Piešťanská rodina sa takmer otrávila plynom
Viac na
strane
5
e
nam
í
c
0
a
1
Z
2. 20
31. 1
Číslo 51 Ročník XX
Utorok 21. decembra 2010 Cena O,49 €/14,80 Sk Tel./fax: 033/762 84 25
www.piestanskytyzden.sk
PF 2011 želá redakcia Piešťanského týždňa
Plat primátora
vyvolal diskusiu
Sviatočné súznenie
Piešťanskí poslanci
sa minulý piatok zišli
na ustanovujúcom
zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Spoločne
s primátorom slávnostne
zložili sľub a bez
väčších diskusií odobrili
zloženie mestskej rady
i komisií zastupiteľstva.
Najväčšia debata sa
rozprúdila o určení platu
primátora. Výpočet tejto
sumy poslanci schválili
v nezmenenej podobe.
Viac na strane
2
Viedla troch
kráľov kométa?
Viac na strane
13
Ako sviatkujú
slovenské celebrity
Viac na strane
V uplynulom týždni sa na základných i stredných školách regiónu konali dni otvorených dverí,
ale aj vianočné trhy a prezentácie škôl. Tri reportáže vám ponúkame vo vianočnom čísle a na
štvrtú sa môžete tešiť po Novom roku. Viac na stranách 10, 11 a 20. Foto: Viera Dusíková
Nevšedné
chuťové zážitky
Viac na stranách
inzercia
Vianoce sú, keď rozlúskneme orechovú škrupinku,
keď pod obrus si dáme z kapra šupinku, keď máme vieru,
že je krajší svet, keď prajeme si zdravie a šťastie,
keď sa na seba usmievame. Vianoce sú pohladenie pre dušu.
V novom roku želáme, nech mráz nespomalí život v nás.
Veď nikto nesmie na Silvestra stratiť teplo svojho svetra.
Podelí ho medzi známych podľa zvykov starodávnych.
Prajeme vám veľa šťastia, lásky a po starostiach malé vrásky.
Nech vás ľudia majú radi, iba nuda nech vám vadí.
Redakcia Piešťanského týždňa
17
30, 31
2
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
editorial
Dnes píše
aktuálne
Najhorúcejšia téma - plat primátora
Viera
Dusíková
list
Ježiškovi
Milý Ježiško, chcela by som,
aby si mi pod vianočný stromček doniesol nové auto. To moje mi doslúžilo. Pri štartovaní píska a je v ňom zima ako
na severnom póle. Ak by sa to
nedalo, veľmi ťa prosím, daj
prácu môjmu synovi, ktorý si
ju nevie pýtať sám, lebo nie
každý má dar reči a nie každý
má široké lakte.
Ak by si mi nepriniesol auto a nezamestnal môjho syna,
prosím ťa, daj pevnejšie zdravie mojej matke, ktorá mi aj
so sestrou napiekla medovníky, hoci ledva stála na nohách.
Ježiško, skús dať pokoj do duše môjmu unavenému mužovi,
ktorý denne vstáva do práce
skôr ako ranný vlak a prichádza
až po večerných správach.
Ak by si, milý Ježiško, dokázal robiť ďalšie divy, zruš, prosím, na celom Slovensku nulté
hodiny žiakom i ich učiteľom.
Zaslúžia si to. Aj prázdniny i
dovolenky, aj náhradné voľná. To nadeľ všetkým ľuďom
dobrej vôle. Nech majú čas na
odpočinok, aby sa mohli smiať,
byť zdraví, láskaví, potom aj
úspešní a bohatí alebo aspoň
skoro bohatí.
Odmeň, prosím, každého
spravodlivo za jeho statočnú
prácu, aby si mohol dovoliť
stráviť jarné prázdniny na lyžovačke s deťmi, v lete dovolenku pri mori, na jeseň turistiku v Tatrách a v zime relax
v piešťanských kúpeľoch.
Chcem toho veľa? Ak áno,
potom mi, prosím, prepáč, že
ti píšem. Pokúsim sa opäť žiť
po starom a tešiť sa aj z toho,
že žijem. Vďaka ti, Ježiško, za
každý deň prežitý s mojimi najdrahšími. A... ak by som ešte
mohla niečo dodať – nezabudni,
prosím, nazrieť do každej duše na tejto uponáhľanej zemi a
pokús sa prečítať i splniť priania všetkých ľudí. Ďakujem.
Primátor Piešťan Remo Cicutto zložil slávnostný sľub.
Piešťanskí poslanci sa zišli v novom zložení na ustanovujúcom
zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). V kinosále Kultúrnospoločenského centra Fontána
v piatok 17. decembra aj slávnostne zložili sľub. Najdlhšiu
diskusiu a protichodné názory
vyvolal bod, v ktorom členovia
mestského parlamentu schvaľovali plat primátora Piešťan.
Mestská rada
v novom zložení
Prvé stretnutie sa na úvod
nieslo v slávnostnej atmosfére
prostredníctvom štátnej hymny v
podaní piešťanského speváckeho
zboru Coro Laudamus. Predseda
Mestskej volebnej komisie Dalibor Kuciaň informoval prítomných
zástupcov mesta a verejnosť o výsledkoch novembrových volieb.
Potom už nasledovalo skladanie
sľubov primátora a piešťanských
poslancov. Ako jediný člen mestského parlamentu chýbal Ján Ranostaj, ktorý sľub zloží na najbližšom riadnom zastupiteľstve.
V nasledovnom bode schváleného programu ustanovujúceho
zastupiteľstva poslanci poverili
Miloša Tamajku zvolávať a viesť
schôdze MsZ v prípade, ak primátor alebo viceprimátor takéto zasadnutie nezvolá. Tiež v prípade,
ak primátor alebo zástupca nie
sú prítomní alebo odmietnu viesť
zvolané mestské zastupiteľstvo.
Poslanci podľa programu schválili členov mandátovej komisie,
ktorá predkladá zastupiteľstvu
správu o platnosti voľby primátora a poslancov. Zvolili si tiež
novú mestskú radu, a to v zložení:
Jozef Beňačka (nezávislý), Mária Beňová (SMER-SD), Juraj Brna
(nezávislý), Martin Cifra (nezávislý), Eva Kolláriková (SMER-SD),
Miloš Tamajka (SMER-SD) a siedmym členom rady sa podľa zákona
stal viceprimátor Timotej Miština.
Dvadsaťjeden poslancov hlasovalo za toto zloženie, jeden bol
proti a jeden sa zdržal hlasovania.
Plat primátora
vyvolal diskusie
Návrh na zriadenie komisií MsZ
– predsedov a členov poslanci tiež
schválili bez väščej rozpravy. Do
komisií sa dostali vždy dvaja poslanci zastupiteľstva a ďalší členovia. Predsedami sa stali: Eva
Kolláriková (legislatívno-právna
komisia), Pavol Tapušík (finančná
a podnikateľská komisia), Jozef
Beňačka (komisia pre rozvoj mesta), Milan Gajdoš (komisia pre
zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie), Iveta Babičová (komisia
pre školstvo, šport a mládež), Eva
Wernerová (komisia pre ochranu
životného prostredia), Martin Valo
(kultúrna a názvoslovná komisia)
a Timotej Miština (komisia pre
bezpečnosť a verejný poriadok).
Eva Kolláriková, ktorá predkladala návrh platu primátora,
sa priklonila k názoru, aby výpočet týchto financií sa robil podľa rovnakého vzorca použitého v
predchádzajúcich volebných obdobiach, a to priemerná mesačná
mzda vynásobená koeficientom
3,21 a celkovo vynásobená ďalším
koeficientom 1,4 (počet obyvateľov do 30-tisíc). Plat primátora
by sa tak mal pohybovať vo výške
viac ako 3300 eur mesačne.
Okrem ďalších poslancov vystúpil v tomto bode s príspevkom
poslanec Miloš Tamajka, ktorý porovnával plat Rema Cicutta s platmi primátorov iných slovenských
miest - podľa počtu obyvateľov.
Primátor Prešova (približne 91-tisíc obyvateľov) podľa M. Tamajku
dostáva 3000 eur, v Bardejove v
minulom období to bolo takmer
2800 eur mesačne či v Lučenci (približne 27-tísíc obyvateľov) 2400
eur. „Plat primátora sa menil
len na základe zmien priemernej
mzdy, koeficienty sa počas dvoch
volebných období súčasného primátora nezmenili. Je to dodržanie momentálneho stavu,“ doplnil viceprimátor Timotej Miština.
Za tento návrh nakoniec hlasovalo
sedemnásť poslancov a šiesti sa
zdržali hlasovania. Miloš Tamajka
ako jediný z poslaneckého zboru
bol proti tomuto návrhu.
Posledným bodom rokovania
bolo určenie sobášiacich. Poslanci
sobášením poverili Martina Cifru,
Martina Vala, Jána Šmídu a Timoteja Mištinu. Novou sobášnou
miestnosťou pre mesto Piešťany
sa stal priestor Galérie Fontána.
Sobášiť sa v upravených priestoroch galérie začne od januára budúceho roku.
Igor Paulech
POZOR!
Prvé číslo
v novom roku
vyjde v utorok
4. 1. 2001.
V takomto zložení sa mestskí poslanci budú schádzať štyri roky.
aktuálne
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
RÁDIO PIEŠŤANY ŠTARTUJE
31. 12. 2010 ŽIVÝM VYSIELANÍM
Nenechajte si ujsť začiatok vysielania nového regionálneho rádia 31. decembra 2010.
Do živého vysielania v dvoch
blokoch od 9.00 do 12.00 a od
14.00 do 18.00 h prijali pozvanie
významní hostia spoločenského
a kultúrneho života Piešťan a Vrbového. Moderátor vysielania Braňo Jobus privíta v štúdiu primátorov obidvoch spomínaných miest
– Rema Cicutta a Jána Jánošku,
riaditeľa SLK Piešťany Klausa Pilza, ako aj zástupcov jednotlivých
cirkví. Zábavnú silvestrovskú atmosféru sa pokúsi vytvoriť spolu
s pánom bratom Ondrejom Jobusom a Petrom Remišom.
V novoročnom vysielaní 1. januára 2011 sa o 13.00 v debate,
ktorú moderuje Štefan Hríb, dozviete, čo si o novom rádiu myslia a aké majú očakávania Juraj
čierna kronika
Šoféroval
s 3,42 promile
Poriadne opitého šoféra zastavili policajti na Javorinskej
ulici v Novom Meste nad Váhom. Vodič Felicie „nafúkal“
1,64 mg/l alkoholu v dychu,
čo predstavuje 3,42 promile.
Vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz.
(sita/red)
Obťažoval na úrade
Kušnierik - zástupca šéfredaktora
týždenníka Týždeň, Tomáš Zajac –
bývalý marketingový riaditeľ FUN
Rádia, Vladimír Potančok – hudobný dramaturg, Michal Kaščák
– organizátor festivalu Pohoda,
Braňo Jobus – spevák, hudobník a
spisovateľ a Pavol Jurák – riaditeľ
Rádia Piešťany. Pre tých, ktorí
si túto debatu nestihnú naladiť
v premiére, bude odvysielaná v
repríze 1. 1. 2011 o 20.00 h.
Samozrejmosťou vysielania bude dobrá hudba, ktorou vám chceme prinášať pohodu a relax a veríme, že sa naše rádio stane v
budúcom roku vašim príjemným
spoločníkom.
(red)
Na Winterovej sa už deti korčuľujú
Ľadová plocha v centre zlákala malých aj veľkých.
Od minulého týždňa sa pod vianočnou jedličkou
na Winterovej ulici korčuľuje. Služby mesta Piešťany (SMP) postavili a napustili ľadovú plochu, ktorá
poslúži malým aj veľkým korčuliarom nielen počas
zimných prázdnin, ale až do chvíle, kým sa výrazne
neoteplí. Ľadová plocha je k dispozícii zadarmo
každý deň od pol desiatej ráno do deviatej večer.
Na úpravu ľadu potrebujú prevádzkari asi hodinu. „Aj keď počasie, ktoré hlásia koncom týždňa,
ľadu príliš nepraje, dúfam, že kompresory ľad udržia,“ obáva sa tohtotýždňového oteplenia riaditeľ
SMP Ernest Jančina. „Ľad by mal vydržať, ublížiť by
mu mohli len teploty nad sedem stupňov Celzia. Ak
fúka teplý vietor a o ľadovú plochu sa oprie slnko,
pôsobí to ako fén a na povrchu sa začne tvoriť voda.
Myslím si ale, že až k takému výraznému otepleniu
tento týždeň nedôjde,“ verí energetik zo SMP Emil
Čellár. Celkové náklady na prevádzku a údržbu sa
v minulej „korčuliarskej sezóne“ vyšplhali na 12-tisíc eur. Podľa vyjadrenia E. Jančinu s podobne vysokými nákladmi počítajú i tento rok.
(vd)
TRNAVSKÝ KRAJ ZVÝŠI CESTOVNÉ
Ceny cestovného v prímestskej
autobusovej doprave v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK)
budú od nového roku vyššie o
desať percent. O rovnakú výšku
stúpne v kraji aj daň z motorových vozidiel. Rozhodli o tom
bez diskusie poslanci TTSK.
Župan Tibor Mikuš o cenách
cestovného povedal, že kraj dopláca na službu vo verejnom záujme ročne niekoľkými miliónmi
eur. Zvýšenie cestovného má priniesť približne milión eur, čo len
zmierni doterajší schodok. Mikuš
3
v súvislosti s daňou z motorových
vozidiel odmietol sťažnosti dopravcov, ktorí už dopredu odmietali jej zvýšenie ako likvidačné.
„Dal som vypracovať analýzu, z
ktorej vyplynulo, že zvýšenie dane má pri nákladných vozidlách
vplyv v rozpätí dve až tri promile
z celkových nákladov na ich prevádzku,“ povedal.
Kraj podľa neho používa výnos
dane na údržbu ciest, mostov a
budovanie križovatiek. Napriek
zvýšeniu sadzieb o desať percent
kraj očakáva vyššie príjmy z dane
len asi o päť percent. Nový cenník
cestovného okrem zvýšenia cien o
10 percent ráta aj s ich zaokrúhľovaním a zľavou desať centov pri
platbe dopravnou čipovou kartou.
V praxi to znamená, že kým v
súčasnosti stojí obyčajné cestovné na vzdialenosť 31–35 kilometrov 1,79 eura, po zvýšení to bude 1,90 eura, s použitím čipovej
karty 1,80 eura. Pri vzdialenosti
61–70 kilometrov stojí obyčajné
cestovné 3,09 eura, po zvýšení
3,30 a s použitím karty 3,20 eura.
(sita/red)
V utorok 14. decembra v poobedných hodinách piešťanskí
policajti zasahovali v klientskom centre mestského úradu.
Tu podľa oznamu mal muž verbálne napádať pracovníčky centra. Policajti našli muža sedieť
v čakárni. Vyzvali ho, pokiaľ
má vybavené všetky potrebné
veci, aby opustil budovu.
Zem namiesto lôžka
Hliadku mestskej polície vyslali minulý utorok večer na
Vrbovskú cestu. Za prevádzkou
Paloma ležal na zemi 46-ročný
Piešťanec. Policajtom uviedol,
že nie je zranený, iba si vypil
a nepotrebuje lekárske ošetrenie. Tí ho odprevadili do miesta bydliska.
Na stanici sa
obnažoval mladík
V rovnaký večer piešťanskí
mestskí policajti našli vo vestibule železničnej stanice sedieť
muža pod okienkom pokladne.
Pracovníčka ukázala na muža a
uviedla polícii, že sa pred ňou
obnažoval. Hliadka zotrvala pri
27-ročnom Košičanovi až do príchodu železničnej polície.
Správal sa agresívne
Policajti minulý piatok riešili problém s podchladeným
bezdomovcom, ktorý sedel pri
pohostinstve v Kruhovke. Na
mieste hliadku čakali príslušníci OO PZ. Príslušníci MsP piešťanského bezdomovca previezli do Domumu. Tu však začal
byť agresívny, tak ho hliadka zo
zariadenia vykázala.
(MsP)
Ďakujem nálezcovi
Dňa 13. decembra som stratila
peňaženku s dokladmi a zo značným finančným obnosom. Chcela
by som poďakovať JUDr. Alexandrovi Kostolanskému, ktorý ju našiel, nález ohlásil na polícii, a tak
mi ju vrátil. S vďakou J. Plchová
4
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
Šatne na štadióne
s nižšími stropmi
Futbalový štadión PFK Piešťany postupne mení svoju tvár
k lepšiemu. Vedeniu klubu sa
za pomoci mesta podarilo v
priebehu roka zrekonštruovať
tribúnu na štadióne. Za výdatnej pomoci sponzorov zasa pribudol na hlavnom ihrisku zavlažovací systém a na ihrisku
s umelou trávou malá tribúnka. Športovci majú k dispozícii
aj nové plážové ihrisko a oddychovú miestnosť pre mladých futbalistov. „V súčasnosti rekonštruujeme vnútorné
priestory, kde nahrádzame
staré omietky a obklady za nové. Zároveň znižujeme stropy v
šatniach. V nich sme vymenili
okná za plastové. V rámci rekonštrukcie budú mať futbalisti k dispozícii aj nové sociálne
zariadenia,“ povedal prezident
klubu Pavol Majerský.
(šg)
V šatniach znižujú stropy.
aktuálne
Primátor prevzal betlehemské svetlo
Skauti odovzdali betlehemské svetlo primátorovi mesta.
Pri poháriku medoviny i vianočného punču zažili Piešťanci
na Námestí slobody slávnostnú
atmosféru zapaľovania štvrtej adventnej sviece. Primátor mesta
ju zapálil v nedeľu podvečer až
na druhýkrát, plameň mu zhášal
chladný vietor. A aj keď mráz zachádzal až za nechty, námestie sa
rozohrialo plamienkom betlehemského svetla, ktoré v lampáši odovzdali piešťanskí skauti Removi
Cicuttovi so slovami: „Nech vám
všetkým prinesie pokoj, radosť
a lásku počas nadchádzajúcich
vianočných dní.“
Po programe Koledníci idú sa
početnému davu prihovorili piešťanskí duchovní Peter Sabol a Branislav Dolinský. Požehnané Vianoce zaželal prítomným nielen herec Štefan Bučko, ktorý slávnosť
moderoval, ale aj sólisti opery
Slovenského národného divadla
Mária Eliášová a František Ďuriač.
V ich podaní zneli známe vianočné
skladby celú mrazivú hodinu.
V. Dusíková
Na „päťke“ otvorili dvere dokorán
Najlepšie je vidieť na vlastné
oči - to bolo krédo učiteľského kolektívu a žiakov v ZŠ na Mojmírovej ulici v Piešťanoch. V utorok 7.
decembra otvorili dvere dokorán
všetkým, ktorí mali záujem spoznať život školy v jej rozmanitosti.
Návštevníci si prezreli areál školy,
jej vybavenie, moderné učebne,
ale najmä pocítili priateľskú atmosféru, ktorá tu vládla. Posedenie v čajovni, hry detí v detskom
kútiku, vianočné trhy i kultúrne
programy v triedach – to všetko
ukázalo, že škola okrem rozvoja poznania, učí deti ľudskosti,
schopnosti vnímať a tvoriť. (ZŠ)
Aj v Základnej škole na Mojmírovej ulici otvorili brány návštevníkom.
inzercia
K ŠIKMEJ VEŽI
POVEDÚ NOVÉ SCHODY
V týchto dňoch stavbári vo Vrbovom zhotovujú nové schody
vedúce k šikmej veži. Vrbovčania sa obávajú, že tejto historickej pamiatke nové schody
nepristanú.
„Schodište je súčasťou projektu za 811 000 eur, v rámci
ktorého vykonávame revitalizáciu a obnovu centrálnej mestskej
zóny,“ informuje primátor mesta Vrbové Ivan Borovský. Staré
schodisko sa vyznačovalo mnohými nerovnosťami, poškodené boli
betónové múriky, schody nemali
rovnakú výšku, to všetko nové
schody vyriešia. „Trošku sa tej
modernizácie obávame, myslíme
si totiž, že nové schody k našej
starej a peknej šikmej veži veľmi
nepristanú,“ znie obava istého
staršieho Vrbovčana.
Od jesene sa mení ráz centra
mesta M. Beňovského, preriedila
sa tu zeleň, vybudovali chodníky, vydláždilo sa Námestie slobody. Práce stavbárom komplikuje
zima. Rozbehnutý projekt revitalizácie zahŕňa aj rekonštrukciu
existujúcich chodníkov v parku a
v jeho okolí, ako i obnovu zelene.
Upravilo sa okolie pomníka v parku na Námestí sv. Cyrila a Metoda.
Vzhľadom na zlý technický stav
autobusových zastávok a ich prístreškov, ako aj vzhľadom na požiadavky na zveľadenie mestského
prostredia, vybudovali v meste
aj nové moderné prístrešky. „Nie
som si istý, či prístrešky zo skla
prežijú tohtoročného Silvestra,“
dodáva spomínaný Vrbovčan. (vd)
Kto dostane cenu primátora?
Vážení občania, aj v roku 2011 pripravujú odborné
útvary Mestského úradu - referát sociálnych vecí,
referát kultúry, športu a mládeže a referát životného
prostredia odovzdávanie Ceny primátora mesta Piešťany.
Ocenenia sa udeľujú za výnimočné aktivity v troch oblastiach:
- sociálnej (za charitatívnu činnosť, ochranu zdravia, pomoc v núdzi)
- kultúrnej v kategóriách kultúrna osobnosť roka a kultúrny počin
roka (za realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií
a záujmových združení)
- environmentálnej (za ochranu prírody a životného prostredia)
Udeľovanie cien má spoločensky, morálne i finančne podporiť tých
jednotlivcov i podnikateľské subjekty, ktorí v uplynulom roku 2010
výrazne prispeli k rozvoju jednej z vyššie uvedených oblastí, k šíreniu
dobrého mena mesta Piešťany, či k jeho reprezentácii v zahraničí.
Sledujeme tým predovšetkým ich ďalšiu motiváciu, aby rozvoj
občianskych aktivít prispieval k zlepšovaniu života v našom meste.
V súlade s príslušnými štatútmi udeľovania cien, môžu návrhy
na ocenenie predkladať občania s trvalým pobytom na území mesta
Piešťany aj inštitúcie, ktoré tu majú sídlo.
Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku
subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2008 zrealizoval a musia byť
zaslané do 31. januára 2011 na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP
č. 3, 921 45 Piešťany. Na obálku je potrebné uviesť názov
príslušného referátu (podľa druhu aktivít nominovaného subjektu
alebo jednotlivca) a heslo: „Cena primátora“.
aktuálne
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
Piešťanci sa priotrávili plynom
Uplynulý týždeň hasiči vyrážali
k šiestim prípadom – oslobodzovali myšiaka hôrneho, odomykali
odpadnutú ženu vo Vrbovom,
zachraňovali rodinu priotrávenú
plynom, asistovali pri dopravných nehodách a vyrážali aj na
Prašník, kde horel rómsky príbytok.
Na Bodone sa minulý utorok popoludní zachytil v korune
stromu o rybársky silon myšiak
hôrny. Hasiči ho uvoľnili a odovzdali veterinárovi, ktorý ho ošetril a nechal si ho na pozorovanie.
K myšiakovi zavolali aj ornitológa
a boli tam aj mestskí policajti.
Piešťanskí hasiči si vo štvrtok precvičili výškové hasenie za
pomoci vysokozdvižnej plošiny a
dýchacích prístrojov. Toto cvičenie malo preveriť aj prácu operačného dôstojníka.
V ten istý deň – vo štvrtok
16. decembra o 19.50 h vyrážali
hasiči k požiaru rómskeho obydlia
na Prašník, kde došlo k poruche
vykurovacieho telesa. Našťastie,
okrem zadymenia sa tu nič vážnejšie nestalo, pretože obyvatelia
stihli vyjsť von.
V rodinnom dome na Bajzovej ulici v Piešťanoch sa pravdepodobne druhýkrát narodili štyria
ľudia, ktorí sa v piatok 17. decembra priotrávili plynom. K tomuto
V nedeľu mal smolu vodič Renaultu, napálil to rovno do lampy. Foto: HaZZ
prípadu zavolali dve záchranky,
ktoré sa postarali o domácich.
Hasiči tu odstavili prívod plynu
a priestory odvetrali.
Pri Pažickom moste havaroval v nedeľu o ôsmej hodine
vodič Mazdy. O muža sa postarali
záchranári. Hasiči vykonali protipožiarne opatrenia na vozidle
a zlikvidovali vytečené prevádzkové kvapaliny.
O pár minút nato už záchranári asistovali pri ďalšej nehode,
ktorá sa stala v Piešťanoch na
Bratislavskej ceste pri križovatke.
Vodič Renaultu sa šmykol z cesty
dolu násypom a narazil do osvetlenia. Hasiči na jeho vozidle vykonali protipožiarne opatrenia.
Do Vrbového na Slovanskú
ulicu vyrážali piešťanskí hasiči v
pondelok ráno. V jednom z rodinných domov odpadla žena, a keďže bola zamknutá, záchranári sa
k nej nemohli dostať. Pomohli im
hasiči.
(vd/HaZZ)
V Lisabone uspeli aj naši floristi
V hlavnom meste Portugalska,
v Lisabone, sa v dňoch 9. až 13.
decembra uskutočnil druhý ročník európskej súťaže mládeže do
25 rokov v remeslách - Euroskills
Lisboa 2010. Zúčastnilo sa jej 520
súťažiacich z 31 krajín. Najúspešnejším Slovákom sa stal kuchár
Peter Mikuláš z Vrbového. V Lisabone zabodovali aj mladí floristi
– Tomášovia Vight a Havala, absol-
venti Strednej odbornej školy záhradníckej (SOŠZ) v Piešťanoch.
O najväčšej európskej súťaži
remesiel nám porozprával člen
odbornej poroty v oblasti floristiky, pedagóg SOŠZ Jozef Šimko:
„Našu krajinu reprezentovalo deväť mladých ľudí, ktorí súťažili v kategóriách: mechatronika,
elektrotechnika, kaderník, kuchár, čašník a floristi. Spolu s
Dvaja Tomášovia - Vight a Havala - nás úspešne reprezentovali v Lisabone.
nimi cestovali do Portugalska aj
piati experti – členovia hodnotiacej jury. Ja som bol jedným z
nich. Slovensko sa tejto súťaže
zúčastnilo pod záštitou inštitútu odborného vzdelávania ŠIOV,
technickým delegátom bola Dagmar Augustínska.“
Naši reprezentanti dosiahli
veľmi pekné výsledky. Päť súťažiacich získalo ocenenie „medal
of excelens“ pre nadpriemernú
úspešnosť. Úspešní boli aj už spomínaní piešťanskí floristi - víťazi
národnej súťaže Victoria Regia.
Súťaže prebiehali za prítomnosti
verejnosti na výstavisku expo Lisabon v parku národov. Navštívilo ju okolo šesťtisíc študentov
a celkovo viac ako 70 000 návštevníkov, čo potvrdzuje vysoký
záujem o remeselnú zručnosť.
„O dva roky sa uskutoční ďalší
ročník v Belgicku a dúfame, že
slovenská výprava bude bohatšia
o ďalšie remeslá, aby sme mohli
dokázať šikovnosť našich mladých
ľudí v oblasti remeselnej výroby,“
skonštatoval Jozef Šimko.
(jš)
5
právnik radí
Rozsudok
pre zmeškanie
Podcenenie súdneho konania na
jeho začiatku sa
žalovanému nemusí vyplatiť.
Nedostatok pozornosti venovanej dlžníkom súdnemu konaniu
sa môže veľmi rýchlo skončiť vydaním rozsudku pre zmeškanie.
Ak sa žalovaný nedostavil na
pojednávanie vo veci, hoci bol
naň riadne a včas predvolaný
s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnutia rozsudkom pre
zmeškanie, a ak sa žalovaný
k žalobe a prílohám písomne
nevyjadril do 15 dní odo dňa,
keď mu boli doručené, hoci ho
súd na to vyzval a poučil ho
o následkoch nesplnenia tejto
povinnosti, a zároveň ak žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť na pojednávaní včas a
vážnymi okolnosťami, súd môže
rozhodnúť o žalobe rozsudkom
pre zmeškanie. V takom prípade
môže byť na ťarchu žalovaného, že skutkovým základom rozsudku pre zmeškanie je len žalobcom tvrdený skutkový stav,
ak ho súd považuje za nesporný.
Súd ďalej nečaká na obranu žalovaného a v spore rozhoduje na
základe toho, čo má k dispozícii
zo strany žalobcu.
Súd nemá povinnosť hľadať
alebo dokonca vytvárať právnu
obranu žalovanému, charakterom občianskeho súdneho procesu je dané, že každý účastník
si musí svoje práva strážiť a
presadzovať pred súdom, na to
má dané právo vyjadriť sa pred
súdom ku všetkým tvrdeným
skutočnostiam a uvádzať a navrhovať dôkazy na preukázanie
svojich tvrdení.
Rozsudkom pre zmeškanie
nemožno postupovať v spore,
v ktorom sa uplatňuje právo na
zaplatenie peňažnej sumy zo
spotrebiteľskej zmluvy a žalovaným je spotrebiteľ, ak spotrebiteľská zmluva obsahuje neprijateľné podmienky.
