OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Pro vodu, vzduch a přírodu
Adresář povodňového plánu
Královéhradecký kraj
Povodňové komise
Organizace
Rejstřík osob
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
Povodňové komise
Povodňová komise Královéhradeckého kraje
adresa: Pivovarské náměstí, čp. 1245, Hradec Králové
Telefon: 495817111, fax: 495817336, e-mail: [email protected], web: http://www.kr-kralovehradecky.cz, aktualizováno: 22.02.13
Povodňová komise:
předseda
Franc Lubomír, Bc.
hejtman
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 817 223
725 679 900 fax:
SMS:
495 817 336
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové
e-mail: [email protected]
bydliště:
Broumov
pracoviště: 495 817 189
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové
poznámka:
tajemník
Valterová Eva, Ing.,
odd. vodního hospodářství
krizový:
mobil:
736 521 881 fax:
SMS:
bydliště:
495817336nebo495817426 e-mail: [email protected]
491 611 720
Opočno, Dobrušká 480
poznámka:
člen
Bastin Luděk, Plk., Ing.
Krajského řediteství policie
Královéhradeckého kraje
krizový:
pracoviště: 725 389 859
Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
SMS:
bydliště:
poznámka:
člen
krizový:
pracoviště: 495 817 190
Krejzlík Miroslav, RNDr.
ved. odboru život. prostředí mobil:
736 521 882 fax:
495 817 336
a zemědělství
SMS:
bydliště:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové
e-mail: [email protected]
poznámka:
člen
Křečková Ivana, JUDr.
Ředitelka Krajského úřadu
Královehradeckého kraje
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 817 280
737 876 543 fax:
SMS:
495 817 336
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
Mencl František, Ing.
ředitel
krizový:
mobil:
pracoviště: 950530220,9505
602 492 065 fax:
SMS:
495 512 282
bydliště:
Hasičský záchranný sbor, U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec
Králové
e-mail: [email protected]
Vysocká 551, Hradec Králové
poznámka: OPIS 24h služba: 950530100
člen
krizový:
Ruml Otakar, RSDr., Ing. mobil:
1. náměstek hejtmana
SMS:
pracoviště: 725 679 905
Královéhradecký kraj
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
Nová Paka
poznámka:
člen
Řehák Pavel, Ing.
ředitel závodu Hradec
Králové
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 088 100
602 169 633 fax:
SMS:
495 088 102
Povodí Labe, státní podnik
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
Šiftař Zdeněk, RNDr.
ředitel pobočky ČHMÚ
Hradec Králové
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 705 010
724 179 393 fax:
SMS:
495 705 001
ČHMÚ pobočka Hradec Králové, Dvorská 410, 503 11
Hradec Králové - Svobodné Dvory
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka: 495 705 010, 724 179 393
člen
Tippner Jan, Ing.
radní, životní prostředí a
zem.
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 817 327
725 679 903 fax:
SMS:
495 817 336
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
krizový:
pracoviště: 495 817 201
Žváček František, Ing.
ved. odd. krizového řízení a mobil:
736 521 822 fax:
495 817 336
bezpečnostní ředitel
SMS:
bydliště:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové
e-mail: [email protected]
poznámka: tel: 495817555
pracovní štáb
člen pracovního štábu
Filip Karel, plk.Ing.
ředitel
krizový:
mobil:
pracoviště: 973 251 401
724 605 170 fax:
SMS:
973 251 472
bydliště:
Krajské voj. velitelství, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec
Králové
e-mail: [email protected]
Hradec Králové
poznámka:
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
1
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
člen pracovního štábu
Kučera Ivan, MUDr.
ředitel KHS
Královéhradeckého kraje
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 058 527
603 260 418 fax:
SMS:
KHS KHK Habrmanova 19, HK 501 01
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen pracovního štábu
Pecold Bohumil, Ing.
Krajský úřad
Královéhradeckého kraje,
vedoucí oddělení
informatiky
krizový:
člen pracovního štábu
Pouzar Petr, MVDr.
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 817 140
736 521 817 fax:
SMS:
495 817 336
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245/2, 500 03 Hradec Králové
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
mobil:
pracoviště: 495 279 067
724 514 037 fax:
SMS:
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Jana
Černého 370, 503 41 HK
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen pracovního štábu
Sajdl Tomáš, Ing.
Ved. Oblastní správy toků,
Lesy ČR, s.p.
krizový:
mobil:
pracoviště: 956 953 201
724 523 953 fax:
SMS:
Lesy České republiky, s. p. OST Hradec Králové, Přemyslova
1106, 501 68 Hradec Králové
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
tiskový mluvčí
Dioszegi Imrich, Mgr.
tiskový mluvčí
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 817 202
736 521 910 fax:
SMS:
495 817 336
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 388
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
2
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Hořice
adresa: nám.Jiřího z Poděbrad, čp. 342, Hořice v Podkrkonoší
Telefon: , fax: , e-mail: , web: , aktualizováno: 12.10.11
Povodňová komise:
předseda
Doležal Ivan
starosta města Hořice
krizový:
mobil:
pracoviště: 492 105 412 MěÚ Hořice
736 521 896
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: [email protected]
493 624 386
Strozziho 1916, Hořice
poznámka:
místopředseda
Honegr Jan, Ing.
ředitel TS Hořice
krizový:
mobil:
pracoviště: 493 623 504
734 319 811
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
Boční 273, 503 11 Hradec Králové 15 - Svobodné Dvory
poznámka:
místopředseda
Kuchta Michal, Mgr.
tajemník MěÚ Hořice
krizový:
mobil:
pracoviště: 492 105 423 Městský úřad Hořice
733 532 940
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
Hořice, Zborovská 1874
poznámka:
tajemník
Melnyková Kateřina, Ing.
vodoprávní úřad
krizový:
pracoviště: 492 105 463 MěÚ Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
SMS:
bydliště:
Hořice, Pod Lipou 1666
poznámka:
zástupce tajemníka
Janek Rudolf, Ing.
referent odboru životního
prostředí
krizový:
pracoviště: 492 105 465 MěÚ Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
SMS:
bydliště:
Žižkova 911, 508 01 Hořice
poznámka:
člen
Jahelka Petr, npor.
velitel hasičské stanice Hořice
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 511 385 Hořice
602 688 297
SMS:
fax:
e-mail:
bydliště:
Hankovo nám., Hořice
poznámka:
člen
Kodydek Aleš, Ing.
referent odboru životního
prostředí
krizový:
pracoviště: 492 105 464 MěÚ Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
SMS:
bydliště:
Jičínská 21, Mlázovice
poznámka:
člen
Kopáček Jiří, RNDr.
vedoucí odboru životního
prostředí
krizový:
pracoviště: 492 105 462 Městský úřad Hořice
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
SMS:
bydliště:
Na Jihu 524, Jičín
poznámka:
člen
Kugler Jiří
vedoucí střediska
krizový:
mobil:
pracoviště: 481 368 461 ČSAD Semily, středisko Hořice, Na Závisti 1439, 508 01 Hořice
602 129 612
SMS:
fax:
e-mail:
bydliště:
Hořice, Pod invalidovnou 1955
poznámka:
člen
Medo Vladimír, Bc.
vedoucí správního odboru +
tajemník bezpečnostní rady
města
krizový:
člen
Nosek Stanislav
pověřen vedebím městské
policie
krizový: 737 445 336
pracoviště: 493 622 512 Městská policie Hořice
mobil:
fax:
mobil:
pracoviště: 492 105 440 MěÚ Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
733 532 939
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
Pod Lipou 1647, 508 01 Hořice
poznámka:
733 532 926
SMS:
bydliště:
e-mail: [email protected]
493 621 399
Bartákova 456, Hořice
poznámka:
člen
Zavázal Jaroslav
vedoucí střediska Čepra
Cerekvice
krizový:
mobil:
739 240 030
SMS:
pracoviště:
Čepro Cerekvice
fax:
e-mail:
bydliště:
Husovo nám. 52, Roudnice n. L.
poznámka:
tiskový mluvčí
Svoboda Aleš
místostarosta - neuvolněný
krizový:
mobil:
pracoviště: 492 105 425 Město Hořice
733 532 943
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
Husova 32, 508 01 Hořice
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 113
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
3
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Jičín
adresa: Žižkovo náměstí, čp. 18, Jičín
Telefon: 493545111, fax: 493545285, e-mail: [email protected], web: , aktualizováno: 20.02.13
Povodňová komise:
předseda
Liška Jiří, MVDr.
starosta
krizový: 602 205 263
pracoviště: 493 545 100
Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
SMS:
bydliště:
493 545 222
Jaselská 1008, 506 01 Jičín
poznámka:
místopředseda
Mušková Jana, Ing.
Vedoucí odb. ŽP, MěÚ Jičín
krizový:
mobil:
737 269 883
SMS:
pracoviště: 493 545 370
MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín
fax:
493 545 222
e-mail: [email protected]
bydliště:
493 524 087
Jižní 176, Valdice
poznámka:
tajemník
Škoda Jan, Ing.
Vedoucí vodoprávního
úřadu MěÚ Jičín
krizový:
mobil:
724 192 074
SMS:
pracoviště: 493 545 371
MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín
fax:
e-mail: [email protected]
493 545 285
bydliště:
Běchary 128, 50732 Kopidlno
poznámka: mobilní telefon v provozu pouze při povodni
zástupce tajemníka
krizový:
Svobodová Marcela, Ing. mobil:
referent vodoprávního
SMS:
úřadu
poznámka:
pracoviště: 493 545 372
MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín
fax:
493 545 285
e-mail: [email protected]
bydliště:
493 792 804
Šárovcova Lhota 87
člen
Baťka Davor, Ing.
Český telecom, manažer
telekomun. služeb okr.
Jičín
krizový:
pracoviště: 499 320 172
člen
Haken Luboš
výrobně tech. náměstek,
VOS Jičín, a.s.
krizový:
mobil:
602 413 280
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: [email protected]
499 813 613
Strojnická 586, Trutnov
poznámka:
mobil:
pracoviště: 493 522 272
602 440 168
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: [email protected],[email protected]
493 534 468
Holín 85
poznámka: ústř. prac. 493535530
člen
Jůvová Libuše, MUDr.
vedoucí odboru HOK,
vedoucí odd. ÚP
krizový: 725 087 004
pracoviště: 493 585 810
KHS KHK, územní pracoviště Jičín, Revoluční 36, 50601 Jičín
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
731 628 603
SMS:
493 585 818
bydliště:
Valdice, Přátelství 141
poznámka:
člen
Kolcová Štěpánka, Bc.
referent krizového řízení
MěÚ Jičín
krizový:
mobil:
pracoviště: 493 545 342
736 758 682
SMS:
fax:
493 545 285
e-mail: [email protected]
bydliště:
Konecchlumí 108
poznámka:
člen
Petrovický Vladimír, plk.
Mgr.
vedoucí územního odboru
Jičín
krizový: 724 183 059
pracoviště: 974 533 220
Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje
mobil:
fax:
e-mail:
SMS:
bydliště:
U Trati 907, Jičín
člen
Plášil Jiří, MVDr.
vedoucí
krizový: 724 514 038
pracoviště: 493 533 266
Krajská veterinární správa Jičín
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
SMS:
bydliště:
V zahrádkách 510, Pardubice
poznámka:
poznámka:
člen
Zikeš Libor, Mgr.
