Katalóg 2011/2012
I., II., III., IV., V.
Petržalka
Jarovce
Rusovce
Čunovo
BRATISLAVA V
w
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
yB A .s k
b
z
u
l
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
✓ Odvoz a uskladnenie odpadov
✓ Výkup železa a farebných kovov
✓ Autorizovaný zbera spracovanie autovrakov
✓ Demontáž, rozpaľovanie technologických
zariadení
✓ Demolačné a búracie práce
✓ Autodoprava, preprava VZV a UNC
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
02/4446 0089, 0911 289 790
www.p-k.sk
viď. str. 12
strana X16
strana
Pohrebná služba - PRVÁ BRATISLAVSKÁ POHREBNÁ
Zabezpeþujeme komplexné vybavenie
pietneho aktu vrátane termínu (deĖ
sme zmluvným
partnerom s Lyoness
konania obradu).
Vybavenie matriþných dokladov, v prípade potreby aj do 24 hodín od zadania
objednávky.
Mimoriadne profesionálna úprava
zosnulých.
Viazanie vencov, ikebán, kytíc a rôznych iných kvetinových darov zo živých
NONSTOP MOBIL:
Prvá
aj umelých kvetín.
0948 155 155
Bratislavská
Kvetinové dary zhotovujeme podĐa
0902 406 636
Pohrebná
predstáv a želaní objednávateĐa.
V ponuke máme viac ako 70 druhov rakiev, vrátane rôznych iných smútoþných potrieb.
Vývozy zosnulých z bytov.
Po dohode s objednávateĐom sme schopní zabezpeþiĢ komplexný obrad v mieste trvalého pobytu objednávateĐa. Nie je nutná osobná návšteva objednávateĐa v kancelarii PS.
Sme tu pre Vás už dve desaĨroĀia!
Kutlíkova 17, BA 5 (budova Technopolu), tel.: 02/6828 6454,
e-mail: [email protected], [email protected] www.pohrebnasluzba-bratislava.sk
Z Ĕ AVA 1 5 % N A V Š E T K Y TOVA RY A S LU Ž B Y
S cestovným poistením od Európskej
cestovnej poisťovne získate okrem
iného:
Kdekoľvek nás potrebujete,
stojíme pri vás.
•
poistenie všetkých bežných
športov vrátane vodného lyžovania,
potápania, raftingu, trekingu,
snoubordingu, skialpinizmu
a horolezectva bez príplatku,
•
poistenie liečebných nákladov
až do výšky 200 000 EUR vrátane
pátrania a záchrany na vode
a v horách,
•
poistenie storna/nevyčerpania
služieb bez obmedzenia
a spoluúčasti,
•
rýchlu a efektívnu pomoc
v 220 krajinách sveta,
•
a veľa ďalších príjemných
prekvapení!
www.europska.sk
INFOLINKA: (02) 54 41 77 04
3
TIESŇOVÉ VOLANIA/OBSAH
SOS
112
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
155
16 155
HASIČI
POLÍCIA
150
158
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
Pohotovostná stomatologická, Drieňová 38
Pohotovostná ambulancia dospelí, Ružinovská 10
Pohotovostná ambulancia deti, Limbová 1
Lekárne – stála pohotovostná služba, Ružinovská 12
LINKA ZÁCHRANY
Lekár radí ako poskytnúť prvú pomoc
LINKA DÔVERY
Pre toxikomanov
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Linka detskej istoty UNICEF – bezplatná linka
Centrum NÁDEJE
Ministerstvo vnútra SR nonstop
Pomoc pre týrané matky s deťmi
Liga proti rakovine
Prevencie HIV/AIDS
ELEKTRINA
VEREJNÉ OSVETLENIE
PLYN
VODÁRNE
Dispečing verejného vodovodu
Hlásenie porúch verejnej kanalizačnej siete
ODŤAHOVÁ SLUŽBA A CESTNÁ DOPRAVA
Žltý anjel nonstop
NAMK
INFORMAČNÉ SLUŽBY
Letisko BA – centrálna informačná služba
Informácie – vlaky, autobusy, PSČ, stránkové hodiny úradov,
turistické informácie
Odvoz a likvidácia odpadu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sloboda zvierat – útulok
NON Stop zámočnícka služba – núdzové otváranie dverí, zámkov
Inštalatéri nonstop – kanalizácia, voda, kúrenie, elektrina
MESTSKÁ
POLÍCIA
159
OBSAH
02/4342 3433
02/4827 9257
02/5937 1111
02/4821 1011
TIESŇOVÉ VOLANIA . . . . . . . . . 3
0850/111 313
OBVOD Bratislava V . . . . . . . . 6
INZERCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZOZNAM RUBRIK. . . . . . . . . . . 5
Mestská časť
02/5477 6379
02/5341 7464
116 111
02/6224 9914
02/5557 1110
02/6241 0469
02/5292 1735
02/5936 9174
0850 111 555
02/6381 0151
0850 111 727
0800 121 333
0800 121 333
18 124
18 123
02/4857 3353
02/5443 3715
02/5011 0110
16 186
16 187
0905 595 400
0903 414 122
PETRŽALKA . . . . . . . . . . . . 6 – 8
JAROVCE . . . . . . . . . . . . . . 8 – 9
RUSOVCE . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČUNOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RUBRIKY . . . . . . . . . . 10 – 18
Vážení čitatelia,
Vydavateľstvo Orange agency s. r. o.,
Vám prináša štvrtý ročník Katalóg SLUŽBY Bratislava V. na rok 2011/2012.
