Katalóg 2012/2013
I., II., III., IV., V.
Ružinov
Podunajské
Biskupice
Vrakuňa
BRATISLAVA II
y B A .s k
b
z
u
l
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
viď. 2 str. obálky
w
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
viď. str. 46
S cestovným poistením od
Európskej cestovnej poisťovne
získate okrem iného:
• poistenie liečebných nákladov až
do výšky 200 000 €
• poistenie pátrania a záchrany
na vode a v horách
• poistenie akútnych stavov
chronických ochorení
• poistenie všetkých bežných športov
vrátane lyžovania a potápania
• ročné poistenie už od 18 €
Kdekoľvek nás potrebujete,
stojíme pri vás.
• • • a veľa ďalších príjemných prekvapení
www.europska.sk
Infolinka: 00421 2 544 177 04
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: [email protected]
Vydavateľstvo
Reklamná agentúra
Grafické štúdio
Tlačiareň
V cene je zahrnuté:
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu do firmy
a to všetko s úsmevom . . .
3
TIESŇOVÉ VOLANIA/OBSAH
SOS
112
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
155
16 155
HASIČI
POLÍCIA
150
158
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
Pohotovostná stomatologická, Drieňová 38
Pohotovostná ambulancia dospelí, Ružinovská 10
Pohotovostná ambulancia deti, Limbová 1
Lekárne – stála pohotovostná služba, Ružinovská 12
LINKA ZÁCHRANY
Lekár radí ako poskytnúť prvú pomoc
LINKA DÔVERY
Pre toxikomanov
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Linka detskej istoty UNICEF – bezplatná linka
Centrum NÁDEJE
Ministerstvo vnútra SR nonstop
Pomoc pre týrané matky s deťmi
Liga proti rakovine
Prevencie HIV/AIDS
ELEKTRINA
VEREJNÉ OSVETLENIE
PLYN
VODÁRNE
Dispečing verejného vodovodu
Hlásenie porúch verejnej kanalizačnej siete
ODŤAHOVÁ SLUŽBA A CESTNÁ DOPRAVA
Žltý anjel nonstop
NAMK
INFORMAČNÉ SLUŽBY
Letisko BA – centrálna informačná služba
Informácie – vlaky, autobusy, PSČ, stránkové hodiny úradov,
turistické informácie
Odvoz a likvidácia odpadu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sloboda zvierat – útulok
NON Stop zámočnícka služba – núdzové otváranie dverí, zámkov
Inštalatéri nonstop – kanalizácia, voda, kúrenie, elektrina
02/4342 3433
02/4827 9257
02/5937 1111
02/4821 1011
0850/111 313
02/5477 6379
02/5341 7464
116 111
02/6224 9914
02/5557 1110
02/6241 0469
02/5292 1735
02/5936 9174
0850 111 555
02/6381 0151
0850 111 727
0800 121 333
0800 121 333
18 124
18 123
02/4857 3353
02/5443 3715
02/5011 0110
16 186
16 187
0905 595 400
0903 414 122
MESTSKÁ
POLÍCIA
159
OBSAH
TIESŇOVÉ VOLANIA . . . . . . . . . 3
Mestská časť
Obvod Bratislava II . . . . . . . . . 5
RUŽINOV . . . . . . . . . . . . . . 5 – 6
VRAKUŇA. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PODUNAJSKÉ BISKUPICE. . . . 6
ZOZNAM RUBRIK. . . . . . . . 7 – 8
KNIHA KONTAKTOV . . . . .9 – 18
RUBRIKY . . . . . . . . . . 19 – 50
Vážení čitatelia,
Vydavateľstvo ORANGE AGENCY SLOVENSKO s.r.o., Vám prináša šiesty ročník Katalóg SLUŽBY Bratislava II., na rok
2012/2013.
Aj v roku 2011 sme vydali ročenky
SLUŽBY BA vo všetkých bratislavských
obvodoch. Opätovne sme vydali aj tretí
ročník DIENSTE KATALOG, v nemeckom
jazyku distribuovaný rakúskou poštou
v okolí Bratislavy na území Rakúska.
Naďalej sa snažíme ostať verný nášmu
zámeru a oslovovať nové firmy v Bratislave a aj v búducnosti pre Vás pripravovať
ročenky Katalógov SLUZBY BA a DIENSTE,
ktoré sú nápomocné obyvateľom pri hľadaní služieb v mieste ich bydliska alebo
pracoviska a to nielen v Bratislave ale aj
v susednom Rakúsku.
Na rok 2013 pripravujeme novinku pre
obyvateľov Bratislavy II. KNIHU KONTAKTOV BRATISLAVA II, ktorá bude vychádzať
4x ročne a bude distribuovaná štyri krát
ročne obyvateľom Bratislavy II. bezplatne.
Katalóg a aj kniha KONTAKTOV má svoju internetovú doménu
www.sluzbyBA.sk,
www.sluzbySK.sk,
www.dienste.sk
kde si môžete vyhľadať služby podľa Vášho obvodu alebo z celej Bratislavy. V tlačenej podobe je katalóg doručovaný zdarma
do poštových schránok obyvateľov.
Kolektív
ORANGE AGENCY SLOVENSKO s. r. o.
KATALÓG SLUŽBY BRATISLAVA II. Vydavateľ ORANGE AGENCY SLOVENSKO s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava,
Tel.: 02/55 64 14 14, e-mail: [email protected] Tlačený náklad 55 000 ks. Distribúcia do poštových schránok domácností, firiem
a P.O.Box-ov v obvode Bratislava II. bezplatne. Distribúcia Slovenská pošta – poštoví doručovatelia. Platnosť vydania do 31. 12. 2013.
www.sluzbyBA.sk
4
Katalóg 12/13
INZERCIA
SLUŽBY Bratislava II
5
OBVOD BRATISLAVA II
Obvodný úrad Bratislava II
Daňový úrad Bratislava II
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Odbor živnostenský
Obvodná matrika
Priestupkové oddelenie
Operátor
Dr. Vl. Clementisa 10, P.O.BOX 36, 820 09 Bratislava 29
Telefon:
02/48282601
Daňový úrad Bratislava VI
02/5931 2111
Polícia Bratislava II
Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava II
Osvetová 4
Operačné stredisko
Ružinovská 1/B
Občianske preukazy
Cestovné pasy
Vodičské preukazy
Zbrojné preukazy
09610/321 01
09610/321 09
09610/324 15
09610/324 35
09610/324 25
09610/324 11
Ševčenkova 32, P.o. box. 155, 850 00 Bratislava
Telefon:
02/6827 2111
Správa katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava II
Operátor
02/2081 6800
Nemocnice
Fakultná nemocnica s poliklinikou
RUŽINOV
Okresný súd Bratislava II
Ružinovská 6
Operátor
Drieňová 5, 821 02 Bratislava
Operátor
Špecializovaná geriatrická nemocnica
Podunajské Biskupice
02/4870 1111
Okresná prokuratúra Bratislava II
Kvetná 13, p.o. box 78
820 05 Bratislava 25
Tel.:
02/5541 0526
Okresný úrad práce Bratislava II
Vazovová 7
02/57291100
02/4823 4111, 13, 14
Krajinská 91, 825 56 Bratislava
Tel.:
0918 660 660, 02 /2090 1241
Špecializovaná nemocnica
pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava
Telefónna ústredňa
02/5011 1111
MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV
Obvodné oddelenie PZ
RUŽINOV – východ
Sputnikova 12
02/43335640, 0961032705
RUŽINOV – západ
Mojmírova 20
02/55424991, 0961032805 - 6
TRNÁVKA
Vietnamska 23
02/43412985, 0961032875
Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava
Kontakt-ústredňa: (02) 48 284 111, 43 331 284,
43 335 684
Úradné hodiny pre verejnosť:
Miesto prvého kontaktu – Evidencia obyvateľstva
– Osvedčovanie – Pokladňa
P: 8:00-17:00
Š: 8:00-14:00
U: 8:00-16:00
P: 8:00-12:00
S: 8:00-16:30
Obedňajšia prestávka je každý deň medzi 12:00 - 13:00
Úradné hodiny pre verejnosť - Matričný úrad
P: 8:00-17:00
P 8:00-12:00
S: 8:00-16:30
Obedňajšia prestávka je každý deň medzi 12:00 - 13:00
Starosta Ružinova
Ing. Dušan Pekár
+421 2 48 28 4211
e-mail: [email protected]
Okrsková stanica Mestskej polície
hlavného mesta SR Bratislavy - Ružinov
Listová ulica č. 4, Bratislava
02/482 010 91
159 (číslo skráteného volania)
www.msp.bratislava.sk,
e-mail:[email protected]
Kontakty
Ing. Ivan Lahučký, veliteľ
02/482 010 91
e-mail: [email protected]
Alexander Feketevízi,
okrskár MsP - Vrakuňa
0902 921 192
e-mail: [email protected]
Tomáš Zrník,
okrskár MsP - Podunajské Biskupice 0902 921 183
e-mail: [email protected]
Vladimír Žák,
okrskár MsP - Mlynské Nivy 1
0914 369 405
e-mail: [email protected]
Adriana Vajkunyová,
okrskárka MsP - Mlynské Nivy 2
0914 369 411
e-mail: [email protected]
Peter Dvořák,
okrskár MsP - Ostredky
0914 369 410
e-mail: [email protected]
Ján Šafár, okrskár MsP - Štrkovec
0914 369 409
e-mail: [email protected]
Ing. Anton Šotter, okrskár MsP - Trnávka 4342 4900
e-mail: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
6
MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV
Poslanci MZ MČ Bratislava - Ružinov 2011 - 2014
Obvod č. 1 – NIVY
Mgr. Boris Cehlárik, Miletičova 47
905 342 307
[email protected]
MUDr. Vladimír Ferjenčík, Svätoplukova 10 903 459 177
[email protected]
PhDr. Patrik Guldan, Dulovo námestie 7 907 327 111
[email protected]
Obvod č. 2 – STARÝ RUŽINOV
Ing. Ľudmila Bílá, Líščie Nivy 4
905 601 381
[email protected]
Ing. Martin Klementis, Krížna 64
902 166 475
[email protected]
Obvod č. 3 – RUŽOVÁ DOLINA
Radovan Struhár, Martinčekova 5
903 966 996
[email protected]
Ing. Peter Valko, Mliekárenská 2
903 168 660
[email protected]
Obvod č. 4 – TRÁVNIKY
Ing. Günther Furin, Ďatelinová 2
908 799 005
[email protected]
Mgr. Viktória Jančošeková, Tomášikova 13 907 981 819
[email protected]
Josef Ošlejšek, Ďatelinová 4
917 919 678
[email protected]
Obvod č. 5 – POŠEŇ
Martin Barkol, Kaštieľska 22
905 744 027
[email protected]
Ing. Peter Hrapko, Štefunkova 1
910 196 039
[email protected]
JUDr. Daniela Šurinová Rezedová 1
904 171 126
[email protected]
Obvod č. 6 – PRIEVOZ
PaedDr. Mária Barancová, Fibichova 15 910 941 494
[email protected]
Ing. Ján Junas, Včelárska 28
905 404 239
[email protected]
Mgr. Martin Pener, Hraničná 17
948 599 391
[email protected]
Obvod č. 7 – ŠTRKOVEC
Ing. Michal Kocián, Haburská 16
903 398 221
[email protected]
Ing. Katarína Otčenášová, Trnavská c. 58 905 963 985
[email protected]
Ing. Tatiana Tomášková, Drieňová 1/G 905 936 102
[email protected]
Obvod č. 8 – OSTREDKY
Mgr. Ján Buocik Vrakunská cesta 4
917 812 955
[email protected]
Ing.,CSc. Eulália Ižová, Rovníková 2
904 823 638
[email protected]
Robert Müller, Radarová 14
905 262 129
[email protected]
Obvod č. 9 – TRNÁVKA
Ing. Vladimír Sloboda, Vietnamská 42 917 812 956
[email protected]
Katarína Ševčíková, Nerudova 65
944 459 937
[email protected]
Ing. Pavol Šmilňák, Okružná 40
910 907 410
[email protected]
MESTSKÁ ČASŤ VRAKUŇA
Obvodné oddelenie PZ
Šíravska 3
02/45259607, 0961032905
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Starostka MČ
Bc. Ľudmila Lacková
+421 2 45522892
e-mail: [email protected]
Prednosta miestneho úradu
Ing. Vladimír Mráz
+421 2 45257960
e-mail: [email protected]
Spoločný sekretariát starostu a prednostu
Lívia Devanová
4020 4803
e-mail: [email protected]
Úradné hodiny miestneho úradu
Pondelok 7:45 - 12:00 / 13:00 - 16:45
Streda
7:15 - 12:00 / 13:00 - 16:15
Piatok
7:15 - 10:00
Úradné hodiny matričného úradu
Pondelok 7:45 - 12:00 / 12:45 - 16:45
Utorok
7:15 - 12,00
Streda
7:15 - 12:00 / 12:45 - 16:15
Štvrtok
7:15 - 12:00
Piatok
7:15 - 10:00
MESTSKÁ ČASŤ PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Obvodne oddelenie PZ
Podunajské Biskupice
Streda:
Piatok:
Machova 29,
SLOVNAFT
Vlčie hrdlo 59,
Ožvaldová Alžbeta, PhDr.
02/45248444, 0961032855
02/45521782, 0961032955
Miestny úrad Podunajské Biskupice
Trojičné nám.11, 82106, Bratislava,
ústredňa: 45 248 088, 45 248 469, 45 257 900
Úradné hodiny:
Pondelok: 8:00-11:30 12:30-17:00
Katalóg 12/13
7:30-11:30 12:30-16:30
7:30-11:30
Starostka mestskej časti
4020 9203
Prednostka miestneho úrad
Janigová Eva, Ing.
