Piešťanský silák sa postaral o rekordný zápis
Viac na
strane
20
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 33
Ročník XX
Utorok 17. augusta 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk Tel./fax: 033/762 84 25
viac videospráv na webe
Vzbĺklo ďalšie auto
www.piestanskytyzden.sk
Búrka zničila
Kruhovku
vo Vrbovom
Po víkendovej búrke
sa Kruhovka stala
nepoužívateľnou.
Poškodil stavbu blesk?
Veď vo Vrbovom v tú
noc elektrické výboje
osvetľovali oblohu ako
na Silvestra. Alebo sa
strecha stánku kultúry
prevalila pod ťarchou
dažďovej vody?
Viac na strane
5
Získa nemocnica
peniaze na obnovu
polikliniky?
Viac na strane
2
Krátky bazén
plavcom nestačí!
Viac na strane
Na Staničnej ulici v Piešťanoch minulú stredu v noci blčali plamene a húkali hasičské sirény.
Za cieľ útoku si neznámy páchateľ vybral čierny Mercedes. Škodu na aute vyčíslili na viac
ako 15-tisíc eur. Viac na 3. strane.
Foto: OR HaZZ
6
SÚŤAŽ: Získajte
lístky na Lodenicu
Viac na strane
12
inzercia
na festivale GRAPE
Nováčik na festivalovej scéne
Premiérový ročník hudobného podujatia Grape sme si
užili práve v našom meste. Takmer šesťdesiatka kapiel
sa predstavila počas dvoch dní na piešťanskom letisku.
Hoci piatkový program prerušila búrka, sobota sa niesla
v znamení zahraničných headlinerov.
Viac na stranách
10-11
26. 8. - 28. 8. 2010
ww
ww.lodenica.sk
odenica.sk
2
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
editorial
Dnes píše
aktuálne
VRÁTI SA DO POLIKLINIKY ŽIVOT?
Viera
Dusíková
na tému:
Zeleň
v meste
Plná elánu po dovolenke
som dnes ráno kráčala do práce. Zrazu som natrafila na tankodróm Teplickej ulice. Prach
a vyvrátené kmene stromov
ma vyliečili z dovolenkovej letargie. Spomenula som si, ako
som ešte pred pár dňami prechádzala rozkvitnutým maďarským mestečkom Siófok. Kúpalo sa v zeleni. Obrovské črepníky s muškátmi tu viseli aj z poslednej pouličnej lampy. Pred
peknou starou stanicou tryskala fontána, zavlažovacie systémy dávali vlahu pokoseným
trávnikom a kvetom, ktoré obyvatelia zasadili aj do škáry medzi dvoma domami. V nedeľu
ráno tu mladí zbierali odpadky
a v pondelok sa zástupy upratujúcich strojnásobili!
Kráčala som po meste, kde
ľudia chodili na bicykli iba po
chodníkoch a nik sa na nikoho
nehneval. Obdivovala som záhony čínskych ruží, ale aj bielym štrkom vysypané domáce
parkoviská, vdychovala vône,
o ktorých som ani nevedela,
že sú. Siófok sa pýšil tisíckami
stromov. Natrafila som na jeden, ktorý mal dva metre hrubý kmeň. Stál v radovej zástavbe pred rodinným domom. Ďalšie stromy boli mladšie. Zjavne ich dosádzali neskôr. Ako to
tí Maďari dokážu? Mať stromy – staré, aj mladé na jednej ceste? Zdravé a nevydúvajúce chodníky? Čo robia inak
ako my?
Keď som sa pýtala odborníka, povedal mi, že je správne
stromy na Teplickej vyťať. Vraj
záhradníci musia sadiť a zrezávať. Zabudol ale povedať, že
by mali tak ako zubári - aj liečiť a udržiavať. Mráz mi chodí
po chrbte, ak si pomyslím, že
to, čo som videla na Teplickej,
ma môže o pár rokov zaskočiť
v kedysi vychýrenom parku...
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
Na poliklinike nájdete v súčasnosti iba dvadsiatku ambulancií. Foto: Supa
Nemocnica Alexandra Wintera
(NAW) v Piešťanoch potrebuje
na obnovu exteriéru polikliniky na Rekreačnej ulici vyše dva
milióny eur. Zateplením, opravou strechy a výmenou okien
a vstupov chce zabezpečiť modernizáciu objektu, ale predovšetkým znížiť jeho energetickú náročnosť.
Zvýšená spotreba plynu a pomerne vysoké platby za vykurovanie sú jedným z dôvodov, prečo niektorí lekári so svojimi ambulanciami odišli z polikliniky do
iných priestorov v meste. Nemocnica chce podniknúť kroky, aby
sa mohla starostlivosť o zhruba
70-tisíc pacientov z Piešťan a spádového okolia opäť sústrediť na
jednom mieste.
Roztrúsenie ambulancií, ktoré pôsobia často v nevyhovujúcich priestoroch a bez zabezpečenia bezbariérového prístupu,
je podľa riaditeľky nemocnice Eriky Chudej zdrojom častej kritiky
pacientov. V súčasnosti v budove
polikliniky prevádzkuje NAW dvanásť ambulancií a ďalších desať
ambulancií prenajíma neštátnym
lekárom. Nachádzajú sa tam oddelenia spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek, ústavná nemocničná lekáreň a dialýza. „Udr-
žať komplexnosť služieb je pre
nás prioritou a aj vecou cti. Veríme, že keď po obnove zmeníme
výšky platieb, bude to pre lekárov motivujúce,“ povedala riaditeľka NAW Erika Chudá. Nemocnica sa o financie na obnovu objektu uchádza zo štrukturálnych fondov, práce sú rozvrhnuté do zhruba piatich rokov.
Je to však iba prvá etapa projektu. V nasledujúcej, keď by sa
podarilo dostať všetky relevantné
ambulancie „pod jednu strechu“,
nemocnica uvažuje o zmene vnútornej dispozície objektu. Na prvých dvoch podlažiach by zostala ambulantná starostlivosť, na
zvyšných by vznikli lôžkové oddelenia a operačná sála. Počíta sa s
nákupom nových prístrojov a zariadení. „Zaoberáme sa aj otázkou vlastného autobusu, ktorý by
vykonával kyvadlovú prepravu na
Rekreačnú ulicu,“ povedala riaditeľka nemocnice.
(TASR/IP)
Projekt na opravu podajú tretíkrát
Piešťanskí poslanci sa zišli minulý štvrtok na stretnutí mestského zastupiteľstva. Prerokovávali iba jeden bod, a to návrh nájmu
pozemku pod poliklinikou pre Nemocnicu A. Wintera. Doteraz mala
nemocnica nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Zástupcovia mesta
to svojim rozhodnutím zmenili. Nájom za jedno euro pre nemocnicu potrvá do konca roku 2030. „Dvakrát bol podávaný projekt na
rekonštrukciu a zateplenie budovy polikliniky, žiaľ neúspešne. Jednou z námietok v projekte, ktorú sme uznesením odstránili, bola
práve doba nájmu. V súčasnosti sa o peniaze zo štrukturálnych fondov budeme pokúšať po tretíkrát,“ hovorí primátor mesta Remo
Cicutto. Dátum, kedy by malo byť rozhodnuté o pridelení financií
na opravu polikliniky, nie je známy.
(red)
Autom po Rázusovej už od septembra
Rázusova ulica by už o niekoľko
týždňov mala byť otvorená pre
dopravu. Pracovníci piešťanského mestského úradu v súčasnosti dokončujú projektovú dokumentáciu rozmiestnenia dopravných značiek a úpravy v súvislosti prejazdu osobných áut.
Podľa požiadavky poslancov už
od septembra by ste sa teda mali
dostať do centra mesta aj od hotela Lipa.
Predpokladaný termín výmeny dopravných značiek a prispôsobenia Rázusovej pre autá odhaduje vedúca referátu územnej
správy Mestského úradu Piešťany Jana Vitková na 35. kalendárny týždeň. To znamená, že úprav
sa dočkáme v prvých septembrových dňoch. Tento týždeň radnica posiela návrh umiestnenia dopravných značiek na odsúhlasenie. Zaoberať sa ním budú pracovníci Krajského dopravného in-
Cez Rázusovu by ste sa autom mali dostať už o pár týždňov. Foto: (mkm)
špektorátu v Trnave. „Pri zmene budeme musieť vymeniť zvislé a vodorovné značky a tiež ich
doplniť o nové po oboch stranách
ulice. Pôvodné bude nutné vyfrézovať. Vyznačia sa nové parkovacie miesta vyhradené pre potreby zásobovania prevádzok na pe-
šej zóne. Po dokončení prác bude
možné prechádzať v jednom smere po Rázusovej ulici, a to od hotela Lipa k Auparku,“ hovorí vedúca referátu územnej správy.
Koľko celá táto zmena bude
mesto stáť, J. Vitková zatiaľ nekonkretizovala.
(IP)
aktuálne
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
3
čierna kronika
Dôchodkyni
vybielil účet
Zo zaparkovaného Mercedesu šľahali minulú stredu plamene, hasiči museli použiť dýchacie prístroje.
V noci zapálili Mercedes - úmyselne
Na Staničnej ulici minulú stredu v noci horelo
osobné vozidlo Mercedes Benz Cabrio. Automobil
niekto zapálil úmyselne. Obchod COOP Jednota,
pri ktorom bol zaparkovaný, požiar nezasiahol.
Hasiči oheň zlikvidovali za necelú hodinu.
Auto, ktoré bolo zachvátené v plameňoch, spozoroval náhodný okoloidúci približne o 1.30 hodine
v noci. Piešťanskí hasiči na likvidáciu požiaru pou-
žili techniku „C“ prúd a ťažkú penu. Príslušníci hasičského zboru museli likvidačné práce vykonávať
s dýchacími prístrojmi. Výška škody na Mercedese bola vyčíslená na sumu 15 000 eur. Po obhliadke
hasiči zistili dve od seba nezávislé ohniská požiaru.
Príčinou bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou.
Prípadom sa bude ďalej zaoberať polícia.
(KR HaZZ/IP)
PLYN NEUNIKAL, SMRDELI MARHULE
V utorok 10. augusta pred
siedmou hodinou ráno vyrážali piešťanskí hasiči k dopravnej
nehode, ktorá sa stala v Sokolovciach. Havarovalo tam osobné auto Škoda Fabia, v ktorej sa
zranili dve osoby. Hasiči pomáhali
lekárovi zo záchranky naložiť zraneného pacienta, vykonali protipožiarne opatrenia a zlikvidovali
vytečené prevádzkové kvapaliny.
V ten istý deň sa do Sokoloviec vrátili ešte raz. Večer hasili
požiar kukuričného poľa v smere
na Jalšové. Oheň, našťastie, zachvátil len asi štyridsať metrov
štvorcových porastu.
Ubehla len pol hodina a telefón na operačnom stredisku zvonil opäť - v obci Ostrov sa stala
dopravná nehoda. V miestnom potoku sa ocitol Fiat Punto. O troch
zranených sa postarali záchranári, hasiči skontrolovali únik prevádzkových kvapalín. Našťastie,
V sobotu vyletel z diaľnice do poľa Ford Fiesta. Foto: HaZZ
voda ostala čistá. O vytiahnutie
auta z potoka sa postaral majiteľ.
V stredu 11. augusta pred
pol jedenástou v noci mal problémy na diaľnici D1 v smere Horná Streda–Piešťany vodič osobného auta Land Rover. Z motora
sa mu začal valiť dym, preto za-
Škoda Fabia skončila v odvodňovacom kanáli v obci Sokolovce. Foto: HaZZ
volal na pomoc hasičov. Ukázalo
sa, že dym pochádzal z prehriateho motora. Vyparila sa chladiaca tekutina.
V sobotu 14. augusta o 8.49
vyrážali hasiči na diaľnicu D1, kde
sa stala dopravná nehoda motorových vozidiel Ford Fiesta a Honda Civic. Ford skončil v poli, o
jednu zranenú osobu sa postarali záchranári. Hasiči odstránili z
cesty i okolia pokrivené uvoľnené
plechy z automobilov a vykonali
protipožiarne opatrenia.
Ku kurióznemu prípadu úniku plynu zavolali piešťanských hasičov v nedeľu 15. augusta o 3.16
obyvatelia činžiaka na Ulici A.
Hlinku v Piešťanoch. Plyn mal unikať na štvrtom poschodí. Hasiči
na prípad upozornili poruchovú
službu plynárov, ale ukázalo sa, že
k žiadnej havárii nedošlo. Smrad
pochádzal z kovovej skrine, kde
kvasili marhule.
(vd/HaZZ)
Polícia obvinila minulú stredu z prečinu krádeže a neoprávneného vyrobenia a používania elektronického platobného prostriedku 28-ročného muža z Nového Mesta nad
Váhom. Obvinený prostredníctvom výberov finančnej hotovosti ukradol 65-ročnej dôchodkyni viac ako 4040 eur.
Za tento čin hrozí zlodejovi
trest odňatia slobody až na päť
rokov.
(KR PZ/IP)
Mladiství popíjali
Mestskí policajti zaistili minulý pondelok poobede štyroch
mladých na detskom ihrisku na
Staničnej ulici, ako pijú alkohol. U troch zistili dychovou
skúškou požitie alkoholu. Udalosť je v ďalšom riešení.
Zaparkoval
uprostred zelene
Policajti v utorok 10. augusta večer riešili neoprávnené parkovanie motorového vozidla na verejnej zeleni. Podľa oznámenia na Lipovej ulici v blízkosti OD Kocka stálo
motorové vozidlo. Vlastník na
toto miesto auto odstavil z dôvodu, že sa mu pokazilo chladenie a má v ňom naložený tovar, ktorý musí neustále ochladzovať. Uviedol, že musel využiť prenosné chladenie, napájané z elektrickej siete predlžovacím káblom. Na výzvu
hliadky vlastník auto preparkoval. Vec bude ďalej riešená ako
priestupok.
Agresívny
muž vyčíňal
Pri hoteli Satelit policajti
riešili vyčíňanie neznámeho
muža, ktorý minulý piatok v
popoludňajších hodinách obťažoval hostí na terase objektu.
Neznámy bol silne pod vplyvom
alkoholu a správal sa agresívne
k návštevníkom i k policajtom.
Tí ho previezli na stanicu, kde
ho podrobili dychovej skúške
na prítomnosť alkoholu. Hliadka zistila, že mal až 2,54 promile alkoholu v dychu. Nakoľko
bol muž pri prevoze agresívny,
hliadka musela použiť donucovacie prostriedky. Vec bude doriešená podľa priestupkového
zákona.
(MsP)
4
téma
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
Čipovaním sa dá znížiť počet túlavých psov
Po Piešťanoch, ale aj iných
mestách, častokrát vidíme túlať sa zanedbaných psíkov. Väčšinou nespôsobujú takmer žiadne problémy, no ľudia pri pohľade na špinavé a zúbožené zviera skôr vidia agresívne zviera.
Aký je to vlastne túlavý pes? Čo
si pod týmto termínom máme
predstaviť?
„Je to zvieratko, ktoré teoreticky nemá majiteľa. Utieklo,
vybehlo z dvora a podobne. Stáva sa to v prípadoch, že psy majú
v sebe už zakódované ‘to utekanie‘, ale aj počas hárania sa feniek,“ hovorí piešťanská veterinárka Lucia Kučkovská.
Utratenie posledná možnosť
Túlavé zvieratá odchytávajú
dobrovoľníci zo Slobody zvierat,
či príslušníci polície. Predtým,
ako putujú do útulku, ocitnú sa
v karanténe. U veterinára ďalej
nasleduje vyšetrenie, očkovanie,
Túlavé psy ľudia často nájdu v zúboženom stave.
Do útulku neustále pribúdajú nové psy.
odčervenie, odblšenie a ďalšie
úkony potrebné od konkrétneho
prípadu. „Tieto úkony treba vykonávať, aby túlavý psík do útulku nezavliekol napríklad parazitné ochorenia. Náklady na takéto ošetrenie sú približne 40 eur,“
dopĺňa L. Kučkovská.
Podľa slov piešťanskej veterinárky do ambulancie sa jej počas praxe dostali rôzne prípady.
Od zrazených psíkov, havkáčov s
reznými či bodnými zraneniami,
zanedbané zvieratá či zostarnutí a vyhodení bojovníci, ktorí boli
určení na psie zápasy. Stávajú sa
ZA „TULÁKA“ ZAPLATÍTE AJ STO EUR
Do piešťanského útulku sa neustále dostávajú ďalšie a ďalšie túlavé psy. Takmer denne sa pracovníci Slobody zvierat musia postarať o nové prírastky, ktoré neraz nájdu v nonstop koterci. Ten slúži hlavne pre potreby mestskej polície, v prípade,
že nájdu psíka bez domova. Piešťanskí policajti za
sedem mesiacov roku 2010 riešili až 60 prípadov
túlavých psov.
Policajti túlavých psov odchytávajú na základe
upozornení obyvateľov Piešťan, prípadne po dohode so Slobodou zvierat. Na odchyt používajú zariadenie - slučku a pomocné rukavice. „V ťažších
prípadoch sme využívali aj narkotizačné strely. Pri
týchto odchytoch však musí byť prítomný aj veterinár, pretože treba určiť, koľko váži psík a pripraviť
strelu,“ hovorí jeden z príslušníkov mestskej polície.
Aj „bojové“ plemená končia na ulici.
Pokiaľ majiteľovi pes ujde, podľa zákona je možné mu udeliť pokutu za priestupok. Za voľný pohyb
psov môžete zaplatiť od 65 eur. Ak váš pes niekoho uhryzne, pokuta sa vyšplhá až na 165 eur. Tieto priestupky rieši v blokovom konaní polícia alebo
obec, a to v správnom konaní. V druhom prípade sú
sankcie vyššie.
Piešťanskí policajti riešili v tomto roku až šesťdesiat prípadov odchytov túlavých psov. Podľa vyjadrení členov zboru v tomto množstve sú zarátaní
aj tzv. „chronickí utekáči“, ktorých riešia i niekoľkokrát. Odchytené psy z rúk polície väčšinou končia
v nonstop koterci útulku. Pokiaľ nastane situácia, že
v rovnakom čase nájdu viac psíkov, zvieratko môžu
na chvíľku nechať aj na stanici polície, kde sú na to
tiež prispôsobené podmienky.
I. Paulech
Psí bezdomovci skončia veľakrát v rukách polície.
dokonca aj prípady, že nájdu psíka, ktorého zranenia sú natoľko
vážne, že ho musia utratiť. To sa
však stáva minimálne.
Nájdete psíka?
Zavolajte políciu...
Zvieratá, ktoré sa dlhšie túlajú, majú takmer vždy zlé skúsenosti s ľuďmi. Tí po nich neraz
hádžu rôzne veci a kričia. Týmto
správaním znepríjemňujú „život“
policajtom a pracovníkom útulku,
pretože psy sú potom veľmi plaché a ťažko sa odchytávajú. Majú
často fyzické i psychické traumy.
„Zažili sme napríklad jeden prípad v obci Banka. Sem sme chodili niekoľko týždňov, kým sa nám
podarilo dostať odtiaľto svorku
psov. Vôbec sa k nim nedalo priblížiť,“ hovorí veterinárka. Lucia Kučkovská ďalej radí, ako sa
správať, keď nájdete túlavé zviera: „Skúste ho osloviť. Sledujte, ako reaguje, či má tendenciu k vám ísť, vrtí chvostom alebo sa skôr stiahne. Môže mať napríklad sklapnuté uši a tendenciu cúvať. V tomto prípade by som
naň vôbec nesiahala. Nemusí byť
agresívny, ale keď sa bojí, môže
zaútočiť.“
Výhodné pre políciu a útulok
je, keď nájdu zvieratko so známkou. Prax však býva často iná. Lucia Kučkovská sa podľa vzoru ďalších kolegov z Piešťan zasadzuje o to, aby pri registrácii psíka
na úrade bolo povinné čipovanie.
Pokiaľ sa majiteľovi stratí očipovaný pes, lekár dokáže jednoducho zistiť registračné číslo a podľa toho dohľadať ľudí, ktorým „tulák“ patrí. Čipovanie je jednorazová záležitosť, ktorá stojí približne pätnásť eur. „Ak si prepočítate, koľko vás stojí žrádlo, ošetrenia a ďalšie veci pre psa, táto
suma je zanedbateľná,“ dodáva
Kučkovská.
Igor Paulech
aktuálne
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
Udrel do vrbovskej Kruhovky blesk?
Piatková silná búrka prevalila
strechu na vrbovskej Kruhovke.
Tým sa potvrdili obavy o statiku budovy, ktorá bola na predaj. Uvažovalo sa, že si ju kúpi
mesto Vrbové...
„Neviem, či to bol blesk, pretože v klube, ktorý sa nachádza
v susedstve Kruhovky, sme mali
nahlas pustenú hudbu, hrali aj
automaty a hučalo aj chladiace
zariadenie. Až keď všetko stíchlo,
po polnoci som začula silný šplechot vody,“ povedala nám ma-
čala voda a tá zaliala parket, pódium, stoly i stoličky. Bola som
v šoku, a tak som zavolala správcu. Povedala som mu, že mu do
Kruhovky zateká. Prišiel sem okolo jednej v sobotu v noci a so sebou priniesol akýsi súdok, chcel
ho podstaviť pod zatekajúcu strechu. Ale keď tú spúšť zbadal, len
sa chytil za hlavu. Myslím si, že
blesk preťal jedno nosné lano,
ktoré držalo strechu, a tá sa poškodila. Vyzeralo to, akoby sa
voda valila do vnútra z ríny. Nao-
Poškodená strecha Kruhovky po piatkovej búrke. Foto: Aleš Nečas
jiteľka susedného klubu Cecília
Bartovicová. „Skontrolovala som
všetky okná, či náhodou neprší
do vnútra, ale nikde som nič nenašla. Až potom mi napadlo, že
voda môže byť vedľa, v Kruhovke. Otvorila som dvere a až ma
zmrazilo. Z jedného miesta hu-
zaj neviem povedať, čo sa vlastne stalo...“ Správca v ten večer
zháňal pomoc, ale nikomu sa nedovolal. Naviac predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového Zväzu Trikota Emília Zetková, ktorej Kruhovka patrí, bola práve na dovolenke.
Do Kruhovky na druhý deň prišiel aj viceprimátor mesta Ján
Prievozník v sprievode dcéry spomínanej predsedníčky. „Videl som
Kruhovku zvnútra a môžem potvrdiť, že jedno lano je pretrhnuté,
budova je zatečená, stavba má
narušenú statiku, môže kedykoľvek spadnúť. Ešte dobre, že sa to
stalo deň pred diskotékou, ktorú tam plánovali.“ Na otázku, či
jedno z lán, na ktorom visí strecha budovy, poškodil blesk, Prievozník dodáva: „Neviem to s istotou povedať. Mne sa skôr vidí, že
strecha sa prevalila pod ťarchou
množstva vody. Veď okolo sú aj
vyššie budovy, prečo by blesk pritiahla práve Kruhovka?“
Pripomeňme si udalosti spred
roka: Viac ako dve hodiny sa 21.
júla 2009 členovia komisií Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
radili o tom, čo treba robiť s Kruhovkou. Nehnuteľnosť vlastní odborová organizácia (asi 90 členov
bývalých odborov Trikoty), ktorá ju ponúkla mestu za 265 551
eur. Na zasadnutí zazneli rôzne
názory, ale väčšina členov komisií sa prikláňala k riešeniu, že budovu treba kúpiť, ale... „je to
náročná stavba, mali by sme vedieť, v akom technickom stave
sú všetky rozvody a hlavne strecha,“ pripomenul poslanec Marián
Keller. Ostatní členovia komisií s
ním súhlasili a v rozhovoroch si
vyjasňovali situáciu okolo spornej
nehnuteľnosti...
V. Dusíková
Búrka poškodila elektroniku aj stromy
Nočná búrka z piatka na sobotu spôsobila v našom regióne
množstvo škôd. Polámala konáre
stromov, niektoré slabšie jedince dokonca vyvrátila zo zeme.
Najviac škôd však spáchala na
elektronike.
Do redakcie sme dostali oznam, že blesk udrel do jedného z
domov v Borovciach, kde poškodil zariadenie kuchyne a u susedov prišli o dva televízory. Búrka, ktorá so sebou priniesla silné
elektrické výboje, pripravila o televízory, mikrovlnky a iné spotrebiče vo viacerých domácnostiach
nášho regiónu. Novú elektroniku
si budú musieť kupovať aj Vrbovčania na Sídlisku 6. apríla. O kúsok ďalej – pri Trikote - sa počas
hromobitia prevalila strecha na
tamojšej Kruhovke.
Búrka a silný vietor zlomili aj
konár z jaseňa pri hlavnom chodníku na cintoríne na Bratislavskej
Následky búrky na piešťanskom cintoríne...
ceste v Piešťanoch. „Pretože konár znemožnil prechod návštevníkov cintorína, strom sme opílili a
stabilizovali. Až zlomený konár
odhalil vážne poškodenie kmeňa
drevokaznou hubou, a tak sme napokon v pondelok celý strom vypílili,“ informovala nás manažérka Pietnych služieb mesta Piešťany Eliška Gocká.
(vd)
5
právnik radí
Zánik spoločného nájmu
bytu manželov pri rozvode
Ak obaja manželia alebo jeden z nich počas manželstva
uzatvoria nájomnú zmluvu
k bytu, vzniká
spoločný nájom bytu, z ktorého majú obaja manželia rovnaké práva a povinnosti. Spoločný nájom vznikne i v prípade,
ak jeden z manželov uzatvoril
nájomnú zmluvu pred vznikom
manželstva. V takomto prípade spoločný nájom vzniká uzatvorením manželstva.
Rozvodom manželstva dochádza k zániku manželstva. Vo
všeobecnosti ale rozvod nespôsobuje i zánik spoločného nájmu bytu. Je však potrebné, aby
bola otázka spoločného nájmu
po rozvode riešená, nakoľko
bývalí manželia zväčša nemajú záujem na bývaní v jednej
domácnosti.
Občiansky zákonník predovšetkým dáva bývalým manželom možnosť, aby sa dohodli, ktorý z nich po rozvode zostane jediným nájomcom bytu.
Ak k dohode nedôjde, rozhodne o zrušení spoločného nájmu
bytu súd. Súd rozhoduje iba
na návrh jedného z bývalých
manželov a vo svojom rozhodnutí určí, popri zrušení spoločného nájmu, ktorý z bývalých
manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca.
Pri rozhodovaní musí súd
vždy zohľadniť najmä záujmy
maloletých detí a stanovisko
prenajímateľa.
Ako bolo uvedené, rozvod
manželstva vo všeobecnosti nespôsobuje zánik spoločného bytu manželov. Výnimku predstavuje prípad, ak jeden z manželov nadobudol
právo na uzatvorenie zmluvy o nájme družstevného bytu
ešte pred uzavretím manželstva. V takomto prípade dochádza k zániku spoločného nájmu
rozvodom.
Na záver je potrebné uviesť,
že manžel, ktorému v dôsledku
rozvodu zanikol nájomný vzťah
k bytu, má právo na bytovú náhradu, ak sa bývalí manželia
nedohodnú inak, respektíve ak
neurčí súd v rozhodnutí o zrušení spoločného nájmu, že právo na bytovú náhradu nemá.
JUDr. Martin Palkovič, advokát
6
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
téma/vašimi očami
Plavci a pólisti chcú novú „päťdesiatku“
Staručká Eva počas letnej sezóny zatiaľ slúži nielen pre návštevníkov a obyvateľov Piešťan, no mimo otváracích hodín
tu opäť trénujú plavci aj pólisti. O projekte novej plavárne v
Piešťanoch sme vás informovali koncom júla. Práve členovia
klubov plaveckých športov sa
vyjadrovali k riešeniu bazénov
a priestranstva nového kúpaliska
v mestskom parku. Na februárovom stretnutí mestského zastupiteľstva, keď sa o téme nového kúpaliska rozprúdila viac ako
trojhodinová debata v poslaneckom pléne, svoju možnosť povedať svoj názor využili aj zástupcovia plavcov a pólistov.
BAZÉNY
VOLNÉ PLOCHY
Tridsaťtri metrov
pólistom vyhovuje
Predseda Klubu vodného póla
Kúpele Piešťany Ľudovít Kubán sa
zapojil do riešenia otázky nového
komplexu až po schválení jedného z variantov mestským zastupiteľstvom. „Žiadali sme, aby bazény boli prispôsobené hre vodného póla. Pre nás je hlavná hĺbka vody, ktorá by mala byť po celej dĺžke 180 centimetrov,“ hovorí Ľ. Kubán. Podľa neho klub nemal k vnútornému bazénu takmer
žiadne pripomienky. Regulárne ihrisko na vodné pólo má tridsaťtri
metrov. Takáto dĺžka bola priamo zapracovaná v schválenom variante. V súčasnosti, podobne ako
ostatné kluby, aj pólisti trénujú
na „päťdesiatke“ kúpaliska Eva.