V roku 2010 sme vydali ročenky SLUŽBY BA vo všetkých bratislavských obvodoch. Novinka bolo vydanie DIENSTE KATALOG, v nemeckom jazyku distribuovaný
rakúskou poštou v okolí Bratislavy na území Rakúska.
Našim zámerom zostáva vytváranie Katalógov SLUZBY BA a DIENSTE, ktoré sú
nápomocné obyvateľom pri hľadaní služieb v mieste ich bydliska alebo pracoviska a to nielen v Bratislave ale aj v susednom Rakúsku.
Katalóg má svoju internetovú doménu
www.sluzbyBA.sk,
www.sluzbySK.sk,
www.dienste.sk
kde si môžete vyhľadať služby podľa
Vášho obvodu alebo z celej Bratislavy zo
všetkých katalógov. V tlačenej podobe
je katalóg doručovaný zdarma do poštových schránok obyvateľov a firiem podľa obvodov.
Kolektív
ORANGE AGENCY s. r. o.
KATALÓG SLUŽBY BRATISLAVA V. Vydavateľ Orange agency, s.r.o., Miletičová 1, 821 08 Bratislava,
Tel.: 02/55 64 14 14, e-mail: [email protected] Tlačený náklad 55 000 ks. Distribúcia do poštových schránok domácností, firiem
a P.O.Box-ov v obvode Bratislava V. bezplatne. Distribúcia Slovenská pošta – poštoví doručovatelia. Platnosť vydania do 30. 12. 2012
www.sluzbyBA.sk
4
Katalóg 11/12
INZERCIA
SLUŽBY Bratislava V
5
ZOZNAM RUBRÍK
Autobusová doprava . . . . . . .10
Autodoprava. . . . . . . . . . . . . . . .10
Automobily – servisy. . . . . . . . . .10
Automobily – umyvárne. . . . . . . .10
Kotly - kotolne . . . . . . . . . . . . . .11
Stredisko kultúry . . . . . . . . . . . .15
Lekárne . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Lešenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bezpečnostné dvere . . . . . . .10
Modelárstvo – modely. . . . . .12
Motocykle . . . . . . . . . . . . . . . . .12
STAVEBNÍCTVO . . . . . . . . . . .15
Sadrokartónové systémy. . . . . . .15
Stavebné hmoty . . . . . . . . . . . . .15
Stolárstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Sťahovanie . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Cestovné kancelárie . . . . . . .10
Chovateľské potreby. . . . . . .10
Domáce
elektrospotrebiče . . . . . . . . .10
Havarijná služba . . . . . . . . . .11
Odvoz
a likvidácia nábytku. . . . . . . .12
Odvoz a likvidácia odpadu. . . . . .12
Školstvo . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Pohrebné služby . . . . . .12 – 13
Požičovňa náradia . . . . . . . . . . .13
Predaj vína . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Pyrotechnika . . . . . . . . . . . . . . .13
Účtovníctvo. . . . . . . . . . . . . . .16
Upratovacie služby . . . . . . . . . . .16
Inštalatéri . . . . . . . . . . . . . . . .11
Internetový obchod. . . . . . . . . . .11
Reštaurácie . . . . . . . . . . . . . .13
Kaderníctvo . . . . . . . . . . . . . .11
Kvetinové výzdoby . . . . . . . . . . .11
Klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . .11
Spoločenské akcie . . . . . . . .13
Servis a otváranie trezorov . . . . .13
Svadobný veľtrh . . . . . . . . . . . . .14
Trezory . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Veterinárna klinika . . . . . . . .16
Výťahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Zabezpečovacia technika. . .17
Záhradnícke služby. . . . . . . . . . .17
Železiarstvo . . . . . . . . . . . . . .17
zbyBA .sk
u
l
s
.
w
ww
!!!
U
T
E
T
E
D
J
NÁ
•TIESŇOVÉ VOLANIA
•ZDRAVOTNÍCTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
•SÚD
SÚD | PROKURATÚRA | KATASTER
DAŇOVÝ ÚRAD | ÚRAD PRÁCE
•DAŇOVÝ
•POLÍCIA
POLÍCIA
MIESTNE ÚRADY – STAROSTA | PREDNOSTA | POSLANCI
•MIESTNE
•SLUŽBY
SLUŽBY – SERVISY | OPRAVÁRI | KADERNÍCTVA | MANIKÚRA
KOZMETIKA | OPTIKY | POŽIČOVNE
A MNOHO ĎALŠÍCH SLUŽIEB . . .
