Vážení občané,
tato příloha Jineckého zpravodaje - „Adresář Jince a okolí 2011“ - přináší informace, které
se vám v denním životě mohou hodit.
Najdete zde kontakty na ÚM Jince, školu, zdravotní a kulturní středisko, obchody, organizace
a spolky, podnikatele, živnostníky a firmy, spojení na nemocnice v Příbrami a v Hořovicích,
na policii, tísňové linky, atp.
Zveřejněné informace byly čerpány z tel. seznamu, internetu, reklamy na provozovně a poptávky.
Na všechny subjekty se nám ale kontakt zjistit nepodařilo, nebo o nich zkrátka nevíme.
Aktuální změny budou oznámeny formou dodatku v Jineckém zpravodaji.
KS
1
OBSAH
Městys Jince, služby městyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obecní úřady v okolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kulturní středisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knihovna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mateřské centrum, Senior klub, Klub učitelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdravotní středisko Jince, lékárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Školství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZUŠJJR, pošta, vlakové nádraží, čerpací stanice, fara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obchody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hotely a restaurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autodoprava, autoservis, autoškola, autoplachty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Advokátní kancelář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daňové a finanční poradenství, účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dřevovýroba, truhlářství, palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektro, opravna televizí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hasící přístroje, hromosvody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kadeřnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kosmetika, masáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manikúra, pedikúra, nehtové studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kineziologická poradna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klempířství, pokrývačství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavebnictví, zednické práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kominictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kovovýroba, trezory, kovářství, zámečnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kynologie, koně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4
6
6
7
8
8
9
11
12
13
15
16
18
18
18
19
20
20
20
20
20
21
21
22
23
23
Reklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Služby, úklidové a čistící firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odvoz fekálií a odpadních vod z žump a jímek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podlahářské služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozvoz obědů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voda, topení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výšivky, výroba sportovních potřeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zemní práce, terénní úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zprostředkovatelská, projekční a organizační činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divadlo, ohňostroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Společenské a zájmové organizace a spolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sbory dobrovolných hasičů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. dělostřelecká brigáda, Vojenský újezd Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vojenské lesy a statky ČR, Lesy ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SK Jince 1921, TJ Sokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tělovýchovná jednota, Pionýrská skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úřady a instituce v Příbrami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdravotnictví Příbram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdravotnictví Hořovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdravotní pojišovny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veterináři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÍSŇOVÉ LINKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruchy (voda, plyn, elektřina, telefon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ztráta platební karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doprava, TAXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příbramsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hořovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
31
32
32
33
34
34
34
35
36
38
3
ÚŘAD MĚSTYSE Jince
Úřední hodiny: PO 7.30 – 12.00
Čsl. dělostřelců 172
262 23 Jince
ÚT
ST
ČT
PÁ
7.00 – 11.30
7.30 – 12.00
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
12.30 – 17.00 hod.
12.00 –
12.30 –
12.00 –
12.00 –
15.00
17.00
15.00
14.30
hod.
hod.
hod.
hod.
www.jince.eu
4
Jméno
telefon
e-mail
Starosta
RSDr. Josef Hála
318 692 186
724 180 538
[email protected]
[email protected]
Místostarosta
Ing. Ján Vavrek
773 830 699
[email protected]
Asistentka
Emilie Hurychová
318 692 516 (fax)
[email protected]
Tajemnice
Věra Kadeřábková
318 692 238
773 830 698
[email protected]
Podatelna
Jitka Kadeřábková
318 692 151
[email protected]
Matrika
Lubomíra Endrštová
318 692 497
[email protected]
Účtárna
Milena Šimková
318 692 213
[email protected]
Účtárna
Ivanka Krotilová
318 692 213
[email protected]
Admin. pracovnice
Lenka Kozáková
318 692 238
[email protected]
Admin. pracovník
Tomáš Růžička
773 830 705
[email protected]
Stavební úřad
Milan Tůma
318 692 151
724 180 543
[email protected]
Členové rady městyse Jince:
Členové zastupitelstva městyse Jince:
RSDr. Josef Hála – starosta městyse
Ing. Ján Vavrek – místostarosta městyse
Miloslav Horký
Václav Pužman
Marie Houšková – předsedkyně občanské komise
Miroslav Maršálek – předseda likvidační komise
František Gajanec – předseda komise životního prostředí
Ing. Miroslav Jandík – předseda bezpečnostní komise
Lenka Kozáková
Václav Zeisek – předseda kulturní komise
Ing. Renata Hašková – předsedkyně finan. výboru zastupitelstva
Kateřina Smolová – předsedkyně kontrol. výboru zastupitelstva
Jozef Moravčík – předseda komise pro vodu a odpady
Vladimír Valta – předseda bytové komise
MUDr. Jiří Švamberg – předseda komise pro sport a mládež
SLUŽBY MĚSTYSE
CZECH POINT poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků,
například:
-
z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku,
ze Živnostenského rejstříku,
z Rejstříku trestů
výpis bodového hodnocení řidiče, atd.
