Katalóg 2011/2012
I., II., III., IV., V.
Rača
Vajnory
Nové mesto
BRATISLAVA III
w
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
yB A .s k
b
z
u
l
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
✓ Odvoz a uskladnenie odpadov
✓ Výkup železa a farebných kovov
✓ Autorizovaný zbera spracovanie autovrakov
✓ Demontáž, rozpaľovanie technologických
zariadení
✓ Demolačné a búracie práce
✓ Autodoprava, preprava VZV a UNC
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
02/4446 0089, 0911 289 790
www.p-k.sk
viď. str. 14
strana X19
strana
Pohrebná služba - PRVÁ BRATISLAVSKÁ POHREBNÁ
Zabezpeþujeme komplexné vybavenie
pietneho aktu vrátane termínu (deĖ
sme zmluvným
partnerom s Lyoness
konania obradu).
Vybavenie matriþných dokladov, v prípade potreby aj do 24 hodín od zadania
objednávky.
Mimoriadne profesionálna úprava
zosnulých.
Viazanie vencov, ikebán, kytíc a rôznych iných kvetinových darov zo živých
NONSTOP MOBIL:
Prvá
aj umelých kvetín.
0948 155 155
Bratislavská
Kvetinové dary zhotovujeme podĐa
0902 406 636
Pohrebná
predstáv a želaní objednávateĐa.
V ponuke máme viac ako 70 druhov rakiev, vrátane rôznych iných smútoþných potrieb.
Vývozy zosnulých z bytov.
Po dohode s objednávateĐom sme schopní zabezpeþiĢ komplexný obrad v mieste trvalého pobytu objednávateĐa. Nie je nutná osobná návšteva objednávateĐa v kancelarii PS.
Sme tu pre Vás už dve desaĨroĀia!
Kutlíkova 17, BA 5 (budova Technopolu), tel.: 02/6828 6454,
e-mail: [email protected], [email protected] www.pohrebnasluzba-bratislava.sk
Z Ĕ AVA 1 5 % N A V Š E T K Y TOVA RY A S LU Ž B Y
S cestovným poistením od Európskej
cestovnej poisťovne získate okrem
iného:
Kdekoľvek nás potrebujete,
stojíme pri vás.
•
poistenie všetkých bežných
športov vrátane vodného lyžovania,
potápania, raftingu, trekingu,
snoubordingu, skialpinizmu
a horolezectva bez príplatku,
•
poistenie liečebných nákladov
až do výšky 200 000 EUR vrátane
pátrania a záchrany na vode
a v horách,
•
poistenie storna/nevyčerpania
služieb bez obmedzenia
a spoluúčasti,
•
rýchlu a efektívnu pomoc
v 220 krajinách sveta,
•
a veľa ďalších príjemných
prekvapení!
www.europska.sk
INFOLINKA: (02) 54 41 77 04
3
TIESŇOVÉ VOLANIA/OBSAH
SOS
112
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
155
16 155
HASIČI
POLÍCIA
150
158
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
Pohotovostná stomatologická, Drieňová 38
Pohotovostná ambulancia dospelí, Ružinovská 10
Pohotovostná ambulancia deti, Limbová 1
Lekárne – stála pohotovostná služba, Ružinovská 12
LINKA ZÁCHRANY
Lekár radí ako poskytnúť prvú pomoc
LINKA DÔVERY
Pre toxikomanov
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Linka detskej istoty UNICEF – bezplatná linka
Centrum NÁDEJE
Ministerstvo vnútra SR nonstop
Pomoc pre týrané matky s deťmi
Liga proti rakovine
Prevencie HIV/AIDS
ELEKTRINA
VEREJNÉ OSVETLENIE
PLYN
VODÁRNE
Dispečing verejného vodovodu
Hlásenie porúch verejnej kanalizačnej siete
ODŤAHOVÁ SLUŽBA A CESTNÁ DOPRAVA
Žltý anjel nonstop
NAMK
INFORMAČNÉ SLUŽBY
Letisko BA – centrálna informačná služba
Informácie – vlaky, autobusy, PSČ, stránkové hodiny úradov,
turistické informácie
Odvoz a likvidácia odpadu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sloboda zvierat – útulok
NON Stop zámočnícka služba – núdzové otváranie dverí, zámkov
Inštalatéri nonstop – kanalizácia, voda, kúrenie, elektrina
02/4342 3433
02/4827 9257
02/5937 1111
02/4821 1011
MESTSKÁ
POLÍCIA
159
OBSAH
TIESŇOVÉ VOLANIA . . . . . . . . . 3
INZERCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZOZNAM RUBRIK. . . . . . . . . . . 5
0850/111 313
02/5477 6379
02/5341 7464
116 111
02/6224 9914
02/5557 1110
02/6241 0469
02/5292 1735
02/5936 9174
0850 111 555
02/6381 0151
0850 111 727
0800 121 333
0800 121 333
18 124
18 123
02/4857 3353
02/5443 3715
02/5011 0110
16 186
16 187
0905 595 400
0903 414 122
OBVOD Bratislava III . . . . . . . 6
Mestská časť
NOVÉ MESTO . . . . . . . . . . . 6 – 7
VAJNORY . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RAČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RUBRIKY . . . . . . . . . . . 9 – 22
Vážení čitatelia,
Vydavateľstvo Orange agency s. r. o.,
Vám prináša štvrtý ročník Katalóg SLUŽBY Bratislava III. na rok 2011/2012.
V roku 2010 sme vydali ročenky SLUŽBY BA vo všetkých bratislavských obvodoch. Novinka bolo vydanie DIENSTE KATALOG, v nemeckom jazyku distribuovaný
rakúskou poštou v okolí Bratislavy na území Rakúska.
Našim zámerom zostáva vytváranie Katalógov SLUZBY BA a DIENSTE, ktoré sú
nápomocné obyvateľom pri hľadaní služieb v mieste ich bydliska alebo pracoviska a to nielen v Bratislave ale aj v susednom Rakúsku.
Katalóg má svoju internetovú doménu
www.sluzbyBA.sk,
www.sluzbySK.sk,
www.dienste.sk
kde si môžete vyhľadať služby podľa
Vášho obvodu alebo z celej Bratislavy zo
všetkých katalógov. V tlačenej podobe
je katalóg doručovaný zdarma do poštových schránok obyvateľov a firiem podľa obvodov.
Kolektív
ORANGE AGENCY s. r. o.
