Pod rohožou našla skrúteného metrového hada
Viac na
strane
5
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 41
Ročník XX
Utorok 12. októbra 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk
Tel./fax: 033/762 84 25
viac videospráv na webe
Jesenná romantika
www.piestanskytyzden.sk
Skauti získali
od mesta
hlavný stan
Počas posledného
stretnutia mestského
zastupiteľstva sa poslanci
zaoberali otázkou
chýbajúceho skautského
domu. Za sumu 20-tisíc
eur piešťanskí skauti po
ich kladnom rozhodnutí
získali objekt bývalej
autoškoly na Meštianskej
ulici. Po nevyhnutných
opravách tohto priestoru
by sem svoje činnosti
mohli presunúť ešte
do konca tohto roka.
Viac na strane
3
Jazdia Piešťanci
po cestách či
tankodróme?
Viac na strane
6
Diváci Domu
umenia dostali
Českého leva
Vo farskom Kostole sv. Štefana v Piešťanoch si v slnečnú sobotu 9. októbra povedali svoje
„áno“ Katarína Krajčová a Vojtech Mitošinka, obaja z Piešťan. Novomanželom želáme na
spoločnej ceste životom veľa lásky, šťastia, spokojnosti a radosti.
Foto: Nino Palenčár
v športe
Windsurfing - s vetrom na vode
Vodné športy sú v Piešťanoch obľúbené a majú
svoju tradíciu. Windsurfing však nie je bežným javom
na piešťanských vodách. Nechať sa unášať vetrom,
ale aj tento živel ovládať – to učarovalo mladému
Piešťancovi Máriovi Manasovi, ktorý sa tomuto
športu venuje už osem rokov.
Viac na strane
Viac na strane
15
Knižnica oslavuje
osemdesiatpäťku
Viac na stranách
16-17
V Dubovanoch
si vytvoril exotické
kráľovstvo
30
Viac na strane
28
2
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
editorial
Dnes píše
Igor
Paulech
na tému:
O strechách
O poslanecké kreslá v našom meste zabojuje v nasledujúcich komunálnych voľbách
takmer osemdesiat kandidátov. Ich mená sa obyvatelia
Piešťan postupne dozvedajú z
médií i ústnym podaním - na
ulici, v rozhovore u lekára či
pri pivečku. Sedem najodvážnejších bude súperiť o primátorskú stoličku. Koho si Piešťanci nakoniec vyberú a kto
sa dostane pod strechu mestského úradu, sa dozvieme až
koncom novembra.
Piešťanskí skauti svoj hlavný stan po dlhom hľadaní konečne našli. O tom, že za dvadsaťtisíc sa presťahujú na Meštiansku ulicu, kde sa bude nachádzať ich nové sídlo, sa dočítate na 3. strane tohto vydania.
Domov, no tentoraz iba prechodný, si minulý týždeň našla
v centre mesta takmer metrová užovka stromová. Novú
adoptívnu rodinu a tiež strechu nad hlavou hľadajú zvieratká, ktoré dočasne uchýlili
pracovníci piešťanského útulku. Desať psíkov, ktoré čakajú
na nových majiteľov, nájdete
na 33. strane.
Piešťanská mestská knižnica v najbližších dňoch oslávi
už osemdesiatpäť rokov fungovania. Výročie si knižničiari
pripomenú zmodernizovaním
budovy, ktorá získa aj novú
strechu. O histórii a plánoch sa
dozviete na stranách 16 a 17.
Piešťany sa môžu popýšiť
ďalším prvenstvom. Diváci a
milovníci kultúry dostali prestížne ocenenie – Českého leva.
Cenu z rúk Bolka Polívku prevzala riaditeľka Domu umenia
Edita Bjeloševičová. Od minulého týždňa krištáľový lev
„susedí“ s cenou primátora a
ďalšími oceneniami nášho stánku kultúry.
aktuálne
Poslanci hlavne o prevodoch majetku
Poslanci mestského parlamentu
sa minulý štvrtok zišli na ďalšom, v poradí desiatom stretnutí zastupiteľstva. V rámci šestnásťbodového programu riešili
takmer výlučne prevody vlastníctva majetku.
Bez závažnejších diskusií prijali všetky body októbrového rokovania. Kratšia debata sa rozprúdila pri schvaľovaní návrhu
všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré hovorí o miestach na vylepovanie volebných plagátov počas kampane pred voľbami do samosprávy, ale aj pri odklepnutí
odpredaja budovy na Meštianskej
ulici pre piešťanských skautov.
Na úvod zastupiteľstva dostali
možnosť vystúpiť so svojimi príspevkami občania mesta Piešťany.
Jozef Petríček, pamätník skautingu v našom meste, predniesol
žiadosť, aby poslanci podporili
odpredaj budovy na Meštianskej
ulici pre piešťanských skautov.
Jeho požiadavku podporil vystúpením člen zboru Jozef Streženec. Ďalších obyvateľov zaujímala
otázka prejazdu a parkovania na
Vážskej ulici, ale tiež neustály
problém statickej dopravy na sídlisku Adam Trajan.
Poslanci hovorili o miestach,
na ktorých bude možné umiestňo-
V takomto zložení sa mestskí poslanci na zastupiteľstve zídu už iba raz.
vať plagáty počas volebnej kampane. Na dvanástich miestach v
Piešťanoch bude vyhradená jedna
betónová skruž pre prezentáciu
kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a jeden stojan
pre kandidátov na voľbu primátora. Kampaň sa začne 10. a skončí
25. novembra tohto roku.
Zástupcovia mesta sa v ďalších
bodoch zaoberali prevodmi majetku, a to v obytnej zóne Bodona
Sever, a tiež na Záhradnej ulici.
Schvaľovali i podmienky verejnej obchodnej súťaže týkajúcej
sa pozemku na Nálepkovej ulici.
Znaleckým posudkom bola za 19
Mesto chce kúpiť budovy - čo v nich bude?
Začiatkom septembra Mesto
Piešťany podpísalo kúpnu zmluvu
o prevode vlastníctva budovy Národného lesníckeho centra. Lesníci ďalej postúpili zmluvu Ministerstvu pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja
SR na posúdenie. Dostane sa i do
rúk pracovníkov ministerstva financií. Po súhlasnom stanovisku
má mesto šesťdesiat dní na to,
aby zaplatilo kúpnu cenu.
„Mesto bude predkladať návrh rozpočtu na rok 2011, a to
na spracovanie projektovej dokumentácie domov sociálnych služieb. Išlo by o náhradu za projekt
na sídlisku Adam Trajan. Vzhľadom na to, že s pôvodným projektom sme neboli úspešní, takto
chceme dosiahnuť náhradné riešenie,“ hovorí prednostka Mestského úradu v Piešťanoch Denisa
Bartošová.
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
m2 vyčíslená suma 3760 eur.
Na záver desiateho stretnutia
mestského parlamentu poslanci
žiadali kompetentných o odpovede na niekoľko interpelácií. Zaujímala ich situácia na sídlisku Adam
Trajan, kde po požiari PT Univerzál zanikla pobočka Slovenskej
pošty, ktorá obyvateľom tohto sídliska chýba. Pýtali sa na plán rozmiestnenia kamier v meste a ich
funkčnosti. Zaujímala ich aj výstavba Paralympijského centra v
Piešťanoch.
Igor Paulech
O budúcom využití budovy v Kocuriciach rozhodne nové zastupiteľstvo.
Poslanci začiatkom leta odsúhlasili spätné odkúpenie ďalšej
budovy, a to hospicu v mestskej
časti Kocurice, za sumu tri centy.
Pred približne dvomi týždňami sa
uskutočnilo stretnutie zástupcov
Občianskeho združenia Hospic
Matky Božej Piešťany a predstaviteľov mesta. Členovia združenia
sa vyjadrili, že okrem budovy by
chceli mestu odpredať aj vybudované inžinierske siete.
Potvrdili, že návrh kúpnej
zmluvy objektu podpíšu. Následne po predložení kompletnej dokumentácie bude mesto prostredníctvom zastupiteľstva riešiť i prevod prípojok, ktoré do dnešného
dňa neboli skolaudované. „Budúce využitie nehnuteľnosti je zatiaľ
otázne. Určite navrhneme riešenie, či ho budeme využívať my,
alebo pristúpime k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže. No túto záležitosť musí rozhodnúť už
nové zastupiteľstvo,“ dodáva D.
Bartošová. (IP), foto: archív (pt)
aktuálne
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
VOĽBY: Poznáme mená kandidátov
Mesto Piešťany oficiálne potvrdilo, že o post primátora sa bude v nastávajúcich komunálnych voľbách
27. novembra snažiť sedem kandidátov. Štyria z nich
vstupujú do volieb ako nezávislí kandidáti a troch nominovali politické strany. O dvadsaťpäť poslaneckých
kresiel v mestskom zastupiteľstve zabojuje takmer
osemdesiat zaregistrovaných kandidátov.
O štyri roky na poste primátora majú záujem za nezávislých – súčasný primátor Remo Cicutto, konateľ Marian
Ručkay, softvérový inžinier Jozef Drahovský a vedúci
galérie Fontána Martin Valo. Politické strany nominovali
poslankyňu Národnej rady SR Katarínu Cibulkovú (SDKÚDS, KDH, Most-Híd), riaditeľa Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Piešťanoch Miloša Tamajku (Smer-SD)
a živnostníka Marcela Urbana (ĽSNS).
Poslanecké mandáty by chceli získať nezávislí kandidáti a nominanti strán koalície SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
samostatne do volieb vstupuje Smer-SD, SaS, Strana
zelených, SNS, Európska demokratická strana, SDĽ a Ľudová strana Naše Slovensko. Podľa informácií z mestského úradu traja z kandidátov na poslancov mestského
zastupiteľstva boli vylúčení z dôvodu nesplnenia podmienok určených zo zákona. Nemali totiž zozbieraných
potrebných štyristo podpisov.
(IP), foto: (mkm)
Lieky zapil
alkoholom
Za ohňostroj pokuta
Na post primátora má zálusk sedem kandidátov.
závislá), 44-ročný riaditeľ školy Ján Jánoška (nezávislý), 47-ročný právnik Štefan Kubík (Smer–SD),
55-ročná podnikateľka Ema Maggiová, rod. Kraváriková (nezávislá), 42-ročný poštár Pavol Rakús (nezávislý), 33-ročný advokát Miroslav Šandrik (SZS),
39-ročný podnikateľ František Tahotný (ND) a 41ročný učiteľ Jaroslav Tomčík (nezávislý).
(red)
Piešťanskí skauti získali hlavný stan
Objekt bývalej autoškoly poslúži ako nový skautský dom.
Otázka chýbajúceho skautského domu trápila piešťanských
skautov už dlhšiu dobu. Na tento
problém našli riešenie. Počas
októbrového stretnutia mestského zastupiteľstva poslanci
im jednohlasne schválili predaj
budovy na Meštianskej ulici.
Poslanci na júlovom zasadnutí
mestského parlamentu schválili
podmienky verejnej obchodnej
súťaže na odpredaj nehnuteľnosti
na Meštianskej ulici (bývalá autoškola). Minimálna cena bola podľa
znaleckého posudku stanovená
čierna kronika
Hliadka mestskej polície v
pondelok 4. októbra večer našla na Mojmírovej ulici ležať
muža. Išlo o 39-ročného Piešťanca, ktorý bol pod vplyvom
alkoholu. Policajtom uviedol,
že užil lieky, ktoré zapil alkoholom. Z toho dôvodu bola na
miesto privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá muža odviezla na lekárske ošetrenie.
NA PRIMÁTORA VO VRBOVOM KANDIDUJE AJ POŠTÁR
Vo Vrbovom sa bude voliť po novom. Tamojší poslanci totiž schválili, že mesto s viac ako 6500 obyvateľmi bude mať iba jeden volebný obvod, v rámci
ktorého budú štyri okrsky. Známi sú už aj siedmi
kandidáti, ktorí sa budú usilovať o post primátora.
K 6. októbru zaregistrovali svoje kandidátske listiny
títo adepti: 46-ročná konateľka Nina Horská (ne-
3
na takmer 143-tisíc eur. Do tejto
súťaže sa však nikto neprihlásil.
Zastupiteľstvo preto schválilo
predaj budovy a pozemku skautom za sumu 20-tisíc eur. „Pre nás
je skautský dom veľmi dôležité
miesto. Máme priestory, kde sa
dajú pripraviť prezentácie, vyučovanie detí, robiť záujmové činnosti. Doteraz sme sa stretávali v
priestoroch u jezuitov a v Zrnku
v Zavretom kúte. Priestory na
Meštianskej sme videli, určite
bude potrebná rekonštrukcia, no
dúfame, že do konca roku by sme
tam mohli začať fungovať,“ hovorí vodca prvého oddielu skautov
Michal Bezák. Podľa neho časť
peňazí na nákup budovy získali
od Slovenského skautingu a tiež z
vlastných zdrojov. Ostatné pravdepodobne dostanú od samotných
členov či formou pôžičky.
Na otázku, kde mesto Piešťany
využije získanú čiastku 20-tisíc
eur, odpovedal primátor Remo Cicutto: „Tieto peniaze sú bežným
príjmom a nie je tu daná účelová
viazanosť. Predbežne sme uvažovali o pridelení týchto financií
na podobný projekt, na centrum
voľného času. Je to však na poslaneckom zbore, ako budú tieto
peniaze využité.“
V rámci dopytov občanov Piešťan využili možnosť vystúpiť dvaja zástupcovia 80. zboru Slovenského skautingu. Poslancov požiadali o podporu tohto návrhu.
Jozef Streženec poslancom predstavil činnosti, ktoré pravidelne
vykonávajú. Jozef Petríček si zase
zaspomínal na dejiny slovenského
skautského hnutia.
(IP)
Počas piatkovej noci hliadka
MsP preverovala oznam, podľa ktorého pred jednou z prevádzok na Teplickej neznáma
osoba odpaľuje ohňostroj. Policajti na mieste zaistili Piešťanca, ktorý sa k tejto činnosti
priznal. Udelili mu blokovú pokutu, ktorú na mieste zaplatil.
Nevedel,
ako sa zranil
Policajti v sobotu po polnoci spozorovali na Štúrovej
ulici neznámeho muža, ktorý
sedel na zemi a držal si hlavu,
z ktorej mu tiekla krv. Dvadsaťdvaročný Ostrovčan nevedel
vysvetliť hliadke, ako sa zranil.
Pracovníci RZP ho prevzali na
ďalšie ošetrenie.
Tínedžerky
zmohol alkohol
Hliadka mestskej polície minulú sobotu opäť na Štúrovej
ulici našla dve mladistvé dievčatá, ktoré boli pod vplyvom
alkoholu. Potácali sa smerom k
Winterovej ulici. Išlo o štrnásťročnú dievčinu z obce Modrová
a pätnásťročné dievča z Piešťan. Policajti obe previezli na
centrálu. Tu zistili, že jedna
mala 2,21 promile alkoholu v
dychu a druhá 0,96 promile.
Policajti kontaktovali rodičov
jedného z dievčat. Vec bude
doriešená v správnom konaní.
Dlažobné kocky
hádzal do potoka
Minulú sobotu pred polnocou neznámy mladík hádzal na
Teplickej ulici dlažobné kocky do potoka Dubová. Mladý
Piešťanec nevedel hliadke vysvetliť dôvod svojho konania.
Policajti mu na mieste udelili
blokovú pokutu.
(MsP)
4
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
téma/aktuálne
Odborníčka tvrdí: Stromy boli veľmi poškodené
Masívne výruby stromov v meste sa takmer vždy stretávajú s
nesúhlasnými reakciami obyvateľov. Turbulencie v poslednej
dobe spôsobilo hlavne vytínanie
drevín na Teplickej ulici. Mesto
Piešťany si v auguste tohto roku
vyžiadalo spracovanie odborného posudku zdravotného stavu,
kondície a životnosti drevín v lokalite Teplická ulica. Posudok
vypracovala nitrianska znalkyňa
v odbore poľnohospodárstvo –
odvetvie záhradníctvo Gabriela
Juhásová. Výsledky tohto výskumu mesto dostalo začiatkom
septembra.
V posudku zelene na Teplickej ulici je uvedené, že vypílené stromy boli poškodené a mali nízku životnosť.
Tu bude nová výsadba.
„Z celkového počtu dvadsaťosem hodnotených stromov bolo
na uvedenej lokalite dvadsaťpäť
javorov. Mali veľmi nízku sadovnícku hodnotu, boli veľmi poškodené. Po zhodnotení súčasných
podmienok, za akých sa stromy
pestujú a zohľadnení rozsahu poškodenia koreňov pri rekonštrukcii, mali veľmi nízku životnosť,“
uvádza vo svojom posudku G. Juhásová. Výrub odporučila i z dôvodu, že korene a báza kmeňov
boli zakryté asfaltom, alebo betónom. Prevzdušnenie pôdy a prísun
vody bol preto minimálny.
Nitrianska znalkyňa pred výrubom stromov vo svojej správe
uviedla: „V súčasnej dobe sa na
tomto mieste robí rozsiahla rekonštrukcia chodníkov. Odstráni sa
zem okolo bázy kmeňa, obnažia a
odseknú bočné a vlásočnicové korene. Týmto sa naruší statika a
stabilita stromov. Vznikne tak nepomer medzi korunou s mohutnými konármi a zredukovanou ko-
reňovou sústavou. Projekt rekonštrukcie tiež počíta so zmenou
stanovíšť drevín. Korene síce zatiaľ dostatočne zásobujú koruny,
ktoré bujnejú a sú dobre olistené.
Na prvý pohľad pôsobia, že sú
bez problémov. Pri zdravotnej obhliadke si treba však všímať stromy komplexne, posúdiť kmeň,
miesto rozkonárenia a samotné
konáre. Pri takom vysokom počte
poškodených vetiev, dutín v mieste rozkonárenia, jednostranne zavetvených korún, nie je predpoklad, že sa každoročným orezaním poškodených častí zvýši ich
životnosť.“ V správe pre mestský
úrad uviedla stanovisko: „Odporúčam zo sadovníckeho hľadiska netvárne poškodené stromy asanovať a nahradiť ich drevinami vhodnejšími do úzkej uličnej výsadby.“
Podľa G. Juhásovej situácia
v Piešťanoch je podobná ako vo
viacerých mestách na Slovensku,
pretože hodnoteniu zdravotného
stavu starých stromov sa venuje
pomerne malá pozornosť. Odporúča, aby správca zelene, či majitelia stromov minimálne raz ročne vykonali obhliadku, odstránili suché a poškodené konáre, či
ošetrili dutiny a rany. Ak sa tieto
opatrenia nevykonávajú pravidelne a včas, stromy chátrajú a ďalšie ošetrenie je finančne namáhavejšie. Na úzkom priestranstve,
akým je i Teplická ulica, stromy
s rozsiahlou korunou poškodzujú
okolité budovy, tienia okná a prerastajú nad cestu. Prechádzajúce,
napríklad nákladné autá neraz poškodia kôru, na ktorej sa potom
vytvárajú rany.
Na poslednom stretnutí zastupiteľstva zaznela z poslaneckého
pléna i pripomienka, že úrad by
mohol nariadiť vypílenie aj zostávajúcich stromov v rekonštruovanej časti Teplickej ulice. Tie
podľa jedného člena poslaneckého zboru svojím stavom už teraz špatia túto časť.
Igor Paulech, foto: (mkm)
ÍROV VÍTALO NA PIEŠŤANSKOM LETISKU SLNKO
V pondelok 11. októbra o 13.15 hodine za krásneho slnečného počasia pristálo na piešťanskom
letisku lietadlo, na palube ktorého boli členovia FAI
(Football Association of Ireland), manželky hráčov
a novinári. Stalo sa tak deň pred kvalifikačným
stretnutím na majstrovstvá Európy vo futbale, ktoré
sa budú konať v Poľsku a na Ukrajine v roku 2012.
Zápas slovenskej a írskej reprezentácie sa odohrá v
utorok 12. 10. o 20.30 h v Žiline. Piešťanské letisko
využívajú viaceré spoločnosti a organizácie pre
možnosť pristáť s väčším lietadlom, keďže žilinské
letisko túto možnosť neposkytuje.
P. Krajčik
viac nájdete na
Lietadlo BAE 146 spoločnosti CityJet LTD, Co. Dublin. Foto: P. Jurák
aktuálne
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
5
V Piešťanoch horeli autá, v Moravanoch unimobunka
V tomto týždni vyrážali hasiči
k požiarom dvoch osobných automobilov v Piešťanoch. Tretí
požiar „zhltol“ unimobunku v
Moravanoch nad Váhom.
Prvé osobné auto Saab 900
vyhorelo na ulici Pod Párovcami v
utorok 5. októbra. Hasiči prišli k
požiaru o pol štvrtej v noci. Oheň
už zachvátil motor a horela aj
prístrojová doska. Pri zásahu použili vysokotlakový prúd vody. Na
vozidle vznikla škoda takmer tritisíc eur a vplyvom sálajúceho
tepla popraskali aj plastové okná
v blízkom dome.
V ten istý deň o 17.17 h
horelo aj osobné auto Ford Focus
na Vrbovskej ceste pri Ružovom
mlyne. Tento požiar bol menší,
vznikol pod palubnou doskou,
uhasili ho traja hasiči, v aute však
Hasiči si precvičovali aj strihanie plechov zhoreného automobilu.
vyhorel riadiaci panel.
V sobotu 9. októbra o 23.00
zavolali hasičov k uviaznutému
človeku vo výťahu na Ulici SNP vo
Vrbovom. Po ceste sa však záchranári dozvedeli prostredníctvom
operačného strediska, že situácia je vyriešená.
Na Jarnej ulici v Moravanoch nad Váhom hasili v nedeľu v noci piati príslušníci HaZZ z
Piešťan požiar unimobunky. Oheň
zachvátil drevenú budovu, v ktorej sa nachádzal sklad papiera.
Hasiči požiar dohasili krátko pred
štvrtou hodinou rannou. Škoda na
majetku predstavuje sumu okolo
1660 eur.
Pretože čoraz častejšie sa v
našom regióne vyskytujú požiare
osobných áut, posledné hasičské
cvičenie bolo zamerané na túto
problematiku. V pondelok 11. októbra si naši hasiči precvičovali, ako sa likviduje požiar auta
a uvoľňujú uviaznutí ľudia pomocou hydraulického náradia.
(HaZZ/red), foto: HaZZ
Hlohovec: Do volieb stovka kandidátov
Užovka, ktorú našla obyvateľka Sasinkovej, nebola, našťastie, jedovatá.
Had zablúdil na Sasinkovu
Hliadka mestskej polície zasahovala vo štvrtok v obedňajších
hodinách na Sasinkovej ulici. Obyvateľka jedného z domov oznámila, že pred dverami do domu je pod rohožou skrytý had. Policajti
na mieste našli približne meter dlhú užovku stromovú. Mestskí
policajti vypustili hada na Bodone do prírody.
(MsP/red)
O 23 poslaneckých kresiel v
Hlohovci bude v novembrových
komunálnych voľbách bojovať
rovná stovka kandidátov. Pôvodne
malo o post mestského poslanca
záujem 101 uchádzačov, no jeden
sa kandidatúry vzdal.
Do poslaneckých lavíc chcú zasadnúť za Agrárnu stranu vidieka
dvaja kandidáti, za SaS traja a za
KDH 22. Koalícia ĽS-HZDS a SNS
má 14 uchádzačov o post poslanca, Most-Híd, Nová demokracia a
SDĽ po jednom. Za SDKÚ-DS kandiduje 11 uchádzačov a za SmerSD 23. Nezávislých kandidátov je
ich dvadsaťdva.
Primátora si budú voliči v Hlohovci vyberať z piatich kandidátov. O funkciu sa uchádza Milan
Domaracký, nezávislý kandidát,
pracujúci ako riaditeľ, súčasný
zástupca primátora Peter Dvoran za koalíciu KDH - SDKÚ-DS Smer-SD, veterinárny lekár Oliver
Pestún (nezávislý), ďalej štátny
zamestnanec Igor Vavro (nezávislý) a podnikateľ Samuel Žák
(nezávislý).
(tasr/red)
Ležal pri Kruhovke
Piešťanskí policajti v stredu
6. októbra o 20. hodine podľa
oznamu objavili na Vážskej ulici pred pohostinstvom Kruhovka ležiaceho neznámeho muža. Starší Piešťanec bol pod
vplyvom alkoholu. Keďže sa
nesťažoval na bolesti či zranenie a odmietol lekársku pomoc, hliadka MsP zavolala jeho manželku, ktorá ho zobrala
domov.
(MsP)
NA ASTROFILME UVIDÍTE OBLOHU AJ NAŽIVO
Už od stredy sa začne v piešťanskom kine
Fontána štvrtý ročník filmového festivalu
Astrofilm 2010. Slávnostné otvorenie pripravili organizátori na osemnástu hodinu.
Milovníci astronómie a vedeckej fantastiky
zhliadnu v stredu o ôsmej večer britský sci-fi
thriller Moon a o dve hodiny neskôr budú môcť
pozorovať oblohu pomocou astronomického
ďalekohľadu. V stredu po oficialitách, približne o pol siedmej, sa začne moderovaná prednáška o astronómii v myšlienkových prúdoch
filozofie v podaní Mariána Vidoveneca.
Vo štvrtok o deviatej ráno je na programe
moderovaná beseda s autorom sci-fi románov
Jánom Feketem na tému Verne by sa čudoval.
O pol jedenástej dopoludnia premietnu animovaný film pre deti - Astro boy a o štrnástej
hodine uvidíte víťazné filmy z minulých roční-
kov. O piatej popoludní porozpráva o košickom
meteorite a jeho hľadaní Juraj Tóth, o 18.00
príde na rad cestopis o Šanghaji a Číne Petra Poliaka, o pol deviatej premietnu britský
dobrodružný sci-fi thriller Sunshine. Ako sme
sa dozvedeli od dramaturgičky festivalu Márie
Gallovej, „vo štvrtok po retrofilmoch zavíta
na Astrofilm vlaňajší hlavný hosť i laureát
ceny primátora mesta Pavel Paľuš. Ten vlani
sľúbil, že do roka prinesie na Astrofilm svoju
novú knižku s dévédečkom, ktoré by sa dotýkali vesmíru. Kniha aj nosič sú na svete, uvedenie do života bude v piatok v Bratislave, ale
v predstihu ich autor donesie aj do Piešťan.“
Piatkový program sa začne o deviatej hodine témou Dlhé púte raketoplánov v podaní
Ľuboša Rybana, o jedenástej je prehliadka
krátkych poľských filmov s názvom Cesta na
Mars. Súčasťou Astrofilmu je aj päť výstav:
Vesmírne metamorfózy I. Sú v nej zakomponované pohľady na oblohu očami banskobystrických astronómov. Ďalšia výstava sa volá
Vesmír očami detí 2010. Predstavia na nej
víťazné práce celoslovenskej výtvarnej súťaže
(SÚH Hurbanovo).
Dve ďalšie výstavy sú venované prvému
slovenskému generálovi. Jedna má názov M. R.
Štefánik, astronóm a diplomat - je vytvorená
k 130. výročiu narodenia Milana Rastislava
Štefánika a Štvrtá výstavy je nazvaná poeticky - Posol hviezdnych diaľav. Môžete si na nej
prezrieť literárne a výtvarné práce študentov
stredných a vysokých škôl. Posledná prezentácia zaujme milovníkov hviezdnych diaľok.
Výstava astronomických ďalekohľadov bude
spojená s pozorovaním oblohy.
(red)
6
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
aktuálne
Viac ako sto ciest v meste je v havarijnom stave
Do redakcie dostávame čoraz
viac kritických príspevkov ohľadom zlého technického stavu
miestnych komunikácií. Niet sa
čomu čudovať, veď viac ako sto
ciest v Piešťanoch je v havarijnom stave, potrebovali by kompletnú rekonštrukciu. Kým sa
tak nestane, vodiči budú mať
stále pocit, že nejazdia po cestách, ale po tankodróme. Takmer každý týždeň vždy na inom
mieste pribúdajú nové výtlky, na
cestách sú zapchaté odvodňovacie kanály. Stačí krátka prietrž
mračien a cesty sú zaplavené.
Nie všetky miestne komunikácie však patria do majetku mesta
Piešťany. Cesty prvej a druhej
triedy vlastní Slovenská správa
ciest alebo Trnavský samosprávny kraj. O ich rozdelení sme sa
porozprávali s referentkou pre
dopravu a technickú infraštruktúru Mestského úradu v Piešťanoch,
Beatou Palkechovou.
Ktoré cesty nepatria do vlastníctva mesta Piešťany a kto by
sa mal o ne starať?
- Do našej správy nepatrí komunikácia prvej triedy Bratislavská–Žilinská, tá je vo vlastníctve
Slovenskej správy ciest Bratislava. Cesta druhej triedy Krajinská–Vrbovská v smere na diaľnicu
a tiež cesta tretej triedy - Kláštorská - je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja. Mesto Piešťany taktiež nevlastní komunikácie nachádzajúce sa na
Kúpeľnom ostrove. Tie spravujú
Slovenské liečebné kúpele. Všetky ostatné cesty, až na niekoľko
O opravy na Bratislavskej by sa mala postarať Slovenská správa ciest.
