Zoznam členov SPS
aktualizovaný k 10.10.2013
Kto sa nenájde v zozname s pomlčkou pred menom a uhradil poplatok, nech nás kontaktuje:
[email protected]
Žiadame všetkých členov SPS, pokiaľ majú záujem dostávať aktuálne
oznamy a informácie zo SPS mailovou poštou o zaslanie mailovej adresy.
- MUDr. Ackermanová Katarína
- Mgr. Annerová Magdaléna
- PhDr. Adamovová Lucia
- PhDr. Antal František
- PhDr. Babincová Danka
- PhDr. Bačová Martina
- Mgr. Balážová Petronela
- MUDr. Ballx Ján
- Mgr. Balog Attila
Bariaková Mária
- PhDr. Bartíková Zlatica
Mgr. Bařinková Pavla
- Mgr. Bauman Eva
- PhDr. Bátovská Lýgia
MUDr. Bednářová Aneta
PhDr. Beleš Ľudovít
- Mgr. Belešová Petra
- Mgr. Benkovič Andrej
- MUDr. Benkovič Jozef
Mgr. Beňušková Andrea
Mgr. Bihary Repková
- Mgr. Bílik Rastislav
- Mgr. Bíliková Erika
- Mgr. Bittner Martin
- Mgr. Bizubová Jana
- Mgr. Bodo Branislav
Mgr. Borošová Denisa
- PhDr. Botek Ondrej
- Mgr. Boteková Daniela
- PhDr. Bottová Martina
Mgr. Bougdar Jana
- PhDr. Bradáčová Ľubica
- PhDr. Brašeňová Soňa
Mgr. Brániková Karin
Mgr. Brisudová Sláva
PhDr. Brižeková Svetlana
PhDr. Broniševská Viera
- PhDr. Bryjová Jana
MUDr. Bubeníková Eva
- PhDr. Budická Zdenka
- Mgr. Budinská Katarína
- Mgr. Bulla Emil
- MUDr. Bulková Michaela
Nepriradené platby:
14/1/2013 VOXPSYCHÉ, s.r.o.
28/1/2013 Psyché, s.r.o.
22/2/2013 ElveMed, s.r.o.
25/2/2013 LEH, s.r.o.
26/2/2013 CARYN, s.r.o
5/3/2013
VIADIA, s.r.o
11/3/2013 VITAJ, s.r.o 2x
12/3/2013 PSYCHOPROFI, s.r.o.
14/3/2013 ATHENA MM, s.r.o.
14/3/2013 KASPO, s.r.o.
14/3/2013 PPAP, s.r.o.
21/3/2013 NARRATIVELIFE, s.r.o.
27/3/2013 PSYCHCEN-PKN, s.r.o.
27/3/2013 EQIOLIBRIUM, s.r.o.
23/4/2013 Psychopulz, s.r.o.
23/4/2013 PSYCHE CONSULT,s.ro
15/5/2013 Psychonet H, s.r.o.
25/7/2013 SUKROMNE CENTRUM
Mgr. Bultmanová Diana
PhDr. Bydlová Anna
- Mgr. Cagáň Roland
- MUDr. Cagáňová Monika
Mgr. Celušáková Hana
- PeadDr. Ceralová Beáta
Mgr. Cipárová Dana
- PhDr. Cupák Jindřich
- MUDr. Čech Boris
- PhDr. Čechová Daniela PhD.
- MUDr. Černák Pavel, PhD.