Ak žalovaný z ospravedlniteľného dôvodu nebol prítomný
na pojednávaní, na ktorom súd
rozhodol rozsudkom pre zmeškanie, môže žalovaný do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podať návrh na jeho zrušenie. Ak súd návrhu vyhovie,
zruší rozsudok uznesením a začne vo veci opäť konať.
Mgr. Branislav Jurga, advokát
6
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
rozhovor
V Amerike stretnete Santa Clausa na každom kroku
Začal sa jeden z najväčších a
najviac očakávaných sviatkov v
roku. Počas Vianoc sa schádzame v našich domovoch, kde v
rodinnom kruhu trávime spoločné chvíle. Výmenná študentka
Kathleen Buckley z Michiganu,
momentálne študujúca na Gymnáziu Pierra de Coubertina v
Piešťanoch, bude tráviť tohtoročné Vianoce na druhej strane
planéty. O Vianociach v Amerike, ale i o živote v Piešťanoch
nám porozprávala v rozhovore
pre Piešťanský týždeň.
mi páči, keď môžem ísť z jednej
časti do druhej pešky. Kamaráti
sa tiež môžu stretávať častejšie
a spoločne robia rôzne aktivity
ako chodenie na nákupy, pizzu, do
baru či na diskotéku. V Holtone
musíme všade šoférovať, pretože
v našom okolí nie je nič. Trvalo
mi asi dva mesiace, kým som si
na všetko zvykla. Teraz to však
beriem úplne normálne. Cítim sa
tu veľmi dobre.
Vedeli by ste nám opísať váš
typický deň v Piešťanoch?
- Ráno vstanem, najem sa a
idem do školy. Po škole niekedy
navštívim starú mamu, ktorá ma
učí slovenčinu. Potom sa vrátim
domov a rozprávam sa s mojou
hosťovskou rodinou.
Blížia sa Vianoce. Ako sa v
Amerike pripravujete na tento
sviatok?
- Vyzdobujú sa stromčeky a
domy. Obchody sú plné zliav a
vianočných dekorácií a na každom
kroku stretnete Santa Clausa.
Kathleen Buckley
Prečo ste sa rozhodli byť výmennou študentkou?
- Už tri roky po sebe bývali
u nás výmenní študenti z rôznych častí sveta. Vždy boli veľmi „cool“. Jednoducho, úžasní
ľudia. Keď som bola siedmačka,
rozhodla som sa, že si chcem tiež
vyskúšať zahraničie a inú kultúru.
Nakoniec sa vám to aj podarilo. Skončili ste na Slovensku.
Čím vás táto krajina zaujala?
- Vedela som, že chcem ísť
do Európy. Američania sa neučia
v školách geografiu. O Slovensku
mi bolo povedané, že je to krajina východnej Európy. Vtedy som
o nej veľmi nevedela, preto som
sa chcela naučiť niečo viac. Teraz
už viem, že sa nachádzam v srdci
strednej, ale i celej Európy.
Po pricestovaní do Piešťan
ste nikoho nepoznali a jazyk ste
neovládali. Čo bolo pre vás po
príchode najťažšie?
- Určite slovenčina. Je veľmi zložitá a ťažká. Taktiež mi
dlho trvalo, kým som si zvykla na
toto mesto. V porovnaní s mojím
mestom Holtonom, kde žijem, sú
Piešťany obrovské. Napriek tomu
mi všetci hovoria, že sú maličké.
Ja si však myslím opak. Veľmi sa
Piešťany sú tiež preplnené
vianočnými ozdobami. V predvianočnom období chytá ľudí nákupná horúčka. Zasiahla i vás?
- Nakupovať som bola, no nepreháňam to. Rodičia mi totiž posielajú vianočné darčeky z Ameriky. Viac však nebudem prezrádzať. Má to byť pre niekoho prekvapenie (smiech).
Na Slovensku sa stretáva celá
rodina, aby spoločne trávila tento čas. Máte podobný zvyk doma
v Holtone?
- Áno. Už začiatkom decembra
ozdobujeme stromčeky. Zvyčajne
máme dva – jeden živý, druhý
umelý. Na Štedrý večer prichá-
Svojej rodine bude Kathleen počas tohtoročných Vianoc určite chýbať.
dzajú starí rodičia. Na večeru
máme rybu, potom sa spoločne
rozprávame a na ďalší deň ráno
otvárame darčeky. Veľakrát však
presvedčíme mamu, aby sme darčeky otvorili už po večeri. Celý
týždeň potom veľmi nerobíme a
užívame si spoločné chvíle.
Avšak tento rok sa nachádzate na druhej strane planéty bez
svojej rodiny. Nechýba vám?
- Raz týždenne mám dovolené
sa s nimi rozprávať, takže to nie
je problém. Mám toľko povinností, že na smútok zabúdam. Mame
však budem chýbať viac. Nejako
to snáď prežije.
Vedeli by ste mi popísať rozdiely medzi slovenským a americkým národom?
- V Amerike sú ľudia hlasní a
blázniví. Tu sú ľudia uzatvorenejší. Mne sa to páči, pretože
som tichá osoba. Na druhej strane
Slováci sa po práci či škole venujú
ďalším aktivitám. Ja sama chodím na hodiny tanca a korčuľovania. Američania po práci už len
relaxujú. Buď doma, alebo v jeho
blízkom okolí.
Čo by ste chceli vidieť do
konca pobytu na Slovensku?
- Veľa som počula o Vysokých
Tatrách. Vraj sú nádherné. Rada
by som tiež videla viac hradov a
zámkov. Na Slovensku ich máte
naozaj neskutočné množstvo.
Kathleeen si vyskúšala aj prácu
na hrnčiarskom kruhu.
Aké sú vaše plány po návrate
do Ameriky?
- Chcem ísť na univerzitu, odkiaľ by som šla na ďalší výmenný pobyt. Možno opäť na Slovensko. Chcela by som precestovať
Európu, neskôr Južnú Ameriku.
Myslíte si, že týmto pobytom
v zahraničí získavate nejaké
skúsenosti do života?
- Verím, že po ukončení programu budem schopná orientovať
a pohybovať sa po svete sebavedomo a bez problémov. Taktiež sa
viac naučím o Európe. Postupne
tiež zisťujem, že Američania sú
veľmi stereotypní. V tomto sa posuniem ďalej.
Miroslav Béreš
VIZITKA:
Narodená: 11. november 1993
Štúdium: Holton High School,
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Hobby: šport, umenie, tanec,
pozeranie televízie, zábava s
priateľmi a počúvanie hudby
Domáci miláčik: pes Prencer
a dve mačky Samy a Moocher
Obľúbená destinácia: Chicago,
Phoenix
Čo si na ľuďoch najviac vážim:
priateľstvo a ľudia, ktorí sa na
sebe dokážu zasmiať
Čo mi na ľuďoch najviac prekáža: namyslenosť a klamstvo
Obľúbené športy: baseball, tanec, basketbal a volejbal
Obľúbené jedlo: talianske lasagne
Obľúbená hudba: rock, pop,
metal, trošku country
Obľúbený film: Taken
3 veci, ktoré by som si zobral
na opustený ostrov: elektronická kniha, môj počítač a dala by som zariadiť na ostrove
elektrinu
Nesplnený sen: chcela by som
precestovať celú Európu
príhovory
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
7
Vážení čitatelia, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Ani sme sa nenazdali a opäť
tu máme, čo nevidieť, vianočné
sviatky. Už sme ich prežili niekoľko. Najviac sa na ne tešia deti,
pre nich sú najčarovnejšie. Inak
ich prežívajú dospelí, inak mládež, inak skôr narodení. Ale prichádzajú pre všetkých nás.
Možno sme ich prežili už v
najrozličnejších životných situáciách, v rozličných postaveniach
alebo sme sa tešili z ich čara aj
na viacerých miestach.
Pri ich zachovávaní máme rôznorodé zvyky a tradície, ktoré
sme prevzali. Rozličné vianočné
symboly ako adventný veniec,
vianočný stromček, pieseň Tichá
noc a iné koledy prišli k nám tiež
z rozličných krajín i konfesionálnych prostredí. Bez toho, že by
sme o tom možno vedeli, takto sa
viaceré vierovyznania vlastne veľmi vzájomne obdarúvame a bez
týchto symbolov si už ani nevieme
predstaviť tie naše Vianoce.
Branislav Dolinský
Zvlášť v čase globalizácie môžeme objavovať ešte väčšiu rôznorodosť vianočných zvyklostí v
rozličných krajinách. Mnohé z nich
preberáme, ale si i naďalej zachovávame to, čo nám zanechali
naši rodičia, predkovia, vrátane
tých, ktoré majú pôvod v dávnej
pohanskej kultúre. Vianoce boli
uctievané aj v čase ateizácie ako
sviatky rodiny, pokoja a mieru, pri
ktorých sa však malo postupom
času zabudnúť na Darcu pokoja.
Obchody, vianočné trhy nám
dnes ponúkajú rozličné výrobky,
ozdoby, dobroty, aby sme si vraj
spríjemnili a spestrili aj tohtoročné Vianoce. Tieto všetky atribúty
na nás a na naše Vianoce svojím
spôsobom vplývajú.
Avšak, pri tom všetkom by nebolo dobré, ak by sme zabudli na
duchovnú podstatu Vianoc. Tak,
ako nepôsobí dobre dom, budova
či kostol, v ktorom sú rozličné
stavebné štýly, tak aj my, ak do
nášho prežívania Vianoc zahrnieme všetko, čo sa nám núka, potom takéto Vianoce sa nám môžu
stať tiež akýmsi gýčom. Ak zabudneme na centrálny motív vianočných sviatkov - ktorým bol a
je príchod nášho Spasiteľa Ježiša
Krista - nepovedú nás k tomu, k
čomu sú ony určené.
V katedrále vo francúzskom
meste Les Mande vo vitrážových
oknách v období stredoveku bol
namaľovaný Betlehem. Bolo tam
všetko, čo má v Betleheme byť:
Mária, Jozef, dobytok... Maliar
chcel zistiť, koľko ľudí si vôbec
všimne, že v kolíske chýba Ježiš.
Milí čitatelia! Nezabudnime,
že Ježiš Kristus je práve tým najväčším darom Vianoc, z ktorého
pramení viera, nádej, láska... a
práve skrze Neho dosahujeme odpustenie hriechov a večný život.
Prijmime ho a staňme sa dietkami
Božími, ktorí sa vedia skutočne
radovať z toho, čo Ježiš prináša.
Záverom želám všetkým čitateľom pokojné a radostné vianočné sviatky a hojnosť Božieho požehnania aj v nastávajúcom
roku 2011! Branislav Dolinský,
zborový farár Cirkevného
zboru Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku, Piešťany
MILOSŤ VÁM A POKOJ OD BOHA...
Ján Bederka
Nevieme, odkedy si ľudia posielajú k Vianociam pozdravy.
Isto je to už dávno. Pozdravy a
želania nám pripomínajú niekoho, kto na nás myslí a má nás rád
a na koho my myslíme a máme
ho radi.
Otázku pozdravov pripomína
i apoštol národov sv. Pavol, keď
napísal: „Milosť vám a pokoj od
Boha, nášho Otca i od Pána Ježiša Krista!“ Tento pozdrav je
veľmi mnohovravný a aktuálny
v atmosfére znova sa rodiacich
vianočných sviatkov. Je adresovaný nielen do starého Ríma, ale
práve v tejto chvíli aj do Piešťan
a ich okolia.
„Milosť vám a pokoj od Boha
nášho Otca i od Pána Ježiša Krista.“ Len dve slová majú prežiariť
naše sviatky, nás samých, naše
zmýšľanie, aby sme cez Vianoce
boli šťastnejší a s nami aj prostredie, v ktorom ich budeme žiť.
Milosť a pokoj!
Kdesi v kútiku duše sa vzpierame výčitke sv. Jána, ktorý pripomína: „Medzi svojich prišiel,
a svoji ho neprijali.“ Nechceme
niesť na sebe pečať nevďačníkov,
ktorí ho odháňajú od brány svojho
srdca. A tak prvé slovo pozdravu,
verme, nájde a už aj našlo ozvenu v našom živote. Ale je tam aj
druhé slovo. Je to pokoj. Pokoj
v nás, ale aj pokoj okolo nás: vo
vašej rodine, v manželstve, vo
vašom byte, v deťoch, porozumenie s priateľmi, kolegami, s
ľuďmi, ktorí nám strpčujú život
alebo my im. Ide o dobré ľudské
a kresťanské medziľudské vzťahy. Akosi to nehrá medzi nami.
Netreba to dokazovať. Cítime to
a prežívame. Jedno je isté, že v
našich kresťanských rodinách a
spoločenstvách by sa nepokoje
nemali vyskytovať v takej miere
a počas takýchto sviatkov.
V liste sv. Pavla čítame: „Oblečte si city milosrdenstva, dobrotivosti, pokory, miernosti a trpezlivosti! Znášajte sa navzájom
a odpúšťajte si, ak by sa niekto
ponosoval na iného. Ako vám Boh
odpustil, tak aj vy! Nadovšetko
však majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A pokoj Kristov
nech vládne vo vašich srdciach.
A buďte za to vďační.“
Krásne vianočné dni prinesú
toľko príležitostí, aby človek nechal prehovoriť svoje srdce, aby
inému pomohol, potešil, posilnil,
povzbudil.
Posvätný Štedrý večer využite
na vzájomné zblíženie, na pochopenie, na otvorenosť, dôveru...
Nie je to utópia, sú na to reálne
možnosti. Využite ich, prosím,
a spoznáte čaro Vianoc.
Otvorená náruč v Betleheme
sa nikdy pre nikoho z nás nezatvorí. Milosť vám a pokoj.
Ján Bederka, dekan,
správca farnosti sv. Štefana
8
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
úvaha
ČARO VIANOČNEJ NOSTALGIE
Vianoce nám už dýchajú na
chrbát. Prichádzajú ako vždy, v
tom istom čase, a to aj napriek
tomu, že obchodné domy ich majú už od októbra. Nastáva magický čas, keď fantázia preberá moc
nad realitou, zima nad teplom
a noc nad dňom. S prichádzajúcimi Vianocami sa začínajú otvárať ľudské srdcia, vkráda sa nám
chvíľa, keď sa môžeme zastaviť,
zaspomínať si či zamyslieť sa nad
zmyslom vianočných sviatkov. V
tomto období sa snažíme byť aj
iní, lepší.
Vianoce sú aj časom návštev
a posielania pozdravov s prianím
lásky, zdravia a šťastia. Kto bol
vzdialený od svojej rodiny, rád
sa vracia domov. Nemali by sme
však zabúdať ani na našich blízkych, priateľov a známych, pretože vo vianočnom čase by nemal
byť nikto sám.
Už od útleho detstva milujem
vianočnú atmosféru plnú vône vanilky, škorice, anízu, pomarančov
a očakávania. Je to atmosféra
so zvláštnym čarom, ktoré pôsobí v každom veku. Pri mojich
bilančných spomienkach si uve-
Na Vianoce chceme byť k sebe bližšie.
Vianočná atmosféra má svoje čaro. Foto: V. Dusíková
domujem, že advent a Vianoce
vždy boli pre mňa môj starký, roráty, stavanie stromčeka, koledy,
kapor vo vani, oliznutie hriateho, darčeky, prechádzky v lese
so starkým, polnočná za asistencie svetelného sprievodu baníkov
(facigérov), v slávnostných baníckych uniformách a s horiacimi
baníckymi kahancami...
S Vianocami mám spojené aj
strašidelné príbehy, ktoré sa zaručene stali počas stridžích dní
(Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia a Tomáš) v podaní
môjho starkého. Prízvukoval mi,
že od Lucie do Vianoc každá noc
má svoju moc. Mala som rada
tieto hororové príbehy, počúvala
som ich s napätím a potom som
sa z nich, pod perinou, tak krásne
bála. Ach starký môj, navždy už
odišli dni našich krásnych detských Vianoc!
Vianoce mojej mladosti, to bol
aj hlas striebornej trúbky môjho spolužiaka, ktorý vždy pred
polnočnou, z balkóna ich domu,
zahral do vianočného ticha Tichú
noc, svätú noc.
V tomto čarovnom čase, okná boli vymaľované mrazom, zo
striech viseli dlhé ľadové cencúle a mesto bolo prikryté bielou
perinou, ktorá nám vŕzgala pod
nohami. Verím, že v ten večer
každý začal veriť rozprávkam a
v povetrí zacítil „svišťanie stri-
džích metiel.“
V duchu tradície, ktorá sa mi
nenápadne zapísala do duše rukopisom môjho starkého, pripravovala som Vianoce aj pre moje
deti a som šťastná, že už tretí rok
môžem v tom pokračovať aj pre
moje vnučky – dvojičky Ellu a Miu.
Sledujem ich očká a srdce mi bije
šťastím, pretože detská radosť,
to je pre mňa to najkrajšie.
Vôbec nerozumiem ľuďom,
ktorí sebavedomo vyhlasujú, že
Vianoce sú zbytočnosťou, gýčom,
prežitkom a už vraj nie sú „in“.
Myslím si, že prichádzajú o niečo,
čo sa nedá ničím materiálnym
nahradiť. A je to škoda, pretože
sa im zo života vytratila romantika, snívanie a prestali ovládať
umenie - trochu si podržať krásu
okamihu.
Vianoce, to je aj čas, keď vstupujeme do seba v celej našej kráse takí, akí v skutočnosti sme.
Dokazujeme, ako si vážime našich
blízkych a slávnosť tejto chvíle. Tento čas je najmä symbolom
rodiny, oslavy lásky a váženia si
hodnoty domova. Je to aj o tom,
aby manžel obdaroval svoju manželku kvietkom a pri vianočnej
večeri ju chytil za ruku, aby vnúčatá nám sedeli na kolenách, aby
sme tu boli pre našich blízkych,
ktorí sú okolo nás, a ony by to
mali vnímať, že je to tak. Sedieť
len z povinnosti či slušnosti za
vianočným stolom a vnútorne sa
nezúčastniť na oslave Vianoc s
rodinou, to už je diagnóza. Diagnóza odcudzenosti človeka. Odcudzenosti nie len od svojich blízkych, ale aj od seba samého. Takýto človek je stratený v matérii,
egoizme, vo svete či workoholizme. Egoizmus a naháňanie sa za
peniazmi plodí neľudskosť a stráca vôňu „ človečiny“.
Nepremrhajme zbytočne tento
adventný čas len naháňačkou za
darčekmi. Vianoce nie sú len o
zlate a briliantoch, drahých kožuchoch či iných honosných daroch. Mnohí si ani neuvedomujeme, že ten najväčší dar máme
skoro všetci doma, ak máme zdravie a lásku. Každý z nás, ktorý
má tieto dva dary, má najviac na
svete. Advent tiež nie je len o
pečení a upratovaní, pretože je
úplne jedno, koľko druhov koláčov napečieme. Vianočný čas je
aj o upratovaní duše, a najmä o
hľadaní cesty k druhému človeku. Vianoce sú výzvou a príležitosťou, aby sme vniesli svetlo
do vzťahov s našimi najbližšími,
aby sme obnovili narušené putá.
Dobré slovo otvára prístup k druhému, pretože je nositeľom priateľstva, lásky a vzájomnosti.
Na Vianoce nezabúdajme ani
na tých, čo už nie sú medzi nami.
Nesmúťme a neplačme. Tešme sa
z toho, že sme s nimi mohli istý
čas žiť a spomínajme len na to
pekné, čo sme s nimi prežili.
Vianoce sú aj o výzve odolávať zvádzaniu komerčného a racionálne chladného sveta tým, že
prejavíme empatiu a náš ľudský
rozmer citov v našom životnom
priestore. Je to aj čas odpúšťania, ale aj opustenie pochybných
cieľov a „vzdušných zámkov“.
Vianočné sviatky sú obdobím
radosti, zázrakov, tajomnosti a
prianí. Prichádzajú vyšívané červenými stehmi na obruse od mamy. Počas nich sa hlavne radujme
zo všetkého čo nám život prináša,
nevzdávajme sa a buďme šťastní.
Všetkým čitateľom Piešťanského týždňa prajem krásne a požehnané Vianoce, aj vám, čo ich
ktovie prečo nemáte radi, veď
Vianoce za nič nemôžu. Užite si
rodinnú pohodu a pokoj, buďte k
sebe dobrí a tolerantní, a to nielen vo vianočné dni... Do nového
roka vám prajem pokoj v duši,
zdravie, dostatok potrebných vecí, kusisko lásky a obyčajnú ľudskú spokojnosť.
Hela Kiššová
inzercia/pozvánka
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
Príjemné prežitie vianočných
sviatkov a v prichádzajúcom
novom roku 2011 veľa zdravia,
šťastia, lásky a spokojnosti
praje
Remo Cicutto,
primátor mesta Piešťany
So sezónou sa rozlúčia na Marháte
Turisti sa opäť chystajú rozlúčiť
so starým rokom na Marháte.
Turisti sa v našom regióne každoročne lúčia s rokom Silvestrovským výstupom na Marhát. Ten
tohtoročný sa uskutoční v piatok
31. decembra a prezentácia turistov bude od 10.00 do 12.00 na Marháte. Organizátori pripravili päť
trás v dĺžke 20 až 28 km. Začiatok
všetkých je síce v Piešťanoch, no
tri sú kombinované s presunom autobusmi SAD. Jedna 20-kilometrová trasa má začiatok v Nitr. Blatnici a po prechode na Marhát pokračuje späť do Piešťan. Druhá štartuje pri horárni v Modrovej, odkiaľ
turisti pokračujú na Marhát a z
neho späť do Piešťan. Jedna z trás
sa začína na Bezovci a po červenej
značke pokračuje na Marhát a do
Piešťan. Účastníci si však môžu
zvoliť vlastnú trasu.
(red)
Vydavateľstvo WINTER média, a.s.,
ktoré vydáva Piešťanský týždeň,
ďakuje svojim verným čitateľom
za priazeň a mnohé podnety
v tomto roku a praje pokojné
a radostné vianočné sviatky.
Pre budúci rok máme pre vás
pripravený darček. Piešťansky
týždeň bude mať novú podobu:
väčší formát
a bude plnofarebný.
Veríme, že informácie, ktoré vám budeme
na jeho stránkach prinášať, budú nielen
obsahovo stále zaujímavejšie, ale aj
prehľadnejšie a pútavo spracované.
V novom formáte vyjde
už najbližšie číslo 4. januára 2011.
tkov
h svia
c
ý
n
č
no
itie via mónie
ž
e
r
p
íjemné pohody, har inšpirácie
r
p
m
e Vá
nej
žstvo
Prajem okoja, rodin eláme mno v práci
ž
p
v
plných u 2011 Vám ní, úspecho
va
ok
a do r u snov o bý .
i
te
n
k plne mnom živo
ro
i v súk
S
OMOS
D
v
í
t
kolek
9
10
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
fotoreportáž
Záhradníci a floristi otvorili svoje dvere
Z Dňa otvorených dverí na Strednej odbornej škole záhradníckej
v Piešťanoch si minulý týždeň
desiatky návštevníkov odnášali
nádherné vianočné aranžmány,
svietniky i plno zážitkov.
Škola, ktorá je držiteľom medzinárodného IES certifikátu, čím
zvyšuje svojim absolventom šancu
uplatniť sa na trhu práce, sa prezentovala všetkým, čo sa v jej
rozľahlých priestoroch nachádza.
Študenti predvádzali viazanie i
aranžovanie, sadovnícku tvorbu,
záhradný dizajn, ekologické pestovanie rastlín, alternatívne záhradníctvo a kto bol zvedavý, dozvedel sa aj o obnoviteľných zdrojoch energie. Kým pomologický
jabloňový sad driemal pod snehovou prikrývkou, v skleníkoch i
mimo nich to žilo čulým životom.
Po cestičke za školou sa preháňal
traktor, na ktorom sa študenti učia
jazdiť pod vedením inštruktorov
autoškoly. V odborných učebniach
aranžovali najlepší aranžéri školy,
Hostí sprevádzali dňom otvorených dverí aj tieto študentky.
Lukáš Stopka pri aranžovaní.
Vianočný svietnik z produkcie študentov SOŠZ v Piešťanoch.
Vianočné trhy na záhradníckej škole navštívilo množstvo ľudí.
vo foyeri vystavovali a ponúkali na
predaj vianočné väzby, ba bol tu
aj stromček, ktorý ozdobili žiaci
vianočnými medovníkmi. V kniž-
nici bola zasa prehliadka celoslovenskej súťaže Klasici v komixe.
Tento rok „frčal“ Martin Kukučín
a jeho Rysavá jalovica.
(vd)
BÁBÄTKÁM SA NAJVIAC PÁČILO SNEŽENIE
Detské jasle na Javorovej ulici
v Piešťanoch si besiedku s Mikulášom, ktorého každoročne zastupuje niektorá zo zdravotných
Malí drobčekovia so svojimi jasličkárskymi maminami.
Za Mikuláša sa preobliekla
Patrícia Benková.
sestier, ožili spevom, tancami aj
recitáciou. „Tento rok sa do kostýmu obliekla naša kolegyňa Patrícia Benková. Deťúrencom porozdávala balíčky, v ktorých nechýbali čokoládky, keksíky a ovocie,“ povedala nám vedúca Viera
Polerecká. Tím pracovníčok sa
tu stará o maličkých drobcov, a
keďže tí, len čo by zazreli rodičov, spustili by veľký nárek, besiedku si pracujúce maminky a
ockovia nemohli užiť. „Tešili sme
sa z nej iba my, zamestnankyne
jaslí. Staršie deti nám pripravili
program pozostávajúci z básní,
piesní a tancov. Bábätká sa najviac tešili z tanca znázorňujúceho
váľanie snehových gúľ a padanie
vločiek,“ zhodnotila akciu V. Polerecká. (vd), foto: L. Duračka
fotoreportáž
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
11
VIANOČNÉ GASTRO V RÉŽII „HOTELÁKOV“
Brány Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera (HAĽW) v Piešťanoch sa opäť otvorili aj tento
rok. Študenti privítali návštevníkov na ďalšom ročníku výstavy
Vianočné Gastro.
„Hoteláci“ znovu predviedli svoju šikovnosť a kreativitu.
Prítomní zvedavci mohli vidieť
nielen to, ako sa z karamelu vytvárajú sladké ozdoby, ale aj ako
premeniť obyčajný melón na ume-
Takto si predstavujú čokoládové sny študentky hotelovej akadémie.
Adam Petrikovič premenil najrôznejšie ovocie a zeleninu na kytice.
cukrárenské zručnosti. Študenti
tretieho a štvrtého ročníka mali
na starosti prípravu jednotlivých
stredísk. Tu sa podávali napríklad
zabíjačkové špeciality, sladkosti
i miešané nápoje. Nóvum, ktoré
sme zaviedli tento rok, bolo, že
všetky nápoje pripravili bez alkoholu,“ povedal zástupca riaditeľky HAĽW pre odborné predmety
Ivan Miklovič. Pri vyhodnocovaní
prác študentov komisia prihliadala na vhodnosť menu, celkové
rozloženie tabúľ či výzdobu. Podľa
I. Mikloviča úroveň pripravených
stolov bola oproti minulému roku
vyššia.
Igor Paulech
Vianoce ako u Barbie...
Známe rozprávkové postavičky v sladkej podobe.
O sladkosti nebola núdza.
lecké dielo. Triedy a odborné
učebne sa minulú stredu a štvrtok stali vinárňami, na „hotelke“
otvorili i čajovne a reštaurácie.
Študenti pripravili sladké dobroty,
miešané nápoje, ale podávali sa
aj rôzne špeciality svetových kuchýň. Spojovacia chodba a priestory odborných učební sa zmenili
na veľkú prehliadku cukroviniek.
Prítomní mohli obdivovať aj slávnostne upravené tabule. Tento
rok ako najlepšie pripravenú a
ozdobenú tabuľu vyhodnotila odborná komisia tú, pri ktorej sa
študenti nechali inšpirovať poľovníctvom, farbami lesa a zeme.
„Na Vianočnom Gastre prezentovali študenti až 24 tabúľ. Prváci
a druháci zase predviedli svoje
Na Gastre ste mohli ochutnať najrôznejšie dobroty. Foto: Tomáš Blaškovič
e
am
n
í
c
a
Z
.
1
3
0
1
0
2
.
2
1
astronómia
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
13
Betlehemská hviezda mohla byť kométa či supernova
Kračúň krajom kráča. Divné
slovné spojenie. Možno na prvý
pohľad absolútne nesúvisiace s
týmto obdobím roka. Ale len na
prvý pohľad. Vianoce pre každého z nás znamenajú niečo iné.
Niekto sa teší na kapustnicu,
zákusky a rybu. Iný na darčeky.
Tretí na rodinnú pohodu, hektické naháňanie vianočných darčekov, patologické predbiehanie
sa v tom, kto bude mať čistejšie
okná. Alebo kto napečie viac zákuskov.
Kračúň kráčal
do svetla
Akosi mimovoľne sa však z tohto, pre obchodníkov najhojnejšieho obdobia roka, vytratila tá
pravá podstata. Podstata, ktorú
naši predkovia slávili, uctievali,
očakávali a velebili. Ak vám teraz napadne pokračovanie v štýle
“narodil sa Kristus Pán, veseľme
sa...” ste trochu vzdialení od pravdy. Kresťania len vhodne marketingovo napasovali narodenie ich
spasiteľa na obdobie, ktoré naši
pohanskí, keltskí a druidskí prapredkovia odpozorovali. Dnes o
náš voľný čas bojuje toľko aktivít,
že už nevnímame to, že práve v
období zimného slnovratu, ktorý nastáva okolo 22. decembra,
sú noci najdlhšie a dni, naopak,
najkratšie.
