3
TIESŇOVÉ VOLANIA/OBSAH
SOS
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
112
155
16 155
HASIČI
POLÍCIA
150
158
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
Pohotovostná stomatologická, Drieňová 38
Pohotovostná ambulacia dospelí, Ružinovská 10
Pohotovostná ambulancia deti, Limbova 1
Lekárne – stála pohotovostná služba, Ružinovská 12
LINKA ZÁCHRANY
Lekár radí ako poskytnúť prvú pomoc
LINKA DÔVERY
Pre toxikomanov
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Linka detskej istoty UNICEF – bezplatná linka
Centrum NÁDEJE
Ministerstvo vnútra SR nonstop
Pomoc pre týrané matky s deťmi
Liga proti rakovine
Prevencie HIV/AIDS
ELEKTRINA
VEREJNÉ OSVETLENIE
PLYN
VODÁRNE
Dispečing verejného vodovodu
Hlásenie porúch verejnej kanalizačnej siete
ODŤAHOVÁ SLUŽBA A CESTNÁ DOPRAVA
Žltý anjel nonstop
NAMK
INFORMAČNÉ SLUŽBY
Letisko BA – centrálna informačná služba
Informácie – vlaky, autobusy, PSČ, stránkové hodiny úradov,
turistické informácie
Odvoz a likvidácia odpadu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sloboda zvierat – útulok
NON Stop zámočnícka služba – núdzové otváranie dverí, zámkov
Inštalatéri nonstop – kanalizácia, voda, kúrenie, elektrina
02/4342 3433
02/4827 9257
02/5937 1111
02/4821 1011
0850/111 313
02/5477 6379
02/5341 7464
116 111
02/6224 9914
02/5557 1110
02/6241 0469
02/5292 1735
02/5936 9174
0850 111 555
02/6381 0151
0850 111 727
0800 121 333
0800 121 333
18 124
18 123
02/4857 3353
02/5443 3715
02/5011 0110
16 186
16 187
0905 595 400
02/4363 8184
MESTSKÁ
POLÍCIA
159
OBSAH
TIESŇOVÉ VOLANIA . . . . . . . . . 3
INZERCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZOZNAM RUBRIK. . . . . . . . . . . 5
OBVOD BRATISLAVA III . . . . . . 6
Mestská časť
NOVÉ MESTO . . . . . . . . . . . .6 - 7
VAJNORY . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RAČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RUBRIKY . . . . . . . . . . . 9 – 26
Stante sa členom
nášho Family Klubu
CESTOVNÁ KAN
CELÁRIA
b
Family Clu
Imrich Pék
00001
[email protected]
Vážení čitatelia,
Vydavateľstvo Orange agency s. r. o.,
Vám prináša už tretí ročník Katalóg SLUŽBY Bratislava III. na rok 2010/2011. V
minulom roku sme vydali ročenky SLUŽBY
BA vo všetkých bratislavských obvodoch.
Koncom tohto roka pripravujeme novinku
DIENSTENKATALOG, ktorý bude v nemeckom jazyku a bude distribuovaný rakúskou
poštou v okolí Bratislavy na území Rakúska. Samozrejme že vydáme aj katalógy
všetkých bratislavských obvodov. Naďalej
našim zámerom zostáva vytváranie ročeniek, ktoré sú nápomocné obyvateľom pri
hľadaní služieb v mieste ich bydliska alebo
pracoviska.
Katalóg má svoju internetovú doménu
www.sluzbyBA.sk,
kde si môžete vyhľadať služby podľa Vášho
obvodu alebo z celej Bratislavy zo všetkých
katalógov. V tlačenej podobe je katalóg doručovaný zdarma do poštových schránok
obyvateľov a firiem podľa obvodov.
Kolektív
ORANGE AGENCY s. r. o.
KATALÓG SLUŽBY BRATISLAVA III. Vydavateľ Orange agency, s.r.o., Miletičová 1, 821 08 Bratislava,
Tel.: 02/55 64 14 14, e-mail: [email protected] Tlačený náklad 45 000 ks. Distribúcia do poštových schránok domácností, firiem
a P.O.Box-ov v obvode Bratislava III. bezplatne. Distribúcia Slovenská pošta – poštový doručovatelia. Platnosť vydania do 31. 7. 2011.
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 3
15.7.2010 14:03
4
INZERCIA
Katalóg 10/11
www.marianum.sk
SLUŽBY Bratislava III
•Sluzby_BA_III_2010.indd 4
15.7.2010 14:03
5
ZOZNAM RUBRÍK
AUTO – MOTO
AUTOBAZÁR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
AUTOBUSOVÁ doprava . . . . . . . . . . 5, 9
AUTOMOBILY – pneuservis. . . . . . . . . .9
AUTOMOBILY – servis . . . . . . . . . . . . .9
AUTOMOBILY – umývarne. . . . . . . . . . .9
AUTOMOBILY – autosklá. . . . . . . . 9 - 10
Pohrebné služby . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Poisťovne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pôžičky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Požičovňa pracovného náradia . . . . . .17
Predaj vína. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 - 18
Preklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Pyrotechnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
AUTOŠKOLY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
REŠTAURÁCIE . . . . . . . . . . . . 18 - 21
Rybolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Rozvoz menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
BICYKLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
CUKRÁREŇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Čalúnnictvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Čistiareň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
DETI A MLÁDEŽ - voľný čas . . . . . . .10
Dog fashion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Detské potreby . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Domáce potreby . . . . . . . . . . . . . . . . .11
HRAČKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ELEKTRONIKA . . . . . . . . . . . . . . . .11
Elektroinštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . .11
FARBY - LAKY . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Finančné a investičné poradenstvo . . .11
STAVEBNÍCTVO. . . . . . . . . . . . . . . .21
Stavebniny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 22
Stolárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Sadrokartónové systémy . . . . . . . . . . 22
Stavebné hmoty. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vzduchotechnika . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Kotly – kotolne. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Lešenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Elektroinštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Inštalatéri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Kľúčová služba – kľúče a zámky . . . . .13
HAVARIJNÁ SLUŽBA . . . . . . . . . . .12
Hip hop fashion . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
CHOVATEĽSKÉ POTREBY . . . . . .12
INŠTALATÉRI . . . . . . . . . . . . . . . . .12
KADERNÍCTVO . . . . . . . . . . . . 12 - 13
Kľúčová služba – kľúče a zámky . . . . .13
Klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Kotly – kotolne. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Krajčírstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kozmetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kvetinárstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
LEKÁRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 15
Lekárska kozmetika. . . . . . . . . . . . . . .15
Lešenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Likvidácia nábytku . . . . . . . . . . . . . . . .15
OČNÁ OPTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Oblečenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Odevy opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Odpady – odvoz a likvidácia. . . . . . . . .16
Ohrievače vody . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PEDIKÚRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Autobusová doprava
TABAK - príslušenstvo . . . . . . . . 23
Taxislužby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tlač na plátno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Textilná galantéria a bižutéria . . . . . . . 23
Tonery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
UBYTOVŇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Upratovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Účtovníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Úvery - sprostredkovanie úverov . . . . .24
Preprava osôb
VETERINÁRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Veterinárne ambulancie . . . . . . . . . . . .24
Videoslužby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Vinotéka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Výkup a spracovanie surovín . . . . . . . 25
Vyhliadkové lety. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY . . . . . . . 25
Záložne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 26
Zbrane a strelivo . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MODELÁRSTVO . . . . . . . . . . . . . . .15
NÁBYTOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Mikrobusová doprava
STRAVOVANIE . . . . . . . . . . . . . . . .21
Sťahovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VZDUCHOTECHNIKA . . . . . . . . . 22
GASTRONÓMIA . . . . . . . . . . . . . . .11
Galérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Osobná doprava
ZDRAVOTNÍCTVO . . . . . . . . . . . . . 26
Akupunktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Centrum starostlivosti o telo. . . . . . . . 26
Centrum
mikrochirurgie oka. . . . . . . . 3 str. obálky
Centrum kompletného zdravotníckeho
zabezpečenia . . . . . . . . 10, 4 str. obálky
Neurológia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lekárne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zdravotnícke potreby. . . . . . . . . . . . . 26
(4, 8, 15, 18, 19, 29,
45, 49, 51, 60)
ADIŠ
Ivan Šimo ml.
