Policajta zrazil sedemkrát trestaný recidivista
Viac na
strane
5
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 26
Ročník XX
Utorok 29. júna 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk
Tel./fax: 033/762 84 25
viac videospráv na webe
Ladné krivky víťazili
www.piestanskytyzden.sk
Zastupiteľstvo
bude o úveroch
aj doprave
Piešťanskí poslanci sa
zídu poslednýkrát pred
prázdninami. Na programe
majú až 31 bodov, medzi
nimi bude schvaľovanie
úverov, kompetencií
primátora, generel
dopravy a kúpa či predaj
nehnuteľností.
Viac na strane
2
Na lampy chceme
peniaze z EÚ
Viac na strane
7
Exkluzívne foto:
Martina s dcérou
Karolínkou
Viac na strane
Piešťanské letisko opäť raz poslúžilo ako miesto stretnutia milovníkov áut. Svoje ladné
krivky tu minulý víkend ukazovali vytuningované športiaky, nesmeli chýbať krásne ženy a,
samozrejme, ani hudba... Viac na 11. strane.
Foto: Supa
Obľúbený farár
Ladislav Kuna
opúšťa Piešťany
Viac na strane
inzercia
na potulkách regiónom
Ostrov preslávilo družstvo
Obec bola za socializmu známa najmä vďaka
úspechom družstevníkov v chove ošípaných,
hovädzieho dobytka, ale aj pri vývoji nových
strojov. Hoci dnes už hviezda družstva tak
nežiari, vďaka výrobe a spracovaniu osív
si v Ostrove na krízu nesťažujú. Viac na stranách
14-15
27
5
2
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
aktuálne
editorial
Dnes píše
Adriana
Drahovská
na tému:
Dobro
futbalu
Slovensko zasiahol futbalový
ošiaľ. Prepadli mu aj malé deti.
Môj deväťročný syn už mesiac
vymieňa a nalepuje obrázky
futbalistov do ohmataného albumu. Naučil sa mená najlepších hráčov, vie odrapotať názvy všetkých klubov a pamätá si
vlajky štátov. Keď chce pozerať
zápas, je ochotný bez rečí pomôcť s domácimi prácami. Dokonca súhlasil aj s futbalovým
táborom. Žasnem a v duchu blahorečím bielemu baletu. Dúfam, že cez prázdniny bude
viac času tráviť s loptou na ihrisku ako pri FIFE na počítači.
Čitateľka Piešťanského týždňa zasa bola svedkom, ako
druháci v jednej zo škôl v meste začali po víťazstve našich
nad Talianmi v triede spontánne spievať slovenskú hymnu.
Niečo, s čím majú iné autority často problém, sa podarilo našim futbalistom. Možno aj
vďaka tomu, že na trávniku sa
snažia kopať fér, tvrdo „makajú“ v príprave a dokážu dať
najavo ľútosť či radosť. Ak by
nevedeli hrať a do reprezentácie sa dostali po známosti,
rýchlo by boli odhalení...
Keby sa podobne správali slovenskí politici, možno by sme
zažili rovnakú eufóriu aj pri
ich zvolení. Po prvýkrát „ramenatí tatkovia“ u nás odovzdali vládu do rúk žene. Ak prinesie viac slušnosti, spravodlivosti, súcitu a humoru, u mňa vyhrá - tak ako futbalisti u detí.
O pár mesiacov nás čakajú aj komunálne voľby a zviditeľňovať sa budú kandidáti
na miestnych poslancov. Členovia piešťanského mestského
zastupiteľstva majú na poslednom zasadnutí pred prázdninami na programe horúce témy
ako zadĺženie mesta či problémy s dopravou, a tak sa nechajme prekvapiť, ako sa s nimi
popasujú...
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
Finálna podoba generelu dopravy by mala prispieť k zlepšeniu prejazdnosti ciest v Piešťanoch. Foto: (mkm)
Poslancov čakajú „horúce“ témy
Mestskí poslanci sa v prvý prázdninový deň zídu na siedmom zasadnutí mestského parlamentu. Na programe sú „horúce“
témy ako návrh štatútu mesta,
určenie rozsahu výkonu funkcie primátora, prevody majetku, územný generel dopravy, ale
aj zmena programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2010.
Školy vyraďujú
majetok
Poslanci sa budú zaoberať vyradením nepotrebného majetku
mesta, ktorý je v správe Základnej školy Brezová. Na základe ich
rozhodnutia sa zlikviduje morálne
a fyzicky zastaraný majetok v hodnote takmer 31-tisíc eur. V ďalšom bode zástupcovia mesta rozhodnú, či prejde majetok v hodnote 12-tisíc eur zo ZŠ Brezová na
školu F. E. Scherera a tiež v hodnote 6000 eur na ZŠ Mojmírova.
Meniť by sa mal aj rozpočet
Služieb mesta Piešťany. Ide o navýšenie výdavkov v súvislosti s
údržbou verejného osvetlenia a
komunikácií na sídlisku Lodenica, nákupom vozidla a zamestnaním ďalších pracovníkov na zber
drobného komunálneho odpadu.
Ďalej oprava U-rampy či vybudovanie nájazdu pre imobilných ob-
čanov na cintoríne na Bratislavskej ceste. Okrem už 69-tisíc eur
v rozpočte na opravu mestských
komunikácií požaduje SMP ďalších minimálne 50-tisíc.
Budú schvaľovať
úvery aj generel
Členovia mestského parlamentu budú schvaľovať i návrh na
zmenu rozpočtu mesta a tiež prijatie úverov na investičné akcie
ako rekonštrukcia tribúna na futbalovom štadióne, osvetlenie priechodu pre chodcov pri Bille, rekonštrukciu slepej uličky Vrbovská, križovatky Mojmírova-Vodárenská, revitalizácia potoku Dubová, rekonštrukcia Domu smútku Žilinská spolu v hodnote približne 900-tisíc eur. Ďalší úver
skoro za milión eur by mal ísť na
výdavky z projektov rekonštrukcie mestskej knižnice a Teplickej ulice, ktoré nepreplatia fondy EÚ. Tretia pôžička viac ako
osem miliónov eur pôjde na preklenutie doby, kým pritečú peniaze z eurofondov na rozbehnuté
a plánované investície ako rekonštrukcia ZŠ Holubyho, oprava Kolonádového mosta, knižnice, Teplickej ulice, stavba kompostárne
a projekt informatizácie. Posledný úver v hodnote 251-tis. eur
mesto potrebuje na spolufinancovanie troch projektov.
Na siedmom zasadnutí zastupiteľstva budú poslanci prerokovávať aj návrh Územného generelu
dopravy v Piešťanoch. Dlho diskutovaný plán tak dostáva finálnu
podobu a na základe neho mesto
navrhuje opatrenia, rozdelené do
štyroch etáp po piatich rokoch.
Budovy ponúka
polícia aj lesy
Poslanci sa ďalej budú zaoberať i prevodmi vlastníctva a
nájmami bytových a nebytových
priestorov. Opäť príde na pretras
budova bývalej autoškoly na Meštianskej ulici. Kritériom výberu
bude najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Po odsúhlasení zastupiteľstvom mesto spätne odkúpi budovu v mestskej časti Kocurice
od občianskeho združenia Hospic
Matky Božej za 0,33 eur.
Ak to poslanci odklepnú, mesto
Piešťany prevezme od Krajského riaditeľstva policajného zboru
v Trnave budovu na rohu ulíc Záhradná a Vajanského za 252-tisíc
eur. Ďalšie budovy ponúkajú mestu trnavský obvodný úrad v lokalite Orviský kút, ale aj Národné
lesnícke centrum v lokalite Pod
Párovcami.
(IP)
Rozbitú dlažbu nahradí zámková
Svojvoľné parkovanie pred piešťanským OD Prior čoskoro dostane
oficiálne „požehnanie“. Vedenie obchodného domu sa rozhodlo vybudovať na ceste a časti priestoru pred
hlavných vchodom osemnásť šikmých
parkovacích miest. „V mesiaci júl začneme s budovaním parkoviska zo
zámkovej dlažby,“ hovorí riaditeľ
Prioru Piešťany Marián Šimka, „autá
budú môcť parkovať šikmo smerom
na chodník, asi päť metrov dovnútra.“ Rozbité obrubníky tak už o pár
týždňov nahradí kultúrnejšia plocha
zo zámkovej dlažby.
(ad)
Pred Priorom vznikne 18 parkovacích plôch. Foto: (mkm)
aktuálne
Na diaľnici narazili do divých svíň
Piešťanskí hasiči minulý týždeň
vyrážali k šiestim prípadom. Hasili hospodársku budovu, dom aj
jedlo na sporáku, zachraňovali ženy, ktoré narazili do diviakov na diaľnici, a absolvovali aj
cvičenie na záchranu topiaceho
sa človeka.
V pondelok 21. júna o desiatej hodine večer zavolali piešťanských hasičov k automobilovej nehode , ktorá sa stala v Borovciach.
Osobné auto narazilo do plota a
poškodilo plynovú prípojku. Pretože odtiaľ unikal plyn, hasiči evakuovali ohrozených obyvateľov
domu a privolali plynárov. Ich poruchová služba únik zastavila, hasiči vykonali na havarovanom vozidle protipožiarne opatrenia.
Kuriózna autonehoda sa stala dvom ženám idúcim v osobnom
aute na diaľnici D1. Cestu im skrížili divé svine, auto sa prevrátilo do poľa, jedna zo žien bola
v bezvedomí a druhá bola dezorientovaná. Nevedela presne určiť, kde sa nehoda stala, záchranárom udávala chybné údaje. Obe
zranené osoby vypátrala až diaľničná polícia na 71 km diaľnice D1
pri Červeníku podľa stôp po zrazených zvieratách na ceste. Hasiči vytiahli z auta posádku, poskytli jej predlekársku pomoc, o
prevoz do nemocnice sa postarali záchranári.
Na druhý deň – v utorok
22. júna - horelo jedlo na sporáku v byte na Vrbovskej ulici v
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
3
čierna kronika
Kradla v potravinách
Polícii oznámila minulý pondelok zamestnankyňa potravín
na Nitrianskej, že mladá Rómka odcudzila z obchodu tovar
v hodnote približne šesť eur.
Personálu predajne sa podarilo zobrať jej tovar, no zlodejka
z miesta činu ušla. Mestská polícia za pomoci kamier podozrivú vypátrala. Išlo o B. Ž. z Drahoviec, ktorej policajti naparili pokutu.
Byt otvorili násilím
Na Prúdoch si hasiči precvičili záchranu topiaceho. Foto: HaZZ
Piešťanoch. Pripálené hrnce hasiči ochladili vodou a zadymené
priestory odvetrali. Do bytu museli vniknúť za dohľadu polície, pretože človek, ktorý zabudol vypnúť
sporák, sa ešte nevrátil.
V stredu si piešťanskí hasiči vyskúšali záchranu topiaceho sa človeka vo voľne plynúcom
toku. Použili pritom záchranársky
čln, ale aj vysokozdvižnú plošinu a
iné technické pomôcky. Cvičenie
sa uskutočnilo v náročnom teréne
na piešťanských Prúdoch.
Na Staničnej ulici v Drahovciach horela v sobotu ráno šopa
pri rodinnom dome. O zásahu píšeme na 5. strane.
V nedeľu večer horelo v opustenom dome na piešťanských Hoštákoch. Obhorený matrac na povale hasiči uhasili, čím predišli väčším škodám, pretože plameň už
čiastočne poškodil drevenú hradu strešnej konštrukcie.
Na diaľnici D1 v Drahovciach
havaroval v pondelok 28. júna nákladiak vezúci matrace a nábytok z Poľska. Vodič mal šťastie v
nešťastí, pretože aj keď sa jeho
auto prevrátilo, nič vážnejšie sa
mu nestalo. Hasiči odstránili z
cesty unikajúce prevádzkové kvapaliny a vykonali protipožiarne
opatrenia. Po príčine nehody pátra polícia.
(HaZZ/vd)
Hliadka mestskej polície v
stredu ráno spolu s pracovníčkou mestského úradu otvorili
byt na Vajanského ulici. Starší
muž, ktorý tu býval, vraj dlhší čas neotváral. Po vstupe do
bytu hliadka našla muža ležať
na zemi. Povedal im, že je v
poriadku, ale bol dezorientovaný, preto policajti zavolali
záchranku. Zdravotníci ho previezli do nemocnice.
Zranený v kríkoch
V kríkoch na Dlhej ulici pri
mostíku cez potok Dubová našla polícia vo štvrtok podvečer
ležať neznámeho muža. Kričal o pomoc. Išlo o P. R. z Piešťan, ktorý mal zranenú hlavu
a zakrvavené ruky. Hliadka na
miesto privolala rýchlu zdravotnú pomoc. Tá Piešťanca odviezla na ošetrenie.
(MsP)
PRIESTORY PO UČŇOCH ZÍSKALA NOVÁ ŠKOLA
Avizovanú dohodu o prenájme
priestorov bývalého Stredného
odborného učilišťa vodohospodárskeho na Komenského ulici
v Piešťanoch v stredu 23. júna
podpísal predseda Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš a predseda predstavenstva spoločnosti Unicentrum
International Bratislava Jozef
Moravčík.
Informoval o tom hovorca TTSK
Ivan Krajčovič. V priestoroch bývalého učilišťa tak bude pôsobiť
Fakulta cestovného ruchu novovzniknutej Medzinárodnej vysokej školy so sídlom v Bratislave.
Vzdelávanie v akreditovanom študijnom odbore kúpeľníctvo a hotelierstvo Fakulty cestovného ruchu Medzinárodnej vysokej školy
bude možné na prvom aj na druhom stupni vysokoškolského štúdia. „Pre študentov by malo byť
v priestoroch školskej budovy na
Opustená škola by mala opäť ožiť študentmi. Foto: Supa
Komenského ulici v Piešťanoch
pripravených šesť prednáškových
miestností vybavených diaprojektorom a prenosným počítačom
s kapacitou 80-100 poslucháčov,
dve odborné učebne, štyri ka-
binety, administratívne priestory, knižnica, jedáleň a internát,“
uviedol I. Krajčovič.
Zriadenie školy podporil kraj
začiatkom roka 2009. Vedenie
TTSK zároveň pri rokovaniach po-
núklo škole priestory nevyužitého stredného odborného učilišťa
v majetku kraja. Učilište bolo zrušené v roku 2007. „Napriek päťnásobnému zaradeniu do verejných
ponukových konaní a dvojnásobnému zaradeniu do obchodných
verejných súťaží sa o kúpu objektov neprihlásil žiadny záujemca,“
doplnil hovorca TTSK.
O prenájom priestorov v areáli
na Komenského sa uchádzali v minulom roku aj zástupcovia dvoch
vysokých škôl, ktoré v Piešťanoch už pôsobia. Ponuku na prenájom priestorov poslali z piešťanského Inštitútu balneoterapie a rehabilitácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a záujem
prejavila aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety so sídlom v Bratislave. Kraj im
vtedy budovy ponúkol na odpredaj, na prenájme sa nedohodli.
(TTSK/red)
4
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
téma
VEREJNÉ WC: ŠKAREDÉ AJ STRATOVÉ...
Piešťany patria počas leta medzi najnavštevovanejšie miesta
na Slovensku. I keď príliv turistov sa už nedá porovnať s predchádzajúcimi rokmi, predsa sem
denne prichádzajú desiatky návštevníkov. Svedčia o tom aj skupinky detí s učiteľmi, ktorí si do
nášho mesta naplánovali koncoročné výlety. Deti vyjdú z autobusu a prvá vec, ktorú u nás hľadajú, je toaleta.
Kde všade máme
mestské záchody?
A tu nastáva problém. V Piešťanoch sú síce verejné záchody,
ale tie by sa dali prirovnať skôr
k protiatómovému krytu. Stavby
z čias hlbokého socializmu majú
plno schodov. Ak do nich vojdete,
sú síce čisté, ale nie príliš voňavé a vzhľadné. Objaviť ich znamená pre turistu hľadať ihlu v kope
sena. „Ešte že tu máte Aupark,
všetky deťúrence boli tam,“ prezradila nám ustarostená učiteľka z Banskej Bystrice, ktorá pripravila pre svojich žiakov poznávací výlet. V rámci neho navštívili múzeum a Pamätnú izbu Ivana
Krasku. Na záchod išli všetci do
Auparku, aj preto im tu dali hodinový rozchod.
Tri mestské zariadenia WC sa
nachádzajú na Winterovej ulici
pri evanjelickom kostole, na Staničnej oproti balkánskej zmrzline a na Nálepkovej ulici na mestskom trhovisku. Prevádzkujú ich
Služby mesta Piešťany. Riaditeľ
Ernest Jančina nám na otázku, či
chystajú rozsiahlejšiu prestavbu,
odpovedal: „Vzhľadom na celkovú
Graffiti „umelci“ vyzdobili aj verejné záchody pri evanjelickom kostole. Foto: (vd)
ekonomickú situáciu neuvažujeme o rekonštrukcii týchto zariadení. Po dobudovaní obchodných
prevádzok v centre mesta bude
treba prehodnotiť celkový stav a
umiestnenie všetkých WC a nájsť
v rozpočte finančné prostriedky
na ich postupnú rekonštrukciu.“
Prevádzka je stratová
Mestské toalety sú otvorené
denne od ôsmej do osemnástej
hodiny. Striedajú sa v nich vždy
dvaja pracovníci. Poplatok za použitie WC je jednotný – 33 centov.
„Stretávame sa aj s tým, že nám
Cena za použitie toalety je aj dnes v slovenských korunách... Foto: (mkm)
Vstup do mestského WC na križovatke Staničnej a Žilinskej cesty. Foto: (mkm)
sem prídu ľudia potichučky, aby
nemuseli platiť. Ale nájdu sa aj
takí, čo odídu za záchody a urobia to tam,“ povedal nám jeden
z pracovníkov na Staničnej ulici.
„Chodia sme najmä dôchodcovia
a tí sú šťastní, že máme otvorené, nevedia si to vynachváliť. Ale
záchody používajú aj ľudia, ktorí idú do obchodu alebo na stanicu, ba chodia sem aj tí, čo majú
drobné prevádzky na Staničnej
ulici. Napriek tomu návštevnosť
je veľmi slabá,“ dodal pracovník.
Navštívili sme aj WC pri evanjelickom kostole. V tichu a šere
mestského záchoda sme objavili pracovníka, ktorý nám na otázku, kto najčastejšie navštevuje
toto zariadenie, povedal: „Voľakedy sem chodili babky z kostola,
ale už aj tie prestali. Sú také dni,
keď máme tržbu len dve, tri eurá
za deň. Najviac zarobíme, keď sa
tu zastaví autobus s výletníkmi.
Vtedy sa v kase ocitne aj osemdeväť eur za deň.“
Mestské záchody boli vždy
stratovou záležitosťou. Aj z tohto
dôvodu sa pravdepodobne ocitli
na okraji záujmu. Avšak paradoxne – mnohí z nás posudzujú úroveň mesta práve podľa toho, ako
vyzerajú toalety v ňom. Ak by
ľudia posudzovali Piešťany podľa výzoru ich záchodov, potom
by sme sa v tabuľke atraktívnosti asi ocitli na chvoste Slovenska
a nik by k nám neprišiel. Už dávno naše záchody nepostačujú moderným štandardom, hoci poplatok je možno až nadštandardný.
Azda naozaj svitnú lepšie časy
o pár rokov, keď bude dobudované centrum mesta. Zatiaľ Piešťany každoročne na nevzhľadných
záchodoch prerábajú. „Tržby za
prevádzku WC boli v roku 2009
1674 eur, celková strata predstavuje čiastku 42 156 eur,“ dodáva
Ernest Jančina.
V. Dusíková
aktuálne
Vodiča, ktorý zrazil policajta, vypátrali
Vodič na čiernom Audi A4 v rýchlosti 167 km za
hodinu zrazil policajta, ktorý ho chcel zastaviť a
z miesta nehody šofér ušiel. Celý incident sa odohral v polovici júna na ceste medzi Hlohovcom a
Trakovicami. Minulý týždeň policajti bezohľadného vodiča, ktorým bol sedemkrát súdne trestaný
Róbert T. z Horných Orešian, vypátrali.
Polícia Audi, ktoré bolo z požičovne, našla na druhý deň po incidente v Trakoviciach. Okamžite vyhlásila pátranie po mužovi, ktorý si ho požičal - 27-ročnom Róbertovi T. z Horných Orešian pri Trnave. Podľa
informácií od krajského policajného riaditeľa Bystríka Stanka sa menovaný k skutku nepriznal, no polícia má v súčasnosti dostatok dôkazov na jeho vzatie
do vyšetrovacej väzby. Okrem toho, že v čase skutku nesmel viesť motorové vozidlo, páchateľ mal na
svedomí podľa slov B. Stanka majetkovú i drogovú
trestnú činnosť.
Róbert T. je obvinený zo zločinu útoku na verejného činiteľa a prečinu marenia výkonu úradného
rozhodnutia. Za to mu hrozí trest odňatia slobody
na sedem až dvanásť rokov. Okrem toho deň pred
nehodou bolo na neho podľa Stanka vznesené ďalšie
obvinenie, a to za podvod. „Ležal so zranenou nohou zhodou okolností v rovnakej nemocnici, kde je
teraz i zranený policajt. Pri hospitalizácii sa preukázal preukazom poistenca na cudzie meno,“ povedal na záver krajský policajný riaditeľ. (TASR/red)
Ladislav Kuna sa rozlúčil s farníkmi
Piešťanskí veriaci, ktorí navštevovali Kostol sv. Cyrila a Metoda, sa v nedeľu 27. júna po svätej omši rozlúčili so svojím farárom vdp. Ladislavom Kunom.
Obľúbený piešťanský rímskokatolícky kňaz nastupuje 1. júla
do služieb arcibiskupa Trnavskej
arcidiecézy.
„Dôstojný pán bude generálnym vikárom v Trnave, stane sa
jedným z najbližších spolupracovníkov dôstojného pána arcibiskupa,“ informovali nás na ústredí
Arcibiskupského úradu v Trnave.
Kunu v službe vystrieda farár zo
Žemberoviec – Peter Sabol, ktorý
pôsobil v okrese Levice.
Ladislav Kuna počas poslednej
slávnostnej svätej omše v Piešťa-
Piešťanci sa lúčili so svojím obľúbeným farárom. Foto: Ľ. Lenoch
noch poďakoval za 25 rokov kňazstva. Po ukončení bohoslužieb mu
farníci pred kostolom podávali
ruky a tiež ďakovali za roky služby Pánu Bohu a Piešťancom.
Viera Dusíková
SITUÁCIA S FINANCIAMI V KRAJOCH JE KRITICKÁ
Rokovali o zlých cestách a výpadku daní
Začiatkom minulého týždňa sa
v Trnave zišli zástupcovia ôsmich
samosprávnych krajov Združenia
SK8 na rokovaní o situácii na cestách II. a III. triedy, ktoré spravujú. Podľa županov majetok vyšších územných celkov poškodzujú najmä intenzívne prejazdy ťažkej kamiónovej dopravy. Hovori-
li aj o výpadku na daniach z príjmu, ktorý môže spôsobiť finančný kolaps.
„Situácia je kritická najmä v
tých regiónoch, ktoré boli postihnuté záplavami,“ uviedol po skončení rokovania predseda SK8 Tibor
Mikuš. Združenie bude preto podľa jeho vyjadrenia žiadať ministra
Požiar vypukol pri zváraní
Piešťanskí hasiči v sobotu ráno vyrážali k požiaru hospodárskej
budovy v Drahovciach. Plamene ohrozovali aj susedný rodinný dom,
kde poškodili fasádu a okno. Majiteľ, 66-ročný Drahovčan, utrpel
popáleniny na dolných končatinách. Hasiči popálenému poskytli
prvú pomoc a zavolali záchranku, ktorá ho odviezla na ošetrenie.
Požiar sa im podarilo zlikvidovať pomocou vysokotlakového prúdu.
„Požiarom boli zasiahnuté vnútorné priestory objektu hospodárskej budovy a poškodený bol susediaci dom - zateplenie a plastové
okno,“ uviedol krajský hovorca hasičov Ivan Peťko. Príčinou vzniku požiaru podľa neho bola nedbalosť a neopatrnosť dospelej osoby pri zváraní. Škodu spôsobenú požiarom hasiči vyčíslili na 4000 €
a uchránené hodnoty na 100 000 €.
(HaZZ/red)
dopravy o prijatie legislatívneho riešenia na zabránenie tranzitu kamiónov po týchto komunikáciách, ktoré sú vo vlastníctve
krajských samospráv a ich používaním si prepravcovia nahrádzajú prejazd spoplatnenými úsekmi
ciest I. triedy a diaľnicami.
Predseda SK8 ďalej informoval, že za prvý polrok má každý z krajov výpadok dane z príjmu fyzických osôb (FO) zhruba na
úrovni 33 percent. „To je spolu asi
75 miliónov,“ upozornil. Povedal,
že situácia vedie VÚC k úsporným
opatreniam. Predsedovia VÚC sa
dohodli, že požiadajú predsedu
vlády o poskytnutie finančnej výpomoci. Ohrozený je inak podľa nich chod škôl a školských zariadení, domovov sociálnych služieb či zabezpečenie prímestskej
dopravy. Listom chce preto SK8
žiadať o pomoc pri odvrátení kolapsu.
(TASR/red)
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
5
právnik radí
Vznik právnych
záväzkov
Dôvodom vzniku záväzkových
právnych záväzkov medzi fyzickými či právnickými osobami môžu byť
rozmanité právne skutočnosti.
Najčastejšie vznikajú záväzky z právnych úkonov, najmä zo zmlúv. Právny úkon je
taký prejav vôle konajúcej osoby, ktorý smeruje ku vzniku,
zmene alebo k zániku tých práv
alebo povinností, ktoré právne predpisy s takým prejavom
spájajú. Zmluva je najmenej
dvojstranný právny úkon osôb,
ktoré sa zhodli na návrhu zmluvy a jeho prijatí. Ide o kategóriu záväzkov, ktoré vznikajú na
základe vôle konajúcich osôb.
Nejde však o jediný spôsob
vzniku záväzkov. Tie vznikajú
aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z
iných skutočností uvedených v
zákone. Znamená to, že právny záväzok môže vzniknúť bez
ohľadu na to, či si to dotknutá
osoba uvedomuje. Záväzok na
náhradu škody môže vzniknúť
napríklad už porušením všeobecnej prevenčnej povinnosti počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, ale tiež na prírode a životnom prostredí. Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil
porušením právnej povinnosti.
Bezdôvodne sa obohatí ten,
kto získa majetkový prospech
plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo tiež plnením
z právneho dôvodu, ktorý dodatočne odpadol. Bezdôvodným obohatením je aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Bezdôvodne sa
obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo po práve mal plniť sám.
Z bezdôvodného obohatenia
vzniká právny záväzok vydať
ho späť tomu, na koho úkor sa
získalo. Ak ho nemožno zistiť,
musí sa vydať štátu.
Mgr. Branislav Jurga, advokát
Dajte nám vedieť, čo sa deje vo vašom okolí. Píšte, posielajte fotografie a videá do
redakcií Piešťanského týždňa
a online denníka. Horúca linka
0917/575 127, e-mail: vasimi
[email protected],
[email protected]
6
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
aktuálne
NAJLEPŠOU ŠKOLOU SA STALA ZŠ BREZOVÁ
Už po desiaty raz sa v piešťanskom Dome umenia zišli talentovaní žiaci nášho mesta, aby z
rúk primátora a zástupcov mesta prevzali medaily, poháre a pamätné listy za školskú aj mimoškolskú činnosť. Najlepšie školy získali okrem ocenenia aj finančné dary.
Počas štvrtkovej slávnosti Talenty 2010 vyhodnotili i Školu
roka. Stala sa ňou Základná škola na Brezovej ulici v Piešťanoch.
Ocenenie najaktívnejšia škola v
mimoškolskej činnosti získala ZŠ
F. E. Scherera a táto ustanovizeň
bola najlepšia z piešťanských „zéešiek“ i v prepočte získaných bodov na žiaka. Najvydarenejším
školským časopisom sa stala Kométa, tiež zo Základnej školy F.
E. Scherera. Súťaž bola pre piešťanských školákov inšpiratívna i
Medzi piešťanské školské talenty patria aj títo žiaci. Foto: (vd)
Silvia Mezovská oceňuje tvorcov najlepšieho školského časopisu Kométa.
z toho dôvodu, že vyhlasovatelia odmenili najlepší výtvarný návrh na logo Talentov 2010. Komisii sa zapáčil návrh žiačky Kvetoslavy Karvayovej zo ZŠ na Holubyho ulici v Piešťanoch. Na akadémii
odmenili pamätnými listami a pohármi aj štrnásť športovcov piešťanských škôl.