Po sezóne zrejme využijú ponuku
piešťanského hotela Sorea Sĺňava.
„Päťdesiatka“ leží
plavcom v žalúdku
Športový plavecký klub Kúpele
Piešťany má na schválený variant
pripravovaného kúpaliska iný názor. „Pred samotným februárovým rozhodnutím sa o kúpalisku
hovorilo dlhé roky. Po niekoľkých
neúspešných pokusoch sme sa vrátili na pôvodné miesto – k futbalovému štadiónu. Stále budem
hovoriť a trvať na tom, že pred
predložením materiálov na zastupiteľstvo mestský úrad náš klub
nekontaktoval, aby sme sa vyjadrili k jednotlivým variantom,“ hovorí šéf plavcov Ján Ballay.
Pre plavcov bola prioritná verzia s päťdesiatmetrovým bazénom a krytou „dvadsaťpäťkou“.
„Ani s jednou požiadavkou sme
žiaľ neuspeli. Výsledok je akýmsi
kompromisom, pri ktorom si vô-
VODNÉ ATRAKCIE
VOLNÉ PLOCHY
Pohľad na vonkajšiu časť areálu projektovaného kúpaliska v mestskom parku.
bec neviem predstaviť, ako sa to
bude celé realizovať,“ spomína
tréner plavcov Radoslav Suchánek. Podľa plavcov najväčšou nevýhodou tréningov na 25-metrových bazénoch je to, že vrcholné
podujatia sa pripravujú takmer
výlučne na päťdesiatkach. Piešťanci majú už skúsenosti s cestovaním za prípravou. Najčastejšie
využívajú bazén v Šali. „Život na
kúpalisku nie je iba počas otváracích hodín, využiteľnosť vodnej plochy, pokiaľ by tu bola päťdesiatka, je pre plavecké športy z
mesta, či na reprezentačné podujatia. Mohli by sme ponúkať služby nielen pre športovcov zo Slovenska, ale aj blízkeho zahraničia,“ hovorí tréner plavcov.
Šéf plavcov vyjadril názor, že
súčasný projekt ich situáciu viacmenej nerieši. Skôr je zameraný
na verejnosť. Najväčšiu nevýhodu celého projektu vidí v tom, že
areál pri futbalovom štadióne je
rozlohou menší a ďalšie rozširovanie kúpaliska je takmer nemožné.
„O novom bazéne v Piešťanoch
sa hovorí veľmi dlho. Človek už
stráca vieru, že sa toho vôbec
dožije. My v súčasnosti nevidíme
celú situáciu reálne, že sa dorieši k zdarnému koncu,“ dopĺňa na
záver R. Suchánek.
Riešenie kúpaliska
je komplikované
Druhý plavecký klub, ktorý
funguje v Piešťanoch, v súčasnosti využíva tiež kapacity kúpaliska Eva. Predseda Piešťanského plaveckého klubu Pavol Malík
sa podobne ako kolegovia z klubov, zúčastňoval na stretnutiach,
ktoré sa týkali riešenia novej plavárne. Aj P. Malík vidí väčší zmysel vo variante, keby sa pri futbalovom štadióne zrealizoval päťdesiatmetrový bazén. „Súčasné riešenie kúpaliska sa mi zdá komplikované. Ešte nikdy som sa nestretol s podobným technickým riešením – ponornou stenou, akú plánuje mesto vo vnútornom bazéne. Myslím si, že je to aj finančne
veľmi náročné,“ hovorí predseda
Piešťanského plaveckého klubu.
Podľa neho by päťdesiatmetrový bazén, i keď vstupné náklady
na výstavbu a prevádzku budú určite vyššie, dokázal prilákať viacej návštevníkov. Či už z radov dovolenkárov, ale aj športovcov, ktorí by v Piešťanoch a okolí mohli
stráviť dlhší čas na rôznych prípravných sústredeniach.
Igor Paulech
Z lesa si urobil
skládku
Na niekoľkých fotografiách, ktoré do redakcie priniesol nespokojný obyvateľ obce
Ratnovce, je vidieť veľkú
kopu stavebného odpadu vyhodeného priamo na lesnej čistinke. Redaktorom Piešťanského týždňa povedal: „Takúto pohromu spôsobil vodič červenej
Tatry. Stalo sa to v utorok 10.
augusta približne o sedemnástej hodine.“
(red)
Stavebný odpad skončil v zeleni nad Ratnovcami.
aktuálne/vašimi očami
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
7
Piešťanci veria, že na Teplickú sa zeleň vráti
Projekt rekonštrukcie Teplickej
ulice sa začal v prvom augustovom týždni. Na úvod si práce vyžiadali aj „životy“ dvadsaťjeden stromov. Piešťancov,
hlavne obyvateľov sídliska Pentagon, sa to dotklo takpovediac
priamo. Spýtali sme sa ľudí prechádzajúcich cez Teplickú, ako
vnímajú tieto výruby a začiatok
rekonštrukcie celej ulice.
Bronislava, 34, Piešťany:
„Je smutné, že
stromy vyrúbali. Mohli niektoré zachovať. Určite je naplánovaná náhradná
výsadba, no kým
to bude vyzerať podobne ako doteraz, počkáme si dlhé roky. Je
to škoda.“
Anna, 70, Piešťany: „Priznám
sa vám, nevyzerá to dobre, že
vyrúbali toľko
stromov. Inak
celá Teplická,
cesta a chodníky, sú jedna veľ-
ká katastrofa. Dúfam, že sa to napokon zlepší. Je mi však ľúto tých
vysokých stromov. To, že sa tadiaľto nebude môcť dať prechádzať ešte dlhé mesiace, mi neprekáža. Prežijeme to – Teplická sa
dá jednoducho obísť.“
Jozef, 62, Piešťany: „Vidíte
to sami, rekonštruujú sa a zatepľujú bytovky,
veľa vecí sa prerába. Civilizácii
muselo množstvo vecí ustúpiť. V prípade, že sa má mesto
vynoviť, je nevyhnutné aj vypíliť
staré stromy. Pozrite sa, ako vyzerajú chodníky na Teplickej. Je
dobré, že sa mesto pustilo do rekonštrukcie.“
Rastislav, 48, Považany:
„Chodievam cez
Teplickú v podstate
každý
deň.
Všimol
som si aj výruby. Podľa všetkého dúfam, že
cestu rozšíria. Množstvá vozidiel
Práce na Teplickej pokračujú. Stromy pripomínajú už iba pne. Foto: (mkm)
počas špičky táto ulica už takmer
nezvládala. Počítam s tým, že
sa to zlepší.“
Martin, 44, Piešťany: „V každom prípade
sa mi nepozdáva, že vyťali
tie stromy. Na
ulici mali svoj
význam, robili
tieň a skrášľovali okolie. Teplická je jedna z naj-
frekventovanejších ulíc v meste a
kompletná oprava bola nevyhnutná. Chodiť a vyhýbať sa hrbolcom, zaplátaným dieram tiež nie
je príjemné. To, že v súčasnosti
platia obmedzenia pre chodcov
a motoristov, je normálne. Dúfajme, že po ukončení prác bude
prejazd Teplickou lepší.“
(IP)
NETRADIČNÉ KŔMIDLO
Určite každého z fotografov poteší, keď nemusí odfotiť poškodenú lavičku, zlomený konár stromu, vysypané smeti. Niektoré veci zachytí rád, hlavne keď niekto veci okolo seba chráni alebo zušľachťuje.
Mária Walterová z Kukorelliho ulice má určite cit pre estetiku. Okrem
toho, že sa stará o kvetiny pred činžiakom, postarala sa aj o operencov. Pod strom im postavila takúto milú búdku, kde im dáva krmivo.
Do domčeka zavítajú okrem malých vtákov aj kačice z neďalekého
potoku Dubová.
(sn)
Na diaľnici D1 horelo ďalšie auto.
Požiar spôsobili brzdy...
Na 84. kilometri diaľnice D1
v smere Piešťany–Trenčín zasahovali minulú stredu v poobedných hodinách pri požiari osobného automobilu príslušníci piešťanského hasičského zboru. Po
príchode jednotky na miesto zistili, že zo zadnej časti, ako aj zo
spodnej strany vozidla Subaru Legacy, vychádza hustý biely dym.
Auto bolo zaparkované v odstavnom jazdnom pruhu. Hasiči použili vysokotlakový prúd s kombinovanou prúdnicou. Po likvidácii požiaru na vozidle odpojili akumulátor. Zistili, že príčinou vzniku požiaru bola porucha brzdového systému vozidla. Následkom požiaru
tak majiteľovi auta vznikla škoda
vo výške 6600 eur. (KR HaZZ/IP)
Mária Walterová postavila ozajstný domček pre vtákov.
Dajte nám vedieť, čo sa deje vo vašom okolí. Píšte, posielajte
fotografie a videá do redakcií Piešťanského týždňa a online denníka. Horúca linka 0917/575 127, e-mail: [email protected]
tyzden.sk, [email protected]
8
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
servis
Jozef Dunajčík: Pri dnešných cenách
energií sa úsporný spotrebič spláca sám
Nikdy v minulosti sa nekládol
taký veľký dôraz na efektivitu
a zároveň pohodlie pri širokom
množstve ľudských činností, ako
sa kladie dnes. Ak by sme porovnali náš každodenný život s bežným životom ľudí pred štyridsiatimi rokmi, asi by sme nestačili žasnúť. Rozvoj techniky ruka
v ruke s jej čoraz ľahšou dostupnosťou nám neuveriteľne zjednodušili život. Navyše umožnili nám v našej hektickej dobe
nájsť si chvíľu pre seba a dokonca pri tom žiť ekologickejšie i úspornejšie. Ak je činnosť,
o ktorej toto platí hneď dvojnásobne, tak je to príprava potravín. Práve o nej sme sa rozprávali s Jozefom Dunajčíkom, vedúcim oddelenia veľkej bielej
techniky OD DOMOSS TECHNIKA,
predajne s najširšou a najkvalitnejšou ponukou nielen v Piešťanoch, ale i na Slovensku.
Aké sú posledné novinky na
trhu veľkých vstavaných spotrebičov?
- Pri veľkých vstavaných spotrebičoch sa vývoj sústreďuje viac
na zdokonaľovanie, zjednodušenie, zefektívnenie. Preto vyslovene veľké novinky sú menej časté v porovnaní napríklad s mobilmi. No ak by som mal konkretizovať, takouto poslednou novinkou sú asi varné indukčné panely.
Nie je to úplne „horúca“ novinka
na trhu, ale postupne sa stáva-
jú v Piešťanoch čoraz obľúbenejšie a časom, predpokladám, budú
vytláčať tradičnejšie elektrické
či plynové typy. Majú pohodlnejšie ovládanie, sú výrazne (to podčiarkujem) ekonomicky úspornejšie, tým samozrejme i ekologickejšie. Pri indukčných paneloch
sa prevádzková energetická úspora pohybuje dokonca okolo 30 až
40 % oproti sklokeramickým a plynovým varným panelom. Čo naozaj stojí za pozornosť.
To je jedna novinka...
- Potom je veľmi viditeľný
posun v oblasti rúr. Dnešná generácia rúr za pár rokov prešla
neuveriteľný kus cesty. Ich výrobcovia okrem bezpečnosti a kvality mali na zreteli i zvyšujúce
sa nároky zákazníkov na pohodlie, úspornosť a v neposlednom
rade i na dizajn. Teraz sú už bežne dostupné napríklad rúry fungujúce na princípe teplovzdušného ohrevu, teda na systéme založenom na uzavretej cirkulácii
horúceho vzduchu. To umožňuje prípravu viacero potravín naraz, bez obavy z miešania pachov a nielen vďaka tomu tento
typ rúry rovnako výrazne znižuje spotrebu energie. Oproti klasickému pečeniu znižuje potrebnú teplotu o takmer 20 ˚C. Určite nemožno zabudnúť na spotrebiče umožňujúce prípravu potravín v pare. Ich dlhodobo rastúci predaj potvrdzuje známy fakt,
že sa v našom regióne kladie čoraz väčší dôraz na zdravé varenie
a životosprávu.
V čom sa prejavujú „zvyšujúce sa zákaznícke nároky na pohodlie“?
- V mnohom. Napríklad pri čistení rúr „ohňom“. Tzv. pyrolíza sa už pomaly stala štandardnou výbavou ponúkaných kusov.
Jej princíp je jednoduchý. Rúra
sa rozpáli na max. 500 ˚C a všetky nečistoty, prskance spáli. Po-
Postavia rampu pre imobilných
Služby mesta Piešťany (SMP) začiatkom augusta dokončili opravu
chodníkov a komunikácií na Námestí SNP. Znížili tu obrubníky pre potreby imobilných obyvateľov a návštevníkov Piešťan. Pracovníci SMP začali tiež s budovaním rampy na cintoríne na Bratislavskej ceste, ktorá
pomôže imobilným občanom. Rampa by mala byť dlhá šestnásť metrov a umiestnená pri bráne, ktorá je v blízkosti židovskej časti cintorína. Tento týždeň pracovníci osadia novú dlažbu a zábradlie. Práce ukončia pravdepodobne do konca augusta. Náklady na túto stavbu
riaditeľ SMP odhadol na 6200 eur.
(IP)
tom len stačí popolček utrieť.
Alebo, ak hovoríme o pohodlí, už
sú bežne dostupné rúry s receptárom a poloautomatickým ovládaním. Vyberiete si surovinu, váhu
a keď sa vrátite, kurča je kvalitne upečené.
Aké nároky špeciálne kladú
piešťanskí zákazníci na spotrebiče?
- V prvom rade, rovnako ako
dnes v celej Európe, na úspornosť. Nemusíte byť ekonomický analytik, aby ste si zrátali,
že kúpa nového spotrebiča je pri
dnešných cenách za energie tá
najrozumnejšia investícia do budúcnosti. Či už ide o rúru, sporák, chladničku, umývačku riadu,
úspory energií či vody pri umývač-
kách dosahujú mesačne desiatky
percent. Čiže spotrebič sa spláca
sám. Konkrétne v Piešťanoch môžem len znovu prízvukovať, čo už
tu viackrát odznelo. Zákazníci vyhľadávajú a oceňujú okrem kvalitnej ponuky i obchodné výhody samotného predajcu. V tejto oblasti im samozrejme vychádzame v OD DOMOSS maximálne
v ústrety.
Napríklad?
- Umožňujeme dokúpenie záruky až päť rokov, dávame možnosť využiť výhodný nákup na
splátky a v neposlednom rade na
nami predávané značky robíme
servis my. Vďaka tomu dokážeme
celý servisný proces zjednodušiť
a, samozrejme, urýchliť.
Častá otázka pre Jozefa Dunajčíka:
Aký sporák si vybrať? Plynový alebo elektrický?
- V prvom rade si treba uvedomiť, že mnohé činžiaky tento výber neumožňujú. Elektrické sporáky potrebujú zjednodušene „silnejšiu elektrinu“ - 400 V. Najprv si teda treba overiť, či človek vôbec na výber má. Ak áno, tak plynové majú nevýhodu, že pri horení plynu uvoľňujú malé mastné čiastočky, ktoré sa usádzajú v kuchyni na jej vybavení, najviac to vidno na odsávačoch. To elektrické nerobia, varenie na nich je laicky povedané „čistejšie“. Čo sa
týka ovládania, majú približne rovnaké vlastnosti. Veľkou výhodou elektrických je bezpečnosť, predovšetkým pri starších ľuďoch
a, samozrejme, deťoch.
JAZDÍME ZBYTOČNE RÝCHLO?
Krajskí policajti začiatkom augusta vykonali dopravno-bezpečnostnú akciu na cestách Trnavského kraja. Za jeden deň skontrolovali takmer 300 vodičov. Zistili, že
ľudia majú najväčší problém s dodržiavaním povolenej maximálnej rýchlosti. Až stopäťdesiat vodičov prekročilo maximálnu povo-
lenú rýchlosť, 24 jazdilo bez bezpečnostných pásov, siedmym na
mieste policajti zadržali vodičský preukaz. Osem si zabudlo zapnúť osvetlenie a rovnaký počet
vodičov hliadky riešili za nesprávny spôsob jazdy. Policajti zastavili
aj dvoch motocyklistov, ktorí jazdili bez prilby.
(KR PZ/red)
príroda
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
9
Vyrušovanie zvierat vo voľnej prírode
Pri prechádzke lesom sa ľudia
často chvália, že videli srnky, no
tie rýchlo utekali. Vôbec však v
týchto prípadoch nie je podstatné, čo bolo vidieť, či to boli srnky, jelene, daniele alebo muflóny. Dôležité je, nakoľko ste jedinca alebo čriedu vyrušili pri
dennom režime. Denný režim
pre túto zver znamená príjem
potravy, oddych a starostlivosť
o mláďatá. Rušenie a tým prirodzene stres vplýva na zver znížením jej kondície a zdravotného stavu, a to v dôsledku väčšej
spotreby energie a zároveň znížením príjmu potravy.
Vyrušovaním zver vynecháva
denné pastevné cykly a začína
byť aktívna najmä v noci. Odborníci v poľovníctve sledovaním zistili, že napríklad jelenia zver prijíma potravu iba päť až šesťkrát
denne. V súčasnosti sa jelenia
zver v poľovných revíroch bojí cez
deň vychádzať na otvorené plochy. Počas dňa síce prijíma isté
množstvo potravy, no vo zvýšenej
miere ohrýza lesné dreviny v porastoch, kde sa za svetla zdržuje.
Turistika, šport, lesnícka a poľovnícka činnosť výrazne narúšajú cyklus príjmu potravy. Ak sa do
ich organizmu neprivádza dosť živín, nastáva podvýživa a strata
Ľudia si pri prechádzkach prírodou často neuvedomujú, že tam nie sú sami.
telesnej hmotnosti. Prežúvavce
spracúvajú potravu v ústnej dutine len povrchne a nedokonale požutú ju prehĺtajú. Potom nastáva
obdobie pokoja, ktoré trvá od 15
do 60 minút podľa druhu zvieraťa
a krmiva. Keď sú zvieratá v pokoji a ležia, začínajú prežúvať skôr.
Pri vyrušení nastupuje fáza prežúvania až po dvoch hodinách a neskôr. Na rozdiel od ostatných prežúvavcov prijíma srnčia zver potravu častejšie a celkovo sa dostá-
va do kontaktu s ľuďmi opakovanejšie. Účinok stresu je tak väčší a stresová reakcia má tri základné fázy. V poplachovom štádiu organizmus zvieraťa mobilizuje všetky rezervy v tele, v štádiu
nastupujúcej odolnosti sa orientuje na adaptáciu záťaže. Ak pôsobenie stresov prekračuje, adaptačná kapacita organizmu môže
prísť do tretej fázy – stav vyčerpania. Stresom sú zvieratá menej odolné voči infekčným, ale aj
neinfekčným chorobám.
Stres však zveri nespôsobujú
iba ľudia, ale aj voľne pobehujúce psy, ktoré zver neraz prenasledujú. Mnohokrát potom dochádzka k loveniu takto poľujúcich psov, ktoré sú buď bez prítomnosti majiteľa, alebo ich majiteľ neovláda a nedajú sa odvolať od štvania zveri. Dochádza k
zbytočným konfliktom medzi majiteľmi psov a poľovníkmi. Väčšinou sa my poľovníci stretávame
s nepochopením majiteľov psov,
ak ich upozorníme, aby si svoje
psíky uväzovali na vôdzku i v lese
a voľne ich nepúšťali. Psičkári si
musia uvedomiť, že majú zodpovednosť aj vo vzťahu k zveri a poľovníckemu zákonu.
Teraz je obdobie rodenia a vyvádzania mláďat. Nastáva čas,
keď zver musí získať vynikajúcu
kondíciu, aby prežila zimu. Poľovníci jej napomáhajú prikrmovaním a my ostatní jej pomôžeme
tým, že nebudeme hluční v lese
a svoj pobyt obmedzíme iba na
lesné cesty. Krásny zážitok budete mať, ak uvidíte pokojne sa pasúcu zver, ktorú môžete pozorovať dlhšie, ako zver, ktorá po vyplašení okolo vás iba prebehne,
a to trvá len krátky okamih.
Peter Tekula
VZÁCNA FLÓRA OKOLO NÁS: DUBNÍK
Medzi Dolným Lopašovom a
Lančárom leží vápencový skalnatý chrbát lemovaný dvoma dolinami a z juhu ohraničený rozsiahlym
lomom. Južný výbežok chrbta bol
vyhlásený za prírodnú rezerváciu
teplomilnej stepnej flóry a fauny. Zo severnej strany v súčasnosti už len zvyšok lúčnej stráne lemuje dubový háj a z juhozápadnej strany na skalnatých zrazoch
dominuje borovica lesná, na ktorej masovo parazituje imelo ihličnanové pravé.
Rezervácia Dubník prakticky
zaniká rozširovaním obrovského
lomu na vápnité štrkopiesky. Bez
ohľadu na to, aké individuálne či
spoločenské záujmy sa tu presadili, voči bezbrannej prírode ojedinelých hodnôt je aj tak výsledok
rovnaký. Prírodná rezervácia speje nezvratne k zániku. Tieto trendy u nás prevládajú na mnohých
miestach.
Táto prírodná rezervácia bola
v našom priestore najbohatšou
orchideovou lokalitou. Masový výskyt vstavača obyčajného v rôznych farebných variantoch (v oko-
litých krajinách už takmer vyhynutý) vyrážal dych začiatkom mája. K nemu tu treba pripojiť zriedkavý výskyt vstavača purpurového, prilbovku bielu, hniezdovku
hlistovú a neďaleko odtiaľ popísaný vzácny hmyzovník Holubyho. Všetko ojedinelé a vzácne orchidey. Východné stráne pokrývali tiež koberce hlaváčika jarného
a objavil sa i poniklec veľkokvetý. V júni tu už dominovali bohaté trsy klinčeka peristého Lumnitzerovho. I teraz sa ešte zachoval na skalnatých zrazoch a poteší
každého sýtou škoricovou vôňou.
Štátna ochrana prírody tvrdí,
že ďalšie zábery z rezervácie sú
už minulosťou, keď ľudia presadili banský zákon voči zákonu o
ochrane prírody. Treba sa ísť pozrieť na priam prototyp vzťahu
ľudí a ich záujmov voči vzácnym
hodnotám prírody, ktoré sa na
tomto mieste už neobnovia.
Popri uvedených druhoch tu
nájdeme aj letné spoločenstvá jagavky vetvistej, skalnice srstnatej
žltozelenej, hrdobarky horskej
i obyčajnej. Zo vzácnych panón-
Klinček peristý Lumnitzerov - kritický ohrozený druh našej flóry.
skych druhov tu sa tu vďaka otepľovaniu objavila nevädzka Biebersteinova. Vzácny je tu aj ruman
rakúsky, oman mečolistý, cesnak
žltý. Z liečivých rastlín dominuje
repíček lekársky. Zapojenie kríkov
sa teší spoločenstvu dráča obyčajného so žltým drevom, vtáčieho zobu a viacerých druhov ruží.
Na stepnú stráň sa viažu spolo-
čenstvá fauny. Sú to vidlochvosty - feniklový a ovocný, jašterica
zelená, modlivka zelená, bystrušky a majky.
Predstavu o pôvodnej rezervácií si môžeme ľahko urobiť podľa dvojkríža, ktorý pôvodne stál
na jej začiatku. Je to symbolické
memento vzťahu ľudí k prírodným
hodnotám.
František Bača
10
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
fotoreportáž
Víkend v Piešťanoch patril festivalu GRAPE
Počas tohto víkendu sa na letisku v Piešťanoch konal prvý ročník hudobno-zábavného festivalu GRAPE. Pôvodne sa mal tento festival uskutočniť v Pezinku,
no nakoniec zakotvil práve v našom meste.
Počas dvoch dní sa na štyroch
festivalových pódiách predstavilo
viac ako 50 interpretov. V piatok
mohli návštevníci hlavného pódia
vidieť nielen stálice, akou je skupina Bez ladu a skladu, ale aj nováčikov Uniques a mnohých ďalších. Hlavnými headlinermi bola
britská skupina The Subways, ktorá odohrala vyše hodinový koncert. Piatkovú pohodovú noc ale
Spevák skupiny Para - Lasky - sa nechal „unášať“ davom.
väčšinu návštevníkov, preto pred
pódiom Opaku ich bolo pomenej.
Napriek tomu to bolo skvelé vystúpenie a ľudia sa výborne zabávali. Spomínaná búrka narušila však aj tieto koncerty. Po ich
prerušení návštevníci nevedeli,
čo majú robiť, ako nám prezradila aj jedna návštevníčka: „Na-
stal tu riadny chaos, ľudia utekali každý inou stranou, do piatich
sekúnd boli všetci vonku.“ Tento stan, našťastie, nebol uzavretý, takže všetci ho mohli rýchlo
opustiť a nikomu sa nič nestalo.
Búrka bola však natoľko silná, že
povyvracala niektoré menšie stany, hlavne tie, ktoré neboli kryté
Zamaskovaný gitarista kapely Röyksopp.
narušila búrka, pre ktorú musela
skupina Para po troch odohratých
pesničkách prerušiť svoj koncert.
Jeden z hlavných usporiadateľov
Ján Trstenský oznámil, že v koncerte sa bude pokračovať po búrke. Tá bola však silná a dlhá, trvala až do druhej hodiny nadránom.
Para musela svoj koncert nako-
niec odohrať v náhradnom termíne - v sobotu popoludní. Skupina
Puding pani Elvisovej dokonca na
festivale vôbec nevystúpila.
Na druhom pódiu zase vystupovali elektronickejší interpreti, ako Vec & Zverina alebo Opak.
Ich koncerty sa prelínali s koncertom The Subways, ktorá prilákala
Röyksopp, najočakávanejšia hviezda festivalu.
Braňo Jobus si s Parou zaspieval záverečnú pesničku ich koncertu.
Speváčka skupiny Noisecut.
Gitarista z Tata Bojs to poriadne roztočil.
fotoreportáž
zboku. Usporiadatelia dali ešte
počas noci všetko do poriadku,
takže na druhý deň sa mohlo bez
problémov pokračovať.
V sobotu už vládlo pekné počasie. Počas dňa vládla na festivale dobrá nálada, ľudia sa zabávali. K dispozícii im bolo okrem
koncertov napríklad divadlo. Na
festivale nechýbal ani Braňo Jobus, ktorý čítal rozprávky zo svojej knižky Muflón Anciáš. Dokonca si aj zaspieval - v poslednej
pesničke so skupinou Para. Pútavé boli i vystúpenia skupín Noisecut či českých Midi Lidi. Na hlavnom pódiu hrali zase rockovejšie
kapely, ako Tata Bojs alebo Billy
Barman. Všetci sa už ale tešili na
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
11
Vystúpenia skupín na víkendovom festivale GRAPE divákov poriadne rozohriali.
Gitaristi Pary sa na pódiu „podporovali“.
Slnečné chvíle si účastníci vychutnávali...
Midi Lidi hrajú na svojich „midi“.
Vynikajúca atmosféra na piatkovom koncerte The Subways.
večerný koncert nórskej skupiny
Röyksopp, ktorá bola hlavným ťahákom festivalu GRAPE. Tí predviedli na pódiu skutočné „divadlo“. Odohrali všetky svoje známe
pesničky, ktoré ľudí privádzali do
varu. Čerešničkou na torte bola cover verzia piesne Wuthering
Heights od speváčky Kate Bush.
Pavol Jurák
Foto: Dušan Kováč
Stanové mestečko bolo na letisku zaplnené.
12
správy z regiónu/súťaž
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
V TREBATICIACH VYNOVILI CENTRUM OBCE
V nedeľu mali v Trebaticiach hody. Pri tejto príležitosti tam oficiálne otvorili vynovené centrum
obce. Rekonštrukciu robili v rámci
programu Revitalizácia vidieckeho
prostredia.
„S realizáciou tejto investičnej
akcie sme začali v marci tohto roku.
V rámci nej bolo treba vybudovať
dažďovú kanalizáciu, parkovacie plochy, vozovku, chodníky, verejné priestranstvo pri Kostole sv. Štefana a vegetačné ostrovčeky. Bol tu zabudovaný mestský mobiliár, zeleň a dopravné značky,“ povedal nám starosta obce Juraj Valo. Ukončená časť
je však len jednou z troch etáp plánovanej rekonštrukcie Hlavnej ulice. Financovaná bola z fondov EÚ
Pohľad na zrekonštruované centrum Trebatíc.
- Program rozvoja vidieka SR. Preinvestovaných 575-tisíc eur tvorí asi
polovicu nákladov z celkovej rekonštrukcie. „Bolo nevyhnutné vybudovať aj prípojky tlakovej kanalizácie,
čo zvýšilo obstarávacie náklady stavby o 24-tisíc eur. Tieto peniaze sme
si však hradili z vlastných zdrojov.
