KALENDÁR CHEMICKEJ OCHRANY OVOCNÝCH PLODÍN
JADROVINY
Konc. Ochran. Škodlivý činiteľ
% leh.(dni)
3,50
AT
roztočec ovocný
(prezimujúce
vajíčka)
35
Karathane FN 57
0,10
múčnatka
35
Topas 100 EC
0,02
jabloňová
"
28
Afugan 30 EC
0,15
"
Bayleton 25 WP
0,02
28
"
Fademorf EK 20
0,125
14
"
Baycor 25 WP
0,15
35
"
Captan 50 WP
0,40
35
"
Dithane M 45
0,40
21
chrastavitosť
Novozir MN 80
0,40
21
jabloní a hrušiek
Tridal MZ
0,25
35
"
Polyram Combi
0,40
21
"
Merpan 50 WP
0,40
35
"
Chorus 75 WG
0,02
28
"
Delan 700
0,07
21
"
Folpan 50 WP
0,3
10
"
Topas C 50 WP
0,15
35
múčnatka +
Atemi C
0,18
35
chrastavitosť
Rubigan 12 EC
0,05
28
"
Punch 40 EC
0,007
35
"
Anvil 5 SC
0,06
14
"
Systhane MZ
0,30
28
"
Systhane 12 EC
0,05
28
"
Dorado
0,04
35
"
Score top 20WG
0,025
30
"
Hattrick
0,11
28
"
0,02
Discus
35
"
Zelený púčik až
Oleoekalux (možno
1,00
AT
prezimujúci
začiatok ružového
miešať s pestic. proti
škodcovia - vošky,
púčika
múčnatke a chrastavitosti)
roztočce a
húsenice
Zelený púčik až
Pesticídy uvedené
viď
viď
múčnatka +
začiatok ružového
proti múčnatke a
vyššie vyššie
chrastavitosť
púčika
chrastavitosti
Zelený púčik až
Perfecthion
0,10
28
vošky
začiatok ružového
Bi 58 EC
0,10
28
"
púčika
Pirimor (neničíužit.hmyz) 0,06
7
"
Decis 2,5 EC
0,02
28
žraví a cicaví
Dimilin 25 DP
0,03
28
škodcovia
Sumithion 50 EC
0,20
21
"
Anthio 33
0,10
28
"
Karate 2,5 EC
0,02
28
"
Ultracid 40 EC
0,075
35
"
Zolone EC
0,20
21
"
0,06
21
"
Dimecron 50
Actelic 50 EC
0,15
21
"
0,10
21
"
Unden
Nomolt 15 SC
0,10
28
"
0,10
28
Nurelle D
Vaztak 10 EC
0,01
AT
Kvitnutie
Pesticídy proti múčviď
viď
múčnatka,
natke a chrastavitosti vyššie vyššie chrastavitosť
Koniec kvitnutia
Anthio 33
0,10
28
piliarka jablčná
Decis 2,5 EC
0,02
28
Koniec kvitnutia až Pesticídy uvedené
viď
viď
múčnatka,
koniec júla, po 10-14 proti múčnatke a
vyššie vyššie chrastavitosť
dňoch opakovať pri chrastavitosti
infekcii
Termín ošetrenia
Vegetačný pokoj opad listov,až do
nalievania pukov
Myšie uško - zelený
púčik
Pesticíd
Nevikén
Škodlivosť - príznaky poškodenia
cicanie na listoch, púčikoch
usychanie listov, výhonov, kvetov
"
"
"
"
"
čierne chrastavité škvrny na listoch, plodoch,
predčasný opad listov, plodov
"
"
"
"
uvedené vyššie
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
listy a konáriky obžraté a vycicané
ošetrovať iba ak sa neaplikovali s
Oleoekaluxom
listy a konáriky vycicané a zdeformované
"
listy, plody a výhonky obžraté, vycicané a
zdeformované
"
"
"
"
"
"
"
"
pri silnej infekcii oše trovať náchylné odrody
zavŕtané húsenice v plodoch, hromadný
predčasný opad plodov
pri silnej infekcii
ošetrovať náchylné odrody
Podľa signalizácie -
Vaztak 10 EC
Talstar 10 EC
po odkvitnutí za 4
Cymbush 10 EC
týždne + za 10 dní
Ripcord 20 EC
zopakovať;
Nurelle D
Decis 2,5 EC
v teplejších oblasDimilin 48 SC
tiach aj začiatok
Insegar WP
augusta proti II.
