Katalóg 2011/2012
I., II., III., IV., V.
Ružinov
Podunajské
Biskupice
Vrakuňa
BRATISLAVA II
w
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
yB A .s k
b
z
u
l
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
✓ Odvoz a uskladnenie odpadov
✓ Výkup železa a farebných kovov
✓ Autorizovaný zbera spracovanie autovrakov
✓ Demontáž, rozpaľovanie technologických
zariadení
✓ Demolačné a búracie práce
✓ Autodoprava, preprava VZV a UNC
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
02/4446 0089, 0911 289 790
www.p-k.sk
viď. str. 12
strana X17
strana
Pohrebná služba - PRVÁ BRATISLAVSKÁ POHREBNÁ
Zabezpeþujeme komplexné vybavenie
pietneho aktu vrátane termínu (deĖ
sme zmluvným
partnerom s Lyoness
konania obradu).
Vybavenie matriþných dokladov, v prípade potreby aj do 24 hodín od zadania
objednávky.
Mimoriadne profesionálna úprava
zosnulých.
Viazanie vencov, ikebán, kytíc a rôznych iných kvetinových darov zo živých
NONSTOP MOBIL:
Prvá
aj umelých kvetín.
0948 155 155
Bratislavská
Kvetinové dary zhotovujeme podĐa
0902 406 636
Pohrebná
predstáv a želaní objednávateĐa.
V ponuke máme viac ako 70 druhov rakiev, vrátane rôznych iných smútoþných potrieb.
Vývozy zosnulých z bytov.
Po dohode s objednávateĐom sme schopní zabezpeþiĢ komplexný obrad v mieste trvalého pobytu objednávateĐa. Nie je nutná osobná návšteva objednávateĐa v kancelarii PS.
Sme tu pre Vás už dve desaĨroĀia!
Kutlíkova 17, BA 5 (budova Technopolu), tel.: 02/6828 6454,
e-mail: [email protected], [email protected] www.pohrebnasluzba-bratislava.sk
Z Ĕ AVA 1 5 % N A V Š E T K Y TOVA RY A S LU Ž B Y
S cestovným poistením od Európskej
cestovnej poisťovne získate okrem
iného:
Kdekoľvek nás potrebujete,
stojíme pri vás.
•
poistenie všetkých bežných
športov vrátane vodného lyžovania,
potápania, raftingu, trekingu,
snoubordingu, skialpinizmu
a horolezectva bez príplatku,
•
poistenie liečebných nákladov
až do výšky 200 000 EUR vrátane
pátrania a záchrany na vode
a v horách,
•
poistenie storna/nevyčerpania
služieb bez obmedzenia
a spoluúčasti,
•
rýchlu a efektívnu pomoc
v 220 krajinách sveta,
•
a veľa ďalších príjemných
prekvapení!
www.europska.sk
INFOLINKA: (02) 54 41 77 04
3
TIESŇOVÉ VOLANIA/OBSAH
SOS
112
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
155
16 155
HASIČI
POLÍCIA
150
158
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
Pohotovostná stomatologická, Drieňová 38
Pohotovostná ambulancia dospelí, Ružinovská 10
Pohotovostná ambulancia deti, Limbová 1
Lekárne – stála pohotovostná služba, Ružinovská 12
LINKA ZÁCHRANY
Lekár radí ako poskytnúť prvú pomoc
LINKA DÔVERY
Pre toxikomanov
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Linka detskej istoty UNICEF – bezplatná linka
Centrum NÁDEJE
Ministerstvo vnútra SR nonstop
Pomoc pre týrané matky s deťmi
Liga proti rakovine
Prevencie HIV/AIDS
ELEKTRINA
VEREJNÉ OSVETLENIE
PLYN
VODÁRNE
Dispečing verejného vodovodu
Hlásenie porúch verejnej kanalizačnej siete
ODŤAHOVÁ SLUŽBA A CESTNÁ DOPRAVA
Žltý anjel nonstop
NAMK
INFORMAČNÉ SLUŽBY
Letisko BA – centrálna informačná služba
Informácie – vlaky, autobusy, PSČ, stránkové hodiny úradov,
turistické informácie
Odvoz a likvidácia odpadu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sloboda zvierat – útulok
NON Stop zámočnícka služba – núdzové otváranie dverí, zámkov
Inštalatéri nonstop – kanalizácia, voda, kúrenie, elektrina
02/4342 3433
02/4827 9257
02/5937 1111
02/4821 1011
MESTSKÁ
POLÍCIA
159
OBSAH
TIESŇOVÉ VOLANIA . . . . . . . . . 3
INZERCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZOZNAM RUBRIK. . . . . . . . . . . 5
0850/111 313
02/5477 6379
02/5341 7464
116 111
02/6224 9914
02/5557 1110
02/6241 0469
02/5292 1735
02/5936 9174
0850 111 555
02/6381 0151
0850 111 727
0800 121 333
0800 121 333
18 124
18 123
02/4857 3353
02/5443 3715
02/5011 0110
16 186
16 187
0905 595 400
0903 414 122
OBVOD Bratislava II . . . . . . . . 6
Mestská časť
RUŽINOV . . . . . . . . . . . . . . 6 – 8
VRAKUŇA. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PODUNAJSKÉ BISKUPICE. . . . 8
RUBRIKY . . . . . . . . . . . 9 – 22
Vážení čitatelia,
Vydavateľstvo Orange agency s. r. o.,
Vám prináša piaty ročník Katalóg SLUŽBY
Bratislava II. na rok 2011/2012.
V roku 2010 sme vydali ročenky SLUŽBY BA vo všetkých bratislavských obvodoch. Novinka bolo vydanie DIENSTE KATALOG, v nemeckom jazyku distribuovaný
rakúskou poštou v okolí Bratislavy na území Rakúska.
Našim zámerom zostáva vytváranie Katalógov SLUZBY BA a DIENSTE, ktoré sú
nápomocné obyvateľom pri hľadaní služieb v mieste ich bydliska alebo pracoviska a to nielen v Bratislave ale aj v susednom Rakúsku.
Katalóg má svoju internetovú doménu
www.sluzbyBA.sk,
www.sluzbySK.sk,
www.dienste.sk
kde si môžete vyhľadať služby podľa
Vášho obvodu alebo z celej Bratislavy zo
všetkých katalógov. V tlačenej podobe
je katalóg doručovaný zdarma do poštových schránok obyvateľov a firiem podľa obvodov.
