zdravia
MEDICÍNA—PREVENCIA—ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
05—2014
bedeker
Sme tu pre vás
DESAŤ
rokov
LIEKY,
KTORÉ POMÁHAJÚ ĽUĎOM
FUNGOVAŤ AKTÍVNE
A V ZDRAVÍ
RECEPT
NA PLNOHODNOTNÝ
ŽIVOT S DIABETOM
SNAŽÍME SA ZLEPŠIŤ ŽIVOTY
VŠETKÝCH PACIENTOV S DIABETOM
Nie ste na to sám. Naše edukačné programy pre skupiny
a jednotlivcov vám pomôžu zorientovať sa v rôznych životných
situáciách, ktoré prežíva pacient s diabetom. Informujte sa
u vášho lekára o možnosti zúčastniť sa na Konverzáciách
o diabete pomocou Konverzačných mápTM alebo o edukačnom
Pomocníkovi na ceste s inzulínom. Sú vaším majákom, ktorý
vás bude sprevádzať na ceste s diabetom.
05—2014 / bedeker zdravia
Anhedónia:
NEMUSÍTE LEN
PREŽÍVAŤ. ŽITE
SVOJ ŽIVOT!
ZVLÁDNITE
JESENNÉ
OCHORENIA
DIAGNÓZA:
NEVIDIACI
prof. MUDr.
Bude sa vám kráčať jednoduchšie.
O K Á Ň,
MARIÁN M EDIN
DrSc., FRCP
SKDBT00475
Z
Nikdy NE
ASTAŤ.
vať
Stále sa dí
U
DOPRED
Eli Lilly Slovakia s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava,
tel.: 02/20 663 111, fax: 02/20 663 119
0305_inz_bedekerzdravia.indd
1
o_bz_05_2014.indd 1
10/1/14 9:37 AM
14.10.2014 9:08
á vodae malých aj veľkých.
k
s
r
o
m
á
n
č
e
n
Jedi ou hyalurónovou pr
s kyselin
melatine
• uľaví od nádchy a upchatého nosa
• 100% prírodný, čistý produkt
• do nosa aj do ucha
• pre všetky vekové kategórie (od 1 mesiaca)
• na dlhodobé používanie – bez vzniku
nebezpečného návyku
NOVINvKoAd!a
Morská ká.
aj pre bábät
Nemusíte
len prežívať,
žite svoj život
Voľnopredajná zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/ 5262 0978, Fax: 02/5262 0979
E-mail: [email protected] • www.aliamare.sk
Aliamare and Aliamare Clean - inzercia 205x130 mm OKT. 2014.indd 1
13.10.2014 13:12
0,3% kyselina hyalurónová na inhalácie
Inhalácia 1 x denne pomáha pri:
Určené na inhalácie pomocou
kompresorového inhalátora s výkonom
0,4-0,5 ml/min. (nie je súčasťou balenia).
Voľnopredajná zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111,
204111, fax: 02/54432690
15VAC1PSYGP/RS
• opakovaných infekciách horných alebo dolných dýchacích ciest
• dlhodobom kašli, suchom alebo vlhkom
• pocite suchosti sliznice (napr. počas liečby kortikosteroidmi)
• problémoch s hlasivkami
• po operačných zákrokoch (napr. v prínosových dutinách)
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/ 5262 0978, Fax: 02/5262 0979
E-mail: [email protected] • www.ibsa.sk
Yabro
- inzercia 205x130
o_bz_05_2014.indd
2 mm OKT. 2014.indd 1
13.10.2014 13:18
Inz pacient 205x265 10-2014.indd 1
14.10.2014 9:08
13.10.2014 13:53
Lekár na telefóne
24 hodín denne
Zadarmo na 6 mesiacov
so službou ZSE Zdravie
Postaráme sa o vašu rodinu
Prinášame vám službu ZSE Zdravie, s ktorou za nadštandardné služby pri hospitalizácii
až do 200 EUR neplatíte a máte lekára na telefóne 24 hodín denne, počas víkendov aj sviatkov.
Službu ZSE Zdravie teraz môžete získať na 6 mesiacov zadarmo, následne za 3 EUR mesačne.
Stačí, ak ste naším verným alebo novým zákazníkom na elektrine alebo na plyne.
www.zse.sk | ZSE Centrum | 0850 111 555
medicína—prevencia—zdravý životný štýl
Október 2014
10
Sme tu pre vás
desať
rokov
14
6 Nikdy nezastať. Stále sa dívať vpred
10 Nad diabetom musíme zvíťaziť
13Viac ako 1000 diabetikov
32 Náhradný domov pre deti aj rodičov
34 Potvrdené! Mierne pitie piva je zdravé
36Povedzme to jasne: tehotné ženy
by nemali piť alkohol!
má amputovanú nohu
14Lieky, ktoré pomáhajú ľuďom
37
Súčasné možnosti bariatrickej
a metabolickej chirurgie
prežiť ich životy aktívne a v zdraví
17 Objav inzulínu
19 Ste diabetik? Dajte sa zaočkovať!
20 Sir Frederick Grant Banting
22 Koža a diabetes II
24ViaDia ponúka recept na
26
29
30
plnohodnotný život s diabetom
Jedálniček diabetika šitý na mieru
Reishi – jedinečná huba nabitá zdravím
Prevencia a liečba zápalu ďasien
pa r t n e r i
38 Edémové stavy
40Kašeľ, nádcha, prechladnutie? Zvládnite
jesenné ochorenia
42Karcinóm hrubého čreva a konečníka:
Výživa a prevencia
45
46
48
49
Výživa pre oči
Nemusíte len prežívať. Žite
svoj život!
Depresia
Slepota v rozvojových a rozvinutých krajinách
o d b o r n í pa r t n e r i
Číslo vyšlo s podporou
Výskumný
ústav
potravinársky
52 Nevidiaci v minulosti a dnes
53 Zápaly pľúc v starobe
55Na prahu chrípkovej
sezóny 2014/2015
58Počet samovrážd sa priblížil
k desaťročnému maximu
59
Klimaktériom
v pohode a bezpečne
60
Najmodernejší prístroj
na diagnostiku krčka maternice
61 To podstatné je v detailoch
62 Jesenné reminiscencie
64 Aj so psoriázou sa dá žiť
66Motivácia ako nástroj pre telesné
a duševné zdravie
vkdnyať
á
n
d
e
j
Ob zdravia si môžete opbísjeomne,
Bedeker našej spoločnosti ilom:
a
na adrese nicky, alebo e- m dravia.sk
telefo [email protected]
je 13,-€
dra
bedekerz né a balné na rok poukážkou,
Poštov ujte poštovou
aliz
nking.
Platbu re o cez internet ba ašu adresu.
b
v
le
a
uviesť
nite však
n ie:
Nezabud
é s p oj e
ban kov 12 97/110 0
2 6 2 4 4 3 ý sy m b o l
n
Variab il 9 99
0
7
2 1 9 mateľa uveďte
.
y pre prijí
Do správ u poštovú adresu
š
a
v
D
Vážení
čitatelia.
ovoľte mi zamyslieť sa nad tým, ako to vlastne s cukrovkou
je. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) charakterizuje
diabetes ako „... stav podmieneného zdravia“. Aj my – detskí diabetológovia – sa snažíme o to, aby naši pacienti rástli
s pocitom, že sú zdraví, a že cukrovka je len stav, keď ich organizmus
nevie spracovať jeden druh sacharidov – glukózu. Hovorievam svojim
pacientom, že chorobou sa diabetes stane až vtedy, keď sa objavia niektoré
z chronických komplikácií – poškodenie očí (retinopatia), poškodenie
obličiek (nefropatia) či nervov (neuropatia). Na druhej strane, veľa našich
pacientov k chorobe dospeje, pretože komplikácie sa objavia postupom
času v prípade veľkej väčšiny z nich. Je to aj preto, že takmer každý
človek s diabetom má obdobie, kedy sa v spolupráci zhorší. Vtedy glykovaný hemoglobín, čo je parameter odrážajúci dlhodobú kompenzáciu,
stúpa, až sa dostane do pásma, ktoré nezaručuje život bez komplikácií.
Nedávno som na jednej odbornej konferencii počul zaujímavý názor.
Ak vezmeme, že ľudia s diabetom tvoria 100 %, tých, čo ho majú už diagnostikovaný, je polovica, z nich 50 % má vhodnú starostlivosť, z nich
však iba polovica túto starostlivosť akceptuje a z nich opäť iba polovica
dosiahne cieľové hodnoty kompenzácie. Takže v konečnom dôsledku
je takýchto plne uspokojivých pacientov iba 6,25 % z celkového počtu.
Či je to skutočne tak, neviem, ale z každodenných skúseností by som
povedal, že sa realita tomuto číslu veľmi približuje. Z toho by vyplývalo,
že iba táto malá časť našich pacientov bude mať život bez problémov.
Ako teda zlepšiť ich prognózu? Ukazuje sa, že veľmi dôležitou súčasťou liečby je edukácia. Už Dr. Joslin v 30. rokoch minulého storočia
povedal, že „... iba vzdelaný diabetik je dobrý diabetik“. Držme sa preto
jeho slov a každodennou prácou sa ich snažme napĺňať. Pokúsme sa
rapídne zvýšiť tých nelichotivých 6,25 % a zariadiť bezproblémový
život podstatne väčšej skupine našich pacientov. Dostaňme edukáciu
na miesto, ktoré jej prirodzene patrí. Začať môžeme 14. novembra,
v deň narodenia objaviteľa inzulínu Fredericka Bantinga, ktorý WHO
vyhlásila za Svetový deň diabetu. Presvedčme o tom aj zdravotné
poisťovne, aby si uvedomili túto skutočnosť a patrične vykonávateľov
výučby aj ohodnotili. Verím, že potom budú všetci v otázkach diabetu dostatočne vzdelaní a my sa nebudeme musieť zamýšľať nad
tým, či máme alebo nemáme priznávať našim pacientom invaliditu.
Mňa samého toto slovo straší a bol by som najradšej, keby zostalo iba
v slovníku cudzích slov.
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
primár Detského diabetologického centra
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2014
55
3
E-mail: [email protected]
editoriál
Internet: www.bedekerzdravia.sk
bedeker zdravia
4
infoservis
Dvojmesačník BEDEKER ZDRAVIA
Číslo 5/2014, Ročník X.
Dátum vydania: október 2014
Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o.
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35810327
IČ DPH: SK 2020259208
OR: OS BA I., Odd.: Sro. Vložka č. 23916/B
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková
Obchodné oddelenie: Mgr. Iva Hložková
Administrácia: Mgr. Katarína Schiff, Tel: 02/59 324 225
Vedúci redaktor: doc. PhDr., Mgr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora:
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová, Tel: 02/59 324 224
jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková
Grafická úprava: Kumpan a Kuskus
Foto na obálke: Valéria Zacharová
Foto: 123rf.com, archív redakcie a Valéria Zacharová
Tlač: Patria I., spol. s r. o.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4694/12, ISSN 1337-2734
Internet: www.bedekerzdravia.sk
E-mail: [email protected]
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2014
Redakčná rada časopisu
MUDr. Vladimír Balogh, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Alena Kállayová
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
MUDr. Darina Sedláková, MPH
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD. MPH
Odborná spolupráca
Úrad verejného zdravotníctva SR
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kancelária WHO na Slovensku
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská lekárska spoločnosť
Liga proti rakovine
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Slovenský červený kríž
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Upozornenie Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah
textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na
skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na jeho jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich
umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo
ich častí je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, príspevky
a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný postup, meniť spôsob liečby,
alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo iných prípravkov, ktoré musia byť vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za škody, alebo prípadné nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.
bedeker zdravia
Biela pastelka
vás podpíše pod pomoc nevidiacim
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje
trinásty ročník verejnej zbierky Biela pastelka určenej
na pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím.
H
lavným dňom verejnej zbierky bol 24. september. V tento
deň vykročili dobrovoľníci v bielych tričkách s logom zbierky do ulíc viac než 200 miest a obcí na celom Slovensku.
Za príspevok do pokladničky odmenili verejnosť spinkou
s vyobrazením bielej pastelky. Pomôcť je možné aj zaslaním SMS
s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti všetkých mobilných operátorov alebo vkladom na účet zbierky 4030016212/3100,
a to až do konca roka. Zbierka je zapísaná v Registri verejných zbierok
Ministerstva vnútra SR od 1. augusta do 31. decembra.
Cieľom projektu Biela pastelka je pomôcť ľuďom s ťažkým zrakovým
postihnutím viesť samostatný život. Aj vďaka výnosu zbierky môžu
odborníci bezplatne pomáhať pri výbere pomôcok, učiť Braillovo
písmo, chôdzu s bielou palicou či pracovať na počítači, ktorý hovorí.
Tohtoročná zbierka sa snaží šíriť povedomie o Braillovom písme
s využitím moderných technológií. „Na Facebooku Bielej pastelky
je pomocou jednoduchej aplikácie Braillov prekladač možné zistiť,
ako vyzerá vaše meno zaznačené v písme pre nevidiacich. Zdieľaním
tohto špecifického zápisu podporíte myšlienku Bielej pastelky,“ hovorí
hlavný koordinátor zbierky Stanislav Sokol z ÚNSS.
Vo viacerých mestách, v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach si
v rámci projektu mohli dať ľudia bezplatne vyšetriť očné pozadie, čo
pomôže odhaliť vekom podmienenú degeneráciu makuly. Toto ochorenie je najčastejšou príčinou straty zraku vo vyššom veku. Merania
sa realizovali v spolupráci s generálnym partnerom verejnej zbierky
Biela pastelka spoločnosťou Novartis Slovakia.
„Biela pastelka je pre mňa symbol spolupráce a tiež možnosť vidieť
priamo do sveta tých, ktorí ho síce nevidia, no často o ňom vedia
viac, než vidiaci. Preto je pre mňa i mojich kolegov z Novartisu cťou,
že môžeme znovu stáť pri takom dobrom príbehu, aký Biela pastelka
píše,“ hovorí Zsolt Kajtor, generálny riaditeľ Novartis Slovakia. „Práve
dobré príbehy pacientov nás motivujú v práci. Vďaka liekom, ktoré
stále zdokonaľujeme, sa mnoho ľudí neponorí do tmy, ktorá by im
ešte pred pár rokmi hrozila.”
Ďalšie informácie sú k dispozícii na
www.bielapastelka.sk
alebo na Facebooku Bielej pastelky.
Hovorte s lekárom
o svojej hypoglykémii
85
%
85 % pacientov nehovorí
o mierne prebiehajúcej
hypoglykémii na kontrolnej
návšteve u svojho lekára1
Ako mám vedieť, či mám
nízku hladinu cukru?
Pokles hladiny cukru v krvi, môže nastať
počas liečby cukrovky veľmi rýchlo.2
Zvyčajne môžete cítiť zmeny vo vašom
tele a jeden, alebo viac z nasledujúcich
všeobecných príznakov2:
Poruchy zraku
Zvýšená srdcová frekvencia
Potenie
Slabosť
Záchvaty
Ak ste zažili niektorý z týchto príznakov, nezabudnite
informovať svojho lekára, aby ste sa spoločne pozreli
na to, ako znížiť riziko nízkej hladiny cukru v krvi a s tým
súvisiacich príznakov.
Referencie: 1. Leiter LA et al. Assessment of the Impact of Fear of Hypoglycemic Episodes on Glycemic and Hypoglycemia Management. Can J Diabetes 2005;29(3):186-192.
2. Cryer et al. Diabetes Care 2003;26(6):1902–12.
DIA/2014/SEP/41
Strata vedomia
6
OSOBNOS Ť
Prednosta I. internej kliniky
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Martine prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP
Edin, sa už od začiatkov
svojej profesionálnej kariéry chcel venovať nielen
praktickej medicíne, ale aj
vede. Tvrdé základy vedeckej
práce v diabetológii získal
v Spojených štátoch. Bez
nich by sa jeho profesionálna
kariéra možno vyvíjala úplne inak. Čestný člen Kráľovskej akadémie v Edinburgu
je dnes prednostom kliniky,
kde sa možno už ako jedni
z posledných na Slovensku
venujú internej medicíne
v celej jej komplexnosti.
bedeker zdravia
Nikdy nezastať,
stále sa dívať dopredu
Aká bola vaša cesta k medicíne, čo
vás inšpirovalo dať sa na nie vždy
ľahkú dráhu lekára?
Práve okolie, najbližšia rodina, rodičia
a starí rodičia sú presne tým katalyzátorom, aspoň v mojich predstavách, čo
malého chlapca ovplyvní v tom, čomu by
sa chcel raz venovať. Jednoducho, už len
preto, že v ranom veku každého dieťaťa
veľmi silno fungujú vzory. Ak si dobre
spomínam, najmä moja mama a starý
otec hovorievali, že by som sa raz mohol
stať lekárom. Hoci v rodine žiadnych
lekárov nemáme, práve povolanie lekára
na mňa v detstve asi najviac zapôsobilo,
už samotným faktom, že lekár v bielom
plášti vyvoláva rešpekt a úctu. Keď sa
malý chlapec dostane k lekárovi, všetko
je tam biele, vidno, že v ordinácii panuje
istá hierarchia, je to akoby ste sa dostali
do iného sveta. Aj v mojom prípade to
tak bolo. V mojich predstavách bola ordinácia úžasným miestom, kam prídete
povedzme s bolesťou, a v tej ordinácii
vás bolesti zbavia.
Narodili ste sa na Kysuciach, aké
sú vaše spomienky na detstvo?
Kysuce ostanú navždy v mojom srdci.
Rád sa tam vraciam, hoci, keďže moje
sestry bývajú bližšie pri Martine, už len
na hroby. Myslím si, že na Kysuciach žili
a doteraz žijú odlišní ľudia ako inde na
Slovensku. Práve vzhľadom na to, aký
tvrdý život tam bol. Samozrejme, doba
to zmenila, ako všetko. Pokiaľ ide o mojich rodičov, nedá mi nespomenúť, že
u nás v rodine bola dominantnou mama.
Otec bol veľmi tichý a veľmi dobrý človek. Krásne spomienky mám na starého
bedeker zdravia
otca, ktorý sa o mňa dennodenne staral,
kým sa rodičia nevrátili z práce domov.
A menej pekné spomienky mám na klavír, na ktorý ma mama zapísala, a ktorý
som strašne nemal rád.
Medici sa pre svoju budúcu špecializáciu zvyčajne rozhodujú už počas
štúdia. Bolo to tak aj vo vašom prípade, rozhodli ste sa pre internú
medicínu už na fakulte?
Študoval som tu, v Martine, na Lekárskej fakulte, ktorá patrí pod bratislavskú
Univerzitu Komenského a považuje sa
za ratingovo excelentne hodnotenú lekársku fakultu na Slovensku. Za všetko
hovorí napríklad aj fakt, že dnes máme
rovnaký počet zahraničných študentov
ako slovenských. V mojom prípade, už
v štvrtom či piatom ročníku mi bolo
jasné, že chirurgom byť nemôžem. Ten
potrebuje zručnosť, dar v rukách, čo nebola moja silná stránka. Keď mi profesor
Hendrich, prednosta I. internej kliniky,
ponúkol po záverečnej štátnej skúške
miesto asistenta, ponuku som prijal.
ako sa od tých čias vyvíjala vaša
profesionálna kariéra?
Na internú kliniku som nastúpil v osemdesiatom treťom roku, hneď po skončení
medicíny. Asi po dvoch rokoch som sa
začal viac zaujímať o problematiku cukrovky. Okrem praktickej medicíny som
sa chcel venovať aj vede. Keď pôsobíte na
klinike, je to prirodzené. Zvolil som si
teda možno trocha paradoxnú tému: hoci
diabetika ako pacienta charakterizuje
vysoká hladina cukru v krvi, teda hyperglykémia, takýto pacient zažíva aj stavy
hypoglykémie, keď mu hladina glukózy v
krvi prudko poklesne, a pri naozaj rapídnom poklese sa môže dostať až do kómy.
Mojím cieľom bolo venovať sa príčinám
tohto stavu a zistiť čo najviac o tom, aké
obranné mechanizmy sa zapájajú do procesu, ktorý má zabrániť hypoglykémii.
Nešlo len o sledovanie takýchto pacientov, ale potrebné bolo robiť aj riadené
pokusy, teda hypoglykémiu pacientom
umelo vyvolať. Vtedajší prednosta našej
kliniky mi to nedovolil, a tak som hľadal
iné cesty ako sa tomuto problému vedecky venovať. V tom čase fungovala medzinárodná výmenná dohoda IREX, medzi
OSOBNOS Ť
východnou Európou a Spojenými štátmi,
ktorá umožňovala študijné pobyty pre
mladých vedeckých pracovníkov. Bolo to
v istom zmysle sťahovanie mozgov, ale
ľudia od nás, nielen lekári, aj odborníci
z iných odborov, dostali skvelú príležitosť. V roku 1988 som takúto príležitosť
dostal, čomu predchádzal polrok tvrdého
drilu angličtiny. Našiel som si tri miesta.
Jedno na univerzite v Yale v Connecticute
u profesora DeFronza, druhé v St. Louis
v Missouri u profesora Cryera a tretie
v Pittsburgu v Pennsylvánii u profesora Gericha. Všetci sa venovali problému
hypoglykémie. Dvaja z nich ma akceptovali. Najprv som si však musel „doladiť“
angličtinu, pretože doma som sa učil ako
samouk, a keď profesor DeFronzo prešiel
z univerzity v Yale na univerzitu v San
Antoniu v Texase, nasledoval som ho. Po
troch mesiacoch som odišiel za profesorom Gerichom do Pittsburgu, kde fungovala vynikajúca výskumná jednotka
diabetológie a endokrinológie. Keď sa môj
pobyt chýlil ku koncu, spýtal sa ma, či sa
vrátim, ak nájde grant na financovanie
ďalšieho výskumu. Dá sa to považovať za
skutočný zlom v mojej kariére. Asi by sa
bez tejto možnosti vyvíjala úplne inak.
Financie na grant sa našli a ja som napokon v Amerike ostal ďalšie dva roky.
Po návrate sa moja profesionálna kariéra
rozbehla aj po odbornej stránke, teda
čo sa týka špecializácie, a aj pokiaľ ide
o vedeckú kariéru. Ešte pred odchodom
som atestoval z vnútorného lekárstva
prvého stupňa a po návrate z Ameriky,
v roku 1992, som vykonal nadstavbovú
atestáciu v odbore diabetológia, poruchy
látkovej premeny a výživy, potom v roku
1995 aj v odbore vnútorné lekárstvo
druhého stupňa. Nasledoval takzvaný
veľký doktorát v roku 1997, medzitým
docentúra a nakoniec v roku 1998 profesúra. Na klinike som ako lekár prešiel
všetky oddelenia. Začal som ako asistent,
potom odborný asistent, docent, profesor
a v roku 1995 som sa stal prednostom
I. internej kliniky.
Vedecké a akademické tituly ste
teda zbierali nielen doma, na Slovensku, ale aj v Spojených štátoch.
Aké skúsenosti ste si zo sveta priviezli?
7
Kontakt s mojimi mentormi som udržiaval a stále udržiavam, aj po tom, ako
som sa vrátil domov. Obdivoval som
Američanov, ako nemajú vôbec žiaden
problém prejsť z jedného miesta na
druhé a začať úplne od začiatku, keď
dostanú lepšiu ponuku. Navyše, v Amerike funguje v oblasti medicíny a vedy
veľmi veľká kompetitívnosť, súťaživosť.
Pre dosiahnutie cieľa teda urobia všetko.
A skúsenosti? Za oceánom boli už v tých
časoch, na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, veľmi úzko zameraní len na jeden problém v rámci svojej
špecializácie. Teraz je takáto atomizácia bežnou praxou už aj u nás. Napriek
tomu je naša klinika možno jednou z posledných, kde sa komplexne venujeme
problematike vnútorných chorôb. Keď
však porovnávam, môžem povedať, že
my z východnej Európy sme sa v Spojených štátoch, pokiaľ ide o úroveň medicíny, určite nestratili. Hoci sme mali
školstvo dobré, pokiaľ išlo o vedu, boli
sme u nás v plienkach. Nehovoriac o materiálnom vybavení na univerzitách
v USA a možnostiach, aké poskytovali
vtedajšie perfektne vybavené knižnice.
Okrem problému hypoglykémie som sa
v Amerike venoval inzulínovej rezistencii, či príčinám vzniku cukrovky druhého typu. Ako lekár – vedec som pracoval
v laboratóriu, a robil som všetko sám, od
pokusu až po vyhodnotenie výsledkov.
Isto si spomínate aj na medicínske
vzory z obdobia, keď ste v medicíne
začínali.
Samozrejme. Spomínal som už profesora Hendricha. Prišiel na našu kliniku z Brna a bol to fantastický človek,
volali sme ho pre jeho úžasnú vitalitu
„Funes“. Aj tak vyzeral a podobne riešil situácie. Bol nesmierne vzdelaný
a bol aj výborným praktikom. Učil nás
praktické veci, aby sme používali pri vyšetrovaní pacienta všetky naše vnemy:
počúvanie, vyklepávanie, hmat. To, čo
som videl v Amerike, bolo diametrálne
odlišné. Tam sa na pacienta poriadne ani
nepozreli, nahádzali dáta do počítača
a ten „vypľul“ diagnózu. Druhým mojím veľkým vzorom bol profesor Gerich
z Pittsburgu, od neho som dostal tvrdé
základy výskumu práve v diabetológii.
8
OSOBNOS Ť
už ohrozujú mnohé ďalšie komplikácie
pridružené k diabetu.
A akí pacienti vás vyhľadajú najčastejšie?
Často k nám prichádzajú dekompenzovaní diabetici s hyperglykémiou, teda takí,
ktorí si nezobrali tabletky či inzulín,
alebo sa niečo stalo v ich diétnom režime alebo sa, naopak, predávkovali a sú
v hypoglykémii. Mladým sa zasa stáva,
že sa dostanú do stavu diabetickej ketoacidózy, čo je stav ťažkého metabolického
rozvratu. Prichádzajú k nám aj pacienti
s chronickými komplikáciami; viac ako
polovica pacientov má vysoký krvný tlak,
veľká časť má poškodené obličky, cievy
v mozgu, očiach, vredy predkolenia, ako
aj pacienti s diabetickou nohou a kardiovaskulárnymi chorobami.
Profesor Mokáň s takzvanou Zimkovou
cenou „Osobnosť Kysúc.“
Stali ste sa špecialistom na vnútorné choroby – internú medicínu
a tiež odborníkom na diabetes. Akí
sú vaši pacienti?
Interná medicína je skutočne kráľovským odborom v medicíne a patrí
medzi najširšie a aj najťažšie odbory.
Pravdou je, že napríklad chirurgovia
môžu povedzme vyoperovať nádor, ale
ak sa pacientovi stav aj napriek liečbe
zhorší, zasa skončí len na interne. Na
začiatku mojej medicínskej kariéry sme
mali naozaj ťažkých pacientov. Vtedy
však bol vzťah rodiny k ťažko chorému
pacientovi iný, ako je dnes. Pod tlakom
doby sa situácia zmenila, rodina nemá
čas, a ani empatiu a strácajú sa základné
hodnoty a úcta. Neraz tu u nás suplujeme
geriatriu, doliečovací ústav. V minulosti k nám prichádzali pacienti s jednou
malignitou, teda s jedným ochorením,
teraz riešime aj tri pri jednom pacientovi. Život pacientovi súčasná medicína
dokáže predĺžiť, ale veľakrát sa treba
pýtať, za akú cenu? Diabetici sú samostatnou kategóriou. Diabetes je zákerný
v tom, že na začiatku ostane v mnohých
prípadoch dlho nerozpoznaný a nebolí.
Keď však začne, obrazne povedané bolieť, už je neskoro. Pacienta v tom čase
Diabetes je celoživotné metabolické ochorenie. Sú vaši pacienti
disciplinovaní?
Na Slovensku trpí diabetom okolo 300-tisíc jedincov, k čomu opäť treba prirátať
isté percento nerozpoznaných a dostaneme sa k počtu okolo 450-tisíc, čo je
teda riadne číslo na taký malý národ,
akým sme. V roku 2008 sme robili skríning cukrovky na Slovensku. Dovtedy
sa hovorilo, že výskyt tohto ochorenia je
okolo štyroch percent, my sme potvrdili,
že prevalencia je okolo sedem percent.
Cukrovka je chronické, nevyliečiteľné
ochorenie, je dedičné, ale v súčasnosti sa
dá veľmi dobre liečiť. V jeho manažovaní
sa však musia zosúladiť obe stránky –
pacient, aj lekár. Pacient si často myslí,
že lekár jeho chorobu musí vyliečiť sám.
Avšak bez diétnych opatrení a prísneho dodržiavania pravidiel životosprávy
to nejde. A práve to ostáva na pleciach
pacienta. Z tohto pohľadu rozoznávame tri druhy pacientov. Prvý je úžasný.
Takýto pacient spolupracuje s lekárom,
rieši svoj zdravotný problém, vie, čo sú
to sacharidové jednotky, koľko ktorej
potraviny môže zjesť. Vie, ako našich
pacientov učíme, že rastliny ako obilie,
kukurica, zemiaky, obsahujú sacharidy,
a treba ich zaraďovať opatrne, na rozdiel
od mäsa, ktoré síce môže byť nezdravé
z iného hľadiska, ale pre diabetika je dô-
bedeker zdravia
ležité. Ovocie je tiež dôležité, ale treba
obmedziť to, ktoré obsahuje veľa cukru.
Druhý typ diabetika má laxnejší prístup,
berie lieky, ale priveľmi svoju životosprávu nerieši. Takýto typ sa však dá získať
na našu stranu. No a do tretej skupiny
patria nedisciplinovaní pacienti, ktorí
cukrovku nepovažujú za svoj problém,
a všetko hodia na plecia lekára. Pokiaľ ide
o typ diabetu, prevažuje cukrovka druhého typu, tej je 90 percent. Pre mladých
diabetikov je charakteristický prvý typ
cukrovky, ale pribúda nám aj mladých
diabetikov, dokonca aj v detskom veku,
s druhým typom cukrovky. Práve Slovenská diabetická spoločnosť sa snaží o to,
aby sa aj na školách viac pri stravovaní
detí myslelo na zdravý životný štýl. Ide to
však len veľmi ťažko, keďže kolonizácia
škôl kolovými nápojmi a „fast foodom“
s úspechom napreduje. Chýba pohyb, pravidelná fyzická záťaž, naopak prevláda
vysedávanie pri počítačoch a televízoroch. Ďalším obrovským problémom je,
že až 80 percent diabetikov je obéznych.
Dnes majú diabetici v porovnaní
s minulosťou k dispozícii aj najnovšiu inovatívnu liečbu. Čo môžu
pacienti pre seba urobiť sami?
Stravovanie a zdravý životný štýl zohrávajú významnú úlohu. Nedávno sa do pozornosti diabetológov dostali dve štúdie
o prevencii vzniku diabetu, ktoré potvrdili, že v prevencii pôsobí predovšetkým
úprava stravovania a zvýšená fyzická záťaž, teda pohyb. A rovnaké platí aj v manažovaní ochorenia. Svojim pacientom
tiež zvyknem hovoriť, že každý stratený
gram sa ráta. Pacienti s cukrovkou majú
problém schudnúť aj pol kila, takže ak
sa snažia, prinesie to výsledky. Dôležitú
úlohu zohráva edukácia. Nielen zo strany
diabetologických sestier, ale aj médií
a rôznych aktivít Slovenskej diabetologickej spoločnosti v podobe edukačných
brožúrok a ďalších preventívnych akcií.
Napriek mnohoročným snahám, čo sa
týka edukácie, prevencie a uvedomelého
prístupu pacientov k svojmu ochoreniu,
ešte stále máme čo dobiehať v porovnaní so západnými krajinami. Tam sa
vedomie, že všetko niečo stojí, netýka
len konzumu, ale aj zdravia.
bedeker zdravia
Pokiaľ ide o lieky, diabetológia môže ponúknuť svojim pacientom čoraz novšie
lieky. Je to úžasné, koľko nových molekúl máme na liečbu tohto ochorenia
k dispozícii. Inkretíny, nové inzulíny,
každému pacientovi sa dá ušiť liečba na
mieru. Novinku dnes predstavujú takzvané SGLT2-inhibítory, ktoré účinkujú
tak, že zabránia vstrebávaniu glukózy
prostredníctvom obličiek nazad do krvného obehu. Nadbytočná glukóza sa vylúči močom. A nikdy nebude prekonaný
metformín, ktorý okrem toho, že znižuje
hladinu glukózy, znižuje aj inzulínovú
rezistenciu v svalstve a chuť do jedla,
a ktorý je liekom prvej voľby. Nové lieky
dnes už prekonávajú pôvodné preparáty,
ktoré mali množstvo vedľajších účinkov
a poškodzovali pacienta.
Na vašej klinike sa venujete aj liečbe kardiovaskulárnych ochorení.
Pred niekoľkými rokmi ste otvorili
oddelenie invazívnej kardiológie
pre pacientov s akútnym infarktom
myokardu, ktoré dovtedy vo vašom
regióne absentovalo...
V roku 2008 sme otvorili invazívnu kardiológiu a odvtedy sme u nás vybudovali
tím mladých ambicióznych invazívnych
kardiológov. Od minulého roka sa nám
darí zabezpečovať 24-hodinovú starostlivosť. V našom širokom regióne môžeme
v liečbe pacienta s infarktom invazívne
zasiahnuť aj počas nočných hodín. Prichádzajú k nám pacienti od Tatier až po
hranice Trenčína a od poľských hraníc
až po Banskú Bystricu. Na našej I. internej klinike máme naozaj široký záber,
okrem dialýzy máme aj metabolickú
jednotku, venujeme sa metabolickým
ochoreniam, nefrológii, endokrinológii.
Ako profesor ste na JLF UK garantom študijného programu Všeobecné lekárstvo a špecializačných
programov zameraných na vnútorné choroby, najmä diabetológiu. Sú dnešní študenti v mnohom
odlišní od medikov, akými ste boli
vy a vaši kolegovia?
Pred nejakým časom som sa ako člen
akreditačnej komisie podieľal na rozhodnutí, že sa špecializácie môžu ro-
OSOBNOS Ť
biť nielen na SZU v Bratislave, ale aj
na lekárskych fakultách v Bratislave,
Martine a Košiciach. Prvým odborom,
kde sa špecializačné skúšky robili aj na
našej fakulte, bola práve diabetológia. Po
akreditácii fakulty na I. internej klinike
skúšame vnútorné lekárstvo a diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy,
pričom špecializáciu vo vnútornom lekárstve u nás doteraz získalo 13 lekárov
a v diabetológii 12 lekárov.
A študenti? Študent vždy ostane študentom, aj so svojimi starosťami a radosťami. Samozrejme je rozdiel medzi
životom študenta, aký som poznal ja,
a tým dnešným. My sme mali na štúdium k dispozícii len knihy, knižnice.
Dnes sú na jeden klik prístupné také
informácie, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Spomeniem napríklad prenosy
z operačných sál, študenti môžu ísť študovať na zahraničné univerzity do celého sveta. No mám pocit, že si svoj titul
profesora už tak nevážim, ako som si ho
vážil v minulosti vzhľadom na množstvo
nových profesorov, ktorí neinaugurovali vo svojom vlastnom medicínskom
odbore, ale v odbore ošetrovateľstvo.