Sumicidin 20 EC
generácii
Cybolt 100 E
+
Karate 2,5 EC
za 10 dní zopakovať Ambush 25 DP
Ambush 25 EC
Actelic 50 EC
Mavrik 2E, 2F
Nomolt 15 SC
Jún - august, hlavne v Mitac 20 EC
suchom a teplom
Peropal 25 WP
období
Neoron 500 EC
Kelthane WP
Nissorun 10 EC
Omite 57 E
Sunmite
Druhá polovica júla; Kalkosan
v 10-14 dňových
intervaloch
zopakovať 4 krát
0,015
0,02
0,03
0,015
0,06
0,04
0,02
0,03
0,025
0,05
0,02
0,04
0,04
0,15
0,05
0,075
0,10
0,10
0,10
0,125
0,06
0,10
0,075
1,50
28
60
28
28
28
28
28
1.gen.
21
28
28
21
21
21
60
28
28
28
14
21
30
21
42
14
obaľovač jablčný
červivosť plodov
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
roztočce
cicanie na listoch
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
škvrnitosť plodov plody znehodnotené - znížená
jabloní z
skladovateľnosť
nedostatku vápnika
KÔSTKOVINY
Kuprikol 50(Meď)
Polybarit (Síra)
Sulka (Síra)
Melprex 65 W
Novozir MN 80
Delan 750 SC
Efuzin 500 SC
Champion 50 WP
0,60
3,00
4 -5,0
0,15
0,30
0,10
0,25
0,20
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Koniec kvitnutia
Actellic 50 EC
Anthio 33
0,15
0,10
21
28
Pred a počas kvitnu-tia,
po odkvitnutí v 7-10
dňových intervaloch
Po odkvitnutí za
2 - 3 týždne;
za 7-14 dní
2x zopakovať
Pri prvých príznakoch
choroby
(apríl - máj)
Prvá polovica júna
(podľa signalizácie)
Baycor 25 WP
Rovral WP
Sporgon
Baycor 25 WP
Syllit 65
Novozir MN 80
Dithane M 45
Rubigan 12 EC
Anvil 5 SC
0,10
0,10
0,04
0,10
0,07
0,25
0,25
0,04
0,06
35
AT
AT
35
21
21
21
28
14
moníliové vädnutie
kvetov, letorastov,
monilióza plodov
hnednutie listov marhúľ
"
"
"
múčnatka broskyne
Anthio 33
Decis 2,5 EC
Sumithion 50 EC
Na základe signalizácie Karate 2,5 EC
(jún, august)
0,10
0,02
0,20
0,03
18
28
10
28
vrtivka čerešňová
Podľa signalizácie (máj, Insegar WP
júl)
Anthio 33
Dimilin 48 SC
Pri výskyte v priebehu Pesticídy ako pri
vegetácie
jadrovinách s výnimkou Dimecronu
pri čerešniach
0,03
0,10
0,025
AT
28
28
Začiatok nalievania
púčikov, pri daždivom a
chladnom počasí za 1014 dní zopakovať
Začiatok kvitnutia
kučeravosť listov
broskyne
"
"
"
"
"
poškodenie kvetov
marhúľ nízkymi tepl.