www.sluzbyBA.sk
6
OBVOD BRATISLAVA V
Miestny úrad Bratislava – Petržalka
Okresný súd Bratislava V
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
Prokofievova ulica 12, 852 38 Bratislava
Telefón:
+421-2-6381 1378, 6381 1422
e-mail: [email protected]
02/6828 6500
Polícia Bratislava V
Okresná prokuratúra Bratislava V
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
SR Bratislava 5
Námestie hraničiarov 1/b, 852 42 Bratislava
Prevencia a styk s verejnosťou:
09610 35117
e-mail: [email protected]
Prokofievova ulica 4, 851 01 Bratislava 5
Tel:
02/6381 0254
Úrad práce
Vazovová 7/A
02/57291100
Úrad justičnej a kriminálnej polície
Námestie hraničiarov 1/b
852 42 Bratislava
09610 35601
Ševčenkova ulica 32, 852 05 Bratislava
Tel.:
02/6827 2111
e-mail: [email protected]
Oddelenie dokladov odboru poriadkovej
polície OR PZ Bratislava V
Námestie hraničiarov 1/b
Cestovné doklady: 09610 35435, 09610 35436
Vodičské preukazy: 09610 35425, 09610 35426
Občianske preukazy: 09610 35415, 09610 35416
Zbrane a strelivo:
09610 35411, 09610 35412
Správa katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava
Operátor
02/2081 6800
Nemocnice
Okresný dopravný inšpektorát
Bratislava V
Námestie hraničiarov 1/b
Oddelenie dopravných nehôd:
Daňový úrad Bratislava V
Nemocnica svätého Cyrila a Metoda
Antolská 11
02/6867 1111
09610 35550
MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA
Miestny úrad Mestskej časti
Bratislava-Petržalka
Starosta
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Telefón (spojovateľka):
+421-2-68 286 500
Fax (podateľňa):
+421-2-63 814 964
e-mail: [email protected]
Podateľňa:
Informácie:
[email protected]
[email protected]
Úradné hodiny oddelení miestneho úradu:
pondelok 8,00 - 12,00
13,00 - 17,00
streda
8,00 - 12,00
13,00 - 16,30
piatok
8,00 - 12,00
Úradné hodiny podateľne miestneho úradu:
pondelok 8,00 - 17,00
utorok
8,00 - 15,30
streda
8,00 - 16,30
štvrtok
8,00 - 15,30
piatok
8,00 - 12,00
Katalóg 11/12
Ing. Vladimír Bajan
Tel.:
Fax:
+421-2-63 823 065
+421-2-63 823 908
email: [email protected]
Vedúca sekretariátu
Bc. Miloslava Podmajerská
Tel.:
+421-2-63 823 065
Tel.:
+421-2-63 835 749
email: [email protected]
Referát krízového riadenia
Karol Jelenák
Tel.:
Fax:
+421-2-68 286 830
+421-2-63 823 908
email: [email protected]
Zástupca starostu
Ing. Roman Masár
Tel.:
+421-2-68 286 863
email: [email protected]
SLUŽBY Bratislava V
7
MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA
Martin Miškov
Tel.:
Oddelenie nakladania s majetkom
+ 421-2-68 286 864
email: [email protected]
Ing. Ján Kubička
Tel.:
+421-2-68 286 846
email: [email protected]
Prednosta
Ing. Miroslav Štefánik
Tel.:
Poslanci za 1. obvod
+421-2-68 286 823
email: [email protected]
Oddelenie organizačných vecí
PhDr. Denisa Paulenová
Tel.:
+421-2-68 286 822
email: [email protected]
Oddelenie vnútornej správy a informatiky
Bc. Peter Kostka
Tel.:
+421-2-68 286 812
email: [email protected]
Oddelenie finančné
Ing. Julián Lukáček
Tel.:
+421-2-68 286 817
email: [email protected]
Oddelenie školstva, kultúry a športu
Mgr. Veronika Redechová
Tel.:
+421-2-68 286 834
email: [email protected]
Oddelenie sociálnych vecí
Mgr. Alena Halčáková
Tel.:
+421-2-68 286 855
email: [email protected]
Oddelenie bytové
Daniela Podolayová
Tel.:
+421-2-68 286 859
email: [email protected]
Oddelenie územného konania
a stavebného poriadku
Ing.arch. Alena Briganová
Tel.:
+421-2-68 286 886
email: [email protected]
Oddelenie územného rozvoja a dopravy
PhDr. František Šebej CSc.
+421-915 766 873
E-mail: [email protected]
Ing Ján Hrčka
+421-903 601 145
E-mail: [email protected]
Mgr. Zuzana Lukačková
+421-908 178 334
E-mail: [email protected]
Ing. arch. Branislav Sepši
+421-904 940 859
E-mail: [email protected]
Martin Miškov
+421-903 715 035
E-mail: [email protected]
Mgr. Daniela Lengyelová
+421-911 638 505
E-mail: [email protected]
Ing. Andrej Turzo
+421-905 477 202
E-mail: [email protected]
Poslanci - 2. Obvod
Mgr. Oliver Kríž
+421-905 682 355
E-mail: [email protected]
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá
+421-905 537 102
E-mail: [email protected]
Ing. Augustín Arnold
+421-905 772 979
E-mail: [email protected]
JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD.