V úvode slávnosti zaznel valčík
Frederika Chopina v podaní klaviristu Jána Lednického zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Piešťanoch. Po jeho skončení sa k žiakom a ich pedagógom prihovoril primátor mesta Remo Cicutto, ktorého vystriedala moderátorka podujatia: „Už len pár dní
nás delí od chvíle, keď sa za nami
zavrú školské brány a všetci sa
s nedočkavosťou vrhneme do víru
letných dovoleniek. Práve tieto
Primátor Remo Cicutto odmenil riaditeľku víťaznej školy
na Brezovej ulici - Bronislavu Fačkovcovú (v strede).
Diplom za najaktívnejšiu školu urobil radosť riaditeľke Gizele Talačovej.
posledné dni v škole majú svoju zvláštnu predprázdninovú príchuť. Tvorí ju zmes únavy, ale aj
očakávania v podobe odmien za
náročnú celoročnú činnosť. Dôkazom toho, že je to naozaj tak,
je aj dnešné podujatie, ktoré je
vždy na konci školského roka poďakovaním za usilovnú prácu žiakov aj pedagógov.“
Na podujatí sa okrem žiakov,
učiteľov, riaditeľov a zástupcov
samosprávy zúčastnili aj hostia
z ministerstva školstva, krajského školského úradu a školského
inšpekčného centra. V kultúrnom
programe sa predstavili hudobníci a tanečníci ZUŠ v Piešťanoch.
V. Dusíková
Foto: M. Palkovič
aktuálne
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
7
Na osvetlenie chceme peniaze z eurofondov
Členovia mestského parlamentu sa minulý utorok zišli na šiestom stretnutí zastupiteľstva v
priestoroch Mestského úradu
Piešťany. Na programe rozpravy
bol iba jeden bod, a to žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Z celkového počtu okolo tritisícpäťsto svetiel
by podľa projektu mali vymeniť
alebo opraviť stojedenásť lámp
v širšom centre Piešťan.
Na lampy žiadajú
takmer tristotisíc
Mestskí poslanci projekt jednohlasne prijali. V prípade, že
ministerstvo žiadosť schváli, v
siedmich lokalitách - na uliciach
A. Hlinku, Staničná, Kalinčiakova, Royova, Kukučínova, Poštová a Winterova - poverená firma vymení 108 pouličných lámp.
K opraveným svietidlám by mali
pribudnúť ďalšie tri nové. Rozpočet tohto projektu je stanovený na sumu 262 935 eur. Zmeniť
by sa mala výška stožiarov osvetlenia. Z doterajších desaťmetrových stĺpov by podľa projektu mali
byť nové svietidlá o meter nižšie.
lenia, v ktorom bol zhodnotený
stav svietidiel v meste,“ hovorí primátor mesta Remo Cicutto.
Svetlá nesvietia ľudia sa sťažujú
Nespokojné hlasy obyvateľov
mesta Piešťany sa ozývali koncom minulého roku, ale i v súčasnosti. Podľa nich nie je výnimkou,
že niektoré ulice v Piešťanoch „trpia“ výpadkami verejného osvetlenia. Čitateľka Piešťanského týždňa upozornila ešte koncom roku
2009 redakciu, že ulice Partizánska a Vrbovská sú permanentne
„ponorené“ do tmy. Vtedy sme
sa od primátora mesta dozvedeli, že išlo o poruchu. Podobný prípad nám oznámil pred dvomi týždňami prostredníctvom e-mailu aj
čitateľ online denníka. Tentoraz
išlo o Ulicu A. Hlinku. Problémy
s osvetlením môžu občania Piešťan ohlasovať na číslo mestskej
polície – 159. Opravy zabezpečujú Služby mesta Piešťany (SMP).
Oproti minulosti sa zmenila aj
intenzita svetla v meste. Kým za
socializmu sa používali niekde až
250-wattové žiarovky, dnes podľa
slov vedúceho referátu majetku
V Piešťanoch máme v svietidlách nainštalované 70-wattové žiarivky.
Mesto by sa na tejto rekonštrukcii malo podieľať piatimi
percentami, čo predstavuje čiastku 13 146 eur. Na rekonštrukciu
jedného svietidla sú vyhradené
financie vo výške približne 2300
eur. „Žiadosť podáme v pondelok
28. júna a budeme čakať na výsledok. Mesto však každoročne vyčleňuje v rozpočte financie na opravy a výmenu verejného osvetlenia. Najviac ich ide, samozrejme,
do centra mesta, kde treba často
vymeniť nielen samotné svetlo,
ale aj oporné konštrukcie a káblové rozvody. To všetko sme započítali do predpokladaných výdavkov na jedno svetlo. Služby mesta Piešťany spracovali aj dokument – Pasport verejného osvet-
mesta Igora Kováča do verejného osvetlenia montujú 70 W žiarivky. Na niektorých bodoch, ako
napríklad na Krajinskej, sú žiarivky stowattové.
Problémy robia
aj stĺpy a rozvody
Podľa informácií Služieb mesta
Piešťany, ktoré vykonávajú údržbu verejného osvetlenia, lampy v
Piešťanoch osadili ešte v 60-tych
a 70-tych rokoch minulého storočia. „Jednotlivé časti osvetlenia sú zastarané a opotrebované.
Pravidelne sa snažíme vymieňať
niektoré súčasti lámp za modernejšie s lepšími svetelno-technickými parametrami. V zlom tech-
Verejné osvetlenie na siedmich uliciach v Piešťanoch
by sa malo dočkať kompletnej obnovy. Foto: (mkm)
nickom stave sú však staré káblové rozvody v zemi,“ hovorí riaditeľ Služieb mesta Piešťany, Ernest Jančina. Verejné osvetlenie
v Piešťanoch je osadené na oceľových, betónových, hliníkových
a drevených stožiaroch. Vplyvom
vlhkosti dochádza napríklad ku
korózii kovových častí. Riaditeľ
SMP si spomína i na prípad z roku 2007: „Počas veternej smršte
padli stožiare na Štefánikovej a
Kláštorskej ulici. Pôvodné stĺpy
na Kláštorskej sme neskôr vymenili za nové.“ Piešťanský týždeň
na svojich stránkach informoval aj
o prípade z 23. januára 2009, keď
pouličná lampa spadla na Valovej
ulici na odstavené auto. Výpadky
osvetlenia zasa spôsobujú problematické rozvody v zemi
Na opravy a údržbu verejného
osvetlenia vynaložilo Mesto Piešťany za rok 2009 až 150-tisíc eur.
Podľa informácií SMP náklady na
dodávku elektrickej energie pre
verejné osvetlenie boli v minulom roku 270-tisíc eur. Predpokladané náklady za prvý polrok
2010 by sa mali vyšplhať na sumu
140-tisíc eur.
(IP)
Likvidáciu komárov bude riadiť kraj
Komisia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v súčasnosti vyberá dodávateľa, ktorý zrealizuje postrek proti komárom v najpostihnutejších lokalitách. Kraj má k dispozícii správu z Ministerstva
zdravotníctva SR, podľa ktorej určí postup prác.
V správe sa píše o lokalitách, kde na človeka do jednej minúty
zaútočí sto a viac komárov. Uvádza i kategórie, keď v rovnakom čase
zaútočí menej ako sto komárov či nula až päťdesiat komárov. Podľa slov predsedu TTSK Tibora Mikuša podľa tohto kľúča je do týchto kategórii zaradených niekoľko desiatok obcí, no celý kraj nie je
pokrytý. Z rezervy vlády dostal kraj na tieto účely 175-tisíc eur. Komáre sa okrem povodí riek a potokov vyskytujú aj v stojatých vodách, ktoré zostali po záplavách na poliach. Podľa vyjadrení odborníkov inváziu komárov očakávajú sedem až desať dní po ustálení
počasia a oteplení.
(TASR/red)
8
servis/list čitateľa
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
OSLÁVTE 20 ROKOV DOMOSSU V ZÁHRADE
V ZÁHRADNÍCTVE SA TOHO ZMENILO
VEĽA, LEN SAMOTNÝ ZMYSEL NIE...
Už je to dvadsiatykrát, čo spoločnosť DOMOSS
otvorila svoju letnú záhradnú sezónu. Tento
rok podľa vlastných slov „jubilejne výnimočnú“. Keďže záhradkárska sezóna je už v plnom prúde, rozhodli sme sa navštíviť predajňu DOMOSS a osloviť Tomáša Stríženca,
manažéra predajne priemyselného tovaru
OD DOMOSS TECHNIKA.
Nastal u nás za tých dvadsať rokov v záhradníctve nejaký posun?
- Nerád by som hovoril o trendoch, posunoch či špecifikách. My v DOMOSSe si veľmi zakladáme na jednej veci. Dobre poznať zákazníkov, ich očakávania, vedieť čo chcú, vedieť
im načúvať a poradiť. My neurčujeme trendy im, ale, naopak, oni nám. Čiže naše skúsenosti nevychádzajú len z odborných periodík,
ale predovšetkým z rozhovorov so zákazníkmi.
A preto môžem povedať jediné. V záhradníctve sa toho zmenilo veľa, len samotný zmysel nie. Pre ľudí je ich záhrada vlastný svet.
Miesto, kde si oddýchnu a zabudnú na starosti. Záhrada dnes rovnako ako pred dvadsiatimi rokmi nie je pre väčšinu ľudí nič viac a nič
menej ako relax. Skrátka, záhrada je priestor,
kde si večer po práci sadnete na terase a chvíľku vidíte
zeleň namiesto toho večného betónu.
Hovoríte, že v záhradách sa zmenilo veľa. Čo
konkrétne?
- Viac sa dbá na celkové pohodlie a záhrada plní
aj istú, nazvime to spoločenskú funkciu. Ja to vidím
hlavne cez optiku našich zákazníkov a cez záber našej ponuky. Ako som
už hovoril, DOMOSS je obchod, ktorý stojí na
poznaní zákazníka. Takže ako vidíte, zákazníci dnes preferujú kvalitné značky, vyhľadávajú
pri záhradných nástrojoch istú technickú vyspelosť, ktorá umožní jednoduchšiu a kvalitnejšiu úpravu záhrady. Pri nábytku sa prihlia-
da nielen na jeho životnosť, odolnosť, ale zároveň na estetickú stránku – teraz je napríklad
veľmi obľúbený drevený nábytok. Skrátka, záhrady už prestali byť skladiskami starého nábytku.
S istou technickou vyspelosťou sa však komplikuje použitie - nie?
- To už neplatí. Na výber
ani použitie vhodnej kosačky, motorovej píly či inej
potrebnej techniky dnes už
nemusíte byť odborník. Stačí vám prísť do DOMOSSu a
poradiť sa s niektorým vyškoleným predajcom. Povedať mu, aké máte
nároky, aké očakávania, prípadne aký typ záhrady máte a akú ju chcete mať. Potom spoločne vyberiete vhodnú značku a typ. Odskúšate si výrobok. Dostanete odbornú inštruktáž, čo a ako používať a ako maximalizovať
jeho životnosť. To isté platí aj pri našej po-
žičovni náradia, kde si za malú zálohu môžete požičať, čo práve potrebujete a na jedno
či dve použitia sa vám to neoplatí kupovať.
V čom je táto letná sezóna v DOMOSSe
taká „jubilejne výnimočná“?
- V tom, čo každého zákazníka poteší – v
znížení cien. Tento rok sme pri vybraných výrobkoch záhradnej techniky dočasne znížili ceny. Koniec-koncov, DOMOSS oslavuje 20
rokov len raz. Ale k letnej sezóne nepatria
len záhrady. Rovnako v tomto období poskytujeme zákazníkom aj bonus 20 % na vybrané
modely bicyklov Dema a Kellys a pri nákupe
ostatných bicyklov zákazník získava kvalitný
cyklistický dres zdarma.
Záhradná technika a
vybrané modely bicyklov
o 20 % lacnejšie
List čitateľa: Hurá, Slovenskooo - hurá, prázdniny!
Ako žena a matka považujem
majstrovstvá sveta vo futbale za
rozvracača rodiny. Chlap sa po
príchode domov natiahne na gauč
a sleduje. Našich-nenašich, hlava–nehlava. Je v športovom tranze. Už sa však aj na mňa nalepilo pár mien našich hviezd, rozoznám trénera aj mladého Weissa, Hamšíkovi závidím zubára
a stylistu, Stoch je ako sen malých chlapcov mať ho vo vreckovom vydaní medzi Batmanom a
Robocopom na poličke v detskej
izbe... Všetkým potetovaným závidím odvahu nemyslieť na to, že
raz budú dedkovia a tá ich „kerka“ stratí glanc. Minulý štvrtok
však rozhodne rozbúchali srdce
celému národu. A za to im patrí vďaka. Od radosti som uvarila špagety ako prejav víťazstva
nad Talianmi.
V piatok ráno to však malo
prekvapivú dohru v škole, kam
chodia moje deti a kam som im
ráno pomohla odniesť učebnice,
zobrať kufríky na výtvarnú, te-
locvičné úbory... Malí druháci z
veľkej radosti nad včerajším víťazstvom našich futbalistov začali spontánne spievať slovenskú
hymnu. Bolo pár minút pred prvým zvonením, pani učiteľka ešte
neprišla a oni sa rozprávali o včerajšom zápase. Nato jeden vytiahol nad hlavu doma nakreslenú
slovenskú zástavu a začal spievať hymnu. Ostatní sa pridávali,
kto nevedel presne text, otvoril si
učebnicu (veď ich mali všetky na
lavici pripravené na odovzdáva-
nie) a spievali. Sedeli v laviciach
a spievali. Niekoľkokrát dokola.
Mal by to vidieť minister školstva, ktorý pred pol rokom riešil umiestnenie štátnych znakov
a povinné spievanie hymny pred
vyučovaním. Tie deti k tomu nik
nenavádzal, nenútil. Bola to prostá prejavená radosť. S upratovačkou a učiteľkami sme neveriacky
krútili hlavami. A deti spievali.
Tak pekné prázdniny, milé deti! Aby ste zažívali svoje vlastné
víťazstvá!
Judy Štorková
správy z regiónu/aktuálne
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
9
Posledný obchod v Starej Lehote je už zamknutý
Neodmysliteľnou súčasťou každej obce je obchod a hostinec
s výčapom. Skromným obyvateľom podhorskej dediny Stará Lehota obchod zrušili a pohostinstvo je v pondelok, utorok a tiež
každý sviatok zatvorené.
Ešte v nedávnej minulosti sa
v obci nachádzali tri obchody so
zmiešaným tovarom. Obyvatelia si mohli vyberať, porovnávať
ceny, kalkulovať, pretože konkurencia zaručovala široký sortiment. Dnes sa už obchodný duch
vytratil, zanedbané budovy zívajú prázdnotou a chátrajú. V tomto mesiaci sa zatvorili dvere i na
posledných potravinách, kde zostal visieť okrem zámku aj oznam
o zatvorení prevádzky až do odvolania. Vlastníkom budovy je Coop
Jednota Trenčín. Zástupca podniku komentoval situáciu nasledovne: „Obchod sme zatvorili, pretože nemáme pracovnú silu. Inten-
Potraviny sú zatvorené do odvolania.
zívne hľadáme, dali sme inzeráty,
no zatiaľ sa na ponuku pracovať
tu ako vedúci potravín nikto ne-
prihlásil. Usilujeme sa nájsť vedúceho alebo vedúcu, požiadali
sme i starostu obce, ak by bol zo
strany obyvateľov prejavený záujem, aby nás informoval.“
K okolnostiam sa starosta obce
Jaroslav Pikus vyjadril slovami:
„Niekoľko adeptiek sa našlo, ale
keď prišlo na pomyselné lámanie
chleba, odskočili. Jedna sa dokonca už dlhodobo zaúčala. Ak by
o budovu prejavil záujem súkromník, musí jednať priamo s Coop
Jednotou. Nie je vo vlastníctve
obce, preto daný stav neovplyvním.“ V zimných mesiacoch je
potrebné kúrenie tuhým palivom,
čo je veľmi pracné a fyzicky náročné, pretože v obci nie je plynofikácia. Možno práve uvedený
fakt je príčinou nezáujmu. Starší ľudia, ktorým nemá kto nakúpiť, musia cestovať približne päť
kilometrov do najbližšej dediny.
„Keď idem ráno o ôsmej nakúpiť,
najbližší autobus domov mi ide až
okolo dvanástej. Na zastávke čakám aj tri hodiny,“ so zúfalstvom
v hlase hovorí dôchodkyňa Mária.
Ostatným pomáha s nákupmi čerstvého pečiva dobrý sused, dcéra pracujúca v meste alebo majú
zásoby v mraziacich boxoch. „Mojou veľkou výhodou je auto, no
tým sa mi nákupy predražujú,“
tvrdí dôchodca Milan. „Svojpomocne sme to vybudovali, ešte
môj nebohý otec a manžel chodili každú sobotu zadarmo pracovať na takzvanú akciu Z. Dnes
som bezradná,“ dodáva Mária.
V dedine funguje čerpacia stanica, ktorá je často posledným východiskom jednoduchého nákupu, lenže nie potravín. Obyvateľom Starej Lehoty tak zostáva
už len dúfať, že sa niekto nájde, kto predajňu potravín napriek
ťažkým podmienkam povedie.
T. Michalková
BAŠOVCE: HASIČI SÚŤAŽILI I DOSTÁVALI CENY
Na futbalovom ihrisku v Bašovciach sa konalo územné kolo celoštátnej hry mladých hasičov - Plameň
2010. Súťažiaci vo veku osem až 16
rokov súperili v disciplínach štafetový beh na 400 metrov s prekážkami
a hasičský útok s vodou. Individuálne
zručnosti si vyskúšali v preteku jednotlivca na 50 m. V rámci podujatia
súťažili aj dobrovoľné hasičské zbory. V oboch súťažiach si zmerali sily
hasiči z okresov Piešťany a Hlohovec.
V súťaži Plameň si vybojovali
postup do krajského kola chlapci z
Dvorníkov a dievčatá z Leopoldova.
V kategórii dospelých zvíťazili družstvá mužov a žien z DHZ Prašník.
Okrem víťazov ocenili organizátori aj viacerých zaslúžilých jednotliv-
Súťaže sa zúčastnili aj dobrovoľné hasičky z Moravian nad Váhom.
cov a kolektívy. Vyznamenanie za mimoriadne zásluhy udelilo Prezídium
DPO SR zaslúžilým hasičom - Jánovi
Hevierovi z Rakovíc, Vladimírovi Dzurovi z Drahoviec a Jozefovi Grajciarovi z Leopoldova. Ďakovné listy za
pomoc pri zdolávaní povodní v piešťanskom regióne dostali dobrovoľné
hasičské zbory z Rakovíc, Vrbového,
Moravian nad Váhom, Prašníka, Drahoviec a Dvorníkov.
„Rád by som sa poďakoval PD v
Ostrove, Veľkopeku Piešťany, Agrobaku Drahovce, hasičom z Bašoviec
i tamojšiemu starostovi Vladimírovi Tomášikovi za to, že tiež prispeli k zdarnému priebehu nášho podujatia,“ povedal nám člen snemu DPO
SR Viktor Šimo.
(šg/inz)
Na piešťanskom greene si zahrali aj hviezdy
Milan Kňažko
Po roku sa na greeny piešťanského golfového
ihriska opäť postavili účastníci Artfilm golfového turnaja. V Piešťanoch sa stretnutie priaznivcov tohto športu gentlemanov konalo už
šiestykrát.
Artfilm festival v Trenčianskych Tepliciach tento rok oslavoval osemnásť rokov od založenia.
Na posledných šiestich ročníkoch sa k samotnému podujatiu pridružil aj golfový turnaj v Piešťanoch. Viac ako tridsiatka účastníkov turnaja počas štyroch hodín v nedeľu 20. júna odohrala svojich osemnásť jamôk. Najlepší výsledok dosiahli Jiří Kovář s manželkou. V kategórii „najbližšie
k jamke“ bol najlepší herec a riaditeľ festivalu
Milan Lasica. Okrem neho sa turnaja zúčastnili aj
herci Ady Hajdu, Milan Kňažko či Kamila Magálová
a Filip Tůma. Medzi prihlásenými golfistami bola
aj tanečnica Ivana Surovcová či bývalý minister
zahraničných vecí Slovenska Ján Kubiš.
(IP)
Milan Lasica
10
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
reportáž
Branné cvičenie spestrili vlčiaci a vrtuľník
Od utorka do piatka uplynulého
týždňa prichádzali žiaci piešťanských základných škôl do areálu Kynologického klubu Bodona
na branno-bezpečnostný deň s
piešťanskou Mestskou políciou.
Vyzbrojení fotoaparátom a kamerou sme na Bodonu dorazili
vo štvrtok krátko pred deviatou
hodinou ráno aj my.
policajnej zóny, do ktorej mali
povolený vstup len traja psovodi s nemeckými ovčiakmi. Tí na
povel svojho pána vykonali príkazy šéfa priestupkového oddelenia
mestskej polície Milana Komadela. „Mne sa najviac páčilo, ako
pes vypátral chlapíka za plentou
a ako dokázal zneškodniť nepriateľa. Takého múdreho chlpáča by
O vlčiaka Árona, ktorého viedol policajt Jozef Sekáč, mali deti záujem.
Kynológ Milan Hotar pri ukážke výcviku.
Poslúchali na povel
Chlapi z mestskej polície práve chystali pre deti sladkosti aj
plné vrecko s balónmi, ktoré mali
byť odmenou za úspešné zvládnutie súťažných disciplín. „Okrem
výcviku psov podľa Národného
skúšobného poriadku, streľby zo
vzduchovky na terč, letových ukážok helikoptéry, jazdení na poníku sme pre piešťanských školákov pripravili aj rôzne zábavné
súťaže. Takže každý žiak dostane nielen balón, ale aj cukríky,“
informoval nás náčelník mestskej
polície Marcel Mihalik. Deti vytvorili polkruh okolo vymedzenej
ale povzbudzovali aj svojich kamarátov, ktorí strieľali vzduchovkou na terč pod dohľadom ďalších mestských policajtov - členov
Športovo-streleckého klubu Piešťany. Úspech mala aj hra - triafanie fliaš naplnených vodou pomocou loptičky visacej z konára stromu. Ďalšie skupiny detí si skúšali presnú mušku triafaním teniso-
Vrtuľník ako vážka
O chvíľu už vo vzduchu lietal
vrtuľník, ktorý pripomínal bzučiacu vážku. A len čo imobilný letecký modelár Ján Herceg predviedol, čo všetko najväčší z trojice prinesených vrtuľníkov dokáže, obstali ho chlapci so zvedavými otázkami. Pri pohľade na
som mal rád doma v búde aj ja,“
prezradil nám štvrták Maťko.
Strieľali
zo vzduchovky
„Trvalo asi trištvrte hodinu,
kým sme sem všetkými možnými uličkami dorazili pešo z našej školy na Mojmírovej ulici. Ale
oplatilo sa. Aj keď sme boli všetci
unavení, určite to vyvážili zážitky. Deti už majú známky zaokrúhlené, vysvedčenia sa píšu, tak si
to tu pekne užívame,“ znelo vyznanie učiteliek z „päťky“ školy.
Deti potleskom odmeňovali nielen výkony troch poslušných psov,
Milan Komadel a Ján Herceg s modelmi helikoptér.
Policajt a strelec Igor Žlnay dohliadal na streľbu zo vzduchovky.
vých loptičiek do košov. Veľký krik
sa ozýval z miesta, kde deti súťažili v preťahovaní lanom. Zvíťazila vždy tá skupinka, ktorej pribehol na pomoc šéf priestupkového
oddelenia mestskej polície. „Chalani, môžete si zahrať futbal aj
volejbal,“ ponúkol skupinku väčších žiakov jeden z policajtov a
tých nebolo treba dvakrát ponúkať. Pod stromom na deke „mastili olympijského farára“ dievčatá, ktoré nám ochotne zapózovali pred objektívom a o kúsok ďalej šalamúnsky utišovala faulovaného hráča mini futbalu jedna
z učiteliek.
túto skupinku nám napadlo jediné - Bariéry si nosia ľudia vo svojom srdci. Nahlas to vyslovil ktosi
z dospelých: „Pozrite sa na toho
chlapa! Aj napriek hendikepu je
šťastný, lebo našiel spôsob, ako
byť blízko k ľuďom, zaujať, rozdať radosť i poučenie...“
V kynologickom areáli sa potom
objavil poník. V jeho sedle sa vystriedalo asi dvadsať detí. „Ďakujeme za pekné dopoludnie,“ lúčili
sa školáci aj učiteľky a pobrali sa
do školy.
V. Dusíková
fotoriport
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
11
DIVOKÁ JAZDA S VIACERÝMI KARÁTMI
Vysoké obrátky nabral minulý
víkend na piešťanskom letisku počas zrazu nablýskaných koní pod
kapotou s názvom Carat Tuning
Party 2010. Túrovať motory svojich miláčikov prišli nielen majitelia športiakov, ale aj rôznych vylepšených značiek áut či motocyklov. Program odštartoval už v piatok večer hudobným programom
a nechýbala ani voľba Miss Carat
Tuning, kde si korunku odniesla
Dáša „Mamba“ Šarközyová. Hosťom večera bola piešťanská kapela Kontrafakt. V sobotu už predvádzali svoje ladné krivky vytuningované stroje, súťažiace v disciplínach ako šprint, slalom, drift,
hlučnosť reproduktorov či lesk
kapoty v show & shine.
(red)
Foto: Supa (4), Viazo (3)
Finalistky súťaže Miss Carat Tuning 2010.
Exhibícia českých motokrosárov.
Poháre si najlepší preberali z rúk missiek.
Červené Ferrari neušlo pozornosti návštevníkov.
Klenotom akcie boli krásne hostesky.
Pri jazdení šmykom súťažiaci „pálili“ zadné pneumatiky...
Prehliadka vyblýskaných silných športiakov na piešťanskom letisku.
12
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
kultúra
Múzeum otvorilo novú archeologickú expozíciu
Piešťanskí historici kompletne
reinštalovali archeologickú expozíciu Balneologického múzea
v Kúpeľnej dvorane a jej slávnostné otvorenie sa konalo minulý štvrtok. Priestor dostali aj
nálezy, ktoré doteraz verejnosť
nemala možnosť vidieť.
Pod vzácnym nálezom mamutieho kla zazneli hudobné variácie
v podaní súboru Uno zo Súkromnej umeleckej školy v Piešťanoch
a hostia si počas nich po očku prezerali ovocie niekoľko rokov trvajúceho úsilia.
Členovia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, uprostred Imrich Winter.
skom múzeu v Mainzi zreštaurovali ojedinelý súbor rímskeho skla
- dve fľaše a päť misiek, nádhernú bronzovú kanvicu zdobenú hlavou Medúzy a strieborné ostrohy i spony. „V našom múzeu sa nachádzajú aj kópie desiatich pozoruhodných predmetov súboru, kto-
Expozíciu informačne dopĺňajú texty k jednotlivým obdobiam
praveku. Sú napísané v slovenčine, nemčine a angličtine. Pozadie vitrín graficky dotvárajú historické i súčasné fotografie z archeologických výskumov Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a Bal-
Vladimír Krupa
„Múzeum v roku 1928 založil
Imrich Winter a členovia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Začiatkom 30. rokov minulého storočia expozíciu reinštalovali a 29.
júna 1933 opäť otvorili,“ informoval prítomných hostí riaditeľ
Balneologického múzea v Piešťanoch Vladimír Krupa.
V súčasnej novootvorenej archeologickej expozícii môžu návštevníci obdivovať nálezy pozostatkov pravekých zvierat - mamuta, nosorožca srstnatého, soba,
jeleňa. Absolútnym unikátom je
jediná doteraz objavená a zachovaná lebka mamuta z územia Slovenska. Z najnovších archeologických výskumov múzea pochádzajú mamutie kly a kamenné nástroje z novoobjaveného náleziska zo
staršej doby kamennej z Krakovian-Stráží. „Vystavujeme aj zaujímavú kolekciu nálezov z rímskeho mesta Carnuntum. Piešťanskému múzeu ju daroval Imrich Winter. Pýchou expozície je nielen z
celoslovenského, ale aj z celoeurópskeho hľadiska unikátny súbor
archeologických nálezov z bohatých kniežacích hrobov z mladšej
doby rímskej z Krakovian-Stráží.