piliarka slivková,
piliarka žltá
mladé listy broskýň odumierajú a opadávajú, následne glejotok stromov
"
"
"
plôdiky prevŕtané húsenicami, hromadný
predčasný opad plodov slivkovín
odumieranie kvetov, konárov a celých
častí stromu,hniloba plodov kôstkovín
odumieranie marhuľových listov, glejotok
stromov
"
biely povlak na listoch, konároch broskýň,
ich zasychanie a praskanie, opad plodov
červivosť plodov čerešní
obaľovač východný na červivosť plodov marhúľ a broskýň
marhuliach a
broskyniach
obaľovač slivkový
červivosť plodov
slivkovín
"
cicaví a žraví škodcovia listy, plody výhony obžraté, vycicané a
zdeformované
ORECH
Pri pučaní
a po odkvitnutí
VINIČ
Kuprikol 50
0,60
AT
antraknóza listov a
baktériová škvrnitosť orecha
černanie a pred-časný opad listov
a plodov orecha
Po vypučaní
Oleoekalux
1,00
AT
Po vypučaní
Sulikol K
Sulka
Neoron 500 EC
Thiovit
Torant
Kuprikol 50
Novozir MN 80
Dithane M 45
RidomilPlus48WP
Sandofan C
Curzate SM
Folpan
Discus
Cuproxat SC
Sulikol K
Bayleton 25 WP
Topas 100 EC
Fademorf EK 20
Karathane FN 57
Rubigan 12 EC
Dorado
Punch 10 EC
Hattrick
Discus
Euparen
Ronilan 50 WP
Rovral 50 WP
Sumilex 50 WP
Pesticídy ako pri
obaľovačovi
jablčnom
2-3,0
4-5,0
0,10
1,5-2
0,1
0,50
0,25
0,25
0,25
0,20
0,15
0,3
0,03
0,5
0,50
0,02
0,025
0,125
0,10
0,02
0,025
0,03
0,3
0,02
0,25
0,10
0,15
0,10
AT
AT
60
AT
AT
RÍBEZLE A EGREšE
Po vypučaní,za10 dní
zopakovať,po zbere dľa
potreby
Po vypučaní, za 10 dní
zopakovať, po zbere
podľa potreby
Po vypučaní za10 -14
dní, 2-krát zo-pakovať;
postrek pri tepl. nad
15°C
Začiatok júna a po
zbere 1-2 x v 10
dňových intervaloch
Pri výskyte v porastoch
Novozir MN 80
Dithane M 45
0,30
0,30
21
21
antraknóza ríbezlí
a egrešov
tmavé škvrny na listoch, plodoch,
ich predčasný opad
Bayleton 25 WP
Fademorf EK 20
Karathane FN 57
Morestan
Rubigan 12 EC
0,03
0,25
0,10
0,03
0,03
21
AT
28
21
AT
biely povlak na listoch,
konárikoch, plodoch;
ich zasychanie a opad
Omite 57 E
Thiodan 35 EC
0,10
0,15
AT
30
americká
múčnatka na
ríbezliach a
egrešoch
"
"
roztoč ríbezľový
Bayleton 25 WP
0,03
21
Pesticídy ako pri
jadrovinách
Pred kvitnutím,pri silnej
infekcii i po čas
kvitnutia,v da-ždivom
počasí v 14-dňových
inter-valoch ešte 2x
zdurené,nevypučané púčiky, ich
zasycha-nie,znížená rodivosť
hrdza čiernej
ríbezle
hrdzavé škvrny, usychanie a
predčasný opad listov
cicaví a žraví
škodcovia
listy, výhony, plody obžraté,
vycicané a zdeformované
Pri zistení prvých
príznakov napadnutia
(máj - jún)
JAHODY
Termín ošetrenia
Pred výsadbou a
za 10-14 dní po
výsadbe
Pri pučaní,za7 dní
zopakovať a po zbere
(postrek do srdiečka
jahôd)
Pesticíd
Aliette
(máčanie sadeníc)
Aliette
(zálievka 10 l/ár)
Basudin 60 EC
Diazinon 60 EC
Sumithion 50 EC
Thiodan 35 EC
Konc.
%
0,25
.
1,0
0,15
0,15
0,15
0,15
Ochr.
lehota
(deň)
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Tvorba kvetných
pupeňov, začiatok
kvitnutia
Actellic 50 EC
Zolone EC, Z, WP
Decis 2,5 EC
0,15
0,20
0,03
AT
AT
AT
Začiatok kvitnutia a po
7 dňoch; pri daždivom
počasí opakovať
viackrát
Pred kvitnutím a po
zbere plodov
Euparen Multi
Ronilan 50 WP
Rovral 50 WP
Sumilex 50 WP
Afugan 30 EC
Síra 80
Sulikol K
Topsin M 70 WP
0,25
0,10
0,10
0,10
0,10
0,35
0,50
0,08
AT
14
7
AT
AT
AT
AT
AT
Po zbere úrody
Kuprikol 50
Novozir MN 80
Dithane M 45
Lannate 90 WS
Nudrin 90 WS
Wofatox 18 WP
0,60
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Euparen
0,25
Po zbere úrody
Škodlivý
činiteľ
fytoftóra
.
