Katalóg 2012/2013
I., II., III., IV., V.
Devín
Devínska
Nová Ves
Dúbravka
Karlova Ves
BRATISLAVA IV
w
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
y B A .s k
b
z
u
l
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
Kupón
na zľavu
Eisnerova 56/A, Tel.: 02/6476 1345
Majerníkova, 1A-5A, Tel.: 02/6428 2623
www.optikam.sk
10%
nájdete
na str. xxx
viď. str. xxx
S cestovným poistením od
Európskej cestovnej poisťovne
získate okrem iného:
• poistenie liečebných nákladov až
do výšky 200 000 €
• poistenie pátrania a záchrany
na vode a v horách
• poistenie akútnych stavov
chronických ochorení
• poistenie všetkých bežných športov
vrátane lyžovania a potápania
• ročné poistenie už od 18 €
Kdekoľvek nás potrebujete,
stojíme pri vás.
• • • a veľa ďalších príjemných prekvapení
www.europska.sk
Infolinka: 00421 2 544 177 04
CHOVATEĽSKÉ POTREBY
Veterinárna poliklinika
u Marc
ela
Polianky 8, Bratislava – Dúbravka
Pozývame Vás do predajne s dlhoročnou tradíciou,
širokým výberom kvalitných krmív a príslušenstva
pre psy, mačky, vtáky a hlodavce.
Kontakt: Tel.: +421 2 6446 1212, +421 905 752 705, E-mail: [email protected]
10
Predaj farebných živých kanárikov.
%
Rozvoz krmív po 18.00 hod. v rámci Bratislavy ZDARMA
J
zľa edn
vo orá
vý zo
ku vý
pó
n
Otváracie hodiny:
Po – Pi 10.30 – 18.00 hod.
So 9.00 – 12.00 hod.
3
TIESŇOVÉ VOLANIA/OBSAH
SOS
112
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
155
16 155
HASIČI
POLÍCIA
150
158
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
Pohotovostná stomatologická, Drieňová 38
Pohotovostná ambulancia dospelí, Ružinovská 10
Pohotovostná ambulancia deti, Limbová 1
Lekárne – stála pohotovostná služba, Ružinovská 12
LINKA ZÁCHRANY
Lekár radí ako poskytnúť prvú pomoc
LINKA DÔVERY
Pre toxikomanov
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Linka detskej istoty UNICEF – bezplatná linka
Centrum NÁDEJE
Ministerstvo vnútra SR nonstop
Pomoc pre týrané matky s deťmi
Liga proti rakovine
Prevencie HIV/AIDS
ELEKTRINA
VEREJNÉ OSVETLENIE
PLYN
VODÁRNE
Dispečing verejného vodovodu
Hlásenie porúch verejnej kanalizačnej siete
ODŤAHOVÁ SLUŽBA A CESTNÁ DOPRAVA
Žltý anjel nonstop
NAMK
INFORMAČNÉ SLUŽBY
Letisko BA – centrálna informačná služba
Informácie – vlaky, autobusy, PSČ, stránkové hodiny úradov,
turistické informácie
Odvoz a likvidácia odpadu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sloboda zvierat – útulok
NON Stop zámočnícka služba – núdzové otváranie dverí, zámkov
Inštalatéri nonstop – kanalizácia, voda, kúrenie, elektrina
02/4342 3433
02/4827 9257
02/5937 1111
02/4821 1011
0850/111 313
02/5477 6379
02/5341 7464
116 111
02/6224 9914
02/5557 1110
02/6241 0469
02/5292 1735
02/5936 9174
0850 111 555
02/6381 0151
0850 111 727
0800 121 333
0800 121 333
18 124
18 123
02/4857 3353
02/5443 3715
02/5011 0110
16 186
16 187
0905 595 400
0903 414 122
MESTSKÁ
POLÍCIA
159
OBSAH
TIESŇOVÉ VOLANIA . . . . . . . . .
INZERCIA . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZOZNAM RUBRIK. . . . . . . . . . .
Mestská časť
Obvod Bratislava IV . . . . . . . . .
KARLOVA VES . . . . . . . . . . . . .
DÚBRAVKA. . . . . . . . . . . . . . . .
DÚBRAVKA/LAMAČ . . . . . . . . .
DEVÍN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZÁHORSKÁ BYSTRICA . . . . . . .
3
4
5
6
7
7
8
8
8
9
RUBRIKY . . . . . . . . . . 10 – 18
Vážení čitatelia,
Vydavateľstvo ORANGE AGENCY SLOVENSKO s.r.o., Vám prináša piaty ročník
Katalóg SLUŽBY Bratislava IV. na rok
2012/2013.
Aj v roku 2011 sme vydali ročenky
SLUŽBY BA vo všetkých bratislavských
obvodoch. Opätovne sme vydali aj druhý
ročník DIENSTE KATALOG, v nemeckom
jazyku distribuovaný rakúskou poštou
v okolí Bratislavy na území Rakúska.
Naďalej sa snažíme ostať verný nášmu
zámeru a oslovovať nové firmy v Bratislave a aj v búducnosti pre Vás pripravovať
ročenky Katalógov SLUZBY BA a DIENSTE,
ktoré sú nápomocné obyvateľom pri hľadaní služieb v mieste ich bydliska alebo
pracoviska a to nielen v Bratislave ale aj
v susednom Rakúsku.
Katalóg má svoju internetovú doménu
www.sluzbyBA.sk,
www.sluzbySK.sk,
www.dienste.sk
kde si môžete vyhľadať služby podľa Vášho obvodu alebo z celej Bratislavy. V tlačenej podobe je katalóg doručovaný zdarma
do poštových schránok obyvateľov.
Kolektív
ORANGE AGENCY SLOVENSKO s. r. o.