Ďalšie etapy sa budú realizovať po
zabezpečení finančných prostriedkov. Máme už kompletne spracovanú
projektovú dokumentáciu a na celú
stavbu vydané právoplatné stavebné povolenie. V súčasnosti čakáme
na ďalšiu výzvu z Programu rozvoja vidieka SR. Pokiaľ budeme úspešní, kompletná rekonštrukcia Hlavnej
ulice by mohla byť ukončená v budúcom roku,“ dodal J. Valo.
(šg)
Vystavovali broskyne a nektarinky na zahryznutie
Na výstave broskýň vo VÚRV sa bolo na čo pozerať...
V priestoroch Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch bola minulý týždeň výstava broskýň a nektariniek. V jej
rámci si mohli návštevníci počas
troch dní pozrieť marhule, liečivé rastliny a ochutnať čaje z materinej dúšky, mäty, šalvie či medovky. Bolo sa naozaj na čo pozerať, pretože mnohé exponáty si
priam pýtali zahryznúť sa do nich.
„Výstavu poriadame už po tretí
raz. Tentoraz vystavujeme 57 odrôd broskýň a nektariniek, desať
odrôd marhúľ a asi 50 druhov liečivých rastlín. Pre názornú ukážku tu však máme aj škodcami na-
padnuté plody marhúľ a broskýň,“
povedala nám vedúca génovej banky SR vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch Daniela Benediková. Od nej sme sa dozvedeli, že všetky produkty na výstave pochádzajú z ich vlastných
políčok, na ktorých pestujú 128
odrôd broskýň a 100 odrôd marhúľ. Z každej odrody majú zasadené po tri stromy. „Takéto pestovanie je náročné na ručnú prácu.
Každá odroda si vyžaduje zvláštnu starostlivosť i skladovanie,
preto takúto formu pestovania si
záhradkári nemôžu dovoliť,“ vysvetlila nám D. Benediková. (šg)
SÚŤAŽ: Vaše názory odmeníme lístkami na Lodenicu
Prezraďte nám, čo vás v Piešťanskom
týždni najviac zaujíma. Napíšte, aké
články si radi vo vašich novinách prečítate. Všetky názory zaradíme do
žrebovania o desať vstupeniek na
piešťanský festival Lodenica 2010,
ktorý sa uskutoční 26.-28. augusta.
Vyplňte priložený kupón a doručte
ho do redakcie Piešťanského týždňa,
Teplická 63 (City Passage), Piešťany, do
utorka 24. augusta do 12. hodiny, prípadne pošlite váš výber na e-mailovú
adresu [email protected]
Z troch posledne vydaných čísel Piešťanského týždňa - PT 30, 31, 32 - vyberte po jednom článku, ktorý vás najviac zaujal. Uveďte titulok a pridajte tiež krátky citát (stačí jedna veta).
A, samozrejme, nezabudnite na meno,
adresu bydliska a telefonický kontakt.
Piatich výhercov, ktorí získajú po
dve vstupenky, vyžrebuje redaktor víťazného článku. Šťastlivcov budeme
telefonicky kontaktovať. Výhercovia
si môžu lístky vyzdvihnúť v redakcii do
štvrtka 26. augusta do 12.00 h. (PT)
SÚŤAŽ O VSTUPENKY
30
Titul článku: ............................................................................................
Citát: .....................................................................................................
.....................................................................................................
31
Titul článku: ............................................................................................
Citát: .....................................................................................................
.....................................................................................................
32
Titul článku: ............................................................................................
Citát: .....................................................................................................
.....................................................................................................
Meno a priezvisko: .............................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................
Telefonický kontakt: ...........................................................................................
kultúra
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
13
Záver leta si opäť užijeme s Lodenicou
Už dvanásť rokov sa na záver
prázdnin chystajú do nášho mesta všetci milovníci country a folku. Ukončenie festivalovej sezóny v piešťanskom kempe - Lodenica - vypukne aj tento rok, a to
vo štvrtok 26. augusta a bude trvať až do soboty 28. augusta.
pinou Hoboes. Na hlavnom pódiu
si zahrajú tiež Tomáš Linka a Wabi
Daněk. Lodenica privíta okrem
iných aj americkú hviezdu country
a bluegrass Claire Lynch. Na piešťanskom koncerte ju budú sprevádzať muzikanti z jej kapely. Českí susedia na festival „poslali“ na-
2009: Na festivale panuje vždy dobrá nálada. Foto: V. Dusíková
2005: Lenka Filipová okúsila pódium na Lodenici niekoľkokrát. Foto: Pepo
2007: Nedvědovci zahodili za hlavu konflikty a opäť spolu hrali. Foto: Pepo
Prvý festivalový deň sa program bude niesť v znamení folkových legiend – bratov Nedvědovcov. Nezameniteľnú atmosféru v piešťanskom kempe určite
namiešajú aj Kaktus Band či VIP
Gypsi. Na hudobné pódium sa postaví tento rok aj Naďa Urbánková. Za domácich bude hrať, samozrejme, Slniečko. Pre všetkých
budú od začiatku pripravené štyri festivalové scény - open scéna,
alternatívna, western scéna a divadelný stan.
Na Lodenici si zaspomíname aj
na Wabiho Ryvolu, českého trampského pesničkára. Na festivale
budú znieť jeho piesne pri príležitosti nedožitých 75. rokov tohto
umelca. Wabiho piesne zaspieva
Roman Horký z Kamelotu. Okrem
iných tu vystúpi i jeho brat Miki
Ryvola s trampskou hudobnou sku-
2006: Tanečné súbory spestrovali prestávky medzi vystúpeniami. Foto: Pepo
2008: Páni z Čechomoru sršali energiou. Foto: Viazo
príklad skupiny Hop Trop, Druhá
Tráva či Pavlína Jíšová a přátelé.
Predstaví sa tu aj jedna z najväčších legiend československej muziky Blue Effect s lídrom Radimom
Hladíkom. Na záverečnej oslave
festivalového leta v meste nemôže chýbať ostrieľaná jednotka slovenskej country scény Alan Mikušek. Vystúpi i Piešťancom dobre
známy Bukasový Masív, ale aj Heavens Shore.
Ani tento rok nebude chýbať
detské mestečko s maľovaním na
tvár a súťažami v kreslení. Hrať
sa bude plážový volejbal, ryžovať
zlato, budete si môcť zajazdiť na
koňoch a navštíviť školu country
tancov. Organizátori festivalu Lodenica 2010 sľubujú na svojej internetovej stránke, že program
budú priebežne dopĺňať o zaujímavé prekvapenia.
(ts/IP)
14
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
rozhovor
ROZHOVOR S MUDr. EVOU JURGOVOU O HUBÁCH A ICH NÁSTRAHÁCH
„HROZBY“ PRÍRODY PRE ČLOVEKA (1.)
Počas letných dovoleniek si
každý dobíja energiu iným
spôsobom. Mnohí by za nič
nevymenili pobyt v prírode,
ktorý im prináša želaný relax,
preto veľmi radi vyhľadávajú
miesta dýchajúce pokojom
a tichom. Nesmieme ale zabudnúť na to, že aj v týchto
oázach pokoja na nás číhajú
mnohé nebezpečenstvá, ktoré nám môžu aj vážne ublížiť. Ako sa im môžeme vyhnúť, na čo by sme si mali
dávať pozor, sme sa opýtali MUDr. Evy Jurgovej PhD.,
praktickej lekárky pre dospelých v Piešťanoch.
Keďže hubárska sezóna je v plnom prúde a mnohí sa tešia z krásnych úlovkov, odpovie nám dnes
na otázky, ktoré súvisia s hubami
a ich nesprávnou konzumáciou.
čene aj obličiek, a môže končiť
smrťou pacienta. Tento typ otravy spôsobuje muchotrávka zelená
(Amanita phaloides), ktorá rastie
aj v našich lesoch, ďalej muchotrávka tigrovitá a hľuznatá. Čo sa
týka prejavov tohto typu otravy
hubami, v prvom rade treba spomenúť ich „zákernosť“.
V čom táto zákernosť spočíva?
- Prvé zdravotné problémy sa
objavia pomerne neskoro. Zvyčajne je to po 8. až 12. hodinách od
požitia jedovatej huby. Nebezpečenstvo je v tom, že po spomenutom časovom odstupe sa potrava už nenachádza v žalúdku, ale
prešla do ďalších častí tráviaceho traktu. Odtiaľ sa toxíny vstrebávajú do krvi. Väčšina jedov je v
čase objavenia sa prvých príznakov už vstrebaná v krvi a poškodzuje pečeňové bunky.
Aké sú prvé prejavy otravy?
- Zvyčajne sa objavia pocity
ťažoby od žalúdka, slabosť až malátnosť, hučanie v hlave a závraty. Prvým príznakom môže byť aj
zimnica a triaška. Žalúdočná ťažoba postupne prechádza do bolestí, ktoré sa kolikovite šíria do
celého brucha. Pacient zvracia a
preháňa ho, stráca tekutiny, čím
môže nastať až šokový stav. Pacient je bledý, spotený, nepokojný až dezorientovaný.
MUDr. Eva Jurgová
Huby sú obľúbené pochúťky, ktoré sú nielen ťažko stráviteľné, ale môžu byť aj jedovaté. Čo otravu jedovatou hubou
spôsobuje?
- Príčinou otráv spôsobených
hubami sú toxíny, ktoré v sebe
niektoré druhy húb obsahujú.
Vlastné prejavy otravy závisia od
zloženia toxínu, čiže škodlivej
látky, prítomnej v hube. Na Slovensku rastie asi 200 druhov jedovatých húb, no označenie prudko
jedovaté má len asi desať.
Znamená to, že aj typov otráv je viacero?
- V zásade možno hovoriť o
troch: hepatotoxickom, neurotoxickom a gastro-enteritickom.
Prvý typ je charakteristický ťažkým poškodením pečene, s následným zlyhaním činnosti pe-
To je už asi štádium, v ktorom je nutné vyhľadať aj lekársku pomoc?
- Ak pacient nevyhľadal lekára hneď pri prvých pocitoch žalúdočnej ťažoby, v štádiu zvracania to musí urobiť ihneď, pretože riskuje nielen svoje zdravie,
ale aj svoj život. Pretože ďalšou
zákernosťou tohto typu otravy je
skutočnosť, že uvedené príznaky
trvajú dva až tri dni, po ktorých
zvyčajne nastane spontánne zlepšenie. Pacient začne veriť, že vyzdravel. Žiaľ, zlepšenie je klamlivé a trvá iba krátko. Na piaty až
šiesty deň po konzumácii hepatotoxických húb sa dostavia prejavy zlyhávania pečene a obličiek.
V dôsledku toho pacient zvyčajne
upadá do kómy. Vtedy už je nevyhnutná hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti. V
snahe o záchranu života postihnutého je potrebná vysoko špecializovaná zdravotná starostlivosť, nevylučujúca ani dialýzu
Muchotrávka zelená. Zdroj: internet
krvi. Našťastie, tento typ otravy
je pomerne zriedkavý, čomu napomáha aj lepšia informovanosť
obyvateľstva.
Pani doktorka, zatiaľ ste nám
povedali len o prvom type otravy, a už ste mnohým nepochybne nahnali strach z konzumovania húb. Je to skutočne taký
vážny problém? Aké sú teda ďalšie dva typy otravy?
- Áno, otravy hubami predstavujú práve v tomto ročnom období skutočne vážny problém. Aj
keď ďalšie dva typy otravy nie sú
až také nebezpečné, ako bol prvý
spomenutý, nesmieme ich podceňovať. Neurotoxický typ otravy
má svoj názov odvodený z toho,
že niektoré huby, ktoré sa zaraďujú do skupiny muchotrávok,
obsahujú „muskarín“, čiže jedovatý alkaloid poškodzujúci nervové bunky. Najčastejšou príčinou muskarínovej otravy u nás
je muchotrávka červená (Amanita muscaria).
Kedy sa objavia príznaky tohto typu otravy?
- Prvé príznaky sa objavujú už
30 minút po požití. Sú nimi nadmerné slinenie, potenie a slzenie. Asi po dvoch hodinách sa dostaví nevoľnosť, tlak, až bolesti v
oblasti žalúdka. Spontánne zvracanie je zriedkavé. Neurologické
poškodenie sa prejavuje aj poruchami zraku a sluchu. Počiatočné
nezvyčajne ostré videnie do diaľky vystrieda neskôr zahmlené videnie. Pacientovi sa začne ťažko dýchať. Stáva sa nepokojným,
podráždeným, ba môžu sa objaviť
aj halucinácie. Pri ťažkej otrave alebo u celkovo oslabených
jedincov môže nastať bezvedo-
mie. Dochádza k poškodeniu životne dôležitých funkcií, vo výnimočných prípadoch až k smrti. Keďže tento pocit sa dostavuje už 30 minút po požití potravy,
účinným prostriedkom k zabráneniu vstrebávania ďalšieho jedu do
krvi je okamžitý výplach žalúdka,
resp. vyvolanie dávivého reflexu.
Pacientov s podozrením na neurotoxický typ otravy hubami je
potrebné hospitalizovať, odborne sledovať a liečiť. Špecifickým
protijedom je atropín, ktorý sa
podáva v nemocnici. Medzi neurotoxické huby patria aj lysohlávky, ktoré vyvolávajú psychotické stavy, až halucinácie. Niektorí ich zámerne zbierajú a konzumujú ako drogy, avšak predávkovanie je smrteľné.
Ktorý zo spomenutých typov
otravy sa vyskytuje najčastejšie?
- Je to tretí, tzv. gastro-enteritický typ. Zvyčajne ho spôsobuje „hríb satan“, niektoré druhy
pečiarok a plávok, rýdzik kravský,
ale môže ísť aj o dôsledok konzumu bežne jedlých húb, ktoré
neboli správne pripravené, alebo boli zle skladované. Už názov
otravy hovorí, že ide o zápal žalúdočnej sliznice a čriev, čomu
zodpovedajú sprievodné zdravotné ťažkosti. Postihnutý si jeden
až dve hodiny po zjedení húb začne sťažovať na bolesti žalúdka,
a neskôr na kŕče v celom bruchu.
Zvyčajne zvracia a preháňa ho,
pričom môže dôjsť k závažným
stratám tekutín, až dehydratácii. Práve dehydratácia býva príčinou hospitalizácie takéhoto pacienta. Ľahšie otravy gastro-enteritického charakteru liečime
doma diétou a poučením pacienta o rizikách.
rozhovor
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
15
Ako ste spomenuli, otráviť
sa dá aj jedlými hubami. Ako
k tomu môže dôjsť?
- Je dôležité rozlišovať medzi hubami a hríbami. Kým hríby, ku ktorým sa zaraďujú predovšetkým dubáky, ale aj niektoré, tzv. „ušľachtilé“ typy húb, ako
sú šampiňóny či v poslednej dobe
populárna hliva ustricová, zvyčajne nepredstavujú pre konzumenta žiadne nebezpečenstvo. Väčšina druhov húb sa považuje za potenciálne nebezpečné. Dovolím
si tvrdiť, že každé konzumovanie húb predstavuje určité riziko.
Môže to znamenať, že huby
nie sú vhodné pre každého?
- V prevencii zdravotných ťažkostí spôsobených otravou hubami by sa mala dodržiavať zásada,
že jedlá z húb môžu jesť iba ľudia, ktorí majú zdravé trávenie.
Zásadne by sme ich nemali podávať deťom do 10 rokov, pretože
predstavujú pre trávenie istú zaťaž, na ktorú nie je tráviaci trakt
detí dostatočne vyvinutý. Nemali
by ich jesť tehotné ženy, starší a
chronicky chorí ľudia, ako aj rekonvalescenti po operáciách tráviaceho traktu.
Zelená oáza oddychu skrýva mnohé nebezpečenstvá... Foto: (vd)
pre človeka jedovatými. Soliť a
koreniť by sa malo až hotové jedlo z húb, aj to iba mierne.
Už aj pri zbieraní môžeme
urobiť chyby, ktoré aj jedlé huby zmenia na nebezpečné. Aké
sú teda správne zásady?
- Zbierať by sme mali iba tie
huby, ktoré bezpečne poznáme.
Akékoľvek podcenenie tejto zásady sa môže stať osudným aj pre
dobrého a skúseného hubára. Dôležité je dodržať zásadu, že huby
sa nesmú „spariť“. Zbierame Ich
do košíka, a nikdy nie do igelito-
Hríb dubový. Zdroj: internet
Aká je správna príprava húb
na konzumáciu?
- Veľmi dôležitá zásada je, že
jedlá z húb sa musia pripravovať
čerstvé. Často sa stáva, že pacient zje na obed hubovú polievku alebo hubový guláš bez akýchkoľvek následkov. Avšak po dojedení zbytkov toho istého jedla
na večeru, alebo dokonca na druhý deň, aj keď jedlo bolo riadne
skladované v chladničke, môžu
nastať závažné zdravotné problémy. Pri skladovaní môže dôjsť
k nežiadúcemu premnoženiu niektorých nebezpečných mikroorganizmov a plesní. V dôsledku toho
sa aj pôvodne jedlé huby stanú
vých tašiek. Nemali by sme zbierať staré ani premrznuté huby, v
ktorých sa už mohli začať hnilobné procesy s nebezpečnými následkami. Za pozornosť stojí skutočnosť, že v mnohých krajinách,
ako napr. v susednom Rakúsku, či
v Nemecku, predovšetkým však v
krajinách severnej Európy, sa divo
rastúce huby nezbierajú a nekonzumujú vôbec, aj keď sú lesy na
ne bohaté. Osobne vidím dôvod
práve v tom, že si ľudia dôslednejšie uvedomujú, že každá jedlá
huba môže byť za určitých okolností nebezpečná.
Nie všetky skonzumujeme
hneď po nazbieraní. Ako ich
správne uskladniť?
- Skladujeme ich v nádobách
s dostatočným prístupom vzduchu, čiže nie v igelitových vrecúškach (okrem prípadov, keď huby
zamrazujeme). Pri čistení húb si
treba dať pozor, aby sme ich príliš dlho nemáčali vo vode.
Je pravda, že huby by sa nemali konzumovať v kombinácii
s alkoholom? Čo táto kombinácia spôsobuje?
- V tomto s vami plne súhlasím, a pridávam informáciu, že
po konzumovaní jedla z húb by
sme nemali piť ani mlieko. Čo sa
týka súčasného požitia alkoholu
a húb, nebezpečenstvo je viacnásobné. V prvom rade si treba uvedomiť, že alkohol urýchľuje uvoľňovanie toxických látok do krvi.
Ak sme náhodou zjedli jedovatú hubu, otrava bude prebiehať
oveľa prudšie, a bude mať vážnejšie následky. Významná je aj
skutočnosť, že pečeň človeka, so
svojou funkciou „továrne“ na odstraňovanie jedov z organizmu,
sa pri súčasnom konzume alkoholu a potenciálne toxických húb
veľmi rýchlo vyčerpá. Alkohol sa
s niektorými druhmi húb doslova
neznáša. Napr. pri konzumovaní
tzv. „hnojníkov“ stačí vypiť jedno pivo a dostaví sa silný „antabusový“ efekt (antabus je známy
liek, používaný na odvykanie pacienta od nadmerného požívania
alkoholu). Pacientovi začne búšiť
srdce, má pocit strachu až hrôzy,
sčervenajú mu uši a nos. Pôvabnica fialová, ďalšia u nás rastúca huba, môže pri nedostatočnom tepelnom spracovaní spôsobiť pri súčasnej konzumácii s alkoholom nebezpečný, zrýchlený
rozpad červených krviniek, teda
život ohrozujúci stav.
Aká je prvá pomoc pri otrave hubami?
- Pred pár dňami som si aj v zahraničnej literatúre potvrdila to,
čo všetci dobre vieme, a už dávno
aplikujeme v praxi. Prvá pomoc
pri každej otrave hubami spočíva
v čo najskoršom výplachu žalúdka. Ak má pacient k lekárovi ďaleko, nemal by váhať urobiť tak
čím skôr aj sám. Čas tu môže zohrať kľúčovú rolu pri záchrane života. Laicky môžeme výplach urobiť tak, že pacienta donútime vypiť také veľké množstvo tekutín
(vhodná je vlažná, mierne osolená voda), ktoré u neho vyvolá dávivý reflex. To však radím iba v
prípade, že nie je dostupná rýchla pomoc lekára. V princípe by
sme nemali strácať čas a pri každom podozrení na otravu hubami
čím skôr vyhľadať odbornú lekársku pomoc.
Ako sa prejavy otravy líšia od
príznakov ostatných infekčných
nákaz, ktoré sa navonok prejavujú rovnako?
- Prvé prejavy otravy hubami
sa nijako mimoriadne nemusia líšiť od črevnej virózy, či iného náhleho ochorenia žalúdka a čriev.
Dôležitý je subjektívny údaj pacienta o tom, že v posledných hodinách až dňoch konzumoval huby.
V „hubovej sezóne“ vždy položím pacientovi, ktorý prichádza
s tráviacimi ťažkosťami do mojej ambulancie alebo na pohotovosť otázku, či nejedol v posledných dňoch huby. Pacient si niekedy svoje zdravotné problémy
vôbec nemusí dávať do súvislosti
s hubami, ktoré jedol pred týždňom. Opomenutie tohto faktu
môže znamenať fatálne oddialenie správnej diagnostiky a liečby.
Toto bol prvý pohľad do tajomstiev, ktoré skrývajú naše
obľúbené miesta „zeleného
oddychu“, očami MUDr. Evy
Jurgovej. V ďalšom vydaní na
vás čakajú odpovede na otázky, aké veľké môžu byť nástrahy malinkého kliešťa.
A. Balková
16
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
história
MIESTA, KDE CHODILI RANDIŤ NAŠI PREDKOVIA
Do rúk odbornej i laickej verejnosti sa predčasom dostala publikácia Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. Táto knižka je reprezentačná vzhľadom i obsahom.
Prostredníctvom výberu 330 dobových pohľadníc približuje históriu Piešťan. Textová časť je v
slovenčine, angličtine a nemčine. Preto môže poslúžiť ako pekný darček nielen u nás, ale aj v
zahraničí. Starší sa možno aj vďaka týmto snímkam vrátia na miesta, kde kedysi žili a ktoré majú
dnes inú panorámu. Mladším zasa
autori a vydavateľ – Balneologické múzeum - odkryli kus nádhernej histórie mesta. Pripravili sme
pre vás ďalšiu stránku zloženú zo
starých piešťanských pohľadníc,
ktoré nájdete v spomínanej knihe. Získať ju môžete v expozíciách výstavných priestorov Balneologického múzea - v Kúpeľnej dvorane alebo vo Vile dr. Lisku.
Červená veža ako vyhliadková reštaurácia bola na Rádiovom vŕšku postavená v r. 1929. Projekt vyhotovil architekt Gejza Gerenday a investormi boli Winterovci. Reštaurácia nakoniec dala meno celému návršiu. Pohľadnica je z roku otvorenia prevádzky (dátum pečiatky - 18. jún 1929).
Moraviansky kaštieľ grófa Zedtwitza, tu na pohľadnici zo začiatku
20. storočia, je jednou z dominánt Moravian nad Váhom.
Vhodnou zastávkou na ceste do Radošiny bola celé desaťročia Bacchus vila. Práve v nej údajne býval počas svojho kúpeľného pobytu Ludwig van Beethoven. Na pohľadnici z čias Uhorska je zaujímavý tiež holubník.
Jaskyňa Čertova pec pri obci Radošina prežívala prvú vlnu záujmu
v medzivojnovom období, po jej sprístupnení. Riaditeľstvo kúpeľov
ju pojalo do svojej ponuky na výlety pre solventných a hlavne motorizovaných hosti. Pohľadnica je vzadu označená ako Kúpele Piešťany,
Čertova pec u Radošiny.
kultúra
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
17
LEGENDÁRNY CYPRIÁN PRILETÍ DO PIEŠŤAN
Hlavný hrdina nového slovenského filmu o mníchovi Cypriánovi - herec Marek Igonda - príde
do Piešťan. Zúčastní sa prezentácie knihy Mariany Čengel-Solčanskej, scenáristky a režisérky
prvého tohtoročného slovenského hraného filmu Legenda o Lietajúcom Cypriánovi.
„Pre Piešťancov sme pripravili moderovanú besedu s Markom
Igondom. Povedie ju Hana Rapantová. Podujatie sa uskutoční v piatok 20. augusta o 17.30 h
v Piešťanskom informačnom centre a myslím si, že to bude skutočná lahôdka pre všetkých, čo
sa zaujímajú o slovenskú literárnu aj filmovú tvorbu,“ informovala nás riaditeľka Mestskej knižnice v Piešťanoch Margita Galová. Marko Igonda verejnosti iste
prezradí aj „pikošky“ z natáčania. Film i kniha rozprávajú príbeh o tajomnom mníchovi, ktorý žil v Červenom Kláštore a podľa legendy zostrojil lietajúci stroj,
na ktorom odletel do neznáma.
Snímku začali natáčať v januári
2008. Na pľaci sa stretli herci zo
štyroch krajín – Slovenska, Česka,
Poľska a Maďarska.
Marko už pred dvoma rokmi
v rozhovore pre Piešťanský týždeň prezradil, že ho príbeh zaujal a veľmi sa naň tešil. Z ďalších
hercov, ktorí budú hrať po boku
tohto vysokánskeho sympaťáka,
spomeňme Ivana Palúcha, Kamila Mikulčíka, Radka Brzobohatého, Ivana Romančíka a Lukáša Latináka. Autorom filmovej hudby
je Vladimír Godár, ktorý sa podpísal pod mnohé slovenské i české filmy. Režisérka a scenáristka v jednej osobe Mariana Čengel-Solčanská o svojom filme hovorí: „O čom je Lietajúci Cyprián?
O láske, hľadaní, utrpení, bojoch,
smrti, nádeji... O ľudskom fanatizme, o krutosti a viere, o tom,
že ľudstvo sa nemení, že láska v
dávno stratených storočiach bola
rovnako prudká ako dnes, krv bola
rovnako červená a nádej rovnako
dôležitá.“ Producent Eduard Čengel dodáva: „Bathory a Jánošík sú
snímky, vďaka ktorým si slovenský
Marko Igonda s manželkou Hanou a dcérkou Máriou Anetou v Piešťanoch.
film po dlhšom čase opäť získal
dôveru slovenského diváka. Oba
filmy sú o známych osobnostiach
a ich vysoká návštevnosť len potvrdzuje záujem o témy z našich
dejín. Veríme, že Cypriánov neuveriteľný životný príbeh opradený tajomstvom bude pre nášho diváka ešte zaujímavejší a atraktívnejší.“
V. Dusíková
Festival mladých Toccata art v noblesnom štýle
V úvode záverečného koncertu štvrtého ročníka hudobného
festivalu mladých umelcov – Toccata art 2010 odovzdal primátor mesta Piešťany Remo Cicutto cenu za najlepšie pôvodné
dielo hudobnej skladateľke Lucii Chúťkovej. Ďalšou ocenenou
umelkyňou bola Kristína Smetanová. Cenu primátora získala za
interpretáciu vlastnej skladby.
Tohtoročný festival sa preniesol z mestskej časti Piešťan do kúpeľov. Celý týždeň sa v nádherných secesných priestoroch viac
ako storočnej „lady“ Thermia Palace rozliehali melódie súčasných
Ivan Buffa sa v našom meste predstavil aj vlastnou tvorbou.
Andrea Bošková
slovenských autorov a interpretov, ktorí však doplnili svoj repertoár aj o diela svetových autorov.
Len posledný – slávnostný večer sa
konal v Kongresovej hale kúpeľov.
Svoje umenie predviedli verejnosti flautistka Andrea Bošková, klavirista a skladateľ Ivan Buffa, na
hoboji hrala Júlia Gálová a klarinet rozozvučal Martin Mosorjak.
Súbor okrem nich dopĺňajú ďalší umelci, spolu ich hrá v telese, ktoré nesie meno Quasars ensemble, jedenásť.
Štvorica interpretov v Piešťa-
noch zahrala verejnosti možno
o niečo menej známe skladby z
dielne Camilla Saint-Saënsa, Dariusa Milhauda, J. S. Bacha, S. V.
