SMOLENIČAN
Vydáva občianske združenie Smolenice pre ľudí / smolenican.sk
Číslo 6 / október 2014
SMOLENICE ZAŽILI MALÝ
ŠPORTOVÝ SVIATOK 5
Úvodník
Smolenice potrebujú zmenu! Keď
sme s týmto zámerom začiatkom
roku zakladali občianske
združenie, vôbec sme netušili, ako
to celé dopadne. V istom bode sme
si však museli priznať, že žiadna
zmena nepríde sama od seba.
Pri miestnom folklóre sľubov
a výhovoriek však pre nás spočiatku
bolo tak trochu prekvapením, že to
ani zďaleka nie je nemožné. Skrátka
stačilo niekde začať. A nebolo to
márne. Pridali sa aj ďalší nadšenci
a v priebehu roka sa v Smoleniciach
podarilo okrem tých tradičných
zorganizovať aj množstvo nových
podujatí. Čo je ešte dôležitejšie,
konečne sa rozvírila diskusia
o spôsobe spravovania našej obce.
Niektorí členovia a spolupracovníci
OZ Smolenice pre ľudí sa však
rozhodli ísť ešte ďalej a uchádzať sa
o vašu podporu aj v nadchádzajúcich
komunálnych voľbách. Hoci osobnú
a názorovú spriaznenosť zaprieť
nemôžeme, tieto noviny nesmú
slúžiť ako prostriedok predvolebnej
kampane. Žiaden z kandidátov preto
v Smoleničanovi až do volieb
nedostane priestor na vlastný
článok. Osobná prezentácia vízií
kandidátov patrí na letáky a noviny budú aj naďalej slúžiť účelu,
pre ktorý sme ich pôvodne založili.
Prezentovať dobré veci, čo sa v tejto
obci dejú, no zároveň nezatvárať oči
pred jej nedostatkami.
Tomáš Púchly,
OZ Smolenice pre ľudí
SEN O MAĽOVANÍ SI SPLNIL
6
NA DÔCHODKU
ŽIDOVU DOLINU ZAPLNILO
PÄŤTISÍC ĽUDÍ 7
Na zámku sa zišli spisovatelia
z celého Slovenska
Nata Sabová,
spisovateľka
V piatok 26. septembra sa stal Smolenický zámok svedkom stretnutia takmer
štyroch desiatok spisovateľov. Na moje
pozvanie prišli zo všetkých kútov Slovenska, aby spoločne pokrstili Encyklopédiu
100 a 1 súčasných slovenských spisovateľov.
Je to blogová encyklopédia, ktorú
tvorím v spolupráci s autormi, ktorí sú
v nej uvedení. Sú to viac i menej známi autori slovenskej literatúry z troch
hlavných literárnych oblastí – beletria,
poézia a literatúra pre deti. Tematika je
tiež rôznorodá – psychologické a spoločenské romány, romance, historická lite-
ratúra, literatúra pre mladých dospelých
(YA) i pre deti a mládež, fantasy, mystery,
sci-fi, poézia, humor, aforizmy... i pomerne nový žáner, ako je erotika v ezoterike.
Bližšie o nej si môžete pozrieť na adrese:
slovenski-spisovatelia.blog.cz.
Stretnutie na zámku
Vďaka podpore kastelána Smolenického
zámku, pána Karola Volnera, a Kongresového centra SAV sa podujatie uskutočnilo v prekrásnom prostredí nádvoria
Smolenického zámku. Akciu som pripravila v spolupráci s občianskym združením Smolenice pre ľudí.
Moji spisovateľskí kolegovia a kolegyne sa začali postupne schádzať už
v predpoludňajších hodinách.
Viac na stranách
2, 3, 4
2
Aktivity
Pokračovanie zo strany
Číslo 6 / október 2014
1
Mnohí využili čas do oficiálneho za­
čiatku na to, aby si prezreli krásy Smoleníc a nášho zámku. Popoludní už bolo
nádvorie plné nielen spisovateľov a ich
rodinných príslušníkov a priateľov, ale aj
zástupcov knižníc a čitateľov zo Smoleníc a širokého okolia.
Každý, kto tam bol, mohol vidieť, aká
rodinná atmosféra medzi autormi vládne
– objímali sa, smiali a všade navôkol rozdávali pozitívnu energiu. Jedným z hlavných cieľov bolo zozbierať podpisy do prospektov s profilmi všetkých zúčastnených
autorov, ktoré boli vyrobené špeciálne
pre túto príležitosť.