Aj tu vidno, že sa menia hodnoty. Žijeme v rýchlej dobe, kde, ako majú mladí
predstavu, miesto pre autoritu a úctu
akosi nie je. Neviem, zrejme sa to nenaučili ani v rodine, ako by sme to potom
mali vyžadovať od nich na fakulte? Na
druhej strane, naši dnešní študenti sú
oveľa ambicióznejší a súťaživejší, ako
sme boli my. A napríklad zahraniční študenti, na našej fakulte študuje viac ako
600 nórskych študentov, sa viac pýtajú,
chcú sa viac dozvedieť, zaujíma ich viac
detailov, sú omnoho aktívnejší.
Ste nositeľom domácich i zahraničných ocenení za vedecký výskum,
prácu v zdravotníctve a publikačnú činnosť. Znamená niektoré
z viac ako dvoch desiatok takýchto
ocenení pre vás niečo viac ako tie
ostatné? Vážite si niektoré viac?
Naozaj, je ich dosť, za články či monografie, pôsobenie v odborných lekárskych spoločnostiach. Niekoľko ocenení si vážim najviac. Jedno predstavuje
v profesionálno-vedeckej oblasti diplom
9
s titulom DrSc. Tento titul totiž patrí
k najťažším, ktoré som musel obhájiť,
čo predpokladalo veľmi veľa odpublikovaných materiálov. Rovnako doma, aj
v zahraničí. Je za tým veľa práce. V roku
2007 som ako lekár získal čestné členstvo v Kráľovskej akadémii v Edinburgu
a odvtedy s touto významnou a svetovo
uznávanou akadémiou spolupracujem,
čo ma, samozrejme, veľmi teší. Tretia
cena je síce neprofesionálna, ale o to viac
si ju vážim, v roku 2010 mi bola udelená
cena „Osobnosť Kysúc“.
pôsobíte v Slovenskej diabetologickej spoločnosti, (niekoľko rokov
aj ako jej predseda), ste šéfredaktorom časopisov Diabetes a obezita, Forum diabetologicum, publikujete, prednášate aj v zahraničí. Čo
vás inšpiruje ísť stále vpred?
Mojím krédom je nikdy nezastať, stále
sa dívať dopredu, byť zvedavý, čo je za
najbližším rohom. Stále objavovať nové
veci. Keď človek zastane, je koniec. Ale
ženie ma aj to, že už mám na mojej ceste
nástupcu, syna. Pracuje u nás na klinike. A poháňa ma aj vedomie, že máme
na klinike úžasný kolektív výborných
odborníkov. Lekári, ktorí u nás pôsobili,
aj keď odišli, sa uplatnili na miestach
primárov či prednostov, čo považujem
za dobrú vizitku.
Vaše záľuby, koníčky, rodina? Ako
trávite voľný čas?
Všetko, čo som v pracovnej oblasti dosiahol, by sa mi isto nepodarilo, keby ma
nepodporovala moja rodina, manželka.
Sama je lekárkou, pediatričkou, a moju
kariéru a vedecký, profesionálny rast
vždy veľmi podporovala. Na záľuby veľmi veľa času neostáva, ale vždy si rád
zahrám tenis, oprášil som šachy a veľmi rád fotografujem. Z fotografických
úlovkov z ciest, čo je tiež moja srdcovka,
potom každý rok pripravím kalendár.
Napríklad ten tohtoročný je z Papuy Novej Guiney. Cestovanie je pre mňa výborným relaxom, a spomienky naň takto
potešia aj mojich najbližších a priateľov.
Za rozhovor ďakuje
Iva Baranovičová
Foto Valéria Zacharová
10
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
Nad diabetom
musíme
zvíťaziť
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
detské diabetologické centrum, DFNsP Bratislava
Diabetes mellitus, teda
cukrovka, je metabolické
ochorenie, ktoré postihuje
najmä premenu cukrov.
Neskôr, v rozvinutom
stave, aj tukov, bielkovín
a minerálnych látok.
P
rvé zmienky o diabete sa objavili už na Ebersovom papyruse
v starovekom Egypte. Označenie diabetes však pochádza zo
starogréckeho slova diabein, čo znamená pretekať a mellitus zasa z latinského
slova mell, čo je med.
Diabetes mellitus dnes rozdeľujeme na
štyri skupiny, pričom najznámejšie sú
dve základné – typ 1 a typ 2.
Diabetes prvého typu
Diabetes mellitus typ 1, v minulosti nazývaný aj inzulíndependentný, teda závislý od inzulínu, sa prevažne vyskytuje
v detskom veku, trpia ním mladiství
a mladí dospelí, preto aj úplne pôvodný
názov juvenilný (mládežnícky) zdôrazňoval túto skutočnosť. Charakterizuje ho absolútny nedostatok inzulínu,
ktorý je spôsobený „odumieraním“
tzv. β-buniek pankreasu (podžalúdkovej žľazy), ktoré v zdravom organizme
inzulín produkujú. Ide o autoimunitný
proces, teda stav, keď si organizmus ničí
vlastné bunky a dáva tak predpoklad
pre vznik ochorenia. Postupne sa cukor začne v krvi hromadiť, nedostáva
sa do buniek, pretože mu pre vstup do
nich chýba „kľúč“ – inzulín. Z krvi prestupuje cukor do moču, „strháva“ so
sebou aj vodu z tela a tým prichádza
k zvýšenému močeniu a pocitu veľkého
smädu. Preto človek musí vypiť veľké
množstvo tekutín, zriedkavosťou nie
je ani objem 4 až 5 litrov tekutín denne. Tento príznak často vedie k zámene
diagnózy za infekciu močových ciest.
Keďže cukor nevstupuje do buniek, chýba im hlavný zdroj energie – sacharidy.
Organizmus začína výrazne chradnúť
a človek chudne. So schudnutím idú
ruka v ruke slabosť, malátnosť, neschopnosť sústrediť sa na učenie, prácu.
Ak stav neliečime, relatívne rýchlo sa
rozvinie stav bezvedomia s tzv. ketoacidotickou diabetickou kómou.
Druhý typ
Diabetes mellitus typ 2, predtým nazývaný non inzulín dependentný, teda od
inzulínu nezávislý, sa vyskytuje najmä
v prípade dospelých, či presnejšie starších dospelých ľudí, hoci dnes nie sú
výnimkou ani deti. Charakterizuje ho
relatívny nedostatok inzulínu, ktorý
vzniká viacerými možnými spôsobmi.
Ide pri ňom o kombináciu rezistencie,
teda odporu periférie voči inzulínu
s neschopnosťou inzulínu na periférii
pôsobiť. Príznaky sú veľmi podobné ako
pri type 1, ale sú podstatne miernejšie
a majú plíživejší charakter. Preto môžu
byť už pri manifestácii tohto typu diabetu prítomné niektoré z chronických
komplikácií diabetu. Veľmi často je tento typ spojený s obezitou, ktorá sa tak
stáva hlavným rizikovým faktorom pre
tento typ cukrovky.
bedeker zdravia
Liečba diabetu
pozostáva zo štyroch
základných súčastí:
❶ inzulín (jediná možnosť pri type 1),
resp. orálne antidiabetiká
❷ diabetická diéta, resp. plánovaná
strava
❸ pohyb, či fyzická záťaž
❹ self-monitoring (sebakontrola)
s adaptáciou liečby podľa aktuálnej potreby organizmu
Liečba inzulínom
Dnes je na Slovensku každý človek, ktorý pri liečbe vyžaduje inzulín, liečený
najkvalitnejšími preparátmi tzv. humánnymi alebo ľudskými inzulínmi.
Sú pripravené biosynteticky a pri ich
výrobe sa využívajú poznatky genetického inžinierstva. Tak dostáva človek
do tela síce umelú náhradnú látku,
ale rovnakého zloženia a prakticky
aj v úplne rovnakej štruktúre, ako je
jeho vlastný, telu chýbajúci inzulín. Na
našom trhu sú dostupné inzulíny od
renomovaných firiem, ktoré zaručujú
bezchybnosť preparátov. Veď inzulín od
jeho objavu v roku 1921 zachránil životy
miliónov ľudí. Pacient by mal poznať
nielen názvy svojich inzulínov, ale vedieť viac aj o ich účinkoch, najmä o dobách pôsobenia. Iba tak je možné adaptovať dávky inzulínov a prispôsobovať
DIABETOLÓGIA
ich aktuálnej potrebe organizmu, ktorú
zistíme podľa vyšetrovania glykémií,
teda hladín cukru v krvi a glykozúrií,
teda hladín cukru v moči.
Inzulín do tela dodávame injekčne,
presnejšie podkožnými injekciami.
Dnes sú k dispozícii špeciálne, tzv.
inzulínové striekačky, ktoré sú kalibrované priamo v jednotkách inzulínu, preto ani pre laika nie je ťažké
natiahnuť presnú dávku. Takto sa
zväčša podáva inzulín dva- až trikrát
denne. Modernejším spôsobom podávania inzulínu predstavujú inzulínové perá. K dispozícii máme prakticky
všetky najkvalitnejšie inzulínové perá,
ktoré sú bežne dostupné vo vyspelých
krajinách sveta. Inzulínové perá sa
využívajú pri tzv. intenzifikovanom
režime, kedy sa pacient pichá tri- až
päťkrát denne. Hoci sa mnohým zdá,
že pichať si inzulín takto často je hrozné a obťažujúce, zo skúsenosti môžem
povedať, že táto časť liečby je najmenej problematická, každý pacient si
zvykne na pichanie a po čase ho berie
ako súčasť života. V Detskom diabetologickom centre SR pri I. detskej
klinike Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou v Bratislave sa snažíme
viesť k samostatnému podávaniu inzulínu deti už od šiesteho či ôsmeho
roku veku, samozrejme pod dohľadom
sestričky, resp. doma pod starostlivým vedením rodičov. Takto sa mikro-
11
traumy denných opakovaných injekcií
stávajú menej výraznými.
Pumpy a antidiabetiká
Najmodernejším spôsobom je podávanie inzulínu inzulínovou pumpou. Ide
o malý strojček s programovateľným
podávaním inzulínu trvale v minimálnych dávkach počas celých 24 hodín
s možnosťou dávku doplniť jednorazovým pripichnutím. Strojček sa zväčša
nosí pripevnený na opasku a drobnou
kanylkou zavedenou do podkožia brucha, stehna, ramena alebo zadku sa
inzulín dostáva do organizmu. Hoci
v mnohých prípadoch použitie tohto
spôsobu liečby je nevyhnutné, je potrebné veľmi starostlivo zvážiť výber
pacienta na inzulínovú pumpu.
Orálne antidiabetiká dnes predstavujú
neuveriteľne širokú skupinu liekov.
Kým v minulosti boli známe iba deriváty sulfonylurey (sulfonylmočoviny), resp. biguanidy, dnes máme oveľa väčšie možnosti nájsť pre pacienta
ten správny liek. Nevýhodou mnohých
novších preparátov je ich vysoká cena,
a teda aj vysoký doplatok pacienta.
Plánovaná strava,
pohyb a sebakontrola
Súčasťou liečby je aj dodržiavanie relatívne prísnej diabetickej diéty, teda
stravy, ktorá obsahuje minimálne
množstvo cukrov, najlepšie vo forme
12
DIABETOLÓGIA
zložených polysacharidov. Ak sa však
obzriem pár rokov dozadu, vidím aj
v tejto časti liečebného procesu obrovské zmeny. Preto by sme mali dnes
namiesto pojmu diabetická diéta používať pôvodne anglický výraz – plánovaná strava. Ak je pacient s cukrovkou
výborne kompenzovaný a výborne poučený, nie je pre neho problém stravovať sa hocikde – v reštaurácii, verejnej
(školskej, závodnej) jedálni či doma.
Stravovanie si síce vyžaduje isté pravidlá, jedlo však nemusí byť striktne
nesladké, ako sa odporúčalo kedysi.
Zemiaky boli v minulosti jedinou
vhodnou prílohou k mäsu, dnes možno spokojne jesť cestoviny či ryžu. Je
však dobré, ak pacient, respektíve jeho
príbuzní, ovládajú prepočet sacharidových, teda cukrových jednotiek.
Preto hneď od začiatku, po objavení
cukrovky, učíme deti aj ich rodičov poznávať potraviny podľa množstva cukru v nich, teda podľa sacharidových
jednotiek. Potom nemôže byť problém
korigovať dávku inzulínu podľa počtu
sacharidových jednotiek v strave, alebo správnejšie, prispôsobiť množstvo
stravy vopred určeným sacharidovým
jednotkám, ktoré sú pridelené jednotlivým jedlám počas dňa.
Ďalšou súčasťou liečby je pohyb. Mal
by byť denný, pravidelný a zaťažovať
najmä väčšie svalové skupiny. Preto sú
výborným doplnkom plávanie, beh, bicyklovanie. Úlohou aktívneho športo-
vania je nielen zníženie glykémie, teda
hladiny cukru v krvi, ale aj zníženie
hmotnosti a zlepšenie kondície. Našťastie, dávno sú už preč časy, kedy sa
pacientom s diabetom zakazoval šport.
Dnes vieme, že ho pri dobrej spolupráci s ošetrujúcim lekárom môžu robiť
dokonca aj na vrcholovej úrovni. Ak
pacient pred objavením diabetu pretekársky športoval, je vhodné, aby v tejto
aktivite pokračoval aj po začatí liečby.
Ak sa jeho výsledky budú pohybovať
v pásme dobrej kompenzácie cukrovky, niet dôvodu na prerušenie športovej činnosti. Isto to môže prispievať
k tomu, že najmä deti a mladí ľudia sa
cítia cukrovkou menej hendikepovaní.
Poslednou, ale nemenej dôležitou súčasťou manažovania diabetu je sebakontrola – self-monitoring. Pri ňom
si pacienti denne vyšetrujú množstvo
cukru v krvi pomocou glukomerov
a vyšetrovanie moču pomocou testačných prúžkov. Napriek celkove dobrému materiálovému zabezpečeniu ľudí
s diabetom na Slovensku, pre deti, dorast a mladých dospelých by sa žiadalo
viac testačných prúžkov ku glukomeru, aby kontrola mohla byť častejšia,
a tým aj adaptácia liečby kvalitnejšia.
Nezastupiteľné miesto v systéme starostlivosti o ľudí s diabetom má edukácia, teda výučba. Už v minulosti jeden
z najznámejších amerických diabetológov, profesor Joslin povedal, že „...iba
vzdelaný diabetik, je dobrý diabetik.“
bedeker zdravia
Aj dnes sa výučbe pacientov venuje
veľká pozornosť. Úvodná edukácia sa
realizuje na oddeleniach nemocníc,
kde sú pacienti s novomanifestovanou
cukrovkou hospitalizovaní. Pokračuje sa pri každej ambulantnej kontrole
a veľký význam zohrávajú aj dobrovoľné občianske združenia Diador, Zväz
diabetikov Slovenska, Spišiačik a iné.
V Bratislave majú možnosť pacienti navštíviť tiež priestory nadácie SANUS,
kde dostanú odborný výklad o diabete
od renomovaných diabetologických
sestier, resp. o diéte od asistentiek
výživy. Bez vedomostí o diabete by sa
ani samotný pacient či jeho najbližšie
okolie, jeho príbuzní, najmä rodičia
v domácom prostredí nemohli na liečbu adaptovať. Bez toho by sa pacient
nemohol stať súčasťou liečebného tímu
a nemohol by naplniť sen všetkých diabetológov – život s diabetom bez komplikácií. Nás diabetológov, žiaľ, nočná
mora chronických komplikácií diabetu
straší ešte aj dnes. Veď nedostatočná
kompenzácia, teda nedostatočné vyrovnanie diabetu, spôsobuje postupný
vznik malých a neskôr závažnejších
problémov, ktoré môžu vyústiť do
oslepnutia z progredujúcej diabetickej retinopatie, do zlyhania funkcie
obličiek pri diabetickej nefropatii, či
k amputáciám dolných končatín pri
diabetickej neuropatii a angiopatii.
Ľudia s cukrovkou sú podstatne častejšie a skôr vystavení aj infarktu srdca
a mozgovým príhodám.
V celkovom prístupe k diabetu preto pacient zohráva nezastupiteľné
miesto. Máme iba dve možnosti – buď
nad diabetom zvíťazíme, alebo cukrovka porazí nás. Snažme sa preto,
aby sme boli víťazmi. Na záver si teda
požičiam názov jednej českej brožúry o diabete určenej deťom, ktorý
znie:
„NEBOJME SA
CUKROVKY“
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
Viac ako 4 000 diabetikov
má amputovanú nohu, pretože
začali konať neskoro
Diabetici nevenujú svojím nohám dostatočnú pozornosť, varujú
diabetológovia. Výsledkom je hrozivé číslo: viac ako 4 000
pacientov s diabetom na Slovensku má amputovanú nohu.
Diabetes mellitus je veľmi časté a závažné
metabolické ochorenie a svojim výskytom
nadobúda charakter epidémie. Na Slovensku týmto ochorením trpí viac ako 7 % populácie, teda viac ako 350 000 obyvateľov
a v prípade ďalších 100 000 až 150 000 ho
odborníci predpokladajú v zatiaľ nediagnostikovanom štádiu, resp. vo forme rizikového prediabetického syndrómu.
Nepodceňujte diabetickú
nohu, je najčastejšou
príčinou amputácií
Jednou z najzávažnejších komplikácií
diabetu so zásadným dosahom na kvalitu života pacienta je syndróm diabetickej nohy. Ide o postihnutie štruktúr nohy
(chodidla), so vznikom otvorených a ťažko
sa hojacich defektov. Podľa štatistík má
takýto nález 8000 slovenských diabetikov.
Progresia komplikácie môže vyústiť až
do stavu ohrozujúceho pacienta na živote
s nutnosťou amputačného riešenia.
Podobne ako ostatné komplikácie diabetu,
aj syndróm diabetickej nohy sa rozvíja pomaly a často bez akýchkoľvek príznakov.
Pacienti s kratším trvaním ochorenia si
však toto riziko obvykle neuvedomujú
a nevykonávajú ani preventívne opatrenia. Medzi prvé príznaky patria prejavy
z poškodenia periférneho nervstva, ako je
mravčenie, pichanie, pálenie nôh a postupne až výrazné bolesti. Súčasne dochádza
k strate ochrannej citlivosti na zraňujúce podnety a preto pacient často necíti
ani závažné poranenie nohy. Neošetrené
miesta poranenej kože sa rýchlo stávajú
vstupnou bránou infekcie, ktorá vedie
k ďalšej deštrukcii tkanív nohy, vrátane
kostí s rizikom sepsy a potrebou amputácie. Postihnutie autonómnych nervov
vedie k suchej a tvrdnúcej koži s tvorbou
hlbokých prasklín, dôsledkom čoho sa rany
nehoja. Druhým závažným faktorom pri
vzniku diabetickej nohy je postihnutie ciev
urýchleným aterosklerotickým procesom,
čo zhoršuje výživu nohy a môže viesť až
k odumretiu tkaniva (gangréne). Aj v tomto
prípade je jediným riešením amputácia.
Prejavy nedokrvenia nôh sa prihlasujú
únavou nôh a pobolievaním.
Včasná diagnostika
a starostlivosť môžu
nohu zachrániť
Kľúčom k zníženiu počtu amputácií nôh
diabetikov je včasná diagnostika syndrómu
diabetickej nohy a jej hlavných rizikových
faktorov, teda diabetickej polyneuropatie
(poškodenia nervov) a nedostatočného prekrvenia končatín, ako aj následná liečba
a adekvátna starostlivosť o nohy. Riziko
vzniku diabetickej nohy sa dá zistiť viacerými spôsobmi. Pomocou štandardných
klinických a prístrojových vyšetrení na
ambulancii diabetológa sa zisťuje ochranná citlivosť periférnych nervov, napríklad
citlivosť na tlak, schopnosť vnímať vibračné podnety či rozlišovať teplotné rozdiely, vďaka čomu vie lekár zhodnotiť, či ide
o poškodenie periférnych nervov a aká je
závažnosť tohto poškodenia. Tieto metódy
sú relatívne náročné na čas a vybavenie.
Umožňujú však efektívne odhaliť riziko
a včasné štádiá diabetickej nohy, toto riziko
znížiť, ako aj zhodnotiť efekt liečby. „Vítanou
novinkou pre skríning výskytu diabetickej polyneuropatie je takzvaný Neurotest, vo forme malých náplastí, ktorý sa veľmi jednoducho nalepí
na spodnú časť nohy a na základe farebnej reakcie
na zloženie potu je schopný odhaliť poškodenie
periférneho aj autonómneho nervstva, a teda
upozorniť pacienta na zvýšené riziko syndrómu
diabetickej nohy. Výhodou je, že vyšetrenie si
môže urobiť aj samotný pacient a pomôcka je
hradená poisťovňou,“ dodáva docent Martinka.
13
14
bedeker zdravia
rozhovor
Lieky, ktoré pomáhajú ľuďom
prežiť ich životy
aktívne a v zdraví
Č
o má Eli Lilly najnovšie vo výhľade? Aké sú jej plány, nové
nádejné výskumné projekty?
O tom všetkom a tiež o nových
výzvach rozpráva pre Bedeker zdravia
riaditeľka pre divíziu diabetológie pre
Českú republiku, Slovensko a Maďarsko,
Ivana Benešová.
Heslo či slogan spoločnosti
Eli Lilly nesie v sebe snahu starať sa o zdravie ľudí
a prinášať im stále nové,
inovatívne lieky.
Čo patrilo do vášho pracovného
„portfólia“ pred tým, ako ste minulý rok nastúpili na pozíciu riaditeľky divízie pre diabetológiu pre
strednú Európu?
Pre spoločnosť Eli Lilly pracujem takmer
po celý svoj profesionálny život, bez preháňania môžem povedať, že od nepamäti. Hneď po skončení vysokoškolského
štúdia som asi trištvrte roka pracovala
v endokrinologickom ústave, a potom
som v roku 1991 nastúpila do Eli Lilly. Vystriedala som tu takmer všetky pozície.
Pracovala som ako zástupkyňa, produktová manažérka, školiteľka, podieľala
som sa na prieskume trhu, bola som aj
personálnou riaditeľkou, riaditeľkou
predaja pre Českú republiku a keď sa
v roku 2006 menila štruktúra firmy,
stala som sa riaditeľkou divízie pre urológiu, onkológiu a muskulo-skeletárny
systém v Českej a Slovenskej republike.
Neskôr k tomu pribudla aj psychiatria. V
lete minulého roka som prevzala divíziu
diabetológie a teraz k Slovensku a Česku
pribudlo ešte aj Maďarsko.
neuvádzame každý rok. Dá sa to prirovnať k tomu, keď do flotily pribudne
nová loď a vy ju slávnostne spúšťate na
vodu. Stavba a obdobie príprav sa končia a ľudia do novej lode vkladajú veľké
nádeje. Novou výzvou je táto pozícia aj
preto, že mám na starosti Maďarsko.
Doteraz som pracovala, či už v Česku
alebo na Slovensku, s ľuďmi, ktorých
naturelu som rozumela, rovnako ako aj
reči. Je samozrejme oveľa jednoduchšie
viesť tím na trhu, ktorý poznám dvadsať
rokov. V Maďarsku som tiež pochopila
o čo ťažšie je pomáhať ľuďom v osobnom
rozvoji v jazyku, ktorý nie je ani mojím
materinským jazykom, ani materinským jazykom pracovníka, s ktorým na
niečom spolu pracujeme. Na druhú stranu mi tieto nové skúsenosti pomáhajú
ujasniť si mnohé nuansy v riadení ľudí.
Takáto pozícia je isto pre vás veľkou výzvou a súčasne aj zodpovednosťou...
Výzva je to pre mňa predovšetkým preto, že v najbližšom čase uvedieme na
trh hneď niekoľko nových produktov.
Súvisí s tým, samozrejme, veľa práce.
Ale aj radosti. Nový liek na trh predsa
Čo pre vás znamená pracovať pre
takú spoločnosť, ako je Eli Lilly?
Predovšetkým to, že sa nejakým spôsobom môžem podieľať na vzniku nových
liekov a na tom, aby sa dostali k ľuďom.
Pre mňa je úžasné, že vznikajú stále nové
lieky. Dokonca aj na ochorenia, spomeniem len onkologické, na ktoré doteraz
nebola farmakologická terapia. Pocit, že
sa podieľam na tom, aby sme zarobili
peniaze a tie reinvestovali do vývoja
nových liekov, je pre mňa motivujúci.
Spoločnosť Eli Lilly do inovácií investuje
24 % obratu, čo v inom ako farmaceutic-
kom priemysle nie je zvykom. Je pre mňa
rovnako dôležité ako príjemné starať sa
o zdravie ľudí. A tiež to, že pre našich zamestnancov vytváram priestor a klímu
na to, aby sa im dobre pracovalo, aby sa
cítili úspešní a adekvátne ohodnotení.
To všetko ma teší a napĺňa.
Eli Lilly patrí do prvej desiatky
najväčších farmaceutických spoločností sveta. Pochváliť sa môže
nielen širokým portfóliom inovatívnych liekov, ale i históriou siahajúcou do poslednej tretiny 19. storočia. Príbeh spoločnosti sa úzko
viaže na objav inzulínu, respektíve
jeho používanie v liečbe diabetu.
Spoločnosť Lilly bola vždy známa pre
svoj mimoriadny prístup orientovaný
na výskum a inovatívne farmaceutické
výrobky, čím priniesla skutočný prielom v medicíne. Počas posledných 140
rokov sme poskytovali lekárom riešenia na niekoľko chorôb, o ktorých bolo
predtým známe, že sú nevyliečiteľné.
Spoločnosť Lilly uviedla na trh prvý
komerčne vyrábaný inzulín na svete.
Jeho objavenie a rozšírenie spôsobili
prevrat v liečbe cukrovky, ktorá sa predtým považovala za smrteľné ochorenie.
Spoločnosť Lilly bola tiež prvou firmou
vyrábajúcou humánny inzulín s využitím technológie rekombinantnej DNA.
Tento liek bol prvým biotechnologicky „masovo“ vyrábaným liekom. Ďalší
medzník sme dosiahli s rozvojom „inzulínových analógov“, z ktorých prvý
možno tiež pripísať spoločnosti Lilly,
a to od roku 1997.
Spoločnosť Eli Lilly je tiež, čo verejnosť nemusí vedieť, spojená s masovým použitím penicilínu a antibiotickej liečby infekčných chorôb.
bedeker zdravia
rozhovor
15
nepredávali ich obchodní cestujúci, ale
predpisovali lekári. Hoci jeho podnikanie prekvitalo, nebol plukovník Lilly
spokojný s tradičnými metódami testovania kvality svojich výrobkov. V roku
1886 najal mladého chemika, aby fungoval ako vedec na plný pracovný úväzok,
využívajúc a zlepšujúc najnovšie metódy
hodnotenia kvality. Spolu položili základy pre tradíciu spoločnosti Lilly: zasvätenie, ktoré sa najprv sústredilo na
kvalitu jestvujúcich výrobkov a neskôr
sa rozšírilo, aby zahŕňalo objavovanie
a vývoj nových a lepších liekov.
Hľadať odpovede na závažné zdravotné problémy sa Vám vždy darilo
v oblasti endokrinológie, diabetu,
duševných i onkologických ochorení. Aké medicínske oblasti stojA
v centre Vášho záujmu dnes?
Spoločnosť Lilly spája starostlivosť s objavovaním, aby zlepšovala život ľuďom
na celom svete. Zameriavame sa na naše
hlavné svetové obchodné oblasti: biologické lieky, diabetológiu a onkológiu.
Tiež pokračujeme v sledovaní inovatívnej vedy a nových príležitostí mimo našich cieľových terapeutických oblastí.
Nemôžeme robiť rozdiely medzi našimi
hlavnými svetovými obchodnými oblasťami, keďže všetky oblasti hrajú kľúčovú
úlohu pri pomoci ľuďom.
V roku 1943 vyvinula Lilly ako jedna
z prvých spoločností metódu pre priemyselnú výrobu penicilínu, prvého
antibiotika vôbec, a prispela tak k prielomu v liečbe infekčných ochorení. V ro–
ku 1953 ho nasledovala nová, stabilná
forma penicilínu a o tri roky neskôr
potom veľmi účinné antibiotikum pre
pacientov trpiacich závažnými infekciami spôsobenými baktériami rezistentnými na dovtedy bežné antibiotiká.
Kedy sa spoločnosť Lilly rozhodla,
že to bude práve kvalita liekov
a výskum, na ktorých postaví svoju budúcnosť?
Spoločnosť Eli Lilly sa podnikaniu vo
farmaceutickom priemysle venuje už
takmer 140 rokov. Celosvetová spoločnosť založená na výskume bola založená v máji 1876 plukovníkom Eli Lilly
v meste Indianapolis, v štáte Indiana,
v stredozápadnej časti Spojených štátov. 38-ročný farmaceutický chemik
a veterán z americkej občianskej vojny,
plukovník Lilly, bol frustrovaný z nedostatočne pripravených, často neúčinných liekov svojej doby. A tak si dal cieľ
založiť spoločnosť, ktorá bude vyrábať
farmaceutické výrobky v najvyššej možnej kvalite. Lieky spoločnosti Lilly boli
založené na najlepšej aktuálnej vede,
Aké lieky má spoločnosť Lilly najnovšie vo výhľade?
V najbližšej budúcnosti to budú predovšetkým lieky na diabetes. Napríklad,
z radu takzvaných SGLT2i, uvedieme
v spolupráci so spoločnosťou Boehringer Ingelheim na trh liek, ktorý predstavuje ďalšiu možnosť ako v liečbe diabetu
oddialiť potrebu pichať si inzulín. Na
uvedenie na trh sa pripravuje aj nový,
koncentrovanejší analóg humánneho
inzulínu. Jeho výhoda spočíva v tom,
že v menšom objeme obsahuje rovnaký
počet jednotiek ako doteraz, čo napríklad znamená, že pichanie menej bolí.
Môžeme očakávať niečo v oblasti
onkológie? Máte nejakú cielenú
biologickú liečbu?
Náš program onkológie zahŕňa malé
molekuly, ako aj monoklonálne proti-
rozhovor
látky, ktoré sa skúmajú na liečbu širokej
škály typov rakoviny, vrátane rakoviny
prsníka, hrubého čreva, žalúdka, pečene a nemalobunkovej pľúcnej rakoviny,
rovnako ako rakoviny krvi, spomeniem
napríklad difúzny B-veľkobunkový lymfóm. Stratégia spoločnosti Lilly v onkológii je zameraná na poskytovanie
„terapií na mieru”, čo je jeden z kľúčových spôsobov na zlepšenie výsledkov
pre jednotlivých pacientov. V podstate
to znamená identifikáciu správnej liečby pre konkrétneho pacienta, v správnej
dávke a v správny čas. Spoločnosť Lilly
vyvíja biomarkery schopné identifikovať genetický defekt alebo nadmernú
expresiu proteínu pre takmer všetky
onkologické molekuly v programe klinického vývoja. Tieto biomarkery môžu
pomôcť identifikovať pacientov, ktorí
majú vyššiu pravdepodobnosť pozitívnej
odpovede na liečbu.
Spoločenská zodpovednosť je termín, ktorývo vašom prípade Súvisí
napríklad aj so vzdelávacími projektmi či s dobrovoľníctvom?
Už viac ako 135 rokov spoločnosť Lilly
preukazuje odhodlanie byť zodpovedným svetovým občanom — z veľkej časti
práve prostredníctvom dlhej histórie filantropických príspevkov. Náš najväčší
prínos pre spoločnosť je však aj naďalej
pokračovať v objavovaní a vývoji inovatívnych liekov. Firemnú zodpovednosť
však preukazujeme aj prostredníctvom zlepšovania globálneho zdravia
– so zameraním na ľudí v núdzi, ďalej
programami pre pacientov, podporou
komunít, dobrovoľníctvom, a starostlivosťou o životné prostredie. V spolupráci
s verejnými i súkromnými inštitúciami
sa Lilly podieľa na hľadaní riešení rastúcej záťaže neprenosných chorôb, konkrétne cukrovky a rozširujúcej sa krízy
tuberkulózy rezistentnej voči viacerým
liečivám. Každoročne napĺňame aj náš
program dobrovoľníctva zamestnancov.
V októbri 2013 napríklad pracovalo viac
než 24 000 zamestnancov spoločnosti
Lilly v 50 krajinách dobrovoľne vo svojich komunitách ako súčasť nášho každoročného Svetového dňa služby. Takto
sme za šesť rokov odpracovali spolu viac
než 625 000 dobrovoľníckych hodín
v hodnote takmer 12 miliónov dolárov.
Prostredníctvom programu „Spájame
srdcia naprieč hranicami“ posielame
od roku 2011 každý rok 200 zamestnancov spoločnosti Lilly – v pracovnom čase
a na náklady spoločnosti – aby dobrovoľne pracovali v oblastiach najväčšej
núdze po celom svete. Spoločnosť Lilly
tiež podporuje rad vynikajúcich projektov zameriavajúcich sa na edukáciu
a starostlivosť o pacientov.
Máte zrejme na mysli aj edukačné
programy ako Konverzačné mapy,
čo je vzdelávacia iniciatíva pre
pacientov s diabetom. Ako sa k takýmto programom môžu pacienti
dostať?
Prístup je napríklad aj cez našu webovú
stránku, ale prihlásiť sa môžu v ambulancii svojho diabetológa. Pre našu spoločnosť je dôležité prinášať pacientom
nielen dobré lieky, ale snažíme sa aj o to,
aby mal ich život aj dobrú kvalitu. Pri
diabete často nie je problémom udržiavať glykémiu prostredníctvom liekov.
Oveľa ťažšie je pre pacienta zmieriť sa so
svojím ochorením a zmeniť svoj životný
štýl. Takmer rovnako dôležité, ako dať
pacientovi dobrý liek, je naučiť ho, čo
má robiť a ako to má robiť a podporiť
ho v neľahkom období života. Práve na
to slúžia konverzačné mapy. Možno ich
vnímať ako istý spôsob terapie. Diabetická sestra si pozve pacientov, ktorí
s ňou hravou formou riešia problémy
a úskalia, ktoré ich v súvislosti s ich
ochorením čakajú. Pacienti nielenže
takto získajú prístup k edukácii, ale navzájom si poskytujú psychickú podporu,
zisťujú že so svojím ochorením nie sú
sami a dozvedia sa nové tipy a triky ako
chorobu zvládať.
Vaším cieľom a tiež heslom je pomáhať ľuďom prežiť ich život v zdraví, nemôžeme teda obísť ani oblasť
zdravého životného štýlu. Ponúkate svojim zamestnancom v tomto
smere nejaké benefity?
Rovnako ako aj iné firmy poskytuje Eli
Lilly svojim zamestnancom niektoré benefity z oblasti fitness a wellness a týž-
bedeker zdravia
deň dovolenky navyše. Máme edukačný
program podpory ergonómie a bezpečnosti práce. Sama za seba sa snažím
svojim zamestnancom nepridávať stres
nad mieru nevyhnutne spojenú s ich
povinnosťami. Verím, že priateľské pracovné prostredie prispieva nielen k duševnej pohode, ale i fyzickému zdraviu.