Rachmaninova, Ennia Morriconeho, Vladimíra Godára, Juraja Vaja,
Johanna Amberga a na klavíri prezentoval svoju tvorbu virtuózny
Ivan Buffa. Diváci si vypočuli jeho
dve Nocturná. Špecifikom mladých umelcov je najmä to, že interpretujú hudbu všetkých období, pričom ju stavajú do kontrastu s hudbou súčasnou. Na otázku,
ako sa podujatie vydarilo, nám
odpovedala dramaturgička Dagmar Prokešová: „Štvrtý ročník festivalu mladých umelcov Toccata
art bol mimoriadne úspešný najmä preto, že sa presunul do veľmi pekného secesného prostredia kaviarne hotela Thermia Palace. Toto noblesné miesto vytvára
úžasný priestor pre mladých interpretov, je tam aj vynikajúca
akustika. Už v súčasnosti máme
s kúpeľmi aj mestom Piešťany vytvorený spoločný scenár na piaty
ročník tohto podujatia, ktorý sa
uskutoční opäť v kúpeľoch.“
Na otázku, čo je hlavným cieľom podujatia, Prokešová dodáva: „Pomáhame mladým umelcom, absolventom a študentom
umeleckých akadémií zaradiť sa
do hudobného života. Mnohí z
nich si v dnešnej dobe veľmi ťažko hľadajú miesta pre svoje vystúpenia, ktoré sú zväčša spojené
s finančnými nákladmi za prenájom miestností a sál, ale aj prenájom klavíra.“ Aj o klavíri bola v
piešťanských kúpeľoch reč. Jeho
kvalitu ocenil najmä 31-ročný interpret Ivan Buffa: „Aj keď ide
o starší nástroj, je vo veľmi dobrom stave, hrá sa na ňom vynikajúco a má aj dobrý zvuk!“
Viera Dusíková
18
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
STREDA 18. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:40 Sila lásky II. (209) 05:05
Multikultúrne mesto Košice 05:35
Góly body sekundy 05:40 Počasie
05:45 Udalosti ČT 06:15 Slovensko dnes 06:30 Správy a komentáre 07:00 Radosť zo života 07:25
Repete 08:10 Vtipnejší vyhráva
08:55 Obchod so šťastím (23)
09:25 Obchod so šťastím (24)
10:00 Policajti z prístavu 10:45
Louis Pasteur (1/3) 12:15 Dámsky
magazín STV 13:30 Varení pečení
14:00 Dedičstvo Guldenburgovcov (37/39) 14:45 Úsmev, prosím! 15:20 Divoký anjel (224/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:10
Góly body sekundy 16:15 Počasie
16:20 Sila lásky II. (210) 17:15
Sila lásky II. (211) 18:10 JAG
II (14/15) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Jane Doeová : Áno,
pamätám si to dobre
Krimi-séria. (Holandsko,
USA, Veľká Británia, Írsko 2006)
21:45 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:10 Zúfalé manželky III.
(13/23) Hry
Komediálny seriál.
(USA 2006)
22:50 JAG II (14/15) Kovboji
a kozáci
Kriminálny seriál
z prostredia americkej vojenskej prokuratúry (USA 1995)
23:40 Policajti z prístavu:
Priateľ alebo nepriateľ
Krimiseriál.
(Austrália 1997)
00:25 Snowboarďáci (2/3) 01:20
Jane Doeová : Áno, pamätám
si to dobre 02:45 Správy STV o
16:00 02:55 Správy STV
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 XII.: Mesto v strachu 10:30
Joan z Arkádie II. 9/22 11:25
Smallville VII. 12/20 12:15
Povedz, kto ťa zabil II. 9/13 13:05
Rýchle Televízne noviny 13:10
Čarodejnice VIII. 13/22 14:05
Veronika Marsová III. 11/20 14:55
TV program 18. 8. - 24. 8.
Rýchle Televízne noviny 15:00
Kobra 11 XII. 1/10 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 NCIS
- Námorný vyšetrovací úrad V.
8/19 17:00 Prvé Televízne noviny
17:20 Reflex 17:35 Detektív
Kripta 18:00 Rýchle Televízne
noviny 18:05 Dva a pol chlapa
III. 17-18/24 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Smiem prosiť?
Chicagský úradník John
Clark (Richard Gere)
má takmer perfektný
život. Miluje svoju ženu,
vybudoval si úspešnú
kariéru a vychoval
dve skvelé deti. Ale
predsa... Romantický
film (103'), USA, 2004
22:15 Pýcha a predsudok
Jeden z najčítanejších
a najobľúbenejších
knižných bestsellerov.
Snová výprava do Anglicka konca 18. storočia
s hviezdnym obsadením,
okúzľujúcou kamerou a
nesmrteľným príbehom
dokáže aspoň na dve
hodiny spomaliť rýchle
tempo modernej doby.
Romantický film (122'),
VB-Francúzsko, 2005
00:30 Útek do Mexika 02:35
Hrozba z temnoty II. 19/22 03:15
Smith I. 6/7 03:55 Pohotovosť XIII.
12/23 04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:15 PRVÉ NOVINY 06:35
KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY TV
JOJ 07:30 KRIMI NOVINY 08:00
NOVINY TV JOJ 08:25 Neuveriteľné záhady prírody (5) 09:25
Lovci predátorov (10) 10:30 Prison Break: Útek z väzenia IV. (17)
11:25 Svieža štvorka (3, 4) 13:15
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII.
(14) 14:00 Kosti I. (18) 15:00
Simpsonovci XI. (22/22) 15:30
Simpsonovci XII. (1/21) 16:00
5 proti 5 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VII. (14, 15)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy! Americký
kriminálny seriál (2009)
22:00 Kosti II (20)
Prečo kostra zavraždenej
ženy svieti? Kosti nebohej
kuchárky nájdené v starom dome zvláštne svetielkujú. Je príčinou ich
tajomného žiarenia rádioaktivita alebo fosforeskujúca baktéria, ktorá sa
často nachádza v suši?
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2007)
23:00 Kosti I. (18)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte pátrať až
do špiku kostí obete!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2005)
00:00 Stopár 01:30 Svieža
štvorka 02:50 Prison Break: Útek
z väzenia IV. 03:35 Skutočné
CSI 04:25 Zrodení pre zabíjanie
05:15 Podvodníci
DOMA
05:25 Rany z lásky 47/230 06:20
La Tormenta: Pokušenie lásky 142143/216 08:30 Nespútaný anjel
1/194 09:25 Sudkyňa Hatchettová I. 119-120/175 10:10 Veštiareň 11:10 Ulica III. 252/259 12:25
Dr. Oz I. 60/175 13:20 Rebeli II.
97/225 14:10 Rany z lásky 48/230
15:05 L.O.V.E. 16:00 La Tormenta:
Pokušenie lásky 144-145/216
18:00 Túžba tela 123/143 19:00
Rebeli II. 98/225 20:00 Nespútaný anjel 2/194 20:55 Pravá tvár
vášne 129/178 21:50 Ally McBealová III. 1/21 22:45 Kritický stav
00:25 Sudkyňa Hatchettová I. 119120/175 01:05 Pravá tvár vášne
129/178 01:50 Lampáreň 02:25
Túžba tela 123/143 03:15 Lampáreň 03:55 Kritický stav
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (59, 60) 06:35
Doktorka Quinnová (138, 139)
08:00 Komisárka (56) 08:55
MacGyver (55, 56) 11:00 Detektív Nash Bridges II. (13) 11:50
M*A*S*H (50, 51) 12:50 Matlock
VI. (15) 13:45 Páli vám to? 15:15
Detektív Nash Bridges II. (13)
16:10 Matlock VI. (16, 17) 18:00
M*A*S*H (50, 51) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY
TV JOJ „N“ 20:00 Chalupári (8)
21:00 M*A*S*H (104, 105, 106,
107) 23:00 Mafstory 23:50 Črepiny * 00:25 Chalupári (8) 01:10
Črepiny * 01:40 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Národnostný magazín
06:55 Správy - Hírek 07:00
Správy STV „N” 07:30 Živá panoráma 08:00 Piesočná potvorka
(5/7) 08:25 Ako som plával ku kráľovnej severu (2/3) 09:15 Rachotilkovia (8/13) 09:40 O deťoch a
zvieratkách 09:50 Mojich sedem
divov 10:20 Profily z archívu
11:10 Himaláje, cesta do nebies
12:05 Živá panoráma 12:45
Tanečné miniatúry 13:50 Encyklopédia slovenských obcí 14:15
Na ceste 14:40 Črty zo života
14:50 Črty zo života 15:05 Kaviareň u Filipa 15:30 Chvíľa pre pesničku 15:50 Trezor 16:15 Bakalárske návraty \ Už sú tu zasa
veselé Vianoce 16:45 Maďarský
magazín 17:15 Ráčte vstúpiť
17:50 Stopy dávnej minulosti
18:15 Večerníček 18:30 Národné
parky Skalistých hôr 18:55 Profily z archívu 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Magická osmička
21:30 Pestúni zvierat (20) 22:00
RODINNÉ TAJOMSTVÁ 22:30
Letné lásky 23:30 Áno-ume-nie
00:00 Udalosti ČT 00:30 Správy
STV „N” 00:55 Správy - Hírek
01:05 Invencie
ŠTVRTOK 19. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:20 Góly body sekundy 03:30
Sila lásky II. (210) 04:20 Sila lásky
II. (211) 05:10 Náučné putovanie 05:15 Ján Ilavský 05:35 Góly
body sekundy 05:45 Počasie
05:50 Udalosti ČT 06:20 Slovensko dnes 06:30 Správy a komentáre 07:00 Radosť zo života 07:25
Repete 08:10 Vtipnejší vyhráva
08:55 Obchod so šťastím (25)
09:30 Obchod so šťastím (26)
10:05 Policajti z prístavu 10:50
Louis Pasteur (2/3) 12:15 Dámsky
magazín STV 13:35 Varení pečení
14:05 Dedičstvo Guldenburgovcov (38/39) 14:50 Úsmev, prosím! 15:20 Divoký anjel (225/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:10
Góly body sekundy 16:15 Počasie
16:20 Sila lásky II. (212) 17:15
Sila lásky II. (213) 18:10 JAG
II (15/15) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
TV program 18. 8. - 24. 8.
ŠTVRTOK 19. AUGUSTA
20:15 Capri II (6/13)
Romantický seriál
(Taliansko 2008)
22:00 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:25 Zúfalé manželky III.
(14/23) To si pamätám
Komediálny seriál.
(USA 2006)
23:05 JAG II (15/15)
Milostné stretnutie
Kriminálny seriál
(USA 1995)
23:55 Policajti z prístavu :
Sprostredkovateľ
Krimiseriál.
(Austrália 1997)
00:40 Snowboarďáci (3/3) 01:35
Dedičstvo
Guldenburgovcov
(38/39) 02:15 Správy STV o
16:00 02:30 Správy STV 02:55
Góly body sekundy
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:25 Bez servítky 08:55 Kobra
11 XII. 1/10 09:45 Zajtrajšie
noviny II. 8/22 10:35 Joan z Arkádie II. 10/22 11:25 Smallville VII.
13/20 12:20 Povedz, kto ťa zabil
II. 10/13 13:05 Rýchle Televízne
noviny 13:10 Čarodejnice VIII.
14/22 14:05 Veronika Marsová
III. 12/20 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Kobra 11 XII. 2/10
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 9/19 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Reflex 17:35
Detektív Kripta 18:00 Rýchle
Televízne noviny 18:05 Dva a pol
chlapa III. 19-20/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Miesto dopadu: Berlín
EA - 714 má byť bežný
prázdninový let z francúzskeho Nice do
Berlína. Triler (93'),
Nemecko, 2009
22:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 13/24
Kriminálny seriál,
USA, 2008
23:00 Terminátor: Príbeh
Sarah Connorovej II.
4-5/22
Akčný seriál, USA,
2008-2009
00:55 Neporaziteľní: Neprimeraná sila 02:25 Hrozba z temnoty
II. 20/22 03:05 Smith I. 7/7 03:45
Pohotovosť XIII. 13/23 04:50
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:00 KRIMI NOVINY 06:30
NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI
NOVINY 07:25 NOVINY TV JOJ
07:50 KRIMI NOVINY 08:25
Neuveriteľné záhady prírody
(6) 09:25 Lovci predátorov (11)
10:30 Prison Break: Útek z väzenia IV. (18) 11:25 Svieža štvorka
(5, 6) 13:15 C.S.I.: Kriminálka
Miami VII. (14, 15) 15:00 Simpsonovci XII. (2, 3) 16:00 5 proti 5
16:59 PRVÉ NOVINY 17:20 Profesionáli 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 PREMIÉRA:
Skok do neznáma
Mladá žena podnikne
odvážnu cestu za sebapoznaním, keď jej snúbenec, stará láska z detstva, ochrnie po nehode
pri potápaní. Príbeh
nakrútený podľa úspešnej knihy Ann
Packerovej.
Mladá Carrie prežije osudové chvíle. Snúbenec,
s ktorým sa chcela rozísť,
ochrnie. Carrie utečie
do New Yorku, študuje
a prežije novú lásku. Ale
urobila dobre? Odpoveď
musí hľadať v svojom
srdci...
Americký film (2005)
22:00 Life: Najbohatší policajt
II. (19)
Detektív Charlie Crews si
odsedel vo väzení celých
dvanásť rokov za zločin,
ktorý nespáchal. Teraz sa
vracia nielen na slobodu,
ale aj späť do svojho
zamestnania.
Americký kriminálny
seriál (2009)
23:00 Mafstory: Elton John
Najlepšie príbehy
Aliho, Pipiny, Banána,
Milanka, Bélu, Prca a
tety Márgit. Slovenský
komediálny seriál (2010)
00:00 Profesionáli 01:00 C.S.I.:
Kriminálka Las Vegas VIII. (15)
01:35 Letecké katastrofy 02:25
SHARK II. 03:10 Skutočné CSI
04:00 Zrodení pre zabíjanie
04:50 Podvodníci
DOMA
05:25 Rany z lásky 48/230 06:20
La Tormenta: Pokušenie lásky
144-145/216 08:30 Nespútaný
anjel 2/194 09:25 Sudkyňa Hatchettová I. 121-122/175 10:15
Veštiareň 11:15 Ulica III. 253/259
12:30 Dr. Oz I. 61/175 13:20
Rebeli II. 98/225 14:10 Rany
z lásky 49/230 15:05 L.O.V.E.
16:00 La Tormenta: Pokušenie
lásky 146-147/216 18:00 Túžba
tela 124/143 19:00 Rebeli II.
99/225 20:00 Nespútaný anjel
3/194 21:00 Pravá tvár vášne
130/178 21:50 Ally McBealová III.
2/21 22:45 Úplné bezvetrie 00:30
Sudkyňa Hatchettová I. 121122/175 01:10 Pravá tvár vášne
130/178 01:55 Lampáreň 02:30
Túžba tela 124/143 03:15 Lampáreň 03:50 Úplné bezvetrie
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (61, 62) 06:35
Doktorka Quinnová (140, 141)
08:00 Komisárka (57) 08:55
MacGyver (57, 58) 11:00 Detektív Nash Bridges II. (14) 11:50
M*A*S*H (52, 53) 12:50 Matlock
VI. (17) 13:45 Páli vám to? 15:15
Detektív Nash Bridges II. (14)
16:10 Matlock VI. (18, 19) 18:00
M*A*S*H (52, 53) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Miliónový chrobák
22:00 Prečo ja? 23:45 Miliónový
chrobák 01:30 Nočné reprízy
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
DVOJKA
06:30 Maďarský magazín 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy STV
„N” 07:30 Živá panoráma 08:05
Piesočná potvorka (6/7) 08:30 Ako
som plával ku kráľovnej severu
(3/3) 09:10 Rachotilkovia (9/13)
09:40 O deťoch a zvieratkách
09:55 Mojich sedem divov 10:25
Profily z archívu 11:05 Magická
osmička 12:20 Živá panoráma
13:00 Tanečné miniatúry 13:35
Encyklopédia slovenských obcí
14:00 Pestúni zvierat (20) 14:25
Črty zo života 14:35 Črty zo života
14:45 Črty zo života 14:55 Kaviareň u Filipa 15:40 Trezor 16:15
Halali 16:45 Živý sen 17:20 Ráčte
vstúpiť 17:55 Stopy dávnej minulosti 18:20 Večerníček 18:30 Kvarteto 19:00 Profily z archívu 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Planéta
Zem zhora (8/8) 21:05 Japonská
mozaika III (6/8) 21:20 Japonská
mozaika III (7/8) 21:40 RODINNÉ
TAJOMSTVÁ 22:10 Polícia 22:20
Zábavný televízny archív 23:15
Áno-ume-nie 23:45 Udalosti ČT
00:15 Správy STV „N” 00:40
Správy - Hírek 00:45 Invencie
PIATOK 20. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:05 Sila lásky II. (212) 03:55
Sila lásky II. (213) 04:50 Náučné
putovanie 04:55 Aj my Rómovia
dokážeme veľké veci - Mária Bertóková 05:10 Ryby, rybky, rybičky
05:35 Góly body sekundy 05:40
Počasie 05:45 Udalosti ČT 06:20
Slovensko dnes 06:30 Správy a
komentáre 07:00 Radosť zo života
07:25 Repete 08:15 Vtipnejší
vyhráva 09:05 Obchod so šťastím
(27) 09:40 Obchod so šťastím (28)
10:15 Policajti z prístavu 11:00
Louis Pasteur (3/3) 12:25 Dámsky
magazín STV 13:25 Varení pečení
13:55 Dedičstvo Guldenburgovcov (39/39) 14:40 Úsmev, prosím! 15:15 Divoký anjel (226/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:10
Góly body sekundy 16:15 Počasie
16:20 Sila lásky II. (214) 17:15
Sila lásky II. (215) 18:10 Sila lásky
II. (216) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Hit storočia
Repríza hudobno-zábavnej súťažnej show. Siedme
kolo súťažného hudobnozábavného seriálu - hity
prvej polovice 90-tych
rokov. (Slovensko 2007)
22:00 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:25 Unesení (7/10)
Sú tajomstvá, ktoré si
každý nechávame pre
seba... (USA 2002)
23:50 Policajti z prístavu:
Nový parťák na scéne
Krimiseriál. Kdesi pod
hladinou sa ukrývajú
veľké tajomstvá...
(Austrália 1997)
00:40 Správy STV o 16:00 00:55
Správy STV 01:20 Góly body
sekundy 01:25 Unesení (7/10)
02:45 Sila lásky II. (214)
19
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 XII. 2/10 09:45 Zajtrajšie
noviny II. 9/22 10:30 Joan z Arkádie II. 11/22 11:25 Smallville VII.
14/20 12:15 Povedz, kto ťa zabil
II. 11/13 13:05 Rýchle Televízne
noviny 13:10 Čarodejnice VIII.
15/22 14:05 Veronika Marsová
III. 13/20 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Kobra 11 XII. 3/10
15:50 Rýchle Televízne noviny
15:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 10/19 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:20 Reflex
17:35 Detektív Kripta 18:00
Rýchle Televízne noviny 18:05
Dva a pol chlapa III. 21-22/24
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Rafťáci
Každý z nás si spomenie
na nočnú moru dospievajúceho teenagera, a tou
je povinná dovolenka s
rodičmi. Dany s Filipom
sa však nevzdávajú ani
v tejto situácii... Komédia (104'), ČR, 2006
22:20 Dannyho dvanástka
Danny Ocean a
jeho parťáci sú opäť
v akcii. Kriminálna
komédia (121'), Austrália-USA, 2004
00:40 Blade 2 02:35 Okamžitá
spravodlivosť 04:10 Dokonalá
katastrofa 6/6
TV JOJ
05:35 NOVINY TV JOJ 05:55
KRIMI NOVINY 06:25 NOVINY
TV JOJ 06:50 KRIMI NOVINY
07:25 NOVINY TV JOJ 07:50
KRIMI NOVINY 08:25 Neuveriteľné záhady prírody (7) 09:25
Lovci predátorov (12) 10:30 Prison Break: Útek z väzenia IV.
(19) 11:25 Svieža štvorka (7, 8)
13:15 Life: Najbohatší policajt
II. (19) 14:00 Kosti II (20) 15:00
Simpsonovci XII. (4, 5) 16:00
5 proti 5 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Dvanásť do tucta
V rodine športového trénera Steva Martina, jeho
ženy Bonnie Huntovej a
ich početného zástupu
detí - dohromady ich majú
dvanásť - všetko perfektne
funguje do okamihu, keď
sa rodičia rozhodnú presídliť z vidieka do Chicaga.
Vydrží rodinné puto všetky
katastrofy? Americká
rodinná komédia (2003)
22:15 Indiana Jones a posledná
krížová výprava
Harrison Ford ako
svojrázny archeológ a
dobrodruh si už po tretí
raz nasadzuje svoj pokrkvaný klobúk. Americký
dobrodružný film (1989)
01:00 Zrážka storočia 02:20 Prison
Break: Útek z väzenia IV. 03:00
Skutočné CSI 03:55 Zrodení pre
zabíjanie 04:45 Podvodníci
20
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
reportáž
Na Piešťanskom silákovi padol slovenský rekord
Piešťany sa stali opäť výnimočné. Tentoraz vďaka súťaži Piešťanský silák. Zažili sme „nervydrásajúci“ slovenský rekord
v otáčaní stokilovej betónovej
gule okolo hlavy siláka. Vytvoril
ho druhý najmocnejší muž piešťanskej súťaže - silák z Komárna Martin Dulai.
Sympatický mladý siláčisko si
metrákovú hračku okolo šije otočil sprava doľava trikrát. O prekonanie slovenského rekordu sa
pokúšal aj Marek Kmoško, ale ten
po náročnom ťahaní kamióna iba
potvrdil dovtedajší rekord. Betónový „kvicht“ otočil iba dvakrát.
Dulai zvíťazil aj v ďalších dis-
Spoločná fotografia silákov na Námestí slobody.
Absolútny víťaz Peter Puzser.
Martin Dulai (vľavo)
vytvoril slovenský rekord.
ciplínach – ťahanie dvojtonového auta cez prekážky a prevracanie 400-kilogramovej pneumatiky.
V náročnej súťaži – priťahovanie
osemtonového kamiónu si hymnu víťazov vypočul Viktor Horeš.
Piešťanským silákom, ktorý
udržal v upažených rukách desaťkilové barly, najdlhšie bol ďalší Komárňan – Peter Puzser. Peťo
si v konkurencii piatich súperov
– Pavla Gugu, Rolanda Nagya, Mareka Kmoška, Viktora Horeša a
Martina Dulaia - vybojoval vďaka
vynikajúcej technike a kondičke
palmu víťazstva. Stal sa Piešťanským silákom 2010 a na jeho počesť hrali nielen hymnu silákov,
ale aj slovenskú hymnu.
Organizátori pripravili aj divácku súťaž. Ženy sa síce neosmelili, ale medzi mužmi objavili
„strongmeni“ nový talent – Rasti-
Desaťkilogramové barly po minúte oťaželi...
Divácku súťaž vyhral Rastislav Rechtorík z Hradišťa.
Peter Puzser ťahá kamión s hmotnosťou osem ton.
slava Rechtoríka z Hradišťa, ktorého siláci pozvú aj na záverečné kolo súťaže do Partizánskeho.
Rasťo udržal spomedzi štyroch divákov najdlhšie barlu, ba dokonca
pritiahol aj kamión.
V Piešťanoch sa štyria siláci
pokúsili aj o prekonanie európ-
skeho rekordu v prevracaní štyristokilovej pneumatiky. Ak chceli prekonať minuloročný európsky
rekord, mali prevrátiť pneumatiku 12-krát v časovom limite jedna minúta. Aj keď im Piešťanci
držali päste, obrátili ju len osemkrát.
V. Dusíková, foto: Supa
22
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
PIATOK 20. AUGUSTA
DOMA
05:25 Rany z lásky 49/230 06:15
La Tormenta: Pokušenie lásky
146-147/216 08:30 Nespútaný
anjel 3/194 09:25 Sudkyňa Hatchettová I. 123-124/175 10:10
Veštiareň 11:10 Ulica III. 254/259
12:30 Dr. Oz I. 62/175 13:20
Rebeli II. 99/225 14:10 Rany
z lásky 50/230 15:05 L.O.V.E.
16:00 La Tormenta: Pokušenie
lásky 148-149/216 18:00 Túžba
tela 125/143 19:00 Rebeli II.
100/225 20:00 Nespútaný anjel
4/194 20:55 Okružná plavba za
šťastím: Svadobná cesta do Arizony 22:35 Áno, Giorgio 00:40
Ally McBealová III. 1-2/21 02:05
Túžba tela 125/143 02:55 Ulica
III. 254/259 03:35 Nespútaný
anjel 4/194 04:30 Lampáreň
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (63, 64) 06:35
Doktorka Quinnová (142, 143)
08:00 Komisárka (58) 08:55
MacGyver (59, 60) 11:00 Detektív Nash Bridges II. (15) 11:50
M*A*S*H (54, 55) 12:50 Matlock
VI. (19) 13:45 Páli vám to? 15:15
Detektív Nash Bridges II. (15)
16:10 Matlock VI. (20, 21) 18:00
M*A*S*H (54, 55) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Malý pitaval z
veľkého mesta (9) 21:15 Ženy z
ocele (1, 2/2) 00:50 SKUTOČNÝ
PRÍBEH: Skrytá posadnutosť
02:20 Nočné reprízy
DVOJKA
06:25 Halali 06:55 Správy Hírek 07:00 Správy STV „N”
07:30 Živá panoráma 08:00
Piesočná potvorka (7/7) 08:30
Hádaj, kto nás pozval? 08:55
O deťoch a zvieratkách 09:05
Mojich sedem divov 09:40 Profily
z archívu 10:05 Osobnosti 10:20
Planéta Zem zhora (8/8) 11:15
Živá panoráma 12:00 Tanečné
miniatúry 12:35 Encyklopédia
slovenských obcí 12:55 Kvarteto
13:30 Japonská mozaika III (6/8)
13:45 Japonská mozaika III (7/8)
14:00 Črty zo života 14:10 Črty
zo života 14:20 Črty zo života
14:35 Kaviareň u Filipa 15:20
Trezor 15:55 Krasové poklady
Slovenska 16:25 Ako sa neoženiť 17:10 Ráčte vstúpiť 17:40
Stopy dávnej minulosti 18:10
Večerníček 18:20 Televíkend
18:50 Profily z archívu 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Kleopatra - portrét vrahyne 21:05
Uvarte si štíhlosť (5/6) 21:30
RODINNÉ TAJOMSTVÁ 22:00
Nočný filmový klub: Smog 22:40
Áno-ume-nie 23:20 Udalosti ČT
23:50 Správy STV „N” 00:15
Správy - Hírek 00:25 Invencie
TV program 18. 8. - 24. 8.
SOBOTA 21. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:35 Sila lásky II. (215) 04:25
Sila lásky II. (216) 05:20 Góly
body sekundy 05:25 Udalosti
ČT 06:00 Slovensko dnes 06:10
Správy a komentáre 06:35 Svet
v obrazoch 07:05 Poštár Pat II
(25) 07:20 Žabia hliadka (1/13)
07:40 Náhradníci II. (31/31) 08:05
Fidlibum 08:30 Cézar a detektív
09:45 Teta (2/7) 10:40 Poklady
civilizácie (2/4) 11:35 Motormagazín 12:00 Brána k domovu
(2/2) 13:15 Anička Jurkovičová
(2/3) 14:30 Kto pobozká leguána? 16:05 Nehovor mamičke, že
opatrovateľka zomrela 17:50 Čo
dokáže ulica 18:30 Kaviareň Slávia 19:12 Počasie 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly
body sekundy 20:00 Počasie
20:15 Pošta pre teba
Zábavný program
pre všetkých, ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to,čo sa ešte zmeniť
dá. (Slovensko 2008)
21:20 Anglické jahody
Príbeh, odohrávajúci sa
na pozadí vpádu vojsk
Varšavskej zmluvy
v r. 1968. Mnohým ľuďom
zmenia tieto udalosti ich
celý život. Hlavný hrdina
Tomáš má odcestovať 21.
augusta na zber jahôd
do Británie. Okupácia
mu v tom však zabráni.
Zostane spolu so svojim dievčaťom na chate,
kde mladý pár narazí na
sovietskeho dezertéra.
Film sa zaoberá jednou
z kľúčových dejinných
udalostí česko-slovenských dejín 20. storočia
cez pohľad obyčajných
ľudí... Romantická dráma.
(Slovensko, Ukrajina,
Česká republika 2008)
23:15 Správy
Dramatický príbeh zo
spravodajského prostredia o tieňoch minulosti...
(Nemecko 2005)
01:00 Nehovor mamičke, že opatrovateľka zomrela 02:40 Správy
MARKÍZA
05:25 Sandokan 2/6 06:25 Superpes Krypto 07:00 Casper I. 2-3/13
07:45 Malí géniovia 09:25 Olsen
Twins: Mesačný kameň 11:05
Krok za krokom VII. 12-13/19
12:00 Maska, jr. 13:45 Dannyho
dvanástka 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 Beethoven
17:35 Rýchle Televízne noviny
17:40 Zámena manželiek 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Klub vydieračov
Chicago. Neil má perfektný život. Očakáva v
práci povýšenie, má sexy
manželku Abby, dcéru
Sophie a žije v nádhernom dome. Keď ho jeho
šéf Karl pozve na víkend
na chatu, Aby najme pre
ich dcéru pestúnku aby
mohla stráviť deň so
svojou sestrou Diane.
Na ceste za Dianou,
neznámy muž ukrytý na
zadnom sedadle auta
mieri zbraňou na rodičov a oznamuje im, že
Sophie uniesol. Triler
(91'), VB-Kanada, 2006
21:50 Obávaný bojovník
Huo Yuan Jia (Jet Li) sa
už ako mladý chlapec
snaží vyrovnať svojmu
otcovi a dosiahnuť
jeho kvality v bojovom
umení Wu Shu. Jeho
najväčšou túžbou je
robiť česť svojmu rodu
a byť tým najlepším.
