01/2015
PŘÍLOH A O ZDR AVÍ PRO L A ICKOU V EŘE J NOST
Jak na virová onemocnění u dětí
Zimní tipy
z lékárny
Výsledky průzkumu Lékárníci doporučují
inzerce
Chcete si užít zimní radovánky?
Myslete na prevenci!
• prírodní
prípravek
ˇ
ˇ
ˇ i dospelé
ˇ
• pro deti
www.inpharm.cz
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. K dostání v lékárnách a na www.samoleceni.cz
Na stránkách této přílohy usilujeme o vzdělávání, a to zejména
tam, kde existuje reálná možnost vyvolat odpovídající zájem široké veřejnosti o vlastní
zdraví. Cílem tohoto časopisu
není podpora předepisování,
prodeje nebo spotřeby léků, jejichž profily nebo příklady jsou
zde uvedeny pro výše zmiňovanou edukaci.
Podepsané články vyjadřují názory
autorů. Za články označené jako
inzerce, komerční prezentace, PR
a za obsah inzerátů redakce nezodpovídá. Tvrzení v nich obsažená se
nemusí vždy shodovat s názorem
redakce.
Vydává:
EDUKAFARM, spol. s r.o., V Areálu 1243,
Jesenice, tel: 224 252 435, fax: 222 516 048,
e-mail: [email protected]
Šéfredaktor: PharmDr. Zdeněk Procházka
Odborná redakce: PharmDr. Vladimír Végh,
PharmDr. Lucie Kotlářová, MUDr. Pavel
Kostiuk, CSc., MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,
PhDr. Pavel Taněv
Manažer projektu:
Mgr. Stanislava Chramostová, tel:
728 361 116
Poradní sbor: viz www.edukafarm.cz
Číslo 1/2015, ročník 13
Registrováno pod č. MK ČR E 14879
ISSN 1214-5009
PharmDr. Zdeněk Procházka
PTEJTE SE LÉKÁRNÍKA
Při užívání antibiotik mám velké zažívací potíže. Slyšela jsem,
že jsou na to dobrá probiotika.
Těch je ale velké množství, která
bych si tedy měla koupit?
Zažívací problémy jsou velmi
častými nežádoucími účinky léčby
antibiotiky. Dochází totiž k narušení bakteriální mikroflóry, což může vést k řadě zdravotních obtíží – od zhoršeného trávení přes plynatost a zácpu nebo průjem až po různé infekce –, protože narušení střevní mikroflóry oslabuje
imunitní systém. Obecně se proto doporučuje při léčbě
antibiotiky doplňovat probiotické bakterie. Na trhu je
pro běžné použití velké množství probiotik, avšak většinu
z nich antibiotika zahubí. Ojedinělou výjimku představuje
speciální kmen Bacillus clausii v přípravku Probacin. Tyto
probiotické bakterie mají velmi vysokou odolnost vůči nejčastěji používaným antibiotikům, a tak jim jejich současné
podávání nevadí. Navíc samy produkují obrannou látku
(clausin), která brání růstu jiných patogenních bakterií. Nakládání s léky v českých domácnostech
STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV ZVEŘEJNIL KONCEM LOŇSKÉHO
ROKU VÝSLEDKY PRŮZKUMU „REÁLNÉ VYUŽITÍ LÉČIV A JEHO FINANČNÍ
DOPAD NA ZDRAVOTNÍ SYSTÉM V ČR“, JEHOŽ CÍLEM BYLO ZJISTIT, V JAKÉ
MÍŘE A S JAKÝMI FINANČNÍMI DOPADY ZŮSTÁVAJÍ PŘEDEPSANÉ I VOLNĚ
PRODEJNÉ LÉKY BEZ VYUŽITÍ.
Z auditu lékárniček v 1000 českých domácnostech vyplynulo, že pouze 52 % z nich
odevzdává léky v lékárně (což je jediný správný způsob likvidace léků), 24 % je vyhazuje
společně s běžným odpadem a 7 % je spláchne do WC. Zbytek domácností nevyužité léky
odevzdá v ordinaci lékaře, případně si je ponechává doma.
Téměř polovina domácností uvedla, že léky,
které mají doma a nepoužívají je, mají „do zásoby“, u 36 % dotázaných lék zbyl poté, co jim
byla nasazena jiná léčba, nebo se u nich objevily nežádoucí účinky (16 %). Ve 13 % případů se jedná o léky, které v domácnosti zbyly
po zemřelém členu rodiny, v dalších 13 % pak
o léky, u nichž prošla doba použitelnosti.
Z průzkumu také vyplynulo, že pouze 39 %
lidí vždy čte příbalový leták léku, přesně podle
doporučení lékaře či lékárníka léky užívají jen
2/3 lidí, ostatní je užívají jinak, než jaké bylo
doporučení.
Další část průzkumu se zaměřila na množství
lékového odpadu, který byl likvidován v jednotlivých krajích. Objem lékového odpadu
z lékáren má obecně stoupající tendenci, v roce
2013 bylo zlikvidováno 281 tun. Likvidace
těchto nepoužitelných léků přišla kraje dohromady na 7,8 milionu korun.
Nevyužité léky v roce 2013 v číslech
léky odevzdané v lékárnách:
1,2 mld. Kč
léky odevzdané v ordinacích: 171 mil. Kč
léky vyhozené do popelnic,
495 mil. Kč
spláchnuté do WC:
náklady na likvidaci
7,8 mil. Kč
lékového odpadu:
Více informací je k dispozici na informačním
portálu pro veřejnost www.olecich.cz.
PORADÍ VÁM NA
DOBRÉ RADY Z LÉKÁRNY
Každoročně chytnu během podzimu a zimy nejméně čtyřikrát virózu, z níž se pak nejméně týden vzpamatovávám. Co mám dělat?