Literatúra, hudba a ľudové umenie
Popoludnie bolo venované nielen literatúre, ale aj ďalším druhom umenia.
Celým hlavným programom nás sprevádzala detská folklórna skupina FidliCanti z Orešán. Ďalšou súčasťou podujatia boli výstavy – ilustrátorky Martiny
Matlovičovej, amatérskeho maliara od
nás zo Smoleníc Rudolfa Kyselicu a Klubu paličkovanej čipky zo Šoporne, ktorý
zastupovala pani Mária Pallesichová.
Prekvapením odo mňa bola pesnička
Na Smolenickom zámku, ktorej text
som zložila na počesť všetkých mojich
priateľov spisovateľov a ktorú zaspievali
dievčatá zo Štefanova, spolu so mnou.
Uvedenie encyklopédie do života
Hlavný program vyústil do spoločného uvedenia encyklopédie do života
(takzvaného krstu), ktoré bolo takisto
špecifické. Krstnými rodičmi totiž boli
všetci prítomní spisovatelia. Krstili tým,
čo si sami priniesli, a každý aj odôvodnil
prečo.
Najviac v kurze boli písmenká a pierka. Písmenká preto, lebo vystihujú nás,
spisovateľov. Spájame ich do slov, viet,
príbehov a básní a vyprevádzame na cestu k čitateľom. A pierka, pretože symbolizujú krídla, ktoré umelcom dávajú
rozlet. No krstilo sa i rôznym iným – lupeňmi kvetov, ingredienciami a pochúťkami, ktoré možno nájsť v kuchyni, voňavými esenciami, prírodninami, hrdzavým
krížom a podkovou, hviezdou, anjelmi,
notovou osnovou, stránkou z rukopisu,
smajlíkmi, lepidlom i imaginárne – dobrým slovom, humorom a svetovými stranami. Keďže bola medzi nami i najznámejšia autorka slovenských historických
romancí, bola encyklopédia aj pasovaná,
a to zmenšenou replikou rytierskeho
meča.
Foto: Mária Škrabáková
Číslo 6 / október 2014
Aktivity
3
Profily zúčastnených spisovateľov
Silvia Antalíková
Autorka románov Čo môžu muži, môžem aj ja a Racioláska začínala rozprávkami a kresbami, ktoré pospájala zošívačkou. Získala niekoľko ocenení v literárnych
súťažiach. Má osobitý štýl, nadhľad a čierny humor.
Bea Bazalová
V žiadnej z jej kníh (Ako na hojdačke; Láska na druhý
pokus; Obraz; Nemiluješ, zomrieš) nechýba láska, ktorá
je podľa nej najdôležitejšou veličinou v živote. Vďaka
dávke napätia jej knihy prečítate jedným dychom.
Dada S. Brezovská
Medzi spisovateľmi je nováčik. Hlavné hrdinky jej psychologického románu Rozlúčka s (ne)slobodou berú
svoje životné príbehy s nadhľadom a vtipom. Ukazujú,
ako sa nezložiť, keď všetko nejde podľa ich predstáv.
Vojtech Czobor
Pátra po neskreslenej histórii rímskokatolíckej cirkvi. Čerpá z vlastných zážitkov, ktoré vkladá do života
postáv svojich románov (Potomkyňa, Hrdzavý kríž).
Vo všetkých jeho dielach je kus reality i dávka fikcie.
Eva Dedinská
Hlavnou témou jej románov (Zmätok v srdci; Až na dno;
Budem tvojimi očami; Keď slzy liečia) je život - láska,
starosti, medziľudské vzťahy. Vníma svet cez pocity,
úsmevy i slzy, preto sú jej príbehy veľmi emotívne.
Kristína Falťanová
Píše prevažne pre ženy. Vo svojej tvorbe (Modlitba za
hriech) sa snaží pridržiavať „pravidiel života“. Tie sú
občas kruto realistické, niekedy prekvapivo náhodné,
inokedy zas šialene vášnivé, no tiež podmanivo nežné.
