Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
List č.
0
0
2
List č.
0
0
2
Počet listů tabulky č. 4
0
0
1
Tabulka č.3
Množství přenosných baterií a akumulátorů (skupina 1) uvedených na trh v ČR
a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce a v předchozích dvou rocích
Vykazované období
Uvedeno na trh [t]
1
2
1
X1=vykazovaný rok
3 078,689
2
X2=X1-1
3 067,754
3
X3=X1-2
2 638,413
4
8 784,856
Celkem
Tabulka č.4
1
Skupina baterií a akumulátorů:
2
Množství zpětně odebraných nebo odděleněně sesbíraných baterií a
akumulátorů
přenosné baterie a akumulátory
768,232
3
od obcí
276,138
4
u posledních prodejců
212,598
5
jiný způsob zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru
241,623
6
od zpracovatelů elektrozařízení/odebrané jakou součast EEZ
7
od zpracovatelů autovraků/odebrané jako součást autovraků
8
Způsob nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory
9
materiálové využití (R3, R4, R5, R6, R9, N11, N10)
37,873
[t]
480,934
10
energetické využití (R1)
0,000
11
odstranění (D1, D5, D9, D12)
0,000
12
odstranění spalováním (D10)
15,250
13
zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovanému roku (N5, R13, D15)
95,720
14
vývoz do zemí Evropské unie (N7), následně R4
15
vývoz mimo země Evropské unie (N17)
16
Dosažená úrověň zpětného odběru
[t]
343,760
0,000
26,2
%
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
List č.
0
0
3
Počet listů tabulky č. 5
0
0
1
Tabulka č.5
Údaje o způsobu nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory a provozovatelích
zařízení ke zpracování odpadních baterií a akumulátorů
Skupina baterií a akumulátorů:
Předané
množství
Způsob nakládání
[t]
Partner
IČ, název provozovny, sídlo, kód ORP (SOP), IČ ZÚJ
1
2
3
N7 (R4)
133,160
FR63479736894, VALDI VFE Boulevard de la Boisonnette, F-42110, Feurs,
Francie
N7 (R4)
132,130
DE186477815, Redux Recycling GmBH, Max-Planck-Str.5, 63128 Dietzenbach,
Německo
N7 (R4)
16,338
BE0401574852, Umicore Battery Recycling, 2660 Hoboken, Belgie
N7 (R4)
62,129
DE174051125, Accurec Recycling GmbH, Muhlheim an der Ruhr, Německo
R4
0,839
26725851, Recyklace EKOVUK a.s., Panenské Břežany 171, 2103, 538604
R4
480,095
27118100, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram VI č.p. 530, 2120,
539911
D10
15,245
25638955, SITA CZ a.s., Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00,
554804 a 554821
N5
35,311
49613693, NIMETAL, spol. s r.o., Praha 1 Nové Město, Lannova 2113, PSČ 110
00, 539775
N5
13,748
45147868, Safina a.s., Jesenice, Vestec, Vídeňská 104, PSČ 252 42, 539325
N5
34,206
26155095, SKS, s.r.o., nám.Starosty Pavla 13, 272 01 Kladno, 532053
N5
12,452
28961722, Enviropol s.r.o., Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 143
00, 554782
List č.
Tabulka č.6
0
0
Plnění poviností podle §31j odst.3 zákona
Skupina baterií a akumulátorů:
Elektrochemický typ
1
olověné
nikl-kadmiové
ostatní
přenosné baterie a akumulátory
Celkově zpracovávané
množství
Materiálové využití
účinnost procesu
materiálového využití
[t]
[t]
[%]
2
3
4
410,774
271,9324
66,2
62,129
46,597
75
351,596
204,61
69,3
3
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 03
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Tabulka č.7
0
0
0
List č.
Počet listů tabulky č. 7
List tabulky č. 7
0
1
0
4
1
1
Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
2
"LICA servis s.r.o."
“TMV SS“ spol. s r.o.
3A.CZ s.r.o.
4frtm s.r.o.
4PM s.r.o.
A - Zet studio, s.r.o.
A & M Elektrické Nářadí s.r.o.
A m e r i c a n W a y spol. s r.o.
A.IMPORT.CZ spol. s r.o.
AB Klimatizace, s.r.o.
ABACUS ELECTRIC spol. s r. o.
Able Electric, spol. s r.o.
ABUS CZECH s.r.o.
Accu Technology spol. s r.o.
Acer Czech Republic s.r.o.
Advanced Web Technologies, s.r.o.
AEB spol. s r.o.
AEF, s.r.o.
Afimis, s.r.o.
AGELA s.r.o.
Ahold Czech Republic, a.s.
AIR - Matyáš, s.r.o.
AIRPORT CRYSTAL, s.r.o.
ALARM ABSOLON, spol. s r.o.
Albertina s.r.o.
ALCO CONTROLS, spol. s r.o.
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
ALFATECH STOLANY, s.r.o.
Alien technik s.r.o.
AL-KO KOBER spol. s r.o.
ALLTOYS, spol. s r.o.
Alternetivo s.r.o.
ALTRO spol. sr.o.
ama Czech s.r.o.
Amway Česká republika, s.r.o.
Andreas STIHL, spol. s r. o.
ANTECH spol. s r.o.
ANWE s.r.o.
Apple Distribution International
APTD, s.r.o.
AQUA - CHEMIE spol. s r.o.
Argala s.r.o
ARIGA s.r.o.
Art of Cooking s.r.o.
Artlite Studio, spol. s r.o.
ARTTEC s.r.o.
ASBIS CZ, spol. s r.o.
AsisImport s.r.o.
ASOPE - KALITA, spol. s r.o.
ASQA a.s.
ASTRA,spol. s r.o.
3
47546921
44849443
26139308
29283680
27547779
25687565
27178005
45355959
26031540
15549291
45022828
40229661
27639631
26031582
26686619
25615785
26231751
46960988
28654196
26105519
44012373
25283006
27103439
44796391
45804711
61681407
26427389
44846622
25284584
46993312
46982671
25098314
41196511
27514501
45798575
18565727
25326708
28324633
A0000004
49285319
45311200
29236487
25130293
27879330
27540022
60700831
25522566
27203093
26873273
27125971
16949722
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ47546921
CZ44849443
CZ26139308
CZ29283680
CZ27547779
CZ25687565
CZ27178005
CZ45355959
CZ26031540
CZ15549291
CZ45022828
CZ40229661
CZ27639631
CZ26031582
CZ26686619
CZ25615785
CZ26231751
CZ46960988
CZ28654196
CZ26105519
CZ44012373
CZ25283006
CZ27103439
Cz44796391
CZ45804711
CZ61681407
CZ26427389
CZ44846622
CZ25284584
CZ46993312
CZ46982671
CZ25098314
CZ41196511
CZ27514501
CZ45798575
CZ18565727
CZ25326708
CZ28324633
CZ682980583
CZ49285319
CZ45311200
CZ29236487
CZ25130293
CZ27879330
CZ27540022
CZ60700831
CZ25522566
CZ27203093
CZ26873273
CZ27125971
CZ16949722
účinnost
smlouvy do
5
13.9.2011
30.9.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 04
2
AstraZeneca Czech Republic, s. r. o.
asupport s.r.o.
ATAL spol. s.r.o.
ATCentrum s.r.o.
ATIS group s.r.o.
ATLANTIC CRYSTAL, s.r.o.
atlantis telecom spol. s r.o.
Atlas Copco s.r.o.
AtraNet International a.s.
audifon s.r.o.
AudioMaster CZ s.r.o.
AUDIOSCAN, spol. s r.o.
AUDIOTON s.r.o.
AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.
AUTRONIC, s.r.o.
AVACOM s.r.o.
Avangard Technology s.r.o.
Avaya Czech Republic s.r.o.
Aviko time s.r.o.
AVON Cosmetics, spol. s r.o.
BADA TEK PRAHA, s.r.o.
BAKR s.r.o.
BALTEA INVESTMENT s.r.o.
BARTEC s.r.o.
BaSys CS, s.r.o.
Bateria Slaný CZ, s.r.o.
Baterie Centrum s.r.o.
Battex spol. s r.o.
BAUHAUS k.s.
BAUMAX ČR s.r.o.
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
Beck International, s.r.o.
beeline Retail s.r.o.
Bech-Akku-Power baterie s.r.o.
Benefit Multimedia, s.r.o.
BESS M&M s.r.o.
Billa spol. s r.o.
BIMOK AIR, spol. s r.o.
BLAKAR trading s.r.o.
BOALLGET s.r.o.
BODY COMFORT spol. s r.o.
Bohemia Stam-BoS, spol. s r.o.
BonaNatura s.r.o.
BONAS spol. s r.o.
BONECO CR, s.r.o.
BONO-HS, s.r.o.
BORA - spol. s r.o.
BOSÁK spol. s r.o.
BRIDGE.OVER s.r.o.
Brother International CZ s.r.o.
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
BUTTERFLY VISION s.r.o.
BVZ COMMERCE, s.r.o.
BYRON GROUP CZ s.r.o.
C Enterprise Czech s.r.o.
C.P.A. CZECH s.r.o.
CANDY ČR s.r.o.
Canon CZ s.r.o.
CELIMED s.r.o.
CEMOD - CZ s.r.o.
CeWe Color, a. s.
CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.
3
63984482
26755157
47216719
25571630
64942643
27218341
60466189
49614932
28327993
26770091
28206649
40615421
47913843
42868017
49549642
25632400
27363708
45314454
27083594
00571989
26439247
26725274
28958373
25120051
49615581
25139096
25361848
25672363
49435388
18631991
26733226
62741438
27955079
25211951
48394211
61329118
00685976
15271501
28234391
25817515
61679623
41328191
26775671
12895547
26907160
26030560
42408652
17049288
24146226
61461148
25126954
28174577
25628453
26955407
29205115
25254057
25754955
61501484
47307820
25629662
49241338
63979462
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ63984482
CZ26755157
CZ47216719
CZ25571630
CZ64942643
CZ27218341
CZ60466189
CZ49614932
CZ28327993
CZ26770091
CZ28206649
CZ40615421
CZ47913843
CZ42868017
CZ49549642
CZ25632400
CZ27363708
CZ45314454
CZ27083594
CZ00571989
CZ26439247
CZ26725274
CZ28958373
CZ25120051
CZ49615581
CZ25139096
CZ25361848
CZ25672363
CZ49435388
CZ18631991
CZ26733226
CZ62741438
CZ27955079
CZ25211951
CZ48394211
CZ61329118
CZ00685976
CZ15271501
CZ28234391
CZ25817515
CZ61679623
CZ41328191
CZ26775671
CZ12895547
CZ26907160
CZ26030560
CZ42408652
CZ17049288
CZ24146226
CZ61461148
CZ25126954
CZ28174577
CZ25628453
CZ26955407
CZ29205115
CZ25254057
CZ25754955
CZ61501484
CZ47307820
CZ25629662
CZ49241338
CZ63979462
účinnost
smlouvy do
5
30.6.2011
31.3.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 05
2
CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
CITY PRINT s.r.o.
COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o.
Colsys s.r.o.
COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s.
COMBITRADING s.r.o.
COMET SYSTEM, s.r.o.
COMINFO, a.s.
Cominvest CZ, s.r.o.
ControlTech s.r.o.
COOL SERVIS s.r.o.
COPSERVIS s.r.o.
CORRECT Computers spol. s r.o.
Covidien ECE s.r.o., organizační složka
Cromwell Czech Republic s.r.o.
CS AUTOLADA, spol. s r.o.
CYMEDICA, spol. s r.o.
Czech Republic Distributor s.r.o.
Czeltroniks, s.r.o.
CZRING s.r.o.
ČEKO IMPORT a.s.
Český velkoobchod s.r.o.
Daniel Červenka
Daniel VÍTOVEC - VT PROJECT
DARTIN, spol. s r.o.
DARUMA spol. s r.o.
DATART INTERNATIONAL,a.s.
DEEP SPIRIT s.r.o.
Dell Computer spol. s r.o.
DESIGN STUDIO PLZEŇ, s.r.o.
DESIGN TRADE, s.r.o.
Digital Radio s.r.o.
DISK Multimedia, s.r.o.
DISK Systems, s.r.o.
dm drogerie markt s.r.o.
DN FORMED Brno s.r.o.
DOMO - ELEKTRO s.r.o.
DP STEINMETZ s.r.o.
Dräger Medical s.r.o.
DSI Czech s.r.o.
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Ecoplanet s. r. o.
Einhell-UNICORE s.r.o.
ekolo.cz s.r.o.
EKOTEZ spol. s r.o.
EKVI s.r.o.
Electra company s.r.o.
ELECTRA TRADE, s.r.o.
Electric Medical Service, s.r.o.
ELECTROLUX, s.r.o.
ELEKTRA PV, s.r.o.
ELEKTRO ASTRA, spol. s r.o.
ELEKTROSYSTEM a.s.
Elfin Grit s.r.o.
Eliška Fridrichová
ELKJOP NORDIC AS, organizační složka
ELMAREX s.r.o.
ELMAX STORE a.s.
ELMICH Trading, s.r.o.
ELTON hodinářská, a.s.
EMFI Group s.r.o.
EMOS spol. s r.o.
3
26213664
63481693
41692071
14799634
60792965
62414500
60776846
63482576
26256568
26150271
16847105
25900765
25216813
27445241
26772477
45310297
61682535
27247538
29382289
25111272
25284924
24823694
76166848
65440501
40763781
16736842
60192615
27272419
45272808
26379376
25657593
28405510
25550799
27735290
47239581
46982604
29074525
27462803
26700760
26102749
49811894
27278409
25213288
27141659
15268462
28350901
24141038
26711290
49970267
18631975
48202550
18236111
46969632
28818857
74882121
24145840
28577841
25373781
26812355
25931474
28650123
19014104
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ26213664
CZ63481693
CZ41692071
CZ14799634
CZ60792965
CZ62414500
CZ60776846
CZ63482576
CZ26256568
CZ26150271
CZ16847105
CZ25900765
CZ25216813
CZ27445241
CZ26772477
CZ45310297
CZ61682535
CZ27247538
CZ29382289
CZ25111272
CZ25284924
CZ24823694
není plátce DPH
CZ6912200284
CZ40763781
CZ16736842
CZ60192615
CZ27272419
CZ45272808
CZ26379376
CZ225657593
CZ28405510
CZ25550799
CZ27735290
CZ47239581
CZ46982604
CZ29074525
CZ27462803
CZ26700760
CZ26102749
CZ49811894
CZ27278409
CZ25213288
CZ27141659
CZ15268462
CZ28350901
CZ24141038
CZ26711290
CZ49970267
CZ18631975
CZ48202550
CZ18236111
CZ46969632
CZ28818857
není plátce DPH
CZ6990000256
CZ28577841
CZ25373781
CZ26812355
CZ25931474
CZ28650123
CZ19014104
účinnost
smlouvy do
5
24.4.2011
31.12.2011
30.9.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 06
2
EN - CENTRUM, s.r.o.
Energizer Czech s.r.o.
Ensto Czech, s.r.o.
EP Line, SE
EQUISERVIS, spol. s r.o.
ERILENS s.r.o.
ERSICO, spol. s r.o.
E-SHOP s.r.o.
ESSELTE, s.r.o.
ETA a. s.
EUREX MEDICA, spol. s r.o.
EUROLAMP s.r.o.
EUROPEUM Praha a.s.
Eurosat CS, spol. s r.o.
EX - TECHNIK s.r.o.
ExcelFOTO s.r.o.
EXPRO MOBIL, s.r.o.
FAGOR ELEKTRO s.r.o.
FANUC CNC CZ s.r.o.
FAST ČR, a.s.
FIFON s.r.o.
Filip Dekleva
FILSON s.r.o.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
FLAJZAR, s.r.o.
Flamy Pardubice a.s.
FLEX-Elektronářadí, s.r.o.
Fobeli CZ s.r.o.
FOMEI a.s.
Fonika Medical s.r.o.
FOR BABY, spol. s r.o.
FOTOTRADE s.r.o.
FRANKE, s r.o.
František Kubera
František Ryzý
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
FULGUR BATTMAN, spol. s r.o.
Galaxy Czech, s.r.o.
GameAD s.r.o.
