Katalóg 2011/2012
I., II., III., IV., V.
Staré mesto
BRATISLAVA I
w
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
yB A .s k
b
z
u
l
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
✓ Odvoz a uskladnenie odpadov
✓ Výkup železa a farebných kovov
✓ Autorizovaný zbera spracovanie autovrakov
✓ Demontáž, rozpaľovanie technologických
zariadení
✓ Demolačné a búracie práce
✓ Autodoprava, preprava VZV a UNC
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
02/4446 0089, 0911 289 790
www.p-k.sk
viď. str. 10
strana X15
strana
Pohrebná služba - PRVÁ BRATISLAVSKÁ POHREBNÁ
Zabezpeþujeme komplexné vybavenie
pietneho aktu vrátane termínu (deĖ
sme zmluvným
partnerom s Lyoness
konania obradu).
Vybavenie matriþných dokladov, v prípade potreby aj do 24 hodín od zadania
objednávky.
Mimoriadne profesionálna úprava
zosnulých.
Viazanie vencov, ikebán, kytíc a rôznych iných kvetinových darov zo živých
NONSTOP MOBIL:
Prvá
aj umelých kvetín.
0948 155 155
Bratislavská
Kvetinové dary zhotovujeme podĐa
0902 406 636
Pohrebná
predstáv a želaní objednávateĐa.
V ponuke máme viac ako 70 druhov rakiev, vrátane rôznych iných smútoþných potrieb.
Vývozy zosnulých z bytov.
Po dohode s objednávateĐom sme schopní zabezpeþiĢ komplexný obrad v mieste trvalého pobytu objednávateĐa. Nie je nutná osobná návšteva objednávateĐa v kancelarii PS.
Sme tu pre Vás už dve desaĨroĀia!
Kutlíkova 17, BA 5 (budova Technopolu), tel.: 02/6828 6454,
e-mail: [email protected], [email protected] www.pohrebnasluzba-bratislava.sk
Z Ĕ AVA 1 5 % N A V Š E T K Y TOVA RY A S LU Ž B Y
S cestovným poistením od Európskej
cestovnej poisťovne získate okrem
iného:
Kdekoľvek nás potrebujete,
stojíme pri vás.
•
poistenie všetkých bežných
športov vrátane vodného lyžovania,
potápania, raftingu, trekingu,
snoubordingu, skialpinizmu
a horolezectva bez príplatku,
•
poistenie liečebných nákladov
až do výšky 200 000 EUR vrátane
pátrania a záchrany na vode
a v horách,
•
poistenie storna/nevyčerpania
služieb bez obmedzenia
a spoluúčasti,
•
rýchlu a efektívnu pomoc
v 220 krajinách sveta,
•
a veľa ďalších príjemných
prekvapení!
www.europska.sk
INFOLINKA: (02) 54 41 77 04
3
TIESŇOVÉ VOLANIA/OBSAH
SOS
112
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
155
16 155
HASIČI
POLÍCIA
150
158
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
Pohotovostná stomatologická, Drieňová 38
Pohotovostná ambulancia dospelí, Ružinovská 10
Pohotovostná ambulancia deti, Limbová 1
Lekárne – stála pohotovostná služba, Ružinovská 12
LINKA ZÁCHRANY
Lekár radí ako poskytnúť prvú pomoc
LINKA DÔVERY
Pre toxikomanov
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Linka detskej istoty UNICEF – bezplatná linka
Centrum NÁDEJE
Ministerstvo vnútra SR nonstop
Pomoc pre týrané matky s deťmi
Liga proti rakovine
Prevencie HIV/AIDS
ELEKTRINA
VEREJNÉ OSVETLENIE
PLYN
VODÁRNE
Dispečing verejného vodovodu
Hlásenie porúch verejnej kanalizačnej siete
ODŤAHOVÁ SLUŽBA A CESTNÁ DOPRAVA
Žltý anjel nonstop
NAMK
INFORMAČNÉ SLUŽBY
Letisko BA – centrálna informačná služba
Informácie – vlaky, autobusy, PSČ, stránkové hodiny úradov,
turistické informácie
Odvoz a likvidácia odpadu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sloboda zvierat – útulok
NON Stop zámočnícka služba – núdzové otváranie dverí, zámkov
Inštalatéri nonstop – kanalizácia, voda, kúrenie, elektrina
02/4342 3433
02/4827 9257
02/5937 1111
02/4821 1011
0850/111 313
02/5477 6379
02/5341 7464
116 111
02/6224 9914
02/5557 1110
02/6241 0469
02/5292 1735
02/5936 9174
0850 111 555
02/6381 0151
0850 111 727
0800 121 333
0800 121 333
18 124
18 123
02/4857 3353
02/5443 3715
02/5011 0110
16 186
16 187
0905 595 400
0903 414 122
MESTSKÁ
POLÍCIA
159
OBSAH
TIESŇOVÉ VOLANIA . . . . . . . . . 3
INZERCIA . . . . . . . . . . . . . . 4, 18
ZOZNAM RUBRIK. . . . . . . . . . . 5
Mestská časť
Obvod Bratislava I . . . . . . . . . . 6
Polícia BA I,
Daňový úrad BA I,
Okresná prokuratúra BA I,
Okresný súd BA I,
Katastrálny úrad
RUBRIKY . . . . . . . . . . . 7 – 17
Vážení čitatelia,
Vydavateľstvo Orange agency s. r. o.,
Vám prináša tretí ročník Katalóg SLUŽBY
Bratislava I. na rok 2011/2012.