• v kanceláři matriky ÚM Jince
• v kanceláři tajemnice ÚM Jince
Poplatek za každou stránku výpisu činí 50,- Kč.
www.czechpoint.cz
5
➮ Čistírna odpadních vod
- Tomáš Machaň
➮ Technické služby městyse, údržba zeleně v obci - Miroslav Karásek
➮ Sběrný dvůr + kompostárna
- Oldřich Bašta
(ul. Pod Váhou, areál f. BoFa)
tel. 773 830 706
tel. 773 830 702
tel. 724 961 024
e-mail: [email protected]
➮ Záležitosti hřbitova - informace na matrice ÚM
➮ Koupaliště Jince
tel. 318 692 497
OBECNÍ ÚŘADY v okolí
Obecní úřad ČENKOV
úřední hodiny: ČT 17.00 – 19.30 hod.
– starosta Ing. Jan Hauptman
318 692 127
602 491 145
www.cenkov.obeccr.cz
[email protected]
[email protected]
Obecní úřad OHRAZENICE
[email protected]
úřední hodiny: ÚT 18 – 19 16 – 18 (podatelna)
[email protected]
PÁ 18 – 20
318 692 192, 721 821 987
- starosta Mgr. Tomáš Král
607 156 611
- místostarosta Jaroslav Majer
602 721 734
TEZA, s. r. o. - kancelář ve zdravotním středisku Jince (ul. Slunečná - vedle lékárny)
Barbora Dendysová
tel. 607 648 141
[email protected]
Úřední den:
STŘEDA 14.30 – 17.30 hod.
Ostatní dny v sídle společnosti TEZA, s.r.o. – Jungmannova 156, Hořovice (Valdek u kruhového objezdu),
tel. 311 516 273
6
KULTURNÍ STŘEDISKO Jince
organizační složka Městyse Jince
Žižkova 243
262 23 Jince
Úřední hodiny: PO 7.00 – 17.00 hod.
ÚT
ST
ČT
PÁ
7.00
7.00
7.00
7.00
–
–
–
–
16.00
16.00
15.00
13.30
hod.
hod.
hod.
hod.
www.jince.eu
Vedoucí KS
Jméno
telefon
e-mail
Irena Ungrová
318 692 322
773 830 708
[email protected]
[email protected]
Ku l t u r n í s t ř e d i s ko z a b e z p e č u j e :
➮
➮
➮
➮
Správu Kulturního střediska
Vydávání Jineckého zpravodaje
Prodej knih a DVD s regionální tématikou
Akce pro veřejnost:
• výstavy
* výlety pro seniory a pro děti
• koncerty
* schůzky společenských a zájmových organizací
• společenské akce
* pronájem prostor v KS
• plesy
* autogramiády
• jazykové kurzy
• hudební kurzy – lektorka Marie Klimtová, tel. 318 692 442
• zájezdy do divadel
7
KNIHOVNA Jince
Provozní doba:
Žižkova 243
262 23 Jince
PO 9.00 – 12.00
ÚT 9.00 – 12.00
ST 9.00 – 12.00
ČT
–
PÁ 9.00 – 12.00
první SO v měsíci
13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
–
13.00 – 15.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.
www.naseknihovna.cz/jince
Knihovnice
Jméno
telefon
e-mail
Ing. Zuzana Belanská
318 692 322
773 830 709
[email protected]
Knihovna zabezpečuje:
➮
➮
➮
➮
Správu knihovny
Kopírování, laminování
Internet
Akce pro děti a dospělé
* rukodělné dílny pro děti – každou středu od 15.00 do 16.30 hod.
* bibliograficko-informativní lekce pro ZŠ a MŠ
Klub učitelů – důchodců
Senior - klub Jince
Kulturní středisko – tel. 318 692 322
8
MATEŘSKÉ CENTRUM JINEČÁČEK
www.mcjinecacek.estranky.cz
[email protected]
tel. 607 628 295, 607 464 561
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Jince
Obvodní lékař
MUDr. Jaroslav Smutný - tel. 318 692 205
Dopoledne
Po
Út
St
Čt
Pá
odpoledne
Dopoledne
Pozn.
Po
Út
St
Čt
Pá
7.30 – 11.30
11.00 – 18.00
7.30 – 13.30
7.30 – 11.30
10.00 – 14.00
Zubní ambulance
MUDr. Iva Pavlisová - tel.: 318 692 380
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Dětská lékařka
MUDr. Marcela Müllerová - tel. 318 692 385
Dopoledne
odpoledne
———
8.00 – 12.00
———
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
———
12.00 - 16.00
12.00 – 18.00
12.00 – 15.00
12.00 - 14.00
jen pro objednané pacienty
odpoledne
7.00 – 13.30
14.00 – 15.00
7.00 – 12.00
15.00 – 18.00
7.00 – 11.00
Gynekologie
MUDr. Dana Chudáčková - tel. 318 692 389
Pozn.