Sekretariát
Benyóová Eva
4020 9207
4020 9202
SLUŽBY Bratislava II
ZOZNAM RUBRÍK
Alternatívna medicína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Architektúra záhrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Audio-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
AUTOMOBILY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 – 21
Autobazáre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Autosklá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Elektrikári. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Klampiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 – 20
Klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lakovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Meranie emisií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Náhradné diely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Odťahovacia služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Oleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pneuservisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Požičovňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prenájom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Servisy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
STK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Umyvárne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sučiastky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zabezpečenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Autoškoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 – 22
Bicykle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bielizeň – spodná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bytový textil – doplnky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Cestovné kancelárie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Cukráreň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Cukrárska výroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Čaj – čajovne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Čalúnnictvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 – 23
Čistiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Čistenie peria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Detské kočíky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dojčenské potreby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Domáce elektrospotrebiče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Domáci majster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Domáce potreby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Deratizácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Elektroinštalácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Elektronické súčiastky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Elektrické spotrebiče – opravy . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Filatelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7
Fitness a relax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Finančné služby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Finančné a investičné poradenstvo . . . . . . . . . . . . 24
Fotografické ateliéry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fotokeramika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Gastronómia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Havarijná služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hodinári – hodinárstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hotely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 – 25
Hračky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hygienické potreby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hutný materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Chovateľské potreby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Inštalatéri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Internetový obchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Jazykové kurzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 – 26
Jazdecká škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Jazdecký tábor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Jazdecké a chovateľské potreby . . . . . . . . . . . . . . 26
Kaderníctvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kamenárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 – 27
Kancelárske potreby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Klampiari – klampiarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kotly - kotolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kozmetické salóny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Krtkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kurzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kúrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kvetinárstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kníhkupectvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lekárne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lekárska kozmetika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 – 29
Lešenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Maliari interiérov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Manikúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Masáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Materské škôlky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Meracia a regulačná technika . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Metrový textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Modelárstvo – modely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Motocykle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nehnuteľnosti – správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nechtový dizajn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
www.sluzbyBA.sk
8
ZOZNAM RUBRÍK
Očná optika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ohrievače vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Odevy – opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 –31
Odvoz a likvidácia nábytku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Odvoz a likvidácia odpadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Oprava obuvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Oprava šijacích strojov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Opravy
záhradnej mechanizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Papier – velkoobchod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Parkety a dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Pedikúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Plyn – inštalácie – rozvody – revízie . . . . . . . . . . . . 32
Pohrebníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Požičovňa náradia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pôžičky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Práčovne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Predaj a servis bicyklov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Prerábanie interiérov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Preklady a tlmočenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 – 33
Psie salóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Rámovanie – rámy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Reklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Relaxačné centrá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Reštaurácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 – 34
Rozvoz alkoholu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rybolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Salóny a diéta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 –35
Salóny krásy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 – 35
Satelitná technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sedačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Servis notebookov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 – 36
Servis plynových kotlov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sklenárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
STAVEBNÍCTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 – 38
Fasády a obklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 – 37
Okná a dvere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sadrokartónové systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Stavebné firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 – 38
Stavebniny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stavba, dom, byt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Technické vybavenie budov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zemné práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stolárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Sťahovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Svietidlá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Štúdio štíhlej línie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Katalóg 12/13
Tabak – príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tanečné štúdio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tapety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Taxislužba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 – 40
Textilná galantéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 –41
Tonery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 41
Trezory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ubytovňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Upratovacie služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Účtovníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Veterinári . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 41
Veterinárna klinika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Vlásenkárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Výcvik psov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Videoslužby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Výpočtová technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Výťahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vstavané skrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zabezpečovacia technika . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Záhradkárske potreby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Záhradnícke služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 – 43
Záložne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zbrane a strelivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zámočníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ZDRAVOTNÍCTVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 – 45
Ambulancia pre deti a dorast . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Akupunktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Centrum celostnej medicíny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Centrum pre gynekológiu
a asistovanú reprodukciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Centrum komp. zdravotníckeho zabezpečenia . . . 43
Centrum liečby čínskou tradičnou medicínou. . . . . 44
Centrum strarostlivosti o telo . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Chirurgická ambulancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Imunoalergia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Klinika plastickej chirurgie . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 47
Nemocnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Neurológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Očná ambulancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Očná chirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 48
Stomatologická ambulancia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zdravá výživa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zubná technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zubné ambulancie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zlatníctvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Železiarstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 – 46
SLUŽBY Bratislava II
KNIHA KONTAKTOV
ALTERNATÍVNA MEDICÍNA
ARCHEUS
OD Slimák – Halkova 1
831 03 Bratislava
[email protected]
ARCHITEKTÚRA ZÁHRAD
LANTANA
Tomášikova 50/C
831 04 Bratislava
AUDIO-VIDEO
ElitSat
Rajecká 24
821 07 Bratislava
[email protected]
0903/28 68 98
www.staskova.sk
02/456 905 08
www.lantana.sk
0949/140 888
0904/825 107
www.elitsat.sk
AUTOMOBILY – AUTOBAZÁRE
AUTOŠPORT-RAJNOHA
Exnárova 1
02/4333 4351
821 03 Bratislava
0905/611 189
[email protected]
www.autosportrajnoha.sk
AUTOBAZÁR DRUTECHNA
Trenčianska 57
821 03 Bratislava
0911/220 188
[email protected] www.autobazardrutechna.sk
AUTO-EUROS
Ul. Svornosti 4569/1
821 06 Bratislava
02/455 274 67
0903/756 976
AUTOMOBILY – AUTOSKLÁ
AUTOSKLO H&D
Vajnorská 93
831 04 Bratislava
0800 108 109
www.autosklo.sk
AUTOMOBILY – BATERIE
Banner Baterie SR, s.r.o, SK
Za Stanicou 1
02/4363 4344
831 04 Bratislava
www.bannerbatterien.com
[email protected]
AUTOMOBILY – ELEKTRIKÁRI
Auto-elektroservis
Stachanovská 8
821 05 Bratislava
HS - ELEKTRO
Závodná 26
821 06 Bratislava
[email protected]
AUTOELEKTROSERVIS HRAJNOHA
Stachanovská 8
821 05 Bratislava
[email protected]
AUTOMOBILY – AUTOFOLIE
SAXO
Ul. Svornosti
821 06 Bratislava
[email protected]
FOLIATECH
Hradska 78 B
Bratislava-Vrakuňa
[email protected]
AUTOMOBILY – KLAMPIARI
AUTOSERVIS JANO
Vlčie hrdlo 90
Bratislava
[email protected]
9
02/455 25 883
0911/604 441
Autoklampiarske práce
Konopná 9
821 05 Bratislava
0903 747 758
AUTOMOBILY – KLAMPIARI
AUTOSERVIS FRIWA
Drieňová 33
821 01 Bratislava
[email protected]
02/5564 6067
0911 216 624
www.friwa.sk
AUTOMOBILY – KLIMATIZÁCIE
MARCOM
Nákovná 19
821 06 Bratislava
MULTIMEX-PRODUKT
Prievozská 32/a
821 05 Bratislava
MIKONA
Rožňavská 30/A
Bratislava
AUTOMOBILY – LAKOVANIE
AUTOLAKOVŇA
Padlých hrdinov 52
821 06 Bratislava
[email protected]
02/4552 5241
0915/220 722
www.marcom.sk
02/534 111 07
0905/548 950
www.multimex.sk
02/48 20 22 01
www.mikona.sk
0903/721 647
www.autoszasz.sk
AUTOMOBILY – MERANIE EMISIÍ
DANUBIA STK
Rožňavská 30
02/44 46 15 97
821 04 Bratislava
0904/608 027
[email protected]
www.danubiastk.sk
0905/245 021
AUTOMOBILY – NÁHRADNÉ DIELY
ABX VÝFUKY
Prievozská 32
821 05 Bratislava
02/53 63 69 51-2
[email protected]
www.abxvyfuky.sk
0903/457 237
ZAHRANIČNÉ
AUTODIELY – NÉMETH
Hraničná 11
0905/245 021
0903/795 660
www.saxo.sk
0903/225 626
0915/727 772
www.foliatech.sk
AUTODANUBIUS
Ráztočná 60
Bratislava Vrakuňa
[email protected]
AUTOSTOP
Krajinská 60
821 06 Bratislava
[email protected]
02/43 428 325
02/4341 4304
0903/763 187
www.autotuzex.sk
02/452 43 673
0905/748 832
AUTOMOBILY – ODŤAHOVÁ SLUŽBA
AUTOSERVIS FRIWA
Drieňová 33
02/5564 6067
821 01 Bratislava
0911 216 624
[email protected]
www.friwa.sk
www.sluzbyBA.sk
10
KNIHA KONTAKTOV
AUTOMOBILY – OLEJE
MIKONA
Rožňavská 30/A
Bratislava
02/48 20 22 01
www.mikona.sk
AUTOMOBILY – PNEUMATIKY
GUMY.SK
Trnavské mýto 1
Bratislava
AUTOMOBILY – PNEUSERVISY
MIŠÁK
Piesočná 29
Bratislava Trnávka
FRENKO FORTE
Trnavská cesta 110
Bratislava
02/4333 5016
0905/714 239
02/43 42 18 48
0903/405 628
PROK
Košická 6
Bratislava
PNEUCENTRUM PILÁRIK
02/555 76 182
0911/404 404
www.gumy.sk
0918/574 911
02/4525 8515
0905/562 583
www.pneucentrum.com
AUTOMOBILY – POŽIČOVŇA
BBAUTOLAND
Hraničná 16
821 05 Bratislava
[email protected]
02/5341 5504
0905/611 605
www.bbautoland.sk
AUTOMOBILY – PRENÁJOM
TEOCAR
Hraničná 18
821 05 Bratislava
[email protected]
02/43 63 79 56
0903/282 881
www.teocar.sk
AUTOMOBILY – SERVISY
AUTOOPRAVOVŇA U ALEXANDRA
Komárovská 42
821 06 Bratislava 214
M.B. AUTOCENTRUM
Ivánska cesta 10
821 04 Bratislava
Autoopravovňa u Peťa Pala
Oremburská 13
821 06 Bratislava
AUTOPOLA
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
[email protected]
AUTOMOBILY – STK
DANUBIA STK
Rožňavská 30
821 04 Bratislava
[email protected]
AUTOMOBILY – TUNING
PROFI TUNING
Vajnorská 136/A
Bratislava
02/45 52 28 28
0903/455 800
www.autoalex.sk
02/434 14 576
0903/222 040
www.mbautocentrum.sk
0903 227 527
02/44 46 12 90
www.autopola.sk
02/44 46 15 97
0904/608 027
www.danubiastk.sk
02/4463 5566
0905/328345
www.profituning.sk
Katalóg 12/13
AUTOMOBILY – UMYVÁRNE
UMY.SK
Drieňová 33
821 01 Bratislava
0902/443 444
www.umy.sk
AROBE
AUPARK Bratislava
0908/700 004
www.arobe.sk
TEPAD
Galvaniho 12/A
Bratislava
[email protected]
0907/321 836
www.tepad.sk
FILO TEP
02/43 41 56 18
AUTOMOBILY – SUČIASTKY
EUROPE CAR
Hradská 86
821 07 Bratislava
[email protected]
02/4524 7137
0903/444 088
AUTOMOBILY – ZABEZPEČENIE
AUTOELEKTRO NOVOSEDLIK
Vajnorská 108/A
02/446 34 307
831 04 Bratislava
www.novosedlik.sk
AUTOŠKOLY
Autoškola Apollo
Biskupická 1
821 06 Bratislava
[email protected]
0949 26 46 26
www.as-apollo.sk
TEKAUER
Boreková 6
0905/583 062
821 06 Bratislava
www.autoskola-tekauer.sk
[email protected]
FORTUNA
Záhradnícka 46
821 08 Bratislava
BICYKLE
Peter Privara
Tomašikova 50/B
Bratislava
BIELIZEŇ – SPODNÁ
BODYLINE
Krížna 40
811 07 Bratislava
[email protected]
SPODNA BIELIZEŇ
Tomášiková 7
821 01 Bratislava
BYTOVY TEXTIL – doplnky
GARDENIA
Trenčianska 47
Bratislava
[email protected]
CESTOVNÉ KANCELÁRIE
DUBTOUR
Karpatská 28
811 05 Bratisalva
[email protected]
02/43 42 15 00
0905/328 799
www.autoskolafortuna.sk
02/2075 2727
0903/696 997
www.bicykle-pp.sk
02/5556 6486
www.bodyline.sk
0904/106 306
02/554 22 831
www.gardenia.sk
02/52 62 41 44/45
www.dubaj.sk
SLUŽBY Bratislava II
11
KNIHA KONTAKTOV
CUKRÁREŇ
CUKRÁREŇ U JOLKY
Podunajská 24
821 07 Bratislava
[email protected]
CUKRARENSKÁ VÝROBA
PRIMA
Hradská 27/a
821 07 Bratislava
DANELA
Revolučná 46
821 04 Bratislava
0905/462 257
02/4552 6387
0903/430 224
02/4342 8657
www.danela.sk
ČAJ – ČAJOVNE
CAMELLIA
Mlynské luhy 60
821 05 Bratislava
www.camellia.sk
ČALUNNÍCTVO
JO.BEN
Tučkova 10
Ružinov
[email protected]
0903/714 604
ČALUNNÍCTVO
Hanácka 2
821 04 Bratislava
02/4342 2281
0903/392 185
ČISTIARNE
TF
Miletičova 46
02/5296 2042
ČISTENIE PERIA
Padlých hrdinov 71
Pod. Biskupice
02/45 526 898
0915/723 539
DETSKÉ KOČIKY
SAMO
0911/539 340
0917/627 089
www.samo-kociky.sk
DOJČENSKÉ POTREBY
SAMO
0911/539 340
0917/627 089
www.samo-kociky.sk
DOMÁCE
ELEKTROSPOTREBIČE
CENTROSERVIS
Milana Marečka 1
841 07 Bratislava
[email protected]
02/64 775 134
0902/818 180
www.centroservis.sk
DOMÁCI MAJSTER
MAJSTER S
[email protected]
0904/805 276
DOMACE POTREBY
DO-TEX
Hálková 1
Bratislava
0903/537 890
DERATIZÁCIA
Igor HOLEŠ
0903/435 111
ELEKTROINŠTALÁCIE
ELESP
Vlčie hrdlo 83/1887
821 07 Bratislava
[email protected]
02/2074 7379
0905/547 379
www.elesp.sk
Zoltán TÓTH
[email protected]
0911/444 120
Maroš MATUŠKA
Budovateľská 19
821 08 Bratislava
[email protected]
0905/417 051
ELEKTRONICKÉ SÚČIASTKY
ELEKTROCOMP
Mierová 83
821 05 Bratislava
[email protected]
ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE
– OPRAVY
MULTIMEX
Mierová 12
821 05 Bratislava
FILATELIA
Filatelia – Numizmatika
Lazaretská 11
811 08 Bratislava
02/4341 3360
www.elektrocomp.sk
02/4342 7370
www.multimex.sk
02/529 67 411
0903/346 906
FITNESS A RELAX
GAZELLA
www.relaxgazella.sk
VassalGYM
Bučinova 2-4
Vrakuňa - Bratislava
[email protected]
02/4552 6269
0905 765 217
www.vassalgym.sk
CENTRUM ATRIUM
02/4341 5618
FINANČNE SLUŽBY
Ing. Gburik
Liščie Nivy 6
821 08 Bratislava
02/55 645 164
0907/790 46
[email protected]
FINANČNE
A INVESTIČNE PORADENSTVO
HYPOTREND
Trnavské mýto 1
831 04 Bratislava
FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY
BABY FOTO
Železničná 27
Bratislava – Vrakuňa
FOTOKERAMIKA
Fotokeramika
02/5564 0577
0911/756 304
www.hypotrend.sk
0905/630 922
www.profisvadba.sk
www.babyfoto.sk
00381 644 045 462
0903 718 032
www.fotokeramika.rs
www.kamenarstvo-bratislava.sk
GASTRONÓMIA
LA FIAMMA
Prievozska 4/A
821 09 Bratislava
www.sluzbyBA.sk
0917/279 506
12
BAKCHUS VILA
Pod Lipami 1
831 07 Bratislava - Vajnory
[email protected]
HAVARIJNÁ SLUŽBA
KRTKOVANIE
[email protected]
HODINÁRI – HODINÁRSTVO
LANG VOJTECH
Ostredkova 1, OD Budúcnosť - BA
HOTELY
TEREZA
Hradská 2
821 07 Bratislava
[email protected]
HOTEL PRIM
Stará Vajnorská 37
832 18 Bratislava
[email protected]
HOTEL TURIST
Ondavská 5
820 05 Bratislava
[email protected]
HRAČKY
LEGO
Grosslingova 11
Bratislava
HYGIENICKÉ POTREBY
DOUBLE N
Vajnorska 134
Bratislava
[email protected]
HUTNÝ MATERIÁL
Dunajská Lužná
Podnikateľská 3087
KNIHA KONTAKTOV
ALFÖLDI
[email protected]
0911/611 668
www.bakchusvila.sk
0903/151 165
02/4341 1052
02/45 24 54 60
www.hotel-tereza.sk
0908/956 573
www.ingterlingua 74.sk
BABYFUN
Staromlynska 55
Pod. Biskupice
JAZDECKÁ ŠKOLA
GLADHORSE
0903/622 266
www.babyfun.sk
0902/815 899
0949 536 521
0949 536 521
JAZDECKÉ A CHOVATEĽSKÉ POTREBY
EQUEST ELITE
Nálepková 313
0902/815 899
900 46 Most pri Bratislave
www.equestelite.sk
02/5557 2789
www.turist.sk
0910/901 940
www.lega-pp.sk
02/4463 2003
www.doublen.eu
0903/10 60 60
0905 /761 446
02/55 57 14 01
MARIÁN BENKO
Zátišie 10
Bratislava 3
02/4445 33 29
www.acana.sk
SOLE III
Bzovická 20
851 07 Bratislava
JAZYKOVÉ KURZY
INTERLINGUA
Dunajská 29
Bratislava
[email protected]
www.ecandyd.sk
JAZDECKÝ TÁBOR
GLADHORSE
ZOO MIX
Krížna 44
Bratislava
INŠTALATÉRI
ENTO
INTERNETOVÝ OBCHOD
ECANDYD
02/49 224 345
CHOVATEĽSKÉ POTREBY
DARVEL
Seberíniho 14
0944/033 679
821 03 Bratislava
www.darvelpetshop.webnode.sk
[email protected]
VENUSTAS
Kalinčiakova 1
Bratislava
0905/84 29 51
0907/409 203
www.venustas.sk
KADERNÍCTVO
SALÓN ANDREA
Stavbárska 40
0903/246 355
JADRAN
Rezedová 5
Bratislava
0903/766 944
Janka Kráľa 26
Bratislava
0903/780 991
KAMENÁRSTVO
DRAGO
Priekopnícka 10559/24
821 06 Bratislava - Pod. Biskupice
02/33 22 72 83
BEDROCK
Trnavská cesta 110/A
Bratislava
[email protected]
02/4341 3333
www.bedrock.sk
EUROKAMEŇ
[email protected]
0948/454 240
www.eurokamen.eu
JAGON
[email protected]
0910/312 576
KANCELÁRSKE POTREBY
Pečiatky na počkanie
Kazanská 46
821 06 Bratislava
02/4552 6363
OFFICE LAND
Stará Vajnorská 11
831 04 Bratislava
02/4363 2532-3
www.officeland.sk
www.ento.sk
0903/035 705
Katalóg 12/13
KLAMPIARI – KLAMPIARSTVO
FRANTIŠEK MJCSKA ml.