V roku 2010 sme vydali ročenky SLUŽBY BA vo všetkých bratislavských obvodoch. Novinka bolo vydanie DIENSTE KATALOG, v nemeckom jazyku distribuovaný
rakúskou poštou v okolí Bratislavy na území Rakúska.
Našim zámerom zostáva vytváranie Katalógov SLUZBY BA a DIENSTE, ktoré sú
nápomocné obyvateľom pri hľadaní služieb v mieste ich bydliska alebo pracoviska a to nielen v Bratislave ale aj v susednom Rakúsku.
Katalóg má svoju internetovú doménu
www.sluzbyBA.sk,
www.sluzbySK.sk,
www.dienste.sk
kde si môžete vyhľadať služby podľa
Vášho obvodu alebo z celej Bratislavy zo
všetkých katalógov. V tlačenej podobe je
katalóg doručovaný zdarma do poštových
schránok obyvateľov a firiem podľa obvodov a najdete ho aj na každej pošte v obvode Bratislava I.
Kolektív
ORANGE AGENCY s. r. o.
KATALÓG SLUŽBY BRATISLAVA I. Vydavateľ Orange agency, s.r.o., Miletičová 1, 821 08 Bratislava,
Tel.: 02/55 64 14 14, e-mail: [email protected] Tlačený náklad 45 000 ks. Distribúcia do poštových schránok domácností, firiem
a P.O.Box-ov v obvode Bratislava I. bezplatne. Distribúcia Slovenská pošta – poštoví doručovatelia. Platnosť vydania do 30. 11. 2012.
www.sluzbyBA.sk
4
Katalóg 11/12
INZERCIA
SLUŽBY Bratislava I
5
ZOZNAM RUBRÍK
Autobusová doprava . . . . . . . .7
Autodoprava. . . . . . . . . . . . . . . . .7
Automobily – autosklá. . . . . . . . . .7
Automobily – servisy. . . . . . . . . . .7
Automobily – umyvárne. . . . . . . . .7
Autoškoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Kvetinové výzdoby . . . . . . . . . . . .9
Kotly - kotolne . . . . . . . . . . . . . . .9
Bezpečnostné služby . . . . . . .7
Bezpečnostné dvere. . . . . . . .7 – 8
Bicykle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Masáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Meracia technika . . . . . . . . . . . . .9
Metrový textil . . . . . . . . . . . . . . .10
Modelárstvo
– modely . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Motocykle . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Cestovné kancelárie . . . . . . . .8
Lekárne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Lešenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Čalúnnictvo. . . . . . . . . . . . . . . .8
Servis
a otváranie trezorov . . . .12, 15
Starožitné hodiny . . . . . . . . . . . .12
Sťahovanie . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Starožitnosti . . . . . . . . . . . . . . . .13
Svadobný veľtrh . . . . . . . . . .13, 14
Svietidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
STAVEBNÍCTVO . . . . . . . . . . .13
Sadrokartónové systémy. . . . . . .13
Okná a dvere . . . . . . . . . . . . . . .13
Stavba, dom, byt . . . . . . . . . . . .13
Stavebné firmy . . . . . . . . . . . . . .13
Stolárstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nábytok . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Hračky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Havarijná služba . . . . . . . . . . . . . .8
Hodinárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Chovateľské potreby. . . . . . . .8
Domáce
elektrospotrebiče . . . . . . . . . .8
Elektroinštalácie . . . . . . . . . . .8
Inštalatéri . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Internetový obchod. . . . . . . . . . . .8
Jazykové kurzy. . . . . . . . . . . . .9
Kaderníctvo . . . . . . . . . . . . . . .9
Školstvo . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Očná ambulancia. . . . . . . . . .10
Očná optika . . . . . . . . . . . . . . . .10
Odvoz
a likvidácia odpadu . . . . . . . . . . .10
Odevy – opravy . . . . . . . . . . . . .10
Odvoz a likvidácia nábytku . . . . .10
Ohrievače vody . . . . . . . . . . . . .10
Pedikúra . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Pekárne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Potraviny . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Pohrebná služba. . . . . . . . . . . . .11
Požičovňa náradia . . . . . . . . . . .12
Preklady. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Pyrotechnika . . . . . . . . . . . . . . .12
Textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Umenie . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Účtovníctvo . . . . . . . . . . . . .15, 17
Upratovacie služby . . . . . . . . . . .15
Veterinárna ambulancia . . . .15
Veterinárna klinika . . . . . . . . . . .16
Výťahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Zabezpečovacia technika. . .16
Záhradnícke služby. . . . . . . . . . .16
Záložňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Železiarstvo . . . . . . . . . . . . . .16
zbyBA .sk
u
l
s
.
w
ww
!!!
