Katalóg 2012/2013
I., II., III., IV., V.
Staré mesto
BRATISLAVA I
y B A .s k
b
z
u
l
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
viď. str. 7
w
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
viď. str. 10
KdekoĴvek nás potrebujete ...
zostante na svojom mieste.
S cestovným poistením od Európskej cestovnej poisťovne získate okrem iného:
• poistenie všetkých bežných športov vrátane vodného lyžovania a potápania bez príplatku,
• poistenie liečebných nákladov až do výšky 220 000 EUR
vrátane pátrania a záchrany na vode a v horách,
• poistenie storna/nevyčerpania služieb voliteľne bez obmedzenia a spoluúčasti,
• rýchlu a efektívnu pomoc v 220 krajinách sveta,
• a veľa ďalších príjemných prekvapení!
Infolinka: (02) 54 41 77 04
www.europska.sk • [email protected]
3
TIESŇOVÉ VOLANIA/OBSAH
SOS
112
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
155
16 155
HASIČI
POLÍCIA
150
158
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
Pohotovostná stomatologická, Drieňová 38
Pohotovostná ambulancia dospelí, Ružinovská 10
Pohotovostná ambulancia deti, Limbová 1
Lekárne – stála pohotovostná služba, Ružinovská 12
LINKA ZÁCHRANY
Lekár radí ako poskytnúť prvú pomoc
LINKA DÔVERY
Pre toxikomanov
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Linka detskej istoty UNICEF – bezplatná linka
Centrum NÁDEJE
Ministerstvo vnútra SR nonstop
Pomoc pre týrané matky s deťmi
Liga proti rakovine
Prevencie HIV/AIDS
ELEKTRINA
VEREJNÉ OSVETLENIE
PLYN
VODÁRNE
Dispečing verejného vodovodu
Hlásenie porúch verejnej kanalizačnej siete
ODŤAHOVÁ SLUŽBA A CESTNÁ DOPRAVA
Žltý anjel nonstop
NAMK
INFORMAČNÉ SLUŽBY
Letisko BA – centrálna informačná služba
Informácie – vlaky, autobusy, PSČ, stránkové hodiny úradov,
turistické informácie
Odvoz a likvidácia odpadu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sloboda zvierat – útulok
NON Stop zámočnícka služba – núdzové otváranie dverí, zámkov
Inštalatéri nonstop – kanalizácia, voda, kúrenie, elektrina
02/4342 3433
02/4827 9257
02/5937 1111
02/4821 1011
0850/111 313
02/5477 6379
02/5341 7464
116 111
02/6224 9914
02/5557 1110
02/6241 0469
02/5292 1735
02/5936 9174
0850 111 555
02/6381 0151
0850 111 727
0800 121 333
0800 121 333
18 124
18 123
02/4857 3353
02/5443 3715
02/5011 0110
16 186
16 187
0905 595 400
0903 414 122
MESTSKÁ
POLÍCIA
159
OBSAH
TIESŇOVÉ VOLANIA . . . . . . . . .
INZERCIA . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZOZNAM RUBRIK. . . . . . . . . . .
Mestská časť
Obvod Bratislava I . . . . . . . . . .
3
4
5
6
RUBRIKY . . . . . . . . . . . 7 – 10
Vážení čitatelia,
Vydavateľstvo ORANGE AGENCY SLOVENSKO s.r.o., Vám prináša štvrtý ročník Katalóg SLUŽBY Bratislava I. na rok
2012/2013.
Aj v roku 2011 sme vydali ročenky
SLUŽBY BA vo všetkých bratislavských
obvodoch. Opätovne sme vydali aj druhý
ročník DIENSTE KATALOG, v nemeckom
jazyku distribuovaný rakúskou poštou
v okolí Bratislavy na území Rakúska.
Naďalej sa snažíme ostať verný nášmu
zámeru a oslovovať nové firmy v Bratislave a aj v búducnosti pre Vás pripravovať
ročenky Katalógov SLUZBY BA a DIENSTE,
ktoré sú nápomocné obyvateľom pri hľadaní služieb v mieste ich bydliska alebo
pracoviska a to nielen v Bratislave ale aj
v susednom Rakúsku.