Ad: Piešťanské cesty mestský tankodróm
Viaceré pripomienky príspevku venovanému piešťanským
cestám sa týkajú ciest I. a II.
triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest, respektíve Trnavského samosprávneho
kraja. A tak o výtlkoch na Bratislavskej ceste, ako aj problémoch na Orviskej ceste (stopka, ostrá zákruta, nepokosená tráva, zrkadlo) musí autor
príspevku napísať spomínaným
inštitúciám. Ako pochodí, je
otázne, lebo na základe mojej
iniciatívy mestský úrad už šesť
mesiacov rokuje so Slovenskou
správou ciest, aby skultúrnila
vzhľad trávnatých plôch pozdĺž
Bratislavskej cesty.
Sú vizitkou Piešťan a ľudia
prechádzajúci mestom netušia,
že je za ne zodpovedná štátna
inštitúcia, nie mesto. Rokovania nevyriešili nič. Aj kruhové
objazdy na Bratislavskej a Ulici A. Hlinku patria do správy
Slovenskej správy ciest. A budovať kruhový objazd na križovatke Bratislavskej a Krajinskej
je nezmysel. Všetky dopravné
prieskumy potvrdili, že by sa
spomalila prejazdnosť, išlo by
o krok späť. Tejto križovatke
by pomohli dlhšie zaraďovacie
pruhy od Tesca.
Teší ma, že občanov zaujíma
riešenie dopravy v meste. Pri
hľadaní riešení však treba jasne
pomenovať, čo je v kompetencii
mesta a kde na to vziať financie
(a mestský úrad musí konať)
a čo je v právomociach iných
štátnych inštitúcií. (krátené)
Jozef Beňačka
Niektoré ulice v centre mesta sú v dezolátnom stave. Foto: (mkm)
výnimiek, patria do vlastníctva
mesta Piešťany.
O ktoré výnimky ide?
- Mesto by malo spravovať ulice Bodona – Strečnianska, Lednická, Vršatecká, Likavská, Starohradská a Hričovská. Tieto komunikácie zatiaľ nie sú vo vlastníctve mesta, ale v súčasnosti
beží preberacie konanie. Vo vlastníctve mesta nie je ani Heinola –
časť ulice Heinolská a Fínska (od
ulice Veterná po Baltskú). Mestu
nepatrí ani Ulica Mika Waltariho
a ulice Baltská, J. Sibela a P. Nurmiho, ktoré v súčasnosti nie sú
dobudované.
Komu patria cesty na novom
sídlisku Lodenica a ktoré cesty
sa zrekonštruovali?
- Nové komunikácie na sídlisku
Lodenica prevzalo mesto. V tomto sa zrealizovala rekonštrukcia
Vrbovskej cesty, križovatky Mojmírova-Vodárenská–Žilinská, v súčasnosti sa rekonštruuje Teplická
a výstavba komunikácie Vrbovská
– slepá časť Kanada.
Viete vyhodnotiť súčasný
stav mestských komunikácií?
- Mesto má spracovaný pasport
miestnych komunikácií, v rámci ktorého je vyhodnotený stav
povrchu jednotlivých ciest, pričom 103 je v havarijnom stave.
Snahou mesta bude zabezpečiť
postupnú rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktoré sú v havarijnom stave podľa schválenia
finančných prostriedkov v rámci
rozpočtu mesta.
(vd)
Škôlkari si ozdobili dvor
Takúto krásnu jesennú výzdobu si urobili deti za pomoci svojich
učiteliek na školskom dvore Materskej školy na Považskej ulici. „Využili sme materiál nachádzajúci sa na školskom dvore. Pozbierali sme
napadané gaštany, ale aj listy a halúzky jarabiny a šípok. Zátišie sme
si dotvorili ozdobnými tekvičkami, ktoré si deti priniesli z domu,“
povedala nám učiteľka Anna Váryová.
(red)
Deti z MŠ Považská si samy vyzdobili dvor škôlky.
aktuálne/z regiónu
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
7
Oblohu nad Červenou vežou spestrili šarkany
Príjemné jesenné slniečko vylákalo v nedeľu 10. októbra asi
sto účastníkov štvrtého ročníka
Šarkaniády na Červenú vežu. Akcia, ktorú organizuje občianske
združenie Živá planéta, už začína mať svoju tradíciu.
„Motívom zorganizovať takúto
akciu bola predovšetkým túžba
zblížiť ľudí, ktorí žijú v tom istom meste a možno sa nepozna-
Do súťaže o najkrajšieho šarkana sa mohli zapojiť len doma zhotovené. Foto: P. Jurák
Šantenie so šarkanmi si vychutnali malí aj veľkí.
jú. Vytváranie vzťahov a väzieb
medzi ľuďmi prirodzene vedie aj
k vytváraniu vzťahu ku všetkému
živému, čo nás obklopuje, teda
aj k prírode,“ vysvetlil zámer akcie jeden z organizátorov Bruno
Jakubec. On aj ostatní členovia
Živej planéty veria, že prírodu
v okolí Piešťan budeme chrániť
vtedy, keď budeme mať čím viac
príjemných zážitkov spojených
so spoločnými pobytmi v nej. V
nedeľu si príjemnú atmosféru
vychutnali malí aj starší, ktorí
pobehovali po lúke, kam ich šarkan zaviedol. Tí, ktorým sa nelenilo a vyrobili si šarkana doma,
mohli byť zaradení do súťaže.
Z trinástich súťažných šarkanov
si víťazstvo odniesol usmievavý
šašo s veľkým červeným nosom.
Tí, ktorí vydržali až do konca, si
energiu, ktorú minuli pri naháňaní šarkanov, doplnili z vlastných
zásob na opekačke. A. Balková
Osadili nové „gamatky“
Vo Veľkom Orvišti majú za sebou najväčšiu investičnú akciu
posledných rokov. Od apríla do
konca augusta ňou bola rekonštrukcia námestia pri budove
obecného úradu, ľavej strany
Hlavnej ulice od cintorína po
Pažickú, a novej vozovky sa dočkali aj na Školskej ulici.
„Z Európskeho pôdohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sme
na rekonštrukciu dostali 318-tisíc
eur. Stavebné práce sa síce skončili ešte v auguste, no ešte v septembri sa robili menšie dorábky.
Teraz musíme všetko dotiahnuť
administratívne a všetky práce
vydokladovať Pôdohospodárskej
stavebnej agentúre, prostredníctvom ktorej sme peniaze z fondov
EÚ dostali,“ povedal nám starosta
obce Ľudovít Boleček.
Aj keď sa už v tomto roku v
obci do žiadnej veľkej akcie nepustia, nejaké peniaze im zostali
aj na výmenu plynového kotla na
obecnom úrade a nefunkčných
„gamatiek“ v triedach miestnej
malotriednej základnej školy. Z
rozpočtu na to vyčlenili štyri tisícky eur. „Obecní údržbári nám vymenili šesť radiátorov - gamatiek.
Kúri sa v nich tiež plynom, no je
to iný spôsob vykurovania než ten
klasický,“ vysvetlil nám riaditeľ
malotriedky Peter Turza.
(šg)
Peter Šiška a Jozef Marek po demontáži radiátorov odstránili pôvodné rozvody.
Vytriedené zemiaky pracovníci plnili do vriec.
Zemiaky ich nesklamali
K jedným z mála väčších pestovateľov zeleniny v našom okrese patrilo ešte donedávna Agrodružstvo v Trebaticiach. Aj tam
však pre nerentabilnosť upustili
od pestovania mrkvy, petržlenu
a cibule a jedinou zeleninou,
ktorej ostali verní, sú zemiaky.
V tomto roku ich mali zasadené na desiatich hektároch. Pre
nepriaznivé počasie však začali s
ich zberom až v poslednom septembrovom týždni. Napriek tomu,
že v tomto roku zaznamenali pestovatelia zemiakov na Slovensku
oveľa nižšie úrody než v predošlých rokoch, v Trebaticiach sú
spokojní. „V priemere sme pozbe-
rali po štyri až päť ton zemiakov
odrody Marabel z hektára. Je to
síce menej než vlani, no pri nepriaznivom počasí je aj to dosť.
Zemiaky nám vyorávala firma z
Plaveckého Podhradia a následne
sme ich v družstevnej hale vytriedili a naplnili sme ich do vriec.
Okrem veľkoodberateľa sme časť
úrody uvoľnili na drobný predaj,“
prezradil nám predseda družstva
Jozef Galbavý. Zberom zemiakov
sa jesenné práce pre Trebatičanov
ešte nekončia. Čaká ich nielen
zber cukrovej repy a kukurice, ale
aj sejba pšenice, ktorú chcú v budúcom roku pestovať na výmere
245 hektárov.
Š. Gregorička
8
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
servis
PREČO DOMA NEVARIŤ AKO JAMIE OLIVER?
EXKLUZÍVNE SÉRIE PANVÍC OD JAMIEHO OLIVERA SI URČITE COOKNITE
Zoširoka predstavovať osobnosť Jamieho Olivera by bola
stratou času i publicistického
priestoru. Preto len v skratke. Najpopulárnejší gurmánsky
virtuóz, autor množstva kníh,
(g)astronomická hviezda televíznych šou a v neposlednom
rade osobnosť zasadzujúca sa
o lepší svet okolo seba. Napríklad jeho najvýznamnejší sociálny projekt Fifteen dal a dodnes
dáva šancu znevýhodneným či
nezvládnuteľným mladým ľuďom presadiť sa v kuchárskom
remesle. Okrem týchto a množstva ďalších aktivít je Jamie Oliver známy ako spolupracovník
spoločnosti Tefal.
Jamieho dlhoročné skúsenosti
a nespochybniteľný kulinársky talent významne napomáhajú firme
vylepšovať svoje terajšie výrobky
a vyvíjať nové, ešte dokonalejšie.
O poslednej edícii panvíc Tefal by
Jamie Oliver sme sa rozprávali s
Michaelou Pánikovou, odbornou
predajkyňou spoločnosti DOMOSS,
výhradného predajcu tejto edície
v piešťanskom regióne.
Dostu pné iba v Eu ron
ics
zľava
50 %
Nabitý elektrospotrebičmi
Poster_A1.indd 1
Kde bude možné získa edíciu
panvíc Tefal by Jamie Oliver?
- Tefal by Jamie Oliver predáva
výlučne obchodná sieť EURONICS,
ktorú v Piešťanoch reprezentuje
OD DOMOSS TECHNIKA. Ale tu by
som chcela podotknúť, že nejde
len o akýsi predaj nového výrobku. Tento exkluzívny rad panvíc
11. 10. 2010 11:50:27
ponímame skôr ako prémiové poďakovanie našim zákazníkom za
ich priazeň a ako výsledok snahy
ponúknuť im čosi mimoriadne.
Preto sú aj Jamieho panvice súčasťou vernostného programu
siete EURONICS, ktorý umožní
zákazníkom edíciu získať za obzvlášť výhodných podmienok.
Môžete fungovanie vernostného programu popísať bližšie?
- V podstate to nie je nič nové.
Naši zákazníci tento program poznajú a musím povedať, že sa u
nich teší veľkej obľube. Za každé
3 € z pokladničného bloku v ktorejkoľvek predajni obchodného
domu DOMOSS zákazník získa jednu eurohviezdičku. Ak ich nazbiera desať, čo znamená, že u nás
nakúpi za minimálne 30 €, má
nárok na zľavu 50 % z ceny edície.
Takže napríklad za sadu piatich
kusov zaplatí len 64,90 €.
Vráťme sa k spomínanej edí-
Uctili si pamiatku
bývalého študenta
V sobotu 9. októbra sa v telocvični
Gymnázia sv. Michala Archanjela v Piešťanoch uskutočnil 13. ročník Memoriálu
Juraja Nemca. Bývalého študenta cirkevného gymnázia, ktorý nešťastne zahynul
pri autonehode, si každoročne pripomínajú na volejbalovom turnaji. Tento rok
ho sa zúčastnilo sedem tímov. Celkovými
víťazmi sa stali hráči pod vedením kapitánky Lucie Ďuračkovej.
M. Béreš
cii. V čom sú panvice také unikátne a ako sa na nich Jamie
Oliver podpísal?
- Najprv odpoviem na druhú
polovicu otázky. Spolupráca pána
Olivera s firmou Tefal prebieha v
dvoch rovinách. V konzultačnej, v
ktorej Jamie zadefinuje vlastnosti, aké by nový výrobok mal mať,
a v rovine kontrolnej, počas ktorej pán Oliver dozerá na výrobu,
finálnu podobu a kvalitu výrobkov.
Panvice z tejto exkluzívnej edície
sa rozdeľujú do dvoch sérií: tefló-
nová a nerezovo-smaltovaná. Obe
sú vyrobené z najkvalitnejších
materiálov. Teflónové panvice sú
vybavené momentálne asi najlepším teflónovým povrchom Prometal Pro a majú zabudovaný ukazovateľ teploty Thermo-Spot™. Ten
zaručuje dokonalé vyprážanie a
chráni pred prehriatím panvice.
Nerezovo-smaltovaná séria sa
vyznačuje vysokou odolnosťou,
nadčasovým vzhľadom, ľahkým
čistením a znásobenou ochranou
proti poškriabaniu.
Častá otázka pre Michaelu Pánikovú:
Aký je rozdiel medzi teflónom a nerezom?
- V používaní. Pri teflóne stačí kvapôčka oleja a môžete vyprážať, až pokým panvicu znova neumyjete. No teflónové povrchy sú
veľmi citlivé a pri troške nepozornosti sa veľmi ľahko znehodnotia.
Naopak, nerezové sú odolnejšie, ale vyžadujú viac oleja. Momentálne je už na výber i tretí typ, a to titánové panvice. Vďaka
špeciálnemu nepriľnavému povrchu nevyžadujú žiaden olej a na
ich údržbu stačí papierová vreckovka.
Modré nezábudky rozkvitnú v mestách
Nezábudky ako symbol krehkého duševného
zdravia začali v pondelok 11. októbra rozdávať
v uliciach slovenských miest dobrovoľníci občianskeho združenia Liga za duševné zdravie.
Celonárodná zbierka, počas ktorej sa v minulom
roku vyzbieralo vyše 80-tisíc eur, sa bude konať
do stredy 13. októbra. Dobrovoľným príspevkom
za nezábudku môže verejnosť podporiť začlenenie ľudí s duševnými poruchami do života.
Všetci, ktorým osud duševne chorých nie je
ľahostajný, môžu prispieť tiež zaslaním SMS v
hodnote jedno euro na číslo 833 v sieti Orange
Slovensko a T-Mobile do 31. októbra. Ďalšou
možnosťou je poslať finančný príspevok priamo na čísla účtov: 4040154029/3100 v Ľudovej
banke alebo 20266500/6500 v Poštovej banke.
Financie zo zbierky pôjdu na podporu služieb
siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, najmä sociálnych služieb a chránených
dielní. Heslom tohtoročného siedmeho ročníka Dňa nezábudiek je „Už nikdy viac osamelí
medzi ľuďmi!“, pretože osamelosť je vysoko rizikovým faktorom pri vzniku duševných
chorôb.
(tasr/ip)
predstavujeme
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
9
Predstavujeme piešťanských prváčikov (3.)
Spojená škola Piešťany je názov
pre tri školy, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach - na
uliciach Valová, Žilinská a ZŠ pri
nemocnici. Spolu na týchto školách vyučujú 94 žiakov, ale ich
počet sa mení, pretože žiakov
prijímajú na základe posudku
od lekárov, špecialistov a psychológov.
dozvedeli, ako prebieha vyučovanie, vyžadujúce osobitný prístup.
„U nás sa každý žiak vzdeláva
podľa individuálneho učebného
plánu, ktorý mu prispôsobujeme na mieru. Žiakov s menším
mentálnym postihnutím učíme
všetky predmety ako na bežnej
škole. U žiakov, kde je mentálne postihnutie väčšie, rozvíjame
zmyslovú výchovu. Zameriavame
sa na to, aby sa naučili základy
sebaobsluhy a vedeli komunikovať,“ takto predstavil svoju prácu
učiteľ v triede s kombinovaným
postihnutím Mgr. Peter Lendvay.
V tejto triede vyučuje aj Mgr.
Jana Kvaková, ktorá za najťažšie na tejto práci považuje to,
že výsledky sa u detí dosahujú
veľmi ťažko, „ale oni vám to
zase vrátia svojou láskavosťou.
Je to určite iné ako u zdravých
detí. Nečakáme veľké napredovanie v učení ako u zdravých, ale
Každý žiak potrebuje individuálny prístup.
Miroslav Majtán, riaditeľ školy
V škole na Valovej ulici je 40
žiakov zaradených do A-variantu,
čo predstavuje mentálne postihnutie ľahšieho stupňa. Na Žilinskej ulici sú žiaci s kombinovaným
– mentálnym a pohybovým postihnutím, teda B-variant, a variant C
sú deti s prvkami autizmu. V tomto školskom roku nastúpili do prvého ročníka štyria žiaci. Trom
z nich sa učitelia venujú v triede
B-variantu a jeden je autista.
Navštívili sme túto školu, aby
sme sa od tých, ktorí sa s láskou a trpezlivosťou venujú deťom, ktoré sa nemôžu začleniť do
bežného vyučovacieho procesu,
Nevyhnutnou súčasťou výučby sú špeciálne učebné pomôcky.
Pedagógovia sa tešia z každého úspechu.
často nás milo prekvapia.“
Pedagógovia veľmi úzko spolupracujú aj s rodičmi, aby mohli
pre každého prispôsobiť individuálny vzdelávací cyklus podľa
jednotlivých potrieb detí. O tom,
že táto ich námaha nie je márna,
svedčia aj rôzne ocenenia v umeleckých a literárnych súťažiach.
Za najväčší problém považujú
zaradenie týchto detí do bežného života po skončení školskej
dochádzky. „Chýbajú nám chránené dielne, kde by mohli ľudia s
postihnutím pracovať a naďalej
sa rozvíjať. Rokovali sme aj so
Slovenskou chránenou dielňou,
ale potrebovali by sme ešte väčšiu podporu od rodičov, aby sme
mohli pre tieto deti urobiť viac,“
povedal nám riaditeľ školy Miroslav Majtán.
P. Krajčik
Aj malé pokroky vyžadujú veľkú trpezlivosť.
10
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
reportáž
FOLKLÓRNY SÚBOR MÁJ NA OSTROVOCH
HORTENZIÍ I V MESTE VETERNÝCH MLYNOV
Mesiace júl a august sú pre väčšinu mladých mesiacmi prázdnin.
Toto ale neplatilo pre členov
Folklórneho súboru Máj pri Gymnáziu Pierra de Coubertina. Už
11. júla svojím programom potešili divákov na Beckovských slávnostiach, 24. júla na festivale
rómskych súborov Rómska píseň
v Rožnove pod Radhoštěm, ale
najnáročnejší mesiac pre „májovcov“ bol august. Piešťanci
sa zúčastnili na folklórnych festivaloch na ďalekých Azorských
ostrovoch a v susednom Poľsku.
AZORY: Hortenzie sú
ako u nás púpavy
Vo štvrtok 5. augusta sme sa
vydali cez Budapešť a Lisabon až
na Azorské ostrovy na XVIII. Gran-
Folklórny súbor Máj navštívil Azorské ostrovy aj Poľsko.
de festival de folclore de relva a
mostra folclorica do Atlantico.
Každý bol plný očakávania, pretože Azorské ostrovy nie sú bežná
dovolenková destinácia. Azory,
tvorené deviatimi ostrovmi, sa
nachádzajú asi 1300 km západne
od Portugalska, v srdci Atlantického oceánu, ktoré vznikli dôsledkom vulkanickej činnosti. Na
východe súostrovia leží najväčší a
najvýznamnejší ostrov San Miguel
– cieľ našej cesty.
Po pristátí na letisku v hlavnom meste Ponta Delgada a privítaní prezidentom festivalu sme
sa odobrali do neďalekého mesta Relva, kde bol „hlavný stan“.
Festivalu sa zúčastnili tri súbory
z Azorských ostrovov, dva z Portugalska, Francúzska a my - Slováci.
Vystúpenia sa konali v neskorých
večerných hodinách, čo bolo dosť
vyčerpávajúce vzhľadom na dvoj-
Zážitkom pre folkloristov bola plavba loďou vo vodách Atlantiku.
Akrobacia delfínov...
Pohľad na sopečné jazero Lagoa do Fogo na Azorských ostrovoch.
hodinový časový posun. Náš program sa divákom veľmi páčil súdiac
podľa dlhých potleskov. Súčasťou
programu, ktorí pripravili organizátori, bola aj takmer trojhodinová procesia mestom so sochou
Panny Márie. Na jej počesť boli
stredom ciest vytvorené pásy rôznych tvarov a farieb z lupeňov
hortenzií, ktoré sú zároveň aj
súostrovným symbolom. Hortenzie tam rastú voľne v prírode ako
u nás napríklad púpava, len sú
oveľa väčšieho vzrastu ako v našich záhradkách. Počasie nám zo
začiatku veľmi neprialo, až ku
koncu týždňa nás potešili horúce
reportáž
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
POĽSKO: Navštívili
skanzen s mlynmi
Ešte sme si nestihli poriadne
vydýchnuť a už sme sa pripravovali na ďalší zájazd, tentoraz
do Poľska. Po štyroch dňoch strávených doma praním a žehlením
krojov sme 18. augusta ráno nasadli do autobusu a vyrazili sme na
severozápad Poľska do mesta Šmigieľ na III. International folk meeting. Organizátori nám opäť pripravili pestrý program. Privítali
nás veľkou garden party spojenou
s diskotékou, kde predstavili pozvané súbory zo Sicílie, Turecka,
11
učil tanečné motívy ostatné súbory. Nedeľa 23. augusta bol asi
najnáročnejší deň. Ráno sa súbory
zúčastnili svätej omše, kde sme
počas obradov zaspievali niekoľko
slovenských náboženských piesní,
o ktoré nás požiadali organizátori.
Potom sme si išli pozrieť tri veterné mlyny, ktoré sú v súčasnosti v
skanzene. Legenda hovorí, že ich
v Šmigieli bolo 99. Zaujímavosťou
a aj rozdielom medzi mlynmi v
Holandsku a v Šmigieli je to, že
tie poľské sa za vetrom otáčali na
točni pomocou koní. V popoludňajších hodinách sme absolvovali
krátky sprievod mestom a potom
posledné vystúpenie. Veľmi dojí-
Naše dievčatá po vystúpení v meste Ribeirinha.
slnečné lúče. Ihneď sme to využili na kúpanie v oceáne. Počas
pobytu na ostrove sme videli aj
veľa prírodných krás a navštívili
sme množstvo historických miest.
„Ozido“ ochutnali
pri sopečnom jazere
Organizátori sa nám snažili
ukázať celý ostrov so všetkými zaujímavosťami, a nebolo ich málo.
Či už to boli prehliadky vulka-
rôznych druhov mäsa, klobásy,
jaternice, zelenina, sa pripravuje v uzavretom hrnci ponorenom
priamo v žriedlach horúcich prameňov. Chutí to znamenite. Veľmi
zaujímavá bola aj čajová plantáž,
jediná v Európe, ktorú založil istý
čínsky manželský pár a pretrváva
dodnes. Nezabudnuteľným zážitkom bola pre nás plavba člnom
do vnútra oceánu. Takmer počas celej plavby nás sprevádzalo
množstvo delfínov, ktoré sa nám
Spoločné foto pri nádhernom veternom mlyne v poľskom Šmigieli.
miestny súbor a nás zo Slovenska.
Navštívili sme aj neďaleké historické mesto Poznaň – centrum Veľkopoľského vojvodstva. Prezreli
sme radnicu, krásny kostol patriaci pátrom jezuitom, zažili sme
adrenalín v gumových kolesách
na umelej zjazdovke v areáli vodných športov. V ten večer sme mali
aj prvé vstúpenie, po ktorom sme
zožali veľký potlesk. V programe
sme mali aj tanečný dom, na ktorom každý súbor predviedol niečo
so svojho repertoáru a následne
mavé bolo ukončenie festivalu,
keď za spontánneho potlesku vystúpili na pódium všetky súbory.
Toto leto sme spoznali nové
kultúry, nadviazali sme nové priateľstvá, videli sme nádhernú prírodu i zaujímavé miesta a zažili
sme veľa nezabudnuteľných zážitkov. V septembri sa znova začal
kolotoč – škola, nácviky, škola,
nácviky a ktovie, kam nás ten
folklórny vietor zaveje o rok?
Carino, Asťo, Rasťo, Jakobo
Foto: archív FS Máj
Prehliadka čajovej plantáže.
nických jazier a vodopádov, kde
to miestami vyzeralo ako v Jurskom parku, ochutnávkami tradičných domácich likérov, miestnej špeciality „ozido“, ktorú sme
ochutnali pri sopečnom jazere
a vrelých prameňoch s typicky sírovým zápachom. „Ozido“ - zmes
predvádzali svojimi akrobatickými kúskami. Za ten krátky čas
sme videli takmer každé zákutie
ostrova a odchádzalo sa nám veľmi ťažko. Azory si nás získali svojou jedinečnou krásou, pokojnou
atmosférou a milými obyvateľmi,
ktorí sú veľmi priateľskí a láskaví.
Vystúpenie folkloristov z Mája počas sprievodu v Šmigieli.
12
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
naši vo svete
AKO SOM SA DOSTAL DO MOSKVY...
Všetky potrebné dokumenty, víza a letenky boli konečne vybavené. Projekt preložený, doupravovaný, vytlačený na dvojmetrovom posteri. Zrolovaný v
ochrannej tube pripravený na
prepravu, a tak sa to celé mohlo
27. júna 2010 začať. A ja, spolu s 15-člennou delegáciou Slovenskej republiky, som odletel
z viedenského letiska Schwechat reprezentovať našu krajinu na celoeurópskej výstave
mladých vedcov Expo-Sciences
Europe 2010 v Moskve.
Na výstave Expo-Sciences Europe som prezentoval mnou vypracovaný projekt s názvom Fruit
Carving, inak povedané - vyrezávanie do ovocia a zeleniny. Predstavil som v ňom širokej verejnosti, ale najmä mladým ľuďom,
alternatívny, kreatívny, ale hlavne
zaujímavý spôsob využitia voľného času. Vo svojom projekte som
podrobne spracoval výber správnych surovín, starostlivosť o ne,
jednotlivé techniky vyrezávania,
náradie a pomôcky potrebné na
vyrezávanie do ovocia a zeleniny. Pomocou fotodokumentácie a
stručných popisov k jednotlivým
obrázkom som predstavil „krok
za krokom” postupy k niektorým
jednoduchším ozdobám. Na záver
som uverejnil zopár užitočných
rád a fotiek mojich prác na dotvorenie predstavy o carvingu. So
svojím projektom som sa najskôr
zúčastnil súťaže stredoškolská
odborná činnosť (SOČ), kde som
sa na krajskom kole v Šamoríne
umiestnil na druhom mieste. Na
celoštátnej prehliadke v Košiciach
som sa v kategórii problematika
voľného času umiestnil na prvom
mieste, na základe čoho som bol
nominovaný na celoeurópsku prehliadku do Moskvy.
Prehliadka sa konala v priestoroch All-Russian Exhibition Center,
ktoré je najväčším výstaviskom v
krajine. Výstava sa tešila veľkému
záujmu zo strany médií, škôl a širokej verejnosti. Nielen účastníci,
ale aj návštevníci výstavy mali
možnosť študovať, konzultovať
a hodnotiť viac ako 90 projektov
rozdelených do 17 skupín podľa
zamerania. Zaujímavosťou bolo,
že pri celoeurópskej účasti bola
naša delegácia po Francúzoch,
Španieloch a Nemcoch najpočetnejšou. Každá z účastníckych
krajín si mala pripraviť krátky
program, aby čo najlepšie predstavili ostatným súťažiacim, odkiaľ pochádzajú. Ten náš spočíval v krátkej videoprezentácii o
Slovensku a ukážkou folklórneho
tanca a piesní.
Po prílete do Moskvy sme boli
ubytovaní v trojhviezdičkovom
hoteli Molodyozhny na ulici Dmitrovskoye Shosse, kde sme sa prvý
deň zúčastnili konferencie a de-
Adam Petrikovič prezentoval na výstave v Moskve projekt Fruit Carving.
baty účastníkov ESE 2010 a expertov z rôznych odborov. Každé
ráno nás pred hotelom čakala policajná eskorta, ktorá nás spolu
so šiestimi autobusmi prepravila
preplnenými ulicami a množstvom
áut na výstavisko v čo možno najkratšom čase. Organizátori výstavy nám zabezpečili naozaj pestrý
program a snažili sa, aby sme si po
týždennom pobyte v Moskve odniesli čo najviac zážitkov a informácií. Do programu bola zaradená
vyhliadková cesta autobusom po
Moskve so zastávkami pri pamätihodnostiach. Pešia exkurzia po
centre mesta a jeho okolí, plavba
po rieke Moskva, návšteva Ruského národného cirkusu a Moskovského národného vzdelávacieho
centra či exkurzia na Moskovskej
štátnej univerzite civilného inžinierstva spojená s prehliadkou
učební, prezentáciou o univerzite
a celkovou prehliadkou budovy.
Ďakujem pedagógom, ktorí mi
svojimi odbornými radami a konzultáciami ochotne pomáhali pri
samotnej tvorbe a úpravách projektu a boli nápomocní s prípravou na jednotlivé súťaže.