ředitel HZS KH kraje,
územní pracoviště Jičín
krizový:
pracoviště: 950 510 320
Jičín, Dělnická 162
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
SMS:
bydliště:
Nová Ves nad Popelkou 14
krizový: 606 848 968
pracoviště: 493 533 266
Krajská veterinární správa Jičín
mobil:
fax:
e-mail:
SMS:
bydliště:
493 522 150
poznámka:
zástupce člena
Knap Václav, MVDr.
vrchní inspektor
493 722 567
Smetanova 761, Nová Paka
poznámka: zástupce člena MVDr. Jiřího Plášila
zástupce člena
Laža Zdeněk, plk. Mgr.
zástupce vedoucího
územního odboru Jičín
krizový: 602 171 457
pracoviště: 974 533 221
Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje
mobil:
fax:
e-mail:
SMS:
bydliště:
Ostružno 21, Jičín
poznámka: zástupce člena PK ORP Jičín - plk. Mgr. Vladimíra Petrovického
zástupce člena
Oborník Ladislav, mjr.
Ing.
zástupce ředitele HZS KH
kraje, územní odb. Jičín
krizový: 602 134 395
pracoviště: 493 585 322
Jičín, Dělnická 162
mobil:
fax:
e-mail: ladislav.oborní[email protected]
602 134 395
SMS:
bydliště:
493 524 018
Kpt. Jaroše 49, Jičín
poznámka: zástupce člena npor. Libora Zikeše (HZS KH kraje, územní pracoviště Jičín)
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
4
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
zástupce člena
Smrčková Anna, Ing.
vedoucí pozp. VOS Jíčín,
a.s.
krizový:
pracoviště: 493 544 841
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: [email protected],[email protected]
493 723 554
U Studénky 1285, Nová Paka
poznámka: zástupce člena Luboše Hakena (VOS Jičín), ústř. práce 493535530
zástupce člena
Ulman František, MUDr.
vedoucí odd.
epidemiologie, Krajská
hygienická stanice KHK,
ú.p. Jičín
krizový: 731 628 605
pracoviště: 493585850,810
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: [email protected]
493 533 686
Jičín, Kubínova 416
poznámka: zástupce člena MUDr. Libuše Jůvové (Krajská hygienická stanice HK, ú.p. Jičín)
ID povodňové komise (POVIS): 272
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
5
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Nová Paka
adresa: Dukelské náměstí, čp. 39, Nová Paka
Telefon: 493760111, fax: 483760120, e-mail: [email protected], web: http://www.munovapaka,cz, aktualizováno: 24.01.13
Povodňová komise:
předseda
Cogan Rudolf, JUDr. Ing., PhD.
starosta
krizový:
mobil:
737 289 740
SMS:
pracoviště: 493 760 125
MěÚ Nová Paka
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
Pražská 617, 50901 Nová Paka
pracoviště: 493 760 121
MěÚ Nová Paka
fax:
e-mail: [email protected]
poznámka:
místopředseda
Hendrych Josef, Ing.
místostarosta
krizový:
mobil:
737 289 721
SMS:
bydliště:
493 724 274
poznámka:
tajemník
Sucharda Zdeněk, Ing.
tajemník MěÚ Nová Paka
krizový: 725 082 489
pracoviště: 493 760 180
MěÚ Nová Paka
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
724 180 130
SMS:
bydliště:
605 987 305
poznámka:
člen
Jerie Petr
vrchní strážník Městské policie
krizový: 725 082 491
pracoviště: 493 721 178
Masarykovo nám. 1, 50901 Nová Paka
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
Havlova 1184, Nová Paka
606 892 368
SMS:
poznámka:
člen
Kordík Josef, kpt.Bc.
velitel OOP ČR
krizový:
mobil:
pracoviště: 974533720-1 Dukelské nám. 37, 50901 Nová Paka
606 805 023
SMS:
fax:
e-mail:
bydliště:
poznámka:
člen
Kubišta Martin
velitel JSDH
krizový: 725 082 492
pracoviště: 493 760 512
mobil:
fax:
724 180 132
SMS:
bydliště:
e-mail:
493 722 452
3. května 120, Nová Paka
poznámka:
člen
Pyciak Miroslav, Ing.
vedoucí odboru ŽP
krizový: 724 180 131
pracoviště: 493 760 170
MěÚ Nová Paka
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
Lomnická 436, 50901 Nová Paka
776 077 187
SMS:
poznámka:
člen
Sedláček Milan
vedoucí tech. služeb
krizový:
mobil:
pracoviště: 493 723 638
603 889 725
SMS:
fax:
e-mail:
bydliště:
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 275
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
6
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Broumov
adresa: Třída Masarykova, čp. 239, Broumov
Telefon: 491504111, fax: 491523730, e-mail: [email protected], web: http://www.broumov-mesto.cz, aktualizováno: 23.01.13
Odborná skupina I.
místopředseda
krizový: 604 228 012
Žouželková Marcela, Ing. mobil:
605 166 485
odbor ŽP - vedoucí
SMS:
pracoviště: 491 504 341 MěÚ Broumov, K Ráji 220, 550 01 Broumov
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka: vedoucí odborné skupiny I. a místopředseda PK
tajemník
Šedek Dušan, Ing.
odbor ŽP - vedoucí
vodoprávního odd.
krizový: 604 228 014
pracoviště: 491 504 344 MěÚ Broumov, K Ráji 220, 550 14 Broumov
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: [email protected]
poznámka: člen odborné skupiny I.
zapisovatel(ka)
Strnadová Blanka
krizový:
mobil:
604 228 013
SMS:
pracoviště:
MěÚ Broumov, K Ráji 220, 550 14 Broumov
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
Odborná skupina II.
vedoucí pracovní skupiny
Slezák Kamil
místostarosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 504 215 Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
739 572 803
SMS:
fax:
491 523 730
bydliště:
e-mail: [email protected]
Broumov
poznámka:
Odborná skupina III.
vedoucí pracovní skupiny
Šrámková Kateřina, Ing.
správní odbor - vedoucí
krizový: 604 228 010
pracoviště: 491 504 227 Město Broumov, Masarykova 239, 550 01 Broumov
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: [email protected]
poznámka:
Odborná skupina IV.
vedoucí pracovní skupiny
Blažková Eva, Ing.
tajemnice
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 504 225 Město Broumov, Masarykova 239, 550 01 Broumov
604 228 002
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka: člen odborné skupiny IV.
ID povodňové komise (POVIS): 68
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
7
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Jaroměř
adresa: Nám. ČSA, čp. 16, Jaroměř 1
Telefon: 491847111, fax: 491810292, e-mail: [email protected], web: http://www.jaromer-josefov.cz, aktualizováno: 07.03.12
předseda
předseda
Klepsa Jiří, Ing.
Starosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 847 120 Město Jaroměř
604 250 150
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
skupina 1
vedoucí odborné skupiny
Pokorný Radek
Ved. Odboru informatiky města
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 847 130 Město Jaroměř
603 492 032
SMS:
fax:
491 810 292
bydliště:
491 813 754
e-mail: [email protected]
poznámka: Při aktivaci PK 491 847 194 - 5
vedoucí odborné skupiny
Velecký Vladimír
Informatik
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 847 131 Město Jaroměř
737 204 610
SMS:
fax:
491 810 292
bydliště:
491 452 605
e-mail: [email protected]
poznámka: Při aktivaci PK 491 847 194 - 5
tiskový mluvčí
Vrabec František
Místostarosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 847 123 Nám. ČSA 16, 551 33 Jaroměř
604 250 160
SMS:
fax:
491 810 292
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
skupina 2
2. zástupce předsedy
Jiráček Oldřich, Ing.
Obrana a krize
krizový: 725 082 589
pracoviště: 491 847 190 Město Jaroměř
mobil:
fax:
491 810 292
e-mail: [email protected]
bydliště:
491 816 178
Na Zavadilce 787, Jaroměř
724 179 374
SMS:
poznámka: Při aktivaci PK 491 847 196, soukromý mobil: 777 176 929
vedoucí odborné skupiny
Hájková Jana
Ved.odboru dopravy a silničního hospodářství
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 847 140 Město Jaroměř
737 204 615
SMS:
fax:
491 810 292
e-mail: [email protected]
bydliště:
491 461 046
Na Studánkách 934, 551 01 Jaroměř
poznámka:
vedoucí odborné skupiny
Paulusová Hana, Ing.
Ředitel
krizový: 775 700 338
pracoviště: 491 812 792 Technické služby města Jaroměře
mobil:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
B. Němcové 613, 55101 Jaroměř
602 776 043
SMS:
poznámka: Při aktivaci PK 491 847 196
kontaktní osoba HZS
Čižmář Pavel, kpt. Bc.
HZS Královéhradeckého kraje, velitel požární stanice
Jaroměř
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 517 576 Na Valech 170, 551 01 Jaroměř
724 178 109
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
Jezbiny 60, 551 01 Jaroměř
poznámka:
skupina 3
1. zástupce předsedy
Filipec Petr, Ing.
Ved. odboru ŽP
krizový: 725 082 464
pracoviště: 491 847 150 Město Jaroměř
mobil:
fax:
491 810 292
e-mail: [email protected]
bydliště:
605 105 317
E.Beneše 274, Česká Skalice
602 176 614
SMS:
poznámka: Při aktivaci PK 491847199
vedoucí odborné skupiny
Hřivnová Hana, Ing.
Odbor ŽP-voda
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 847 154 Město Jaroměř
607 820 492
SMS:
fax:
491 810 292
bydliště:
e-mail: [email protected]
Na Zavadilce 787, 551 01Jaroměř
poznámka: Při aktivaci PK 491 847 199
skupina 4
vedoucí odborné skupiny
Kotland Jiří, Ing.
Vnitřní kontrola a audit
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 847 200 Město Jaroměř
605 707 883
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka: Při aktivaci PK 491 847 190
vedoucí odborné skupiny
Suchánková Anna, Bc.
Odbor organizační a vnitřních věcí
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 847 244 Město Jaroměř
775 924 959
SMS:
fax:
491 810 292
bydliště:
e-mail: [email protected]
Na Zavadilce 790, 551 01 Jaroměř
poznámka: Při aktivaci PK 491 847 197
skupina 5
vedoucí odborné skupiny
Kulhavý Jiří, Ing.
Vnitřní kontrola a audit
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 847 201 Město Jaroměř
775 178 000
SMS:
fax:
491 810 292
bydliště:
e-mail: [email protected]
Nám. B. Němcové 383, 551 02 Jaroměř 2
poznámka: Při aktivaci PK 491 847 198
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
8
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
vedoucí odborné skupiny
Šilhánová Hajpišlová Petra, Mgr.
Ved. odboru sociálních věcí
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 847 260 Město Jaroměř
737 204 617
SMS:
fax:
491 810 292
bydliště:
e-mail: [email protected]
Nerudova 528, 547 01 Náchod
poznámka: Při aktivaci PK 491 847 198
ID povodňové komise (POVIS): 271
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
9
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Nové Město nad Metují
adresa: náměstí Republiky, čp. 6, Nové Město nad Metují
Telefon: 491419608, fax: 491419600, e-mail: [email protected], web: http://www.novemestonm.cz, aktualizováno: 18.01.13
Povodňová komise:
předseda
Hable Petr
starosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 419 601 náměstí Republiky 6
739 042 123
SMS:
fax:
491 419 600
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
místopředseda
Tyč Petr, Bc.
tajemník MěÚ
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 419 603 MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6
605 201 072
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: [email protected]
491 471 478
poznámka:
tajemník
Rohulán Jaroslav, Ing.
vedoucí odboru ŽP
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 419 660 MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6
605 201 074
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
Hájek Martin
odbor ŽP - vodní
hospodářství
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 419 663 MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6
736 472 606
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
krizový: 605 201 094
Kábrt Zdeněk
mobil:
Velitel JSDH Nové Město nad
SMS:
Metují
poznámka:
pracoviště: 491 471 150 28. řijna 850, 549 01 Nové Město nad Metují
člen
Malijovská Bronislava,
Mgr.
místostarostka
pracoviště: 491 419 602 náměstí Republiky 6
krizový:
mobil:
739 042 111
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
fax:
491 419 600
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
Sláma Jiří
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 471 158 Policie ČR, obvodní oddělení Nové Město nad Metují, Komenského ul.