Katalóg má svoju internetovú doménu
www.sluzbyBA.sk,
www.sluzbySK.sk,
www.dienste.sk
kde si môžete vyhľadať služby podľa Vášho obvodu alebo z celej Bratislavy. V tlačenej podobe je katalóg doručovaný zdarma
do poštových schránok obyvateľov.
Kolektív
ORANGE AGENCY SLOVENSKO s. r. o.
KATALÓG SLUŽBY BRATISLAVA I. Vydavateľ ORANGE AGENCY SLOVENSKO s.r.o., Wolkrová 4, 851 01 Bratislava,
Tel.: 02/55 64 14 14, e-mail: [email protected] Tlačený náklad 45 000 ks. Distribúcia do poštových schránok domácností, firiem
a P.O.Box-ov v obvode Bratislava I. bezplatne. Distribúcia Slovenská pošta – poštoví doručovatelia. Platnosť vydania do 15. 11. 2013.
www.sluzbyBA.sk
4
Katalóg 12/13
INZERCIA
SLUŽBY Bratislava I
5
ZOZNAM RUBRÍK
Automobily – prenájom. . . . . .7
Automobily – autosklá. . . . . . . . . .7
Automobily – servisy. . . . . . . . . . .7
Elektroinšťalácie . . . . . . . . . . .7
Chovateľské potreby. . . . . . . .7
Wolkrová 4, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: [email protected]
Vydavateľstvo
Reklamná agentúra
Grafické štúdio
Tlačiareň
Inštalatéri . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Kaderníctvo . . . . . . . . . . . . . . .8
Kamenárstvo . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kozmetika . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Krtkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Oprava a úpravy
odevov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Pedikúra . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Pohrebníctvo . . . . . . . . . . . . . 4, 8
Preklady a tlmočenie . . . . . . . . . .8
Prerábanie interiérov. . . . . . . . . . .8
Rámovanie . . . . . . . . . . . . . . . .9
Sklenárstvo . . . . . . . . . . . . . . .9
Starožitnosti . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Sťahovanie . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Svadobný veľtrh . . . . . . . . . . . . . .9
Textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Umenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Upratovacie služby . . . . . . . . . . . .9
Účtovníctvo. . . . . . . . . . . . . . . .9
V cene je zahrnuté:
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu adotofirmy
všetko s úsmevom . . .
Veterinárna ambulancia . . . . .9
Veterinárna klinika . . . . . . . . . . . .9
Výťahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Zabezpečovacia technika. . .10
ZDRAVOTNÍCTVO . . . . . . . . . . .10
Zubné ambulancie . . . . . . . . . . .10
Záhradnícke služby. . . . . . . . . . .10
Záložne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Železiarstvo . . . . . . . . . . . . . .11
www.sluzbyBA.sk
6
OBVOD BRATISLAVA I
Obvodný úrad Bratislava
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Operátor
02/5931 2111
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Bratislave I
Sasinkova 23, 812 13 Bratislava
Tel.:
09610 31101
Mestská polícia
Gunduličova 10
54 418 220 – 23
Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka ulica 10
812 44 Bratislava - Staré Mesto
Tel.:
02/5011 8111
e-mail: [email protected]
Podateľňa (návrhy, žaloby)
e-mail: [email protected]
Informačné centrum
(nahliadanie do spisov)
Tel.:
02/50 118 514
Okresná prokuratúra Bratislava 1
Kvetná ulica 13, 820 05 Bratislava 2
P.O. Box 65
Tel.:
02/5556 6418-9
Úrad práce BA
Vazovova 7a
Tel.:
2044 3862
Daňový úrad Bratislava 1
Radlinského ulica 37, 817 89 Bratislava
P.O.Box 89
Tel.:
02/5737 8111
e-mail: [email protected]
Správa katastra pre hlavné
mesto SR Bratislavu