Po prvýkrát ho vystavujeme komplexne,“ zdôraznil V. Krupa.
V Centrálnom rímsko-germán-
neologického múzea, zaujímavé
detaily vystavených predmetov,
mapy, zábery z reštaurovania rímskeho skla či fotografie osobností,
ktoré sa zaslúžili o záchranu archeologických nálezov. Nájdete
tu snímky členov a spolupracovníkov Piešťanskej muzeálnej spoločnosti - V. Vlka, J. Neustupného,
E. Opluštila. Na stenách sú vystavené reklamy múzea z 30. a 50.
rokov minulého storočia, ale aj zo
súčasnosti, veľkoplošné postery z
archeologických výskumov a fotografia členov Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. „Snažili sme sa,
aby textová a obrazová časť expozície bola významovo prepojená s vystavenými predmetmi, a
tak poskytla komplexnejší a plnohodnotnejší zážitok,“ dodáva
V. Krupa.
V. Dusíková
Foto: archív Balneologického
múzea/(vd)
Pohľad na novootvorenú archeologickú expozíciu.
ré sú v zbierkach iných slovenských múzeí – Hornonitrianskeho
múzea v Prievidzi a Archeologického múzea SNM v Bratislave. Absolútnou špičkou je plochá strieborná misa – lanx s nádherne zdobeným uchom, hlboký strieborný
pohár – skyfos, misa zdobená reliéfmi leva a levice, strieborné
sitko a lyžička a ďalšie predmety,“ upresňuje riaditeľ.
Záver expozície tvoria predmety z novších prírastkov historickej zbierky múzea. Nachádza
sa tu súbor stredovekej a novovekej keramiky, stredovekých a novovekých kachlíc, súčasti výstroja
bojovníka - ostrohy, kovania, hever na napínanie kuše. Tieto nálezy získali pri výskume piešťanskej
pešej zóny v 19. storočí.
Archeologická a historická expozícia múzea - rok 1933.
vašimi očami/šport
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
13
VAŠIMI OČAMI: KRITICKÉ POSTREHY - BEZ SLOV
Rubrika Vašimi
očami dostala
ďalší rozmer kritické postrehy
prinášame
v obrazovej podobe
– bez slov len
s uvedením miesta
a času zhotovenia
snímok, videných
vašimi a aj našimi
očami.
Niektoré naozaj
nepotrebujú
komentár...
Ul. A. Hlinku - piatok 25. júna
Ul. A. Hlinku - piatok 25. júna
Ul. A. Hlinku - piatok 25. júna
Staničná ulica - piatok 25. júna
NAJLEPŠÍ ATLÉTI SÚ NA ZŠ BREZOVÁ
Piešťanské hry v atletike napísali v tomto roku už svoju 45.
kapitolu. Z celkového prvenstva
sa spomedzi siedmich základných škôl najviac radovali žiaci ZŠ Brezová ulica, ktorí získali 221 bodov. Z veľkým odstupom obsadila ZŠ Holubyho so
145 bodmi druhé miesto a tretia
medailová priečka patrila školákom zo ZŠ Mojmírova, ktorí mali
na konte 144 bodov.
V súťažiach jednotlivcov sa
len päťkrát stalo, že niekto vyhral dve disciplíny – zväčša beh a
skok do diaľky. Výsledky – šiestaci: beh na 60 m Kristína Balažovičová a Martin Vrtík (obaja ZŠ Brezová), 300 m: Veronika Farkašová
a Martin Vrtík (obaja ZŠ Brezová),
1000 m: Veronika Gajdošechová
(Gymnázium P. de Coubertina) a
Daniel Šároši (ZŠ Brezová), skok
do diaľky: Kristína Balažovičová
a Miroslav Petrík (obaja ZŠ Bre-
Piešťanské hry tohto roku oslávili 45 rokov. Foto: Filip Geschwandtner
zová), hod kriketovou loptičkou:
Alexandra Strečanská (ZŠ Mojmírova) a Ivan Horváth (CZŠ sv. Márie Goretti), siedmaci – beh na 60
m: Barbora Kováčová a Martin Fišer (obaja ZŠ Brezová), 300 m: Miriam Hesková a Matej Ďuriš (obaja ZŠ Brezová), 1000 m: Mária Br-
nová (CZŠ sv. M. Goretti), 1500
m: David Vavrinec (CZŠ sv. M. Goretti), skok do diaľky: Miriam Hesková a Matúš Kunik (obaja CZŠ sv.
M. Goretti), hod kriketovou loptičkou: Martina Današová (ZŠ Holubyho), hod granátom: Matúš Belanec (Gymnázium P. de Couber-
tina), ôsmaci – 60 m: Eva Orlovská a Michal Haring (obaja ZŠ Holubyho), 500 m: Denisa Mokráňová
(ZŠ F. E. Scherera) a Jakub Vašek
(Gymnázium P. de Coubertina),
1000 m: Veronika Poláková (ZŠ
Holubyho), 1500 m: Patrik Kupčo
(ZŠ Brezová), skok do diaľky: Eva
Orlovská a Peter Košinár (obaja ZŠ
Holubyho), hod granátom: Monika Hlaváčová (ZŠ Holubyho) a Tomáš Mlčúch (ZŠ Brezová), deviataci - 60 m: Miriam Krempová (ZŠ
F. E. Scherera) a Filip Horňanský
(ZŠ Brezová), 500 m: Laura Kováčiková (ZŠ Mojmírova) a Štefan
Klapica (CZŠ sv. M. Goretti), 1000
m: Katarína Hollá (Gymnázium P.
de Coubertina), 1500 m: Dušan
Macháč (ZŠ Mojmírova), skok do
diaľky: Agáta Malíková (ZŠ Brezová) a Filip Horňanský (ZŠ Brezová), granát: Agata Melicherová
(ZŠ Mojmírova) a Ľubo Doležálek
(ZŠ Holubyho).
(šg)
14
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
potulky regiónom
OSTROV: Obec, čo sa „kúpe“ v zeleni
ka Panny Márie a v strede Malého
Orvišťa murovaná kaplnka bez datovania. Medzi ďalšie solitéry patria aj socha sv. Márie pod krížom
pri kostole, Socha Božieho milosrdenstva na rázcestí smerom na
Krakovany, kríž so soškou Krista
vo výklenku – vpravo od cesty na
cintorín, hlavný cintorínsky kríž so
sochou Márie pod krížom v Ostrove a rovnaký v Malom Orvišti. Pamätník obetiam I. svetovej vojny
s mramorovou tabuľou, na ktorej je 44 mien obetí, sa nachádza
pri kostole.
Hľadáte tip na výlet alebo
informácie o okolitých obciach? Možno vás inšpiruje
seriál Piešťanského týždňa
o potulkách regiónom, v ktorom postupne predstavíme
všetky obce nášho regiónu.
V tomto vydaní vám predstavíme Ostrov.
Ostrov v číslach:
1174 – počet obyvateľov
802 ha – rozloha chotára
1113 – prvá písomná zmienka
1349 – súčasný názov obce
Prvé Ostrovské letné dni, ktoré sa konali minulý víkend, boli vydarené.
Obecné symboly
Dana Borovská
Z histórie obce
Územie dnešnej obce bolo
osídlené pravekými roľníkmi už
v mladšej dobe kamennej, o čom
svedčia početné archeologické
nálezy úlomkov črepov a kamennej industrie. Ďalšie objavy pochádzali z doby bronzovej, železnej i mladšej doby rímskej. Prvýkrát sa písomne spomína v Zoborskej listine z roku 1113 pod názvom Stro. Súčasný názov Ostrov
sa používa od roku 1349. Po osmanskom vpáde okolo roku 1600
obec niekoľkokrát zničili turecké
ohne a nájazdy. Z obdobia na prelome 16. a 17. storočia pochádza
127 zlatých a strieborných mincí,
ktoré sa našli v roku 1934 pri výkopoch neďaleko kostola. Obyvateľstvo Ostrova sa v minulosti venovalo prevažne poľnohospodárstvu a sčasti vinohradníctvu. Na
potoku Dudváh, ktorý preteká obcou, stál aj miestny mlyn. Z nedávnej histórie stojí za zmienku,
že k obci sa v roku 1974 pripojilo susedné Malé Orvište a v osemdesiatych rokoch aj Veľké Orvište a Bašovce. Po revolúcii sa dve
posledne menované dediny opäť
osamostatnili.
Erb obce symbolizuje Ostrov
a aj miestnu časť Malé Orvište.
Na erbe je v modrom štíte na ľavom kolene kľačiaci vpravootočený kráľ v striebornom brnení,
so zlatou korunou na hlave, za
pásom so zlatým mečom, vpravo
striebroodetá zlatým prstencom
nimbovaná Panna Mária, pred sebou s Ježiškom rovnakých tinktúr.
Na písomnostiach sa zachovali dva varianty odtlačkov pečatí.
Na listine z roku 1678 sa nachádza odtlačok pečate s priemerom
30 mm s nápisom SIGILLVM.PAGI.
OSTROWI.ENSIS. V pečatnom poli
je stojaca postava sv. Štefana kráľa s berlou v ruke, sprava písmeno
S, zľava RH (Stephanus Rex Hungariae). Na pečati z roku 1812 je
nápis SIGILUM.COM.OSTROVIAE.
18/12. V pečatnom poli je zobrazený sv. Imrich kľačiaci, pred ním
Panna Mária s dieťaťom na rukách, hore sú dvaja anjelici, dole
písmená S E (Sanctus Emericus).
Ostrov dnes
Starostkou Ostrova je prvé volebné obdobie Dana Borovská.
Obec je plne odkanalizovaná, má
zavedený plyn, iba v niektorých
Oplatí sa vidieť
V strede obce stojí rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Imrichovi. Pôvodne barokový kostol bol v
roku 1804 klasicisticky prestavaný. Neďaleko stojí socha sv. Terezky, na stĺpe s reliéfom sv. Veroniky od piešťanského kamenosochára Václava Rymplera z 30. rokov minulého storočia. Kamenná
socha Immaculaty z druhej polovice 18. storočia je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok a jej autorom je Rudolf
Fugert. Na cintoríne stojí kaplnSocha sv. Terezky v centre obce.
Materská škola sa mení na kultúrno-spoločenské centrum.
menších uličkách chýbajú rozvody vody. „Podali sme projekt na
envirofond, ale zatiaľ sme neboli úspešní. Pokúsime sa o to
opäť,“ hovorí starostka obce. Verejný vodovod je nutné dokončiť
aj pre bytovky, ktoré obec postaví po prvýkrát v časti Malé Orvište. V dvoch budovách by malo
získať obecné byty po desať rodín. Vrásky na čele robí starostke
stav chodníkov a miestnych komunikácií a odvedenie dažďových
vôd: „Musíme situáciu v najbližšej dobe riešiť, no chýbajú nám
Panoráma ostrovského námestíčka zo 70-tych rokov minulého storočia.
potulky regiónom
financie.“ Svoje najlepšie roky
majú za sebou aj obecné budovy. „Zatekajú nám strechy, dožívajú rozvody vody, odpadu, elektriny,“ vysvetľuje starostka. V súčasnosti za pomoci peňazí z únie
prerába obec objekt bývalej materskej školy na kultúrno-spoločenské centrum. „Získali sme približne štyristotisíc eur na jeho vybudovanie,“ dopĺňa D. Borovská.
Po škôlke prídu na rad aj ďalšie
obecné budovy.
Ostrovčania však môžu byť hrdí na množstvo zelene v obci –
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
15
rodičov pri MŠ a ZŠ organizuje
obec oslavy MDD, Ostrovské hody,
vianočné trhy či rodičovský ples.
Tento rok po prvýkrát privítali leto
na podujatí Ostrovské letné dni.
Deťom sa venujú i miestni futbalisti TJ Slovan Ostrov. Hoci nedávno vypadli z oblastných majstrovstiev, aktívne trénujú prípravku,
žiakov i dorastencov. Poľovnícke
združenie Blacina má 15 členov a
každoročne organizuje poľovnícky
ples. V roku 2007 vzniklo občianske združenie Ostrovček, ktoré
sa zaoberá prácou s deťmi a mlá-
JRD Pokrok Ostrov bolo za socializmu pojmom na celom Slovensku.
Do Ostrova zavítali minulý týždeň slovenskí cestovatelia, ktorí navštívili
Madagaskar. Prišla s nimi aj domorodkyňa Beza Schulz (uprostred).
dežou. Šéfuje mu Lukáš Pavlech:
„Založili sme ho, aby sme zastrešili spevácky zbor, ktorý funguje pri kostole.“ Okrem spevákov
sa združenie stará aj o tanečníkov v krúžku moderného tanca
v miestnej škole a v spolupráci s
farským úradom organizuje letné
tábory. S použitím materiálov
Obecného úradu Ostrov
spracovala Adriana Drahovská
stromy, upravené trávniky a skalky sa nachádzajú nielen v predzáhradkách, ale aj pri kostole či
soche sv. Terezky, kde na úpravu
okolia obec získala časť peňazí od
nadácie Ekopolis. S podporou eurofondov bola v roku 2007 vypracovaná projektová dokumentácia
na revitalizáciu miestneho potoka Dudváh. Z vlastného rozpočtu
vybudovala obec chodník s osvetlením na Hlavnej ulici a chodník s oddychovou zónou spájajúci
Hlavnú a Športovú ulicu.
Spoločenské vyžitie
Okrem tradičných podujatí ako
Deň matiek, posedenie s dôchodcami v spolupráci so Združením
Rodina najstaršej Ostrovčanky Štefánie Leždíkovej.
ZA PRÁCOU CHODILA DO RAKÚS
Najstaršou obyvateľkou obce
je 92-ročná Štefánia Leždíková.
Narodila sa v Ravensburgu v Rakúsku, kde v tom čase jej matka robila gazdinú. Čulá starenka, ktorá pochádza z ôsmich detí,
spomína, ako už vtedy cestovali za prácou do zahraničia: „Rodičia pochádzali z Ostrova a chodili sme do Rakús robiť na role.
Moja mama Mária Buchlová bola
veľmi pekná, šikovná gazdiná, tak
ju gazda hneď bral do kuchyne, aj
keď mala deti.“ Statkár bol vraj
s jej prácou veľmi spokojný a zamestnal aj Štefániu so súrodencami, len čo dorástli. Najstaršia
Štefánia Leždíková
Ostrovčanka tak celý život pracovala na poliach – po znárodnení na
družstevných.
Po mame zdedila zručnosť vo
varení a pečení - jej chýrne zázvorníky si objednávala celá dedina. Piekla aj torty na svadby, ba
pridala aj pesničku k odobierkam.
Štefánia Leždíková viedla aktívny
život, bola na čele miestnej organizácie zväzu žien, avšak pod jej
hlavičkou organizovala i cirkevné púte: „Raz do roka sme chodievali do Šaštína.“ Na dôchodku
sedela na družstevnej vrátnici a
starala sa o študentov na prázdninovej praxi.
(ad)
ZAUJÍMAVOSTI
K významným rodákom
patrí kňaz Juraj Madunický
(* 1976, + 1827), ktorý pôsobil
v Devíne, Lúčnici nad Žitavou,
Horných Otrokovciach a v Jacovciach. Patril k členom Slovenského učeného tovarišstva,
organizácii, ktorá povzbudzovala národné sebavedomie.
Pre občanov je prístupná verejná knižnica, ktorá obsahuje skoro štyritisíc titulov.
Poľnohospodárske družstvo Pokrok Ostrov za socializmu zbieralo ocenenia najmä
za chov ošípaných a hovädzieho dobytka, kde sa im prísnou
disciplínou podarilo dosiahnuť vysokú úžitkovosť. Úspešní boli však i vo vývoji poľnohospodárskych strojov. Hovorili im vtedy slovenské Slušovice, po vzore priekopníkov z
tejto moravskej obce. Podľa
predsedu Juraja Schuchmana
revolučným vynálezom z dielne ich vývojárov bol multityler
– stroj na prípravu ťažkých pôd
pre oziminy. V roku 1986 v areáli družstva vyrástol aj závod
na výrobu a spracovanie osív.
V súčasnosti patrí osivárstvo
k ich kľúčovej činnosti a prakticky celú produkciu vyvážajú
do Nemecka. „Vďaka tomu dosahujeme zisk - na rozdiel od
mnohých poľnohospodárskych
podnikov,“ hovorí J. Schuchmann. Peniaze ostrovskí družstevníci investujú do rozvoja,
ale lákajú ich tiež nové výzvy.
„Plánujeme výstavbu bioplynovej stanice na výrobu elektriny,“ prezradil predseda družstva. Zostali verní aj klasickej
rastlinnej výrobe a na poliach
pestujú okrem pšenice, jačmeňa, kukurice i repku olejnú, slnečnicu či horčicu.
(ad)
16
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
rozhovor
ŠTRNÁSTY ROČNÍK FESTIVALU BAŽANT POHODA SA UŽ CHYSTÁ
Na prípravách pracuje okolo dvetisíc ľudí
Najväčší hudobný festival na Slovensku Bažant Pohoda prežíval
minulý rok krušné chvíle. Pád
O2 arény zasiahol množstvo ľudí
nielen u nás, ale aj v zahraničí.
V našom meste sme túto tragédiu prežívali o to viac, že pod
troskami vyhasol život mladého
Piešťanca. Ozývali sa fámy aj o
zrušení festivalu, no organizátori sa rozhodli pokračovať v tradícii a tento rok sa bude Pohoda
opäť konať na trenčianskom letisku od 8. do 10. júla. O novinkách, kapelách, ale aj o bezpečnostných opatreniach nám povedal muzikant, no predovšetkým
šéf festivalu Michal Kaščák.
Počas troch festivalových dní budú účastníci Pohody môcť zažiť stodesať koncertov. Foto: yust
batérií fotoaparátov. Na tomto
mieste bude možné si prehrať
fotky a filmy z pamäťových kariet
a zálohovať ich. K dispozícii bude
i požičovňa kníh. Ďalej budeme
mať aj športový areál, v ktorom
budú aj adrenalínové kolotoče,
takže žiadna nuda.
Michal Kaščák, šéf festivalu Bažant Pohoda. Foto: Ctibor Bachratý
Festival je takpovediac už za
dverami, čomu sa v súčasnosti venujete? Boli ste sa v týchto dňoch už pozrieť na letisku?
- Už o pár dní začneme s vymeriavaním plochy a postupným
stavaním pódií. Momentálne dolaďujeme veľa detailov. Postupne postavíme ploty, umiestnime
na plochu letiska mobilné toalety a pripravíme sa na stavanie hudobných pódií. Ďalej sú to
i objednávky posledných vecí ako
nálepky či banery, príprava časových rozvrhov pre ľudí, príchody,
ubytovanie umelcov a ich požiadavky. Počas festivalu, ak zarátam aj občerstvenie, na príprave
a bezproblémovom chode spolupracuje takmer 2000 ľudí. Priamo
na letisku ten najužší realizačný
tím festivalu pozostáva približne
z päťdesiatčlenného štábu.
Spomínali ste požiadavky
umelcov. Stretli ste sa tento rok
s nejakými neobvyklými žiadosťami zo strany kapiel?
- Už dlhšie presadzujem myšlienku, že o požiadavkách kapiel
náš štáb nehovorí. Urobím však
výnimku. Je známe, že Vienna
Vegetable Orchestra hrajú na
všemožnú zeleninu. Sú to veľmi
milé požiadavky – potrebujú mrkvy, baklažány či šalát. Priamo na
koncerte chcú stopäťdesiat kusov
mrkvy a na ich workshop, kde budú učiť ľudí vyrábať hudobné nástroje, ich treba asi 500 kusov.
Inak sme sa nestretli so žiadnymi
šialenými požiadavkami. Umelci
majú skôr technické požiadavky
na vybavenie, rozloženie nástrojov na pódiu a podobne.
Na čo všetko sa účastníci festivalu môžu tento rok tešiť?
- Celkovo sme pripravili 196
predstavení, z toho je 110 koncertov. Ľudia sa môžu tešiť na divadelné a filmové predstavenia,
literárne, tanečné a výtvarné prezentácie. Pre komfort účastníkov
Pohody je k dispozícii sms-informačný servis o programe, mobilný sprievodca či „budík“ - upozornenie sms-správou na koncert,
ktorý nechcete zmeškať. Ďalej
je to „nabíjačkáreň“ mobilov či
Aký je záujem o festival zo
strany ľudí?
- Kapacitu letiska sme sa po
minulom roku rozhodli z bezpečnostných dôvodov znížiť na 30 000
ľudí. Momentálne je v predaji
ešte približne tritisícpäťsto lístkov. Na divákov sa už teraz celý
štáb teší. Vo štvrtok 8. júla sa na
parkovisko pri areáli dostanú už
od dvanástej hodiny. Brány Pohody otvoríme o šestnástej. Záver
festivalu je naplánovaný na nedeľu 11. júla o dvanástej na obed.
Vráťme sa k príprave festivalu. Ľudí v tejto fáze určite zaujíma hlavne bezpečnosť. Ako
ste ju riešili?
- Posilnili sme záchranárske
tímy asi o dvadsať percent, budeme mať viac pevných stanovíšť záchranárov. Na Pohode sme
zriadili aj kamerový systém. Nie
je však na to, aby sme sledovali a kontrolovali účastníkov festivalu, no predstavte si situáciu, že
by niekto padol v prostredí, kde
je množstvo ľudí. Kamery nám
pomôžu, aby sme sa na miesto
dostali ešte rýchlejšie. Po vzore zahraničných festivalov sme
aj my zakázali takzvané plávanie na rukách či fenomén skákania do davu. Na letisku bude asi
stočlenný tím asistentov, ktorí
budú riešiť problémy a komunikovať s ľuďmi. Pre účastníkov, no
i pre ľudí mimo letiska sme zriadili núdzovú infolinku, kde sa dozvedia všetky informácie o festivale. V areáli bude mať zriadené
pracovisko náš partner – Slovenský hydrometeorologický ústav.
Ľudia sa tak budú môcť dozvedieť aktuálne informácie o počasí. Vypracovali sme i nové evakuačné trasy pre autá a v súčasnosti pripravujeme novú spojovaciu
cestu na rýchlejšie opustenie letiska. Novinkou je vytvorenie risk
centra.
Igor Paulech
BAŽANT POHODA V ČÍSLACH
Najväčší hudobný festival na Slovensku Bažant Pohoda začne
o necelé dva týždne. Tri dni hudby, výtvarného či tanečného umenia odštartujú už 8. júla. Po minulom roku, keď návštevnosť dosahovala rekordné čísla, organizátori festivalu „nastavili“ kapacitu
na 30-tisíc návštevníkov.
Okrem toho pre zábavychtivých organizátori zabezpečili
144-tisíc litrov piva. Pod 9820 m2 stanovej plochy sa bude odohrávať pripravený program. Na desiatich pódiách sa odohrá 110 hudobných vystúpení a spolu s divadlom a ostatnými akciami za tri
dni budete môcť zažiť až 196 predstavení.
Pre komfort návštevníkov v dvoch stanoch pripravia 120 spŕch
či 444 toi toi búdok. Organizátori tiež pripravili päť zdravotných a
nápojových centier či jednu transfúznu stanicu. O informácie z festivalu sa bude starať až 297 akreditovaných novinárov. (TS/red)
kultúra
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
17
Z bratislavských ulíc prešli sochy do Piešťan
Piešťanské parky v týchto dňoch
spestrilo niekoľko desiatok umeleckých diel. Počas dvoch dní
sa v našom meste totiž konali
až dve vernisáže výstav výtvarných diel v exteriéri. Okrem Sochy piešťanských parkov, o ktorej píšeme na inom mieste, malo
u nás premiéru podujatie Socha
a objekt.
Dielami slovenských a zahraničných sochárov ožila zeleň v
parku na Kúpeľnom ostrove. Toto
podujatie už síce existuje pätnásť
rokov, no do Piešťan sa z bratislavských galérií a ulíc – putovným
spôsobom, dostalo po prvý raz. Na
exteriérovej časti, ktorá sa konala v Piešťanoch minulý piatok, sa
zúčastnilo osemnásť výtvarníkov
s dvadsiatimi veľkorozmernými
dielami. Návštevníkom a milovní-
Róbert Makar preniesol na Kúpeľný ostrov dielo, ktoré vytvoril v roku 1999.
kom umenia celkove ponúka Socha a objekt 180 diel od 60 umelcov zo Slovenska i zahraničia.
Organizátor výstavy Viktor Hulík hovorí o exteriérovej prezentácii v kúpeľnom parku: „Piešťa-
Na plote vystavovala mladá generácia
V záhrade u Radošinských v Hubine sa zišli mladí umelci.
Ani po ôsmykrát výstavu obrazov
v záhrade Jozefa Radošinského v Hubine počasie nepokazilo. Za krásneho
sobotného popoludnia starostka Hubiny Jana Myjavcová, predseda klubu
výtvarníkov z Piešťan Alojz Majerník
spolu s Vojtechom Haringom otvorili výstavu Na plote. V záhrade Radošinských tentoraz vystavovala mladšia generácia piešťanských výtvarníkov - Zuzana Szökeová, Oskar Jakubis mladší a Zuzana Medzay. Ich moderné kreácie, vsadené do nádhernej záhrady na kraji lesa, vytvorili
neopakovateľnú atmosféru. Vyše sto
návštevníkov tak odchádzalo nadšených. V Hubine dokázali, že umeniu
fandia, o čo sa posledné roky stará aj
občianske združenie Marhát.
(js)
PARK OŽIL VÝTVARNÝMI DIELAMI
Socha piešťanských parkov oslavuje dvadsaťosem rokov. Kým na
Kúpeľnom ostrove otvorili podobnú výstavu v piatok, sochám
v mestskom parku patril sobotný podvečer pred KSC Fontána.
Akcia, ktorú poznali hádam aj
v zahraničí, po roku opäť privítala ďalších umelcov. Najmä veľkoformátové maľby či kovová žltá
ruka od slovenského výtvarníka
Norberta Kelecsenyiho lákali ľudí
prizrieť sa bližšie. Ďalšie sochy a
maľby prítomní mohli obdivovať
aj v priestoroch Fontány.
V rámci podujatia si Piešťanci
pozreli aj nevšedné diela z projektu REcyklus. Siedmi mladí výtvarníci zhodnotili odpadové materiály z tovární a urobili z nich
umelecké diela. Medzi nimi bola
aj americká maliarka, dizajnér-
V rámci výstavy sa predstavili aj mladí výtvarníci s projektom REcyklus.
ka a textilná výtvarníčka Allison
Moore. Na 28. ročníku sa zúčastnil aj výtvarník z Vrbového Dušan
Blažek. Prítomní si mohli pozrieť
i diela Piešťanca Martina Ševčovi-
ny majú dlhú tradíciu usporadúvania takýchto výstav. Prostredie
Kúpeľného ostrova je nádherné
a ľudia tu hľadajú zážitky. Táto
výstava im ich môže sprostredkovať. Umelcom tento park vytvára
pravé miesto pre ich diela.“ Ďalej dopĺňa k možnosti návratu výtvarných diel aj na budúcu sezónu. „Viem, že niektoré sochárske
diela sú do tohto parku po mnoho
rokov zakomponované a našli si tu
svoje stále miesto. Mojím zámerom je príprava sympózia a možno by aj tieto diela mohli zostať v
parku. Ale to je asi hudba budúcnosti.“ Sochy budete môcť v parku na Kúpeľnom ostrove vidieť do
konca letných prázdnin.
(IP)
ča či rodáka z nášho mesta – grafika Dušana Juneka.
(IP)
MESTOM ZAZNEJÚ
TÓNY DŽEZU
Festival Doda Šošoku v tomto roku privíta v Piešťanoch počas štyroch dní (od 8. do 11.
júla) až 85 hudobníkov z desiatich krajín sveta, ktorí budú
hrať na piatich pódiách. Hlavný
program si diváci budú môcť
vychutnať v Dome umenia 9.
a 10. júla, ale džezom ožije aj
Hudobný pavilón v parku, pavilón Harmony na Kúpeľnom
ostrove, Námestie slobody a
terasa Kursalonu.
Ako headlineri podujatia sa
predstavia Roy Hargrove Quintet a Jerry Bergonzi Organ
Trio. Trubkár Roy Hargrove patrí k najvýraznejším postavám
svetovej džezovej scény a je
známy svojou univerzálnosťou.