KATALÓG SLUŽBY BRATISLAVA III. Vydavateľ Orange agency, s.r.o., Miletičová 1, 821 08 Bratislava,
Tel.: 02/55 64 14 14, e-mail: [email protected] Tlačený náklad 45 000 ks. Distribúcia do poštových schránok domácností, firiem
a P.O.Box-ov v obvode Bratislava III. bezplatne. Distribúcia Slovenská pošta – poštoví doručovatelia. Platnosť vydania do 30. 10. 2012
www.sluzbyBA.sk
4
Katalóg 11/12
INZERCIA
SLUŽBY Bratislava III
5
ZOZNAM RUBRÍK
Autobusová doprava . . . . . . . .9
Autodoprava. . . . . . . . . . . . . . . . .9
Automobily – autosklá. . . . . . . . . .9
Náhradné diely . . . . . . . . . . . . . . .9
Pneuservisy . . . . . . . . . . . . . . . .10
Servisy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Servisy – terapia. . . . . . . . . . . . .10
Umyvárne. . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Bezpečnostné dvere . . . . . . .10
Bicykle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Čalúnnictvo. . . . . . . . . . . . . . .10
Cestovné kancelárie . . . . . . . . . .10
Chovateľské potreby. . . . . . . . . .10
Dog Fashion . . . . . . . . . . . . . .10
Domáce elektrospotrebiče . . . . .11
Kozmetika . . . . . . . . . . . . . 12 , 13
Krajčírstvo . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Kvetinová výzdoba . . . . . . . . . . .13
Lekárne . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Lešenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Modely – modelárstvo. . . . . .13
Motocykle . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nábytok . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nechtový dizajn . . . . . . . . . . . . .13
Oblečenie . . . . . . . . . . . . .13, 14
Očná optika . . . . . . . . . . . . . . . .13
Odvoz
a likvidácia odpadu . . . . . . . . . . .14
Ohrievače vody . . . . . . . . . . . . .14
Oprava šperkov . . . . . . . . . . . . .15
Elektroinštalácie . . . . . . . . . .11
Fashion oblečenie . . . . . . . . .11
Fitness a relaxačné centrá . . . . .11
Gastronómia. . . . . . . . . . . . . .11
Havarijná služba . . . . . . . . . .11
Hip-hop Fashion. . . . . . . . . . . . .11
Hračky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Inštalatéri . . . . . . . . . . . . . . . .11
Internetový obchod. . . . . . . . . . .11
Kaderníctvo . . . . . . . . . . . . . .12
Kamenárstvo . . . . . . . . . . . . . . .12
Klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . .12
Kľúčová služba . . . . . . . . . . . . . .12
Kotly a kotolne . . . . . . . . . . . . . .12
Pedikúra . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pohrebníctvo . . . . . . . . . . . . . . .15
Poisťovne . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Požičovňa náradia . . . . . . . . . . .16
Predaj vína . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Pyrotechnika . . . . . . . . . . . . . . .16
Relaxačné centrá. . . . . . . . . .16
Reštaurácie . . . . . . . . . . . . 16 –17
Rybolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Sadrokartónové systémy. . . . . . .18
Stavebné hmoty . . . . . . . . . . . . .18
Stolárstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Sťahovanie . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Školstovo . . . . . . . . . . . . . . . .19
Trezory . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Tapety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Taxi služby . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Textilná galantéria . . . . . . . . . . . .19
Tlač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Účtovníctvo. . . . . . . . . . .19 – 20
Upratovacie služby . . . . . . . . . . 20
Veterinári . . . . . . . . . . . . . . .
Veterinárna ambulancia. . . . . . .
Veterinárna klinika . . . . . . . . . .
Víno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výťahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výkup a spracovanie
druhotných surovín . . . . . . . . . .
20
20
20
20
20
20
Zabezpečovacia technika. . 20
Záhradnícke služby. . . . . . . . . . .21
Záložňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Zberateľstvo . . . . . . . . . . . . . . . .21
Salóny krásy . . . . . . . . . . . . . .17
Servis a otváranie trezorov . . . . .17
Spoločenské akcie . . . . . . . . . . .17
Stredisko kultúry . . . . . . . . . . . .18
ZDRAVOTNÍCTVO. . . . . . . . . .21
Ambulancia
pre deti a dorast . . . . . . . . . . . . .21
Akupunktúra. . . . . . . . . . . . . . . .21
Centrum starostlivosti o telo . . . .21
Neurológia . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Očná ambulancia . . . . . . . . . . . .21
Zubná ambulancia . . . . . . . . . . .21
STAVEBNÍCTVO . . . . . . . . . . .18
Železiarstvo . . . . . . . . . 21 – 22
www.sluzbyBA.sk
NÁJDETE TU!!!
www.sluzbyBA.sk
6
OBVOD BRATISLAVA III.
Obvodný úrad Bratislava
Okresná prokuratúra Bratislava III
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Odbor živnostenský
Obvodná matrika, Priestupkové oddelenie
Operátor
02/5931 2111
www.vs.sk
Vajnorská 47
832 77 Bratislava 3
Polícia Bratislava III
Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava III
Vajnorská ulica 25, 832 56 Bratislava
Prevencia a styk s verejnosťou:
09610 33117
e-mail:
[email protected]
Oddelenie dokladov
Odboru poriadkovej polície
Cestovné doklady:
09610 33435, 09610 33436
Vodičské preukazy:
09610 33425, 09610 33426
Občianske preukazy:
09610 33415, 09610 33416
Zbrane a strelivo:
09610 33411, 09610 33412
Okresný dopravný inšpektorát:
09610 33501
Oddelenie dopravných nehôd:
09610 33550
Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky: 09610 33530
Úrad justičnej a kriminálnej polície
Račianska ulica 45, 832 56 Bratislava
09610 33601
MESTSKÁ POLÍCIA
Okrsková stanica MsP Nové Mesto
Hálkova ulica 11
831 03 Bratislava
3821 05, 4463 4804
Okresný súd Bratislava III
Námestie Biely kríž 7
832 50 Bratislava
e-mail:
4920 4511
[email protected]
4425 8826, 4425 0718
Úrad práce BA
Vazovova 7a
Tel.:
2044 3862
Daňový úrad Bratislava III
Račianska ulica 153/A
P.O.Box 40
836 09 Bratislava
e-mail:
4940 9111
[email protected]
Správa katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu
Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2
e-mail:
web:
2081 6800
[email protected]
www.kataster.skgeodesy.sk
Lekárska služba prvej pomoci
pre dospelých
Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10, 821 01 Bratislava
02/4827 9257
Lekárska služba prvej pomoci
pre deti a dorast
DFNsP Limbová 1, Kramáre 831 01 Bratislava
02/5937 1111
Lekárska služba prvej pomoci
stomatologická
Drieňová 38, 821 02 Bratislava
02/4342 3433
MESTSKÁ ČASŤ – NOVÉ MESTO
streda
piatok
OBVODNÉ ODDELENIE PZ
Nové Mesto - východ
Šuňavcova 2
832 56 Bratislava
Nové Mesto – západ
Jahodová 23
832 56 Bratislava
09610 33705
09610 33709
09610 33905
02/5477 2944
02/5479 3305
MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 90 Bratislava
Kontakt:
02/49 253 111
e-mail: [email protected]
Stránkové hodiny pre občanov:
pondelok 08.00 - 12. 00
13.00 - 17.00 hod.
Katalóg 11/12
08.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hod.
08.00 - 12,00 hod.
STAROSTA MESTSKEJ ČASTI NOVÉ MESTO:
Mgr. Rudolf Kusý
Sekretariat starostu:
Tel.:
02/44258 416, 49253 222, 49253 422
Fax:
02/44258 840
e-mail: [email protected]
PREDNOSTA MIESTNEHO ÚRADU:
Ing. Ľudovít Kollárik
Sekretariát:
Margita Ozábalová
Tel.: 02/49 253 223, 49253 423, 44 258 420
SLUŽBY Bratislava III
7
MESTSKÁ ČASŤ – NOVÉ MESTO
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Ing. Martin Bartoš
Ing. Helena Bánska Csc.