Kolektív
ORANGE AGENCY s. r. o.
KATALÓG SLUŽBY BRATISLAVA II. Vydavateľ Orange agency, s.r.o., Miletičová 1, 821 08 Bratislava,
Tel.: 02/55 64 14 14, e-mail: [email protected] Tlačený náklad 65 000 ks. Distribúcia do poštových schránok domácností, firiem
a P.O.Box-ov v obvode Bratislava II. bezplatne. Distribúcia Slovenská pošta – poštoví doručovatelia. Platnosť vydania do 30. 11. 2012
www.sluzbyBA.sk
4
Katalóg 11/12
INZERCIA
SLUŽBY Bratislava II
5
ZOZNAM RUBRÍK
Architektúra záhrad . . . . . . . .9
Autobusová doprava . . . . . . . . . . .9
Autodoprava. . . . . . . . . . . . . . . . .9
Automobily – autosklá. . . . . . . . . .9
Automobily – servisy. . . . . . . . . . .9
Automobily – umyvárne. . . . . . . . .9
Autoškoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Bezpečnostné dvere . . . .9 – 10
Bicykle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Kozmetické salóny . . . . . . . . . . .11
Kvetinové výzdoby . . . . . . . . . . .12
Lekárska kozmetika . . . . . . .12
Lešenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Lifestyle shop. . . . . . . . . . . . . . .12
Marketing . . . . . . . . . . . . . . . .12
Modelárstvo – modely . . . . . . . .12
Motocykle . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Spoločenské akcie . . . . . . . . . . .16
Sťahovanie . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Svadobný veľtrh . . . . . . . . . .16, 18
Školstvo . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Tabak a príslušenstvo . . . . . .16
Trezory. . . . . . . . . . . . . . . .16 – 17
Účtovníctvo. . . . . . . . . . . . . . .17
Upratovacie služby . . . . . . . . . . .17
Nechtový dizajn . . . . . . . . . . .12
Cestovné kancelárie . . . . . . .10
Čalúnnictvo. . . . . . . . . . . . . . .10
Domáce
elektrospotrebiče . . . . . . . . .10
Domáci majster . . . . . . . . . . . . .11
Odevy - opravy . . . . . . . . . . . .12
Odvoz
a likvidácia odpadu . . . . . . . . . . .12
Odvoz a likvidácia nábytku . . . . .13
Ohrievače vody . . . . . . . . . . . . .13
Opravy záhradnej
mechanizácie . . . . . . . . . . . . . . .13
Fitness a relax . . . . . . . . . . . .11
Havarijná služba . . . . . . . . . .11
Hračky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Hutný materiál . . . . . . . . . . . . . .11
Parochne . . . . . . . . . . . . . . . .13
Pohrebné služby. . . . . . . . .13 – 14
Pyrotechnika . . . . . . . . . . . . . . .14
Požičovňa náradia . . . . . . . . . . .14
Pôžičky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Chovateľské potreby. . . . . . .11
Inštalatéri . . . . . . . . . . . . . . . .11
Internetový obchod. . . . . . . . . . .11
Relax centrum . . . . . . . . . . . .14
Reštaurácie . . . . . . . . . . . . . . . .15
Rybolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Klimatizácie . . . . . . . . . . . . . .11
Kotly - kotolne . . . . . . . . . . . . . .11
Salóny krásy . . . . . . . . . .15 – 16
Servis a otváranie trezorov . . . . .16
Veterinári . . . . . . . . . . . . . . . .17
Veterinárna klinika . . . . . . . . . . .17
Videoslužby . . . . . . . . . . . . . . . .19
Výťahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Zabezpečovacia
technika . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Záhradnícke služby. . . . . . . . . . .19
Záložňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
ZDRAVOTNÍCTVO . . . . . . . . . . .19
Ambulancia
pre deti a dorast . . . . . . . . . . . . .19
Zubná ambulancia . . . . . . . . . . .19
Centrum starostlivosti
o telo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Neurológia . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Klinika plastickej chirurgie. . . . . 20
Klinika stomatologická . . . . . . . 20
Železiarstvo . . . . . . . . . . . . . .21
zbyBA .sk
u
l
s
.
w
ww
!!!
U
T
E
T
E
D
J
Á
N
•TIESŇOVÉ VOLANIA
•ZDRAVOTNÍCTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
•SÚD
SÚD | PROKURATÚRA | KATASTER
•DAŇOVÝ
DAŇOVÝ ÚRAD | ÚRAD PRÁCE
•POLÍCIA
POLÍCIA
MIESTNE ÚRADY – STAROSTA | PREDNOSTA | POSLANCI
•MIESTNE
•SLUŽBY
SLUŽBY – SERVISY | OPRAVÁRI | KADERNÍCTVA | MANIKÚRA
KOZMETIKA | OPTIKY | POŽIČOVNE
A MNOHO ĎALŠÍCH SLUŽIEB . . .