Akčný film (100'), ČínaHongkong-USA, 2005
23:50 Netopiere 01:30 Motorkári
03:20 Nebezpečný kontrakt
TV JOJ
05:30 KRIMI NOVINY 06:00
NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI
NOVINY 06:55 Mikeovo nové
auto 07:00 Tutenstein - malý
faraón 07:20 Fantastická štvorka
07:40 Princezná Sissi 08:10
Káčerovo I. 08:40 Krajina dávnych vekov 09:00 Váš kamarát
potkan 09:20 Simpsonovci XII. (4,
5) 10:20 Syn draka (1, 2/2) 14:00
Náhodné stretnutie 16:00 Dvanásť do tucta 18:00 „Áno, šéfe!”
(8) 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 LETNÉ PROMI NOVINY
20:45 Vidiečania z Beverly Hills
Na pozemkoch rodiny
Clampettovcov objavili
ropu a bohatá naftárska
spoločnosť ich odkúpila za
miliardu dolárov. Na radu
bratanca Jethra opustí
svojrázna rodina svoj chátrajúci zrub a presťahuje sa
do Beverly Hills. Nečaká
ich tam len luxusný dom,
ale aj šéf banky, ktorého
nešikovný podriadený
Woodrow so svojou priateľkou Laurou chcú získať
majetok „vidlákov” pre
seba. Rozohrajú veľkolepú
hru s falošnou francúzskou vychovávateľkou a
svadbou, ktorej cieľom je
previesť všetok majetok
na ich konto, zďaleka
však netušia, že obalamutiť priamočiareho otca,
naivnú a ukrutne silnú
krásku Elly May, prostáčika Jethra a dokonca ani
senilnú babičku, nie je
vôbec jednoduché, ak nie
priam nemožné. Rovnako
ako oženiť otecka Jeda...
Americká komédia (1993)
22:30 Hviezdna pechota
Casper Van Dien s elitnou vojenskou jednotkou
bojuje vo vzdialenej
budúcnosti proti najväčšiemu nepriateľovi
ľudstva, gigantickým
Chrobákom, ktoré obsadzujú obývateľné planéty
vesmíru a ohrozujú aj
život na Zemi! Americký
akčný sci-fi film (1997)
01:15 Uväznení - Havária vlaku
v Osake 02:00 Nebezpečná známosť 03:30 Zrodení pre zabíjanie
DOMA
05:10 Slávici na ulici 06:00 Chuťovky 06:55 La Tormenta: Pokušenie lásky 148-149/216 09:00
Áno, Giorgio 11:35 Okružná
plavba za šťastím: Svadobná
cesta do Arizony 13:10 Sherlock Holmes: Posledný upír
15:10 La Tormenta: Pokušenie
lásky 150-151/216 17:05 Elisa z
Rivombrosy I. 13/13 19:05 PROMINENTI 20:00 Rosamunde Pilcherová: Letný slnovrat 1/2 21:40
Rosamunde Pilcherová: Letný
slnovrat 2/2 23:20 Volanie hôr:
Tiene minulosti 01:05 PROMINENTI 01:50 Sudkyňa Hatchettová I. 123-124/175 02:30 Lampáreň 03:45 112 04:10 Sherlock
Holmes: Posledný upír
JOJ PLUS
04:45 Cudzinec v meste 06:15
Komisárka (58) 07:00 Matlock VI.
(20, 21) 08:35 Inžinierska odysea
(13/13) 09:45 Zločiny podľa Mary
Higgins Clarkovej: Neplač, moja
drahá 11:30 Augustová výhra
12:35 Inžinierska odysea (13/13)
14:00 Ženy z ocele (1, 2/2) 18:00
Malý pitaval z veľkého mesta (9)
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 20:00 Sľub
21:35 Skica smrti 23:15 SKUTOČNÝ PRÍBEH: Skrytá posadnutosť 00:50 Zločiny podľa Mary
Higgins Clarkovej: Neplač, moja
drahá 02:20 Nočné reprízy
DVOJKA
06:25 Kvarteto 06:55 Správy
- Hírek 07:00 Správy STV „N”
07:30 Živá panoráma 08:05
Televíkend 08:30 Poklady Slovenska 08:40 Uvarte si štíhlosť
(5/6) 09:05 Cesty nádeje 09:30
Kleopatra - portrét vrahyne 10:20
Mojich sedem divov 10:55 Profily
z archívu 11:30 Sršne v úli (2/7)
12:05 EF K.O. 13:30 S Jakubom
na rybách (19/20) 13:55 Slatinka
14:20 Potulky po Chorvátsku
3. časť 14:50 Farmárska revue
15:10 Zelená revue 15:30 Noc
na Švédskom vale 16:00 Takí
sme boli 16:15 Návraty 1968
16:55 Šesťdesiatosmičkár Ján
Midžiak 17:45 Pocta slobode
18:20 Večerníček 18:25 Zlaté hity
19:10 Československý filmový
týždenník 19:30 Správy STV „N”
19:50 (Ne)celebrity 20:00 Keno
10 20:05 Na križovatke SK + CZ:
Čas, ktorý žijeme 21:10 Anjeli
strážni 21:40 Slovenský bigbít
(8) 22:25 ooops!načierno 22:55
Džez pre všetkých 23:40 Motormagazín 00:05 Udalosti ČT 00:35
Správy STV „N” 00:55 Invencie
TV program 18. 8. - 24. 8.
NEDEĽA 22. AUGUSTA
JEDNOTKA
04:10 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 04:40 Poklady
civilizácie (2/4) 05:30 Motormagazín 05:50 Góly body sekundy
06:00 Udalosti ČT 06:30 Správy
STV 06:50 Postav dom, zasaď
strom 07:20 Poštár Pat II (26)
07:40 Poštár Pat II (27) 07:55
Žabia hliadka (2/13) 08:15 Maškrtníček 08:40 Materské znamienko
(2/7) 09:10 Materské znamienko
(3/7) 09:40 Na vysokej skale
10:30 3-2-1-ŠTART! 10:45 Ushuaia IV. (4/8) 11:40 Svet v obrazoch
12:05 Zypa Cupák 13:20 Agatha
Christie: Poirot 15:00 Polnočná
omša 16:30 Na baňu klopajú (2/4)
17:30 Zmenáreň 18:00 Extra
18:35 Tajomstvo mojej kuchyne
19:12 Počasie 19:15 Večerníček
19:30 Správy STV 19:50 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Matka Tereza (1/2)
Životopisný príbeh
najznámejšej mníšky
- Matky Terezy. (Taliansko, Veľká Británia,
Španielsko 2003)
21:55 Matka Tereza (2/2)
Životopisný príbeh
(Taliansko, VB, Španielsko 2003)
23:20 Agatha Christie: Poirot /
Unesené prúdom
Bohatý obchodník prišiel
o život iba po niekoľkých
týždňoch manželstva
s mladou vdovou Rosaleen
pri explózii plynu v byte.
Jeho manželka akoby
zázrakom vyviazla bez
jediného škrabanca. Krimi.
(Veľká Británia 2005)
01:00 Matka Tereza (1/2) 02:30
Matka Tereza (2/2)
MARKÍZA
05:20 Sandokan 3/6 06:20
Superpes Krypto 06:55 Casper I.
4-5/13 07:40 Môj kamarát gepard
09:20 Výzva pre Robina Hooda
11:10 Psych, s.r.o. III. 3-4/16
12:50 Prázdniny v Amerike 14:30
Rýchle Televízne noviny 14:35
Jáchyme, hoď ho do stroje! 16:30
Rýchle Televízne noviny 16:35
Smrtiaca epidémia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Prekliatie hrobky
kráľa Tutanchamóna
Píše sa 1922. Mladý
a odvážny archeológ Danny Freemont
(Casper Van Dien) sa už
istý čas zaoberá doteraz neodhaleným tajomstvom hrobky slávneho
starovekého faraóna
Tutankhamona. Nikto
nepoznal záhadu jeho
smrti, ale teraz je všetko
inak... Dobrodružný
film (164'), USA, 2005
23:20 Nezvratný osud
Každý začiatok má aj
svoj koniec. A okamih
vašej smrti môže byť
bližšie, ako si myslíte...
Triler (94'), USA, 2000
01:10 Prekliatie hrobky kráľa
Tutanchamóna 03:55 Tiger v akcii
TV JOJ
05:00 NOVINY TV JOJ 05:30
KRIMI NOVINY 06:00 NOVINY
TV JOJ 06:20 KRIMI NOVINY
06:55 NOVINY TV JOJ 07:20
KRIMI NOVINY 07:50 Vidiečania
z Beverly Hills 09:50 Profesionáli
10:45 Stratené duše I. (22/22)
11:40 NOVÝ SERIÁL NA JOJKE:
Good Wife (1, 2/23) 13:30 Legenda
o Pátračovi (15, 16) 15:15 Honba
za drahokamom 17:15 Späť na
Zem 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Bridget Jonesová:
S rozumom v koncoch
Romantická komédia
o problémoch a láskach
v živote jednej obyčajnej
31-ročnej ženy.
Britsko-francúzskonemecko-írsko-americká
koprodukčná romantická komédia (2004)
22:30 Ping Pong
Bývalý šampión v stolnom tenise sa zúčastní
ilegálneho pingpongového turnaja, aby zneškodnil nebezpečného
šéfa triády, ktorý mu zabil
otca. Americká bláznivá
akčná komédia (2007)
00:15 Búrka storočia (1, 2, 3)
04:45 Uväznení - Záchrana z jaskyne 05:35 Podvodníci
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
DOMA
05:55 Volanie hôr: Tiene minulosti
07:25 La Tormenta: Pokušenie
lásky 150-151/216 09:35 Elisa z
Rivombrosy I. 13/13 12:00 Rosamunde Pilcherová: Letný slnovrat
1/2 13:45 Rosamunde Pilcherová: Letný slnovrat 2/2 15:25
La Tormenta: Pokušenie lásky
152-153/216 17:25 Gossip Girl
III. 10-11/22 19:05 PROMINENTI
20:00 Pýcha a predsudok: Stratená v románe 1/2 21:40 Pýcha
a predsudok: Stratená v románe
2/2 23:30 Skutočný príbeh: Utajené hriechy 01:15 Gossip Girl III.
10-11/22 02:35 Lampáreň 03:45
Skutočný príbeh: Utajené hriechy
JOJ PLUS
05:15 Črepiny PLUS 06:25
„Poplach v oblacích” 07:35 „Královský slib” 09:10 Synovia a dcéry
Jakuba sklára (1/13) 10:20 Julie
Lescautová VII. (6) 12:00 Augustová výhra 13:20 Sľub 15:10 Diamantové dievča 17:00 Choď na to!
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 20:00 Neodhalené klamstvo 21:50 Diamantové dievča 23:35 Neodhalené
klamstvo 01:20 Nočné reprízy
DVOJKA
06:15 S Jakubom na rybách
(19/20) 06:40 Správy STV „N”
07:00 Televíkend 07:30 Živá
panoráma 07:55 Pomaly ovečky
08:20 ČS filmový týždenník 08:40
Farmárska revue 08:55 Zelená
revue 09:15 Stratená generácia?
(1, 2, 3/3) 10:15 Folk Martin 2009
11:45 Kultúra a náboženstvo
12:10 Koncert pre klavír a orchester č.1 b-mol op.23 12:45 Sršne v
úli (3/7) 13:15 Pohľad späť 13:45
Orientácie 14:10 Anjeli strážni
14:50 Folklórny festival Detva
15:45 Slovenské miniatúry 16:00
Família 16:30 Dedinský sen 17:15
V tieni vlkov (5/6) 18:15 Cintorín
- Kozia brána 18:20 Večerníček
18:30 3-2-1-ŠTART! 18:50 Na
ceste po Čechách (7/8) 19:20
Poklady Slovenska 2001 19:30
Správy STV „N” 19:50 Keno 10
20:00 (Ne)celebrity 20:10 Andy
Warhol (2/2) 21:05 Mimo času
(8/10) 21:35 Retro noviny 21:50
Noc v archíve 22:55 Bratislavská
nedeľa - marec 1968 23:35 Udalosti ČT 00:05 Správy STV „N”
00:25 Nočné invencie
inzercia
23
PONDELOK 23. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:55 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 04:25 Ushuaia
- expedície do prírody IV. (4/8)
05:10 3-2-1-ŠTART! 05:30 Počasie 05:35 Udalosti ČT 06:05
Správy STV 06:25 Svet v obrazoch 06:55 Obchod so šťastím
(29) 07:25 Repete 08:15 Vtipnejší
vyhráva 09:00 Inšpektor Morse
10:50 Bianca - cesta za šťastím
(1/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (2/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:40 Sila lásky
II. (217) 14:30 Kaviareň Slávia
15:20 Divoký anjel (227/270)
16:00 Správy STV o 16:00
16:15 Góly body sekundy 16:25
Počasie 16:30 Piknik klub 17:35
Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky
IV. (1/256) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Copacabana
Maria a Herbert, príbeh
staršieho manželského
páru, všetky ich tri deti
už žijú samostatne a aj
Maria by chcela po toľkých rokoch obetovania
sa začať žiť sama. Akurát
v deň výročia sobáša to
Maria chce oznámiť rodine.
A jej deti na tom so svojimi
rodinami tiež nie sú najlepšie...ale aj Mariin muž Herbert má jedno existenčné
tajomstvo...a tak sa všetky
vzťahové problémy štyroch párov stretnú počas
jedného - rodinného víkendu... Rodinný príbeh.
(Rakúsko, Nemecko 2007)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Zúfalé manželky III.
(15/23) Drobnosti,
čo nás spájajú
Komediálny seriál.
(USA 2006)
23:00 Inšpektor Morse:
Mŕtva z Jericha
Krimiseriál. (USA,
Veľká Británia 1987)
00:45 Copacabana 02:15 Správy
STV o 16:00 02:35 Slovensko
dnes 02:50 Góly body sekundy
02:55 Sila lásky II. (217)
24
TV program 18. 8. - 24. 8.
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
PONDELOK 23. AUGUSTA
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 XII. 3/10 09:45 Zajtrajšie noviny
II. 10/22 10:35 Joan z Arkádie II.
12/22 11:30 Smallville VII. 15/20
12:15 Povedz, kto ťa zabil II. 12/13
13:05 Rýchle Televízne noviny
13:10 Čarodejnice VIII. 16/22
14:05 Veronika Marsová III. 14/20
14:50 Rýchle Televízne noviny
14:55 Kobra 11 XII. 4/10 15:50
Rýchle Televízne noviny 15:55
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
V. 11/19 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:20 Reflex 17:35 Detektív Kripta 18:00 Rýchle Televízne
noviny 18:05 Dva a pol chlapa
III. 23-24/24 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Klokan Jack
Ukradol peniaze
a nechce sa vrátiť.
Je to klokan... Komédia (86'), USA, 2003
21:50 Kiss Kiss Bang Bang
Hovorí sa, že peniaze
a láska sa nemajú radi,
ale nikto nemôže vyčítať
Harrymu Lockhartovi, že
sa o toto spojenie aspoň
pokúsil. Kriminálna komédia (99'), USA, 2005
23:50 Hlásateľ: Príbeh Rona
Burgundyho
Ron Burgundy je jeden
z najlepších televíznych
hlásateľov správ v San
Diegu v roku 1970. Ron
je presvedčený, že ženy
môžu hlásiť maximálne
správy o módnych prehliadkach a možno ešte o
najnovších kulinárskych
receptoch. Lenže Ronov
nový kolega už nebude
muž, ale inteligentná
mladá žena. Keď sa tieto
dve výrazné televízne
osobnosti stretnú pred
kamerou, vypukne vojna
na život a na smrť...
Komédia (91'), USA, 2004
01:25 Upír v Brooklyne 03:10
Pohotovosť XIII. 14-15/23 04:50
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:20 NOVINY TV JOJ 06:40
KRIMI NOVINY 07:10 NOVINY TV
JOJ 07:35 KRIMI NOVINY 08:10
NOVINY TV JOJ 08:40 Stratené
duše I. (22/22) 09:40 Good Wife
(1,2/23) 11:30 Honba za drahokamom 13:45 Späť na Zem
15:30 Simpsonovci XII. (6) 16:00
5 proti 5 16:59 PRVÉ NOVINY
17:20 Profesionáli 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Taxi
On je najlepší detektív, ona najrýchlejšia
taxikárka. Spolu tvoria
neporaziteľný tím. Prosím, nastúpte, divoká
jazda sa začína! Americko-francúzska akčná
komédia (2004)
22:15 Loganova vojna
Logan Fallon bol obyčajný chlapec, ale jeho
bezstarostné detstvo sa
skončilo už v desiatich
rokoch, keď sa stal svedkom brutálnej vraždy
celej svojej rodiny.
Americký akčný
thriller (1998)
00:00 Živí mŕtvi 01:50 Letecké
katastrofy 02:40 C.S.I.: Kriminálka New York III. (20,21,22)
04:40 Nevera po slovensky 05:25
Podvodníci
DOMA
05:15 Rany z lásky 50/230 06:10
La Tormenta: Pokušenie lásky
152-153/216 08:25 Nespútaný
anjel 4/194 09:20 Sudkyňa Hatchettová I. 125-126/175 10:10
Veštiareň 11:10 Ulica III. 255/259
12:25 Dr. Oz I. 63/175 13:20
Rebeli II. 100/225 14:10 Rany z
lásky 51/230 15:05 L.O.V.E. 16:00
La Tormenta: Pokušenie lásky
154-155/216 18:00 Túžba tela
126/143 19:00 Rebeli II. 101/225
20:00 Nespútaný anjel 5/194 20:55
Pravá tvár vášne 131/178 21:50
Ally McBealová III. 3/21 22:45
Nevydarená lúpež 00:35 Sudkyňa
Hatchettová I. 125-126/175 01:20
Pravá tvár vášne 131/178 02:05
Túžba tela 126/143 02:50 Lampáreň 03:35 Nevydarená lúpež
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (65,66) 06:35
Doktorka Quinnová (144,145)
08:00 Komisárka (59) 08:55 MacGyver (61,62) 11:00 Detektív Nash
Bridges II. (16) 11:50 M*A*S*H
(56,57) 12:50 Komisárka (59)
13:45 Páli vám to? 15:15 Detektív Nash Bridges II. (16) 16:10
Matlock VI. (22/22) 17:00 Matlock VII. (1/18) 18:00 M*A*S*H
(56,57) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
„Lásky mezi kapkami deště” 22:10
„Svatby pana Voka” 00:00 Zločiny
podľa Mary Higgins Clarkovej:
Nočný výkrik 01:40 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Holokaust - porrajmossamurdaripen 06:55 Polícia 07:05
Správy STV „N” 07:30 Živá panoráma 07:55 Domov (1/6) 08:25
Prípady detektíva Kulmena 09:05
Mojich sedem divov 09:35 Mimo
času (8/10) 10:10 Andy Warhol (2/2) 11:35 Živá panoráma
12:00 Orientácie 12:35 Na ceste
po Čechách (7/8) 13:00 Noc v
archíve 14:00 Kaviareň u Filipa
14:45 Trezor 15:10 Retro noviny
15:25 Motormagazín 15:55 Extrémizmus - iný uhol pohľadu 16:25
Ako dve hrdličky 17:00 „Bratislavské pondelky” 18:05 Devín
kostol 18:10 Večerníček 18:20
VAT 18:50 Profily z archívu 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy
- Hírek 20:00 Keno 10 20:10
Poklady islamu v Stredomorí
20:55 Hlava XXI 21:25 Air Zermatt
- Leteckí pátrači a záchranári (4/7)
21:55 RODINNÉ TAJOMSTVÁ
22:30 Eurokino: Vinci 00:15 Ánoume-nie 00:45 Udalosti ČT 01:15
Správy STV „N” 01:40 Správy Hírek 01:50 Invencie
UTOROK 24. AUGUSTA
JEDNOTKA
03:45 Sila lásky IV. (1/256)
04:45 Bernolákovo - 800 rokov
05:25 Počasie 05:30 Udalosti ČT
06:00 Správy STV 06:25 Správy
a komentáre 06:55 Obchod so
šťastím (30) 07:25 Repete 08:15
Vtipnejší vyhráva 09:00 Inšpektor Morse 10:45 Bianca - cesta
za šťastím (3/224) 11:30 Bianca
- cesta za šťastím (4/224) 12:20
Dámsky magazín STV 13:40 Sila
lásky II. (218) 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Divoký anjel (228/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:15
Góly body sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35
Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky
IV. (2/256) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Senzi Senzus
Hudobno-zábavný
program so skupinou Senzus a ich
hosťami. (Slovenská
republika 1997)
21:45 Správy a komentáre
(Slovenská republika 2010)
22:10 Zúfalé manželky III.
(16/23) Môj mizerný
manžel
Komediálny seriál.
Každá z nich má svoje
tajomstvá... (Spojené
štáty americké 2006)
22:50 Inšpektor Morse: Tichý
svet Nikolasa Quinna
Inšpektor Morse a
detektív Lewis vyšetrujú smrť Nicholasa
Quinna, nahluchlého
oxfordského experta na
skúšky, ktorý si prednedávnom sťažoval u
svojho nadriadeného na
kolegov zo syndikátu, že
predávajú tajné údaje.
Quinn zomrel na otravu
kyanidom. Morse je
presvedčený, že to bola
vražda, nie samovražda.
Kriminálny seriál. (USA,
Veľká Británia 1987)
00:40 Správy STV o 16:00 00:55
Slovensko dnes 01:10 Góly body
sekundy 01:20 Sila lásky II. (218)
02:10 Sila lásky IV. (2/256)
MARKÍZA
05:40 Reflex 06:00 Teleráno
08:20 Bez servítky 08:50 Kobra
11 XII. 4/10 09:45 Zajtrajšie
noviny II. 11/22 10:30 Joan z
Arkádie II. 13/22 11:25 Smallville VII. 16/20 12:15 Povedz, kto
ťa zabil II. 13/13 13:05 Rýchle
Televízne noviny 13:10 Čarodejnice VIII. 17/22 14:00 Veronika
Marsová III. 15/20 14:50 Rýchle
Televízne noviny 14:55 Kobra 11
XII. 5/10 15:50 Rýchle Televízne
noviny 15:55 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad V. 12/19 17:00
Prvé Televízne noviny 17:20
Reflex 17:35 Detektív Kripta
18:00 Rýchle Televízne noviny
18:05 Dva a pol chlapa IV. 1-2/24
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Smrtiace medové týždne
Lindsay and Trevor sú
šťastne zosobášení a
práve sa chystajú stráviť medové týždne na lodi.
Idylka sa však náhle zmení
na nočnú moru, potom ako
posádka zistí, že sa Trevor
a Lindsay z lode stratili. Po
vyčerpávajúcom prehľadaní plavidla sa Lindsay
nájde na opustených schodoch, zakrvavená a zmätená, a vôbec si nepamätá, čo sa vlastne stalo
minulú noc. Po vyčerpávajúcom prehľadaní plavidla sa Lindsay nájde na
opustených schodoch,
zakrvavená a zmätená, a
vôbec si nepamätá, čo sa
vlastne stalo minulú noc.
Triler (85'), USA, 2009
21:55 Mentalista I. 23/23
Kriminálny seriál,
USA, 2008
22:50 World Trade Center
Skutočný príbeh dvoch
záchranárov, ktorí ako
poslední vyviazli živí
z trosiek Svetového
obchodného centra...
Katastrofický film
(124'), USA, 2006
01:10 Noc s nabrúsenou britvou
02:45 Hrozba z temnoty II. 21/22
03:25 Pohotovosť XIII. 16-17/23
04:50 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:10 NOVINY TV JOJ 06:35
KRIMI NOVINY 07:00 NOVINY
TV JOJ 07:25 KRIMI NOVINY
07:55 NOVINY TV JOJ 08:25
Loganova vojna 10:30 Prison
Break: Útek z väzenia IV. (20)
11:25 Svieža štvorka (9,10)
13:10 Taxi 15:00 Simpsonovci
XII. (7,8) 16:00 5 proti 5 16:59
PRVÉ NOVINY 17:20 Profesionáli 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Agent bez minulosti
Nikto nepozná jeho minulosť, dokonca ani on sám.
Prečo sa ho však pokúšajú zabiť?
Americký akčný špionážny film (2002)
22:45 Plnou parou vzad!
Romantik Cuba Gooding
Jr. stále hľadá skutočnú
lásku a preto prijme
pozvanie priateľa na
zábavnú plavbu po
Karibiku, kde už naňho
istotne čakajú desiatky
krásnych žien. Omylom
sa však ocitnú na výletnej
lodi gayov... Našťastie, na
palubu pribudne švédsky
bikini tím krásnych mladých žien, ktoré práve
neďaleko stroskotali!
Americko-nemecká
komédia (2002)
00:45 Mafstory 01:35 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII. (16) 02:15
Letecké katastrofy 03:00 Prison
Break IV: Útek z väzenia IV. (20)
03:45 Skutočné CSI 04:35 Svieža
štvorka (9,10) 06:00 Podvodníci
blogy
UTOROK 24. AUGUSTA
DOMA
05:15 Rany z lásky 51/230 06:10
La Tormenta: Pokušenie lásky
154-155/216 08:25 Nespútaný
anjel 5/194 09:20 Sudkyňa Hatchettová I. 127-128/175 10:10
Veštiareň 11:10 Ulica III. 256/259
12:25 Dr. Oz I. 64/175 13:15
Rebeli II. 101/225 14:10 Rany
z lásky 52/230 15:05 L.O.V.E.
16:00 La Tormenta: Pokušenie
lásky 156-157/216 18:00 Túžba
tela 127/143 19:00 Rebeli II.
102/225 20:00 Nespútaný anjel
6/194 20:55 Pravá tvár vášne
132/178 21:50 Ally McBealová III.
4/21 22:45 Kóma 00:45 Sudkyňa
Hatchettová I. 127-128/175 01:30
Pravá tvár vášne 132/178 02:10
Túžba tela 127/143 02:55 Lampáreň 03:30 Kóma
JOJ PLUS
05:15 Rosalinda (67,68) 06:35
Doktorka Quinnová (146,147)
08:00 Komisárka (60) 08:55 MacGyver (63,64) 11:00 Detektív Nash
Bridges II. (17) 11:50 M*A*S*H
(58,59) 12:50 Matlock VII. (1/18)
13:45 Páli vám to? 15:15 Detektív Nash Bridges II. (17) 16:10
Matlock VII. (2,3) 18:00 M*A*S*H
(58,59) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Na pravé poludnie 21:50 Leto s
Jamesom Bondom: Žiť a nechať
zomrieť 00:00 Na pravé poludnie
01:30 Nočné reprízy
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
25
Blog Jaroslava Poturnaja: Festival Červeník
Na futbalový štadión v Červeníku prichádzam o 15.45 v sobotu 7. augusta. Už druhý deň tu
frčí 45. ročník Červeník. Festival
hudby a tanca. Moderátor práve
uvádza vystúpenie známej českej
divy Lucie Bílej. Lucka sa ospravedlňuje, že vystúpi bez sprievodnej kapely. Diváci jej to odpúšťajú. Lucia exceluje sama. Jej neuveriteľne krásny hlas nahrádza
aj skupinu hudobníkov. Zaspieva
nám niekoľko jej krásnych pesničiek. Mňa najviac chytila za srdce pesnička Aleluja. Po búrlivom
potlesku pridáva ešte zopár ďalších. Zaslúžene dostáva od moderátora kyticu pekných kvetín a
fľašku kvalitného vína.
Latka bola nastavená vysoko,
ale ani ďalšia kapela ju nepodliezla. Polemic svojou reggae muzikou vytvoril skvelú letnú pohodu a roztancoval celý štadión. Nasledujúca skupina Arzén nebola
tiež žiadny nováčik. Na slovenskej
scéne účinkuje už 25 rokov. Hrá
rock ovplyvnený terchovským folklórom. Spevák kapely Jaro Gažo
sa tiež stal hlavným predstaviteľom muzikálu Na skle maľované.
Zaspieval pesničku z tohto muzikálu, a tým pozdravil aj najznámejšieho predstaviteľa Jánošíka - Miška Dočolomanského, ktorý
je bohužiaľ už v hereckom a speváckom nebi. Hneď po vystúpení
som si chcel kúpiť CD Arzénu, ale
smola, žiadne nemali.
Krátka prestávka a je tu Gladiátor. Perfektný výkon. Miko Hladký bol so svojou skupinou v úžasnej pohode a ich rocková hudba
mala silu. Bubeník Georgio Babulic, srdce kapely, ako ho vystihol
Miko Hladký, dodával ten správny rytmus celému koncertu. Najviac ma dostala pesnička Satisfaction, ktorú zahrali rovnako dobre
ako originál Roling Stones. Samozrejme búrlivý potlesk a prídavky.