Poľnohospodárska 12
821 07 Bratislava
02/20709865
0905/649 807
SLUŽBY Bratislava II
KNIHA KONTAKTOV
STRECH FINAL
Trojičné nám. 1
821 06 Bratislava
[email protected]
KLIMATIZÁCIE
EUROKLIMA
J. Cigera Hronského 4
Bratislava
02/4524 7450
0905/649 807
www.klampiarstvo.sk
0903/474 449
www.euroklimask.eu
KOPIROVANIE
ATTI
Kazanská 46
821 06 Bratislava
02/45 52 63 63
www.atti.sk
811 01 Bratislava
[email protected]
LEŠENIE
TEBAU
Bojnická 18/C
831 04 Bratislava
MALIARI INTERIÉROV
K.F. MALIARSTVO
Hradská 11
821 07 Bratislava
[email protected]
MANIKURA
ŠTUDIO IDEA
Bajzova 11/A
Bratislava
KOTLY – KOTOLNE
TRIANGEL
Tomášikova 35
Bratislava
02/49 68 39 00-2
www.tebau.sk
02/4564 3025
0903/214 873
www.kfmaliarstvo.sk
02/55 64 03 28
02/49 10 30 40
KOZMETICKÉ SALÓNY
CENTER HEALTH & BEAUTY
Betliarská 3
0911/308 828
851 07 Bratislava
www.healthandbeauty.sk
MASAŽE
THAI MASSAGES
Ivanská cesta 10
821 04 Bratislava
[email protected]
KRTKOVANIE
[email protected]
AHA
[email protected]
0903/422 535
www.krtkovia.sk
KURZY
ZIV
Trenčianska 53
Bratislav
0905/255 585
www.ziv.sk
KURENIE
Košariská 185/4
Dunajská Lužná
0903/651 126
MAROŠ MATUŠKA
Budovateľská 19
821 08 Bratislava
[email protected]
0905/417 051
KVETINÁRSTVO
AMARYLIS
Ostredkova 1
[email protected]
02/4342 6706
0908/758 555
www.amarylis.sk
KNIHKUPECTVO
LAMPAŠ
Dudvážska 5
Bratislava
02/5263 6527
www.knihkupectvolampas.sk
LEKÁRNE
VIAMILA
Kazanská 54
821 06 Bratislava
[email protected]
02/45 24 33 35
0911/790 903
LEKARSKA KOZMETIKA
TOMAR
Tehelná 16
831 03 Bratislava
[email protected]
CHIRMED PLUS
Zámocká 10
13
0905/644 840
www.chirmedplus.sk
02/4444 2507
www.tomar.sk
02/544 10 433
MATERSKÉ ŠKOLKY
SMAJLÍK
Komárovská 37
821 06 Bratislava
smajlik@smajliksro.sk
0902/222 229
www.thaimassages.sk
0908/891 791
www.aha-studio.sk
0903/772 277
MERACIA A REGULAČNA TECHNIKA
ZENSERVIS
Lietavská 9
02/6382 8349
851 06 Bratislava
0903/703 717
zenservis@zenservis.sk
www.zenservis.sk
METROVÝ TEXTIL
VIOLETTA
Grosslingová 37
Bratislava
violettabratislava@gmail.com
MODELÁRSTVO – MODELY
MODELY
Lazaretská 11
MOTOCYKLE
ROYAL ENFIELD
0944/280 120
0903/381 256
www.automodely.sk
0904/941 534
www.motolegend.sk
SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTI
AG-EXPERT
Zvolenská 3
821 09 Bratislava
ag-expert@stonline.sk
02/5341 4351
DOMBYT
Račianska 101
Bratislava
02/4463 8766
NECHTOVÝ DIZAJN
STYLE
Hálková 1 – OD Slimák
www.sluzbyBA.sk
14
KNIHA KONTAKTOV
Svätopluková 1
824 91Bratislava
OČNA OPTIKA
ZOLTÁN OROS
Bajzová 10
821 07 Bratislava
zoltanoros@mail.t-com.sk
02/555 71 812
www.orosoptika.sk
OHRIEVAČE VODY
ELÍZ
ODEVY – OPRAVY
Záhradnícka 27
821 08 Bratislava
02/5363 4207
www.eliz.sk
POŽIČOVŇA NÁRADIA
REVEROS
Galvaniho 22
821 04 Bratislava – Trnávka
0918/618 613
MADMAT
Žitná 50
Bratislava-Rača
madmat@madmat.sk
ODVOZ A LIKVIDÁCIA NÁBYTKU
LOBO
Matejkova 20
02/6428 2004
841 05 Bratislava
0905/227 433
info@stahovanie.eu
www.stahovanie.eu
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
OPRAVA OBUVY
VITEK IVAN
Rezedova 5
Ružinov
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
p. ADAMKO
Prešovská 45
821 02 Bratislava
02/4446 0089
0911/289 790
www.p-k.sk
0903/632 763
02/444 50 418
0903/764 042
OPRAVY ZÁHRADNEJ MECHANIZÁCIE
FESA
Orechová 1/A
frantiseksapak@zoznam.sk
0903/461 736
PAPIER VEĽKOOBCHOD
DUOBLE N
Vajnorská 134
Bratislava
office@doublen.sk
PARKETY A DVERE
TRI COMPLETING
Blagoevova 4
Bratislava
info@tricompleting.sk
PEDIKURA
LESANGES
Tehelná 25
831 03 Bratislava
EUROKAMEŇ
TOP RENT
Račianska 66
831 02 Bratislava
POČITAČE
MT TRADE
Mudroňova 45
811 01 Bratislava
info@mttrade.sk
POŽIČKY
PROFI CREDIT
jurky@jurky.sk
PRAČOVNE
PRAMANG
info@pramang.sk
PREDAJ A SERVIS BICYKLOV
I.M.K CYCLE
Exnárova 16
821 03 Bratislava
imkcycle@centrum.sk
0903/409 979
www.marianum.sk
0948/454 240
www.eurokamen.eu
02/4342 2533
0905/734 186
02/4487 1170
0915/779 419
www.madmat.sk
02/321 09 165
0903/461 130
0905/397 142
0949 191 043
0905/611 832
www.pramang.sk
02/4341 28 84
www.imkcycle.ic.cz
PRERABANIE INTERIÉROV
Ján PALLANG
0905/257 454
firmapallang@gmail.com www.malairnatierac-bratislava.sk
02/4463 2003-4
www.doublen.eu
02/6241 0527
www.tricompleting.sk
02/4446 2909
0903/560 114
www.lesanges.sk
PREKLADY A TLMOČENIE
Mgr. F. FUNDÁREK, Csc.
fero.fundarek@centrum.sk
0903/283 886
PhDr. V. HUDÁKOVA
mirahud@nextra.sk
0905/385 726
PSIE SALÓNY
LILLYS
Hálkova 1, OD Slimák - BA
RAMOVANIE – RAMY
Miletičova 69
PLYN – INŠTALÁCIE – ROZVODY – REVIZIE
PETER HAŠTO
Zvolenska 12
02/5341 8975
Bratislava
0903/462 613
plynosluzba@plynosluzba.sk
REKLAMA
ORANGE AGENCY SLOVENSKO
Kupeckého 3
821 08 Bratislava
office@orangeagency.sk
MIKULÁŠ VRBA
0905/795 770
POHREBNÍCTVO
MARIANUM
02/50 700 140
FAMI
Hradská 57
821 07 Bratislava
grafika@fami.sk
Katalóg 12/13
0911/788 875
www.lillys.sk
www.ramovanie.sk
02/5564 1414
www.sluzbyBA.sk
02/5564 8637
www.fami.sk
SLUŽBY Bratislava II
15
KNIHA KONTAKTOV
WERTZ
Pažítkova 4
821 01 Bratislava
wertz@wertz.sk
02/4363 4921
www.wertz.sk
ŠTÚDIO ONYYX
Liptovská 2
821 08 Bratislava
0903/233 486
www.maserkekurzy.sk
SATELITNÁ TECHNIKA
ANTEN-TECH-SAT
RELAXAČNE CENTRA
GAZELA
0905/445 413
www.relaxgazella.sk
PRERELAX
0905/131 788
www.prerelax.sk
REŠTAURÁCIE
STEAK HOUSE
Vajnorská 19
831 03 Bratislava
SEDAČKY
W3TECH
info@w3tech.sk
0905/635 530
www.sedacky.w3tech.sk
SERVIS NOTREBOOKOV
NETSOLUTIONS
www.servis-notebookov.sk
02/44 46 25 97
www.steak-house.sk
AVALON
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
restauraciaavalon@gmail.com
PIZZA 1 ONE
Šancova 86
Račianske mýto
02/5556 8624
0907/443 437
www.avalonresrtaurant.sk
0902/121 575
CHAMPION PIZZA
Trebišovská 3
Bratisalva
MT TRADE.SK
Mudroňová 45
811 01 Bratislava
info@mttrade.sk
0905/397 142
HAI COMPUTERS
Trnavská cesta 82/D
821 02 Bratislava
NET SOLUTIONS
Trnavská cesta 80
Bratislava-Ružinov
servis@netsolution.sk
02/444 55 485
0903/413 500
www.servis-notebookov.sk
02/4342 7395
MOONY S
Slovnaftská 102
www.moonys.sk
HUSACINA U ZÁPRAŽNÝCH
Pezinská 51
900 26 Slovenský Grob
SOLE MIO
Grosslingova 31
811 09 Bratislava
0905/243 279
www.husacina.eu
02/2073 6243
www.solemiopizza.sk
VERONA
Ružova dolina 21/D
Bratislava
0903/553 600
GERANIMO
Košická 50
821 08 Bratislava
0903/010 575
STEAM COFFEE
Vajnorská 98/H
Bratislava
02/44 46 24 46
SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV
P.M. servis
Vrakunská 29
821 06 Bratislava
mendl.plynoservis@gmai..com
SKLENÁRSTVO
SKLENARSTVO R+T
Čiližská 1
Bratislava
sklenárstvort@gmail.com
LADISLAV VOLICS
Osloboditeľská 9
831 07 Bratislava
STAVEBNÍCTVO
FASADY A OBKLADY
BYT IN
Domové role 71/A
821 05 Bratislava
byt-in@byt-in.sk
DOMUS PLUS
domusplus@domusplus.sk
ROZVOZ ALKOHOLU
PIJEME.SK
0948/798 198
www.pmservis.sk
0902/617 978
02/43711086
0903/818 471
www.sklenárstvo.eu
02/ 43 42 36 64
0907/787 852
www.byt-in.sk
0915/718 368
www.domusplus.sk
0911/993 944
RYBOLOV
HŠP
www.krmnezmesi.eu
SUKROMNÝ RYBNIK
0905/649 448
www.rybacka-raca.sk
SALÓNY A DIÉTA
ZENEA
www.zenea.sk
SALÓNY KRÁSY
Gazella
www.relaxgazella.sk
TIMEA
info@nechtovakozmetika.sk
0903/144 696
KRNAČ - DREVOREZ
Vinohradnícka 3
821 06 Bratislava
mkrnac@nextra.sk
OKNA A DVERE
HER TOP
Kazanska 46
Bratislava
bratislava@hertop.sk
JARIMPEX
Mierová 242
821 05 Bratislava
okna@jarimpex.sk
www.sluzbyBA.sk
02/45 52 50 14
0908/700 749
www.fasadnestudio.com
02/4552 6332
0905/922 652
www.hertop.sk
02/43 635 545
www.jarimpex.sk
16
DD TRADE
Páričková 18
821 01 Bratislava
info@ddtrade.sk
RP OKNA
Lotyšská 40
821 06 Bratislava
rpplast@rpplast.sk
KNIHA KONTAKTOV
0948/975 800
02/556 40 298
www.ddtrade.sk
0903/404 480
SADROKARTONOVÉ SYSTÉMY
MGS – MATULA
0903/412 612
matula.gips@azet.sk
www.mgs-matula.com
ERGO
Bebravská 8
821 07 Bratislava
stefan_repan@centrum.sk
STAVEBNÉ FIRMY
PEKA
Mierová 20
821 05 Bratislava
pekaco@mail.t-com.sk
0903/436 747
02/4363 4510
0903/718 939
www.pekaco.sk
OTTO VIDA
0907/732 942
LILLA
Popradská 34
821 06 Bratislava
lilla@lilla.sk
0905/846 471
www.lilla.sk
MATISTAV
Štyndlova 10
821 05 Bratislava
matistav@gmail.com
STAVEBNINY
A-Z
Hydinárska 22
821 06 Bratislava
nemcanska@stavsit.sk
TYREX
STAVBA, DOM, BYT
S-MAT-SANA
Pribylinská 10
831 04 Bratislava
s-mat-sana@stonline.sk
STAVBIZ
Za stanicou č. 3
831 04 Bratislava
info@stavbiz.sk
0903/436 692
www.matistav.sk
0903/707 833
www.tyrex.sk
02/4488 2709
0903/447 167
www.s-mat-sana.sk
02/4446 0314
0903/752 999
www.stavbviz.sk
TECHNICKÉ VYBAVENIE BUDOV
ZEN SERVIS
Lietavská 9
02/6382 8349
851 06 Bratislava
0903/703 717
zenservis@zenservis.sk
www.zenservis.sk
ZEMNE PRÁCE
JÁN RYBÁR
Tomanova 94
STOLÁRSTVO
ATTYK
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava
SŤAHOVANIE
MUVI
LOBO
info@stahovanie.eu
JO-PA
stahujeme@centrum.sk
0905/484 713
www.attyk.sk
0905/637 489
www.muvi-stahovanie.sk
02/6428 2004
www.stahovanie.eu
0905/320 377
www.jo-pa.sk
SVIETIDLÁ
UNI LIGHT
Drieňová 1/C
Bratislava
02/527 333 05-07
www.unilight.sk
ŠTUDIO ŠTÍHLEJ LÍNIE
RELAX 2000
Sartorisová 19
821 08 Bratislava
slenderlife@gmail.com
02/55 42 10 18
www.relax2000.sk
TABAK – PRISLUŠENSTVO
SMOKE SHOP
TANEČNE ŠTUDIO
SAHRA
Záhradnícka 46
Bratislava
sahara@sahara.sk
TAPETY
KREO PLUS
Krížna 60
821 08 Bratislava
02/62 411 894
www.smokeshop.sk
0905/742 043
www.sahra.sk
02/554 21 968
www.kreoplus.sk
TAXISLUŽBA
DRIVE TAXI
02/16 761
PROFI TAXI
02/16 222
TEXTILNÁ GALANTÉRIA
RIBON
Hálkova 1
Bratislava
02/4445 6544
www.galanteriaribbon.sk
TLAČIARNE
HM PRINT
Škultétyho 5
Bratislava
0903/204 518
www.toneryacartridge.sk
TONERY
Páričková 24
rener@stonline.sk
HM PRINT
Škultétyho 5
Bratislava
TREZORY
EUROSAFE
0903/312 818
0903/204 518
www.hmprint.sk
0905/926 822
www.eurosafe.sk
0903/43 97 83
02/5341 5232
Katalóg 12/13
UBYTOVŇA
DOMA
Pri trati 26
0915/717 358
www.ubytovanieba.sk
SLUŽBY Bratislava II
KNIHA KONTAKTOV
ÚČTOVNÍCTVO
HELP SK
Wolkrova 4
851 01 Bratislava
kancelariahelp@gmail.com
AFT KONSULTING
Drieňová 1J
821 02 Bratislava
841 01 Bratislava
info@aludoor.sk
02/6241 0193
0905/589 417
02/2099 0340
0905/891 357
www.aft.sk
UPRATOVANIE SLUŽBY
CINDERELLA
info@cinderella.sk
JYR
0915/774 136
www.cinderella.sk
0905 205 352
www.jyr.sk
SUNBIT
02/5341 2798
www.sunbit.sk
METON SLOVAKIA
Sustekova 29-31
02/6720 0011
851 04 Bratislava
www.metonslovakia.sk
metonslovakia@metonslovakia.sk
VETERINÁRI
MVDr. J. FREYOVÁ
Kvačalova 26
0905/318 097
www.veterinka.sk
MVDr. R. ZÁVODSKÝ
Hradská 58
821 07 Bratislava
02/4525 9831
www.veterinar-vrakuna.sk
BAJVET
Bajzová 4
821 08 Bratislava
02/55 569 094
www.bajvet.sk
VETERINÁRNA KLINIKA
ZVERLAND
Rustaveliho 11
Bratislava – Rača
VLÁSENKÁRSTVO
GIZELA
Miletičová 18
Bratislava
02/44 88 24 65
www.zverland.sk
02/555 74 937
0903/378 117
VÝCVIK PSOV
CANIS SPORT PLUS
Pri hrádzi 9
821 06 Bratislava
0908/128 331
VIDEOSLUŽBY
ADIŠ
0905/327 848
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA
POSOFT
svab@posoft.sk
0903/77 80 10
www.posoft.sk
VÝŤAHY
METALLIFT
Nezábudková 14
821 01 Bratislava
bucsek@mail.t-com.sk
VSTAVANÉ SKRINE
ALUDOOR
Agátová 1
02/444 57 580
0905/408 198
ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA
EUROSAFE
17
0903/772 010
www.aludoor.sk
0905/926 822
www.eurosafe.sk
ZÁHRADKÁRSKE POTREBY
Biskupická 19
821 06 Bratislava
02/455 23 426
Košická 43/a
821 09 Bratislava
02/55 96 95 77
HSQ PARTNER
Ružová dolina 21/B
821 09 Bratislava
BEGRA
Na Hriadkach 15
841 07 Bratislava
fontany@begra.sk
ZÁHRADNICKE SLUŽBY
ALBIZIA
Popradská 14, BA
zahradnickesluzby@albizia.sk
RONDO
Pod rovnicami 21
841 05 Bratislava
rondosro@stonline.sk
RUŽA
Mierová 70/A
821 05 Bratislava
ruzasluzby@ruzaslzby.sk
ZALOŽNE
J.C.Hronského 16
Bratislava
zaloznabazar@gmail.com
02/5557 3918
www.hsqpartner.sk
02/64 770 770
www.begra.sk
0908/981 122
02/6544 3400
0905/268 078
www.rondo.sk
02/4363 8962
0903/539 299
www.ruzasluzby.sk
02/442 53 663
INBOX
Miletičova 46
Bratislava
02/556 40 400
www.zalozna.sk
ZBRANE A STRELIVO
HERMES
Trnavská cesta 46
821 01 Bratislava
kontakt@hermes.sk
02/44 644 511
www.hermes.sk
ZÁMOČNÍCTVO
BALAŽIK
Sartorisova 9
821 08 Bratislava
balazik@pobox.sk
02/33 22 70 51
ZDRAVOTNICTVO
AMBULANCIA PRE DORAST
MUDr. J. Šallingová MPH
Tehelná 26, Bratislava
sallingova@gmail.com
0905/639 422
AKUPUNKTURA
LIMING
Mýtna 5
Bratislava
02/524 94 022
www.liming.sk
www.sluzbyBA.sk
18
KNIHA KONTAKTOV
CENTRUM CELOSTNEJ MEDICINY
TAO AKU CENTRUM
Fibichova 9
02/4329 2396
821 05 Bratislava
www.akupunkturacentrum.sk
ZDRAVA VÝŽIVA
AURA
Herlianska 45
821 01 Bratislava
CENTRUM
KOMPLETNÉHO ZDRAVOTNÉHO
ZABEZPEČENIA
MEDILAB
ZUBNA TECHNIKA
V. DRENKOVÁ
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
www.medilab.sk
CENTRUM LIEČBY
ČÍNSKOU TRADIČNOU MEDICÍNOU
Dr. B. SUBOTICA
Trnavské mýto 1
831 04 Bratislava
02/5022 8537
centrumctm@stonline.sk
www.subotic.sk
CENTRUM
STAROSTLIVOSTI O TELO
NATURAL ESTHETIC WOMAN
CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. J. MRAVIK
ZS Bebravská 1
821 07 Bratislava
IMUNOALERGIA
MUDr. Ľ. KOVÁČOVÁ
Ružinovská 10
Bratislava
02/54432712
0908/783 867
www.majra.sk
MUDr. TURANOVIČ
Liščie nivy 4
02/5541 0930
02/4524 2461
JMDENT
Záhradnícka 4
811 08 Bratislava
0908/397 929
www.jmdent.sk
SPM DENTAL
Prudová 1
821 05 Bratislava
02/4342 1100
MUDr. S. ŠEGULOVÁ
Záhradnícka 70
Bratislava
02/5557 1691
0905/430 429
ZLATNÍCTVO
DIAMANT
Poľnohospodárska 18
821 07 Bratislava
02/45 24 73 96
www.zlatnictvodiamant.sk
02/5011 6111
www.snop.sk
NEUROLOGIA
SINALGIS
Miletičova 32
02/5020 1021
www.sinalgis.sk
OČNA OPTIKA
MUDr. I. LILOVÁ
Drieňová 38
821 02 Bratislava
0905/462 980
02/4364 3094
www.ambulancie.sk
ŽELEZIARSTVO
BRAKL&SYN
Račianska 116
831 54 Bratislava
02/44 88 37 37
www.brakl.sk
IVO
Seberíniho 14
821 03 Bratislava
0905/525 397
GAZDA
Eisnerova 54/B
Devinská Nová Ves
02/6476 1536
ENTO
Turbinová 1
02/444 514 22
www.ento.sk
KRIMUS
Žitavská 5
Bratislava
02/4524 1170
02/4342 7338
J.T.