Získal dve hudobné ceny Grammy, jednu s kapelou Crisol v
kategórii najlepší výkon v oblasti Latin jazz s albumom Habana a druhú s Herbiem Hancockom a Michaelom Breckerom za najlepšiu inštrumentálnu džezovú spoluprácu v projekte Directions in Music. Jerry Bergonzi je od 80. rokov považovaný za jedného z najlepších saxofonistov a tiež za majstra improvizácie svojej generácie. Jeho knihy o džezovej improvizácii sa stali základom pre mladých hudobníkov
po celom svete.
Program sa začína vo štvrtok 8. júla o 18.00 h na Námestí slobody vystúpením Lucie Lužinskej & Boris Čellár Trio.
V. Nižňanský/(red)
18
TV program 30. 6. - 6. 7.
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
STREDA 30. JÚNA
JEDNOTKA
03:15 Prenasledovaná Sára 04:55
Nitriansky hrad - živé dedičstvo
katolíckej cirkvi 05:40 Góly body
sekundy 05:45 Počasie 05:50
Udalosti ČT 06:25 Slovensko
dnes 06:35 Správy STV 07:05
Sumár MS 2010 vo futbale 07:35
Repete 08:25 Vtipnejší vyhráva
09:05 Zborovňa 09:35 Zborovňa
10:10 Policajti z prístavu 11:00
Sladká Valentína (163/178) 11:45
On a ona u vás doma 12:15
Dámsky magazín STV 13:30
Vojna kuchárov 14:00 Dedičstvo
Guldenburgovcov (3/39) 14:40
Úsmev, prosím! 15:15 Divoký
anjel (190/270) 16:00 Správy STV
o 16:00 16:10 Góly body sekundy
16:15 Počasie 16:25 Sila lásky
II. (144) 17:20 Sila lásky II. (145)
18:10 JAG (1/20) 19:00 Počasie
19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Eurogala španielsky večer
Slávnostný galavečer
venovaný Španielsku
pri príležitosti ukončenia jeho predsedníctva v Európskej únii.
(Slovensko 2010)
21:10 Miguel a William
Romantická komédia. Stretli sa, aby bojovali o krásnu
ženu... (Španielsko 2007)
22:50 Klinika Grace IV. (2/17)
Láska
Seriál z nemocničného
prostredia. (USA 2007)
23:35 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka V. (3/19) 00:20 Policajti z prístavu 01:05 JAG (1/20)
01:50 Správy STV o 16:00 02:10
Halali 02:35 Stratení Nomádi
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:30 Bez servítky 09:20 Bláznivé leto 11:00 Svet chlapcov a
dievčat alebo čo s nami sedemnástkam 12:55 Rýchle Televízne
noviny 13:00 Ženy z rodu Gilmorovcov VII. 1/22 13:55 Monk
V. 16/16 14:50 Rýchle Televízne
noviny 14:55 Kobra 11 VII. 9/14
15:50 Rýchle Televízne noviny
15:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad III. 23/24 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Lovecká sezóna
Do života Booga, zdomácneného medveďa
grizlyho bez akýchkoľvek
schopností nutných k
prežitiu v divočine, vtrhne
ako uragán vychudnutý
a utáraný jeleň Elliot.
Rodinná animovaná
komédia (83'), USA, 2006.
21:45 Mladosť v ťahu
Mitch sa práve rozišiel
s manželkou, pretože
počas jeho služobných
ciest usporadúvala sexuálne orgie. Frank sa prednedávnom oženil a práve
zisťuje, že manželstvo
nie je práve ten pravý
vzťah, ktorý mu vyhovuje.
Beanie je naopak šťastne
ženatý, má dve deti a
snaží sa dohliadať na
svojich priateľov. Komédia (87'), USA, 2002.
23:25 Zlaté časy
Komédia (129'),
Nemecko, 2006.
02:00 Mladosť v ťahu 03:25
Xena V. 17/22 04:45 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
05:50 PRVÉ NOVINY 06:00
NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI
NOVINY 06:50 NOVINY TV JOJ
07:15 KRIMI NOVINY 07:45
NOVINY TV JOJ 08:10 KRIMI
NOVINY 08:40 NOVINY TV
JOJ 09:10 RANNÉ KINO: Cez
palubu 11:25 Prison Break: Útek
z väzenia III. (2) 12:15 District
(48) 13:15 C.S.I.: Kriminálka
New York III. (14) 14:00 Kosti I.
(11) 15:00 Simpsonovci IX. (8,9)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New York
III. (15) 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VIII. - Finále 8. série!
(24/24)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy!
Americký kriminálny
seriál (2010)
21:00 C.S.I.: Kriminálka Miami
VII. (1/25)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy!
Americký kriminálny
seriál (2008)
22:00 Kosti II (13)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte ísť až na
kosť! Americký kriminálny
mysteriózny seriál (2005)
23:00 Kosti I. (11)
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2005)
00:00 PREMIÉRA: Zombie 01:45
Dexter (6) 02:35 Prison Break:
Útek z väzenia III. (2) 03:15 Kráľovstvo surikát (9,10) 04:00 Dexter (6) 04:55 Chameleón 05:35
Podvodníci (3)
DOMA
05:30 La Tormenta: Pokušenie
lásky 44-45/216 07:25 Naučím ťa
milovať 98/129 08:40 Čaro lásky
57/90 09:30 Sudkyňa Hatchettová I. 49-50/175 10:15 Ulica III.
217/259 11:10 Správna Susan
IV. 19/22 11:35 Ally McBealová
I. 20/23 12:50 Dr. Oz I. 25/175
13:40 Rebeli II. 62/225 14:35
Správna Susan IV. 20/22 15:00
Rany z lásky 13/230 15:55 La
Tormenta:
Pokušenie
lásky
46-47/216 18:00 Túžba tela
88/143 19:00 Rebeli II. 63/225
20:00 Čaro lásky 58/90 20:50
Pravá tvár vášne 102/178 21:45
Ally McBealová I. 21/23 22:40
Na vlne vraždy 00:20 Sudkyňa
Hatchettová I. 49-50/175 01:00
Pravá tvár vášne 102/178 01:40
V tieni 02:10 Túžba tela 88/143
02:55 112 03:25 Lampáreň 04:05
Na vlne vraždy
JOJ PLUS
05:15 Loď lásky (22) 06:00
Navzdory osudu (79,80) 07:15
Doktorka Quinnová (72) 08:00
Komisárka (21) 09:00 Perry
Mason: Prípad osudných obrazov
11:00 Acapulco H.E.A.T. II. (18)
11:50 M*A*S*H (153,154) 12:50
Loď lásky (22) 13:45 Páli vám to?
15:10 Acapulco H.E.A.T. II. (18)
16:00 Matlock III. (12,13) 18:00
M*A*S*H (153,154) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Chalupári (1/11)
21:10 M*A*S*H (76,77,78,7)
23:10 Mafstory 00:00 Chalupári
(1/11) 01:00 Nočné reprízy
inzercia
DVOJKA
06:00 Národnostný magazín
06:30 Správy a komentáre 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy STV
„N” 07:30 Živá panoráma 08:00
Letná láska (3/26) 08:25 Hľadanie
šťastnej chvíle (2/3) 08:50 Mojich
sedem divov 09:20 Eurovirtuál
09:35 Z televízneho archívu
10:10 Génius prírody (3/3) 11:00
Spektrum vedy (11/20) 11:30
Živá panoráma 12:10 Spievanky,
spievanky 12:50 Encyklopédia
slovenských obcí 13:10 Separé
13:45 Na ceste 14:10 Horoskop
(2) 15:00 Recepty na šťastie
15:40 Trezor 16:05 Maďarský
magazín 16:40 Príbehy z lepšej
spoločnosti (2) 17:20 Objavovanie Južnej Afriky (3/5) 18:15
Autoportréty 18:20 Večerníček
18:30 Stopy Slovákov v brazílskom pralese (1) 18:55 Z televízneho archívu 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Neznámy gróf
Muránsky 21:05 Pestúni zvierat
(13) 21:30 Správy a komentáre
22:00 Erotikon 23:30 Bratia a
sestry II. (3/16) 00:10 Polnočný
Ateliér 00:40 Udalosti ČT 01:10
Správy STV „N” 01:35 Správy Hírek 01:45 Správy a komentáre
ŠTVRTOK 1. JÚLA
JEDNOTKA
03:15 Dedičstvo Guldenburgovcov (3/39) 03:55 Sila lásky II.
(144) 04:45 Sila lásky II. (145)
05:35 Góly body sekundy 05:45
Počasie 05:50 Udalosti ČT 06:20
Slovensko dnes 06:30 Správy
STV 07:00 Radosť zo života 07:25
Repete 08:15 Vtipnejší vyhráva
09:00 Zborovňa 09:30 Zborovňa
10:05 Policajti z prístavu 10:55
Sladká Valentína (164/178) 11:40
On a ona u vás doma 12:15
Dámsky magazín STV 13:30
Vojna kuchárov 14:00 Dedičstvo
Guldenburgovcov (4/39) 14:40
Úsmev, prosím! 15:15 Divoký
anjel (191/270) 16:00 Správy STV
o 16:00 16:10 Góly body sekundy
16:15 Počasie 16:25 Sila lásky
II. (146) 17:20 Sila lásky II. (147)
18:10 JAG (2/20) 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly body sekundy 20:05
Počasie
TV program 30. 6. - 6. 7.
ŠTVRTOK 1. JÚLA
20:15 Musíš mi veriť (1/4)
Rodinná miniséria.
Roztopte ľady a nájdite
lásku...
(Taliansko 2008)
21:55 Kinorama
Magazín zo sveta
filmu. (Slovenská
republika 2010)
22:25 Klinika Grace IV. (3/17)
Pravda býva krutá
Seriál z nemocničného
prostredia. (USA 2007)
23:05 Svedectvá vraždy:
Hoď kameňom,
kto si bez viny
Príbeh z nemeckého z
krimiseriálu. Vyšetrovatelia Mark Brenner a
Rebecca Lerchingerová
riešia záhadný prípad
vraždy... (Nemecko 2007)
00:45 JAG (2/20) 01:30 Musíš mi
veriť (1/4)
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:55 Bez servítky 09:45 Lovecká
sezóna 11:20 Smallville VI. 1/22
12:10 O.C. California IV. 1/16
13:00 Rýchle Televízne noviny
13:05 Ženy z rodu Gilmorovcov
VII. 2/22 14:00 Veronika Marsová
II. 1/22 14:50 Rýchle Televízne
noviny 14:55 Kobra 11 VII. 10/14
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad III. 24/24 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Smrtiace safari
Nevinný výlet na safari
však prázdninovú idylku
menia v krutý boj o holé
životy.
Dobrodružný triler
(85'), JAR-USA-Nemecko, 2006.
21:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 6/24
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
22:45 Tichý predátor
Triler (87'), USA, 1999.
00:30 Smrtiace safari 02:00
Komisár Laurenti: Milenkina pomsta 03:35 Xena V. 18/22 04:45
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:20 NOVINY TV JOJ 06:40
KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY
TV JOJ 07:30 KRIMI NOVINY
07:55 NOVINY TV JOJ 08:20
KRIMI NOVINY 08:55 RANNÉ
KINO: Tučný Albert 10:50 Prison Break: Útek z väzenia III. (3)
11:45 Letná výhra 13:15 C.S.I.:
Kriminálka Miami VIII. - Finále 8.
série! (24/24) 14:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. (1/25) 15:00
Simpsonovci IX. (10,11) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York III.
(16) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:20
Profesionáli 18:00 Súdna sieň
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Novodobí robinzoni
Na prázdninovej plavbe
prepadnú jachtu rodiny
Robinsonovcov piráti.
Família zvyknutá na
život v civilizácii sa zrazu
ocitne na pustom ostrove.
Ako si poradia novodobí
robinzoni, keď útoky pirátov neprestávajú? Podarí
sa im napokon doplávať
zo stredu šíreho oceánu
domov?
Americká dobrodružná
komédia (1998)
22:15 Life: Najbohatší policajt
II. (12)
Detektívi Charlie a Dani
vyšetrujú popravu troch
mužov, ktorých mŕtvoly sa
našli v opustenom sklade.
Dvaja z nich majú ruské
tetovanie a upracované
ruky, ale tretí muž evidentne nikdy manuálne
nepracoval. Charlie si
myslí, že existuje spojitosť medzi mŕtvymi
Rusmi a majiteľom klubu
Romanom Nevikovom.
Americký kriminálny
seriál (2009)
23:15 Mafstory: Kiahne
Najúspešnejšie príbehy
rodiny Molnárovcov.
Slovenský komediálny seriál (2008)
00:15 Profesionáli 01:15 C.S.I.:
Kriminálka Las Vegas VIII. (1/17)
01:55 Komando GSG 9 II. (1/12)
02:40 SHARK II. (2) 03:20 Prison
Break: Útek z väzenia III. (3) 04:00
Kráľovstvo surikát (11) 04:25 Chameleón 05:10 Podvodníci (4)
DOMA
05:35 La Tormenta: Pokušenie
lásky 46-47/216 07:30 Naučím ťa
milovať 99/129 08:40 Čaro lásky
58/90 09:30 Sudkyňa Hatchettová I. 51-52/175 10:20 Ulica III.
218/259 11:10 Správna Susan
IV. 20/22 11:40 Ally McBealová I.
21/23 12:50 Dr. Oz I. 26/175 13:45
Rebeli II. 63/225 14:35 Správna
Susan IV. 21/22 15:00 Rany z
lásky 14/230 15:55 La Tormenta:
Pokušenie lásky 48-49/216 18:00
Túžba tela 89/143 19:00 Rebeli
II. 64/225 20:00 Čaro lásky 59/90
20:50 Pravá tvár vášne 103/178
21:45 Ally McBealová I. 22/23
22:40 Útek do Mexika 00:45 Sudkyňa Hatchettová I. 51-52/175
01:30 Pravá tvár vášne 103/178
02:10 Túžba tela 89/143 02:55
Lampáreň 03:40 Útek do Mexika
JOJ PLUS
05:35 Loď lásky (23) 06:20
Navzdory osudu (81,82) 07:40
Doktorka Quinnová (73) 08:25
Komisárka (22) 09:20 Perry
Mason:
Prípad
prelietavého
Rómea 11:20 Acapulco H.E.A.T.
II. (19) 12:10 M*A*S*H (155,156)
13:00 Loď lásky (23) 13:50 Páli
vám to? 15:20 Acapulco H.E.A.T.
II. (19) 16:10 Matlock III. (14,15)
18:00 M*A*S*H (155,156) 19:00
KRIMI NOVINY „N“ 19:30 NOVINY
TV JOJ „N“ 20:00 Ak sa nahneváme, budeme zlí 22:00 Detektív
XXL 2 - Tieň nindžu 23:45 Let
Fénixa 02:00 Nočné reprízy
DVOJKA
06:00 Maďarský magazín 06:30
Správy a komentáre 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy
STV „N” 07:30 Živá panoráma
08:00 Letná láska (4/26) 08:25
Hľadanie šťastnej chvíle (3/3)
08:50 Mojich sedem divov 09:20
Z televízneho archívu 09:55
Turčianski zemani dnes 10:30
Neznámy gróf Muránsky 11:25
Živá panoráma 12:10 Spievanky,
spievanky 12:50 Pestúni zvierat
(13) 13:20 Encyklopédia slovenských obcí 13:40 Horoskop
(3) 14:25 Recepty na šťastie
15:00 Trezor 15:30 Slovensko a
svet 16:05 Ryby, rybky, rybičky
16:30 Príbehy z lepšej spoločnosti (3) 17:00 Gombasecká jaskyňa 17:25 Objavovanie Južnej
Afriky (4/5) 18:15 Počasie 18:20
Večerníček 18:30 Kvarteto 19:00
Z televízneho archívu 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy
- Hírek 20:00 Keno 10 20:05
Planéta Zem zhora (2/8) 21:00
Totálne fenomenálne (13/21)
21:15
Totálne
fenomenálne
(14/21) 21:30 Správy a komentáre 22:00 Zábavný televízny
archív 22:45 Polícia 22:55 Bratia
a sestry II. (4/16) 23:40 Polnočný
Ateliér 00:05 Udalosti ČT 00:35
Správy STV „N” 01:05 Správy Hírek 01:10 Správy a komentáre
PIATOK 2. JÚLA
JEDNOTKA
03:10 Svedectvá vraždy: Hoď
kameňom, kto si bez viny 04:40
Sila lásky II. (146) 05:30 Sila
lásky II. (147) 06:20 Góly body
sekundy 06:27 Počasie 06:30
Správy STV 07:00 Radosť zo
života 07:25 Repete 08:15 Vtipnejší vyhráva 09:00 Zborovňa
09:35 Zborovňa 10:05 Policajti
z prístavu 10:55 Sladká Valentína (165/178) 11:40 On a ona u
vás doma 12:10 Dámsky magazín STV 13:30 Vojna kuchárov
14:00 Dedičstvo Guldenburgovcov (5/39) 14:45 Divoký anjel
(192/270) 15:30 Futbal MS 2010
18:10 JAG (3/20) 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly body sekundy 20:05
Počasie
20:10 Futbal MS 2010:
štvrťfinále W49 - W50
Priamy prenos. (Juhoafrická republika 2010)
22:25 Unesení (1/10)
Výpravný akčný seriál z
produkcie Stevena Spielberga, ktorý získal najprestížnejšiu televíznu cenu
EMMY. Sú tajomstvá,
ktoré si každý nechávame pre seba...
(Spojené štáty americké 2002)
23:55 Policajti z prístavu:
Dôvera
Krimiseriál. Kdesi pod
hladinou sa ukrývajú
veľké tajomstvá...
(Austrália 1997)
00:40 JAG (3/20) 01:25 Unesení
(1/10) 02:50 Epicentrum
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
19
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:40 Bez servítky 09:35 Pozri,
kto to hovorí III. 11:20 Smallville
VI. 2/22 12:15 O.C. California
IV. 2/16 13:05 Rýchle Televízne
noviny 13:10 Ženy z rodu Gilmorovcov VII. 3/22 14:05 Veronika
Marsová II. 2/22 14:55 Rýchle
Televízne noviny 15:00 Kobra 11
VII. 11/14 15:55 Rýchle Televízne
noviny 16:00 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad IV. 1/24 17:00
Prvé Televízne noviny 17:25
Počasie 17:35 Reflex 17:55
Rýchle Televízne noviny 18:00
Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Slnko, seno, erotika
Bezkonkurenčná ľudová
zábava v podobe tretieho
pokračovania bláznivej
komédie o obyvateľoch
juhočeskej dedinky
Hoštice.
Komédia (103'),
ČR, 1991.
22:20 Showtime
Čo sa stane, keď sa policajt z Beverly Hills čelne
stretne s besným psom
Ed TV?
Kriminálna komédia
(92'), USA, 2002.
00:05 Cobra 01:40 Drsný Harry
03:20 Môj najlepší priateľ
TV JOJ
05:50 NOVINY TV JOJ 06:15
KRIMI NOVINY 06:45 NOVINY
TV JOJ 07:10 KRIMI NOVINY
07:40 NOVINY TV JOJ 08:10
KRIMI NOVINY 08:45 RANNÉ
KINO: Novodobí robinzoni 10:50
Prison Break: Útek z väzenia III.
(4) 11:45 Letná výhra 13:15 Life:
Najbohatší policajt II. (12) 14:00
Kosti II (13) 15:00 Simpsonovci
IX. (12,13) 16:00 C.S.I.: Kriminálka New York III. (17) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:20 Profesionáli 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Dievča mojich snov
Majú spoločné myšlienky,
tancujú ako Ginger a Fred,
všetci si myslia, že sú
dokonalý pár. Gray a Sam
bývajú spolu a jeden by
pre druhého urobil hocičo.
Nikto by nepovedal, že sú
súrodenci. Ale čo sa stane
po tom, keď obaja zistia,
že milujú to isté dievča?
Americká romantická
komédia (2006)
22:15 Noci s nepriateľom
Julia Robertsová si zmení
identitu, aby unikla z
manželstva horšieho ako
peklo a zachránila sa pred
svojím nebezpečným psychopatickým mužom.
Americký thriller (1991)
00:15 SEDEM 01:00 Vražda v
spánku 02:35 Prison Break: Útek
z väzenia III. (4) 03:15 Kráľovstvo
surikát (12) 03:40 Simpsonovci
IX. (12,13) 04:25 Chameleón
05:00 Podvodníci (5)
20
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
reportáž
FURMANI A ICH KONE OVLÁDLI PODOLIE
Tréningové ihrisko futbalového štadióna v Podolí patrilo v
poslednú júnovú sobotu koňom
a ich furmanom. Tí súťažili v
siedmom ročníku súťaže s názvom Podolská konská show. O
prvenstvo bojoval tucet párov
ťažných koní a ich majiteľov,
hlavne zo západného a stredného Slovenska. Súťaž pozostávala z klusového a cvalového slalomu s povozom, približovaní
dreva na presnosť a čas z ťažkého ťahu.
V slalome museli súťažiaci furmani prejsť aj cez magický trojuholník.
Nechýbal ani
medailista z ME
Domáce farby reprezentoval
Jozef Halás z PD Podolie, ktorý
si vybojoval v slalome s Brendou
a Azerom tretie miesto. V práci s
drevom i v ťažkom ťahu sa mu už
tak nedarilo a skončil v poli porazených. „V druhej disciplíne sa mi
odopla jedna klada a musel som
absolvovať o kolo viac. To ma vy-
radilo z boja o popredné umiestnenie,“ povedal nám čerstvý päťdesiatnik Jozef Halás. Ten má vo
svojej zbierke aj striebro zo slalomu na majstrovstvách Európy,
ktoré boli v roku 2008 v Dobšinej
i titul majstra Slovenska v orbe.
„Disciplína práca s drevom je u
nás po prvý raz, kým na východe
republiky má už tradíciu. Aj furmani z Oravy majú výhodu, pre-
Viliam Grega pri koňovi, ktorého sám vychoval.
Súťaž v Podolí sa tešila záujmu divákov.
tože oni približujú s koňmi drevo v lese denne, kým my to musíme trénovať. Každá zo štyroch
klád váži zhruba 500 kg. V ťažkom
ťahu musia kone utiahnuť na poslednom desaťmetrovom úseku
zhruba dve tony záťaže,“ cha-
Deti sa mohli povoziť na poníkovi.
rakterizoval nám jednotlivé súťaže J. Halás.
Jedným z organizátorov šou
bol aj predseda PD v Podolí Ján
Gúčik. „Keďže máme vlastný
chov, v ktorom je 24 koní, rozhodli sme sa usporiadať aj takéto súťaže. Robíme ich už sedem
rokov a ako vidíte, záujem je nielen medzi furmanmi, ale aj prítomnými divákmi,“ prezradil nám
dôvod organizovania súťaže podolský predseda družstva.
Jozef Halás z domáceho PD Podolie pri sťahovaní dreva.
Nevedia sa dohodnúť
Na podujatí nechýbal ani zakladateľ furmanských pretekov v
Podolí Viliam Grega. Rodák z Veľkého Folkmára začal organizovať prvé súťaže furmanov v roku
1987. Po príchode do Podolia v
tom pokračoval. „Som rád, že na
Slovensku je ročne až 40 pretekov, z toho tri desiatky na východe republiky.“ V. Grega súťažil pred tromi rokmi ešte ako
62-ročný aj na ME a skončil štvrtý. Je členom výkonného výboru
Asociácie furmanov Slovenska. Tá
robí preteky na východe republiky. Na západe ich organizuje Zväz
chovateľov koní. Obe organizácie
majú vlastnú furmanskú ligu, no
na spoločnej sa zatiaľ nedohodli...
Víťazi jednotlivých kategórií
- slalom: Peter Kitaš (Tepličky) s
kobylami Dolinou a Sandrou, práca s drevom: Daniel Gnida (Vitanová) s koňmi Valerom a Burom,
ťažký ťah: Milan Podolan (Lubina)
s koňmi Nacho Bečvanský I. a II.
Štefan Gregorička
Oslavujte s nami 20 rokov
%
0
-2
lov
k
y
c
i
b
3
/
na 1
i značky
n
j
a
d
e
r
p
na
EMA
KELLYS, D
CYKLO
RAERMSO
D
ZAD
k ostatným
bicyklom
LLYS
E
K
y
k
č
a
zn
1.7.2010
do 3
Akcia platí
Piešťany, Obchodný dom DOMOSS
Bratislavská 11/a, tel.: 033 / 77 44 800
www.domoss.sk
Ponuka platí do vypredania zásob.
Niektoré obrázky môžu byť ilustračné.
22
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
PIATOK 2. JÚLA
DOMA
05:35 La Tormenta: Pokušenie lásky 48-49/216 07:30 Naučím ťa milovať 100/129 08:40
Čaro lásky 59/90 09:30 Sudkyňa Hatchettová I. 53-54/175
10:20 Ulica III. 219/259 11:10
Správna Susan IV. 21/22 11:35
Ally McBealová I. 22/23 12:50
Dr. Oz I. 27/175 13:40 Rebeli II.
64/225 14:30 Správna Susan
IV. 22/22 15:00 Rany z lásky
15/230 15:55 La Tormenta: Pokušenie lásky 50-51/216 18:00
Túžba tela 90/143 19:00 Rebeli
II. 65/225 20:00 Čaro lásky 60/90
20:50 V Údolí divých ruží: Triumf lásky 22:40 Ľúbostný príbeh
00:45 Sudkyňa Hatchettová I.
53-54/175 01:25 Dr. Oz I. 27/175
02:30 Túžba tela 90/143 03:15
Ulica III. 219/259 03:55 Čaro
lásky 60/90 04:40 112 05:10
Lampáreň
JOJ PLUS
05:35 Loď lásky (24) 06:20
Navzdory osudu (83,84) 07:40
Doktorka Quinnová (74) 08:25
Komisárka (23) 09:20 Perry
Mason: Prípad nevesty so zlomeným srdcom 11:20 Acapulco
H.E.A.T. II. (20) 12:10 M*A*S*H
(157,158) 13:00 Loď lásky (24)
13:50 Páli vám to? 15:20 Acapulco H.E.A.T. II. (20) 16:10 Matlock III. (16,17) 18:00 M*A*S*H
(157,158) 19:00 KRIMI NOVINY
„N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „N“
20:00 Malý pitaval z veľkého
mesta (2) 21:00 Texaská tragédia
23:00 Perry Mason: Prípad večnej mladosti 00:35 Biely indián
02:10 Nočné reprízy
DVOJKA
05:50 Ryby, rybky, rybičky 06:15
Polícia 06:30 Správy a komentáre 06:55 Správy - Hírek 07:00
Správy STV „N” 07:30 Živá panoráma 08:00 Letná láska (5/26)
08:25 Hádaj, kto nás pozval?
08:55 Do You sing English? č.1
09:00 Z televízneho archívu
09:30 Mojich sedem divov 10:00
Historická panoráma 10:35 Planéta Zem zhora (2/8) 11:30 Živá
panoráma 12:05 Spievanky, spievanky 12:45 Totálne fenomenálne
(13/21) 13:00 Totálne fenomenálne (14/21) 13:20 Encyklopédia slovenských obcí 13:40 Horoskop (4) 14:20 Zábavný televízny
archív 15:10 Recepty na šťastie
15:50 Trezor 16:30 Príbehy
z lepšej spoločnosti (4) 17:00
Dobšinská ľadová jaskyňa 17:25
Objavovanie Južnej Afriky (5/5)
18:15 Malé skvosty 18:20 Večerníček 18:30 Televíkend 19:00
Z televízneho archívu 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 My
Európania (5/6) 20:55 Dizajn (20)
21:30 Správy a komentáre 21:50
Hlas Európy 22:15 Zo Zeme na
Mesiac (9/12) 23:05 Bratia a
sestry II. (5/16) 23:50 Polnočný
Ateliér 00:20 Udalosti ČT 00:50
Správy STV „N” 01:15 Správy Hírek 01:20 Správy a komentáre
01:40 Hlas Európy
TV program 30. 6. - 6. 7.
SOBOTA 3. JÚLA
JEDNOTKA
04:40 Dedičstvo Guldenburgovcov (5/39) 05:25 Góly body
sekundy 05:30 Udalosti ČT 06:05
Slovensko dnes 06:15 Správy
STV 06:40 Svet v obrazoch 07:10
Sumár MS 2010 vo futbale 07:40
Rýchla rota Chipa a Dala (50/51)
08:05 Fidlibum 08:30 Kúzelné
mestečko (1/13) 08:55 Čertiská
(1/2) 10:05 Robin Hood II (9/13)
10:50 Planéta Zem zhora III.
