ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ČÍSLO
2
Nov ’10
ŽIVOT
S DIABETES
2
RADY
PRE
PR
RE JEDNOJED
JE
DNODNO
DN
ODUCHŠÍ ŽIVOT
S CUKROVKOU
FOTO: ISTOCK
Inzulínové
pero
Farmaceutické
spoločnosti stále
zdokonaľujú technické parametre
inzulínových pier.
Diabetická
polyneuropatia
Poznáte prejavy postihnutia
nervov? Predísť
komplikáciám je
možné len a dodržiavaním životosprávy a sebakontrolou.
Ak žijete hektickým životom a vaše zamestnanie
vám nedovoľuje
pravidelný režim?
Práve pre vás je
vhodná inzulínová
pumpa.
Celiakia
Častou sprievodnou poruchou u
diabetikov je celiakia.
Viete aké sú jej
príznaky?
SOM VYŤAŽENÁ,
ALE SPOKOJNÁ
Rozhovor so speváčkou a herečkou Katarínou Feldekovou
o ľahších aj ťažších časoch svojho života
života.
FOTO: IVONA OREŠKOVÁ
Inzulínová
pumpa
2 · NOVEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Diabetes mellitus (DM), čiže cukrovka je jedným z najčastejších,
najzávažnejších a najdrahších ochorení, ktoré výrazne zhoršuje
kvalitu života pacientov.
ODPORÚČAME
Výzva k celonárodnej
prevencii cukrovky
O
chorenie predstavuje
hlavnú príčinu slepoty,
zlyhania obličiek, ako aj
amputácií na nohách, a
až štvornásobne zvyšuje výskyt srdcovo-cievnych ochorení.
„Na Slovensku DM
postihuje až
7 percent
obyvateľov.“
Ochorenie bez príznakov
Na Slovensku DM postihuje až 7 percent obyvateľov. Nakoľko u väčšiny
pacientov sa v raných štádiách nevyskytujú žiadne zdravotné ťažkosti, až štvrtina z nich o svojom ochorení nevie. Práve
včasné štádiá sú pre ďalšiu prognózu pacienta rozhodujúce a, naopak, premeškanie optimálnej kontroly ochorenia v ranom štádiu túto prognózu dlhodobo
zhoršuje.
1
Vzdelávajte sa o cukrovke
Slovenská diabetologická spoločnosť si v programe na nasledujúce
obdobie ako jeden z bodov vytýčila realizáciu celonárodnej edukácie o cukrovke.
Jej cieľom je prevencia a včasná diagnostika tohto ochorenia. Paralelne s edukáciou sa budú realizovať pravidelné preventívne vyšetrenia glykémie formou
ohlásených spoločenských akcií.
Intenzívnou kontrolou glykémií sa
dá rozvoju komplikácií predísť, zatiaľ čo rozvinuté komplikácie sa už zvrátiť nedajú. Pre klinickú prax to znamená
zdôraznenie skríningu obyvateľstva na
DM a dosiahnutie intenzívnej glykemickej kontroly (normalizácie glykémií) už
v najvčasnejších štádiách ochorenia.
Pravidelná kontrola pacientov
Dôraz sa bude klásť na realizáciu
štandardných preventívnych vyšetrení, ktoré by sa mali riešiť v spolupráci so všeobecnými (obvodnými) lekármi, a to nielen u rizikových pacientov v približne ročných intervaloch, ale
aj v bežnej populácii po 45. roku života v
trojročných intervaloch.
4
Doc. MUDr. Emil
Martinka, PhD.
Predseda Slovenskej diabetologickej
spoločnosti,
prednosta Národného diabetologického centra NEDU Ľubochňa, n. o.
STRANA 4
„Kyselina alfa-lipoová je v súčasnosti zlatým štandardom liečby
diabetickej polyneuropatie.“
3
Včasná prevencia pomôže
2
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia,
Medispektrum, s. r. o.,
Bratislava
Každý pacient s diagnostikovanou
cukrovkou by mal byť ihneď odoslaný na
špecializovanú diabetologickú ambulanciu a od začiatku intenzívne kontrolovaný. Verím, že realizácia tohto programu prispeje k zlepšeniu zdravotného
stavu obyvateľov Slovenska - a to je naším cieľom.
We make our readers succeed!
ŽIVOT S DIABETES
2. VYDANIE, 12. NOVEMBRA 2010
Projektový manažér:
Bc. Filip Fianta, Ing. Martina Halgašová
Tel.: 02/593 08 234
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Radoslav Kolek
Redaktor: Zuzana Voštenáková
Odborná spolupráca:
Doc. MUDr. Emil Martinka,PhD.