Po
Út
St
Čt
Pá
Dopoledne
odpoledne
8.00 – 11.30
13.00 – 15.00
Pozn.
9
Lékárna URTICA - u zdravotního střediska
Mgr. Eva Oktábcová - tel.: 318 692 134
Dopoledne
Po 7.30 – 12.00
Út 10.30 – 12.00
St
7.30 – 12.00
Čt 7.30 – 12.00
Pá 7.30 – 12.00
Poznámky:
10
odpoledne
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
–
–
–
–
–
Jinecká lékárna - Zborovská - tel. 603 960 519
Mgr. Naděžda Rydrychová - tel. 311 516 066
Pozn.
15.30
17.00
14.00
17.00
14.30
Dopoledne
Po
Út
St
Čt
Pá
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
–
–
–
–
–
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
Pozn.
ŠKOLSTVÍ
Název
Základní škola a Mateřská škola Jince, Slavíkova 26, 262 23 Jince
Zřizovatel
Městys Jince, Čsl.dělostřelců 172, 262 23 Jince
www.zsjince.cz
www.plesivak.cz
www.msslunicko.blog.cz
[email protected]
[email protected]
Jméno
telefon
e-mail
Ředitel
Mgr. Jiří Havlát
[email protected]
Zást. ředitele pro ZŠ
Mgr. Dagmar Hůlová
318 692 508
606 670 376
318 692 223
606 603 435
318 692 223
318 692 223
318 692 161
318 692 304
606 670 369
318 692 873
318 692 304
Výchovná poradkyně
Školní družina
Vedoucí jídelny (ZŠ)
Zást. ředitele pro MŠ
Mgr. Božena Vyskočilová
Alena Dujčáková
Iveta Biela
Ivana Šebková
Vedoucí jídelny (MŠ)
Logopedická poradna
Olga Škutová
Martina Hrkalová
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
11
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem – pobočka Jince
Sídlo školy:
Náměstí 23, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem – tel. 318 665 029
E-mail:
[email protected], www.zusjjrrozmitalptr.cz
Vedoucí pobočky Jince: Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
Mateřská škola Čenkov
– ředitelka Jana Petříková, tel. 318 692 101
Pošta Jince
tel. 318 692 120
Čerpací stanice EVAPP
tel. 318 692 404
Vlakové nádraží Jince
tel. 725 856 809
e-mail: [email protected]
Kostel sv. Mikuláše - Římskokatolická farnost Jince
R.D.ThMgr. Pavel Hraba
Poznámky:
12
tel. 318 692 216
OBCHODY
Název
Jméno
Tel.
www
e-mail
místo
Akvaristika
Řach
Jaroslav
606 562 378
723 962 718
Autopotřeby
BODASY
Hůla
Bohumil
318 692 188
www.bodasy.cz
[email protected]
Jince
Slavíkova
Auto Moto
bazar
BODASY
Hůla
Aleš
720 232 323
www.bodasy.cz
[email protected]
Jince
Hořovice
Bazar
Rašková
Věra
724 251 736
Drogerie
Rudolf
Miroslav
318 692 206
www.tetadrogerie.cz
Jince
Slavíkova
Elektro
Kontakt
Selmbacher
Milan
318 692 414
[email protected]
Jince
Slavíkova
Koloniál
Tyllová
Hana
318 692 305
Květiny BV
Barbořáková 721 901 822
Lucie
Minimarket
DASO
Dao Minh
Son
Rejkovice
Jince
Havlíčkova
Jince
náměstí
www.kvetinybv.cz
[email protected]
Jince
Slavíkova
Jince
Slavíkova
13
Název
Jméno
Tel.
Ovoce
Zelenina
Wágnerová 318 692 108
Olga
www
e-mail
místo
Jince
Slavíkova
Potraviny COOP SD Jednota
Jana Žižky
Hořovice
318 590 567
www.sdhorovice.cz
Jince
Jana Žižky
Potraviny COOP SD Jednota
Zborovská
Hořovice
318 543 788
www.sdhorovice.cz
Jince
Zborovská
Potraviny
U Votlučků
Papírníková
Jitka
Second hand
Šidlochová
Mária
Vinotéka
Poznámky:
14
Jince
Slavíkova
606 548 879
Zárybnický 318 692 543
Petr
777 590 609
Jince
Havlíčkova
www.zarybnicky.cz
[email protected]
Jince
Jiráskova
HOTELY A RESTAURACE
Název
Tel.
www
e-mail
místo
ERMI Hotel***
724 251 766
www.ermihotel.cz
[email protected]
Jince
Královky
Hotel
Kratochvíl
731 888 022
www.hotelkratochvil.cz
Jince
Slavíkova
www.penzion-eska.com [email protected]
Jince
náměstí
Penzion Eška
Jméno
Biskupovi s.r.o. 318 692 805
Restaurace
Barborka
326 531 433
603 913 232
Jince
Zborovská
Restaurace
Sokolovna
Herejtová
Michaela
318 692 327
Jince
Slavíkova
Sauna bar
Poláková
Jana
318 692 233
Jince
sokol. zahrada
Safari bar
Řachová
Marie
724 528 761
Jince
Eškova
Herna bar
Kadeřábek
Václav
775 359 417
Restaurace
U Pstruha
Kadeřábek
Václav
728 580 153
775 359 417
Ohrazenice
Restaurace
Za Vodou
Ulman
Zdeněk
318 692 111
723 654 099
Čenkov
Jince
(u čerp. stanice)
15
AUTODOPRAVA – AUTOSERVIS – AUTOŠKOLA – AUTOPLACHTY
Název
Jméno
Tel.
