ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
WWW.MAMCUKROVKU.SK
SVETOVÝ DEŇ
DIABETU
Prinášame
DIABETICKÁ
RETINOPATIA
Aké môže mať následky?
VHODNÁ
ŽIVOTOSPRÁVA
Špeciálna výživa a liečba
cukrovky
„DIABETIK MÔŽE V ŽIVOTE
ZVLÁDNUŤ, ČO LEN CHCE,“
hovorí finalistka Miss Slovensko 2014 Zuzana Hercegová
Zdroj foto: archív Z. H.
MALÍGNE KVARTETO
Rizikové faktory u diabetikov
02 l VÝZVY
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
Hovorieva sa: – „Vykročiť tou správnou nohou“, „Ísť správnou cestou“,
„Stáť na križovatke“, „Hádžu mi pod nohy polená“ alebo „Mať v živote prekážky“.
Takto žijem
s diabetom
Cestujem a naokolo sú polia. Zelené,
žlté, slnečnica, kukurica. Svieti slnko,
prejdete pár kilometrov a tam zase zaprší. Sú tam dopravné značky, zákazy,
príkazy, daj prednosť v jazde. Niekde
je rozkopané, inde merajú rýchlosť.
Všade sú nejaké kontroly, zisťujú, či
máte v poriadku doklady alebo auto.
Cesta je rovná, niekde kľukatá, inde
uzavretá. Značky ukazujú smer. Musíte ovládať predpisy, smernice, zákony,
ak chcete cestovať životom.
Autoškola je prvý krok, ako sa
naučiť cestovať a sledovať nástrahy.
Niekto skúšku na prvýkrát neurobí,
ale naučí sa to, aby sám sebe a aj ľudom naokolo neublížil. Na ceste počúvam hudbu, spievam si, smejem
sa. Keď prší, dávam pozor, keď sneží,
alebo je poľadovica, spravím všetko
pre to, aby som neurobila chybu.
Všetko, čo je na ceste, je o skúsenosti a o tom, čo sa naučíte. Ak by som
to neovládala, môže sa stať nehoda.
A takto žijem s diabetom DM1.
Život je ako cesta, lekár ako policajt. Kontroluje, či robím všetko
Život je ako cesta,
lekár ako policajt.
Zuzana Haasová
herečka
ROZŠÍRENÝ,
EXKLUZÍVNY
A INTERAKTÍVNY
OBSAH NÁJDETE TU
MEDIAPLANET SLOVAKIA
www.mediaplanet.com/sk
SVETOVÝ DEŇ DIABETU
2. vydanie, 11. 11. 2014
správne, ak nie, opraví ma, vynadá
mi a poučí ma. Značky sú pre mňa
usmernenia, ktoré mi ukazujú, čo
mám jesť, koľko si dať inzulínu.
Polia, dážď, sneh a poľadovica, to
všetko je na tej správnej ceste, aby
som sa naučila reagovať a nemala
nonstop strach zo života. Alebo ak
chcete – zo šoférovania svojho života. Ovládam zákony. Síce nie tak
ako „môj policajt“, ale viem, aké
mám auto. Aj v autoškole, keď som
ešte nevedela a nepoznala svoje
auto (teda seba), som sa veľa naučila a počúvala. Na ceste, správnej
ceste sú aj „polená“, obmedzenia,
zákazy a policajti. Buď dostanete
pokutu, alebo vás len upozornia.
Tak to chodí na ceste životom, a aj
na ceste s diabetom.
Život nie je len o diabete. Stačí
chodiť do autoškoly a sledovať to
svoje auto, pustiť si hudbu a spievať
si, sledovať značky a pamätať si predpisy, zákony. Veď policajti sú všade.
Moja správna cesta. Vykročila som
tou správnou...
Managing Director:
Zuzana Krasnay
Content and Production Manager:
Veronika Kovács
Business Developer:
Zuzana Krasnay
Redaktor:
Lenka Krištofová, Peter Gregor
Project Manager:
Marek Falťan
E-mail:
[email protected]
Mediaplanet kontaktné informácie:
MEDIAPLANET SLOVAKIA S.R.O.
Panenská 8, 811 03 Bratislava, Slovakia
www.mediaplanet.com/slovakia
Phone: +421 (0)2 5930 8230
E-mail: [email protected]
Cieľom spoločnosti Mediaplanet
je vytváranie nových skupín zákazníkov
pre našich inzerentov tým, že ponúkame
­čitateľom vysokokvalitný redakčný
obsah, ktorý ich motivuje konať.
Vydavateľstvo nezodpovedá za obsah
inzercie a PR článkov.
INZERCIA
Trpíte vy alebo niekto
z vášho okolia diabetom?
Zaujíma vás táto téma?
Množstvo zaujímavých
a potrebných informácií
nájdete na stránke
WWW.MAMCUKROVKU.SK
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
WWW.MAMCUKROVKU.SK l
03
INZERCIA
Špeciálna výživa
pre diabetikov
pomáha pri liečbe cukrovky
1,2
Ako je známe, až polovica úspechu liečby cukrovky spočíva
vo vhodnej výžive a pravidelnej pohybovej aktivite.
LIMITY DIÉTY
doc. MUDr. Emil
Martinka, PhD.
primár Národného
endokrinologického
a diabetologického
ústavu v Ľubochni,
predseda Slovenskej
diabetologickej
spoločnosti
Racionálna výživa je však pre pacienta – najmä v porovnaní s užívaním liekov alebo podávaním inzulínu – tou ťažšie realizovateľnou
súčasťou liečby. Vyžaduje si totiž čas,
vedomosti a spoluprácu. Možnosti
štandardnej dietetickej liečby sú navyše obmedzené; aj napriek jej uplatňovaniu sa nie vždy pacientom darí
v liečbe dosahovať lepšie výsledky.
nickými štúdiami, ktoré sa realizovali vo viacerých krajinách.1,2
NOVINKA PRE DIABETIKOV
VÝHODY PRÍPRAVKU
Preto boli pre pacientov s cukrovkou vyvinuté špeciálne prípravky
– „diabetes špecifické nutričné prípravky“ (DŠNP). Okrem dietetického účinku majú DŠNP aj pozitívny
vplyv pri liečbe cukrovky.1,2 Vďaka
svojmu zloženiu dokážu diabetikom pomôcť znížiť napr. zvýšenú
hladinu krvného cukru po jedle,
alebo aj častý výskyt hypoglykémií.
Tento efekt je pre pacientov výhodný a bol dokázaný niekoľkými kli-
Užívaním takéhoto špeciálneho nutričného prípravku dôjde k príjmu
rovnakého množstva energie ako
pri bežnej potrave, avšak vo výhodnejšom zložení základných živín.