U
T
E
T
E
D
J
NÁ
•TIESŇOVÉ VOLANIA
•ZDRAVOTNÍCTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
SÚD | PROKURATÚRA | KATASTER
•SÚD
DAŇOVÝ ÚRAD | ÚRAD PRÁCE
•DAŇOVÝ
•POLÍCIA
POLÍCIA
MIESTNE ÚRADY – STAROSTA | PREDNOSTA | POSLANCI
•MIESTNE
•SLUŽBY
SLUŽBY – SERVISY | OPRAVÁRI | KADERNÍCTVA | MANIKÚRA
KOZMETIKA | OPTIKY | POŽIČOVNE
A MNOHO ĎALŠÍCH SLUŽIEB . . .
www.sluzbyBA.sk
6
OBVOD BRATISLAVA I
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Bratislave I
Sasinkova 23, 812 13 Bratislava
Tel.:
09610 31101
Mestská polícia
Gunduličova 10
54 418 220 – 23
Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka ulica 10
812 44 Bratislava - Staré Mesto
Tel.:
02/5011 8111
e-mail: [email protected]
Podateľňa (návrhy, žaloby)
e-mail: [email protected]
Informačné centrum
(nahliadanie do spisov)
Tel.:
02/50 118 514
Okresná prokuratúra Bratislava 1
Kvetná ulica 13, 820 05 Bratislava 2
P.O. Box 65
Tel.:
02/5556 6418-9
Úrad práce BA
Vazovova 7a
Tel.:
2044 3862
Daňový úrad Bratislava 1
Radlinského ulica 37, 817 89 Bratislava
P.O.Box 89
Tel.:
02/5737 8111
e-mail: [email protected]
Správa katastra pre hlavné
mesto SR Bratislavu
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2
Tel.:
2081 6800
e-mail:
[email protected]
www.kataster.skgeodesy.sk
Lekárska služba prvej pomoci
pre dospelých
Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10,
821 01 Bratislava
02/4827 9257
Vajanského nábr. 3
Tel.:
Mýtna 5, Bratislava
spojovateľ
02/5924 6111
www.staremesto.sk
Matrika
Vajanského nábr. 3
e-mail: [email protected]
Telefonické spojenia:
vedúca matriky
02/592-46-429
sústredená matrika (rodná, sobášna,
úmrtia)
02/592 46 431, 432, 434
archívne doklady
02/592 46 432
overovanie
02/592 46 419
Tel.:
02/577 86 111
Obvodné oddelenie
PZ Staré Mesto - východ
Sasinková 23,
Tel.:
09610 31905
02/5292 1476
Obvodné oddelenie
PZ Staré Mesto - západ
Lermontovová 1
Tel.:
09610 31805
Obvodné oddelenie
PZ Staré Mesto - stred
Obchodná 52
Tel.:
Ohlasovna pobytu
02/59 246 424, 425
09610 31705
02/5273 3817
Starostka
Slavomír FREŠO
PhDr. Tatiana Rosová,
Tel.:
02/5924 6277
email: [email protected]
0903 549 119
email: [email protected]
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
0905 428 444
email: [email protected]
PhDr. Štefan HOLČÍK
5441 53 07, 0902 163 045
email: [email protected]
Ing. Ján KRTA
0904 991 446
email: [email protected]
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
0903 860 646
email: [email protected]
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
email: [email protected]
5443 34 97, 0903 059 223
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
0903 765 890
email: [email protected]
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
0910 901 207
email: [email protected]
Soňa PÁRNICKÁ
5249 83 79, 0903 846 193
email: [email protected]
Ing. Kamil PROCHÁZKA
0903 710 888
email: [email protected]
Poslanci
staré mesto
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
0911 316 146
email: [email protected]
Ing. Pavol BAXA
0903 758 985
email:[email protected]
Ing. Martin BORGUĽA
0905 803 527
email: [email protected]
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
5441 93 34, 0905 412 337
email: [email protected]
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
0905 758 448
email: [email protected]
RNDr. Marta ČERNÁ
0905 371 436, 5477 14 36
email: [email protected]
Miloš DOMORÁK
0903 925 864
email: [email protected]
Lekárska služba prvej pomoci
pre deti a dorast
DFNsP Limbová 1, Kramáre
02/5937 1111
Lekárska služba prvej pomoci
stomatologická
Drieňová 38
Poliklinika
Miestny úrad
Bratislava-Staré Mesto
V.
I., IV.,
I., II., II
BA .sk
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Operátor
02/5931 2111
luzby
www.s
Obvodný úrad Bratislava
www.sluzbyBA.sk
náš team
pracuje pre Vaše zviditeľnenie
02/4342 3433
Katalóg 11/12
SLUŽBY Bratislava I
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA/UMYVÁRNE/AUTOŠKOLY/BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Automobily
– servisy
Autobusová
doprava
Autoškoly
AUTO POLA spol. s r. o.
AUTORIZOVANÝ SERVIS VOZIDIEL HYUNDAI
●
karosárske a lakiernicke práce
● pneuservis ● geometria
Vajnorská 89
www.autopola.sk
Tel.: 02/44 46 12 90 Fax: 02/44 46 12 91
Umyvárne
vnútroštátna
a medzinárodná
preprava osôb
Ručné umývanie
a čistenie vozidiel
www.arobe.sk
Poskytujeme:
Strážnu službu•Pult centralizovanej ochrany
Na programy:
A, B, C
PONÚKAME:
•umývanie exteriéru
•čistenie interiéru
•tepovanie
•voskovanie a leštenie laku
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Tel.: 02/207 417 16
Mobil: 0904 616 184
e-mail: [email protected]
www.japsecurity.sk
Bezpečnostné
dvere
www.sluzbyBA.sk
miesto pre Váš baner
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: [email protected]
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: [email protected]
www.stahovanie.eu
SŤAHOVANIE
Pavol ŽIFČÁK
www.autoskolafortuna.sk
• Kurzy na skupinu „B“
• Kondičné jazdy (aj na vašom vozidle)
• Školenie vodičov
•Vyučujeme defenzívnu jazdu!