- Mgr. Čierňavová Lucia
PhDr. Čižmárová Daniela
PhDr. Čorejová Jana
- Mgr. Daudová Danica
- Mgr. Debnáriková Renáta
MUDr. Devečková Zuzana
Mgr. Dobešová Mária
- PhDr. Dobrovodová Alžbeta
- Mgr. Dobrotková Natália
Mgr. Drobná Júlia
- Mgr. Ducká Viera
- Mgr. Dudinská Jana
Mgr. Dusková Lejková
- Mgr. Dušová Monika
- MUDr. Dvorecká Marta
- Mgr. Dvorecká Petra
- PhDr. Dvorská Anna
- Mgr. Ďurová Klára
PhDr. Ďurove Ševčíková Zuzana
- MUDr. Fecková Adriena
- PhDr. Feketeová Nadežda
PhDr. Filková Oľga
- MUDr. Frankovičová Jana
- MUDr. Gábriš Ľubomír
- PhDr. Gábrišová Marcela
PhDr. Gajdošová Beata
Mgr. Galanová Jana
Mgr. Galatová Jana
MUDr. Garaj Vladimír, CSC.
- Mgr. Gavendová Nora
- MUDr. Gális Štefan
- PhDr. Gedeonová Mária
- MUDr. Gemza Eduard
- PhDr. Ghillányová Blažena
- PhDr. Gottierová Jana
- PhDr. Grešová Jana
- Mgr. Grinčová Silvia
Mgr. Gromošová Katarína
- Mgr. Grossmann Ján
PhDr. Hadasová Katarína
PhDr. Haidová Katarína
- Mgr. Hajduk Miroslav
- Mgr. Hanudelová Mar
- MUDr. Hašto Jozef, PhD.
Mgr. Hatiarová Silvia
- Mgr. Hatoková Mária
- PhDr. Havadejová Ivana
- Mgr. Helexová Bibiana
- Prof. PhDr. Heretik Anton, CSc.
- MUDr. Heretiková Marsalová Andrea
PhDr.Mgr. Heřmánková Alena
- Mgr. Hlavatá Martina
- PhDr. Hollá Gabriela
Mgr. Homolová Mária
- Mgr. Horecký Jaroslav
- PaedDr. Hornáčková Ľubica
Mgr. Hrabovský Marek
- PhDr. Hrozáň Tibor
- MUDr. Hrtúsová Daniela
Mgr. Hřibňák Peter
Mgr. Hučková Stanislava
- Mgr. Hudáková Valéria
PhDr. Humeníková Mária
- PhDr. Hupková Ingrid, PhD.
Mgr. Hupková Mariana
- PhDr. Hurban Rudolf
- Mgr. Husovská Daniela
- PhDr. Hybenová Viera
PhDr. Chalmovská Elena
Mgr. Choudhury Marcela
Mgr. Chochulová Ingrid
- Mgr. Chrastová Daša
- PhDr. Chrenková Anna
PhDr. Chylík Martin
- Mgr. Chylová Martina
MUDr. Ignjatovič Milan
MUDr. Ignjatovičová Dana
- PhDr. Ilavská Ivana
- PaedDr. Ivančíková Iveta, PhD
PhDr. Jakubovová Rudolfa
Mgr. Jančušková Iveta
- MUDr. Janíková Eva
Mgr. Jaroššová Zuzana
- PhDr. Jánošková Jaromíra
- Mgr. Juhásová Andrea
- PhDr. Juráš Ľudovít
Mgr. Jurásková Adriana
MUDr. Jurkovič Richard
- PhDr. Justová Martina
Prof. Kafka Jozef, DrSc.
- Mgr. Kantorková Alica
- Mgr. Kárászová Katarína
- PhDr. Karašinská Alena
- Mgr.Ing. Kašáková Jana
MUDr. Kaščáková Natália
- Mgr. Kitková Zuzana
MUDr. Kitková Silvia
- PhDr. Klastová Pappová Petra
- Mgr. Klein Róbert
Mgr. Kleinová Dagmar
- PhDr. Kochaníková Zita
Mgr. Kolesár Ondrej
- Mgr. Kollárová Anna
- Mgr. Kollárová Marianna
Mgr. Kollárová Mária
- PhDr. Komadová Mária
Mgr. Komarová Anna
- MUDr. Kopas Viktor
- Mgr. Koprdová Edita
Mgr. Korba Rastislav
Mgr. Korbová Beata
- MUDr. Korcsog Peter
Mgr. Kordošová Ľubica
Mgr. Korpáš Vladimír
Mgr. Kostelníková Oľga
- PhDr. Kotianová Antónia
- Mgr. Kovácsová Erika
PhDr. Kovaničová Milana, CSc.