Zdrojom energie sú predovšetkým
mastné kyseliny (tuky), konkrétne
„mononenasýtené mastné kyseliny“. Tie majú mnoho priaznivých
účinkov – pokles telesnej hmotnosti, zlepšenie zloženia krvných tukov
(vzostup „dobrého“ HDL cholestero-
lu), či úpravu krvného tlaku.1,2 Kým
ich nedostatok zhoršuje využitie inzulínu, ich dostatočný príjem napríklad znižuje riziko srdcovo-cievnych
komplikácií (srdcový infarkt a i.).1,2
Najznámejším zdrojom mononenasýtených mastných kyselín je olivový olej. Navyše cukry, ktoré tieto
špeciálne prípravky obsahujú, majú
„nízky glykemický index“, ktorý znižuje vzostup krvného cukru po jedle
alebo častý výskyt hypoglykémií.
AKO TO FUNGUJE
V klinických štúdiách s týmito
špeciálnymi prípravkami došlo
u diabetikov k poklesu telesnej
hmotnosti, hladín krvného cukru
po jedle, poklesu HbA1c (glykovaný
hemoglobín), úprave hladín krvných tukov (napr. vzostup „dobrého“ HDL cholesterolu), ale aj k ďalším benefitom.1,2 Okrem liečebných
prínosov, ktoré už boli spomenuté,
prináša použitie týchto špeciálnych
prípravkov aj výhodu vo forme určitého zjednodušenia liečby. Najmä
pokiaľ ide o čas, ktorý diabetikovi
nie vždy umožňuje pravidelnú prípravu jedla s adekvátnym zložením.
V súčasnosti sú tieto prípravky
dostupné už aj na Slovensku.
V prípade záujmu sa o nich pacienti môžu dozvedieť viac aj od
svojho diabetológa.
Literatúra:
1
Patrizio Tatti et al. Efekt nízkokalorickej vysokonutričnej receptúry na pokles telesnej hmotnosti
u pacientov s diabetes mellitus 2.
typu. Mediterr J Nutr Metab 3: 6569, 2010.
2
Redukcia rizikových faktorov
pre váhové a kardiovaskulárne
ochorenia u pacientov s diabetes
mellitus 2. typu. Jednoročné výsledky skúšania Look AHEAD.
The LOOK AHEAD RESEARCH
GROUP*, Diabetes care 30: 13741383, 2007.
04 l INŠPIRÁCIE
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
Na Slovensku má ochorenie diabetes mellitus takmer 350-tisíc ľudí.
Spolu so srdcovo-cievnymi chorobami a obezitou sa tak cukrovka nachádza
na vrchole rebríčka civilizačných chorôb.
Diabetes na vrchole
rebríčka civilizačných chorôb
Cukrovka ročne odčerpá na celom svete okolo
5 – 10 % všetkých výdavkov na zdravotníctvo.
Podľa odborníkov však bude počet diabetikov
v blízkej budúcnosti ešte narastať.
ľahko sa do nich môže dostať infekcia. Aj z malého škrabanca sa môže vyvinúť gangréna, ktorá vyústi až do amputácie končatiny.
Metabolické ochorenie
Únava, smäd a časté močenie môžu naznačovať, že niečo nie je v poriadku. Diabetológovia
tvrdia, že čoraz väčšie množstvo cukrovkárov
nemá príznaky ani v štádiu, keď odbery krvi
ukazujú alarmujúce hodnoty glykémie.
Cukrovku druhého typu, ktorú si človek
najčastejšie spôsobí sám zlými stravovacími návykmi a nezdravým životným štýlom, často odhalí až preventívna prehliadka alebo náhodné
iné vyšetrenie. Ochorenie však treba dôsledne
liečiť, pretože neliečená cukrovka môže pre telo
znamenať pohromu s neodvratnými následkami.
Pri cukrovke ide o chronickú poruchu látkovej
výmeny, pri ktorej organizmus nedokáže produkovať dostatok inzulínu na štiepenie cukrov.
Najmä cukrovka typu 2 (DM II. typ) patrí medzi
najviac sa rozmáhajúce moderné choroby.
Prečo diabetes?
Nárast počtu pacientov s DM II. typu súvisí i so
zlými stravovacími návykmi, nedostatkom pohybu a obezitou. A hoci ešte v aktuálnom období dávky inzulínu nemusíte potrebovať, riziko prepuknutia cukrovky pri týchto faktoroch
výrazne stúpa.
Cukrovka je hrozbou
Zvýšené hodnoty cukru poškodzujú cievy, výsledkom čoho sú poruchy zraku, obličiek, nervov a nedokrvenie končatín, srdca a mozgu.
Cukrovkári sú viac ohrození infarktom, mŕtvicou, ale aj vznikom tzv. diabetickej nohy. Keďže
rany a poranenia na pokožke, predovšetkým na
chodidlách a nohách, sa u diabetikov zle hoja,
Pozor na príznaky
Svetový deň diabetu
14. 11. 1891 sa narodil Kanaďan Frederick Grant
Banting, ktorý ako prvý izoloval z pankreasu
inzulín. Ním zachránil pred smrťou 14-ročného
chlapca. O rok nato získal Nobelovu cenu. Bol
to začiatok novej éry v boji s dovtedy smrteľnou chorobou. Deň narodenín kanadského
vedca a lekára vyhlásila Medzinárodná diabetická federácia s podporou WHO v roku 1991 za
Svetový deň diabetu.
INZERCIA
NA CUKROVKU LASEROM VO VLASTNEJ OBÝVAČKE
Máte zvýšenú hladinu cukru v
krvi? Ak ochorenie prerastie do
rozvinutého štádia, hrozia typické príznaky: únava, poškodenia
zraku, ale aj najväčší strašiak tzv. diabetická noha, ktorá často
končí amputáciou.
Bioquant N pomáha znížiť cukor
v krvi a upraviť jeho hladinu účinkami laserového svetla. Pomocou
špeciálneho aplikátora pôsobí
cez krvné vlásočnice v nose na
červené krvinky, uvoľňuje ich zo
zhlukov, zlepšuje ich schopnosť
viazať kyslík a privádzať ho k
orgánom a krv robí pohyblivejšou. „Zlepšuje prúdenie krvi a
okysličenie celého organizmu,“
hovorí kardiológ MUDr. Július
Šípoš. Prístroj používajú lekári v
ambulanciách, ale aj individuálni klienti sami doma, v pohodlí
vlastnej obývačky.
pani Eva, Vrútky: Bežné merania som predtým mávala od 15
do 10. Pri používaní prístroja
medzi 5,2 a 5,7. Hovorila som o
tom prístroji aj môjmu lekárovi,
lebo sám tomu neveril...
pani Helena, Nitra: Myslím, že
sa mi glykémia nezvyšuje. Mávam tak okolo 5,8 - 6,8, niekedy
niečo nad 7,0 mmol/l a to neužívam žiadne lieky...
Nečakajte kým bude neskoro!
Vyskúšajte ZADARMO
laser BIOquant N
Navštívte stránku www.orin.sk,
vyplňte Vaše kontaktné údaje na
hornej lište v záložke „Vyskúšaj
si prístroj“ a uveďte heslo „čas.“
Môžete volať aj na telefónne číslo
0917 493 800
v prac. dňoch od 9:00-16:00.