Gatner Elektromarket s.r.o.
GBM Distribution s.r.o.
GESIPA CZ s.r.o.
Getta Trade s.r.o.
GGP CZECH REPUBLIC s.r.o.
GHIBLI CR a.s.
GHV Trading, spol. s r.o.
GLOBUS ČR, k.s.
GLOSYCO s.r.o. v likvidaci
Glynn Aesthetics Prague, spol. s r. o.
Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o.
GM Electronic, spol. s r.o.
GOLDWELL COSMETIC (CZ), s.r.o.
Groupe SEB ČR s.r.o.
GUARDYS s.r.o.
GÜDE CZECH s.r.o.
GULL Czech, s.r.o.
H & H hodinářská s.r.o.
H A D E X , spol. s r.o.
H TEST a.s.
Haemonetics CZ spol. s r.o.
3
25669788
18620931
25770268
28248163
26497000
45306371
14801892
26367084
25107721
27544001
47681331
25587943
47116871
63472210
46578731
45539731
27501671
61459003
25636871
26726548
28329538
75997495
47549947
45539928
26916436
64259714
28431901
29004438
46504869
28925050
25642651
28541103
49615971
41207441
47365188
45790884
24660736
26115310
63486229
26423901
27405621
28585925
27257525
26245248
24826774
25061224
28494105
18826717
63473291
27406831
28432673
41196074
00549274
25576810
45280789
26180014
27975916
26874229
47473452
13643983
25784480
25555952
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ25669788
CZ18620931
CZ25770268
CZ28248163
CZ26497000
CZ45306371
CZ14801892
CZ26367080
CZ25107721
CZ27544001
CZ47681331
CZ25587943
CZ47116871
CZ63472210
CZ46578731
CZ45539731
CZ27501671
CZ61459003
CZ25636871
CZ26726548
CZ28329538
CZ8209015551
CZ47549947
CZ45539928
CZ26916436
CZ64259714
CZ28431901
CZ29004438
CZ46504869
CZ28925050
CZ25642651
CZ28541103
CZ49615971
CZ620508037
CZ7110264062
CZ45790884
CZ24660736
CZ26115310
CZ63486229
CZ26423901
CZ27405621
Cz28585925
CZ27257525
CZ26245248
CZ24826774
CZ25061224
CZ28494105
CZ18826717
CZ63473291
CZ27406831
CZ28432673
CZ41196074
CZ00549274
CZ25576810
CZ45280789
CZ26180014
CZ27975916
CZ26874229
CZ47473452
CZ13643983
CZ25784480
CZ25555952
účinnost
smlouvy do
5
24.4.2011
30.6.2011
31.3.2011
31.12.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 07
2
HACH LANGE s.r.o.
HairCare Professionals s.r.o.
Halens s.r.o.
HAMA spol. s r.o.
Hanhart MSO s.r.o.
HARTMANN - RICO a.s.
HAUSER spol. s r.o.
HAVI Logistics s.r.o.
HBC Europe, s.r.o.
Heitland a Petre spol. s r.o.
HENKEL ČR, spol. s.r.o.
HEWLETT-PACKARD s.r.o.
HF partners, s.r.o.
HI-FI STORE, s.r.o.
Hilti ČR spol. s r.o.
Hitachi Power Tools Czech s.r.o.
HMS-hygienické systémy, spol. s r.o.
Honeywell spol. s r.o.
HOOPLA MEDIA s.r.o.
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.
Hořejší model s.r.o.
HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o.
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
HTC servis, s.r.o.
Husqvarna Česko s.r.o.
Hütermann Eastern Europe Division a.s.
HYPERTENZE.EU, s.r.o.
CHEIRÓN a.s.
Chevrolet CEE LLC., organizační složka Praha
Chromservis s.r.o.
Chrysler Czech Republic s.r.o.
Chvátal-Artex, s.r.o.
IBM Česká republika, spol. s r.o.
IKEA Česká republika, s.r.o.
iLH s.r.o.
iMi Partner, a.s.
IMPAP, s.r.o.
INCOS ALFA spol. s r.o.
INDUSTRIAL SCIENTIFIC-OLDHAM CS s.r.o.
Infinity a.s.
Ing. Aleš Chvátal
Ing. Břetislav Košťál - Fly Electronic
Ing. Ivo Bauer
ing. Jarmila Ftáčková
Ing. Jaroslav Javůrek
Ing. Jindřich Bím CSc. - MULTIMEDIA
Ing. Jiří Synek
Ing. Milan Palas
Ing. Miloš Hušek - QTEST
Ing. Miloš Sedláček
Ing. Petr Šimeček - RDS
Ing. Robert Opletal - SatRiA
Ing. Tomáš Lochman
Ing. Václav Páv - PAVexim
Ing. Vladimír Pasler
INKAT s.r.o.
INTERBELL SYSTEMS, s.r.o.
INTERBELL, s.r.o.
INTERNATIONAL VIDEO COMMUNICATION spol. s r.o.
Internet Mall, a.s.
INTER-SAT LTD, organizační složka
IRD distribuce, s.r.o.
3
27182151
16193407
45315680
41602471
24710539
44947429
14500051
45270139
27087999
15269175
15889858
17048851
27696685
25649965
41693132
27159019
49622714
18627757
28627334
47117559
27968049
61327247
49973053
27661008
27408264
25795066
27515818
27094987
24670979
25086227
27928250
26976463
14890992
27081052
25579517
25308033
63990113
61774961
26418983
60112549
40957837
12614840
41611314
60760524
87473861
11022990
15073858
72115611
13205676
14653117
49051504
40346242
44811721
12275638
12586021
27166376
29186269
64085520
00202681
26204967
29242916
28886917
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ27182151
CZ16193407
CZ45315680
CZ41602471
CZ24710539
CZ44947429
CZ14500051
CZ45270139
CZ27087999
CZ15269175
CZ15889858
CZ17048851
CZ27696685
CZ25649965
CZ41693132
CZ27159019
CZ49622714
CZ18627757
CZ28627334
CZ47117559
CZ27968049
CZ61327247
CZ49973053
CZ27661008
CZ27408264
CZ25795066
CZ27515818
CZ27094987
CZ24670979
CZ25086227
CZ27928250
CZ26976463
CZ14890992
CZ27081052
CZ25579517
CZ25308033
CZ63990113
CZ61774961
CZ26418983
CZ60112549
CZ5805241376
CZ5706140924
CZ5801180341
CZ6258190433
není plátce DPH
CZ460917030
CZ5604091636
CZ72115611
CZ510220048
CZ530930131
CZ451214415
CZ6501250360
CZ6304071620
CZ6002271539
CZ6603192266
CZ27166376
CZ29186269
CZ64085520
CZ00202681
CZ26204967
CZ29242916
CZ28886917
účinnost
smlouvy do
5
31.3.2011
28.11.2011
30.6.2011
31.12.2011
30.6.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 08
2
ISAT s.r.o.
ISOLiT - BRAVO s.r.o.
ista Česká republika s.r.o.
iStyle CZ, s.r.o.
ITS a.s.
ITW Construction Products ČR s.r.o.
Ivo Rokyta
JaGa, spol. s r. o.
JAKU Trade s.r.o.
Jan Adámek
Jan Bohatý
Jan Hönlinger
Jan Mládek
Jan Pražák
Jan Walica
Jana Kahánková
Jaromír Souček - ELBEZ
Jaroslav Šandera - RYOREX
Jasněna Vláhová
JETI model s.r.o.
Jindřich Valenta - Elko Valenta
Jiří Novák
JMC Trading s.r.o.
Johnson & Johnson, s.r.o.
JORK, spol. s r.o.
Josef HOLBA
Josef KVAPIL a.s.
Josef Tuček
Josef Tvrzský AUDIOCENTRUM-Tv
JR MODELS s.r.o.
JVC Czech spol.s r.o.
JYSK s.r.o.
K & V ELEKTRO a.s.
K + B Progres, a.s.
KALVEI, s.r.o.
KAMÍR a Co spol. s r. o.
Kanlux s. r. o.
Karel Čížek - hodinář
Karel Žaludek - KARAS
KÄRCHER spol. s r.o.
K-AUDIO Impex s.r.o.
Kaufland Česká republika v.o.s.
KAZDA, s.r.o.
KH Trading, spol. s r.o.
KiK textil a Non-Food spol. s r.o.
KINORAMA s.r.o.
KLIMA RAPID, spol. s r.o.
KNP, s.r.o.
KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.
KonekTel, a. s.
Koopman International Prague s.r.o.
Kostečka Group spol. s r. o.
Kratochvíl, spol. s r.o.
KTS - AME s.r.o.
Kwesto Service, s.r.o.
L A N O S spol. s r.o.
LAMA Plus s.r.o.
Landis+Gyr s.r.o.
LASER CUT s.r.o.
LEIFHEIT CZ a.s.
LEMAX s.r.o.
Lenovo Technology B.V., organizační složka
3
26921235
46507272
61056758
27583368
14889811
63991659
47208945
16188071
27154424
71949259
76125211
75188783
43839053
74220918
68937334
69299196
15258807
68631774
40132358
26825147
13216660
16125070
26846802
41193075
40763617
63331837
26821249
46404911
41698045
27672620
25128574
26760746
28463005
61860123
60720832
15770265
27804861
12286877
40329844
48535761
27380793
25110161
45474516
25700758
27875288
24728241
61458961
27097951
41188896
15051145
26751020
14501899
18623280
42194407
27107698
61856428
46576568
26688093
25861379
28221991
27127451
27243869
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ26921235
CZ46507272
CZ61056758
CZ27583368
CZ14889811
CZ63991659
CZ6501020207
CZ16188071
CZ27154424
CZ8010103684
CZ8701082159
CZ8109043789
CZ5701080561
CZ8507112625
CZ7302044981
CZ6753330807
CZ6104150613
CZ7404104026
CZ40132358
CZ26825147
CZ6702171377
CZ5601150841
CZ26846802
CZ41193075
CZ40763617
CZ7105025554
CZ26821249
CZ7004183054
CZ440728033
CZ27672620
CZ25128574
CZ26760746
CZ28463005
CZ61860123
CZ60720832
CZ15770265
CZ27804861
CZ6009290001
CZ6606040782
CZ48535761
CZ27380793
CZ25110161
CZ45474516
CZ25700758
CZ27875288
CZ24728241
CZ61458961
CZ27097951
CZ41188896
CZ15051145
CZ26751020
CZ14501899
CZ18623280
CZ42194407
CZ27107698
CZ61856428
CZ46576568
CZ26688093
CZ25861379
CZ28221991
CZ27127451
CZ27243869
účinnost
smlouvy do
5
27.4.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.3.2011
17.3.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 09
2
LESTR-MODELS,s.r.o.
Leszek Zelený
LEVIOR s.r.o.
LG Electronics CZ, s.r.o.
LIBFIN spol. s r.o.
Libuše Martínková
LICA s.r.o.
Lidl Česká republika v.o.s.
LILLIEN CZ s.r.o.
liteXpress s.r.o.
L'ORÉAL Česká republika s.r.o.
Luděk Minařík s.r.o.
Luděk Zigáček
Lukáš Česal
LVS - Vojtaššák s.r.o.
Madal Bal a.s.
MaDe, spol. s r.o.
Maděra a Šípek,spol s r.o.
Makita, spol. s r.o.
Makro Cash & Carry ČR s.r.o.
MARPOSS s.r.o.
MarS a.s.
Martina Grošupová
MASCOM s.r.o
MASTER SPORT s.r.o.
MATTES TRADING s.r.o.
MD Distribution spol. s r.o.
MEDAC, spol. s r.o.
MEDATA, spol. s r.o.
MEDATRON spol. s r.o.
Media Control CZ, s.r.o.
MEDIPRAX CB s.r.o.
Mediset-Chironax s.r.o.
MEDITECH, s.r.o.
MEDKONSULT, s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Melitta ČR, s.r.o.
MERCI, s.r.o.
MERKUR CASINO a.s.
MERKUR GAMES a.s.
MESTRA HOUSE, s.r.o.
METABO s.r.o.
Mettler Toledo, s.r.o.
MGE DATA, spol. s r.o.
Mgr. Tomáš Černý
MICOS spol. s r.o.
MICRORISC s.r.o.
MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED
Miele, spol. s.r.o.
Michal Roškot - Flex
Michal Tvrdík
Mikro Trading a.s.
MIKROKOM, s.r.o.
Milan Král s.r.o.
MIPESA, s.r.o.
Mitutoyo Česko s.r.o.
ML Trade, v.o.s.
Möbelix CZ, s.r.o.
MOBIL POHOTOVOST - PŘÍSLUŠENSTVÍ s.r.o.
MobilKom, a.s.
MODUS, spol. s r.o.
MONET+, a.s.
3
25789813
65390784
61973939
27089762
49825682
48354635
47542756
26178541
27545067
29036879
60491850
27392686
43981976
87163535
26290618
49433717
18824978
45144664
60754605
26450691
27133664
48152366
72637765
48040860
27792064
46577297
26964023
60720441
18626220
65277996
26473461
63886731
48200417
60707992
47679522
64583562
25601211
46966447
27151506
26494949
27103030
25714490
60463031
48950581
68763565
00533394
25921681
A0000003
18829503
70046301
45929181
47905522
45276676
48203734
48025151
25458400
00199389
62497286
26762978
48171000
49976796
26217783
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ25789813
CZ7702101209
CZ61973939
CZ27089762
CZ49825682
CZ60707992
CZ47542756
CZ26178541
CZ27545067
CZ29036879
CZ60491850
CZ27392686
CZ7109184302
CZ8804032391
CZ26290618
CZ49433717
CZ18824978
CZ45144664
CZ60754605
CZ26450691
CZ27133664
CZ48152366
CZ7859062321
CZ48040860
CZ27792064
CZ46577297
CZ26964023
CZ60720441
CZ18626220
CZ65277996
CZ26473461
CZ63886731
CZ48200417
CZ60707992
CZ47679522
CZ64583562
CZ25601211
CZ46966447
CZ27151506
CZ26494949
CZ27103030
CZ25714490
CZ60463031
CZ48950581
CZ7402143958
CZ00533394
CZ25921681
CZ680473475
CZ18829503
CZ8004191129
CZ7009023241
CZ47905522
CZ45276676
CZ48203734
CZ48025151
CZ25458400
CZ00199389
CZ62497286
CZ26762978
CZ48171000
CZ49976796
CZ26217783
účinnost
smlouvy do
5
14.11.2011
30.6.2011
30.6.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 010
2
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby
Mountfield a.s.
MPM -QUALITY v.o.s.
MSM, spol. s r.o.
MSO Trade a.s.
MUTE, spol. s r.o.
Mykko NV
Narex s.r.o.
NAVISAT, s.r.o.
NAY CZ, s.r.o.
NBB Bohemia s. r. o.
Neckermann, s.r.o.
NEDIS KERR s.r.o.
NEPA, společnost s ručením omezeným
NEST,spol.s r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
Netseller Group s.r.o.
NEW WAVE CZ, a.s.
NEWAG, spol. s r.o.
NIKE European Operations Netherlands B.V., org. Složka
Nike Retail B.V., organizační složka
Nilfisk-Advance s.r.o.
NIPPON CEC, s.r.o.
Nokia Czech Republic s.r.o.
NORTH MED spol. s r.o.
NOVUM, spol. s r.o.
NTB CZ s.r.o.
OBH Nordica Czech Republic s.r.o.
OBI Česká republika s.r.o.
Obraz a zvuk, s.r.o.
OFTIS-OPTA s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
OMNIPRAX s.r.o.
Omnitron s.r.o.
OMRON ELECTRONICS, s.r.o.
OMS - ZOLL s.r.o.
Opel Southeast Europe Ktf.
Oracle Czech s.r.o.
ORAVA retail sales, s.r.o.
OSRAM Česká republika s.r.o.
OTTO Office (CZ) s.r.o.
Paed. Dr. Pavel Svoboda - sportovní služby
PAMA Hobby s.r.o.
Panasonic Energy Europe N.V.
Panasonic Marketing Europe GmbH, o.s. Česká republika
PANLUX s.r.o.
PANTER, spol. s r. o.
Pavel Bárta - BP Lumen
Pavel Stein
Pavel Vrabec - LEDshop
PEACOCK BATTERIES s.r.o.