+421-905 896 551
E-mail: [email protected]
Ľubomír Luhový
+421-903 256 757
E-mail: [email protected]
Poslanci 3 obvod
Ing. Milan Borguľa
+421-903 958 520
E-mail: [email protected]
Ing. arch. Zuzana Kordošová
Tel.:
+421-2-68 286 837
email: [email protected]
Mgr. Ľubica Škorvaneková
Oddelenie životného prostredia
Ing. Tomáš Fabor
Mgr. Jana Jecková
Tel.:
+421-2-68 286 851
email: [email protected]
+421-905 575 832
E-mail: [email protected]
+ 421-903 246 652
E-mail: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
8
MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA
Ing. Filip Štefanička
Ing. Juraj Klein
+421-907 711 921
E-mail: [email protected]
+421-915 791 689
E-mail: [email protected]
Ing. Alica Hájková
Mgr. Ján Bučan
+421-905 272 362
E-mail: [email protected]
+421-903 709 948
E-mail: [email protected]
Oľga Adamčiaková
Ing. Miloš Černák
+ 421-905 273 414
E-mail: [email protected]
+421-908 115 959
E-mail: [email protected]
RNDr. Gabriel Gaži
Mgr. Adrián Arpai
+421-910 671 039
E-mail: [email protected]
+421-905 666 050
E-mail: [email protected]
Ing. Vladimír Kovár PhD.
Poslanci - 4. obvod
+421-903 214 416
E-mail: [email protected]
Mgr. Ivana Antošová
+421-905 740 705
E-mail: [email protected]
Peter Hochschorner
Poslanci - 6. obvod
Mgr. Ivana Brezinská
+421-905 673 483
E-mail: [email protected]
Ing. Igor Borotovský
+421-904 625 660
E-mail: [email protected]
Ing. Roman Masár
+421-904 466 305
E-mail: [email protected]
Pavol Ružička
+421-911 313 784
E-mail: [email protected]
Poslanci - 5. obvod
PhDr. Ľudmila Farkašovská
+421-903 411 701
E-mail: [email protected]
+ 421-905 496 478
E-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Ágošton
+421-905 693 687
E-mail: [email protected]
Mgr., Ing. Michal Radosa
+421-905 706 310
E-mail: [email protected]
Ing. Bronislav Weigl:
+421-903 406 212
E-mail: [email protected]
Ing. Ľuboš Flandera
+421-905 510 241
E-mail: [email protected]
MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE
Miestny úrad MČ Bratislava - Jarovce
Miestne dane:
Palmová 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
Oskar Čižmadia
[email protected]
Stránkové hodiny
Pondelok 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Utorok
nestránkový deň
Streda
08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
08:00 - 12:00
02/6286 0010
Životné prostredie:
Dagmar Žideková
02/6286 0010
[email protected]
Matrika:
Mária Škodlerová
Starosta mestskej časti:
02/6286 0469
[email protected]
Ing. Pavel Škodler
[email protected]
Terézia Wolfová
[email protected]
Sekretariát:
Gabriela Rothová
Knižnica:
02/6286 0178
02/6286 0178
[email protected]
Katalóg 11/12
SLUŽBY Bratislava V
9
MESTSKÁ ČASŤ RUSOVCE
Miestny úrad MČ Bratislava - Rusovce
Kultúra, odd. soc. vecí
Vývojová ulica č.8, 851 10 Bratislava Rusovce
Tel.: ( ústredňa)
02/6820 7011
fax:
02/6820 7013
Mária Jajcajová
02/68207025
Personálne oddelenie a mzdy
Viera Hromádková
02/6820 7024
Sekretariát
Zuzana Červenáková
02/6820 7016
Kontrolór
Mgr. Michal Belohorec
02/6820 7020
Prednostka
PhDr. Oľga Gáfriková
02/68207029
Poslanci miestneho zastupiteľstva:
Marián Šiška
0948 759 735
[email protected]
Ekonomické oddelenie
Ing. Pavol Holúbek
02/6820 7023
Jozef Karácsony
0904 108 039
[email protected]
Podateľňa, overovanie listín a podpisov
Daniela Plišňáková
02/6820 7012
Radovan Jenčík
0907 798 307
[email protected]
Správa majetku
Ing. Pavol Suran
02/6820 7031
Ing. Róbert Kalmár
0949 808 801
[email protected]
Výstavba
Ing. Ľubomír Fajta
02/6820 7035
Ing. Katarína Winter
0907354 116
[email protected]
Výstavba a životné prostredie
Anna Gábrišová
02/6820 7030
MUDr. Michal Tulek
0903 849 436
[email protected]
Dane a poplatky
Jana Hlušeková
02/6820 7028
Matrika, ohlasovňa pobytov, rybárske
lístky, SHR
Vlasta Komorowska
Peter Golej
0948 536 367
[email protected]
František Lošonský
02/6820 7027
Školstvo
0903 209 666
[email protected]
Peter Horváth
Klára Zrneková
02/6820 7026
0905 793 537
[email protected]
MESTSKÁ ČASŤ ČUNOVO
Miestny úrad Čunovo
Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava
Tel.:
0903 808 153, 02/62 850 629
fax:
02/62 850 629
Miestny úrad tel. č.:
02/62 850 621
email: [email protected]
email: [email protected]
www.cunovo.eu
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
13.00 – 16.00 hod
Starostka:
Gabriela Ferenčáková
Tel.:
Fax:
Úradné hodiny Miestneho úradu:
Pondelok: 8.00 -12.00 hod
13.00 – 17.00 hod
Utorok: nestránkový deň
7.30 – 12.00 hod
nestránkový deň
7.30 – 13.00 hod
02/62 850 629
02/62 850 621
02/62 850 629
email: [email protected]
email: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
10
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA/AUTOMOBILY – SERVISY/UMYVÁRNE/CESTOVNÉ KANCELÁRIE
Autobusová
doprava
AUTOMOBILY
– servisy
Bezpečnostné
dvere
AUTO POLA spol. s r. o.