Noc mala pre našich predkov
nádych tajomna, mysticity, ba až
strachu. Noc patrila démonom,
strašidlám a bytostiam z iného
sveta. Proste noc nebola to pravé orechové. No a práve zlomom
v okamihu zimného slnovratu sa
začali dni predlžovať a zlé noci
skracovať. Pomyslený Kračúň sa
prekráčal krôčik za krôčikom k
svetlejšiemu začiatku a opätovnému zrodu všetkého nového, ktoré vrcholí na jar. Ešte dodnes sa
v južných oblastiach stredného a
východného Slovenska používa na
pomenovanie Vianoc práve Kračúň. Takisto ako v Maďarsku „Karácsony”. Či už slovko kračúň pochádza zo slova krátiť, alebo z
latinského creatio, čo znamená
narodenie, je tak či tak jedno. V
deň slnovratu sa konali rôzne slávnosti oslavujúce opätovné predlžovanie sa dní a ústup temnej noci.
Hviezdu videli
na východe
Vianoce v kresťanskom ponímaní ku nám prišli až približne v
štvrtom storočí. Nie je asi náhodné načasovanie príchodu Spasi-
teľa, teda znovuzrodenie v kresťanskom ponímaní, práve na toto
obdobie. Veď napokon, keď mali
pohania silne vžitý nejaký zvyk,
tak prečo ho nepretransformovať
do dobe potrebnej podoby.
Z astronomického hľadiska by
nás mohla zaujať kométa alebo
hviezda, na základe ktorej mudrci pricestovali do Betlehema.
Evanjelium podľa Matúša v Starom zákone uvádza: „Videli sme
jeho hviezdu na východe a prišli
sme sa mu pokloniť.” Historické
záznamy v tomto smere sa veľmi
ťažko posudzujú, lebo hypotetické obdobie života Ježiša z Nazaretu je veľmi komplikované a
možno takmer nemožné dokázať.
Z historických kresieb je možné
odhadnúť len to, že do 14. storočia sa nad jasličkami v Betleheme objavovala hviezda. Prvýkrát
bola pravdepodobne zobrazená
kométa Giottom di Bondone práve v štrnástom storočí. Kométy
však v histórii vždy predpovedali
nepriaznivé udalosti, a preto je
veľmi nepravdepodobné, že by
trom učencom ukazovala smer
do Betlehemu práve kométa. Aj
keď vylúčené to nie je. Dlhoperiodické kométy, ktoré sa objavujú
na pozemskom nebi, môžu počas svojho života obehnúť popri
Zemi niekedy len raz. A viackrát
ich už vidieť nemusíme. Ak by
však bola pozorovaná veľmi jasná
a výrazná kométa, určite by sa
o nej dochovali záznamy v čínskych, indických, východných, ale
aj európskych a ostatných historických záznamoch. Nič také sa
však v súvislosti s týmto obdobím
nepodarilo zosúladiť tak, aby sa
zhodovali do rovnakého obdobia.
„Chudinka“ kométa
za nič nemôže
Kométy však v historických
análoch predpovedali vždy niečo zlé: pohromu, mor, povodne,
smrť vladára a podobne. Nie je
preto logické, že by práve takúto
Ilustračné foto
výnimočnú, priam v kresťanskom
ponímaní až jedinečnú a nenahraditeľnú, udalosť mohla predpovedať kométa. Tá chudinka kométa,
ktorá v svojej vedeckej prapodstate za nič vlastne nemôže. Stvorí sa niekde v najvzdialenejších
kútoch našej slnečnej sústavy zo
zvyškov, ktoré ostali z formovania
planét v prvopočiatkoch vzniku
slnečnej sústavy. Gravitačná príťažlivosť Slnka a nejaký iný hybný
impulz ju nasmerujú na dráhu,
po ktorej si obieha stovky, tisícky
až milióny rokov. Až pokým sa jej
hmota pri návratoch ku Slnku úplne nevyparí. Zmes ľadu, oxidov,
pevných látok, metánu, amoniaku a čiastočiek medziplanetárnej
hmoty tvorí jadro kométy, ktoré
sa pri priblížení k Slnku ohreje a
pôsobením tlaku slnečného vetra
vyformuje chvost.
Pomyselnou betlehemskou
hviezdou by mohla byť aj jasná
planéta, napríklad Venuša alebo
Jupiter. Venuša je zvyčajne pozorovateľná na večernej, prípadne
rannej oblohe pred alebo po západe Slnka. Planétu Jupiter môžeme na nočnej oblohe pri vhodnej
konštelácii počas celej noci. Obe
planéty sú pomerne výrazné a jasné. Do úvahy by mohla pripadať
aj konjunkcia týchto planét. Pri
veľmi tesnej konjunkcii, prípadne zákryte týchto dvoch telies
sa jasnosti oboch sčítavajú, čím
vznikne veľmi nápadný objekt na
oblohe. Tesné priblíženia a zákryty týchto planét nastávajú veľmi
zriedkavo.
Jasným objektom na oblohe by
mohla byť aj veľmi jasná supernova. Hviezda, ktorá ukončí svoj
život obrovským výbuchom, pri
ktorom vznikne extrémne množstvo energie a svetla. Najstarší
historický záznam o pozorovaní
novej hviezdy na oblohe pochádza asi z roku 1006. Zo staršieho
obdobia sa záznamy neexistujú.
Ľudia pozorovali oblohu odnepamäti, záznamy o zatmeniach Slnka pochádzajú z obdobia druhého
tisícročia pred naším letopočtom
z čínskych kroník. Takou perličkou k supernovám by mohla byť
Keplerova nova z roku 1604, ktorá
poslúžila Galileovi na dôkaz toho
že vesmír nie je nemenný.
Kračúň príde na Adelu
Či to bolo tak, alebo onak, jedno je isté. Zimným slnovratom
začína deň nadobúdať svoju silu.
Noci sú kratšie. A či už išli mudrci
za hviezdou, kométou alebo jasnou novou, je jedno. Takisto ako
je jedno, či vôbec nejakí mudrci
niekam šli. Vianoce sú v každom z
nás a je len na nás, ako ich pojmeme. Kračúň príde tento rok 22.
decembra 40 minút po polnoci.
(Meniny v ten deň oslavuje Adela
- pozn. red.) Vtedy Slnko zdanlivo
vstúpi do znamenia Kozorožca. Od
tohto okamihu sa začne astronomická zima, severná pologuľa sa
začne od Slnka odkláňať a naopak
južná prikláňať, slniečko začne
zdanlivo na svojej nebeskej dráhe
stúpať vyššie a vyššie...
Peter Zbončák
14
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
Vianoce kedysi
VIANOCIAM PREDCHÁDZALI STRIDŽIE DNI
O príťažlivosti vianočných
sviatkov pochybuje len málokto. Zvláštne čaro, jedinečné chvíle, pokoj, pohoda a
štedrosť. Mladšej a strednej
generácii sa v súvislosti s
vianočnými sviatkami vynorí
Štedrý deň s jeho neopakovateľnou atmosférou, vianočným stromčekom, množstvom darčekov, stolom plným rozmanitých dobrôt a
nasledujúcimi dvoma dňami
voľna. Staršej generácii sa
vynára aj prvý sviatok vianočný, keď sa pri slávnostnom vianočnom obede poschádzali rodičia s rodinami
svojich detí a druhý sviatok
vianočný, ktorý bol určený
návštevám. Kde sa však začína pravá podstata Vianoc? Ide
skutočne len o tri dni?
preto sa spomenuté dni označovali ako stridžie.
Prvým zo série dní, kedy sa
robili rôzne čary a zaklínania, či
už so zámerom škodlivým alebo
pozitívnym, bol deň svätej Kataríny. V tento deň vraj začali strigy
vystrkovať rožky, skrátka, tisli sa,
kde len mohli. Ľudia jedli cesnak a robili ním kríže na dverách
domov a maštalí, aby obyvatelia
domu i dobytok boli chránení pred
strigami. Strigám sa totiž pripisovali všetky neduhy, ktorými trpel
dobytok – i nedostatok mlieka bola ich vina. V tento deň ľudia videli strigu v každej podozrivo vy-
spája aj s veľmi obľúbenými katarínskymi zábavami, ktoré boli
poslednou príležitosťou na zábavu, pretože štyri týždne pred
Vianocami sa začína advent, počas ktorého boli prísne zakázané
akékoľvek zábavy, s čím súvisí aj
porekadlo, že Katrena hudcom
husle berie.
Olovo prezradilo, za
koho sa dievča vydá
Listujúc kalendárom, dostali sme sa ku dňu sv. Ondreja.
Najviac bol tento deň očakávaný
slobodnými dievkami. Vopred sa
Ženy boli strigy, muži
prinášali prosperitu
V minulosti sa všetci kresťania
na vianočné sviatky pripravovali
už dlhší čas pred Štedrým dňom.
V štvrtom storočí stanovila kresťanská cirkev slávenie narodenia
Krista na deň zimného slnovratu,
čím vytvorila protiváhu dovtedajším pohanským oslavám slnka. Aj
u Slovanov sa postupne pohanské tradície pretransformovali na
kresťanský sviatok. V predvianočnom čase sa kresťania každoročne
po celé stáročia pripravovali na
príchod Ježiša Krista – Spasiteľa,
ktorý v podobe malého nevinného
dieťatka príde zachrániť svet.
Nebolo to inak ani na Slovensku. Odpradávna bol koniec jesene a začiatok zimy považovaný za
čas, v ktorom nadobúda prevahu
zlo nad dobrom, škodliví démoni
nad životodarným slnkom. Predstavy o narastajúcej aktivite nepriaznivých síl, ktorú podporovala
temnota, vyvolávali v ľuďoch pocity úzkosti a strachu a následne potom úsilie čeliť domnelému
nebezpečenstvu. Zvyky a špecificky limitované normy správania
zimnej etapy výročného cyklu sa
začínali na Katarínu (25. novembra), ďalej nasledovali Ondrej
(30. november), Barbora (4. december), Mikuláš (6. december),
Lucia (13. december) a Tomáš
(21. december). V týchto dňoch
sa predpokladala zvýšená aktivita
nepriaznivých síl, no časom sa
táto predstava zredukovala na
povery o škodlivej činnosti stríg,
Dievčatá čarovali a liatím olova sa snažili zistiť meno svojho vyvoleného.
zerajúcej žene, i v tej, ktorá prišla na návštevu. Veď keby nebola strigou, načo by sa pchala do
cudzieho domu? Iba čo sa potom
hrnce a hlinené nádoby po celý
rok rozbíjali. Preto mali ženy zákaz chodiť po návštevách. Zato
muži a mládenci mohli prísť, kam
len chceli, dokonca ich vďačne
privítali, pretože ich príchod veštil prosperitu domácnosti a gazdovstva v nasledujúcom roku. Pre
ženy platilo viacero zákazov: nesmeli priasť, tkať, šiť ani vyšívať,
lebo by sa im „zberali“ – plietli
prsty. Matky nepúšťali dcéry na
žiadnu návštevu, lebo by im doma prestali sliepky vajcia znášať.
Dievčatá zato mohli púšťať dole
vodou vetvičky – kde sa zastavili,
tým smerom sa vraj mali vydať.
Zvykom bolo aj rezanie čerešňových halúzok – ak vetvička do
Vianoc vykvitla, dievča verilo, že
sa do roka vydá. A tento deň sa
tešili, čo všetko budú robiť, len
aby sa dozvedeli to, čo ich srdiečka dlho kvárilo – túžba spoznať
meno a povolanie svojho nastávajúceho ženícha. Vydaj bol v tej
dobe pre dievku i jej rodinu veľmi
dôležitý. Veď vraj stará dievka
ako krosná – v dome zavadzia.
Preto sa rôznymi spôsobmi snažili zaistiť si dobrý vydaj. Známymi sú predovšetkým trasenie
plotov, varenie halušiek či liatie
olova alebo vosku. Večer dievka
odbehla k domu, kde býval dáky
Ondrej, a triasla plotom tak, aby
ju nikto nevidel a pritom odriekala – Plote, plote, trasiem ťa,
svätý Ondrej, prosím ťa, dajže
mi ty znati, kedy ja budem pri oltári státi, čakajúc, z ktorej strany a koľkokrát pes zašteká. Tie
skromnejšie sa uspokojili aj so
zachrochtaním prasiatka. Veď aj
osudu treba niekedy pomôcť. To
však nebolo všetko.
Slobodné dievky predsa nečakali celé mesiace iba na to, aby
stáli pri kývajúcich sa plotoch!
Veľmi dôležité bolo liatie olova či
horúceho vosku cez ucho kľúča.
Podľa tvaru masy, ale aj tieňa,
ktorý odrážala na stenu, veštili,
aké povolanie či spoločenské postavenie bude mať muž, za ktorého sa vydá. A pri veštení pomáhal
aj kolektív viacerých dievok – ak
si niektoré dievča chcelo vyveštiť
budúcnosť, muselo opustiť miestnosť. Ostatné dievky potom položili tri taniere hore dnom. Pod
jeden položili prsteň, pod druhý
čepiec, tretí nechali prázdny. Privolané dievča potom jeden z tanierov zodvihlo – ak našlo prsteň,
do roka sa malo zasnúbiť, ak čepiec, mala byť aj svadba, ak nenašla nič, nemohla v dohľadnom
čase so ženíchom počítať. A do
úvahy prichádzali aj modlitby.
Nejedna dievka pred spánkom
odriekala modlitbu – Ondrejko,
mejko, tejko, svätý Ondrejko!
Predstav mi pred oči, ktorý bude
môj milý, ktorého sa mám pridŕžati v živote i v smrti, a jaké
bude mať šaty. Ak to však niektoré dievča so zariekaním preháňalo, často sa nevyhla posmeškom
a parodovaniu – Proroku, proroku,
príď mi toho roku, čo o jednej
gati, čo o jednom oku. Vo všeobecnosti platilo, že čím bolo veštenie komplikovanejšie, tým bude
jeho výsledok zaručenejší. Ak to
dievka podporila prípadnou celodennou hladovkou, nič nestálo
v ceste, aby sa budúci rok vydala.
A aj pre tento deň platili rôzne
zákazy – ženy mali zakázané ručné
práce, lebo by ovce dostali motolicu, a muži nemali rezať sečku,
lebo by sa im prihodilo niečo zlé.
V deň svätej Barbory platilo
rovnako ako v predošlých dňoch
viacero zákazov. Ženám sa zakazovalo priasť, šiť, vyšívať, párať
perie, lebo by sa im dobytok klal,
pichal i páral, preto všetky roboty, ktoré by mohli v prenesenom
zmysle slova poškodiť najmä ich
kravkám, radšej odložili. Ak do
domu nevošiel prvý muž, návšteva
ženy, predovšetkým starej, nebola vôbec vítaná. Po dedinách Považia chodili po dedinách z domu
do domu Barborky s varechami a
v ktorom dome nebodaj našli ženy
a dievky priasť a pri nich sedieť
mládencov, tak im poriadne vyprášili nohavice. Do domácnosti
sa nosili čerešňové halúzky. Ak do
Vianoc rozkvitli, očakávali na budúci rok bohatú úrodu a zdravie.
Vianoce kedysi
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
Keď išli ženy po halúzky do záhrady v snehu, tak mal byť sneh až do
Vianoc, pretože Aké je počasie na
Barboru, také býva až do Vianoc.
Platilo však aj Po svätej Baruši,
daj pozor na uši či Svätá Barbora
vyháňa drevo zo dvora. Nuž, ak
bola zima, sneh a mráz, nedalo sa
nič robiť, len v peci viac prikúriť,
lebo zakúrená pec, to je milá vec.
vzrušením. Veď čo ak by vyšli čary a dievčine sa splní to, o čom
zatiaľ len snívala. Preto ešte za
tmy, pred východom slnka chodili dievky zaklínať vodu – Vitaj,
zavítaj, má milá, čistá, bystrá
vodenka istá! Ale tečieš, ale pospiechaš, ale sa ponáhľaš! Daj
aby sa aj za mnou tak ponáhľali!
Horní, dolní, vyšní, nižní, okolní,
prespolní, chudobní, boháči, aj tí
maličkí chlapci!
Mikulášske tradície
sa zachovali dodnes
A je tu všetkým dobre známy
deň sv. Mikuláša. Korene mikulášskej tradície siahajú pekných pár
storočí do minulosti. Už zo stredoveku poznáme v celej strednej
Európe obyčaje spojené s predslnovratovým obdobím. Po mestách chodili sprievody masiek,
pričom výmena rôznych darčekov
nebola nijakou zriedkavosťou.
Neskôr sa v kostoloch rozšírili
hry o sv. Mikulášovi, ktorý rozdával dary. Hrávali ich študenti
a v hrách nabádali k pomoci a
obdarovávaniu chudobných detí.
Pretože sa časom v priebehu hier
utvárala atmosféra roztopašnosti,
dal ich panovník Jozef II. vykázať
z kostolov. Tak sa hry o sv. Mikulášovi preniesli do ulíc miest.
Svätý Mikuláš bol skutočnou
osobnosťou, biskupom. Narodil
sa okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne
v Patare. Svojou obdivuhodnou
a nevšednou obetavosťou, spravodlivosťou a dobrotou si medzi
ľuďmi získal veľkú obľubu. Jeho
povesť vzrástla po tom, čo sa stal
biskupom v Myre (južná časť Tu-
Na Tomáša zabíjačky
i vianočné jarmoky
Dievky oblečené v bielom vymetali na Luciu husacím krídlom kúty v dome.
recka). K najznámejším skutkom
tohto svätca patrí záchrana troch
schudobnených dievčat, ktoré ich
otec určil za neviestky. Mikuláš
ich zachránil tak, že do ich domu
trikrát vhodil cez okno zlato – asi
v tomto čine tkvie základ neskoršieho rozdávania darčekov.
Okrem tradičných mikulášskych sprievodov po dedine, obchôdzok domácností a strašenia
detí sa však na tento sviatok praktizovali aj iné zvyky. Pri návšteve
Mikuláša v dome sa ženy modlievali posmešné modlitby Mikulášek
malučičký, ako blška drobučičký,
nový krpec, starý remeň, až na
veky vekov amen alebo Mikulášku, môj milý, daj mi muža v tej
chvíli, aký bude, taký bude, len
nech navždy môj bude.
Lucia ochraňovala
pred čarodejnicami
Čarovanie pri potoku na sv. Ondreja.
15
A po Mikulášovi je tu krížový
deň – deň svätej Lucie. Lucia
zasvätila svoj život Bohu a pomoci
chudobným, za čo ju ohrdnutý ženích (pohan) obžaloval z márnenia majetku a z kresťanstva. Hoci
ju uväznili, odmietla sa vzdať viery. Preto ju neminula mučenícka
smrť – 13. decembra 304 jej kat
prebodol hrdlo. Od 5. storočia
začala cirkev uctievať Luciu ako
svätú. Okrem toho, že je patrónkou krajčírok, poskytovala aj
ochranu pred čarodejnicami. Ktovie, prečo sa to časom tak dokonale pomotalo, že ochrankyňa Lucia sa v predstavách ľudí
zmenila na najväčšiu čarodejnicu?
Neskôr sa po celé stáročia tradovalo, že v tento deň ožívajú
démonické a magické bytosti a na
krížnych cestách tancujú strigy.
Preto bol tento deň, ale aj jeho
predvečer plný čarov a povier.
Keď bosorky, tak bosorky, treba
sa pred nimi chrániť.
Možností poznali naši predkovia veľa – cesnak, dym z posvätených byliniek, snop slamy a
hurhaj mali strigy a zlých duchov
odohnať a zabrániť im, aby škodili ľuďom i dobytku. Po dedinách bolo počuť zvonenie zvoncov, plieskanie bičov, trúbenie na
rohoch a trúbach či pískanie na
odplašenie bosoriek. A spotreba
cesnaku v tento deň bola veľmi
veľká – okrem toho, že sa jedol,
robili ním kríže na čelo, sluchy
či zápästie, na hradu domu, nad
dvere maštale, chlieva i kurníka, do vymetených kútov a cesnak primiešali aj do večerného
kŕmenia pre dobytok. Špeciálnu
ochranu si vyžadovalo mlieko –
v nijakom prípade sa po západe
slnka nesmelo vyniesť z domu, čo
by ho kto ako pýtal. V tento deň
si totiž pýtali mlieko len strigy!
A ak ho nedostali podobrotky, išli
si poň do maštale. Aj na toto však
mali gazdiné účinný liek – medzi
dvere dali snop slamy, lebo striga,
ktorá chcela vojsť dnu, musela
všetky slamky do tej najposlednejšej spočítať, to jej trvalo až
do rána a vtedy svoju zlú moc
stratila. Obchôdzky dievčat odetých v bielom, ktoré bez slova
chodili po domoch a vymetali kúty
s husacím krídlom, sú rozšírené po
celom Slovensku. Kúty poznačili
cesnakovými krížikmi alebo vytreli vápnom.
Tajomná Lucia, ktorá noc upíja, ale dňa nepridá, vie len počariť, postrašiť a uškodiť, však
pozná aj veľa tajomstiev, vrátane
tých, kto bude komu dvoriť či
ktorá deva sa vydá. Nečudo, že
príchod Lucie, o ktorej sa hovorilo
aj, že je kráľovnou zimy, očakávali dedinské dievky so zvláštnym
Dedinskí muži a mládenci očakávali Luciu z iného dôvodu. A
bol to dôvod skutočne závažný.
Ak sa im pošťastilo a nič zlé sa
im neprihodilo, mohli konečne
vidieť, ktorá z dedinských dievok je striga. Preto si svedomite
od Lucie začali robiť tzv. luciový
stolček – z toľkých kusov dreva,
koľko dní zostávalo do Vianoc, bez
použitia jediného klinca, len za
pomoci drevených kolíčkov. Keď si
na ne na Štedrý deň o polnoci na
omši sadli, mohli za oltárom alebo
chrbtom k oltáru vidieť bosorky.
Malo to však jeden háčik. Uvidieť
bosorky je jedna vec, druhá vec
je utiecť pred nimi so zdravou
kožou, aby ich bosorky nevideli
a neroztrhali. Preto si musel každý zobrať so sebou mak, ktorý
rozsýpal cestou domov. Kým bosorky mak nepozbierali, nemohli
sa za ním rozbehnúť a tak sa dotyčný dostal v poriadku domov.
Verme, neverme, dlhé zimné večery boli i bez kníh a televízora
dostatočne dobrodružné.
Deň sv. Tomáša bol dňom zimného slnovratu, a teda aj najkratším dňom v roku. Platilo – Toma,
poseď doma! a zachovávali sa niektoré úkony. Izba v dome musela
byť čistá a vybielená, aby do nej
nemohli vstúpiť choroby. Zato
mali vojsť vinšovníci, ktorí však
nemali mať oblečený kožuštek,
lebo by domácim uhynul dobytok.
Toho, kto prvý vstúpil do domu,
gazdiná pekne pohostila a domáci
poobzerali, či je mládenec silný,
zdravý a pekný, čo bolo predpokladom, že sa jeho vinše naplnia.
Tento deň bol v minulosti spojený aj so zabíjačkami. Nielen
preto, že sa míľovými krokmi blížil Štedrý deň, ale aj preto, že
ľudia verili, že mäso z prasaťa
zabitého 21. decembra vydrží dlhšie. Konali sa aj posledné jarmoky
pred Vianocami. Mútilo sa čerstvé
maslo, ktoré vraj malo vyhojiť
všetky neduhy celej rodiny.
Jarmila Hluchová,
Balneologické múzeum Piešťany
Reprofoto: Andrej Bolerázsky
16
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
kultúra
Betlehemy sveta v Balneologickom múzeu
V týchto dňoch až do polovice februára budúceho roku
je v Balneologickom múzeu v
Piešťanoch sprístupnená výstava Betlehemy sveta. Betlehemy pochádzajú zo zbierky manželov Viery a Jozefa
Gruskovcov. Ich zbierku v súčasnosti tvorí viac ako tristo
betlehemov zo šiestich svetadielov a 63 krajín sveta.
rópy, Severnej a Južnej Ameriky,
Afriky, Ázie a Oceánie, si priniesol betlehemy, ktoré tvoria podstatnú časť jeho zbierky. Spolu
s manželkou Vierou Gruskovou,
matematičkou a pedagogičkou na
Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave, naďalej systematicky obohacovali a obohacujú
zbierku aj o betlehemy popredných súčasných výrobcov z Čiech,
Moravy a Slovenska.
Motivovalo ich
detstvo v Rabčiciach
V Čile majú miesto
ovečky lamu
Prvý exponát zo zbierky Gruskovcov pochádza z roku 1969. Boli to šúpoľové jasličky s Pannou
Máriou a svätým Jozefom, ktoré
postupne dopĺňali figúrkami nielen z vtedajšieho Československa,
ale aj zahraničia (zo Zimbabwe a
Brazílie). V roku 1979 k šúpoľovému betlehemu pribudol drevený
betlehem, ktorý zhotovil známy
rezbár Štefan Siváň z Babína na
Orave. Neskôr pribudli pečivové
betlehemy Ľudmily Kalivodovej z
Vizovíc a Jiřiny Vyčichlovej z Hronova. Prvým výraznejším betlehemom zo zahraničia je nemecký
pyramídový betlehem, vyrobený
v NDR a kúpený v NSR v roku 1984.
Myšlienka zbierať betlehemy bola
prejavom hlbšieho záujmu zberateľov o ľudové umenie a spomienkou na Vianoce strávené v ranom
detstve v Rabčiciach pod Babou
Horou na Hornej Orave.
Profesor Jozef Gruska patrí k
priekopníkom informatiky v bývalom Československu aj na Slovensku. Intenzívne pôsobil aj v
medzinárodnej vede. Zo svojich
pobytov v zahraničí - z krajín Eu-
Tradícia výroby betlehemov –
teda plastického zobrazenia príbehu o Kristovom narodení, sa
rozšírila takmer po celom svete.
Zaujímavé sú betlehemy vytvorené v Afrike, kde sú všetky figúrky
čiernej pleti, niektoré dokonca
oblečené v tradičnom ľudovom
odeve (Keňa a Ghana). V betlehemoch sa vyskytujú zvieratá,
typické pre krajiny pôvodu - napríklad lamy v betleheme z Čile,
mrože a tulene v inuitskom betleheme zo severnej Kanady, antilopy v betleheme z Burkina Faso.
I miesto zobrazenia betlehemskej udalosti sa mení – maštaľ
je napríklad v inuitskom betleheme nahradená obydlím iglu.
Betlehemský výjav z Peru (kde
neexistovalo pastierstvo) je podľa
miestnej tradície situovaný v typickom trstinovom člne.
Aj materiály použité na výrobu
betlehemov sú veľmi rozdielne
a vychádzajú z prostredia, kde sa
vyrábali. Najtypickejšou surovinou bolo drevo. U nás a v okolitých krajinách sa používalo najmä
lipové, jedľové či brezové. K exo-
Inuitský betlehem zo severnej Kanady
tickejším drevinám patria ebenové, olivové, bambusové drevo a liany a dreviny, ktoré sa vyskytujú len na Novom Zélande.
Bohato zastúpené sú aj keramické betlehemy - od neglazovanej keramiky farby vypálenej
hliny, cez majoliku, fajansu až
po porcelán. Veľmi pekný je keramický slovenský betlehem Jany
Randuškovej, pripomínajúci pozdišovskú keramiku.
Betlehemy z bronzu
aj treščej chrupavky
Často používaným a tvárnym
materiálom je papier. Výstava poukazuje na množstvo spôsobov
jeho využitia - typický český Ladov betlehem, slovenský Hálov
(podtatranský alebo važecký), nemecké vystrihovačky, japonské
origami, mexický papierový betlehem (papier napustený špeciálnym lepidlom, z ktorého sa veľmi
dobre modelujú detaily). Zaujímavé sú betlehemy z bronzu, cínu, liatiny, hliníkové, z prírodného i umelého kameňa, moduritu,
sadry a rozmanitých prírodnín:
šúpolia, textilu, súkna, plátna.
K exotickejším materiálom patria betlehemy zhotovené z liany
z Peru, tekvice z Brazílie a Peru,
papyrus z Etiópie, tresčia chrupavka a kosti z Kanady, drôt zo
Slovenska, koža z Moravy či korok
z Portugalska.
„Šopky“ sú
pod Kolonádou
Anglicko-ruský betlehem
Niektoré betlehemy sú špecifikami istých oblastí. Nemecké
pyramídové betlehemy, vyrábané
v oblasti Krušných hôr v bývalej
Nemeckej demokratickej republike, sa vyrábali len na export do
NSR. Boli to otáčavé pyramídy,
ktorých drevené vrtule boli poháňané horúcim vzduchom z horiacich sviečok. Krakovské „šopky“
sa vyrábajú len v okolí Krakova, zhotovené sú z papierovej lepenky, tapiet a staniolovej fólie.
Tieto dva zaujímavé betlehemy sú
vystavené spolu s unikátnym papierovým ručne maľovaným betlehemom vo výklade Balneologického múzea v Lekárni pod Kolonádou. Tvorba betlehemov má na
Slovensku, v Čechách a na Morave
veľmi vysokú úroveň a dlhoročnú tradíciu. Svetoznáme sú veľké
pohyblivé betlehemy, vystavené
v kostoloch (Rajecká Lesná, Terchová). Vysokú úroveň má tvorba
betlehemov drevených, papierových, pečivových, keramických
a šúpoľových.