11:40 Bocianie hniezdo (1/6)
13:00 Záchranári (1/6) 13:55
Sever proti Juhu II (8/12) 14:40
Sever proti Juhu II (9/12) 15:30
Futbal MS 2010 18:10 ...a just
(dohoda možná) 18:35 Kaviareň
Slávia 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:55 Góly body
sekundy 20:00 Počasie
20:15 Pošta pre teba
Zábavný program
pre všetkých,ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to,čo sa ešte zmeniť dá.
(Slovensko 2010)
21:20 Skutočný príbeh:
Čierny lev
Žiadateľ o azyl z Afriky Lionel - sa spolu s dvoma
ďalšími Nigérijcami zapojí
do života malej rakúskej
dediny - všetci traja sa
stanú členmi miestneho
futbalového klubu. Napriek
počiatočnej nedôvere - aj
zo strany trénera, ktorému
sponzor klubu nanúti troch
Afričanov do jeho tímu - a
predsudkom miestnych
obyvateľov sa Lionelovi - „čiernemu levovi”
- spolu so Samom a
Benjaminom - podarí získať si sympatie všetkých
fanúšikov a napokon
celej dediny. Tragikomédia. (Rakúsko 2008)
22:50 Príbeh Čierneho leva
Dokumentárny film.
Čierny lev - futbalový
strelec z Afriky - skutočne
existuje.
(Rakúsko 2009)
23:25 Mimo podozrenia
Krimi. Bezúhonný muž =
mafián.
(Spojené štáty americké 2000)
01:10 Skutočný príbeh: Čierny
lev 02:40 Mimo podozrenia
MARKÍZA
05:10 Trapasy mojej sestry II.
1-2/26 05:50 Príbehy z hasičskej stanice 06:00 Superpes
Krypto 06:30 Shaggy a Scooby-Doo na stope I. 1/13 06:55
Flintstonovci II. 17/25 07:25 Alf
IV. 20-21/24 08:20 Zrodení pre
slobodu 10:00 Krok za krokom
VI. 23-24/24 10:55 Pripútajte sa,
prosím! 12:30 Kamoši, baby a
prachy 14:20 Showtime 15:55
Rýchle Televízne noviny 16:00
Kobylky: Deň skazy 17:35 Rýchle
Televízne noviny 17:40 Zámena
manželiek 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Hitch: Liek
pre moderného muža
Alex je legendárnym a
zámerne anonymným
newyorským „schôdzkológom“, ktorý už pomohol
množstvu mužov získať
ženu ich snov. Behom
príprav jeho posledného
zverenca Alberta, ktorý
je okúzlený príťažlivou
celebritou Allegrou, sa
Hitch konečne stretne s
rovnocenným súperom v
podobe krásnej a prefíkanej bulvárnej novinárky
Sary. Romantická komédia (114'), USA, 2005.
22:25 Training Day
Policajt Alonzo vie, že
legálny boj s narkomafiou
nestačí. Jeho filozofia
individuálneho policajného postupu mu občas
káže prekročiť zákon v
mene jeho dodržiavania...
Kriminálny triler
(118'), USA, 2001.
00:40 Projekt Zmija 02:15 Biela
smršť
TV JOJ
05:50 NOVINY TV JOJ 06:10
KRIMI NOVINY 06:40 NOVINY
TV JOJ 07:10 Karate Kid 07:35
Fantastická štvorka 08:00 Krajina dávnych vekov 08:25 Princezná Sissi 08:50 Káčerovo I.
09:20 Simpsonovci I. (8,9) 10:15
NOVÝ SERIÁL NA JOJKE: Božská mrcha I. (1,2/13) 12:10
Cable Guy 14:00 Noci s nepriateľom 16:00 PREMIÉRA: Hovory
s minulosťou 18:00 „Ano, šéfe“!
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 LETNÉ PROMI NOVINY
20:45 Vidiecke sídlo
Manželia Tilsonovci túžia
po pokojnom živote na
vidieku. Po synovej autohavárii sa s dvoma deťmi
presťahujú z New Yorku
do zdanlivo idylického
vidieckeho sídla. Pri
rekonštrukcii zisťujú, že
dom ich snov sa postupne
mení na nočnú moru...
Americko-kanadskobritský thriller (2003)
23:15 Posledná lúpež
Marcel Talon strávil väčšiu
časť svojho života strávil za mrežami. Keď ho
prepustia na podmienku,
sľúbi svojej priateľke
Maggy, že si nájde poctivé
zamestnanie a budú spolu
žiť počestným životom. V
skutočnosti však Marcel
plánuje najväčšiu bankovú
lúpež, akú Kanada ešte
nepoznala a až potom
chce odísť na zlodejský
odpočinok. Kanadský
kriminálny film (2004)
01:25 Mach 2 03:00 Cable Guy
04:35 Posledná lúpež 06:20
Hovory s minulosťou
DOMA
05:50 Slávici na ulici 06:35 Chuťovky 07:30 La Tormenta: Pokušenie lásky 50-51/216 09:45 Ľúbostný príbeh 12:10 Muži na stromoch I. 9-10/22 13:50 McBride:
Tieň minulosti 15:25 La Tormenta:
Pokušenie lásky 52-53/216 17:35
Elisa z Rivombrosy I. 6/13 19:20
Prominenti 20:00 Rosamunde Pilcherová: Snehová búrka na jar
21:40 Príbeh našej lásky 23:50
McBride: Tieň minulosti 01:25
Prominenti 01:55 Muži na stromoch I. 9-10/22 03:25 Lampáreň 04:20 Rosamunde Pilcherová:
Snehová búrka na jar
JOJ PLUS
04:20 Mladý a ja 05:50 Komisárka
(23) 06:40 „Taková normální
rodinka” (8/8) 07:20 Matlock III.
(16,17) 09:00 Ohnivé ženy (2)
10:20 Perry Mason: Prípad večnej mladosti 12:00 Júlová výhra
13:30 „Taková normální rodinka”
(8/8) 14:30 „Kam, pánové, kam
jdete?” 16:00 Texaská tragédia
17:50 Malý pitaval z veľkého
mesta (2) 19:00 KRIMI NOVINY
„N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „N“
20:00 Sever a Juh II. (1,2/12)
21:50 Spoluvina 23:35 Profesionáli IV. (5,6) 01:25 Nočné reprízy
DVOJKA
06:05 Kvarteto 06:35 Správy a
komentáre 06:55 Správy - Hírek
07:00 Správy STV „N” 07:30
Živá panoráma 08:00 Televíkend
08:25 Eurovirtuál 08:40 Extr@
espanol (9/13) 09:05 Dizajn (20)
09:30 Cesty nádeje 10:00 My
Európania (5/6) 10:45 Mojich
sedem divov 11:15 Zdravíčko, pán
doktor - Alzheimerova choroba
11:40 Heidi (24/26) 12:05 Spadla
z oblakov (1/13) 12:35 Najmilší
koncert roka 13:45 S Jakubom
na rybách (12/20) 14:20 Z televízneho archívu 14:50 Farmárska
revue 15:05 Zelená revue 15:30
Drevená história 16:00 Klebetnice 17:00 400. výročie Žilinskej
synody 18:35 Večerníček 18:45
Zlaté hity 19:30 Správy STV „N”
19:50 Národnostné správy 20:00
Keno 10 20:05 Na križovatke SK
+ CZ: Slnko v sieti 21:40 Anjeli
strážni 22:10 Slovenský bigbít (1)
22:55 Československý filmový
týždenník 23:05 ooops!načierno
23:40 Džezové pódium/Johny
Thompson Singers 00:20 Udalosti ČT 00:50 Správy STV „N”
TV program 30. 6. - 6. 7.
NEDEĽA 4. JÚLA
JEDNOTKA
04:20 Planéta Zem zhora III.
05:05 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 05:35 Udalosti
ČT 06:05 Správy STV 06:25
Postav dom, zasaď strom 07:00
Sumár MS 2010 vo futbale 07:30
Rýchla rota Chipa a Dala (51/51)
07:50 Náhradníci II. (18/31)
08:15 Maškrtníček 08:40 Kúzelné
mestečko (2/13) 09:10 Zlatá runa
10:20 Cesta okolo sveta cez 80
záhrad 11:20 Svet v obrazoch
11:50 Miesto v dome (1/6) 12:50
Agatha Christie: Poirot 14:30
Javor a Juliana 16:00 Film o
filme: Legenda o lietajúcom Cypriánovi 16:25 Vojna volov (1/6)
17:30 Zmenáreň 18:00 Extra
18:30 Tajomstvo mojej kuchyne
19:12 Počasie 19:15 Večerníček
19:30 Správy STV 19:50 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Svedok proti mafii (1/2)
Krimi podľa skutočného
príbehu. Bol mafián.
Napokon sa z neho stal
udavač... (USA 1998)
21:45 Svedok proti mafii (2/2)
Krimi podľa skutočného
príbehu. (USA 1998)
23:10 Agatha Christie:
Poirot: Smrť na Níle
Detektívny film. Kultová
postava Poirot z pera A.
Christie opäť ožíva...
Hercule Poirot rieši hneď
niekoľko vrážd na luxusnej plavbe po Níle.
(Veľká Británia 2004)
00:55 Svedok proti mafii (1/2)
02:15 Svedok proti mafii (2/2)
MARKÍZA
04:45 Trapasy mojej sestry II.
3-5/26 05:45 Príbehy z hasičskej
stanice 06:05 Superpes Krypto
06:25 Shaggy a Scooby-Doo na
stope I. 2-3/13 07:15 Flintstonovci
II. 18/25 07:40 Mladí pátrači v akcii
09:45 Traja nindžovia zasahujú
11:15 Psych, s.r.o. II. 5-6/16 13:00
Hitch: Liek pre moderného muža
15:05 Rýchle Televízne noviny
15:10 Austin Powers v Zlatom úde
16:50 Rýchle Televízne noviny
16:55 Vražda v Bielom dome
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Legenda o pirátovi
Dobrodružný historický
príbeh sa odohráva v štrnástom storočí a vykresľuje neľahký život Klausa
Stortebekera, ktorý sa
postavil proti krivdám a
ľudským neprávostiam.
Stal sa jedným z najznámejších pirátov v Baltickom mori... Keď bol Klaus
malý chlapec, jeho dedinu
zrovnalo so zemou vojsko.
Stal sa svedkom vraždy
vlastnej matky a otca.
Vtedy mu zachránil život
kňaz menom Wigbold ,
ktorý sa ho ujal a ukryl v
kláštore... Dobrodružný
film (180'), Nemecko-SRČR-Francúzsko-LitvaLuxembursko, 2006.
23:50 Eleventh Hour nulová šanca 18/18
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
00:40 Posledný ostáva 02:25
Odveta 03:50 Neil Young: Heart
of Gold
TV JOJ
07:50 Dievča mojich snov 09:50
Profesionáli 10:50 Stratené duše
I. (8,9) 12:35 Legenda o Pátračovi (3,4) 14:15 Autosalón 14:45
Dobrodružstvá
Hucka
Finna
16:55 Sám doma 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Tajuplná Operácia
Hades (1,2/2)
Stephen Dorff ako plukovník tajnej špionážnej
organizácie Covert One s
agentkou Mirou Sorvinovou bojujú proti vzácnemu
a extrémne nebezpečnému vírusu Hades,
ktorého šírenie niekto premyslene riadi. Nitky sprisahania a teroristickej hrozby
siahajú až do najvyšších
kruhov spoločnosti!
Americký thriller nakrútený podľa úspešného románu Roberta
Ludluma (2006)
00:00 Tenká červená línia 02:55
Zomrieť pre niekoho 04:30
Zachráňte Willyho 3 05:55 Autosalón
DOMA
05:55 Slávici na ulici 06:35 Chuťovky 07:25 La Tormenta: Pokušenie lásky 52-53/216 09:40
Elisa z Rivombrosy I. 6/13
11:50 Príbeh našej lásky 13:55
McBride: Stratený prípad 15:30
La Tormenta: Pokušenie lásky
54-55/216 17:35 Gossip Girl II.
21-22/25 19:20 PROMINENTI
20:00 Trh márnosti 22:30 Skutočný príbeh: Ochránim svoje
deti 00:20 McBride: Stratený prípad 02:00 Gossip Girl II. 21/25
02:40 Lampáreň 03:20 Skutočný
príbeh: Ochránim svoje deti
JOJ PLUS
05:45 „Kam, pánové, kam
jdete?” 07:10 Profesionáli IV.
(5,6) 09:00 Ohnivé ženy (3/3)
10:20 Julie Lescautová IV. (10)
12:00 Júlová výhra 12:50 Sever
a Juh II. (1,2/12) 15:00 Rande
v ťažkostiach 16:50 Policajt v
Afrike 19:00 KRIMI NOVINY
„N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „N“
20:00 Vysielame správy 22:45
Rande v ťažkostiach 00:25 Julie
Lescautová IV. (10) 01:55 Nočné
reprízy
DVOJKA
06:05
Národnostné
správy
06:15 S Jakubom na rybách
(12/20) 06:40 Televíkend 07:05
Správy STV „N” 07:30 Živá
panoráma 08:10 Československý filmový týždenník 08:25
Farmárska revue 08:40 Zelená
revue 08:55 Noc v archíve
10:00 Levočská púť 12:05 Koncert bez opony 12:30 Spadla z
oblakov (2/13) 12:55 Pesničkári
slovenskí 13:10 Príroda 13:35
Pohľad späť 14:05 Orientácie
14:35 Família 15:00 Bratislavské miniatúry 15:30 Folklórny
festival Východná - Deti ako
živé kvety zeme 17:05 Traja z
9.poschodia (1/3) 18:00 Poklady
Slovenska 18:10 Večerníček
18:20 Večerníček plus 18:30
Kapitulská ulica 18:35 Kinorama
19:00 Nemocnica na konci sveta
19:30 Správy STV „N” 19:50
Keno 10 20:00 Večer ľudí dobrej vôle 21:35 Mimo času (1/10)
22:05 Krútňava 23:50 Fragmenty umenia 00:20 Udalosti
ČT 00:50 Správy STV „N”
inzercia
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
23
PONDELOK 5. JÚLA
JEDNOTKA
03:40 Aj my Rómovia dokážeme
veľké veci - Patrik Vrbovský Rytmus 03:55 Cesta okolo sveta
cez 80 záhrad 04:55 Najväčšie
kriminálne prípady Slovenska
05:25 Tajomstvo mojej kuchyne
06:05 Góly body sekundy
06:10 Počasie 06:15 Udalosti
ČT 06:50 Správy STV 07:10
Vitaj, Zuzanka! 07:35 Dovidenia, Zuzanka! 08:00 Jediná
(1/2) 09:00 Jediná (2/2) 10:00
Sv. omša na sviatok sv. Cyrila
a Metoda 11:40 Zázračná láska
12:50 Za mestskými múrmi
14:10 Muž v soli (1/2) 15:45 Muž
v soli (2/2) 17:15 Ján Hus 19:15
Počasie 19:20 Večerníček 19:30
Správy STV 19:55 Góly body
sekundy 20:00 Počasie
20:15 Môj sen o Afrike
Staršia dáma navštívi
Afriku, kde vyrastala a
prežila najkrajšie roky
svojho života. Pre politické udalosti musela s
rodinou Afriku opustiť a
vzdať sa aj svojej veľkej
lásky. Po návrate zisťuje,
že jej láska k Afrike a k
mužovi, ktorého ľúbila,
ešte stále nevyhasla.
Rodinný film.
(Nemecko 2007)
21:45 Vo svetle pravdy
Kňaz - otec Puglisi - pracuje v obvode Palerma,
ovládaného mafiou.
Pomáha deťom dostať sa
z bezútešného a nebezpečného života na ulici.
Vo svojom kostole a na
fare vytvorí prostredie,
plné nádeje a spravodlivosti - čo je tŕňom v oku
miestnej mafie. Vo svojom boji pokračuje až do
svojho tragického konca.
Dráma podľa skutočnej
udalosti. (Taliansko 2005)
23:20 Klinika Grace IV. (4/17)
Jadro veci
Seriál z nemocničného
prostredia. Operácie,
vzťahy, komplikácie...
(USA 2007)
00:05 Môj sen o Afrike 01:35 Vo
svetle pravdy
24
TV program 30. 6. - 6. 7.
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
PONDELOK 5. JÚLA
MARKÍZA
05:55 Zajac Bugs a ufrflaný káčer
06:35 Tom a Jerry: Rýchlo a chlpato 08:00 Jumanji 09:50 Ako
jesť smažené dážďovky 11:20 Soľ
nad zlato 12:45 Účastníci zájazdu
15:00 Rýchle Televízne noviny
15:05 Akcia nemluvňa 17:25
Dva a pol chlapa I. 1/24 17:50
Rýchle Televízne noviny 17:55
Dva a pol chlapa I. 2/24 18:25 V
mene zákona 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Bláznivá jazda
Pripravte sa na bláznivú
komédiu z produkcie
Ivana Reitmana!
Joshova dlhoročná priateľka Tiffany začala študovať na inej univerzite
než on, čo ich na dlhú
dobu odlúčilo. Denne si
telefonujú. Keď však jedného dňa Tiffany prestane
odpovedať na odkazy,
Josh začne mať pocit, že
už jej na ňom nezáleží...
Komédia (90'),
USA, 2000.
21:55 Po čom chlapci túžia
Tinedžerská komédia na
štýl Prci Prci Prcičky...
Komédia (89'), JARUSA, 2001.
23:35 Lovci tieňov
Akčný film (99'), USAChorvátsko-Bosna a
Herzegovina, 2007.
01:25 Útok pavúkov 03:05 Kung
Fu - Legenda pokračuje IV. 6/22
03:50 Xena V. 19/22 04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:20 Sám doma 08:00 Stratené
duše I. (8,9) 09:45 Tajuplná Operácia Hades (1,2/2) 13:30 Reťazová
reakcia 15:40 Výhra 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Prci, prci, prcičky:
Pikantné pokušenie
Nemotorný Jim Levenstein, sympatický Kevin
Myers, športovec Oz,
intelektuál Finch a frajer
Stifler majú za sebou prvý
rok na univerzite a pred
sebou prázdniny. Prenajatý dom na pláži dáva
každému z nich vlastnú a
celkom jasnú predstavu o
tom, ako ideálne vyplniť
dni voľna a pokračovať
v sexuálnom dozrievaní.
Ich túžba aspoň po jednej
búrlivej noci je taká veľká,
že prijmú aj brigádu, aby
si zarobili nejaký ten
dolár. Lenže k milovaniu
by mali byť najmenej
dvaja, a to je tentoraz
problém. O dievčatá,
ktoré by mali pochopenie
pre ich „mladícke” sny, je
núdza, a ešte k tomu sú
úplne iné...
Americká komédia (2001)
22:15 Bláznivá olympiáda
Hromada dlhov donúti
roztomilého smoliara
Steva, aby uskutočnil
bláznivý plán svojho
chamtivého strýčka
Garyho. Je to plán taký
šialený a zavrhnutiahodný, že by dokonca
mohol aj fungovať!
Americká komédia (2005)
00:15 Prci, prci, prcičky: Pikantné
pokušenie 02:10 Výhra 03:55
C.S.I.: Kriminálka New York III.
05:15 Chameleón
DOMA
05:15 La Tormenta: Pokušenie
lásky 54-55/216 07:10 Naučím
ťa milovať 101/129 08:20 Čaro
lásky 60/90 09:15 Sudkyňa Hatchettová I. 55-56/175 10:10 Veštiareň 11:10 Ulica III. 220/259
12:25 Dr. Oz I. 28/175 13:10
Rebeli II. 65/225 14:05 Rany
z lásky 16/230 15:00 L.O.V.E.
15:55 La Tormenta: Pokušenie
lásky 56-57/216 18:00 Túžba tela
91/143 19:00 Rebeli II. 66/225
20:00 Ničivé plamene lásky 1/2
21:50 Ničivé plamene lásky
2/2 23:50 Rany z lásky 16/230
00:45 Sudkyňa Hatchettová I.
55-56/175 01:35 Lampáreň 02:15
Túžba tela 91/143 03:00 Lampáreň 03:50 Zabudnuté manželky
JOJ PLUS
05:15 Loď lásky (25/25) 05:55
Navzdory osudu (85, 86) 07:15
Doktorka Quinnová (75) 08:10
Komisárka (24) 09:00 Perry
Mason: Prípad zradného rozhlasového moderátora 11:00
Acapulco H.E.A.T. II. (21) 11:50
M*A*S*H (159, 160) 12:50 Loď
lásky (25/25) 13:40 Páli vám to?
15:15 Acapulco H.E.A.T. II. (21)
16:00 Matlock III. (18, 19) 18:00
M*A*S*H (159, 160) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Nekonečná, nevystupovať! 21:40 „Hry lásky šálivé”
23:30 Nekonečná, nevystupovať!
00:55 Posledný svedok (31, 32)
02:25 Nočné reprízy
UTOROK 6. JÚLA
JEDNOTKA
03:05 Zlosť 04:35 Pohľad za zrkadlo 05:30 Krása podmorského
sveta 05:55 Góly body sekundy
06:00 Počasie 06:05 Udalosti ČT
06:35 Správy STV 07:00 Radosť
zo života 07:25 Repete 08:15
Vtipnejší vyhráva 09:00 Zborovňa
09:30 Zborovňa 10:05 Policajti
z prístavu 10:55 Sladká Valentína (166/178) 11:40 On a ona u
vás doma 12:15 Dámsky magazín STV 13:30 Vojna kuchárov
14:00 Dedičstvo Guldenburgovcov (6/39) 14:50 Úsmev, prosím!
15:20 Divoký anjel (193/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:10
Góly body sekundy 16:15 Počasie 16:20 Sila lásky II. (148)
17:15 Sila lásky II. (149) 18:10
JAG (5/20) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:10 Futbal MS 2010:
semifinále W58 - W57
Priamy prenos. (Juhoafrická republika 2010)
22:25 Klinika Grace IV. (5/17)
Budem ťa strašiť každý
deň
Seriál z nemocničného
prostredia. Operácie,
vzťahy, komplikácie...
(Spojené štáty americké 2007)
23:10 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka V.
(4/19) Avatar
Kriminálny seriál
(Spojené štáty americké 2009)
23:55 Policajti z prístavu:
Vražedné hry
Krimiseriál. Kdesi pod
hladinou sa ukrývajú
veľké tajomstvá...
(Austrália 1997)
00:40 JAG (5/20) 01:35 Zlosť
DVOJKA
07:05 Správy STV „N” 07:30 Živá
panoráma 08:05 Letná láska
(6/26) 08:30 Mojich sedem divov
09:00 Mimo času (1/10) 09:25
Hrady a povesti 09:55 Večer ľudí
dobrej vôle 11:25 Dejiny kresťanstva 11:50 Živá panoráma 12:15
F. Mendelssohn-Bartholdy Koncert pre husle a orchester e mol,
op.64 12:45 Orientácie 13:10
Na počiatku bolo slovo 13:40
Nemocnica na konci sveta 14:10
Folklórny festival Detva 2009
15:25 Slováci v Chorvátsku 16:30
Stopy dávnej minulosti 17:00 Mojmír II. 18:05 Devín 18:10 Večerníček 18:20 Nitriansky hrad - živé
dedičstvo katolíckej cirkvi 19:00
Jozef kardinál Tomko o sv. Cyrilovi
a Metodovi 19:30 Správy STV „N”
19:55 Keno 10 20:00 Sviatočné
slovo 20:05 Slováci v Kanade
21:25 Bačova žena 22:50 Oratórium o Cyrilovi a Metodovi 00:10
Bratia a sestry II. (6/16) 00:55 Ateliér\Imaginácia skla 01:25 Udalosti
ČT 01:55 Správy STV „N”
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:50 Bez servítky 09:40 Zajtrajšie noviny 1/23 10:25 Joan z
Arkádie I. 1/23 11:25 Smallville VI. 3/22 12:15 O.C. California IV. 3/16 13:05 Rýchle
Televízne noviny 13:10 Ženy
z rodu Gilmorovcov VII. 4/22
14:05 Veronika Marsová II. 3/22
14:55 Rýchle Televízne noviny
15:00 Kobra 11 VII. 12/14 15:55
Rýchle Televízne noviny 16:00
NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad IV. 2/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Reflex 17:35
Dva a pol chlapa I. 3/24 18:00
Rýchle Televízne noviny 18:05
Dva a pol chlapa I. 4/24 18:30 V
mene zákona 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Dávno stratený syn
Dramatický príbeh ženy,
ktorá pred rokmi stratila
v búrke manžela a štvorročného syna, natočil
v americko-nemeckej
koprodukcií režisér Brian
Trenchard-Smith. Kristen,
ktorá sa ani po štrnástich
rokoch nedokázala s tragédiou vyrovnať, na návšteve
u priateľov pri premietaní
videa z prázdnin zistí, že
syn a manžel žijú. Naaranžovaná nehoda člnu mala
zakryť synov únos, ktorý
vôbec netuší, čo sa vlastne
stalo. Šokovaná žena musí
pozbierať všetky sily, aby
získala späť svoje dieťa
a postavila sa bývalému
manželovi skôr, než obaja
znovu zmiznú.
Triler (86'), USANemecko, 2006.
21:50 Mentalista I. 16/23
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
22:50 Tajomná rieka
Tragédia z detstva sa
prepletá celými životmi
troch mužov, ktorí sa
opäť zjednotia, keď jeden
z nich stratí dcéru...
Kriminálny triler (132'),
USA-Austrália, 2003.
01:25 Grizzly zabijak 03:00 Kung
Fu - Legenda pokračuje IV. 7/22
03:40 Xena V. 20/22 04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:40 NOVINY TV JOJ 07:00
KRIMI NOVINY 07:35 NOVINY
TV JOJ 08:10 KRIMI NOVINY
08:45 RANNÉ KINO: Bláznivá
olympiáda 10:50 Prison Break:
Útek z väzenia III. (5) 11:45 Letná
výhra 12:50 Reťazová reakcia
15:00 Simpsonovci IX. (14, 15)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New York
III. (18) 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Pomsta
Stíhací pilot vo výslužbe
Kevin Costner cestuje
za priateľom milionárom
Anthony Quinnom do
Mexika, kde sa bezhlavo
zamiluje do jeho mladej
manželky Madeleine
Stoweovej. Pomsta zo
strany podvedeného starnúceho muža však bude
nevýslovne krutá...
Americký film (1989)
22:45 Profesionáli IV.
Nápoj lásky
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
23:45 Mafstory:
Sobášny podvodník
Slovenský komediálny seriál (2008)
00:45 C.S.I.: Kriminálka Las
Vegas VIII. (2) 01:30 Komando
GSG 9 02:15 SHARK II. 03:00
Prison Break: Útek z väzenia III.
03:40 Kráľovstvo surikát 04:00
Simpsonovci IX. 04:45 Chameleón 05:30 Podvodníci
blogy/súťaž
UTOROK 6. JÚLA
DOMA
05:20 Ničivé plamene lásky 1/2
07:10 Ničivé plamene lásky 2/2
09:20 Sudkyňa Hatchettová I.
57-58/175 10:10 Veštiareň 11:10
Ulica III. 221/259 12:25 Dr. Oz I.
29/175 13:20 Rebeli II. 66/225
14:10 Rany z lásky 17/230 15:05
L.O.V.E. 15:55 La Tormenta:
Pokušenie lásky 58-59/216 18:00
Túžba tela 92/143 19:00 Rebeli
II. 67/225 20:00 Čaro lásky 61/90
20:50 Pravá tvár vášne 104/178
21:45 Ally McBealová I. 23/23
22:40 Nezlomná vôľa 00:50 Sudkyňa Hatchettová I. 57-58/175
01:35 Lampáreň 01:55 Túžba
tela 92/143 02:40 Lampáreň
03:30 Nezlomná vôľa
JOJ PLUS
05:15 Navzdory osudu (87, 88)
06:40 Doktorka Quinnová (76,
77) 08:10 Komisárka (25) 09:00
Perry Mason: Prípad vražedného
bozku 11:00 Acapulco H.E.A.T. II.
(22) 11:50 M*A*S*H (161, 162)
12:50 Matlock III. (19) 13:40 Páli
vám to? 15:15 Acapulco H.E.A.T.
