Chcel skočiť pod vlak z piešťanského perónu
Viac na
strane
3
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 30
Ročník XX
Utorok 27. júla 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk
Tel./fax: 033/762 84 25
www.piestanskytyzden.sk
Postavia novú
plaváreň v parku
už o rok?
Krížovka o knižné ceny
Už sme bakalári!
V areáli futbalového
štadióna by malo vzniknúť
kúpalisko s dvomi bazénmi
a ďalšími atrakciami.
Výstavba by podľa
odhadov mala zhltnúť
18 miliónov eur. Primátor
R. Cicutto chce komplex
otvoriť už budúci rok.
Viac na stranách
2-3
Na Teplickej
ulici čoskoro
zavrčia píly
Viac na strane
4
Punkáči
obsadili Lodenicu,
hrali pre deti
Viac na stranách
Aj piešťanskí vysokoškoláci už odovzdali bakalárske a diplomové práce, zvládli aj záverečné štátne skúšky. Konečne sa obliekli do slávnostných talárov a do rúk dostali vytúžené
diplomy. Gratulujeme! Viac na 7. strane.
Foto: Igor Paulech
Tenista Lacko
zdolal Hewitta
Viac na strane
inzercia
v regióne
Pobedim zdobí kostol
Dominantou obce Pobedim je Kostol sv.
Michala. Postavili ho v rokoch 1674-1678.
Je zapísaný v zozname národných
kultúrnych pamiatok. Celý kostol je
obohnaný múrom so strieľňami. Žiadna
delová guľa sa ho ale nedotkla.
Viac na stranách
14-15
12-13
37
2
aktuálne
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
Za projekt plavárne
editorial
Dnes píše
Adriana
Drahovská
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
ZÁZEMIE VONKAJŠÍCH BAZÉNOV
TERASA
TERASA NA TERÉNE
BAZÉNY
VODNÉ ATRAKCIE
VOLNÉ PLOCHY
VOLNÉ PLOCHY
Takto by mal vyzerať areál nového piešťanského kúpaliska.
Júlové horúčavy spôsobili
to, že obyvatelia a návštevníci mesta hľadali osvieženie najmä pri vode. Horúce
počasie rozprúdilo tiež debatu o potrebe nového bazéna v Piešťanoch - o pripravovanej plavárni pri futbalovom štadióne v mestskom
parku. To, ako by malo kúpalisko vyzerať, bude pravdepodobne známe už koncom tohto mesiaca. Na reálnu podobu a možnosť okúpať sa v novom areáli si však
musíme „nejaký ten piatok“
ešte počkať.
S dokumentáciou
plavárne finišujú
Piešťany Jana Vitková. Podľa jej
slov už na začiatku príprav projektu vylúčili možnosť použitia
a kúpania v termálnej vode. „Na
pozemku neexistuje žiadny vrt
termálnej vody. Ďalej sme sa s touto myšlienkou ani nezaoberali.
Zhodli sme sa, že budeme využívať iba úžitkovú vodu,“ dopĺňa.
Vedúca referátu územnej správy nám povedala, že na štadióne
sa vykonávali naposledy počas inžiniersko-geologického výskumu
skúšobné vrty. Zisťovali tak hĺbku spodnej vody. „V areáli futbalového štadióna sa dokonca nachádza aj studňa. Možnosť využiť tento zdroj by bola pre po-
±0,000
HYRGIENA - ŽENY
ŠATŇA - MUŽI 156 skriniek, 16 prezl. kabín
ŠATŇA ŽENY - PLAVCI
-0,20
HYRGIENICKÝ UZOL - MUŽI
±0,000
SKLAD
ÚDRŽBA
±0,000
ŠATŇA MUŽI - PLAVCI
HYRGIENA - MUŽI
±0,000
Počas minulých týždňov sa pracovníci mestského úradu a vedenie radnice zaoberali spolu so zástupcami klubov vodných športov
v Piešťanoch otázkami vybavenia
a technického riešenia novej plavárne. Spolupracovali tiež so Slovenským vodohospodárskym podnikom či Pamiatkovým úradom SR.
„So zástupcami povodia sme diskutovali o technickom riešení vypúšťania odpadových vôd do kanála, o napojení v lokalite mestského parku s potrebnými kapacitami,“ hovorí vedúca referátu
územnej správy Mestského úradu
treby dodávania vody do bazénov tiež veľmi zaujímavá. Určite
sa budeme zaoberať touto záležitosťou, či čerpaná voda zo studne
by bola dobudúcna k dispozícii,“
hovorí J. Vitková.
Všetky informácie postupne
boli zapracovávané do projektovej dokumentácie. Tú má na
starosti bratislavská spoločnosť
Aukett Slovensko. Vypracovanie
kompletnej dokumentácie bude
Mesto Piešťany stáť takmer 62-tisíc eur. S touto sumou rátali pri
zostavovaní mestského rozpočtu
na tento rok. Finálna podoba plánu by mala byť známa už v najbližších týždňoch.
+2,200
HYRGIENICKÝ UZOL - ŽENY
ŠATŇA - ŽENY 122 skriniek, 16 prezl. kabín
BAR
+2,200
HĽADISKO 100 MIEST NA SEDENIE
PLAVČÍK
+1,100
+1,100
±0,000
±0,000
±0,000
-0,10
±0,000
rez A
Nedávno sme s kamarátmi
debatovali o tom, že Piešťany
sú oveľa viac spojené s prírodou
ako iné mestá. Prechádzka po
parku či jazda s vetrom vo vlasoch po kolookruhu aj mne často
pomáhajú dobiť baterky. Táto
výsada je však zároveň zodpovednosťou. Živly, spútané človekom, si vyžadujú jeho starostlivosť a láskavé zaobchádzanie.
Keď sme sa minulý piatok
v podvečernej horúčave chceli
schladiť pod korunami gaštanov v parkovej aleji, nepodarilo sa nám to. Vzduch neosviežovala fontána a vysušená tráva prahla po vode, hoci jej bolo
plné koryto rieky len niekoľko
desiatok metrov ďalej. Dostatok kyslíka a vody pritom pre
svoje prežite potrebuje každý organizmus. Napriek zvyšujúcej sa inteligencii, vzdelaniu
či nárokom občas akoby sme
očividné skutočnosti prehliadali. Základné potreby by však
mali byť dostupné pre všetkých
bez ohľadu na peniaze.
O pár týždňov mesto chystá
veľký výrub stromov na Teplickej ulici. Hoci sme už pred časom trúbili na poplach a poukazovali na nevýhody plošnej výmeny zelene, nič sa nezmenilo.
My ľudia máme možnosť slobodnej voľby – zostať alebo
odísť, ak sa naše podmienky či
preferencie zmenia. Stromy,
ktoré slúžia nám, takúto príležitosť nemajú. Vytrhnuté zo
svojho prostredia sa už nedokážu adaptovať.
Život je neustála zmena,
niečo staré končí a čosi nové
začína. Zmeny sú nevyhnutné
a s citom vykonané môžu priniesť výhody obom stranám,
manažérskou hantírkou povedané - skončia ako výhra-výhra.
Snáď ich bude v našom okolí
stále viac...
PLAVECKÁ HALA
-0,200
na tému:
Príroda
a zmeny
Projektované riešenie plaveckej haly.
aktuálne
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
zaplatí mesto 62-tisíc eur
Ako bude
kúpalisko vyzerať?
Podľa predbežného návrhu by
v mestskom parku mohol vzniknúť komplex s rozlohou 12 751
m2, a to s dvomi bazénmi a ďalšími atrakciami. Realizácia projektu by sa mala uskutočniť v dvoch
etapách – prvý vonkajší sezónny
areál a následne krytá plaváreň.
Projektovaná zástavba riešeného
územia by nemala prekročiť hranice parku, ktorý je vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku. Na
februárovom stretnutí mestského
zastupiteľstva, keď sa o téme nového kúpaliska rozprúdila viac ako
trojhodinová debata, sa hovorilo
aj o predpokladaných celkových
investičných nákladoch na výstavbu. Tie sa môžu podľa všetkého
vyšplhať na viac ako 18 miliónov
eur. Forma financovania výstavby
v súčasnosti ešte nie je určená.
V prvej etape sa má vystavať
vonkajší viacúčelový bazén dlhý
25 metrov so šiestimi plaveckými dráhami. Rekreačná časť vonkajších bazénov s hĺbkou 1,2 metra by mala zahŕňať vodné šmykľavky, divokú rieku, perličkové
ležadlá, masážne trysky či vodný zvon. Svoje miesto si tu nájdu
Na mieste budúceho kúpaliska zatiaľ rastú stromy a náletové dreviny.
detské bazény, whirlpool, šatne,
sprchy, sociálne zariadenia i bufet. „Vonkajšia časť je zapracovaná do valu existujúceho futbalového štadiónu. V tomto mieste
budú šatne a reštaurácia, na streche objektu plánujeme miesto na
opaľovanie,“ dopĺňa J. Vitková.
V druhej etape by sa malo pristúpiť k vybudovaniu vnútorných
– krytých priestorov. Komplex bazénov bude pozostávať z veľkého
s rozmermi 21 x 33,3 metra s vy-
klápacou stenou, pribudne i výučbový bazén dlhý 12 metrov či
detský bazén. Pre potreby plaveckých a vodnopólových súťaží sa vystavajú priestory pre rozhodcov, tribúna a sklad plaveckých pomôcok. „Novú podobu dostane aj parkovisko pred futbalovým štadiónom. Pribudnú parkovacie miesta a zmení sa i organizácia tohto priestranstva,“ spomína na záver Jana Vitková.
(IP), foto: (mkm)
Okúpeme sa o rok v nových bazénoch?
Jedného z našich poslancov na poslednom mestskom zastupiteľstve tiež zaujímalo, v akom stave
je príprava nového kúpaliska pri futbalovom štadióne. Rovnakú otázku položil Piešťanský týždeň
aj primátorovi mesta Removi Cicuttovi.
„Intenzívne pracujeme na projektovej dokumentácii, nedávno sme mali sedenie s plavcami aj pólistami, ktorí ju pripomienkovali,“ hovorí hlava mesta.
„Pripravujeme tiež modely financovania stavby, ktoré predložíme poslancom v októbri. Sú rôzne mož-
nosti - formou mestskej alebo inej eseročky zoberieme úver, alebo nájdeme strategického partnera.“ Podľa primátora budú na stavbu nových bazénov
potrebovať približne štyri milióny eur. „Možno nás
to vyjde lacnejšie,“ myslí si, „ale treba myslieť aj
na výdavky na prevádzku.“ Ak samospráva rozhodne o forme financovania stavby a fungovania kúpaliska, stavba by sa mala rozbehnúť už budúci rok.
„Chcel by som, aby sme bazény postavili aj otvorili
v jednom roku,“ odhaduje situáciu primátor. (ad)
UTOPENÉ AUTO V DUBOVEJ
Vodič zrejme zabudol zatiahnuť ručnú brzdu, auto skončilo v Dubovej.
Mestskí policajti
minulý utorok preverovali oznam, podľa ktorého sa malo v koryte potoka Dubová nachádzať motorové vozidlo. Hliadka po príchode na miesto zistila, že auto po zaparkovaní nebolo pravdepodobne správne zabrzdené. O tejto udalosti následne informovali príslušníkov Obvodného oddelenia Policajného zboru v Piešťanoch.
(MsP)
3
čierna kronika
Matka pila
s bezdomovcami
V pondelok 19. júla namerali príslušníci mestskej polície 3,38 promile alkoholu žene,
ktorá od rána až do obeda nasávala s bezdomovcami na lavičke pri čiernej fontáne na
Námestí slobody. Možno by to
nikomu neprekážalo, ak by dotyčná Ž. B. z Tekovských Lužian bola sama. O kúsok ďalej
však stál jej trojročný, do pol
pása premočený synček, ktorý sa polícii posťažoval, že mu
je zima. Príslušníci MsP opitú
ženu aj jej syna previezli na
útvar, tu jej namerali v dychu
už spomínanú dávku alkoholu, zavolali pracovníčku zo sociálneho odboru MsÚ a o incidente informovali aj príslušnú
kurátorku. Dieťa i matku napokon previezli do účelového zariadenia Domum.
Pomočený
opilec v centre
V tráve pred hotelom Satelit
ležal v pondelok na obed opitý pomočený muž. Komunikácia s ním bola zložitá. Pretože
sa príslušníkom mestskej polície nesťažoval na bolesti, nemal viditeľné vonkajšie zranenia, posadili ho na najbližšiu
lavičku. Išlo o miestneho bezdomovca J. B.
Chcel skočiť pod vlak
V utorok 20. júla chcel na železničnej stanici v Piešťanoch
skočiť pod vlak muž z Horných
Obdokoviec. Mestskí policajti,
ktorí prišli na perón krátko po
pol druhej popoludní, našli neboráka na lavičke. Vedľa neho
sedel chlap, ktorý prípad oznámil polícii. Samovrah sa priznal, že bol do februára v psychiatrickej liečebni v Pezinku
a okrem toho uviedol: „Už nechcem žiť, musím skočiť pod
vlak, chcem ísť na psychiatriu,
musím skočiť pod vlak!“ Postarali sa o neho záchranári.
Zaspali pri televízii
V piatok pred štvrtou hodinou v noci sa v jednom z bytov na Javorovej ulici v Piešťanoch ozýval hluk. Polícia zistila, že nočný pokoj ruší syn majiteľa bytu. Ten si pozval kamarátku, s ktorou zaspal pri sledovaní televízie. Po upozornení prijímač stíšil.
(MsP)
4
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
aktuálne
Centrálnu tepnu Piešťan nemilosrdne oholia
Vo verejnosti posledné roky rezonujú negatívne reakcie na výrub drevín v meste. Pri chodníkoch viacerých piešťanských
ulíc postupne zmizli stromy, ktoré tam rástli dlhé roky a nahradili ich tenučké „prútiky“, ktoré síce priťahujú pozornosť, no
hlavne vandalov. Na požiadanie
organizácií, ale aj obyvateľov
Piešťan mesto robí takmer počas celého roka obhliadky a výruby drevín.
Postupne - po etapách majú
v najbližších mesiacoch zmiznúť
aj všetky stromy, ktoré ešte v súčasnosti „prežívajú“ na Teplickej ulici. Ako to teda vyzerá s výrubmi stromov a tiež o listnáčoch
v centre Piešťan sme sa rozprávali s Jánom Baranovičom a Radomilou Škodnou z Referátu životného prostredia Mestského úradu Piešťany.
Tridsať stromov
na „odstrel“
Pracovníci referátu informovali na poslednom zastupiteľstve
o schválených výruboch stromov
na verejných priestranstvách.
Do konca mája úrad odobril výrub tridsiatich drevín. Najviac by
malo zmiznúť z územia Kúpeľného ostrova, a to sedemnásť. Dôvodnom je zlý zdravotný stav stromov, a to že rastú v tesnej blízkosti budov. Z areálu strednej ško-
Onedlho sa Teplickou ulicou
začnú ozývať píly...
Po rekonštrukcii si na podobný pohľad na vyrastené stromy budeme musieť počkať desiatky rokov. Foto: (mkm)
ly na Mojmírovej ulici odstránia
desať, pretože prekážajú rekonštrukcii kanalizácie a rastú priamo nad potrubím.
O ďalšie výruby požiadali obyvatelia Piešťan. Po upozornení
pracovníkov spoločnosti SPP mesto odstráni strom na Gaštanovej
ulici, ktorý rastie priamo na plynových rozvodoch. Na Radlinského jeden listnáč bráni vjazdu do
dvora, na Štefánikovej zase konáre ďalšieho ničia strechu domu.
„Na mestských pozemkoch sme
zatiaľ tieto výruby nerealizovali.
Predpokladám, že napríklad na
Mojmírovu sa dostaneme v zime.
Čo sa týka kúpeľov, nemáme žiadne informácie, či už vyrúbali určené stromy,“ hovorí referentka
pre zeleň a ochranu prírody Radomila Škodná. Celkovo teda na výrub čaká tridsať stromov.
Aj teraz pracovníci životného prostredia mestského úradu
posudzujú ďalšie žiadosti na odstránenie drevín. „Evidujeme deväť ďalších žiadostí. Sú hlavne od
obyvateľov a súkromných žiadateľov,“ dopĺňa R. Škodná.
Podľa informácií z referátu sa
výruby snažia realizovať počas
obdobia vegetačného pokoja drevín. „Zákon o ochrane prírody
hovorí, že výruby sa vykonávajú
prevažne vo vegetačnom poko-
ji s ohľadom na hniezdenie vtákov. Snažíme sa, aby sa výruby
nerobili mimo tohto obdobia. Pokiaľ sú však nebezpečné pre okolie a ľudí či choré, postupujeme
od prípadu k prípadu,“ hovorí vedúci referátu životného prostredia Mestského úradu v Piešťanoch
Ján Baranovič.
Píliť budú postupne
Centrum mesta nečaká v najbližšej dobe iba masívna prestavba. Teplická po celej dĺžke zmení
kompletne svoju tvár. Pod pílami
pracovníkov Služieb mesta Piešťany skončia aj stromy vysadené po
oboch stranách ulice. Výruby podľa J. Baranoviča budú postupovať
po etapách rekonštrukcie centrálnej tepny mesta. Prvé pôjdu dole
tie, ktoré rastú v časti od Bratislavskej cesty. „Na Teplickej je
to rôzne. Sú tu stromy staré niekoľko desaťročí a hlavne poškodené viacerými orezávkami. Sú tam
aj také, ktoré sa dosadili – mladé
a dobré. Tie však pravdepodobne
nebude možné presadiť. Je tam
pár jedincov, ktoré za ten pokus stoja, no väčšina týchto drevín nie je v dobrom stave. Pri vyberaní podložia, oprave inžinierskych sietí a pri takomto rozsiahlom zásahu sú skôr prekážkou,“
hovorí J. Baranovič.
Zeleň na Teplickú by sa mala
vrátiť postupne. „Pozdĺž tejto
ulice je vysadených viacero druhov stromov. Podľa nášho projektu by sme chceli celú oblasť zjednotiť. Postupovať pravdepodobne budeme podľa vzoru Nitrianskej ulice. Teplická by tak tiež
mala dostať jednotnú výsadbu.
Zhodli sme sa, že najvhodnejšou
drevinou bude javor,“ vysvetľuje referentka pre zeleň a ochranu prírody.
Zatiaľ nie je známe, kedy sa
bude Teplickou ulicou ozývať vrčanie motorových píl. Je však
isté, že stromy, ktoré sa na túto
ulicu pozerali dlhé desaťročia,
vynovenú tvár centra Piešťan už
neuvidia.
Igor Paulech
Namiesto taxíka použili nákupný vozík
Skupinka mladíkov si v nedeľu dopoludnia odnášala na stanicu batožinu v nákupnom vozíku z OD Kaufland. Hliadka mestskej polície
ich zastihla pred Domossom. Mladí z Podunajských Biskupíc, ktorí sa
vracali z punkového festivalu na Lodenici, tvrdili, že vozík našli na
chodníku. Policajti ich požiadali, aby ho vrátili, čo aj urobili. (MsP)
aktuálne
Sobotňajšia búrka zhadzovala stromy
Spadnuté stromy po búrke, autonehody aj požiar kontajnera
– to všetko riešili uplynulý týždeň piešťanskí hasiči.
V stredu 21. júla o 22.45 h
sa stala na Krajinskej ceste v Piešťanoch dopravná nehoda dvoch
osobných motorových vozidiel. Pri
zrážke Citroenu C3 a Škody Felicia sa zranili dvaja ľudia, postarali sa o nich záchranári. Piešťanskí hasiči tu zlikvidovali uniknuté
prevádzkové kvapaliny.
V piatok po druhej hodine v
noci havarovala za Starou Lehotou
smerom na Bezovec vodička, ktorá sa viezla v Škode Felicia. Zranenú ženu a spolujazdca naložili do sanitky, hasiči vykonali na
vozidle protipožiarne opatrenia.
V ten istý deň, v piatok 23.
júla o 14.32 h popoludní, vyrážali hasiči na diaľnicu D1, kde sa na
86. kilometri v smere na Žilinu
zrazili dve osobné motorové vozidlá Hyundai Terracan, Mitsubishi Eclipse s kamiónom. Našťastie,
pri tejto nehode sa vážne pokrčili iba plechy. Zrážka sa stala vo
chvíľach, keď bol odstavený je-
V Škode Felicia sa pod Bezovcom zranila vodička aj spolujazdec. Foto: HaZZ
den jazdný pruh diaľnice. Piešťanskí hasiči zlikvidovali uniknuté
prevádzkové kvapaliny a vykonali
protipožiarne opatrenia.
Na parkovisku pri cintoríne v obci Chtelnica horel v piatok v noci odpad vo veľkokapacitnom kontajneri. K požiaru vyrážali pred pol jedenástou v noci pieš-
ťanskí hasiči. Oheň mierne poškodil aj blízky strom.
Nočná silná sobotná búrka
pozhadzovala stromy v našom regióne. Jeden skončil na ceste pri
Havrane, druhý pri železnici vo
Veľkých Kostoľanoch. Oba zrútené stromy hasiči popílili a odpratali z cesty.
(vd/HaZZ)
Matke utopenej Simonky hrozí päť rokov
Policajný vyšetrovateľ obvinil matku trojročnej
Simonky Švecovej z Hlohovca, ktorá sa utopila vo
Váhu, z trestného činu usmrtenia. Za tento skutok jej hrozí až päť rokov väzenia.
Podľa informácií z KR PZ v Trnave 35-ročná matka
od obvinenia nebola vypočutá, pretože je v súčasnosti hospitalizovaná na psychiatrii v Pezinku. Polícia najprv prípad vyšetrovala ako trestný čin opustenia dieťaťa, neskôr vyšetrovanie zastavila a 21. júla
začala trestné stíhanie vo veci usmrtenia.
Trojročná Simonka sa stratila v pondelok 28. júna
vo večerných hodinách. Matka dievčatka pôvodne tvrdila, že dieťa zmizlo z detského ihriska. Neskôr svoje výpovede viackrát menila. Z klamstva ju
usvedčili zábery z priemyselnej kamery, na ktorých
bolo vidno, ako ide spolu so svojou dcérou k rieke.
Žena sa následne priznala, že Simonku držala v náručí, keď sa pošmykla a dieťa jej vypadlo do rieky. Po
vypočutí sa psychicky zrútila. Telo dievčatka objavili záchranári 3. júla vo Váhu približne dva kilometre
za Hlohovcom zakliesnené v konároch. Pitva potvrdila, že príčinou smrti bolo utopenie. (TASR/red)
ODHALILI MARIHUANOVÚ PLANTÁŽ
Trnavská polícia odhalila ďalšiu
marihuanovú plantáž. Trnavskí
kriminalisti na základe vlastných
poznatkov vo štvrtok 22. júla
dopoludnia vykonali domovú
prehliadku v Trnave na Západnej
ulici. V rodinnom dome zadržali 61-ročného muža a 52-ročnú
ženu z Trnavy, podozrivých z
drogovej trestnej činnosti.
Počas domovej prehliadky kriminalisti v pivnici a izbách domu
našli vybavenie na indoorové pestovanie rastlín (ventilátory, automatické zavlažovanie, rastlinné
hnojivá, svietidlá, výbojky). Zároveň v dome zaistili takmer tisíc rastlín marihuany rôznej veľkosti. Polícia marihuanu, ako aj
technologické vybavenie podrobí
ďalšiemu expertíznemu skúma-
Policajti v dome našli až 1000 rastlín konope.
niu. Za nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, za ich dr-
žanie a obchodovanie s nimi môže
hroziť páchateľovi 15 až 20 rokov
väzenia.
(KR PZ/red)
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
5
právnik radí
Pôžička,
výpožička a nájom
Pôžička, výpožička a nájom
sú inštitúty
súkromného
práva, s ktorými sa ľudia
často stretávajú. Sú si v mnohom podobné
a často sú zamieňané. V tomto článku preto poukazujem na
základné rozdiely medzi nimi.
Predmetom pôžičky sú vždy
druhovo určené veci charakterizované určitými druhovými
znakmi a množstvom (1 kg jabĺk, 10 eur). Pri pôžičke dochádza k zmene vlastníctva k požičiavaným veciam a zároveň
vzniká povinnosť prijímateľovi pôžičky vrátiť veci rovnakého druhu. Požičať nemožno
nehnuteľnosti (pozemky alebo
stavby), pretože tieto sú vždy
vecami individuálne určenými.
Pôžička môže byť bezodplatná alebo odplatná. Pri požičaní peňazí sú odplatou úroky. V prípade pôžičky iných vecí
môže byť odplatou vrátenie
väčšieho množstva vecí rovnakého druhu alebo vrátenie
vecí rovnakého druhu a množstva ale vyššej kvality. Pôžičkou nie je získanie veci do dočasného užívania s povinnosťou vrátiť tú istú vec, aj keď
bežne sa tomu hovorí požičanie. V takomto prípade ide o
výpožičku alebo nájom.
Predmetom výpožičky a nájmu je vždy individuálne určená
(konkrétna vec) pričom jej poskytnutím inej osobe nedochádza k zmene vlastníctva. Osoba, ktorej bola vec poskytnutá, len nadobúda právo vec dočasne užívať s povinnosťou po
skončení užívania vec vrátiť.
Nájom a výpožička sa navzájom
líšia odplatnosťou. Pri nájme je
nájomca povinný platiť nájomné v dohodnutej výške. Výpožička je bezodplatná, teda vypožičiavateľ dočasne užíva cudziu vec zdarma.
Mgr. Martin Palkovič, advokát
Dajte nám vedieť, čo sa deje vo vašom okolí. Píšte, posielajte fotografie a videá do
redakcií Piešťanského týždňa
a online denníka. Horúca linka
0917/575 127, e-mail: vasimi
[email protected],
[email protected]
6
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
téma
DOHODNÚ SA ROZVADENÍ MANŽELIA NA STRIEDAVEJ STAROSTLIVOSTI?
Psychologička radí: Striedajte si radšej iba väčšie deti
Rozvodov v našom meste i
kraji neustále pribúda. V roku 2008 ukončili súdy v Trnavskom kraji 1561 rozvodových konaní, z ktorých až
1492 skončilo definitívne teda rozvodom manželov. Či
je tento údaj varovný, alebo nie, prenecháme odborníkom. Kalkulačka však hovorí
jednoznačne - v každej z 251
obcí nášho kraja sa pred dvoma rokmi rozviedla približne každá šiesta rodina. Dnes,
po dvoch rokoch, sa situácia zmenila v tom, že zväčša rozvadení manželia stoja pred literou nového zákona o striedavej rodičovskej
starostlivosti, ktorý platí od
1. júla tohto roku. Zvládnu
Slováci tento zákon naplniť
v prospech svojich detí? Dohodnú sa?
Pozitíva „striedačky“
„Pozitívum striedavej rodičovskej starostlivosti vidím v tom,
že zákon dáva priestor pre plnohodnotný a rovnocenný vzťah
dieťaťa s oboma rodičmi. Otcovia totiž zvyčajne nemali dostatočný časový priestor na to,
aby si mohli so svojimi ratolesťami vybudovať hlbší a kvalitný vzťah,“ konštatuje riaditeľka
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v
Piešťanoch, psychologička PhDr.
Viera Sakmárová.
Deti zvyčajne prichádzali k
svojmu otcovi len každý druhý
víkend. Chvíľu trvalo, kým sa zorientovali, sobota prešla ako vo-
Psychológ radí manželom aj exmanželom: „Neriešte si spory cez deti!“
da, zrazu prišla nedeľa popoludnie a mohli sa baliť nazad k matke. Víkend im prebehol veľmi
rýchlo. Počas neho otec nestihol
klásť na syna či dcéru žiadne väčšie požiadavky. Bežné povinnosti
malo dieťa len v domácnosti matky, otec bol len na zábavu a ak bol
solventnejší, aj na rozmaznávanie
a ťahanie peňazí z vreciek. Týmto
v konečnom dôsledku však svojim
deťom aj exmanželke skôr škodil,
ako osožil. Nenakupoval veci, ktoré dieťa potrebovalo, ale iba túžilo mať. Zjednodušene by sa dalo
povedať, že otec si svoje deti lákal na svoju stranu. „Moja manželka mi často vyčítala, že si deti
kupujem. Vraj ak chcem niečo
dcérke naozaj seriózne darovať,
Dohodnú sa rozvedené dvojice, ako si striedať deti?
nech peniaze vložím radšej na
jej účet alebo ich priložím k alimentom, lebo potom si s ňou nevie poradiť. Dievča je papuľnaté,
vyhadzuje jej na oči, že matka ju
nemá rada, lebo jej to či ono nekúpi. Zo začiatku som svoju bývalú partnerku nepočúval, robilo mi dobre, že sa hrám na granda, ale neskôr som zistil, že z mojej dcérky vyrastá malá vypočítavá drzá papuľka. Preto som zastavil kohútik. Asi som chcel pôvodne takýmto spôsobom zaplátať deficit lásky k dcére, na ktorú
som vlastne nemal čas,“ zdôveril
sa nám 36-ročný Michal z Piešťan.
Ak majú byť deti
zdravé, dohodnú sa
Za pravdu mu dáva aj psychologička: „Keď bolo dieťa zverené
do opatery matky, veľa otcov sa
mi sťažovalo, že za taký krátky
čas si nestihnú vybudovať so svojím potomkom rovnocenný vzťah.