Autodílna
Koprda
Karol
318 692 438
607 860 358
Jince – areál
autoklubu
Autodoprava
Boroš
Jan
606 269 835
Jince
Autodoprava
Fryš
František
724 020 460
Jince
Autodoprava
Kadlec
Miloslav
318 692 618
602 193 754
Jince
Autodoprava
do 3,5 t
Korec
Jan
602 158 052
318 692 849
Autodoprava
nákladní
Souček
František
602 960 482
606 614 690
606 149 632
Autoplachty
KM
Šíma Mirosl. 318 692 492
Vlk Luboš
724 002 209
318 692 754
www.autoplachykm.cz vyroba@
Autoservis AT
Babík Vít
602 572 514
318 692 822
www.at-babik.axis4.cz [email protected]
Autoservis a
Bureš Jiří
777 344 553
opravy karoserií a synové
16
www
www.elektrokorec.cz
www.elektro-korec.cz
e-mail
[email protected]
místo
Ohrazenice
Jince
Pod Plešivcem
autoplachtykm.cz
[email protected]
Jince
Průmysl.
zóna
Čenkov
Rejkovice
Název
Jméno
Tel.
www
e-mail
místo
Autoservis
Pneu BODASY
Hůla
Radek
723 907 977
www.bodasy.cz
[email protected]
Jince
Autoškola
Sedláček
Stanislav
606 850 226
606 462 984
www.autoskola
sedlacek.cz
[email protected]
Jince
Hořovice
Bofa Logistic
s.r.o.
Boroš
Ondřej
602 299 782
www.bofa-logistics.cz
MINI SERVIS
Jince
Pod Váhou
723 176 643
Jince
opravy a
čištění vozidel
Budilův
mlýn
Odtahová služba Hůla
BODASY
Aleš
PNEU LANG
JINCE
autoservis
půjčovna
přívěsů
Lang
Jaroslav
723 360 260
318 692 232
www.bodasy.cz
[email protected]
Jince
[email protected] Jince
17
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / DAŇOVÉ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ – ÚČETNICTVÍ
Název
Jméno
Tel.
www
e-mail
místo
Advokát
Mgr.
732 901 975
Kain Martin
Daňové
poradenství
RNDr.
318 692 105
Šilinger Jiří
[email protected]
Jince
Jiráskova 248
Finanční
poradenství
Kuška
Stanislav
605 525 246
[email protected]
Jince
Brigádnická
Účetnictví
Šmejkalová
Jana
606 678 576
[email protected] Jince
Příbram 2,
Dlouhá 141
Pod Královkou
DŘEVOVÝROBA - TRUHLÁŘSTVÍ – PALIVO
Název
Jméno
Tel.
Dřevovýroba
Fenik
Miroslav
602 173 175
Truhlářství
Turek
Karel
723 108 642
Truhlářství
Havrlík
Miloslav
777 236 159
Prodej paliva,
písku a drtí
Souček
František
602 960 482
606 614 690
606 149 632
18
www
e-mail
[email protected]
místo
Jince
průmysl. zóna
Jince
Královky
www.dreveneschody.cz [email protected]
Ohrazenice
Jince
Pod Plešivcem
ELEKTRO – OPRAVY TV
Název
Jméno
Tel.
www
e-mail
místo
Elektro
Budil
Jaroslav
602 418 998
[email protected]
Jince
Elektroinstalace
Hromosvody
Horký
Miloslav
a Roman
732 786 806
603 875 347
www.elektro-horky.cz [email protected]
Jince
Elektromontáže,
el. topení,
přípojky
Korec
Jan
602 158 052
www.elektrokorec.cz [email protected]
www.elektro-korec.cz
Ohrazenice
Elektro
Píchal
Martin
602 615 908
[email protected]
Jince
Elektro
Šmejkal
Pavel
603 540 927
[email protected]
Jince
Opravy TV
STANO
Novotný
Stanislav
318 692 208
Jince
19
HASÍCÍ PŘÍSTROJE – HROMOSVODY
Název
Jméno
Tel.
Hasící
přístroje
Salač
Roman
776 340 753
Hromosvody
Baborský
Jan
602 238 978
Hromosvody
Novotný
Miloslav
602 365 270
235 517 717
www
e-mail
místo
[email protected]
[email protected]
Jince
www.volny.cz/baborsky [email protected]
[email protected]
Jince
Jince
KADEŘNICTVÍ – KOSMETIKA – MASÁŽE – NEHTOVÉ STUDIO – KINEZIOLOGIE
Název
Jméno
Tel.