Nákupná 1
821 06 Bratislava
02/4552 2172
02/5477 1941
www.laserdent.sk
METZALMEDIA
Mierová 54
821 05 Bratislava
02/4341 3027
02/4363 5644-66
www.cmo.sk
STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. K. Reháková
Haburská 2
821 01 Bratislava
LASERDENT
Nám. Slobody 13
02/4363 8414
02/433 300 90
NEMOCNICE
ŠNOP
Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
OČNA CHIRURGIA
CMO
Gagarinová 7/B
821 03 Bratislava
02/4342 6737
ZUBNE AMBULANCIE
MUDr. MOJŽIŠOVÁ
Gorkeho 1
KLINIKA PLASTICKEJ CHIRURGIE
IEM
Hollého 4
0903/123 308
902 01 Pezinok
www.jezovitova.sk
MUDr. S. Koutunová
Ľanová 10
821 01 Bratislava
DUNNDENT
Herlianska 45
821 02 Bratislava
dunadent@gmail.com
02/4341 3510
www.klubaura.sk
Katalóg 12/13
SLUŽBY Bratislava II
ALTERNATÍVNA MEDICÍNA/AUTOMOBILY – AUTOBAZÁRE/KLAMPIARI
Automobily
– Autobazáre
Alternatívna
medicína
AUTOŠPORT-RAJNOHA, spol. s r.o.
AUTOBAZÁR
RENÁTA STAŠKOVÁ,
držiteľka certifikátu Európskej akadémie
systemických konštelácií
Konštelačné riešenie problémov:
■ VZŤAHOVÉ: medziľudské, rodinné,
partnerské či pracovné
■ ZDRAVOTNÉ: choroby orgánov,
psychické a emočné problémy
■ FINANČNÉ: zamestnanie,
podnikanie, majetkové problémy
OD Slimák – Hálkova 1, 2. posch
831 03 Bratislava
pondelok - sobota (na objednanie)
mobil: 0903 28 68 98
e-mail: staskovarenata@gmail.com
www.staskova.sk
KÚPA – PREDAJ – SPROSTREDKOVANIE
AUTOMOBILOV, LEASING
ODŤAHOVÁ SLUŽBA, PREDAJ AUTODOPLNKOV
Exnárova 1, 821 03 Bratislava
Tel./fax: 02/4333 4351, mobil: 0905 611 189
e-mail: rajnoham@pobox.sk
19
•auto elektro opravy
•diagnostika Audi, VW, Seat, Škoda, Opel, PSA
•multimediálne systémy
•audiosystémy •autoxenóny
•auto elektro doplnky •autoalarmy
•zabezpečovacie zariadenia
Závodná 26, 821 06 Bratislava 2
mobil: 0903 457 237 e-mail: hs-elektro@stonline.sk
www.autosportrajnoha.sk
+,-./
0001,-2345,-./1
-&6 %##!! #$$
,-23475,-./1
Fólie
Autobazár
AUTO - EUROS
Výkup ◆ Predaj ◆ Leasing
◆ A výmena motorvých
vozidiel
ul. Svornosti 4569/1, 821 06 Bratislava
Tel./fax: 02/455 274 67
mobil: 0903 756 976
Architektúra
záhrad
Autosklá
LANTANA
záhrady s.r.o.
záruka kvality a nízke ceny
Automobilové •Bezpečnostné
•Interiérové •Solárne
Ulica Svornosti, Bratislava
smer výpadovka SA, DS
e-mail: autofoliesaxo@post.sk
0903 795 660
Tomášikova 50/C
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 456 905 08
www.lantana.sk
Vajnorská 93, 831 04 Bratislava
www.autosklo.sk
www.sluzbyBA.sk
0800 108 109
náš team
pracuje pre Vaše zviditeľnenie
Batérie
AUTOMOBILOVÉ FÓLIE • OKENNÉ • SOLÁRNE
• INTERIÉROVÉ • BEZPEČNOSTNÉ
Označovanie autoskla VIN číslom
Hradská 78b, Bratislava-Vrakuňa
Tel.: 0903 225 626, 0915 727 772
e-mail: info@foliatech.sk
Audio-video
BANNER BATERIE SR, spol. s r.o.
viď. str. 16
Dovoz a distribúcia batérií BANNER
Za stanicou 1, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/4363 4344
Fax: 02/4342 1874
e-mail: office.bskb@bannerbatteries.com
www.bannerbatteries.com
Predaj, montáž satelitnej,
audio a video techniky.
Adresa:
Rajecká 24, 821 07 Bratislava
Slovakia
e-mail: info@elitsat.sk
Mobil:
0904 825 107, 0949 140 888
www.elitsat.sk
Elektrikári
Auto-elektroservis
Oprava alternárov a štartérov
na všetky tipy osobých a úžitkových
vozidiel
Stachanovská 8, 821 05 Bratislava
Tel.: 0905 245 021
Klampiari
Autoservis JANO
Autoklampiarske práce
Stavebný dvor, Vlčie hrdlo 90, Bratislava
Tel.: 02/455 25 883, Mobil: 0911 604 441
e-mail: servis@autoservisjano.sk
Autoklampiarske
práce
0903 747 758
Konopná 9, Bratislava
(PRIEVOZ)
www.sluzbyBA.sk
20
AUTOMOBILY – LAKOVANIE/NÁHRADNÉ DIELY/OLEJE/PNEUSERVISY
Klampiari
Náhradné diely
Klampiarstvo – lakovanie
ABX VÝFUKY
Prievozská 32
821 05 Bratislava
Tel.: 02/53 63 69 51-2
e-mail: abx@abxvyfuky.sk
www.abxvyfuky.sk
Drieňová 33, 821 01 Bratislava
tel.: 02/5564 6067, fax: 02/5556 3925
mobil: 0903 708 035, 0905 447 629
e-mail: friwa@friwa.sk
www.friwa.sk
Klimatizácie
ZAHRANIČNÉ AUTODIELY
0904 22 07 22, 0915 22 07 22
www.marcom.sk
Výmena oleja
na počkanie
otváracie hodiny: Po-Pia 7-18, So 8-13
Rožňavská 30/A, Bratislava, Tel.: 02/48 20 22 01
Herlianska 6, Bratislava, Tel.: 02/43 42 86 17
www.mikona.sk
Pneumatiky
Vladimír NÉMETH
Nákovná ul. 19, 821 06 Bratislava
Tel.: 02/4552 5241, Fax: 02/4552 5240
•Plnenie
•Údržba autoklimatizácii
Oleje
Hraničná 11
Tel.: 02/43 428 325
PREDAJ LACNÝCH POUŽITÝCH
AJ NOVÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV
A PNEUMATÍK NA AUTOMOBILY
VÝKUP POŠKODENÝCH AUTOMOBILOV NA NÁHRADNÉ DIELY
Ráztočná 60, Bratislava - Vrakuňa
Tel.: 02/4341 4304, Fax: 02/4342 0505
Mobil: 0903 763 187
info@autotuzex.sk
www.autotuzex.sk
Regenerácia
a dezinfekcia
klimatizácie
MIŠÁK
otváracie hodiny: Po - Pia 7-18, So 8-13
Rožňavská 30/A, Bratislava
telefón: 02/48 20 22 01
www.mikona.sk
Lakovanie
AUTOLAKOVŇA
PNEUSERVIS
Pneuservisy
PNEUSERVIS – GEOMETRIA
PREDAJ
AUTOSÚČIASTOK
Piesočná 29, TRNÁVKA
Tel.: 02/43335016
Mobil: 0905 714 239
RENOVÁCIA
Brzdových čelustí,
spojkových lamiel na všetky typy vozidiel
Pon. – Pia.: 8.30 – 1
17.00
PNEUSERVIS
tel.: 02/4342 1848, 4363 5737
mobil: 0903 405 628, 0903 581 311
Trnavská cesta 110, Bratislava
•karosárske práce
•predaj pneumatík a diskov
Padlých hrdinov 52, 821 06 Bratislava
Tel.: 0903 721 647
e-mail: aszasz@stonline.sk
www.autoszasz.sk
Krajinská 60, 821 06 Bratislava
Tel./fax: 02/452 43 673
Mobil: 0905 748 832
e-mail: autostop@mail.t-com.sk
Meranie emisií
Odťahovacia
služba
Odťahová služba
PNEUSERVIS
RÝCHLOSERVIS
RUČNÉ UMÝVYNIE
PROK s.r.o., Košická 6
0918 574 911
Technické a emisné kontroly
vozidiel do 3,5 t
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/44 46 15 97, Fax: 02/44 46 13 98
mobil: 0904 608 027, 0903 608 028
e-mail: stk@danubiastk.sk
www.danubiastk.sk
Drieňová 33, 821 01 Bratislava
mobil: 0911 216 624
tel.: 02/5564 6067, fax: 02/5556 3925
e-mail: friwa@friwa.sk
www.friwa.sk
Katalóg 12/13
SLUŽBY Bratislava II
21
AUTOMOBILY – POŽIČOVŇA/STK/UMYVÁRNE/SÚČIASTKY/ZABEZPEČENIE
STK
Tel./fax: 02/5341 5504
Mobil: 0905 611 605, 0910 790 050
e-mail: info@bbautoland.sk
www.bbautoland.sk
Autopožičovňa
Požičovňa
Prenájom
Ručné umývanie
a čistenie vozidiel
www.arobe.sk
Technické a emisné kontroly
vozidiel do 3,5 t
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/44 46 15 97, Fax: 02/44 46 13 98
mobil: 0904 608 027, 0903 608 028
e-mail: stk@danubiastk.sk
www.danubiastk.sk
AUPARK Bratislava
Tuning
0908 700 004
nájdete nás
v parkovacích priestoroch
Na programy:
A, B, C
PONÚKAME:
•umývanie exteriéru
•čistenie interiéru
•tepovanie
•voskovanie a leštenie laku
viď. 2 str. obálky
Sučiastky
Umyvárne
Servisy
AUTOOPRAVOVŇA U ALEXANDRA
AUTOMOTO - SÚČIASTKY
Hradská 86, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/4524 7137
Mobil: 0903 444 088
e-mail: europecar@mail.t-com.sk
Komárovská 42, 821 06 Bratislava 214
Tel.: +421 2 45 52 28 28
Mob.: +421 903 455 800 – servis
Zabezpečenie
www.autoalex.sk
M.B. AUTOCENTRUM s.r.o.
•Mechanické opravy motorových vozidiel
•Diagnostika (Škoda, Audi, VW, Seat)
•Predaj náhradných dielov • Pneuservis
Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/434 14 576, Fax: 02/434 10 798
0903 222 040, 0905 284 119, 0903 460 964
www.mbautocentrum.sk
Autoservis
U PEŤA PALA
•Mechanické práce
•Servisné prehliadky
EMISNÉ KONTROLY:
ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY
Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/446 34 307
www.novosedlik.sk
Autoškoly
Autoškola APOLLO
TEL. objednávky: 02/43 41 56 18
viď. str. 20
Benzín – LPG (bez kat.) Benzín – LPG (r. kat.–OBD)
Orenburská 13, 821 06 Bratislava
Tel.: 0903 227 527
AUTO POLA spol. s r. o.
AUTORIZOVANÝ SERVIS VOZIDIEL HYUNDAI
●
karosárske a lakiernicke práce
● pneuservis ● geometria
Vajnorská 89
www.autopola.sk
Tel.: 02/44 46 12 90 Fax: 02/44 46 12 91
RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ
A PNEUSERVIS
0907 321 836
Galvaniho 12 A
čistenie interiérov – exteriérov
e-mail: tepad@tepad.sk
www.tepad.sk
• Kurzy skupiny B
• Kondičné jazdy
• Individuálny prístup k našim
žiakom podľa ich požiadaviek
• Profesionálny a milý prístup
• Možnosť vykonávať kondičné
jazdy aj na vlastnom aute
Zoltán Horváth
Biskupická 1, Bratislava
Mobil: 0949-26-4-26
www.sluzbyBA.sk
22
AUTOŠKOLY/BIELIZEŇ - SPODNÁ/CUKRÁRSKA VÝROBA/ČALÚNNICTVO
Autoškoly
Bytový textil
– doplnky
Cukrárska
výroba
autoškola TEKAUER
Profesionálny prístup • Spoľahlivosť
a flexibilita • Skúsení lektori • Kondičné jazdy
• Možnosť platby na splátky bez navýšenia
VÝROBA A PREDAJ
CUKRÁRENSKÝCH
VÝROBKOV
ÍME
NAUČÉHO
KAŽD
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/43 42 15 00, Mobil: 0905 328 799
Pavol ŽIFČÁK
www.autoskolafortuna.sk
• Kurzy na skupinu „B“
• Kondičné jazdy (aj na vašom vozidle)
• Školenie vodičov
•Vyučujeme defenzívnu jazdu!
Spoje MHD:
trolejbus č. 205, 212, 201, 209
električky: 8, 9, 14
Bicykle
BICYKLE
Peter Privara
NÁJDETE NÁS NA NOVEJ ADRESE
www.bicykle-pp.sk
ZÁCLONY
Borekova 6, 821 06 Bratislava - Pod. Biskupice
MT: 0905 583 062, 0917 550 306
e-mail:autoskola.tekauer@gmail.com
www.autoskola-tekauer.sk
•Záclony
•Dekoračné látky
•Roletky
•Garníže
•Japonské steny
•Prídeme !
•Navrhneme !
•Ušijeme !
• Zavesíme !
Hradská 27/a, 821 07 Bratislava
Tel./fax: 02/4552 6387
Mobil: 0903 430 224
Výroba a predaj
cukrárenských výrobkov
Ponúkame zákusky, torty na svadby,
promócie a iné rodinné oslavy
Revolučná 46, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/4342 8657
www.danela.sk
Čaj – čajovne
Trenčianska 47, Bratislava
Tel.: 02/554 22 831
www.gardenia.sk
gardenia@gardenia.sk
Cestovné
kancelárie
KOLOSEO
Tomášikova 50/B, Bratislava
02/2075 2727, 0903 696 997
Bielizeň – spodná
špecializované
predajne spodnej bielizne
Krížna 40, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/5556 6486
Miletičova 36, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/5564 1354
info@bodyline.sk www.bodyline.sk
DUBTOUR, s.r.o.
Karpatská 28
811 05 Bratislava
Telefón: +421 2 52 62 41 44/45
E-mail: dubtour@dubtour.sk
Cukráreň
SPODNÁ BIELIZEŇ
DÁMSKA,
PÁNSKA A DETSKÁ
Po – Pia: 10.00 – 18.00, So: 9.00 – 12.00
Tomášikova 7, 821 01 Bratislava
Tel.: 0904 106 306
Čalúnnictvo
JO.BEN
čalunníctvo
Oprava
Oprava a
a výroba
výroba
nábytku
nábytku
Cukrareň u Jolky
Ponúkame Vám veľký sortiment zákuskov a tôrt,
zmrzlinu vlastnej výroby. NOVINKA: zmrzlinovo-šlahačkové torty rôzne druhy
jedine v Bratislave. Tešíme sa na Vás...
Podunajská 24, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 905 462 257 jolanamichnova@zoznam.sk
Katalóg 12/13
Tučkova 10, Ružinov
Tel.: 0903 714 604
e-mail: jo.ben@centrum.sk
SLUŽBY Bratislava II
ČISTIARNE/DOJČENSKPÉ POTREBY/DOMÁCE POTREBY/ELEKTROINŠTALÁCIE
ČALÚNNICTVO
Hanácka 2, 821 04 Bratislava
02/4342 2281
0903 392 185
Domáce
elektrospotrebiče
Elektroinštalácie
CENTROSERVIS
Čistiarne
PREDAJ:
domácich elektrospotrebičov
aj vstavaných
do kuchynských liniek
Rýchločistiareň
značkový SERVIS:
Whirlpool • Gorenje-Mora
Concept
Chemické čistenie šatstva,
kože a kožušín,
pranie a žehlenie
TF – čistiarenský salón
M. Sch. Trnavského 4, Dúbravka,
Tel.: 02/643 643 41
Eisnerova 54/C, DNV, Tel.: 02/647 707 15
Saratovská 9, Dúbravka – OD SARATOV
Obchodná – ROYKO PASÁŽ,
Tel.: 02/555 71 467
Miletičova 46, Tel.: 02/5296 2042
Muchovo nám. (v budove BILLA)
– Petržalka, Tel.: 0905 575 267
23
(návšteva mechanika aj vo večerných
hodinách, alebo skoro ráno)
02/64 775 134 • 0902 818 180
www.centroservis.sk
centroservis@centroservis.sk
Domáci majster
Komplexné elektroinštalácie
• Montáž a plombovanie
podružných elektromerov
určených na fakturačné účely
• Elektroištalácie každého
druhu, revízie projektová
činnosť
• zabezpečovacie systémy
• Kamerové systemy
• Prerábky bytových jadier,
stavebné práce, obklady,
dlažby, montáž plávajúcich
podláh
ELESP s.r.o.