Adam Petrikovič,
Hotelová akadémia
Ľudovíta Wintera
inzercia
V zmysle ustanovení § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje zriaďovateľ Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta Piešťany Ing. Remom Cicuttom, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany -
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa
Centra voľného času AHOJ, Teplická 83, 921 01 Piešťany
Požadovanými predpokladmi sú:
• splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných
požiadaviek pre príslušný druh školského zariadenia ustanovených
vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. b)
zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
• získanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Inými požadovanými predpokladmi sú:
• znalosť a orientácia v školskej legislatíve,
• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
• osobnostné a morálne predpoklady,
• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja
školského zariadenia.
Požadované doklady:
1. Prihláška do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Overený doklad o absolvovanom požadovanom stupni
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
v požadovanom študijnom odbore
4. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej
spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca
6. Overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
(pozri § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z.)
7. Doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe
8. Písomný návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času
9. Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané
špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším
vzdelávaním (kópie získaných certifikátov a pod.)
10. Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 27. 10. 2010 na adresu: Mestský úrad mesta Piešťany,
kancelária primátora, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany. Zalepenú obálku označte heslom „Výberové konanie - CVČ AHOJ“.
Termín, miesto a čas výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania písomne.
história
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
13
HISTÓRIA GOLFU V PIEŠŤANOCH (2.)
Po ukončení prvej svetovej vojny a usporiadaní štátoprávnych,
politických a čiastočne aj hospodárskych pomerov na Slovensku sa začala postupne zvyšovať
návštevnosť kúpeľov Piešťany.
Nájomcovia kúpeľov – Winterovci začali opäť rozvíjať piešťanské kúpele. A nielen kúpele,
ale i Piešťany. Práve vďaka ich
iniciatívam začali Piešťany získavať mestský charakter. V rámci podpory rozvoja kúpeľníctva
a vyplneniu voľného času kúpeľných hostí obnovili činnosť
Piešťanského golfového klubu.
Významným prameňom zachytávajúcim dianie v Piešťanskom
golfovom klube v medzivojnovej
Česko-Slovenskej republike a informujúcim nás o jeho činnosti sú
dva zbierkové predmety uložené
vo fonde balneohistórie Balneologického múzea: album golfového klubu a publikácia venovaná
golfu.
Medzivojnové obdobie bolo obdobím najväčšej slávy a rozvoja
piešťanského golfu. Klub si dal
Reklama golfového ihriska v Piešťanoch, obdobie I. ČSR.
Hráči jesenného golfového turnaja v roku 1930.
zhotoviť aj vlastný odznak. Mal
podobu dvojcípej vlajočky rozdelenej vodorovne na dva pruhy. Horný bol červený, spodný
tmavomodrý. V strede vlajočky
boli v bielom kruhovom poli zlaté
písmená PGC – Piešťanský golfový klub (dva odznaky sú uložené
v zbierke múzea pod inv. č. B293). Čestným predsedom klubu
bol gróf Viliam Erdödy, vlastník
piešťanských kúpeľov, prezidentom bol prednosta okresu Vojtech
Skyčák a viceprezidentom brat
Ľudovíta Imrich, ktorý bol aj iniciátorom jeho založenia a dušou
klubu. Zároveň v ňom zastupoval
vedenie kúpeľov. Album golfového klubu, uložený v piešťanskom
múzeu, bol venovaný práve Imrichovi Winterovi, „otcovi PGK“,
ktorý ho daroval múzeu. Čestnými
členmi klubu boli významní ľudia
I. ČSR – politici, priemyselníci,
napr. Jan Masaryk „československý minister v Londýne“, barón
Franz Ringhoffer starší (kapitán
družstva Pražského golfového
klubu). V čestnom výbore PGK
mali zastúpenie predstavitelia
golfových klubov zo susedných
štátov: z Rakúska Viedenský gol-
fový klub Krieau (Dr. Von Stern,
prezident), z Nemecka Golfový
klub Berlín – Wannsee (O. M. C.
Heyl) a Golfový klub Salzbrunn
(Ing. E. H. J. Buhler, prezident).
Z vlasti golfu – Veľkej Británie
– boli v čestnom výbore zástupcovia týchto klubov: Kráľovského
automobilového golfového klubu,
Stoke Pages (Buckinghamshire)
golfového klubu (plukovník Selby Lowdness), Moor park klubu a
Hartsbourského golfového klubu
(L. Steinway). Spojené štáty americké zastupoval v čestnom výbore
John Hall Jones z Wareham Mass.
V Piešťanoch sa konalo niekoľko golfových súťaží ročne.
Golfovú sezónu otvárala súťaž
o Piešťanský jarný pohár (koncom mája), v polovici júla (vo
vrcholnom období letnej kúpeľnej
sezóny) sa konala Medzinárodná
letná súťaž o New York Herald
Cup. Okrem toho sa konala súťaž o majstra Slovenska, handicapová súťaž (hráči súťažili medzi
sebou na základe započítavania
handicapov jednotlivých hráčov
– tzv. vyrovnávanie handicapov,
teda i hráč začiatočník s vysokým
handicapom mohol poraziť oveľa
lepšieho hráča) súťaž o Erdödyho putovný pohár a súťaž Pohár
Jána Masaryka. V Piešťanoch sa
stretávali mnohé významné osobnosti, ktoré sa tu liečili, pripadne
do tunajších kúpeľov podnikli len
krátku návštevu. Z domácich návštevníkov treba spomenúť grófa
Pavla Pálfiho, Dr. Bohuslava Ryznára, sekčného šéfa Ministerstva
zahraničných veci ČSR, grófa Viliama Erdödyho (donátora Erdödyho putovného pohára), baróna
Franza Ringhoffera juniora, Jána
Masaryka, pána Wagnera z Karlových Varov, slávneho českého
maliara Alfonsa Muchu, Alexandra Schuberta a iných.
(Pokračovanie nabudúce)
Vladimír Krupa
Reprofoto: Eva Drobná
Klubový dom Piešťanského golfového klubu v období I. ČSR.
14
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
naši vo svete
„Gympláci“ zistili, ako funguje urýchľovač častíc
Študenti niekoľkých stredných
škôl sa koncom septembra zúčastnili na exkurzii do Európskej
organizácie pre jadrový výskum
(CERN) na švajčiarsko-francúzských hraniciach. Študijný pobyt organizovala Prírodovedná
fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Vybrali 37
študentov z celého Slovenska,
ktorí sa úspešne zúčastnili rôznych prírodovedeckých olympiád alebo stredoškolských odborných súťaží. Nechýbali ani
študenti z piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina - Andrea Pločeková a Jozef Melicher.
Tí sa nám zverili so svojimi pocitmi a zážitkami.
dozvedeli niečo o vesmíre, histórii
CERNu, počítačoch, sieťach, ale
aj o praktickom dosahu na svet
spojenom s medicínou a novými
technológiami.
V najväčšom urýchľovači na
svete – LHC, ktorý je 27 km dlhý a
sto metrov pod zemou, už v súčasnosti robia kalibračné zrážky na
polovičných energiách predtým,
ako bude v roku 2012 spustený
na plný výkon. Vtedy po prvýkrát
v histórii dosiahnu mikroskopické
častice makroskopické energie.
Tak napríklad protón bude letieť
energiou, ktorá je tisíc miliárdkrát väčšia ako je energia letiaceho komára. V popoludňajších
hodinách sme zasa navštevovali
strediská, ktoré sa nachádzajú
nad urýchľovačmi a kde sa spracúvajú merania. Videli sme obrovské montážne a testovacie haly,
miestnosti plné počítačov, urýchľovač, kde sa vyrábal antivodík,
a prvé stupne kaskády LHC.
Zaujímavá bola prehliadka Mikrokozmu - výstavy pre verejnosť,
ktorá približovala históriu CERNu
a populárne demonštrovala fyzikálne zákony na pokusoch. Všade
nás sprevádzali Slováci pracujúci
na jednotlivých projektoch, a tak
Študenti videli aj najväčší urýchľovač častíc na svete.
Na výlete panovala dobrá nálada.
V areáli CERNu sa nachádza množstvo „technických zázrakov“.
Začalo to dlhou a únavnou cestou v autobuse. Vydržať ju ale
stálo za to. Dali sme si prestávku
v Berne, kde sme navštívili Einsteinovo múzeum zamerané na vedu
a obdobie, v ktorej tento významný fyzik žil. Boli sme i na prechádzke týmto hlavným mestom
Švajčiarska a videli sme niektoré
jeho architektonické pamiatky.
Do CERNu sme dorazili práve
v čase večere. Celý pobyt sme
sa mohli pohybovať po stredisku či navštíviť miestnu knižnicu. V doobedných hodinách sme
absolvovali prednášky zamerané
na fyziku častíc, ktoré sa aktuálne skúmajú v urýchľovačoch, na
najmodernejšie a najpresnejšie
detektory. Okrem toho sme sa
sme sa mohli pýtať fyzikov, inžinierov aj informatikov na ich
prácu a veci, ktoré nás zaujímali.
Absolvovali sme výlet do Álp,
priamo pod najvyšší vrch Mont
Blanc, keď sme sa lanovkou vyviezli z francúzskeho Chamonix
na vrch Aiguille du Midi. Ku koncu pobytu nám ešte organizátori
pripravili prekvapenie v podobe
spoznávacej hry Genevy. Rozdelili
sme sa do tímov, v ktorých sme
potom spoločne hľadali odpovede na otázky týkajúce sa mien
a rokov zo sôch a pamätníkov
významných rodákov a osobností
švajčiarskej histórie. Pre zábavu
a urýchlenie cesty sme si požičali
bicykle a na nich sa preháňali po
meste. Počas pátrania sme sa do-
stali do starého mesta, navštívili
sme pamätné miesta a budovy.
Z veží Katedrály svätého Petra
sa nám naskytol výhľad na celú
Ženevu a symbol mesta - obrovský
umelý gejzír (Jet d´Eau), pod ktorým sme sa neskôr ovlažili.
Večer sme hrávali futbal, hádzali si frisbee alebo sme sa len
tak túlali. Ubehlo to rýchlo, ale
rozhodne ten čas stál za to. Spoznali sme veľa skvelých ľudí, nazreli sme o čosi viac do fyziky a priniesli sme si domov zážitky, fotky
a čokoládu.
J. Melicher/(red)
Symbol Ženevy - obrovský umelý gejzír.
kultúra
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
15
Českého leva získala aj riaditeľka Domu umenia
váci sa z krátkych dokrútok dozvedeli, že spoločne hrali aj v ďalších
českých filmoch, no režiséri sa
nakoniec rozhodli preobsadiť ich
postavy. Takto prítomní zistili, že
rolu úchyla z Účastníkov zájazdu
pôvodne hral Polívka a v Pelíškoch
zase Pavel Liška. Pravdepodob-
Režisér sa na moderátorskej dvojici Liška - Polívka svojsky „vyzúril“.
Dom umenia sa minulú sobotu
zaplnil divákmi - filmármi, umelcami a ďalšími VIP hosťami. Konalo sa tu totiž prestížne odovzdávanie cien Český lev. Hostiteľmi večera boli Pavel Liška
a Bolek Polívka. Dvaja hereckí
uvádzači v Piešťanoch predviedli novú inscenáciu v podobe
priameho prenosu slávnostného
udeľovania českých výročných
filmových cien, a to v slovenskej
premiére počas festivalu Piešťanské randezvous.
Český lev teda prestal byť iba
filmovou cenou. Divadelná hra
mala premiéru v Brne a teraz s
ňou českí umelci zamierili na
Slovensko. Hlavní protagonisti
prostredníctvom predstavenia
chceli „obyčajným“ divákom ukázať zákulisie ceremoniálu v pražskej Lucerne, kde za normálnych
okolností nemajú prístup. Takto si
ľudia môžu vyskúšať pocity prominentných účastníkov večera.
Všetko by malo byť ako na originálnom odovzdávaní cien, práve
tie trofeje sú však trošku iné. Počas večera Polívka s Liškom odovzdajú cenu útechy či za doposiaľ
neobjavený talent. Toto všetko
nesleduje iba pomyselné oko televíznej kamery, ale aj vševidiaci
kontrolór – režisér podujatia.
Obaja držitelia Českých levov
si spolu zahrali vo filmoch Pupendo, Vyhnání z ráje, Štestí, ale ako
moderátori sa stretli prvýkrát. Di-
ne najväčší úspech večera zožali
„pôvodne nakrútené“ scénky z filmu Kolja. Okrem filmového traileru si búrlivý potlesk vyslúžila prerobená kúpeľňová scéna z tejto
českej oskarovej snímky. V závere
predstavenia sa Polívka s Liškom
ukázali divákom aj v alternatív-
Českého leva pre Piešťancov prevzala riaditeľka Edita Bjeloševičová.
Na doskách Domu umenia sa aj oslavovalo...
nej verzii filmu Butch Cassidy a
Sundance Kid. Večer plný opakovaných, pokazených záberov,
„breptov“ a nekonečných ďakovacích rečí nakoniec tak rozzúril
režiséra Českého leva, že sa na
Bolka Polívku a Pavla Lišku vyliala
spŕška „hnedej hmoty“.
Filmovo-divadelný večer ukončilo i odovzdanie špeciálneho Českého leva pre divákov. Za Piešťancov túto sošku prevzala riaditeľka
Domu umenia Edita Bjeloševičová. Tá poďakovala nielen priaznivcom Piešťanského randezvous,
ale aj B. Polívkovi, ktorý stál
pri zrode tohto festivalu a každoročne sa v rôznych hereckých
polohách vracia na dosky Domu
umenia.
Igor Paulech
Astorka predvedie Mesiac na dedine
Divadlo, film a výtvarné umenie sú témy ďalšieho
pokračovania pravidelných stretnutí umelcov
Piešťanského randezvous. Už dvanásť rokov
láka v kúpeľnom meste Dom umenia divákov na
predstavenia popredných divadelných scén z
Čiech a Slovenska, ale i na zaujímavé výstavy,
koncerty a filmy.
Slovenskú stranu bude v tomto roku reprezentovať Divadlo Astorka Korzo 90 s Mesiacom na dedine.
Túto hru Dom umenia uvedie v sobotu 16. októbra
o 19. hodine. Pripravená je aj literárno-hudobná
kompozícia venovaná Roku Jozefa Cígera Hronského - Hronského rapsódie a monodráma Odysseus
sa nevrátil v podaní Kataríny Mrázovej. Hra Ivana
Sergejeviča Turgeneva Mesiac na dedine mala v ré-
žii Divadla Astorka Korzo 90 premiéru pred dvoma
rokmi. Inscenácia dokonca získala hlavnú cenu
Dona Quijota za najlepšiu hru deviateho ročníka
Medzinárodného festivalu Slavija 2010 v Belehrade.
Komediálny príbeh znalcu ľudských pováh Turgeneva zachytáva lásku v rôznych podobách a v podaní groteskných postavičiek. Natália je manželka
bohatého podnikateľa, jej život je príjemný a
vzrušujúci. Popri manželstve nadviazala i dlhoročný vzťah s ďalším mužom. Do jej života sa dostáva
i mladý učiteľ Beľajev. Jej konkurentkou v tomto
vzťahu je mladučká Viera. Tú sa Natália rozhodne
odstrániť z cesty tak, že ju vydá za bohatého no
zvláštneho Boľšincova. Ako to celé dopadne, sa dozviete už túto sobotu o 19.00 v Dome umenia. (IP)
16
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
história
Osemdesiatpäť rokov histórie piešťanskej knižnice
Vtedajšia obecná rada sa 22.
júla 1919 rozhodla v Piešťanoch
založiť verejnú obecnú knižnicu
vyčlenením sumy 60 halierov
zo svojho rozpočtu na jedného
obyvateľa ročne a z nazhromaždených peňazí ju v vybudovať.
Za necelých šesť rokov prípravnej práce dali dokopy 37 153
korún československých.
Na jeseň roku 1925 otvorili
v Piešťanoch v budove Štátnej
teratúre postupne pribudla aj cudzojazyčná literatúra, ktorá pochádzala najmä z rodinného majetku Winterovcov. O celkovú evidenciu publikácií sa zaslúžil vtedajší knihovník Ján Schneider.
Riaditeľkou Okresnej ľudovej
knižnice sa v roku 1957 stala Mária Miezgová. V mestskej kronike
je zaznamenané, že práve ona
prispela k šíreniu osvety a vzdelávania v knižnici. Organizovala
1957: Návšteva Zuzky Zgurišky v knižnici.
už i čitateľské besedy a literárne
večierky. Hosťami literárnych večierkov boli osobnosti slovenskej
literatúry ako Dominik Tatarka,
Vojtech Mihálik, Ján Kostra, Ctibor Štítnický, Zuzka Zguriška či
Rudo Moric. Pod vplyvom nového územného členenia Slovenska Piešťany prestávajú byť v ro-
ku 1960 sídlom okresu a knižnicu
premenovali na Mestskú ľudovú
knižnicu.
Začiatkom apríla 1988 knižnica
opustila priestory na Winterovej
a presťahovala sa do novovybudovaného objektu. Nová účelová budova na Školskej ulici bola postavená podľa projektu architektov
1988: Slávnostné otvorenie novej budovy knižnice na Školskej ulici.
V knižnici sa konali už stovky besied určených najmä pre deti.
meštianskej školy T. G. Masaryka (dnešné Gymnázium Pierra de
Coubertina) s počtom 550 evidovaných kníh. Počet čitateľov
začal rýchlo stúpať, a preto sa
knižnica niekoľkokrát sťahovala do iných – väčších priestorov.
V roku 1929 sa knižnica presunula
do novopostaveného Obecného
domu. Za necelých desať rokov
prešla do bývalej predajne Klenoty na Námestí slobody. V tom
čase funkciu knihovníka vykonával učiteľ Rudolf Gloss. Kúpeľná
dvorana sa stala sídlom knižnice
v roku 1951. O tri roky neskôr
ľudia chodievali do knižnice do
bývalého hotela Slávia na Winterovej ulici. K beletrii a náučnej li-
1988: Štefan Moravčík medzi piešťanskými čitateľmi.
1999: Otvorenie Internet strediska.
Bohuslava Perneckého a Marianny
Bogyovej. V roku 1990 sa riaditeľkou knižnice stala Margita Galová.
V roku 2003 otvorili Piešťanské
informačné centrum na Pribinovej
ulici ako stredisko Mestskej knižnice. O štyri roky knižnica zmenila
logo a dizajn propagačných a informačných materiálov. V tomto
čase došlo aj k rekonštrukcii oddelenia pre dospelých.
Knižnica mení svoje logo a dizajn propagačných a informačných materiálov. V roku 2009 web
knižnice získal cenu TOP WebLib.
Budova by v najbližšej dobe mala
dostať po zateplení a rekonštrukcii novú tvár.
(MsK/IP)
Foto: archív MsK
kultúra
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
17
M. GALOVÁ: KNIŽNICU ČAKÁ NÁROČNÝ ROK
Knižnica v našom meste onedlho oslávi 85. výročie fungovania. Piešťany ako jednom z mála
slovenských miest majú svoju
mestskú knižnicu v samostatnej
účelovej budove. Tá začala slúžiť pre čitateľov začiatkom apríla roku 1988. O dva roky neskôr
do funkcie riaditeľky nastúpila
Margita Galová, ktorá na tomto
poste je dodnes. Piešťanský týždeň sa s ňou rozprával o nadchádzajúcom výročí knižnice, ale aj
o pripravovanej rekonštrukcii
budovy na Školskej ulici.
Margita Galová
Na riaditeľskej stoličke knižnice sedíte niekoľko rokov. Ako
sa vaša práca postupom času
zmenila, ako sa zmenila samotná knižnica?
- Na túto pozíciu som sa dostala na základe konkurzu. Od
prvého momentu som sa na prácu
pozerala takpovediac z opačnej
strany – z pohľadu čitateľa. Ria-
dila som sa tým, čo by pre mňa
mohla knižnica urobiť. Samozrejme, všetko sa mení a vyvíja. Dnes
je práca viac o manažovaní, nastupujú rýchlo nové technológie
a všetko sa modernizuje. Je náročnejšia, ale aj zaujímavejšia.
Mojím zámerom však vždy bolo
vybudovať komunitnú knižnicu.
Teda miesto na stretávanie ľudí,
kde majú k dispozícii obľúbenú
literatúru, čitáreň, konajú sa tam
spoločenské udalosti, podujatia a
ďalšie aktivity. Bolo veľkým šťastím, že vtedajšia obecná rada sa
rozhodla pre vybudovanie samostatného účelového objektu knižnice v Piešťanoch.
V dnešnej dobe asi nie je
jednoduché prevádzkovať knižnicu, aj keď je financovaná z
mestského rozpočtu?
- V súčasnosti ľudia menej čítajú. Je to možno spôsobené aj
existenčnými problémami, krízou. Nákup kníh tiež nie je lacná záležitosť. My sme napríklad
zníženie DPH vlastne ani nepocítili. V podstate na nákup máme
rovnakú sumu. Vypomáhame si
však rôznymi grantami. Kapacita
knižnice sa tiež nedá „nafúknuť“.
U nás je obnova knižného fondu
pravidelná. V archíve nemáme
historické knihy a vlastne ani nedisponujeme skladovými priestormi. V minulosti sme z jedného
titulu kúpili viac kusov, dnes je to
takmer výlučne vždy po jednom
kuse. Snažíme sa však reagovať
na potreby čitateľov, napríklad
vysokoškolákov. Máme približne
60 percent kníh - beletriu a 40
percent náučnú literatúru. Ok-
Aj tieto priestory knižnice čaká obnova.
rem toho každoročne pripravíme
v priemere asi 300 akcií.
K vašej práci od roku 2002
pribudla aj prevádzka Piešťanského informačného centra.
- Nikto vtedy nedával do súvislosti tieto dve činnosti, no
keď sa nad tým viac zamyslíte,
majú niečo spoločné. Knižnica má
v popise i prácu s regionálnymi
informáciami. Takže čo môže byť
lepšie, ako pretaviť to do praxe prostredníctvom informačnej
kancelárie. Je to aj ďalší vynikajúci priestor, kde sa dajú usporadúvať rôzne besedy, výstavy
a ďalšie podujatia mimo objektu
knižnice.
Onedlho vás čaká rekonštrukcia objektu knižnice. Ako sa táto
skutočnosť dotkne vašej práce?
- Naši zamestnanci, ale hlavne čitatelia, sa dočkajú lepších
podmienok. Cieľom je vybudovať
bezbariérovú knižnicu. V súčasnosti sa síce dostanete dovnútra,
Odohrali rockové hity štyroch dekád
Sobotný večer v piešťanskom
Kazačku patril koncertu bratislavskej kapely Silent Duo. Dvojica hudobníkov Richard „Richie“
Brúder a Peter „Piťu“ Luha tu
odohrala a zaspievala rockové
hity od šesťdesiatych rokov až
po súčasnosť.
Skladby boli v gitarovom prevedení zaujímavo zaranžované a
tiež bravúrne zvládnuté. „Fajnšmekri, ale aj hudobní analfabeti
si určite prišli na svoje. Pre mňa
bola veľkým prekvapením slabá
účasť. Kto na koncerte nebol,
môže banovať. Nezostáva nám
však iné, ako sa tešiť na ďalší
koncert... a že v Piešťanoch skapal pes,“ povedala po koncerte
jedna z fanúšičiek skupiny. (IP)
Silent Duo - Richard Brúder a Peter Luha. Foto: (I.M.O.)
no iba do haly. Tento problém dobudúcna vyrieši výťah. Čaká nás
náročné obdobie. Vymieňať sa
budú okná, kotolňa. Ešte nevieme, či bude možné prevádzkovať
knižnicu aj počas určitých častí
rekonštrukcie. Či bude vôbec zatvorená, k tomu sa neviem vyjadriť. Budúci rok z tohto pohľadu
budeme mať o niečo náročnejší.
V októbri, ako sme už spomenuli, oslávite 85 rokov fungovania knižnice. Ako si pripomeniete toto výročie?
- Možno vás to prekvapí, ale
bude to prácou. Pripravili sme
medzinárodný knihovnícky seminár na podporu detského čítania.
Do Piešťan prídu viacerí knihovníci, s ktorými sa podelíme o informácie, ako v dnešnej dobe pracovať s čitateľom, ako si vychovávať
nových čitateľov. Chceme, aby
to prinieslo niečo nám, hosťom,
ktorí sem prídu, no predovšetkým
deťom, ich rodičom a školám.
Igor Paulech
Jeseň bude
určite rocková
Už ôsmykrát sa stretnú
priaznivci dobrej hudby na akcii Rocková Jeseň 2010, tentoraz v Kultúrnom dome v Červeníku. Na svoje si už 22. októbra
prídu fanúšikovia rôznych štýlov hudby. Rockovú náladu určite navodia AC/DC revival, ktorí
všetkých prevedú po diaľnici
do pekla. Fuera Fondo zahrá
osvedčené vypaľovačky, ale aj
piesne z nového albumu. Jesenne rockovú náladu podporia
určite aj kapely Funny Faces,
Hospital Burka, Divokej Bill a,
samozrejme, Polemic. Rocková jeseň teda začína 22. októbra od 17. hodiny v priestoroch
KD Červeník.
(red)
18
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
STREDA 13. OKTÓBER
JEDNOTKA
03:05 Správy STV o 16:00 03:25
Góly - body - sekundy 03:30 Sila
lásky II. (251) 04:20 Sila lásky
IV. (35/256) 05:10 Góly - body sekundy 05:20 Udalosti ČT 05:50
Slovensko dnes 06:00 Počasie
06:05 Správy STV 06:30 Správy
a komentáre 07:00 Úsmev, prosím! 07:25 Repete 08:30 Vtipnejší
vyhráva 09:15 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka IV. (5/22)
09:55 Zákon a poriadok: Špeciálna
jednotka IV. (6/22) 10:45 Bianca cesta za šťastím (71/224) 11:30
Bianca - cesta za šťastím (72/224)
12:20 Dámsky magazín STV
13:35 Sila lásky II. (252) 14:30
Kaviareň Slávia 15:20 Divoký anjel
(262/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly - body - sekundy
16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:00 Sila lásky IV. (36/256)
17:50 Nepokojná láska (3/5) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly - body - sekundy
20:05 Počasie
20:15 Drišľakoviny
Hudobno-zábavný
program skupiny Drišľak a
jej hostí. (Slovensko 2009)
21:45 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:10 Bacilonosiči
Thriller. Nebezpečná
nákaza ohrozuje
mestečko... (USA,
Nemecko 1998)
23:40 Reportéri v ohrození (3/8)
Francúzsky seriál z
novinárskeho prostredia.
(Francúzsko 2006)
00:40 Snowboarďáci (3/3) 01:35
Bacilonosiči
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:30 Bez servítky 09:20 Neotesaný detektív 11:10 Zajtrajšie
noviny III. 20/23 12:10 Komisár
Rex I. 2/13 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Bez stopy V.
5/24 14:00 Odložený prípad V.
12/18 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Priatelia I. 8/24
15:30 Dva a pol chlapa VI. 16/24
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 Monk VI. 2/16 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
TV program 13. 10. - 19. 10.
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných
príbehov, ktoré chytia za srdce...
22:00 Nočné Televízne noviny
22:15 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
23:10 Myšlienky vraha III. 12/20
Kriminálny seriál, USAKanada, 2007-2008
00:05 Nebezpečné hry 2 01:45
Psych, s.r.o. II. 1/16 02:30 Alias
V. 2/17 03:10 Mestečko Heuréka
II. 11/13 03:50 Xena II. 2/22 04:45
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:45 KRIMI NOVINY 06:10
NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI
NOVINY 06:55 NOVINY TV JOJ
07:20 KRIMI NOVINY 07:50
NOVINY TV JOJ 08:30 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI.
(27) 10:00 Bostonské zločiny
II. (24,25) 12:00 Vtierka Castle
II. (8) 13:00 V mene spravodlivosti (4) 14:00 Medicopter 117
(13) 15:00 Myšlienky vraha I. (7)
16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IV.
(4) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (28) Zúfalec
Jakub nájde v Ivaninom
byte lístoček, na ktorom
jej ktosi ďakuje za pekný
večer. Imro zisťuje u Lucii
a Jakuba, ako často spávajú so svojimi partnermi.
Robí si prieskum... Miesto,
kde to žije. Prvý slovenský denný seriál (2010)
21:15 C.S.I.: Kriminálka
New York VI. (5)
Gary Sinise ako detektív Mac Taylor vedie
elitnú jednotku súdnych
expertov a vedcov z
divízie C.S.I. newyorskej kriminálky. Ľudia
klamú, dôkazy nikdy!
Americko-kanadský kriminálny seriál (2009)
22:15 Kosti V. (7)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte pátrať
až do špiku kostí obete!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2009)
23:15 C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas X. (6)
Americko-kanadský kriminálny seriál (2009)
00:15 Špeciálne komando III.
(6) 01:15 Vyjednávači (6) 02:00
C.S.I.: Kriminálka New York VI.
(5) 02:45 Bostonské zločiny II.