Kadeřnictví
Hromířová
Ivana
607 559 281
Kadeřnictví
Pedikúra
Kušková
Jana
602 839 757
Kadeřnictví
Olivová
Jana
318 692 422
Kadeřnictví
Kosmetika
Řachová
Iva
20
723 962 718
www
e-mail
místo
Jince
Slunečná
KADERNICTVI.KUSKOVA
@seznam.cz
Jince
Brigádnická
Čenkov
www.studioim.web
snadno.cz
Jince –
Slunečná
Lochovice
Název
Jméno
Tel.
Kadeřnictví
Škodová
Martina
607 538 070
www
e-mail
místo
Jince
Slavíkova
Manikúra,
Smejkalová
pedikúra,
Míša
nehtové studio
777 079 799
www.studioim.web
snadno.cz
[email protected]
Jince –
Slunečná
Lochovice
Masáže
Dendysová
Kateřina
773 209 123
www.azted.cz
[email protected]
Jince
Slunečná
Masáže
Nesvadbová 775 151 803
Magdaléna
Kineziologická
poradna
Poláková
Kamila
607 185 016
Jince
objekt sauny
www.polakovakineziologie.ic.cz
[email protected] Ohrazenice
KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ - STAVEBNICTVÍ – ZEDNICKÉ PRÁCE
Název
Jméno
Tel.
Klempířství
Pokrývačství
Vejr
Zdeněk st.
723 556 722
318 692 484
[email protected] Jince
Klempířství
Pokrývačství
Vejr
Zdeněk ml.
728 997 786
[email protected] Jince
602 365 270
235 517 717
[email protected]
Stavební
Novotný
činnost,
Miloslav
kompletní
dodávka střech
www
e-mail
místo
Jince
21
Název
Jméno
Tel.
www
e-mail
místo
Zednické práce, Borovka
obklady, dlažby Juraj
728 826 497
Jince
Zednické a
obkladačské
práce
721 847 948
Jince
Zednické práce, Weidling
obklady, dlažby Ivan
602 534 198
Jince
Zednické práce Weidling
všeho druhu
Luděk
602 171 757
Jince
Procházka
Milan
KOMINICTVÍ
Název
Jméno
Tel.
www
Kominictví,
revize
ITKOM
Haken
Jiří
774 642 211
www.revizekominu.cz [email protected]
Kominictví,
revize
Řezníček
Josef
603 261 037
Kominictví
Ungr
Miroslav
607 520 320
318 692 719
22
e-mail
místo
Ohrazenice
Ohrazenice
[email protected]
Jince
KOVO
Název
Jméno
Kovovýroba
BOBR, s.r.o.
Tel.
www
e-mail
místo
Bouda Jar. 736 768 047
Brnušák Fr. 736 768 052
318 692 459
[email protected]
Jince
ELBETAL
s.r.o.
p. Horázný 318 660 354
777 995 270
[email protected]
Jince
JINOVA
České trezory,
s.r.o.
Nýdl
Vladimír
318 692 251
602 340 039
721 886 885
[email protected]
Jince
Kovářství
Moravčík
Jozef
602 694 003
Jince
Zámečnictví
Výroba kuší
Havlice
Vladimír
723 166 182
Jince
www.jinova.cz
KYNOLOGIE - KONĚ
Název
Jméno
Tel.
Chov a výcvik psů, Viták
hotel pro psy
Vlastimil
606 509 202
Kynologická
služba
Vycházky
na koních
721 205 351
318 692 250
601 233 279
Zeisková
Zdena
Raška
Milan
www
e-mail
místo
Jince
kynologicka-sluzba
@quick.cz
Jince
Jince
23
REKLAMA
Název
Jméno
Světelná
Hrkal &
reklama s. r. o. Greiner
Tel.
www
e-mail
318 403 181
318 403 180
www.svetelna-reklama.cz [email protected]
místo
Jince
SLUŽBY
Název
Jméno
Tel.
e-mail
místo
Čištění
interiérů bytů
a automob.
- RAINBOW
Fulín
Pavel
603 823 080
Fulinovi.Rejkovice
@seznam.cz
Rejkovice
Odvoz fekálií
Kadlec
a odpad. vod
Miloslav
z žump a jímek
602 193 754
723 053 269
m.kadlec.autodoprava
@email.cz
Jince
Likvidace odp.
vod – PV3S
Smetana
Petr
603 245 525
Podlahářské
Sedláček
služby, prodej Jaroslav
a pokládka
koberců a PVC
775 106 107
Rozvoz obědů
728 996 923
318 692 725
Kubát
Pavel
Úklid bytů
Neuwirthová 736 733 953
a kanceláří K&B Blažena
732 795 266
24
www
Ohrazenice
www.floor-fitting.cz
Jince
Čenkov
Jince
VODA – TOPENÍ
Název
Jméno
Tel.