Zimním infekcím se ubrání jen silný organizmus. Proto je vhodné organismus na tuto zátěž připravit. Ke stále častěji využívaným možnostem
patří tzv. imunomodulace. Jde o cílené ovlivňování imunitního systému
směrem ke stavu fyziologické rovnováhy. Proto je vhodná nejen u oslabených, ale také u alergických osob, u nichž by samotná stimulace imunitního systému mohla vyvolat zhoršení alergických reakcí. Mezi nejlépe
prověřené „imunomodulanty“ patří účinná látka imunoglukan, již obsahuje stejnojmenný přípravek. Působí přes imunitní buňky ve sliznici
střeva, které „upozorňují“ na možnou infekci. Tyto buňky se tak připraví
na možný útok a přecházejí do ostatních částí těla (sliznice, krev, lymfatické uzliny atd.), aby zde zajišťovaly účinnou obranu. Na rozdíl od očkování tak nechrání pouze proti jednomu onemocnění, ale fungují jako
obranný štít proti bakteriálním, virovým, plísňovým či kvasinkovým infekcím. Jak zaznělo, imunoglukan působí také proti alergickým reakcím.
Nedávno mi lékař sdělil, že mám nádorové onemocnění. Mé známé
pomohla infuzní terapie vitaminem C? Je pro mě vhodná?
U onkologicky nemocných stoupá denní potřeba vitaminu C, což způsobuje zejména zvýšená poptávka imunitního systému. Nadto ve vysokých dávkách vitamin C nádorové buňky ničí, zatímco zdravé buňky chrání. Nitrožilní podání vitaminu C proto zlepší protinádorovou imunitu, sníží nežádoucí
účinky chemoterapie a radioterapie a zvýší kvalitu života i šanci na uzdravení. Nitrožilní podání infuzí je nutné, neboť je zapotřebí dostat do krevní
plazmy dávku v řádu gramů, která zde vytvoří koncentraci schopnou zajistit
uvedené účinky. Při podání vitaminu C ústy – díky omezeným transportním
možnostem ve střevě – lze dosáhnout v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze běžných, nikoli však léčivých účinků.
Tuto doplňkovou terapii provádí například zdravotnické zařízení inPHARM
CLINIC v Jesenici u Prahy ([email protected], tel.: 241 416 990,
724 521 161) a v něm klinická onkoložka MUDr. Marta Holíková. V případě, že je pro pacienta toto pracoviště daleko, je možné se obrátit na místně příslušného lékaře, který se touto terapií zabývá (viz www.vitamin-C-infuze.cz).
Občas mě bolí koleno a kyčel. Trpím vředovou chorobou, a proto nemohu užívat nesteroidní antirevmatika (ibuprofen ad.). Existuje jiná
terapie, myslím nějaké léky, které bych si mohla koupit v lékárně?
Doporučujeme kolagenové Guna MD injekce, které jsou dostupné bez
předpisu, i když aplikovat je musí lékař. A nejde jen o vředovou chorobu,
mnozí pacienti užívají warfarin, mají nemocná játra nebo jim hůře pracují ledviny. Jiní užívají 10 a více léků pro jiné choroby a analgetika nebo nesteroidní antirevmatika jim není možné kvůli lékovým interakcím předepsat. Proto
doporučujeme Guna MD injekce, jež redukují bolest pohybového aparátu,
nepoškozují játra ani ledviny, nevyvolávají krvácení do gastrointestinálního
traktu a nemají lékové interakce s jinými léčivy. Nejvíce pacientů je MD injekcemi léčeno pro bolesti dolních zad, dochází k výrazné redukci bolesti,
zlepšení chůze a rozsahu pohybu v páteři, k návratu do zaměstnání z pracovní
neschopnosti, zlepšení kvality života. Dále lze dosáhnout výrazné redukce bolesti při bolesti horní části zad, hlavy, artrózy kolene I. a II. stupně, artrózy kyčelního kloubu I. a II. stupně, u vyššího stupně artrózy se např. odloží datum
operace. Úspěch se dostavuje i při léčbě bolestí ramenního kloubu či bolestí
malých kloubů ruky.
Bojujte
proti chřipce
přírodní silou
Přírodní doplněk stravy
Catś Claw
Královna léčivých
rostlin z Amazonie
Název je odvozen od španělského Uňa de
Gato, což znamená kočičí dráp.
Jejím domovem je Peru, kde ji Inkové
užívali jako univerzální lék.
Kočičí dráp (Vilcacora, Uncaria Tomentosa, Cat´s Claw)
ǩSċLUR]HQ£REUDQ\VFKRSQRVWLPXQLWQ¯V\VW«P
ǩQRUP£OQ¯VWDYNORXEĝ
Akční balení
150tablet + 50tablet zdarma
Vyrábí
Olimpex, spol. s r.o,
Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
Tel: 585 414 138
www.olimpex.cz
česká firma s více jak
23 letou tradicí
ZIMNÍ TIPY Z LÉKÁRNY
ENTERINA®
při střevním dyskomfortu spojeném s řídkou
Bepella® - dětská
mast na opruzeniny
•
či častou stolicí pro udržení fyziologického
stavu střevní sliznice
Osvědčená mast pro péči
o citlivou dětskou pokožku
pod plenkami.
• obsahuje extrakt z borůvek, vitaminy B1, B2, B3, B5, B6, B12, K
a probio kum
• Obsahuje rybí olej a další
účinné látky, které udržují
pokožku vláčnou a hladkou.
K dostání ve Vaší lékárně
www.muller-pharma.cz
ANTISTRES
Doplněk stravy
·
·
·
·
·
·
·
Kozlík lékařský
zklidňuje při stresu
Vitánie snodárná
podporuje opětovné nabytí duševní
rovnováhy
posiluje odolnost ke stresu, usnadňuje
vyrovnávání se stresem
pomáhá v období mentálního i fyzického
napětí a úzkosti
Rozchodnice růžová
pomáhá organismu v adaptaci na
psychický stres
stimuluje nervový systém, podporuje
dobrou náladu
příznivě působí při únavě a bolestech
hlavy vyvolané stresem
• výborná chuť
po borůvkách
• prak cká jednorázová
léková forma vhodná
i pro cestování
www.samoleceni.cz
doplněk stravy
inzertní projekt
Jak na pigmentové skvrny?