Lenka Gahérová
Keďže sa dej jej kníh (Čas nových nádejí; Kým nejde
o život; V Pekle sa neplače a i.) odvíja od skutočných udalostí, radia sa medzi romány súčasnej reality. Autorka
do nich vkladá humor v akejkoľvek forme a situácii.
Marcela Gaľová
Vo svojej tvorbe, z ktorej sa do rúk čitateľov dostala
jej prvotina Alternatíva, sa snaží opísať snahu človeka
o pretvorenie vlastnej osobnosti v dynamickom kontexte súčasného sveta biznisu a politiky.
Geri D. Gerhátová
Jej detským snom bolo napísať príbeh ako naozajstná
spisovateľka. Splnil sa jej vo forme humorne ladeného
príbehu Fox River. Píše zväčša detektívky zo slovenského prostredia (Biely reťazec; Osud; Vodník; Madam).
Andrea Gregušová
Venuje sa tvorbe pre deti a mládež (Červík Ervín; Operácia orech a iné dedkoviny). Jej poviedka Ako si Kubo
obzeral svet bola aj zdramatizovaná. Kniha je podľa nej
bránou do čarovného sveta rozprávok a fantázie.
Ondrej Herec
Je zakladateľom slovenskej teórie fantastiky. Jeho odborné texty, oživené jemnou iróniou, predstavujú literárnu fantastiku i jej vizuálne formy v historickom,
sociálnom a kultúrnom kontexte.
Jana Chorvátová
Autorku básnických zbierok Príťažlivosť zemská - príťažlivosť ženská; Pečatenie chvíle; Slováci poslovia slova
možno charakterizovať ako duchovne spriaznenú osobu s umením slovesným, hudobným a výtvarným.
Vita Jamborová
Píše hlavne dobrodružno-romantické príbehy s prvkami krimi, detektívky a thrilleru (Ja ti to vrátim; Srdcová dáma). Má veľa ohlasov nielen od čitateliek, ale aj
od čitateľov-mužov
Dana Janebová
Vo svojich básnických zbierkach Moje ruky sú láska;
Odsúdená na lásku; Tvoje oči sú Cesta opisuje vzťah
muža a ženy, ktorí prešli zamilovanosťou, láskou
a napokon dospeli k rozchodu.
Agi Jankuláková
V jej prozaických básnických zbierkach (Bod zlomu;
Bublifuk; Srdculienka-Smiechulienka) si každý nájde niečo, čo ho osloví. Odzrkadľuje sa v nich jej vnútorný svet
plný vnemov a láska k najbližším a všetkému živému.
Ondrej Kalamár
Je aforista a poet. Jeho básnické zbierky (Bezdotyková fáza času; Moje potichu) sú určené pre dospelých
čitateľov s detskou dušou. Aforizmy, bonmoty a sentencie (O.K.mihy; Vypadnuté z O.K.) sú pre všetkých.
Miroslav Kapusta
Je poet a aforista, ktorý sa vo svojej tvorbe (Tŕne a lupene; Iný už nebudem; Nulová gravitácia) snaží vyjadriť
pocity a názory v pohľade adekvátnom svojmu veku
a nažitému. Odráža reálny svet — bez príkras.
Oľga Kohútiková
Jej zbierky básní (Zo života obyčajnej ženy; Život prúdi
ako rieka; Aj napriek osudu) tvoria jednoduché básne pre dospelých o živote obyčajnej ženy. Jej tvorba
pre deti zahŕňa básničky a veršovanky i hádanky.
Slávka Koleničová
Je autorka spoločenských románov Nádej stratených
duší; Víťazné prehry a Kvarteto. Inšpiráciou pre jej príbehy je sám život, ľudia, ktorých stretáva, a situácie,
ktoré sa okolo nej dejú. Zvyšok dotvorí fantázia.
4
Aktivity
Číslo 6 / október 2014
Profily zúčastnených spisovateľov
Zuzana Kuglerová
Píše prevažne historické romány a povesti o rôznych
obdobiach slovenskej histórie, napríklad bosorácke
procesy (Čarodejnica z Petrovíc) či vojny medzi Osmanskou ríšou a Rakúsko-Uhorskom (Rytier a zbrojnoš).
Kristína Mišovičová
Prvý román Nezabudni milovať začala písať ako
17-ročná, ale až počas materskej dovolenky ho
celý dokončila a poslala vydavateľstvám. Romány
pre ženy odvtedy píše takmer nepretržite.
