. 1. vyd.
64 s. Brož.
Zbierka úloh obsahuje štandardné, ale aj neštandardné
úlohy z učiva 4. ročníka ZŠ.
ISBN 978-80-07-02211-9
JURENÍKOVÁ, Adela
Čo má vedieť prvák z matematiky
Bratislava, Príroda 2014. 1. vyd.
48 s. Brož.
Počítanie do dvadsať, základy
geometrie a aplikačné úlohy
pre 1. ročník ZŠ.
ISBN 978-80-07-02301-7
LISÁ, Viera
Maturita z chémie. Príprava
na prijímacie skúšky na vysokú školu
Bratislava, Príroda 2013. 1. vyd.
160 s. Brož.
Prehľad učiva z organickej, všeobecnej a anorganickej chémie,
biochémie zo SŠ.
ISBN 978-80-07-02244-7
6 APLIKOVANÉ VEDY
613 Alternatívne liečivá. Homeopatia
MANDŽUKOVÁ, Jarmila
Zázračné lieky prírody.
Z čes. orig. prel. Ľ. Janeva
Bratislava, Príroda 2014. 1. vyd.
197 s. Viaz.
Liečenie chorôb prírodnými
prostriedkami a alternatívnymi
metódami.
ISBN 978-80-07-02304-8
„Jeden z najlepších bylinkárov
Josef A. Zentrich odporúča
pri užívaní antibiotík
a ďalších liečiv, ktoré môžu
narúšať sliznice tráviaceho
ústrojenstva, piť čaj z pľúcnika
lekárskeho.“
Zázračné lieky prírody
Príroda 2014
631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce zvieratá
CIBEREJ, Juraj
V. Poľovnícka kynológia
Zvolen, Technická univerzita
2013. 2. vyd. 104 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-228-2561-0
CHRASTINOVÁ, Zuzana
Zhodnotenie úrovne a vplyvu zmien ekonomických parametrov na efektívnosť poľnohospodárskej výroby a jej
hlavných výrobkov z pohľadu podpornej politiky
Bratislava, Výskumný ústav
ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva 2013. 1. vyd.
97 s. Brož. Edícia Vedecká monografia
Výsledky riešenia projektovej
úlohy.
ISBN 978-80-8058-589-1
LEBOCKÝ, Tibor – ENGEL, Štefan
VII. Poľovnícke strelectvo
a prvá pomoc pri úrazoch
spôsobených pri výkone poľovníctva
Zvolen, Technická univerzita
2013. 2. vyd. 111 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-228-2563-4
65 Kuchyňa. Potravinárstvo
Babičkine jedlá bez mäsa.
Zost. R. Magát
Bratislava, Príroda 2013. 1. vyd.
239 s. Viaz.
Sladké, slané, varené aj pečené
jedlá podľa receptúr starých
mám.
ISBN 978-80-07-02312-3
www.litcentrum.sk
KNIHY V PREDAJI
BOGOVÁ, Oľga
Alternatívne poľnohospodárstvo
Bratislava, Kontakt plus 2013.
2. vyd. 239 s. Brož.
Učebnica pre študijný odbor agropodnikanie.
ISBN 978-80-89625-10-9
GAVORNÍK, Peter
Angiológia 1 pre všeobecných praktických lekárov
Bratislava, Raabe Slovensko
2013. 1. vyd. 125 s. Brož.
Príručka s podtitulom Flebológia sa zameriava na tri choroby
žíl dolných končatín.
ISBN 978-80-8140-083-4
HANUŠ, Tomáš – MACEK, Petr
Urológia pre všeobecných
praktických lekárov
Bratislava, Raabe Slovensko
2013. 1. vyd. 152 s. Brož.
Príručka o najčastejších problémoch v oblasti urológie.
ISBN 978-80-8140-093-3
7 UMENIE. ŠPORT.
VOĽNÝ ČAS
73 Maliarstvo. Grafika
76 Umelecké remeslá
KVIETOK, Martin – MÁCELOVÁ, Marta
Krása kachlíc
Banská Bystrica, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
2013. 1. vyd. 96 s. Brož.
Katalóg k výstave o neskorogotických a renesančných kachliciach.
ISBN 978-80-969866-3-7
Reflexie II. o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zost.
M. Glocková
Banská Bystrica, Akadémia
umení v Banskej Bystrici 2013.
1. vyd. 191 s. Brož.
Zborník materiálov a názorov
o slovenskej hudbe.
ISBN 978-80-89555-29-1
78 Hudba. Tanec. Scénické
umenie. Iné múzické formy
791 Učebnice
ADÁMEK, René
Klavírní interpretace skladeb
Banská Bystrica, Akadémia
umení v Banskej Bystrici 2013.
1. vyd. 86 s. Brož.
Študijný materiál pre klavírnych interpretov.
ISBN 978-80-89555-21-5
PLATZNEROVÁ, Katarína
Maturita z umenia a kultúry, dejín umenia a estetiky
Bratislava, Príroda 2013. 1. vyd.
160 s. Brož.
Príprava na prijímacie skúšky na
vysokú školu z oblasti umenia.
ISBN 978-80-07-02054-2
ČAJKOVÁ, Jaroslava
Od umeleckého prednesu
k divadlu a praxi
Nitra, Univerzita Konštantína
Filozofa 2013. 1. vyd. 108 s. Brož.
KNIHA ROKA® 2013
STAV K 10. MARCU 2014
KNIHA ROKA
1.
2.
3.
4.
5.
81 Poézia
Reflexie o slovenskej hudbe,
autoroch a dielach. Zost.
M. Glocková
Banská Bystrica, Akadémia
umení v Banskej Bystrici 2013.
1. vyd. 325 s. Brož.
Zborník materiálov z konferencie.
ISBN 978-80-89555-28-4
Marián Hatala: ĽúbOstnato – Trio Publishing
Jozef Banáš: Kód 1 – Ikar
Leopold Moravčík: Bastardi v politike – Perfekt
Ladislav Druga: Úvod do dejín astronómie – SÚH
Pavol Rankov: Na druhej strane – Artforum
8 LITERATÚRA.
BELETRIA
MARČAN, Alexander
Zrkadlo
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
2014. 1. vyd. 90 s. Viaz.
Básnický debut autora zachytávajúci rôzne životné situácie.
ISBN 978-80-8061-755-4
MIŠÁK, Peter
Stanice
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
2013. 1. vyd. 44 s. Brož.
Zbierka poézie, v ktorej básnik
(1950) nadväzuje na tvorbu
L. Novomeského.
ISBN 978-80-8061-757-8
83 Román. Novely. Poviedky
AL-BAQSAMI, Thuraya
Sviečky v pivnici. Z nem. orig.
prel. A. Lančaričová
80 Literárna veda. Súborné
dielo a vybrané diela. Biogra-
Pokračovanie na strane 16
knižná
revue
>> ANKETOVÝ LÍSTOK 2014
1.
Na knihu roka navrhujem:
2.
Za debut roka navrhujem:
POČET HLASOV
584
335
240
232
141
ÁBELOVÁ, Mirka
na!
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
96 s. Viaz.
Druhá zbierka poézie autorky
(1985), víťazky súťaže Básne
2012 Asseco solutions.
ISBN 978-80-551-3746-9
www.litcentrum.sk
(autor, názov, vydavateľstvo)
(autor, názov, vydavateľstvo)
3.
Za vydavateľstvo roka navrhujem:
DEBUT ROKA
1.
2.
3.
4.
5.
Ivana Gibová: Usadenina – Marenčin PT
Martin Chudík: Ukryté v dotykoch – VSSS
V. Rusňáková, Z. Vrábelová: Krehké invencie – Perfekt
Matej Rudinský: Nylonový svet – Ikar
Kristína Falťanová: Modlitba za hriech – Artis Omnis
325
99
58
53
20
VYDAVATEĽSTVO ROKA
1.
2.
3.
4.
5.
Vydavateľstvo Slovart
Ikar
Perfekt
DAXE
Lúč
545
370
132
109
67
Meno a adresa odosielateľa:
Som predplatiteľ
Knižnej revue
ÁNO
ĽUDIA A KNIHY
691 Učebnice
Dilemma. Tri stredoeurópske varianty výstavy Ilony
Németh. Zost. E. András
Bratislava, Kalligram 2013.
1. vyd. 352 s. Viaz.
Trojjazyčná publikácia zachytávajúca putovnú výstavu (Budapešť, Košice, Brno) I. Németh.
ISBN 978-80-8101-738-4
Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte.
Zost. K. Žeňuchová
Bratislava, Slavistický ústav
J. Stanislava SAV 2013. 1. vyd.
167 s. Brož.
Materiály z konferencie pri príležitosti 230. výročia príchodu
J. I. Bajzu na faru v D. Dubovom.
ISBN 978-80-89489-14-5
ANOTÁCIE
75 Užité umenie. Dekoratívne
umenie. Design
JANKŮ, Peter
Scénografia pre nescénografov
Nitra, Univerzita Konštantína
Filozofa 2013. 1. vyd. 68 s. Brož.
Metodika vychádzajúca z workshopu (6. – 8. 5. 2011 Nitra), súčasťou je DVD s ukážkami jeho
priebehu.