Syncare White Action krém – dokáže zcela
odstranit nebo potlačit hyperpigmentace pleti.
Působí spolehlivě a nevratně. To znamená, že
zesvětlené místo opět nepigmentuje. Působí
samostatně a není ho třeba doplňovat dalšími
přípravky.
Syncare White Action krém se lehce vetře do
postižených míst dvakrát denně po dobu čtyř
až šesti měsíců.
Účinné látky: kyselina azelaová, kyselina mléčná
Cena přípravku Syncare White Action je 593 Kč.
www.syncare.cz
PROBACIN®ATB
při užívání an bio k pro udržení
SAFRAMYL
přírodní pomocník
v boji se sklíčenou
náladou a duševní
únavou
přirozené střevní mikroflóry
doplněk stravy
• vysoká odolnost vůči
širokému spektru
an bio k
• prak cká jednorázová
léková forma pro
celou rodinu
www.samoleceni.cz
4
doplněk stravy
• obsahuje extrakt z šafránu, L-tryptofan a vitamin B6, který
přispívá k normální psychické činnos , normální činnos
nervové soustavy a ke snížení míry únavy a vyčerpání
• bez nežádoucích účinků a lékových interakcí
K dostání v lékárnách a na www.samoleceni.cz
SPECIÁLNÍ POTRAVINY
PRO KLIDNÉ TRÁVENÍ
PharmDr. Vladimír Végh
Edukafarm s.r.o., Praha
VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU, DYSPEPSIE, CROHNOVA CHOROBA TO VŠECHNO
JSOU ONEMOCNĚNÍ TRAVICÍHO TRAKTU, KTERÉ TRÁPÍ MNOHO LIDÍ, NEMAJÍ VŠAK ZCELA ZŘEJMOU
VYVOLÁVAJÍCÍ PŘÍČINU. PROTO I POUŽÍVANÁ LÉČBA VĚTŠINOU POUZE ODSTRAŇUJE PŘÍZNAKY, ALE
NEDOKÁŽE ODSTRANIT ZDROJ NEMOCI. NEJNOVĚJŠÍ VĚDECKÉ POZNATKY VŠAK UKAZUJÍ, ŽE ZAJÍ
MAVÉ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ MOHOU NABÍDNOUT NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ POTRAVINY.
Tyto účinky byly popsány u exudátu mízy z rostliny Pistacia lentiscus L. var. Chia, známého též pod jménem masticha nebo mastix. Poznatky o využití této látky u trávicích
těžkostí byly v arabských zemích známy už ve starověku, ale
až komplexní vědecké studie dokázaly její účinky přesvědčivě popsat a vysvětlit.
Podle těchto poznatků dokáže mastix při dlouhodobém
užívání ničit bakterii Helicobacter pylori, která způsobuje
peptické vředy, gastritidu a duodenitidu (zánět dvanáctníku). Dokáže však ničit také řadu dalších organismů, jako
např. bakterie Escherichia coli, Staphylococcus aureus nebo
Salmonella enteritidis, jež se často podílejí na průjmových
onemocněních. Velmi slibné výsledky lze očekávat od
mastixu i v případech těch onemocnění trávicího traktu,
na nichž se významně podílí nadměrný stres, jako je např.
funkční dyspepsie, nebo u nemocí autoimunitního
původu, jako je např. Crohnova choroba. Nezpochybnitelnou výhodou mastixu je pozitivní vliv na celé trávicí ústrojí, jeho protizánětlivé a analgetické účinky.
Vlastnosti mastixu jako farmaceutické
látky a jeho kvalitativní parametry jsou
přesně definovány v Evropském lékopise.
Čistý standardizovaný mastix v nejvyšší
kvalitě, sušený vzduchem, bez jakýchkoliv
konzervantů, je proto legislativně schválen jako potravina pro zvláštní lékařské
účely. Na český trh jej pod názvem Tarmin dodáva společnost Brainway Inc.,
s.r.o., a k dostání je ve všech lékárnách.