AUPARK Bratislava
nájdete nás
v parkovacích priestoroch
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/43 42 15 00, Mobil: 0905 328 799
Bezpečnostné
služby
0908 700 004
Autodoprava
ÍME
NAUČÉHO
KAŽD
Spoje MHD: trolejbus č. 205, 212, 201, 209
električky: 8, 9, 14
Office:
Čajková 25, 811 05 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 2 5262 0084
mob.: +421 905 628 243
+421 911 628 243
[email protected]
www.pressburgbus.eu
7
BEZPEČNOSTNÉ
DVERE
www.eurosafe.sk
Autosklá
Vajnorská 93, 831 04 Bratislava
www.autosklo.sk
0800 108 109
Plocha pre Vašu firmu
od 34,80 € vrátane DPH
02/55 64 14 14
[email protected]
www.sluzbyBA.sk
8
BICYKLE/HRAČKY/DOMÁCE ELEKTROSPOTREBIČE/INŠTALATÉRI
www.lock.sk
Domáce
elektrospotrebiče
...a ste v bezpečí
CENTROSERVIS
•Bezpečnostné dvere
•Trezory
PREDAJ:
domácich elektrospotrebičov aj
vstavaných do kuchynských liniek
značkový SERVIS:
Whirlpool • Gorenje-Mora
Concept
zámky – vložky – kovania
NON-STOP servis
a núdzové otváranie dverí
0905 754 798
(návšteva mechanika aj vo večerných
hodinách, alebo skoro ráno)
02/64 775 134 • 0902 818 180
Bicykle
www.centroservis.sk
[email protected]
BICYKLE
Peter Privara
Elektroinštalácie
NÁJDETE NÁS NA NOVEJ ADRESE
Zoltán TÓTH
www.bicykle-pp.sk
KOLOSEO
Tomášikova 50/B, Bratislava
02/2075 2727, 0903 696 997
Cestovné kancelárie
Chovateľské
potreby
K r í ž n a 4 4 , B rat i s l ava
Te l. : 0 2 / 5 5 5 7 1 4 0 1 , 0 9 0 5 7 6 1 4 4 6
Po - Pi : 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 , S o : 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0
P R E D A J Ň A C H O V AT E Ľ S K Ý C H P O T R I E B
ZOO MIX
Ponúkame všetko pre akvaristiku, teraristiku,
záhradné jazierka, psov, mačky, exo tické vtáctvo, škr ečky, myši
po tkany, zajačiky, doplnky, výživa, technika, odborné rady
B rat i s l avs k á u l i c a 3 , Ve ľ k ý B i e l
Te l. : 0 2 / 6 4 4 6 3 6 5 9 , 0 9 0 5 1 6 9 2 6 7
Po - Pi : 9 . 3 0 - 1 8 . 0 0 , S o : 9 . 0 0 - 1 3 . 0 0
RTWCHOVATEĽSKÉ
POTREBY
Otváracia doba:
Po – Pia: 10.00 – 18.00; So: 9.00 – 12.00
Moyzesova 6, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5443 2788
Mobil: 0905 442 367
ROZVOZ KRMÍV V RÁMCI BRATISLAVY
ZDARMA
Inštalatéri
•elektroinštalačné práce
•revízie, nákup a predaj
•parkety a podlahy
Tel.: 0911 444 120
e-mail: [email protected]
prenájom apartmánov v Chorvatsku,
skibus Bratislava – Stuhleck
www.pressburgbus.eu
Hodinárstvo
viď. str. 7
viď. str. 16
Čalúnnictvo
ČALÚNNICTVO
www.sluzbyBA.sk
Hanácka 2, 821 04 Bratislava
miesto pre Váš baner
02/4342 2281
0903 392 185
Havarijná služba
Hračky
NONSTOP – KRTKOVANIE
čistenie elektrochemickým strojom – vysokotlakovým zariadením
Pozývame Vás do novootvorenej
predajne na Grösslingovej 11, BA I
00
00
Po – Pi 11. – 18.
Kompletný sortiment
• čistenie kanalizácií, odtokov, drezov
• čistenie dažďových zvodov
• čistenie lapačov tukov
• TV - monitoring
• odfrézovanie usadenín a koreňov v kanalizácii
tel.: 0903 151 165
mob.: 0910 901 940
www.lega-pp.sk
Katalóg 11/12
e-mail: [email protected]
volajte non-stop 24 hodín
Internetový
obchod
www.ecandyd.sk
Import – export
Čokoláda, aloe vera, energy
drinky, cider, cafe, kaviarenský
a reštauračný sortiment.
Najlepšie ceny iba u nás!!!
SLUŽBY Bratislava I
JAZYKOVÉ KURZY/KVETINOVÉ VÝZDOBY/KOTLY - KOTOLNE/LEKÁRNE/MASÁŽE
Jazykové kurzy
9
Kotly – kotolne
INTERLINGUA, jazykový klub 74
Jazykové kurzy pre firmy a verejnosť
- podľa vašich predstáv
Buďte v kurze! V našom klube na Dunajskej 29
v Bratislave alebo vo Vašich priestoroch.
Tel.: 0908 956 573, 0915 847 469
e-mail: [email protected] www.interlingua74.sk
Kaderníctvo
Kamila Remžová
mobil
J. C. Hronského 18
š
kaderníctvo dámske ● pánske ● detské
vlasová kozmetika MATRIX
d
i
o
A H A
š t ú d i o
( +421 911 440 554
( +421 908 891 791
e-mail:[email protected]
Salón ROSE 3 naj...