Vlčie hrdlo 83/1887, 821 07 Bratislava
Tel./fax: +421 2 2074 7379
Mobil:
+421 905 398 645, +421 905 547 379
elesp@elesp.sk
www.elesp.sk
Čistenie peria
ČISTENIE PERIA
Šitie bytového textilu, paplónov
čistenie peria
Padlých hrdinov 71, Pod. Biskupice
Tel.: 02/45 526 898
mobil: 0915 723 539
Zoltán TÓTH
www.sluzbyBA.sk
•elektroinštalačné práce
•revízie, nákup a predaj
•parkety a podlahy
náš team
pracuje pre Vaše zviditeľnenie
Tel.: 0911 444 120
e-mail: zoltan.toth@szm.sk
Detské kočíky
Domáce potreby
Maroš MATUŠKA
a jeho tím: KOMPLETNÉ SLUŽBY
DO-TEX
koãíky, autosedaãky a in˘ detsk˘ tovar
www.samo-kociky.sk www.chipolinosk.sk
Tel.: 0911 539 340, 0917 627 089
Dojčenské potreby
koãíky, autosedaãky a in˘ detsk˘ tovar
www.samo-kociky.sk www.chipolinosk.sk
Tel.: 0911 539 340, 0917 627 089
Po – Pia: 9:30 - 18:00
So: 9.00 – 12.00
Elektroinštalácie
Domáce potreby
Budovateľská 19, 821 08 Bratislava
Keramické a plastové kvetináče, zeminy
a hnojivá ■ Umelé kvety, darčekové predmety
Hálková 1, Bratislava, Tel.: 0903 537 890
e-mail: matuska@internet.sk
Deratizácia
mobil: 0905 417 051
Elektronické
súčiastky
Deratizácia – Dezinfekcia
Dezinsekcia
ELEKTROCOMP s.r.o.
0903Igor435
111
HOLEŠ
Mierová 83, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/4341 3360
www.elektrocomp.sk
Elektronické súčiastky
www.sluzbyBA.sk
24
FILATELIA/FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY/HAVARIJNÁ SLUŽBA
Elektrické
spotrebiče – opravy
Finančné
a investičné
poradenstvo
Poradenstvo a sprostredkovanie
predaja hypotekárnych úverov
Filatelia
Filatelia – Numizmatika
Predaj – Výkup
Otvorené: Po – Pia: 10.00 – 18.00
Lazaretská 11, 811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/529 67 411
Mobil: 0903 346 906
Fitness a relax
HYPOTREND SLOVAKIA s.r.o.
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
Tel./fax: 02/5564 0577
0911 025 222, 0911 756 304
www.hypotrend.sk
Fotografické ateliéry
Baby FOTO
•svadobné a detské fotografie,
fotobook, fotodarčeky
•prepisy video záznamov
na DVD
Železničná 27, Bratislava – Vrakuňa
Tel.: 0905 630 922
www.babyfoto.sk
www.profisvadba.sk
Fotokeramika
RENÉ
OTVO– 22.00 ŇA
6.30ÓNA / VRAKU
Z
PEŠIA
FITTNES STROJE
SAUNA/FÍNSKA SAUNA/INFRASAUNA
TURBOSOLÁRIUM/ROLLETIC/MASÁŽE/SLENDER
ODBORNÉ PORADENSTVO
ŠIROKÝ SORTIMENT ŠPORTOVEJ VÝŽIVY
VassalGYM | Bučinova 2-4
Pešia zóna, Vrakuňa Bratislava
tel.: 02/4552 6269, mobil: 0905 765 217
www.vassalgym.sk
FITNESS
a relaxačné centrum
Tel.: 02/4341 5618
Finančné služby
poistovaci agent pre viacero poistovni
Ing. Štefan Gburik
Liščie Nivy 6, 821 08 Bratislava
tel.: 02/55 645 164, mobil: 0907 790 468
www.gburik@szm.sk
FOTOKERAMIKA
Fotokeramika priamo
od výrobcu.
Výroba:
Fotografie
na náhrobné pomníky
Kávové šálky
Porcelánové taniere
Fotokeramika sa dodáva na Slovensko, do
Grécka, Maďarska a
štátov bývalej
Juhoslávie.
Naše služby
ponúkame pri cintoríne
Ružinov.
Kontakt:
0903 718 032 resp. 00381 644 045 462
www.fotokeramika.rs
www.kamenarstvo-bratislava.sk
Katalóg 12/13
Gastronómia
La Fiamma
Reštaurácia LA FIAMMA
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
Tel.: 0917 279 506
Bakchus Vila
Pod lipami 1
Bratislava - Vajnory
mobil: +421 949 822 192
+421 911 611 668
bakchusvila@bakchusvila.sk
www.bakchusvila.sk
Havarijná služba
NONSTOP – KRTKOVANIE
čistenie elektrochemickým strojom – vysokotlakovým zariadením
• čistenie kanalizácií, odtokov, drezov
• čistenie dažďových zvodov
• čistenie lapačov tukov
• TV - monitoring
• odfrézovanie usadenín a koreňov v kanalizácii
tel.: 0903 151 165
e-mail: krtkovanie@centrum.sk
volajte non-stop 24 hodín
Hodinári
– hodinárstvo
LANG VOJTECH – HODINÁRSTVO
Predaj a servis hodín a hodiniek všetkých
typov, švajčiarske a starožitné, výmena
bateriek a vodotesnosť na počkanie.
Ostredkova 1 – OD Budúcnosť, Bratislava
Tel.: 02/4341 1052
Hotely
Hradská 20, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
Tel.: +421 2 45 24 54 60, Fax: +421 2 45 64 20 52
e-mail: hotel-tereza@hotel-tereza.sk
www.hotel-tereza.sk
SLUŽBY Bratislava II
25
HOTELY/CHOVATEĽSKÉ POTREBY/INTERNETOVÝ OBCHOD
Komfortné ubytovanie za ceny, ktoré
prekvapia
Chovateľské
potreby
Inštalatéri
Stará Vajnorská 37, 832 18 Bratislava
Tel. č.: 02/49 224 345
e-mail: hotel@hotelprim.sk
ubytovanie v 1, 2, 2+1-posteľových izbách
s kúpeľňou, WC, TV, parking
Ondavská 5, 820 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5557 2789 - 4844, 5541 0508 - 09
Fax: +421 2 5557 3180, e-mail: hotel@turist.sk
www.turist.sk
viď. str. 46
SOLE III. s.r.o.
Hračky
INŠTALATÉRSKE PRÁCE
– VODA
Bzovická 20, 851 07 Bratislava
mobil: 0903 035 705
Pozývame Vás do novootvorenej
predajne na Grösslingovej 11, BA I
Po – Pi 11.00 – 18.00
Kompletný sortiment
mob.: 0910 901 940
www.lega-pp.sk
Kompletné služby
voda, plyn, kúrenie
Hygienické
potreby
ALFÖLDI
Kontakt: 0905 84 29 51
e-mail: a.alex@centrum.sk
HYGIENICKÉ POTREBY
Vajnorská 134, Bratislava
Tel: 02/4463 2003-4, Fax: 02/4463 2005
e-mail: office@doublen.sk, doublen@doublen.sk
Marián Benko
www.ecandyd.sk
Import – export
www.doublen.eu
Hutný materiál
Internetový obchod
Krmivá pre psov a mačky
Donášková a zásielková
služba v SR
Čokoláda, aloe vera, energy
drinky, cider, cafe, kaviarenský
a reštauračný sortiment.
PREDAJ:
•železiarsky tovar
•hutný materiál
•betonárska oceľ
•drôty, pletivá
•strešné žľaby a zvody
0905 133 168, 0903 768 625
02/4445 33 29
www.euro-premium.sk, www.acana.sk
Predajňa: Bratislava 3, Zátišie 10 (pri Poluse)
Najlepšie ceny iba u nás!!!
ROZVOZ VLASTNOU DOPRAVOU
Chovateľské potreby
Tel.: 0903 10 60 60
Kalinčiakova 1, Bratislava
Kontakt: 0907 409 203
www.venustas.sk
Jazykové kurzy pre firmy a verejnosť
- podľa vašich predstáv
Buďte v kurze! V našom klube na Dunajskej 29
v Bratislave alebo vo Vašich priestoroch.
Dunajská Lužná, Podnikateľská 3087
Jazykové kurzy
INTERLINGUA, jazykový klub 74
Tel.: 0908 956 573, 0915 847 469
e-mail: manager@interlingua74.sk www.interlingua74.sk
www.sluzbyBA.sk
26
JAZDECKÁ ŠKOLA/KADERNÍCTVO/KAMENÁRSTVO
BABYFUN
Kaderníctvo JADRAN
cvičenie pre mamičky s deťmi,
jazykové kurzy
Staromlynska 55, Pod. Biskupice
Tel.: 0903 622 266
www.babyfun.sk
Dámske, Pánske, Detské
0903 766 944
Kozmetika
0903 755 066
Permanentný make up
0915 830 488
Rezedová 5 BA
Tel.: 02/4333 0843
Jazdecká škola
jazdecké
a chovateľské potreby
KADERNÍCTVO
Janka Kráľa 26, Bratislava
Jazdecká škola GladHorse
Kvetoslavov Vám ponúka:
• výuku anglického jazdenia
a starostlivosti o kone pre začiatočníkov
aj pokročilých
• pre pokročilých možnosť vychádzok
do okolia, skokový alebo drezúrny výcvik.
Kontakt:
Ladislav Cingr
Tel.: 0949 536 521, 0902 815 899
Jazdecký tábor
5-dňový denný tábor v Jazdeckom klube Gladhorse
Kvetoslavov pre deti od 7-15
rokov za 175 eur.
Viac informácií:
0949 536 521, 0902 815 899
Jazdecké
a chovateľské
potreby
jazdecké
a chovateľské potreby
Dámske, Pánske, Detské
Predlžovanie
a zahusťovanie vlasov.
Predaj vlasovej kozmetiky
MATRIX, BIOLAGE.
Trvalé narovnávanie vlasov
RETEX.
Tel.: 0903 780 991
Pre kaderníčky aj školenia RETEX
na tel. č.: 0911 330 044
Pondelok – Piatok: 9.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 12.00
Streda a Nedeľa: voľný deň
Kamenárstvo
Priekopnícka 10559/24
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Tel.: 02/33 22 72 83
V našich
kamenných predajniach
ako aj v našom eshope
Vám ponúkame:
• široký sortiment nových
jazdeckých potrieb pre
western, parkúr a drezuru
za bezkonkurenčné ceny
• univerzálne krmivo pre
vaše kone značky Equest
Elite
• možnosť zakupenia si
darčekových poukazov
• možnosť zakupenia
si poukazov na kurz
jazdenia v jazdeckom
klube Gladhorse
Kvetoslavov
• možnosť kúpy a predaja
pouzitých jazdeckých
potrieb v našom bazáre.
viď. str. 26
Kaderníctvo
Pomníková výroba
predovšetkým z materiálov
žuly a mramoru
Trnavská cesta 110/A
Tel.: 02/4341 3333
bedrock.kamenarsto@stonline.sk
www.bedrock.sk
Katalóg 12/13
Nájdete nás:
900 46 Most pri Bratislave
Nálepkova 313
940 67 Nové Zámky
Považská 18,
www.equestelite.sk
0949 536 521, 0902 815 899
SLUŽBY Bratislava II
27
KANCELÁRSKE POTREBY/KLIMATIZÁCIE/KOPÍROVANIE
Klampiari
– klampiarstvo
KAMENÁRSTVO
EUROKAMEŇ
KLAMPIARSTVO
Jagon s.r.o. - Kamenárstvo
• predaj, výroba, montáž
a demontáž pomníkov
• poradenstvo pri výbere
pomníka
• oprava pomníkov
• sekanie a obnova písma
• cintorínske doplnky (vázy,
lampáše,…)
• individuálny
a profesionálny prístup
k zákazníkovi
Kamenárstvo a kamenárske práce
• Kompletná výroba a dodávka
náhrobných kameňov (pomníky
jedno hrobové, pomníky dvoj
hrobové,pomníky viac hrobové,
monumenty, hrobky, urnové,
spomienkové, prícestné, pamätníky)
• Rekonštrukcie pomníkov
• Dlažby, obklady
• Schodišťové prvky, nástupníce, pod
stupnice, sokle
• Dosky stolov a konferečných stolíkov
• Kuchynské pracovné dosky, police,
doplnky, obklady stien
• Barové dosky, reštauračné – recepčné
a predajné pulty
• Umývadlové dosky a dosky
kúpeľňového nábytku
• Sekanie a farbenie písma na kameň
Trojičné nám. 1
821 06 Bratislava
e-mail: klampiarstvo@klampiarstvo.sk
www.klampiarstvo.sk
FRANTIŠEK MUCSKA ml. – Klampiarstvo
Poľnohospodárska 12, 821 07 Bratislava
Tel: 0905 649 807, 02/2070 9865
Klimatizácie
KLIMATIZÁCIA
VZDUCHOTECHNIKA
ODVLHČOVANIE
•PREDAJ
•MONTÁŽ
•SERVIS
e-mail: jagonsro@gmail.com.
Mobil: 0910 312 576
Kancelárske
potreby
J. Cígera - Hronského 4,
Bratislava
Tel.: 0903 474 449
www.euroklimask.eu
Kopírovanie
02/45 52 63 63
Fax: 02/45 24 99 69
Po - Pia: 08.00 - 18.00
Sobota: 08.00 - 12.00
výroba vizitiek
gravírovanie
kancelárske potreby
hospodárske tlaèivá
laminovanie
hrebeòová väzba
kopírovanie
VÝROBA PEÈIATOK
Tel.: 02/45 52 63 63
Fax: 02/45 24 99 69
www.atti.sk
Kazanská 46, 821 06 Bratislava
Kotly - kotolne
Kazanská 46, 821 06 Bratislava
Adresa:
na parkovisku
pri Ružinovskom cintoríne
a Kožušnícka 3,
Bratislava – Jarovce
Mobil:
0944/376 283, 0948/454 240
eurokameneu@gmail.com
www.eurokamen.eu
Tel./fax: 02/4552 6231
02/4524 7450
0905 600 882
0905 649 807
Kancelárske potreby
Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
(areál Golden City, objekt č. 25)
Tel.: 02/4363 2532-3
www.officeland.sk
www.sluzbyBA.sk
28
KOZMETICKÉ SALÓNY/KÚRENIE/KVETINÁRSTVO/LEKÁRNE
Kozmetické
salóny
CENTER HEALTH & BEAUTY
REDUKCIA VÁHY
A ODSTRÁNENIE CELULITÍDY
•Ultrazvuková liposukcia s vacupressom
•The Cambridge Diet – vyvážená, bezpečná
a rýchla diéta
FLASHWAVE ACTIVE
•Fotodepilácia – trvalé odstránenie všetkých
typov chĺpkov
•Fotoomladenie – omladzujúci anti-age efekt
ESTETICKÁ DERMATOLÓGIA
•Exfoliácia - mikrodermobrázia – hĺbkové
čistenie tváre, dekoltu a krku
•Mikrolifting – vyhladenie mimických vrások
•Rádiofrekvencia tváre – stimulácia kolagénu
•Vakutonic a fotomassage – omladenie pleti
a vypínanie tkaniva
Kurzy
Kvetinárstvo
Jedinečné zážitkové kurzy,
relaxačné, výtvarné,
osobnostný rozvoj,
program kreatívny
manažér pre firmy
•pre jednotlivcov •pre firmy
12-ročné skúsenosti
0905 255 585, 0903 110 228
ZIV, Trenčianská 53,
www.creativemanager.sk, www.ziv.sk
náš team
pracuje pre Vaše zviditeľnenie
Krtkovanie
KRTKOVANIE
nonstop 24 hodín
0903 422 535
Neodteká Vám umývadlo,
drez, vaňa, WC či kanalizácia?
• čistíme rotačne i tlakom
doprava
Bratislava a oklie
GRÁTIS
02/44 44 26 84
krtkovia@krtkovia.sk
10%
0918 396 350
www.krtkovia.sk
zľava
pri predložení inzerátu
•darčekové predmety
•kochlíkové kvety
Po – Pia: 8.00 – 18.00
So: 8.00 – 13.00
amarylis@amarylis.sk
www.amarylis.sk
Ostredková 1, (OD Budúcnosť)
Tel.: 02/4342 6706
0908 758 555
NC HRON – Dudvážska 5 – Bratislava
– Dolné Hony – Tel.: 02/5263 6527
ponúka získať vzdelanie
(novú kvalifikáciu)
•KOZMETIČKA
•KADERNÍČKA – KADERNÍK
•VIZÁŽISTKA – VIZÁŽISTA
•NECHTOVÝ DIZAJN A MANIKÚRA
•PEDIKÚRA
•KUCHÁR – ČAŠNÍK – BARMAN
•OPATROVATEĽKA pre EÚ
Bližšie informácie na tel. č.:
02/4444 2205, 0905 123 858,
0910 220 325
e-mail: amosk@amosk.sk
www.amosk.sk
Kúrenie
Voda – Plyn – Kúrenie
• dodáme TV – monitoring
aj s EU protokolom
• zameriame smer, hĺbku, dĺžku
jestvujúcej kanalizácie
•donáška kvetov
Kníhkupectvo
Center Health & Beauty
Poliklinika ProCare, Betliarská 3, 851 07 Bratislava
tel.: +421 911 308 828, www.healthandbeauty.sk
www.sluzbyBA.sk
KVETINÁRSTVO
AMARYLIS •kytice, vence
Teplovodné vykurovanie krbom
Lekárne
„Vaša rodinná lekáreň“
Otvorené:
Po – Pia: 8.00 – 18.30
So: 8.00 – 12.00
Kazanská 54, 821 06 Bratislava
Tel.: 02/45 24 33 35
Fax: 02/45 24 33 45
Mobil: 0911 790 903
e-mail: lekaren@lekarenviamila.sk
Lekárska
kozmetika
Dunajská Lužná
Košariská 185/4 – pri zmrzline
Tel.: 0903 651 126
Maroš MATUŠKA
a jeho tím: KOMPLETNÉ SLUŽBY
Voda + kúrenie
Budovateľská 19, 821 08 Bratislava
Katalóg 12/13
mobil: 0905 417 051
e-mail: matuska@internet.sk
SLUŽBY Bratislava II
LEŠENIE/MANIKÚRA/MASÁŽE/MATERSKÉ ŠKÔLKY/METROVÝ TEXTIL
29
CHIRMED PLUS s.r.o.
Odborník na laserovú epiláciu
ážky
eme pouk
Akceptuj a SODEXHO
BENEFIT
Zámocká 10
811 01 Bratislava
T-Mobile: +421 910 314 909
Orange: +421 905 644 840
tel.: +421 2 544 10 433
e-mail: bratislava@chirmedplus.sk
www.chirmedplus.sk
Lešenie
Prenájom
debnenia
a lešenia.