(25) 03:30 Vyjednávači (6) 04:10
C.S.I.: Kriminálka Miami IV. (4)
04:50 PROMI NOVINY 05:10
Špeciálne komando III. (6)
DOMA
05:55 Medzi láskou a nenávisťou 19/124 06:45 La Tormenta:
Pokušenie lásky 207/216 07:40
Ženy z rodu Gilmorovcov II. 11/22
08:55 Nespútaný anjel 34/194
09:45 L.O.V.E. 10:30 Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová
II. 22-23/125 12:40 Dr. Oz I.
100/175 13:30 Rebeli II. 137/225
14:20 Rany z lásky 88/230 15:15
Ženy z rodu Gilmorovcov II. 12/22
16:10 L.O.V.E. 17:00 La Tormenta: Pokušenie lásky 208/216
18:00 Medzi láskou a nenávisťou
20/124 19:00 Rebeli II. 138/225
20:00 Nespútaný anjel 35/194
20:55 Pravá tvár vášne 159/178
21:55 Ally McBealová IV. 12/23
22:50 Frasier II. 3/24 23:20 Kým
sa zobudí 01:00 L.O.V.E. 01:35
Frasier II. 3/24 02:00 Sudkyňa
Hatchettová II. 22-23/125 02:35
Pravá tvár vášne 159/178 03:20
112 03:45 Lampáreň 04:20 Kým
sa zobudí
JOJ PLUS
04:35 Starý (33) 05:35 Stefanie
II. (9,10) 07:10 Červené ruže
(29) 08:15 Detektív Nash Bridges IV. (13) 09:15 Matlock IX. (8)
10:15 MacGyver (135,136) 12:20
M*A*S*H (130,131) 13:20 Páli
vám to? 14:50 Panelák 15:50
Medicopter 117 (13) 17:00 Knight Rider (27) 18:00 M*A*S*H
(130,131) 19:00 KRIMI NOVINY
“N“ 19:30 NOVINY TV JOJ
“N“ 20:00 Sanitka (6,7) 22:45
HUSTE.TV 23:15 M*A*S*H (126)
23:45 Črepiny * 01:15 Sanitka
(6,7) 03:15 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Fidlibumove
rozprávky 09:25 Fokus - zdravie
10:10 Národnostný magazín Český 10:35 Profily: Spomienky
na Jozefa Gregora Tajovského
11:25 Medicína - Reumatoidná
artritída 12:30 Živá panoráma
13:05 A pri tom speve 13:50 Môj
dom, môj hrad 14:15 Poklady.sk Slovenské tango 14:40 5 minút po
dvanástej - Etiketa 15:40 Hobi/s/
ti - Horolezci 15:55 Elixír 16:35
Maďarský magazín 17:05 Na
ceste po Andalúzii 17:35 Regionálny denník 18:05 Mama to vie
najlepšie 18:35 Večerníček 18:45
Fokus - peniaze 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Celý svet je úzky
most 21:05 Spektrum vedy (14/25)
Tajomstvá jadra 21:35 Zelené raje
II (12) V krajine krásnej a neskrotnej - Čile 22:05 Rok má šesť dní
1/2 23:10 Udalosti ČT 23:45
Záznam zo zasadnutia NR SR
ŠTVRTOK 14. OKTÓBER
JEDNOTKA
03:05 Správy STV o 16:00 03:25
Góly - body - sekundy 03:30 Sila
lásky II. (252) 04:20 Sila lásky
IV. (36/256) 05:10 Góly - body sekundy 05:20 Udalosti ČT 05:50
Slovensko dnes 06:03 Počasie
06:05 Správy STV 06:35 Správy
a komentáre 07:00 Úsmev, prosím! 07:25 Repete 08:30 Vtipnejší vyhráva 09:15 Zákon a
poriadok: Špeciálna jednotka IV.
(7/22) 10:00 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka IV. (8/22)
10:45 Bianca - cesta za šťastím
(73/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (74/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Sila lásky
II. (253) 14:30 Kaviareň Slávia
15:15 Divoký anjel (263/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly - body - sekundy 16:25
Vojna kuchárov 16:55 Sila lásky
IV. (37/256) 17:45 Nepokojná
láska (4/5) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Z celého srdca
Romantická komédia.
Do hry vstupujú city...
(Nemecko 2009)
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
TV program 13. 10. - 19. 10.
ŠTVRTOK 14. OKTÓBER
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania:
Nedokonalé zločiny 7/12
Kriminálny seriál.
(Taliansko 2004)
23:05 Záhady SK
Dokumentárny seriál o
javoch medzi nebom a
zemou. (Slovensko 2007)
23:35 Reportéri v ohrození (4/8)
Francúzsky seriál z
novinárskeho prostredia.
(Francúzsko 2006)
00:30 Z celého srdca 02:00 R.I.S.
Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé zločiny 7/12
02:50 Správy STV o 16:00
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:30 Bez servítky 09:20 Zelenáč 11:10 Zajtrajšie noviny III.
21/23 12:10 Komisár Rex I. 3/13
13:00 Rýchle Televízne noviny
13:05 Bez stopy V. 6/24 14:00
Odložený prípad V. 13/18 14:55
Rýchle Televízne noviny 15:00
Priatelia I. 9/24 15:30 Dva a pol
chlapa VI. 17/24 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 Monk VI.
3/16 17:00 Prvé Televízne noviny
17:25 Počasie 17:35 Reflex
17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:15 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
23:05 Smrť on-line
„Nevystopovateľný“
vrah svoje obeti pred
zavraždením sníma
webovou kamerou a signál vysiela po internete,
pričom zneužíva odvrátené stránky ľudského
charakteru. Kriminálny
triler (97'), USA, 2008
01:00 Terminátor: Príbeh Sarah
Connorovej II. 19-20/22 02:35
Alias V. 3/17 03:15 Mestečko
Heuréka II. 12/13 03:55 Xena II.
3/22 04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:50 KRIMI NOVINY 06:20
NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:30 KRIMI NOVINY 08:00
NOVINY TV JOJ 08:30 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI.
(28) 10:00 Bostonské zločiny
II. (26,27/27) 12:00 Kosti V. (7)
13:00 C.S.I.: Kriminálka Las
Vegas X. (6) 14:00 Medicopter
117 (14) 15:00 Myšlienky vraha I.
(8) 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami
IV. (5) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (29)
Potvrdené!
Ivana je z Jakubovej návštevy s Oxanou v šoku.
Jana trvá na tom, aby
Emil svoj prísľub zrušil. V
paneláku dôjde k nedorozumeniu... Miesto, kde
to žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 Odsúdené III. (10)
Hladovka
Kápo používa Boxera
ako hromozvod svojich
problémov. Na tichú
vojnu medzi Malecovou
a Grófkou začína doplácať Lešiaková. Obe kvôli
nej skončia na samotke.
Slovenský seriál (2010)
22:15 Klamári (9)
Dr. Lightman vyšetruje,
kto mohol vedieť o pochybeniach pri výstavbe
budovy, pretože kvôli
nim došlo ku zrúteniu
stavby. Americký kriminálny seriál (2009)
23:15 Mafstory: Ali šejkom
Najlepšie príbehy
Aliho, Pipiny, Banána,
Milanka, Bélu, Prca a
tety Márgit. Slovenský
komediálny seriál (2010)
00:15 Profesionáli I. (4) 01:15 Kriminálka San Francisco (6) 02:00
Odsúdené III. (10) 02:50 Bostonské zločiny II. (27/27) 03:40 Kriminálka San Francisco (6) 04:20
C.S.I.: Kriminálka Miami IV. (5)
05:00 Črepiny * 05:30 PROMI
NOVINY
DOMA
05:55 Medzi láskou a nenávisťou
20/124 06:45 La Tormenta: Pokušenie lásky 208/216 07:40 Ženy
z rodu Gilmorovcov II. 12/22
08:55 Nespútaný anjel 35/194
09:50 L.O.V.E. 10:30 Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová
II. 24-25/125 12:40 Dr. Oz I.
101/175 13:35 Rebeli II. 138/225
14:25 Rany z lásky 89/230 15:20
Ženy z rodu Gilmorovcov II. 13/22
16:10 L.O.V.E. 17:00 La Tormenta: Pokušenie lásky 209/216
18:00 Medzi láskou a nenávisťou
21/124 19:00 Rebeli II. 139/225
20:00 Nespútaný anjel 36/194
20:55 Pravá tvár vášne 160/178
21:55 Ally McBealová IV. 13/23
22:50 Frasier II. 4/24 23:20 Môj
muž nie je vrah 01:00 L.O.V.E.
01:35 Frasier II. 4/24 02:00 Sudkyňa Hatchettová II. 24-25/125
02:40 Pravá tvár vášne 160/178
03:20 112 03:45 Lampáreň 04:25
Môj muž nie je vrah
JOJ PLUS
04:35 Starý (34) 05:35 Stefanie
II. (11,12) 07:10 Červené ruže
(30) 08:15 Detektív Nash Bridges IV. (14) 09:15 Matlock IX. (9)
10:15 MacGyver (137,138) 12:20
M*A*S*H (132,133) 13:20 Páli
vám to? 14:50 Panelák 15:50
Medicopter 117 (14) 17:00 Knight Rider (28) 18:00 M*A*S*H
(132,133) 19:00 KRIMI NOVINY
“N“ 19:30 NOVINY TV JOJ “N“
20:00 Superpolicajt 22:15 Lampa
01:15
Krutá odveta (1,2/2)
04:10 Nočné reprízy
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Regionálny denník 09:00 Rozprávky 15 sestier - Prochorova
baba 09:30 Fokus - peniaze
10:15 Maďarský magazín 10:50
Celý svet je úzky most 11:45
Živá panoráma 12:25 A pri tom
speve 13:15 Mama to vie najlepšie 13:45 Mozaika operetných
melódií 14:30 Imago \ Koloman
Sokol 15:15 Profesionál 15:30
Spektrum vedy (14/25) Tajomstvá jadra 16:05 Halali 16:30
Hlas Európy 17:05 Zelené raje II
(12) V krajine krásnej a neskrotnej - Čile 17:35 Regionálny
denník 18:05 City Folk - Košice
18:35 Večerníček 18:45 Fokus
- právo 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:10 Myslenie zvierat (4/5)
Prasa 21:05 Família - Tomáško
21:35 Japonská mozaika III
(5/8) 21:50 Japonská mozaika III
(6/8) 22:05 Sféry dôverné 23:40
Polícia 23:50 Udalosti ČT 00:20
Záznam zo zasadnutia NR SR
PIATOK 15. OKTÓBER
JEDNOTKA
03:10 Góly - body - sekundy 03:20
Ryby, rybky, rybičky 03:45 Sila
lásky II. (253) 04:35 Sila lásky
IV. (37/256) 05:25 Góly - body
- sekundy 05:30 Počasie 05:35
Udalosti ČT 06:05 Slovensko dnes
06:20 Správy STV 06:45 Správy
a komentáre 07:10 Úsmev, prosím! 07:35 Repete 08:35 Vtipnejší
vyhráva 09:20 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka IV. (9/22)
10:00 Zákon a poriadok: Špeciálna
jednotka IV. (10/22) 10:50 Bianca
- cesta za šťastím (75/224) 11:30
Bianca - cesta za šťastím (76/224)
12:20 Dámsky magazín STV
13:35 Sila lásky II. (254) 14:30
Kaviareň Slávia 15:15 Divoký anjel
(264/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly - body - sekundy
16:25 Počasie 16:30 Vojna kuchárov 17:00 Sila lásky IV. (38/256)
17:50 Nepokojná láska (5/5) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly - body - sekundy
20:05 Počasie
20:15 Kaviareň Slávia
Hudobný program Petra
Stašáka a jeho hostí.
(Slovensko 2010)
21:00 TOP STAR Extra:
Michal David
Dokumentárny seriál prináša zaujímavé informácie
zo života populárnych
osobností českej hudobnej,
divadelnej a filmovej scény.
(Česká republika 2010)
21:55 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:25 Temné vody
Thriller. Vie sa dostať
do mysle vraha...
(Kanada 2006)
23:50 Reportéri v ohrození (5/8)
Francúzsky seriál z
novinárskeho prostredia.
(Francúzsko 2006)
00:55 Krása podmorského sveta
01:15 Špania Dolina 01:35
Temné vody
19
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:35 Bez servítky 09:30 Podaj
mi pomocnú ruku! 11:10 Zajtrajšie
noviny III. 22/23 12:10 Komisár
Rex I. 4/13 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 Bez stopy V.
7/24 14:00 Odložený prípad V.
14/18 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Priatelia I. 10/24
15:30 Dva a pol chlapa VI. 18/24
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 Monk VI. 4/16 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ostreľovač
Bývalý špičkový armádny
prieskumník a ostreľovač
Bob Lee Swagger povesil
kariéru na klinec potom,
čo sa stal obeťou jedného
obzvlášť nepekného
podrazu organizovaného
vyššími miestami. Akčný
triler (121'), USA-Kanada-Bulharsko, 2007
22:30 Profesionál
Swann je nebezpečný
terorista, špecializujúci
sa na bombové útoky
a práve teraz chystá
niečo naozaj veľké. Na
stopu sa mu ale dostal
policajt, ktorý je pre neho
nebezpečnejší než všetci
ostatní strážcovia zákona
dohromady. Akčný triler (89'), USA, 2001
00:15 Univerzálny vojak 02:05
Vraždiace mravce 2 03:30 Xena
II. 4/22
TV JOJ
05:55 KRIMI NOVINY 06:15
NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:30 KRIMI NOVINY 07:55
NOVINY TV JOJ 08:30 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI. (29)
10:00 Bostonské zločiny III.
(1,2/24) 12:00 Klamári (9) 13:00
Cesta do minulosti (4) 14:00
Medicopter 117 (15) 15:00 Myšlienky vraha I. (9) 16:00 C.S.I.:
Kriminálka Miami IV. (6) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI
NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (30) Sako
Alica vstrebáva informáciu o nádore v prsníku.
Noro sa chce zbaviť Tibikeho, ktorý jeho a Agátu
ustavične otravuje.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Šesť dní, sedem nocí
Protiklady sa priťahujú.
Americká romantická
komédia (1998)
23:15 SEDEM
Najznámejšia relácia glosujúca udalosti
uplynulých 7 dní.
00:15 Jill Rips 02:15 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. (6) 03:00 Cesta
do minulosti (4) 03:45 Bostonské
zločiny III. (1,2/24)
20
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
hobby
VYROBTE SI S NAMI SVIETIACE TEKVIČKY
Chladnejšie a dlhšie jesenné
večery si môžete spríjemniť
výrobou takýchto veselých tekvičiek, ktoré pomôžu vo vašich
príbytkoch vytvoriť príjemnú
jesennú atmosféru.
Čo budete potrebovať? malé
ozdobné tekvičky, nožík, lyžičku,
klinec, rydlo, čajové sviečky
Postup:
1. Vrchnú, špicatejšiu časť
tekvice odrežeme. Vnútro tekvice
vyberieme lyžičkou.
2. Na tekvicu si predkreslíme
vzor, ktorý chceme vyrezať. Môžeme použiť aj šablónu, vzor si na
tekvicu poprepichujeme klincom.
3. Predznačený vzor vyrežeme
rydlom do hĺbky 2 až 3 milimetre.
4. Do takto vyzdobenej tekvice vložíme čajovú sviečku a zapálime.
Jana Ardanová
Tekvicové svietniky vytvoria príjemnú jesennú pohodu.
inzercia
1.
2.
3.
4.
inzercia
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
21
Jeseň v záhrade s DOMOSSOM
OD DOMOSS TECHNIKA pripravil naozajstnú lahôdku pre všetkých, ktorí sa chystajú na jesennú úpravu stromov, či si vytvárajú zásobu vykurovacieho dreva. Štyri bonusové balíky od
DOMOSSu predstavujú najvýhodnejší spôsob, ako si túto namáhavú prácu výrazne uľahčiť.
Vďaka prvému bonusovému
balíku zákazníci dostanú k ben-
zínovej či elektrickej píle reťaz,
olej na reťaz a desať nabrúsení
zdarma. Vďaka druhému balíku ku elektrickým štiepačkám
každý zákazník obdrží sekeru
v cene 53 € alebo elektrickú
pílu v hodnote 99 €. V treťom
balíku zákazníci nájdu výrazné zľavy na rotavátory a drviče
záhradného odpadu a nakoniec
v štvrtom balíku k liatinovým
kotlom na tuhé palivo pribalíme
zákazníkom až jeden meter kubický prvotriedneho palivového
dreva v hodnote 57 € a elektrickú pílu v cene 99 €.
Ku všetkým balíkom prirátajme rozvoz do 40 km zadarmo či
možnosť dohodnúť si pohodlný
splátkový kalendár a nikto nemôže pochybovať, že táto jeseň
bude naozaj príjemná.
Jeseň v záhrade s DOMOSSom
ej
ťazov
vej re olej
o
ín
z
a ben a reťaz + ze v
n
a
ickej
lektr az + olej senie reť
e
j
e
d
ú
ť
ž
r
e
a
r
b
k
€
x
a
n
ku
40
e1
kážok hodnote
ískat
píle z + 10 pou
t
k
2-ta
evo te
na dr
o
čkám rs v hodn 9 €
a
p
ie
9
a
št
k
e
t
is
m
o
F
ý
n
u
ktrick ate seker pílu v hod
le
l
e
k
s získ
trickú
od ná lebo elek
a
€
53
iče
a drt €
tory
á
80
v
y
a
t
výšk
na ro
ľavy adu až do
z
é
n
výraz ného odp
d
záhra
az
o ter reva
paliv
tuhé livového d te 99 €
a
n
no
tlom neho pa
v hod
m ko
nový 3 prvotried trickú pílu
in
t
a
li
k
k
+ ele
te 1 m
získa ote 57 €
n
d
o
RMO
vh
m ZADA
do 40 k na splátky
u
r
a
v
to
u
r
z
+ odvo ť nákupu tova enia
os
ýš
+ možn už od 0% nav
Piešťany, Obchodný
bchodnýý dom DOMOS
DOMOSS
.: 033 / 77 44 800
Bratislavská 11/a, tel.:
www.domoss.sk
Ponuka platí do vypredania zásob.
Niektoré obrázky môžu byť ilustračné.
22
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
PIATOK 15. OKTÓBER
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou
21/124 06:50 La Tormenta: Pokušenie lásky 209/216 07:45 Ženy
z rodu Gilmorovcov II. 13/22
09:00 Nespútaný anjel 36/194
09:50 L.O.V.E. 10:35 Veštiareň 11:35 Sudkyňa Hatchettová
II. 26-27/125 12:45 Dr. Oz I.
102/175 13:35 Rebeli II. 139/225
14:25 Rany z lásky 90/230 15:20
Ženy z rodu Gilmorovcov II. 14/22
16:10 L.O.V.E. 17:00 La Tormenta: Pokušenie lásky 210/216
18:00 Medzi láskou a nenávisťou
22/124 19:00 Rebeli II. 140/225
20:00 Na streche 20:50 Dokonalý
svet 6/16 22:00 Čokoláda 00:15
Alpská klinika: Otázka srdca
01:55 Na streche 02:35 L.O.V.E.
03:15 Sudkyňa Hatchettová II.
26-27/125 04:05 Lampáreň
JOJ PLUS
04:35 Starý (35) 05:35 Stefanie
II. (13,14) 07:10 Červené ruže
(31) 08:15 Detektív Nash Bridges IV. (15) 09:15 Matlock IX.
(10) 10:15 MacGyver (139/139)
11:15 NOVÝ SERIÁL NA JOJ
PLUS: 18 kolies spravodlivosti I.
(1/22) 12:20 M*A*S*H (134,135)
13:20 Páli vám to? 14:50 Panelák 15:50 Medicopter 117 (15)
17:00 Knight Rider (29) 18:00
M*A*S*H (134,135) 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 20:00 87. okrsok: Sneh
21:50 Smrtiace objatia 23:50 87.
okrsok: Sneh 01:30 Smrtiace
objatia 03:00 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Maškrtníček
09:25 Fokus - právo 10:10 Rómsky magazín - So Vakeres 10:45
Myslenie zvierat (4/5) Prasa
11:40 Živá panoráma 12:10
Encyklopédia slovenských obcí Slovenská Ľupča 12:30 A pri tom
speve 13:15 City Folk - Košice
13:45 Família - Tomáško 14:15
Halali 14:45 Sféry dôverné 16:25
Enviro 16:40 Bohovia a hrdinovia antických mýtov (6/13) Daidalos, Ikaros a veľkolepá Kréta
17:05 Japonská mozaika III (5/8)
17:15 Japonská mozaika III (6/8)
17:35 Regionálny denník 18:05
Televíkend - súťaž 18:35 Večerníček 18:45 Fokus - rodina 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Moja
naj kniha 20:25 Moja naj kniha
20:45 Svetlana (1/2) 21:30 GEN.
sk 21:50 Dokumentárny klub
- Bitka o Alžír 22:45 Československý filmový týždenník 23:00
Udalosti ČT 23:35 Záznam zo
zasadnutia NR SR
TV program 13. 10. - 19. 10.
SOBOTA 16. OKTÓBER
JEDNOTKA
03:00 Správy STV o 16:00 03:20
Góly - body - sekundy 03:30 Sila
lásky II. (254) 04:20 Sila lásky IV.
(38/256) 05:10 Udalosti ČT 05:40
Slovensko dnes 05:55 Góly body - sekundy 06:05 Správy
STV 06:30 Počasie 06:35 Správy
a komentáre 07:00 S Jakubom
na rybách 07:25 Poštár Pat II
(51) 07:40 Šmolkovia 07:55 Bola
raz jedna planéta 08:20 Fidlibum 08:45 Hádaj, kto nás pozval
09:25 Vrabce z Tŕnia (2/7) 10:10
Spieva skoro celá rodina 11:15
Riftové údolie - Východoafrický
zlom 12:10 Motormagazín 12:40
TOP STAR Extra: Michal David
13:35 Neobyčajný kamarát 15:10
Capri II (13/13) 17:00 ...a just
(dohoda možná) 17:30 Peniaze
17:55 Postav dom, zasaď strom
18:25 Čo dokáže ulica 19:12
Počasie 19:15 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých,ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to,čo sa ešte zmeniť
dá. (Slovensko 2010)
21:20 Záhadné vraždy
Po smrti svojho milovaného manžela Maggie
nemá inú možnosť, ako
pozbierať posledné
zvyšky odhodlania a vrátiť
sa do svojho rodného
mesta. Tam sa však pre
Maggie začína ďalšia
mysteriózna cesta poznania. Po pár stretnutiach
so starými priateľmi sa jej
spomienky čoraz častejšie
menia na podozrenia.
Maggie si totiž začína
uvedomovať, že smrť jej
manžela môže mať nejaký
súvis so záhadnými vraždami niekoľkých jej bývalých spolužiakov. Situácia
sa stáva čoraz viac neprehľadnejšia... Akčný thriller.
(Kanada, USA 2006)
22:50 Život po živote
Mŕtvi rozprávajú a ona
počúva... Príbeh ženy,
ktorá dokázala nadviazať
kontakt s ľuďmi zo záhrobia - ktorí ešte neodišli
na druhý svet. Thriller.
(Kanada, USA 2007)
00:15 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 00:50 Záhadné
vraždy 02:15 Život po živote
MARKÍZA
04:35 Rodinná vojna II. 20/22
04:55 Ľadový medvedík 06:10
Štvornohý detektív Kalle I. 8/10
07:05 Poklad Indiánov 08:55
Bláznivý Jimov život VI. 9-10/18
09:45 TALENTMANIA 12:30
Škola rocku 14:30 Buď cool 16:40
Rýchle Televízne noviny 16:45
Policajná akadémia: Moskovská
misia 18:15 Rýchle Televízne
noviny 18:20 Partička 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 TALENTMANIA
Desať výnimočných
talentov sa bude uchádzať o priazeň divákov
a hviezdnej poroty. Kto z
nich postúpi do finále?
22:50 Partička
Sprievodca jedinečným humorom.
23:25 Odsúdení
Džungľa jedného tichomorského ostrova sa
čoskoro stane krvavým
bojiskom a bohatý televízni magnát Ian (Robert
Mammone) chce na viac
túto drsnú „vybíjanú“
sprostredkovať celému
svetu pomocou internetu.
Čo ale netuší je to, že
jeden z aktérov jeho
plánovanej show je vycvičený člen amerického
námorníctva... Steve
Austin, Nathan Jones a
Vinnie Jones - to sú lákadla na túto explozívnu a
ultimátnu akčnú nádielku
z produkcie wrestlingovej federácie WWE.
Akčný film (109'), USA, 2007
01:30 Veľké riziko 2 02:55 Riskantné podnikanie
TV JOJ
05:10 NOVINY TV JOJ 05:30
KRIMI NOVINY 05:50 NOVINY
TV JOJ 06:15 Káčerovo I. 06:45
Gumkáči 07:15 Simpsonovci XIII.
(3) 07:45 Profesionáli I. (4) 08:40
C.S.I.: Kriminálka Miami VII. (23)
09:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ
TALENT - PRVÉ SEMIFINÁLE!
11:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ
TALENT - PRVÉ ROZHODNUTIE! 12:20 Kontakt 15:45 Detektívka Victoria I. Warshawská
17:45 PRVÉ NOVINY 18:00 Áno,
šéfe! 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 PREMIÉRA: Začarovaní
V rozprávkovej krajine
Andalasia žila krásna
mladá princezná Giselle.
Kým sa však stačila
vydať za neodolateľného
princa Edwarda, aby žili
spolu šťastne až naveky,
prekliala ju zlá kráľovná
Narissa a premiestnila
v čase do súčasného
New Yorku. Giselle
sa tu rýchlo spriatelí s
cynickým rozvodovým
právnikom Robertom
Philipom, o ktorom je
vopred jasné, že nie je
žiadnym princom, ktorý
ju prišiel zachrániť.
Giselle čaká na svojho
princa Edwarda, aby ju
oslobodil. Čoskoro však
zistí, že v skutočnom
svete nie je láska taká
jednoduchá. Pochopí, že
bude potrebovať všetku
svoju odvahu, rozum aj
pôvab, aby našla vysnívané šťastie... Americká
rodinná komédia (2007)
22:40 Scary Movie
Skvelá komédia paroduje a trhá na franforce
komerčne najúspešnejšie
a najvydarenejšie filmové horory posledných
rokov. Americká hororová paródia (2000)
00:35 Elitné komando 02:45
Kontakt 05:20 C.S.I.: Kriminálka
Miami VII. (23)
DOMA
04:45 Bonzáčik 05:35 Chuťovky
06:25 La Tormenta: Pokušenie
lásky 210/216 07:20 Čokoláda
09:50 Alpská klinika: Otázka
srdca 12:00 Rozvedení so
záväzkami 13:10 Prípady Alice
Neversovej III. 1/4 14:55 Elisa
z Rivombrosy II. 8/13 16:50
La Tormenta: Pokušenie lásky
211/216 17:50 Na streche 18:45
Rozvedení so záväzkami 20:00
Rosamunde Pilcherová: Volanie minulosti 21:40 Hotel snov:
Hviezdy nad Thajskom 23:20
Psychopat zo San Francisca
01:15 Prípady Alice Neversovej
III. 1/4 02:50 Lampáreň 03:30
Rosamunde Pilcherová: Volanie
minulosti
JOJ PLUS
05:00
Skutočný
príbeh:
Nežiaduci ctiteľ 06:25 Magnum
I. (2) 07:10 Zasľúbená zem
(25,26) 09:00 Nikdy nehovor
nikdy 09:45 Vraždy v Midsomeri
VII. (6) 11:50 „Skřivánci na niti”
13:40 Dlhé horúce leto 16:15
Skutočný príbeh: Nežiaduci ctiteľ 18:10 SEDEM 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 20:00 Mia, moja láska
(1/4) 22:15 Vražda môjho otca
00:10 Nikdy nehovor nikdy 00:50
Webmaster 01:40 HUSTE.TV
02:00 Mafstory 02:45 Celebrity
CAMP 03:40 SEDEM
DVOJKA
07:00 Regionálny denník 07:30
Televíkend 08:00 Živá panoráma
08:30 GEN.sk 08:45 Extr@
English (7/30) 09:10 Dokumentárny klub - Bitka o Alžír 10:10
Svetlana (1/2) 10:55 Bohovia a
hrdinovia antických mýtov (6/13)
Daidalos, Ikaros a veľkolepá
Kréta 11:10 Cena Dunaja 2007
11:30 Pásli ovce valasi 11:35
Strigôňove Vianoce 11:45 Vták
Gabo na filmovom festivale 11:50
Hlavičkove rozprávky 12:00
Prečo majú lienky na chrbáte
bodky 12:05 O Petrovi 12:15
Nikto nie je doma 12:20 O dievčatku Makovičke 12:30 Čin-Čin
12:35 Mediálni špióni 13:10 Pestrá rodinka (13/36) 13:35 Pestrá
rodinka (14/36) 14:10 TKN 14:35
Poltón 15:05 Kapura 15:45 Farmárska revue 16:05 Zelená
revue 16:25 Slečna z Maxima
17:55 Zvieratá pomocníci (6/6)
Cézar, policajný pes z Viedne
18:22 San Salvator 18:25 Večerníček 18:35 Táraninky 18:45
Zlaté hity 19:30 Správy STV „N”
19:50 Národnostné správy 20:00
Keno 10 20:05 (Ne)celebrity:
Anna Ondrušeková 20:15 Stavba
roka 2010 21:45 Anjeli strážni
22:20 Utajený 00:15 ooops!načierno 00:45 Udalosti ČT
TV program 13. 10. - 19. 10.
NEDEĽA 17. OKTÓBER
JEDNOTKA
03:40 Riftové údolie - Východoafrický zlom 04:35 ...a just
(dohoda možná) 05:05 Peniaze
05:30 Udalosti ČT 06:00 Správy
STV 06:20 Motormagazín 06:40
Postav dom, zasaď strom 07:10
Poštár Pat II (52) 07:30 Šmolkovia 07:40 Bola raz jedna planéta
08:05 Maškrtníček 08:35 Páni zo
semafora 08:50 Leto s Katkou
(5/7) 09:15 Koník z ebenu 10:25
3-2-1-ŠTART! 10:45 Ushuaia
- expedície do prírody V. Laos/
Kambodža - Zabudnuté mesto.