E-mailový zoznam MÚ:
Pošta MÚ B-NM:
[email protected]
Tlačová tajomníčka:
[email protected]
Dane a poplatky:
[email protected]
Ekonomické odd.:
[email protected]
Referát kultúry:
[email protected]
Matričný úrad:
[email protected]
Organizačné oddelenie:
[email protected]
Personálne a mzdové:
[email protected]
Prevádzkar budovy MÚ BNM: [email protected]
Sekretariát starostu:
[email protected]
Stavebné oddelenie:
[email protected]
Správa bytových
a nebytových priestorov:
[email protected]
Štát. fond rozvoja bývania:
[email protected]
Referát športu:
[email protected]
Sociálne:
[email protected]
Školský úrad:
[email protected]
Tajomník rady:
[email protected]
Územný plán:
[email protected]
Verejný poriadok:
[email protected]
Výpočtové stredisko:
[email protected]
Investičné:
[email protected]
Hlavný kontrolór:
[email protected]
Právne odd.:
[email protected]
Prednosta:
[email protected]
Účtareň:
[email protected]
Zásobovanie:
[email protected]
Zástupca starostu:
[email protected]
Životné prostredie:
[email protected]
Ing. Jozef Bielik
Mgr. Marek Bobák
MUDr. Pavol Dubček
Ing. Branislav Feješ
Ing. Libor Gašpierik
Ing. Pavol Galamboš
Ing. Július Jackuliak
Ing. Anna Jánošová
0905 616 688
[email protected]
0915 833 006
[email protected]
0948 308 758
[email protected]
[email protected]
0911 778 717
[email protected]
0903 622 226
[email protected]
0908 679 885
[email protected]
0905 506 555
[email protected]
[email protected]
0903 455 905
[email protected]
JUDr. Tomáš Korček
Vladimír Margolien
JUDr. Richard Mikulec
Mgr. Marek Norovský
Ing. arch Otto Novitzký
Mgr. Edita Pfundtner
Mgr. František Rácz
Mgr. Dan Sládek
Peterv Szusčík
ZOZNAM POSLANCOV
Peter Ágoston
Dagmar Arvayová
Ing. Katarína Augustinič
0903 700 845
[email protected]
0904 566 447
[email protected]
0907 989 023
[email protected]
Ing. Marián Vereš
Ing. Andrea Vítková
Ing. Stanislav Winkler
0903 437 222
[email protected]
0948 300 029
[email protected]
0908 544 850
[email protected]
0903 781 660
[email protected]
0904 165 605
[email protected]
0915 435 349
[email protected]
0905 200 032
[email protected]
0905 610 424
[email protected]
0918 800 864
[email protected]
0917 788 475
[email protected]
0905 216 675
[email protected]
MESTSKÁ ČASŤ – VAJNORY
MIESTNY ÚRAD BA - VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
e-mail: [email protected]
STAROSTA MESTSKEJ ČASTI BA - VAJNORY
Ing. Ján Mrva
Sekretariát starostu:
Tel.:
02/4371 2494, 4822 4412
Fax:
02/4371 2494
e-mail: [email protected]
ZOZNAM POSLANCOV
Ing. Martin Demo
Ing. Martin Gramblička
Ing. Marek Grebeči
Ing. Soňa Molnárová
Ján Panák
Ing. Katarína Pokrivčáková
Róbert Vajda
Ing. Michal Vlček
Marián Zeman
PREDNOSTA MIESTNEHO ÚRADU:
Mgr. Juraj Lauko, PhD.
Tel.:
02/48 22 44 21
e-mail: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
0905/610 035
0903/745 511
0903/225 754
0907/703 051
0903/968 069
0915/788 825
0905/455 301
0911/305 290
0911/744 744
8
MESTSKÁ ČASŤ – RAČA
MIESTNY URAD BRATISLAVA - RAČA
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Tel.:
Fax:
Úradné hodiny:
Pondelok 8.00 - 12.00
Streda
8.00 - 12.00
Piatok
7.30 - 12.00
02/49 11 24 11
02/49 11 24 19
e-mail: [email protected]
13.00 - 17.30
13.00 - 17.30
STAROSTA MESTSKEJ ČASTI RAČA
Mgr. Peter Pilinský
Tel.:
02/49 20 05 11
e-mail: [email protected]
Kancelária starostu
Vedúca kancelárie:
Mgr. Ivana Luptáková Urbanová
Tel.:
02/49 20 05 12
e-mail: [email protected]
Sekretárka - asistentka:
Bc. Zuzana Poláková
Tel.:
02/49 20 05 11
e-mail: [email protected]
PREDONSTA MESTSKEJ ČASTI RAČA
Ing. Jana Pešková
Tel.:
02/49 11 24 31
e-mail: [email protected]
ZÁSTUPCA STAROSTU
Miloš Máťuš
Tel.:
0905/202 818
e-mail: [email protected]
Miestny kontrolór:
Ing. Peter Hargaš
02/49 11 24 17
e-mail: [email protected]
Mediálne a marketingové oddelenie
Vedúci oddelenia:
Mgr. Jaroslav Hinšt
02/49 20 05 13,
e-mail: [email protected]
Ing. Monika Debnárová
02/49 20 05 20
e-mail: [email protected]
Matrika:
Jana Slaninková
02/49 11 24 15
e-mail: [email protected]
Úradné hodiny:
Pondelok 8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
Streda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
Piatok
7.30 - 12.00
Školský úrad
Vedúca školského úradu:
PaeDr. Ivana Vargová
02/49 21 27 21
e-mail: [email protected]
Oddelenie územného plánovania
a stavebného poriadku
Vedúci oddelenia:
Ing. arch. Iveta Virsíková
02/49 20 05 31
e-mail: [email protected]
Katalóg 11/12
Sekretariát a výtvarné riešenia:
Marta Ondrušková
02/49 11 24 33
e-mail: [email protected]
Organizačný referát a verejné informácie:
Beáta Sitárová
02/49 11 24 31
e-mail: [email protected]
Ekonomické oddelenie
Vedúca oddelenia:
Ing. Eva Cibuľová
02/49 11 24 41
e-mail: [email protected]
Oddelenie správy majetku, investičných činností
a cestného hospodárstva
Vedúci oddelenia:
Ing. Štefan Borovský
02/49 11 24 65
poverný vedúci
e-mail: [email protected]
Oddelenie vnútornej správy
Vedúca oddelenia:
Mgr. Jarmila Ďuríková
02/49 11 24 62
e-mail: [email protected]
Oddelenie životného prostredia
Vedúci oddelenia:
Ing. Bohumil Gašpierik
02/49 11 24 51
e-mail: [email protected]
Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport
Vedúci oddelenia:
Ing. Tatiana Ratkovská
02/49 11 24 71
- poverená vedúca
e-mail: [email protected]
Koordinátor opatrovateľskej služby:
Diana Lantošová
02/49 11 24 48
e-mail: [email protected]
Ohlasovna pobytu
Katarína Švarcová
02/49 11 24 99
e-mail: [email protected]
Úradné hodiny pre ohlasovňu pobytu:
Pondelok 8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
Streda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
Piatok
7.30 - 12.00
ZOZNAM POSLANCOV
Ing. Miloslav Jošt
Mgr. Tibor Šimoni MBA
Eduard Brychta
Mário Khandl
Mgr. Bc. Michal Drotován
Ing. Michal Hrdlička
Ing. Karol Štofira
JUDr. Juraj Madzin
Ján Mesároš
Miloš Máťuš
Jozef Házy
Ing. arch. Milan Andráš PhD.