KATALÓG SLUŽBY BRATISLAVA IV. Vydavateľ ORANGE AGENCY SLOVENSKO s.r.o., Wolkrová 4, 851 01 Bratislava,
Tel.: 02/55 64 14 14, e-mail: [email protected] Tlačený náklad 50 000 ks. Distribúcia do poštových schránok domácností, firiem
a P.O.Box-ov v obvode Bratislava IV. bezplatne. Distribúcia Slovenská pošta – poštoví doručovatelia. Platnosť vydania do 31. 10. 2013.
www.sluzbyBA.sk
4
Katalóg 12/13
INZERCIA
SLUŽBY Bratislava IV
5
ZOZNAM RUBRÍK
Akvaristika – predaj, servis . . . . 10
Architektúra záhrad. . . . . . . . . . . . . . 10
Automobily – prenájom . . . . . . . . . 9, 10
Automobily – servisy. . . . . . . . . .10 – 11
Autoškoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Biopotraviny . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Bytový textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Čalúnnictvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Elektro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Elektroinštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Elektronika – predaj a servis . . . . . . . 12
Havarijné
a poruchové služby . . . . . . . . . . . 12
Fotokeramika . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Chovateľské potreby. . . . . . . . . . 12
Inštalatéri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Internetový obchod. . . . . . . . . . . . . . 12
Jasle a škôlky. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Jazykové kurzy . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kaderníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kamenárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kľúčové služby . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kníhkupectvo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurzy a vzdelávanie . . . . . . . . . . . . .
Kozmetické salóny . . . . . . . . . . . . . .
Kožušníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krajčírstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krtkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurzy a školenia . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
Lekárne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Masáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nábytok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Očná optika . . . . . . . . . . . . . . . 5, 15
Okná a dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ošetrovanie zvierat . . . . . . . . . . . . . . 15
Pohrabníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Potraviny a suveníry . . . . . . . . . . . . . 15
Preklady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 16
Prerábanie interiérov. . . . . . . . . . . . . 16
Reštaurácie . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sklenárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
STAVEBNÍCTVO . . . . . . . . . . . . . . 16
Okná a dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stolárstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Svietidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Štúdio starostlivosti o telo . . . . . 16
Účtovníctvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Veterinárna ambulancia . . . .16 – 17
Výťahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Záhradnícke služby . . . . . . . . . . . .17
Záhradné jazierka . . . . . . . . . . . . . . . .17
Záložňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
ZDRAVOTNÍCTVO. . . . . . . . . . . . .
Alternatívna medicína . . . . . . . . . . . .
Zdravá výživa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lekárska kozmetika . . . . . . . . . . . . .
ORL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
18
18
Optika,
ktorá Vás obslúži
od A do Z.
vyšetrenie zrakovej ostrosti
autorefraktokeratometrom
vyšetrenie a aplikácia kontaktných
šošoviek
dámske, pánske, detské,
dioptrické obruby
slnečné okuliare: Polarizačné
Dioptrické
Športové
Detské
opravy a úpravy okuliarov
roztoky na šošovky
púzdra, lupy, šnúrky, čistiace
prostriedky
plavecké dioptrické okuliare
polarizačné predvesy
detské okuluzory
novootvorená prevadzka:
Majerníkova 1A-5A
84104 Bratislava - Dlhé Diely
02/6428 2623
otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 10:00 - 18:00
sobota, nedela - zatvorene
Železiarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Otváracie hodiny:
Po – Pia: 10.00 – 19.00
Sobota: 9.00 – 12.00
Wolkrová 4, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: [email protected]
Tešíme
sa na vašu návštevu
Náš cieľ
– vaša spokojnosť
Vydavateľstvo
Reklamná agentúra
Grafické štúdio
V cene je zahrnuté:
Tlačiareň
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu do firmy
a to všetko s úsmevom . . .
Kontakt:
Eisnerova 56/A, 841 07 Bratislava
Tel.: 02/6476 1345
www.optikam.sk
www.sluzbyBA.sk
6
OBVOD BRATISLAVA IV.
Obvodný úrad Bratislava
www.vs.sk
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Odbor živnostenský, Obvodná matrika, Priestupkové oddelenie
Operátor
Okresný súd Bratislava IV
02/5931 2111
www.okresnysud.sk
02/64284 624
Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava
Okresná prokuratúra Bratislava IV
Saratovská 1/A, 844 61 Bratislava 4
web:
Vodičský
preukaz sk. B
02/642 84 205
www.statnasprava.sk
Správa katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu
www.skgeodesy.sk
Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2
e-mail:
2081 6800
[email protected]
Daňový úrad Bratislava IV
Kvalitný výcvik
aj na splátky
nielen pre študentov
za
študentskú cenu