II. (22) 16:00 Matlock III. (20/20)
17:00 Matlock IV. (1/24) 18:00
M*A*S*H (161, 162) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Vyzvedač 21:55
LETO S JAMESOM BONDOM:
Doktor No 00:00 Vyzvedač 01:40
Nočné reprízy
DVOJKA
07:00 Správy STV „N” 07:30 Živá
panoráma 08:00 Letná láska
(7/26) 08:25 Stretnutie pod starou
píniou (1/3) 09:00 Prípady detektíva Kulmena 09:35 Mojich sedem
divov 10:15 Slováci v Kanade
11:35 Bihorské pastorále 12:20
Živá panoráma 12:55 Spievanky,
spievanky
14:05
Vice-Versa
(23/26) 14:30 Mapa spomienok
15:30 Trezor 16:10 Národnostný
magazín 16:35 Príbehy z lepšej
spoločnosti (5) 17:10 Ráčte vstúpiť 17:40 Stopy dávnej minulosti
18:05 Večerníček 18:15 Koleso
času (1/14) 18:45 Z televízneho
archívu 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:10 Naše vedomosti sú len
kvapkou v mori 21:00 Na ceste
21:30 Správy a komentáre 22:00
Filmový klub: Trio z Belleville
23:15 Bratia a sestry II. (7/16)
23:55 Ateliér 00:25 Udalosti ČT
01:00 Správy STV „N” 01:25
Správy - Hírek
01:30 Správy
a komentáre
Zmena programu vyhradená
BLOG PETRA REMIŠA:
Kde bolo - tam bolo, bola jedna rodina: mama, tato a traja synovia. Mama pestovala tulipány,
tato choval poštové holuby. Bolo
ich na mraky.
Aj keď boli holuby poštové,
nikto ich nenútil nosiť telegramy.
Každú nedeľu sa rodina vybrala do
kostola, okrem najstaršieho potomka. Ten vyšiel na povalu a do
mecha nachytal tucet operencov.
Šup, šup! Sekerkou im pekne poodtínal hlávky.
Kým prišli ostatní z kostola, už
boli pripravené na pekáč.
Jedného dňa tato umrel. Na
holuby sa zabudlo.
A tie sa množili. Až ich bolo asi
120. Keď im nikto nedával žrať,
podnikali nájazdy na susedné záhrady a družstevnú sýpku. Pribú-
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
25
120 HOLUBOV
dali sťažnosti aj holubie hovienka. Tony trusu, ktoré bolo treba vynášať.
Keď nevedeli ako ďalej, zavolali suseda so vzduchovkou.
Puk! Puk! Puk! Milé holúbky padali zo strechy ako hnilé hrušky. Tým, ktoré ešte trepali na
zemi krídlami, snaživý sused zakrútil krkom alebo rozmliaždil
hlavičku.
Zvyšok kŕdľa odletel a viac ho
nikto nevidel.
Odvtedy žila rodina bez problémov. Už sa nikto nesťažoval na
zlodejov a nebolo treba vynášať
trus. Už ich netrápilo krmivo pre
holuby a nebudilo ich hrkútanie.
Aby nemuseli počúvať to ticho,
púšťali si Rádio Slovensko.
Odvtedy sa 25 rokov denne
Peter Remiš - líder skupiny
Slniečko známej tiež ako Punto
a rybacé hlavy. Keď nekoncertuje, venuje sa anglickému jazyku, ktorý aj vyučuje vo svojej škole Skypers.
modlím, aby ten masaker holuby
„nenabonzovali“.
Tata by v nebi šľak trafil.
Blog M. Urminského: Zábavky našich detí
Martin Urminský: Milujem
humor. Irónia je mojím mečom, sarkazmus štítom. Rád
sa smejem. Na všetkom! Pracujem, prekladám, učím a učím
sa, cestujem, muškárim, športujem, veľa čítam, sem-tam
píšem. Neznášam ľudskú hlúposť, ale viem, že bez nej by
svet nebol normálny. Materiálne bohatstvo ma nezaujíma.
Bohatých duchom obdivujem a
mám rád...
Začali mi miznúť sušené čili
papričky. Bolo mi to čudné. Dovtípil som sa, že má v tom prsty syn.
Na moju otázku, načo sú mu, zahlásil: „Adrenalín! Dávame si ich
cez prestávku všetci naraz.“
Prekvapilo ma to, ale bol som
rád, že sa aspoň priznal. Snažil
som sa mu potom vysvetliť, že to
môže byť nebezpečné. Papričky
môžu poškodiť mladý lačný žalúdok. Nepomohlo. Už mi zmizli všetky.
Mobily sú ďalším prostriedkom zábavy. Okrem bežných hier
v mobile deti „fejsbúkujú“ alebo posielajú svoje jednotky útočiť v strategických hrách, ktoré
hrajú celé mesiace. Ale adrenalín na nich pôsobí, keď točia do
mobilu „fajty“ medzi spolužiakmi, ktoré potom ukazujú, alebo „šérujú“ na „jútúb“. Videl
som ich zopár a okrem rozmazaných postáv a hurónskeho revu
tam nebolo nič. Nemá zmysel im
Piešťanský týždeň
rozdal lístky na TOPFEST
Letné prázdniny už tento piatok otvorí prvý z tohtoročných hudobných festivalov – TOPFEST 2010. Celkovo za tri dni sa na štyroch pódiách areálu oproti Zelenej Vode pri Novom Meste nad Váhom predstaví viac ako sedemdesiat kapiel. Spolu s ďalšími zábavychtivými ľuďmi si Topfest užijú aj traja výhercovia súťaže Piešťanského týždňa. Šťastná ruka zástupcu redakcie vyžrebovala troch
účastníkov, ktorí dostanú po dve vstupenky na festival. Z výhry sa
môže tešiť Bernardín Šimo z Ostrova, Renáta Ozimyová z Moravian nad Váhom a Martin Hornák z Piešťan.
Headlinermi tohto rockového festivalu sú trash-metaloví Megadeth. Staršie ročníky si užijú poriadnu dávku hitov kapely Status Quo.
Nebude chýbať ani pravidelný účastník Topfestu – český Kabát. (PT)
to zakazovať. Bude ich to lákať
ešte viacej.
Na druhej strane buďme radi,
že majú aspoň nejaký pohyb. Detstvo našich detí prebieha pred
monitormi a telkami. Ich komunikácia sa zmenila. Lepšie sa s nimi
komunikuje cez „skajp“,“ ájsíkjú“, alebo fejsbúk“. Je to smutné. Je to tak. Mám osobnú skúsenosť. Pýtal som sa syna sediaceho tri metre odo mňa cez „skajp“,
či je hladný. Na normálne otázky
nereagoval. A teraz ma tuším zablokoval už aj tam.
Naše detičky dostávajú toľko možností zábavy, že nemajú
čas sa ani poriadne zahrať. Na
skrini mám štyri volejbalové, dve
basketbalové a tri futbalové lopty. Volejbal nehrá nik, basketbal
trošku a futbalovú loptu má každý, tak nie je potrebná. Na dobré
sa ľahko zvyká. Gréci o tom vedia
svoje. Len neviem, ako sa tie decká budú baviť, keď vypnú prúd.
LETNÝ DENNÝ
VESLÁRSKY
KEMP
pre deti vo veku 10-14 rokov
júl 2010
pondelok – piatok 8.00 – 16.00
www.veslovanie-piestany.sk
26
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
blahoželáme
Máš
práve
desať rokov,
Nikuška, bozkávame Ťa
všetci na ružové líčka.
Nech Ti slnko stále žiari, nech
nemáš slzy na Tvojej tvári.
Nech sa všetky Tvoje trápenia na veľké šťastie premenia.
Starí rodičia, babi,
dede, Dušo a Ivka
Dňa 4. júla
oslávi pekných 75 rokov
Jozef Balon
z Drahoviec.
Prišiel významný deň pre všetkých nás,
keď si môžeme pripomenúť,
aký krásny sviatok máš. Z celého srdca Ti prajeme, nech
zdravie, šťastie, radosť sa u
Teba striedajú.
To Ti praje manželka Ľudmila s dcérami Ankou a Katkou
s rodinami. Pravnúčatá Patrik, Dominik, Dávidko, Emiliáno a Natálka Ti posielajú
sladkú pusu.
Dňa 30. júna oslávi krásne 85. narodeniny Ľudovít
Kováčik z Veľkého Orvišťa.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania praje manželka, synovia, dcéra, vnúčatá s rodinami. Pravnúčatá pradedkovi posielajú veľkú pusu. Ďakujeme za všetko.
Dňa 29. júna oslávi náš krstný
otec Peter Papay
z Kocuríc krásne
životné jubileum
- 80 rokov. Veľa
zdravia, radosti a Božieho požehnania mu prajú Lenka a Dada
s rodinou. K blahoželaniu sa pripája švagriná Magda a Monika.
spoločenská rubrika
spomíname
V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie úmrtia
Margity Hagarovej a 15. výročie úmrtia Jozefa Hagaru.
Syn Rudolf s rodinou
ďakuje všetkým, ktorí
na nich spomínajú.
Dňa 2. júla
uplynú dva
roky, čo nás
navždy opustil môj milovaný otec
Július Molnár. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou na neho spomína
dcéra Anna a vnúčatá
Renátka a Erik.
Hoci si odišla, niet Ťa medzi
nami, ale v našich srdciach stále budeš s nami.
Dňa 1. júla uplynuli tri roky, čo
nás opustila naša
drahá mamička
a babička Anna
Ševčíková.
S láskou dcéry s rodinami.
Zavrel si oči, chcelo sa Ti
spať, nestihol si nám ani zbohom povedať. I keď nie si tu
medzi nami, v srdciach našich žiješ stále s nami.
Dňa 3. júla
uplynú dva
roky, čo nás
opustil manžel, otec, svokor, dedko a
pradedko Michal Bohinský
z Piešťan.
Za tichú spomienku
ďakuje celá rodina.
ďakujeme
Naša pani učiteľka Mária Kostková, ďakujeme vám, že ste
nás naučili písať, čítať, počítať a pripravili nás na ďalšie
štúdium. Zároveň ďakujeme
za starostlivosť v školskom
klube vychovávateľkám - pani
Božene Kučerovej a pani Petre Lackovej.
Vaša 4. A
Dňa 28. júna by
sa bola dožila 98
rokov naša drahá
mamička Irenka
Paleniková, rod.
Ondrašiková. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami.
Dňa 6. júla si pripomenieme nedožitých 95 rokov a 17 rokov
od smrti p. Petra
Varačku z Drahoviec, šoféra SAD. Bol dlhoročný
a aktívny člen Slovenského zväzu záhradkárov a má zásluhu na
budovaní Domu záhradkárov, za
čo mu patrí poďakovanie.
Spomínajú záhradkári.
Kto v srdci žije, ten nezomiera.
Dňa 27. júna
sme si pripomenuli ôsme výročie smrti Miloša
Kaprálika z Veselého.
Unavené srdce prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo žiť. Nechajte ma tíško spať, čo mi
bolo súdené, muselo stať.
Spomína mama Rozália,
sestra Monika, brat Števo
s rodinou a Tvoje deti
Miloško a Dominika.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname.
Dňa 2. júla uplynie desať rokov od tragickej smrti môjho manžela Norberta
Augustína a syna Michala
Augustína. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
Bol som krátko medzi Vami,
môj život v mladom veku vyhasol, neplačte za mnou, drahí moji, môj osud o mne rozhodol. Odišiel a v srdci nám bolesť zanechal, rýchlo, bez rozlúčky, to nikto nečakal. Ťažko
je vysloviť, čo v srdci cítime po
ôsmich rokoch, čo k hrobu chodíme. Milovali sme ho a on miloval nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 1. júla si pripomenieme deväť rokov od tragickej smrti a nedožitých 31 rokov nášho syna
Mariana Žitňanského z Hornej Stredy.
Smútiaci rodičia a súrodenci
Dňa 16. júla uplynú dva roky, čo
nás navždy opustil manžel, otec,
dedko a pradedko
Jozef Žitnanský
z Krakovian. Po dlhej ťažkej
chorobe zaopatrený odovzdal
dušu Stvoriteľovi.
Ďakujeme vdp. Ľudovítovi Malému za dôstojnú rozlúčku a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ho odprevadili na poslednej
ceste a za prejavy sústrasti.
S láskou spomína manželka,
syn, dcéry s rodinami
a malý pravnúčik Patrik.
Odpočinutie večné daj mu Pane.
Odišla si... potichu, náhle a
bez rozlúčky... Milovala si život, ktorý si do poslednej chvíle nevzdávala a bojovala, no
nezvíťazila. Už viac nie si medzi nami, už nikdy Ti nepoviem
to slovko „mami”. Čas plynie
ako tichej rieky prúd, ten, kto
Ťa mal rád, nemôže na Teba
zabudnúť.
Dňa 29. júna by
sa moja maminka
Miroslava
Betáková dožila
32 rokov.
S láskou v srdci
spomína dcéra Klaudia
a syn Lukáško.
S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, pri plameňoch
sviečok sa za teba modlíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 29. júna by
sa moja dcérka
Miroslava
Betáková dožila
32 rokov.
S láskou v srdci
spomínajú rod. Mizeríková,
Horníková a Benková.
Nič viac Ti nemôžeme dať, len
kytičku na hrob a v plameňoch
sviečok s láskou spomínať.
Dňa 30. júna si
pripomenieme
prvé výročie, keď
nás opustil môj
manžel, otec a
kamarát Štefan
Gajdošík z Chtelnice. Tí, čo
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, synovia, nevesta
a ostatná rodina.
spoločenská rubrika
počasie
narodili sa
Santiago Németh z Prievidze,
Petra Černá z Hlohovca, Jakub Čáp z Vrbového, Lukáš Moravčík z Piešťan, Petronela Rubalová z Piešťan, Marco Krivda z Kľačian, Emma Maděrová z Maduníc, Tobiáš Michálek
z Drahoviec, Karolína Bartovičová z Jalšového, Sofia Arzumaňanová z Hlohovca, Lenka
Rabatinová z Dubovian a Lujza
Hradečná z Hlohovca
UTOROK 29. 6.
deň
29 oC
STREDA 30. 6.
noc
15 oC
deň
29 oC
ŠTVRTOK 1. 7.
noc
15 oC
deň
30 oC
PIATOK 2. 7.
noc
16 oC
deň
31 oC
vitajte medzi nami
Vo štvrtok 17. júna sa piešťanskej plavkyni Martine Moravcovej
a jej manželovi Martinovi Valkovi narodila dcérka Karolínka. Dieťatko prišlo na svet s mierami 48 cm a 2950 g. Rodáčka z Piešťan porodila
zdravé bábätko v ružinovskej nemocnici v Bratislave. V týchto dňoch
sú už mamička s dcérkou doma v Piešťanoch.
(vd)
ďakujeme
spomíname
Ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
dňa 18. júna
prišli odprevadiť na poslednej ceste našu maminu
Jarmilu Kubalovú. Zároveň
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Dňa 23. júna
sme si pripomenuli druhé výročie,
čo nás navždy
opustila naša
dcéra, sestra a krstná Mária
Kovárová z Hlohovca.
S úctou a láskou spomínajú
rodičia, súrodenci
a celá ostatná rodina.
Touto cestou sa chceme poďakovať MUDr. Čaničovej
a MUDr. Pravdovej a celému personálu interného oddelenia a ARO za starostlivosť a opateru o maminu Jarmilu Kubalovú v posledných dňoch jej života.
Smútiaca rodina
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, učiteľom,
spolužiakom
a známym, ktorí sa prišli 23.
júna rozlúčiť s našou milovanou dcérou, sestrou, vnučkou, neterou a sesternicou
Adriankou Moravčíkovou.
Všetkým ďakujeme za slová útechy, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
27
od 19. 6. do 27. 6.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
noc
14 oC
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj
hlas, len spomienky na Teba
vracajú sa zas.
Dňa 28. júna
uplynuli štyri
roky od úmrtia
nášho milovaného manžela, otca
a dedka Petra
Minárecha. S láskou a úctou
spomína celá rodina.
Stratil sa úsmev, pohasol
zrak, zaspalo srdce, utíchol
hlas. Prázdny a smutný zostal náš dom, keď Teba, Pištinko, niet viac v ňom.
Dňa 2. júla si
pripomenieme druhé výročie úmrtia
môjho drahého manžela,
nášho otca, dedka a svokra
Štefana Vidu zo Sokoloviec.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S úctou a láskou
spomína manželka, deti
a ostatná rodina.
Dňa 23. júna sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia
nášho drahého otca Štefana
Mokrohajského a zároveň si
dňa 12. novembra pripomenieme 16. výročie úmrtia našej drahej mamičky Emílie
Mokrohajskej. Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami.
Dňa 25. júna uplynulo prvé
smutné výročie, čo nás navždy
opustil môj priateľ Vladimír
Fajnor z Prašníka. Kto ste ho
poznali a mali radi, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
priateľka Zuzana s rodinou.
Dňa 6. júna uplynulo deväť
rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička Mária
Hlučilová a zároveň sme si
dňa 28. júna pripomenuli 20.
výročie úmrtia nášho drahého otecka Jozefa Hlučila.
Kto ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.
zomreli
Ing. Ladislav Petes vo veku 69
rokov z Dunajskej Stredy, Jolana Fodorová vo veku 73 rokov
zo Šípkového, Milan Fridrich vo
veku 70 rokov z Piešťan, Marta Cesneková vo veku 70 rokov
z Drahoviec, PhMr. Judita Šimová vo veku 67 rokov z Piešťan,
Melania Spišaková vo veku 77
rokov z Drahoviec, Mária Káčeriková vo veku 90 rokov z Piešťan, Mária Švecová vo veku 86
rokov z Piešťan a Irena Viková
vo veku 78 rokov zo Sokoloviec
úprimnú sústrasť
English
Children Camp
Denný tábor s americkými lektormi sa uskutoční od 5. do 9.
júla v Piešťanoch. Informácie:
0905/635 818, 0903/838 523. Posledné voľné miesta!
(inz)
spomíname
+ 1. jún 2001
Toudy, Zany a Zinka
Ty, čo si im život vzal, nie si človek, ale netvor v ľudskej koži.
Nech ti pohľad na ne pripomenie čo si...
inzercia
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
7(&+1,&.«3$571(5,
Generálny partner
Hlavní partneri
Reklamní partneri
Mediálni partneri
45"3
5âäEFOOÓLIWJF[E
www.andaco.sk
4L
RADIO
DJGO.SK
GO
, a.s.
!"#
DEEJAY
www.agfoil.com
Golianova 16, 949 01 Nitra
www.masmasaryk.sk
va
televízia, ktorá pomáha
www.vuje.sk
00420 / 722 920 996
export - import
www.tatas.sk
www.supratek.sk
lerros.sk
28
Gastro
partneri
servis
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
29
dôležité čísla
Ut. 29. 6. o 19.30 h
55. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL
COLLEGIUM MUSICUM
Skupina sa predstaví v jedinečnej zostave: Marián Varga, Fedor Frešo, František Griglák,
Martin Valihora
Program: Béla Bartók - Mikrokozmos, Marián Varga/Dušan
Hájek - Ulica plná plášťov do
dažďa, Joseph Haydn - Concertino in D, Marián Varga/Peter Saller - Strange Theme...
Vstupné: 13 €
Št. 1. 7. o 19.30 h
55. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL
ŠTÁTNY KOMORNÝ
ORCHESTER ŽILINA
Dirigent: Leoš Svárovský
Sólisti:
Hilda Gulyasová - soprán
Tomáš Šelc - barytón
Stanislav Šurin - organ
David di Fiore (USA) - organ
Spoluúčinkuje: Miešaný spevácky zbor Tirnavia
Program: Felix-Alexandre Guilmant - Première Symphonie
Op. 42 pour Orgue et Orchestre, Stanislav Šurin - Missa Tirnaviensis
Vstupné: 10 €
Ut. 6. 7. o 19.30 h
55. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL
SLOVENSKÝ KOMORNÝ
ORCHESTER
BOHDANA WARCHALA
Ewald Danel - husle, umelecký vedúci
Program: Antonio Vivaldi - Štyri
ročné obdobia, P. Breiner - Beatles-Concerto grosso č. 1
Vstupné: 8 €
VÝSTAVY
9. 6. - 11. 7.
Galéria DU
BOBO PERNECKÝ A PRIATELIA
Karikatúra & Jazz
(výstava/exhibiton)
Prvá časť výstavy mapuje tvorbu Boba Perneckého. V druhej sa predstavia medzinárodní džezoví karikaturisti.
10. 6. - 11. 7.
Výstavná sieň
ORBIS PHILHARMONIAE
dokumentačná výstava
Autor výstavy: PhDr. P. Štilicha
Expozícia venovaná 60. výročiu
vzniku Slovenskej filharmónie.
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
HARMONY
St. 30. 6. o 16.00 h
ŠÚĽANCOVÁ JAZDA
ALLEGRO THE REVIVAL BAND
František Čavojský - aranžmán, klávesové nástroje, spev
Saskia Šipošová - spev
Richard Mikuš - klávesové nástroje, spev
Vladimír Ilavský - bicie nástroje, spev
Ne. 4. 7. o 19.00 h
55. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL
CZECH SUMMIT ORCHESTRA
Svatopluk Čech - saxofón, umelecký vedúci
Czech Summit orchester v obsadení tradičného bigbandu ponúka v netradičných aranžmánoch skladby džezových velikánov ako D. Ellington, B. Mintzer,
Ch. Corea..., moderný džez,
džezrock a pod. od takých autorov ako H. Carmichael, Ch.
Corea, M. Ferguson... s cieľom
osloviť nielen priaznivcov mainstreamu, ale i mladšiu generáciu džezových poslucháčov.
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
kvapka krvi
Dňa 23. júna na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv 31
darcov: Ján Furjel z Trebatíc 76krát, Ing. Pavel Kavický z Piešťan
60-krát, Pavel Soják z Chtelnice
59-krát, Jozef Brennessl z Banky
58-krát, Ivan Vavrinec z Trebatíc
47-krát, Robert Hos z Piešťan 42krát, Ing. Alojz Mašán z Piešťan
41-krát, Ing. Marián Šiška z Veľkých Ripnian, Zuzana Lukačovičová z Piešťan a Andrej Jančovič
z Lipovníka 32-krát, Martin Badan z Piešťan 31-krát. Po prvýkrát
darovala krv Barbora Hermanová
z Piešťan.
(r)
Výlet do Radošiny
Denné centrum Svornosť a ZO
SZTP č. 18 organizujú pre svojich
členov a ich rodinných príslušníkov jednodňový výlet do Radošiny, ktorý sa uskutoční 24. júna.
Autobusová linka smer Topoľčany.
Alžbeta Petrášová,
predseda ZO SZTP č. 18,
Ján Kotora, predseda DCS
HUDOBNÝ PAVILÓN
27.-30. 6. o 21.00 h
BAŽANT KINEMATOGRAF
8. ročník prehliadky filmov
Št. 1. 7. o 16.00 h
DH BOŠÁČANKA
Ne. 4. 7. o 16.00 h
DH CHTELNIČANKA
GALÉRIA KSC FONTÁNA
26. 6. – 13. 7.
RECYKLUS
Výstava obrazov a sôch
26. 6. – 12. 9.
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH
PARKOV
28. ročník výstavy
FOYER KSC FONTÁNA
1.–30. 6.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MESTA PIEŠŤANY
Výstava prác žiakov
kino Fontána
Št. 1., Pi. 2., So. 3., Ne. 4. 7.
o 17.00 a 20.00 h
ROBIN HOOD
Historický veľkofilm režiséra
Ridleyho Scotta v hlavnej úlohe s Russellom Croweom. Režisérska legenda prichádza s
vlastnou verziou príbehu, ktorá je taká temná a tajomná,
aký bol raný stredovek. Zabudnite teda na všetko, čo ste
o tomto legendárnom zbojníkovi počuli a doteraz videli...
USA-2010, MP 12, slovenské titulky, 148 min.
Vstupné: 2,50 €/75,32 Sk
Ut. 6. 7. o 20.00 h
Filmový klub
DUŠA PAULA GIAMATTIHO
Réžia: Sophie Barthes. Paul si
nechá odložiť svoju dušu do
Úschovne duší, ktorá ponúka
úľavu od bremien, ktoré ju ťažia. Vo chvíli, keď sa rozhodne, že chce svoju dušu naspäť,
pretože bez nej nemôže žiť,
stretne sa s Ninou, ktorá ilegálne preváža duše z Ruska do
Ameriky.
USA/Franc.-2009, MP 12, české
titulky, 101 min.
Vstupné: 2 €/60,25 Sk
(FK 1,50 €/45,18 Sk)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388, 033/762 14 47
Poďakovanie
Vo štvrtok 24. júna sa v budove Kúpeľnej dvorany uskutočnilo
slávnostné otvorenie novej – reinštalovanej archeologickej expozície. Otvorilo ju Balneologické múzeum v Piešťanoch v spolupráci s Trnavským samosprávnym
krajom a piešťanskou agentúrou
Duna. Agentúre Duna ďakujeme
za veľkorysú podporu, bez ktorej
by nebolo možné slávnostné otvorenie zrealizovať na zodpovedajúcej úrovni. Podujatím nás sprevádzal hudobný program v podaní súboru UNO, ktorého členmi
sú žiaci učiteľa Martina Hanšuta
zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Piešťanoch. Expozícia
vznikla vďaka pridelenému grantu Ministerstva kultúry SR a finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja.
Za všetkých kolegov ďakuje
riaditeľ Balneologického múzea
v Piešťanoch, Vladimír Krupa.
ĎAKUJEME
Veľmi pekne ďakujeme pani
učiteľkám Viere Kubánovej a Anne
Pechovej zo 4. A v Základnej škole na Brezovej ulici v Piešťanoch.
Tieto „druhé maminy“ sa denne
celé štyri roky s láskou a trpezlivosťou starali o naše deti. Rozdávali im pohladenie i úsmev, v
správnom okamihu vedeli aj s láskou zahriaknuť a výsledky, ktoré
deti dosiahli, sú plodmi ich obetavej práce. Vážime si všetko,
čo im zo seba odovzdali a i to,
čo ich naučili.
Rodičia
30
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
inzercia
Počas horúcich letných dní vás
pozývame do znovuotvorenej
Kantíny na kúpeľnom ostrove.
Kantína je otvorená
denne od 10.00 do 22.00.
Viac informácií na
tel. čísle: 033 775 6276
www.kupelepiestany.sk
Čaká na vás
príjemné posedenie
v romantickom
prostredí kúpeľného
námestia,
s bohatým výberom
osviežujúcich
nápojov
a chutných dezertov.
inzercia
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
31
zverinec
Predám lacno trojmesačného labradora. Tel. 0907/545 322.
Predám králiky - chovné samice. Tel. 0911/794 457.
Predám nádherné šteniatka
labradora - tri biele, dve čierne.
Odber v druhej polovici augusta.
LACNO, prípadne DOHODOU. Tel.
0944/063 525.
auto-moto
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Prenajmem dlhodobo 2-izbový byt s príslušenstvom v centre
Piešťan slušným ľuďom. Byt je v
RD so samostatným vchodom, po
celkovej rekonštrukcii, čiastočne zariadený, možnosť parkovania v krytej hale a využitia záhrady. Cena je 330 € vrátane energií.
Tel. 0903/948 561.
Predám starší rodinný dom v
Ratnovciach, 1300 m2. Tel. 0903/
203 912, 033/773 73 49.
Dám do prenájmu priestory,
100 m2, na komerčné využívanie – obchod, služby, kancelárie a pod., v centre mesta
na Rázusovej ulici č. 8. Tel.
0903/115 969.
Prenajmem 3-izbový byt s
garážou v tichom prostredí. Nájom 165 € + energie. Tel. 0905/
621 704.
Prenajmem 1-izbový byt v blízkosti centra. Tel. 0911/121 393
(volať po 17.00 h).
Predám 3-izbový prerobený
byt na A. Hlinku. RK nevolať. Tel.
0905/118 715.
Predáme 2-izbový prerobený byt v OV, samostatné kúrenie, možnosť prístavby aj nadstavby, Banka. Cena 55 000 €. Tel.
0914/290 550.
Dám do prenájmu na Bratislavskej 130 výrobné a skladové
priestory, obrábaciu dielňu, kancelárske a obchodné priestory.
Tel. 0903/705 904.
kúpa-predaj
Predám stavebné stojky, drevené, dĺ. 2,6 m. Tel. 0905/132 747.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám pištoľ ČZ 7,65, zachovaná, pluh obrábací, okopávačka,
vari-systém a srnčie trofeje. Lacno. Tel. 0907/300 338.
Predám vysušené rezivo, 1,2
m3, jelša, dĺ. 2,10 m, š. 0,20–
0,50 m, hr. 2,5 cm. Cena dohodou. Tel. 0911/814 867.
Predám starší zachovaný nábytok - obývačka, spálňa, sedačka.
Veľmi lacno. Tel. 0903/768 209.
Predám čierne ríbezle. Tel.