PECKA-MODELÁŘ s.r.o.
PELL'S, s.r.o.
Penny Market s.r.o.
PENTA TRADING CZ s.r.o.
PenTec spol.s.r.o.
PERFECT SOUND GROUP s.r.o.
PERFECT SOUND s.r.o.
PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Philips Česká republika s.r.o.
phoneLEVEL.eu s.r.o.
Picodas Praha, spol. s r.o.
3
00031003
25620991
47987430
47546999
25588311
45242666
A0000006
48293181
27196453
27533964
25016261
63990849
43463100
15528383
40763927
45799504
28457692
27771849
49243624
70854637
26764083
48589756
49705687
62583328
25457811
40766951
25971468
27623351
60470968
28276019
64650502
27068641
25396871
25693735
63076985
46580379
27236994
61498483
28319885
25863321
27463834
13783661
25905015
A0000002
24655121
25496034
45809003
10518355
42357713
70575550
26695383
27114295
18825320
64945880
64826198
45240353
28915232
28181212
25080229
63985306
28703944
45317542
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ00031003
CZ25620991
CZ47987430
CZ47546999
CZ25588311
CZ45242666
BE0456591047
CZ48293181
CZ27196453
CZ27533964
CZ25016261
CZ63990849
CZ43463100
CZ15528383
CZ40763927
CZ45799504
CZ28457692
CZ27771849
CZ49243624
CZ70854637
CZ26764083
CZ48589756
CZ49705687
CZ62583328
CZ25457811
CZ40766951
CZ25971468
CZ27623351
CZ60470968
CZ28276019
CZ64650502
CZ27068641
CZ25396871
CZ25693735
CZ63076985
CZ46580379
CZ27236994
CZ61498483
CZ28319885
CZ25863321
CZ27463834
CZ500816035
CZ25905015
BE0414688361
CZ24655121
CZ25496034
CZ45809003
CZ5404230062
CZ7005144718
CZ7510160988
CZ26695383
CZ27114295
CZ18825320
CZ64945880
CZ64826198
CZ45240353
CZ28915232
CZ28181212
CZ25080229
CZ63985306
CZ28703944
CZ45317542
účinnost
smlouvy do
5
31.5.2011
30.9.2011
31.12.2011
31.3.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 011
2
PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o.
POINT.X, spol. s r.o.
Polycom (Netherlands) B.V. - organizační složka
POLYMED medical CZ, a.s.
POSESORIO s.r.o.
Potten & Pannen - Staněk group, spol. s r.o.
Power Tech spol. s r.o.
Praha Music Center spol. s.r.o.
PRAXIS, spol. s r.o.
PRECITOOL CZ s.r.o.
PREMT CZ s.r.o.
PRESCO GROUP, a.s.
PRIME SAFETY, s.r.o.
PRIVEST s.r.o.
PROBIN s.r.o.
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
PRODEJHER.CZ s.r.o.
PROFIMED s.r.o.
PROGRESS CYCLE, a.s.
PROHELP SERVICES, s.r.o.
Project Welding spol. s r.o.
PROLUCY, s.r.o.
PROMA Cz s.r.o.
ProTec Mohelnice s.r.o.
PROTECO nářadí s.r.o.
Proxis, spol. s r.o.
PS electronic, s.r.o.
PURO-KLIMA, a.s.
Qisda Czech s.r.o.
R - FIN s.r.o.
R.D.Engineering s.r.o.
Radeton s.r.o.
RAFINANZ DISTRIBUTION, s.r.o.
RC factory spol. s r.o.
RC Guru s.r.o.
RCS Brno, s.r.o.
RECALL s.r.o.
Reckitt Benckiser (Czech republic), spol. s r.o.
REDA a.s.
REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o.
Renata Šilhánová - VERTICAL SPORT
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Robzone Int s.r.o.
ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o.
ROSSMANN,spol.s r.o.
ROT - HSware spol. s r.o.
RPJ International, s.r.o.
RULYT s.r.o
Ryston Electronics s.r.o.
S E N T I společnost s ručením omezeným (spol. s r. o.)
S PoweR export – import cz, s.r.o.
Sale & Consulting Company s.r.o.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
SANTADRIA s.r.o.
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
SC Johnson Europe Sarl
SCANBIS TRADE s.r.o.
SCC, s.r.o.
Sconto Nábytek, s.r.o.
SENTI TIME s.r.o.
Sera CZ s.r.o.
SEVEN SPORT s.r.o.
3
46966820
41694163
28411196
27529053
29106851
25730452
26196930
18626459
44119101
26091747
25907409
63985161
27253937
27161285
25143000
27086721
28974638
25158694
25136755
25632566
25249509
28899105
25250671
25839853
47453630
25664085
26461757
00149331
27249034
25851233
60109581
44960808
24786217
61465224
24827479
48907804
26036363
41695518
18828507
17047692
76671518
43872247
28495586
62906127
61246093
44444117
25129350
25602217
45312834
46506781
25464426
27238989
28987322
29195454
46900250
A0000001
61505684
27899411
25723944
24822337
26761777
26847264
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ46966820
CZ41694163
CZ28411196
CZ27529053
CZ29106851
CZ25730452
CZ26196930
CZ18626459
CZ44119101
CZ26091747
CZ25907409
CZ63985161
CZ27253937
CZ27161285
CZ25143000
CZ27086721
CZ28974638
CZ25158694
CZ25136755
CZ25632566
CZ25249509
CZ28899105
CZ25250671
CZ25839853
CZ47453630
CZ25664085
CZ26461757
CZ00149331
CZ27249034
CZ25851233
CZ60109581
CZ44960808
CZ24786217
CZ61465224
CZ24827479
CZ48907804
CZ26036363
CZ41695518
CZ18828507
CZ17047692
CZ7354232534
CZ43872247
CZ28495586
CZ62906127
CZ61246093
CZ44444117
CZ25129350
CZ25602217
CZ45312834
CZ46506781
CZ25464426
CZ27238989
CZ28987322
CZ29195454
CZ46900250
CZ682548738
CZ61505684
CZ27899411
CZ25723944
CZ24822337
CZ26761777
CZ26847264
účinnost
smlouvy do
5
31.12.2011
30.6.2011
31.12.2011
1.2.2011
30.6.2011
22.7.2011
31.12.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 012
2
SEZAM spol. s r. o.
Sharp Electronics (Europe) GmbH, organizační složka
Showmarket s.r.o.
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
Schubert CZ spol.s r.o.
SCHUSS PRAHA spol.s.r.o.
Siemens Audiologická Technika s.r.o.
Siemens s.r.o.
Signopack s.r.o.
Silektro s.r.o.
Silvi Nova CS, a.s.
SKIVAZZ s.r.o.
Sluchadla KIND Martin Kind, s.r.o.
Smaland, s.r.o.
Směr, výrobní družstvo
SNOW-HOW ČR s.r.o.
SOKRA, s.r.o.
Solac - Elektro, spol. s r.o.
SOLIGHT s.r.o.
SOLO Praha,s.r.o.
SONY EUROPE LIMITED - organizační složka
SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.
SPOKEY s.r.o.
Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.
Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
STAR FITNESS TRADE, s.r.o.
STEEN QOS s.r.o.
STENZL & PARTNER spol. s r.o.
Studio Moderna s.r.o.
SUBARU ČR, s.r.o.
Sunnysoft s.r.o.
Synthes, s.r.o.
Štefan Bučan
Targo Promotion Hungary Ktf.
TARGO PROMOTION PRAHA spol. s r.o.
TAUER ELEKTRO a.s.
Technimax s.r.o.
TECHNOPARK CZ, s.r.o.
TECHSAN spol s r.o.
TELEKO, s.r.o.
Telenákup Česká republika, s.r.o.
TELMAX s.r.o.
TERMO KOMFORT, s.r.o.
TESCO STORES ČR a.s.
TESCOMA s.r.o.
Testo s.r.o.
TETRONIK v.d.
Think In a.s.
Tchibo Praha, spol. s r.o.
TIPA, spol. s r.o.
TITAN spol. s r.o.
Tomáš Kupka
Tomorrow systems, s.r.o.
TomTom Sales B.V., organizační složka
Tona, a.s.
Tooltechnic Systems CZ, s.r.o.
TOREX SECURITY, spol. s r.o.
Total Security Systems s.r.o.
TOVARES s.r.o.
3
45240531
68382227
27369293
00556718
41694783
61457795
25680854
00268577
26699818
48116742
18384307
28537700
49618202
26471698
00028410
26422212
27088090
43871119
28320573
61500747
24819361
27207048
27860345
25934015
28495667
28319516
27972941
25614452
26159074
63667762
25753215
25071190
45402451
A0000005
60489294
25921100
26816903
49433776
44266677
25619471
62914952
27481166
25555511
45308314
46981691
25725394
00483389
28925335
16190793
42864208
47217707
71658581
26705257
28395255
00009539
26142058
25039598
26924536
27705731
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ45240531
CZ68382227
CZ27369293
CZ00556718
CZ41694783
CZ61457795
CZ25680854
CZ00268577
CZ26699818
CZ48116742
CZ18384307
CZ28537700
CZ49618202
CZ26471698
CZ00028410
CZ26422212
CZ27088090
CZ43871119
CZ28320573
CZ61500747
CZ24819361
CZ27207048
CZ27860345
CZ25934015
CZ28495667
CZ28319516
CZ27972941
CZ25614452
CZ26159074
CZ63667762
CZ25753215
CZ25071190
CZ6912022051
HU12654091
CZ60489294
CZ25921100
CZ26816903
CZ49433776
CZ44266677
CZ25619471
CZ62914952
CZ27481166
CZ25555511
CZ45308314
CZ46981691
CZ25725394
CZ00483389
CZ28925335
CZ16190793
CZ42864208
CZ47217707
CZ7912040510
CZ26705257
CZ28395255
CZ00009539
CZ26142058
CZ25039598
CZ26924536
CZ27705731
účinnost
smlouvy do
5
31.10.2011
30.3.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 013
2
Toyota Tsusho Europe S.A.
Tradenet s.r.o.
TRAVEL FREE, s.r.o.
TRS s.r.o.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
TS, s.r.o.
TSE spol. s r.o.
TSI Systém s.r.o.
T-TRADING s.r.o.
TV PRODUCTS CZ s.r.o.
Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., člen koncernu
U.S. REST AND SHOP, LLC , organizační složka
Uni-Export Instruments, s.r.o.
UNIOPTIK spol. s r.o.
Unisys s.r.o.
UNIVERSE AGENCY spol.s r.o.
UTC Fire & Security ČR s.r.o.
V I N I S , s.r.o.
Václav Hejral - MAVEX
Václav Holas
VADIUMLOV s.r.o.
Valdemar Tureček - ALBAcz sdružení
Valmont trading, s.r.o.
VARTA Baterie spol. s.r.o
VAVRYS CZ s.r.o.
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.
VERTAGO s.r.o.
Vertical Trade s.r.o.
VETRO-PLUS a.s.
Videris s.r.o.
Viessmann, spol. s r.o.
VIPA CZ s.r.o.
Vitakraft CHOVEX s.r.o.
VIVANTIS a.s.
Vladimír Fiala - Fima Brno
Vladimír Pachta
VNT electronics s.r.o.
VORWERK CS k.s.
VT DATA , a.s.
VYDIS a.s.
Vysílačky - SPACE s.r.o.
Wacker Neuson s.r.o.
WAREMAX s.r.o.
Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
WERCO spol. s r.o.
WETRA-XT, ČR s.r.o.
Whirlpool CR, spol. s r.o.
Widex Line s.r.o.
WS International a.s.
XXXLutz CZ s.r.o.
Zásobování a.s.
Zdeněk Krčmář, Ing. - EZK
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o.
ZEPHYRA s.r.o.
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.
3
26455137
49682229
26739780
63219671
48583316
46347569
15771946
18829562
26299364
26061333
61055077
28508271
48582972
60917105
48109291
45789347
64507297
60778792
61218031
63961156
25481631
15400409
27199207
25453637
41601319
48155403
28403797
25004743
63217180
27189112
48948365
25046128
25822632
25977687
10547827
11590106
64793826
64572021
64829693
24660345
26709431
48585432
25216261
28421124
61461661
25632833
49243411
45786381
26222540
29022053
46354221
18956751
64617921
24743038
14500469
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
CZ26455137
CZ49682229
CZ26739780
CZ63219671
CZ48583316
CZ46347569
CZ15771946
CZ18829562
CZ26299364
CZ26061333
CZ61055077
CZ28508271
CZ48582972
CZ60917105
CZ48109291
CZ45789347
CZ64507297
CZ60778792
CZ5810180904
CZ7312100169
CZ25481631
CZ7004125073
CZ27199207
CZ25453637
CZ41601319
CZ48155403
CZ28403797
CZ25004743
CZ63217180
CZ27189112
CZ48948365
CZ25046128
CZ25822632
CZ25977687
CZ390613402
CZ6603200593
CZ64793826
CZ64572021
CZ64829693
CZ24660345
CZ26709431
CZ48585432
CZ25216261
CZ28421124
CZ61461661
CZ25632833
CZ49243411
CZ45786381
CZ26222540
CZ29022053
CZ46354221
CZ510814051
CZ64617921
CZ24743038
CZ14500469
účinnost
smlouvy do
5
31.12.2011
1.11.2011
Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána
IČ: bylo-li
přiděleno
Poř.č
Výrobce (název)
.
1
662 Zimmer Czech, s.r.o.
663 ZTE CZECH, s.r.o.
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Tabulky č.7 035
List Tabulky č.7 014
2
3
DIČ: bylo-li
přiděleno
4
25107976 CZ25107976
27384586 CZ27384586
účinnost
smlouvy do
5
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
List č.
Tabulka č.8
0
Přehled samostatných příloh roční zprávy
Přehled požadovaných příloh
1
Označení přílohy
2
1
Seznam míst zpětného odběru nebo odelěného sběru a odkaz na jeho
uveřejnění samostatně pro každou skupinu baterií nebo akumulátorů
Příloha 1
2
Seznam obcí se kterými má výrobce uzavřenou písemnou smlouvu podle
§31g odst.2 písm.b) zákona v případě přenosných baterií a akumulátorů
Příloha 2
3
Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru v obcích podle §31g
odst.2 písm. a) zákona v případě přenosných baterií a akumulátorů
Příloha 3
4
5
Příloha s popisem údajů, ke kterým došlo v rozsahu přílohy č. 2 nebo
přílohy č. 4 této vyhlášky nebo čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám
údajů uvedených v zápisu do Seznamu
Doklad o vývozu přenosných baterií a akumulátorů jinou osobou po jejich
uvedení na trh v ČR a o jejich množství, pokud o tuto hodnotu výrobce
snižuje základ pro výpočet úrovně zpětného odběru uvedený v tabulce 3
(celkové množství přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh v
kalendářním roce)
6
Příloha s uvedením hospodaření s prostředky určenými na finanční
zajištění plnění povinnosti výrobců baterií a akumulátorů
7
Žádost o použití peněnžních prostředků z účelově vázaného bankovního
účtu
8
Jiné přílohy
9
Jiné přílohy
10
Jiné přílohy
Příloha 4
Příloha 5
0
5
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Příloha 1: Seznam míst zpětného odběru nebo odelěného sběru a odkaz na jeho uveřejnění samostatně pro
každou skupinu baterií nebo akumulátorů
0
0
0
List č.
Počet listů Přílohy 1
List Přílohy 1
0
0
0
5
1
1
Poř.č
Název
Ulice
Město
PSČ
1
2
3
4
5
1
Kompletní seznam míst zpětného odběru je uveřejněn na webových stránkách KS ECOBAT na
následujícím odkaze
http://48.153.broadband2.iol.cz/provozovny_free.php
00-01416/35
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 2 035
Příloha 2: Seznam obcí se kterými má výrobce uzavřenou písemnou smlouvu
List Přílohy 2 017
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Příloha 2: Seznam obcí se kterými má výrobce uzavřenou písemnou smlouvu podle §31g
odst.2 písm.b) zákona v případě přenosných baterií a akumulátorů
List č.
Počet listů Přílohy 2
List Přílohy 2
0
0
0
0
0
0
5
2
1
Poř.