www.danovy-urad.sk
Ševčenkova ulica 32
P.O.Box 232, 850 00 Bratislava
Telefón:
e-mail:
02/6827 2111
[email protected]
Úrad práce BA
www.upsvar.sk
Karloveska 2, 841 04 Bratislava
Tel.:
20 44 88 01
Polícia Bratislava IV
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave IV
M.Sch. Trnavského 1, 844 22 Bratislava
Tel. ústredňa
Prevencia a styk s verejnosťou:
Cestovné doklady:
Vodičské preukazy:
Občianske preukazy:
Zbrane a strelivo:
Oddelenie dopravných nehôd:
Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky:
Oddelenie výkonu služby:
www.minv.sk
09610 34 101
09610 34117
[email protected]
09610 34435, 09610 34436
09610 34425, 09610 34426
09610 34415, 09610 34416
09610 34411, 09610 34412
09610 34550
09610 34530
09610 34510
Mestská polícia
Autoškola NUCLEUS
Prírodovedecká
fakulta UK
Mlynská dolina
0905 419 894
www.asnucleus.sk
Okrsková stanica mestskej polície Bratislava IV
Saratovská 34, Bratislava, Dúbravka
Telefón:
Tiesňová linka:
02/6453 4351
159
Lekárska služba prvej pomoci
pre dospelých
Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10, 821 01 Bratislava
02/4827 9257
Lekárska služba prvej pomoci
pre deti a dorast
DFNsP Limbová 1, Kramáre 831 01 Bratislava
02/5937 1111
Lekárska služba prvej pomoci
stomatologická
Drieňová 38, 821 02 Bratislava
Katalóg 12/13
02/4342 3433
SLUŽBY Bratislava IV
MESTSKÁ ČASŤ KARLOVA VES
Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
Tel.: 02/6542 1702
www.karlovaves.sk
Starostka mestskej časti Karlova Ves
Ing. Iveta Hanulíková
02/ 602 59 111
[email protected]
Sekretariát starostky:
02/602 59 228, 229
Andrea Bolíková
[email protected]
Mgr. Erika Kapitáňová [email protected]
Prednosta miestneho úradu
02/ 602 59 111
JUDr. Rastislav VELČEK
[email protected]
Obvodné oddelenie PZ Karlova Ves
Matejkova 5, 844 22 Bratislava
Stála služba:
09610 34 905, 02/6542 8849
Poslanci miestneho zastupiteľstva
Bartoš Ladislav, Ing, (SDKÚ - DS)
0904 621 966
[email protected]
Bendík Igor, Ing. (SaS)
0907 219 151
[email protected]
Buzáš Peter, Bc. (OKS)
0903 474 919
[email protected]
Čahojová Dana, MUDr. (bez politickej príslušnosti)
0903 705 364
[email protected]
Čupka Vladimír, Ing. (SDKÚ - DS)
0905 614 382
[email protected]
Grey Eva, prof., MUDr., PhD. (KDH)
0905 353 669
[email protected]
Hladká Dagmar, Mgr. (SDKÚ - DS)
0905 253 954
[email protected]
Hulajová Ľubica, Mgr. (SMER - SD)
0903 464 272
[email protected]
Chabada Ján, doc., MUDr., CSc. (SMER - SD)
0905 447 257
[email protected]
7
Kadnár Juraj, Mgr. (Most - Híd)
0904 093 369
[email protected]
Kapusta Peter, Ing. (SMER - SD)
0903 404 301
[email protected]
Keselý Ján, Ing., Bc. (SDKÚ - DS)
0915 808 321
[email protected]
Koník František, Ing. (SMER - SD)
0903 775 302
[email protected]
Labuda Ján, Mgr. (SDKÚ - DS)
0907 613 083
[email protected]
Pavol Martinický, Ing. (bez politickej príslušnosti)
02/ 653 13 504
[email protected]
Nagyová-Džerengová Petra, Ing. (Most - Híd)
0917 636 363
[email protected]
Sekáčová Jana, Mgr. (SDKÚ - DS)
0908 716 121
[email protected]
Schultzová Daniela, Ing. (SZS)
0911 123 030
[email protected]
Schinglerová Alena, PhDr. (SMER - SD)
0904 398 306
[email protected]
Šíbl Jaromír, RNDr., PhD. (bez politickej príslušnosti)
0904 382 533
[email protected]
Volková Zuzana, Ing. (bez politickej príslušnosti)
0905 575 941
[email protected]
Turan Štefan (bez politickej príslušnosti) 0911 231 313
[email protected]
Zajac Marcel, Mgr. (bez politickej príslušnosti)
0905 529 285
[email protected]
Zahradník Branislav, JUDr., PhDr.
(bez politickej príslušnosti)
0903 428 155
[email protected]
Žiačik Stanislav, Ing. (SDKÚ - DS)
0903 712 589
[email protected]
MESTSKÁ ČASŤ – DÚBRAVKA
Miestny úrad Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Tel.: 02/6428 2428
www.dubravka.sk
Starosta mestskej časti Dubravka
Ing. Ján Sandtner
02/6920 2503
[email protected]
Prednosta miestneho úradu:
02/6920 2524
Žatevná č. 2 844 02 Bratislava
kl. 124
JUDr. Štefan Grman CSc.
[email protected]
Obvodné oddelenie PZ Dúbravka
Saratovská 24/A, 841 02 Bratislava
Stála služba:
09610 34 805
Poslanci miestneho zastupiteľstva
Ing. Margita B E N E D E K O V Á
0902-037 752
[email protected]
Beáta B O H U N I C K Á
0905-303 583
[email protected]
Ing. M. Č A R N O G U R S K Á KDH 0903-220 990
[email protected]
Ing. Peter Č E CH O SMER-SD, SZS, OK, SNS, SF
0905-765 887
[email protected]
Štefan D U C H O Ň SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OKS
0907-075 667
[email protected]
JUDr. Andrea D U O N G O V Á SMER-SD, SZS, OK,
SNS, SF
0903-614 698
[email protected]
Ing. Štefan F Ű Z Y SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OKS
0903-703 867
[email protected]
Ing. Branislav G Á L SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OKS
0910-828 278
[email protected]
Mgr. Soňa G A Z D Í K O V Á SMER-SD, SZS, OK,
SNS, SF
0908-261 103
[email protected]
Andrej G U Z Y SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OKS
0903-707 471
[email protected]
Ing. Peter H A N U L Í K SMER-SD, SZS, OK, SNS, SF
0905-396 831
[email protected]
www.sluzbyBA.sk
8
MESTSKÁ ČASŤ – DÚBRAVKA
Ľubomír H A V R Á N E K SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd,
OKS
0905-600 461
[email protected]
Jozef H A V R I L L A SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OKS
0911-170 477
[email protected]
Ing. Boris H R A D E C K Ý SMER-SD, SZS, OK, SNS,
SF
0905-501 147
[email protected]