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
Cyril Sekerka
Katarína Dobiášová
02/5910 1800
0903 140 140
0905 468 943
0905 014 262
0903 744 408
0902 717 303
0944 407 106
0905 107 783
0903 752 010
0905 202 818
0908 489 901
0905 294 361
0907 330 737
02/4488 6518
0911 881 389
SLUŽBY Bratislava III
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA/AUTODOPRAVA/AUTOMOBILY – AUTOSKLÁ/NÁHRADNÉ DIELY
Autobusová doprava
Autodoprava
Automobily
– autosklá
Nákladná a osobná preprava
za výhodné ceny
+421 905 544 666
Náhradné diely
miesto pre Váš baner
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: [email protected]
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: [email protected]
predaj náhradných dielov
veľkoobchod - maloobchod
www.stahovanie.eu
www.pressburgbus.eu
www.autosklo.sk
www.sluzbyBA.sk
SŤAHOVANIE
Office:
Čajková 25, 811 05 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 2 5262 0084
mob.: +421 905 628 243
+421 911 628 243
[email protected]
Vajnorská 93, 831 04 Bratislava
0800 108 109
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
vnútroštátna
a medzinárodná
preprava osôb
9
bežné diely ihneď k odberu,
ostatné do 24 hodín – rozvoz zdarma
Mobil: 0911 55 00 59
e-mail: [email protected]
RP AUTO AUTODIELY, s.r.o.
Račianska 33 (vchod z Ursínyho ul.)
831 02 Bratislava
www.sluzbyBA.sk
10
PNEUSERVISY/SERVISY/UMYVÁRNE/BEZPEČNOSTNÉ DVERE/BICYKLE
Pneuservisy
Servisy – terapia
PNEUSERVIS R.B. r.s.o.
•pneuservis
•ručné čistenie interiérov
•tepovanie
jazdené pneumatiky
od
€
BICYKLE
Peter Privara
Odborárska 52, Bratislava 831 02
Tel.: 02/2083 3288
Pneu mobil: 0911 79 59 79
Opravy áut: 0903 219 686
10,-
Po-Pi: od 8.00 do 16.30 Sobota: dohodou
Predaj pneu • Pneuservis
Predaj diskov • Opravy vozidiel
Predaj náhradných dielov
Staviteľská 35, Žabí majer
831 04 Bratislava
Mob.: 0910 322 088
[email protected]
www.pneuservis-rb.sk
Všetko pre Vaše auto...
od A po Z
Servisy
Umyvárne
AUTO POLA spol. s r. o.
AUTORIZOVANÝ SERVIS VOZIDIEL HYUNDAI
●
Bicykle
e-mail: [email protected]
www.autoteam88.sk
Ručné umývanie
a čistenie vozidiel
NÁJDETE NÁS NA NOVEJ ADRESE
www.bicykle-pp.sk
KOLOSEO
Tomášikova 50/B, Bratislava
02/2075 2727, 0903 696 997
Čalúnnictvo
ČALÚNNICTVO
Hanácka 2, 821 04 Bratislava
02/4342 2281
0903 392 185
www.arobe.sk
Cestovné
kancelárie
karosárske a lakiernicke práce
● pneuservis ● geometria
Vajnorská 89
www.autopola.sk
Tel.: 02/44 46 12 90 Fax: 02/44 46 12 91
prenájom apartmánov
v Chorvatsku,
skibus Bratislava – Stuhleck
www.omka.szm.com
AUPARK Bratislava
Oprava osobných a úžitkových
vozidiel všetkých znaþiek
Predaj ND a olejov SHELL, CASTROL,
TOTAL, MOBIL
Zmluvný servis poisĢovní UNIQA a ALLIANZ
sl. p
Kompletný servis havarovaných vozidiel
Servisné kontroly už aj u nových vozidiel
0908 700 004
nájdete nás
v parkovacích priestoroch
www.pressburgbus.eu
Na programy:
A, B, C
PONÚKAME:
•umývanie exteriéru
•čistenie interiéru
•tepovanie
•voskovanie a leštenie laku
Kontrola a nastavenie geometrií
Lakovnícke práce
Bezpečnostné dvere
viď. str. 9
Chovateľské
potreby
K r í ž n a 4 4 , B rat i s l ava
Te l. : 0 2 / 5 5 5 7 1 4 0 1 , 0 9 0 5 7 6 1 4 4 6
Po - Pi : 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 , S o : 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0
P R E D A J Ň A C H O V AT E Ľ S K Ý C H P O T R I E B
Výmena výfukov
ZOO MIX
Ponúkame všetko pre akvaristiku, teraristiku,
záhradné jazierka, psov, mačky, exo tické vtáctvo, škr ečky, myši
po tkany, zajačiky, doplnky, výživa, technika, odborné rady
Oprava náprav
B rat i s l avs k á u l i c a 3 , Ve ľ k ý B i e l
Te l. : 0 2 / 6 4 4 6 3 6 5 9 , 0 9 0 5 1 6 9 2 6 7
Po - Pi : 9 . 3 0 - 1 8 . 0 0 , S o : 9 . 0 0 - 1 3 . 0 0
Výmena bĚzd
Výmena rozvodov
Diagnostika VAG a PSA
Dog Fashion
SieĢ servisov AUTO AUTO
rvis
Rýchlo se
Ul. Varšavská 29, 831 03 BRATISLAVA 3
Tel./Fax: 02/ 44 46 09 25, 0905 563 471
E-mail: [email protected]
viď. str. 19
BEZPEČNOSTNÉ
DVERE
www.eurosafe.sk
Katalóg 11/12
str. 24
14
SLUŽBY Bratislava III
11
DOMÁCE ELEKTROSPOTREBIČE/HAVARIJNÁ SLUŽBA/INŠTALATÉRI
Domáce
elektrospotrebiče
Fitness
a relaxačné centrá
Hip-hop Fashion
CENTROSERVIS
PREDAJ:
domácich elektrospotrebičov
aj vstavaných
do kuchynských liniek
značkový SERVIS:
Whirlpool • Gorenje-Mora
Concept
(návšteva mechanika aj vo večerných
hodinách, alebo skoro ráno)
02/64 775 134 • 0902 818 180
str. 24
14
Fitness a wellness centrum pre ženy
PONÚKA:
•pilates, aerobik, spinning
•redukčný program
•formovanie postavy
•infra sauna
www.bfit.sk
00903 716 846, 02/44 87 23 03
email: [email protected]
Plickova 12B, Bratislava - Rača
Elektroinštalácie
Kompletný sortiment
mob.: 0910 901 940
www.lega-pp.sk
REŠTAURÁCIA
Rezervácie:
e-mail: [email protected]
Mob.:
0918 187 689, 0908 122 122
www.route69.sk
viď. str. 17
ELEKTROINŠTALÁCIE
Peter ŽIAK
Havarijná služba
0903 468 648
NONSTOP – KRTKOVANIE
0903 941 380
• čistenie kanalizácií, odtokov, drezov
• čistenie dažďových zvodov
• čistenie lapačov tukov
• TV - monitoring
• odfrézovanie usadenín a koreňov v kanalizácii
Fashion oblečenie
str. 24
14
Plocha pre Vašu firmu
od 34,80 € vrátane DPH
02/55 64 14 14
[email protected]
Inštalatéri
KÚRENIE KOMPLETNE
kúrenárske a inštalatérske
práce
Tel.: 0903 756 656
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Maroš ZEMEŠ
– rodinné domy
– byty
– rekonštrukcie
– bleskozvody
– revízne správy
Pozývame Vás do novootvorenej
predajne na Grösslingovej 11, BA I
Po – Pi 11.00 – 18.00
Gastronómia
www.centroservis.sk
[email protected]
Hračky
čistenie elektrochemickým strojom – vysokotlakovým zariadením
tel.: 0903 151 165
e-mail: krtkovanie@centrum.sk
volajte non-stop 24 hodín
NON-STOP
PORUCHOVÁ
SLUŽBA
VODA
PLYN
KÚRENIE
KANALIZÁCIA
ELEKTRINA
Tehelná 25, 831 03 Bratislava
Tel.: 0903 414 122
0903 407 845
www.rohavarijnasluzba.sk
viď. str. 22
Internetový obchod
www.ecandyd.sk
Import – export
Čokoláda, aloe vera, energy
drinky, cider, cafe, kaviarenský
a reštauračný sortiment.