AUTORIZOVANÝ SERVIS VOZIDIEL HYUNDAI
●
karosárske a lakiernicke práce
● pneuservis ● geometria
Vajnorská 89
www.autopola.sk
Tel.: 02/44 46 12 90 Fax: 02/44 46 12 91
Plocha pre Vašu firmu
od 34,80 € vrátane DPH
02/55 64 14 14
[email protected]
vnútroštátna
a medzinárodná
preprava osôb
Office:
Čajková 25, 811 05 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 2 5262 0084
mob.: +421 905 628 243
+421 911 628 243
[email protected]
Umyvárne
BEZPEČNOSTNÉ
DVERE
www.eurosafe.sk
Cestovné
kancelárie
www.pressburgbus.eu
prenájom apartmánov v Chorvatsku,
skibus Bratislava – Stuhleck
www.pressburgbus.eu
viď. str. 10
Chovateľské
potreby
K r í ž n a 4 4 , B rat i s l ava
Te l. : 0 2 / 5 5 5 7 1 4 0 1 , 0 9 0 5 7 6 1 4 4 6
Po - Pi : 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 , S o : 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0
P R E D A J Ň A C H O V AT E Ľ S K Ý C H P O T R I E B
ZOO MIX
Ponúkame všetko pre akvaristiku, teraristiku,
záhradné jazierka, psov, mačky, exo tické vtáctvo, škr ečky, myši
po tkany, zajačiky, doplnky, výživa, technika, odborné rady
B rat i s l avs k á u l i c a 3 , Ve ľ k ý B i e l
Te l. : 0 2 / 6 4 4 6 3 6 5 9 , 0 9 0 5 1 6 9 2 6 7
Po - Pi : 9 . 3 0 - 1 8 . 0 0 , S o : 9 . 0 0 - 1 3 . 0 0
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: [email protected]
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: [email protected]
Ručné umývanie
a čistenie vozidiel
www.arobe.sk
www.stahovanie.eu
SŤAHOVANIE
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Autodoprava
Domáce
elektrospotrebiče
CENTROSERVIS
PREDAJ:
domácich elektrospotrebičov aj
vstavaných do kuchynských liniek
značkový SERVIS:
Whirlpool • Gorenje-Mora
Concept
AUPARK Bratislava
0908 700 004
nájdete nás
v parkovacích priestoroch
PONÚKAME:
•umývanie exteriéru
•čistenie interiéru
•tepovanie
•voskovanie a leštenie laku
Katalóg 11/12
Na programy:
A, B, C
(návšteva mechanika aj vo večerných
hodinách, alebo skoro ráno)
02/64 775 134 • 0902 818 180
www.centroservis.sk
[email protected]
SLUŽBY Bratislava V
11
HAVARIJNÁ SLUŽBA/KVETINOVÉ VÝZDOBY/KLIMATIZÁCIE/LEKÁRNE
Havarijná služba
Klimatizácie
NONSTOP – KRTKOVANIE
KLIMATIZÁCIA
VZDUCHOTECHNIKA
ODVLHČOVANIE
čistenie elektrochemickým strojom – vysokotlakovým zariadením
• čistenie kanalizácií, odtokov, drezov
• čistenie dažďových zvodov
• čistenie lapačov tukov
• TV - monitoring
• odfrézovanie usadenín a koreňov v kanalizácii
tel.: 0903 151 165
•PREDAJ
•MONTÁŽ
•SERVIS
e-mail: [email protected]
volajte non-stop 24 hodín
Inštalatéri
J. Cígera - Hronského,
Bratislava
Tel.: 0903 474 449
www.euroklimask.eu
Kaderníctvo
a nechtové štúdio
viď. str. 17
Internetový
obchod
www.ecandyd.sk
Import – export
Čokoláda, alove vera, energy
drinky, cider, cafe, kaviarenský
a reštauračný sortiment.
Najlepšie ceny iba u nás!!!
Kvetinové výzdoby
PRVÁ
B R AT I S L A V S K Á
POHREBNÁ
OBJEDNÁVKY:
0948 155 155,
0902 406 636,
02/68 286 454
MAIL:
[email protected]
viď.