A či sa mi to darí vždy? Určite nie. Ale
snáď sa mi to darí dostatočne často.
Avšak to sa musíte spýtať „mojich“ ľudí.
Pokiaľ ide o mňa a môj prístup k zdravému životnému štýlu, nie som si celkom
istá, či by som mohla byť pre našich
Spoločnosť Lilly uviedla na trh
prvý komerčne vyrábaný inzulín
na svete. Jeho objavenie a rozšírenie spôsobili prevrat v liečbe
cukrovky, ktorá sa predtým považovala za smrteľné ochorenie.
zamestnancov príkladom. Síce nefajčím
a stravujem sa dosť zdravo, ale pristihla
som sa pri tom, že hreším v súvislosti
s tým, že sa spolieham na to, že moje
telo zatiaľ funguje ako má. Nestarám
sa oň úplne tak, ako sa má, napríklad
drobné choroby prechádzam a spolieham sa na to, že si telo pomôže samo.
Ani športy, ktorým sa venujem, nie sú
nejako priveľmi ohľaduplné k ľudskému
telu. Stále mám plno odrenín a modrín.
Leziem po skalách, jazdím na koni a vodáčka som telom aj dušou. Pobyt na vode
mi dokonale vyčistí hlavu. Na divokej
vode na prácu myslieť nemôžete. Keď
sa úplne nesústredíte na to, čo práve
robíte, voda vás vytrestá. Športy môjho
srdca sú dosť adrenalínové záležitosti,
a tak by som si pre svojich zamestnancov priala radšej niečo pokojnejšie, aby
mi dlho vydržali. Samozrejme, pohyb
je dôležitý, takže odkaz pre mojich kolegov by mohol znieť: hýbte sa, len si
dávajte na seba pozor. A nielen pre nich,
ale aj pre našich pacientov – starajte sa
o seba, neignorujte signály, ktoré vám
telo vysiela, a ak treba, liečte sa včas.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
Foto Valéria Zacharová
SKDBT00480
16
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
17
Objav INZULÍNU
Písal sa rok 1921. Dvaja mladí
dvadsiatnici boli na výslní
a podľa toho aj žili. Prvá
svetová vojna sa skončila a svet
sa cítil znovuzrodený.
A
však ľudia, ktorí trpeli
diabetom, nemali nijaký
dôvod byť optimistami.
Diagnóza znamenala
rozsudok smrti. Po 200
rokoch experimentovania bola liečba
práve taká drsná a bolestivá, ako samotné ochorenie. Dokonca aj pri neustálom
hlade a smäde, ktoré ochorenie prináša, bolo jedinou liečbou hladovanie.
Pacienti neustále chradli, pohlcujúc
svoje vlastné telá.
Objav neskoro v noci
Všetko zmenil až objav jednej neskorej noci. Frederick Banting, mladý kanadský chirurg z mesta Londýn v štáte
Ontario, chcel vyskúšať nový radikálny
experimentálny postup: „Dostal som
nápad, že experimentálnym podviazaním vývodov a následnou degeneráciou
časti pankreasu by sa dala získať interná sekrécia, ktorá by nebola závislá
od externej. Vstal som, nápad som si
zapísal a väčšinu noci som strávil tým,
že som o tom premýšľal“.
Banting zašiel za profesorom J. J.
Macleodom na Univerzitu v Toronte.
Macleod bol skeptický, ale súhlasil, že
venuje osem týždňov testovaniu tejto
teórie. O dva mesiace neskôr Banting
a jeho asistent, Charles Best, úspešne
udržali svojím prípravkom pri živote
Marjorie, psa trpiaceho ťažkým diabetom. Po tomto úspechu sa Macleod
pridal k tímu a pokračovali v práci.
Na Vianoce George H. A. Clowes, riaditeľ
biochemického výskumu v spoločnos-
ti Eli Lilly cestoval vlakom a náhoda
chcela, aby si vypočul rozhovor profesora Macleoda a dvoch mladých vedcov
– Fredericka Bantinga a Charlesa Besta.
Hovorili, že majú blízko k tomu, aby
objavili liek proti diabetu. To, čo Clowes
videl a počul, ho presvedčilo: „Každý,
kto sa s utrpením tejto choroby stretol,
si musel uvedomiť, aký úžasný objav
by to mohol byť, a aj pri značnej práci,
ktorú to predstavovalo, dávalo zmysel
diabetes liečiť.“
Diabetes sa dá liečiť
Čoskoro už nebolo pochýb. Leonard
Thompson mal 14 rokov a vážil necelých
30 kilogramov. Bol prvým človekom, ktorý nový extrakt vyskúšal. Po niekoľkých
aplikáciách boli výsledky dramatické:
diabetes sa dá kontrolovať. Ľudia s diabetom sa dajú zachrániť. Avšak dodávky
inzulínu boli obmedzené.
Banting navštívi syna zakladateľa Eli
Lilly, Josiaha Kirbyho staršieho, farmaceuta a prezidenta spoločnosti Eli Lilly
v Indianapolise, úplne zúfalý z toho, že
v Toronte nebola ani kvapka inzulínu.
„Mal jednoznačne problém,“ povedal
pán Lilly. „Mali sme pre neho pripravených 150 jednotiek. A keď som mu povedal, že si ich môže vziať so sebou a my
mu pošleme ďalších 150 jednotiek, položil si hlavu na moje rameno a plakal.
Banting odviedol skvelú prácu. A mal
zase to, čo potreboval“.
Aby mohol byť prípravok k dispozícii vo
veľkom množstve, použili sme viac prostriedkov, než koľko mohla poskytnúť
univerzita v Toronte. Spoločnosť Eli Lilly investovala neuveriteľné množstvo
času, ľudí a prostriedkov. Výsledkom
tohto úsilia bol inzulín Illetin – prvý
komerčne dostupný liek. Ale pred nami
stála výzva vyrábať čistú a stabilnú formu inzulínu vo veľkých množstvách.
Táto úloha pripadla Georgovi Waldenovi
a jeho výskumnému tímu chemických
pracovníkov v Lilly. Ku koncu roka 1922
Lilly prešla z výroby 5 400 jednotiek na
100 000 jednotiek za týždeň. Predaj bol
taktiež neuveriteľný. Predaj Illetinu
za prvý rok presiahol milión dolárov,
trikrát viac než dovtedy akýkoľvek iný
liek. Inzulín sa rýchlo stal celosvetovou
18
DIABETOLÓGIA
senzáciou a Illetin univerzálne uznávaným liekom. V čase, keď neexistovali
žiadne masmédiá, bol J. K. Lilly starší
v Číne, keď sa kauza s inzulínom dostala
na svetlo. Zhrnul ju slovami: „Pochybujem o tom, či bolo vo svete medicíny niekedy objavené niečo, čo by sa dalo svojou
dramatickosťou porovnať s účinkom, aký
malo podanie tých vzácnych ampuliek
inzulínu, keď sa objavili.“
Dopad a prísľub príbehu boli také dramatické, že ho kvôli interview obliehala šanghajská tlač. Dokonca aj zvyčajne skeptickí
britskí novinári boli nadšení. Prehlasovali, že je to „popredný liek tejto doby“.
Bábika menom Lilly
Prvým lekárom, ktorý použil inzulín
od spoločnosti Lilly, bol Američan doktor Elliot Joslin. Jeho pacientka, slečna
Elisabeth Mudge, mala 41 rokov a len
malú nádej, že sa dožije 42. narodenín.
Po liečbe inzulínom začala jesť a priberať. Medzi pacientmi doktora Joslina
bola aj skupina detí. J. K. Lilly starší im
poskytol inzulín zdarma. Na Vianoce
poslalo každé dieťa pánu Lillymu list
a ďakovalo mu za jeho dar. Odpoveďou
pre každé dieťa bola krásna nová bábika
a nová nablýskaná súprava na podáva-
nie inzulínu. Všetky deti bez výnimky
pomenovali svoje bábiky Lilly.
Objavenie inzulínu na seba pútalo svetovú pozornosť. V roku 1923 dostali Frederick Banting a J. J. Macleod Nobelovu
cenu za objavenie inzulínu. Spoločnosť
Eli Lilly si zabezpečila výrobou inzulínu reputáciu prvotriedneho, na výskume založeného výrobcu farmaceutických produktov a J. K. Lilly starší
v roku 1924 dobyl svet.
„Sme zaplavení ponukami od vedcov
nielen z našej krajiny, ale aj zo zahraničia, aby sme s nimi spolupracovali a vyvíjali ich nápady“. Spoločnosť Lilly opakovane zdvojnásobila svoj investovaný
čas, počet ľudí a finančné prostriedky.
Ako vždy, úspech sa meral ľuďmi, zachránenými životmi a kvalitou života,
ktorý si užívali.
Ďalšie lieky na diabetes
V rokoch, ktoré nasledovali po dráme
sprevádzajúcej objavenie inzulínu,
spoločnosť Eli Lilly pokračovala vo vyvíjaní ďalších liekov na diabetes. Lilly
sa pokladala za priemyselného lídra
a inovátora. V roku 1960 spoločnosť
Eli Lilly and Company priniesla na trh
Glucagon na liečbu závažnej hypoglyké-
Míľniky v príbehu spoločnosti Eli Lilly:
•V 20. rokoch minulého storočia bola spoločnosť Lilly prvou na svete, ktorá
začala vyrábať inzulín priemyselne, masovo, čo spôsobilo revolúciu v liečbe
cukrovky, choroby, ktorá sa predtým považovala za smrteľnú.
•Na konci 20. rokocv výskumníci spoločnosti Lilly spolupracovali s lekárskou
fakultou Harvardovej univerzity, aby vyvinuli prvú účinnú liečbu na liečenie
zhubnej anémie.
•V polovici 40. rokov minulého storočia bola spoločnosť Lilly prvou, ktorá použila
metódu umožnujúcu hromadne vyrábať prvé antibiotikum na svete – penicilín.
Bol to prvý krok k úspešnému boju proti infekčným chorobám.
•V polovici 50. rokov minulého storočia znamenala výroba vakcíny, že spoločnosť
Lilly mala leví podiel na boji proti detskej mozgovej obrne. Počet ochorení sa
znížil o 95 percent v priebehu šiestich rokov.
•V skorých 80. rokoch minulého storočia bola spoločnosť Lilly prvou na svete,
ktorá vyrábala prípravok založený na 100 percent na biotechnológii: ľudský
inzulín, vyrobený pomocou technológie genetickej rekombinácie znamenal
ďalší míľnik v liečbe cukrovky.
•Počas druhej polovice 80. rokov otvorila spoločnosť Lilly novú éru v liečbe
depresie.
•V polovici 90. rokov uviedla spoločnosť Lilly na trh prvý inzulínový analóg, ktorý
simuluje normálnu telesnú sekréciu inzulínu v závislosti od príjmu potravy.
bedeker zdravia
mie. V roku 1964 bola spoločnosť Lilly
jednou z prvých, ktoré priniesli prípravok na liečbu diabetu II. typu s obsahom sulfonylurey. Nový výskum a nové
technológie priniesli nové objavy, nové
formy inzulínu. Dopyt po inzulíne bol
obrovský. A spoločnosť sa obávala, že
obmedzené množstvo zvieracích pankreasov ho nebude môcť uspokojiť.
V roku 1975 spoločnosť vyrábala stovky tisíc jednotiek inzulínu týždenne,
čo si vyžadovalo jednu tonu čerstvého
pankreasu každú hodinu.
Humánne inzulíny
V roku 1980 sa budúcnosť každého človeka trpiaceho diabetom zmenila vývojom ľudského inzulínu s použitím
technológie rekombinantnej DNA. Bol
to v liečbe diabetu obrovský skok dopredu. V roku 1982 Eli Lilly uviedla na
svetový trh prvý ľudský inzulín – Humulin, čo prelomilo závislosť od zvieracieho inzulínu. A to navždy.
Od druhej polovice osemdesiatych rokov až doteraz investovala spoločnosť
Eli Lilly veľa práce, času a prostriedkov
do vývoja inzulínu, ktorý by dokonale
nahradil funkciu ľudského inzulínu.
Výsledkom tohto úsilia bol prvý analóg inzulínu s názvom Humalog, ktorý
bližšie simuloval spôsob, akým funguje
prirodzený inzulín v ľudskom tele.
Po tomto úspechu prišla v roku 1998
spoločnosť Eli Lilly and Company s ďalším objavom v oblasti liečby diabetu. Na
trh bol uvedený premixovaný inzulínový analóg. Tento typ inzulínu kombinuje rýchlo pôsobiaci inzulín s dlhodobo
pôsobiacim inzulínom. Poskytuje tak
súvislý prísun inzulínu a krátkodobé
pokrytie prandiálnych glykémií.
Inzulín
možno považovať za najdôležitejší
liek v dejinách Eli Lilly. Dokázal viac,
ako ktorýkoľvek iný liek alebo postup. Zabezpečil firme z Indianapolisu miesto jedného z najdôležitejších
farmaceutických výrobcov na svete.
Dnes sú milióny ľudí nažive vďaka odkazu a úsiliu, ktoré spoločnosť venovala liečbe diabetu.
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
19
Ste diabetik?
Dajte sa zaočkovať!
Medzi závažné infekčné ochorenia, nezriedka vedúce k doživotným zdravotným
následkom ba až smrti, patrí hepatitída B.
Pacienti s diabetom majú viac ako dvojnásobné riziko ochorieť. Prečo by sa mali
dať zaočkovať, rozpráva MUDr. Monika
Palušková, PhD. a MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.
Prečo sa diabetikom hradí očkovanie proti hepatitíde B z verejného
zdravotného poistenia, a prečo by
ho mali aktívne využiť?
Hepatitída B je vírusové ochorenie, ktorého zdrojom je infikovaný človek. Na
jej prenos stačí neviditeľné množstvo
krvi (poranenie, nesterilné nástroje pri
pedikúre, manikúre alebo náhodne pri
chirurgickom ošetrení).
Hepatitída B je nebezpečná v tom, že
často prechádza do chronickej formy,
z ktorej sa následne môže vyvinúť cirhóza pečene alebo nádorové ochorenie.
Po tabaku je práve vírus hepatitídy B
najčastejším karcinogénom a je zodpovedný za 80 % všetkých prípadov rakoviny pečene.
Diabetici sú veľmi zraniteľnou skupinou a podľa štatistík majú riziko vzniku tohto ochorenia 2,1-násobne vyššie
ako ostatní obyvatelia. Príčinou je to,
že sa častejšie podrobujú chirurgickému ošetreniu pre chronické, ťažko sa
hojace otvorené rany, pravidelne im
odoberajú krv pri rôznych vyšetreniach
a ich imunitný systém je oslabený základným ochorením. Očkovanie pacientov s diabetom je bezpečné a potrebné.
Chráni nielen zdravie diabetikov, ale
je aj prevenciou ohrozenia zdravia ich
rodinných príslušníkov.
Ako sa očkovanie realizuje?
V súčasnosti sú dostupné vakcíny,
ktoré sú určené na prevenciu vzniku
hepatitídy B, ktoré diabetikom plne
preplácajú zdravotné poisťovne a kombinované vakcíny, určené na prevenciu
hepatitídy A aj B, ktoré si pacient uhrádza. Pri oboch typoch vakcín sa očkuje
v troch dávkach. Za bežných okolností
sa očkovanie vykonáva tak, že mesiac
po prvej dávke sa podáva druhá dávka
a tretia dávka sa podá šesť mesiacov
po prvej (0-1-6). Očkovanie pacienti
veľmi dobre znášajú. Dobrou správou
je, že zabezpečí spoľahlivú ochranu
na niekoľko desiatok rokov, viaceré
vedecké štúdie dokonca uvádzajú, že
chráni po celý život.
Kto a ako zabezpečuje očkovanie?
Očkovanie zabezpečuje všeobecný lekár
pre dospelých, pediater alebo diabetológ.
Ako má pacient postupovať, keď sa
rozhodne dať zaočkovať?
Veľmi jednoducho. Stačí sa obrátiť na
svojho ošetrujúceho lekára alebo diabetológa. Očkovanie je vhodné zahájiť čo
najskôr od stanovenia diagnózy. V prípade, že sa s očkovacou schémou začne,
treba dodržiavať rady lekára a absolvovať očkovanie v termínoch, ktoré lekár
určil. Ak je potrebné schému prerušiť, je
možné v očkovaní pokračovať za iných
okolností a v iných termínoch. Ďalší
postup určí všeobecný lekár každému
pacientovi individuálne.
(red)
Ste diabetik? Chráňte sa pred hepatitídou typu B!
DÔVODY, PREČO JE DIABETIK ĽAHKÝM TERČOM
INFEKCIE
1,2,3
4
ƒ Zníženie imunity a schopnosti bojovať proti infekciám; pridružené chronické
ochorenia ciev
ƒ Častejšie lekárske výkony a ošetrenia, návštevy zdravotníckych zariadení,
hospitalizácie
ƒ Častejší kontakt s krvou (odbery krvi, kontroly hladiny cukru, pichanie inzulínu)
Prevenciu očkovaním je vhodné vykonať čo najskôr po stanovení ochorenia!
Viac informácií v ambulancii Vášho všeobecného lekára!
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2
tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10
www.gsk.sk
LITERATURA:
1. Metodický list racionálnej farmakoterapie 41. Manažment a liečba chronických
komplikácií diabetes mellitus. Apríl 2007: Čislo1-2
2. http://www.cdc.gov/hepatitis/HBV/index.htm
3. MMWR/december 2011/Vol 60/No 50, 1709-11
4. http://www.health.gov.sk/Clanok?lieky201309
3
SK/HI/0001/14
epatitíde
ie proti h
n
a
v
o
k
č
k
O
á diabeti
typu B m
ené
plne hrad vňou.
ťo
is
o
p
ou
zdravotn
20
his tória
bedeker zdravia
Sir Frederick
Grant Banting
(1891 – 1941)
N
ositeľ Nobelovej ceny za
fyziológiu a medicínu Frederick Banting bol jedným
z najslávnejších predstaviteľov medicíny dvadsiateho storočia.
Jeho objav inzulínu, ktorý urobil so
svojím asistentom Charlesom Bestom
a ďalšími kolegami, bol jedným z najvýznamnejších lekárskych objavov
tohto storočia. Odvtedy inzulín zachránil alebo premenil životy miliónov ľudí s diabetom.
Narodil 14. novembra 1891 v meste
Alliston, 60 km severne od Toronta.
Bol najmladší z piatich detí v rodine
farmára. Mladý Fred bol len priemerný
študent. V roku 1912 ho prijali na Lekársku fakultu Univerzity v Toronte.
V roku 1916 sa zapísal do kanadskej
Army Medical Corps, ktorý mal potrebu zdravotníkov. V bitke pri Cambrai
v roku 1918 bol zranený. Napriek svo–
jim zraneniam pomohol ošetrovať ďalších zranených vojakov po dobu šestnástich hodín, kým ho nevystriedali.
Za hrdinstvo bol vyznamenaný vojenským krížom (Military Cross). Banting
sa vrátil do Kanady po vojne a krátko
nato do všeobecnej praxe. Za doktora
medicíny promoval v roku 1922.
Ešte v devätnástom storočí si vedci
uvedomili, že existuje spojenie medzi
pankreasom a cukrovkou. Spojenie sa
ďalej zúžilo na Langerhansove ostrovčeky, ktoré tvorili časť pankreasu.
V rokoch 1910 až 1920 Oscar Minkowski
a iní sa neúspešne snažili nájsť a extrahovať účinnú látku z Langerhansových ostrovčekov. Pri čítaní referátu
na túto tému v roku 1920 dostal Banting nápad, ako získať účinnú látku,
hormón inzulín. Návštivil profesora
fyziológie v Toronte, Johna J. R. Mac–
leoda, ktorý sa zaoberal metaboliz-
mom glukózy a prehovoril ho,
aby mu pomohol. Macleod príliš
neveril Bantingovej myšlienke,
ale v máji 1921, keď odcestoval
do Škótska, mu prenechal laboratórium, desať psov a študenta medicíny Charlesa Besta ako
asistenta.
Už v auguste 1921 sa Bantingovi a Bestovi podarilo pomocou látky, získanej extrakciou
z Langerhansových ostrovčekov, znížiť hladinu cukru v krvi
diabetických psov. Po tomto
úspechu vyskúšali inzulín na 14-ročnom chlapcovi, ktorý umieral na diabetes. Dávky inzulínu znížili hladinu
cukru v krvi aj moči chlapca a zlepšili
aj ostatné chorobné príznaky. V roku
1923 bol inzulín k dispozícii v množstve vhodnom pre pomerne rozsiahle
liečenie cukrovky. Banting a Best publikovali prvú knihu o svojom objave
vo februári 1922. Už v roku 1923 bola
Nobelova cena za fyziológiu a medicínu udelená Bantingovi a Macleodovi
za objav inzulínu. Objav Bantinga razom preslávil. Kanadský parlament
mu udelil doživotnú rentu. Bol členom mnohých lekárskych akadémií
a spoločností v Kanade a v zahraničí,
vrátane britských a amerických fyziologických spoločností a americkej Farmakologickej spoločnosti. V roku 1934
bol povýšený do šľachtického stavu.
Spoluobjaviteľ inzulínu,
Charles Herbert Best dostal počas života mnoho ocenení, i keď
to najvýznamnejšie, Nobelova
cena, pripadla za spoluprácu
s Bantingom inému vedcovi.
Banting bol dvakrát ženatý. Prvé manželstvo uzavrel s Marion Robertson
v roku 1924; mali spolu jedno dieťa,
syna Williama (nar. 1928). V roku 1932
sa rozviedli. O päť rokov neskôr sa
Banting oženil s Henriettou Ball.
V roku 1938 záujem Bantinga o letecké
lekárstvo vyústil do jeho účasti v Royal
Canadian Air Force (RCAF) v oblasti
výskumu týkajúceho sa fyziologických
problémov, s ktorými sa stretávali piloti bojových lietadiel vo veľkých výškach. Išlo predovšetkým o takzvaný
„blackout" (stratu vedomia). Venoval
sa tiež skúmaniu silikózy, rakoviny
a mechanizmom utopenia. Vo februári 1941 letel Banting do Anglicka na
prevádzkové skúšky leteckých oblekov.
Lietadlo havarovalo v New Foundlande. Banting zomiera 21. februára 1941
na následky svojich zranení. Spolu
s manželkou sú pochovaní na Mount
Pleasant cintoríne v Toronte. V roku
1994 bol Banting uvedený do kanadskej
lekárskej siene slávy. V roku 2004 ho
zaradili medzi „Top desiatich“ najvýznamnejších Kanaďanov.
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Prípravky špeciálne vyvinuté
na suchú a citlivú pokožku diabetikov
• hydratačný krém
• umývacia pena
• zvláčňujúce telové mlieko
• bylinný čaj
Výživový doplnok
ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI
www.muller-pharma.cz
22
bedeker zdravia
DERMATOVENEROLÓGIA
Koža a diabetes II
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika, LF UK a UN Bratislava
Zmeny na koži diabetika
sú podmienené cievnymi
abnormalitami a diabetickou neuropatiou, ktoré
sa prejavujú zvýšenou
tendenciou k infekciám
a k ich ťažšiemu priebehu. S diabetom sa spájajú
kožné prejavy, ktoré môžu
predchádzať samotnému
ochoreniu alebo môžu
vzniknúť následne.
Z
meny na koži diabetika sú
podmienené cievnymi abnormalitami a diabetickou neuropatiou, ktoré sa prejavujú
zvýšenou tendenciou k infekciám
a k ich ťažšiemu priebehu. S diabetom
sa spájajú kožné prejavy, ktoré môžu
predchádzať samotnému ochoreniu
alebo môžu vzniknúť následne. V predchádzajúcom čísle sme sa venovali
kožným zmenám sprevádzajúcim toto
chronické ochorenie alebo s ním priamo súvisia a z infekcií kože, najmä my-
kózam. V aktuálnom článku sa bližšie
pozrieme na baktériové a niektoré iné
infekcie a tiež na reakcie kože na liečbu diabetu.
V liečbe sa používajú celkovo podávané
antibiotiká. Nevyhnutné je predovšetkým kompenzovať diabetes.
Baktériové infekcie
Ďalšou akútnou infekciou je eryzipel,
čo doslova znamená červená koža.
Vyvolávateľom je najčastejšie Streptococus pyogenes. Do organizmu sa
dostáva cez porušený kožný kryt na
predkoleniach a v medziprstiach nôh
a ďalej sa šíri lymfatickými cestami.
Vstupnou bránou infekcie býva najčastejšie vred predkolenia alebo plesňové
ochorenie nôh. Pacient sa na začiatku
sťažuje na zimnicu, po ktorej rýchlo
nastupuje vysoká teplota až do 40 °C.
Potom spravidla asymetricky, na jednom predkolení, sprevádzaný pocitom
napätia, sa plameňovito šíri živočervený zápal. V niektorých zriedkavých
prípadoch bývajú postihnuté obe končatiny. Spádové lymfatické uzliny sú
zväčšené a hmatné. V prípade pacientov s diabetom prebieha eryzipel pod
obrazom gangrény, s obávanou nekrotickou komplikáciou ochorenia. V liečbe sa používajú antibiotiká. Nesmie sa
zabudnúť na preliečenie vstupnej brány infekcie. Pri ruži s ťažkým priebehom a pri recidivujúcom ochorení sa
odporúča pendeponizácia (liečba injekčnou formou postupne sa rozpúšťajúceho penicilínu – pozn. red.) aspoň
počas šiestich mesiacov.
Pacienti s diabetom nimi trpia niekoľkonásobne častejšie ako bežná populácia. Najčastejšie sú infekciou postihnuté vlasové folikuly, čím viac trpia
muži. Ochorenie podporuje obezita,
maceračné podmienky a tiež znížená
odolnosť v dôsledku metabolických porúch. V okolí vyústenia vlasu sa vytvorí zápal a hnisavý pľuzgierik. Priebeh
ochorenia bez ošetrenia je chronicky
recidivujúci. Pri rozsiahlom náleze
sa podávajú antibiotiká. Lokálne sa
aplikujú antibiotiká a antiseptiká.
Za vhodných podmienok preniká zápal
do hlbších častí folikulu. Ochorenie
sa môže vyskytnúť kdekoľvek na tele
s výnimkou dlaní a stupají. V ťažších
prípadoch sa môžu zduriť aj lymfatické uzliny.
Furunkul je zápalový uzol vznikajúci v dôsledku infekcie šíriacej sa do
hĺbky vlasových folikulov. Vyvolávateľom ochorenia je stafylokok. Častejšie
postihuje práve pacientov s diabetom,
napríklad na horných a dolných končatinách, ale aj na šiji a tvári. S postupujúcim zápalom sa vytvára absces.
Pacient sa sťažuje na napätie a bolesť.
Furunkulóza je chronické ochorenie, ktoré charakterizuje postupný
neustály vznik furunkulov. Môže poukazovať na nediagnostikovaný, resp.
zle kompenzovaný diabetes. Priebeh
ochorenia závisí od lokalizácie prejavov a od celkového stavu pacienta.
Eryzipel – ruža
Celulitída, flegmóna,
absces
Ide o zápalové ochorenia, ktoré postihujú pacientov s metabolickými
poruchami a jedincov s oslabenou
bedeker zdravia
DERMATOVENEROLÓGIA
Vyvolávateľom zápalu sú
najčastejšie stafylokoky
a sterptokoky, ale aj iné
druhy baktérií. Príčinou
môže byť vlastne akákoľvek
infekcia na nohe diabetika.
imunitou. Vyvolávateľom zápalu sú
najčastejšie stafylokoky a streptokoky, ale aj iné druhy baktérií. Príčinou
môže byť vlastne akákoľvek infekcia
na nohe diabetika. Ochorenie prebieha akútne, s celkovými príznakmi,
schvátenosťou a s teplotou. Postihnuté miesto je opuchnuté, zapálené, ale
zápal je neostro ohraničený a opuch je
tuhší. Jednotlivé štádiá sa líšia hĺbkou
a rozsahom postihnutia kože. Kým celulitída postihuje hlbšie vrstvy kože
a zasahuje až po sval, bez tvorby hnisavých ložísk, flegmóna sa z podkožia
šíri ďalej na svaly a kosti s tvorbou
hnisavých ložísk zasahujúcich často
kosť s následným vznikom osteomyelitídy. Pri flegmóne na postihnutom
mieste vyniká cestovitý zápalový
opuch v hĺbke kože. Povrch ložiska sa
mení z červeného na modročervený,
lesklý a akoby pseudoatrofický. Klinické prejavy sú sprevádzané zápalom
lymfatických ciest a uzlín.
Pacienta pri ťažkom priebehu ochorenia ohrozuje vznik sepsy. Vážnou
komplikáciou pri zápale prebiehajúcom v hlbšie uložených tkanivách je
nekróza (odumretie tkaniva – pozn.
red.) postihnutej oblasti. Absces je, na
rozdiel od flegmóny, ohraničená dutina obsahujúca hnis. Diagnóza sa stanovuje na základe anamnézy, klinického obrazu, celkového stavu pacienta
a potvrdí sa dôkazom zápalových parametrov biochemickým vyšetrením
krvi. Prognóza ochorenia a pacienta
je neistá. Závisí od celkového stavu
pacienta, ďalších interných ochorení
a včasnej liečby. V liečbe sa používajú
antibiotiká v injekčnej forme a lokálne
vlhké obklady. Vhodná je imobilizácia
končatiny.
Ektyma
Je hnisavý zápal, ktorý rýchlo preniká do hlbších vrstiev tkaniva, čo vedie
k nekróze. Vyvolávateľom ochorenia
je Streptococcus pyogenes. Postihuje pacientov so zníženou imunitou
a je komplikáciou aj pri diabete. Stav
zhoršuje slabá hygiena. Často vzniká
na podklade chronickej žilovej nedostatočnosti. Klinický obraz začína
najčastejšie na predkoleniach ako hnisavý pľuzgier so zápalovým dvorcom,
šíriaci sa do hĺbky. Postupne sa vytvorí nekrotický ulkus (vred – pozn. red.)
s priemerom do dvoch centimetrov,
s kolmými stenami. Ulkus postupne
vygranuluje a hojí sa jazvou s hyperpigmentáciou. Spontánne zhojenie
ektymy je veľmi výnimočné. Ochorenie je chronické a môže viesť ku komplikáciám, medzi ktoré patrí aj zápal
obličiek. V liečbe sa podávajú interne
antibiotiká. Miestne sa aplikuje vlhké
krytie, a tiež antiseptické, granulačné
a epitelizačné prípravky.
V záhyboch kože sa vyskytuje Erytrazma. Je to baktériové povrchovo
23
prebiehajúce zápalové ochorenie,
ktoré sa častejšie postihuje starších
ľudí, obéznych pacientov a pacientov
s diabetom. Vyvolávateľom ochorenia
je difteroidná tyčinka Corynebacterium minutissimum, ktorej produkcia porfyrínov uľahčuje diagnostiku
ochorenia vďaka tehlovočervenej f luorescencii pod UVA žiarením. V klinickom obraze nachádzame hnedasté
až červenkasté škvrny rôznej veľkosti, postupne splývajúce do jednoliateho ložiska. Povrch ložiska sa mierne
ošupuje.
Subjektívne je pacient bez ťažkostí,
iba pri podráždení môže pocítiť jemné
svrbenie a farba ložiska sa zvýrazní.
Priebeh ochorenia je chronický. Lieči
sa antibiotikami. Odporúča sa kompenzovať cukrovku.
Reakcie kože na liečbu
diabetes mellitus
Pacienti s diabetom sú zväčša polymorbidní (súčasne trpia viacerými
ochoreniami – pozn. red.) a užívajú
veľké množstvo rozmanitých liekov.
Každý z uvedených liekov môže potenciálne vyvolať nežiaducu alergickú
reakciu. Liekové toxikodermie môžu
prebiehať pod obrazom žihľavky, výsevu svrbivých vyrážok na celom tele
a podobne. Pri užívaní perorálnych
antidiabetík môže dôjsť k fotosenzitívnym alebo k fototoxickým reakciám.
Na dôkaz týchto reakcií slúžia alergické a fotoalergické testy.
Včasné rozpoznanie
kožných manifestácií
diabetu môže byť prevenciou ťažších
komplikácií. Kožné prejavy môžu
aj dopredu upozorniť na možný
nediagnostikovaný diabetes.
S cukrovkou sú najčastejšie asociované kožné mykotické a baktériové
infekcie. Časté opakovanie infekcií
kože a slizníc by malo viesť
k vyšetreniam na vylúčenie
diabetu.
24
bedeker zdravia
Diabe tológia
ViaDIA ponúka recept
na plnohodnotný
život s diabetom
Nezdravý životný štýl a nedostatočná osveta spôsobujú, že
počet diabetikov na Slovensku
neustále stúpa. Projekt ViaDIA
ukazuje, že aj s cukrovkou sa dá
žiť plnohodnotný život.
Slovensko patrí medzi krajiny s prognózou významného nárastu počtu pacientov s diabetes mellitus. Epidemický
nárast počtu ľudí s diabetom súvisí nielen s predlžujúcou sa dĺžkou života, ale
tiež s epidémiou obezity a nezdravým
životným štýlom. Ak bude trend nárastu
pokračovať, v roku 2030 bude žiť na Slovensku viac ako 600 000 ľudí s diabetom.
Aj preto z iniciatívy spoločnosti Sanofi
a v spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou vznikol rozsiahly informačno-edukačný projekt pod
názvom ViaDIA. „Aby sme spomalili
vzostup ochorenia, rozhodli sme sa
spojiť sily všetkých zainteresovaných
a spustiť sériu osvetových aktivít,“
vysvetľuje zámer projektu predseda
Slovenskej diabetologickej spoločnosti
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
ViaDIA upozorňuje, že diabetes môže
vstúpiť do života každého z nás. Spoločnými silami je však možné toto
ochorenie zvládnuť ľahšie. „Usilujeme sa zvyšovať povedomie o výskyte
diabetu a edukovať širokú verejnosť
v snahe zlepšiť starostlivosť a manažment ochorenia. Našou snahou je
povzbudiť a motivovať ľudí k zdravšiemu životnému štýlu a prispieť tak
k zníženiu negatívnych dopadov tohto
ochorenia,“ hovorí Beáta Kujanová,
komunikačná manažérka spoločností
Sanofi a Zentiva.
ViaDIA ambulancia
Všetky potrebné informácie, týkajúce
sa plnohodnotného života s cukrovkou,
možno nájsť na www.viadia.sk. „Aby ste
mohli viesť plnohodnotný a kvalitný
život, potrebujete dostatok informácií,“
zdôrazňuje spoluautor projektu MUDr.
Vladimír Uličiansky, a dodáva: „Úspešná liečba cukrovky si vyžaduje, aby sa
pacient stal aktívnym spolutvorcom
svojej liečby.“ Ďalší z autorov projektu
MUDr. Zbyněk Schroner, PhD., dopĺňa:
„Našou snahou je prekonať bariéry, ktoré cukrovka so sebou prináša. Chceme
podať pomocnú ruku nielen chorým
s cukrovkou, ale aj ich blízkym, aby
mohli spolu prežiť zdravší, plnohodnotnejší a kvalitnejší život.“
Aj preto sa stránka www.viadia.sk postupne rozrastá o „internetovú ambulanciu“. V unikátnej sérii edukačných
videí hovoria diabetológovia o diabete
mimo svojich ambulancií v prostredí,
ktoré je im blízke. Ľudia s diabetom,
ale aj ich rodinní príslušníci, si tak
môžu v uvoľnenej atmosfére vypočuť
skúsenosti lekárov a rady ako zvládnuť diabetes a rôzne životné situácie
súvisiace s diabetom.