WWW.MAMCUKROVKU.SK
WWW.ZRELYVEK.SK l
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
03
05
Sotva pätina diabetikov na Slovensku absolvuje pravidelné očné prehliadky.* Toto žalostne
nízke číslo je o to závažnejšie, že zrak cukrovkárov výrazne ohrozuje diabetická retinopatia.
Cukrovkári a ohrozenie zraku
Diabetici by mali pravidelne navštevovať oftalmológa
Prečo a aké problémy trápia oči dia­
betikov?
U pacientov s diabetom dochádza v dôsledku zvýšených hladín cukru v krvi aj
k poškodeniu očí. Niektoré ochorenia
sa môžu vyskytovať skôr, alebo častejšie ako u ľudí bez cukrovky – napríklad
sivý alebo zelený zákal. No najzávažnejším ochorením, ktoré ohrozuje zrak diabetikov, je diabetická retinopatia.
zdroj: shutterstock
Čo je to diabetická retinopatia a aké
môže mať následky?
Pri diabetickej retinopatii je postihnutá sietnica a jej najcitlivejšia oblasť
s najväčšou koncentráciou buniek –
žltá škvrna, resp. makula. Tá je zodpovedná za ostré videnie, ktoré nám
umožňuje napríklad čítať alebo rozpoznávať tváre. Pôsobením vysokých
hladín cukru v krvi dochádza k poškodeniu drobných ciev na sietnici.
Vedie to buď k presakovaniu tekutiny do tkaniva, alebo upchatiu ciev
a zhoršeniu výživy v postihnutej oblasti. Diabetická retinopatia je u ľudí
v produktívnom veku najčastejšou
príčinou slepoty.
Pri ktorých príznakoch by mal dia­
betik rozhodne zvýšiť pozornosť?
Toto ochorenie nebolí. Prvé štádiá dia­
betickej retinopatie nemusia dokonca
sprevádzať ani žiadne zjavné príznaky.
Preto je dôležité, aby diabetici pravidelne absolvovali preventívne prehliadky
u očného lekára. Medzi prvé príznaky
však môže patriť zlá adaptácia na tmu,
poruchy adaptácie pri prudkom prechode do svetla, zníženie kontrastu farieb či vznik rozmazaného, hmlistého
alebo pokriveného obrazu.
Ako často by mali diabetici absolvo­
vať oftalmologické vyšetrenia?
Preventívne očné vyšetrenie by mali
absolvovať aspoň raz ročne. Ak už sú
prítomné prvé známky ochorenia, potom raz za pol roka. V prípade pokročilejších nálezov rozhoduje o frekvencii
vyšetrení a liečbe ošetrujúci očný lekár.
Môžu diabetici režimovými opatre­
niami pozitívne ovplyvňovať dlho­
dobú kondíciu svojho zraku?
Najdôležitejšie je upraviť hladinu glukózy v krvi, stabilizovať krvný tlak,
dodržiavať diétny režim a zdravú životosprávu. Znamená to aj obmedziť
fajčenie a znížiť obsah tukov v strave.
Ak je diabetická retinopatia diagnos­
tikovaná, dá sa ochorenie zvrátiť?
Ochorenie sa nedá úplne vyliečiť.
Avšak v prípade skorého záchytu
ochorenia a pravidelných návštev očného lekára má pacient vysokú šancu na dlhodobé zachovanie dobrého
videnia, najmä v posledných rokoch
pri použití nových diagnostických
a liečebných postupov. U zle kompenzovaného diabetika ani napriek našej
snahe nedokážeme zabrániť postupnému zhoršovaniu videnia. Absolútne
najdôležitejšou súčasťou liečby je preto dobrá kompenzácia cukrovky.
Na otázky odpovedala:
MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
Klinika oftalmológie LFUK
a UN Bratislava Ružinov
* doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., NEDÚ, n. o.,
Ľubochňa: MUDr. Marta Ondrejková,
MUDr. Monika Gajdošová; II. očná klinika FNsP F. D.
Roosevelta Banská Bystrica,
Očné centrum Oftal Zvolen
SK1411264146
INZERCIA
02 ll INŠPIRÁCIE
06
????
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
Otázka: Prečo diabetikov extrémne ohrozuje riziko srdcovocievnych ochorení?
Odpoveď: Dôvodom je hromadenie niektorých rizikových faktorov – napríklad vysoký krvný tlak,
porucha metabolizmu tukov a veľmi často aj obezita cukrovkárov.
Cukrovka
a kardiovaskulárne riziko
Všetky tieto faktory veľmi výrazne zvyšujú riziko srdcovocievnych ochorení, spolu vytvárajú
„malígne kvarteto“.
Pacientov s DM2 pribúda
Chorí s diabetom majú v porovnaní zo zdravými
ľuďmi dvoj- až štvornásobne vyššie kardiovaskulárne riziko. Fenomén zvýšeného srdcovocievneho rizika je odborníkmi dávaný do súvislosti
najmä s alarmujúcim nárastom počtu diabetikov
2. typu v ostatných rokoch.
Prečo kardiovaskulárne riziko
zdroj: shutterstock
Kardiovaskulárne ohrozenie u diabetikov zvyšuje najmä kôrnatenie tepien, t. j. ateroskleróza.
Medzi jej primárne príčiny patrí vysoký krvný
tlak (hypertenzia) a porucha metabolizmu tukov
(dyslipidémia). V ich dôsledku sa cievna stena
stáva menej pružnou, zužuje sa jej priemer a cieva
nie je schopná zabezpečiť dostatočný prísun krvi
do srdca a mozgu. Diabetikov tak ohrozuje srdcový infarkt či mozgová porážka.
Porucha metabolizmu tukov
Poruchu metabolizmu tukov (resp. dyslipidémiu)
charakterizuje nasledovné:
zvýšená hladina triacylglycerolov v krvi (druh
tukov, ktorý pochádza zo stravy),
zvýšené hodnoty LDL-cholesterolu (tzv. „zlý
cholesterol“),
nízke hodnoty HDL-cholesterolu (tzv. „dobrý
cholesterol“, jeho ochranný efekt proti LDL
časticiam je navyše u diabetikov slabší).
Rizikové diabetičky
Diabetická dyslipidémia býva prítomná až u tretiny diabetikov 2. typu, aj u tých, ktorí majú
dobre kompenzovanú cukrovku. Je zaujímavé,
že sa tento problém častejšie vyskytuje u žien.
Znamená to, že kardiovaskulárne riziko viac
ohrozuje diabetičky. Metabolické abnormality
sa často objavujú dokonca už v tzv. prediabetickom štádiu. To je obdobie, keď sa cukrovka ešte
úplne neprejavuje. Budúci pacienti majú v tomto
období iba ľahko zvýšenú hladinu krvného cuk-
ru v niektorých situáciách. Napríklad pri strese,
inom ochorení alebo po výraznej diétnej chybe.