www.sluzbyBA.sk
6
OBVOD BRATISLAVA II / MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV
Obvodný úrad Bratislava II
Daňový úrad Bratislava II
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Dr. Vl. Clementisa 10, P.O.BOX 36, 820 09 Bratislava 29
Telefon:
02/48282601
Odbor živnostenský
Obvodná matrika
Priestupkové oddelenie
Operátor
Daňový úrad Bratislava VI
02/5931 2111
Polícia Bratislava II
Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava II
Osvetová 4
Operačné stredisko
Ružinovská 1/B
Občianske preukazy
Cestovné pasy
Vodičské preukazy
Zbrojné preukazy
09610/321 01
09610/321 09
09610/324 15
09610/324 35
09610/324 25
09610/324 11
02/4870 1111
Okresná prokuratúra Bratislava II
Kvetná 13, p.o. box 78
820 05 Bratislava 25
Tel.:
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava II
Operátor
02/2081 6800
Nemocnice
Fakultná nemocnica s poliklinikou
RUŽINOV
02/4823 4111, 13, 14
Špecializovaná geriatrická nemocnica
Podunajské Biskupice
Krajinská 91, 825 56 Bratislava
Tel.:
0918 660 660, 02 /2090 1241
02/5541 0526
Okresný úrad práce Bratislava II
Vazovová 7
Správa katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu
Ružinovská 6
Operátor
Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5, 821 02 Bratislava
Operátor
Ševčenkova 32, P.o. box. 155, 850 00 Bratislava
Telefon:
02/6827 2111
02/57291100
Špecializovaná nemocnica
pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava
Telefónna ústredňa
02/5011 1111
MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV
Obvodné oddelenie PZ
RUŽINOV – východ
Sputnikova 12
02/43335640, 0961032705
RUŽINOV – západ
Mojmírova 20
02/55424991, 0961032805 - 6
Obedňajšia prestávka je každý deň medzi 12:00 - 13:00
TRNÁVKA
Vietnamska 23
Pokladňa
P: 8:00-17:00
U: 8:00-16:00
S: 8:00-16:30
Š: 8:00-14:00
P: 8:00-12:00
02/43412985, 0961032875
Miestny úrad MČ Bratislava-Ružinov,
Mierová 21, 827 05 Bratislava
Kontakt-ústredňa: (02) 48 284 111, 43 331 284,
43 335 684
Úradné hodiny pre verejnosť - Matričný úrad
P: 8:00-17:00
S: 8:00-16:30
P 8:00-12:00
Obedňajšia prestávka je každý deň medzi 12:00 - 13:00
Starosta Ružinova
Úradné hodiny pre verejnosť:
Miesto prvého kontaktu
Evidencia obyvateľstva
Osvedčovanie
Katalóg 11/12
Ing. Dušan Pekár
Tel.:
+421 2 48 28 4211
e-mail: [email protected]
Facebook:www.facebook.com/Dusan.Pekar
SLUŽBY Bratislava II
7
MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV
Okrsková stanica Mestskej polície
hlavného mesta SR
Bratislavy - Ružinov
Listová ulica č. 4, Bratislava
Telefón:
02/482 010 91
159 (číslo skráteného volania)
www.msp.bratislava.sk
e-mail:[email protected]
Kontakty
Ing. Ivan Lahučký, veliteľ
Tel.:
02/482 010 91
e-mail: [email protected]
Alexander Feketevízi, okrskár MsP - Vrakuňa
Tel.:
0902 921 192
e-mail: [email protected]
Tomáš Zrník, okrskár MsP - Podunajské Biskupice
Tel.:
0902 921 183
e-mail: [email protected]
Vladimír Žák, okrskár MsP - Mlynské Nivy 1
Tel.:
0914 369 405
e-mail: [email protected]
Adriana Vajkunyová, okrskárka MsP - Mlynské Nivy 2
Tel.:
0914 369 411
e-mail: [email protected]
Peter Dvořák, okrskár MsP - Ostredky
Tel.:
0914 369 410
e-mail: [email protected]
Ján Šafár, okrskár MsP - Štrkovec
Tel.:
0914 369 409
e-mail: [email protected]
Ing. Anton Šotter, okrskár MsP - Trnávka
Tel.:
4342 4900
e-mail: [email protected]
Poslanci MZ MČ Bratislava - Ružinov 2011 - 2014
Obvod č. 1 – NIVY
Mgr. Boris Cehlárik, Miletičova 47
905 342 307
[email protected]
MUDr. Vladimír Ferjenčík, Svätoplukova 10
903 459 177
[email protected]
PhDr. Patrik Guldan, Dulovo námestie 7
907 327 111
[email protected]
Obvod č. 2 – STARÝ RUŽINOV
Ing. Ľudmila Bílá, Líščie Nivy 4
905 601 381
[email protected]
Ing. Martin Klementis, Krížna 64
902 166 475
[email protected]
Obvod č. 3 – RUŽOVÁ DOLINA
Radovan Struhár, Martinčekova 5
903 966 996
[email protected]
Ing. Peter Valko, Mliekárenská 2
903 168 660
[email protected]
Obvod č. 4 – TRÁVNIKY
Ing. Günther Furin, Ďatelinová 2
908 799 005
[email protected]
Mgr. Viktória Jančošeková, Tomášikova 13
907 981 819
[email protected]
Josef Ošlejšek, Ďatelinová 4
917 919 678
[email protected]
Obvod č. 5 – POŠEŇ
Martin Barkol, Kaštieľska 22
905 744 027
[email protected]
Ing. Peter Hrapko, Štefunkova 1
910 196 039
[email protected]
JUDr. Daniela Šurinová Rezedová 1
904 171 126 [email protected]
Obvod č. 6 – PRIEVOZ
PaedDr. Mária Barancová, Fibichova 15
910 941 494
[email protected]
Ing. Ján Junas, Včelárska 28
905 404 239
[email protected]
Mgr. Martin Pener, Hraničná 17
948 599 391
[email protected]
Obvod č. 7 – ŠTRKOVEC
Ing. Michal Kocián, Haburská 16
903 398 221
[email protected]
Ing. Katarína Otčenášová, Trnavská cesta 58
905 963 985
[email protected]
Ing. Tatiana Tomášková, Drieňová 1/G
905 936 102
[email protected]
www.sluzbyBA.sk
8
MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV/VRAKUŇA/PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Obvod č. 8 – OSTREDKY
Mgr. Ján Buocik Vrakunská cesta 4
Obvod č. 9 – TRNÁVKA
Ing. Vladimír Sloboda, Vietnamská 42
917 812 955
[email protected]
Ing.,CSc. Eulália Ižová, Rovníková 2
904 823 638
[email protected]
Robert Müller, Radarová 14
905 262 129
[email protected]
917 812 956
[email protected]
Katarína Ševčíková, Nerudova 65
944 459 937
[email protected]
Ing. Pavol Šmilňák, Okružná 40
910 907 410
[email protected]
MESTSKÁ ČASŤ VRAKUŇA
Obvodné oddelenie PZ
Šíravska 3
02/45259607, 0961032905
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Starostka MČ
Bc. Ľudmila Lacková
Tel.:
+421 2 45522892
e-mail: [email protected]
Prednosta miestneho úradu
Ing. Vladimír Mráz
Tel.:
+421 2 45257960
e-mail: [email protected]
Spoločný sekretariát starostu a prednostu
Lívia Devanová
Tel.:
4020 4803
fax:
4525 7984
e-mail: [email protected]
Úradné hodiny miestneho úradu
Pondelok 7:45 - 12:00 / 13:00 - 16:45
Streda
7:15 - 12:00 / 13:00 - 16:15
Piatok
7:15 - 10:00
Úradné hodiny matričného úradu
Pondelok 7:45 - 12:00 / 12:45 - 16:45
Utorok
7:15 - 12,00
Streda
7:15 - 12:00 / 12:45 - 16:15
Štvrtok
7:15 - 12:00
Piatok
7:15 - 10:00
MESTSKÁ ČASŤ PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Obvodne oddelenie PZ
Podunajské Biskupice
Streda:
Piatok:
Machova 29,
SLOVNAFT
Vlčie hrdlo 59,
Starostka mestskej časti
02/45248444, 0961032855
02/45521782, 0961032955
7:30-11:30 12:30-16:30
7:30-11:30
Ožvaldová Alžbeta, PhDr.