ISBN 978-80-558-0216-9
fie a monografie o spisovateľoch
ZAHRANIČIE
FLORIÁNKOVÁ, Marcela
Stále s chuťou! Z nem. orig.
prel. V. Jakubičková
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. 168 s. Brož.
Rady a recepty, ako sa zdravo
stravovať v zrelom veku.
ISBN 978-80-8089-934-9
Publikácia zaznamenáva proces workshopu na tému Umelecký prednes, divadlo, prax.
ISBN 978-80-558-0217-6
SLOVENSKO
OSAVČUKOVÁ-HAPÁKOVÁ, Zuzana
Štefan Hapák
Prešov, Vydavateľstvo Michala
Vaška 2013. 1. vyd. 239 s. Viaz.
Život a dielo akademického maliara Š. Hapáka (1921 – 1997).
ISBN 978-80-7165-913-6
NIE
(podpis)
Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA® 2014 posielajte na anketových lístkoch,
NIE NA XEROXOVÝCH KÓPIÁCH.
Platné sú anketové lístky obsahujúce aspoň jeden návrh, ktoré majú čitateľnú adresu
odosielateľa s PSČ a vlastnoručným podpisom. Hlasy posielajte len knihám
s vročením 2014. Uzávierka ankety je 15. marca 2015. Štatút čitateľskej ankety Kniha roka
nájdete na www.litcentrum.sk/kniharoka.
Anketu sledujte aj na našom Facebooku.
Babičkine polievky, omáčky
a prívarky. Zost. R. Magát
Bratislava, Príroda 2014. 1. vyd.
239 s. Viaz.
Jednoduché aj náročnejšie polievky podľa receptúr starých
mám.
ISBN 978-80-07-02309-3
KNIHY V PREDAJI
Kopčany – Bratislava, FORZA
SLOVAKIA – Vydavateľstvo SEN
2013. 1. vyd. 74 s. Brož.
Poviedky o vojne v Golfskom zálive v r. 1990 kuvajtskej spisovateľky a výtvarníčky.
ISBN 978-80-970687-5-2
BIELIK, Miro
Kaleidoskopis (Záplava)
Martin, Matica slovenská 2013.
1. vyd. 261 s. Viaz.
Dilógia obsahujúca šesť románových noviel, ktorými básnik
a prozaik (1949) nadväzuje na
Benátsky diptych.
ISBN 978-80-8128-094-8
DOBIÁŠ, Viliam
Volali ste záchranku? Ilust.
F. Jablonovský
Bratislava, Dixit 2013. 1. vyd.
189 s. Brož.
Veselé a smutné príbehy z 20
ročnej praxe záchranára.
ISBN 978-80-89662-07-4
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
DZIEKOŃSKI, Józef Bohdan
Sendivoj – temný alchymista. Z poľ. orig. prel. T. Horváth
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2013. 1. vyd. 240 s. Viaz. Edícia Liga výnimočných
Biografický a okultno-démonický román o skutočnej postave
alchymistu M. Sendivoja (1566
– 1636).
ISBN 978-80-89666-03-4
SLOVENSKO
HAAS, Laco
Podnikatelia
Bratislava, DAXE 2013. 1. vyd.
103 s. Viaz.
Tretia kniha spisovateľa. Predchádzajúce: Trogári, Trogár
v štátnej službe.
ISBN 978-80-89429-23-3
HOCHEL, Igor
Muchy (v treťom roku okupácie)
Dunajská Lužná, MilaniuM 2013.
1. vyd. 175 s. Brož. Edícia Slovenská próza
Prozaický debut básnika a pedagóga (1953) obsahujúci 11 poviedok.
ISBN 978-80-89178-53-7
JACOBSON, Don
Keď Boh robí citronádu.
Z angl. orig. prel. Z. Vengliková
Stará Ľubovňa, Kumran 2013.
1. vyd. 170 s. Brož.
Skutočné príbehy obyčajných
ľudí, ktoré povzbudzujú a inšpirujú.
ISBN 978-80-89487-47-9
MANSFIELDOVÁ, Katherine
Nerozvážna cesta a iné poviedky. Z angl. orig. prel. J. Kaščáková
Ružomberok, Verbum – vydavateľstvo KU 2013. 1. vyd. 220 s. Brož.
knižná
revue
16
knižná revue
6 / 2014
AKO SI VYBRAŤ?
V poslednom čase sa ma ľudia pýtajú
– akú čítačku e-kníh si mám kúpiť?
Kindle, Prestigio, PocketBook...
alebo radšej tablet, iPad?
Väčšinou odpoviem – na webe je plno testov,
skús si vybrať podľa parametrov a funkcionalít danej čítačky. Ale myslieť treba najmä na dve veci.
1. Budeš čítať iba knihy alebo aj časopisy? Wooky ponúka
vo svojich e-shopoch (Rajknih.sk, iBux.sk a i.) vyše 8000
e-kníh a 120 e-periodík. Čítam časopisy, ako 100+1, Zdravie,
PC Revue či GEO, ktoré má Wooky v ponuke. Preto mi vyhovuje tablet (iPad). Na čítanie bežných e-kníh postačí čítačka
s elektronickým papierom, ako PocketBook či Kindle od
Amazonu.
2. Dôležité je, aby ste mali čítačku čím naplniť. Mnohí čítajú
po anglicky, nemecky, francúzsky, kde je ponuka e-kníh obrovská. V prípade e-kníh v slovenčine a češtine je občas
problém dostať z rôznych zdrojov e-knihy do jednej čítačky.
Wooky má vlastnú softvérovú čítačku (aplikáciu), ktorá sa
dá stiahnuť do počítača, na tablet, do smartfónu. E-knihy
tak môžete čítať súčasne na šiestich zariadeniach, dokonca
väčšinu e-kníh z Wooky si už viete preposlať na svoj Kindle.
V MHD či na úradoch čítam zo smartfónu cez Wooky čítačku alebo malý šesťpalcový PocketBook. Doma na iPade, kde
si stiahnem aj čerstvé noviny či najnovšie čísla časopisov.
A manželke posuniem Kindle 5. 
Milan Buno, knižný publicista, iBux.sk
Výber z poviedkovej tvorby autorky (1888 – 1923) je prvým
knižným vydaním v slovenčine.
ISBN 978-80-561-0059-2
MÁRAI, Sándor
Esterina pozostalosť. Z maď.
orig. prel. J. Rožňová
Bratislava, Kalligram 2014.
1. vyd. 200 s. Viaz. Edícia Sándor Márai
Próza maďarského autora (1900
– 1989) o Ester, ktorá sa zamýšľa nad zmyslom rozhodnutí, aké
urobila v živote.
ISBN 978-80-8101-784-1
PÉREZ-REVERTE, Arturo
Tango starej gardy. Zo špan.
orig. prel. S. Tužinská
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd. 448 s. Viaz.
Triptych o láske, zrade a o argentínskom tangu španielskeho autora (1951).
ISBN 978-80-556-1099-3
PLAUCHOVÁ, Jana
Večnosť omylov
Žilina, Artis Omnis 2013. 1. vyd.
417 s. Viaz. Edícia Margo
Sci-fi triler z prostredia vesmírneho výskumu. Druhá próza
autorky (1987).
ISBN 978-80-89341-97-0
SLOAN, Robin
Nonstop kníhkupectvo pána
Penumbru. Z angl. orig. prel.
P. Lukáč
Bratislava, Aktuell 2013. 1. vyd.
287 s. Viaz.
Román o knihách a moderných
technológiách, v ktorom sa fantázia a dobrodružstvo prelínajú.
ISBN 978-80-89153-94-7
TARAGEL, Dušan
Polrok bez sexu
Bratislava, Dixit 2013. 1. vyd.
85 s. Brož.
Erotické poviedky pre ženy
i mužov od známeho spisovateľa (1961).
ISBN 978-80-89662-05-2
TÓTH, Peter
Krycie meno Bežec
Bratislava, Dixit 2013. 1. vyd.
349 s. Viaz.
Prozaický debut autora zo zákulisia slovenskej tajnej služby,
politiky a podsvetia.
ISBN 978-80-89662-06-7
VOZNESENSKÁ, Júlia
Kasandrina cesta alebo Dobrodružstvá s cestovinami.
Z rus. orig. prel. I. Vranská Rojková
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
2013. 1. vyd. 362 s. Brož.
Antiutopický román ruskej autorky (1940).
ISBN 978-80-8061-761-5
84 Eseje. Prednášky. Iné písomné formy
GLOCKOVÁ, Mária – DOLINSKÁ, Viktória
Kultúra – komunikácia – hudba. Interkultúrne súvislosti
Banská Bystrica, Akadémia
umení v Banskej Bystrici 2013.
1. vyd. 301 s. Brož.
Multidimenzionálne videnie
vzťahu kultúry a umeleckej komunikácie.
ISBN 978-80-89555-23-9
ROSTAS, Tibor Eliot
Mlčanie II. Rozhlasové eseje
o labyrinte sveta. Ilust. P. Mižík
Bratislava, Sofian Publishing
2013. 1. vyd. 392 s. Viaz.
Druhý diel rozhlasových esejí odvysielaných na rádiu VIVA hudobníka, výtvarníka a filozofa.
ISBN 978-80-971499-6-3
841 Literatúra faktu
Zápisky legionára – Jozef Honza-Dubnický. Zost. F. Vrábel
Banská Bystrica, PRO 2014.