Teda taký, aký malo dieťa s matkou.“ Problémov s výchovou detí,
ktoré vyjdú na povrch až vtedy,
keď sa manželia rozvedú, je oveľa viac. Mnoho rodičov sa o svoje deti súdi dlhé roky – iní sa dohodnú, rozídu sa takmer hladko,
bez straty dôstojnosti. Kvôli dieťaťu a jeho zdravému psychickému vývoju je zachovanie starostlivosti oboch rodičov veľmi prospešné. Samozrejme, len za predpokladu, že obaja dokážu medzi
sebou rozumne komunikovať, nespália mosty a aj po rozvode budú
naliehavé problémy, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s ich dieťaťom,
riešiť bez emócií, konštruktívne a
v prospech svojho potomka, ktorého obaja milujú. Ale aj striedanie starostlivosti môže byť pre
dieťa nevhodné.
Dva domovy môžu
byť aj na škodu
Na otázku, aké negatíva sa
môžu vyskytnúť, odpovedá PhDr.
Viera Sakmárová: „U dieťaťa je
ohrozené uspokojenie základnej
potreby - ňou je pocit bezpečia, ktorý mu má poskytovať domov. A domov má mať iba jeden.
Okrem toho tu ešte nastupuje
faktor veku. Nemyslím si, že by
sa rodičia mali na striedačku starať o malé - dvoj, troj, štvorročné dieťatko, ktoré má mať svoj
pravidelný denný režim, čas na
jedlo, popoludňajší spánok, svoju stálu postieľku. Striedanie domovov môže negatívne vplývať
na jeho optimálny psychický vývin. Dieťatko môže stratiť pocit
bezpečia – z ktorého vychádza
pokoj, vyrovnanosť, harmonický
vývin osobnosti.“
Zrazu zistíte, že malý človiečik je nepokojný, večer nevie zaspať, nedokáže sa sústrediť na
hru, nevydrží pri stole, na pieskovisku dochádza ku konfliktom
s ostatnými deťmi, často plače,
neposlúcha, je nezvládnuteľný,
vystresovaný, často je chorý, ale
môže byť aj bojazlivý, v noci sa
začne pocikávať, je tvrdohlavý
téma/aktuálne
až neurotický. „Som toho názoru, že striedavá starostlivosť je
vhodná skôr pre staršie deti, ktoré berú aj rozvod racionálnejšie,“ dodáva psychologička. Ale
aj v puberte môžu nastať problémy.
Hyperaktívni by mali
mať jeden domov
Podľa V. Sakmárovej trápenie
môže nastať aj v prípade hyperaktívnych detí: „Ohrozené sú nielen maličké, ale túto formu starostlivosti neodporúčam ani hyperaktívnym deťom. Tie zvlášť
potrebujú stabilný - pravidelný
denný režim. Musia v určitú dobu
vstávať, robiť si úlohy, zabávať
sa. Aj keď striedanie aktivít hyperaktívnym deťom odporúčame,
netreba si ich mýliť so striedaním
rodičovskej starostlivosti. V tom
je diametrálny rozdiel. V striedaní aktivít môže byť systematickosť, ale v striedaní domácností
sa tento pojem stáva utópiou. Po
rokoch praxe s výchovou takýchto
detí odporúčam rodičom, aby si
neriešili svoje problémy cez svojich potomkov. Ideálne by bolo,
aby s rozvodom počkali. A ak to
nejde, nech zo začiatku zostane
takéto dieťa radšej v trvalej starostlivosti jedného z rodičov a s
druhým rodičom sa dieťa stretáva čo najčastejšie a pravidelne.“
Starostlivosť
alkoholici nezvládajú
Základná sociálna potreba –
bezpečie - by bola, samozrejme,
najviac uspokojená v harmonicky
fungujúcej rodine. Lenže niekedy je dôležité zvoliť variant menšieho zla. „Môj manžel sa opíjal,
bil mňa aj deti, bola som v stre-
hu celé noci. Domov prichádzal
aj o druhej, vytiahol ma z postele, vykrikoval, urážal ma, ponižoval. Deti sa na ten krik zobudili, zo začiatku ma bránili, ale potom, keď udrel aj ich, báli sa ho.
Keď nás rozviedli, vydýchla som
si. Nezmenil sa. Alkoholik ostane
alkoholikom. Aspoň v jeho prípade je to tak,“ zdôverila sa nám
42-ročná Katarína. Keď sme sa
jej spýtali, ako by privítala striedavú starostlivosť, len sa ironicky pousmiala: „To by sa musel
stať zázrak, aby sa môj muž zmenil a pripravil pre naše deti dobré podmienky na život. Ale jedno viem s istotou – ani teraz nie
je šťastný. Chvíľami sa aj zdá, že
bojuje sám so sebou, ale potom
to všetko zasa pobabre. Najskôr
deťom nasľubuje hory–doly, potom nič z toho nesplní. Okrem
toho býva v malom jednoizbovom
prenajatom byte, ani by nemali
kde spať. Všetko, čo zdedil po rodičoch, prepil.“ Hovorí sa, že na
rozvod musia byť dvaja. Ale väčšiu mieru viny máva zvyčajne jeden z partnerov.
Uvedieme príklad, keď v mladom manželstve zlyhala žena.
„Moja manželka sa o deti nestarala, často nebola po večeroch
doma. Stalo sa, že zaviedla ráno
našu dcérku do školy a dva dni sa
neukázala. Pochádzala z rozvrátenej rodiny, obaja jej rodičia
boli ťažkí alkoholici, pravdepodobne po nich zdedila závislosť.
Po rozvode súd zveril deti do mojej starostlivosti,“ konštatoval
muž v stredných rokoch. V tomto prípade by asi ani jeho exmanželka nenaplnila literu zákona o striedavej starostlivosti. Zákon totiž hovorí o vhodných podmienkach a prospechu pre dieťa.
Viera Dusíková
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
7
Absolventi sociálnej práce ukončili štúdium slávnostnou promóciou.
Taláre si oblieklo
takmer štyristo študentov
Ďalší absolventi „piešťanskej sociálnej práce“ už po tretíkrát vyšli z Ústavu sociálnej práce Pátra Pia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Tentoraz odpromovalo 382
študentov externého štúdia. Na
promóciách sa zúčastnili aj rektor vysokej školy Marián Karvaj
a prorektor školy Robert Vlček.
V kinosále Fontány si minulý
týždeň prevzalo diplom niekoľko desiatok novopečených bakalárov z Piešťan i ďalších slovenských miest. Takto ukončili prvý
stupeň ich vysokoškolského vzdelania. V jednoodborovom štúdiu
sociálna práca však môžu záujemcovia pokračovať ďalšie dva
roky aj v Piešťanoch, aby získali titul magister. Podľa informácií
z ústavu sociálnej práce približne osemdesiat percent študentov takto postupuje ďalej v magisterskom štúdiu. Absolventi školy sa môžu následne zamestnať v
oblasti psychológie, pracovať na
školách ako koordinátori či komunikovať, starať sa a robiť s postihnutými ľuďmi.
Do budúceho školského roku
sa hlási na bakalárske štúdium v
Ústave sociálnej práce Pátra Pia v
Piešťanoch 170 záujemcov. (IP)
Chodník ako parkovisko
AKO BY MAL VYZERAŤ ZÁKON V PRAXI
Na otázku, ako sa budú rodičia striedať, či po týždňoch, alebo
mesiacoch, je najlepšou odpoveďou: každý si nájde svoj model podstatné je, aby bol 50:50. Niekedy je vhodný mesačný interval a
vo vzdialenejších mestách dokonca ročný – dieťa rok chodí do školy u jedného z rodičov a druhého navštevuje a ďalší rok naopak.
Najbežnejšie je striedanie v „jasličkárskom“ veku dieťaťa po jednom dni, v „škôlkárskom“ veku po dvoch až siedmich dňoch, školákom po týždni, pri stredoškolákoch po dvoch týždňoch, vo veku
VŠ po mesiaci, ale vždy s možnosťou denných návštev druhého rodiča a využitia technických prostriedkov na komunikáciu. Rodičia
majú práva a povinnosti – súd by mal iba schváliť alebo neschváliť
striedavú starostlivosť s tým, že rodičia majú povinnosť dohodnúť
si optimálne striedanie.
VÝŽIVNÉ PRI STRIEDAVEJ VÝCHOVE
§ 62 Zákona o rodine, odsek 6, hovorí: „Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.“
Tento vodič vraj pravidelne parkuje priamo na chodníku.
Čitateľ Piešťanského týždňa nám zaslal fotografiu, ako parkujú
ľudia v Piešťanoch. Na ulici Orviský kút pri križovatke s Kláštorskou
podľa neho pravidelne parkuje priamo na chodníku jeden automobil.
„Z fotografie môžete vidieť, ako vodič zaparkoval svoje auto. Meter a pol dlhú vzdialenosť určite nemohol dodržať. Mamičky s kočíkmi musia zísť na cestu, a tak riskujú stret s autom, prípadne po daždi poriadnu sprchu špinavou vodou,“ píše vo svojom postrehu obyvateľ Piešťan.
(red)
8
servis
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
Tomáš Stríženec: Spokojnosť a dôvera
je základ, na ktorom sa dá stavať budúcnosť.
Toto leto už šiesty rok funguje
v Piešťanoch požičovňa náradia
spoločnosti DOMOSS. Za ten čas
jej služby využili už stovky zákazníkov z Piešťan i celého regiónu, znásobil sa inventár náradia na zapožičanie a rozšírili sa ponúkané služby. Nakoľko
takáto požičovňa náradia orientovaná na stavebnú a zároveň
záhradnú techniku stále nie je
bežná, rozhodli sme sa navštíviť ju a porozprávať sa s vedúcim predajne priemyselného tovaru, pod ktorú požičovňa spadá, s Tomášom Strížencom.
Ako vie bežný zákazník využiť požičovňu náradia?
- Viete, v iných krajinách je
bežné, že si človek aj pri jednoduchých vylepšeniach bytu alebo
na úpravu záhrady najíma špecializovanú firmu. U nás na Slovensku to ešte bežné nie je. Mnoho
našich zákazníkov sú ľudia, ktorí
považujú zveľaďovanie svojho domova za užitočný príjemný relax.
Robia na niečom svojom a na niečom pre seba. No a často sa stane,
že potrebujú nástroj, ktorý doma
nemajú a stojí takú sumu, že sa
ho neoplatí na jedno použitie kúpiť. Vtedy sme tu my, naša požičovňa náradia, kde naši zákazníci
za minimálny poplatok nájdu väčšinu bežne používaných i špeciál-
nych nástrojov.
Oplatí sa vám takáto služba?
- Z finančného hľadiska nie.
Sama o sebe by sa požičovňa neuživila. Okrem bežných nákladov
ako sú energie, zamestnanci je
treba platiť za pravidelné servisné prehliadky, nástroje udržiavať, vymieňať opotrebované súčiastky, platiť poistenie. Človeku
sa to nezdá, ale ani náhodou to
nie sú malé položky. Oplatí sa to
ale zákazníkovi. Nemusí sa viacmenej o nič starať. Príde k nám,
zloží vratnú zálohu, požičia si nástroj, informuje sa, ako ho používať a odíde. Mimochodom, čudovali by ste sa, koľko je medzi našimi pravidelnými klientmi malých
a stredných stavebných firiem,
ktorým sa využiť naše služby zrejme oplatí viac ako kúpiť si svoje
vlastné stroje a riešiť starosti so
skladovaním, čistením a nechcem
sa znova opakovať.
Tak potom prečo ju DOMOSS
ponúka?
- To, že sa finančne neoplatí, ešte neznamená, že nie je
prínosom pre náš OD DOMOSS
TECHNIKA. Je to navyše výhoda pred konkurenciou a zákazník si takéto veci všíma. Okrem
toho, ak napríklad má u nás nejaký nástroj v servise a potrebuje s
ním práve pracovať, zdarma si ho
môže u nás požičať. To je rovnako veľké plus ako pre zákazníka,
tak i pre nás. Tvoria sa tak vzťahy: my dôverujeme zákazníkovi
a zákazník dôveruje nám. Inak by
to nefungovalo. A práve táto dôvera je základ, na ktorom sa dá
stavať budúcnosť.
Aké nástroje má teraz požičovňa k dispozícii pre zákazníkov?
- Keď sme začínali, mali sme
Súťaž o najkrajšie okno a balkón
Aj vy patríte k ľuďom, ktorí k tomu, aby boli šťastní a spokojní, potrebujú okolo seba nielen svojich najmilších, ale dobre
sa cítia len vtedy, kde je všetko okolo nich pekné, čisté, skrášlené a vyzdobené? Ak áno, potom zbystrite pozornosť. Zalejte
výdatnejšie svoje rozkvitnuté kvety v črepníkoch na balkónoch
a lodžiách, odkvitnuté pelargónie či petúnie olámte, vezmite
fotoaparát a svoje krásne okno aj balkón odfoťte!
Piešťanské informačné centrum (PIC) totiž vyhlasuje ôsmy
ročník súťaže s názvom O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany. Prihlásiť sa môžete telefonicky na čísle
033/771 96 21 alebo priamo v PIC na Pribinovej ulici č. 2 do
15. augusta 2010.
(red)
len pár tých najnutnejších nástrojov - vŕtačky, kladivá. Dnes už ich
je vyše štyridsať. Od záhradných
krovinorezov, sekačiek alebo čoraz obľúbenejších prevzdušňovačov trávy – vertikulátorov cez búracie kladivá až po špecializované nástroje.
Napríklad?
- Napríklad tlakový vodný čistič. Tým dokáže úplne jednodu-
cho vyčistiť auto, chodník či silne znečistený bicykel. Dokáže vytvoriť až dvadsaťnásobne vyšší
tlak ako bežná hadica. Alebo je
tu k dispozícii zváračka plastov
či priemyselný vysávač. Vysaje
betónový prach aj piliny. Preto
sa najčastejšie využíva napríklad
pri upratovaní po stavbe. Každopádne môžem povedať, že bežný
zákazník v našej požičovni zvyčajne nájde všetko, čo potrebuje.
Častá otázka pre Tomáša Stríženca
Aký je rozdiel medzi klasickou príklepovou a pneumatickou
vŕtačkou?
- Klasická príklepová funguje na princípe ozubených kolies. Príklep sa preto tvorí práve nimi. Sú jednoduchšie, hlučnejšie, majú
máličko nižšiu životnosť, sú ale i lacnejšie. Odporučil by som ich
príležitostným majstrom. Práve pneumatická už je nástroj pre
profesionálov. Príklep vytvára vzduchový piest. Sú výkonnejšie,
zhruba trojnásobne silnejšie ako mechanická príklepová vŕtačka.
Účinnejšia je u nich možnosť sekania. Ale, samozrejme, sú aj cenovo drahšie.
List čitateľa: Volebná kampaň sa začína...
... nielen pre kandidátov, ale aj
pre voličov. Na poslednom zasadnutí
zastupiteľstva mestskí poslanci riešili aj generel dopravy. V diskusii sa
prezentovali každý po svojom. Bohatá diskusia svedčila o záujme poslancov o túto problematiku, o ich
záujme o občana, ale najmä o záujme o voliča. A volič by si mal asi
pamätať viac, lebo často sa stáva,
že zvolený si nepamätá. Ako napríklad jedna z dlhoročných poslankýň. Pri rozprave k otvoreniu Rá-
zusovej ulice sa vyjadrila: „Rázusova ulica je mne z neznámych príčin
uzatvorená.“ Pritom táto poslankyňa bola jednou z dvadsiatich vtedajších mestských zákonodarcov, ktorí 19. decembra 2001 hlasovali za
to, aby sa na Rázusovej ulici povolil vjazd iba pre zásobovanie a MHD.
Nuž, keď si poslanci nepamätajú, za
čo hlasujú, my by sme si mali určite pamätať, koho sme volili. Veď
onedlho pôjdeme k urnám opäť.
Drahomíra Moretová
téma/list čitateľa
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
9
POLICAJTI: ŽOBRÁKOM PENIAZE NEDÁVAJTE, TOVAR NA ULICI NEKUPUJTE
„Nechcete motorovú pílu? Dožijete sa 90-ky...“
Na bezdomovcov, ktorí postávajú pred obchodmi s Nota bene v
rukách, sme si už zvykli a väčšina z nás nemá problém si od nich
časopis kúpiť. Čierni predajcovia, čo sa potulujú po parkovisku
so širokým sortimentom ponuky – zlaté prstene kozmetika či dokonca motorové píly, nás iritujú o čosi viac. Keď sa však minule
na mňa prilepila jedna neodbytná veštica, ktorá mi tvrdila, že sa
dožijem deväťdesiatky a chcela „aspoň“ desať euro, pohár mojej trpezlivosti pretiekol. Neodmietam pomoc ľuďom v núdzi, ale
takéto obťažovanie mi prekáža. Čo sa s tým vlastne dá robiť?
Polícia má slabé páky
Odpoveď náčelníka Mestskej
polície v Piešťanoch (MsP) Marcela Mihalika je jednoznačná: „Nedávajte peniaze žobrákom, pouličným predajcom ani vešticiam,
lebo sa ich nezbavíte.“ Hoci podľa neho by obťažovanie na pozemkoch, ktoré patria obchodným centrám, mala riešiť firemná bezpečnostná služba, ak zavoláte na číslo 159, mestskí policajti obvykle prídu. Majú však iba obmedzené možnosti. „Žobranie nie
je zakázané zákonom,“ hovorí náčelník. „Hliadka môže zasiahnuť
v prípade, ak bezdomovec znečisťuje verejné priestranstvo alebo
vzbudzuje verejné pohoršenie.
„Pri druhej situácii ale potrebujeme najmenej troch svedkov,“
vysvetľuje M. Mihalik. V Piešťanoch zásah stroskotá často práve
na tom, že ich nenájdu. „Ľudia
nám zavolajú, ale nie sú ochotní čakať, nieto ešte hľadať ďalších očitých svedkov,“ pridáva sa
zástupca náčelníka MsP Peter Gogol. Predajcom čierneho tovaru
môžu napariť pokutu, ak u nich
nájdu viac ako jeden kus ponúkaného výrobku. „Oni to vedia,
preto chodia len s jedným kusom
a ostatné majú poschovávané,“
tvrdí P. Gogol. Obaja zástupcovia
polície sa zhodujú v tom, že tovar treba rázne odmietnuť a žobrákom určite nedávať peniaze.
Minú ich zväčša na pijatiku. „Často dokážu veľmi presvedčivo argumentovať, že potrebujú peniaze na autobus alebo majú choré
dieťa. V takom prípade ich treba
odkázať na nás,“ dodáva M. Mihalik. „Ľudia, ktorí sa ocitnú na ulici alebo v ťažkostiach, majú možnosť ísť do azylového domu či požiadať o pomoc úrady.“
Závislosť si liečili
len v zime
Slová policajtov potvrdzuje aj
psychiatrička Ľubica Ondrisová z
Piešťan: „Z veľkej väčšiny žobrú
ľudia, ktorí trpia poruchami osobnosti alebo inou psychiatrickou
diagnózou.“ Často sa k tomu pridáva aj závislosť na alkohole alebo drogách, ktoré dlhoročným pôsobením zdegradujú ich užívateľovi psychiku, ale i celý organizmus. „Liečba závislostí je dobrovoľná a obvykle dlhodobá. Ak chorý nemá záujem sa liečiť, nikto
ho nedonúti,“ pokračuje lekárka. Človek, ktorý sa ocitne v ťažkostiach, má podľa nej viacero
možností, ako svoju situáciu riešiť. Okrem úradov existujú krízové centrá, kluby, ale aj dobrovoľníci, ktorí dokážu poskytnúť radu
či pomocnú ruku. Lekárka si myslí, že takýmto ľuďom zväčša vyhovuje, že sa nemusia o nič starať a zvykli si prežívať na rožkoch
a lacnom alkohole. „Keď som pra-
Na vyvolanie súcitu niektorí využívajú aj deti. Ilustračné foto: (mkm)
covala v psychiatrickej liečebni,
často som sa stretávala s prípadmi, že na zimu prišli bezdomovci,
vraj sa chcú liečiť zo svojej závislosti. Len čo sa oteplilo, boli naspäť na ulici.“
A. Drahovská
V BRNE POMÁHAJÚ AJ REŠTAURÁCIE
Projekt Jídlo pro bezdomovce odštartovali pred pár mesiacmi v Brne. V prevádzke Armády spásy sa pre nich sústreďujú nepredané „meníčka“ z miestnych reštaurácií. Ako informoval portál
www.lidovky.cz, s iniciatívou prišiel majiteľ dvoch prevádzok Richard Hošek: „Žil som v Nemecku a tam je to bežná vec,“ vysvetlil. Neskôr prevzala jeho myšlienku radnica. Na začiatku sa do projektu zapojilo päť z 39 oslovených reštaurácií. Majitelia vraj mali
najskôr obavy, aby sa o nich nehovorilo, že sa u nich dobre nevarí,
keď dávajú jedlo bezdomovcom, postupne sa však pridali ďalšie.
Podľa odhadov v kuchyniach brnianskych podnikov zostávalo okolo desať nepredaných porcií. Najväčšie obavy mal iniciátor pomoci z toho, aby im nerobili problém hygienici. „Keď jeme zvyšky zo
smetiakov, tak to nikomu neprekáža. Prečo by mali teraz otravovať,“ vyjadril sa na margo obáv z hygienických predpisov jeden z
bezdomovcov, ktorý sa tešil, že sa dostane k teplému jedlu. Doteraz sa mu to podarilo len výnimočne.
(redakčne upravené)
LIST ČITATEĽA: VYRUŠILA NAHÁČA PRI PRAMENI
Často sa stretávam s provokatívnym správaním rôznych indivíduí, ktoré je až na hranici zákona. Pokiaľ je to možné, prehliadnem
to a bez povšimnutia okolo nich prejdem.
Čo som však zažila v utorok 20. júla približne o piatej popoludní, nebolo možné prehliadnuť a nemohla som sa tomu ani vyhnúť.
Pravidelne chodievam po vodu k termálnemu prameňu, ktorý je voľne prístupný na
Banke pod „Horváthovou vilou“. Keď som sa
blížila k prameňu, zbadala som, že sa tam
predvádza nahý muž. Prišla som bližšie, no
on sa nemienil vzdialiť a ešte sa otočil čelom
ku mne. Zakričala som, aby zmizol, že zavo-
V týchto miestach sa odohral incident...
lám políciu. On mi začal nadávať a vyhrážal sa mi, že ma obleje horúcou vodou. Nabral vodu do fľaše a začal ju fŕkať proti mne.
Zbadala som, že po chodníku kráča mladý muž. Chcela som, aby zavolal políciu,
no on si „zapchal“ uši a utiekol preč. Kúsok ďalej od prameňa tiež sedel otec so synom. Keď naháč zmizol, spýtala som sa ho,
prečo nepožiadal provokatéra, aby odišiel.
Nebol však ochotný rozprávať sa so mnou.
Zdá sa mi, že ľudia už vôbec nevedia, čo
sa patrí a čo nie. Mali by sme sa všetci zamyslieť, kam táto naša spoločnosť speje...
čitateľka
10
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
rozhovor
Letuška Daniela začínala v Írsku pri deťoch
Mladí ľudia sa chcú po ukončení štúdia osamostatniť a vyskúšať si život na vlastnú päsť. Daniela z Piešťan opustila rodičov
pred piatimi rokmi. Objavili sme
ju v írskom Dubline, kde pracuje ako letuška najznámejšej európskej spoločnosti.
Prečo ste sa po ukončení štúdia rozhodli odísť z domu?
- Chcela som zistiť, kto vlastne som a ako sa zachovám v inom
prostredí. Taktiež napríklad overiť si veci, ktoré o mne hovorili priatelia.
Poloostrov Howth s majákom v pozadí.
Prečo ste sa rozhodli zotrvať
v Dubline ďalšie štyri roky?
- Pôvodne som sem prišla na
rok. Okolnosti sa zmenili. Našla
som si priateľa a kvôli nemu som
tu ostala. Avšak teraz som v štádiu rozhodovania sa medzi zotrvaním v práci alebo návratom do
Piešťan.
Letuška Daniela žije v Dubline.
Ako vaše rozhodnutie vnímali rodičia?
- Dobre. V zlých chvíľach ma
povzbudili a doma ma vždy pekne privítali.
Kam viedli vaše prvé kroky?
- Najprv som išla do Londýna. Bola som tam s bratrancom,
no keďže nevedel jazyk, prácu
si nenašiel. Chvíľu som tam vydržala sama, no nakoniec som to
vzdala. Hneď po návrate na Slovensko som dostala ponuku odísť
do Dublinu, kde som získala pozíciu „childminderky“. Táto práca zahŕňa starostlivosť o dieťa a
domácnosť. Od januára 2007 som
tam začala pracovať.
Ktoré práce ste v Írsku za
toto obdobie vystriedali?
- Začala som ako „child-minder“. Moja práca zahŕňala všetky domáce práce a vozenie malej
zverenkyne autom na krúžky. Potom som si urobila kurz pomocníka učiteľa v triede s postihnutými deťmi, no v tejto práci som
sa udržala len pár dní. Prišla totiž recesia a bolo ťažké nájsť si
prácu v tomto obore. Neskôr som
si našla prácu v dome dôchodcov
ako opatrovateľka. Momentálne,
už vyše roka, pracujem ako letuška spoločnosti Ryanair.
to je ťažko zrozumiteľná. Časom
som si však zvykla a teraz mám
problém rozumieť Angličanom
(úsmev).
Írsko je známe svojím daždivým počasím. Ako na vás vplýva?
- Prvé leto bolo hrozné. Nemali sme jediný slnečný deň. Druhý
rok bol lepší, ale depresia stúpala. Tento rok je rekordne krásne
leto. Vonku však začína fúkať silný vietor. Znamená to jeho možný koniec. Íri si škaredé počasie
nahrádzajú tým, že dva až trikrát ročne chodia na dovolenku.
Čo je pre domorodcov charakteristické?
- Ryšavá brada a vlasy, zele-
ná farba, štvorlístok, svätý Patrik, ktorý vyhnal hadov a víkendové opíjanie sa.
Čo vás v tejto daždivej krajine najviac zaujalo?
- Každá krajina má svoje čaro.
Príroda je tu krásna, iná než na
Slovensku. Keďže sa väčšinou zdržiavam v hlavnom meste, v Írsku som toho veľa nevidela. Bola
som na severe v Belfaste a po ceste som videla pozostatky občianskej vojny, rôzne bariéry a podobne. Viem, že v Belfaste sa farbami na obrubníkoch oddeľujú katolícke a protestantské časti, ktoré medzi sebou bojujú. Íri doteraz neznášajú Angličanov. Keďže
my sme mali dublinskú značku,
Vnímajú vás Íri ako cudzinku?
- Neviem, či je to všade vo
svete, no hoci sú tu ľudia strašne milí, medzi seba ma nikdy neprijmu. Nie som z ich krvi, vždy
zostanem cudzinkou.
Čo bolo po príchode najťažšie?
- Telefonovanie. Írska angličtina má špecifický akcent a pre-
Bašta v Balbrigane
bála som sa, že sa nám niečo stane. Tragédie sú tam na dennom
poriadku. V Írsku ma však najviac
zaujalo správanie staršej generácie. Sú milí a veľmi zdvorilí. Ak
by som na Slovensku pozdravila
starú babičku, určite by odo mňa
ušla so strachom o kabelku. Tu sa
každý rád zastaví a porozpráva.
S vyšším dôchodkom rastie asi aj
väčšia pohoda (úsmev).
Dublin má prístup k moru. Na fotke je pobrežie Balbriganu.
Zažili ste za obdobie strávené
v Írsku niečo nebezpečné?
rozhovor
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
černých hodinách snažím vyhýbať
nebezpečným miestam.
Aké skúsenosti ste počas štyroch rokov v zahraničí získali?
- Veľmi veľa. Z dievčatka som
vyrástla na ženu tak po fyzickej,
ako i mentálnej stránke. Naučila
som sa zodpovednosti a získala
som sebavedomie do ďalšieho života. Predtým som nevedela presadzovať svoje názory, no teraz sa
dokážem spoľahnúť sama na seba.
Máte už plány, čo urobíte po
návrate do Piešťan?
- Chcela by som spojiť predškolskú pedagogiku, ktorú som vyDublinský monument Spire je vysoký stodvadsať metrov.
- Napadnutie v parku. Prišla
som sem ako naivné dievčatko,
ktorému sa nemôže nič stať. Jeden deň ma v parku napadol chlapec s nožom. Chcel cigarety, no
ja nefajčím. Potom vytiahol nôž,
chytil ma za ruku a povedal mi,
nech idem s ním. Otočila som sa
a pomaly odkráčala. Vnútri som
sa triasla hnevom a zároveň aj
strachom. Prišla som k autu, zrútila som sa, vyplakala sa, šla som
domov a potom som zavolala políciu. O pol roka ho našli, no keďže to bol len tínedžer, nemohli
mu spraviť nič. Odvtedy sa vo ve-
Skalné útesy v Malahide
lerros.sk
inzercia
11
študovala, s angličtinou. Rozmýšľala som teda, že by som v Piešťanoch otvorila anglickú škôlku. To
však začnem riešiť až po návrate domov.