"
roztočík
jahodový
"
"
"
kvetovka
jahodová
"
"
fytoftóra,pleseň
sivá pleseň sivá
"
"
múčnatka
jahodová
"
"
"
biela a fialová
škvrnitosť
"
háďatko
jahodové
Škodlivosť - príznaky
poškodenia
odumieranie koreňov a celých
trsov jahôd
deformácia jahodových trsov až
ich odumieranie
Podľa signalizácie (máj,
august)
usychanie a opad kvetných
pupeňov (nahryznutých)
metlovitosť malín
0,50 g/m2
Niva zrno (do dier)
2- 10kg/ha 5Stutox (do dier)
10kg/ha
Rodex (do dier)
1ks/1,5m2
Talon AT
viďnávod
Nivazrno(miešaťsnávnadou)
2-10 kg/ha
Polytanol
3-4g/dier
Rodex (do dier)
1kg/3m chodby
Stromový balzam
Jenten
Valsa wax
Lentacol
2,5 g / strom
Morsuvin
8-10 g /sadenicu
Pellacol
30-50g / strom
Pri výskyte
Ošetrenie rán rastlín
pri silnej infekcii v dôsledku
napadnutia listov trsy zakrpatievajú, úroda znížená
trsy zakrpatené až odumierajú
Ošetrenie proti ohryzu
výhony s tmavofia-lovými
škvrnami; praskajú, zasychajú až
odumierajú
Vysvetlivky: AT - ochranná lehota je daná presne stanoveným termínom ošetrenia
Pri viniči ochranná lehota v zátvorke - platí pre hrozno použité na spracovanie (na víno)
oneskorené pučanie, súkvetia
usychajú, opadávajú, listy
skučeravené
listy, kvety a bobule usychajú a
"
opadávajú
"
"
"
"
"
"
listy a bobule pokryté bielym
povlakom, listy sa skrúcajú,
zasychajú, bobule praskajú
"
"
"
"
"
listy usychajú,opadá vajú
bobule až stra-piny,vráskavejú
hn-ednú až odumierajú
červivosť hrozna, obžieranie
púčikov, listov a kvetov
AT
slizniaky
AT
30
AT
AT
AT
AT
AT
hraboš poľný
"
"
hryzec
"
"
"
choroby dreva
požer rastl. častí
ohrýzanie koreňov a nadzemných
častí
ohrýzanie koreňov ovocných
plodín
šírenie hubových chorôb
dreva,odu-mieranie konárikov
Ohryz stromkov
Ohryz sadeníc
Ohryz kôry
Upozornenie:
•
•
•
•
AT
Mesurol Schneckenkorn
Pri výskyte
plody zaschnuté alebo napadnuté
hnilobou
bieloružový poblak na listoch,
stopkách a plodoch a ich
zasychanie
obžer a cicanie listov a púčikov
OSTATNÍ ŠKODCOVIA
Pri výskyte
MALINY
Pred kvitnutím,po 7
dňoch 1-3x zo-pakovať
podľa stupňa infekcie
Obdobie uzatvá-rania
strapcov, zamäkania
bobúľ
7
42
42
42
35
42
14(35)
14(35)
14(35)
3 (42)
28
35
21(42
35
28
42
35
35
35
21/35
14
14
21
prezimujúci
škodcovia
roztoče spôsobujúce
erinózu a akarinózu
"
"
“
perenospóra viniča
"
"
"
"
"
"
"
"
múčnatka viniča
"
"
"
"
"
"
"
"
"
pleseň sivá
"
"
"
obaľovač pásový,
obaľovač mramorový
•
K práškovým prípravkom, pri ktorých je to na obale uvedené, je potrebné pridávať zmáčadlo napr. Citowett v 0,02%
konc., Agral 90 v 0,2% konc. ⇒ lepšia účinnosť
Počas vegetácie broskyne neznášajú meďnaté a sírne prípravky.
Potrebu a počet ošetrení treba voliť podľa stupňa napadnutia, využívať signalizáciu ošetrení v tlači, rozhlase a
televízii. Správne stanoviť škodlivého činiteľa (chorobu, škodcu), využívať poradenskú službu.
Prísne dodržiavať ochranné lehoty (dobu od aplikácie pesticídu do začiatku zberu plodín). Sú vždy uvedené aj na
etiketách pesticídov.
Nepostrekovať pri slnečnom, horúcom počasí (môže dôjsť k popáleniu rastlín), za silného vetra a pri teplotách, ktoré
nie sú dostatočné pre účinnosť pesticídu.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20
tel/fax 046/5431575
tel. 0905/204908
971 01 Prievidza
e-mail [email protected]
Download

kalendár chemickej ochrany ovocných plodín