Ing. Juraj K Á Č E R SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OKS
0903-865 846
[email protected]
Ing. Peter K L E P O C H SDKÚ-DS, SaS,Most-Híd,
OKS
0905-706 101
[email protected]
PhDr. Matilda K R I Ž A N O V Á SMER-SD, SZS, OK,
SNS, SF
0905-719 675
[email protected]
Ing. Lilia L O H N I C K Á SMER-SD, SZS, OK, SNS,
SF
0905-966 126
[email protected]
JUDr. Dušan M I K U L Á Š SDKÚ-DS, SaS,Most-Híd,
OKS
0903-303 988
[email protected]
Ing. Igor M R A V E C SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OKS
0910-511 236
[email protected]
Mgr. Marián P O D R A Z I L SDKÚ-DS, SaS, MostHíd, OKS
0948-605 041
[email protected]
Marián T A K Á C S SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OKS
0904-041 550
[email protected]
Ing. Tomáš V A Š E K SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OKS
0902-922 773
[email protected]
Mgr. Zdenka Z A Ť O V I Č O V Á SDKÚ-DS, SaS,
Most-Híd, OKS
0905-665 815
[email protected]
Karol Z R Ů N E K SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OKS
0904-164 444
[email protected]
MESTSKÁ ČASŤ – LAMAČ
MVDr. Pavol Čech
Miestny úrad Lamač
Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava
Tel.: 02/64 78 15 81
www.lamac.sk
Starosta mestskej časti Lamač
Ing. Peter Šramko
0905 789 304
[email protected]
Prednostka miestneho úradu
Mgr. Gabriela Šedová
0917 803 066
[email protected]
Poslanci miestneho zastupiteľstva
Ing. Gabriela Bizoňová
0908/ 142 900
[email protected]
0903/ 463 022
[email protected]
JUDr. Peter Grom
02/ 5932 4457 (8)
[email protected]
Mgr. Mária Imrichová
[email protected]
Mgr. Marta Janyšková
0915/ 794 640
Anna Marková
[email protected]
PaeDr. Mgr. Renáta Ocilková
02/20 789 833
[email protected]
Mgr.,Ing. Radoslav Olekšák
0911/ 755 971
[email protected]
Ing. Daniel Valentovič CSc
0903/ 454 017
[email protected]
MESTSKÁ ČASŤ – DEVÍN
Miestny úrad Devín
Kremeľská 39, 841 10 Bratislava 46
Tel.: 02/6020 25 17
www.devin.sk
Starostka mestskej časti Devín
Ing.Ľubica Kolková
02/6020 25 17
[email protected]
Poslanci miestneho zastupiteľstva
Elena Cenká
[email protected]
Mgr. Katarína Čambalová
[email protected]
Ing. Peter Distler
[email protected]
Ing. Štefan Kilársky
[email protected]
Ing. arch. Šarlota Mráziková
[email protected]
Ing. Pavol Murín
[email protected]
Bc. Igor Prieložný
[email protected]
MESTSKÁ ČASŤ – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Miestny úrad Devínská Nová Ves
Novoveská 17/A 843 10 Bratislava
Tel.: 02/6477 7250
www.devinskanovaves.sk
Starosta mestskej časti DNV
Milan Jambor
02/6476 1291
[email protected]
Obvodné oddelenie PZ DNV
Na Grbe 2, 841 07 Bratislava
Stála služba:
09610 34 705
Katalóg 12/13
Poslanci miestneho zastupiteľstva
MUDr. L. Baumannová [email protected]
Mgr. Bc. Martin Čorej
[email protected]
Ing. Vladislav Hečko
[email protected]
Mgr. L. Hlaváčová [email protected]
Mgr. Peter Krug
[email protected]
Mgr. Martin Lisy
[email protected]
Mgr. Jozef Rajchl
[email protected]
Ing. Peter Rajkovič
[email protected]
Ing. Martin Ružovič
[email protected]
Ing. R. Tešovič
[email protected]
Jozef Tittel
[email protected]
Mgr. Dana Vanková
[email protected]
SLUŽBY Bratislava IV
9
MESTSKÁ ČASŤ – ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Miestny úrad Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava 48
Tel.: 02/6595 61 10
www.zahorskabystrica.sk
Starosta mestskej časti Záhorská Bystrica
Jozef Krúpa
02/6595 61 10
[email protected]
Prednosta mestskej časti Záhorská Bystrica
Ing. Peter Vojtaššák
02/65956110
0903 237 366
[email protected]
Poslanci miestneho zastupiteľstva
Ing.Roman Weinštuk
zástupca starostu
[email protected]
Mgr. Martin Besedič [email protected]
PhDr.Tomáš Besedič [email protected]
Miloš Fatyka
[email protected]
M. Gašpáreková
[email protected]
Vladimír Kristl
kristl@zahorskabystrica.sk
Ing. Pavel Malinovský malinovsky@zahorskabystrica.sk
Vladimír Pavelčík
pavelcik@zahorskabystrica.sk
Miloslav Sajan
sajan@zahorskabystrica.sk
Wolkrová 4, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: office@orangeagency.sk
Vydavateľstvo
Reklamná agentúra
Grafické štúdio
Tlačiareň
V cene je zahrnuté:
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu do firmy
a to všetko s úsmevom . . .
www.sluzbyBA.sk
10
AKVARISTIKA/ARCHITEKTÚRA ZÁHRAD/AUTOMOBILY – SERVISY
Akvaristika
– predaj, servis
Automobily
– prenájom
AUTOSERVIS DAKAR s.r.o.
AKVART
Zriaďovanie a servis
akvárií, záhradných
jazier.
Návrhy, konzultácie,
montáž na mieru.
0908 731 632
www.akvart.sk
viď. str. 9
Automobily
– servisy
AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
Architektúra
záhrad
LANTANA
záhrady s.r.o.
Tomášikova 50/C
831 04 Bratislava
Tel.: +421 903 240 523
www.lantana.sk
viď. str. 10
Servisné práce všetkých značiek automobilov
Výmena prevádzkových kvapalín a filtrov
Opravy karosérií, lakernícke práce
Diagnostika automobilov
Plnenie a servis autoklimatizácií
Montáž autoalarmov
Výmena, lepenie autoskiel
Lepenie autofólií
Kompletné čistenie automobilov
Prezutie, vyváženie pneumatík
Predaj pneumatík a diskov
BA - auto, spol. s r.o.
Koprivnicka 1, BA - Dúbravka
0903 208 653 • 0905 208 653
autoservis@ba-auto.sk
www.ba-auto.sk
LANTANA
záhrady s.r.o. | KOLOSEO | Tomášikova 50/C | 831 04 Bratislava
Tel.: +421 903 240 523
•architektúra a realizácia záhrad
•predaj rastlín cez internet
•dovoz až do domu ZADARMO!!!
www.lantana.sk
Katalóg 12/13
SLUŽBY Bratislava IV
AUTOŠKOLY/BIOPOTRAVINY/BYTOVÝ TEXTIL/ELEKTRO
11
Bytový textil
JTV AUTO
s.r.o.