TEBAU, spol. s r.o., Bojnická 18/C,
831 04 Bratislava, tel. 02/49 68 39 00-2
www.tebau.sk
Maliari interiérov
š
t
ú
d
i
o
masáže a telové ošetrenia
A H A
š t ú d i o
( +421 911 440 554
( +421 908 891 791
e-mail:info@aha-studio.sk
www.aha-studio.sk
Materské škôlky
súkromná škôlka
SMAJLÍK
• zariadenie rodinného typu
• zamerané
na zdravý životný štýl
• krásne prostredie
• láskavý individuálny
prístup
Komárovská 37, 821 06 Bratislava
Tel.: 0903 772 277
e-mail: smajlik@smajliksro.sk
•výroba stierky
a maľby interiérovej
+ miešanie farieb
•maliarské práce
(sadrokartón, maľby interiérov,
tapety)
Hradská II. 13875
821 07 Bratislava 214
Tel.: 02/4564 3025
Tel./Fax: 02/4552 3967
Mobil: 0903 214 873
www.kfmaliarstvo.sk
e-mail: kfmaliarstvo@kfmaliarstvo.sk
Manikúra
Meracia
a regulačná
technika
Lietavská 9, 851 06 Bratislava
Tel./fax: 02/6382 8349, 6382 8367
Mobil: 0903 703 717
e-mail: zenservis@zenservis.sk
www.zenservis.sk
Metrový textil
Violetta
MANIKÚRA
55 64 03 28
Bajzová 11/A
Bratislava
predaj metrového textilu
z talianska
Grösslingová 37, Bratislava, Slovakia
+421 944 280 120
violettabratislava@gmail.com
www.sluzbyBA.sk
30
MODELÁRSTVO - MODELY/NECHTOVÝ DIZAJN/OHRIEVAČE VODY
Modelárstvo
– modely
Nechtový dizajn
Ohrievače vody
MODELY
predaj - výkup
Lazaretská 11
Otvorené: Po-Pia: 10:00 – 18.00
Tel.: 0903 381 256
O
VŠETK
IZAJN
OVÝ D
T
H
C
E
PRE N
PREDAJŇA v OD SLIMÁK
– 2. poschodie
Hálkova 1, Bratislava
www.automodely.sk
Motocykle
Rekvalifikačné KURZY:
• Nechtový dizajn
• Vizážistika
MOTOCYKLE
Royal Enfield
Očná optika
www.motolegend.sk
0904 941 534
Nehnuteľnosti
správa
AG-EXPERT, s.r.o.,
Správa budov, projektovanie, rekonštrukcie, expertízy,
statické výpočty v oblasti pozemných stavieb.
Zvolenská 3, 821 09 Bratislava, Tel.: 02/5341 4351,
e-mail: ag-expert@stonline.sk
Otváracia doba:
po-pia: 09.00 – 18.00
Kaštieľska 4, Bratislava
tel.: O2/4342 5552
Otváracia doba:
po-pia: 09.00 – 12.30, 13.00 – 17.30
DOMBYT Benčíková, spol. s r.o.
Správa nehnuteľností
Bajzova 10, Bratislava
tel.: 02/555 71 812
zoltanoros@mail.t-com.sk
Račianska 101
www.orosoptika.sk
Tel.: 02/4463
8766
viď. str. 30
ELEKTRICKÉ
OHRIEVAČE VODY
•Predaj • Montáž
•Servis
www.eliz.sk
Tel.: 02/5363 4207
Odevy – opravy
OPRAVY
A ÚPRAVY ODEVOV
Po – Pia: 11.00 – 17.00
Záhradnícka 27, Bratislava I
Tel.: 0918 618 613
Svetová premiéra ImpressionIST.
Ponuka športových slnečných okuliarov aj v dioptrickom prevedení:
okuliarové šošovky špeciálne vyvinuté pre potreby videnia pri športe.
● Zvolenie okuliarových rámov použitím fotografií:
na porovnanie Vášho zovňajšku s rôznorodými rámami.
● Poradenstvo pri výbere Vašich okuliarových šošoviek:
zohľadnenie individuálnych parametrov zákazníka a ním vybraného
okuliarového rámu.
Ďalej ponúkame:
● vyšetrenie zrakovej ostrosti
● farebné sklá, antireflexné vrstvy,
očným lekárom
slnečné okuliare
● nové druhy multifokálnych
+ autorefraktokeratometer
● vyhotovenie dioptrických
skiel
● veľký výber okuliarových obrúb
okuliarov
● všetky druhy organických
● aplikáciu kontaktných
a minerálnych skliel
šošoviek
●
www.orosoptika.sk
Katalóg 12/13
Otváracia doba:
po-pia: 09.00 – 18.00
Kaštieľska 4, Bratislava
tel.: O2/4342 5552
Otváracia doba:
po-pia: 09.00 – 12.30, 13.00 – 17.30
Bajzova 10, Bratislava
tel.: 02/555 71 812
zoltanoros@mail.t-com.sk
SLUŽBY Bratislava II
OPRAVY A ÚPRAVY ODEVOV/OPRAVA OBUVI/PARKETY A DVERE
OPRAVY
A ÚPRAVY ODEVOV
Oprava obuvi
Oprava šijacích
strojov
OPRAVA OBUVI
- VITEK IVAN
Po – Pia: 11.00 – 17.00
So: zatvorené
Záhradnícka 27, Bratislava I
Tel.: 0918 618 613
31
OTVÁRACIE HODINY:
Po. - Pia.:
8.00 – 12.00
14.00 – 18.00
OPRAVA ŠIJACÍCH Po – Št: 9.00 – 17.00
Pia: 9.00 – 13.00
STROJOV
p. ADAMKO
Tel.: 02/444 50 418
0903 764 042
Prešovská 45
821 02 Bratislava
Rezedova 5, Ružinov
0903 632 763
www.sluzbyBA.sk
náš team
pracuje pre Vaše zviditeľnenie
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: info@stahovanie.eu
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: kosice@lobo.sk
Oprava
obuvi a koženého
tovaru
www.stahovanie.eu
SŤAHOVANIE
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Odvoz a likvidácia
nábytku
✓ Odvoz a uskladnenie
odpadov
✓ Výkup železa a farebných
kovov
✓ Autorizovaný zber
a spracovanie autovrakov
✓ Demontáž, rozpaľovanie
technologických zariadení
✓ Demolačné a búracie práce
✓ Autodoprava, preprava VZV
a UNC
www.p-k.sk
Prevádzka:
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/44460089
mob.: 9011 289 790
FESA – opravy záhradnej mechanizácie
Po – Pia: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
So: 9.00 – 12.00
Orechová 1/A – oproti Baumaxu
0903 461736
frantiseksapak@zoznam.sk
Papier
– velkoobchod
PAPIER – veľkoobchod
Odvoz a likvidácia
odpadu
ODVOZ
A LIKVIDÁCIA ODPADU
Opravy
záhradnej
mechanizácie
Vajnorská 134, Bratislava
Tel: 02/4463 2003-4, Fax: 02/4463 2005
e-mail: office@doublen.sk, doublen@doublen.sk
Otváracie hodiny:
www.doublen.eu
Po – Štv.:
10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Pia.:
10.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Parkety a dvere
Kontakt:
0903 425 929
Švédske drevené podlahy KÄHRS
Nemecké laminátové podlahy WITEX
České interiérové dvere a zárubne SAPELI
Bratislava, Blagoevova 4
Tel.: 02/6241 0527, Fax: 02/6241 0030
e-mail: info@tricompleting.sk www.tricompleting.sk
OPRAVA OBUVI
A KOŽENÝCH VÝROBKOV
ČISTIAREŇ
KĽÚČOVÁ SLUŽBA
BEZPEČNOSTNÉ KĽÚČE
zn. EVVA, GUARD, MULT.T.LOCK, DEFENDLOCK
PREDAJ TREZOROV
Dudvážska ul. 5,
Po – Pia 9.00 – 19.30, So 9.00 – 13.00
www.sluzbyBA.sk
32
PEDIKÚRA/POHREBNÍCTVO/POČÍTAČE/PRÁČOVNE/PREKLADY A TLMOČENIE
Pedikúra
Požičovňa
náradia
•Pedikúra•Manikúra
•Nechtový dizajn
akreditované školenia
ZĽAVY PRE DÔCHODCOV
Tehelná 25, 831 03 Bratislava
Tel.: 02/4446 2909, 0903 560 114
www.lesanges.sk
Roveros, s.r.o.
Požičovňa náradia a stavebnej mechanizácie
Servis spotrebnej elektroniky
Otváracie hodiny: 8.00 – 16.00 v pracovné dni
plynosluzba@plynosluzba.sk
Peter HAŠTO
Tel.: 02/5341 8975, 0903 462 613
Zvolenská 12, Bratislava
Internetový predaj náradia
www.imkcycle.ic.cz
Žitná 50, Bratislava - Rača
Tel.: 02/4487 1170
0915 779 419, 0905 501 856
www.madmat.sk, madmat@madmat.sk
predaj a servis bicyklov
ski servis
Mikuláš VRBA
plynové revízie
0905 795 770
Pohrebníctvo
KAMENÁRSTVO
EUROKAMEŇ
0944/376 283, 0948/454 240
www.eurokamen.eu
viď. str. xxx
0905 611 832
info@pramang.sk
www.pramang.sk
Predaj a servis
bicyklov
PLYNO-SLUŽBA, s.r.o.
OPRAVA A MONTÁŽ
REVÍZIE PLYNU
pranie bielizne pre ubytovacie
a reštauračné zariadenia
Galvaniho 22, 821 04 Bratislava - Trnávka
Tel.: 02/4342 2533, mobil: 0905 734 186
Plyn – inštalácie
– rozvody – revízie
plyn, voda, kúrenie, kanalizácia
Práčovne
Požičovňa a predaj
náradia
a stavebnej mechanizácie
Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/321 09 165
Mob.: 0903 461 130
otváracia doba:
Po - Pia 11.00 – 19.00
So
9.00 – 13.00
Exnárova 16, 821 03 Bratislava
Tel.: 02/43 41 28 84
e-mail: imkcycle@centrum.sk
Autorizovaný predaj
a servis bicyklov
ððð§àëÞÞçÛâäÞ§ìä
Počítače
Prerábanie
interiérov
Pôžičky
Ján PALLANG
• drobné murárske práce
• maľby
• stierky • nátery
Mobil: 0905 257 454
e-mail: firmapallang@gmail.com
www.maliarnatierac-bratislava.sk
Preklady
a tlmočenie
KRÁTKODOBÉ A RÝCHLE PÔŽIČKY
• požičiame až 3 000 €
• splatnosť do 48 mesiacov
• v lokalitách: Bratislava, Marianka, Borinka,
Ivánka pri Dunaji, Malinovo, Most pri Bratislave,
Zálesie, Nová deninka, Miloslavov, Rovinka,
Dunajská Lužná
viď. str. 4
0949 191 043, 0917 497 546
e-mail: jurky@jurky.sk
Sme tu pre Vás aj cez víkend a sviatky
Katalóg 12/13
FRANCÚZŠTINA
čeština, taliančina – PREKLADY – TLMOČENIE
(aj súdne)
Ručná výroba blahoželaní, pozvánok, ...
PhDr. Vladimíra HUDÁKOVÁ
Tel.: 0905 385 726 e-mail: mirahud@nextra.sk
SLUŽBY Bratislava II
33
PSIE SALÓNY/REKLAMA/RELAXAČNÉ CENTRÁ/REŠTAURÁCIE
Mgr. František Fundárek, CSc.
Reklama
prekladateľ - tlmočník (Bratislava)
Jazyky:
nemčina, angličtina, maďarčina.
17-ročná prax, preklady odborných
textov vrátane technických. Preklady
textov EU (smernice, nariadenia).
Rýchlosť – presnosť
– spoľahlivosť.
Tel.: 0903 283 886
e-mail: fero.fundarek@centrum.sk
. preklady zo všetkých a do všetkých
svetových jazykov . súdne preklady
. korektúry textov . tlmočenia
www.langvista.sk
FAMI s.r.o. – grafické štúdio
Hradská 57, 821 07 Bratislava – Vrakuňa
tel.: 02/5564 8637, e-mail: grafika@fami.sk, www.fami.sk
tSF[BOÈBUMBIJFOÈSFLMBNB
tOÈWSIZBSFBMJ[ÈDJBQPMFQPWWâLMBEPW
BBVUPNPCJMPW
tNBMPBWFňLPGPSNÈUPWÈEJHJUÈMOBUMBIJ
LOJIÈSTLFTQSBDPWBOJF
tW âSPCBSFLMBNOâDIUBCÞňCBOOFSPW
BSPMMVQTZTUÏNPW
tPTWJUTDBOBEJHJUÈMOBGPUPHSBmB
tW âSPCBQFIJJBUPLOÈMFQJFL
OBäFIňPWBIJJFLBOÈÝJWJFL
tQSFEBKBQPUMBIJUFYUJMVBSFLMBNOâDI
QSFENFUPWMBTFSBHSBWÓSPWBOJF
0911 447 780, 781
Príjemné posedenie
s dobrou kuchyňou a bohatým
výberom jedál a cestovín
WIFI – internet ZDARMA + klimatizácia
raňajkové menu od 8.00 hod.
obedové menu od 11.00 hod.
Po – Pia – 8.00 – 23.00
So – 12.00 – 24.00
Ne – 12.00 – 22.00
Tel.: 02/5556 8624
Mobil: 0907 443 437
Reštaurácia Avalon – letná terasa
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: restauraciaavalon@gmail.com
www.avalonrestaurant.sk
Psie salóny
Hotel Plus
Bulharská 72, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/4823 1920
Fax: 02/4329 3378
e-mail: obchod@hotely-plus.sk
www.hotelyplus.sk
Relaxačné centrá
Luxusná móda pre psy
OD Slimák - prízemie, Hálková 1,
Bratislava
jednotka medzi pizzami
+421 911 788 875
www.lillys.sk
ROZVOZ PIZZE
Šancová 86 – Račianske mýto
0902 121 575
0917 121 575
Rámovanie – rámy
obrazov
a výšiviek...
NOVINKA
Rámovanie medzi dve sklá
Miletičova 69 (vchod vedľa SHERLOCKa)
Pondelok - Piatok: 10.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 12.00
Tel.: 0915 168 549
HM Tesco Lamač, Lamačská cesta
Pondelok - Nedeľa: 10.00 – 19.45
Tel.: 0915 250 408
HM TESCO Petržalka, Panónska cesta
Pondelok - Nedeľa: 10.00 - 19.45
Tel.: 0918 177 039
www.ramovanie.sk
DONÁŠKA
ČERSTVEJ PIZZE A JEDÁL
Reštaurácie
Steak House
Vajnorská 19, 831 03 Bratislava
Tel.:
02/44 46 25 97
www.steak-house.sk
0903 860 757, 0903 414 559
0907 044 676, 0907 614 300
Trebišovská 3, Bratislava
(objekt Vihorlat)
02/4342 7395
www.sluzbyBA.sk
34
REŠTAURÁCIE/ROZVOZ ALKOHOLU/RYBOLOV/SALÓNY KRÁSY
VERONA
Rozvoz alkoholu
pizza, restaurant
spoločenské akcie, svadby, promócie, kary
Novootvorená klimatizovaná
reštaurácia Vám ponúka
chutné jedlo, milú obsluhu
a možnosť usporiadania osláv.
Rybolov
Ružová dolina 21/D, Bratislava
Tel.: 0903 553 600
GERONIMO
Otvorené:
Po - Pia: 8.00 – 22.00
So - Ne: 10.00 – 22.00
Slovnaftská 102
bar and gril
www.moonys.sk
HUSACINA u ZÁPRAŽNÝCH
Reštaurácia & Penzión
Pezinská 51
900 26 Slovenský Grob
+421 905 243 279
www.husacina.eu
Súkromný rybník
00
00
Pondelok – Piatok 9. – 24.
Sobota – Nedeľa: zatvorené
Pizzeria
môžete nás navštíviť
priamo v Rači na ulici Na pántoch
(konečná autobusu 59)
Informácie a rezervácie:
Tel.: 0905 649 448
www.rybacka-raca.sk
SOLE MIO
Grösslingová 2459/31
811 09 Bratislava
Tel.: 02/2073 6243
www.solemiopizza.sk
CHYŤ a PUSŤ
Geronimo, Košická 50, 821 08 Bratislava
Tel.: 0903 010 575
Salóny a diéta
R
Corleone Pizza
Reštaurácia Kamenica
Rozvoz denného menu!
4,40 € vrátane jednorázového
termo obalu. Minimálny odber:
mesto 2ks, Petržalka 1ks.
PONÚKAME:
cestoviny, jedlá, ryby,
šaláty, dezerty, pizza
Po – Ne: 10.00 – 22.00
Tel.: 0910 628 108, 0907 576 985
Meetings on the right
place...
... in Steam & Coffee
Bratislava
Vajnorská 98/H
Miletičova 23
Mýtna 1
revolučná proteínová
diéta
viď. str. 35
www.zenea.sk
Salóny krásy
Reservations:
+421 – 2 – 44 46 24 46
+421 – 2 – 55 42 24 90
+421 – 2 – 52 45 01 70
www.pizzacorleone.sk
Katalóg 12/13
SLUŽBY Bratislava II
35
SATELITNÁ TECHNIKA/SEDAČKY/SERVIS NOTEBOOKOV
Satelitná technika
pedikúra, nechtový dizajn,
ichtyoterapia, manikúra, kaderníctvo,
solárium, kozmetika, masáže, bahenné a čokoládové zábaly
info@nechtovakozmetika.sk
NetSolutions, s.r.o.
Kvalitný a rýchly
pozáručný servis notebookov
všetkých značiek
0903 144 696
Sedačky
Kozmetika:
kompletné ošetrenie pleti - kozmetické kúry,
liftingové, kyslíkové a iné, depilácia
Masáže:
lymfodrenáž, medová masáž, thajská masáž,
lávové kamene, reflexná masáž chodidla,
bankovanie, proticelulitídové masáže a zábaly
Rekvalifikačné kurzy akreditované MŠ.
Masérske kurzy
základná klasická masáž, reflexná masáž
chodidla, thajská olejová masáž, bankovanie,
lymfodrenážna masáž.