Miroslav Béreš
Foto: archív (d)
VIZITKA:
Narodená: 23. 6. 1983
Štúdium: špeciálna a predškolská pedagogika
Hobby: oddych, šport, ľudia,
klavír, psychológia
Domáci miláčik: kedysi to bol
niekto, dnes už nemám žiadneho
Obľúbená destinácia: momentálne Tenerife
Čo si na ľuďoch najviac vážim: úprimnosť, ochotu, otvorené srdce
Čo mi na ľuďoch najviac prekáža: nenávisť, pýcha, arogantnosť
Obľúbený šport: plávanie
Obľúbené jedlo: koláče
Obľúbená hudba: pokojná
Obľúbený film: Truman Show,
Piano, Stroskotanec, Avatar
Tri veci, ktoré by som si zobrala na opustený ostrov: priateľa, jedlo a lietadlo
Nesplnený sen: nájsť si dobrého manžela ☺
12
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
rozhovor
UŽ TRETÍ ROK POMÁHAJÚ NAJMENŠÍM
Po dvoch ročníkoch sa festival
Punkáči deťom presťahoval na
chvíľku do Piešťan do autokempingu na Lodenici. Organizátori
sa týmto podujatím snažia svojou troškou pomôcť deťom, ktoré to v živote nemajú ľahké.
Piešťanský týždeň sa krátko rozprával s jedným z nich, bývalým
členom kapely Zdanie klame Romanom Cicom Hoštákom.
Festival funguje iba tretí rok
a už ste sa stali najväčším „punkovým sviatkom“ na Slovensku.
Ako vznikla myšlienka prepojiť
tento hudobný žáner a pomoc
postihnutým deťom?
Piešťany zažili dva dni plné punkovej zábavy.
Roman Hošták
- Chalani, vlastne celý „staf“,
čo pripravujeme náš festival, sa
poznáme dlhé roky. Už v dobe,
keď som spieval v kapele Zdanie
klame, sme chceli spraviť niečo výnimočné. Keď sa teraz rozhliadnem okolo seba (v Piešťanoch na Lodenici), tak toto som
vôbec nečakal. Sigino (Andrej Si-
get – jeden zo zakladateľov festivalu) sa tejto myšlienky okamžite chytil a hneď o prvého momentu chcel robiť veľký festival pre
veľa ľudí a získané financie venovať na dobročinné účely. Začínali sme možno desiati, dnes sa na
príprave tretieho ročníka podieľa asi štyridsať ľudí. Mňa osobne
oslovila myšlienka pomôcť druhým aj z toho dôvodu, že som si
„preskákal“ svoje. Prežil som totiž ťažkú haváriu, z ktorej som sa
dostával dva roky a niektoré následky stále pretrvávajú.
Ako vyzeral prvý ročník?
- Zorganizovali sme to celé v
Brezovej pod Bradlom. Prvý augustový deň sa tam zišlo osemnásť punkových kapiel. Všetky
hrali bez nároku na honorár. Videlo ich približne 650 platiacich
účastníkov stretnutia. Vtedy sme
dokázali vyzbierať takmer 50-ti-
síc korún. Od počiatku sme spolupracovali s nadáciou Pomoc deťom v ohrození, takže sme vedeli,
že peniaze pôjdu na správnu vec.
Pokračovali ste ďalej v podobnom duchu?
- Druhý rok sme to odpálili
vo veľkom - ako sa patrí. Pozvali sme až štyridsať kapiel. Vtedy
sme hrali na futbalovom štadióne v Podbranči. Zabaviť sa prišlo možno o päťdesiat ľudí viac
ako v prvý rok, čo sa, samozrejme, odzrkadlilo na výsledku. Nemohli sme si dovoliť darovať deťom toľko, koľko by sme si predstavovali. Teraz sme tu (v Piešťanoch) a podľa odhadov by sa
na festivale mohlo zúčastniť aj
niekoľko tisíc ľudí. Naši priatelia
nás od začiatku ubezpečovali, že
sem si nájde cestu veľké množstvo priaznivcov punku. Pozvali
sme rekordných 58 kapiel zvuč-
Líder skupiny Smola a hrušky
ných mien. Samotná myšlienka
pritiahla aj trojicu zahraničných
kapiel - Skarface z Francúzska,
talianskych The Twinkles a Overflow z Chorvátska.
Punkáči teda od roku 2008
začali pomáhať deťom. Viete,
kde skončili vyzbierané peniaze
z minulých ročníkov?
- Viem, že sa nakúpili vozíky
pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu, prístroj na dýchanie
a tiež sa porozdávali poukážky
pre sociálne slabšie rodiny. Chceme, aby ľudia zúčastnili na našom
festivale, a to hlavne tí, ktorým
problémy bezbranných detí nie
sú ľahostajné. V dobe, keď vám
nikto nedá nič zadarmo, sme radi,
že takáto zábava môže podporiť
a pomôcť svojou troškou chorým,
postihnutým a týraným deťom.
Igor Paulech
Toto komentár nepotrebuje...
Punkáči môžu byť aj v šiltovkách.
reportáž
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
13
NAJVÄČŠÍ PUNKOVÝ FESTIVAL PRIVÍTAL REKORDNÝCH 2200 NÁVŠTEVNÍKOV
Punkáčov v Piešťanoch rozohnala piatková búrka
Piešťany sa na záver minulého
týždňa stali aspoň na chvíľku
miestom stretnutia mnohých zástancov hudobného a životného
štýlu punk. Už od štvrtka nebolo
výnimkou vidieť po meste pobehovať mladých s farebnými „kohútmi“ na hlavách. V autokempingu na Lodenici sa totiž konal
tretí ročník benefičného podujatia Punkáči deťom.
Hudobný festival a jeho organizátori za tri roky prešli cestu od
skromného stretnutia osemnástich kapiel v Brezovej pod Bradlom až po najväčší punkový festival na Slovensku. Do Piešťan prišlo podporiť myšlienku pomoci
postihnutým deťom prostredníc-
tvom hudby viac ako päťdesiat
kapiel. Okrem slovenských a českých skupín dotiahli mladí nadšenci, ktorí pripravili toto stretnutie, aj zahraničné kapely.
Hneď prvý rok fungovania festivalu sa podarilo mladým organizátorom vyzbierať niekoľko desaťtisíc (vtedy ešte) korún. V spolupráci s nadáciou Pomoc deťom
v ohrození sa peniaze dostali na
správne miesto. Jeden z organizátorov nám prezradil, že druhý ročník bol síce väčší, no náklady sa
tiež vyšplhali dosť vysoko. Preto
vyzbierané financie nestačili. Tak
z vlastných nákladov títo dobrovoľníci nakúpili vrecia plyšákov,
ktoré neskôr porozdávali deťom.
Na treťom ročníku vystúpila aj česká kapela Vison Days.
Zábava frčala od rána do neskorých nočných hodín.
O mladých vyznávačov tohto životného štýlu nebola na Lodenici núdza.
Aj k drsnému punku patria romantické objatia.
Tento rok bol rekordný okrem
počtu účinkujúcich aj počtom
účastníkov festivalu. Za dva dni
sa na Lodenici „premlelo“ viac
ako 2200 ľudí. „Punkáči“ predpokladajú, že po odrátaní nákladov
na ich tretie stretnutie budú môcť
postihnutým deťom venovať ďalšie peniaze.
V piatok sa Lodenicou ozývali
tóny punku už od desiatej ráno.
Postupne k dvom pódiám postaveným v kempingu prichádzali ďalšie a ďalšie stovky ľudí. Z každej
strany sa blýskali vybíjané opasky,
náramky a takmer na každej hlave
– v patrične upravených vlasoch
svietili neónové farby. Prvý festivalový deň malo vystúpiť približne tridsať kapiel. Nad Piešťanmi
sa však podvečer začalo zmrákať
a niekoľko minút po polnoci sa aj
tu rozpršalo. Nočná búrka sprevádzaná bleskami teda predčasne ukončila úvodný deň festivalu.
Podľa slov organizátorov všetci ľudia sa správali zodpovedne a nechali si poradiť.
Celá sobota bola tak trošku
zamračená, no festivalovým návštevníkom to zjavne neprekážalo.
Program si užili aj tak. Pršať začalo až v skorých ranných hodinách,
takže organizátori nemuseli prerušovať program. V nedeľu čakalo všetkých zainteresovaných veľké upratovanie kempu.
(IP)
14
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
potulky regiónom
POBEDIM: OBEC S OPEVNENÝM KOSTOLOM
Hľadáte tip na výlet alebo
informácie o okolitých obciach? Možno vás inšpiruje
seriál Piešťanského týždňa
o potulkách regiónom, v ktorom postupne predstavíme
všetky obce nášho regiónu. V
tomto čísle prinášame informácie o obci Pobedim.
Pobedim v číslach:
1201 – počet obyvateľov
860 ha – rozloha chotára
r. 1355 – prvá písomná zmienka
r. 1921 - súčasný názov obce
Martin Lednický
Začiatok obce od Piešťan v roku 1959.
založiť prepoštstvo. Pobedim bol
cirkevným majetkom až do zrušenia poddanstva v revolučných rokoch 1848/49. Prepošstvo v obci
vybudovalo správu panstva, majer, ktorý bol situovaný v blízkosti fary. Prepošstvu patril aj mlyn
na potoku Dubová. Pobedim neobišli nájazdy husitov a ani vpády
Turkov a vojny protihabsburských
povstaní. Ničivý bol najmä vpád
Turkov v roku 1599. V roku 1601
Pobedim ľahol popolom. Cez obec
prechádzali aj povstaleckí vojaci
Štefana Bočkaja a začiatkom 18.
storočia zase kuruci Juraja Rákoczyho II. Obyvatelia sa pred nájazdmi chránili obranným usporia-
daním svojich obydlí ako i opevneným kostolom so strieľňami.
Vojnové udalosti ani ďalšie požiare a morové epidémie neochromili život tejto malebnej dedinky.
Jej obyvatelia sa zaoberali predovšetkým pestovaním poľnohospodárskych plodín a chovom dobytka a oviec. V období I. ČSR sa
časť obyvateľov obce vysťahovala
do USA a Kanady. Časť obyvateľov
našla nový domov na južnom Slovensku. Začiatkom 20. storočia v
obci postavili školu a v 30. rokoch
minulého storočia pribudol i katolícky kultúrny dom. Po oslobodení bol Pobedim súčasťou okresu Piešťany a po roku 1960 patril
Prierez históriou
Prvá písomná zmienka o Pobedime pochádza z listiny napísanej
v roku 1355. Týka sa hraníc osady
Brunovce a Pobedim v nej uvádzajú pod menom Popeden. Prví obyvatelia začali osídľovať územie
pravdepodobne v 11. a 12. storočí. Svedčia o tom nálezy keramiky a železných predmetov nájdené pri zemných prácach v Kútnarskej ulici. V roku 1392 daroval
uhorský kráľ Žigmund obec spolu
s ďalšími osadami vplyvnému veľmožovi Ctiborovi zo Ctiboríc, ktorý sa rozhodol v Novom Meste nad
Váhom usadiť rád agustiniánov a
miatok a patrí k pevnostným kostolom pod Malými Karpatmi. Valcovité bašty opevnenia boli v roku
1688 zmenené na kaplnky. Zaujímavý a cenný je interiér kostola.
V presbytériu sa nachádza barokový hlavný oltár s plastikami svätcov v životnej veľkosti, v lodiach
kostola je baroková kazateľnica a
v bočných lodiach sú oltáre s plastikami a štítmi z pôvodných barokových oltárov. Klenby pokrýva
hodnotná maľba od rožňavského
maliara Júliusa Ádáma a na chóre
sa nachádza organ majstra Martina Šašku z Brezovej z roku 1879.
Verejnosti je prístupná kaplnka Lurdskej Panny Márie a kaplnka
s oltárom Sedembolestnej Panny
Márie z 18. storočia. V areáli kostola je umiestnený pomník padlým v I. svetovej vojne a misijný
kríž z roku 1900. V blízkosti kostola sa nachádza fara z 18. storočia. Na priečelí budovy je tabuľa
venovaná slovenskému básnikovi
Jánovi Hollému, ktorý tu pôsobil.
Vzácnou pamiatkou je aj pôvodný
Títo školáci a ich učiteľka majú teraz prázdniny.
do okresu Trenčín. Dnes prináleží
do okresu Nové Mesto nad Váhom.
Obecné symboly
Erb obce pozostáva z modrozeleného štítu, v ňom je vyobrazený patrón obce – svätý Michal
Archanjel s roztiahnutými krídlami aj rukami. V pravej ruke drží
zlatý meč. Anjel je biely, na hrudi má skrížené zlaté stuhy, ktoré
mu zdobia aj pás.
Oplatí sa vidieť
Svadba manželov Kadlecovcov z roku 1920.
Dominantou obce je Kostol sv.
Michala, ktorý je zapísaný v zozname národných kultúrnych pa-
Kostol sv. Michala je opevnený
múrom so strieľňami.
potulky regiónom
habánsky mlyn. V interiéri sa zachovalo technické vybavenie z 30.
rokov minulého storočia.
V západnej časti obce sa nachádza socha sv. Floriána. Kamenná plastika pochádza z roku 1762,
stĺp, na ktorom je osadená, je z
roku 1833. V obci sú aj sochy sv.
Jána Nepomuckého a kríž s telom
Ježiša Krista. Ďalšie dva kríže sa
nachádzajú na cintoríne, kde sú
osobitne uložené staršie kamenné a kovové náhrobníky. V chotári obce sa nachádzali aj ďalšie
plastiky. Sochu sv. Vendelína zničili za II. svetovej vojny a plastiku sv. Donáta najskôr ukradli a neskôr sa značne poškodil i podsta-
Pobedim dnes
V dedine je základná i materská škola s jedálňou, do ktorej si
chodia po obedy i dôchodcovia.
Prednedávnom tu otvorili multifunkčné ihrisko, je tu aj moderná štvordráhová kolkáreň, futbalový štadión, zdravotné stredisko,
Knižnica Jána Hollého, kaderníctvo, pošta, potraviny, pohostinstvo, pub, obchod so záhradným
a priemyselným tovarom. Chodí
sem aj opravár obuvi. Pobedim
je plynofikovaný, no nemá obecný vodovod a kanalizáciu.
„Máme schválený projekt na
rekonštrukciu verejného osvetlenia a v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
Na obidva projekty sme získali
peniaze z fondov Európskej únie,
obec prispieva čiastkou piatich
percent. Zbrojnica aj osvetlenie
15
ZAUJÍMAVOSTI
Sadenie pamätnej lipy Jána Hollého pred farou.
Poľovníci organizujú pre deti súťaže v streľbe zo vzduchovky.
vec sochy. Pôvodnú plastiku nahradili kópiou a podstavec je v súčasnosti zreštaurovaný.
Záujemcov o národopis určite zaujme miestny Roľnícky dom
z roku 1878. V súčasnosti patrí obci a na požiadanie je možné
nahliadnuť do jeho izby, kuchyne,
komory a obdivovať pec na pečenie chleba. V pôvodnej hospodárskej časti sú expozície národopisu
a histórie obce.
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
by mali byť hotové v nasledujúcom roku,“ povedal nám starosta Martin Lednický. „Okrem toho
pripravujeme výstavbu vodovodu
Podolie-Očkov-Pobedim z fondov
EÚ, ktorý je v schvaľovacom procese. Túto stavbu realizujú Trenčianske vodárne a kanalizácie,“
dodáva starosta.
Spoločenské vyžitie
Asi najveselšie býva v tejto dedinke počas hodovej zábavy, ktorá sa koná vždy okolo sviatku sv.
Michala, teda 29. septembra. Vtedy tu koncertuje dychovka. V obci
poriadajú dve výstavy. Jedna je
spojená s históriou a súčasnos-
ťou Pobedima, na druhej záhradkári, drobnochovatelia i družstvo
vystavujú svoje produkty a výpestky. Jednota dôchodcov je najaktívnejšia počas fašiangov a Mikuláša, obec pripravuje stretnutia
pre svojich dôchodcov v novembri. Aktívni sú aj miestni hasiči,
ktorí spolupracujú i s farnosťou.
Na Veľkú noc odetí v uniformách
nosia baldachýn a držia stráž pri
Božom hrobe. A keď farár symbolicky umýva nohy apoštolom, v
Pobedime ich nahrádzajú zvyčajne hasiči. Hasiči poriadajú a zúčastňujú sa súťaží, dokonca medzinárodných.
V tejto obci dvakrát do roka
organizuje miestna pobočka Slovenského Červeného kríža odber
krvi. Veľmi aktívni sú rybári, ktorí
v peknom prostredí vodnej nádrže Zástodolie organizujú dvoje rybárske preteky aj vianočný výlov
rýb. Miestne poľovnícke združenie
zasa pomáha pri organizovaní Detského dňa, ktorý by sa nezaobišiel
bez streľby zo vzduchovky. V dedine sú aktívni aj futbalisti, kolkári a cvičenky TJ Sokol. Na futbalovom ihrisku bývajú kynologické
výstavy aj preteky a Pobedim má
tiež aktívny hokejový klub.
S použitím materiálov obce
napísala Viera Dusíková
Mária Mizeráková z Pobedima prezentovala piešťanskú čipku aj v zahraničí.
V rokoch 1808-1811 pôsobil v Pobedime kňaz Ján Hollý.
V tom čase mali filiálku v Hornej Strede a známy slovenský
básnik dochádzal na omše do
Hornej Stredy na koni. Zviera
ho však príliš neposlúchalo, raz
ho kôň zhodil do blata a vody
a Hollý v mokrej reverende odslúžil omšu. Ktovie, či počiatky
jeho neskorších reumatických
chorôb nesiahajú so tohto obdobia? Jedno je však isté – Selanky a Eneidu tvoril Ján Hollý
v Pobedime.
V Pobedime sa nachádza
najvýznamnejšie nálezisko slovanských platidiel – hrivien.
Jedna z hrivien sa nachádza
aj v múzeu železa v Japonsku.
V obci je starý mlyn, kde
sa našla hrada s ľudskými vlasmi. Pochádza z čias, keď mlynári mohli podľa práva zlodejov
obilia a múky trestať vyviazaním za vlasy. Originál hrady sa
nachádza v depozite Balneologického múzea v Piešťanoch.
Ak sa pozriete bližšie na
hradby Kostola sv. Michala, nájdete v nich strieľne a do areálu svätostánku sa vchádza cez
vežovitú bránu, čo pripomína
pevnosť. Pravdepodobne mala
slúžiť ako bašta pred útokmi
nepriateľa v čase tureckých vojen a povstaní, delostrelecké
gule sa však jeho hradieb nedotkli. V kostole sú štyri kaplnky a jedna z nich - v blízkosti
školy - sa kedysi používala ako
kostnica. Sem ukladali Pobedimčania kosti zo starších hrobov. V súčasnosti je to kaplnka
Lurdskej Panny Márie.
Voľakedy si múdri dedinčania zavlažovali okolité kapustové polia vodou, ktorú
dômyselne odviedli z potoka
Dubová. Dubová slúžila aj na
„podháňanie“ urbárskych lúk v
lokalitách Bočan a Háj.
Už v prvej tretine dvadsiateho storočia žil v Pobedime
kníhviazač Jozef Klimo, ktorý obnovoval a viazal viaceré
modlitebné knižky. Jeho knihovnícky lis je v múzeu v Novom Meste nad Váhom.
Okrem čipkárky Márie Mizerákovej, ktorá sa do kroja
oblieka len príležitostne, keď
prezentuje svoje nádherné
čipky na rôznych podujatiach
doma aj v zahraničí, v Pobedime sa do kroja denne obliekajú tri ďalšie ženičky. Voľakedy
bol miestny kroj bežným odevom v obci.
(vd)
16
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
o čom sme písali v júli 2005
Tankodróm na pešej zóne až do októbra
Pri poslednom rozhovore o pešej zóne nám zástupca referátu
majetku mesta potvrdil, že predpokladaný koniec prác a odovzdanie diela je naplánované na koniec augusta a začiatok septembra
2005. Podľa internetovej stránky mesta sa najnovšie pre rekonštrukciu vodovodného rádu, kanalizácie (rekonštrukcia kanalizačnej siete v hĺbke 4,5 m) a plynového potrubia (výmena nízkotlakového starého plynového potrubia za strednotlakové) predĺžia
práce do septembra, resp. začiatku októbra. Až po ukončení prác
TAVOSu budú môcť začať budovať novú tvár pešej zóny v smere
od Winterovej ulice po Námestie
slobody. V septembri by mala byť
vybudovaná aj fáza projektu s názvom „neposlušná čiara“. Tá by
mala viesť k zaujímavostiam ako
barlolámač či socha Milencov.
(r), foto: Pepo
Na rozkopanej pešej zóne si treba dávať pozor najmä vo večerných hodinách.
Kde sa podela Piešťanská stolová voda?
Pred prvou svetovou vojnou bol hlavným
strojníkom kúpeľov pán Alexius Čajko. Bol to
mimoriadne šikovný odborník, mal viacero
„zlepšovákov“, no najlepší bol jeho systém
odstránenia sírového zápachu z termálnej
vody a po nasýtení kyselinou uhličitou bola
premenená na obľúbenú stolovú vodu, ktorá dostala pomenovanie THERMA. Plnili ju do
pol a litrových fliaš uzatvorených korunkovými uzávermi. Na fľašiach boli vkusné etikety.
Týrala svoju matku
Policajný vyšetrovateľ obvinil 30-ročnú ženu z okresu Piešťany z trestného činu týrania
blízkej osoby a zverenej osoby. Táto žena totiž v minulosti pravidelne slovne a neskôr aj
fyzicky napádala svoju 56-ročnú matku. Dokonca sa jej vyhrážala zabitím a dvakrát ju
vyhodila z bytu. Ničila aj zariadenie v byte a vyhrážala sa,
že ho podpáli. U matky to vyvolávalo neustály stres a strach
o svoj život. Tejto žene hrozí,
že strávi za mrežami dva až
osem rokov.
(pz)
Horkokrvní Arabi
Dňa 16. júla o 4.35 h sa pri
kolonáde pobili štyria mladí
Arabi. 19-ročnému A. N. H. a
25-ročnému N. A. H., obom z
Kuvajtu, príslušníci MsP udelili blokovú pokutu, každému vo
výške 1000 Sk. Ďalších dvoch
riešila hliadka OO PZ. (MsP)
Citujem článok z propagačnej knižočky
vydanej v roku 1930 v reči českej, nemeckej, francúzskej a anglickej: „Souběžne s léčbou má i pití proslulé THERMY nejlepší účinek. THERMA jest původní 70 °C horká termální voda, nasýcená kyselinou uhličitou. Je
právě tak dobrou léčebnou, jako i příjemnou osvěžující stolní vodou. Obsahuje rozpuštěné minerálie, které mají příznivý vplyv
na vylučování škodlivých krevných látek. Píš-
ťanskou pitní vodu THERMU možno dostat
ve větších obchodech s minerálními vodami.”
Pred dvadsiatimi rokmi som oslovil posledného žijúceho syna p. Čajku, Lajoša, opýtal
som sa ho, že či by vedel znova rozbehnúť
výrobu THERMY, ktorá vo vojnových rokoch
zanikla. Odpovedal mi, že veľmi rád. Napísal
som toto moje zistenie na vtedajšie vedenie
kúpeľov, ale môj list nenašiel odpoveď. Škoda!
Vojtech Anderle
ZAPLATÍ MESTO POKUTY?
Pán Werner z Berlína prišiel
do nášho mesta na návštevu už
po tridsiaty raz. Žiaľ, odchádzal
so smutnými poznatkami, o ktoré sa podelil aj s redakciou Piešťanského týždňa. „Vystúpil som
na vašom ‚novom parkovisku‘ v
centre pri centrálnom mestskom
trhovisku z auta a presne do veľkej kaluže, ktorá sa mi z okna
automobilu nezdala až taká hlboká. Žiaľ, bolo v nej presne 15
cm vody, štrku a blata tak, že potom som už na procedúry nešiel,
lebo som ich mal nechtiac v meste. Tento stav tu už ale máte tretí
rok. Nemá mesto trochu štrku na
zasypanie tejto nehorázne veľkej
mláky? Za toto tu vyberáte parkovné? No to by ste mali byť u
nás. Mesto by platilo vodičom pokuty! Tak teda vitajte v Európe a
v Únii, veľkolepé kúpeľné mesto.
Chcel by som vám pripomenúť, že
od roku 1997 sa to tu úplne, úplne zmenilo, ale nie k lepšiemu. Je
mi ľúto, ale z našej strany už sem
chodí čím ďalej, tým menej ľudí.
Mestu chýba ten pokoj a pohoda
ako voľakedy. Málo kultúry, žiadna hudba. Stráca sa glanc a romantika parkov, mesta, ostrova a
celých kúpeľov. Veľmi čudné zmeny, ktoré ozaj neprilákajú nikoho.
Cítim, že aj my sme tu z Berlína
poslednýkrát. Škoda, kedysi sme
sa tu cítili dobre,“ povedal nám
nemecký hosť.
(mim)
Po dažďoch zostáva na parkovisku jazero vody. Foto: (ml)
kultúra
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
17
Dožinky s Krakovienkou a Vavrineckou trojkou
Leto je v polovici a žatva sa pomaly končí. Aj z toho dôvodu sa
minulotýždňové vystúpenie folkloristov z Krakovienky a Vavrineckej trojky nieslo v znamení
odovzdávania dožinkového venca. Folkloristi počas neho ďakovali za úrodu a oslavovali, že
zrno je už pod strechou.
Pod „mušľou“ si vtipne spracované zvyky našich predkov z Krakovian vypočulo i ohodnotilo nielen domáce publikum, ale medzi divákmi boli i kúpeľní hostia
z Čiech a Nemecka. Tí ochutnali aj kysnuté orechové a mako-
vali do pierok svadobčanom. Dožinkový veniec niesli počas dožinkov v rukách alebo ním ozdobili najkrajšiu dievčinu. Keď veniec odovzdávali gazdovi, obyčajne k nemu pripojili vinš. Gazda sa
všetkým poďakoval za prácu a počastoval ich oldomášom. Obilie sa
obyčajne mlátilo v stodole, neskôr na mláťačke v poli. Prvé čisté zrno, ktoré partia mlatcov vymlátila, vzala niektorá zo žníc do
ruky a odniesla ho gazdinej. Tento
akt mal pomocníkom zabezpečiť
účasť na žatve aj na budúci rok.
V. Dusíková
Dožinky v podaní folkloristov z Krakovienky.
Mladí predviedli pásmo tancov.
vé záviny v modrej smaltovanej
miske. Folklórne pásmo spestrovali svojím repertoárom „Vavrinci“, s ktorými pieseň Slovensko
naše spievali aj dámy z publika.
Krakovienka predviedla v Piešťanoch i najnovší repertoár mladých
tanečníkov.
Najdôležitejšou rekvizitou
štvrtkového vystúpenia bol dožinkový veniec. Ten zvyčajne uvili žnice z posledných klasov a poľných kvetov, pokropili ho svätenou vodou a zavesili do komory. Robili to tak, aby ich gazdiná ani gazda nevideli. V niektorých regiónoch Slovenska bývalo zvykom, že klásky z neho dá-
Orechovníky a makovníky chutili aj publiku.
MLADÝ DŽEZ ZNEL POD ŠÍRYM NEBOM
Aj tretia júlová nedeľa patrila v Piešťanoch džezu. Tentoraz
zaznel z pódia Hudobného pavilónu v mestskom parku v rámci
podujatia Young Jazz. Kým v minulom roku si našinci vypočuli
najmä začínajúcich hudobníkov,
tento rok do Piešťan prišla slovenská džezová elita a záver pat-
Ján Lednický má iba šestnásť rokov a už sa venuje džezu.
Caroline Hitland
ril okúzľujúcej nórskej interpretke so širokým hlasovým rozsahom a dobrou slovenčinou - Caroline Hitland.
Nedeľný koncert pod šírym nebom začali domáci muzikanti, ktorých Piešťanci poznajú aj z dže-
zovej kaviarne. Členovia JSR Tria
- kontrabasista Štefan Orviský,
klavirista Ján Lednický a bubeník
Rasťo Hlavatovič nacvičovali pod
vedením Tomáša Gajlíka a počas
koncertu každý z nich predviedol svoj talent. Ich muzikálnosť
i virtuozitu ocenilo potleskom aj
publikum, v ktorom boli prevažne
ich priatelia a známi. Trio JSR vystriedali ďalší domáci džezmeni,
ktorí vystupujú pod názvom Miro
Hank Quartet. Na kontrabas hral
Ján Gajlík, ku klavíru si sadol jeho
syn Tomáš, tenor a altsaxofón rozozvučal Miroslav Poprády a bicie
patrili Mirovi Hankovi.
Už sa zvečerilo, keď na pódium
vystúpilo medzinárodné zoskupenie džezmenov s názvom East
European Artsemble. Okrem slovenskej džezovej špičky - gitaristu Matúša Jakabčica, klaviristu Ľuboša Šrámeka, kontrabasistu Štefana Bartuša - si v Piešťanoch zahralo aj česko-maďarské
dychové trio a srbský bubeník Dušan Novakov. Záver mladého džezu patril už spomínanej svetlovlasej Nórke - Caroline Hitland. Na
gitare ju sprevádzal Stano Počaji a s harmonikou čaroval Boboš
Procházka.
(vd)
Foto: Vojtech Hank
18
TV program 28. 7. - 3. 8.