www
e-mail
Rekonstrukce
koupelen
Korec
Jan
602 158 052
www.elektrokorec.cz
www.elektro-korec.cz [email protected]
Vodoinstalace
Topenářství
Lauko
Ladislav
737 194 215
Vodoinstalace
Topenářství
Ungr
Miroslav
607 520 320
318 692 719
místo
Ohrazenice
Jince
[email protected]
Jince
VÝŠIVKY – VÝROBA SPORTOVNÍCH POTŘEB
Název
Jméno
Tel.
www
e-mail
místo
Aresko
Škodová
strojové výšivky Renáta
721 147 999
www.aresko.cz
[email protected]
Jince
Výroba sport.
potřeb
318 692 740
Milec
Jiří
Jince
ZEMNÍ PRÁCE
Název
Jméno
Tel.
www
Zemní práce
Korec Jan
602 158 052
www.elektrokorec.cz [email protected]
Zemní práce
Sladovník
Terénní úpravy Roman
606 157 295
318 692 055
Ohrazenice
Smetana Petr 603 245 525
Ohrazenice
Zemní práce
e-mail
místo
Ohrazenice
25
ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A ORGANIZAČNÍ ČINNOST
Název
Jméno
Tel.
Projekční
činnost
obor pozemní
stavitelství
Koukol
Vít
724 294 453
Jince
Tech. – organiz. Cibulka
činnost
Jaroslav
v požár. ochraně
318 692 122
602 389 944
Jince
VAMA TREMP
721 205 351
Zeisek
www
www.vamatremp.cz
e-mail
[email protected]
Jince
Příbram
misabohmova
@o2active.cz
Jince
Jelínková Marcela Václav
Zprostředkování Böhmová
obchodu
Michaela
a služeb
318 692 068
602 441 309
318 631 425
místo
DIVADLO - OHŇOSTROJE
Název
Jméno
Divadélko
Za Vodou
Ohňostroje
KŠ
26
Krnáč Jan
Ing. Šorm
Petr
Tel.
www
e-mail
místo
774 267 408
www.divadelko
zavodou.com
divadelkozavodou
@email.cz
Čenkov
606 669 840
724 801 357
Jince
Společenské a zájmové a organizace:
KLUB VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ JINCE
Zdenka Fryčová, předsedkyně – tel. 723 057 898
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JINCE
Miroslav Kapolka, předseda
[email protected]
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO
František Gajanec, předseda – tel. 606 812 190
[email protected]
ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
Jiří Pitor, předseda – tel. 723 372 822
[email protected]
ZO ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ
Miloslav Havrlík, předseda – tel. 318 692 394
ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Josef Klimt, zastupující předseda – tel. 318 692 442
ZO ČESKÉHO SVAZU ŽEN JINCE
Marie Kratochvílová, předsedkyně – tel. 739 531 184
HASIČI
Ohlašovna požáru - tel. 112 nebo 150
7. okrsek Sboru dobrovolných hasičů
Jan Haken, starosta – tel. 725 384 102
Sbor dobrovolných hasičů Jince
Vladimír Koukol, starosta – tel. 723 949 783
Vojenská hasičská jednotka Jince
tel.: 973 370 150, 602 742 974, 602 742 975
Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice
Dana Králová, starostka - 723 238 782
Sbor dobrovolných hasičů Čenkov
Pavel Rychtera, starosta – 724 100 104
Sbor dobrovolných hasičů Křešín
Jiří Krejčí, starosta – 605 302 094
27
13. dělostřelecká brigáda
Vojenský újezd Brdy
Tiskový a inf. důstojník: kpt. Michal Abrhám
tel. 973 370 010, 602 157 317
www.13db.army.cz
[email protected]
tel. 973 373 303
www.vojujezd-brdy.cz
[email protected]
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Hořovice
Slavíkova 106, Jince
311 545 211, fax 311 545 254
[email protected]
Lesní správa Obecnice
318 614 072
[email protected]
Lesy ČR, s.p.