605 591 926
SMS:
fax:
e-mail:
bydliště:
poznámka:
člen
Šálek Zdeněk, Ing.
vedoucí provozního
střediska závodu HK
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 088 120 Povodí Labe s.p. - Horní Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec
Králové
602 108 491
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
Finská 12, 787 01 Šumperk
poznámka: v PK ORP HK zástupce zajistí vodohospodářský dispečink PL HK, zastupuje v PK města HK Aleše Millera
člen
Štras Pavel
odbor ŽP - vodní
hospodářství
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 419 664 MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6
736 472 607
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
Trojan Miroslav
vedoucí technických služeb
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 474 014 MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6
605 201 091
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail:
491 473 295
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 276
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
10
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Náchod
adresa: Palachova, čp. 1303, Náchod 1
Telefon: 491405463, fax: 491405462, e-mail: [email protected], web: , aktualizováno: 21.01.13
Povodňová komise:
předseda
Birke Jan
starosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 405 200 Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 54761 Náchod
731 628 305
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
místopředseda
Poul Ondřej, Ing.
Vedoucí odboru ŽP
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 405 463 Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 54761 Náchod
736 613 417
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
tajemník
Sychrovský
Antonín, Ing.
pracovník
vodoprávního
oddělení
krizový:
člen
Bednařík Václav,
Ing.
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 405 461 Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 54761 Náchod
724 179 611
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
mobil:
pracoviště: 491 407 818 Krajská hygienická stanice KHK
731 628 608
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
Jiroušek Ladislav
vedoucí střediska
Náchod
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 407 974 SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., středisko Náchod, Broumovská 90, 547 01
Náchod-M. Poříčí
602 179 705
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
Josefi Miroslav, mj.
Ing.
velitel stanice
krizový: 725 085 102
pracoviště: 950 515 522 Hasičský zách.sbor, Náchodská 530,549 32 Náchod
mobil:
fax:
491 489 112
bydliště:
725 085 102
602 466 551
SMS:
e-mail: [email protected],[email protected]
poznámka: [email protected]
člen
Králíček Václav
úsekový technik
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 422 540 Povodí Labe, prac. Hronov, nám. Čs. armády 1
608 326 471
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
Kuhajdík Miloš,
kpt.Bc.
krizový:
mobil:
pracoviště: 974 534 290 Policie ČR, Krajské ředitelství KHK, 547 45 Náchod
607 802 529
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
Marunová
Jaroslava, Mgr.
krizové řízení
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 405 418 MěÚ Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod
602 473 562
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
člen
Mílová Hana, Mgr.
tajemník městského
úřadu
krizový:
mobil:
pracoviště: 491 405 205 Masarykovo náměstí 40, 547 61Náchod
736 603 426
SMS:
fax:
e-mail: [email protected]
bydliště:
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 74
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
11
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Dobruška
adresa: Náměstí F. L. Věka, čp. 11, Dobruška
Telefon: 494629580, fax: 494629582, e-mail: [email protected], web: http://www.dobruska.cz, aktualizováno: 07.02.13
skupina 1
předseda
Tojnar Petr, Bc.
starosta - Město Dobruška
krizový: 602 114 000
pracoviště: 494 629 640 nám. F. L. Věka, č.p. 11, 518 01 Dobruška
mobil:
fax:
494 629 644
e-mail: [email protected]
bydliště:
494 623 970
Dobruška, Spojovací 918
602 114 000
SMS:
poznámka:
místopředseda
Lžíčař Petr, Ing.
místostarosta
krizový:
mobil:
pracoviště:
777 716 700
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: [email protected]
494 622 142
Orlická 978, 518 01 Dobruška
poznámka:
vedoucí podpůrné skupiny
Klouček Vít, DiS., DiS.
Velitel požární stanice Dobruška, HZS KhK
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 521 684 HZS KhK– požární stanice Dobruška
602 150 930
SMS:
fax:
950 521 685
bydliště:
e-mail: [email protected]
Olešnice v Orl.h. 97
poznámka:
tajemník
Bořek Jaroslav, Bc.
referent kriz. řízení Město Dobruška
krizový: 724 179 765
pracoviště: 494 629 660 Městský úřad Dobruška
mobil:
fax:
724 179 765
SMS:
494 629 644
bydliště:
e-mail: [email protected]
Rychnov nad Kn., Lipovka 28
poznámka:
člen
Antl Radovan, Ing.
vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí
krizový:
mobil:
pracoviště: 494 629 517 Městský úřad Dobruška
724 181 641
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: [email protected]
776 627 062
Čestice čp.121, 517 41 Kostelec n. Orl.
poznámka:
člen
Baše David, Ing.
referent ŽP MÚ Dobruška
krizový:
mobil:
pracoviště: 494 629 560 Městský úřad Dobruška
602 142 872
SMS:
fax:
e-mail: d.base@mestodobruska.cz
bydliště:
Spojovací 917, 518 01 Dobruška
poznámka:
člen
Seidl Tomáš, Ing.
referent ŽP MÚ Dobruška
krizový:
mobil:
pracoviště: 494 629 563 nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška
602 535 054
SMS:
fax:
e-mail: t.seidl@mestodobruska.cz
bydliště:
Lípa nad Orlicí 113, 517 21 Týniště nad Orlicí
poznámka:
člen
Šmídová Věra, Ing.
ved.odd. ŽP MÚ Dobruška
krizový:
mobil:
pracoviště: 494 629 561 nám. F. L. Věka, č.p. 32, 518 01 Dobruška
724 179 761
SMS:
fax:
494 629 582
bydliště:
e-mail: v.smidova@mestodobruska.cz
Dobruška, Družstevní 881, 518 01
poznámka:
poradní člen
Hlaváček Zdeněk, plk., JUDr.
krizový: 725 083 400
pracoviště: 974 536 220 Policie ČR Rychnov nad Kněžnou
mobil:
fax:
724 164 687
SMS:
974 536 108
bydliště:
e-mail: orpcrrk@mvcr.cz
Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1454
poznámka:
poradní člen
Nejedlíková Blanka
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 612 014 Povodí Labe s.p., středisko Žamberk
602 126 917
SMS:
fax:
e-mail:
bydliště:
Žamberk, Kyjevská 967
poznámka:
poradní člen
Vogel Jiří, Ing.
Správa toků
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 860 253 Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové
724 524 235
SMS:
fax:
495 262 391
e-mail: vohel.ost53@lesycr.cz
bydliště:
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 286
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
12
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Kostelec nad Orlicí
adresa: Palackého náměstí, čp. 38, Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494539061,494539062, fax: 494337295, e-mail: kostelec@muko.cz , web: , aktualizováno: 31.01.13
skupina 1
předseda
Bartoš Jiří, Ing.
Starosta města
krizový: 725 453 745
pracoviště: 494 337 267 MěÚ Kostelec nad Orlicí
mobil:
fax:
e-mail: jbartos@muko.cz
SMS:
bydliště:
Kostelec nad Orlicí, Proškova 876
poznámka: Předseda komise
místopředseda
Šabatková Jana
vedoucí SÚŽP MěÚ Kostelec
n. O.
krizový: 724 277 859
pracoviště: 494 337 224 MěÚ Kostelec nad Orlicí
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
494 337 295
e-mail: pkomise@muko.cz
Zahradní 1073
poznámka: jednotná adresa pro doručování na MěÚ Kostelec n. Orlicí - zde rozesílání na jed. členy pov. kom.
člen
Dvořáková Jana, Bc.
referentka SÚŽP MěÚ
Kostelec n. O.
krizový: 773 781 160
pracoviště: 494 337 229 MěÚ Kostelec nad Orlicí, Palackého 38, Kostelec nad Orlicí
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
494 337 295
e-mail: pkomise@muko.cz
Synkov 85, RK
poznámka: jdvorakova@muko.cz
člen
Kalous MichaL, mjr. Bc.
HZS RK
krizový: 724 178 102
pracoviště: 950 520 621 Rychnov nad Kněžnou Kolowratská 862
mobil:
fax:
e-mail: Michal.Kalous@hkk.izscr.cz
SMS:
bydliště:
Roveň 31
poznámka:
člen
Lihaříková Alena
krizové řízení MěÚ Kostelec
n.O.
krizový: 724 179 831
pracoviště: 494 337 237 MěÚ Kostelec nad Orlicí
mobil:
fax:
e-mail: pkomise@muko.cz
bydliště:
Mírová 332, Častolovice
724 179 831
SMS:
poznámka:
člen
Sikorová Monika
referent odb. ŽP MěÚ
Kostelec n. O.
krizový:
mobil:
pracoviště:
773 781 169
SMS:
MěÚ Kostelec nad Orlicí
fax:
494 337 256
e-mail: pkomise@muko.cz
bydliště:
494 546 169
Jehnění 13, Ústí nad orlicí
poznámka: msikorova@muko.cz
člen
Suchodol Milan
úsekový technik Divoká
Orlice
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 611 360 Povodí Labe, s.p., stř. Žamberk, Orlická 1101
602 126 914
SMS:
fax:
465 611 361
bydliště:
e-mail: suchodol@pla.cz
Chelčického 333, 564 01 Žamberk
poznámka: tel. 465 612 014
Kalous Michal, Bc. mjr.
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 520 621
724 178 102
SMS:
fax:
e-mail: Michal.Kalous@hkk.izscr.cz
bydliště:
Roveň 31, Rychnov n. K.
poznámka:
Šrám Pavel, Kpt. Ing.
krizový: 974 536 711
pracoviště: 494 323 045 Policie ČR, Rudé armády 9, Kostelec n. O.
mobil:
fax:
e-mail: rkoopkost@mvcr.cz
SMS:
bydliště:
Rudé armády 1059, Kostelec nad orlicí
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 273
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
13
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Rychnov nad Kněžnou
adresa: Havlíčkova, čp. 136, Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494532890, fax: 494534250, e-mail: hana.synkova@rychnov-city.cz, web: , aktualizováno: 21.01.13
Povodňová komise:
předseda
Skořepa Jan, Ing.
starosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 494 509 100
739 409 181
SMS:
fax:
e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz
bydliště:
poznámka:
místopředseda
Synková Hana, Ing.
vedoucí oddělení ŽP
krizový:
mobil:
pracoviště: 494 509 352
603 184 644
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: hana.synkova@rychnov-city.cz
603 184 644
Mírová 1438
poznámka:
člen
Daníček Josef, npor.Bc.
krizový:
mobil:
pracoviště: 974 536 650 Policie ČR Rychnov nad Kněžnou
605 708 416
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail:
605 708 416
Mírová 1439, Rychnov nad Kněžnou 516 01
poznámka:
člen
Jindra Jiří
vedoucí střediska PLA
Žamberk
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 612 014 Povodí Labe s.p., středisko Žamberk, Žamberk, Orlická 1101
602 108 493
SMS:
fax:
465 611 361
e-mail: jindra@pla.cz
bydliště:
465 619 213
Kunvald čp. 250
poznámka: szamberk@pla.cz
člen
Král Martin, plk. Ing.