2. časť 11:25 Svet v obrazoch
11:55 O 5 minút 12 13:05 Agatha
Christie: Malé vraždy v rodine
(3/4) 14:40 Človek na moste
15:55 Šláger na šláger 16:15
Pošta pre Teba 17:25 Zmenáreň 17:55 Extra 18:30 Tajomstvo
mojej kuchyne 19:12 Počasie
19:15 Večerníček 19:30 Správy
STV 19:55 Góly - body - sekundy
20:05 Počasie
20:15 AMERICKÁ LÁSKA (1/2)
Dvojdielny taliansky
film . Úsmevný príbeh o
talianskom profesorovi a
pôvabnej americkej študentke... (Taliansko 1994)
21:45 AMERICKÁ LÁSKA (2/2)
Dvojdielny taliansky
film. (Taliansko 1994)
23:30 Agatha Christie: Malé
vraždy v rodine (3/4)
Komisár Larosiere a
jeho asistent Émile Lampion spoločne vyšetrujú
záhadnú vraždu... (Belgicko, Francúzsko 2006)
01:10 AMERICKÁ LÁSKA (1/2)
02:35 AMERICKÁ LÁSKA (2/2)
MARKÍZA
05:05 Prstýnek 06:40 Rodinná
vojna II. 21/22 07:00 Fantastický
Spiderman I. 5/26 07:25 Dobrodružstvá Jackieho Chana I.
5/13 07:45 Fluke 09:50 TALENTMANIA 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:10 Americký prezident
16:15 Rýchle Televízne noviny
16:20 Láska s výstrahou 18:15
Rýchle Televízne noviny 18:20
Smotánka 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 TALENTMANIA
Desať výnimočných
talentov sa bude uchádzať o priazeň divákov
a hviezdnej poroty. Kto z
nich postúpi do finále?
22:55 Spy Game
Robert Redford ako veterán výzvedných služieb,
ktorý sa pustí do riskantnej hry proti vlastným
ľuďom, aby zachránil život
svojho kolegu... Akčný
film (122'), USA-VB, 2001
01:15 Porota 03:15 Mŕtve dievča
TV JOJ
06:00 NOVINY TV JOJ 06:20
KRIMI NOVINY 06:45 NOVINY
TV JOJ 07:10 Zachráňte Willyho 3 09:00 Simpsonovci I. (6)
09:25 Autosalón 09:50 Profesionáli V. (6) 10:50 Stratené duše
V. (8) 11:45 Dobrá manželka I.
(11) 12:30 Črepiny PLUS 13:15
EXCLUSIV 13:45 Kung prásk:
Smrtonosná smrť 15:40 Rozpútané peklo 18:00 PRVÉ NOVINY
18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - DRUHÉ
SEMIFINÁLE LIVE!
O osude ďalších dvoch
semifinalistov budú rozhodovať nielen hviezdni
porotcovia Jaro Slávik,
Lucie Bílá a Jan Kraus,
ale predovšetkým Vy!
22:15 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - DRUHÉ
ROZHODNUTIE LIVE!
Dnes večer ste videli
ďalších ôsmich semifinalistov a len Vy rozhodnete, ktorí dvaja postúpia
do Veľkého finále!
23:15 Insomnia
Detektív Will Dormer
a ako detektív Hap
Eckhart vyšetrujú rutinný
prípad nedovoleného
pristátia, ale odvolajú
ich, aby pomohli objasniť brutálnu vraždu
stredoškoláčky, ktorá
sa stala na Aljaške...
Americký thriller (2002)
01:50 Hra na dve strany 03:30
Autosalón 03:55 Insomnia
DOMA
05:00 Bonzáčik 06:00 La Tormenta: Pokušenie lásky 211/216
06:55 Elisa z Rivombrosy II.
8/13 09:05 Hotel snov: Hviezdy
nad Thajskom 11:15 Na streche
12:05 Dokonalý svet 6/16 13:05
Prípady Alice Neversovej III.
2/4 14:55 LAX - Medzinárodné
letisko Los Angeles 13/13 15:50
Podozrivé 1/8 16:50 La Tormenta:
Pokušenie lásky 212/216 17:45
Avignonské proroctvo 2-3/8 20:00
Danielle Steelová: Raz za život
21:40 Amber Freyová - Svedkyňa
obžaloby 23:20 Prípady Alice
Neversovej III. 2/4 01:15 Avignonské proroctvo 2-3/8 03:00
LAX - Medzinárodné letisko Los
Angeles 13/13 03:45 Lampáreň
JOJ PLUS
04:30 Vraždy v Midsomeri VII.
(6) 06:00 Magnum I. (3) 06:50
Zasľúbená zem (27,28) 08:45
Nikdy nehovor nikdy 09:40
Vraždy v Midsomeri VII. (7/7)
11:45 60 MINÚT 12:50 Rodinný
album (1,2/2) 16:50 Ak sa nahneváme, budeme zlí 19:00 KRIMI
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ “N“ 20:00 Krásavica 22:15
Ozvena temnoty (2/2) 01:15
Vraždy v Midsomeri VII. (7/7)
02:45 Nočné reprízy
DVOJKA
07:15 Enviro 07:30 Televíkend
08:00 Živá panoráma 08:40 Môj
dom, môj hrad 09:05 Československý filmový týždenník 09:25
Zvieratá pomocníci (6/6) 09:55
Kapura 10:35 Farmárska revue
10:55 Zelená revue 11:10 Listovanie v albume Lúčnice 11:50
Nedeľné matiné 12:30 Z ocenených programov Ceny Dunaja:
Poviem mu to sám 13:35 Orientácie 14:00 Slovo 14:15 Folklórny
festival Terchová 15:15 Família 15:45 Jakubov rebrík 17:30
Anjeli strážni 17:55 Poklady
sveta V. 18:10 Poklady sveta V.
18:30 Táraninky 18:35 Večerníček 18:45 3-2-1-ŠTART! 19:00
Na doskách 19:30 Správy STV
„N” 19:50 Keno 10 20:00 (Ne)
celebrity: Stanislav Vrbický 20:10
Charles Darwin a strom života
21:05 Umenie 2010 21:35 Kinorama 22:05 Retro noviny 22:15
Noc v archíve 23:15 Slovo 23:20
Udalosti ČT 23:50 Motormagazín
inzercia
NAUČÍME
AJ TOTÁLNYCH
DAREBÁKOV
JAZYKOVÉ KURZY
angličtina, nemčina, španielčina,
taliančina, ruština, francúzština,
slovak for foreigners
www.skypers.sk
033/774 01 64
0915/701 733
Kurz angličtiny
akreditovaný MŠ SR
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
23
PONDELOK 18. OKTÓBER
JEDNOTKA
04:05 Ushuaia - expedície do
prírody V. 04:45 3-2-1-ŠTART!
05:00 Tajomstvo mojej kuchyne
05:45 Udalosti ČT 06:15 Správy
STV 06:35 Svet v obrazoch 07:00
Úsmev, prosím! 07:30 Repete
08:30 Vtipnejší vyhráva 09:15
Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. (11/22) 09:55 Zákon a
poriadok: Špeciálna jednotka IV.
(12/22) 10:45 Bianca - cesta za
šťastím (77/224) 11:30 Bianca cesta za šťastím (78/224) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35 Sila
lásky II. (255) 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Divoký anjel (265/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:15
Góly - body - sekundy 16:25
Počasie 16:30 Vojna kuchárov
17:00 Sila lásky IV. (39/256)
17:50 Život bez konca (1/5) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly - body - sekundy
20:05 Počasie
20:15 Kriminálka Staré Mesto
(5/7) Prípad
tancujúceho fantóma
Slovensko-český kriminálny seriál zo súčasnosti
z prostredia starej Bratislavy. (Slovensko 2010)
21:15 Reportéri
Aktuálna publicistika.
(Slovensko 2010)
21:40 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:10 Zúfalé manželky IV.
(9/17) Niečo sa blíži
Komediálny seriál.
Každá z nich má svoje
tajomstvá... (USA 2007)
22:50 Extra
Lifestylový zábavný
magazín. (Slovensko 2010)
23:20 Zmenáreň
Inšpirujúci magazín o zmene vizáže
pre modernú ženu.
(Slovensko 2010)
23:50 Reportéri v ohrození (6/8)
Francúzsky seriál z
novinárskeho prostredia
(Francúzsko 2006)
00:50 Reportéri 01:15 O 5 minút
12 02:20 Správy STV o 16:00
02:40 Góly - body - sekundy
24
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
PONDELOK 18. OKTÓBER
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:30 Bez servítky 09:25 Divé
mačky 11:15 Zajtrajšie noviny III.
23/23 12:15 Komisár Rex I. 5/13
13:05 Rýchle Televízne noviny
13:10 Bez stopy V. 8/24 14:05
Odložený prípad V. 15/18 14:55
Rýchle Televízne noviny 15:00
Priatelia I. 11/24 15:30 Dva a pol
chlapa VI. 19/24 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 Monk VI.
5/16 17:00 Prvé Televízne noviny
17:25 Počasie 17:35 Reflex
17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Honba za slobodou
Anna je 18- ročná dcéra
prezidenta a všade,
kde sa pohne, ju sprevádzajú ochrankári. S
otcom uzavrie dohodu,
že na summite v Prahe
bude mať iba dvoch
ochrankárov. Keď sa tak
nestane, Anna utečie
a cestuje Európou...
Romantická komédia
(107'), USA-VB, 2004
22:15 Nočné Televízne noviny
22:35 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
23:10 Myšlienky vraha III. 13/20
Kriminálny seriál, USAKanada, 2007-2008
24:00 Demolátor 02:05 Psych,
s.r.o. II. 2/16 02:45 Alias V. 4/17
03:25 Mestečko Heuréka II. 13/13
04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:45 KRIMI NOVINY 06:10
NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:30 KRIMI NOVINY 08:00
NOVINY TV JOJ 08:30 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI. (30)
10:00 Stratené duše V. (8) 11:00
Dobrá manželka I. (11) 11:45 Rozpútané peklo 14:00 Medicopter
117 (16) 15:00 Myšlienky vraha I.
(10) 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami
IV. (7) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (31) Dejiny
Primár Tibor Fábry navrhuje Michalovi Bajzovi,
aby zmenil pracovné
prostredie. Dominike
Kočánkovej sa na Maslákovom vzťahu k nej niečo
nepozdáva. Emil Blichár
má prvú vyučovaciu
hodinu na fakulte... Miesto,
kde to žije. Prvý slovenský denný seriál (2010)
21:15 Profesionáli V. (7) Divadlo
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
22:15 Mafstory:
Mŕtvy muž prichádza
Slovenský komediálny
seriál (2010)
TV program 13. 10. - 19. 10.
23:15 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - DRUHÉ
SEMIFINÁLE
Celosvetovo najúspešnejšia talentová show,
ktorá spojila divákov
TV JOJ a TV PRIMA,
pokračuje druhou semifinálovou časťou!
01:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ
TALENT - DRUHÉ ROZHODNUTIE 02:15 Popcorn Tv 03:50
Lovci predátorov (2) 04:40 C.S.I.:
Kriminálka Miami IV. (7) 05:20
Črepiny *
DOMA
05:55 Medzi láskou a nenávisťou
22/124 06:50 La Tormenta: Pokušenie lásky 212/216 07:40 Ženy z
rodu Gilmorovcov II. 14/22 08:55
Danielle Steelová: Raz za život
10:30 Veštiareň 11:30 Sudkyňa
Hatchettová II. 28-29/125 12:40
Dr. Oz I. 103/175 13:30 Rebeli
II. 140/225 14:20 Rany z lásky
91/230 15:15 Ženy z rodu Gilmorovcov II. 15/22 16:10 L.O.V.E.
16:55 La Tormenta: Pokušenie
lásky 213/216 18:00 Medzi láskou a nenávisťou 23/124 19:00
Rebeli II. 141/225 20:00 Nespútaný anjel 37/194 20:55 Pravá
tvár vášne 161/178 21:50 Ally
McBealová IV. 14/23 22:45 Frasier II. 5/24 23:15 Cesty nádeje
01:15 Ally McBealová IV. 14/23
02:00 Frasier II. 5/24 02:25 Sudkyňa Hatchettová II. 28-29/125
03:05 Pravá tvár vášne 161/178
03:55 Lampáreň 04:30 L.O.V.E.
05:10 Dr. Oz I. 103/175
JOJ PLUS
04:35 Starý (36) 05:35 Stefanie II.
(15,16) 07:10 Červené ruže (32)
08:15 Detektív Nash Bridges IV.
(16) 09:15 Matlock IX. (11) 10:15
18 kolies spravodlivosti I. (2,3)
12:20 M*A*S*H (136,137) 13:20
Páli vám to? 14:50 Panelák VI.
(30) 15:50 Medicopter 117 (16)
17:00 Knight Rider (30) 18:00
M*A*S*H (136,137) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 „Příšte budeme
chytřejší, staroušku!” 21:50 30 prípadov majora Zemana (7) 23:20
Mladý a ja 01:10 Nočné reprízy
UTOROK 19. OKTÓBER
JEDNOTKA
03:00 Zdravie zo slovenských
pasienkov 03:35 Sila lásky
II. (255) 04:25 Sila lásky IV.
(39/256) 05:10 Góly - body sekundy 05:20 Udalosti ČT
05:50 Slovensko dnes 06:05
Počasie 06:10 Správy STV
06:35 Správy a komentáre 07:00
Úsmev, prosím! 07:30 Repete
08:30 Vtipnejší vyhráva 09:15
Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka IV. (13/22) 10:00 Zákon a
poriadok: Špeciálna jednotka IV.
(14/22) 10:45 Bianca - cesta za
šťastím (79/224) 11:30 Bianca
- cesta za šťastím (80/224)
12:20 Dámsky magazín STV
13:35 Sila lásky II. (256) 14:30
Kaviareň Slávia 15:15 Divoký
anjel (266/270) 16:00 Správy
STV o 16:00 16:15 Góly - body
- sekundy 16:25 Počasie 16:30
Vojna kuchárov 17:00 Sila
lásky IV. (40/256) 17:50 Život
bez konca (2/5) 19:00 Počasie
19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly - body - sekundy
20:05 Počasie
20:15 Futbal - Liga majstrov:
Olympique Marseille MŠK Žilina
Priamy prenos. (Francúzsko 2010)
22:40 Správy a komentáre
(Slovenská republika 2010)
23:10 Trestný prápor (7/11)
Vojnový seriál z obdobia
II. svetovej vojny. Nik z
nich nemá žiadne práva,
okrem jedného - bojovať
a zomrieť za svoju vlasť
a tak krvou vykúpiť svoju
vinu... (Rusko 2004)
00:00 Svet v obrazoch 00:25
Reportéri v ohrození (7/8) 01:20
Trestný prápor (7/11) 02:10 Epicentrum
MARKÍZA
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Extr@
English (7/30) 08:55 Vajnorský
dom 09:00 Zlatá brána 09:50
Fokus - rodina 10:30 TKN 11:00
Profily - Hlas pamäti 11:30 Charles
Darwin a strom života 12:25 Polícia 12:35 Živá panoráma 13:00
A pri tom speve 13:40 Orientácie
14:10 Umenie 2010: Tanec 14:35
Profesionál 14:50 Magazín Ligy
majstrov 15:20 Motormagazín
15:50 Mediálni špióni 16:15 Retro
noviny 16:35 Rómsky magazín So Vakeres 17:00 Poklady sveta V.
Essaouira - Maroko 17:15 Poklady
sveta V. Colonia del Sacramento
- Urugvaj 17:35 Regionálny denník 18:05 VAT 18:35 Večerníček
18:40 Uspávanie 18:45 Fokus práca 19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:10 Fenomén 20:40 Hlava XXI
21:15 Dizajn (25) Televízor Algol
21:45 Eurokino: Je ťažké byť dobrým 23:20 Udalosti ČT
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:35 Bez servítky 09:30 Ako
svet prichádza o básnikov 11:10
Zajtrajšie noviny IV. 1/22 12:10
Komisár Rex I. 6/13 13:00
Rýchle Televízne noviny 13:05
Bez stopy V. 9/24 14:00 Odložený prípad V. 16/18 14:50
Rýchle Televízne noviny 14:55
Priatelia I. 12/24 15:25 Dva a pol
chlapa VI. 20/24 15:50 Rýchle
Televízne noviny 15:55 Monk
VI. 6/16 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:15 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:55 Myšlienky vraha III. 14/20
Kriminálny seriál, USAKanada, 2007-2008
23:45 Paranoja
Jediné, čo chyba Laure
v jej inak dokonalom
živote je dieťa. Keď zistí,
že je tehotná, zdá sa, že
všetky jej sny sa vyplnili.
Triler (94'), USA, 2006
01:30 Psych, s.r.o. II. 3/16 02:20
Alias V. 5-6/17 03:40 Xena II.
5/22 04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:45 PROMI NOVINY 06:10
NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI
NOVINY 06:55 NOVINY TV JOJ
07:25 KRIMI NOVINY 08:00
NOVINY TV JOJ 08:30 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI. (31)
10:00 Bostonské zločiny III. (3,4)
12:00 Kolíska 14:00 Medicopter
117 (17) 15:00 Myšlienky vraha I.
(11) 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami
IV. (8) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (32) Bohyne
Julka je zo svojho suseda
mimo, nedokáže si predstaviť život vo dvojici s
ním. Jakub opäť nalieha,
aby mu Agáta čím skôr
predala priestor. Ivana
poslala do Jakubovej
firmy audit. Miesto, kde
to žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 Odsúdené III. (11)
Kto z koho
Všetky odsúdené sú zvedavé, prečo sa Nevada
vrátila. A hlavne, kde
bola. Lešiaková sa pod
tlakom súperenia Grófky s
Malecovou začína správať
divne. Ženy si neustále
doberajú Bárbi, ktorej sa
viditeľne páči nový referent
Matěj. Toho Conan upozorňuje, aby si odsúdené
nepúšťal blízko k telu.
Slovenský seriál (2010)
22:15 Vtierka Castle II. (9)
Úspešný autor kriminálnych románov
Rick Castle a pôvabná
vyšetrovateľka Kate Backettová riešia záhadné
prípady vrážd. Americký
kriminálny seriál (2009)
23:15 Profesionáli V. (7) Divadlo
Náčelník Maroš Nagy
so svojimi mužmi hrdo
bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
00:15 Mafstory 01:15 Agent I. (7)
02:00 Odsúdené III. (11) 02:55
Bostonské zločiny III. (4) 03:40
Agent I. (7) 04:20 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. (8) 05:10 Črepiny *
blogy/hobby
UTOROK 19. OKTÓBER
DOMA
05:55 Medzi láskou a nenávisťou
23/124 06:45 La Tormenta: Pokušenie lásky 213/216 07:40 Ženy
z rodu Gilmorovcov II. 15/22
08:55 Nespútaný anjel 37/194
09:45 L.O.V.E. 10:30 Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová
II. 30-31/125 12:35 Dr. Oz I.
104/175 13:30 Rebeli II. 141/225
14:20 Rany z lásky 92/230 15:15
Ženy z rodu Gilmorovcov II. 16/22
16:10 L.O.V.E. 16:55 La Tormenta: Pokušenie lásky 214/216
18:00 Medzi láskou a nenávisťou
24/124 19:00 Rebeli II. 142/225
20:00 Nespútaný anjel 38/194
20:55 Pravá tvár vášne 162/178
21:50 Ally McBealová IV. 15/23
22:50 Frasier II. 6/24 23:15 Na
Vianoce doma 00:55 Ally McBealová IV. 15/23 01:40 Frasier II.
6/24 02:00 Sudkyňa Hatchettová
II. 30-31/125 02:40 Pravá tvár
vášne 162/178 03:20 112 03:55
Lampáreň 04:30 L.O.V.E. 05:05
Dr. Oz I. 104/175
JOJ PLUS
04:35 Starý (37) 05:35 Stefanie II.
(17,18) 07:10 Červené ruže (33)
08:15 Detektív Nash Bridges IV.
(17) 09:15 Matlock IX. (12) 10:15
18 kolies spravodlivosti I. (4,5)
12:20 M*A*S*H (138,139) 13:20
Páli vám to? 14:50 Panelák VI.
(31) 15:50 Medicopter 117 (17)
17:00 Knight Rider (31) 18:00
M*A*S*H (138,139) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Pomsta Čierneho
korzára 22:00 James Bond: Dych
života 00:40 Nočné reprízy
Zmena programu vyhradená
25
BLOG P. REMIŠA: ČISTÝ HOLUBNÍK
Vážení spoluobčania! Na poslednú chvíľu som sa rozhodol
kandidovať za primátora. Moje
volebné heslo je prosté a overené
generáciami: Nikto vám nedá to,
čo vám ja dokážem sľúbiť!
Každý deň chodím medzi občanov, počúvam ich a skladám si
svoj volebný program. Prvý bod
je nový bazén. Keď ma zvolia,
nepostavím len jeden. Plaváreň
bude v každom kúte mesta.
Aj na Agátovej a Hoštákoch.
O desať rokov vychováme toľko nových ´Moravcových´ a ´Phelpsov´, že bude treba zaviesť separovaný zber trofejí.
Samozrejme, nezabúdam na
tradície: Každému, aj zemiakovému medailistovi, darujem pozemok za euro. Vyriešim tým niekoľko problémov naraz: Športovec nemusí do smrti pracovať a
zlikvidujem prebytočný mestský
majetok.
Zo starého kúpaliska Eva spravím múzeum voskových figurín.
Okrem Winterovcov budú v ňom
sochy primátorov a babky Blaškovej, ktorá sa stane mojou viceprimátorkou.
A to nie je všetko. Na svoje
si prídu aj holubári. Z mestského úradu spravím čistý holubník.
Zrevitalizujem verejné wecká a
každá modelka bez práce dostane
príležitosť.
Môže robiť hajzelbabu.
Aby som nezabudol: Hneď prvý deň vo funkcii zorganizujem
na letisku multikultúrny festival
Traky Utopenca.
Nájdete tam všetko: hip hop,
disco, country aj literárny stan.
Miestny prevracač kabátov Žokej
Váňa vám prečíta Cibuľkove(j)
dobrodružstvá a odcituje parafrázu na Hemingwaya:
„Človeka nemožno poraziť.
Ale vždy pred voľbami z neho môžete spraviť idiota.“
Peter Remiš - líder skupiny
Slniečko známej tiež ako Punto
a rybacé hlavy. Keď nekoncertuje, venuje sa anglickému jazyku, ktorý aj vyučuje vo svojej škole Skypers.
Augustín je dvojnásobným majstrom
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Regionálny denník 09:00 Plánka
09:25 Fokus - práca 10:10 Mama
to vie najlepšie 10:35 Majster
Čemický 11:10 Nebeské geto
12:10 Živá panoráma 12:35 A
pri tom speve 13:20 VAT 13:50
Fenomén 14:20 Bohovia a hrdinovia antických mýtov (6/13) Daidalos, Ikaros a veľkolepá Kréta
14:35 V láske je naša pravda
15:20 Hlava XXI 15:50 Telgárt
- malý Stalingrad 16:35 Národnostný magazín - Nemecký 17:05
Dizajn (25) Televízor Algol 17:35
Regionálny denník 18:05 Separé
18:35 Večerníček 18:40 Uspávanie 18:45 Fokus - zdravie 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy
- Hírek 20:00 Keno 10 20:10
Andrej Mojžiš jubiluje: Tanec
lásky a smrti 21:35 Na ceste po
Goe 22:05 Filmový klub - Syn
leva 23:35 Udalosti ČT 00:10
Záznam zo zasadnutia NR SR
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
Peter Augustín si v Martine „ulovil“ dva majstrovské tituly.
Prvý októbrový víkend sa v Martine uskutočnili Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v love rýb
udicou – prívlač. Pretekalo sa v
dvoch kategóriách, do 14 a do 18
rokov. Najúspešnejším pretekárom sa stal Peter Augustín z Veľkých Kostolian. V kategórii do 14
rokov získal nielen titul majstra
Slovenska, ale stal sa aj medzinárodným majstrom Slovenska.
Na majstrovstvách sa zúčastnili deti z vrbovskej a drahovskej rybárskej organizácie, ktoré navštevujú Detský rybársky krúžok (DRK)
vo Veľkých Kostoľanoch. „Každý
pretekár absolvoval denne dve
poldruhahodinové kolá a ďalšie
dve kolá robil rozhodcu. Mladí
rybári lovili hlavne jalce, pstruhy,
šťuky aj podustvy,“ vysvetľoval
Jaroslav Heler, šéf DRK. „Na stupni víťazov hneď za Petrom Augustínom stál Filip Mihalda z Kysuckého Nového Mesta a tretí bol
náš Matúš Nešťák z Malženíc. Na
ďalších miestach skončili ‘Kostolanci‘ Lucia Augustínová, Ondrej
Strečanský a Pavol Šimek,“ raduje
sa z úspechov J. Heler.
V kategórii do 18 rokov sa na
prvých dvoch miestach umiestnili
Seničania Martin Kopálek a Andrej
Fuksa. Najmladší pretekár v tejto
kategórii, Lukáš Lesay z Veľkých
Kostolian, obsadil tretie miesto
pred Jakubom Hulvanom z Dolného Lopašova. Minulý štvrtok sa s
úspešnými mladými rybármi stretol aj starosta obce Veľké Kostoľany, Gilbert Liška.
(jh)
Petrova sestra Lucia z Veľkých Kostolian skončila na majstrovstvách štvrtá.
26
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
blahoželáme
Dňa 9. októbra oslávil
80 rokov náš
otec a dedko
Emil Švec z
Piešťan. Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia praje syn Jozef s manželkou Annou, dcéra Mária s priateľom Petrom, vnučka Katka
s priateľom a vnuk Jožko.
Ku gratulácii sa pripája rodina Kochánová a Božiková.
Dňa 11. októbra oslávili
Anna a Peter 30. výročie
svadby. Všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia im želajú
deti – najbližší.
Dňa 13. októbra
sa dožíva krásnych 80 rokov
Koloman Gloss z
Piešťan. Všetko
najlepšie praje
manželka a deti s rodinami.
Prajeme Ti veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia,lebo je krásne, veľa lásky, lebo
je jej málo, a všetko najlepšie, aby žiť za to stálo.
Dňa 8. októbra oslávil
75. narodeniny pán Ján
Kopecký.
Všetko najlepšie praje manželka, dcéry a vnúčatá.
ďakujeme
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym,
bývalým spolupracovníkom
a ostatným, ktorí sa prišli
rozlúčiť s naším drahým
manželom a otcom Emilom
Kučerkom z Boroviec. Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Zároveň ďakujeme za príkladnú starostlivosť MUDr.
Monike Matejkovej a sestričke z onkologickej ambulancie
z Banky.
Smútiaca rodina
spoločenská rubrika
spomíname
Dňa 13. októbra uplynie
30 rokov od úmrtia Jozefa
Masaryka a 28. októbra 18
rokov od úmrtia jeho manželky Emílie Masarykovej.
Kto ste ich poznali a mali
radi, venujte im tichú spomienku spolu s nami.
Dcéry Vlasta, Mária,
Helena, Jozefína
a Daniela s rodinami
Náhle a nečakane prišla
chvíľa, ktorá
pred piatimi
rokmi skončila životnú
púť našej drahej mamičky
Jolany Haringovej, rodenej Klčovej, z Piešťan. So
smútkom v srdci, s láskou
a úctou na ňu stále spomíname. Kto ste ju poznali,
prosíme, venujte jej tichú
spomienku. Ďakujeme.
Manžel, dcéra
a syn s rodinami
Dňa 12. októbra si pripomíname tretie
výročie úmrtia, keď nás
bez slova a
rozlúčky náhle opustil náš
milovaný Gabriel Svetlík z
Kocuríc. Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína
najbližšia rodina.
Dňa 13. októbra
si pripomenieme 27. výročie
úmrtia
našej
drahej Jozefíny
Pečenackej.
S láskou spomína manžel,
dcéra a syn s rodinami.
Dňa 9. októbra
sme si pripomenuli tretie výročie smrti našej
milovanej mamy,
babky a prababky
Marty Krištofovičovej z Piešťan. Kto ste ju poznali, venujte
jej modlitbu a spomienku.
S úctou a láskou spomína
dcéra Gabriela, synovia
Jozef a Marián s rodinami,
vnuk Richard s rodinou.
Čas plynie, spomienky zostávajú...
Dňa 3. októbra
uplynulo 14 rokov od smrti otca a dedka Jána
Tarabu a zároveň
si pripomíname
jeho nedožité 70. narodeniny.
Dcéra s rodinou
Dňa 8. októbra
sme si pripomenuli 104. výročie
narodenia a tiež
uplynulo 37 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otecko, deduško a pradeduško, pán
Ján Molnár z Piešťan. Prosíme
o tichú spomienku s nami.
S láskou a úctou dcéra Edita
a vnučka Janka s rodinami
Dňa 15. októbra uplynie
rok, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec
a dedko Dušan Duga. Kto ste
ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
z obecných matrík
V septembri si v našom regióne
povedali svoje „áno“: Mgr. Iveta
Matejovičová, PhD, z Kočína-Lančára a Mgr. Marián Jurica z Piešťan, Ing. Lucia Borovská a Ing.