Hovoríme aj o „pamäti organizmu“ a o „pamäti
ciev“. Telo si takéto výkyvy pamätá a jedného dňa
ich spočíta. Žiaľ, aj spomínaným infarktom srdca
alebo mozgu.
dosahujú dobré výsledky, alebo u diabetikov
s prejavmi aterosklerózy, sa k liečbe pridáva
aj farmakologická terapia.
Odborná spolupráca MUDr. Adriana Ilavská, PhD.
Diabetologická a metabolická
ambulancia, Medispektrum, s. r. o.
Starostlivosť o zdravie
Aby sa znižovalo kardiovaskulárne riziko, diabetici by mali mať správne kompenzovaný krvný
tlak a metabolizmus tukov. Metabolizmus tukov je možné u diabetikov účinne ovplyvňovať
farmakologicky i nefarmakologicky. Dôležitou
súčasťou terapie je zdravá životospráva a stravovanie.
Pacienti by mali obmedziť príjem nasýtených tukov a cholesterolu, zredukovať nadváhu
a dopriať svojmu telu dostatok pohybu. U diabetikov, ktorí napriek úprave životosprávy ne-
Ďalšie zaujímavosti nájdete na stránke
WWW.MAMCUKROVKU.SK
WWW.MAMCUKROVKU.SK
WWW.ZRELYVEK.SK l
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
03
07
INZERCIA
Peptidy sú reťazce aminokyselín
spojených tzv. peptidickou väzbou.
Zodpovedajú za fungovanie
kľúčových biologických funkcií,
napríklad za reguláciu cukru v krvi
alebo správne fungovanie
jednotlivých orgánov a sústav.
Terapia diabetes mellitus
Silná orgánová regenerácia ultrafiltrom, resp. peptidom
Peptidy majú organický pôvod. Vyskytujú sa
nielen v organizmoch živočíchov, ale i rastlinách. Tieto biologicky aktívne látky je možné
veľmi efektívne a prirodzene využiť na terapeutické účely.
PEPTIDY REGENERUJÚ
A LIEČIA
Unikátny charakter a absencia negatívnych
vplyvov na ľudský organizmus robia z peptidov atraktívneho kandidáta na liečenie
porúch a chorôb. Výskum ukázal, že účinky
bioaktívnych látok majú vysokú cielenosť
na určené cieľové receptory. Tu sa zapájajú
do komunikačného mechanizmu „bunka –
bunka“ a dokážu naštartovať regeneračné
a revitalizačné procesy. Vysoká cielenosť peptidov redukuje i riziko nebezpečných interakcií s inými látkami a takisto znižuje vedľajšie
účinky výživového doplnku.
ÚČINNOSŤ
PEPTIDOVEJ TERAPIE
Skúsenosti s využitím týchto látok sú na celom svete výnimočné. Mimoriadne úspešné
je ich využitie pri liečbe diabetu, ako aj reumatoidnej artritídy, autoimúnnych ochorení,
pri blokácii progresu ochorenia sklerózy multiplex a mnohých iných. U pacientov s DM2
je úspech takmer 100 %, u pacientov s DM1
môže pri bežnom cykle užívania dôjsť k zlepšeniu zdravotného stavu o 40 %. Samozrejme,
ak pacient užíva podpornú biologickú terapiu
dlhodobo, výsledky sú výraznejšie.
UŽÍVANIE A TRVANIE
TERAPIE
Terapia sa realizuje preparátmi založenými
na báze peptidov (resp. ultrafiltrátov). Podľa
stupňa diagnózy sa užíva jedenkrát denne
počas obdobia dvoch mesiacov, v niektorých
prípadoch sa však počas dňa užíva kombinácia ultrafiltrátov rôzneho druhu. Preparát sa
aplikuje pod jazyk a po jednej minúte sa prehltne.
KDE VÁM TERAPIU POSKYTNÚ
Záujemca môže o terapiu žiadať
v EUF Clinica Piešťany.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
EUF Clinica Piešťany
A. Hlinku 113, 921 01 Piešťany
(+421) 911 038 082, [email protected]
www.euf.sk
Skúsenosti s peptidovou liečbou
PRÍBEH PACIENTA pána I. B. (46 rokov, podnikateľ)
„Keby som vedel o biologickej liečbe skôr, mohol som
mať hladinu cukru kompenzovanú už pred rokmi.“
Na diabetes DM1 som sa začal liečiť v roku
1995. Od začiatku som sa liečil na základe
poznatkov klasickej medicíny. Nanešťastie
som vtedy ešte nevedel o možnosti biologickej liečby. Ak by som to vedel, mohol som
mať hladinu cukru kompenzovanú skôr.
Inzulín si pichám 3- až 4-krát denne. Aj
napriek tomu, že dodržiavam zdravú životosprávu a pravidelne športujem, nebolo možné moju hladinu glukózy upraviť na úroveň
pod 12 mmol/liter.
Keď som sa dozvedel, že v zahraničí existuje aj iná možnosť liečby diabetu, neváhal
som a podstúpil som terapiu aj v zahraničí.
Okrem toho, že bola finančne náročná, som
mal problém i s pridruženými ochoreniami.
Trápila ma polyneuropatia, a aj ďalšie ocho-
renia. Keďže podnikám, čo je u nás náročné
zamestnanie, tak k mojej cukrovke sa pridružili aj poruchy spánku, depresie, čo ma veľmi zaťažovalo. A na toto som bral len ďalšie
a ďalšie antidepresíva.
V čase, keď sa moja terapia v zahraničí
stala finančne neúnosnou, som sa dozvedel
o centre na biologickú terapiu u nás na Slovensku. O tejto možnosti som sa dopočul od
lekára, ktorý mal s preparátmi tohto centra
osobnú skúsenosť.
V tomto zariadení, s príjemným a odborne zdatným personálom, som absolvoval lekársku prehliadku a dnes už nemusím užívať
lieky na depresiu, cukor mám stabilizovaný
a príznaky polyneuropatie ustúpili. Je to viac
ako dosť a som za to vďačný!
08 l ROZHOVOR
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
Finalistka Miss Slovensko 2014 Zuzana Hercegová má diabetes od útleho veku.
O svojom ochorení a živote s ním sa nebála otvorene hovoriť ani počas súťaže.
Pre mnohých diabetikov sa tak stala vzorom.
Diabetes
som skrývať nechcela
Zuzana Hercegová (19)
Pochádza zo Spišskej Novej
Vsi. Diabetes I. typu jej bol
zistený ako dieťaťu. V OZ
Spišiačik, ktoré sa venuje
osvete v rámci diabetu,
pôsobí ako edukátorka.
O ochorení otvorene hovorila
aj ako finalistka súťaže
Miss Slovensko 2014.
Diabetes vám diagnostikovali ako
6-ročnej. Ako sa prejavovali vaše
zdravotné problémy?
Diabetes mellitus I. typu mi bol diagnostikovaný v roku 2002 cez jarné prázdniny, ktoré som strávila so
sestrou u babky v Žiline. Už počas
týchto prázdnin som mala základné príznaky ako veľký smäd a časté
navštevovanie toalety. Nechutilo mi
jesť a mala som chuť len na moje obľúbené gumené cukríky. Po prázdninách som sa vrátila domov, kde si
tieto príznaky začala pozorne všímať
moja mamina, ktorá je detskou lekárkou. Začala konať a už pri vyšetrení moču sa ukázala zvýšená hladina
cukru. Hneď ma zobrala k endokrinologičke.