Martina Monošová
Svoju tvorbu (Klišé; Zlodeji bozkov; Lekcie z nenávisti;
Miluje, nemiluje, idem a i.) charakterizuje ako príbehy
z reálneho života, určené predovšetkým ženám. Dúfa,
že čitateľky v jej knihách nájdu inšpiratívne myšlienky.
Andrea Novosedlíková
Podnetom na jej písanie bola satira, ktorú napísala počas pobytu v nemocnici. Do svojich románov (Nesmiem
to vzdať; Prebúdzanie) zakomponovala situácie z bežného života, ale i momenty, ktoré rezonujú v éteri.
Noro Ölvecký
S písaním začal nedávno, keď poslal do súťaže svoje
poviedky a dve boli vybrané do knihy Krimipoviedky.
Tento prvý úspech v ňom prebudil vášeň k písaniu
a čoskoro vyšiel jeho román Na krídlach duše.
Monika Pálušová
Autorka románu Fakbuk.com píše o veciach, o ktorých
sa nehovorí ani v neslušnej spoločnosti - ako prežiť psychiatriu, o týraní detí, o dobrom jedle a sexe,
po ktorých ostáva plno prázdnoty.
Silvia Pilková
Pri jej knihách sa nám v ústach zbiehajú slinky. Píše
o varení. No nielen o ňom, ale aj o zvykoch a tradíciách.
V 7-dielnej sérii Poklady slovenskej kuchyne sa zameriava na regióny Slovenska, ich tradičné jedlá a históriu.
Ľubomír Piro
Autor románov zo súčasnosti Keď láska bolí, aj chlapi
plačú; Ľadová vášeň a Prekliati láskou je človek, ktorý si
cení život, pretože ten patrí všetkým. Má v srdci lásku,
pretože tá predsa patrí každému.
Jana Pronská
V jej románoch zo stredovekého Slovenska (Zlatníkova
chovanica; Hriech prvej noci; Zradená ľúbosť a i.) sa stretneme s hradnými pánmi, rytiermi, pôvabnými devami,
manželstvami z rozumu a nad všetkým stojacou láskou.
Soňa Rebrová
Jej prvotinou bola príručka pre tehotné mamičky. Nasledovali romány o citlivých tematikách života, osudoch ťažko chorých detí (Ema), či príbeh ženy, ktorú
poznačilo nešťastné detstvo (Miluj ma, ak to dokážeš).
Gabriela Revická
Jej tvorba zahŕňa knižné publikácie o krásach Slovenska (Ukážem Ti Slovensko), literatúru pre ženy (Momenty zo života vydatej ženy) i knihu pre tých, ktorých
fascinuje ženská energia (Juliet a tá druhá).
Lena Riečanská
Začala súkromnou knižkou venovanou rodine Potulky
po Austrálii. Po podpore priateľky začala písať román
Trojlístok z internátnej izby a nasledovali ďalšie. Jej romány sú o láske, sklamaniach, priateľstvách.
Enja Rúčková
V jej tvorbe prevládajú romány pre mládež - príbehy
zo skutočného života, často podložené zážitkami autorky alebo jej priateľov (Čo koho do toho; Risknem to
s punkerom; Láska na dvoch kolesách; Karambol).
Nata Sabová
Jej romány (Zuzanina skrytá tvár, Ochrankyňa; a i.) sú
mysteriózne ľúbostné romány najmä pre ženy. Odohrávajú sa v súčasnom reálnom prostredí, ktoré je
ovplyvňované „vecami medzi nebom a zemou“.
Katarína Soyka
Autorka románov Sklený vrch; Lokaj; Vlčí brat a Posledná Pozemšťanka píše vyslovene len science fitcion
a fantasy, predovšetkým fantasy romance. Venuje sa
ženskej túžbe po láske.
Lenona Štiblaríková
Jej tvorba (Šťastlivec; Astrálny pútnik ; Bratislavská bludička) je určená priaznivcom fantasy a sci-fi. Jej hrdinami sú väčšinou ostrí muži, ktorí sa s rovnakou vervou
vrhajú do problémov ako do náručia krásnych žien.