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
STREDA 28. JÚLA
JEDNOTKA
03:10 Správy STV o 16:00 03:20
Správy a komentáre 03:45 Góly
body sekundy 03:55 Sila lásky
II. (178) 04:45 Sila lásky II. (179)
05:35 Góly body sekundy 05:45
Počasie 05:50 Udalosti ČT 06:20
Slovensko dnes 06:30 Správy
STV 07:00 Radosť zo života
07:25 Repete 08:20 Vtipnejší
vyhráva 09:05 Zborovňa 09:35
Zborovňa 10:05 Policajti z prístavu 10:55 Vietor vášní (3/10)
11:45 On a ona u vás doma 12:15
Dámsky magazín STV 13:30
Vojna kuchárov 14:00 Dedičstvo
Guldenburgovcov (22/39) 14:45
Úsmev, prosím! 15:20 Divoký
anjel (209/270) 16:00 Správy STV
o 16:00 16:10 Góly body sekundy
16:15 Počasie 16:20 Sila lásky
II. (180) 17:15 Sila lásky II. (181)
18:10 JAG (19/20) 19:00 Počasie
19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Jane Doeová:
Nesprávna tvár
Krimi-séria. (Holandsko,
USA, Veľká Británia, Írsko 2005)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Zúfalé manželky III.
(1/23) Padajúci dážď
Komediálny seriál.
(USA 2006)
22:55 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka V.
(17/19) Autorita
Kriminálny seriál
(USA 2009)
23:40 Policajti z prístavu:
Nepovolený vstup
Krimiseriál.(Austrália 1997)
00:25 JAG (19/20) 01:15 Jane
Doeová : Nesprávna tvár 02:35
Správy STV o 16:00 02:50 Správy
a komentáre
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 VIII. 11/14 09:40 Zajtrajšie
noviny I. 17/23 10:30 Joan z
Arkádie I. 17/23 11:30 Smallville
VI. 19/22 12:20 Povedz, kto ťa
zabil 3/9 13:10 Rýchle Televízne
noviny 13:15 Ženy z rodu Gilmorovcov VII. 20/22 14:10 Veronika
Marsová II. 19/22 15:00 Rýchle
Televízne noviny 15:05 Kobra 11
VIII. 12/14 16:00 Rýchle Televízne
noviny 16:05 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad IV. 18/24 17:00
Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 Dva a pol chlapa
II. 11/24 18:00 Rýchle Televízne
noviny 18:05 Dva a pol chlapa
II. 12/24 18:30 V mene zákona
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Len trošku šťastia
Keď sa totiž Ashley na
jednom večierku pobozká
s Jakom, ktorý priťahuje
smolu ako magnet, jej
život sa obracia naruby.
Ashley naraz stíha jedna
pohroma za druhou, zatiaľ
čo Jake ide od úspechu
k úspechu... Romantická
komédia (99'), USA, 2006
22:10 Veľmi nebezpečné
známosti 3
Jason, Cassidy a Patrick
sa náhodne stretnú na
prípravnej škole. Všetci
traja majú v hlave veľa
plánov, ako zarobiť
peniaze na stávkach
„kto s kým” a okolo
nich je veľa nevinných
a naivných ľudí. Triler
(85'), USA, 2004
23:40 Rím 7-8/12
Dobrodružno-historický
seriál, VB-USA, 2005
01:50 Hrozba z temnoty II. 12/22
02:30 Traveler I. 5-6/8 03:50
Pohotovosť XIII. 2/23 04:50
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:35 NOVINY TV JOJ 06:00
KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY
TV JOJ 06:55 KRIMI NOVINY
07:25 NOVINY TV JOJ 07:45
KRIMI NOVINY 08:25 RANNÉ
KINO: Pred svadbou nie! 10:50
Prison Break: Útek z väzenia
IV. (5) 11:45 Letná výhra 13:15
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas
VIII. (8) 14:00 Kosti I. (15) 15:00
Simpsonovci X. (18,19) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York V.
(10) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
Profesionáli 18:00 Súdna sieň
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VII. (8,9)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy! Americký
kriminálny seriál (2008)
22:00 Kosti II (17)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte pátrať až
do špiku kostí!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2007)
23:00 Kosti I. (15)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte pátrať až
do špiku kostí!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2006)
00:00 Texaský masaker motorovou pílou 01:45 Dexter (10) 02:40
Prison Break: Útek z väzenia IV.
(5) 03:20 Dexter (10) 04:15 Kráľovstvo surikát II. 04:40 Chameleón 05:20 Podvodníci
DOMA
05:25 La Tormenta: Pokušenie
lásky 100-101/216 07:20 Naučím ťa milovať 117/129 08:30
Čaro lásky 76/90 09:20 Sudkyňa
Hatchettová I. 89-90/175 10:10
Veštiareň 11:10 Ulica III. 237/259
12:25 Dr. Oz I. 45/175 13:15
Rebeli II. 82/225 14:05 Rany z
lásky 33/230 15:00 L.O.V.E. 15:55
La Tormenta: Pokušenie lásky
102-103/216 18:00 Túžba tela
108/143 19:00 Rebeli II. 83/225
20:00 Čaro lásky 77/90 20:50
Pravá tvár vášne 117/178 21:45
Ally McBealová II. 13/24 22:45 Spi
sladko, moja drahá žienka 00:35
Sudkyňa Hatchettová I. 89-90/175
01:15 Pravá tvár vášne 117/178
01:55 Lampáreň 02:30 Túžba tela
108/143 03:15 Lampáreň 03:50
Spi sladko, moja drahá žienka
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (29,30) 06:40
Doktorka Quinnová (108,109)
08:10 Komisárka (41) 09:00
MacGyver (25,26) 11:00 Detektív Nash Bridges I. (12) 11:50
M*A*S*H (20,21) 12:50 Matlock V.
13:40 Páli vám to? 15:15 Detektív Nash Bridges I. (12) 16:10
Matlock V. (8,9) 18:00 M*A*S*H
(20,21) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Chalupári (5) 21:15 M*A*S*H
(92,93,94,95) 23:15 Mafstory
00:00 Črepiny * 00:40 Chalupári
(5) 01:30 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Národnostný magazín
06:55 Správy - Hírek 07:00
Správy STV „N” 07:30 Živá
panoráma 08:00 Letná láska
(23/26) 08:25 Ujo maliar pozýva
(2/3) 08:55 Neporaziteľná Vilma
(11/14) 09:15 O deťoch a zvieratkách 09:25 Mojich sedem divov
09:55 Profily z archívu 10:30 Zo
Šale do Močenka 11:10 Epigenetika - ako výživa ovplyvňuje
naše gény 11:55 Živá panoráma
12:35 Cesty za folklórom 12:55
Encyklopédia slovenských obcí
13:20 Na ceste 13:50 Recepty
na šťastie 14:15 Keď radí strach
(1/3) 14:50 Recepty na slávu
15:45 Trezor 16:10 Bakalárske
návraty \Papučiar 16:40 Maďarský magazín 17:10 Ráčte vstúpiť 17:40 Stopy dávnej minulosti
18:15 Večerníček 18:25 Stopy
Slovákov v brazílskom pralese
(5) 18:50 Profily z archívu 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Môj
otec Gulag 21:15 Pestúni zvierat
(17) 21:45 RODINNÉ TAJOMSTVÁ 22:20 Letné lásky 23:25
Ateliér 23:50 Udalosti ČT 00:20
Správy STV „N” 00:45 Hviezdna
loď Galactica IV (7/20) 01:30
Správy - Hírek 01:35 Invencie
ŠTVRTOK 29. JÚLA
JEDNOTKA
03:15 Góly body sekundy 03:20
Halali 03:55 Sila lásky II. (180)
04:45 Sila lásky II. (181) 05:35
Góly body sekundy 05:45 Počasie 05:50 Udalosti ČT 06:20 Slovensko dnes 06:30 Správy STV
07:00 Radosť zo života 07:25
Repete 08:20 Vtipnejší vyhráva
09:05 Zborovňa 09:35 Zborovňa
10:05 Policajti z prístavu 10:55
Vietor vášní (4/10) 11:40 On a
ona u vás doma 12:15 Dámsky magazín STV 13:30 Vojna
kuchárov 14:00 Dedičstvo Guldenburgovcov (23/39) 14:45
Úsmev, prosím! 15:15 Divoký
anjel (210/270) 16:00 Správy
STV o 16:00 16:10 Góly body
sekundy 16:15 Počasie 16:20
Sila lásky II. (182) 17:15 Sila
lásky II. (183) 18:10 JAG (20/20)
19:00 Počasie 19:05 Večerníček
19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
TV program 28. 7. - 3. 8.
ŠTVRTOK 29. JÚLA
20:15 Capri II (4/13)
Romantický seriál.
(Taliansko 2008)
22:05 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:30 Zúfalé manželky III.
(2/23) Dokonalá dvojica
Komediálny seriál.
Každá z nich má svoje
tajomstvá... (USA 2006)
23:10 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka V.
(18/19) Obchod
Kriminálny seriál
(USA 2009)
23:55 Policajti z prístavu:
Materinská láska
Krimiseriál. Kdesi pod
hladinou sa ukrývajú
veľké tajomstvá...
(Austrália 1997)
00:40 JAG (20/20) 01:25 Capri II
(4/13)
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 VIII. 12/14 09:45 Zajtrajšie
noviny I. 18/23 10:35 Joan z
Arkádie I. 18/23 11:30 Smallville
VI. 20/22 12:20 Povedz, kto ťa
zabil 4/9 13:10 Rýchle Televízne
noviny 13:15 Ženy z rodu Gilmorovcov VII. 21/22 14:10 Veronika
Marsová II. 20/22 15:00 Rýchle
Televízne noviny 15:05 Kobra 11
VIII. 13/14 16:00 Rýchle Televízne
noviny 16:05 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad IV. 19/24 17:00
Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 Dva a pol chlapa
II. 13/24 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Dva a pol chlapa
II. 14/24 18:25 V mene zákona
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Veterná smršť
Renomovaný meteorológ
prichádza do rodnej Oklahomy, aby zabránil škodám ničivého tornáda...
Katastrofický film
(87'), USA, 2003
21:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 10/24
Kriminálny seriál,
USA, 2008
22:45 Terminátor: Príbeh Sarah
Connorovej I. 7-8/9
Akčný seriál, USA, 2008
00:35 Ohnivá smršť 02:05 Hrozba
z temnoty II. 13/22 02:45 Traveler
I. 7-8/8 04:05 Pohotovosť XIII.
3/23 04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:05 NOVINY TV JOJ 06:30
KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV
JOJ 07:25 KRIMI NOVINY 07:55
NOVINY TV JOJ 08:20 KRIMI
NOVINY 08:55 RANNÉ KINO:
Lovkyňa záhad: Vražda v kúpeľoch 10:50 Prison Break: Útek z
väzenia IV. (6) 11:45 Letná výhra
13:15 C.S.I.: Kriminálka Miami VII.
(8,9) 15:00 Simpsonovci X. (20,21)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New York
V. (11) 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Môj štvornohý priateľ
Ace
Dean Cain ako policajný
dôstojník Daniel Harding
je vynikajúcim členom
psej policajnej jednotky
K-9. Jeho partnerom a
najlepším kamarátom je
policajný pes Ace. Keď
Acea obvinia, že brutálne
zaútočil na podozrivého,
Hardingovi príliš horliví
nadriadení rozhodnú,
že psa treba utratiť. Ich
rozhodnutie nahnevá
Hardingovu trinásťročnú
dcéru Julie, ktorá jediná
verí, že Ace je nevinný a
rozhodne sa ho zachrániť. Zároveň chce tak
dosiahnuť, aby sa večne
zaneprázdnený Daniel
začal venovať aj rodine.
Podarí sa jej to? Americký rodinný film (2007)
22:00 Life: Najbohatší policajt
II. (16)
Damian Lewis ako
detektív Charlie Crews si
odsedel vo väzení celých
dvanásť rokov za zločin,
ktorý nespáchal. Teraz sa
vracia nielen na slobodu,
ale aj späť do svojho
zamestnania. Americký
kriminálny seriál (2009)
23:00 Mafstory: Paparazzi
Slovenský komediálny seriál (2008)
00:05 Profesionáli 01:00 C.S.I.:
Kriminálka Las Vegas VIII. (9)
01:40 Komando GSG 9 (22)
02:25 SHARK II. (10) 03:00 Prison Break: Útek z väzenia IV. (6)
03:45 Kráľovstvo surikát III. 04:10
Chameleón 04:55 Podvodníci
DOMA
05:25 La Tormenta: Pokušenie
lásky 102-103/216 07:20 Naučím
ťa milovať 118/129 08:30 Čaro
lásky 77/90 09:20 Sudkyňa Hatchettová I. 91-92/175 10:10 Veštiareň 11:10 Ulica III. 238/259 12:25
Dr. Oz I. 46/175 13:15 Rebeli II.
83/225 14:05 Rany z lásky 34/230
15:00 L.O.V.E. 15:55 La Tormenta:
Pokušenie lásky 104-105/216
18:00 Túžba tela 109/143 19:00
Rebeli II. 84/225 20:00 Čaro lásky
78/90 20:50 Pravá tvár vášne
118/178 21:45 Ally McBealová II.
14/24 22:40 Trpká pomsta 00:20
Sudkyňa Hatchettová I. 91-92/175
01:05 Pravá tvár vášne 118/178
01:50 Lampáreň 02:25 Túžba tela
109/143 03:10 Lampáreň 03:55
Trpká pomsta
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (31,32) 06:40
Doktorka Quinnová (110,111)
08:10 Komisárka (42) 09:00 MacGyver (27,28) 11:00 Detektív Nash
Bridges I. (13) 11:50 M*A*S*H
(22,23) 12:50 Matlock V. (9) 13:40
Páli vám to? 15:15 Detektív Nash
Bridges I. (13) 16:10 Matlock V.
(10,11) 18:00 M*A*S*H (22,23)
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 20:00 Boh
odpúšťa... Ja nie! 22:15 Synovia
vetra: Medzi svetlom a temnotou 00:00 Boh odpúšťa... Ja nie!
01:50 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Maďarský magazín 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy STV
„N” 07:30 Živá panoráma 08:00
Letná láska (24/26) 08:25 Ujo
maliar pozýva (3/3) 08:55 Neporaziteľná Vilma (12/14) 09:15
O deťoch a zvieratkách 09:25
Mojich sedem divov 09:50 Profily
z archívu 10:30 Sabinov 11:00
Môj otec Gulag 12:05 Živá panoráma 12:45 Cesty za folklórom
13:05 Encyklopédia slovenských
obcí 13:30 Pestúni zvierat (17)
13:55 Recepty na slávu 15:00
Keď radí strach (2/3) 15:40 Trezor
16:15 Ryby, rybky, rybičky 16:45
Bakalárske návraty \Čertové volky
17:20 Ráčte vstúpiť 17:50 Stopy
dávnej minulosti 18:15 Večerníček 18:30 Kvarteto 18:55 Profily
z archívu 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:05 Planéta Zem zhora (5/8)
21:05 Totálne fenomenálne (21)
21:20 Japonská mozaika III (1/8)
21:40 RODINNÉ TAJOMSTVÁ
22:10 Polícia 22:20 Zábavný televízny archív 23:10 Hviezdna loď
Galactica IV (8/20) 23:55 Ateliér
00:20 Udalosti ČT 00:50 Správy
STV „N” 01:15 Správy - Hírek
01:25 Invencie
PIATOK 30. JÚLA
JEDNOTKA
03:10 Správy STV o 16:00 03:20
Správy a komentáre 03:50 Góly
body sekundy 03:55 Sila lásky
II. (182) 04:45 Sila lásky II. (183)
05:35 Góly body sekundy 05:45
Počasie 05:50 Udalosti ČT 06:20
Slovensko dnes 06:30 Správy
STV 07:00 Radosť zo života
07:25 Repete 08:20 Vtipnejší
vyhráva 09:00 Zborovňa 09:35
Zborovňa 10:05 Policajti z prístavu 10:55 Vietor vášní (5/10)
11:40 On a ona u vás doma 12:15
Dámsky magazín STV 13:30
Vojna kuchárov 14:00 Dedičstvo
Guldenburgovcov (24/39) 14:45
Úsmev, prosím! 15:15 Divoký
anjel (211/270) 16:00 Správy STV
o 16:00 16:10 Góly body sekundy
16:15 Počasie 16:25 Sila lásky
II. (184) 17:15 Sila lásky II. (185)
18:10 JAG II (1/15) 19:00 Počasie
19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Hit storočia
Repríza hudobno-zábavnej súťažnej show.
4. súťažné kolo - 70.
roky - 2. časť (Slovenská republika 2007)
21:50 Správy a komentáre
(Slovenská republika 2010)
22:15 Unesení (4/10)
Sci-fi seriál. Sú tajomstvá,
ktoré si každý nechávame
pre seba... (USA 2002)
23:40 Policajti z prístavu:
Už som doma
Krimiseriál. Kdesi
pod hladinou sa ukrývajú veľké tajomstvá...
(Austrália 1997)
00:30 JAG II (1/15) 01:15 Unesení (4/10) 02:40 Správy STV o
16:00 02:50 Správy a komentáre
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
19
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 VIII. 13/14 09:45 Zajtrajšie
noviny I. 19/23 10:35 Joan z
Arkádie I. 19/23 11:30 Smallville
VI. 21/22 12:20 Povedz, kto ťa
zabil 5/9 13:10 Rýchle Televízne
noviny 13:15 Ženy z rodu Gilmorovcov VII. 22/22 14:10 Veronika
Marsová II. 21/22 15:00 Rýchle
Televízne noviny 15:05 Kobra 11
VIII. 14/14 16:00 Rýchle Televízne
noviny 16:05 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad IV. 20/24 17:00
Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 Dva a pol chlapa
II. 15/24 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Dva a pol chlapa
II. 16/24 18:25 V mene zákona
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Svatba na bitevním poli
V malom moravskom
mestečku Zvěstov žijú
všetci chlapi starými
historickými bitkami.
Predstavujú francúzsku armádu na čele so
starostom Touchynom.
Tentokrát sa pripravujú na
veľkú akciu - odhalenie
napoleonskej fontány.
Komédia (96'), ČR, 2008
22:10 Zakázané ovocie
On je zlodejíček, ktorému sa lepí smola
na päty. Ona je mladá
atraktívna agentka plná
ambícií. Ako to môže
dopadnúť? Kriminálny
film (118'), USA, 1998
00:25 Žoldnier: Légia skazy 02:10
Stávka na smrť 03:35 Ohnivý had
TV JOJ
05:35 NOVINY TV JOJ 06:00
KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY
TV JOJ 06:55 KRIMI NOVINY
07:25 NOVINY TV JOJ 07:50
KRIMI NOVINY 08:20 NOVINY
TV JOJ 08:50 RANNÉ KINO:
Môj štvornohý priateľ Ace 10:50
Prison Break: Útek z väzenia IV.
(7) 11:45 Letná výhra 13:15 Life:
Najbohatší policajt II. (16) 14:00
Kosti II (17) 15:00 Simpsonovci
X. (22,23/23) 16:00 C.S.I.: Kriminálka New York V. (12) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:20 Profesionáli 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Kevin zo severu
Aby mohol zdediť majetok po svojom starom
otcovi, musí sa zúčastniť
pretekov psích záprahov
naprieč Aljaškou. Britsko kanadská komédia (2001)
22:15 Zubatá vagína
Príbeh o mladom dievčati, ktorého pohlavný
orgán skrýva pre mužov
veľmi bolestivé tajomstvo! Americká hororová komédia (2007)
00:00 SEDEM 00:50 Pomsta policajtky 02:20 Prison Break: Útek z
väzenia IV. (7) 03:00 Kráľovstvo
surikát III. 03:25 Dagon 05:00
Chameleón 05:40 Podvodníci
20
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
história
Atrakciou bola aj „plávajúca“ plavecká škola
Do rúk odbornej i laickej verejnosti sa predčasom dostala publikácia Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. Táto knižka
je reprezentačná vzhľadom i obsahom. Prostredníctvom výberu 330 dobových pohľadníc približuje históriu Piešťan. Textová časť je v slovenčine, angličtine a nemčine. Preto môže poslúžiť ako pekný darček nielen
tu u nás, ale aj v zahraničí. Starší sa možno aj vďaka týmto snímkam vrátia na miesta, kde kedysi
žili a ktoré majú dnes inú panorámu. Mladším zasa autori a vydavateľ – Balneologické múzeum - odkryli kus nádhernej histórie mesta. Pripravili sme pre
vás ďalšiu stránku zloženú zo
starých piešťanských pohľadníc,
ktoré nájdete v spomínanej knihe. Získať ju môžete v expozíciách výstavných priestorov Balneologického múzea - v Kúpeľnej
dvorane alebo vo Vile dr. Lisku.
Plávajúci bazén nazývaný aj plavecká škola na teplom ramene Váhu slúžil hlavne pre tých, čo nemali odvahu plávať priamo v rieke, resp. čo sa ostýchali objaviť v plavkách na verejnosti.
Na prepravu cez Váh slúžila predovšetkým kompa, až kým nebol
postavený pontónový most smerom na Banku. Pohľadnica vydaná Ferdinandom Lauferom okolo roku 1910.
Nádherný pohľad na pásy políčok okolo Moravian až po úpätie Považského Inovca mohli sledovať návštevníci Piešťan. Nie iba tí, ktorí
boli v „Plaveckej škole“ - Schwimmschule (v pravom dolnom rohu).
Na pohľadnici okolo r. 1920 vidno drevenú lávku na Lido a pravdepodobne požičovňu športových potrieb, loďky, kolesá, ležadlá a pod.
drevo Durian
Plastové lehátko SMERALDO
Záhradný
Záh
d ý sett MONREALE
49 46 €
• zelené / biele
• drevo Durian
• stôl: priemer 120 cm, skladací
• kreslá: polohovateľné, skladacie
kreslo
59 €
139 €
stôl
vhodný na umývanie áut, motoriek, dlažby
s pojazdom
ušetríte 40 €
Benzínová Kosačka HOMELITE HLM 140 SP
Tlakový čistič
• výkon 2,3 kW / 3,13 HP, objem 140 cm3
• centr. nastavenie výšky kosenia
• objem koša 55 l, záber 46 cm
• príkon 1 500 W, najväčší tlak 100 bar,
• prietok 350 l / hod., hmostnosť 6 kg
• tryska Jet, rotačná tryska, násada
s flexibilnou Flexi-jet-Power, mycia kefa,
5 m hadica, flaša
249 €
199 €
AQUATAK 100+
15990 € 11990 €
Piešťany, Obchodný dom DOMOSS
Bratislavská 11/a, tel.: 033 / 77 44 800
www.domoss.sk
Ponuka platí do vypredania zásob.
Niektoré obrázky môžu byť ilustračné.
22
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
TV program 28. 7. - 3. 8.
PIATOK 30. JÚLA
SOBOTA 31. JÚLA
DOMA
JEDNOTKA
05:25 La Tormenta: Pokušenie
lásky 104-105/216 07:20 Naučím ťa milovať 119/129 08:30
Čaro lásky 78/90 09:20 Sudkyňa
Hatchettová I. 93-94/175 10:10
Veštiareň 11:10 Ulica III. 239/259
12:25 Dr. Oz I. 47/175 13:15
Rebeli II. 84/225 14:05 Rany z
lásky 35/230 15:00 L.O.V.E. 15:55
La Tormenta: Pokušenie lásky
106-107/216 18:00 Túžba tela
110/143 19:00 Rebeli II. 85/225
20:00 Čaro lásky 79/90 20:55 Alpská klinika: Otázka srdca 22:35
Tanec v dúhe 00:25 Ally McBealová II. 13-14/24 01:50 Lampáreň
02:30 Túžba tela 110/143 03:15
Ulica III. 239/259 04:00 Čaro
lásky 79/90 04:55 Lampáreň
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (33,34) 06:40
Doktorka Quinnová (112,113)
08:10 Komisárka (43) 09:00 MacGyver (29,30) 11:00 Detektív Nash
Bridges I. (14/14) 11:50 M*A*S*H
(24,25) 12:50 Matlock V. (11)
13:40 Páli vám to? 15:15 Detektív Nash Bridges I. (14/14) 16:10
Matlock V. (12,13) 18:00 M*A*S*H
(24,25) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Malý pitaval z veľkého mesta (6)
21:10 Posledné dni planéty Zem
(1,2/2) 00:20 Deti planéty Duna
(3/3) 01:45 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Ryby, rybky, rybičky 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy STV
„N” 07:30 Živá panoráma 08:00
Letná láska (25/26) 08:25 Hádaj,
kto nás pozval? 08:50 Neporaziteľná Vilma (13/14) 09:15 O deťoch
a zvieratkách 09:25 Mojich sedem
divov 10:00 Profily z archívu 10:25
Senec 11:10 Planéta Zem zhora
(5/8) 12:00 Živá panoráma 12:30
Cesty za folklórom 12:55 Encyklopédia slovenských obcí 13:20
Japonská mozaika III (1/8) 13:35
Totálne fenomenálne (21) 13:50
Recepty na slávu 14:50 Keď radí
strach (3/3) 15:35 Trezor 16:00
Črty zo života 16:20 Podzemné
krásavice
16:40
Bakalárske
návraty \Kľúčik 17:05 Ráčte vstúpiť
17:35 Stopy dávnej minulosti 18:05
Hudba pod Rozsutcom 18:15
Večerníček 18:20 Televíkend 18:50
Profily z archívu 19:30 Správy
STV „N” 19:55 Správy - Hírek
20:00 Keno 10 20:10 Milenky (2/3)
21:05 Uvarte si štíhlosť (2/6) 21:30
RODINNÉ TAJOMSTVÁ 22:00
Nočný filmový klub: Africká kráľovná 23:45 Hviezdna loď Galactica IV (9/20) 00:25 Ateliér 00:55
Karneval zvierat 01:05 Udalosti
ČT 01:35 Správy STV „N” 02:00
Správy - Hírek 02:05 Invencie
03:20 Góly body sekundy 03:40
Stratení Nomádi 04:05 Sila lásky
II. (184) 04:55 Sila lásky II. (185)
05:40 Góly body sekundy 05:50
Udalosti ČT 06:20 Slovensko
dnes 06:35 Správy STV 07:00
Svet v obrazoch 07:25 Poštár
Pat II (13) 07:45 Poštár Pat II
(14) 08:00 Náhradníci II. (25/31)
08:20 Fidlibum 08:50 Kúzelné
mestečko (9/13) 09:20 Amálka,
ja sa zbláznim 10:25 Robin Hood
II (12/13) 11:10 Planéta Zem
zhora III. 12:05 Motormagazín
12:25 Bocianie hniezdo (5/6)
13:40 Záchranári (5/6) 14:30
Bibi Blocksbergová 16:15 Pravidlá lásky 17:45 Čo dokáže ulica
18:25 Kaviareň Slávia 19:12
Počasie 19:15 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
20:15 Pošta pre teba
Zábavný program
pre všetkých,ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to,čo sa ešte zmeniť dá.
(Slovensko 2008)
21:20 Skutočný príbeh: Stopy
môjho syna
Dráma. Príbeh otca, ktorý
pátra po vrahoch svojho
syna. (Taliansko 2009)
23:10 Zlé rozhodnutie
Thriller. Bol najatý na to,
aby dával pozor na dieťa.
Ale kto bude dávať pozor
na neho? (Kanada, Spojené štáty americké 2006)
00:50 Skutočný príbeh: Stopy
môjho syna 02:35 Zlé rozhodnutie
MARKÍZA
05:10 Trapasy mojej sestry II.
19-20/26 05:50 Príbehy z hasičskej stanice 06:10 Superpes
Krypto 06:35 Shaggy a ScoobyDoo na stope I. 10/13 07:00 Flintstonovci II. 23/25 07:25 Flipper
09:00 Malí kovboji 10:30 Krok za
krokom VII. 6-7/19 11:25 Navždy
Batman 13:40 Zakázané ovocie
15:50 Rýchle Televízne noviny
15:55 Uletená rodinka 17:35
Rýchle Televízne noviny 17:40
Zámena manželiek 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Za mrežami
Paul Crew, hráč amerického futbalu, sa snaží
zostaviť tým väzňov,
ktorí odohrajú zápas
proti dozorcom. Lenže
vo väzení platí nepísané
pravidlo - dozorca má
vždy navrch a nikto z
trestancov sa nechce
dostať do problémov.
Crew má preto veľa práce
so zostavením týmu, a
ešte mu ide aj o krk...