AUTOSERVIS
servisné prehliadky
mechanické opravy
karosárske práce
lakovnícke práce
kompletná diagnostika
servis autoklimatizácii
3D geometria
KAMENNÁ
PREDAJŇA POTRAVINY
KAROLÍNA
… potraviny karolína sú súčasťou
alternatívneho medicínskeho centra
alter-med karolína ...
POTRAVINY OBCHOD
PRÍRODNÁ LEKÁREŇ
POTRAVINY
JTV auto, s.r.o
M. Pišúta 2, 841 07 Bratislava
Devínska Nová Ves
Mobil
+421 907 789 095
Email
jtvauto@jtvauto.sk
BIO
BEZLEPKOVÉ
BEZLAKTÓZOVÉ
DETOXIKAČNÉ
VEGETARIÁNSKE
OVČIE A KOZIE PRODUKTY
CHLIEB A PEČIVO
V BIO KVALITE
EKO A BIO OVOCIE
A ZELENINA
MRAZENÉ POTRAVINY
Záclony, Dekoračky, Garníže,
Periny, Vankúše, Obliečky,
Uteráky, Obrusy, Keramika,
Sklo, Darčeky....
Šitie záclon a bytového textilu,
Montáž garníž . . .
OD Saratov
- Dúbravka Saratovská 28 BA
Bytový textil Ateliér DM
mobil: 0905 446 876
www.obchodprevas.sk
Čalúnnictvo
ČALÚNNICTVO
Hanácka 2, 821 04 Bratislava
02/4342 2281, 0903 392 185
Elektro
EKO A BIO DROGÉRIA
A KOZMETIKA
Autoškoly
Vodičský preukaz sk. B
Autoškola NUCLEUS
Prírodovedecká fakulta UK Mlynská dolina
0905 419 894
PREDAJNA PRÍRODNÝCH
PREPARÁTOV
A DOPLNKOV VÝŽIVY
www.asnucleus.sk
viď. str. 6
VODIČSKÝ PREUKAZ
1. Meno:
Auto‰kola
2. Priezvisko:
POZOR!
ZLÝ UČITEĽ
BYTOVÝ TEXTIL
– DOPLNKY
BRM - BRM
3. Miesto narodenia:
Bratislava
4. Bydlisko:
Gymnázium L. Sáru 1.
5. Platí do:
Na veãné ãasy
6. Platí pre skupiny:
B
0903 205 063
0905 605 063
Rusovská cesta 7/E, Bratislava
e-mail: roman.minich@zoznam.sk
PREDAJŇA
NÁMESTIE SV. FRANTIŠKA,
KARLOVA VES
OPROTI MIESTNEMU ÚRADU
VO VÝŠKOVEJ BUDOVE
OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK 10:00 – 19:00
UTOROK 10:00 – 19:00
STREDA 10:00 – 20:00
ŠTVRTOK 10:00 – 19:00
PIATOK 10:00 – 18:00
SOBOTA 09:00 – 12:00
KONTAKT
0948 521 526
02 / 6428 2656
obchod@alter-med.sk
www.alter-med.sk
elektromateriál
•vypínače, zásuvky
•káble, vodiče
•žiarovky, žiarivky
SVIETIDLÁ
Po – Pia: 8.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 13.00
M. Sch. Trnavského
oproti Skleníku,
DÚBRAVKA
Tel.: 0911 225 604
www.sluzbyBA.sk
12
ELEKTROINŠTALÁCIE/HAVARIJNÉ A PORUCHOVÉ SLUŽBY/INŠTALATÉRI
Elektroinštalácie
Havarijné
a poruchové služby
ELPET, s.r.o.
Veterinárna
poliklinika
Elektrikárske práce
odstránenie porúch
Polianky 8,
Bratislava – Dúbravka
NONSTOP
– Elektrorevízie
Sološnícka 54
0905 431 905
02/654 28 250
www.elpetsro.sk
Komplexné
elektroinštalácie
• Montáž a plombovanie
podružných elektromerov
určených na fakturačné účely
• Elektroištalácie každého
druhu, revízie, projektová
činnosť
• Zabezpečovacie systémy
• Kamerové systemy
• Prerábky bytových jadier,
stavebné práce, obklady,
dlažby, montáž plávajúcich
podláh
ELESP s.r.o.
Vlčie hrdlo 83/1887, 821 07 Bratislava
Tel./fax: +421 2 2074 7379
Mobil:
+421 905 398 645, +421 905 547 379
elesp@elesp.sk
www.elesp.sk
Elektronika
– predaj a servis
Ing. Pavol MÓZA
predaj a servis TV a SAT
Po – Pia: 14.00 – 18.00
kpt. Rašu 23, Dúbravka
Tel.: 02/644 62 966, 0915 731 063
Chovateľské
potreby
HAVARIJNÁ SLUŽBA
• rýchle a kvalitné odstránenie havárie, alebo poruchy
so spoľahlivým tímom odborne kvalifikovných pracovníkov
• plánované opravy, údržba, servis a montáž
technologických zariadení
www.havarijnasluzbapm.sk
www.havarijnasluzbabratislava.sk
viď. 2 str. obálky
Inštalatéri
ČISTENIE KANALIZÁCIE
• monitoring potrubia a kanalizácie, vyhľadávanie –
vytýčenie trasy
• frézovanie stupačiek a kanalizačného potrubia
• vysokotlakové hydročistenie – predĺži životnosť potrubia
a zabezpečí bezporuchovú funkčnosť
• vyhľadávanie úniku kvapalín (teplá a studená voda,
kúrenie) pomocou vodíkovej metódy
www.cisteniekanalizacienonstop.sk
Prevádzka:
Hradská 44, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
Tel.: 0915 889 076
bezplatné číslo: 0800 500 962
viď. str. 18
Fotokeramika
FOTOKERAMIKA
Fotokeramika priamo
od výrobcu.
Výroba:
Fotografie
na náhrobné pomníky
Kávové šálky
Porcelánové taniere
Fotokeramika sa dodáva na Slovensko, do
Grécka, Maďarska a
štátov bývalej
Juhoslávie.