Peter Valo
Jeho tvorbou (Juj, keby tak Psiare mestom boli...!; Orgie bez Tibéria; Čierny humor v bielom plášti a i.) si
na svoje prídu čitatelia, ktorí majú radi literatúru faktu s vojensko-historickou a lekárskou tematikou
Miroslava Varáčková
Jej tvorbu tvorí próza pre young adult. Je verná originálnym témam. Polovica jej kníh patrí do žánru fantasy
a mystery (Anjeli noci; Sprevádzačka). Druhá polovica
sú príbehy zo života (Tri kroky do pekla; Láska z ulice).
Marek Zákopčan
Jeho tvorbu možno charakterizovať ako „všehochuť“.
Na svojom konte má totiž román pre ženy, krimipríbehy, historicko-dobrodružný román (Plamene hriechu) a komédie (Nevinní zmätkári; Zachovajte paniku).
Aktivity
Číslo 6 / október 2014
5
Smolenice zažili malý športový sviatok
Tomáš Púchly,
OZ Smolenice pre ľudí
Sobotné popoludnie 6. septembra
sa nieslo v duchu malého športového
sviatku. Postarali sa oň aktéri futbalového zápasu na štadióne miestneho
Obecného športového klubu Smolenice. Zmerať si sily s miestnym výberom Smolenických starých pánov
pod trénerským vedením Jána Koleňáka prišli Internacionáli Slovenska,
teda naši bývalí futbaloví reprezentanti a legendy slovenského futbalu
na čele s Ladislavom Petrášom a Mariánom Baumanom.
V zápase nakoniec prevážili
skúsenosti hostí
Po krátkom privítaní a skompletizovaní súpisiek oboch mužstiev sa mohlo začať. Zápas zahájil hlavný arbiter, medzinárodný rozhodca Vojtech
Christov. Stretnutie sa nieslo vo svižnom tempe, domáce mužstvo v ničom nezaostávalo za výkonmi hostí,
ale nakoniec predsa len dominovala
na ihrisku profesionalita bývalých
reprezentantov, ktorí si zo Smoleníc
odniesli víťazstvo.
Na svoje si prišli futbalisti každej
vekovej kategórie. Počas prestávky
sa uskutočnila malá súťaž v kopaní
jedenástok malými futbalistami.
Každý z nich bol po kopnutí strely
na brankára Internacionálov Stanislava Fišana odmenený malou pozornosťou v podobe futbalovej lopty,
ktorú im venovali samotní Interna­
cionáli.
Program pre malých aj veľkých
Na ploche futbalového štadióna
sa odohrala aj jedna milá udalosť,
keď Ján Koleňák odovzdal svoju knihu o histórii futbalu pod názvom
“Ja tréner, Ty hráč” nášmu bývalému reprezentantovi Ladislavovi Petrášovi.
Po záverečnom hvizde hlavného
rozhodcu sa na záver sobotného podujatia konala aj malá autogramiáda
Internacionálov Slovenska.
Popoludnie však nebolo venované
len veľkým. Pre najmenších bol pripravený sprievodný program v podobe aktivít v tvorivej dielničke U Zlatej
priadky alebo sa mohli s pomocou mla-
Internacionáli Slovenska:
Ladislav Petráš, Jozef Adamec, Stanislav
Fišan, Ladislav Pecko, Vladimír Kinder,
Berco Juračko, Peter Zelenský, Martin
Obšitník, Július Šimon, Jaroslav Timko,
Dušan Tóth, Róbert Semeník, Jozef
Majoroš
Vedúci mužstva: Marián Baumann
Smolenickí starí páni:
Marcel Hrdlička, Pavol Vanek, Maroš
Vavro, Vladimír Ekhardt, Ján Haberl, Peter Lehota, Milan Surkoš, Vladimír Krátky, Jozef Lopatka, Tibor Augustín, Igor
Horváth, Radoslav Hlavatý, Branislav
Kobza, Tomáš Haberl, Štefan Petrovič,
Tibor Pluhár, Maroš Vitek, Martin Poliak
Tréner: Ján Koleňák
dej umelkyne a jej zručného maľovania
na tvár zmeniť na malého motýľa alebo
inú rozprávkovú postavu.
Rozvoj športu v Smoleniciach
Internacionáli nás prišli navštíviť
na základe pozvania OZ Smolenice
pre ľudí. Na organizovaní podujatia, ktorého hlavným cieľom bolo
podporiť rozvoj športových aktivít
v Smoleniciach, sa podieľali najmä
predseda OZ Pavol Púchly, Peter
Križan, Michal Holkovič, Braňo Bekeš a v neposlednom rade aj prezident OŠK Smolenice Martin Poliak.