Štúdio Ónyyx
Liptovská 2, 821 08 Bratislava
0903 233 486
www.maserskekurzy.sk
Servis
notebookov
www.servis-notebookov.sk
viď. str. 36
W3tech - kvalitné moderné sedacie
súpravy, kreslá, postele, fyziomatrace
a iné bytové doplnky.
A to všetko za rozumné ceny.
Trnavská cesta 82/D
821 02 Bratislava
Tel.: 02/444 55 485, 444 55 486
tel.: 0905 635 530
web: http://sedacky.w3tech.sk
mail: info@w3tech.sk
Úspešná redukcia nadváhy
Bielkovinová diéta ZENEA®
Bez trápenia, počítania kalórií, zdĺhavého
diétneho vyvárania ... ale hlavne chutne,
zdravo a organizmu prirodzeným spôsobom bez akýchkoľvek „zázračných“ piluliek.
Komplexný diétny program ZENEA® pod
odborným dohľadom. Pri dodržaní programu 100%-ná úspešnosť aj udržateľnosť
dosiahnutej hmotnosti.
pred
po
Už v 10 pobočkách na Slovensku,
v Českej republike aj v Maďarsku.
Viac informácií na www.zenea.sk
alebo v našom stánku ZENEA
4. – 6. októbra na výstave
INTERBEAUTY v Bratislave
(hala B.1)
t u jt e
Kont ak nášho
o
p r ia m o r a d c u
p
R
ZENE A
282
0949
683
www.sluzbyBA.sk
Po tr eb uj et
sc hu dn úť V e
Vá š bl íz ky, y či
zn ám y?
36
SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV/STAVEBNÍCTVO – FASÁDY A OBKLADY
Servis plynových
kotlov
P. M. servis
Naša spoločnosť ponúka:
• servis plynových a elektrických
kotlov
• montáž kotlov,
regulácií a termostatov
• predaj kotlov,
regulácií a termostatov
• poradenstvo
• uvedenie kotlov do prevádzky
• záručný a pozáručný servis
• pravidelné ročne prehliadky
• montáž a zapojenie kompletnej
regulácie
• merania nastavenia spalín
u kondenzačných kotlov
Sklenárstvo
SKLENÁRSTVO R+T
• rámovanie obrazov
• výroba zrkadiel na mieru
• zasklievanie okien
• lepenie XX lepidlom
sklenárstvort@gmail.com
mobil: 0902 617 978
SKLENÁRSTVO ŠURINA
✦ Obklady stien z farebného skla ✦ Výroba
skleneného nábytku ✦ Lepenie UV lepidlom sklo
+ sklo, sklo + kov ✦ Výklady ✦ Okná ✦ Dvere
✦ Oprava plastových okien ✦ Výroba izolačného
dvojskla ✦ Bezpečnostné sklá (sprchovacie kúty,
presteny) ✦ Ohňovzdorné sklo (krby)
Prevádzka:
Vrakunská 29, 821 06 Bratislava
(areál š. p. Hydromeliorácie)
Tel.: 0948 798 198, 0905 963 043
mendl.plynoservis@gmail.com
www.pmservis.sk
Katalóg 12/13
Hálkova 11, 831 03 Bratislava
Tel./fax: 02/444 57 808
sklenarstvosurina@stonline.sk
STAVEBNÍCTVO
Fasády a obklady
Imitácia tehly
a kameňa
Obklady Stone BRiCK Slovenského
výrobcu BYT-IN Bratislava, sú vítanou
alternatívou pre drahé dovozové
materiály obdobného určenia, za
neporovnateľne nižšiu cenu.
BYT-IN, s.r.o.
Domové role 71/A, 821 05 Bratislava
Tel./fax: 02/43 42 36 64
Mobil: 0907 787 852
e-mail: byt-in@byt-in.sk
www.byt-in.sk
DOMUS PLUS s.r.o.
Obklady a dlažby ■ Mozaiky
■ Kúpeľňový nábytok ■ Stavebná chémia
www.domusplus.sk
domusplus@domusplus.sk
Mobil: +421 (0) 915 718 368
SLUŽBY Bratislava II
STAVEBNÍCTVO – OKNÁ A DVERE/STAVEBNÉ FIRMY
•REALIZÁCIA STAVIEB
•ZATEPLENIE FASÁD
•Predaj stavebného materiálu
Krnáč – Drevorez Bratislava s.r.o.
Vinohradnícka 3, Pod. Biskupice, 821 06 Bratislava
Tel./fax: 02/45 52 50 14, Mobil: 0908 700 749
e-mail: mkrnac@nextra.sk, miroslav.krnac@fasadnestudio.com
www.fasadnestudio.com
Okná a dvere
www.ri-okna.cz
•plastové systémy SALAMANDER
a ALUPLAT
•hliníkové systémy HUECK
+ HARTMANN®
•trojité tesnenie
•viacpolohové štrbinové vetranie
•parapety, žalúzie, sieťky
•celoobvodové kovanie MACO
a SIEGENIA
plastové okná, dvere
jednoduchý nákup na splátky
Predajná a výstavná sieň:
Kazanská 46, Bratislava
Tel.: 02/4552 6332
mobil: 0905 922 652
e-mail: bratislava@hertop.sk
www.hertop.sk
Ďalej ponúkame predaj a montáž:
– podlahy značky MEISTER
– interiérové dvere a zárubne
DD TRADE s.r.o.
Páričková 18, 821 01 Bratislava
tel.: 02/556 40 298
mobil: 0948 975 800
e-mail:info@ddtrade.sk
garážové a vstupné brány, interiérové
dvere, parkety, tieniaca technika,
parapety
Mierová 242, 821 05 Bratislava
Tel./fax: 02/43 635 545
Mobil: 0915 66 31 50, 0918 80 34 21
e-mail: okna@jarimpex.sk
www.JARIMPEX.sk
– ERGO
Dodávka a montáž
sadrokartónového
systému
Bebravská 8
821 07 Bratislava
mobil:
stefan_repan@centrum.sk
www.sluzbyBA.sk
náš team
pracuje pre Vaše zviditeľnenie
Stavebné firmy
www.ddtrade.sk
Plastové okná
a dvere, žalúzie,
rolety, siete
Lotyšská 40, 821 06 Bratislava
Tel.: 0903 404 480
rpplast@rpplast.sk
VEĽKO-MALOOBCHOD OKIEN A DVERÍ
PLAST, DREVO, HLINÍK,
INTERIÉR A EXTERIÉR
Ing. Štefan Repáň
0903 436 747
3 – 6 komorový profil
NOVÝ SYSTÉM
Visio - Drevoplast
žalúzie zdarma
•komplexné služby
•rolety
•parapety
•dodávka, montáž
37
Sadrokartónové
systémy
MGS - Matula
•zateplenie
zateplenie podkrovia
•sadrokartónové
sadrokartónové podhľady
sadrokartónové priečky
•sadrokartónové
•kazetové
kazetové podhľady
Vaše predstavy,
naše skúsenosti
+421 903 412612
matula.gips@azet.sk
www.mgs-matula.com
Profesionálna
realizácia zateplenia
Špeciálne interiérové
stierky
Výstavba rodinných
domov
na kľúč
Vysoká kvalita
realizovaných prác
Materiály
od renomovaných firiem
Stavebná firma PEKA & Co.
Mierová 20, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/4363 4510, tel./fax: 02/4342 3994
mobil: 0903 718 939
www.pekaco.sk
e-mail: pekaco@mail.t-com.sk
www.sluzbyBA.sk
38
STAVEBNÍCTVO – STAVEBNINY/TECHNICKÉ VYBAVENIE BUDOV
Zhotovenie výkopových prác
minibagrom JCB 8017
● ideálny k rodinným
domom
● šírka bagra: 1 m
● hĺbka výkopov až 2,3 m
● hodina práce: 600 ,- Sk
+ doprava
•stavebniny
a kúpeľňové
štúdio
www.tyrex.sk
OTTO VIDA: 0907
732 942
• stavebná činnosť
• stavby na klúč
• novostavby
• rekonštrukcie
• nadstavby
• stavebné profesie
• predaj bytov
MatiStav s.r.o
ODBORNÍCI NA STRECHY A HYDROIZOLÁCIE
Zabezpečujeme výstavbu na kľúč:
•ploché strechy obč. výstavby
i prevádzkových hál
•realizácia pochôdznych terás
BOVÉ
BEZÚDRŽ RECHY
a parkovísk
T
S
É
H
C
•vegetačné strechy a terasy PLO
•hydroizolácie bazénov a nádržíží
Gruzínska 36, P.O. BOX 23
821 05 Bratislava
Tel.: 02/4342 5026, Fax: 02/4342 5028
e-mail: strestav@strestav.sk
www.strestav.sk
Stavebno - obchodná spoločnosť
Štyndlova 10, 821 05 Bratislava
kontakty:
0903 436 692, 0911 870 200
e-mail: matistav@gmail.com
www.matistav.sk
Stavebniny
Popradská 34
821 06 Bratislava
Mobil: 0905 846 471
e-mail: lilla@lilla.sk
www.lilla.sk
S-MAT-SANA s.r.o.
Kancelárie, sklad:
Pribylinská 10, 831 04 Bratislava
•Sanácie
železobetónových
konštrukcií
•Liate podlahy
Tel.:
Fax:
Mobil:
e-mail:
02/ 4488 2709
02/ 4488 0511
0903 447 167
s-mat-sana@stonline.sk
www.s-mat-sana.sk
Tóthová Zuzana – staVbiz
Za stanicou č. 3, 831 04 Bratislava
Tel./fax: 02/4446 0314, 0903 752 999
info@stavbiz.sk
www.stavbiz.sk
•KM BETA, MEDITERRAN
•Strešné okná – VELUX, FAKRO
•Plastové okná a dvere
•Tepelné izolácie
•Sadrokartón
•Fasádne farby
Naša firma je členom Cechu strechárov Slovenska.
REZANIE
A
VŔTANIE BETÓNU
BRÚSENIE
BETÓNOVÝCH
PODLÁH
Stavba, dom, byt
STAVEBNINY
A–Z
STAVSIT, s.r.o.
Hydinárska 22
Podunajské Biskupice
821 06 Bratislava
0903 707 833
0903 707 311
e-mail: nemcanska@stavsit.sk
Katalóg 12/13
Technické
vybavenie budov
Lietavská 9, 851 06 Bratislava
Tel./fax: 02/6382 8349, 6382 8367
Mobil: 0903 703 717
e-mail: zenservis@zenservis.sk
www.zenservis.sk
Zemné práce
– JÁN RYBÁR
•ZEMNÉ•BÚRACIE•VÝKOPOVÉ PRÁCE
•NÁKLADNÁ DOPRAVA
•ELEKTROCENTRÁLA MAX. VÝK. 4 kW
Bratislava - Vajnory, Tomanova 94
mobil: . . . . . . . . . 0903 43 97 83
SLUŽBY Bratislava II
39
STOLÁRSTVO/SŤAHOVANIE/TANEČNÉ ŠTÚDIO/TAXISLUŽBA
Stolárstvo
výroba a montáž nábytku
•atypický nábytok
•kuchynské linky,
obývačkové steny
•vstavané skrine, schody
a dvere
Kontakt:
Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/5341 5232
Mobil:
0907 266 119, 0905 484 713
www.attyk.sk
SŤAHOVANIE
Tabak
– príslušenstvo
JO-PA
Tanečné štúdio
BRUŠNÉ TANCE
FLAMENCO, PILATES
KALANETIKA
VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU
ZAMERANIE – VÝROBA – DOVOZ – MONTÁŽ
PODĽA VAŠEJ POŽIADAVKY VÁM VYROBÍME
NA MIERU
•kuchynské linky
•vstavané šatníkové skrine
•predsiene
•študentské izby
•schody a dvere
•kúpeľňový, kancelársky
a hotelový nábytok
•zariadenie barov a reštaurácií
•a iné atypické výrobky podľa
Vášho želania
Sťahovanie
Sťahujeme byty, nebytové priestory,
rodinné domy,... vrátane upratania
po sťahovaní. Ceny dohodou.
MT: 0949 502 944
e-mail: stahujeme@centrum.sk
Svietidlá
SŤAHOVANIE NONSTOP
SŤAHOVANIE: väčšie, menšie – byty,
domy, firmy, kancelárie, ťažké bremená,
klavíre, trezory, stroje.
Likvidácia a vypratávanie vecí.
Tel.: 0905 637 489, 0903 581 406
www.muvi-stahovanie.sk
Svietidlá
Uni Light
Drieňová 1/C, Bratislava
Tel.: 02/527 333 05-07
Po - Pia: 9.00 – 18.00
So: 10.00 - 14.00
www.unilight.sk
Štúdio štíhlej línie
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: info@stahovanie.eu
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: kosice@lobo.sk
www.stahovanie.eu
SŤAHOVANIE
0905 320 377
0904 885 444
www.jo-pa.sk
e-mail: sahra@sahra.sk
Záhradnícka 46, Bratislava
Tel.: 0905 742 043, 0903 811 385
www.sahra.sk
Tapety
– TAPETY
SŤAHUJEME.SK
PREVÁDZKA:
Hospodárska 9 roľnícke družstvo,
Bratislava - Vajnory
0905 628 204, 0948 628 204
www.drevomade.sk www.stolarstvo.net
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
kontakt:
– cvičenie na strojoch Slender Life
– anticelulitídny program Rolletic
– thermochudnutie Monotherm
– 10-minútové cvičenie na Vibračnej platni
– masáže
Relax 2000, Sartorisova 19
(RD pri Hoteli Nivy)
821 08 Bratislava
tel.: 02/55 42 10 18, 0905 155 946
e-mail: slenderlife@gmail.com
www.relax2000.sk
Špecializovaná
predajňa
s najširším výberom
tapiet na Slovensku
Po – Pia: 9.00 – 18.00
So: 9.00 – 12.00
Prevádzka:
Krížna 60, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/554 21 968
www.kreoplus.sk
Obnovená predajňa s tapetami!
TAPETO
V našej predajni nájdete rôzne druhy tapiet,
bordúr, samolepiacich dekorácií, fototapety
a plno ďalších zaujímavých vecí.
Česká 23
811 03 Bratislava
Tel.: 0918 920 012
0911 770 098
Taxislužba
02/16 761
0907 216 761
0911 216 761
0948 216 761
„Stačí nás len prezvoniť!!!“
www.sluzbyBA.sk
40
TLAČIARNE/UBYTOVNE/UPRATOVACIE SLUŽBY/VETERINÁRI
02/16 999
Upratovacie
služby
0903 66 60 66
0905 66 60 66
Na telefonickú objednmávku
50% zľava z ceny
viď. str. 41
Trezory
osobá a nákladná TAXI služba
Bratislava
02/16 222
NON
- ST
OP
0903 768 666
0905 768 666
0948 016 222
Tel./fax: 02/5341 97 97
e-mail: profitaxi@profitaxi.sk
SERVIS
TREZOROV
www.profitaxi.sk
Textilná galantéria
RIBON s.r.o.
www.eurosafe.sk
Ubytovňa
Textilná galanteria
a bižutéria
SUNBIT
upratovacie služby
tepovanie a čistenie
Tel.: 02/5341 13 60
Fax: 02/5341 27 98
www.sunbit.sk
Hálkova 1 (OD Slimák)
Tel.: 02/4445 6544
www.galanteriaribbon.sk
Tlačiarne
Účtovníctvo
■ podniky
■ inštitúcie
■ kancelárie
Certifikáty:
ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001
Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava
tel.: 02/6720 0011
fax: 02/6720 0010
metonslovakia@metonslovakia.sk
www.metonslovakia.sk
viď. str. 41
Tonery
RENER
&
Veterinári
TONERY
CARTRIDGE
Bezplatný dovoz
Original aj repas
Páričkova 24, Dulovo nám.
rener@stonline.sk
Tel.: 0903 312 818
KOMPLEXNÉ ČISTIACE
A UPRATOVACIE PRÁCE
VETERINÁRNA AMBULANCIA
MVDr. Jana Freyová
Drieňová 1J, 821 02 Bratislava
(EDEN PARK)
Mob.: 0905 891 357
Tel.: 02/2099 0340
Katalóg 12/13
www.aft.sk
VETERINKA SHOP - KRMIVÁ
- POTREBY
KVAČALOVA 26 ( Dullovo nám. )
Tel : 55 96 04 02
Mobil : 0905 318 097
www.veterinka.sk
SLUŽBY Bratislava II
VETERINÁRNA KLINIKA/VLÁSENKÁRSTVO/VÝCVIK PSOV
Veterinárna klinika
Zimná 1 (Ostredky)
Bratislava
Veterinárna poliklinika
BAJVET
Veterinárna klinika Vrakuňa
• Sonografia • RTG vyšetrenia
• Chirurgia kostná a kĺbna • Posúdenie
dysplázie bedrových a lakťových kĺbov
• Chirurgia brušná a hrudná • Onkológia
a onkologická chirurgia • Dermatológia
• Interná medicína • Gynekológia
• Ošetrenie chrupu a parodontu
• Laboratórne vyšetrenia • Diagnostika,
terapia, chirurgia a poradenstvo v chove
plazov • Hospitalizácia pacientov
Interná medicína,
chirurgia mäkkých a tvrdých tkanív,
RTG, USG, EKG, endoskop,
hematologické a biochemické testy,
predaj krmív a diét.
Bajzova 4, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55 569 094
www.bajvet.sk
41
Tel.: 02/4342 2696
E-mail: zverolekar@stonline.sk
www.veterinarna-ambulancia.sk
Vlásenkárstvo
Veterinárna
klinika
Vlásenkárstvo GIZELA
Výroba parochní z ľudských vlasov – ručná práca.
Vykupujeme ľudské vlasy od 25 cm.
(Cena za 1 kg od 3 000 do 6 000 Sk).