●
ú
masáže a telové ošetrenia
0903 329 799
●
t
Lekárne
www.aha-studio.sk
KADERNÍCTVO - PEDIKÚRA
VO DVORE
Rajská 21, 811 08 Bratislava
Kaderníctvo: 0904 454 352
0905 506 934
Pedikúra:
0908 129 188
Klimatizácie
KLIMATIZÁCIA
VZDUCHOTECHNIKA
ODVLHČOVANIE
•PREDAJ
•MONTÁŽ
•SERVIS
J. Cíg
Cígera - Hronského,
Bratislava
Tel.: 0903 474 449
www.euroklimask.eu
Kvetinové výzdoby
PRVÁ
B R AT I S L A V S K Á
POHREBNÁ
OBJEDNÁVKY:
0948 155 155,
0902 406 636,
02/68 286 454
Lekáreň CALENDULA
Dunajská 13, 814 84 Bratislava
(vchod z Rajskej)
02/5263 6604
Tel.:
Otváracie hodiny:
Po – Pia: 8.00 – 17.00
Lešenie
Prenájom
debnenia
a lešenia.
TEBAU, spol. s r.o., Bojnická 18/C,
831 04 Bratislava, tel. 02/49 68 39 00-2
www.tebau.sk
Kupón na zľavu 10%.
Platnosť: do 31. 12. 2011.
Katalóg SLUŽBY BA 2011.
Masáže
MAIL:
[email protected]
Panenská 7, Bratislava
obednávky na tel. čísle
0918 237 878
str XXX
viď.viĊ.
2 str.
obálky
WWW.MASAZNYRAJ.SK
Veronika Simeková, Salón Evelin, Palackého 16
kontakt: +421 911 533 258, www.masazeveronika.sk
Relaxačné štúdio
IRIS
Masáže • Infrasauna
•Telové zábaly a kúry
•Magnetická terapia
•Magnetické liečivé šperky
•Orgonity
Mierová 183, 821 05 Bratislava
Mobil: +421 911 708 011 – Ivana Máleková
RELAX DRUŽBA
– kvalitná masáž za dobré ceny
v priestoroch zdravotného strediska
vysokoškolského internátu
UK Družba, Botanická 25
Roman Janoška: 0902 288 000
www.relaxdruzba.eu
Masáž klasická, reflexná, lymfo,
segmentová, horúce lávové
kamene, detoxikačná medom,
anticelulitídová
Možnosť využitia poukážok: Sodexho, Accor Services, Cheque Dejeuner
Meracia technika
Lietavská 9, 851 06 Bratislava
Tel./fax: 02/6382 8349, 6382 8367
Mobil: 0903 703 717
e-mail: [email protected]
www.zenservis.sk
www.sluzbyBA.sk
METROVÝ TEXTIL/NÁBYTOK/OČNÁ OPTIKA/ODEVY - OPRAVY/OHRIEVAČE VODY
Mudr. Ivana FILOVÁ
neštátna očná ambulancia
Očná optika
Metrový textil - Galantéria
Panenská 29, 811 03 Bratislava
Telefón: 02/54 43 07 22
Otvorené: Pon-Pia: 9:30-18:00
Sobota: 10:00-13:00
Centrum kompletného
zdravotníckeho zabezpečenia
www.medilab.sk
Modelárstvo
– modely
MODELY
predaj - výkup
Lazaretská 11
Otvorené: Po-Pia: 10:00 – 18.00
Tel.: 0903 381 256
e-mail: [email protected]
www.automodely.sk
Motocykle
MOTOCYKLE
Royal Enfield
www.motolegend.sk
0904 941 534
Nábytok
www.cmo.sk
Odvoz a likvidácia
odpadu
Dunajská Lužná, Hlavná ul.
(smer Bratislava – Šamorín)
Po – Pia: 11.00 – 17.00, So: zatvorené
Záhradnícka 27, Bratislava I
Tel.: 0918 618 613
Odvoz a likvidácia
nábytku
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: [email protected]
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: [email protected]
Ohrievače vody
ODVOZ
A LIKVIDÁCIA
ODPADU
✓ Odvoz a uskladnenie
odpadov
✓ Výkup železa a farebných
kovov
✓ Autorizovaný zber
a spracovanie autovrakov
✓ Demontáž, rozpaľovanie
technologických zariadení
✓ Demolačné a búracie práce
✓ Autodoprava, preprava VZV
a UNC
www.p-k.sk
www.gardin.sk
OPRAVY A ÚPRAVY ODEVOV
Mýtna 5, 811 07 Bratislava
Tel.: 0904 216 950
Grösslingová 37, Bratislava, Slovakia
+421 944 280 120
[email protected]
MGT
Odevy – opravy
www.stahovanie.eu
Violetta
predaj metrového textilu
z talianska
Očná ambulancia
SŤAHOVANIE
Metrový textil
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
10
Prevádzka:
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/44460089
mob.: 9011 289 790
Katalóg 11/12
ELEKTRICKÉ
OHRIEVAČE VODY
•Predaj • Montáž
•Servis
www.eliz.sk
Tel.: 02/5363 4207
SLUŽBY Bratislava I
PEDIKÚRA/PEKÁRNE/POČÍTAČE/POTRAVINY/POHREBNÍCTVO
Počítače
Pedikúra
•Pedikúra•Manikúra
•Nechtový dizajn
akreditované školenia
ZĽAVY PRE DÔCHODCOV
Tehelná 25, 831 03 Bratislava
Tel.: 02/4446 2909, 0903 560 114
www.lesanges.sk
11
Pohrebníctvo
AXON PRO
Predaj HW, vývoj SW,
poskytovanie služieb pri inštaláciach a údržbe
OS LINUX, poradenstvo v oblasti informatiky.
e-mail: [email protected]
www.axonpro.sk
EXPRES PC SERVIS
Pekárne
•predaj a servis PC,
notebookov,
tlačiarne, spotrebný
materiál, siete
Výroba, predaj a zásobovanie.