Nespomínam si, že by som sa niekedy cítila „iná“. Skôr výnimočná. Veď,
ktoré dieťa môže jesť uprostred hodiny? Samozrejme, takúto možnosť
som mala len v prípade hypogly-
Ako ste sa s cukrovkou vyrovnávali ako dieťa?
Mala som šťastie, že mi moji skvelí
rodičia nedovolili uvedomiť si, že sa
niečo stalo. Celú úvodnú púť do života s cukrovkou so mnou absolvovala
moja mamina, ktorá sa naučila všetko o pichaní inzulínu, sacharidových
jednotkách a životospráve. Naozaj si
veľmi vážim, ako sa k môjmu ochoreniu postavilo celé moje okolie.
Ako to vnímali ostatné deti, napríklad v škole?
INZERCIA
tel.: 02/ 5341 6171
DIA CUKROVINKY
PRE KAŽDÉHO
WAFERRA
CRUNCH
chrumkavé
oblátky
bez príchute
DIANELLA BANÁN
V ČOKOLÁDE
so zvýšeným
obsahom vlákniny
www.imber.sk
DIANELLA
DESSERT
cereálne guľôčky
v mliečnej
a horkej
dia čokoláde
DIANELLA VIVA
oblátka v horkej
čokoláde
s príchuťou
lesných plodov
DIANELLA CHERRY
horká dia čokoláda
s višňovou náplňou
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
a priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Dnes fungujeme už viac ako 12 rokov a ľudia nás
poznajú podľa internetovej stránky
Spišiačik. Už v období puberty som
na rôznych našich akciách prestala
mať strach z kamier a rozhovorov
pre médiá. Naopak, bavilo ma to.
Šírenie osvety o diabete je veľmi dôležité, niektorému diabetikovi môže
zachrániť aj život.
Vedeli ste, že chcete otvorene hovoriť o diabete aj vtedy, keď ste sa
hlásili do súťaže Miss Slovensko?
Svoje ochorenie som skrývať nechcela. Už na prvom regionálnom
kastingu som to porote povedala
a prijali to bez problémov. Neskôr,
keď som sa prebojovala do finálovej dvanástky, som chvíľu riešila, či
o dia­bete hovoriť viac alebo menej.
Oči mi otvorili až moje fanúšičky,
taktiež dievčatá s cukrovkou. Začali
ma kontaktovať a pýtať sa ma rôzne
otázky. Som nesmierne rada, že som
pre niekoho bola v tom čase vzorom.
kémie, ale priznám sa, že ako malá
som si tieto benefity veľmi užívala.
(smiech) S pokojným svedomím
môžem povedať, že som vždy bola
šťastné dieťa.
Nechýbali vám ani sladkosti?
Predsa len, deti sladkosti milujú...
Žuvačky bez cukru som zbožňovala
viac ako všetky lízatká sveta. Tešila
som sa aj na Mikuláša, lebo rodičia
ho vymysleli po svojom. V mojom
mikulášskom balíčku síce neboli
klasické sladkosti, ale bola tam nová
Barbie, ovocie a diabetické sladkosti.
Často boli dovezené z iných krajín,
kde bol oveľa väčší výber.
Kedy ste sa začali angažovať
v osvete týkajúcej sa diabetu?
Hneď po diagnostikovaní hľadali
moji rodičia informácie a ďalšie rodiny s detskými diabetikmi. Začali sme
si navzájom vymieňať skúsenosti,
foto: ?????
a tak vzniklo Združenie rodičov
Máme v sebe veľa sily
a naozaj všetko môžeme
zvládnuť bravúrne.
Treba si len veriť.
Čo ľudia o diabete nevedia, a mali
by vedieť?
Diabetik môže v živote zvládnuť, čo
len chce. Môže si plniť svoje ciele,
sny, radosti a môže byť čím sa mu len
zachce. Stretla som sa už s názormi,
že diabetici s cukrovkou bojujú a sú
v niečom obmedzovaní. Nie, ja s ňou
nebojujem. Ja s ňou žijem plnohodnotný život. Takto by mali rozmýšľať,
podľa mňa, všetci diabetici. Máme
v sebe veľa sily a naozaj všetko môžeme zvládnuť bravúrne. Treba si len
veriť.
ROZHOVOR l 09
Hepatitída B
už diabetikov
ohrozovať nemusí!
Diabetikom hrozí riziko
hepatitídy typu B dvakrát
častejšie ako zdravým
ľudom. Ako je možné sa
mu vyhnúť?
Hepatitída B sa prenáša krvou.
Zdravý človek sa môže nakaziť
i pri drobnom poranení. Typický je prenos ochorenia nesterilnými nástrojmi pri pedikúre či
chirurgickom ošetrení.
Keďže diabetici sa častejšie
podrobujú chirurgickému ošetreniu pre chronické otvorené
rany, pri rôznych vyšetreniach
je im pravidelne odoberaná
krv a ich imunitný systém je
oslabený, sú oveľa zraniteľnejšou skupinou ako ľudia bez
cukrovky.
Hepatitída B je závažné
ochorenie. Nezriedka totiž
prechádza do chronickej formy,
z ktorej sa môže vyvinúť cirhóza alebo nádorové ochorenie.
Existuje však spôsob, ako sa
proti nej chrániť. Vakcinácia
proti hepatitíde B zabezpečuje
ochranu na niekoľko desiatok
rokov, podľa niektorých štúdií
dokonca na celý život.
Zdravotné poisťovne diabetikom očkovanie preplácajú.
Pacienti, ktorí chcú očkovanie
absolvovať, sa môžu obrátiť
na svojho všeobecného lekára
alebo diabetológa.
INZERCIA
Ste diabetik? Chráňte sa pred hepatitídou typu B!
4
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2
tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10
www.gsk.sk
engerix 206x65.indd 1
DÔVODY, PREČO JE DIABETIK ĽAHKÝM TERČOM INFEKCIE
1,2,3
ƒ Zníženie imunity a schopnosti bojovať proti infekciám; pridružené chronické ochorenia ciev
ƒ Častejšie lekárske výkony a ošetrenia, návštevy zdravotníckych zariadení, hospitalizácie
ƒ Častejší kontakt s krvou (odbery krvi, kontroly hladiny cukru, pichanie inzulínu)
Prevenciu očkovaním je vhodné vykonať čo najskôr po stanovení ochorenia!
Viac informácií v ambulancii Vášho všeobecného lekára!