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2
Tel.:
2081 6800
e-mail:
[email protected]
www.kataster.skgeodesy.sk
Lekárska služba prvej pomoci
pre dospelých
Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10,
821 01 Bratislava
02/4827 9257
Vajanského nábr. 3
Tel.:
02/5924 6111
www.staremesto.sk
Vajanského nábr. 3
e-mail: [email protected]
Telefonické spojenia:
vedúca matriky
02/592-46-429
sústredená matrika (rodná, sobášna,
úmrtia)
02/592 46 431, 432, 434
archívne doklady
02/592 46 432
overovanie
02/592 46 419
Tel.:
02/577 86 111
Obvodné oddelenie
PZ Staré Mesto - východ
Sasinková 23,
Tel.:
09610 31905
02/5292 1476
Obvodné oddelenie
PZ Staré Mesto - západ
Lermontovová 1
Tel.:
09610 31805
Obvodné oddelenie
PZ Staré Mesto - stred
Obchodná 52
Tel.:
Ohlasovna pobytu
02/59 246 424, 425
09610 31705
02/5273 3817
Starostka
Slavomír FREŠO
PhDr. Tatiana Rosová,
Tel.:
02/5924 6277
email: [email protected]
0903 549 119
email: [email protected]
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
0905 428 444
email: [email protected]
PhDr. Štefan HOLČÍK
5441 53 07, 0902 163 045
email: [email protected]
Ing. Ján KRTA
0904 991 446
email: [email protected]
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
0903 860 646
email: [email protected]
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
email: [email protected]
5443 34 97, 0903 059 223
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
0903 765 890
email: [email protected]
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
0910 901 207
email: [email protected]
Soňa PÁRNICKÁ
5249 83 79, 0903 846 193
email: [email protected]
Ing. Kamil PROCHÁZKA
0903 710 888
email: [email protected]
Poslanci
staré mesto
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
0911 316 146
email: [email protected]
Ing. Pavol BAXA
0903 758 985
email:[email protected]
Ing. Martin BORGUĽA
0905 803 527
email: [email protected]
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
5441 93 34, 0905 412 337
email: [email protected]
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
0905 758 448
email: [email protected]
RNDr. Marta ČERNÁ
0905 371 436, 5477 14 36
email: [email protected]
Miloš DOMORÁK
0903 925 864
email: [email protected]
Wolkrová 4, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: [email protected]
DFNsP Limbová 1, Kramáre
02/5937 1111
Drieňová 38
Mýtna 5, Bratislava
spojovateľ
Matrika
Lekárska služba prvej pomoci
pre deti a dorast
Lekárska služba prvej pomoci
stomatologická
Poliklinika
Miestny úrad
Bratislava-Staré Mesto
Vydavateľstvo
Reklamná agentúra
Grafické štúdio
Tlačiareň
02/4342 3433
Katalóg 12/13
V cene je zahrnuté:
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu do firmy
a to všetko s úsmevom . . .
SLUŽBY Bratislava I
AUTOMOBILY – PRENÁJOM/ELEKTROINŠTALÁCIE/CHOVATEĽSKÉ POTREBY
Automobily
– prenájom
Elektroinštalácie
viď. str. 7
Autosklá
Vajnorská 93, 831 04 Bratislava
www.autosklo.sk
0800 108 109
Automobily – servisy
AUTO POLA spol. s r. o.
AUTORIZOVANÝ SERVIS VOZIDIEL HYUNDAI
●
karosárske a lakiernicke práce
● pneuservis ● geometria
Vajnorská 89
www.autopola.sk
Tel.: 02/44 46 12 90 Fax: 02/44 46 12 91
7
Chovateľské
potreby
Komplexné elektroinštalácie
• Montáž a plombovanie
podružných elektromerov
určených na fakturačné účely
• Elektroištalácie každého
druhu, revízie projektová
činnosť
• zabezpečovacie systémy
• Kamerové systemy
• Prerábky bytových jadier,
stavebné práce, obklady,
dlažby, montáž plávajúcich
podláh
Inštalatéri
ELESP s.r.o.