č
Název
IČ
Ulice
Město
PSČ
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
město Beroun
město Bílina
město Bílovec
město Bojkovice
město Borohrádek
město Bystřice nad Pernštejnem
město Fulnek
město Havlíčkův Brod
město Hluboká nad Vltavou
město Choceň
Město Chodov
město Jablonec nad Nisou
Město Janovice nad Úhlavou
město Jičín
město Jílové u Prahy
Město Jirkov
město Kadaň
Město Klecany
město Kouřim
město Krnov
město Kunštát
Město Letohrad
město Luhačovice
město Mikulášovice
město Mirotice
město Nový Bydžov
Město Nový Jičín
město Osek
město Pacov
město Planá.
Město Roudnice nad Labem
město Rudolfov
město Semily
Město Staré Město
město Staré město.
město Stříbro
město Šluknov
město Turnov
město Uherský Brod
město Valašské Klobouky
město Velký Šenov
město Veselí nad Lužnicí
město Vlašim
město Volary
město Volyně
Město Vysoké Mýto
Městys Chlum u Třeboně
městys Lysice
městys Mrákotín
obec Březová
obec Čebín
00233129
00266230
00297755
00290807
00274739
00294136
00297861
00267449
00244899
00278955
00259349
00262340
00255611
00271632
00241326
00261904
00261912
00240290
00235482
00296139
00280470
00279129
00284165
00261581
00249840
00269247
00298212
00266558
00248789
00260096
00264334
00245381
00276111
00303364
00567884
00260177
00261688
00276227
00291463
00284611
00261734
00253081
00232947
00250830
00252000
00279773
00246816
00280615
00286265
00290858
00281662
Husovo náměstí 68
Břežánská 50/4
Slezské náměstí 1
Sušilova 952
Husova 240
Masarykovo náměstí 57
nám. Komenského 12
Havlíčkovo náměstí 57
Masarykova 36
Jungmannova 301
Komenského 1077
Mírové náměstí 3100/19
Harantova 132
Žižkovo náměstí 18
Masarykovo náměstí 194
nám. Dr. E. Beneše 1
Mírové náměstí 1
Do Klecánek 52/24
Mírové náměstí 145
Hlavní náměstí 96/1
nám. Krále Jiřího 106
Václavské náměstí 10
nám.28.října 543
Mikulášovice 1007
Náměstí Mikoláše Alše 18
Masarykovo nám. 1
Masarykovo Nám. 1
Zahradní 246
nám. Svobody 320
náměstí Svobody 1
Karlovo Náměstí 21
Hornická 11
Husova 82
nám. Osvobození 166
Nám. Hrdinů 100
Masarykovo náměstí 1
nám. Míru 1
Antonína Dvořáka 335
Masarykovo náměstí 100
Masarykovo náměstí 189
Mírové nám. 342
náměstí T.G.M. 26
Jana Masaryka 302
NÁM. 24
náměstí Svobody 41
B. Smetany 92
Náměstí 115
Horní náměstí 157
Mrákotín 49
Březová 390
Čebín 21
Beroun
Bílina
Bílovec
Bojkovice
Borohrádek
Bystřice nad
Fulnek
Havlíčkův Brod
Hluboká nad Vltavou
Choceň
Chodov
Jablonec nad Nisou
Janovice nad Úhlavou
Jičín
Jílové u Prahy
Jirkov
Kadaň
Klecany
Kouřim
Krnov
Kunštát
Letohrad
Luhačovice
Mikulášovice
Mirotice
Nový Bydžov
Nový Jičín
Osek
Pacov
Planá
Roudnice nad Labem
Rudolfov
Semily
Staré Město
Staré Město
Stříbro
Šluknov
Turnov
Uherský Brod
Valašské Klobouky
Velký Šenov
Veselí nad Lužnicí
Vlašim
Volary
Volyně
Vysoké Mýto
Chlum u Třeboně
Lysice
Mrákotín
Březová
Čebín
266
418
743
687
517
593
742
580
373
565
357
466
340
506
254
431
432
250
281
794
679
561
763
407
398
504
741
417
395
348
413
373
513
788
686
349
407
511
688
766
407
391
258
384
387
566
378
679
588
687
664
43
01
01
71
24
01
45
01
41
15
35
01
21
01
01
11
01
67
61
01
72
51
26
79
01
01
01
05
01
15
01
71
13
32
03
01
77
22
17
01
78
81
01
51
01
32
04
71
54
67
23
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 2 035
Příloha 2: Seznam obcí se kterými má výrobce uzavřenou písemnou smlouvu
List Přílohy 2 018
Poř.
č
Název
IČ
Ulice
Město
PSČ
1
2
3
4
5
6
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Obec Horní Ředice
obec Hrdějovice
obec Chrást
obec Jimlín
obec Kněžmost
obec Lelekovice
obec Leskovec nad Moravicí
obec Libočany
Obec MUTĚNICE
Obec Ořechov
obec Přemyslovice
obec Šumvald
obec Těrlicko
obec Uherčice
obec Vejprnice
obec Velká nad Veličkou
obec Velký Osek
obec Zeleneč
00273601
00244961
00257851
00556327
00238023
00281999
00296155
47786663
00285145
00282278
00288683
00299537
00297666
00283657
00258474
00285447
00235873
00241041
Horní Ředice 101
Dlouhá 221
tř. Čs. odboje 133
Jimlín 7
Na Rynku 51
Lelekovice
Leskovec nad Moravicí 42
Libočany 103
Masarykova 200
Zahradní 1/216
Přemyslovice 798
Šumvald 17
Horní Těrlicko 474
Uherčice 32
Mírová 17
Velká nad Veličkou 151
Revoluční 36
Kasalova 467
Horní Ředice
Hrdějovice
Chrást
Jimlín
Kněžmost
Lelekovice
Leskovec nad Moravicí
Libočany
Mutěnice
Ořechov
Přemyslovice
Šumvald
Těrlicko
Uherčice
Vejprnice
Velká nad Veličkou
Velký Osek
Zeleneč
533
373
330
440
294
664
793
439
696
664
798
783
735
691
330
696
281
250
75
61
03
01
02
31
68
75
11
44
51
85
42
62
27
74
51
91
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 019
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru v obcích podle §31g odst.2 písm. a)
zákona v případě přenosných baterií a akumulátorů
0
0
0
List č.
Počet listů Přílohy 3
List Přílohy 3
0
1
0
Poř.č
Název
Ulice
Město
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
město Adamov
Prodejna 321
Billa
obecní úřad Babice
Prodejna elektro
Prodejna elektro
Obecní úřad Bartošovice
Obecní úřad Baška
Obecní úřad Cejle
obecní úřad Bečov
městský úřad
Městský úřad Bělá nad Radbuzou
Sběrný dvůr Bělá p.Bezdězem
Obecní úřad
Obecní úřad
Obecní úřad Bělotín
Městský úřad Benátky nad Jizerou
Sběrný dvůr
Tesco
Billa
Tesco
Městský úřad Bílovec
Jednota - Bílovice
Obecní úřad
Billa
sběrný dvůr
ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem
Městský úřad Blovice
Obecní úřad Blučina
ZŠ a MŠ Lázeňská 573 Bludov
Kaufland
Obecní úřad
Obecní úřad Bohuslavice
ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří, p.o.
Elektro - Kovo - Martina Pelantová
WIKY
Dům obchodu a služeb
Sběrný dvůr Bor
pošta
Prodejna TIP
Jednota - Boršice
Městský úřad Boskovice
městský úřad - Brandýs n.L. - Stará
Prodejna Jednoty
Albert
Billa
Albert
Elektro World - shopping Park
Albert
JYSK
Železářství Štefan
Pod Horkou 101/2
čp 700 (nákupní středisko)
Rybniční 2744
Babice 508
Mírové náměstí / 9
Mírové náměstí / 9
Bartošovice 135
Baška 420
Cejle 100
Bečov 126
Nám. T.G.Masaryka 2
Náměstí 200
Mělnická ulice
Bělá pod Pradědem
Bělkovice
Bělotín 151
Zámek 49
Na Spořilově 1371
Děčínská
nám. Marie Poštové 1732
Za Chlumem 822
17.listopadu 411
Bílovice 400
Komenského 446
Svitavská 2307
Čechova 90
Blatnice 650
Masarykovo nám. 143
nám. Svobody 119
Lázeňská 573
9. května
Bohuňovice
Poštovní 119
Husovo náměstí 112
Okružní 217
Sušilova 155
Hlučínská 684/6
Nádražní ul.
Nádražní 40
Borovany 8
Na Návsi 224
nám. TGM 1 / 2
Masarykovo náměstí 1-2
Slánská 65
Kosmova 1
Srbská 51
Merhautova 214
Skandinávská 6
Hrnčířská 6
Cimburkova 4
Dukelská třída 93
Adamov
Albrechtice
Aš
Babice
Bakov nad Jizerou
Bakov nad Jizerou
Bartošovice
Baška
Batelov
Bečov
Bechyně
Bělá nad Radbuzou
Bělá pod Bezdězem
Bělá pod Pradědem
Bělkovice-Lašťany
Bělotín
Benátky nad Jizerou
Benešov
Benešov nad Ploučnicí
Beroun
Bílina
Bílovec
Bílovice
Bílovice nad Svitavou
Blansko
Blatná
Blatnice pod Svatým
Blovice
Blučina
Bludov
Bohumín
Bohuňovice
Bohuslavice
Bohušovice nad Ohří
Bochov
Bojkovice
Bolatice
Bor
Borohrádek
Borovany
Boršice
Boskovice
Brandýs n. L.-Stará
Brandýsek
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
5
6
1
PSČ
5
679
735
352
687
294
294
742
739
588
435
391
345
294
790
783
753
294
256
407
266
418
743
687
644
678
388
696
336
664
789
735
783
747
411
364
687
747
348
517
373
687
680
250
273
602
602
613
618
612
612
614
04
43
01
03
01
01
54
01
51
26
65
26
21
85
16
64
71
01
22
00
01
01
12
01
01
01
71
01
56
61
81
14
19
56
71
71
23
02
24
12
09
01
01
41
00
00
00
00
00
00
00
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Název
2
Okay elektro
Billa
Albert
Mountfield
LUKA - elektro s.r.o.
MAKRO
Billa
EIM elektro s.r.o.
Billa
Albert
Albert
Albert
Albert
Billa
Sběrný dvůr - A.S.A. , spol. s r.o.
Albert
Albert
JYSK
ZŠ Jasanová 2/647
Úřad městyse
Sběrný dvůr Broumov
ZŠ a MŠ Školní 725 Brtnice
Městský úřad Brumov-Bylnice
Okay elektro
Městský úřad Brušperk
ZŠ a MŠ Stupno 62 Břasy
Okay elektro
Potraviny-Jednota
prodejna NORMA
Jednota - Březolupy
sběrný dvůr Tisová
Ivo Medek - SIM
Sběrný dvůr
Prodejna Jednoty
ZŠ Školská 196 Budyně nad Ohří
obecní úřad městyse Buchlovice
BUKOVANKA
městský úřad
Městský úřad Bystré
ZŠ Pražská 216 Bystřany
Prodejna Jednoty
obec Bystřice u Benešova - mobilní sovz
Městský úřad Bystřice nad Perštejnem
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
Městský úřad Bzenec
POMI MARKET
Billa
Úřad městyse Častolovice
obecní úřad Čebín
ZŠ Školní 800 Čejkovice
Prodejna Jednoty
Billa
Prodejna potravin - K+K
Elektro - JIŘÍ KOUŘIL
Prodejna TUTY
Billa
Městský úřad Černovice
Konzum - prodejna
prodejna potravin
Konzum - prodejna
MU Česká Kamenice
Ulice
3
Bystrcká 1137/38
Stránského 28
Cornovova 2
Skandinávská 14
Kaštanová - OD Kostka
Kaštanová 50
Kolaříkova 1497/1
Novoměstská 1a
Podpěrová 6
Libušina tř.6
Kurská 9
Jihomoravské nám.1
Pálavské nám.
Žarošická 30 - Vinohrady
Líšeňská 35
Petra Křivky 1a
28. dubna 2
Kubíčkova 6
Jasanová 2/647
Masarykovo nám. 13
Barvířské nám. 4
Školní 725
Nám. Hildy Synkové 942
Krnovská 1020/16
K náměstí 22
Stupno 62
Lidická 3362
Březí 19
Rožmitálská 147
Březolupy 403
P.O.BOX 24,
Bruntálská 207
Hájecká 1108
Staré Oldřůvky č.p. 67
Školská 196
nám. Svobody 800
Bukovany 156
Hřebečská 660/11
nám. Na podkově 2
Pražská 216
Bystřice nad Olší
Bystřice
Masarykovo nám. 60
Masarykovo nám. 137
nám. Svobody 73
Komenského 99
Chrudimská 1671
Masarykova 10
Čebín 21
Školní 800
Čeladná 715
Sokolovská 1595
Sokolská
Brněnská 208
Černilov čp. 31
Karlštejnská 1054
Mariánské náměstí 718
Červená Voda 165
nám. 1.máje 15
Červený kostelec, Větrník 2
Náměstí Míru 519
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 020
Město
4
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brodek u Přerova
Broumov
Brtnice
Brumov-Bylnice
Bruntál
Brušperk
Břasy
Břeclav
Březí
Březnice
Březolupy
Březová
Břidličná
Bučovice
Budišov nad Budišovkou
Budyně nad Ohří
Buchlovice
Bukovany
Buštěhrad
Bystré
Bystřany
Bystřice
Bystřice
Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice pod Hostýnem
Bzenec
Cvikov
Čáslav
Častolovice
Čebín
Čejkovice
Čeladná
Čelákovice
Čerčany
Černá Hora
Černilov
Černošice
Černovice
Červená Voda
Červené Pečky
Červený Kostelec
Česká Kamenice
PSČ
5
624
616
618
619
620
620
621
621
621
623
625
627
628
628
636
634
635
635
637
751
550
588
763
792
739
338
690
691
262
687
357
793
685
747
411
687
357
273
569
417
739
257
593
768
696
471
286
517
664
696
739
250
257
679
503
252
394
561
281
549
407
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
03
01
32
31
01
44
24
02
81
72
13
61
51
01
87
18
08
55
43
92
61
95
51
01
61
81
54
01
50
23
15
12
88
22
21
43
28
94
61
21
41
21
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
Název
2
Okay elektro
Městský úřad Česká Skalice
Billa
Obecní úřad
Kaufland
Prodejna Konzum
Elektro TOUŠ
Městský úřad Český Brod
ZŠ Komenského 46 Český Dub
Tesco
Okay elektro
Městský úřad Dačice
Obecní úřad Dalovice
ZŠ Sadová 416 Dašice
Billa
ZŠ a MŠ Krkonošská 613 Desná
Obecní úřad Dětmarovice
Nákupní středisko
Obecní úřad Dobrá
ZŠ a MŠ Na Vyhlídce 6
prodejna Jednoty
Městský úřad Dobrovice
Elcentrum Dobruška
Městský úřad Dobřany
Elektro Hájek
Městský úřad Dobříš
ELMATOS
Sběrný dvůr
Obecní úřad
Smíšené zboží-Jednota
Smíšené zboží TUTY
Obecní úřad Dolní Bojanovice
ZŠ a MŠ Školní 74 Dolní Bousov
Obecní úřad Dolní Dobrouč
Obecní úřad Dolní Dunajovice
Městský úřad Dolní Kounice
Obecní úřad Dolní Lutyně
Obecní úřad Dolní Němčí
Městský úřad
ZŠ Dolní Roveň 200
prodejna Jednota Dolní Újezd
Kaufland
obecní úřad
prodejna ENAPO
obecní úřad
Průmysl - Jednota
Obecní úřad Drnovice
Úřad městyse Dřevohostice
Městský úřad Dubá
ZŠ Tovární 110 Dubí 2
Ekor - Sběrný dvůr
Obecní úřad Duchcov
Obecní úřad Leskovec nad Moravicí
Okay elektro
Obecní úřad Francova Lhota
ELEKTRO SHOP
Smíšené zboží Radka Pustějovská
ZŠ Fryčovice 628
Okay elektro
Městský úřad Frýdlant
Billa
Ulice
3
Děčínská 3271
třída T.G. Masaryka 80
Litomyšlská 350
Česká Ves
Na Sádkách 1444
Osvobození 76
Čs. legií 276
nám. Arnošta z Pardubic 56
Komenského 46
Domoradická 299
Ostravská 2029/75
Krajířova 27
Hlavní 99
Sadová 416
Plzeňská 1700/9
Krkonošská 613
Dětmarovice 27
Dvorská 562
Dobrá 230
Na Vyhlídce 6
Dobronín
Palackého nám. 28
Opočenská 100
Lidická 918
5. května 15
Mírové nám. 119
V Zahradách 277
Doksy
Dolany
Dolní Bečva 390
Osada míru 128
Hlavní 383
Školní 74
Dolní Dobrouč 380
Zahradní 613
Masarykovo nám. 2
Třanovského 10
Nivnická 82
Vilémovská 77
Dolní Roveň 200
Dolní Újezd 507
Pivovarská 700
Dukelská 68
Doubravy 121
Drahanovice 144
Drnholec 550
Drnovice 1
Náměstí 74
Masarykovo nám. 138
Tovární 110
Dubňany
nám. Republiky 20/5
Leskovec nad Moravicí 42
Erbenova 2928
Francova Lhota 235
Americká 22
Trojanovice 353
Fryčovice 628
Hlavní Třída 3274
nám. T. G. Masaryka 37
Hlavní
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 021
Město
4
Česká Lípa
Česká Skalice
Česká Třebová
Česká Ves
České Budějovice
České Meziříčí
České Velenice
Český Brod
Český Dub
Český Krumlov
Český Těšín
Dačice
Dalovice
Dašice
Děčín
Desná
Dětmarovice
Dlouhá Loučka
Dobrá
Dobrá Voda u Českých
Dobronín
Dobrovice
Dobruška
Dobřany
Dobřichovice
Dobříš
Dobšice
Doksy
Dolany
Dolní Bečva
Dolní Benešov
Dolní Bojanovice
Dolní Bousov
Dolní Dobrouč
Dolní Dunajovice
Dolní Kounice
Dolní Lutyně
Dolní Němčí
Dolní Poustevna
Dolní Roveň
Dolní Újezd
Domažlice
Doudleby nad Orlicí
Doubrava
Drahanovice
Drnholec
Drnovice
Dřevohostice
Dubá
Dubí
Dubňany
Duchcov
Dvorce
Dvůr Králové nad Labem
Francova Lhota
Františkovy Lázně
Frenštát pod Radhoštěm
Fryčovice
Frýdek-Místek
Frýdlant
Frýdlant nad Ostravicí
PSČ
5
470
552
560
790
370
517
378
282
463
381
737
380
362
533
405
468
735
783
739
373
588
294
518
334
252
263
671
472
783
756
747
696
294
561
691
664
735
687
407
533
569
344
517
763
783
691
683
751
471
417
696
419
793
544
756
351
744
739
738
464
739
01
03
02
81
11
71
10
01
43
01
01
01
63
03
02
61
71
86
51
16
12
41
01
41
29
01
82
01
16
55
22
17
04
02
85
64
53
62
82
71
61
01
42
45
44
83
04
14
41
02
03
01
68
01
14
01
01
45
01
01
11
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
Název
2
Průmyslové zboží - ASEP
Prodejna Jednoty
Městský úřad Golčův Jeníkov
ALFATHERM a.s.