Komédia (109'),
USA, 2005
22:15 Odplata
Keď dvaja zlodeji, Porter
a Resnick, ukradnú balík
peňazí, je to spočiatku
slastný pocit. Potom ale
príde čas rozdeliť sa a
práve vtedy urobí Resnick hneď tri chyby za
sebou: vezme Porterovi
jeho podiel, potom aj
manželku a nakoniec sa
mu pokúsi vziať aj jeho
život. To posledné sa mu
však nepodarí… A teraz
chce Porter len svoje
peniaze - nič viac, ale ani
nič menej…
Triler (97'), USA, 1998
00:10 Dokonalá bytosť 01:45
Vikinské ságy 03:05 Veľké víťazstvo
TV JOJ
06:25 NOVINY TV JOJ 06:50
Karate Kid 07:15 Fantastická
štvorka 07:35 Krajina dávnych
vekov 08:00 Princezná Sissi
08:30 Káčerovo I. 08:55 Simpsonovci X. (22,23/23) 09:50 Božská
mrcha I. (9,10) 11:45 Operácia
Púštna vojna 13:45 Podnikavé
dievča 16:00 Vyhlásený za mŕtveho 18:00 „Áno, šéfe!” (5) 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE 20:15
LETNÉ PROMI NOVINY
20:45 Tajomstvá zátoky
Dve sesternice, Jill a
Patti, navštívia malebné
mestečko na malom
ostrove Fantasy. Patti
sem prišla, aby sa stretla
s mužom, s ktorým sa
nedávno zoznámila a
Jill si vzala so sebou
ako sprievod. Krátko po
príjazde Patti záhadne
zmizne. Jill začne svoju
sesternicu všade hľadať. Čoskoro zistí, že
na prvý pohľad malebný
ostrovček skrýva príšerné
tajomstvá a obáva ho šialené spoločenstvo. A ako
postupne odkrýva temné
tajomstvá a odpornú
históriu tohto miesta, je
čoraz väčšmi presvedčená o tom, že bude
rada, ak sa jej podarí z
ostrova odísť živej! Zistí
totiž, že na ostrove už
stáročia nikto nezomrel
a čoskoro pochopí aj
prečo...
Americko-kanadský mysteriózny thriller (2008)
22:35 Oceľová pasca
Na najvyššom poschodí
prázdneho mrakodrapu
sa koná extravagantný
silvestrovský večierok.
Šesť hostí zrazu dostane
tajomné pozvanie
prostredníctvom SMS, aby
šli na VIP party, ktorá sa
koná na 27. poschodí, kde
ich čaká veľa prekvapení.
Keď tam prídu, žiadny
večierok sa tam nekoná.
Hostia sa rozhodnú vrátiť,
ale zistia, že sú zamknutí...
Nemecký horor (2007)
00:30 Zviera 2 02:00 25. hodina
04:15 Cudzinec
DOMA
05:35 Slávici na ulici 06:25
Chuťovky 07:20 La Tormenta:
Pokušenie lásky 106-107/216
09:30 Tanec v dúhe 11:40 Muži
na stromoch I. 17-18/22 13:20
Sherlock Holmes: Podpis štyroch
15:20 La Tormenta: Pokušenie
lásky 108-109/216 17:20 Elisa z
Rivombrosy I. 10/13 19:15 PROMINENTI 20:00 Rosamunde Pilcherová: Perie v povetrí 21:30
Anjel z Montgomery 23:35 Cesta
hrôzy 02:05 PROMINENTI 02:35
Muži na stromoch I. 18/22 03:20
Lampáreň 04:00 Sherlock Holmes: Podpis štyroch
JOJ PLUS
05:15 Deti planéty Duna (3/3)
06:35 Komisárka (43) 07:25
James Bond na lodi 07:50 Matlock V. (12,13) 09:30 Inžinierska
odysea (7) 10:35 Posledné dni
planéty Zem (1/2) 12:00 Júlová
výhra 13:35 Inžinierska odysea
(7) 14:50 Hrdina má strach 16:00
Posledné dni planéty Zem (2/2)
17:50 Malý pitaval z veľkého
mesta (6) 19:00 KRIMI NOVINY
„N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „N“
20:00 Sever a Juh II. (9,10) 21:55
Zabudnuté tajomstvá 23:35 Profesionáli IV. (13/13) 00:30 Profesionáli V. (1/5) 01:20 Nočné reprízy
DVOJKA
06:05 Kvarteto 06:30 Správy
- Hírek 06:40 Správy STV „N”
07:05 Uvarte si štíhlosť (2/6)
07:30 Živá panoráma 08:00
Televíkend 08:25 [email protected] (13/13) 08:50 Milenky (2/3)
09:40 GEN.sk 10:00 Ordinácia
novokňazov 11:55 TKN 12:20
Spadla z oblakov (9/13) 13:00
S Jakubom na rybách (16/20)
13:30 EF K.O. 14:55 Farmárska
revue 15:10 Zelená revue 15:30
Hurá na letný byt (2/2) 16:40
R.Jašík: Balada o mŕtvych očiach
18:05 Pesničkári slovenskí 18:20
Večerníček 18:30 Zlaté hity 19:10
Československý filmový týždenník 19:20 Osobnosti a udalosti
19:30 Správy STV „N” 19:50 (Ne)
celebrity 20:00 Keno 10 20:05
Na križovatke SK + CZ: Návrat
bocianov 21:40 Anjeli strážni Lisy
Stansfield 22:10 Slovenský bigbít
(5) 22:50 ooops!načierno 23:25
Džezové stretnutie po dvadsiatich rokoch 00:00 Motormagazín
00:20 Udalosti ČT 00:50 Správy
STV „N” 01:10 Invencie
TV program 28. 7. - 3. 8.
NEDEĽA 1. AUGUSTA
JEDNOTKA
04:05 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 04:30 Motormagazín 04:55 Planéta Zem zhora
III. 05:45 Hobi/s/ti 06:00 Góly
body sekundy 06:10 Udalosti
ČT 06:40 Správy STV 07:00
Postav dom, zasaď strom 07:35
Poštár Pat II (15) 07:50 Poštár Pat II (16) 08:05 Náhradníci
II. (26/31) 08:25 Maškrtníček
08:55 Kúzelné mestečko (10/13)
09:25 Opice z našej police (1/4)
09:50 Opice z našej police (2/4)
10:05 Zlaté klasy 11:05 Ushuaia - expedície do prírody IV.
(1/8) 12:00 Svet v obrazoch
12:25 Miesto v dome (4/6) 13:35
Agatha Christie : Poirot 15:10
Kosenie Jastrabej lúky 16:35
Vojna volov (5/6) 17:30 Zmenáreň 17:55 Extra 18:30 Tajomstvo
mojej kuchyne 19:12 Počasie
19:15 Večerníček 19:30 Správy
STV 19:50 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Tajomstvo Arianny (1/2)
Krimi. Odhalené
tajomstvá prinášajú
nečakané rozuzlenie...
(Taliansko 2007)
22:00 Tajomstvo Arianny (2/2)
Krimi. Odhalené
tajomstvá prinášajú
nečakané rozuzlenie...
(Taliansko 2007)
23:55 Agatha Christie: Poirot /
Záhada Modrého vlaku
Krimi. Naozaj výnimočný detektív...
(Veľká Británia 2005)
01:25 Tajomstvo Arianny (1/2)
03:10 Tajomstvo Arianny (2/2)
MARKÍZA
05:20 Trapasy mojej sestry II.
21-22/26 06:00 Príbehy z hasičskej stanice 06:20 Superpes
Krypto 06:55 Shaggy a Scooby-Doo na stope I. 11/13 07:20
Flintstonovci II. 24/25 07:45
Galoše šťastia 09:25 Felicity
10:55 Psych, s.r.o. II. 13-14/16
12:40 Baby boom 14:35 Rýchle
Televízne noviny 14:40 Posledný
samuraj 17:15 Rýchle Televízne
noviny 17:20 Smrtiaci roj 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Pirát Čierna brada
Príťažlivé vody Karibského
mora sú stále rovnako
žiarivé ako v 17. a 18.
storočí. Exotická oblasť
s mnohými ostrovmi bola
ako stvorená pre darebákov, dobrodruhov a pirátov.
Dobrodružno-romantický
film (164'), USA, 2005
23:15 Sedem rokov v Tibete
Heinrich opúšťa krajinu v
roku 1939, kde zanecháva
svoju ženu. Spolu s ďalšími mužmi ide do Himalájí, kde podniknú horolezeckú výpravu na horu
Nanga Parbat. Tam ho
však čakajú rôzne nepredvídané okolnosti, a keď
vypukne vojna, stane sa aj
on vojnovým zajatcom.
Dobrodružný film
(131'), USA, 1997
01:45 Večery u Bielej grófky
03:45 Svatba na bitevním poli
TV JOJ
05:45 NOVINY TV JOJ 06:10
KRIMI NOVINY 06:40 NOVINY TV
JOJ 07:00 KRIMI NOVINY 07:35
NOVINY TV JOJ 08:00 Zlaté dieťa
09:50 Profesionáli IV. (5) 10:50
Stratené duše I. (16,17) 12:40
Legenda o Pátračovi (9,10) 14:20
Zlaté dieťa 16:20 Kutyil s.r.o. 17:10
Beethoven a duchovia pokladu
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Hulk
Neviem, kto som.
Neviem, ako som vznikol. Viem len, že ma
nebudete mať radi, keď
sa nahnevám. Americký
akčný film (2003)
23:00 Nočná hliadka
Mrazivé ako peklo.
Nočná hliadka je prvá
časť filmovej trilógie
natočenej podľa fantazijnej predlohy Sergeja
Lukjanenka, ktorá vyšla
pod názvami Nočná
hliadka, Denná hliadka a
Súmračná hliadka. Ruský
fantazijný thriller (2004)
01:25 Zrážka storočia 02:50
Ničivý požiar: 72 hodín v
Oaklande 04:20 Zrodení pre
zabíjanie 05:10 Podvodníci
DOMA
,05:45 Anjel z Montgomery
07:30 La Tormenta: Pokušenie
lásky 108-109/216 09:40 Elisa
z Rivombrosy I. 10/13 12:00
Rosamunde Pilcherová: Perie
v povetrí 13:40 Sherlock Holmes: Pes Baskervillský 15:35
La Tormenta: Pokušenie lásky
110-111/216 17:30 Gossip Girl
III. 4-5/22 19:15 PROMINENTI
20:00 Sila lásky 21:55 Skutočný
príbeh: Materinský inštinkt 23:30
Moc 01:35 PROMINENTI 02:10
Gossip Girl III. 4-5/22 03:30 Lampáreň 04:10 Skutočný príbeh:
Materinský inštinkt
JOJ PLUS
05:35 James Bond na lodi 06:00
Hrdina má strach 07:15 Profesionáli IV. (13/13) 08:00 Profesionáli
V. (1/5) 09:00 Inžinierska odysea
(8) 10:15 Julie Lescautová VI.
(3) 12:00 Augustová výhra 13:00
Sever a Juh II. (9,10) 15:10 Prebúdzanie 16:50 Párna a nepárna
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 21:55 Prebúdzanie 23:40 Zločiny podľa
Mary Higgins Clarkovej: Neplač,
moja drahá 01:15 Nočné reprízy
DVOJKA
06:05 S Jakubom na rybách
(16/20) 06:30 Správy STV „N”
06:50 Československý filmový
týždenník
07:00
Televíkend
07:30 Živá panoráma 07:55
Farmárska revue 08:10 Zelená
revue 08:30 Za túlavými spevákmi 09:00 Gorazdov Močenok
10:40 Nedeľné matiné 11:15 Noc
v archíve 12:15 Spadla z oblakov (10/13) 12:45 Pohľad späť
13:15 Potulky po zábavných parkoch 13:40 Formula 1 - hlavné
preteky 16:00 Anjeli strážni Lisy
Stansfield 16:20 Orientácie 16:50
V tieni vlkov (2/6) 17:55 Família
18:20 Večerníček 18:25 Kultúra
extra 19:00 Na ceste po Čechách
(4/8) 19:30 Správy STV „N”
19:50 Keno 10 20:00 (Ne)celebrity 20:10 Dokumentárny klub:
Zlopovestné dieťa 20:50 Mimo
času (5/10) 21:20 Pozvánka
do divadla: Sluha dvoch pánov
23:10 Fragmenty umenia 23:40
Udalosti ČT 00:10 Správy STV
„N” 00:35 Nočné invencie
inzercia
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
23
PONDELOK 2. AUGUSTA
JEDNOTKA
04:55 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 05:20 Ushuaia
- expedície do prírody IV. (1/8)
06:10 Udalosti ČT 06:40 Správy
STV 07:05 Radosť zo života
07:30 Repete 08:25 Vtipnejší
vyhráva 09:10 Zborovňa 09:40
Zborovňa 10:10 Policajti z prístavu 10:55 Vietor vášní (6/10)
11:45 On a ona u vás doma 12:15
Dámsky magazín STV 13:30
Vojna kuchárov 14:00 Dedičstvo
Guldenburgovcov (25/39) 14:45
Úsmev, prosím! 15:20 Divoký
anjel (212/270) 16:00 Správy STV
o 16:00 16:10 Góly body sekundy
16:15 Počasie 16:20 Sila lásky
II. (186) 17:15 Sila lásky II. (187)
18:10 JAG II (2/15) 19:00 Počasie
19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Od matiek a dcér
Práve vtedy, keď sa
slobodná matka Lena
rozhodne, že začne bývať
so svojim novým priateľom Felixom, začne sa jej
život uberať iným smerom: Objaví sa jej matka
Elizabeth a nasťahuje
sa k svojej dcére. Lena
sa však neodváži povedať jej o Felixovi. Dcére
Johanne, ktorá Felixa
beztak nevie vystáť, sa
nová hra na skrývačku
celkom pozdáva...
Komédia (Francúzsko, Nemecko 2007)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Zúfalé manželky III.
(3/23) Víkend na vidieku
Komediálny seriál.
(USA 2006)
23:00 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka V.
(19/19) Chlad
kriminálny seriál
(USA 2009)
23:40 Policajti z prístavu:
Vrták
Krimiseriál.
(Austrália 1997)
00:25 JAG II (2/15) 01:15 Od
matiek a dcér 02:45 Správy STV o
16:00 02:55 Správy a komentáre
24
TV program 28. 7. - 3. 8.
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
PONDELOK 2. AUGUSTA
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:25 Bez servítky 08:55 Kobra
11 VIII. 14/14 09:45 Zajtrajšie
noviny I. 20/23 10:35 Joan z Arkádie I. 20/23 11:30 Smallville VI.
22/22 12:20 Povedz, kto ťa zabil
6/9 13:10 Rýchle Televízne noviny
13:15 Čarodejnice VIII. 1/22 14:10
Kobra 11 XI.: Na život a na smrť
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IV. 21/24 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:20 Reflex
17:35 V mene zákona 18:00
Rýchle Televízne noviny 18:05
Dva a pol chlapa II. 17-18/24
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Pirát ciest
Rod Kimble, kaskadér
s falošnými fúzami
a veľkým snom...
Komédia (85'), USAKanada, 2007
21:45 Pomsta živých smoliarov
Traja školskí blázni sa
stanú účastníkmi dopravnej nehody. Stávajú sa
z nich zombie. Ich telá
sa rýchlo rozpadajú, ale
majú ešte dosť času na
party a porátanie sa s
nepriateľmi.
Komédia (88'),
Nemecko, 2004
23:25 Hrdinovia II. 7-8/11
Akčný seriál, USA, 2007
01:10 Muži za pultom 02:50
Vesmírne komando 04:10 Pohotovosť XIII. 4/23 04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:50 NOVINY TV JOJ 06:15
KRIMI NOVINY 06:45 NOVINY
TV JOJ 07:10 KRIMI NOVINY
07:40 NOVINY TV JOJ 08:00
KRIMI NOVINY 08:40 Stratené
duše I. (16,17) 10:30 Beethoven
a duchovia pokladu 12:10 Kutyil
12:55 Hulk 15:30 Simpsonovci
XI. (1/22) 16:00 5 proti 5 16:59
PRVÉ NOVINY 17:20 Profesionáli 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Ako chrániť princezné
Keď malú rozprávkovú
krajinu napadne diabolský
diktátor, princeznú Rosalindu okamžite prevezú
do ochranného programu,
kde sa pod svojím novým
menom Rosie musí správať ako obyčajné dievča.
Pod svoje ochranné krídla
si ju vezme major Joe a
jeho dcéra Carter. Rosie a
Carter sa spriatelia, Carter učí princeznú správať
sa ako obyčajná tínedžerka a Rosie na oplátku
pomôže Carter s kráľovským vystupovaním, bontónom a s nadviazaním
vzťahu so sympatickým
Donniem...
Americká rodinná
komédia (2009)
22:00 Prezidentov muž
Podarí sa agentovi Chuckovi Norrisovi vyslobodiť
manželku prezidenta z
rúk teroristov? Americký
akčný thriller (2000)
00:00 PREMIÉRA: Večný bojovník 01:45 C.S.I.: Kriminálka
New York III. 03:50 Skutočné
CSI 04:45 Zrodení pre zabíjanie
05:35 Podvodníci
DOMA
05:35 La Tormenta: Pokušenie
lásky 110-111/216 07:25 Naučím ťa milovať 120/129 08:35
Čaro lásky 79/90 09:25 Sudkyňa Hatchettová I. 95-96/175
10:15 Veštiareň 11:15 Ulica III.
240/259 12:30 Dr. Oz I. 48/175
13:20 Rebeli II. 85/225 14:10
Rany z lásky 36/230 15:10 L.O.
V.E. 16:00 La Tormenta: Pokušenie lásky 112-113/216 18:00
Túžba tela 111/143 19:00 Rebeli
II. 86/225 20:00 Čaro lásky 80/90
20:55 Pravá tvár vášne 119/178
21:45 Ally McBealová II. 15/24
22:45 Rozhovory s Bohom 00:40
Sudkyňa Hatchettová I. 95-96/175
01:20 Pravá tvár vášne 119/178
02:05 Lampáreň 02:20 Túžba
tela 111/143 03:05 Lampáreň
03:45 Rozhovory s Bohom
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (35, 36) 06:35
Doktorka Quinnová (114, 115)
08:00 Komisárka (44) 08:55
MacGyver (31, 32) 11:00 Detektív Nash Bridges II. (1/18) 11:50
M*A*S*H (26, 27) 12:50 Komisárka (44) 13:45 Páli vám to?
15:15 Detektív Nash Bridges
II. (1/18) 16:10 Matlock V. (14,
15) 18:00 M*A*S*H (26, 27)
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Blázni, vodníci a podvodníci
21:30 Pozor, vizita! 23:00 Zasiahnuté srdce 00:40 Zločiny podľa
Mary Higgins Clarkovej: Dvojičky
02:15 Nočné reprízy
DVOJKA
06:40 Zo života vody 06:55 Polícia 07:05 Správy STV „N” 07:30
Živá panoráma 08:00 Letná láska
(26/26) 08:30 Prípady detektíva
Kulmena 09:10 Neporaziteľná
Vilma (14/14) 09:35 O deťoch a
zvieratkách 09:45 Mojich sedem
divov 10:20 Mimo času (5/10)
10:45 Kultúra extra 11:30 Zlopovestné dieťa 12:10 Živá panoráma
12:45 Poklady Slovenska 12:55
Cesty za folklórom 13:15 Orientácie 13:50 Na ceste po Čechách
(4/8) 14:15 Škola detektívky 14:40
Recepty na slávu 15:30 Trezor
15:55 Motormagazín 16:25 Holokaust - porrajmos- samurdaripen
16:50 Bakalárske návraty 17:20
„Bratislavské pondelky”: Oneskorené kvety 18:28 Počasie 18:30
Večerníček 18:40 VAT 19:05 Profily z archívu: Živel je mojím priateľom 19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:05 Poklady islamu v Stredomorí
20:55 Hlava XXI 21:25 Air Zermatt
- Leteckí pátrači a záchranári (1/7)
21:55 RODINNÉ TAJOMSTVÁ
22:25 Eurokino: Môj vodca 00:00
Hviezdna loď Galactica IV (10/20)
00:40 Ateliér 01:05 Udalosti ČT
UTOROK 3. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:20 Góly body sekundy 03:30
Sila lásky II. (186) 04:20 Sila
lásky II. (187) 05:05 Špania
dolina 05:30 Góly body sekundy
05:40 Počasie 05:45 Udalosti
ČT 06:15 Slovensko dnes 06:25
Správy STV 06:55 Radosť zo
života 07:20 Repete 08:20 Vtipnejší vyhráva 09:05 Obchod so
šťastím (1) 09:35 Obchod so
šťastím (2) 10:05 Policajti z prístavu 10:50 Vietor vášní (7/10)
11:45 On a ona u vás doma 12:15
Dámsky magazín STV 13:30
Vojna kuchárov 14:00 Dedičstvo
Guldenburgovcov (26/39) 14:45
Úsmev, prosím! 15:20 Divoký
anjel (213/270) 16:00 Správy
STV o 16:00 16:10 Góly body
sekundy 16:15 Počasie 16:20
Sila lásky II. (188) 17:15 Sila
lásky II. (189) 18:10 JAG II. (3/15)
19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly body
sekundy 20:05 Počasie
20:15 Capri II (5/13)
Vittoria si myslí, že
Cosimo je jej biologický
otec, no nemá odvahu
sa s ním o tom pozhovárať. Na jej narodeniny
prichádzajú jej rodičia z
Milána. Antonio „vyprovokuje” výlet na Dračiu
vežu. Vlastnou neopatrnosťou príde takmer
o život a potom ho trápi
pocit viny voči ostatným,
ktorým poriadne nahnal
strach. Totonno predstiera zdravotné problémy
a prinúti tak Reginellu,
aby ho ľutovala a bola k
nemu milá. Romantický
seriál (Taliansko 2008)
22:05 Správy a komentáre
(Slovenská republika 2010)
22:30 Zúfalé manželky III.
(4/23) To, čo bolo...
Komediálny seriál. (Spojené štáty americké 2006)
23:10 Reportéri v ohrození (1/8)
Seriál z novinárského prostredia.
(Francúzsko 2006)
00:05 Policajti z prístavu 00:50
JAG II (3/15) 01:40 Capri II (5/13)
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 XI.: Na život a na smrť 10:30
Joan z Arkádie I. 21/23 11:25
Smallville VII. 1/20 12:15 Povedz,
kto ťa zabil 7/9 13:05 Rýchle
Televízne noviny 13:10 Čarodejnice VIII. 2/22 14:05 Veronika
Marsová II. 22/22 14:55 Rýchle
Televízne noviny 15:00 Kobra 11
XI. 1/10 15:55 Rýchle Televízne
noviny 16:00 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad IV. 22/24
17:00 Prvé Televízne noviny
17:20 Reflex 17:35 V mene
zákona 18:00 Rýchle Televízne
noviny 18:05 Dva a pol chlapa
II. 19-20/24 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Pikantné video:
Rodina v ohrození
Inteligentná a atraktívna lekárka pohotovosti, Beth, začne zdieľať svoje pocity frustrácie
z roboty a stres z rodinného života na internetovej stránke určenej
pre lekárov, kde niekoho
spozná. Keď sa stretnú
osobne, Beth je prekvapená, že Finn je v skutočnosti žena. Následne
sa Beth zobudí vo Finninej posteli a nie je si
vedomá, čo sa stalo.
Bola oklamaná. Finn ju
zneužila a všetko natočila na video, pomocou
ktorého chce Beth vydierať. Beth si čoskoro uvedomí, že v nebezpečenstve nie je len jej kariéra,
ale aj jej rodina...
Triler (86'), Kanada,
USA, 2008
21:50 Mentalista I. 20/23
Kriminálny seriál,
USA, 2008
22:50 Diablov advokát
Úspechom zaslepený
mladý právnik Kevin
Lomax sa svojou egoistickou ambicióznosťou
nevedomky dostáva do
rúk samého diabla...
Triler (138'), USANemecko, 1997
01:30 Melissa P. 03:05 Dokonalá
katastrofa 1/6 03:50 Pohotovosť
XIII. 5/23 04:50 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
06:20 KRIMI NOVINY 06:50
NOVINY TV JOJ 07:15 KRIMI
NOVINY 07:45 NOVINY TV JOJ
08:10 KRIMI NOVINY 08:50
Simpsonovci XI. (1/22) 09:20
Letecké katastrofy (1/5) 10:25
Lovci predátorov (1/13) 11:30
Prison Break: Útek z väzenia IV.
- NOVÉ ČASTI (8) 12:25 5 proti
5 13:20 Prezidentov muž 15:00
Simpsonovci XI. (2, 3) 16:00 5
proti 5 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Námorná akadémia
Heslom študenta námornej akadémie Jakea
Huarda je nikdy sa
nevzdať.
Americký film (2006)
22:15 Profesionáli: Únosca
Náčelník Maroš Nagy so
svojimi mužmi hrdo bojuje
so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
23:15 Mafstory: Stávka
Slovenský komediálny seriál (2008)
00:15 C.S.I.: Kriminálka Las
Vegas VIII. (10) 00:55 Komando
GSG 9 01:40 SHARK II. 02:20
Prison Break: Útek z väzenia IV.
03:00 Kráľovstvo surikát III. 03:50
Zrodení pre zabíjanie 04:40 Podvodníci
blogy/recepty
UTOROK 3. AUGUSTA
DOMA
05:35 La Tormenta: Pokušenie
lásky 112-113/216 07:25 Naučím ťa milovať 121/129 08:35
Čaro lásky 80/90 09:25 Sudkyňa Hatchettová I. 97-98/175
10:15 Veštiareň 11:15 Ulica III.
241/259 12:30 Dr. Oz I. 49/175
13:20 Rebeli II. 86/225 14:15
Rany z lásky 37/230 15:10 L.O.
V.E. 16:00 La Tormenta: Pokušenie lásky 114-115/216 18:00
Túžba tela 112/143 19:00 Rebeli
II. 87/225 20:00 Čaro lásky 81/90
20:55 Pravá tvár vášne 120/178
21:45 Ally McBealová II. 16/24
22:45 Hra osudu 00:15 Sudkyňa
Hatchettová I. 97-98/175 01:00
Pravá tvár vášne 120/178 01:40
Lampáreň 02:20 Túžba tela
112/143 03:05 112 03:35 Lampáreň 04:10 Hra osudu
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (37, 38) 06:35
Doktorka Quinnová (116, 117)
08:00 Komisárka (45) 08:55
MacGyver (33, 34) 11:00 Detektív Nash Bridges II. (2) 11:50
M*A*S*H (28, 39) 12:50 Matlock
V. (15) 13:45 Páli vám to? 15:15
Detektív Nash Bridges II. (2)
16:10 Matlock V. (16, 17) 18:00
M*A*S*H (28, 39) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY
TV JOJ „N“ 20:00 Dostavník
21:45 Leto s Jamesom Bondom:
Srdečné pozdravy z Ruska 23:55
Zločiny podľa Mary Higgins Clarkovej: V dobrom i zlom 01:30
Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Holokaust - porrajmossamurdaripen 06:55 Správy
- Hírek 07:00 Správy STV „N”
07:30 Živá panoráma 08:00
Nech žije deduško (1/7) 08:30
Kvet šťastia (1/3) 09:05 Rachotilkovia (1/13) 09:35 O deťoch a
zvieratkách 09:45 Mojich sedem
divov 10:20 Profily z archívu
10:50 Poklady islamu v Stredomorí 11:35 Príroda 12:05 Živá
panoráma 12:45 Cesty za folklórom 13:05 Pohľad späť 13:40
Air Zermatt - Leteckí pátrači a
záchranári (1/7) 14:05 Škola
detektívky (1/5) 14:50 Recepty
na slávu 15:30 Ján Ilavský
15:55 Trezor 16:35 Národnostný magazín 17:00 Bakalárske návraty 17:30 Ráčte vstúpiť
17:55 Stopy dávnej minulosti
18:20 Večerníček 18:30 Koleso
času (5/14) 19:00 Profily z
archívu 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:05 Aké je to stať sa ženou
v Zanskare? 21:05 Na ceste
21:35 RODINNÉ TAJOMSTVÁ
22:00 Filmový klub: Buenos Airres 1977. Kronika jedného úteku
23:40 Hviezdna loď Galactica
IV (11/20) 00:25 Ateliér 00:55
Udalosti ČT 01:25 Správy STV
„N” 01:50 Správy - Hírek 01:55
Invencie 02:00 Záznam zo
zasadnutia NR SR
Zmena programu vyhradená
BLOG S. NOVÁKOVEJ:
Najteplejší mesiac roka - júl je
pomaly na konci a stále nás morí
horúčavami. Naše ratolesti sa tešia z prázdnin a my, dospeláci, pokiaľ sa to časovo, ale hlavne finančne dá, si môžeme čerpať dovolenky. Dovolenka je čas, keď si
za našetrené peniaze oddýchnete
a načerpáte energiu, poznáte kus
sveta, získate nové zážitky. Pamätám sa na takzvanú pracovnú
dovolenku v Taliansku. Pred desiatimi rokmi ma na ňu nahovorila známa, s ktorou som sa zoznámila na pieskovisku, kde sa
hrávali naše štvorročné ratolesti. Chystala sa tam už druhú sezónu. Slovo dalo slovo, vypýtala
som si od nej kontakt na majiteľku hotelového komplexu, s ktorou som si po nemecky dohovorila prácu. Mala som upratovať,
pomáhať v kuchyni i v mangľovni. Skrátka „gastarbeitčina” ako
vyšitá. Pre nich za pár šupov - pre
nás to však boli peniaze, ktoré sa
tu nedali za tri mesiace zarobiť.
A tak som namiesto dovolenky nastúpila do práce v letovisku Belaria pri Rimini. Majiteľke
patrilo štrnásť hotelov, v ktorých
personál okrem domácich tvorili aj Slováci, Ukrajinci a Albánci. Všetci boli omnoho menej platení ako Taliani. Keď sa tak obzriem dozadu, vôbec nechápem,
ako som tú drinu fyzicky vydržala a som si istá, že teraz by som
to už nedokázala. Maratón práce
začínal okolo siedmej ráno čistiacimi prácami vo vestibule hotela,
čo trvalo asi hodinu. Po rýchlych
raňajkách sme si naložili na vozík
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
25
TALIANSKO
čistiace prostriedky, návliečky,
plachty a išlo sa na izby, kde sme
pracovali do obeda. S kolegyňou
sme mali na starosti asi štyridsaťdva izieb na dvoch poschodiach,
medzitým sme ešte vkladali bielizeň do práčky a vešali opranú.