Vlčie hrdlo 83/1887, 821 07 Bratislava
Tel./fax: +421 2 2074 7379
Mobil:
+421 905 398 645, +421 905 547 379
[email protected]
www.elesp.sk
www.sluzbyBA.sk
viď. str. 10
8
KADERNÍCTVO/KOZMETIKA/KRTKOVANIE/PEDIKÚRA/POHREBNÍCTVO
Kaderníctvo
Kamila Remžová
mobil
J. C. Hronského 18
0903 329 799
Krtkovanie
KRTKOVANIE
Salón ROSE 3 naj...
●
kaderníctvo dámske ● pánske ● detské
●
vlasová kozmetika MATRIX
KADERNÍCTVO - PEDIKÚRA
VO DVORE
Kamenárstvo
nonstop 24 hodín
0903 422 535
Neodteká Vám umývadlo,
drez, vaňa, WC či kanalizácia?
• čistíme rotačne i tlakom
• dodáme TV – monitoring
aj s EU protokolom
• zameriame smer, hĺbku, dĺžku
jestvujúcej kanalizácie
doprava
Bratislava a oklie
0918 396 350
www.krtkovia.sk
10%
zľava
pri predložení inzerátu
Jagon s.r.o. - Kamenárstvo
e-mail: [email protected]
Mobil: 0910 312 576
Kozmetika
viď. str. 4
GRÁTIS
02/44 44 26 84
[email protected]
Kamenárstvo a kamenárske práce
• Kompletná výroba a dodávka
náhrobných kameňov (pomníky
jedno hrobové, pomníky dvoj
hrobové,pomníky viac hrobové,
monumenty, hrobky, urnové,
spomienkové, prícestné, pamätníky)
• Rekonštrukcie pomníkov
• Dlažby, obklady
• Schodišťové prvky, nástupníce, pod
stupnice, sokle
• Dosky stolov a konferečných stolíkov
• Kuchynské pracovné dosky, police,
doplnky, obklady stien
• Barové dosky, reštauračné – recepčné
a predajné pulty
• Umývadlové dosky a dosky
kúpeľňového nábytku
• Sekanie a farbenie písma na kameň
Pohrebníctvo
Opravy a úpravy
odevov
Preklady
a tlmočenie
FRANCÚZŠTINA
čeština, taliančina – PREKLADY – TLMOČENIE
(aj súdne)
Ručná výroba blahoželaní, pozvánok, ...
PhDr. Vladimíra HUDÁKOVÁ
Tel.: 0905 385 726 e-mail: [email protected]
Mgr. František Fundárek, CSc.
prekladateľ - tlmočník (Bratislava)
Pedikúra
•Pedikúra•Manikúra
•Nechtový dizajn
akreditované školenia
ZĽAVY PRE DÔCHODCOV
Jazyky:
nemčina, angličtina, maďarčina.
17-ročná prax, preklady odborných
textov vrátane technických. Preklady
textov EU (smernice, nariadenia).
Rýchlosť – presnosť
– spoľahlivosť.
Tel.: 0903 283 886
e-mail: [email protected]
Tehelná 25, 831 03 Bratislava
Tel.: 02/4446 2909, 0903 560 114
www.lesanges.sk
Počítače
Prerábanie
interiérov
Ján PALLANG
• drobné murárske práce
• maľby
• stierky • nátery
Mobil: 0905 257 454
e-mail: fi[email protected]
www.maliarnatierac-bratislava.sk
Katalóg 12/13
SLUŽBY Bratislava I
RÁMOVANIE/SŤAHOVANIE/TEXTIL/ÚČTOVNÍCTVO/VETERINÁRNA AMBULANCIA
9
Upratovacie služby
obraz pre Vás vytlačíme a zarámujeme
MOND Slovakia, s.r.o.
Poupratujeme
Vaše kancelárie, byty,
domy.
Umyjeme Vám okná.