Najlepšie ceny iba u nás!!!
www.sluzbyBA.sk
KADERNÍCTVO/KAMENÁRSTVO/KLIMATIZÁCIE/KOTLY-KOTOLNE/KOZMETIKA
monasalon
12
Služby:
Kaderníctvo
dámske, pánske, detské,
predlžovanie a zahusťovanie
vlasov metódou
Great Lengths
Kozmetika
V našom salóne najdete:
– komplexnosť služieb
– cenová dostupnosť
rôznym vekovým
kategóriam
– skúsenosť s klientmi
s mediálneho prostredia
– 50 % zľavy pre seniorov
v dopoludňajších
hodinách na kadernícke
služby
Hotel Barónka, Mudrochova 2
831 06 Bratislava
Otváracie hodiny:
Po - pia: 8,00 - 20,00 hod.
So: 8,00 - 15,00 hod.
Tel.: 02/4487 2218
Mobil: O903 262 982
Kaderníctvo
Kamila Remžová
mobil
J. C. Hronského 18
0903 329 799
Salón ROSE 3 naj...
●
kaderníctvo dámske ● pánske ● detské
●
vlasová kozmetika MATRIX
Klimatizácie
KLIMATIZÁCIA
VZDUCHOTECHNIKA
ODVLHČOVANIE
•PREDAJ
•MONTÁŽ
•SERVIS
Kaderníctvo JaS
Dámske, pánske, detské
Pod lipami č. 1, Vajnory
Tel.: 02/4371 1844
J. Cíg
Cígera - Hronského,
Bratislava
Tel.: 0903 474 449
www.euroklimask.eu
Kľúčová služba
KĽÚČOVÁ SLUŽBA
KADERNÍCTVO
ADONIS
Výroba kľúčov, brúsenie nožov a nožníc,
predaj zámkov a vložiek. Oprava a prerábka vložiek.
Po – Pia: 9.00 – 17.30
OD Slimák, Hálkova 1, Bratislava
Tel.: 0905 465 090
Kotly – kotolne
•dámske
(aj na objednávky)
•pánske
•detské
otváracie hodiny:
Po – Pia: 7.00 – 19.00
So: 7.00 – 12.00
Cyprichova 16
831 54 Bratislava
02/4488 3149
Kozmetika
www.sluzbyBA.sk
miesto pre Váš baner
Kamenárstvo
KAMENOSOCHÁRSTVO
K r a t o c h v í l a
Nové pomníky .. renovácie starých pomníkov ..
Kuchynské linky .. obklady krbov .. parapety ..
Tehelná 6 Bratislava | 0903 209 686
www.kamenar stvokratochvila.sk
Katalóg 11/12
KOZMETIKA
Anna Tužinčinová
KRAMÁRE DFNsP Limbová 1
Po – Pi: 13.00 – 18.30
0902 177 733
ORIFLAME
nezávislá poradkyňa
Janka – 0904 355 518
(predaj kozmetických výrobkov, poradenstvo
v oblasti kozmetiky, pracovná príležitosť)
SLUŽBY Bratislava III
KRAJČÍRSTVO/LEKÁRNE/MODELÁRSTVO - MODELY/NECHTOVÝ DIZAJN
Lešenie
Kaderníctvo•Kozmetika
Hotel Barónka, Mudrochova 2
831 06 Bratislava
02/4487 2218, O903 262 982
viď. str. 12
Krajčírstvo
Nechtový dizajn
Prenájom
debnenia
a lešenia.
TEBAU, spol. s r.o., Bojnická 18/C,
831 04 Bratislava, tel. 02/49 68 39 00-2
www.tebau.sk
Reni
Renáta FAŠUNGOVÁ
zákazkové šitie, úprava a oprava odevov
Žarnovická 5, 831 06 Bratislava - Rača
Tel.: 0905 917 110, salon.reni@zoznam.sk
Kvetinové výzdoby
PRVÁ
B R AT I S L A V S K Á
POHREBNÁ
OBJEDNÁVKY:
0948 155 155,
0902 406 636,
02/68 286 454
MAIL:
kvety@pohrebnasluzba-bratislava.sk
str XXX
viď.viĊ.
2 str.
obálky
Kupón na zľavu 10%.
Platnosť: do 31. 12. 2011.
Katalóg SLUŽBY BA 2011.
O
VŠETK
IZAJN
OVÝ D
T
H
C
E
PRE N
PREDAJŇA v OD SLIMÁK
– 2. poschodie
Hálkova 1, Bratislava
Rekvalifikačné KURZY:
• Nechtový dizajn
• Vizážistika
Nechtové štúdio
Modelárstvo
– modely
MODELY
predaj - výkup
Lazaretská 11
Otvorené: Po-Pia: 10:00 – 18.00
Tel.: 0903 381 256
e-mail: automodely@automodely.sk
www.automodely.sk
Motocykle
MOTOCYKLE
Lekárne
13
Royal Enfield
Nelinka
ktoré Vám ponúka pekné
a hlavne veľmi lacné gelové nechty
a spevňovanie nechtov biogelom
NOBILITY.
Kozmetické poradenstvo Mary Kay.
www.tapetonelinka.webnode.sk
Tel.: 0911 770 098
Oblečenie
www.motolegend.sk
0904 941 534
Lekáreň MELISSA
Pri Šajbách 34
831 06 Bratislava
Tel.:
02/4464 6574
Otváracie hodiny:
Po – Pia: 8.00 – 18.00
Nábytok
str. 24
14
NSN
– Najnovší storočný nábytok
Výroba rustikálneho nábytku – interiéry
Račianska 91, Bratislava
Tel.: 0903 766 580
www.design-nsn.sk
Lekáreň
RENDEZ
s.r.o.