Nový fenomén na trhu:
TARMIN PROFESSIONAL
Potravina pro zvláštní
ůĠŬĂƎƐŬĠƷēĞůLJ
dĂƌŵŝŶWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůũĞƉŽƚƌĂǀŝŶĂƉƌŽnjǀůĄƓƚŶşůĠŬĂƎƐŬĠ
ƷēĞůLJ͕ŬƚĞƌĄũĞƉƎşŵŽƵƌēĞŶĂƉƌŽŽƐŽďLJ͗
•ഩƐǀƎĞĚŽǀŽƵĐŚŽƌŽďŽƵǎĂůƵĚŬƵĂĚǀĂŶĄĐƚŶşŬƵ
•ഩƌŽŚŶŽǀŽƵĐŚŽƌŽďŽƵ
•ഩĚLJƐƉĞƉƐŝş
jēŝŶŶŽƵůĄƚŬŽƵũĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjŽǀĂŶljƐƵƓĞŶljĞdžƵĚĄƚ
njWŝƐƚĂĐŝĂůĞŶƟƐĐƵƐ>͘ǀĂƌ͘ŚŝĂ͕ŬƚĞƌljǀljnjŶĂŵŶĢ
ŽŵĞnjƵũĞŬŽůŽŶŝnjĂĐŝƚƌĄǀŝĐşŚŽƷƐƚƌŽũşĐŚŽƌŽďŽƉůŽĚŶljŵŝ
ŵŝŬƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵLJ͕ƚůƵŵşnjĄŶĢƚůŝǀĠƉƌŽĐĞƐLJ a ƐŶŝǎƵũĞ
ƉƎşƉĂĚŶĠďŽůĞƐƟ͘
KďƐĂŚƵũĞƉŽƵnjĞƉƎşƌŽĚŶşůĄƚŬLJ͕ŶĞǀLJŬĂnjƵũĞǎĄĚŶĠ
njŶĄŵĠŶĞǎĄĚŽƵĐşƷēŝŶŬLJ͘
W\1WZs<KWKZhh:1><\/͕><ZE1/s|/sKs1WKZ/͘
<ĚŽƐƚĄŶşďĞnjƉƎĞĚƉŝƐƵǀůĠŬĄƌŶĄĐŚ͕ŶĞďŽŶĂǁǁǁ͘ďǁLJ͘Đnj͘
ĞnjƉůĂƚŶĄŝŶĨŽůŝŶŬĂ͗ϴϬϬϵϬϬϵϵϱ
sljƌŽďĐĞ͗ƌĂŝŶǁĂLJ/ŶĐ͘Ɛ͘ƌ͘Ž͘
inzerce
LÉ
OTC
Í
LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ 2014
DOPOR
UČ
UJ
SEZNAMTE SE S VÝSLEDKY
PRŮZKUMU
ÍCI
RN
Á
K
2014
Prostřednictvím odborného časopisu Farminews a na seminářích kon nuálního vzdělávání LÉKÁRNA 2020 probíhá tradičně
již sedm let průzkum, v němž jsou lékárníci a farmaceu č asisten dotazováni na přípravky, jež oni sami preferují při řešení nejčastějších zdravotních problémů. Průzkumu se v roce 2014 zúčastnilo 422 farmaceutů a farmaceu ckých laborantů
pracujících v českých lékárnách. Informace získané z tohoto projektu by měly být ku prospěchu jak lékárníkům, kteří mohou
porovnat své zkušenos s kolegy z jiných lékáren, tak především široké pacientské veřejnos , jíž se tak dostává možnost
seznámit se s doporučeními odborníků. Přinášíme vám malou ochutnávku.
BRADAVICE
Název přípravku (účinná látka)
DEZINFEKČNÍ A ANTIBAKT. LOKÁLNÍ PŘÍPRAV.
Třída
Četnost
Název přípravku (účinná látka)
PHYTENEO KOLODIUM FORTE
ZP
39,6 %
BETADINE (povidonum iodinatum)
DUOFILM (acidum lacticum, acidum salicylicum)
WARTNER BRADAVIČNÍK
LP
ZP
30,1 %
11,4 %
HOREČKA DĚTI
LP
38,1 %
PANADOL (paracetamolum)
PARALEN (paracetamolum)
LP
LP
27,4 %
22,7 %
KŮŽE, NEHTY, VLASY
LP
27,5 %
LP/ZP
LP
24,2 %
17,5 %
IMUNOGLUKAN P4H
DS
31,6 %
FARMAX PREVENTAN
GS IMUNOSTIM
DS
DS
24,1 %
6,7 %
SARAPIS/ SARAPIS Soja
DS
44,1 %
GS MERILIN
MENOFEM
DS
DS
17,7 %
8,0 %
PARODONTAX
K
25,7 %
LACALUT ACTIV
CORSODYL (chlorhedini digluconatis solutio)
K
LP
20,5 %
14,1 %
KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE
BIOSIL PLUS
DS
34,3 %
REVALID (vitaminy, jiné kombinace)
DONNA HAIR
LP
DS
14,8 %
7,0 %
NACHLAZENÍ A PŘÍZNAKY CHŘIPKY
PARALEN GRIP (paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, coffeinum)
VICKS SYMPTOMED (paracetamolum, quaifenesinum, phenyephrini hydrochloridum)
Četnost
IMUNOSTIMULACE
NUROFEN (ibuprofenum)
COLDREX (paracetamolum, coffeinum, phenylephrini hydrochloridum, vit. C)
DETTOL (benzalconii chloridum)
SEPTONEX (carbethopendecinii bromidum)
Třída
LP
LP
LP
PARODONTÓZA
36,2 %
35,4 %
9,7 %
SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE
VITAMINY PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY
WOBENZYM (směs enzymů)
LP
69,9 %
APO-CURENZYM
PHLOGENZYM (směs enzymů)
DS
LP
13,9 %
11,6 %
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
FEMIBION
DS
38,3 %
GS MAMAVIT
CALIBRUM Babyplan/Mami
DS
DS
28,1 %
11,4 %
ZÁNĚTY MOČOVÝCH CEST
ALPECIN
K
26,7 %
WALMARK URINAL
DS
25,2 %
NEOCAPIL (minoxidilum)
VICHY DERCOS
LP
K
10,8 %
9,7 %
VALOSUN UROVAL
SWISS MEGA BRUSINKY
DS
DS
23,0 %
11,7 %
Kompletní výsledky všech 48 kategorií průzkumu naleznete na www.lekarnici-doporucuji.cz
Vysvětlivky: LP – léčivý přípravek, ZP – zdravotnický prostředek, DS – doplněk stravy, K – kosmetika
CO JE V LÉKÁRNÁCH NOVÉHO
PhDr. Pavel Taněv, Edukafarm, Praha
S datem 1. ledna 2015 nastala v lékárnách řada změn. Bezprostředně se sice týkají lékárníků,
dopad však budou mít nepochybně také na pacienty.
Nejobvyklejším očekáváním klientů je, že léky zlevní. Je to pro letošek reálné? DPH na léky klesla z 15 na 10 %. U cenově regulovaných
léků ke snížení ceny dojde, u volně prodejných však ceny o 5 % klesnout nemusí, neboť někteří výrobci s koncem roku jejich ceny zvýšili.
Lékárníci se domnívají, že úpravy budou spíše kosmetické.