Na obed sme nastúpili do kuchyne
k umývačke riadu. Táto práca trvala do pol tretej. Obed trval asi
polhodiny. Po obede nasledovalo
zase upratovanie vo vestibule. O
štvrtej, alebo pol piatej nás čakala zhruba hodinová prestávka.
Po nej sme nastúpili do mangľovne a večer do kuchyne. Tam sme
pracovali ešte do desiatej. Tento
kolotoč trval sedem dní v týždni.
Vydržali sme tri mesiace bez jedného voľného dňa. Drina bola niekedy neúnosná, ale aj tak mi tento pobyt veľa dal.
V prvom rade - naučila som sa
jazyk. Od začiatku som totiž nepracovala so Slovenkou. Majiteľka ma testovala. Premiestňovala
ma po prevádzkach a keďže som
pracovala s domácimi, ktorí nerozumeli mojej nemčine a ja som
nevedela ani slovo po taliansky,
musela som sa krvopotne učiť slovíčka. Na všetko som sa vypytovala, a to rukami aj nohami. Po
troch mesiacoch som sa dohodla
po taliansky na pošte, v obchode
aj v cestovnej kancelárii. Celkom
slušne som sa dohovorila aj s domácimi, čo ma nesmierne tešilo.
A keďže milujem taliansku kuchyňu, naučila som sa pripravovať aj rôzne pokrmy. Stravu sme
mali zadarmo, obľúbenej pizze
a pasty, čiže cestovín na rôzne
spôsoby, sme si užili až-až. Taliani sú hluční, radi nahlas komunikujú, obchody majú otvorené počas sezóny až do polnoci. Sú fajnšmekri módy, topánok i kabeliek,
ich ponuka je úžasná. Najlepšie sa
v Taliansku nakupuje, keď sú tam
„skontá”, čiže zľavy. Posedenie v
kaviarňach pri „capuccine a piccolo káve” je príjemné.
Takže takéto som mala zážitky z Talianska, ktoré som spoznala aj z inej stránky ako turista.
Vydržala som to, ale odvtedy, pokiaľ si to môžem dovoliť, ho idem
navštíviť radšej ako dovolenkár.
Slávka Nováková: Písať
som začala už na strednej škole a drží ma to doteraz. Papier,
teraz PC obrazovka sú nemí
priatelia, ktorí vypočujú všetko. Možno sa mi raz podarí vydať knihu, chystám sa na to
celý život. Mám rada veselých
ľudí a humor Petry Polnišovej.
Je mi veľmi blízky. Mrzí ma,
keď sa niekomu nedarí alebo je
smutný. Hneď by som mu pomohla. Už som raz taká a iná
nebudem.
RECEPT: Letná nátierka z tvarohu
Pripravte si jednoduchú letnú nátierku.
Hovorí sa, že v lete sa dá variť výživnejšie, pretože na pultoch pribudlo veľa zeleniny a ovocia. Niekomu sa
však v týchto horúcich dňoch nechce
variť vôbec, pretože stáť pri horúcom sporáku dá človeku zabrať. Dnes
vám prinášame rýchly recept na výživnú a kaloricky hodnotnú nátierku,
ktorú môžete podávať aj s rajčinami
či paprikami.
Potrebujeme: téglik hrudkovitého tvarohu, téglik smotany, 2-3 strúčiky cesnaku, posekaný kôpor, soľ na
dochutenie.
Postup: Tvaroh a kyslú smotanu
spolu premiešame, pridáme posekaný
kôpor, postrúhaný cesnak a soľ. Všetko
ešte raz premiešame a necháme asi pol
hodinu v chladničke. Podávame s čiernym chlebom, prípadne s hriankami.
Ako prílohu pridáme pokrájanú rajčinu
a papriku.
Slavomíra Nováková
26
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
spoločenská rubrika
blahoželáme
spomíname
Lásočka moja, chcem Ti povedať, že Ťa veľmi milujem.
Všetko najlepšie k Tvojim
narodeninám Ti praje Tvoj
milujúci manžel Petík.
Dňa 10. júla
sme sa s bolesťou rozlúčili s naším
manželom,
otcom a dedkom Vladimírom Šimovičom,
ktorý nás navždy opustil 7.
júla. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
Smútiaca rodina
Dňa 2. augusta oslávi 74 rokov naša drahá
manželka, maminka, babička a
prababička Anna
Čuridlová z Piešťan.
Naše najdrahšie slniečko, nech
za nás, ktorí Ťa nadovšetko milujú, prehovoria tieto verše:
„Mama, Ty si najväčší poklad
na zemi, bez Teba by sme boli
stratení. Bola si vždy pri nás,
keď sme boli chorí, hladkala
si, keď plakali sme, že nás niečo bolí. Tvárime sa možno, že
Ťa už netreba, no to je veľký
klam! Sme naozaj šťastní, že
Teba, mama naša, Boh daroval práve nám. Za lásku, nehu
a starostlivosť Ti poďakovať
chceme a vrúcnym objatím si
Ťa na hruď privinieme.“
Tvoj manžel Ján, dcéra Janka
s rodinou, syn Miloš s manželkou Katkou a deťmi, syn Dušan s priateľkou Ivkou a deťmi,
svatka Katka. Pravnúčik Danielko ti posiela za všetkých sladký
božtek na líčko.
Dňa 30. júla oslávia 50. výročie
svadby naši rodičia PhDr. Štefan
Šugra a Jarmila Šugrová z Drahoviec.
Láska na zemi nebo stvorila a
Vás naveky zväzkom spojila.
Touto cestou Vám chceme zaželať všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky a poďakovať sa za
všetko, čo ste pre nás urobili.
Ďakujeme Vám za život a lásku.
Dcéra Xénia, zať Jozef
a vnukovia Marek a Jozef
Dňa 24. júla
sme si pripomenuli druhé výročie úmrtia Anny
Uhrinovej, rod.
Hertelovej. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Súrodenci a ostatná rodina
Dňa 29. júla si pripomenieme 15. výročie úmrtia nášho drahého Jána Poláčika
a dňa 9. augusta si pripomenieme nedožité 91. narodeniny našej drahej Rozálie
Poláčikovej.
S láskou v srdci spomína
dcéra Drahuška a syn
Ľuboš s rodinami.
Kto Ťa poznal, spomenie si, kto
Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 6. augusta
si pripomenieme piate výročie úmrtia môjho
manžela, nášho
otca, dedka a
pradedka p. Pavla Homolu zo
Sokoloviec. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
manželka, tri dcéry s rodinami
a ostatná rodina.
Dňa 31. júla uplynie 11 rokov, čo
si Pán povolal na
večnosť nášho
drahého otca,
manžela a starého otca Jozefa Vrábla.
S úctou a láskou spomína
manželka Mária, syn Milan
s rodinou a syn Miloš.
Keď nad ránom slnko malo vyjsť, Tvoje srdce náhle
prestalo biť. Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň,
Ty, Alenka, spíš svoj večný
sen. Toľko si milovala život
a chcela si žiť, prišiel krutý
deň a Ty si musela ísť.
So smútkom
v srdci si dňa
27. júla pripomen ieme
štvrté výročie
úmrtia našej drahej milovanej Aleny
Sumerovej, rod. Srnkovej,
z Vrbového. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
Dňa 26. júla sme
si pripomenuli
spomienkové sté
výročie našej mamičky, babičky a
prababičky Anny
Rusnákovej z Banky.
Spomínajú a nezabúdajú
na ich lásku a dobrotu
dcéra Lýdia s rodinou
a syn Milan s rodinou.
Svätá omša bude odslúžená dňa
1. augusta o 9.00 h v kaplnke
pri Kolonádovom moste.
Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny,
zo všetkých najdrahší, najďalej
si ty. Odišiel si na cestu, kam
každý musí ísť sám, len dvere
spomienok si nechal dokorán.
Dňa 27. júla si
pripomíname nedožité 75. narodeniny nášho milovaného manžela, otca, deduška a pradeduška Dominika
Gabriša.
S láskou a bôľom v srdci
spomína manželka, syn
a dcéry s rodinami.
Dňa 19. júla
sme si pripomenuli prvé
výročie úmrtia našej drahej manželky, mamy a babičky Anny
Rusnákovej, rod. Hercegovej, z Veľkých Kostolian. Kto
ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
Dňa 6. júna
sme si pripomenuli siedme výročie,
čo nás opustil a dnes,
27. júla, si pripomíname
nedožité 49. narodeniny
nášho milovaného Miroslava
Bělského.
S láskou spomína celá rodina.
Len ten, kto stratil toho, koho
mal rád, pochopí, čo je bolesť
a žiaľ.
Dňa 27. júla si
pripomíname prvé výročie úmrtia nášho milovaného Štefana
Madlu.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
Dňa 29. júla si
pripomíname prvé výročie úmrtia manžela, otca
a dedka Júliusa
Hanica. Kto ste
ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, syn a dcéry
s rodinami.
Dňa 31. júla si
pripomíname nedožité 85. narodeniny
našej mamy Anny
Táborskej, rod.
Sumerovej, z Veľkého Orvišťa.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dve dcéry s rodinami.
blahoželáme
Dňa 31. júla
oslávi
101 rokov
pani Mária
Macejechová
zo Šípkového.
Milá naša babička, zablahoželať
Ti chceme, už máš 101 rokov,
dobre vieme. Prajeme Ti vzácne zdravie, nech sa Ti splní každé prianie, mnoho lásky je tiež
v ňom a gratulantov plný dom.
To všetko Ti prajú syn Tibor,
dcéry Vlasta a Mária s rodinami. Blahoželanie pripájame i dcére Vlaste Jankechovej z Trebatíc, ktorá dňa 31. júla oslávi
76. narodeniny.
spoločenská rubrika
počasie
narodili sa
Damián Lukáček z Banky, Zina
Žitňanská z Krakovian, Henrich
Machálek z Vrbového, Kiara Odlerová z Veselého, Nela Hajdinová z Pobedima, Lívia Talianová z Kľačian, Andrej Berky
z Potvoríc, Tobias Spál z Bojničiek, Filip Malík z Piešťan,
Roman Bihary z Piešťan, Rastislav Sotoňák z Moravian nad
Váhom, Maximilián Seidl z Piešťan a Viktória Machová z Horných Otrokoviec
UTOROK 27. 7.
deň
24 oC
STREDA 28. 7.
noc
17 oC
deň
24 oC
ŠTVRTOK 29. 7.
noc
14 oC
deň
24 oC
PIATOK 30. 7.
noc
14 oC
deň
21 oC
ďakujeme
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, kolegom a
známym, ktorí
prišli dňa 21. júla
odprevadiť na poslednej ceste môjho manžela, nášho otca,
svokra a dedka Jozefa Horúcku
z Piešťan. Zároveň ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Čas pomaly plynie, ale žiaľ a
smútok v srdci zostáva.
Dňa 25. júla
uplynul mesiac plný bolesti a smútku, čo nás navždy opustila
moja drahá manželka Emília
Moravanská, rod. Martinkovičová, zo Starej Lehoty vo
veku 61 rokov. Ďakujem všetkým priateľom, celej rodine
a známym, ktorí odprevadili moju manželku na jej poslednej ceste na mestskom
cintoríne v Leopoldove.
S veľkým smútkom v srdci
ďakuje a spomína
manžel Jozef.
Chcem sa veľmi poďakovať ošetrujúcej lekárke MUDr. Matejkovej a zdravotnej sestre Bc.
Budkeovej z ONKO ambulancie Banka za nevšedný prístup
a starostlivosť pri liečbe mojej
manželky Emílie Moravanskej,
rod. Martinkovičovej, zo Starej Lehoty. Srdečná vďaka Vám
za všetko.
27
od 19. 7. do 25. 7.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
noc
15 oC
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
vitajte medzi nami
V utorok 20. júla o 16.05 h sa Marekovi a Zuzane Hajdinovcom z Pobedima narodila prvá dcérka Nela (3180 gramov, 49 centimetrov). Dieťatko priviedol na svet MUDr. Richard Dojčan. Srdečne blahoželáme!
Foto: Viera Dusíková
Módna aj svadobná šou
Viac ako dve hodiny módy spojenej s krásou. Šuchot hodvábu,
saténu, mušelínu aj šifónu, spoločenské i svadobné róby, účesy,
mejkapy, manikúry – to všetko
namiešala pre pastvu desiatok
očí autorka módnej prehliadky Ľubica Dóczyová zo svadobného salónu na Staničnej ulici v
Piešťanoch.
„Zaujali ma nielen nádherné
spoločenské a svadobné šaty modeliek, ktoré sprevádzali muži
v luxusných španielskych oblekoch, ale páčili sa mi najmä ručne
maľované modely Ľubice Dóczyovej,“ povedala nám svoje dojmy
staršia pani, ktorá prišla v sprievode dvoch dcér. Ocenila aj fakt,
že na módnej šou predvádzali šaty
nielen pre štíhle dievčatá, ale
medzi modelkami sa blyslo aj plavovlasé dievčatko v bielych šatočkách na prvé sväté prijímanie
i pôvabná dáma, ktorej veľkosť
šiat bola väčšia ako 38 či 40.
zosobášili sa
Katarína Žambová a Richard Filip z Piešťan, Erika Klčová a
Anton Červeňanský z Vrbového, Catherine Anita Hromada
a Freddy Huserbraten obaja z
Monsrudvegenu (Nórsko)
blahoželáme
zomreli
Jozef Horúcka vo veku 64 rokov z Piešťan, Anna Ondrová vo
veku 78 rokov z Rakovíc, Viliam
Miške vo veku 86 rokov z Vrbového, Ľudovít Vlado vo veku 85
rokov z Piešťan, Ľudmila Blažeková vo veku 71 rokov z Vrbového, Viliam Čahoj vo veku 84
rokov z Vrbového, Michal Žák
vo veku 58 rokov z Vrbového a
Anna Hrabinová vo veku 61 rokov z Piešťan
úprimnú sústrasť
Prehliadka svadobných modelov.
Už v budúcom čísle sa môžete
tešiť na našu prázdninovú fotoreportáž z prehliadky. V. Dusíková
Časť kolekcie spoločenských šiat.
Chrípka tento
rok zabíjala!
Tohtoročná chrípková sezóna
sa od predchádzajúcich líši hlavne počtom hlásených úmrtí. Kým
po minulé roky neboli hlásené
žiadne úmrtia, v tejto sezóne na
Slovensku zaznamenali 86 obetí chrípky. Laboratórne bolo potvrdených 56 úmrtí v súvislosti
s pandemickým vírusom A(H1N1).
V 64 prípadoch išlo o pacientov
trpiacich na iné závažné ochorenia, ktoré mohli ovplyvniť klinický
priebeh chrípky. V 47. týždni roku
2009 odborníci zaznamenali najvyššiu chorobnosť tejto sezóny.
Počas celého sledovaného obdobia bolo na Slovensku hlásených viac ako 1,7 milióna akútnych respiračných ochorení. Zaočkovanosť populácie proti chrípke však v porovnaní s minulými
rokmi klesla.
(TASR/red)
28
predstavujeme
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
ADOPTUJTE SI ZVIERATKO Z ÚTULKU!
Do piešťanského útulku, žiaľ, neustále pribúdajú nové prírastky. Predstavujeme vám chlpáčov, ktorí
čakajú na novú rodinu. Ak máte o niektorého záujem, zavolajte do útulku Slobody zvierat, Priemyselná
12a - 0903/207 306, 0911/333 349, 0911/179 113. Informácie nájdete aj na www.utulok-piestany.sk.
MENO: LAROS
RASA: kríženec
POPIS: Štyri roky starý psík
bol nájdený pri Váhu aj s búdou. Je priateľský, vďačný a
vhodný do rodinného domu.
MENO: NIKOLKA
RASA: kríženec
POPIS: Ročnú veľmi bojazlivú
fenku priviezla polícia do útulku.
Pravdepodobne má zlé skúsenosti s ľuďmi. Potrebuje láskavých a
milujúcich nových pánov.
MENO: ČABA
RASA:kríženec
POPIS: Ročná sterilizovaná fenka menšieho
vzrastu by sa hodila na dvor rodinného domu.
S ostatnými psíkmi sa znáša bez väčších problémov. Je nekonfliktná a má rada spoločnosť.
MENO: TORA
RASA: mačka domáca
POPIS: Štvorročná sterilizovaná mačka
sa v súčasnosti ujala piatich vyhodených
mačiatok, ktoré chránila telom a trpezlivo
pri nich ležala, keď spali. Je veľmi prítulná.
MENO: NAĎA
RASA: kríženec
POPIS: Rok a pol stará sterilizovaná fenka je milá a prítulná. Vhodná ako druhý psík v rodine. Dlhšie sa túlala po blízkych obciach.
MENO: SILO
RASA: kríženec
POPIS: Tri roky starý psík bol nájdený so
zranenou labkou. V tkanive má veľa rozdrveného olova zo strely. Je trošku nesmelý a pri pohladení by sa najradšej zaryl do
zeme. Citlivým prístupom získa opäť stratenú dôveru v ľudí.
MENO: KLAUS
RASA: kríženec nemeckého ovčiaka
POPIS: Nesmelého dvojročného psíka našla
polícia na Kláštornej ulici, kde sa túlal.
MENO: BRADA
RASA: kríženec bradáča
POPIS: Ročná sterilizovaná
fenka ovláda základné povely. Miluje ľudí. Kto má skúsenosti s touto rasou, jej adopciu neoľutuje.
MENO: BACHO
RASA: kríženec jazvečíka
POPIS: Dvojročného kastrovaného psíka našli na Bacchus vile plného kliešťov a veľmi zanedbaného. Už je v poriadku, je to milé a prítulné „psíča“. Nie je vhodný k hydine, treba
pri ňom rátať so silným poľovníckym pudom.
MENO: TRIOLA
RASA: mačka domáca
POPIS: Ročná sterilizovaná mačka bola
nájdená aj so svojimi maličkými pri bytovke v krabici. Je vynikajúca mamina, prítulná, vzorne sa stará o svoje potomstvo.
servis
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
29
dôležité čísla
VÝSTAVY
14. 7. - 15. 8.
Výstavná sieň/Galéria DU
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010
Výstava výtvarných diel zo
47. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby.
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené pondelok
- piatok od 12.00 do 16.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
Bylinkárka radí,
ako zmierniť úpal
Ak ste príliš dlho na slnku, môžete dostať úpal. Okrem bolesti
hlavy, nevoľnosti a malátnosti vás
určite štípe aj spálená pokožka.
Tú si zľahka potierajte riedeným
octom. Pomáha aj obklad z rajčín. Rajčiny nakrájajte na kolieska a opatrne ich priložte na začervenanú pokožku. Keď sa kolieska
zohrejú, vymeňte ich za studené.
V tomto období pite väčšie
množstvo tekutín. Pomôže a
osvieži vás najmä čaj pripravený
z mäty piepornej. Pite ho vlažný.
Môžete si uvariť aj väčšie množstvo marhuľového džúsu. Ako na
to? Očistené a odkôstkované marhule podlejte vodou a rozvarte na
kašu. Vychladnutú zmes rozmixujte. Do 1,5 kg marhuľového pretlaku vsypte asi štyri gramy kyseliny citrónovej, rozrieďte ho troma litrami vody, na osladenie použite umelé sladidlo. Džús nalejte
do pohárov na zaváranie a sterilizujte. Takto pripravený nápoj je
vhodný aj pre diabetikov.
Anna Kopáčová
Našli zlatú
retiazku a bicykel
Obvodné oddelenie Policajného zboru (OO PZ) v Piešťanoch sa zaoberá aj stratami
a nálezmi. Na starom trhovisku našli minulý pondelok zlatú
retiazku a na Ceste J. Alexyho
v obci Banka zasa bicykel značky Liberta. Majitelia sa môžu
ohlásiť na OO PZ v Piešťanoch
na Krajinskej ulici, prípadne na
tel. číslach 0961/143 708 alebo
0961/143 701.
(OO PZ/red)
HARMONY
St. 28. 7. o 19.00 h
CHTELNIČANKA
Dychová hudba z Chtelnice
So. 31. 7. o 19.00 h
VRBOVANKA
Dychová hudba z Vrbového
St. 4. 8. o 19.00 h
MLADÍ HELIGONKÁRI Z RABČÍC
VYCHÁDZKY
Pi. 30. 7. o 18.30 h
STARÉ PIEŠŤANY
AKO ICH NEPOZNÁTE
„Nevolám žádného, prímam
každého“ - pranier, pozostatok stredovekej justície, rímsko-katolícky kostol sv. Štefana z roku 1332, kaplnka z roku
1897 a veľa iných zaujímavostí ponúka vychádzka do starých Piešťan.
Lektor: Ing. Kristína Urbánková
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
Očkovanie využilo
menej Slovákov
Počas tohtoročnej chrípkovej
sezóny sa dalo zaočkovať menej
ľudí ako v minulom roku. Proti
chrípke bolo chránených tento rok
12,4 percent populácie Slovenska,
rok predtým to bolo 12,8 percent.
Krajiny Európskej únie, USA,
Kanady či Japonska na porovnanie dosahujú zaočkovanosť populácie v priemere 16,5 percent
populácie. Vo svojom vyhodnotení Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza, že v uplynulej sezóne bolo na Slovensku distribuovaných takmer sedemstotisíc dávok očkovacej látky proti chrípke.
Na očkovanie sa použili tento rok
štyri druhy látok. Vo vekovej skupine do 15 rokov bolo očkovaných
68-tisíc detí. V kategórii od 16 do
58 rokov to bolo viac ako 300-tisíc osôb. Obyvateľstvo nad 59 rokov využilo možnosť očkovania
v počte 301-tisíc ľudí. Pokles záujmu o očkovanie bol pravdepodobne spôsobený náhlym objavením nového subtypu vírusu chrípky A(H1N1) – pandemického vírusu chrípky, ktorý nebol obsiahnutý vo vakcínach na túto sezónu.
(TASR/red)
HUDOBNÝ PAVILÓN
Št. 29. 7. o 16.00 h
SALAMANDER
Ne. 1. 8. o 16.00 h
DH BOROVIENKA
GALÉRIA KSC FONTÁNA
26. 6. – 12. 9.
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV
28. ročník výstavy
14. 7. – 14. 8.
VÝTVARNÉ SPEKTRUM
47. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby
FOYER KSC FONTÁNA
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
26. 6. - 12. 9.
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV
– z histórie výstavy
V spolupráci s Balneologickým
múzeom Piešťany
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
kino Fontána
0918/347 388, 033/762 14 47
Št. 29., Pi. 30., So. 31. 7.,
Ne. 1. 8. o 17.30 a 20.00 h
NOČNÁ MORA Z ELM STREET
Freddy Krueger sa vracia v modernom spracovaní hororovej
klasiky. Skupinku študentov z
predmestia viaže jedno spoločné puto – všetkých v spánku prenasleduje Freddy, desivý znetvorený vrah. Ako náhle
ich premôže spánok, niet úniku. Film bol natočený podľa
hororového hitu Wesa Cravena
z roku 1984.
USA 2010, MP 15, slovenské titulky, 102 min.
Vstupné: 2,50 €/75,32 Sk
Po. 2. 8. o 20.00 h
Filmový klub
PANIKA V MESTEČKU
Réžia: Stéphane Aubier. Hrdinami tejto animovanej komédie sú malé plastové hračky.
Kôň, Kovboj a Indián žijú spolu v zapadnutom mestečku. Pri
pláne prekvapiť Koňa sa im podarí zničiť dom, v ktorom spoločne žijú. Od tejto chvíle čaká
na trojicu nerozlučných priateľov celý rad bizarných dobrodružstiev.
Bel./Franc./Luxembursko-2010,
MP, české titulky, 75 min.
Vstupné: 2 €/60,25 Sk
(FK 1,50 €/45,18 Sk)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
Výhercovia cédečiek
Spomedzi 145 lúštiteľov, ktorí nám zaslali správne znenie tajničky z krížovky v PT 25/10, sme
vyžrebovali týchto výhercov: Martin Hornák z Piešťan a Marta Raffayová z Vrbového. Kompletné
znenie citátu z knihy Nekonečný
kruh – čierny los: „Mali by sme byť
sami ako voda, ktorá je nižšie ako
všetko ostatné, avšak je mocnejšia ako skaly.“ V našej redakcii na
Teplickej ulici ich čakajú hudobné ceny.
(pt)
BENÁTSKA NOC
Posledný júlový deň sa od desiatej ráno v Ratnovskej zátoke
uskutoční ďalší ročník Benátskej
noci. Pripravené je lyžovanie zadarmo, turnaj v beach volejbale, lyžovanie za vlekom na „hocičom“, bungee-jumping, vznášadlo a ďalšie atrakcie. Hudobný
program sa začína o 18.00 h. (r)
kvapka krvi
Dňa 21. júla na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv 32
darcov: Štefan Vatrt z Banky 121kát, Eva Valová zo Šalgoviec 75krát, Štefan Blaškovič zo Šalgoviec 58-krát, Marcel Vatrt z Banky
55-krát. Po prvýkrát prišli darovať
krv: Gabriela Gulová z Chtelnice,
Mário Gvizd, Viliam Horvát a Božena Horvátová z Vrbového, Milan
Kollár z Dubovian, Peter Haring z
H. Stredy, Zuzana Stredáková, Žaneta Michalová, Alena Ševčíková a
Tomáš Hanich z Piešťan.
(r)
30
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
inzercia
Odchody lode od Skleného mosta: 14:00, 16:00, 18:00, Odchody autobusu z Hlavnej stanice po trase: Železničná stanica, Adam Trajan, Chirana Krajinská
ulica, Kruhovka, Ratnovská zátoka: 16:00, 18:00, 20:00 a späť po skončení akcie.
PROGRAM
Začiatok 10:00 pre deti - skákací hrad, detský kútik, klaun, rôzne súťaže, rôzne sprievodné akcie: exhibícia
lyžovania za vlekom, bungee-jumping, turnaj v Beach Volejbale - dvojčlenné družstvá sa môžu hlásiť na info@
benatska-noc.sk, začiatok hudobného programu 18:00
generálny partner
Nový poschodový vlak teraz skúšajú Žilinčania,
na jeseň sa presunie aj na Liptov
Moderný vlak, to už nie je len pozitívna skúsenosť zo zahraničných ciest. Železničná spoločnosť Slovensko začala tento rok s obnovou
vozového parku. Nevyhnutné zmeny v kultúre
cestovania prichádzajú v podobe nových poschodových vlakov. Dokonalý komfort, mäkké
sedadlá, účinné vetranie a príjemné prostredie ocenia najmä tí, ktorí pocestujú vlakom
„Jánošík“ v okolí Žiliny. Tento pilotný vlak
budú onedlho nasledovať ďalšie, ktoré pribudnú aj na východe Slovenska.
Po skúšobnej prevádzke, ktorá potrvá celé leto,
bude elektrická poschodová jednotka riadne začlenená do oficiálneho grafikonu ZSSK. Premávať
by mala na trase Žilina - Liptov. Obnova vozového parku zahŕňa nákup 10 nových elektrických
poschodových súprav v celkovej hodnote takmer
100 mil. EUR, tie budú postupne nasadené na viaceré regionálne a medziregionálne trate. Ďalších
päť dodá výrobca, česká ŠKODA Vagonka, budúci
rok a posledné štyri v roku 2012. S pribúdajúcimi
vlakovými jednotkami by sa mal rozšíriť aj rádius
ich nasadenia smerom na východ, a to na úseky
Trenčín - Žilina, Žilina - Košice, Žilina - Čadca,
Košice - Prešov a Košice - Čierna nad Tisou.
Nové vlaky by mali prilákať viac cestujúcich.
ZSSK očakáva, že rokmi deklarovaná snaha zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej prepravy,
sa nákupom moderných vlakov podarí aspoň
čiastočne zrealizovať. Ide však o finančne a časovo náročný projekt. Výhodou nových vlakov je
okrem ich vybavenia, aj kapacita. Do trojdielnej
súpravy sa zmestí 307 cestujúcich, pričom spolu
so stojacimi pasažiermi je možné previesť týmto
nováčikom až 600 ľudí. Cestujúci sa môžu usadiť do pohodlných sedadiel, k dispozícii majú aj
napájanie na PC. Samozrejmosťou je aj účinná
klimatizácia, kúrenie, či vetranie. Minulosťou sú
aj nepraktické vysoké schodíky pri nástupe a výstupe z vlaku. Tie sú nahradené nízkopodlažnými
vstupnými dverami, ktoré ocenia nielen starší
ľudia, ale aj matky s deťmi, či cestujúci s väčšou
batožinou. Pre lepšiu orientáciu cestujúcich sú
vo vlakoch umiestnené informačné LED tabule
a akustický informačný systém. Nové vlaky sú
Naša cesta k cieľu
vybavené aj plošinami pre nástup a výstup imobilných cestujúcich.
Projekt obnovy vozového parku spadá pod
Operačný program Doprava. Okrem nákupu spomínaných vlakových súprav by sa do roku 2013
mala Železničná spoločnosť Slovensko posilniť
o ďalších 12 ks medziregionálnych motorových a
10 ks prímestských poschodových jednotiek typu
PUSH/PULL. Úpravou prejdú aj elektrické hnacie
dráhové vozidlá. Celkové náklady na tento projekt predstavujú sumu 230 miliónov EUR. Na obnovu vozového parku ZSSK prispeje významnou
časťou aj Európska únia prostredníctvom fondov.
www.mdpt-opd.sk
Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.
inzercia
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
zverinec
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Predám luxusný 2-izbový byt
so zariadením na sídlisku Juh, 69
m2, len náročnejším. Tel. 0904/
200 717.