Po – Pia: 8.00 – 18.00
Vstavané skrine, Kuchynské linky,
Nábytok na mieru
Dopravná 57, 831 06 Bratislava
Tel.: 4445 6398
dominábytok, OD Slimák, 2. posch. Hálková 1, BA
tč.: 02/ 446 353 11, fax.: 02/ 446 353 12
mob.: 0903 776 593, www.dominabytok.sk
Očná optika
OPTIKA STYLE
OD Slimák- prízemie,
Hálkova 1, Bratislava
Vyšetrenie zrakovej ostrosti
na objednávku
Tel.: 02/446 358 57
otváracie hodiny
Po – Št.: 10.30 – 18.00, Pia: 11.30 – 18.00
www.sluzbyBA.sk
14
OBLEČENIE/ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU/OHRIEVAČE VODY
ODVOZ
A LIKVIDÁCIA
ODPADU
Ohrievače vody
✓ Odvoz a uskladnenie
odpadov
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: info@stahovanie.eu
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: kosice@lobo.sk
✓ Výkup železa a farebných
kovov
www.stahovanie.eu
SŤAHOVANIE
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Odvoz
a likvidácia odpadu
✓ Autodoprava, preprava VZV
a UNC
ELEKTRICKÉ
OHRIEVAČE VODY
www.s
V.
✓ Demolačné a búracie práce
luzbyB
I., IV.,
I., II., II
✓ Demontáž, rozpaľovanie
technologických zariadení
A .sk
viď. str. 18
✓ Autorizovaný zber
a spracovanie autovrakov
www.sluzbyBA.sk
náš team
pracuje pre Vaše zviditeľnenie
www.p-k.sk
Prevádzka:
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/44460089
mob.: 9011 289 790
Katalóg 11/12
•Predaj • Montáž
•Servis
www.eliz.sk
Tel.: 02/5363 4207
SLUŽBY Bratislava III
OPRAVA ŠPERKOV/PEDIKÚRA/POČÍTAČE/POHREBNÍCTVO
Oprava šperkov
Počítače
15
Pohrebníctvo
OPRAVA ŠPERKOV
Oprava hodín - výmena batérií
Gravírovanie
Zákazková výroba šperkov
Tel. 0903 409 922
Trnavské mýto – podchod (8.30 - 17.30)
Predaj
výpočtovej techniky
Pedikúra
PEDIKÚRA
SUCHÁ MEDICIÁLNA
Po – Pia: 09.00 – 19.00
So:
10.00 – 14.00
objednávky na t.č.: 0904 270 104
Kukuričná 1
831 03 Bratislava
Servis
výpočtovej techniky
Outsourcing
výpočtovej techniky
Sibírska 5, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/444 58 354
Fax: 02/444 58 353
lens@lens.sk
www.lens.sk
EXPRES PC SERVIS
Kaderníctvo•Kozmetika•Manikúra•Pedikúra
Hotel Barónka, Mudrochova 2
831 06 Bratislava
02/4487 2218, O903 262 982
viď. str. 12
•predaj a servis PC , notebookov,
tlačiarne, spotrebný materiál, siete
Vajnorská 10, Bratislava
Tel.: 02/207 44 501
www.exprespcservis.sk
PRVÁ
B R AT I S L A V S K Á
POHREBNÁ
OBJEDNÁVKY:
0948 155 155,
0902 406 636,
02/68 286 454
MAIL:
kvety@pohrebnasluzba-bratislava.sk
str XXX
viď.viĊ.
2 str.
obálky
Pohrebná služba - PRVÁ BRATISLAVSKÁ POHREBNÁ
Zabezpeþujeme komplexné vybavenie
pietneho aktu vrátane termínu (deĖ
sme zmluvným
partnerom s Lyoness
konania obradu).
Vybavenie matriþných dokladov, v prípade potreby aj do 24 hodín od zadania
objednávky.
Mimoriadne profesionálna úprava
zosnulých.
Viazanie vencov, ikebán, kytíc a rôznych iných kvetinových darov zo živých
NONSTOP MOBIL:
Prvá
aj umelých kvetín.
0948 155 155
Bratislavská
Kvetinové dary zhotovujeme podĐa
0902 406 636
Pohrebná
predstáv a želaní objednávateĐa.
V ponuke máme viac ako 70 druhov rakiev, vrátane rôznych iných smútoþných potrieb.
Vývozy zosnulých z bytov.
Po dohode s objednávateĐom sme schopní zabezpeþiĢ komplexný obrad v mieste trvalého pobytu objednávateĐa. Nie je nutná osobná návšteva objednávateĐa v kancelarii PS.
Sme tu pre Vás už dve desaĨroĀia!
Kutlíkova 17, BA 5 (budova Technopolu), tel.: 02/6828 6454,
e-mail: info@pohrebnasluzba-bratislava.sk, kvety@pohrebnasluzba-bratislava.sk www.pohrebnasluzba-bratislava.sk
Z Ĕ AVA 1 5 % N A V Š E T K Y TOVA RY A S LU Ž B Y
www.sluzbyBA.sk
16
POISŤOVNE/PREDAJ VÍNA/RELAXAČNÉ ŠTÚDIO/REŠTAURÁCIE
Poisťovňe
Slovenská poistovňa, poistenie a poradenstvo
Dopravná 57, Bratislava III (pri pošte)
Bc. Lýdia Lukáčová: Ing. Martina Rozenbergová:
0903 842 305
0915 177 223
0911 097 000
0907 961 974
Pyrotechnika
Výroba a realizácia
ohňostrojov
Predaj zábavnej
pyrotechniky
Požičovňa
náradia
Jozef Kašák
Internetový predaj náradia
Žitná 50, Bratislava - Rača
Tel.: 02/4487 1170
0915 779 419, 0905 501 856
www.madmat.sk, madmat@madmat.sk
Kadnárova 56, 831 55 Bratislava
Tel./fax: +421 2 44 88 29 67
Mito, s.r.o.
Mobil: 0903 430 498
Šancová 90, 831 04 Bratislava
e-mail: jkasak@stonline.sk
prenájom zariadení si je nutné
dohodnúť na mobilnom čísle
www.kasakjozef.szm.sk
0905 569 123
e-mail: mito@mito.sk
Relaxačné štúdio
Predaj vína
HELAS
PREDAJ VÍN - VYNIKAJÚCE CENY!!
PD - Bratislava
Vinohrady,
Po - Pia: 8:00 - 16:30 Račianska 151, BA,
0903 47 47 42
So: 8:00 - 12:00
relaxačné štúdio
OD Slimak, Halkova 1,
O
2. posch.
831 08 BRATISLAVA
Tel.: 0905 681 606
0948 476 681 – manikúra
094
ww
www.helas-relax.sk
- Zdravotné masáž
masáže,
- Rehabilitačné
né cvičenia,
- Suchá pedikúra
úra vhodná
pre Diabetikov
- Zľavy pre dôchodcov
OTVARACIE HODINY
www.pdvinohrady.sk
Reštaurácie
Mgr. František Fundárek, CSc.
prekladateľ - tlmočník (Bratislava)
Jazyky:
nemčina, angličtina, maďarčina.
17-ročná prax, preklady odborných
textov vrátane technických. Preklady
textov EU (smernice, nariadenia).
DONÁŠKA
ČERSTVEJ PIZZE A JEDÁL
0903 860 757, 0903 414 559
0907 044 676, 0907 614 300
Rýchlosť – presnosť
– spoľahlivosť.