Hlavná časť večera patrila populárnej Helenke Vondráčkovej.
To už bol celý štadión zaplnený a
spieval spolu s ňou známe pesničky. Pani Helenka je ešte veľmi vitálna žena. Vek jej neubral nič z
jej krásy a šarmu. Spieva ako zamlada a tancuje tuším ešte lepšie. Jej skvelý hlas ani trochu nestratil na sile a energii, bol prežiarený láskou. Samozrejme nesmel
chýbať hit Dlouhá noc. Diváci nechceli pustiť Helenku z pódia,
a tak sa pridávalo a pridávalo. Za
svoj výkon pani Helenka dostala nádhernú kyticu kvetov. Sľúbila, že do Červeníka sa rada vráti.
Festivalová noc vygradovala
vystúpením svetovej legendy, skupiny Boney M. Založil ju Frank Farian v roku 1974. Boney M tvoria
Liz Mitchell, Marcia Barret, Maizie Wiliams a Bobby Farrell. Bolo
Jaroslav Poturnaj: Živím sa
ako čašník, zabávam sa ako
básnik. Pre potešenie seba i
druhých som v roku 2002 vydal
na vlastné náklady knižku básní s názvom Tulák. Hral som aj
ochotnícke divadlo. Skúšal som
robiť aj recitál s výdatnou pomocou kamaráta hudobníka.
Skrátka, vždy si niečo vymyslím.
Najnovšie to bude zbierka poviedok, ktorú vydám, ak Boh dá.
to úžasné, že skupinu, ktorú som
poznal len z televízie, som videl
naživo. Hity ako Rasputin a Rivers of Babylon spievali s Boney M
všetci a veselo tancovali. Tak trochu som omladol a vrátil sa o niekoľko rokov späť.
Čerešničkou na torte bol ohňostroj, ale ten sa dá ťažko opísať slovami. To sa musí jednoducho vidieť. Program hudobne pripomínal tortu, do ktorej sa bolo
treba len zahryznúť.
BLOG MARTINA URMINSKÉHO: VLASY
DVOJKA
06:30 Extrémizmus - iný uhol
pohľadu 06:55 Správy - Hírek
07:00 Správy STV „N” 07:30 Živá
panoráma 08:00 Domov (2/6)
08:30 Hudobné rozprávky (1/3)
09:20 Rachotilkovia (10/13) 09:40
Mojich sedem divov 10:15 Profily
z archívu 11:05 Poklady islamu v
Stredomorí 11:45 Živá panoráma
12:15 Zahrajte mi takúto 12:55
Pohľad späť 13:25 Air Zermatt Leteckí pátrači a záchranári (4/7)
13:55 Črty zo života 14:05 Črty zo
života 14:15 Črty zo života 14:30
Kaviareň u Filipa 15:10 Trezor
15:50 Národnostný magazín
16:20 Vincova fajka 17:00 Storočie pred kamerou 17:40 Stopy
dávnej minulosti 18:05 Večerníček 18:15 Koleso času (8/14)
18:45 Profily z archívu 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Fugu
- chuť, pre ktorú sa môže zomrieť
20:55 Na ceste 21:25 RODINNÉ
TAJOMSTVÁ 21:55 Filmový klub:
Úsvit Zuluov 23:50 Áno-ume-nie
00:15 Udalosti ČT 00:45 Správy
STV „N” 01:15 Správy - Hírek
01:20 Invencie
Zmena programu vyhradená
Každé dievča ich má. Krátke,
dlhé, kučeravé, zvlnené, rovné,
čierne, červené i blonďavé. Vlasy... Podľa farby vlasov sú dievčatá často hodnotené, chválené i
odsudzované. Rusovlásky sú vraj
náruživé, brunetky vraj romantické a blondínky naivné.
Sú to najmä chlapi, ktorí používajú takéto skratky, aby si uľahčili a zjednodušili komunikáciu.
Nie je to správne. Typické väčšinové myslenie! Vlasy nám však
dokážu o dievčati povedať veľa.
Ak sa o ne majiteľka nestará,
svedčí to o jej nezodpovednosti, ľahostajnosti. Ak sa o ne stará
až príliš, tak to zasa svedčí o jej
egoizme, egocentrizme či namyslenosti. Prirodzené nezafarbené
vlasy prezrádzajú, že dievča má
rado prirodzenú krásu. Má blízko k prírode. Rôznofarebné farby, pruhy, časté zmeny odtieňov
i účesov hovoria o zúfalej potrebe
zaujať. Často za každú cenu. Platinové, fialové, melírované často nemajú čo ponúknuť, tak po-
núkajú aspoň častú zmenu. Roky
nemeniaci sa účes môže svedčiť o
stabilite, konzistencii, ale i konzervativizme majiteľky.
Krátke vlasy naznačujú šetrenie časom. Dlhé zasa jeho dostatok. Obrovská hriva stále dokonale upravená je potešením pre
kaderníčku. Teda najmä jej peňaženku. Dievčatá do vlasov investujú miliardy. Ak dievča o vlasoch často rozpráva, neustále si
ich upravuje, alebo ohovára cudzie účesy, ukazuje to na jej priority. Dbá o svoj zovňajšok viacej
ako o vnútro. Vlasy skryté, jednoducho upravené, prirodzená pokrývka hlavy, zakrýva hĺbavú intelektuálku. Podľa Gaussa je ich
menej a je to vidieť aj na ulici.
Ale môžem sa vo všetkom mýliť, lebo koľko je vlasov na hlave, toľko je pováh a charakterov.
Hodnotiť človeka len podľa vlasov
je nesprávne. Hladkať ich, masírovať, nasávať ich vôňu a kochať
sa ich prirodzenou krásou je tá
najpríjemnejšia vec na svete.
Martin Urminský: Milujem
humor. Irónia je mojím mečom, sarkazmus štítom. Rád
sa smejem. Na všetkom! Pracujem, prekladám, učím a učím
sa, cestujem, muškárim, športujem, veľa čítam, sem-tam
píšem. Neznášam ľudskú hlúposť, ale viem, že bez nej by
svet nebol normálny. Materiálne bohatstvo ma nezaujíma.
Bohatých duchom obdivujem a
mám rád...
26
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
blahoželáme
Dňa 19. augusta oslávi 50. narodeniny Anna
Micháleková
z Piešťan.
K 50-tke Ti, Anna, prajeme
veľa slniečka v srdiečku, šťastia, zdravia, lásky, aby si nemala na čele vrásky. Na svete nech prežívaš samé radosti a nemáš nikdy žiadne
starosti.
To ti zo srdca prajú Tvoji rodičia Jozef a Ľudmila, manžel Emil, dcéra Janka s manželom Rodolfom, dcéra Lenka s priateľom Marcelom a
Tvoje dve vnúčatá Emilianko
a Natalka Ti posielajú veľkú
pusu. Ľúbime Ťa.
Je nám veľkým
potešením želať
našej drahej mamičke Celestíne
Jurišovej k jej
krásnym 84. narodeninám veľa zdravia, šťastia
veľa, všetko, čo si srdce želá.
Veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti, úsmev
v tvári, radosť v oku, to všetko
prajú a vyprosujú v modlitbách
dcéry Vierka a Anka s rodinami.
Pravnúčatká Ninka a Adamko
starú babičku bozkávajú.
Dňa 19. augusta oslávi naša Ninka
Luščíková štyri roky. Veľa
zdravia, šťastia a lásky jej prajú mamina,
brat Maxim, babička, deduško, krstní rodičia, malá Kiarika a Andrej.
Dňa 21. augusta 1970 spojili manželia Olinka a Janko
Lieskovskí svoje životné osudy do jedného. Napĺňali ho porozumením, vzájomnou úctou
a láskou rovných 40 rokov.
Pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do ďalšieho života prajú dcéry Monika a Renáta s manželmi a vnučky Klaudia, Michaela, Gabriela a vnuk Denis.
spoločenská rubrika
spomíname
Dňa 19. augusta uplynie 30 rokov, čo nás náhlou smrťou opustila naša mamička a babička
Emília Straková z Piešťan. Kto
ste ju poznali, s láskou a úctou
spomínajte s nami.
Dcéra Gabriela
s rodinou a syn Ervín
Dňa 17. augusta si pripomíname
30. výročie
úmrtia pána
Rudolfa Šišku
z Piešťan. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
syn Jozef s manželkou
a vnučka Dana s rodinou.
Kto Ťa poznal, spomenie si,
kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 10. augusta nás navž d y opu s til Ľudovít
Hudec.
S láskou
spomína celá rodina.
Ťažko sa s Vami lúčilo, ťažko je bez Vás žiť, láska však
smrťou nekončí, v srdci Vás
stále budeme mať.
Dňa 29. augusta si pripomenieme štvrté výročie úmrtia
p. Márie Mikušovej a zároveň 15. augusta uplynulo tretie výročie úmrtia Františka
Mikuša.
S láskou a úctou
smútiaca rodina.
Kto Ťa poznal, spomenie si, kto
Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 13. augusta
sme si pripomenuli piate výročie úmrtia nášho
drahého Milana
Valoviča z Moravian nad Váhom.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti.
Kto Ťa poznal, spomenie si,
kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 11. augusta sme si
pripomenuli desiate výročie úmrtia
môjho manžela, nášho otca a dedka, p.
Jozefa Zámečníka z Modrovky. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
manželka, dcéry a syn
s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 16. augusta
uplynuli dva roky, čo nás navždy opustila moja
manželka, naša
matka, babka a
prababka Veronika Kubranová
zo Šípkového.
Odišla si náhle, potichu, bez
rozlúčky. Za všetky Tvoje starosti, trápenia a bolesti nech
Ti dá Pán Boh večné milosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Manžel, dcéra, syn s rodinou
Dňa 17. augusta
si pripomenieme
smutné 40. výročie úmrtia môjho
manžela a nášho otca Jozefa
Matúša z Piešťan.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami.
Keď príde ten deň, už Ti nemôžeme osobne priať, len
kyticu kvetov na hrob Ti môžeme dať a ticho spomínať.
Dňa 22. augusta by sa
bol dožil 85
rokov náš tato, dedečko
a pradedečko
Ján Prištic z Piešťan. Kto ste
ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Dcéry a syn s rodinami
Dňa 21. augusta si pripomíname siedme výročie úmrtia našej dcéry Oľgy
Kukučkovej.
S láskou a úctou spomínajú
rodičia, sestry Katka a Marcela,
dcéra Zuzana a manžel.
Dňa 19. augusta uplynú dva
roky od smrti našej matky Marty
Klapúchovej.
Spomína syn
s rodinou.
Spolu ste sa tešili zo života
a spolu ste i z neho odišli...
Dňa 16. augusta uplynuli dva
roky, čo nás navždy opustili vo veku 17 a 18 rokov naši
synovia Erik Vadík zo Šterús
a Erik Slabý z Lančára.
S bôľom v srdci
spomínajú rodičia.
Kto v srdciach žije, nikdy nezomrel...
Dňa 22. augusta si pripomenieme
nedožité 40.
narodeniny
nášho drahého syna, brata, švagra a
strýka Róberta Bečareviča
z Piešťan.
S láskou a úctou spomína
mama, sestra Silvia
s rodinou a brat Martin.
Chýbaš nám, Robko!
Čas plynie, spomienky, hoci aj
smutné, zostávajú. Nič viac už
Ti nemôžeme dať, len kytičku
kvetov na hrob a s láskou spomínať.
Dňa 21. augusta
si pripomenieme
nedožité 50. narodeniny nášho
drahého švagra
pplk. Ing. Igora
Angeloviča, ktorý tragicky zahynul pri leteckom nešťastí.
Spomínajú švagriné
a celá rodina.
Dňa 11. augusta sme si
pripomenuli štvrté výročie úmrtia
Ing. Viliama
Piteka. Kto ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Manželka a deti s rodinami
spoločenská rubrika
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
počasie
od 7. 8. do 15. 8.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
Damián Čonka z V. Kostolian,
Natanael Krivčík z Hlohovca,
Karolína Kunicová z Kočína, Barbora Pavlíková z Hlohovca, Filip
Balaž z Rišňoviec, Nela Novosadová z Hlohovca, Zara Igazová
z Očkova, Simona Strečanská
z Piešťan, Martin Čarnecký z
Piešťan, Šimon Hruštík z V. Kostolian, Oliver Dlhý z Ostrova,
Eliška Vavrušová z Drahoviec a
Martin Chrapko z Vrbového
UTOROK 17. 8.
noc
15 oC
deň
24 oC
STREDA 18. 8.
noc
13 oC
deň
24 oC
vitajte medzi nami
ŠTVRTOK 19. 8.
noc
15 oC
deň
27 oC
PIATOK 20. 8.
noc
14 oC
deň
26 oC
27
zosobášili sa
Vo štvrtok 12. augusta o 23.25 h sa Silvii a Ľubomírovi Hruštíkovcom
z Veľkých Kostolian narodil vytúžený synček Šimon (3720 g, 51 cm).
Dieťatku pomohol na svet MUDr. Jozef Polák. Na bračeka sa doma tešia sestry Henrieta (12 r.) a Lívia (10 r.).
Foto: V. Dusíková
Yvetta Kaclíková a Marian Kozák z Piešťan, Ing. Miroslava
Šabová z Obyce a Ing. Štefan
Horváth z Banskej Bystrice
blahoželáme
HÚB NAZBIERALI ZA DVA KOŠÍKY
Po posledných výdatných dažďoch a následnom
oteplení opäť začali rásť v našich lesoch huby. Minulú stredu sa na ne vybral aj Jozef Kolník z Vrbového. Spolu so synmi Andrejom a Romanom nazbierali za pár hodín v horách Považského Inovca
a Korytňanských kopaníc dva plné koše dubákov,
suchohríbov a hrabákov.
„Dubáky rastú, no aby narástli ďalšie, bude ešte
potrebný dážď. Ale nie taký výdatný, aby vytopilo
celé Šípkové ako na začiatku leta,“ povedal s nadsádzkou najstarší z Kolníkovcov. Keď sme sa ho opýtali, čo bude s toľkými hubami robiť, len sa zasmial.
„Mám početnú rodinu, takže je ich komu dať. Navyše nie som pravidelným hubárom, do hory chodím
len občas. Tento rok som bol na huby iba po tretí
raz. Časť si usušíme, aby bolo čo dať aj do vianočnej kapustnice, časť pridáme do praženice a ostatné
použijeme na prípravu smotanovej hubovej omáčky,“ prezradil nám J. Kolník.
Jeho synovia nám zasa povedali, ako u Kolníkovcov robia hubovú omáčku so smotanou: „Najprv treba osmažiť cibuľku, potom ju premiešať a podusiť
s nakrájanými hubami. To všetko podliať vodou. Na
dva litre omáčky potrebujeme aj jednu 33-percentnú smotanu, ďalej soľ a koreniny podľa chuti a napokon zátrepku. Hubová omáčka sa konzumuje iba s
knedľami, podobne ako perkelt z hlivy ustricovej.“
Štefan Gregorička
zomreli
Jozef Gábel vo veku 85 rokov z
Piešťan, Margita Krajčiová vo
veku 60 rokov z Banky, Ľudovít
Hudec vo veku 69 rokov z Piešťan, Naďa Lučkaničová vo veku
64 rokov z Piešťan, Rudolf Vasek vo veku 77 rokov z Piešťan,
Magdaléna Hájovská vo veku 87
rokov z Piešťan, Stanislav Donoval vo veku 67 rokov z Banskej Bystrice a Emília Sučičová
vo veku 88 rokov z Ratnoviec
úprimnú sústrasť
ďakujeme
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 10. augusta prišli vzdať poslednú úctu môjmu manželovi a otcovi Petrovi
Valkovi z Banky. Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
S úctou manželka a syn.
spomíname
Trio Kolníkovcov s dvoma plnými košmi húb.
POĎAKOVANIE
Ôsmy ročník Drahovskej kvapky krvi
Touto cestou ďakujeme ADELI
Medical Centru, organizácii APPA
a celému kolektívu zamestnancov
za pekný prístup a príkladnú starostlivosť venovanú nášmu synovi
Paľkovi Kočárikovi počas rehabilitačného pobytu.
Rodičia
V piatok 27. augusta sa v Drahovciach uskutoční ôsmy ročník Drahovskej kvapky krvi. Bezpríspevkoví darcovia môžu prísť darovať vzácnu tekutinu od 7.00 do 11.00 h na obecný úrad. Pre dochádzajúcich zabezpečia autobusovú dopravu. Zastávky budú vo Vrbovom pod vežou o
ôsmej hodine, pri obecnom úrade v Krakovanoch o 8.10, pri obecnom
úrade v Trebaticiach o 8.20, pri Chirane-Dental v Piešťanoch o 8.30
a od čerpacej stanice Slovnaft vyrazí autobus okolo 8.40 h.
(red)
Čas pomaly plynie, ale žiaľ
a smútok v srdci zostávajú.
Dňa 19. augusta si pripomenieme
prvé výročie
úmrtia našej
drahej manželky, mamy a babičky Evy
Kusalovej, rod. Moravcovej,
z Moravian nad Váhom a zároveň dňa 18. augusta nedožité 66. narodeniny. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou a úctou
spomína celá rodina.
28
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
reportáž
Na opekačke v Šterusoch aj zahraniční hostia
Pred dvoma rokmi prišla predsedníčka miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch Helena Krestová s nápadom zorganizovať letnú opekačku pre ľudí z Mikroregiónu nad
Holeškou. Iste netušila, že jej
nápad sa stretne s veľkou odozvou a bude mať pokračovanie.
Jej želaním bolo urobiť opekačku v lone prírody v niektorej
z podhorských obcí. „Ako prvý sa
rozhodol realizovať jej myšlienku starosta Kočína-Lančára, po
ňom prevzal štafetu v organizovaní starosta Dolného Lopašova
Celkový pohľad na atmosféru opekačky v areáli horárne Lanka.
spomíname. Som rád, že tu je aj
veľa cezpoľných. Viacerých z nich
som videl už na akcii, ktorá bola
minulý mesiac.“
Tohtoročnej opekačke síce počasie príliš neprialo, pretože chvíľami spŕchlo, no návštevníkov to
vôbec neodradilo. „Pre deti sme
pripravili rôzne súťaže, napríklad o poskytovaní prvej pomoci či spoznávaní zveri. Dospelí si
zasa mohli vypočuť koncert hu-
dobných skupín Neznámi, Retro
či spevokolu z Rakovíc. V ponuke
bola živánska i guláš. Keď sa zotmelo, zapálili sme vatru, v plameňoch ktorej sa veselo opekalo,“ vylíčil nám atmosféru podujatia starosta Šterús Jozef Nesteš.
Ten odovzdal symbolický pohár
organizátora starostovi Nižnej Jozefovi Mikušovi, ktorý by mal letnú opekačku organizovať na budúci rok.
Štefan Gregorička
Na opekanie poslúžila účastníkom dohárajúca vatra.
a v tomto roku prišli na rad Šterusania. O rok by mali podujatie
zorganizovať v Nižnej,“ prezradil nám krátku históriu tejto zaujímavej akcie predseda Mikroregiónu nad Holeškou Dušan Daloš.
Kým v prvých dvoch ročníkoch
sa na opekačke zúčastňovali predovšetkým obyvatelia organizátorských obcí, v Šterusoch už bola
účasť oveľa početnejšia. Medzi
takmer piatimi stovkami účastníkov nechýbali v areáli poľovníc-
keho zariadenia Lanka ani občania z ďalších obcí mikroregiónu.
Prišla dokonca aj jedna rodina z
Nemecka, ktorá bola v Lančári na
návšteve u Jozefa Ondrejku. „Využil som príležitosť a pozval som
ich do Šterús, nech zažijú niečo
nového. Veľmi sa im to páčilo,“
prezradil nám Jozef. Spokojný bol
aj sedemdesiatnik Silvester Madunický zo Šterús: „Rád chodím na
takéto akcie. Stretnem sa so známymi ľudmi, zabavíme sa a po-
Starosta Šterús Jozef Nesteš (uprostred) preberá putovný opekačkový pohár
od predošlého organizátora, starostu Dolného Lopašova Jozefa Petušíka.
Dievčatá mali záujem aj o maľovanie na tvár.
Záchranárka Radka Poláková skúšala deti zo zdravovedy.
servis
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
29
dôležité čísla
Ut. 17. 8. o 19.30 h
XI. ročník - ORGANOVÉ DNI
V PIEŠŤANOCH 2010
MICHAEL KOLLER (Rakúsko)
Program: S. Scheidt, D. Buxtehude, J. Langlais, I. G. Walcker, M. Koller
V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave.
Vstupné: 6 €
St. 18. 8. o 18.00 h
Filmové predstavenie
PRINC Z PERZIE: PIESKY ČASU
Akčný veľkofilm nabitý efektmi sa odohráva v tajomných
krajoch dávnej Perzie.
Réžia: Mike Newell
Hrajú: Jake Gylenhall, Gemma, Arterton, Ben Kingley, Alfred Molina...
USA-2010, MP 12, slovenské titulky, 117 min. Vstupné: 2,30 €
Št. 19. 8. o 19.30 h
XI. ročník - ORGANOVÉ DNI
V PIEŠŤANOCH 2010
VLADIMÍR KOPEC (Slovensko)
Program: J. S. Bach, C. Franck,
A. P. F. Boëly, F. Capocci, J.
Bonnet, E. Gigout
Vstupné: 6 €
Ut. 24. 8. o 19.30 h
XI. ročník - ORGANOVÉ DNI
V PIEŠŤANOCH 2010
ANDRZEJ MIELEWCZYK
(Poľsko - Nemecko)
Program: J. N. Hummel, J. S.
Bach, F. Liszt, Z. Gárdonyi, A.
Mielewczyk
Vstupné: 6 €
VÝSTAVY
17. 8. - 30. 9.
Galéria DU
RELAX VO FARBE
Daniel Bidelnica,
Mária Bidelnicová
Výstava obrazov
Vernisáž sa uskutoční v utorok
17. augusta o 17.30 h.
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené pondelok
- piatok od 12.00 do 16.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
Členská schôdza
Septembrová schôdza miestnej pobočky Ligy proti rakovine
sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra o 15.00 h v MsKS. Tešíme
sa na stretnutie po dovolenke.
Výbor LPRa
HARMONY
St. 18. 8. o 19.00 h
INOVČANKA
Dychová hudba z Banky
So. 21. 8. o 19.00 h
BODOVANKA
Dychová hudba z Bodovky-Krivosúdu
St. 25. 8. o 19.00 h
EXPRESS
Emil Jančovič - elektrická gitara, akustická gitara, spev
Roman Komada - klavír, kazoo, spev
Ivan Hangáč - basgitara, spev
Program: country, rockabilly, rock’n’roll, boogie-woogie, hudba 60. a 70. rokov - B.
Owens, A. Jackson, E. Presley,
W. Nelson, G. Vincent, M. Tučný, F. Domino, E. Clapton
VYCHÁDZKY
Pi. 20. 8. o 15.30 h
VEČNE ZELENÝ PARK
Príjemným odpočinkom bude
prechádzka našim prírodným
parkom, ktorý sa rozprestiera
na Kúpeľnom ostrove. Parkom
je skutočne do slova a do písmena, pretože ponúka malebné zákutia, oddych na romantických lavičkách i nevšedný
pohľad na jazierka s rybičkami
a leknami. Pokiaľ zostanete do
večerných hodín, možno budete svedkami rozkvitnutia unikátnej Victorie Regie.
Lektor: Ing. František Bača
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
kvapka krvi
Dňa 11. augusta na HTO Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch
darovalo krv 38 darcov: Miroslav
Manduch zo Šalgoviec 76-krát, Peter Liška z Piešťan 70-krát, Miroslav Janech z Ratnoviec 66-krát,
Ján Čupka a Jozef Marcius z Vrbového a Ján Urban z Piešťan 54krát, Peter Gregorovič z Piešťan a
Anton Kučera z Radošiny 47-krát,
Eliáš Hubač z Piešťan 44-krát,
Marek Hesko z Veľkých Kostolian
36-krát, Ing. Dušan Hanko z Ratnoviec 34-krát. Po prvýkrát prišli darovať krv Marián Kolárik z
Behyniec a Zuzana Hermanová
z Piešťan.
(pt)
MARIÁNSKE NÁMESTIE
Ne. 22. 8.
HODY V PIEŠŤANOCH
9.00 - Slávnostná omša v Kostole sv. Štefana
15.00 - DH Lieskované
17.00 - Profil, hudobná skupina
Občerstvenie, stánky, atrakcie pre deti
HUDOBNÝ PAVILÓN
Št. 19. 8. o 16.00 h
ROZMARÍNKY
Ne. 22. 8. o 16.00 h
FS HANÁČKA
GALÉRIA KSC FONTÁNA
26. 6. – 12. 9.
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV
28. ročník výstavy
17. 8. – 5. 9.
Výtvarná skupina ART 68
Bratislava
FOYER KSC FONTÁNA
26. 6. - 12. 9.
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV
– z histórie výstavy
kino Fontána
Št. 19., Pi. 20., So. 21., Ne.
22. 8. o 17.00 a 20.00 h
POČIATOK
Originálne sci-fi režiséra Christophera Nolana. Dom Cobb
(Leonardo DiCaprio) je skúsený zlodej v nebezpečnom umení extrakcie tajomstiev z podvedomia počas snenia. Táto
schopnosť ho pripravila o všetko, čo miloval. Teraz dostáva
šancu na vykúpenie. Je ňou posledná zákazka, ktorá mu môže
vrátiť späť jeho život.
USA-2010, MP 12, slovenské titulky, 142 min. Vstupné: 2,50 €
Po. 23. 8. o 20.00 h
Filmový klub
MAMAS & PAPAS
Česká režisérka Alice Nellis
prichádza s príbehom, ktorý
sa môže dotknúť divákov bez
ohľadu na vek či postavenie túžba po dieťati, osudové rozhodnutie, snaha vyrovnať sa s
nástrahami...
ČR-2010, MP 12, česká verzia,
110 min.
Vstupné: 2 € (FK 1,50 €)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388,
033/762 14 47
Výherca knižky
Spomedzi 103 lúštiteľov, ktorí nám zaslali správne znenie tajničky krížovky z PT 29/10, sme vyžrebovali jednu výherkyňu. Stala sa ňou Jana Macková z Piešťan. Kompletné znenie latinského príslovia: „Najvyššej múdrosti
sa každý musí naučiť sám, nedá sa
učiť slovami.“ Výherkyni blahoželáme. V našej redakcii na Teplickej ulici ju čaká knižná cena. (pt)
JARMOK
V DRAHOVCIACH
Už túto sobotu sa začne v Drahovciach jarmok. O desiatej ráno
zaznie Dychová hudba Boršičanka,
o jedenástej bude v kinosále kultúrneho domu slávnostná prezentácia monografie s názvom Drahovce... dejiny obce. Jarmočný
program osvieži Folklórny súbor
Senior Vršatec z Dubnice nad Váhom a vystúpenie žiakov umeleckej školy z Piešťan. Popoludní o 14.00 h zanôti jarmočníkom
spevák Dušan Grúň. Návštevníkov obecného klubu čaká výstava dobových fotografií a na starej fare si môžu prezrieť sakrálne predmety a dokumenty. Okrem
iných atrakcií tu môžete uvidieť
aj ukážky hasičskej techniky spojené s tvorbou peny pre deti. Na
jarmoku budú merať tlak i cholesterol a na farskom dvore bude
opekačka.
(vd)
30
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
predstavujeme
ADOPTUJTE SI ZVIERATKO Z ÚTULKU!
Do piešťanského útulku, žiaľ, neustále pribúdajú nové prírastky. Predstavujeme vám chlpáčov, ktorí
čakajú na novú rodinu. Ak máte o niektorého záujem, zavolajte do útulku Slobody zvierat, Priemyselná
12a - 0903/207 306, 0911/333 349, 0911/179 113. Informácie nájdete aj na www.utulok-piestany.sk.
MENO: DŽEKA
RASA: Jack Russel teriér
POPIS: Temperamentnú ročnú fenku našli v poli pri ceste.
Je to klbko energie, typické
pre túto rasu. Je kastrovaná.
MENO: PRIORKA
RASA: kríženec
POPIS: Dvojročnú fenku našli
pri OD Prior. Potrebuje čas a veľa
lásky, aby začala dôverovať ľuďom. S ostatnými psíkmi si vychádza dobre. Fenka je kastrovaná.
MENO: TARAN a TORAN
RASA: kríženec
POPIS: Dvojmesačné šteniatka našli úplne
mokré po lejaku vyhodené ešte s ďalšími troma súrodencami pred útulkom v škatuli. Sú to
malí šibali a dorastú do výšky kolien.
MENO: LILI
RASA: kríženec jazvečíka
POPIS: Dvojmesačné zranené šteniatko
našli výletníci vyhodené v lese. Bolo dehydrované a veľmi hladné. Má sečnú ranu
nad okom. Po príchode do útulku bolo hneď
ošetrené a nakŕmené.