Dám do prenájmu
kancelárie v Piešťanoch
(12, 15, 20, 40 m2)
+ skladovacie priestory.
Tel. 0911/550 605.
Prenajmem veľkú garáž v centre Vrbového, vhodná aj ako sklad.
Tel. 0903/435 795.
Predám 6-izbový rodinný dom
so záhradou v Trebaticiach. Tel.
0907/704 161.
Predám 2-generačný RD v Piešťanoch na Floreáte. Cena 165 000
€. Tel. 0905/692 855.
Predám 4-izbový byt s balkónom vo Vrbovom, 2. poschodie, rozloha 83 m2, po čiastočnej rekonštrukcii, pivnica
+ kočikáreň, výhodná poloha
v centre mesta. Cena dohodou. Tel. 0902/234 773, 0904/
236 015.
Prenajmem 4-izbový byt s
garážou v Ducovom. Tel. 0917/
678 963.
Prenajmem 1-izbový byt v blízkosti centra. Tel. 0911/121 393
(volať po 17.00 h).
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
ZATVORENÉ
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Predám záhradu s chatou v ZO
Drahovce–hať. Tel. 0905/257 250.
Dám do prenájmu 1-izbový
byt v centre. Tel. 0908/750 431.
Prenajmem
900 m2 ornej pôdy vo Vrbovom
– pri štadióne – vhodná
pre záhradkárske účely. Cena
dohodou. Tel. 0902/234 773,
0904/236 015.
Prenájom garáže - Pod Párovcami, oproti hotelovej škole. Tel.
0905/033 841.
Dám do prenájmu 3-izbový novoprerobený a zariadený byt na
Ul. A. Hlinku, Piešťany. Lacno.
Tel. 0915/666 842.
Prenajmem alebo predám dom
s pozemkom, vhodný na podnikanie, výmera 1268 m2. Tel. 0907/
362 940.
Predáme stavebný pozemok s
výmerou 2600 m2 na Veternej ulici. Tel. 0907/362 940.
kúpa-predaj
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám staré rebrináky, drevené kolesá, pluhy, cepy, truhlice z r. 1854, kolovrátky, chomúty,
jarmá, fľaše, mútniky a iné sedliacke veci. Tel. 0905/621 938,
0905/542 100.
Predám jačmeň (11 €/100 kg).
Tel. 0915/841 535.
Predám ovos nahý, repku, pelušku, hrach a lesklicu. Tel. 0907/
284 082.
Predám rúry azbest./cement.,
priemer 40, 5 m - 2 ks. Tel. 0918/
285 091.
31
remeslá-služby
Predám králiky (ž. v. 3 €/kg) a
kozičku siamskú, 4-mesačnú (cena dohodou). Tel. 0918/538 042.
Predám šteniatka slovenského kopova po výborných, poľovne
vedených rodičoch. Odber možný
začiatkom septembra. Tel. 0918/
333 080.
Predám šteniatka jazvečíka
dlhosrstého, zaočkované. Tel.
0905/600 680.
Lacno predám 4-mesačných
psíkov. Kríženci čierneho kokrršpaniela. Tel. 0908/187 387.
Predám dve feny vlčiakov, 7mesačné, čistokrvné, bez PP. Tel.
0915/153 980.
Predám okrasné sliepočky papučky. Tel. 033/762 34 58.
auto-moto
Predám Renault Laguna Combi, r.v. 1997. Tel. 0918/285 091.
Montáž fólií: bezpečnostných,
solárnych, ÚV, dekoračných
autofólií bez vyberania skiel.
www.profifolie.sk. Tel. 0948/
800 705.
Predám Škodu-1203, bez TP.
Tel. 0918/285 091.
zamestnanie
Prijmeme predavačku/brigádničku do klenotníctva v Piešťanoch, znalosť AJ a NJ výhodou.
Tel. 0907/782 950.
AVON Cosmetics hľadá nové
Avon lady. Dámy, volajte priamo
na tel. 0908/504 738.
Prijmeme predavačky (aj dôchodkyne, brigádne) do predajne zahraničných odevov, so
znalosťou min. jedného cudzieho jazyka. Tel. 0907/079 901.
Som ID a potrebujeme do centra zdravia a krásy štyroch ľudí.
HPČ, VPČ – zaškolím. Tel. 0944/
332 584.
ME
NAUČÍ ÁLNYCH
T
AJ TO KOV
Á
B
DARE
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Digitálna satelitná televízia
SKYLINK od 160 € s montážou.
Tel. 0907/426 870, 0904/429 452.
Elektroinštalácia,
bleskozvody, prípojky NN.
Tel. 0907/140 602.
MICHALKA - plast. okná, rolety, žalúzie, sieťky, streš. roletky,
lamel. dvere, laminát. podlahy,
garáž. brány - predaj, montáž,
servis. Tel. 0905/285 868.
Poskytujem pôžičky.
Tel. 0904/161 148.
Taxi, potrebujete taxi? Taxi
služba Piešťany, NONSTOP. Tel.
0944/274 744.
Murárske práce,
bytové jadrá, obklady,
dlažby, sadrokartón,
stavba domov, zateplenie,
odvoz stavebného odpadu.
Tel. 0903/467 503.
Šitie a opravy perových paplónov, opravy odevov a zipsov. Tel.
0905/236 215.
SKYLINK – digitálna satelitná
televízia, 21 SK – CZ programov,
bez mesačných poplatkov. Skylink karta už za 60 €, najlacnejší komplet už za 109 €, kvalitný a najpredávanejší komplet už za 145 €, HD komplet
už za 225 €, kvalitný HD komplet už za 270 €. Montáž od 40
€. PH Com, Pod Párovcami 100,
po – pi 11.00 – 16.00 h. Tel.
0907/297 787, 0907/200 845,
www.phcom.sk.
Bezplatne vypracujeme finančnú analýzu. Tel. 0905/617 590.
Dovoz palivového dreva.
Cena dohodou.
Tel. 0903/190 473.
Masáže u vás doma, v súkromí.
Tel. 0904/367 917.
POWER
ENGLISH
letný intenzívny jazykový kurz
- úroveň Intermediate
- od 2. do 6. augusta
- 30 hodín angličtiny
- anglická aj slovenská lektorka
rs.sk
@skype
skypers 701 733
0915
s.sk
yper
www.sk
32
inzercia
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
remeslá-služby
Kúrenie, voda a plyn. Bezák a
syn. Tel. 0905/611 580.
Vykonávam renováciu cintorínskych pomníkov priamo na
mieste, maliarske práce, opravy.
Tel. 0907/636 619.
Kosím trávu, burinu
– krovinorezom.
PÍLENIE STROMOV.
Tel. 0905/562 466.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte! Tel. 0903/301 407.
Kompletné ošetrenie pleti
len za 9,92 €. Výsledok
o 10 minút. S francúzskou
kozmetikou na prírodnej báze.
Tel. 0944/332 584.
Multikára – odvoz odpadu, dovoz štrku a betónu, vyklápač. Tel.
0915/792 743.
Japonský analyzér TANITA –
teraz meranie a poradenstvo
zdravia zdarma v štúdiu zdravia a krásny (20–40 min.). Tel.
0944/332 584.
Angličtina, nemčina – vyučovanie, preklady, MATURITY. Tel.
0905/669 796.
Renovácie dverí. Tel. 0903/
959 316.
Výškové práce horolezeckou
technikou, opravy rovných striech
(IPA, novaglas, atď.) a ostatných
striech, špárovanie, nátery, montáže, čistiace práce, pílenie stromov. www.iksmont.eu, tel. 0908/
747 958, 0911/985 542.
Pôžičky, hypotéky. Tel. 0908/
149 559.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám kočík. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier).
Doprava multicar. Tel. 0905/
762 760.
Čísla kategórií:
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
rôzne
Výberový Second Hand a pánske, dámske, detské kaderníctvo MICHAELA. Pánske, dámske a detské značkové a neznačkové odevy, opasky, kabelky, karnevalové masky a iné,
veľkosť až do XXXL. Letný výpredaj už od 1 eura. Kaderníctvo bez objednania, aj na objednávku (melír od 10 eur, farbenie od 3,5 eura). Info na mobil 0901/775 767. Originálne
oblečenie a nový účes, to všetko spolu len u nás! Rázusova
10 (za kníhkupectvom vo dvore), Piešťany. Srdečne vás pozývame.
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
týždeň práca, týždeň dovolenka,
2500 eur 100 % zárobok, e-mail:
[email protected] Tel.
0907/273 102.
Ste aktívny a zodpovedný?
Ste ochotný sa niečo nové naučiť? Šanca pre vás. Stabilná a dlhodobá spolupráca. Tel. 0915/
304 740.
Spoločníčka do Münchenu -
Rozširujeme našu firmu do vašej oblasti a hľadáme zodpovedného partnera nášho podniku. Tel.
0905/868 994.
straty-nálezy
Dňa 21. 7. 2010 som v centre
stratila peňaženka. Prosím o vrátenie dokladov za odmenu.
INZERÁT POHODLNE LEN ZA JEDNO EURO!
Piešťanský týždeň vám ponúka
možnosť podať si riadkový inzerát veľmi jednoducho a pohodlne len za jedno euro.
Okrem klasického podania občianskej inzercie v redakcii alebo inzertnej kancelárii si môžete u nás alebo v niektorom z našich partnerských miest v blízkosti vášho domova kúpiť predtlačený objednávkový formulár za jedno euro. Vyplníte ho podľa vzoru
a vhodíte do našej schránky alebo odovzdáte u ktoréhokoľvek z
našich partnerov podľa zoznamu.
Zoznam súčasných partnerských miest:
Rozličný tovar Vasi, Dedinská 1, Drahovce
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (pri zmrzline)
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (oproti reštaurácie Korzo)
Novinový stánok zastávka
Nitrianska ul. (oproti Auparku)
Novinový stánok zastávka
A. Hlinku (oproti OD Kocka, cez
cestu)
Novinový stánok Winterova ul. (vedľa nemocnice)
Novinový stánok zastávka
Krajinská ul. (oproti Shell)
VZOR VYPLNENÉHO TLAČIVA:
TLAČIVO NA PODÁVANIE RIADKOVEJ INZERCIE
cena: 1,00 €
KATEGÓRIA:
nehnuteľnosti
kúpa-predaj
TEXT INZERÁTU:
x auto-moto
zoznámenie
zamestnanie
zverinec
P
r
i
t,
h
o
0
1.
E
d
d
Á
m
Š
k
o
r. v.
2
0
0 2.
o
T
e
l.
u.
remeslá-služby
straty a nálezy
d
0
u
F
a
rôzne
v
o
r
C
e
n
a
d
o
9
1
9
0 0
9
0
ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI:
M E L Á N I A P I E Š Ť A N S K Á Bydlisko/Sídlo: __________________________________
SLNEČNÁ 77, PIEŠŤANY
Meno/Názov: ______________________________
0919/009 001
Tel. kontakt: ______________________________
E-mail: ________________________________________
IČO: ______________________________________
DIČ/IČ DPH: ____________________________________
, ská
10. 7. 2010
Me lán ia Pie štan
Dátum: ___________________________________
Podpis: ________________________________________
Dodávateľ: WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44008520, IČ DPH SK 2022571254
Údaje pre účely odpočtu DPH: základ dane: 0,84 €, daň 0,16 €, cena celkom 1,00 €
Tento doklad slúži ako potvrdenie o úhrade za riadkový inzerát.
Novinový stánok Vrbovská
ul. - červený (križovatka Vrbovská-Bratislavská)
Cena formuláru predstavuje
hodnotu trojriadkového inzerátu. Uzávierka podávania inzer-
cie pre nasledujúce číslo týždenníka Piešťanský týždeň je vždy
vo štvrtok o 12. hodine. Inzeráty
odovzdané po tomto termíne uverejníme v ďalšom čísle novín.
(red)
Predajcovia, ktorí máte
záujem o predaj objednávkových formulárov riadkovej inzercie, ohláste sa nám na tel.
čísle 033/734 24 00.
inzercia/zdravie
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
33
Nová lekáreň Celia je tu pre vás!
Po skončení Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave mi diagnostikovali potravinovú alergiu – celiakiu. Nová skutočnosť ma zaskočila. Začiatky boli ťažké, ale veľmi mi pomohla s odbornými radami, informáciami a milým
slovom MUDr. Jarmila Kabátová a v
nemalej miere i vedenie Slovenskej
spoločnosti celiatikov. Som im nesmierne vďačná. Tretí rok pôsobím
v tejto organizácii ako člen výboru.
Pri výkone povolania lekárnik spoznávam ďalších ľudí s danou diagnózou. Rozprávame sa spolu, konzultujeme nové potraviny, recepty. Viem,
aké ťažké sú ich začiatky s diétou.
Zo svojej odbornej praxe som zistila, že im chýbajú i ďalšie poznatky, a to informácie ohľadom vzťahu celiatik a lieky, či už voľno predajné, alebo na lekársky predpis. Tu
Lekáreň Celia - mobil: 0910/955 212, e-mail: [email protected]
vznikol priestor na myšlienku zriadiť lekáreň, ktorá by sa okrem svojej hlavnej náplne – poskytovania
zdravotnej starostlivosti v oblasti
lekárenstva, zamerala v hlbšom kontexte na pacientov s celiakiou. V lekárni Celia, kde pracujem ako odborný farmaceut, poskytujeme bezlepkové dietetické potraviny na recept aj mimo receptu a hlavne dôležité informácie. Vieme ponúknuť
celiatikovi okamžite a bez čakacích dôb široký sortiment bezlepkových potravín firiem Novalim a
Schär a bezlepkových výživových
doplnkov.
Lekáreň Celia sa nachádza na
Nálepkovej ulici na starom trhovisku v polyfunkčnom apartmánovom
dome Enzo. Na vašu návštevu i otázky sa teší PharmDr. Katarína Kristová. Radi vás privítame!
(inz)
CELIAKA SI CHLEBOM A SOĽOU NEUCTÍTE
Termín celiakia pochádza z gréckeho slova koilia, čo v preklade
znamená brucho. Už naše staré
mamy hovorievali, že láska ide
cez žalúdok. Ak by sme ale svojmu milovanému s diagnózou celiakia pripravili s láskou napríklad palacinky obliate čokoládou, ozdobené šľahačkou a naplnené čerstvými jahodami, podali by sme mu jed.
budnem: ‘Babi, neboj sa, ja nepapám, iba ovoniavam.‘ Z očí mi vyšli slzy, nechcela som, aby ich videla, nechala som ju tam chvíľu čupieť a uvedomila som si, aké múdre dieťatko z nej vyrastá. Saška
už vtedy vedela, že ak by si trošku odhryzla, mala by problémy.“
Ochorenie
môžete zdediť
Už z tohto príkladu je jasné, že
celiakia je dedičná a môže sa vyskytnúť v hociktorom veku človeka. Aj v dospelosti. Rozsah postihnutia tenkého čreva je pri celiakii
rôzny a preto sú aj príznaky ochorenia rôzne. Dieťa trpiace celiakiou zaostáva vo vzraste, prestáva priberať a jedným z príznakov
je veľké nafúknuté bruško. Prejavy celiakie v dospelosti sú rôznorodé. Pri ochorení nastáva strata
hmotnosti, únava, nechutenstvo,
hnačky, zápcha, nadmerná plynatosť, psychické poruchy, neurologické prejavy, hematologické ako
anémia, svalové a kostné prejavy
ako osteoporóza, kŕče svalstva,
mravčenie rúk a nôh, kožné prejavy, vypadávanie vlasov a iné.
„Celé roky som mala problém
s nafukovaním, nemusela som ani
jesť fazuľovú či kapustovú polievku, brucho sa mi zväčšilo aj po
obyčajnej zmrzline. Tento stav trval dlho, často som bývala chorá,
nič mi nechutilo, do jedla som sa
doslova nútila. A ak som aj niečo
zjedla, dlho sa to vo mne neudržalo. Hnačka sa stala mojou každodennou nepríjemnou spoločníč-
Celiakia je ochorenie organizmu charakterizované trvalou
neznášanlivosťou lepku, odborne
nazývaného glutén. Toto ochorenie sa vyskytuje u osôb s genetickou predispozíciou a prejavuje sa u nich v dobe konzumácie
lepku. Lepok je bielkovina nachádzajúca sa v pšenici, jačmeni, raži a ovse. Lepok pôsobí toxicky na črevnú sliznicu. Ničí ju,
čím dochádza k väčšej či menšej
poruche vstrebávania živín. Lepok
je pre organizmus pacienta s celiakiou neprijateľný. „Moja vnučka má celiakiu, zdedila ju po svojej maminke. Mala šťastie, pretože na to došli krátko po jej narodení,“ zdôverila sa nám stará
mama malej celiatičky z Piešťan.
„Raz sme mali rodinnú oslavu. Na
stoloch boli chlebíky. Zrazu sa
otočím a jeden chýbal. Motkala
sa okolo nich Saška. Našla som ju
schovanú pod stolom, cez ktorý
prevísal obrus. Chlebík mala pri
nošteku. Pozrela sa na mňa a vyslovila vetu, na ktorú nikdy neza-
Sprevádzajú ju
zlomeniny i depresie
kou. Všetkých okolo som trápila
svojou vrtošivou povahou, plnou
striedania nálad. Ku koncu som
už bola taká zlá, že som nevedela vydržať ani sama so sebou. Ani
som nezbadala, ako sa mením,
prišlo to postupne. Stratila som
najlepšie kamarátky len preto, že
som sa s nimi stále vadila, nik mi
nebol dosť dobrý. A potom prišli
depresie,“ uviedla 42-ročná Darina, ktorej celiakiu objavili náhodou. „Napadlo to mojej kolegyni
v práci, keď videla, aké bruško mi
vytŕča zo sukne. Vyzerala som ako
v siedmom mesiaci. Práve som sa
vrátila z maródky, pretože som si
z ničoho nič zlomila prst na pravej ruke,“ pokračuje Darina. Jej
kolegyňa práve dočítala článok o
celiakii. „Ostala som ako obarená. Ten článok bol o mne. Hneď
som požiadala obvodného lekára
o odporučenie ku gastroenterológovi. Ten ma pozval na hadičku a
výsledok bol jasný – celiakia,“ dodáva. Diétu dodržiava už dva roky
a hoci jej problémy úplne nezmizli, po čase sa výrazne zredukovali.
Chýbajú im
vitamíny aj železo
U pacientov s neliečenou celiakiou vzniká postupom času deficit vitamínov, najmä vitamínu A,
D, K, vitamínov skupiny B, znížený príjem železa, horčíka a kyseliny listovej.
Diagnostika celiakie je založená na sérologickom vyšetrení
krvi a črevnej biopsii. Vyšetrenia
je potrebné vykonať ešte pred
tým, ako pacient začne dodržiavať bezlepkovú diétu, aby nedošlo ku skresleniu výsledkov. Celiakiu nie je možné vyliečiť, pretože jej podstatou je vrodená celoživotná neznášanlivosť lepku organizmom. Jediným, ale nevyhnutným predpokladom liečby je
úplne vynechanie lepku zo stravy,
chorý človek sa preorientuje na
bezlepkovú diétu. Po diagnostikovaní ochorenia je diéta s vylúčením potravín obsahujúcich glutén
jediným spôsobom, ako zabrániť ďalšiemu poškodeniu črevnej
sliznice. Už po dvoch týždňoch
diéty pozoruje väčšina chorých
zlepšenie stavu. Výrazné zlepšenie zdravotného stavu sa prejaví u mladých ľudí po niekoľkých
mesiacoch a u starších pacientov
až neskôr, vo väčšine prípadov po
dvoch-troch rokoch.
Jedia len
označené výrobky
Nevyhnutnosťou pre úspešné
dodržiavanie diéty je presné označovanie potravín výrobcom ako
gluten free alebo bezlepkové.
Vhodné potraviny sú napríklad zemiaky, ryža, kukurica, sója, ovocie, zelenina, všetky druhy mäsa.
Nevhodné sú všetky potraviny obsahujúce pšenicu, jačmeň, raž a
ovos. Tieto suroviny, prípadne ich
deriváty, sa však často pridávajú
do mäsových výrobkov, mliečnych
výrobkov, zmrzliny, jogurtov, taveného syru, pochutín a dochucovadiel, sladených nápojov, sladkostí a cukríkov.
(vd/kk)
34
servis/voľný čas
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
záhrada očami odborníka
Lekná ozdobou jazierok
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí, ako vybudovať záhradné jazierko.
Jazierko v záhrade musí byť
dostatočne veľké, aby spĺňalo očakávanú estetickú a úžitkovú hodnotu. Voda by však nemala zaberať viac ako jednu štvrtinu plochy celej záhrady. Ak chcete mať
v jazere ryby, v najnižšom bode
by mala byť hĺbka minimálne jeden meter. Lekná a leknice potrebujú hĺbku od 0,3 m do 1-1,5 m,
najhlbšie však môžeme umiestniť leknice až do hĺbky 1,8 m.
Na trhu sú tiež miniatúrne odrody do hĺbky 0,05-0,1 m. Ostatným
vodným rastlinám stačí plytkejšia
voda. Leknami dosiahneme v jazere azda najväčší estetický účinok. Kvitnú od júna do októbra,
pri priaznivých teplotných podmienkach od apríla až do novembra. Najdôležitejším parametrom
na vytváranie kvetov je dostatočná vonkajšia teplota.
Jazero je rozdelené do niekoľkých zón, z ktorých má každá svoju hĺbku. Najhlbšie (1-1,5 m) sa
umiestňujú lekná. Táto časť sa
nazýva zóna pre lekná. Hĺbka 30
až 60 centimetrov je filtračná. Tu
je umiestnená filtračná technológia. Zóna do hĺbky 30 centimetrov je okrajová, začleňuje jazier-
ko do okolia. Jej súčasťou sú brehy a vodné rastliny. Po vytýčení sa
priestor na jazero vykope strojom
a ručne upraví na žiadané tvary.
Jazierková fólia, ktorú treba
tepelne pospájať, je od terénu
chránená voči pretrhnutiu netkanou textíliou. Dno a okrajovú zónu jazierka tvoria štrky. Filtračná zóna slúži na viazanie baktérií a tým zabezpečuje udržanie rovnováhy v jazere. Najnovšie
technológie umožňujú používať aj
iné materiály, napr. sklené vlákna spájané živicami, ktoré kopírujú povrch. Menej vhodné sú hotové plastové odliatky. Najstaršou technológiou sú ílové jazierka. Čerpadlo umiestnené na dne
jazera prečerpáva vodu cez hadicu, ktorá ústi vo vyvieračke v
okrajovej zóne. Tým je zabezpečený kolobeh vody. Po osadení
fólie nasleduje záverečná úprava
dna a stien, napustenie vody, vysadenie rastlín, úprava močiarnej
zóny a nasadenie rýb.
Okrem základných parametrov
a požiadaviek budúceho majiteľa
jazera treba zvažovať orientovanie podľa svetových strán, podľa
smeru prevládajúcich vetrov, podľa blízkosti budov alebo vyšších
stromov, podľa výskytu živočíchov
v tomto priestore. Rešpektovanie
základných podkladov zaručí dosiahnutie žiadaného účinku.
Lekná patria medzi najkrajšie vodné rastliny.
služby lekární
od utorka 27. 7. do utorka 3. 8. 2010
27.7. Tília, Staničná 2,
772 39 57, 774 40 10.
28.7. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
772 15 31.
29.7. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
30.7. Kúpeľná, Winterova 37,
772 10 06.
31.7. Na Juhu, Javorová 25,
774 43 65.
1.8. Na Trajane, A. Trajana 11,
762 57 01.
2.8. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
3.8. Dr. Alexander, Winterova
41, 776 33 12.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Otvorená predsieň pred vchodom do kaštieľa.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
Do kaštieľa v Kočovciach
sa vrátilo jazdectvo
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. Tento týždeň sa
vydáme do Kočoviec.
Kočovce ležia na ľavom brehu
Váhu, na ceste z Piešťan do Nového mesta, medzi Bielymi Karpatmi a Považským Inovcom. História
obce je prepletená rôznymi zmenami názvov, rozdelením na Malé
a Veľké Kočovce či postupným zlučovaním sa s okolitými dedinkami.
Známa je svojím kaštieľom pri
ceste a povyše obce v lese ukrýva i zaujímavú hrobku. Barokový kaštieľ s parkom bol postavený Jurajom Príleským v roku 1730
a o stopäťdesiat rokov bol prestavaný v duchu romantizmu vďaka botanikovi a šľachtiteľovi Gejzovi Rakovskému, ktorý sa zaslúžil nielen o rozšírenie kaštieľa,
ale i o úpravu parku so vzácnymi drevinami. Ide o jednopodlažnú trojkrídlovú budovu, ktorá má
pred vchodom otvorenú predsieň.
V súčasnosti toto miesto užíva Slovenská technická univerzita ako
svoje učebno-výcvikové zariadenie. Obyvatelia ho využívajú aj na
rôzne podujatia, napríklad v čase
mojej návštevy sa tu konal turnaj v pétangue. Park, obklopujúci kaštieľ, má niekoľko romantických zákutí a svoje čaro predvádza v každom ročnom období,
najmä však v čase snehovej pokrývky. V letných mesiacoch je i
vyhľadávaným miestom na sva-
dobnú hostinu. Kaštieľ vytvára
priestor pre príjemný oddych nielen v parku, ale i formou jazdectva na koňoch z priľahlej stajne.
Podľa webovej stránky obce
od roku 2005 sa súčasný majiteľ
postaral o opätovný návrat tohto
ušľachtilého plemena do kočovského areálu. Jazdectvo v Kočovciach si vytvorilo svoje pevné zázemie a tradične sa tu uskutočňujú súťaže ako napríklad Považský jazdecký pohár v parkúrovom
skákaní každoročne v auguste.
Navyše je i centrom hipoterapie,
najmä pre postihnuté deti. Záujem vzbudí i hrobka rodiny Rakovských, nachádzajúca sa povyše
obce, neďaleko miestneho cintorínu. Napriek tomu, že je v značne spustnutom stave a vykradnutá, pri troške predstavivosti dokážeme vidieť krásu tohto miesta, ukrytého v lese a vytvárajúceho dojem dôstojného odpočinku.
Regina Hulmanová
Hrobka Rakovských
ukrytá v tichosti lesa.
seriál/aktuálne
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (65): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás
vychádza v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne
dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj
farmaceutov či vedcov.
Václav TRČKA
* 13. 8. 1920 Bratislava, + 10.
3. 2010 - lekár, farmakológ
Študovať začal v roku 1939 na
Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Tu ho v prvom
semestri zastihlo zatvorenie vysokých škôl. Pred totálnym nasadením v zbrojárskej výrobe ho zachránil len robotnícko-laborantský post vo Fragnerovej farmaceutickej výrobni v Prahe-Měcholupoch (jej pohrobkami boli neskôr firmy Spofa, Léčiva a dnešná
Zentiva). Tu našli svoj vojnový
azyl aj viaceré autority z uzavretých vysokých škôl. Trčka tak
mohol nazrieť nielen do chemicko-farmaceutickej výroby, ale aj
do niektorých aspektov farmaceutického vývoja i do rodiaceho
sa farmakologického výskumného
laboratória (v měcholupskom závode sa napríklad na konci vojny
podarilo konšpiratívne - utajene
pred nemeckými pozorovateľmi
vyvinúť okrem iného tiež český
penicilín). Napriek týmto skutočnostiam neunikol nútenému pracovnému nasadeniu v Berlíne, kde
prežil niekoľko náletov, odkiaľ sa
mu dobrodružne a s nemalým rizikom podarilo na jar 1945 utiecť.
Vojnová prax bola pre Václava Trčku po oslobodení motívom
jeho orientovania sa na štúdium
medicíny a dôvodom, prečo ostal
celoživotne verný farmakologickému výskumu. Po promócii na
lekárskej fakulte Karlovej univerzity v roku 1948 bol zaradený
do pražského farmakologického
tímu. V rámci neho sa časť výskumu, ktorá bola zameraná predovšetkým na vývoj nových liečiv,
sústreďovala okolo prof. MUDr.
PhMr. Zdenka Votavu, DrSc., s ktorým neskôr Trčka prešiel do novovybudovaného vinohradského
areálu VUBF. Zatiaľ čo sa Votava koncentroval predovšetkým na
psychotropné farmaká, stala sa
pre Trčku doménou farmakológia kardiovaskulárneho systému.
A tak od polovice päťdesiatych
rokov bol nielen vedúcim príslušného oddelenia tohto ústavu, ale
aj suverénnou vedúcou osobnosťou celej československej kardiovaskulárnej farmakológie.
V roku 1963 obhájil kandida-
Václav Trčka
túru vied z farmakológie, v roku
1967 sa z farmakológie habilitoval
na Fakulte všeobecného lekárstva
UK a v roku 1968 obhájil doktorát
lekárskych vied.
Autorské priority Trčkovho výskumného tímu, ktoré ústili do teoretických farmakodynamických
princípov, ale aj smerom k tvorbe nových liekových foriem, narastali v bezprostrednej nadväznosti na postupné odhaľovanie
nových mechanizmov pri ovplyvňovaní obehových zlyhaní, hypertenznej chorobe nemoci, ale aj
ischemických zmien na venčitých
tepnách.