Nápad vznikol ešte začiatkom leta
na stretnutí predsedu OZ Pavla
Púchleho s vedením Internacionálov
Slovenska, ktoré pomohol zorganizovať viceprezident Slovenského
futbalového zväzu Karol Belaník.
6
Predstavujeme
Číslo 6 / október 2014
Sen o maliarstve si splnil na dôchodku
V tomto seriáli vám prinášame rozhovory
s kreatívnymi ľuďmi, ktorí sa venujú písaniu,
umeleckej činnosti či ľudovej tvorivosti. Dnes
s maliarom Rudolfom Kyselicom.
Nata Sabová,
spisovateľka
Kedy vás to začalo ťahať k výtvarnému umeniu?
Už v školskom veku som robil portréty, napríklad spolužiakov či futbalistov. Na priemyslovke som nakreslil perokresbou portréty troch spisovateľov
– Sládkoviča, Bernoláka a Hollého. Donedávna tam viseli zarámované.
A na vojne som kreslil také letáčiky,
ktoré ženatí vojaci posielali svojim manželkám.
Ako ste sa dostali k aktívnemu maľovaniu?
Keď som mal 60 rokov, tak mi
syn kúpil farby, aby som mal čo robiť
na dôchodku. A tak dalo slovo k slovu
a začal som maľovať. Najprv som začal
maličkými obrázočkami a potom som
sa púšťal do väčších a väčších. V priebehu rokov, až kým som nemal problémy
so zdravím, som namaľoval asi 250 obrazov.
Čo ste s tými obrazmi robili?
Kopu som ich daroval, ale veľa som
ich aj predal a urobil na objednávku.
Mám obrazy po celom Slovensku i Čechách, ale i v Amerike, Kanade, Austrálii. Aj na jarmoku som predával.
Aké ste používali techniky a farby?
Najprv som začal akvarelom a potom som prešiel na olejomaľbu.
A aké tematiky sa na vašich obrazoch
najčastejšie objavujú?
Väčšinou je to príroda a kvety. Keď
som chodil do lesa na hríby, tak som si
niektoré námety zapamätal a potom
tvoril obrazy.
Ktoré miesta vás inšpirovali?
Zväčša to boli Tatry, kam som chodieval na dovolenky, a potom Smolenice a okolie, aj z Dechtíc som mal nejaké
obrazy a z Majdánu...
A čo Smolenický zámok?
Pán Kyselica začal akvarelom a neskôr prešiel na olejomaľbu. V priebehu rokov namaľoval 250 obrazov.
Rudolf Kyselica
Pochádza z Trnavy, ale pred 33 rokmi
sa presťahoval so svojou rodinou
do Smoleníc, kde žije doposiaľ. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu
chemickú v Bratislave, ale vždy ho
to ťahalo viac k umeleckej oblasti – hudbe, výtvarnému umeniu.
Hudobný talent uplatnil ako člen
niekoľkých speváckych súborov a sen
o maliarstve si splnil na dôchodku.
Je autorom viac ako 250 obrazov.
Tých som robil viacero. Najprv si
niekto objednal prvý a potom som
podľa neho robil všetky.
Maľovali ste len po pamäti alebo ste
si niekde vonku rozložili svoje ma­
liarske náčinie a tvorili priamo v prírode?
Krajinky po pamäti a vázy s kvetmi
podľa predlôh z pohľadníc a podobne.
Okrem výtvarného umenia ste sa venovali aj tomu hudobnému. Porozprávajte mi o tom.
Už na základnej škole som spieval
v žiackom spevokole. Keď som mal 16
rokov, začal som spievať v Bradlane
v Trnave. S ním sme pochodili svet, napríklad sme boli v Bulharsku, v Litve...
Bol to veľmi uznávaný a veľký zbor, bolo
nás vtedy okolo 90. Každý súbor má
predsavzatie niekam sa dostať, my sme
chodili na súťaže do Detvy, na Východnú, na Myjavu a tak po Slovensku.
Keď som začal pracovať v Chemolaku, chodil som do súboru Chemolakár
a zároveň som dochádzal aj do Trnavy
do Bradlana. Ale potom som musel Bradlan nechať, lebo vychádzali skúšky naraz a to sa nedalo.