[email protected]
www.doprava-adis.sk
0905 327 848
0902 284 205
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 5
15.7.2010 14:03
6
OBVOD BRATISLAVA III.
Obvodný úrad Bratislava
Okresná prokuratúra Bratislava III
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Odbor živnostenský
Obvodná matrika, Priestupkové oddelenie
Operátor
02/5931 2111
www.vs.sk
Vajnorská 47
832 77 Bratislava 3
Polícia Bratislava III
Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava III
Vajnorská ulica 25, 832 56 Bratislava
Prevencia a styk s verejnosťou:
09610 33117
e-mail:
[email protected]
Oddelenie dokladov
Odboru poriadkovej polície
Cestovné doklady:
09610 33435, 09610 33436
Vodičské preukazy:
09610 33425, 09610 33426
Občianske preukazy:
09610 33415, 09610 33416
Zbrane a strelivo:
09610 33411, 09610 33412
Okresný dopravný inšpektorát:
09610 33501
Oddelenie dopravných nehôd:
09610 33550
Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky:
09610
33530
Úrad justičnej a kriminálnej polície
Račianska ulica 45, 832 56 Bratislava
09610 33601
MESTSKÁ POLÍCIA
Okrsková stanica MsP Nové Mesto
Hálkova ulica 11
831 03 Bratislava
3821 05, 4463 4804
Úrad práce BA
Vazovova 7a
Tel.:
2044 3862
Daňový úrad Bratislava III
Račianska ulica 153/A
P.O.Box 40
836 09 Bratislava
e-mail:
4940 9111
[email protected]
Správa katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu
Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2
e-mail:
web:
2081 6800
[email protected]
www.kataster.skgeodesy.sk
Lekárska služba prvej pomoci
pre dospelých
Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10, 821 01 Bratislava
02/4827 9257
Lekárska služba prvej pomoci
pre deti a dorast
DFNsP Limbová 1, Kramáre 831 01 Bratislava
02/5937 1111
Lekárska služba prvej pomoci
stomatologická
Okresný súd Bratislava III
Námestie Biely kríž 7
832 50 Bratislava
e-mail:
4425 8826, 4425 0718
4920 4511
[email protected]
Drieňová 38, 821 02 Bratislava
02/4342 3433
MESTSKÁ ČASŤ – NOVÉ MESTO
HODINY PRE VEREJNOSŤ
každú stredu od 15,00 do 17,00 hod.
OBVODNÉ ODDELENIE PZ
Nové Mesto - východ
Šuňavcova 2
832 56 Bratislava
Nové Mesto – západ
Jahodová 23
832 56 Bratislava
09610 33705
09610 33709
09610 33905
02/5477 2944
02/5479 3305
MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 90 Bratislava
Spojovaťelka:
Viac informácii na
49 253 111
www.banm.sk
STAROSTA MESTSKEJ ČASTI NOVÉ MESTO:
Ing. Richard Frimmel
Tel.: 4425 8416
Katalóg 10/11
•Sluzby_BA_III_2010.indd 6
E-mailový zoznam MÚ:
Pošta MÚ B-NM:
[email protected]
Tlačová tajomníčka:
[email protected]
Dane a poplatky:
[email protected]
Ekonomické odd.:
[email protected]
Referát kultúry:
[email protected]
Matričný úrad:
[email protected]
Organizačné oddelenie:
[email protected]
Personálne a mzdové:
[email protected]
Prevádzkar budovy MÚ BNM: [email protected]
Sekretariát starostu:
[email protected]
Stavebné oddelenie:
[email protected]
Správa bytových
a nebytových priestorov:
[email protected]
Štát. fond rozvoja bývania:
[email protected]
Referát športu:
[email protected]
SLUŽBY Bratislava III
15.7.2010 14:03
7
MESTSKÁ ČASŤ – NOVÉ MESTO
Sociálne:
Školský úrad:
Tajomník rady:
Územný plán:
Verejný poriadok:
Výpočtové stredisko:
Investičné:
Hlavný kontrolór:
Právne odd.:
Prednosta:
Účtareň:
Zásobovanie:
Zástupca starostu:
Životné prostredie:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ZOZNAM POSLANCOV
Mgr. A. Alberty
0903/407 458, [email protected]
Doc. Ing. R. Apalovičová CSc.
0908/471 025
[email protected]
Dagmar Arvayová
0904/566 447
Ing. J. Bača PhD., M.Phil. 0907/711 117 , [email protected]
Ing. J. Barczi
0902/933 421, [email protected]
Ing. M. Bartoš
0905/616 688, [email protected]
Mgr. R. Beňo
[email protected]
Mgr. M. Bobák
0903/242 405, [email protected]
Mgr. S. Ciuttiová
0902/272 363, [email protected]
Mgr. G. Duni
[email protected]
Ing. A. Dúžeková
4425 3802, [email protected]
Ing. P. Galamboš
0905/506 555, [email protected]
Ing. L. Gašpierik
[email protected]
A. Grušpierová 0915/443 322, [email protected]
Ing. J. Jackuliak
[email protected]
Ing. A. Jánošová
0903/455 905, [email protected]
Mgr. D. Jaroš
0903/714 788, [email protected]
Ľ. Jurík
4446 2298, [email protected]
P. Kerdík
0911/587 062, [email protected]
JUDr. T. Korček
5935 6241, [email protected]
Ing. A. Krabáč
[email protected]
Mgr. A. Kucek
0910/933 209, [email protected]
JUDr. E. Kukan
5972 9292 , [email protected]
J. Kuna
0911/500 447, [email protected]
Mgr. R. Kusý
0908/212 618, [email protected]
Ing. K. Liptáková
[email protected]
Ing. P. Lutter
0903/206 424, [email protected]
Z. Macháliková
0904/266 765
V. Margolien
0903/437 222, [email protected]
Mgr. P. Masácová 0905/422 630, [email protected]
Ing. arch. O. Novitzky 0903/781 660, [email protected]
JUDr. V. Obšitníková
0903/441 137, [email protected]
JUDr. Z. Olexová
0903/686 509, [email protected]
Ing. arch. J. Paška
[email protected]
MUDr. R. Procházka 0905/281 652, [email protected]
PaedDr. J. Račická
0908/459 931
Mgr. J. Reháček
0905/462 372, [email protected]
D. Šišoláková 0908/201 137, [email protected]
Ing. M. Vereš
4925 3224, [email protected]
Ing. G. Vojtechová
0905/827 347, [email protected]
Viete, kto zastupuje
vaše záujmy?
Ľudia nemusia poznať svojich poslancov.
Poslanci by však mali vytvárať príležitosti
na to, aby ľudia vedeli, kde ich nájsť.
Napokon, sme tu pre vás, obyvateľov
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Mňa vaše problémy, starosti a názory zaujímajú.
náj ete a mohli sa
Chcem, aby ste vedeli, kde ma nájdete
so mnou spojiť vtedy, keď to
o budete potrebovať.