Naše služby
ponúkame pri cintoríne
Ružinov.
Kontakt:
0903 718 032 resp. 00381 644 045 462
www.fotokeramika.rs
www.kamenarstvo-bratislava.sk
Katalóg 12/13
Vodoinštalatér
•montáže a opravy
– aj malé práce
•úprava vody
•úprava vodovodného
systému
Bratislava
0904 307 824
Internetový
obchod
www.ecandyd.sk
Import – export
Čokoláda, aloe vera, energy
drinky, cider, cafe, kaviarenský
a reštauračný sortiment.
Najlepšie ceny iba
u nás!!!
SLUŽBY Bratislava IV
13
JASLE A ŠKÔLKY/KADERNÍCTVO/KLIMATIZÁCIE/KNÍHKUPECTVO
Jasle a škôlky
SALÓN STELLA
Klimatizácie
Saratovská 2, Bratislava
Kaderníctvo: 0911 258 785
Kozmetika: 0905 403 519
Nechtový dizajn: 0907 868 684
KLIMATIZÁCIA
VZDUCHOTECHNIKA
ODVLHČOVANIE
MINISALÓN
kaderníctvo-holičstvo, manikúra,
nechtový dizajn
Po - Pia 8.00 - 20.00 SO 8.00 - 13.00
Štefana Králika 1 - Devínska Nová Ves
Tel.: 02 6476 1330
Kadervníctvo
Detské súkromné zariadenie
Pekníkova 4, Ľ. Fullu 12
Bratislava
Súkromná materská škola
Pekníkova 4 Bratislava
e-mail: skolka@vnet.sk
www.detske-svetielko.sk
mobil: 0905 281 606
Motýľ
• dámske, detské
a pánske strihanie
• nechtové štúdio
a veľa iného
otváracie hodiny:
Pon - Pia 12:00 - 18:00
J. Cígera - Hronského 4,
Bratislava
Tel.: 0903 474 449
www.euroklimask.eu
Kľúčová služba
Akékoľvek iné termíny vrátane víkendov
na objednávku.
Kaderníctvo MOTÝĽ, Agátová 5E
Bratislava, Tel.: 0944 270 306,
www.kadernictvo-motyl.citystone.sk
Jazykové kurzy
THE ENGLISH CLUB/Anglický klub
Ponúka kurzy angličtiny
pre skupiny, jednotlivcov a firmy
www.TheEnglishClub.sk
Pri Suchom mlyne 36 – Patrónka
0904 415 490, 02/5477 2106
•PREDAJ
•MONTÁŽ
•SERVIS
Kamenárstvo
kurzy
anglického
jazyka
Kľúčová služba
KEYmax
OD CENTRUM – Karlova Ves
•výroba kľúčov, autokľúčov
•predaj bezpečnostných
zámkov, vložiek a kovaní
•autorizované stredisko
a výroba
•servis a montáž
•otváranie zabuchnutých
dverí
OD CENTRUM – Karlova Ves
pre firmy a verejnosť
0908 633 537
súdne preklady
Jagon s.r.o. - Kamenárstvo
Kamenárstvo a kamenárske práce
• Kompletná výroba a dodávka
náhrobných kameňov (pomníky
jedno hrobové, pomníky dvoj
hrobové,pomníky viac hrobové,
monumenty, hrobky, urnové,
spomienkové, prícestné, pamätníky)
_1.18_Best4U.indd 1
17.5.2010 18:32
Kaderníctvo SECRET HAIR
• Rekonštrukcie pomníkov
• Dlažby, obklady
Dôchodci – 20 % zľava
• Schodišťové prvky, nástupníce, pod
7 dní v týždni – aj bez objednávok
stupnice, sokle
• Dosky stolov a konferečných stolíkov
7:00 – 22:00 - 0915 780 908
•
Kuchynské pracovné dosky, police,
Pribišova 21, Dlhé Diely, BA 4
doplnky, obklady stien
• Barové dosky, reštauračné – recepčné
Salón Petra
a predajné pulty
• Umývadlové dosky a dosky
kúpeľňového nábytku
• Sekanie a farbenie písma na kameň
Kempelenova 2, Bratislava
Kníhkupectvo
Kaderníctvo
Kaderníctvo - Holičstvo
mobil: 0949
44 11 38
e-mail: jagonsro@gmail.com.
Mobil: 0910 312 576
www.sluzbyBA.sk
14
KURZY A VZDELÁVANIE/KOZMETICKÉ SALÓNY/KRTKOVANIE/LEKÁRNE
Kurzy
a vzdelávanie
Kožušníctvo
– kožušníci
Kožušiny
Takáč
Vzdelávacia spoločnosť
otvára pravidelne
(anglický, nemecký, španielsky,
ruský, francúzsky, taliansky)
Malé skupiny alebo individuálne.
Manažérske
a soft skills kurzy
(pre verejnosť a firmy)
Kontakt:
Staré Grunty 61 – Karlova Ves
Bratislava
02/64 282 881
0918/329 305, 0917/866 730
www.megaeducation.sk
nonstop 24 hodín
0903 422 535
• čistíme rotačne i tlakom
•prerábanie a úpravy
kožušinových
výrobkov
•šitie na mieru
•výmena zipsov a
podšiviek do kabátov
•oprava koženého
tovaru
e-mail: mega@megaeducation.sk
Kozmetické salóny
KRTKOVANIE
Neodteká Vám umývadlo,
drez, vaňa, WC či kanalizácia?
MEGA Education
Jazykové kurzy
Krtkovanie
Galbavého 2, 841 01 Bratislava
Tel.: 02/6428 6325 - dielňa
mobil: 0904 421 554
mobil: 0904 918 020 – Senec
• dodáme TV – monitoring
aj s EU protokolom
• zameriame smer, hĺbku, dĺžku
jestvujúcej kanalizácie
doprava
Bratislava a oklie
GRÁTIS
02/44 44 26 84
krtkovia@krtkovia.sk
0918 396 350
www.krtkovia.sk
10%
zľava
pri predložení inzerátu
Kurzy a školenia
Vodičský preukaz sk. B
Autoškola NUCLEUS
Krajčírstvo
Prírodovedecká fakulta UK Mlynská dolina
0905 419 894
www.asnucleus.sk
SALÓN NINA BEAUTY
viď. str. 6
tetovanie obočia, pier a liniek
nechtový dizajn, líčenie a kozmetika
Ponúkam najlepšie ceny!