4020 9203
Miestny úrad Podunajské Biskupice
Prednostka miestneho úrad
Trojičné nám.11, 82106, Bratislava,
ústredňa: 45 248 088, 45 248 469, 45 257 900
Janigová Eva, Ing.
4020 9207
Sekretariát
Benyóová Eva
4020 9202
Úradné hodiny:
Pondelok: 8:00-11:30 12:30-17:00
Katalóg 11/12
SLUŽBY Bratislava II
ARCHITEKTÚRA ZÁHRAD/AUTODOPRAVA/AUTOMOBILY – SERVISY/AUTOŠKOLY
Architektúra záhrad
Atutomobily
– autosklá
Ručné umývanie
a čistenie vozidiel
Servisy
0908 700 004
9
www.arobe.sk
LANTANA
záhrady s.r.o.
Tomášikova 50/C
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 456 905 08
www.lantana.sk
Autobusová
doprava
AUPARK Bratislava
AUTO POLA spol. s r. o.
AUTORIZOVANÝ SERVIS VOZIDIEL HYUNDAI
●
karosárske a lakiernicke práce
● pneuservis ● geometria
Vajnorská 89
www.autopola.sk
Tel.: 02/44 46 12 90 Fax: 02/44 46 12 91
vnútroštátna
a medzinárodná
preprava osôb
Komárovská 42,
821 06 Bratislava 214
Tel.: +421 2 45 52 28 28
Mob.:
+421 903 455 800 – servis
www.autoalex.sk
www.stahovanie.eu
SŤAHOVANIE
Pavol ŽIFČÁK
www.autoskolafortuna.sk
• Kurzy na skupinu „B“
• Kondičné jazdy (aj na vašom vozidle)
• Školenie vodičov
•Vyučujeme defenzívnu jazdu!
Spoje MHD:
trolejbus č. 205, 212, 201, 209
električky: 8, 9, 14
Bezpečnostné
dvere
Autodoprava
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Autoškoly
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/43 42 15 00, Mobil: 0905 328 799
Umyvárne
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: [email protected]
PONÚKAME:
•umývanie exteriéru
•čistenie interiéru
•tepovanie
•voskovanie a leštenie laku
ÍME
NAUČÉHO
KAŽD
www.pressburgbus.eu
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: [email protected]
Na programy:
A, B, C
AUTOOPRAVOVŇA U ALEXANDRA
Office:
Čajková 25, 811 05 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 2 5262 0084
mob.: +421 905 628 243
+421 911 628 243
[email protected]
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
nájdete nás
v parkovacích priestoroch
BEZPEČNOSTNÉ
DVERE
www.eurosafe.sk
www.sluzbyBA.sk
10
BEZPEČNOSTNÉ DVERE A SERVIS/CESTOVNÉ KANCELÁRIE/ČALÚNNICTVO
Bezpečnostné
dvere a servis
Čalúnnictvo
BICYKLE
Peter Privara
NÁJDETE NÁS NA NOVEJ ADRESE
www.lock.sk
www.bicykle-pp.sk
KOLOSEO
Tomášikova 50/B, Bratislava
02/2075 2727, 0903 696 997
...a ste v bezpečí
•Bezpečnostné dvere
•Trezory
zámky – vložky – kovania
NON-STOP servis
a núdzové otváranie dverí
0905 754 798
Bicykle
Hanácka 2, 821 04 Bratislava
02/4342 2281
0903 392 185
Domáce
elektrospotrebiče
Cestovné
kancelárie
CENTROSERVIS
prenájom apartmánov v Chorvatsku,
skibus Bratislava – Stuhleck
www.pressburgbus.eu
viď. str. 10
ČALÚNNICTVO
PREDAJ:
domácich elektrospotrebičov
aj vstavaných
do kuchynských liniek
viď. str. 9
značkový SERVIS:
Whirlpool • Gorenje-Mora
Concept
Plocha pre Vašu firmu
od 34,80 € vrátane DPH
02/55 64 14 14
[email protected]
(návšteva mechanika aj vo večerných
hodinách, alebo skoro ráno)
Katalóg 11/12
02/64 775 134 • 0902 818 180
www.centroservis.sk
[email protected]
SLUŽBY Bratislava II
DOMÁCI MAJSTER/HAVARIJNÁ SLUŽBA/INTERNETOVÝ OBCHOD/KLIMATIZÁCIE
Domáci majster
Hutný materiál
PREDAJ:
•hutný materiál
•betonárska oceľ
•drôty, pletivá
•strešné žľaby a zvody
Tel.: 0903 10 60 60
Dunajská Lužná,
Podnikateľská 3087
11
Klimatizácie
KLIMATIZÁCIA
VZDUCHOTECHNIKA
ODVLHČOVANIE
•PREDAJ
•MONTÁŽ
•SERVIS
J. Cíg
Cígera - Hronského,
Bratislava
Tel.: 0903 474 449
www.euroklimask.eu
Chovateľské
potreby
Kotly - kotolne
K r í ž n a 4 4 , B rat i s l ava
Te l. : 0 2 / 5 5 5 7 1 4 0 1 , 0 9 0 5 7 6 1 4 4 6
Po - Pi : 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 , S o : 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0
P R E D A J Ň A C H O V AT E Ľ S K Ý C H P O T R I E B
Fitness a relax
ZOO MIX
Ponúkame všetko pre akvaristiku, teraristiku,
záhradné jazierka, psov, mačky, exo tické vtáctvo, škr ečky, myši
po tkany, zajačiky, doplnky, výživa, technika, odborné rady
B rat i s l avs k á u l i c a 3 , Ve ľ k ý B i e l
Te l. : 0 2 / 6 4 4 6 3 6 5 9 , 0 9 0 5 1 6 9 2 6 7
Po - Pi : 9 . 3 0 - 1 8 . 0 0 , S o : 9 . 0 0 - 1 3 . 0 0
Inštalatéri
www.relaxgazella.sk
viď. str. 14
Havarijná služba
NONSTOP – KRTKOVANIE
Kozmetické
salóny
čistenie elektrochemickým strojom – vysokotlakovým zariadením
• čistenie kanalizácií, odtokov, drezov
• čistenie dažďových zvodov
• čistenie lapačov tukov
• TV - monitoring
• odfrézovanie usadenín a koreňov v kanalizácii
CENTER HEALTH & BEAUTY
tel.: 0903 151 165
e-mail: [email protected]
viď. str. 21
volajte non-stop 24 hodín
Internetový
obchod
Hračky
www.ecandyd.sk
Import – export
Pozývame Vás do novootvorenej
predajne na Grösslingovej 11, BA I
Po – Pi 11.00 – 18.00
Kompletný sortiment
mob.: 0910 901 940
www.lega-pp.sk
Čokoláda, aloe vera, energy
drinky, cider, cafe, kaviarenský
a reštauračný sortiment.