Kromě výrobní ceny a marže distributora vstupují významně do konečných kalkulací u regulovaných léků úhrady pojišťoven. Protože ty
letos nejspíš budou klesat rychleji než ceny léků, projeví se to ve vyšších doplatcích pro pacienty. Bohužel.
Dobrou zprávou pro klienty je, že s prvním lednem skončily regulační poplatky za recept. Jedním z důvodů je, že neplnily svůj deklarovaný účel, neboť stát nebyl schopen zajistit, aby se vybíraly bez výjimky. Někteří provozovatelé lékáren a orgány regionální samosprávy
nabízeli klientům kompenzaci. Tam, kde ji nenabízeli, nejednoho
dlouholetého klienta ztratili. Tyto poplatky navíc vnášely zmatek do
cenotvorby a přispívaly k tomu, že lidé začali lékárny vnímat více
jako obchody, kde jde hlavně o peníze a teprve potom o poskytování
zdravotních služeb.
PROVĚŘTE SI , ZDA JE
SLEVA OPRAVDU SLEVOU
Ústup od praxe „peníze až na prvním místě“ zpět k odbornosti však
nejspíš nebude úplný a nepovede ke srovnatelným podmínkám výdeje
léků na předpis ve všech lékárnách. Někteří provozovatelé našli v marketingových praktikách zalíbení a vrhli se na doplatky. Až 50% slevu
z doplatku na lék slibují vybraným skupinám, dětem a seniorům.
Na skutečnost, že se taková výhoda může lehce zvrátit ve svůj pravý opak, upozornil v minulých dnech prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba: „Kampaň již nezdůrazňuje, že jde
o slevu z teoretických maximálních doplatků, a už vůbec se pacienti
nedozvědí, že často lze daný přípravek zaměnit za ‚stejný‘ od jiného
výrobce a zcela bez doplatku. Vzhledem ke konstrukci slevy se již ne
zcela překvapivě setkáváme s případy, kdy je lék pro pacienta i po 50%
slevě na doplatku dražší než v jiné lékárně bez jakékoli ,slevy‘.“
Před každou návštěvou lékárny tedy není od věci zapnout počítač
a hledat a hledat a hledat.
inzerce
VYHRAJ MULTIVITAMINY
Více informací přímo na
www.obchudekprozdravi.cz
Doplněk stravy
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
NA PŮL ROKU ZDARMA
7
IMUNOGLUKAN: PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKŮ
PRO SPRÁVNOU IMUNITU
Odborná redakce Edukafarm
PORUCHY IMUNITY JSOU V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ
ŘADY FAKTORŮ MODERNÍ SPOLEČNOSTI STÁLE
ČASTĚJŠÍM FENOMÉNEM. ZVÝŠENÁ NEMOCNOST JE
NEPŘÍJEMNÁ SAMA O SOBĚ, SOUVISEJÍCÍ VÝPADKY
Z PRÁCE AŤ UŽ Z DŮVODU NEMOCI VLASTNÍ, NEBO
NEMOCI DĚTÍ JSOU PAK DNES ČASTO I PROBLÉMEM
EKONOMICKÝM. PROTO JSOU MOŽNOSTI, JAK
ODOLNOST VŮČI NEMOCEM ZLEPŠIT, VELMI CENNÉ.
V průzkumu „Lékárnící doporučují 2014“ byla na imunitu
už popáté za sebou nejčastěji doporučována řada doplňků stravy
IMUNOGLUKAN!
né – malé děti už od jednoho roku věku). Výrobce – společnost
Pleuran – věnuje velkou pozornost přísnému klinickému ověřování vlastností svých produktů. Účinnost byla testována na předních
českých a slovenských pracovištích, výsledky byly nedávno publikovány v renomovaných vědeckých časopisech a vyvolaly zaslouženou pozornost lékařské veřejnosti.
Kromě těchto vědeckých důkazů však hodnotu řady IMUNOGLUKAN potvrzují každodenní zkušenosti pediatrů, maminek i lékárníků. A právě kombinace těchto „informačních
zdrojů“ vede k důvěře, která už popáté v průzkumu Lékárníci
doporučují prokázala, že stojí na pevných základech.
inzerce
Imunoglukan P4H®
doplněk stravy
JEDINEČNÝ IMUNOGLUKAN
Tyto doplňky stravy obsahuje přírodní komplex nazývaný imunoglukan a vitamin C, jehož přítomnost přispívá
k normální funkci imunitního systému a k ochraně buněk
před oxidativním stresem. Podle struktury patří imunoglukan do velké rodiny tzv. beta-glukanů, ale kvůli svým
specifickým vlastnostem nese samostatné jméno, které reflektuje jeho hlavní oblasti použití.
obsahuje imunoglukan a vitamin C
PRO FYZIOLOGICKOU FUNKCI IMUNITY
KÁ
ÍCI
RN
DOPOR
UČ
Í
OTC
UJ
Tato účinná látka je vyráběna patentovaným způsobem
z plodnic hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus), díky čemuž
se vyznačuje mimořádně nízkým obsahem balastních
látek a jedinečným „odhalením“ účinných struktur. Její
účinnost tak významně převyšuje produkty obsahující jak
samotnou hlívu ústřičnou (či jiné „medicinální“ houby),
tak beta-glukany izolované z jiných zdrojů (např. kvasniční).
LÉ
Současné poznatky charakterizují imunoglukan především jako imunomodulátor. Znamená to, že dokáže vyváženě regulovat naši imunitní odezvu. Kromě stimulace v případě oslabené protiinfekční imunity tak dokáže
i utlumit patologicky nadměrnou aktivitu imunity odpovídající za alergické reakce.
