Katalóg 2012/2013
I., II., III., IV., V.
Rača
Vajnory
Nové mesto
BRATISLAVA III
y B A .s k
b
z
u
l
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
viď. 2 str. obálky
w
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
viď. str. 11
S cestovným poistením od
Európskej cestovnej poisťovne
získate okrem iného:
• poistenie liečebných nákladov až
do výšky 200 000 €
• poistenie pátrania a záchrany
na vode a v horách
• poistenie akútnych stavov
chronických ochorení
• poistenie všetkých bežných športov
vrátane lyžovania a potápania
• ročné poistenie už od 18 €
Kdekoľvek nás potrebujete,
stojíme pri vás.
• • • a veľa ďalších príjemných prekvapení
www.europska.sk
Infolinka: 00421 2 544 177 04
Wolkrová 4, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: [email protected]
Vydavateľstvo
Reklamná agentúra
Grafické štúdio
Tlačiareň
V cene je zahrnuté:
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu do firmy
a to všetko s úsmevom . . .
3
TIESŇOVÉ VOLANIA/OBSAH
SOS
112
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
155
16 155
HASIČI
POLÍCIA
150
158
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
Pohotovostná stomatologická, Drieňová 38
Pohotovostná ambulancia dospelí, Ružinovská 10
Pohotovostná ambulancia deti, Limbová 1
Lekárne – stála pohotovostná služba, Ružinovská 12
LINKA ZÁCHRANY
Lekár radí ako poskytnúť prvú pomoc
LINKA DÔVERY
Pre toxikomanov
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Linka detskej istoty UNICEF – bezplatná linka
Centrum NÁDEJE
Ministerstvo vnútra SR nonstop
Pomoc pre týrané matky s deťmi
Liga proti rakovine
Prevencie HIV/AIDS
ELEKTRINA
VEREJNÉ OSVETLENIE
PLYN
VODÁRNE
Dispečing verejného vodovodu
Hlásenie porúch verejnej kanalizačnej siete
ODŤAHOVÁ SLUŽBA A CESTNÁ DOPRAVA
Žltý anjel nonstop
NAMK
INFORMAČNÉ SLUŽBY
Letisko BA – centrálna informačná služba
Informácie – vlaky, autobusy, PSČ, stránkové hodiny úradov,
turistické informácie
Odvoz a likvidácia odpadu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sloboda zvierat – útulok
NON Stop zámočnícka služba – núdzové otváranie dverí, zámkov
Inštalatéri nonstop – kanalizácia, voda, kúrenie, elektrina
02/4342 3433
02/4827 9257
02/5937 1111
02/4821 1011
0850/111 313
02/5477 6379
02/5341 7464
116 111
02/6224 9914
02/5557 1110
02/6241 0469
02/5292 1735
02/5936 9174
0850 111 555
02/6381 0151
0850 111 727
0800 121 333
0800 121 333
18 124
18 123
02/4857 3353
02/5443 3715
02/5011 0110
16 186
16 187
0905 595 400
0903 414 122
MESTSKÁ
POLÍCIA
159
OBSAH
TIESŇOVÉ VOLANIA . . . . . . . . . 3
INZERCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZOZNAM RUBRIK. . . . . . . . . . . 5
Mestská časť
Obvod Bratislava III . . . . . . . . . 6
NOVÉ MESTO . . . . . . . . . . . 6 –7
VAJNORY . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RAČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RUBRIKY . . . . . . . . . . . 9 – 11
Vážení čitatelia,
Vydavateľstvo ORANGE AGENCY SLOVENSKO s.r.o., Vám prináša piaty ročník
Katalóg SLUŽBY Bratislava III. na rok
2012/2013.
Aj v roku 2011 sme vydali ročenky
SLUŽBY BA vo všetkých bratislavských
obvodoch. Opätovne sme vydali aj druhý
ročník DIENSTE KATALOG, v nemeckom
jazyku distribuovaný rakúskou poštou
v okolí Bratislavy na území Rakúska.
Naďalej sa snažíme ostať verný nášmu
zámeru a oslovovať nové firmy v Bratislave a aj v búducnosti pre Vás pripravovať
ročenky Katalógov SLUZBY BA a DIENSTE,
ktoré sú nápomocné obyvateľom pri hľadaní služieb v mieste ich bydliska alebo
pracoviska a to nielen v Bratislave ale aj
v susednom Rakúsku.