MUDr. Adriana Ilavská
MUDr. Jana Benetinová
Editor: Darina Dubovská
Foto: Istockphoto
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Nový Čas, 12. novembra 2010
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný
redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
■ Inzercia
ÚČINNÁ POMOC PRE DIABETIKOV Schválené MZ SR a Úradom verejného zdravotníctva SR
SILA PRÍRODY UKRYTÁ V BYLINNÝCH KVAPKÁCH
J.V.kvapky-DIA
• pomáhajú znížiť hladinu cukru v krvi a
stabilizovať krivku glukózy
• priaznivo pôsobia na orgány postihnuté
cukrovkou (oči, cievy, obličky..)
• pomáhajú odstraňovať sprievodné znaky
diabetu (smäd, potenie, svrbenie..)
• vytvárajú vhodné pozadie na účinok PAD,
ale aj inzulínu (po porade s diabetológom)
ŽIADAJTE VO VYBRANÝCH LEKÁRŇACH
VYRÁBANÉ NA SLOVENSKU POD DOHĽADOM AUTORA RECEPTÚR
VALOVIČ, s.r.o., Remeselnícka 11, BA • INFO: 02 44880665 • www.prirodnekvapky.sk
Oslaďte si zdravo a bez chémie!
e!
Xylitol 100%
s nízkym glykemickým indexom
Xylitol má glykemický index /GI/ len 7, pričom repný cukor
má 68. Nezvyšuje teda prudko hladinu krvného cukru.
čistá sladká chuť
Má sladkú chuť bez pachutí. Xylitol je prírodná prísada,
spracovávaná prírodným spôsobom, bez ďalších prídavkov.
Je vyrobený z geneticky nemodifikovanej kukurice.
nízkokalorický
Xylitol má o 40% menej kalórií ako cukor (pri rovnakej sladivosti),
tým pomáha zmenšovať príjem kalórií a uľahčuje znižovanie váhy.
Pomaly sa vstrebáva a trávi, takže navodzuje pocit sýtosti.
priateľský k zubom
Nie je potravou pre ústne baktérie, takže sa pri konzumácii
xylitolu nevytvára kyselina spôsobujúca kazenie zubov. Znižuje
vytváranie zubného povlaku.
Vzorka Xylitolu zadarmo!
Viac info na www.xylitol.neera.sk
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVEMBER · 3
ROZHOVOR
KATARÍNA FELDEKOVÁ
herečka a speváčka šansónov s dcérkou Aničkou.
FOTO: IVONA OREŠKOVÁ
Po sladkostiach už netúžim
■ Najbližší je jej šansón a Piafka. Miluje dcéru Aničku a svojich
blízkych. Hoci jej život v štrnástich rokoch zmenila cukrovka prežíva každý deň naplno. Herečka a speváčka - Katka Feldeková, dcéra spisovateľov Ľubomíra Feldeka a Oľgy Feldekovej.
Čo vás momentálne najviac
zamestnáva na javisku i mimo neho?
Mám občianske združenie „Bratislavská káva“, ktoré produkuje divadelné predstavenia, koncerty a
iné programy na kľúč. Mojím najobľúbenejším predstavením je pôvodná hra môjho otca o Edith Piaf
„Smrť v ružovom“. Piafku v ňom
nielen hrám, ale spievam aj jej piesne. Spev šansónov je mojou najobľúbenejšou činnosťou. V divadle
A-ha hrám v rozprávke „O kohútikovi a sliepočke“.
Od 14 rokov ste prišli na to,
že máte cukrovku. Ako ste to
odhalili?
V 8. triede na základnej škole sme
mali mikulášsky večierok. Pri tanci
som dostala neznesiteľný kŕč do lýtka. Mala som väčší smäd a bola som
unavená. Posledné dva týždne pred
tým, ako som upadla do kómy, ma
začalo v noci bolievať brucho a neskutočne som schudla. Moje zdravotné problémy sa vystupňovali na
lyžovačke, keď sme išli na Oravu
navštíviť starú mamu.
Boli ste tri dni v kóme - pamätáte si z toho obdobia niečo?
Bolo to fakt úžasné - ako keby sa stal
zázrak. Ocitla som sa v šikmej plechovej chodbe a na jej konci svietilo
silné biele svetlo. Vedela som s istotou, že keď tam pôjdem, už nikdy sa
mi nič zlé nestane... Po dvoch dňoch
ma previezli do Bratislavy do Detskej fakultnej nemocnice na Kra-
mároch. 27. februára 2012 bude presne 20 rokov odkedy mi stanovili túto
diagnózu.
Dodržiavate prísny režim diabetika, alebo sa vám to nedarí kvôli pracovnému tempu?
Musím sa žiaľ priznať, že som zrejme odstrašujúcim príkladom. Nestíham si dávať na seba pozor. Dcére Aničke nedávno zistili epilepsiu.
Je v druhej triede na základnej škole a domáce úlohy nám zaberú hodiny času. Teraz skúšam dve nové
predstavenia a mám aj menšie pracovné príležitosti. Lietam hore dole ako „špinavá bielizeň“ a často
sa zabúdam najesť. Tento stav je určite krízový a verím, že sa to čoskoro zmení.