Pekárenské výrobky
– chlieb, rožky, bosniaky,
pletenky, bagety, sendviče,
sladké pečivo.
Vajnorská 10, Bratislava
Tel.: 02/207 44 501
www.exprespcservis.sk
Potraviny
POTRAVINY
Pekáreň - Karol Tanglmayer
Mierová 109, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/43 291 586,
586 0911 539 208
e-mail: [email protected]
OBCHODNÁ 60
vedľa Mc Donaldu
denne: 7,00-3,00; Ne:11,00-3,00
alko, nealko, vlastná pekáreň
www.sluzbyBA.sk
miesto pre Váš baner
PRVÁ
B R AT I S L A V S K Á
POHREBNÁ
OBJEDNÁVKY:
0948 155 155,
0902 406 636,
02/68 286 454
MAIL:
[email protected]
viĊ.
str XXX
viď.
2 str.
obálky
Pohrebná služba - PRVÁ BRATISLAVSKÁ POHREBNÁ
Zabezpeþujeme komplexné vybavenie
pietneho aktu vrátane termínu (deĖ
sme zmluvným
partnerom s Lyoness
konania obradu).
Vybavenie matriþných dokladov, v prípade potreby aj do 24 hodín od zadania
objednávky.
Mimoriadne profesionálna úprava
zosnulých.
Viazanie vencov, ikebán, kytíc a rôznych iných kvetinových darov zo živých
NONSTOP MOBIL:
Prvá
aj umelých kvetín.
0948 155 155
Bratislavská
Kvetinové dary zhotovujeme podĐa
0902 406 636
Pohrebná
predstáv a želaní objednávateĐa.
V ponuke máme viac ako 70 druhov rakiev, vrátane rôznych iných smútoþných potrieb.
Vývozy zosnulých z bytov.
Po dohode s objednávateĐom sme schopní zabezpeþiĢ komplexný obrad v mieste trvalého pobytu objednávateĐa. Nie je nutná osobná návšteva objednávateĐa v kancelarii PS.
Sme tu pre Vás už dve desaĨroĀia!
Kutlíkova 17, BA 5 (budova Technopolu), tel.: 02/6828 6454,
e-mail: [email protected], [email protected] www.pohrebnasluzba-bratislava.sk
Z Ĕ AVA 1 5 % N A V Š E T K Y TOVA RY A S LU Ž B Y
www.sluzbyBA.sk
Žitná 50, Bratislava - Rača
Tel.: 02/4487 1170
0915 779 419, 0905 501 856
www.madmat.sk, [email protected]
Preklady
SERVIS
TREZOROV
Mgr. František Fundárek, CSc.
prekladateľ - tlmočník (Bratislava)
Jazyky:
nemčina, angličtina, maďarčina.
17-ročná prax, preklady odborných
textov vrátane technických. Preklady
textov EU (smernice, nariadenia).
www.eurosafe.sk
Starožitné hodiny
Rýchlosť – presnosť
– spoľahlivosť.
Tel.: 0903 283 886
Starožitné hodiny
e-mail: [email protected]
nákup, predaj
A .sk
V.
I., IV.,
I., II., II
luzbyB
Výroba a realizácia
ohňostrojov
Predaj zábavnej
pyrotechniky
0911 558 690, 0903 607 569, Šancová ulica 70, Bratislava
www.s
Pyrotechnika
www.sluzbyBA.sk
náš team
pracuje pre Vaše zviditeľnenie
Tel./fax: +421 2 44 88 29 67
Mobil: 0903 430 498
e-mail: [email protected]
www.kasakjozef.szm.sk
Katalóg 11/12
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie
• sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku
• balenie a skladovanie nábytku
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433
e-mail: [email protected]
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603
e-mail: [email protected]
www.stahovanie.eu
Kadnárova 56, 831 55 Bratislava
SŤAHOVANIE
Jozef Kašák
A NÁKLADNÁ DOPRAVA
Sťahovanie
Košice, Magnezitárska 9, 090 13 Košice
tel.: 055/671 14 55, mobil: 0917 279 603, e-mail: [email protected]
Internetový predaj náradia
Bratislava, Matejkova 20, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6428 2004, mobil: 0905 227 433, e-mail: [email protected]
Servis
a otváranie
trezorov
• medzinárodné a vnútroštátne sťahovanie • sťahovanie ťažkých bremien a klavírov
• demontáž, montáž a likvidácia nábytku • balenie a skladovanie nábytku
Požičovňa náradia
SŤAHOVANIE A NÁKLADNÁ DOPRAVA
POŽIČOVŇA NÁRADIA/PREKLADY/SERVIS A OTVÁRANIE TREZOROV/SŤAHOVANIE
www.stahovanie.eu
w
ww.stahovanie.eu
12
SLUŽBY Bratislava I
STAROŽITNOSTI/SVIETIDLÁ/SADROKARTÓNOVÉ SYSTÉMY/STOLÁRSTVO
Starožitnosti
13
Okná a dvere
Michal Matejdesz
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
žalúzie, sieťky, rolety, servis
VÝBORNÉ CENY ! ! !