- Doc.PhDr. Kozoň Antonín, CSc.
Mgr. Krajčiová Helena
Mgr. Králová Silvia
PhDr. Krajná Anna
Prof. PhDr. Kratochvíl Stanislav, CSc.
Mgr. Krivíková Viera
- Mgr. Krížová Mária
- PhDr. Krýslová Mária
- Mgr. Kubaňová Silvia
PhDr. Kubašovská Katarína
PhDr. Kubišová Zdena
PhDr. Kubík Štefan
- Mgr. Kuchtová Anna
Mgr. Kullová Alena
MUDr. Kundrát Igor
- Mgr. Kuricová Veronika
PhDr. Kurucová Vlasta
- MUDr. Kvasnička Ladislav
- PhDr. Kvasničková Mária
Mgr. Kyselicová Jana
Doc.PhDr. Labáth Vladimír PhD
- PhDr. Labáthová Nadežda
Mgr. Laščáková Viera
- Mgr. Ladomerská Ivana
PaedDr. Lednická Jana
- Mgr. Linhardtová Gabriela
- PhDr. Linhová Eva
Mgr. Lisá Darina
- PhDr. Lovichová Naďa
- MUDr. Lúčna Silvia
- PaedDr. Lukáčová Anna
- PhDr. Madurkayová Otília
- Mgr. Magová Tatiana
- Mgr. Machajová Zuzana
- Mgr. Machalová Mária
- PhDr. Majková Lucia
MUDr. Margočová Mehria
- Mgr. Martinková Jaroslava
- Mgr. Martinek Juraj
MUDr. Marušáková Elena
- Mgr. Maťašová Jana
MUDr. Maťko Ondrej
PhDr. Matijeková Alena
- PhDr. Mayerová Juliana
- Mgr. Mažárová Katarína
Mgr. Medvecká Lucia
- Mgr. Mgr. Medzihradská Elena
- Mgr. Menkeová Helga
- PhDr. Mesíková Erika
PhDr. Mihoková Mária
- PhDr. Michlerová Zita
PhDr. Mikulášková Gabriela
Mgr. Miler Martin
- PhDr. Mišaničová Elena
Mgr. Mižičková Anna
PhDr. Mlynárová Božena
- Mgr. Mullerová Zuzana
Mgr. Murcko Miroslav
Múčková Agnessa
- Mgr. Múdra Jolana
- Mgr. Naništová Eva
Mgr. Navrátilová Monika
Mgr. Nemcová Želmíra
Mgr. Némethová Vladimíra
- PhDr. Novosadová Zuzana
- PhDr. Obuch Igor
- MUDr. Olšovská Soňa
MUDr. Olvedy Robert
- Mgr. Ondrisová Sylvia, PhD.
PhDr. Oravcová Zuzana
Mgr. Oravčíková Mária
Mgr. Palenčárová Zuzana
Mgr. Papalová Silvia
Mgr. Paulovičová Anna
Mgr. Pavlu Katarína
Mgr. Pálenčárová Zuzana
- PhDr. Páleníková Viera
- Mgr. Páneková Petra
- PhDr. Pápayová Mariana
- Mgr. Pavlovič Ivan
- Mgr. Petričková Jana
- Mgr. Pecháčková Anna
Mgr. Péliová Viera
PhDr. Pisárová Eva
- PhDr. Plencnerová Eva
- Mgr. Podracká Viera
Pokorná Ľudmila
PhDr. Pokrievková Ľubica
- PhDr. Pollák Karol
- Mgr. Polončáková Monika
- PhDr. Popelková Marta
- Mgr. Porubská Jana
Mgr. Práznovská Lenka
- Mgr. Prekopová Jana
- PhDr. Prokeš Vít
PhDr. Purkertová Alena
- Mgr. Puskeilerová Ivana
Mgr. Rakovská Gabriela
- MUDr. Ralaus Daniel
MUDr. Ranincová Monika
PhDr. Reguly Pavol
Mgr. Regulyová Andrea
- PhDr. Reichelová Eva, CSc.