3
LITERATURA:
1. Metodický list racionálnej farmakoterapie 41. Manažment a liečba chronických komplikácií diabetes mellitus. Apríl 2007: Čislo1-2;
2. http://www.cdc.gov/hepatitis/HBV/index.htm; 3. MMWR/december 2011/Vol 60/No 50, 1709-11; 4. http://www.health.gov.sk/
Clanok?lieky201309
SK/HI/0001/14
epatitíde
ie proti h
n
a
v
o
čk
k
O
á diabeti
typu B m
é
n
e
plne hrad
vňou.
ou poisťo
v
ra
zd otn
13.10.2014 15:09
02 ll INŠPIRÁCIE
10
????
INZERCIA
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
Diabetes mellitus je veľmi časté a závažné metabolické ochorenie,
ktoré v ostatnom čase svojím výskytom nadobúda charakter
epidémie. Jednou z jeho najzávažnejších komplikácií je syndróm
diabetickej nohy.
Diabetici, venujte svojim
nohám pozornosť
Syndróm diabetickej nohy je postihnutie štruktúr nohy, pri ktorom vznikajú otvorené a ťažko sa hojace defekty. Môže vyústiť až do stavu, ktorý
ohrozuje pacientov život a kedy je
potrebná amputácia.
Pozor na príznaky
Podobne ako ostatné komplikácie
diabetu, aj syndróm diabetickej
nohy sa rozvíja pomaly a veľmi často
i bez akýchkoľvek príznakov. Preto je
potrebné, aby naň diabetici aktívne
mysleli. Medzi príznaky patria:
– mravenčenie,
– pichanie,
– pálenie nôh,
– postupne až výrazné bolesti,
– strata citlivosti na zraňujúce podnety.
Vznik poranenia
Pre stratu citlivosti pacienti často
necítia ani závažnejšie poranenia na
nohách. Neošetrené miesta sa rýchlo
stávajú vstupnou bránou infekcie. Tá
vedie k ďalšej deštrukcii tkanív nohy
vrátane kostí (osteomyelitída). Vzniká
riziko sepsy a v 1,2 % je potrebná aj
amputácia. Postihnutie autonómnych nervov spôsobuje, že vzniká
suchá a tvrdnúca koža, tvoria sa na
nej hlboké praskliny a zhoršuje sa hojivosť. Druhým závažným faktorom
pri vzniku diabetickej nohy je postihnutie ciev urýchleným aterosklerotickým procesom. Zhoršuje sa tak výživa nohy a môže dôjsť k jej odumretiu
(gangréne). Aj v tomto prípade je jediným riešením amputácia. Prejavy
nedokrvenia nôh sa prihlasujú únavou nôh a pobolievaním nôh a lýtok.
Ako jej zabrániť
Riziká takýchto dôsledkov je možné do veľkej miery zredukovať.
Diabetes
a diabetická noha
SLOVENSKO:
Cukrovku má 7 % populácie, to
je 350 000 obyvateľov.
100 000 – 150 000 ľudí má
ochorenie neidentifikované.
Najvyšší výskyt diabetu je
v Košickom kraji.
Amputovanú nohu má 1,2 %,
teda 4 000 diabetikov.
Najviac amputácií je
v Trnavskom kraji.
Najmenej amputácií je
v Žilinskom kraji.
Centrá starostlivosti
O rozvinutú diabetickú nohu sa
na Slovensku starajú centrá:
v Národnom
endokrinologickom
a diabetologickom ústave
v Ľubochni,
v UN Bratislava,
v UN Košice.
Významnú úlohu pritom zohráva
včasná diagnóza a správne vedená
liečba. Pacient by mal od začiatku
ovládať princípy samovyšetrovania
a samoošetrovania končatín. V starostlivosti je dôležité:
– pravidelne kontrolovať nohy u diabetológa,
– každý deň cvičiť a hýbať sa,
– vyberať si pohodlnú obuv,
– nikdy nechodiť naboso,
– nosiť bavlnené ponožky,
– nohy umývať v teplej vode a krémovať.
Napokon, aby ste sa vyhli závažnej-
ším komplikáciám, venujte pozornosť i drobným rankám a nohy denno-denne kontrolujte.
Ďalšie zaujímavosti
nájdete na stránke
WWW.MAMCUKROVKU.SK
WWW.MAMCUKROVKU.SK
WWW.ZRELYVEK.SK l
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
V centre Košíc vznikne diabetická ulička
Zistia Košiciam
cukrovku?
03
11
INZERCIA
Predpokladá sa, že
do roku 2030 pribudne
na Slovensku ďalších
400 000 diabetikov,
to znamená priemerne
60 nových diabetikov
denne.1,2,3
Najznámejšia košická ulica sa symbolicky na jeden deň premení na ViaDIA
– Hlavnú ulicu diabetikov a z Košíc sa tak stane pomyselné hlavné mesto
slovenských diabetikov. Spomedzi slovenských krajov žije totiž najviac
diabetikov práve v Košickom kraji.
diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil
Martinka, PhD. a dodáva, prečo si vybrali Košice: „Spomedzi slovenských krajov žije najviac
pacientov s diabetom práve v Košickom kraji.
Podľa štatistík je to viac ako 52 000 ľudí.“
Košice zistia, či majú cukrovku
zdroj: shutterstock
Návštevníci košického centra sa môžu v piatok
14. novembra čudovať. Najznámejšia košická
ulica sa pri príležitosti Svetového dňa diabetu
symbolicky premení na ViaDIA – Hlavnú ulicu
diabetikov a na Hlavnom námestí vyrastie reálna
diabetická ulička. Oficiálne otvorenie ViaDIA
– Hlavnej ulice diabetikov je naplánované na
12.00 hod. na Hlavnom námestí pri Dóme sv.
Alžbety. Slovenská diabetologická spoločnosť
spolu s partnermi chce aj týmto netradičným
spôsobom upozorniť na rastúci problém diabetu. „Diabetes je pandémiou tretieho tisícročia.
Ak sa nám tento trend nepodarí zvrátiť, v roku
2030 bude žiť na Slovensku viac ako 600 000 ľudí
s diabetom,“ upozorňuje predseda Slovenskej
V centre Košíc vyrastie reálna diabetická ulička
s množstvom stanovísk a atrakcií. Záujemcovia
si budú môcť zmerať glykémiu, krvný tlak, či
dokonca otestovať aj predispozíciu k tzv. diabetickej nohe. Dozvedia sa, ako predísť cukrovke,
resp. ako s ňou prežiť dlhý a plnohodnotný život vďaka spolupráci a najmodernejšej liečbe.
„Symbolickou premenou najznámejšej košickej
ulice a vytvorením reálnej diabetickej uličky
chceme ukázať, ako blízko je diabetes každému
z nás a aká nevyhnutná je zmysluplná osveta,“
zdôrazňuje docent Martinka. Košická ViaDIA
– Hlavná ulica diabetikov tak nadväzuje na bratislavskú ViaDIA – Cestu diabetikov a ViaDIA
– Námestie diabetikov v Liptovskom Mikuláši.
Projekt má ambíciu vstúpiť aj do ďalších slovenských miest a bezprostredne tak šíriť potrebnú
osvetu o diabete.