OVĚŘENÁ ÚČINNOST
Řadu IMUNOGLUKAN reprezentují tři doplňky stravy: Imunoglukan kapsle, určené pro starší děti a dospělé, Imunoglukan ACUTE!, určený pro urgentní použití
v případě akutního problému, a Imunoglukan sirup, určený hlavně pro děti (a hlavně pro ty nejčastěji nemoc-
VÍTĚZ
pětinásobný vítěz ankety Lékárníci doporučují
v kategorii „imunita“ v letech 2010–2014
K dostání v lékárnách a na www.samoleceni.cz
www.inpharm.cz, www.imunoglukan.cz
VITAMINY PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ:
LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ FEMIBION
I když je těhotenství zcela přirozený proces, stojí za to zamyslet se nad výživou těhotných žen. Ty samozřejmě nevyžadují
žádnou „tabulkově přesnou“ výživu a vhodně zvolená strava dokáže pokrýt většinu nároků vyvíjejícího se dítěte. Někdy však
jídelníček nebývá op mální, a třebaže op mum příjmu řady živin vykazuje rela vně velký rozptyl, existuje jeden vitamin,
který má pro vyvíjející se plod význam zcela zásadní a jehož nedostatek se nevypla riskovat – a m je kyselina listová.
PROČ KYSELINA LISTOVÁ?
Kyselina listová patří mezi vitaminy skupiny B. V organismu je
nepostradatelná pro dělení buněk a krvetvorbu. Má pozitivní vliv
na průběh těhotenství a na správný vývoj nenarozeného dítěte. Nedostatek kyseliny listové v těhotenství vede ke zvýšenému riziku
rozštěpových vad neurální trubice a zvýšenému riziku předčasných
porodů.
KDYŽ KYSELINA LISTOVOU,
TAK V AKTIVNÍ FORMĚ
Kyselina listová ve stravě i většině doplňků stravy nebo léků je
pouze tzv. provitaminem. Proto, aby mohla v těle pomáhat, musí se
přeměnit (metabolizovat) na tzv. aktivní foláty. Pro tuto přeměnu
je nezbytný specifický enzym (ve zkratce zvaný MTHFR). Avšak
téměř 50 % žen má aktivitu tohoto enzymu z genetických příčin
sníženou. Snížené je tak i množství vznikajících aktivních folátů a
to se pak může nepříjemně odrazit zejména v obdobích, kdy žena
potřebuje kyseliny listové pro dva, tedy v období těhotenství.
Společnost Merck jako jediná dodává na trh v přípravcích FEMIBION kyselinu listovou ve formě aktivního folátu – tzv. metafolinu. Tato forma kyseliny listové je přímo biologicky aktivní a
nedostatek kyseliny listové efektivně řeší i v případech některých
poruch potřebného enzymatického aparátu. Tím, že je metafolin
biologicky aktivní, je po podání tělu ihned k dispozici a využije se
lépe než podaná kyselina listová.
METAFOLIN PRO VŠECHNY TĚHOTNÉ
I když těhotné ženy normálně potřebují vyšší dávku jódu ve stravě než ostatní populace, existují zdravotní stavy (některá onemocnění štítné žlázy), kdy se zvýšený přívod jódu nedoporučuje. FEMIBION proto myslí i na tyto ženy a multivitaminové přípravky
vyrábí také vždy ve verzi bez jódu. Díky tomu ani tato skupina žen
není připravena o výhody, jež metafolin přináší.
FEMIBION = KOMPLEXNÍ PÉČE
Řada doplňků stravy FEMIBION tak specificky reaguje na potřeby všech těhotných a kojících žen: díky použití metafolinu dokáže dodávat potřebnou kyselinu listovou všem ženám, díky variabilnímu složení s jódem nebo bez něj reaguje na možná onemocnění
štítné žlázy a doplněním omega-3 nenasycených mastných kyselin
(DHA) v pozdějších stadiích těhotenství a při kojení reaguje na
změny výživových požadavků v průběhu vývoje dítěte. Právě díky
této komplexní péči se zřejmě stala i lékárníky nejčastěji doporučovanou pro doplnění výživy těhotných a kojících žen.
inzerce
Moderní maminka ví, co potřebuje
lléty prověř
prověřená
kvalita
CH 15 FB 03
* IMS 2012–2014
Větší jistota pro maminku i miminko díky obsahu Metafolinu®.
Metafolin® (L-methylfolát) se společně s kyselinou listovou podílí na správném dělení buněk.
Více na www.femibion.cz
Doplněk stravy
JAK SE ZBAVIT SKLÍČENÉ NÁLADY
MUDr. Jiří Slíva, Edukafarm
KAŽDÉHO Z NÁS OBČAS PŘEPADNE SKLÍČENOST. PODNĚCUJÍ JI ŽIVOTNÍ SITUACE, KTERÉ JEN
TĚŽKO PŘEKONÁVÁME A VYROVNÁVÁME SE S NIMI. MŮŽE JÍT O PRACOVNÍ PROBLÉMY,
STRES, STAVY VYČERPÁNÍ, PARTNERSKÉ NESHODY, RODINNÉ TĚŽKOSTI, ALE TAKÉ
ZÁVAŽNĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY. DŮLEŽITÉ JE, ABY SKLÍČENÁ NÁLADA NEPŘEŠLA
DO JEJÍ TĚŽŠÍ FORMY, DO DEPRESE.
PROJEVY SKLÍČENÉ NÁLADY
•
•
•
•
•
•
ŽENY TRPÍ SKLÍČENOU NÁLADOU
DVAKRÁT VÍCE NEŽ MUŽI
Ženy jsou od přírody citlivější, životní situace prožívají emocionálněji, a jsou proto náchylnější i ke vzniku sklíčené nálady. Stojí za tím
hormonální, psychické a sociální příčiny. Často ji způsobují hormonální výkyvy, například při premenstruačním syndromu, v těhotenství,
po porodu a nakonec v období přechodu (ztráta menstruačního cyklu).
Náladu mohou nepříznivě ovlivňovat též nežádoucí účinky antikoncepce nebo hormonální substituční terapie.