Tel.: 0908 086 057
Štefana Králika 1/E, Devínska Nová Ves
Simona FRANKOVÁ
Lekárne
LEKÁREŇ FIALKA
kozmetika
gélové nechty
y:
Otváracie hodin
00
16.00 – 19.
kryolipolýza
kavitácia
rádiofrekvencia
Segnerova 1, Bratislava
Tel.: 02/654 21 086
Otváracie hodiny:
Po – Pia: 8.00 – 18.00
So: 8.00 – 12.00
fotodepilácia
mikrodermabrázia
NOVINKA - LipoLaser
ELPET, s.r.o.
Best Cosmetic Studio
•šitie odevov•oprava odevov
•úprava odevov
Hany Meličkovej 43 • Bratislava
0907 18 20 03 • www.najkozmetika.sk
Beniaková 12, Karlova Ves
0905 137 643, 02/654 28 250
www.elpetsro.sk
Katalóg 12/13
Lekáreň
NADA
Po – Pia: 8.00 – 18.00
So: 8.00 – 12.00
P. Horova 14, 841 08 Bratislava
Tel.: 02/6453 7721
SLUŽBY Bratislava IV
15
MASÁŽE/OČNÁ OPTIKA/OKNÁ A DVERE/POČÍTAČE/POHREBNÍCTVO
Masáže
Pohrebníctvo
BEST masáže
yklasické
ylymfodrenážne
yšportové
ythajské
yreflexné
yčínske
ytelové procedúry
Tel.: 0908 770 478, 0901 770 478
J. Kostru 1 (nad Ternom v DNV)
www.bestmasaze.sk
www.pressburgoptik.sk
vyšetrenie zraku
kvalitné rámy renomovaných značiek
OC RETRO
Nevädzová 6, 821 02 Bratislava
0901 777 501
Nemocnica sv. Michala
(bývalá vojenská nemocnica)
Cesta na Červený most 1791/1
811 04 Bratislava
0901 777 201
Okná a dvere
Nábytok
– bývanie
viď. str. xxx
Potraviny
– suveníry
KALINKA
Ošetrovanie
zvierat
vstavané skrine a šatníky
DIVENDOOR OD CENTRUMKarlová Ves Zohorská 1,
Bratislava
02/ 6541 1174, 0948 380 042
MVDr.Tibor
BRAUNER
OC SARATOV-Dúbravka
Saratovská 9, (na prízemí)
Bratislava
02/ 6436 00 47, 0944 461 575
Tel.: 02/644 61 211
Mobil: 0905 612 373
DIVENDOOR
M. Sch. Trnavského 4
(dom služieb 1. poschodie)
Tel. do predajne: 0907/626655
Preklady
...viac priestoru pre Vás...
www.mojaskrina.sk
vić str.
viď.
str.XX
17
Mgr. František Fundárek, CSc.
prekladateľ - tlmočník (Bratislava)
Očná optika
Počítače
Predaj PC, notebook,
tlačiareň, príslušentsvo,
atramenty a tonery, . . .
Servis PC, notebook,
tlačiareň, monitor, . . .
Fedákova 2
PORADENSTVO
BA - Dúbravka
ZADARMO, tvorba WWW,
0917370125
www.dualcomp.sk
odborné
školenia,
...
751_1.6_Brauner.indd
1
7/12/11
3:07
PM
Kupón
na zľavu
Eisnerova 56/A, Tel.: 02/6476 1345
Majerníkova, 1A-5A, Tel.: 02/6428 2623
www.optikam.sk
Jazyky:
nemčina, angličtina, maďarčina.
17-ročná prax, preklady odborných
textov vrátane technických. Preklady
textov EU (smernice, nariadenia).
10%
nájdete
na str. 5
Rýchlosť – presnosť
– spoľahlivosť.
Tel.: 0903 283 886
e-mail: fero.fundarek@centrum.sk
www.sluzbyBA.sk
DUAL COMP.indd 1
17.6.2010 15:26
16
PREKLADY/SKLENÁRSTVO/STAROŽITNOSTI/VERINÁRNA AMBULANCIA
Starostlivosť
o zvieratá
Preklady
Štúdio
strarostlivosti
o telo
súdne preklady
z a do
anglického jazyka
kurzy
anglického jazyka
Tel.: 02/644 61 211
Mobil: 0905 612 373
viď. str. 17
pre firmy a verejnosť
Starožitnosti
Prerábanie
interiérov
.18_Best4U.indd 1
Kryolipolýza
Lymfodrenáž
Vibračná plošina
Lipolaser a iné
Sme tu pre Vás 7 dní v týždni!
Tel.: 0905 627 637
www.olive-esthetic.sk
Polyfunkčný dom Molecova
Gabčíkova 3/A, Karlova Ves BA
17.5.2010 18:33
Ján PALLANG
• drobné murárske práce
• maľby
• stierky • nátery
Mobil: 0905 257 454
e-mail: firmapallang@gmail.com
www.maliarnatierac-bratislava.sk
STAVEBNÍCTVO
Okná a dvere
Účtovníctvo
MOND Slovakia, s.r.o.
Firma s viacročnými
skúsenosťami kompletne
spracuje účtovníctvo
a mzdy pre fyzické
aj právnické osoby.
vedenie účtovníctva, stierkovanie,
maľovanie, nátery, dekoračné techniky
Mobil: 0903 464 409
www.elmal.sk
Reštaurácie
kontakt: 0915
740 913
CAFE | RESTAURANT | PASTA
Príjemné posedenie
s dobrou kuchyňou a bohatým
výberom jedál a cestovín
Tel.: 02/5556 8624
Mobil: 0907 443 437, 0911 443 437
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
www.avalonrestaurant.sk
Stolárstvo
Ing. Albert SEJÁK
a STOLÁRSTVO
ZÁMOČNÍCTVO
Sklenárstvo
Veterinárna
ambulancia
Stupava, Kalvárska 6/A
Tel.: 02/65
933 652
Svietidlá
Veterinárna ambulancia
MVDr.