Metropola východu sa zároveň stane prvým
slovenským mestom, ktoré spozná svoju gly­
kémiu, teda hodnotu cukru v krvi. „Glykémia
si zaslúži rovnakú pozornosť ako cholesterol,
či krvný tlak. Svoju glykémiu by mal poznať
každý človek, ktorý sa zaujíma o svoje zdravie,“
vysvetľuje košický diabetológ MUDr. Vladimír
Uličiansky. Jeho kolega doc. MUDr. Zbyněk
Schroner dopĺňa: „Preto budeme jednotlivé merania zaznamenávať a na záver dňa vyhodnotíme priemernú glykémiu Košíc. Sme sami zvedaví, či Košiciam diagnostikujeme cukrovku alebo
nie.“ O cukrovke sa pritom hovorí, ak je hodnota
krvného cukru kedykoľvek v priebehu dňa vyššia ako 11,1 mmol/l, alebo ak je hladina cukru
v krvi nalačno vyššia ako 7 mmol/l.
Podujatie organizované Slovenskou diabetologickou spoločnosťou podporujú aj Zväz
diabetikov Slovenska a organizácia DIADOR.
Generálnym partnerom projektu ViaDIA je spoločnosť Sanofi.
www.viadia.sk
Diabetes môže vstúpiť
do života každého z nás.
Podporujeme vzdelávanie
a prevenciu.
Literatúra: 1. Národný Diabetologický Program (NDP)[online] [cit.2309-2013]: http://www.diaslovakia.sk/contentData/0225/Národný_
diabetologický_program_predložený_MZSR.pdf. 2. Činnosť
diabetologických ambulancií v SR 2012 [online] [cit.23-09-2013]: http://
www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2012/zs1311.pdf 3. Počet
obyvateľov SR k 31. marcu 2012[online] [cit.23-09-2013]: http://portal.
statistics.sk/showdoc.do?docid=50728
Dátum prípravy: október 2013
SK.CMN.13.11.08.
Spolo
sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24 – 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 33 100 100 – Fax: +421 2 33 100 199
e-mail: [email protected] – www.sanofi.sk
02 ll NOVINKY
12
????
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
zdroj: shutterstock
Diabetes II. typu sa vyvíja a prejavuje
najmä v strednom a vyššom veku.
Častejšie sa pritom rozvinie u ľudí
s nadváhou, vysokým krvným tlakom,
vysokou hladinou cholesterolu a zvýšenou
hladinou tukov.
Spadáte do rizikovej skupiny?
Ako predísť cukrovke?
A ak už diabetes máte, ako svoj stav
zlepšiť prirodzeným spôsobom?
Diabetes II. typu:
Môžeme ho zmierniť alebo vyliečiť?
Genetická podstata diabetu nie je známa. No vo
vyššom veku sa na vzniku ochorenia, okrem dedičných faktorov, podpisujú aj faktory ako obezita, zlý životný štýl a stres. Je dokázané, že obezita
je jednou z hlavných príčin vzniku cukrovky II.
typu. Ak ste obézni, konzumujete nevhodné potraviny, alebo sa prejedáte, ste adepti na vznik
cukrovky. Alebo ju už máte?
Znížte svoju hmotnosť
U väčšiny ľudí, ktorí majú diagnostikovanú cukrovku, už 10 – 15 % zníženie nadváhy obmedzí
potrebu liekov či injekčné podávanie inzulínu.
Hoci sa vie, že pre účinnú liečbu je zníženie telesnej hmotnosti skutočne potrebné, obvykle ide
o beh na dlhé trate.
Ako a kde začať?
Ak sa pokúsite tento beh o zníženie hmotnosti
absolvovať, mali by ste vedieť, že pri diabetickej
diéte je potrebné takmer úplne obmedziť príjem
monosacharidov. To sú jednoduché cukry, ktoré
sa rýchlo vstrebávajú. „Je nutné obmedziť aj živočíšne tuky a je potrebný prísun plnohodnotných
bielkovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, minerálnych látok a vitamínov,“ hovorí diétna a výživová poradkyňa Ing. Oľga Grozdaničová, garantka
diétneho programu ZENEA®. Vo svojej ambulancii
sa špecializuje nielen na redukciu telesnej hmotnosti u „zdravých“ ľudí, ale aj u pacientov s diabetom a inými metabolickými ochoreniami.
Zmeny v organizme
Po absolvovaní správneho diétneho programu sa
hladina krvného cukru dostáva do normálnych
hodnôt. Upravuje sa krvný tlak aj hladina cholesterolu a v spolupráci s lekárom je často možné
vysadiť lieky. Veľmi dôležitou zmenou je, že sa odbúra tuk uložený na vnútorných orgánoch. Hoci
zníženie hmotnosti na optimálne čísla nie je jed-
INZERCIA
Komplexný proteínový diétny program
pod odborným dohľadom
Schudnite a zlepšite svoj zdravotný stav
Bez trápenia
Zdravo a chutne
Prirodzeným spôsobom
Odborní poradcovia v celej SR www.zenea.sk, 0949 683 282
noduché, pod odborným vedením sa dá zvládnuť
bez hladovania a redukovať bez problémov 15 – 30
kg. V ambulacii O. Grozdaničovej sú aj rekordmani s úbytkom 40 – 50 a viac kilogramov.
Nepribrať znovu
Ako tvrdí Ing. Grozdaničová zo svojej praxe:
„Nie je ťažké schudnúť 10 a viac kíl, ale takto
získanú hmotnosť a aj zlepšený zdravotný stav
si udržať.“ Čo by ste mali pri prijímaní stravy
vedieť? Orientovať sa v potravinách, rozpoznať,
z ktorých priberiete, hoci ich zjete málo, a naopak, ktorých môžete jesť veľa bez hladovania
alebo priberania. Nehanbite sa obrátiť na odborníkov. Naučiť sa správne stravovať a upraviť
životný štýl si často vyžaduje aj pomocnú ruku.
Vynaložené úsilie prinavráti zdravie, peknú líniu, sebavedomie a plnohodnotný život. A to
nám už stojí za to, však?
[email protected]
INZERCIA
ČOKOLÁDY PRE ZDRAVÉ MAŠKRTENIE
Belgické čokolády BALANCE sú zdravou alternatívou k bežným čokoládam plných
rafinovaného cukru. Na výrobu sú použité kvalitné a čerstvé suroviny, čisté kakaové maslo
bez prímesí rastlinných tukov a prírodné sladidlá stévia a maltitol. Čokolády Balance sú vhodné
pre diabetikov a pre všetkých, ktorí sa rozhodli obmedziť príjem cukru.
Výhody
ý
y použitých
p
ý sladidiel
u čokolád BALANCE:
• menej kalórií
• vhodné na diétu založenú na príjme potravín
s nižším glykemickým indexom
• použité sladidlá stévia a maltitol nepodporujú
vznik zubného kazu
Výhody Stévie
• 100% prírodné sladidlo
• nulová kalorická hodnota
• vhodné pre diabetikov a pri redukcii
hmotnosti
horká
mliečna
biela
s brusnicami
s pomarančom
s kokosom a chrumkami
s čučoriedkami a jahodami
mi
s kakaovými bôbmi
s pistáciami, mandľami a vlašskými orechmi
Čokolády Balance sa dajú zakúpiť v lekárňach a predajniach zdravej výživy.