Starožitnosti
0911 558 690, 0903 607 569, Šancová ulica 70, Bratislava
Svadobný veľtrh
WWW.WEDDHOUSE.EU
viď. str. 14
Svietidlá
Svietidlá
Uni Light
Drieňová 1/C, Bratislava
Tel.: 02/527 333 05-07
Po - Pia: 9.00 – 18.00; So: 10.00 - 14.00
www.unilight.sk
STAVEBNÍCTVO
Sadrokartónové
systémy
Ing. Štefan Repáň
– ERGO
Dodávka a montáž
sadrokartónového
systému
Bebravská 8
821 07 Bratislava
mobil: 0903 436 747
e-mail:
[email protected]
Ponúkame Vám
široký výber
starožitností
od nábytku - celých
kompletov
a solitérnych kusov,
bytových doplnkov
až po drobnosti
pre potešenie.
Vykupujeme
v hotovosti:
starožitný nábytok,
hodiny, obrazy,
porcelán, predmety
zo skla, striebra
a iných vzácnych kovov.
Cintorínska 20, 931 01 Šamorín
Mobil: 0905 182 162
e-mail: [email protected]
Stavba, dom, byt
Interiér Xenia
Tel.: 0903 482 623
[email protected]
www.interierxenia.sk
Stavebné firmy
Drieňová 1/C, Bratislava
Tel.: +421 911 333 274,, Fax: +421 4363 3267
e-mail: [email protected]
www.qm-projekt.sk
Stolárstvo
Otváracie hodiny:
Po – Pi:
00
10. – 13.00, 14.00 – 18.00
So:
00
9. – 12.00
www.antik-starozitnosti.sk
Šancová ulica 70
Bratislava
0911 558 690
0903 607 569
VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU
ZAMERANIE – VÝROBA – DOVOZ – MONTÁŽ
PODĽA VAŠEJ POŽIADAVKY VÁM VYROBÍME
NA MIERU
•kuchynské linky
•vstavané šatníkové skrine
•predsiene
•študentské izby
•schody a dvere
•kúpeľňový, kancelársky
a hotelový nábytok
•zariadenie barov a reštaurácií
•a iné atypické výrobky podľa
Vášho želania
PREVÁDZKA:
Hospodárska 9 roľnícke družstvo,
Bratislava - Vajnory
0905 628 204, 0948 808 066
www.drevomade.sk
www.stolarstvo.net
www.sluzbyBA.sk
14
Katalóg 11/12
SVADOBNÝ VEĽTRH
SLUŽBY Bratislava I
ŠKOLSTVO/TEXTIL/UMENIE/ÚČTOVNÍCTVO/VETERINÁRNA AMBULANCIA
Školstvo
Textil
Súkromná
stredná pedagogická
škola
Bieloruská č. 1
821 06 Bratislava
tel.: 0903 449 820, 02/45246141
e-mail: [email protected]
www.sspsba.sk
7 662 6 animátor voľného času
animačná a manažérska práca
v kultúre a cestovnom ruchu
7 518 7 špeciálna pedagogika
pre absolventov pedagogických
škôl a akadémií
Upratovacie služby
ATLANTIC TRADE COMPANY
MOND Slovakia, s.r.o.
Po – Pia: 10.00 – 18.00, So: 9.00 – 12.00
Grösslingova 6, 811 09 Bratislava
Tel.: 02/5263 4477
Poupratujeme
Vaše kancelárie, byty,
domy.
Umyjeme Vám okná.
Vytepujeme koberce
a sedačky
metrový textil
a textilná galantéria
Umenie
POMATURITNÉ
KVALIFIKAČNÉ ŠTÚDIUM
7 649 6 učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo
práca s deťmi predškolského veku
15
Tel.: 0915
INDIVIDUEL - Žofia Tholtová
maľovanie na hodváb, hotové výrobky,
darčeky na objednávku,
obrazy a kurzy maľovania na hodváb
Ateliér: Bartókova ul. č. 2 (objednať sa vopred)
Mobil: 0907 783 457
e-mail: [email protected], www.individuel.sk
Učtovníctvo
MOND Slovakia, s.r.o.
uplatnenie – ústavy sociálnej starostlivosti
pre deti mentálne, telesne
a zmyslovo postihnuté
i s poruchami správania
Firma s viacročnými skúsenosťami
kompletne spracuje účtovníctvo
a mzdy pre fyzické aj právnické osoby.
www.sluzbyBA.sk
HELP SK, s.r.o.
kontakt: 0915
miesto pre Váš baner
740 913
viac info na str. 17
740 913
Veterinárna
ambulancia
VETERINÁRNA AMBULANCIA
Preventívna
a interná medicína,
chirurgia, ošetrenie chrupu,
laboratórna
a sonodiagnostika,
gynekológia
Karpatská 13, Bratislava
Tel.: 02/524 95 121
Mob.: 0905 615 574
e-mail: [email protected]
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
Smrečianska 43 • Bratislava
tel.: 02/ 5262 3685
[email protected]
www.eurosafe.sk
www.sluzbyBA.sk
16
VETERINÁRNA KLINIKA/ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA/ZÁLOŽŇA/ŽELEZIARSTVO
Veterinárna
klinika
Záhradnícke
služby
•orezávanie a výrub
stromov
•štiepkovanie konárov
•frézovanie pňov
•odvoz odpadu
zo zelene
•práce vo výškach
Rustaveliho 11 Bratislava – Rača
44 88 24 65 mobil: 0917 854 525
www.zverland.sk
tel.: 02
Výťahy
verland_42x45.indd 1
Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava
Tel.: 02/6544 3400
Fax: 02/6544 3401
Mobil: 0905 268 078
e-mail: [email protected]
8.3.2010 20:12:38
METALLIFT
spol. s r.o.