Smíšené zboží TUTY
Obecní úřad Halenkov
Obecní úřad Halenkovice
městský úřad
prodejna elektro - Miroslav Mařík
Smíšené zboží JO
Kaufland
městský úřad
obecní úřad Hazlov
Prodejna Elektro Bartoš
Prodejna Jednoty
Informační centrum
Billa
Obecní úřad
Prodejna smíšeného zboží
Městský úřad Hlučín
Městský úřad Hluk
Helena Bradáčová ELEKTRO BREDY
K+B elektro expert
Okay elektro
Obecní úřad Hodslavice
Billa
Albert
Městský úřad Holýšov
Sběrný dvůr Rumpold
Sluňákov - ekologické centrum
Obecní úřad Horní Bečva
MU
Obecní úřad Horní Bludovice
ZŠ a MŠ Horní Branná 257
ELEKTRO -PRODEJ J.Tichý
městský úřad - knihovna
Městský úřad Horní Jelení
ZŠ a MŠ Školní 126 Horní Jiřetín
Obecní úřad Horní Moštěnice
Jednota DS v Kaplici
Tesco
Prodejna TUTY
ZŠ a MŠ Těrlická 969/24 Horní Suchá
obecní úřad
obecní úřad
MěÚ Hořice
Billa
Městský úřad Hostinné
LINOS - "Martina Gratzová"
Městský úřad Hostomice
Smíšené zboží-Jednota
Potraviny-Jednota
Jednota Hodonín
Okay elektro
Elektro Škrobánek
prodejna Jednota Hradec nad Svitavou
ZŠ Chylická 189 Hrádek
Prodejna Jednoty
Albert
Kaufland
ZŠ Husova 414
Ulice
3
nám. Míru 4
Masarykova 304
Nám. T.G.M. 110
Sídliště 740
Antonína Vaška, č.p. 9
Halenkov 655
Halenkovice 76
Hlavní 92
Nový Svět 511
Lipová č.p. 223
U stadionu 1640
Havlíčkovo náměstí 57
Hazlov 31
Hejnice
Heřmanova Huť č.p. 264
Heřmanův Městec
Poličská
Hlubočky
Žabovřesky 69
Mírové nám. 23
Hřbitovní 140
nám. T. G. Masaryka 110
Dvořákova 6/4115
Krátká 4
Hodslavice 211
Zlínská 2051
nám. TGM 153
náměstí 5. května 32
Strakonická
Skrbeňská 70
Horní Bečva 550
Masarykova 32
Horní Bludovice 434
Horní Branná 257
1. máje 634
nám. T.G.Masaryka 41
Komenského náměstí 114
Školní 126
Dr. A. Stojana 120/41
Horní Planá 38
Nová 1016
Horní Stropnice 47
Těrlická 969/24
Velvarská 100
Náměstí republiky 52
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Masarykova
Náměstí 69
Litovická 624
Tyršovo nám. 165
Hošťálková 428
Hovězí 76
Hovorany č.p. 342
Rašínova třída 1669
Opavská 143
Hradec nad Svitavou 273
Chylická 189
Hrádek 352
Liberecka 642
Družstevní
Husova 414
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 022
Město
4
Fryšták
Fulnek
Golčův Jeníkov
Habartov
Háj ve Slezsku
Halenkov
Halenkovice
Hanušovice
Harrachov
Hať
Havířov
Havlíčkův Brod
Hazlov
Hejnice
Heřmanova Huť
Heřmanův Městec
Hlinsko
Hlubočky
Hluboká nad Vltavou
Hlučín
Hluk
Hodkovice nad Mohelkou
Hodonice
Hodonín
Hodslavice
Holešov
Holice
Holýšov
Horažďovice
Horka nad Moravou
Horní Bečva
Horní Benešov
Horní Bludovice
Horní Branná
Horní Bříza
Horní Cerekev
Horní Jelení
Horní Jiřetín
Horní Moštěnice
Horní Planá
Horní Slavkov
Horní Stropnice
Horní Suchá
Horoměřice
Horšovský Týn
Hořice
Hořovice
Hostinné
Hostivice
Hostomice
Hošťálková
Hovězí
Hovorany
Hradec Králové
Hradec nad Moravicí
Hradec nad Svitavou
Hrádek
Hrádek
Hrádek nad Nisou
Hranice
Hranice
PSČ
5
763
742
582
357
747
756
763
788
512
747
736
580
351
463
330
538
539
783
373
748
687
463
695
695
742
769
534
345
341
783
756
793
739
512
330
394
533
435
751
382
357
373
735
252
346
508
268
543
252
267
756
756
696
500
747
569
338
739
463
753
351
16
45
82
09
92
03
63
33
46
16
01
01
32
62
24
03
01
61
41
01
25
42
01
01
71
01
01
62
01
75
57
12
37
36
12
03
74
43
17
26
31
35
35
62
01
01
01
71
30
24
22
01
12
02
41
01
42
97
34
01
24
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
Název
2
Milan Čurda - Elektra
Obecní úřad Hrochův Týnec
Městský úřad Hronov
Sběrný dvůr
EMMA - Dlouhá Anna
městský úřad
ZŠ Masarykova 167 Hrušovany u Brna
Prodejna Jednoty
Albert
Městský úřad Humpolec
Smíšené zboží-Jednota
budova Mu
úřad městyse
Průmyslové zboží-Jednota
ZŠ Masarykova 559 Chabařovice
Kaufland
Potraviny TUTY-Jednota
Prodejna Jednoty
Prodejna Jednota
Městský úřad Chlumec nad Cidlinou
Sběrný dvůr TS Choceň
OÚ Chodov
Jednota Tachov
Kaufland
Městský úřad
Obecní úřad Chotěšov
obec Chotoviny - mobilní sběr
Prodejna Jednoty
Obecní úřad Chrást
ZŠ Náměstí 1. máje 228 Chrastava
Městský úřad Chropyně
Kaufland
Obecní úřad Chvalčov
Prodejna Jednoty
ZŠ Gabrielovo nám. 16 Chýnov
Penny Market
Sběrný dvůr
ELEKTRA - ŽELEZÁŘSTVÍ Vlastimil Kynčl
městský úřad
Konzum - prodejna
Prodejna elektro
Smíšené zboží - Jednota
Městský úřad Jablunkov
městský úřad
obecní úřad Jalubí
potraviny Perfect Store
městský úřad
Městský úřad Jaroměř
Sběrný dvůr
MÚ Javorník
Úřad městyse Jedovnice
Prodejna Jednoty
Albert - Jesenice
Mountfield
Billa
Prodejna Jednoty
Městský úřad Jevíčko
městský úřad Jičín
Okay elektro
Tesco supermarket
MU Jílové
Ulice
3
Verneřice 140
Smetanova 25
Náměstí Čs. Armády 5
Hrotovice
Májová 68
nám. Míru 22
Masarykova 167
Hukvaldy - Dolní Sklenov 2
Záhlinická 1059
Horní náměstí 300
Huslenky 446
Dukelské ná. 2/2
Náměstí Míru 21
Hutisko 510
Masarykova 559
Pivovarská 19
sídl. Fr. Hrubína
Chlumčany
Chlumec 324
Klicperovo náměstí 64
Pardubická 1881
Komenského 1077
Chodová Planá
Obchodní zóna 260
Trčků z Lípy 69
Dobřanská 6
Chotoviny
Podlažice 137
Chrást 150
Náměstí 1. máje 228
nám. Svobody 29
Slovenského národního
Obřanská 145
U kulturního domu 351
Gabrielovo nám. 16
Krumlovská
Husova 27
Jablonec nad Jizerou 299
Mírové náměstí 19
Na Vyhlídce 574
nám. Míru 151
Jablůnka 390
Dukelská 144
náměstí Republiky 1
Jalubí 135
Janovice 638
Harantova 132
nám.ČSA 16
Jaroměřice nad Rokytnou
Javorník
Havlíčkovo náměstí 71
Tyršova 873
Budějovická 371
Míové náměstí 385
Bezručova 651
Jeseník 166
Palackého náměstí 1
Žižkovo nám. 18
Romana Havelky 4959
Jana Buchara 986
Mírové náměstí 280
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 023
Město
4
Hrob
Hrochův Týnec
Hronov
Hrotovice
Hroznětín
Hrušovany nad Jevišovkou
Hrušovany u Brna
Hukvaldy
Hulín
Humpolec
Huslenky
Hustopeče
Hustopeče nad Bečvou
Hutisko-Solanec
Chabařovice
Cheb
Chlum u Třeboně
Chlumčany
Chlumec
Chlumec nad Cidlinou
Choceň
Chodov
Chodová Planá
Chomutov
Chotěboř
Chotěšov
Chotoviny
Chrast
Chrást
Chrastava
Chropyně
Chrudim
Chvalčov
Chvaletice
Chýnov
Ivančice
Ivanovice na Hané
Jablonec nad Jizerou
Jablonec nad Nisou
Jablonné nad Orlicí
Jablonné v Podještědí
Jablůnka
Jablunkov
Jáchymov
Jalubí
Janovice
Janovice nad Úhlavou
Jaroměř
Jaroměřice nad Rokytnou
Javorník
Jedovnice
Jemnice
Jesenice
Jesenice
Jeseník
Jeseník nad Odrou
Jevíčko
Jičín
Jihlava
Jilemnice
Jílové
PSČ
5
417
538
549
675
362
671
664
739
768
396
756
693
753
756
403
350
378
334
403
503
565
357
348
431
583
332
391
538
289
463
768
537
768
533
391
664
683
512
466
561
471
756
739
362
687
739
340
551
675
790
679
675
252
270
790
742
569
506
586
514
407
04
62
31
55
33
67
62
46
24
01
02
01
66
62
17
02
04
42
39
51
01
35
13
11
01
14
37
51
14
31
11
01
72
92
55
91
23
43
01
64
25
23
91
51
05
11
21
01
51
70
06
31
42
33
01
33
43
01
00
01
01
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
Název
2
městský úřad
Obecní úřad Jince
Obecní úřad
Okay elektro
Tesco
prodejna ENAPO
obecní úřad Jistebnice
Kaufland
ZŠ Kostelec u Křížků 48 Kamenice
ZŠ a MŠ Kamenice 402
Sběrný dvůr Města Kamenice nad lipou
Městský úřad
Prodejna Jednoty
Obecní úřad Kamenný Újezd
Jednota DS v Kaplici
Potraviny TIP-Jednota
OBI - OC Fontána
Městský úřad Karolinka
Okay elektro
Prodejna TUTY
Prodejna jednoty
Prodejna Jednoty "B"
Potraviny - Jednota
Kaufland
Tesco
OBI
městský úřad
Elektro Hechter - Večerka
Městský úřad Klobouky u Brna
obecní úřad
Prodejna Jednoty
Smíšené zboží-Jednota
Albert
Billa
obecní úřad
Městský úřad Konice
obecní úřad
Městský úřad Kopřivnice
Městský úřad Koryčany
Městský úřad Kosmonosy
Jednota - Kostelec na Hané
městský úřad
Sběrný dvůr Kostelec nad Labem (zatím
Konzum - prodejna
Smíšené zboží-Jednota
Obecní úřad Kostomlaty nad Labem
MŠ Náměstí 201 Košťálov
městský úřad Košťany
Městský úřad Kouřim
Prodejna Jednoty
ZŠ a MŠ Poručíka Hoši 1/59
Prodejna Konzum
Prodejna Jednoty
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
hypermarket Albert
Městský úřad Kraslice
Městský úřad - informační středisko
Úřad městyse Kravaře
ZŠ Školní 170 Krmelín
Kaufland
Tesco
Ulice
3
Masarykovo náměstí 194
Čsl. Dělostřelců 172
Jindřichov 58
Rezkova 953/III
Smetanovy Sady 2152
Náměstí 462/13
Náměstí 1
Na Průtahu 1960
Kostelec u Křížků 48
Kamenice 402
U Kulturního domu 769
Osvobození 470
Karlovarská 468
Náměstí 220
Linecká 198
Jablonského 425
Chebská 380/81 B
Radniční náměstí 42
Nádražní 1939/4A
Kašperské Hory 143
Ke skále 496
Americká 490
Kelč 190
Italská 50
Chomutovská 210
Domažlická ulice
Do Klecánek 52
28. října 141
nám. Míru 169/1
Na Rynku 51
Dubová 231
Kobylí 673
Olomoucká
nám. Republiky
Chaloupky 117
Masarykovo nám. 27
náměstí Hilmarovo 13
Štefánikova 1163
Náměstí 401
Debřská 223/1
Tyršova 795
Nám. Smiřických 53
nám. Komenského 1
Tyršova 1424
Kostice 153
Hronětická 237
Náměstí 201
Teplická 297
Mírové náměstí 145
Kozlovice 640
Por. Hoši 1/59
Králíky čp. 27
nám. Osvobození 742
Přemyslova 381 381
Plzeňská ul. 396
nám. 28. října 1438/6
Křinické námětí 255
Náměstí 405/43
Školní 170
Opavská 1132/14
Velehradská 3254/105
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 024
Město
4
Jílové u Prahy
Jince
Jindřichov
Jindřichův Hradec
Jirkov
Jiříkov
Jistebnice
Kadaň
Kamenice
Kamenice
Kamenice nad Lipou
Kamenický Šenov
Kamenné Žehrovice
Kamenný Újezd
Kaplice
Kardašova Řečice
Karlovy Vary
Karolinka
Karviná
Kašperské Hory
Kaznějov
Kdyně
Kelč
Kladno
Klášterec nad Ohří
Klatovy
Klecany
Klimkovice
Klobouky u Brna
Kněžmost
Kobeřice
Kobylí
Kojetín
Kolín
Komárov
Konice
Kopidlno
Kopřivnice
Koryčany
Kosmonosy
Kostelec na Hané
Kostelec nad Černými Lesy
Kostelec nad Labem
Kostelec nad Orlicí
Kostice
Kostomlaty nad Labem
Košťálov
Košťany
Kouřim
Kozlovice
Kozmice
Králíky
Kralovice
Kralupy nad Vltavou
Králův Dvůr
Kraslice
Krásná Lípa
Kravaře
Krmelín
Krnov
Kroměříž
PSČ
5
254
262
793
377
431
407
391
432
251
588
394
471
273
373
382
378
360
756
733
341
331
345
756
272
431
339
250
742
691
294
747
691
752
280
267
798
507
742
768
293
798
281
277
517
691
289
512
417
281
739
747
504
331
278
267
358
407
747
739
794
767
01
23
83
01
11
53
33
01
68
23
70
14
01
81
41
21
06
05
01
92
41
06
43
01
51
01
67
83
72
02
27
10
01
00
62
52
32
21
05
06
41
63
13
41
52
21
02
23
61
47
11
01
41
01
01
01
52
21
24
01
01
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
Název
2
ZŠ Školní 440 Krucemburk
Tesco
ZŠ Komenského 393 Kryry
Úřad městyse Křemže
obecní úřad
Prodejna potravin
obecní úřad
Obecní úřad Kunín
sběrný dvůr Kunovice
sběrný dvůr
Albert
Kaufland
Supermarket TUTY
Kaufland
Prodejna Konzum
Albert
Obecní úřad Lány
Městský úřad Lanžhot
Obecní úřad Lázně Bělohrad
sběrný dvůr
ZŠ a MŠ K rybníku 346
Billa
Prodejna TUTY
Obecní úřad Lednice
Obecní úřad Lešná
městský úřad
Albert
Městský úřad Lhenice
ZŠ a MŠ Školní 11 Libáň
Městský úřad
Billa
Elektroworld
Obecní úřad Libchavy
Prodejna Elektro
ZŠ Školní 180
Želežářství, prodejna
ZŠ a MŠ Libouchec 157
Prodejna Jednoty
Obecní úřad Lidečko
Martin Kapitán
Obecní úřad
Gama Plus
Obecní úřad
Prodejna TIP
Kaufland
Městský úřad Litomyšl
Městský úřad