Najlepšie ceny iba u nás!!!
REDUKCIA VÁHY
A ODSTRÁNENIE CELULITÍDY
•Ultrazvuková liposukcia s vacupressom
•The Cambridge Diet – vyvážená, bezpečná
a rýchla diéta
FLASHWAVE ACTIVE
•Fotodepilácia – trvalé odstránenie všetkých
typov chĺpkov
•Fotoomladenie – omladzujúci anti-age efekt
ESTETICKÁ DERMATOLÓGIA
•Exfoliácia - mikrodermobrázia – hĺbkové
čistenie tváre, dekoltu a krku
•Mikrolifting – vyhladenie mimických vrások
•Rádiofrekvencia tváre – stimulácia kolagénu
•Vakutonic a fotomassage – omladenie pleti
a vypínanie tkaniva
Center Health & Beauty
Poliklinika ProCare, Betliarská 3, 851 07 Bratislava
tel.: +421 911 308 828, www.healthandbeauty.sk
www.sluzbyBA.sk
12
KVETINOVÉ VÝZDOBY/MARKETING/MOTOCYKLE/ODEVY - OPRAVY
Kvetinové výzdoby
Marketing
PRVÁ
B R AT I S L A V S K Á
POHREBNÁ
O
VŠETK
IZAJN
OVÝ D
T
H
C
E
PRE N
OBJEDNÁVKY:
0948 155 155,
0902 406 636,
02/68 286 454
PREDAJŇA v OD SLIMÁK
– 2. poschodie
Hálkova 1, Bratislava
Rekvalifikačné KURZY:
• Nechtový dizajn
• Vizážistika
MAIL:
[email protected]
str XXX
viď.viĊ.
2 str.
obálky
Lekárska kozmetika
Odevy – opravy
IEM
OPRAVY
A ÚPRAVY ODEVOV
Hollého 4, 902 01 Pezinok
0903 123 308
viď. str. 20
Klinika plastickej chirurgie
MUDr. JEŽOVITOVEJ
www.jezovitova.sk
Po – Pia: 11.00 – 17.00
Záhradnícka 27, Bratislava I
Tel.: 0918 618 613
Lešenie
Prenájom
debnenia
a lešenia.
TEBAU, spol. s r.o., Bojnická 18/C,
831 04 Bratislava, tel. 02/49 68 39 00-2
www.tebau.sk
Kupón na zľavu 10%.
Odvoz a likvidácia
odpadu
Modelársto
– modely
MODELY
predaj - výkup
Platnosť: do 31. 12. 2011.
Katalóg SLUŽBY BA 2011.
Lifestyle shop
Nechtový dizajn
Lazaretská 11
Otvorené: Po-Pia: 10:00 – 18.00
Tel.: 0903 381 256
e-mail: [email protected]
www.automodely.sk
Motocykle
ODVOZ
A LIKVIDÁCIA
ODPADU
✓ Odvoz a uskladnenie
odpadov
✓ Výkup železa a farebných
kovov
✓ Autorizovaný zber
a spracovanie autovrakov
✓ Demontáž, rozpaľovanie
technologických zariadení
✓ Demolačné a búracie práce
✓ Autodoprava, preprava VZV
a UNC
MOTOCYKLE
Royal Enfield
www.motolegend.sk
0904 941 534
Katalóg 11/12
www.p-k.sk
Prevádzka:
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/44460089
mob.: 9011 289 790
SLUŽBY Bratislava II
ODVOZ A LIKVIDÁCIA NÁBYTKU/OHRIEVAČE VODY/PAROCHNE/POHREBNÁ SLUŽBA
Ohrievače vody
Opravy záhradnej
mechanizácie
FESA – opravy záhradnej mechanizácie
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: [email protected]
www.s
V.
I., IV.,
I., II., II
A .sk
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
náš team
pracuje pre Vaše zviditeľnenie
Po – Pia: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
So: 9.00 – 12.00
Orechová 1/A – oproti Baumaxu
0903 461736
[email protected]
www.stahovanie.eu
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
luzbyB
SŤAHOVANIE
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Odvoz a likvidácia
nábytku
13
Parochne
PAROCHNE
Obchodná 54, Bratislava
ELEKTRICKÉ
OHRIEVAČE VODY
•Predaj • Montáž
•Servis
Parochne • Príčesky
• Predlžovanie vlasov
& Gelové nechty
www.eliz.sk
Tel.: 02/5363 4207
02/52 62 18 44, 0910 99 70 99
www.parochne-bratislava.sk
Pohrebná služba - PRVÁ BRATISLAVSKÁ POHREBNÁ
Zabezpeþujeme komplexné vybavenie
pietneho aktu vrátane termínu (deĖ
sme zmluvným
partnerom s Lyoness
konania obradu).
Vybavenie matriþných dokladov, v prípade potreby aj do 24 hodín od zadania
objednávky.