ViaDIA v mestách
V snahe priblížiť sa diabetikom a širokej
verejnosti čo najviac, vkráčal projekt
ViaDIA aj do slovenských miest. Potenci-
ál tohto projektu ukázal už prvý ročník
podujatia organizovaný pri príležitosti Svetového dňa diabetu 2013. Nápad
premenovať bratislavskú Poštovú ulicu
symbolicky na jeden deň na ViaDIA –
Cesta diabetikov, zaznamenal pozitívny
ohlas nielen medzi diabetikmi, ale aj
v širokej verejnosti. Mediálne pútavé
premenovanie ulice bolo navyše spojené s vytvorením reálnej „Uličky diabetikov“, kde si mohli okoloidúci nechať
zmerať glykémiu, krvný tlak, predispozíciu na diabetickú nohu či dozvedieť sa
o novinkách v liečbe diabetu a možnostiach plnohodnotného života s týmto
ochorením. Na jednom mieste sa tak
podarilo spojiť pod hlavičkou ViaDIA
všetkých, ktorých sa diabetes týka – lekárov, ľudí s diabetom, pacientske organizácie, známe osobnosti, inovátorov
zdravotnej starostlivosti a zástupcov
samosprávy. V tejto tradícii pokračoval
projekt aj na jar 2014, kedy zavítal do
Liptovského Mikuláša. Po bratislavskej
uličke vzniklo tentoraz v Liptovskom
Mikuláši celé námestie. Na ViaDIA – Námestí diabetikov búrali deti s diabetom
mýty spojené s týmto ochorením a prezentovali sa príklady aktívneho života
s diabetom. Podujatia ViaDIA – Cesta
diabetikov a ViaDIA – Námestie diabetikov podporili svojou účasťou aj známe
diabetičky – herečka Zuzana Haasová
a finalistka Miss Slovensko 2014 Zuzana
Hercegová. Počas Svetového dňa diabetu
2014 by mal projekt ViaDIA zavítať so
svojou uličkou do metropoly východu.
Viac informácií o projekte ViaDIA nájdete na webstránke www.viadia.sk.
ViaDIA – Cesta diabetikov,
Bratislava, november 2013
Búranie mýtov
26
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
Jedálniček diabetika šitý na mieru
Cukrovka je choroba
látkovej premeny,
porucha premieňať
a správne v organizme
využiť hlavne cukry,
ktoré sa potom hromadia
v krvi. Príčinou je
nedostatok hormónu,
ktorý prepravuje glukózu
do buniek.
O
krem
medikamentóznej
liečby a pravidelnej aplikácie inzulínu je dôležitá celková životospráva diabetika.
A charakter skladby potravín a jedál
prijatých v priebehu dňa je kľúčovým
momentom, ktorý ovplyvňuje celkový
priebeh choroby i aktuálny stav pacienta. Pretože nedostatok cukru alebo jeho
zvýšená hladina v krvi môžu diabetikovi spôsobiť kolapsové stavy.
Pri zvládaní cukrovky sú podstatné
frekvencia a množstvo jedla. Neexistuje
univerzálny model. Každý pacient je
individualita s vlastnou telesnou hmotnosťou, vekom, energetickým výdajom,
štádiom ochorenia a hodnotami glykémie pred a po jedle. Potrebuje preto
lekárom presne stanovené rozloženie
stravy, ktoré mu spolu s dávkami inzulínu a pohybovými aktivitami pomôže
udržať organizmus v rovnováhe.
Menšie porcie
V princípe by mal konzumovať päť až
šesť menších porcií denne, jesť veľa zeleniny a menej ovocia, zásadne biele
a rybie mäso, dopriať si dostatok strukovín a voliť nízkotučné mliečne výrobky. Cieľom je tiež udržanie a prípadná
redukcia hmotnosti, pretože nadváha
či obezita zdravotný stav komplikujú.
Pre jednoduchšiu orientáciu sa používajú sacharidové jednotky. Pacient
si podľa tabuliek dokáže ľahko zrátať
hodnoty a neprekročiť stanovené limity
prijatej potravy, ktorá musí korešpondovať s dávkou inzulínu. Problémom
sú najmä sacharidové potraviny bohaté
na cukry. Treba sa preto orientovať na
zložené sacharidy ako celozrnný chlieb,
tmavé pečivo a ovsené vločky a úplne
vylúčiť ľahko vstrebávateľné cukry, či
už biely cukor alebo med.
Byť v pohode a držať svoj problém pod
kontrolou vyžaduje špeciálne v prípade diabetika každodennú disciplínu
v štýle stravovania, ktorý je základom
jeho liečby a predpokladom plnohodnotného života. A hoci sa po čase naučí konzumovať správne množstvá
vhodných potravín, mal by s tabuľkami sacharidových jednotiek pracovať
priebežne i neskôr, aby si zostavu potravín rozširoval aj o nové druhy a dodržal tak jednu z hlavných podmienok
správnej výživy diabetika – pestrosť
v stravovaní.
spracovala Alžbeta Slováková
VARÍME DIABETIKOM
Vedieť viac znamená kvalitnejšie žiť
Zdroj: www.VarimeDiabetikom.sk
K
eď sa diabetik bude snažiť
získať čo najviac informácií o cukrovke a postupne
si osvojí základné pravidlá
liečby, život s touto diagnózou môže byť
rovnako plnohodnotný, ako má zdravý
človek. Keďže základ jeho liečby tvorí
strava v správnom zložení a množstve,
stravovacia edukácia je pre každého
diabetika mimoriadne dôležitá. V knihe
diétnej sestry Márie Štefákovej z Ná-
rodného endokrinologického a diabetologického ústavu Varíme diabetikom
nájdete vysvetlenie základných pojmov
a návod na to, čo má diabetik vo svojom stravovaní a v živote poopraviť. Dozvie sa, ako sa má stravovať primerane
k svojej hmotnosti a výdaju energie. Ak
má nadváhu, naučí sa jesť menej ako
dosiaľ, primerane zvýšiť pohybovú aktivitu a prispôsobiť liečbu odporučenému
množstvu jedla.
Ciele každého diabetika
a) d
osiahnuť uspokojivé glykémie
počas celého dňa
b) udržať si hmotnosť alebo schudnúť (podľa potreby)
c) nehladovať, ale primerane sa
stravovať
bedeker zdravia
Základné informácie
o stravovaní:
Základnou a neoddeliteľnou súčasťou liečba cukrovky je racionálna strava. Pomáha
dosiahnuť a udržať optimálne hladiny glykémií a ideálnu telesnú hmotnosť (BMI 19 –
25 kg/m2), úroveň krvných tukov a ďalších
parametrov, ktoré ovplyvňujú prognózu
pacienta. Ani najmodernejšie lieky nezaručujú dobrú metabolickú kontrolu, ak
má pacient rezervy v systéme stravovania.
Zásady racionálnej výživy neplatia len pre
diabetikov. Lekári ich odporúčajú celej populácii ako prevenciu civilizačných srdcovo-cievnych ochorení (srdcový infarkt,
mozgová porážka). Sú to diagnózy, ktoré
sa pri ochorení na diabetes vyskytujú niekoľkonásobne častejšie a majú v tomto
prípade aj horšiu prognózu a priebeh.
Diabetik by mal vedieť, aké množstvo
jedla je pre neho primerané, aký je
správny pomer jednotlivých živín
v celodennom stravovaní a poznať potravinové zdroje, z ktorých tieto živiny pochádzajú (inak povedané, mal
by vedieť, ktoré potraviny sú pre neho
vhodné a ktoré nevhodné).
Stravovací plán by mal byť individuálne
prispôsobený pre každého diabetika,
v závislosti od jeho hmotnosti, charakteru práce (energetického výdaja),
typu liečby (diéta, tabletky, inzulín),
sprievodných ochorení, intolerancie
niektorých potravín či alergií, návykov
a jeho individuálnych požiadaviek.
Dodržiavanie princípov racionálnej
výživy má diabetik plne vo vlastných
rukách, pri zostavovaní samotného systému stravovania však potrebuje pomoc
odborníka, lebo to si vyžaduje nemalé
vedomosti o výžive.
Začíname s edukáciou
Diabetik si musí ako prvú dôležitú informáciu zapamätať, že glykémia stúpa
prevažne po potravinách rastlinného
pôvodu. Glukóza sa totiž vytvára z jedla, ktoré obsahuje sacharidy. Patria
k nim obilniny, pekárenské výrobky,
cestoviny, zemiaky, strukoviny, ovocie,
ba aj niektoré druhy zeleniny.
Neuviedla som cukor? Samozrejme, cukor patrí do skupiny rastlinného pôvodu
a glykémiu zvyšuje rovnako ako každá iná
DIABETOLÓGIA
sacharidová potravina. Liečba cukrovky
stravou však nie je založená na nekonzumovaní cukru, ale na primeranom príjme
všetkých sacharidových potravín. Po niektorých sacharidových potravinách stúpa
glykémia rýchlo, po iných pomalšie a po
ďalších zanedbateľne. Ktoré to sú a aké
množstvo jednotlivých potravín diabetikovi pri rôznej záťaži ovplyvní glykémiu,
to všetko sa musí naučiť a zvládnuť.
Základom – alfou a omegou – je zoznámiť
sa so sacharidovými potravinami v množ-
27
stve, ktoré obsahuje 10 g sacharidov a to je
1 sacharidová jednotka (SJ).
Sacharidové jednotky sa osvedčili ako jednoduchý prístup k stravovaniu diabetika.
Keby mal diabetik neustále študovať tabuľky výživy a vážiť množstvo potravín,
neostal by mu čas na nič iné a sústavne by
sa musel zaoberať len svojím ochorením.
Vďaka spolupráci s lekárom alebo diétnou
sestrou však dostane do rúk praktický,
jednoduchý a časovo nenáročný systém
stravovania, ktorý mu uľahčí orientáciu.
Množstvo sacharidových potravín, ktoré zodpovedá 1 SJ
RÝCHLOVSTREBATEĽNÉ SACHARIDY
množstvo
Hroznový cukor (glukopur)
1 polievková lyžica
10 g
Cukor kryštálový
1 polievková lyžica
10 g
Cukor práškový
1 polievková lyžica
10 g
Med
1 lyžica
13 g
Sladký nápoj – džús
½ pohára
100 ml
Sladký nápoj – kokakola
½ pohára
100 ml
Sladký nápoj – pepsikola
½ pohára
100 ml
Tieto potraviny diabetik bežne nekonzumuje. Používa ich len na preliečenie
hypoglykémie, lebo glykémia po ich zjedení stúpa rýchlo (majú totiž vysoký GI).
Ďalšiu skupinu sacharidových potravín predstavujeme
v množstve, ktoré zodpovedá 1 SJ
MÚČNE A PEKÁRENSKÉ VÝROBKY
množstvo
Chlieb biely, konzumný
½ krajca
20 g
Chlieb so semiačkami, grahamový
½ krajca
25 g
Rožok biely, žemľa
1/3 (z 50 g kusa)
15 – 20 g
Rožok grahamový
½ (z 50 g kusa)
25 g
Vianočka
½ krajca
15 – 20 g
Krekery
5 kusov
15 g
Suchár vodový
1 kus
15 g
Múka pšeničná, ražná, kukuričná
1 polievková lyžica
15 g
Ovsené vločky
2 polievkové lyžice
20 g
Ryža a cestovina surová
1 polievková lyžica
15 g
Ryža varená
2 polievkové lyžice
45 g
Ryža natural
2 polievkové lyžice
45 g
Cestovina varená
2 polievkové lyžice
45 g
Knedľa varená
½ krajca
25 g
Knedľa žemľová
1 tenký krajec
45 g
Halušky
2 polievkové lyžice
45 g
28
bedeker zdravia
DIABETOLÓGIA
Tento systém je založený na stravovaní
podľa sacharidových jednotiek, využívaní
glykemického indexu, ako aj na výbere
vhodných a odmietaní nevhodných potravín. Orientačne by mal diabetik denne skonzumovať 18 až 21 sacharidových
jednotiek.
Obsah sacharidov v danej potravine
je vyhodnotený na sacharidovú
jednotku (SJ), ktorá zvýši glykémiu
cca o 2 mmol/l.
Rozdelenie sacharidových
potravín podľa rýchlosti
účinku na glykémiu:
a) r ýchle (vhodné na preliečenie
hypoglykémie)
2) započítateľné
3) voľné
Zelenina a ovocie:
Ovocie treba tiež započítať medzi „sacharidové“ potraviny. Pozor na sladké
ovocie, napríklad banán (pol plodu predstavuje 1 SJ). 1 SJ predstavuje aj jedna
malá broskyňa, tri štyri slivky, jeden
malý pomaranč, malý strapec hrozna
alebo malé jablko či hruška. Do počtu SJ
je potrebné započítať tiež hrach, mrkvu,
cviklu, kukuricu, strukoviny a zemiaky.
Ostatné druhy zeleniny glykémiu neovplyvňujú a môžu sa konzumovať bez
obmedzenia. Diabetik si ňou môže kedykoľvek zahnať hlad bez obavy zo zvýšenia glykémie. Navyše obsahuje potrebnú
vlákninu, minerálne látky a vitamíny.
Ako prepočítame gramy
sacharidov na SJ?
Vieme, že 1 sacharidová jednotka (SJ) zodpovedá 10 g sacharidov. Na etikete výrobku si prečítame obsah sacharidov v 100
g. Gramy sacharidov vydelíme číslom 10
a dostaneme tak počet SJ v 100 g výrobku.
Príklad:
100 g výrobku obsahuje 60 g sacharidov.
Výrobok má hmotnosť 40 g.
Aj zemiaky a výrobky z nich, strukoviny a ďalšie potraviny sa počítajú do počtu
SJ. Množstvá sú odhadnuté na gramy aj na polievkové lyžice.
Množstvo sacharidových potravín,ktoré zodpovedá 1 SJ
ZEMIAKY A ZAPOČÍTATEĽNÁ ZELENINA
množstvo
Zemiaky varené
2 polievkové lyžice
65 g
Zemiakové hranolčeky
15 kusov
35 g
Zemiakové lupienky
vážiť
20 – 25 g
Zemiaková kaša
2 polievkové lyžice
75 g
Zemiaková knedľa
½ krajca
40 - 45g
Varená fazuľa a hrach
3 polievkové lyžice
80 g
Varená šošovica
3 polievkové lyžice
65 g
Varené kukuričné zrná
3 polievkové lyžice
65 g
Mrkva surová
2 malé
80 g
Mrkva varená
2 malé
120 g
Hrášok sterilizovaný
bez nálevu
100 g
Hrášok čerstvý
2 hrste
180 g
Cvikla
porcia šalátu
100 g
Zo živočíšnych potravín sa do počtu SJ započítava len mlieko a tekuté mliečne výrobky.
Množstvo, ktoré zodpovedá 1 SJ
MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY
množstvo
Mlieko
1 pohár
200 ml
Jogurt biely
1 kelímok
200 ml
Kefír, acidofilné mlieko
1½ pohára
300 ml
Activia
2/3 kelímka
100 g
Ovocný jogurt
½ kelímka
70 g
Poznámka
Potraviny z mlieka ako porcia syra, tvaroh, bryndza a podobne sa do počtu SJ
nepočítajú. Nepočíta sa ani primeraná
porcia mäsa a mäsových výrobkov, vajcia, tofu (sú to bielkovinové potraviny).
Sójové výrobky – 1 porcia v množstve
20 g zodpovedá ½ SJ.
Potraviny ako olej, čerstvé maslo, rastlinný tuk sa do počtu SJ nepočítajú (sú
to tuky).
Výpočet:
Prečo počítame SJ v jedle?
60 g sacharidov : 10 g (1 SJ) =
6 SJ v 100 g výrobku
6 SJ x 40 g (hmotnosť výrobku)
= 240 : 100 g = 2,4 SJ
Ak prijmete viac SJ v strave, vaša glykémia bude vysoká (hyperglykémia).
A naopak, keď strava obsahuje menej SJ,
môžete si privodiť pokles glykémie (hypoglykémiu). Naším spoločným cieľom
je teda dobrá diabetická kompenzácia
a prevencia, prípadne aspoň oddialenie
vzniku diabetických komplikácií.
Tento výrobok s hmotnosťou
40 g zodpovedá cca 2½ SJ.
bedeker zdravia
29
Reishi – jedinečná huba nabitá zdravím
Niektoré huby pestujeme alebo zbierame ako potravinu či pochutinu. Takzvané
medicínske huby však, okrem chuťovej, majú ešte aj inú pridanú hodnotu
v podobe priaznivého vplyvu na ľudské zdravie. Ich konzumácia má tisícročnú
tradíciu v ázijských krajinách. Aj vďaka nim trpí ázijská populácia oveľa
menej na civilizačné ochorenia v porovnaní so „západným“ svetom.
Kráľovná medzi hubami
Je ňou lesklokôrovka obyčajná (Ganoderma lucidum), známejšia pod názvom
reishi. Medzi medicínskymi hubami
jej patrí skutočne kráľovská pozícia
– vďaka širokému spektru účinných
látok s najväčším obsahom spomedzi
všetkých liečivých húb. V ľudovom liečiteľstve sa jej pripisovali schopnosti
regulovať hladinu cukru v krvi, rovnako
ako aj krvný tlak a pôsobiť proti reumatickým ťažkostiam. Nie bezdôvodne ju
v Číne obdarili aj rôznymi vznešenými synonymami ako „zázračná huba“,
„šťastná bylina“ alebo „rastlina s duchovnou silou“.
Tradičná čínska medicína
a dôkazy
Hoci silu účinných látok v lesklokôrovke
preverili stáročia používania, vedecky sa
jej účinky podrobili v čínskych a japonských nemocniciach klinickým skúšaniam až v 70. rokoch minulého storočia.
Moderné analytické techniky skutočne
preukázali, že plodnice lesklokôrovky sa
môžu popýšiť najvyšším obsahom liečivých látok spomedzi všetkých liečivých
húb. Za svoje zdraviu prospešné účinky
vďačia tieto huby predovšetkým glukánom, imunoproteínom, triterpenoidom
a nukleosidom. Plodnice lesklokôrovky
obsahujú aj veľké množstvo organicky
viazaného germánia, ktoré zvyšuje príjem kyslíka krvou až 1,5-krát a pôsobí
ako silný imunostimulant. Organické
zlúčeniny tohto prvku súčasne účinkujú
ako stabilizátor pomáhajúci organizmu
vyrovnať sa so stresom.
Triterpenoidy
Veľmi cennou zložkou lesklokôrovky sú
triterpenoidy obsiahnuté vo vysokom
množstve. Sú to biologicky aktívne látky s antimikrobiálnou, antivírusovou
a protinádorovou aktivitou. Pôsobia tiež
protizápalovo. Okrem toho podporujú
predovšetkým funkciu pečene a celého
tráviaceho traktu tým, že znižujú obsah
tukov a hladiny cholesterolu v krvi. Triterpenoidy prispievajú tiež k ochrane
ciev pred aterosklerózou tak, že bránia
zhlukovaniu krvných doštičiek, čo by
mohlo viesť k vytváraniu krvných zrazenín. Aj reishi odporúča ako vhodný
prostriedok pri vysokom krvnom tlaku
ako prevencia trombogenézy. V západných krajinách sa začala lesklokôrovka
používať tiež pri liečbe nespavosti. Triterpenoidy totiž pôsobia upokojujúco na
nervový systém a súčasne dokážu regulovať hormonálny systém. Vďaka tomu
rieshi významne pomáha pri nespavosti, zvyšuje chuť do jedla, stabilizuje emócie a zlepšuje pamäť. O tomto účinku sa
vedelo už pred viac ako tisíc rokmi. Dnes
vieme, že je to dôsledok vplyvu huby na
reguláciu metabolizmu, zvýšenie tvorby bielkovín v krvnej plazme a kostnej
dreni, čo zabraňuje starnutiu.
Výskumy potvrdili, že lesklokôrovka
obsahuje aj účinné látky vhodné na liečbu bakteriálnych i vírusových chorôb
a mykóz. Extrakty z plodníc preukázali antibakteriálne účinky proti stafylokokom aj streptokokom. Aj preto
sa konzumácia tejto huby ukázala ako
priaznivá pri liečbe pľúcnych ochorení,
vrátane astmy. Extrakty z lesklokôrovky sa osvedčili ako podporný prostriedok v liečbe žltačky, ale napríklad aj,
vďaka svojej imunomodulačnej aktivite,
pri liečbe vírusov Herpes simplex.
—IB—
Inzercia
Vyrába: TEREZIA COMPANY
|
E X T R A KC
I
E
100
%
B
Reishi (Lesklokôrka lesklá)
z podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu
z pôsobí priaznivo na obehový systém
z je sušená lyofilizáciou
z využitie celej huby – nejde o extrakt
z pochádza od certifikovaných pestovateľov EÚ
EZ
OK
ÁŠ
KRÁĽOVSKÁ STAROSTLIVOSŤ
O VAŠU IMUNITU A CIEVY
BOVÝ PR
HU
Výživový doplnok
Žiadajte v lekárňach alebo na bezplatnej
atnej
t j linke
li k 0800 72 72 72
0800 72 72 72
|
www
www.kralovnahub.sk
w.kr
kra
kkr
r a llovn
30
bedeker zdravia
ÚSTNE ZDRAVIE
Prevencia a liečba
zápalu ďasien
Zápal ďasien (gingivitída) patrí
spolu s parodontitídou medzi
zápalové ochorenia parodontu,
teda tkanív, ktoré upevňujú zub
v zubnom lôžku.
Zatiaľ čo gingivitída nevedie k hlbšiemu postihnutiu tkanív parodontu
a reverzibilne postihuje iba ďasná, parodontitída je už závažným ochorením,
ktoré je charakterizované nezvratnou
deštrukciou všetkých tkanív parodontu
(ďasien, zubného cementu, alveolárnej kosti a závesných parodontálnych
väzov). Zápal postupne prestupuje
z mäkkých tkanív na kosť, ktorú aj
s parodontálnymi väzmi upevňujúcimi
zub ku kosti rozrušuje, čím sa naruší
upevnenie zubu v čeľusti. Následne sa
zuby začnú kývať, objavujú sa medzi
nimi medzery a dokonca môže dôjsť
až k vypadnutiu zubu.
Na úspešnú liečbu je preto potrebné stanoviť diagnózu čo najskôr, kedy je liečba
ochorenia relatívne jednoduchá, rýchla
a lacná. Zápalové ochorenie parodontu
sa nevyznačuje výraznou bolestivosťou.
Zápalové zmeny sa však prejavujú veľmi
skoro, napríklad začervenaním či opuchom ďasien. Dominujúcim príznakom
je krvácanie ďasien počas čistenia zubov, pri jedle a niekedy spontánne i cez
noc. Krvácanie signalizuje, že zápal
sprevádzajúci gingivitídu alebo parodontitídu už prebieha. Pacienti by preto
mali vyhľadať pomoc odborníka, ktorý
zistí závažnosť postihnutia parodontu
a určí postup liečby.
Hlavným vyvolávajúcim faktorom
oboch zápalových ochorení sú baktérie zubného plaku. Za ochorenie parodontu sú zodpovedné určité druhy
mikroorganizmov – tzv. parodontál-
ne patogény, ktoré sa môžu v malých
množstvách vyskytovať aj v prípade
klinicky zdravého parodontu. K ochoreniu dochádza v závislosti od množstva a druhu prítomných patogénov
v zubnom plaku a od obranyschopnosti
hostiteľa. Porušená rovnováha medzi
mikroorganizmami zubného plaku
a imunologickou reakciou, ktorá sa
v tkanive rozvíja ako odpoveď na pôsobenie parodontopatogénnych baktérií zubného plaku, vedie ku kaskáde
pochodov na bunkovej aj molekulárnej
úrovni, ktoré spôsobujú deštrukciu parodontálnych tkanív. Ak zubný plak
nie je prítomný, k vzniku gingivitídy
a parodonditídy nedochádza.
Dôležitá je skutočnosť, že jediné, čo
môžeme ovplyvniť, je prítomnosť
mikroorganizmov, teda mikrobiálny
zubný plak. Preto sa prevencia a liečba
zameriavajú práve na jeho potlačenie.
Je preukázané, že zápal vzniknutý nahromadeným zubným plakom je možné liečiť jeho systematickým odstraňovaním. Najpodstatnejším článkom
v liečbe a prevencii je teda pravidelné
dodržiavanie správnej ústnej hygieny.
Táto požiadavka sa zdá byť až triviálnou
a samozrejmou. Každý pacient je presvedčený, že si čistí zuby správne. Opak
je však pravdou. Preto je dôležité, aby
pacient navštívil zubného lekára alebo
dentálnu hygieničku, ktorá ho poučí,
ako sa správne starať o ústnu dutinu,
prípadne mu odborne odstráni zubný
plak či zubný kameň.
Správna ústna hygiena zahŕňa ako
mechanické čistenie (zubná kef ka,
medzizubné kefky, dentálne nite), tak
preplachovanie úst účinnou antibakteriálnou ústnou vodou. Mechanické
čistenie zubov a medzizubných priestorov je veľmi dôležité, pretože rozrušuje
zubný plak, nedokáže však významnejšie ovplyvniť ani množstvo a ani
aktivitu mikroorganizmov, ktoré sú
v ňom prítomné. Práve túto funkciu plnia účinné antibakteriálne ústne vody,
ktoré navyše fungujú ako „predĺžená
zubná kefka“ a účinkujú i v miestach,
ktoré nie sú vhodné alebo sú nedostupné pre mechanické čistenie. Všetkým
prísnym nárokom na pravidelné a dlhodobé používanie vyhovujú účinné
antibakteriálne ústne vody LISTERINE®,
ktorých tradícia siaha až do roku 1879.
Viac ako 50 rokov výskumu dáva ústnym vodám LISTERINE® kredit najviac
používanej a najrozsiahlejšie skúmanej
značky medzi všetkými ústnymi vodami. V druhej polovici roku 2014 prichádza spoločnosť Johnson & Johnson
s novinkou – ústnou vodou LISTERINE®
PROFESSIONAL GUM THERAPY s klinicky
overeným účinkom pri liečbe a prevencii
zápalu ďasien.
Účinok ústnej vody LISTERINE® PROFESSIONAL GUM THERAPY je založený na
fyzikálnom mechanizme účinku zložky
LAE (etyl-lauryol-arginát-hydrochlorid). Táto zložka na tenkej vrstve, ktorá
sa na povrchu očisteného zubu tvorí
z bielkovín v slinách a ktorú postupne osídľujú mikroorganizmy zubného
plaku, vytvára ochrannú antistatickú
vrstvu brániacu priľnutiu baktérií.
Vrstva narušuje tvorbu zubného plaku, a tak lieči zápal ďasien. Je klinicky
preukázané, že už po štyroch týždňoch
používania ústnej vody LISTERINE® PROFESSIONAL GUM THERAPY došlo k redukcii tvorby zubného plaku o viac ako 42
% a krvácanie ďasien sa znížilo o viac
ako polovicu. Ústnu vodu LISTERINE®
PROFESSIONAL GUM THERAPY pacienti dobre tolerujú, môže sa teda používať dlhodobo, a to nielen na liečbu už
vzniknutého zápalu ďasien, ale aj na
prevenciu recidívy ochorenia.
—PR—
Exkluzívne v lekárňach a stomatologických ambulanciách!
CHRÁNI ĎASNÁ
A ZNIŽUJE ICH KRVÁCANIE
O 50%
*
ÚČINNEJŠIE
Novinka LISTERINE® PROFESSIONAL GUM THERAPY dlhodobo
chráni ďasná a znižuje ich krvácanie. Nespôsobuje zafarbenie zubov.
*Vzťahuje sa na index
krvácania ďasien
v porovnaní s 5%
roztokom etanolu,
po 4 týždňoch
testovania počas
klinickej štúdie
MAT/928/09/2014
bedeker zdravia
32
tému prináša
Náhradný domov
pre deti aj rodičov
Mať doma onkologického pacienta znamená začať myslieť
inak, žiť inak, ale tiež deliť peniažky na iné a hlavne viaceré
kôpky. V tom okamihu prichádza na rad pomoc „zvonku“,
z rôznych neziskových organizácií a občianskych združení,
ktoré sa viac či menej úspešne
snažia poskytnúť reálnu pomoc
prostredníctvom rôznych
projektov a aktivít.
Jedným z najúspešnejších projektov
je Ubytovacie zariadenie v Bratislave,
ktoré zriadila a prevádzkuje Liga proti
rakovine. Slúži rodičom detských onkologických pacientov, aby boli v čase liečby
ich detičiek stále pri nich. A to aj napriek
tomu, že pochádzajú napríklad z opačného konca Slovenska. Preto mu nie náhodou prischol názov „Náhradný domov“.
Na rozdiel od nemocničných priestorov
onkologického oddelenia, kde rodičia
často spia na matracoch uložených na
zemi, či od drahých hotelov alebo ubytovní otáznych po hygienickej stránke,
je Náhradný domov útulným, čistým
miestom a navyše je pre všetkých, ktorý
ho potrebujú, úplne zadarmo.
10 rokov zariadenia...
„Rodina by mala byť vždy pokope. Obzvlášť, ak ide o takúto vyčerpávajúcu
skúšku, kde je nesmierne dôležitá komunikácia, súdržnosť rodiny a neustála
psychická podpora dieťaťa,“ vysvetľuje
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine. Táto prvotná
myšlienka vykvitla do nádherného pro-
jektu, ktorý v septembri oslavuje svoje
desiate narodeniny.
Ubytovacie zariadenie v Bratislave bolo
otvorené 7. septembra 2004, ako prvé
z troch zariadení na Slovensku – ďalšie
sú v Košiciach a v Banskej Bystrici. Bolo
zriadené v bezprostrednej blízkosti Detskej Fakultnej Nemocnice s Poliklinikou na Kramároch. Z kapacitného hľadiska dokázalo najskôr ubytovať desať
ľudí a už po piatich rokoch sa kapacity
zdvojnásobili.
V priebehu celej doby existencie a prevádzky zariadenia sa v ňom vystriedalo
množstvo rodín a príbehov, ktoré mali
šťastné, aj menej šťastné konce. Medzi
rodinami, využívajúcimi v rovnakom
čase služby Náhradného domova, sa vytvorili priateľstvá, ktoré trvajú dodnes.
Sila prežitého okamihu, vzájomná podpora a súdržnosť z nich urobili doživotných priateľov, ktorí na seba nezabúdajú.
Náhradný domov
pre deti aj rodičov
Zariadenie spočíva v šiestich bytových
jednotkách, kde v rovnaký čas môže
nájsť ubytovanie až 22 rodičov. Každý
„bytík“ má vlastné sociálne zariadenie vrátane práčky a tiež plne vybavenú kuchyňu. K dispozícii je aj príjemná
spoločenská miestnosť, ktorú rodičia
často využívajú ako miesto na vlastnú
psychohygienu, či miesto, kde sa môžu
porozprávať s ľuďmi, ktorí zažívajú podobné problémy. Pre deti sú dostupné
hračky, knihy, spoločenské hry či televízia. V dlhej vstupnej chodbe visia zo
stropu farebné motýliky, ktoré robia
cudzie priestory pre deti prijateľnejšími, priateľskejšími.
Zariadenie na Kramároch
v číslach
Ubytovacie zariadenie poskytlo za posledných desať rokov náhradný domov
takmer trom tisíckam ľudí. Tí prežili
v zariadení vyše 60-tisíc nocí. Náklady
na prevádzku zariadenia za rok 2013
predstavovali sumu 64 948, 03 eur. Za
desať rokov sa náklady vyšplhali na
sumu 510 653, 70 eur.
Ak ste sa pri hádzaní peňazí do pokladničky na Deň narcisov pýtali, kam putujú vaše peniaze – tu je odpoveď. Hoci to
nie je ani zďaleka jediný projekt, ktorý
sa hradí z príspevkov z Dňa narcisov či
z asignácie z 2% z daní, vďaka každému prihodenému centu je Ubytovacie
zariadenie skutočným náhradným domovom už krásne desaťročie.
Miroslava Džupinová
na com
záleží
je mat‘ život vo
vlastných rukách
Život nie je len sladký. Povedzte
svoje „áno“ najviac oceňovanému
životnému poisteniu od najsilnej­
šieho partnera.
Uzatvorte si teraz rizikové životné
poistenie s 30 % zľavou, ktoré
ochráni vás a vašu rodinu v prípade
nepredvídaných udalostí.
30 % zľava
RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ
POISTENIE
www.allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222
Michal a Zuzana Š., klienti Allianz ­ SP
34
bedeker zdravia
ZDRAV Ý ŽIVOTNÝ ŠT ÝL
POTVRDENÉ!
Mierne pitie piva je zdravé
Posledný septembrový
víkend sa v Bruseli konalo
7. európske sympózium
s názvom „Beer and Health Symposium“. Vedci na
ňom prezentovali aktuálne
výskumy potenciálneho
vplyvu mierneho pitia piva
na zdravie. Potvrdilo sa, že
mierne pitie tohto nápoja
v prípade zdravej dospelej
populácie možno považovať za súčasť zdravého
životného štýlu.
S
ympózium, zameriavajúce
sa na tri sekcie, poskytlo vedcom z rôznych oblastí platformu, na ktorej prezentovali
nielen výsledky svojho výskumu, ale aj perspektívy vzťahu medzi
miernym pitím piva a zdravím. Prvá
sekcia s názvom „Pivo: čo je v ňom?“,
predniesla napríklad to, ako určité ingrediencie môžu prispieť k zvýšeniu
pozitívnych účinkov piva na zdravie.
Druhá sekcia nazvaná „Miesto piva
v stravovaní“, poukázala zasa na to, že
mierne pitie piva, napriek vžitej predstave, nespôsobuje brušnú obezitu.
No a napokon, tretia sekcia s názvom
„Mierne pitie piva a zdravie“, detailnejšie prezentovala výsledky aktuálnych
výskumných štúdií o ochrannom efekte
piva na srdcovo-cievny či respiračný
systém.
Oslovili sme sa štyroch prednášajúcich,
ktorí exkluzívne, len pre časopis Bedeker zdravia, odpovedali na otázky:
Predseda sympózia,
Dr. Ramon Estruch:
„Som hrdý na to, že výskum,
ktorý prezentujeme, prispeje ku konštruktívnej a plodnej
debate o vzťahu medzi miernym pitím piva a zdravím.“
Dr. Simona Costanzo,
Laboratórium molekulárnej a výživovej epidemiológie, Pozzilli, Taliansko
Aká je súvislosť medzi miernym pitím
piva a kardiovaskulárnym zdravím?
V roku 2011 sme v časopise European
Journal of Epidemiology publikovali
kvantitatívnu metaanalýzu všetkých
štúdií vo vedeckej literatúre zameraných na tento problém. Na prvý pohľad
bolo jasné, že nadmerné pitie piva zvyšuje riziko ochorení srdca a ciev, ale
súčasne, mierne pitie tohto nápoja riziko zmenšuje.