2 str.
viĊ.
str obálky
XXX
Kotly – kotolne
Kaderníctvo Lady Studio
Vám ponúka kompletnú
paletu služieb pre Vašu krásu.
Navštívte nás a my Vám
zmeníme imidž.
V ponuke Lady Studio nájdete
kadernícke služby,
kozmetický salón,
nechtové štúdio
a predľžovanie vlasov.
Lekárne
Lady Salón
ponúka svojim zákazníčkam
nechtový dizajn.
•gelové nechty • dolievka
•parafinový zábal
•manikúra
•japonská manikúra
•samostatné zdobenie
Šustekova 4
851 05 Bratislava
Tel.: 0949 786 687
[email protected]
www.ladystudio.sk
LEKÁREŇ
MANDRAGORA
- výdaj a príprava
liekov
- homeopatické
liečivé prípravky
- veterinárne prípravky
- prípravky dentálnej
hygieny
- liečebná kozmetika
- zdravotnícke pomôcky
- doplnky zdravej výživy
Fedinova 9, 851 01 Bratislava
Tel./Fax: +421 2 6382 9997, +421 2 6381 0135
Zdravotnícke pomôcky: +421 2 6353 1831
e-mail: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
LEŠENIE/MOTOCYKLE/ODVOZ A LIKVIDÁCIA NÁBYTKU/POHREBNÍCTVO
Lešenie
Prenájom
debnenia
a lešenia.
TEBAU, spol. s r.o., Bojnická 18/C,
831 04 Bratislava, tel. 02/49 68 39 00-2
Motocykle
MOTOCYKLE
Royal Enfield
www.motolegend.sk
0904 941 534
www.tebau.sk
Katalóg SLUŽBY BA 2011.
Modelárstvo
– modely
MODELY
predaj - výkup
Lazaretská 11
Otvorené: Po-Pia: 10:00 – 18.00
Tel.: 0903 381 256
e-mail: [email protected]
www.automodely.sk
Odvoz a likvidácia
nábytku
SŤAHOVANIE
Platnosť: do 31. 12. 2011.
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Kupón na zľavu 10%.
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: [email protected]
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: [email protected]
www.stahovanie.eu
12
ODVOZ
A LIKVIDÁCIA
ODPADU
✓ Odvoz a uskladnenie
odpadov
✓ Výkup železa a farebných
kovov
✓ Autorizovaný zber
a spracovanie autovrakov
✓ Demontáž, rozpaľovanie
technologických zariadení
✓ Demolačné a búracie práce
✓ Autodoprava, preprava VZV
a UNC
www.p-k.sk
Prevádzka:
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/44460089
mob.: 9011 289 790
Pohrebná služba - PRVÁ BRATISLAVSKÁ POHREBNÁ
Zabezpeþujeme komplexné vybavenie
pietneho aktu vrátane termínu (deĖ
sme zmluvným
partnerom s Lyoness
konania obradu).
Vybavenie matriþných dokladov, v prípade potreby aj do 24 hodín od zadania
objednávky.
Mimoriadne profesionálna úprava
zosnulých.
Viazanie vencov, ikebán, kytíc a rôznych iných kvetinových darov zo živých
NONSTOP MOBIL:
Prvá
aj umelých kvetín.
0948 155 155
Bratislavská
Kvetinové dary zhotovujeme podĐa
0902 406 636
Pohrebná
predstáv a želaní objednávateĐa.
V ponuke máme viac ako 70 druhov rakiev, vrátane rôznych iných smútoþných potrieb.
Vývozy zosnulých z bytov.
Po dohode s objednávateĐom sme schopní zabezpeþiĢ komplexný obrad v mieste trvalého pobytu objednávateĐa. Nie je nutná osobná návšteva objednávateĐa v kancelarii PS.
Sme tu pre Vás už dve desaĨroĀia!
Kutlíkova 17, BA 5 (budova Technopolu), tel.: 02/6828 6454,
e-mail: [email protected], [email protected] www.pohrebnasluzba-bratislava.sk
Z Ĕ AVA 1 5 % N A V Š E T K Y TOVA RY A S LU Ž B Y
Katalóg 11/12
SLUŽBY Bratislava V
POŽIČOVŇA NÁRADIA/PREDAJ VÍNA/REŠTAURÁCIE/SPOLOČENSKÉ AKCIE
Pohrebníctvo
Predaj vína
PREDAJ VÍN - VYNIKAJÚCE CENY!!
PD - Bratislava
Vinohrady,
OTVARACIE HODINY
Po - Pia: 8:00 - 16:30 Račianska 151, BA,
0903 47 47 42
So: 8:00 - 12:00
www.pdvinohrady.sk
Pyrotechnika
PRVÁ
B R AT I S L A V S K Á
POHREBNÁ
OBJEDNÁVKY:
0948 155 155,
0902 406 636,
02/68 286 454
Výroba a realizácia
ohňostrojov
Predaj zábavnej
pyrotechniky
MAIL:
[email protected]
viĊ.
str XXX
viď.