033/774 44 81.
Predám starožitný funkčný písací stroj zn. Zeta. Cena dohodou.
Tel. 033/762 28 50 (volať večer).
Predám bicykel – skladačku,
lacno. Tel. 033/762 57 92.
Montáž fólií: bezpečnostných,
solárnych, ÚV, dekoračných
autofólií bez vyberania skiel.
www.profifolie.sk. Tel. 0948/
800 705.
Predám príves - karavan, bez
značiek, starší typ, obývateľný.
Cena 330 €. Tel. 0908/417 360.
zamestnanie
Prijmeme predavačky (aj študentky, dôchodkyne, brigádne)
do predajne zahraničných odevov, so znalosťou min. jedného cudzieho jazyka. Tel. 0907/
079 901.
Open–air festival TOPFEST,
ktorý sa koná 2.-3. júla 2010
v Novom Meste nad Váhom,
prijme brigádnikov (mužov od
20 do 50 rokov) na riadenie dopravy a stráženie parkovísk. Záujemcovia sa môžu hlásiť na
tel. 0905/246 812.
Som ID a potrebujeme do centra zdravia a krásy štyroch ľudí.
HPČ, VPČ – zaškolím. Tel. 0944/
332 584.
Hľadám si prácu na VPP, výpomoc do rodiny - Piešťany. Tel.
0944/104 509.
Do štúdia zdravia a krásy hľadám 6 ľudí do pracovného tímu,
zaškolím, VPČ: 200-400 €, HPČ:
500 -1000 €. Volajte ihneď. Tel.
0914/246 428.
JAZYKOVÉ TÁBORY PRE DETI
6.-9. JÚLA
• PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE
OMER MEDZI PIRÁTMI (5-6 r.)
• UČENIE PROSTREDNÍCTVOM HRY
• NAJMENEJ 3 HODINY ANGLIČTINY DENNE
12.-16. JÚLA
• PROGRAM OD 8.00 DO 16.00 H
PIRÁTSKE DOBRODRUŽSTVO
S KPT. WILCOXSOM (6-11 r.)
19.-23. JÚLA
FANTAZIJNÁ CESTA DO NARNIE (6-11 r.)
26.-30. JÚLA
www.skypers.sk
V. ROČNÍK ACADEMICA ISTROPOLITANA
[email protected]
0915 710733
program pre náročnejších (od 12 r.)
www.orbisslovakia.sk
9.-13. AUGUSTA
[email protected]
0907/130734
KUKY–KUKY HABA-KUKY (6-11 r.)
Prijmem do zamestnania na
poľnohospodárske práce, dlhodobo. Tel. 0904/262 035.
remeslá-služby
Výroba kovaných brán, plotov,
zábradlí, záhradný nábytok,
priemyselné brány, kozubové náradie, zákazková výroba.
Tel. 0905/184 704.
Vykonávam maliarske, sadrokartonárske a obkladačské práce.
Tel. 0905/390 562.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Renovácie dverí. Tel. 0903/
959 316.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
32
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
remeslá-služby
Digitálna satelitná televízia
SKYLINK od 160 eur s montážou.
Tel. 0907/426 870, 0904/429 452.
Poskytujem pôžičky.
Tel. 0904/161 148.
Šitie a opravy perových paplónov. Opravy odevov a zipsov. Tel.
0905/236 215.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/783 879.
Prestavby a rekonštrukcie RD,
fasád, zatepľovanie, sadrokartónové práce. Tel. 0948/521 777.
Realizujem hydroizolácie starých stavieb a novostavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a ropným produktom. Tel.
0903/423 068.
Výškové práce horolezeckou
technikou, opravy rovných striech
(VPA, novaglas, atď.) a ostatných
striech, špárovanie, nátery, montáže, čistiace práce, pílenie stromov. www.iksmont.eu, tel. 0908/
747 958, 0911/985 542.
Elektroinštalácia,
bleskozvody, prípojky NN.
Tel. 0907/140 602.
Pôžičky, hypotéky. Tel. 0908/
149 559.
Doprava multicar.
Tel. 0905/762 760.
Kúrenie, voda a plyn. Bezák a
syn. Tel. 0905/611 580.
Zateká vám rovná strecha?
Volajte: tel. 0911/985 542,
0908/747 958.
28. 6. - 2. 7. 2010
PREHĽAD DENNÉHO MENU
PENZIÓN LÖWE
3,90 €/117,49 Sk, Kollárova 6, Piešťany,
033/772 22 22
Po Zeleninová s krúpami, 1. Prírodná bravč. kapsa, plnená
syrom a slaninou, ryža, 2. Kuracie soté BARBECUE, hranolky, 3. Buchty na pare s makom, kakaom alebo orechmi,
4. Jarný šalát so syrovo-šunkovými guľkami
Ut Slovenský DEMIKÁT, 1. Diabolský bravčový kotlet, varené
zemiaky, 2. Zapekané kuracie
prsia (mozzarella, paradajky),
ryža, 3. Plnená paprika s paradajkovou omáčkou, varené ze-
inzercia
Doučujem španielčinu všetky úrovne. Ukončila som španielske bilingválne gymnázium, mám
odbornú štátnicu, titul španielskeho maturanta a absolvovala
som ročné štúdium v Španielsku.
Cena dohodou. Tel. 0910/256 411,
[email protected]
Kosím trávu, burinu – krovinorezom. PÍLENIE STROMOV. Tel.
0905/562 466.
Angličtina, nemčina – vyučovanie, preklady, MATURITY. Tel.
0905/669 796.
Ošetrenie pleti s patentovanou
kozmetikou za 9,92 €. Výsledok
o 10 min. Tel. 0944/332 584.
Internetové obchody KRÍZA
NEPOSTIHLA. Zákúpte si e-shop
od nás a dostanete bonus webyshopping. Tel. 0905/303 898,
www.winternet.sk.
Výnimočná akcia: Ošetrenie
pleti len za 9,92 € luxusnou
kozmetikou, výsledok do 10 minút. Tel. 0949/618 740.
Voda – opravy a montáž sanitárnych zariadení – batérií, umývadiel, sprch. kútov... a napájanie drezov, práčok, umývačiek.
Tel. 0944/367 077, 0904/847 308.
Multikára – odvoz odpadu, dovoz štrku a betónu, vyklápač. Tel.
0915/792 743.
Pečiem zákusky, torty
aj na oslavy a svadby.
Tel. 0904/570 470.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte! Tel. 0903/301 407.
Doučím angličtinu – konverzáciu. Tel. 0944/316 663.
miaky, 4. Chrumkavý šalát
s kuracími nugetkami
St Slepačí vývar s mäsom a rezancami, 1. Hovädzí STROGANOV, americké zemiaky,
2. Vyprážané kuracie stehná
vykostené, cesn. dip, varené
zemiaky, 3. Farfalle so syrovo-šampiňónovou omáčkou
a brokolicou, 4. Paradajkový
šalát s jarnou cibuľkou a fetaki syrom
Št Cesnaková krémová s krutónmi, 1. Pečené kačacie
stehno na červenej kapuste, 3 ks knedľa, 2. Bravčové pliecko na hrášku, tarhoňa, 3. Ľadový šalát s hermelínom v lístkovom ceste
Pi Hríbová s mrveničkou, 1. Cigánska krkovička, pečené
zemiaky, 2. Kurací steak
na nivovej omáčke, fussilli,
3. Syrový špíz s ananásom,
ríbezľový dip, varené zemiaky, 4. Letný šalát so šunkovo-cesnakovými hniezdami
Cena obedného menu je
vrátane šalátu podľa výberu
a „Koláča panej domu“.
Súťaž o najobľúbenejšieho
predajcu časopisu NOTA BENE
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
v spolupráci s MsÚ Piešťany - referátom sociálnych vecí
a ZSS Domum vyhlasuje IV. ročník súťaže
o najobľúbenejšieho predajcu časopisu Nota Bene.
Ak máte záujem podporiť svojho predajcu,
stačí ak v období od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2010
pošlete korešpondenčný lístok na adresu:
ZSS Domum, Bodona 55, 921 01 Piešťany
alebo e-mail na adresu [email protected]
s menom a číslom predajcu.
Môžete mu tak pomôcť vyhrať jednu z troch cien:
I. cena - nákupná poukážka v HM TESCO v hodnote 30 eur
II. cena - nákupná poukážka v HM TESCO v hodnote 20 eur
III. cena - nákupná poukážka v HM TESCO v hodnote 10 eur
Počet hlasov od jedného hlasujúceho, resp. z jednej e-mailovej
schránky nie je obmedzený.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú prejaviť svoju podporu
predajcovi a zapoja sa do našej súťaže. Z hlasujúcich vyžrebujeme
troch, ktorí budú odmenení vecnými cenami. O výsledkoch súťaže
vás budeme informovať. Ceny do súťaže venuje OZ Pomoc
ohrozenému dieťaťu Piešťany.
Japonský analyzér TANITA –
teraz meranie a poradenstvo
zdravia zdarma v štúdiu zdravia a krásy (20–40 min.). Tel.
0944/332 584.
Vykonávam renováciu cintorínskych pomníkov priamo na mieste, maliarske práce, opravy. Tel.
0907/636 619.
Hľadám ľudí, ktorí majú silnú
túžbu schudnúť. Len seriózne,
so servisom, poradenstvo zdarma (30–60 min.). Tel. 0917/
764 728.
Doučujem angličtinu a matematiku. Tel. 0908/344 926.
Liečim telo i dušu. Tel. 0903/
609 754.
Veštenie, mágia, liečenie www.kaitan.wbl.sk. Ak máme nejaký cieľ, spoločne ho dosiahneme. Dlhoročné skúsenosti. Tel.
0902/394 812, e-mail: kaitan.
[email protected]
Second hand PACHA MAMA,
Bratislavská ul. (oproti Domossu) - značkové aj neznačkové
veci úplne pre každého.
rôzne
Hľadám spolubývajúcu do bytu v Piešťanoch. Od 15. 7. Tel.
0908/129 352.
Ponúkam dvom ženám ubytovanie v byte v Piešťanoch. Tel.
0944/104 509.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám kočík. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier).
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
inzercia
Zaznie organ i Beatles
Štátny komorný orchester Žilina sa predstaví v Dome umenia so svojím programom v rámci
Piešťanského festivalu už vo štvrtok 1. júla o 19.30 h. Spoločne so
zborom vystúpia i organisti Miroslav Šurin a Američan David di
Fiore. Medzi sólistami v programe zaspievajú aj sopranistka Hilda Gulyásová, Tomáš Šelc a Miešaný spevácky zbor Tirnavia.
Orchester vznikol v roku 1974
ako jediné teleso „mozartovského typu“ na Slovensku. Pôsobí
v ňom 35 členov, prevažne ab-
solventov hudobných akadémií v
Prahe, Brne a Bratislave. Vo svojom širokom repertoári má skladby z obdobia baroka, klasicizmu,
ranného romantizmu, ale aj hudbu 20. storočia s dôrazom na slovenskú tvorbu.
O týždeň neskôr sa môžete tešiť na koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. Vivaldiho Štyri ročné obdobia, ale aj typické melódie legendárnej skupiny Beatles si budete môcť vypočuť 6. júla o 19.30
hodine.
(IP)
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
33
34
servis/voľný čas
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
záhrada očami odborníka
Pozor na slimáky bez ulít
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí, ako sa
zbaviť slizniakov.
V posledných rokoch sa v záhradách objavuje po dažďoch veľa
slizniakov – slimákov bez ulít, ktoré dokážu zničiť celé záhony. Slimáky majú svoje miesto v ekosystéme, ale v prirodzenom prostredí aj dosť nepriateľov, ktorí ich
požierajú. Prílišnou chemizáciou
sme zo záhrad vyhnali ježkov, ropuchy, bojujeme s krtmi, nevidno jašterice, slepúchy, užovky a
vzniká ekologická nerovnováha.
Slizniaky majú voľné pole pôsobnosti, škodia a rozmnožujú sa.
Slimáky všeobecne sú obojpohlavné živočíchy. Navzájom sa
oplodnia a potom každý z páru
znesie vajíčka, aj 300 až 400 kusov. Vajíčka znášajú do dier v pôde, pod kamene, dosky, vo fóliovníkoch medzi pôdu a fóliu, v skleníkoch pri stenách. Polievaním v
uzavretých priestoroch alebo dažďami sa pôda udržuje vlhká a po
troch, štyroch týždňoch sa vyliahnu mladé. Pri dostatku potravy
rýchlo rastú.
Záhradkár by sa mal podľa svojich možností pokúsiť udomácniť vo svojej záhrade niektorého prirodzeného predátora. Napríklad slimák záhradný s ulitou
sa živí vajíčkami slizniakov. Netreba preto tohto slimáka zbierať alebo vyhadzovať zo záhrady.
Keďže slizniaky potrebujú a milujú vlhkú pôdu, lebo len po nej sa
môžu pohybovať, mal by sa po-
vrch pôdy udržiavať suchý. V čase
ich výskytu by sa nemalo polievať
večer, ale ráno. Slizniaky sa ukrývajú sa na vlhkých a trvale zatienených miestach, ktoré im slúžia aj na prezimovanie. Z týchto úkrytov potom na jar putujú
za potravou. Najradšej konzumujú listy kapustovej zeleniny a šalátu, korene mrkvy, hľuzy zemiakov, plody jahôd a často sa zavŕtajú aj do opadaného ovocia. Poškodzujú tiež semená, korienky, klíčne listy, kvety, listy ďalších rastlín, čo otvára bránu pre infekcie.
Slizký výlučok vedie tiež k stratám
na kvalite a vzhľade. Z mechanických spôsobov ochrany sa najviac osvedčilo rozkladanie dosák a navlhčených starých textílií po záhrade. Pod nimi
slizniaky cez deň ukrývajú. Denne
ich kontrolujeme a zhromaždené
jedince zničíme. Pomerne úspešne možno tieto slimáky nalákať
do zaváraninových pohárov, sčasti
naplnených pivom a zapustených
až po okraj do pôdy.
Na ich chemické ničenie sa osvedčili návnady, ktoré ukladáme
medzi rastliny alebo okolo záhonov ohrozených zelenín a kvetín.
Vhodnou alternatívou je aj biologický prípravok Nemaslug, obsahujúci mikroskopické parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita, ktoré aktívne vyhľadávajú slimáky a množia sa v ich
tele, čím ich vlastne rozložia. Slimák po napadnutí prestane po pár
dňoch žrať a do dvoch týždňov po
aplikácii uhynie. Prípravok pôsobí
dlhodobo až šesť týždňov.
Slizniaky strácajú prirodzených predátorov...
služby lekární
od utorka 29. 6. do utorka 6. 7. 2010
29.6. Pri Ružovom mlyne,
Mudroňova 70, 773 06 43.
30.6. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
1.7. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
772 15 31.
2.7. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
3.7. Dr. Alexander, Winterova 41,
776 33 12.
4.7. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
772 15 31.
5.7. Kúpeľná, Winterova 37,
772 10 06.
6.7. Dr. MAX, OD Kaufland,
A. Trajana 77
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Opustený častkovský kaštieľ neďaleko nového kostola.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
Z Častkoviec brali
dievčatá pre Bátoričku
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. Tento týždeň sa
vydáme do Častkoviec.
Obec Častkovce má svoje slávne, ale i menej slávne či smutné
časti svojej histórie. Korene osídlenia spadajú do obdobia praveku
a zaraďuje sa k najstarším obciam
na Slovensku.
Pri skúmaní histórie sa stretávame i s neďalekým Čachtickým hradom. V tomto období boli
Častkovce kráľovskou obcou. Z
Častkoviec a Vrbového podľa viacerých zdrojov pochádzalo až 600
dievčat, umučených čachtickou
pani. Alžbeta Báthory však nebola jediným zlom, ktoré postretlo
túto obec. Internetový sprievodca
Slovenskom Slovakiaguide hovorí
o tom, že počas dvoch svetových
vojen všetky potraviny „zrekvírovali“, chlapov pobrali do vojska.
Okrem toho po druhej svetovej
vojne postihli obec prírodné katastrofy, hlavne kruté mrazy v jarnom období, ktoré ničili plodiny a
ovocné stromy.
V obci sa dnes nachádza niekoľko dominánt z obdobia renesancie či baroka až po súčasnosť.
V parku neďaleko moderného rímskokatolíckeho kostola z konca
minulého storočia sa črtá kaštieľ.
Ako väčšine kaštieľov na Slovensku, i tomuto zjavne chýba pulzujúci život, čo často vedie k nezvratným zmenách a strate ďal-
šej časti kultúrneho dedičstva Slovenska. Kultúrna pamiatka z neskororenesančného obdobia, neskôr barokovo prestavaná, je zatiaľ na prvý pohľad pomerne zachovaná. Z nasledujúceho barokového obdobia zostala aj zvonica, ktorej súčasťou je zvon z roku
1777. Obec ponúka i miesto na oddych v parku, ktorý bol založený
v roku 1856 a je domovom vzácnych stromov–platanov, ktoré svojou majestátnou výškou sú prednosťou tohto chráneného areálu. Cestou z Častkoviec do Podolia vedie po ľavej strane cesta vedúca na zaujímavé archeologické
i prírodné miesto – Plešivec. Podľa informácii z Regionálneho informačného portálu výskumy potvrdili osídlenie z doby kamennej i bronzovej. Časť tohto pútneho vrchu je i prírodnou rezerváciou a obľúbeným miestom turistických výhľadov, ale tiež pútnickým miestom ku krížu, ktorý je
umiestnený na vrchole.
Regina Hulmanová
Mohutné platany v parku.
seriál/kultúra
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (61): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás
vychádza v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne
dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj
farmaceutov či vedcov.
Pavol ŠTEINER
* 28. 3. 1908 Bratislava, + 4.
6. 1969 Sliač - lekár, chirurg,
kardiochirug, traumatológ
Lekársku fakultu študoval v Prahe, Viedni, Paríži a v Bratislave.
Promoval v roku 1932, popri medicíne vyštudoval aj filozofiu a v
roku 1933 získal doktorát filozofie
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Prvý rok po ukončení štúdia
pracoval na Internej klinike v Bratislave, v roku 1933 na Chirurgickom oddelení Vojenskej nemocnice v Bratislave. V roku 1934 nastúpil na Chirurgickú kliniku profesora Kostlivého, kde pracoval
do roku 1939. Chirurgickú špecializáciu získal 9. decembra 1938.
Vo februári 1939 emigroval do
Anglicka, kde nostrifikoval. Až do
roku 1945 pracoval ako vojenský chirurg. Bol vedúcim oddelenia St. Olave Hospital a neskôr
viedol chirurgické oddelenie Mild
End Hospital v Londýne a bol členom Kráľovskej chirurgickej spoločnosti (FRCS). Pavol Šteiner bol
vynikajúcim hrudným chirurgom,
kardiochirurgom a všeobecným
chirurgom. Prof. Dr. J. Mazúch v
spomienkach na profesora Šteinera vyzdvihuje jeho schopnosť zaviesť predoperačnú a pooperačnú starostlivosť ako význam poznania fyziológie a patofyziológie pre operatéra a význam experimentálnej chirurgie pre rozvoj chirurgických disciplín. Keďže
Londýn, kde pôsobil, bol vystavený nemeckým leteckým náletom a
v početných nemocniciach sa nachádzali chorí s ťažkými traumami, venoval sa najmä traumatológii a pľúcnej chirurgii.
Prof. MUDr. PhDr. Pavol Šteiner mal odlišný osud od iných lekárov, ktorí emigrovali a pracovali v novej vlasti, pričom urobili kariérny vzostup. Vo februári 1945 sa vrátil do Košíc, kde bol
až do roku 1946 primárom chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice. V septembri 1946 nastúpil
do funkcie primára chirurgického
oddelenia v Martine. V roku 1957
založil Katedru chirurgie v Slovenskom ústave pre doškoľovanie
lekárov (SUDL) v Trenčíne a stáva sa jej vedúcim katedry, ktorá
bola v Martine. V roku 1961 habili-
Pavol Šteiner
toval na docenta chirurgie a účinným spôsobom pomohol založeniu
tretej lekárskej fakulty na Slovensku v Martine. Pretvoril chirurgické oddelenie na Chirurgickú kliniku, ktorú viedol až do predčasnej
smrti 1969. V roku 1967 obhájil titul doktora lekárskych vied a bol
menovaný profesorom chirurgie.
Nepriazňou osudu dostal profesorský diplom až po smrti do rúk
jeho príbuzných. Prof. Šteiner bol
jedným so zakladateľov modernej chirurgie a kardiochirurgie.
Z jeho medicínskych úspechov je
potrebné spomenúť prvú úspešnú
operáciu mitrálnej stenózy (komisurolýza) na Slovensku, zavedenie prvého prístroja na mimotelový obeh do praxe plánovanej operácie srdca či vykonanie
úspešnej embolektómie z pľúcnej artérie pomocou mimotelo-
vého obehu. Zaviedol aj chirurgickú liečbu pľúcnej tuberkulózy
a operácie pľúc v Tatranskej Polianke. Vychoval desiatky slovenských chirurgov s vynikajúcimi klinickými skúsenosťami.
Z publikačnej činnosti treba
vyzdvihnúť monografie Predoperačná a pooperačná starostlivosť
(1955) a Klinická fyziológia pre
chirurgov (1966). Publikoval viac
ako 70 odborných štúdií a vedeckých prác zameraných na odbor
kardiochirurgie a resuscitácie.
Je potrebné spomenúť aj jeho
športovú činnosť. Mnohonásobne reprezentoval Československo
v plávaní, vodnom póle a bol držiteľom 38 rekordov - v roku 1928
v Amsterdame a v roku 1932 v Los
Angeles. Zúčastnil sa dvoch olympiád. Medzi jeho nesporné úspechy patrí aj fakt, že 10 rokov (od
roku 1929) bol majstrom Československej republiky v plávaní na
100 metrov voľný spôsob.
Hovoril plynulo po anglicky,
nemecky, francúzsky, maďarsky
a rusky.
Použitá literatúra: Mazúch,
J.: Význam osobnosti prof. MUDr.
Pavla Šteinera, DrSc., Slovenský
chirurg, 6/2002, č. 1. s. 37-38 Kothaj, P. a kol: Momenty z dejín slovenskej chirurgie. Profesor
Kostlivý, jeho žiaci a nasledovníci
PATRIA, Bratislava, 1999, s. 398
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský - Slovenské osobnosti medicíny vo svete
Piešťanskí folkloristi získali cenu Samka Dudíka
Myjava len pred pár dňami žila folklórom. V piatok 18. júna
účinkovali na hlavnom pódiu v
amfiteátri Trnovce pod šírym nebom aj piešťanskí folkloristi z
Ľudovej hudby Petra Obucha.
Piešťanská ľudovka rozohrievala divákov vo večernom programe domácich kolektívov. Naladila sa tak dobre, že v sobotu kapela získala prvé miesto v súťaži ľudových hudieb O cenu Samka Dudíka. „Na tejto súťaži sme
sa zúčastnili štyrikrát a získali tri
bronzové priečky. Tento rok ma
prvenstvo milo prekvapilo,“ informoval nás kontrabasista Rasťo Živica - jeden zo zakladajúcich
členov piešťanského folklórneho
súboru Striebornica. Práve v tomto súbore sa začala formovať aj
spomínaná kapela. „Všetci sme
hrávali v Striebornici,“ upresňuje primáš Peter Obuch. „Folklórne sme ukotvení v domácom piešťanskom repertoári, ak sa nemý-
Ľudová hudba Petra Obucha. Foto: Miloš Hubinský
lim, sme jediná kapela, ktorá aktívne prezentuje vo svojom repertoári piesne z Piešťan a okolia. Ale blízky je nám aj myjavský
folklór. Časť muzikantov je totiž
pôvodom z Myjavy a okrem toho
hudobne sú si oba regióny veľmi
blízko. Koniec koncov, v minulosti tu tiež fungovali muzikantské
väzby,“ hovorí Obuch.
Na konte ľudovej hudby nesúcej jeho meno je viacero úspe-
chov. V súčasnosti vystupuje kapela v zložení: Peter Obuch, Andrej Kolárik, Ľuboš Slezák, Peter Antal, Ľuboš Cíbik a Rasťo Živica. Folkloristi nahrali cédečko s názvom Ej, pondelí za ránička, na ktorom sú piesne a skladby
z Vrbového a Šípkového. Zozbieral ich vrbovský učiteľ a vášnivý zberateľ ľudových piesní – Štefan Anton Pyšný, rodák z Nového Mesta nad Váhom. „Toto cédečko sme nahrali v spolupráci s
folklórnym súborom Striebornica. Ak ma pamäť neklame, bolo
to v roku 2002. V súčasnosti spolupracujeme s Centrom tradičnej
kultúry v Myjave na projekte metodických CD a DVD určených na
výučbu ľudových tancov pre deti
s názvom Ohýbaj ma, mamko, no
dúfam, že sa opäť dostaneme aj
k príprave vlastného CD, keďže
zaujímavého materiálu je neúrekom,“ dodáva Peter Obuch.
V. Dusíková
36
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
šport
Vrbovskí interkrosári skončili v Maďarsku druhí
Fantastickým úspechom slovenského interkrosu sa skončil medzinárodný turnaj Pannon Cup
2010, ktorý sa konal v maďarskom kúpeľnom meste Szombathely. Víťazom sa spomedzi šiestich družstiev stal Dream team
Prievidza a Choré Vrany Vrbové
obsadili druhé miesto.
Oproti minuloročnej premiére
sa Vrbovčania zlepšili o tri priečky. Choré Vrany vstúpili do turnaja
prehrou s maďarským reprezentačným „áčkom“ 9:14. Zlepšenou
hrou, väčšou streleckou aktivitou
a bojovnosťou dokázali Choré Vrany zdolať Maďarsko „B“ 12:9 i maďarský ligový výber 15:6. Potom
však zohrali dva zápasy s nešťastnou koncovkou: Dream teamu
Prievidza podľahli 11:12 a Ontariu
Praha 17:18. Oba duely však boli
absolútne vyrovnané. Mužstvá sa
neustále striedali vo vedení. Choré Vrany síce zatlačili svojich súperov do ich obranného pásma,
no v zlomových okamžikoch nedokázali využiť šance a najtesnejším rozdielom prehrali.
Výsledky prvého hracieho dňa
posunuli Vrbovčanov do play-off
z tretej priečky. Na druhý deň si
v prvom semifinále po dramatickom priebehu poradila Prievidza
s Maďarskom „A“ (22:6) a v druhom semifinále Choré Vrany opla-
Hrajúci tréner Radoslav Teplica strieľa gól maďarskému brankárovi.
Vrbovské Choré Vrany s pohárom za druhé miesto.
tili Ontariu Praha tesnú prehru
z prvého dňa, keď ho zdolali 13:9.
Vrbovčania ťažili z výborných zákrokov brankára Martina Kmeťa,
spoľahlivej obrany na čele s Denisou Ondruškovou a Mariánom
Mateičkom a v útočnej fáze robili
súperovým obrancom veľké problémy Ľubo Višňovský a Dušan Hrkeľ, ktorých perfektne z druhého
sledu dopĺňali Pavol Pinteš a Martin Minďar. Výbornú prácu pri rozohrávke odviedli Rado Teplica a
Jozef Madžo. Očakávania hrajúceho trénera určite naplnili aj ďalší
stabilní členovia tímu Jožko Mego
a Lucia Hrkeľová. Aj vďaka tomu
dokázali v dramatickej koncovke
zápasu s Ontariom otočiť nepriaz-
nivý výsledok a postúpiť do finále. V ňom už Vrbovčanom chýbali
sily, preto sa z víťazstva 17:6 zaslúžene tešil Dream Team Prievidza, ktorý bol zložený z najlepších hráčov slovenskej ligy.
„Náš tím však ukázal veľký výkonnostný skok a potvrdil, že tretie miesto v slovenskej interkrosovej lige nebolo dielom náhody,
ale výsledkom dobrej práce hrajúceho trénera Rada Teplicu a
jeho zverencov. Dúfam, že s pribúdajúcimi zápasmi sa budeme
naďalej zlepšovať a prvé veľké
turnajové víťazstvo nenechá na
seba dlho čakať,“ povedal nám
brankár Martin Kmeťo. Dušan Hrkeľ
PRVENSTVOM PREKVAPILI AJ SAMI SEBA
Víťazom B-skupiny oblastných
majstrovstiev žiakov sa stal Slovan Veľké Orvište, ktorý vyhral
súťaž s päťbodovým náskokom
pred Moravanmi. Žiaci Slovana
vyhrali z 26 zápasov 19, v piatich remizovali a len dvakrát
prehrali. Svojho najväčšieho rivala z Moravian zdolali doma i
vonku 2:1.