Mimoriadne profesionálna úprava
zosnulých.
Viazanie vencov, ikebán, kytíc a rôznych iných kvetinových darov zo živých
NONSTOP MOBIL:
Prvá
aj umelých kvetín.
0948 155 155
Bratislavská
Kvetinové dary zhotovujeme podĐa
0902 406 636
Pohrebná
predstáv a želaní objednávateĐa.
V ponuke máme viac ako 70 druhov rakiev, vrátane rôznych iných smútoþných potrieb.
Vývozy zosnulých z bytov.
Po dohode s objednávateĐom sme schopní zabezpeþiĢ komplexný obrad v mieste trvalého pobytu objednávateĐa. Nie je nutná osobná návšteva objednávateĐa v kancelarii PS.
Sme tu pre Vás už dve desaĨroĀia!
Kutlíkova 17, BA 5 (budova Technopolu), tel.: 02/6828 6454,
e-mail: [email protected], [email protected] www.pohrebnasluzba-bratislava.sk
Z Ĕ AVA 1 5 % N A V Š E T K Y TOVA RY A S LU Ž B Y
www.sluzbyBA.sk
14
POHREBNÍCTVO/PYROTECHNIKA/POŽIČOVŇA NÁRADIA/PÔŽIČKY/RELAX CENTRUM
Pohrebníctvo
Pyrotechnika
Výroba a realizácia
ohňostrojov
Predaj zábavnej
pyrotechniky
Požičovňa
náradia
Internetový predaj náradia
Žitná 50, Bratislava - Rača
Tel.: 02/4487 1170
0915 779 419, 0905 501 856
www.madmat.sk, [email protected]
PRVÁ
B R AT I S L A V S K Á
POHREBNÁ
OBJEDNÁVKY:
0948 155 155,
0902 406 636,
02/68 286 454
MAIL:
[email protected]
Pôžičky
Jozef Kašák
Kadnárova 56, 831 55 Bratislava
Tel./fax: +421 2 44 88 29 67
Mobil: 0903 430 498
viĊ.
str XXX
viď.
2 str.
obálky
e-mail: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
miesto pre Váš baner
www.kasakjozef.szm.sk
KRÁTKODOBÉ A RÝCHLE PÔŽIČKY
• požičiame až 3 000 €
• splatnosť do 48 mesiacov
• v lokalitách: Bratislava, Marianka, Borinka,
Ivánka pri Dunaji, Malinovo, Most pri Bratislave, Zálesie, Nová deninka, Miloslavov, Rovinka,
Dunajská Lužná
0949 191 043, 0917 497 546
e-mail: [email protected]
Sme tu pre Vás aj cez víkend a sviatky
Relax centrum
Gazella – všetko pre Vašu krásu
· Kaderníctvo:
dámske, pánske, detské
· Predlžovanie vlasov
· Kozmetika
· Oxygen aj na zdravotné účely
· Pedikúra
· Nechtový dizajn
· Masáže:
klasická, reflexná, lymfodrenážna, medová, bankovanie,
lávové kamene,
· Reiki
· Infrasauna
· Rolletic
· Vibračná plošina
· Fitness
Komárovská 17
Podunajské Biskupice
Tel.: 0903 457 324
0917 854 273
Katalóg 11/12
www.relaxgazella.sk
SLUŽBY Bratislava II
15
REŠTAURÁCIE/RYBOLOV/SALÓNY KRÁSY
Reštaurácie
RUBIKON
Rybolov
pohostinstvo a bufet
CAFE | RESTAURANT | PASTA
Príjemné posedenie
s dobrou kuchyňou a bohatým
výberom jedál a cestovín
WIFI – internet ZDARMA + klimatizácia
raňajkové menu od 8.00 hod.
obedové menu od 11.00 hod.
Po – Pia – 8.00 – 23.00
So – 12.00 – 24.00
Ne – 12.00 – 22.00
Tel.: 02/5556 8624
Mobil: 0907 443 437, 0911 443 437
Reštaurácia Avalon – letná terasa
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: [email protected]
www.avalonrestaurant.sk
Steak House
Vajnorská 19, 831 03 Bratislava
Tel.:
02/44 46 25 97
www.steak-house.sk
•Posedenie
na letnej terase
•Živá hudba
– piatok – sobota
•Grilované špeciality
•Podávanie
hotových jedál
•Možnosť usporadúvať
rodinné a firemné
oslavy
Prídťe a navštívte
Nás
– tešíme sa na Vás
Dopravná 5, Východné - Rendez
Bratislava
Tel.: 02/4488 1330
[email protected]
Súkromný rybník
CHYŤ a PUSŤ
môžete nás navštíviť
priamo v Rači na ulici Na pántoch
(konečná autobusu 59)
Informácie a rezervácie:
Tel.: 0905 649 448
www.rybacka-raca.sk
Salóny krásy
www.relaxgazella.sk
viď. str. 14
V areáli R1 Bezplatné
B
parkovanie
Kapacita 350 osôb! BÝVALÉ Coyote Ugly
K
Ponúkame pre Vás menu z 5 jedál za skvelú cenu 3,95 €!
Vynikajúca rôznorodá kuchyěa a grilovanie priamo pred Vašimi oĀami na letnej terase.
MožnosĨ obĀerstvenia formou cateringu, švédskych stolov alebo podĕa želania zákazníkov.
Máme vlastnú hudobnú aparatúru s kvalitným ozvuĀenim a video projektorom.