2 str.
obálky
Jozef Kašák
Požičovňa
náradia
Kadnárova 56, 831 55 Bratislava
13
RUBIKON
pohostinstvo a bufet
•Posedenie
na letnej terase
•Živá hudba
– piatok – sobota
•Grilované špeciality
•Podávanie
hotových jedál
•Možnosť usporadúvať
rodinné a firemné
oslavy
Prídťe a navštívte
Nás
– tešíme sa na Vás
Dopravná 5, Východné - Rendez
Bratislava
Tel.: 02/4488 1330
[email protected]
Spoločenské akcie
Tel./fax: +421 2 44 88 29 67
REŠTAURÁCIA
Mobil: 0903 430 498
Internetový predaj náradia
e-mail: [email protected]
Žitná 50, Bratislava - Rača
Tel.: 02/4487 1170
0915 779 419, 0905 501 856
www.madmat.sk, [email protected]
www.kasakjozef.szm.sk
Reštaurácie
Rezervácie:
e-mail: [email protected]
Mob.:
0918 187 689, 0908 122 122
www.route69.sk
Servis a otváranie
trezorov
www.sluzbyBA.sk
miesto pre Váš baner
Mito, s.r.o.
Šancová 90, 831 04 Bratislava
prenájom zariadení si je nutné
dohodnúť na mobilnom čísle
0905 569 123
e-mail: [email protected]
DONÁŠKA
ČERSTVEJ PIZZE A JEDÁL
0903 860 757, 0903 414 559
0907 044 676, 0907 614 300
SERVIS
TREZOROV
Trebišovská 3, Bratislava
(objekt Vihorlat)
02/4342 7395
www.eurosafe.sk
www.sluzbyBA.sk
14
Katalóg 11/12
SVADOBNÝ VEĽTRH
SLUŽBY Bratislava V
STAVEBNÍCTVO
Sadrokartónové
systémy
Stolárstvo
VÝROBA NÁBYTKU
NA MIERU
ZAMERANIE – VÝROBA – DOVOZ – MONTÁŽ
Ing. Štefan Repáň
– ERGO
Dodávka a montáž
sadrokartónového
systému
Bebravská 8
821 07 Bratislava
mobil: 0903 436 747
e-mail:
[email protected]
PODĽA VAŠEJ POŽIADAVKY VÁM VYROBÍME
NA MIERU
•kuchynské linky
•vstavané šatníkové skrine
•predsiene
•študentské izby
•schody a dvere
•kúpeľňový, kancelársky
a hotelový nábytok
•zariadenie barov a reštaurácií
•a iné atypické výrobky podľa
Vášho želania
PREVÁDZKA:
Hospodárska 9 roľnícke družstvo,
Bratislava - Vajnory
0905 628 204, 0948 808 066
www.drevomade.sk
www.stolarstvo.net
Sťahovanie
www.sluzbyBA.sk
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603, e-mail: kosice@lobo.sk
15
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433, e-mail: info@stahovanie.eu
®
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie • sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku • balenie a skladovanie nábytku
Stavebné hmoty
SŤAHOVANIE A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Stredisko kultúry
www.stahovanie.eu
w
ww.stahovanie.eu
STREDISKO KULTÚRY/STAVEBNÍCTVO – SADROKARTÓNOVÉ SYSTÉMY/STOLÁRSTVO
16
ŠKOLSTVO/TREZORY/ÚČTOVNÍCTVO/VETERINÁRNA KLINIKA/VÝŤAHY
Školstvo
Súkromná
stredná pedagogická
škola
Bieloruská č. 1
821 06 Bratislava
tel.: 0903 449 820, 02/45246141
e-mail: ssps.straskova@gmail.com
www.sspsba.sk
Účtovníctvo
Veterinárna
klinika
MOND Slovakia, s.r.o.
Firma s viacročnými
skúsenosťami kompletne
spracuje účtovníctvo
a mzdy pre fyzické
aj právnické osoby.
kontakt: 0915
740 913
Rustaveliho 11 Bratislava – Rača
44 88 24 65 mobil: 0917 854 525
www.zverland.sk
7 649 6 učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo
práca s deťmi predškolského veku
tel.: 02
7 662 6 animátor voľného času
animačná a manažérska práca
v kultúre a cestovnom ruchu
Výťahy
zverland_42x45.indd 1
7 518 7 špeciálna pedagogika
pre absolventov pedagogických
škôl a akadémií
uplatnenie – ústavy sociálnej starostlivosti
pre deti mentálne, telesne
a zmyslovo postihnuté
i s poruchami správania
Trezory
8.3.2010 20:12:38
METALLIFT
Upratovacie služby
MOND Slovakia, s.r.o.
Poupratujeme
Vaše kancelárie, byty, domy.
Tel.: 0915
740 913
spol. s r.o.