Líši sa v niečom vaše stravovanie cez víkendy a počas
týždňa?
Používam inzulínovú pumpu, do
určitej miery ma oslobodzuje od
striktného stravovacieho režimu.
Po sladkostiach som pred pár rokmi
prestala túžiť, vystačím si s ovocím
a zeleninou. Ale môj rozlietaný život
ma niekedy núti rýchlo do seba natlačiť hot-dog, alebo pri hypoglykémii piť kolu.
Blíži sa koniec roka a Vianoce. Čo túžite nájsť pod
stromčekom?
Chcela by som rodinný dom s veľkou záhradou a psa, pretože v takom
prostredí som vyrástla. Momentálne moju rodinu tvorí aj priateľ Majko s dvomi deťmi. Túžim mať na seba a na nich viac času. Rada by som
tiež viac spievala. A samozrejme si
prajem, aby sme boli zdraví. Ale kto
by to nechcel, však?
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
[email protected]
4 · NOVEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVINKY
Komplikácia pri cukrovke
■ Diabetická polyneuropatia
je poškodenie nervových vlákien
u diabetikov po vylúčení iných príčin. Predstavuje najčastejšiu chronickú komplikáciu cukrovky a postihuje 30 – 50 percent diabetikov.
Niektorým pacientom toto ochorenie spôsobuje ťažkosti, majú zmenenú kvalitu života, iní o ňom nevedia a zistí sa náhodne vyšetreniami. Vyskytuje sa u všetkých typov cukrovky, najviac u diabetikov
1. typu a 2. typu.
Prejavy postihnutia nervov
Najčastejšie je postihnutie nervových vlákien na dolných končatinách. Prejavuje sa pocitom pálenia, mravčenia, zvýšenou únavou, svalovou slabosťou, svalovými kŕčmi, neistotou v postoji a
pri chôdzi. Rovnakými príznak-
MUDr. Adriana
Ilavská
Diabetologická a
metabolická ambulancia, Medispektrum, s. r. o., Bratislava
mi, hoci menej často, môžu byť postihnuté aj horné končatiny. Perspektívne najzávažnejšie je postihnutie kardiovaskulárneho autonómneho systému. Predstavuje
riziko tichej ischémie srdcového
svalu, porúch srdcového rytmu a
zmien krvného tlaku, dokonca i
náhlej smrti.
Liečba diabetickej polyneuropatie
Aj v liečbe platí pravidlo: „Čím skôr,
tým lepšie.“ Ak sa nedarí dosiahnuť dobrú metabolickú kompenzáciu diétou a liekmi, je na mies-
te inzulínová liečba. Liečba musí byť komplexná – týka sa úpravy
hmotnosti, hodnôt krvného tlaku
a lipidov. Súčasne treba vylúčiť aj
iné rizikové faktory - fajčenie, alkohol, nesprávnu obuv. Z liekov sa
podávajú vitamíny skupiny B, kyselina α-lipoová alebo analógy kyseliny maslovej. Používať sa môžu
u všetkých diabetikov, ak nemajú
kontraindikácie.
Moderné trendy medicíny
Kyselina α-lipoová je v súčasnosti zlatým štandardom liečby diabetickej polyneuropatie. Liečba
sa odporúča hlavne pri ľahkom a
stredne ťažkom štádiu ochorenia,
keď ešte nedošlo k trvalým zmenám nervových vlákien. Podávanie kyseliny α-lipoovej vedie aj k
zlepšeniu prejavov kardiálnej autonómnej neuropatie. V ideálnom
prípade sa začína dávkou 600 mg
5 - 10 dní v intravenóznej infúzii
a pokračuje sa liečbou tabletami v
dávke 600 mg. Začať možno aj priamo tabletami - počas prvých 10 - 15
dní vo zvýšenej dávke 600 mg 2až 3-krát denne, potom nasleduje
udržiavacia dávka 600 mg denne.
Život je pohyb
Pri predchádzaní diabetickým
komplikáciám rozhoduje aj prístup
diabetika. Mal by dbať na úpravu
hmotnosti, nefajčiť a obmedziť príjem alkoholu. Tiež netreba zabudnúť na vhodnú diabetickú obuv,
kvalitné bavlnené ponožky a dennú samokontrolu nôh. Pomáha aj
pohyb. Na celkové precvičenie je
vhodná chôdza, plávanie, bicyklovanie a cvičenie na fit lopte.
MUDr. ADRIANA ILAVSKÁ
■ Inzercia
Celiakia a diabetes mellitus 1. typu
■ Výskyt celiakie je u diabetikov 1. typu 10- až 33-násobne vyšší ako u bežnej populácie - postihuje päť až sedem percent z nich.