Trebišovská 3, Bratislava
Tel.: 0903 283 886
e-mail: fero.fundarek@centrum.sk
02/4342 7395
Katalóg 11/12
(objekt Vihorlat)
SLUŽBY Bratislava III
REŠTAURÁCIE/SALÓNY KRÁSY/SERVIS A OTVÁRANIE TREZOROV
17
V areáli R1 Bezplatné
B
parkovanie
Kapacita 350 osôb! BÝVALÉ Coyote Ugly
K
Ponúkame pre Vás menu z 5 jedál za skvelú cenu 3,95 €!
Vynikajúca rôznorodá kuchyěa a grilovanie priamo pred Vašimi oĀami na letnej terase.
MožnosĨ obĀerstvenia formou cateringu, švédskych stolov alebo podĕa želania zákazníkov.
Máme vlastnú hudobnú aparatúru s kvalitným ozvuĀenim a video projektorom.
MAIL: ANDREA.ROUTE69@gmail.com, MOBIL: 0918 187 689, 0908 122 122
WWW.ROUTE69.SK
RUBIKON
Rybolov
pohostinstvo a bufet
•Posedenie
na letnej terase
•Živá hudba
– piatok – sobota
•Grilované špeciality
•Podávanie
hotových jedál
•Možnosť usporadúvať
rodinné a firemné
oslavy
Prídťe a navštívte
Nás
– tešíme sa na Vás
Dopravná 5, Východné - Rendez
Bratislava
Tel.: 02/4488 1330
rubikon@mail.t-com.sk
Súkromný rybník
CHYŤ a PUSŤ
môžete nás navštíviť
priamo v Rači na ulici Na pántoch
(konečná autobusu 59)
Informácie a rezervácie:
Tel.: 0905 649 448
www.rybacka-raca.sk
Salóny krásy
Servis
a otváranie
trezorov
SERVIS
TREZOROV
www.eurosafe.sk
Spoločenské
akcie
salón krásy
Hotel Barónka, Mudrochova 2
831 06 Bratislava
02/4487 2218, O903 262 982
viď. str. 12
www.sluzbyBA.sk
REŠTAURÁCIA
Rezervácie:
e-mail: ANDREA.ROUTE69@gmail.com
Mob.:
0918 187 689, 0908 122 122
www.route69.sk
STAVEBNÍCTVO
Sadrokartónové
systémy
Stolárstvo
VÝROBA NÁBYTKU
NA MIERU
ZAMERANIE – VÝROBA – DOVOZ – MONTÁŽ
Ing. Štefan Repáň
– ERGO
Dodávka a montáž
sadrokartónového
systému
Bebravská 8
821 07 Bratislava
mobil: 0903 436 747
e-mail:
stefan_repan@centrum.sk
PODĽA VAŠEJ POŽIADAVKY VÁM VYROBÍME
NA MIERU
•kuchynské linky
•vstavané šatníkové skrine
•predsiene
•študentské izby
•schody a dvere
•kúpeľňový, kancelársky
a hotelový nábytok
•zariadenie barov a reštaurácií
•a iné atypické výrobky podľa
Vášho želania
PREVÁDZKA:
Hospodárska 9 roľnícke družstvo,
Bratislava - Vajnory
0905 628 204, 0948 808 066
www.drevomade.sk
www.stolarstvo.net
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603, e-mail: kosice@lobo.sk
®
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433, e-mail: info@stahovanie.eu
Stavebné hmoty
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie • sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku • balenie a skladovanie nábytku
Stredisko kultúry
SŤAHOVANIE A NÁKLADNÁ DOPRAVA
STREDISKO KULTÚRY/STAVEBNÍCTVO – STAVEBNÉ HMOTY/SŤAHOVANIE
www.stahovanie.eu
w
ww.stahovanie.eu
18
Sťahovanie
Katalóg 11/12
SLUŽBY Bratislava III
19
ŠKOLSTVO/TAPETY/TAXI SLUŽBA/TREZORY/TLAČ/ÚČTOVNÍCTVO
Školstvo
Tapety
Textilná galantéria
Súkromná
stredná pedagogická
škola
Bieloruská č. 1
821 06 Bratislava
tel.: 0903 449 820, 02/45246141
e-mail: ssps.straskova@gmail.com
www.sspsba.sk
RIBON s.r.o.
Textilná galantéria
a bižutéria
Hálkova 1 (OD Slimák)
Tel.: 02/4445 6544
www.ribbon.sk
Tlač
7 649 6 učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo
práca s deťmi predškolského veku
7 662 6 animátor voľného času
animačná a manažérska práca
v kultúre a cestovnom ruchu
Účtovníctvo
7 518 7 špeciálna pedagogika
pre absolventov pedagogických
škôl a akadémií
Taxi služby
uplatnenie – ústavy sociálnej starostlivosti
pre deti mentálne, telesne
a zmyslovo postihnuté
i s poruchami správania
02/16 999
Trezory
0903 66 60 66
0905 66 60 66
Na telefonickú objednmávku
50% zľava z ceny
MOND Slovakia, s.r.o.
Firma s viacročnými
skúsenosťami kompletne
spracuje účtovníctvo
a mzdy pre fyzické
aj právnické osoby.
kontakt: 0915
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
Smrečianska 43 • Bratislava
tel.: 02/ 5262 3685
eurosafe@eurosafe.sk
www.eurosafe.sk
www.sluzbyBA.sk
740 913
20
ÚČTOVNÍCTVO/VETERINÁRI/VÍNO/VÝŤAHY/ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA
Účtovníctvo
Veterinárna klinika
Výkup
a spracovanie
druhotných
surovín
Upratovacie
služby
MOND Slovakia, s.r.o.
Poupratujeme
Vaše kancelárie, byty,
domy.
Umyjeme Vám okná.
Vytepujeme koberce
a sedačky
Tel.: 0915
740 913
Veterinári
VETERINÁRNA AMBULANCIA
MVDr. Eva Rachelová
Gaštanová 7, Patrónka
Víno
Predaj: -stolového a muštového hrozna
-odkaleného a sladeného muštu
-sudového a znaþkového vína
02/54 771 873
0903 303 079
www.sluzbyBA.sk
Po, Ut, Pi: 730-930; 1530-2000
St, Št: 1530-1800; So: po dohode
miesto pre Váš baner
Veterinárna
ambulancia
VETERINÁRNA AMBULANCIA
Preventívna
a interná medicína,
chirurgia, ošetrenie chrupu,
laboratórna
a sonodiagnostika,
gynekológia
Karpatská 13, Bratislava
Tel.: 02/524 95 121
Mob.: 0905 615 574
e-mail: s.bucko@chello.sk
www.vinohrady-vladar.sk
0905529332
Výťahy
METALLIFT
spol. s r.o.
Nezábudková 14 , 821 01 Bratislava
opravy
generálne opravy • montáže
servis • údržba
revízie
a poradenstvo výťahov
mobil: . . . . . . . . 0905 408 198
tel./fax: . . . . . . . . 02/444 57 580
bucsek@mail.t-com.sk
Katalóg 11/12
Zabezpečovacia
technika
TREZORY
DVERE
F
FÓLIE
www.eurosafe.sk
f
viď. str. 19
SLUŽBY Bratislava III
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY/ZÁLOŽŇA/ZDRAVOTNÍCTVO/ŽELEZIARSTVO
Záhradnícke
služby
•orezávanie a výrub
stromov
•štiepkovanie konárov
•frézovanie pňov
•odvoz odpadu
zo zelene
•práce vo výškach
Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava
Tel.: 02/6544 3400
Fax: 02/6544 3401
Mobil: 0905 268 078
e-mail: rondosro@stonline.sk
www.rondo.sk
Záložňa
ZDRAVOTNÍCTVO
Ambulancia
pre deti a dorast
AMBULANCIA
PRE DETI A DORAST
MUDr. Jana Šallingová, MPH
Tehelná 26, Bratislava
0905 639 422
e-mail: sallingova@gmail.com
Akupunktúra
LIMING s.r.o.