Nezábudková 14 , 821 01 Bratislava
opravy
generálne opravy • montáže
servis • údržba
revízie a poradenstvo výťahov
mobil: . . . . . . . . 0905 408 198
tel./fax: . . . . . . . . 02/444 57 580
bucsek@mail.t-com.sk
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
Smrečianska 43 • Bratislava
tel.: 02/ 5262 3685
eurosafe@eurosafe.sk
www.eurosafe.sk
Katalóg 11/12
SLUŽBY Bratislava V
ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA/ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY/ŽELEZIARSTVO
Zabezpečovacia
technika
ŽELEZIARSTVO - IVO
Spojovací
a vodoinštalačný
materiál
◆ Vodovodné batérie
◆ Náradie
◆ Farby
◆ Elektro
◆ Domáce potreby
◆
TREZORY
DVERE
FÓLIE
F
www.eurosafe.sk
f
Záhradnícke
služby
Mobil: 0905 525 397
Seberíniho 13
821 03 Bratislava
METALMEDIA
ŽELEZIARSTVO
•orezávanie a výrub
stromov
•štiepkovanie konárov
•frézovanie pňov
•odvoz odpadu
zo zelene
•práce vo výškach
Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava
Tel.: 02/6544 3400
Fax: 02/6544 3401
Mobil: 0905 268 078
e-mail: rondosro@stonline.sk
www.rondo.sk
Železiarstvo
Železiarstvo
Pri bielom kríži 8
(budova COLOR centra,
oproti Palme)
Tel.: 02/4437 1265
uklinca@gmail.com
www.uklinca.sk
METALMEDIA, s.r.o.
Mierová 54,
821 05 Bratislava
Tel.: 02/4341 3027
Mobil: 0907 724 202
www.sluzbyBA.sk
17
18
INZERCIA
Miletičová 1, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: office@orangeagency.sk
Vydavateľstvo
Reklamná agentúra
Grafické
fické štúdio
iareň
Tlačiareň
V cene je zahrnuté:
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu do firmy
a to všetko s úsmevom . . .
Katalóg 11/12
SLUŽBY Bratislava V
e
dem mov!
í
r
P
do
ás
V
pre
OSOBNÁ PREPRAVA
opatrovateliek do Rakúska
Pravidelné odchody: pondelok a streda
odchádza sa z Bratislavy o 5.00 hod., príchod okolo 20.00 hod.
BRATISLAVA • Wien • Stockerau • Krems • Sankt Pölten • Melk
• Ybbs an der Donau • Amstetten • Steyr • Enns • Linz • Traun
• Wels • Eferding • Sattledt • Gmunden • Vorchdorf • Spanswag
• Salzburg • Kufstein • Wörgl • INNSBRUCK
a okolie týchto miest
Cena za km 0,12 €
BRATISLAVA
S. PÖLTEN
KREMS
LINZ
GMUNDEN
SALZBURG
INNSBRUCK
18 €
19 €
32 €
38 €
46 €
68 €
Minimálna cena za prepravu 30 €
Pravidelné odchody: utorok a štvrtok
odchádza sa z Bratislavy o 5.00 hod., príchod okolo 17.00 hod.
BRATISLAVA • Wien • Wiener Neustadt • Neunkirchen • Hartberg
• Pöllau • Gleisdorf • Köflach • Graz • Wolfsberg • Sankt Andrä
• Völkermarkt • Klagenfurt • Wernberg • VILLACH
a okolie týchto miest
Cena za km 0,12 €
BRATISLAVA
WIENER
NEUSTADT
PÖLLAU
GRAZ
KÖFLACH
KLAGENFURT
VILLACH
16 €
26 €
32 €
36 €
47 €
52 €
Minimálna cena za prepravu 30 €
Trasu a čas odchodu ešte možeme prispôsobiť podľa potreby.
Peňažný doklad, poistenie sedadiel, denná tlač a občerstvenie (káva, čaj, minerálka) samozrejmosťou.
Zľava 10% pre cestujúceho, ktorý sprostredkuje vyťaženie vozidla aj na spiatočnú cestu.
Viac informácii na tel. č. 0910 911 915 alebo e-mail: punkt@chello.sk
BRATISLAVA
BRATISLAVA
KOŠICE
VIEDEŇ
BUDAPEŠŤ
BRNO
OSTRAVA
PRAHA
MNÍCHOV
15 €
350 €
35 €
180 €
100 €
180 €
300 €
450 €
I., II., III., IV., V.
Petržalka
Jarovce
Rusovce
Čunovo
www.sluzbyBA.sk
INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH BRATISLAVA V
w
•TIESŇOVÉ VOLANIA
•ZDRAVOTNÍCTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
SÚD | PROKURATÚRA | KATASTER
•SÚD
•DAŇOVÝ
DAŇOVÝ ÚRAD | ÚRAD PRÁCE
POLÍCIA
•POLÍCIA
MIESTNE ÚRADY – STAROSTA | PREDNOSTA | POSLANCI
•MIESTNE
•SLUŽBY
SLUŽBY – SERVISY | OPRAVÁRI | KADERNÍCTVA | MANIKÚRA
KOZMETIKA | OPTIKY | POŽIČOVNE
A MNOHO ĎALŠÍCH SLUŽIEB . . .
A .s k
B
y
b
z
lu
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
Download

Katalóg 2011/2012 - Služby Bratislava