1. vyd. 173 s. Viaz.
Knižné vydanie nájdených zápiskov legionára J. H. Dubnického (1884 – 1965).
ISBN 978-80-89057-46-7
86 Literatúra pre deti a mládež
MEDDOUROVÁ, Wendy
Wendy Quillová je krokodílí
zadok. Z angl. orig. prel. O. Kralovičová. Ilust. M. May
Bratislava, Fortuna Libri 2013.
1. vyd. 176 s. Brož. Edícia Fortuna Junior
Veselé príbehy dievčaťa Wendy
pre deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-8142-218-8
MILLER, Zdeněk
Krtko a hodiny. Ilust. autor
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. 12 s. Viaz.
Príhody krtka, pri čítaní ktorých
sa dieťa naučí určovať čas na hodinkách. Vhodné od 5 rokov.
ISBN 978-80-8089-935-6
PENZEŠOVÁ, Alena
Na dvore
Bratislava, Fortuna Libri 2014.
1. vyd. 12 s. Brož. Edícia Fortuna
Junior
Leporelo s básničkami a ilustráciami o zvieratách na dvore
pre deti od 3 rokov.
ISBN 978-80-8142-219-5
PENZEŠOVÁ, Alena
V lese
Bratislava, Fortuna Libri 2014.
1. vyd. 12 s. Brož. Edícia Fortuna
Junior
www.litcentrum.sk
René Kaminský: 8 minút k slnku
(Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov 2014, 112 s.)
Súbor vyše sto krátkych myšlienok –
básní. Autor vo svojej druhej knihe
(predchádzajúca Len sny) koncentruje
do týchto útvarov svoje spomienky, pocity a očakávania.
Sherry Thomasová: Stará láska nehrdzavie
(Slovenský spisovateľ 2014, z angl. orig. prel.
L. Cinková, 208 s.)
Ľúbostný historický román. Manželstvo lekárky Bryony a o pár rokov mladšieho Lea dlho nevydržalo. Bryony teda odchádza pracovať
do Indie. Prichádza za ňou Leo so správou
o zlom zdravotnom stave jej otca a osud
knižná
súťaž
revue
ich opäť spojí. O knihu môžete súťažiť.
Karen Armstrongová: Kauzu vyhral Boh
(Vyd. Tatran 2014, z angl. orig. prel. L. Halová, 388 s.)
Autorka sleduje vývoj a vplyv viery od paleolitu až po súčasnosť, ukazuje, že veda a náboženstvo ešte prednedávnom neviedli medzi
sebou boj. Veda však zmenila tón ich dialógu.
Zmysel slov, ako viera a tajomstvo sa od základu zmenil.
Alena Penzešová: Prešibané dvojčatá –
Magický škrečok (Vyd. Fragment 2014, ilust.
A. Gajová, 120 s.)
Prvá kniha zo série o nezbedných dvojčatách
Jakubovi a Mišovi pre deti od 9 rokov. Knihu
uviedol do života spevák Miro Jaroš v Bratislavskom bábkovom divadle 12. marca.
Druhá časť série Strýkova parochňa vyjde
1. mája.
Karin Fossum: Neobzeraj sa (Premedia
Group 2014, z nór. orig. prel. Z. Demjánová,
268 s.)
Hlavnou témou nórskej detektívky je zavraždené dievča, inšpektor, ktorý viac počúva,
ako sa pýta, a malá vidiecka komunita, kde
každý toho vie priveľa. V tomto prostredí sa
zdá, že motív na vraždu môže mať každý a zároveň nik.
RIGGS, Ransom
Domov pre neobyčajné deti
slečny Peregrinovej. Z angl.
orig. prel. M. Fedorová
Bratislava, Kalligram 2013.
1. vyd. 352 s. Viaz.
Dobrodružný román, v ktorom
16-ročný Jacob odhaľuje záhady
opusteného detského domova.
Vhodné od 15 rokov.
ISBN 978-80-8101-763-6
Rozprávkový šlabikár – Popoluška
Bratislava, Fortuna Libri 2014.
1. vyd. 96 s. Viaz. Edícia Fortuna Junior
Rozprávky s úlohami na spoznávanie písmen abecedy pre
predškolákov.
ISBN 978-80-8142-299-7
SCHEFFLEROVÁ, Ursel
Záhada oranžovej masky
(Pátranie so super lupou).
www.litcentrum.sk
9 GEOGRAFIA.
BIOGRAFIE. DEJINY
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie
Bratislava – mapa mesta
Banská Bystrica, BB-MAPY
2014. 2. vyd. 1 list
Mapa v mierke 1 : 6 000.
ISBN nemá
92 Biografie. Rodokmene
KOVAČKA, Miloš
Vzácne ženy rodu Révai
Kežmarok, ViViT 2013. 1. vyd.
72 s. Brož.
Štúdia k medzinárodnému projektu Reformácia a ženy k 500.
výročiu Lutherovej reformácie.
ISBN 978-80-89264-89-6
PODHORSKÝ, Dušan
Štefánikov svet. Cesty priestorom a časom po stopách
Milana Rastislava Štefánika
Bratislava, Veda 2013. 1. vyd.
382 s. Viaz. Edícia Svet vedy
Autor objasňuje Štefánikovo
pôsobenie na poli klimatológie
a meteorológie.
ISBN 978-80-224-1300-8
TOMANOVÁ, Mária
Nina Hazuchová – reminiscencie
Banská Bystrica, Akadémia
umení v Banskej Bystrici 2013.
2. dopln. vyd. 142 s. Brož.
Biografia opernej sólistky.
ISBN 978-80-89555-22-2
95 Dejiny Slovenska
SZABÓ, Miloslav
Od slov k činom. Slovenské
národné hnutie a antisemitizmus (1875 – 1922)
Bratislava, Kalligram 2014.
1. vyd. 252 s. Viaz.
Monografia skúma vnímanie Židov zo strany predstaviteľov slovenského národného hnutia.
ISBN 978-80-8101-801-5
96 Dejiny Slovenska a Česka
Cesta bez návratu. Zost. M. Korčok
Šaľa, EDAH o. z. 2013. 1. vyd.
48 s. Viaz.
Obrazovo-textová publikácia
zachytávajúca výpovede židovských obetí transportov na našom území.
ISBN 978-80-971425-0-6
POLÁČKOVÁ, Zuzana
Kupón nájdete na strane
24
Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí
Bratislava, Veda 2013. 1. vyd.
191 s. Brož.
Rozhodujúce medzníky v slovensko-rakúskych vzťahoch po
prvej svetovej vojne.
ISBN 978-80-224-1298-8
ZAHRANIČIE
PENZEŠOVÁ, Alena
V ZOO
Bratislava, Fortuna Libri 2014.
1. vyd. 12 s. Brož. Edícia Fortuna Junior
Leporelo s básničkami a ilustráciami o zvieratách v ZOO pre
deti od 3 rokov.
ISBN 978-80-8142-221-8
Z nem. orig. prel. M. Vankúšová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2014. 1. vyd. 112 s. Viaz.
Edícia Detektív Kanónik
Detektív Kanónik pátra po lupičovi v oranžovej maske. Pre deti
od 7 rokov.
ISBN 978-80-8089-796-3
SLOVENSKO
Leporelo s básničkami a ilustráciami o zvieratách v lese pre
deti od 3 rokov.
ISBN 978-80-8142-220-1
ANOTÁCIE
Ian Kerner – Heidi Raykeil: Bábätko alebo manžel? (Noxi 2014, z angl. orig. prel.
A. Janogová, 238 s.)
Podľa autorov je možné mať skvelý milostný
život a byť dobrým rodičom súčasne. Na vec
nazerajú z inej perspektívy a tvrdia, že sex je
lepidlo, ktoré drží páry pokope. Kniha vtipne
a úprimne pomáha rodičom vyriešiť túto tabuizovanú tému.
ĽUDIA A KNIHY
KNIHY V PREDAJI
992 Historické dokumenty.
Archívy. Múzeá
PAVLÍKOVÁ, Lenka – VRTEL,
Ladislav
Klenoty slovenských archívov
Bratislava, Veda 2013. 1. vyd.
229 s. Viaz.
108 unikátnych dokumentov
uložených v archívoch na Slovensku.
ISBN 978-80-224-1335-0
993 Rozličné fakty. Aktuality
GREGUSSOVÁ, Monika – DROBNÝ, Miro
Deti v sieti
B. m., eSlovensko 2013. 1. vyd.
111 s. Brož.
Návod, ako chrániť seba a deti
na internete – praktická príručka.
ISBN 978-80-970676-6-3
Adresár slovenských
vydavateľstiev nájdete na:
http://www.litcentrum.sk/
slovenske-vydavatelstva
6 / 2014
knižná revue
17
knižná
revue
VYDAVATEĽSTVÁ / KNIŽNICE / KNÍHKUPECTVÁ
PANOPTIKUM
PIŠTU VANDALA
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Milí priatelia, skúšali ste niekedy robiť
veci len tak? Bez očakávaní? Bez ambícií?