Zbierka bola po prvýkrát vystavená v roku 1991 na prvom
ročníku ekumenického festivalu
vianočných tradícií v ľudovom aj
autorskom stvárnení – Dni kolied
kresťanov Slovenska. Zbierku objavil na jeseň toho roku dramaturg a koncipient tohto podujatia Viliam Ján Gruska. Je to brat
zberateľa, scénograf, scenárista,
režisér, dramaturg, propagátor
ľudovej kultúry a umeleckých aktivít na Slovensku, pedagóg VŠMU.
Vtedy mala zbierka asi 40 betlehemov z 18 krajín. Úspech tejto výstavy ovplyvnil rozhodnutie
zberateľa sprístupňovať ju najširšej verejnosti. Odvtedy zbierku vystavili v niekoľkých mestách
Slovenska i Čiech s veľkým úspechom a obdivom verejnosti. Veľký
úspech mala v Starej radnici v
Bratislave, kde bola vystavená v
rokoch 1996–1997 a pozrieť si ju
prišlo až šestnásť tisíc návštevníkov.
Vladimíra Pribišová
kultúra
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
17
Vianočné sviatky slovenských spevákov
Najkrajšie sviatky roka máme pred nami. Niekomu môžu síce
pripomínať už iba komerčný sviatok, no iní zachovávajú tradície,
rodinnú atmosféru a pohodu. O Vianociach sme sa rozprávali s
niektorými známymi tvárami slovenského šoubiznisu. Beáta Dubasová, Marcella Molnárová, Katka Koščová Pivovarová a Miro Jaroš nám prezradili, ako budú tráviť tohtoročné sviatky. Spomenuli si aj na Vianoce, ktoré sa im neopakovateľne vryli do pamäte.
Katka Koščová Pivovarová: ZOSTANEME
PRI TRADÍCII KOŠČOVSKÝCH VIANOC
Moje Vianoce zostali viac-menej rovnaké. K štedrovečernému stolu však pribudlo niekoľko
ľudí. Tento rok bude s nami môj
manžel, tiež manžel mojej sestry
a malý synovček. Budeme mať
teda väčšie Vianoce. Presťahovali
sme sa a v dome máme prepojenú obývačku s kuchyňou, teda je
tam väčší priestor. Chceli by sme
pohostiť celú našu rodinu. Dúfam,
že sa to podarí a spoločne oslávime tieto sviatky.
Vianočné sviatky si neviem
predstaviť bez mojich blízkych.
Doma nemáme televízor, takže
sledovanie vianočných rozprávok
si vynahradím u rodičov. Mama
varí našu kapustnicu. Ja sa už
pár rokov starám o prípravu šalátu. I teraz zostaneme pri našej
koščovskej tradícii. Možno však
svokra donesie niečo nové.
Katka Koščová Pivovarová
Beáta Dubasová
Beáta Dubasová: STÁLE VERÍME NA JEŽIŠKA
Vianoce budeme klasicky tráviť rodinne. Na Štedrý deň idem
ešte podporiť zbierku Konto nádeje do Slovenskej televízie. Potom už tradične navaríme kopu
jedla a budeme spolu s rodinou
doma. Dúfam, že aj tento rok sa
Vianoce vydaria. Aj keď syna už
mám veľkého, vianočná atmosféra je stále taká rozprávková. Stále
veríme a hovoríme si, že darčeky
nosí Ježiško. Takže takto sa trošku
hráme na deti.
Spomínam si veľmi často na
jedny sviatky. My sme boli traja
súrodenci, dve sestry a brat. V
čase, keď brat bol v Čechách na
vojne, to boli pre mňa smutnejšie Vianoce. Nedostal vtedy na
sviatky „opušťák“. Keď si na to
spomínam, tisnú sa mi slzy do očí,
hoci je to už pekných pár rokov.
Marcella Molnárová: MOJA
DCÉRKA BOL NAJKRAJŠÍ DARČEK
Miro Jaroš: RAZ SOM SI
POD STROMČEKOM NENAŠIEL NIČ
Sviatky budem tráviť ako posledné roky u mojej sestry v Skalici. Mám tam dve neterky, na
ktoré sa už teraz veľmi teším.
Budeme rozbaľovať darčeky, jesť
kapustnicu, kapra, len ja budem
jesť filé (smiech).
Pamätám si na dvoje Vianoce,
ktoré sa mi vryli do pamäti. Jedny
som prežil v Izraeli, kde vlastne
tieto sviatky nepoznajú. Človek
tam, samozrejme, nevidí sneh,
výzdobu a ani vianočné stromčeky. Samozrejme, darčeky sa
tiež v tomto období nerozdávajú.
Druhé boli pre mňa veľmi smutné. Z odstupom času sa na tejto
historke však bavíme. Keď som
bol malý a veril na Ježiška, nedostal som pod stromček ani jeden
darček. Bolo to z toho dôvodu,
že v ten rok som bol zlý a neposlúchal som. Ježiško si to však asi
po dvoch dňoch rozmyslel a dar-
čeky prišli dodatočne. Moje prvé
„dospelácke“ Vianoce som prežil
v sedemnástich, keď som odišiel
z domu, od rodiny a odsťahoval sa
do Anglicka.
Marcella Molnárová
Miro Jaroš
Vianoce budú aj tento rok tradičné – rodinné. Odchádzame do
zahraničia, ale k starkým mojej
dcérky a užijeme si nádherný vianočný Salzburg. Moje dieťatko
si už teraz píše lístočky, čo by
chcelo od Ježiška.
K mojim naj Vianociam patria
tie, keď už som sama mohla zdobiť stromček. No viac som tieto
dni začala vnímať až vtedy, keď
som mala vlastné dieťatko. Keďže
som ho mala trošku neskôr, už som
ani nečakala, že sa ho zhora dočkám. Najkrajšie boli prvé Vianoce
s mojou dcérkou. Bol to úžasný
pocit pripravovať sviatky pre maličké bábätko, ktoré sa nesmierne
tešilo a očká mu žiarili. Boli to tie
povestné detské iskričky. Beatka
hovorí, že pri spomienke na Vianoce jej vyhŕkli slzy, mne teraz pri
rozprávaní úplne naskočila husia
koža. Myslím si, že malá po mne
preberá už teraz štafetu. Chce
všetko pripravovať, balí už darčeky, píše Ježiškovi a má rozmyslenú
už aj farbu ozdôb na stromčeku.
Igor Paulech
18
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
STREDA 22. DECEMBER
JEDNOTKA
03:15 Sila lásky II. (299) 04:05
Sila lásky IV. (83/256) 04:55 Góly
- body - sekundy 05:00 Počasie
05:05 Udalosti ČT 05:35 Správy
STV 06:00 Taký bol ... Michal
Dočolomanský 06:25 Úsmev, prosím! 06:55 Repete 07:55 Vtipnejší
vyhráva 08:35 Inšpektor Rocca VI
(1/2) Maska a tvár 10:20 Emma
(2/4) 11:15 Bianca - cesta za šťastím (166/224) 12:05 Tajomstvo
mojej kuchyne 12:50 Sila lásky II.
(300) 13:45 Gala Repete - Silvester
1995 15:15 Kaviareň Slávia 16:00
Správy STV o 16:00 16:10 Góly body - sekundy 16:20 Emma (3/4)
17:15 Sila lásky IV. (84/256) 18:10
Dobrí ľudia ešte žijú (3/3) 19:15
Počasie 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Doktor Klaun
Komédia. Zázraky sa stávajú... (Taliansko 2008)
22:00 Únos
Thriller o skorumpovanej politike, ktorá s
pomocou polície zneužíva moc na špinavé
obchody a ničí životy
obyčajných ľudí. (Mexiko,
Veľká Británia 2004)
23:55 Mýtus
Jackie Chan hrá archeológa, ktorý má záhadné
sny o minulosti - ako
bojovník zo starých čias
v Číne. Keď ho požiadajú o spoluprácu pri
pátraní po mauzóleu
prvého čínskeho vládcu,
minulosť sa zrazí s prítomnosťou. Dobrodružný
film.(Čína 2005)
01:55 Inšpektor Rocca VI (1/2)
Maska a tvár
MARKÍZA
06:00 Teleráno 08:35 Dave 10:25
Malý svedok 11:55 Tvoje, moje
a naše 13:20 Rýchle Televízne
noviny 13:25 Bláznivá vianočná
dovolenka bratranca Eddieho
14:50 Rýchle Televízne noviny
14:55 Ať žijí rytíři! 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:20 Počasie
17:25 Športovec roka 2010 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
TV program 22. 12. - 28. 12.
T
20:00 Líbáš jako Bůh
Hrdinkou príbehu je stredoškolská profesorka,
ktorá rieši prekérne
životne situácie. Doma
žije s bývalým manželom a jej osud neustále
spestrujú aj ďalší rodinní
príslušníci Komédia
(117'), ČR, 2008
22:30 Nočné Televízne noviny
22:45 Mrazivá posadnutosť
Triler (92'), USA, 2008
00:30 Vytrvalý 02:05 Most cez
rieku Kwai 04:40 Pátracie oddelenie 16/16 05:30 Xena IV. 12/22
TV JOJ
07:15 NOVINY TV JOJ 07:40
KRIMI NOVINY 08:10 NOVINY TV
JOJ 08:40 PROMI NOVINY 09:10
Panelák VI. (76) 10:15 Smrtonosná pasca 12:50 Policajt z L. A.
II. (5) 13:50 C.S.I.: Kriminálka Las
Vegas VII. (14) 14:40 Profesionáli
- FINÁLE V. SÉRIE! (15/15) 15:40
C.S.I.: Kriminálka Miami III - pilot
(1/2) 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (77) Sviečky
Noro a Milan sa pustia
do bitky. Čo je dôvodom?
Psychologičky sa rozhodli
pre podnikanie, rozdelili
si funkcie... Miesto, kde
to žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VIII. (4)
Horatio Caine vedie elitnú
jednotku súdnych vedcov
z Floridy, ktorá vyšetruje
prípady vrážd na základe
perfektného vyšetrenia
miesta zločinu a analýzy
nájdených dôkazov.
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy! Americký
kriminálny seriál (2009)
22:15 Kosti V. (10)
Sledujte napínavú
prácu vedcov, ktorým
nechýba humor a ľudskosť aj napriek tomu,
že pracujú v morbídnom
svete plnom krutých a
hrôzostrašných zločinov!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2009)
23:15 C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas X. (17)
Dr. Langstone vedie elitnú
jednotku súdnych vedcov,
ktorá rieši prípady vrážd
na základe perfektného
vyšetrenia miesta činu a
analýzy nájdených stôp v
jednom z najlepších kriminalistických laboratórií na
svete. Americko-kanadský
kriminálny seriál (2010)
00:15 Špeciálne komando IV. (5)
01:15 Vyjednávači (16,17) 02:40
C.S.I.: Kriminálka Miami III - pilot
(1/2) 03:40 Neuveriteľné záhady
prírody (4) 04:30 Popcorn Tv
05:15 Špeciálne komando IV. (5)
DOMA
05:55 Medzi láskou a nenávisťou 86/124 06:50 Doňa Barbara
43/190 07:40 Ženy z rodu Gilmorovcov IV. 17/22 08:50 Nespútaný
anjel 72/194 09:45 V náručí diabla
18/182 10:30 Veštiareň 11:30
Sudkyňa Hatchettová II. 122123/125 12:40 Dr. Oz I. 150/175
13:30 Rebeli II. 187/225 14:25
Rany z lásky 138/230 15:30 Ženy
z rodu Gilmorovcov IV. 18/22
16:20 L.O.V.E. 17:05 Medzi láskou a nenávisťou 87/124 18:05
Doňa Barbara 44/190 19:00
Rebeli II. 188/225 20:00 Nespútaný anjel 73/194 20:55 V náručí
diabla 19/182 21:45 Schôdzka
s cudzincom 23:20 Frasier III.
17/24 23:50 Nespútaný anjel
73/194 00:30 Schôdzka s cudzincom 01:55 Frasier III. 17/24 02:20
Sudkyňa Hatchettová II. 122123/125 03:00 Dr. Oz I. 150/175
03:45 Lampáreň 04:25 L.O.V.E.
05:00 Rany z lásky 138/230
JOJ PLUS
04:40 Starý (83) 05:35 Láska
nezomiera (58,59) 07:00 Červené
ruže (79) 08:00 Detektív Nash
Bridges VI. (15) 09:00 Knight
Rider (76) 10:00 Smer juh (47,48)
12:15 M*A*S*H (55,56) 13:15 Páli
vám to? 14:50 Panelák VI. (76)
15:50 Medicopter 117 (61) 17:00
Knight Rider (76) 18:00 M*A*S*H
(55,56) 19:00 KRIMI NOVINY „N”
19:30 NOVINY TV JOJ „N” 20:00
30 prípadov majora Zemana (16)
21:40 M*A*S*H (143,144) 22:45
Črepiny * 23:25 Huste.TV 23:50
30 prípadov majora Zemana (16)
01:10 Detektív Nash Bridges VI.
(15) 03:25 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:25
Poklady Slovenska: Duch storočí
08:35 Hernani 10:40 Národné
12:15 Otecko sa mi nepáči (3/7)
Palacinky 12:30 Živá panoráma
12:50 Sekerečku tupú mám 13:20
Vianoce z poštových schránok
13:55 Na ceste po Petrohrade
14:20 Môj dom, môj hrad 14:45
Elixír 15:20 Dva dni v Zaježovej
15:40 Profesionál 16:00 Ženský
zákon 17:30 Encyklopédia slov.
obcí: Zázrivá 17:50 Mama to vie
najlepšie 18:15 Večerníček 18:25
Stromček prianí 19:30 Správy STV
„N” 19:50 Keno 10 20:00 Smejeme
sa storočiami (7/17) Nenápadnosť
20:25 Neznámy gróf Muránsky
21:20 Pozývame vás do divadla:
Ženský zákon 23:40 Udalosti ČT
ŠTVRTOK 23. DECEMBER
JEDNOTKA
03:35 Špania Dolina 03:55 Sila
lásky II. (300) 04:45 Sila lásky IV.
(84/256) 05:35 Udalosti ČT 06:10
Správy STV 06:30 Šmolkovia
06:40 Šmolkovia 06:55 Ospalá
diera 07:50 Hodina modrých slonov 09:05 Inšpektor Rocca VI (2/2)
Zlo sa vracia 10:45 Emma (3/4)
11:45 Tajomstvo mojej kuchyne
12:30 Doktor Klaun 14:15 Dvanásť
vianočných psov 16:00 Správy
STV o 16:00 16:10 Góly - body sekundy 16:20 Emma (4/4) 17:15
Sila lásky IV. (85/256) 18:05 Dobrodružstvo pri obžinkoch 19:15
Počasie 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Územie žien
Romantická komédia.
Čo muž pre ženy znamená… (USA 2007)
21:55 Padlý anjel
Romantický film. Deväťročný Terry je tesne pred
Štedrým večerom svedkom tragédie. O tridsať
rokov neskôr sa Terry
vracia do Rose Pointu,
aby dal do poriadku
otcovu pozostalosť.
A zhodou okolností tam
má namierené aj ona,
ktorú tridsať rokov nevidel. A je to láska na prvý
pohľad... (USA 2003)
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
TV program 22. 12. - 28. 12.
ŠTVRTOK 23. DECEMBER
23:35 Únos
Thriller o skorumpovanej
politike, ktorá s pomocou
polície zneužíva moc na
špinavé obchody a ničí
životy obyčajných ľudí.
Film získal viacero cien
na medzinárodných filmových festivaloch. (Mexiko,
Veľká Británia 2004)
01:25 Územie žien
MARKÍZA
06:15 Xena IV. 13/22 06:55
Strážca kníh 08:10 Pepek námorník 08:55 Šípová Ruženka 10:35
Pozri, kto to hovorí 12:15 Snehová kalamita 13:40 Rýchle Televízne noviny 13:45 Z nuly hrdinom
15:15 Rýchle Televízne noviny
15:20 Začarovaná Ella 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:30 Madagaskar 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Vianoce na nože
Danny sa rozhodol,
že svoj dom ozdobí
takým množstvom blikajúcich žiaroviek, že
to bude možne vidieť aj
z vesmíru. Na to nie je
Steve ani trochu zvedavý
a rozhodne sa Dannymu
jeho prácu prekaziť za
každú cenu... Rodinná
komédia (90'), USA, 2006
22:00 Nočné Televízne noviny
22:20 Prázdniny
Romanticky film o jednej
zaujímavej dočasnej
výmene, pričom jeho
hlavnou prednosťou je
mimoriadne herecké
obsadenie: Cameron
Diaz, jedna z najslávnejších herečiek súčasnosti,
v tandeme s Kate Winslet,
ktorá je považovaná za
jednu z najtalentovanejších herečiek, populárny
komik Jack Black a britský „Pán Charizma“ Jude
Law. Romantická komédia (131'), USA, 2006
00:40 Serpentíny 02:35 Noc
na Karlštejne 04:00 Zabudnutý
ostrov 05:05 Štvorylka
TV JOJ
05:55 NOVINY TV JOJ 06:20
KRIMI NOVINY 06:40 NOVINY
TV JOJ 07:10 PROMI NOVINY
07:40 Coronado 09:30 Panelák
VI. (77) Sviečky 10:35 Uviaznutie v raji 12:50 Kosti V. (10) 13:50
C.S.I.: Kriminálka Miami VIII.
(4) 14:45 C.S.I.: Kriminálka Las
Vegas X. (17) 15:40 C.S.I.: Kriminálka Miami III - pilot (2/2) 17:00
PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI
NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (78) Divadlo
Dušan si všimol, že
Patrikovi sa Svetlana
páči. Varuje svojho
syna? Miesto, kde to
žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 Sám doma
„Mám pocit, že sme doma
nechali niečo dôležité,”
povie pani Kate McCallisterová manželovi Petrovi
na palube lietadla smerujúceho cez Atlantik do
Paríža, keď sa na vianočnú
dovolenku balili v obrovskom strese a nervozite.
To ešte netuší, že to, čo
doma zabudli, je najmladší
člen ich početnej rodiny,
Kevin. Chlapčenská radosť
z neočakávanej slobody
sa veľmi rýchlo zmení na
príjemné vzrušenie - Kevin
musí brániť dom svojich
rodičov proti dvom nepríjemným votrelcom - zlodejom Harrymu a Marvovi. A
hoci si dospeláci myslia,
že taký malý chlapec proti
nim nič nezmôže, škaredo sa mýlia! Americká
rodinná komédia (1990)
23:30 Smrtonosná pasca 3
John McClane bojuje v
uliciach New Yorku s bandou vynachádzavých zlodejov, ktorí maskujú svoje
skutočné zámery teroristickými útokmi.Americký
akčný thriller (1995)
02:00 SHARK I. (6) 02:40 Neuveriteľné záhady prírody (5) 03:30
Popcorn Tv
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou 87/124 06:50 Doňa Barbara
44/190 07:40 Ženy z rodu Gilmorovcov IV. 18/22 08:55 Nespútaný
anjel 73/194 09:50 V náručí diabla
19/182 10:35 Veštiareň 11:35 Sudkyňa Hatchettová II. 124-125/125
12:45 Dr. Oz I. 151/175 13:35
Rebeli II. 188/225 14:30 Rany
z lásky 139/230 15:25 Ženy z
rodu Gilmorovcov IV. 19/22 16:20
L.O.V.E. 17:05 Medzi láskou a
nenávisťou 88/124 18:05 Doňa
Barbara 45/190 19:00 Rebeli II.
189/225 20:00 Bezsenné noci v
Seattli 21:55 Pokrvné puto 23:40
Beriete si za manžela... 01:20
Pokrvné puto 03:00 Sudkyňa Hatchettová II. 124-125/125 03:45
Lampáreň 04:15 L.O.V.E. 04:55
Rany z lásky 139/230
JOJ PLUS
04:40 Starý (84) 05:35 Láska
nezomiera (60,61) 07:00 Červené
ruže (80) 08:00 Detektív Nash
Bridges VI. (16) 09:00 Knight
Rider (77) 10:00 Smer juh (49,50)
12:15 M*A*S*H (57,58) 13:15 Páli
vám to? 14:50 Panelák VI. (77)
15:50 Medicopter 117 (62) 17:00
Knight Rider (77) 18:00 M*A*S*H
(57,58) 19:00 KRIMI NOVINY „N”
19:30 NOVINY TV JOJ „N” 20:00
Moje meno je Nikto 22:25 Pod
dohľadom 00:20 Moje meno je
Nikto 02:15 Nočné reprízy
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
DVOJKA
07:30 Mama to vie najlepšie 08:00
Živá panoráma 08:30 Vianoce v
Európe 09:10 Mizantrop 10:35
Ach, tie Vianoce 11:00 Z televízneho archívu: Vianočné oblátky
11:45 Neznámy gróf Muránsky
12:40 Otecko sa mi nepáči (4/7)
Záhrada zvierat 12:50 Živá panoráma 13:30 Tanečné miniatúry:
SĽUK a LÚČNICA 14:15 Pestrá
rodinka (33/36) Časť, v ktorej
to buchne 14:40 Pestrá rodinka
(34/36) Časť, v ktorej žúr nepokračuje 15:10 Odvrátená tvár Vianoc
tatranských 16:05 Hlas Európy
16:35 Encyklopédia slov.obcí:
Betliar 16:50 Kvarteto 17:20 Televíkend: Cestovanie v čase 17:45
Predvianočná návšteva v rodine
Krónerovcov 18:15 Večerníček
18:25 Mosty Gesharim 19:30
Správy STV „N” 19:50 Keno 10
20:00 Smejeme sa storočiami
(8/17) Škriepnici 20:50 Knut a
priatelia 21:40 Família 22:10 Vianoce v srdci 22:35 Desatoro 2010
23:25 Barokové Vianoce 23:55
Polícia 00:05 Udalosti ČT
PIATOK 24. DECEMBER
JEDNOTKA
03:00 Padlý anjel 04:40 Sila
lásky IV. (85/256) 05:35 Góly body - sekundy 05:45 Počasie
05:50 Udalosti ČT 06:20 Správy
STV 06:40 Šmolkovia 06:55
Šmolkovia 07:10 Príbeh Vianoc
07:55 Vianočné štedrivky 08:25
Jankove hračky 09:30 Emma
(4/4) 10:30 Konto nádeje 12:00
Nekonečný príbeh 13:30 Heidi,
dievčatko z hôr 15:15 Sadko
16:40 Rozprávky bratov Grimmovcov: Perinbaba 17:45 Vianočné oblátky 18:50 Večerníček
19:00 Správy STV 19:10 Počasie
19:15 Sviatočné slovo
19:30 Orest z rodu čarodejníkov
Rozprávka o tom, že vo
svete ľudí aj vo svete
čarodejníkov je najmocnejším čarom láska.
Tam, kde spoločne s
ľuďmi žijú aj čarodejníci, kde sa spolu večne
stretávajú láskavosť
so zlobou, obetavosť s
chamtivosťou a sebectvom, dobro so zlom,
musí mladý Orest bojovať
o svoju lásku s nemilosrdnou čarodejnicou
Fatou... (Slovensko 2010)
21:10 Nesmrteľní: Dlhá cesta
domov ...alebo Vianoce
po slovensky
Vianočná tragikomédia o
rozhádaných susedoch
a ešte nezvyčajnejšej
kúpe auta. Film na
motívy poviedky Martina
Kukučína Rysavá jalovica. (Slovensko 2010)
22:30 Vianočný zbor
Dráma podľa skutočného
príbehu. Zorganizuje
v jednom útulku pre
bezdomovcov vianočný
zbor... (Kanada 2008)
00:00 Polnočná sv. omša 01:40
Nesmrteľní: Dlhá cesta domov
02:55 Vianočný zbor
19
MARKÍZA
06:25 Xena IV. 14/22 07:20
Shaggy, Scooby a tajomný Yetti
08:30 Princezná z mlyna 2 1-2/6
09:25 Plavčík a Vratko 10:50
SHREKove prvé Vianoce 11:10
Madagaskar 12:40 Vaši Susedia
13:35 Nebojsa 15:05 Tučniaci z
Madagaskaru: Vianočná misia
15:15 Dívka na koštěti 16:40
Šťastný a veselý Madagaskar
17:05 Perinbaba 18:35 Princezná
so zlatou hviezdou
20:00 Tri oriešky pre Popolušku
Rozprávka (84'), ČRNemecko, 1973
21:35 Miliónové Vianoce
Rodinná komédia (95'),
USA-Kanada, 2007
23:20 Láska nebeská
Jedinečný pohľad na
lásku v celosvetovo
úspešnej snímke, z ktorej
dýcha neuveriteľne pohodová predvianočná atmosféra súčasného Londýna.
Skvele mikropríbehy o
láske každého druhu,
romantické, smutné či
bláznivé, sú poskladane
tak, že vytvoria dokonalú
romantickú britskú komédiu. Romantická komédia
(130'), VB-USA, 2003
01:40 Internátne zmätky 2: Škola
na mori 03:05 Snowboardová
akadémia 04:30 Perinbaba
TV JOJ
05:00 C.S.I.: Kriminálka Miami III
- pilot (2/2) 06:00 Zaľúbiť sa 07:45
Svätý 09:35 Panelák VI. (78) Divadlo 10:25 Sám doma 12:00 Smrtonosná pasca 3 14:10 Dobrý vojak
Švejk 15:50 Zachránené Vianoce
17:20 Shrek 18:45 Panelák VI. ŠTASTNÉ A VESELÉ! (79)
19:40 Sám doma 2:
Stratený v New Yorku
Pokračovanie mimoriadne úspešnej komédie
o stretnutí malého Kevina
McCalistera s dvojicou
neodbytných lupičov.
21:30 Sexi špinavé prachy
Tri obyčajné ženy
pracujú v jednej veľkej
banke. Všetky tri potrebujú peniaze. Čo
možno očakávať, že
vymyslia? Americká
krimikomédia (2008)
23:20 Con Air
Nicolas Cage sa po
prepustení z väzenia
ocitol v lietadle plnom
najnebezpečnejších trestancov, ktorí sa pod vedením psychopatického
masového vraha Johna
Malkovicha pokúšajú o
hromadný útek. Americký
akčný thriller (1997)
01:10 Svätý 03:00 Popcorn Tv
20
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
fotoreportáž
„Mojmírka“ voňala pralinkami aj bravčovinkou
Tohtoročné dni otvorených dverí a vianočná výstava na Strednej odbornej škole obchodu a
služieb na Mojmírovej ulici v
Piešťanoch voňali marcipánom,
medom, klinčekmi, škoricou, pečenou bravčovinkou, lokšami,
palacinkami a rôznymi vianočnými lahôdkami.
Chutili vanilkou aj čokoládou,
držali lakom na vlasy, kryli sa púdrom a šminkami, točila sa z nich
hlava ako z rumu v pralinkách,
vmiešali sa do farebných aj čírych
nápojov podávaných galantnými
mužmi a krásnymi hosteskami.
Po chodbách blúdila gejša, dievčina v krakovianskom kroji, ale
Terézia Strečanská obsluhovala v krakovianskom kroji.
Telocvičňa na „Mojmírke“ sa premenila na slávnostnú sieň.
Dedinka z chleba, rožkov, cestovín, slaných paličiek a brokolice...
Podstatou dobrých praliniek je kvalitná čokoláda.
Vianočné jedlá ochutnali aj samotní študenti.
Tri dámy - ako vystrihnuté z módneho časopisu.
aj šľachtičné v skvostných kostýmoch, zvedavci obdivovali vianočné i silvestrovské slávnostné
tabule, iní si hľadali medovník
pre svojich blízkych v stánkoch s
vianočnými dobrotami.
Nachádzal sa tu betlehem z tisícov ručne zhotovených figúrok
či pôvabná krajinka vymodelovaná z cestovín, chleba i rožkov,
kde mladí umelci študujúci na
tejto škole dopestovali stromy
z brokolice. Možno ich zalievali
dobrou vodou z prameňa Unicefu
– aj takýto stánok sa tu nachádzal.
Viera Dusíková
22
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
PIATOK 24. DECEMBER
DOMA
05:45 Beriete si za manžela...
07:10 Na streche 07:45 Anjeli
07:55 Betlehemské svetlo 08:10
Tretie želanie 09:55 Vianočný
zázrak 11:30 Priateľ pod stromček
13:15 Vianočný pozdrav 14:45
Bezsenné noci v Seattli 16:35
Láske na stope 18:10 Svätá
rodina 1/2 20:10 Svätá rodina 2/2
22:00 Priateľ pod stromček 23:45
Erin Brockovichová 02:10 Diabolské Vianoce 03:55 Salome
JOJ PLUS
03:55 Jacqueline Bouvier - Kennedyová 06:10 Čaro Štedrého
večera 07:45 Perfektné prázdniny 09:35 „Hotel Modrá hvězda”
11:00 Dobre utajený kód 12:35
Sľuby sa plnia na Vianoce 14:20
Dynastia Straussovcov (1,2/12)
16:15 Jacqueline Bouvier - Kennedyová 19:00 Veľký 20:55
„Na samotě u lesa” 22:35 Čakaj
nehybne 00:15 Dynastia Straussovcov (1/12) 01:10 Sila lásky
02:55 Nočné reprízy
TV program 22. 12. - 28. 12.