Zaujímavé bolo, že sme zistili, že medzi
vybranými štúdiami 12 štúdií porovnávalo vplyv vína a piva, a že údaje v súvislosti s pozitívnym vplyvom mier-
bedeker zdravia
neho pitia na zdravie sa prekrývajú.
Avšak tieto dva nápoje sa značne líšia
v tom, čo obsahujú, okrem alkoholu.
Mohlo by sa teda zdať, že práve alkohol je tým „hlavným hráčom“. Pravdou však je, že oba nápoje obsahujú
polyfenoly, aj keď nie totožné, zato
s výrazným antitrombotickým a antiaterogénnym efektom, čo zohráva
pozitívnu rolu v udržaní zdravej výstelky krvných ciev, a tým aj v prevencii
vzniku trombov, prípadne zúžení ciev.
Rada by som však zdôraznila mierne
pitie. Vypiť si pohár vína alebo piva by
malo byť radosťou, nemožno však tieto
nápoje zamieňať za liek.
ZDRAV Ý ŽIVOTNÝ ŠT ÝL
má tento ochranný efekt vplyv aj na
zníženie počtu bielych krviniek a zápalových markerov, čo sú všetko faktory
podieľajúce sa na vývoji aterosklerózy.
Spolu s antioxidačným potenciálom to
všetko má vplyv na udržanie zdravej
výstelky ciev. Oba produkty, aj alkoholické, rovnako ako aj nealkoholické pivo
totiž antioxidačné molekuly obsahujú. Tieto molekuly sú schopné blokovať
poškodenia voľnými radikálmi, ktoré
vznikajú pri hypoxii (nedokrvení tkaniva) či ischémii alebo patologickej aktivite buniek. Je to teda tak, aj mierne
pitie nealkoholického piva či iných fermentovaných nápojov má protektívny
účinok na kardiovaskulárne zdravie.
Potvrdilo sa, že mierna konzumácia
tohto fermentovaného nápoja predstavuje zdravotný benefit aj pre ľudí, ktorí
už v minulosti zažili srdcový infarkt.
Dr. Lina Badimon,
Katalánsky výskumný inštitút,
Autonómna Univerzita v Barcelone,
Španielsko
V poslednom období sa potvrdila hypotéza, že aj nealkoholické
fermentované nápoje môžu znižovať riziko infarktu myokardu
a kardiovaskulárnej smrti. Je to
skutočne tak?
Pozitívny efekt mierneho pitia piva na
zdravie potvrdili viaceré štúdie. Malá
dávka alkoholu, čo predstavuje 10 až
30 g na deň, má súvislosť so znížením
kardiovaskulárneho rizika. Za posledné roky klinické štúdie naozaj potvrdili, že takýto pozitívny vplyv môže
mať aj nealkoholické pivo a to vďaka
všeobecnému ochrannému efektu, ktorý sa dosiahne zlepšením lipidového
profilu, predovšetkým zvýšením tzv.
„dobrého“ HDL cholesterolu. Navyše
Profesor Johanes Scherr,
Centrum preventívnej a športovej
medicíny, Technická Univerzita
v Mníchove, Nemecko
Je nejaká súvislosť medzi miernym
pitím piva a respiračným zdravím?
Vo vedeckých kruhoch je pomerne dobre známe, že aktívne a dlhodobé telesné
cvičenie signifikantne zvyšuje riziko
ochorení horných dýchacích ciest atlétov. Ide o istý typ prechodne oslabenej imunity. Rovnako známe tiež je,
že prírodné polyfenoly a antioxidanty
obsiahnuté v zelenine, ovocí, víne majú
veľmi silný protizápalový, antioxidačný
a protipatologický účinok. Je to práve
vďaka obsahu polyfenolov. Tento účinok
35
sa potvrdil aj v prípade nealkoholického
piva, ktoré takéto biologicky aktívne
látky tiež obsahuje.
Dr. Corina-Aurelia Zugravu,
Univerzita medicíny a farmácie
Carola Davila, Bukurešť, Rumunsko
Vo viacerých krajinách zvyknú
ľudia označovať takzvanú abdominálnu, brušnú obezitu za pivné
brucho. Spôsobuje pitie obezitu?
Pivo obsahuje asi 45 Kcal na 100 ml.
V našej štúdii sme podrobili skúmaniu
niektoré antropometrické parametre
ako napríklad BMI (Body Mass Index),
či pomer obvodu drieku a bokov a zistili
sme, že neexistuje nijaké signifikantné spojenie medzi pitím piva a obvodom pása. Platí to pritom rovnako pre
mužov i ženy. Pokiaľ však ide o pomer
medzi obvodom pása a bokov, pitie piva
môže mať súvis so zvýšením týchto
parametrov, ale platí to skôr v prípade
mužov s nadváhou. Záver však znie, že
pitie piva samotné, respektíve mierne
pitie piva, nemá súvis s tzv. pivným
bruchom.
Európske sympózium
o pive a zdraví
sa v Bruseli koná pravidelne každý druhý alebo tretí rok a prezentuje najaktuálnejšie výskumy
zamerané na vzťah medzi miernym pitím piva a zdravím.
(red), FOTO: Katarína Schiff
36
bedeker zdravia
Pivo a zdr avie
Povedzme to jasne:
tehotné ženy by nemali piť alkohol
Lekárska veda nestanovila, aká by mohla byť bezpečná
úroveň konzumácie alkoholu počas tehotenstva. Niektorí
odborníci, vedci, lekári prišli k záveru, že je akceptovateľné,
aby tehotné ženy konzumovali počas obdobia tehotenstva
malé množstvo alkoholu, zatiaľ čo iní sú zásadne proti. Tým,
kto sa jednoznačne stavia za názor druhej skupiny – že by
tehotné ženy nemali piť alkohol – sú Pivovary Topvar.
Firma podľa jej vyjadrenia vníma ako
dôležitú súčasť svojich aktivít zodpovednostné programy. Sú dôležitým článkom
jej dlhodobého programu Prosperita,
ktorý sa zameriava na päť oblastí trvalo udržateľného rozvoja. „Sme hrdí na
to, že sa nám naprieč Európou, a teda
aj na Slovensku, daria v rámci spoločnosti SABMiller aktivity, ktoré zvyšujú
povedomie o fetálnom alkoholovom
syndróme (FAS). Pivo prináša spotrebiteľom príjemné chvíle, ale následky
nezodpovedného užívania alkoholu
môžu byť vážne. Rovnako pre jednotlivca, jeho okolie a tiež pre spoločnosť
ako celok. Obzvlášť to platí, ak sa hovorí
o konzumácii alkoholu počas tehotenstva,“ vysvetľuje Miroslava Remenárová,
manažérka pre firemné vzťahy a komunikáciu spoločnosti Pivovary Topvar.
Dokážeme byť
„zodpovedne tehotné“?
Na Slovensku sa s vážnymi príznakmi
diagnózy FAS narodí viac ako 250 detí
ročne. Je to fakt, ktorý si vyžaduje informovanosť a osvetu o tom, čo je to
FAS a aké následky môže mať, ak žena
počas tehotenstva pije alkohol. Pivovary Topvar v spolupráci s Nadáciou Petra
Dvorského HARMONY, ale aj ďalšími,
predstavili 9. septembra tohto roku
kampaň Zodpovedne tehotná. Na základné otázky spojené s týmto problémom odpovedá viac ako 10 000 letákov,
ktoré sa počas jesene dostanú do viac
ako 140 zdravotníckych
zariadení. Oveľa podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.promileinfo.sk.
Keďže digitalizácia dnes
patrí k dobe, bezplatná
aplikácia PromileLady
umožňuje ženám sledovať
hranicu, kedy DOSŤ už
skutočne má znamenať
dosť. Dodnes si ju stiahlo
viac ako 3 300 žien. Zodpovedné posolstvo o tom,
že tehotné ženy by nemali piť alkohol,
sa dokonca nachádza aj na vybraných
pivných značkách. O tom, že informovanosť je kľúčom k efektívnej prevencii
a k zníženiu následkov, aké môže mať
konzumácia alkoholu počas tehotenstva, svedčí aj to, že podľa prieskumu až
23 % spotrebiteľov pozná toto posolstvo.
Pivovary Topvar sa osvete o FAS venujú od roku 2012. „Dlhodobá spolupráca
s odborníkmi prináša výsledky, sme veľmi radi, že už v januári budúceho roku
sa podarí ukončiť trojročný vzdelávací
cyklus, ktorý pripravuje a zabezpečuje
Nadácia Petra Dvorského HARMONY,“
dodáva Miroslava Remenárová. Vďaka
vzdelávaniu, ktoré sa v tomto roku konalo aj v Poľsku, sa podarí pripraviť tím
expertov, ktorí budú pomáhať pri prevencii a riešení následkov FAS rodinám,
ktoré vychovávajú deti postihnuté touto
diagnózou.
Spájanie síl na
prevenciu FAS
Pivovarníkom sa podarila v tomto
roku aj iná vec. Počas 9. septembra,
ktorý je Medzinárodným dňom povedomia o FAS, sa návštevníci webových
stránok a online portálov určených
pre ženy stretli s bannerom, ktorí ich
informoval o rizikách FAS. „Návštevnosť stránky, kde môžete získať viac
informácií, stúpla počas tohto dňa
o viac ako 40 %,“ opísala Miroslava
Remenárová. Niet však nad osobný
kontakt. Svoj zodpovedný postoj a podporu kampani prejavili po prvý raz aj
v niekoľkých prevádzkach, kde obsluha rozdávala ženám osvetové letáčiky.
Pridala sa aj Únia materských centier,
ktorá združuje takmer 70 regionálnych
centier a informácie šíria aj medzi svojimi členkami.
bedeker zdravia
OBEZITOLÓGIA
37
Súčasné možnosti bariatrickej a metabolickej chirurgie
Obezita sa stala závažným problémom súčasnosti. Jej prevencii a liečbe sa venuje
veľká pozornosť. Najzávažnejšie prípady
je potrebné liečiť chirurgicky.
Závažná obezita sa často kombinuje
s ďalšími ochoreniami, ako sú cukrovka, vysoký krvný tlak, porucha metabolizmu tukov, ochorenia pohybového
systému, poruchy dýchania v spánku
a iné. Najzávažnejšie stupne obezity je
potrebné liečiť chirurgicky, t. j. pomocou
operačného výkonu. Táto oblasť chirurgie sa na nazýva bariatrická chirurgia.
poch operácií sa napr. cukrovka zlepší
skôr, ako dôjde k zníženiu hmotnosti.
Zo štúdií v detskej populácii je zrejmé,
že výskyt obezity sa presúva do nižších
vekových skupín a z generácie dnešných
adolescentov vyrastá potenciálna klientela pre obezitológov a bariatrických /
metabolických chirurgov. Ako vyplýva
z údajov o výskyte obezity, je účinná prevencia v širšej miere zatiaľ len snom.
Ideálna liečba obezity by mala byť komplexná, a až na jej vrchole by mala byť
chirurgická liečba.
Vplyv aj na cukrovku
Bariatrické
a metabolické operácie
Po prelome tisícročí sa na základe nových
poznatkov pozornosť chirurgov venujúcich sa obezite upriamila na sprievodné
ochorenia a začalo sa hovoriť o metabolickej chirurgii. Zistilo sa, že po operáciách pre obezitu sa zlepšujú aj pridružené ochorenia a chirurgovia teda neliečia
len obezitu, ale súčasne aj ochorenia,
ktoré ju sprevádzajú. Po niektorých ty-
V súčasnosti sa delia operačné metódy
na dve skupiny: na bariatrické a metabolické operácie. Prvé sa vykonávajú
s cieľom predovšetkým znížiť hmotnosť, druhé s cieľom upraviť sprievodné ochorenie, predovšetkým cukrovku.
Vyššie uvedené Záväzné odporúčania
uvádzajú štyri štandardné operačné
metódy: nastaviteľnú bandáž žalúdka,
rukávovú resekciu žalúdka, premostenie
žalúdka (bypass) a biliopankreatickú
diverziu (rozdelenie tenkého čreva na
dve časti, kde v jednej prechádza potrava
a v druhej žlč a šťavy z podžalúdkovej
žľazy). Všetky operácie sa vykonávajú
laparoskopicky. V prípade, že laparoskopická operácia nie je možná z akéhokoľvek dôvodu, operuje sa klasicky.
Rozhodnutie o operačnej liečbe obezi–
ty sa vykonáva napríklad na základe
splnenia nasledujúcich kritérií: index
telesnej hmotnosti BMI nad 40 kg/m2 či
päťročná neúspešná snaha o trvalú redukciu hmotnosti konzervatívnymi prostriedkami, odôvodnená v prípade pacientov, ktorí schudli pri konzervatívnej
liečbe, ale začínajú zase priberať a tiež
vtedy, ak pacient aj napriek zodpovedajúcej nechirurgickej liečbe nechudne.
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.,
primár Chirurgického oddelenia
Vítkovickej nemocnice
UNIKÁTNY OLYMPUS 3D ENDOSKOPICKY SYSTÉM
Viac než len priamy pohľad – jediný HD 3D systém s možnosťou bočného flexibilného pohľadu!
3D
THUNDERBEAT
Prvá plne integrovaná bipolárna
a ultrazvuková technológia.
rýchly rez a spoľahlivé zatavenie ciev
do veľkosti 7 mm (tzv. vessel sealing)
v jedinom chirurgickom nástroji
s.r.o.
Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava • tel.: +421 2 452 489 69 • www.ultramed.sk
38
ANGIOLOGICKÉ KONZULTÁCIE
bedeker zdravia
Edémové stavy
Edémový stav (opuch,
edém) patrí medzi
najčastejšie objektívne
chorobné prejavy (znaky)
vo väčšine klinických
lekárskych odborov
a špecializácií, vrátane
angiológie.
Edém sa obvykle definuje ako akumulácia (retencia) voľnej tekutiny v interstíciu, teda v mimocievnom (extravaskulárnom) a mimobunkovom (extracelulárnom) priestore organizmu v takom
množstve, že umožňuje jeho diagnózu
pri klinickom fyzikálnom vyšetrení.
Intersticiálny extracelulárny objem sa
zväčšuje pri viacerých zdravotných poruchách a chorobách. Objektívny fyzikálny
nález závisí od distribúcie nahromadenej tekutiny v organizme a od toho, či
je expanzia extracelulárneho objemu
miestna (lokálna; regionálna) alebo systémová (generalizovaná). Voľná tekutina
sa môže hromadiť v seróznych dutinách
(v hrudnej, pohrudnicovej – hydrotorax;
v osrdcovníku – hydroperikard; v brušnej
dutine – ascites), v tkanivách vnútorných
orgánoch (edém pľúc, mozgu, laryngu,
uvuly, (podnebného čapíka), terča zrakového nervu; hydrops – vodnatieľka),
v koži a podkoží, v slizniciach a submukóze (podslizničnej vrstve – pozn.
red.), a to buď generalizovane (vodnatieľka; anasarka) alebo lokalizovane, najčastejšie na mihalniciach, na genitáliách
a na dolných končatinách („periférne“
edémy). Edémy sa manifestujú obvykle
až nahromadením aspoň dvoch litrov intersticiálnej tekutiny (latentné štádium
edémových stavov). Koža je viac napnutá,
hladká, lesklá a opuchnutá oblasť stráca
svoje pôvodné obrysy. Pri zatlačení opuchu prstom ostáva väčšinou ešte dlhší
čas jamka („pitting“).
Z klinického hľadiska (C) môže edém
vznikať náhle (akútny edém), trvá len
krátko, sekundy, minúty (tranzitórny
edém), môže sa opakovať (recidivujúci,
rekurentný edém), alebo trvá dlho (chronický edém). Pri určitých okolnostiach
alebo pri liečbe sa zmenšuje až zmizne
(reverzibilný edém) alebo nereaguje na
žiadne podnety (ireverzibilný edém).
Z pomocných diagnostických metód pri
edémových stavoch sa okrem laboratórnych vyšetrení vykonáva aj opakované
presné meranie telesnej hmotnosti,
množstva moču za 24 hodín – diurézy
a mernej hmotnosti moču. Končatinové
edémy treba objektívne dokumentovať
meraním obvodu alebo objemu končatiny. Obvody končatín by sa mali merať
na štandardných miestach (najväčšie
obvody nôh, predkolení a stehien), ktoré si pri prvom meraní označíme napr.
dermografom. Presnosť a reprodukovateľnosť sa zvyšuje aj pomocou prístroja
(„Leg-O-meter“), ktorý súčasne ukazuje
aj vzdialenosť roviny merania obvodu
končatiny od podložky. Presnejšou fyzikálnou metódou je určenie objemu
končatiny pomocou jednoduchej nádoby,
ktorá má v určitej výške otvor. Nádoba sa
naplní vodou tak, aby jej hladina siahala
k tomuto otvoru. Potom ponoríme do nádoby končatinu a objem vytlačenej vody
odpovedá objemu ponorenej končatiny.
Subjektívne nemusí mať pacient ani na
cielené otázky žiadne ťažkosti (asymptomatické edémy), väčšinou však viaceré
príznaky (symptomatické edémy) závisia
od vyvolávajúcej príčiny, anatomicko-morfologických faktorov a patofyziologických mechanizmov. Preto je klinický
obraz mimoriadne rozmanitý.
Starlingov mechanizmus
výmeny tekutín
Medzi cievami (intravaskulárnym pries­
torom) a mimocievnym (extravaskulárnym instersticiálnym) priestorom prebieha neustála výmena tekutín a látok.
Transkapilárnu výmenu tekutín a v nej
rozpustných substancií v mikrokapilárnom cievnom riečisku vysvetľuje známy Starlingov mechanizmus. Na vzniku
opuchov sa môže zúčastňovať niekoľko
patofyziologických mechanizmov (P):
❶filtračný (reabsorpčný) tlak
v kapilárach;
❷onkotický (koloidno-osmotický)
tlak, podmienený množstvom
a zložením bielkovín;
❸priestupnosť steny kapilár
(dysfunkcia endotelu; permeabilita
bazálnej membrány);
❹drenáž lymfy lymfovými cievami;
❺humorálne faktory nátriumretenčné
aj nátriuretické.
Z tohto hľadiska
má vlastne každý edémový stav
cievny (angiogénny, vaskulogénny)
mechanizmus vzniku. Nevyhnutným
predpokladom efektívnej racionálnej
kauzálnej liečby je rýchla a správna
komplexná klinicko-etiologickoanatomicko-patofyziologická (CEAP)
diagnóza. Vždy je potrebné podrobné
anamnestické a celkové fyzikálne
lekárske vyšetrenie vrátane cievneho
vyšetrenia. Bez správnej diagnózy
nemôže byť ani správna liečba.
doc. MUDr. Peter Gavorník,
PhD., mim. prof.
Prvé angiologické pracovisko (PAP),
II. interná klinika LF UK, UNB, Angiologická sekcia SLK, Bratislava
Lieči boLestivé príznaky
a kompLikácie kŕčových žíL
zmierňuje opuch a zápaL
pre zdravie
a krásu vašich nôh!
Lieči úrazy svaLov, šLiach
a väziva
redukuje podkožné krvné
podLiatiny
SK_LIO-15-2014_Reminder
á
emn
príj uľová
d
a
an
vô ň
lev
Lioton® gel 100 000 obsahuje 100 000 IU sodnej soli heparínu v 100 g dermálneho gelu. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu
pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Liek na vonkajšie použitie. Spôsob výdaja lieku: bez lekárskeho predpisu. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: A. MENARINI (Menarini Group), Pharmaceutical Industries Group Ltd., Florencia, Taliansko. Dátum výroby materiálu: september 2014.
Berlin- Chemie AG, Palisády 29, 811 06 Bratislava, tel.: 02/ 5443 0730, fax: 02/ 5443 0724, e -mail: [email protected]
O-15-2014_Reminder_ Inzercia 205x130.indd 1
18. 9. 2014 23:00:10
MIG 2014-025
INZERCIA
IBUPROFÉN
Rýchly
proti bolesti
a horúčke
MIG-400, 400 mg, ibuprofén Liečivo: Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg ibuprofénu. Terapeutické indikácie:Symptomatická liečba slabej až stredne silnej bolesti a horúčky. Dávkovanie: Celková denná
dávka ibuprofénu: deti 6-9 ročné 600 mg, deti 10-12 ročné 800 mg, mladiství starší ako 12 rokov a dospelí
1200 mg. Len pre krátkodobé použitie. Ak ťažkosti u detí a dospievajúcich pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, a u dospelých dlhšie ako 3 dni pri liečbe horúčky a 4 dni pri liečbe bolesti, je potrebné navštíviť lekára. Užíva sa počas
jedla alebo po jedle. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej
doby potrebnej na zvládnutie príznakov. Kontraindikácie:Precitlivenosť na ibuprofén alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku, známe reakcie bronchospazmu, astmy, opuchu sliznice nosa alebo žihľavky spôsobené kyselinou acetylsalicylovou alebo inými nesteroidovými protizápalovými liečivami v minulosti, neobjasnené poruchy krvotvorby, aktívne alebo opakované žalúdkové a dvanástnikové vredy (peptické vredy) alebo
krvácanie, krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu alebo perforácia (prederavenie žalúdočno-črevného traktu)
v súvislosti s predchádzajúcou terapiou NSAIDs, krvácanie do mozgu (cerebrovaskulárne) alebo iné aktívne
krvácanie, závažná poškodenie pečene alebo obličiek, závažné srdcové zlyhanie, posledné 3 mesiace tehotenstva, deti s hmotnosťou nižšou ako 20 kg (mladšie ako 6 rokov). MIG-400 sa nesmie podávať súčasne s inými
NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2. Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť: Ibuprofén
môžete používať počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva len po konzultácii s vaším lekárom. MIG-400 sa
nesmie užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Pri krátkodobej liečbe nie je potrebné prerušiť dojčenie. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Pri vyšších dávkach môže
ibuprofén vyvolávať nežiaduce účinky na centrálny nervový systém, ako je únava a závrat, pacienti môžu mať
v zriedkavých prípadoch zníženú schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje. Toto vo väčšej miere platí
pri kombinácii s alkoholom. Nežiaduce účinky: Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sú gastrointestinálne. Vyskytnúť sa môžu žalúdočné/ dvanástnikové vredy, perforácia (prederavenie) alebo krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu, ktoré môžu byť smrteľné, zvlášť u starších pacientov. Po podávaní ibuprofénu boli hlásené
nevoľnosť, vracanie, hnačky, plynatosť, zápcha, tráviace ťažkosti, bolesť brucha, dechtovitá čierna stolica, vracanie krvi, ulcerózna stomatitíd (vredovitý zápal sliznice ústnej dutiny), zhoršenie črevných ochorení ako sú
zápal hrubého čreva a Crohnova choroba. Menej často sa zaznamenal zápal žalúdočnej sliznice. Riziko výskytu
krvácania v žalúdočno-črevnom trakte je závislé od dávky a dĺžky liečby. Pred použitím sa, prosím, oboznámte
s informáciami o lieku v príbalovej informácii pre používateľa. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Nemecko Spôsob výdaja lieku: nie je viazaný na lekársky predpis.
Liek je na vnútorné použitie. Posledná revízia textu: 7/2014 Dátum výroby materiálu: september 2014
Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie AG,
Palisády 29, 811 06 Bratislava
tel.: 02/5443 0730, fax: 02/5443 0724,
[email protected]
40
Sezónne ochorenia
bedeker zdravia
Kašeľ, nádcha,
prechladnutie?
Zvládnite jesenné ochorenia
Jeseň je každý rok obdobím
zvýšenej chorobnosti. Môžu za
to aj výkyvy počasia, ktoré útočia na našu imunitu a prajú
množeniu vírusov. Tie prinášajú ochorenia, ktoré trápia
ľudí na celom svete a patria
k najčastejším vôbec – kašeľ,
nádchu a prechladnutie.
T
ieto bežné prejavy jesenných viróz zvyčajne nie sú
pre organizmus nebezpečné, ak sa neskomplikujú
ďalšími ťažkosťami, alebo
ak nesúvisia s inými, vážnejšími ochoreniami – pľúcnymi, nádorovými či
srdcovými ťažkosťami. Dlhšie trvajúci
kašeľ či pretrvávajúci zápal nosovej sliznice alebo prínosových dutín si preto
vyžaduje podrobné vyšetrenie.
Aj v prípade, že ide naozaj len o zvyčajnú, nekomplikovanú virózu, jej príznaky nám môžu znepríjemniť viacero
dní a nocí a ešte viac oslabiť obranyschopnosť organizmu. Bolesť hlavy
kvôli upchatým dutinám, kvapkajúci
nos, škriabanie v hrdle, dusivý kašeľ...
Všetky tieto prejavy k jesenným ochoreniam patria. Je však nutné pretrpieť
ich každý rok?
„Pri chorobách z prechladnutia zohráva
veľmi výraznú úlohu zvýšená chladová
záťaž. Najčastejšie, až šesť či desaťkrát
za rok, prechladnú deti. Dôvodom je
nedostatočne vyvinutý imunitný systém, ktorý sa s pôvodcami infekcií ešte
len zoznamuje,“ hovorí MUDr. Renáta
Kučerová z ORL ambulancie pre deti
a dospelých, Centrum Kramáre. „Prechladnutie veľmi často sprevádza teplota, kašeľ a nadmerná tvorba hlienu.
V detskom veku sa k tomu pridružuje
ešte aj bolesť uší, čo je spôsobené anatomicky kratšou Eustachovou trubicou,
kedy hlien z nosových slizníc a nosohltana zateká až do stredoušia. Pri prechladnutí ide o prenos kvapôčkovou
infekciou či už vírusového alebo bakteriálneho pôvodu, a tak v sychravom
jesennom počasí, keď prídeme do styku
s človekom, ktorý takúto infekciu má,
môžeme veľmi ľahko ochorieť. Inkubačná doba je jeden až štyri dni. V takom
prípade je dobré hneď od začiatku začať
sa liečiť, aj liekmi, neprechodiť ochorenie, ostať v teple. V opačnom prípade
môže problém prerásť do závažnejších
rozmerov, napríklad sínusitídy, čo je zápal prínosových dutín či komplexného
ochorenia dýchacích ciest,“ dopĺňa otorinolaryngologička. „Nádcha zvyčajne
trvá sedem dní, avšak do našej ambulancie prichádzajú aj pacienti s chronickou formou ochorenia. O chronickej
hovoríme vtedy, ak sťažené dýchanie
nosom a vodnatý sekrét pretrvávajú aj
viac ako dva mesiace. Takúto nádchu
mávajú alergici, alebo aj pacienti, ktorí
opakovane ochorejú, takouto „banálnou“ záležitosťou neprídu za lekárom
a problém prejde do chronicity. Podobným problémom, kedy pacient má tak
veľmi opuchnuté sliznice, že nemôže
vôbec dýchať, takže dýcha iba otvorenými ústami, trpia pacienti s takzvaným
návykom na dekongestíva, teda kvapky zmierňujúce opuch a výtok slizníc.
Pacientovi síce pomôžu, avšak nie je
vhodné ich používať dlhší čas, ako sa
odporúča, pretože potom na ne pacient
získa návyk,“ upozorňuje odborníčka.
Riešenie ponúka telu
vlastná látka
Pri zmierňovaní ťažkostí súvisiacich
s kašľom, prechladnutím a nádchou
bedeker zdravia
Sezónne ochorenia
MUDr. Kučerová
je významným pomocníkom kyselina
hyalurónová. Táto telu vlastná látka sa
v ľudskom organizme vyskytuje prirodzene, v množstve asi 15 gramov. Vo
vysokých koncentráciách je obsiahnutá v niektorých mäkkých tkanivách,
koži, pupočnej šnúre, kĺbovej tekutine
a sklovci, ale aj v slizniciach dýchacích ciest. Významné množstvo tejto
látky sa nachádza v pľúcach, obličkách,
mozgu a svaloch. Kyselina hyalurónová
funguje v medzibunkových priestoroch
ako špongia. Vzhľadom sa svoje fyzikálno-chemické vlastnosti má výraznú
hydratačnú schopnosť. Je prirodzenou
súčasťou sliznice nosa. V dýchacích cestách udržiava vlhké prostredie, znižuje
opuch a mierni zápal.
„V spojení s morskou soľou dokáže práve kyselina hyalurónová pacientom aj
s chronickými problémami účinne pomôcť. Obe zložky účinne viažu hlieny
a súčasne nenarúšajú sliznicu, po použití pacient získa okamžitý pocit úľavy.
Na rozdiel od dekongestív, ktoré síce
prinesú úľavu, táto kombinácia aj lieči,“ vysvetľuje MUDr. Renáta Kučerová.
Práve takéto zloženie účinných látok má prípravok Aliamare: obsahuje
okrem kyseliny hyalurónovej aj morskú vodu, je určený pre dospelých i deti,
je izotonický a dlhodobo použiteľný.
Okrem nosa je možné ho použiť na výplach zdravého ucha, či využiť ho na
bežnú hygienu nosa, najmä pred použitím odsávača.
Vďaka obsahu kyseliny hyalurónovej
zlepšuje aj hojenie po nosovohltanových operáciách, napríklad po vybraní nosných mandlí. Na rozdiel od
mnohých kvapiek do nosa, ktoré sú
návykové, Aliamare naopak pomáha
pri závislosti – prirodzene odstraňuje
opuch bez nutnosti zvyšovať dávky prípravku. Používa sa tiež pri chronickej
a alergickej nádche. Jeho používanie
je mimoriadne hygienické, vzduch sa
nenasáva do roztoku, ale do vaku okolo
roztoku a zospodu ho tlačí hore.
Dolné dýchacie cesty
Kyselina hyalurónová priaznivo pôsobí
aj v tkanivách dýchacích ciest. Obnovuje fyziologickú štruktúru týchto tkanív,
zlepšuje ich hojenie, zmierňuje kŕčovité sťahy priedušiek pri kašli. Zlepšuje
tiež obranyschopnosť dýchacích ciest
a uľahčuje vykašliavanie. „Rovnako
ako pri hojení kože alebo slizníc, tak
aj pri zabezpečení správnej funkcie či
liečení dolných dýchacích ciest zohráva dôležitú úlohy voda, a teda hydratácia,“ hovorí MUDr. Martina Miškovská
z Pneumoftizeologickej ambulancie
zo Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb. Kyselina hyalurónová je základnou súčasťou
medzibunkovej hmoty a prirodzenou
zložkou dýchacích ciest, pomáha pri
obnove tkaniva. Dôležitou úlohou tejto
látky je viazať vodu. Keďže je súčasťou
slizníc dýchacích ciest, fyziologickým
spôsobom zodpovedá za zdravé funkcie
dýchacích ciest. Produkujú ju samotné
bunky v dýchacom trakte, ale dnes už
vieme aj biofermentačnými metódami
kyselninu hyalurónovú vyrobiť a dodať
ju tam, kde ju telo potrebuje.“
Kyselina hyalurónová udržiava na
povrchu dýchacích ciest vrstvu vody
41
MUDr. Miškovská
a enzýmov. „Dokáže dokonca zvýšiť
kmitanie riasiniek, a tým prispieva
k rýchlejšiemu vyčisteniu dýchacích
ciest,“ vysvetľuje lekárka.
Cielená aplikácia preparátu pozostávajúceho zo špeciálne upravenej morskej vody a kyseliny hyalurónovej sa
dosiahne inhalačným podaním priamo
do dolných dýchacích ciest.
Jedným zo spôsobov ako účinnú látku
dostať priamo na „miesto určenia“, sú
ampulky Yabro s roztokom kyseliny hyalurónovej na inhalovanie pre dolné
dýchacie cesty s použitím kompresorového inhalátora. Pomáhajú pri dlhodobom kašli, prípadne aj v medziobdobí liečenia. Kyselina hyalurónová
obsiahnutá v ampulkách zlepšuje stav
medzibunkových priestorov a slizníc
dýchacieho ústrojenstva, ktorý sa zhoršil pri chronickom zápale priedušiek,
napríklad pri astme či chronickom
obštrukčnom ochorení dýchacieho
ústrojenstva.
Yabro je vhodné tiež pri súbežnej podpornej liečbe ochorení horných dýchacích ciest ako sú angíny, zápaly hrdla,
zápaly hltana, zápaly nosohltana, zápaly dutín, nádcha, akútne i chronické
zápaly priedušnice. Ampulky zlepšujú tiež stav pri zachrípnutí, zápaloch
hlasiviek či poruchách hlasu. Sú teda
vhodné aj pre ľudí s povolaním namáhajúcim hlasivky – moderátorov, učiteľov, či spevákov. Yabro sa využíva aj
pri pooperačnom hojení nosa či hltana.
Ampulky sú vhodné aj na zlepšovanie
príznakov dýchacích infekcií detí, ktoré
inhalujú Yabro cez masku.
(RED)
42
PRE VENCIA
bedeker zdravia
Karcinóm hrubého čreva a konečníka
Výživa a prevencia
tému prináša
Zdravie je pre každého človeka nepochybne jednou z
najvýznamnejších hodnôt. Napriek tomu je aj dnes
ešte stále mnoho ľudí, ktorí si ho začnú ceniť až
potom, čo vážne ochorejú.
D
obré zdravie sa navyše
nedá kúpiť. Kvalitné je
čiastočne darom našich
predkov. To však nestačí.
Tento dar sa dá ľahko premrhať. Ak si chceme zdravý „korienok“
uchovať, musíme pre to niečo aj sami
urobiť. Naším príspevkom pre posilnenie
a uchovanie pevného zdravia je zdravá
životospráva a jej významná súčasť zdravá výživa. Je vecou slobodného výberu
každého jedinca, či bude viesť zdravý životný štýl, alebo sa vydá na cestu nevšímavosti k hodnotám vlastného zdravia
a bude sa riadiť falošným heslom: „čo mi
chutí, to mi prospieva“. Navyše, zastávať
zásady zdravej výživy neznamená propagovať askézu a odriekanie.
Existuje účinná prevencia?
Rakovina patrí medzi najobávanejšie choroby. Niektoré zhubné nádory
sa vyskytujú často, iné zriedkavejšie.
Jedným z najčastejších a najobávanejších je rakovina hrubého čreva
a konečníka (skratka KRCa). Na celom
svete je KRCa treťou najčastejšou rakovinou v dospelom veku (po rakovine
prsníka a pľúc). Vo svete sa každoročne
diagnostikuje 150 000 nových prípadov
a 50 000 ľudí na ňu umrie. Slovensko
patrí medzi krajiny s vysokým výskytom tohto ochorenia. Každoročne sa
na 100 000 obyvateľov odhalí približne 60 nových prípadov v mužskej populácii a 45 v ženskej. Dnes sa vie, že
každý tretí prípad rakoviny vrátane
Aj zdravá strava je mimoriadne
kvalitná a chutná a prináša veľký
kulinársky pôžitok.
MUDr. Peter Minárik
ONLIFE, s. r. o.
Poradňa pre obezitu,
výživu a zdravý životný štýl
KRCa sa dá odvrátiť. Existujú konkrétne a reálne spôsoby, ako sa voči tejto
zákernej chorobe chrániť. V boji proti
KRCa máme dispozícii dve zbrane: jednou je aktívne vyhľadávanie a včasná
diagnostika a druhou zdravá výživa
a životospráva. Na KRCa trpia predovšetkým ľudia nad 50 rokov. Preto sa
na Slovensku boj s týmto ochorením
sústreďuje na cielené vyhľadávanie
včasných štádií ochorenia práve v tejto vekovej kategórii. Každý občan SR si
môže nechať bezplatne vyšetriť vzorky
stolice na skryté krvácanie a v pozitívnom prípade nasleduje kolonoskopické
vyšetrenie.