Okay elektro
CZ Digital Media
ALFA TERM - prodejna
Městský úřad Lom
Městský úřad
Městský úřad Lomnice nad Popelkou
Prodejna - TOMÁŠ KONEČNÝ
Obecní úřad
Jednota DS v Kaplici
Kaufland
Billa
prodejna smíšeného zboží
Drogerie Václav Nový
ZŠ Lučany nad Nisou 420
Ulice
3
Školní 440
Revoluční 354
Komenského 393
Náměstí 35
Školní 535
Křižanov
Kunčice pod Ondřejníkem 569
Kunín 69
Ve Strhanci
Kaštanová 561
nám. 1. května
Ortenova 188
A. Dohnala 39
Svatoborská
U Pivovaru čp. 350
T. G. Masaryka 167
Masarykovo náměstí 9
Náměstí 177/2
Prostřední Nová Ves
K Lihovaru 582
K rybníku 346
Tyršovo náměstí 596
Ledenice 3
Zámecké náměstí 70
Lešná 36
Komenského 41
Českobratrská 2
Školní 124
Školní 11
Nám. Svobody 90
Na Rybníčku 673/3
Sousedská 599
Obecní úřad Libchavy
Libina 653
Školní 180
Dr. Vacka 42
Libouchec 157
Přemyslova 26
Lidečko 467
Na svahu 196
Bohuslávky 114
Lipov 216
Lipová - lázně
tř. 5. května 635
Na Kocandě 2201/35
Bratří Šťastných 1000
Nám. Přemysla Otakara 788
Jiráskova 878
Tovární 340
Nádražní 583
nám. Republiky 13/5
náměstí 5. května 130
Husovo náměstí 6
Palackého 84
Loučná nad Desnou čp. 57
Loučovice 168
Václava Mayera č.p. 2898
Terezínská 1120/42
Chýšská 37
Revoluční 144
Lučany nad Nisou 420
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 025
Město
4
Krucemburk
Krupka
Kryry
Křemže
Křenovice
Křižanov
Kunčice pod Ondřejníkem
Kunín
Kunovice
Kunštát
Kuřim
Kutná Hora
Kvasice
Kyjov
Kynšperk nad Ohří
Lanškroun
Lány
Lanžhot
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kynžvart
Ledeč nad Sázavou
Ledenice
Lednice
Lešná
Letohrad
Letovice
Lhenice
Libáň
Libčice nad Vltavou
Liberec
Liberec
Libchavy
Libina
Libiš
Libochovice
Libouchec
Libušín
Lidečko
Líně
Lipník nad Bečvou
Lipov
Lipová-lázně
Lišov
Litoměřice
Litomyšl
Litovel
Litvínov
Loděnice
Loket
Lom
Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Popelkou
Loštice
Loučná nad Desnou
Loučovice
Louny
Lovosice
Lubenec
Luby
Lučany nad Nisou
PSČ
5
582
417
439
382
683
594
739
742
686
679
664
284
768
697
357
563
270
691
507
533
354
584
373
691
756
561
679
384
507
252
460
460
561
788
277
411
403
273
756
330
751
696
790
373
412
570
784
436
267
357
435
378
512
789
788
382
440
410
439
351
468
66
42
81
03
52
51
13
53
04
72
34
01
21
01
65
01
61
51
81
41
71
01
11
44
41
51
61
02
23
66
01
11
16
05
11
17
35
06
12
21
31
72
61
72
01
01
01
01
12
33
11
16
51
83
11
76
01
02
83
37
71
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
Název
2
Elektro Paskuda
sběrný dvůr Luhačovice
Luboš Kolouch - prodejna
Prodejna Jednoty
SŠ Jana Sigmunda 242
Prodejna Jednoty
ZŠ Velkomoravská 220 Lužice
Prodejna Jednota
Sběrný dvůr
sběrný dvůr Lysice
obecní úřad
Punčochářová Romana - smíšené zboží
Kaufland
Prodejna Jednoty
Obecní úřad Medlov
Kaufland
ZŠ Měnín 32
Restaurace McDonald´s
Městský úřad Městec Králové
prodejna Jednota Trnávka
Obecní úřad
Prodejna Jednoty
Potraviny EMKO
Městský úřad Meziměstí
městský úřad
ZŠ Mikulčice 555
Městský úřad Mikulov
Obecní úřad
Billa
Obecní úřad Milín
Obecní úřad Milotice
Tesco
Tesco
ZŠ Třináctky 19 Miroslav
Obecní úřad Mirošov
město Mirovice
OBI
Josef Hladík - Telsat
úřad městyse
Mountfield
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Albert
Kika Brno
Městský úřad Mohelnice
potraviny DuoMax, s.r.o.
ZŠ Komenského 118 Moravany
Smíšené zboží-Jednota
Městský úřad Moravská Třebová
Billa
Městský úřad Moravský Beroun
Albert
Jednota Hodonín
Městský úřad Morkovice-Slížany
Obecní úřad Mořkov
Datart
ČESI (potraviny ESÍČKO)
Obecní úřad Mšené-lázně
ZŠ a MŠ Mutěnice
Kaufland
Úřad městyse Náměšť na Hané
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Ulice
3
Lípová 1 / 969
Uherskobrodská 188
nám. 9. května 108
Lukov čp. 119
Jana Sigmunda 242
Luže, Dukelská 4
Velkomoravská 220
Lužná 19
Čapkova 598
Zámecká ulice
Nádražní 105
Malšice 222
Chebská 713/16a
Markvartovice 320
Medlov 194
Klášterní 3630
Měnín 32
dálnice D1, 139 km, odp.
Náměstí republiky 1
Městečko Trnávka
Náměstí ČSA 27/10
Čemínská 475
nám. 8. května 334
5. května 1
Mikulášovice 1007
Mikulčice 555
Náměstí 158/1
Hlavní 5
Nádražní 1514
11. května 27
Školní 72
Armádní 192
Husova 661
Třináctky 19
Mirošov 27
Hřbitovní
Na Radouči
Žižkovo nám. 190
Mladé Buky 186
Mirošovická 697
Masarykovo náměstí 1
nám. Svobody 32
U Dálnice 777
nám. Svobody 1
Mokrá-Horákov 353
Komenského 118
Moravská Nová Ves 565
Zahradnická 1492/23
Kollárova 398 (roh s Husovou)
nám. 9. Května 4
Znojemská 362
Sportovní 101
Náměstí 115
Horní 10
Radniční 3400
Mosty u Jablunkova 986
Prosek 174
Brněnská 777
Polská 379
nám. T. G. Masaryka 100
Masarykovo nám. 104
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 026
Město
4
Ludgeřovice
Luhačovice
Luka nad Jihlavou
Lukov
Lutín
Luže
Lužice
Lužná
Lysá nad Labem
Lysice
Malé Svatoňovice
Malšice
Mariánské Lázně
Markvartovice
Medlov
Mělník
Měnín
Měřín
Městec Králové
Městečko Trnávka
Město Albrechtice
Město Touškov
Meziboří
Meziměstí
Mikulášovice
Mikulčice
Mikulov
Mikulovice
Milevsko
Milín
Milotice
Milovice
Mimoň
Miroslav
Mirošov
Mirovice
Mladá Boleslav
Mladá Vožice
Mladé Buky
Mnichovice
Mnichovo Hradiště
Mníšek pod Brdy
Modřice
Mohelnice
Mokrá-Horákov
Moravany
Moravská Nová Ves
Moravská Třebová
Moravské Budějovice
Moravský Beroun
Moravský Krumlov
Moravský Písek
Morkovice-Slížany
Mořkov
Most
Mosty u Jablunkova
Mšené-lázně
Mutěnice
Náchod
Náměšť na Hané
Náměšť nad Oslavou
PSČ
5
747
763
588
676
783
538
696
270
289
679
542
391
353
747
783
276
664
594
289
569
793
330
435
549
407
696
692
790
399
262
696
289
471
671
592
398
293
391
542
251
295
252
664
789
664
533
691
571
676
793
672
696
768
742
434
739
411
696
547
783
675
14
26
22
02
49
54
18
51
22
71
34
75
01
14
91
01
57
42
03
41
95
33
13
81
79
19
01
84
01
31
05
23
24
72
55
06
01
43
23
64
01
10
42
85
04
72
55
01
02
05
01
85
33
72
01
98
19
11
01
44
71
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
Název
2
Jednota - Napajedla
Prodejna Jednoty
Městský úřad Nechanice
městský úřad - vestibul
Jednota - Němčice nad Hanou
prodejna NORMA
Okay elektro
Elektro Borovka
Městský úřad Neveklov
Jednota - Nivnice
Městský úřad Nová Bystřice
Penny Market
Městský úřad Nová Role
Potraviny TIP-Jednota
Městský úřad Nové Hrady
Billa
Obecní úřad
Prodejna PROPONA
J+M NAVI
Městská knihovna Nové Strašecí
ZŠ Vrchoslavská 88 Novosedlice
Obecní úřad
městský úřad Nový Bydžov
Potraviny-Jednota
Kaufland
ZŠ a MŠ Nám. Jiřího z Poděbrad 53 Nový
obecní úřad Nový Malín
prodejna potravin smíšeného zboží
Kaufland
Jednota stavebniny
Billa
Obecní úřad
ZŠ Školní 200 Odolena Voda
městský úřad Odry
Albert
NS-nákupní středisko-Jednota
Kaufland
ZŠ a MŠ Smetanova 1 Oloví
Obecní úřad Opatovice nad Labem
ÚMČ Opava - Milostovice
DM Drogerie
prodejna - nářadí Horák
drogerie Rossmann
JYSK
Prodejna Jednoty
Prodejna Jednoty
Supermarket TEMPO
Prodejna Jednoty
Konzum - prodejna
Městský úřad Orlová
obecní úřad
sběrný dvůr (TS města Osek s.r.o.)
Obecní úřad Oskava
SELEKTRONIC UNIMO
bauMax- obchodní dům
Elektro Traper
ELEKTRO NOSRETI
Kaufland
Albert
Kaufland
Bren
Ulice
3
Na Kapli 1434
Návsí 288
Husovo nám. 83
Náměstí Karla IV. 239
Masarykova 218
U Pošty 563
Kostelecká 265
Václavská 128
náměstí Jana Heřmana 80
nám. Míru 806
Mírové náměstí 58
Krkonošská 1826
Chodovská 236/6
Na Hliněnce 456
nám. Republiky 46
Brněnská 241
Náměstí republiky 6
Mírové nám. 150
Sklářská 142
Havlíčkova 1155
Vrchoslavská 88
Náměstní Míru 1
Masarykovo nám. 1
Nový Hrozenkov 764
Bohuslava Martinů 2097/30
nám. Jiřího z Poděbrad 53
Nový Malín 240
475
Kolínska 2507
Klatovská 589
Benešova třída 651
Mírová 70
Školní 200
Masarykovo náměstí 16/25
Boženy Nemcové 438
Olešnice č.120
Štursova 1124/3
Smetanova 1
Pardubická 160
Lihovarská 17/14
Ostrožná 23
Pekařská 60
Ostrožná 11
Hlučínská 1631/55
Požárnická, č.p. 202 Ruská, č.p. 54
Krnovská, 566/165
Suché Lazce č.p. 232
Dobrušská 724
Staré náměstí 76
zahradní 1
Dolnonádražní 406
Oskava 112
Hybešova 16/227
Novoveská 3137
Přívozská 9
28. října
Polská 6191/ 21
Ludvíka Podéště 1969
Grmelova 2032/ 2
Těšínská 234/120
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 027
Město
4
Napajedla
Návsí
Nechanice
Nejdek
Němčice nad Hanou
Nepomuk
Neratovice
Netolice
Neveklov
Nivnice
Nová Bystřice
Nová Paka
Nová Role
Nová Včelnice
Nové Hrady
Nové Město na Moravě
Nové Město nad Metují
Nové Město pod Smrkem
Nové Sedlo
Nové Strašecí
Novosedlice
Nový Bor
Nový Bydžov
Nový Hrozenkov
Nový Jičín
Nový Knín
Nový Malín
Nýdek
Nymburk
Nýrsko
Nýřany
Obrnice
Odolena Voda
Odry
Okříšky
Olešnice
Olomouc
Oloví
Opatovice nad Labem
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opočno
Orlová
Ořechov
Osek
Oskava
Oslavany
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
PSČ
5
763
739
503
362
798
335
277
384
257
687
378
509
362
378
373
592
549
463
357
271
417
473
504
756
741
262
788
739
288
340
330
435
250
742
675
679
772
357
533
746
746
746
746
747
747
747
747
747
517
735
664
417
788
664
709
701
703
708
708
709
716
61
92
15
21
27
01
11
11
56
51
33
01
25
42
33
31
01
65
34
01
31
01
01
04
01
03
03
96
02
22
23
21
70
35
21
74
00
07
45
01
01
01
01
05
70
06
07
91
73
11
44
05
01
12
00
00
00
00
00
00
00
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
Název
2
Tesco
mountfield
Tesco
Jednota
Městský úřad
prodejna potravin
Jednota - Ostrožská Nová Ves
Billa
Městský úřad Pacov
Prodejna Jednoty
hypermarket Albert
OBI Pardubice
DUHA -dětské potř., hračky
supermarket
Penny Market
sběrný dvůr Ohrazenice
Prodejna Jednoty
Městský úřad Pečky
Kaufland
ZŠ Pěnčín 27
Prodejna Jednoty
Prodejna 131
Penny Market
Prodejna Jednoty
ZŠ Pchery 338
OBI
ZŠ a MŠ Písek
Hasičská zbrojnice
městský úřad Planá
Městský úřad
Prodejna TUTY
Městský úřad Plesná
NS-nákupní středisko-Jednota
Hod. Tureček
Úřad městského obvodu Plzeň 10
Prodejna Jednoty
Billa
Jednota
MO 5 - Křimice
MO 7 - Radčice
Albert
Elektro word - Olympia Centrum
Prodejna Jednoty "B"
Městský úřad Počátky
Billa
Albert
Městský úřad Podivín
Smíšené zboží-Jednota
obecní úřad Polešovice
Servis Černý - Elektrospotřebiče
Tesco
Městský úřad Polná
Městský úřad Postoloprty
obecní úřad
ZŠ a MŠ 5. května 233 Povrly
Obecní úřad
Tesco Eden
ÚŘAD MČ PRAHA 1
Úřad městské části Praha 11
OBI
Prodejna Foto
Ulice
3
Prodloužená 807
Bílovecká 93/2A
Sjízdná 5554/2
Ostravice 72
Brigádnická ul. 709
Ostrožská Lhota 437
Ostrožská Nová Ves 70
nám. 3. května 1301
Náměstí Svobody 320
Palkovice 265
Palackého třída 2748
Kpt. Bartoše 2777
Lexova 2234
Kostnická 495
Jana Zajíce 712
Pohránovská ulice
Nádražní 146
Masarykovo nám. 78
Pražská 2276
Pěnčín 27
Peruc č. 312
Závada 176
Závodní
Petřvald 282
Pchery 338
Nádražní ulice
Písek 184
Píšť 73
Náměstí Svobody 1
Zákostelní 720
Plánice
5. května 301
Plumlov č. 550
Pod Záhorskem 673/20
K Sinoru 62/51
Klatovská 921
Sousedská 9
Litice 22
Prvomájová 100
V Radčicích 9
Koterovská 47
Písecká 972/1
Poběžovice
Palackého nám. 1
Žatecká ulice
Na Valech 54
Masarykovo náměstí 180/20
Znojemská 700
Polešovice 242
Masarykovo nám.
