www.horaren.sk
www.tjrapid.sk
19. ročník bežeckých pretekov Milá míľa a Šprintu do schodov.
Protokol pretekov:
Dátum:
8. júna 2014
Miesto:
Horáreň Horský park, Lesná 1, Bratislava (zhromaždisko, štart, cieľ).
Usporiadateľ:
Nadácia Horský park, Majakovského 13, 811 04 Bratislava, www.horaren.sk
- s podporou Bratislavského samosprávneho kraja
- v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy
- v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto
- v spolupráci s Carni Herba; FIT PLUS s.r.o.; EXE s.r.o.; Hauerland s.r.o.
Technické zabezpečenie:
Funkcionári pretekov:
Počasie:
TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu,
Hrachová 4, 821 05 Bratislava, www.tjrapid.sk
riaditeľ pretekov:
hlavný rozhodca:
Dušan Formanko
Marian Mikluš
Slnečno, jasno, teplo, slabý vetrík, teplota 28 st. C.
Priebeh pretekov: Celé preteky prebehli podľa stanoveného časového harmonogramu, regulérne a
bez technických nedostatkov. Protesty neboli podané žiadne. Celkovo štartovalo 101 pretekárov na
pretekoch Milá míľa a 26 pretekárov v Šprinte do schodov. V cieli dostali všetci pretekári občerstvujúci
nápoj, sušienku, sponzorské dary a prví traja v každej kategórii vecné ceny.
Víťaz v kategórii juniorov pretekov Milá míľa bol ocenený Pohárom predsedu BSK.
Víťazi v ženskej a mužskej kategórii pretekov Milá míľa boli ocenení Pohárom primátora Bratislavy.
Absolútni víťazi v kategórii veteránov mužov a žien pretekov Milá míľa boli ocenení Pohárom Nadácie
Horský park.
Víťazi v ženskej a mužskej kategórii pretekov šprintu do schodov boli ocenení Pohárom starostky m.č.
Staré Mesto.
Víťazné trojčlenné družstvo získalo Pohár EXE. Výsledok družstiev je daný súčtom umiestnení jeho
členov v ich kategórii.
Hlavný rozhodca schválil preteky v celom rozsahu podľa technických výsledkov.
TECHNICKÉ VÝLEDKY:
Dievčatá do 6 rokov (630m)
1.
2.
3.
4.
Priezvisko
Mišunová
Bertóková
Bláhová
Teplanová
Meno
Lucia
Barbora
Michaela
Broňa
oddiel
team
čas
3:05
3:12
4:17
6:55
team
čas
5:57
6:37
6:59
7:08
8:05
8:43
Hrebienok
Žiačky do 10 rokov (1355m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Priezvisko
Sameliaková
Dolejšová
Mišunová
Petrikovičová
Zelenáková
Voštinárová
Meno
Klára
Sára
Ema
Nina
Zuzka
Vierka
oddiel
AktakGreen
Voškovci BA
Dorastenky do 15 rokov (1355m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Priezvisko
Papulová
Prokešová
Miklušová
Palusková
Miklušová
Škultetyová
Pecsuková
Meno
Berta
Romana
Tamara
Katarína
Tereza
Lola
Katka
oddiel
team
Kajakslavia BA
TJ Rapid Bratislava
Kajakslavia BA
Miklušky
TJ Rapid Bratislava
Miklušky
Kajakslavia BA
čas
5:31
5:50
6:05
6:51
7:00
7:42
dns
Ženy do 34 rokov (2710m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Priezvisko
Menkyová
Kvetáková
Motyčáková
Kmeťová
Danková
Csúz
Gorcsová
Nosálová
Meno
Janka
Lucia
Martina
Zuzana
Katarína
Katarína
Katarína
Barbora
oddiel
team
Kajakslavia BA
Kajakslavia BA
čas
10:54
11:57
12:09
13:10
13:28
14:53
15:54
18:47
Ženy nad 34 rokov (2710m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Priezvisko
Malíková
Vašková
Zelenáková
Miklušová
Teplanová
Mičkovicová
Teplanová
Barančiková
Palusková
Meno
Elena
Mariana
Katka
Dagmar
Natália
Adriana
Elena
Helena
Eva
oddiel
železná studnička BA
team
čas
Železná studnička Bratislava 12:50
14:21
AktakGreen
15:00
TJ Rapid Bratislava
Miklušky
15:12
16:13
železná studnička BA
Železná studnička Bratislava 17:02
17:24
Považský cukor, Trenčianska Teplá
18:25
20:56
Chlapci 6 rokov (630m)
Priezvisko
1. Danko
2. Wells
3. Dostál
4. Voštinár
5. Dolejš
6. Šovc
7. Šulek
8. Gros
9. Gros
10. Salaj
11. Očko
Meno
Damián
Max
Marek
Juraj
Albert
Juraj
Zdenko
Martin
Andrej
Ivan
Samko
oddiel
team
Voškovci BA
Maraton Klub Grosovci
Maraton Klub Grosovci
čas
3:16
3:27
3:30
3:31
3:35
3:46
3:49
4:03
4:32
6:20
7:49
Žiaci do 10 rokov (1355m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Priezvisko
Batalden
Šulek
Mráz
Farský
Mráz
Teplan
Paluska
Lanátor
Lelkes
Meno
oddiel
Benjamin
František
Samuel
Ondrej
Marek
Matúš
Karol
Jakub
TJ Rapid Bratislava
Adam
Bratislava
team
čas
6:09
6:14
6:19
6:35
7:33
8:09
8:40
9:06
dnf
oddiel
team
Kajakslavia BA
AŠK Inter
Kajakslavia BA
čas
4:43
5:03
5:06
5:28
5:58
6:01
6:34
dns
Dorastenci do 15 rokov (1355m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Priezvisko
Farský
Pecsuk
Zubčák
Brunovský
Ďurdina
Sameliak
Ševčík
Šouc
Meno
Matej
Kristián
Tomáš
Mišo
Jakub
Samuel
Matúš
Andrej
Juniori do 19 rokov (4065m)
1.