Katalóg má svoju internetovú doménu
www.sluzbyBA.sk,
www.sluzbySK.sk,
www.dienste.sk
kde si môžete vyhľadať služby podľa Vášho obvodu alebo z celej Bratislavy. V tlačenej podobe je katalóg doručovaný zdarma
do poštových schránok obyvateľov.
Kolektív
ORANGE AGENCY SLOVENSKO s. r. o.
KATALÓG SLUŽBY BRATISLAVA IV. Vydavateľ ORANGE AGENCY SLOVENSKO s.r.o., Wolkrová 4, 851 01 Bratislava,
Tel.: 02/55 64 14 14, e-mail: [email protected] Tlačený náklad 45 000 ks. Distribúcia do poštových schránok domácností, firiem
a P.O.Box-ov v obvode Bratislava III. bezplatne. Distribúcia Slovenská pošta – poštoví doručovatelia. Platnosť vydania do 15. 11. 2013.
www.sluzbyBA.sk
4
Katalóg 12/13
INZERCIA
SLUŽBY Bratislava III
5
Alternatívna medicína. . . . . . .9
Automobily – prenájom . . . . . . 2, 9
Automobily – servisy. . . . . . . . . . .9
Automobily – umyvárne. . . . . . . . .9
Počítače
– predaj a servis . . . . . . . . . .10
Poistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Pohrebníctvo . . . . . . . . . . . . .4, 10
Cestovné kancelárie . . . . . . . .9
Servis
plynových kotlov . . . . . . . . . .10
Starožitnosti . . . . . . . . . . . . . . . .10
Sklenárstvo . . . . . . . . . . . . . . . .11
Sťahovanie . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Čalúnnictvo. . . . . . . . . . . . . . . .9
Elektroinšťalácie . . . . . . . . . . .9
Inštalatéri . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Kaderníctvo . . . . . . . . . . . . . . .9
Kozmetika . . . . . . . . . . . . . .9 – 10
Kozmetické salóny . . . . . . . . . . .10
Kamenárstvo . . . . . . . . . . . . . . .10
Krajčírstvo . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Krtkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . .10
monasalon
ZOZNAM RUBRÍK
Reštaurácie . . . . . . . . . . . . . .11
Rámovanie . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Záhradnícke služby . . . . . . . .11
Záložne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Železiarstvo . . . . . . . . . . . . . .11
Služby:
Kaderníctvo
dámske, pánske, detské,
predlžovanie a zahusťovanie
vlasov metódou
Great Lengths
Kozmetika
Wolkrová 4, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: [email protected]
V našom salóne najdete:
– komplexnosť služieb
– cenová dostupnosť
rôznym vekovým
kategóriam
– skúsenosť s klientmi
s mediálneho prostredia
– 50 % zľavy pre seniorov
v dopoludňajších
hodinách na kadernícke
služby
Vydavateľstvo
Reklamná
agentúra
Grafické štúdio
Tlačiareň
V cene je zahrnuté:
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu do firmy
Hotel Barónka, Mudrochova 2
831 06 Bratislava
Otváracie hodiny:
Po - pia: 8,00 - 20,00 hod.
So: 8,00 - 15,00 hod.
a to všetko s úsmevom . . .
Tel.: 02/4487 2218
Mobil: O903 262 982
www.sluzbyBA.sk
6
OBVOD BRATISLAVA III.