Nezábudková 14 , 821 01 Bratislava
www.rondo.sk
www.sluzbyBA.sk
miesto pre Váš baner
Záložňa
• opravy
• generálne opravy
• montáže
• servis • údržba
• revízie
a poradenstvo výťahov
mobil: . . . . . . . . 0905 408 198
tel./fax: . . . . . . . . 02/444 57 580
[email protected]
Zabezpečovacia
technika
TREZORY
DVERE
FÓLIE
F
Železiarstvo
www.eurosafe.sk
f
Katalóg 11/12
SLUŽBY Bratislava I
17
ÚČTOVNÍCTVO
HELP SK s.r.o.,
Wolkrova 4, 851 04 Bratislava
Ponúka:
• spracovanie podvojného účtovníctva
(platiteľom aj neplatiteľom DPH)
• spracovanie jednoduchého účtovníctva
(platiteľom aj neplatiteľom DPH)
• spracovanie miezd a personalistiky
• ekonomické poradenstvo
Novým záujemcom
poskytneme zľavu z ceny:
• za prvé 2 mesiace
vedenia účtovníctva vo výške
20%
• za prvé 2 mesiace spracovania miezd
- do 3 zamestnancov spracovanie miezd
zdarma
Kontakt:
Mob.: 0905 589 417, 0905 266 207
Tel.: 02/6241 0193
e-mail: [email protected]
www.sluzbyBA.sk
18
INZERCIA
Miletičová 1, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 14 14
E-Mail: [email protected]
Vydavateľstvo
Reklamná agentúra
Grafické
fické štúdio
iareň
Tlačiareň
V cene je zahrnuté:
•grafický návrh
•zalomenie
•tlač
•dodanie katalógu do firmy
a to všetko s úsmevom . . .
Katalóg 11/12
SLUŽBY Bratislava I
e
dem mov!
í
r
P
do
ás
V
pre
OSOBNÁ PREPRAVA
opatrovateliek do Rakúska
Pravidelné odchody: pondelok a streda
odchádza sa z Bratislavy o 5.00 hod., príchod okolo 20.00 hod.
BRATISLAVA • Wien • Stockerau • Krems • Sankt Pölten • Melk
• Ybbs an der Donau • Amstetten • Steyr • Enns • Linz • Traun
• Wels • Eferding • Sattledt • Gmunden • Vorchdorf • Spanswag
• Salzburg • Kufstein • Wörgl • INNSBRUCK
a okolie týchto miest
Cena za km 0,12 €
BRATISLAVA
S. PÖLTEN
KREMS
LINZ
GMUNDEN
SALZBURG
INNSBRUCK
18 €
19 €
32 €
38 €
46 €
68 €
Minimálna cena za prepravu 30 €
Pravidelné odchody: utorok a štvrtok
odchádza sa z Bratislavy o 5.00 hod., príchod okolo 17.00 hod.
BRATISLAVA • Wien • Wiener Neustadt • Neunkirchen • Hartberg
• Pöllau • Gleisdorf • Köflach • Graz • Wolfsberg • Sankt Andrä
• Völkermarkt • Klagenfurt • Wernberg • VILLACH
a okolie týchto miest
Cena za km 0,12 €
BRATISLAVA
WIENER
NEUSTADT
PÖLLAU
GRAZ
KÖFLACH
KLAGENFURT
VILLACH
16 €
26 €
32 €
36 €
47 €
52 €
Minimálna cena za prepravu 30 €
Trasu a čas odchodu ešte možeme prispôsobiť podľa potreby.
Peňažný doklad, poistenie sedadiel, denná tlač a občerstvenie (káva, čaj, minerálka) samozrejmosťou.
Zľava 10% pre cestujúceho, ktorý sprostredkuje vyťaženie vozidla aj na spiatočnú cestu.
Viac informácii na tel. č. 0910 911 915 alebo e-mail: [email protected]
BRATISLAVA
BRATISLAVA
KOŠICE
VIEDEŇ
BUDAPEŠŤ
BRNO
OSTRAVA
PRAHA
MNÍCHOV
15 €
350 €
35 €
180 €
100 €
180 €
300 €
450 €
I., II., III., IV., V.
Staré mesto
www.sluzbyBA.sk
INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH BRATISLAVA I
w
•TIESŇOVÉ VOLANIA
•ZDRAVOTNÍCTVO
ZDRAVOTNÍCTVO
SÚD | PROKURATÚRA | KATASTER
•SÚD
•DAŇOVÝ
DAŇOVÝ ÚRAD | ÚRAD PRÁCE
POLÍCIA
•POLÍCIA
MIESTNE ÚRADY – STAROSTA | PREDNOSTA | POSLANCI
•MIESTNE
•SLUŽBY
SLUŽBY – SERVISY | OPRAVÁRI | KADERNÍCTVA | MANIKÚRA
KOZMETIKA | OPTIKY | POŽIČOVNE
A MNOHO ĎALŠÍCH SLUŽIEB . . .
A .s k
B
y
b
z
lu
s
.
!!
w
JDETE TU!
Á
N
w
Download

Katalóg 2011/2012 - Služby Bratislava