ředitel územ. odboru HZS
KHK Rychnov nad
Kněžnou
krizový:
člen
Křížek Vlastimil, Ing.
pracovník odboru ŽP
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 520 620 Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010
724 178 103
SMS:
fax:
494 534 583
e-mail: martin.kral@hkk.izscr.cz
bydliště:
724 178 103
Bílý Újezd 83, 518 01
poznámka:
mobil:
pracoviště: 494 509 361 MěÚ Rychnov nad Kněžnou
736 633 167
SMS:
fax:
e-mail: vlastimil.krizek@rychnov-city.cz
bydliště:
V Poříčí 508, 517 42 Doudleby nad Orlicí
poznámka:
člen
Kunertová Dita, Ing.
pracovník odboru ŽP
krizový: 725 082 451
pracoviště: 494 509 356 MěÚ Rychnov nad Kněžnou
mobil:
fax:
e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz
bydliště:
Solnice, Okružní 216
731 155 798
SMS:
poznámka:
člen
Štícha Jaroslav
informatik
krizový:
mobil:
pracoviště: 494 509 342 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
736 633 178
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: jaroslav.sticha@rychnov-city.cz
736 633 178
Rychnov nad Kněžnou, U Obůrky 1757
poznámka:
člen
Talavašek František,
Bc.
obrana a ochrana
krizový: 725 082 354
pracoviště: 494 509 302 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
mobil:
fax:
736 633 172
SMS:
bydliště:
e-mail: Frantisek.Talavasek@rychnov-city.cz
736 633 172
Lično čp. 34
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 364
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
14
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Dvůr Králové nad Labem
adresa: náměstí T.G.Masaryka, čp. 38, Dvůr Králové nad Labem
Telefon: 499318120, fax: , e-mail: havrdova@mudk.cz, web: http://www.mudk.cz, aktualizováno: 21.02.13
starosta
předseda
Vaňková Edita, Mgr.
Starostka města
krizový:
pracoviště: 499 318 217 MěÚ Dvůr Králové nad Labem
mobil:
737 226 242 fax:
SMS:
737 226 242
499 320 178
bydliště:
e-mail: vankova.edita@mudk.cz
Krkonošská 679
poznámka: 05.03.2012
skupina
tajemník
Havrdová Alena
odbor ŽP - odborný
referent
krizový:
pracoviště: 499 318 120 MěÚ Dvůr Králové nad Labem
mobil:
604 212 699 fax:
e-mail: havrdova.alena@mudk.cz
SMS:
604 212 699
K. Světlé č.p. 2147, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
bydliště:
poznámka: 05.03.2012
člen
Čermáková Jaromíra
úsekový technik
krizový:
pracoviště: 499 320 209 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové - pracoviště Dvůr Králové nad Labem
mobil:
606 634 916 fax:
SMS:
606 634 916
499 320 209
bydliště:
e-mail: cermakova@pla.cz
J. Beneše č.p. 402, 551 02 Jaroměř - Josefov
poznámka: 21.02.2013
člen
krizový:
pracoviště: 499 318 289 MěÚ Dvůr Králové nad Labem
Pácalt Josef , Ing.
mobil:
603 177 272 fax:
e-mail: pacalt.josef@mudk.cz
odbor ŽP - vedoucí odboru
SMS:
603 177 272 bydliště:
Žireč č.p. 142, 544 04 Dvůr Králové nad Labem
poznámka: 05.03.2012
člen
Šévlová Andrea, Mgr.
odbor ŽP - odborný
referent
krizový:
pracoviště: 499 318 161 MěÚ Dvůr Králové nad Labem
mobil:
fax:
e-mail: sevlova.andrea@mudk.cz
SMS:
bydliště:
Březinova č.p. 1341, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
poznámka: 05.03.2012
člen
Šimek Milan, Bc., DiS.
odbor ŽP - odborný
referent
krizový:
pracoviště: 499 318 122 MěÚ Dvůr Králové nad Labem
mobil:
fax:
e-mail: simek.milan@mudk.cz
SMS:
bydliště:
Jaroslava Biliny 2017, Dvůr Králové nad Labem
poznámka: 06.06.2012
člen
Záruba Martin
odbor KTÚ - informatik
krizový:
pracoviště: 499 318 184 MěÚ Dvůr Králové nad Labem
mobil:
fax:
e-mail: zaruba.martin@mudk.cz
SMS:
bydliště:
Sochorova 1549, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
poznámka: 06.06.2012
zapisovatel(ka)
Klustová Anna, Bc.
odbor ŽP - odborný
referent
krizový:
pracoviště: 499 318 274 MěÚ Dvůr Králové nad Labem
mobil:
fax:
e-mail: klustova.anna@mudk.cz
SMS:
bydliště:
č.p. 69, Vítězná – Kocléřov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
poznámka: 05.12.2012
zapisovatel(ka)
Šírková Eva, Ing.
odbor ŽP - odborný
referent
krizový:
pracoviště: 499 318 121 MěÚ Dvůr Králové nad Labem
mobil:
fax:
e-mail: sirkova.eva@mudk.cz
SMS:
bydliště:
5.května čp. 379, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
poznámka: 05.03.2012
ID povodňové komise (POVIS): 284
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
15
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Trutnov
adresa: Slovanské nám., čp. 165, Trutnov 1
Telefon: 499803111, fax: 499803417, e-mail: povoden@trutnov.cz, web: http://www.trutnov.cz, aktualizováno: 24.01.13
Povodňová komise:
předseda
Adamec Ivan, Mgr.
starosta města
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 361 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
603 872 650 fax:
SMS:
e-mail: adamec@trutnov.cz
bydliště:
Volanov, K Rybníčkům 125, 541 01 Trutnov
poznámka:
tajemník
Kasperová Vendula, Bc.
K/ odd. krizového řízení
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 112 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
777 271 488 fax:
SMS:
e-mail: kasperova@trutnov.cz
bydliště:
Akátová 599, 541 02 Trutnov
poznámka:
vedoucí hlásné služby
Povr Karel, Bc.
Velitel Městské policie TU
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 382 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
603 879 783 fax:
SMS:
e-mail: povr@trutnov.cz
bydliště:
Pampelišková 506, 541 02 Trutnov
poznámka:
vedoucí
Franc Miroslav, Ing.
Ved. odb. rozvoje města a úz. plán
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 371 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
604 241 232 fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: franc@trutnov.cz
499 815 970
Křížkovského 517, 541 01 Trutnov
poznámka:
vedoucí
Hendrych Tomáš, Mgr.
2. místostarosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 307 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
603 872 652 fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: hendrych@trutnov.cz
499 814 986
Úpské nábř. 224, 541 01 Trutnov
poznámka:
vedoucí
Horynová Hana, Ing.
1. místostarosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 301 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
603 872 651 fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: horynova@trutnov.cz
499 816 535
V Domcích 129/9, 541 01 Trutnov
poznámka:
kontaktní osoba HZS
Hornych Vlastimil, mjr. Bc.
HZS úz. o. TU
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 525 421 Trutnov, Náchodská 475
602 492 515 fax:
SMS:
e-mail: vlastimil.hornych@hkk.izscr.cz
bydliště:
poznámka: Velitel jednotek
člen
Ábelová Lucie
správní odbor
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 208 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165
731 721 166 fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: abelova@trutnov.cz
Trutnov, Kacíř 54
poznámka:
člen
Andrová Petra, DiS.
odbor životního prostředí
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 252 Trutnov, Slovanské náměstí l65
774 592 184 fax:
SMS:
bydliště:
e-mail:
Trutnov, Úpská 556
poznámka:
člen
Beneš Hynek, PhDr.
vedoucí odd. památkové péče
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 368 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
724 074 185 fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: benes@trutnov.cz
542 34 Malé Svatoňovice, B. Němcové 10
poznámka:
člen
Boušková Jaroslava, Ing.
odd. ochrany prostředí a VH, odbor ŽP
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 256 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165
736 409 434 fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: bouskova@trutnov.cz
Trutnov, Michnova 806
poznámka:
člen
Brázdová Monika, Ing.
odd. ochrany prostředí a VH
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 255 MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165
733 659 102 fax:
SMS:
e-mail: brazdova@trutnov.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Hlíza Marek, Bc.
R/ved. odd. úz. plán. a reg. Rozvoje
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 372 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
723 685 078 fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: hliza@trutnov.cz
Bulharská 57, 541 01 Trutnov
poznámka:
člen
Kotlovský Petr
odd. úz. řízení a stav. řádu, odbor výstavby
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 184 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165
733 334 732 fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: kotlovsky@trutnov.cz
Havlovice 45
poznámka:
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
16
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
člen
Kučera Petr, Ing.
ved. majetkového odboru
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 335 MěÚ Trutnov, Slovanské ám. 165
603 500 461 fax:
SMS:
e-mail: kucera@trutnov.cz
bydliště:
Horní Maršov 213
poznámka:
člen
Labík Lumír, Ing.
ředitel
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 739 414 Technické služby Trutnov
603 863 019 fax:
SMS:
e-mail:
bydliště:
poznámka:
člen
Přibyl František
odbor výstavby, odd. SH a dopravy
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 190 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165
732 748 825 fax:
SMS:
e-mail: pribyl@trutnov.cz
bydliště:
Petrovice 29
poznámka:
člen
Racková Kateřina
R/odd. úz. plán. a reg. rozvoje
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 243 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
604 135 282 fax:
SMS:
e-mail: rackova@trutnov.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Rathouský Luboš, Mgr.
vedoucí odb. Kancelář MěÚ
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 313 MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165
603 150 298 fax:
SMS:
e-mail: rathousky@trutnov.cz
bydliště:
Bohuslavice 86
poznámka:
člen
Rejl Dušan, Mgr.
ved. odboru školství, odbor SV, Š a Z
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 330 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165
731 124 265 fax:
SMS:
e-mail: rejl@trutnov.cz
bydliště:
Trutnov, Tichá 526
poznámka:
člen
Rouha Karel, PaedDr.
Ved. odd. soc. věcí, školství a zdravotnictví
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 328 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
604 205 042 fax:
SMS:
e-mail: rouha@trutnov.cz
bydliště:
Horská 238, 541 01 Trutnov
poznámka:
člen
Síč Tomáš, Bc.
odd. ochrany prostředí a VH, odbor ŽP
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 253 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165
604 102 816 fax:
SMS:
e-mail: sic.tomas@trutnov.cz
bydliště:
Trutnov, Chodská 419
poznámka:
člen
Žáková Eva
odd. evidence a správy majetku, majetkový odbor
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 118 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165
775 388 796 fax:
SMS:
e-mail: zakova@trutnov.cz
bydliště:
Trutov, Říční 63
poznámka:
zapisovatel(ka)
Suchánková Jana
K/odd. KŘ
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 113 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
731 124 271 fax:
SMS:
e-mail: suchankova@trutnov.cz
bydliště:
TU, Za Komínem 489
poznámka:
zapisovatel(ka)
Vetterlová Lenka
K/odd. pers. a mzdové
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 803 110 MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
602 790 895 fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: vetterlova@trutnov.cz
499 813 397
Havlíčkova 12, 541 01 Trutnov
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 279
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
17
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Vrchlabí
adresa: Zámek, čp. 1, Vrchlabí 1
Telefon: , fax: 499421691, e-mail: sobotkajan@muvrchlabi.cz, web: http://www.muvrchlabi.cz, aktualizováno: 21.01.13
Povodňová komise:
předseda
Sobotka Jan, Ing.
starosta
krizový: 725 081 234
pracoviště:
mobil:
fax:
499 421 691
bydliště:
499 425 414
602 320 809
SMS:
Zámek 1, Vrchlabí
e-mail: sobotkajan@muvrchlabi.cz
poznámka:
tajemník
Paučková Milena, ing.