Hegerova 1020
Husovo náměstí 39
Mírové nám. 318
Komenského 193
5.května 233
Na Městečku 14
U Slávie 1527
MALOSTR. NÁMĚSTÍ 22
Nad Opatovem 2140/2
Nákupní 390/4
Veronské nám. 403, pha 10
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 028
Město
4
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostravice
Ostrov
Ostrožská Lhota
Ostrožská Nová Ves
Otrokovice
Pacov
Palkovice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Paskov
Pečky
Pelhřimov
Pěnčín
Peruc
Petrovice u Karviné
Petřvald
Petřvald
Pchery
Písek
Písek
Píšť
Planá
Planá nad Lužnicí
Plánice
Plesná
Plumlov
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Poběžovice
Počátky
Podbořany
Poděbrady
Podivín
Pohořelice
Polešovice
Police nad Metují
Polička
Polná
Postoloprty
Postřelmov
Povrly
Pozořice
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
PSČ
5
720
721
722
739
363
687
687
765
395
739
530
530
530
530
533
533
739
289
393
468
439
735
735
742
273
397
739
747
348
391
340
351
798
301
301
321
312
321
322
322
318
326
345
394
441
290
691
691
687
549
572
588
439
789
403
664
100
118
149
102
109
00
00
00
14
20
23
22
02
01
41
02
12
02
12
01
53
21
11
01
21
07
71
41
60
08
01
84
18
15
11
34
35
03
00
00
00
00
00
00
00
09
00
22
64
01
01
45
23
37
54
01
13
42
69
32
07
00
00
00
00
00
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
Název
2
Interspar
Městská část Praha - Benice
ÚŘAD MČ PRAHA Inf.centrum ÚŘAD MČ PRAHA - NEDVĚZÍ
Norma
ÚŘAD MČ PRAHA - KRÁLOVICE
ÚŘAD MČ PRAHA - KŘESLICE
ÚŘAD MČ PRAHA - DUBEČ
poliklinika Petrovice
ÚŘAD MČ PRAHA 2
Albert
Úřad městské části Praha 4
ÚŘAD MČ PRAHA 12
UMČ Praha 4 - Libuš
Roman Danda
JYSK
Albert
ÚŘAD MČ PRAHA 5
ÚŘAD MČ PRAHA - LOCHKOV
ÚŘAD MČ PRAHA - SLIVENEC
Penny Market
ÚŘAD MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MČ PRAHA - ZLIČÍN
ÚŘAD MČ PRAHA - LIPENCE
AVE servis
Billa
ÚŘAD MČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
Kaufland
Albert
ÚŘAD MČ PRAHA - PŘED.KOPANINA
ÚŘAD MČ PRAHA - LYSOLAJE
ÚŘAD MČ PRAHA - SUCHDOL
Restaurace McDonald´s
Albert
ÚŘAD MČ PRAHA - TROJA
Albert
ÚŘAD MČ PRAHA - ĎÁBLICE
BAUHAUS
Planeo QT OC Letňany
JYSK
ÚŘAD MČ PRAHA - ÚJEZD N.LESY
ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
ÚŘAD MČ PRAHA - DOL.POČERNICE
samoobsluha Bazar
Billa
ÚŘAD MČ PRAHA - SATALICE
ÚŘAD MČ PRAHA - KOLODĚJE
ÚŘAD MČ PRAHA - VINOŘ
ÚŘAD MČ PRAHA - HOR.POČERNICE
Globus Čakovice
JYSK
Penny Market
Prodejna Jednoty
ZŠ kpt.Jaroše 130 Proboštov
obec Proseč
Kaufland
Smíšené zboží-Jednota
Prodejna Jednoty
Okay elektro
sběrný dvůr odpadů Prušánky
potraviny Hruška
Ulice
3
Nákupní - Štěrboholy
Květnového povstání 21
MÍROVÁ 20/54
ÚNOROVÁ 15
Přátelství 289
K NEDVĚZÍ 66
ŠTYCHOVA 2
STARODUBEČSKÁ 36/401
Ohmova 271
KARLOVO NÁMĚSTÍ 8
Koněvova 2502
náměstí Hrdinů 1634/3
ČECHTICKÁ 758-A
K Lukám 664/1
Jana Růžičky
Brandlova 1640
Malešovská 1652
KRŠKOVA 807
ZA OVČÍNEM 1
K LOCHKOVU 6
Žalanského 65/4 - Řepy
NAD NÁMĚSTÍM 84
TYLOVICKÁ 207
K OBCI 47
Elišky Přemyslovny 446
Jeremiášova 1239/7a
U SKÁLY 262
Bělohorská 2428/205
Nebušická 491
K PADESÁTNÍKU 10
KOVÁRENSKÁ 8/5
INTERNACIONÁLNÍ 734
Bubenské nábř. 13
Sokolovská 394/17
TROJSKÁ 96
Trousilova 2/1031
KVĚTNOVÁ 553/52
Ústecká 1/ 822
Veselská 663
Českomoravská 10
STAROKLÁNOVICKÁ 260
ZA POŠT. ZAHRADOU 479
STARÁ OBEC 10
Slavětínská 173
Žacléřská
K RADONICŮM 81
K JÍZDÁRNĚ 9
BOHDANEČSKÁ 97
JÍVANSKÁ 647
Kostelecká 823
Chlumecká 1532
Nebahovská 901
Práchovice, Chrudimská 123
kpt. Jaroše 130
Proseč 18
Okružní 4262/10
Prostřední Bečva 559
Protivín - Krč 40
Uhřiněveská 587
Prušánky 394
Obránců míru 91
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 029
Město
4
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Prachatice
Prachovice
Proboštov
Proseč
Prostějov
Prostřední Bečva
Protivín
Průhonice
Prušánky
Předměřice nad Labem
PSČ
5
102
103
103
103
104
104
104
107
109
110
130
140
142
142
148
149
190
152
154
154
163
155
155
155
156
155
159
160
164
164
165
165
170
180
171
182
182
184
199
190
190
190
190
190
197
190
190
190
193
196
198
383
538
417
539
796
756
398
252
696
503
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
03
00
00
00
00
00
16
00
00
00
00
00
21
31
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
05
16
11
12
14
00
15
16
17
00
00
00
15
04
12
44
01
56
11
43
21
02
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
Název
2
Billa
Okay elektro
Billa
městský úřad Příbor, odbor ŽPLH
Kaufland
Městský úřad Přibyslav
Obecní úřad
ZŠ a MŠ Pustiměř 207
Městský úřad Radnice
Obecní úřad Rájec-Jestřebí
Jiří Minařík - Cyklosport
Billa
Nákupní středisko-Jednota
městský úřad
Obecní úřad Rapotín
město Raspenava (mob. svoz)
Prodejna U kaple
Potraviny - Jednota
Jednota Hodonín
ZŠ Školní 3 Rohatec
Kaufland
Tesco
SBĚRNÝ DVŮR
MÚ Ronov
Tesco
Albert
městský úřad
Sběrný dvůr
Tesco
Elektro Voseček-Kopidlno
Obecní úřad Rožmitál pod Třemšínem
Billa
Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší
ZŠ a MŠ Školní 175
Město Rudná - sběrné místo centrál
Prodejna Jednoty
městský úřad
Tesco
městský úřad
Městský úřad Rychnov u Jablonce nad
Městský úřad Rychvald
Městský úřad Rýmařov
Obecní úřad Řepiště
Prodejna -"Hana Nová"
Městský úřad Říčačny
Obecní úřad Říčany
prodejna NORMA
Tesco
Prodejna Jednoty
Billa
obecní úřad
Městský úřad Semily
Obecní úřad Senice na Hané
Obecní úřad
Mountfield
Obecní úřad Skalná
Městský úřad Skuteč
Kaufland
Elektro Pešek
sběrný dvůr Slavičín
Renta Opava
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 030
Ulice
Město
3
4
Sokolovské náměstí 1557
Přelouč
Lipnická 2936/4
Přerov
tř. 1. máje
Přeštice
Freudova 118p
Příbor
Husova 622
Příbram
Bechyňovo náměstí 1
Přibyslav
Pražská 137
Psáry
Pustiměř 207
Pustiměř
nám. Kašpara Šternberka 363 Radnice
Blanenská 84
Rájec-Jestřebí
Masarykova 735
Rajhrad
Nábřeží Dr. Beneše 2509
Rakovník
Rakvice 634
Rakvice
Kuřivody 701
Ralsko
Jesenická 543
Rapotín
Fučíkova 421
Raspenava
U kaple 262
Raškovice
Ratiboř 437
Ratiboř
Ratíškovice č.p. 829
Ratíškovice
Školní 3
Rohatec
Josefa Růžičky 1226
Rokycany
Hořec 495
Rokytnice nad Jizerou
Pod Hřbitovem
Rokytnice v Orlických
Chittussiho nám. 150
Ronov nad Doubravou
Palackého nám. 30
Rosice
Sídliště 621
Rotava
Karlovo nám. 21
Roudnice nad Labem
Krejčířova 28
Rousínov
Lidická 2250
Roztoky
Spojovací 434
Rožďalovice
Náměstí 8
Rožmitál pod Třemšínem
Nádražní 2306
Rožnov pod Radhoštěm
Hronovská 431
Rtyně v Podkrkonoší
Školní 175
Ruda nad Moravou
Obchodní ulice
Rudná
Rudník 59
Rudník
Hornická 11
Rudolfov
Pražská 1677/1
Rumburk
Havlíčkova 136
Rychnov nad Kněžnou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad
Orlovská 678
Rychvald
náměstí Míru 230/1
Rýmařov
Mírová 178
Řepiště
nám. Krále Jiřího 74
Řevnice
Masarykovo nám. 53
Říčany
nám. Osvobození 340
Říčany
Palackéko nám. 110
Sadská
Sklářská 333
Sázava
Seč, náměstí 235
Seč
Sedlecká 599
Sedlčany
nám.7.května 62
Sedlec-Prčice
Riegrovo náměstí 63
Semily
Jos. Vodičky 243
Senice na Hané
Husovo náměstí 790
Sezemice
Dr. E. Beneše 1090
Sezimovo Ústí
Sprotovní 9
Skalná
Palackého nám. 133
Skuteč
Ouvalova
Slaný
T.G. MASARYKA 121
Slatiňany
Slavičín
Slavičín
Jubilejní č.p.80
Slavkov
PSČ
5
535
750
334
742
261
582
252
683
338
679
664
269
691
471
788
463
739
756
696
696
337
512
517
538
665
357
413
683
252
289
262
756
542
789
252
543
373
408
516
468
735
795
739
252
251
664
289
285
538
264
257
513
783
533
391
351
539
274
538
763
747
01
02
01
58
01
22
44
21
28
02
61
01
03
24
14
61
04
21
02
01
01
44
61
42
01
02
01
01
63
34
42
61
33
63
19
72
71
01
01
02
32
01
32
30
01
82
12
06
07
01
91
01
45
04
01
34
73
01
21
21
57
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
Název
2
obecní úřad
Podnik města Slavonice
Konzum - prodejna
prodejna potravin
Městský úřad Smečno
Prodejna TUTY
Městský úřad Smiřice
PP-prodejna potravin-Jednota
městský úřad Smržovka
Tesco
obecní úřad
ZŠ Jičínská 136 Sobotka
prodejna Jaroslav Holub
Okay elektro
supermarket
Sběrný dvůr
prodejna potravin
Jednota
ZŠ Revoluční 355 Stará Paka
Prodejna Jednoty
Albert
prodejna potravin
Obecní úřad Starý Jičín
Obecní úřad Starý Kolín
Sběrný dvůr
Obecní úřad
Prodejna TUTY
Městský úřad Stod
Prodejna Jednoty
Prodejna 137
Okay elektro
Jednota - Strání
Sběrný dvůr
Jan Murga MJ* electronic - stráž nad Nisou
POMI MARKET
Městský úřad Strážnice
Smíšené zboží-Jednota
Obecní úřad
budova MU
Potraviny TUTY-Jednota
Čerpací stanice Shell
Prodejna Jednoty
Potraviny TIP-Jednota
Prodejna Jednoty
Billa
úřad městyse Svatava
Jednota Hodonín
obecní úřad Světlá Hora
Městský úřad Světlá nad Sázavou
Marie Kupsová
Kaufland
Městský úřad Svoboda nad Úpou
Městský úřad Svratka
Jednota Hodonín
Prodejna Univex
ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína, p.o.