Vědecké studie naznačují, že u žen propuká sklíčená nálada ze stresu
častěji než u mužů. Může za to rozdílná fyziologická reakce na stres.
Ženy také musejí překonávat větší tlak při zvládání kariéry a rodinného
života (starají se o děti, manžela, stárnoucí rodiče).
pocity úzkosti, smutku, bezmoci, viny
ztráta zájmu o aktivity, jež dříve člověka těšily
těžkosti se soustředěním
poruchy spánku (více nebo méně spánku)
nedostatek energie a únava
změny chuti k jídlu a tělesné hmotnosti
CO OVLIVŇUJE NAŠI NÁLADU?
Sluneční záření má na naši náladu přímý vliv tím, že podporuje tvorbu
serotoninu, hormonu, jenž na naši náladu významně působí. Právě chladnější počasí, méně slunečních paprsků během zimních měsíců je častou
příčinou naší sklíčené nálady, podrážděnosti, rozladění či nespavosti.
HORMON ŠTĚSTÍ
A JEHO VÝZNAM PRO LIDSKÝ ORGANISMUS
Stavy spojené s úzkostí, smutnou náladou a psychickou únavou jsou
ovlivňovány tzv. neuromediátory, zejména serotoninem. Ten se tvoří
v mozku z aminokyseliny L-tryptofanu. Serotonin je také označován
jako hormon štěstí, neboť pozitivně působí na naši náladu, emoce,
spánek a chuť k jídlu. Nachází se v trávicím traktu, kde může ovlivňovat trávení, a stejně tak v krevních destičkách, kde má vliv na správné
srážení krve a kontrakci hladkého svalstva. Nerovnováha serotoninu
v organismu proto může vést nejen k psychickým výkyvům, ale také
například ke vzniku migrény.
Stací
1 tableta
denneˇ
doplněk stravy
Balení: 14 nebo 28 tablet
POMOC MŮŽEME NAJÍT V PŘÍRODĚ
Jednou z možností, jak na sklíčenou náladu a psychickou únavu, nám
nabízí sama příroda. Už staří Peršané je zaháněli s pomocí šafránu setého.
Staroegyptští vojáci jej dostávali přidán do jídla, aby měli více energie,
zlepšila se jim nálada, pociťovali menší napětí a aby se tak podpořila jejich schopnost soustředění a čerpání nových sil v plnohodnotném spánku.
I v dnešní době se šafrán používá ve farmaceutickém průmyslu pro výrobu
různých přípravků. Jeho velkou výhodou je tradicí ověřený účinek a výborná snášenlivost v porovnání s léčivy produkovanými na chemické bázi.
Také v našich lékárnách jsou dostupné ve volném prodeji přípravky s obsahem aktivních látek (šafrán, třezalka tečkovaná, L-tryptofan, vitamin B6, zlepšující přenos serotoninu k neuronům), které
pomáhají vyrovnávat sníženou hladinu serotoninu v mozku a tím
navozovat pozitivní náladu a odstraňovat pocit únavy a vyčerpání.
Díky prokázané účinnosti se rychle prosadily.
inzerce
SAFRAMYL
Přírodní pomocník v boji se sklíčenou náladou a duševní únavou
Doplněk stravy na bázi šafránu, s L-tryptofanem a vitaminem B6,
který přispívá k normální psychické činnosti, normální činnosti
nervové soustavy a ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Bez nežádoucích účinků a lékových interakcí.
K dostání v lékárnách a na www.samoleceni.cz
NAVŠTIVTE KLINIKU V JESENICI U PRAHY
Necí te se v dobré kondici? Trpíte opakovanými infekcemi? Bolí vás často svaly nebo klouby? Obáváte se
civilizačních a onkologických onemocnění nebo s takovým onemocněním bojujete?
ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE ZDRAVÁ BUŇKA!
NABÍZÍME PREVENCI!
Máme k dispozici velmi šetrné léky, protože obsahují látky tělu
vlastní. Eliminují v buňce oxidativní stres a toxické látky včetně kancerogenů, které by mohly poškodit DNA a způsobit nádorové zvrhnutí buňky. Působí na stimulaci imunity proti bakteriálním a virovým
infekcím, proti bolestem pohybového aparátu a také proti alergiím,
autoimunitním chorobám, zánětům a nádorům.
SPECIALIZUJEME SE NA PREVENTIVNÍ ONKOLOGII…
Zjistíme, nehrozí-li vám riziko propuknutí nádorového onemocnění. Pokud je nádor rozpoznán včas, je mnohem větší šance na jeho
vyléčení. Ovšem pokud je nádor již generalizovaný, naděje na vyléčení má své limity. Bohužel, nádorové onemocnění postihne v ČR
každého 3. občana a každý 4. na ně zemře. A proto je prevence život
zachraňující!
A CO LÉČBA ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH?
Onkologicky nemocným jsme schopni nasadit šetrnou komplementární terapii (k základní radio/chemoterapii či samostatně v době remise), a to dle doporučení amerického National Cancer Institute. Tato
terapie vede k lepší toleranci základní léčby, ke snížení nežádoucích
účinků, ke zvýšení kvality života a k lepší prognóze. Může být úspěšná
i v případě, že základní protinádorová léčba je kontraindikovaná. Terapii vede MUDr. Marta Holíková, atestovaný klinický onkolog.
BOLÍ VÁS KLOUBY NEBO ZÁDA?
Lékaři na naší klinice aplikují subkutánně MD injekce, které jsou
založeny na chráněném patentu „collagen delivery system“ a představují skutečně nový terapeutický koncept. V této oblasti pracuje na klinice MUDr. Hana Jarošová, dlouholetá primářka Revmatologického
ústavu v Praze, specialistka na léčbu myoskeletálních bolestí.
KDE SE MŮŽETE OBJEDNAT?