Len zo zvedavosti, kam sa dá zájsť? Vyžaduje si to špeciálne vnútorné rozpoloženie, radosť z neplechy a chuť urobiť niečo
radostne zlovestné. Niečo ako primaľovanie okuliarov či fúzov na plagát významného politika. Takto sme pred rokmi so
spoluhráčmi z kapely napísali, vydali
a ilustrovali malú rozprávkovú knižku
Havinkovo hovienko. Je to príbeh malého
psíka, ktorého rozmaznané decká nechajú doma samého. On z pomsty vyžerie
celú chladničku, vychlípe mliečko aj kolu
a potom si ľahne do perín. Keď naňho
prídu kŕče, vyšpiní sa na koberec. Potom
mu to príde ľúto, zahanbí sa a hovienko
schováva po byte. Nakoniec ho hodí do
záchoda. Keď sa deti s rodičmi vrátia domov, psík sa tvári nevinne a v záchode
pláva jeho dielo. Keď to uvidí mama, vyhreší za to deti. Knižka je pekne ilustrovaná, čiernobiela. Havko je skutočne
milý, človek by ho vystískal. Ilustrátorom
bol náš bubeník Valér Tornád a bol to jeho
prvý knižný zásek. Keď sme titul v roku
2008 vydali, kamarát robil v agentúre,
ktorá obchodovala s reklamným priestorom. Dohodil nám billboardy za pár eur
na dobrých miestach. Z knižky sme nakoniec predali niekoľko tisíc kusov. Bola pri
pokladniach v najväčších kníhkupectvách a ľudia si ju hádzali k nákupu len
tak pre radosť. Cena bola nízka, vlastne
nastavená tak, že sa nám vracali iba náklady, takže sme to dotiahli na nulu. Odmenou nám neboli peniaze, ale pocit, že
aj malé vydavateľstvo bez peňazí môže
predávať tisíce kníh. Potom sme drzo vydali Príbehy z prdiaceho pralesa a z tých
išlo do obehu tiež niekoľko tisíc kusov.
Boli aj billboardy, aj radosť. Viem, nie sú
to Bratia Karamazovci, skôr som ako
Idiot, ale niekedy nie je na škodu vykročiť
bez prípravy po rebríku za slnkom. Len
tak. Pre radosť.
knižná
revue
18
knižná revue
6 / 2014
KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH
Pod spoločným mottom Knižnice pre
všetkých sa v dňoch 31. marca – 6. apríla
bude konať už 15. ročník celoslovenského
podujatia Týždeň slovenských
knižníc.
Or ga nizátori:
Slovensk á asociá
kn ižn íc
cia
Spolok slovensk ých
ižn íc
kn ihovn íkov a kn
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční
31. marca o 13.00 v Knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Bude spojené
aj s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2013 niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp.
za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenie významného činu.
Knižnice po celom Slovensku na tento týždeň pripravili pre svojich čitateľov a návštevníkov bohatý program. V Miestnej knižnici Petržalka odštartuje hneď v pondelok 31. marca o 10.00 Jarný maratón s knihou, ktorý sa vo zvyšných dňoch presunie
do ďalších verejných knižníc Bratislavy a Pezinka. Tentoraz sa bude čítať titul Klára
a iglu od Petry Nagyovej Džerengovej. V Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa čitatelia budú môcť stretnúť s prekladateľom Jurajom Kubicom (1. apríla o 10.00), s autormi rozprávky Mimi a Líza Katarínou Kerekesovou, Borisom Šimom a Katarínou
Molákovou (3. apríla o 10.00) či so spisovateľom Petrom Krištúfkom a jeho knihou
Atlas zabúdania (3. apríla o 17.00). Záhorská knižnica v Senici pripravila v spolupráci s Literárnym informačným centrom na 4. apríla o 10.00 pre stredoškolákov
besedu s básnikmi a prekladateľmi Jánom Buzássym a Jánom Štrasserom o ich spoločnej knihe rozhovorov Byť svoj.
Lucia Satinská bude prezentovať knihu Listy Oľge 31. marca o 17.00 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, do rovnakých priestorov zavíta 3. apríla o 10.00 básnik Erik
Ondrejička, aby deťom prezradil, čo sa skrýva v ceruzke. 2. apríla o 17.00 predstaví
Ľubomír Feldek na trnavskej Radnici svoju knihu Ťahák z dejín slovenskej literatúry. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne si 31. marca vyberie spomedzi
detí, ktoré ju navštevujú, svojho „kráľa čitateľov“ a bude sa aj čítať z obľúbenej knihy
Márie Ďuríčkovej Danka a Janka. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre privíta
31. marca o 10.00 Marju Holecyovú, autorku fantasy tetralógie Mariotovi dediči.
Považská knižnica v Považskej Bystrici pripravila pre čitateľov besedu s detskou
autorkou Vanessou Jóriovou (2. apríla) aj s ocenenými autormi súťaže Poviedka
Asseco solutions Václavom Kostelanskim a Soňou Uríkovou (4. apríla o 14.00). Všetky podujatia v Štátnej vedeckej knižnici i Verejnej knižnici M. Kováča v Banskej Bystrici sú spojené s XVIII. ročníkom festivalu Literárna Banská Bystrica, ktorá je tento
rok venovaná pamiatke básnika Mikuláša Kováča. V pondelok 31. marca ich odštartuje beseda s básnikovou dcérou Jarmilou Chrobákovou (9.00), po nej bude nasledovať literárne pásmo k nedožitým 80. narodeninám autora (10.00) a 3. apríla sa o 8.00
začne súťaž v interpretácii poézie, prózy a vo vlastnej tvorbe Kováčova Bystrica. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou organizuje 3. apríla o 11.00 besedu so
spisovateľom pre deti a mládež Valentínom Šefčíkom. Ľubovnianska knižnica v Starej
Ľubovni pripravila na každý deň týždňa rozprávkové hádanky, zážitkové čítanie či
súťaž Kniholov, 3. apríla sa deti dozvedia niečo viac o histórii písma, kníh a knižníc.
Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc bude podujatie Noc s Andersenom
vo verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska v piatok
4. apríla. Rádio Slovensko pripravuje pri tejto príležitosti celodenné rozhlasové vysielanie Rozprávkové Rádio Slovensko 2014. Množstvo knižníc počas tohto týždňa
poskytuje bezplatný zápis alebo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
LITERÁRNE KOŠICE
Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestom Košice,
FF Prešovskej univerzity a FF UPJŠ v Košiciach vyhlasuje XIX. ročník literárnej súťaže pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a 1. – 4. ročníka
osemročných gymnázií Literárne Košice Jána Štiavnického 2014. Tohtoročné
témy sú Troll v trolejbuse, Moja mama je z Venuše a otec z Marsu a Celkom sa mi poplietol jazyk. Súťažné práce vo forme poézie alebo prózy treba zaslať v elektronickej
verzii najneskôr do 31. marca na adresu [email protected] Viac info:
www.k.kosicekmk.sk.
www.litcentrum.sk
VYDAVATEĽSTVÁ / KNIŽNICE / KNÍHKUPECTVÁ
Radovan Ščibrany, manažér, Martinus.sk
MLADÉ LETÁ OSLAVOVALI
Tradičné fašiangové „zasedenie“, tentoraz za účasti tridsiatich dvoch nezničiteľných mladoletákov, sa odohralo
17. februára v znovuoživenom Klube
slovenských spisovateľov. Nechýbali na
ňom výrazné osobnosti, ako bývalý šéfredaktor Mladých liet Dušan Roll, bývalý riaditeľ vydavateľstva Anton Hykisch,
dlhoročný vedúci redakcie exportu Peter Čačko, akademickí maliari Blanka
Votavová, Ján Švec, Peter Cpin, Martin
Kellenberger, literárni a výtvarní reZľava Mária Smoláriková, Júlia Behýlová,
daktori Elena Linzbothová, Mária ŠtevEva Hornišová, Peter Cpin
ková, Bystrík Šikula či Ľubomír Krátky.
Slovenské vydavateľstvo detských kníh – Mladé letá sa dožíva svojich 64. narodenín. Do ďalšej „šesťdesiatštvorky“ želáme týmto nezbedným chlapcom
a dievčatám večnú mladosť, mladoletácku výdrž a urýchlené dopracovanie
bezkonkurenčnej koncepcie vydávania kníh pre deti na Slovensku.
Zážitky s Bulatom O.
Každý, kto pozná piesne Bulata Okudžavu, si určite pamätá miesto, atmosféru,
ľudí či emócie, keď počul tú svoju najobľúbenejšiu. Potvrdilo sa mi to aj po prečítaní
výberu z Okudžavovej poézie nazvanom
Ešte jedna romanca (Petrus 2013). Hneď
v úvode knihy je totiž spomienka básnika
a prekladateľa Jána Štrassera na jeho
prvé, vtedy ešte študentské stretnutie
s Okudžavovou piesňou, kvôli ktorej takmer zmeškal vlak. A tiež priznáva, že hoci
onen študent bude neskôr „prekladať ruskú poéziu i prózu, Bulata Okudžavu bude
ostýchavo obchádzať“. Po vyše štyroch
desiatkach rokov našťastie Ján Štrasser
zahodil ostych a predkladá čitateľom
prebásnený prierez tvorbou ruského majstra poézie, prózy i piesne. Kniha je dvojjazyčná, všetky preložené básne tu možno
nájsť aj v origináli, a je k nej priložené cédečko s piesňami. Publikáciu dopĺňajú aj
dva texty zaradené na záver − prvý je
osobnou spomienkou brnianskeho režiséra, spisovateľa a hudobníka Jiřího Vondráka, ktorému sa podarilo zorganizovať
Okudžavovi v Brne koncert, druhým je
biografická poznámka literáta Valerija
Kupku. Som presvedčená, že tí, čo majú
jeho piesne a spomienky s nimi spojené
stále v živej pamäti, budú priam dojatí.