vedoucí oddělení vodního
hospodářství
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 405 704 Městský úřad Vrchlabí, Zámek č.p. 1
737 225 695
SMS:
fax:
e-mail: pauckovamilena@muvrchlabi.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Černý Štěpán
vedoucí PS HL1
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 320 209 Povodí Labe, s.p., středisko Horní Labe, Dvůr Králové, 17.listopadu
2124
602 239 474
SMS:
fax:
e-mail: cernys@pla.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Čivrný Milan, Ing.
velitel Městské policie
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 422 013 Krkonošská 630, Vrchlabí
737 225 687
SMS:
fax:
499 421 691
bydliště:
737 225 663
e-mail: civrnymilan@muvrchlabí.cz
poznámka: 737225663
člen
Erben Petr, Mgr.
velitel JSDH
krizový: 725 086 576
pracoviště:
Auto Škoda Vrchlabí
mobil:
fax:
e-mail: hasici@muvrchlabi.cz
605 293 271
SMS:
bydliště:
poznámka: petr.erben@skoda-auto.cz
člen
Herman Stanislav, kpt.
vedoucí OOP ČR vedoucí OOP
ČR Špindlerův Mlýn
krizový:
pracoviště: 974 539 741 Špindlerův Mlýn, Bedřichov 53
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
974 539 741
e-mail:
poznámka: 158
člen
Horčičko František,
Bc.npor.
vedoucí OOP ČR
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 421 311 Zámecká 53, Vrchlabí
974 539 761
SMS:
fax:
974 539 768
e-mail:
bydliště:
poznámka:
člen
Jansa Marcel, Bc. npor.
vedoucí OOP ČR Hostinné
krizový:
mobil:
pracoviště: 974 539 711 Horská 520, Hostinné
736 685 506
SMS:
fax:
e-mail:
bydliště:
poznámka:
člen
Plašil Alfréd
místostarosta
krizový: 725 082 550
pracoviště: 499 405 351 Zámek 1, Vrchlabí
mobil:
fax:
499 421 691
bydliště:
728 260 814
602 153 467
SMS:
e-mail: plasilalfred@muvrchlabi.cz
poznámka:
člen
Polák Michael, Ing.
ředitel bytového podniku
krizový:
mobil:
pracoviště: 499 405 719 Labská 964, Vrchlabí
604 311 347
SMS:
fax:
e-mail: teplo.krkonose@centrum.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Prokopec Jiří
ředitel Služeb města Vrchlabí
krizový: 737 046 562
pracoviště: 499 422 134 Jihoslovanská 441, Vrchlabí
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
499 692 809
e-mail: vrchlabi@sluzbymesta.cz
poznámka: prokopec@sluzbymesta.cz
člen
Ryndová Eliška, Ing.
ved. odb. rozvoje města a UP
krizový: 737 225 660
pracoviště: 499 405 330 MěÚ Vrchlabí, Zámek 1
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
499 421 691
e-mail: ryndovaeliska@muvrchlabi.cz
poznámka:
člen
Řehák Pavel, Ing.
tajemník MěÚ Vrchlabí
krizový: 725 082 551
pracoviště: 499 405 331 MěÚ Vrchlabí, Zámek 1
mobil:
fax:
499 421 691
e-mail:
bydliště:
493 721 856
Biskupská 179, Nová Paka
602 239 891
SMS:
poznámka:
člen
Švestková Jana, Ing.
správce toků, Lesy ČR, s.p.
krizový:
mobil:
pracoviště: 481 540 169 Čsl. Legií 341, Jílemnice
724 523 251
SMS:
fax:
e-mail: svestkova.ost53@lesycr.cz
bydliště:
poznámka:
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
18
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
člen
Vávra Michal, PhDr.
místostarosta
krizový: 725 082 549
pracoviště: 499 405 726 Zámek 1, Vrchlabí
mobil:
fax:
731 196 703
SMS:
499 421 691
e-mail: vavramichal@muvrchlabi.cz
bydliště:
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 280
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
19
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Králíky
adresa: Velké náměstí, čp. , Králíky
Telefon: 465670701, fax: 465631321, e-mail: kraliky@orlicko.cz, web: http://www.kraliky.eu, aktualizováno: 12.10.11
Povodňová komise:
předseda
Ponocná Jana
starostka
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 670 702 MÚ města Králíky
602 120 803 fax:
SMS:
465 631 321
bydliště:
e-mail: j.ponocna@orlicko.cz
Aloise Jiráska 626, 561 69 Králíky
poznámka:
místopředseda
Bouška Miroslav, Ing.
tajemník MÚ Králíky
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 670 704 MÚ města Králíky
724 041 690 fax:
SMS:
465 631 321
bydliště:
e-mail: m.bouska@orlicko.cz
Jana Nerudy 616, 561 69 Králíky
poznámka: 2. místopředseda
místopředseda
Vyšohlíd Antonín
místostarosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 670 703 MÚ města Králíky
739 410 049 fax:
SMS:
465 631 321
bydliště:
e-mail: a.vysohlid@orlicko.cz
Velké nám. 355, 561 69 Králíky
poznámka:
tajemník
Slavíková Galina
referent OŽP úřadu Králíky
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 670 884 MÚ města Králíky
777 736 316 fax:
SMS:
465 670 804
bydliště:
e-mail: g.slavikova@kraliky.eu
Třebovská 450, 562 01 Ústí nad Orlicí
poznámka:
člen
Illichman Petr
referent ÚPaSÚ úřadu Králíky
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 670 733 MÚ města Králíky
605 959 360 fax:
SMS:
465 631 321
bydliště:
e-mail: p.illichman@orlicko.cz
Kosmonautů 863 561 69 Králíky
poznámka:
člen
Macháček Miroslav, Ba (Hons)
vedoucí odboru VV úřadu Králíky
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 670 871 MÚ města Králíky
777 736 316 fax:
SMS:
465 670 804
bydliště:
e-mail: m.machacek@orlicko.cz
Červená Voda 39, 561 61 Červená Voda
poznámka:
člen
Macošková Renata
referent OŽP úřadu Králíky
krizový:
pracoviště: 465 670 883 MÚ města Králíky
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
465 670 804
e-mail: r.macoskova@orlicko.cz
poznámka:
člen
Maixnerová Jitka
matrika úřadu Králíky
krizový:
pracoviště: 465 670 734 MÚ města Králíky
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
465 631 321
e-mail: j.maixnerova@orlicko.cz
poznámka:
člen
Nosková Dana
vedoucí ÚPaSÚ úřadu Králíky
krizový:
pracoviště: 465 670 731 MÚ města Králíky
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
465 631 321
e-mail: d.noskova@orlicko.cz
Dolní 511 561 69 Králíky
poznámka:
člen
Prausová Jitka
vnější vztahy úřadu Králíky
krizový:
pracoviště: 465 670 705 MÚ města Králíky
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
465 631 321
e-mail: j.prausova@orlicko.cz
Berlínská 406, 561 69 Králíky
poznámka:
člen
Švéda Roman, Ing.
informatik úřadu Králíky
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 670 706 MÚ města Králíky
608 027 298 fax:
SMS:
465 631 321
bydliště:
e-mail: r.sveda@orlicko.cz
Vladislava Vančury 718, 561 69 Králíky
poznámka:
člen
Vacek Jaroslav
informatik úřadu Králíky
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 670 802 MÚ města Králíky
724 358 101 fax:
SMS:
465 670 804
bydliště:
e-mail: j.vacek@orlicko.cz
Tovární 169, 561 69 Králíky
poznámka:
člen
Vogelová Světlana
referentka OVV úřadu Králíky
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 670 872 MÚ města Králíky
777 049 509 fax:
SMS:
bydliště:
465 670 804
e-mail: s.vogelova@orlicko.cz
Nádražní 561 69 Králíky
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 400
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
20
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Žamberk
adresa: Masarykovo nám., čp. 166, Žamberk
Telefon: 465670211, fax: 465670309, e-mail: starosta@muzbk.cz, web: http://www.zamberk.cz, aktualizováno: 24.08.12
Povodňová komise:
předseda
Dytrt Jiří
starosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 670 301 MěÚ Žamberk
775 709 001
SMS:
fax:
465 670 209
e-mail: starosta@muzbk.cz
bydliště:
465 614 227
Školská 1328, Žamberk
poznámka:
místopředseda
Červená Jaroslava, Ing.
vedoucí odboru životního prostředí
krizový: 725 091 168
pracoviště: 465 670 260 MěÚ Žamberk
mobil:
fax:
e-mail: j.cervena@muzbk.cz
bydliště:
Chlečického 1022, Žamberk
724 189 561
SMS:
poznámka:
tajemník
Fikejs Vladimír, Ing.
vedoucí odboru obrany
krizový: 725 092 547
pracoviště: 465 670 218 MěÚ Žamberk
mobil:
fax:
465 670 209
e-mail: v.fikejs@muzbk.cz
bydliště:
465 613 662
U Polikliniky 1059, Žamberk
724 189 560
SMS:
poznámka:
člen
Fiala Petr
starosta
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 676 430 Městský úřad Letohrad
606 634 698
SMS:
fax:
465 621 215
bydliště:
e-mail: petr.fiala@letohrad.eu
Hausenská 864, Letohrad
poznámka:
člen
Schöps Pavel, Ing.
vedoucí oddělení životního prostředí
krizový:
pracoviště: 465 670 263 MěÚ Žamberk
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: p.schops@muzbk.cz
465 527 229
Bratří Čapků 1168, Ústí nad Orlicí
poznámka:
člen
Suchodol Milan
úsekový technik Divoká Orlice
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 611 360 Povodí Labe, s.p., stř. Žamberk, Orlická 1101
602 126 914
SMS:
fax:
465 611 361
bydliště:
e-mail: suchodol@pla.cz
Chelčického 333, 564 01 Žamberk
poznámka: tel. 465 612 014
člen
Suchopová Ria, npor. Ing.
velitel
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 588 111 HZS - požární stanice Žamberk
725 095 005
SMS:
fax:
465 611 530
bydliště:
e-mail: lria.suchopova@pak.izscr.cz
Školská 1328, Žamberk
poznámka:
člen
Wágner Miroslav
starosta Městský úřad Jablonné nad
krizový:
mobil:
pracoviště: 465 461 550
725 092 977
SMS:
fax:
465 461 552
e-mail: starosta@jablonneno.cz
bydliště:
465 642 472
Ostrovní 23, Jablonné nad Orlicí
poznámka: fax 465 642 239
ID povodňové komise (POVIS): 392
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
21
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Hradec Králové
adresa: Československé armády, čp. 408, Hradec Králové
Telefon: 495707649, fax: 495707642, e-mail: Ladislav.Tluka@mmhk.cz, web: http://www.hradeckralove.org, aktualizováno: 16.11.12
Povodňová komise:
předseda
Fink Zdeněk, MUDr.
primátor města
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 707 423 Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
724 514 930
SMS:
fax:
e-mail: zdenek.fink@mmhk.cz
bydliště:
Ulrichovo náměstí 762/6, 500 02 Hradec Králové
poznámka:
místopředseda
Kučera Leoš, Bc.
náměstek primtora
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 707 423 Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
777 715 045
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: leos.kucera@mmhk.cz
602 176 135
Dukelská třída 1641/4, 500 02 Hradec Králové
poznámka:
tajemník
Tluka Ladislav
OŽP, vedoucí oddělení
vodního hospodářství
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 707 649 Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové
731 131 148
SMS:
fax:
495 707 642
bydliště:
e-mail: ladislav.tluka@mmhk.cz
Klumparova 608, Hradec Králové
poznámka: fax2: 495707100
člen
Brejcha Vladimír, Ing.
manager provozu rozvod
vody
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 715 241 Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec
Králové
602 485 051
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: vladimir.brejcha@khp.cz
495 211 669
L.Štúra 820, Hradec Králové 2, 500 02
poznámka: alter. telefon: 495 406 102, zástupuje v PK města HK Ing. Pavla Lipovského
člen
Kříž Miloš, JUDr.
vedoucí odboru obrany a
krizového řízení
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 707 390 Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové
731 131 199
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: milos.kriz@mmhk.cz
603 202 623
Grégrova 335, 533 74 Horní Jelení
poznámka:
člen
Nesl Rostislav, kpt.