Obvodný úrad Bratislava
Okresná prokuratúra Bratislava III
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Odbor živnostenský
Obvodná matrika, Priestupkové oddelenie
Operátor
02/5931 2111
www.vs.sk
Vajnorská 47
832 77 Bratislava 3
Polícia Bratislava III
Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava III
Vajnorská ulica 25, 832 56 Bratislava
Prevencia a styk s verejnosťou:
09610 33117
e-mail:
[email protected]
Oddelenie dokladov
Odboru poriadkovej polície
Cestovné doklady:
09610 33435, 09610 33436
Vodičské preukazy:
09610 33425, 09610 33426
Občianske preukazy:
09610 33415, 09610 33416
Zbrane a strelivo:
09610 33411, 09610 33412
Okresný dopravný inšpektorát:
09610 33501
Oddelenie dopravných nehôd:
09610 33550
Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky: 09610 33530
Úrad justičnej a kriminálnej polície
Račianska ulica 45, 832 56 Bratislava
09610 33601
MESTSKÁ POLÍCIA
Okrsková stanica MsP Nové Mesto
Hálkova ulica 11
831 03 Bratislava
3821 05, 4463 4804
Okresný súd Bratislava III
Námestie Biely kríž 7
832 50 Bratislava
e-mail:
4920 4511
[email protected]
4425 8826, 4425 0718
Úrad práce BA
Vazovova 7a
Tel.:
2044 3862
Daňový úrad Bratislava III
Račianska ulica 153/A
P.O.Box 40
836 09 Bratislava
e-mail:
4940 9111
[email protected]
Správa katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu
Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2
e-mail:
web:
2081 6800
[email protected]
www.kataster.skgeodesy.sk
Lekárska služba prvej pomoci
pre dospelých
Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10, 821 01 Bratislava
02/4827 9257
Lekárska služba prvej pomoci
pre deti a dorast
DFNsP Limbová 1, Kramáre 831 01 Bratislava
02/5937 1111
Lekárska služba prvej pomoci
stomatologická
Drieňová 38, 821 02 Bratislava
02/4342 3433
MESTSKÁ ČASŤ – NOVÉ MESTO
streda
piatok
OBVODNÉ ODDELENIE PZ
Nové Mesto - východ
Šuňavcova 2
832 56 Bratislava
Nové Mesto – západ
Jahodová 23
832 56 Bratislava
09610 33705
09610 33709
09610 33905
02/5477 2944
02/5479 3305
MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 90 Bratislava
Kontakt:
02/49 253 111
e-mail: [email protected]
Stránkové hodiny pre občanov:
pondelok 08.00 - 12. 00
13.00 - 17.00 hod.
Katalóg 12/13
08.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hod.
08.00 - 12,00 hod.
STAROSTA MESTSKEJ ČASTI NOVÉ MESTO:
Mgr. Rudolf Kusý
Sekretariat starostu:
Tel.:
02/44258 416, 49253 222, 49253 422
Fax:
02/44258 840
e-mail: [email protected]
PREDNOSTA MIESTNEHO ÚRADU:
Ing. Ľudovít Kollárik
Sekretariát:
Margita Ozábalová
Tel.: 02/49 253 223, 49253 423, 44 258 420
SLUŽBY Bratislava III
7
MESTSKÁ ČASŤ – NOVÉ MESTO
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Ing. Martin Bartoš
Ing. Helena Bánska Csc.
E-mailový zoznam MÚ:
Pošta MÚ B-NM:
[email protected]
Tlačová tajomníčka:
[email protected]
Dane a poplatky:
[email protected]
Ekonomické odd.:
[email protected]
Referát kultúry:
[email protected]
Matričný úrad:
[email protected]
Organizačné oddelenie:
[email protected]
Personálne a mzdové:
[email protected]
Prevádzkar budovy MÚ BNM: [email protected]
Sekretariát starostu:
[email protected]
Stavebné oddelenie:
[email protected]
Správa bytových
a nebytových priestorov:
[email protected]
Štát. fond rozvoja bývania:
[email protected]
Referát športu:
[email protected]
Sociálne:
[email protected]
Školský úrad:
[email protected]
Tajomník rady:
[email protected]
Územný plán:
[email protected]
Verejný poriadok:
[email protected]
Výpočtové stredisko:
[email protected]
Investičné:
[email protected]
Hlavný kontrolór:
[email protected]
Právne odd.:
[email protected]
Prednosta:
[email protected]
Účtareň:
[email protected]
Zásobovanie:
[email protected]
Zástupca starostu:
[email protected]
Životné prostredie:
[email protected]
Ing. Jozef Bielik
Mgr. Marek Bobák
MUDr. Pavol Dubček
Ing. Branislav Feješ
Ing. Libor Gašpierik
Ing. Pavol Galamboš
Ing. Július Jackuliak
Ing. Anna Jánošová
0905 616 688
[email protected]
0915 833 006
[email protected]
0948 308 758
[email protected]
[email protected]
0911 778 717
[email protected]
0903 622 226
[email protected]
0908 679 885
[email protected]
0905 506 555
[email protected]
[email protected]
0903 455 905
[email protected]
JUDr. Tomáš Korček
Vladimír Margolien
JUDr. Richard Mikulec
Mgr. Marek Norovský
Ing. arch Otto Novitzký
Mgr. Edita Pfundtner
Mgr. František Rácz
Mgr. Dan Sládek
Peterv Szusčík
ZOZNAM POSLANCOV
Peter Ágoston
Dagmar Arvayová
Ing. Katarína Augustinič
0903 700 845
[email protected]
0904 566 447
[email protected]
0907 989 023
[email protected]
Ing. Marián Vereš
Ing. Andrea Vítková
Ing. Stanislav Winkler
0903 437 222
[email protected]
0948 300 029
[email protected]
0908 544 850
[email protected]
0903 781 660
[email protected]
0904 165 605
[email protected]
0915 435 349
[email protected]
0905 200 032
[email protected]
0905 610 424
[email protected]
0918 800 864
[email protected]
0917 788 475
[email protected]
0905 216 675
[email protected]
MESTSKÁ ČASŤ – VAJNORY
MIESTNY ÚRAD BA - VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
e-mail: [email protected]
STAROSTA MESTSKEJ ČASTI BA - VAJNORY
Ing. Ján Mrva
Sekretariát starostu:
Tel.:
02/4371 2494, 4822 4412
Fax:
02/4371 2494
e-mail: [email protected]
ZOZNAM POSLANCOV
Ing. Martin Demo
Ing. Martin Gramblička
Ing. Marek Grebeči
Ing. Soňa Molnárová
Ján Panák
Ing. Katarína Pokrivčáková
Róbert Vajda
Ing. Michal Vlček
Marián Zeman
PREDNOSTA MIESTNEHO ÚRADU:
Mgr. Juraj Lauko, PhD.