Veď aj ja som si odrazu vybavila ticho
praskajúcu ihlu starého gramofónu, z ktorého sme ako mladí počúvali ten hlboký,
no nevtieravý hlas. Takisto mám medzi
jeho pesničkami tú „svoju“, ba dokonca si
viem vybaviť, ako mi manžel telefonoval
z Ruska celý natešený, že sa mu podarilo
navštíviť Okudžavu na jeho dači v Peredelkine a urobiť s ním rozhovor. „Verše by
sa nemali vysvetľovať. Je v nich čosi neuchopiteľné, niečo, čo stojí nad slovami, dá sa to
len cítiť,“ povedal vtedy v rozhovore pre
denník Smena Okudžava. Bolo to v roku
1990 a jeho príbeh sa už, žiaľ, pomaly
skláňal k svojmu koncu...
ĽUDIA A KNIHY
Rýchlosť a jednoduchosť stiahnutia,
nulové rozmery, ale aj nižšiu cenu považujú za dôležité pri svojom výbere.
Za vôňou a dotykom klasickej knihy
sa im cnie menej.
Súčasná ponuka e-kníh musí naďalej výrazne rásť. Až 50 % čitateľov ekníh stále nakupuje oveľa viac tlačených kníh ako e-kníh. Ak by však každá kniha mala aj formu e-knihy, bolo
by to len 14 %. Naopak, až polovica ečitateľov by tlačených kníh nakupovala menej ako e-kníh. Prakticky
žiadni čitatelia e-kníh by však na tlačené knihy úplne nezanevreli. Ako
dlhodobo pozorujeme, nejde o súboj.
E-knihy a knihy sa výborne dopĺňajú.
Sťahovanie e-kníh je podľa čitateľov výrazne jednoduchšie. Vydavatelia v čoraz väčšej miere upúšťajú od
ochrany e-kníh pomocou šifrovania
(tzv. tvrdé DRM). Čitatelia už nemusia sťahovať a registrovať špecializované aplikácie. Ochrana sa presúva
priamo do e-knihy, ktorá obsahuje
informáciu o zákazníkovi, ktorý ju
zakúpil. Táto forma ochrany (tzv. sociálne DRM) čitateľov neobťažuje.
Výhodou je, že takúto e-knihu je možné čítať na akomkoľvek štandardnom
zariadení či ľubovolnej aplikácii, ktorá čitateľovi vyhovuje.
ANOTÁCIE
Myslíte si, že typickými čitateľmi
e-kníh sú tínedžeri či dvadsiatnici? Omyl! Bežným
čitateľom e-kníh je žena vo veku od 31
do 45 rokov. E-knihy dnes už zďaleka
neoslovujú len technologických nadšencov. Vďaka svojej jednoduchosti si
našli cestu ku všetkým kategóriám
čitateľov. Mladší ocenia rýchlosť stiahnutia, starších už nemusí trápiť plná
knižnica či príliš malé písmo v knihe.
Najobľúbenejším prístrojom na čítanie e-kníh je čítačka. Kým v minulosti najviac čitateľov e-kníh pozeralo do obrazoviek notebookov, dnes sa
najväčšej obľube teší špecializovaná
čítačka, ktorú používa viac ako 50 %
čitateľov e-kníh. Čítačkám sekundujú tablety, ktoré tiež zaznamenali
veľký rast obľúbenosti najmä vďaka
svojej multifunkčnosti. Prvenstvo čítačiek však dokazuje, že čitatelia nadovšetko preferujú vzhľad klasického papiera, neprekonateľnú výdrž
batérie na jedno nabitie a možnosť
čítať bez odleskov aj na priamom slnku. To všetko aj vďaka cenovej dostupnosti a vysokej úrovni čítačiek.
Raz vidieť je lepšie než stokrát počuť. Čitatelia, ktorí si zakúpili aspoň
jednu e-knihu, oceňujú jej výhody
omnoho viac než bežní čitatelia.
STĹPČEK DENISY
FULMEKOVEJ
ZAHRANIČIE
Kníhkupectvo Martinus.sk predáva e-knihy na slovenskom trhu od roku 2010. Vďaka prieskumom medzi zákazníkmi vám prinášame informácie o zmenách, ktorými tento čoraz populárnejší spôsob čítania prechádza.
SLOVENSKO
ČÍTANIE E-KNÍH SA MENÍ
Foto Ján Gbúr
www.litcentrum.sk
6 / 2014
knižná revue
19
knižná
revue
ANKETA
ŽENY O SEBE
Dada S. Brezovská
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
Splnil sa mi sen! Napísala som knihu, ponúkla ju vydavateľstvu a prišla mi vytúžená kladná odpoveď! Bol to neuveriteľný
pocit radosti, ba priam eufórie, prežívala
som ho celé mesiace, kým rukopis získaval knižnú podobu. Ako sa však blížil termín vydania, moje nadšenie sa menilo na
obavy. Ako čitatelia moju knihu prijmú?
Dá niekto šancu neznámej autorke? Nestratím sa v záplave kníh od spisovateľov
zvučných mien, po ktorých ľudia siahajú
už automaticky, pretože vedia, čo od nich
môžu očakávať?
V období najväčších pochybností prišlo
povzbudenie – film o živote J. K. Rowlingovej. Rukopis o malom čarodejníkovi jej vrátilo toľko vydavateľov, že mohla oprávnene pochybovať o svojom talente a rozlúčiť
sa s nádejou na úspech. A dnes? Je niekde
na svete miesto, kde ešte nepočuli o Harrym Potterovi? Každý začínajúci autor
pravdepodobne prežíva rovnaký stres,
keď má uzrieť svetlo sveta jeho prvotina,
a s úzkosťou čaká na prvé ohlasy čitateľov
a kritikov. Povzbudená týmto zistením
a presvedčením, že som pre svoje prvé literárne dieťa Rozlúčka s (ne)slobodou (Ikar)
urobila všetko, čo bolo v mojich silách, ho
nechávam žiť vlastný život. Verím, že si
nájde cestu k ľuďom, ktorí sa budú vedieť
stotožniť so zmýšľaním a konaním mojich
postáv alebo sa aspoň
pokúsia ich pochopiť.
S hrdinkami mojej
knihy – Luciou, Denisou
a Magdou – sa život nemaznal. Na troskách
svojich ilúzií si vybudovali nové životy a kamarátke Eve skrížili
cestu, aby jej pomohli
prehodnotiť minulosť. Ich intervencia sa
možno chvíľami zdá príliš drastická, strkajú Eve prsty do otvorených rán a nemilosrdne útočia na jej skostnatené názory,
ale aj o tom je priateľstvo – o odvahe povedať i slová, ktoré sa tomu druhému nebudú páčiť, pretože niekedy nás len duševný
otras prinúti pozrieť sa na skutočnosť
z iného uhla pohľadu.
Eva urobila správne rozhodnutie, keď
dovolila kamarátkam vstúpiť do svojho
sveta. Skúste to aj vy, ich úprimné spovede možno pozitívne ovplyvnia aj váš život.
Nikdy nie je neskoro začať žiť inak...
knižná
revue
20
knižná revue
6 / 2014
Z RÔZNYCH KONČÍN
Fotograf Boris Németh zachytáva vo svojej knihe Na ceste
(Vydavateľstvo Slovart, O. K. O.) momenty zo svojich ciest po
Európe. Nasledujúce tituly zavedú čitateľov ešte ďalej, do pre nás
exotických končín sveta a vyrozprávajú, ako môže cestovanie
ovplyvniť osud človeka.
Cestovanie nám umožňuje nielen spoznávať zaujímavé miesta a odlišné kultúry, ale každá cesta
obohacuje aj náš vnútorný život, často predstavuje náročnú skúšku, ktorej zvládnutie jednotlivca
veľmi posilní. Známeho spisovateľa, básnika, hudobníka, fotografa a cestovateľa Pavla „Hiraxa“
knižná
Baričáka, ktorý už má na konte viacero cestosúťaž
revue
pisov z krajín, ako Panama, Kostarika či Etiópia, tentoraz túlavé topánky zaviedli do Ekvádoru. Svoje trojtýždňové putovanie touto juhoamerickou krajinou spolu s množstvom
pôsobivých fotografií zhrnul v knihe Ekvádor – Koľko podôb má láska (HladoHlas
Group 2013). Cestovný denník podrobne zachytáva všetky etapy jeho púte a prináša
výstižný obraz ekvádorských prírodných krás i každodenného života ľudí – oboje Hirax opisuje s jemu vlastnou pokorou a úprimným obdivom. Jednou z najväčších výziev
bol preňho výstup na 5126 metrov vysokú sopku Iliniza Norte, no aj pobyt v pralese,
ktorý vďaka stretnutiu so slovensko-českou partiou turistov priniesol jeho putovaniu nové rozmery – vyskúšal si šamanský rituál s rastlinou ayahuasca používanou na
očistné účely. Hlboké duchovné prežívanie cesty a kus pozitívnej energie však cítiť zo
všetkých opisovaných zážitkov. Veď aj podľa vlastných slov sa Hirax pobytom v Ekvádore ešte viac priblížil k svojej podstate a láske a cez osudy jeho obyvateľov odhaľuje
prostú ľudskosť v človeku. Knihu nám vydavateľstvo venovalo do súťaže.