Mgr. Rudolf Kusý
usý
poslanec
[email protected]
0908 212 618
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 7
15.7.2010 14:03
8
MESTSKÁ ČASŤ VAJNORY
MIESTNY ÚRAD BA - VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
Spojovateľka:
Matrika:
Farský úrad Vajnory:
Viac informácii na www.vajnory.sk
4371 2280
4822 4433
4371 2435
Doporučené stránkové hodiny:
PONDELOK, STREDA: 8,00 - 17,00
PIATOK:
8,00 - 12,00
Matrika - úradné hodiny
PONDELOK, STREDA: 8,00 - 17,00 h
Ohlasovňa pobytu a register obyvateľstva
PONDELOK, STREDA: 8,00 - 12,00 13,00- 17,00
STAROSTA MESTSKEJ ČASTI VAJNORY:
Ing. Ján Mrva
4371 2494, 4822 4412
email:
[email protected]
ZOZNAM POSLANCOV:
Ing. M. Gramblička
0903/745 511, [email protected]
M. Grebeči
0903/225 754, [email protected]
P. Fekete
0903/456 932, [email protected]
Ing. S. Molnárová 0907/703 051, [email protected]
Ing. J. Paulen
0903/404 408, [email protected]
Ing. K. Pokrivčáková
0915/788 825, [email protected]
MUDr. P. Sýkora
0903/466 867
Ing. S. Uhlár
0905/982 406
R. Vajda
0905/455 301, [email protected]
Ing. M. Vlček
0905/014 614, [email protected]
M. Zeman
0911/744 744, [email protected]
MESTSKÁ ČASŤ – RAČA
OBVODNÉ ODDELENIE PZ - Rača
Hubeného 26
832 56 Bratislava
09610 33806
02/4488 2325, 09610 33809
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA – RAČA:
Kubačova 21, Bratislava 831 06
Spojovateľka:
4911 2411, 4911 2412
email: [email protected] Viac informácii na www.raca.sk
STAROSTA MESTSKEJ ČASTI RAČA:
Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc.,
4911 2421
email:
[email protected]
sekretariát
4911 2422
PREDNOSTKA MESTSKEJ ČASTI RAČA:
Dagmar Kramplová
4911 2431
email:
[email protected]
TELEFÓNNE ČÍSLA MIESTNÉHO ÚRADU:
Podateľňa
4911 2414
Matričný úrad
4911 2415
Prihlasovanie pobytov
4911 2499
Zástupca starostu
4911 2416
Miestny kontrolór
4911 2417
Kancelária starostu
Sekretariát
4911 2421, 4911 2422
Kancelária prednostu sekretariát
4911 2431
ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
Vedúci oddelenia
4911 2451
Správa nebytových priestorov
4911 2452, 53
Správa majetku
4911 2454, 61
Podnikateľské vzťahy
4911 2452,53
ODD. VÝSTAVBY, ROZVOJA A CEST. HOSPODÁRSTVA
Vedúci oddelenia
4911 2471
Spracovanie projektov - eurofondy
49112433
Investičné činnosti
4911 2465, 67
Cestné hospodárstvo
4911 2467
STAVEBNÝ ÚRAD
Vedúci oddelenia
4911 2448
Územné konanie
4911 2447
Územné a stavebné konanie
4911 2462
Drobné stavby, ohlásenia, voda
4911 2464
Stavebné konanie
4911 2463
ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY
Vedúci odboru, evidencia voličov
49212741
Verejné stravovanie - vedúci
4921 2751
ODDELENIE SOC. VECÍ, KULTÚRY A ŠPORTU
Vedúci odboru
4921 2712
Sociálna pomoc a opatrovateľská služba
4921 2731
Sociálna pomoc a bytový referát
4921 2714
ŠKOLSKÝ ÚRAD
Vedúci
4921 2721
POSLANECKÉ DNI:
sa konajú pravidelne prvý pondelok v mesiaci vždy
od 18.00 hod. nasledovne:
1. a 2. volebný obvod Kultúrne stredisko
na Žarnovickej ul. 7
3. volebný obvod Krasnianska beseda, Kadnárova 19
4. volebný obvod Kultúrne stredisko Impulz,
Dopravná 22
Občania môžu kontaktovať jednotlivých poslancov
prostredníctvom poslaneckých dní alebo
prostredníctvom organizačnej referentky
Beaty Sitárovej 4911 2431 alebo [email protected]
,
exotika zajazdy na mieru • letenky
•
www.orangetravel.sk
Katalóg 10/11
INZ_138x96.indd 1
•Sluzby_BA_III_2010.indd 8
SLUŽBY Bratislava III
7/12/10 2:43 PM
15.7.2010 14:03
9
AUTO - BAZAR/AUTOBUSOVÁ DOPRAVA/SERVIS/PNEU./AUTOSKLÁ
Auto-pneuservis
Autobazár
OMKA
Vajnorská 93, 831 04 Bratislava
www.autosklo.sk
0800 108 109
viď. str. 10
Autobusová
doprava
ADIŠ
autobusová doprava
mikrobusová doprava
viď. str. 5
viď. str. 23
0905-563-471
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: [email protected]
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: [email protected]
831 06 Bratislava, Varšavská 29
Tel./fax: 00421-2-4446 0925
Ručné umývanie
a čistenie vozidiel
www.arobe.sk
AUPARK Bratislava
0908 700 004
POLUS City Center
Bratislava
0918 509 758
nájdete nás
v parkovacích priestoroch
PONÚKAME:
•umývanie exteriéru
•čistenie interiéru
•tepovanie
•voskovanie a leštenie laku
Na programy:
A, B, C
Autosklá
www.omka.szm.com
zľava
www.stahovanie.eu
SŤAHOVANIE
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Ivan Šimo ml.
0905 327 848
0902 284 205
- oprava osobných
automobilov všetkých značiek
a užitkových vozidiel,
- lakernícke práce,
- nástreky podvozkov a dutín,
- oprava havarovaných vozidiel
(karosérie),
- predaj ND,
- predaj motorových olejov
SHELL, MOBIL, CASTROL
- výmena pneumatík,
- zmluvný partner poisťovne
UNIQA, Allianz - SP.
- laserová geometria
Po. - Pi.: 8.00 - 16.00
So.: na objednanie
alebo objednanie na
Autoumývarne
10% na prácu
Račianska 151, Ba
02/ 44 681 3 14,
0911 400 343,
[email protected]
Autodiely, Autoservis,
Pneuservis, Geometria,
Diagnostika
Ot.h: Po - Pia: 8:00 - 17:00
Vajnorská 93, 831 04 Bratislava
www.autosklo.sk
0800 108 109
viď. str. 10
•Preprava osôb v rámci Slovenska a EU
•Ponuka apartmánových domov na prenájom
v Chorvatsku
+421 905 628 243, +421 911 628 243
[email protected]
www.pressburgbus.eu
Autoservis
AUTO POLA
spol. s r. o.
AUTORIZOVANÝ SERVIS VOZIDIEL HYUNDAI
l
karosárske a lakiernicke práce
l pneuservis l geometria
Vajnorská 89
www.autopola.sk
Tel.: 02/44 46 12 90 Fax: 02/44 46 12 91
Pneuservis
Autoškoly
PNEUSERVIS R.B. r.s.o.
•pneuservis
•ručné čistenie interiérov
•tepovanie
jazdené pneumatiky
od
€
10,-
Staviteľská 35, Žabí majer
831 04 Bratislava
Mob.: 0910 322 088
[email protected]
www.pneuservis-rb.sk
Autoškola LIBERTA
Exnárova 2, 821 03 Bratislava
pri DK Ružinov
mobil: 0915 725 758,
tel.: 02/434 272 93
www.autoskola-liberta.sk
e-mail: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 9
15.7.2010 14:03
10
AUTO - SKLO/BICYKLE/ČISTIAREŇ/DOG FASHION
Bicykle
BICYKLE
Peter Privara
Čistiareň
NÁJDETE NÁS
NA NOVEJ ADRESE
www.bicykle-pp.sk
KOLOSEO
Tomášikova 50/B, Bratislava
02/2075 2727, 0903 696 997
Pozývame Vás do novootvorenej
predajne na Grösslingovej 11
Po – Pi 11.00 – 18.00
Kompletný sortiment
02/52 623 476, 0903 207 992
www.lego.nakupovat.sk
Cukráreň
u
Cukráreň
KOFIHO
Výroba cukrárskych
výrobkov a slaného pečiva
Tomanova 31, Tel.: 02/4371 1497
Čalúnnictvo
Deti a mládež voľný čas
Rýchločistiareň
Chemické čistenie šatstva,
kože a kožušín,
pranie a žehlenie
TF – čistiarenský salón
M. Sch. Trnavského 4, Dúbravka,
Tel.: 02/643 643 41
Eisnerova 54/C, DNV, Tel.: 02/647 707 15
Saratovská 9, Dúbravka – OD SARATOV
Obchodná – ROYKO PASÁŽ,
Tel.: 02/555 71 467
Miletičova 46, Tel.: 02/5296 2042
Muchovo nám. (v budove BILLA)
– Petržalka, Tel.: 0905 575 267
Centrum kompletného zdravot.
zabezpečenia
NOVÉ ZÁŽITKY - NOVÍ PRIATELIA
- NOVÉ POZNATKY
Centrum voľného času
Štefánikova 35, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
www.mojvolnycas.eu
ponúka pre deti, mládež i dospelých počas celého
roka využitie voľného času popoludní v krúžkoch:
estetiky • techniky • výpočtovej techniky
• prírodovedy • pohybové • tanečné • športové
• prázdninová činnosť a tvorivé dielne
Kontakty: Tel./fax: 02/5249 3375
e-mail: [email protected]
Príďte k nám zmysluplne tráviť voľný
čas!