Tel.:
02/48 22 44 21
e-mail: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
0905/610 035
0903/745 511
0903/225 754
0907/703 051
0903/968 069
0915/788 825
0905/455 301
0911/305 290
0911/744 744
8
MESTSKÁ ČASŤ – RAČA
MIESTNY URAD BRATISLAVA - RAČA
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Tel.:
Fax:
Úradné hodiny:
Pondelok 8.00 - 12.00
Streda
8.00 - 12.00
Piatok
7.30 - 12.00
02/49 11 24 11
02/49 11 24 19
e-mail: [email protected]
13.00 - 17.30
13.00 - 17.30
STAROSTA MESTSKEJ ČASTI RAČA
Mgr. Peter Pilinský
Tel.:
02/49 20 05 11
e-mail: [email protected]
Kancelária starostu
Vedúca kancelárie:
Mgr. Ivana Luptáková Urbanová
Tel.:
02/49 20 05 12
e-mail: [email protected]
Sekretárka - asistentka:
Bc. Zuzana Poláková
Tel.:
02/49 20 05 11
e-mail: [email protected]
PREDONSTA MESTSKEJ ČASTI RAČA
Ing. Jana Pešková
Tel.:
02/49 11 24 31
e-mail: [email protected]
ZÁSTUPCA STAROSTU
Miloš Máťuš
Tel.:
0905/202 818
e-mail: [email protected]
Miestny kontrolór:
Ing. Peter Hargaš
02/49 11 24 17
e-mail: [email protected]
Mediálne a marketingové oddelenie
Vedúci oddelenia:
Mgr. Jaroslav Hinšt
02/49 20 05 13,
e-mail: [email protected]
Ing. Monika Debnárová
02/49 20 05 20
e-mail: [email protected]
Matrika:
Jana Slaninková
02/49 11 24 15
e-mail: [email protected]
Úradné hodiny:
Pondelok 8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
Streda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
Piatok
7.30 - 12.00
Školský úrad
Vedúca školského úradu:
PaeDr. Ivana Vargová
02/49 21 27 21
e-mail: [email protected]
Oddelenie územného plánovania
a stavebného poriadku
Vedúci oddelenia:
Ing. arch. Iveta Virsíková
02/49 20 05 31
e-mail: [email protected]
Katalóg 12/13
Sekretariát a výtvarné riešenia:
Marta Ondrušková
02/49 11 24 33
e-mail: [email protected]
Organizačný referát a verejné informácie:
Beáta Sitárová
02/49 11 24 31
e-mail: [email protected]
Ekonomické oddelenie
Vedúca oddelenia:
Ing. Eva Cibuľová
02/49 11 24 41
e-mail: [email protected]
Oddelenie správy majetku, investičných činností
a cestného hospodárstva
Vedúci oddelenia:
Ing. Štefan Borovský
02/49 11 24 65
poverný vedúci
e-mail: [email protected]
Oddelenie vnútornej správy
Vedúca oddelenia:
Mgr. Jarmila Ďuríková
02/49 11 24 62
e-mail: [email protected]
Oddelenie životného prostredia
Vedúci oddelenia:
Ing. Bohumil Gašpierik
02/49 11 24 51
e-mail: [email protected]
Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport
Vedúci oddelenia:
Ing. Tatiana Ratkovská
02/49 11 24 71
- poverená vedúca
e-mail: [email protected]
Koordinátor opatrovateľskej služby:
Diana Lantošová
02/49 11 24 48
e-mail: [email protected]
Ohlasovna pobytu
Katarína Švarcová
02/49 11 24 99
e-mail: [email protected]
Úradné hodiny pre ohlasovňu pobytu:
Pondelok 8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
Streda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
Piatok
7.30 - 12.00
ZOZNAM POSLANCOV
Ing. Miloslav Jošt
Mgr. Tibor Šimoni MBA
Eduard Brychta
Mário Khandl
Mgr. Bc. Michal Drotován
Ing. Michal Hrdlička
Ing. Karol Štofira
JUDr. Juraj Madzin
Ján Mesároš
Miloš Máťuš
Jozef Házy
Ing. arch. Milan Andráš PhD.