Pri celiakii ide v dôsledku neznášanlivosti lepku – gluténu o poruchu
trávenia a vstrebávania všetkých dôležitých zložiek z potravy tenkým
črevom – bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov a minerálnych látok. U
diabetikov s celiakiou ochorenie tenkého čreva, v dôsledku poruchy a
nepravidelnosti vstrebávanie sacharidov, priamo ovplyvňuje hladiny
glykémií a vedie k labilite diabetu. Práve nedostatočná glykemická kontrola s častými hypoglykémiami – nízkymi hladinami cukru je špecifickým príznakom celiakie u DM 1. typu.
■ Príznaky - klinické prejavy celiakie u diabetických pacientov sú podobné ako u nediabetických - chudnutie, hnačkovité tukové stolice, slabosť.
Jedným a aj jediným z príznakov výskytu celiakie u diabetických pacientov môže byť chudokrvnosť alebo nedostatok niektorého z vitamínov alebo
minerálnych látok. Ani tieto príznaky sa však nemusia prejaviť. Špecifickým príznakom celiakie u diabetikov býva práve labilita diabetu, nedostatočná glykemická kontrola s častými nízkymi hladinami cukru – hypoglykémiami, v dôsledku poruchy a nepravidelnosti vstrebávania cukrov.
■ Liečba - u pacientov s diabetom sa odporúča znížiť príjem jednoduchých cukrov a uprednostňovať zložené cukry v podobe celozrnných výrobkov. U pacientov s celiakiou sa treba vyvarovať tým, ktoré sú bohaté na
glutén (pšenica, raž, ovos, jačmeň). Znížený príjem vlákniny pri znížení
konzumácie cereálnych výrobkov sa musí nahradiť zvýšením príjmu zeleniny a v menšej miere aj ovocia.
Je CUKOR váš tichý
NEPRIATEĽ?
Pokiaľ vám hodnoty cukru v krvi neustále kolíšu a hľadáte spôsob ako
ho skrotiť, vyskúšajte výživový doplnok Dialevel®. Rovnako ako tisícom
spokojných užívateľov aj vám môžu účinné látky - chróm, škorica
a kyselina alfa-lipoová pomôcť účinne regulovať hladinu krvného cukru
a udržať ho pod kontrolou.
Kyselina alfa – lipoová je v súčasnosti „zlatý štandard“ v boji
proti diabetickým komplikáciám. 3 tablety Dialevelu denne pokryjú
odporúčané denné množstvo tejto účinnej látky.
Dialevel® je vhodný pre diabetikov, osoby s poruchou
glukózovej tolerancie a ľudí trpiacich nadváhou.
Výživový doplnok.
NOVINKY V SKRATKE
Žiadajte v lekárni, na www.walmark.sk
alebo na infolinke 0800 191 191
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NET
NOVE
NOVEMBER · 5
1
INŠPIRÁCIA
Napumpujte si
do tela inzulín
INZ
INZULÍNOVÁ
NZ
ZULÍ
ULÍNOV
NO
OVÁ
Á
PUMPA
■ Inzulínová pumpa je zariadenie, ktoré do tela pacienta s cukrovkou (diabetom mellitus) doslova „pumpuje“ inzulín. Veľkosťou a
hmotnosťou sa veľmi nelíši od mobilného telefónu. Na rozdiel od inzulínových pier, kde treba aplikovať inzulín štyri- až päťkrát denne,
pumpa vám umožní aktívnejší životný štýl, a to s pomocou rýchlo
účinkujúceho inzulínu.
né poisťovne. „Schvaľuje sa na obdobie štyroch rokov a následne sa
opätovne prehodnocuje.“ Výnimkou sú glukózové senzory s príslušenstvom, pričom náklady znášate v plnej miere vy ako pacient.
Kam smeruje vývoj
Ako pumpa funguje
Pokiaľ máte záujem o dlhodobé
zlepšenie hladiny cukru v krvi s pomocou inzulínovej pumpy, najlepšie je informovať sa u vášho ošetrujúceho diabetológa a spolupracovať s ním. Ako hovorí MUDr. Jana Benetinová, marketingová manažérka Diabetes care firmy Roche
Slovensko, pri danej liečbe máte
do podkožia zavedenú veľmi jemnú podkožnú kanylu. Ňou sa telu
kontinuálne dodávajú vopred naprogramované menšie dávky inzulínu počas 24 hodín denne. „Popri
tom pumpa podáva aj väčšie dávky
inzulínu, ktorých výšku zadávate
tesne pred jedlom.“
Najčastejšie sa inzulínové pumpy indikujú u diabetikov 1. typu, u
ktorých zlyháva liečba inzulínom
aplikovaným v 4 - 5 dávkach podkožne inzulínovým perom. „Lieč-
RADA
FOTO: ISTOCK
ba sa zvyčajne odporúča pacientom
s neadekvátnou kontrolou diabetu,
u pacientov s výrazným kolísaním
hladín cukru v krvi (glykémií), u diabetičiek v rámci prípravy na graviditu či počas nej a taktiež u pacientov s diabetom po transplantácii,“
spresňuje Jana Benetinová.