Peter Spišák, obaja z Drahoviec,
Magdaléna Manáková z Drahoviec
a Ľuboš Osúch z Nového Mesta
nad Váhom, Lenka Pappová a Jozef Michálek, obaja z Drahoviec,
Martina Fábryová a Daniel Scheber, obaja z Bratislavy, Lucia Kováčiková z Ratnoviec a Martin
Dzuro z Piešťan, Zuzana Kusovská
z Hornej Stredy a Pavol Čeliga z
Veľkých Kostolian, Mária Chnápková z Pečeniad a Jozef Vardžák
z Boroviec, Monika Csonková a Jozef Jurčo, obaja z Vrbového, Henrieta Veselá z Bratislavy a Martin
Boor z Prašníka, Jana Žáková a
Pavol Káčerek, obaja z Vrbového,
Monika Treskoňová zo Šterús a
Peter Kulich z Horného Dubového,
Lenka Ďuračková z Vrbového a
Joshua Tony Woodham z Nového
Zélandu, Ivana Sabová z Vrbového
a Richard Heriban z Trnavy, Tatiana Revayová a Martin Kubica, oba-
ja zo Šterús, Zuzana Lazarčíková
z Hornej Stredy a Rastislav Bláha
z Nového Mesta nad Váhom, Petra
Maďarová z Lúky a Anton Pánik
z Modrovky, Lucia Jánošíková z
Piešťan a Ing. Jozef Kusovský z
Modrovej.
Minulý mesiac sme sa, žiaľ, navždy rozlúčili s týmito obyvateľmi
regiónu: 77-ročný Vojtech Žažo z
Krakovian, 74-ročný Jozef Lesay
z Veľkých Kostolian, 85-ročný Michal Orság z Dubovian, 62-ročný
Jaroslav Nesteš a 86-ročný Ludovít Žažo z Pečeniad, 59-ročný
Rudolf Bednár z Vrbového, 83-ročná Emília Buchlová zo Šterús,
76-ročný Ivan Jurčo z Prašníka,
58-ročný Milan Tešíny a 80-ročná
Mária Macová z Veselého, 56-ročný Peter Krajčí a 64-ročná Anna
Bendáriková z Banky.
(pt)
spoločenská rubrika
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
počasie
od 4. 10. do 10. 10.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
UTOROK 12. 10.
noc
1 oC
deň
17 oC
STREDA 13. 10.
noc
3 oC
deň
15 oC
ŠTVRTOK 14. 10.
noc
0 oC
deň
14 oC
Alex Mosný (3120 g, 48 cm) prišiel na svet v utorok 28. septembra
o 12.42 h. Syna Marty Marečkovej a Jaroslava Mosného z Priepasného
priviedol na svet MUDr. Richard Dojčan. Do piešťanskej pôrodnice si
bračeka prišla obzrieť aj päťročná Nikolka.
Foto: Viera Dusíková
PIATOK 15. 10.
noc
1 oC
deň
13 oC
27
Mladí záchranári si zmerali sily
v bezvedomí, pri zastavenom dýchaní a nečinnosti srdca, ale aj pri
ošetrení zlomenín, rán a popálenín. K ďalším zastávkam patrili
streľba zo vzduchovky, hasenie
malých požiarov a písomný test.
„Po minulom roku, keď nás potrápilo upršané počasie, sa teraz
súťaž vydarila. Najúspešnejšie
družstvo preukáže svoje znalosti i
na ďalších súťažiach. V minulosti
sa Piešťanci niekoľkokrát prebojovali a tiež výborne umiestnili
v celoslovenskom kole,“ hovorí
Daniel Mihálik z Chtelnice, Ema
Sklenárová z Koplotoviec, Ema
Blašková z Koplotoviec, Júlia
Kusendová z Piešťan, Nela Samuhelová z Bratislavy, Róbert
Vlasák z Radošiny, Miroslav Petrovič z Horných Zeleníc, Jakub Haščík zo Šterús, Natália
Podmaková z Krakovian, Nikola
Kolenová zo Šulekova, Timea
Mikulová z Maduníc, Matej Tabaček z Piešťan, Liliana Krajčíková z Radošiny, Dominika
Holánová z Krakovian, Dávid
Pálka z Piešťan, Alan Zivčák
z Trebatíc a Timotej Hockicko
zo Šulekova
vitajte medzi nami
zosobášili sa
MUDr. Petra Dudová a Ing. Samuel Michálek z Piešťan, Renáta Jurišová z Drahoviec a Ing.
Erik Klúčovský z Piešťan, Jana Benedikovičová z Piešťan
a Eduard Siget z Ratnoviec,
Daniela Matyášová z Vrbového a Martin Bielik z Ostrova,
Katarína Schniererová z Piešťan a Mgr. art. Martin Sedlák
z Bratislavy, Adriana Ivanovičová z Moravian nad Váhom a
Gustáv Durec z Piešťan, Erika
Mišáková zo Svinnej a Jakub
Laštík z Piešťan
blahoželáme
zomreli
Jednou z úloh bol pohyb v zamorenom území.
Žiaci niekoľkých škôl z Piešťan a
okolia si po roku opäť zasúťažili
a preverili zručnosti či vedomosti počas ďalšieho kola súťaže
mladých záchranárov civilnej
ochrany. Cieľom tohto podujatia bolo hlavne pripraviť žiakov
na následky živelných pohrôm a
overiť ich znalosti pri praktických cvičeniach v prírode.
Minulý štvrtok osem družstiev,
každé zložené z dvoch chlapcov
a dvoch dievčat, absolvovalo niekoľko zastávok na 1,3-kilometro-
MUDr. Ctibor Kopány vo veku 79
rokov z Piešťan, Peter Janech
vo veku 70 rokov z Veľkých Kostolian, Ida Faithová vo veku 83
rokov z Piešťan, Ing. Vladimír
Gloss vo veku 81 rokov z Piešťan, Jozef Drahovský vo veku
81 rokov z Piešťan, Peter Vrábel vo veku 81 rokov z Piešťan,
Karol Šutta vo veku 82 rokov z
Behyniec, Ing. PhDr. Peter Janega vo veku 68 rokov z Piešťan, Marta Kičinová vo veku 73
rokov z Piešťan, Emília Bartovicová vo veku 92 rokov z Piešťan
vej trati, pri ktorých preukázali,
nakoľko sú schopní správne reagovať počas krízových situácií.
Svoje zručnosti si premerali v civilnej ochrane obyvateľstva, a to
správne nasadiť ochrannú masku,
pohyb po zamorenom prostredí,
ale tiež poznať signály a správne
ich použiť. Na ďalšom stanovišti
odpovedali na otázky týkajúce sa
orientácie na mape či merania
vzdialeností a pohybu v teréne.
Počas zdravotníckej prípravy si
vyskúšali záchranu poraneného
Deti si vyskúšali i prvú pomoc.
Žiaci si zastrieľali aj zo vzduchovky.
vedúci odboru civilnej ochrany
a krízového riadenia Obvodného
úradu v Piešťanoch Igor Košík.
Najviac bodov nazbierali a víťazmi, ktorí poputujú do krajského kola súťaže, sa stali žiaci zo ZŠ
Školská ulica vo Vrbovom. Druhé
miesto obsadili žiaci ZŠ F. E. Scherera, tretí skončili súťažiaci z
Gymnázia P. de Coubertina. (IP)
úprimnú sústrasť
ďakujeme
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, kolegom a známym, že sa prišli
rozlúčiť s naším milovaným
MUDr. Ctiborom Kopánym na
jeho poslednej ceste. Ďakujeme za povzbudivé slová a kvetinové dary. Smútiaca rodina
28
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
hobby
Subtropické kráľovstvo Antona Cabadaja
Už ste mali v našich zemepisných šírkach možnosť poprechádzať sa po záhrade, v ktorej
rastú figovníky, citrónovníky,
mandarínky a ďalšie ovocie, na
ktoré sme zvyknutí z oveľa teplejších oblastí zemegule? Ak nie,
stačí zájsť do Dubovian k Antonovi Cabadajovi, ktorý sa špecializuje na pestovanie exotických rastlín.
Dlhoročný záhradkár a bývalý
predseda tunajšej miestnej organizácie záhradkárov sa venuje tejto záľube už dlhé roky. V
jeho dvojárovej záhradke nájdete
okrem tradičných ovocných stromov aj kávovník, figovník, granátové jablká či v črepníku dozrievajúce jahody. A to všetko
teraz, na jeseň. „Spočiatku som
sa venoval len klasickým ovocným druhom. V záhradke mám
nielen nové odrody jabloní, ale
aj niektoré staršie, pochádzajúce
ešte z 30. rokov minulého storočia. Do nich som štepil napríklad
renetu či golden delicious. Mám
aj odrody, ktoré sa dajú pestovať
aj v črepníkoch. Neskôr som sa začal venovať aj pestovaniu drevín,
ktoré inak rastú v subtropickom
pásme. Tie postupne pribúdali
v mojom byte i záhradke. Samozrejme, že obyčajne nedorastajú
do takej výšky ako v krajine svojho pôvodu,“ povedal nám Anton
Cabadaj.
čiek, zubných pást a kloktadiel.
Pochválil sa nám aj žen-šenom.
„Usušený sa napríklad používa na
vyhojenie rán, zlepšenie sluchu,
zraku, pri anémii, astme, proti
reume a ďalším neduhom. Hlavne
je však určený k zlepšeniu funkcií orgánov nášho tela. Vývar z
jednej kávovej lyžičky usušeného
žen-šenu sa sedem minút varí v
dvoch decilitroch vody. Táto dávka sa pije po troškách počas celého dňa. Ďalšiu dávku treba uvariť
po siedmich dňoch. Celá kúra pozostáva z piatich samostatných
dávok,“ vyzradil tajomstvo jeho
použitia. V ich záhradnom kráľovstve sme však našli aj bonsaje
a zapletané sýrske ibišteky, ktoré
zapletá sám.
Anton Cabadaj má na balkóne črepník s kvitnúcim kávovníkom.
niekoľko plodov. Koľko kávy by z
nich pani domáca uvarila, sme
nezisťovali. Interesantné však bolo, že u Cabadajovcov využívajú nielen plody, ale v niektorých
prípadoch aj kôru. Napríklad tú z
citrónov usušia a potom pridávajú
do zákuskov. Pre diabetikov je
zasa určená stévia, ktorá neobsahuje glukózu. Zaujímavosťou
tejto rastliny je, že pri žuvaní
jej lístka vydrží sladká chuť v
ústach veľmi dlho, preto človek nemá pocit hladu. Používa
sa napríklad aj na výrobu žuva-
Figovník
Anton Cabadaj je zástancom
ekologických postrekov, preto nepoužíva žiadne chemické prípravky. „Proti voškám a múčnatke bojujem roztokom z vykvasenej žihľavy alebo použijem piešťanskú
termálnu vodu,“ prezradil zanietený duboviansky záhradkár.
Štefan Gregorička
Plody granátového jablka
Citrónovník
Tento rok nebol pre vegetáciu
v záhradke najlepší, pretože bolo
veľa daždivých dní. Boli sme preto
zvedaví, ako počasie znášajú jeho
teplomilné dreviny. „Väčšina z
nich je na tunajšie podnebie prispôsobená. Mám napríklad citró-
novník, ktorý vydrží aj mrazy do
25 stupňov Celzia. Má aj plody,
no tie nie sú jedlé. Ide totiž o
okrasný druh. Pestujem však aj
samoopelivé kivi, no tohtoročné
počasie im príliš neprialo. Niektoré stromy zostávajú v záhrade aj
cez zimu, ostatné premiestnim do
bytu a zimnej záhrady,“ vysvetlil
A. Cabadaj.
Okrem plodmi ovešaných figovníkov sme si v jeho záhradke
všimli aj kávovník. Pomedzi biele kvietky a listy sa červenalo aj
Duboviansky záhradkár vo svojom kráľovstve...
servis
St. 13. 10. o 19.00 h
PIEŠŤANSKÉ RANDEZVOUS
Agentura HARLEKÝN Praha
Aldo Nicolaj: NEBYLA
TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ...
Réžia: Jiří Menzl
Účinkujú: Josef Carda, Jana
Švandová, Rudolf Hrušínský
Manželský trojuholník s riešením naozaj originálnym.
Vstupné: 12 €
So. 16. 10. o 19.00 h
PIEŠŤANSKÉ RANDEZVOUS
Divadlo Astorka Korzo 90
I. S. Turgenev:
MESIAC NA DEDINE
Láska rôznych podôb pretkávaná komickými výstupmi groteskných postavičiek je charakteristická pre komédiu najlepšieho rozprávača príbehov
19. storočia.
Réžia: Roman Polák
Účinkujú: Peter Šimun, Marta
Sládečková, Rebeka Poláková,
Zuzana Kronerová/Szidi Tobias,
Juraj Kemka... Vstupné: 16 €
Ut. 19. 10. o 19.00 h
PIEŠŤANSKÉ RANDEZVOUS
Predpremiéra - Malá sála
St. 20. 10. o 19.00 h
Premiéra - Malá sála
Sonet - občianske združenie a
NOC - Dom umenia Piešťany
uvádzajú
Katarínu Mrázovú
v monodráme
ODYSSEUS SA NEVRÁTIL
Tragikomédia o vernosti samej sebe.
Scenár a réžia: Zdenka Becker
Vstupné: 8 €, predpremiéra 6 €
VÝSTAVY
30. 9. - 30. 10.
PIEŠŤANSKÉ RANDEZVOUS
Foyer a Galéria DU
YOUNG ART SHOW 3
Práce vytvorené pomocou rôznych médií ako socha, objekt,
maľba, grafika, fotografia,
multimédiá, sklo a textilný
dizajn predstaví 58 autorov zo
Slovenska, Českej republiky,
Poľska, Rumunska, Grécka, Japonska, Indie a USA.
12.-29. 10.
PIEŠŤANSKÉ RANDEZVOUS
Výstavná sieň DU
Martin Patričný
DREVO KRÁSNYCH STROMOV
Vernisáž sa uskutoční v utorok
12. októbra o 17.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
KONGRESOVÁ HALA
Ut. 12. 10. o 19.30 h
AKORDEÓN
KLASICKY I ZÁBAVNE
Lidija Skačko (Bielorusko)
Marcin Wyrostek (Poľsko)
Petar Maric (Srbsko)
Sólistami sú víťazi medzinárodných akordeónových súťaží,
dnes renomovaní mladí umelci,
ktorí sa zúčastňujú 20. ročníka
Medzinárodného akordeónového festivalu v Dunajskej Strede.
Program: diela zo súčasného
koncertného repertoáru od starej hudby až po musette a džez
Vstupné: 7 €
Ut. 19. 10. o 19.30 h
TANCOVALI NAŠI VAŠIM:
SĽUK - SLOVENSKÝ
UMELECKÝ KOLEKTÍV
TANEČNÉ DIVADLO
Príbeh diela tvorí svadobná zábava, ktorá sa odohráva v prostredí mestskej kaviarne na prelome 30-tych a 40-tych rokov
20. storočia. Ženích, ktorý má
korene v slovenskom vidieckom
prostredí, si berie slečnu z mesta. Na svadbu prichádza rodina
ženícha z vidieka, z rôznych
kútov Slovenska, rodina nevesty sa skladá z mešťanov. Skupiny mestských a dedinských
hostí len pomaly k sebe nachádzajú cestu. V ich zábave a
tancoch sa striedajú mestské a
dedinské prvky.
Námet: Vladimír Kyseľ, scenár: Jakub Nvota, choreografia: Stanislav Marišler, Vladimír
Michalko, Fero Morong, Ervín
Varga, hudba: Andrej Kalinka,
Štefan Molota, scéna a kostýmy: Peter Čanecký, réžia: Jozef Krasula
Vstupné: 8 €
VYCHÁDZKY
Pi. 15. 10. o 15.00 h
AHOJ NIE JE IBA POZDRAV
Lektor: Anna Vlachynská
VÝSTAVY
1.-31.10.
Foyer Spoločenského centra
Klub Patchworku Piešťany
uvádza výstavu
ZNOVUZRODENIE LÁTKY
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
KINOSÁLA MsKS
St. 13. 10. o 15.00 h
LIGA PROTI RAKOVINE
Stretnutie členov
KINOSÁLA KSC FONTÁNA
13.-15. 10.
ASTROFILM
IV. ročník prehliadky filmov o
astronómii a kozmonautike
So. 16. 10. o 10.00 h
20. valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika
GALÉRIA KSC FONTÁNA
12.-31. 10.
EUGÉNIA LEHOTSKÁ
Výstava obrazov
FOYER KSC FONTÁNA
1.-31. 10.
PIEŠŤANY V PREMENÁCH VEKOV
Výstava fotografií
kino Fontána
St. 13., Št. 14. 10.
ASTROFILM PIEŠŤANY
Štvrtý ročník prehliadky filmov
o astronómii a kozmonautike.
Bližšie informácie a program
nájdete na www.astrofilm.sk.
Pi. 15., So. 16., Ne. 17. 10.
o 17.30 a 20.00 h
ČARODEJOV UČEŇ
Nikto z obyvateľov New Yorku
netuší, že v zákutiach mesta
prebieha boj medzi temnými
silami o ich záchranu. Veľký
mág Balthazar Blake naverbuje
na prvý pohľad priemerného
tínedžera, ten však dostáva
rýchly kurz mágie...
USA-2010, MP 12, slovenské titulky, 110 min. Vstupné: 2,50 €
Ne. 17. 10. o 15.30 h
Detské predstavenie
POMSTA CHLPÁČOV
Skvelá rodinná komédia s Brendanom Fraserom v hlavnej úlohe vás naučí, že pokúšať sa
bojovať proti matke prírode je
vopred prehratá bitka.
USA-2010, MP 12, český dabing,
92 min.
Vstupné: 2,50 €
Po. 18. 10. o 20.00 h
Filmový klub
UŽÍVAJ SI, AKO SA LEN DÁ!
USA-2009, MP 12, české titulky, 92 min.
Vstupné: 2 € (FK 1,50 €)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
29
Pi. 15. 10. o 20.30 h
Art Jazz Gallery Kursalonu
„LIVE“ JAZZ CONCERT
Džezový koncert naživo. Bližšie informácie na plagátoch a
na www.kursalon.sk a www.
jazzpiestany.sk.
So. 16. 10. o 20.00 h
Kaviareň Kursalonu
YOUCOCO LIVE
Koncert neprehliadnuteľného
ženského dua. Radka a Ria z
Trenčína zahrajú na gitare a
bicích „autentický melodický
hluk“. Ako predskokani vystúpia THE 77.
Vstupné: 3 €
Ne. 17. 10. od 15.00 h
Veľká sála Kursalonu
JESENNÉ PESTROSTI
Zábavné popoludnie pre deti a ich rodičov, ktoré pripravila mestská knižnica: VESELÍ
ŠARKANI - workshop výtvarníka
G. Wagnera, VETERNÉ HRY workshop výtvarníčky V. Wagnerovej, KUFRÍK - divadelné
predstavenie pre deti v podaní
Theatra Fortissimo (o 17.00 h).
Po. 18. 10. o 20.30 h
Art Jazz Gallery Kursalonu
JAM SESSION
Vystúpenie džezových hudobníkov, ktorí si prídu len tak
„zadžemovať“.
KURSALON s.r.o., Beethovenova 5
tel.: 033/775 73 51
e-mail: [email protected]
Predaj lístkov v kaviarni Kursalonu
denne od 10.00 do 21.00 h.
dôležité čísla
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388, 033/762 14 47
30
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
rozhovor
WINDSURFING - S VETROM NA VODE
Vodné športy sú v Piešťanoch
veľmi obľúbené, majú svoju tradíciu a mnohí pretekári dosiahli veľké úspechy nielen doma,
ale aj v zahraničí. Predsa len,
windsurfing nie je bežným javom na piešťanských vodách.
Nielen stáť na vode a nechať sa
unášať vetrom, ale aj spojenie
týchto živlov ovládať učarovalo
Piešťancovi Máriovi Manasovi,
ktorý sa windsurfingu venuje už
osem rokov.
Čo bolo podnetom, že vás
windsurfing zaujal?
- Môj otec robil jachting a neskôr začal s windsurfingom. Pozeral som sa z brehu, ako otec surfuje a v garáži si vyrába dosky. Keď
som bol malý, nemal som dostatok síl vytiahnuť plachtu z vody,
tak ma dal otec na jachting. Neskôr ma chytilo vodné lyžovanie,
ale windsurfing bol stále snom.
Podarilo sa mi ho naplniť a stal
som sa od neho doslova závislý.
Ovládnuť vietor na vode je zážitok.
Kto vás naučil ako na to?
- Najprv to bol otec, ktorý mi
ukázal základy - ako na to. Postupne som sa už zdokonaľoval
sám. Najviac zo všetkých disciplín
ma chytil freestyle. Tu neexistuje
niečo ako tréner. Každý sa učí buď
sám, alebo s kamošmi, ktorí si triky sami nacvičia a tomu druhému
vysvetlia. Toto je to, čo sa mi
veľmi páči. Všetci windsurfisti
sú medzi sebou kamoši a radi si
odovzdajú svoje skúsenosti. Po
maturite som mal možnosť vycestovať k moru, presnejšie na Rodos do jedného windsurfingového
centra, kde som robil dve sezóny
inštruktora. Tam som mal konečne možnosť ponoriť sa do poriadneho tréningu freestylu a wavu.
Aké podmienky sú potrebné
pre tento druh športu a aké podmienky vy považuje za ideálne?
- Záleží to od jedinca a taktiež
od disciplíny. Napríklad pre začiatočníkov sú ideálne podmienky, keď je mierny stabilný vietor
maximálne do 5 m/s a žiadne
vlnky, ktoré by ich mohli na plaváku rozhádzať. Skúsenejší jazdci
majú svoj obľúbený vietor a podmienky, v akých radi jazdia. Moje
ideálne podmienky na freestyle
sú, keď mi fúka vietor od 10 do
15 m/s a je úplne hladká hladina,
ktorá ja na freestyle ideálna. Pri
wave je to rovnaká sila vetra s
vlnami asi 2-3 metre.
Ktoré je vaše obľúbené miesto na windsurfing vo svete a ktoré na Slovensku?
- Ako správny Piešťanec musím povedať, že na Slovensku je
pre mňa naj Sĺňava. Dobre sa dá
zajazdiť aj na Kráľovej, Dunaji
alebo Seneckých jazerách, ak je
dobrý vietor. Ten u nás pre tento
šport nebýva priaznivý, preto musíme za vetrom väčšinou cestovať. Medzi moje obľúbené miesta
vo svete patrí Rodos, Fos sur Mer
(Francúzsko), Fuerteventura (Kanárske ostrovy) alebo aj Neusiedler see v susednom Rakúsku. Najbližšie sa chystám na dva mesiace
do Juhoafrickej republiky, ktorá
patrí k jedným z NAJ windsurfingových a surfových miest sveta.
Podľa čoho sa hodnotí dobrý
surfista?
- Každý hodnotí dobrého surfistu podľa niečoho iného. Ja sa
pozerám na to, aký má postoj
pri jazde, ako má zvládnuté jednoduché obraty a, samozrejme,
na freestyle triky. Kde sa však dá
najlepšie rozoznať dobrý windsurfista od zlého, je na vlnách.
Mário Manas sa stal od windsurfingu závislý.
Pri najmenšej chybičke ho poriadne oplieska a tí horší windsurfisti
sa potom vo vlnách viac kúpu, než
na nich jazdia.
Tento šport je aj kondične náročný. Ako trénujete? Kde musí mať surfista najväčšiu silu?
- Samozrejme, kondične je veľmi náročný. Aby som sa udržal
v kondícii, chodím napríklad behať, plávať, skatovať a posilňovať - hlavne ruky. Na vode dostáva zabrať celé telo, avšak najviac
sily treba mať v rukách, ramenách a v brušných partiách.
Organizujú sa nejaké súťaže
aj na Slovensku?
- V klasickom windsurfingu už
zriedkavo. Viac ich je organizovaných v Českej republike. V disciplínach, ktoré jazdím ja, sa doteraz neorganizovali žiadne súťaže v Čechách ani na Slovensku.
Dopočul som sa , že v roku 2011 sa
už konečne majstrovstvá ČeskoSlovenska vo freestyle pripravu-
jú, takže sa už nesmierne teším!
Aké sú vaše plány? Aký máte
cieľ, ktorý by ste chceli dosiahnuť, alebo sen?
- Môj cieľ je naučiť sa v tomto športe čo najviac, pretože je
na ňom krásne to, že sa stále
dá naučiť niečo nové. Taktiež je
mojím cieľom zajazdiť si na čo
najkrajších miestach sveta a mojím snom je venovať sa tomuto
prekrásnemu športu čo najdlhšie.
Čo by ste poradili tým, ktorí
by si to radi vyskúšali, ale nevedia ako na to?
- Najlepšie je skúsiť si to najprv s požičaným materiálom (je
zbytočné si niečo kúpiť, keď neviete, čo si máte kúpiť, a tiež neviete, či vás to chytí) a windsurfingovým inštruktorom, ktorý vám
presne vysvetlí, čo máte robiť.
Centier po svete a dokonca i v našom okolí, kde si to týmto spôsobom môžete vyskúšať, je dosť, len
ich treba vyhľadať. A. Balková
Takéto akrobatické kúsky zvládne len skúsený surfista.
inzercia
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Predám RD s malým pozemkom, Mojmírova č. 11, Piešťany.
Tel. 0918/942 358.
Predám slnečný 2-izbový byt
v Hornej Strede. Cena 30 000
€. Tel. 0915/764 480 - volať po
17.00 h.
Predám 2-izbový luxusný byt
na sídlisku Juh, komplet zariadený + elektrospotrebiče, všetko
nové. Tel. 0904/200 717.
Predám rodinný dom, 6 km od
Piešťan, 24-árová záhrada. Tel.
0905/920 067.
Prenajmem zariadený 3-izbový byt na A. Trajane. Informácie
po 19.00 h na tel. 0908/856 092.
Predám časť záhrady ako stavebný pozemok v peknom prostredí - na Banke so samostatným vchodom, s výmerou 400
m2. Cena dohodou. Tel. 0908/
549 380.
Predám 4-izbový rodinný dom,
14 km od Piešťan – chatový typ.
Tel. 0915/411 590.
Predáme 2-izbový byt na Banke, OV, samostatné kúrenie. Cena 52 000 €. Tel. 0914/290 550.
Predám rodinný dom v Dolnom
Lopašove, nové plastové okná,
plávajúca podlaha, drevené zárubne, nové dlažby, kompletne
prerobená kúpeľňa. Tel. 0903/
584 318.
Prenajmeme 2-izbový byt
v centre Piešťan.
Tel. 0915/130 707.
Predám 2-izbový byt, Krajinská, Piešťany. Tel. 0915/714 777.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
ZATVORENÉ
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Predám veľký nedokončený 2poschodový rodinný dom s dvomi
terasami + veľká záhrada s garážou, 2-generačný, na Banke, v
peknom prostredí. Cena dohodou.
Tel. 0908/549 380.
Prenajmem viacfunkčný objekt v Piešťanoch, veľký dom veľký dvor, cca 700 m2. Tel. 0903/
703 545.
kúpa-predaj
Predám 300 l kompresor Orlík. Cena 350 € - dohoda. Tel.
0915/666 929.
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
Predám jačmeň z tohtoročnej
úrody. Cena 15 €/q. Tel. 0907/
724 681.
Predávam gaštany. Cena 4,56,5 €/kg, Piešťany, Nová Lehota. Pri väčšom odbere zľava. Tel.
0905/312 991.
Predám tuje smaragd, výška
130–150 cm. Tel. 0905/707 542.
Predám zariadenie bytu (aj
samostatne). Tel. 0949/264 816,
033/762 53 28.
Predám palivové drevo. Tel.
0905/565 534.
Predám štiepané palivové drevo. Tel. 0902/432 504.
Kúpim staré očistené tehly.
Tel. 0905/742 682.
Predám satelit komplet + česká a slovenská aktívna karta. Aj
samostatne. Tel. 0907/590 290.
31
auto-moto
Predám Š-Favorit. Tel. 0905/
053 983.
Predám zimné pneumatiky aj
s diskami, ročné. Cena 150 €.
Tel. 033/779 81 97.
Predám elektróny originál 16tky aj s pneumatikami na Peugeot. Cena dohodou. Tel. 0905/
160 171.
Predám Škodu Favorit 135 L,
r.v. 1991. Cena 300 €. Tel. 0905/
512 026.
Predám Babettu-210. Cena
200 €. Tel. 033/774 18 75.
Predám zimné pneumatiky na
diskoch na Škodu Favorit, jednu
sezónu jazdené. Cena 100 €. Tel.
0915/715 238.
zverinec
zamestnanie
Predám yorkshirského teriéra,
3-mesačný, odčervený, preočkovaný. Tel. 0907/257 188, 033/
774 64 25.
Predám odstavčatá. Tel. 0907/
046 560.
Predám ošípanú, váha 180–
200 kg. Cena 1,60 €/kg. Tel. 033/
774 85 70, 0917/237 827.
Predám ošípanú, váha 170–180
kg. Cena dohodou. Tel. 0905/
160 171, 0918/402 456.
Avon Cosmetics hľadá nové
Avon lady. Zľavy, darčeky a iné
výhody. Tel. 0908/504 738.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predam kocik. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier). Text posielajte, prosíme, BEZ DIAKRITIKY.