T
SOBOTA 25. DECEMBER
JEDNOTKA
04:25 Heidi, dievčatko z hôr
06:10 Udalosti ČT 06:20 Správy
STV 06:30 Šmolkovia 06:45
Šmolkovia 07:00 Bola raz jedna
planéta 07:25 Rozprávky bratov
Grimmovcov:
Perinbaba
08:25 Jablonka 09:30 Neberte
nám princeznú 10:30 Starý otec
na Vianoce 11:55 Urbi et Orbi
- vianočné požehnanie 12:45
Dúhenka 14:00 Vianočný dar
15:30 Cesta lásky a nádeje 16:55
Rozprávky bratov Grimmovcov:
Snehulienka 18:00 Kubo 19:15
Počasie 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly - body sekundy 20:00 Počasie
20:05 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých, ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to, čo sa ešte zmeniť
dá. (Slovensko 2010)
21:35 Ukradnutý zázrak
Dráma. Chráň si, čo je
ti najdrahšie... Malého
chlapčeka - dieťa Karen
a Phila - ukradne falošná
zdravotná sestra - a
to priamo na Vianoce.
Odhodlaná policajtka sa
ujme vyšetrovania a sleduje všetky stopy s cieľom
nájsť dieťa skôr, ako bude
neskoro. (Kanada 2001)
23:00 Vianočný dar
Rodinný vianočný film.
Hľadajú lepší život - a
pritom ten na nich čaká
doslova za rohom... (Spojené štáty americké 2009)
00:25 Taký bol ... Marián Zednikovič 00:55 Ukradnutý zázrak
02:20 Cesta lásky a nádeje
MARKÍZA
DVOJKA
07:00 Kvarteto 07:30 Tak slávia
Vianoce 08:00 Živá panoráma
08:25 Snehové sypané 09:00
Knut a priatelia 09:50 Koledníci,
vinšovníci, poďte k nám 10:20
Pozvánka do divadla: Mrázik
11:50 Otecko sa mi nepáči (5/7)
Kočík 12:05 Boli v tom kraji
pastieri... 12:30 Zlatobránske
Vianoce 13:15 Na samote bez
samoty 13:45 Vianočná etuda
14:15 Príbeh veľkej lásky 14:45
Vianočné posolstvo 15:10 Vianočné dieťa 16:40 Família 17:10
Betlehemský večný salaš 17:45
Kalendár zvykov: Čas vianočný
18:25 Táraninky: Vianoce 18:35
Slovenské
betlehemy
19:00
Správy STV „N” 19:10 Poviem
ti básničku: O Vianociach 19:15
Večerníček 19:25 Rozprávky pod
stromček 19:35 Poviem ti básničku: Modlitbičky 19:40 Vianočné
oslovenie zo Šaštína 20:15 Hosť
k štedrovečernému stolu 21:40
Čas radosti 21:55 Vianoce na
samotách 22:25 Vianočný koncert ČSOB;Martin Babjak a hostia
23:25 Tajomstvo Vianoc 23:50
Sviatočný koncert z Pruského
00:20 Udalosti ČT
06:05 Nebojsa 07:25 Tom a Jerry:
Odlet na Mars 08:30 Princezná z
mlyna 2 3-4/6 09:30 Kráľ Drozdia
brada 11:10 Ali Baba a štyridsať
zbojníkov 12:45 Šťastný a veselý
Madagaskar 13:05 Hviezdny
prach 15:10 Jeden a pol rytiera
17:10 Happy Feet 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Madagaskar 2:
Útek do Afriky
Úspešné ťaženie zvieratiek z newyorskej
ZOO - tučniakov, kráľa
lemurov Juliana a hlavne
kvarteta zvieratiek Alexa,
Martyho, Melmana a Glorie sa vracia v skvelom
animovanom filme plnom
situačnej komiky, ktorá
je mimoriadne príťažlivá
pre všetky vekove kategórie divákov. Animovaný
film (86'), USA, 2008.
21:30 S tebou ma baví svet
Marii Poledňákovej sa
podarilo nakrútiť doslova
vzorovú rodinnú komédiu,
ktorá si získala srdcia
miliónov divákov. Komédia (83'), ČR, 1982
23:05 Muzika
Martin pracuje ako mastič vo vodárni. Plat má
síce mizerný, ale počas
pracovnej doby môže
cvičiť na saxofóne. Nadovšetko na svete miluje
džez. Pre svoj nevšedný
koníček má problémy
v práci a aj v rodine.
Komédia (100'), SR, 2007
00:55 Reč peňazí 02:25 Zbrane
pre San Sebastian 04:10 Šťastie
príde v nedeľu
TV JOJ
04:10 Zachránené Vianoce 05:35
Za všetko môže Winn-Dixie
07:15 Dobrý vojak Švejk 09:20
Dobrá čarodejnica 11:00 Vianoce
v putách 12:50 Hidalgo 15:30
Traja mušketieri 17:30 Garfield
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:00 Piráti Karibiku:
Na konci sveta
Will Turner a Elizabeth
Swannová sa pridajú ku
kapitánovi Barbossovi a
spolu zúfalo pátrajú po
kapitánovi Jackovi Sparrowovi, aby ho oslobodili
z pasce Davyho Jonesa,
ktorá mu zatemňuje
myseľ. Strašidelná loď
duchov Bludný Holanďan
a jej kapitán Davy Jones
sa nachádzajú pod kontrolou Východoindickej
obchodnej spoločnosti
a rozsievajú skazu po
všetkých moriach. Will a
Elizabeth spolu s kapitánom Barbossom s posádkou sa musia dostať až
na samý koniec sveta, do
neznámeho teritória Siedmich morí za okrajom
mapy, aby Jacka zachránili. Nakoniec si každý z
nich musí vybrať stranu,
na ktorú sa postaví v
poslednej obrovskej bitke.
V stávke totiž nie sú len
ich životy a osudy, ale aj
sama budúcnosť spôsobu
života pirátov, ktorí milujú
slobodu... Americká
akčná dobrodružná fantazijná komédia (2007)
23:20 Milenec alebo vrah
Jeho šestnásťročná
dcéra Nicole je pre neho
všetkým. Všetko sa však
zmení v okamihu, keď sa
Nicole so svojou najlepšou kamarátkou Margo
Masseovou vyberie na
večierok do problémového klubu a zoznámi sa
tam s mladíkom Davidom.
Zaľúbia sa do seba,
začnú spolu chodiť. Steve
mladíkovi neverí a nepáči
sa mu, že by mal byť
prvou vážnou známosťou
jeho dcéry. Všetko sa totiž
zdá v poriadku. To však
len do chvíle, kým Nicole
nezačne pochybovať.
Nežný krásavec David sa
razom zmení na násilníka,
ktorý začne terorizovať
nielen ju, ale aj jej priateľov, dokonca i rodinu...
Americký thriller (1996)
01:20 Vianoce v putách 02:50
Popcorn Tv
DOMA
05:35 Chuťovky 06:30 Svätá
rodina 1/2 08:30 Svätá rodina 2/2
10:40 Vianočný pozdrav 12:40
Osudové priateľstvo 14:10 Vtáky
v tŕní I. 9-10/10 16:00 Erin Brockovichová 18:20 Rosamunde
Pilcherová: Čas poznania 20:00
Vianočné zásnuby 21:30 Terminál 23:55 Vianočný koncert Karla
Gotta 00:55 Tretie želanie 02:35
Parížske prázdniny 04:15 Lampáreň 04:35 Rosamunde Pilcherová: Čas poznania
JOJ PLUS
04:20 Soraja (1/2) 06:00 Vianočné želania 07:30 Moby Dick
(1/2) 09:10 Osudy statočnej
ženy 11:00 Turbo (1/8) 12:50
Sila lásky 15:00 Dynastia Straussovcov (3,4) 17:00 Soraja (1/2)
19:00 Panelák VI. - ŠTASTNÉ A
VESELÉ! (79) 20:00 Gulliverove
cesty (1,2/2) 23:35 Turbo (1/8)
01:15 Dynastia Straussovcov
(3,4) 03:00 Nočné reprízy
DVOJKA
07:05 Farmárska revue 07:20
Zelená revue 07:35 Jezuliatko
08:00 Živá panoráma 08:25 Vianoce v Terchovej 08:30 Slávenie
príchodu Spasiteľa 09:00 Slávnostné služby Božie na 1. sviatok
vianočný 10:35 Vianočné zvony
11:00 Dohviezdny večer 11:35
Otecko sa mi nepáči (6/7) Veľké
upratovanie 11:50 Prskavky 12:35
Anjel prichádza oknom 14:00
Dedičstvo generácií 14:30 Vianoce
na Honte 15:25 Balada o Vojtovej
Maríne 16:35 Mastičkár (1/2) Anton
Kosiba 17:40 České a moravské
betlehemy 18:05 Sen a skutočnosť 18:40 Večerníček 18:45 Táraninky 18:55 Dobrá novina, šťastná
hodina... 19:20 Sviatočné slovo:
Narodenie Ježiša Krista 19:30
Správy STV „N” 19:50 Vianočný
koncert;Peter Dvorský 20:50 Anjeli
strážni Petra Dvorského 21:20
Benedikt XVI.- Pápež z Nemecka
22:05 Zostúpiť z hory 23:30 Vianočný benefičný koncert s Warchalovcami 00:25 Udalosti ČT
TV program 22. 12. - 28. 12.
NEDEĽA 26. DECEMBER
JEDNOTKA
03:45 Stratení Nomádi 04:10
Krása podmorského sveta 04:30
Starý otec na Vianoce 05:55
Góly - body - sekundy 06:00 Udalosti ČT 06:30 Správy STV 06:50
Šmolkovia 07:05 Šmolkovia 07:20
Bola raz jedna planéta 07:45
Rozprávky bratov Grimmovcov:
Snehulienka 08:45 O siedmich
rokoch 09:50 Adam a Anna
10:50 Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar 12:25 Agatha
Christie : Poirot Vianoce Hercula
Poirota 14:10 Vianočný zázrak
15:40 Šťastie večnej lásky 17:05
Rozprávky bratov Grimmovcov:
Husiarka 18:10 Rysavá jalovica
19:15 Počasie 19:20 Večerníček
19:30 Správy STV 19:50 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Jánošík (1/2)
Dobrodružný film o
legendárnom hrdinovi
slovenského ľudu Jurajovi Jánošíkovi a jeho
zbojníckej družine.
(Slovensko 1962)
21:40 Jánošík (2/2)
Dobrodružný film o
legendárnom hrdinovi
slovenského ľudu Jurajovi Jánošíkovi a jeho
zbojníckej družine.
(Slovensko 1963)
23:10 Aká som, taká som
Netradičný herecko-spevácky recitál Zory Kolínskej. (Slovensko 1982)
23:55 Taký bol ... Július Satinský
Archívne spomínanie
na Jula Satinského.
(Slovensko 2008)
00:25 Agatha Christie : Poirot
Vianoce Hercula Poirota 02:10
Vianočné dieťa
MARKÍZA
06:05 Ali Baba a štyridsať zbojníkov 07:30 Scooby a Shaggy
- kráľovskí rozprávkari 08:40
Princezná z mlyna 2 5-6/6
09:35 Happy Feet 11:20 Sám
doma: Stratení na letisku 12:50
Madagaskar 2: Útek do Afriky
14:15 Ako prežiť Vianoce 15:45
Postrach Dennis a Vianoce 17:15
S čerty nejsou žerty 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Kung Fu Panda
slávi sviatky
Rodinná komédia, USA, 2010
20:25 Mrázik
Legendárna ruská
rozprávka o pracovitej
Nastenke, statočnom,
ale samoľúbom Ivanovi
a láske, ktorá si poradí
so zlou macochou, ako
aj s mrazivým kúzlom...
(79'), Rusko, 1964
22:00 Merkúr
Nerozlúštiteľný tajný kód
bol odhalený a za to musí
niekto zaplatiť životom...
Triler (107'), USA, 1998
23:50 Štyria bratia
Režisér štýlových akčných filmov John Singleton prichádza s ďalším
drsným a provokatívnym
trilerom. Kriminálny triler (105'), USA, 2005
01:40 Tichý spoločník 03:10 Producenti 05:10 Xena IV. 16/22
TV JOJ
03:35 Hidalgo 05:45 Garfield
07:00 Traja mušketieri 09:00
Poslušne hlásim 11:00 Shrek
12:45 Sám doma 2: Stratený v
New Yorku 15:00 Chlpatý Dave
17:00 Sám doma 3 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:00 Vojak
Romantický výlet do hôr
im skríži banda zlodejov
unikajúcich s ukradnutými
diamantmi veľkej hodnoty. Situácia na benzínovej pumpe sa vyhrotí a
zločinci vezmú Kate ako
rukojemníčku... Americký
akčný thriller (2006)
21:45 Borat: Nakúkanie
do ameryckej kultúry
na objednávku slavnoj
kazašskoj národa
Nebude ušetrený nikto!
Borat Sagdijev je šiestym
najznámejším Kazachom
a najlepším televíznym
reportérom Kazašskej
štátnej televízie, ktorá
ho vyšle do USA, aby
tam natočil dokument
o tejto „krajine neobmedzených možností”.
Americká komédia (2006)
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
23:30 Červený škorpión
Juhoafricko-americko-namíbijský akčný film (1989)
01:30 Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku
slavnoj kazašskoj národa 02:50
Mestečko Black River 04:10 Planéta opíc
DOMA
06:05 Chuťovky 07:00 Legenda
08:50 Vtáky v tŕní I. 9-10/10 11:10
Vianočný zázrak Jonathana Toomeyho 12:40 Vianočné zásnuby
14:10 Láske na stope 15:45 Viac
ako všetko III. 12/12 16:40 VICTORIA'S SECRET FASHION
SHOW 2010 17:30 Terminál
20:00 Posledný Mohykán 22:00
Vianočná zlodejka 23:35 Chlapi
chcú len jedno 01:25 Posledný
Mohykán 03:15 Lampáreň 04:15
Legenda
JOJ PLUS
04:40 Soraja (2/2) 06:25 O zábudlivom černokňažníkovi 08:00
Benjiho vianočný príbeh 08:25
Moby Dick (2/2) 10:15 „Eva tropí
hlouposti” 11:40 Turbo (2) 13:20
Vianočné prianie 15:00 Dynastia
Straussovcov (5,6) 17:00 Soraja
(2/2) 19:00 Kutyil s.r.o. - VIANOCE 20:00 Navždy Júlia (4)
22:15 Obozretný cudzinec (1,2/2)
01:40 Dynastia Straussovcov (5)
02:30 Nočné reprízy
DVOJKA
07:05 Poltón 07:30 Môj dom, môj
hrad 08:00 Živá panoráma 08:35
Vianoce na Liptove 09:00 Detský
rok (4/4) Zima 09:30 Orientácie
10:00 Archijerejská sv.liturgia
12:00 Otecko sa mi nepáči (7/7)
Slávny deň privítania 12:15 Malý
veľký princ 13:15 Vinšujeme Vám
13:40 Slnečný cirkus. Kooza
15:10 Moje vrcholy 15:30 Família 16:10 Zakladatelia cirkevných
rádov (1/5) Benedikt z Nursie
16:40 Mastičkár (2/2) Mária
Jolanta Wilczurová 17:45 Večerníček 18:00 V slovenskom Betleheme 19:25 Sviatočný príhovor 19:30 Správy STV „N” 19:45
Keno 10 20:00 Ako sa Štrbania
s Važťanmi o bujaka Šándora
pasovali 20:55 Čas krásnych
snov 21:05 Ján Kalvín 22:10 Noc
v archíve 23:10 Kinorama 23:35
Herbert von Karajan: Odkaz a
legenda 00:40 Udalosti ČT
inzercia
23
PONDELOK 27. DECEMBER
JEDNOTKA
03:45 Šťastie večnej lásky 05:10
Góly - body - sekundy 05:15
Počasie 05:20 Udalosti ČT 05:50
Správy STV 06:10 Willy Fog
- Okolo sveta za 80 dní 07:25
Rozprávky bratov Grimmovcov:
Husiarka 08:35 Tajomstvo šťastia 10:00 Charlie a ja 11:30 Malá
Dorritka (1/8) 12:30 Malá Dorritka
(2/8) 13:25 Marika Gombitová z
Vianočného koncertu ČSOB 14:00
Piesky zabudnutia 15:35 Napoleon (1/4) 17:10 Rozprávky bratov
Grimmovcov: Zlatá priadka 18:15
Tisícročná včela (1/4) Murári
19:10 Počasie 19:20 Večerníček
19:30 Správy STV 19:50 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Tŕne lásky (1/4)
Taliansky romantický
seriál... Príbeh lásky, priateľstva a tajomstva odohrávajúci sa v Ríme
v 19. storočí...
(Taliansko 2009)
22:00 Jedna zvláštna noc
Staviteľ ide navštíviť
svoju ťažko chorú manželku v opatrovateľskom
dome. Lekárka mu
ponúkne odvoz, no ich
auto sa pokazí a búrku
musia prečkať v prázdnej
chatrči. Dráma. Melancholický príbeh dvoch
starších ľudí. Ak sa dve
blízke duše stretnú,
vzniká láska v jednom
okamihu... (USA 1999)
23:35 Napoleon (1/4)
Historický film o významnej postave svetových
dejín. Jeho skutočným
bojom bola láska...
(Francúzsko, Spolková
republika Nemecko 2002)
01:05 Jedna zvláštna noc 02:35
Lúčnica - 60 rokov krásy
24
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
PONDELOK 27. DECEMBER
MARKÍZA
06:20 Yogi a invázia vesmírnych medveďov 07:50 Sám
doma: Stratení na letisku 09:20
Postrach Dennis a Vianoce 10:45
Miliónové Vianoce 12:25 Kung
Fu Panda slávi sviatky 12:45
Sněženky a machři 14:10 Rýchle
Televízne noviny 14:15 Príchod z
minulosti 15:55 Rýchle Televízne
noviny 16:00 Oheň a ľad: Súboj
drakov 17:30 Rýchle Televízne
noviny 17:35 Ako vytrhnúť veľrybe stoličku 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Aj Santa má brata
Originálny, nevšedný a
najmä vtipný pohľad na
Santa Clausa. Príbeh,
v ktorom si vychutnáte
atmosféru Vianoc už
od prvej minutý. Elfská
dedina a továreň, šialene
rýchle sánky, ale aj skveli
herci vás presvedčia
o tom, že jeho kult je
stále aktuálny, najmä
počas Vianoc... Komédia (111'), USA, 2007
22:00 Sněženky a machři
po 25 letech
Čo spravíte, aby sa Vaša
25 rokov stará platonická
láska stala skutočnosťou?
Komédia (114'), ČR, 2008
00:10 Pura vida Ibiza 01:45 Aj
Santa má brata 03:25 Zrkadlová
maska 05:00 Xena IV. 17/22
TV JOJ
06:15 Popcorn Tv 07:50 Poslušne
hlásim 09:40 Dobrá čarodejnica
11:20 Žaloba 13:35 Vojak 15:20
Sám doma 3 17:15 Slovácko
sa nesúdi (1/12) Parohy 18:00
Súdna sieň - Najkurióznejšie rozvody! 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:00 Sám doma 4
Pre Kevina nevyzerajú
vyhliadky na tieto Vianoce
práve najružovejšie. Jeho
rodičia Peter a Kate už
žijú osem mesiacov oddelene a doma čelí ťažkej
konkurencii svojich starších súrodencov. Aj bez
toho je však život bez otca
ťažký, a tak nad pozvaním
otca a jeho novej zazobanej priateľky Natalie
príliš dlho neuvažuje. O to
väčšmi, že v dome Natalie
je všetko plne automatizované, a to predsa Kevin
najmä počas vianočných
sviatkov miluje. História
sa opakuje. Netrvá dlho,
keď Kevin stretne svojich
starých známych, ktorí
majú svojho človeka aj v
blízkom okolí Natalie. Kto
iný totiž mohol zabezpečiť
zlodejov ovládaním zložitého alarmu? Situácia je
o to nebezpečnejšia, že
v dome bude aj vzácna
návšteva. Americká
rodinná komédia (2002)
TV program 22. 12. - 28. 12.
T
21:45 Deň po tom
Príbeh o prežití a
hrdinstve. Výskumy
klimatológa Dennisa
Quaida naznačujú,
že globálne otepľovanie spustilo prudkú a
katastrofálnu zmenu
zemskej klímy. Globálne
otepľovanie posunulo
planétu na pokraj novej
doby ľadovej. Americký
katastrofický film (2004)
00:15 Z pekla 02:30 Nezvestní
III. (11) 03:15 Lovci predátorov
(13/13) 04:10 Popcorn Tv 05:40
Neuveriteľné záhady prírody (6,7)
DOMA
05:50 Osudové priateľstvo 07:10
Vianočný zázrak Jonathana Toomeyho 09:05 Vianočná zlodejka
10:35 Veštiareň 11:35 Sudkyňa
Hatchettová III. 1-2/130 12:45
Dr. Oz I. 152/175 13:35 Rebeli
II. 189/225 14:25 Rany z lásky
140/230 15:25 Ženy z rodu Gilmorovcov IV. 20/22 16:20 L.O.V.E.
17:05 Medzi láskou a nenávisťou 89/124 18:05 Doňa Barbara
46/190 19:00 Rebeli II. 190/225
20:00 Nespútaný anjel 74/194
20:50 V náručí diabla 20/182
21:45 Ak tomu veríš 23:25 Frasier III. 18/24 23:50 Nespútaný
anjel 74/194 00:35 Ak tomu veríš
02:05 Frasier III. 18/24 02:30
Sudkyňa Hatchettová III. 1-2/130
03:10 Dr. Oz I. 152/175 03:55
Lampáreň 04:30 L.O.V.E. 05:10
Rany z lásky 140/230
JOJ PLUS
05:00 Starý (85) 06:00 Láska
nezomiera (62,63) 07:20 Červené ruže (81) 08:15 Detektív
Nash Bridges VI. (17) 09:00
Knight Rider (78) 10:00 Smer
juh (51) 11:00 M*A*S*H (59,60)
12:00 Turbo (3) 13:40 Páli vám
to? 14:50 Dynastia Straussovcov
(7) 16:00 Medicopter 117 (63)
17:00 Knight Rider (78) 18:00
M*A*S*H (59,60) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 „Čtyři vraždy stačí,
drahoušku” 21:55 „Noc klavíristy”
23:25 Detektív XXL: Jo-Jo 01:10
Nočné reprízy
UTOROK 28. DECEMBER
JEDNOTKA
03:55 Malá Dorritka (1/8) 04:50
Malá Dorritka (2/8) 05:40 Góly
- body - sekundy 05:50 Správy
STV 06:10 Willy Fog: Cesta do
stredu Zeme 07:25 Rozprávky
bratov Grimmovcov: Zlatá priadka
08:30 Sila lásky 10:00 Tŕne lásky
(1/4) 11:40 Malá Dorritka (3/8)
12:40 Malá Dorritka (4/8) 13:35
Elán z Vianočného koncertu
ČSOB 14:05 Dračia búrka 15:30
Napoleon (2/4) 17:15 Rozprávky
bratov Grimmovcov: Braček a
sestrička 18:15 Tisícročná včela
(2/4) Otec 19:10 Počasie 19:20
Večerníček 19:30 Správy STV
19:55 Góly - body - sekundy
20:05 Počasie
20:15 Tŕne lásky (2/4)
Taliansky romantický
seriál... Príbeh lásky, priateľstva a tajomstva odohrávajúci sa v Ríme
v 19. storočí...
(Taliansko 2009)
21:55 Únik z Puerto Vallarta
Clayton Price je bývalý
vojak, ktorý robí špinavú
prácu za tých, čo chcú
zostať čistí...jeho ďalšia
úloha ho zavedie do
Mexika, kde má zastreliť
jedného muža a rýchlo
zmiznúť, lenže: Price
zastrelí dvoch mužov.
Toho druhého zabije z
osobnej pomsty. Romantické krimi. (Mexiko, Spojené štáty americké 2004)
23:45 Napoleon (2/4)
Historický film o významnej postave svetových
dejín. Jeho skutočným
bojom bola láska...
(Francúzsko, Spolková
republika Nemecko 2002)
01:25 Úsmevy z archívu (1/2)
01:50 Únik z Puerto Vallarta
MARKÍZA
DVOJKA
07:10 Polícia 07:20 Profesionál 07:30 Vinšovníci tety Katky
08:00 Živá panoráma 08:30
Zakladatelia cirkevných rádov
(1/5) Benedikt z Nursie 09:00
Maškaráda 10:50 Trpký voz
nádeje (1/3) Samson 11:50
Herbert von Karajan: Odkaz a
legenda 12:50 Živá panoráma
13:15 Slnečný cirkus. Kooza
14:55 Sen a skutočnosť 15:30
Orientácie 16:05 Inkognito 17:00
Rómsky magazín - So Vakeres
17:35 Zakladatelia cirkevných
rádov (2/5) Dominik de Guzmán
18:10 Encyklopédia slov.obcí:
Červený Kláštor 18:25 Večerníček 18:35 Po stopách veľkých
skladateľov (1/8) Verdi 19:30
Správy STV „N” 19:50 Keno 10
20:00 Smejeme sa storočiami
(9/17) Serenáda 20:20 Hlava
XXI - finálový večer 21:30 Tí z
konca sveta 22:05 Piatok alebo
iný deň 23:50 Udalosti ČT
06:05 Tom a Jerry 07:20 Príchod
z minulosti 09:00 Nekonečný
príbeh 2 10:25 Ako vytrhnúť
veľrybe stoličku 11:45 Fontána
pre Zuzanu 13:10 Rýchle Televízne noviny 13:15 Ako utopiť dr.
Mráčka alebo Koniec vodníkov v
Čechách 15:00 Rýchle Televízne
noviny 15:05 Nevera po slovensky 17:20 Rýchle Televízne
noviny 17:25 Ako dostať otecka
do polepšovne 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Vesničko má středisková
Konflikt medzi otcovským
šoférom družstevného
nákladiaku a jeho mladým, mentálne zaostalým
závozníkom dáva do
pohybu udalosti vo vsi...
Komédia (99'), ČR, 1985
21:45 Pelíšky
Príjemný film zaľudnený
osobitými postavami,
s humorom a nadsázkou
o rodinách, rodičoch,
deťoch, rodinných trapasoch, bolestiach a
bremenách, ale aj o
dobe, v ktorej sa neroztápali len umelohmotné
lyžičky v káve... Komédia (116'), ČR, 1999
24:00 Kto je Mr. Johnson?
V snahe získať peniaze
na prepustenie manžela
sa obráti najskôr na
matku, ktorá ju však nepríliš vyberanými slovami
odmietne, a nakoniec na
kamarátku Luciu, ktorá
sa živí ako prostitútka na
telefón. Ta jej síce nemôže
požičať toľko, koľko by
potrebovala, ale ponúkne
Veronike, že jej prenechá svojho budúceho
zákazníka, obchodníka
Jima Johnsona, ktorý má
práve priletieť z Ameriky.
Komédia (85'), ČR, 2008
01:30 Nevera po slovensky 03:50
Gospel 05:25 Xena IV. 18/22
TV JOJ
07:20 Slovácko sa nesúdi (1/12)
Parohy 08:00 Popcorn Tv 09:50
Všade samé zvončeky 11:35 Sám
doma 4 13:10 Deň po tom 15:30
Jazdci z južného Bronxu 17:15
Slovácko sa nesúdi (2) Polienko
18:00 Súdna sieň - Najkurióznejšie rozvody! 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:00 Ten chlapec je postrach 3
Bol sirota a volali ho
Krpec. Bol najneposlušnejším chovancom
detského domova. Láska
a neha boli pre neho
nepoznanými citmi až do
chvíle, kým si ho neadoptovali manželia Healyovci.
Adoptívna matka Flo však
o neho nestála a jediný,
kto ho má rád, je otec
Ben. Chlapec už vyrástol,
teraz ho nazývajú Junior.
Aj naďalej však prekypuje
obrovskou dávkou energie, temperamentu a šialených nápadov. Postupom času sa zaľúbil sa do
Tiffany, ktorá si ho absolútne nevšíma, ale všíma
si ďalších troch chlapcov,
ktorí sú jeho rivalmi. A
to znamená vojnu! Americká komédia (1995)
21:45 X-Men
Niektorí jedinci sa narodili
s unikátnou genetickou
mutáciou, ktorá ich obdarila nadprirodzenými
schopnosťami. Slúžia
ľudstvu a chránia svet,
ten im však nedôveruje
a bojí sa ich. Americký
akčný sci-fi film (2000)
00:00 National Lampoon´s a výlet
maturantov 01:45 Jazdci z južného Bronxu 03:00 SHARK I. (7)
03:50 Neuveriteľné záhady prírody (8/8) 04:40 Popcorn Tv
blog/spoločenská rubrika
UTOROK 28. DECEMBER
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou 89/124 06:55 Doňa Barbara
46/190 07:45 Ženy z rodu Gilmorovcov IV. 20/22 08:55 Nespútaný anjel 74/194 09:45 V náručí
diabla 20/182 10:35 Veštiareň
11:35 Sudkyňa Hatchettová III.