Jednoduché, ale účinné
Používanie inzulínovej pumpy je
pomerne jednoduché. Dôraz klaďte na správnu výmenu podkožných kanýl – spravidla každé tri
dni. Nezanedbávajte režimové či
diétne opatrenia a pravidelný spánok. Ako dodáva MUDr. Radovan
Plášil z Diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu
v Ľubochni, na Slovensku uvedenú liečbu plne uhrádzajú zdravot-
Vývoj inzulínových púmp podľa
slov lekára smeruje dvomi smermi.
„Prvý z nich bol nedávno uvedený
na Slovensku ako tzv. integrovaný
inzulínový systém. Softvér inzulínovej pumpy dokáže na základe
údajov pacienta zhodnotiť aktuálnu glykémiu pred jedlom a množstvo cukrov (sacharidov) v jedle.
Následne odporučí vhodnú dávku
inzulínu. Tento systém pracuje na
základe obojstrannej komunikácie medzi diaľkovým ovládačom a
pumpou,“ dodáva MUDr. Radovan
Plášil. Druhý smer predstavuje vývoj glukózových senzorov zabezpečujúcich kontinuálny monitoring
hladín cukru. Jeho cieľom je vytvoriť uzatvorený okruh, keď bude
inzulínová pumpa spracovávať dáta zo senzora so schopnosťou upravovať rýchlosť podávania inzulínu.
Tento spôsob je však zatiaľ otázkou
budúcnosti.
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
Interaktívny systém Accu-Chek® Combo
Stačí tu stlačiť tlačidlo...
rochce_Combo_206x65_11-2010.indd 2
...a vzdialená pumpa je v prevádzke.
10.11.2010 23:40:01
6 · NOVEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NET
2
INŠPIRÁCIA
Pár slov o...
■ Cukrovka je porucha látkovej
premeny cukrov, tukov a bielkovín. Príčiny a priebeh tohto ochorenia nie sú jednotné. Jej výskyt
je veľmi vysoký a stále sa zvyšuje.
Koncom roka 2008 bolo na Slovensku vyše 300 000 diabetikov, z toho takmer 272 tisíc 2. typu. Ochorenie svojím celosvetovo sa zvyšujúcim výskytom nadobúda charakter pandémie, pričom je veľmi veľa
pacientov, ktorí o svojom ochorení
ani netušia. Predpokladá sa, že počet pacientov s nespoznanou cukrovkou u nás dosahuje číslo vyššie
ako 200 000. Cukrovka 2. typu sa
často vyskytuje u pacientov s vysokou telesnou hmotnosťou s tukom
uloženým hlavne do oblasti pása,
vysokým krvným tlakom a zvýšenými hodnotami lipidového profilu. Každý pacient, u ktorého sa uvedená kombinácia vyskytuje, by mal
podstúpiť vyšetrenie glykémie.
Nepríjemné následky
Následky neliečenej alebo neadekvátne liečenej cukrovky môžu byť
veľmi závažné a môžu negatívne
ovplyvniť život pacienta. Je dôleži-
té začať liečbu včas a využiť pri nej
najnovšie poznatky. Pre prevenciu
vzniku závažných komplikácii je
pri cukrovke 2. typu nevyhnutné
vyvinúť maximálnu snahu o dosiahnutie euglykémie, čo je hodnota hladiny cukru v krvi u zdravého človeka. Pri liečbe sú prvým
krokom diétne opatrenia a zmena
životného štýlu. Hneď od začiatku sa odporúča aj medikamentózna liečba. Prvá voľba pri cukrovke
2. typu je metformín. Prednosťou
tejto látky je znižovanie glykémie
nalačno aj po jedle, znižovanie hladiny HbA1c – glykovaného hemoglobínu. Okrem toho metformín
zlepšuje lipidový profil a významne vplýva na zníženie výskytu závažných komplikácií cukrovky ako
napr. srdcového infarktu. Metformín treba užívať dlhodobo a možno
ho kombinovať aj s inými liekmi,
vrátane inzulínu. Pre úspech liečby diabetika je veľmi dôležité, aby
pacient s lekárom aktívne spolupracoval, dodržiaval odporúčania a
pravidelne užíval všetky lieky.
■ Inzercia
k
Tri
r ok y n a z vl ád nu t i e cu k r ovk y
Tretí krok je na nás
Merck Serono – originálna liečba cukrovky
INZ
INZULÍNOVÉ
NZ
ZULÍ
ULÍNO
NOV
OVÉ
É
PERO
NOVINKY V SKRATKE
Inzulínové pero –
nielen pohodlie
■ Objav inzulínu a jeho využitie
v liečbe cukrovky zachránilo život
miliónom diabetikov. Ak má inzulín nejakú chybu na kráse, potom
je to fakt, že sa nedá prehltnúť ako
tabletka. Ale s inzulínovými perami je aplikácia omnoho jednoduchšia, diskrétnejšia a tiež menej bolestivá.