Václav Trčka sa podieľal na
vývoji viacerých liečiv. K zvlášť
významným patril napríklad betablokátor metipranolol, ktorý sa
uplatnil nielen v tuzemskej far-
makoterapii, alebo ganglioplegika thiameton a dimecamin, antihypertensivum metipamid, anebo alfa-adrenolytikum melazosin.
O kvalite jeho viac ako 150 autorských publikácií svedčí ich citačný
index (= cez 250, Hi = 10) a jeho
spoluautorstvo desiatok liekových
patentov.
Postupne sa stal členom Českej
farmakologickej a toxikologickej
spoločnosti (po dve funkčné obdobia bol v ich výkonnom výbore),
Českej kardiologickej spoločnosti, Českej fyziologickej spoločnosti, Českej spoločnosti pre hypertenziu, Francúzskej farmakologickej spoločnosti, čestným členom
Českej lekárskej spoločnosti J. E.
Purkyně a organizátorom alebo
predsedom rady „srdcovo-cievnych“ kongresov a sympózií.
Vďaka svojej invencii, neobyčajnej laboratórnej zručnosti a aj
zahraničným skúsenostiam (pôsobil vo farmakologickom ústave v
Gőteborgu u prof. Arvida Carlssona a v National Instilule of Health
v americkej Bethesde pri známom profesorovi Bernardovi B.
Brodiem) sa preslávil medzi českými a slovenskými farmakológmi
svojím hlbokým rozhľadom, nápaditosťou, nepreberným metodologickým vybavením a svojou neskonalou osobitou dobrotou.
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský - Slovenské osobnosti medicíny vo svete
SĹŇAVOU ROZVONIAVAL MAJSTROVSKÝ GULÁŠ
Na brehu Sĺňavy pri Campingu
Pullman sa cez víkend varilo.
Konali sa tu totiž Majstrovstvá
Sĺňavy vo varení gulášu. Deväť
súťažných tímov Gulášovej extraligy sa snažilo čo najchutnejšie pripraviť tento obľúbený pokrm mnohých Slovákov. Prítomní
sa zhodli, že prvenstvo pre tento rok patrí tímu z Ratnoviec.
Akciu zorganizovali členovia z
kempu Pullman a bufetu Dino. Variť sa začalo v sobotu o desiatej
ráno. Kuchárske skvosty boli pripravené na koštovku o druhej hodine popoludní. Akcia sa niesla v
zábavnom duchu, čapovalo sa aj
chladné pivko. Počasie bolo tiež
ideálne. Obloha sa síce mračila, no
z oblakov, našťastie, nezapršalo.
Víťazmi sa stali kuchári Boro
tímu z Ratnoviec. Druhý skončil
domáci Dino tím a tretí najlepší
gulášik ukuchtil Glbko tím zo So-
koloviec. Organizátori udelili aj
špeciálnu cenu za najkrajší guláš na pohľad pre skupinu Gorali.
Záverečná disciplína v jedení
prilákala ku kotlíkom až stopäťde-
siat hladošov. Vyhrali v tomto prípade všetci, pretože po polhodine bolo všetko zjedené. Po dlhšej
dobe začína ožívať aj ľavá strana
Sĺňavy. Organizátori predpoklada-
jú, že po roku sa opäť stretnú na
druhom ročníku Majstrovstiev Sĺňavy vo varení gulášu – určite vo
väčšom počte kuchárov i degustátorov.
(IP), foto: P. Fiala
Víkend pri Váhu patril dobrej nálade a ochutnávke výtvorov členov gulášovej extraligy.
36
krížovka
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
autorka:
TINA S.
opak
nešťastia
hrad
pri Znojme
ovinula
Pomôcky:
LAPIKUS
APIA
EAGLE
urán (zn.)
rovnocenný
opak muža
naivnosť
ženské
meno
(16. 11.)
najlepší
priateľ
človeka
polomer
(zn.)
abampér
(zn.)
dvojhrbé
zviera
orol,
po anglicky
balneum
vaporis
(skr.)
hlavné
mesto
Samoy
zakladateľ
mesta
Ninive
otroci (bás.)
francúzsky
člen
víno,
po grécky
havran
po anglicky
Lunar orbiter
(skr.)
plstená
tkanina
stupeň citlivosti filmov
elektrónvolt
(zn.)
kráča
3.
nigérijská
spravodajská
agentúra
Nikolas(dom.)
obeť
alebo,
po španielsky
mím,
po česky
grécka
predpona nový
dešifrátor
Ivana
(dom.)
najvyššia
karta
Pomôcky:
ADET
IBARO, NNA
TEKS
meter (zn.)
predstavený,
vrchný,
nadradený
taliansky
hokejista
(* 1986)
časť luku
rozum
obuvnícky
klinček
predložka
okolie
živých
organizmov
tajomne
mauretánska
hora
zohol,
skrivil
ukazovacie
zámeno
Pomôcky:
ILIAS, RISE
EASY
SOU
ampér (zn.)
talizman
vzadu
sídlo
v Dánsku
modla
Ithaca
Journal (skr.)
Homérov
epos o Tróji
síra (zn.)
tropický
plod
obyčajne
(skr.)
stará
francúzska
minca
časť úst
bodavý hmyz
(množ. č.)
lovenie
S (foneticky)
Letecké opravovne (skr.)
1.solmizačná
slabika
láska,
po nemecky
Pomôcky:
ANE, IAN
NUBUK
tajnička
TARDANDO
5.
KRÍŽOVKA PT 30/2010
Tajnička:
........................................................
........................................................
........................................................
Meno a
priezvisko: ........................................................
Adresa:
long play
(skr.)
recept (skr.)
obidve
San Maríno
(kód)
znížený
tón „E”
Európska
komisia (skr.)
liter (zn.)
tiež
druh
strážneho psa
Luxembursko
(MPZ)
jednoducho,
po anglicky
technický
stav (skr.)
staroegyptský
Boh Slnka
podraďovacia
spojka
4.
meno Márie
ulica (skr.)
dioptria
(zn.)
2.
tajnička
von,
po anglicky
vyrábala
tkaním
predposledná
dvojhláska
netvor,
príšera
úctivo
žiadaj
miesto
vzniku života
1.
kráčalo,
išlo
Pomôcky:
NINOS
RAVEN
SIL, ISO
........................................................
existuje
Autorka krížovky Tina S. ukryla do tajničky tento týždeň výrok Aldousa Huxleya: „Lekársky výskum dosiahol také pokroky,
že koniec-koncov... (dokončenie v tajničke)”.
Riešenie nám doručte na adresu redakcie: WINTER média, a.s.,
Teplická 63, 921 01 Piešťany, alebo pošlite na e-mailovú adresu [email protected] do štvrtka 12. augusta 2010.
Dvaja vyžrebovaní lúštitelia získajú knižné publikácie. Prvou je
detektívny román z dostihového prostredia VRAŽEDNÉ OBJATIE od
Johna Francoma, druhou VÍRUS od Leonarda S. Goldberga - hrôzostrašný scenár bioterorizmu drží ľudstvo v pevnom zovretí...
šport
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
37
Na majstrovstvách chce Rusnák siahnuť na medailu
de som začal v Kalifornii v meste
Chula Vista. Tam sídli americké
národné olympijské centrum, kde
sú vynikajúce podmienky na prípravu. Strávil som tam päť týždňov a najazdil som svoje prvé
kilometre. Po návrate domov som
absolvoval ešte krátke sústredenie v Taliansku. Prevažnú časť sezóny trávim doma v Piešťanoch,
prípadne chodievam trénovať na
pár dní aj do Komárna.
Kto vám najviac pomáha pri
príprave?
- K tomuto športu ma priviedol otec, ktorý ma aj naučil pádlovať. Dodnes je mojím trénerom, stará sa o tréningové plány
a zároveň mi pri tréningu aj najviac pomáha, za čo mu patrí veľké ďakujem.
Prečo práve v Piešťanoch sa
vám najlepšie trénuje?
- Trénoval som už na viacerých
miestach - doma aj v zahraničí.
Piešťanskú vodu poznám najlepšie a zároveň tu mám počas tré-
ningov vynikajúcu pohodu.
Dopočuli sme sa, že ste mali
tento rok nejaké zranenie. Prezradíte nám o tom niečo?
- Áno, je to pravda. V máji
som mal presilený úpon na ľavom ramene. Toto zranenie mi
prišlo dosť nevhod, pretože sa
mi to stalo dva dni pred odchodom na preteky svetového pohára vo francúzskom Vichy. Mrzelo ma to, pretože to bolo na začiatku sezóny a nemohol som tak
súperiť s medzinárodnou konkurenciou.
Čakajú vás po majstrovstvách
aj ďalšie preteky?
- To závisí od výsledku na majstrovstvách. Ak sa mi podarí získať medailu, automaticky si vyjazdím účasť na seniorských majstrovstvách sveta. Tie sa konajú v poľskej Poznani koncom augusta. A ak nie, o účasť na nich
budem musieť bojovať s domácou konkurenciou na pretekoch
na Slovensku.
Pavol Maťaš
Matej Rusnák túži získať na ME v Moskve cenný kov.
Na prelome júla a augusta sa
ruská Moskva stane dejiskom
majstrovstiev Európy juniorov a
pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike. Slovensko
bude reprezentovať aj odchovanec piešťanskej Sĺňavy, kanoista Matej Rusnák, v súčasnosti
jazdiaci za ŠKP Bratislava. Pred
odchodom na tieto majstrovstvá
sa nám podarilo položiť mu niekoľko otázok o príprave a tiež sa
opýtať, s akými ambíciami ide
na toto podujatie.
Majstrovstvá sú predo dvermi. Ako vidíte svoje šance a formu pred týmito vrcholnými pretekmi?
- Myslím si, že som pripravený
veľmi dobre, aj časy dosiahnuté
na tréningoch v závere prípravy
sú uspokojivé. Snažil som sa urobiť maximum a na majstrovstvá
odchádzam s vedomím, že som
urobil všetko, čo bolo v mojich silách pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Dúfam, že sa mi podarí obhájiť piate miesto z minulého roku, ale najviac by ma potešila medaila. Dúfam, že motyka vystrelí (smiech).
Kanoistovi M. Rusnákovi sa najlepšie trénuje v Piešťanoch.
Na aký typ trate ste sa pripravovali?
- Špecializoval som na tisícmetrovú trať. Venujem sa jej už
od juniorov. V zásade sa mi podarilo na nej dosiahnuť svoje najlepšie výsledky v kariére. Vyhovuje mi, pretože som skôr vytrvalostný typ pretekára.
Kde ste sa pripravovali na
túto sezónu?
- Tohtoročnú prípravu na vo-
LUKÁŠ LACKO ZDOLAL HEWITTA!
Vynikajúci úspech dosiahol na medzinárodnom tenisovom turnaji ATP v americkej Atlante Lukáš Lacko z TK Kúpele Piešťany. Na
podujatí, ktoré je dotované 531-tisíc dolármi, sa prebojoval do
štvrťfinále. Po ťažko vybojovanom víťazstve nad Rusom Kunicynom, nad ktorým vyhral po trojsetovej dráme 4:6, 7:6, 7:6, zdolal
v druhom kole tretieho najvyššie nasadeného Austrálčana Lleytona
Hewitta. Momentálne 30. hráča svetového rebríčka zdolal v dvoch
setoch 6:4, 6:2. Vo štvrťfinále však Lacko nestačil na Juhoafričana Andersona. Za 76 minút s ním prehral v dvoch setoch 3:6, 4:6.
Piešťanský tenista tak v Atlante skončil.
(šg)
38
šport
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
Pred sezónou až štyri zmeny na trénerských postoch
Počas budúceho víkendu sa začína nový ročník vyšších regionálnych futbalových súťaží. Z poltucta našich zástupcov došlo
až v štyroch k zmenám na trénerskom poste. Na ďalšie novinky
sme sa opýtali zodpovedných funkcionárov jednotlivých klubov.
VRBOVÉ: Vyhnú sa bojom o záchranu?
Piatu sezónu v druhej lige odštartujú Vrbovčania domácim zápasom s Novými Zámkami. Tentoraz v netradičnom termíne – v
nedeľu. Počas letnej prestávky sa
futbalisti MFK pripravovali v domácich podmienkach. „Trénovali sme päťkrát do týždňa a zohrali šesť prípravných stretnutí,
zväčša so súpermi z tretej ligy.
Výsledky neboli v tejto fáze prípravy rozhodujúce. Oproti minulej sezóne neboli v príprave Kubiš, Holub a Šimo, P. Gažík sa ešte
zotavuje po operácii kolena. Na
hosťovanie zrejme pôjdu Ilenčík
(Krakovany), Kurinec a Makara
(Trebatice). Na hosťovanie sme
získali zo Senice Zubalíka, Včelku, Kittu, Vacha a Keslla. Otázny je zatiaľ príchod brankára Fišana,“ prezradil nám tréner Martin Sedláček. Vzhľadom na minulosezónnu streleckú mizériu si vo
Vrbovom želajú hlavne prebudenie strelcov a umiestnenie do 14.
miesta, aby sa vyhli bojom o záchranu.
Peter Sedláček
MORAVANY: Chcú nadviazať na úspešnú jar
Futbalisti OTJ Moravany majú za sebou najúspešnejší ročník od svojho postupu do druhej ligy. V predvedených výkonoch chcú pokračovať aj v novej sezóne. Úspešný tréner Peter Jančovič pri mužstve zostal, ale v kádri došlo k niekoľkým zmenám. „Do mužstva sa po zranení vrátil brankár Haško, ktorý spolu s Mikulášom utvoria spoľahlivú dvojicu. Potrebovali by sme však posilniť obranu i útok. Na skúšku
máme päť hráčov, no ktorí z nich nakoniec u nás zostanú, sa rozhodne až tesne pred súťažou. Z kádra odišiel brankár Gábriš do Hlohovca
a Hambálek do Vrábeľ,“ prezradil nám prezident klubu Igor Kirka. V
rámci prípravy odohrali Moravanci päť zápasov, zväčša s mužstvami z
tretej ligy. V novom ročníku chcú hrať pekný futbal, aby boli spokojní nielen funkcionári, ale aj diváci.
Aj na jeseň chcú hrať Moravanci útočný futbal. Foto: (šg)
VEĽKÉ KOSTOĽANY: Majú nového trénera
Futbalisti OŠK Veľké Kostoľany
sa po ročnom účinkovaní v štvrtej
lige opäť vrátili do piatej ligy. Po
neúspešnej jari došlo v mužstve
k viacerým zmenám. Nový tréner
Stanislav Kovár bude mať k dispozícii zväčša odchovancov klubu.
Po ročnom pôsobení v Jaslovských
Bohuniciach sa vracia do mužstva
kanonier Lukáš Kadlíček, z hosťo-
vania sa vrátili Števík a Brodek. V
mužstve by chceli udržať Srnca,
Zelenay a Stachura sa zrejme vrátia do Piešťan. „Budeme mať súperov z blízkeho okolia, čo bude
atraktívne aj pre našich divákov.
Hlavne zápasy s Trebaticami, Krakovanmi a Hlohovcom budú pre
nich lákavé,“ povedal nám prezident klubu Milan Boháčik.
Nový tréner PFK Konštantín Šimo s päticou budúcich posíl. Foto: (šg)
PIEŠŤANY: PFK s viacerými zmenami
Po skončení minulého ročníka
došlo v kádri PFK Piešťany k viacerým zmenám. Trénera Andreja
Filipa nahradil Trnavčan Konštantín Šimo. K viacerým zmenám došlo aj v hráčskom kádri. „Hosťovanie u nás sa skončilo Rožníkovi
a Šajbidorovi. Valo, Filip, Kukuč a
Verchola odišli do Nededu, Žamba
končí pre študijné povinnosti. Vybavujeme Marona, T. Sedláka, Šurinu, Talajku a G. Havrlenta. Šan-
cu chceme dať aj najlepším odchovancom. Je však otázne, či oni
budú chcieť hrať u nás. V rámci
prípravy sme odohrali štyri zápasy. V auguste bude k dispozícii aj
zrekonštruovaná tribúna. Na nej
sa vymenila strešná krytina, zosilnili podporné konštrukcie a drevené sedačky nahradia plastové.
K dispozícii bude aj nové ozvučenie štadióna,“ prezradil nám prezident klubu Pavol Majerský.
TREBATICE: Cieľom je prilákať divákov
Vyhliadky do nového ročníka sú
v Trebaticiach po druhom mieste
z minulej sezóny optimistické. Z
kádra asi odídu Marek Bondra a
Matej Macháč, ktorí majú zdravotné problémy. Je predpoklad,
že do jesenných bojov nezasiahne
ani Ivan Kurinec, ktorý odchádza
za prácou do zahraničia. Prípravu
na novú sezónu začali 7. júla pod
vedením nového trénera Andreja
Koprnu. „Pokúsime sa ešte omladiť káder o dorastenca Romana
Kuníka a získať dvoch–troch kvalitných hráčov, aby sa zvýšila kvalita a konkurencia v mužstve. O
konkrétnych menách je ešte priskoro hovoriť, lebo niektorí skôr
dajú prednosť nižším súťažiam,
kde im mecenáši ponúknu oveľa
lepšie podmienky, aké im môžeme ponúknuť my. Verím, že tých
chlapcov, ktorým ide o futbalovú kariéru a hráčsky rast, bude
omnoho viac ako tých, ktorým ide
len o finančný prospech,“ povedal
nám prezident klubu Jozef Svetlík. Podľa neho dosť o šanciach
napovedia výsledky prvej polovice
jesene, kde sa ukáže, na čo mužstvo má. „Predovšetkým chceme
zabudovať do mužstva viac mladých, talentovaných futbalistov
a hrať oku lahodiaci futbal, ktorý pritiahne viac diviakov na náš
štadión,“ dodáva J. Svetlík.
KRAKOVANY: V klube čakajú dobré výsledky
Prípravu na nový ročník odštartovali futbalisti FK Krakovany 6. júla
a v rámci nej absolvovali päť prípravných stretnutí. „Výsledkom však
nepripisujem veľký význam, podstatné bude dobre vykročiť do súťaže. Od novej sezóny bude pôsobiť pri mužstve ako hrajúci tréner Marián Bogora. Okrem neho do tímu pribudli z dorastu Michal Sedlák a
Ondrej Macháč, z Brezovej pod Bradlom by mal prísť Juraj Poláčik a z
hosťovania v Kočovciach sa vrátil Marek Urban. Teší nás aj návrat rekonvalescentov Hlaváča s Ferancom. Z mužstva odišiel Ilenčík a otázne
zostáva pôsobenie Ďuračku. Pôsobenie ďalších našich bývalých dorastencov v mužstve záleží od dohody s ich súčasnými materskými klubmi.
V mužstve je beztak pomerne dobrá konkurencia, takže čakáme dobré
výsledky,“ prezradil nám ambície klubu jeho tajomník Lukáš Radoský.
Štefan Gregorička
šport
Mário Rusnák najlepší zo Slovákov
V Helsinkách sa uskutočnili v
druhej polovici júla 37. majstrovstvá Európy juniorov v plávaní. Štartoval na nich aj člen
Športového plaveckého klubu
Kúpele Piešťany, Mário Rusnák.
Dvojnásobný juniorský majster
Slovenska na 50 a 100 metrov motýlik a držiteľ troch strieborných
medailí zo štafiet a ďalších dvoch
bronzových z nedávneho slovenského šampionátu v Žiline sa predstavil v štyroch disciplínach. „Po
minuloročných skúsenostiach z
Prahy sa mu tentoraz darilo oveľa lepšie. V troch individuálnych
štartoch a jednej štafete si za-
Mário Rusnák
plával tri najlepšie osobné výkony a na 50 motýlik sa mu podarilo postúpiť do semifinále. Spomedzi tejto dvadsiatky si napokon vybojoval 17. miesto. Týmto
výkonom splnil Mário cieľ, ktorý
mal stanovený na tento rok. Zároveň bol aj najúspešnejším spomedzi všetkých siedmich slovenských
juniorských reprezentantov, ktorí štartovali na MEJ v Helsinkách.
Máriovi sa teda účasť na šampionáte vydarila a po krátkom odpočinku začne s prípravou na nasledovnú sezónu,“ prezradil nám po
návrate z Helsínk jeho osobný tréner Rado Suchánek.
(šg)
Dve prvenstvá Janovjaka s Mitošinkom
Za účasti 69 pretekárov z deviatich krajín sa konalo vo Vrátnej ďalšie kolo pretekov Európskeho
pohára v cyklistike zdravotne postihnutých. Podujatie bolo zároveň aj majstrovstvami republiky. V
reprezentačnom drese Slovenska sa na pretekoch
zúčastnili aj Vladislav Janovjak s Róbertom Mitošinkom z CK Piešťany.
V sobotňajšej popoludňajšej časovke jednotlivcov sa v horúcom počasí náš tandem postavil na
štart ako prvý. „Vlado s Robom zajazdili veľmi kvalitnú časovku, ktorú vyhrali s náskokom desať sekúnd pred poľskou dvojicou Kosikowski – Korc,“ prezradil nám vedúci reprezentačného družstva Slovenska Branislav Režňák.
Počas nedeľňajších pretekov s hromadným štartom neustále pršalo, našťastie to výkon našich pretekárov neovplyvnilo a opäť zajazdili výborne. „Preteky tandemov boli veľmi zaujímavé a opäť boli v
réžii nášho tandemu Janovjak – Mitošinka. Keďže sa
na štart postavilo až šesť poľských tandemov, z toho
dvaja majstri sveta a jeden paralympijský víťaz z
Pekingu, Vlado s Robom museli od začiatku pretekov nasadiť také tempo, ktoré by hlavné pole roztrhalo. Zaútočili v stúpaní druhého kola a na ich útok
dokázali zareagovať len Poliaci Kosikowski s Korcom
a taliansky tandem Bersini – Riccardo. Tieto tri tandemy si vytvorili vyše dvojminútový náskok a o víťazovi rozhodoval až záverečný špurt. Naši prešli
cieľom zároveň s Poliakmi, preto museli rozhodcovia určiť víťaza až na základe cieľovej fotografie.
Z prvenstva sa napokon znova tešili Janovjak s Mitošinkom, ktorí boli v cieli pred Poliakmi o asi päť
centimetrov. Vlado s Robom sa v oboch disciplínach
stali vo Vrátnej aj majstrami Slovenska,“ opísal nám
nedeľňajšie preteky B. Režňák.
Dodajme, že preteky vo Vrátnej boli poslednou súťažnou previerkou nášho tandemu pred augustovými majstrovstvami sveta v Kanade. Š. Gregorička
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
39
Mladí tenisti o ME
V dňoch 28.-30. júla sa bude
hrať na dvorcoch TK Kúpele
Piešťany jedna zo štyroch kvalifikačných skupín ME družstiev
juniorov do 18 rokov - Valerio/
Galea Cup. V piešťanskej skupine sú družstvá z Bieloruska,
Estónska, Maďarska, Portugalska, Veľkej Británie a Slovenska. Prvé dva tímy postúpia do
finále, ktoré odohrajú v talianskych Benátkach. „Najvyššie
nasadenými sú Maďari na čele
s víťazom wimbledonskej juniorky Fucsovicsom. Za Slovensko budú hrať Kovalík, Part a
Filip Horanský z nášho klubu.
Nehrajúcim kapitánom je ďalší
Piešťanec Milo Grolmus,“ prezradil nám riaditeľ turnaja Rudolf Vrábel. Pre zaujímavosť, v
minulosti sa v Piešťanoch predstavili nielen najlepší slovenskí
hráči, ale aj viacerí tenisti zo
súčasnej svetovej špičky - Berdych, Robredo a Lopez. Hrá sa
denne od 10.00 h.
(šg)
kompas fanúšika
SOBOTA 31. JÚLA
Futbal: Moravany - Nitra „B“
- II. liga, Piešťany - Topoľníky III. liga - oba o 17.00 h.
NEDEĽA 1. AUGUSTA
Futbal: MFK Vrbové - Nové
Zámky - II. liga, OŠK V. Kostoľany - Bor. Mikuláš, OFK Trebatice
- Jacovce, FK Krakovany - Radošina - V. liga - 17.00 h.
(pt)
Futbalisti PFK prehrali s „katarskou armádou“
Treťoligoví futbalisti PFK Piešťany si v priateľskom medzinárodnom zápase zmerali sily s prvoligovým katarským klubom Katar Army a zaslúžene s ním prehrali 0:2.
V domácom mužstve sa predstavilo sedem nových hráčov a
hostia boli počas celého zápasu
lepší vo všetkých ukazovateľoch.
Mali rýchlejší štart na loptu a zverencov domáceho trénera Konštantína Šima predčili aj po kombinačnej stránke. Z viacerých šancí dali rýchlonohí Katarčania do
prestávky dva góly, keď v 20. min
prekonali piešťanského gólmana
Greža umiestnenou hlavičkou a
Momentka zo zápasu PFK Piešťany - Katar Army (0:2).
päť minút pred koncom polčasu sa
katarský hráč presadil v šestnástke v súboji s dvomi domácimi obrancami a s prehľadom skóroval.
Piešťanci si počas celého zápasu nevypracovali ani jednu gólovú
príležitosť. Naopak, hostia mohli
pridať aj ďalšie góly, no domáci
gólman Miroslav Krajčovič, ktorý nastúpil do bránky po prestávke, bravúrne zachránil. Základná
zostava PFK: Grežo – Beňa, Kardoš, Havrlent, Bábsky, Talajka,
Nádaský, Maron, Gajarský, Sedlák, Sýkora. Po prestávke sa dostali na ihrisko brankár Krajčovič,
ďalej Gvozdenovič, Šurina a Hornák.
Š. Gregorička
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Šéfredaktorka: Adriana Drahovská - [email protected] / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička
- [email protected], Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák /
INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel. 033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo:
EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box /
Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € =
30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
CERVENIKCERV
Obec
Červeník
Trnava
MLq{f4aX]
VENIK CERVENIK
inzercia
Číslo 30 Utorok 27. júla 2010
VENIK CERVENIK
40
Agentúra DUNA,s.r.o. v spolupráci s obcou Červeník a reštauráciou Miháliková.
€~€Eq …O…™‚„—l—
Miesto: Amfiteáter Červeník
Piatok:
Horkýže Slíže Konflikt
Glitterband /UK/ Drišľak
Emor
Slobodná Európa Chronická únava
Borra AC / DC revival Rómeó Vérzik
Sobota:
Karel Gott /CZ/JB Project
Desmod Arzén
Gladiátor Polemic
Bank of Joe
Boney M /DE/
Nedeľa:
DFSk Špačinčanka
DH Túfaranka
FS Lúčnica
Predpredaj:
www.ticketportal.sk
www.ticket-art.sk
www.eticketpro.sk
www.ticketstream.sk
DH Verešvaranka
DFS Verešvaranček
ĽH Mladí huslisti z Červeníka
FSk Verešvaran
DFSk Javorníček
Moderátor: Richard Vrablec
Cena v predpredaji: 15,-€
Na mieste: 17,-€ (piatok + sobota)
Permanentka: 18,-€
p
p
p
j limitovaný)
ý
VIP vstupenka:
30 Eur (počet
vstupeniek
je
www.festival
cervenik.sk
Počas horúcich letných dní vás
pozývame do znovuotvorenej
Kantíny na kúpeľnom ostrove.
Čaká na vás príjemné
posedenie v romantickom
prostredí kúpeľného
námestia, s bohatým
výberom osviežujúcich
nápojov a chutných
dezertov.
Kantína je otvorená denne
od 8.00 do 22.00.
Viac informácií na
tel. čísle: 033 775 6276
Novinka!
Pétanque
Vyskúšajte nové
ihrisko pri hoteli
Balnea Palace.
www.kupelepiestany.sk
Veľká Letná Súťaž
k 20. výročiu založenia firmy
Objednaj okná a vyhraj... 20 rokov
150x Notebook ASUS PRO5DIJ-SX294V
150x LCD TV SONY Bravia KDL-32EX302
150x Domáce kino PHILIPS HTS 3373
150x Videokamera SONY DCR-SX33
150x Fotoaparát SONY DSC-W320
Mercedes-Benz triedy C
1 9 9 0
-
2 0 1 0
Slovaktual tento rok oslavuje 20. výročie
svojej existencie a spolu s Mercedes-Benz
Slovakia, taktiež 20-ročným jubilantom,
pripravili pre zákazníkov “Veľkú letnú
súťaž”. Objednaním značkových okien
Slovaktual za zvýhodnené ceny
v termíne od 1. 7. - 30. 9. 2010
sa stávate účastníkom súťaže a budete
zaradení do žrebovania o vyše 1000 cien.
Navštívte našu
vzorkovú predajňu a informujte sa
Oslavujte
20 rokov s nami
1 9 9 0
-
2 0 1 0
al
-Slovaktu
Piešťany
ho 58
sk
Vajanské
ovaktual.
[email protected]
ie
p
99 67
:
il
2
a
7
e-m
6, 033/7
3/532 78
tel.: 090
l
lovaktua
ovka)
Vrbové-S
/6 (Kruh
6
9
2
a
ík
d
n
u
m
sk
ig
l.
J. Z
ovaktua
[email protected]
e-mail: v
7
2/950 83
tel.: 090
Download

Piešťanský týždeň č.30