Dog fashion
ČALÚNNICTVO
Hanácka 2, 821 04 Bratislava
02/4342 2281
0903 392 185
Centrum kompletného
zdravotníckeho zabezpečenia
Katalóg 10/11
•Sluzby_BA_III_2010.indd 10
www.medilab.sk
str. 24
16
viď. 4 str. obálky
SLUŽBY Bratislava III
15.7.2010 14:03
11
DETSKÉ POTREBY/HRAČKY/ELEKTRO/GASTRONÓMIA
Detské potreby
BABY KOMIS
OD Slimák, Hálkova 1, Bratislava
Tel.: 0911 281 149
•odevy •kočíky •bicykle
•autosedačky
otváracie hodiny:
Po – Pia: 9.00 – 18.00
So: 9.00 – 12.00
Domáce potreby
želežiarstvo
Elektroinštalácie
ELEKTROINŠTALÁCIE
Peter ŽIAK
0903 468 648
e-mail: [email protected]
Maroš ZEMEŠ
0903 941 380
– rodinné domy
– byty
– rekonštrukcie
– bleskozvody
– revízne správy
Farby – laky
N-RAINBOW color s.r.o.
•Miešanie autolakov
+ príslušenstvo
•Plnenie do sprejov • Liate podlahy
Vajnorská 106, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/6476 1514
Finančné a investičné
poradenstvo
Generálna agentúra
Rača
Poistenie majetku, osôb,
podnikateľov
Slimák
elektro a domáce
potreby, prevádzka OC
Slimák -1. poschodie,
tel./fax: 02/444 589 59
otváracia doba:
Pon. - Pia 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 -12:00
Hračky
Pozývame Vás do novootvorenej
predajne na Grösslingovej 11
•Predaj elektroinštalačného
materiálu, žiaroviek,
žiariviek, svietidiel,
autožiaroviek,
transformátorov, batérií
a ručného náradia.
•Elektroinštalačné práce
Otváracie hodiny:
Po – Štv.: 8.00 – 16.00
Pia: 8.00 – 15.00
Kontakty:
0918 604 951, 0903 408 187
Pridajte sa k nášmu tímu
– informácie 0918604951
Rustaveliho 5
831 06 Bratislava
fax /tel.: 02/ 44871010
0918604952
E-mail: [email protected]
Gastronómia
Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava 35
Tel./fax: 02/4487 1837
e-mail: [email protected]
www.peled.sk
Po – Pi 11.00 – 18.00
Kompletný sortiment
02/52 623 476, 0903 207 992
www.lego.nakupovat.sk
BICYKLE
Peter Privara
NÁJDETE NÁS
NA NOVEJ ADRESE
www.bicykle-pp.sk
KOLOSEO
Tomášikova 50/B, Bratislava
02/2075 2727, 0903 696 997
Elektronika
HIFI & HIGHEND
AUDIO - VIDEO
NISEL.SK spol. s r.o.
Cyprichova 12
831 54 BRATISLAVA 34 Krasňany
Tel./fax: +421 (0)2 44 87 25 20
E-mail: [email protected]
Mobile : +421 (0)905 20 30 78
Website: www.nisel.sk
Zoltán TÓTH
•elektroinštalačné
práce
•revízie,
nákup a predaj
•parkety a podlahy
•maliarske práce
– interiéry
Reštaurácia, Pub
Tel.: 0911 444 120
e-mail: [email protected]
vviď.
vi
viď
iď. sstr.
iď
ttrrr.. :21
:21
:2
Rezervácie:
e-mail: [email protected]
Mob.: 0918 187 689, 0908
122 122
Tel.: 02/4463 8924
www.route69.sk
www.route69.obedovat.sk
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 11
15.7.2010 14:03
12
Galérie
Najväèšia sieË Pet Shopov v SR
•PochúËky a krmivá tých najlepších znaèiek
•Akváriové a teráriové zvieratá, exotické
vtáctvo, hlodavce,... (len v niektorých
predajniach)
Chovatelske potreby
1/6 farebne
•Všetko na bývanie, prenos, prechádzku
Mudr. Sasake
a zábavu,...
•Kozmetické prípravky pre krásu a èistotu
Havarijná služba
V Bratislave nás nájdete
v obchodných centrách:
NONSTOP – KRTKOVANIE
AVION | AUPARK
OC DANUBIA
OC TESCO PETRÍALKA
čistenie elektrochemickým strojom – vysokotlakovým zariadením
Ponúkame vám ve¾a
druhov tovaru za výborné ceny.
• čistenie kanalizácií, odtokov, drezov
• čistenie dažďových zvodov
• čistenie lapačov tukov
• TV - monitoring
• odfrézovanie usadenín a koreňov v kanalizácii
Tešíme sa na vašu návštevu
denne od 9:00 do 21:00
tel.: 0903 151 165
volajte non-stop 24 hodín
Inštalatéri
Hip hop fashion 90_42mm_inzercia.indd 2
10/28/08
KÚRENIE KOMPLETNE
kúrenárske a inštalatérske
práce
Tel.: 0903 756 656
str. 24
16
e-mail: kurenievoda@centrum.sk
Kaderníctvo
Chovateľské
potreby
K r í ž n a 4 4, Br ati sl ava
Te l.: 02 /55 57 14 01, 0905 761 4 4 6
Po - Pi
P
i : 9.
i:
9 3
30
0 - 18
.0
00
9 0 0 - 12.0
12 .0
00
Pi:
18.0
0,, S o: 9.0
PRED
PREDAJŇA
EDAJ
AJŇ
ŇA CHOVATEĽSK
CHO
HOVA
VATEĽS
ĽSK
K ÝCH
ÝCH POTRIEB
ÝC
POT
P
O TRI
RIE
EB
Z OO MI X
SALÓN SIDKA
•kaderníctvo – dámske, panské
na objednávku 0903 419 244
Ponúkame všetko pre akvaristiku, teraristiku,
záhradné jazierka, psov, mačky, exotické vtáctvo, škrečky, myši,
potkany, zajačiky, doplnky, výživa, technika, odborné rady
Br ati sl avská u lic a 3, Veľ k ý Bie l
Te l.: 02 /6 4 4 6 36 59, 0905 169 267
Po - Pi: 9. 30 - 18.0 0, S o: 9.0 0 - 13.0 0
RTW
CHOVATEĽSKÉ
POTREBY
ZOO_MIX_Kolc_inzerat_42x20.indd 1 17.3.2010
Otváracia doba:
Po – Pia: 10.00 – 18.00; So: 9.00 – 12.00
Moyzesova 6, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5443 2788
Mobil: 0905 442 367
ROZVOZ KRMÍV V RÁMCI BRATISLAVY
ZDARMA
•manikúra, nechtový dizajn
0907 148 112
•masáže rôznych druhov
13:21
(reflexná, klasická, bankovanie,
lávové kamene)
0908 743 097, 0903 419 243
pedikúra – 0903 419 244
Roľnícka 25, Bratislva - Vajnory
Katalóg 10/11
•Sluzby_BA_III_2010.indd 12
monasalon
GALÉRIE/HAVARIJNA SLUŽBA/INŠTALATÉRI/KADERNÍCTVO
Služby:
Kaderníctvo
dámske, pánske, detské,
predlžovanie a zahusťovanie
vlasov metódou
Great Lengths
Kozmetika
8:17:17
Pedikúra
tel. č.: 0903 233 660
V našom salóne najdete:
– komplexnosť služieb
– cenová dostupnosť
rôznym vekovým
kategóriam
– skúsenosť s klientmi
s mediálneho prostredia
– 50 % zľavy pre seniorov
v dopoludňajších
hodinách na kadernícke
služby
Hotel Barónka, Mudrochova 2
831 06 Bratislava
Otváracie hodiny:
Po - pia: 8,00 - 20,00 hod.
So: 8,00 - 15,00 hod.