3-4/130 12:45 Dr. Oz I. 153/175
13:40 Rebeli II. 190/225 14:30
Rany z lásky 141/230 15:25 Ženy
z rodu Gilmorovcov IV. 21/22
16:20 L.O.V.E. 17:05 Medzi láskou a nenávisťou 90/124 18:05
Doňa Barbara 47/190 19:00
Rebeli II. 191/225 20:00 Nespútaný anjel 75/194 20:50 V náručí
diabla 21/182 21:40 Zatúlané
Vianoce 23:25 Frasier III. 19/24
23:50 Nespútaný anjel 75/194
00:35 Zatúlané Vianoce 02:05
Frasier III. 19/24 02:30 Sudkyňa
Hatchettová III. 3-4/130 03:10
Dr. Oz I. 153/175 03:55 Lampáreň 04:40 L.O.V.E. 05:15 Rany z
lásky 141/230
JOJ PLUS
05:00 Starý (86) 06:00 Láska
nezomiera (64,65) 07:20 Červené
ruže (82) 08:15 Detektív Nash
Bridges VI. (18) 09:00 Knight
Rider (79) 10:00 Smer juh (52)
11:00 M*A*S*H (61,62) 12:00
Turbo (4) 13:40 Páli vám to?
14:50 Dynastia Straussovcov (8)
16:00 Medicopter 117 (64) 17:00
Knight Rider (79) 18:00 M*A*S*H
(61,62) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Bieli vlci 21:45 Sicílsky klan 23:55
Bieli vlci 01:35 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Zakladatelia cirkevných rádov
(2/5) Dominik de Guzmán 09:00
Heloisa a Abelard 10:30 Trpký
voz nádeje (2/3) Šalamún 11:25
Mama to vie najlepšie 12:05
Hlava XXI - finálový večer 13:10
Živá panoráma 13:45 Vinšujeme Vám... 14:05 Po stopách
veľkých skladateľov (1/8) Verdi
15:00 Povesti a balady: Ako čert
v Tatrách zamrzol 15:30 Cítim
16:10 Pod vládou ženy aj na svitaní 17:05 Národnostný magazín
17:35 Zakladatelia cirkevných
rádov (3/5) Bernard z Clairvaux
18:10 Encyklopédia slov.obcí:
Nová Bystrica 18:25 Večerníček 18:40 Po stopách veľkých
skladateľov (2/8) Chopin 19:30
Správy STV „N” 19:50 Keno 10
20:00 Smejeme sa storočiami
(10/17) Kamaráti z mokrej štvrte
20:30 Všetci ľudia budú bratia
(1/3) 22:00 Filmový klub: Dersu
Uzala 00:20 Udalosti ČT
Zmena programu vyhradená
BLOG PETRA REMIŠA:
Milý Ježiško,
po roku som spátky. Nehnevaj sa, prosím, ale nemám komu
druhému písat. Skúšav som poslat
pár rádkov domovej dóverníčke,
ale miesto odpovede mi odsekla
káblovku. Chytám už len STV-éčku, aj to na rúčku z lopaty.
V tomto roku budem skromný. Nepotrebujem pod stromček
ponožky, trenky ani morskú vodu
v prášku. Vlastne mi nemosíš nosit vóbec NIŠT.
Naopak. Móžeš si aj volačo zebrat.
Napríklad si vezmi mój hriankuvač. Kým som ho nemav, hádzav
som starý chleba do kontajnera
a bov pokoj. Čúl ho opečem a zežerem. Dve topeničky s maslom
= 250 kalórií. A pri dvoch nikdy
neostanem. Dám aj šest.
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
25
MILÝ JEŽIŠKO
Samotné topeničky sú dost suché. Zavlažujem ich preto budvarom (cca 500 kalórií). Do postele si
tak lahnem spokojný, ale obohacený o 1250 kalórií, čo je polovička priemerného denného kalorického príjmu. A potom že schunni!
Ježiško, volakedy som počuv,
že starší ludjé priberajú aj z vody
a neverev som. Čúl o tom nepochybujem. Ved kalórie číhajú
šade. Hlavne v kuchynském lufte.
Ked si kamarád, vezmi si aj kúsek z tej pneumatiky ma mojém
bruchu a rozdaj ho na Luníku IX.
Aspon desat kilov. Nech som zase
jako srnec.
Ináč zahodzím občanský a scem
vidzet tých policajtov, jak ma
budú legitimuvat.
Asi ich vykocí, ked na nich vytáhnem zakálací list.
Peter Remiš - líder skupiny
Slniečko známej tiež ako Punto
a rybacé hlavy. Keď nekoncertuje, venuje sa anglickému jazyku, ktorý aj vyučuje vo svojej škole Skypers.
Pavel Just sa preboxoval k sedemdesiatke
Krásneho životného jubilea 70 rokov - sa 22. decembra 2010
dožíva Pavel Just z Vrbového.
Jedno štvrťstoročie prežil v
Piešťanoch, kde pôsobil vo firme
Kovovýroba Fekete a od roku 1982
až do odchodu do dôchodku bol
riaditeľom Technických služieb vo
Vrbovom. Popri svojom zamestnaní sa aktívne venoval boxu, keď
ako reprezentant Piešťan boxoval v rokoch 1957-1964 v celoštátnej druhej lige.
Po skončení aktívnej činnosti
vychovával mladých boxerov ako
kvalifikovaný tréner. Výsledkami
jeho trénovania boli reprezentanti Slovenska aj bývalého Československa: Jozef Duran – dorastenecký majster ČSSR, Rudolf
Bihari - reprezentant SR, Jozef
Kolarovič – dorastenecký majster
SR, Štefan Držík – trojnásobný
majster ČSSR a viacnásobný majster SR. Najúspešnejším odcho-
Pavel Just
vancom je Dalibor Brindzák – päťnásobný majster ČSSR a viacnásobný majster SR.
Pavel Just sa stal tiež rozhodcom najvyššej svetovej kvalifiká-
cie AIBA, rozhodoval na svetových
turnajoch v Rusku, Kube, Kórei,
Nemecku a v Bulharsku. Ako predseda riadil Slovenský zväz boxu
a taktiež zastával funkciu podpredsedu Československého zväzu boxu. Za zásluhy o rozvoj telovýchovy v ČSSR získal vyznamenanie 1. stupňa.
Vo Vrbovom založil oddiel boxu s vynikajúcimi výsledkami a
Združenie športových klubov, ktoré združuje sedem oddielov. K
jeho úspechom patrí určite aj
to, že štafetu boxerskej činnosti
úspešne odovzdal svojmu synovi
Renému Justovi, ktorý je v súčasnosti medzinárodným rozhodcom
svetovej kvalifikácie AIBA a venuje sa výchove mladých boxerov.
K jeho úspechom mu pri príležitosti 70-tky srdečne blahoželáme a prajeme do ďalšieho života veľa zdravia, energie a optimizmu.
(red)
AJ DÔCHODCOVIA SA VEDIA BAVIŤ
Vianoce opäť prišli do nášho mesta. Rozsvietili
sme stromček a vianočná atmosféra žiari v celom
centre. Urobiť radosť býva niekedy ľahké, niekedy
ťažšie. Najkrajšia radosť je taká, keď sa z nej teší
darca i obdarovaný.
Rada chodím na návštevu do zariadenia Domu
dôchodcov v Moravanoch nad Váhom. Vládne tu
pokoj, obyvatelia so zamestnancami tvoria jednu
veľkú rodinu. Nedávno som tam prišla a cítila som
sa ako na námestí v Piešťanoch - medzi vianočnými
ozdobami a svetlami. Súbor seniorov z Pruského sem
prišiel ukázať, ako sa dokážu ľudia baviť aj v pokročilejšom veku. Priniesli dobrú náladu, spev, žartovné
vystúpenie a navyše košíky plné vynikajúcich morav-
ských koláčikov. Koláčov bolo dostatok, pochutili
si na nich domáci, ušlo sa i deťom aj ostatným
prítomným.
Keďže starý človek a dieťa majú veľa spoločného
a sú si blízki, v rámci mesiaca úcty k starším prišli
do zariadenia detičky z Materskej školy v Hubine
a potešili všetkých svojím vystúpením. Šikovnosť
predviedli aj žiaci zo Základnej školy v Moravanoch
nad Váhom, dobrú náladu priniesla Povoja, Moravanky a Rozmarínky. Pozvanie do domu dôchodcov
prijali aj peruánski Indiáni, ktorí žijú v okolí Trnavy.
Zaspievali a zahrali niekoľko piesní a zrozumiteľnou
slovenčinou odpovedali na otázky o živote v ich
krajine.
Čitateľka Piešťanského týždňa
26
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
spoločenská rubrika
spomíname
Ticho si odišiel, ale v našich
srdciach si zostal.
Dňa 28. decembra
si pripomenieme tretie výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka
Jozefa Žilinčíka.
S láskou spomína
manželka a deti s rodinami.
Dňa 29. decembra
si pripomenieme
smutné desiate
výročie, čo nás
navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko Michal Vatrt.
S láskou v srdci spomína
a za tichú spomienku ďakuje
manželka a dcéry s rodinami.
Kto Ťa poznal, spomenie si, kto
Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 26. decembra
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
František Sabo.
S láskou spomína
manželka Anna, synovia
Ferino a Jozef s rodinami.
Dňa 14. decembra uplynulo
15 rokov, čo navždy odišla
od nás naša drahá mamička
Helenka Noskovičová a 8.
februára si pripomenieme
nedožitých 91 rokov nášho
drahého otecka Vojtecha
Noskoviča.
Veľmi nám chýbate.
S láskou spomínajú vďačné
deti Vladko, Jarko, Hanka,
Lacko, Elenka s rodinami.
Bola skromná v živote, no
veľká vo svojej láske a dobrote. Zavrela oči, utíchol jej
hlas, mala rada život a všetkých nás.
Dňa 21. decembra
si
pripomíname
druhé výročie úmrtia
našej drahej
mamičky a babičky Márie
Bosákovej z Piešťan. Kto ste
ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami.
S tichou spomienkou k jeho
hrobu chodíme, pri plameňoch
sviečok sa za neho modlíme.
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach
zostáva stále žiť.
Dňa 18. decembra sme si pripomenuli nedožité
57. narodeniny a
dňa 27. decembra uplynie tretie
výročie úmrtia Juraja Hrica.
S láskou v srdci spomína
dcéra Andrea s rodinou.
Dňa 13. decembra
sme si pripomenuli 57. narodeniny a 22. decembra si pripomíname šieste výročie
úmrtia našej manželky, mamičky a babičky Anny Áčovej z
Piešťan. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína manžel,
dcéry s rodinami a syn.
Nezomrel ten, kto v ľudských
srdciach prežíva.
Dňa 28. decembra si pripomíname prvé smutné výročie úmrtia
našej milovanej manželky, matky, sestry,
švagrinej, krstnej mamy a
tety Márie Dobošovej. Kto
ste ju poznali, venujte jej
modlitbu a tichú spomienku.
S láskou a úctou manžel
František, syn Marián
a ostatná rodina.
Kto v srdciach žije, nikdy
nezomrel...
Dňa 24. decembra
si
pripomíname
prvé smutné
výročie úmrtia nášho drahého syna, brata, švagra a
strýka Róberta Bečareviča z
Piešťan. Ďakujeme všetkým
za tichú spomienku.
S bôľom v srdci spomína
mama, sestra Silvia
s rodinou, brat Martin,
susedia a priatelia.
Kto ho poznal, spomenie si, kto
ho mal rád, nezabudne.
V týchto dňoch si
pripomíname smutné 19. výročie
úmrtia Miroslava
Melichera.
Smútiaca rodina
Hrob sa pýri ružencami takých
ruží, nad ružami v mraku vône
včela krúži, nektárom z nich
opája sa včela živá, pod bzukotom včelích letiek sladko sa mi
sníva. Po bolestiach odpočívam
v pokoji a nerušene, s tieňom
ruží prelína sa moje snenie.
Dňa 27. decembra
uplynie päť rokov,
keď si Pán povolal k sebe našu
dobrú mamičku
a babičku Máriu
Snohovú zo Sokoloviec. Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej v
modlitbách tichú spomienku.
Dcéry Helenka
a Ľubka s rodinami
Mal nás všetkých rád a chcel
ešte žiť, ale prišiel ten deň,
keď si musel odísť. Neplačte
za mnou, nechajte ma tíško
spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 27. decembra uplynie päť rokov
od
úmrtia
môjho manžela Štefana
Vlhu.
S láskou na neho spomína
manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 29. decembra
si pripomenieme
prvé výročie úmrtia nášho drahého otca, dedka a
pradedka Štefana
Bartoša. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
Dňa 25. decembra uplynie rok, čo nás
navždy opustil Víťazoslav
Váhovský z
Banky. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, deti
a ostatná rodina.
Dňa 26. decembra
si pripomenieme
šieste výročie
úmrtia Júliusa
Hlavatého. Prosíme, spomeňte si
na neho spolu s rodinou.
Dňa 19. decembra sme si pripomenuli desiate
výročie, čo nás
navždy opustila
naša matka, babička a prababička Katarína
Kozáreková z Moravian nad Váhom. Kto ste ju poznali, prosíme, venujte jej tichú spomienku s modlitbou.
S úctou a láskou spomínajú
dcéry Mária a Anna s rodinami.
Ten, koho milujeme, neumiera,
ale žije stále v našich srdciach.
Dňa 19. decembra
uplynulo 32 rokov
od úmrtia nášho starého otca
Františka Kiaca
z Drahoviec.
S láskou v srdci spomína
vnučka Jarmila.
V stredu 29. decembra si pripomíname smutné
deviate výročie
úmrtia našej drahej babičky a
prababičky Anny Florianovej
z Piešťan.
S láskou spomína vnučka
s manželom a pravnučky
Zuzka a Katka.
V srdci máme bolesť veľkú
a tiché spomínanie. Zavreli
sa oči Tvoje, srdce prestalo
biť, nebolo lieku ani sily, aby
Ťa mohli zachrániť. Navždy
Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, čo Ťa
milovali, nikdy neprestanú
na Teba spomínať.
Dňa 25. decembra uplynie rok, čo
nás navždy
opustil náš
drahý manžel
a otec Milan Domin. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami.
S úctou a láskou spomína
manželka Mária, dcéry
Daniela, Iveta a Milada
s rodinami.
spoločenská rubrika
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
počasie
od 10. 12. do 19. 12.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
Elin Stoláriková z Piešťan,
Martina Bartošová z Piešťan,
Dávid Dubec z Drahoviec, Natália Biskupičová z Veselého,
Ľuboš Chorvatovič z Vrbového,
Jakub Parči z Prašníka, Richard
Hrušovský z Hôrky nad Váhom
UTOROK 21. 12.
noc
-2 oC
deň
2 oC
vitajte medzi nami
STREDA 22. 12.
noc
2 oC
zomreli
deň
5 oC
ŠTVRTOK 23. 12.
noc
5 oC
deň
8 oC
PIATOK 24. 12.
noc
5 oC
deň
6 oC
Michaele a Máriovi Dusíkovcom z Drahoviec sa v sobotu 11. decembra o 7.09 h narodil druhý syn Matej (4000 g, 54 cm). Bračeka si v piešťanskej pôrodnici popestoval aj šesťročný Mário. Dieťatku pomohol na
svet MUDr. Ladislav Borodáč. Srdečne blahoželáme! Foto: V. Dusíková
blahoželáme
ďakujeme
Daminka, lásočka moja najdrahšia, všetko najlepšie k Tvojim
meninám. Milujem Ťa celým
srdiečkom. Tvoj manžel Petík
Kto ju poznal, ten si spomenie. Kto ju mal rád, ten nikdy
nezabudne.
S úctou a pokorou ďakujeme
všetkým, ktorí
sa zúčastnili poslednej rozlúčky
s mojou dcérou,
mamičkou, sestrou a vnučkou
Simonkou Hanákovou dňa 29.
októbra na cintoríne v Šulekove. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa zúčastnili obradu, všetkým,
ktorí sa snažili zmierniť náš žiaľ
kvetinovými darmi aj peňažnou pomocou. Úprimná vďaka
všetkým.
Ivana Hanáková s rodinou
Dňa 21. decembra sa dožíva krásneho
životného jubilea - 70 rokov - Ing. Igor
Dengo z Piešťan.
V pokojnom tichom žitia
prúde ďalší rad rokov nech
Ti rastie a každý deň nech
sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie.
To všetko Ti k Tvojmu dnešnému významnému dňu praje dcéra Iveta, zať Tibor a
priateľka Katarína.
Dňa 18. decembra oslávil krásne
narodeniny náš
otec, starý otec
a svokor Milan
Teličiak. Všetko
najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechu do ďalších
rokov mu prajú synovia Milan
a Pavol, dcéra Jana, nevesty
Ilona a Renata, manželka Viera,
vnúčence Marcela, Milan, Veronika, Dominika, Natálka a za
všetkých posiela pusu Adamko.
Vinšujem zdravie, šťastie
a pohodu mojej kamarátke
Alene Gábrišovej – Fabianovej.
P.S. Majka
27
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, susedom
a známym, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho milovaného
Radovana Foltýna, ktorý tragicky zahynul dňa 11. decembra vo veku 34 rokov. Ďakujeme, že svojou účasťou, slovami útechy a kvetinovými darmi
zmiernili náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina.
Liga proti rakovine, pobočka
Piešťany, úprimne ďakuje za podporu a spoluprácu všetkým priaznivcom, ktorí pomáhali zabezpečovať naše úlohy v boji proti rakovine v roku 2010 a praje im veľa
zdravia a úspechov v novom roku.
Irena Michnová, predsedníčka
LPRa, pobočka Piešťany
Dovoľte mi, aby som touto cestou poďakoval všetkým sponzorom za pomoc pri zabezpečení
prostriedkov na zimné dokrmovanie vtáctva a veveríc v mestskom
parku. Materiálnu pomoc poskytli:
Mestský úrad Piešťany – primátor
a zamestnanci, MUDr. Muržicová,
RNDr. Juraj Kramara, Pavol Steinecker, Khalil Belmechri, p. Broučková, Mgr. Bahoreczová, Ing.
Haring, p. Brokeš, p. Glesová,
redakcia Piešťanského týždňa, redakcia A.B. Piešťany, poslanec MsZ
Martin Valo, JUDr. Kostolanský,
Alexander Korvin, Ing. Majerský,
p. Vitková, p. Andrejka, p. Irenka
a všetkým, čo aj zle robia.
Všetkým želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa
úspechov a Božieho požehnania
v roku 2011.
K. F.
Poďakovanie riaditeľke mestskej knižnice za vydarené a profesionálne akcie v roku 2010.
Rodina Markofová
PRÍSTAV pozýva na bohoslužby
„Narodil sa asi pred dvetisíc rokmi a ešte stále oslavujeme jeho
narodenie! Tak nezabudnime k oslave Vianoc pozvať aj oslávenca!“
Spoločenstvo PRÍSTAV vás pozýva na vianočné bohoslužby, ktoré sa
uskutočnia dňa 26. decembra o 10.00 h v Stredisku ekologickej výchovy, Zavretý kút 113. Bohoslužby sa budú niesť pod názvom Emanuel - Boh s nami! Každý je srdečne vítaný! Kontakt: 0905/355 253.
Ing. Ondrej Ševčík vo veku 81
rokov z Piešťan, Mária Dobranská vo veku 68 rokov z Piešťan,
Jarmila Kráľová vo veku 71 rokov z Vrbového, Ján Karšay vo
veku 63 rokov z Piešťan, Mária
Bridzíková vo veku 86 rokov z
Piešťan, Jozef Kováčik vo veku
80 rokov z V. Orvišťa, Rudolf
Vavrinec vo veku 87 rokov z V.
Orvišťa, Ján Kováčik vo veku 73
rokov z Hubiny, Anna Bednáriková vo veku 85 rokov z Piešťan, Jarolím Sedlák vo veku 76
rokov z Krakovian, Priska Görtlerová vo veku 80 rokov z Piešťan, Vladimír Čapuška vo veku
63 rokov z Drahoviec, Vít Plencner vo veku 63 rokov z Piešťan, Imrich Sobota vo veku 84
rokov z Piešťan a Jozef Blaško
vo veku 83 rokov z Červeníka.
úprimnú sústrasť
kvapka krvi
Dňa 15. decembra na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv
34 darcov: Pavel Varga z Piešťan
141-krát, Eva Valová zo Šalgoviec
76-krát, Elena Miklášová z Banky
60-krát, Milan Otruba z Piešťan
55-krát. Po prvýkrát darovali krv:
Martin Cikoš z Piešťan, Martin
Luščík z Brunoviec, Juraj Jambor
a Peter Baláž z Potvoríc.
Posledný odber krvi v tomto
roku sa uskutoční 22. decembra,
ďalší bude 5. januára 2011.
Oddelenie HTO ďakuje všetkým
ľuďom, ktorí darovali krv v tomto
roku. Zároveň im praje príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v nastávajúcom roku želá veľa
zdravia, šťastia a spokojnosti.
blahoželáme
Mojím vianočným želaním je
zaželať pani Jojke Šiškovej
a Marienke Holíkovej a celej celučičkej rodine spokojné Vianoce plné zdravia a
radosti a zároveň všetkým
len to najlepšie v novom roku praje Maja s rodinou a
rodinka Drozdová.
28
servis
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
KONGRESOVÁ HALA
St. 22. 12. o 19.30 h
VIANOČNÉ PASTORÁLE
Scénické spracovanie vianočných zvykov, piesní a kolied
v podaní cimbalovej muziky
Strýci z Moravy, FS Javorina
zo Strání, detskej cimbalovej
muziky Mladí Bruštíci, mužskej
speváckej skupiny z Kvetnej...
Vstupné: 7 €
Št. 30. 12. o 19.30 h
MELODY PERKELT
Hudobno-zábavný a kabaretný
program v štýle tridsiatych rokov. Krásne tanečnice, šarmantní speváci, šteklivé divadelné
scény a veselá zábava. Prajeme
vám príjemné chvíle pri hudbe,
ktorú preveril čas.
Účinkujú: Funny Fellows, Csongor Kassai, Girls, Divadlo Piki
Vstupné: 10 €
KÚPEĽNÝ OSTROV
Fontána pred Irmou
St. 22. 12., 10.00 - 17.00 h
VIANOČNÝ REMESELNÍCKY TRH
Keramikári, drotári, kováč, rezbári, medovnikári, košikári,
čipkárky, výrobcovia šúpolienok a kraslíc, stánky s tradičnými vianočnými pochúťkami.
VYCHÁDZKY
St. 29. 12. o 15.00 h
EXOTICKÉ KRÁĽOVNÉ
KÚPEĽNÉHO OSTROVA
Lektor: Ing. František Bača
VÝSTAVY
7. 12. – 31. 12.
Foyer Spoločenského centra
FAREBNÉ VARIÁCIE
Herbert Arendarczyk (Rakúsko) - olejomaľba
Viktor Holečko (SR) - artprotis
Ján Lidaj (SR) - fotografie
Nalaďme sa do atmosféry
nadchádzajúcich sviatkov.
Vytvorme si vo svojom
vnútri aj okolí predvianočnú
pohodu. Nastáva čas
pohody, úcty a lásky, čas
na žičlivosť, spolupatričnosť
a rozdávanie úsmevov.
Šťastné a veselé vianočné
sviatky vám praje kolektív
Spoločenského centra.
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
FOYER KSC FONTÁNA
3. 12. - 9. 1.
HISTÓRIA OCHOTNÍCKEHO
DIVADLA V PIEŠŤANOCH
1919-2009
Výstava fotodokumentácie
GALÉRIA KSC FONTÁNA
14. 12. – 16. 1.
LADISLAV GROSSMANN
Videnie miesta
obrazy a grafika
kino Fontána
St. 22., Št. 23. 12. o 17.30
a 20.00 h
SOCIÁLNA SIEŤ
Za šesť rokov a s 500 miliónmi
priateľov na globálnej sociálnej sieti sa Mark Zuckerberg
stáva najmladším miliardárom
v histórii, ale tomuto podnikateľovi spôsobuje úspech osobné komplikácie. Film dokazuje, že k miliónom priateľov sa
nedostanete bez toho, aby ste
si neurobili aj nepriateľov.
USA-2010, MP 12, slovenské titulky, 121 min. Vstupné: 2,50 €
So. 25., Ne. 26. 12. o 17.30 h
NARNIA: DOBRODRUŽSTVÁ
LODE RANNÝ PÚTNIK
Kúzelný svet Narnie sa vracia
v ďalšom pokračovaní, v ktorom dve najmladšie deti Pevensienovcov trávia prázdniny
u svojich príbuzných. Jedného
dňa ožije obraz lode a ony sa
dostávajú späť do Narnie. Po
boku mladého kráľa Kaspiana
sa vydávajú nájsť sedem stratených lordov a počas plavby
zažívajú nové dobrodružstvá.
USA-2010, MP, slovenský dabing, 114 min. Vstupné: 2,50 €
Po. 27. 12. o 20.00 h
Filmový klub
GAINSBOURG
Serge Gainsbourg bol vo svojej dobe škandalózny provokatér, skvelý hudobník a jeden z
mála skutočných rebelov šoubiznisu. Koho urazil a zviedol,
aké hity nesú jeho rukopis a
kam až siahala jeho charizma,
ukáže tento životopisný film,
ktorý je rovnako zábavný a búrlivý ako celý jeho život.
Francúzsko/USA -2010, MP 15,
české titulky, 130 min.
Vstupné: 2,50 € (FK 2 €)
St. 29., Št. 30. 12. o 17.30
a 20.00 h
JEDZ, MODLI SA, MILUJ
Liz Gilbert (Julia Roberts) je
moderná žena, ktorá sa vydáva spoznať a obdivovať krásy
sveta a zároveň sa opäť pokúša
nájsť samú seba. Po tom, čo
jej životné istoty úplne rozvráti rozvod, zoberie si v zamestnaní ročnú dovolenku a v
rozpore so svojimi zásadami sa
rozhodne riskovať všetko, len
aby zmenila svoj život.
USA-2010, MP 12, slovenské titulky, 140 min. Vstupné: 2,50 €
So. 1., Ne. 2. 1. 2011 o
17.30 a 20.00 h
TAJOMSTVO MÚMIE
Píše sa rok 1912. Adéle BlancSec, odvážna a podnikavá mladá novinárka, ide bez váhania
za svojím cieľom a plaví sa do
Egypta, aby skúmala múmie.
Kombinácia akčných, takmer
katastrofických scén a trikov s
hravým humorom sľubuje veľkolepú zábavu, pri ktorej sa
budú baviť deti i dospelí.
Franc.-2010, MP 12, české titulky, 107 min. Vstupné: 2,50 €
Po. 3. 1. 2011 o 20.00 h
Filmový klub
PREMENA
Jeanne (Sophie Marceau) je
úspešná autorka biografii, ktorá práve píše svoj prvý román.
Postupne si začína všímať, že
sa okolo nej a s ňou samotnou
dejú zvláštne veci. Pátra po
príčine a indície ju privádzajú do Talianska, kde stretáva
ženu, ktorá odhalí zvláštne tajomstvo jej identity.
Franc.-2009, MP 15, české titulky, 111 min.
Vstupné: 2,50 € (FK 2 €)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
VÝSTAVY
St. 22. 12. o 20.00 h
Art Jazz Gallery v Kursalone
CLASSIC SONGS
Števo Adamec - akustická gitara/vocal
Št. 30. 12. o 20.00 h
SEREDSKÝ DIXIELAND BAND
Predsilvestrovský koncert obľúbenej kapely, zloženej zo
šiestich atraktívnych a šikovných starších pánkov, zameriavajúcich sa na tradičnú školu
džezu...
Pi. 31. 12. od 19.00 h
SILVESTER 2010 PLNÝ CHUTÍ
Oslava konca roka a začiatku
nového v originálnej slávnostne
vyzdobenej sále z 19. storočia.
Vstupné s konzumným a tombolou: 39 €
Viac na www.kursalon.sk.
VÝSTAVA
Frapperia, Art Jazz Gallery, sála
FEDOR NEMEC
Unikátna kolekcia fotografií
známeho slovenského fotografa, ktorý našiel v Piešťanoch
svoj druhý domov.
Prajeme všetkým ľuďom
dobrej vôle príjemné
prežitie Vianoc a pohodu
pri sviatočnom stole!
KURSALON s.r.o., Beethovenova 5
tel.: 033/775 73 51
e-mail: [email protected]
dôležité čísla
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené pondelok
- piatok od 12.00 do 16.00 h.
AUTOŠKOLA
Príjemné prežitie
vianočných sviatkov, veľa
šťastia, zdravia a úspechov
v novom roku 2011
vám želajú pracovníci
Domu umenia v Piešťanoch.
PORADENSTVO
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
Poradkyňa pri dojčení Jana Michálková
0905/923 908
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach, volajte:
0918/347 388, 033/762 14 47
inzercia
KANEC BRUNO
A BEZZUBÁ PROSTITÚTKA
PETER REMIŠ
Knihu blogov si môžete zakúpiť
v redakcii Piešťanského týždňa
alebo objednať na dobierku.
Cena
7 eur.
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
29
30
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
recepty
Spestrite si sviatky nevšednými chuťami
Vianočné sviatky a Silvester sa pomaly blížia a asi málokto si ich vie
predstaviť bez medovníkov, sladkostí, ale hlavne bez zemiakového šalátu a kapra. Piešťanský týždeň spolu s absolventom Hotelovej akadémie Ľ. Wintera Denisom Drahovským pripravil pre čitateľov niekoľko nevšedných receptov na vianočné i silvestrovské
stoly. Vyskúšajte si pripraviť napríklad pomarančovo-mrkvovú
polievku či sviatočné tabule obohatiť o krevetový kokteil.
Ďatle balené v prosciutte
Potrebujeme: 5 sušených ďatlí, 35 g prosciutta, 10 g rukoly
Postup: Ďatle obalíme v prosciutte a opečieme na panvici z každej strany.