Inzulín by sa pôsobením
tráviacich enzýmov v žalúdku rozložil, preto sa aplikuje do podkožia. Existujú tri
možnosti tejto aplikácie:
■ Inzulínová
striekačka –
pred dvadsiatimi rokmi jediná
možnosť aplikácie inzulínu. Jednorazové mililitrové striekačky
sa pred každým pichnutím znovu
plnili, miesto vpichu sa dezinfikovalo, manipulácia so striekačkou
si vyžadovala zručnosť.
■ Inzulínové pero – používa ho
dnes väčšina pacientov závislých
od inzulínu, minimalizovalo komplikácie spojené so striekačkou.
■ Inzulínová pumpa je veľkým
pokrokom v kompenzácii diabetu.
Umožňuje nepravidelnejší režim,
ale treba ju nosiť stále pri sebe a
skutočne ju prijať za svoju.
Výhody
inzulínového pera
MUDr. TATIANA KUPCOVÁ
TP-DIAMED s.r.o., Lučenec
RADA
Ako funguje
inzulínové pero
■ Inzulínové pero vyzerá na prvý pohľad ako luxusné robustné plniace pero. Aj to prispieva k
diskrétnosti aplikácie inzulínu
napríklad v práci, reštaurácii, vo
vlaku… Vzhľad však nie je samoúčelný. Spôsob života spojený s cestovaním alebo športovými aktivitami si vyžaduje, aby moderné inzulínové pero bolo nárazuvzdorné, vydržalo teplotné výkyvy aj
vysokú vlhkosť.
Do pera sa vkladá náplň – sklenená fľaštička s inzulínom s objemom 3 ml (300 jednotiek inzulínu), ktorá sa vymieňa až po
vyprázdnení. Pri aplikácii sa požadovaná dávka inzulínu nastaví
v dávkovacom okienku alebo na
displeji. Pred každou injekciou sa
na pero naskrutkuje nová jednorazová ihla. Na druhej strane pera je dávkovacie tlačidlo, ktorého
stlačením sa aplikuje nastavená
dávka inzulínu.
■ Jednoduchšia aplikácia –
nenáročná aplikácia, odpadá nutnosť plnenia alebo dezinfekcie
miesta vpichu.
■ Z jednoduchšej aplikácie vyplýva diskrétnosť a pohodlie.
■ Presnejšie dávkovanie.
■ Malá bolestivosť.
■ Vďaka peru pacient ľahšie prekoná odpor aplikovať si inzulín.
■ Komfort používania pier dokladuje JUDr. Václav Letocha, predseda Združenia rodičov a priateľov diabetických detí v ČR: „Už
niekoľko rokov používam pero od
spoločnosti Lilly – je ľahké, mám
ho stále poruke a injekčné ihly sú
také tenké, že vpich ani necítim,
nieto ešte aby som mal modriny.
Navyše si pamätá posledných 16
dávok, to je veľká výhoda pre starších alebo zamestnaných ľudí.“
Aplikačné perá menia k lepšiemu kvalitu života diabetikov, tí sa
vďaka diskrétnosti a pohodliu lepšie zžijú so svojou chorobou. Platí
to ako pre dospelých, tak pre deti.
Vyrábajú sa totiž inzulínové perá
určené špeciálne pre ne.
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVEMBER · 7
EXPERT PANEL
MUDr. Josef Bednařík
riaditeľ Lilly Diabetes pre strednú Európu
Otázka 1:
Aké druhy inzulínových
pier dnes existujú a aké
sú výhody a nevýhody
týchto druhov?
Otázka 2:
Existujú nejaké zásady
správneho používania inzulínových pier? Môže sa
pero napríklad pokaziť?
Otázka 3:
Čo sú to naplnené inzulínové perá a akými druhmi inzulínu sa plnia?
Ing. Beáta Kujanová
komunikačná manažérka
sanofi-aventis a Zentiva
V súčasnosti je na trhu široký sortiment aplikačných pomôcok pri liečbe diabetu. Prednosťami pier,
ktoré ponúkame, sú presnosť a jednoduché ovládanie. Inzulínové pero HumaPen Luxura je vhodné na
opakované použitie a možno ho naplniť rôznymi typmi inzulínu. Najmä pre detských pacientov je určené
inzulínové pero HumaPen Luxura HD, ktoré umožňuje veľmi jemné dávkovanie po pol jednotkách. Novinkou je inzulínové pero HumaPen Memoir alebo
pero s pamäťou (pamätá si až šestnásť posledných dávok inzulínu).