Tel.: 02/4487 2218
Mobil: O903 262 982
SLUŽBY Bratislava III
15.7.2010 14:03
13
KADERNÍCTVO/KLÚČOVÁ SLUŽBA/KLIMATIZÁCIE
Kaderníctvo JULKA
KADERNÍCTVO
Detvianska 2, (oproti kinu NÁDEJ)
•Dámske •Pánske
Po, Ut, Št, Pi: 13.00 – 19.00
St: 9.00 – 14.00
So: na objednávky
Tabakova 8, Bratislava
Tel.: 02/4488
0718
0907 756 356, 0908 737 918
% 0903 260 655
02/5262 1010
KADERNÍCTVO
dámske
KADERNÍCTVO
Račianske Mýto 1
ADONIS
Tel.: 0904 983 429
•dámske
Kaderníctvo JaS
Dámske, pánske, detské
Pod lipami č. 1, Vajnory
Tel.: 02/4371 1844
Kamila Remžová
mobil
J. C. Hronského 18
0903 329 799
Salón ROSE 3 naj...
l
kaderníctvo dámske l pánske l detské
l
vlasová kozmetika MATRIX
(aj na objednávky)
•pánske
•detské
otváracie hodiny:
Po – Pia: 7.00 – 19.00
So: 7.00 – 12.00
Kľúčová služba
KĽÚČOVÁ SLUŽBA
Výroba kľúčov, brúsenie nožov a nožníc,
predaj zámkov a vložiek. Oprava a prerábka vložiek.
Po – Pia: 9.00 – 17.30
OD Slimák, Hálkova 1, Bratislava
Tel.: 0905 465 090
Klimatizácie
Euroklíma
Cyprichova 16
831 54 Bratislava
s.r.o.
J. Cígera - Hronského, Bratislava
Tel.: 0903 474 449
02/4488 3149
www.euroklimask.eu
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 13
15.7.2010 14:03
14
KOTLY/KRAJČÍRSTVO/KVETINÁRSTVO/KOZMETIKA/LEKÁRNE
Kotly – kotolne
Plynové kotly, solárny ohrev
Predaj, montáž, servis
S-TERM, s.r.o., Bajkalská 12/A
Tel.: 02/5564 55 11
www.s-term.sk
Krajčírstvo
Kozmetika
Kaderníctvo•Kozmetika•Pedikúra
Hotel Barónka, Mudrochova 2
831 06 Bratislava
02/4487 2218, O903 262 982
viď. str. 12
Lekáreň SYMPATIA
Zdravotnícke potreby
Pekná cesta 13, 831 05 Bratislava
Tel.: 02/4463 7813
lekarensympatia@kraspharma.sk
zákazkové šitie, úprava a oprava odevov
Žarnovická 5, 831 06 Bratislava - Rača
Tel.: 0905 917 110, salon.reni@zoznam.sk
Textilná galantéria •Teflónové obrusy
•Potreby
Bižutéria
pre krajčírky
•Bižutéria
•Módne doplnky
Kubačova 19
•Bytové doplnky
831 06 Bratislava
•Obťahovanie
Obchodný dom RAČAN
gombíkov
0908 744 862 •Oprava odevov
timex@centrum.sk •Foto služby
viď. str. 23
•Rámovanie obrazov
Zdravotnícke potreby
Centrum kompletného
zdravotníckeho zabezpečenia
www.medilab.sk
viď. 4 str. obálky
Lekárne
TIMEX
LEKÁREŇ
PHARMACENTRUM
Po – Pia: 7.00 – 18.00
Ďumbierska 32, BA – Kramáre
Tel.: 02/5477 1178
www.pharmacentrum.sk
Lekáreň
Kvetinárstvo
RENDEZ
Po – Pia: 8.00 – 18.00
Dopravná 57, 831 06 Bratislava
Tel.: 4445 6398
Lekáreň MELISSA
Plocha pre Vašu firmu
Pri Šajbách 34
831 06 Bratislava
od 46,41 € vrátane DPH
viac info na: 02/55 64 14 14
Tel.:
www.službyBA.sk
office@orangeagency.sk
Katalóg 10/11
•Sluzby_BA_III_2010.indd 14
Pekná cesta 13
Bratislava
Tel.: 02/4463 7813
Lekáreň SYMPATIA
Reni
Renáta FAŠUNGOVÁ
SYMPATIA
02/4464 6574
Otváracie hodiny:
Po – Pia: 8.00 – 18.00
Pekná cesta 13, 831 05 Bratislava
Tel.: 02/4463 7813
02/4463 7814
lekarensympatia@kraspharma.sk
Otváracia doba:
Pondelok – Piatok 7:30 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00
Služby:
Bezplatná donášková služba na lieky
a zdravotnícke pomôcky.
Možnosť parkovať priamo
pred lekárňou, bezbariérový prístup.
Meranie biochemických parametrov,
stanovenie hladiny glukózy,
cholesterolu a triglyceridov.
Bezplatné meranie krvného tlaku.
Vernostný program, akceptujeme
darčekové poukážky Sodexo, Accor
Services, Cheque Dejeuner.
Možnosť platby platobnými kartami
Mastercard, Maestro, Visa Elektron,
Visa, Diners Club International,
American Express.
Špeciálna zľava pre študentov
vysokých škôl 10%.
Atraktívne zľavy pre organizácie
a podnikateľov.
Sortiment:
Výdaj na lekársky predpis a zdravotný
poukaz.
Príprava liekov
Dietetické potraviny a bezlepkové
potraviny – homeopatia
– veterinárne prípravky – vichy
– la roche posay – bioderma
– eucerin – ahava – weleda
– potreby pre kojencov – produkty
ústnej hygieny
– ortopedicko-protetické pomôcky
– zdravotná obuv – kompresívne
pančuchy – tlakomery – teplomery –
pomôcky pre diabetikov – lekárničky.
SLUŽBY Bratislava III
15.7.2010 14:03
15
LEKÁRNE/LEŠENIA/MODELÁRSTVO/OČNÁ OPTIKA/NÁBYTOK
Po – Pia: 9.00 – 18.00
OD Slimák, Hálkova 1, Bratislava
Tel.: 02/4463 0668
Modelárstvo
Lekáreň SYMPATIA
Zdravotnícke potreby
Pekná cesta 13, 831 05 Bratislava
Tel.: 02/4463 7813
lekarensympatia@kraspharma.sk
viď. str. 14
Lekáreň
SLIMÁK
Pohotovostná lekáreň
POKROK
otvorená NON
STOP
Račianske mýto 1/A, Bratislava
Tel.:
02/444 55 291
02/444 41 689
pokrok@pharmnet.sk
www.lekarenpokrok.sk
Poradenstvo pri kožných
problémoch:
•Aplikácia kyseliny hyalurónovej
•Botulotoxínové injekcie •Riešenie
nadmerného potenia•Chemický peeling
•Mezoterapia•Ultrazvuková
mikrodermabrázia•Rádiofrekvenčná
rejuvenizácia•Odstraňovanie kožných
výrastkov •Formovanie postavy
•Lymfodrenážne masáže•Odstraňovanie
celulitídy •Liftmasaž tváre•Odstraňovanie
nežiadúceho ochlpenia laserom
Nábytok
NSN
– Najnovší storočný nábytok
Výroba rustikálneho nábytku
– interiéry
Račianska 91, Bratislava
Tel.: 0903 766 580
www.design-nsn.sk
Odborárska 3, 831 02 Bratislava
1. poschodie
mobil: +421 944 285 883
e-mail: info@inshine.sk
www.inshine.sk
s.r.o.
Vstavané skrine, Kuchnské linky,
Nábytok na mieru
Dominábytok, OD Slimák, 2. posch. Hallová 1, BA
tč.: 02/ 446 353 11, fax.: 02/ 446 353 12
mob.: 0903 776 593, www.dominabytok.sk
Lešenia
Centrum kompletného
zdravotníckeho zabezpečenia
Očná optika
www.medilab.sk
viď. 4 str. obálky
Plocha pre Vašu firmu
od 35,51 € vrátane DPH
02/55 64 14 14
viď. 4 str. obálky
www.tebau.sk
e-mail: bratislava@chirmedplus.sk
www.chirmedplus.sk
viď. str. 23
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: info@stahovanie.eu
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: kosice@lobo.sk
OPTIKA STYLE
OD Slimák- prízemie,
Hálkova 1, Bratislava
www.stahovanie.eu
Zámocká 10
811 01 Bratislava
T-Mobile: +421 910 314 909
Orange: +421 905 644 840
tel.: +421 2 544 10 433
SŤAHOVANIE
Odborník na laserovú epiláciu
Centrum kompletného
zdravotníckeho zabezpečenia
www.medilab.sk
Likvidácia
nábytku
CHIRMED PLUS s.r.o.