Bravčová panenka preliata omáčkou
z granátového jablka, yorkshirský
puding, zemiaky na rozmaríne
Pomarančovo-mrkvová polievka (4 osoby)
Potrebujeme: 1 cibuľu, 10 g masla, polovicu kávovej lyžičky divokej
rasce, mleté čierne korenie, 500 g mrkvy, 2 pomaranče, soľ, 1 bujón,
100 ml šľahačkovej smotany, 1 hermelín
Postup: Na masle opražíme divokú rascu (cumín), pridáme na kocky
nakrájanú cibuľku, opražíme do sklovita. Pridáme nakrájanú mrkvu,
zalejeme vývarom, osolíme, okoreníme a privedieme do varu. Varíme, pokým nie je mrkva mäkká. Potom polievku rozmixujeme, pridáme pomarančovú šťavu, nakrájaný hermelín a šľahačkovú smotanu a
chvíľku prevaríme.
Potrebujeme: 150 g bravčovej panenky, 2 polievkové lyžice
olivového oleja, 1 polievkovú lyžicu balzamikového octu, čerstvý
rozmarín, soľ, korenie, polovicu granátového jablka, 2 strúčiky
cesnaku, 2 polievkové lyžice brusnicového kompótu, 5 g masla
Postup: Bravčovú panenku nakrájame na dvojcentimetrové plátky, potrieme olivovým olejom a balzamikovým octom. Do mäsa jemne napicháme rozmarín a necháme odležať cez noc v chladničke.
Opekáme z každej strany asi 5 minút. Do výpeku pridáme nasekaný
cesnak, granátové jablko, brusnicový kompót, osolíme, okoreníme
a chvíľku povaríme, zjemníme maslom. Mäso prelejeme omáčkou.
Yorkshire puding (4 osoby)
Potrebujeme: 115 g hladkej múku, 1/4 lyžičky soli, 1 vajce, 200
ml mlieka, olej (na vymastenie plechu)
Postup: Zmiešame múku, soľ, vajce, pridáme mlieko + 100 ml
vody, vymiešame dohladka a necháme odstáť asi 30 minút. Rozohrejeme trúbu na 220 stupňov Celzia. Plech na mafinky vymastíme, vložíme do rúry zohriať asi na 5 minút. Plech vyberieme a nalejeme cesto do troch štvrtín každej formičky. Pečieme 15 minút.
Podávame poliate omáčkou.
Rozmarínové zemiaky
Potrebujeme: 200 g zemiakov, rozmarín, soľ, olej
Postup: Zemiaky nakrájame, dochutíme a pečieme v rúre asi
30 minút.
Zapekaná Aljaška
Potrebujeme: 4 vajcia, 4 lyžice práškového cukru, 4 lyžice polohrubej múky, 1 vanilínový cukor, 1/2 prášku do pečiva, sneh z dvoch
bielkov, čučoriedkový džem, kopček zmrzliny
Postup: Zo surovín upečieme cesto. Z upečeného cesta vykrojíme
malé tortičky, potrieme čučoriedkovým džemom. Na každú tortičku
dáme kôpku zmrzliny a navrch dáme nahusto vyšľahaný sneh z bielkov
a cukru v tvare kopca. Pečieme na papieri v rozohriatej rúre na 200
stupňov Celzia asi 3 minúty.
recepty
1. Cisárska
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
31
žemľa s lososom
Potrebujeme: 2 natvrdo uvarené vajcia, 50 g údeného lososa,
2 lyžice kyslej smotany, nakrájanú pažítku, soľ, korenie, čierne olivy,
1 lyžicu olivového oleja
Postup: Žemľu prekrojíme, potrieme olivovým olejom a zapečieme.
Uvarené vajíčka pokrájame na malé kocky, zamiešame s kyslou smotanou a pažítkou, osolíme a okoreníme. Zmes dáme na opečenú žemľu,
pridáme plátky lososa a čierne olivy.
2.
1.
4.
5.
3.
6.
4. Zemiakový
šalát s korenistou
majonézou (4 osoby)
Potrebujeme: 600 g zemiakov v šupke, 3 mladé cibuľky, 1 lyžicu
slnečnicového oleja, 1 lyžicu čiernych horčicových zrniečok, 1 lyžičku
Madras curry pasty, 100 g bieleho jogurtu, 2 lyžice majonézy, 2 stonky
talianskeho zeleru
Postup: Zemiaky varíme v osolenej vode asi 15 minút. Nakrájame
bielu časť mladej cibuľky, zelenú časť odložíme. Na panvici rozohrejeme olej a pridávame horčicové semiačka a varíme, pokiaľ nezačnú
pukať. Pridáme bielu časť cibuľky, curry pastu a 2 minúty opekáme.
Túto zmes zmiešame vo veľkej mise s jogurtom, majonézou, osolíme
a okoreníme. Pridáme nakrájané zemiaky, zelenú časť mladej cibuľky,
taliansky zeler a zľahka premiešame.
5. Hruškový
šalát s roastbeefom (4 osoby)
Potrebujeme: zmes šalátových listov, 50 g rukoly, 2 zrelé avokáda,
pažítku a čerstvý kôpor, 500 g hovädzej roštenky, 4 lyžice olivového oleja, 2 lyžice celozrnnej horčice, 2 zrelé hrušky, šťavu z polovice citróna
Postup: Hovädzí steak vcelku dobre okoreníme a na prudkom ohni
rýchlo opečieme. Výpek odložíme. Zabalíme do alobalu a pečieme
mäso v rozohriatej rúre asi 30 minút. Upečené posolíme a nakrájame na
tenké plátky. Do výpeku pridáme hrušky nakrájané na štvrtiny, horčicu,
citrónovú šťavu a dobre prehrejeme. Na tanier uložíme šalátové listy,
nakrájané avokádo, bylinky, plátky mäsa a hrušky, polejeme výpekom.
6. Syrová
misa s figami (4 osoby)
Potrebujeme: 2-3 pokrájané sušené figy, 250 ml balzamikového
octu, 165 g cukru, obľúbené syry (gorgonzolu, mozzarellu, hermelín)
Postup: Figy, ocot, 185 ml vody a cukor zahrejme na stredom plameni, kým sa nerozpustí cukor. Privedieme do varu a ďalej varíme asi
15 minút. Necháme vychladnúť. Podávame k syrom.
DENIS DRAHOVSKÝ (1986) je absolventom Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. V súčasnosti študuje hotelierstvo a marketing na vysokej škole v Prahe. V Piešťanoch
prevádzkuje rodinný podnik, v ktorom ponúkajú
najrôznejšie jedlá francúzskej a ďalšej medzinárodnej kuchyne. Zameriavajú sa hlavne na
zážitkovú gastronómiu, ktorej cieľom je ponúknuť najrôznejšie chute z celého sveta.
2. Pečené
figy s kozím syrom
Potrebujeme: 6 čerstvých fíg, 200 g mäkkého kozieho syra, červenú
čakanku, 85 g vlašských orechov. Dresing: 6 polievkových lyžíc olivového oleja, 3 polievkové lyžice balzamikového octu
Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov Celzia. Figy narežeme,
uložíme na papier na pečenie. Naplníme kozím syrom a pečieme asi
15 minút. Čakankové listy dáme na tanier, položíme upečené figy,
posypeme vlašskými orieškami a polejeme dressingom.
3. Zimný
ovocný šalát
Potrebujeme: 100 g sušeného ovocia, 5 g medu, 1 vanilínový cukor,
1 badyán, 1 celá škorica, 1 vrecúško Earl gray čaju, citrónovú šťavu,
creme fraiche
Postup: Ovocie opláchneme a dáme variť asi so 100 ml vody,
pridáme med, vanilku, badyán, škoricu a privedieme do bodu varu,
miešame asi 10 minút, kým zmes nezosirupovie. Vypneme, pridáme
čaj a vylúhujeme asi 3 minúty. Vrecúško vyberieme, pridáme citrónovú
šťavu a podávame s creme fraiche a mätou.
Krevetový kokteil (6 osôb)
Potrebujeme: 350 g mrazených tigrích kreviet, 1 strúčik
cesnaku, 1 chilli papričku, 5 lyžíc olivového oleja, 2 rajčiny, 1
lyžicu citrónovej šťavy, 1 lyžičku
medu, 1 lyžicu nasekaného koriandru, zmes šalátových listov,
rukolu, 1 zrelé avokádo, 1 pitta
chlieb
Postup: Rozmrazené krevety
opečieme asi 3 minúty na panvici spolu s cesnakom a chilli do
ružova. Medzitým z rajčín vyberieme zrniečka a dužinu nakrájame na malé kocky. Zmiešame
s citrónovou šťavou, medom,
olivovým olejom a pridáme koriander, osolíme a okoreníme.
Natrháme šalátové listy, uložíme
do kokteilového pohára, pridáme nakrájané avokádo, rukolu
a krevety. Polejeme rajčinovým
dressingom. Podávame s opekaným pitta chlebom.
32
inzercia
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
Krásne prežitie
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Predám vo Vrbovom 3-izbový
byt v osobnom vlastníctve. Byt
má 75 m2, je čiastočne prerobený, zateplený, plastové okná. Tel.
0902/486 858, 0910/967 409.
Predám byt 4+1 v Piešťanoch,
aj vymením za menší byt/domček, bližšie centrum. Tel. 0903/
301 835.
Prenajmem garáž na Floreáte - Ružová ulica. Tel. 0903/
376 178.
Predám peknú zrekonštruovanú vilu (r. 2010) v blízkosti centra
Piešťan s 5, 2 a 1-izbovým bytom
a priestormi pre reštauráciu alebo vináreň. Úžitková plocha 406
m2. Cena 260 000 €. Tel. 0903/
506 824.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
ZATVORENÉ
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
vianočných sviatkov,
veľa lásky, pokoja
a pohody v kruhu
svojich najbližších
a do nového roku
zdravie a spokojnosť
prajú
033/762 14 47
Dám do prenájmu nový rodinný dom na Teplickej ulici, 80
m2. Cena 360 € s energiami. Tel.
0915/229 280.
Predám pozemok, 3542 m2, v
kat. území Moravany nad Váhom
v chatovej oblasti Striebornica. Je
tam mierny svah, výhľad pekný.
Tel. +420 728 664 602.
Kúpele Piešťany.
Prenajmem 90 m2 obchodných
priestorov v centrálnej časti Teplickej ulice, vstup a výklad z ulice, 2 miestnosti + sklad + WC,
meranie energie vlastné. Pohľady
na www.topreality.sk/ID901383.
Tel. 033/532 16 56.
Prenajmem 1-izbový byt, pešia zóna (250 € + energie/mesiac).
Tel. 0903/718 017, 0911/718 017.
kúpa-predaj
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám palivové drevo. Tel.
0905/565 534.
Predám krbové štiepané drevo. Tel. 0902/432 504.
Z dôvodu rekonštrukcie predám váľandu – úložná, 1-posteľová, bez operadla a mikrovlnnú
rúru Whirlpool Talent, bielu, zachované a funkčné. Cena dohodou. Tel. 0918/954 807.
Predám športový kočík, červeno-čierna kombinácia, čisto nový.
Cena 150 € + dohoda. Tel. 0949/
254 626.
zverinec
Predám šteniatko labradora,
po PP, čistokrvné. Cena dohodou.
Tel. 0907/453 353.
Predám šteniatka jackteriéra,
odčervené. Suma 30 €. Tel. 0918/
802 094.
Predám šteniatka dobermanov,
12-týždňové, odčervené, vakciované, váha 10 kg, po dobrých rodičoch. Cena dohodou. Tel. 0905/
530 949.
Predám ošípanú, asi 190 kg.
Cena dohodou. Tel. 0904/203 413.
Za symbolickú cenu predám
šteniatka AM kokrov a naháčov.
Tel. 0905/747 833.
inzercia
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
33
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Všetko za bezkonkurenčné
ceny. Tel. 0905/982 044.
rôzne
Nedostalo sa vaše dieťa do
materskej školy? Neváhajte a
príďte sa pozrieť! Detské centrum v Piešťanoch, časť Lodenica, Jachtárska 7243/43.
Ste srdečne vítaní. Otvorené od
7.00 do 17.00. Informácie osobne alebo na tel. 0903/111 882.
Michaela Mináriková,
riaditeľka centra
Darujem 9-týždňové šteniatka,
kríženci. Tel. 0944/008 453.
Predám šteniatka čínskych
chocholatých psov, bez PP, po
papierových rodičoch (náháčov
aj labutienky). Cena 200 €. Tel.
0905/747 833.
Predám čínske prasiatka, 2mesačné. Tel. 0918/107 612.
Predám šteniatka krátkosrstého jazvečíka, čiernej farby. Tel.
0918/320 343.
Predám králiky zakrslé barančeky. Cena 8 €. Tel. 0903/376 971.
auto-moto
Predám Fiat Punto ELX, klimatizácia, elektronické otváranie
okien, 2 airbagy, strieborná metalíza. Cena dohodou. Tel. 0904/
363 763.
Autofólie bez vyberania skiel.
Darujte praktický darček.
www.profifolie.sk.
Tel. 0948/800 705.
zamestnanie
Štúdio zdravia a krásy v Piešťanoch prijme štyroch zodpovedných spolupracovníkov, môžu byť
mamičky na MD aj dôchodcovia.
Zaškolím. Zárobok 200-1000 €.
Tel. 0903/815 677.
www.pracazdomova.eu
Práca – seriózne viac na: www.
pracadoma.sk/ruddy. Tel. 0944/
343 918
Ponúkame zaujímavú prácu
v obchodno-reklamnej spoločnosti. Hľadám flexibilných ľudí,
ktorí majú záujem pracovať.
Tel. 0907/247 774.
Ponúkam prácu na doma. Tel.
0903/421 789.
remeslá-služby
Satelitný komplet aj s montážou od 160 €. Tel. 0907/426 870,
0904/429 452.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/783 879. Pracujem cez sviatky.
Kompletné ošetrenie pleti bez
chemického zásahu s francúzskou
kozmetikou Nouri Fusion za špeciálnu cenu 9,92 €! Výsledok do 10
min. Volajte! Tel. 0903/815 677.
Veštenie, mágia, liečenie www.kaitan.wbl.sk. Ak máme
nejaký cieľ, spoločne ho dosiahneme. Dlhoročné skúsenosti. Tel.
0902/394 812, e-mail: kaitan.
[email protected]
MURÁRSKE PRÁCE, bytové jadrá, obklady, dlažby, sadrokartón, stavba domov, zateplenie,
odvoz stavebného odpadu. Tel.
0903/467 503.
Chcete schudnúť rýchlo, zdravo a bez „jojo“ efektu? Tel. 0903/
815 677.
Kvalitná masáž u vás doma.
Tel. 0905/589 473.
Vypílim stromy aj v obtiažnych
podmienkach. Odvoz. Tel. 0902/
768 886, 033/762 33 58.
Dovoz palivového dreva.
Tel. 0907/787 082,
033/774 11 86.
Voda - oprava a montáž umývadiel, batérií, WC, vaničiek, ventilov a sifónov. Tel. 0944/367 077.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia, možnosť zapožičania, strojov. www.eurona.cz.
Tel. 0903/154 122.
Zabezpečujem hudobnú produkciu zábavy, plesy, diskotéky,
svadby, stužkové, oslavy a rôzne
kultúrne podujatia. DJ Ján Miklovič. Tel. 0905/530 949.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predam kocik. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier). Text posielajte, prosíme, BEZ DIAKRITIKY.
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
UniTep – tepovanie.
Tel. 0902/258 072.
Čalúnnictvo Pavla ponúka výrobu kvalitných matracov za
dostupné ceny, predaj poťahových látok a kože, 800 vzoriek
a všetky iné čalúnnické práce. Javorinská 4, Piešťany, tel.
0915/897 941, 0908/110 320.
Bezák a syn – kúrenie, voda,
plyn. Tel. 0905/611 580.
Pôžičky. Tel. 0908/149 559 (po
16.00 h).
Firma DOČISTA – kompletná
renovácia automobilu – laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky – všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Výroba a predaj rímskych roliet/záclon, látkové rolety, vertikálne žalúzie. Možnosť výberu z 1250 vzoriek. Javorinská
4, Piešťany. Tel. 0915/897 941.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte: 0948/516 833.
Prestavba bytových jadier,
sadrokartón, maľovky, tehlové fasády.Tel. 0908/750 849.
Móda Gatto, Teplická 22 (vedľa kaviarne Cézar), oznamuje svojim zákazníkom, že sme
rozšírili ponuku o predaj obuvi
a doplnkov.
Ponúkame vám malý darček
zdarma vo forme druhej časti Biblie - Novú zmluvu, v ktorej si môžete prečítať nielen o narodení
Pána Ježiša Krista a o jeho živote.
Bibliu vám ponúka Spoločenstvo
PRÍSTAV z Piešťan. Info - mobil:
0905/355 253, e-mail: martina.
[email protected]
zoznámenie
Sympatický slobodný muž,
37-ročný, si hľadá partnerku do
spoločného života. Tel. 0904/
291 140.
34
servis/voľný čas
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
záhrada očami odborníka
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
RICHTÁR Z NIŽNEJ
POTREBOVAL KATA
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní,
kam vyraziť s blízkymi počas
víkendu. Tento týždeň sa vydáme do obce Nižná.
Vianočný svietnik si môžete vytvoriť aj sami.
Zhotovte si svietnik (2.)
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí, ako si
zhotovíte vianočný svietnik.
Tradičnou vianočnou výzdobou
bytov, hrobov, prípadne spoločenských priestorov sú vianočné svietniky. Zmysel sviečok je v
tom, aby vydávali svetlo a teplo.
Najvhodnejšia je preto valcovitá
forma, ktorá dobre horí. Sviečka pripomína slnečné svetlo a na
ňom závisí život.
Svietnik na samoraste
Ošetrené samorasty sa výborne
hodia ako podklad pre svietniky
do rustikálneho prostredia. Využiť
môžeme korene a kmene viniča,
staré ruže alebo zaujímavé konáre stromov. Po očistení kefou
ich nalakujeme bezfarebným lakom, čím získame oživenie farby a zároveň zahubíme škodcov.
Keďže každý koreň je unikátny,
musíme predtým, ako umiestnime
sviečku, nájsť ťažisko samorastu, aby sa neskôr neprevracal.
Sviečku umiestnime do stojanu,
prípadne napichneme na klinec
bez hlavičky. Ďalšou možnosťou
je umiestnenie sviečky do oasisu,
ktorý pevne na samorast uchytíme. Konáriky môžeme vypichovať
do florexu, prípadne ich lepíme
na samorast, pričom rešpektujeme tvar samorastu.
Svietnik v sklenej guli
Sklená guľa, prípadne veľký
pohár, je vhodný ako základ exkluzívnych vianočných svietnikov.
Na dno vložíme kúsok oasisu, zapichneme tenkú zastrúhanú svieč-
ku. Elegantne pôsobia točené konáriky vykúkajúce z gule a trvácne živé kvety ako Cymbidium,
Anthurium a pod. Výzdoba nesmie byť príliš veľká, inak zakryje
eleganciu gule. Vhodné je i využitie farebného oasisu, prípadne
naplniť guľu vodou a použiť plávajúce sviečky a živé kvety.
Svietnik zo šišiek
Zhotovuje sa niekoľkými spôsobmi. Ako základ môžeme použiť veľkú stabilnú šišku borovice. Odrežeme vrchol a miesto neho nasadíme úchytku pre sviečku
a prizdobíme imelom a čečinou.
Okolo vysokej štíhlej sviečky zviažeme viacero dlhých štíhlych šišiek ozdobným drôtom a na báze
prizdobíme. Suchý oasis vyrežeme do požadovaného tvaru (ovál,
kváder, kocka a pod.) a naň lepíme alebo pomocou drôtu vypichujeme nahusto šišky. Na vrchnej
strane umiestnime sviečky a vianočnú dekoráciu.
Svietnik na hrob
Vianočný svietnik na hrob sa od
predchádzajúcich svietnikov odlišuje hlavne väčším množstvom
materiálu a jeho spracovaním.
Úprava musí byť stabilnejšia, aby
sa svietnik vplyvom poveternostných podmienok neprevracal a
nerozpadal. Na silnejšiu drevenú podložku alebo plastovú misku pripevníme oasis (v minulosti
mach), do ktorého vypichujeme
čečinu, šišky, plody a dekoračný
materiál. Sviečky umiestňujeme
v ťažisku alebo excentricky, používame jednoduchšie, väčšinou
hrubšie sviečky.
Prvou nelichotivou zvláštnosťou, na ktorú narazíme pri skúmaní histórie Nižnej, je prvá písomná
zmienka o existencii obce. Súvisí
totiž s listom Adama Onoryho adresovaným trnavskému richtárovi,
v ktorom žiada o vyslanie kata,
pretože musel byť potrestaný zločin spáchaný v Nižnej.
Tento list je prvou písomnou
zmienkou o Nižnej, ktorú začiatkom 16. storočia vlastnila rodina
Onory, neskôr ju odkúpil Erdödyovci a patrila pod dobrovodské
panstvo. Podľa oficiálnej stránky
obce je cennou pamiatkou kostol, ktorý stojí na mieste pôvodnej kaplnky vybudovanej Jánom
Onorym. V roku 1645 tu gróf dal
postaviť rodinnú hrobku s kaplnkou, z ktorej sa zachoval obraz
Zmŕtvychvstania, visiaci v sakristii kostola. Obraz predstavuje
panovníka s rodinou.
Po zbúraní kaplnky dal syn
Adam Odory vystavať kostol bez
veže, o čom svedčí i nápis na bočnej stene. Osud kostola po smrti
posledného panovníka rodu Onory
je poznačený prestavbami, zväčšením, rekonštrukciami, ale i poškodením počas zemetrasenia
či zničením zvonov. Z pôvodných
troch zvonov zostal iba jeden,
keďže zvyšné dva zhabali na vojenské účely. Kostol svätého Štefana Kráľa, ako jedna z pamiatok Nižnej, sa nachádza neďaleko
lesa na konci obce smerom do
Chtelnice. Niže kostola si môžeme pripomenúť a uctiť pamiatku
mužov, ktorí zahynuli počas vojnových rokov prevažne v zahraničí. Rod Onoryovcov zanechal
i zemiansku kúriu, bol tu i panský
mlyn a škola.
Obec Nižná je súčasťou združenia Mikroregiónu nad Holeškou.
Je zaujímavá i z pohľadu cestovného ruchu najmä pre cyklistov,
prechádza ňou cyklotrasa spájajúca mikroregión. Tradične sa
tu koná podujatie Cyklo Holeška
Tour.
Regina Hulmanová
Zachovaný nápis výstavby
Kostola sv. Štefana kráľa v Nižnej.
služby lekární
od utorka 21. 12. 2010 do utorka 5. 1. 2011
21.12. Kúpeľná, Winterova 37,
29.12. Pri Ružovom mlyne,
772 10 06.
Mudroňova 70, 773 06 43.
22.12. Veronika, Teplická 8,
30.12. Tília, Staničná 2,
772 40 03.
772 39 57, 774 40 10.
23.12. Dr. MAX, Nám. slobody 6, 31.12. Chirimpex, Krajinská 1,
772 15 31.
762 61 87.
24.12. Sunpharma, Aupark,
1.1. Pod Kolonádou, Winterova
069/208 43 36.
14, 772 60 30.
25.12. Na Trajane, A. Trajana
2.1. Dr. Alexander, Winterova
11, 762 57 01.
41, 776 33 12.
26.12. Dr. MAX, N. Teslu 25
3.1. Park, Winterova 6,
(Tesco), 772 97 31.
773 03 30.
27.12. Pri Váhu, E. Belluša 12,
4.1. Kúpeľná, Winterova 37,
0905/425 708.
772 10 06.
28.12. Pri pošte, Poštová 3,
5.1. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
730 16 68.
772 15 31.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
šport
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
35
Táborský a Chromý si vybojovali strieborné medaily
V tohtoročnom seriáli majstrovstiev
Slovenska motokár mal náš okres štyroch zástupcov. Dvaja z nich - Pavol
Táborský a Marek Chromý - získali
strieborné medaily.
V triede Mini 60 - Parilla mali pred
poslednými pretekmi šancu získať titul
až štyria jazdci. Meraný tréning vyhral
líder priebežného poradia, Suchovsky,
pred Táborským. Prvú finálovú jazdu
vyhral Táborský s takmer trojsekundovým náskokom pred Suchovským. Rovnaké poradie bolo aj v druhej rozjazde.
Táborský ju však vyhral s náskokom
vyše päť sekúnd. V záverečnej rozjazde
narazil zozadu do Táborského hneď po
štarte Čech Bardon a odsunul ho až na
15. priečku. „Z nej sa Paľko prepracoval až na druhé miesto a zabezpečil
si prvenstvo v posledných pretekoch.
Žiaľ, na celkové prvenstvo v majstrov-
Pavol Táborský skončil na majstrovstvách Slovenska druhý.
stvách Slovenska to nestačilo, pretože
Suchovský mal z predchádzajúcich pretekov dostatočný náskok,“ zhodnotil
výkon svojho syna jeho otec Pavol.
V triede Rotax Max Junior bolo už
pred záverečnými pretekmi o majstrovi
rozhodnuté. Marek Chromý z Veľkého
Orvišťa však mal šancu získať striebornú medailu. V meranom tréningu bol
síce až piaty, no vo finálových jazdách
sa polepšil. V prvej bol tretí a v ďalšej
druhý. V tretej si kontroloval svoju
pozíciu a tretia priečka mu stačila na
výsledné druhé miesto v pretekoch i celom šampionáte. V kategórii ICC + KZ2
sa predstavil v D. Strede len Piešťanec
Daniel Summer. Vo finálových jazdách
skončil dvakrát ôsmy a raz šiesty a
v majstrovstvách Slovenska mu patrí
desiata priečka. Tomáš Mišík z Ostrova
skončil na šampionáte šiesty.
(šg)
Úspešný záver jesene squashistov SC
Druhá liga v squashi má za sebou
prvú polovicu súťaže. Hráči SC
Piešťany prezimujú so štyrmi
víťazstvami a štyrmi prehrali na
štvrtom mieste.
Piešťanskí squashisti nemali
najlepší začiatok sezóny, keď zo
štyroch stretnutí vyhrali iba jedno
– nad Fanatixom Bratislava 3:1.
Vo zvyšných prehrali s Imetom
Bratislava „C“ a Fleetom Nitra
1:3 a s Pohodou Trnava 2:3. Treba
však priznať, že všetky prehry, s
výnimkou Nitry, utrpeli s mužstva-
mi z hornej časti tabuľky. Viac sa
im darilo v druhej polovici jesene,
keď vyhrali tri zo štyroch zápasov.
Na turnaji v Trnave zdolali Relaxy
Hlohovec 4:0 (Ján Kořista – Solčanský 3:1, Peter Seman – Kavuljak 3:0, Marek Šiška – Jančička
3:0, Marcel Švec – Palkovič 3:2)
a ŠK Squash Trnava 3:1 (Kořista
– Schmidt 3:2, Seman – Gašparík
3:2, Šiška – J. Jakabšic 1:3, Švec
– M. Jakabšic 3:0. Na druhom turnaji v Piešťanoch najskôr podľahli
Komárnu 2:3 (Dano Durža – Tóth
VEDIE POVODIE
0:3, Kořista – Jobbagy 3:1, Seman
– Prokop 3:2, Švec – Németh 0:3) a
potom zdolali Fajn Club Bratislava
3:1 (Durža – Kružel 0:3, Kořista –
Jánošík 3:1, Seman – Paulovič 3:1,
Šiška vyhral bez boja).
(šg)
Tabuľka po jeseni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Imet C
Komárno
Pohoda Trnava
Piešťany
Fleet Nitra
Fanatix Blava
ŠK Trnava
Fajn Club
Hlohovec
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
5
4
4
3
2
2
1
0
1
3
4
4
5
6
6
7
25: 5
19:13
18:14
19:13
13:19
14:18
14:18
13:19
7:25
16
14
10
8
8
6
4
4
2
VÍŤAZNÝ DEBUT TIBENSKEJ
Vyvrcholením tohtoročnej reprezentačnej nohejbalovej sezóny bola účasť výberov Slovenska mužov, žien a juniorov
na prestížnom medzinárodnom nohejbalovom turnaji UNIF
FOUNDING CUP v českom Nymburku. Podujatie, ktoré bolo aj
Svetovým pohárom družstiev,
sa skončilo výrazným úspechom
Slovenska. To vyhralo všetky tri
kategórie a stalo sa najúspešnejšou krajinou na turnaji.
V drese Slovenska si v Nymburku po prvý raz zahrala aj 19-ročná
Katka Tibenská z Piešťan, pre ktorú to bola úspešná reprezentačná
premiéra. V základnej skupine nastúpila v trojiciach proti všetkým
súperom. Slovenky v nej zdolali
Švajčiarsko 3:0, Dánsko 3:0 a Českú republiku 2:1. Vo finále Slovenky opäť vyhrali nad Češkami 2:1
(dvojice 2:1, trojice 2:0 a singel
0:2). Slovensko v zostave Beďová, Peruňská, Tafsi, Horváthová,
Katarína Tibenská
Stýblová a Tibenská vyhralo turnaj pred Českom, Švajčiarskom
a Dánskom.