Veľkoorvišťania išli do súťaže s
cieľom skončiť do šiesteho miesta, ale napokon z toho bolo prvenstvo. „Je to príjemné prekvapenie, pretože sme mali úzky káder. Keby sme nemali päť Piešťancov, ani by sme nepostavili
družstvo, v ktorom hralo aj jedno dievča – Kristína Borisová. Napriek tomu, že počas súťaže sme
mali slušný náskok, po prehre vo
Vrbovom a domácej remíze so Siladicami sme museli bojovať o prvenstvo až do posledného kola,“
zhodnotil sezónu tréner Roman
Mokriš. Najlepším strelcom družstva bol Denis Kopecký s deviati-
mi gólmi, v obrane bol oporou Matúš Kuník. Okrem nich sa pričinili o prvenstvo Ondrej Putek, Dano
Piešťanský, David Vavrinec, Peter
Horvat, Lukáš Piešťanský, Ivan
Horváth, Rudolf Didi, Ján Horváth, Igor Didi, Kristína Borisová,
Žiaci Slovana Veľké Orvište - stoja zľava: tréner Mokriš, Putek, D. Piešťanský,
D. Vavrinec, Kopecký, Horvat, M. Kunik a vedúci mužstva L. Kunik, v podrepe
zľava: I. Horváth, J. Horváth, L. Piešťanský, I. Didi, R. Didi a Borisová.
Kristína Borisová
Maroš Vavrinec a Martin Michalec. Z kádra, ktorý vyhral oblastné
majstrovstvá, no prehral v baráži
o tretiu ligu s Hrnčiarovcami 0:5,
ostáva len desať hráčov. Niektorí prechádzajú do dorastu, ďalší
do Piešťan. Podľa slov R. Mokriša by sa mali žiaci Veľkého Orvišťa zlúčiť s rovesníkmi zo susedného Ostrova, aby mohli vôbec hrať
majstrovskú súťaž...
Štefan Gregorička
šport
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
37
JANOVJAK A MITOŠINKA S MIESTENKOU NA MS
Zdravotne postihnutý cyklista
Vladislav Janovjak s vodičom Róbertom Mitošinkom z CK Piešťany si úspešne počínali na medzinárodných pretekoch vo švajčiarskom Gippingene a španielskej Segovii.
V Gippingene obsadili Janovjak s Mitošinkom v pretekoch Pohára UCI v časovke piate miesto.
Na druhý deň absolvovali cestné
preteky na veľmi náročnom okruhu s ťažkým štvorkilometrovým
stúpaním. Janovjak s Mitošinkom
sú však výborní vrchári, preto im
trať vyhovovala, čo napokon dokázali tretím miestom. „Hneď v
prvom kole sa pelotón rozdelil
na dve skupiny, pričom naši boli
vo vedúcej. Tempo skupiny bolo
také vysoké, že sa v nej neudržali
ani paralympijskí víťazi z Pekingu
i vlaňajší majstri sveta. Tri kolá
pred koncom zaútočili Francúzi so
Španielmi. Z vedúcej skupiny na
Janovjak s Mitošinkom skončili v Gippingene tretí. Foto: B. Režňák
to dokázali zareagovať len naši,
no vedúcu dvojicu sa im už nepodarilo dostihnúť. Cieľom prešli osamotení na výbornom treťom mieste a v celkovom hodno-
tení skončili štvrtí,“ povedal nám
vedúci výpravy Branislav Režňák.
V Segovii boli vôbec prvé preteky Svetového pohára v cyklistike zdravotne postihnutých. Sú-
ŠKAMLOVÁ VO ŠTVRŤFINÁLE
Poslednou previerkou tenisových juniorov TK Kúpele Piešťany Chantal Škamlovej a Filipa Horanského pred štartom vo
Wimbledone bol turnaj AEGON
Junior International kategórie
G 1 v anglickom Roehamptone.
Z piešťanského dua si lepšie počínala Škamlová, ktorá sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry.
Chantal zdolala v prvom kole
Britovú z Čile 6:4, 6:3, v druhom
Eikeriovú z Nórska 6:2, 6:3, v treťom vyradila najvyššie nasadenú Rusku Chromačevovú, ktorú
zdolala 7:6, 6:3. V boji o semifinále však nestačila na paraguaj-
Chantal Škamlová
skú hráčku Cepede Roygovú, ktorej podľahla 5:7, 5:7. Vo štvorhre
skončila Škamlová spolu so Slovinkou Kolarovou už v prvom kole, v
ktorom podľahli Japonkám Omaeovej s Ozakiovou 1:6, 7:5, 4:10.
Horanský stroskotal už v prvom kole dvojhry na deviatom
nasadenom Gomézovi z Kolumbie
2:6, 4:6. Goméz sa potom prebojoval až do finále. V štvorhre spolu s krajanom Jozefom Kovalíkom
najskôr zdolali barbadosko-americký pár King, Ore 3:6, 6:4, 10:6,
no potom podľahli filipínsko-britskej dvojici Alcantara, Golding
6:3, 3:6, 5:10.
(šg)
Prvé medaily pre vodákov z Moravian
Na 52. ročníku kanoistickej Veľkej ceny Komárna
štartovali kanoisti a kajakári z 21 oddielov z Česka, Slovenska a Maďarska. Po prvý raz sa na tomto
medzinárodnom podujatí predstavili okrem reprezentantov KK Sĺňava Piešťany aj kanoistické nádeje z ŠK Kajak Moravany nad Váhom.
Mladí Moravanci sa na juhu Slovenska predstavili v najmladšej kategórii žiakov do deväť rokov a
zásluhou Lucie Valovej získali v K1 dievčat na 2000
metrov bronzovú medailu. Lucia skončila hneď za
Líviou Mikloškovou zo Sĺňavy. V rovnakej disciplíne
chlapcov bol Denis Horvat štvrtý a Lukáš Valo piaty.
V Komárne sa oveľa viac darilo vodákom Sĺňavy, ktorí si vybojovali jedenásť medailových a ďalšie finálové umiestnenia. V pretekoch na 500 metrov bola
medzi ženami v K1 Simona Šamková druhá, rovnako ako juniorka Petra Maťašová. Tá si spolu s Dugasovou z ŠKP Bratislava vybojovala druhú priečku aj
v K2 junioriek. Junior Šimon Šamko skončil spolu s
Horváthom zo Šamorína tretí v K2 juniorov. Tesne
za stupňami víťazov skončil na štvrtej priečke Filip
Valo v K1 kadetov a spolu s Tomášom Kačicom obsadili štvrtú priečku aj v K2. Na dvojkilometrovej
trati vyhrala Romana Mikušová K1 žiačok do 12 rokov. V pretekoch na päť kilometrov získali Piešťanci päť medailových umiestnení. V K2 juniorov bol Šimon Šamko prvý a kadeti Tomáš Kačic s Filipom Valom druhí podobne ako Petra Maťašová v K1 junioriek. Kadet Jerguš Jacko skončil v K1 tretí podobne ako 13-ročný žiak Michal Lednický v C1. Len jedna priečka delila od medaily starších žiakov Daniela Dányiho s Eduardom Rebrom.
Víťazmi Veľkej ceny Komárna sa stali v K1 Martina Kohlová a Erik Vlček a v C1 Anton Grassl. V hodnotení klubov zvíťazil domáci KKK Komárno s 304,5
bodmi pred Šamorínom (265,5). Kanoistom KK Sĺňava Piešťany patrila s 93,5 bodmi ôsma a Moravancom s 28 bodmi štrnásta priečka.
(šg)
ťažilo sa v tandemoch, cestných
pretekoch a časovke. Trať cestných pretekov v Escalona del Prado merala 88 km. V silnom daždi
sa pokúšali cyklisti neustále o úniky, no pelotón ich až do polovice
pretekov zachytával. „Pokus austrálskeho a talianskeho tandemu
bol však aj napriek veľkej snahe
hlavného poľa úspešný a tieto dva
tandemy prešli cieľom desať sekúnd pred pelotónom. Naša dvojica napokon skončila piata, čo
bolo najlepšie umiestnenie spomedzi všetkých Slovákov na týchto pretekoch. V záverečnej časovke jednotlivcov na 21 km v okolí Valverde del Majano obsadili Janovjak s Mitošinkom deviate miesto. Vďaka výkonom v SP
v Španielsku a doterajších pretekoch Pohára UCI si zabezpečili
účasť na tohtoročných majstrovstvách sveta v Kanade,“ dodal
B. Režňák.
Š. Gregorička
Výborný Tóth
Na letných majstrovstvách
Slovenska v plávaní starších žiakov v Štúrove získal plavecký klub Kúpele Piešťany deväť medailí, z toho štyri majstrovské tituly. Najúspešnejším
plavcom klubu i celých majstrovstiev bol Piešťanec Nikolaj Tóth, ktorý získal štyri tituly a jednu striebornú medailu.
Tóth bol prvý v pretekoch na
200 a 400 metrov polohové preteky, 200 m prsia a 1500 m voľný spôsob. Okrem toho dohmatol v cieli druhý v pretekoch na
200 m motýlik. Z ďalších plavcov Kúpeľov bol Filip Julíny tretí na 200, 400 a 1500 m voľný spôsob. Medailovú zbierku
ŠPK Kúpele doplnil Lukáš Melicháč o bronz v na 400 m vsp.
D. Moravcová
Nikolaj Tóth získal štyri tituly.
38
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
Konečné tabuľky
V druhom pokračovaní uverejňujeme konečné tabuľky ďalších futbalových súťaží dospelých, no aj tretej ligy dorastu.
Oblastné majstrovstvá:
1. Križovany
30 21 7 2 131: 19
2. H. Otrokovce 30 23 1 6 98: 36
3. Zvončín
30 19 7 4 80: 27
4. Siladice
30 18 5 7 85: 37
5. H. Orešany 30 13 9 8 39: 35
6. Brestovany 30 14 2 14 67: 53
7. D. Krupá
30 13 3 14 56: 57
8. Drahovce
30 13 3 14 40: 49
9. Cífer
30 11 6 13 47: 63
10. Leopoldov 30 10 7 13 46: 42
11. Zavar
30 10 7 13 36: 54
12. Suchá n.P. 30 10 3 17 54: 59
13. Šulekovo
30 10 3 17 34: 77
14. Bučany
30 9 2 19 29: 97
15. Špačince
30 7 3 20 31: 84
16. Ostrov
30 5 0 25 19:103
70
70
64
59
48
44
42
42
39
37
37
33
33
29
24
15
Oblastná súťaž, skupina B:
1. Prašník
2. Trakovice
3. Veselé
4. Kľačany
5. V. Orvište
6. Dubovany
7. Červeník
8. Bojničky
9. Peterčan HC
10. Borovce
11. Nižná
12. Šípkové
13. Chtelnica
14. Pečeňady
15. Madunice
16. Ratnovce
30 19 8 3 84:35
30 17 7 6 66:37
30 16 8 6 59:35
30 15 7 8 85:48
30 15 4 11 61:45
30 11 7 12 49:66
30 10 9 11 61:66
30 11 6 13 53:58
30 12 3 15 61:79
30 10 8 12 51:43
30 10 7 13 47:56
30 8 11 11 43:56
30 8 8 14 50:68
30 9 5 16 45:71
30 8 4 18 43:63
30 8 4 18 50:82
65
58
56
52
49
40
39
39
39
38
37
35
32
32
28
28
Tretia trieda, skupina B:
1. H. Trhovište 24 20 1 3 79: 30
2. D. Trhovište 24 19 2 3 64: 21
3. Jalšové
24 14 4 6 64: 38
4. D. Lopašov 24 14 1 9 82: 41
5. Tepličky
24 12 3 9 52: 58
6. Sokolovce
24 10 7 7 48: 28
7. Banka
24 9 6 9 42: 36
8. Koplotovce 24 9 4 11 45: 58
9. Žlkovce
24 9 3 12 43: 70
10. Pastuchov 24 7 7 10 46: 38
11. Merašice
24 6 4 14 30: 57
12. Kočín-Lanč. 24 2 4 18 30: 75
13. Šterusy
24 1 2 21 26:101
61
59
46
43
39
37
33
31
30
28
22
10
5
DORAST - starší:
Tretia liga – Západ:
1. J. Bohunice
2. Sp. Trnava B
3. Topoľčany
4. Nové Mesto
5. ČFK Nitra
6. N. Zámky
7. Boleráz
8. P. Bystrica
9. Piešťany
10. Komárno
11. Šaľa
12. ViOn B
13. Nemšová
14. Galanta
15. Sereď
16. Partizánske
30 24 3 3 91: 23
30 23 4 3 95: 31
30 15 4 11 70: 46
30 14 7 9 62: 50
30 14 5 11 58: 45
30 13 7 10 62: 52
30 14 4 12 51: 69
30 11 10 9 53: 48
30 13 4 13 59: 56
30 12 6 12 65: 54
30 12 3 15 49: 53
30 11 5 14 57: 66
30 10 6 14 44: 53
30 11 2 17 52: 64
30 4 3 23 33: 95
30 2 1 27 21:117
75
73
49
49
47
46
46
43
43
42
39
38
36
35
15
7
šport
Najhoršie umiestnenie Vrbovčanov
Futbalistom MFK Vrbové sa v sezóne 2009–2010 príliš nedarilo. So ziskom 34 bodov obsadili v západnej skupine druhej
ligy 13. priečku, čo je najhoršie umiestnenie počas ich štvorročného pôsobenia v tretej najvyššej slovenskej súťaži.
Vrbovčania pykali predovšetkým za zlé výsledky na domácom
štadióne, kde stratili celkovo 22
bodov, z toho 13 na jeseň. Na ihriskách súperov síce získali 11 bodov, ale to je len polovica z tých,
čo doma stratili. Vrbovčania mali
najslabší útok v celej súťaži, keď
v 30 zápasoch celého súťažného
ročníka nastrieľali iba 25 gólov.
Niet sa čo čudovať, keď až v 16
zápasoch nedali ani gól a v ďalších
šiestich skórovali iba raz. Najlepším kanonierom mužstva bol Jozef Jelšic s 11 gólmi. Druhým najlepším strelcom bol Rado Kubiš so
štyrmi gólmi. Všetky však dal už
na jeseň, pretože na jar veľa šancí od trénera nedostával a v základnej zostave nastúpil len raz.
Navyše po 27. kole ho vylúčili z
kádra pre nezáujem o hru... Spokojný s konečným umiestnením
nebol okrem funkcionárov MFK
ani hrajúci tréner Martin Sedláček: „O spokojnosti by som mohol
hovoriť iba vtedy, keby sme skončili v tabuľke do desiateho miesta. My však môžeme byť radi, že
sme sa zachránili. No treba vidieť
aj to, že jarnú časť sme odohrali
iba so 16 hráčmi, pričom brankár
Medzi stabilných hráčov MFK patrí Tomáš Andrísek.
Dlhý nastúpil len raz.“
Pre zranenie nemal tréner k
dispozícii Petra Gažíka a Adama
Greguša, preto sa ako striedajúci hráči dostali na ihrisko aj dorastenci Ďuračka a Kurňavka. Pre
nedostatok financií totiž nebolo
možné vo Vrbovom káder počas
sezóny doplniť o ďalších hráčov.
Z tých, čo na jar pravidelne nastupovali, majú na svojom konte plný
počet 15 zápasov len univerzálny
Tomáš Andrísek a stopér Michal
Holub, ktorý bol vo Vrbovom na
hosťovaní z Dolného Kubína. Podľa Martina Sedláčka bolo hlavným
problémom mužstva nepremie-
PIEŠŤANSKÍ HOKEJISTI V KOPAČKÁCH
DORAST - mladší:
Tretia liga – Západ:
1. ČFK Nitra
2. Topoľčany
3. J. Bohunice
4. Nové Mesto
5. Nemšová
6. Sp. Trnava B
7. Galanta
8. ViOn B
9. N. Zámky
10. Piešťany
11. Šaľa
12. P. Bystrica
13. Sereď
14. Boleráz
15. Komárno
16. Partizánske
30 22 7 1 83:16
30 23 3 4 101:20
30 20 2 8 60:28
30 16 5 9 76:38
30 15 6 9 66:44
30 15 5 10 69:29
30 15 4 11 51:36
30 15 2 13 63:43
30 13 3 14 48:50
30 10 7 13 57:60
30 9 6 15 42:49
30 7 10 13 44:67
30 6 8 16 29:84
30 5 5 20 43:95
30 5 4 21 17:67
30 5 1 24 17:140
73
72
62
53
51
50
49
47
42
37
33
31
26
20
19
16
ňanie šancí, hlavne v zápasoch s
Vrábľami a Novým Mestom. „Na
domácom ihrisku sme hrali príliš
kŕčovito, čo sa potom odzrkadľovalo aj v nepresnom zakončovaní.
Naopak, na ihriskách súperov bol
náš herný prejav lepší, ale tiež
sme sa nedokázali presadiť strelecky,“ dodáva M. Sedláček.
Podľa jeho slov chýba vo Vrbovom kvalitné tréningové ihrisko,
na ktorom by mohli okrem mužov
trénovať aj mládežnícke družstvá a popracovať by sa malo aj
na skultúrnení priestorov samotného futbalového štadióna.
Peter Sedláček, foto: (šg)
Momentka zo zápasu v Nižnej.
Letná príprava prvoligových hokejistov ŠHK 37 Piešťany vyvrcholila priateľským futbalovým stretnutím v Nižnej, kde si hokejisti zmerali sily s futbalovým mužstvom
miestneho účastníka oblastnej súťaže.
Kým na ľade piešťanskí hokejisti v minulej sezóne jasne dominovali a prvú ligu vyhrali, vo futbalovom zápase v
Nižnej sa museli uspokojiť s remízou. V prvom polčase vyhrávali domáci futbalisti 2:1 a ešte pár minút pred záverom 5:3, no hokejistom sa vydaril finiš a zápas sa skončil
5:5. Góly: Madeja 3, Magula a Ondrašík - Rosa 3, Uhlík, Mihálik. O víťazovi zápasu nerozhodli ani strely zo značky pokutového kopu, pretože tento rozstrel sa skončil tiež 5:5.
O víťazovi duelu sa nerozhodlo preto, že namiesto kopania ďalších jedenástok sa obe mužstvá sa na pokyn rozhodcu Lamoša pobrali do miestneho kultúrneho domu na guláš. Na okraj zápasu nám domáci tréner Marián Mihálik povedal: „Hokejisti síce hrali futbal, no striedalo sa ako na
hokeji a každý hral toľko, čo vládal.“ Preto aj my uvádzame zostavy bez času striedania – Nižná: Porubský - Valovič,
Šimkovič, Horváth, Velšic, Mahaj, Jamrich, Bango, Madeja,
Magula, Ušák - Babčan, Ondrašík,Rapant, Kosmál, Sokolovič. ŠHK 37 Piešťany: Kubo – R. Kolník, A. Kolník, R. Filip,
Rosa, Poláček, Klčo, Blaško, Rondoš, Vavro, Hluch - Učeň,
Mihálik, Rybárik, Uhlík, Fedor, Macháč, Haring.
(šg)
šport
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
39
V druhom týždni hral vo Wimbledone iba Lacko
Boje o prvenstvo na treťom
grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone sa v seniorskej súťaži prehupli do druhej
polovice. Z tria piešťanských tenistov si v druhom hracom týždni zahral iba Lukáš Lacko.
Hráč TK Kúpele Piešťany dosiahol na londýnskej tráve doteraz najväčší úspech, keď v dvojhre sa dostal do druhého kola a
vo štvorhre do tretieho. V prvom
kole dvojhry zdolal 24. hráča turnajového pavúka, Cyperčana Bagdatisa, 6:3, 2:6, 6:3, 6:1. V druhom kole síce prehral, no Francúza Chardyho riadne potrápil - po
päťsetovej dráme mu podľahol
3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:8. Vo štvor-
hre si Lacko s Ukrajincom Stachovským poradili v prvom kole s
kolumbijskou dvojicou Falla, Giraldo 4:6, 6:2, 7:5, 6:4 a v druhom zdolali tretí najvyššie nasadený česko-indický pár Dlouhý,
Paes 6:3, 6:3, 5:7, 4:6, 7:5. V boji
o štvrťfinále sa po našej uzávierke
stretli s indicko-pakistanskou dvojicou Bophanna, Queresi.
V ženskom pavúku figurovali
dve piešťanské odchovankyne. V
dvojhre prehrala Magdaléna Rybáriková už v prvom kole s turnajovou osemnástkou, Francúzkou
Rezaiovou, 7:6, 2:6, 5:7. Úspešnejšia bola Dominika Cibulková,
ktorá po výhrach nad Češkou Šafářovou 7:6, 6:4 a Japonkou Mori-
Lukáš Lacko
tovou 6:7, 7:6, 7:6 narazila v treťom na turnajovú jednotku a obhajkyňu prvenstva, Serenu Williamsovú z USA. Tej podľahla 0:6,
5:7. Vo štvorhre vyhrala Cibulková s Ruskou Pavľučenkovou nad rumunsko-poľským párom Gallovitsová, Jansová 4:6, 6:2, 6:2 a nad
poľsko-čínskou dvojicou Rosolská,
Janová 7:5, 6:1. V boji o štvrťfinále však nestačili na najvyššie nasadené sestry Williamsové, ktorým
podľahli 1:6, 2:6. Rybáriková spolu
s Češkou Zakopalovou zdolali maďarsko-španielsku dvojicu Czinková, Para Santonjová 6:3, 7:6, no
potom podľahli uzbecko-nemeckej dvojici Amanmuradová, Barroisová 4:6, 2:6. Š. Gregorička
BABAČ LEN V „BÉČKU“
Lukáš Babač nezopakoval v Mníchove umiestnenie z Bledu.
Po výbornom štvrtom mieste na
prvých pretekoch Svetového pohára v Blede sa piešťanský veslár Lukáš Babač predstavil na
ďalších pretekoch SP v Mníchove. Tam sa mu nepodarilo zopakovať úspech z úvodného kola,
keď celkovo obsadil 11. miesto.
Lukáš začal preteky v skife ľahkých váh tretím miesto v rozjazde. Vo štvrťfinále už bol Babač
úspešnejší. Do cieľa dovesloval
na druhej pozícii. V semifinále
sa Babačovi vôbec nedarilo, keď
skončil až na piatom mieste. Do
A-finále však postupovali iba prví
traja, preto sa Lukáš musel uspokojiť len so štartom v B-finále, v
ktorom sa bojovalo o 7.-12. priečku. Podobne ako v semifinále, aj
v malom finále skončil na piatej
pozícii, čo pre neho znamenalo
celkové 11. miesto spomedzi 24
štartujúcich. Pre zaujímavosť, víťazom druhého kola SP sa v skife ľahkých váh stal Maďar Galambos, s ktorým Babač súťažil v piatej rozjazde.
(šg)
V premiérovom ročníku skončili florbalisti siedmi
Juniorské florbalové družstvo
CVČ Ahoj Piešťany obsadilo pri
svojej premiére vo Florbalki SK
lige siedme miesto. Rozhodli o
tom víťazstvom 5:4 nad FOFO
Zamarovce.
Po základnej časti boli Piešťanci s dvoma víťazstvami a jednou remízou na predposlednom
siedmom mieste. V play-off narazili na druhý najlepší tím po
základnej časti, FK Nová Dubnica. „Bol to najvyrovnanejší zo
všetkých zápasov štvrťfinále playoff, pretože v ďalších troch sa
zrodili dvojciferné výsledky. Nám
nevyšla prvá tretina, ktorú sme
prehrali 1:5. V druhej gól nepadol a v tretej sme tromi presnými zásahmi upravili na prijateľ-
Družstvo CVČ Ahoj Piešťany - stoja zľava: Seidl, Hetteš, Schwarzbacher,
Urland, Pažík, Ottinger a tréner Bajnok, dolný rad zľava: Sobota, Polák,
F. Mihálik a M. Mihálik. Foto: P. Bajnok
ných 4:8,“ opísal nám priebeh
štvrťfinále tréner Piešťancov Peter Bajnok.
V zápase o konečné siedme
miesto nastúpili jeho zverenci
proti poslednému FOFO Zamarovce. Hoci sa ujali vedenia gólom Mihálika, v závere prvej tretiny Zamarovce dvoma gólmi otočili
na 2:1. Piešťanci potom nielenže
vyrovnali, ale dali aj vedúci gól.
Po chybách v obrane však umožnili Zamarovčanom otočiť skóre.
V dramatickom závere Piešťanci
najskôr vyrovnali a minútu pred
koncom sa ujali vedenia 5:4. Potom súper odvolal brankára, ale
skóre sa už nezmenilo. Góly CVČ
Ahoj: Hetteš 2, Mihálik, Schwarzbacher, Seidl.
(šg)
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Šéfredaktorka: Adriana Drahovská - [email protected] / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička
- [email protected], Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák /
INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel. 033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo:
EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box /
Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € =
30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
Číslo 26 Utorok 29. júna 2010
inzercia
PRÍĎTE DO RATNOVSKEJ ZÁTOKY
Ešte váhate nad myšlienkou, kde usporiadať vydarenú firemnú akciu? Neviete, kam pozvať svojich kolegov, partnerov, školiteľov, zamestnancov, tímy ľudí, ktorí sa poznajú alebo chcú spoznať lepšie? Máme pre vás tip - zaveďte ich do areálu vodného lyžovania v Ratnovskej zátoke.
Pri vodnom lyžovaní alebo vo wakeboardovej škole, počas minifutbalu, plážového volejbalu či v letnom vánku na
terase reštaurácie, prežijete nezabudnuteľné chvíle s ľuďmi
naladenými na rovnakú frekvenciu. Vaše ratolesti si pritom
môžu stavať zámky alebo piecť tortičky z piesku, hojdať sa
na hojdačkách a nadviazať prvé nesmelé známosti s ratolesťami kolegu-kolegyne v detskom kútiku.
„V príjemnom prostredí vytvorenom pri vodnej nádrži Sĺňava sa u nás zabaví až 1300 ľudí. K dispozícii je veľkokapacitné parkovisko. Máme tu zastrešené pódium, prezliekarne, sprchy, toalety, neďaleko pláže sú skrinky na odkladanie
vecí. K dispozícii je občerstvenie v reštaurácii so zastrešenou aj nekrytou terasou. Klientom, ktorým by nestačili aktivity v našom oplotenom areáli, ponúkame služby v blízkom
hoteli Korekt, kde si môžu zahrať tenis, zaplávať v bazéne.
Ak si nebudete vedieť rady, ako usporiadať vydarený firemný športový deň, školenie, family days, prezentáciu, garden party, raut, teambuilding či iné podujatia, urobíme to
za vás,“ garantuje úspech akcie „na kľúč“ Rastislav Martančík. Ak sa chcete dozvedieť viac, zatelefonujte mu na číslo 0905/493 935, pošlite e-mail: [email protected] alebo si
kliknite na www.ratnovska.sk.
V. Dusíková/(inz)
Začalo nám leto, prázdniny, určite
by bola škoda ich presedieť na facebooku rovnako ako mne. Preto som založil wakeboardingový klub.
Čo môže byť krajšie ako leto strávené pri vode, na lehátkach, v dobrej
atmosfére, s možnosťou trénovať a na
sebe makať?! Ak sa vás do klubu prihlási čo najviac, skupinky rozdelíme na
rôzne dni tréningov... V týždni sa budú
striedať, ale v piatok si spravíme veľkú
párty na vleku pre členov a našich známych, priamo pri vode. Zato sa zaručujem. Ceny v bufete dohodnem, možno pozvem na dovolenku majstra sveta
Mika Ketellappera, nech nám príde uká-
zať, ako sa jazdí
... Lepšie ceny vleku mimo času tréningov pre členov klubu dohodnem tiež, takže dúfam, že nás
bude čo najviac a začneme trénovať,
hrať beach wolley, mini golf a hlavne
chillovat hneď od najbližšieho pondelka. Na začiatok stačia plavky, uterák a
do 10 eur, podľa záujmu, neskôr skúsime pohľadať sponzorov. Určite niekto
ocení, že mládež na sebe maká... Vek
od 12 hore, nikdy nie je neskoro...
Teší sa na vás Wrabco (Lukáš Vrábel). Nájdi si ma na facebooku alebo
zavolaj, skupina Wakeboarding & Wakeskating PN, kontakt: 0918/877 134,
[email protected]
(inz)
Download

Piešťanský týždeň č.26