Vytepujeme koberce
a sedačky
z viac ako 1000 rámov si vyberie každý
obrazy na plátno - zľava 20 %
tel.: 593 24 414, 417
Sklenárstvo
Tel.: 0915
Bratislava, Cukrová 14
vstup z ul. 29. augusta,
oproti Ondrejskému cintorínu
740 913
IR hometeam - upratovanie
Textil
ATLANTIC TRADE COMPANY
metrový textil
a textilná galantéria
00
00
mobil: 0903 212 241, 0905 829 224
00
00
Po – Pia: 10. – 18. , So: 9. – 12.
Grösslingova 6, 811 09 Bratislava
Tel.: 02/5263 4477
Umenie
Starožitnosti
Veterinárna
ambulancia
VETERINÁRNA AMBULANCIA
INDIVIDUEL - Žofia Tholtová
maľovanie na hodváb, hotové výrobky,
darčeky na objednávku,
obrazy a kurzy maľovania na hodváb
Ateliér: Bartókova ul. č. 2 (objednať sa vopred)
Mobil: 0907 783 457
e-mail: [email protected], www.individuel.sk
Preventívna
a interná medicína,
chirurgia, ošetrenie chrupu,
laboratórna
a sonodiagnostika,
gynekológia
Karpatská 13, Bratislava
Tel.: 02/524 95 121
Mob.: 0905 615 574
e-mail: [email protected]
Účtovníctvo
Sťahovanie
Veterinárna
klinika
SŤAHUJEME.SK
Sťahujeme byty, nebytové priestory,
rodinné domy,... vrátane upratania
po sťahovaní. Ceny dohodou.
MT: 0949 502 944
e-mail: [email protected]
Svadobný veľtrh
WWW.WEDDHOUSE.EU
viď. 3 str. obálky
MOND Slovakia, s.r.o.
Firma s viacročnými
skúsenosťami kompletne
spracuje účtovníctvo
a mzdy pre fyzické
aj právnické osoby.
kontakt: 0915
740 913
Rustaveliho 11 Bratislava – Rača
44 88 24 65 mobil: 0917 854 525
www.zverland.sk
tel.: 02
www.sluzbyBA.sk
zverland_42x45.indd 1
8.3.2010 20:12:38
10
VÝŤAHY/ZUBNÉ AMBULANCIEZÁHRADNÍCKE SLUŽBY/ŽELEZIARSTVO
Záhradnícke
služby
Výťahy
METALLIFT
spol. s r.o.
Nezábudková 14 , 821 01 Bratislava
• opravy
• generálne opravy
• montáže
• servis • údržba
• revízie
a poradenstvo výťahov
mobil: . . . . . . . . 0905 408 198
tel./fax: . . . . . . . . 02/444 57 580
[email protected]
Zabezpečovacia
technika
Záložne
TREZORY
DVERE
FÓLIE
F
www.eurosafe.sk
f
ZDRAVOTNÍCTVO
Zubné
ambulancie
jmdent, s.r.o.
MUDr. Jana MLÁDEKOVÁ
Záhradnícka 4, 818 08 Bratislava
Tel.: +421 908 397 929
www.jmdent.sk
Železiarstvo
MUDr. Soňa ŠEGULOVÁ
Záhradnícka 70, Bratislava
Tel.: 02/5557 1691
Mobil: 0905 430 429
Katalóg 12/13
SLUŽBY Bratislava I
I., II., III., IV., V.
Staré mesto
www.sluzbyBA.sk
INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH BRATISLAVA IV
w
•TIESŇOVÉ VOLANIA
•ZDRAVOTNÍCTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
•SÚD
SÚD | PROKURATÚRA | KATASTER
•DAŇOVÝ
DAŇOVÝ ÚRAD | ÚRAD PRÁCE
POLÍCIA
•POLÍCIA
•MIESTNE
MIESTNE ÚRADY – STAROSTA | PREDNOSTA | POSLANCI
•SLUŽBY
SLUŽBY – SERVISY | OPRAVÁRI | KADERNÍCTVA | MANIKÚRA
KOZMETIKA | OPTIKY | POŽIČOVNE
A MNOHO ĎALŠÍCH SLUŽIEB . . .
A .s k
B
y
b
z
lu
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
Download

Katalóg 2012/2013 - Služby Bratislava