Objednání pacientů na tel.: 241 416 990. Autem se k nám dostanete z pražského dálničního okruhu spojujícího dálnice D1 a D5 (exit
82), autobusem č. 326 ze stanice metra Opatov. Parkování je možné
přímo v areálu kliniky. Jesenice u Prahy, ulice V Areálu 1243.
inzerce
JAK NA VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ
MUDr. Miroslav Černý, neuropediatrické centrum Brno
ZIMNÍ VIRÓZY KAŽDOROČNĚ NAŠIM DĚTEM ZNEPŘÍJEMŇUJÍ ŽIVOT. S KAŽDÝM POSMRKANÝM KAPESNÍKEM A Z PODPAŽÍ
TRČÍCÍM TEPLOMĚREM JE PROTO NAMÍSTĚ POOHLÉDNOUT SE PO NĚČEM, CO DOKÁŽE KOMPLEXNĚ IMUNOSTIMULAČNĚ
PŮSOBIT A CHRÁNIT PŘED CHŘIPKOVÝMI INFEKCEMI A NÁSLEDNÝMI KOMPLIKACEMI CHŘIPKY, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD
ZÁNĚTY STŘEDNÍHO UCHA.
NOVÁ LÉČEBNÁ STRATEGIE CHŘIPKY
Každou novou léčebnou strategii u dětí předškolního věku lékaři,
farmaceuti, ale především rodiče sledují s pozorností a očekáváním,
zvláště je-li možnost kombinovat ji s klasickým léčebným postupem
a nemá-li nežádoucí účinky. Existence klinických studií pak význam
takového přípravku ještě vyzdvihuje. Každodenní zvažování dětského
lékaře, jak u malého pacienta s onemocněním virové geneze zkrátit
průběh onemocnění a působit i ochranně vůči možné sekundární infekci, tak může být rozšířeno a obohaceno. Léčebný potenciál registrovaného přípravku Gunaprevac tato kritéria zcela splňuje.
Jedná se o komplexní imunostimulační přípravek, který chrání
před chřipkovými infekcemi a zmíněnými komplikacemi chřipky,
a to na základě jak stimulace nespecifického imunitního systému,
tak svým vlivem na specifický imunitní systém, zaměřený konkrétně
proti virům a bakteriím. Působí tedy imunologicky jak v prevenci,
tak i v akutní fázi chřipky. V prevenci se využívá dále bipolárního
účinku složek, které stabilizují sliznici dýchacích cest a v akutní fázi
potlačují účinně příznaky chřipky.
ZAJÍMAVÝ KONKRÉTNÍ PŘÍPAD
Zmíněná konstatování je na místě doložit jedním z případů, a to
dítěte, jehož imunitní systém je ve fázi vyzrávání. V daném případě
šlo o chlapce ve věku 4 let, který začal být po nástupu do předškolního zařízení nemocný častěji, než tomu bývalo dříve. Náchylnost
k alergii (získaná od rodičů) se projevila nejdříve hýžďovým erytémem, postupně velmi mírným atopickým ekzémem, ošetřovaným
lokálně bez hormonální složky v přípravcích. Přesto prodělaná virová onemocnění do 3 let věku neprovázel spastický kašel, jednalo se
o postižení zejména horních cest dýchacích. Chlapec netrpěl potravinovou alergií.
Po nástupu do mateřské školy chlapec prodělal angínu léčenou
antibiotikem a v následných zimních měsících opakovaně virová
onemocnění provázená oboustranně akutním zánětem středouší (1x
s podáním antibiotika). Mezi jednotlivými nápory choroby přetrvávala sekrece hlenu na sliznicích a dle ORL lékaře i na úrovni středouší. Ještě před zvažovaným zavedením ventilační trubičky do bu-
bínku odeslal kolega chlapce ke konzultaci. Nejdříve bylo zapotřebí
ovlivnit přetrvávající slizniční zánět, ale zároveň začít současně s užíváním takového přípravku, který by dokázal stimulovat specifickou
i nespecifickou složku imunitního systému a působit i preventivně
proti nejčastějším původcům zánětu středního ucha v dětském věku.
V tomto smyslu je účinná jedna složka zmíněného přípravku, a to
Haemophilus infuenzae v nízké koncentraci.
Chlapec tento přípravek užíval nejdříve 7 dní 1x denně k navození
potentní stimulace imunitního systému a následně preventivně 1x
týdně 1 dózu pelet po dobu 2 měsíců. Ventilační trubičku nebylo
třeba zavést a chlapec již prodělal pouze banální virovou rýmu bez
komplikací. Před nastupujícím zimním obdobím příštího roku užíval preventivně Gunaprevac 1x týdně 1 dózu pelet od října do března
s minimální nemocností.
NEJLEPŠÍ LÉČBA JE PREVENCE
Vzhledem k tomu, že 75 % dětí prodělá nejméně jednu epizodu
zánětu středouší do věku 3 let, je možné doporučovat systematicky
a preventivně Gunaprevac od října do března nebo kdykoliv v průběhu roku. V situaci, kdy se dítě ocitne v začarovaném kruhu recidivujících onemocnění dýchacích cest, je vhodným východiskem tím
spíše, pokud má dítě alergickou dispozici a/nebo trpí opakovaným
výskytem zánětů středouší bakteriálního i virového původu.
ZÁVĚR
Gunaprevac je vhodný pro děti od 2 let věku, u dětí mladších 2
let je jeho použití možné na základě rozhodnutí pediatra (například
od 6 měsíců věku dítěte ½ tuby pelet). U kojenců je vhodné rozpustit doporučenou dávku v malém množství vody a podat například
v kojenecké láhvi. Kombinace s další léčbou je možná a vede k zesílení léčebného účinku.
V akutní indikaci doporučujeme 1 dózu pelet co možná nejdříve
po nástupu onemocnění, a to každých 6–8 hodin, do odeznění příznaků.
Download

Chcete si užít zimní radovánky?