Lesní závod Dobříš, polesí Komorsko
p. Záhořík
724 523 455
Poznámky:
28
www.lesycr.cz
S P O RT
SK JINCE 1921
www.jince.cz/fotbal
Jaroslav Budil st., prezident klubu – tel. 602 418 998
Martin Píchal, předseda - tel. 602 615 908
[email protected]
TJ SOKOL JINCE
Roman Horký, starosta – tel. 606 736 926
RNDr. Jiří Šilinger, jednatel – tel. 318 692 105
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JINCE
Jan Haken, předseda
Ing. Vlastimil Kraisl
Ing. Jana Lysá, hospodářka
Jiří Zadina, předseda ŠACHOVÉHO
725 384
606 883
728 353
ODDÍLU
739 658
[email protected]
[email protected]
www.tjjince.cz
102
427
150
TJ
985
[email protected]
[email protected]
PIONÝRSKÁ SKUPINA JINCE
Václav Zeisek, vedoucí PS
721 205 351
Miroslav Maršálek, vedoucí ŠACHOVÉHO KROUŽKU
607 832 041, 318 692 699
[email protected]
29
PŘÍBRAM
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
www.pribram-city.cz
ústředna - tel. 318 402 211
[email protected]
Tyršova 108, 261 01, Příbram - Příbram I
INFORMAČNÍ CENTRUM MěÚ PŘÍBRAM
tel. 318 402 381
[email protected]
ÚŘAD PRÁCE PŘÍBRAM
Náměstí TGM 145, Příbram
tel. 950 156 111, 318 627 401
[email protected]
http://upcr.cz/urad-prace-155000
POZEMKOVÝ ÚŘAD PŘÍBRAM – Dlouhá 97
tel. 318 622 454, 318 476 111
STAVEBNÍ ÚŘAD – MěÚ PB – Na Příkopech 105
tel. 318 402 253
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Hailova 133, Příbram 1
tel. 318 649 111
www.cssz.cz/cz/kontakty
KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PŘÍBRAM
Pod Šachtami 353
tel. 318 401 611
www.cuzk.cz/kp/pribram
FINANČNÍ ÚŘAD PŘÍBRAM
tel. 318 473 404
http://www.mfcr.cz
[email protected]
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
Gen. Tesaříka 19
tel. 318 498 257, 318 498 254
www.pribram-city.cz
[email protected]
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
tel. 318 621 359
www.soapraha.cz/pribram
[email protected]
OKRESNÍ SOUD PŘÍBRAM – Milínská 167
tel. 318 650 111
[email protected]
OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITESTVÍ PB
U Nemocnice 89
tel. 318 622 132
[email protected]
30
[email protected]
[email protected]
kp.pribram@cuzk.cz
Zdravotnictví Příbram a Hořovice
Oblastní nemocnice Příbram
www.nemocnicepribram.cz
Spojovatelka - tel. 318 641 111
DĚTSKÁ POHOTOVOST PŘÍBRAM (určena dětem do 18 let):
U Nemocnice 84, Příbram I
tel. 318 641 380
Po – Pá
17.00 – 22.00 hod.
So, Ne, svátky
8.00 – 22.00 hod.
POHOTOVOST PRO DOSPĚLÉ PŘÍBRAM
U Nemocnice 84, Příbram I
Po – Pá
17.00 – 21.00 hod.
So, Ne, svátky
9.00 – 18.00 hod.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Budova II. polikliniky, Osvobození 387, Příbram VII
So, Ne, svátky
8.00 – 14.00 hod.
tel. 318 494 903, 318 494 904
tel. 318 626 791
OČNÍ AMBULANCE
U Nemocnice 84, Příbram I
tel. 318 641 343
ÚRAZOVÁ AMBULANCE
U Nemocnice 84, Příbram I
tel. 318 641 724 - Ortopedie
tel. 318 641 723 - Chirurgie
LÉKÁRNA otevřená o nedělích a svátcích:
Dr. Max Lékárna (Kaufland, Příbram VI - Březové Hory)
Otvírací doba:
7.00 - 20.00 hod. – pondělí - sobota
8.00 - 20.00 hod. – neděle a svátky
31
NH Hospital s.r.o. Hořovice
www.nemocnice-horovice.cz
NH Hospital, a.s., K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice
Recepce (dotazy a objednání)
tel. 311 542 111
fax 311 513 444
recepce@nemocnice-horovice.cz
Oddělení – interní, dětské, ortopedické, chirurgické, gynekologické, radiodiagnostické, transfúzní stanice
a hematologie, rehabilitační
Ambulance – zubní, ORL, kožní, alergologická, psychiatrická, oční, TRN, onkologická, logopedická, pro
dospělé a pro děti, histologie
Zdravotní pojišovny:
111
201
Všeobecná zdravotní pojišovna Příbram
Vojenská zdravotní pojišovna Č. Budějovice
Poznámky:
32
tel. 952 225 811
tel. 387 783 111
Ve t e r i n á ř i
Veterinární klinika na Weilovně Příbram
Nádražní 131, 261 01 Příbram IV
www.weilovna.cz
klinika@weilovna.cz
tel. 318 623 250, pohotovost: 724 277 230
Ordinace:
PO - PÁ 8.30 – 11.30 14.00 – 18.00
Pohotovost: SO
9.00 – 11.00
NE
16.00 – 18.00
Veterinární ordinace Hořovice
MVDr. Dagmar Dopitová
Pražská 1028/62, 268 01 Hořovice
tel. 311 516 100, 605 455 713
MVDr. Václav Šíma
Modřínová 1313/7, 268 01 Hořovice
tel. 311 512 520, 604 820 906
MVDr. Miloš Urban
Obránců míru 580/10, 268 01 Hořovice
tel. 311 513 617, 602 336 846
www.veterinahorovice.cz
Poznámky:
33
T Í S Ň OV É L I N KY
Integrovaný záchranný systém SOS
112
Hasičský záchranný sbor:
150,
950 831 011
Zdravotnická záchranná služba:
155,
318 494 901
Policie ČR
Policie ČR - Příbram venkov
158
974 879 770, 318 629 084
Městská policie Příbram
156,
Odchyt toulavých psů
pboopvenk@mvcr.cz
318 624 245
724 180 538
(oznámit starostovi městyse)
PORUCHY
Elektřina – ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.