MAIL: [email protected], MOBIL: 0918 187 689, 0908 122 122
WWW.ROUTE69.SK
www.sluzbyBA.sk
16
viď. str. 20
Servis a otváranie
trezorov
SERVIS
TREZOROV
www.eurosafe.sk
Spoločenské
akcie
REŠTAURÁCIA
Rezervácie:
e-mail: [email protected]
Mob.:
0918 187 689, 0908 122 122
www.route69.sk
viď. str. 15
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: [email protected]
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: [email protected]
www.stahovanie.eu
SŤAHOVANIE
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Sťahovanie
Katalóg 11/12
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603, e-mail: [email protected]
Hollého 4, 902 01 Pezinok
0903 123 308
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433, e-mail: [email protected]
www.jezovitova.sk
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie • sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku • balenie a skladovanie nábytku
IEM
Klinika plastickej chirurgie
MUDr. JEŽOVITOVEJ
SŤAHOVANIE A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Salóny krásy
www.stahovanie.eu
w
ww.stahovanie.eu
SALÓNY KRÁSY/SPOLOČENSKÉ AKCIE/SŤAHOVANIE/ŠKOLSTVO/TREZORY
Svadobný veľtrh
WWW.WEDDHOUSE.EU
viď. str. 18
Školstvo
Súkromná
stredná pedagogická
škola
Bieloruská č. 1
821 06 Bratislava
tel.: 0903 449 820, 02/45246141
e-mail: [email protected]
www.sspsba.sk
POMATURITNÉ
KVALIFIKAČNÉ ŠTÚDIUM
7 649 6 učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo
práca s deťmi predškolského veku
7 662 6 animátor voľného času
animačná a manažérska práca
v kultúre a cestovnom ruchu
7 518 7 špeciálna pedagogika
pre absolventov pedagogických
škôl a akadémií
uplatnenie – ústavy sociálnej starostlivosti
pre deti mentálne, telesne
a zmyslovo postihnuté
i s poruchami správania
Tabak
– príslušenstvo
Trezory
SERVIS
TREZOROV
www.eurosafe.sk
SLUŽBY Bratislava II
17
TREZORY/ÚČTOVNÍCTVO/VETERINÁRI/VETERINÁRNA KLINIKA
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
Smrečianska 43 • Bratislava
tel.: 02/ 5262 3685
[email protected]
www.eurosafe.sk
Účtovníctvo
Veterinári
Veterinárna poliklinika
BAJVET
Veterinárna klinika Vrakuňa
• Sonografia • RTG vyšetrenia
• Chirurgia kostná a kĺbna • Posúdenie
dysplázie bedrových a lakťových kĺbov
Upratovacie
služby
• Chirurgia brušná a hrudná • Onkológia
a onkologická chirurgia • Dermatológia
Interná medicína,
chirurgia mäkkých a tvrdých tkanív,
RTG, USG, EKG, endoskop,
hematologické a biochemické testy,
predaj krmív a diét.
Bajzova 4, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55 569 094
www.bajvet.sk
Veterinárna
klinika
• Interná medicína • Gynekológia
MOND Slovakia, s.r.o.
• Ošetrenie chrupu a parodontu
• Laboratórne vyšetrenia • Diagnostika,
Poupratujeme
Vaše kancelárie, byty,
domy.
Umyjeme Vám okná.
Vytepujeme koberce
a sedačky
Tel.: 0915
740 913
terapia, chirurgia a poradenstvo v chove
plazov • Hospitalizácia pacientov
Ordinačné hodiny:
Po – Pia: 10.00 – 20.00, So: 10.00 – 12.00
MVDr. Róbert ZÁVODSKÝ
Hradská 58, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/4525 9831 mobil: 0905 643 632
www.veterinar-vrakuna.sk
Rustaveliho 11 Bratislava – Rača
44 88 24 65 mobil: 0917 854 525
www.zverland.sk
tel.: 02
www.sluzbyBA.sk
zverland_42x45.indd 1
8.3.2010 20:12:38
18
Katalóg 11/12
SVADOBNÝ VEĽTRH
SLUŽBY Bratislava II
VIDEOSLUŽBY/ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA/ZÁLOŽŇA/ZUBNÁ AMBULANCIA
Videoslužby
ADIŠ
Ivan Šimo ml.
0905 327 848
0902 284 205
Digitálne zhotovenie
a spracovanie video
záznamu
(VHS alebo DVD)
Foto – kamera
(svadby, stužkové,
rodinné oslavy a iné)
Záhradnícke
služby
•orezávanie a výrub
stromov
•štiepkovanie konárov
•frézovanie pňov
•odvoz odpadu
zo zelene
•práce vo výškach
Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava
Tel.: 02/6544 3400
Fax: 02/6544 3401
Mobil: 0905 268 078
e-mail: [email protected]
www.rondo.sk
Záložňa
Výťahy
19
ZDRAVOTNÍCTVO
Ambulancia
pre deti a dorast
AMBULANCIA
PRE DETI A DORAST
MUDr. Jana Šallingová, MPH
Tehelná 26, Bratislava
0905 639 422
e-mail: [email protected]
Zubná ambulancia
MUDr. Roman TURANOVIČ
Líščie nivy 4
Tel.: 0905 232 230
02/5541 0930
MUDr. Soňa ŠEGULOVÁ
METALLIFT
spol. s r.o.
Nezábudková 14 , 821 01 Bratislava
Záhradnícka 70, Bratislava
Tel.: 02/5557 1691
Mobil: 0905 430 429
opravy
generálne opravy • montáže
servis • údržba
revízie
a poradenstvo výťahov
Centrum
strarostlivosti
o telo
mobil: . . . . . . . . 0905 408 198
tel./fax: . . . . . . . . 02/444 57 580
CENTRUM STAROSTLIVOSTI O TELO
ponúka:
●kozmetické služby
●masáže, cvičenia, detoxikácie
●poradenstvo vo výžive a predaj
BIO potravín
●predaj symbolov Feng Shui
●kurzy a školenia
[email protected]
Zabezpečovacia
technika
tel.: +421 908 783 867
[email protected] www.krasa-new.sk
TREZORY
DVERE
FÓLIE
F
Neurológia
ZÁLOŽŇA – BAZÁR
Komisionálny predaj
spotrebného tovaru
www.eurosafe.sk
f
Po – Pia: 10.00 – 17.30
J. C. Hronského 16, Bratislava
Tel.: 02/442 53 663
e-mail: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
NEUROLOGICKÉ
CENTRUM
PRE DETI
A DOSPELÝCH
Miletičova 32
821 08 Bratislava
Tel.: 02/5020 1021
www.sinalgis.sk
20
KLINIKA PLASTICKEJ CHIRURGIE/KLINIKA STOMATOLOGICKÁ
Konzultačné hodiny
pondelok - štvrtok od 9.00 do 15.00 hod.