Osudy európskych žien v arabskom svete zachytáva kniha Sone Bulbeck Ženy z Rijádu (Marenčin PT 2013). Štyri priateľky – Markéta a Alenka zo Slovenska, Nora z Česka a Naďa z Ruska – žijú v hlavnom meste Saudskej Arábie, v Rijáde. Museli si zvyknúť
na hlas muezínov z minaretu, zvolávajúci päťkrát denne k modlitbe, počas ktorej zastane čas, na abayu – odev zahaľujúci ženu od členkov po hlavu,
ale aj na to, že ženy v Saudskej Arábii sa nesmú v lete na verejnosti kúpať, zájsť na drink do baru a musia stihnúť nakúpiť, kým
nie sú zatvorené obchody počas modlitieb.
Markéta pracuje ako vychovávateľka v rodine Abdullaha, časom sa s ním zbližuje, no v ich vzťahu sa vyskytne množstvo prekážok aj kvôli rozdielnym názorom vo viere. Rozvedená zdravotná sestra Alenka prišla do Rijádu s exmanželom, ktorý pracuje
ako ortopéd. Spoznáva Khálida, žijúceho u bohatého strýka.
Spolu s Markétou plánujú vydať sa a zvažujú, či konvertovať na
islam a podrobiť sa neúprosným náboženským pravidlám. Ak by
do roka svojim manželom neporodili potomka, oženil by sa muž s inou... Rozvedená
Nora odišla za prácou z Prahy, v Rijáde pracuje na českej ambasáde, kde spoznáva
Jirka. Po úraze a pobyte v nemocnici odchádza na liečenie, na ktorom sa zaľúbi do izraelského psychológa Beniho. Päťdesiatnička Naďa sprevádza manžela Ivana pracujúceho na ruskej ambasáde. Ivan sa dopúšťa nevery, Naďa začína mať zdravotné problémy, preto sa vracia do Moskvy, aby sa podrobila liečeniu.
Príbehy priateľstva posilneného životom v cudzej krajine, prelínajúcich sa osudov
sú v niečom podobné a v niečom odlišné, v jeden čas šťastné, v iný smutné. Lásky v prvý deň lichotia, druhý deň otravujú a od tretieho rozčuľujú. A každá sa končí tak, ako
život sám...
Waris Dirieovú azda ani netreba predstavovať: bojuje za odstránenie všetkých foriem
mrzačenia žien – vyriezky, založila nadáciu na pomoc s výstavbou škôl a nemocníc v Somálsku, pôsobila ako veľvyslankyňa OSN na ochranu práv afrických žien. A okrem
Kupón nájdete na strane
24
www.litcentrum.sk
OSUDY
Do Austrálie osud zavial aj Pavla Vitka, ktorého pozoruhodný životný príbeh prináša
kniha Kookaburru po slovensky spievať nenaučíš (Matica slovenská 2013). Napísali ju dvaja Pavlovia Vitkovia – menovci, ktorí sa za zaujímavých okolností stretli v roku
1994 v Brisbane a odvtedy sa z nich stali nerozluční priatelia. Starší Pavol Vitko (1922)
už od mladosti oplýval riadnou dávkou odvahy, občas až drzosti, no mnohokrát mu
prialo i šťastie, inak by jeho príbeh mohol vyzerať celkom inak. Pred zatknutím komunistami tesne po prevrate v roku 1948 ho zachránila náhoda: po prehýrenej víkendovej noci zaspal do práce, kde sa hneď ráno konala veľká policajná razia. S pomocou blízkych
i s prispením šťasteny sa mu aj s manželkou
a deťmi podarilo emigrovať najprv do Rakúska a odtiaľ do Austrálie. Na novom kontinente začínal úplne od nuly – čistil kotly
parných lokomotív, no potom sa doslova
z minúty na minútu stal ekonómom a vypracoval sa až na pozíciu finančného riaditeľa
najväčšej austrálskej stavebnej spoločnosti. Aktívne sa však podieľal aj na šírení slovenskej kultúry – spoluzakladal Združenie austrálskych Slovákov aj slovenské vysielanie národnostného rozhlasu. Mladší Pavol Vitko (1964), novinár, dopĺňa jeho rozprávanie výkladom o historických udalostiach, ktoré stáli v pozadí jednotlivých príbehov,
a z memoárov sa tak stáva pútavé čítanie prístupné aj mladým príjemcom.
Andrea Ševčíková
od 19. marca do 2. apríla
19. 3. 1942 – Roman BEDNÁR, autor
literatúry faktu, prozaik,
básnik
21. 3. 1936 – František KELE, autor
literatúry faktu, publicista
22. 3. 1942 – Milan ZELINKA, prozaik
22. 3. 1945 – Alexander HALVONÍK,
prozaik, literárny kritik,
prekladateľ
22. 3. 1966 – Adam BŽOCH, literárny
kritik a vedec, prekladateľ
25. 3. 1934 – Ján FINDRA, literárny
vedec, lingvista
25. 3. 1943 – Peter TELÚCH, básnik
25. 3. 1951 – Zdenka BECKEROVÁ,
prozaička, dramatička,
prekladateľka
26. 3. 1976 – Peter MOSKAĽ, prozaik
27. 3. 1958 – Katarína GILLEROVÁ,
prozaička
ĽUDIA A KNIHY
28. 3. 1943 – Oľga FELDEKOVÁ,
prozaička, esejistka
28. 3. 1947 – Juraj TAKÁČ, autor kníh
pre deti a mládež
ANOTÁCIE
29. 3. 1934 – Ludwig RICHTER,
literárny historik,
slovakista, prekladateľ
29. 3. 1951 – Ján TUŽINSKÝ, prozaik,
esejista
ZAHRANIČIE
Autorka Diana Matlúchová predostiera v knihe Moja Austrália (Motýľ 2013) svoj
sčasti autobiografický príbeh. Odchod zo Slovenska na opačnú stranu zemegule vníma ako riešenie ťažkých životných situácií: má za sebou bolestivý rozchod, zamestnanie ju už dlhšie nenapĺňa a posledný ročník externého štúdia
na vysokej škole jej prináša množstvo stresujúcich momentov.
Ponuka starať sa v Austrálii o dve deti mladej slovenskej rodiny
jej spadne takpovediac z neba – a zdá sa, že je to to najlepšie, čo
ju v živote postretlo. S Aďou a Patrikom si okamžite porozumie,
ich deti sú úžasné a Austrália prekonáva všetky Dianine očakávania. Idylický príbeh o svojom takmer dvojročnom pobyte v tejto krajine podáva Matlúchová jednoduchým štýlom v podobe lineárneho rozprávania, ktoré miestami pôsobí trochu naivne.
Ani samotná zápletka, z ktorej sa v druhej časti románu stane
ľúbostný príbeh, nie je obzvlášť inovatívna. Veľmi dobre to však
kompenzuje rozprávaním o osobitostiach Austrálie, vďaka ktorému sa čitateľ dozvie
množstvo zaujímavostí. Ľúbostný príbeh je len „bonusom“, najdôležitejšie je, že kniha
pomáha utvoriť si celkom detailný obraz o pre nás stále dosť vzdialenej krajine. A to
Matlúchová zvládla výborne.
JUBILANTI
30. 3. 1937 – Milan VÁROŠ, autor
literatúry faktu a odbornej
literatúry
30. 3. 1939 – Vlastimil KOVALČÍK,
básnik, prekladateľ, esejista
SLOVENSKO
toho píše – jej najnovšia kniha v slovenskom preklade má názov
Dlhý list mame (Ikar 2013, preklad Zuzana Guldanová).
V jedno jesenné popoludnie v kaviarni preruší zamyslenú Waris
zvonenie telefónu. Brat Mohamed jej oznámi, že mama je veľmi
chorá, má silné bolesti a nevedia jej pomôcť. Okamžite začne konať s odhodlaním dostať mamu k sebe do Viedne, kde jej môžu
poskytnúť lepšiu starostlivosť. Do Somálska však po ňu ísť nemôže – po svojich otvorených prejavoch o tvrdých praktikách ženskej vyriezky je krajanmi odsudzovaná a zatracovaná. Jej domov
je ešte vždy nebezpečnou krajinou bez zákonov a funkčnej vlády,
pretrváva tu občianska vojna a riziká ohrozenia života sú pre ňu príliš vysoké.
Pre mamu zabezpečí najlepších lekárov a hneď po príchode do Viedne ju operujú.