ážky
eme pouk
Akceptuj a SODEXHO
BENEFIT
TEBAU, spol. s r.o.
Bojnická 18/C, 831 04 Bratislava
Tel.: 496 83 900 - 11
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Lekárska
kozmetika
•LEŠENIA•DEBNENIA
Vyšetrenie zrakovej ostrosti
na objednávku
Tel.: 02/446 358 57
otváracie hodiny
Po – Št.: 10.30 – 18.00, Pia: 11.30 – 18.00
OPTIKA
ELYTS
Zdravotné stredisko, Rolnícka 1
BA - Vajnory
Vyšetrenie zrakovej ostrosti
na objednávku
Tel.: 02/4371 1186
Otváracie hodiny: Ut – Pia: 11.30 – 18.00
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 15
15.7.2010 14:03
16
OBLEČENIE/ODPADY/OHRIEVAČE VODY/
Odevy - opravy
Ohrievače vody
Textilná galantéria •Teflónové obrusy
•Potreby
Bižutéria
krajčírky
TIMEX •pre
Bižutéria
Kubačova 19
•Módne doplnky
831 06 Bratislava •Bytové doplnky
Obchodný dom RAČAN •Obťahovanie
0908 744 862 gombíkov
timex@centrum.sk •Oprava odevov
•Foto služby
viď. str. 23
•Rámovanie obrazov
Odpady
– odvoz a likvidácia
Vývoz
žúmp a kontajnerov
odvoz a likvidácia
rozvoz štrku a piesku
odvoz
stavebného materiálu
práca s UNC
kontakt:
0905 649 448
Katalóg 10/11
•Sluzby_BA_III_2010.indd 16
ELEKTRICKÉ
OHRIEVAČE VODY
•Predaj • Montáž
•Servis
www.eliz.sk
Tel.: 02/5363 4207
SLUŽBY Bratislava III
15.7.2010 14:03
17
PEDIKÚRA/POISTOVNA/POŽIČOVŇA/PREDAJ VÍNA
Pedikúra
Kaderníctvo•Kozmetika•Pedikúra
Hotel Barónka, Mudrochova 2
831 06 Bratislava
02/4487 2218, O903 262 982
viď. str. 12
Počítače
EXPRES PC SERVIS
•predaj a servis PC , notebookov,
tlačiarne, spotrebný materiál, siete
Vajnorská 10, Bratislava
Tel.: 02/207 44 501
www.exprespcservis.sk
Predaj výpočtovej techniky
Servis výpočtovej techniky
Outsourcing
výpočtovej techniky
Sibírska 5, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/444 58 354
Fax: 02/444 58 353
lens@lens.sk
www.lens.sk
Poisťovne
Slovenská poistovňa, poistenie a poradenstvo
Dopravná 57, Bratislava III (pri pošte)
Bc. Lýdia Lukáčová: Ing. Martina Rozenbergová:
0903 842 305
0915 177 223
0911 097 000
0907 961 974
Plocha pre Vašu firmu
Generálna
agentúra
Rača
Poskytujeme poistné
finančné služby
a servis
- Poistenie bytov
a domov
- Poistenie vozidiel
/ havarijné a zákonné /
- Cestovné poistenie
- Úrazové poistenie
- Životné poistenie
- Sporenie na dôchodok
- Zabezpečenie úveru
- Zodpovednostné
poistenie
- Poistenie majetku
firiem a živnostníkov
- Stavebné sporenie
- Stavebné úvery
- Financovanie obnovy
bytových domov
- Hypotekárne úvery
- Spotrebné úvery
- Investovanie do
fondov
- Detské sporiace
programy
Rustaveliho 5
831 06 Bratislava
02/55 64 14 14
fax /tel.: 02/ 44871010
0918 604 952
E-mail: garaca@uniqa.sk
garaca@zoznam.sk
www.službyBA.sk
Kontakty:
office@orangeagency.sk
0904 566 503, 0903 408 187,
0918 604 951
od 46,41 €
vrátane DPH viac info na:
Pôžičky
KRÁTKODOBÉ A RÝCHLE PÔŽIČKY
• požičiame až 3 000 €
• splatnosť do 48 mesiacov
• v lokalitách: Bratislava, Marianka, Borinka,
Ivánka pri Dunaji, Malinovo, Most pri Bratislave,
Zálesie, Nová deninka, Miloslavov, Rovinka,
Dunajská Lužná
0949 191 043, 0917 497 546
e-mail: jurky@jurky.sk
Sme tu pre Vás aj cez víkend a sviatky
Vaše peniaze
Prijmeme
obchodného zástupcu/-kyňu
našej spoločnosti
pre oblasť Bratislava
do novootvorenej kancelárie
na Mlynských nivách
(Gumonka)
Výhody: zázemie stabilnej
a úspešnej spoločnosti, zaškolenie,
dobre predajný produkt,
dobrý zárobok
informácie: 0911 656 591
Požičovňa
náradia
Internetový predaj náradia
Žitná 50, Bratislava - Rača
Tel.: 02/4487 1170
0915 779 419, 0905 501 856
www.madmat.sk, madmat@madmat.sk
Predaj vína
PREDAJ VÍN - VYNIKAJÚCE CENY!!
OTVARACIE HODINY
Po - Pia: 8:00 - 16:30
So: 8:00 - 12:00
www.pdvinohrady.sk
PD - Bratislava
Vinohrady,
Račianska 151, BA,
0903 47 47 42
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 17
15.7.2010 14:03
18
PREKLADY/POHREBNÉ SLUŽBY/REŠTAURÁCIE
Predaj vína
Pohrebné služby
DREAM’S
Roľnícka 114, 831 07 Bratislava - Vajnory
0911 179 145, 0911 179 130
www.vinoteka-regius.sk
Kupón na zľavu 15%
na jednorázový nákup vína
vo vinotéke Regius
viď. str. 25
Preklady
reštaurácia a k aviareň
Reštaurácie
Steak House
Reštaurácia
h
Catering
• Profesionálne preklady
a tlmoãenie
• 40 európskych a ázijsk˘ch
jazykov
• Právne, ekonomické, technické,
texty
• Súdne overené preklady
• 10 roãné skúsenosti
skúsenosÈ - kvalita - spokojnosÈ
BRATISLAVA
Miletiãova 24, 821 09 Bratislava
02/5556 8372, 0905 600 480
e-mail: lexis@lexis.sk
TRNAVA
Hlavná 27, 917 01 Trnava
033/551 2729, 0905 768 795
e-mail: trnava@lexis.sk
Pyrotechnika
Výroba a realizácia
ohňostrojov
Predaj zábavnej pyrotechniky
Jozef Kašák
Po – Pia: 11.00 – 22.00
So – Ne: 12.00 – 22.00
Vajnorská 19, 831 03 Bratislava
Tel.: 02/44
46 25 97
e-mail: jkasak@stonline.sk
www.kasakjozef.szm.sk
RUBIKON
pohostinstvo a bufet
•Posedenie
na letnej terase
•Živá hudba
– piatok – sobota
•Grilované špeciality
•Podávanie
hotových jedál
•Možnosť usporadúvať
rodinné a firemné
oslavy
Prídťe a navštívte Nás
– tešíme sa na Vás
Dopravná 5, Východné - Rendez
Bratislava
Tel.: 02/4488 1330
rubikon@mail.t-com.sk
Katalóg 10/11
•Sluzby_BA_III_2010.indd 18
Rač
Račianska
R
Ra
ači
čian
nsk
ska
ka 81,
81, Bratislava
81
Brat
Brat
Br
atiissla
lavva
va
Tel.:
02/4446
1932
TTe
el.l.: 0
02
2/4
444
4 6 19
1
932
3
Mobil:
0905
544
666
Mo
obil:
bil:l: 0
bi
90
9
05 5
05
54
44 66
6
6
0915
844
0
91
9
15 75
754
54 8
84
44
www.dreams-res.sk
ww
ww.
w dr
drea
eam
mss-r
-re
-re
ess.s
.k
www.steak-house.sk
Kadnárova 56, 831 55 Bratislava
Tel./fax: +421 2 44 88 29 67
Mobil: 0903 430 498
•obedy
•večere
•spoločenské akcie
•projekcia športových
podujatí
Podávanie
husacích špeciálít
Kapacita:
8 + 20 + 16 + 45
- spolu 89 miest na sedenie
900 26 Slovenský Grob, Nová 49
Tel.: 0905 898 859
Fax: 033/6478349
zelenydvor@zelenydvor.sk
www.zelenydvor.sk
SLUŽBY Bratislava III
15.7.2010 14:03
19
REŠTAURÁCIE
w w w. e s t re m o. s k
Vítame Vás v našej reštaurácii
a kaviarni Estremo v Bratislave.