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
Cyril Sekerka
Katarína Dobiášová
02/5910 1800
0903 140 140
0905 468 943
0905 014 262
0903 744 408
0902 717 303
0944 407 106
0905 107 783
0903 752 010
0905 202 818
0908 489 901
0905 294 361
0907 330 737
02/4488 6518
0911 881 389
SLUŽBY Bratislava III
9
ALTERNATÍVNA MEDICÍNA/AUTOMOBILY – UMYVÁRNE/KADERNÍCTVO
Alternatívna
medicína
RENÁTA STAŠKOVÁ,
držiteľka certifikátu Európskej akadémie
systemických konštelácií
Konštelačné riešenie problémov:
■ VZŤAHOVÉ: medziľudské, rodinné,
partnerské či pracovné
■ ZDRAVOTNÉ: choroby orgánov,
psychické a emočné problémy
■ FINANČNÉ: zamestnanie,
podnikanie, majetkové problémy
OD Slimák – Hálkova 1, 2. posch
831 03 Bratislava
pondelok - sobota (na objednanie)
mobil: 0903 28 68 98
e-mail: [email protected]
www.staskova.sk
Cestovné
kancelárie
Inštalatéri
ATLAS Adria s.r.o
Špecialista na Chorvátsko:
ponúkame letné byty, apartmány, bungalovy,
mobildomy a zrubové chaty v strediskách Mali
Lošinj, Primošten, Pakoštane, Baška Voda a
Baško Polje v 7,11,12 a 14 dňových turnusoch.
Zimné pobyty v Rakúsku v strediskách:
Lackenhof a Bad Kleinkirchheim.
ATLAS Adria s.r.o. Račianska 3
www.atlas-adria.sk,mail:[email protected]
mobil:0903288572, tel.: 02/44633561
viď. str. 11
Kaderníctvo
Čalúnnictvo
ˆDream Studioˆ
ČALÚNNICTVO
Hanácka 2, 821 04 Bratislava
02/4342 2281, 0903 392 185
Automobily
– prenájom
Elektroinštalácie
■ kaderníctvo
■ kozmetika
■ pedikúra
■ manikúra
■ gelové nechty
■ permanentný
makeup
Detvianska 22, Raca
tel.: 02/448 80 419
mob.: 0948 887 444
Kamila Remžová
mobil
J. C. Hronského 18
0903 329 799
Salón ROSE 3 naj...
●
kaderníctvo dámske ● pánske ● detské
●
vlasová kozmetika MATRIX
viď. 2 str. obálky
Komplexné elektroinštalácie
Automobily
– servisy
Oprava osobných
a úžitkových vozidiel všetkých značiek.
Automobily
– umyvárne
ELA - Ručná autoumyváreň
Komplexná starostlivosť o interiér,
exteriér Vášho auta a profesionálne
leštenie a renovácia autolakov.
Tel.: 0904/322 504
E-mail: [email protected]
Račianska 66, 831 02, BA
www.umysiauto.sk
• Montáž a plombovanie
podružných elektromerov
určených na fakturačné účely
• Elektroištalácie každého
druhu, revízie projektová
činnosť
• zabezpečovacie systémy
• Kamerové systemy
• Prerábky bytových jadier,
stavebné práce, obklady,
dlažby, montáž plávajúcich
podláh
ELESP s.r.o.