Prodejna Jednoty
Smíšené zboží-Jednota
Albert
Tesco
Prodejna Jednoty
Ulice
3
Palackého nám. 65
Polní 61
Sloupnice 341
Veselá 168
nám. T. G. Masaryka 12
Smidary
Palackého 106
Smržice č. 117
náměstí T.G.Masaryka 600
Obchodní 789
Sobotín 89
Jičínská 136
Komenského 10
Vítězná ulice
Nám. T.G.Masaryka 597
Spálené Poříčí
Spytihněv 457
Náměstí T.G.Masaryka
Revoluční 355
Stará Ves nad Ondřejnicí
Velehradská 1206
Školní 120
Starý Jičín 133
Náměstí 117
Husova
Chlebovická 201
Stěžery čp. 281
Městský úřad Stod
Hornická 233
Hořany 1041
Katovická ulice 1303
Obchodní 166
Strašice
Myslbekova 575
Pionýrů 140
náměstí Svobody 501
Česká Olešná čp. 106
Nám. Svobody 111/1
Masarykovo ná. 437
Studená čp. 415
Studenec
Budovatelská 579
sídl. 17. Listopadu
Malá Strana 19
Hrádecká
ČSA 277
Hlavní 92
Světlá 374
Nám.Trčků z Lípy 18
Svitávka 89
Antonína Slavíčka 892/1
nám. Svornosti 474
Palackého 30
Šardice č.p. 675
Na Sedlácích 377
Školní 20
Šilheřovice 326
Šitbořice 498
Nádražní ulice 1156/9
Zámecká 1110
Šťáhlavy
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 031
Město
4
Slavkov u Brna
Slavonice
Sloupnice
Slušovice
Smečno
Smidary
Smiřice
Smržice
Smržovka
Soběslav
Sobotín
Sobotka
Sokolnice
Sokolov
Solnice
Spálené Poříčí
Spytihněv
Staňkov
Stará Paka
Stará Ves nad Ondřejnicí
Staré Město
Staré Město
Starý Jičín
Starý Kolín
Starý Plzenec
Staříč
Stěžery
Stod
Stochov
Stonava
Strakonice
Strání
Strašice
Stráž nad Nisou
Stráž pod Ralskem
Strážnice
Strmilov
Střelice
Stříbro
Studená
Studenec
Studénka
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Odrou
Sušice
Svatava
Svatobořice-Mistřín
Světlá Hora
Světlá nad Sázavou
Svitávka
Svitavy
Svoboda nad Úpou
Svratka
Šardice
Šenov
Šenov u Nového Jičína
Šilheřovice
Šitbořice
Šlapanice
Šluknov
Šťáhlavy
PSČ
5
684
378
565
763
273
503
503
798
468
392
788
507
664
356
517
335
763
345
507
739
686
788
742
281
332
739
503
333
273
735
386
687
338
463
471
696
378
664
349
378
512
742
378
742
342
357
696
793
582
679
568
542
592
696
739
742
747
691
664
407
332
01
81
53
15
05
53
03
17
51
01
16
43
52
01
01
61
64
61
91
23
01
32
31
23
02
43
21
01
03
34
01
65
45
03
27
62
53
47
01
56
33
13
06
01
01
03
04
31
91
32
02
24
02
13
34
42
15
76
51
77
03
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
Název
2
Obecní úřad Štěpánkovice
Obecní úřad Štěpánov
Billa
Městský úřad Štětí
Maloobchod se smíšeným zbožím
Elektro Rýznar
Obecní úřad Okrouhlička
MÚ Štemberk
Jednota - Šumice
Kaufland
Obecní úřad
Jednota
Kaufland
Obecní úřad Tachov
Billa
Městský úřad Telč
prodejna alfa therm
Datart Teplice
Městský úřad Teplice nad Metují
sběrný dvůr Terezín
obecní úřad
Prodejna Jednoty
Městský úřad Tišnov
Mixi market "Vito"
Obecní úřad Tlumačov
Obecní úřad Topolná
Městský úřad Toužim
městský úřad
Hodinářství Mařík
JYSK
Prodejna Jednoty
Obecní úřad Troubelice
Obecní úřad
Obecní úřad Troubsko
Smíšené zboží Jednota
Kaufland
Papírnictví U ČADKU
Městský úřad Třebenice
Billa
Penny Market
Prodejna jednoty
Městský úřad Třemošnice
Městský úřad Třešť
Městský úřad Třinec
Nákupní středisko - Prodejna Jednoty
Městský úřad Turnov
Smíšené zboží-Jednota
městský úřad
prodejna potravin
Elektro-servis
Billa
Kaufland
Okay elektro
Obecní úřad Uherský Ostroh
Jindřich Kašpar - elektro
Elektro Holub
Obchodní dům - Prodejna Jednoty
Tesco
Technické služby města Úpice
bauMax
Albert
Ulice
3
Slezská 520/13
Horní 444/1
Nádražní 2329/19
Mírové náměstí 163
U Kostela (za zeleninou)
Náměstí 6
Okrouhlička 48
Náměstí 9
Šumice 398
Vítězná 2886/6
17
nám. E. Beneše 202
Volgogradská 2972
Tachov 34
Krkonošská 647
Na Sádkách 453
Husova 185
Srbická 464
Rooseveltova 15
p.č. 469
Horní Těrlicko 474
Tichá 444
nám. Míru 347
Línská 589
Nádražní 440
Topolná 420
Sídliště 428
Náměstí 12
Žižkovo nám. 141
Tyršova 884
Trojanovice - Lomná
Troubelice 352
Dědina 286/29
Zámecká 150/8
Tršice 155
Horská ul. 647
Třebechovice pod Orebem
Paříkovo nám. 1
Táborská 1/111
Západní / Táboritská
Třemošná č.992
Náměstí Míru 451
Revoluční 20/1
Jablunkovská 160
Karlovarská 53
Skálova 68
Tvrdonice 402
Náměstí míru 2
Tyršova 151
Sadová 136
17.listopadu
ul. Města Mayen 1496
Vlčnovská 2361
Zámecká 24
Jungmannova 150
9. května
Pražská 836
Šumperská 527
Plickova 842
havířská ul. 354/15
Seifertova 570
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 032
Město
4
Štěpánkovice
Štěpánov
Šternberk
Štětí
Štítná nad Vláří-Popov
Štíty
Štoky
Štramberk
Šumice
Šumperk
Šumvald
Švihov
Tábor
Tachov
Tanvald
Telč
Teplá
Teplice
Teplice nad Metují
Terezín
Těrlicko
Tichá
Tišnov
Tlučná
Tlumačov
Topolná
Toužim
Tovačov
Trhové Sviny
Trmice
Trojanovice
Troubelice
Troubky
Troubsko
Tršice
Trutnov
Třebechovice pod Orebem
Třebenice
Třebíč
Třeboň
Třemošná
Třemošnice
Třešť
Třinec
Tuchlovice
Turnov
Tvrdonice
Týn nad Vltavou
Týnec nad Labem
Týnec nad Sázavou
Týniště nad Orlicí
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Uherský Ostroh
Uhlířské Janovice
Újezd u Brna
Unhošť
Uničov
Úpice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
PSČ
5
747
783
785
411
763
789
582
742
687
787
783
340
390
472
468
588
364
417
549
411
735
742
666
330
763
687
364
751
374
400
744
783
751
664
783
541
503
411
674
379
330
538
589
739
273
511
691
375
281
257
517
686
688
687
285
664
273
783
542
400
400
28
13
01
08
33
91
53
66
31
01
85
12
01
01
41
56
61
13
57
55
42
74
01
26
62
11
01
01
01
04
01
83
02
41
57
01
46
13
01
01
11
43
01
61
02
01
53
01
26
41
21
01
01
24
04
53
51
91
32
01
11
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
Název
2
Ulice
3
Prodejna Jednota
Ladislav Hnízdil
Okay elektro
Obecní úřad Úštěk
Městský úřad Úvaly
obec Vacenovice
Obecní úřad Václavovice
Potraviny - Jednota
MU
Okay elektro
Olšinky 79
Opletalova 220
Letohradská
Mírové nám. 83
Reigereova 897
Vacenovice 243
Obecní 130
Valašská Bystřice 522
Masarykovo náměsti 177
U nákladního nádraží 365
Městský úřad
Městský úřad Vamberk
Billa
sběrný dvůr Vejprnice
Billa
Městský úřad Velešín
ZŠ K Sídlišti 563 Velim
sběrný dvůr
Městský úřad Velká Bystřice
Obecní úřad Velká Hleďsebe
kulturní dům
Prodejna Jednoty
Nákupní středisko-Jednota
Prodejna Jednota
ZŠ a MŠ Velké Hamry 212
Obecní úřad Velké Heraltice
OU Velké Hoštice
Obecní úřad Velké Karlovice
Elektro - Večeř Martin
Billa
MŠ Školní 550
SA-samoobsluha-Jednota
Městský úřad Velké Pavlovice
ZŠ Komenského 5 Velké Popovice
Josef Ryšavý
ZŠ Vrchlického 236 Velký Osek
městský úřad Velký Šenov
Datart - Olympia centrum
ZŠ Opletalova 493 Veltrusy
Luděk Cífka ELEKTRO
OÚ Vendryně
Prodejna Jednoty
Mountfield
Billa
Jednota DS v Kaplici
sběrný dvůr Veverská Bytýška
Potraviny - Jednota
ZŠ a MŠ Školní 122
městský úřad Vimperk
Obecní úřad Vinařice
Prodejna Jednoty
Albert
ZŠ Vlachovice 246
Elektro - Domácí potřeby Hruška
Městský úřad Vlašim
Obecní úřad Vlčnov
Jednota Hodonín
Tesco
městský úřad Volary
Elektro Rubeš
Náměstí svobody 21
Husovo náměstí 1
Otáhalova 3157
Nádražní ulice
Potoční 1298
náměstí J. V. Kamarýta 76
K Sídlišti 563
Kozí ulice
Zámecké náměstí 79
Plzeňská 32
Velká nad Veličko 586
Velká Polom 179
Velké Bílovice 67
Děčínská 166
Velké Hamry 212
Opavská 142
Zámecká čp. 195
Velké Karlovice 70
17.listiopadu 1
Hornoměstská 370/51
Školní 550
E. Ušela 381
nám. 9. května 40
Komenského 5
Náměstí 563
Vrchlického 236
Mírové nám. 342
Olomoucká 90
Opletalova 493
Náměstí Krále Vladislava 55
Vendryně 500
Veřovice 487
Jateční 788
Sídliště Chaloupky 585
Větřní 284
Veverská Bytýška
Vidče 251
Školní 122
Steibnerova 6
V.ulici 250
nám. J. Zajíce 26, 28
nám. T. G. M. 1069
Vlachovice 246
Husova 369
Dvůr 413
Masarykova 124
Vnorovy-Lidéřovice 59
Dr. Hajného 1274
Náměstí 25
nám. Svobody 43
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 033
Město
4
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Úštěk
Úvaly
Vacenovice
Václavovice
Valašská Bystřice
Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí
Valdice
Valtice
Vamberk
Varnsdorf
Vejprnice
Vejprty
Velešín
Velim
Velká Bíteš
Velká Bystřice
Velká Hleďsebe
Velká nad Veličkou
Velká Polom
Velké Bílovice
Velké Březno
Velké Hamry
Velké Heraltice
Velké Hoštice
Velké Karlovice
Velké Losiny
Velké Meziříčí
Velké Němčice
Velké Opatovice
Velké Pavlovice
Velké Popovice
Velké Poříčí
Velký Osek
Velký Šenov
Velký Týnec
Veltrusy
Velvary
Vendryně
Veřovice
Veselí nad Lužnicí
Veselí nad Moravou
Větřní
Veverská Bítýška
Vidče
Vikýřovice
Vimperk
Vinařice
Vítkov
Vizovice
Vlachovice
Vlachovo Březí
Vlašim
Vlčnov
Vnorovy
Vodňany
Volary
Volyně
PSČ
5
400
403
562
411
250
696
739
756
766
757
03
31
01
45
82
06
34
27
01
01
691
517
407
330
431
382
281
595
783
353
696
747
691
403
468
747
747
756
788
594
691
679
691
251
549
281
407
783
277
273
739
742
391
698
382
664
756
788
385
273
747
763
763
384
258
687
696
389
384
387
42
54
47
27
91
32
01
01
53
01
74
64
02
23
45
75
21
06
15
01
63
63
06
69
32
51
78
72
46
24
53
73
81
01
11
71
53
13
17
07
47
12
24
22
01
61
61
01
51
01
Příloha 3: Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru
Poř.č
1
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
Název
2
Městký úřad Votice
sběrný dvůr Vracov
Obecní úřad Vrané nad Vltavou
Nákupní středisko-Jednota
Městský úřad Vratimov
Obecní úřad
Albert
OU
Billa
Prodejna Jednoty
Prodejna Jednoty
Kaufland
ZŠ a MŠ Náměstí 375 Všetaty
Billa
Kaufland
Elektro Krejčík
Kaufland
sběrný dvůr
Ivana Cháberová - smíšené zboží
Hodinářství -Hrdlička
Průmyslové zboží - Jednota
Prodejna
Supermarket TUTTY
ZŠ V sídlišti 349 Zbůch
ELEKTRO - PRODEJNA
Prodejna Zdice
Dům služeb
Supermarket TUTY
Městský úřad Zlaté Hory
Obecní úřad Zlechov
Kaufland
Prodejna TIP
Nákupní středisko
Kaufland
Tesco
Prodejna jednoty
Tesco
Prodejna Jednoty
Billa
Městský úřad Žandov
Kaufland
Městský úřad Ždánice
Kaufland
Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Prodejna Žebrák
Sběrný dvůr
Prodejna Jednoty "C"
MÚ Železný Brod
Frostmarket
Sběrný dvůr Žirovnice
prodejna alfa-therm
Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Prodejna Žebrák
Sběrný dvůr
Prodejna Jednoty "C"
MÚ Železný Brod
Frostmarket
Sběrný dvůr Žirovnice
prodejna alfa-therm
Ulice
3
Komenského nám. 700
Vracov
Březovská 112
Vranovice 576
Frýdecká 853/57
Vrbátky 41
Jesenická 575
Smetanovo nám. 28
Krkonošská 16
Karlovarská 192
Vřesina 646
Jesenická
Náměstí 375
Husova 452
Cukrovarská ulice
5. května 17
Leštinská ulice
Borská 5
Na Ohrádce 292
Havířská 125
Zašová 142
Zbiroh
Zborovnice 10
V sídlišti 349
Masarykova 69
Zdice č.p.964
Zdíkov
Náměstí 380
nám. Svobody 80
Zlechov 540
Sokolská 5300
Dolní náměstí
Dvořákova 242
Jarošova 1234/2
1. máje 1043
Plzeňská 201
Hlavní 1114
Žacléř - Bobr
Divišova 1500
Náměstí 132
Kadaňská
Městečko 787
Nádražní ul
Školní 500
Tovární 35
Želetava
Špičák
náměstí 3. května 1
Sídliště Družba 662
Tyršova ulice
Mlýnská 507
Školní 500
Tovární 35
Želetava
Špičák
náměstí 3. května 1
Sídliště Družba 662
Tyršova ulice
Mlýnská 507
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Počet listů Přílohy 3 035
List Přílohy 3 034
Město
4
Votice
Vracov
Vrané nad Vltavou
Vranovice
Vratimov
Vrbátky
Vrbno pod Pradědem
Vrdy
Vrchlabí
Vroutek
Vřesina
Vsetín
Všetaty
Vysoké Mýto
Vyškov
Vyšší Brod
Zábřeh
Zákupy
Zásmuky
Zastávka
Zašová
Zbiroh
Zborovice
Zbůch
Zbýšov
Zdice
Zdíkov
Zdounky
Zlaté Hory
Zlechov
Zlín
Zliv
Zlonice
Znojmo
Zruč nad Sázavou
Zruč-Senec
Zubří
Žacléř
Žamberk
Žandov
Žatec
Ždánice
Žďár nad Sázavou
Ždírec nad Doubravou
Žebrák
Želetava
Železná Ruda
Železný Brod
Židlochovice
Žirovnice
Žlutice
Ždírec nad Doubravou
Žebrák
Želetava
Železná Ruda
Železný Brod
Židlochovice
Žirovnice
Žlutice
PSČ
5
259
696
252
691
739
798
793
285
543
439
742
755
277
566
682
382
789
471
281
664
756
338
768
330
664
267
384
768
793
687
760
373
273
669
285
330
756
542
564
471
438
696
590
582
267
675
340
468
667
394
364
582
267
675
340
468
667
394
364
01
42
46
25
32
13
26
71
01
82
85
01
16
01
01
73
01
23
44
84
51
08
32
22
11
51
72
02
76
10
00
44
71
02
22
08
54
01
01
07
01
32
01
63
53
26
04
22
01
68
52
63
53
26
04
22
01
68
52
Příloha č.3 k vyhlášce 170/2010 Sb.
Příloha 4: Příloha s popisem údajů, ke kterým došlo v rozsahu přílohy č. 2 nebo přílohy č. 4 této
vyhlášky nebo čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám údajů uvedených v zápisu do Seznamu
výrobců
List č.
Počet listů Přílohy 4
List přílohy 4
0
0
0
0
0
0
5
1
1
Poř.č
Název
IČ
Ulice
Město
PSČ
1
2
3
4
5
6
1
Kompletní seznam klientů, za které je roční zpráva zpracována, zahrnuje již aktuální kontaktní
údaje. Ministerstvo životního prostředí jsme o veškerých změnách v průběhu roku pravidelně
informovali v podkladech, které byly odesílány s měsíční pravidelností, jako součást návrhu k
zápisu do Seznamu výrobců.
00-01435/35
Download

Roční zprávy 2011