Waris sa s ňou po dlhej dobe stretáva a očakáva zmierenie. Mama však tvrdošijne
odmieta dcérin boj za ženské práva, za zmenu tradícií. Príchodom sestry a brata sa
názory medzi nimi ešte viac vyostrujú a napriek túžbe byť medzi svojimi Waris zisťuje, že je sama. Autorka tu prostredníctvom otvoreného listu mame odhaľuje svoje
trápenie, pocit smútku a odkrýva aj problémy s alkoholom, ktorý jej sčasti pomohol
zvládnuť samotu. Bojuje za práva žien, za pomoc svojim blízkym a rodnej krajine, no
trápi ju ten najťažší zápas – boj s mamou, ktorá ju odmieta pochopiť...
30. 3. 1951 – Jelena PAŠTÉKOVÁ,
literárna a filmová
teoretička, prekladateľka
31. 3. 1939 – Jozef MIKLOŠKO,
autor literatúry faktu
1. 4. 1978 – Pavel SIBYLA, prozaik,
publicista
2. 4. 1932 – Tibor FERKO, prozaik,
dramatik, scenárista,
teatrológ
2. 4. 1935 – Pavol WINCZER, polonista,
literárny komparatista,
prekladateľ
2. 4. 1937 – Blažena MIKŠÍKOVÁ,
autorka kníh pre deti
2. 4. 1941 – Ladislav BALLEK, prozaik,
esejista
Peter GREGOR
* 27. 2. 1944
11. 3. 2014
Básnik, aforista, autor rozhlasových hier. Naposledy mu vyšli zbierky Idiotár, Denník nebožtíka a kniha rozhovorov Pohybovať sa vo
vlastnej koži, ktorým sa budeme venovať v budúcom čísle.
Katarína Zitová
www.litcentrum.sk
6 / 2014
knižná revue
21
knižná
revue
ROZHOVOR
S INÝM POHĽADOM
Etela Farkašová nedávno vydala zbierku poviedok Na rube plátna
(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov) a Jana Juráňová
novelu Nevybavená záležitosť (ASPEKT). Viac o oboch prózach
prezrádzajú autorky vo vzájomnom rozhovore.
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
ANOTÁCIE
ĽUDIA A KNIHY
E. F.: Hlavná postava tvojej knihy Nevybavená záležitosť sa po manželovej smrti
ocitá v novom prostredí. Nečakanú zmenu do dní samoty jej vnesie portrét neznámej ženy, ktorý nájde na povale. Od
toho okamihu akoby sa život hrdinky rozdvojil, v myšlienkach začína rekonštruovať príbeh neznámej, napokon sa jej podarí utvoriť si obraz tragédie, ktorá ženu
zasiahla počas vojny. Protagonistka akoby nanovo prežívala jej útrapy. Pokladáš
empatiu, s akou sa vciťovala do života deportovanej židovskej ženy, za hodnotu,
ktorá sa stráca z nášho života a ktorú by
aj literatúra mohla pomôcť do neho vrátiť?
J. J.: V literatúre je empatia fikciou, takže
je neškodná. V skutočnom živote je iste
dôležitá, ale ako napísala feministická
teoretička Iris Marion Young, empatia
môže byť aj sebaklam osoby, ktorá sa vciťuje, pretože do iného človeka nemôžeme
vstúpiť úplne. Preto som v praktickom živote skôr za solidaritu a spoluúčasť. V literatúre – dajme tomu, aj za empatiu. Príbeh má reálny predobraz, fascinoval ma,
vzrušoval a dojímal. Chcela som ho nejakým spôsobom prerozprávať, hoci moja
empatia naozaj môže byť aj dosť scestná.
Ty v poviedkach z najnovšej knihy Na
rube plátna pracuješ s priznanou empatiou, ktorá nie je literárnou konvenciou.
Postava – rozprávačka si predstavuje,
ako sa asi cíti človek, ktorého príbeh
spriada. Pre teba je zrejme empatia veľmi
vzácnou a možno strácajúcou sa hodnotou...
E. F.: Empatický prístup k ľuďom je mi
blízky, vždy ma priťahovalo predstavovať
si, ako sa žije v inej koži. Celé moje písanie je azda založené najmä na úsilí vyskúšať si, aké by to bolo byť niekým iným.
Ale súhlasím s tebou, že empatia v reálnom živote môže byť scestná, podľa mňa
by sa takou stala, ak by ostalo len pri vžívaní sa do pocitového sveta iných, no ak
by to neprerástlo do konkrétnej aktivity,
solidarity prejavenej v prípade potreby
podporným činom. A súhlasím aj s tým,
že ani najvyšší stupeň empatie nemôže
garantovať úplné nahliadnutie do iného
života. Empatiu nechápem ako cieľ, skôr
knižná
revue
22
knižná revue
6 / 2014
ako jednu z ciest k spoluúčasti a spoluprežívaniu.
Tvoju prózu som vnímala aj ako svedectvo, že spomienky na holokaust nemôžeme vymazať z pamäti, lebo sa dotýka oveľa väčšieho množstva ľudí, ako bol počet
jeho priamych obetí. Tvoja protagonistka
s ním nemala bezprostrednú skúsenosť,
cez náhodne objavený portrét sa však
pred ňou vynorila možnosť čiastočne si
ju osvojiť...
J. J.: O systematickom vyvražďovaní židovského obyvateľstva sa počas reálneho
socializmu mlčalo. Viac o ňom vedeli ľudia, ktorí si takúto skúsenosť niesli v rodine. Ja som v tomto období vyrastala
a dospievala, takže aj keď som vedela, že
také čosi sa dialo, fakty sa mi nespojili
s tým, aké to malo rozmery, dosah na
našu súčasnosť. Často sa v bežnej reči
stretávam s rôznymi vyjadreniami, ktoré
sa automaticky preberajú bez toho, aby si
ľudia uvedomovali, že sú rasistické, antisemitské, urážajúce. Antisemitizmus nájdeme aj v mnohých dielach našich starších autorov a autoriek, nájdeme tam aj
nacionalizmus a rasizmus i veľmi silnú
mizogýniu. Otázkou teda pre mňa je: Čo
patrí k nášmu dedičstvu a čo s tým robíme? Nemusíme ho celé zavrhnúť, ale mali
by sme ho kriticky poznať. Tieto hrozné
udalosti majú aj dnes pamätníkov a pamätníčky, takže nie sú v čase až také
vzdialené. A súdiac podľa mnohých reakcií v našej spoločnosti, rozhodne ich nemožno považovať za neškodný artikel,
ktorý nemá šancu ožiť, práve naopak.
Ty máš v dvoch poviedkach z novej knihy tiež náznak tohto neblahého obdobia
našich dejín – cez zážitky a skúsenosti
postáv niektorých poviedok. Je pre teba
história súčasťou celého komplexu, ktorý
tvorí človeka – živého alebo literárnu postavu?
E. F.: Elias Canetti v jednej eseji oslovuje
anonymného potenciálneho čitateľa
(možno aj seba) otázkou: „Prečo sa venuješ rozpamätávaniu? Ži teraz! Ži teraz!“
A vzápätí zaňho (za seba) odpovedá: „Lenže ja sa rozpamätávam, aby som žil teraz…“ Myslím si, že kontinuitu troch časových dimenzií ľudského života nemožRecenziu na knihu Jany Juráňovej uverejníme
v budúcom čísle.
no popierať, do istej miery sme v každom
aktuálne prežívanom okamihu determinovaní aj minulosťou, či už ide o jednotlivca, alebo spoločenstvo. Kritické reflektovanie minulosti je podľa mňa veľmi dôležité pre komplexnejšie pochopenie
vlastnej prítomnosti. Protagonistka mojej poviedky nesie v sebe spomienky svojej matky na koncentračný tábor a hoci
na ne vedome nemyslí, žijú v nej, podieľajú sa na utváraní jej vnútorného sveta...
Tvoja protagonistka sa nachádza na
prahu staroby, premýšľa o nej, usiluje sa
s ňou vyrovnávať. Je to viac-menej náhodná línia prózy alebo na ňu upriamuješ pozornosť zámerne?
J. J.: Prišlo to akosi samo. Postavu som
vytvarovala, ona sa dotvarovala – a toto
je výsledok. Občas vo svojej próze alebo aj
dráme rada nenápadne nakuknem trochu za roh, skúmam, čo ma tam asi čaká.
A navyše – mám veľmi rada niektoré „staré“ postavy, napríklad postavu Olgy Tokarczuk z knihy Svůj vůz i pluh veď přes
kosti mrtvých alebo postavu z románu
Stena od Marlene Haushofer. Tie ženy sú
o to slobodnejšie, o čo sú staršie. Mužov
staroba oberá o sociálnu moc, ženy zasa
oslobodzuje od sociálnej bezmoci – už nie
sme sexuálne objekty, môžeme byť otvorené, slobodné, dokonca aj drzé. To je bonus ženskej staroby.
Ty máš hneď v úvodnej poviedke postavu starého muža, ktorý nechtiac nabúra
do električky. Cestujúci vo vozni frflú – aj
na jeho starobu, ktorá je podľa nich príčinou nepozornosti a v konečnom dôsledku
ich zdržania. No nie je to jediná postava
v staršom veku v tejto knižke ani v tých
predchádzajúcich. Prináša staroba do tvojich próz nové momenty, témy, poznanie?