Našim krédom je uspokojiť aj
najnáročnejšieho zákazníka za
veľmi prijateľné ceny.
Vìaka starostlivému výberu
tých najkvalitnejších
talianskych surovín, čerstvých
stredomorských bilín,
špeciálnych národných
syrov ako aj prvotriednych
druhov mäsa, vdýchavame
pokrmom svetoznámy južanský
temperament.
Estremo Pasta & Caffe
Škultétyho 16, 831 04 Bratislava, mobil: +421 902 805 347
e-mail: estremo@estremo.sk
n
Kupóavu
na zľ %
15
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 19
15.7.2010 14:03
20
REŠTAURÁCIE
• chorvátska kuchyňa • jedlá na grile • špeciality – grilované prasa,
grilované jahňa, morské špeciality, pizza • akostné vína
• rozvoz menu • možnosť rezervácií – rodinné a firemné oslavy
Reštaurácia Dalmácia
Račianska 138
831 02 Bratislava - Rača
Tel.: 0902 555 245
domeljunior@centrum.sk
Katalóg 10/11
•Sluzby_BA_III_2010.indd 20
SLUŽBY Bratislava III
15.7.2010 14:03
21
REŠTAURÁCIE/RYBOLOV/STRAVOVANIE/STOLÁRSTVO/STAVEBNINY
ZABAVTE SA S NAMI !
Reštaurácia:
v areáli R1
•skvelé párty, oslavy, svadby, stužkové slávnosti
a firemné akcie
•bezplatné parkovacie miesta
PUB:
•živá hudba, koncerty, diskotéka
(ex Coyote Ugly, letná terasa
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava:
•vynikajúca kuchyňa, široká ponuka nápojov
a koktejlov
Otváracie hodiny:
Po.: – Š.: 8:00 – 22:00
Pia.: 8:00 – 04.00
So.: – Ne.: zatvorené
(ak nie je koncert alebo ina akcia)
Kuchyňa: 8:00 – 20:00
Rybolov
oproti Baumaxu
•máme vlastnú hudobnú aparatúru
s kvalitným ozvučením a video projektorom,
možnosť občerstvenia formou cateringu,
švédskych stolov alebo podľa želania
zákazníkov
Rezervácie:
e-mail: balazovamata@gmail.com
Mob.: 0918 187 689, 0908 122 122
Tel.: 02/4463 8924
www.route69.sk
www.route69.obedovat.sk
Stravovanie
L A H ÔD KY
VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU
•chlebíčky • obložené misy
•rozvoz jedál
Račianska 101, 831 02 Bratislava
Tel.: 0911 254 963
dusan.svoboda@zoznam.sk
ZAMERANIE – VÝROBA – DOVOZ – MONTÁŽ
PODĽA VAŠEJ POŽIADAVKY VÁM VYROBÍME
NA MIERU
•kuchynské linky
•vstavané šatníkové skrine
•predsiene
•študentské izby
•schody a dvere
•kúpeľňový, kancelársky
a hotelový nábytok
•zariadenie barov a reštaurácií
•a iné atypické výrobky podľa
Vášho želania
Súkromný rybník
CHYŤ a PUSŤ
môžete nás navštíviť
priamo v Rači na ulici Na pántoch
(konečná autobusu 59)
Informácie a rezervácie:
Tel.: 0905 649 448
www.rybacka-raca.sk
Rozvoz menu
Stolárstvo
Chorvátska kuchyňa
Letná terasa
Račianska 138,
831 02 Bratislava - Rača
Tel.: 0902 555 245
PREVÁDZKA:
Hospodárska 9 roľnícke družstvo,
Bratislava - Vajnory
0905 628 204, 0948 808 066
www.drevomade.sk
www.stolarstvo.net
Stavebniny
Reštaurácia, Pub
Račianska 138, 831 02 Bratislava - Rača
Tel.: 0902 555 245
viď. str. 20
Rezervácie:
e-mail: balazovamata@gmail.com
Mob.: 0918 187 689, 0908
122 122
Tel.: 02/4463 8924
www.route69.sk
www.route69.obedovat.sk
Stavebný materiál na suchú
výstavbu
Tel: 02/448 71 553
viď. str. 22
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 21
15.7.2010 14:03
22
PREDAJ STAVEBNÍN/SADROKARTONOVÉ SYSTÉMY/VZDUCHOTECHNIKA
•predaj a montáž sadrokartónu
•sadrokartóny RIGIPS
KNAUF
•kazetové stropy RIGIPS
ARMSTRONG
•sadrové stierky a omietky RIGIPS
•tepelné a zvukové izolácie NOBASIL
L
KNAUF
ISOVER
•strešné okná a schody FAKRO
•vonkajší zateplovací systém
•kompletné príslušenstvo k sadrokartonovým a zateplovacím systémom
To všetko a ešte viac nájdete u Nás.
Predajňa: Pribylinská 4, 831 04 Bratislava Otváracie hodiny: Po – Pia: 7.30 – 15.30
Pribylinská 4 , 831 04 Bratislava - Žabí Majer
Tel.: 02/448 71 553
e-mail: gipsol@nextra.sk
Sadrokartónové
systémy
Ing. Štefan Repáň
- Sadrokartóny
- Interiéry
- Maľovanie
– ERGO
Dodávka a montáž
sadrokartónového
systému
Bebravská 8
821 07 Bratislava
mobil:
0903 436 747
e-mail:
stefan_repan@centrum.sk
®
Rýchlo a kvalitne
0904 272 488
Predaj
a montáž sadrokartónu
Tel: 02/448 71 553
Vzduchotechnika
Euroklíma
s.r.o.
J. Cígera - Hronského, Bratislava
Tel.: 0903 474 449
www.euroklimask.eu
Katalóg 10/11
•Sluzby_BA_III_2010.indd 22
Stavebné hmoty
SLUŽBY Bratislava III
15.7.2010 14:03
23
SŤAHOVANIE/TAXI/TLAČ/TEXTILNÁ GALANTÉRIA
Tabak príslušenstvo
Textilná galantéria
Bižutéria
Taxi služby
02/16 999
0903 66 60 66
0905 66 60 66
Na telefonickú objednmávku
50% zľava z ceny
Tlač
•Teflónové obrusy
(atypické rozmery)
•Potreby
pre krajčírky
•Bižutéria
•Módne doplnky
•Bytové doplnky
VAŠE FOTO NA
P L ÁT N O
SLUŽBY
•Rámovanie
obrazov
•Obťahovanie
gombíkov
•Oprava a úprava
odevov
•Zákazkové šitie
•Foto služby
PLÁTNO
D OVO L E N K A
ZÁHRADA
FOTO
ROD I N A
Copex, Cukrová 14 Bratislava
Tel.: 59324 417, www.copex.sk
Textilná galantéria
a bižutéria
RIBON s.r.o.