PeaDr.
vrchní komisař
krizový: 974 526 101
pracoviště: 974 526 225 PČR, ÚO Hradec Králové
mobil:
fax:
e-mail: hkvs@mvcr.cz
bydliště:
Vrchlického 1230, 500 02 Hradec Králové
721 527 532
SMS:
poznámka:
člen
Šálek Zdeněk, Ing.
vedoucí provozního
střediska závodu HK
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 088 120 Povodí Labe s.p. - Horní Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec
Králové
602 108 491
SMS:
fax:
e-mail: salek@pla.cz
bydliště:
Finská 12, 787 01 Šumperk
poznámka: v PK ORP HK zástupce zajistí vodohospodářský dispečink PL HK, zastupuje v PK města HK Aleše Millera
člen
Šedivá Iva, Ing.
vedoucí OŽP
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 707 640 Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové
731 131 146
SMS:
fax:
e-mail: iva.sediva@mmhk.cz
bydliště:
Máchova 101, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
poznámka:
člen
Todtová Monika, MUDr.
vedoucí oddělení hygieny
obecné a komunální
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 058 422 KHS Khk Hradec Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
736 698 464
SMS:
fax:
495 058 502
bydliště:
e-mail: monika.komarkova@khshk.cz
Václavkova 1614/5, 500 02 Hradec Králové
poznámka: zastoupena MUDr. Beranovou
člen
Vymlátil Radek, plk. Ing.
ředitel odboru IZS
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 530 710 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, U přívozu 122, 500
03 Hradec Králové
724 178 739
SMS:
fax:
950 531 115
e-mail: radek.vymlatil@hkk.izscr.cz
bydliště:
499 813 589
M. Pujmanové 286, 541 01 Trutnov
poznámka: alter. telefon: 950 530 104 - operační, zastupuje kpt. Ing. David Petřík
zástupce člena
Beranová Eva, MUDr.
vedoucí odboru
protiepidemického
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 058 302 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19,
500 02 Hradec Králové
731 628 628
SMS:
fax:
495 058 502
e-mail: eva.beranova@khshk.cz
bydliště:
495 273 138
Durychova 1387, Hradec Králové
poznámka: zastupuje MUDr. Komárkovou
zástupce člena
Heřmánek Miroslav, kpt.
Bc.
vrchní komisař
krizový: 974 526 101
pracoviště: 974 526 290 PČR, ÚO Hradec Králové
mobil:
fax:
e-mail: hkvs@mvcr.cz
bydliště:
Rohovládova Bělá 52, 533 43 Rohovládova Bělá
606 659 761
SMS:
poznámka:
zástupce člena
Krátký Jaromír
pracovník odboru krizového
řízení
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 707 393 Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové
731 131 019
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: jaromir.kratky@mmhk.cz
777 309 079
Vysocká 551, Hradec Králové 11
poznámka:
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
22
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
zástupce člena
Marek Josef
manažer provozu výroby
vody
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 715 287 Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec
Králové
602 485 053
SMS:
fax:
495 107 193
e-mail: josef.marek@khp.cz
bydliště:
495 406 102
Na Výsluní 1335, 500 08 Hradec Králové
poznámka: zastupuje Ing. Vladimíra Brejchu
zástupce člena
Miller Aleš
úsekový technik Labe
152-183, Metuje 0-16
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 088 129 Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
606 633 177
SMS:
fax:
e-mail: miller@pla.cz
bydliště:
Rodov 24, 503 03 Smiřice
poznámka: zastupuje Ing. Zdeněk Šálek
zástupce člena
Petřík David, kpt. Ing.
vedoucí oddělení IZS
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 530 142 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, U přívozu 122, 500
03 Hradec Králové
602 161 488
SMS:
fax:
950 531 115
bydliště:
e-mail: david.petrik@hkk.izscr.cz
Mrštíkova 931, Hradec Králové 9
poznámka: alter. telefon: 950 530 104 - operační, zastupuje plk. Ing. Radka Vymlátila
ID povodňové komise (POVIS): 36
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
23
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
ORP Nový Bydžov
adresa: Masarykovo náměstí, čp. 1, Nový Bydžov
Telefon: 495490310, fax: 495493446, e-mail: starosta@novybydzov.cz, web: http://www.novybydzov.cz, aktualizováno: 07.03.12
Povodňová komise:
předseda
Louda Pavel, Ing.
Starosta města Nový Bydžov
krizový: 602 364 224
pracoviště: 495 703 911
mobil:
fax:
e-mail: starosta@novybydzov.cz
bydliště:
Jos. Jungmanna 1576, 504 01 Nový Bydžov
602 364 224
SMS:
poznámka:
místopředseda
Orel Bohumil, Mgr.
Místostarosta města Nový Bydžov
krizový: 602 469 521
pracoviště: 495 703 911
mobil:
fax:
602 469 521
SMS:
bydliště:
e-mail: orel@novybydzov.cz
495 492 374
Alšova 246, Nový Bydžov
poznámka: 495490377 (hlavní zaměstnání – Gymnázium) - neuvolněn
tajemník
Kunst Ondřej, DiS.
vedoucí odd. kriz. řízení, MěÚNB
krizový: 608 036 135
pracoviště: 495 703 917 MěÚ Nový Bydžov, Masarykovo nám.1
mobil:
fax:
608 036 135
SMS:
495 703 985
bydliště:
e-mail: kunst@novybydzov.cz
Al. Gallata 14, Nový Bydžov
poznámka:
člen
Česáková Marcela, Ing.
Tajemník MěÚ Nový Bydžov
krizový: 602 620 888
pracoviště: 495 703 911
mobil:
fax:
602 620 888
SMS:
bydliště:
e-mail: cesakova@novybydzov.cz
495 492 771
Dukelská 1403, Nový Bydžov
poznámka:
člen
Kafka Karel, npor. Bc.
Velitel HZS N.B.
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 530 182
604 118 950
SMS:
fax:
e-mail: psnovybydzov@hkk.izscr.cz
bydliště:
Dr.J.Ezopa 1687, Nový Bydžov
poznámka:
člen
Kožíšek Josef, Ing.
Ředitel Technické Služby N.B.
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 493 828
603 545 090
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail:
495 492 864
28. října 1670, Nový Bydžov
poznámka: mobil 495490316(práce) - 2 pevné linky do zaměstnání
člen
Kraus Jiří
Vedoucí
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 490 320 VAK Nový Bydžov
602 104 316
SMS:
fax:
e-mail:
bydliště:
Havlíčkova 65, 504 01 Nový Bydžov
poznámka:
člen
Lakatoš Luděk, prap.
Velitel SDH N.B.
krizový: 725 082 434
pracoviště: 950 530 182
mobil:
fax:
e-mail: PSnovybydzov@tiscali.cz
bydliště:
Jos. Mánesa, Nový Bydžov
604 118 950
SMS:
poznámka:
člen
Vízková Libuše, Ing.
odd. živ. prost., MěÚ N.B.
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 703 962
775 860 712
SMS:
fax:
e-mail: vizkova@novybydzov.cz
bydliště:
U Plovárny 1416, Nový Bydžov
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 277
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
24
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
Ústřední povodňová komise
adresa: Vršovická, čp. 1442, Hlavní město Praha
Telefon: 267121111, fax: 267310920, e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz, web: http://www.mzp.cz, aktualizováno: 07.12.12
Povodňová komise:
předseda
Chalupa Tomáš, Mgr.
ministr
krizový:
mobil:
pracoviště: 267 122 710 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10
602 367 281
SMS:
fax:
bydliště:
e-mail: tomas.chalupa@mzp.cz
224 314 313
Farní 879/21, Praha 6 - Střešovice
poznámka:
místopředseda
Kubice Jan
ministr
krizový:
mobil:
pracoviště: 974 833 151 Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7
734 640 150
SMS:
fax:
974 833 560
bydliště:
e-mail: ministr@mvcr.cz
Vidovice 52, Kunice 251 63
poznámka:
tajemník
Randová Hana, Ing.
ředitelka odboru ochrany
vod
krizový:
mobil:
pracoviště: 267 122 473 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10
602 405 236
SMS:
fax:
267 126 473
bydliště:
e-mail: hana.randova@mzp.cz
Bezručova 1950/9, 390 03 Tábor
poznámka:
člen
Bendl Petr, Ing.
ministr
krizový:
mobil:
pracoviště: 221 812 333 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1
606 626 298
SMS:
fax:
222 315 725
e-mail: petr.bendl@mze.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Hrbata Michael, Ing.
náměstek ministra
krizový:
mobil:
pracoviště: 973 200 023 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
606 768 522
SMS:
fax:
e-mail: michael@hrbata.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Kalous Miroslav, Ing.
náměstek ministra pro
regionální, územní a bytovou
politiku MMR
krizový:
mobil:
pracoviště: 224 861 202 Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
724 602 811
SMS:
fax:
224 861 240
e-mail: miroslav.kalous@mmr.cz
bydliště:
poznámka: další telefony: 224861645
člen
krizový:
Matej Miroslav, Ing., Ph.D. mobil:
724 570 279
náměstek sekce 04
SMS:
pracoviště:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
fax:
e-mail: miroslav.matej@mfcr.cz
bydliště:
Kodaňská 45, 101 00 Praha 10
poznámka:
člen
krizový:
Opata Aleš, brig. gen. Ing. mobil:
606 629 954
zást. náčelníka GŠ - ředitel
SMS:
SOC MO
poznámka:
pracoviště: 973 216 003 Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
člen
Punčochář Pavel, RNDr.,
CSc.
ředitel sekce vodního
hospodářství
krizový:
pracoviště: 221 812 362 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha
člen
Ryba Drahoslav, plk. Ing.
generální ředitel HZS ČR
krizový:
mobil:
602 159 184
SMS:
fax:
224 314 071
e-mail:
bydliště:
fax:
221 812 977
e-mail: puncochar@mze.cz
bydliště:
poznámka: další telefony: *221 811 111
mobil:
pracoviště: 950 819 220 Ministerstvo vnitra
603 178 302
SMS:
fax:
950 819 960
bydliště:
e-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz
Radostín nad Oslavou 29, PSČ 594 44
poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230
člen
Valenta Vladimír, MUDr.,
Ph.D.
hlavní hygienik
krizový:
mobil:
pracoviště: 224 972 433 Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2
724 189 019
SMS:
fax:
e-mail: vladimir.valenta@mzcr.cz
bydliště:
Na Pískovně 493, 460 14 Liberec 12
poznámka:
Pracovní štáb Ústřední povodňové komise
vedoucí pracovního štábu
Randová Hana, Ing.
ředitelka odboru ochrany
vod
krizový:
mobil:
pracoviště: 267 122 473 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10
602 405 236
SMS:
fax:
267 126 473
bydliště:
e-mail: hana.randova@mzp.cz
Bezručova 1950/9, 390 03 Tábor
poznámka:
zástupce vedoucího
pracovního štábu
Hanuška Zdeněk, plk. Dr.
Ing.