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
Pracovná príležitosť v odbore zdravia a kozmetiky v kancelárii. Zaškolím, VPČ 200–400
€, HPČ 400–800 €. Tel. 0917/
764 728.
remeslá-služby
MICHALKA - plast. okná, rolety, žalúzie, sieťky, streš. roletky,
lamel. dvere, laminát. podlahy,
garáž. brány - predaj, montáž,
servis. Tel. 0905/285 868.
Hľadám ľudí so silnou túžbou
schudnúť, bez diéty a jojo efektu + servis, odborné poradenstvo zdarma. Tel. 0949/618 740.
Renovácie stolov, stoličiek,
záhradného sedenia. Tel. 0905/
562 466.
Pneuservis Sokolovce ponúka výmeny olejov, chladiacich
kvapalín na zimnú prevádzku,
brzdových obložení a kvapalín. Opravy výfukov, prezúvanie pneumatík od 15 €. Zimné
pneumatiky 13“ od 31 €, 14“
od 40 €, 15“ od 45 €, 16“ od 69
€. Pracovná doba: po – pi 8.00
– 17.00, so 8.00 – 12.00 h. Možnosť objednania sa aj cez víkend. Tel. 0905/921 254.
32
inzercia
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
remeslá-služby
Potrebujete energetický certifikát? Volajte 0948/516 833.
Firma DOČISTA – kompletná
renovácia automobilu – laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky – všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Bezák a syn – kúrenie, voda,
plyn. Tel. 0905/611 580.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Voda – montáž a opravy umývadiel, WC, sprchových vaničiek,
batérií, ventilov a sifónov. Úpravy rozvodov do 1 m. Tel. 0944/
367 077.
Kosenie a pílenie stromov. Tel.
0905/562 466.
Zabezpečujem hudobnú produkciu na zábavy, plesy, diskotéky, svadby, stužkové, oslavy a
rôzne kultúrne podujatia. DJ Ján
Miklovič. Tel. 0905/530 949.
Multikára – odvoz, dovoz, vyklápač. Tel. 0915/792 743.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia, možnosť zapožičania, strojov. www.eurona.cz.
Tel. 0903/154 122.
Pôžičky. Tel. 0908/149 559 (po
16.00 h).
Výškové práce horolezeckou
technikou, opravy rovných striech
(IPA, novaglas, atď.) a ostatných
striech, špárovanie, nátery, montáže, čistiace práce, pílenie stromov. www.iksmont.eu, tel. 0908/
747 958, 0911/985 542.
V zmysle ustanovení § 5 ods. 1 a 3 zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
a § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje zriaďovateľ Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta Piešťany
Ing. Remom Cicuttom, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany -
Výroba a predaj rímskych roliet/záclon, látkové rolety, vertikálne žalúzie. Možnosť výberu z 1250 vzoriek. Javorinská
4, Piešťany. Tel. 0915/897 941.
Zateká vám rovná strecha? Tel.
0911/985 542, 0908/747 958.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
Kvalitná masáž u vás doma.
Tel. 0905/589 473.
Detská izba - návrh, poradenstvo, realizácia, nábytok na
mieru, maľovanie na stenu. Tel.
0907/435 980.
Čalúnnictvo Pavla ponúka výrobu kvalitných matracov za
dostupné ceny, predaj poťahových látok a kože, 800 vzoriek
a všetky iné čalúnnické práce. Javorinská 4, Piešťany. Tel.
0915/897 941, 0908/110 320.
Angličtina, nemčina – vyučovanie, preklady, MATURITY. Tel.
0905/669 796.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/783 879.
Doučujem angličtinu, matematiku. Tel. 0908/344 926.
Veštenie, mágia, liečenie www.kaitan.wbl.sk. Ak máme
nejaký cieľ, spoločne ho dosiahneme. Dlhoročné skúsenosti tel.
0902/394 812, e-mail: kaitan.
[email protected]
OZNÁMENIE
Mestský úrad v Piešťanoch informuje všetky povinné
subjekty podľa §§ 51, 52 a 53 zákona č. 355/2007 Z.z.
o vydaní nariadenia číslo RÚVZ/2010/03598/RH
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa
vykonať celoplošnú celomestskú deratizáciu
Materskej školy, 8. mája 2, 921 01 Piešťany,
Materskej školy, Staničná 2, 921 01 Piešťany,
Materskej školy, Ružová 2, 921 01 Piešťany.
Za účelom realizácie tohto opatrenia sa nariaďuje:
1. Fyzické a právnické osoby - podnikatelia vykonajú deratizáciu
v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch
školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych
služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych
a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby,
v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach,
v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín,
v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.
2. Fyzické osoby - občania vykonajú deratizáciu v pivničných
priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných
a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty
určené na podnikanie uvedené v bode 1.
3. Realizácia deratizácie musí byť efektívna a preto musí byť
uskutočnená buď prostredníctvom firiem, ktoré majú na túto činnosť
oprávnenie alebo svojpomocne (u fyzických osôb - občanov)
komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené
na tento účel.
4. Objekty, v ktorých sa bude vykonávať musia byť aj fyzicky
upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú
k množeniu škodcov.
5. Vykonanie deratizácie preukážu fyzické osoby - podnikatelia
a právnické osoby potvrdením, ktoré zašlú prostredníctvom
Mestského úradu v Piešťanoch na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava.
Potvrdenie vydá firma vykonávajúca deratizáciu. V prípade,
že podnikatelia si vykonajú deratizáciu svojpomocne, predložia
prostredníctvom Mestského úradu na RÚVZ so sídlom v Trnave
čestné vyhlásenie doložené pokladničným blokom z predajne
s uvedeným názvom prípravku, ktorý bol na tento účel použitý.
Požadovanými predpokladmi sú:
• splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných
požiadaviek pre príslušný druh školy ustanovených vyhláškou MŠ
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. b)
zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Inými požadovanými predpokladmi sú:
• znalosť a orientácia v školskej legislatíve,
• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
• osobnostné a morálne predpoklady,
• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy.
Požadované doklady:
1. Prihláška do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Overený doklad o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania
4. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej
spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca
6. Doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe
7. Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
8. Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané
špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším
vzdelávaním (kópie získaných certifikátov a pod.)
9. Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi doručte najneskôr
do 27. 10. 2010 na adresu: Mestský úrad mesta Piešťany,
kancelária primátora, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany.
Zalepenú obálku označte heslom „Výberové konanie na riaditeľa
MŠ + sídlo MŠ, na funkciu riaditeľa ktorej sa uchádzate“.
Termín, miesto a čas výberového konania bude oznámené
uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania písomne.
(reguláciu živočíšnych škodcov)
v termíne od 18. 10. do 15. 11. 2010.
Aktívnym prístupom k regulácii živočíšnych škodcov, predovšetkým
potkanov, myší a krýs a tým k ochrane verejného zdravia je práve
vykonávanie pravidelnej celoplošnej - celomestskej deratizácie
v stanovenom časovom intervale a prípravkami, určenými
a schválenými na tento účel. Termín sa stanovuje podľa znalostí
o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných
mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu
škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov
z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami
proti škodcom, určenými na tento účel.
Celé znenie nariadenia je na úradných tabuliach Mesta Piešťany
a na www.piestany.sk.
Referát životného prostredia MsÚ Piešťany
predstavujeme
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
33
ADOPTUJTE SI ZVIERATKO Z ÚTULKU!
Do piešťanského útulku, žiaľ, neustále pribúdajú nové prírastky. Predstavujeme vám chlpáčov, ktorí
čakajú na novú rodinu. Ak máte o niektorého záujem, zavolajte do útulku Slobody zvierat, Priemyselná
12a - 0903/207 306, 0911/333 349, 0911/179 113. Informácie nájdete aj na www.utulok-piestany.sk.
MENO: LEANDRA
RASA: leonberger
POPIS: Štvorročnú fenku našli večer vyhodenú z auta. Je
vhodná na dvor.
MENO: LIDUNKA
RASA: nemecký ovčiak
POPIS: Päťročnú fenku našli na
Lide uviazanú o strom. Na boku
mala veľkú ranu. Na mieste bola
uviazaná dva dni, a tak odsúdená
na smrť hladom.
MENO: TABITA
RASA: kríženec
POPIS: Desaťmesačné šteniatko našli ľudia vyhodené pri
firme Coca-Cola. Potrebuje čas,
aby sa spamätala, pravdepodobne sa túlala dlhšiu dobu.
MENO: TÁNIČKA
RASA: kríženec labradora
POPIS: Ročná fenka sa dlhšie túlala v blízkej obci, až sa nad ňou zľutovala jedna pani.
Je to veľmi milé a vďačné psíča. Pri plnej
miske spokojne vrtí chvostom.
MENO: LAVINA
RASA: leonberger
POPIS: Rok a pol stará fenka sa potulovala so svojou mamou Leandrou. Obe sú
veľmi mierumilovné a prítulné.
MENO: PANDOR
RASA: kríženec
POPIS: Ročný psík je vhodný do športovo
založenej rodiny, nie k domácim zvieratám.
MENO: LORNA
RASA: ratlík
POPIS: Túto trojročnú fenku odobrali z
nevhodného chovu. Je bojazlivá, potrebuje
viac trpezlivosti a veľa lásky.
MENO: MADELKA
RASA: kríženec nem. ovčiaka
POPIS: Polročnú fenku našli
pracovníci útulku v non-stop koterci so špagátom okolo krku. Bola vyhladovaná. Je veľmi prítulná
a vhodná na dvor – do rodinného
domu. Bude väčšieho vzrastu.
MENO: AZYLKA
RASA: kríženec ratlíka
POPIS: Ročná fenka bola nájdená priviazaná a vystresovaná pri azylovom dome. Teraz
sa už cíti bezpečne v náručí ošetrovateľov.
MENO: DŽOJA
RASA: nemecký ovčiak
POPIS: Trojročnú prítulnú fenku našli
v non-stop koterci. Zadné labky má úplne
skrivené, ale ani to jej nebráni veselo pobehovať. Je vďačná a nenáročná.
34
servis/voľný čas
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
záhrada očami odborníka
Hrušky prečisťujú črevá
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch informuje o tom, na čo všetko sú dobré hrušky.
Hrušky sú významným ovocným
druhom a pestujú sa vo všetkých
svetadieloch. Značnú popularitu
majú aj u nás, v počte ovocných
stromov sú hrušky na treťom až
štvrtok mieste, v úrode na jeden
strom im patrí prvenstvo.
Hrušky pomáhajú aj proti kašľu.
Hrušky sú ľahko stráviteľným
ovocím, pomáhajú pri zažívaní
– prečisťujú črevá a odstraňujú
zápchu, pôsobia mierne dezinfekčne a majú aj ďalšie pozitívne
účinky na náš organizmus. Obsahujú pektín, provitamín A, vitamíny B, kyselinu listovú aj vitamín C a veľké množstvo vody.
Obsah vody má priaznivý vplyv
na doplňovanie tekutín v tele aj
diétny význam. Hrušky sú bohaté
na vitamín A, vitamín C, E, draslík a meď. Nezanedbateľný je aj
výskyt vitamínu B, a to hlavne pod
šupkou. Hrušky obsahujú okrem
vitamínov najmä vápnik, fosfor
a ľahko stráviteľné cukry. Majú
antibakteriálny, močopudný a posilňujúci účinok. Hrušky patria
medze najmenej alergizujúce zo
všetkých ovocí. Práve pre toto sa
niekedy používala ich šťava ako
prvá pre malé deti.
Hrušky prečisťujú črevá, odstraňujú zápchu a iné poruchy
trávenia. Plody alebo šťava sa
používa v ľudovom liečiteľstve pri
obezite, močových kameňoch, vysokom krvnom tlaku. Varené a
pečené sa používajú proti kašľu a záduchu, odvar zo sušených
hrušiek proti hnačkám. Z hrušiek
sa vyrábajú mušty, sirupy, džúsy,
lekvár, džem, kompóty, ale aj
liehoviny, tiež sa sušia. Dajú sa
konzumovať surové, ale neodporúča sa ich kombinovať s mliekom, uplatňujú sa aj v kuchyni,
v múčnikoch a sladkých jedlách,
ovocných aj iných šalátoch, ale
aj zapečené s mäsom. K mäsu
môžeme pridať aj hruškové pyré.
Hrušky sa tiež dobre kombinujú
s plesňovými syrmi, dusia sa vo
víne alebo sa aj vyprážajú. Z jesenných odrôd je najkvalitnejšia
Boscova fiaska. Plody sa zberajú
už koncom októbra a konzumne
dozrievajú koncom novembra V
chladnejších oblastiach ju nahrádza Konferencia. Plody sa zberajú
v polovici septembra a konzumne
dozrievajú po dvoch troch týždňoch.
Ázijské hrušky sú pre nás ešte
malou neznámou, ale v poslednom čase sa dosť odrôd rozšírilo aj u nás a aj dopyt je čoraz
väčší. Ázijské hrušky patria na
celom svete medzi najšťavnatejšie ovocie. Pochádzajú z Číny a
Japonska. Od svojho vzniku sa vyšľachtilo vyše 1000 druhov hlavne
z druhov Pyrus pyrifolia a Pyrus
ussuriensis, predtým známe ako
jablkohrušky. V japončine Nashi
znamená hruška, Sha li v čínštine
piesok hruška. Stromy sú bujného vzrastu a prakticky vôbec ich
nenapádajú choroby a škodcovia.
Niektoré druhy môžu kvitnúť skôr
ako hrušky, čo pri neskorších mrázikoch môže byť problém. Stromy rodia veľmi bohato. Najlepšie
chutia plody, ktoré dozrejú na
strome. Dužina je veľmi šťavnatá, pevná, bielej farby s vôňou a
príchuťou hrušiek, pričom každá
odroda má svoju charakteristickú
arómu. Keď ich chceme skladovať, musia sa oberať tesne pred
dozretím. V chladničke vydržia asi
štyri týždne. Na dozretie musíme
dávať pozor, lebo ázijské hrušky
aj po prezretí neopadávajú. Majú
potom veľmi nepríjemnú aromatickú chuť.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
PÝCHOU MORAVIAN
JE KAŠTIEĽ I KOSTOL
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní,
kam vyraziť s blízkymi počas
víkendu. Tento týždeň sa vydáme do obce Moravany nad
Váhom.
Kaštieľ nachádzajúci sa takmer
na konci obce Moravany nad Váhom stojí na stredovekých základoch. Postupnými a mnohými
prestavbami v 16. storočí dostal
kaštieľ renesančný ráz, s drobnými úpravami z 18. storočia i barokový vzhľad niektorých detailov.
Renesančné prvky si možno
všimnúť na hornom obvode kaštieľa, kde je nízka stena nad rímsou ozdobená štvrť a pol oblúkmi.
Kaštieľ v nedávnej minulosti obklopoval udržiavaný anglický park,
ktorý bol nielen miestom odpočinku, ale i akýmsi galerijným priestorom pre umelcov tvoriacich v
Kaplnka Sedembolestnej Panny
Márie v opustenom kaštieli.
Kostol sv. Martina je postavený
na stredovekých základoch.
služby lekární
od utorka 12. 10. do utorka 19. 10. 2010
12.10. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
13.10. Katka, OD Kocka,
772 31 29.
14.10. Na Trajane, A. Trajana 11,
762 57 01.
15.10. Tília, Staničná 2,
772 39 57, 774 40 10.
zákutiach tejto krásnej a zachovanej pamiatky, patriacej do národného kultúrneho dedičstva.
Avšak vďaka zahraničným vlastníkom kaštieľa opäť plynutím času
prichádzame o súčasť umeleckého dedičstva bez možného zastavenia skazy. Pýcha sa pomaly,
ale isto mení v plač. Súčasťou
kaštieľa je i kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola dodatočne pristavaná. Pretože interiér
16.10. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
17.10. Pri Váhu, E. Belluša 12,
0905/425 708.
18.10. Prior, A. Hlinku 46,
772 03 47.
19.10. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
kaplnky i kaštieľa je nenávratne
zničený o odcudzený, zaujímať
nás môže iba exteriér. Kaplnka
nachádzajúca sa pri vstupe do
parku má osemuholníkový pôdorys
a vrchol zdobí rovnako vežička v
tvare osemuholníka. Zaujímavosťou je fakt, že každé pole kaplnky
i vežičky vypĺňa jedno okno.
Oproti kaštieľa sa nachádza
ešte jedna pamiatka, vypínajúca
sa na kopci, ktorá má tiež stredoveké základy. Kostol svätého Martina (horný kostol) je najstaršou
stavebnou pamiatkou obce a každoročne sa tu koná spomienková
slávnosť na Dušičky. Zasvätený
je sv. Martinovi z Tours, s južne
pristavanou kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie a oltárom z
obdobia baroka. Bočná loď má
polkruhový pôdorys a stojí na základoch stredovekého románskeho kostolíka z 13. storočia. Okolo
kostola sa nachádzal i stredoveký
cintorín. Presbytérium s oltárom,
ktoré je oddelené vyvýšenou podlahou s dvomi schodmi, je ukončené krásnou valenou lunetovou
klenbou.
Regina Hulmanová
spoločenská rubrika
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete: 20. storočie
rosklerózy a porúch metabolizmu
lipidov a trombembolickej choroby. Počas pobytu v USA urobil významné štúdie o chorobách vén.
Profesor Arie Markel je aj naďalej
prednostom Internej kliniky a zaoberá sa klinickou prácou, výskumom a postgraduálnou výchovou
mladých lekárov a poslucháčov
lekárskych fakúlt. Je autorom desiatok publikácií, ktoré boli vydané vo významných impaktovaných časopisoch. Prednáša na medzinárodných konferenciách a je
členom domácich a zahraničných
lekárskych spoločností.
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravoval pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb v
Piešťanoch. Kniha u nás vychádzala v predpremiérovej verzii,
preto aj keď sme už seriál v PT 36/10 ukončili, autori ho naďalej priebežne dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen
lekárov, ale aj farmaceutov či vedcov.
Arie MARKEL
* 11. 3. 1949 Vranov nad Topľou - lekár - špecialista internej
medicíny
Jeho rodičia sa v 50. rokoch vysťahovali do zahraničia. V rokoch
1957-1975 rodina žila vo Venezuele. Tam Arie Markel vyštudoval
Lekársku fakultu na Universidad
Central de Venezuela v Caracase.
Počas obdobia od 1977 do 1983
pracoval na Oddelení Internej medicíny D v Rambam Mecal Center
v Haife ako rezident. Potom, od
februára 2001, sa stal riaditeľom
oddelenia internej medicíny Hamek Medical Center v Afule v Izraeli, kde sa nachádza detašované
pracovisko Technion lekárskej fakulty. V rokoch 1989-1991 pracoval v sekcii vaskulárnej chirurgie
v Seattli, štát Washington (USA),
pod vedením nebohého profesora
Arie Markel
Eugena Strandnes Jr. Arie Markel
je významným lekárom a vedeckým pracovníkom v odbore ate-
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský - Slovenské osobnosti medicíny vo svete
SPOMIENKA NA PROFESORA ŠTEFANA SIŤAJA
Slovenskí a českí reumatológovia, ako aj ostatní lekári a iní
pracovníci si s úctou spomínajú na zakladateľa Národného
ústavu reumatických chorôb
a dlhoročného riaditeľa, prof.
MUDr. Štefana Siťaja, DrSc., člena korešpondenta SAV. Opustil
nás v septembri 1990 po krátkej
chorobe vo veku nedožitých 80
rokov svojho plodného života.
Vďaka dokonalej znalosti svetových jazykov svoje lekárske
vzdelanie nadobudol na univerzitách vo Viedni a v Paríži a promovaný bol v roku 1935 v Bratislave.
Po praxi na internej klinike bol
riaditeľom Liečebného ústavu Národnej poisťovne v Trenčianskych
Tepliciach, kde v roku 1942 založil
klinické reumatologické oddelenie, jedno z prvých v Európe. Tak
vznikla u nás reumatológia ako
nový medicínsky odbor.
Keď sa v roku 1952 vo vtedajšej Československej republike
zakladali zdravotnícke výskumné
ústavy, kolektív Š. Siťaja, ktorý
mal v starostlivosti o reumatikov
a vo vedeckej práci 10-ročné skúsenosti, bol poverený sa presťahovať do Piešťan a tam zriadiť
Výskumný, neskôr premenovaný
na Národný ústav reumatických
chorôb.
Za neuveriteľne krátky čas ústav získal dobré meno doma i v
zahraničí. Š. Siťaj so spolupracovníkmi prednášal na najrôznejších
domácich a zahraničných podujatiach, nadväzovali kontakty s poprednými medzinárodnými inštitúciami a od r. 1960 organizovali
známe piešťanské reumatologické
kongresy s medzinárodnou účas-
Štefan Siťaj
ťou za prítomnosti mnohých špičkových reumatológov zo všetkých
kontinentov. Tak sa v tom čase už
temer zabudnuté Piešťany dostali
do povedomia strednej a mladšej
generácie zahraničných reumatológov, čo sa výrazne odrazilo aj na
návštevností kúpeľov v šesťdesiatych a ďalších rokoch.
Intenzívna vedecká a pedagogická činnosť Š. Siťaja bola podkladom aj v získavaní hodností a
titulov: r. 1946 - docent, r. 1966
- doktor vied, r. 1969 - profesor na
LF UK v Bratislave, r. 1978 - člen
korešpondent Slovenskej akadémie vied. Súbežne pribúdali aj
rôzne ocenenia. Z najvýznamnejších treba uviesť: dvakrát cena
Ministerstva zdravotníctva SSR
(1972 a 1976), Štátne vyznamenanie za zásluhy o výstavbu (1962),
Rád práce (1971), Národná cena
SSR (1975), medaila J. E. Purkyňu (1967), medaila J. E. Guotha
(1975), ako aj zahraničné: Čestný
diplom EULAR za zásluhy o rozvoj
európskej reumatológie (1971)
a Heberdenova medaila, ktorú
anglická reumatologická spoločnosť periodicky udeľuje celosvetovo najvýznamnejším vedeckým
pracovníkom a profesor Siťaj ju
dostal ako druhý reumatológ na
európskom kontinente.
Je samozrejmé, že postavenie,
v akom bol profesor Siťaj, bolo
spojené s rôznymi funkciami, ako
členstvo v redakčných radách odborných domácich i zahraničných
časopisov, v poradnom zbore Medzinárodnej ligy proti reumatizmu a dlhodobá funkcia predsedu
jednej z najdôležitejších komisií
Medzinárodnej a Európskej ligy
proti reumatizmu „pre medzinárodné organizácie“.
Popri vedeckovýskumnej a organizátorskej práci vynikal prof.
Siťaj aj v pedagogickej činnosti.
Už od r. 1956 poriadal so svojimi
spolupracovníkmi obľúbené reumatologické kurzy pre internistov,
ktorými prešli staršie generácie
reumatológov z celého Československa. Roku 1961 bola pod jeho vedením založená subkatedra
Ústavu pre doškolovanie lekárov,
kde sa v rôznych formách školenia vystriedalo niekoľko stoviek
lekárov. Z hľadiska výučby v reumatológii zohráva nezastupiteľnú
úlohu moderne koncipovaná obsiahla celoštátna učebnica Reumatológia v teórii a praxi, v ktorej pokračujú jeho žiaci vydaním
ďalších dielov - štvrtého a piateho
- pod vedením prof. J. Rovenského, DrSc.
Už od začiatku činnosti ústavu
sa rozvíjala veľmi konkrétna a
plodná spolupráca s domácimi vedeckými inštitúciami, ako aj s reumatologickými pracoviskami zo
susedných i vzdialenejších štátov
(Veľká Británia, Holandsko, Fínsko, Švajčiarsko, Švédsko a iné).
Dôležitým úsekom jeho činnosti bolo založenie a redigovanie periodika Acta balneologica et
rheumatologica pistiniana, vydávaného v anglickom a nemeckom
jazyku a odborného vedeckého
časopisu Rheumatologia, neskôr
indexovaného v databáze Excerpta Medica a v súčasnosti zaradeného v informačnom systéme
internet.
Prof. Siťaj docielil to, čo je dopriate len výnimočným jedincom.
Založil odbor a školu, v ktorej vychoval rad vedeckých a odborných
pracovníkov. Zapísal sa trvale do
histórie svetovej reumatológie.
Ako skromne žil, tak aj po krátkej
chorobe pokojne a ticho odišiel z
tohto sveta dňa 18. 9. 1990.
Po 20-ročnom odstupe pri spätnom hodnotení životného diela
nášho učiteľa prof. Siťaja si uvedomujeme jeho múdrosť a prezieravosť pri výbere výskumných
tém, ktoré sa ukazujú byť stále
aktuálne a riešia sa na popredných svetových pracoviskách. Na
jeho počesť sa každoročne konal
Siťajov predvianočný seminár, neskôr premenovaný na Sympózium,
bohato navštevované slovenskými, českými a v poslednej dobe
aj inými zahraničnými pracovníkmi. Vynasnažíme sa, aby sme ním
vytvorené dielo naďalej rozvíjali
a odovzdali ďalším generáciám.
Česť jeho nehynúcej pamiatke!
J. Rovenský, T. Urbánek
36
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
šport
GOLFISTI SPA GK TRIKRÁT MEDAILOVÍ
Finálovým kolom dohrali na golfovom ihrisku v Piešťanoch celoročnú
golfovú súťaž Veget HCP Tour 2010.
O celkové prvenstvo sa mohol uchádzať iba ten hráč, ktorý absolvoval
minimálne tri turnaje v Piešťanoch
a jeden v Golf Parku Rajec. Z týchto
turnajov sa potom spočítaním najlepších výsledkov určilo celkové
skóre, pričom zvíťazil hráč s najvyšším počtom bodov.
Oproti predošlému ročníku potešil zvýšený záujem nielen domácich hráčov, ale aj hráčov z iných
golfových klubov. Zlepšila sa tým
aj výkonnostná úroveň jednotlivých
turnajov, keď sa na nich zúčastnili
hráči väčšinou s nižšími hendikepmi.
O víťazov jednotlivých kategórií sa,
ako sa na finále patrí, bojovalo až
do konca. V kategórii s hendikepom
0-18 sa po dobrom výkone a cel-
Trio najlepších v kategórii hendikep 0-18: (zľava) Piešťanci
Marián Hlinka a Ján Holič a víťaz súťaže Mikuláš Sivý. Foto: (mb)
kovom skóre 100 stableford bodov
brutto zo všetkých turnajov nakoniec z prvenstva tešil Mikuláš Sivý z
Eurovalley Golf klubu, druhé a tretie
miesto obsadili piešťanskí hráči Ján
Holič a Marián Hlinka. „Napínavejší
scenár bol v kategórii s hendikepom
18-36, kde pred finálovým kolom
mali prví traja hráči rovnaký počet
154 stableford bodov netto. Keďže sa ani tu nerozhodlo, o víťazovi
rozhodlo kritérium menšieho počtu
odohraných turnajov. Vďaka tomu
sa stal víťazom Milan Urbanovský
z GK Bernolákovo. O druhé a tretie
miesto sa v play-off na tretej jamke
pobili Stanislav Beko z domáceho
klubu, ktorý vďaka menšiemu počtu
úderov zdolal Bohumila Sáka z Full
Swing Indoor golf klubu,“ prezradil
nám manažér SPA GK Piešťany Marek
Bocko.
Štefan Gregorička
Gabika si zahrala v ženskej hokejovej reprezentácii
Gabriela Žitňanská
Piešťanský šport má ďalšiu nádejnú reprezentantku. Je ňou
14-ročná hokejistka Gabriela
Žitňanská, ktorá si už v žiackom
veku zahrala aj za ženy Slovenska. V troch zápasoch vo Francúzsku proti domácemu výberu nielen hrala, ale aj bodovala. V prvom zápase s Francúzkami na gól
prihrala a v druhom jeden dala.
Dcéra dvojnásobného olympionika, diskára Jaroslava Žitňanského, teda kráča v šľapajach svojho
otca. Aj keď nie v atletike, ale v
hokeji, ktorý jej otec tiež, no nie
na reprezentačnej úrovni, hrával.
Gabika začínala ako štvorročná s
plávaním. Má to na svedomí jej
mama Martina, ktorá je v Piešťa-
noch učiteľkou plávania. V žiackych kategóriách získala zopár
medailí z majstrovstiev Slovenska
i z medzinárodného kraulového
trojboja. Popri plávaní sa však táto
talentovaná športovkyňa venovala
aj hokeju a hokejbalu. Keďže v
oboch športoch Piešťany ženské
družstvo nemajú, hráva s chlapcami. Na juniorskom hokejbalovom
turnaji Stümpel Cup 2009 v Nitre
ju vyhlásili za najlepšieho obrancu v kategórii starších žiakov a vo
svojej zbierke má aj medaily z
hokejbalových majstrovstiev Slovenska dorasteniek a žien.
K hokeju ju zasa priviedol brat,
ktorý oblieka dres dorastencov
ŠHK 37 Piešťany. Gabika začínala
ako 10-ročná u trénera Milana Kuba, teraz ju trénuje Ivan Valach.
Vôbec jej neprekáža, že je zatiaľ
jediným dievčaťom v klube. Skôr
jej to pomáha výkonnostne napredovať. Dôkazom toho je, že už
ako 12-ročná sa dostala do slovenskej dievčenskej reprezentácie do
18 rokov, s ktorou absolvovala aj
sústredenia v Trenčíne a Trnave.