E. F.: S pribúdajúcim vekom začínam
viac uvažovať o starobe nielen ako o psychologickom, ale aj sociologickom fenoméne, ktorý sa u nás stáva aktuálnym –
podľa prognóz v priebehu niekoľkých desaťročí bude SR patriť v rámci EÚ k štátom s najstaršou populáciou. Pred sociálnou politikou aj pred kultúrou stoja vážne
úlohy: prvá by mala zabezpečiť najmä
materiálne podmienky dôstojnej staroby,
druhá by sa mala podieľať na prekonávaní negatívnych stereotypných obrazov
o starobe či starých ľuďoch, a v tom zmysle pôsobiť na verejnú mienku, čo v dnešnej dobe kultu mladosti nie je jednoduché... Poviedka opisuje reálny zážitok,
ktorý vo mne posilnil pocit, že staroba sa
dnes u nás vníma ako niečo negatívne,
www.litcentrum.sk
ROZHOVOR
www.litcentrum.sk
Etela Farkašová (1943)
externe pôsobí na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave,
zaoberá sa feministickou
filozofiou, píše prózu, poéziu,
eseje aj odbornú literatúru. Je
autorkou próz Stalo sa, Pláne
približne zapamätaného,
básnických zbierok
Na rube času či Prstoklady
a viacerých ďalších kníh.
ANOTÁCIE
viedku, z ktorej potom vznikla dlhšia
próza Deň za dňom. Čitateľský zážitok
ma presvedčil o tom, že určite tvoríš
z vlastnej skúsenosti...
E. F.: Hovorievam o sebe, že som autobiografická autorka, a všetko, o čom píšem, musím mať do istej miery nažité,
nemyslím však na konkrétne podoby
vonkajších príbehov, ale skôr na typologickú príbuznosť situácií, zážitkov, pocitov... Zdá sa mi, že ide takmer vždy aj o typologickú príbuznosť autorky s protagonistkami – najmä v pohľade na svet,
v hodnotách. Akoby som si cez písané nastavovala zrkadlo vždy s iným pozadím,
hľadala odlišnosti, ale aj príbuznosti
v rôznych podobách ľudského príbehu,
usilovala sa im porozumieť... A vlastne to
očakávam od literatúry aj ako čitateľka.
Čo od nej očakávaš ty?
J. J.: Na túto otázku sa mi ťažko odpovedá. Čím som staršia, tým viac sa k nej najmä ako čitateľka uchyľujem, alebo aspoň
vedomejšie než kedysi. A ako autorka –
ťažko povedať. Často si hovorím, že to
nemá zmysel. Ale keby som tomu uverila,
rezignácia by bola veľká, tak si potom
zasa poviem, že aspoň pre mňa je dôležité
hľadať nový zmysel starých súvislostí,
hľadať ho v starých príbehoch nanovo
prerozprávaných. Ale toto určite nie je
definitívna a ani jediná možná odpoveď.
ZAHRANIČIE
ni“, ich pracovný materiál nie je v každodennom živote taký „opotrebovávaný“.
A má na tom podiel aj spolupráca a priateľstvo s Kvetkou, ktorá mi už ilustrovala
viac ako desiatku kníh, stretnutia s ňou
sú pre mňa zároveň hľadaním príbuzných motívov, rezonancií, dialógmi o veciach, ktoré nás obe zaujímajú.
Kto sú tvoje postavy, kde žijú, odkiaľ
k tebe prichádzajú, ako sa rodia? Tvoríš
ich aj zo seba, zo svojho nažitého a stávajú
sa ony spätne súčasťou tvojej osobnosti?
J. J.: Postavy prichádzajú, niekedy odchádzajú, určite veľkú časť tvorím ja alebo
moje zástupné, žité
aj nežité ja, aj keď
nie vždy sa dá presne určiť, čo som ja
a čo si vymýšľam,
že som ja. To, o čom
si myslím, že v žiadnom prípade nemôžem byť ja, vyhodím von oknom
a pristane to v nejakej poviedke. Nuž,
aspoň bude menej tých, čo sa urazia, že
som ich nechtiac vystihla. A ak sa urazia,
tak si poviem – aj ty, Brutta?
V románe, ktorý ti pred časom vyšiel
v ASPEKTE – Stalo sa – sa priamo priznávaš k autobiografickým motívom a píšeš
o odprevádzaní svojej matky. V iných prózach píšeš z pozície ľudí, ktorí sprevádzajú chorých, postihnutých, neúplných.
Ešte ako študentka som čítala tvoju po-
ĽUDIA A KNIHY
Jana Juráňová (1957) je jednou
zo zakladateliek feministickej
kultúrnej, vzdelávacej
a publikačnej organizácie
ASPEKT. Venuje sa próze,
dráme aj tvorbe pre deti,
medzi jej najznámejšie diela
patria Utrpenie starého kocúra,
Žila som s Hviezdoslavom či
Lásky nebeské.
SLOVENSKO
priam ako „úpadok“, a starí ľudia najmä
ako ekonomická príťaž pre spoločnosť.
Identifikovať sa so starými znamená
uznať svoju menšiu hodnotu, menšiu sociálnu prestíž, preto tá hra na „večne mladých“, schopných, dynamických, konkurencieschopných, akoby iné hodnoty nejestvovali... Postavy v poviedke, ženy
a muži v seniorskom veku, sa oboria na
vodiča – svojho rovesníka, a najviac mu
vyčítajú jeho starobu, ktorú spájajú s nepozornosťou, nešikovnosťou, akoby sa
tým hromžením chceli dištancovať od
vlastnej staroby, potvrdiť, že ešte sú platní, potrební, hodní uznania...
Ty píšeš o niektorých konkrétnych postavách z našich dejín, napríklad o Hviezdoslavovi, no najmä o jeho žene Ilone Országhovej, ale aj o iných ženách známych
z histórie, ktoré stáli skôr v úzadí veľkých
mužov. Aký je hlavný motív pozrieť sa na
ne iným pohľadom?
J. J.: Hlavným motívom bol takmer vždy
môj záujem spoznať ženy, ktoré sú v tieni
„veľkých“ mužov. Naša malá kultúra má
tendenciu prepchávať sa tieňmi veľkých
mužov a aj tých pár, dajme tomu, velikánov ešte viac zväčšovať, takže v ich tieni
zostane toho celkom dosť. Občas je to
smutné, občas až smutno-smiešne či
smutno-trápne. A tak niekedy dostanem
chuť preskúmať nielen to, ako sa ženám
v tom tieni žilo či žije, ale aj do akej miery
ho spoluvytvárali či spoluvytvárajú. A potom som aj zvedavá – cítia sa tam dobre?
Naozaj?
V tvojich poviedkach sa veľmi často vyskytuje motív výtvarného umenia. Napokon, svedčí o tom už aj názov najnovšej
knižky. Tvoje diela často sprevádza svojimi prácami výtvarníčka Kveta Fulierová.
V čom je spolupráca
s ňou inšpirujúca?
E. F.: Metaforou „rubu
plátna“ som chcela
naznačiť pokus pozrieť sa na veci z druhej, odvrátenej strany.
Bežne sa uspokojujeme s „videným“, ale čo
je za/pod tým, aké pocity, pnutia, drámy? Sama som bola prekvapená, keď som dávala dokopy poviedky
do knihy a zistila, že takmer všetky protagonistky sú výtvarníčky. Obdivujem
výtvarné umenie (rovnako i hudbu), a tak
trochu ľuďom, ktorí ho robia, aj závidím,
že pracujú s iným materiálom, ako je slovo. Pravdepodobne sa mýlim, keď sa domnievam, že sú v hľadaní originálneho výrazu menej obmedzovaní ako my „verbál-
Foto Peter Procházka, Marek Juráň
6 / 2014
knižná revue
23
knižná
revue
KUPÓNY
Knižnej revue
(do 2. apríla)
VYD. FRA
FR GMENT
MOTÝĽ
MOTÝ
Ľ
VYD. SLO
LOVART
VA
MATICA
MATI
CA SLOVE
SLOVENSKÁ
NSK
IKAR
KAR
PERFEKT
K
SLOVENSK
SLOV
NSKÝ SP
PISOV
VATEĽ
HLADOHLA
HLAD
OHLAS
S
KNIŽNÁ REVUE, dvojtýždenník o nových knihách. Vydáva Literárne informačné centrum. IČO 31 752 381. Redakcia: PhDr. Radoslav Matejov – šéfredaktor, Mgr. Katarína Zitová – zástupkyňa šéfredaktora,
Mgr. Beáta Belancová – redaktorka. Adresa redakcie: Knižná revue, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava, tel.: 02/204 73 514, e-mail: [email protected], www.litcentrum.sk, facebook.kniznarevue.sk.
Spolupráca: Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Spolok slovenských knihovníkov.
Grafika a tlač: DOLIS, s.r.o. Rozširuje: MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, a.s. Objednávky na predplatné prijíma ARES, Banšelova 4, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4341 46 65
a L.K. PERMANENT, spol. s r.o., Poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/4445 37 11. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. EV 2983/09, MIČ: 49 315. Podávanie novinových zásielok povolené RPP Ba-Pošta 12 dňa 21.10.93, č.j. 129/93.
SPN – MLADÉ
ML ADÉ LETÁ
www.litcentrum.sk
knižná
revue
Download

2014 / č. 6 (PDF-formát, 3.5 MB)