Žiaci aktuálne registrovaní do súťaže iBobor 2014/2015
Archív úloh na vyskúšanie ->>
Podrobné pravidlá súťaže ->>
http://www.ibobor.sk/sutaz_demo/
http://www.ibobor.sk/pravidla.php
Nevadí ak zaregistrovaný žiak nebude súťažiť, či už nie je v ten deň v škole, alebo sa jednoducho rozhodne nesúťažiť.
Namiesto neho môže súťažiť neregistrovaný náhradník (je potrebné ale vyučujúcemu informatiky nahlásiť zmenu).
Ďalší záujemcovia prihláste sa u vyučujúceho informatiky, alebo e-mailom na ciz.martin(at)gmail.com najneskôr
v stredu 5. 11. 2014 (do 23:00)
Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Lesana Hudecová
Vladimír Kráľovič
Peter Kubík
Jakub Longauer
Ján Alexi
Terézia Vajsová
Matej Lepeň
Martin Petriska
Filip Zigo
Lucia Ivanová
Šimon Knoška
Filip Müller
Kristína Pelachová
Július Foltán
Filip Gontko
Marek Hortobágyi
Vladimír Illichman
Tomáš Jaško
Áron Hortobágyi
Erik Neupauer
Marek Palov
Pavel Bačík
Tomáš Lambert
Viktor Špunta
Dominika Adamcová
Alexandra Doskočilová
Matej Dudák
Kristína Knošková
Nikola Margočová
Kristián Takács
Alexandra Trubanová
Adam Jerguš Dzurňák
Jakub Gontko
Július Graus
Janka Kladivíková
Dominika Piatrová
Dominika Rendlová
Soňa Škodová
Ľubomír Majerčík
Denisa Bačíková
Martin Budinský
Andrej Ďurica
Ráchel Lacková
Peter Motičák
Sára Dolná
Dominika Mojžišková
Adam Bendžala
Petronela Horniaková
Laura Kordíková
Branislav Lipták
Aktuálna trieda
Kategória
3. A
3. A
3. A
3. A
3. B
3. B
3. C
4. B
4. A
4. B
4. B
4. B
4. B
4. C
4. C
4. C
4. C
5. B
5. C
5. C
5. C
1. A
1. A
1. A
1. B
1. B
1. B
1. B
1. B
1. B
1. B
1. C
1. C
1. C
1. C
1. C
1. C
1. C
2. C
2. A
2. A
2. A
2. A
2. A
2. B
2. B
2. C
2. C
2. C
2. C
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Kedy a ako sa bude súťažiť
Seniori
v piatok 7. novembra
kedykoľvek od 9:30 do 12:45
v učebniach informatiky
(40 minút)
Juniori
v pondelok 10. novembra
od 9:30 do 12:45
v učebniach informatiky
(40 minút)
súťažné prihlasovacie kódy pre všetkých žiakov
budú prístupné v učebniach informatiky
a na nástenke v deň súťaže._
::: Povolený je aj vlastný notebook :::
Technické detaily súťaže
Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa môžu žiaci prihlásiť
do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť online súťažný test (viac o spôsobe merania času nájdete v
podrobnývh pravidlách).
Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole
Každý účastník súťaže potrebuje samostatný počítač
s prístupom na Internet. Podporované sú všetky bežné
operačné systémy a prehliadače, ktoré majú
inštalovaný Flash Player 8 alebo novší.
Prehliadač musí mať povolené používanie JavaScriptu
(je to zvyčajne povolené). Základný test, či je váš
počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.
Vyhodnotenie
Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď
po skončení testu.
Kompletné vyhodnotenie každej
školy bude prístupné pre školského koordinátora
najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže.
Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi
sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh.
Download

Žiaci aktuálne registrovaní do súťaže iBobor 2014/2015