Aké to boli súbory?
Bradlan bol robotnícky mužský zbor
a v Chemolakári bola mužská skupina
a ženská a niektoré piesne sme spievali spoločne. Bol to taký ľudový súbor,
aj sa spievalo, aj tancovalo, aj harmonikára sme mali... ale ja som len spieval.
Istý čas som spieval aj v zbore v klube
dôchodcov.
Spievali ste vždy len v zbore alebo aj
sólovo?
Keď som bol na vojne, tak som sa
prihlásil do súťaže Hľadáme mladé talenty a dvakrát som vyhral, jednu v Plzni a jednu v Příbrami. Tak som sa dostal
trochu do povedomia a mal som možnosť zaspievať si aj s Milanom Chladilom a Ivetou Simonovou.
Kultúra
Číslo 6 / október 2014
7
Židovu dolinu zaplnilo päťtisíc ľudí
Foto: Rudolf Škrabák
Mária Škrabáková,
spoluorganizátorka
Na kolesách proti rakovine
Neoddeliteľnou súčasťou každého leta
v Smoleniciach je aj charitatívne podujatie Na kolesách proti rakovine, ktoré sa
u nás uskutočňuje pravidelne v auguste.
Tohtoročný už ôsmy ročník podujatia
otvoril po symbolickej jazde bicyklom
a všetkým, čo má kolesá, bubenícky orchester Campana Bacutada, ktorý svojím vystúpením roztancoval nielen ľudí,
ale aj dážď z neba. Ten však neodradil
ani návštevníkov, ktorí sa tešili z atmosféry. Počasie sa napriek nepriaznivým
predpovediam nakoniec umúdrilo, čo
nasvedčovalo tomu, že aj Eva Mária
Uhríková na nás myslí a počasie nám
„vybavila“ z umeleckého neba.
Dav ľudí v doline priviedli do varu
Horkýže Slíže, Vidiek, Martin Harich
& Musitany Hope, Kali, Fuera Fondo,
Adam Ďurica, Robo Opatovský, Ewelin,
Zdeno Sychra, Paulína Ištvancová, Si-
mona Hégerová, brušné tanečnice Raks
Rarah a tých najmenších potešilo vystúpenie Aďky Tomekovej a jej tancujúcich
psíkov Teddyho a fenky Luny. Plamienky
v očiach malých i veľkých vyčarili slečny z profesionálnej fire & light show
Fire Angels. Raper Kali svoje vystúpenie zakončil originálne, prijatím výzvy
“
Po odohraní koncertov
sa práca organizátorov
nekončí. Vzápätí
sa totiž začína obdobie
plánovania a prípravy
na ďalší ročník.
na známy ALS Ice Bucket Challenge
a pred obliatím sa ľadovou vodou prispel aj do verejnej zbierky na boj proti rakovine sumou 300 eur.
Toto charitatívne podujatie je
mnohokrát nazývané ako festival
a prichádzajú k nám nielen domáci, ale
aj návštevníci zo širokého okolia. Židovu
dolinu pod Smolenickým zámkom naplnilo približne 5 000 ľudí, čo bol najvyšší
odhadovaný počet za celých osem rokov.
Hlavným bodom podujatia bola verejná
zbierka, vďaka ktorej sa vyzbierala suma
4 388,12 eur. Tento rok sa zbierali peniaze
na zakúpenie tkanivového mikroanalyzátora. Prístroj bude pracovať v Ústave
experimentálnej onkológie SAV. Je to
laboratórne zariadenie, ktoré umožňuje
rýchlu, rentabilnú a spoľahlivú analýzu
rôznych nádorových znakov v tkanivových vzorkách pacientov.
Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom,
ktorí venovali svoj voľný čas na prípravu a dozeranie na priebeh charitatívneho podujatia. Každý z nás totiž pomáhal bez nároku na honorár, tak ako
aj účinkujúci umelci. Po odohraní koncertov sa však práca organizátorov nekončí. Vzápätí sa totiž začína obdobie
plánovania a prípravy na ďalší ročník.
Na záver môžem len dodať, že sa tešíme
na budúci, už deviaty ročník, a dúfam,
že nebudete chýbať ani vy!