Na trhu sú k dispozícii jednak jednorázové, tzv. naplnené perá a tiež inzulínové perá na opakované použitie. Novinkou medzi opakovane použiteľnými inzulínovými perami našej spoločnosti je inzulínové pero ClikSTAR. Je vyvinuté s pomocou takmer 2000 pacientov, 500 lekárov a sestier a umožňujúce aplikáciu
až 80 jednotiek inzulínu naraz. Ako náplň možno do
neho použiť rôzne typy inzulínu, pričom podanie inzulínu vyžaduje minimálnu injekčnú silu.
Pred použitím akéhokoľvek inzulínového aplikátora si treba podrobne prečítať príbalovú informáblémy s
ciu. Ak má pacient problémy
obsluhou pera, alebo dôjde
ôže
k jeho poškodeniu, môže
zsa obrátiť priamo na bezFunkčnosť
čplatnú Dialinku spoloča, inzulínových pier
nosti Eli Lilly Slovakia,
s. r. o., 0800 112 122.
napreduje!
O spôsobe a technike podania inzulínu inzulínovým perom je pacient poučený príslušným diabetológom alebo diabetologickou (edukačnou) sestrou. Pri použív
užívaní inzulínového pera treba postupovať podľa inštruk
štrukcií uvedených v písomnej informácii pre používateľov a v návode na používanie pera, kde je stanovená aj
doba použiteľnosti pera,jeho správne skladovanie aj postup pri poruche pera. Ak má pacient problémy s obsluhou pera alebo dôjde k jeho poškodeniu, môže sa obrátiť
priam
priamo bezplatnú 24-hodinovú infolinku, spoločnosti
sano
sanofi-aventis Pharma Slovakia , s. r. o., 0800 101 948.
é perá
Predplnené inzulínové
nzulínmi, ktorých kompletné
sú plnené analógovými inzulínmi,
portfólio ponúkajú farmaceutické spoločnosti. Použitie týchto pier je jednorazové, čo znamená, že po vypotrebovaní inzulínovej náplne je pero určené na likvidáciu. Obsluha tohto pera je mimoriadne jednoduchá.
Nap
Naplnené (jednorázové) inzulínové perá sú naplnené
inzu
inzulínom už od výrobcu,takže pacient nemusí inzulínovú náplň vymieňať, čo prináša pacientovi pohodlnejšie
používanie a zníženie pravdepodobnosti technickej chyby pri výmene náplne.V pravom slova zmysle nejde o jednorázové pero, lebo pacient ho použije viackrát až do vyprázdnenia zásobníka s 300 jednotkami inzulínu. Po vyprázdnení zásobníka použije pacient nové naplnené pero.