Textilná galantéria
a bižutéria
Hálkova 1 (OD Slimák)
Tel.: 02/4445 6544
www.ribbon.sk
viď. str. 18
www.stahovanie.eu
w
ww.stahovanie.eu
SŤAHOVANIE A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603, e-mail: kosice@lobo.sk
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie • sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku • balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433, e-mail: info@stahovanie.eu
TIMEX
Kubačova 19
831 06 Bratislava
Obchodný dom RAČAN
Tel.: 0908 744 862
e-mail: timex@centrum.sk
www.galanteria-textil.sk
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 23
15.7.2010 14:03
24
TONERY/UBYTOVANIE/ÚČTOVNÍCTVO/VETERINARI/VIDEOSLUŽBY
Tonery
Úvery - sprostredkovanie úverov
ar u k
o v r če
z t da
vo +
d o r ma
a
zd
Tonery – Ink-jety
predaj spotrebného materiálu do tlačiarní
PREDAJŇA:
Bratislava - Krasňany, Cyprichova 18
Po – Pia: 8.30 – 17.00
Tel.: 02/381 00 247
www.repasy.sk
- stavebné sporenie
Rustaveliho 5
- stavebné úvery
831 06 Bratislava
- financovanie obnovy
fax /tel.:
bytových domov
02/ 44871010
- hypotekárne úvery
0918 604 952
- spotrebné úvery
E-mail:
- investovanie do
garaca@zoznam.sk
fondov
- detské sporiace
programy
Kontakty:
0904 566 503, 0903 408 187,
0918 604 951
viď. str. 17
Ubytovňa
Generálna agentúra Rača
Poskytujeme finančné
služby a servis
Veterinárne
ambulancie
VETERINÁRNA AMBULANCIA
Preventívna
a interná medicína,
chirurgia, ošetrenie chrupu,
laboratórna
a sonodiagnostika,
gynekológia
Karpatská 13, Bratislava
Tel.: 02/524 95 121
Mob.: 0905 615 574
e-mail: s.bucko@chello.sk
Pon-Pia: 8:00 - 19:00
Víkend: 17:00 - 19:00
Veterinári
Upratovanie
MOND Slovakia, s.r.o.
Poupratujeme
Vaše kancelárie, byty,
domy.
Umyjeme Vám okná.
Vytepujeme koberce
a sedačky
Tel.: 0915
VETERINÁRNAAMBULANCIA,
BIELY KRÍŽ
MVDr. Peter Števček
Bardejovská3,83102Bratislava
Mobil: 0905830652
0905607235
www.krosvet.sk
v prípade záujmu donáška liekov aj domov
Veterinárna ambulancia
Preventívna a interná medicína, chirurgia,
USG, hematologické a biochemické
laboratórium. Predaj krmív a diet.
740 913
Účtovníctvo
MOND Slovakia, s.r.o.
Firma s viacročnými
skúsenosťami kompletne
spracuje účtovníctvo
a mzdy pre fyzické
aj právnické osoby.
kontakt: 0915
740 913
KONTO 710, spol. s r.o.
účtovníctvo,
ekonomické poradenstvo
Rovniankova 9, 851 02 Bratislava
Tel.: 02/638 13 050
Mobil: 0905 268 393
e-mail: konto710@stonline.sk
Lekáreň AURA
Robotnícka 9, 831 03 Bratislava
Tel./fax: 02/4444 1128
MIESTO, KDE ZDRAVIE
VÁŠHO MILÁČIKA
JE NA PRVOM MIESTEE!!
veterinárna klinika
salónik
chovateľské potreby
a krmivá
Rustaveliho 11 Bratislava – Rača
tel.: 02 44 88 24 65 mobil: 0905 652 505
www.zverland.sk
Karpatská 13, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5249 5121
Pohotovosť: 0905 615 574
www.acko-vet.sk
Videoslužby
ADIŠ
Ivan Šimo ml.
0905 327 848
0902 284 205
Digitálne zhotovenie a spracovanie
video záznamu (VHS alebo DVD)
Foto – kamera
(svadby, stužkové, rodinné oslavy
a iné)
Katalóg 10/11
SLUŽBY
Bratislava III
zverland_42x90.indd 1
8.3.2010 20:08:49
•Sluzby_BA_III_2010.indd 24
15.7.2010 14:03
25
VINOTÉKA/VYHLIADKOVE LETY/ZÁHRADNICKE SLUŽBY/ZÁLOŽNA
Ponúkame
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SLOVENSKÉ VÍNA
NA
EURÓPSKE VÍNA
VÍNA Z NOVÉHO SVETA
KOMPLETNÝ CATTERING PRE AKCIE
UZATVORENÚ SPOLOČNOSŤ
ORGANIZOVANIE SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ
FIREMNÉ VEČIERKY
PRACOVNÉ POSEDENIE
ŠKOLU VARENIA
RODINNÉ OSLASVY A SVADBY
OCHUTNÁVKY VÍN UŽ OD 12 €
NEFAJČIARSKE PROSTREDIE
DETSKÝ KÚTIK
LETNÁ TERASA
Vinotéka Regius
Roľnícka 114, 831 07 Bratislava - Vajnory, mobil: +421 (0) 911 179 145, +421 (0) 911 179 130
www.vinoteka-regius.sk
Výkup a spracovanie surovín
Vyhliadkové lety
DECMAN
- Záhradnícke služby
D Komplexné realizačné
práce
D Údržba okrasných záhrad
viď. str. 26
Zahradnícke
služby
•orezávanie a výrub
stromov
•štiepkovanie konárov
•frézovanie pňov
•odvoz odpadu
zo zelene
•práce vo výškach
Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava
Tel.: 02/6544 3400
Fax: 02/6544 3401
Mobil: 0905 268 078
e-mail: rondosro@stonline.sk
www.rondo.sk
Popradská 14, Bratislava
Tel.: 0908 981 122
Záložne
ZÁLOŽŇA – BAZÁR
Komisionálny predaj spotrebného tovaru
Po – Pia: 10.00 – 17.30
J. C. Hronského 16, Bratislava
Tel.: 02/442 53 663
e-mail: zaloznabazar@gmail.com
Plocha pre Vašu firmu
od 46,41 € vrátane DPH
viac info na: 02/55 64 14 14
www.službyBA.sk
office@orangeagency.sk
www.sluzbyBA.sk
•Sluzby_BA_III_2010.indd 25
15.7.2010 14:03
26
ZÁLOŽNE/ ZBRANE A STRELIVO/ZDRAVOTNÍCTVO
Zdravotníctvo
Akupunktúra
Lekárne
Lekáreň
RENDEZ
LIMING s.r.o.
Po – Pia: 8.00 – 18.00
Ambulancia chronickej bolesti.
Infúzie. Akupunktúra. EAV.
Poradňa pre zdravý životný štýl.
TČM. Reflexné masáže. Joga.
Dopravná 57, 831 06 Bratislava
Tel.: 4445 6398
Poliklinika, Mýtna 5, Bratislava
Tel.: 02/524 94 022
www.tcm.sk
Centrum kompletného
zdravotníckeho zabezpečenia
www.medilab.sk
Centrum starostlivosti o telo
viď. 4 str. obálky
LEKÁREŇ
PHARMACENTRUM
Zbrane a strelivo
CENTRUM STAROSTLIVOSTI O TELO
ponúka:
●kozmetické služby
●masáže, cvičenia, detoxikácie
●poradenstvo vo výžive a predaj
BIO potravín
●predaj symbolov Feng Shui
●kurzy a školenia
tel.: +421 908 783 867
info@krasa-new.sk www.krasa-new.sk
Po – Pia: 7.00 – 18.00
Ďumbierska 32, BA – Kramáre
Tel.: 02/5477 1178
www.pharmacentrum.sk
Pohotovostná lekáreň
POKROK
Puškárstvo
HERMES
Neurológia
HERMES
ZBRANE :: STRELIVO :: DOPLNKY
Trnavská cesta 46, 821 01 Bratislava
NEUROLOGICKÉ
CENTRUM
PRE DETI
A DOSPELÝCH
Tel: 02/44 644 511
Po - Pia 10:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00
kontakt@hermes.sk
www.hermes.sk
Miletičova 32
821 08 Bratislava
Tel.: 02/5020 1021
www.sinalgis.sk
otvorená NON
STOP
Račianske mýto 1/A, Bratislava
Tel.:
02/444 55 291
02/444 41 689
pokrok@pharmnet.sk
www.lekarenpokrok.sk
Zdravotnícke
potreby
Zdravotnícke potreby
Pekná cesta 13, 831 05 Bratislava
Tel.: 02/4463 7813
lekarensympatia@kraspharma.sk
Katalóg 10/11
•Sluzby_BA_III_2010.indd 26
viď. str. 14
Lekáreň SYMPATIA
SLUŽBY Bratislava III
15.7.2010 14:03
Download

Katalóg Služby Bratislava III 2010/2011