„Po niekoľkých rokoch tréningu sa Katka svojimi výkonmi zaradila do ženskej reprezentácie,
ktorej kostru tvoria najmä hráčky
z Brna, Košíc a Trebišova. Odchovankyňa trénera Erika Fencíka to
nemala vôbec jednoduché. Ženské nohejbalové družstvo v Piešťanoch sa v súčasnosti pravidelne
nestretáva na tréningoch. Katka
si preto cestu za úspechom hľadala sama. Už v žiackej kategórii hrala s chlapcami z Vrbového
žiacku ligu. Asi pred dvoma rokmi
začala trénovať v mužskom družstve NK Vrbové, ktoré ju prijalo
za rovnocenného spoluhráča. A to
aj napriek tomu, že mužská a ženská kategória sa od seba výkonnostne výrazne odlišujú. S týmto
družstvom už druhý rok zbiera
skúsenosti a zdokonaľuje sa v zápasoch druhej mužskej ligy,“ priblížil nám kariéru slovenskej reprezentantky tréner piešťanských
mužov Ján Zvonček.
(šg)
Mestská Domoss kolkárska
liga pokračovala ďalšími dvoma
kolami. Prekvapením je vysoká
prehra Banky s posledným Regmaxom v deviatom kole, v ktorom sa potrápili aj ženy Družby.
Výsledky - 9. kolo: Stakotra –
VEM Slovakia 936:888 (Klasovitý
271, J. Marek 248 – Svetlík 240,
Magalová 235), Nitr. Blatnica –
Povodie Váhu „A“ 956:1012 (R.
Hubinský 257, J. Hubinský 246
– Kubrický 285, J. Uváčik 264),
Regmax – OTJ Banka 971:885
(Lazar 262, Julíny 261 – O. Halás
235, Paračka 226), Družba „C“
- Daxtav 1012:895 (Kuník 267,
Valach 265 – Ján Mišura 241,
Koch 228), Služby mesta – Družba „Ž“ 945:970 (Bubák 253,
Duchaj 239 – Obertášová 251,
Vráblová 245), Povodie Váhu
„B“ - Domoss 1017:957 (Krajčík 287, Sulák 275 – J. Mihálik
251, Oravec 242), 10. kolo:
Domoss – Služby mesta 1019:
903 (Bábik 274, J. Mihálik 266
– Duchaj a Bubák po 250), Povodie Váhu „A“ - Družba „C“
1046:962 (J. Uváčik 281, Kubrický 264 – Kuník 280, Majerčík
249), Daxtav – Stakotra 974:976
(Koch 261, Ján Mišura 249 – J.
Marek 270, Benková 257), VEM
Slovakia – Povodie Váhu „B“
848:1007 (Bolechová a Magalová po 222 – Koščál 266, Krajčík
257), Družba „Ž“ - OTJ Banka
1055:910 (Javorová 281, Dzurová 266 – O. Halás 258, Hrdina 237), Regmax – Nitr. Blatnica 878:940 (Julíny 230, Zachar
226 – R. Hubinský 253, J. Hubinský 247).
Milan Koščál
36
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
šport
Brazílčan Edú má na Piešťany pekné spomienky
Koncom novembra zavítal do
Piešťan v sprievode svojho manažéra Joa Borbélyho bývalý brazílsky futbalový reprezentant
a majster sveta Jonas Eduardo
Américo, medzi priaznivcami
futbalu skôr známy pod menom
Edú. Slovensko nie je pre túto
legendu brazílskeho futbalu neznámou krajinou, veď k nám zavítal už po štvrtý raz, a z toho
dvakrát aj do Piešťan. Prvý raz
bol v našom meste v roku 2001
a druhýkrát v závere tohto roku.
Ako 16-ročný
hral na MS
Edú má za sebou bohatú a úspešnú hráčsku kariéru. V reprezentačnom drese Brazílie odohral
59 zápasov, v ktorých dal 30 gólov.
Na klubovej úrovni obliekal dres
Piešťanské futbalové nádeje budú mať peknú spomienku na brazílsku hviezdu.
štyrikrát do roka. Každý takýto
priateľský zápas však má skvelú
atmosféru,“ prezrádza nám Edú,
ktorý si so záujmom prezrel aj
článok o jeho predchádzajúcej
návšteve Piešťan. Ten bol uverejnený v našich novinách pred
deviatimi rokmi. Jeho manažér
mu ochotne preložil, čo sa v ňom
píše. „Keď sa pozerám na tieto
fotografie, v pamäti sa mi vynárajú spomienky na tie nezabudnuteľné chvíle, ktoré som vtedy u
vás prežil. Bol som aj na tréningu
mladých piešťanských futbalistov
a jedného z nich som si pozval na
mesačnú stáž aj do svojej futbalovej školy,“ spomína si brazílska
legenda.
Edú pózuje spolu s riaditeľkou hotela Danielou Mihálikovou. Foto: Ľ. Lenoch
piatich klubov, z toho 13 rokov
hral za slávny Santos, v drese ktorého nastrieľal úctyhodných 360
gólov. Už ako 16-ročný hral v roku
1966 na majstrovstvách sveta v
Anglicku. „Vtedy som bol najmladším hráčom nášho mužstva
na šampionáte, takže som iba
zbieral skúsenosti. No už o štyri
roky neskôr som sa spolu s Pelém a ďalšími spoluhráčmi tešil
v Mexiku z titulu majstra sveta,“
spomína na tieto okamihy dnes
61-ročný stále aktívny futbalista.
Slovensko navštívil Edú po prvý
raz v roku 1968. Na svoju prvú
návštevu Bratislavy však nemá
najlepšie spomienky. „To je pravda, pretože sme tu prehrali s
vtedajším Československom 2:3
a všetky tri góly nám dal Jozef
Adamec. V rámci európskeho turné sme vtedy vyhrali v Taliansku
a Rakúsku a aj do Bratislavy sme
prišli ako favoriti. Vaši futbalisti
nás však prekvapili dobrým výkonom a rýchlymi protiútokmi.
Vtedy síce Pelé za nás nehral, no
Brazília mala dostatok kvalitných
hráčov, aby vyhrala aj bez neho. Škoda, že som sa dnes nemohol stretnúť s Jozefom Adamcom,
ktorý sa tromi gólmi postaral o
našu prehru. Pri svojej predchádzajúcej návšteve Piešťan som
mu venoval futbalovú loptu,“ zaspomínal si na predošlú návštevu
v našom meste, ktorú zorganizoval podnikateľ František Nemec.
Edú bol na Slovensku aj v roku
1994, keď spolu s Pelém navštívili
Košice.
Napriek šiestim krížikom je stále členom tímu hviezd Brasil masters, ktorý každoročne hráva priateľské zápasy. A to nielen v Brazílii, ale aj inde vo svete. „Väčšinou
hrávame v Amerike, kde odohráme za sezónu asi 25 zápasov. Do
ostatného sveta sa vyberieme len
Vo futbalovej škole
mal aj Piešťanca
Pri tejto príležitosti sme sa
ho spýtali, ako bol s brankárom
Michalom Ošváthom, ktorý bol
tým vyvoleným, spokojný. „Po
príchode sa musel najskôr aklimatizovať, no postupne sa stále
zlepšoval. Keďže bol brankárom,
mal to ťažšie ako ostatní hráči,
pretože každá jeho chyba mohla
skončiť gólom. Za mesiac pobytu
u nás však toho nemohol veľa ukázať. Ktovie, ako by sa mu darilo,
keby zostal v Brazílii dlhšie,“ položil si otázku sa Edú. Keď už bola
reč o slovenských hráčoch, opýtali
sme sa ho, ako hodnotí vystúpenie Slovenska na tohtoročných
majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike. „Ich postup ma
neprekvapil, pretože keď vyhrali
svoju kvalifikačnú skupinu, museli hrať dobre. Prekvapilo ma
však ich víťazstvo nad Talianskom
a postup zo skupiny,“ zhodnotil
vystúpenie našich na juhu Afriky.
My sme však boli zvedaví, ako
vnímal pomerne skorú rozlúčku
Brazílčanov so šampionátom. Veď
tí idú na každé majstrovstvá sveta s jediným cieľom – vyhrať ich.
Ján Hikl (vpravo) v debate s bývalým spoluhráčom zo Slovana Joe Borbélym.
šport
„Musím sa priznať, že naše
umiestnenie bolo sklamaním pre
všetkých priaznivcov futbalu v
našej krajine, mňa nevynímajúc.
V Brazílii všetci čakali od hráčov
titul a nakoniec sme nehrali ani
o medaily. Podľa mňa sa pod to
podpísali aj problémy medzi trénerom a hráčmi. To, že nenominoval Ronaldina, určite zanechalo
na mužstve stopy,“ myslí si Edú.
Vo svojej vlasti má táto futbalová legenda dve futbalové školy - jednu v Santose a druhú v
Sao Paule, takže s deťmi je v neustálom kontakte. Rád sa s nimi
stretáva aj mimo ihriska. Inak to
nebolo ani počas jeho nedávnej
návštevy Piešťan, počas ktorej
vznikol aj tento rozhovor. V ka-
37
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
viarni hotela Sandor Pavillon sa
stretol s futbalovou omladinou
PFK na autogramiáde. Počas nej
poskytol asi stovku autogramov.
Deťom sa podpisoval nielen na
svoje kartičky, ale aj na dresy, do
pamätníčkov, ba jednému malému futbalistovi sa fixkou podpísal
aj na ruku! Okrem toho odpovedal aj na zvedavé otázky malých
futbalistov z PFK Piešťany a bez
problémov sa s nimi nechal fotografovať.
Manažér začínal
v Slovane
Slovo sme dali aj manažérovi brazílskej futbalovej hviezdy,
Joe Borbélymu, ktorý pochádza
Hostia si so záujmom prezreli článok z našich novín z roku 2001. Foto: (šč)
zo Slovenska a v mladosti hrával
futbal za Slovan Bratislava. Na
okraj doteraz poslednej návštevy
svojej bývalej vlasti nám opovedal: „Na Slovensko sa vždy rád
vraciam, veď som tu začínal svoju
futbalovú kariéru. Tentoraz sme
tu spolu s Edúm hosťami oblastného futbalového zväzu v Dunajskej Strede a primátora tohto
mesta. Samozrejme, keď už sme
boli na Slovensku, nemohli sme
odmietnuť pozvanie od vedenia
hotela Sandor Pavillon do Piešťan. Som prekvapený, že napriek
Edú takto pozdravil aj čitateľov Piešťanského týždňa.
daždivému počasiu prišlo dnes
na túto autogramiádu toľko detí.
Chcem sa im za to poďakovať.
Možno sa už čoskoro do Piešťan
vrátime.“ Borbélyho prekvapil pri
poslednej návšteve nášho mesta
aj Ján Hikl. Ten bol zvedavý, či
Joe nebol voľakedy jeho spoluhráčom v doraste Slovana Bratislava.
Ako sa napokon ukázalo – bol. Aj
vďake tento náhode si obaja bývalí futbalisti mohli zaspomínať aj
na mladé časy, ktoré spolu prežili
v belasom drese.
Štefan Gregorička
INZERÁT POHODLNE LEN ZA JEDNO EURO!
Piešťanský týždeň vám ponúka
možnosť podať si riadkový inzerát veľmi jednoducho a pohodlne len za jedno euro.
Okrem klasického podania občianskej inzercie v redakcii alebo
inzertnej kancelárii si môžete
u nás alebo v niektorom z našich
partnerských miest v blízkosti
vášho domova kúpiť predtlačený
objednávkový formulár za jedno
euro. Vyplníte ho podľa vzoru a
vhodíte do našej schránky alebo
odovzdáte u ktoréhokoľvek z našich partnerov podľa zoznamu.
Zoznam súčasných partnerských miest:
Rozličný tovar Vasi, Dedinská 1, Drahovce
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (pri zmrzline)
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (oproti reštaurácie
Korzo)
Novinový stánok zastávka
Nitrianska ul. (oproti Auparku)
Novinový stánok zastávka
A. Hlinku (oproti OD Kocka, cez
cestu)
Novinový stánok Winterova
ul. (vedľa nemocnice)
Novinový stánok zastávka
Krajinská ul. (oproti Shell)
VZOR VYPLNENÉHO TLAČIVA:
TLAČIVO NA PODÁVANIE RIADKOVEJ INZERCIE
cena: 1,00 €
KATEGÓRIA:
nehnuteľnosti
kúpa-predaj
TEXT INZERÁTU:
x auto-moto
zoznámenie
zamestnanie
zverinec
P
r
i
t,
h
o
0
1.
E
d
d
Á
m
Š
k
o
r. v.
2
0
0 2.
o
T
e
l.
u.
remeslá-služby
straty a nálezy
d
0
u
F
a
rôzne
v
o
r
C
e
n
a
d
o
9
1
9
0 0
9
0
ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI:
MELÁNIA PIEŠŤANSKÁ
Meno/Názov: ______________________________
SLNEČNÁ 77, PIEŠŤANY
Bydlisko/Sídlo: __________________________________
0919/009 001
Tel. kontakt: ______________________________
E-mail: ________________________________________
IČO: ______________________________________
DIČ/IČ DPH: ____________________________________
10. 7. 2010
Dátum: ___________________________________
Me lán ia Pie štan
Podpis: ________________________________________
, ská
Dodávateľ: WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44008520, IČ DPH SK 2022571254
Údaje pre účely odpočtu DPH: základ dane: 0,84 €, daň 0,16 €, cena celkom 1,00 €
Tento doklad slúži ako potvrdenie o úhrade za riadkový inzerát.
Novinový stánok Vrbovská
ul. - červený (križovatka Vrbovská-Bratislavská)
Cena formuláru predstavuje
hodnotu trojriadkového inzerátu. Uzávierka podávania inzercie
pre nasledujúce číslo týždenníka Piešťanský týždeň je vždy vo
štvrtok o 12. hodine. Inzeráty
odovzdané po tomto termíne uverejníme v ďalšom čísle novín.
(red)
Predajcovia, ktorí máte
záujem o predaj objednávkových formulárov riadkovej
inzercie, ohláste sa nám na
tel. čísle 033/734 24 00.
38
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
šport
Vrbovčania nestačili na lídra súťaže
Daniel Kuropka získal šesť medailí.
Kuropka trikrát zlatý
Na zimných majstrovstvách
Slovenska mladších žiakov v plávaní v Rimavskej Sobote štartovalo aj deväť plavcov ŠPK Kúpele Piešťany. Najúspešnejší
bol Daniel Kuropka, ktorý si
vyplával poltucet medailí. Vyhral obidve prsiarske trate na
100 aj 200 m a 400 m polohové
preteky – všetko v osobných rekordoch. Oproti letnému šampionátu obohatil svoju medailovú zbierku o striebro z pretekov na 800 vsp. a o bronzové
medaily na 100 a 200 m pol.
preteky. Dávidovi Burzalovi a
Markovi Primoracovi sa tak nedarilo, ušli sa im nepopulárne
štvrté miesta.
R. Suchánek
Kaffková majsterkou
Na plaveckých majstrovstvách Slovenska staršieho žiactva v Humennom si Vanda Kaffková z Piešťanského plaveckého klubu vybojovala tri medaily. V pretekoch na 100 metrov
prsia sa stala majsterkou Slovenska a okrem toho obsadila
na dvojnásobnej trati druhé
miesto a na 100 m vsp. bola
tretia. Jej oddielový kolega
Juraj Bílený bol tretí na 200 m
motýlik.
M. Čamborová
Vanda Kaffková
V šiestom kole druhej ligy hostili basketbalisti BK Vrbové
pod domácimi košmi Sláviu SPU Nitra „B“. Lídrovi súťaže
napokon podľahli 67:75, keď v polčase prehrávali o sedem
bodov (31:38).
Vrbovskí basketbalisti začali súboj s rezervou extraligistu
dobre, keď viedli 4:0 a neskôr aj 11:6. To však bolo naposledy, čo
sa tešili z vedenia, pretože hostia postupne nielen vyrovnali, ale
ešte do konca prvej štvrtiny získali až 11-bodový náskok. V ďalšej
desaťminútovke sa domáci zlepšili a vyhrali ju o štyri body. Po
výmene strán Vrbovčania pokračovali v zlepšenom výkone a zo
sedembodového vedenia hostí ukrojili ďalšie štyri body. Ak by v
tomto trende pokračovali aj v poslednej štvrtine, mohli zápas
aj vyhrať. Trojbodové manko sa im síce podarilo zmazať, keď
dotiahli na 58:58, no po vyfaulovaní Kubicu sa začali strelecky
presadzovať Nitrania. Tí už potom dotiahli zápas do víťazného
konca a naďalej vedú tabuľku B-skupiny druhej ligy. Za Vrbové
bodovali: P. Bialoň 21 (dal 5 trojok), M. Kimerling 12, M. Rajčany
11, V. Kubica 10, M. Mikuš 9 a M. Bartulák 4. F. Horňák, M. Benka,
M. Bero, D. Blažek a M. Šandrik v zápase nebodovali. Štvrtiny:
14:25, 17:13, 21:17, 15:20.
Peter Sedláček, foto: (šg)
Martin Kimerling dal 12 bodov BK.
Dve prehry Piešťancov s Doprastavom
Nový ročník šachových súťaží
je v plnom prúde. Družstvá z
nášho okresu v nich bojujú na
viacerých frontoch.
V druhej lige nastúpili šachisti
Kúpeľov Piešťany v druhom dvojkole doma proti mužstvám bratislavského Doprastavu v nekompletnej zostave a oba zápasy prehrali. Najskôr podľahli „béčku“
3:5, potom aj „céčku“ tohto klubu 3,5:4,5. V prvom zápase získal
celý bod len Adrián Manák. Peter
Kundrík, Branislav Štepanovic, Denis Nemšák a Anton Mihálik pridali
po pol bode. V súboji s „céčkom“
Doprastavu vyhrali Jozef Manák a
Tomáš Strapko, pol boda pridali
Peter Ábel, Marek Mihálik a Adrián
Manák. V štvrtom kole tretej ligy
vyhrali Kúpele Piešťany „B“ v Holíči 5:3 (Adrián Manák, Anton Mihálik, Pavol Binčík a Denis Nemšák
po 1, Ján Čuridlo a Vladimír Gubiš
po 0,5) a ZŠK Vrbové vyhralo v
Gabčíkove tiež 5:3 (Miroslav Blatnický, Ján Bjel, Rudolf Krchnák,
Peter Smrek a Milan Feranec po 1).
V štvrtej lige prehrali Kúpele
Piešťany „C“ v Skalici s „déčkom“
ŠK 2:3 (Ľubomír Nedorost 1, Rastislav Sedlák a Pavol Oravec po 0,5)
a rezerva ZŠK Vrbové podľahla
Osuskému „D“ 2:3 (Dušan Lajda
1, Peter Smrek a Anton Madžo po
0,5). Uspel len Kamenár Chtelnica - v Smoleniciach vyhral 3,5:1,5
(Miroslav Kupkovič, Bystrík Pripko
po 1, Jozef Slabý, Marián Slabý a
Ján Piešťanský po 0,5). V piatej
lige vyhralo v treťom dvojkole
Vrbové „C“ v Šúrovciach dvakrát
4:1. V oboch zápasoch vyhrali svoje partie Rudolf Krchnák, Pavol
Bajcar, Peter Podjavorinský a Martin Tomašovič. Kúpele Piešťany
„D“ vyhrali nad ŠK Sokolovce 4:1
a 4,5:0,5. V oboch zápasoch za
Piešťancov bodovali Pavol Oravec, Marcel Vereš a Ivan Puškár. V
prvom pridal Tomáš Fedorko bod
a v druhom pol boda za remízu. V
tom zápase bodoval za Piešťany aj
Šimon Chrvala. Zo Sokolovčanov
uhral v prvom stretnutí bod Tibor
Pikus a v druhom pol boda Pavol
Paulech (Palkech).
(šg)
NAJLEPŠIE IŠLA KARTA BUBLAVÉMU
Vo Veľkom Orvišti sa uskutočnil
tretí ročník Vianočného turnaja
v mariáši. Po Vincentovi Melicherovi a Vladimírovi Tomášikovi sa tešil z prvenstva Piešťanec
Vojtech Bublavý.
Tento 78-ročný mariášista vyhral turnaj zaslúžene, pretože v
piatich kolách získal spomedzi 36
hráčov nielen najviac bodov, ale
na svojom konte mal aj najviac vyhratých peňazí. „Dnes mi naozaj
išla karta. Okrem druhého kola,
v ktorom som získal len tri body,
som v ostatných štyroch bodoval
naplno. V poslednom mi trochu
komplikoval situáciu klubový spoluhráč Stano Chrena, ktorý mi
viackrát zakontroval ‘betla‘, no
našťastie som mal dosť nahratých
peňazí a kolo som vyhral,“ opísal
svoj postup za prvenstvom tento
kartársky nestor, ktorý by chcel sú-
V. Bublavý (vľavo) si prevzal prémiu za víťazstvo z rúk V. Tomášika.
ťažne hrávať minimálne do osemdesiatky. Finančnú prémiu za prvé
miesto mu za organizátorov odovzdal vlaňajší víťaz V. Tomášik.
Vojtech Bublavý získal 23 bo-
dov, o dva viac ako druhý Jaroslav
Glasnák z V. Orvišťa a tretí Zdenek Nemec z Letovíc. Najbližšie
sa mariášisti stretnú 8. januára
2011 v Trebaticiach.
(šg)
šport
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
39
Víťazné ťaženie hokejistov ŠHK zastavila Trnava
Sériu jedenástich víťazných zápasov prvoligových hokejistov
ŠHK 37 Piešťany prerušili minulý utorok Trnavčania, ktorí vyhrali doma 4:2. Piešťanci však
ďalšie prekvapenie nepripustili
a v piatok vyhrali v Považskej
Bystrici 5:1.
V susedskom derby v Trnave
sa hral svižný hokej. Domáci mali
v úvode zápasu navrch a v 11.
min využili presilovku na strelenie
gólu. V závere tretiny však hostia
za 28 sekúnd strhli vedenie na
svoju stranu. Najprv využil veľkú
chybu domácich v 29. min Haring, potom sa presadil Holovič.
Domáci však v 30. min pri presilovke o dvoch hráčov vyrovnali na
2:2. Piešťanci mali takúto výhodu
dvakrát, ale nedarilo sa im. Trnav-
Momentka zo zápasu s Trnavou. Foto: L. Duračka
čania ich za to potrestali, keď sa
v 43. min ujali vedenia a v 54.
min dali aj štvrtý gól. Piešťanci si
pripísali na konto už druhú prehru
s Trnavou v tejto sezóne. Tretiny:
1:2, 1:0, 2:0.
Veteráni skončili šiesti
Tohtoročný seriál medzinárodných
turnajov vodnopólových veteránov
zavŕšil Slovakia Open 2010 v Bratislave. V konkurencii ôsmich mužstiev zo
Srbska, Ukrajiny, Chorvátska, Česka,
a Slovenska sa radovali z prvenstva
hráči ukrajinského Dinama Ľvov, ktorí
zdolali vo finále v bazéne plavárne na
Pasienkoch chorvátsky VK Omiš 6:1.
Bronzovú priečku si vybojovali
hráči CZ Belehrad (Srbsko) po výhre
nad Záhrebom (Chorvátsko) 4:3. Na
turnaji štartovali aj veteráni z VKP
Kúpele Piešťany. Tí zdolali v skupine
kombinovaný výber Prahy a Ústí nad
Labem 5:2, prehrali s Dinamom Ľvov
3:5 a so Starou Savou Záhreb 3:6. Po
treťom mieste v skupine hrali o konečné piate miesto s veteránmi domácej
Slávie UK Bratislava, ktorej podľahli
po vyrovnanom boji 2:3. Góly Piešťan
na turnaji zaznamenali: Racík 4, A.
Petričevič 3, Brna, Stančík, Repáš a R.
Berlanský po 2, Štefka 1. Zostava KVP
Kúpele: Boba – Papcun, Brna, Racík,
Repáš, A. Petričevič, M. Petričevič,
Štefka, R. Berlanský, Stančík, Adamkovič, Hašek.
(šg)
V Považskej Bystrici mali hostia stále prevahu - v 3. min ich
poslal do vedenia Haring a v 5.
min zvýšil Vrána na 2:0. Domáci
potom nevyužili niekoľko presiloviek a Tomeka prekonali až v
29. min. O päť minút neskôr dal
nováčik v drese hostí, Gálik, tretí
gól ŠHK 37 a necelú minútu pred
odchodom do kabín pridal Rybárik
pri početnej výhode o dvoch hráčov štvrtý gól hostí. Víťazstvo ŠHK
37 prikrášlil v 60. min Haring z
trestného strieľania. Tretiny: 0:2,
1:2, 0:1. Zostava ŠHK 37 Piešťany: Tomek - Kolník, Poláček,
Bučka, Magušin, Kalafut, Grman,
Kopejtko, Vrána - Gálik, Baran,
Pupák - Románek, Peško, Haring
- Rybárik, Holovič, Chylo - Rosa,
Učeň, Klčo.
Jaroslav Vrábel
VIANOCE NA ŠPORTOVISKÁCH
Hoci sú Vianoce hlavne sviatkami pokoja, mnohí športovci si ani počas nich pokoj nedajú. Na umelom trávniku
futbalového ihriska PFK bode v nedeľu 26. decembra už 57.
ročník futbalového Štefan Cupu. O 14.00 h nastúpia proti
sebe tradiční rivali – mužstvá Domácich a Exilu. Za exilantov
hrajú Piešťanci, ktorí žijú mimo mesta a v zahraničí.
V rovnaký deň si prídu na svoje aj milovníci turistiky,
pretože organizátori pre nich pripravili jubilejný 10. ročník
Štefanského výstupu na Zlatý vrch. Hlavná trasa (Dubčekov
chodník) vedie po zeleno-bielej značke od Kolonádového
mosta cez Banku na Zlatý vrch. Odtiaľ si to turisti nasmerujú
na Havran a cez Plešiny, Ahoj a Banku sa dostanú do Piešťan. Táto trasa má dĺžku 14 kilometrov a je vhodná aj pre
cykloturistov. Turisti si však môžu vybrať aj inú trasu. (pt)
ZAVÁHALO LEN „ÁČKO” MEDIPROGRESSU
V desiatom kole regionálnych
stolnotenisových súťaží boli družstvá MTJ Mediprogress PieštanyMoravany úspešné. S výnimkou
druholigového „áčka“, ktoré prehralo v Špačinciach 8:10, ostatné
bodovali naplno. Rezerva Mediprogressu vyhrala v zápase štvrtej ligy v Galante s Gastom „B“
10:8, v piatej lige vyhralo „céčko“ doma nad Kočínom-Lančárom
13:5 a v siedmej lige „déčko“ nad
Jaslovskými Bohunicami 11:7.
Mediprogress „A“ zohral v Špačinciach smoliarsky zápas. Po
štvorhrách bolo zásluhou Behula s
Levčíkom nerozhodne. Prvá runda
dopadla pre Mediprogress dobre,
keď Kupeček zdolal Šmičeka 3:2,
potom Levčík Komorného 3:0 a
napokon P. Behul Lančariča 3:0.
Druhá runda skončila nerozhodne, keď Behul zdolal jednotku
domácich Vargu 3:2 a Kupeček
Lančariča 3:1. V tretej runde bodoval len Levčík, keď vyhral nad
Lančaričom 3:2. Poslednú rundu
začal Behul výhrou nad Šmičekom
3:2. „Škoda, že za stavu 8:7 pre
nás Levčík ani Stolár svoje zápasy
nedotiahli do víťazného konca
a napriek dobrému začiatku ich
prehrali. Levčík viedol 2:0 na sety
a v treťom mal jeden mečbal, ale
napokon duel prehral 2:3. Stolár
viedol v treťom sete 10:8, no na
Peter Behul
sety napokon prehral 1:3. Vďaka
tomu sme Špačinciam smoliarsky
podľahli 8:10,“ skonštatoval po
zápase hrajúci šéf mužstva hostí
Peter Behul.
Ďalšie družstvá MTJ bodovali
naplno. Na výhre „béčka“ v Galante sa podieľal Malast 3,5 bodmi, Orihel získal 2,5, Košút a Lulovič po 2. V okresnom derby „céčka“ proti Kočínu-Lančáru bodovali
za Mediprogress Zajaček (4,5), V.
Stolár (4), Danko (3) a J. Behul
(1,5). Z Kočína-Lančára získal Lukačovič 2,5 boda, P. Chnapko 1,5
a Mrázik 1 bod. V siedmej lige
vyhral Mediprogress „D“ nad Jasl.
Bohunicami 11:7.
(šg)
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Poverená vedením: Agnesa Balková / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička - [email protected],
Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák / INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel.
033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo: EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené:
SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box / Za obsah reklamy a inzercie redakcia
nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk / Vychádza každý utorok /
Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
Číslo 51 Utorok 21. decembra 2010
inzercia
31. XII. 2010 - piato
22.00 SLNIE KO,pieš anská hudobná skupina
24.00 Oh ostroj– Aupark
0.10 Hudobná skupina AC/DC REVIVAL
Sprievodné podujatia
26. XII. 2010 - nedeľa
14.00 PLÁVANIEOTUŽILCOV VO VÁHU
30. XII. 2010 - štvrtok
16.00 SIL
31. XII. 2010 - piatok
od 10.00 do 12.00 SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA M ARHÁT
1. I. 2011 - sobota
16.00 NOVORO NÝ KONCERT,Kostolsv.Cyrila a M etoda
Ľadová plocha pre verejnosť na pešej zó
de sprístupnená
v prípade priaznivého počasia
Vianočné trhy na Námestí slobo
dú od 26. XI. do 31. XII. 2010
Download

Piešťanský týždeň č.51