Spoločnosť sanofi-aventis prináša diabetikom naplnené
perá s najmodernejšími,tzv.analógovými inzulínmi.
■ Inzercia
īīĺħ ĺĺĺħ ±õĀĴ\ôĀĴħ ġòħ IJ˜ħ ĀÑħ ġĴĀóðĀħ õÙô\кħ ĴķĉĀeIJõĀħ
Ñòºéý~ĹIJÍħė¦ÙħĩĀħËIJôĞĀĴôºĎĘ
žIJôĞĀĴôºħ ýÙÁĀõqÎħ ºõÙħ ġĩ\õÙħ óÙħ ýÙĴķõòÙeòĩÙxý\ħ ºħ ĉĞòý\‰ºħ
ĴÙxºħĹ\Ĵº˜ý•ËðħôĀøĉõòô\ËòqĎ
ªºIJeĩÙħġºħġħËIJôĞĀĴôĀIJħ˜òŒĎħ®Āø˜IJħĴ\øħĩĹĴĎħôĀýĴÙĞĹºeýhħ
øºĉķÎħ ġķġĩhøħ ý\ĹĀĞý•Ëðħ ĉĀøËĀôħ ºħ ĉĀġĩIJĉĀĴÎħ Ĵgºôºħ
ôĩĀĞ•øħġòħĉºËòÙýĩòħºóħòËðħĞĀÑòýķħĀġĴĀóºħĹ\ôõºÑýhħĉкĴòÑõ\ħ
ĉĞÙħŽeòýýŽħġĩºĞĀġĩõòĴĀġŒħĀħËðĀĞhðĀħ
ýºħËIJôĞĀĴôIJħºħÑĀġòºðýIJĩòÙħõÙĉ‰qËðħ
Ĵ•ġõÙÑôĀĴħõòÙeÁķĎ
ĵĵĵďĹôĴāĩġÒô»ÂÛĩāúďġö
ÊħôĀøĉõÙĶýhħòýâĀĞø\ËòÙħĀħËIJôĞĀĴôÙ
ÊħġôIJĩĀeýhħĉĞqÁÙðķħĉºËòÙýĩĀĴ
ÊħĞÙËÙĉĩķÎħĉĀкÑýÙ
ÊħĉĞÙðxºÑħøĀÑÙĞý•Ëðħºĉõòôºeý•ËðħĉĀøËĀô
ħ
ĉÙĞĀħġħĉºø_ŒĀIJħ¤IJøº®Ùýħ©ÙøĀòĞÎħôĩĀĞhħġòħĉºø_ĩ\ħ‰Ùġĩý\ġŒħ
«¬¶¦«¨œ
ħ
ĉĀġõÙÑý•ËðħÑ\ĴĀô
¶]Šħ÷Ûö]ğħ¶]úħĊāĴôÛħĴô»Ìď
¤IJøº®Ùýğħ© ©«¥°įħÝħ
òýĹIJõqýĀĴhħĉÙĞĀħýºħºĉõòô\ËòIJħ
òýĹIJõqýIJħĉĞÙħÑòºÁÙĩòôĀĴĎħ®ĞÙÑħ
ĉĀIJ˜òĩqøħġòÎħĉĞĀġqøÎħĉĀĹĀĞýÙħ
ĉĞÙeqĩºóĩÙħý\ĴĀÑħýºħĉĀIJ˜òĩòÙĎ
öóħ¨óööķħ±öĀĴºõóºħġĎĞĎĀĎÎħ®ºýÚýġõ\ħĥÎħÛĂĂħĺīħĞºĩóġöºĴºĎħ
žÛĹĊ÷»ĩþ]ħôþäāğú»fþ]ħĩÛ÷Ûäþþ»ħ ô»÷ôþö»ħĺÜĺĺħăăİħăİİď
±§Ÿ²ĺĺĺÚþ
Ÿµ¨±¬¶¨œħ
Ę¯¬ ;œħªœ¯¹ę
¯¡±¬Ïħ
¨³¬±*ħ²¦ħ¯œª ³ħ
ºœħ¶²ď
¤xºÑ\ĩÙħĉĞqeòýIJħġĴĀóÙóħeºġĩÙóħŽýºĴķħºħĉĀËòĩIJħýÙIJġĩ\õÙðĀħġø_ÑIJĔħ
©Ā˜ýĀħø\ĩÙħËIJôĞĀĴôIJĎħ®ĀÑxºħ‰ĩºĩòġĩqôħóÙħIJħý\ġħĩºôøÙĞħīīĺħĩòġqËħ
ÑòºéýĀġĩòôĀĴºý•ËðħÑòºÁÙĩòôĀĴħºħºġòħĂİĺħĩòġqËħĩ•ËðÎħôĩĀĞqħġòħĹºĩòºxħ
ġĴĀóIJħÑòºéý~ĹIJħýÙĴķĉĀeIJõòÎħĉĞÙĩĀ˜ÙħġºħôħõÙô\ĞĀĴòħýÙðĞýŽĎ
ĵĵĵďĹôĴāĩġÒô»ÂÛĩāúďġö
Êħ Ĵ‰ÙĩôĀħĀħÑòºÁÙĩÙħÝħòýâĀĞø\ËòÙħĀħËðĀĞĀÁÙÎħġôIJĩĀeýhħĉĞqÁÙðķħĉºËòÙýĩĀĴÎħ
ħ
ĉĀкÑ{ºÎħĞÙËÙĉĩķħĉĞÙħÑòºÁÙĩòôĀĴ
Êħ ýºóøĀÑÙĞýÙó‰òÙħøÙĩ~ÑķħõòÙeÁķ
Êħ ýĀĴhħºĉõòôºeýhħĉĀøËôķÎħòýĹIJõqýĀĴhħĉÙĞ\
Êħ ĉÙĞĀħġħĉºø_ŒĀIJħ¤IJøº®Ùýħ©ÙøĀòĞÎħôĩĀĞhħġòħĉºø_ĩ\ħ‰Ùġĩý\ġŒħĉĀġõÙÑý•ËðħÑ\ĴĀô
«¬¶¦«¨œ
ħ
¶]Šħ÷Ûö]ğħ¶]úħĊāĴôÛħĴô»Ìď
¤IJøº®Ùýğħ© ©«¥°įħñħòýĹIJõqýĀĴhħĉÙĞĀħýºħºĉõòô\ËòIJħòýĹIJõqýIJħĉĞÙħÑòºÁÙĩòôĀĴĎħ
®ĞÙÑħĉĀIJ˜òĩqøħġòÎħĉĞĀġqøÎħĉĀĹĀĞýÙħĉĞÙeqĩºóĩÙħý\ĴĀÑħýºħĉĀIJ˜òĩòÙĎ
öóħ¨óööķħ±öĀĴºõóºħġĎĞĎĀĎÎħ®ºýÚýġõ\ħĥÎħÛĂĂħĺīħĞºĩóġöºĴºĎħ
žÛĹĊ÷»ĩþ]ħôþäāğú»fþ]ħĩÛ÷Ûäþþ»ħ ô»÷ôþö»ħĺÜĺĺħăăİħăİİď
±§Ÿ²ĺĺĺþİ
ħ
Download

Rozhovor so speváčkou a herečkou Katarínou