Vlčie hrdlo 83/1887, 821 07 Bratislava
Tel./fax: +421 2 2074 7379
Mobil:
+421 905 398 645, +421 905 547 379
[email protected]
www.elesp.sk
Kaderníctvo•Kozmetika
Hotel Barónka, Mudrochova 2
831 06 Bratislava
02/4487 2218, O903 262 982
viď. str. 5
Kozmetika
Salón Bonita
Kozmetické a skrášlovacie služby
Neinvazívne prístroje - liftingy
Prístrojové ošetrenia tváre a tela
0948 216 225
Tehelná 16, Bratislava www.salonbonita.sk
www.sluzbyBA.sk
10
KOZMETICKÉ SALÓNY/KRAJČÍRSTVO/KRTKOVANIE/POISTENIE/STAROŽITNOSTI
Krtkovanie
Pohrebníctvo
KRTKOVANIE
Kozmetické salóny
nonstop 24 hodín
0903 422 535
Neodteká Vám umývadlo,
drez, vaňa, WC či kanalizácia?
• čistíme rotačne i tlakom
• dodáme TV – monitoring
aj s EU protokolom
Kamenárstvo
• zameriame smer, hĺbku, dĺžku
jestvujúcej kanalizácie
doprava
Bratislava a oklie
Servis
plynových kotlov
GRÁTIS
P. M. servis
02/44 44 26 84
[email protected]
Jagon s.r.o. - Kamenárstvo
Kamenárstvo a kamenárske práce
• Kompletná výroba a dodávka
náhrobných kameňov (pomníky
jedno hrobové, pomníky dvoj
hrobové,pomníky viac hrobové,
monumenty, hrobky, urnové,
spomienkové, prícestné, pamätníky)
• Rekonštrukcie pomníkov
• Dlažby, obklady
• Schodišťové prvky, nástupníce, pod
stupnice, sokle
• Dosky stolov a konferečných stolíkov
• Kuchynské pracovné dosky, police,
doplnky, obklady stien
• Barové dosky, reštauračné – recepčné
a predajné pulty
• Umývadlové dosky a dosky
kúpeľňového nábytku
• Sekanie a farbenie písma na kameň
e-mail: [email protected]
Mobil: 0910 312 576
Krajčírstvo
viď. str. 4
0918 396 350
www.krtkovia.sk
10%
zľava
pri predložení inzerátu
Počítače
– predaj a servis
COMPUTER MEGA
Počítače a výpočtová technika
- predaj a servis PC a výpočtovej
techniky
- splátkový predaj od 0%-nej akontácie
- výkup výpočtovej techniky
- ústretovosť, individuálny prístup
k zákazníkovi
COMPUTER MEGA
Hálkova 1 - Obchodný dom SLIMÁK
(prízemie - vedľa novinového stánku)
tel./fax: 02/4463 0735
www.computermega.sk
Poistenie
Naša spoločnosť ponúka:
• servis plynových a elektrických
kotlov
• montáž kotlov,
regulácií a termostatov
• predaj kotlov,
regulácií a termostatov
• poradenstvo
• uvedenie kotlov do prevádzky
• záručný a pozáručný servis
• pravidelné ročne prehliadky
• montáž a zapojenie kompletnej
regulácie
• merania nastavenia spalín
u kondenzačných kotlov
Prevádzka:
Vrakunská 29, 821 06 Bratislava
(areál š. p. Hydromeliorácie)
Tel.: 0948 798 198, 0905 963 043
[email protected]
www.pmservis.sk
Starožitnosti
Reni
Renáta FAŠUNGOVÁ
zákazkové šitie, úprava a oprava odevov
Žarnovická 5, 831 06 Bratislava - Rača
Tel.: 0905 917 110, [email protected]
Katalóg 12/13
SLUŽBY Bratislava III
SŤAHOVANIE/REŠTAURÁCIE/SKLENÁRSTVO/ZÁLOŽNE/ŽELEZIARSTVO
Sťahovanie
Sklenárstvo
SŤAHUJEME.SK
Sťahujeme byty, nebytové priestory,
rodinné domy,... vrátane upratania
po sťahovaní.
Ceny dohodou.
MT: 0949 502 944
e-mail: [email protected]
Záhradnícke
služby
Záložne
Reštaurácie
Rámovanie
obraz pre Vás vytlačíme a zarámujeme
z viac ako 1000 rámov si vyberie každý
obrazy na plátno - zľava 20 %
tel.: 593 24 414, 417
Bratislava, Cukrová 14
vstup z ul. 29. augusta,
oproti Ondrejskému cintorínu
www.sluzbyBA.sk
11
Download

Katalóg 2012/2013 - Služby Bratislava