840 840 840
Plyn – Středočeská plynárenská
840 113 355
Voda – Zákaznická linka
1. SčV, s. r. o.
800 454 545
www.voda-info.cz
ZTRÁTA PLATEBNÍ KARTY
- blokace
34
800 207 207
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
www.o2.cz
Centrum péče o zákazníka:
800 123 456 - z pevné linky
*11
- z mobilního telefonu v síti O2
800 162 354 - bezplatná ohlašovna závad telefonní stanice
800 184 084 - poruchy telefonu, technická podpora
800 02 02 02 - informace
1188
- asistenční služby, vyhledávání tel. čísel pro volání z ČR
DOPRAVA
Informace o veškerém dopravním spojení
tel. 900 144 444
tel. 731 944 444
www.jizdnirady.cz
www.jizdnirady.name
Informace o autobusových spojích
IC Příbram - tel. 318 622 384
Hořovice - tel. 311 512 544, 311 512 141 (jízdní řád)
http://www.pribram.cz/mhd (MHD)
Informace o vlakových spojích
Bílá linka - tel. 840 112 113
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NEPRAVIDELNÁ A SMLUVNÍ (např. na zájezd, pohřeb, atd.)
PROBO BUS Beroun, s.r.o., provozovna Hořovice
Autobusová a mikrobusová doprava Jiří Přibyl, Jince
Autobusová a nákladní doprava Pavel Čapek, Příbram
tel. 311 545 657
tel./fax 311 513 202, 603 485 203
tel./fax 318 622 152, 602 134 594
TAXI služba nonstop
Příbram:
Hořovice:
tel. 800 44 99 44,
tel. 776 150 000,
603 536 903
777 170 061
info@profi-taxi.net
35
PŘÍBRAMSKO
Informační centrum
www.kjd.pb.cz
Knihovna Jana Drdy, nám. TGM, Příbram
tel. 318 622 384
knihovna@kjd.pb.cz
INFOCENTRUM MěÚ Příbram www.pribram.eu
tel. 318 402 381
SVATÁ HORA, Římskokatolická farnost
info@pribram-city.eu
Svatá Hora 591, 261 01 Příbram II
tel. 318 429 930
fax +420 318 429 934
e-mail: basilica@svata-hora.cz http://www.svata-hora.cz
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
tel. 318 625 691, 326 531 504
obchodni@divadlopribram.eu www.divadlopribram.eu
Hornické muzeum Příbram
nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel. 318 626 307, 318 633 138
e-mail: info@muzeum.pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz
Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu
pobočka Hornického muzea Příbram Lešetice 52, 262 31 Milín
tel. 731 554 244, 731 554 253, 603 790 128
e-mail: info@muzeum-pribram.cz www.muzeum-pribram.cz
36
Památník Antonína Dvořáka
Vysoká u Příbramě 69, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
tel. 318 618 115
www.antonindvorak.cz/cz
Podbrdské muzeum
tel. 311 249 262
pm@rozmitalptr.cz
Palackého 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
www.podbrdskemuzeum.cz
AQUAPARK Příbram - krytý plavecký bazén, tobogán, vířivé vany, parní kabina
Legionářů 378, 261 01 Příbram VII
tel. 318 621 384
Poznámky:
37
HOŘOVICE
www.mesto-horovice.cz
Městský úřad Hořovice
INFORMAČNÍ CENTRUM
Národní památkový ústav
ZÁMEK V HOŘOVICÍCH
Palackého nám. 2
tel. 311 513 482
e-mail: ic@mesto-horovice.cz
Vrbnovská 2/22 Hořovice, 268 01
tel. 311 512 479, fax 311 516 549
e-mial: horovice@stc.npu.cz
www.zamek-horovice.cz
-
informace o městě a regionu
o kulturních akcích
turistice a památkách
o jízdních řádech
prodej upomínkových předmětů
pamětní razítko pro turisty:
Klub Labe Hořovice
Plavecký areál Hořovice
Vísecké nám. 198, tel. 311 512 564
www.město-horovice.cz/kul/labe.html
labe@mkchrovovice.cz
krytý plavecký bazén, aquapark
Klostermannova 1253
tel. 311 512 023
CIBULOVÝ JARMARK
trh s kulturním programem, výstavy, koncerty
každoročně - první sobota v říjnu
38
Poznámky:
39
ADRESÁŘ Jince a okolí 2011
Vydalo Kulturní středisko Jince, duben 2011
Vytiskla Příbramská tiskárna, s. r. o.
40
Download

Adresář v .pdf