- Mgr. Repka Miroslav
Mgr. Rjabininová Alena
- PhDr. Rybáriková Anna
- Mgr. Sabová Tatiana
Mgr. Samsonová Jana
Mgr. Sedláček Milan
- Mgr. Sklenárová Beáta
PhDr. Sklenárová Eva
- MUDr. Smelý Igor
- PhDr. Smitková Hana PhD.
- Mgr. Sokáčová Slávka
Mgr. Sopko Boris
PhDr. Sopková Mária
Mgr. Speváková Elena
- Mgr. Stanislav Vladimír
- PhDr. Stanislavová Štefánia
Doc. PhDr. Stempelová Judita, PhD
MUDr. Stowasserová Nadežda
- PhDr. Svetoňová Tamara
- Mgr. Svičeková Gabriela, PhD
PaedDr. et Mgr. Šanková Klaudia
PhDr. Ščibranyová Hana
- PhDr. Šefarová Iveta
- PhDr. Šefčíková Ingrid
- MUDr. Ševčíková Andrea
- PhDr. Ševčíková Hana
Mgr. Šimková Simona
PhDr. Škorvagová Eva
Mgr. Škulcová Lenka
- PhDr. Škultétyová Eva
- PhDr. Šlepecký Miloš
Mgr. Špaleková Marta
- PhDr. Šramková Marianna, PhD
PaedDr. Šramová Zlata
Šulajová Martina
- Mgr. Šútorová Lucia
- PhDr. Štefková Anna
Mgr. Štermenská Júlia
PhDr. Štetinová Anna, CSc.
PhDr. Štiffelová Karin
MUDr. Štúrová Darina
- PhDr. Švančarová Oľga
Mgr. Švecová Jana
- PhDr. Švihranová Rita
- Mgr. Takáčová Mária
- Mgr. Takáčová Slávka
- Mgr. Tarfová Juliana
Mgr. Ťapušíková Mariana
Mgr. Ťažká Lenka
- Mgr. Tomášek Igor
Mgr. Tomišová Oľga
Mgr. Trimajová Brigita
Mgr. Trnovcová Silvia
Mgr. Trojanová Klaudia
Mgr. Trokanová Zdenka
- Mgr. Trošoková Alexandra
- Mgr. Uhnák Norbert
- MUDr. Uhrín Maroš
- Doc.PhDr. Uhrová Eva Dorota, CSc.
PhDr. Valkovič Ivan
PhDr. Vaľová Lívia
- Mgr. Vaško Ivan
- MUDr. Velická Margaréta
- MUDr. Velický Vladimír
Verny Ivan
Mgr. Vinter Jana
- Mgr. Vojtková Gabriela
- Mgr. Vojtová Hana
PhDr. Vojtová Mária
- PhDr. Vradianová Alica
- MUDr. Vránová Jana
- PhDr. Vylámová Bernardína
- Mgr. Wernerová Zuzana
Mgr. Wolt Richard
- Mgr. Záhumenský Miroslav
Mgr. Zámečník Pavol
Mgr. Záskalan Ján
PhDr. Zeľo Peter
- PhDr. Zelizňáková Ľubica
Mgr. Zimanyiová Miroslava
Mgr. Žabkayová Alena
- PhDr. Ždilová Katarína
PaedDr. Živný Hroznata
Download

Zoznam členov SPS