ředitel odboru IZS a výkonu
služby
krizový:
zástupce vedoucího
pracovního štábu
Reidinger Josef, Ing.
odbor ochrany vod MŽP
krizový: 606 612 698
pracoviště: 267 122 998 Ministerstvo životního prostředí
mobil:
fax:
mobil:
pracoviště: 950 819 710 MV-GŘ HZS ČR
602 373 462
SMS:
fax:
950 819 964
bydliště:
e-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz
Heranova 1545, 155 00 Praha 5
poznámka:
606 612 698
SMS:
267 310 920
bydliště:
e-mail: josef.reidinger@mzp.cz
Libeř 134, p. Dolní Břežany
poznámka:
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
25
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
člen pracovního štábu
Beneš Jiří, Ing.
tajemník KS MD
krizový: 725 001 704
pracoviště: 225 131 170 Ministerstvo dopravy
mobil:
fax:
724 336 972
SMS:
225 131 118
bydliště:
e-mail: jiri.benes@mdcr.cz
Pevnostní 4, 160 00 Praha 6
poznámka:
člen pracovního štábu
Daňhelka Jan, RNDr.,
Ph.D.
náměstek ředitele
krizový:
mobil:
pracoviště: 241 765 713 Český hydrometeorologický ústav
724 108 009
SMS:
fax:
244 032 342
e-mail: danhelka@chmi.cz
bydliště:
poznámka:
člen pracovního štábu
Dědková Věra, Ing.
VO financování územních
rozpočtů
krizový:
mobil:
pracoviště: 257 042 478 Ministerstvo financí
737 226 216
SMS:
fax:
257 043 212
e-mail: vera.dedkova@mfcr.cz
bydliště:
251 610 992
Bašteckého 2556/9, 155 00 Praha 5
poznámka:
člen pracovního štábu
Fiala Milan, plk. Ing.
ved. oddělení krizového
řízení
krizový: 725 190 082
pracoviště: 974 834 251 Policejní prezidium ČR
mobil:
fax:
725 190 082
SMS:
974 834 730
bydliště:
e-mail: skrpp@mvcr.cz
Za dvorem 1776, 142 00 Praha 4
poznámka:
člen pracovního štábu
Janiga Ján, Mgr.
krizový:
mobil:
pracoviště: 224 864 001 MMR - odbor koncepce regionálního rozvoje
724 172 537
SMS:
fax:
234 154 007
bydliště:
e-mail: jan.janiga@mmr.cz
Leknínova 644/5, 251 01 Říčany u Prahy
poznámka:
člen pracovního štábu
Lafek Miroslav, plk. Ing.
ředitel odboru operačního
plánování SOC
krizový:
mobil:
pracoviště: 973 217 639 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
602 112 881
SMS:
fax:
e-mail:
bydliště:
poznámka:
člen pracovního štábu
Pokorný Daniel, Ing.
ředitel odboru státní správy
ve VH a správy povodí
krizový:
mobil:
pracoviště: 221 812 567 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha
602 169 131
SMS:
fax:
221 812 964
bydliště:
e-mail: pokorny@mze.cz
Magistrů 7, 140 00 Praha 4
poznámka:
člen pracovního štábu
Prudil Luděk, plk. Ing.
ředitel odboru operačního
řízení
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 819 720 MV - GŘ HZS ČR
602 373 463
SMS:
fax:
950 819 965
e-mail: ludek.prudil@grh.izscr.cz
bydliště:
poznámka:
člen pracovního štábu
Ratajová Jana, Ing.
odbor ochrany a podpory
veřejného zdraví
krizový:
mobil:
pracoviště: 224 972 923 Ministerstvo zdravotnictví
737 578 039
SMS:
fax:
224 972 105
e-mail: jana.ratajova@mzcr.cz
bydliště:
257 924 990
Z. Nyplové 855, 156 00 Praha 5
poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz
člen pracovního štábu
Sedláček Miloš, Ing.
ředitel
krizový:
mobil:
pracoviště: 222 241 362 Vodní díla - TBD a.s., Praha
777 769 322
SMS:
fax:
224 212 803
e-mail: sedlacek@vdtbd.cz
bydliště:
251 562 051
Klapilova 3, 150 00 Praha 5
poznámka: telefon pracoviště: 221 408 334
ID povodňové komise (POVIS): 430
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
26
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
Povodňová komise Středočeského kraje
adresa: Zborovská, čp. , Praha 5
Telefon: 257280156, 950870444, fax: 257280313, 950870150, e-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz, web: http://www.kr-stredocesky.cz, aktualizováno:
04.02.13
Povodňová komise:
předseda
Řihák Josef, MVDr.
hejtman
krizový:
pracoviště: 257 280 228 Hejtmanství Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: rihak@kr-s.cz
724 232 479
Třída Osvobození 384, 261 01 Příbram VII
poznámka:
člen
Císař Zdeněk, MVDr
ředitel
krizový:
mobil:
pracoviště: 317 742 045 Krajská veterinární správa,Černoleská 1929, Benešov
607 603 514
SMS:
fax:
317 723 072
e-mail: z.cisar.kvss@svscr.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Guth Rostislav, Ing.
vedoucí odd. ochrany
obyvatelstva
krizový:
mobil:
pracoviště: 236 002 950 Magistrát hl.m.Prahy, nám. Franze Kafky1,110 00 Praha 1
737 213 013
SMS:
fax:
236 007 017
e-mail: rostislav.guth@praha.eu
bydliště:
223 006 878
Leopoldova 2043, 149 00 Praha 4-Chodov
poznámka: zam. 236 002 952
člen
Kendík Tomáš, Ing.
ředitel sekce správy povodí
krizový:
mobil:
pracoviště: 221 401 461 Holečkova 8, 150 24 Praha 5
724 152 289
SMS:
fax:
257 326 310
bydliště:
e-mail: tomas.kendik@pvl.cz
K Celinám 98, 154 00 Praha - Lochkov
poznámka: dispečink: 257 329 425
člen
Keřka Josef, Ing., Ph.D.
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
krizový:
mobil:
pracoviště: 257 280 396 KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
606 787 764
SMS:
fax:
257 280 170
bydliště:
e-mail: kerka@kr-s.cz
V Zahrádkách 297, 252 45 Ohrobec
poznámka:
člen
Kremsa Jiří, Ing.
technický ředitel
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 088 700 Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3
602 126 867
SMS:
fax:
495 088 702
e-mail: kremsa@pla.cz
bydliště:
495 269 028
K Rybníku 209, 500 11 Hradec Králové
poznámka:
člen
Krýsa Ivo, JUDr.
ředitel KHS
krizový:
mobil:
pracoviště: 234 118 215 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
737 204 968
SMS:
fax:
224 916 561
bydliště:
e-mail: info@khsstc.cz
V Olšinách 2272/118, 100 00 Praha 10
poznámka:
člen
Kudláček Michal
vedoucí odd. plaveb. dozoru
krizový:
mobil:
pracoviště: 234 637 420 Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170
04 Praha 7 - Holešovice
739 773 974
SMS:
fax:
266 710 545
e-mail: kudlacek@spspraha.cz
bydliště:
251 620 057
Husníkova 2080/8, 150 00 Praha 5 - Stodůlky
poznámka:
člen
Kurka Daniel, Ing.
ředitel pobočky ČHMÚ
krizový:
mobil:
pracoviště: 244 032 550 ČHMÚ, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 6
724 178 154
SMS:
fax:
244 032 500
e-mail: kurka@chmi.cz
bydliště:
244 401 907
Na Homoli 18/2007, 143 00 Praha 4
poznámka:
člen
Matula Martin, Ing.
vedoucí provozu
krizový: 724 342 302
pracoviště: 416 707 857 Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55
Terezín
mobil:
fax:
e-mail: matula@poh.cz
SMS:
bydliště:
Slavíčkova 137/2, 412 01 Litoměřice
poznámka:
člen
Navrátil Luboš, Ing.
Vedoucí oddělení IZS a
obrany
krizový:
mobil:
pracoviště: 257 280 156 KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
724 033 768
SMS:
fax:
257 280 313
bydliště:
e-mail: navratil@kr-s.cz
Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5-Barandov
poznámka: KÚ SČK
člen
Robek Václav, ppor.
vedoucí poříčního oddělení
krizový: 725 067 146
pracoviště: 974 882 760 Krajské ředitelství policie Stč.kraje, Poříční oddělení Slapy, Třebenice
49, 252 09 Třebenice
mobil:
fax:
SMS:
bydliště:
e-mail: stcposlapy@mvcr.cz
poznámka:
člen
Svatoš Miloslav, plk. Ing.
ředitel HZS kraje
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 870 102 HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
602 352 100
SMS:
fax:
950 870 148
e-mail: miloslav.svatos@sck.izscr.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Štětina Zdeněk, Ing.
ředitel KÚ
krizový:
mobil:
pracoviště: 257 280 242 KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
602 704 771
SMS:
fax:
257 280 203
bydliště:
e-mail: stetina@kr-s.cz
Dlážděná 165, Kačice, okres Kladno
poznámka:
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
27
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
člen
Šulc Pavol, prap.
pracovník
krizový:
mobil:
pracoviště: 973 206 157 KVV Stč.kraje, VZ 3131, U Sluncové 395/4, 186 00 Praha 8
733 342 066
SMS:
fax:
973 208 813
e-mail: kvvpraha@army.cz
bydliště:
poznámka:
pracovní skupina
vedoucí pracovní skupiny
Málek Antonín, Ing.
vedoucí oddělení vodního
hospodářství
krizový:
mobil:
pracoviště: 257 280 217 KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11 150 21 Praha 5
724 181 243
SMS:
fax:
257 280 170
e-mail: malek@kr-s.cz
bydliště:
311 625 523
Okružní 1468, 266 01 Beroun II
poznámka:
člen pracovní skupiny
Babka Josef
krizový:
mobil:
pracoviště: 257 280 182 KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
602 447 999
SMS:
fax:
257 280 170
bydliště:
e-mail: babka@kr-s.cz
Nad Stadionem 346, 267 01 Králův Dvůr
poznámka: KÚ SČK
člen pracovní skupiny
Behina Miroslav, Ing.
krizový:
mobil:
pracoviště: 950 870 251 HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
724 179 672
SMS:
fax:
950 870 181
bydliště:
e-mail: miroslav.behina@sck.izscr.cz
Cimburkova 15-Penzion Blaník, 130 00 Praha 3-Žižkov
poznámka: HZS SČK
člen pracovní skupiny
Březina Karel, Ing.
vedoucí centrálního
vodohospodářekého
dispečinku
krizový:
člen pracovní skupiny
Chalupník Petr, kpt. Ing.
krizový:
mobil:
pracoviště: 221 404 495 Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
724 602 947
SMS:
fax:
257 326 310
bydliště:
e-mail: karel.brezina@pvl.cz
Táborská 350/32, 140 00 Praha 4
poznámka: dispečink 257329425
mobil:
pracoviště: 950 870 188 HZS Středočeského kraje, J. Palacha 1970, Kladno
724 180 571
SMS:
fax:
950 870 148
bydliště:
e-mail: petr.chalupnik@sck.izscr.cz
Čechova 2465, 276 01 Mělník
poznámka:
člen pracovní skupiny
Endlicher Jiří, Ing.
vodohospodářský dispečer
krizový:
mobil:
pracoviště: 221 401 463 Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
724 903 164
SMS:
fax:
257 326 310
bydliště:
e-mail: jendlicher@pvl.cz
Zázvorkova 2000/20, 155 00 Praha 5
poznámka: dispečink 257329425
člen pracovní skupiny
Feygl Jiří, Ing.