Katarína PEKÁROVÁ
pondelok, streda, piatok: 14.00 – 19.00
utorok, štvrtok: 9.00 – 13.00
sobota: 9.00 – 12.00
SVIETIDLÁ
M. Sch. Trnavského, oproti Skleníku, DÚBRAVKA
Tel.: 0911 225 604
Katalóg 12/13
Polianky 8, 841 01 Bratislava
Tel.: 02/6446 2339
Mobil: 0905 320 014, 0910 942 244
e-mail: katarina@balza.sk
Výjazdy po predchádzajúcej dohode.
SLUŽBY Bratislava IV
VETERINÁRNA AMBULANCIA/ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY/ZÁLOŽŇA
17
VETERINÁRNA AMBULANCIA
MVDr. Katarína PEKÁROVÁ
Po, St, Pia: 14.00 – 19.00
Ut, Št: 9.00 – 13.00; So: 9.00 – 12.00
Polianky 8, 841 01 Bratislava
Tel.: 02/644 62 339
0905 320 014, 0910 942 244
MVDr.Tibor
BRAUNER
PREVENCIA
INTERNÁ
MEDICÍNA
Záhradné jazierka
METALLIFT
spol. s r.o.
Nezábudková 14 , 821 01 Bratislava
opravy
generálne opravy • montáže
servis • údržba
revízie
a poradenstvo výťahov
bucsek@mail.t-com.sk
Technika do fontán,
vodotryskov a záhradných jazierok
BEGRA spol. s r.o.
Na Hriadkach 15, 841 07
Bratislava - D. N. Ves
Tel./fax: 02/64 770 770
e-mail: fontany@begra.sk
www.begra.sk
STOMATOLÓGIA
Záhradnícke
služby
Záložňa
Záhradné práce:
kosenie
krovínorezom
rezanie mot. pílou
odvoz odpadu
záhrady na k¾úè
VYŠETRENIE
KRVI
E
.6_Brauner.indd 1
ZREUZ s.r.o.
Kremeľská 12, 841 10 Bratislava
Výťahy
mobil: . . . . . . . . 0905 408 198
tel./fax: . . . . . . . . 02/444 57 580
CHIRURGIA
Návrhy, realizácie
a údržby záhrad
a automatických závlah.
7/12/11 3:07 PM
0908 731 632
Polianky 8, 841 01
Bratislava
Tel.:
02/644 61 211
Mobil:
0905 612 373
e-mail:
brauner@chello.sk
www.sluzbyBA.sk
18
ZDRAVOTNÍCTVO – ALETERNATÍVNA MEDICÍNA/ORL/ŽELEZIARSTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
ORL
Súkromná
ušná, nosová, krčná ambulancia
Alternatívna
medicína
MUDr. Ľubomír CAJCHAN
Malokarpatské nám. č.2,
BRATISLAVA - Lamač
Tel.: 0903 176 812
ALTERNATÍVNE MEDICÍNSKE CENTRUM
alter – med karolína
DETOXIKÁCIA PODĽA MUDr. JOZEFA JONÁŠA
DIAGNOSTIKA BEŽNÝCH A CHRONICKÝCH
STAVOV
TERAPIA BIOENERGETICKÝMI PREPARÁTMI
FREKVENČNÁ TERAPIA PRÍSTROJOM
RAVO ZAPPER
ERBORISTÉRIA POTRAVINY KAROLÍNA
NÁMESTIE SV. FRANTIŠKA, KARLOVA VES
OPROTI MIESTNEMU ÚRADU
VO VÝŠKOVEJ BUDOVE
0948 031 021, 02 / 6428 2653
alter-med@alter-med.sk
www.alter-med.sk
www.orl.szm.sk
Železiarstvo
ŽELEZIARSTVO
DLHÉ DIELY, KOLÍSKOVA 1
Zdravá výživa
Štúdio krásy
a zdravia u Romany
✔ Chudnutie
✔ Detoxikácia
KĽÚČOVÁ SLUŽBA
0903 461 473
www.zeleziarstvo-karlovaves.sk
Železiarstvo
✔ Zdravá výživa
Brigádnicka 32, Bratislava - Devín
0902 905 515, 0915 966 629
www.studiouromany.sk
Lekárska
kozmetika
M. Sch. Trnavského 4
(Dom služieb Dúbravka)
Tel.: 02/6428 4963
uklinca@gmail.com
www.uklinca.sk
CENTRUM LASEROVEJ
A ESTETICKEJ MEDICÍNY
DERMATOLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Simoneta Hatiarová
Námestie sv. Františka 14
BRATISLAVA – Karlova Ves
Tel.: 0911 385 376
E-mail: hatiarova@dermatrend.sk, www.dermatrend.sk
Katalóg 12/13
viď. str. 18
SLUŽBY Bratislava IV
I., II., III., IV., V.
Devín
Devínska
Nová Ves
Dúbravka
Karlova Ves
www.sluzbyBA.sk
INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH BRATISLAVA IV
w
•TIESŇOVÉ VOLANIA
•ZDRAVOTNÍCTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
•SÚD
SÚD | PROKURATÚRA | KATASTER
•DAŇOVÝ
DAŇOVÝ ÚRAD | ÚRAD PRÁCE
POLÍCIA
•POLÍCIA
•MIESTNE
MIESTNE ÚRADY – STAROSTA | PREDNOSTA | POSLANCI
•SLUŽBY
SLUŽBY – SERVISY | OPRAVÁRI | KADERNÍCTVA | MANIKÚRA
KOZMETIKA | OPTIKY | POŽIČOVNE
A MNOHO ĎALŠÍCH SLUŽIEB . . .
A .s k
B
y
b
z
lu
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
Download

Katalóg 2012/2013 - Služby Bratislava