V tomto roku dostala šancu zahrať
si za ženy Slovenska do 25 rokov.
Premiéru v reprezentácii mala vo
francúzskom Briancone, kde odohrala tri prípravné zápasy s bilanciou jeden gól a jedna asistencia.
V tejto sezóne hosťuje za ženy
Martina, ktoré hrajú v Európskej
ženskej hokejovej lige.
(šg)
Veslári Sĺňavy s deviatimi titulmi majstra Slovenska
Vyvrcholením domácej veslárskej sezóny boli majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa uskutočnili
na vodnej nádrži Zemník. Darilo
sa tam aj veslárom Sĺňavy Piešťany, ktorí si vybojovali deväť
zlatých medailí.
V súťaži mužov si podľa očakávania najlepšie počínal akademický majster sveta Lukáš Babač,
na ktorého konto pribudli tri majstrovské tituly. Babač vyhral skif
mužov pred Legénym zo Slávie
STU a Lejkom zo Šintavy, spolu s
Marcelom Vančom boli prví aj v
dvojskife, navyše obaja Piešťanci
boli aj členmi kombinovanej víťaznej osmy s kormidelníkom, v
ktorej boli aj veslári zo Šintavy a
SVK Bratislava.
Ďalšie majstrovské tituly si vy-
Martin Kosák získal na Zemníku tri medaily.
bojovali v skife dorastenec Martin Kosák, junior Richard Vančo,
dorastenka Klaudia Čamborová
a žiačka Katarína Horváthová. V
dvojskife juniorov bol prvý Martin Kosák spolu s Holzerom z SVK
Bratislava a v dorasteneckej kategórii zvíťazili Denis Miček s Martinom Palkovičom. Na striebornej
priečke skončila v skife dorastenka Barbora Kopcová, dorastenec
Denis Miček, v dvojskife žiačky
Katarína Horváthová s Tatianou
Puterovou, v párovej štvorke juniorské kvarteto Miček, Kosák,
Petrovič a R. Vančo a v mužskej
mali Babač so Šmídom a M. Vančom partnera v lodi Klementisa z
SVK Bratislava. Z bronzovej priečky sa tešila skifárka Puterová.
Š. Gregorička
šport
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
Víťazstvo a prehra BKM pod košmi
Soňa Rybáriková
Slovenský pohár v basketbale
žien pokračoval ďalšími stretnutiami. Hráčky BKM Piešťany
v nich zdolali doma ženy Petržalky Bratislava 81:70 a s ich
juniorkami prehrali 62:76.
Celá prvá štvrtina duelu so ženami Petržalky bola vyrovnaná, no
v druhej sa podarilo Piešťankám
odskočiť až na rozdiel 14 bodov.
„Zásluhu na tom mal hlavne náš
rýchly prechod do útoku a presná
streľba. V ďalších dvoch štvrtinách sme už hru iba kontrolovali
a Petržalke sme nedovolili znížiť náš náskok na menej ako päť
bodov. Strelecky v našom družstve vynikla dvojica Horváthová
a Stanková,“ opísal nám priebeh
zápasu tréner Miloš Drgoň. Body
BKM: Horváthová 37, Stanková 17,
Matúšová 8, Ronecová a Vargová
po 5, Varhaníková 3, Rybáriková,
Valentová a Potroková po 2. Štvrtiny: 16:16, 26:12, 23:26, 16:16.
V zápase s juniorkami Petržalky bojovali so súperom aj s virózou, ktorá ovplyvnila ich výkon.
„Juniorky začali veľmi koncentrovane a takmer každý ich útok
sa v prvej polovici zápasu skončil
košom. Vďaka tomu si vypracovali až 18-bodový náskok. V druhom polčase sme sa síce snažili
o zvrat, ale podarilo sa nám už
znížiť,“ povzdychol si M. Drgoň.
Body BKM: Horváthová 15, Rybáriková 14, Vargová 12, Stanková
7, Varhaníková 5, Valentová 4,
Rondošová a Strečanská po 2, Ronecová 1. Štvrtiny: 16:26, 16:24,
13:15, 17:11.
Š. Gregorička
Naplno zabodovali len Vrbovčania
Zápasmi úvodného kola sa začal nový ročník regionálnych stolnotenisových súťaží. V druhej lige
má náš okres jediného zástupcu a v štvrtej dvoch.
Početnejšia je účasť našich v piatej a šiestej lige.
V druhej lige nás reprezentujú hráči MTJ Piešťany-Moravany. Tí prehrali v úvodnom kole vo Vydranoch 7:11. Zápas začali naši dobre, keď vyhrali
obe štvorhry. V dvojhrách sa im už tak nedarilo,
keď zo štyroch zápasov vyhrali P. Behul a Varga po
dva a Levčík jeden. Body MTJ: Behul 2,5, Varga 2,
Levčík 1,5, Kupeček a Orihel po 0,5. Vo Vydranoch
vyšla naprázdno aj rezerva MTJ, ktorá prehrala
v zápase štvrtej ligy s domácim „béčkom“ 8:10.
Body: Malast 3,5, Orihel 2,5, Lulovič a Stolár po 1.
V ďalšom zápase tejto súťaže vyhralo doma Vrbové
nad Šoporňou 11:7 (Šácha 4, Zlatník 3,5, Svetlík
2,5, M. Beluský 1).
Výsledky našich v ostatných súťažiach – piata
liga: Leopoldov – Krakovany 10:8 (Ďurža 4,5, Čelín
2, Andris 1,5), Piešťany „C“ - ŠKP Trnava 10:8 (Danko
a Zajaček po 3,5, J. Behul 2,5, Miklovič 0,5), Veselé
– Trebatice 13:5 (Pauko 4, A. Jánošík a J. Jánošík
po 3,5, Koiš 2), Hlohovec „C“ - Kočín-Lančár 15:3
(Lukačovič 2, P. Chnapko 1), šiesta liga: Červeník –
Kočín-Lančár „B“ 14:4 (Mihalkovič a J. Chnapko po
2), Vrbové „B“ - Suchá nad Parnou 11:7 (Čapuška
4,5, Kondáč 2,5, Tonkovič a Bajcar po 2), siedma liga
- skupina A: Piešťany „D“ - Maco Trnava „D“ 8:10 (P.
Koščo 2,5, Jakubec a Miklovič po 2, Zámečník 1,5),
siedma liga - skupina B: Kočín-Lančár „C“ - Krakovany „B“ 3:15 (R. Reško 2, Matejovič 1 – Nedorost
a Seitler po 4,5, Hubač a F. Valo po 2,5, Štefanka
1), Zeleneč – Sokolovce 10:8 (A. Stolár a Tomášik
po 3, Magala 2).
(šg)
37
Gólostroj Ajaxu
Výsledky I. MPFL – 5. kolo:
Manchester – Wimbledon 5:3
(Majerský 3, Bílik, Polák – Pazderka 2, Ma. Studénka), Leftons – Arsenal 1:4 (Zedníček
– Dechet a Gašparík po 2), Ajax
– Young Boys 13:0 (Budka 4, Cagala a Mizerík po 3, Skaličan 2,
Puček), 1. FC Juh – Red Houses
4:1 (Drabant, Urban, Dadík a
vlastný – Šust), 6. kolo: Leftons – Slovan Matus 1:5 (Chalás
– Rácz a Riedl po 2, Babulík),
Ajax – Wimbledon 6:2 (A. Skaličan 4, Antala, Budka – Drozd.
S. Lehuta), 1. FC Juh – Arsenal
2:2 (Bundil, S. Drabant – Dugát,
Gašparík), Red Houses – Young
Boys 2:3 (Studený 2 – Daniš 2,
A. Sarvaš).
I. Bombara
Len jedna tisícka
Začal sa 27. ročník mestskej
kolkárskej ligy. Výsledky 1. kola: VEM Slovakia – Družba „Ž“
848:999 Magálová 232, Psalman
221 – Javorová 264, Vráblová
259), Daxtav – Služby mesta
942:965 (Koch 249, Záhumenský 242 – Bubák 263, Mišura
259), Pov. Váhu „A“ - Pov. Váhu
„B“ 1045:962 (Kubrický 275,
Raška 273 – Sulák 276, Krajčík
244), Remax – Stakotra 835:971
(Varačka 221, Julíny 220 – Marek
271, Klasovitý 257), Nitr. Blatnica – Družba „C“ 948:949 (J.
Hubinský 279, R. Hubinský 254
– Kuník 250, Majerčík 247), Domoss – Banka 988:962 (J. Mihálik 280, M. Mihálik 254 – Paračka
254, J. Urban 244). M. Koščál
ANTI KAJLICH CUP VYHRALI PÓLISTI Z ĽVOVA
Začiatkom októbra bojovali na
termálnom kúpalisku Eva v Piešťanoch vodnopóloví veteráni z
Ukrajiny, Chorvátska, Maďarska a Slovenska o prvenstvo v
medzinárodnom turnaji, ktorý
už štvrtý rok nesie názov Anti
Kajlich Cup. Z prvenstva sa po
dvojdňových bojoch tešili hráči
z ukrajinského Ľvova.
Ukrajinci nenašli ani raz premožiteľa, keď zdolali Bratislavu
8:4, Piešťany 7:5, Budapešť 8:3
a Omiš 4:3. Na druhom mieste
skončili veteráni z chorvátskeho Omišu, keď porazili Budapešť
4:3, Bratislavu 5:2 a Piešťany 8:2.
Bronzová priečka patrila hráčom
z Bratislavy, ktorí síce podľahli
Budapešti 5:6, no zdolali Piešťany
6:5. Piešťanci skončili napriek výhre nad Budapešťou 7:5, pretože
pri rovnosti troch mužstiev mali
najhoršie celkové skóre. Najlep-
Ivan Tichov bol najlepším strelcom Piešťancov na turnaji.
ším strelcom Piešťan na turnaji
bol Ivan Tichov, ktorý dal päť gólov. Brna dal štyri, Adamkovič a
A. Petričevič mali na konte po
tri a Repáš dva góly. V bránke
domácich Kúpeľov sa v poslednom
stretnutí so Sláviou Bratislava
predstavil aj bývalý reprezentant
Anton Kajlich, ktorý je sponzorom
tohto turnaja.
„Anti, ako ho familiárne volajú jeho priatelia, žije dlhé roky v
Austrálii, no do Piešťan sa vždy
rád vracia. Na turnaji však hral
po prvý raz. Prišiel sem aj s manželkou, aby sa zúčastnil nielen na
turnaji, ale aj na stretnutí hráčov
Slovana kúpele Piešťany, ktorí sa
stali v roku 1965 majstrom Československa. Turnaj mal okrem
vysokej spoločensko-kultúrnej
úrovne aj športovú kvalitu, veď
aj napriek veku hráči ukázali, že
veľa zo svojho majstrovstva nezabudli. Naše posledné miesto
beriem ako pozornosť pre pozvané mužstvá,“ zhodnotil turnaj jeden z piešťanských brankárov Jozef Cifra.
Piešťanci hrali na Anti Cupe v
zostave: Kajlich, Boba, Cifra - Tichov, Adamkovič, Racík, Papcun,
Hašek, Reichel, Brna, A. Petričevič, M. Petričevič, Repáš, R.
Berlanský, Baranovič, Tatara.
Štefan Gregorička
38
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
šport
Futbalisti Piešťan konečne pretrhli neúspešnú sériu
Víkendové 11. kolo vyšších regionálnych súťaží prinieslo zväčša
očakávané výsledky. V druhej lige nedalo naše duo na ihriskách
súperov ani gól, navyše Moravanci dostali v Šamoríne „päťku“. V
tretej lige sa po piatich neúspešných kolách radovali z víťazstva
Piešťanci a v piatej lige si priviezli tri body zo Záhoria Krakovanci.
STK Šamorín - OTJ Moravany 5:0 (2:0)
Vysoká prehra Moravian nad
Váhom po najslabšom výkone jesene. Tak by sa dal charakterizovať zápas na ihrisku nováčika zo
Šamorína. Hostia si za celý zápas nevypracovali jedinú gólovú
šancu, kým domácim sa darilo.
Už v 3. min sa ujali vedenia a v
22. min dali po chybe Vermeša
druhý gól. Aj úvod druhej časti patril domácim, ktorí zvýšili v
51. min strelou pod brvno na 3:0.
Potom dvakrát zachránil hostí od
pohromy Haško a v 77. min zmaril
aj šancu skúseného Pinteho. Ten
však v 82. min nezaváhal a domáci
viedli o štyri góly. To však nebolo
všetko, pretože v 90. min pridali
aj piaty gól.
Zostava OTJ: Haško – Glos,
Piovarči, Olej, Vermeš, Jančovič
(69. Mitošinka), J. Kirka, Moravčík, Gligič, L. Kirka, Candrák (87.
Vetrík).
Rudolf Zelenay
Tomáš Sedlák (vpravo) bol autorom úvodného gólu PFK. Foto: Š. Gregorička
NOVÉ MESTO - MFK VRBOVÉ 2:0 (1:0)
Domáci mali do 24. minúty
územnú prevahu, no potom mali
Vrbovčania dve gólové šance, ale
Jelšic z nich gól nedal. Na opačnej
strane pri útoku domácich fauloval v pokutovom území Herceg a
Novomešťania dali z jedenástky
vedúci gól. Po prestávke vsadili hostia všetko na jednu kartu,
ale sedem minút pred koncom
unikol striedajúci Ščepko, ktorý
pred časom hrával aj za Vrbové, a zvýšil na konečných 2:0.
Vrbovému chýbali pre zranenie
stabilní hráči Krajčovič a Kuťka.
Zostava MFK: Šulla - Andrísek,
Poláčik, Vlado, Herceg, I. Balcír
(65. Koyš), T. Gažík, Sumer (75. P.
Gažík), Piršel, Vach (85. Včelka),
Jelšic.
Peter Sedláček
Moravský Sv. Ján - FK Krakovany 0:1 (0:0)
Ako prví vážne pohrozili hostia, no M. Bogoru vychytal domáci gólman, potom tomu istému hráčovi stihol vyraziť loptu nohou. Domáci
pohrozili v závere polčasu, no hosťujúceho brankára neprekonali. Krakovancom sa podarilo skórovať v 59. min, keď Duchoň našiel voľného T.
Balcíra. Domáci sa snažili vyrovnať, no obrana hostí spolu s brankárom
Radoským dokázala ich pokusy odvracať a ustála aj záverečný tlak
Moravského Sv. Jánu. Zostava FK: Radoský - Kališ, Kusý, Čáp, Tomiš,
Duchoň, Poláčik (55. Jurda), P. Bogora (86. O. Sedlák), Ondrejka,
T. Balcír, M. Bogora (58. Feranec).
Lukáš Radoský
OŠK V. Kostoľany - Horné Obdokovce 3:2 (2:0)
Domáci mohli viesť už do prestávky aj vyšším rozdielom, no
gólovo sa presadil iba Tomáš Gula:
v 10. min dotlačil do siete loptu z
bránkovej čiary a v 19. min trafil
hlavou priamo do „vinkla“. Potom
L. Kadlíček a Srnec netrafili bránku a v 35. min nastrelil L. Kadlíček
žrď. V 54. min už bol L. Kadlíček
úspešnejší, keď po centri Ondrá-
šika zvýšil na 3:0. Potom mieril
Srnec nad a Horváth do brankára. Hostia za to v závere trestali,
keď znížili na rozdiel gólu. Body
však napriek snahe hostí zostali
doma. Zostava OŠK: Kúdela – R.
Kadlíček, Ondrášik, Gula, Srnec,
Lulovič, Števík, Hnilka, Horváth
(74. Bališ, 84. Bučko), Velšic, L.
Kadlíček.
Miroslav Maco
PFK PIEŠŤANY - SKALICA 3:2 (1:0)
Po šiestich kolách bez víťazstva
Piešťanci konečne bodovali naplno. Prvú šancu však mali v 7. min
Záhoráci, ale Krajčovič zachránil.
V 19. min ešte Maron neuspel, no
v 29. min skóroval Tomáš Sedlák –
1:0. Ten istý hráč nepochodil v 35.
min a na druhej strane zachránil
Krajčovič. Úvod druhej časti domácim nevyšiel. V 46. min dostali
po zmätkoch v obrane vyrovnávajúci gól a v 56. min po ďalšom
závare aj druhý. Hráči PFK sa však
nevzdali a v 66. min Gvozdenovič
vyrovnal. V 80. min ten istý hráč
vysunul Zsolnaya, ktorý dal tretí
gól PFK. Víťazstvo mohol v 89. min
poistiť Maron, no zoči-voči brankárovi mieril vedľa. Zostava PFK:
Krajčovič – Kardoš, Halás (65. Nádaský), Galba, Havrlent, Beňa,
Talajka, Gajarský (46. Zsolnay),
T. Sedlák (84. M. Žamba), Gvozdenovič, Maron. Gejza Žamba
Výsledky z nižších regionálnych súťaží
Oblastné majstrovstvá: Drahovce – Prašník 2:1 (Zajac, Vančo
- Kazík), oblastná súťaž, skupina B: Bojničky – Dubovany 3:1 (Herceg), Veľké Orvište – Dolné Trhovište 4:1 (L. Bartko, R. Vavrinec, J.
Bartko, L. Boris), Horné Trhovište – Veselé 4:1 (Kľúčovský), Šípkové
– Kľačany 3:1 (M. Kolník, R. Kolník, Oška), Madunice – Borovce 1:1
(Bejdák), Trakovice – Nižná 4:0, Ostrov – Chtelnica 1:0 (Vaško),
tretia trieda, skupina B: Kočín-Lančár – Koplotovce 3:5 (M. Žažo
2, vlastný), Ratnovce – Jalšové „B“ 3:1 (Maroš Boďo 3), Tepličky
- Dolný Lopašov 1:2 (Vrbovský, Hlavatý), Sokolovce – Žlkovce 1:1
(Bihary), Pastuchov – Banka 1:1 (A. Samuhel), Merašice – Šterusy 0:5
(Mahrek a Sereda po 2, Nesteš).
(šg)
Borský Mikuláš - OFK Trebatice 3:2 (1:1)
Hostia mali v úvode dve šance, no Horvát s Doktorom neuspeli. Góly
začali padať až pred prestávkou: v 40. min sa domáci ujali vedenia a v
45. min Marek vyrovnal. Úvod druhej časti vyšiel lepšie hosťom. Doktorovu strelu ešte brankár vyrazil, no proti Marekovej bol bezmocný – 1:2.
V 62. min mohlo byť rozhodnuté, ale po akcii Horváta Marek trafil len
do brankára. Domáci trestali vyrovnávajúcim gólom z priameho kopu a
v závere dali po ďalšej štandardke aj víťazný gól. Zostava OFK: Suchánek – Doktor, M. Bílik, F. Zemko, Bondra, Mucha, Nosko (75. Koprna), Zelenay (65. Ilenčík), Žilka (75. Potúček), Horvát, Marek. Jozef Svetlík
Momentka zo zápasu Drahovce - Prašník (2:1).
šport
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
39
Hokejisti doma prvý raz prehrali a vonku vyhrali
Prvoligoví hokejisti ŠHK 37 Piešťany doteraz doma vyhrávali a
vonku prehrávali. Všetko sa zmenilo v minulom týždni, keď najskôr doma podľahli Trnave 2:3 a
potom vyhrali v Brezne 8:0.
V utorňajšom krajskom derby
začali hostia nebojácne a už v 3.
min prekonali Fumača. Piešťanci
sa snažili čo najskôr vrátiť do zápasu, ale po niekoľkých nepremenených príležitostiach mali šancu
hostia, ale Ďuriš napálil len do
žŕdky. Druhú tretinu začali lepšie
Trnavčania, ktorí zvýšili v 24. min
pri presilovke na 2:0 a neskôr po
chybe domáceho kapitána Adriána
Kolníka viedli v 31. min už 3:0. Až
potom sa Piešťanci prebrali. V 36.
min unikol Haring a blafákom prekonal Jančoviča. V 45. min vrátil
domácich do zápasu Pupák, keď
sa pri vlastnom oslabení uvoľnil
Momentka pri druhom góle Piešťan do siete Trnavy.
a strelou do vinkla znížil na 2:3.
Domáci mohli aj vyrovnať, ale nevyužili presilovku o dvoch hráčov
a neskôr nepremenil tutovku ani
Chylo. Piešťancom nepomohlo ani
odvolanie brankára. Tretiny: 0:1,
1:2, 1:0.
V Brezne otvoril gólový účet
zápasu už v 3. min Rybárik. V 15.
min po prihrávke Nováka zvyšo-
NEBODOVALI IBA KOLKÁRI DRUŽBY
V šiestom kole kolkárskych súťaží na našim zástupcom zväčša darilo. Naprázdno vyšli iba obe prvoligové mužstvá Družby Piešťany. „Áčko“ prehralo
v Galante 3:5 a „béčko“ s Rakovicami 2:6. V druhej
lige vyhral Pobedim v Novom Meste nad Váhom s rezervou ZKK 6:2 a vedie tabuľku. Rakovice „B“ zdolali
v Piešťanoch Starú Turú „B“ 6:2.
V okresnom derby na piešťanskej štvordráhe
vyhrali domáci Rakovičania nad rezervou Družby na
zvalené kolky 3226:3131. Z mužstva víťazov bodovali
Milan (559), Adamec (558), Šintál (556) a R. Magala
(553), z Družby „B“ získali po bode Šamík (562) a
Harčarík (520). Družba „A“ prehrala v Galante na
kolky 3271:3324. Bodovali R. Marek (574), Schmiedl
(557) a Mička (551).
V druhej lige sa zatiaľ darí Pobedimčanom, ktorí
sa po výhre v Novom Meste 3168:3153 vyhupli do
čela tabuľky. Bodovali: Mitošinka (552), Mrekaj
(535), Bango (520) a Melicher (506). TJ Rakovice „B“
zdolali Starú Turú „B“ na zvalené kolky 3064:3038.
Body za domácich: Búš (520), Medzibriczký (513),
Drobný (509) a Dalošová (500).
(šg)
Hádzanári MHK prehrali v Cíferi o gól
Po dvoch víťazstvách okúsili druholigoví hádzanári MHK
Piešťany po prvý raz v novom
ročníku trpkosť prehry. V Cíferi nestačili na miestny Sokol,
ktorému podľahli o jediný gól
18:19.
Piešťanci prišli o lepší výsledok v prvom polčase. V 8. min
už prehrávali 0:5 a v polovici
polčasu už 2:9. Prvý gól hostí dal
Nedorost v 9. min. Našťastie, v
závere polčasu sa hostia strelecky prebrali a tromi gólmi Michala Nedorosta a jedným Kotulu
znížili na prijateľný štvorgólový rozdiel (7:11). Piešťancom
vyšiel aj úvod do druhej časti,
keď vďaka dvom gólom Jaku-
Jakubík dal šesť gólov MHK.
bíka a jedným Ďurinu znížili na
rozdiel gólu. Potom prišli chvíle domácich, ktorí získali v 45.
min výraznejší päťgólový náskok
(17:12). Ani to im však nestačilo,
pretože Piešťanci dokázali v 59.
min vyrovnať na 18:18. Hneď
z protiútoku však inkasovali, a
keďže sami už gól nedali, utrpeli prvú prehru v tejto sezóne.
Góly Piešťan: Jakubík 6 (všetky
v druhom polčase), Nedorost 5,
Ďurina a Kotula po 2, Stolár, Fedora a Varačka po 1. Zostava
MHK: Šantavý, Vytykač – Martin
Paulík, Stolár, Fedora, Varačka,
Nedorost, Kotula, Jakubík, Ďurina, Mário Paulík, Stano.
Štefan Gregorička
val na 2:0 pre hostí Učeň a v 18.
min na 3:0 Rosa. V druhej časti
Brezňania vzdorovali, no v 26.
min Chylo tečoval strelu Kubrického pod hornú žŕdku a v 31. min
zvyšoval Mihálik už na 5:0. Tento
gól vyhnal domáceho Lipnického z
bránky. Piler sa však ani poriadne
nezohrial a v 36. min inkasoval pri
presilovke hostí gól od Pupáka. O
necelú minútu zvýšil Vrána tvrdou
strelou od modrej čiary na 7:0 a
v poslednej tretine uzavrel skóre
zápasu Novák. Fumač si tak po
prvý raz udržal čisté konto.
Zostava ŠHK 37: Fumač - Kolník, Poláček, Bučka, Zajac, Volek,
Grman, Vrána, Macháč - Kubrický,
Baran, Pupák - Chylo, Holovič,
Haring - F. Novák, Učeň, Štepán Rybárik, Mihálik, Rosa.
Jaroslav Vrábel
Foto: Ladislav Duračka
Dragon Cup 2010
V sobotu 16. októbra zavítajú do Piešťan dračie lode, ktoré
budú na Váhu medzi mostami
bojovať o víťaza prvého ročníka Dragon Cupu a o pohár, ktorý
venovalo vedenie piešťanského
Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Ako nám povedal Milan Koščál z SVP, na
štarte by sa malo objaviť osem
posádok z Trenčína, Hlohovca,
Senice, Skalice a Piešťan. V
každej lodi bude po 22 členov
– okrem 20 veslárov je to bubeník a kormidelník. Tréning je
od 10.00, samotné preteky na
200-metrovej trati odštartujú
v smere od Krajinského po Kolonádový most o 13.00 h. (šg)
kompas fanúšika
UTOROK 12. OKTÓBRA
Hokej: ŠHK 37 Piešťany Dukla Senica – I. liga – 18.00
h – Zimný štadión.
SOBOTA 16. OKTÓBRA
Futbal: OTJ Moravany – Sp.
Trnava „B“, MFK Vrbové – FK
Rača – II. liga – 14.00 h.
Kolky: Družba Piešťany „B“
- Stará Turá – 9.00 h, Družba
„A“ - Cabaj-Čápor - oba I. liga –
13.00 h – kolkáreň Družby.
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Poverená vedením: Agnesa Balková / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička - [email protected],
Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák / INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel.
033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo: EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené:
SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box / Za obsah reklamy a inzercie redakcia
nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk / Vychádza každý utorok /
Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
Číslo 41 Utorok 12. októbra 2010
inzercia
Bývanie pod lesom v Moravanoch nad Váhom láka
Určite ste už počuli o rodinných
domoch v novej lokalite BÝVANIE
POD LESOM v Moravanoch nad
Váhom. O týchto domoch sme sa
porozprávali s PhDr. Petrom Krupárom, diplomatom - riaditeľom
Slovenského inštitútu v Ríme. P.
Krupár je jedným z kupujúcich
nového domu v tejto lokalite.
Pôsobíte v cudzine, ako ste
sa dozvedeli o tomto projekte?
- Už dlhšie som sa zaujímal
o možnosti kúpy domu v Piešťanoch alebo v okolí. Opýtal som
sa známych a tí mi dali tento
typ. Viac som si už sám naštudoval ešte v Ríme na webstránke
www.byvaniepodlesom.sk. Osobná návšteva a prehliadka vzorového domu ma potom definitívne
presvedčila a rozhodol som sa
pre kúpu.
Aké boli teda hlavné dôvody
vášho rozhodnutia?
- Ihneď ma oslovila samotná
lokalita v príjemnom a tichom
prostredí. Ďalej to bolo prevedenie domu a interiérové usporiadanie piatich izieb. Veľkú úlohu
taktiež zohrala blízkosť Piešťan
a kúpeľov, ktoré pravidelne navštevujem. Veď je to autom len
päť minút na rehabilitácie či do
centra mesta.
V živote ste toho veľa precestovali a videli. Čo je pozitívne na
tomto projekte?
- Je to hlavne celková atmosféra, detailné prevedenie domu
a aj kompletné dokončenie celej
lokality – čo ma v rámci slovenských a dokonca aj talianskych
pomerov príjemne prekvapilo.
Odporučili by ste aj ostatným
kúpu domu?
- Určite áno, zrejme tu budú
bývať moji dobrí známi a priatelia. Všetkým odporúčam prísť
sa pozrieť. Stojí to za to. Možno
budeme susedia...
AKTUÁLNA INFORMÁCIA: Investor plánuje prezentáciu vzorového domu. Môžete sa prísť inšpirovať, aké je pohodlné bývať
v novom priestrannom dome s vlastnou záhradou a garážou. Ukážka vzorového domu sa uskutoční v sobotu 16. októbra od 10.00
do 15.00 h. Aktuálne platí časovo obmedzená jesenná ponuka –
KRB V CENE DOMU. K dispozícii sú už len 4 voľné domy.
Partnerom projektu je spoločnosť DOMOSS Piešťany.
Viac informácií na tel. 0918/284 880 alebo na stránke www.
byvaniepodlesom.sk.
Pokojné bývanie v tichom prostredí
Srdečne Vás pozývame
na Country več er so skupinou
Využite poslednú
možnosś lepšie bývaś
POSLEDNÉ
3-IZBOVÉ
MEZONETY
KOU
S PREDZÁHRAD
Každý piatok od 18,30 do 21,30 hod.
v Kantíne na kúpeľnom ostrove.
ZA NOVÉ
CENY!
Live Music
Viac informácií na tel. čísle: 033 775 6276
Investor: LBG byty, s. r. o.,
Pribinova 25 (TOWER 115), 811 09 Bratislava
tel.: 02/209 04 300, mob. 0904 155 155
e-mail: [email protected]
www.byty.sk
Download

Jesenná romantika - Piešťanský denník