Výskumy posledných desaťročí dokázali, že riziko KRCa sa významne znižuje
zdravou výživou, pravidelnou telesnou
aktivitou a zdravou telesnou hmotnosťou. Z diétnych faktorov riziko KRCa
znižujú vápnik a vitamín D (predovšetkým mlieko) a rastlinná vláknina.
Na druhej strane riziko významne
zvyšujú obezita, nadmerná konzumácia červeného a údeného mäsa
a alkohol.
EGIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
Apollo Business Centrum II, Blok E, Prievozská 4 D, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 3240 9422, fax: +421 2 3214 4900, [email protected], www.egis.sk
INZ ONK 02 14 SK
Myslí na život
44
PRE VENCIA
STRAVA, VÝŽIVA A ŽIVOTOSPRÁVA – VÝZNAMNÉ FAKTORY
V PREVENCII RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA A KONEČNÍKA
Ďalej sa zmienime o rizikových faktoroch, ako aj o preventívnych opatreniach pred samotným karcinómom.
Všetky tieto faktory
a opatrenia, aj
preventívne, sa
uplatňujú takisto
po liečbe rakoviny
hrubého čreva.
ších látok v tele v optimálnych pomeroch,
ktoré priamo znižujú riziko karcinómu.
Minimálny čas, ktorý treba venovať telesnej činnosti alebo športovaniu, je 30
minút denne. Ideálne je 60 minút denne.
Obmedziť pitie alkoholických nápojov.
Alkohol sa pokladá za dokázaný faktor rizika pre karcinóm hrubého čreva
a konečníka. Ľudia by nemali vôbec piť
alkohol. Pokiaľ ho konzumujú, ženy by
nemali prekročiť dávku jedného alkoholického nápoja denne (jedno malé pivo,
deci vína, ¼ deci liehoviny) a muži dva
alkoholické nápoje denne (jedno veľké
pivo, dve deci vína, ½ deci liehoviny).
Zdravá telesná hmotnosť.
VŠEOBECNÁ RADA NA ZÁVER
Nadváha a obezita zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka. Rizikový vzťah obezity sa v prípade KRCa
pokladá za presvedčivý.
V dôsledku nových vedeckých poznatkov
svitla nádej pre ľudí. Svetový fond pre
výskum rakoviny prišiel v roku 2007
s heslom:
Fyzická aktivita.
Pravidelné športovanie a pohyb zabraňujú
vzniku nadváhy a obezity a navyše udržujú hladiny jednotlivých hormónov a ďal-
„Zastavme rakovinu
ešte predtým, než
začne!“
bedeker zdravia
Aj proti KRCa sa môžeme chrániť, ak
sa budeme systematicky riadiť nasledujúcimi zásadami:
Jedzte prevažne
rastlinnú potravu,
obmedzujte červené
mäso a vyhýbajte sa
údenému mäsu. Buďte
fyzicky aktívni každý
deň, akoukoľvek
formou a najmenej
30 minút. Udržujte si
zdravú hmotnosť po
celý život.
Nefajčite.
A najmä:
Nečakajte na zajtra,
ale začnite už dnes!
Zdravá výživa
a.
Vyberajte zdravé potraviny a nápoje s nízkym obsahom energie, tuku a cukru.
Toto stravovacie opatrenie je všeobecne platné ako prevencia nadváhy
a obezity. Zároveň tiež znižuje riziko
rakoviny prsníka. V praxi ide o náhradu mastných, tučných a smotanových
potravín vrátane konvenčných sladkostí za nízkotučné, nízkokalorické
potraviny, navyše pri sladkostiach
treba znížiť obsah cukru. Príkladov je
viac ako dosť. Namiesto šľahačky (33 %
tuku) použite pri dezertoch odtučnený
tvaroh (0 % tuku). Namiesto masla na
hrubo (80 % tuk) natierajte na chlieb
nízkotučný margarín na tenko (20 – 30
% tuku). Uprednostnite múčniky s minimálnym množstvom cesta (alebo
úplne bez neho), s použitím nízkotuč-
ného (odtučneného) tvarohu, jogurtu, šľahaného vaječného bielka, želé
a ovocia namiesto maslového krému.
Používajte menej cukru pri všetkých
receptoch. Neváhajte použiť nekalorické sladidlá – niektoré sa dajú využiť aj
pri pečení. To, že sú zdraviu škodlivé,
sa vo vedeckých kruhoch pokladá za
(zámerne šírený?) mýtus. Z náhradných sladidiel ešte žiadna žena na
rakovinu prsníka neochorela. Avšak
z obezity áno! Nejedzte mastné mäso,
ani údeniny. Zvyknite si na nízkotučné
a nízkokalorické hydinové mäso a jedzte ho bez kože a bez vyprážania. Podobne obsahujú málo tuku (1 – 10 %) aj
ryby, rovnako ako energie (300 – 750 kJ
na 100 g), zato hodne bielkovín (20 – 23
%). Rybí olej má navyše optimálne zloženie mastných kyselín. Zvýšte porcie
zeleniny na úkor chleba a pečiva. Za-
veďte do praxe „správne delený tanier“ –
50 % zelenina + 25 % celozrnná obilnina +
25 % chudá bielkovina; ako aj bohatý pitný režim s konzumáciou prevažne nekalorických tekutín. Takto znížite obsah
energie, tuku a cukru a rýchlo zistíte, že
aj menej kalorické jedlo môže byť veľmi
chutné a kulinársky príťažlivé.
B.
Zaraďte do svojej stravy
podstatne viac: celozrnných obilnín,
strukovín, zeleniny a ovocia. Obsahujú menej
energie a pomáhajú udržiavať zdravú telesnú hmotnosť. Navyše sú dobrým zdrojom vitamínov a ďalších rastlinných látok
s antioxidačným účinkom. Antioxidanty
chránia ľudské bunky pred poškodením
zhubnými nádormi. Nejedzte denne menej ako dve porcie ovocia (aspoň 300 g)
a tri porcie zeleniny (aspoň 600 g).
bedeker zdravia
45
Výživa pre oči
Ak chceme svoj zrak podporiť o dôležité látky napríklad s antioxidačnou
aktivitou, môžeme svoje oči vyživiť
zvnútra, prostredníctvom výživových
doplnkov na rastlinnej báze. Jedným
z nich, ktorý sa súčasne môže pochváliť
vynikajúcim zložením predstavujúcim
zmes obsahovo vysoko účinných látok,
minerálov a antioxidantov, je novinka na trhu VITAR Reviophtal LUTEIN
MAX. Okrem vysokého množstva luteínu a zeaxantínu, obsahuje aj extrakt
z nechtíka lekárskeho a z ďalšieho
výborného zdroja prírodných antioxidantov – z čučoriedok. Aj extrakt
z hroznového semienka má podobne
silné antioxidačné účinky. Kombinácia prírodných extraktov je doplnená
o vitamíny a minerálne látky ako selén
a zinok, ktoré prispievajú k udržaniu
zdravia nášho najdôležitejšieho zmyslu.
Luteín a zeaxantín
Sú dva pre zrak a jeho správnu funkciu
dôležité karotenoidy, ktoré sa vyskytujú
vo vyšších koncentráciách v oku, najmä
v bunkách žltej škvrny – v mieste najostrejšieho videnia. Je to oblasť v centre
sietnice oka veľkosti špendlíkovej hlavičky s hustým výskytom zrakových bu-
Zrak je náš najdôležitejší a najpoužívanejší zmysel. A oči zasa
predmetom básní a metaforických
obrazov. Pravdou je, že sa o zrak
nemusíme starať, pokiaľ nám funguje. Dobré však je nezabúdať na
to, že aj oči potrebujú výživu.
niek (fotoreceptorov), ktorá zabezpečuje
jasné, ostré videnie. Názov „žltá“ nebol
daný len tak. Žlté zafarbenie, nazývané
aj „pigment žltej škvrny“, je výsledkom
výrazného nahromadenia luteínu a zeaxantínu. Ich koncentrácia je v makule tisíckrát vyššia ako v krvi. V tomto
mieste ide vlastne o najvyššiu koncentráciu karotenoidov v ľudskom tele;
ich dostatočná zásoba preto prispieva
k udržaniu integrity a zdravia tejto
časti sietnice, ktorá je najdôležitejšia
pre zaistenie optimálneho zrakového
výkonu. Tu je zeaxantín dominantnou
zložkou. Vytvára ochrannú vrstvu, ktorá je schopná pohlcovať škodlivé modré
časti spektra svetelných lúčov a chrániť tak makulu pred poškodením UV
svetlom a degeneráciou. V periférnej
sietnici zasa prevažuje luteín. Oba ka-
rotenoidy patria medzi antioxidanty
redukujúce uvoľňovanie voľných radikálov. Luteín a zeaxantín sa koncentrujú tiež v šošovke, podporujú tvorbu
pigmentu a predstavujú súčasť ochrany
pred šedým zákalom. K tomu všetkému
tieto dôležité karotenoidy napomáhajú zlepšovať zrakovú výkonnosť aj pri
zhoršených svetelných podmienkach.
Luteín a zeaxantín sa v strave vyskytujú
pomerne hojne. Patria do veľkej skupiny rastlinných pigmentov – karotenoidov, ktorým žlté, červené a oranžové
ovocie a zelenina vďačia za svoju farbu.
Keďže ľudský organizmus si nedokáže sám vytvárať spomenuté pigmenty, je odkázaný na potravinové zdroje alebo potravinové doplnky. Okrem
„farebného“ ovocia sa nachádzajú aj
v listovej zelenine. Nájdeme ich napríklad aj vo vajciach, ale predovšetkým
v rastlinách ako špenát, kapusta, kel,
ružičkový kel, repa, brokolica, cukina,
listový šalát, hrášok, kukurica, špargľa
či oranžová tekvica. Keďže karotenoidy
sú rozpustné v tukoch, odporúča sa ich
konzumovať s malým množstvom oleja
alebo pomletými orechmi či olejnatými
semenami.
Iva Baranovičová
Reviophtal Lutein MAX
MAXIMÁLNA STAROSTLIVOSŤ
O VÁŠ ZRAK
A
výživový doplnok na podporu zdravého zraku na prírodnej báze
A
obsahuje vysoké množstvo luteínu a zeaxantínu
A
pravidelný príjem týchto látok môže mať priaznivý vplyv na funkciu očí
A
obsahuje veľké množstvo aktívnych látok: 3 prírodné extrakty, vitamíny,
minerály + zloženie je navyše obohatené o Bioperín
www.vitar.sk
46
bedeker zdravia
PSYCHICKÉ ZDRAVIE
Nemusíte len prežívať,
žite svoj život!
tému prináša
Stretli ste sa už s pojmom
anhedónia? Pochádza
z gréčtiny a je spojením
záporu „an“ a slova „hédóné“, čo značí radosť.
Ide o stratu schopnosti
tešiť sa, nemožnosť získať
potešenie z príjemných
zážitkov.
MUDr. ZELMAN
MUDr. Moťovský
„Anhedóniou nazývame jeden z hlavných a závažných príznakov depresie,
teda neschopnosť prežívať radosť. Človeku chýba motivácia k pracovným, ale
aj príjemným aktivitám, a život sa mu
mení akoby na automatické prežívanie.
Nie je schopný tešiť sa z duševných či
fyzických pôžitkov, nedokáže prežívať
pozitívne pocity, ale ani negatívne
emócie a cítiť zadosťučinenie z príjemných udalostí. Skrátka, nedokáže
si užívať život a skutočne žiť,“ hovorí
psychiater MUDr. Branislav Moťovský,
PhD., z Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Tento symptóm sa často podceňuje,
o to viac však pacientovi zasahuje do
vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi.
Pacient sa cíti nepochopený a často sa
úplne izoluje. Súčasná moderná antidepresívna liečba vie pomôcť už aj pacientom s anhedóniou.
Psychické ochorenia a poruchy sú epidémiou dnešnej doby. Ľudí, ktorí nimi trpia,
stále pribúda. Naše duševné zdravie ohrozuje stres, rýchly životný štýl, prepracovanosť, náročné vzťahy v rodinách, sociálna neistota i nevyriešené traumy
z minulosti. Máme pocit, že psychohygiena s dostatkom spánku a aktívneho
odpočinku je luxus. Depresia spojená s úzkosťou či iným prejavmi narušenia
psychiky ľudí často prekvapí. Mnohí majú pocit, že „im sa to nikdy nemôže stať“
a depresiu pokladajú za prejav slabosti alebo za vlastné osobné zlyhanie. Depresia
však môže postihnúť každého v každom veku a životnom období. Často vypukne
bez zjavnej, náhlej príčiny a pôvod ochorenia sa mnohokrát nedá zistiť. Choroba
môže človeka ochromiť na dlhé týždne až mesiace, zbaviť ho schopnosti pracovať,
zúčastňovať sa na chode rodiny, či udržiavať kontakty s priateľmi.
Najčastejšia duševná
porucha
Depresia je psychická porucha, ktorá
sa dnes už dá veľmi dobre liečiť. „Je to
jedna z najzávažnejších a najčastejšie
sa vyskytujúcich duševných porúch,“
hovorí MUDr. Marek Zelman, z Psychiatrickej ambulancie v Nemocnici
s poliklinikou v Brezne. „Je to ochorenie, ktoré vzniká na podklade neurochemických zmien v mozgu a môže, no
nemusí súvisieť so životnými udalosťami. Hlavnými príznakmi depresie sú
skleslá nálada, strata energie či zvýšená unaviteľnosť. Jedným z príznakov
však môže byť aj chorobne podmienená
chýbajúca schopnosť prežívať príjemné
aktivity či strata záujmu o ne. Práve
vtedy hovoríme o adhedónii.“
Mnoho pacientov sa však, žiaľ, nelieči
či nevyhľadá lekára včas. Toto ochorenie môže postihnúť každého v každom
veku a životnom období. Často vypukne
bez zjavnej, náhlej príčiny a jeho pôvod
bedeker zdravia
sa mnohokrát nedá zistiť. Predpokladá
sa, že do roku 2020 bude depresii patriť
druhá priečka v rebríčku najčastejších
príčin úmrtí vo svete, a to hneď po
ischemickej chorobe srdca. S ťažkou
depresiou má skúsenosť až 17 percent
ľudí. Podľa rôznych údajov sa niekedy
v živote vyskytla v 9 až 26 percentách
prípadov žien a v prípade mužov v 5 až
Martina sa dnes už usmieva
12 percentách. Prvá depresia sa obyčajne objavuje okolo 40. roku života,
nie je to však pravidlo. Takzvaná veľká
depresívna porucha je vôbec najčastejšou príčinou samovrážd spomedzi
všetkých psychických ochorení. Nediagnostikovaná a neliečená depresia
sa môže vážne zhoršovať. Môže viesť až
k samovražde alebo spôsobovať človeku
dlhoročné utrpenie.
Keď stratíme schopnosť
tešiť sa
Anhedónia býva neraz prvým signálom depresie. Často tiež pretrváva aj po
odznení depresívnej epizódy a sťažuje
pacientom návrat k bežnému životu.
Tento príznak sa v minulosti zaznával. V popredí boli iné, ľahko identifikovateľné príznaky ako zlá nálada,
nesústredenosť, únava, poruchy príjmu potravy a spánku, či samovražedné myšlienky. Dnes však anhedóniu
vnímame ako vážnu súčasť depresie.
Až 37 percent pacientov, ktorí trpia
depresiou, prežíva aj klinicky významnú anhedóniu. Doterajšie antidepresíva zaberali na prejavy anhedónie len
obmedzene.
PSYCHICKÉ ZDRAVIE
Pri vhodnej terapii depresívna epizóda odznie a človek sa môže pomaly
a pozvoľna vrátiť k svojim pôvodným
aktivitám. Stále však musí dbať na
dostatok odpočinku a rozloženie svojich duševných síl, aby sa ochorenie
nevrátilo.
Pacientom často komplikuje návrat
k bežnému životu práve anhedónia,
ako jeden zo základných príznakov
depresie. Žiaľ, anhedónia často býva
prvým signálom depresie a často tiež
pretrváva aj po odznení depresívnej
epizódy. Pre zotavujúcu sa psychiku
človeka je tento stav ďalšou náročnou
skúškou. Pacienti sami seba opisujú
ako stroje. Žijú mechanicky, nedokážu sa tešiť ani plakať, nevedia precítiť
emócie. Cítia sa plochí, prázdni a to ich
môže uvrhnúť späť do depresie. Nová
liečba depresie s prípravkom obsahujúcim agomelatín však ako prvá pomáha
odstrániť aj anhedóniu a vracia ľudí
späť do skutočného života. Aj s jeho farbami, smiechom, pôžitkom z dobrého
jedla, športu, sexu, vydarenej práce,
zábavy s priateľmi.
Nejde to, nedá sa vyjsť
z dverí von
Podobnú skúsenosť mala aj dnes
už usmievavá a energická Martina.
„Keď som študovala na vysokej škole,
diagnostikovali mi panickú poruchu
spojenú s depresiou. Dovtedy som sa
považovala za pomerne pozitívneho
človeka, ale zrazu som nedokázala
ani ísť do školy, šoférovať, aj dva dni
som vedela preležať v posteli. Rodičia
ma volali spiaca Ruženka. Človek by aj
chcel ísť von, medzi ľudí, ale jednoducho to nejde, nedá sa vyjsť z dverí von.
Vaše ja vám hovorí, že niečo chcete,
ale súčasne vás nepustí, jednoducho
to nedokážete. Nemáte silu, motiváciu,
energiu. Nieto, aby ste ešte mysleli na
budúcnosť. Bývala som vtedy u rodičov a práve rodičia mi veľmi pomohli.
Skontaktovali sa s psychiatrom a doslova ma k nemu odviezli. Následky
toho, čo sa stalo, v mojom prípade už
pred desiatimi rokmi, pociťujem ešte
aj dnes: práve preto, že som stratila
kontakty s ľuďmi, priateľmi.“
47
Anhedónia sa dá liečiť.
Vyhľadajte odborníka
Podľa doktora Zelmana je depresia
dlhotrvajúce ochorenie neraz spojené
s dlhodobou práceneschopnosťou či
dokonca invalidizáciou. „Včasná diagnostika a liečba znižujú rizuká dlhodobých dôsledkov depresie, ako psychické
utrpenie človeka, strata práceschop-
Anhedónia
nie je samostatná psychiatrická diagnóza, je to významný
symptóm depresie.
Prirodzená nechuť do niečoho alebo nezáujem o niečo nie je anhedónia. Zistilo sa, že anhedónia súvisí s
nedostatkom dopamínu, noradrenalínu a niektorých ďalších neurotransmiterov – chemických látok,
ktoré prenášajú impulzy v mozgu.
Dopamín hrá hlavnú úlohu pri pocitoch spojených s prežívaním,
motiváciou a pocitom odmeny.
Noradrenalín sa zase viac spája
s aktivitou. Viaceré neurologické ochorenia, ktoré sa vyznačujú
nedostatkom dopamínu, sa preto
spájajú aj s anhedóniou.
nosti, či dokonca riziko samovrážd.
Ľudia s depresiou majú toto riziko až
20-krát vyššie v porovnaní s bežnou
populáciou,“ vysvetľuje psychiater.
„Dôsledky neliečenej depresie a anhedónie, sa okrem straty schopnosti tešiť
sa zo života, pretavujú aj do vzťahov jedinca s najbližším okolím. Človek nemá
záujem o čas strávený s rodinou, priateľmi, redukuje svoje spoločné aktivity,
jeho vzťahy sa rozpadajú. Zamestnanie
tiež vykonáva s veľkým nezáujmom až
odporom, musí sa veľmi premáhať, nie
je schopný kreatívne a rýchlo riešiť
problémy. Pokles pracovných ambícií
neraz vyústi do problémov v zamestnaní, zníženia pracovného príjmu či
dokonca straty zamestnania,“ uzatvára
doktor Moťovský.
(red)
48
bedeker zdravia
Ps ychiatria
Depresia
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika LF SZU, UNB Ružinov
Depresia je psychická
porucha, ktorá sa v psychiatrickej klasifikácii zaraďuje
medzi poruchy nálady. Patrí
medzi najčastejšie duševné
poruchy. Vyskytuje sa v každom veku, postihuje milióny
ľudí na celom svete a významne zhoršuje kvalitu života.
Zapríčiňuje zlyhávanie vo
všetkých oblastiach pôsobenia
človeka (bežné denné činnosti,
zamestnanie, rodina, záľuby,
medziľudské vzťahy).
N
ajstaršie zmienky o tejto poruche pochádzajú
z dôb antiky. Hipokrates
(asi 450 rokov pred Kristom) popísal stav, ktorý
sa prejavoval nechutenstvom, skľúčenosťou, nespavosťou, dráždivosťou
a nepokojom a označil ho termínom
melanchólia. Podľa vtedajších názorov
tento chorobný stav súvisel s nadmerným vylučovaním čiernej žlče (gréc.
mélan cholé). V priebehu storočí sa
v psychiatrickej terminológii na celom
svete udomácnil termín depresia, ktorý
je odvodený z latinského slova deprimere, čo prenesene znamená deprimovať,
skľučovať, stiesňovať, zarmútiť. Termín
melanchólia sa dnes používa na označenie veľmi ťažkej, psychotickej depresie.
Depresia môže trvať niekoľko týždňov
alebo mesiacov a môže sa v priebehu života viac krát opakovať, vtedy hovoríme
o tzv. návratnej (rekurentnej) depresii.
Diagnózu depresie možno spoľahlivo
určiť vtedy, ak je väčšina príznakov
depresie prítomná nepretržite najmenej 14 dní a najmenej jeden z príznakov
musí byť depresívna nálada alebo zníženie až strata záujmov a schopnosti
prežívať radosť.
Psychické a telesné
príznaky depresie
Pri depresii (depresívnej poruche) dochádza k vystupňovaniu normálneho
smútku do chorobných rozmerov. Normálny smútok (zármutok, citová bolesť)
má zrozumiteľný dôvod, napríklad strata blízkej osoby. Postupne, ako sa človek s nepriaznivou životnou udalosťou
vyrovnáva, smútok skôr či neskôr odznieva. Chorobný smútok, (označuje sa
termínom depresívna nálada), nemá pre
ostatných zrozumiteľný dôvod, trvá neprimerane dlho a svojou hĺbkou prekračuje bežnú skúsenosť ľudí. Depresívna
nálada poznačí celý psychický život chorého človeka. Ovplyvní jeho myslenie
a aktivitu, jeho postoje k sebe samému
a k svojmu okoliu. Vyvoláva pocity viny
a pocity vlastnej neschopnosti, bezmocnosti a zbytočnosti. Depresívny človek
je skleslý, nemá záujem o svoje záľuby,
stráca schopnosť tešiť sa, byť šťastným.
Ráno sa budí unavený, s pocitom, že
nezvládne bežné denné nároky, nevie
sa na nič sústrediť. Musí sa premáhať,
aby čokoľvek urobil, obáva sa zlyhania,
má strach z maličkostí. Prehodnocuje
minulosť, mučivo prežíva prítomnosť
a neverí v pozitívnu budúcnosť. Jeho
život sa stáva bezcenným, objavujú sa
úvahy o smrti a samovražde.
Pri depresii sa manifestujú okrem psychických aj rôzne sprievodné telesné
príznaky. Medzi najčastejšie patria
pokles chuti do jedla, pokles telesnej
hmotnosti a zažívacie ťažkosti. Pocity
ťažoby v končatinách, bolesti chrbta,
bolesti hlavy, bolesti vo svaloch a úbytok
energie sú spojené s výraznou unaviteľnosťou. Spánok je prerušovaný, objavujú
sa úzkostné sny, chorí sa prebúdzajú
v skorých ranných hodinách. Zriedkavejšie sa zisťuje zvýšená chuť do jedla,
bedeker zdravia
priberanie na hmotnosti a nadmerná
spavosť. Ženy mávajú poruchy menštruačného cyklu a v prípade oboch pohlaví
prichádza k zníženiu až strate sexuálnej túžby. Depresívne príznaky môžu
v priebehu dňa kolísať, typické je „ranné
pesimum“, kedy sú depresívna nálada
a všetky ostatné príznaky výraznejšie.
Pri depresii je nápadný telesný vzhľad –
skleslé držanie tela, utlmená motorika
a strnulá, depresívna mimika.
Anhedónia, neschopnosť
tešiť sa
Anhedónia, strata schopnosti tešiť sa
alebo strata záujmu o aktivity, ktoré predtým boli príjemné a spojené
s potešením, sa považuje za základný
príznak depresie. Je takmer vždy prítomná aspoň v určitej miere. Termín
anhedónia pochádza z gréčtiny a v preklade znamená an (zápor) hédoné (radosť). Prieskumy depresie ukazujú, že
depresívna nálada a neschopnosť tešiť
sa spolu so stratou záujmov, sú najčastejšie príznaky rovnako v ženskej,
ako aj v mužskej populácii. Neurovedy
prinášajú poznatky o tom, že anhedónia v prípade depresívnych pacientov
vzniká v dôsledku nedostatočného zapojenia štruktúr, ktoré regulujú pozitívne emócie (radosť, šťastie, záujem,
pocit pohody) a procesy tzv. mozgového
systému odmeny. Porucha tohto systému vedie k strate emočnej reaktivity
a podmieňuje stav, pri ktorom je ťažké
z čohokoľvek sa potešiť. Stráca sa motivácia vyhľadávať potešujúce zážitky,
čo má za následok, že tie spôsoby správania, ktoré k potešujúcim zážitkom
smerujú, sa ani nehľadajú (napr. potešenie z televízie, z čítania, potešenie
s rodinou a priateľmi, potešenie zo
športovania, z kúpeľa, vône kvetov,
obľúbeného jedla, nápoja a bežných
drobností). V prípade osôb s depresiou
je veľká pravdepodobnosť, že sa takýto
hedonický deficit rozvinie. Subjektívne
opisujú stav nešťastia a utrpenia, úplnú neschopnosť tešiť sa z čohokoľvek
v živote. Ich príbuzní často pozorujú
prerušenie sociálnych kontaktov alebo
zanedbávanie aktivít, ktoré im predtým
prinášali zábavu a potešenie.
Ps ychiatria
Príčiny depresie sa
kombinujú a vzájomne
ovplyvňujú
Príčiny depresie možno rozdeliť do niekoľkých skupín. Najvýznamnejšiu skupinu tvoria príčiny, ktoré sú dôsledkom
vrodenej, dedične podmienenej náchylnosti na depresiu. Prejavujú sa na úrovni
funkčných zmien mozgu (zmeny činnosti
mozgových štruktúr, zmeny mozgových
receptorov, mediátorov a hormónov, ktoré riadia emočné prejavy človeka a regulujú zmeny nálady. Výsledky medicínskeho výskumu ukazujú, že pri depresii je
v niektorých oblastiach mozgu (limbický
systém) znížené množstvo mozgových
mediátorov (sérotonínu, noradrenalínu a dopamínu). Vznik psychických aj
telesných príznakov pri depresii možno
do istej miery prisúdiť chemickým zmenám v mozgu. Zistilo sa, že v pokrvnom
príbuzenstve depresívnych pacientov je
trikrát častejší výskyt depresie (genetické riziko). Vrodená náchylnosť sa môže
mobilizovať vonkajšími príčinami, ktoré
vytvára sociálne prostredie. Nepriaznivé
životné udalosti alebo „stresy", partnerské a pracovné problémy, nezamestnanosť, osamelosť, odcudzenosť a mnohé
ďalšie, tak môžu zohrávať úlohu „spúšťačov“ depresie. Riziko vzniku depresie
v prípade tých, ktorí boli vystavení nepriaznivým udalostiam, je oproti ostatným šesťkrát vyššie. V týchto prípadoch
sú dôležité aj povahové vlastnosti človeka, jeho schopnosť prekonávať a zvládať
záťažové situácie. Medzi ďalšie možné
príčiny depresie patria drogové závislosti
a niektoré telesné alebo mozgové choroby
(endokrinné, neurologické, onkologické,
infekčné, kardio-vaskulárne a ochorenia
spojené s bolesťou).
Výskyt depresie
postupne narastá
Epidemiologické prieskumy z rôznych
krajín sveta ukazujú, že počet prípadov depresie postupne narastá. Ochorenie postihuje asi 20 % obyvateľstva,
dvakrát častejšie ženy ako mužov. Výsledky nedávneho epidemiologického
prieskumu na Slovensku hovoria o tom,
že v priebehu skúmaného polročného
obdobia ľahšie formy depresie zasiahli
49
približne 5 % a ťažká forma depresie
približne 13 % populácie. Zastáva sa
názor, že k nárastu depresie prispieva
široké spektrum nepriaznivých životných udalostí, ktoré prináša novodobý konzumný životný štýl, existenčné
problémy a nízka odolnosť populácie
voči frustrácii (nedostatočnému uspokojovaniu potrieb). Pokiaľ ide o vyšší
výskyt depresie žien, berú sa do úvahy
rôzne faktory, ktoré by tento jav mohli
vysvetliť. Poukazuje sa na vyššiu pracovnú záťaž žien, starostlivosť o deti
a o domácnosť. Vyššia citová zraniteľnosť žien prispieva k tomu, že sú menej
odolné voči pôsobeniu nepriaznivých
životných udalostí. Svoj diel pri vzniku
depresie v ženskej populácii zohrávajú
aj hormonálne zmeny, ku ktorým dochádza počas menštruačného cyklu,
v popôrodnom období a v klimaktériu.
Depresia je liečiteľná
psychická porucha
Nerozpoznaná a neliečená depresia predlžuje utrpenie, podmieňuje dlhodobú
práceneschopnosť a zvyšuje riziko samovražedného konania. Správna a včasná liečba je dôležitým predpokladom
priaznivého ovplyvnenia ochorenia.
V súčasnosti jestvuje široké spektrum
moderných účinných a bezpečných antidepresív, ktoré majú mierne nežiaduce
účinky a pacienti s depresiou ich dobre
znášajú. K očakávaným zmenám však
nedochádza ihneď. Plný liečebný účinok
antidepresív sa dostaví najskôr po šiestich až ôsmich týždňoch liečby. Je veľmi
dôležité neprerušiť liečbu antidepresívami predčasne. Cieľom liečby nie je
len dosiahnutie stavu, kedy vymiznú
všetky depresívne príznaky (remisia),
ale aj zabránenie tomu, aby sa depresia
v budúcnosti opakovala. Liečba depresie je preto dlhodobá, mala by pokračovať najmenej pol roka po vymiznutí
príznakov. Antidepresíva ani pri dlhodobom užívaní nevyvolávajú návyk. Po
ukončení liečby sa vysadzujú postupne.
Účinnosť liečby liekmi sa zvýši, ak sa
súčasne aplikuje aj psychoterapia. Liečbu depresie musí riadiť lekár, ktorý je
dôkladne oboznámený so stratégiami
správnej antidepresívnej liečby.
50
bedeker zdravia
OFTALMOLÓGIA
Slepota
v rozvojových a rozvinutých krajinách
MUDr. Zuzana Sedláčková
Očná ambulancia Malacky
V rozvojových krajinách sa
poškodenie zraku a slepota
spájajú najmä s kataraktou,
infekciami, podvýživou
a nedostatkom vitamínov,
najmä vitamínu A, úrazmi.
Postihnuté sú pritom všetky
vekové skupiny.
Z
celkového počtu nevidiacich
na svete 80 až 90% žije práve
v rozvojových krajinách, kde
je vysoký endemický výskyt
chorôb najčastejšie zapríčiňujúcich
slepotu a kde sú zdravotnícke služby
nedostupné.
Katarakta
Ide o skalenie šošovky, známe pod pojmom sivý zákal. Na jej vzniku sa podieľajú viaceré faktory, predovšetkým
vek, v populácii staršej ako 65 rokov
je určitý stupeň skalenia šošovky prítomný až v polovici prípadov, a nad 75
rokov je sivým zákalom postihnutých
až 70 % obyvateľov. Ďalšími príčinami
ochorenia sú poruchy látkovej výmeny,
predovšetkým diabetes mellitus, úrazy,
dlhodobá liečba kortikoidmi, amiodaronom, zápaly, vrodená katarakta.
Napriek všetkému úsiliu znížiť podiel
katarakty medzi ostatnými príčinami
zrakového postihnutia na svete, zostáva katarakta hlavnou príčinou slepoty. Len v ekonomicky najvyspelejších
krajinách sa darí zabezpečiť chirurgickú liečbu všetkým, ktorí ju potrebujú, v ostatných krajinách, vrátane
ekonomicky menej úspešných krajín
Európy, zostáva táto otázka nedoriešená. Veľa obyvateľov rozvojových krajín,
najmä tých, ktorí žijú na odľahlejších
miestach, nemá ani základnú informáciu o tom, že katarakta sa dá liečiť. V afrických štátoch južne od Sahary bolo
podľa údajov WHO za kalendárny rok
vykonaných 1400 operácií katarakty na
milión obyvateľov, kým vo vyspelých
krajinách je týchto operácií až 8000 na
milión obyvateľov.
Glaukóm
Známy tiež pod zľudoveným názvom
zelený zákal, je ochorenie zrakového
nervu, spojené väčšinou so zvýšeným
vnútroočným tlakom. V oblasti prevencie zrakového postihnutia spôsobeného glaukómom by bolo najideálnejšie
diagnostikovanie ochorenia vo včasnom štádiu a zahájenie liečby. Avšak
programy zamerané na plošné vyšetrenie obyvateľstva s cieľom detekcie
nediagnostikovaného glaukómu sa
ukázali organizačne a finančne príliš
náročné. Vo vyspelých krajinách je reálne rutinné zaradenie očného vyšetrenia
na diagnostiku glaukómu v populácii
osôb starších ako 40 rokov. Z celosvetového hľadiska však ide predovšetkým
o zaistenie základného technického
vybavenia ambulancie a zabezpečenie
základných liekov, ktoré v rozvojových
krajinách často dostupné nie sú.
Trachóm
Je infekčné ochorenie, ktorým je v súčasnosti podľa údajov WHO postihnutých asi 500 miliónov ľudí a takmer
šesť miliónov takto postihnutých ľudí
už prišlo o zrak. Pôvodcom ochorenia
sú mikroorganizmy chlamýdia trachomatis. Opakované prekonanie infekcie v detstve vedie v neskoršom veku
k zjazvovateniu spojovky a neskoršiemu
dráždeniu rohovky nesprávne otočenými riasami s postupne vznikajúcim
Len v ekonomicky najvyspelejších krajinách sa darí zabezpečiť
chirurgickú liečbu všetkým, ktorí
ju potrebujú, v ostatných krajinách, vrátane ekonomicky menej
úspešných krajín Európy, zostáva táto otázka nedoriešená.
nezvratným zákalom rohovky. Prenos
sa uskutočňuje kontaktom uterákmi,
prstami, v krajinách endemického výskytu chlamýdie často prenáša hmyz.
Trachóm sa vyskytuje na viacerých
kontinentoch, najmä v Afrike, Indii,
juhovýchodnej Ázii, v chudobných
arabských krajinách a v chudobných
oblastiach južnej a strednej Ameriky.