IEM
KLINIKA
PLASTICKEJ CHIRURGIE
MUDr. JEŽOVITOVEJ
www.jezovitova.sk
Hollého 4, 902 01 Pezinok
0903 123 308
Široká škála plastických operácií
a najnovších trendov v operáciach:
lifting tváre a krku
modelácia prsníkov
prednej brušnej steny
lýtok
znamienok
Osobný kontakt
[email protected]
tel.: 0910 542 657, 0903 633 822
KRÁSA
VÁM DODÁ SEBAVEDOMIE
www.laserdent.sk
Hľadáte stomatológa?
Skúste to u nás!
35 rokov praxe- skúsenosti v oblasti estetickej stomatológie,
ortodoncie, protetiky, implatológie, dentoalveolárnej
chirurgie, stomatologickej rádiologie, neformálny priateľský prístup v
spojení s najmodernejšou technikou ako sú
digitálny 3D počítačový tomograf, intraorálny skener CEREC namiesto odtlačkov, šetrné „vŕtanie bez vŕtania“ najvýkonnejším stomatologickým laserom Fidelis AT ,
ktorý Vás vie okrem iného za 10 minút bezbolestne
zbaviť nočného chrápania...,že sen? Nie !
A pre zmluvných pacientov ešte prijateľnejšie ceny.
Prídite sa presvedčiť!!
Ošetrenie krčkových kazov laserom za cenu štandardného ošetrenia
- bez príplatku za laserovú preparáciu.
Telefón: 02/54771 941, 0239017109
Katalóg 11/12
Adresa: námestie Slobody 13
SLUŽBY Bratislava II
21
ŽELEZIARSTVO
ŽELEZIARSTVO - IVO
Spojovací
a vodoinštalačný
materiál
◆ Vodovodné batérie
◆ Náradie
◆ Farby
◆ Elektro
◆ Domáce potreby
◆
Maloobchod
– veľkoobchod
•ručné a elektrické náradie
•vodovodné batérie,
vodoinštalačný materiál
•sanitárna keramika –
umývadlá, WC
•stavebné a nábytkové
kovanie
•vrtáky a spojovací materiál
•elektroinštalačný materiál
Mobil: 0905 525 397
Seberíniho 13
821 03 Bratislava
METALMEDIA
ŽELEZIARSTVO
Žitavská 5
Bratislava
Tel.: 02/4524 1170
Tel./fax: 02/4552 2871
ŽELEZIARSTVO J.T.
•Domáce potreby
•Vodoinštalačný,
zámočnícky
a hutný materiál
•Elektro
•Náradie
Otváracie hodiny:
Po – Pia: 9.00 – 18.00
So: 8.00 – 12.00
Nákupná 1
821 06 Bratislava
Podunajské Biskupice
Tel.: 02/4552 2172
Fax: 02/4552 5415
METALMEDIA, s.r.o.
Mierová 54,
821 05 Bratislava
Tel.: 02/4341 3027
Mobil: 0907 724 202
www.sluzbyBA.sk
22
INZERCIA
Miletičová 1, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: [email protected]
Vydavateľstvo
Reklamná agentúra
Grafické
fické štúdio
iareň
Tlačiareň
V cene je zahrnuté:
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu do firmy
a to všetko s úsmevom . . .
Katalóg 11/12
SLUŽBY Bratislava II
e
dem mov!
í
r
P
do
ás
V
pre
OSOBNÁ PREPRAVA
opatrovateliek do Rakúska
Pravidelné odchody: pondelok a streda
odchádza sa z Bratislavy o 5.00 hod., príchod okolo 20.00 hod.
BRATISLAVA • Wien • Stockerau • Krems • Sankt Pölten • Melk
• Ybbs an der Donau • Amstetten • Steyr • Enns • Linz • Traun
• Wels • Eferding • Sattledt • Gmunden • Vorchdorf • Spanswag
• Salzburg • Kufstein • Wörgl • INNSBRUCK
a okolie týchto miest
Cena za km 0,12 €
BRATISLAVA
S. PÖLTEN
KREMS
LINZ
GMUNDEN
SALZBURG
INNSBRUCK
18 €
19 €
32 €
38 €
46 €
68 €
Minimálna cena za prepravu 30 €
Pravidelné odchody: utorok a štvrtok
odchádza sa z Bratislavy o 5.00 hod., príchod okolo 17.00 hod.
BRATISLAVA • Wien • Wiener Neustadt • Neunkirchen • Hartberg
• Pöllau • Gleisdorf • Köflach • Graz • Wolfsberg • Sankt Andrä
• Völkermarkt • Klagenfurt • Wernberg • VILLACH
a okolie týchto miest
Cena za km 0,12 €
BRATISLAVA
WIENER
NEUSTADT
PÖLLAU
GRAZ
KÖFLACH
KLAGENFURT
VILLACH
16 €
26 €
32 €
36 €
47 €
52 €
Minimálna cena za prepravu 30 €
Trasu a čas odchodu ešte možeme prispôsobiť podľa potreby.
Peňažný doklad, poistenie sedadiel, denná tlač a občerstvenie (káva, čaj, minerálka) samozrejmosťou.
Zľava 10% pre cestujúceho, ktorý sprostredkuje vyťaženie vozidla aj na spiatočnú cestu.
Viac informácii na tel. č. 0910 911 915 alebo e-mail: [email protected]
BRATISLAVA
BRATISLAVA
KOŠICE
VIEDEŇ
BUDAPEŠŤ
BRNO
OSTRAVA
PRAHA
MNÍCHOV
15 €
350 €
35 €
180 €
100 €
180 €
300 €
450 €
I., II., III., IV., V.
www.sluzbyBA.sk
INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH BRATISLAVA II
w
•TIESŇOVÉ VOLANIA
•ZDRAVOTNÍCTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
SÚD | PROKURATÚRA | KATASTER
•SÚD
•DAŇOVÝ
DAŇOVÝ ÚRAD | ÚRAD PRÁCE
POLÍCIA
•POLÍCIA
MIESTNE ÚRADY – STAROSTA | PREDNOSTA | POSLANCI
•MIESTNE
•SLUŽBY
SLUŽBY – SERVISY | OPRAVÁRI | KADERNÍCTVA | MANIKÚRA
KOZMETIKA | OPTIKY | POŽIČOVNE
A MNOHO ĎALŠÍCH SLUŽIEB . . .
A .s k
B
y
b
z
lu
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
Download

Katalóg 2011/2012 - Služby Bratislava