ředitel závodu Střední Labe
krizový:
mobil:
pracoviště: 466 864 400 Povodí Labe, s.p., Teplého 2014, 531 56 Pardubice
602 437 772
SMS:
fax:
466 864 402
bydliště:
e-mail: feygl@pla.cz
Břetislavova 72, 537 01 Chrudim
poznámka:
člen pracovní skupiny
Jevín Martin, Ing.
krizový:
mobil:
pracoviště: 257 280 550 KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
602 185 318
SMS:
fax:
257 280 313
bydliště:
e-mail: jevin@kr-s.cz
Nad Olšinami 2480/25, 100 00 Praha 10
poznámka: KÚ SČK
člen pracovní skupiny
Novotná Eva, Ing
vedoucí oddělení péče o
majetek
krizový:
mobil:
pracoviště: 416 707 829 Povodí Ohře,s.p.,Pražská 319,411 55 Terezín
606 754 213
SMS:
fax:
416 707 812
bydliště:
e-mail: enovotna@poh.cz
Kardinála Trochty 526/24, 412 01 Litoměřice
poznámka:
člen pracovní skupiny
Rácová Olga
krizový:
mobil:
pracoviště: 257 280 668 KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
602 475 751
SMS:
fax:
257 280 313
bydliště:
e-mail: racova@kr-s.cz
Rodopská 3147, 143 00 Praha 4-Modřany
poznámka: KÚ SČK
člen pracovní skupiny
Růžička Jaroslav, kpt.
policejní komisař
krizový:
mobil:
pracoviště: 974 861 836 Odbor Pořádkové a železniční Policie ČR, Na Baních 1535, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
602 663 689
SMS:
fax:
974 861 843
e-mail: stckraj@mvcr.cz
bydliště:
274 864 717
Janovská 398, 101 00 Praha 10
poznámka:
člen pracovní skupiny
Visinger Pavel, Ing.
krizový:
mobil:
pracoviště: 257 280 651 KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
724 187 425
SMS:
fax:
257 280 170
bydliště:
e-mail: visinger@kr-s.cz
Olbrachtova 495/25, 289 22 Lysá nad Labem
poznámka: KÚ SČK
ID povodňové komise (POVIS): 398
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
28
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
Liberecký kraj
adresa: U Jezu, čp. 642, Liberec
Telefon: 739541627(tajemníkPK), fax: 485226444, e-mail: povoden@kraj-lbc.cz, web: http://povoden.kraj-lbc.cz, aktualizováno: 11.02.13
Povodňová komise:
předseda
Půta Martin, Bc.
Liberecký kraj - hejtman
krizový:
pracoviště: 485 226 300
U jezu 642/2a, 461 80 Liberec
fax:
e-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
bydliště:
Turistická 197, 46334 Hrádek nad Nisou – Donín
krizový: 725 070 003
pracoviště: 485 226 460
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
mobil:
fax:
e-mail: zuzana.kocumova@kraj-lbc.cz
bydliště:
Sosnová 468/6, 460 15 Liberec
pracoviště: 485 226 432
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
fax:
e-mail: jaroslav.svoboda@kraj-lbc.cz
bydliště:
Michelský Vrch 919/7, 460 14 Liberec
mobil:
602 490 016
SMS:
poznámka:
zástupce předsedy
Kocumová Zuzana, Bc.
Liberecký kraj - statutární
náměstek hejtmana
603 157 569
SMS:
poznámka:
tajemník
Svoboda Jaroslav, Ing.
Krajský úřad Libereckého
kraje - odbor ŽPZ - vodní
hospodářství - voda území ve správě Povodí
Labe a.s.
krizový:
člen
Broulík Rudolf, Mgr.
Krajský úřad Libereckého
kraje - vedoucí oddělení
krizového řízení
krizový: 725 070 002
pracoviště: 485 226 200
U jezu 642/2a, 46180 Liberec
mobil:
fax:
e-mail: rudolf.broulik@kraj-lbc.cz
bydliště:
Křižany 348, 463 53 Křižany
člen
Franko Milan, plk. Mgr.
PČR - KŘP Libereckého
kraje - ředitel
krizový: -
pracoviště: 974 461 221
Nám. Dr. Beneše 584/24, 460 32 Liberec
mobil:
fax:
e-mail: reditel.krplb@mvcr.cz
mobil:
739 541 627
SMS:
poznámka:
739 541 593
SMS:
poznámka:
602 583 160
SMS:
bydliště:
481 673 668
Žižkov 1176, 512 51 Lomnice nad Popelkou
poznámka:
člen
Havlík René, Mgr.
KÚ Libereckého kraje ředitel
krizový: 725 070 004
pracoviště: 485 226 470
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
mobil:
fax:
e-mail: rene.havlik@kraj-lbc.cz
bydliště:
Soukenická 834/1, 460 06 Liberec 6
pracoviště: 950470020(111)
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec
fax:
e-mail: roman.hlinovsky@hzslk.cz
bydliště:
Na Výsluní 1306, 277 11 Neratovice
pracoviště: 485 226 485
U jezu 642/2, 461 80 Liberec
fax:
e-mail: josef.jadrny@kraj-lbc.cz
bydliště:
Vackova 376, Liberec
pracoviště: 485 226 429
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
fax:
e-mail: jaroslava.janeckova@kraj-lbc.cz
739 541 680
SMS:
poznámka:
člen
Hlinovský Roman, plk.
Ing.
HZS LK - ředitel
krizový:
mobil:
724 185 582
SMS:
poznámka:
člen
Jadrný Josef
Liberecký kraj - náměstek
hejtmana, resort životního
prostředí a zemědělství
krizový:
člen
Janečková Jaroslava,
Ing.
Krajský úřad Libereckého
kraje - vedoucí odboru ŽPZ
krizový:
člen
Jaroušek Jaroslav, Ing.
Povodí Labe, s.p. - ředitel
krizový:
mobil:
602 778 279
SMS:
poznámka:
mobil:
739 541 508
SMS:
bydliště:
487 523 348
Hrubínova 3320, 470 01 Česká Lípa
poznámka:
mobil:
602 411 290
SMS:
pracoviště: 483 704 463
Jablonec nad Nisou
fax:
e-mail: jarousek@pla.cz
bydliště:
483712229,483312120 Rýnovická 2, Jablonec nad Nisou
poznámka:
člen
Košková Irena, Ing.
Liberecký kraj - správa
povodňového portálu,
správa GIS
krizový:
člen
Suchý Tomáš, Ing.
Povodí Ohře, s.p., závod
Terezín - vedoucí
provozního střediska
Česká Lípa
krizový:
pracoviště: +420 485 226 412
U jezu 642/2a, 46180 Liberec
mobil:
+420 739 541 626 fax:
e-mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz
SMS:
+420 739 541 626
Podlesí 604, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
bydliště:
poznámka: správa povodňového portálu
mobil:
606 757 481
SMS:
pracoviště: 487 823 650
Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa
fax:
e-mail: suchy@poh.cz
487 823 650
bydliště:
Zahrádky 58, 471 01 Zahrádky
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 394
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
29
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
Krajská povodňová komise Pardubického kraje
adresa: Komenského nám., čp. 125, Pardubice
Telefon: , fax: , e-mail: , web: http://www.pardubickykraj.cz, aktualizováno: 26.11.12
Povodňová komise:
předseda
Netolický Martin, JUDr.,
Ph.D
hejtman
krizový:
mobil:
pracoviště: 466 026 113 Pardubický kraj
606 652 574
SMS:
fax:
e-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz
bydliště:
poznámka:
místopředseda
Kroutil Václav, Ing.
Radní Pardubického kraje
krizový:
mobil:
pracoviště: 466 026 120 Pardubický kraj
724 652 043
SMS:
fax:
e-mail: vaclav.kroutil@pardubickykraj.cz
bydliště:
poznámka:
tajemník
Hejduk Josef, Ing.
vedoucí OŽPZ
krizový:
mobil:
pracoviště: 466 611 350 Krajský úřad Pardubického kraje
724 096 502
SMS:
fax:
e-mail: josef.hejduk@pardubickykraj.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Boňatovský Aleš, Ing.
vedoucí odd. krizového řízení
krizový:
mobil:
pracoviště: 466 026 173 Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125
724 096 512
SMS:
fax:
466 026 386
e-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz
bydliště:
poznámka:
člen
krizový:
Černohorský Aleš, Mjr. Mgr. mobil:
606 604 036
náměstek ředitele HZS PK
SMS:
pracoviště: 950 570 160 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
fax:
e-mail: ales.cernohorsky@pak.izscr.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Folprecht Jaroslav, Ing.
ředitel úřadu
krizový:
mobil:
pracoviště: 466 026 384 Krajský úřad Pardubického kraje
606 652 567
SMS:
fax:
e-mail: jaroslav.folprecht@pardubickykraj.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Foltýn Miroslav, Ing.
vedoucí útvaru
vodohospodářského plánování
krizový:
mobil:
pracoviště: 541 637 637 Povodí Moravy, Brno, Dřevařská 11
724 532 065
SMS:
fax:
541 637 231
e-mail: foltyn@pmo.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Hroudová Jana, Ing.
vedoucí odd. VH OŽPZ
krizový: 724 496 036
pracoviště: 466 026 512 Krajský úřad Pardubického kraje
mobil:
fax:
728 115 906
SMS:
e-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Kvapil Milan, Ing.
ředitel závodu
krizový:
mobil:
602 405 959
SMS:
pracoviště: 466 868211
Povodí Labe, s.p. Pardubice
fax:
e-mail: kvapil@pla.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Němec Miroslav, Ing.
ředitel
krizový:
mobil:
pracoviště: 466 052 710 Správa a údržba silnic Pardubického kraje
602 361 132
SMS:
fax:
e-mail: miroslav.nemec@suspk.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Polívka Vlastimil, Mjr.
Vedoucí odd. obranných
příprav
krizový:
mobil:
pracoviště: 973 243 231 KVV Pardubice
724 605 464
SMS:
fax:
e-mail:
bydliště:
poznámka:
člen
Sajdl Tomáš, Ing
vedoucí správy toků, OPL
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 860 270 Lesy ČR, Hradec Králové
724 523 953
SMS:
fax:
e-mail: sajdl.ost53@lesycr.cz
bydliště:
poznámka:
člen
Šiftař Zdeněk, RNDr.
ředitel pobočky ČHMÚ Hradec
Králové
krizový:
mobil:
pracoviště: 495 705 010 ČHMÚ pobočka Hradec Králové, Dvorská 410, 503 11 Hradec
Králové - Svobodné Dvory
724 179 393
SMS:
fax:
495 705 001
e-mail: siftar@chmi.cz
bydliště:
poznámka: 495 705 010, 724 179 393
člen
Vykydal Antonín, MUDr.
ředitel
krizový:
mobil:
pracoviště: 466 531 930 KHS Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice
602 233 939
SMS:
fax:
466 531 950
bydliště:
466 647 616
e-mail: reditel@khspce.cz
poznámka:
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
30
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
člen
Záhorský Jan, Plk.Mgr.
pověřený pracovník Policie ČR
krizový:
mobil:
pracoviště: 974 561 290 Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje
606652008-souk fax:
SMS:
e-mail: krp.pu@mvcr.cz
bydliště:
poznámka:
ID povodňové komise (POVIS): 396
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
31
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
adresa: čp. ,
Telefon: 492150000, fax: , e-mail: , web: , aktualizováno: 02.11.12
ID povodňové komise (POVIS): 11071
Povodňový plán : kraj Královéhradecký
32
Povodňové komise, tisk : 05.03.2013 08:47:45
Download

Adresář povodňového plánu - Povodňový plán Královéhradeckého