8
Kultúra
Číslo 6 / október 2014
Stará, ošarpaná chalúpka
Nedávno som si všimol, ako začali miznúť pôvodné smolenické domy z hlavnej ulice. Niektoré sa skrývajú pod novým barákom, iné zasa pod vrstvou polystyrénu. Mnohí ľudia ani nevedia, akým
je zdedený domček pokladom.
Starý, ošarpaný dom s puklinou, ktorá sa tiahne
od dverí až k oknu. Pozeráme sa naň ako
na z núdze cnosť
pre našich starkých. Sami si
však ne­vieme
predstaviť,
že by sme
sa s mamou, otcom
a deviatimi
súrodencami
tlačili v tak
skromnom
príbytku.
Kedysi bežná
prax. Domov
bolo miesto, kde
sa bdelo
i spalo.
A dnes sme prispatí, ak
nevidíme poklad, ktorý sa
nám dostal prostredníctvom
šetrného zaobchádzania a usilovnej
starostlivosti. Mnohé domy v Smoleni­
ciach tu stáli už počas prvej republiky a mnohé dokonca
pamätajú Pálfiovcov. S datovaním chalúpok je, samozrejme, trochu problém. Ale ak si dá človek záležať, dopátra
sa k pôvodným majiteľom či roku, kedy sa domec začal
stavať.
Dôležitejšie ako faktografické informácie sú však pocity,
ktoré v nás tieto pamätníky dôb minulých vyvolávajú.
O ich starobe svedčí hádam iba ich skromnosť či archaické
jedno, dve okná do ulice. Keď som bol malý, predstavoval som si, ako by som sa hanbil, kebyže musím v jednom
z takých bývať. Dnes by som sa tým chválil. Chcem tým
povedať, že tieto domčeky sú ozajstnými pamiatkami našej obce. Nielen pranier, zámok či kaplnka na konci krížovej
cesty. Životy našich predkov sa odohrávali v obyčajných
domcoch. Ťažko vydreté drobáky boli rátané pod jednoduchou strechou, nie pod krištáľovým lustrom. Je dôležité si uvedomiť to, čo sa v dnešnej dobe
často prehliada. V obyčajnosti je
krása, v jednoduchosti môže
byť zachytený celý životný
príbeh. Preto by sme sa
k nim mali patrične
správať. Čo možno
najviac zachovávať ich pôvodný
ráz a starať sa
o ne, ako to
robili naši
predkovia.
Som
si istý,
že o pár
rokov si
ubúdajúcich pôvodných domov
všimnú aj
historici, a jediné, čo im zostane,
bude vyhlásiť ich
za pamiatky. Potom
bude neskoro chytať sa
za hlavy, že sme odhodili
príležitosť blysnúť sa. Namiesto utešenej chalúpky nám na dvore
bude stáť neutrálna krabica pastelovej
farby. Iste, niekedy sa nedá rekonštrukcii vyhnúť. A človek, nech má estetické cítenie sebavyvinutejšie, nemôže
bývať v barabizni. Všetko sa však dá zariadiť v rámci starosvetskej estetiky. Miesto oči režúcej
oranžovej použiť klasickú bielu, miesto dvadsať centimetrov širokého polystyrénu... a prečo by si niekto lepil
na barák polystrén? Neviem, aj digitálky ľudom pripadajú
ako dobrý nápad. O staré chalupy sa skrátka treba starať.
K rekonštrukciám pristupovať s rozvahou a citlivo. Snaha
sa vám či vašim deťom určite raz vráti. Nezabúdajme teda
na mozole našich predkov, ktorý pod strechami týchto
domcov žili i umierali.
Filip Horník, dizajnér
Občasník Smoleničan
Ročník I/ čislo 6/ 10. október 2014
EV 494114, ISSN 1339-5750
Redakčná rada:
Pavol Púchly, Tomáš Púchly, Peter Križan,
Štefan Greguš
Web: smolenican.sk
Facebook: facebook.com/smolenican
E-mail: [email protected]
Vydáva: Smolenice pre ľudí, o.z.
Adresa: Komenského 53, 919 04 Smolenice
IČO: 42296757
Šéfredaktor: Tomáš Púchly
Fotografie: Pavol Púchly, archív
Poštová schránka:
Vinotéka Galéria,
ulica SNP 77, 919 04 Smolenice
Download

Na zámku sa zišli spisovatelia z celého Slovenska