ž
www.svetovacokolada.cz +420 585 207 095, [email protected]
02 ll INŠPIRÁCIE
14
????
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA MEDIAPLANET
Diabetes vo svete
56
SEVERNÁ AMERIKA
a KARIBIK
37
miliónov
miliónov
35
miliónov
STREDNÝ VÝCHOD
a SEVERNÁ AFRIKA
24
Diabetes je veľkým a neustále
rastúcim problémom. Podľa
medzinárodnej diabetologickej
federácie (IDF) je počet
diabetikov na vzostupe
v každej krajine. Na svete týmto
ochorením trpí viac ako 382
miliónov ľudí. Nepriaznivou
štatistikou je, že polovica
ľudí, ktorá tomuto ochoreniu
podľahne, sú ľudia pod 60 rokov.
Zdroj: Medzinárodná
diabetologická federácia (IDF)
EURÓPA
20
miliónov
miliónov
JUŽNÁ a STREDNÁ
AMERIKA
72
miliónov
JUHOVÝCHODNÁ
ÁZIA
138
miliónov
AFRIKA
SVET
Výskyt u dospelých
(20 – 79 rokov)
ZÁPADNÝ PACIFIK
382ľudímil.
žije
s diabetom
46 %
nediagnostikovaní
INZERCIA
V Banskej Bystrici
sa otvára
prvé MDM Centrum
na Slovensku
Bude pomáhať diabetikom zbaviť sa bolesti
Pálčivá bolesť nôh, pálenie, kŕče. To sú najčastejšie príznaky tzv. diabetickej
neuropatie, ktoré spolu s ďalšími komplikáciami spojenými s cukrovkou môžu
viesť až k amputácii končatiny. Diabetici majú od októbra možnosť vyskúšať
novú liečebnú metódu v prvej ordinácii na Slovensku, u MUDr. Petra Knoteka
v Banskej Bystrici. MDM terapia je v diabetológii a algeziológii kľúčová, pretože liečba liekmi je celosvetovo takmer neúčinná. Klinické skúšky a päť rokov lekárskej praxe v Českej republike preukázali jej 75 %-nú účinnosť. Od
tohto roku používajú českí lekári MDM metódu aj pri liečbe chronických bolestí a ťažko hojiteľných rán.
Na Slovensku žije približne 342-tisíc diabetikov. Z nich asi tretina trpí
diabetickou polyneuropatiou. Kli-
nické štúdie aj prax preukázali, že
terapia MDM tlmí, alebo úplne odstraňuje bolesti a ďalšie nepríjemné
príznaky spojené s cukrovkou už
po niekoľkých procedúrach. Liečba
je úplne neinvazívna, nebolestivá
a pacienta nezaťažuje. Má iba minimum kontraindikácií a žiadne nežiaduce účinky.
Metóda je obzvlášť vhodná
práve v prípadoch rezistencie voči
liekom, pri neznášanlivosti či alergických reakciách na farmaceutické
preparáty, ako aj podpora účinku
štandardnej liečby. Terapia sa skladá z 13-tich procedúr a trvá 10 po
sebe idúcich dní vrátane víkendov
(prvé 3 dni sa procedúra vykonáva
dvakrát denne, potom raz denne).
Jedna procedúra trvá 30 minút.
Prístroj MDM vyrába česká spoločnosť ZAT, vďaka ktorej sú MDM
Centrá dostupné pre diabetikov
v Českej republike a na Slovensku.
Viac informácií nájdete na
www.mdmcentrum.sk
alebo sa obráťte priamo na
MUDr. Petra Knoteka,
tel.: +421 907 744 164
e-mail: [email protected]
INZERCIA
Vianoce sú tu!
Potešte svojich blízkych praktickými darčekmi pre zdravie a krásu
Teraz vo výhodných dvojbaleniach za bezkonkurenčné ceny
Pre dcéru:
Doliva Olivový intenzívny krém a pleťová voda
Pleťový krém s toskánskym olivovým olejom je ideálny na zimné
obdobie. Obsahuje vitamíny A a E a bambucké maslo. Pleť je
hydratovaná a optimálne vyživená. Doliva olivová pleťová voda bez
alkoholu šetrne odstraňuje nečistoty a pleť jemne tonizuje.
Pre starú mamu:
Granatapfel Spevňujúci denný a nočný krém
Spevňujúci denný krém obsahuje olej zo semien a granátového
jablka a extrakt z kvetov Spilanthes acmella, nazývaný tiež
rastlinný botox. Vypĺňa vrásky zvnútra a podporuje rast
kolagénových vlákien. Nočný krém účinne regeneruje a spevňuje
štruktúru pleti.
Pre rodičov a starých rodičov:
Allga San Kosodrevinový gél a roztok
Kosodrevinový gél a roztok s chladivým efektom pomáhajú pri
bolestiach svalov. Vďaka obsahu kosodrevinovej silice podporujú
prekrvenie končatín a sú vhodné na natieranie a masáž po zvýšenej
fyzickej námahe.
Pre mamu:
Doliva Olivový hydratačný krém a nočný krém s ceramidmi
Vďaka vitamínovému a hydratačnému komplexu látok s ureou 24
hodín intenzívne vyživuje a hydratuje pleť. Pokožka je po jeho použití
viditeľne hladšia. Nočný krém s panenským olivovým olejom
z Toskánska a ceramidmi napína pokožku a zvyšuje jej pevnosť.
Pre celú rodinu:
Allga San Arnikový gél a roztok
Arnika horská je tradičný prostriedok na zmiernenie zápalových procesov. Prípravky
Allga San s vysokým obsahom arnikového extraktu je možné použiť na zlepšenie
stavu pri krvných výronoch, podliatinách a podvrtnutiach.
Zubná pasta Lacalut aktiv alebo white a zubná niť
Medicinálna zubná pasta na ochranu pred parodontitídou. Zastavuje
zápalové procesy a zmierňuje podráždenie. Zároveň remineralizuje
zubnú sklovinu a stará sa tak o odolnosť chrupu celej rodiny. Zubná niť
Lacalut dôkladne čistí a osviežuje medzizubné priestory vďaka silnej
mätovej príchuti.
Pre Vaše zdravie a krásu!
Vianoce lekaren.indd 1
Žiadajte v lekárni!
www.naturprodukt.sk
10.11.14 10:41
INZERCIA
Inzercia
K lieku Wobenzym 800 tbl.
zdarma poukaz na darček
®
1 ks citrusového telového mlieka Weleda
v hodnote cca 12 Eur podľa vášho výberu
POZOR!!! Pre 2 vylosovaných navyše
rekreačný pobyt
v hodnote 700 Eur!!!
Viac na www.wobenzym.sk
Wobenzym – originálny tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila.
www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175
Download

Špecializovaná príloha MEDIAPLANET – Svetový deň diabetu