Miletičová 18, Bratislava
Tel.: 02/555 74 937, mobil: 0903 378 117
Ordinačné hodiny:
Po – Pia: 10.00 – 20.00, So: 10.00 – 12.00
MVDr. Róbert ZÁVODSKÝ
Hradská 58, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/4525 9831 mobil: 0905 643 632
www.veterinar-vrakuna.sk
Výcvik psov
Rustaveliho 11 Bratislava – Rača
44 88 24 65 mobil: 0917 854 525
www.zverland.sk
tel.: 02
zverland_42x45.indd 1
CANIS SPORT PLUS
VÝCVIKOVÁ ŠKOLA
PSOV
Pri hrádzi 9, 821 06 Bratislava
mobil: 0908 128 331
8.3.2010 20:12:38
www.sluzbyBA.sk
42
VIDEOSLUŽBY/VÝŤAHY/ZÁHRADKÁRSKE POTREBY
Videoslužby
Vstavané skrine
ADIŠ
Ivan Šimo ml..
0905 327 848
0902 284 205
Agátová 1, 841 01 Bratislava
mobil: +421 903 772 010
info@aludoor.sk
Digitálne zhotovenie
a spracovanie video záznamu
(VHS alebo DVD)
ZÁHRADNÉ NÁRADIE
ZÁHRADNÁ TECHNIKA
ELEKTRICKÉ NÁRADIE
Foto – kamera
(svadby, stužkové, rodinné
oslavy a iné)
Výpočtová
technika
Komplexná starostlivos o výpoètovú
www.aludoor.sk
techniku pre domácnosti, živnostníkov a malé
firmy. Od poradenstva pri výbere, cez dodávku a inštaláciu až po samotné spravovanie aj
údržbu techniky èi programového vybavenia.
Zabezpečovacia
technika
Služby ponúkame v nadštandartnom režime a
TREZORY
DVERE
FÓLIE
F
vynikajúcej kvalite. Viac na webovej stránke.
Nechajte starostlivos na odborníkov.
POSOFT S.R.O.
PREDAJ
– SERVIS – POŽIČOVŇA
Predajňa:
Ružová dolina 21/B
821 09 Bratislava
Tel.: 02/5557 3918
www.hsqpartner.sk
Technika do fontán,
vodotryskov a záhradných jazierok
S nami smerujete stále vpred.
Web: http://www.posoft.sk
E-mail: svab@posoft.sk
Mobil: 0903 77 80 10
Výťahy
METALLIFT spol. s r.o.
Nezábudková 14 , 821 01 Bratislava
opravy
generálne opravy • montáže
servis • údržba
www.eurosafe.sk
f
Záhradkárske
potreby
ZÁHRADKÁRSKE POTREBY
A ZAVLAŽOVACIE SYSTÉMY
Biskupická 19, 821 06 Bratislava
Tel./fax: 02/452 49 846
Tel.: 02/455 23 426
revízie
BEGRA spol. s r.o.
Na Hriadkach 15, 841 07
Bratislava - D. N. Ves
Tel./fax: 02/64 770 770
e-mail: fontany@begra.sk
www.begra.sk
Záhradnícke
služby
ALBIZIA
- Záhradnícke služby
a poradenstvo výťahov
mobil: . . . . . . . . 0905 408 198
tel./fax: . . . . . . . . 02/444 57 580
•POSTREKY•HNOJIVÁ
•SEMENÁ •FÓLIE
+ DARČEKOVÉ PREDMETY
bucsek@mail.t-com.sk
Košická 43/a, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/5596 9577
Katalóg 12/13
✤ Komplexné realizačné
práce
✤ Údržba okrasných záhrad
Popradská 14, Bratislava
Tel.: 0908 981 122
zahradnickesluzby@albizia.sk
SLUŽBY Bratislava II
ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY/ZÁMOČNÍCTVO/ZDRAVOTNÍCTVO – AKUPUNKTÚRA
•orezávanie a výrub
stromov
•štiepkovanie konárov
•frézovanie pňov
•odvoz odpadu
zo zelene
•práce vo výškach
43
ZDRAVOTNÍCTVO
Ambulancia
pre deti a dorast
AMBULANCIA
PRE DETI A DORAST
Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava
Tel.: 02/6544 3400
Fax: 02/6544 3401
Mobil: 0905 268 078
e-mail: rondosro@stonline.sk
MUDr. Jana Šallingová, MPH
www.rondo.sk
e-mail: sallingova@gmail.com
Tehelná 26, Bratislava
0905 639 422
Akupunktúra
RUŽA
– ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY
LIMING s.r.o.
Našim cieľom je vytvoriť vám príjemné
a esteticky hodnotné prírodné prostredie
v okolí vášho domu, chaty či firmy
Rozvíjame činnosť
v nasledujúcich oblastiach:
• Komplexná záhradná architektúra
• Parkové a sadové výsadby
• Záhradné jazierka, fontány, potoky
• Automatické závlahové systémy
(gardena, toro, hunter)
• Predaj okrasných rastlín
• Ukladanie trávnich kobercov
• Záhradné doplnky
(altánky, pergoly, drevené mostíky,
kvetináče . . .)
• Ozelenenie interiérov a letných
terás
• Pravidelná údržba interiérových
rastlín a exteriérov (parkových
výsadieb a záhrad)
Mierová 70/A, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/4363 8962, Tel./fax: 02/4329 3676
Mobil: 0903 539 299, 0905 715 812
e-mail: ruzasluzby@ruzasluby.sk
www.ruzasluzby.sk
Ambulancia chronickej bolesti.
Infúzie. Akupunktúra. EAV.
Poradňa pre zdravý životný štýl.
TČM. Reflexné masáže. Joga.
Zbrane a strelivo
Pu‰kárstvo
HERMES
HERMES
ZBRANE :: STRELIVO :: DOPLNKY
Trnavská cesta 46, 821 01 Bratislava
Tel: 02/44 644 511
Po - Pia 10:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00
kontakt@hermes.sk
www.hermes.sk
Zámočníctvo
www.sluzbyBA.sk
náš team
pracuje pre Vaše zviditeľnenie
ZÁMOČNÍCTVO, Kovovýroba
Záložne
Komisionálny predaj
spotrebného tovaru
Výroba a montáž
balkónov,
plotov, dverí, mreží
Po – Pia: 10.00 – 17.30
J. C. Hronského 16, Bratislava
Tel.: 02/442 53 663
e-mail: zaloznabazar@gmail.com
Sartorisova 9, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/33 22 70 51, 55 42 15 70
E-mail: balazik@pobox.sk
ZÁLOŽŇA – BAZÁR
www.liming.sk
Centrum celostnej
medicíny
TAO AKU Centrum
Celostná medicína – Akupunktúra EAV
Doc. MUDr. Jozef T.M. Šmirala, PhD
Fibichova 9, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/43292396
www.akupunkturacentrum.sk
Centrum
kompletného
zdravotníckeho
zabezpečenia
Centrum
kompletného zdravotníckeho
zabezpečenia
www.medilab.sk
www.sluzbyBA.sk
44
ZDRAVOTNÍCTVO – CHIRURGICKÁ AMBULANCIA/NEUROLÓGIA
Centrum liečby
čínskou tradičnou
medicínou
Klinika plastickej
chirurgie
Očná chirurgia
IEM
www.jezovitova.sk
CENTRUM LIEČBY
ČÍNSKOU TRADIČNOU MEDICÍNOU
Hollého 4, 902 01 Pezinok
0903 123 308
viď. str. 47
Klinika plastickej chirurgie
MUDr. JEŽOVITOVEJ
Centrum mikrochirurgie oka
Gagarinova 7/B, 821 03 Bratislava
tel.: 02/4363 5644 - 66
www.cmo.sk
Dr. Borisa Subotića
AMP – neinvazívna analýza krvi
ASYRA – diagnosticko-preventívna prehliadka
ČTM – pulzová diagnostika a preventívna
prehliadka na základe tradičných
princípov čínskej medicíny
Akupunktúra, tui-na, shiatsu, termoregulácia
a hydroterapia
Poradenstvo v oblasti výživy a životosprávy
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 5022 8537, Fax: +421 2 5564 5596
Mobil: 0905 714 200
centrumctm@stonline.sk
www.subotic.sk
Centrum
strarostlivosti
o telo
viď. str. 48
Nemocnice
Stomatologická
ambulancia
Stomatologická ambulancia
MUDr. Katarína Reháková
Lôžková a ambulantná
zdravotná starostlivosť,
rehabilitácia a operatíva
Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/5011 6111, 5011 6311, 5011 6388
Fax: 02/5542 1802
www.snop.sk
Neurológia
CENTRUM STAROSTLIVOSTI O TELO
ponúka:
●kozmetické služby
●masáže, cvičenia, detoxikácie
●poradenstvo vo výžive a predaj
BIO potravín
●predaj symbolov Feng Shui
●kurzy a školenia
NEUROLOGICKÉ
CENTRUM
PRE DETI
A DOSPELÝCH
Tel: +421 908 783 867
www.majra.sk
Miletičova 32
821 08 Bratislava
MUDr. Mravík Jozef
ZS Bebravská 1, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/4524 2461
Imunoalergia
MUDr. Ľubica Kováčová
Imunoalergologická
ambulancia pre deti a dorast
Ružinovská 10, Bratislava
Tel.: 02/433 300 90
kompletné stomatologické ošetrenie
www.laserdent.sk
Kompletné stomatologické RTG
vyšetrenia vrátane CT
Implantát zuba okamžite,
korunka do hodiny
Odstránenie chrápania
za 10 minút
Možnosť ošetrenia laserom
Telefón: 02/54771 941
0239017109
Adresa:
námestie Slobody 13
viď. str. 47
Tel.: 02/5020 1021
Chirurgická
ambulancia
CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
Haburská 2, 821 01 Bratislava
Tel.: 02/4342 7338
www.sinalgis.sk
Očná ambulancia
Zdravá výživa
Zdravie
vo vlastných rukách
OČNÁ AMBULANCIA
MUDr. Ivanka LILOVÁ
Po – Pia: 15.30 – 19.00
So: 9.00 – 12.00 (po tel. dohovore)
Drieňová 38, 821 02 Bratislava
Tel.: 0905 462 980
MUDr. Koutunová Silvia
neštátna očná ambulancia
Ľanová 10, 82101 Bratislava
Tel.: 02/ 4364 3094, 0905/638795
Nájdete nás na stránke
www.ambulancie.sk
Katalóg 12/13
• Poradenstvo v oblasti výživy
• Predaj potravinových doplnkov
• Predaj filtračných zariadení
na vodu
Prevádzka:
Herlianska 45, 821 01 Bratislava
Tel.: 02/4341 3510
Mobil: 0910 816 221, 0907 617 099
www.klubaura.sk
e-mail: auravital@post.sk
SLUŽBY Bratislava II
ZDRAVOTNÍCTVO – ZUBNÁ TECHNIKA/ZUBNÉ AMBULANCIE/ŽELEZIARSTVO
Zubná technika
Dipl. z.t. V. DRENKOVÁ
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
02/4342 6737
45
SPM DENTAL, s.r.o.
Súkromná
zubná ambulancia
Prúdová 1, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/4342 1100
MUDr. Soňa ŠEGULOVÁ
Záhradnícka 70, Bratislava
Tel.: 02/5557 1691
Mobil: 0905 430 429
Výroba zubných náhrad
a čelustnoortopedických aparátov,
pružné náhrady
Bc. Pichlerová Božena, dipl. z.t.
mobil: 0903
256 616
Bc. Gregušová-Kohútová Elena, dipl. z.t.
mobil: 0905
324 559
Zlatníctvo
ZLATNÍK – HODINÁR
•oprava • výroba • čistenie šperkov
•výkup starožitných šperkov
Miletičova 46, 821 08 Bratislava
Tel.: 0904
849 465
www.zlatnictvo-kvarc.ic.cz
Herlianska 45, 821 02 Bratislva
Tel.: 02/4363 8414
e-mail: dunadent@gmail.com
Zubné
ambulancie
viď. str. 46
Zubná ambulancia
Mudr. Alica Mojžišová
Gorkého 1, Bratislava
(nad Mc Donaldom, 1. posch.)
02 – 5443 2712
Železiarstvo
•železiarsky
tovar
•spojovací
materiál
•tmely
a stavebná
chémia
•elektrické
ručné
náradie
MUDr. Roman TURANOVIČ
Líščie nivy 4
Tel.: 0905 232 230
02/5541 0930
BRAKL & SYN
jmdent, s.r.o.
Špecializovaná predajňa
zámkov
Kľúčová služba
MUDr. Jana MLÁDEKOVÁ
Veľkoobchod - maloobchod
Záhradnícka 4, 811 08 Bratislava
Tel.: +421 908 397 929
www.jmdent.sk
Pri predložení tohoto inzerátu
máte 10% zľavu.
Račianska 116
831 54 Bratislava
+ 421 - 2 - 44 88 37 37
+ 421 - 2 - 44 88 25 35
www.brakl.sk
Po – Pia: 8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 12.00
Eisnerova 54/b
Devínska Nová Ves
Tel.: 02/6476 1536
www.sluzbyBA.sk
46
ŽELEZIARSTVO
METALMEDIA
ŽELEZIARSTVO
Maloobchod
– veľkoobchod
•ručné a elektrické náradie
•vodovodné batérie,
vodoinštalačný materiál
•sanitárna keramika –
umývadlá, WC
•stavebné a nábytkové
kovanie
•vrtáky a spojovací materiál
•elektroinštalačný materiál
Žitavská 5
Bratislava
Tel.: 02/4524 1170
Tel./fax: 02/4552 2871
ŽELEZIARSTVO J.T.
•Domáce potreby
•Vodoinštalačný,
zámočnícky
a hutný materiál
•Elektro
•Náradie
Otváracie hodiny:
Po – Pia: 9.00 – 18.00
So: 8.00 – 12.00
Nákupná 1
821 06 Bratislava
Podunajské Biskupice
Tel.: 02/4552 2172
Fax: 02/4552 5415
Katalóg 12/13
METALMEDIA, s.r.o.
Mierová 54,
821 05 Bratislava
Tel.: 02/4341 3027
Mobil: 0907 724 202
SLUŽBY Bratislava II
47
STOMATOLÓGIA/KLINIKA PLASTICKEJ CHIRURGIE
www.laserdent.sk
Hľadáte stomatológa?
Skúste to u nás!
35 rokov praxe- skúsenosti v oblasti estetickej stomatológie,
ortodoncie, protetiky, implatológie, dentoalveolárnej
chirurgie, stomatologickej rádiologie, neformálny priateľský prístup v
spojení s najmodernejšou technikou ako sú
digitálny 3D počítačový tomograf, intraorálny skener CEREC
namiesto odtlačkov, šetrné „vŕtanie bez vŕtania“ najvýkonnejším
stomatologickým laserom Fidelis AT ,
ktorý Vás vie okrem iného za 10 minút bezbolestne
zbaviť nočného chrápania...,že sen? Nie !
A pre zmluvných pacientov ešte prijateľnejšie ceny.
Prídite sa presvedčiť!!
Ošetrenie krčkových kazov laserom za cenu štandardného ošetrenia
- bez príplatku za laserovú preparáciu.
KRÁSA
VÁM DODÁ SEBAVEDOMIE
IEM
KLINIKA
PLASTICKEJ CHIRURGIE
MUDr. JEÏOVITOVEJ
www.jezovitova.sk
Hollého 4, 902 01 Pezinok
0903 123 308
·iroká ·kála plastick¯ch operácií
a najnov·ích trendov v operáciach:
lifting tváre a krku
modelácia prsníkov
prednej bru·nej steny
l¯tok
znamienok
www.sluzbyBA.sk
Osobn¯ kontakt
helena.jezovitova@gmail.com
tel.: 0910 542 657, 0903 633 822
Adresa: námestie Slobody 13
Konzultaâné hodiny
pondelok - ·tvrtok od 9.00 do 15.00 hod.
Telefón: 02/54771 941, 0239017109
48
CENTRUM MIKROCHIRURGIE OKA
Katalóg 12/13
SLUŽBY Bratislava II
CENTRUM PRE GYNEKOLÓGIU A ASISTOVANÚ REPRODUKCIU
CENTRUM
PRE GYNEKOLÓGIU
A ASISTOVANÚ
REPRODUKCIU
Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
Slovenská republika
• bezplatné konzultácie a vstupné
pohovory pre neplodné páry
• komplexná diagnostika a liečba
ženskej neplodnosti
• komplexná diagnostika a liečba
mužskej neplodnosti
• výkony asistovanej reprodukcie
• genetické konzultácie a vyšetrenia
• starostlivosť o rizikové gravidity
• vyšetrenia 3D a 4D ultrazvukom
• zhotovenie video zobrazenia
dieťatka pred narodením
• urologická ambulantná zdravotná
starostlivosť, vrátane urodynamiky
• výkony jednodňovej chirurgie
v oblasti gynekológie a urológie
• chirurgické výkony v oblasti
gynekológie a urológie spojené
s hospitalizáciou
tel.: +421 - 2 - 50 10 29 00
fax: +421 - 2 - 50 10 29 99
mobil: 0902 81 81 00
0915 45 08 18
gyn-fiv@gyn-fiv.sk
www.gyn-fiv.sk
www.sluzbyBA.sk
49
50
INZERCIA
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: office@orangeagency.sk
Vydavateľstvo
Reklamná agentúra
fické štúdio
Grafické
iareň
Tlačiareň
V cene je zahrnuté:
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu do firmy
a to všetko s úsmevom . . .
Katalóg 12/13
SLUŽBY Bratislava II
I., II., III., IV., V.
Ružinov
Podunajské
Biskupice
Vrakuňa
www.sluzbyBA.sk
INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH BRATISLAVA IV
w
•TIESŇOVÉ VOLANIA
•ZDRAVOTNÍCTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
•SÚD
SÚD | PROKURATÚRA | KATASTER
•DAŇOVÝ
DAŇOVÝ ÚRAD | ÚRAD PRÁCE
POLÍCIA
•POLÍCIA
•MIESTNE
MIESTNE ÚRADY – STAROSTA | PREDNOSTA | POSLANCI
•SLUŽBY
SLUŽBY – SERVISY | OPRAVÁRI | KADERNÍCTVA | MANIKÚRA
KOZMETIKA | OPTIKY | POŽIČOVNE
A MNOHO ĎALŠÍCH SLUŽIEB . . .
A .s k
B
y
b
z
lu
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
Download

Katalóg 2012/2013 - Služby Bratislava