Ochorenie sa vo všetkých krajinách vyskytuje v najchudobnejších vrstvách
obyvateľstva a úzko súvisí s nedostatkom vody a zlými hygienickými návykmi. Obranou proti trachómu je prevencia a včasná liečba. Prevencia spočíva
v kvalitatívnej zmene prostredia a pre
včasnú liečbu je nevyhnutná dostupnosť chirurgického ošetrenia trichiázy
a antibiotík.
bedeker zdravia
OFTALMOLÓGIA
51
Onchocerkóza
Obávaná takzvaná riečna slepota je
ochorenie vyvolané parazitom Onchocerca volvulus a býva príčinou slepoty
predovšetkým v tropickej Afrike, kde
žije 99 % osôb s rizikom tohto ochorenia. Parazit vyvolávajúci onchocerkózu má zložitý vývojový cyklus. Postihnutie tkanív oka je spôsobené 0,3
mm veľkými mikrofiláriami, ktoré sa
prenášajú na človeka bodnutím muchy a ktoré boli nájdené vo všetkých
častiach oka okrem šošovky. V koži
vyvolávajú mikrofilárie mimoriadne intenzívne svrbenie, ktoré často
vedie postihnutého až k dobrovoľnému ukončeniu života. Liečba spočíva
v podávaní špecifických antihelmintík
a kortikosteroidov, v pokročilom štádiu je nevyhnutný chirurgický zákrok.
Xeroftalmia
Je ďalšou percentuálne významnou príčinou slepoty v rozvojových krajinách.
Odhaduje sa, že len v Ázii ročne oslepne
kvôli tomuto ochoreniu štvrť milióna
detí. Vzniká v dôsledku podvýživy a nedostatku vitamínu A. Najskôr dochádza
k zničeniu slzných kanálikov a keratinizácii spojovky. Neskôr a ochorenie
vyústi postupne až do infekcie rohovky
a jej skalenia.
VPDM
Podľa údajov WHO z roku 2004 je v ekonomicky rozvinutých krajinách na prvom mieste straty zraku ľudí starších
ako 60 rokov Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM).
Vekom podmienená degenerácia makuly je v ekonomicky rozvinutých krajinách hlavnou príčinou postihnutia
zraku osôb vyššieho veku. WHO v roku
2004 zverejnila, že VPDM je vo vyspelých krajinách zodpovedná až polovicu prípadov oslepnutia. Pred 30 rokmi
toto ochorenie prakticky neexistovalo.
Dnes, starnutím populácie a vplyvom
vonkajších faktorov, sa jeho výskyt
neustále zvyšuje. Fajčenie, nedostatok
pohybu, obezita, vysoká hladina cholesterolu patria medzi hlavné rizikové
faktory. Ide o postihnutie centrálnej
časti sietnice – makuly v dôsledku po-
ruchy metabolickej rovnováhy medzi
pigmentovým epitelom sietnice a tzv.
Bruchovou membránou. Ochorenie
sa vyskytuje v suchej a vlhkej forme.
Suchá forma VPDM sa vyvíja pomaly,
ale nedá sa ovplyvniť liečbou. Vlhká
(neovaskulárna) forma VPDM sa vyvíja
rýchlo, v priebehu pol roka po objavení prvých príznakov môže dôjsť, ak sa
postihnutý nelieči, až k 95-percentnej
nenávratnej strate centrálnej zrakovej
ostrosti. Približne v 90 % prípadov sa dá
ochorenie modernou liečbou zastaviť
alebo mierne zlepšiť. Ak sa ochorenie
včas nelieči, vedie k vytvoreniu jazvy,
ktorá sa už odstrániť nedá. Medzi prvé
subjektívne príznaky ochorenia patrí
zhoršovanie kontrastu a farebnosti
(farby sú vyblednuté), postupne sa vyvíja deformácia a zmenšovanie obrazu,
vznikajú problémy pri čítaní: písmená
akoby vyskakovali alebo vypadávali
a postupne sa vyvíja centrálny výpad
videnia – od zašednutia až po centrálny
skotóm. Možnosti liečby boli spočiatku
obmedzené na vitamíny a laserovú liečbu, nádejou posledných rokov sa stali
antirastové faktory.
Diabetická retinopatia
Je veľmi častou neskorou či chronickou orgánovou komplikáciou diabetu
a je príčinou slepoty v 2 až 5 % prípadov
diabetikov. Pri diabete I. typu, manifestujúceho sa hlavne v detskom a mladistvom veku, sa retinopatia vyvíja po
desiatich a viac rokoch trvania choroby.
V prípade diabetu II. typu môže jej nález výnimočne dokonca predchádzať
samotnú diagnózu diabetu. K častým
komplikáciám patrí sekundárne odlúpnutie sietnice, glaukóm a diabetická
katarakta.
Diabetická retinopatia sa podľa WHO
v 15 % prípadov podieľa na príčinách
slepoty v európskom regióne. V posledných dvoch desaťročiach sa výrazne
zlepšili možnosti liečby diabetickej
retinopatie a s rozvojom laserového
ošetrenia sietnice a vitreoretinálnej
chirurgie sa podstatne znížila miera
poškodenia zraku chorých s diabetom.
Na vzostupe sú však obe ochorenia.
Výskyt VPDM sa zvyšuje so stúpajúcim
vekom obyvateľstva, výskyt diabetickej
retinopatie rastie so stále sa zvyšujúcim počtom diabetikov.
52
bedeker zdravia
OFTALMOLÓGIA
NEVIDIACI
v minulosti a dnes
MUDr. Zuzana Sedláčková
Očná ambulancia, Malacky
D
efinícia zrakovo postihnutých rozlišuje tri skupiny
zrakovo postihnutých:
Slabozrakí s videním horším ako 0,3 na lepšom oku
s korekciou. Aj napriek najlepšej možnej
korekcii majú problémy s vykonávaním
zrakovej práce. Takíto ľudia majú vážne
poškodený zrak, ale disponujú jeho užitočnými zvyškami, ktoré sa dajú efektívne využiť.
Prakticky slepí – s videním horším ako
0,05 alebo s koncentrickým zúžením zorného poľa na hodnotu menšiu ako 10°. Majú
zachované zvyšky zraku tak, že dokážu
vnímať svetlo, obrysy a tvary predmetov.
Poslednou skupinou sú nevidiaci, teda
osoby s úplnou stratou zrakového vnímania, ktorí nemajú zachovaný ani svetlocit.
Na svete žije viac ako 161 miliónov ľudí
so zrakovým postihnutím, vyše 37 miliónov je nevidiacich, z toho je 1,4 milióna
detí a 124 miliónov má nízky vízus, teda
ich videnie je značne obmedzené. Hlavné príčiny poškodenia zraku a slepoty
sú v jednotlivých krajinách odlišné a sú
úzko späté s ekonomickými, sociálnymi,
ekologickými a kultúrnymi faktormi.
Očné choroby v minulosti
Ľudstvo vždy trápili očné choroby ako
katarakta, glaukóm, trachóm, neboli do-
Slepota je jednou z desiatich najčastejších príčin invalidity.
Ide o jedno z najobávanejších postihnutí.
stupné lieky na bežné zápaly, ktorých
úspešná liečba je dnes samozrejmosťou.
Úrazy očí častejšie končili slepotou, keďže úroveň medicíny nebola taká ako
dnes. Už pred 4000 rokmi bolo v Babylone známych niekoľko očných chorôb.
Poznali napríklad sivý zákal i jeho operačné riešenie, pri ktorom bronzovou
ihlou vpravili šošovku tzv. luxáciou do
sklovca. Vzhľadom na zlé hygienické
podmienky dochádzalo často k zápalom
operovaného oka až k oslepnutiu. Ďalším
ochorením, ktoré sprevádzalo ľudstvo po
celú dobu histórie, je trachóm – infekčné ochorenie spôsobené chlamýdiou
trachomatis. Prvé očné nemocnice sa v
minulosti budovali práve pre liečbu trachómu, príkladom je Moorfields Eye hospital v Londýne. Podozrenie na trachóm
bolo dôvodom odmietnutia žiadosti o
prisťahovalectvo do USA. Do Európy sa
trachóm zavliekol začiatkom 19. storočia,
v čase vojnových konfliktov.
Glaukóm tiež postihoval našich predkov.
Medzi známe osobnosti, trpiace týmto
ochorením, patrili napríklad astronóm,
fyzik, matematik a filozof Galileo Galilei,
básnik a filozof John Milton, maliar Vincent van Gogh, kráľ rokenrolu Elvis Presley či skladateľ Georg Friedrich Händel.
Ľudovo sa mu hovorí aj zelený očný zákal,
so zákalom však v skutočnosti nemá nič
13. november Medzinárodný deň nevidiacich
→ V tento deň sa v roku 1745 narodil priekopník systematického vzdelávania nevidiacich, Francúz Valentin Haüy, ktorý založil v Paríži v roku 1784 prvú školu pre nevidiacich. Inšpirovalo ho
predstavenie, ktoré na dnešnom Námestí Svornosti v Paríži pripravila skupina nevidiacich
zo Saint Ovide. Šokoval ho posmech, s akým ich diváci privítali, a to rozhodlo. Deň narodenia
Haüya je Medzinárodným dňom nevidiacich od roku 1946.
→ Okrem Medzinárodného dňa nevidiacich majú ľudia so zrakovým postihnutím v kalendári ďalšie dva významné dni – 15. október je Svetovým dňom bielej palice a 4. január
Svetovým Braillovým dňom.
→ Ľudia so zrakovým postihnutím predstavujú zhruba 1,5 % celkovej populácie.
spoločné. Toto laické pomenovanie pretrvalo ešte z čias Hippokrata, z gréckeho
slova glaukos, čo značí zelený, modravý.
Takáto farba je totiž typickou farbou zrenice oka pri pokročilom stave po glaukómovom záchvate. Na prelome letopočtov
antickí lekári Celsus a Rufus používali
ópium na tlmenie bolesti a laxatíva na
dehydratáciu pri akútnom glaukómovom
záchvate. V roku 1622 Brit Bannister zistil, že základným príznakom ochorenia
je vysoký tlak v oku. Škót Wiliam Mackenzie tento poznatok potvrdil a dočasne uľavil pacientom punkciou oka. Prvé
očné kvapky na zníženie vnútroočného
tlaku Pilocarpin sa začali používať v roku
1876 a mali veľa nežiaducich účinkov. Až
od roku 1976 existujú lieky, ktoré nemajú
vplyv na šírku zrenice a účinne znižujú
vnútroočný tlak. Rovnako sa zdokonalili
aj možnosti chirurgickej liečby.
Svetová iniciatíva VISION 2020 – Právo
vidieť, má za cieľ eliminovať odstrániteľnú slepotu do roku 2020. Vo svojej
programovej práci sa zameriava na boj
proti hlavným príčinám oslepnutia.
Celosvetovo je katarakta (sivý zákal,
skalenie šošovky) príčinou slepoty až
18 miliónov ľudí. Náklady na operáciu,
ktorá by týmto ľuďom prinavrátila
zrak, vyčíslili na 30 eur. Na prevenciu
infekcií boli vypracované projekty
zamerané predovšetkým na úpravu
životného prostredia, zlepšenie hygienických návykov, dostupnosť antibiotickej liečby a chirurgického ošetrenia.
Podľa WHO celosvetovo počet slepých
ľudí do roku 2020 stúpne na 76 miliónov. Až v 75 % prípadov je možné sa
tejto fatálnej diagnóze vyhnúť.
bedeker zdravia
Respir ačné ochorenia
53
Zápaly pľúc
v starobe
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
V minulosti sa zápal pľúc
(pneumónia) považoval za
prirodzený koniec života
seniora. Pravdou je, že
starí ľudia naň ochorejú
častejšie. Hoci stanutím sa
zvyšuje výskyt rizikových
faktorov vzniku zápalu pľúc,
najzávažnejším je samotný
vek (až 45 % starších
pacientov s pneumóniou
nemá okrem neho iný
rizikový faktor).
S
tarnutie, fajčenie a chronický
zápal priedušiek zhoršujú koordináciu činnosti riasiniek
sliznice priedušiek, čím sa
oslabuje odstraňovanie hlienu, v ktorom sú zachytené baktérie.
V priebehu starnutia sa zhoršuje činnosť
imunitného systému. Okrem samotného starnutia zvyšuje riziko vzniku
pneumónií i súčasný výskyt viacerých
chorôb. Výskyt pneumónií je vyšší
v skupine pacientov s vysokým krvným tlakom a so srdcovým zlyhaním,
pri ktorom presiaknutie priedušiek
a tkaniva pľúc uľahčuje vstup infekcie.
Zápal sliznice priedušiek pacientov
s chronickou obštrukčnou chorobou
pľúc uľahčuje osídlenie priedušiek
baktériami. Vstup baktérií uľahčuje aj
poškodenie sliznice priedušiek počas
chrípky.
Oslabená imunita
Slabá výživa zhoršuje činnosť imunitného systému. Najvýraznejšie sa to
prejavuje v prípade alkoholikov, toxikomanov, diabetikov a pacientov liečených kortikoidmi alebo inými imunosupresívami. Zápalom pľúc sú viac
ohrození pacienti pripútaní na lôžko,
ktorí majú zhoršenú ventiláciu pľúc,
čo uľahčuje zachytenie infekcie. Pretr-vávanie rizikových faktorov spôsobuje,
že pneumónie, najmä v prípade starých
ľudí, sa často opakujú. Prekonaný zápal pľúc je rizikovým faktorom vzniku
ďalšieho zápalu pľúc.
Pôvodcovia zápalu pľúc
závisia od prostredia
Najčastejším pôvodcom ochorenia
vzniknutého doma je Streptococcus
pneumoniae (pneumokok). V nemocnici
sú to často iné baktérie, ktoré bývajú
odolné na bežné antibiotiká. Spôsobujú zápal pľúc aj ľuďom, ktorých liečili
v nemocnici, alebo ich v poslednom
čase v nemocnici opakovane vyšetrovali či sú dialyzovaní. Tento typ zápalu pľúc sa označuje ako pneumónia
vzniknutá v súvislosti s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti. Patrí k nemu
aj zápal pľúc obyvateľov domovov dôchodcov.
Diagnostika, liečba,
prevencia
Klasické prejavy zápalu pľúc (horúčka, pichavé bolesti v boku pri dýchaní)
môžu chýbať. Medzi najčastejšie prejavy
patrí dýchavica a kašeľ. Tie však tiež
nemusia byť veľmi nápadné. Niekedy je
najnápadnejším prejavom zápalu pľúc
zmena správania, zmätenosť, alebo zvýraznenie prejavov srdcového zlyhania.
Pre stanovenie diagnózy zápalu pľúc je
54
Respir ačné ochorenia
potrebné röntgenologické vyšetrenie,
pretože asi 40 % starších pacientov so
zápalom pľúc má pri klinickom vyšetrení negatívny nález. Dobre komponovaní seniori, s menej závažným zápalom
pľúc, bez iných závažnejších chorôb,
ktorí môžu prijímať lieky cez ústa
a majú zaistenú opateru, sa môžu liečiť
doma. Liečbu antibiotikami je potrebné
zahájiť čím skôr. Nečaká sa na výsledok
kultivácie hlienov, ktorá trvá niekoľko
dní, a najmä vo vyššom veku môže byť
značne skreslená problémami pri získavaní vzorky spúta.
Podávajú sa tie antibiotiká, o ktorých
sa predpokladá, že budú v danej situácii účinné. Dôležitá je podporná
liečba (zaistenie dostatočného príjmu
tekutín, lieky proti horúčke a ak je to
potrebné, kyslík).
Najčastejším vyvolávateľom zápalu pľúc
sú pneumokoky, proti ktorým je možné
očkovať. V súčasnosti sú dostupné dve vakcíny. Staršia obsahuje časti 23 typov najčastejšie sa vyskytujúcich v našej oblasti.
Seniorom a rizikovým pacientom sa hradí
zo zdravotného poistenia. Jej nevýhodou
je potreba preočkovania každých tri až päť
Výskyt zápalu pľúc možno znížiť pomocou
preventívnych opatrení. Patrí medzi ne dobrá zubná
hygiena a opatrenia zamerané na zmenšenie rizika
vdýchnutia potravy ako správna technika kŕmenia,
zahusťovanie tekutín.
bedeker zdravia
rokov. Výhodou novšej očkovacej látky je,
že nie je potrebné preočkovanie. Istou
nevýhodou môže byť, že obsahuje častice
menšieho počtu pneumokových sérotypov.
Pneumokové vakcíny chránia aj pred
vznikom iných invazívnych ochorení
spôsobených pneumokokmi, napríklad
zápalom mozgových blán.
Pneumokové vakcíny
chránia aj pred vznikom iných invazívnych
ochorení spôsobených
pneumokokmi, napríklad zápalom mozgových blán.
Významným faktorom svedčiacim
v prospech očkovania proti pneumokokom je aj ich narastajúca rezistencia
na antibiotiká. Preventívne pôsobí tiež
očkovanie proti chrípke.
bedeker zdravia
Pre vencia
55
Na prahu
chrípkovej sezóny 2014/2015
Krajčírová K., Hudecová H., Jančulová V.
Úrad verejného zdravotníctva SR
Zaočkovanosť
V súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskeho
centra pre prevenciu chorôb, ako i so
záväzkom členských štátov Európskej
12,7% 12,8%
11,4%
10,7%
12,4%
11,1%
9,9%
9,3%
9,1%
8,5%
7,5%
5,9%
4,8%
Etiológia ochorení
4,6%
4,8%
3,4%
3,2%
14
13
/20
20
13
20
12
20
11
12/
20
20
20
11/
20
10/
8
00
08
/20
09
20
09
/20
10
20
07
/20
07
/2
20
00
6
20
06
05
/20
5/2
20
0
00
4
20
04
3
3/2
20
0
02
02
/20
0
20
01
20
01/
20
0
0/2
0
20
0
199
8/1
99
9
1,8%
199
6/1
99
7
199
7/1
99
8
V porovnaní s chrípkovou sezónou
2012/2013 počet hlásených ARO klesol o 19,3 % a počet prípadov chrípky
a chrípkových ochorení klesol o 40,5
%. Pri pohľade na staršie chrípkové sezóny bola úroveň chorobnosti na ARO
a CHPO v sezóne 2013/2014 najnižšia od
dutín. Bolo zaznamenaných 29 prípadov SARI (Severe Acute Respiratory
Infection). Z celkového počtu prípadov SARI zomreli piati pacienti (17,2
%), vírus chrípky nebol potvrdený ani
v jednom prípade.
V chrípkovej sezóne 2013/2014 boli na
očkovanie proti chrípke použité vakcíny od troch rôznych výrobcov. V dvoch
prípadoch išlo o štiepené vakcíny
a v jednom prípade o subjednotkovú
vakcínu. Očkovacie látky obsahovali
podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie kmene vírusu chrípky
podobné kmeňom:
→ A/California/7/2009 (H1N1),
→ A/Victoria/361/2011 (H3N2),
→ B/Massachusetts/2/2012.
Graf 1: Zaočkovanosť celkovej populácie Slovenskej republiky v chrípkovej sezóne 2013/2014
v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami
9/2
00
V
chrípkovej sezóne 2013
/2014 bolo hlásených 1 370
139 akútnych respiračných
ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 46 606,5
na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Z toho bolo 134 628 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) s chorobnosťou 4 579,5/100
000. Chrípka a chrípke podobné ochorenia tvorili 9,8 % zo všetkých hlásených
akútnych respiračných ochorení.
199
Onedlho sa opäť začne
chrípková sezóna. Je ťažké
predpovedať, aká bude.
Ak chceme byť na ňu
dobre pripravení,
je vhodné obzrieť sa za
predchádzajúcou.
chrípkovej sezóny 2006/2007. V období
od druhej polovice novembra 2013 do
konca februára 2014 vznikali lokálne
až okresné epidémie, najmä v predškolských a školských zariadeniach,
z ktorých viaceré boli zatvorené. Napriek tomu nebolo potrebné vyhlásiť
celoplošné chrípkové prázdniny. V etiológii ochorení prevládali vírusy chrípky typu A (93,5 %) nad vírusmi chrípky
typu B (6,5 %). Od začiatku februára 2014
sa laboratórne potvrdili postupne vírusy chrípky typu A/California/7/2009
(H1N1) pdm09-like, A/Victoria/361/2011
(H3N2)-like a A/Texas/50/2012 (H3N2)like. V jednom prípade sa potvrdil
vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like. Všetky izolované vírusy
boli antigénne zhodné alebo podobné
s kmeňmi obsiahnutými vo vakcíne
určenej pre sezónu 2013/2014. Komplikácie akútnych respiračných ochorení
boli hlásené v 2,2 % prípadov chorých.
Najčastejšie išlo o zápaly prínosových
56
PRE VENCIA
únie, je snahou chrániť obyvateľstvo
pred chrípkou vysokou zaočkovanosťou. V krajinách Európskej únie by sa
mala do roku 2015 dosiahnuť úroveň
30-percentnej zaočkovanosti celkovej
populácie.
Zaočkovanosť celkovej populácie proti
chrípke sa v Slovenskej republike sleduje od roku 1996. Každoročne bol zaznamenávaný nárast zaočkovanosti až
na hodnotu 12,8 % (chrípková sezóna
2008/2009). V posledných štyroch chrípkových sezónach prišlo k výraznému poklesu zaočkovanosti. Zaočkovanosť v sezóne 2013/2014 dosiahla 4,8 %. (Graf č. 1).
V Slovenskej republike bolo v predchádzajúcej chrípkovej sezóne distribuovaných spolu 259 192 dávok vakcíny
proti chrípke. Zdravotné poisťovne
uhrádzali očkovanie proti chrípke
všetkým poistencom, ktorí o očkovanie prejavili záujem.
Očkovanie sa vykonáva podaním jednej
dávky vakcíny optimálne každý rok.
Deťom, ktoré ešte neboli v minulosti
očkované, sa má podať druhá dávka po
intervale najmenej štyroch týždňov.
V súčasnosti sú v Slovenskej republike
dostupné štiepené (splitové) a subjednotkové očkovacie látky proti chrípke.
Štiepené vakcíny obsahujú inaktivovaný štiepený vírus. Odporúčajú sa
najmä pre očkovanie osôb vo vyššom
veku so všeobecne oslabenou imunit-
nou odpoveďou. Subjednotkové vakcíny
sú zložené z inaktivovaných povrchových antigénov vírusu chrípky, ktoré sú
oddelené od jadra vírusov. Odporúčajú
sa predovšetkým deťom a imunokompromitovaným pacientom. Vakcína sa
aplikuje intramuskulárne do deltového
svalu, najmenším deťom do laterálnej
oblasti stehenného svalu, nie do gluteálneho svalu.
Najvhodnejší čas
na očkovanie
Je počas jesenných aj zimných mesiacov, až do objavenia epidémie chrípky.
Očkovať sa možno aj v čase zvýšenej
aktivity chrípky, existuje však riziko,
že očkovaná osoba môže ochorieť skôr,
ako si stihne vytvoriť dostatočné množstvo protilátok. Ľudský organizmus si
vytvára ochranné protilátky postupne,
približne v priebehu desiatich až 14 dní
po očkovaní. Imunita po očkovaní pretrváva približne šesť až 12 mesiacov.
Súčasné odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie pre každoročné
očkovanie rizikových skupín sú podľa
priority zoradené nasledovne:
→ tehotné ženy v každom štádiu tehotenstva,
→ deti vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov,
→ staršie osoby (≥65 rokov),
→ osoby s chronickými ochoreniami,
→ zdravotnícki pracovníci.
bedeker zdravia
Imunita získaná po prekonaní chrípkovej infekcie alebo po očkovaní nemusí
ochrániť pred chrípkovými vírusmi
v ďalšej chrípkovej sezóne, nakoľko
vírusy neustále podliehajú genetickým
zmenám. Z toho dôvodu sa odporúča
dať sa zaočkovať každý rok.
Výdaj očkovacích látok proti chrípke je
viazaný na recept. Záujemca o očkovanie proti chrípke požiada svojho ošetrujúceho lekára o predpísanie očkovacej
látky, ktorú si po predložení receptu
vyzdvihne v lekárni. Následne ošetrujúci lekár vykoná očkovanie.
Na očkovanie proti chrípke bude v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne
2014/2015 k dispozícii približne 280-tisíc dávok očkovacej látky, čo je približne
o 21-tisíc dávok viac, než bolo k dispozícií v prechádzajúcej chrípkovej sezóne.
Pre sezónu 2014/2015 sa pre severnú pologuľu odporúča nasledujúce zloženie
trivalentných chrípkových vakcín:
→ A /California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus
→ A /Texas/50/2012 (H3N2)-like virus
→ B/Massachusetts/2/2012-like virus.
Zdravotné poisťovne uhrádzajú vakcíny
proti chrípke všetkým záujemcom o očkovanie aj v nadchádzajúcej chrípkovej
sezóne.
Zásady prevencie
V prevencii chrípky majú nezastupiteľnú úlohu okrem očkovania aj všeobecné
zásady prevencie pred respiračnými
nákazami a zásady zdravého životného
štýlu, akými sú:
→ správna výživa s dostatkom ovocia,
zeleniny a tekutín,
→ dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu,
→ otužovanie,
→ dostatok spánku a odpočinku,
→
časté umývanie rúk (po každom
kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa),
→ používanie jednorazových vreckoviek,
→ primerané obliekanie,
→ časté a účinné vetranie, najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách,
→ v yhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí a kontaktu s chorými
osobami.
Podporte imunitu
Inzercia
proti chrípke a prechladnutiu
Liek Wobenzym®
posilňuje oslabenú imunitu
znižuje chorobnosť
Informujte sa u svojho lekára.
Viac na www.wobenzym.sk
Wobenzym pôsobí proti zápalom a podporuje oslabenú imunitu, preto by ho
mali ľudia, ktorých chrípka, angína alebo iné zápaly dýchacích ciest ohrozujú
najviac, začať užívať už v období zvýšeného výskytu ochorenia. Ak sme chrípku
alebo iné ochorenie dýchacích ciest už dostali, Wobenzym ho posilnením imunity
pomáha rýchlejšie zvládnuť, a skracuje tak dobu liečby. Navyše pomáha zabrániť
opakovanému ochoreniu.
Wobenzym – originálny tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila.
www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175
58
bedeker zdravia
Národné centrum zdr avotníck ych informácií
Počet samovrážd
sa priblížil k desaťročnému
maximu
Národné centrum
zdravotníckych
informácií zaznamenalo
za uplynulý rok 628
samovrážd. Ich počet sa
oproti roku 2012 zvýšil
o 57 prípadov, čím sa
približuje k počtu z roku
2008 (631 samovrážd)
– najvyššiemu za
posledných desať rokov.
„Pozitívnejšia“ bilancia
je pri samovražedných
pokusoch, ktorých počet
medziročne klesol o 46
prípadov.
N
árodnému centru zdravotníckych informácií bolo
v uplynulom roku nahlásených 972 pokusov o samovraždu s následným poskytnutím
psychiatrickej zdravotnej starostlivosti. Celkovo sa počet úmyselných
sebapoškodení (samovrážd a pokusov
spolu) v roku 2013 vyšplhal na 1 600
prípadov, čo je oproti roku 2012 nárast
o 11 prípadov.
Dlhodobo si dobrovoľný odchod zo
sveta volia najmä muži. V minulom
roku sme zaznamenali 544 samovrážd
mužov a 84 žien. Pri pokusoch o samovraždu je podiel mužov (550) a žien
(422) vyrovnanejší. Z celkového počtu
samovražedných pokusov bolo 443 pokusov vyhodnotených ako demonštratívnych, so snahou získania výhody,
pozornosti a pod. Najväčší podiel (59 %)
demonštratívnych pokusov bol zaznamenaný v prípadoch osôb vo veku od
15 do 19 rokov.
Najviac samovrážd spáchali ľudia vo
veku 50 až 59 rokov (celkovo 150 osôb, čo
je takmer 24 % zo všetkých samovrážd).
Samovražedné pokusy sa posúvajú do
mladších vekových skupín. Najviac pokusov bolo zaznamenaných vo vekovej
skupine 30- až 39-ročných (celkovo 252).
Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy rovnako v prípade mužov
(390), ako aj žien (41) bolo obesenie. Ženy
pritom volili viackrát aj skok z výšky
(21). Samovražedné pokusy muži často
vykonávajú poškodením ostrým predmetom (153), ženy zasa otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami
a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde (205).
Podľa trvalého bydliska najviac samovrážd evidujeme v Banskobystrickom
kraji (110), najmenej v Trnavskom kraji
(61). Počet samovražedných pokusov
bol najvyšší v Bratislavskom kraji (210).
Najmenej pokusov o samovraždu bolo
evidovaných v Nitrianskom kraji (45).
V prepočte na počet obyvateľov kraja
je Bratislavský kraj s počtom 34,1 samovražedných pokusov na 100-tisíc
obyvateľov a následne aj Trnavský kraj
s počtom 32,3 pokusov na 100-tisíc oby-
vateľov vysoko nad slovenským priemerom s počtom 18 pokusov na 100-tisíc
obyvateľov.
Najviac samovrážd bolo v uplynulom
roku hlásených v marci (63), najviac
samovražedných pokusov v apríli
(98). Vďaka podrobne spracovaným
údajom možno sledovať aj dni v týždni a dokonca aj hodiny, počas ktorých
k samovraždám a samovražedným pokusom dochádza najčastejšie. Najviac
samovrážd (132) bolo zaznamenaných
medzi 22:00 až 7:00 hodinou. Najviac
„Čiernymi dňami“
s najväčším počtom
samovrážd aj samovražedných pokusov boli
pondelky a utorky.
samovražedných pokusov (196) bolo evidovaných medzi 13:00 až 18:00 hodinou.
„Čiernymi dňami“ s najväčším počtom
samovrážd aj samovražedných pokusov
boli pondelky a utorky.
Národné centrum zdravotníckych informácií spracúva údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch na
základe Hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia, ktoré predkladajú vybrané zdravotnícke zariadenia.
Údaje o samovražedných pokusoch má
NCZI k dispozícii za osoby, ktoré sa pokúsili o samovraždu a bola im poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v psychiatrických zariadeniach.
Samovraždy sú hlásené z príslušných
pracovísk súdneho lekárstva.
VY
L
59
Š
EP
ŽENSKÉ ZDRAVIE
E
NI
VÉ LOŽE
NOENÉ Z
bedeker zdravia
Klimaktériom
v pohode a bezpečne!
Pojem menopauza (klimaktérium, prechod) označuje obdobie
v živote ženy, zväčša medzi 46. až
52. rokom života, ktoré charakterizujú rôzne nepriaznivé zmeny
v organizme. Ťažkosti rôzneho
druhu a intenzity sprevádzajúce
menopauzu sa označujú ako klimakterický syndróm a sú spôsobené poklesom produkcie ženských
hormónov estrogénov.
K najčastejším príznakom, ktoré trápia
väčšinu žien nachádzajúcich sa v tomto prelomovom období, patria návaly
tepla, zmeny nálad, poruchy koncentrácie či menštruačného cyklu. K tomu
sa pridružuje búšenie srdca, depresie,
nespavosť. Tieto ťažkosti sa začínajú
objavovať ako prvé, k nim postupne pribúdajú ďalšie, spôsobené dlhodobým
nedostatkom estrogénov. Najčastejšie
sú to poruchy srdcovo-cievneho systému, bolesti kĺbov, osteoporóza, zvýšená
lámavosť kostí, ale aj suchá pokožka,
vypadávanie vlasov a ďalšie, menej závažné príznaky.
Základom liečby uvedených príznakov
je hormonálna substitučná terapia, ktorá nahrádza chýbajúci estrogén. Čoraz
viac žien však, či už zo zdravotných alebo akýchkoľvek iných dôvodov, nechce alebo nemôže užívať hormonálnu
liečbu. V takomto prípade pomoc ponúkajú prírodné látky, vitamíny, minerály a stopové prvky. Ženy, ktoré už
prešli obdobím klimaktéria, väčšinou
poznajú výživové doplnky vhodné pre
toto obdobie. Často je to práve Sarapis
Plus a Sarapis Soja, obľúbené prípravky so včelími produktmi a vitamínmi.
Sarapis Soja je obohatený aj o extrakt
zo sójových bôbov a červenej ďateliny,
nemá vedľajšie nepriaznivé účinky a je
možné ho užívať tiež súčasne s liekmi.
A prečo práve sója? Sójové bôby obsahujú rastlinné chemikálie so silným
antioxidačným účinkom, ktorým sa
pripisuje schopnosť chrániť bunky
pred oxidačným stresom, starnutím
a karcinogenézou. Sója je totiž bohatá
na celý rad takýchto prospešných látok
– fytosteroly, saponíny, fenoly a izoflavóny. Posledné z nich sú obzvlášť pozoruhodné, pretože jediným signifikantným prírodným zdrojom týchto
fytochemikálií, štruktúrou podobných
nesteroidným estrogénom – nazývame
ich fytoestrogény, je práve sója. V tele
môžu pôsobiť ako estrogény tak, že
sa naviažu na estrogénové receptory.
Pozitívom je, že fytoestrogény môžu
prispievať k zmierneniu negatívnych
sprievodných javov v menopauze, a pomáhajú menopauzálnym ženám udržať
si zdravie. Na druhej strane obsahuje
sója týchto látok len také množstvo, aby
zdravie žien neohrozili.
Prípravky Sarapis Plus a Sarapis soja,
vďaka vitamínom skupiny B, prispievajú k eliminácii niektorých už spomenutých príznakov sprevádzajúcich nástup
menopauzy, rovnako ako aj k úľave od
nepríjemných príznakov takzvaného
PMS – premenštruačného syndrómu,
ako sú únava, vyčerpanosť či nespavosť. Pozitívnou správou tiež je, že napríklad niacín (vitamín B2) pomáha
udržiavať dobrý stav pokožky, slizníc
a vlasov. Vitamíny B6 a B12 zasa normalizujú činnosť imunitného systému,
regulujú hormonálnu aktivitu a tiež
činnosť srdca.
PRE NAJLEPŠIE ROKY ŽENY
plus
Nástupca obľúbeného prípravku Sarapis
Pre ženy so silnými klimakterickými
ťažkosťami v menopauze.
Novinka SARAPIS plus obsahuje
osvedčené zloženie, železo a vitamín C,
ktorý:
Ÿ napomáha pri únave a vyčerpaní,
Ÿ je prospešný pre imunitný systém,
Ÿ prispieva k správnej funkcii
nervovej sústavy a priaznivo pôsobí
na psychiku,
Ÿ prispieva k normálnej funkcii
krvných ciev, ďasien, zubov, kože,
chrupaviek a kostí.
A naviac obsahuje extrakt zo šalvie, chróm
a vitamíny K a D3, ktoré prispievajú:
Ÿ k udržaniu normálneho stavu kostí.
Prípravok Sarapis Plus
môžu užívať ženy, pre ktoré na zmiernenie premenštruačného syndrómu
či problémov súvisiacich s nástupom menopauzy nie je vhodná hormonálna liečba.
—PR—
výživový do
plnok
Žiadajte vo svojej lekárni, bez lekárskeho predpisu.
Viac informácií na tel. č.: 032 771 15 44.