Priezvisko
Joussif
Meno
Sami
oddiel
team
čas
19:22
team
crossoví bežci
čas
13:52
14:07
14:33
14:52
15:04
15:12
15:14
16:06
16:18
16:21
17:26
17:54
18:27
19:45
20:35
20:38
20:39
Muži do 39 rokov (4065m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Priezvisko
Jablokov
Dávidík
Bukovác
Valent
Brisuda
Moravčík
Golian
Drotován
Lopušný
Terék
Brunovský
Trosko
Fačkovec
Marko
Pandoščák
Vasil
Molnár
Meno
Alexander
Marian
Pavol
René
Jozef
Alexander
Juraj
Michal
Patrik
Juraj
Ján
Tomáš
Ľubomír
Matúš
Štefan
Peter
Andrej
oddiel
behame.sk / AK Slávia UK BA
iontovenapoje.sk
behame.sk
behame.sk
Nemšová
behame.sk
behame.sk
behame.sk
behame.sk
behame.sk
THREE RABBITS Rača
Irun team
Run shop
motigo
KNK Cykloklub
Muži do 49 rokov (4065m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Priezvisko
Almáši
Červeňan
Ilečko
Pecsuk
Straka
Zathurecký
Zelenák
Hajduk
Voštinár
Zatloukal
Kuchárik
Meno
Marián
Andrej
Marek
Peter
Ján
Peter
Peter
Pavol
Jozef
Mojmír
Peter
oddiel
behame.sk
behame.sk
team
crossoví bežci
crossoví bežci
Kajakslavia BA
Finančná správa SR
My vieme prečo
Rýchlici
AktakGreen
železná studnička BA
Voškovci BA
PERI
PERI
čas
15:52
15:58
16:22
16:59
17:41
19:04
19:46
20:04
20:30
22:31
22:48
Muži do 59 rokov (4065m)
1.
2.
3.
Priezvisko
Piroščák
Kuma
Oravec
Meno
Ján
Ondrej
Jozef
oddiel
www.exe.sk
ZSE Run
team
Rýchlici
čas
16:31
21:00
21:18
Muži nad 59 rokov (4065m)
1.
2.
3.
4.
5.
Priezvisko
Kováč
Novák
Slovinec
Lanátor
Vávra
Meno
Belo
Viliam
Peter
Július
Viktor
oddiel
team
čas
19:09
Železná studnička Bratislava 19:45
22:38
23:23
27:01
železná studnička BA
My vieme prečo
PTEÚ MVSR
TJ Rapid Bratislava
Súťaž družstiev
Družstvo
1. Crossoví bežci
2. Kajakslavia BA
3. Rýchlici
4. Železná studnička Bratislava
5. Miklušky
6. behame.sk
7. AktakGreen
8. Voškovci BA
Priezvisko
Jablokov
Červeňan
Almáši
Prokešová
Pecsuk
Kvetáková
Vašková
Straka
Piroščák
Mičkovicová
Malíková
Novák
Miklušová
Miklušová
Miklušová
Valent
Moravčík
Bukovác
Zelenák
Zelenáková
Zelenáková
Voštinárová
Voštinár
Voštinár
Meno
Alexander
Andrej
Marián
Romana
Kristián
Lucia
Mariana
Ján
Ján
Adriana
Elena
Viliam
Tereza
Dagmar
Tamara
René
Alexander
Pavol
Peter
Katka
Zuzka
Vierka
Juraj
Jozef
por. v kat. body
1
4
2
1
2
6
2
2
2
8
5
1
6
9
1
2
5
12
4
3
4
14
7
3
7
15
3
5
6
19
4
9
Beh do schodov (242 schodov, 38m prevýšenie)
Ženy
Priezvisko
Meno
čas
1. Kmeťová
Zuzana
00:58,7
2. Kvetáková
Lucia
01:01,7
3. Pecsuková
Katka
01:04,4
4. Miklušová
Tamara
01:28,6
5. Vašková
Mariana 01:35,6
6. Barančiková
Helena
01:48,2
Priezvisko
Meno
čas
1.
Jablokov
Alexander
00:35,3
2.
Izák
Ondrej
00:38,5
3.
Farský
Matej
00:41,0
4.
Lopušný
Patrik
00:41,6
5.
Tomko
Jakub
00:43,7
6.
Dávidík
Marián
00:44,4
7.
Dvořák
Marco
00:46,8
8.
Pecsuk
Peter
00:47,7
9.
Brisuda
Jozef
00:49,1
10. Farský
Tomáš
00:50,5
11. Kubiček
Rudolf
00:50,9
12. Fačkovec
Ľubomír
00:52,7
13. Pecsuk
Kristián
00:53,1
14. Terék
Juraj
00:55,2
15. Straka
Ján
00:56,6
16. Zathurecký
Peter
01:02,7
17. Ševčík
Matúš
01:10,7
18. Lanátor
Július
01:15,6
19. Šouc
Andrej Filip
01:20,8
20. Kuma
Ondrej
01:22,0
Muži
Download

Výsledky - TJ Rapid