MENO: BAGY
RASA: kríženec bígla
POPIS: Dvojročného psíka
priviezli z centra Piešťan. Je
plachý, no pomaly si zvyká. Je
vhodný do bytu i na dvor.
MENO: MARILA a MARISA
RASA: kríženec jazvečíka
POPIS: Dvojmesačné šteniatka našli pracovníci útulku priamo pred bránou areálu
vyhodené v škatuli. Budú malého vzrastu.
MENO: UHLÍK
RASA: kríženec kavaliera
POPIS: Ročný psík sa ocitol na ulici v obci
blízko Piešťan. Je tichý a poslušný. Znáša sa
s ostatnými psíkmi, a keďže je maličký, hodí
sa do bytu.
MENO: ŠELKA
RASA: kríženec labradora
POPIS: Polročné mohutné šteniatko bolo nájdené pri pumpe
Shell. Je to veselá a bláznivá a
hlavne hravá a prítulná fenka.
Bude veľkého vzrastu.
MENO: POLIANA
RASA: kríženec
POPIS: Ročná fenka sa potulovala pri poliklinike. S ostatnými psíkmi sa znesie. Je veľmi čistotná a vhodná do bytu.
MENO: BRADA
RASA: bradáč
POPIS: Kastrovaná ročná fenka je nádherná a prítulná. Kto pozná túto rasu, určite po adopcii neoľutuje.
inzercia
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Predám 2-izbový byt, 71 m2,
kompletná rekonštrukcia, nový
nábytok, s elektrospotrebičmi,
v blízkosti centra. Tel. 0903/
376 178.
Dám do prenájmu kancelárie v
Piešťanoch (12, 15, 20, 40 m2)
+ skladovacie priestory). Tel.
0911/550 605.
Prenajmem izbu v Piešťanoch
- len solventným, aj študentom.
Tel. 0907/456 523.
V Pobedime predám byt, rozloha 81,2 m2 + garáž. Tel. 0910/
971 852.
Predám rodinný dom vo Veselom 3+1 + záhrada 2012 m2. Cena
dohodou. Tel. 0911/292 429.
Predám stavebný pozemok,
1732 m2, komplet oplotený, sad +
záhrada, dve unimobunky, pivnica, studňa, od centra Piešťan 3,5
km, 500 m od vodnolyžiarskeho
vleku. Tel. 0903/422 379.
Prenajmem v Piešťanoch obchodné, výrobné a skladovacie
priestory v rôznych rozmeroch.
Tel. 0907/785 299.
Predám dom s garážou a dvomi pozemkami, vhodný na podnikanie, s výmerou 1044 m2. Tel.
0908/500 691.
Predám 1-izbový byt, 35,26
m2, Zavretý kút, lodžia. Tel. 0903/
768 209.
Dlhodobo prenajmem 2-poschodový RD v strede mesta v tichej lokalite, s veľkou záhradou
a garážou, dom má 2 bytové jednotky, možnosť prenajať aj samostatne, vhodný pre rodinu, jednotlivca aj firmu. Tel. 0911/031 880.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
ZATVORENÉ
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Predám 2-generačný RD v Piešťanoch na Floreáte. Cena 165 000
€. Tel. 0905/692 855.
Predám dom 2+1, D. Lopašov, 15 árov. Cena 36 000 €. Tel.
0904/324 025.
kúpa-predaj
Predám zámkovú dlažbu, šedú, 190x220x7 mm - 5 m2. Tel.
033/774 61 70.
Predám orechy, 47 kg, nelúpané. Tel. 0907/143 084.
Predám veľký pultový „mrazák“ za symbolickú cenu. Tel.
0902/705 022.
Predám šrotovník továrenskej
výroby značky Kovovýroba Dobrá
Voda. Cena dohodou. Tel. 0905/
251 160.
Predám sadenice jahôd odrody Elista. Tel. 0940/884 803.
Predám lúpané orechy. Tel.
0915/708 592.
Predám jačmeň z tohtoročnej
úrody. Cena 15 €/q. Tel. 0907/
724 681.
Predám kombinovaný plynový sporák s elektrickou rúrou.
Cena 55 € - dohoda možná. Tel.
0915/719 430.
Predám kameňový šrotovník.
Cena 50 €. Tel. 033/762 38 67.
Predám polystyrén tvrdený,
XPS 40 mm. Cena dohodou. Tel.
0911/281 799.
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám 250 l stavebnú miešačku za 150 €. Tel. 0907/685 277.
Predám ratanovú sedačku 3+1
+1 + stôl, dovozová, pekná, väčšieho formátu. Tel. 0907/456 523.
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
31
Predám televízor Sony Trinitron Color, uhl. 63 cm. Cena 100 €.
Tel. 0944/034 259.
Predám tvrdé palivové drevo,
nerezané, naštiepené na polienka. Cena 50 €/PRM. Tel. 0948/
010 145.
Predám h. lodnu, rebrináky,
váhu do 250 kg a stôl k zabíjačke. Tel. 0905/724 101.
Predám väčšie množstvo sliviek - lacno. Tel. 033/778 34 22.
vané, 4x airback, centrál na DO,
ABS, klíma, ťažné, alu. kolesá s
novými pneu. sezónne prezutie,
dobrý stav. Cena 3600 € - dohoda
možná. Tel. 0907/636 619.
Predám Renault Thalia 2001,
59 000 km, garážovaná, 100 %
stav, rádio, hmlovky, zimné pneumatiky. Cena 2800 €. Tel. 0949/
757 455.
zverinec
Do Centra zdravia a krásy potrebujem troch spolupracovníkov. Zaškolím. Tel. 0903/
815 677, 0948/327 949.
Predám šteniatka slovenského kopova po výborných, poľovne
vedených rodičoch. Odber možný
začiatkom septembra. Tel. 0918/
333 080.
Predám čistokrvné šteniatka
jazvečíka hrubosrstého, zaočkované a odčervené. Cena dohodou.
Tel. 0903/843 541.
Predám kone, 146 cm, FIORD x
ARAB, 10-ročné, Topoľčianky, pod
sedlo. Tel. 0907/143 084.
Jazvečík dlhosrstý - predám
šteniatka, zaočkované. Tel. 0905/
600 680.
auto-moto
Predám Opel Astra G Combi
1,7 DTI, r.v. 2001, 145 000 km,
servisná kniha, 2x kľúče, garážo-
zamestnanie
Zdravotná sestra hľadá prácu. Volať poobede na tel. 0902/
392 824.
Kto potrebuje upratovať kancelárie, ordinácie (na 4 hodiny
denne)? Tel. 0905/940 028.
Spoločnosť zamestná predavačku - príjemné vystupovanie, schopnosť komunikácie so
zákazníkom v cudzom jazyku,
estetické cítenie. Tel. 0911/
950 545.
Prijmem kaderníčku, kozmetičku, masérku na ŽL. Tel. 0908/
129 352.
ZŤP hľadá osobného asistenta.
Tel. 0918/459 739.
32
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
remeslá-služby
Digitálna satelitná televízia
SKYLINK od 160 € s montážou.
Tel. 0907/426 870, 0904/429 452.
Chcete schudnúť rýchlo
a zdravo a bez JOJO efektu?
Tel. 0903/815 677.
Voda - opravy a montáž batérií, umývadiel, vaní, ventilov,
WC... Tel. 0944/367 077.
Elektroinštalácia,
bleskozvody, prípojky NN.
Tel. 0907/140 602.
Taxi Piešťany. Volajte vaše
taxi, nonstop. Tel. 0944/274 744.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia, možnosť zapožičania, strojov. www.eurona.cz.
Tel. 0903/154 122.
Multikára – odvoz odpadu, dovoz štrku a betónu, vyklápač. Tel.
0915/792 743.
Firma DOČISTA – kompletná
renovácia automobilu – laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky – všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
inzercia
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte! Tel. 0903/301 407.
Ponúkam lampióny šťastia. Tel.
0905/870 588.
Chceš šancu? www.pracazdomova.eu
SKYLINK – digitálna satelitná
televízia, 21 SK – CZ programov,
bez mesačných poplatkov. Skylink karta už za 66 €, najlacnejší komplet už za 115 €, kvalitný a najpredávanejší komplet už za 150 €, HD komplet
už za 230 €, kvalitný HD komplet už za 276 €. Montáž od 40
€. PH Com, Pod Párovcami 100,
po – pi 11.00 – 16.00 h. Tel.
0907/297 787, 0907/200 845,
www.phcom.sk.
Masáže u vás doma, v súkromí.
Tel. 0904/367 917.
Kosím trávu, burinu – krovinorezom. PÍLENIE STROMOV. Tel.
0905/562 466.
Výškové práce horolezeckou
technikou, opravy rovných striech
(IPA, novaglas, atď.) a ostatných
striech, špárovanie, nátery, montáže, čistiace práce, pílenie
stromov. www.iksmont.eu, tel.
0908/747 958, 0911/985 542.
PORADOVNÍK
NA NÁJOMNÉ BYTY
Mesto Piešťany v lokalite Bodona-sever zrealizovalo
v roku 2002 výstavbu 68 nájomných bytov.
Uvoľnené nájomné byty sú priebežne dávané do nájmu v súlade
so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Piešťany č. 15/2008
o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ulici v Piešťanoch.
Pri obsadzovaní týchto bytov je takmer vyčerpané poradie
náhradníkov na uvoľnené nájomné byty. Z dôvodu evidovania
viacerých žiadostí o pridelenie nájomného bytu na Čachtickej
ulici je potrebné zostaviť a schváliť ďalšie poradie náhradníkov.
Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť potrebné tlačivá a podať kompletne
vyplnenú a zdokladovanú žiadosť na Mestskom úrade, referáte
sociálnych vecí (bližšie informácie podá Tatiana Kubová, referentka
pre bytovú oblasť, tel. 776 54 14).
Termín uzávierky na podanie kompletne vyplnenej a zdokladovanej
žiadosti je 24. 9. 2010. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú
akceptované, t.j. nebudú zaradené do zoznamu žiadateľov.
RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ
Stolárstvo V. Orvište - stavby
prístreškov, altánkov, záhradných domčekov, záhradný nábytok, obklady, pokladanie plávajúcej podlahy a podobné stolárske práce. Tel. 0903/607 046.
Zateká vám rovná strecha? Tel.
0911/985 542, 0908/747 958.
Angličtina, nemčina – vyučovanie, preklady, MATURITY. Tel.
0905/669 796.
Murárske práce, bytové jadrá, obklady, dlažby, sadrokartón, stavba domov, zateplenie,
odvoz stavebného odpadu. Tel.
0903/467 503.
Kúrenie, voda a plyn. Bezák a
syn. Tel. 0905/611 580.
Odstránenie vlhkosti domov,
stien, podrezanie, injektáž.
Tel. 0911/281 799.
Šitie a opravy perových paplónov, opravy odevov a zipsov. Tel.
0905/236 215.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/783 879.
rôzne
Zápis do súkromnej škôlky
Sunny Day, Brezová 2,
Piešťany, bude dňa
26. augusta 2010 o 16.00 h.
Tel. 0911/757 454.
Máte zdravotné problémy? Pomôžem vám. Tel. 0902/062 261.
Odstúpim Second Hand. Tel.
0948/537 120.
zoznámenie
Hľadám štíhlu priateľku na zahraničnú dovolenku. Tel. 0915/
076 955 - SMS.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám kočík. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier). Text posielajte, prosíme, bez diakritiky.
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
recept/inzercia
33
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
Ak máte chuť na ľahké a nenáročné jedlo, pripravte si prekladané zemiaky.
RECEPT: Prekladané zemiaky
Pripravte si jednoduché, ľahko stráviteľné a časovo nenáročné
jedlo. Prekladané zemiaky si môžete „ukuchtiť“, ak nemáte chuť
na mäso alebo ak potrebujete lacno a rýchlo navariť.
Potrebujeme: 1 kg zemiakov,
2 vajcia, 1,5 dl mlieka, 10 plátkov
tekovského údeného syra, soľ, korenie, petržlenovú vňať, olej na
vymastenie formy.
Postup: Zemiaky uvaríme, ošúpeme a nakrájame na kúsky. Menší pekáč vymastíme olejom. Na-
spodok poukladáme zemiaky, osolíme a okoreníme. Ďalej navrstvíme plátky syra a opäť pokrájané zemiaky. Posolíme a pokoreníme. V mlieku rozšľaháme vajíčka
a vylejeme na zemiaky. Vrch posypeme petržlenovou vňaťou. Zapekáme vo vyhriatej rúre na 160
stupňov Celzia asi dvadsať minút.
Náš typ: Ak sa vám zdajú zemiaky príliš „hladné“, do prvej
vrstvy pridajte osmaženú slaninku. Podávame s rôznymi druhmi
šalátov.
S. Nováková
INZERÁT POHODLNE LEN ZA JEDNO EURO!
Piešťanský týždeň vám ponúka
možnosť podať si riadkový inzerát veľmi jednoducho a pohodlne len za jedno euro.
Okrem klasického podania občianskej inzercie v redakcii alebo inzertnej kancelárii si môžete u nás alebo v niektorom z našich partnerských miest v blízkosti vášho domova kúpiť predtlačený objednávkový formulár za jedno euro. Vyplníte ho podľa vzoru
a vhodíte do našej schránky alebo odovzdáte u ktoréhokoľvek z
našich partnerov podľa zoznamu.
Zoznam súčasných partnerských miest:
Rozličný tovar Vasi, Dedinská 1, Drahovce
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (pri zmrzline)
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (oproti reštaurácie Korzo)
Novinový stánok zastávka
Nitrianska ul. (oproti Auparku)
Novinový stánok zastávka
A. Hlinku (oproti OD Kocka, cez
cestu)
Novinový stánok Winterova ul. (vedľa nemocnice)
Novinový stánok zastávka
Krajinská ul. (oproti Shell)
VZOR VYPLNENÉHO TLAČIVA:
TLAČIVO NA PODÁVANIE RIADKOVEJ INZERCIE
cena: 1,00 €
KATEGÓRIA:
nehnuteľnosti
kúpa-predaj
TEXT INZERÁTU:
x auto-moto
zoznámenie
zamestnanie
zverinec
P
r
i
t,
h
o
0
1.
E
d
d
Á
m
Š
k
o
r. v.
2
0
0 2.
o
T
e
l.
u.
remeslá-služby
straty a nálezy
d
0
u
F
a
rôzne
v
o
r
C
e
n
a
d
o
9
1
9
0 0
9
0
ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI:
M E L Á N I A P I E Š Ť A N S K Á Bydlisko/Sídlo: __________________________________
SLNEČNÁ 77, PIEŠŤANY
Meno/Názov: ______________________________
0919/009 001
Tel. kontakt: ______________________________
E-mail: ________________________________________
IČO: ______________________________________
DIČ/IČ DPH: ____________________________________
, ská
10. 7. 2010
Me lán ia Pie štan
Dátum: ___________________________________
Podpis: ________________________________________
Dodávateľ: WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44008520, IČ DPH SK 2022571254
Údaje pre účely odpočtu DPH: základ dane: 0,84 €, daň 0,16 €, cena celkom 1,00 €
Tento doklad slúži ako potvrdenie o úhrade za riadkový inzerát.
Novinový stánok Vrbovská
ul. - červený (križovatka Vrbovská-Bratislavská)
Cena formuláru predstavuje
hodnotu trojriadkového inzerátu. Uzávierka podávania inzer-
cie pre nasledujúce číslo týždenníka Piešťanský týždeň je vždy
vo štvrtok o 12. hodine. Inzeráty
odovzdané po tomto termíne uverejníme v ďalšom čísle novín.
(red)
Predajcovia, ktorí máte
záujem o predaj objednávkových formulárov riadkovej
inzercie, ohláste sa nám na
tel. čísle 033/734 24 00.
34
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
servis/voľný čas
záhrada očami odborníka
MELÓNY VYBERÁME
PODĽA SLUCHU A VÔNE
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí, ako rozpoznáte ten správne vyzretý,
šťavnatý a sladký melón.
Melónová sezóna je v plnom
prúde. Melóny patria medzi tekvicovitú zeleninu. Nie je to teda
ovocie, aj keď všade, i v kalorických tabuľkách, nájdeme melón
medzi ovocím. Prekvapiť môže i
to, že plody sú bobule – s týmto
termínom máme spojené skôr čučoriedky. Pochutením si na melóne prijímate vitamín A, vitamíny
skupiny B, vitamín C, zinok, draslík, železo, fosfor, magnézium,
vápnik a jód. Aj keď väčšina z nás
pozná len červený, nanajvýš žltý
melón, druhov je oveľa viac.
Červený melón obsahuje až 92
percent vody, každou porciou do
seba dostanete niekoľko pohárov
chutného nápoja. Aj preto patrí k
preferovaným pochutinám počas
horúcich dní, kedy treba dodržiavať pitný režim prísnejšie. Zvyšné percentá tvorí sušina, ktorá
obsahuje vzácny biologický produkt pozostávajúci napríklad z fytoživín ako lykopén, beta karotén
a citrulín. Ďalej obsahuje bioaktívne prírodné látky, ktoré v ľudskom organizme uvádzajú do pohybu rôzne zdraviu prospešné reakcie. Cukrový melón, čiže žltý,
má hladinu živín a minerálnych
látok vyššiu, nakoľko jeho dužina obsahuje menej - asi 85 až 90
percent vody.
Vodný melón – červený melón s čiernymi jadierkami a so zelenou šupkou je kráľom všetkých
melónov. Ak vám jadierka prekážajú a trpezlivo ich vyberáte, svitá vám na lepšie časy. Francúzi
vypestovali melóny bez semien.
Ananásový melón – ak vás nikto neupozorní, že jete melón,
určite by ste si mysleli, že si po-
chutnávate na ananáse. Podobá sa
na klasický vodný melón, ale jeho
vnútro je jasne žlté.
Kantalup – napriek tomu, že
patrí medzi najmenšie melóny,
má neopakovateľnú sladučkú chuť
a vonia ako ananás.
Galia – malý melón, ktorý chytíte do jednej ruky. Upúta rozbrázdenou, rozpraskanou šupkou,
ktorá prechádza od zelenej do
zlatožltej (pri zrelých plodoch).
Získa si vás aj svojou chuťou, ktorá pripomína vôňu nektariniek.
Charentais – jeho dužina má
marhuľovú farbu a chuťou pripomína papayu a ananás.
Honeydew – názov napovedá,
že ide o medový melón. Jeho dužina je zelená a kôra žiarivo žltá.
Piel de Sapo - má tvar citróna,
je podlhovastý a šupka je tmavo
a svetlozeleno škvrnitá, dužina
svetlá a jemná.
Ogen - malý, sladký, kompaktný a guľatý melónik z Izraela.
Vodný melón vyberáme podľa sluchu. Priložíme si ho k uchu
a zaťukáme naň. Ak bude krásne
znieť, bude dobre vyzretý. Cukrové melóny vyberieme podľa čuchu. K cukrovému melónu, ktorý
si vyhliadneme, privoniame, a ak
bude sladko voňať i cez šupku,
bude riadne vyzretý a šťavnatý.
Melón Galia
služby lekární
od utorka 17. 8. do utorka 24. 8. 2010
17.8. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
18.8. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
772 15 31.
19.8. Kúpeľná, Winterova 37,
772 10 06.
20.8. Dr. Alexander, Winterova
41, 776 33 12.
21.8. Prior, A. Hlinku 46,
772 03 47.
22.8. Pri Váhu, E. Belluša 12,
0905/425 708.
23.8. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
24.8. Park, Winterova 6,
773 03 30.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Západ slnka nad Beckovským hradom.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
Beckov dýcha históriou
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. Tento týždeň sa
vydáme do obce Beckov.
Opísať beckovské historické
a prírodné bohatstvo pár riadkami je veľmi ťažké. Hoci táto
malá obec na Považí nemá viac
ako 1500 obyvateľov, jej dôležité
miesto v dejinách určovala najmä poloha. Osídlenie ovplyvnila
rieka Váh, stará diaľková cesta,
brod pod bralom, pastviny či les.
Beckovské územie sa spomína
už za čias Veľkej Moravy a na začiatku 13. storočia bol postavený na strmom vápencovom brale strážny hrad. Najstaršiu kamennú pevnosť obohnali opevnením po celom obvode, do ktorého bola vystavaná obranná veža.
Centrom sa stal palác na najsevernejšej časti hradu. Beckovský hrad v priebehu svojej histórie prešiel niekoľkými zmenami,
či už prestavbami alebo vlastníckymi zmenami.
V súčasnosti patrí k najvyhľadávanejším zrúcaninám, najmä
kvôli legendám viažucim sa k Beckovskému hradu. Azda jedna z
najznámejších je povesť, ktorá
hovorí, že názov hradu je odvodený od mena šaša Becka, ktorému
dal Ctibor hrad postaviť. Povesti
sa však často rozchádzajú a možno práve preto je pre mnohých
táto zrúcanina príťažlivá. Hradom
sa však historické bohatstvo tejto
malej obce nekončí.
Nakoľko je v roku 2010 hrad
pre rekonštrukciu uzatvorený, zaujímať nás bude Beckovské múzeum – stála expozícia dejín Beckova v renesančnej kúrii Ambrovec
od prvého po 17. storočie, ktorá
je pamiatkovým objektom obce.
Vysunutá expozícia Trenčianskeho
múzea je sprístupnená viac ako 20
rokov a prináša nielen podrobné
informácie z dejín obce a hradu.
Múzeum ponúka poznatky z tradičných remesiel Beckova a okolia, oku lahodiaca je expozícia
šľachtického nábytku z okolitých
kúrií a kaštieľov či prehliadka dobových dopravných prostriedkov.
Beckovská expozícia má i „výchovnú“ časť, v ktorej sa venuje spisovnému jazyku a uzákoneniu slovenčiny. Múzeum si v nemalej miere pripomína i slávnych rodákov Beckova – Jozefa Miloslava
Hurbana, Ladislava Medňanského, Dionýza Štúra a iných. Hurban bol známy literát a publicista a je po ňom pomenovaná i malá
planéta. Dionýz Štúr ako geológ
získal na Svetovej výstave v Londýne (v roku 1862) zlatú medailu za zostavené geologické mapy.
Významný slovenský maliar Ladislav Medňanský, ktorý mal ateliér
na parížskom Montmartri, veľkú
časť svojej tvorby vytvoril na potulkách Považím a ľudia ho poznali ako čudáka maľujúceho opilcov,
tulákov a sedliakov. Alojz Medňanský s ľahkosťou vo svojich knihách
pútavo sprístupnil známe i menej
známe slovenské povesti. Ani týmito menami sa bohatosť histórie
Beckova nekončí. Viac nám prezradí webová stránka obce.
Regina Hulmanová
seriál
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (68): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský
týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.
piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás vychádza
v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne dopĺňajú o
životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj farmaceutov či vedcov.
Vincent Grunert
Vincent GRUNERT
* 12. 1. 1920 Košice - lekár,
neurochirurg
Jeho otec bol železničný úradník v Slanci. Neskôr sa presťahovali do Bratislavy. Tu v rokoch
1940-1944 úspešne absolvoval
štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Na jar 1945
počas vojnových zmätkov o vlások
unikol smrti po útoku wehrmachtu, neskôr partizánov a Červenej
armády. Prvýkrát sa zamestnal
v roku 1946 vo zvolenskej nemocnici na gynekologickom oddelení
a neskôr na chirurgii a gynekológii v Zlatých Moravciach. Od roku
1951 pracoval na detskej chirurgii
v Bratislave u doc. MUDr. Jozefa
Žuchu. Ústav vtedy pozostával zo
130 lôžok, 18 z nich bolo vyhradených pre neurochirurgiu. Hlavnou
činnosťou celého oddelenia bola
teda detská chirurgia a neurochirurgia. Veľmi skoro sa stal V. Gru-
nert „pravicou“ docenta Žuchu.
V roku 1957 sa začala jeho spolupráca s L. Cigánkom v odbore chirurgia epilepsie. Bratislava
sa stala prvým centrom pre epileptickú chirurgiu vo východnom
bloku a neskôr jedným z čelných
pracovísk v Európe. V roku 1963
získal prvú cenu sovietskej Akadémie vied. Po smrti J. Žuchu v
roku 1964 mal politické problémy a bol nútený odísť pracovať
na dobu jedného roka do Prahy
na neurochirurgiu Univerzity Karlovej s profesorom Zdeňkom Kuncom (* 1908, + 1985). V roku 1965
bol vyslaný na dvojmesačnú cestu do zahraničia do Viedne. Bol
zahraničným hosťujúcim lekárom
v novej neurochirurgii univerzity
vo Viedni. V roku 1966 emigroval
aj s rodinou do Viedne. V rokoch
1966-1980 pracoval ako lekár na
univerzite vo Viedni so získaním
habilitácie a profesúry. V rokoch
1980-1991 bol vedúcim neurochirurgie v Innsbrucku.
V roku 1991 odišiel na dôchodok a pokračuje až doteraz v práci v Evanjelickej nemocnici vo
Viedni ako neurochirurg. Vedecky pracuje vo všetkých odboroch
chirurgie, detskej chirurgie a neurochirurgie. Najviac sa zaujíma
o funkčnú neurochirurgiu s dôrazom na liečbu epilepsie s neznesiteľnou bolesťou.
Ingrid GRUNERTOVÁ
* 17. 6. 1957 Bratislava - lekárka, chirurgička - dcéra Prof.
Vincenta Grunerta
Narodila sa a detstvo prežila
v Bratislave. V roku 1966 emig-
Ingrid Grunertová
rovala s rodičmi do Rakúska. Medicínu študovala na univerzite vo
Viedni v rokoch 1975-1981 a štúdium ukončila s titulom MUDr. v
roku 1981. Počas rokov 1981-1983
pracovala na oddelení orálnej chirurgie na univerzite v Innsbrucku.
V rokoch 1983-1985 získala odbornú kvalifikáciu na univerzite v
Innsbrucku. V roku 1985 pôsobila
ako asistent na katedre prevádzkového zubárskeho oddelenia v
Innsbrucku.
V roku 1994 získala habilitáciu na univerzite v Innsbrucku s
témou Biomechanika čeľustného
kĺbu. Od roku 1999 sa stala vedúcou klinického oddelenia zubných
náhrad. V súčasnosti je prednostkou Stomatologickej kliniky a ústnej chirurgie (ZMK) v Innsbrucku. I. Grunert je známa doma aj
v zahraničí mnohými prednáškami, kurzami a vedeckými publikáciami. Za svoju činnosť získala
mnoho medzinárodných ocenení.
lekárskej fakulte univerzity vo
Viedni. V rámci tejto inštitúcie v
roku 1977 získal titul doktor medicíny. Po vojenskej službe pôsobil v rokoch 1978-1980 ako lekár
v nemocnici Eisenstadt – na chirurgickej klinike a úrazovej klinike. V rokoch 1980-1989 pracoval
na neurochirurgickej klinike univerzity vo Viedni. V roku 1987 sa
stal špecialistom v odbore neurochirurgia absolvovaním štúdia neurochirurgie, špecializujúcu sa v
oblasti stereotaxie.
Od roku 1989 pracuje na univerzite v Mainzi na neurochirurgickom oddelení. Tu v roku 1995
habilitoval s matematickou prácou o stereotaxii - Genaugkeit.
V rokoch 1990-1997 pracoval na
vývoji stereotaxickej endoskopie
a APL Navigácie. V roku 2003 bol
menovaný na profesora neurochirurgie na univerzite v Mainzi. V
rokoch 1997-2005 si doplnil vzdelanie štúdiom klasickej filológie
a filozofie na tamojšej univerzite. V súčasnosti sa venuje histórii medicíny a medzikultúrnemu
porovnaniu starovekých koncepcií v neurologických ochoreniach.
Peter GRUNERT
* 3. 4. 1953 Bratislava - lekár
- syn Prof. Vincenta Grunerta
V roku 1966 s rodičmi emigroval do Rakúska. V rokoch 19661972 navštevoval jezuitské gymnázium vo Viedni - Kalksburgu.
V rokoch 1972-1977 študoval na
Peter Grunert
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský - Slovenské osobnosti medicíny vo svete
POZOR: Nebezpečné detské poháre
Takéto detské poháre obsahujú nebezpečné toxické látky.
Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt
nebezpečných detských pohárov a misiek dovezených z
Číny. V týchto predmetoch sa nachádzajú nebezpečné látky a obsahujú vysoké množstvo formaldehydu.
Na pohárikoch a miskách sú vyobrazené kreslené zvieratká. Výrobky sa v súčasnosti ešte môžu nachádzať v obchodných sieťach na území Slovenska. Úrad verejného zdravotníctva preto odporúča nekupovať tieto výrobky. Pokiaľ ich
už ľudia majú v domácnosti, je vhodné prestať ich používať a prípadne vrátiť do miesta predaja.