60
PRE VENCIA
bedeker zdravia
Najmodernejší prístroj
na diagnostiku krčka maternice
Máme ho už aj u nás. Aký
je rozdiel medzi klasickou
a LBC cytológiou a ako presne
prístroj pracuje, hovorí MUDr.
Peter Vereš z vedeckého tímu
MEDIREX GROUP ACADEMY.
Prečo je tzv. Liquid based cytológia
presnejšia?
Jednoducho povedané, preparát, ktorý
pri LBC cytológii hodnotíme, je prehľadnejší, bez nečistôt, prímesí krvi alebo
hlienu. Znamená to, že takýto preparát
sa v istom zmysle ľahšie vyšetruje a ľahšie hodnotí, a navyše, samotné cytologické vyšetrenie možno doplniť o ďalšie
imunocytochemické vyšetrenia, ktoré,
ak sa potvrdí prítomnosť dysplastických, teda zmenených buniek, dokáže
naznačiť, že sa tieto bunky budú napríklad zhoršovať až do štádia karcinómu.
V súčasnosti má MEDIREX GROUP ACADEMY ako prvá a jediná na Slovensku k dispozícii unikátny prístroj,
ktorého súčasťou je počítačom
riadený mikroskop. V čom je v porovnaní s klasickou cytológiou
prínosnejší?
Preparát z LBC cytológie skúmame prostredníctvom veľmi moderného, počítačom riadeného mikroskopu. Preparáty
s bunkami najprv preskúma tzv. Imager. Naraz sa doň dá umiestniť až 150
preparátov, ktoré sú riadne identifiko-
vané, takže nemôže dôjsť k zámene. Pomocou špeciálnej metódy presvecovania
jadier buniek, tzv. denzitometrie, prezrie všetky bunky a na základe sofistikovaného softvéru vyznačí 22 polí alebo
najpodozrivejších oblastí. Tak upozorní
na podozrivé dysplastické bunky. Vyznačené bunky v špeciálnom mikroskope
následne podrobne preskúma odborník.
Diagnózu, teda aj o aké štádium dysplastických zmien ide, vždy musí stanoviť
lekár, odborník. Tento prístroj výrazne
uľahčuje prácu v laboratóriu, keďže dokáže vyhľadať problémové bunky. Hoci
miesto odborníka, ktorý v konečnom
dôsledku stanoví diagnózu, je nezastupiteľné, takýto sofistikovaný prístroj
sa nepomýli. V rámci diagnostiky krčka maternice nič modernejšie na svete
momentálne neexistuje
Aké sú základné rozdiely medzi klasickou a tzv. LBC cytológiou?
„Liquid-Based“ cytológia minimalizuje
nedokonalosti „klasickej“ cytológie. Zatiaľ čo odber prebieha úplne rovnako,
pri LBC neputujú bunky z odberovej
kefky na sklíčko hneď, ale sa dôkladne
vymyjú do špeciálnej nádoby s roztokom. Do laboratória tak môže byť doručených až 80 % odobratých buniek,
bezpečne zakonzervovaných v roztoku,
navyše bez nečistôt. V laboratóriu vytvára cytologický náter špeciálny prístroj,
nie človek. Bunky sú na laboratórnom
sklíčku čisté, rozprestreté v jednej vrstve, a aj najmenšia zákerná zmena je pre
cytológa dobre rozpoznateľná. Pri „klasickej“ cytológii sa na sklíčko prenášajú
bunky síce vo väčšom počte, ale sú často
mechanicky poškodené, na preparáte
sa prekrývajú a často sú s prímesou nežiaducich elementov, ako sú erytrocyty
a zápalové bunky. Kvalita ručne vytvoreného cytologického steru môže byť
ovplyvnená prítomnosťou hlienu či krvi
vo vzorke. Jej cytologické hodnotenie je
v takomto prípade sťažené.
Konvenčná cytológia
LBC cytológia za pomoci
počítačom riadeného mikroskopu
čo si myslíte o tom, že slovenské
ženy chodia na preventívne prehliadky tak „neporiadne“?
Je to tak a odzrkadľuje sa to aj na vyššej
úmrtnosti na toto ochorenie. Incidencia, teda počet novovzniknutých prípadov, je daná istými danosťami, biologickými, geografickými, spoločenskými.
Ale čo sa dá zmeniť, je práve zbytočná
úmrtnosť, ktorá sa dá ovplyvniť skorým
zachytením predrakovinových štádií,
takzvaných prekanceróz, ktoré sa veľmi
dobre dajú liečiť. Ak však už karcinóm
vznikne, jeho, najmä neskoršie štádiá,
sa už vyliečiť nedajú.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
Článok vznikol na základe výskumných aktivít v projekte, ktorý bol podporený v rámci
OP Výskum a vývoj s názvom: Dobudovanie
technickej infraštruktúry v oblasti výskumu
diagnostických postupov a metód v rámci
včasnej diagnostiky najčastejších onkologických ochorení žien, ITMS 26210120026,
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
bedeker zdravia
PRE VENCIA
61
To podstatné je v detailoch
Unikátny mikroskop na odhalenie rakoviny krčka maternice
N
apriek tomu, že máme na Slovensku k dispozícii najmodernejšiu cytologickú diagnostiku, patríme ku krajinám s najnižším
percentom žien, ktoré pravidelne podstupujú preventívne gynekologické
prehliadky spomedzi krajín OECD. Aj
preto je úmrtnosť slovenských žien na
rakovinu krčka maternice stále vysoká,
a najmä neraz zbytočná.
Už aj na Slovensku máme k dispozícii unikátny prístroj, ktorý v rámci
Liquid Based cytológie dokáže preskúmať stovky preparátov naraz a má až
štyrikrát vyšší záchyt rakovinových
buniek ako klasická cytológia. Slovensko sa tak v diagnostike rakoviny krčka
maternice zaradilo medzi svetovú elitu.
V laboratóriách Medicyt, patriacich pod
MEDIREX GROUP, začali vykonávať cytologické vyšetrenia pomocou najvyspelejšej dostupnej medicínskej technológie.
Preparáty skúma špeciálny počítačom
riadený mikroskop. Je prvý a zároveň
jediný na Slovensku.
Správne vyhodnotiť jeden cytologický
preparát znamená dôkladne prezrieť
až 50-tisíc buniek, ktoré sa na ňom nachádzajú. Automat je absolútne presný,
nikdy sa neunaví, pracuje aj v noci, vyhodnocuje stovky vzoriek naraz. Špe­
Zaslúžim si
najlepšie!
Infolinka: 0800
00 30 90
ciálna metodika, jednoducho povedané,
upozorní či vyhľadá takzvané problémové bunky.
Chcieť nestačí
Hoci až takmer 80 % žien tvrdí, že sa
chcú starať o svoje zdravie, na Slovensku
podstupuje pravidelné gynekologické
prehliadky, ktorých súčasťou je aj cytológia na zachytenie podozrivých buniek
z krčka maternice, len 25 % žien. Pritom,
je vedomosť o dôležitosti preventívnych
prehliadok podľa výsledkov exkluzívneho prieskumu na reprezentatívnej
vzorke tisíc žien, ktorý si spoločnosť MEDIREX GROUP objednala v GfK, vlastná
takmer 60 % opýtaných respondentiek
vo veku 15 až 44 rokov. Práve v tejto vekovej skupine je rakovina krčka maternice druhou najčastejšou. Asi 600
žien ročne na rakovinu krčka ochorie
a 200 zbytočne zomrie. Slovenské ženy
na preventívne prehliadky zabúdajú aj
napriek tomu, že vedia, že majú k dispozícii vyšetrenie, ktoré včas dokáže odhaliť aj tzv. predrakovinové štádiá a tak
ochorenie včas aj liečiť. Okrem klasickej
cytológie je na Slovensku už štyri roky
dostupná tzv. „Liquid-Based“ cytológia.
Podľa zahraničnej štúdie uverejnenej
v International Journal of Cancer 2012,
ktorá porovnala záchytnosť predrakovinových štádií krčka maternice pri
cytológii, je pravdepodobnosť záchytu
pri „Liquid-Based“ cytológii za pomoci
počítačom riadeného automatického
mikroskopu v porovnaní s klasickou
cytológiou až štyrikrát vyššia. Včasný
záchyt rakoviny na bunkovej úrovni
znamená takmer 100 % úspešnosť liečby.
Všetky informácie o cytológii, mikroskope, vrátane zoznamu lekárov, ktorí LBC
pomocou počítačom riadeného mikroskopu na Slovensku ponúkajú, nájdete
na www. cytologia.sk.
VEDELI STE, ŽE: Kým u nás len asi štvrtina
žien v plodnom veku absolvuje preventívnu prehliadku u gynekológa, v USA je to až
85 %. Za nami je už len Mexiko a Turecko.
→ Podľa prieskumu GfK až 60 % opýtaných
uviedlo, že pokiaľ nemajú gynekologické ťažkosti, nepociťujú potrebu ísť na
gynekologickú prehliadku.
→ Pre viac ako 30 % žien je vyšetrenie
pocitovo nepríjemné, až 51 % žien sa
u gynekológa hanbí a len 23 % sa bojí
objavenia choroby. Skúsenosti s pozitívnym nálezom na krčku maternice
má podľa prieskumu 12 % žien, pričom
najviac (17 %) vo veku 41 – 50 rokov.
Zdroj: Dáta OECD a MEDIREX GROUP
e
atné j
podst iloch
v deta
62
bedeker zdravia
DERMATOKOZMETIKA
Jesenné
reminiscencie
Pohľad do zrkadla
reflektuje, ako sa o seba
staráme. A jesenné
obdobie zrkadlí, ako sme
trávili voľný čas v lete.
Čo s nami robí slnenie?
Pravidelná expozícia slnečným lúčom
vyvoláva predovšetkým hrubnutie pokožky a pigmentáciu. Tieto navonok badateľné zmeny patria k prirodzeným
ochranným mechanizmom kože pred
jej vážnejším poškodením. V priebehu slnenia však dochádza i k voľným
okom nebadateľným zmenám, o to
však podstatnejším. Formácia voľných
radikálov, poškodenie DNA, zníženie
imunitných mechanizmov, poškodenie
kolagénu sú zmeny na bunkovej úrovni,
ktoré si rozhodne zaslúžia našu pozornosť a sanáciu.
Zmeny kožnej textúry
Pleť po lete je presušená, pokožka
zhrubnutá, koža sa vekom postupne
stenčuje, po lete pribúdajú drobné vrásky. Chronickou expozíciou slnečnému
žiareniu vzniká stav zvaný elastóza
kože so sfarbením do žlta. Koža stráca
pružnosť, hrubne, tvoria sa romboidálne vrásky.
Vhodná podpora
Dehydratácia
Na vysušenú pokožku môže pomôcť
Hydrobalance – aplikácia sieťovanej
kyseliny hyalurónovej (KH), precíznou
mikrobolusovou prístrojovou techni-
tému prináša
kou. Kyselina hyalurónová dokáže naviazať až 1000-násobne viac vody, ako
je jej vlastný objem.
Celulárne zmeny
Mezolift – mezoterapeutická aplikácia nesieťovanej kyseliny hyalurónovej a iných účinných zložiek, ako sú
vitamíny, antioxidanty, aminokyseliny, stopové prvky. Slúži na doplnenie
„spotrebovaných“ aktívnych substancií
do kože.
Plazmalifting – 100-percentne biokompatibilný produkt obsahujúci rastové
faktory z vlastných krvných doštičiek
na reparáciu a sanáciu bunkových
zmien podmienených slnením, v kombinácii s KH aj s hydratačným efektom.
Zhrubnutie pokožky
Píling – forma pílingu môže byť rôzna,
v závislosti od použitej účinnej zložky
a od jej schopnosti prieniku. Najjemnejšou formou je tzv. vodný píling
HydraFacial, ktorý pleť nielenže zbaví
odumretých zrohovatených buniek,
ale dokáže prispieť k regenerácii kože
aktívnymi suplementmi.
Cievne zmeny
UV radiácia oslabuje cievnu stenu
a môže spôsobovať jej mikrotrauma-
MUDr. Iveta HASOVÁ
www.mediskin.sk
tizáciu. Výsledkom sú teleangiektázie
– rozšírené cievky predovšetkým v oblasti tváre, drobné angiómy – červené
uzlíčky veľkosti špendlíkovej hlavičky,
či drobné podkrvácania prítomné predovšetkým na koži starších osôb, najmä
na chrbtoch rúk a predlaktiach.
Vhodná podpora
Teleangiektázie – optimálnym riešením je ošetrenie založené na princípe selektívnej fototermolýzy (laser,
IPL). Ide o jednoduchý spôsob korekcie
„svetlom“, kde je cieľovou štruktúrou
hemoglobín, krvné farbivo obsiahnuté
v cievnych štruktúrach.
Angiómy – najjednoduchšou a stále veľmi účinnou formou je elektrokoagulácia, známa pod názvom elektrická ihla.
V prípade väčších prejavov je vhodné
pristúpiť k ošetreniu laserovou technikou, ktorá je neinvazívna, precízna
a vysoko selektívna.
bedeker zdravia
Pigmentové zmeny
Najfrekventovanejšími prejavmi sú
drobné, zväčša kruhovité pigmentácie
typu ephelides (pehy) v prípade mladých
osôb a solárne lentigo (opakovaným slnením podmienené škvrny) v zrelšom
a staršom veku. Pehy môžete pozorovať
na celom kožnom povrchu, avšak pigmentácie spôsobené vekom sa vyskytujú
v UV exponovaných oblastiach, s maximom na chrbtoch rúk. Menej vďačnými
„záškodníkmi“ sú pigmentácie typu melasma vyskytujúce sa predovšetkým na
tvári žien vo fertilnom veku. Najčastejšie
bývajú lokalizované na čele a v oblasti
lícnych kostí, avšak ich pole pôsobnosti
sa neobmedzuje len na túto oblasť.
DERMATOKOZMETIKA
„rozbíja“ pigmentáciu na mikročastice,
ktoré tak organizmus môže ľahko pohltiť.
Kožné nerovnosti
Slnenie sa spája i s novotvorbou znamienok, či „pseudo znamienok“. Pigmentové prejavy vznikajú i „de novo“,
alebo ide o seboroické keratózy či solárne keratózy, ktoré možno považovať za
premalígne lézie s potenciálom vzniku
skvamocelulárneho karcinómu.
Vhodná podpora
Vhodná podpora
Preventívne dermatologické vyšetrenie raz ročne by malo byť súčasťou
vášho pravidelného medicínskeho skríningu. V prípade pozitívnej rodinnej
anamnézy, či zvýšenej vnímavosti voči
UV, by ste mali voliť polročný interval.
Pulzné svetlo – fototerapia založená
na princípe selektívnej fototermolýzy
s cieľovým chromofórom melanínom
– kožným farbivom.
Q switched technológia – laserová
technika s vysokou energiou pulzu, ktorá
Najobávanejšou hrozbou je vznik rakoviny kože. Pravdepodobnosť stúpa
úmerne s mierou UV radiácie, a je podporená anamnestickými faktormi. Naj-
Kožné nádory
kontrolA hMotnoStI
63
častejšie skloňovaný je vysoko zhubný
kožný melanóm, najčastejší a prognosticky najpriaznivejší je bazalióm.
Vhodná podpora
ATBM FotoFinder predstavuje nezameniteľnú podporu dermatologického
vyšetrenia. Zmapovanie celého kožného
povrchu formou digitálnej dermatoskopie s pamäťovým záznamom vo full HD
kvalite a s archiváciou pre absolútnu
porovnateľnosť na časovej osi.
A na záver malá rada:
Prevencia je
najdôležitejší faktor,
ktorý ochráni
vaše zdravie
a vašu krásu!
AyurSlim je klinicky overený, 100% bezpečný a prirodzený
spôsob chudnutia, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.
Zlepšuje lipidový profil, čím ponúka ďalší zdravotný prínos.
V 6 mesačnom klinickom skúšaní znižoval priemernú telesnú
hmotnosť, BMI a hladinu cholesterolu.
Garcinia cambogia (garcinia kambodžská)
pomáha tlmiť lipogenézu
vo svaloch a pečeni
Balsamodendron mukul (guggul)
pomáha udržiavať normálnu hladinu
cholesterolu a triglyceridov
Gymnema sylvestre (gymnema lesná)
znižuje chuť na sladké jedlo, tlmí apetít
Terminalia chebula (vrcholiak myrobalanový)
prispieva k udržaniu zdravej
funkcie trávenia
Trigonella foenum-graecum (senovka grécka)
pomáha udržiavať normálnu hladinu
cukru v krvi, podporuje
metabolizmus tukov
Himalaya Herbal Healthcare
líder v oblasti vedeckého vývoja rastlinných produktov.
www.zdraviehimalaya.sk
Distribútor: Benela s.r.o.
Súbežná 7, 811 04 Bratislava
tel./fax: 02/54 77 13 29
64
OCHORENIA KOŽE
bedeker zdravia
Aj so psoriázou sa dá žiť
S
ú ochorenia, ktoré nezainteresovaný nespozoruje. No
pri iných sú symptómy badateľnejšie. Platí to najmä pre
kožné ochorenia a psoriázu,
ľudovo nazývanú lupienka, obzvlášť.
Charakterizujú ju často veľkoplošné
ložiská zhrubnutej červenej kože s typickými odlupujúcimi sa šupinkami
na povrchu.
Problémom je, že podobné príznaky sa
zvyknú robiť na viditeľných miestach
– na rukách alebo i na tvári, čo pacientovi komplikuje bežnú komunikáciu
s ľuďmi, ktorí sa správajú rezervovane
a neraz majú dokonca obavy z možnej
nákazy. Tým sa redukujú jeho šance
v súkromí a znižuje sa miera tolerancie okolia v pracovnom prostredí. Obmedzenia pociťuje aj v priestoroch pre
relax, najmä na plavárňach. Výsledkom
je zhoršenie duševného stavu pacienta,
ktoré prechádza často až do depresie.
Psoriáza sa preto často spája s duševným utrpením a s celkovým zhoršením
kvality života.
O psoriáze by sme mali vedieť, že ...
... v žiadnom prípade nie je nákazlivá či
prenosná, pretože ide o autoimunitné,
neraz geneticky podmienené zápalové
ochorenie.
... príčinou je porucha funkcie imunitného
systému, ktorý spôsobuje nadmernú
produkciu kožných buniek, odlupujúcich
sa vo forme šupín.
... odštartovať ju môže streptokoková i iné
infekcie, stres či nezdravý životný štýl.
... okrem výrazných kožných prejavov s ložiskami hlavne na lakťoch, na kolenách
a vo vlasovej časti hlavy postihuje aj
nechty a kĺby.
... mechanizmy, ktoré ju spôsobujú, môžu
viesť aj k iným zdravotným ťažkostiam
– k cukrovke, k zápalom čriev či štítnej
žľazy, k nádorovým či k srdcovo-cievnym
chorobám.
... špeciálnym problémom je psoriatická
artritída, ktorá spôsobuje bolestivé zápaly a opuchy kĺbov a neskôr ich možné
deformácie.
Zásadne komplexná liečba
Rozhodujúca je včasná diagnóza a spolupráca s lekárom. Okrem medikamentov
patrí k liečbe používanie špeciálnych
mastí a krémov, najmä v cykloch vzplanutia, keď sa vonkajšie príznaky zhoršia,
čo býva následkom stresu alebo príchodom zimy. Pomáhajú aj pobyty v kúpeľoch alebo pri mori.
Liečivý domáci kúpeľ
Prímorskú liečbu, žiaľ, možno využívať
len obmedzene. Každodenný liečivý kúpeľ si však vďaka prípravkom KAWAR
– soli a bahna z Mŕtveho mora – možno
dožičiť aj doma, vo vani. V soli viazaný
oxid siričitý a bitúmeny (dechty) majú
výborný účinok na liečenie psoriázy,
atopických ekzémov i ďalších kožných
ochorení. Zmierňujú svrbenie kože,
zmäkčujú jej tvrdé zrohovatené časti,
odstraňujú šupiny a pôsobia hojivo.
Na vaňu s obsahom 60 až 80 litrov vody
stačí rozpustiť 125 až 250 g soli z Mŕtveho mora. Soľ nemá žiadne nepriaznivé
vedľajšie účinky.
Bahenný zábal
Čierne bahno z Mŕtveho mora obsahuje
zmes minerálnych látok a solí jedinečného zloženia, ktoré v kombinácii s teplom
majú blahodarný účinok na organizmus.
Okrem účinkov uvedených pri regeneračnom kúpeli zvyšujú metabolizmus
bunky, urýchľujú prietok v lymfatických
dráhach, zrýchľujú obeh krvi a pomáhajú celé telo vhodne rozohriať a obnoviť tak funkcie, ktoré vedú k orgánovej
rovnováhe.
Zábal je vhodné aplikovať aspoň raz týždenne, ihneď po kúpeli. Čierne bahno
má mimoriadny liečebný efekt pri spolupôsobení slnečných lúčov počas leta
či horského slnka počas zimných dní.
Najúčinnejšia je biologická liečba, ktorá
rieši problém systémovo. Musí sa však
chápať komplexne ako výsledok kooperácie všetkých špecialistov, najmä v prípade pacientov, ktorým sa rozvinuli aj
ďalšie ochorenia.
Príležitosť pre konzultáciu s odborníkmi
Pri príležitosti Svetového dňa psoriázy, 29. októbra v čase od 8. do 16. hodiny, budú môcť záujemcovia v rámci
Dňa otvorených dverí bez výmenného
lístka navštíviť centrá biologickej liečby
a poradiť sa s lekármi o liečebných možnostiach psoriázy i riešení ich prípadu.
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.derma.sk.
Alžbeta Slováková
Zoznam pracovísk, ktoré môžu pacienti v Deň otvorených dverí navštíviť
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Staré mesto, Dermatovenerologická
klinika, Mickiewiczova 13, 2. poschodie
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Univerzitná nemocnica Bratislava, Kožná
klinika UNB a SZU, Ružinovská 6, Prízemie
MUDr. Mária Žilinková
Fakultná nemocnica Martin, Dermatovenerologická klinika, Kollárova 2, 1. poschodie
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Dermatovenerologická klinika, Nám. L. Svobodu 1, 2. poschodie, č. dverí 239
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
FN L. Pasteura Košice, Klinika dermatovenerológie, Trieda SNP 1, 8. poschodie
MUDr. Tomáš Kampe
FNsP J. A. Reimana Prešov, Oddelenie dermatovenerológie, J. Hollého 14, Prízemie
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Fakultná nemocnica Nitra, Dermatovenerologické oddelenie, Špitálska 6, 1. poschodie
MUDr. Katarína Zaujecová
66
bedeker zdravia
Zdr avý životný š t ýl
Motivácia
ako nástroj pre telesné i duševné zdravie
PhDr. Ján Riapoš, PhD.
predseda Slovenského
paralympijského výboru
S motiváciou sa v súčasnosti
stretávame dennodenne. Hlavne
reklama sa snaží navodiť stav
„správnej“ motivácie pre náš život.
Asi by sme nemali podceňovať
motiváciu ako prostriedok nášho
telesného i duševného zdravia,
pretože pri harmonizácii človeka
je veľmi dôležitá.
Cesta k správnej motivácii má veľa teoretických poznatkov, poučiek či grafov,
ako napríklad Maslowova hierarchická
teória potrieb, Herzbergova dvojfaktorová teória, Vroomova teória očakávania, Adamsova teória rovnováhy, Skinnerova teória pozitívneho posilnenia či
McClellandova teória získaných potrieb.
Poznanie seba samého
Každá z týchto teórií je len teóriou
a každý čitateľ či respondent si okamžite aj odpovie: ale realita dnešného bežného života je úplne iná. Základným pilierom pre našu motiváciu by malo byť
poznanie seba samého. Hľadať v prvom
rade pravdivé a nefalšované odpovede
k svojmu životu a k svojim potrebám.
Podľahli sme ilúziám, že stačí iba polopravda alebo niekedy niečo zamlčať. Ak
sa to nedozvedia ostatní, nič sa nedeje.
V skutočnosti sa však deje. Spúšťa sa
proces, keď sa človek napokon stratí vo
vlastných polopravdách a klamstvách,
čo v konečnom dôsledku znamená, že
stratí reálny pohľad sám na seba. Ak
teda chceme poznať náš skutočný život,
je dôležité a nevyhnutné urobiť si jeho
vlastnú analýzu a následne sa pokúšať
dosiahnuť zmeny, ktoré budú postavené
na tomto pravdivom a reálnom základe.
Veľakrát sa vo svojej praxi stretávam
s tým, že ľudia prirodzene očakávajú
ľahký a bezproblémový život. Keď im
následne položím otázku, či by ich naozaj bavilo žiť tak, že všetko by bolo jednoduché a fungovalo správne, väčšina
napokon odpovie, že taký život by bol
dosť nudný a nebavil by ich.
Niekto nás „marketingovo“ stále presviedča, že vyrieši za nás všetky problémy, čomu väčšina ľahko podľahne
a spoľahne sa na to, že ich vlastné
problémy bude riešiť niekto iný. A tu
je veľmi dôležité, aby sme posilňovali
svoje vnútro, vedomie a podvedomie,
telo a dušu, aby dokázali zvládnuť akýkoľvek problém, ktorý život prinesie.
V tom prípade, nech sa stane čokoľvek,
dokážete zvládnuť aj tie najťažšie chvíle.
Moja osobná skúsenosť mi dopriala aj
skúšku správnosti – práve zdolanie tých
najťažších chvíľ v mojom živote mi prinieslo radosť, lásku, šťastie a poznanie,
že život je veľká nádhernosť a oplatí sa
bojovať o každú sekundu na tomto svete.
urochirurg Dr. Ludwig Guttmann po
svojom odchode z Nemecka do Veľkej
Británie spustil na objednávku britskej
kráľovskej rodiny proces starostlivosti o vojnových veteránov. Stalo sa tak
v mestečku Stoke Mandeville, neďaleko
Londýna, kde vyrástla na tieto účely klinika, ktorá však mala aj sociálnu nadstavbu pre začlenenie veteránov späť
do spoločnosti. Dr. Guttmann siahol
vtedy po overených nástrojoch – pohybe a športe. Práve v období konania
OH 1948 v Londýne sa rozhorel aj oheň
paralympizmu v Stoke Mandeville, kde
si 16 vozíčkarov (paraplegikov) zmeralo
svoje sily na športovom poli.
V súčasnosti patrí IPC k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim športovým organizáciám vo svete a posledné čísla
sledovanosti potvrdzujú obrovský rozmer paralympizmu (PH 2012 v Londýne
sledovalo 3, 8 mld. ľudí, tohtoročné ZPH
v Soči 2, 8 mld.). Pri príležitosti 25. výročia vyhlásil IPC aj 25 top momentov
z histórie paralympizmu. Na základe
hlasovania širokej verejnosti, novinárov
a odborníkov sa napokon jednotkou stali
PH 2012 v Londýne ako celok. Pre mňa
osobne mala táto voľba ešte špecifickú
príchuť – na týchto hrách som ako jediný
Slovák spomedzi olympionikov a paralympionikov vybojoval dve zlaté medaily!
Overené „nástroje“ – pohyb a šport
Pochopenie dôležitosti paralympijského hnutia
Práve v tomto období si celý svet pripomína 25. výročie založenia Medzinárodného paralympijského výboru (IPC).
Je to zároveň symbolické, keďže práve
v nemeckom Berlíne padol po podpísaní
dohody o vzniku IPC tzv. Berlínsky múr.
Základy medzinárodného paralympijského hnutia však siahajú do obdobia
po II. svetovej vojne, keď nemecký ne-
Druhým, ešte vážnejším momentom,
je pochopenie dôležitosti paralympijského hnutia vo vzťahu k celej spoločnosti. Pridanou hodnotou svetového,
ale i nášho domáceho hnutia, sú pozitívny príklad a motivácia. Viac ako
70 percent mladej generácie vo Veľkej
Británii si po zhliadnutí OH a PH 2012
namierilo svoje cesty na športoviská.
Život je nádherný. Oplatí
sa bojovať
bedeker zdravia
Pre obrovský záujem sa britská vláda
rozhodla už v roku 2013 navýšiť rozpočet pre šport o viac ako 180 mil. libier.
Z paralympijských víťazov sa v Británii
stali národní hrdinovia. Som veľmi rád,
že aj Slovenský paralympijský výbor sa
rozhodol pustiť do reklamnej kampane,
ktorá smeruje najmä na mladú generáciu a hovorí o našich domácich „paranormálnych hrdinoch“, ktorí nedokážu
lietať ani prenášať hory, ale dokážu to,
čo som uviedol v úvode – s úsmevom
a radosťou riešiť aj tie najťažšie okamihy svojich životov.
Aj preto som veľmi rád, že sme dostali možnosť prezentovať na stránkach
Bedekra zdravia paralympijské hnutie.
Už aj preto, že hľadanie motivácie pre
náš život je čoraz náročnejšie a ťažšie.
Vyznať sa v spleti reklamných ponúk,
letákov a informácií, ktoré sa na nás valia zo všetkých masovokomunikačných
prostriedkov je niekedy veľmi ťažké.
O to viac treba zdôrazniť potrebu budovania silnej a zdravej spoločnosti,
ktorá je postavená na silných jedincoch.
Zdr avý životný š t ýl
Veľakrát sa spoliehame, že toto všetko
dokážu za nás zabezpečiť politici a politické strany vo svojich programoch.
Ale moja osobná skúsenosť, ktorú som
nadobudol aj vďaka Petrovi Krištofovičovi je, aby sme začali meniť Slovensko
hlavne prostredníctvom nás, našich životov, zamestnania a našich príkladov
pre budúcu generáciu. Slovensko má
obrovský potenciál a práve paralympionici ukazujú, čoho všetkého sú Slováci schopní. Aj na spomínanej oslave
strieborného jubilea prezident IPC Sir
Philip Craven vysoko ocenil obrovský
prínos slovenského paralympizmu pre
svetové hnutie. Veď celkové 4. miesto
na ZPH 2010 vo Vancouvri, 6. miesto
na ZPH 2014 v Soči, nespočetné tituly
majstrov sveta a Európy, víťazov svetových či európskych pohárov, realizácia projektov s podporou Nadácie IPC
Agitos, našich partnerov či finančných
prostriedkov z MŠVVaŠ SR ukazujú, že
je to cesta, ktorá môže byť príkladom.
Práve porovnanie môže byť tým meradlom na váhach pri rozhodovaní o tom,
67
Prečítajte si skutočný príbeh Jána Riapoša v strhujúcej knihe
rozhovorov s Evou Bacigalovou a spoznajte dôvody, pre ktoré tvrdí:
Mal som (vždy) šťastie
Vo všetkých dobrých
kníhkupectvách
ako prekonávať prekážky, prežiť život
šťastne či zdolať nemožné.
Ak by ste sa ešte chceli dozvedieť viac
z mojich postrehov a filozofie života,
odporúčam vám siahnuť po mojej nedávno vydanej knihe „Mal som (vždy)
šťastie“, ktorú sme symbolicky uviedli
do života v priestoroch NRC Kováčová.
Práve v tomto zariadení som totiž pred
21 rokmi spoznal život skupiny zdravotne znevýhodnených spoluobčanov
po mikrospánku za volantom auta...
PARTNERI SLOVENSKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU
Generálny partner
Hlavní partneri
Projekt podporilo
Komunikačný partner
Oficiálni partneri
ĎAKUJEME ZA PODPORU NA CESTE DO RIA!
Automobilový partner
Je krásne cítiť sa krásne.
Každý deň
Kompletná línia pre ľahkú inkontinenciu.
Obchodné zastúpenie: Allmedical, s.r.o., Popradská 7, 040 11 Košice. Tel.: 0911 654 505, [email protected]
Výhadný dovozca pre SR: Slavia Medicare, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice. Tel: 0917 945 242, [email protected]
á vodae malých aj veľkých.
k
s
r
o
m
á
n
č
e
n
Jedi ou hyalurónovou pr
s kyselin
melatine
• uľaví od nádchy a upchatého nosa
• 100% prírodný, čistý produkt
• do nosa aj do ucha
• pre všetky vekové kategórie (od 1 mesiaca)
• na dlhodobé používanie – bez vzniku
nebezpečného návyku
NOVINvKoAd!a
Morská ká.
aj pre bábät
Nemusíte
len prežívať,
žite svoj život
Voľnopredajná zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/ 5262 0978, Fax: 02/5262 0979
E-mail: [email protected] • www.aliamare.sk
Aliamare and Aliamare Clean - inzercia 205x130 mm OKT. 2014.indd 1
13.10.2014 13:12
0,3% kyselina hyalurónová na inhalácie
Inhalácia 1 x denne pomáha pri:
Určené na inhalácie pomocou
kompresorového inhalátora s výkonom
0,4-0,5 ml/min. (nie je súčasťou balenia).
Voľnopredajná zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111,
204111, fax: 02/54432690
15VAC1PSYGP/RS
• opakovaných infekciách horných alebo dolných dýchacích ciest
• dlhodobom kašli, suchom alebo vlhkom
• pocite suchosti sliznice (napr. počas liečby kortikosteroidmi)
• problémoch s hlasivkami
• po operačných zákrokoch (napr. v prínosových dutinách)
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/ 5262 0978, Fax: 02/5262 0979
E-mail: [email protected] • www.ibsa.sk
Yabro
- inzercia 205x130
o_bz_05_2014.indd
2 mm OKT. 2014.indd 1
13.10.2014 13:18
Inz pacient 205x265 10-2014.indd 1
14.10.2014 9:08
13.10.2014 13:53
zdravia
MEDICÍNA—PREVENCIA—ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
05—2014
bedeker
Sme tu pre vás
DESAŤ
rokov
LIEKY,
KTORÉ POMÁHAJÚ ĽUĎOM
FUNGOVAŤ AKTÍVNE
A V ZDRAVÍ
RECEPT
NA PLNOHODNOTNÝ
ŽIVOT S DIABETOM
SNAŽÍME SA ZLEPŠIŤ ŽIVOTY
VŠETKÝCH PACIENTOV S DIABETOM
Nie ste na to sám. Naše edukačné programy pre skupiny
a jednotlivcov vám pomôžu zorientovať sa v rôznych životných
situáciách, ktoré prežíva pacient s diabetom. Informujte sa
u vášho lekára o možnosti zúčastniť sa na Konverzáciách
o diabete pomocou Konverzačných mápTM alebo o edukačnom
Pomocníkovi na ceste s inzulínom. Sú vaším majákom, ktorý
vás bude sprevádzať na ceste s diabetom.
05—2014 / bedeker zdravia
Anhedónia:
NEMUSÍTE LEN
PREŽÍVAŤ. ŽITE
SVOJ ŽIVOT!
ZVLÁDNITE
JESENNÉ
OCHORENIA
DIAGNÓZA:
NEVIDIACI
prof. MUDr.
Bude sa vám kráčať jednoduchšie.
O K Á Ň,
MARIÁN M EDIN
DrSc., FRCP
SKDBT00475
Z
Nikdy NE
ASTAŤ.
vať
Stále sa dí
U
DOPRED
Eli Lilly Slovakia s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava,
tel.: 02/20 663 111, fax: 02/20 663 119
0305_inz_bedekerzdravia.indd
1
o_bz_05_2014.indd 1
10/1/14 9:37 AM
14.10.2014 9:08
Download

Lieky, ktoré pomáhajú ľuďom