Ambulancia chronickej bolesti.
Infúzie. Akupunktúra. EAV.
Poradňa pre zdravý životný štýl.
TČM. Reflexné masáže. Joga.
Poliklinika, Mýtna 5, Bratislava
Tel.: 02/524 94 022
www.tcm.sk
Centrum
strarostlivosti
o telo
CENTRUM STAROSTLIVOSTI O TELO
ponúka:
●kozmetické služby
●masáže, cvičenia, detoxikácie
●poradenstvo vo výžive a predaj
BIO potravín
●predaj symbolov Feng Shui
●kurzy a školenia
tel.: +421 908 783 867
info@krasa-new.sk www.krasa-new.sk
21
Očná ambulancia
www.xcelens.sk
OČNÁ AMBULANCIA
MUDr. Veselina Turanská
oftalmológ
•vyšetrenie počas celého dňa
po telefonickom objednaní!
•denne od 9.00 – 19.00
•bez čakania
Očná ambulancia je vybavená
najmodernejšou technikou.
x-celens, s.r.o.
neštátna očná ambulancia
Hradská 5/b, 821 07 Bratislava
mobil: 0948 663 332
Zubná
ambulancia
MUDr. Soňa ŠEGULOVÁ
Záhradnícka 70, Bratislava
Tel.: 02/5557 1691
Mobil: 0905 430 429
Zberateľstvo
Filatelia, numizmatika
02/44 250 149, 0911 250 149
www.zberatel.eu
Železiarstvo
Železiarstvo
Neurológia
ZÁLOŽŇA – BAZÁR
Komisionálny predaj
spotrebného tovaru
Po – Pia: 10.00 – 17.30
J. C. Hronského 16, Bratislava
Tel.: 02/442 53 663
e-mail: zaloznabazar@gmail.com
NEUROLOGICKÉ
CENTRUM
PRE DETI
A DOSPELÝCH
Miletičova 32
821 08 Bratislava
Tel.: 02/5020 1021
www.sinalgis.sk
Pri bielom kríži 8
(budova COLOR centra,
oproti Palme)
Tel.: 02/4437 1265
uklinca@gmail.com
www.uklinca.sk
www.sluzbyBA.sk
22
ŽELEZIARSTVO
ŽELEZIARSTVO - IVO
Spojovací
a vodoinštalačný
materiál
◆ Vodovodné batérie
◆ Náradie
◆ Farby
◆ Elektro
◆ Domáce potreby
◆
Maloobchod
– veľkoobchod
•ručné a elektrické náradie
•vodovodné batérie,
vodoinštalačný materiál
•sanitárna keramika –
umývadlá, WC
•stavebné a nábytkové
kovanie
•vrtáky a spojovací materiál
•elektroinštalačný materiál
Mobil: 0905 525 397
Seberíniho 13
821 03 Bratislava
METALMEDIA
ŽELEZIARSTVO
Žitavská 5
Bratislava
Tel.: 02/4524 1170
Tel./fax: 02/4552 2871
ŽELEZIARSTVO J.T.
•Domáce potreby
•Vodoinštalačný,
zámočnícky
a hutný materiál
•Elektro
•Náradie
Otváracie hodiny:
Po – Pia: 9.00 – 18.00
So: 8.00 – 12.00
Nákupná 1
821 06 Bratislava
Podunajské Biskupice
Tel.: 02/4552 2172
Fax: 02/4552 5415
Katalóg 11/12
METALMEDIA, s.r.o.
Mierová 54,
821 05 Bratislava
Tel.: 02/4341 3027
Mobil: 0907 724 202
SLUŽBY Bratislava III
e
dem mov!
í
r
P
do
ás
V
pre
OSOBNÁ PREPRAVA
opatrovateliek do Rakúska
Pravidelné odchody: pondelok a streda
odchádza sa z Bratislavy o 5.00 hod., príchod okolo 20.00 hod.
BRATISLAVA • Wien • Stockerau • Krems • Sankt Pölten • Melk
• Ybbs an der Donau • Amstetten • Steyr • Enns • Linz • Traun
• Wels • Eferding • Sattledt • Gmunden • Vorchdorf • Spanswag
• Salzburg • Kufstein • Wörgl • INNSBRUCK
a okolie týchto miest
Cena za km 0,12 €
BRATISLAVA
S. PÖLTEN
KREMS
LINZ
GMUNDEN
SALZBURG
INNSBRUCK
18 €
19 €
32 €
38 €
46 €
68 €
Minimálna cena za prepravu 30 €
Pravidelné odchody: utorok a štvrtok
odchádza sa z Bratislavy o 5.00 hod., príchod okolo 17.00 hod.
BRATISLAVA • Wien • Wiener Neustadt • Neunkirchen • Hartberg
• Pöllau • Gleisdorf • Köflach • Graz • Wolfsberg • Sankt Andrä
• Völkermarkt • Klagenfurt • Wernberg • VILLACH
a okolie týchto miest
Cena za km 0,12 €
BRATISLAVA
WIENER
NEUSTADT
PÖLLAU
GRAZ
KÖFLACH
KLAGENFURT
VILLACH
16 €
26 €
32 €
36 €
47 €
52 €
Minimálna cena za prepravu 30 €
Trasu a čas odchodu ešte možeme prispôsobiť podľa potreby.
Peňažný doklad, poistenie sedadiel, denná tlač a občerstvenie (káva, čaj, minerálka) samozrejmosťou.
Zľava 10% pre cestujúceho, ktorý sprostredkuje vyťaženie vozidla aj na spiatočnú cestu.
Viac informácii na tel. č. 0910 911 915 alebo e-mail: punkt@chello.sk
BRATISLAVA
BRATISLAVA
KOŠICE
VIEDEŇ
BUDAPEŠŤ
BRNO
OSTRAVA
PRAHA
MNÍCHOV
15 €
350 €
35 €
180 €
100 €
180 €
300 €
450 €
I., II., III., IV., V.
Rača
Vajnory
Nové mesto
www.sluzbyBA.sk
INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH BRATISLAVA III
w
•TIESŇOVÉ VOLANIA
•ZDRAVOTNÍCTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
SÚD | PROKURATÚRA | KATASTER
•SÚD
•DAŇOVÝ
DAŇOVÝ ÚRAD | ÚRAD PRÁCE
POLÍCIA
•POLÍCIA
MIESTNE ÚRADY – STAROSTA | PREDNOSTA | POSLANCI
•MIESTNE
•SLUŽBY
SLUŽBY – SERVISY | OPRAVÁRI | KADERNÍCTVA | MANIKÚRA
KOZMETIKA | OPTIKY | POŽIČOVNE
A MNOHO ĎALŠÍCH SLUŽIEB . . .
A .s k
B
y
b
z
lu
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
Download

Katalóg 2011/2012 - Služby Bratislava