(UVZSR/red)
36
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
šport
MEŠKALI PÄŤ HODÍN, LEBO V MOSKVE PREDALI O 30 LETENIEK VIAC
Historická juniorská medaila pre vodákov Sĺňavy
Kanoisti KK Sĺňava Piešťany získali počas doterajšej existencie
klubu už množstvo medailí z domácich i medzinárodných podujatí. Súrodenci Róbert a Marcela Erbanovci štartovali aj na olympijských hrách a Robo má vo svojej zbierke titul majstra sveta a
štvrté miesto z OH v Barcelone. Všetky tieto úspechy však Erbanovci, ale aj viacerí ďalší piešťanskí odchovanci, dosiahli v dresoch iných slovenských klubov. Vo farbách Sĺňavy sa zatiaľ tešili z medaily len traja vodáci. Kanoista Matej Rusnák bol v roku
2006 vo Francúzsku ako 18-ročný v juniorskej kategórii druhý na
majstrovstvách sveta v maratóne a prvú medailu z juniorských
ME pridali nedávno Matej Michálek s Máriom Jančom na MEJ v
Moskve. Zverenci trénera Róberta Erbana boli členmi bronzovej
posádky v K4 na 1000 metrov. Úspešnú dvojicu Piešťancov sme
po návrate z Moskvy požiadali o rozhovor.
Ako ste sa dostali ku kanoistike a kedy ste s ňou začínali?
Matej: Bolo to pred deviatimi
rokmi. Býval som blízko trénera Domonkoša a ten mi navrhol,
či by som to nechcel skúsiť s kanoistikou. Zapáčilo sa mi to a odvtedy sa tomuto športu venujem
naplno. Mojimi prvými trénermi
boli Mário Klieštenec, Vlado Husák a Pavol Rusnák.
Mário: Bolo to tiež pred deviatimi rokmi, no keďže som od
Maťa o rok mladší, tak o rok neskôr ako on. Pre kanoistiku som sa
rozhodol sám a začínal som u Daniela Domonkoša.
Spomínate si na svoj prvý úspech z vody?
Matej: Prvý raz som sa stal
majstrom Slovenska pre dvoma
rokmi, keď som vyhral v Novákoch kajak jednotlivcov v kategórii mladších dorastencov.
Mário: Ja som sa z prvého titulu majstra Slovenska radoval
ešte o rok skôr. Vyhral som rovnakú kategóriu vo Zvolene.
Majstrovské tituly obyčajne
otvárajú aj dvere do reprezentácie. Kedy ste sa do nej dostali vy?
Matej však štartoval v Moskve aj
v kajaku dvojíc, no s Krajčovičom
z Interu Bratislava. Prečo netvoríte vy dvaja jednu posádku?
Matej: Mário je o rok mladší
ako ja, takže na domácich podujatiach súťažíme v K2 každý s
iným partnerom.
Mário: Je to tak. Boli sme však
dve kvalitné posádky, z ktorých
vytvorila reprezentačná trénerka Marcela Erbanová kvarteto,
ktoré priviezlo z Moskvy bronzovú medailu.
tože každá krajina mohla mať v
súťaži len jednu posádku.
Na čo si budete z Moskvy
okrem preberania bronzových
medailí najviac pamätať?
Matej: Určite nezabudneme
na spiatočný let z Moskvy. Lietadlo meškalo až päť hodín. Dôvodom bolo, že na náš spoj predali až o 30 leteniek viac než bola
kapacita lietadla. Aj vďaka tomu
sme na šeremetevskom letisku
strávili taký dlhý čas.
Matej: Pred dvoma rokmi, keď
som sa predstavil na medzinárodnej regate v Piešťanoch. Odvtedy
som už štartoval aj na juniorských
majstrovstvách sveta v Moskve i
na majstrovstvách Európy juniorov v Poznani.
Mário: Ja som štartoval na
piešťanskej regate už pred tromi rokmi, no na niektorom z vrcholných podujatí som bol po prvý
raz. Som rád, že už pri premiére na MEJ som získal medailu...
Dostať sa do reprezentácie
a potom uspieť na niektorom z
vrcholných podujatí si iste vyžaduje veľa tréningovej driny. Ako
často trénujete?
Matej: Študujem na Strednej
zdravotníckej škole v Bratislave a
tam trénujem pod dohľadom Milana Keleho aj počas týždňa. Keďže v škole mám individuálny študijný plán, trénujem šesť dní do
týždňa, zväčša dvojfázovo.
Mário: Ja síce študujem v Piešťanoch, no na SPŠE mi tiež vyšli v
ústrety a mám individuálny študijný plán, takže môžem trénovať toľko, čo Matej.
Svoju prvú medailu ste obaja
získali ako členovia štvorkajaku.
Matej Michálek (vľavo) a Mário Janča spolu s Marcelou Erbanovou.
Ako ste sa na MEJ v Moskve
pripravovali, keď vaši „parťáci“ v K4 sú z iných klubov? Krajčovič je z Bratislavy a Demin z
Komárna...
Matej: Pred šampionátom chodili obaja trénovať do Piešťan,
aby sme si na seba zvykli. Ako vidieť, tak sa nám to podarilo.
Keďže pravidelne spolu v
štvorkajaku nejazdíte, s akými
ambíciami ste do Moskvy na šampionát cestovali?
Mário: Našim cieľom bolo prebojovať sa do finále a skončiť do
šiesteho miesta. Napokon z toho
bola medaila!
Nedalo sa dosiahnuť ešte lepšie umiestnenie?
Matej: Možno áno, pretože v
priebehu pretekov sme boli aj na
druhej pozícii. Vo finiši nás však
predstihli domáci Rusi, ktorí v závere predbehli i dovtedy vedúcich
Nemcov a napokon sa stali majstrami Európy.
Michálek súťažil na MEJ s Krajčovičom aj v K2.
Slovenský štvorkajak bol zložený z dvoch dobrých posádok.
Prečo Slovensko nepostavilo na
MEJ v K2 dve posádky?
Mário: To nebolo možné, pre-
Mário: Najhoršie bolo, že náš
tréner Róbert Erban na nás čakal
v Komárne až do rána, kam sme sa
z letiska v Budapešti presúvali autobusom. Ešte šťastie, že sme mu
mohli ukázať bronzové medaily...
Obaja ste ešte mladí, perspektívni športovci. Aké sú vaše
najbližšie výkonnostné ciele?
Matej: Chcel by som minimálne obhájiť doterajšie pozície. V
singli si síce netrúfam, no v debli
by sme mohli spolu s Krajčovičom niečo dokázať aj v kategórii
do 23 rokov.
Mário: Ja ešte môžem štartovať na juniorských ME i MS aj na
budúci rok. Väčšiu šancu na dobré umiestnenie vidím v štvorkajaku, aj keď v ňom dôjde k personálnej výmene. Niečo chceme dosiahnuť aj v kajaku dvojíc. Dnes
je ešte predčasné hovoriť, ako to
všetko o rok dopadne.
Na záver treba obom mladým piešťanským vodákom zaželať, aby aj v budúcej sezóne
pokračovali v nastúpenom trende. Po MEJ v Rusku totiž obaja potvrdili svoju výbornú formu ziskom medailí na majstrovstvách Slovenska v Piešťanoch.
Štefan Gregorička
šport
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
37
Z našich vodných lyžiarov bodoval len Hladík
Tohtoročný Európsky pohár vo
vodnom lyžovaní za vlekom mal
na programe štyri kolá, ktoré sa
postupne odjazdili v Košiciach,
poľskom Szczecineku, rakúskom
Astene a českom Havířove. Piešťanské vodné lyžovanie reprezentovali v pohári Zuzana Vráblová a Róbert Hladík.
Viac z piešťanskej dvojice
sa darilo Hladíkovi, žijúcemu v
Anglicku. Ten súťažil iba v slalome. V Astene prešiel vo finále na
13-metrovom lane pri rýchlosti
58 km/hod päť bójí a skončil celkovo ôsmy. Vo finálových pretekoch v Havířove bol úspešnejší,
keď slalom v konkurencii 16 pretekárov vyhral. Vo finále prešiel
ako jediný zo všetkých pri rýchlosti 58 km/hod na 12-metrovom
lane tri bóje. Vráblová štartovala
len v Astene, kde v slalome prešla
na 14,25 m dlhom lane pri rých-
V Európskom pohári skončil Róbert Hladík deviaty.
losti 55 km/hod 4,5 bóje a obsadila šieste miesto, keď do štvorčlenného finále nepostúpila. V akrobatickej jazde skončila s 3420
PFK VON Z POHÁRA
Treťoligoví futbalisti PFK Piešťany vstúpili do novej edície Pohára
Západoslovenského futbalového zväzu až v druhom kole, no v ňom
hneď aj skončili. V Novej Vsi nad Váhom totiž prehrali hladko 0:3.
Tréner hostí Konštantín Šimo dal šancu viacerým mladým hráčom.
Domáci účastník štvrtej ligy sa ujal vedenia už v 6. min, no potom
mal dve šance hosťujúci Gvozdenovič. Raz však trafil do brankára
a potom do brvna. Hostia za to pykali v 20. min, keď dostali druhý gól. Znížiť mohol T. Sedlák, ale zblízka mieril len do brankára a
Gvozdenovičov pokus z 35. min vykopli domáci z bránkovej čiary. Po
prestávke zvýšili domáci na 3:0, navyše v 68. min nastrelili brvno.
Keďže v 78. min neuspel Nádaský, Piešťanci gól nedali a s pohárovou súťažou sa lúčia. Zostava PFK: Zachar – Nádaský, J. Stachura,
Beňa, Galba (75. Zsolnay), T. Sedlák (61. T. Žamba), Havrlent, Šurina, Sýkora, Talajka, Gvozdenovič (58. Kardoš).
Gejza Žamba
bodmi vo finále tretia, no v rozjazde nazbierala až 5000 bodov.
Keďže do celkového hodnotenia
EP sa rátali iba výkony tých vod-
ných lyžiarov, ktorí bodovali aspoň v dvoch pretekoch, Vráblová
vo výsledkovej listine nefigurovala a Hladíkovi stačili dva výkony
v EP na konečné deviate miesto.
„Naše duo v úvodných dvoch
pretekoch neštartovalo, navyše
Vráblová pre zdravotné problémy
chýbala aj v Havířove. Hladík zasa
žije v Anglicku, takže prišiel len
na dve kolá. Našou nevýhodou je,
že piešťanský vlek nemá k dispozícii frekvenčný menič, ktorý dokáže v slalome a skokoch dodržovať stále rovnakú rýchlosť. Preto naši chodili pred pretekmi EP
trénovať do Košíc, kde také zariadenie majú. Menič je dosť drahý,
takže neviem, či v Piešťanoch tak
skoro bude,“ povedal nám medzinárodný vodnolyžiarsky rozhodca
Pavol Kucharovič.
Štefan Gregorička
Foto: archív (rh)
Hokejisti vyhrali v Hodoníne
V ďalšom medzinárodnom prípravnom zápase vyhrali hokejisti
ŠHK 37 Piešťany v Hodoníne 5:4.
Vo vyrovnanej prvej tretine bol
z hostí úspešný len Chylo, ktorý v 5. min využil chybu obrany.
Domáci však v 10. min vyrovnali a v úvode druhej časti sa ujali vedenia. O pol minúty neskôr
bolo po akcii Grmana a góle Mikušoviča vyrovnané. Hostia potom zrýchlili hru a v 25. min ich
poslal Chylo znova do vedenia. V
35. min zvýšil vedenie Piešťan o
dva góly Mikušovič, ale na konci
tretiny sa domácim podarilo dať
kontaktný gól. Úvod záverečnej
tretiny vyšiel lepšie Piešťancom,
keď v 42. min zvýšil ich vedenie na rozdiel dvoch gólov tretím
presným zásahom Chylo. Hodonín
síce v 45. min znížil, ale viac gólov už 522 divákov nevidelo. Tretiny: 1:1, 2:3, 1:1. Zostava ŠHK 37:
Fumač - Kalafut, Vorel, Poláček,
Macháč, Blaško, Grman, Vrána,
Baron - Kubrický, Baran, Pupák Chylo, Peško, Haring - Mikušovič,
Mihálik, Rybárik - Klčo, Potoček,
Grunner.
Jaroslav Vrábel
Kanoisti Sĺňavy s jedenástimi titulmi majstra
Na tohtoročných majstrovstvách
Slovenska v rýchlostnej kanoistike na krátkych tratiach, ktoré
sa uskutočnili v Piešťanoch, sa
darilo aj vodákom domácej Sĺňavy. Tí získali celkove 22 medailí, z toho polovicu majstrovských titulov.
Najusilovnejšou zberateľkou
medailí bola Simona Šamková,
ktorá si pri neúčasti olympioničiek Kmeťovej s Kohlovou vybojovala štyri majstrovské tituly.
Simona vyhrala K1 žien na 200 i
500 m a spolu s Marcelou Erbanovou bola prvá na oboch tratiach aj v K2. Obe boli aj členkami posádky K4 na 500 m, ktorá
skončila tretia. Okrem nich boli
v lodi aj ďalšie Piešťanky - Iveta Brošová a Dominika Štrbová.
Erbanová bola navyše tretia v K1
na 200 m. Druhou najúspešnejšou Piešťankou bola staršia žiačka Linda Blahová, ktorá vyhrala na
500 m K1, so Skovajsovou z Tatrana Bratislava K2 a obe boli spolu s Tollaovou z ŠKP a Petrovičovou z Interu aj členkami víťaznej
„ká-štvorky“.
Tri majstrovské tituly získal aj
junior Matej Michálek, ktorý bol
spolu s oddielovým kolegom Máriom Jančom členom víťaznej posádky K4 na 500 i 1000 m a s Krajčovičom z Interu zasa vyhrali K2
na 1000 m. Navyše Michálek bol v
K1 na 1000 m druhý, podobne ako
Janča spolu so Žďárskym z TTS
Trenčín v K2 na 1000 m. Jedenástu zlatú pridala do vitríny KK Sĺňava juniorka Petra Maťašová, ktorá
s triom kajakárok z Novák vyhrala
K4 na 500 m a v K2 bola s Danišo-
Simona Šamková má štyri tituly.
vou z Dunajčíka Bratislava druhá v
K2 na 200 i 500 m. Strieborné medaily pre piešťanské farby vybojo-
vali v K2 na 1000 m kadeti Tomáš
Kačic s Filipom Valom a na 200 m
Mário Janča spolu so Žďárskym z
Trenčína. Kačic s Valom boli tretí v K2 na 500 m a spolu s Jergušom Jackom a Davidom Žlnayom v
K4 na 1000 m. Medailovú zbierku
doplnili starší žiaci Daniel Dányi s
Eduardom Rebrom ziskom bronzu
v K4 na 500 m.
Okrem vodákov Sĺňavy skončili
na medailových priečkach aj ďalší
piešťanskí odchovanci. Pavol Maťaš s Erikom Noskovičom vyhrali v
drese ŠKP Bratislava K2 na 200 m a
v K1 bol Maťaš tretí. Už 47-ročný
veterán Pavol Rusnák bol v drese
TTS Trenčín spolu s Kohoutom tretí v C2 na 200 m a druhý v C2 na
500 a 1000 m. Rusnákov syn Matej
tentoraz na medaily nedosiahol.
Štefan Gregorička
38
šport
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
Trebatičania prehrali počas hodov s nováčikom
V treťom kole vyšších regionálnych futbalových súťaží sa zrodilo niekoľko prekvapujúcich výsledkov. V druhej lige nestačili
Vrbovčania doma na Nemšovú a v piatej nenadviazali Trebatičania počas hodov na víťazstvo z Kútov a doma „hokejovým“ skóre 3:5 podľahli nováčikovi z Križovian.
MFK Vrbové - Slovan Nemšová 2:3 (1:1)
Zápas začali Vrbovčania veľkolepo, keď už v 1. min dal po
krásnej akcii Včelku s Andrískom
Jelšic po kľučke na brankára do
prázdnej bránky vedúci gól. Domáci sa dlho netešili, lebo už v 3.
min bolo vyrovnané. Skóre sa menilo až po polčase: v 59. min odpískal hlavný rozhodca problematickú jedenástku v prospech hostí a Fabuš ju bezpečne preme-
nil - 1:2. Zaskočení domáci bojovali, ale v 79. min inkasovali tretí gól. Zverencom trénera Martina Sedláčka sa podarilo v 86. min
Andrískom znížiť na 2:3, no vyrovnať sa im už nepodarilo. Zostava
MFK: Šulla – Poláček, Vlado (85.
Koyš), T. Gažík, Herceg, I. Balcír,
Kuťka, Piršel (46. Sumer), Včelka
(65. Vach), Andrísek, Jelšic.
Peter Sedláček
Bernolákovo - OTJ Moravany 1:0 (1:0)
V priemernom zápase neuznal
rozhodca dva góly a Moravancom
vylúčil dvoch hráčov. Domáci sa
ujali vedenia už v 11. min a tento
gól napokon rozhodol. V 37. min
síce Candrák vyrovnal, no gól pre
údajný ofsajd neplatil a v 41. min
namieril Glos z priameho kopu len
do múru. V 52. min skončil Glosov prudký center po teči domáceho obrancu tesne vedľa a v 55.
pálil Moravčík nad. V 63. min od-
pískal rozhodca po faule na Candráka jedenástku, no po porade s
asistentom ju odvolal a kopalo sa
od bránky domácich. Hostia protestovali, za čo im rozhodca vylúčil Gligiča a Moravčíka. V závere
ešte Haško dvakrát podržal svojich. Zostava OTJ: Haško – Glos,
Piovarči, Benko, Vermeš, Šiška
(75. Mitošinka, Moravčík, Puna,
Gligič, Candrák (87. Matiáš), Olej.
Rudolf Zelenay
OŠK V. Kostoľany - Slovan Šaštín 1:0 (0:0)
Matúš Velšic (vpravo) uniká súperovi...
V prvom polčase sa hralo
zväčša medzi šestnástkami. V
23. min mal síce šancu domáci Gula, no z dobrej pozície
prehlavičkoval bránku. Rozhodujúci moment zápasu prišiel
v 48. min, keď po efektných
nožničkách M. Horvátha dotlačil loptu za bránkovú čiaru
Srnec. V rozpätí od 55. do 70.
min mohli vedenie OŠK zvýšiť
Lulovič, Velšic a Hnilka, no gólovo neuspeli. Hostia sa snažili vyrovnať, no Kúdelu už neohrozili. Zostava OŠK: Kúdela – Gula (75. Brodek), Ondrašík, Srnec (75. Bališ), R. Kadlíček, Števík, Hnilka, Horváth,
Janíček, Velšic, Lulovič (85.
Bučko).
Miroslav Maco, foto: (šg)
FK KRAKOVANY – JACOVCE 1:0 (0:0)
Krakovanci narazili na behavého súpera, no napriek jeho miernej
územnej prevahe mali do polčasu väčšie šance, ale Ďuračka s Bogorom mierili hlavou tesne vedľa. Snahu hostí zasa dokázala dobre hrajúca domáca obrana včas uhasiť. Po polčase hostia svoju hernú prevahu ešte zvýšili, ale buď mierili nepresne, alebo zasiahol Radoský. V
62. min. unikol T. Balcír, ktorý dal jediný, no zato víťazný gól FK. Zostava FK: Radoský - Kikta, Kusý, Poláčik, Tomiš - Ďuračka (77. Ondrejka), Kališ, Bogora, Hlaváč - Duchoň (90. Macháč), Balcír (85. Jurda).
Lukáš Radoský
Situácia tesne pred prvým gólom PFK... Foto: Š. Gregorička
PFK PIEŠŤANY - GABČÍKOVO 2:1 (1:0)
Úvod zápasu patril pohyblivejším hosťom. Tí mali v 12. min aj
prvú veľkú šancu, no prestrelili prázdnu bránku. V 22. min vyhral Tomáš Sedlák súboj s gabčíkovským brankárom a do opustenej bránky dal vedúci gól PFK. V
33. min mohol zvýšiť Gvozdenovič, no do strely sa mu hodil obranca. V 55. min vnikol do šestnástky Gvozdenovič, prihral úplne voľnému Sedlákovi, ale jeho
krížna strela tesne minula ľavú
žrď. V 62. min hostia po rohu vyrovnali, no dráma sa napokon nekonala, pretože v 65. min našla
Gvozdenovičova prihrávka úplne
voľného Sedláka – 2:1 pre PFK. V
závere mali hostia ešte dve dobré šance, ale skóre už ostalo nezmenené. Zostava PFK: Krajčovič – Nádaský, Kardoš, Beňa, Galba, Sýkora, Talajka, Havrlent (71.
Gajarský), T. Sedlák, Šurina (63.
M. Žamba), Gvozdenovič.
Gejza Žamba
OFK Trebatice - Križovany 3:5 (1:0)
V hodovom zápase videli diváci hotovú prestrelku. V prvom polčase
boli jasne lepší domáci. Už v 11. min sa ujali vedenia gólom Horváta, ale potom zahodili štyri šance. Dvakrát neuspel Horvát a raz Bondra s Marekom. Do druhého polčasu nastúpil nováčik súťaže nebojácne a v priebehu štyroch minút otočil skóre na 2:1 vo svoj prospech. V
54. min ešte Marek vyrovnal, no potom dali hostia v priebehu necelej štvrťhodiny dva góly. V 79. min ešte Horvát znížil na 3:4, no gólovú
bodku za zápasom dali hostia v 89. min. Zostava OFK: Suchánek – Hečko, Palkech, Zelenay, Mucha, Doktor (64. T. Zemko), Nosko, Bondra,
Horvát, Koprna, Marek (59. Potúček).
Ján Sedlák
Výsledky z nižších regionálnych súťaží
Oblastné majstrovstvá: Zvončín – Prašník 2:1 (Milan Kazík), Siladice – Drahovce 4:0, oblastná súťaž, skupina B: Veselé – Dolné Trhovište 2:1 (Chudý, M. Ďuračka), Kľačany – Borovce 4:2 (Bejdák, Štefanka), Nižná – Peterčan Hlohovec 4:1 (Magula 2, Bango,
Šimkovič), Dubovany – Chtelnica 0:3 (Gába 2, Hluch), Veľké Orvište – Ostrov 2:1 (Mišík, Michálek – J. Borovský), Šípkové – Horné Trhovište 4:0 (M. Puvák 2, A. Kolník, R. Kolník), tretia trieda, skupina
B: Dolný Lopašov – Šterusy 2:0 (M. Kubiš, Vrbovský), Banka – Koplotovce 3:0 (Babač 2, Varga), Kočín-Lančár – Tepličky 4:0 (M. Hruška
3, M. Žažo), Ratnovce – Sokolovce 2:1 (P. Adamča 2 – Fano). (šg)
šport
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
39
VÍŤAZOM MEMORIÁLU OPÄŤ KANADA
Zaslúženým víťazom 12. ročníka
Memoriálu Ivana Hlinku hokejistov
do 18 rokov, ktorý je po majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie najprestížnejším podujatím, sa
stala Kanada. Mladí reprezentanti
z kolísky hokeja vyhrali v piešťanskom finále nad USA futbalovým výsledkom 1:0.
Slovákom, ktorí hrali v skupine
v Piešťanoch, sa vôbec nedarilo. V
štyroch zápasoch nezískali ani bod
a celkom zaslúžene obsadili posledné ôsme miesto. V základnej skupine prehrali Slováci so Švajčiarskom
2:7, Švédskom 3:7 a s Kanadou 1:6. V
ostatných zápasoch piešťanskej skupiny „B“ vyhrala Kanada nad Švédskom 6:3 a nad Švajčiarskom 7:3 a
Momentka z finálového súboja Kanada - USA (1:0). Foto: (šg)
Švédi zdolali Švajčiarov 7:1. V skupine „A“ v Břeclavi to bolo oveľa vyrovnanejšie. USA zdolalo Česko 3:2 a Fínsko 5:2, no prehralo s Ruskom 5:6 po
samostatných nájazdoch. Česi zdolali Fínov 4:3 a Rusov 3:2 a Fíni Rusov
3:2 po nájazdoch. V súboji o konečné
siedme miesto neuspeli Slováci ani
proti Fínom, ktorým podľahli 4:6. Piati skončili Rusi po výhre nad Švajčiarskom 5:4. V semifinále vyhrala Kanada nad Českom 6:2 a USA nad Švédskom 5:4 po predĺžení. V boji o tretie miesto vyhralo Švédsko nad Českom 6:1 a vo finále Kanada nad USA
1:0. Po organizačnej stránke dopadlo
všetko na výbornú, keď zo všetkých
strán išli samé chvály na prácu spoluorganizátora z ŠHK 37. J. Vrábel
Finálové súboje v réžii cudzincov
Marcin Gawron vyhral dvojhru.
Na dvorcoch HS Centra v Piešťanoch dohrali v nedeľu druhý
z turnajov mužov ITF. Do finále
dvojhry i štvorhry sa na treťom
ročníku turnaja, ktorý mal tentoraz názov HSC Cup, prebojovali len zahraniční tenisti.
Vo finále dvojhry sa tešil z prvenstva Poliak Gawron a vo štvorhre zvíťazila francúzska dvojica
Reynet, Inzerillo. Poliak si v semifinále poradil s víťazom predošlého turnaja, Francúzom Reynetom, ktorého zdolal hladko 6:3,
6:0 a vo finále aj s Čechom Michaličkom - 6:3, 6:1. Slovensko malo
v 32-člennom „pavúku“ dvojhry
až 11 hráčov, no medzi najlep-
ších sa nedostal ani jeden. Najbližšie k tomu mali Norbert Gombos a strieborný medailista z nedávnych ME družstiev do 18 rokov
Adrián Partl. Gombos sa dostal až
do semifinále, no v ňom podľahol Čechovi Michaličkovi 4:6, 6:2,
5:7. Partl po výhrach nad Sikorom
7:6, 7:6 a Urzna–Riverom z Čile
7:5, 6:3 nestačil vo štvrťfinále na
Gawrona - 4:6, 2:6. Vo štvorhre sa
dostali Slováci Peter Miklušičák a
Michalom Miklom až do semifinále. V ňom podľahli českému páru
Jebavý, Michalička 4:6, 1:6. Ten
zasa nestačil vo finále na Reyneta s Inzerillom, ktorým podľahol
4:6, 6:4, 8:10.
Š. Gregorička
NAŠI SKLAMALI
Na jubilejnom 30. ročníku
ME v plávaní v Budapešti zastupovali piešťanské farby diaľkoplavci Lucia a Tomáš Vachanovci. Lucia obsadila na 10 kilometrov 28. priečku s vyše polhodinovou stratou na víťazku.
Tomáš bol na polovičnej trati z
34 plavcov tridsiaty.
(pt)
kompas fanúšika
SOBOTA 21. AUGUSTA
Futbal: OTJ Moravany – MFK
Vrbové – II. liga – 17.00 h.
NEDEĽA 22. AUGUSTA
Futbal: OFK Trebatice – FC
Hlohovec – V. liga – 17.00 h.
Športová strelkyňa Zemková má bronz zo „sveta“
Slovenské športové strelkyne si
pripísali na svoje konto ďalší
významný úspech. Trojčlenné
družstvo žien, v zostave aj s Monikou Zemkovou z Pečeniad, si
vystrieľalo v Mníchove bronzovú
medailu z majstrovstiev sveta.
Monika ju získala spolu so sestrami Bartekovými v skeete družstiev na olympijskej strelnici v
Hochbrücku. Tam skončilo naše
trio nástrelom 201 terčov tretie
za víťaznými Američankami (205)
a druhými Číňankami (204). Pre
Moniku je to už v tomto roku už
druhá medaila. Prvú získala v júli
Monika Zemková pridala v tomto roku k zlatu z ME bronz z MS.
v ruskej Kazani, kde sa spolu so
sestrami Bartekovými tešila z titulu majsteriek Európy družstiev.
Navyše je to pre ňu druhá bronzová z MS družstiev, tú prvú získala vlani v slovinskom Maribore. Ak by Monike vyšla v Nemecku lepšie druhá položka, slovenské družstvo mohlo získať aj titul svetového šampióna. Monika
však trafila z 25 možných terčov
iba 17, kým vo zvyšných dvoch 24
a 22 terčov. V súťaži jednotlivkýň jej patrilo v konkurencii 52
strelkýň so 63 presnými zásahmi
29. miesto.
(šg)
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Poverená vedením: Agnesa Balková / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička - [email protected],
Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák / INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel.
033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo: EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené:
SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box / Za obsah reklamy a inzercie redakcia
nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk / Vychádza každý utorok /
Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
Číslo 33 Utorok 17. augusta 2010
inzercia
Počas horúcich letných dní vás
ás
pozývame do slnečnej
Kantíny na kúpeľnom ostrove.
Kantína je otvorená
denne od 10.00 do 22.00.
Viac informácií na
tel. čísle: 033 775 6276
Všetkých milovníkov
v
jazzu pozývame na jazzové
zové večery,
každý utorok o 19,30
v Café Alexander v hoteli
Thermia Palace
.
www.lodenica.sk
26. 8. - 28. 8. 2010
Kamelot
oto
Claire Lynch (US
A)
a alch n
lo
enica
Download

Piešťanský týždeň č.33